Voděodolný multifunkční přístroj CX-401. Návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Voděodolný multifunkční přístroj CX-401. Návod k obsluze"

Transkript

1 Voděodolný multifunkční přístroj CX-401 Návod k obsluze Před započetím práce si prosím pozorně přečtěte tento návod. Stránka 1 z 1

2 Obsah I. Úvod Poznámky k použití Charakteristika přístroje Určení přístroje Vnější vzhled Zapnutí a vypnutí přístroje Příprava přístroje k práci Výběr způsobu kompenzace teploty Změna rozlišení měření Změna čísla elektrody...12 II. Měření ph Příprava ph metrické elektrody Kalibrace Kalibrace při využití standardů shodných s normou NIST Kalibrace s vkládáním velikosti ph roztoků Vkládání parametrů kalibrace Kalibrace elektrody ph Kalibrace s automatickou kompenzací elektrody Kalibrace s ruční kompenzací teploty Zjištění stavu elektrody Měření ph Měření s automatickou kompenzací teploty Měření s ruční kompenzací teploty Úvahy o kompenzaci teploty a interpretace výsledků...22 III. Měření vlastní vodivosti a zasolení Základní informace o měření vodivosti a zasolení Vkládání parametrů konduktometru Výběr jednotky měření Vkládání součinitele WTDS Výběr a obsluha konduktometrického čidla Výběr čidla Obsluha čidla Kalibrace...27 Stránka 2 z 2

3 15.1. Kalibrace bez standardního roztoku Kalibrace za použití standardního roztoku Vložení velikosti standardního roztoku Kalibrace s automatickou kompenzací teploty Kalibrace s ruční kompenzaci teploty Vkládání velikosti součinitele α a vztažné teploty Vkládání velikosti součinitele α Vkládání velikosti vztažné teploty Jednoduchý způsob stanovení součinitele α Měření vlastní vodivosti Měření bez kompenzace teploty Měření s automatickou kompenzací teploty Měření s ruční kompenzací teploty Měření zasolení a celkového množství rozpuštěných látek Měření zasolení s přepočtem na množství KCl nebo NaCl Stanovení součinitele WTDS Měření zasolení s přepočtem na velikost TDS...37 IV. Měření rozpuštěného kyslíku Základní informace o měření rozpuštěného kyslíku Kyslíkové čidlo Vkládání parametrů oxymetru Změna jednotky Kompenzace vlivu zasolení Automatické vkládání velikosti zasolení Ruční vkládání velikosti zasolení Automatická kompenzace vlivu tlaku Kalibrace kyslíkového čidla Měření obsahu kyslíku Měření s automatickou kompenzací teploty Měření s ruční kompenzací teploty...43 V. Měření atmosférického tlaku Měření atmosférického tlaku...44 VI. Měření napětí a teploty Měření napětí...44 Stránka 3 z 3

4 27. Měření teploty...45 VII. Další Hodiny, dodatečné funkce Hodiny Datum Automatické vypnutí Odečet č čísla verze SW vybavení Nastavení data a času Ukládání výsledků do paměti a jejich odečet Ukládání do paměti nebo tisk Parametry ukládání a odčtu z paměti Ukládání jednotlivých výsledků do paměti Ukládání série měření Prohlížení výsledků Mazání uložených výsledků Tisk na tiskárně Tisk výsledků jednotlivě nebo v sérii Tisk výsledků uložených v paměti Napájení výměna baterie Spolupráce s PC Technická data Vybavení...54 Stránka 4 z 4

5 I. Úvod 1. Poznámky k použití Drazí uživatelé! Dostává se vám do rukou přístroj, který je charakteristický vysokou přesností shodnou s udávanými parametry a vysokou stabilitou zobrazených výsledků. Věříme, že měření vám nebude dělat žádné problémy a přístroj bude pracovat bez potíží. Široký rozsah možností ph-metru CX-401 vyžaduje se dobře seznámit s návodem k použití. V opačném případě nemusíte využít všechny možnosti, které vám přístroj nabízí nebo vám měření bude dělat potíže. Použití kvalitních elektrod a jejich včasná výměna za nové garantují udržení vysoké kvality měření. Dovolujeme si vás upozornit, že elektrody mají značně kratší dobu životnosti, než přístroj. Typickým znakem špatné práce elektrody ph je zvětšení nestability naměřené hodnoty anebo zvětšení chyby měření. Příčinou problémů části uživatelů je použití elektrody bez dřívější aktivace membrány, měření bez sejmutí ochranné gumičky, měření se znečištěnou membránou nebo měření s ucpaným kontaktem. Elektrody je třeba používat tam, pro co jsou určeny svou konstrukcí. Jiné do znečištěných vod a jiné např. do masa. Špatný výběr může zhoršit nebo i celkově znemožnit měření. V případě, kdy budete mít dojem, že přístroj nepracuje tak jak má, zkuste použít rezervní elektrodu nebo zkuste použít elektrodu s jiným přístrojem. Obecně lze říci, že problémy jsou mnohonásobně častější s elektrodou než s přístrojem. V případě měření vodivosti je důležité vybrání čidla se správnou konstantou K pro měření odpovídajícího roztoku. Špatný výběr může být příčinou velké chyby měření podobně jako při měření s použitím kompenzace teploty s vložením chybného součinitele α. Přesnost měření obsahu kyslíku závisí na kalibraci čidla, jeho správná údržba, výměna elektrolytu a membrány a celková čistota elektrody. Jestliže něco z toho vynecháme, po čase nic nezměříme. Je třeba vzít v úvahu, že stabilní měření kyslíku je možný jen při opravdového nebo simulovaného proudění zkoumané vody. Naše výrobky charakterizuje velmi nízká poruchovost. Jestliže se však u přístroje objeví závada, v krátkém čase vám jej opravíme. Provádíme rovněž všechny pozáruční opravy za nízké ceny. Stránka 5 z 5

