U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 147/6/2016 mat. č. 155/2016 Schválení programu Rada města Chebu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 147/6/2016 mat. č. 155/2016 Schválení programu Rada města Chebu"

Transkript

1 Č. j.: MUCH 28301/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 147/6/2016 mat. č. 155/2016 Schválení programu program 6. schůze Rady města Chebu. Usnesení RM č. 148/6/2016 mat. č. 156/2016 Volba ověřovatelů zápisu v o l í ověřovateli zápisu RSDr. Jana Votrubu a Ing. Martina Kroupu. Usnesení RM č. 149/6/2016 mat. č. 157/2016 Zpráva starosty a místostarostů b e r e n a v ě d o m í zprávu starosty a místostarostů. Usnesení RM č. 150/6/2016 mat. č. 193/2016 1) Čtvrtletní zpráva o činnosti společnosti Lesy města Chebu, s.r.o. 2) Informace k rozhodnutí o přiznání odměny bývalému jednateli společnosti 3) Nákup osobního automobilu 4) Schválení rozpuštění zákonného rezervního fondu 5) Plán investic na rok 2016 b e r e n a v ě d o m í - čtvrtletní zprávu o činnosti společnosti Lesy města Chebu, s.r.o. - informace k rozhodnutí o přiznání odměny bývalému jednateli společnosti

2 - nákup osobního automobilu - rozpuštění zákonného rezervního fondu - plán investic na rok tvorbu projektové dokumentace naučná stezka Poznáváme naše stromy Bc. Davidu Váchalovi, jednateli společnosti Lesy města Chebu s.r.o., - předložit Radě města Chebu dne podklady k rozhodnutí o schválení odměny bývalému jednateli společnosti Ing. Zdeňku Hofericovi - předložit Radě města Chebu dne návrh rozhodnutí o dalším postupu v záležitosti projektu Vlaštovčí rybník. Usnesení RM č. 151/6/2016 mat. č. 148/2016 Pravidla pro publikování příspěvků členů Zastupitelstva města Chebu v Chebských radničních listech včetně vzoru Smlouvy o úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s prezentováním názorů zastupitelů v periodiku Chebské radniční listy d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a C h e b u s c h v á l i t a) Pravidla pro publikování příspěvků členů Zastupitelstva města Chebu v Chebských radničních listech s tím, že v čl. 2 bude doplněno, že se jedná o formát textu A4, b) vzor Smlouvy o úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s prezentováním názorů zastupitelů v periodiku Chebské radniční listy, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, předložit tento materiál k projednání zastupitelstvu města na jeho zasedání dne Usnesení RM č. 152/6/2016 mat. č. 187/2016 Projednání Smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání p r o j e d n a l a předloženou "Smlouvu o společném postupu při centralizovaném zadávání", d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Cheb schválit Smlouvu o společném postupu při centralizovaném zadávání, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi města, předložit zprávu Zastupitelstvu města Cheb dne Usnesení RM č. 153/6/2016 mat. č. 166/2016 Schválení účetní závěrky města Chebu za rok 2015 Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2

3 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t Účetní závěrku města Cheb za rok 2015 účetní závěrka byla sestavena k název účetní jednotky: město Cheb sídlo účetní jednotky: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ Cheb IČ: datum rozhodování o schválení účetní závěrky: identifikace rozhodujících osob: Zastupitelstvo města Cheb ve složení členů k datu u l o ž i t Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, zajistit a)v souladu s přijatým usnesením a ověřeným zápisem ze zasedání Zastupitelstva města Chebu vyhotovení protokolu dle ustanovení 11, odst. 3 Vyhlášky č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, b)vložení tohoto protokolu, podepsaného starostou města, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) do , Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, předložit dne zprávu Zastupitelstvu města Cheb. Usnesení RM č. 154/6/2016 mat. č. 152/2016 Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu za rok Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, rozpočtům územní úrovně, regionálním radám, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje, rozpočtům příspěvkových organizací zřízených městem Cheb a stanovení použitelných finančních zdrojů volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2015 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu v z í t n a v ě d o m í vyúčtování finančních vztahů s rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem: 1. schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2015 a rozdělení jejich výsledku hospodaření za rok 2015, dle usnesení Rady města Chebu č. RM 92/5/2016 ze dne , Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3

4 takto: název PO výsledek hospodaření celkem rezervní fond fond odměn Západočeské divadlo v Chebu , ,49 0 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb , , ,00 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb , , ,00 Městská knihovna v Chebu , ,52 0 Základní škola Cheb , , ,00 1. základní škola Cheb , , základní škola Cheb , , ,00 3. základní škola Cheb , , ,00 4. základní škola Cheb , , základní škola Cheb , , základní škola Cheb , , ,00 MŠ Cheb, Malé náměstí , ,65 0 MŠ Cheb, 26. dubna , ,56 0 MŠ Cheb, Komenského , , ,00 MŠ Cheb, Osvobození , , ,00 MŠ Cheb, Bezručova , , ,00 MŠ Cheb, Do Zátiší , , ,00 DDM Sova Cheb , ,44 0 Celkem , , ,00 2. ponechání nevyčerpaných investičních příspěvků z rozpočtu města v investičním fondu organizací, dle usnesení RM č. 92/5/2016 ze dne : Mateřské škole Cheb, Komenského 27 ve výši 3.321,- Kč a Mateřské škole Cheb, Do Zátiší 3 ve výši 19,60 Kč, 3. stanovení výsledku hospodaření pro rok 2016 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb: pro rok 2016 stanovila, usnesením RM č. 92/5/2016 ze dne , všem 18 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb vyrovnaný výsledek hospodaření, s c h v á l i t Závěrečný účet města Chebu za rok 2015: 1. a) plnění rozpočtu města Chebu k , kde v hospodaření města Chebu při výši příjmů ,5 tis. Kč a výši výdajů ,4 tis. Kč vznikl přebytek ve výši ,1 tis. Kč, který se vyrovnává financováním, b) rozdělení vytvořeného zisku z hospodářské činnosti: - zisk za rok 2015 ve výši ,20 Kč bude ponechán na účtu hospodářské činnosti, 2. vyúčtování finančních vztahů města Chebu za rok 2015: a) vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, rozpočtům územní úrovně, regionálním radám, k rozpočtu obcí, k rozpočtu Karlovarského kraje, dle přiložené důvodové zprávy, b) stanovení použitelných finančních zdrojů volných zdrojů po finančním vypořádání roku Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4

