Zápis č. 35 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 35 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne"

Transkript

1 Zápis č. 35 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne Přítomni: Ludmila Černocká JUDr. Dutko Alena Stárková RNDr. Václav Karabina Jaroslav Netopil René Sedlák Renata Ciprichová Omluveni: Ing. Jan Slivka, Pavel Grňa, Jakub Smékal, Marek Hanzlík Hosté Mgr. et Mgr. Andrea Kafková Dagmar Navrátilová Mgr. Barbora Schwanzerová Ing. Eva Pospíšilíková Mgr. Blanka Hrubá Program: 1. Zahájení 2. Bytové záležitosti 3. Sociální záležitosti 4. Různé 1

2 K bodu 1) Zahájení Komisi pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova (dále jen komise) zahájil JUDr. Dutko pověřený předsedou komise. Konstatoval, že jednání je včas a řádně svoláno a vzhledem k výše uvedenému počtu členů usnášeníschopné. Komise hlasovala o programu, který byl jednohlasně schválen. K bodu 2) Bytové záležitosti Dopisy občanů 2.1 Ž. H. Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu. Členům komise byly sděleny Usnesení k bodu 2.1 Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 v Přerově, Škodova 33, s paní Ž.H., na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení za podmínky pravidelné měsíční úhrady dluhu na poplatku z prodlení za pozdní platbu nájmu vůči statutárnímu městu Přerov ve výši 1000,- Kč. UKBZS/35/2/1/2014 Výsledek hlasování: Pro/6 Proti/- Zdržel se/- 2.2 J.Ž. Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy kbezbariérovému bytu. Členům komise byly sděleny Komise odložila projednání žádosti pana Ž. na další jednání komise. 2.3 V. R. Paní žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy. Členům komise byly sděleny Usnesení k bodu 2.3 Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s paní V. R., za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. UKBZS/35/2/3/2014 Výsledek hlasování: Pro/6 Proti/- Zdržel se/- 2.4 M. B. Paní žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy. Členům komise byly sděleny 2

3 Usnesení k bodu 2.4 Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, nám. Fr. Rasche7, s paní M. B. UKBZS/35/2/4/2014 Výsledek hlasování: Pro/ 6 Proti/- Zdržel se/- 2.5 D. G. Žádá o přednostní poskytnutí bytu. Členům komise byly sděleny Usnesení k bodu 2.5 Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, s paní D. G. UKBZS/35/2/5/2014 Výsledek hlasování: Pro/ 6 Proti/- Zdržel se/- 2.6 M. T. Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly sděleny Usnesení k bodu 2.6 Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť IV/1, s paní M. T., za podmínky uzavření dohody o ukončení nájmu k doposud užívanému bytu. UKBZS/35/2/6/2014 Výsledek hlasování: Pro/ 6 Proti/- Zdržel se/- 2.7 P.K. Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly sděleny Usnesení k bodu 2.7 Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, Husova 7, s paní P.K., za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. UBZS/35/2/7/2014 Výsledek hlasování: Pro/ 6 Proti/- Zdržel se/- 2.8 R.H. Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu. Členům komise byly sděleny Usnesení k bodu 2.8 Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, Tovačovská 1259/9, s paní R. H. UKBZS/35/2/8/2014 Výsledek hlasování: Pro/6 Proti/ - Zdržel se/- 2.9 M. I. 3

4 Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Komise odložila projednání žádosti paní I. na další jednání komise S. P. Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly sděleny Usnesení k bodu 2.10 Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, Husova 7, s paní S. P. UKBZS/35/2/10/2014 Výsledek hlasování: Pro/ 6 Proti/ - Zdržel se/ J. P. Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu na dané adrese. Členům komise byly sděleny Usnesení k bodu 2.11 Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, Kopaniny 469/12, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení, za podmínky postupného splácení dluhů vůči městu Přerov. UKBZS/35/2/11/2014 Výsledek hlasování: Pro/6 Proti/ - Zdržel se/ A. H. Žádá o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu. Členům komise byly sděleny doplňující informace. Usnesení k bodu 2.12 Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 v Přerově, Kojetínská 1828/26, s panem A. H. UKBZS/35/2/12/2014 Výsledek hlasování: Pro/6 Proti/ - Zdržel se/- Na komisi se dostavil p. J. N N. Č. Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu. Členům komise byly sděleny Usnesení k bodu 2.13 Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 v Přerově, Kojetínská 1946/38, s paní N.Č., na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení, za podmínky postupného splácení dluhů vůči městu Přerov. UKBZS/34/2/13/2014 Výsledek hlasování: Pro/7 Proti/ - Zdržel se/- 4

