Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) Dagmar Slavíková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková"

Transkript

1 Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) Dagmar Slavíková

2 Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze

3

4 Kde pracují pojistní matematici? Státní správa ČNB OPM Aktuariát LAT, ALM, solventnost, IBNR Controlling statistiky, analýzy Vývoj produktu Poradenství auditoři

5 Kde pracují pojistní matematici? Státní správa ČNB OPM Aktuariát LAT, ALM, solventnost, IBNR Controlling statistiky, analýzy Vývoj produktu Poradenství auditoři

6 Legislativní změny - provedené a chystané Unisex Důchodová reforma Důchodové spoření (II. pilíř) Doplňkové penzijní spoření (III. pilíř) Změna maximální technické úrokové míry Občanský zákoník Pojistný zájem Zákon o pojišťovnictví Rezervy Finanční umístění Solventnost

7 Legislativní změny - provedené a chystané Důchodová reforma Důchodové spoření (II. pilíř)

8 Základní popis důchodového spoření spoření na důchodový věk vstup dobrovolný vystoupit před koncem nelze penzijní společnost 2 % + 3 % z vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění (snížení důchodu z I. pilíře!) důchodové fondy (fond státních dluhopisů, konzervativní fond, vyvážený fond, dynamický fond), volba strategie spoření + autopilot a důchodové doporučení není zaručena návratnost investice regulované počáteční a správní náklady (poplatky)

9 Nároky z důchodového spoření úhrada 60 % prostředků účastníka do státního rozpočtu úhrada prostředků účastníka v souvislosti s převodem důchodových práv do důchodového systému Evropských společenství úhrada jednorázového pojistného na pojištění důchodu v případě úmrtí účastníka - převod na účet dědice (účastníka důchodového spoření), dědictví, nebo úhrada jednorázového pojistného na pojištění sirotčího důchodu

10 Důchody z důchodového spoření vyplácí pojišťovna, penzijní společnost uhradí jednorázové pojistné v rámci pojištění důchodu, které smí nabízet pouze pojišťovna, která má licenci na provozování pojistného odvětví A IX. (pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy z oblasti sociálního pojištění, pokud zákon umožňuje jeho provádění pojišťovnou na její vlastní účet) pojišťovna provozující výše uvedené pojištění nesmí odmítnout uzavření pojistné smlouvy vlastnictví licence = provozování

11 Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření VÝVOJ PRODUKTU I. FÁZE

12 Sběr informací vlastní znalosti kolegové legislativa literatura internet školení - interní a externí (ČAP)

13 Sběr informací vlastní znalosti kolegové legislativa literatura internet školení - interní a externí (ČAP)

14 Důchody z důchodového spoření doživotní starobní důchod výplata důchodu končí smrtí pojištěného doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let - po úmrtí příjemce pozůstalostního důchodu se kapitálová hodnota stává předmětem dědictví starobní důchod na dobu 20 let jedná se o jistý důchod vyplácený po sjednanou dobu během života pojištěného, v případě smrti pojištěného se kapitálová hodnota stává předmětem dědictví sirotčí důchod na dobu 5 let jedná se o jistý důchod vyplácený po sjednanou dobu během života příjemce, po úmrtí příjemce se kapitálová hodnota stává předmětem dědictví

15 Kalkulačka nebo umění počítat? Kalkulačka doživotní starobní důchod Aktuár = kompletní vývoj produktu doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let a A a x a x x starobní důchod na dobu 20 let a 20 sirotčí důchod na dobu 5 let a 5 3

16 Legislativa k dnešnímu dni zákon č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření II. pilíř ve znění zákona č. 399/2012 Sb. zákon č. 428/2011 Sb. změna některých zákonů vyhláška č. 423/2012 Sb. o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy o pojištění důchodu (MPSV) vyhláška č. 40/2013 Sb. o náležitostech nabídky pojištění důchodu (ČNB)

17 Zákon o důchodovém spoření (zákon č. 426/2011 Sb., ve znění zákona č. 399/2012 Sb. ) Zákaz zprostředkování = Bez provizí! = Bez zasahování obchodu!

