PRŮVODCE SYSTÉMEM MOODLE 2.5 pro GAELPy a pedagogy. Dana Vynikarová SIS OIKT ČZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODCE SYSTÉMEM MOODLE 2.5 pro GAELPy a pedagogy. Dana Vynikarová SIS OIKT ČZU"

Transkript

1 PRŮVODCE SYSTÉMEM MOODLE 2.5 pro GAELPy a pedagogy Dana Vynikarová SIS OIKT ČZU

2 Přihlášení do systému (GA, G, V, S, H) Do systému Moodle 2.5 se lze přihlásit na hlavní stránce v pravém menu Login (Přihlásit se). Uživatelské jméno a heslo do systému Moodle je shodné s uživatelským jménem a heslem do Novellu. Do některých kurzů může být umožněn přístup i bez přihlášení, lze se přihlásit jako host. Uživatelé systému Moodle jsou rozděleni do skupin dle následujících rolí: Host (H) návštěvník systému Moodle ČZU, jsou mu dostupné pouze úvodní informace a kurzy přístupné pro hosty Student (S) student denního nebo kombinovaného studia na ČZU, student se může zapisovat do kurzů přístupných pro studenty, využívat studijní materiály a komunikační nástroje kurzu, zápis studentům do kurzu je umožněn přes vstupní heslo, tzv. klíč k zápisu Vyučující (V) pedagog nebo doktorand ČZU, vyučující může vkládat studijní materiály a hodnotit studentské aktivity ve svých kurzech Garant (G) obvykle shodný s garantem předmětu, garant může měnit nastavení a uspořádání svých kurzů a přidělovat role vyučujícím GAELP (GA) garant elektronické podpory výuky za katedru, GAELP může spravovat kurzy a vytvářet nové kurzy za katedru, zároveň slouží jako poradce pro členy katedry a prostředník mezi členy katedry a administrátory systému Moodle ČZU, plní úkoly dle požadavků PPEV OIKT a příslušného proděkana pro studijní záležitosti, je jmenován vedoucím katedry Administrátor (A) člen PPEV OIKT ČZU (Program podpory elektronického vzdělávání), administrátor může spravovat všechny kurzy, kategorie a uživatele systému Moodle ČZU Poznámka: příslušnými písmeny v závorce (H, S, V, G, GA, A) jsou v průvodci označeny činnosti, které může v systému daná role vykonávat.

3 Systém nápovědy (GA, G, V, S) Ikona otazníku vyvolání kontextová nápovědy, objevuje se u prvků s možnosti nastavení (např. kurzu, studijního materiálu, rolí, apod.), obsahuje rozsáhlý popis daných prvků Postup při řešení problémů levé menu Navigace záložka Jak řešit problém?

4 Zápis do kurzu (S) Po přihlášení uživatele v roli student systém Moodle nabídne seznam kurzů dle předmětů zapsaných v systému IS Studium. Poznámka: Pokud jsou kurzy vytvořeny korektně, v seznamu je uveden přímo odkaz na daný kurz. V opačném případě je nutné kurz vyhledat nabídka Vyhledat kurzy na hlavní stránce systému Moodle: Kurz lze vyhledat pomocí názvu kurzu nebo jeho kódu: Zde vložte klíč k zápisu, který vám sdělí vyučující kurzu.

5 Orientace v kurzu (GA, G, V, S) Název kurzu Přihlášení/Odhlášení ze systému Navigační lišta Změna profilu (úprava, nastavení hesla, blogy, zasílání zpráv, ) Moje kurzy zobrazí aktuálně zapsané kurzy Uspořádání hlavního panelu kurzu (tématické, týdenní, ) Zvýraznění aktuálního týdne Bloky

6 Význam nejdůležitějších ovládacích prvků (GA, G, V) Zapnout režimu úprav je nutné pro provedení změn v obsahu kurzu (přidávání materiálů, úprava jejich názvů, přidávání činností, skrývání témat, Upravit nastavení slouží k úpravě názvu kurzu, nastavení viditelnosti a data začátku platnosti kurzu, přidání popisu kurzu, změny uspořádání kurzu, povolení přístupu hostů, nastavování režimu skupin, přejmenování rolí, Uživatelé slouží k nastavení rolí uživatelů, tvorbě a správě skupin v kurzu Sestavy informuje o činnostech uživatelů v kurzu Známky pomocí této nabídky si lze jednoduše a přehledně zobrazit výsledky studentů (např. v absolvovaných testech) Záloha slouží k tvorbě zálohy kurzu Obnovit pomocí této nabídky lze vytvořenou či importovanou zálohu kurzu obnovit do jiného kurzu, tato nabídka slouží k tvorbě kurzu formou obnovy kurzu ze zálohy Importovat slouží k importování dat mezi kurzy Soubory kurzu složí ke správě veškerých vložených souborů v kurzu Přepnout roli na pomocí této nabídky se lze přepnout do role, kterou nemá uživatel standardně v systému přiřazenou (vždy je možné přepnout se pouze do role nižší, než je role standardně v systému přiřazená)