5 2.14 H. E. Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly sděleny Komise odložila projednání žádosti pana H. na další jednání komise H. J. Paní žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly sděleny doplňující informace. Komise odložila projednání žádosti paní H. na další jednání komise A. M. Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu. Členům komise byly sděleny Usnesení k bodu 2.16 Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 12 v Přerově, Kojetínská 1829/28, s paní A. M. UKBZS/34/2/16/2014 Výsledek hlasování: Pro/ 7 Proti/ - Zdržel se/ 2.17 Š. P. Žádá o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu. Členům komise byly sděleny doplňující informace. Usnesení k bodu 2.17 Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 6 v Přerově, Osmek 5, s paní E. S., za podmínky uzavření dohody o ukončení nájmu k doposud užívanému bytu paní Š. P. UKBZS/35/2/17/2013 Výsledek hlasování: Pro/ 6 Proti/ - Zdržel se/ Žádost o přidělení bytu v DPS manželé K., DPS Jižní čtvrť Členům komise byly sděleny Usnesení k bodu 2.18 Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení v domě zvláštního určení č. 11 v Přerově, v DPS Jižní čtvrť I/25, s manželi K. UKBZS/35/2/18/2014 Výsledek hlasování: Pro/7 Proti/ - Zdržel se/ L. V. žádost o bezbariérový byt v DPS Fügnerova 1 Členům komise byly sděleny Usnesení k bodu

6 Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení zvlášť upravenému pro bydlení zdravotně znevýhodněných osob, č. 6 v Přerově, DPS Fügnerova 1, s panem L. V. UKBZS/35/2/19/2014 Výsledek hlasování: Pro/ 7 Proti/ - Zdržel se/- Usnesení k bodu 2.20 Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení zvlášť upravenému pro bydlení zdravotně znevýhodněných osob, č. 6 v Přerově, DPS Fügnerova 1, s paní J.B. UKBZS/35/2/20/2014 Výsledek hlasování: Pro/7 Proti/ - Zdržel se/ obsazení volného bytu č. 32 Jižní čtvrť II/5 1+1 I. kategorie, 2. patro Členům komise byly sděleny Usnesení k bodu 2.21 Komise doporučuje Radě města Přerova uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 32 v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s panem T. K. UKBZS/35/2/21/2014 Výsledek hlasování: Pro/ 7 Proti/ - Zdržel se/ obsazení volného bytu č. 14, Jižní čtvrť II/13 1+1, 1. patro Členům komise byly sděleny Usnesení k bodu 2.22 Komise doporučuje Radě města Přerova uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 14 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s panem M. Z. UKBZS/35/2/22/2014 Výsledek hlasování: Pro/ 7 Proti/ - Zdržel se/ obsazení volného bytu č. 32 Jižní čtvrť II/13 1+1, 2. patro Členům komise byly sděleny Usnesení k bodu 2.23 Komise doporučuje Radě města Přerova uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 32 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s panem L. C. UKBZS/35/2/23/2014 Výsledek hlasování: Pro/ 7 Proti/ - Zdržel se/ K. T. Žádá o poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly sděleny 6

7 Usnesení k bodu 2.24 Komise doporučuje Radě města Přerova uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 7 v Přerově, Jižní čtvrť I/20, s paní K. T. UKBZS/35/2/24/2014 Výsledek hlasování: Pro/7 Proti/ - Zdržel se/ Y. Č. Žádost o znovuuzavření nájemní smlouvy. Členům komise byly sděleny Usnesení k bodu 2.25 Komise doporučuje Radě města Přerova uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 18 v Přerově, Purkyňova 2, s paní Y. Č. UKBZS/35/2/25/2014 Výsledek hlasování: Pro/7 Proti/ - Zdržel se/- K bodu 3 Sociální a zdravotní záležitosti K bodu 2) Grantový program na rok 2014 v oblasti sociální a zdravotnictví Dalším bodem jednání komise bylo projednání Grantového programu na rok 2014 v oblasti sociální a zdravotnictví, na kterou byla z rozpočtu statutárního města Přerova vyčleněna částka ,- Kč. V rámci grantového programu v oblasti sociální bylo podáno 43 žádostí a v oblasti zdravotnictví 8 žádostí. Při projednání žádostí komise přihlížela k účelu a potřebě jednotlivých žadatelů, k formě předloženého projektu a realizace projektu, a zda žádost o grant odpovídá dané oblasti, zda organizace poskytuje sociální služby zejména pro občany města Přerova. Dále byl hodnocen přínos, význam, velikost členské základny, udržitelnost činnosti, provozu, akce a projektů v oblasti sociální a zdravotnictví. Žádosti o grant byly projednány jednotlivě a po projednání bylo provedeno hlasování. Byla rozdělena vyčleněná částka ,- Kč v plné výši. OBLAST SOCIÁLNÍ Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti projednala 45 žádostí o grant v oblasti sociální, které odpovídaly Zásadám Grantového programu na podporu v oblasti sociální na rok Evidenční číslo a název subjektu Navržená částka v Kč GSO-001/14 Středisko rané péče SPRP Olomouc GSO-002/14 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub KORÁLEK GSO-003/14 DC 90 o.s