18 Zákon o důchodovém spoření Uzavření pojistné smlouvy Klient ukončí spořící fázi Penzijní společnost (PS) osloví pojišťovny Pojišťovn a vyhotoví závaznou nabídku PS předá všechny nabídky klientovi Centrální registr (ne)zaregistruj e pojistnou smlouvu Žádost o registraci pojistné smlouvy Uzavření pojistné smlouvy Klient si vybere jednu z nabídek PS uhradí jednorázové pojistné Pojišťovna začne vyplácet důchod

19 Zákon o důchodovém spoření Uzavření pojistné smlouvy Klient ukončí spořící fázi Penzijní společnost (PS) osloví pojišťovny Pojišťovn a vyhotoví závaznou nabídku PS předá všechny nabídky klientovi Centrální registr (ne)zaregistruj e pojistnou smlouvu Žádost o registraci pojistné smlouvy Uzavření pojistné smlouvy Klient si vybere jednu z nabídek PS uhradí jednorázové pojistné Pojišťovna začne vyplácet důchod

20 Zákon o důchodovém spoření Výplata důchodu počátek výplaty důchodu nejdříve od 1. dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po dni, ke kterému uplyne 15 dnů od zaplacení jednorázového pojistného frekvence výplaty vždy měsíční je-li součet splátek důchodu za kalendářní rok maximálně ve výši 1000 Kč (+ inflace dle MF), vyplatí se důchod jednorázově; pojišťovna má nárok pouze na úhradu nákladů vynaložených na výplatu plnění (1000/12=83,333 ) je-li důchod vyplácen do zahraničí, může pojišťovna požadovat úhradu odpovídající účelně vynaloženým nákladům na jeho výplatu, úhrada se odečítá z vypláceného důchodu (neplatí pro jiný členský stát EU nebo jiný stát, se kterým Česká republika uzavřela dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení)

21 Zákon o důchodovém spoření Zvyšování důchodu indexace důchodu - vždy k se důchody, které mají datum počátku výplaty nejpozději předchozího roku, navyšují o procento stanovené prováděcím předpisem MPSV (2 %) podíly na zisku nejméně 90 % výnosů z investování aktiv výnosy z úmrtnosti u životních důchodů (nespotřebovaná část pojistného z doživotních důchodů se použije ve prospěch ostatních pojištěných) Storno pojištění pouze jestliže Centrální registr smluv zamítne žádost o registraci jestliže pojištěný, resp. pojištěný i oprávněná osoba zemřou před datem počátku výplaty důchodu (zaplacené jednorázové pojistné se stává předmětem dědictví, pokud není určena žijící oprávněná osoba)

22 Hospodářský výsledek v životním pojištění Hospodářský výsledek (zisk/ztráta) = Standardní pojištění Pojištění důchodu +/- zisk/ztráta z úmrtnosti + 0 % zisk z úmrtnosti % ztráta z úmrtnosti +/- zisk/ztráta z investování + 10 % zisk z investování % ztráta z investování +/- zisk/ztráta z nákladů +/- zisk/ztráta ze storen +/- 100 % zisk/ztráta z nákladů +/- x % zisk/ztráta ze storen

23 Zákon o důchodovém spoření Další požadavky na provozování oddělené účetnictví speciální reporty ČNB komunikace s penzijními společnostmi (obecné i závazné nabídky) komunikace s Centrálním registrem smluv (registrace pojistné smlouvy) web s programovou aplikací aktuálních obecných nabídek informace o výši důchodu dálkovým způsobem

24 STOP! Je toto pojištění pro pojišťovnu výhodné? rizikovost ziskovost zvýšení podílu na trhu (noví klienti) dobré jméno DOPORUČENÍ MANAGEMENTU ODEVZDAT LICENCI

25 Přestávka

26 Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření VÝVOJ PRODUKTU II. FÁZE

27 Co je potřeba k provozování pojištění důchodu navazujícího na důchodové spoření? licence; software pro obecnou nabídku (web); text obecné nabídky; pojistné podmínky; vzorce pro výpočet důchodu; výpočetní podklady (úmrtnostní tabulky, náklady aj.); software pro závaznou nabídku (komunikace s PS); text závazné nabídky; pojistná smlouva; provozní systém; software pro komunikaci s CRS; bankovní účet; identifikace platby z PS a přepočet důchodu/jp; pojistka; korespondence s klienty; výplata důchodu/ jednorázových (pojistných) plnění; navyšování důchodu k 1. 4.; navyšování důchodu o podíly na zisku; software pro dálkový přístup k informaci o výši důchodu; konec pojištění / výplaty důchodu; účetnictví; výkazy (ČNB)