5 2015 pro zapojení do rozpočtu města na rok 2016: - z volných zdrojů roku 2016 v celkové výši ,3 tis. Kč bude zapojeno do Fondu rezerv a rozvoje tis. Kč, 3. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2015 a uzavření závěrečného účtu vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, předložit dne zprávu Zastupitelstvu města Chebu. Usnesení RM č. 155/6/2016 mat. č. 165/2016 Návrh zásad, kterými se mění Zásady Zastupitelstva města Chebu č. 50/2015 o postupu při vyřizování podaných žádostí, jejichž vyřízení náleží do samostatné působnosti obce a na jejichž kladné vyřízení není právní nárok d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu v y d a t zásady, kterými se mění Zásady Zastupitelstva města Chebu č. 50/2015 o postupu při vyřizování podaných žádostí, jejichž vyřízení náleží do samostatné působnosti obce a na jejichž kladné vyřízení není právní nárok, u l o ž i t Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru finančního, zajistit zavedení vydaných Zásad do evidence interních směrnic v termínu do , Ing. Petru Navrátilovi, starostovi města, předložit materiál na zasedání Zastupitelstva města Chebu dne Usnesení RM č. 156/6/2016 mat. č. 173/2016 Žádost o dotaci z rozpočtu města - Regionální stavební sdružení 1. poskytnutí výjimky ze směrnice k zabezpečení Systému podpory aktivit občanů a institucí z rozpočtu města Chebu č. 20/2015, odst. 3, Čl. 3, pro spolek Regionální stavební sdružení Karlovy Vary, IČO , se sídlem Karlovy Vary, Drahovice, Stará Kysibelská 602/45, na zajištění akce Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2016; 2. poskytnutí dotace 30 tis. Kč spolku Regionální stavební sdružení Karlovy Vary, IČO , se sídlem Karlovy Vary, Drahovice, Stará Kysibelská 602/45, na zajištění akce Dny stavitelství a Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5

6 architektury Karlovarského kraje 2016, a to na úhradu výdajů souvisejících s tisky a výstavními panely; 3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chebu. Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru Fin vyrozumět žadatele a vyzvat jej k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace do Usnesení RM č. 157/6/2016 mat. č. 151/2016 Žádost o prominutí úroku z prodlení -,, d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu n e v y h o v ě t žádosti pana,.,,, týkající se prominutí úroků z prodlení ve výši ,85 Kč vzniklých nedodržením podmínek kupní smlouvy ze dne Jedná se o prodej podílu nemovitosti v Chebu, Hviezdoslavovo náměstí 1027/11, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, předložit materiál k projednání Zastupitelstvu města Chebu na zasedání konaném dne Usnesení RM č. 158/6/2016 mat. č. 190/2016 Informace o způsobu řešení podnětu občana na změnu Obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění změny č. 1/2016 b e r e n a v ě d o m í způsob vyřízení podnětu,,..,, na změnu Obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění změny č. 1/2016, uvedený v důvodové zprávě, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, předložit materiál na zasedání zastupitelstva, konaném dne Usnesení RM č. 159/6/2016 mat. č. 170/2016 Rozpočtové opatření na rok 2016 číslo 4 Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 6

7 1. převod částky 84 tis. Kč u odboru Fin v rámci běžných výdajů; 2. převod částky 135 tis. Kč u odboru KS v rámci běžných výdajů; 3. převod částky 150 tis. Kč u odboru Inv v rámci běžných výdajů; 4. převod částky tis. Kč u odboru SM v rámci běžných výdajů; 5. převod částky 157 tis. Kč u odboru SŽP v rámci běžných výdajů; d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu 1. převod částky 84 tis. Kč u odboru Fin v rámci běžných výdajů; 2. převod částky 135 tis. Kč u odboru KS v rámci běžných výdajů; 3. převod částky 150 tis. Kč u odboru Inv v rámci běžných výdajů; 4. převod částky tis. Kč u odboru SM v rámci běžných výdajů; 5. převod částky 157 tis. Kč u odboru SŽP v rámci běžných výdajů; s c h v á l i t a) rozpočtové opatření na rok 2016 číslo 4 - navýšení příjmové části rozpočtu ve výši tis. Kč, navýšení výdajové části rozpočtu ve výši tis. Kč a snížení financování ve výši tis. Kč; b) celkové příjmy upraveného rozpočtu 2016 tedy ve výši tis. Kč a výdaje tis. Kč; saldo příjmů a výdajů je kryto financováním ve výši tis. Kč. Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, zajistit předložení materiálu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 160/6/2016 mat. č. 153/2016 Poskytnutí zálohy pro exekutora na výkon rozhodnutí - odstranění staveb Májová 41 a 43, Cheb d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a C h e b u s c h v á l i t poskytnutí zálohy pro exekutora ve výši Kč z rozpočtu města na výkon rozhodnutí - odstranění staveb v ulici Májová 41 a 43, Cheb, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, předložit tento materiál zastupitelstvu města na jeho zasedání dne Usnesení RM č. 161/6/2016 mat. č. 171/2016 Rozpočtové opatření na rok 2016 číslo 5 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t a) rozpočtové opatření na rok 2016 číslo 5 - navýšení výdajové části rozpočtu ve výši tis. Kč a Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 7

8 navýšení financování ve výši tis. Kč; b) celkové výdaje upraveného rozpočtu 2016 ve výši tis. Kč a celkové financování ve výši tis. Kč, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, zajistit předložení materiálu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 162/6/2016 mat. č. 186/2016 Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy na dobu neurčitou s městem Skalná na výkon agendy speciálního stavebního úřadu u staveb místních komunikací s o u h l a s í s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na dobu neurčitou s městem Skalná na výkon agendy speciálního stavebního úřadu u staveb místních komunikací, Ing. Jaroslavu Šinkovi, vedoucímu odboru stavebního a životního prostředí, předložit návrh veřejnoprávní smlouvy k podpisu starostovi města Chebu Ing. Petru Navrátilovi a starostce města Skalná Mgr. Ritě Skalové a smlouvu podepsanou oběma stranami zaslat Krajskému úřadu Karlovarského kraje k rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy v termínu do 30 dnů od podpisu veřejnoprávní smlouvy poslední smluvní stranou. Usnesení RM č. 163/6/2016 mat. č. 160/2016 Dotace na provoz Stanice pro záchranu živočichů Městského muzea Františkovy Lázně poskytnutí dotace z rozpočtu města Městskému muzeu Františkovy Lázně, IČO , ve výši Kč na provoz Stanice pro záchranu živočichů, a uzavření veřejnoprávní smlouvy, Ing. Jaroslavu Šinkovi, vedoucímu odboru stavebního a životního prostředí, zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši Kč s Městským muzeem Františkovy Lázně, na provoz Stanice pro záchranu živočichů při přírodovědném pracovišti Národní přírodní rezervace Soos, zajistit následné vyplacení dotace ve výši Kč z rozpočtu odboru stavebního a životního prostředí Městskému muzeu Františkovy Lázně. Usnesení RM č. 164/6/2016 mat. č. 167/2016 Odvolání a jmenování členů komisí Rady města Chebu o d v o l á v á Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 8

