PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY"

Transkript

1 PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY

2

3 PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY

4 Platit, či neplatit eurem? Analýza vývoje zemí uvnitř a vně eurozóny CEVRO Institut Academic Press Edice Policy Studies, svazek 1 AECR je uznána a částečně financována Evropským parlamentem. Názory vyjádřené v této publikaci nemusí být v souladu s názory Evropského parlamentu. Vydavatel: CEVRO Institut, o. p. s., Jungmannova 17, Praha 1 - Nové Město, tel.: , Výroba: Nakladatelství Jalna, Mickiewiczova 17, Praha 6, tel.: , Technická redakce: Jiří Sládeček Grafická úprava a sazba: Martin Sládeček Tisk: PBtisk a. s. Vydání první Praha, 2012 ISBN

5 Obsah Josef Šíma Úvod... 5 Philipp Bagus Euro a konkurenceschopnost... 7 Pavol Minárik Měnové podmínky v měnové unii Václav Rybáček Euro a hospodářský růst CEVRO Institut 3

6 4 Platit, či neplatit eurem?

7 Úvod Tato kniha zahajuje novou ediční řadu v rámci CEVRO Institute Academic Press. Ke knihám a odbornému žurnálu, jež jsou v současnosti vydávány, tak přibývá řada analytických studií s názvem Policy Studies. Cílem této řady je publikovat krátké analýzy společenských problémů, jež nám umožní lépe chápat podstatu současných debat a sporů. Věříme, že přístupný, netechnický styl analýz, spolu s akcentem na vizuální zachycení hlavních trendů a veličin, uvítají jak tvůrci hospodářských politik, tak novináři i odborná a laická veřejnost. Těžko najít vhodnější náplň pro úvodní publikaci nové řady Policy Studies než žhavé téma veřejných debat dneška v Evropě i za jejími hranicemi euro. Jelikož Česká republika patří k zemím, jež jsou sice členskými zeměmi EU, ale nejsou členy eurozóny, je hlavní otázkou, na níž se tato publikace snaží najít odpověď tato: Platit či neplatit eurem? Analýza vývoje v zemích uvnitř a vně eurozóny. V čele mezinárodního týmu autorů, kteří na tuto otázku hledají odpověď, stojí dr. Philipp Bagus, jehož kniha Tragédie eura byla během velmi krátké doby přeložena do 13 jazyků. Autoři analyzují řadu aspektů rozvoje, jako je konkurenceschopnost či ekonomický růst, a snaží se ukázat, zda členství v eurozóně přináší viditelné positivní dopady nebo je-li naopak rozumnější zůstat mimo eurozónu. Studie obsažené v tomto svazku byly prezentovány v únoru 2012 v Praze na konferenci, na níž všichni autoři přednesli závěry svého zkoumání. Zároveň si vyslechli reakce viceguvernéra České národní banky dr. Mojmíra Hampla, který předkládané studie prostudoval a přednesl své připomínky a dodatečné postřehy k tématu. Věříme, že Policy Studies, nový přírůstek v publikačních aktivitách v rámci CE- VRO Institut Academic Press, přispěje do debat o podobě řešení hospodářských a společenských problémů jak v České republice, tak v EU; očekáváme, že vytvoří platformu pro formování postojů ke společenským problémům, jež přispějí k budování panství práva, konkurenceschopné ekonomiky a harmonické společnosti. prof. Josef Šíma, Ph.D. rektor vysoká škola CEVRO Institut CEVRO Institut 5

8 6 Platit, či neplatit eurem?

9 Euro a konkurenceschopnost Phillip Bagus Universidad Rey Juan Carlos Madrid Úvod Bez konkurenceschopnosti nelze dosáhnout udržitelného ekonomického růstu. Před tím, než došlo k zavedení jednotné měny, někteří lidé věřili, že euro bude podporovat růst a konkurenceschopnost (Hämäläinen 2000). Ale dluhová krize eurozóny tímto názorem značně otřásla. Země na okraji eurozóny nejsou dostatečně konkurenceschopné. Proto jednotlivé vlády států eurozóny přijaly v březnu 2011 Pakt pro euro plus, který má zvýšit konkurenceschopnost prostřednictvím strukturálních a fiskálních reforem.1 V prosinci 2001 byla ustavena mezivládní dohoda (European compact), která zavedla opatření na podporu konkurenceschopnosti jako například ústavní omezení maximální výše dluhu.2 V tomto článku ukážeme, že nedostatek konkurenceschopnosti okrajových členských států není ani náhoda, ani nevyhnutelný důsledek lenosti či způsobu života, které jsou vlastní středozemním národům. Daleko spíše je nedostatek konkurenceschopnosti nevyhnutelným důsledkem institucionální podstaty zavedení eura. V první části textu vysvětlíme, proč euro představuje tragédii obecní pastviny a jako takové umožňuje externalizaci nákladů deficitů na ostatní členské státy eurozóny. V druhé části se podíváme, jak systém eura ovlivňuje konkurenceschopnost eurozóny. Budeme se rovněž zabývat vyrovnaností obchodních bilancí. Ve třetí části se budeme věnovat konkurenceschopností nečlenských států. A konečně se dotkneme otázky, jaké vyhlídky má euro a zda je pro nečlenské státy výhodné euro přijmout. 1 Rozdělení států na členské a nečlenské viz Charlemagne (2011). V tomto článku máme členskými státy na mysli členy eurozóny, a nečlenskými státy takové státy Evropské unie, které nejsou součástí měnové unie. 2 Původně se uvažovalo o změně Lisabonské smlouvy, ale Velká Beritánie změnu smlouvy vetovala. Mezivládní dohoda (European compact) má tedy oživit konkurenceschopnost u těch členských a nečlenských států, které se rozhodnou ji podepsat. (Msnbc 2011). CEVRO Institut 7

