ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3"

Transkript

1 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3

2 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější funkce změna intenzity využití území větší intenzita (zahuštění zástavby, přístavba, nástavba, přeměna dispzice ) 2

3 Prstředí územníh rzvje 3

4 Investice d územníh rzvje PRÁVNÍ RÁMEC TRH FINANCE ÚZEMÍ realizují se v časvém dstupu p dknčení stavby během realizace stavby lze jen těžk měnit charakter a rzsah investice vyské rizik snížit rizik je mžn kvalitní infrmací 4

5 Investice d územníh rzvje develper (develpment = územní rzvj) spekulativní ( překupník nemvitstí) staví pr dsud neznáméh vlastníka / uživatele develper + následný uživatel někdy se specializuje na určité typy investic (multikina) neb na určité druhy území (v centrech měst, na brwnfieldech) nemívá vlastní kapitál ( čistý develper) nese rizik investice čekávaný zisk musí kmpenzvat rizik investice krátké peníze čas jak kritický faktr kmerční investr pskytne kapitál investr + develper čistý investr dměna = úrk z půjčenéh kapitálu investr + stavebník má zájem uživatele (dluhdbá hlediska) veřejný investr pslání v blasti veřejných služeb plitické závazky vůči bčanům / vličům cílem je veřejný užitek není (neměl by být) primárně ziskvě rientvaný 5

6 Faktry úspěšnéh územníh rzvje rzumná ( fair ) cena pzemku / nemvitsti funkce a standard dpvídající lkalitě úspěšný územní rzvj ptimální intenzita využití (rzvje) efektivní financvání (vlastní peníze, půjčky, dtace, cash-flw) správný harmngram a management 6

7 EKONOMICKÉ POSOUZENÍ INVESTICE Specifika investic d územníh rzvje investice d územníh rzvje mají vyské rizik malá elasticita nabídky dluhá dba realizace investice btížná adaptibilita staveb na měnící se pžadavky trhu výhdnst v prvnání s jinými alternativami investic (například finančními spekulace na burze, ulžení kapitálu d banky ) relativní, nikliv abslutní psuzení neb jinými investicemi územníh rzvje 7

8 Kriteria eknmické prveditelnsti investice T = 1 / r T dba návratnsti investice ( dba prjektu u spekulativníh develpmentu) r srvnávací úrkvá sazba r = IRR vnitřní výnsvé prcent pr prvnání návratnsti investice (vyjadřuje čekávanu rychlst návratnsti ) Míra kapitalizace (srvnávací IRR) pdle platné vyhlášky ceňvání nemvitstí výrba, sklady, hrmadné garáže 11% 10% bchd a administrativa 9% 7% htely, veřejné stravvání 9% 8% bytvé dmy 5% statní 8% 6 8% 8

9 Výpčet eknmické prveditelnsti prjektu (1) 9

10 Výpčet eknmické prveditelnsti prjektu (2) 10

11 Psuzení eknmické prveditelnsti prjektu - vstupní hdnty Náklady (C) cena pzemku (nemvitsti) tvrdé (převážně stavební) náklady hrubé stavební náklady prvzní subry + staveniště vlivy cenvéh růstu během výstavby "měkké" náklady (sft csts) přípravné a prjektvé práce - přípravné práce, průzkum trhu; prjekt (urbanistický návrh, architektnické řešení, stavební prjekt, finanční a eknmický prjekt a pradenství) a dzr pplatky připjení a spluúčast na infrastrukturách dvd za zábr půdy statní náklady - zprstředkvání financvání; vystěhvání, uvlnění budvy; prvize z nájmu na pčátku užívání (zpravidla v prvním rce); vedlejší náklady; reklama; zahájení prvzu náklady financvání (cena kapitálu) cena kapitálu na pzemek cena kapitálu na stavbu cena kapitálu na náběh využití dměna develpera Výnsy (V) výns z nájmu hrubý výns (+) prvzní náklady (-) ztráty z prvzu a nevyužití (-) náběh užívání průběžné nebsazení jednrázvé příjmy (+) Rizika (R) příjmy z prdeje plitické rizik rizik trhu Pdmínky trhu nemvitstí dba návratnsti / IRR srvnatelných prjektů 11

