ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 4/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ n ZOV vzalo na vědomí rozpočtová opatření č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 4/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ n ZOV vzalo na vědomí rozpočtová opatření č."

Transkript

1 ZPRAVODAJ obcevšemyslice 4/2015 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Všemyslice se koalo de 11. březa 2015 v KD Nezašov od 18:00 hodi. Starosta zahájil zasedáí za přítomosti 10 zastupitelů. Za ověřovatele zápisu byl zvole Mila Růžička a Josef Starý, jako zapisovatelka Jitka Kubálková. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ZOV vzalo a vědomí rozpočtová opatřeí č. 2/2015, které je v kompeteci starosty a schválilo rozpočtové opatřeí č.3/2015. jedorázového vyrováí ve výši ,- Kč byla v ově předložeém ávrhu avýšea a ,- Kč. ZOV souhlasilo s předložeým ávrhem Smlouvy o zřízeí služebosti se společostí O2 Czech Republic a.s. a podzemí komuikačí vedeí veřejé komuikačí sítě optického kabelu typu AVFLEX 48 f. + CU Midia uložeý v oražové HDPE trubce 40/30 mm a rezerví trubky 40/30 mm čeré barvy v pozemcích obce Všemyslice parc.č. 106/7, 106/8, 109/2, 1733, 1887, 973/4 vše k.ú. Všeteč, za jedorázovou úplatu ,- Kč bez DPH. SMLUVNÍ VZTAHY ZOV schválilo předložeý ávrh Smlouvy o poskytutí dotace ze SFŽP ČR, operačího programu ŽP a akci: Realizace úspor eergie v polyfukčí budově Všemyslice (zatepleí budovy OÚ v Nezašově), kde by obec měla obdržet od SFŽP částku ve výši ,- Kč a dále pak dotaci ze státího rozpočtu v max. částce ,45 Kč. ZOV a základě zveřejěého proájmu souhlasilo s uzavřeím Smlouvy o zemědělském pachtu, poz. parc. č. 1809/1, k.ú. Bohuice ad Vltavou, výměra 3753 m 2, louka, lokalita zastávka ČSD Bohuice, a dobu eurčitou a ájmem 1.000,- Kč/rok. ZOV souhlasilo se zveřejěím záměru proájmu části poz. parc.č. 58/1, k.ú. Všemyslice, místí část Nezašov, lokalita Kořesko a dobu eurčitou s ročím ájemým ve výši 500,- Kč. ZOV schválilo předložeý ový Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízeí věcého břemee a akci : Všeteč 136 posíleí NN, výměa vekovího vedeí NN za vedeí kabelové. Stavbou jsou dotčey pozemky v majetku obce Všemyslice, parc.č. 106/7, 106/8, 201/3, 1793, 1819, 1821, 1871, 1864, k.ú. Všeteč. Původě předložeá částka RŮZNÉ A DOŠLÁ POŠTA ZOV schválilo Obecě závazou vyhlášku obce Všemyslice č. 1/2015 spolu s Přílohou č.1 O staoveí systému shromažďováí, sběru, přepravy, tříděí, využíváí a odstraňováí komuálích odpadů a akládáí se stavebím odpadem a území obce Všemyslice s platostí od Řešila se i otázka kompostérů, více v samostatém čláku v příštím Zpravodaji. V termíu do 26. úora byla podáa žádost o fiačí příspěvek do Oražového r obce Všemyslice. Na základě výzvy zástupce ČEZ a.s. se zastupitelé shodě vyjádřili a avrhli rozděleí částky 1 milióu koru a dvě poloviy, z ichž prví bude využita a akce vlastího OR 2015, druhá polovia pak a akci ivestičího charakteru kompletí rekostrukci sociálího zařízeí v ZŠ Nezašov. ZOV souhlasilo s podáím žádosti a OPŽP v Priorití ose 3 Udržitelé využíváí zdrojů eergie, podoblast podpory Výstavba a rekostrukce zdrojů tepla využívající OZE, kde je možé získat až 90% fiačí podporu a rekostrukci kotle a štěpky v kotelě obecího úřadu. DISKUZE dostavba školky v Nezašově ze stray obce, je hotov