10 Euro tragédie obecní pastviny Když člověk využívá zdroj a nezvažuje všechny náklady svého jednání, přičemž některé přenáší na třetí stranu, hovoříme o externích nákladech.3 Vlastník továrny, který znečišťuje jezero souseda, aniž by mu za to platil, přenáší část svých výrobních nákladů na ostatní. Tragédie obecní pastviny je zvláštním případem externích nákladů. V případě tragédie obecní pastviny může zdroj využívat více než jeden člověk a přitom náklady přenášet na ostatní. V konečném důsledku dojde k nadměrnému vyčerpání nevlastněného či obecního zdroje. Veřejná pláž je plná lidí a povalujících se odpadků. Jednotlivý uživatel pláže, který zde pohodí odpadky nebo který tu zabere místo, snižuje užitek ostatních uživatelů pláže. V případě soukromé pláže může její vlastník omezit užívání pláže, určit, kam se budou vyhazovat odpadky, zavést vstupné. Uživatelé pak berou v potaz všechny náklady svého jednání. K nadměrnému vyčerpání zdroje nedochází. Dalším příkladem zdrojů v obecném vlastnictví jsou hejna ryb v oceánech. Rybář, který svou činností zdroj vyčerpá, nebere v úvahu všechny náklady svého jednání, naopak část nákladů v podobě menší velikosti a schopnosti reprodukce hejna přenáší na ostatní (všechny potenciální rybáře). Motivace jednotlivého rybáře, aby mu záleželo na budoucí velikosti hejna, je malá. Spíše je motivován vylovit ryby co nejrychleji, protože pokud zdroj nevyčerpá a ryby nepochytá on sám, jistě to udělají jiní rybáři. Výsledkem je nadměrně vyčerpaný zdroj. Systém eura se podobá tragédii obecní pastviny (Bagus 2011). Vlády členských států mohou vyčerpat kupní sílu eura pro svůj vlastní užitek a přenést část nákladů na ostatní, tj. na všechny, kdo měnu drží. Nepřímým způsobem mohou vlády všech členských států monetizovat své deficity, a negativně tak ovlivňovat uživatele měny v ostatních členských zemích. Jak celý proces funguje? Jakmile členský stát utratí více, než kolik vybere na daních, vydá státní dluhopisy odpovídající výši rozdílu tak, aby pokryl svůj deficit. Významnou část těchto dluhopisů vykoupí evropský bankovní systém (především národní bankovní systém). Banky tyto cenné papíry nakupují nejen proto, že je v tom jejich vlády podporují, ale především proto, že je Evropská centrální banka (ECB) přijímá v rámci svých refinančních operací jako zajištění s nejnižším rizikovou přirážkou.4 Jinými slovy, banky vykupují státní dluhopisy proto, že ví, že je budou moci použít jako zajištění svých nových úvěrů od ECB. Státní dluhopisy jsou 3 Analýza externích nákladů viz Mises (1998, 651). Termín tragédie obecní pastviny poprvé použil Hardin (1968). 4 O případu banky Dexia, podporované ke koupi dluhů od belgické vlády, viz Zeihan (2011). 8 Platit, či neplatit eurem?