7 Úprava nastavení kurzu (GA, G) Záložka Upravit nastavení slouží k základnímu nastavení kurzu, např. k úpravě názvu kurzu, nastavení viditelnosti a data začátku platnosti kurzu, přidání popisu kurzu, změny uspořádání kurzu, povolení přístupu hostů, nastavování režimu skupin, přejmenování rolí (vysvětlení jednotlivých nabídek naleznete na následujících slajdech) Krátký název + celý název spolu s kódem se přebírá ze seznamu předmětů v systému IS Studium Shrnutí kurzu vložený popis je zobrazován s názvem kurzu v seznamu kurzů Smazat název a kód předmětu slouží pro vymazání polí s názvem a kódem předmětu Viditelný určuje, zda se bude kurz objevovat v seznamu dostupných kurzů Soubory s popisem kurzu jsou zobrazovány společně s popise kurzu v seznamu kurzů (např. obrázky, ikony, apod.)

8 Úprava nastavení kurzu (GA, G) Typ uspořádání kurzu pomocí této nabídky lze nastavit tematické, týdenní či diskusní uspořádání a kolik sekcí se bude v kurzu zobrazovat (například pro 12ti týdenní výuku nastavíme 12 sekcí), dále zda budou viditelné skryté sekce a zobrazení témat Vzhled nabídka umožňuje zobrazovat či skrýt fórum Novinky, známky v kurzu nalézt na stránce Známky, která je dostupná z hlavní stránky kurzu a zobrazovat Protokoly o činnosti, které zachycují aktivitu uživatelů kurzu Soubory a nahrávání nabídka poskytuje zpětnou kompatibilitu se správou souborů v Moodle 1.9., dále nastavuje maximální velikost souboru, který mohou do kurzu vložit studenti Přístup pro hosty pomocí tohoto nastavení lze nastavit heslo, prostřednictvím kterého mohou do kurzu vstupovat hosté, i když do něj nejsou zapsaní Skupiny nabídka umožňuje nastavit používání skupin v kurzu a nastavit tři druhy skupin (žádné, viditelné, oddělené) Přejmenování rolí nabídka umožňuje změnit názvy rolí přednastavených v kurzu, pozor, tato nabídka neslouží k přidělování rolí uživatelům kurzu!

9 Zápis uživatelů do kurzu a přidělení rolí (GA, G, V) Záložka Uživatelé slouží k přidělování rolí uživatelům kurzu, k nastavení klíče k zápisu pro studenty kurzu, k ručnímu zápisu uživatelů do kurzu, tvorbě a nastavení skupin a kontrole oprávnění rolí uživatelů. Pomocí dolního tlačítka Zapsat uživatele Hledat vyhledejte uživatele, kterého chcete do kurzu. Pomocí roletky Přidělit role přidělte uživateli příslušnou roli. Pomocí tlačítka Zapsat uživatele i s příslušnou rolí zapište do kurzu. Pomocí tlačítka Ukončit zápis uživatelů se vraťte do hlavní nabídky. Pomocí tlačítka + lze přidávat zapsaným uživatelům další role.

10 Zápis uživatelů do kurzu a přidělení rolí (GA, G, V) Pomocí tlačítka + lze přidávat zapsaným uživatelům další role. Pomocí tlačítka X lze daného uživatele vyškrtnout z kurzu.