2 straa 2 odborý posudek, čeká se a posudek od druhé stray. Do koce březa bude hotový projekt a pak se zadají podmíky pro výběrové řízeí. stížost a projížděí těžké techiky přes Všemyslice. diskuze o tříděí odpadu a kompostérech, které bude mít obec k dispozici od květa a podílí se 10% z celkové částky. Kompostérů bude dostatečé možství a občaé je dostaou a základě smlouvy za mírý poplatek do výpůjčky. rozbité sklo a zastávce ve Všemyslicích dodavatelská firma uzala reklamaci a sklo opraví zadarmo. upozorěí o rozporu se zákoem o ustaoveí školské a kulturí komise. iformace o potřebě zakoupeí lisu a papír do Sběrého dvora v Nezašově. V březovém čísle Zpravodaje došlo k epřesému zápisu v čláku iformace z obecího zastupitelstva. Rozhodě ebylo úmyslem kohokoliv poškodit, proto se omlouváme. Upraveý zápis: Paí Bartušková esouhlasila se zařazeím výročí SDH Nezašov a Všemyslice do sledovaého Oražového roku Proti příspěvku, který bude zmíěým SDH a vlastí orgaizaci těchto výročí poskytut, připomíky eměla. NOVÉ ZARYBNĚNÍ V pátek byl rybík U Turýků ve Všemyslicích ově zarybě dovezeými kapry v možství 200 kg. Dopravu ze sádek Vodňay a vlastí áklady zajistili p. JUDr. Veselý a p. Josef Starý. Naskladňovací kapříci mají průměrou váhu cca 1,20 1,30 kg a tak jak se shodě páové JUDr. Veselý a J. Starý vyjádřili, díky zajištěému dobrému přikrmováí, mohou mít a podzim až o 1 kg více! A tak se trpěliví rybáři, pro letoší období rybařeí a rybíku U Turýků, máte a co těšit! NALEZENÝ PES De 16. březa byl aleze v obci Všeteč teto pejsek, je přátelský a důvěřivý. Do dešího de se zatím epodařilo ajít jeho majitele. Proto bychom rádi touto cestou požádali občay obce, kteří by byli ochoti si vzít pejska do opatrováí, aby se přihlásili a obecí úřad osobě či telefoicky a čísle ÚNOR A BŘEZEN SE SPAŽ TYRŠ uspořádal spolek pro veřejost předášku o historii stravováí se zaměřeím a áš regio. Předášku doplěou obrazovou prezetací předesla Magdalea Lukšová. Součástí akce byla výstava tradičích pokrmů, které připravily čleky spolku. V závěru příjemého večera posluchači diskutovali při kávě a ochutávali vystaveé dobroty proběhla další akce zaměřeá a tradice. Tetokrát čleky spolku spolu se zájemci z veřejosti vyráběly velikoočí dekorace a vyzkoušely růzé techiky zdobeí vajíček pod vedeím Pavly Fraňkové.