9 pana Jana Šmerdu (Koalice pro Cheb a Svobodní) z funkce člena Komise bezpečnostní, paní Andreu Kubincovou (Koalice pro Cheb a Svobodní) z funkce člena Komise pro národnostní menšiny, pana Tomáše Bureše (ODS) z funkce člena Komise pro sport a volnočasové aktivity, j m e n u j e Ing. Petra Havlíčka (Koalice pro Cheb a Svobodní) členem Komise bezpečnostní, pana Petra Pařízka (Koalice pro Cheb a Svobodní) členem Komise pro národnostní menšiny, pana Miroslava Sabadina (ODS) členem Komise pro sport a volnočasové aktivity, Ing. Janě Kuklové, vedoucí odboru kanceláře starosty, informovat o usnesení rady města tajemníky komisí a politické strany v termínu do Usnesení RM č. 165/6/2016 mat. č. 172/2016 Jednací řád Zastupitelstva města Chebu d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu vydat Jednací řád Zastupitelstva města Chebu, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi města, předložit návrh jednacího řádu Zastupitelstvu města Chebu na jeho zasedání dne Usnesení RM č. 166/6/2016 mat. č. 154/2016 Schválení uzavření Smlouvy o umístění zařízení (bezúplatná) uzavření Smlouvy o umístění zařízení (bezúplatná) mezi městem Cheb a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Teplická 874/8, Děčín, za podmínek uvedených v příloze č. 1 důvodové zprávy, z m o c ň u j e Ing. Pavla Vanča, vedoucího odboru správy majetku, k uzavírání dalších městu doručených smluv o umisťování zařízení (bezúplatné), kdy společnost ČEZ Distribuce, a.s., dává městu Cheb souhlas se zřízením a provozováním veřejného osvětlení města Chebu na zařízení ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru správy majetku, zajistit uzavření Smlouvy o umístění zařízení v termínu do Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 9

10 Usnesení RM č. 167/6/2016 mat. č. 174/2016 Architektonická studie na městský mobiliář v historické části města Cheb s o u h l a s í se změnou mobiliáře v horní části náměstí Krále Jiřího z Poděbrad dle architektonické studie na městský mobiliář v historické části města Cheb vybrané vedením města Cheb v součinnosti s odborem správy majetku, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru správy majetku realizovat pořízení nového mobiliáře a změnu jeho rozmístění v horní části náměstí Krále Jiřího z Poděbrad dle architektonické studie na městský mobiliář v historické části města Cheb vybrané vedením města Cheb v součinnosti s odborem správy majetku. Usnesení RM č. 168/6/2016 mat. č. 189/2016 I. Bytové a nebytové záležitosti II. Další právní jednání a záležitosti - uzavření splátkového kalendáře, zastavení vymáhání pohledávek a zrušení účetního předpisu a prominutí dluhu z prodlení I. 1. výjimku z usnesení RM č. 252/11/2004 ze dne , kterým jsou stanoveny podmínky pro výběr zájemců o pronájem bytu v novém bytové domě ul. K Nemocnici 2491/32 pro,.,.,,, spočívající ve zrušení podmínky, že žadatelé nesmí mít vlastní byt a uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení číslo 04, v bytovém domě ve městě Chebu, č.p. 2491, v ulici K Nemocnici, č.o. 32, který je součástí pozemku par. č. st. 7387, v katastrálním území Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb, na listu vlastnictví číslo pro město Cheb a Bytové družstvo města Chebu, byt o velikosti 0+3 s příslušenstvím, o podlahové ploše 61,26 m2 (včetně podlahové plochy sklepní kóje 2,16 m2) s,.,.,,, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 47,37 Kč/m2/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, bez stanovení povinnosti složit jistotu, 2. na základě výjimky ze Zásad uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 23, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 1337, v ulici Matěje Kopeckého, č.o. 6, který je součástí pozemku par. č. st v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+1 s příslušenstvím, o podlahové ploše 43,16 m2 (k bytu náleží sklepní kóje o velikosti 2,50 m2), s,.,,,, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 50 Kč/m2/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši 1 měsíčního nájmu z podlahové plochy bytu, 3. na základě výjimky ze Zásad uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 03, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 1139, v ulici Sadová, č. o. 7, který je součástí pozemku parcelní číslo st v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 10

