S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 17. schůze /17R/2012 2/17R/2012 3/17R/2012 4/17R/2012 5/17R/2012 snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v přízemí objektu umístěném na pozemku p.č.st. 236/1 k.ú. Zlín o celkové výměře 33,18 m2 pro provozování prodejny dárkových předmětů z přírodních materiálů z dílen lidových umělců pro *** od do o 10% výpůjčku části pozemku p.č. 3722/1 k.ú. Zlín o výměře 40 m2 pro *** pro sjezd z komunikace na pozemkyp.č. 3727/19 a p.č. 3726/13 k.ú. Zlín od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ zamítá nájem části pozemku p.č k.ú. Zlín o výměře 95 m2 pro *** pro parkoviště určené pro hosty penzionu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 15% z CMZ, t.j. 180,- Kč/m2/r + DPH dle podmínek OSaDŘ, OUaA a dle přesně stanovených podmínek OMZ, které určí, na kterém pozemku bude provedena náhradní výsadba výpůjčku částí pozemku p.č. 980/11 k.ú. Zlín o výměře 50 m2 pro *** pro oplocení zaužívané části u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ, OUaA, OK výpůjčku části pozemku p.č. 707/2 k.ú. Zlín o výměře 105 m2 pro *** pro údržbu zeleně u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ, OŽPaZ, OK, OUaA a za podmínky odstranění vzrostlých jehličnanů nejpozději do

2 6/17R/2012 7/17R/2012 8/17R/2012 9/17R/ /17R/ /17R/ /17R/2012 výpůjčku části pozemku p.č. 707/2 k.ú. Zlín o výměře 45 m2 pro *** pro údržbu zeleně, scelení pozemku, oplocení od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ, OŽPaZ, OK, OUaA výpůjčku části pozemku p.č. 978/1 k.ú. Zlín o výměře 240 m2 pro oplocení a údržbu zeleně u domu pro *** od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ, OUaA, OK zamítá výpůjčku části pozemku p.č. 978/1 k.ú. Zlín o výměře 10 m2 pro parkovací stání u domu pro *** souhlasí se snížením kupní ceny za prodej studny inv.č (ev.č. 116) ve vlastnictví statutárního města Zlína na pozemku p.č. 339 k.ú. Jaroslavice u Zlína ve vlastnictví *** pro vlastníka pozemku z ceny ve výši 2000,-Kč na 1000,- Kč doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení ukončení nájmu podáním výpovědi z nájmu pozemku p.č. 177 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 420 m2, schváleného usnesením RMZ č.j. 103/6R/99 dne , pro nájemce *** dle čl. III nájemní smlouvy ze dne ukončení nájmu podáním výpovědi z nájmu pozemku p.č. 667/1 o výměře 3163 m2 a pozemku p.č. 667/2 o výměře 316 m2 k.ú. Prštné, schválených usnesením RMZ č.j. 575/23R/2001 dne , pro nájemce *** dle čl. III nájemní smlouvy ze dne výpůjčku částí pozemku p.č. 310/30 k.ú. Prštné o výměře 730 m2 pro Společenství vlastníků jednotek domu L. Váchy ve Zlíně-Prštné, L. Váchy 495, Zlín-Prštné, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového domu č.p L. Váchy, Zlín-Prštné od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací dle podmínek OSaDŘ, OMZ - 2 -

3 13/17R/ /17R/ /17R/ /17R/2012 výpůjčku částí pozemku p.č. 310/30 k.ú. Prštné o výměře 17 m2 pro Společenství vlastníků jednotek domu L. Váchy ve Zlíně-Prštné, L. Váchy 495, Zlín-Prštné, IČ pro trvalé umístění lodžií u bytového domu č.p L. Váchy, Zlín-Prštné od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OMZ výpůjčku částí pozemků p.č. 2801/107 a p.č. 2801/61 k.ú. Zlín o celkové výměře 250 m2 pro Společenství vlastníků jednotek domu Budovatelská ve Zlíně, Budovatelská 4812, Zlín, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového domu č.p Budovatelská, Zlín od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací dle podmínek OSaDŘ a OMZ vrácení zaplaceného nájemného v celkové částce ,- Kč za nájem části pozemků st.p.č. 6050/1, st.p.č. 6006, p.č. 2001/1, p.č. 6948, p.č. 6932, st.p.č. 6050/15, p.č. 6939, p.č. 6977, st.p.č. 6050/55, p.č. 6965, p.č. 6966, p.č. 6881, p.č. 6875, p.č. 6876, p.č. 6877, p.č. 6938, st.p.č. 6050/23, st.p.č. 6050/24, st.p.č. 5998, st.p.č. 6050/57, st.p.č. 6050/58, p.č. 6994, p.č. 6971, p.č. 6972, st.p.č. 6050/62, st.p.č. 6050/63, st.p.č. 6050/64, st.p.č. 6050/5, st.p.č. 6050/85, st.p.č. 6050/86, st.p.č. 6050/87, st.p.č. 6050/88, st.p.č. 6050/89, st.p.č. 6002, st.p.č. 6050/6, st.p.č. 6050/65, st.p.č. 6050/26, st.p.č. 6050/27, p.č. 6937, st.p.č. 6050/29, st.p.č. 6050/30, st.p.č. 6050/31, st.p.č. 6050/32, st.p.č. 6050/33, st.p.č. 6050/34 k.ú. Zlín, obec, Zlín pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytových domů č.p Javorová ve Zlíně s podmínkou dodržení podmínek Oddělení urbanismu a architektů Magistrátu města Zlína a předáním pozemku Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína Společenství domu Javorová , Zlín, sídlo Javorová 4527 Zlín, PSČ 76005, IČ odvolání proti usnesení Rady města Zlína ze dne , č.j. 28/6R/2012 ve znění: zamítá nájem části pozemku p.č. 3862/1, k.ú. Zlín o výměře 37 m2 pro výstavbu základové stanice pro Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, Praha 10, PSČ , IČ " nájem části pozemku p.č. 3862/1, k.ú. Zlín o výměře 25 m2 pro výstavbu základové stanice pro Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, Praha 10, PSČ , IČ ve výši , Kč/rok + DPH na dobu určitou 10 let s výpovědní lhůtou 3 měsíce z důvodů porušení ujednání ve smlouvě - 3 -

