Voděodolný multifunkční přístroj CX-401. Návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Voděodolný multifunkční přístroj CX-401. Návod k obsluze"

Transkript

1 Voděodolný multifunkční přístroj CX-401 Návod k obsluze Před započetím práce si prosím pozorně přečtěte tento návod. Stránka 1 z 1

2 Obsah I. Úvod Poznámky k použití Charakteristika přístroje Určení přístroje Vnější vzhled Zapnutí a vypnutí přístroje Příprava přístroje k práci Výběr způsobu kompenzace teploty Změna rozlišení měření Změna čísla elektrody...12 II. Měření ph Příprava ph metrické elektrody Kalibrace Kalibrace při využití standardů shodných s normou NIST Kalibrace s vkládáním velikosti ph roztoků Vkládání parametrů kalibrace Kalibrace elektrody ph Kalibrace s automatickou kompenzací elektrody Kalibrace s ruční kompenzací teploty Zjištění stavu elektrody Měření ph Měření s automatickou kompenzací teploty Měření s ruční kompenzací teploty Úvahy o kompenzaci teploty a interpretace výsledků...22 III. Měření vlastní vodivosti a zasolení Základní informace o měření vodivosti a zasolení Vkládání parametrů konduktometru Výběr jednotky měření Vkládání součinitele WTDS Výběr a obsluha konduktometrického čidla Výběr čidla Obsluha čidla Kalibrace...27 Stránka 2 z 2

3 15.1. Kalibrace bez standardního roztoku Kalibrace za použití standardního roztoku Vložení velikosti standardního roztoku Kalibrace s automatickou kompenzací teploty Kalibrace s ruční kompenzaci teploty Vkládání velikosti součinitele α a vztažné teploty Vkládání velikosti součinitele α Vkládání velikosti vztažné teploty Jednoduchý způsob stanovení součinitele α Měření vlastní vodivosti Měření bez kompenzace teploty Měření s automatickou kompenzací teploty Měření s ruční kompenzací teploty Měření zasolení a celkového množství rozpuštěných látek Měření zasolení s přepočtem na množství KCl nebo NaCl Stanovení součinitele WTDS Měření zasolení s přepočtem na velikost TDS...37 IV. Měření rozpuštěného kyslíku Základní informace o měření rozpuštěného kyslíku Kyslíkové čidlo Vkládání parametrů oxymetru Změna jednotky Kompenzace vlivu zasolení Automatické vkládání velikosti zasolení Ruční vkládání velikosti zasolení Automatická kompenzace vlivu tlaku Kalibrace kyslíkového čidla Měření obsahu kyslíku Měření s automatickou kompenzací teploty Měření s ruční kompenzací teploty...43 V. Měření atmosférického tlaku Měření atmosférického tlaku...44 VI. Měření napětí a teploty Měření napětí...44 Stránka 3 z 3

4 27. Měření teploty...45 VII. Další Hodiny, dodatečné funkce Hodiny Datum Automatické vypnutí Odečet č čísla verze SW vybavení Nastavení data a času Ukládání výsledků do paměti a jejich odečet Ukládání do paměti nebo tisk Parametry ukládání a odčtu z paměti Ukládání jednotlivých výsledků do paměti Ukládání série měření Prohlížení výsledků Mazání uložených výsledků Tisk na tiskárně Tisk výsledků jednotlivě nebo v sérii Tisk výsledků uložených v paměti Napájení výměna baterie Spolupráce s PC Technická data Vybavení...54 Stránka 4 z 4