11 tudíž skoro stejně tak dobré jako peníze centrální banky, za předpokladu, že ECB refinancování opravdu poskytne. Když vláda vydá nové obligace, aby mohla financovat svůj deficit, banky si je mohou koupit a použít je jako zajištění nových půjček od ECB. Banky tedy získávají nové finanční rezervy a mohou navyšovat své zadlužení. Roste nabídka peněz a ceny mají tendenci růst, nicméně nejen v zemi s deficitem, ale v celé eurozóně. Tímto způsobem je možné část nákladů spojených s deficitem, tj. rostoucí ceny, přenést na obyvatele ostatních zemí eurozóny, a sice skrze vyčerpání kupní síly eura. Podobně jako v příkladu s rybářem je motivací vyčerpat obecní zdroj co nejrychleji, neboť jinak to udělají jiné vlády. Podívejme se na následující příklad: Výše německého deficitu dosahuje 3 procent HDP, zatímco deficity ostatních vlád eurozóny 10 procent HDP. Banky vykupují státní dluhopisy, využívají je u ECB jako zajištění a získávají nové rezervy, zvyšují svou zadluženost. Důsledkem jsou rostoucí ceny v eurozóně ve výši zhruba 8 procent. V takovém případě může v Německu dojít, navzdory rozpočtovému deficitu, k reálnému poklesu státních výdajů. Jinými slovy, na monetární redistribuci fungující v rámci institucionálního systému eura, může profitovat jen ten, jehož deficit je vyšší než deficity ostatních členských států. Popsaná situace se téměř shoduje s tou, v níž má tiskařský stroj několik vlastníků. V tomto případě získáte z monetární redistribuce nejvíce, budete-li tisknout peníze rychleji než ostatní. Taková motivace vede logicky k hyperinflaci. Důvodem, proč euro ještě přežívá, je to, že analogie tiskařského stroje a eurozóny není stoprocentní. Vlády nemohou tisknout euro přímo. Mohou tisknout pouze vládní dluhopisy. Monetizace funguje jedině tehdy, když banky tyto dluhopisy kupují a ECB je přijímá k zajištění půjček. Tudíž zde zůstávají dvě rizika: banky tyto obligace nekoupí, nebo je ECB nepřijme k zajištění půjček. Banky se mohou obávat, že země vydávající dluhopisy jim v budoucnu nezaplatí, ECB může dluhopisy přestat přijímat jako zajištění nebo jen neuspokojí poptávku po půjčkách. Hrozbu, že dojde k narušení monetizačního procesu, nicméně podstatně snižuje skutečnost, že euro je politickým projektem (Bagus 2010). Euro bylo založeno s implicitní zárukou pomoci silnějších států a ECB. V době dluhové krize je tato záruka stále více explicitní. ECB uspokojila veškerou poptávku po půjčkách. Proti specifikovaným kolaterálům dodává skutečně neomezené množství likvidity. ECB dokonce prodloužila operace dlouhodobého refinancování na dobu tří let, aby snížila rizika u bank, jež drží státní dluhopisy s dobou splatnosti delší, než je zajištění. ECB navíc snížila své požadavky na zajištění státních dluhopisů, aby podpořila členské státy, které se ocitají v potížích. Řecké, portugalské a irské státní dluhopisy přijímá, i přesto, že mají velmi špatný rating. CEVRO Institut 9

12 A aby se monetizace stala ještě atraktivnější, snížila ECB na konci roku 2011 úrokové sazby, a to i přesto, že se cenová inflace v eurozóně pohybovala kolem 3 %, tj. nad oficiálním cílem cenové inflace ECB. ECB začala navíc na sekundárním trhu nakupovat dluhopisy států, které se potýkaly se značnými problémy, aby tak zabránila riziku státních bankrotů. Samy státy začaly zachraňovat Řecko, Irsko a Portugalsko. Spolu s MMF založily záchranné fondy ve výši 750 miliard eur. Systém eura jako politického projektu tedy významně snížil nebezpečí monetizačního plánu.5 To, že konstrukce systému eura je chybná, se vědělo od samého počátku. Pakt stability a růstu měl za úkol omezit motivace k navyšování státních deficitů nebo k realizaci neudržitelných fiskálních dobrodružství. Vlády se často pokouší snížit důsledky tragédie obecní pastviny prostřednictvím regulace, či spíše zavedením kvót na vyčerpání zdroje v obecním vlastnictví.6 Tak například zavádí určité kvóty na rybaření. Pakt stability a růstu se pokusil stanovit kvótu na vyčerpání kupní síly eura tak, že omezil výši deficitů na 3 procenta HDP (a celkový dluh na 60 % HDP). Nicméně zde, na rozdíl od příkladu rybářů, neexistuje žádná vyšší vláda, která by dodržování kvót vynucovala. Vlády jsou samy rybáři! Jde o obdobu situace, kdy kartel rybářů slíbí, že své rybaření omezí stanovením určité kvóty. V případě členských států eurozóny se na hříšníky nevztahují žádné automatické pokuty. Skutečnost je taková, že hříšníci jsou sami sobě soudci. Trest je stanoven na základě politického rozhodnutí. Asi nikoho tedy nepřekvapí, že ač byl Pakt stability a růstu již několikrát porušen, nikdo dosud nebyl potrestán. Konverze úrokové sazby Záruka implicitní pomoci, která se objevila spolu s eurem jakožto politický projekt, zároveň způsobila jistou konverzi úrokových měr na německou úroveň (na úroveň 5 Čtenář se může oprávněně ptát, jak vůbec mohlo dojít k dluhové krizi, pokud monetizační projekt funguje tak snadno a je-li euro politickým projektem. Dluhová krize byla odstartovaná v okamžiku, kdy tržní subjekty začaly pochybovat o ochotě ECB a fiskálně silnějších států (zvláště Německa) projekt udržet. Krize přetrvává proto, že fiskálně silnější státy (zvláště Německo) brání přílišnému aktivismu ECB i prosazení transferové unie. Jelikož je to hlavně Německo, kdo přispívá na splácení dluhů okrajových států, mohou politické změny v Německu pomoc vládám, které se ocitly ve finančních problémech, zastavit. Je zřejmé, že soukromí držitelé řeckých dluhopisů pravděpodobně nějakou ztrátu utrpí. Na summitu v prosinci 2012 nicméně nebyl vyslyšen německá požadavek, aby v rámci nových záchranných projektů věřitelé utrpěli automatickou ztrátu. 6 Jednodušším a transparentnějším řešením by byla privatizace zdroje, v našem případě návrat k soukromým a konkurenceschopným penězům. 10 Platit, či neplatit eurem?