4 17/17R/ /17R/ /17R/ /17R/2012 věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Zlín Net, a. s., Zlín, Vavrečkova 5262, IČ , vedení optické sítě přes pozemek:p. č. 1376/8, st. p. č. 784 k. ú. Prštné, p. č. 673/85, 3228/24, 3561/1 k. ú. Zlín (doplnění pozemků, smlouva na VB uzavřena) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek - p. č. 3461/2 k. ú. Zlín (kabelové vedení NN) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených RMZ dne , čj. 82 /5R/2009 pro - Telefónica Czech Republic, a. s., Praha, Za Brumlovkou 266/2, IČ: přes pozemek p. č. 322/1 k. ú. Zlín (opt. kabel, napojení EQUA Bank ) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - JMP Net, s. r. o., Brno, Plynárenská 499/1, IČ přes pozemek p. č. 901/5, 906/110, 906/136, 906/150, 906/187, 906/293, 1884/1, 2248/2 k. ú. Malenovice u Zlína (Reko plynovodu, Malenovice, tř. Svobody) p. č. 906/110, 906/60, 906/73, 906/90, 906/181, 906/182, 906/185, 906/187, 906/183, 906/290, 2248/3, 906/200 k. ú. Malenovice u Zlína (Reko plynovodu, Malenovice, Milíčova p. č. 906/275, 906/256, 906/271, 906/274, 906/1, 906/262, 901/13, 901/3, 901/2, 901/1 k. ú. Malenovice u Zlína (Reko plynovodu, Malenovice,Husova) pozemek p. č. 901/1, 901/5, 901/6, 860/3, 2248/1, 901/18, 860/6, 1875/1 k. ú. Malenovice u Zlína (Reko plynovodu, Malenovice,U sídliště) p. č. 901/1, 904/46, 904/49, 825/6, 689/8, 726/4, 825/2, 1864/1 k. ú. Malenovice u Zlína (Reko plynovodu, Malenovice, Fügnerova) p. č. 901/3, 901/5, 901/6, 901/13, 901/18, 909/1, 1875/1, 911/2, 1884/1, 1884/4, 2248/1, 906/158, 906/191 k. ú. Malenovice u Zlína - 4 -

5 (Reko plynovodu, Malenovice, Mlýnská) p. č. 901/1, 901/3, 901/5, 901/6, 901/8, 901/18, 2248/1 k. ú. Malenovice u Zlína (Reko plynovodu, Malenovice, Tyršova) p. č. 658/16, 644/2, 658/12, 653/10 k. ú. Malenovice u Zlína (Reko plynovodu, Malenovice, Lidická) p. č. 689/25, 1864/1, 1863/3, 656/52, 656/49, 1934/17, 656/43, 689/16, 656/45 k. ú. Malenovice u Zlína (Reko plynovodu, Malenovice, Smetanova) 21/17R/ /17R/ /17R/ /17R/2012 změnu vypůjčitele části pozemku p.č. 980/38 k.ú. Zlín o výměře 160 m2 z *** na *** pro oplocení zaužívaného pozemku u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ a Nemovitostmi města Zlína, spol. s r.o., náměstí Míru 10, Zlín, IČ na části pozemku p.č. 590/14 k.ú. Mladcová dle projektu zpracovaného projekční kanceláří Atelier Vaculík, Na Chmelnici 2020, Uherský Brod, IČ při akci "Polyfunkční dům na parcelách p.č. 243 a p.č. 590/14 k.ú. Mladcová" zrušuje usnesení RMZ č.j. 3/16R/2012 ze dne ve znění: " výpůjčku části pozemku p.č. 282/2 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 20 m2 pro *** pro sjezd z komunikace na pozemek p.č. 284/2 k.ú. Malenovice u Zlína od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ" výpůjčku části pozemku p.č. 282/2 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 20 m2 pro *** pro sjezd z komunikace na pozemek p.č. 284/2 k.ú. Malenovice u Zlína od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ zrušuje usnesení RMZ čj. 18/7R/2012 ze dne ve znění: záměr na nájem nebytového prostoru v přízemí objektu nám. Míru 66, Zlín o výměře 38 m2, vrácení složených jistot všem zájemcům, kteří podali přihlášky na nájem nebytového prostoru v přízemí objektu nám. Míru 66, Zlín - 5 -

6 25/17R/ /17R/ /17R/ /17R/ /17R/ /17R/ /17R/ /17R/ /17R/2012 záměr na prodej objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 7 na pozemku p.č. st. 474, objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 8 na pozemku p.č. st. 473, pozemků p.č. st. 474, p.č. st. 473, p.č. 2166/4, p.č. 2166/5, 2166/7 a 2166/10 vše k.ú. Jasenná na Moravě, obec Jasenná, okres Zlín záměr na prodej objektu č.p. 10 na pozemku p.č. st. 262, pozemek st.p.č. 262 o výměře 104 m2 a část pozemku p.č. 263/2 o výměře do 90 m2, k.ú. Jaroslavice u Zlína záměr na nájem, výpůjčku části nebytových prostor o výměře 28 m2 /kancelář č. 27 výměra 14 m2, kancelář č m2/ ve II NP objektu č.p. 4886, Burešov, na pozemku p.č.st. 6843, k.ú. Zlín záměr na nájem nebytových prostor v přízemí /vstupní hala/ objektu Okružní 4699, Zlín o výměře 1 m2 záměr na prodej pozemku p.č. 675/3 k.ú. Prštné o výměře 2329 m2 záměr na prodej pozemků p.č. 33/2 o výměře 130 m2, p.č. 33/3 o výměře 233 m2 a p.č. 34/3 o výměře 210 m2 vše k.ú. Lužkovice záměr na prodej pozemků p.č. 860/39 o výměře 464 m2 a p.č. 860/40 o výměře 647 m2 vše k.ú. Zlín záměr na výpůjčku, nájem, prodej částí pozemku p.č. 1122/1 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 40 m2 záměr na prodej, nájem, výpůjčku části pozemku p.č. 3504/2 k.ú. Zlín o výměře do 110 m2-6 -