5 I. Úvod 1. Poznámky k použití Drazí uživatelé! Dostává se vám do rukou přístroj, který je charakteristický vysokou přesností shodnou s udávanými parametry a vysokou stabilitou zobrazených výsledků. Věříme, že měření vám nebude dělat žádné problémy a přístroj bude pracovat bez potíží. Široký rozsah možností ph-metru CX-401 vyžaduje se dobře seznámit s návodem k použití. V opačném případě nemusíte využít všechny možnosti, které vám přístroj nabízí nebo vám měření bude dělat potíže. Použití kvalitních elektrod a jejich včasná výměna za nové garantují udržení vysoké kvality měření. Dovolujeme si vás upozornit, že elektrody mají značně kratší dobu životnosti, než přístroj. Typickým znakem špatné práce elektrody ph je zvětšení nestability naměřené hodnoty anebo zvětšení chyby měření. Příčinou problémů části uživatelů je použití elektrody bez dřívější aktivace membrány, měření bez sejmutí ochranné gumičky, měření se znečištěnou membránou nebo měření s ucpaným kontaktem. Elektrody je třeba používat tam, pro co jsou určeny svou konstrukcí. Jiné do znečištěných vod a jiné např. do masa. Špatný výběr může zhoršit nebo i celkově znemožnit měření. V případě, kdy budete mít dojem, že přístroj nepracuje tak jak má, zkuste použít rezervní elektrodu nebo zkuste použít elektrodu s jiným přístrojem. Obecně lze říci, že problémy jsou mnohonásobně častější s elektrodou než s přístrojem. V případě měření vodivosti je důležité vybrání čidla se správnou konstantou K pro měření odpovídajícího roztoku. Špatný výběr může být příčinou velké chyby měření podobně jako při měření s použitím kompenzace teploty s vložením chybného součinitele α. Přesnost měření obsahu kyslíku závisí na kalibraci čidla, jeho správná údržba, výměna elektrolytu a membrány a celková čistota elektrody. Jestliže něco z toho vynecháme, po čase nic nezměříme. Je třeba vzít v úvahu, že stabilní měření kyslíku je možný jen při opravdového nebo simulovaného proudění zkoumané vody. Naše výrobky charakterizuje velmi nízká poruchovost. Jestliže se však u přístroje objeví závada, v krátkém čase vám jej opravíme. Provádíme rovněž všechny pozáruční opravy za nízké ceny. Stránka 5 z 5

6 Přejeme příjemnou práci s naším přístrojem. 2. Charakteristika přístroje Multifunkční přístroj CX-401 patří do nové generace přístrojů nabízejících vyjímečně široký rozsah přídavných funkcí. Přístroj má vysokou přesnost a stabilitu výsledků měření. Dva způsoby napájení: bateriové a přes síťový adaptér umožňující práci jak v terénu, tak dlouhodobě v laboratoři. Nejnovější elektronické součástky v přístroji užité nabízejí paměť přístroje nezávislou na zdroji napájení a dlouhou práci na jednu baterii. Přístroj má velký LCD display, který současně umožňuje sledovat hodnotu měřené funkce, teploty a grafické symboly, které nám ulehčují práci. Vodotěsná konstrukce přístroje nabízí bezproblémovou práci za složitých klimatických podmínek. Malé rozměry a hmotnost usnadňují práci v terénu. Hlavní vlastnosti přístroje CX-401 jsou: - Vysoká přesnost a stabilnost - Automatická a ruční kompenzace teploty - Kalibrace elektrody ph v rozsahu 1 až 5-ti bodů - Automatické rozpoznání ph standardních roztoků - Uložené hodnoty standardních roztoků ph s možností jejich změny uživatelem - Volba automatické změny teplotní korekce uložených ph standardních roztoků (NIST norma) - Informace o stavu ph elektrody - Uložení tří charakteristik elektrod v každé měřící funkci - široký rozsah konduktometru se sedmi podrozsahy a jejich automatické přepínání (autorange) - Přepočet vodivosti na zasolení v NaCl nebo KCl v závislosti od vlastní vodivosti - Možnost vkládání součinitele TDS (Total Dissolved Solid, tj. celkový obsah rozpuštěných pevných částic) - Možnost kalibrace konduktometrické elektrody vkládáním velikosti stálé K nebo pomocí standardního roztoku - Možnost stanovení stálé K konduktometrického čidla - Kompenzace vlivu zasolení na měření obsahu kyslíku s využitím velikosti zasolení změřenou přístrojem - Měření a automatickou korekci vlivu atmosférického tlaku na měření obsahu kyslíku - Paměť výsledků měření s hodinou datem, samostatně nebo v zadaném časovém intervalu - Výstup RS Možnost tisku hodnoty měřené funkce nebo výsledků uložených v paměti (po připojení adaptéru) - Hodiny s kalendářem - Informace o stavu baterie - Funkce automatického vypnutí po nastaveném čase uživatelem Stránka 6 z 6