13 Graf č. 1: Tříměsíční úrokové sazby Německo Řecko Španělsko Irsko Itálie Portugalsko Zdroj: ECB země s nejnižším rizikem).7 S ohledem na záruku pomoci došlo u státních dluhopisů ke snížení rizikové prémie. Navíc ECB byla konstruována podle vzoru Bundesbank a založena symbolicky ve Frankfurtu. Proto tržní subjekty očekávaly, že ECB bude provádět monetární politiku podobající se politice Bundesbanky. Došlo ke snížení inflační prémie. Kombinace snížení inflační a rizikové prémie vedla k tomu, že úrokové sazby v zemích na okraji eurozóny konvergovaly k německým sazbám a významně klesaly. Navíc ECB prováděla expanzivní monetární politiku. Nízké úrokové sazby umožnily vyšší soukromé i veřejné zadlužení, než jaké by bylo možné s vyššími sazbami. Důsledky tragédie eura a konverze úrokových měr Systém eura s sebou přináší motivace k tvorbě deficitů nebo lépe řečeno k tvorbě vyšších deficitů než u ostatních členských států. Tyto zvrácené motivace jen velmi málo oslabil Pakt stability a růstu a nebezpečí, že fiskálně a monetárně 7 Více o euru jako nositeli záruky implicitní pomoci viz Arghyrou Tsoukalas (2010), Browne (2010) nebo Samuelson (2010). CEVRO Institut 11

14 Graf č. 2: Růst vládních výdajů v okrajových státech v procentech Portugalsko Španělsko Irsko Itálie Řecko Zdroj: AMECO konzervativnější státy (zvláště Německo) poruší záruku implicitní pomoci, či dokonce euro opustí. Tím nejviditelnějším důsledkem byla akumulace dluhu v okrajových státech. Obzvláště u malých států, u kterých je pomoc snazší, existuje motivace žít nad své možnosti prostřednictvím monetizace deficitů v systému eura. Více nepřímý důsledek se týká konkurenceschopnosti, ovlivněné motivacemi, které vznikly v systému eura. Systém eura motivuje k vysokým deficitům, tj. vyšším vládním výdajům, než jaké umožňují daňové příjmy. Prostřednictvím monetární redistribuce euro umožňuje vládám některých států více reálně utrácet na účet ostatních zemí. Navíc nižší úrokové sazby, zapříčiněné zárukou implicitní pomoci a příslibem monetární politiky obdobné té, kterou provádí Bundesbanka, umožnily vyšší deficity, a tudíž vyšší vládní výdaje. Euro tudíž zvýšilo vládní výdaje nad úroveň, jaké by jinak dosáhly. Více vládních výdajů zase způsobuje, že více zdrojů pohltí veřejná sféra a tyto již nebudou nikdy k dispozici konkurenceschopnému soukromému sektoru, jehož cílem je uspokojování potřeb zákazníků. Výsledkem je méně konkurenceschopná ekonomika. Vládní výdaje umožňují zachovávat zastaralé a nekonkurenceschopné ekonomické struktury, obzvláště ve státech na periferii. Vlády mohou udržovat či dokonce zvyšovat počet neproduktivních státních podniků nebo prostřednictvím dotací 12 Platit, či neplatit eurem?