7 34/17R/ /17R/ /17R/ /17R/ /17R/ /17R/ /17R/2012 záměr na výpůjčku částí pozemků p.č. 1990/43 k.ú. Zlín o výměře 118 m2, p.č. 1990/44 k.ú. Zlín o výměře 113 m2, p.č. 1990/45 k.ú. Zlín o výměře 325 m2, p.č. 1990/46 k.ú. Zlín o výměře 194 m2, p.č. 1990/20 k.ú. Zlín o výměře 54 m2 a p.č. st. 6650/1 k.ú. Zlín o výměře 124 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 3247/15 k.ú. Zlín o výměře 195 m2 zamítá záměr na prodej, nájem části pozemku p.č. 707/2 k.ú. Zlín o výměře 52 m2 zrušuje usnesení RMZ č.j. 67/16R/2012 ze dne ve znění: Rada města Zlína záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 1645/2 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 264 m2 zamítá záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 1645/2 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 264 m2 souhlasí s výkupem objektu bez č. p./č. e. na pozemku st. p. č a pozemku st. p. č o výměře 124 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín nejpozději do od vlastníka Dopravní společnosti Zlín Otrokovice, s.r.o., Zlín, Podvesná XVII/3833, PSČ 76092, IČ: za částku ve výši dle znaleckého posudku č /2012 ze dne , tj ,00 Kč s termínem úhrady kupní ceny nejpozději do formou zápočtu oproti nájemnému z nově vybudovaných prostor pro předprodej jízdenek MHD pro nabyvatele statutární město Zlín, nám. Míru 12, Zlín, IČ: v souvislosti s projektem "Revitalizace prostoru Parku Komenského ve Zlíně" doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí s přeřazením domu čp. 2092, Vysoká, Zlín, v k. ú. Zlín do domů určených k prodeji doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. zrušuje část usnesení Rady města Zlína ze dne , usn. č. 71/6R/2012 na záměr prodeje rodinného domu čp. 6984, Lazy VI, Zlín, k. ú. Zlín (seznam žadatelů č. 4/2012) v majetku statutárního města Zlína do vlastnictví paní - 7 -

8 *** dle tabulky č. 1 záměr na prodej rodinného domu čp. 6984, Lazy VI, Zlín, k. ú. Zlín v majetku statutárního města Zlína do vlastnictví *** dle tabulky č /17R/ /17R/ /17R/ /17R/2012 zrušuje část usnesení 16. Rady města Zlína, ze dne , usn. č. 247/16R/2012 bod c)- záměr na zveřejnění nabídky pronájmu zadluženého bytu o velikosti 2 + kk, ve Zlíně, Nad Ovčírnou IV 344 mimo pořadí s podmínkou úhrady pohledávky v navrhované ceně ,- Kč (I. zveřejnění) záměr na zveřejnění nabídky pronájmu zadluženého bytu o velikosti 2 + kk, ve Zlíně, Nad Ovčírnou IV 344 mimo pořadí s podmínkou úhrady pohledávky ve výši ,63 Kč v navrhované ceně ,- Kč (I. zveřejnění), zrušuje část usnesení č. 32/9R/2012 schválené v RMZ dne tj. mimořádné přidělení půldomku na ulici Zálešná VI/6707 paní *** a její matce ***, s podmínkou současného vrácení dvou stávajících městských bytů na ulici Vodní /43 a 4203/33, oba o velikosti 2 + kk, mimořádné přidělení půldomku na ulici Zálešná VI/6707 ve Zlíně, paní *** a její matce, za podmínky vrácení jednoho bytu o velikosti 2 + kk na ulici Vodní 4206/43 ihned a vrácení druhého bytu Vodní 4203/33 do 1 roku od schválení prodeje půldomku do vlastnictví Zastupitelstvem města Zlína. a) prominutí poplatků z prodlení ve výši 9.291,- Kč paní ***, b) prominutí úroků z prodlení a nákladů řízení ve výši ,57 Kč paní ***, c) prominutí poplatků z prodlení ve výši ,- Kč paní ***, d) prominutí poplatků z prodlení ve výši 6.072,- Kč paní ***, zamítá e) prominutí poplatků z prodlení ve výši 2.062,- Kč paní ***. a) udělení souhlasu s ubytováním panu *** v městském bytě Družstevní 4510 ve Zlíně na dobu od do , u nájemce pana ***, b) rozšíření nájemní smlouvy k bytu na ulici Zálešná XI/1352 ve Zlíně, který má v nájmu paní ***, o dceru ***, c) mimořádné přidělení: - bytu o velikosti 2 + kk v lokalitě I., II. segment nebo Nad Ovčírnou IV 344 ve Zlíně, paní *** na dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění povinností - 8 -

9 vyplývajících z nájemní smlouvy, - menšího bytu o velikosti 1 + kk v lokalitě I., II. segment ve Zlíně, paní *** s podmínkou vrácení stávajícího bytu o velikosti 2 + kk, - bytu v lokalitě na Obecinách ve Zlíně, paní *** s podmínkou vrácení stávajícího bytu o velikosti 2 + kk, - bytu o velikosti 1 + kk v lokalitě I., II. segment ve Zlíně, paní *** na dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy, - bytu Nad Ovčírnou IV 344 ve Zlíně, panu *** na dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy, - většího bytu o velikosti 2 + kk v lokalitě I. a II. segment ve Zlíně, panu *** s podmínkou vrácení stávajícího bytu o velikosti 1 + kk, d) mimořádné přidělení stávajícího bytu: - U Zimního stadionu 1093 ve Zlíně, paní ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení a s podmínkou úhrady exekutorského zápisu na náklady paní ***, - Středová 4786 ve Zlíně, manželům ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení, bez úhrady exekutorského zápisu s ohledem na jejich věk, - Lipová 5974 ve Zlíně, panu ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení a s podmínkou úhrady exekutorského zápisu na náklady pana ***, - Družstevní 4510 ve Zlíně, paní ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení a s podmínkou úhrady exekutorského zápisu na náklady paní ***, - Vodní 4202 ve Zlíně, panu ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení a s podmínkou sepsání exekutorského zápisu na náklady pana ***, v případě úhrady celkového dluhu do konce září 2012, zamítá e) mimořádné přidělení: - většího bytu manželům ***, - dvou bytů v domě na ulici tř. T. Bati 1010 ve Zlíně panu ***, - bytu zvláštního určení paní ***, f) mimořádné přidělení stávajícího bytu na ulici Obeciny 2991 ve Zlíně, manželům ***, g) výměnu bytů mezi *** a paní ***, h) udělení souhlasu pro sídlo občanského sdružení "POHEDA" 45/17R/2012 a) přihlášení další osoby do bytu - ***, Nad Ovčírnou 344/208, Zlín, - *** a jejího syna ***, Podlesí V 5506/11, Zlín, b) přihlášení další osoby do bytu se souhlasem k trvalému pobytu - ***, Podlesí IV/5302 B/116, Zlín, - 9 -