11 Zápis uživatelů do kurzu pomocí klíče k zápisu (GA, G, V) Záložka Uživatelé slouží k přidělování rolí uživatelům kurzu, k nastavení klíče k zápisu pro studenty kurzu, k ručnímu zápisu uživatelů do kurzu, tvorbě a nastavení skupin a kontrole oprávnění rolí uživatelů. Pomocí klíče k zápisu lze povolit přístup do kurzu pouze těm uživatelům, kteří tento klíč budou znát. Pokud bude pole ponecháno prázdné, do kurzu se může přihlásit kdokoliv, kdo má přístup do systému Moodle ČZU. Začátek zápisu nastavení dne, od kterého se budou moci uživatelé do kurzu zapisovat Konec zápisu nastavení dne, do kterého se budou moci uživatelé do kurzu zapisovat Pokud nebudou volby zaškrtnuty, do kurzu se mohou uživatelé zapisovat neomezeně.

12 Ruční zápis do kurzu (GA, G, V) Pedagog, garant či GAELP má také možnost zapsat uživatele do kurzu ručně pomocí nabídky Metody zápisu metoda Ruční zápis do kurzu. Pro ruční zápis je nejprve nutné v poli Hledat nalézt uživatele, kterého chceme zapsat. Poté kliknutím na jméno nalezeného uživatele a kliknutím na tlačítko Přidat uživatele do kurzu přiřadíme. Uživateli můžeme přiřadit roli, platnost jeho role a den platnosti. Kliknutím na jméno uživatele a tlačítko Odstranit lze uživatele z kurzu vyškrtnout.

13 Tvorba a nastavení skupin v kurzu (GA, G, V) V systému Moodle existuji tři druhy skupin: Žádné skupiny v tomto režimu jsou všichni účastníci kurzu členy jediné velké skupiny Oddělené skupiny každý člen skupiny vidí pouze ostatní členy vlastní skupiny, ostatní skupiny jsou pro něj neviditelné Viditelné skupiny členové každé skupiny pracují v rámci vlastní skupiny, ale vidí i skupiny ostatní Studenty lze v daném kurzu rozdělit do skupin (např. dle termínů cvičení). Vytvořit skupinu lze v daném kurzu levé menu Nastavení záložka Skupiny tlačítko Vytvořit skupinu.

14 Tvorba a nastavení skupin v kurzu (GA, G, V) Pro založení skupiny je nutné vyplnit název skupiny. Dále je možné zadat popis skupiny, klíč k zápisu a skupinu označit obrázkem. Tlačítkem Uložit změny je skupina založena. Do skupiny je možné přihlásit se klíčem k zápisu nebo přiřadit člena ručně. Pozor, pokud chceme v kurzu přiřadit jednotlivým skupinám klíč k zápisu, musí být nastaven klíč k zápisu i u daného kurzu nabídka Nastavení Metody zápisu Zápis do kurzu pomocí klíče k zápisu. Pomocí tlačítka Přidat/Odebrat uživatele ze skupiny a dále tlačítka Hledat nalezneme uživatele, kterého chceme do skupiny přiřadit či ze skupiny odstranit.

15 Sestavy o činnosti (GA, G, V) Záložka Sestavy slouží k zobrazení informací o činnostech všech uživatelů v kurzu

16 Záloha kurzu (GA, G) Kromě automatického systému záloh (zálohy při změně v kurzu) lze provést i ruční zálohu kurzu zálohu kurzu lze vytvářet v daném kurzu levé menu Nastavení záložka Záloha: Zálohu vytvářejte bez dat a souborů uživatelů a souborů kurzu, aby v záloze kurzu nezůstávala data studentů (např. odevzdané úkoly) z minulého semestru a záloha proběhla rychleji V dalším kroku lze změnit název zálohy, tlačítkem Provést zálohu Pokračovat se vytvoří ruční záloha kurzu:

17 Obnova kurzu ze zálohy (tvorba kurzu) (GA, G) Obnovu kurzu ze zálohy lze vytvářet v daném kurzu levé menu Nastavení záložka Obnovit: Obnovit kurz ze zálohy je možné z následujících úložišť: Oblast se zálohami kurzů v systému Moodle 2.5 lze nastavit, aby se všechny zálohy všech kurzů ukládaly do jednotného úložiště (není administrátory povoleno) Oblast pro soukromé kurzy úložiště, kde jsou uloženy ruční zálohy kurzu Automatické zálohování úložiště, kde jsou uloženy automatické zálohy kurzu (které proběhnou vždy při změně v kurzu)

18 Obnova kurzu ze zálohy (tvorba kurzu) (GA, G) Ve zvolené oblasti (Oblast pro soukromé zálohy kurzů nebo Automatické zálohování) zahajte Obnovu zálohy kurzu tlačítko Obnovit: V dalších krocích zálohy lze zvolit další nastavení obnovovaného kurzu, tlačítkem Provést obnovu pak kurz obnovíte:

19 Převod kurzů z Moodle do Moodle 2.5 (GA) Ve stávající verzi LMS Moodle vytvořte zálohu stávajícího kurzu levé menu Správa záložka Záloha: Zálohu vytvářejte bez dat a souborů uživatelů je to z toho důvodu toho, aby v kurzu nezůstávala data studentů z minulého semestru a záloha souboru nebyla příliš velká, bez těchto zbytečných dat záloha proběhne rychleji: Nastavení zálohy bez dat uživatelů Nastavení zálohy bez souborů uživatelů Nastavení zálohy bez souborů kurzu při zaškrtnutí volby ne se obnoví pouze ty soubory, které jsou v kurzu vytvořené jako studijní materiály

20 Převod kurzů z Moodle do Moodle 2.5 (GA) Zálohu kurzu uložte (například na lokální disk, flash disk, či jiné médium) v levém menu Správa záložka Obnova (export) klikněte na název zálohy kurzu. Pozor, v systému Moodle 2.5 je nastaven limit pro

21 Převod kurzů z Moodle do Moodle 2.5 (GA) V nové verzi systému Moodle 2.5 vytvořte nový kurz tlačítko Přidat nový kurz v přílušné kategorii (katedře) a podkategorie (LS či ZS): Z roletky Krátký název + Celý název vyberte kurz, který chcete vytvořit a tlačítkem Přidat předmět doplňte název a kód předmětu, tlačítkem Uložit změny kurz založte. Pokud budete tvořit kurzy před začátkem aktuálního semestru, je nutné přepnout kurz do následujícího semestru tlačítko Přepnout na následující semestr.

22 Převod kurzů z Moodle do Moodle 2.5 (GA) V nově založeném kurzu v systému Moodle 2.5 v levém menu Nastavení položka Obnovit pomocí tlačítka Vyberte soubor a dále tlačítka Browse vyberte soubor se zálohou, pomocí tlačítka Otevřít a Nahrát tento soubor nahrajte vámi uloženou zálohu kurzu ze systému Moodle 1.9.5:

23 Převod kurzů z Moodle do Moodle 2.5 (GA) Po výběru souboru se zálohou kurzu lze stiskem tlačítka Obnovit začít s importem zálohy kurzu: Tlačítkem Pokračovat pokračujte k dalším krokům obnovy kurzu: Zálohu obnovte do existujícího kurzu: V následujících krocích lze zvolit další nastavení importu ve většině případů není potřeba nastavení měnit a lze pouze pokračovat pomocí tlačítka Další. V předposledním kroku proveďte obnovu kurzu pomocí tlačítka Provést obnovu.

24 Režim úprav (GA, G, V) Pomocí volby Režim úprav lze spravovat obsah kurzu, například přidávat činnosti a dokumenty, skrývat, přesouvat či mazat dokumenty či odkazy, přidávat popisky, obrázky, spravovat jednotlivé bloky, apod. Režim úprav lze v kurzu aktivovat v pravém horním rohu tlačítkem Zapnout režim úprav nebo v levém menu Nastavení položka Správa kurzu Zapnout režim úprav.

25 Režim úprav význam ikon (GA, G, V) Ikona pro Přidělení rolí uživatelům pro v kurzu vyložené soubory, odkazy, bloky, diskuse, popisky, Ikona pro Nastavení skupin (přepnutí mezi volbou Viditelné skupiny a žádné skupiny) Ikona pro skrývání či zviditelnění v kurzu vyložených souborů, odkazů, bloků, diskusí, testů, Ikona pro odstraňování v kurzu vyložených souborů, odkazů, diskusí, testů, Ikona pro duplikování v kurzu vyložených souborů, odkazů, bloků, diskusí, testů Ikona pro aktualizace v kurzu vyložených souborů, odkazů, bloků, diskusí, popisků, Ikona pro přesouvání v kurzu vyložených souborů, odkazů, bloků, diskusí, popisků, Ikona pro odsazení doprava (souborů, odkazů, popisků, ) Ikona pro odsazení doleva (souborů, odkazů, popisků, ) Ikona pro úpravu názvu (souborů, odkazů, popisků, )

26 Vložení studijního materiálu do kurzu (GA, G, V) V kurzu pomocí levého menu Nastavení záložka Zapnout režim úprav aktivujte režim úprav Pomocí tlačítka + Přidat činnost nebo studijní materiál otevřete nabídku z níž vyberte činnosti či materiál, který chcete přidat, pokračujte stiskem tlačítka Přidat:

27 Typy studijních materiálů (GA, G, V) Pod studijním materiálem lze v systému Moodle 2.5 nalézt: Modul Balíček IMS umožňuje do kurzu vložit obsah ve formátu dle specifikace IMS Content Packaging. Balíček IMS může být použit pro prezentaci multimediálního obsahu a animací. Modul Kniha umožňuje vytvořit vícestránkový studijní materiál s obsahem děleným na kapitoly a podkapitoly. Knihy mohou kromě textu obsahovat obrázky a další mediální soubory. Jsou vhodné zejména pro zobrazování delších pasáží textu členěného na jednotlivé sekce. Modul Popisek umožňuje do osnovy kurzu vložit text, obrázky a multimédia mezi odkazy na další činnosti. Modul Složka umožňuje učiteli zobrazit několik souvisejících souborů v jedné složce a pomáhá tak snížit potřebu rolování na hlavní stránce kurzu. Větší množství najednou lze nahrát pomocí ZIP archívu. Modul Soubor umožňuje učiteli poskytnout soubor jako studijní materiál. Modul Stránka umožňuje učiteli vytvářet webové stránky pomocí textového editoru. Stránka může zobrazit text, obrázky, zvuk, video, webové odkazy a vložený kód. Modul URL umožňuje učiteli použít webový odkaz jako zdrojový materiál kurzu. Vše co je volně k dispozici on-line, jako jsou dokumenty nebo obrázky, může být použito v odkazu; URL nemusí být vlastní stránka na internetových stránkách.

28 Vložení souboru do kurzu (GA, G, V) Soubory lze přidávat z těchto zdrojů: Nahrát soubor nahrání souboru z vašeho počítače či lokálního úložiště Nedávné soubory nedávno použité soubory Osobní soubory soubory uložené ve vašem osobním úložišti popis na dalším snímku Soubory kurzu soubory, které jsou již v kurzu uloženy z minulosti Nahrajte soubor pomocí tlačítka Nahrát tento soubor poté je možné zvolit další možnosti, které se týkají zobrazení souboru, přístupu k němu, apod. Stiskem tlačítka Uložit a vrátit se do kurzu či Uložit a zobrazit se vrátíte zpět do hlavní stránky kurzu.

29 Osobní úložiště (GA, G, V) Do osobního úložiště je možné si nahrát soubory, které lze pak použít ve více kurzech. Přístup do osobního úložiště je z hlavní stránky systému Moodle levé menu Navigace záložka Moje stránka pravé menu Moje osobní soubory tlačítko Spravovat osobní soubory tlačítko Přidat

30 Vložení URL do kurzu (GA, G, V) V systému Moodle 2.5 je na rozdíl od verze od sebe odděleno vkládání souborů od vkládání odkazů. Pro vložení URL je nutné zadat jeho adresu a název. Při vkládání URL je možné zadat další parametry, týkající se vzhledu a zobrazení URL, omezení přístupu k němu, apod.

31 Typy činností (GA, G, V) Pod činnostmi lze v systému Moodle 2.5 nalézt: Anketa umožňuje učiteli položit otázku a definovat výběr z více odpovědí. Výsledky ankety mohou být studentům zpřístupněny poté, co odpoví, po jistém termínu nebo případně nikdy. Docházka umožňuje automatické, semiautomatické a manuální zapisování studentů do docházky. Balíček SCORM umožňuje do kurzu vložit obsah ve formátu dle specifikací SCORM a AICC. Jedná se o soubory, které jsou zabaleny podle standardu pro výukové objekty. Modul Chat umožňuje účastníkům kurzu diskutovat na webu synchronně v reálném čase. Modul Databáze umožňuje vytvářet, prohlížet a prohledávat kolekci záznamů vztahujících se prakticky k libovolnému tématu. Záznamy mohou obsahovat text, obrázky, hypertextové odkazy, číselné údaje a další informace. Modul Dotazník umožňuje realizovat dotazníkové šetření. Slouží pro získání zpětné vazby od účastníků kurzu. Modul Fórum nabízí možnost asynchronní komunikace účastníků kurzu. Modul HotPot umožňuje přes systém Moodle vyučujícímu distribuovat interaktivní výukové materiály svým studentům a nahlížet na jejich odpovědi a výsledky. Modul poznámek pomáhá vyučujícímu získat zpětnou vazbu od studentů. Modul Přednáška umožňuje vytvářet adaptivní a interaktivní výkladový materiál. Učitel může využít Přednášku pro vytvoření posloupnosti stránek nebo vzdělávacích aktivit, které nabízejí studentovi celou řadu cest a možností procházení. The scheduler activity helps you in scheduling appointments with your students. Modul Slovník umožňuje vytvářet a udržovat seznam termínů a jejich definic. Modul Test umožňuje vkládat testy skládající se z výběrových úloh, dichotomických úloh, srovnávacích úloh, úloh s krátkou tvořenou odpovědí a dalších. Modul Wiki umožňuje účastníkům kurzu společně vytvářet a editovat webové stránky zakládat je, rozšiřovat a měnit jejich obsah. Modul Workshop umožňuje sběr a vzájemné hodnocení prácí studentů. Modul Úkoly umožňují učiteli zadat úkoly, hodnotit odevzdané práce a komentovat je.