15 Graf č. 3: Růst vládních výdajů v jádrových státech v procentech Německo Rakousko Francie Finsko Zdroj: AMECO podporovat sektory, které se ocitají v potížích, a tím bránit restrukturalizaci a modernizaci svých ekonomik. Prudce narostly vládní výdaje do zdravotnictví a školství, a tím pádem ubylo zdrojů, které by soukromý sektor mohl využít ke zvýšení konkurenceschopnosti. Sociální výdaje snížily motivace k tvorbě bohatství a umožnily udržovat struktury, které by se jinak zhroutily. Vládní výdaje například oddálily nezbytné reformy pracovního trhu. Pokud intervence do pracovního trhu způsobí přehnaný růst reálných mezd, výsledkem je nezaměstnanost. Nezaměstnanost tlačí politiky, aby reformovali pracovní legislativu, a snižuje mzdy zaměstnaným. Vládní výdaje nicméně mohou tento tlak snížit prostřednictvím dávek v nezaměstnanosti, posíláním nezaměstnaných do předčasného důchodu nebo jednoduše přeměnou nezaměstnaných ve státní zaměstnance. Výsledkem je rostoucí veřejný sektor, udržování nadměrně vysokých mezd a snížení celkové konkurenceschopnosti ekonomiky. Dalším důsledkem této strategie jsou ještě vyšší vládní výdaje a dluhy. Avšak tyto náklady bolí méně, pokud mohou být prostřednictvím systému eura přeneseny na ostatní státy a dojde-li k poklesu úrokových sazeb. Vládní výdaje ve státech na periferii prudce narostly po zavedení jednotné měny (graf č. 3). U některých států nevedl růst vládních výdajů k vysokým deficitům. Irsko a Španělsko, kde došlo k boomu na trhu s domy a byty, vysokými CEVRO Institut 13

16 Graf č. 4: Konkurenceschopnost dle nákladů na jednotku práce v Německu, Rakousku, Belgii a Nizozemí Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 Belgie Německo Nizozemí Rakousko Zdroj: ECB deficity netrpěly, neboť veřejné příjmy rovněž prudce rostly. Nárůst příjmů však nebyl udržitelný, jelikož byl výsledkem bubliny na trhu. Země nicméně výrazně navýšily své výdaje. Pokud by v nějakou chvíli bublina praskla a příjmy by prudce klesly, vlády těchto států věděly, že mohou využít monetární redistribuce eurozóny a že budou implicitně kryty fiskálně silnějšími zeměmi. Díky euru utrácely, jako by nebylo žádné zítra. Garantující země, zvláště Německo, nenavyšovaly tolik vládní výdaje jako státy na periferii z několika důvodů (viz graf č. 3). Větší státy jako Francie a Německo nemohou očekávat, že jim pomohou menší státy jednoduše proto, že menší státy nemají dost zdrojů. Navíc fiskální a monetární tradice Německa se liší od ostatních zemí. Obyvatelé Německa, kteří zažili dvě hyperinflace, se nyní silně staví proti expanzivní monetární politice a vysoce oceňují udržitelný rozpočet. Tvůrci politik si jsou vědomi vztahu mezi fiskální a monetární politikou. Veřejné dluhy a deficity mají tendenci způsobit inflaci či dokonce hyperinflaci, jak ukázal rok 1923 a léta po porážce ve druhé světové válce. Německo a některé další státy navíc na monetární redistribuci tratí. Jelikož měly strukturálně nižší deficity, monetární redistribuce pracovala proti Němcům i proti německé vládě. Reálné německé výdaje negativně ovlivnila tragédie efektu eura 14 Platit, či neplatit eurem?

17 Graf č. 5: Konkurenceschopnost v okrajových státech Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Zdroj: ECB (TOTEF).8 Navíc úrokové míry jsou v důsledku implicitní záruky pomoci o něco vyšší, než by byly bez ní. Z toho důvodu vlastně fiskálně uvědomělejší státy implicitně dotují státy, které jsou lehkovážnější. Aby se monetární dotace, a tedy eurozóna, udržely, musely se uvědomělejší státy zabývat strukturálními reformami, a dát tak do pořádku své finance. Musely poměrně snížit své sociální výdaje a provést strukturální reformy. Nejznámějším příkladem je Agenda 2010 německého kancléře, sociálního demokrata Gerharda Schrödera. Přijatá opatření zahrnovala deregulaci pracovního trhu, snížení dávek v nezaměstnanosti a důchodů. Výsledkem byl nárůst německé konkurenceschopnosti nejen relativně vůči státům na periferii, ale i absolutně. Tento nárůst se projevil v rychlém zotavení z finanční krize v roce Můžeme říci, že tragédie efektu eura sice fungovala v neprospěch Němců, ale ve skutečnosti nutila německé politiky utrácet daleko méně než politiky v ostatních zemích a nastoupit správný směr strukturálních reforem. Konkurenceschopnost vzrostla. V důsledku tragédie efektu eura se konkurenceschopnost Německa zvýšila, zatímco u států na periferii klesla (viz graf č. 4 a 5). 8 TOTEF je označení monetární redistribuce, kterou umožňuje systém eura, a která svým nastavením umožňuje vyšší deficity než u ostatních členských států. CEVRO Institut 15