10 - *** s dcerou ***, Okružní 4699/504, Zlín - *** a její děti ***, Vodní 4204/11, Zlín zamítá c) přihlášení další osoby do bytu - ***, Podlesí IV 5375/333, Zlín - ***, Okružní 4699/521, Zlín 46/17R/ /17R/ /17R/ /17R/ /17R/2012 a) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu Okružní 4699 ve Zlíně, který bez právního důvodu užívá paní ***, a v případě nevrácení bytu dohodou, podání žaloby o vyklizení bytu, b) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu Okružní 4699 ve Zlíně - startovací byt, který bez právního důvodu užívá paní ***, a v případě nevrácení bytu dohodou, podání žaloby o vyklizení bytu, c) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu Středová 4786 ve Zlíně - startovací byt, který bez právního důvodu užívá paní ***, a v případě nevrácení bytu dohodou, podání žaloby o vyklizení bytu, d) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu Středová 4786 ve Zlíně - byt zvláštního určení, který bez právního důvodu užívá paní ***, a v případě nevrácení bytu dohodou, podání žaloby o vyklizení bytu, jmenovité návrhy na uzavření nájemních smluv k městským bytům dle seznamu č. 14 uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Okružní 4699/630 (I. segment) s osobou, která si podala žádost o městský nezadlužený byt, a to dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, s podmínkou vrácení bytu na Okružní 4699 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk. přidělení garážového stání č. A 4 v budově č. p. 5409, Podlesí V ve Zlíně, ve vlastnictví statutárního města Zlína a Bytového družstva Podlesí pro manžele ***. zrušuje část usnesení č. 65/11R/2012 Rady města Zlína ze dne u seznamu č. 123, pořadového čísla 3, přidělení podzemního parkovacího stání č. 73 v objektu PPS 4, Podlesí III ve Zlíně dle platných Pravidel pro nájem a prodej garáží v majetku statutárního města Zlína paní ***

11 51/17R/ /17R/ /17R/ /17R/ /17R/ /17R/2012 souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k Dohodě o splátkách a uznání dluhu č ze dne uzavřené s ***, jehož předmětem je navýšení částky dluhu o částku ,- Kč za vyúčtování služeb roku 2011 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. bere na vědomí odpis pohledávek za dlužníky: 1. *** pohledávka z nájmu bytu Losky 2426/12, Zlín ve výši 771,- Kč bez příslušenství, 2. *** pohledávka za provedenou opravou ve výši 436,- Kč bez příslušenství; 3. *** pohledávka z nájmu bytu Dlouhá 4214/42, Zlín ve výši 7.698,- Kč bez příslušenství; 4. *** pohledávka za náklady na vyklizení bytu ve výši ,- Kč bez příslušenství; 5. *** pohledávka z nájmu bytu Mostní 998/4, Zlín ve výši ,- Kč bez příslušenství; 6. *** pohledávky za převozy do Psychiatrické léčebny Kroměříž, protialkoholního oddělení, v celkové výši ,- Kč bez příslušenství. odpis nevymahatelných pohledávek za převoz do Psychiatrické léčebny Kroměříž, protialkoholního oddělení, v celkové hodnotě ,- Kč dle přiložené tabulky bere na vědomí výsledky hospodaření k příspěvkových organizací, obchodních společností, družstva a obecně prospěšné společnosti s majetkovou účastí statutárního města Zlína dle Přílohy č. 1 a 2 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 21/2012 tab.8-12 navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2012 dle přiložených tabulek a doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. rozpočtové opatření č. 22/2012 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2012 dle přiložených tabulek

12 57/17R/ /17R/ /17R/2012 souhlasí s poskytnutím půjčky na dobu do ve výši Kč Základní škole Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567, příspěvkové organizaci, IČ na pokrytí provozních nákladů školy doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, zajištěním finančních prostředků. ruší usnesení Rady města Zlína č.j. 59/13R/2012 ze dne princip rozdělení celkového příjmu odvodů z loterií a jiných podobných her podle 41 a následujících z. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2012 následovně: 1. část příjmů z odvodu ve výši 16 milionů Kč zapojit průběžně rozpočtovými opatřeními do upraveného rozpočtu SMZ na výdaje SMZ, 2. část příjmů z odvodu zbývající po odečtu dle bodu 1. bude zapojena průběžně rozpočtovými opatřeními do upraveného rozpočtu SMZ a následně rozdělena v poměru: 50 % výdaje na oblast sportu, 25 % výdaje na sociální oblast, 25 % výdaje na oblast kultury; náměstka primátora RNDr. Bedřicha Landsfelda zabezpečit provedení rozpočtových opatření dle výše uvedeného principu; náměstka primátora Mgr. Miroslava Kašného projednáním a realizací rozdělení vyčleněné části příjmu v oblasti kultury a oblasti sociální; náměstka primátora Ondřeje Bětáka projednáním a realizací rozdělení vyčleněné části příjmu v oblasti sportu. bere na vědomí výsledky dohody dosažené mezi statutárním městem Zlínem, Moravským zemským archivem Brno, Nadací Tomáše Bati a Státním okresním archivem Zlín ve věci trvalého umístění dokumentů archivu fy Baťa-Svit, tj. archivních dokumentů v majetku Moravského zemského archivu Brno, které ze 75 % budou nadále uchovány v budově zámku Klečůvka ve správě Státního okresního archivu Zlín z 25 % v objektech Moravského zemského archivu v Brně uzavření objednávky na stěhovací služby mezi statutárním městem Zlínem a HrubyMOVING s.r.o., Praha-Čakovice, Kostelecká 879/59, IČ: , jejímž předmětem bude mechanické čištění archiválií a jejich stěhování ze Zlína do Klečůvky za cenu dle nabídky ,- Kč + DPH v zákonné výši

