Číslo 2. Trainee program ŠKODA SPORT PARK Exkurze šitá na míru Přednáškový cyklus ŠKODA Témata diplomových prací Technická angličtina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 2. Trainee program ŠKODA SPORT PARK Exkurze šitá na míru Přednáškový cyklus ŠKODA Témata diplomových prací Technická angličtina"

Transkript

1 Časopis pro studenty univerzit // 2. číslo / 2005 p r o u n i v e r z i t y Trainee program SPORT PARK Exkurze šitá na míru Přednáškový cyklus Témata diplomových prací Technická angličtina Číslo 2

2 Slovo ředitele STUDENTI A TRAINEE program nástroj kariérního rozvoje Vážené studentky, vážení studenti, pomalu a jistě postupujeme ve slibované spolupráci s vámi. Jsme tu s druhým, již pojmenovaným výtiskem časopisu věnovaným speciálně vám studentům. Ohlasy na první číslo byly příznivé dokonce více než jsme očekávali. To nás samozřejmě těší a povzbuzuje k další práci na projektu užší spolupráce s univerzitami. Toto číslo je doslova nabité různými aktivitami pro vás. Podrobně vás seznamujeme s trainee programem pro studenty čtvrtých ročníků, který by vám měl významnou měrou napomoci při získávání praktických i teoretických zkušeností v praxi. Dále naši specialisté pro vás připravili více než padesát témat pro diplomové práce. Určitě bude z čeho vybírat. Tím se zvolna dostávám k aktivitě, která s diplomkami úzce souvisí. V září jsme již třetím rokem vyhodnotili soutěž pro zpracovatele diplomových a doktorských prací. Celkem čtyři vyhodnocení absolventi od nás obdrželi ocenění, které zahrnovalo i finanční odměnu od 60 do 100 tisíc korun. Je nyní na vás, jestli zkusíte diplomku ve Škodovce, a uspějete v dalším ročníku. Na základě vašich připomínek jsme upravili systém exkurzí ve Škodovce. Pomocí schématu, který otiskujeme v tomto časopise, si můžete sestavit skutečně tailor made exkurzi pro vás podle toho, co vás zajímá nebo podle toho, co jste ještě při předchozích návštěvách neviděli. V Plzni také vzniká ojedinělý projekt Muzea Emila Škody. Slovo muzeum ale není v kontextu budoucího zaměření objektu úplně to nejsprávnější. Kromě zaměření na generace minulé, tzn. zmapování bohaté historie elektrotechnického podnikání, se chceme zaměřit na generace budoucí. Máme proto zájem se ve spolupráci s vámi podílet na znovuoživení zájmu o technické obory. Pomozte nám proto připravit atraktivní programy pro mládež zejména základních a středních škol, které přispějí ke zvýšení poptávky po technických profesích. V tomto čísle se dozvíte jak na to. K tomu všemu přinášíme řadu informací o tom, co se u nás, ve Škodovce děje. Myslím tedy, že je co číst a hlavně jak začít spolupracovat. Na setkání s vámi se těší Ing. Jiří Zapletal, generální ředitel Společnost HOLDING a.s. zahajuje pilotní projekt pro studenty 4. ročníku technických oborů ZČU v Plzni a ČVUT v Praze, kteří chtějí pracovat na zajímavých projektech a dále se vzdělávat a rozvíjet. Celý tento trainee program ponese název Integrovaný design v podmínkách. Cílem trainee programu pro studenty je získat pracovní zkušenosti, rozvíjet odborné znalosti a interpersonální dovednosti v souvislosti s výkonem práce s možností získat perspektivní zaměstnání. Program bude zahájen v listopadu 2005 a potrvá do července příštího roku. Činnost vybraných studentů bude založena