8 GSO-004/14 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, oblastní odbočka Přerov GSO-005/14 Maltézská pomoc, o.p.s GSO-006/14 ROSKA PŘEROV, region.org Unie Roska v ČR GSO-007/14 Střední škola technická, 0 Přerov, Kouřilkova 8, Přerov, Kouřilkova 8 GSO-008/14 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., okresní organizace Přerov GSO-009/14 TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., okresní organizace Přerov GSO-010/14 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., základní organizace SPCCH3 GSO 011/14 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., základní organizace Přerov GSO 012/14 Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov GSO-013/14 Vladimír Došek GSO-014/14 Územní organizace SD ČR v Přerově GSO-015/14 Fotbalový klub KOZLOVICE GSO-016/14 ALFA HANDICAP sdružení občanů se zdravotním postižením Přerovského regionu, místní organizace vozíčkáři Přerov GSO-017/14 Rozvojka, o.s. 0 GSO-018/14 Rozvojka, o.s. 0 GSO-019/14 Rozvojka, o.s. 0 GSO-020/14 Rozvojka, o.s. 0 GSO-021/14 Centrum Dominika Kokory, 0 příspěvková organizace GSO 022/14 Svaz tělesně postižených v České republice, místní organizace Přerov GSO 023/14 Duha Klub Rodinka GSO 024/14 Centrum sociálních služeb 0 Prostějov, příspěvková organizace GSO 25/14 Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace GSO 26/14 Sdružení sluchově postižených KROUŽEK Přerov GSO 27/14 Sdružení sluchově postižených

9 KROUŽEK Přerov GSO 28/14 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR - ZO GSO 29/14 KLUB STOMIKŮ, O.S PŘEROV GSO 30/14 Centrum pro rodinu a děti Přerov, z. s. GSO 31/14 Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o.s. GSO 32/14 Duševní zdraví, o.p.s GSO 33/14 Duševní zdraví, o.p.s GSO 34/14 Sdružení SOS dětských vesniček GSO 35/14 NADĚJE o.s. 0 GSO 36/14 Unie nestátních neziskových organizace Olom. kraje GSO 37/14 SNADNO, o.s. Přerov GSO 38/14 Klíč centrum sociálních služeb, 0 příspěvková organizace GSO 39/14 o.s. KAPPA-HELP GSO 40/14 o.s. KAPPA-HELP 0 GSO 41/14 Člověk v tísni, o.p.s. 0 GSO 42/14 Člověk v tísni, o.p.s GSO 43/14 Imperio o.s. 0 Navržená částka celkem ,- OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti projednala dalších 8 žádostí z oblasti zdravotnictví, které odpovídaly podmínkám Grantového programu na rok Evidenční číslo a název subjektu Navržená částka v Kč GZD 001/14 Eva JAREMEJKOVÁ GZD 002/14 Duha Klub Dlažka GZD 003/14 Oblastní charita Červený Kostelec GZD 004/14 PaedDr. et Bc. Eva Stryková 0 GZD 005/14 Národní síť podpory zdraví 0 GZD 006/14 Národní síť podpory zdraví 0 GZD 007/14 Středomoravská nemocniční, 0 a.s. odštěpný závod Nemocnice Přerov GZD 008/14 Středomoravská nemocniční, a.s. odštěpný závod Nemocnice Přerov 9

10 Celkem ,- Komise v rámci Grantového programu pro rok 2014 rozdělila v sociální oblasti částku ,- Kč a v oblasti zdravotnictví částku ,- Kč. Usnesení k bodu 3 Komise podává návrh Radě města Přerova schválit poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací v oblasti sociální a zdravotnictví v rámci Grantového programu na rok 2014 v celkové výši ,- Kč. UKBZS/35/3/2014 Výsledek hlasování: Pro/7 Proti/ 0 Zdržel se / zapsala Mgr. Blanka Hrubá organizační pracovník JUDr. Dutko pověřený předsedou komise Rozdělovník: členové komise hosté komise kancelář primátora Rada města Přerova 10

Zápis č. 25 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 14.2.

Zápis č. 25 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 14.2. Zápis č. 25 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 14.2.213 Přítomni: Ing. Slivka Jan Černocká Ludmila Stárková Alena RNDr. Karabina

Více

Zápis č. 15 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 8.3.

Zápis č. 15 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 8.3. Zápis č. 15 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města a ze dne 8.3.212 Přítomni: Ing. Slivka Jan Černocká Ludmila JUDr. Dutko Petr RNDr. Karabina

Více

Zápis č. 33 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne

Zápis č. 33 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne Zápis č. 33 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 26. 11. 2013 Přítomni: Ing. Jan Slivka Ludmila Černocká Pavel Grňa Alena Stárková RNDr.

Více

Zápis č. 19 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne

Zápis č. 19 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne Zápis č. 19 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 26. 6. 2012 Přítomni: Ing. Jan Slivka Ludmila Černocká JUDr. Petr Dutko Alena Stárková

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015 Oblast: SOCIÁLNÍ Tab. č. 34 Evidenční číslo Žadatel

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015 Oblast: SOCIÁLNÍ Tab. č. 34 Evidenční číslo Žadatel Tab. č. 34 GSO-001/15 Středisko rané péče SPRP Olomouc ANO Střední novosadská 356/52, Olomouc, 779 00 IČ: 75095009 Registrovaná sociální služba raná péče 264 978 60 000 22,64 0 204 978 15 000 35 000 GSO-002/15

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015 Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 215 Evidenční číslo GSO-1/15 Středisko rané péče SPRP Olomouc Střední novosadská 356/52, Olomouc, 779 : 75959 Registrovaná

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3. Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.2011 Přítomni: Ing. Slivka Jan Černocká Ludmila JUDr. Dutko Petr RNDr. Karabina

Více

Hosté Pavel Košutek náměstek primátora Mgr. et Mgr. Andrea Kafková Ing. Eva Pospíšilíková Dagmar Navrátilová Jana Kupková, DiS Mgr.