18 Graf č. 6: Obchodní bilance za rok Jak můžeme vidět na grafu č. 4 a 5, německá a rakouská konkurenceschopnost měřená náklady na jednotku práce v prvních letech po zavedení eura rostla. V zemích jádra jako je Francie, Nizozemí a Belgie vzrostly náklady na jednotku práce jen mírně. Naopak ve státech na periferii konkurenceschopnost výrazně klesla. Zahraniční obchod Belgie Neměcko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Portugalsko Nizozemí Kypr Lucembursko Malta Rakousko Slovinsko Slovensko Finsko Zdroj: ECB Rozdíly v konkurenceschopnosti a snižování úrokových sazeb ve státech na periferii mělo za následek také obchodní přebytky a deficity. Spolu s využíváním systému eura k financování stále vyšších vládních výdajů a vyšších mezd, začaly státy na periferii více dovážet z daleko konkurenceschopnějších zemí jako je Německo. Nízké úrokové sazby navíc přinesly obrovský nárůst spotřeby. Mnoho dlouhodobého spotřebitelského zboží, které se zde nakoupilo, bylo dovezeno z Německa a dalších států evropského jádra. Bilance obchodu za rok 2009 (graf č. 6) ukazuje přebytky obchodu v Německu, Nizozemí, Rakousku, Belgii, Finsku a Lucembursku, zatímco státy na periferii a Francie zaznamenávaly obchodní deficity. Jak můžete vidět v grafu č. 7, obchodní nerovnováhy v eurozóně zesílily po zavedení eura. Přebytky a deficity se pohybují ve stejném směru jako konkurenceschopnost. 16 Platit, či neplatit eurem?

19 Graf č. 7: Obchodní bilance v letech Belgie Německo Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Portugalsko Nizozemí Zdroj: ECB Jih eurozóny žil nad své poměry tím, že více dovážel, než vyvážel. V podstatě tak navyšoval dluhy, které byly eurosystémem monetizovány a implicitně kryty státy evropského jádra. Tyto dluhy pravděpodobně nikdy nebudou splaceny v souladu s původními podmínkami, podobně jako tomu je u částečného nesplacení dluhu Řeckem a monetizací ECB. Tragédie efektu eura se odráží v reálné ekonomice a v pohybu reálného zboží a služeb mezi zeměmi. Jádro vyrábí a periferie spotřebovává. Životní úroveň v jádru se relativně snížila, zatímco na periferii vzrostla v důsledku pohybu zboží, tj. v důsledku obchodních přebytků či deficitů. Přebytky vývozu mají tendenci posilovat měnu, a naopak přebytky dovozu měnu oslabují. Přebytky vývozu obvykle vedou k hromadění zahraničních aktiv, které mohou být použity (či drženy) za účelem obrany hodnoty měny. Přebytky dovozu vedou k zahraničním dluhům, které mohu v určitém okamžiku začít tlačit na národní ekonomiku. S největší pravděpodobností by hypotetická německá marka byla silnější, než jaká byla a je jednotná evropská měna. Přebytky Německa a dalších zemí jádra byly zčásti kompenzovány přebytky dovozu jižních států, které euro oslabily. Jinými slovy, Německo získalo měnu s nižší hodnotou, než jakou by jinak mělo. Nicméně státy na periferii se neradovaly dlouho. Když začala finanční krize a prudce narostly dluhy a deficity, tržní subjekty se začaly obávat neudržitelnosti CEVRO Institut 17

20 Graf č. 8: Růst vládních výdajů ve Velké Británii, Švédsku, České republice a Polsku Česká republika Velká Británie Švédsko Polsko Zdroj: AMECO veřejných dluhů. Začaly mít pochyby, zda ECB bude nadále pomáhat krýt vyšší deficity a zda fiskálně silnější vlády pomohou těm slabším. Výnosy vzrostly. V důsledku popsaného vývoje se záruka pomoci stávala stále explicitnější. Zásahy ECB byly stále častější. Poskytla půjčky a nafoukla svou bilanci, aby udržela nesolventní vlády nad vodou. Státy eurozóny spolu s MMF založily záchranné fondy ve výši 750 miliard euro. Objevuje se tlak na zavedení společně garantovaných eurobondů. Z eurozóny se stává explicitnější a zjevnější transferová unie. Tento vývoj je logickým důsledkem tragédie efektu eura. Nečlenské státy Nečlenské státy nejsou součástí tragédie obecní pastviny. To znamená, že se neúčastní monetární redistribuce, a tedy nejsou ovlivněny tragédií efektu eura. Nevznikají u nich motivace způsobené eurem k vyšším deficitům, jejichž výsledkem je snížení konkurenceschopnosti. Politici těchto zemí a jejich rozhodnutí ohledně rozpočtu jsou ovlivňovány jinými motivacemi. Proto u každé země můžeme nalézt jiné důvody, proč dochází ke změnám dluhů, deficitů a konkurenceschopnosti. A konečně, nečlenské státy jsou z velké části zodpovědné za své fiskální chování. 18 Platit, či neplatit eurem?