11 60,72 m2 (včetně podlahové plochy sklepa 3,00 m2), s,.,,,.,,, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 84 Kč/m2/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši Kč, 4. změnu smluvních podmínek nájemní smlouvy uzavřené a)s, IČO , sídlo Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 482/37 na pronájem budovy v Chebu, č.p. 2069, v ulici Nad Řekou č.o. 2, spočívající v navýšení ročního nájemného sjednaného dohodou ve výši Kč bez DPH, které může být každoročně navyšováno indexem růstu inflace a dále ve změně nájmu z doby určité do na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, s účinností od 1. dubna 2016, b)se spol. ELKO velkoobchod nápojů s.r.o., IČO , sídlo Plzeň 2-Slovany, Božkov, Libušínská 630/78 na pronájem nebytových prostor v 1. NP budovy v Chebu, č.p. 2348, v ulici Dyleňská č.o. 5, spočívající ve slevě nájemného ve výši Kč/měsíc po dobu 12 měsíců, s účinností od 1. dubna 2016, c)se spol. ApplyData s.r.o., IČO , sídlo Tuřany-Návrší 7, PSČ Cheb na pronájem prostor č. 311 v domě v Chebu, č.p. 506, nám. Krále Jiřího z Poděbrad, č.o. 5 spočívající v zúžení předmětu nájmu na 2 místnosti o celkové výměře 46,40 m2, za roční nájemné bez DPH ve výši 814 Kč/m2/rok, tj. celkem roční nájemné ve výši Kč bez DPH stanovené v souladu s přílohou č. 1 Zásad pronájmu, prodloužení nájmu, podnájmu a výpůjček nebytových prostor ve vlastnictví města Chebu č. 46/2012 v platném znění, které může být každoročně navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, pro účel využití jako kancelář, 5. uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor a)č. 303 a č. 308 v domě v Chebu, č.p. 516, který je součástí pozemku parcelní číslo st. 255 v k.ú. Cheb, v ulici Hradební, č.o. 16, prostor č. 303 je situován v 1. nadzemním podlaží, celkem 19 místností a zázemí o celkové výměře 440,86 m2, prostor č. 308 je situován v 1. podzemním podlaží, 1 místnost o celkové výměře 24,30 m2, se společností JOKER o.s., IČO , sídlo Karlova 392/17, Cheb, zastoupenou Karlem Maškem, celkem za roční nájemné stanovené dohodou ve výši Kč bez DPH od uzavření nájemní smlouvy do a od ve výši Kč bez DPH, které může být každoročně navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců, pro účel využití - provozování sociálních služeb zaměstnávání osob se zdravotním postižením, b)č. 324 a č. 330 v domě v Chebu, č.p. 392, který je součástí pozemku parcelní číslo st v k.ú. Cheb, v ulici Karlova, č.o. 17, prostor č. 324 je situován v 1. nadzemním podlaží, 1 místnost o celkové výměře 66,29 m2, prostor č. 330 je situován v 1. nadzemním podlaží, 1 místnost o celkové výměře 25,80 m2, se společností JOKER o.s., IČO , sídlo Karlova 392/17, Cheb, zastoupenou Karlem Maškem, celkem za roční nájemné stanovené dohodou ve výši Kč bez DPH od uzavření nájemní smlouvy do a od ve výši Kč bez DPH, které může být každoročně navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců, pro účel využití - provozování sociálních služeb zaměstnávání osob se zdravotním postižením, c)č. 304 v domě v Chebu, č.p. 219, který je součástí pozemku stavební parcely č. 373/2 v k.ú. Cheb, v ulici Kamenná 5, situovaného v 3. nadzemním podlaží, 1 místnost o celkové výměře 36 m2 s,, trvalý pobyt,, za roční nájemné stanovené dohodou ve výši Kč bez DPH (sazba 125 Kč/m2/rok), které může být navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, pro účel užívání jako hudební zkušebna, d)č. 333 v domě v Chebu, č.p. 219, který je součástí pozemku stavební parcely č. 373/2 v k.ú. Cheb, v ulici Kamenná 5, situovaného v 3. nadzemním podlaží, 1 místnost o celkové výměře 26,84 m2 s,,,, za roční nájemné stanovené dohodou ve výši Kč bez DPH (sazba 125 Kč/m2/rok), které může být navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, pro účel užívání jako hudební zkušebna, e)č. 328 v domě v Chebu, č.p. 219, který je součástí pozemku stavební parcely č. 373/2 v k.ú. Cheb, v ulici Kamenná 5, situovaného v 3. nadzemním podlaží, 1 místnost o celkové výměře 86,15 m2 s Jazz Big Gang z.s., IČO , Kamenná 206/20, Cheb , za roční nájemné stanovené dohodou ve výši Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 11

12 9.907 Kč bez DPH (sazba 115 Kč/m2/rok), které může být navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, pro účel užívání jako zkušebna orchestru, f)č. 310, v domě v Chebu, č.p. 219, který je součástí pozemku stavební parcely č. 373/2 v k.ú. Cheb, v ulici Kamenná 5, situovaného v 2. nadzemním podlaží, 1 místnost o celkové výměře 25 m2, se společností Hospic Sv. Jiří, o.p.s., IČO , se sídlem Svobody 520/3, Cheb , zastoupenou ředitelkou Alenou Votavovou, za roční nájemné stanovené dohodou ve výši Kč bez DPH (sazba 414 Kč/m2/rok), které může být navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, pro účel užívání jako sklad zdravotnických pomůcek, g)sloužících podnikání č. 301, v domě v Chebu, č. p. 477, který je součástí pozemku stavební parcely č. 85 v k.ú. Cheb, na nám. Krále Jiřího z Poděbrad 32, situovaného v 1. nadzemním podlaží, 1 místnost a zázemí o celkové výměře 25 m2, s Dagmar Kalinou, IČO , se sídlem Sportovců 214/3, Cheb , za roční nájemné stanovené dohodou ve výši Kč bez DPH (sazba 1160 Kč/m2/rok), které může být navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, pro účel užívání jako výtvarná dílna a prodejna obrazů a uměleckých předmětů, h)sloužících podnikání č. 303, v domě v Chebu, č. p. 507, který je součástí pozemku stavební parcely č. 148 v k.ú. Cheb, na nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, situovaného v 3. nadzemním podlaží, 1 místnost a zázemí o celkové výměře 36,20 m2, s JOB LEADER CZECH s.r.o., IČO , se sídlem Obránců míru 2171, Kladno , zastoupenou jednatelem Jířím Petríkem, za roční nájemné stanovené dohodou ve výši Kč bez DPH (nabídnutá sazba 700 Kč/m2/rok), které může být navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 2 měsíce, pro účel užívání jako personální agentura, 6. ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. MaP/0941/ NP ze dne k nebytovému prostoru č. 501, v ulici K Nemocnici 793/40 uzavřené s Vladimírem Lipperem, IČO , dohodou ke dni , 7. pověření Ing. Pavla Vanča, vedoucího odboru správy majetku, aby zastupoval město Cheb, jako vlastníka nemovitostí, při uzavírání dohod o přímé vykonatelnosti, včetně jejich podepisování, ve vztahu k vyklizení bytu nebo nebytového prostoru v případě, že uživatel jej po ukončení užívacího vztahu dobrovolně nepředá, pokud budou zpracovány formou notářského zápisu, d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu II. schválit 1.uzavření splátkového kalendáře s,.,, na úhradu dluhu za neuhrazené předpisy za období VY/2015, UP 9/2015 a 2/2016, 9/2015, 11/2015 a 1/2016, UP 2016 za byt č. 03, v celkové výši Kč (z toho jistina Kč; dluh z prodlení ke dni je Kč) tak, že úhrada dluhu bude provedená v 14 měsíčních splátkách ve výši Kč a v 15. splátce ve výši Kč s tím, že jmenovaná do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat; -sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu, 2. v souladu s Čl. 5, odst. 2 a odst. 3, písm. a) Směrnice Rady města Chebu o vedení evidence pohledávek, závazků a vymáhání pohledávek města Chebu číslo 33/2013, schválených Radou města Chebu dne usnesením číslo RM 495/20/2013 a Zásad postupu vymáhání pohledávek města Chebu ze samostatné působnosti č. 17/2011, s odkazem na principy dobré správy účelnost a hospodárnost ( 38 zákona o obcích) a většinou vzhledem k nemajetnosti nebo i neznámému pobytu povinných, na návrh oddělení právního odboru kanceláře starosty, zastavení vymáhání pohledávky a zrušení účetního předpisu pohledávek povinným:,., dle Platebního rozkazu č.j. 21 RO 1405/2002-2, váznoucí na bytě číslo,, jehož byla povinná nájemcem, ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím a dále s náklady soudního řízení ve výši 1.440,00 Kč a dále dle platebního rozkazu č.j. 21 Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 12

