Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU"

Transkript

1 Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác

2 Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné řešení Trh s plynem Aktuální stav Dosavadní překážky vytvoření IEM Nutné podmínky integrace trhu s plynem Závěr

3 Aktuální stav trhu s elektřinou I. Výchozí podmínky Rozhodnutí Evropské rady ze Legislativa 3. liberalizační balíček, Strategie Evropa 2020, Existující infrastruktura (zdroje, sítě) Existující organizace trhů (částečně se propojující národní trhy) Podpůrné aktivity Regionální iniciativy CEEF, severojižní propojení (V4) TYNDP, vydání nařízení č. 347/2013 (TEN-E) Celoevropská pravidla pro připojování k síti, provoz sítí, a pro trh síťové kodexy

4 Aktuální stav trhu s elektřinou II. Realita Trh s elektřinou je deformován řadou přímých či nepřímých státních intervencí a neumožňuje investice do nedotovaných zdrojů, V důsledku cenové deformace mají některé země nedostatek flexibilního výkonu, v budoucnu půjde i o nedostatek základního výkonu Investice do infrastruktury přinesou zlepšení až ke konci období ale zdaleka nevyřeší všechny problémy Aktuální rozložení zdrojů a spotřeby ve střední Evropě přispívá k vysokým kruhovým tokům

5 Státní zásahy neslučují se s fungováním trhu Podpora OZE (dotace, zelené certifikáty, přednostní přístup) Odstup od jádra Kapacitní platby a CfD Regulace cen (konečné ceny, cenové mechanismy) Ochrana zákazníků (právo na dodávku, křížové dotace) Povolenky (ETS vs. Non-ETS) Standardy účinnosti (BAT) Nové formy Net metering Skladování jako síťová služba Symbolické připojovací poplatky Státní energetická koncepce průmyslu a 5 obchodu

6 Zabijáci trhu Státní intervence na trhu Legislativní nestabilita Legislativní změny prakticky každý rok (EU i ČR) Národní zájmy a strategie Nedodržování pravidel Neschopnost jejich vynucování (implementace 3.LB) Dvojí metr v EU (tarify pro průmysl, SEA pro strategii) Zneužívání regulace pro politické cíle (omezená role ACER) Energie jako lidské právo Veřejná a univerzální služba Státní energetická koncepce průmyslu a 6 obchodu

7 Trh s elektřinou na rozcestí Historický model energy only market Efektivně alokuje výrobu na existující zdroje vhodná kombinace spotových a forwardových trhů Konkurence v národním i regionálním měřítku Funguje poměrně efektivně Efektivně alokuje investice do rozvoje zdrojů a zajišťuje spolehlivost a bezpečnost dodávek Dlouhodobé fyzické a finanční kontrakty Legislativní stabilita a předvídatelnost Ocenění spolehlivosti dodávek a rezerv (PpS, kapacita) Soulad rozvoje zdrojů a sítí lokační signály Nikdy plně nefungoval nyní naprostý rozpad Státní energetická koncepce průmyslu a 7 obchodu

8 Možnosti řešení Návrat k původnímu modelu trhu Preferovaný model EK ---- ALE! Jak legislativně obnovit důvěru investorů v legislativu Vyžaduje jasné a razantní kroky v podobě odstranění deformací Energie je politikum, návrat k trhu vyžaduje rezignaci (VŠECH!!!) na silnou intervenční státní energetickou politiku Energetické a kapacitní trhy Národní, regionální nebo EU? (bezpečnost dodávek a odpovědnost vlád) Nemohou být založené jen na tržní poptávce řízení z úrovně státu nebo EU? (viz ETS a jeho osud) Společná pravidla? (rozdílné zájmy jednotlivých zemí) = státní intervence prostřednictvím trhu Státní energetická koncepce průmyslu a 8 obchodu

9 Dodávky elektřiny jako veřejná služba nebo trh?? Zodpovědnost členských států za dlouhodobou bezpečnost dodávek, právní, politická, faktická Povinnost veřejné a univerzální služby Právo členských států na volbu zdrojového mixu xxxxxxxxxxxxxx Pravidla státní pomoci (EEAG) (omezují práva států používat finanční nástroje) Harmonizovaná legislativa a pravidla trhu (Směrnice, Nařízení, Kodexy) omezuje práva státu používat administrativní nástroje Společné cíle EU vynucují podíl OZE STÁTY NEJSOU JIŽ SCHOPNY DOSTÁT SVÝM POVINNOSTEM Státní energetická koncepce průmyslu a 9 obchodu

10 Aktuální stav trhu s plynem I. Výchozí podmínky Rozhodnutí Evropské rady ze Legislativa 3. liberalizační balíček, Strategie Evropa 2020, Existující infrastruktura Existující organizace dodávek a regulace národní!!! Podpůrné aktivity Regionální iniciativy CEETR (CEE Trading Region), V4 Regional Gas Initiative, severojižní propojení TYNDP, vydání nařízení č. 347/2013 (TEN-E) Celoevropská pravidla síťové kodexy