7 3. Určení přístroje Multifunkční voděodolný přístroj CX-401 je přesný přístroj a zároveň jednoduchý v obsluze sloužící k měření napětí (aktivity) oxoniovýxh iontů vyjádřených v jednotkách ph, napětí v mv, vlastní vodivosti vyjádřené v µs/cm nebo ms/cm, obsahu rozpuštěného kyslíku ve vodě vyjádřeného v % nebo v mg/l a zároveň k měření atmosférického tlakuv hpa. Přístroj může rovněž sloužit jako přesný teploměr roztoků nebo ovzduší. Výsledek měření vodivosti může být taktéž zobrazen v zasolení (g/l nebo %) v přepočtu na NaCl, KCL nebo celkové zasolení (TDS). Voděodolná konstrukce umožňuje práci ve složitých atmosférických podmínkách. CX-401 najde použití v potravinářských, chemických, lékařských a energetických podnicích, v úpravnách vody, v laboratořích, v zemědělství, na universitách, ve vědeckých laboratořích atd. Přístroj je připraven k práci se všemi typy kombinovaných ph-metrických elektrod a zároveň konduktometrických čidel s širokým rozsahem stálé K zakončených konektorem BNC-50. Je možné připojit rovněž dvě elektrody (měřící a vztažnou) přes adaptér nabízený jako doplňkové příslušenství. CX-401 spolupracuje s čidlem teploty Pt-1000 s chinch konektorem. Přístroj je schopen sbírat výsledky měření naměřené jednotlivě i v sérii s nastaveným časovým intervalem. Zabudované rozhraní RS-232 slouží k přenosu hodnot do PC nebo přes adaptér EI-401 na tiskárnu, což umožňuje tisk aktuálně naměřených hodnot nebo dat uložených v paměti. V případě potřeby získat série měření větší, než je paměť přístroje, je možno použít speciální PC software nabízený naší společností. Pozor: Adaptér EI-401 lze doobjednat jako zvláštní příslušenství 4. Vnější vzhled Na přední stěně přístroje je umístěn LCD displej (obr. 1), na kterém v závislosti od vybrané funkce se zobrazuje: - výsledek měření vlastní vodivost nebo zasolení - výsledek měření ph v jednotkách ph - výsledek měření napětí v mv - výsledek měření obsahu kyslíku v % nebo mg/l - čas Vybrání stanovené funkce za pomocí klávesy je signalizováno rámečkem okolo odpovídajícího symbolu na spodu displeje: cond (vodivost), ph, mv, O2nebo time (čas). Současně s výsledkem měření, je níže zobrazena velikost měřené teploty v o C. Stránka 7 z 7

8 Symboly jednotek se nacházejí po straně zobrazeného výsledku. V režimu měření kyslíku je možné odečítat hodnotu atmosférického tlaku. Obr. 1 Vedle velikosti teploty se objeví symbol pro automatickou kompenzaci teploty nebo pro ruční kompenzaci teploty. Symbol CAL na levé straně displeje znamená, že přístroj je v režimu kalibrace. Na levé straně se rovněž nacházejí čísla vybrané elektrody (E1, E2, E3), která charakteristika elektrody bude vybrána pro přepočet. Blikající symbol čísla elektrody (jen pro ph) označuje ztracenou kalibraci nebo že poslední provedená kalibrace byla provedena na vadné elektrodě. Při kalibraci je mezi horním a dolním řádkem čísel zobrazen bod kalibrace (P1, P2, P3, P4, P5). V režimu MODE jsou zobrazeny všechny parametry vkládané uživatelem a také velikost měření atmosférického tlaku. Stav baterie je signalizován symbolem. Klávesy (obr. 2) jsou umístěny pod displejem. Slouží k zapínání a vypínání přístroje, výběru měřené funkce, kalibraci, vkládaní parametrů nebo ukládání do paměti a tisk výsledků měření. Klávesnice má následující klávesy: - krátký stisk zapíná přístroj, umožňuje změnu funkce, delší stisk přístroj vypne - delším stiskem vstoupíme do režimu kalibrace (objeví se symbol CAL), krátký stisk v tomto režimu potvrdí výsledek kalibrace - krátký stisk způsobí uložení naměřené hodnoty do paměti nebo tisk jedné hodnoty popřípadě série měření - delším stiskem vejdeme do režimu prohlížení uložených hodnot měření - klávesa výběru vkládaného parametru Stránka 8 z 8

9 , - klávesy sloužící pro vkládání parametrů V horní části přístroje se nacházejí konektory o níže popsaných významech: F - hnízdo BNC-50 pro připojení kombinované ph-metrické elektrody, elektrody redox nebo kyslíkového čidla F1- hnízdo BNC-50 pro připojení konduktometrického čidla t - RS - p - hnízdo Chinch pro připojení čidla teploty hnízdo RS-232 pro připojení PC nebo tiskárny hnízdo síťového adaptéru Obr Zapnutí a vypnutí přístroje Stránka 9 z 9