6 Přejeme příjemnou práci s naším přístrojem. 2. Charakteristika přístroje Multifunkční přístroj CX-401 patří do nové generace přístrojů nabízejících vyjímečně široký rozsah přídavných funkcí. Přístroj má vysokou přesnost a stabilitu výsledků měření. Dva způsoby napájení: bateriové a přes síťový adaptér umožňující práci jak v terénu, tak dlouhodobě v laboratoři. Nejnovější elektronické součástky v přístroji užité nabízejí paměť přístroje nezávislou na zdroji napájení a dlouhou práci na jednu baterii. Přístroj má velký LCD display, který současně umožňuje sledovat hodnotu měřené funkce, teploty a grafické symboly, které nám ulehčují práci. Vodotěsná konstrukce přístroje nabízí bezproblémovou práci za složitých klimatických podmínek. Malé rozměry a hmotnost usnadňují práci v terénu. Hlavní vlastnosti přístroje CX-401 jsou: - Vysoká přesnost a stabilnost - Automatická a ruční kompenzace teploty - Kalibrace elektrody ph v rozsahu 1 až 5-ti bodů - Automatické rozpoznání ph standardních roztoků - Uložené hodnoty standardních roztoků ph s možností jejich změny uživatelem - Volba automatické změny teplotní korekce uložených ph standardních roztoků (NIST norma) - Informace o stavu ph elektrody - Uložení tří charakteristik elektrod v každé měřící funkci - široký rozsah konduktometru se sedmi podrozsahy a jejich automatické přepínání (autorange) - Přepočet vodivosti na zasolení v NaCl nebo KCl v závislosti od vlastní vodivosti - Možnost vkládání součinitele TDS (Total Dissolved Solid, tj. celkový obsah rozpuštěných pevných částic) - Možnost kalibrace konduktometrické elektrody vkládáním velikosti stálé K nebo pomocí standardního roztoku - Možnost stanovení stálé K konduktometrického čidla - Kompenzace vlivu zasolení na měření obsahu kyslíku s využitím velikosti zasolení změřenou přístrojem - Měření a automatickou korekci vlivu atmosférického tlaku na měření obsahu kyslíku - Paměť výsledků měření s hodinou datem, samostatně nebo v zadaném časovém intervalu - Výstup RS Možnost tisku hodnoty měřené funkce nebo výsledků uložených v paměti (po připojení adaptéru) - Hodiny s kalendářem - Informace o stavu baterie - Funkce automatického vypnutí po nastaveném čase uživatelem Stránka 6 z 6

7 3. Určení přístroje Multifunkční voděodolný přístroj CX-401 je přesný přístroj a zároveň jednoduchý v obsluze sloužící k měření napětí (aktivity) oxoniovýxh iontů vyjádřených v jednotkách ph, napětí v mv, vlastní vodivosti vyjádřené v µs/cm nebo ms/cm, obsahu rozpuštěného kyslíku ve vodě vyjádřeného v % nebo v mg/l a zároveň k měření atmosférického tlakuv hpa. Přístroj může rovněž sloužit jako přesný teploměr roztoků nebo ovzduší. Výsledek měření vodivosti může být taktéž zobrazen v zasolení (g/l nebo %) v přepočtu na NaCl, KCL nebo celkové zasolení (TDS). Voděodolná konstrukce umožňuje práci ve složitých atmosférických podmínkách. CX-401 najde použití v potravinářských, chemických, lékařských a energetických podnicích, v úpravnách vody, v laboratořích, v zemědělství, na universitách, ve vědeckých laboratořích atd. Přístroj je připraven k práci se všemi typy kombinovaných ph-metrických elektrod a zároveň konduktometrických čidel s širokým rozsahem stálé K zakončených konektorem BNC-50. Je možné připojit rovněž dvě elektrody (měřící a vztažnou) přes adaptér nabízený jako doplňkové příslušenství. CX-401 spolupracuje s čidlem teploty Pt-1000 s chinch konektorem. Přístroj je schopen sbírat výsledky měření naměřené jednotlivě i v sérii s nastaveným časovým intervalem. Zabudované rozhraní RS-232 slouží k přenosu hodnot do PC nebo přes adaptér EI-401 na tiskárnu, což umožňuje tisk aktuálně naměřených hodnot nebo dat uložených v paměti. V případě potřeby získat série měření větší, než je paměť přístroje, je možno použít speciální PC software nabízený naší společností. Pozor: Adaptér EI-401 lze doobjednat jako zvláštní příslušenství 4. Vnější vzhled Na přední stěně přístroje je umístěn LCD displej (obr. 1), na kterém v závislosti od vybrané funkce se zobrazuje: - výsledek měření vlastní vodivost nebo zasolení - výsledek měření ph v jednotkách ph - výsledek měření napětí v mv - výsledek měření obsahu kyslíku v % nebo mg/l - čas Vybrání stanovené funkce za pomocí klávesy je signalizováno rámečkem okolo odpovídajícího symbolu na spodu displeje: cond (vodivost), ph, mv, O2nebo time (čas). Současně s výsledkem měření, je níže zobrazena velikost měřené teploty v o C. Stránka 7 z 7

8 Symboly jednotek se nacházejí po straně zobrazeného výsledku. V režimu měření kyslíku je možné odečítat hodnotu atmosférického tlaku. Obr. 1 Vedle velikosti teploty se objeví symbol pro automatickou kompenzaci teploty nebo pro ruční kompenzaci teploty. Symbol CAL na levé straně displeje znamená, že přístroj je v režimu kalibrace. Na levé straně se rovněž nacházejí čísla vybrané elektrody (E1, E2, E3), která charakteristika elektrody bude vybrána pro přepočet. Blikající symbol čísla elektrody (jen pro ph) označuje ztracenou kalibraci nebo že poslední provedená kalibrace byla provedena na vadné elektrodě. Při kalibraci je mezi horním a dolním řádkem čísel zobrazen bod kalibrace (P1, P2, P3, P4, P5). V režimu MODE jsou zobrazeny všechny parametry vkládané uživatelem a také velikost měření atmosférického tlaku. Stav baterie je signalizován symbolem. Klávesy (obr. 2) jsou umístěny pod displejem. Slouží k zapínání a vypínání přístroje, výběru měřené funkce, kalibraci, vkládaní parametrů nebo ukládání do paměti a tisk výsledků měření. Klávesnice má následující klávesy: - krátký stisk zapíná přístroj, umožňuje změnu funkce, delší stisk přístroj vypne - delším stiskem vstoupíme do režimu kalibrace (objeví se symbol CAL), krátký stisk v tomto režimu potvrdí výsledek kalibrace - krátký stisk způsobí uložení naměřené hodnoty do paměti nebo tisk jedné hodnoty popřípadě série měření - delším stiskem vejdeme do režimu prohlížení uložených hodnot měření - klávesa výběru vkládaného parametru Stránka 8 z 8

9 , - klávesy sloužící pro vkládání parametrů V horní části přístroje se nacházejí konektory o níže popsaných významech: F - hnízdo BNC-50 pro připojení kombinované ph-metrické elektrody, elektrody redox nebo kyslíkového čidla F1- hnízdo BNC-50 pro připojení konduktometrického čidla t - RS - p - hnízdo Chinch pro připojení čidla teploty hnízdo RS-232 pro připojení PC nebo tiskárny hnízdo síťového adaptéru Obr Zapnutí a vypnutí přístroje Stránka 9 z 9