13 jednáním ve věci uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Zlínem, Moravským zemským archivem Brno, Nadací Tomáše Bati a Státním okresním archivem Zlín, jejímž předmětem bude dlouhodobé umístění dokumentů archivu fy Baťa-Svit ve Zlíně-Klečůvce 60/17R/2012 zrušuje usnesení Rady města Zlína č. 108/16R/2012 ze dne ve věci delegování kompetencí na náměstky primátora, souhlasí - s účinností ke dni se zrušením usnesení Zastupitelstva města Zlína č. j. 46/8Z/2011 ze dne , na základě kterého byly delegovány kompetence na náměstky primátora, - s účinností ke dni s delegováním kompetencí na náměstky primátora podle ust. 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), takto: 1. náměstek primátora Jiří Kadeřábek oblast územního plánování a architektury oblast dopravy oblast stavební průmyslové zóny oblast regionálního rozvoje řešení dokončení I/49 úsek Malenovice řešení dopravní dostupnosti města elektrifikace a zdvojkolejnění železniční trati správa majetkových účastí v obchodních společnostech a neziskových organizacích - konzultační činnost pro 2. náměstka primátora, pověřeného správou majetkových účastí v obchodních společnostech a neziskových organizacích protikorupční politika a protikorupční opatření - konzultační činnost pro 2. náměstka primátora, pověřeného protikorupční politikou a protikorupčními opatřeními 2. náměstek primátora - neuvolněný člen RMZ Mgr. Aleš Dufek správa majetkových účastí v obchodních společnostech a neziskových organizacích protikorupční politika a protikorupční opatření oblast správy majetku zdravé město a agenda 21 Městská policie Zlín, Integrovaný záchranný systém konzultační činnost pro náměstka primátora, pověřeného řízením Městské policie Zlín oblast cestovního ruchu konzultační činnost pro primátora, oblast informatiky konzultační činnost pro náměstka primátora, pověřeného řízením informatiky

14 náměstek primátora Ondřej Běták řízení Městské policie Zlín, Integrovaný záchranný systém bezpečnost a krizové řízení oblast bydlení oblast mládeže, tělovýchovy a sportu oblast loterií a jiných podobných her oblast zásobování vodou, teplem a jinými druhy energií oblast informatiky oblast správy majetku konzultační činnost pro 2. náměstka primátora, pověřeného řízením správy majetku správa obchodního podílu ve společnosti PSG Zlín,s.r.o. - konzultační činnost pro primátora náměstek primátora Mgr. Miroslav Kašný oblast sociálních věcí oblast církví oblast zdravotnictví a péče o zdravotně postižené oblast kultury oblast strategického rozvoje a oblast dotací oblast záležitostí EU oblast majetkových účastí města v neziskových organizacích Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s., Městské divadlo Zlín Kongresové centrum Zlín národnostní menšiny oblast památkové péče oblast školství - konzultační činnost pro primátora náměstek primátora RNDr. Bedřich Landsfeld oblast ekonomiky a financí oblast tvorby ekonomických koncepcí, oblast finančního, ekonomického a investičního plánování financování rozpočtu v oblasti kapitálových příjmů a cizích zdrojů mimo dotací oblast bankovních produktů a jejich optimalizace oblast rozpočtu a controllingu oblast životního prostředí oblast městské zeleně oblast majetkové účasti města v příspěvkové organizaci ZOO a Zámek Zlín Lešná Ve výše uvedených kompetencích zastupují příslušní náměstci primátora statutární město Zlín navenek. V době nepřítomnosti primátora nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci, jedná namísto něj a rozhoduje ve všech věcech, které jsou jinak svěřeny primátorovi, kterýkoli z náměstků, kterého primátor určí

15 V době nepřítomnosti náměstků primátora nebo v době, kdy náměstci primátora nevykonávají svou funkci, se tito zastupují navzájem na základě pověření příslušného nepřítomného náměstka; pokud takovéto pověření není uděleno nebo pokud náměstek, jemuž bylo pověření uděleno, není přítomen, jedná v rámci jeho kompetencí primátor nebo kterýkoli z náměstků primátora, kterého primátor určí. Náměstci primátora spolupracují zejména s následujícími útvary Magistrátu města Zlína a příspěvkovými organizacemi města: Jiří Kadeřábek Odbor stavebních a dopravních řízení Odbor realizace investičních akcí Odbor ekonomiky a majetku oddělení koordinace projektů oddělení územního plánování oddělení urbanismu a architektů Specialista - dopravní koncepce města Mgr. Aleš Dufek Odbor ekonomiky a majetku Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení krizového řízení a obrany oddělení cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů Odbor informatiky Odbor realizace investičních akcí Specialista - dopravní koncepce města Městská policie Zlín Ondřej Běták Odbor ekonomiky a majetku Odbor školství Odbor vnitřní správy Odbor informatiky Odbor realizace investičních akcí Odbor kultury oddělení krizového řízení a obrany oddělení prevence kriminality a sportovišť Městská policie Zlín Mgr. Miroslav Kašný Odbor sociálních věcí Odbor školství Odbor realizace investičních akcí Odbor kultury Odbor Kulturní centrum Odbor ekonomiky a majetku oddělení koordinace projektů Filharmonie Bohuslava Martinů Městské divadlo Zlín

16 RNDr. Bedřich Landsfeld Odbor ekonomiky a majetku Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor městské zeleně Odbor realizace investičních akcí oddělení koordinace projektů ZOO a zámek Zlín - Lešná doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 61/17R/ /17R/2012 zrušuje a) s účinností ke dni část usnesení 3. Rady města Zlína ze dne ze dne , usnesení č. 87/3R/2012, ve znění: " Ing. Alenu Zubalíkovou, náměstkyni primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče v zákonem stanovených případech, a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, b) s účinností ke dni část usnesení 6. Rady města Zlína ze dne ze dne , usnesení č. 85/6R/2012, ve znění: " Ing. Alenu Zubalíkovou, náměstkyni primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit zájemce a uchazeče v zákonem stanovených případech, a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější" Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení - portál občana", zejména výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče v zákonem stanovených případech a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, a to s účinností ode dne Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení "Digitalizace archivů a problematika document management", zejména výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče v zákonem stanovených případech a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, a to s účinností ode dne zrušuje a) s účinností ke dni usnesení 9. Rady města Zlína ze dne , usnesení č. 83/9R/2012, ve znění: "jmenuje v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku na dodávku - portál občana, realizovanou v rámci projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín, registrační číslo projekt CZ.1.06/2.1.00/ , a zadávanou formou otevřeného nadlimitního řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "zákon"):