3 straa 3 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NOVÉ ČOV V NEZNAŠOVĚ Tak jak bylo apláováo a posledí sobotu měsíce březa 2015, uskutečil se De otevřeých dveří v prostorách ové (dolí) ČOV. I když počasí k procházce, případě malému výletu ikterak epřálo, přesto se prohlídky zúčastilo 20 zájemců včetě dětí. Přítomá techoložka firmy ČEVAK a.s. pí. Ig. Tebichová přicházejícím skupikám zájemců, vždy k vlastímu provozu čističky poskytla vyčerpávající a zajímavý výklad, případě zodpověděla vzeseé dotazy. Domívám se, že účel otevřeého vstupu a ČOV byl určitě splě a kdo měl zájem, přišel. Všichi malí ávštěvíci pak při odchodu, za svou trpělivost a ukázěost v době prohlídky obdrželi sladkou odměu. STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC V OBCI PÁLENÍ ČARODĚJNIC - BOHUNICE SDH Bohuice již tradičě pořádá páleí čarodějic pro děti 30.duba Místo spáleí hraice bude tetokrát u Obecňáku v Bohuicích, kam můžou občaé vozit větve ze svých zahrad. LAMPIONOVÝ PRŮVOD - VŠETEČ SDH Všeteč pořádá 30. duba 2015 od 17:00 hodi Čarodejice pro děti a hřišti ve Všeteči s opékáím buřtů a za setměí lampioový průvod. PODĚKOVÁNÍ STAVĚNÍ MÁJKY - VŠEMYSLICE SDH Všemyslice připravuje a 30. dube 2015 od 18:00 stavěí máje u rybíka ve Všemyslicích. V březu jsme obdrželi prostředictvím Nadace ČEZ fiačí dotaci ve výši ,- Kč, kterou jsme využili a ákup moderích edukativích pomůcek a hraček pro aši mateřskou školku. Velice tímto Nadaci ČEZ děkujeme za poskytutí dotace a těšíme se a další spolupráci. Kolektiv zaměstaců Základí školy a Mateřské školy Nezašov PRŮVOD ČARODĚJNIC - NEZNAŠOV Na čtvrtek svoláváme všechy čarodějice a čarodějíky a fotbalové hřiště v Nezašově. Každá maska bude odměěa občerstveím. Páleí čarodějic je tradičí akce SDH Nezašov ve spolupráci s Nezáškem. Začátek akce bude ještě upřesě.

4 straa 4 ZŠ A MŠ NEZNAŠOV JAK JSME CESTOVALI ČASEM Opravdu to jde! Cestovat časem Musíte si pro to ale vybrat správé místo a de.a být správě aladě. My si vybrali datum zázrakům přímo určeé, a to pátek třiáctého. Na místo jsme se vypravili likovým autobusem, což byl zážitek eje pro ás, pro školáky, ale i pro aše spolujezdce. A pak to začalo. Nastoupili jsme do stroje času.a odpočítávali pět, čtyři, tři, dva, jeda a ocitli jsme se v pravěku. Rázem se z ás stali lovci a ochrákyě ohě. Oděi v kůži a kožešiách a vydávajíc primitiví zvuky jsme vařili a otevřeém ohi, okusovali kosti a spravovali chýše. Do tohoto jedoduchého, ale fyzicky áročého způsobu života jsme se vžili hravě, ale to už ás svolával áčelík tlupy, abychom se vydali dále. Nebo blíže? Čtyři, tři, dva, jeda Tyhle zaky přeci záme! A te valík s kamey Keltové! Málem jsme se epozali. Ukryti v kápích jsme razili mice, z věže hlídali aše opevěí, tkali a stavu. A také jsme si prostudovali keltský kaledář. Pravda, hodě ás zaujali i obrovské kamey a valíku, se kterými se daly dělat věci! Pozor, stroj času už bliká! Tři, dva, jeda..kupte si, kupte si! Hm, tržice a za í chrámy, krásé žey, bojovíci. Atický Řím. To byla ádhera. Hostili jsme se, řečili a kdo ebyl líý, trochu si i zabojoval. Ai se ám odsud echtělo. Ale další dobrodružství čekala. Dva, jeda.toto období jsme pozali sado. Středověk! A tak hoem asadit přilby, koruy, krásé šaty a pláště a vyzkoušet jízdu a koi i s kopím, aučit se středověké písmo, okusit život michů či vytvořit barevou mozaiku a oko. Ale časostroj byl eúavý. Jeda blížil se koec. Posledí zastávka. R-E-N-E-S-A-N-C-E. Reesace. To ezám. Jejda, vždyť je úplě ahý! Aha, to je je socha. David? Ahoj, já jsem Da. Tak tady to bylo také faj. Byli jsme badateli a objeviteli, umělci a cestovateli, dalekohledem zkoumali vesmír a jako hudebíci vyzkoušeli ejrůzější ástroje. A poté je luskutí prsty a už jsme byli zpátky ve 21. století. A protože jsme za tu chvilku trošku přibrali a zleivěli, a ádraží jsme raději běželi. A kam že jsme ráo vlastě jeli? Přeci a iteraktiví výstavu Stroj času do Sladovy v Písku. CYKLOVÝLET ŠKOLÁKŮ Ve čtvrtek 26. březa jsme se v rámci dopraví výchovy vydali a cyklistický výlet po okolí. Naštěstí se evydařila předpověď deštivého a zamračeého de, a tak jsme při sjezdech či výšlapech užívali i sluíčka. Výlet jsme spojili s exkurzí káceí emocých stromů v Bohuicích a ve Všemyslicích. Děkujeme tímto Michalu Nedbalovi a jeho týmu za ukázkové pokáceí staleté emocé lípy a především Kateřiě Levíské a Vladau Ševčíkovi za výpomoc a hlídáí ašeho kovoje. Výlet se vydařil, děti spolupracovaly a dodržovaly pravidla bezpečosti provozu, počasí krásé. Zpět do školy jsme dorazili uavei, ale šťasti, že jsme všichi a zdrávi.