10 Po zapnutí přístroje klávesou objeví všechny symboly (obr. 3). se testuje paměť a displeje přístroje, na kterém se Obr. 3 Jestliže test proběhne v pořádku, tak po uplynutí asi 1,5 sec., se přístroj nastaví do režimu měření na funkci, na které byl naposled vypnut. Objevení se nápisu znamená ztrátu tovární kalibrace a to znamená opravu přístroje. Jestliže po uplynutí cca 1,5 sec. budou stále svítit všechny přístroje znamená to ztrátu charakte ristik čidel nebo elektrod. Po stisku klávesy přístroj nastaví standardní charakteristiky: - přesunutí ph = 0, nachýlení charakteristiky = 100 % pro elektrody ph - stálá K=1.000 cm -1 pro konduktometrické čidlo - přesunutí = 0% O2, nachýlení charakteristiky = 100% O2 pro kyslíkové čidlo a vejde do režimu měření. Potom bude třeba zkalibrovat konduktometrické čidlo, ph - Připojit síťový adaptér do hnízda P, pokud jej máme - Do hnízda F (BNC-50) připojit správnou a k měření připravenou kombinovanou elektrodu, nebo redox elektrodu nebo kyslíkové čidlo - Do hnízda F1 BNC-50 připojíme konduktometrické čidlo - V případě použití čidla teploty jej připojíme do hnízda t (Chinch) - V případě použití tiskárny nebo PC připojíme adaptér EI-401 nebo kabel 4XX- PC do hnízda RS - Zapneme přístroj stiskem elektrodu a kyslíkové čidlo. Vypnutí se děje stiskem a podržením klávesy do momentu, kdy se na displeji objeví symbol. V případě napájení jen na baterie se přístroj sám vypne po uplynutí nastaveného času od stisku poslední kláve sy (popis v bodě 21). Tato funkce je vypnuta po čas kalibrace, sběru série měření, tisku obsahu paměti a při napájení síťovým adaptérem. 6. Příprava přístroje k práci Před započetím práce musíme: Stránka 10 z 10

11 Pozor: při měření ph musí být konduktometrické čidlo odpojeno od přístroje nebo vyňato z roztoku v kterém je ponořena ph-metrická elektroda 6.1 Výběr způsobu kompenzace teploty Přístroj se sám přepíná mezi automatickou nebo ruční kompenzací teploty. Připojení čidla teploty způsobí přepnutí na automatickou kompenzaci. Vedle měřené hodnoty teploty se objeví symbol. Odpojením čidla teploty se přepne na ruční kompenzaci teploty. V místě symbolu se objeví symbol, současným stiskem kláves, lze změnit velikost teploty. 6.2 Změna rozlišení měření Výsledek měření může být zobrazen s daným rozlišením. Proto je třeba: - ve vybraném režimu měření stisknout klávesu (resolution - rozlišení) obr.4 - klávesami, se vybere: - (low) ní zká rozlišovací schopnost, na displeji se objeví - (high) vysoká rozlišovací schopnost Obr. 4 Pro měření ph: označuje rozlišovací schopnost 0.01 ph označuje rozlišovací schopnost ph Stránka 11 z 11

12 Pro měření vodivosti: označuje rozlišovací schopnost měření 3 1 /2 cifry označuje rozlišovací schopnost 4 1 /2 cifry Pro měření obsahu O2: označuje rozlišovací schopnost 1% nebo 0.1 mg/l označuje rozlišovací schopnost 0.1% nebo 0,01 mg/l V režimu měření napětí nelze měnit rozlišovací schopnost. Do režimu měření se vrátíte stiskem klávesy. 6.3 Změna čísla elektrody Jestliže je do paměti přístroje vložena více než jedna charakteristika elektrody je možné měnit elektrodu bez kalibrace. Tato volba je velmi užitečná pokud měříme s různými druhy elektrod. např. pro odpadní vody, čisté vody atd. Připojíte předem vykalibrovanou elektrodu s označeným číslem odpovídajícímu symbolu elektrody vloženému do paměti přístroje a vyberete její číslo. V režimu měření provedeme následující operace: - stisknout klávesu až do momentu, kdy se na displeji v horní části objeví číslo elektrody (symboly, nebo ). Klávesami, vybereme číslo, pod kterým jsou uloženy hodnoty kalibrace elektrody (Obr. 5). Pod číslem elektrody se objeví nápis: - pod tímto číslem není uložena žádná charakteristika elektrody a nastavení jsou tovární. V režimu měření bude symbol čísla blikat. - pro toto číslo jsou uloženy výsledky poslední kalibrace - posledně vložená kalibrace ukazuje že, elektroda brzy ztratí přesnost a její kalibrace nebude možná (jen pro elektrody kalibrované ve funkci ph). V režimu měření bude blikat symbol čísla elektrody Stránka 12 z 12