Hosté Pavel Košutek náměstek primátora Mgr. et Mgr. Andrea Kafková Ing. Eva Pospíšilíková Dagmar Navrátilová Jana Kupková, DiS Mgr. Zápis č. 4 z jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a hospodaření s obecními byty Rady města ze dne 25. 3. 2015 Přítomni: Karel Bořuta Omluveni: Bc. Tomáš Navrátil Mgr.

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků GRANTOVÉHO PROGRAMU PRO ROK 2008 Oblast: SOCIÁLNÍ

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků GRANTOVÉHO PROGRAMU PRO ROK 2008 Oblast: SOCIÁLNÍ Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků GRANTOVÉHO PROGRAMU PRO ROK 2008 GSO-001/08 Dětské centrum 1990 denní stacionář Olomouc-Topolany, PSČ 772 00, Nedbalova 36/27 služby pro občany IČ:

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Dotačního programu na rok 2016 Oblast: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ Tab. č. 01

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Dotačního programu na rok 2016 Oblast: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ Tab. č. 01 Tab. č. 1 DSZ-A-1/16 Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace Olomouc, Na Vozovce 26, PSČ 779 : 754437 Činnost Poradny pro rodinu Přerov v roce 216 DSZ-A-2/16 Sjednocená organizace nevidomých

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a hospodaření s obecními byty Rady města Přerova ze dne 4. 2.

Zápis č. 2 z jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a hospodaření s obecními byty Rady města Přerova ze dne 4. 2. Zápis č. 2 z jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a hospodaření s obecními byty Rady města Přerova ze dne 4. 2. 2015 Přítomni: Karel Bořuta Mgr. Jarmila Ižová František

Více

Zápis č. 14 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne

Zápis č. 14 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne Zápis č. 14 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 28. 2. 2012 Přítomni: Ing. Jan Slivka Ludmila Černocká JUDr. Petr Dutko Alena Stárková

Více

Zápis č. 5. z jednání Komise pro sociální věci a zdravotnictví Rady města Přerova ze dne 20. května 2019

Zápis č. 5. z jednání Komise pro sociální věci a zdravotnictví Rady města Přerova ze dne 20. května 2019 Zápis č. 5 z jednání Komise pro sociální věci a zdravotnictví Rady města Přerova ze dne 20. května 2019 P ř í t o m n i : Mgr. Věra Vránová, Ph.D., Mgr. Helena Netopilová, Mgr. Michal Stoupa, Bc. Andrea

Více

Zápis č. 2. z jednání Komise pro sociální věci a zdravotnictví Rady města Přerova ze dne 11. února 2019

Zápis č. 2. z jednání Komise pro sociální věci a zdravotnictví Rady města Přerova ze dne 11. února 2019 Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální věci a zdravotnictví Rady města Přerova ze dne 11. února 2019 P ř í t o m n i : Mgr. Věra Vránová, Ph.D., Mgr. Markéta Boudová, Irena Hanzlová, Bc. Andrea Jedličková,

Více

Evidenční číslo Žadatel x x x

Evidenční číslo Žadatel x x x A) na činnost a provoz subjektů, které poskytují registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. Tab. č. 01 DSZ-A-001/19 Spolusetkávání Přerov, z.ú. Kosmákova 2324/46, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Více

Zápis č. 38 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 27. 5. 2014

Zápis č. 38 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 27. 5. 2014 Zápis č. 38 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 27. 5. 2014 Přítomni: Ing. Jan Slivka Omluveni: Jakub Smékal, Ludmila Černocká Marek

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Česká Zastupitelstva města Česká 1/6 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, pí. Libuše Horáková, Ing. Petr Máška, PaedDr. Jiřina Ledvinková p. Miloslav Václav, MUDr. Jana Jansová -Kalousová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis č. 10 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne

Zápis č. 10 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne Zápis č. 10 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 27. 10. 2011 Přítomni: Ing. Jan Slivka Ludmila Černocká Ing. Zdeněk Machala Bc. Marta

Více

Zápis č. 11 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne

Zápis č. 11 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne Zápis č. 11 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 29. 11. 2011 Přítomni: Ing. Jan Slivka Ludmila Černocká Ing. Zdeněk Machala Bc. Marta

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 6. 2015 od 15.00 hodin

Zápis z 8. jednání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 6. 2015 od 15.00 hodin Zastupitelstva města, které se konalo 115 Příloha č. 3 7. Dotace Výboru pro sociální politiku bylo předloženo celkem 46 žádostí o poskytnutí dotace v sociální oblasti. Žádosti byly podávány ve 2 kategoriích

Více

Schválená částka na sociální službu v Kč. Celková schválená částka dotace v Kč. Datum schválení dotace. Číslo usnesení RMZ/ZMZ

Schválená částka na sociální službu v Kč. Celková schválená částka dotace v Kč. Datum schválení dotace. Číslo usnesení RMZ/ZMZ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace v roce 2017) - registrované sociální služby Č. Příjemce dotace

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/6 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, p. Libuše Horáková, PaedDr. Jiřina Ledvinková, Ing. Petr Máška, p. Irena Patková, p. Miloslav Václav, JUDr. Jana Zejdová, p. Jaroslava Kořínková