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Stručná příručka pro orientaci v LMS Moodle Realizováno v rámci OP VK: rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia,

Více

Práce s LMS Moodle verze 2.3.

Práce s LMS Moodle verze 2.3. Univerzita Karlova v Praze, Ústav výpočetní techniky, Oddělení výukových systémů a speciálních technologií Práce s LMS Moodle verze 2.3. MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. Martin Feber 2013 O v o c n ý t r h

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

pro studenty Ing. David Buchtela Ing. Dana Vynikarová buchtela@pef.czu.cz vynikarova@pef.czu.cz 4.11.2008 Středisko elektronické podpory výuky

pro studenty Ing. David Buchtela Ing. Dana Vynikarová buchtela@pef.czu.cz vynikarova@pef.czu.cz 4.11.2008 Středisko elektronické podpory výuky PRŮVODCE SYSTÉMEM MOODLE pro studenty Ing. David Buchtela Ing. Dana Vynikarová Středisko elektronické podpory výuky buchtela@pef.czu.cz vynikarova@pef.czu.cz 4.11.2008 Obsah STŘEDISKO PODPORY ELEKTRONICKÉ

Více

Manuál online studia

Manuál online studia Manuál online studia 2016 Obsah Funkce a ovládání systému online kurzů... 3 1 Práce se systémem... 3 1.1 Přihlášení do online studia... 3 1.2 Odhlášení... 5 1.3 Zapomenuté heslo... 6 1.4 Profil uživatele...

Více

pro studenty Ing. David Buchtela buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Středisko elektronické podpory výuky

pro studenty Ing. David Buchtela buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Středisko elektronické podpory výuky PRŮVODCE SYSTÉMEM MOODLE pro studenty Ing. David Buchtela Středisko elektronické podpory výuky buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Obsah STŘEDISKO PODPORY ELEKTRONICKÉ VÝUKY... 2 MOODLE ČZU... 3 PŘIHLÁŠENÍ

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Aplikace STUDENT Úvod Tento manuál je určen jako návod pro zpřístupňování

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

Moodle. základy použití systému

Moodle. základy použití systému Moodle základy použití systému Co je Moodle www stránky pro podporu výuky tvorba kurzů pro studenty každý kurs obsahuje posloupnost témat a činností může obsahovat prezentace a testy Moodle na Jarošce

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ 1 Tento uživatelský manuál slouží pro lektory e-learningového portálu MAFIDIS+ (http://elearning.mafidis-plus.info/). Manuál obsahuje popsané

Více

Podrobný návod. Učíme se používat prostředí TwinSpace

Podrobný návod. Učíme se používat prostředí TwinSpace Podrobný návod Učíme se používat prostředí TwinSpace Jak aktualizovat profil... 3 Jak do prostředí TwinSpace přizvat učitele a hosty... 5 Jak do prostředí TwinSpace přizvat žáky... 8 Jak přidat do prostředí

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Studentské hodnocení výuky manuál pro vyučující

Studentské hodnocení výuky manuál pro vyučující Studentské hodnocení výuky manuál pro vyučující 1. Přihlášení do aplikace 2. Kontrola předmětů 3. Vkládání vlastních otázek 4. Prohlížení výsledků a práce s komentáři 1. Přihlášení do aplikace Do aplikace