13 Obr. 5 - do režimu měření se vrátíme stiskem klávesy II. Měření ph 7. Příprava ph metrické elektrody Elektroda musí být připravena pro práci v souladu s návodem výrobce elektrody. Jestliže jej výrobce nedá, postupujte podle následujících kroků: - Novou elektrodu je třeba ponořit do nasyceného roztoku KCl kolem 5-ti hodin - Před měřením se sundají ochranné kroužky (jestliže jsou prodaný typ elektrody použity). Spodní kroužek, který chrání kontakt elektrody se posune nahoru po těle elektrody. Horní krytka se dá pryč z doplňovacího otvoru pro KCl. Sundání spodního kroužku je nezbytné, protože bez toho elektroda nebude měřit. Sundání horního kroužku je nezbytné u měření roztoků o vysoké teplotě nebo pro lepší samočištění kontaktu elektrody v případě měření špinavých roztoků nebo olejů. Někdy je použit korek. - Při měření v laboratoři je dobré použit držák elektrody - Po každém měření se elektroda musí opláchnout destilovanou vodou - Osušena jemným otíraním membrány elektrody savým papírem - Poté nasadíme zpět krycí prstence na kontakt elektrody a na nalévací otvora elektrodu uložíme do nasyceného KCl, což prodlužuje její životnost - V případě dlouhých přestávek v měření elektrodu jemně osušíme a uložíme do obalu - Po vyjmutí z obalu omyjeme případné usazeniny vodou - Před opětovným použitím elektrodu vložíme do nasyceného roztoku KCl na min. 2 hodiny - Jestliže elektroda svou konstrukcí umožňuje doplňování elektrolytu, periodicky kontrolujeme výšku hladiny elektrolytu a podle potřeby jej doplňujeme (nejčastěji nasyceným roztokem KCl) Stránka 13 z 13

14 POZOR: ukládání elektrody do destilované vody zkracuje životnost elektrody a může posunout bod 0 8. Kalibrace Před započetím měření a před každou větší sérií měření se musí provést kalibrace kombinované ph metrické elektrody (nebo elektrody měřící a vztažné) připojené k přístroji. Výsledky měření provedené nezkalibrovanou elektrodou jsou zatíženy velikou chybou. Kalibrace je prováděna ve standardních roztocích nebo pufrech o známém ph a spočívá v porovnání velikosti ph vzorku s hodnotou ukázanou na displeji přístroje nebo automatickým vložení opravy do paměti přístroje ukázané počas měření. Taktéž je nutné kalibrovat elektrodu po jistém čase nebo větším počtu měření, neboť elektroda mění své vlastnosti v závislosti na čase a proběhlých měřeních. Častost kalibrace je závislá od toho jak vysokou přesnost výsledků měření požadujeme, v jakých roztocích měříme a jakou mají teplotu a jak často měříme. Při potřebě nejvyšší přesnosti se používají certifikované standardní roztoky. Při běžném použití nám stačí běžné pufrové roztoky o celých hodnotách např ph, 4.00 ph atd. V návodu je pro jednoduchost použito výrazu standardní roztoky, ale informace se týká taktéž pufrových roztoků. Pro přesná měření musíme použít čerstvé roztoky dobré kvality. První činnost předcházející kalibraci je vložení velikosti ph použitých roztoků do paměti přístroje. Tuto činnost musíme provést před první kalibrací a opakovat v případě změny velikosti použitých roztoků. Při kalibraci, po vložení elektrody ph a čidla teploty přístroj automaticky rozpozná velikost ph použitého roztoku předem vloženého do paměti přístroje. Je možno kalibrovat minimálně v jednom standardním roztoku, maximálně však v 5-ti. Čím více bodů kalibrace, tím větší bude přesnost měření v celém rozsahu. Kalibrace v jednom roztoku negarantuje vysokou přesnost. Jestliže přesto použijeme jen jeden standardní roztok, měli bychom přibližně vědět jaké ph má měřený roztok. Jestliže se požaduje nevelká přesnost měření a měří se v celém rozsahu ph, tak se doporučuje použít standardní roztok ph o velikosti přibližně 7.00 ph, kdy je posunutí nuly nulové. Ve zbylých bodech bude přijato standardní nachýlení charakteristiky uložené v paměti přístroje. Toto nachýlení odpovídá přesnosti použitých ph elektrod. Jestliže se měří kyseliny nebo zásady a měření se neprovádí na konci rozsahu ph, postačí provést 3 bodovou kalibraci ve standardních roztocích tak, jak je to ukázáno v tabulce 3 body kalibrace 2, 3 a 4. V případě přesných měření v celém měřícím rozsahu je doporučena kalibrace v 5-ti bodech. Toto zohledňuje celý rozsah ph, tak jak je to ukázáno v bodech 1-5 v tabulce 3. V CX-401 je charakteristika aproximována lineárně mezi body 1 až 5. Stránka 14 z 14