Více

Zápis č. 3 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova

Zápis č. 3 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova Zápis č. 3 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova Účel jednání: Finanční výbor Datum jednání: 10.06.2019 Místo jednání: zasedací místnost ROZ, Bratrská 34 Přítomní členové výboru: Jméno,

Více

Pavel Košutek náměstek primátora Čestmír Hlavinka

Pavel Košutek náměstek primátora Čestmír Hlavinka Zápis č. 5 z jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a hospodaření s obecními byty Rady města ze dne 22. 4. 2015 Přítomni: Omluveni: Karel Bořuta Alexandr Beták Mgr. Jarmila

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

ZÁPIS. z 15. schůze Rady města Přerova konané dne 13. dubna 2015

ZÁPIS. z 15. schůze Rady města Přerova konané dne 13. dubna 2015 ZÁPIS z 15. schůze Rady města Přerova konané dne 13. dubna 2015 PROGRAM: --------------- Zahájení primátor Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Schválení záměru vybudování cyklodomu Ing. Měřínský 4. Schválení

Více

Zápis č. 34 z jednání Komise životního prostředí Rady města Přerova ze dne 8. března 2018

Zápis č. 34 z jednání Komise životního prostředí Rady města Přerova ze dne 8. března 2018 Zápis č. 34 z jednání Komise životního prostředí Rady města Přerova ze dne 8. března 2018 Přítomni: Jana Dostálová RNDr. Václav Karabina Tomáš Navrátil Ing. František Hudeček Lukáš Zahradník RNDr. Josef

Více

Komise pro cestovní ruch a kulturu za období II. pololetí 2013 proběhla 3 jednání Účast na jednání komisí

Komise pro cestovní ruch a kulturu za období II. pololetí 2013 proběhla 3 jednání Účast na jednání komisí Komise pro výchovu, vzdělávání a sport za období II. pololetí 2013 proběhla 3 jednání 1. Mgr. Krákorová Pajůrková Šárka - předsedkyně 3 3 100 2. Horáková Zora 3 2 67 3. Jüttner Jan 3 2 67 4. Mgr. Kouba

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 414 ze dne k podnětům komise sociální a zdravotní Rady městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 414 ze dne k podnětům komise sociální a zdravotní Rady městské části č.j.: 559/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 414 ze dne 20.7.2011 k podnětům komise sociální a zdravotní Rady městské části Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í II.

Více

Bc. D. Kotalová, K. Kováčová, Z. Křišťanová, S. Přáda, E. Reifová

Bc. D. Kotalová, K. Kováčová, Z. Křišťanová, S. Přáda, E. Reifová Z Á P I S z 10. jednání Komise sociálních služeb a bydlení konané dne 8. 11. 2016 (upravená verze, určená ke zveřejnění na webových stránkách Města Štětí) Přítomni: Omluveni: Zapisovatelka: Hosté: Bc.

Více

SEZNAM ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2016 KATEGORIE A

SEZNAM ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2016 KATEGORIE A SEZNAM ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2016 KATEGORIE A ŽADATEL O DOTACI Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky Krakovská 1695/21, Praha 1 - Nové Město, 110

Více

Z Á P I S z 2. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne

Z Á P I S z 2. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne Z Á P I S z 2. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 12. 2. 2019 Přítomni: Omluveni: Zapisovatelka: Hosté: E. Reifová, Ing. J. Ryšánková, Bc. D. Kotalová, A. Vovčuková, E. Košecová, Ing.

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Z Á P I S z 8. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne

Z Á P I S z 8. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne Z Á P I S z 8. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 6. 9. 2018 Přítomni: E. Reifová, Bc. D. Kotalová, V. Kouba, Z. Křišťanová, S. Přáda, Ing. J. Ryšánková Omluveni: K. Kováčová Zapisovatelka:

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Bc. D. Kotalová, V. Kouba, S. Přáda, E. Reifová, Ing. J. Ryšánková,

Bc. D. Kotalová, V. Kouba, S. Přáda, E. Reifová, Ing. J. Ryšánková, Z Á P I S z 3. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 15. 3. 2016 (upravená verze, určená ke zveřejnění na webových stránkách Města Štětí) Přítomni: Omluveni: Zapisovatelka: Hosté: Bc. D.

Více

BOD NÁZEV MATERIÁLU TÉMA

BOD NÁZEV MATERIÁLU TÉMA ZÁPIS z 60. schůze Rady města Přerova konané dne 21. prosince 2016 PROGRAM: BOD NÁZEV MATERIÁLU TÉMA 1. Zahájení primátor 2. Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Dotační programy statutárního města Přerova

Více

Zápis č. 6. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 6. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 6 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 20. 7. 2015 Přítomni: Nepřítomni: Pavel Košutek Mgr. Bc. Věra Václavíčková Ing. Michal Majer Mgr. Petr Kouba Mgr. Přemysl

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 21. 5. 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 5. 6. 2014 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - registrované sociální služby na rok 2018

Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - registrované sociální služby na rok 2018 Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - registrované sociální služby na rok 2018 Č. Příjemce dotace IČO příjemce Název sociální služby Schválená částka na