10 Po zapnutí přístroje klávesou objeví všechny symboly (obr. 3). se testuje paměť a displeje přístroje, na kterém se Obr. 3 Jestliže test proběhne v pořádku, tak po uplynutí asi 1,5 sec., se přístroj nastaví do režimu měření na funkci, na které byl naposled vypnut. Objevení se nápisu znamená ztrátu tovární kalibrace a to znamená opravu přístroje. Jestliže po uplynutí cca 1,5 sec. budou stále svítit všechny přístroje znamená to ztrátu charakte ristik čidel nebo elektrod. Po stisku klávesy přístroj nastaví standardní charakteristiky: - přesunutí ph = 0, nachýlení charakteristiky = 100 % pro elektrody ph - stálá K=1.000 cm -1 pro konduktometrické čidlo - přesunutí = 0% O2, nachýlení charakteristiky = 100% O2 pro kyslíkové čidlo a vejde do režimu měření. Potom bude třeba zkalibrovat konduktometrické čidlo, ph - Připojit síťový adaptér do hnízda P, pokud jej máme - Do hnízda F (BNC-50) připojit správnou a k měření připravenou kombinovanou elektrodu, nebo redox elektrodu nebo kyslíkové čidlo - Do hnízda F1 BNC-50 připojíme konduktometrické čidlo - V případě použití čidla teploty jej připojíme do hnízda t (Chinch) - V případě použití tiskárny nebo PC připojíme adaptér EI-401 nebo kabel 4XX- PC do hnízda RS - Zapneme přístroj stiskem elektrodu a kyslíkové čidlo. Vypnutí se děje stiskem a podržením klávesy do momentu, kdy se na displeji objeví symbol. V případě napájení jen na baterie se přístroj sám vypne po uplynutí nastaveného času od stisku poslední kláve sy (popis v bodě 21). Tato funkce je vypnuta po čas kalibrace, sběru série měření, tisku obsahu paměti a při napájení síťovým adaptérem. 6. Příprava přístroje k práci Před započetím práce musíme: Stránka 10 z 10

11 Pozor: při měření ph musí být konduktometrické čidlo odpojeno od přístroje nebo vyňato z roztoku v kterém je ponořena ph-metrická elektroda 6.1 Výběr způsobu kompenzace teploty Přístroj se sám přepíná mezi automatickou nebo ruční kompenzací teploty. Připojení čidla teploty způsobí přepnutí na automatickou kompenzaci. Vedle měřené hodnoty teploty se objeví symbol. Odpojením čidla teploty se přepne na ruční kompenzaci teploty. V místě symbolu se objeví symbol, současným stiskem kláves, lze změnit velikost teploty. 6.2 Změna rozlišení měření Výsledek měření může být zobrazen s daným rozlišením. Proto je třeba: - ve vybraném režimu měření stisknout klávesu (resolution - rozlišení) obr.4 - klávesami, se vybere: - (low) ní zká rozlišovací schopnost, na displeji se objeví - (high) vysoká rozlišovací schopnost Obr. 4 Pro měření ph: označuje rozlišovací schopnost 0.01 ph označuje rozlišovací schopnost ph Stránka 11 z 11

12 Pro měření vodivosti: označuje rozlišovací schopnost měření 3 1 /2 cifry označuje rozlišovací schopnost 4 1 /2 cifry Pro měření obsahu O2: označuje rozlišovací schopnost 1% nebo 0.1 mg/l označuje rozlišovací schopnost 0.1% nebo 0,01 mg/l V režimu měření napětí nelze měnit rozlišovací schopnost. Do režimu měření se vrátíte stiskem klávesy. 6.3 Změna čísla elektrody Jestliže je do paměti přístroje vložena více než jedna charakteristika elektrody je možné měnit elektrodu bez kalibrace. Tato volba je velmi užitečná pokud měříme s různými druhy elektrod. např. pro odpadní vody, čisté vody atd. Připojíte předem vykalibrovanou elektrodu s označeným číslem odpovídajícímu symbolu elektrody vloženému do paměti přístroje a vyberete její číslo. V režimu měření provedeme následující operace: - stisknout klávesu až do momentu, kdy se na displeji v horní části objeví číslo elektrody (symboly, nebo ). Klávesami, vybereme číslo, pod kterým jsou uloženy hodnoty kalibrace elektrody (Obr. 5). Pod číslem elektrody se objeví nápis: - pod tímto číslem není uložena žádná charakteristika elektrody a nastavení jsou tovární. V režimu měření bude symbol čísla blikat. - pro toto číslo jsou uloženy výsledky poslední kalibrace - posledně vložená kalibrace ukazuje že, elektroda brzy ztratí přesnost a její kalibrace nebude možná (jen pro elektrody kalibrované ve funkci ph). V režimu měření bude blikat symbol čísla elektrody Stránka 12 z 12

13 Obr. 5 - do režimu měření se vrátíme stiskem klávesy II. Měření ph 7. Příprava ph metrické elektrody Elektroda musí být připravena pro práci v souladu s návodem výrobce elektrody. Jestliže jej výrobce nedá, postupujte podle následujících kroků: - Novou elektrodu je třeba ponořit do nasyceného roztoku KCl kolem 5-ti hodin - Před měřením se sundají ochranné kroužky (jestliže jsou prodaný typ elektrody použity). Spodní kroužek, který chrání kontakt elektrody se posune nahoru po těle elektrody. Horní krytka se dá pryč z doplňovacího otvoru pro KCl. Sundání spodního kroužku je nezbytné, protože bez toho elektroda nebude měřit. Sundání horního kroužku je nezbytné u měření roztoků o vysoké teplotě nebo pro lepší samočištění kontaktu elektrody v případě měření špinavých roztoků nebo olejů. Někdy je použit korek. - Při měření v laboratoři je dobré použit držák elektrody - Po každém měření se elektroda musí opláchnout destilovanou vodou - Osušena jemným otíraním membrány elektrody savým papírem - Poté nasadíme zpět krycí prstence na kontakt elektrody a na nalévací otvora elektrodu uložíme do nasyceného KCl, což prodlužuje její životnost - V případě dlouhých přestávek v měření elektrodu jemně osušíme a uložíme do obalu - Po vyjmutí z obalu omyjeme případné usazeniny vodou - Před opětovným použitím elektrodu vložíme do nasyceného roztoku KCl na min. 2 hodiny - Jestliže elektroda svou konstrukcí umožňuje doplňování elektrolytu, periodicky kontrolujeme výšku hladiny elektrolytu a podle potřeby jej doplňujeme (nejčastěji nasyceným roztokem KCl) Stránka 13 z 13