21 Graf č. 9: Obchodní bilance nečlenských států (v milionech eur) Česká republika Dánsko Maďarsko Polsko Rumunsko Švédsko Velká Británie Zroj: Eurostat I nečlenské státy zvýšily za dobu existence eura své výdaje, ale nikoli kvůli tragédii efektu eura. Vládní výdaje zde vzrostly o něco více než v zemích evropského jádra a o něco méně než v zemích na periferii (graf č. 8). Náklady na jednotku práce se u nečlenských států vyvíjely různě. Bohužel možnost srovnání je s ohledem na data velmi obtížná. Nicméně můžeme vyřknout několik hrubých stanovisek. Ve Švédsku vzrostly náklady na jednotku práce o něco méně než ve státech na periferii. Ve Velké Británii a v Dánsku vzrostly náklady na jednotku práce stejně jako ve státech na periferii. V některých novějších členských státech EU jako např. v České republice rostly náklady na jednotku práce dokonce rychleji než ve státech na periferii. Konkurenceschopnost v nečlenských státech zkrátka nebyla ovlivněna tragédií efektu eura, ale vnitřními politikami. Rovněž obchodní bilance u nečlenských států mají různý vývoj a nikterak se nevztahují k tragédii efektu eura (graf č. 9). Jak ukazuje graf č. 9, vývoj obchodních bilancí nečlenských států není jednotný. Dánsko a Švédsko zvýšily své přebytky. Velká Británie zvýšila svůj deficit. Nové členské státy EU nezaznamenaly větší změny. Jen v Polsku došlo k výraznému růstu deficitu obchodní bilance. Nicméně nic nenaznačuje tomu, že by přebytky či deficity byly vzájemně propojené či na sobě závislé, jako je tomu v případě členských států eurozóny. CEVRO Institut 19

22 Mají země z oblastí, které jsou dosud bez eura, euro přijmout? Do eurozóny jsou přijímány pouze země, jejichž finance se zdají být v pořádku. Musí splňovat maastrichtská kritéria, to znamená nepřekročit horní hranice dluhů a deficitů, a implicitně i zavést strukturální reformy. Proto může mít euro před samotným zavedením pozitivní vliv na kandidátskou zemi, která se snaží snížit deficity, privatizovat státní podniky a deregulovat svou ekonomiku. Tyto pozitivní vlivy nicméně zcela zmizí v okamžiku, kdy se země stane součástí eurozóny včetně jejích záruk pomoci a tragédie efektu eura. Tady je totiž motivací žít na úkor ostatních členských zemí. Pozitivních efektů eura lze dosáhnout i bez vstupu do eurozóny. Země se mohou pokusit samy sebe přimět k disciplíně například stanovením rozpočtových stropů ve svých ústavách. To je vlastně i cíl, kterého se snažil dosáhnout summit EU v prosinci Nečlenské státy mohou dobrovolně přijmout dohodu a stanovit limity svých veřejných deficitů. Existuje jeden konečný argument ve prospěch přijetí eura. Jakmile země přijme jednotnou měnu, nemůže již nikdy devalvovat svou měnu za účelem znovunabytí konkurenceschopnosti. Země přišla o svou nezávislou monetární politiku. Tuto ztrátu mohou považovat za plus obhájci systému zlatého standardu, kde je monetární politika rovněž eliminovaná. Jakmile stát přijme euro, jediný způsob, jak se může znovu stát konkurenceschopným, je snížit vládní výdaje a provést strukturální reformy. Navíc na něj budou vyvíjet tlak i ostatní země (ty fiskálně zodpovědnější), aby tak učinil. Kdyby například Španělsko nemělo euro, jeho vláda by v současné krizi pravděpodobně devalvovala pesetu stejně, jako to udělala v letech , s cílem stát se znovu konkurenceschopným, namísto aby snížila vládní výdaje či provedla nějaké menší strukturální reformy. Tento argument je nepochybně jedním z nejsilnějších argumentů ve prospěch vstupu do eurozóny. Tento argument však nebere v potaz některé důležité aspekty. Zaprvé, hlavní příčinou vysokých deficitů a snížené konkurenceschopnosti Španělska bylo na prvním místě euro. Jen díky euru se mohla španělská vláda zadlužit při tak nízkých úrokových sazbách. Euro se svou zárukou pomoci a monetární redistribucí motivovalo k akumulaci dluhů. A proto, kdyby nebylo eura, nebylo by na prvním místě vůbec třeba devalvaci za účelem zvýšení konkurenceschopnosti provádět. Zadruhé, s pesetou by Španělsko nemohlo naakumulovat takové množství dluhů. Trhy by dlouho předtím začaly požadovat daleko vyšší úrokové sazby. Jinými slovy, jen díky euru mohlo Španělsko udržet tak vysoké reálné vládní výdaje po tak 20 Platit, či neplatit eurem?