Více

Zápis č. 4 a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti Rady města Přerova ze dne

Zápis č. 4 a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti Rady města Přerova ze dne Zápis č. 4 a usnesení z jednání Rady města Přerova ze dne 3.4.2019 Přítomni: Ing. Jan Slivka Mgr.Bc. Jarmila Ižová Martina Mazurová Martina Rejnohová Ing. Lubomír Svoboda Ing. David Gerža Ing. arch. Jan

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2016 Bod pořadu jednání: Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec za rok 2015

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

ZÁPIS č. 1/ ZASEDÁNÍ KOMISE SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A RODINNÉ POLITIKY RADY BRNO- LÍŠEŇ ze dne

ZÁPIS č. 1/ ZASEDÁNÍ KOMISE SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A RODINNÉ POLITIKY RADY BRNO- LÍŠEŇ ze dne ZÁPIS č. /209. ZASEDÁNÍ KOMISE SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A RODINNÉ POLITIKY RADY BRNO- LÍŠEŇ ze dne 7.. 209 ÚČASTNÍCI ZASEDÁNÍ: Naďa Jurčová DiS., Prof. PhamDr. Petr Babula PH.D., Alena Pokorná, Mgr. Ing. Eliška

Více

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin.

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1/5 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluven: p. Oldřich Panc Neomluveni: Hosté: Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1. Zahájení zasedání FV

Více

Zápis č. 10. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 10. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 10 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 11. 1. 2016 Přítomni: Nepřítomni: Ing. Michal Majer Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Mgr. Petr Kouba Mgr. Ivana Grigárková

Více

Zápis č. 4 z Komise bytové konané dne 10. dubna 2019

Zápis č. 4 z Komise bytové konané dne 10. dubna 2019 Zápis č. 4 z Komise bytové konané dne 10. dubna 2019 Přítomni: Lenka Knechtová, Iva Havlátová, Mgr. Michal Kudláček, Michala Dvořáková, Milena Ševčíková, Jan Láska Nepřítomni, omluveni: Eduard Seidl Hosté:

Více

Zápis č. 12 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova ze dne

Zápis č. 12 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova ze dne Zápis č. 12 ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 20. 2. 2012 Naše č.j.: MMPr/025227/2012/VNITŘ/OK/Be Sp. sk. zn.: 101.2.3 A 10 Datum: 22. 2. 2012 Přítomni: Petr Laga Ing. Ladislav Janda Ing. Jiří Kohout

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více

Zápis č. 8 a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti Rady města Přerova ze dne

Zápis č. 8 a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti Rady města Přerova ze dne Zápis č. 8 a usnesení z jednání Rady města Přerova ze dne 7.8.2019 Přítomni: Ing. Jan Slivka Mgr. Bc. Jarmila Ižová Martina Mazurová Ing. Lubomír Svoboda Ing. David Gerža Ing. arch. Jan Horký Nepřítomni:

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 15664/2016 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: Spisový znak: 101.2.2

Více

Zápis č. 5. z jednání Komise pro školství a sport Rady města Přerova. ze dne

Zápis č. 5. z jednání Komise pro školství a sport Rady města Přerova. ze dne Zápis č. 5 z jednání Komise pro školství a sport Rady města Přerova ze dne 15. 5. 2019 Přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil Mgr. Dagmar Bouchalová Ing. Michal Majer Mgr. Jaroslav Hýzl Mgr. Věra Žáková Ing. Tomáš

Více

Z Á P I S z 3. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne

Z Á P I S z 3. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne Z Á P I S z 3. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 12. 3. 2019 Přítomni: Omluveni: Zapisovatelka: Hosté: Bc. M. Kubánková, E. Reifová, A. Vovčuková, E. Košecová, Ing. V. Nolč, V. Kouba,

Více

Z Á P I S. Schůze komise byla zahájena hlasováním o schválení doplněného programu a předseda zahájil její jednání v 16,40 h. Usnesení 0374/KB/26-17:

Z Á P I S. Schůze komise byla zahájena hlasováním o schválení doplněného programu a předseda zahájil její jednání v 16,40 h. Usnesení 0374/KB/26-17: BAŠNÉHO 36, 623 00 BRNO Z Á P I S z 26. schůze Komise bytové konané dne 06.02.2017 od 16,30 h. v zasedací místnosti ÚMČMB Brno-Kohoutovice. Bašného 36 Přítomni: P. Forberger, předseda, Ing. O. Šulák místopředseda,

Více

Petr Laga František Porč Ivan Kandráč Čestmír Hlavinka. Bc. Jana Vilišová, DiS. RNDr. Emil Krestýn, Ph.D. Hosté

Petr Laga František Porč Ivan Kandráč Čestmír Hlavinka. Bc. Jana Vilišová, DiS. RNDr. Emil Krestýn, Ph.D. Hosté Zápis č. 15 z jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními byty Rady města ze dne 20. 4. 2016 Přítomni: Pavel Košutek Petr Laga František Porč Ivan

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec za rok 2014

Více

Zápis č.4 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne

Zápis č.4 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne Zápis č.4 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 29. 3. 2011 Přítomni: Ing. Jan Slivka Ludmila Černocká JUDr. Petr Dutko RNDr. Václav Karabina