na práci na projektech výzkumného a vývojového charakteru ve vybrané oblasti a na účasti v dalších, doplňkových aktivitách, jako jsou speciální přednášky, výukový program v odborném úseku na základě přednáškového cyklu a jazykový kurz WORKING IN ENGLISH. Celý program bude ukončen prezentací vlastní práce. Výběr účastníků trainee programu bude dvoukolový. Prvotní výběr se uskuteční na základě doručených přihlášek, motivačních dopisů a doporučení univerzity. Druhé výběrové kolo bude mít formu osobních pohovorů, u kterých budou přítomni vedoucí projektu, zástupce HOLDING a.s., personální ředitel dceřiné společnosti a zástupce poradenské agentury. Pokud máte zájem o účast v trainee programu, zašlete vyplněnou přihlášku spolu s doporučením univerzity do na adresu: HOLDING a.s. Personální útvar Ing. Jana Borowiecka Tylova 1/57, Plzeň V případě, že postoupíte do druhého kola výběrového řízení, vás budeme kontaktovat. Konkrétní podmínky, přihlášku, seznam projektů, časový harmonogram a přehled přednášek najdete na Ing. Borowiecka hovoří se zájemcem o trainee program. <2>

3 PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS Cyklus výrobků ve Zajímá vás, jakým cyklem musí projít každý výrobek, než se dostane k zákazníkovi? Zajímá vás, jak se postupuje při prvotních jednáních, projektových řízeních, jak se vytváří nabídka a vše, co pak následuje? Pak právě pro vás jsme připravili cyklus přednášek, při nichž získáte odpovědi nejen na uvedené otázky. Přednášky se uskuteční na ZČU v Plzni a ČVUT v Praze a povedou je odborníci na danou problematiku ze Škodovky. Po každé z nich bude následovat diskuse. Pro vaši informaci uvádíme přehled jednotlivých přednášek včetně jejich schématu, data konání a garanta dané přednášky. 1. Přednáška: ČVUT , ZČU Téma: PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Garant: Marek Herbst Schéma přednášky: organizace projektových týmů v rámci způsob alokace nákladů na projektech v podmínkách úloha projektového manažera kompetence a zodpovědnost členů projektového týmu příklady realizace projektů vyhodnocení úspěšnosti projektu motivační systém pro členy projektového týmu 2. Přednáška: ČVUT , ZČU Téma: OBCHODNÍ STRATEGIE FIRMY, TVORBA NABÍDKY, UZAVÍRÁNÍ SMLUV Garant: Ing. Jan Musil, CSc. Schéma přednášky: strategie obchodní činnosti při dodávkách velkých celků požadavky na pozici obchodníka tvorba nabídky specifika smluvního jednání finanční zajišťování kontraktů prezentace firmy na světových trzích 3. Přednáška: ČVUT , ZČU Téma: PROJEKCE, KONSTRUKCE Garant: Miloš Zelingr Schéma přednášky: první myšlenky neadresný vývoj projekt pro konkrétního zákazníka kreslicí prkno nebo 3D systém? role vedoucího projektu práva a povinnosti členů projektového týmu konstruktér a ti druzí na dílně a na kolejích 4. Přednáška: ČVUT , ZČU Téma: TECHNOLOGIE Garant: ing.josef Sedlecký Schéma přednášky: úloha technologie organizační začlenění útvaru technologie v závodě hlavní činnosti zabezpečované útvarem technologie informační systém SAP a systém SYSKLASS (technologická příprava výroby) news 02/05 příklad tvorby technologického postupu spolupráce útvaru technologie s ostatními útvary v závodě 5. Přednáška: ČVUT , ZČU Téma: E-PROCUREMENT MODERNÍ TRENDY V ŘÍZENÍ DODAVATELSKÝCH VZTAHŮ Garant: Mgr. František Bureš, MBA