17 - komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace, ve složení: č l e n o v é : Ing. Alena Zubalíková, náměstkyně primátora Libor Seidelmann, vedoucí Odboru informatiky Pavla Šafaříková, pověřená zastupováním vedoucí Odboru právního n á h r a d n í c i : Ondřej Běták, náměstek primátora Vladimír Brázda, Odbor informatiky Marek Peřina, Odbor právní" b) s účinností ke dni usnesení 10. Rady města Zlína ze dne , usnesení č. 59/10R/2012, ve znění: "jmenuje v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku na dodávky - portál občana", realizovanou v rámci projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín, registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/ , a zadávanou formou otevřeného řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "zákon"): - hodnotící komisi ve složení: č l e n o v é : Ing. Alena Zubalíková, náměstkyně primátora Ing. Josef Kocháň, člen Zastupitelstva města Zlína Ing. Jan Krejčí, člen Zastupitelstva města Zlína Libor Seidelmann, vedoucí Odboru informatiky Pavel Straka, Odbor informatiky n á h r a d n í c i : Ondřej Běták, náměstek primátora RNDr. Bedřich Landsfeld, člen Zastupitelstva města Zlína Martin Janečka, člen Zastupitelstva města Zlína Vladimír Brázda, Odbor informatiky Zdeňka Bačová, Odbor informatiky přizvaný poradce hodnotící komise dle 76 odst. 2 zákona: zástupce společnosti EUNICE CONSULTING a.s., se sídlem Belgická 642/15, Praha 2, IČ: , která na základě Smlouvy o poskytnutí služeb podpory řízení projektu "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín ze dne poskytuje statutárnímu městu Zlínu poradenské služby v zadávacích řízeních v rámci uvedeného projektu." c) s účinností ke dni usnesení 10. Rady města Zlína ze dne , usnesení č. 60/10R/2012, ve znění: "jmenuje v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku na dodávky Digitalizace archivů a problematika document management", realizovanou v rámci projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín, registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/ , a zadávanou formou užšího řízení dle 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "zákon"): - komisi pro posouzení kvalifikace, která bude současně komisí pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:

18 č l e n o v é : Blanka Dosedělová, odborný konzultant GORDION, s.r.o. Libor Seidelmann, vedoucí Odboru informatiky Pavla Šafaříková, vedoucí Odboru právního n á h r a d n í c i : Mgr. Monika Šplíchalová, GORDION, s.r.o. Pavel Straka, Odbor informatiky Marek Peřina, Odbor právní - hodnotící komisi ve složení: č l e n o v é : Ing. Alena Zubalíková, náměstkyně primátora Bc. Kateřina Francová, členka Zastupitelstva města Zlína Martin Janečka, člen Zastupitelstva města Zlína Libor Seidelmann, vedoucí Odboru informatiky Pavel Straka, Odbor informatiky n á h r a d n í c i : Ondřej Běták, náměstek primátora MUDr. Andrea Veitová, členka Zastupitelstva města Zlína Mgr. Michal Cholek, člen Zastupitelstva města Zlína Vladimír Brázda, Odbor informatiky Zdeňka Bačová, Odbor informatiky přizvaný poradce hodnotící komise dle 76 odst. 2 zákona: zástupce společnosti EUNICE CONSULTING a.s., se sídlem Belgická 642/15, Praha 2, IČ: , která na základě Smlouvy o poskytnutí služeb podpory řízení projektu "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín ze dne poskytuje statutárnímu městu Zlínu poradenské služby v zadávacích řízeních v rámci uvedeného projektu." jmenuje s účinností od v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku na dodávku - portál občana, realizovanou v rámci projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín, registrační číslo projekt CZ.1.06/2.1.00/ , a zadávanou formou otevřeného nadlimitního řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "zákon"): - komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace, ve složení: č l e n o v é : Ondřej Běták, náměstek primátora Vladimír Brázda, Odbor informatiky Pavla Šafaříková, pověřená zastupováním vedoucí Odboru právního n á h r a d n í c i : MUDr. Miroslav Adámek, primátor Jiří Večerka, Odbor informatiky Marek Peřina, Odbor právní jmenuje s účinností od v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku na dodávky - portál občana", realizovanou v rámci projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín, registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/ ,

19 a zadávanou formou otevřeného řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "zákon"): - hodnotící komisi ve složení: č l e n o v é : Ondřej Běták, náměstek primátora Ing. Josef Kocháň, člen Zastupitelstva města Zlína Ing. Jan Krejčí, člen Zastupitelstva města Zlína Vladimír Brázda, Odbor informatiky Pavel Straka, Odbor informatiky n á h r a d n í c i : MUDr. Miroslav Adámek, primátor RNDr. Bedřich Landsfeld, člen Zastupitelstva města Zlína Martin Janečka, člen Zastupitelstva města Zlína Jiří Večerka, Odbor informatiky Zdeňka Bačová, Odbor informatiky přizvaný poradce hodnotící komise dle 76 odst. 2 zákona: zástupce společnosti EUNICE CONSULTING a.s., se sídlem Belgická 642/15, Praha 2, IČ: , která na základě Smlouvy o poskytnutí služeb podpory řízení projektu "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín ze dne poskytuje statutárnímu městu Zlínu poradenské služby v zadávacích řízeních v rámci uvedeného projektu. jmenuje s účinností od v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku na dodávky Digitalizace archivů a problematika document management", realizovanou v rámci projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín, registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/ , a zadávanou formou užšího řízení dle 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "zákon"): - komisi pro posouzení kvalifikace, která bude současně komisí pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: č l e n o v é : Blanka Dosedělová, odborný konzultant GORDION, s.r.o. Pavel Straka, Odbor informatiky Pavla Šafaříková, vedoucí Odboru právního n á h r a d n í c i : Mgr. Monika Šplíchalová, GORDION, s.r.o. Jiří Večerka, Odbor informatiky Marek Peřina, Odbor právní - hodnotící komisi ve složení: č l e n o v é : Ondřej Běták, náměstek primátora Bc. Kateřina Francová, členka Zastupitelstva města Zlína Martin Janečka, člen Zastupitelstva města Zlína Vladimír Brázda, Odbor informatiky Pavel Straka, Odbor informatiky n á h r a d n í c i : MUDr. Miroslav Adámek, primátor MUDr. Andrea Veitová, členka Zastupitelstva města Zlína