5 straa 5 PŘEDŠKOLÁCI NA DOPRAVNÍ SOUTĚŽI De jsem se s vybraými předškoláky vydala a dopraví soutěž do Hopsária v Českých Budějovicích. Po dlouhých přípravách astala středa a mohli jsme vyrazit! Jeli jsme likovým autobusem a už po cestě jsme sklidili úspěch díky Radímkovi, který pojmeovával všechy dopraví začky, které viděl. Od cestujících sklidil plo úsměvů a pochval. Na ádraží jsme se posilili svačikou a pokračovali jsme dále. Pro mohé z dětí byla za celý de ejvětším zážitkem jízda a eskalátorech. Do Hopsária jsme dorazili městskou hromadou dopravou a po zápisu jsme okoukli jedotlivá staoviště. Naším prvím úkolem bylo správě pozat dopraví začky. V této disciplíě děti aprosto excelovaly a byla jsem a ě velmi pyšá. Druhým staovištěm byla jízda a dopravím hřišti, která byla pro děti ejzábavější atrakcí. Všemyslíci zde jezdili a motokárách a úkolem bylo řídit se dle pravidel siličí dopravy. Před pokořeím posledího staoviště jsme se opět posilili svačikou. Jízda zručosti, která a ás čekala, byla opravdovým oříškem a vyžadovala aprostou přesost v jízdě tříkolkou. Děti byly i zde velmi šikové a získaly je miimum trestých bodů. Před vyhlášeím vítězů si děti pohrály a růzých atrakcích, což bylo pro ě tou ejvětší odměou. Z 22 družstev se jeda z ašich skupiek umístila a krásém desátém místě. Každé z dětí dostalo upomíkové předměty, které jsme si po ávratu do školky rozdali. Touto cestou bych chtěla poděkovat rodičům, kteří se s dětmi a soutěž pilě připravovali. Zároveň děkujeme i celé škole a školce za faděí a podporu. Bc. Irea Řeháčková VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI Posledí březové podělí dopolede jsme prožili v barevé a velikoočě laděé dílě. Šlo o prví společou dílu školy, školky a rodičů. A jelikož ás bylo opravdu hodě, zaplili jsme celý kulturí sál. Děti měly skutečě z čeho vybíratzdobily períčky, pletly velké i malé pomlázky, vyráběly figurky z písku a sádry, roztomilá kuřátka v pelíšku a barevé papírové zápichy, malovaly kraslice, dekorovaly květiáče a zvládly i uplést zajíčky. Děti byly moc šikové, zaujaté a hodé. To vše platí i pro aše úžasé rodiče, prarodiče a přátele školy, kterých se sešlo opravdu moho a bez kterých by se deší velkodíla edala zvládout! Všem přítomým dospělým patří áš obrovský dík! Děti byly adšeé! Tímto se i omlouváme za euskutečěý prodejí jarmark výrobků. Děti z ich (a ze sebe) měly takovou radost, že si je chtěly odést domů a obdarovat jimi své ejbližší. A my eměly to srdce jim to odepřít... Pedagogičtí pracovíci ZŠ a MŠ Nezašov