14 POZOR: ukládání elektrody do destilované vody zkracuje životnost elektrody a může posunout bod 0 8. Kalibrace Před započetím měření a před každou větší sérií měření se musí provést kalibrace kombinované ph metrické elektrody (nebo elektrody měřící a vztažné) připojené k přístroji. Výsledky měření provedené nezkalibrovanou elektrodou jsou zatíženy velikou chybou. Kalibrace je prováděna ve standardních roztocích nebo pufrech o známém ph a spočívá v porovnání velikosti ph vzorku s hodnotou ukázanou na displeji přístroje nebo automatickým vložení opravy do paměti přístroje ukázané počas měření. Taktéž je nutné kalibrovat elektrodu po jistém čase nebo větším počtu měření, neboť elektroda mění své vlastnosti v závislosti na čase a proběhlých měřeních. Častost kalibrace je závislá od toho jak vysokou přesnost výsledků měření požadujeme, v jakých roztocích měříme a jakou mají teplotu a jak často měříme. Při potřebě nejvyšší přesnosti se používají certifikované standardní roztoky. Při běžném použití nám stačí běžné pufrové roztoky o celých hodnotách např ph, 4.00 ph atd. V návodu je pro jednoduchost použito výrazu standardní roztoky, ale informace se týká taktéž pufrových roztoků. Pro přesná měření musíme použít čerstvé roztoky dobré kvality. První činnost předcházející kalibraci je vložení velikosti ph použitých roztoků do paměti přístroje. Tuto činnost musíme provést před první kalibrací a opakovat v případě změny velikosti použitých roztoků. Při kalibraci, po vložení elektrody ph a čidla teploty přístroj automaticky rozpozná velikost ph použitého roztoku předem vloženého do paměti přístroje. Je možno kalibrovat minimálně v jednom standardním roztoku, maximálně však v 5-ti. Čím více bodů kalibrace, tím větší bude přesnost měření v celém rozsahu. Kalibrace v jednom roztoku negarantuje vysokou přesnost. Jestliže přesto použijeme jen jeden standardní roztok, měli bychom přibližně vědět jaké ph má měřený roztok. Jestliže se požaduje nevelká přesnost měření a měří se v celém rozsahu ph, tak se doporučuje použít standardní roztok ph o velikosti přibližně 7.00 ph, kdy je posunutí nuly nulové. Ve zbylých bodech bude přijato standardní nachýlení charakteristiky uložené v paměti přístroje. Toto nachýlení odpovídá přesnosti použitých ph elektrod. Jestliže se měří kyseliny nebo zásady a měření se neprovádí na konci rozsahu ph, postačí provést 3 bodovou kalibraci ve standardních roztocích tak, jak je to ukázáno v tabulce 3 body kalibrace 2, 3 a 4. V případě přesných měření v celém měřícím rozsahu je doporučena kalibrace v 5-ti bodech. Toto zohledňuje celý rozsah ph, tak jak je to ukázáno v bodech 1-5 v tabulce 3. V CX-401 je charakteristika aproximována lineárně mezi body 1 až 5. Stránka 14 z 14

15 Započetí kalibrace pod určeným číslem elektrody nemění dříve do paměti uložené velikosti standardních roztoků, ale nevratitelně mění charakteristiku elektrody pod tímto číslem uloženým. Nelze dokalibrovat elektrodu jen v jednom bodě, pokud ostatní necháme stejné. Paměť přístrojů CX-401 umožňuje nezávislé zapamatování si třech charakteristik ph metrických elektrod. Toto se dobře využije pokud chceme rychle vyměnit jiný typ elektrody nebo vyměnit poškozenou elektrodu. Elektrody se musí dopředu kalibrovat a vložit do paměti pod různými symboly (,, ). Pořadí použití standardních roztoků je libovolné Režimy kalibrace Uživatel si může vybrat jeden ze dvou režimů kalibrace: 1. Využít velikosti standardních ph roztoků o velikosti shodné s normou NIST, vložených do stálé paměti přístroje výrobcem. Práce v tomto režimu zapíná automatickou opravu na změnu velikosti ph standardu se změnou teploty (je popsáno podrobněji v 8.2). 2. Vkládání velikosti ph standardních roztoků nebo pufrů v závislosti od aktuálně použitých standardních roztoků v rozsahu daném pro každý bod kalibrace (je popsáno podrobněji v 8.3). Výběr prvního režimu ulehčuje kalibraci, jestliže nelze ochlazovat nebo zahřívat roztoky na teplotu stanovenou jejich výrobcem. Tato volba osahuje některá zjednodušení a při přesných měřeních bychom ji neměli používat. Přístroj si pamatuje pět velikostí roztoků nezávisle na typu kalibrace Kalibrace při využití standardů shodných s normou NIST V tomto režimu jsou použity hodnoty 5-ti standardních roztoků odpovídajících normě NIST. V paměti jsou uloženy tabulky se vztahy mezi teplotou a hodnotou ph pro tyto roztoky. Tento vztah je znázorněn v tabulce 1. V průběhu kalibrace je automaticky měřena teplota standardního roztoku a v závislosti na ní je automaticky počítána správná hodnota ph odpovídající této teplotě.hodnoty některých standardních roztoků připravených podle příslušných norem se mohou lišit na třetím desetinném místě. Přístroj umožňuje nastavit příslušné hodnoty standardního roztoku ± 0,010 ph při 20 C od hodnoty udané v tabulce. Postup zadávání je popsán v bodě 8.4. V případě rozdílů větších než ± 0,010 ph by uživatel neměl využívat režim s použitím norem NIST, ale režim, který umožňuje zadávání volně zvolených hodnot, které před kalibrací zadejte do paměti přesné hodnoty použitého vzoru podle bodu 8.3. Teplotní rozsah, v kterém přístroj provádí automatický přepočet je 0-60 C a není dobré tyto hodnoty překračovat počas kalibrace. Postupu pro výběr způsobu Stránka 15 z 15

16 kalibrace nebo vložení jiných velikostí roztoků než velikosti uvedené v tabulce 1 je popsán v bodě 8.4. Temp. 0 C 1 šťovánový Druh standardního roztoku 2 ftalátový 3 fosfátový 4 boraksový Tabulka 1. 5 vápenohydro xidový Kalibrace s vkládáním velikosti ph roztoků Hodnoty ph roztoků továrně zadaných do paměti přístroje jsou uvedeny v tabulce 2. Jestliže jsou hodnoty použitých roztoků jiné, uživatel by měl změnit zadané hodnoty na aktuálně používané. Bod kalibrace Rozlišení 0,001 Tabulka 2. Rozlišení 0,01 1 2,000 2,00 2 4,000 4,00 3 7,000 7,00 4 9,000 9, ,000 12,00 Rozsah možných změn se liší u každého bodu kalibrace. Přístroj nepovoluje nastavení hodnot ph jiných než těch uvedených v tabulce 3. Stránka 16 z 16

17 Je zde možnost zadat hodnoty ph roztoků s dvěma či třemi desetinnými místy, záleží od vybraného na rozlišení. Tabulka 3. Bod kalibrace Rozsah 1 0,800 2, ,900 4, ,800 7, ,900 10, ,800 14,000 Zadané hodnoty ph roztoků jsou uloženy v paměti do té doby, než budou nahrazeny jinými uživatelem. Zadávání hodnot pufrových roztoků může být opakováno v případě používání přechodných roztoků s hodnotami jinými než uloženými v paměti. Rozsah zadávání hodnot ph pufrových roztoků v jednotlivých bodech je velmi široký, což umožňuje použít přechodné roztoky s hodnotami zcela jinými než hodnoty zadané výrobcem. Například mohou být použity přechodné roztoky s hodnotami ph 2,00; 7,00; 9,00 a 12,00. V každém případě zadáná hodnota pufrového roztoku bude přístrojem automaticky rozpoznána. Výrobci často nabízí velikosti ph pufrů pro několik teplot. Je možné tyto použít a namísto ohřívání nebo ochlazovánína na jinou teplotu než 20 o C vložíme do paměti přístroje velikosti ph odpovídající této teplotě Vkládání parametrů kalibrace Je nezbytné: a) vybrat, nebo zablokovat funkci automatické korekce změny hodnoty ph roztoku se změnou teploty (popis v bodě8.1.) Za tímto účelem stiskněte klávesu a na displeji se v horním řádku zobrazí symbol (body kalibrace, Obr.6), následně použijte tlačítka a pro výběr v dolním řádku: - automatická změna uložené hodnoty ph roztoku v závislosti na jeho teplotě podle tabulky 1 - nastaví hodnotu standardního roztoku v rozsahu podle tabulky 3. Stránka 17 z 17