12 Develperův prpčet s reziduálním stanvením ceny pzemku vstupní data: pzemek 1500 m2, srvnávací (nabídkvá) cena 250 Kč/m2 bytvý dům s 5 byty určenými k dprdeji p dknčení stavby dba přípravy a výstavby až p dknčení 1 rk náklady výstavby stavební náklady 1,6 mil. Kč statní náklady 240 tis. Kč čekávaný výns prjektu cena jednh bytu 600 tis. Kč finanční pdmínky VARIANTA A bez vlastníh kapitálu (ptřebná půjčka 2 mil. Kč) VARIANTA B vlastní kapitál 1 mil. Kč (ptřebná půjčka 1 mil. Kč) úrkvá sazba pr půjčky 15%; limitní výše úvěru za tét úvěrvé sazby 2 mil. Kč úrkvá sazba pr překlenvací úvěry 20% dměna develpera 15% z výnsu prjektu 12

13 Rizika spekulativníh develpmentu prdlužení dby výstavby 13

14 Rizika spekulativníh develpmentu prdlužení dby výstavby 14

15 Rizika spekulativníh develpmentu prdlužení dby výstavby + jeden byt zůstane neprdán 15

16 METODY HODNOCENÍ EKONOMICKÉ PROVEDITELNOSTI PROJEKTU 16

17 Knvenční (statické) hdntící metdy zjišťují hdntu prjektu k jednmu časvému kamžiku (knec finančníh rku, knec dby návratnsti, pčátek prjektu) Metda průměrných nákladů (Annual Cst) přepčet (rzlžení) nákladů prjektu na průměrný rk srvnávací psuzení více alternativních prjektů N = průměrné rční prvzní náklady + dpisy + pžadvané zhdncení kapitálu (úrk, renta) Metda průměrné rentability (Average Rate Rati, ARR) rentabilita = čistý zisk / vlžený kapitál Metda návratnsti (Pay-Back, PB) dba návratnsti = celkvé náklady / čistý zisk za rk 17

18 Dynamické hdntící metdy (1) sledují časvý průběh finančníh tku (cash flw) investice a převádějí peněžní tky v buducnsti na jejich sučasnu hdntu 18

19 Dynamické hdntící metdy (1) sledují časvý průběh finančníh tku (cash flw) investice a převádějí peněžní tky v buducnsti na jejich sučasnu hdntu Eknmická hdnta času převd všech finančních tků uskutečňvaných v různých časech na jejich sučasnu hdntu S i = P * (1 + r) i P = S i / (1 + r) i PV P S r = t sučasná hdnta hdnta v rce i diskntní sazba CF ( r ) i = i i PV sučasná hdnta prjektu (všech jeh nákladů a výnsů) CFi cash flw, hdnta všech nákladů neb výnsů v rce i, kdy budu realizvány 1 + r diskntní faktr 19

20 Dynamické hdntící metdy (2) Metda čisté sučasné hdnty Net Present Value, NPV sučet čistých peněžních tků (cash flw) za jedntlivá bdbí (rky) p dbu sledvání prjektu, převedený na sučasnu hdntu NPV = Σ diskntvaných čistých peněžních tků jednrázvá investice NPV CFi (1 + IRR t = i i=1 ) INV CFi čistý výns (hrubý cash-flw) v rce i IRR vnitřní výnsvé prcent (vychází z diskntní sazby r ) t dba návratnsti v rcích INV investiční (jednrázvé) náklady NPV čistá sučasná hdnta 20

21 Příklad výpčtu metdu čisté sučasné hdnty (NPV) pčáteční investice v rce 0 rční prvzní náklady rční příjmy z nájmu dba výstavby rk (i) čisté výdaje (tis.kč) (-) čisté výnsy (tis.kč) (+) peněžní tk cash flw (tis.kč) 15 mil. Kč 1 mil. Kč d druhéh rku prjektu 5 mil. Kč d druhéh rku prjektu 1 rk diskntní faktr v rce i (1+IRR) (10%) sučasná hdnta PV(t) v rce i (tis.kč) sučasná hdnta kumulativně PV(T) (tis.kč) , , , , ,