15 Započetí kalibrace pod určeným číslem elektrody nemění dříve do paměti uložené velikosti standardních roztoků, ale nevratitelně mění charakteristiku elektrody pod tímto číslem uloženým. Nelze dokalibrovat elektrodu jen v jednom bodě, pokud ostatní necháme stejné. Paměť přístrojů CX-401 umožňuje nezávislé zapamatování si třech charakteristik ph metrických elektrod. Toto se dobře využije pokud chceme rychle vyměnit jiný typ elektrody nebo vyměnit poškozenou elektrodu. Elektrody se musí dopředu kalibrovat a vložit do paměti pod různými symboly (,, ). Pořadí použití standardních roztoků je libovolné Režimy kalibrace Uživatel si může vybrat jeden ze dvou režimů kalibrace: 1. Využít velikosti standardních ph roztoků o velikosti shodné s normou NIST, vložených do stálé paměti přístroje výrobcem. Práce v tomto režimu zapíná automatickou opravu na změnu velikosti ph standardu se změnou teploty (je popsáno podrobněji v 8.2). 2. Vkládání velikosti ph standardních roztoků nebo pufrů v závislosti od aktuálně použitých standardních roztoků v rozsahu daném pro každý bod kalibrace (je popsáno podrobněji v 8.3). Výběr prvního režimu ulehčuje kalibraci, jestliže nelze ochlazovat nebo zahřívat roztoky na teplotu stanovenou jejich výrobcem. Tato volba osahuje některá zjednodušení a při přesných měřeních bychom ji neměli používat. Přístroj si pamatuje pět velikostí roztoků nezávisle na typu kalibrace Kalibrace při využití standardů shodných s normou NIST V tomto režimu jsou použity hodnoty 5-ti standardních roztoků odpovídajících normě NIST. V paměti jsou uloženy tabulky se vztahy mezi teplotou a hodnotou ph pro tyto roztoky. Tento vztah je znázorněn v tabulce 1. V průběhu kalibrace je automaticky měřena teplota standardního roztoku a v závislosti na ní je automaticky počítána správná hodnota ph odpovídající této teplotě.hodnoty některých standardních roztoků připravených podle příslušných norem se mohou lišit na třetím desetinném místě. Přístroj umožňuje nastavit příslušné hodnoty standardního roztoku ± 0,010 ph při 20 C od hodnoty udané v tabulce. Postup zadávání je popsán v bodě 8.4. V případě rozdílů větších než ± 0,010 ph by uživatel neměl využívat režim s použitím norem NIST, ale režim, který umožňuje zadávání volně zvolených hodnot, které před kalibrací zadejte do paměti přesné hodnoty použitého vzoru podle bodu 8.3. Teplotní rozsah, v kterém přístroj provádí automatický přepočet je 0-60 C a není dobré tyto hodnoty překračovat počas kalibrace. Postupu pro výběr způsobu Stránka 15 z 15

16 kalibrace nebo vložení jiných velikostí roztoků než velikosti uvedené v tabulce 1 je popsán v bodě 8.4. Temp. 0 C 1 šťovánový Druh standardního roztoku 2 ftalátový 3 fosfátový 4 boraksový Tabulka 1. 5 vápenohydro xidový Kalibrace s vkládáním velikosti ph roztoků Hodnoty ph roztoků továrně zadaných do paměti přístroje jsou uvedeny v tabulce 2. Jestliže jsou hodnoty použitých roztoků jiné, uživatel by měl změnit zadané hodnoty na aktuálně používané. Bod kalibrace Rozlišení 0,001 Tabulka 2. Rozlišení 0,01 1 2,000 2,00 2 4,000 4,00 3 7,000 7,00 4 9,000 9, ,000 12,00 Rozsah možných změn se liší u každého bodu kalibrace. Přístroj nepovoluje nastavení hodnot ph jiných než těch uvedených v tabulce 3. Stránka 16 z 16