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Budoucí pozice ČR v Evropské unii a EURO Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Lubomír Lízal, Ph.D. Praha, 29. 11. 2016 Ekonomická konvergence Konvergence

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Finanční krize a česká ekonomika

Finanční krize a česká ekonomika Finanční krize a česká ekonomika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Finanční krize, její fiskální důsledky, konsolidace Bankovní institut, Praha, 9. prosince 2011 Obsah Příčiny krize eurozóny

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Inflace a měna. Národní hospodářství 2. seminář Podzim 2016 Sem. skupiny Libora Kyncla S využitím materiálů Dany Šramkové

Inflace a měna. Národní hospodářství 2. seminář Podzim 2016 Sem. skupiny Libora Kyncla S využitím materiálů Dany Šramkové Inflace a měna Národní hospodářství 2. seminář Podzim 2016 Sem. skupiny Libora Kyncla S využitím materiálů Dany Šramkové Témata případových studií na 3. seminář sem. skup. dr. Kyncla 1. Trh práce nabídka,

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D.

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Opakování Makroekonomie I y k zápočtu Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Vypočítejte index CPI pro rok 2006, pokud inflace za období 2006/2005 činila 4,41% a CPI roku 2005 činilo 102. Zaokrouhlujte

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky 11. přednáška Makroekonomie I Monetární politika Fiskální politika + státní rozpočet Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Monetární politika Důležité zopakovat: Bankovní systém (jednostupňový,

Více

Rozpočtový deficit a veřejný dluh

Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah přednášky Rozpočtový deficit a veřejný dluh Teorie krátkodobé fiskální nerovnováhy Teorie dlouhodobé fiskální nerovnováhy Fiskální kritéria Definice fiskální nerovnováhy nesoulad mezi veřejnými příjmy

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Očekávaný vývoj světové ekonomiky

Očekávaný vývoj světové ekonomiky Očekávaný vývoj světové ekonomiky Jan Frait člen bankovní rady ČNB Brno, Holiday Inn, 4. října 2006 Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu" Centráln lní banka a cestovní ruch? Co má společného

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy David Marek Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká Republika, tel.: +420 221 424 111, fax: +420 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku

Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku (Radomír Jáč, hlavní ekonom) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. říjen 2016 2 Globální ekonomika a trhy zkraje

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Inflace. Mojmír Sabolovič. Katedra finančního práva a národního hospodářství

Inflace. Mojmír Sabolovič. Katedra finančního práva a národního hospodářství Inflace Mojmír Sabolovič Katedra finančního práva a národního hospodářství Inflace základní pojmy Inflace Makroekonomická nerovnováha, která se projevuje růstem cenové hladiny Růst peněžní zásoby v ekonomice

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti 5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti Schopnost dané země konkurovat na mezinárodních trzích ovlivňují cenové a necenové faktory. Následující výběr je soustředěn na změnu podílu na světovém exportu zboží

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Přijetí eura Českou republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Obsah O čem vypovídají analýzy sladěnosti Vybrané

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii

Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace fiskální

Více

Rizika předčasného přijetí společné měny. šík

Rizika předčasného přijetí společné měny. šík Evropské fórum podnikání: : Zájmy Z České republiky a přijetp ijetí společné evropské měny Rizika předčasného přijetí společné měny Vladimír r Tomší šík Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 17. září 28 Strategie

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer Česká ekonomika na začátku oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Holiday Inn, Brno, 23. října 213 M. Singer Česká

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika Základy ekonomie Monetární a fiskální politika Monetární politika - cíle a nástroje Cíl: Monetární politika = působení na hospodářství z pozice centrální banky jako podpora a doplněk k fiskální politice

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Makroekonomická predikce

Makroekonomická predikce Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Odbor Finanční politika Č Ministerstvo financí Č, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 ekonomický výkon, ceny zboží a služeb, trh práce, vztahy k zahraničí,

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci 8. ročníku odborné konference Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno,

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška. Ing. Martina Šudřichová

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška. Ing. Martina Šudřichová EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Evropské hospodářské a měnové unie. Činnost Evropské centrální banky, výhody a nevýhody (rizika)

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) Úvod 1. Česká republika (ČR) se od data vstupu do Evropské unie (EU) účastní třetí fáze hospodářské a měnové

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek Tři poznámky k bankovní unii David Marek Tři úhly pohledu Bankovní unie v kontextu evropské integrace Bankovní unie a evropské krize Problémy dosavadní konstrukce bankovní unie Definice bankovní unie Preventivní

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000-2002)

Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000-2002) Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000) (Výtah z textu) Ekonomická situace je nejlepší za posledních deset let a to jak z pohledu domácích indikátorů, tak z pohledu pozitivního vlivu

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky Martin Pecka, (Portfolio Manager) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. březen 2017 2 Obsah Nejdůležitější události uplynulého měsíce Přehled hlavních ekonomik

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Cesta k odpovědnému úvěrování v ČR, Solus Praha, 9. června 21 Obsah Dopady krize na domácnosti Dopady

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více