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

pro pedagogy a GAELPy

pro pedagogy a GAELPy PRŮVODCE SYSTÉMEM MOODLE pro pedagogy a GAELPy Ing. David Buchtela Středisko elektronické podpory výuky buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Obsah SYSTÉM MOODLE... 5 CO LZE ŘEŠIT MOODLEM... 5 MOODLE ČZU... 6

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Kurzy v počítačových aplikacích - MOODLE

Kurzy v počítačových aplikacích - MOODLE Kurzy v počítačových aplikacích - MOODLE Lektor: Mgr. Martin Šín Základy práce s Moodlem 1 Základní informace První přihlášení jak se přihlásit do Moodlu, jak řešit problémy s přihlašováním. Založení nového

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Manuál pro NetDOGs práce s administrací

Manuál pro NetDOGs práce s administrací Manuál pro NetDOGs práce s administrací Po přihlášení se nacházíme v administraci V horní části jsou hlavní ikony značící moduly prezentace - REDAKCE - NOVINKY - OSTATNÍ - ADMINISTRACE (a možná i další

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Přihlášení Přihlaste na server: https://el.lf1.cuni.cz a zvolte přihlášení jako Charles University Prague: Medical students, employees and graduates.

Přihlášení Přihlaste na server: https://el.lf1.cuni.cz a zvolte přihlášení jako Charles University Prague: Medical students, employees and graduates. Adobe Connect stručný průvodce vkládáním a zveřejňováním výukových materiálů Vkládat lze soubory v jednom z následujících formátů: *.ppt, pptx*, *.flv, *.swf, *.pdf, *.gif, *.jpg, *.png, *.mp3, *.html,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010)

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu První přihlášení a úprava profilu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci elearning odkaz Moodle

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

Návod k použití vzdělávacího portálu ekabinet.cz. Digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání

Návod k použití vzdělávacího portálu ekabinet.cz. Digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání Návod k použití vzdělávacího portálu ekabinet.cz Digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání Obsah 1 Charakteristika digitálního vzdělávacího obsahu 3 2. Orientace na portálu 3 3. Přihlášení 3 4.

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2)

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) K práci s termíny zkoušek slouží modul Termíny zkoušek vypisování, přístupný na hlavní stránce SIS po přihlášení. I. VYPSÁNÍ NOVÉHO TERMÍNU Termín zápočtu nebo zkoušky

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/7 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

36 Elektronické knihy

36 Elektronické knihy 36 Elektronické knihy Uživatelský modul Elektronické knihy slouží k přípravě a publikování informací ve formátu HTML. Tento formát je vhodný pro prezentaci informací na internetu a je široce podporován

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Brno 2011 1 Příručka pro lektory systému LMS Moodle Lukáš Holešovský Tato příručka vznikla

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

První přihlášení do CMS. Po přihlášení

První přihlášení do CMS. Po přihlášení První přihlášení do CMS - Zadejte do prohlížeče Internet Explorer požadovanou webovou adresu ve formátu www.adresa.cz/cms (např. na hlavní web Diakonie by to bylo www.diakonie.cz/cms) - Vyskočí vám okno

Více

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny 14 Deník poradny Uživatelský modul Deník poradny realizuje běžnou denní agendu poradenských pracovníků. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy spolu s poskytovanými odpověďmi a radami. Dotazy,

Více

Obsah. Úvod 11. Moodle 11 Zaměření vzorového e-learningového kurzu 12 Komu je kniha určena 13 Struktura knihy 14 Opravy a návrhy 15 Poděkování 15

Obsah. Úvod 11. Moodle 11 Zaměření vzorového e-learningového kurzu 12 Komu je kniha určena 13 Struktura knihy 14 Opravy a návrhy 15 Poděkování 15 Úvod 11 Moodle 11 Zaměření vzorového e-learningového kurzu 12 Komu je kniha určena 13 Struktura knihy 14 Opravy a návrhy 15 Poděkování 15 ČÁST I VYTVÁŘÍME E-LEARNINGOVÝ KURZ KAPITOLA 1 Základní struktura

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Pokyny pro editaci předmětů

Pokyny pro editaci předmětů Pokyny pro editaci předmětů ve Studijním informačním systému ČZU Evidence předmětů ve studijním informačním systému ČZU (dále jen SIS ) vychází ze Směrnice rektora č. 2/2013 a Rozhodnutí rektora č. 1/2013

Více

Návod pro zájemce o studium jednotlivých předmětů na FSS v programu Celoživotního vzdělávání. h t t p : / / i s. m u n i. c z /

