Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI"

Transkript

1 Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když ceny, pak za stejný obnos peněz si můžeme koupit méně Měření inflace: 1.) Index spotřebitelských cen = CPI koš statků a služeb podle výdajů průměrné domácnosti v určitém roce statistikové měsíčně zjišťují cenu použité ceny v sobě zahrnují i nepřímé daně (př. DPH nebo spotřební daně) výrobkům se přiřazuje určitá váha v tomto koši, pak provedou jejich a výsledkem je P Index spotřebitelských cen (CPI) měří vývoj cen ve spotřebním koši běžné domácnosti, přičemž struktura spotřebního koše je po určité období fixní. CPI = vážený průměr podílu cen jednotlivých statků dnes a v základním roce, přičemž váhou je podíl výdajů na daný statek na celkových výdajích domácnosti v základním roce (tj.váhy jsou fixní). v důsledku fixní struktury spotřebního koše CPI inflaci zpravidla nadhodnocuje, protože nezachycuje rostoucí kvalitu a substituci výrobků a služeb 1i w 0i výpočet: CPI 100 p p w i i aneb ((cena statku letos/cena statku loni)* váha v koši)/ vah v koši p1i cena i-tého statku či služby ve daném roce p0i cena statku či služby v minulém roce wi váha v koši 2.) Index cen výrobců = PPI více indexů: o index cen zemědělských výrobců o index cen průmyslových výrobců o index cen stavebních prací existuje zde opět fixní koš ovšem s jinými výrobky vypovídá o konkurenceschopnosti výrobců ΔPPI se časem promítají do CPI 3.) Deflátor HDP HDP o nominální v běžných cenách sledovaného roku o reálný ve stálých cenách základního roku výpočet: nominální HDP deflátor HDP 100 reálný HDP zde jsou zachyceny všechny statky a služby vyprodukované v dané ekonomice Míra inflace ( ): CPI CPI / 06 CPI Deflace: = pokles všeobecné cenové hladiny (opak inflace) Desinflace: - 1 -

2 = pokles tempa míry inflace Dělení inflace podle prvotní příčiny: POPTÁVKOVÁ INFLACE je způsobena pozitivním poptávkovým šokem posun AD doprava: o růst vládních výdajů o růst investičních výdajů firem o růst spotřebních výdajů domácností o zvýšení čistého exportu Výsledkem je : P Y NABÍDKOVÁ (NÁKLADOVÁ) INFLACE způsobena negativními nákladovými šoky AS posun SAS nahoru růst nákladů: o zvýšení o nominálních mezd růst světových cen surovin firmy budou ochotny nabízet stejné množství produkce pouze za vyšší ceny Výsledkem je: P RHDP (Y) (produkce) SETRVAČNÁ INFLACE je spojena s tzv. inflačním očekáváním zaměstnanci očekávají určitou míru inflace při jednání o mzdách následně požadují nárůst mezd minimálně ve stejné výši jako inflace pokud firmy vyhoví zaměstnancům, zvýší se jim náklady = nepříznivý nabídkový šok posun SAS nahoru (SAS2) při stejné AD by se produkt dostal pod potenciál a vzrostla by nezaměstnanost na to bude reagovat vláda, že zvýší výdaje nebo ČNB zvýší peněžní zásobu tzn. posun AD doprava (AD2) to se bude neustále opakovat (zamci opět očekávají určitou, chtějí mzdy a firmám N tzn. posun na SAS3 opět dojde k Y u G nebo peněžní zásoby a křivka AD se posune doprava na AD3) postupné zvyšování inflace se nazývá mzdově inflační spirála Dělení inflace - podle závažnosti: mírná v řádu jednotek lidé věří penězům a drží je smlouvy uzavírány v nominálních veličinách - 2 -

3 pádivá dvojciferné či trojciferné hodnoty lidé přestávají penězům věřit dochází k indexaci smlouvy mají inflační dodatky př. růst mezd podle inflace hyperinflace stovky či tisíce procent ročně lidé opouští peníze platby v zahraničních měnách nebo dochází ke směnnému obchodu př. hyperinflace v Německu po 1.sv.válce Dopady inflace: k tomu je třeba rozlišit nominální a reálné veličiny Nominální a reálný důchod: nominální důchod = počet korun, které obdržíme např. ve formě mzdy, Z +, nájemného, úroků v bance reálný důchod = vyjadřuje množství statků a služeb, které si za nominální důchod můžeme koupit 1. pokud by rostla mzda rychleji než rostou ceny, můžeme si koupit více statků a služeb = vzrostl reálný důchod 2. pokud mzda roste, ale ceny jsou stejné, můžeme si koupit stejné množství statků a služeb jako před zvýšením mezd = reálný důchod se nezměnil 3. pokud mzda roste, ale ceny rostou rychleji = reálný důchod klesl %Δ reálného důchodu = %Δ nominálního důchodu %Δ cenové hladiny Dopady neočekávané inflace: tratí příjemci nominálních dávek (př. sociální dávky, důchod) v případě prosazení si mezd, bude tento nárůst nižší než inflace a reálný Y vyšší daně (posun do jiného daňového pásma) uložené úspory v bance budou úročeny méně % než je, která bude ten rok vyšší tzn. opět tratím ve vztahu dlužník věřitel tratí věřitel odrazení firem od investic inflace způsobuje N spojené s kolektivními smlouvami a dodatečné N v podobě přetištění cenovek atd. Protiinflační politika: 1) Monetární restrikce prováděny CNB o zvýšení úrokových měr o snížení množství peněz v oběhu dojde k AD produkce u P 2) Fiskální restrikce prováděny vládou o snížení vládních výdajů o zvýšení daní o snížení transferů dojde k AD P produkce u 3) Odstranění očekávání vláda, ČNB - 3 -