20 Mgr. Michal Cholek, člen Zastupitelstva města Zlína Jiří večerka, Odbor informatiky Zdeňka Bačová, Odbor informatiky přizvaný poradce hodnotící komise dle 76 odst. 2 zákona: zástupce společnosti EUNICE CONSULTING a.s., se sídlem Belgická 642/15, Praha 2, IČ: , která na základě Smlouvy o poskytnutí služeb podpory řízení projektu "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín ze dne poskytuje statutárnímu městu Zlínu poradenské služby v zadávacích řízeních v rámci uvedeného projektu. 63/17R/ /17R/2012 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce projektu "Zlíncyklistická stezka 5. etapa, úsek Malenovice - OBI - Louky, 1. část", ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21, odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Marta Černá, MCI SERVIS s.r.o., Zlín, Pod Vodojemem 2607, PSČ Mgr. Radana Běťáková, MCI SERVIS s.r.o., Zlín, Pod Vodojemem 2607, PSČ JUDr. Jana Schaferová, MCI SERVIS s.r.o., Zlín, Pod Vodojemem 2607, PSČ Michal Zlámal, pracovník Odboru realizace investičních akcí MMZ Josef Novák, člen zastupitelstva n á h r a d n í c i : Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí MMZ Pavla Šafaříková, pověřena zastupováním vedoucí Odboru právního MMZ Jaroslav Černý, pracovník Odboru realizace investičních akcí MMZ RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Oprava chodníků ulice Jílová", "Oprava chodníků ulice Luční", "Mladcová, oprava chodníku podél silnice III/490 16", "Statické zabezpečení opěrné zdi Zlín, Mladcová" a "Oprava chodníku ulice Nad Stráněmi" ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21, odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

21 Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Marta Černá, MCI SERVIS s.r.o., Zlín, Pod Vodojemem 2607, PSČ Mgr. Radana Běťáková, MCI SERVIS s.r.o., Zlín, Pod Vodojemem 2607, PSČ JUDr. Jana Schaferová, MCI SERVIS s.r.o., Zlín, Pod Vodojemem 2607, PSČ Michal Zlámal, pracovník Odboru realizace investičních akcí MMZ Josef Novák, člen zastupitelstva n á h r a d n í c i : Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Marcela Hájková, vedoucí oddělení přípravy investičních akcí Pavla Šafaříková, pověřena zastupováním vedoucí Odboru právního Jaroslav Černý, pracovník Odboru realizace investičních akcí MMZ RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora 65/17R/ zadání veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění dle 23 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tzn. pro dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách, na dodávky "Nákup zemního plynu a nákup elektrické energie pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína", a to nákupem na Českomoravské komoditní burze Kladno, - uzavření dohod o sdružení zadavatelů dle 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: a organizacemi uvedenými v příloze, za účelem společného zadání výše uvedených veřejných zakázek na nákup zemního plynu a elektrické energie pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína, Ondřeje Bětáka, náměstka primátora: - realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením podmínek zadávacího řízení, výkonem pravomoci zadavatele vyloučit zájemce v zákonem stanovených případech a podpisem smluv s uchazeči, jejichž nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, - dojednáním všech potřebných náležitostí dohod o sdružení zadavatelů a jejich uzavřením a podpisem, - podpisem žádosti o zařazení do Evidence účastníků Českomoravské komoditní burzy Kladno a případných dalších dokumentů potřebných pro realizaci burzovního obchodu

22 66/17R/ /17R/2012 uzavření Smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako zájemcem a společností FIN-servis, a.s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, Kladno, IČ , jako dohodcem, jejímž předmětem jsou služby dohodce pro obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno na nákup zemního plynu a el. energie pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína, pro období kalendářního roku 2013, za celkovou cenu ve výši ,- Kč bez DPH, Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a jejím podpisem - výjimku z povinnosti provést výběrové řízení dle směrnice č. 9/2011 o veřejných zakázkách malého rozsahu, v souladu s čl. 12 této směrnice, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Audit hospodaření statutárního města Zlína za roky 2012, 2013, 2014", a to za účelem přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu vybranému dodavateli za podmínek v místě a čase obvyklých, - uzavření smlouvy o dílo na "Audit hospodaření statutárního města Zlína za roky 2012, 2013, 2014" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, Zlín, IČ: jako objednatelem a společností PKF Audit s.r.o., se sídlem Karlova 48, Praha 1, IČ: jako zhotovitelem, dle níž bude celková cena za plnění dle této smlouvy sjednána ve výši ,-Kč bez DPH, přičemž audit bude proveden ve smyslu zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí smlouvy o dílo, jejím uzavřením, podpisem a zajištěním finančních prostředků v letech 2013, 2014 a /17R/ výjimku ze směrnice č. 9/2011, o veřejných zakázkách malého rozsahu, čl. 20, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace na akci Kompostárna Zlín Suchý důl, a to za účelem přímého zadání této veřejné zakázky vybranému dodavateli za podmínek v místě a čase obvyklých, - uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem jako objednatelem a společností CENTROPROJEKT a. s., Štefánikova 167, Zlín, PSČ , IČ: jako zhotovitelem na zhotovení projektové dokumentace akce Kompostárna Zlín Suchý důl s celkovou cenou za dílo ve výši ,-- Kč bez DPH a