Schéma přednášky: elektronická nákupní aukce úspory při nákupu režijních materiálů nákup strategických surovin řízení dodavatelských vztahů 6. Přednáška: ČVUT , ZČU Téma: VÝROBA Garant: Ing. Aleš Jedlička Schéma přednášky: řízení a plánování výroby logistika výroby provádění výrobních operací základní technologické toky ve Neustálé zlepšování, Kaizen Řízení a motivace zaměstnanců 7. Přednáška: ČVUT , ZČU Téma: DODÁVKA ZÁKAZNÍKOVI Garant: Ing. Pavel Janík Schéma přednášky: činnosti manažera projektu při realizaci dodávky typové schéma projekčního týmu jednotlivé fáze realizace dodávky způsoby a zajištění dopravy k zákazníkovi zajištění montáže a uvedení do provozu školení zákazníka před předáním díla zajištění záručního servisu <3>

4 VÝVOJOVÝ PROJEKT Velké malé turbíny O turbínách řady MTD hovoří vedoucí oddělení Nové produkty Ing. Zdeněk Šimka Jak byste charakterizoval řadu turbín MTD 20? Jedná se upravenou řadu turbín z původní koncepce určenou pro pokrytí širokého spektra zákaznických potřeb. Při vývoji těchto turbín byl kladen důraz zejména na maximální unifikaci jednotlivých dílů a vytvoření jednotných celků modulů tak, aby z nich bylo možné jednoduše, levně a rychle sestavit turbínu dle zákazníkem stanovených parametrů. A další cíle, které jste sledovali při vývoji těchto turbín? Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně malé turbíny výkony od 2 do 22 MW u řady MTD 20, u nichž byl dříve kladen důraz zejména na cenu, a účinnost byla opomíjena, byl u nové řady kladen důraz právě na zvýšení účinnosti při zachování ceny. Co obnáší pojem modulový turbínový design? U řady MTD postupně standardizujeme všechny díly, u nichž to připadá v úvahu. Příkladem, kde bylo dosaženo úplné standardizace, jsou poslední lopatky, které jsou (díky tomu, že jsou dnes již všechny poslední a předposlední stupně modulové konstrukce) všechny stoprocentně unifikované. Dalšími unifikovanými díly jsou vstupní a výstupní díly a tělesa turbíny. U řad MTD se používají vyšší otáčky. Jaké to přináší výhody? Vyšší otáčky jsou u malých turbín používány pro dosažení vyšší účinnosti než u strojů, které by byly provozovány se stejnými otáčkami poháněného stroje a turbíny. Navíc jsou tyto stroje menší a lehčí a tím i levnější. Pro vícedílné stroje lze s výhodou využít koncepce, kdy je vysokotlaký díl provozován při zvýšených otáčkách a díl nízkotlaký při otáčkách shodných s poháněným CAD model kondenzační turbiny MTD30 s axiálním výstupem pro spalovnu v Německu. Kontrolní montáž turbiny MTD30 pro indického zákazníka strojem. Oba díly jsou pak spojeny převodovkou. Příkladem může být turbína MTD 30 použitá jako vysokotlaký díl s otáčkami 5500 ot/min spojený s nízkotlakovým dílem na 3000 ot/min. Jaké je nejčastější využití malých parních turbín? Naše turbíny jsou u zákazníků aplikovány ve spalovnách odpadů a biomasy. Tyto turbíny slouží pro pohon generátorů pro výrobu elektrické energie. Zvláštní kapitolou jsou potom odběrové turbíny pro cukrovary v Indii a turbíny pro CAD model poslední lopatky o délce 1220 mm vyvíjené společně s italskou firmou. Ansaldo. papírenský průmysl. Další specialitou jsou turbíny s proměnnými otáčkami v rozsahu 3500 ot/min 6000 ot/min pro pohon kompresorů. Co má rozhodující vliv na volbu, zda bude turbína jedno či