13 RO 1399/2002-2, ve výši jistiny 3.038,00 Kč s příslušenstvím a dále s náklady soudního řízení ve výši 600,00 Kč,,., dle Rozsudku č.j. 17 C 55/ , váznoucí na bytě číslo,,, jehož byla povinná nájemcem, ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím a dále s náklady soudního řízení ve výši 870,00 Kč,,., dle Platebního rozkazu č.j. 44 RO 78/2006-4, váznoucí na bytě číslo 6,,, jehož byli povinní nájemci, ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím a náklady soudního řízení ve výši 1.010,00 Kč,,,., dle Rozsudku č.j. 10 C 180/ , váznoucí na bytě číslo,,, jehož byla povinná nájemcem, ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím a náklady soudního řízení ve výši 7.560,00 Kč, 3.v souladu s Čl. 5, odst. 2 a odst. 3, písm. 2b) Směrnice Rady města Chebu o vedení evidence pohledávek, závazků a vymáhání pohledávek města Chebu číslo 33/2013, schválených Radou města Chebu dne usnesením číslo RM 495/20/2013, na návrh oddělení právního, odboru kanceláře starosty, zrušení účetního předpisu pohledávek za níže uvedenými dlužníky z důvodu jejich nedobytnosti:,., ve výši jistiny Kč (předpisy, upomínky 1/2011 2/2012 a vyúčtování za roky ) s příslušenstvím za užívání bytu č.,, Cheb, jehož byl povinný nájemcem,,., ve výši jistiny Kč (předpisy, upomínky 1/2011 4/2012 a vyúčtování za roky ) s příslušenstvím za užívání nebytového prostoru č. 501,, Cheb, jehož byl povinný nájemcem, 4.prominutí příslušenství dluhu a)bývalému nájemci,.,,, stanoveného rozsudkem č.j.: 13 C 13/ , vymoženého v rámci exekučního řízení č.j. 074 Ex 9335/11, spojeného s užíváním bytu číslo 46, v domě Přátelství 2050/10, Cheb po zaplacení jistiny dluhu ,00 Kč, za předpokladu, že jmenovaný uhradí veškeré dosud neuhrazené náklady exekučního řízení a část dluhu z prodlení ve výši Kč, jedná se tedy o prominutí části příslušenství dluhu, b)pozůstalým dětem bývalého nájemce,., stanoveného rozsudkem č.j.: 10 C 266/ spojeného s užíváním bytu číslo, v domě, Cheb, po zaplacení jistiny dluhu Kč a nákladů soudního řízení 780 Kč. -,.,, a,,.,, za předpokladu, že jmenovaní uhradí veškeré dosud neuhrazené náklady exekučního řízení, 5.částečnou revokaci usnesení ZM č. 202/21/2012 z usnesení se vyjímá prominutí dluhu zemřelého nájemce,., stanoveného rozsudkem č.j.: 10 C 266/ ve výši jistiny dluhu Kč a nákladů soudního řízení 780 Kč. Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce předložit dne návrh usnesení pod bodem II. Zastupitelstvu města Cheb Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru správy majetku v termínu do zabezpečit realizaci usnesení pod bodem I. Usnesení RM č. 169/6/2016 mat. č. 161/2016 MDO při ZUŠ J. Jindřicha Cheb - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 13

14 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu v y h o v ě t žádosti o dotaci z rozpočtu města Chebu ve výši 500 tis. Kč spolku Městský dechový orchestr při Základní umělecké škole Jindřicha Jindřicha Cheb, spolek, IČO , se sídlem Cheb, Židovská 406/8, na celoroční činnost spolku v roce 2016, s c h v á l i t uzavření veřejnoprávní smlouvy, Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb Zastupitelstvu města v termínu do Usnesení RM č. 170/6/2016 mat. č. 162/2016 Muzeum Cheb - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb v y h o v u j e žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb ve výši 48 tis. Kč příspěvkové organizace Muzeum Cheb, příspěvková organizaci Karlovarského kraje, IČO , se sídlem Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, PSČ , na dokončení haptického modelu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, uzavření veřejnoprávní smlouvy, Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu v termínu do Usnesení RM č. 171/6/2016 mat. č. 168/2016 Mateřská škola Diakonie - žádost o poskytnutí dotace d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu n e v y h o v ě t žádosti o dotaci ve výši 100 tis. Kč Mateřské škole Diakonie ČCE Cheb, IČO , se sídlem Cheb, 26. dubna 2715/7, na celoroční činnost mateřské školy, Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 14