18 Obr. 6. b) Po volbě nebo korekce změny teploty je dobré zkontrolovat a eventuálně změnit hodnoty uložených bodů kalibrace. Pro tento postup zmáčkněte tlačítko. V dolním řádku se zobrazí symbol označující první bod kalibrace, a v horní části displeje se zobrazí hodnota ph roztoku (obr. 7). V případě použití roztoku s hodnotou odlišnou od té zobrazené na displeji, použitím tlačítek a se nastaví skutečná hodnota použitého roztoku. Rozsah změn pro každý bod kalibrace v uvedených v tabulce 1 při 20 C a rozsah změn v modu v tabulce 3. modu je ± 0,010 ph od hodnot je uveden Obr. 7. Pro postup k dalšímu bodu kalibrace zmáčkněte tlačítko. Na displeji, v dolním řádku se zobrazí symbol (druhý bod kalibrace) a v horním uložená hodnota ph roztoku v tomto bodě kalibrace. Po kontrole či změně hodnot dalších bodů kalibrace postupujte stejně, jak je popsáno výše. Po ukončení zadávání hodnot ph roztoků zmáčkněte tlačítko pro návrat k výběru funkce /, nebo tlačítko pro vstup do režimu měření ph. Jestliže se při příští kalibraci nezměnily hodnoty dříve použitých standardních roztoků, kroky popsané v tomto bodě můžou být vynechány Kalibrace elektrody ph Je nutné: a) vybrat rozlišení, ve kterém bude zadána hodnota standardního roztoku, shodně s bodem 6.2. b) vybrat číslo elektrody, pod kterým budou uloženy výsledky kalibrace (bod 6.3.) c) připravit elektrodu na práci podle pokynů výrobce a označit ji číslem odpovídajícím číslu vybraném v přístroji (,, ). d) připojte k přístroji kombinovanou elektrodu a čidlo teploty, použijte konektory F a t (Obr. 2). e) jestliže se nevyužívá funkce automatické změny velikosti ph vzorkového roztoku přístrojem, je nutné změřit teplotu ručně a srovnat ji s teplotou udávanou výrobcem pro získání stejné hodnoty ph, jako té uložené v paměti přístroje. Pořadí vzorků nemá vliv. Stránka 18 z 18

19 Pod každým číslem elektrody je možné kalibrovat různé elektrody ve standardních roztocích s různými hodnotami (po zadání těchto hodnot do paměti přístroje). Jestliže jsou použity standardní roztoky s ph podle norem NIST, hodnoty by neměly být měněny. Přístroj počítá pouze s hodnotami vzorkových roztoků, které byly použity v průběhu kalibrace Kalibrace s automatickou kompenzací elektrody Pro přípravu přístroje na kalibraci shodně s výše popsanými body je nezbytné postupovat ve funkci ph následovně: a) zmáčkněte a podržte symbol do té doby, než se na displeji zobrazí symbol CAL (obr. 8). Staré parametry kalibrace jsou vymazány. b) ponořte elektrodu a sondu na měření teploty do standardního roztoku a na displeji se zobrazí symbol P s vykrytým bodem kalibrace, vyčkejte na stabilizaci výsledku. Výsledek může být jiný než hodnota ph standardního roztoku (obr. 8). Obr. 8 Po stabilizaci výsledků zmáčkněte tlačítko. V této chvíli výsledky bliknou, což oznamuje, že výsledky kalibrace byly uloženy. Ve stejnou dobu se v horní části displeje zobrazí opravená hodnota měření bude se rovnat hodnotě pufrového roztoku (obr. 9). Jestliže je použita funkce automatické korekce vlivu teploty na hodnotu ph pufrového roztoku, bude s touto hodnotou počítáno při zobrazování výsledků. Jestliže se použije pufrový roztok jiný než použitý při kalibraci, přístroj nebude schopen změřit jeho hodnotu a na displeji se zobrazí symbol. V tomto případě je nutné zkontrolovat hodnotu standardního roztoku a zkontrolovat, jestli elektroda není poškozená či zanesená. Stránka 19 z 19

20 Obr. 9. c) kalibrace se ukončí stisknutím klávesy, nebo se může pokračovat v dalších pufrových roztocích. Omývejte elektrodu a teplotní sondu před každým ponořením a postupujte podle bodu b. Po kalibraci jedné elektrody je možné kalibrovat 2 další vybíráním 2 zbylých symbolů podle bodu 6.3. Jestliže ukončíte kalibraci po výběru čísla elektrody a módu kalibrace, staré charakteristiky budou smazány a nahrají se standardní charakteristiky Kalibrace s ruční kompenzací teploty Pro kalibraci s ruční kompenzací teploty odpojte čidlo teploty. Odpojení přepne přístroj do manuálního nastavení kompenzace. Na displeji se zobrazí zadaná hodnota teploty, ne měřená. Odblokují se tlačítka a a jejich použitím nastavíte hodnotu teploty standardního roztoku. Tato hodnota je zobrazena v dolním řádku čísel na displeji. Další krok je připojení ph elektrody a kroky a-c z předchozí části. Je důležité pamatovat na to, že v případě manuální kompenzace teploty přístroj počítá s teplotou zadanou uživatelem. Varování: současné zmáčknutí tlačítek a nastaví teplotu na 20 C. 9. Zjištění stavu elektrody Jestliže po kalibraci bliká symbol elektrody (E1, E2, E3), elektroda ztratila svou přesnost a za krátkou dobu už nebude kalibrace možná. Po vstupu do režimu kalibrace elektrody se pod číslem elektrody na displeji zobrazí symbol (obr. 10). Pak je nutné připravit novou elektrodu Obr. 10 Stránka 20 z 20

Voděodolný ph metr/konduktometr/měřič zasolení Návod k obsluze

Voděodolný ph metr/konduktometr/měřič zasolení Návod k obsluze Voděodolný ph metr/konduktometr/měřič zasolení Návod k obsluze Před započetím práce si prosím pozorně přečtěte tento návod. Obsah 1. Poznámky k použití... 4 2. Charakteristika přístroje... 5 3. Určení

Více

Návod k obsluze laboratorního přístroje ph/konduktometru/měřiče zasolení CPC-501, CPC-502

Návod k obsluze laboratorního přístroje ph/konduktometru/měřiče zasolení CPC-501, CPC-502 Návod k obsluze laboratorního přístroje ph/konduktometru/měřiče zasolení CPC-501, CPC-502 Před započetím práce si prosím pozorně přečtěte tento návod. Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Poznámky k použití... 4 1.2.