6 straa 6 Obec Všemyslice v rámci projektu Oražový rok Vás srdečě zve a MÁJOVÝ POCHOD NA VYSOKÝ KAMÝK 1. květa 2015 Trasa 1 začátek 13:00 hodi áves Nezašov Všeteč Rozhleda Vysoký Kamýk (8,3km) Trasa 2 cca 14:00 hodi u Horácké hospůdky Všeteč Rozhleda Vysoký Kamýk (3,4km) vstup a Rozhledu Vysoký Kamýk zdarma, občerstveí a rozhledě zajištěo

7 straa 7 NEZNÁŠEK ROPÁCI NOC S ANDERSENEM V pátek proběhl úklid dětského hřiště a okolí. Děti, společě s rodiči, se sešli už čtvrtý rok. Účast byla hojá a jako odměu za práci jsme si a fotbalovém hřišti opekli letoší prví buřty. Noc s Aderseem pořádaly v aší obci Obecí kihova Bohuice a Obecí kihova Nezašov. V Bohuicích se skupika patácti dětí sešla v kihově. Letoší ročík byl věová kížce Na hradě Bradě. Proto účastíci modelovali z moduritu hrad včetě příslušeství. Výsledek jejich sažeí si můžete prohlédout v kihově. V Nezašově proběhlo setkáí v budově základí školy. Rodiče četli pohádky, vyráběli jsme loutky z rukavic a špachtlí a děti si s vyrobeými loutkami zahrály divadlo. KROUŽKY PŘI OBECNÍ KNIHOVNĚ V BOHUNICÍCH l Dětský kroužek: středa 17:00 až 18:00 l Dámský klub: úterý 17:00 až 18:30 Více iformací získáte u kihovice v Bohuicích, paí Atochové. RETRO DISKOTÉKA Společě se spolkem SPAŽ Tyrš pořádal áš spolek svou prví akci pouze pro dospělé. V sobotu jsme se sešli v sále kulturího domu v Nezašově, kde k taci hrál DJ Barbulák. Akce se opravdu vydařila a určitě se a podzim můžete těšit a další disco. Za NEZNÁŠEK z.s. Kateřia Levíská

8 straa 8 ORANŽOVÝ ROK 2015 Vážeí spoluobčaé, již desátým rokem pokračuje úspěšá spolupráce mezi Jaderou elektrárou Temelí Skupiy ČEZ a obcí Všemyslice a projektu s ázvem Oražový rok. Do projektu se společě s obcí zapojují místí spolky a orgaizace, které přispívají k vytvářeí kulturího, společeského i sportovího života v obci. Věřím, že i letos budou pořádaé akce velkým příosem pro aše obyvatele i ávštěvíky. Úspěšé zvládutí akcí ašeho Oražového roku 2015 přeje všem Ig. Karel Tůma starosta obce Všemyslice AKCE ZAŘAZENÉ DO ORANŽOVÉHO ROKU 2015: 1. MÁJOVÝ POCHOD , (trasa Nezašov Všeteč Rozhleda Vysoký Kamýk) LET VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH NEZNAŠOV , Nezašov LET VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH VŠEMYSLICE A SLAVĚTICE A SETKÁNÍ RODÁKŮ , Všemyslice - Slavětice 4. MEMORIÁL PAVLA MACHARTA , Všeteč 5. KONCERT K POCTĚ J. J. KOVAŘÍKA , Nezašov 6. MIKULÁŠSKÝ JARMARK , Nezašov Tímto děkujeme za parterství společosti ČEZ, a.s. za podporu v rámci akce Oražový rok 2015 v aší obci Všemyslice. Uzávěrka čísla , vydavatel Obecí úřad Všemyslice, telefo registrová u MK ČR pod č

ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 7-8/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 7-8/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ obcevšemyslice 7-8/2015 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA De 15. červa se koalo VIII. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Všemyslice v Bohuicích za přítomosti 11 zastupitelů. Na začátku,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č. 19860 11-12 2013 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 11. listopadu se koalo v KD v Nezašově další zasedáí zastupitelstva obce Všemyslice za přítomosti