15 Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb Zastupitelstvu města v termínu do Usnesení RM č. 172/6/2016 mat. č. 183/2016 Přehled o výši zůstatků v rezervních fondech PO a plán použití v roce 2016 b e r e n a v ě d o m í výši zůstatků v rezervních fondech příspěvkových organizací zřizovaných městem Cheb a plán použití rezervních fondů v roce Usnesení RM č. 173/6/2016 mat. č. 188/2016 Smlouva o propagaci města Chebu v rámci projektu Rok oblastních divadel v České televizi uzavření smlouvy o propagaci mezi Českou televizí a městem Cheb, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, uzavřít s Českou televizí smlouvu o propagaci. Usnesení RM č. 174/6/2016 mat. č. 145/2016 Rozhodnutí o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 6/2012, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích - žádost města Chebu o udělení výjimky k provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů při akcích pořádaných městem Cheb p o v ě ř u j e Ing. Martina Buřiče, vedoucího odboru správních činností a obecní živnostenský úřad, sepsáním protokolu o hlasování ve věci rozhodnutí o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Chebu, p r o j e d n a l a ve správním řízení žádost města Chebu, o udělení výjimky k provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů ze dne , č. j. MUCH 4267/2016, r o z h o d l a o žádosti o udělení výjimky podle čl. III odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 6/2012, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 15

16 Ing. Petru Navrátilovi, starostovi města, vyhotovit rozhodnutí ve věci udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Chebu v písemné podobě a rozhodnutí oznámit žadateli. Usnesení RM č. 175/6/2016 mat. č. 164/2016 Změna Organizačního řádu Městského úřadu Cheb směrnici, kterou se mění Organizační řád Městského úřadu Cheb, s t a n o v í počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Cheb na 201,5 (přepočteno na úvazky) s tím, že 2,5 úvazku z tohoto počtu jsou pracovníci odboru správy majetku vykonávající veřejně prospěšné práce s dotací Úřadu práce, Ing. Janě Kuklové, vedoucí odboru kanceláře starosty, zajistit všechny potřebné kroky k realizaci schválené změny. Usnesení RM č. 176/6/2016 mat. č. 150/2016 Žádost o přednostní pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou Cheb, Lesní 33 (dále jen "DPS") v y h o v u j e žádosti o přednostní pronájem prvního vhodného volného bytu v DPS Cheb, Lesní 33,,,, za splnění podmínek dle "Pravidel pro pronajímání bytů v DPS...", Bc. Anně Doubkové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví: I. písemně informovat žadatelku, II. písemně informovat Správu zdravotních a sociálních služeb Cheb o rozhodnutí RM v termínu do Usnesení RM č. 177/6/2016 mat. č. 176/2016 Žádost Úřadu práce ČR o souhlas obce k dávce "doplatek na bydlení" r o z h o d l a nepřijímat žádné stanovisko k žádosti Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Karlových Varech, Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 16

17 kontaktního pracoviště Cheb o souhlas obce dle ustanovení 33 odst. 6, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů k dávce "doplatek na bydlení" s ohledem na nedostatečnou legislativu, Bc. Anně Doubkové, vedoucí odboru SvZ: 1) připravit k podpisu starostovi města informaci pro Úřad práce ČR, krajskou pobočku v Karlových Varech, kontaktní pracoviště Cheb o usnesení RM, 2) odeslání této informace v termínu do Usnesení RM č. 178/6/2016 mat. č. 194/2016 Vyrovnávací platba - CHEVAK - VaK Horní Dvory, informace o závěrečném vyúčtování b e r e n a v ě d o m í informaci o závěrečném vyúčtování vyrovnávací platby za závazek veřejné služby společnosti CHEVAK a.s. k realizaci investičního záměru vybudovat kanalizaci a vodovod do Horních Dvorů. Usnesení RM č. 179/6/2016 mat. č. 195/2016 Krajinná výstava , schválení zadávací dokumentace, odůvodnění veřejné zakázky a složení komise pro veřejnou zakázku 1. zadávací dokumentaci k otevřenému řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 27 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k akci Krajinná výstava , včetně příloh odůvodnění veřejné zakázky Krajinná výstava složení komise pro veřejnou zakázku Krajinná výstava p o v ě ř u j e Ing. Petra Navrátila, starostu města, 1. schválit zhotovitele díla dle návrhu předloženého jmenovanou hodnotící komisí 2. řešit případné námitky uchazečů 3. uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem 4. řešit případné méněpráce a vícepráce související se zadávacím řízením a uzavíráním případných dodatků Ing. Jiřímu Kuruczovi, úředníkovi veřejných zakázek odboru kanceláře starosty, 1. zajistit realizaci zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zásadami uvedenými ve Směrnici č. 7/2015 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb 2. zajistit administraci uzavření smlouvy a uveřejnění veřejné zakázky dle Směrnice č. 7/2015 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb. Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 17

18 Usnesení RM č. 180/6/2016 mat. č. 196/2016 Areál TJ Lokomotiva - Etapa I - rekonstrukce haly s přístavbou šaten a nové hřiště s umělým povrchem, schválení zadávací dokumentace, odůvodnění veřejné zakázky a složení komise pro veřejnou zakázku s t a h u j e projednávání materiálu ze schůze rady města. Usnesení RM č. 181/6/2016 mat. č. 169/2016 Úplatné nabytí nemovitých věcí pozemků d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t úplatné nabytí nemovitých věcí - 1. pozemku parcelní číslo st. 2399, zastavěná plocha o výměře 110 m2, v k.ú. Cheb, zapsaného v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4257, za cenu Kč, do vlastnictví města Cheb od,.,,, 2. pozemku parcelní číslo 977/68, ostatní plocha o výměře 9370 m2, pozemku parcelní číslo 1034/35, ostatní plocha o výměře 700 m2 a pozemku parcelní číslo 2347/3, ostatní plocha o výměře 57 m2, vše v k.ú. Cheb, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4069, za cenu Kč, do vlastnictví města Cheb od spoluvlastníků,.,,, od,.,,,,.,, a.,,, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 182/6/2016 mat. č. 175/2016 I. Zřízení služebnosti inženýrské sítě na nemovitých věcech v majetku města Chebu II. Částečná změna usnesení Rady města Chebu III. Výmaz věcného břemena I. 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování vodovodní přípojky v celkové délce 3,20 běžných metrů na části služebného pozemku p. č. 158/58, v katastrálním území Háje u Chebu, obec Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku p. č. st. 933/2, jehož součástí je stavba s č. p. 270, v katastrálním území Háje u Chebu, obec Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci uhradí při podpisu smlouvy o Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 18