Více

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah:

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Návod k obsluze 1. Charakteristika tloušťkoměru MG-401... 1 2. Použitelnost přístroje... 2 3. Vnější vzhled... 2 4. Technické parametry... 4 5. Zapnutí a vypnutí přístroje...

Více

Víme, co vám nabízíme

Víme, co vám nabízíme PDF vygenerováno: 19.12.2017 19:28:19 Katalog / Laboratorní přístroje / Konduktometry HANNA Univerzální přenosný multimetr pro měření ph, vodivosti a koncentrace rozpuštěného kyslíku Lehký a mimořádně

Více

VOLTAMPEROMETRIE. Stanovení rozpuštěného kyslíku

VOLTAMPEROMETRIE. Stanovení rozpuštěného kyslíku VOLTAMPEROMETRIE Stanovení rozpuštěného kyslíku Inovace předmětu probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Více

CDH-420. Měřič vodivosti

CDH-420. Měřič vodivosti CDH-420 Měřič vodivosti Úvod Měřič vodivosti model CDH-420 je robustní vodotěsný přístroj vhodný pro měření v průmyslových podmínkách. Přístroj CDH-420 kontinuálně zobrazuje měřenou hodnotu teploty, vodivosti,

Více

CyberScan 600 series. Vodotěsné přenosné multimetry. ph / ORP / Měření iontů / Vodivost / TDS / Salinita / Rezistivita / Rozpuštěný kyslík

CyberScan 600 series. Vodotěsné přenosné multimetry. ph / ORP / Měření iontů / Vodivost / TDS / Salinita / Rezistivita / Rozpuštěný kyslík CyberScan 600 series Vodotěsné přenosné multimetry ph / ORP / Měření iontů / Vodivost / TDS / Salinita / Rezistivita / Rozpuštěný kyslík Obsah Hlavní funkce (vlastnosti) 03 Eutech CyberScan PCD 650 04

Více

Pufrové roztoky S pufrovými roztoky TMS máte jistotu, že získáte přesné výsledky objemy: 100 ml, 250 ml, 1000 ml

Pufrové roztoky S pufrovými roztoky TMS máte jistotu, že získáte přesné výsledky objemy: 100 ml, 250 ml, 1000 ml ph ELEKTRODY TMS Rozmanitost ph elektrod TMS Vám umožňuje vybrat si ten správný typ pro daný měřený vzorek, jeho objem a teplotu. Elektrody ve skleněném, nebo plastovém pouzdře skleněné pouzdro elektrody

Více

GREISINGER electronic GmbH

GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze pro měřič měrné vodivosti od verze 1.2 GLF 100 GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze 100 strana 2 z 8 OBSAH 1 POUŽITÍ... 3 2 VŠEOBECNÉ POKYNY... 3 3 BEZPEČNOSTNÍ

Více

Navrženo pro profesionální vodohospodáře

Navrženo pro profesionální vodohospodáře Navrženo pro profesionální vodohospodáře Vysoce čistá voda používaná v energetice, výrobě polovodičů, farmacii a dalších odvětvích může být obtížně měřitelná kvůli schopnosti oxidu uhličitého (CO₂) difundovat

Více

APLIKAČNÍ LIST PRO PRÁCI S ph metrem - ionometrem

APLIKAČNÍ LIST PRO PRÁCI S ph metrem - ionometrem APLIKAČNÍ LIST PRO PRÁCI S ph metrem - ionometrem 1 POPIS TLAČÍTEK zapnout/ vypnout přepínání modu měření (zmáčknutí delší 5s SETUP) přepíná do kalibračního modu ukládá hodnoty do paměti, hodnoty při kalibraci

Více

Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence

Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence 1 Princip Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence Nepřímá potenciometrie potenciometrická titrace se využívá

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

PHH224 Série. měřič ph/mv/vodivosti/tds s výstupem RS-232. Uživatelský manuál

PHH224 Série. měřič ph/mv/vodivosti/tds s výstupem RS-232. Uživatelský manuál PHH224 Série měřič ph/mv/vodivosti/tds s výstupem RS-232 Uživatelský manuál PHH224 OBSAH 1 VLASTNOSTI... 2 2 Specifikace... 3 2.1 Obecné specifikace... 3 3 Specifikace vodivosti/tds/teploty... 4 3.1.1

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kombinovaný tester HI 98129, HI 98130

NÁVOD K OBSLUZE. Kombinovaný tester HI 98129, HI 98130 NÁVOD K OBSLUZE Kombinovaný tester HI 98129, HI 98130 Vodotěsný měřící přístroj hodnot ph, EC, TDS a teploměr Combo Tester Obj. č.: 12 07 70 Pomocí tohoto kombinovaného testéru může změřit různé parametry

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Tužkový konduktometr Combo 1 Kat. číslo 200.5832 ZÁRUKA

Tužkový konduktometr Combo 1 Kat. číslo 200.5832 ZÁRUKA Tužkový konduktometr Combo 1 Kat. číslo 200.5832 ZÁRUKA Tento přístroj je v souladu s CE Na tester (s výjimkou ph elektrody) poskytujeme záruku 1 rok. Na elektrodu platí záruka 6 měsíců. Bude-li během

Více

Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty.

Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty. přenosný ph metr ph 7 Vodotěsný přenosný ph, ORP-metr Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty. Hlavní vlastnosti

Více

Přečtěte před použitím!

Přečtěte před použitím! Přečtěte před použitím! Obr. 1. Obrázek měřiče a elektrod 1 tělo 2 hlava s elektrodami 3 kroužek na uzavírání těla od hlavy 4 vršek pro uzavírání baterií a, b, c místa místa uzavírání kroužků Součástí

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze Digitální luxmetr Sonel LXP-1 Návod k obsluze Přístroj je určen k měření osvětlení ve vnitřních a venkovních prostorách. Naměřené hodnoty osvětlení lze odečítat v jednotkách osvětlení lux nebo fotokandela.