vícedílná? Zejména výkon, na který je turbína dimenzována. Škoda vyrábí turbíny MTD (5 45 MW) jako jednodílné. Turbíny pro vyšší výkony jsou dvou a více dílné. Jaký je postup návrhu tvaru lopatky turbíny? Návrh tvaru lopatky je proces složený z mnoha kroků. Nejdříve se navrhuje proudové pole páry na střední průměr lopatky. Poté se vytvoří první návrh, který se koriguje na základě požadavků na tvar proudového pole podle délky lopatky. Takto navržený tvar průřezových profilů se kontroluje pomocí CFD programu Fluent a na základě jeho výsledků je dále optimalizován. Dlouhé lopatky jsou tvořeny často více tvary profilů, a tak se tento postup opakuje pro každý z nich. Ze získaných profilů se sestaví model vlastní lopatky. Tento model je kontrolován na mechanickou pevnost pomocí programu ANSYS a opět pomocí Fluentu na tvar proudového pole. Na základě takto získaných údajů se vyrobí prototypy, ze kterých je sestavena takzvaná lopatková mříž. která se nechává kontrolně ofukovat ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v Praze. Další ověření se provádí po sestavení celého lopatkového kola, které se umístí do zkušební turbíny v závodě škoda. Tímto způsobem se kontroluje i dynamické chování celého kola v různých provozních režimech. Finální <4>

5 ověření je provedeno na sestaveném prototypu celé turbíny. Jakým způsobem je určena délka lopatky a čím je omezena? U vysokotlakých lopatek je snaha o jejich co největší délku. Ta je však omezena malým objemem páry na vstupu do turbíny. Klíčovým parametrem je aerodynamický tvar proudového pole. U lopatek v nízkotlaké části je délka dána velkým objemem páry po ztrátě jejího tlaku. Tyto lopatky přenáší největší část výkonu. Vzhledem k délce a vysokým otáčkám, kdy na koncích lopatek rychlost páry výrazně překračují rychlost zvuku, jsou klíčovými parametry jak mechanické namáhání, tak i aerodynamický tvar profilů. Jaká byla ve POWER vyrobena nejdelší lopatka a kde se používá? Byla to lopatka 1050 mm pro parní turbínu elektrárny Temelín. Na základě tohoto povedeného a osvědčeného návrhu byly vyvinuty kratší lopatky pro menší objemové průtoky. Pro vývoj lopatek na jiné otáčky než 3000 ot/min využíváme přeměřítkování tvaru a délky lopatky podle obráceného poměru otáček. Čím je dána a jaká je životnost turbíny? Zejména tím, jakým způsobem se zákazník o turbínu stará. Při údržbách je velice poznat, jakou pozornost věnuje zákazník například chemické úpravě vody. Následkem špatné úpravy jsou při demontáži lopatky značně zasolené a zvyšuje se opotřebení celého stroje. Při dodržování plánů údržby je předpokládaná životnost turbíny více než 35 let. Jaké jsou v současné době ve POWER zajímavé projekty, na kterých pracujete? V současné době probíhá vývoj lopatky 1220 mm pro turbínu 360 MW/3000 ot/min ve spolupráci s italskou firmou Ansaldo. Dále pokračuje unifikace a modularizace turbíny MTD 30, pracujeme na dlouhodobém projektu na prostorové tvarování lopatek VT, jehož výsledkem by mělo být snížení sekundárních ztrát vlivem turbulencí na okraji lopatek. Další zajimavostí je vývoj nadkritické turbíny, ve které bude z důvodů tepelného namáhání rotor svařen ze dvou různých materiálů. Tento vývoj je úkolem zejména materiálových inženýrů. Ing. Tomáš Černý CAD model kondenzační turbiny MTD30 s výstupem dolů a regulovaným odběrem pro indický cukrovar. CFD výpočet skupiny stupňů. Zviditelnění proudnic ze CFD výpočtu. Pohled na dělící rovinu protitlakové varianty turbiny MTD20. news 02/05 CFD výpočet patního profilu lopatky 1220 mm kontury Machova čísla. <5>