19 budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění a provozování vodovodní a plynovodní přípojky v celkové délce cca 9 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 2479/2 v katastrálním území a obci Cheb pro žadatele a oprávněného ze služebnosti společnost FUTURE BAU s. r. o., IČO , se sídlem K Nemocnici 2381/2, Cheb, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (4.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v délce 235 běžných metrů a 1 ks rozvaděče do 1 m2, na části služebného pozemku parcelní č. 131/1, pozemku parcelní č. 131/3, pozemku parcelní č. 131/4 a pozemku parcelní č. 1020/10 v katastrálním území Podhrad, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností Stav elektro s.r.o., IČO , se sídlem Chodov, Vintířovská 1149, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování zemního optického vedení v délce 210 běžných metrů a 3 ks zemní šachty do 1 m2 na části služebného pozemku parcelní č. 2273/18, pozemku parcelní č. 2273/59, pozemku parcelní č. 2776/3, pozemku parcelní č. 2721/1, pozemku parcelní č. 2721/2, pozemku parcelní č. 2721/4, pozemku parcelní č. 2776/1, pozemku parcelní č. 2776/4 a pozemku parcelní č v katastrálním území a obci Cheb, ve prospěch žadatele a oprávněného ze služebnosti BFB v. o. s. Cheb, IČO , se sídlem Cheb, Hradební 2, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH ( Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 5. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování přípojky dešťové kanalizace v délce 11,4 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 2358/4 a pozemku parcelní č. 2358/6, v katastrálním území Cheb, obec Cheb pro žadatele a oprávněného ze služebnosti Karlovarský kraj, IČO , se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ , zastoupený společností Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., IČO , se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.280 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 6. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v celkové délce 21 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 761/6 v katastrálním území Dřenice u Chebu, obec Cheb pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČO , se sídlem Děčín IV Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 19

20 Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s. IČO , se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH (4.200 Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; II. 1. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 401/13/2015 ze dne , bod č. 1., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle geometrického plánu č /2016 spočívající v právu umístění a provozování vodovodních a kanalizačních přípojek v délce 17,7 běžných metrů na části služebného pozemku p. č. 375/1 a pozemku p. č. 350/2, v katastrálním území Horní Dvory, obec Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku p. č. st. 24, a pozemku p. č. st. 23, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., v katastrálním území Horní Dvory, obec Cheb. Vlastník oprávněných nemovitých věcí uhradil při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (4.420 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 2. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 255/10/2012 ze dne , bod č. II., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2015, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v délce 189,05 běžných metrů a 2 ks rozpojovací skříně v pilíři do 1 m2 na části služebného pozemku parcelní č. 472/2, pozemku parcelní č. 474, pozemku parcelní č. 561/1, pozemku parcelní č. 2293/2 a pozemku parcelní č. 2295/1, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností ELEKTROPLAN s.r.o., IČO , se sídlem Karlovy Vary, Nejdecká 160/8, PSČ Strana oprávněná uhradila při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení osobní služebnosti poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH). Strana oprávněná doplatí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti straně povinné ze služebnosti doplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (1.410 Kč bez DPH) a dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; III. uzavření dohody o výmazu věcného břemena chůze a jízdy k pozemku parcelní č. 3069/33 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, které bylo zřízeno na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu č. 1/1991, ve prospěch vlastníků nemovitých věcí zapsaných na LV č pro katastrální území Cheb, obec Cheb. Žadatel uhradí správní poplatek za výmaz věcného břemena z katastru nemovitostí; Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního zajistit vypracování a předání smluv výše uvedených do Usnesení RM č. 183/6/2016 mat. č. 177/2016 Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 20

21 Nakládání s majetkem - informace b e r e n a v ě d o m í souhrnnou informaci odboru majetkoprávního o záležitostech projednaných, na základě podaných žádostí fyzických a právnických osob, na poradě Vedení města Chebu v měsíci únoru a březnu 2016 a týkajících se níže uvedených nemovitých věcí: katastrální území Cheb: 1. pozemek p.č. 340/1, 2. pozemek p.č. st. 867/3, pozemek p.č. 358/1 a pozemek p.č. 360/4, 3. pozemek p.č. 1703/14 ost. plocha část o výměře cca 220 m2, katastrální území Háje u Chebu: 4. pozemek p.č. 117/25 část o výměře cca 1000 m2, katastrální území Cetnov: 5. pozemek p.č. 330/1 část, katastrální území Dolní Pelhřimov: 6. pozemek p.č. 65 orná půda část o výměře cca 1000 m2, katastrální území Dřenice u Chebu: 7. pozemky p.č. 580/3 a 582/1 části, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 184/6/2016 mat. č. 178/2016 Prodej nemovitých věcí z majetku města - pozemky d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t 1. prodej pozemku parcelní číslo 1250/26 trvalý travní porost o výměře 754 m2 v katastrálním území Cheb, vzniklého podle geometrického plánu číslo /2015 sloučením dílu d o výměře 606 m2 pozemku p.č. 1250/2 a dílu c o výměře 148 m2 pozemku p.č. 1239/4, společnosti ALGON, a.s. se sídlem Praha 5, Ringhofferova 1/115, PSČ 15521, IČO , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14403, za cenu Kč plus DPH ve výši Kč, celkem tedy za kupní cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 2. prodej části pozemku parcelní číslo 59 v katastrálním území Cheb, oddělené geometrickým plánem číslo /2015 jako pozemek parcelní číslo 59/2 o výměře 145 m2, panu,.,,, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši 5.916,50 Kč, 3. prodej dílu a o výměře 100 m2 pozemku parcelní číslo 61/2 v katastrálním území Podhrad podle Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 21

22 geometrického plánu č /2015,.,,, za cenu Kč plus DPH ve výši Kč, celkem tedy za kupní cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši 6.279,50 Kč, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 185/6/2016 mat. č. 179/2016 Další právní jednání a záležitosti částečná výpověď pachtovní smlouvy částečnou výpověď pachtovní smlouvy k takto: - pozemků parcelní číslo 256/13 a 256/16 v katastrálním území Dolní Dvory, propachtovaných pachtovní smlouvou číslo 2021/06/Zem. ze dne , ve znění pozdějších dodatků - zemědělskému podnikateli - fyzické osobě nezapsané v obchodním rejstříku, IČO: , se sídlem Slepá 853/7, Cheb, v důsledku čehož dojde u jmenovaného ke zúžení předmětu zemědělského pachtu, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, odeslat částečnou výpověď pachtovní smlouvy jak uvedeno v usnesení do sídla zemědělského podnikatele do Usnesení RM č. 186/6/2016 mat. č. 180/2016 Podání fyzické osoby žádost o slevu z kupní ceny d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu v y h o v ě t žádosti o slevu z kupní ceny jednotky č. 2440/1, Svobody 38a, Cheb, jež zahrnuje byt 3+1 a podíl ve výši 9850/53710 na společných částech nemovité věci pozemku parcelní číslo st. 647/4, jehož součástí je budova s č. p. 2440, v katastrálním území Cheb, tak, že kupní cena jednotky před úpravou dle Zásad postupu při majetkoprávních jednáních města Chebu v souvislosti s nabýváním, prodejem, směnou nebo darováním nemovitých věcí bude stanovena ve výši 77 % ceny stanovené dle znaleckého posudku, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 187/6/2016 mat. č. 181/2016 Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 22