Více

Přenosné přístroje pro měření celkových rozpuštěných látek

Přenosné přístroje pro měření celkových rozpuštěných látek Přenosné přístroje pro měření celkových rozpuštěných látek Specifikace / model MW401 MW402 (TDS) Vzdělávání a zemědělství Rozsah Rozlišení Přesnost při 25 C 0 až 1.990 ppm (mg/l) 0 až 10,0 ppt (g/l) 1

Více

ph EC DO www.jsp.cz JSP Měření a regulace Váš dodavatel:

ph EC DO www.jsp.cz JSP Měření a regulace Váš dodavatel: ph EC DO Váš dodavatel: JSP, s.r.o., Raisova 547, 506 01 Jičín Tel.: +420 493 760 811, Fax: +420 493 760 820, e-mail: jsp@jsp.cz JSP Měření a regulace www.jsp.cz Konduktivita Rozpuštěný kyslík 4-elektrodová

Více

HHF42 Série Anemometr se sondou se žhaveným drátem pro velmi nízké rychlosti proudění vzduchu

HHF42 Série Anemometr se sondou se žhaveným drátem pro velmi nízké rychlosti proudění vzduchu HHF42 Série Anemometr se sondou se žhaveným drátem pro velmi nízké rychlosti proudění vzduchu TEPLOTNĚ VODIVOSTNÍ ANENOMETER Vlastnosti Termický anemometr použitelný pro měření nízkých rychlostí průtoku

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

PHH-720 Série. ph metr s vizuálním alarmem

PHH-720 Série. ph metr s vizuálním alarmem PHH-720 Série ph metr s vizuálním alarmem PHH 720 (M3866) Přímý, vodotěsný ph - metr se signalizací alarmu Přístroj je vyroben ve shodě s EN 50081 1 a 50082 1. Předběžné vyzkoušení přístroje Opatrně vybalte

Více

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Uživatelská příručka Obsah Anemometr HHF802... 1 Obsah... 2 Vlastnosti...2 Specifikace... 3 Obecné specifikace... 3 Elektrické specifikace... 4 Popis

Více

Přenosné konduktometry

Přenosné konduktometry Přenosné konduktometry Specifikace / model MW301 MW302 MW801 ph/konduktivita/tds Rozsah 0 až 1.999 µs/cm 0,0 až 10,0 ms/cm 0,0 až 14,0 (ph) 0 až 1.990 µs/cm (EC) 0 až 1.990 ppm (TDS) Rozlišení 1 µs/cm

Více

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Bezpečnostní upozornění V průběhu instalace a obsluhy přístroje, dodržujte následující instrukce: 1) Přístroj smí zapojovat kvalifikovaná osoba. 2) Při instalaci

Více

PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX Návod k obsluze

PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX Návod k obsluze PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX-5002 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám za nákup pyrometru s teplotní sondou. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

Precizní počítací Váha

Precizní počítací Váha Precizní počítací Váha CTS-3000 / CTS-6000 Uživatelský Manuál OBSAH I. Souhrn ------------------------------------------------------------(1) II. Bezpečnostní opatření před použitím váhy ----------(1)

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

Měřič Solární Energie Provozní Manuál

Měřič Solární Energie Provozní Manuál Měřič Solární Energie Provozní Manuál Před použitím tohoto měřicího přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. 1 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní Pokyny a Postupy. 3 3. Popis Přístroje.

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Dovozce : AFRISO spol. s r.o., Zakouřilova 102, 149 00 Praha 4 Tel: 272 937 472-4, fax: 272 930 274 www. afriso.cz ; info@afriso.cz Stránka 1 z 5 ON/ OF tlačítko

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Návod k obsluze trenažéru

Návod k obsluze trenažéru Návod k obsluze trenažéru K ovládání trenažéru slouží kompaktní řídící systém, který je vybaven dvouřádkovým displejem a membránovou klávesnicí. Na klávesnici jsou klávesy : ENT + - - STOP nebo návrat

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU A USKLADNĚNÍ ELEKTROD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU A USKLADNĚNÍ ELEKTROD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU A USKLADNĚNÍ ELEKTROD Děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od fi rmy Hanna Instruments. Před použitím elektrody si prosím pečlivě přečtěte tento instruktážní manuál.

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT. NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT www.metra.cz 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU590... 3 4. Technické parametry:...

Více

PHH-860. Ruční měřící přístroj ph/mv/teploty s komunikačním rozhraním RS-232

PHH-860. Ruční měřící přístroj ph/mv/teploty s komunikačním rozhraním RS-232 PHH-860 Ruční měřící přístroj ph/mv/teploty s komunikačním rozhraním RS-232 Uživatelská příručka PHH-860 Ruční Měřící Přístroj ph/mv/teploty Se Schopností Komunikace Prostřednictvím Rozhraní RS-232 www.omegaeng.cz

Více

Digitální tlakoměr PM 111, PM 111 - M

Digitální tlakoměr PM 111, PM 111 - M Digitální tlakoměr PM 111, PM 111 - M Návod k obsluze programové vybavení 1 Ovládaní PM 111 pomocí tlačítek na předním panelu Digitální tlakoměr PM 111 může být vybaven displejem v několika verzích s LED

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

PHB-209. Stolní ph/mv měřič

PHB-209. Stolní ph/mv měřič PHB-209 Stolní ph/mv měřič PHB 209 ph METR PŘEDBĚŽNÉ VYZKOUŠENÍ... 2 VŠEOBECNÝ POPIS... 3 POPIS FUNKCE... 3 SPECIFIKACE... 3 PRŮVODCE NASTAVENÍM... 4 MĚŘENÍ ph... 4 MĚŘENÍ ORP (oxidačně redukční potenciál)...

Více

Ruční elektronická váha

Ruční elektronická váha Ruční elektronická váha DKS-2080 NÁVOD K POUŽITÍ Vkládání a vyjímání nádoby 1. Vyjmutí nádoby Palcem posuňte tlačítko (Sliding closure) tak, aby se západka (Tapered ned) uvolnila z háčku (Plate) na nádobě

Více

HHF81 Série. Kombinovaný anemometr. Návod k obsluze

HHF81 Série. Kombinovaný anemometr. Návod k obsluze HHF81 Série Kombinovaný anemometr Návod k obsluze KOMBINOVANÝ ANEMOMETR, VLHKOMĚR, LUXMETR A TEPLOMĚR Vlastnosti Obsahuje 4 měřící nástroje: Anemometr, vlhkoměr, teploměr a luxmetr Malé a lehké zařízení

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

GREISINGER electronic GmbH D Regenstauf, Hans-Sachs-Straße 26

GREISINGER electronic GmbH D Regenstauf, Hans-Sachs-Straße 26 H55.0.21.6B-01 Návod k obsluze pro přesný barometr od verze 1.0 GPB 3300 GREISINGER electronic GmbH D - 93128 Regenstauf, Hans-Sachs-Straße 26 H55.0.21.6B-01 návod k obsluze GPB 3300 strana 2 z 8 Obsah

Více

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ 1) Všeobecné informace návod k použití Jedná se o 3 1/2 číslicový klešťový multimetr, použitelný až do hodnoty 2000A. Všechny funkce jsou řízeny jediným procesorem.