6 NA PŘÁNÍ STUDENTŮ Exkurze šitá na míru BLOKY EXKURZÍ Nejen suchou teorií živ jest student. Kontakt s profesní realitou mu mimo jiné umožňují i četné odborné exkurze. Společnost Provoz Doba trvání Aby tyto exkurze byly pro vás přínosem, a ne nudnou povinností kvůli potvrzení v indexu, rozhodli jsme se ve Škodovce změnit celý systém jejich průběhu. Muzeum úvodní představení společnosti VÝZKUM 1 hod 0,5 hod Nabízíme vám přehled jednotlivých bloků včetně doby jejich trvání. Sami si vytvořte vlastní plán exkurze podle svých požadavků a zájmů. V případě zájmu o exkurzi nám na zašlete přihlášku, ve které uveďte přibližný termín (datum a hodinu), předběžný počet účastníků a zodpovědnou osobu s kontaktními údaji (adresa, telefonní číslo, fax). Minimální počet účastníků exkurze je 10, maximální 25. odbor Žárové nástřiky 0,5 hod odbor Počítačové modelování 0,5 hod VÝZKUM zkušebna Metalografi e 1,5 hod mechanická zkušebna 1,5 hod dynamická zkušebna 1,5 hod TVC NC obráběcí centra 0,5 hod Při sjednávání exkurze je nutné předem nahlásit její schéma, abychom mohli ve Škodovce zajistit bezvadný průběh vaší návštěvy. Věříme, že se vám náš nový systém exkurzí bude líbit a exkurze ve Škodovce pro vás budou přínosem a zároveň příjemným zážitkem. Jana Borowiecka montáž podvozků stavba článků tramvají montážní linka metra elektrická montáž tramvají konečná montáž tramvají 15 minut 15 minut 30 minut 15 minut 15 minut ELECTRIC výroba trakčních motorů montáž trolejbusů včetně pohonů 1-1,5 hod 1-2 hod VÚKV VÚKV Praha seznámení se společností zkušebna kolejových vozidel Cerhenice u Kolína 1-1,5 hod 2,5-3 hod představení produktů ŠPWR 0,5 hod tepelné procesy, svařování 1-1,5 hod obrábění (klasické a moderní CNC technologie), tvorba NC programů 1-1,5 hod POWER montáž turbosoustrojí, vyvažování rotorů, lopatkování 1-1,5 hod mechanické výpočty - pevnostní výpočty 1 hod výpočty CFD - termodynamika a proudění 1 hod moderní metody CAD/CAM/PLM - projektování a konstruování 1 hod ČKD Vagonka - Ostrava seznámení s provozem výroby vlakových jednotek + zkušebna 2 hod Při sestavování exkurze je nutno počítat s dobou pro přesun mezi jednotlivými provozy <6>

7 ELECTRIC VÝZKUM POWER VÝZKUM <7>

8 CENA EMILA Třetí roční k zná vítěze Vyhlášením výsledků a slavnostním předáním ocenění a finančních odměn skončil třetí ročník soutěže Cena Emila Škody. Vypisuje ji HOLDING a.s. společně s technickými univerzitami v rámci jejich vzájemné spolupráce. Cena Emila Škody je soutěž určená pro studenty technických univerzit v rámci EU. Od svého založení je vypisována v kategoriích diplomová práce a doktorská práce. Tato soutěž je spojena s finančními odměnami, odstupňovanými podle pořadí umístění od šedesáti do sta tisíc korun. Do letošního třetího ročníku se přihlásilo do kategorie diplomová práce dvanáct studentů a tři autoři do kategorie doktorská práce. Letošním vítězem v kategorii diplomová práce se stal David Janošec s prací Návrh hrubé stavby neseného článku vícečlánkové tramvaje, určenou pro společnost. Na druhém