28 Definice produktu struktura produktu

29 Provozní systém a struktura produktu Pojištění důchodu

30 Provozní systém a struktura produktu Pojištění důchodu Doživotní starobní důchod Doživotní starobní důchod s pozůstalostním důchodem Starobní důchod na 20 let Sirotčí důchod

31 Provozní systém a struktura produktu Pojištění důchodu Doživotní starobní důchod Doživotní starobní důchod s pozůstalostním důchodem Starobní důchod na 20 let Sirotčí důchod pojistné důchod JP pojistné důchod JP PD smrt pojistné JP důchod smrt pojistné JP důchod smrt

32 Provozní systém a struktura produktu Pojištění důchodu Doživotní starobní důchod Doživotní starobní důchod s pozůstalostním důchodem Starobní důchod na 20 let Sirotčí důchod pojistné důchod JP pojistné důchod JP PD smrt pojistné JP důchod smrt pojistné JP důchod smrt

33 Definice produktu struktura produktu pojistněmatematické vzorce včetně výpočetních podkladů

34 Doživotní starobní důchod Netto pojistné? měsíční důchod D navyšování k o j (=0,02) vrácení pojistného vstupní věk

35 Počátek pojištění / vstupní věk závazná nabídka je platná 6 měsíců datum uzavření pojistné smlouvy v době platnosti závazné nabídky počátek výplaty důchodu až po registraci a zaplacení jednorázového pojistného přepočet výše důchodu po zaplacení jednorázového pojistného dle výše zaplaceného pojistného výše aktuálně platného procenta pro navyšování důchodu Nelze zohlednit aktuální věk!

36 (Pojistná) plnění z pojištění důchodu uzavření pojistné smlouvy zaplacení jednorázového pojistného registrace pojistné smlouvy počátek výplaty důchodu NIC POJISTNÉ JP / DŮCHOD

37 Počátek pojištění / vstupní věk - řešení Kooperativy počátek pojištění co nejdříve, tj. den bezprostředně následující po uzavření pojistné smlouvy splatnost pojistného dle zákona o důchodovém spoření počátek výplaty důchodu v nejbližším termínu, který umožňuje zákon závazná nabídka, pokud přesahuje , je rozdělena na období do a období poté nemusí se znásilňovat provozní systém nejkratší možná doba, po kterou je kryto riziko smrti

38 Doživotní starobní důchod Netto pojistné j (12) JNP v p D a v q JBP x x x x x

39 Doživotní starobní důchod Netto pojistné j (12) JNP v p D a v q JBP x x x x x j JNP 12 D a x x j j 1 j 1 j ax 1 px 2px 3px... 1 i 1 i 1 i

40 Doživotní starobní důchod Netto pojistné j JNP 12 D a x úmrtnostní tabulky pravděpodobnosti úmrtí/dožití technická úroková míra i x

41 Doživotní starobní důchod Netto pojistné j JNP 12 D a x úmrtnostní tabulky pravděpodobnosti úmrtí/dožití technická úroková míra i Brutto pojistné JBP JNP náklady x počáteční vč. inkasních, správní vč. exkasních, riziková/zisková přirážka fixní x variabilní x variabilní dle výše důchodu výše brutto pojistného x

42 Doživotní starobní důchod Netto pojistné j JNP 12 D a x Brutto pojistné JBP JNP náklady x x x Netto a brutto rezerva kdy začít tvořit návaznost na datum tvorby předpisu pojistného v jaké výši zohlednit jednorázové plnění v případě podlimitního důchodu zohlednit plnění v případě smrti před počátkem výplaty zohlednit vyplácený důchod

43 Definice produktu struktura produktu pojistněmatematické vzorce včetně výpočetních podkladů dokumenty (pojistná smlouva, pojistné podmínky, nabídky, pojistka, dopisy klientům)

44 Definice produktu struktura produktu pojistněmatematické vzorce včetně výpočetních podkladů dokumenty (pojistná smlouva, pojistné podmínky, nabídky, pojistka, dopisy klientům) programové aplikace (nabídky; registrace; informace)