Více

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP Istituce i zazameaé operace jsou fiktiví. Ukázkové případy - sezam Případ Vykazující účetí Vykázaé Části I až XIII Straa jedotka (zkráceě až 3) A Půjčka od baky Město, v roce +1, T2 v roce +1, T7, T8,

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

ZPRAVODAJ 9-10. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 9-10. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č. 19860 9-10 2014 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 42. zasedáí ZOV se koalo 3. září 2014 ve Všemyslicích. Po kotrole useseí schválilo výsledky výběrového

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Stanovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paní Šedivé ze dne

Stanovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paní Šedivé ze dne V Praze de 27.3 2009 Staovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paí Šedivé ze de 17.3 2009. V průběhu měsíce úora bylo a ástěce SVJ vyvěšeo ozámeí o pláovaém shromážděí spolu s ávrhem programu a výzvou k vlastíkům

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze de 21. listopadu 2006, kterou se staoví mezí hodoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základí požadavky a obsah strategických hlukových map a akčích pláů a podmíky účasti veřejosti

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Zápis z XL. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného dne 18. června 2014 ve Všeteči od 19:00 hodin

Zápis z XL. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného dne 18. června 2014 ve Všeteči od 19:00 hodin Zápis z XL. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného dne 18. června 2014 ve Všeteči od 19:00 hodin Přítomni: 10 členů zastupitelstva Příloha č. 1 Omluveni: M. Dolanský Program:

Více

Zápis z XLIII. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného dne 1. října 2014 v Neznašově od 19:00 hodin.

Zápis z XLIII. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného dne 1. října 2014 v Neznašově od 19:00 hodin. Zápis z XLIII. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného dne 1. října 2014 v Neznašově od 19:00 hodin Přítomni: 10 členů zastupitelstva Omluveni: J. Hrdlička Příloha č. 1 Program:

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Svět Zábrta. World o MÉDIA. Vystavovatelé APEX GAMING CARDPOS EUROPE COLMEX EZÚ EUROAPLEX HDT JACKPOT JIMARK LEDAGE MIDA GAME GAME

Svět Zábrta. World o MÉDIA. Vystavovatelé APEX GAMING CARDPOS EUROPE COLMEX EZÚ EUROAPLEX HDT JACKPOT JIMARK LEDAGE MIDA GAME GAME H 15 V. IŠ 4 TĚ. 2 PR 0 11 Vystavovatelé V ST 14 Ý.- PE T E R V V R D TE H H L LY B I K K I R B WL I E TR RDPS ERPE LE L E I S R E Z E - I EZÚ E L B SY STE S LD LB E D L + K/ ERPLE E R TI F T L K E E TE

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško ze dne

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško ze dne Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško předsedají: starosta Místo: Hospoda U Zahrádkářů v Březové Přítomno:7 členů obecního zastupitelstva z 9 ( listina přítomných v příloze)

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2009

V Ř E S K O V Á K duben 2009 V Ř E S K O V Á K duben 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, minulé číslo Vřeskováka bylo vytištěno bez našeho symbolu - sedícího Vřeskováka. Nebyl to úmysl, ale při kopírování se vloudil tiskařský šotek.od

Více

Rekonstrukce místní komunikace Pod Horkami a Horní

Rekonstrukce místní komunikace Pod Horkami a Horní Komentář k závěrečnému účtu obce Kamenné Žehrovice za rok 2014, přednesený na veřejném zasedání dne 7.4.2015. Údaje o obci: Adresa: Obec Kamenné Žehrovice,,. IČO: 00234508 Tel: 312 658 003, 312 658 007

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

V dubnu naši školu navštívil pan MgA. Jan Hrubec s krásným loutkovým představením Rozum a štěstí.