11 Dosavadní překážky vytvoření IEM. Existuje regulace cen komodity pro domácnosti v některých státech Obtížně zajistitelná diverzifikace zdrojů Trh není deformován v důsledku podpor OZE Rozdílná úroveň implementace 3. EB v jednotlivých státech EU Dosud nejednotné regulatorní prostředí států EU zásadní rozdíly v regulaci, cenotvorbě a tarifem neumožňují rychlou integraci trhu. Harmonizace bude pro řadu států politicky bolestivá, neboť se dotkne nízkopříjmových skupin obyvatelstva

12 Nutné podmínky integrace trhu s elektřinou Harmonizace pravidel při dodržení rovnoprávnosti účastníků trhu ze všech států Důsledné odstranění všech typů deformací trhu Společné standardy spolehlivosti a odpovědnost za bezpečnost dodávek (nadnárodní centra) Správné nastavení cenových zón Vybudování potřebné infrastruktury Vyřešení technických i organizačních problémů Respektování technických rizik při fungování propojeného systému

13 Nutné podmínky integrace trhu s plynem Harmonizace pravidel při dodržení rovnoprávnosti účastníků trhu ze všech států Vybudování potřebné infrastruktury Spravedlivý systém alokace výpadků příjmů z tranzitu Vyřešení technických i organizačních problémů Implementace síťových kodexů Vytvoření obchodních regionů/platforem

14 Závěr Cílem probíhajícího zavádění vnitřního trhu s energií v Evropě by mělo být hospodárné využití existujících zdrojů elektřiny s využitím přeshraničního obchodování a dalších nástrojů, podpora účelného rozvoje energetického systému zdrojů i infrastruktury přínos pro konečné spotřebitele vynaložením pouze účelných nákladů na předchozí dva cíle Nutnou podmínkou je spolupráce států, regionů, Komise i odborných asociací, plné respektování pravidel na rovnoprávném základě Nezbytné je harmonizovat společná pravidla na úrovni EU, účelně přitom využít regionální specifické podmínky Vyhnout se zavádění národních opatření

15 Děkuji za pozornost

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Aktuální otázky v oblasti energetické bezpečnosti: Infrastruktura, regionální spolupráce, Energetická unie

Aktuální otázky v oblasti energetické bezpečnosti: Infrastruktura, regionální spolupráce, Energetická unie Aktuální otázky v oblasti energetické bezpečnosti: Infrastruktura, regionální spolupráce, Energetická unie Podkladový materiál pro kulatý stůl Národního konventu o EU na téma Aktuální otázky v oblasti

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Petr Lang, programový koordinátor PSSI Andrej Nosko, spolupracovník PSSI Jiří Schneider, programový ředitel PSSI Praha, 30. srpna 2009 Shrnutí Energetická

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2013-2022

Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2013-2022 Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2013-2022 23. 3. 2012 ČEPS, a.s. 1/26 Obsah: 1. ÚVOD... 3 2. ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘENOSOVÉ SOUSTAVY... 4 3. POPIS PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky Stav podnikatelského prostředí v 2011 dopravě v ČR Popis nejvýznamnějších deficitů v resortu dopravy v České republice a náměty na zlepšení obsažené v tomto dokumentu jsou výzvou k zahájení diskuse mezi

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic

Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic Členové projektového týmu Projektu 1: Monica Buga (CFR),

Více

Rámcová politika Ministerstva financí pro oblast finančního trhu

Rámcová politika Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Rámcová politika Ministerstva financí pro oblast finančního trhu I. Úvod Ministerstvo financí (dále jen Ministerstvo ) jako ústřední správní úřad pro finanční trh vytváří politiku pro finanční trh. Za

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Zpráva Evropské radě, 27. a 28. června 2013 PAKT PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST: ROK POTÉ ZPRÁVA EVROPSKÉ RADĚ, 27. A 28. ČERVNA 2013 Pakt pro růst a zaměstnanost byl schválen

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program 2006 ODS Obsah Společně pro lepší život 3 PLUS pro veřejné finance 5 PLUS pro hospodářství a podnikání 9 PLUS pro dopravu 13 PLUS pro nová pracovní místa a rodinu

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

Shrnutí a závěry studie

Shrnutí a závěry studie Vlliiv větrných ellektráren na ellektriizační soustavu ČR Shrnutí a závěry studie EUROENERGY, SPOL. S R.O. ŠVÉDSKÁ 22, 150 00 PRAGUE 5 CZECH REPUBLIC TEL.: 257 116 111 FAX : 257 310 589 WWW.EUROENERGY.CZ

Více