45 Definice produktu struktura produktu pojistněmatematické vzorce včetně výpočetních podkladů dokumenty (pojistná smlouva, pojistné podmínky, nabídky, pojistka, dopisy klientům) programové aplikace (nabídky; registrace; informace) provozní systém a procesy

46 Provozní systém a procesy I. část vložení uzavřené smlouvy do provozního systému počátek pojištění konec pojištění výše důchodu a výše pojistného předpis pojistného kdy v jaké výši tvorba rezerv kdy v jaké výši přepočet důchodu a pojistného v závislosti na výši zaplaceného jednorázového pojistného počátek výplaty důchodu v závislosti na datu zaplacení pojistného

47 Provozní systém a procesy II. část jednorázové plnění v případě podlimitního důchodu pojistná plnění v případě smrti pojištěného plnění v případě smrti obmyšleného navyšování důchodu k navyšování důchodu o podíl na zisku kdy o kolik stanovení výše procenta, nebo částky podílu na zisku připsání k jednotlivým smlouvám informace o navýšení příjemci důchodu provázání na účetnictví provázání na výkazy (např. ČNB)

48 Definice produktu struktura produktu pojistněmatematické vzorce včetně výpočetních podkladů dokumenty (pojistná smlouva, pojistné podmínky, nabídky, pojistka, dopisy klientům) programové aplikace (nabídky; registrace; informace) provozní systém včetně procesů (metodiky) technická dokumentace

49 Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření VÝVOJ PRODUKTU III. FÁZE

50 Ladění produktu = porovnání s konkurencí cena produktu výklad legislativy 8 pojišťoven má licenci 1 (+1) pojišťovna má obecnou nabídku na webu (pouze kalkulačku bez pojistných podmínek)

51 Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření VÝVOJ PRODUKTU IV. FÁZE?

52 Návrhy změn zákona o důchodovém spoření ČAP (pojistní matematici) I. část navýšit částku z 1000 Kč na Kč výplata podlimitního důchodu přímo PS výplata jistých důchodů přímo PS, resp. starobní důchod na 20 let změnit na doživotní důchod s garantovanou dobou výplaty bez náhrady vypustit odstavec o zisku z úmrtnosti

53 Návrhy změn zákona o důchodovém spoření ČAP (pojistní matematici) II. část ze zisku z investic tvořit rezervní fond s možností jeho použití v případě budoucí ztráty z investování zrušit oddělené účtování, ponechat pouze oddělené investice a technické rezervy zrušit zveřejňování pojistněmatematických vzorců a výpočetních podkladů ze zákazu zprostředkování vyjmout bankopojištění

54

55 Děkuji za pozornost!

399/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

399/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 399/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o doplňkovém

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : 397. Zákon o pojistném na důchodové spoření 398. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o pojistném

Více

Pojistné podmínky Vision 5.1

Pojistné podmínky Vision 5.1 Pojistné podmínky Vision 5.1 Obsah strana Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění......................................... 1 Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění VISION.................................

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře Text níže je postupně rozšiřován a dále zmíněné

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2014 MHA Obsah... Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP. str. 17 Doplňkové pojistné

Více

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře)

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Odborná komise pro důchodovu reformu, 31. 7. 2014 1. Důchodové spoření 1 upravuje zejména zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém

Více

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297.

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. 1 Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti.

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob VPP O-901/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob! Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit na to, že v určitých případech si vyhrazujeme právo snížit pojistné plnění, nebo ho vůbec

Více

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákon o pojišťovnictví Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákona o pojišťovnictví Po téměř ročním projednávání v parlamentu byl na konci srpna vydán ve sbírce zákonů nový zákon o pojišťovnictví 1 ( ZPoj

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění RZ1C verze 5/2015... 8 Zvláštní pojistné podmínky

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob 1. Společná ustanovení 1.1 Úvodní ustanovení 1.1.1 Allianz pojišťovna, a. s., jako pojistitel, vydává tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP ) podle

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň obsahuje otázky ze souboru základní stupeň a následující č. 301 429. 301. Lze udělit pojišťovně povolení k souběžnému

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P-100/14 OBSAH ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více