22 Cash flw k příkladu výpčtu metdu čisté sučasné hdnty (NPV) 22

23 Dynamické hdntící metdy (3) Metda vnitřníh výnsvéh prcenta Internal Rate f Return, IRR náklady prjektu na knci dby trvání prjektu se přesně rvnají jeh výnsům zjišťujeme IRR pmcí přesnéh stanvení dby návratnsti prjektu výpčet iterativním pstupem (t.j. pstupným přibližváním) hledá výnsvé prcent, pr které dsahujeme na knci dby prjektu vztahu NPV = 0 CFi IRR t INV NPV CF (1 + IRR t i i=1 i ) = INV čistý výns (hrubý cash-flw) v rce i vnitřní výnsvé prcent dba návratnsti v rcích investiční (jednrázvé) náklady čistá sučasná hdnta Prjekt je eknmicky prveditelný, pkud IRR > srvnávací úrkvá míra 23

24 Příklad výpčtu metdu vnitřníh výnsvéh prcenta (IRR) pčáteční investice v rce 0 rční prvzní náklady rční příjmy z nájmu dba výstavby 15 mil. Kč 1 mil. Kč d druhéh rku prjektu 5 mil. Kč d druhéh rku prjektu 1 rk rk (i) čisté výdaje (tis.kč) (-) čisté výnsy (tis.kč) (+) peněžní tk cash flw (tis.kč) diskntní faktr (10,4253 %) v rce i sučasná hdnta PV(t) v rce i (tis.kč) sučasná hdnta kumulativně PV(T) (tis.kč) , , , , ,

25 Vztah NPV (čisté sučasné hdnty) a IRR (vnitřníh výnsvéh prcenta) diskntní faktr 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% NPV (5 let)

26 Vztah úrkvých sazeb a hdnty času 26

27 27

28 Klik musíte ušetřit při nákupu v hypermarketu, aby se Vám t vyplatil? nákup v hypermarketu za městem nakupuje n a na splečně 1x týdně 10 km d dmu jedna cesta = 15 min. cesta autem sptřeba 7,5 l / 100km nákup v místní sambsluze nakupuje jeden člen dmácnsti 3x týdně za rhem 2 min. pěšky d dmu 28

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA Stát jak eknmický subjekt. Frmy státních zásahů. Veřejný sektr, vymezení pjmu, rzsah VS, měření, prvnávání VS, vývjvé tendence. stat jak ekn subjekt : neziskvst, mznst

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DOPADY SJEDNOCENÍ SAZEB DPH NA 20% NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ 18. ÚNORA 2011 LIBOR DUŠEK, PH.D., PETR JANSKÝ, M.SC. Shrnutí: 1. Úvd Plánvané sjedncení sazeb DPH na 20% p pvinné valrizaci

Více

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More Restrukturalizace jak sučást zefektivňvání managementu pdniku Filip Bušina Abstrakt: Restrukturalizace je disciplína, kteru lze chápat z něklika úhlů phledu. Zpravidla ji zavádíme při jakékli eknmické

Více

(příliv kapitálu do danéé země) čím nižší je cena domácí měny, tím větší je po ní poptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK

(příliv kapitálu do danéé země) čím nižší je cena domácí měny, tím větší je po ní poptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK Kapitla 9 MĚNOVÝ KURZ Měnvý kurz vlivňuje mezinárdní směnu statků a služeb a přesuny kapitálu mezi jedntlivými státy Faktry vlivňující měnvý kurz Vývj mezinárdníh bchdu Vývj hspdářskéh cyklu Vývj reálných

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR ZDĚLÁVÁNÍ KURZ: : FINANČ ČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZ FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ FINANČNÍ ANALÝZA

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Kapitola 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ PRODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE)

Kapitola 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ PRODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE) www.thunva.cz Kapitla 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ RODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE) Mdel 45 (mdel s multiplikátrem): prvnává skutečně vytvřený prdukt (HD) a plánvané výdaje, které zamýšlejí ek. subjekty

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více