23 RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem této smlouvy. 69/17R/ /17R/ /17R/2012 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o požárních asistenčních službách mezi FC Tescoma Zlín, a. s., IČ: , se sídlem Tyršovo nábřeží 4391, Zlín a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, , IČ: , kterým dochází ke změně v názvu subjektu objednatele, na obchodní společnost FC FASTAV ZLÍN, a. s., se sídlem Tyršovo nábřeží 4381, , Zlín, IČ: Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného Dodatku č. 1, jeho uzavřením a podpisem. uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na provedení stavebních prací "Oprava spojovacího chodníku mezi ul. Mostní a ul. Bratří Sousedíků, Zlín - Letná" a "Oprava spojovacího chodníku mezi ul. Na Včelíně a ul. Bratří Sousedíků, Zlín - Letná" mezi statutárním městem Zlínem, IČ: jako objednatelem a společností Lubomír Maděra, provádění staveb, Zálešná IV/1175, Zlín, IČ: jako zhotovitelem s nabídkovou cenou ,-Kč bez DPH. Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí a podpisem této smlouvy bere na vědomí závěr komise jmenované ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Rozšíření licenčního práva k produktům systému GINIS, realizovaném v souladu se směrnicí SMZ č. 9/2011 o veřejných zakázkách malého rozsahu, bod 9.1., výzvou jednomu dodavateli, který je jako jediný z právních a technických důvodů oprávněn a schopen veřejnou zakázku plnit, - výběr nabídky jediného uchazeče GORDIC spol. s r.o.,erbenova 4, Jihlava, s nabídkovou cenou ve výši ,- Kč bez DPH, jehož nabídka byla z hlediska požadavků zadavatele úplná a pro zadavatele výhodná, - uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití systému pro správu a automatizaci systému GINIS, jeho další obnově a rozvoji ze dne mezi statutárním městem Zlínem jako objednatelem a společností GORDIC spol. s r.o., se sídlem v Jihlavě, Erbenova 4, PSČ: , IČ: , jehož předmětem bude rozšíření počtu licencí k produktům systému GINIS a navýšení ročního udržovacího poplatku o ,- Kč bez DPH z důvodu tohoto rozšíření,

24 Ing. Alenu Zubalíkovou, náměstkyni primátora, uzavřením a podpisem tohoto dodatku. 72/17R/ /17R/ /17R/ /17R/2012 uzavření smlouvy o právu provést stavbu Osvětlení vodočetné latě, a to kabelového vedení NN na pozemcích Povodí Moravy, s. p., mezi statutárním městem Zlínem jako stavebníkem a Povodím Moravy, s. p., se sídlem v Brně, Dřevařská 11, PSČ , IČ: , jako vlastníkem dotčených pozemků v k. ú. Zlín a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem této smlouvy uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, IČ a Českou republikou - Ministerstvem vnitra, IČ 7064 se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7 zastoupené ing. Annou Bláhovou, referentkou odboru rozvoje projektů a služeb egovernment Ing. Miroslava Adámka, primátora města Zlína, podpisem tohoto dodatku Přílohu č. 1 ke Smlouvě o vyvěšování reklamních plakátů č. 86 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne uzavřených mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ: a PRO-FACTOR cz, s.r.o., Revoluční 62, Dvůr Králové nad Labem, IČ: , jejímž předmětem jsou podmínky vyvěšování reklamních plakátů pro organizační složku statutárního města Zlína Alternativa - kulturní institut Zlín, náměstka primátora Mgr. Miroslava Kašného podpisem Přílohy č. 1 ke Smlouvě o vyvěšování reklamních plakátů č. 86 zrušuje článek č. 2 usnesení Rady města Zlína ze dne , č. j. 28/13R/2012, kterým bylo schváleno: udělení souhlasu se sjednáním splátkového kalendáře na dlužné nájemné za měsíce duben, květen a červen 2012 mezi statutárním městem Zlínem, IČ , jako pronajímatelem, a Střední školou hotelovou Zlín, s.r.o., se sídlem Zlín, Dřevnická 1788, Zlín, IČ , jako nájemcem, a to tak, že nájemce bude splácet v souvislosti s pronájmem části budovy č. p na ul. Dřevnická v obci a k.ú. Zlín celkovou dlužnou částku nájemného za měsíce duben, květen a červen 2012 ve výši ,- Kč od v pěti po sobě jdoucích měsíčních splátkách nejpozději vždy do 10. dne příslušného kalendářního měsíce, přičemž první čtyři splátky budou činit ,- Kč a pátá splátka 28640,- Kč

25 uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu mezi statutárním městem Zlínem, IČ , jako věřitelem a Střední školou hotelovou Zlín, s.r.o., se sídlem Zlín, Dřevnická 1788, Zlín, IČ , jako dlužníkem, jejímž předmětem bude uznání dluhu z neuhrazeného nájemného z nájmu nebytových prostor v budově č. p na ul. Dřevnická v obci a k.ú. Zlín za měsíce květen a červen 2012 ve výši ,- Kč a sjednání následujícího splátkového kalendáře na tuto částku: splátka ve výši ,-Kč do splátka ve výši ,-Kč do splátka ve výši ,-Kč do splátka ve výši ,-Kč do , a to pod ztrátou výhody splátek. MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí splátkového kalendáře, jeho uzavřením a podpisem. 76/17R/ /17R/ /17R/2012 uzavření smlouvy o narovnání nákladů za spotřebu elektrické energie v Kanceláři místní části Obeciny mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČO: , jako povinným, a Společenstvím vlastníků jednotek domu Obeciny 3613 ve Zlíně, Obeciny VIII 3613, Zlín, IČO: ,jako oprávněným, MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy o narovnání, a jejím uzavřením a podpisem. uzavření smlouvy o narovnání nákladů za spotřebu elektrické energie v Kanceláři místní části Obeciny mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČO: , jako povinným, a panem *** jako oprávněným, MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy o narovnání, a jejím uzavřením a podpisem. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče: SMO a.s., Zlínská 172, Otrokovice, IČ: , s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1, ,- Kč bez DPH ve výběrovém řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Malenovice, rozšíření MK ulice Mlýnská - II. etapa", a uzavření smlouvy s tímto uchazečem

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 17. schůze 1. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 17. schůze 1. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1).

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1). ZÁPIS USNESENÍ 23. ČERVENCE 2013 RADA MĚ STA N EJDKU Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Omluveni: p. Drobný, p. Cingroš, Hosté: 0 73. SCHŮZE Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka na 9. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.03.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 Návrh organizační

Více

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 346/18/15 schvaluje program 18. schůze rady

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 4. schůze 16. 2. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 4. schůze 16. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček čj. MCH 4210/2012 spisová značka 4206/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně Výpis usnesení z 55. zasedání dne 12. září 2012 R M 1 / 5 5 / 1 2 1. program

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

ze 134. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. října 2013

ze 134. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. října 2013 ze 134. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. října 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 2109/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 134. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 7. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 16. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 16. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Nákup plynu na komoditní

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více