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74914/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 13. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 17.08.2015 ve 16.30 hodin Místo konání schůze:

Více

Č. j.: MUCH 82175/2016

Č. j.: MUCH 82175/2016 Č. j.: MUCH 82175/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Č. j.: MUCH 90200/2016

Č. j.: MUCH 90200/2016 Č. j.: MUCH 90200/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Č. j.: MUCH 4297/2016

Č. j.: MUCH 4297/2016 Č. j.: MUCH 4297/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 1. schůze Rady města Chebu konané

Více

Č. j.: MUCH 89317/2015

Č. j.: MUCH 89317/2015 Č. j.: MUCH 89317/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 15. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

Č. j.: MUCH 82078/2016

Č. j.: MUCH 82078/2016 Č. j.: MUCH 82078/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 17. schůze Rady města Chebu

Více

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 65381/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 15. schůze Rady města

Více

U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 92280/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 19. schůze Rady města

Více

Č. j.: MUCH 69514/2015

Č. j.: MUCH 69514/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 69514/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 12. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 15540/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 4. schůze

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 80554/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu konané

Více

U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného

U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného Č. j.: MUCH 45042/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 14160/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 25447/2016 21.03.2016 Zápis a usnesení ze 4. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 21.03.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 16425/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města

Více

Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu Rada města Chebu

Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 33726/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 8. schůze Rady města

Více

Č. j. MUCH 35036/2015

Č. j. MUCH 35036/2015 Č. j. MUCH 35036/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Č.j: MUCH 73156/2009 KS P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Usnesení RM č. 448/16/2009 mat. č. 431/2009 Zadávací podmínky veřejné zakázky Rekonstrukce

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2938/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. zasedání

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 14718/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. schůze

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Č. j.: MUCH 79377/2016

Č. j.: MUCH 79377/2016 Č. j.: MUCH 79377/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 387/16/2016 mat. č. 405/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 387/16/2016 mat. č. 405/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 70336/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 16. schůze Rady města

Více

Č. j.: MUCH 91828/2015

Č. j.: MUCH 91828/2015 Č. j.: MUCH 91828/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 16. schůze Rady města Chebu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016 č. 45/2016 u p r a v e n á v e r z e účetní závěrku za rok 2015 sestavenou k rozvahovému dni (k 31.12.2015) dle zákona č. 563/1991

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 59336/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 17. schůze

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74937/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 14. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 07.09.2015 ve 13.00 hodin Místo konání schůze:

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. ledna 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. ledna 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. ledna 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 1/2017 a) uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby/zařízení (omezení

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 99403/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 22. schůze

Více

Č. j.: MUCH 40579/2015

Č. j.: MUCH 40579/2015 Č. j.: MUCH 40579/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 8. schůze Rady města Chebu

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 22555/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 100867/2016 28.11.2016 Zápis a usnesení z 12. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 28.11.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 78557/2013 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 30. zasedání

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze)

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) č. 289 rozpočtové opatření č. 4/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 26. 3. 2009 689/15/09 752/15/09 Ing.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 48 rady města konané 28.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 95. schůze Rady města Hostinné, konané dne 20.09. 2017 1462/95/RM/2017 Schválení programu 95. schůze rady města program 95. schůze: 1. Schválení programu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 20.1.2016 16/2/RM/2016 Výpověď z nájemní smlouvy č. 72/2020 o ukončení nájemní smlouvy

Více

Č. j.: MUCH 96279/2016

Č. j.: MUCH 96279/2016 Č. j.: MUCH 96279/2016 Usnesení z 20. schůze Rady města Chebu konané dne 10.11.2016 Usnesení RM č. 516/20/2016 mat. č. 568/2016 Schválení programu program 20. schůze Rady města Chebu s tím, že se do programu

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) č. 400 rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

47. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

47. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 47. schůze Rady města Rychvald, dne 25. 04. 2016 Kontrola usnesení 47/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc květen 2016 47/2. Rada

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

u u % " * 6 u 8 '

u u %  * 6 u 8 ' u u! " # $! " # 1 výsledky hospodaření k 31.12.2006 těchto příspěvkových organizací a hospodářské činnosti města: a) Mateřské školy, Zahradní 385, Kynšperk nad Ohří b) Mateřské školy, Školní 525, Kynšperk

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 29.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0051/ZM5/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 60. schůze Rady města Rychvald, dne 24. 10. 2016 Kontrola usnesení 60/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc listopad 2016 60/2. Rada

Více

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou U S N E S E N Í z 92. schůze Rady města Kojetína, konané dne 24. června 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16 Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 458/43/16 Rada obce Doubrava program 43. schůze Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 1. Zahájení a procesní záležitosti 2.

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 49830/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 14. schůze Rady města Chebu konané

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 064/13/Pa U S N E S E N Í 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 1. 10. 2013 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2353/64 2370/64 Rozdělovník - členové

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2554/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 13. zasedání

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2014 č. 123 u p r a v e n á v e r z e zřízení přípravné třídy Základní školy Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 765/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. schůze

Více

P R O G R A M 10. zasedání Rady MČ Praha 4 dne

P R O G R A M 10. zasedání Rady MČ Praha 4 dne P R O G R A M 10. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 17. 5. 2017 1. Návrh ke schválení účetní závěrky městské části Praha 4 za rok 2016 a účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 29.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0051/ZM5/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 84003/2016 03.10.2016 Zápis a usnesení z 10. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 03.10.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 79771/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 17. schůze

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze rady města, kte rá se kon ala dne 14.12.2016 573/25/RM/2016 Souhlas s použitím znaku města I. Rada města souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí

Více

U s n e s e n í z 18. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 18. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 18. jednání rady města dne 31.10.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/18/1/2011 Schválení programu 18. jednání rady města 1. s c h v a l u j e program 18. jednání

Více