V dubnu naši školu navštívil pan MgA. Jan Hrubec s krásným loutkovým představením Rozum a štěstí. KRONIKA DUBEN 2016 APRÍLOVÁ ŠKOLA Navštívíme dneska spolu/ aprílovou školu,/ kde žáci s poškoláky v čele/ zkoušejí pana učitele S dětmi jsme v rámci hudební výchovy zhudebnili básničku Aprílová škola od

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektroická publikace Metodika implemetace Průřezového tématu Evirometálí výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životí prostředí 2. Ekologické

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll RECESE V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ Od září miulého roku ás ekoomové zpočátku opatrě, později čím dál aléhavěji upozorňovali a skutečost, že celý svět mimo Českou republiku zasahují chapadla recese opakujícího

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 58. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 2.12. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Za nás mluví práce. s podporou Nezávislých

Za nás mluví práce. s podporou Nezávislých Za ás mluví práce Jiří Oberfalzer, Michal Prokůpek, Jaa Chlupová, Radek Novák, Petr Vychodil a dvaáct dalších kadidátů Vás zvou ke komuálím volbám ODS s podporou Nezávislých Program pro Králův Dvůr Trasparetí

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 1 leden 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Milí spoluobčané, přejeme Vám příjemné zimní měsíce, hlavně hodně zdraví a pohody. Zprávy z obce Usnesení ze zápisu č.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Zápis z XXXVII. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného dne 26.února 2014 v KD Neznašov od 19:00 hodin

Zápis z XXXVII. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného dne 26.února 2014 v KD Neznašov od 19:00 hodin Zápis z XXXVII. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného dne 26.února 2014 v KD Neznašov od 19:00 hodin Přítomni: 9 členů zastupitelstva Příloha č. 1 Omluveni: Josef Starý, Zdeňka

Více

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 7. 11. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 12/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 12/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ obcevšemyslice 12/2015 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA XIII. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Všemyslice se konalo dne 19. listopadu v pohostinství Bohunice za přítomnosti 11 zastupitelů.

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

Zápis. z XIII. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 22. dubna 2016

Zápis. z XIII. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 22. dubna 2016 Zápis z XIII. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 22. dubna 2016 Přítomno: 7 členů zastupitelstva Omluven: 0 Zapisovatelka: Ilona Káňová Program: 1) zahájení a schválení programu 2) volba

Více

OBEC KVĚTNICE 1/2013. Zimní radovánky v Květnici

OBEC KVĚTNICE 1/2013. Zimní radovánky v Květnici OBEC KVĚTNICE 1/2013 Květický zpravodaj 19. 2. 2013 / Ročík 2 / Obec Květice Slovo úvodem Vážeí spoluobčaé, jsem rád, že se setkáváme u druhého vydáí ašeho obecího zpravodaje. Rád bych Vám touto cestou

Více

ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY

ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY 1. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(r) úrok v % z hodoty kapitálu za časové

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3689/101/13-1 - o ceě : Bytu č. 2654/16 v č. p. 2654 v bloku č. 10 složeém z domů č.p. 2651, 2652, 2653, 2654 a 2655 a pozemcích p. č. 2450, 2449, 2448, 2447 a 2446. včetě příslušeství v katastrálím území

Více

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 10. 3. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 5/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ n ZOV vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.

ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 5/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ n ZOV vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. ZPRAVODAJ obcevšemyslice 5/2015 i Dne 15. 4. 2015 od 19:00 hodin se konalo VI. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Všemyslice v HZ ve Všemyslicích za přítomnosti 10 zastupitelů. Po volbě ověřovatele a

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Čtvrtek 1. ledna 2015 Pátek 9. ledna 2015, Indoor golf GCMA Zimní turnaj v patování 1.kolo Sobota

Více

Z Á P I S č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 27. 4. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár.

Z Á P I S č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 27. 4. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 27. 4. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Omluven

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-12-011-16

Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-12-011-16 Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-12-011-16 Přehled dotací v oblasti kultury na rok 2016 částky uvedeny v Kč Poř. č. Předkladatel Název Požadováno na Celkový rozpočet Požadovaná

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

8.2.1 Aritmetická posloupnost I 8.2. Aritmetická posloupost I Předpoklady: 80, 802, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Čley posloupostí pak při kotrole vypíšu

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. 5/2016 XXIII. ročník/ neprodejné MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH

OBECNÍ ZPRAVODAJ. 5/2016 XXIII. ročník/ neprodejné MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH OBECNÍ ZPRAVODAJ 5/2016 XXIII. ročník/ neprodejné MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH Rada obce schvaluje: USNESENÍ č. 23 ze zasedání Rady obce Jakartovice, konaného dne 4.5.2016 1. Prohlášení Obce

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Zápis ze 5. jednání ZO Bory v hod.