Více

Zápis č.7/2016. Městská část Praha 11. z jednání sportovní komise, konaného dne Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis č.7/2016. Městská část Praha 11. z jednání sportovní komise, konaného dne Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: Hosté: Městská část Praha 11 Zápis č.7/2016 z jednání sportovní komise, konaného dne 29.06.2016 Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: Hosté: Místo jednání: Úřad MČ Praha 11, Vidimova 1324, kancelář číslo 412 Usnášeníschopnost:

Více

Bc. D. Kotalová, V. Kouba, Z. Křišťanová, E. Reifová, S. Přáda,

Bc. D. Kotalová, V. Kouba, Z. Křišťanová, E. Reifová, S. Přáda, Z Á P I S z 6. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 21. 6. 2016 (upravená verze, určená ke zveřejnění na webových stránkách Města Štětí) Přítomni: Nepřítomny: Zapisovatelka: Hosté: Bc.

Více

ZÁPIS. z 19. schůze Rady města Přerova konané dne 27. května 2015

ZÁPIS. z 19. schůze Rady města Přerova konané dne 27. května 2015 ZÁPIS z 19. schůze Rady města Přerova konané dne 27. května 2015 PROGRAM: --------------- Zahájení primátor Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Úplatný převod hotelového komplexu Strojař p. Košutek 4.

Více

1. UPPM, Palackého 599, Štětí nové žádosti o ubytování. 2. UPPM, Palackého 599, Štětí žádosti o prodloužení ubytování

1. UPPM, Palackého 599, Štětí nové žádosti o ubytování. 2. UPPM, Palackého 599, Štětí žádosti o prodloužení ubytování Z Á P I S z 11. jednání Komise sociálních služeb a bydlení konané dne 6. 12. 2016 (upravená verze, určená ke zveřejnění na webových stránkách Města Štětí) Přítomni: Omluveni: Zapisovatelka: Hosté: K. Kováčová,

Více

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 44143/2016 17.05.2016 Zápis a usnesení z 14. schůze komise sociální a zdravotní. Datum a hodina zahájení schůze: 16.05.2016 v 16:00 hod., Místo konání schůze: Klub pro seniory,

Více

OSV 19. Název materiálu: Rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti

OSV 19. Název materiálu: Rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti Podklady na zasedání ZM dne: 26.03.2015 OSV 19. Název materiálu: Rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti Předkládá: Eva Kordová Vypracoval: Mgr. Hana Kocourová Zúčastní se projednávání

Více

38. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

38. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 38. schůze Rady, konané dne 15. března

Více

ZO Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne

ZO Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne ZO 150422 Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne 22. 04. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace č. 6 ze zasedání rady města Poděbrady ze dne 26. dubna 2007

Informace č. 6 ze zasedání rady města Poděbrady ze dne 26. dubna 2007 1. Rozpočtové opatření č. 3/2007 U s n e s e n í č. 166/07: n a v r h l a zastupitelstvu města Poděbrady schválit rozpočtové opatření č. 3/2007. Informace č. 6 ze zasedání rady města Poděbrady ze dne 26.

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Zápis č.6 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne

Zápis č.6 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne Zápis č.6 z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 2. 6. 2011 Přítomni: Ing. Jan Slivka Ludmila Černocká JUDr. Petr Dutko RNDr. Václav Karabina

Více

Zápis č. 1/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 29. března 2017 od 17:30 hodin v kanceláři OF

Zápis č. 1/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 29. března 2017 od 17:30 hodin v kanceláři OF Zápis č. 1/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 29. března 2017 od 17:30 hodin v kanceláři OF Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :

Více

Bc. D. Kotalová, V. Kouba, K. Kováčová, Z. Křišťanová, S. Přáda,

Bc. D. Kotalová, V. Kouba, K. Kováčová, Z. Křišťanová, S. Přáda, Z Á P I S z 2. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 7. 2. 2017 (upravená verze, určená ke zveřejnění na webových stránkách Města Štětí) Přítomni: Omluveni: Zapisovatelka: Hosté: Bc. D.

Více

Komise zdravotnictví a sociálních věcí Rady města Beroun. Z á p i s č. 01/2017

Komise zdravotnictví a sociálních věcí Rady města Beroun. Z á p i s č. 01/2017 Komise zdravotnictví a sociálních věcí Rady města Beroun Z á p i s č. 01/2017 z jednání komise zdravotnictví a sociálních věcí, konané dne 23. 1. 2017 od 15.00 hod. v prostorách Klubu důchodců Beroun,

Více

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 51199/2015 16.06.2015 Zápis a usnesení z 6. schůze komise sociální a zdravotní Datum a hodina zahájení schůze: 15.06.2015, v 16:30 hod. Místo konání schůze: MěÚ Cheb, ul.