místě se umístila Michaela Kašparová s prací Odolnost opotřebení žárově stříkaných povlaků. Třetí místo získala Jana Kupčáková s prací Matematické modelování stlačitelného proudění při obtékání profilu navrženého tvaru. Obě tyto práce byly vypracovány pro společnost VÝZKUM. Cenu za nejlepší doktorskou práci získal Ing. Miroslav Hajšman a jeho práce Analýza stavu tekutiny v ohraničené oblasti s pohyblivou hranicí, určená pro POWER. Vítězům obou kategorií předal ceny generální ředitel společnosti HOLDING a.s. Ing. Jiří Zapletal. Slavnostního předávání cen se zúčastnili i konzultanti vítězných diplomových prací, Ing. Josef Lopaur ze, Ing. Radek Enžl, PhD., Ing. František Zahálka a Dr. Ing. Milan Schuster všichni ze VÝZKUM. Pokud se i vy chcete zúčastnit čtvrtého ročníku Ceny Emila Škody, pak přesné znění pravidel, témata a přihlášku najdete na Jana Borowiecka První místo v kategorii diplomová práce obsadil David Janošec. Na druhém místě se v kategorii diplomová práce umístila Michaela Kašparová. Cenu za nejlepší doktorskou práci získal Ing. Miroslav Hajšman. Třetí místo v kategorii diplomová práce patří Janě Kupčákové. <8>

9 Očima šampiona David Janošec, ještě nedávno student ZČU v Plzni, nyní již její absolvent a čerstvý vítěz třetího ročníku Ceny Emila Škody. Jak jsi se o Ceně Emila Škody dozvěděl a co tě vedlo k tomu, aby ses do ní přihlásil? O Ceně Emila Škody jsem se podrobněji dozvěděl z internetu, ale ten prvotní impuls jsem získal od pana Petra Hellera, který vyučuje na ZČU obor kolejových vozidel. Jaký byl tvůj první pocit, když jsi se dozvěděl, že jsi v této soutěži obsadil první místo? Bylo to pro mne velké překvapení a navíc dvojnásob příjemné, protože jsem se to dozvěděl v den svých 27. narozenin. Takže jsem to měl jako pěkný dárek od Škodovky. Cena Emila Škody je spojena s nemalou finanční odměnou. Už víš, jak s ní naložíš? Rozhodně ji hned neutratím. Peníze zatím nechám na kontě jako pojistku a později se uvidí. A co tvoje koníčky? Je to jen samá technika a odborné věci nebo máš čas i na něco jiného? Abych se přiznal, tak až doteď mi na mé záliby moc času nezbylo. Většinu dne mi zabralo studium a práce na diplomové práci, ale už teď se těším, jak si začnu užívat volna. A co to tedy bude? V zimě hlavně lyže a pak je mým dalším velkým koníčkem cestování. Takže na to se teď už opravdu těším. A co kolo? Kolo zrovna mít nemusím, na to jsem moc pohodlný, ale vím o vašem závodě BIKE marathon. Co bys řekl závěrem? Chtěl bych touto formou poděkovat vedoucímu práce Martinu Hynlovi, odbornému konzultantu Josefu Lopaurovi, Petru Hellerovi a zvlášť bych chtěl poděkovat svým rodičům, kteří mě podporovali po celou dobu mého studia a dovedli k tomu, čeho jsem zatím dosáhl. Rovněž bych chtěl popřát všem studentům hodně úspěchu ve studiu a vzkázat jim, aby se nebáli své diplomové práce přihlásit do dalšího kola Ceny Emila Škody. Jana Borowiecka Spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje je přínosná pro POWER i pro studenty ZČU Spolupráce POWER a Západočeské univerzity v Plzni v oblasti výzkumu a vývoje je intenzivní. POWER například využívá od loňského roku nové mobilní zařízení pro dynamická tenzometrická měření. Zařízení rozšířilo možnosti stávající měřící ústředny, která je při realizaci aktivních zakázek