Návod pro zájemce o studium jednotlivých předmětů na FSS v programu Celoživotního vzdělávání. h t t p : / / i s. m u n i. c z / Návod pro zájemce o studium jednotlivých předmětů na FSS v programu Celoživotního vzdělávání h t t p : / / i s. m u n i. c z / 1. Výběr předmětu Ve studijním katalogu všech oborů a jejich kombinací na

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Návod k zveřejnění zakázek na

Návod k zveřejnění zakázek na Návod k zveřejnění zakázek na www.jihovychod.cz verze 1.1 datum aktualizace: 10. 01. 2011 Co je to vlastně systém pro zveřejňování zadávacích/výběrových řízení? Prostřednictvím systému budou transparentně

Více

Průvodce prostředím Twinspace

Průvodce prostředím Twinspace Vítejte Průvodce prostředím Twinspace Návod pro práci v prostředí TwinSpace byl vytvořen pro učitele-administrátory, kteří jsou v prostředí TwinSpace nováčky. S pomocí návodu dokážete: - vstoupit do prostředí

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001 Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Stránka 1/44 Obsah 1.Redakční systém...4 1.1. Povolené jazykové mutace...4 5.2.1 Překlad

Více

Uživatelská příručka pro portál ecardio

Uživatelská příručka pro portál ecardio Uživatelská příručka pro portál ecardio Datum: 30.9.2014 Verze: 1.0 Obsah 1. Úvod... 3 2. Spuštění a registrace... 3 3. Prohlížení kapitol... 5 3.1. Hlavní stránka... 5 3.2. Prohlížení kapitol... 6 3.3.

Více

Co je nového pro učitele?

Co je nového pro učitele? MOODLE 3.1 RELEASE Co je nového pro učitele? Presented by Mary Cooch, Moodle Community Educator Lokalizace: PC HELP, a.s. (Moodle partner) PC HELP E: vzdelavani@pchelp.cz P: + 420 603 196 252 W: elearning.pchelp.cz

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

MOODLE MANUÁL PRO STUDENTY. http://cinstina.upol.cz

MOODLE MANUÁL PRO STUDENTY. http://cinstina.upol.cz MOODLE MANUÁL PRO STUDENTY Stručný návod k Portálu čínských studií Katedry asijských studií FF UP (přihlášení, zápis do kurzů, studijní materiály, odevzdávání úkolů, známky atd.) http://cinstina.upol.cz

Více

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS je redakční systém napsaný v jazycích PHP a MySQL. Vše je navrženo tak, aby weby postavené na tomto systému mohli spravovat i nezkušení uživatelé. Největší

Více

Průvodce novým prostředím TwinSpace

Průvodce novým prostředím TwinSpace Průvodce novým prostředím TwinSpace (spuštěno v září 2014) Tento návod byl vytvořen pro potřeby učitelů administrátorů. Najdete zde vše, co potřebujete o svém novém prostředí TwinSpace vědět. Přihlášení

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". (IS Apollo Nápověda Nápověda).

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v Přehledu nápověd pro Apollo. (IS Apollo Nápověda Nápověda). Moje Ph.D. studium Modul je určen pro studenty doktorských studijních programů na VUT. Modul umožňuje vytvářet, editovat a tisknout elektronické individuální plány doktorandů. Nápovědu k ostatním modulům

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu

Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu Obsah Přihlášení k administraci... 1 Nová kategorie... 2 Nové zboží... 3 Záložka Zboží... 3 Záložka Kategorie... 4 Záložka Parametry

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Údržbové prostředí Rebeca44

Údržbové prostředí Rebeca44 Údržbové prostředí Rebeca44 ÚVOD STRUKTURA VZNIKAJÍCÍCH WEB-STRÁNEK SPRÁVCE STRÁNEK Přihlášení Odhlášení POPIS PRVKŮ ÚDRŽBY Titulek Cestička Základní popis práce s modulem Menu Navigace Na úvodní stránku

Více

Průvodce Sciotestováním pro učitele

Průvodce Sciotestováním pro učitele Průvodce Sciotestováním pro učitele Zkrácená verze pro potřeby Testování OSP třetích ročníků SŠ. testovani.scio.cz 1 1. Než začnete testovat a) Přihlaste se do aplikace ScioDat (http://testovani.scio.cz)

Více

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012)

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu Přihlášení do Moodlu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci Pro studenty na

Více