17 Je zde možnost zadat hodnoty ph roztoků s dvěma či třemi desetinnými místy, záleží od vybraného na rozlišení. Tabulka 3. Bod kalibrace Rozsah 1 0,800 2, ,900 4, ,800 7, ,900 10, ,800 14,000 Zadané hodnoty ph roztoků jsou uloženy v paměti do té doby, než budou nahrazeny jinými uživatelem. Zadávání hodnot pufrových roztoků může být opakováno v případě používání přechodných roztoků s hodnotami jinými než uloženými v paměti. Rozsah zadávání hodnot ph pufrových roztoků v jednotlivých bodech je velmi široký, což umožňuje použít přechodné roztoky s hodnotami zcela jinými než hodnoty zadané výrobcem. Například mohou být použity přechodné roztoky s hodnotami ph 2,00; 7,00; 9,00 a 12,00. V každém případě zadáná hodnota pufrového roztoku bude přístrojem automaticky rozpoznána. Výrobci často nabízí velikosti ph pufrů pro několik teplot. Je možné tyto použít a namísto ohřívání nebo ochlazovánína na jinou teplotu než 20 o C vložíme do paměti přístroje velikosti ph odpovídající této teplotě Vkládání parametrů kalibrace Je nezbytné: a) vybrat, nebo zablokovat funkci automatické korekce změny hodnoty ph roztoku se změnou teploty (popis v bodě8.1.) Za tímto účelem stiskněte klávesu a na displeji se v horním řádku zobrazí symbol (body kalibrace, Obr.6), následně použijte tlačítka a pro výběr v dolním řádku: - automatická změna uložené hodnoty ph roztoku v závislosti na jeho teplotě podle tabulky 1 - nastaví hodnotu standardního roztoku v rozsahu podle tabulky 3. Stránka 17 z 17

18 Obr. 6. b) Po volbě nebo korekce změny teploty je dobré zkontrolovat a eventuálně změnit hodnoty uložených bodů kalibrace. Pro tento postup zmáčkněte tlačítko. V dolním řádku se zobrazí symbol označující první bod kalibrace, a v horní části displeje se zobrazí hodnota ph roztoku (obr. 7). V případě použití roztoku s hodnotou odlišnou od té zobrazené na displeji, použitím tlačítek a se nastaví skutečná hodnota použitého roztoku. Rozsah změn pro každý bod kalibrace v uvedených v tabulce 1 při 20 C a rozsah změn v modu v tabulce 3. modu je ± 0,010 ph od hodnot je uveden Obr. 7. Pro postup k dalšímu bodu kalibrace zmáčkněte tlačítko. Na displeji, v dolním řádku se zobrazí symbol (druhý bod kalibrace) a v horním uložená hodnota ph roztoku v tomto bodě kalibrace. Po kontrole či změně hodnot dalších bodů kalibrace postupujte stejně, jak je popsáno výše. Po ukončení zadávání hodnot ph roztoků zmáčkněte tlačítko pro návrat k výběru funkce /, nebo tlačítko pro vstup do režimu měření ph. Jestliže se při příští kalibraci nezměnily hodnoty dříve použitých standardních roztoků, kroky popsané v tomto bodě můžou být vynechány Kalibrace elektrody ph Je nutné: a) vybrat rozlišení, ve kterém bude zadána hodnota standardního roztoku, shodně s bodem 6.2. b) vybrat číslo elektrody, pod kterým budou uloženy výsledky kalibrace (bod 6.3.) c) připravit elektrodu na práci podle pokynů výrobce a označit ji číslem odpovídajícím číslu vybraném v přístroji (,, ). d) připojte k přístroji kombinovanou elektrodu a čidlo teploty, použijte konektory F a t (Obr. 2). e) jestliže se nevyužívá funkce automatické změny velikosti ph vzorkového roztoku přístrojem, je nutné změřit teplotu ručně a srovnat ji s teplotou udávanou výrobcem pro získání stejné hodnoty ph, jako té uložené v paměti přístroje. Pořadí vzorků nemá vliv. Stránka 18 z 18