Zápis ze 5. jednání ZO Bory v hod. Zápis ze 5. jednání ZO Bory 20. 3. 2015 v 19. 00 hod. Přítomni: Březka J., Křížová B., Špaček M., Vávra P., MVDr. Marková R., Mgr. F. Eliáš., Kujalová J., Bc. Suková D., ing. Slavíková M., Chalupa O.,

Více

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17 OBSAH Persoálí bezpečost Jak požádat o ozámeí a Vyhrazeé... 4 Jak požádat o osvědčeí fyzické osoby (D, T, PT)... 5 Jak a kdy požádat o vydáí osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc NATO, WEU... 7 Osvědčeí

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XVI. n 2 / 2008

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XVI. n 2 / 2008 Časopis Jaderé elektráry Temelí ze Skupiy ČEZ ročík XVI. 2 / 2008 Fyzická ochraa Temelía u odboríků uspěla Návod a dlouhověkost eodejít do důchodu Oražový rok 2008 odstartoval Na Křtěově se potkaly dva

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

OSADNÍ VÝBOR - SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR - SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR - SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát Členové: Lenka Kadlecová, Andrea Maturová, Mgr. Jaroslav Hodyc, Ing. Jakub Procházka, Jindřich Polívka DiS.,

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Vzpomínkovému setkání občanů při příležitosti 70. výročí osvobození naší země a ukončení 2.sv.války

Vzpomínkovému setkání občanů při příležitosti 70. výročí osvobození naší země a ukončení 2.sv.války Vážení občané, Zpravodaj č.2 Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 27.4.2015 V příštích májových dnech si připomeneme 70. výročí ukončení 2. světové války. Byl to nejstrašnější konflikt v dosavadních dějinách

Více

Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 2

Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 2 ŽĎÁRSKÉ L I S T Y oficiální zpravodaj Obce Žďár vydávaný zastupitelstvem obce Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 2 Vážení spoluobčané, právě se Vám dostalo do rukou druhé číslo obecního

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2013 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2014 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško ze dne

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško ze dne Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško předsedají: starosta Místo: Hospoda U Zahrádkářů v Březové Přítomno: 9 členů obecního zastupitelstva z 9 ( listina přítomných v příloze)

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, blíží se konec zimního období, nekončí však naše pracovní povinnosti, kterých je na obci dost a dost. Za těch pár měsíců jsme se naplno

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Zápis z XXXVI. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného dne 21.ledna 2014 v Bohunicích od 19:00 hodin

Zápis z XXXVI. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného dne 21.ledna 2014 v Bohunicích od 19:00 hodin Zápis z XXXVI. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného dne 21.ledna 2014 v Bohunicích od 19:00 hodin Přítomni: 9 členů zastupitelstva Příloha č. 1 Omluveni: Mgr. Jana Řeháčková,

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 7, konaného dne 17. 6. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 61 XXVIII. ROČNÍK

Mladecké noviny ČÍSLO 61 XXVIII. ROČNÍK Mladecké noviny ČÍSLO 61 DUBEN 2015 XXVIII. ROČNÍK NEPRODEJNÉ Novinky z naší obce Webové stránky obce Mladecko Oficiální stránky obce Mladecko www.mladecko.cz jsou nyní celé upravovány. Doposud byly přidány

Více

Z á p i s. o průběhu 40. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově

Z á p i s. o průběhu 40. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově Z á p i s o průběhu 40. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 21. 8. 2014 v budově OÚ v Neplachově Počet přítomných členů zastupitelstva: 5 (Blažek, Machová, Mizera, Zasadil, Zeman) Počet

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více