využívána k nastavení regulace turbíny v návaznosti na měřící systém. Pomocí tohoto nového zařízení byly ověřovány např. napěťové stavy spojovacích šroubů dělících rovin těles turbín a nyní se připravuje další měření ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Výsledky budou přínosné jak pro práce mladých doktorandů, kteří se na realizaci podílejí, tak pro POWER, která zadává témata doktorandských prací. Při řešení úlohy se využijí přístrojové a softwarové možnosti POWER i ZČU. Vyhodnocení výsledků prováděných tenzometrických měření přinesou např. zkvalitnění návrhových podkladů pro dimenzování ventilu, zlepšení spolehlivosti vibrujících systémů a rozšíření teoretických poznatku v dané problematice. (jan) Nový název časopisu V minulém čísle jsme vyhlásili soutěž o nový název časopisu. Do redakce jsme dostali několik návrhů, ale žádný z nich jsme nevybrali. Název časopisu jsme nakonec navrhli sami, odměna tedy zůstala nevyplacená. Pro vaši představu otiskujeme všechny navrhované názvy včetně jejich popisu, jak jsme je od vás obdrželi. EŠKO (Emilova Škoda) Mladý Škodovák (paralela s podnikovými novinami) Most (spojující průmysl a univerzity) Šipka (koresponduje se symbolem HOLDING okřídleným šípem. Šipka také ukazuje studentům ten správný směr. Je symbolem rychlosti a progresivity.) Premiant (přitáhne spoustu studentů kdo by se jím nechtěl stát? Ať je to firma nebo student, vždy se snažíme na sobě pracovat.) info UNICORN (anglicky jednorožec tedy něco výjimečného, kreativního slabika UNI v názvu napovídá, že časopis je určen studentům univerzit a přináší unikátní projekty možnost pracovat s motivem jednorožce např. v logu časopisu apod.) UNIVERSE (anglicky vesmír název koresponduje se slovy univerzita a unikátní ) nečíst To je Škoda Emil ( Emil proto, že navazuje na historii firmy, což většina studentu rychle pochopí, E protože žijeme v elektronické době, E jako engineering, Emil protože je to snadno zapamatovatelné a jednoduché) ŠTECHOL, TECHOL nebo ŠTECHO tj. kombinace slov školní, technický, Holding a Listy TECHO (jakožto technické echo) STUDENT EXPRESS TO JE Atlas Všehomíra Inovace TECHTIME TECH UNI LINE Klára Matoušková, pracovnice odboru Materiálové inženýrství úseku Rozvoj POWER, při měření. TIME news 02/05 <9>

10 PRO STUDENTY Témata diplomových prací pro Jste v pátém ročníku a ještě nemáte to správné téma pro vaši diplomovou práci? Tak právě vám přinášíme ucelený přehled diplomových prací, který společnosti vypsaly pro školní rok 2005/2006 Název práce Termín vyřešení Konzultant Společnost Brousící hlava IBS5 5/2006 Ing. Hlavatý Návrh frézovací hlavy pro vysoké výkony 5/2006 Ing. Kubíček MACHINE TOOL MACHINE TOOL Turbiny pro pohon turbokompresoru - rozměry turbiny (ložiskovavá vzdálenost) jsou dané použitím stávajícího základu- výkon turbiny 22MW - otáčky proměnné ot/ Kondenzační odběrová turbina (cca 50 MW/ 3000 otmin) s průmyslovými odběry - jeden odběr regulovaný - variantní řešení se dvěma regulovanými odběry - porovnání z hlediska účinností obou variant Navržení kondenzační turbiny s přihříváním páry o výkonu cca 250 MW pro PPC ve dvou variantách - kombinovaná VT/ST díl Navržení kondenzační turbiny s přihříváním páry o výkonu cca 250 MW pro PPC ve dvou variantách - VT a ST díl odděleně Návrh kontrolní