Více

Echo Master II - výškoměr. Obj. č.: 84 03 04

Echo Master II - výškoměr. Obj. č.: 84 03 04 NÁVOD K OBSLUZE Echo Master II - výškoměr Obj. č.: 84 03 04 Pro všechny, kteří chtějí být i při sportu v obraze, je Echo Master přesně to nejlepší. Neboť hodinky neukazují jen čas, datum, den a výšku,

Více

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka WWW.EVBIKE.CZ - 1 - Obsah: 1/ INSTALACE 2/ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 3/ POKROČILÉ NASTAVENÍ 4/ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek EVBIKE a věříme,

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

GVA 0430 digitální anemometr

GVA 0430 digitální anemometr strana 1 Návod k obsluze GVA 0430 digitální anemometr GREISINGER electronic GmbH strana 2 Všeobecný popis přístroje: Anemometr GVA0430 je precizní měřící přístroj pro měření proudění vzduchu určený pro

Více

Čtyřkanálový digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití

Čtyřkanálový digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití COMMETER C0141 Čtyřkanálový digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0141 Přístroj je určen pro měření

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR

SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR ZABUDOVANÉ FUNKCE: běžný čas (formát 12/24 hodin) dva časy buzení a hodinový signál stopky (na 1/100 sekundy) paměť pro 10 mezičasů minutky (odpočítávání) podsvětlení

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a 1- nebo 2-bodovou kalibrací

Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a 1- nebo 2-bodovou kalibrací GMH369GL Strana z 9 Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a - nebo -bodovou kalibrací GMH 369 GL ON OFF 3 CAL Set Store Menu

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

CT-936CD CT BRAND. Mikroprocesorem řízená pájecí stanice. Návod k použití

CT-936CD CT BRAND. Mikroprocesorem řízená pájecí stanice. Návod k použití CT BRAND CT-936CD Mikroprocesorem řízená pájecí stanice Návod k použití Obsah Stručný úvod...2 Vlastnosti...2 Technický popis...3 1. Pájecí stanice...3 2. Řídicí část...3 3. Páječka...3 Názvy částí...4

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

BASPELIN CPM. Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02

BASPELIN CPM. Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02 BASPELIN CPM Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02 únor 2000 Baspelin CPM K1 Vlastnosti regulátoru baspelin CPM 4 analogové vstupy, 5 binárních vstupů (230V, 50Hz), 4 nezávislé

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Bazénové elektrody a příslušenství pro rok 2014

Bazénové elektrody a příslušenství pro rok 2014 Bazénové elektrody a příslušenství pro rok 2014 1. ph elektrody kombinované vhodné pro bazény s gelovým elektrolytem 22111 ph kombinovaná HC 233 1.680,- pro běžné využití do 1 baru, samočistící, záruka

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2...

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... OBSAH FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3 VOLBY VÝŠKOMERU 1... 4 Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... 4 VOLBY VÝŠKOMERU 2... 4 Variometr...4

Více

Dvoukanálový teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití

Dvoukanálový teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití COMMETER C0321 Dvoukanálový teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0321 Přístroj je určen pro měření dvou teplot pomocí připojitelných

Více

Návod k obsluze Obj.č.:

Návod k obsluze Obj.č.: 1 Návod k obsluze Obj.č.: 12 17 26 Přístroj měří hodnotu ph kapalin a tedy slouží ke stanovení kyselosti nebo zásaditosti měřených medií. Pro zajištění přesného stanovení hodnoty ph je nutno přístroj kalibrovat

Více

Návod k použití Commeter C4130 Digitální termohygrobarometr

Návod k použití Commeter C4130 Digitální termohygrobarometr www.cometsystem.cz Návod k použití Commeter C4130 Digitální termohygrobarometr Obsah ÚVOD... 3 TECHNICKÉ PARAMETRY... 4 Měřené a odvozené veličiny... 4 Obecné parametry... 5 Provozní podmínky... 6 Rozměrový

Více

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota...

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota... Obsah Strana Kombinovaný měřič elektrické vodivosti HI9811-5 (ph / C / EC / TDS) 1. Úvod...1 2. Základní popis a účel použití měřícího přístroje...3 3. Rozsah dodávky...3 4. Doplňkové vybavení měřícího

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

EZO-3P - návod k elektronickému zobrazovači cen PHM

EZO-3P - návod k elektronickému zobrazovači cen PHM EZO-3P - návod k elektronickému zobrazovači cen PHM Základní parametry třířádkový totem zobrazující jeden až tři produkty vlastní napájecí zdroj 230V AC/ 15V DC/ 60W řídící deska MLD44X1 s přizpůsobením

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

2. Obsah balení. 3. Přehled funkcí

2. Obsah balení. 3. Přehled funkcí Dennerle ph-controller Evolution DeLuxe Měří elektronicky hodnotu ph v akváriu a reguluje automaticky přidávání CO 2 Prosím, přečtěte si před uvedením do provozu pozorně celý tento návod k použití a zachovejte

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Monitor na měření CO 2 ZG 106 NÁVOD K POUŽITÍ

Monitor na měření CO 2 ZG 106 NÁVOD K POUŽITÍ Monitor na měření CO 2 ZG 106 - NÁVOD K POUŽITÍ Obsah ÚVOD...2 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE...2 VLASTNOSTI PŘÍSTROJE...3 NÁVOD K POUŽITÍ...3 FUNKCE A OVLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH REŽIMŮ...4 UKÁZKOVÁ METODA

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

ph EC DO JSP Měření a regulace www.jsp.cz Váš dodavatel: JSP, s.r.o. Raisova 547 506 01 Jičín

ph EC DO JSP Měření a regulace www.jsp.cz Váš dodavatel: JSP, s.r.o. Raisova 547 506 01 Jičín Váš dodavatel: JSP, s.r.o. Raisova 547 506 01 Jičín JSP Měření a regulace www.jsp.cz tel.: +420 493 760 811 fax: +420 493 760 820 e-mail: jsp@jsp.cz ph EC DO ph Rozlišení volitelně 0,01 nebo 0,001 ph Rozsah

Více

Kontaktní/bezkontaktní digitální tachometr AX-2901. Návod k obsluze

Kontaktní/bezkontaktní digitální tachometr AX-2901. Návod k obsluze Kontaktní/bezkontaktní digitální tachometr AX-2901 Návod k obsluze Úvod Toto zařízení může být použito pro přesné měření rychlosti otáčení (ot./min.) a povrchové rychlosti. Pro provedení měření rychlosti

Více

TL-2 DATALOGGER - TOLERANCE UNIT - PC INTERFACE

TL-2 DATALOGGER - TOLERANCE UNIT - PC INTERFACE TL-2 DATALOGGER - TOLERANCE UNIT - PC INTERFACE Návod k obsluze Říjen 2013 Úvod TL-2 je určen pro všechna měřidla s výstupem dat DIGIMATIC (Mitutoyo, Mahr). Integruje v sobě tři funkce. Umožňuje sbírat

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

SkyFly shop. Obsah - 1 -

SkyFly shop. Obsah - 1 - Obsah 1. KLÁVESY.... 2 1.1 Zapnutí a vypnutí přístroje.. 2 1.2 Krátký/dlouhý stisk kláves... 2 1.3 Nastavení displeje... 2 1.4 Menu a nastavení... 2 2. FUNKCE. 3 2.1 Grafický výškoměr... 3 2.2 Digitální

Více

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy.

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Návod na instalaci a použití termostatu TERMOFOL TF-H1 Upozornění! Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Instalaci proveďte

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více