Více

Zápis č. 5 z jednání Sociální a zdravotní komise Rady městské části

Zápis č. 5 z jednání Sociální a zdravotní komise Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 5 z jednání Sociální a zdravotní komise Rady městské části Datum jednání: 20. 11. 2012 Místo jednání: Seifertova 51, OSV, kancelář

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 6. dubna 2016 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 6. dubna 2016 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 6. dubna 2016 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2016 (rozdělováno celkem Kč ,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2016 (rozdělováno celkem Kč ,--) 1. Svaz neslyšících a nedoslých. v ČR, základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s. 10.000,-- 4.000,-- 7. denní edukační pobyt s rehabilitací sluchově postižených 2. Moravskoslezská unie neslyšících

Více

Statutární město Brno Kontrolní výbor Zastupitelstva města Brna Z7/KV/19,

Statutární město Brno Kontrolní výbor Zastupitelstva města Brna Z7/KV/19, V Brně dne 29.08.2016 primátorovi města Brna členům kontrolního v ýboru ZMB tajemníkovi MMB vedoucímu odboru interního auditu a kontrol y MMB vedoucímu odboru organizačního MMB Zasíláme Vám zápis a usnesení

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 970/2016

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 970/2016 č.j.: 970/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 895 ze dne 06.12.2016 Uzavření Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis z jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti volného času dětí a mládeže konaného dne 7. a

Zápis z jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti volného času dětí a mládeže konaného dne 7. a Zápis z jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti volného času dětí a mládeže konaného dne 7. a 14. 3. 2012 7. 3. 2012 Přítomni: předseda Ing. Jiří Nouza členové JUDr. Helena Chudomelová,

Více

E. Reifová, Bc. D. Kotalová, V. Kouba, Z. Křišťanová, S. Přáda,

E. Reifová, Bc. D. Kotalová, V. Kouba, Z. Křišťanová, S. Přáda, Z Á P I S z 7. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 7. 8. 2018 (upravená verze, určená ke zveřejnění na webových stránkách Města Štětí) Přítomni: E. Reifová, Bc. D. Kotalová, V. Kouba,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 608/2017. č. 576 ze dne Poskytnutí dotace mimo vyhlášené dotační programy

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 608/2017. č. 576 ze dne Poskytnutí dotace mimo vyhlášené dotační programy č.j.: 608/2017 Rada městské části U S N E S E N Í č. 576 ze dne 11.09.2017 Poskytnutí dotace mimo vyhlášené dotační programy Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í II. 1. doporučení Výboru pro dotační

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

Zápis z 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 15:00 hodin

Zápis z 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 15:00 hodin Zápis z 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 01. 04. 2019 od 15:00 hodin Přítomni: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny p. P. Stodolovský Ing. E. Kunz, Ing. M. Rojdl, Ing. V. Král

Více

K. Kováčová, Z. Křišťanová, E. Reifová, Ing. J. Ryšánková, V. Kouba,

K. Kováčová, Z. Křišťanová, E. Reifová, Ing. J. Ryšánková, V. Kouba, Z Á P I S z 9. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 11. 10. 2016 (upravená verze, určená ke zveřejnění na webových stránkách Města Štětí) Přítomni: Omluveni: Zapisovatelka: Hosté: K. Kováčová,

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/9 ze dne 28. 1. 216 "Sdružení SOS dětských vesniček" 47933 3451962 "Sdružení SOS dětských vesniček" Identifikátor Název IČ Druh AC Facility, s.r.o. 2424931

Více

Z7 / Finanční výbor Zastupitelstva města Brna / 29 V Brně dne

Z7 / Finanční výbor Zastupitelstva města Brna / 29 V Brně dne Z7 / Finanční výbor Zastupitelstva města Brna / 29 V Brně dne 28.02.2017 primátoru města Brna náměstkům primátora města Brna tajemníkovi MMB členům Finančního výboru ZMB vedoucímu ORF MMB vedoucímu OKO

Více

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Poskytovatel IČ Druh Výše v na "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.19 ze dne 16.7.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.19 ze dne 16.7.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.19 ze dne 16.7.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové omluveni 3 občané P r o g r a m :

Více

Bc. D. Kotalová, V. Kouba, K. Kováčová, E. Reifová. Ing. J. Ryšánková, P. Hoznedl, S. Přáda, M. Stráníková. Mgr. P. Lípová, M.

Bc. D. Kotalová, V. Kouba, K. Kováčová, E. Reifová. Ing. J. Ryšánková, P. Hoznedl, S. Přáda, M. Stráníková. Mgr. P. Lípová, M. Z Á P I S z 2. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 9. 2. 2016 (upravená verze, určená ke zveřejnění na webových stránkách Města Štětí) Přítomni: Omluveni: Zapisovatelka: Hosté: Bc. D.

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV. Usnesení ze 101. schůze Rady města Prostějova, konané

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV. Usnesení ze 101. schůze Rady města Prostějova, konané S00AX02ANWW2 *S00AX02ANWW2* čj. PVMU 25586/2018 10 SpZn. KP 14/2018 10.101.2.2 A10 Počet listů: 24 příloh: listů příloh: STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV Usnesení ze 101. schůze Rady města Prostějova, konané

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne Materiál číslo: 32 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Ing. Svoboda František - předseda výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

OBEC ZÁBOŘÍ. Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 13 ze dne od hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří

OBEC ZÁBOŘÍ. Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 13 ze dne od hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří OBEC ZÁBOŘÍ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 13 ze dne 13. 12. 2018 od 19.00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří Přítomno: 6 členů OZ, 1 omluven, 1 host, jmenovitě dle prezenční

Více