4 o provádění důvěryhodné politiky (dopředu oznámí, že podniknou určité kroky ke - pokud však tato prohlášení nebudou důvěryhodná, setrvačná inflace bude neustále pokračovat) 4) Cenová a mzdová regulace vláda zmrazí růst mezd a cen (v tržní EKO není moc vítáno, dochází k potlačení informační fce ceny, inflaci to spíše jen oddálí a po zrušení cenové a mzdové regulace se opět vrátí). tato regulace je přijímána jako doplněk fiskální a monetární restrikce Metody snížení inflace: (1) "Cold turkey" šoková terapie - výrazné snížení růstu agregátní poptávky (najednou) (2) Gradualistická metoda - cílem je postupné snižování růstu agregátní poptávky Phillipsova křivka (PC) inflace a nezaměstnanost: Původní verze Phillipsovy křivky: zachycuje negativní vztah mezi mírou mzdové inflace a mírou nezaměstnanosti čím šší je u, tím nižší je mzdová inflace čím ší je u, tím šší je mzdová inflace proč? o pokud je nízká u fy musí nabízet vyšší mzdu nulová míra mzdové inflace je spojena s určitou mírou nezaměstnanosti = přirozená míra nezaměstnanosti u* u* je taková u, která odpovídá Y* Cenová Phillipsova křivka: Samuelson a Solow nahradili mzdovou inflaci v původní PC cenovou inflací nahrazení mzdové inflace cenovou inflací předpoklad, že fy zvyšují své ceny (a tím roste inflace), podle toho, jak jim rostou mzdové náklady cenová inflace (%) = mzdová inflace (%) růst produktivity práce Phillipsova křivka vyjadřuje negativní vztah mezi cenovou inflací a u - 4 -

5 Phillipsova křivka rozšířená o očekávání: Friedman (kritika PC) o vztah mezi inflací a u podle něj platí pouze pro krátké období a to vlivem peněžní iluze očekávání inflace vedlo k vzniku setrvačné inflace výsledkem bude pouze čím dál vyšší míra inflace tzn. inflace akceleruje Shrnutí PC: volba mezi u a mírou inflace existuje pouze v krátkém období (SPC) v dlouhém období se nezaměstnanost nachází vždy na své u* a míra inflace akceleruje dlouhodobá Phillipsova křivka (LPC) je vertikální na úrovni u* Phillipsova křivka a model AD AS: bod A dlouhodobá rovnováha vláda bude chtít snížit míru nezaměstnanosti pod její přirozenou míru o zvýšení vládních nákupů statků a služeb pravý obrázek roste produkt, roste cenová hladina = bod B nový bod krátkodobé rovnováhy levý obrázek zvýšení nominálních mezd, zaměstnanci více pracují = bod B krátkodobý pokles míry nezaměstnanosti pod přirozenou míru o dlouhé období: zaměstnanci zjistí, že jim klesly reálné mzdy, budou požadovat nárůst nominálních mezd posun křivky AS na pravém obrázku Deflace: při deflaci dlužníci musí vracet hodnotnější peníze (dluhy jsou v nominálních jednotkách) dlužníci se mohou dostat do problémů bankroty, nesplácení dluhů pokles HDP nárůst míry nezaměstnanosti ekonomika by upadla do recese při deflaci je tzn. dochází k poklesu všeobecné cenové hladiny Deflace P Př. Neočekávaně vysoká zpravidla nejvíce postihuje věřitele

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme.

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme. 4.kapitola Peníze V této kapitole se seznámíte s tím, jak se peníze vyvíjely v minulosti až do dnešních forem peněz s nabídkou peněz, neboli jak centrální banka prostřednictvím celé bankovní soustavy vytváří

Více

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %.

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %. 3.kapitola Výdaje a rovnovážný hrubý domácí produkt V této kapitole se seznámíte: s faktory, které ovlivňují spotřebu a investice s tím, jak je konstituován rovnovážný produkt jak je rovnovážný produkt

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Český statistický úřad Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Červen 2013 Úvod České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 4. Kapitola Celkové výdaje a produkt Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku www.pwc.cz/taxpolicy Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku červen 2012 Očekávání v eurozóně Hospodářský růst Evropy byl dlouhodobě dosahován zejména neustále se zvyšující úrovní dluhů, ať už jednotlivých

Více

7. Trh práce a zaměstnanost

7. Trh práce a zaměstnanost 7. Trh práce a zaměstnanost 147 V rámci této kapitoly: seznámíte se trhem práce a jeho členěním, naučíte se rozlišovat mezi ekonomicky aktivním a ekonomicky neaktivním obyvatelstvem, získáte informace

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA Aktuální vývoj české ekonomiky v kontextu hospodářskéé politiky Pavel Tuleja, katedra ekonomie, Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinéé 1 ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více