19 Pod každým číslem elektrody je možné kalibrovat různé elektrody ve standardních roztocích s různými hodnotami (po zadání těchto hodnot do paměti přístroje). Jestliže jsou použity standardní roztoky s ph podle norem NIST, hodnoty by neměly být měněny. Přístroj počítá pouze s hodnotami vzorkových roztoků, které byly použity v průběhu kalibrace Kalibrace s automatickou kompenzací elektrody Pro přípravu přístroje na kalibraci shodně s výše popsanými body je nezbytné postupovat ve funkci ph následovně: a) zmáčkněte a podržte symbol do té doby, než se na displeji zobrazí symbol CAL (obr. 8). Staré parametry kalibrace jsou vymazány. b) ponořte elektrodu a sondu na měření teploty do standardního roztoku a na displeji se zobrazí symbol P s vykrytým bodem kalibrace, vyčkejte na stabilizaci výsledku. Výsledek může být jiný než hodnota ph standardního roztoku (obr. 8). Obr. 8 Po stabilizaci výsledků zmáčkněte tlačítko. V této chvíli výsledky bliknou, což oznamuje, že výsledky kalibrace byly uloženy. Ve stejnou dobu se v horní části displeje zobrazí opravená hodnota měření bude se rovnat hodnotě pufrového roztoku (obr. 9). Jestliže je použita funkce automatické korekce vlivu teploty na hodnotu ph pufrového roztoku, bude s touto hodnotou počítáno při zobrazování výsledků. Jestliže se použije pufrový roztok jiný než použitý při kalibraci, přístroj nebude schopen změřit jeho hodnotu a na displeji se zobrazí symbol. V tomto případě je nutné zkontrolovat hodnotu standardního roztoku a zkontrolovat, jestli elektroda není poškozená či zanesená. Stránka 19 z 19

20 Obr. 9. c) kalibrace se ukončí stisknutím klávesy, nebo se může pokračovat v dalších pufrových roztocích. Omývejte elektrodu a teplotní sondu před každým ponořením a postupujte podle bodu b. Po kalibraci jedné elektrody je možné kalibrovat 2 další vybíráním 2 zbylých symbolů podle bodu 6.3. Jestliže ukončíte kalibraci po výběru čísla elektrody a módu kalibrace, staré charakteristiky budou smazány a nahrají se standardní charakteristiky Kalibrace s ruční kompenzací teploty Pro kalibraci s ruční kompenzací teploty odpojte čidlo teploty. Odpojení přepne přístroj do manuálního nastavení kompenzace. Na displeji se zobrazí zadaná hodnota teploty, ne měřená. Odblokují se tlačítka a a jejich použitím nastavíte hodnotu teploty standardního roztoku. Tato hodnota je zobrazena v dolním řádku čísel na displeji. Další krok je připojení ph elektrody a kroky a-c z předchozí části. Je důležité pamatovat na to, že v případě manuální kompenzace teploty přístroj počítá s teplotou zadanou uživatelem. Varování: současné zmáčknutí tlačítek a nastaví teplotu na 20 C. 9. Zjištění stavu elektrody Jestliže po kalibraci bliká symbol elektrody (E1, E2, E3), elektroda ztratila svou přesnost a za krátkou dobu už nebude kalibrace možná. Po vstupu do režimu kalibrace elektrody se pod číslem elektrody na displeji zobrazí symbol (obr. 10). Pak je nutné připravit novou elektrodu Obr. 10 Stránka 20 z 20

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO 1. 1. URČENÍ Ekvitermní regulátor RVT 07 DUO je určen k řízení automatického provozu dvou zónových teplovodních topných systémů.

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 30 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního, velmi všestranného a vysoce výkonného nabíječe SHARK 30. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou,

Více

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1 Obj. č.: 20 93 67 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky... 3 3. Účel použití testovacího přístroje... 4 4. Bezpečnostní předpisy,

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 20 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního a velmi všestranného nabíječe SHARK 20. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou, tak výkony

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby

Více

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Část II.: Přílohy pracovních postupů pozemního šetření NIL2 (P5 P16) UHUL/6679/2013/KM Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 13. září 2013 Autorský

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE,

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, Jde to! 1 JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, APLIKACE...15 PRAKTICKÉ TIPY NA KONEC...27 MICROSOFT

Více

Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY

Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Trutnov, Školní 101 tel. 499 813 071, fax 499 814 79, E-mail skola@spssoutu.cz, http : //www.spssoutu.cz CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více