dílenské montáže parní turbíny metodou toleranční analýzy 5/2006 Ing. Tušek POWER 5/2006 Ing. Zoubek POWER 5/2006 Ing. Bielko POWER 5/2006 Ing. Kučera POWER 5/2006 Ing. Zahálka POWER Optimalizace řezných parametrů a spotřeby řezného nářadí při obrábění velkých dílů parních turbín 5/2006 Ing. Rektorys, Ing. Cinert POWER Digitalizace veličin naměřených analogovým měřícím magnetofonem 5/2006 Ing. Škubal Dynamický výpočet pětičlánkové tramvaje 5/2006 Ing. Škubal Dynamický výpočet rychlíkové lokomotivy 5/2006 Ing. Škubal Pevnostní výpočet skříně lokomotivy 5/2006 Ing. Škubal Pevnostní výpočet trakčního podvozku 5/2006 Ing. Škubal Stanovení nejistot měření pro vybraná měření trakčních vozidel 5/2006 Ing. Škubal Porovnání variant trakčních pohonů s kolovým motorem 5/2006 Ing. Šránek Možnosti uplatnění maticových měničů v trakci 5/2006 Ing. Šránek Optimalizace rozvoru dvojkolí dvounápravového hnacího podvozku železničního vozidla Návrh systému přenosu výkonu a pohonu dvojkolí regionálního vozidla nezávislé trakce 5/2006 Ing. Špalek 5/2006 Ing. Špalek Optimalizace generování návrhových spekter provozního namáhání konstrukčních dílů na základě dat z realizovaného provozního měření Metodika zjišťování vlastních a provozních tvarů kmitů, programové vybavení pro jednoduché konstrukce Počítačové řízení měřicích přístrojů a aplikace na automatizaci kalibračního procesu dynamických snímačů Simulace obtékání kolejového vozidla se zahrnutím vlivu okolního prostředí 5/2006 Ing. Jaroslav Václavík VÝZKUM 5/2006 Ing. Miroslav Chmelíček VÝZKUM 5/2006 Ing. Miroslav Chmelíček VÝZKUM 5/2006 Dr. Ing. Milan Schuster VÝZKUM Tvorba multibody modelu trolejbusu 5/2006 Dr. Ing. Pavel Polach VÝZKUM Žárové nástřiky (oblast, téma bude upřesněno) 5/2006 Ing. Radek Enžl, Ph.D. VÝZKUM Numerické simulace proudění v oblasti dopravního a energetického strojírenství Řešení konstrukčních uzlů dopravních prostředků z hledisek vnější a vnitřní aerodynamiky 5/2006 Dr. Ing. Milan Schuster VÝZKUM 5/2006 Dr. Ing. Milan Schuster VÝZKUM <10>

11 akademický rok 2005/2006 PRO STUDENTY Název práce Termín vyřešení Konzultant Společnost Návrh bezpečnostního členu pro vozidlo s Al skříní a laminátovým čelem vyhovujícího předpisům pro CRASH TEST Návrh vytápění, větrání a klimatizace pro jednotky se závislou a nezávislou trakcí 5/2006 Ing. Roman Němec ČKD VAGONKA 5/2006 Ing. Jiří Segeťa ČKD VAGONKA Návrh řešení sklopné stupačky pro vozidlo s Al skříní 5/2006 Ing. Pavel Beránek ČKD VAGONKA Návrh modifi kace motorového vozu Dm12 na nízkopodlažní řídící vůz s průchozím čelem 5/2006 Ing. Radomír Břečka ČKD VAGONKA Nesvařitelnost materiálu třídy S 355 NL vybrané tavby 5/2006 Ing. Jiří Tisovský ČKD VAGONKA Uplatnění frikčního svařování slitin hliníku při výrobě železničních vozidel Vliv používání podnátěrů při svařování z hlediska bezpečnosti a hygieny práce Uplatnění laseru pro svařování a dělení materiálu při výrobě železničních vozidel 5/2006 Petr Pernica ČKD VAGONKA 5/2006 Ing. Jiří Tisovský ČKD VAGONKA 5/2006 Petr Pernica ČKD VAGONKA Pevnostní analýza konstrukcí z kompozitů 5/2006 Ing. Zdeněk Malkovský VÚKV Trolejbusy a tramvajový trh Evropy 5/2006 Ing. Petr Kočandrle ELECTRIC Opravny a depa pro el. Lokomotivy v západní a východní Evropě 5/2006 Ing. Petr Kočandrle ELECTRIC Provozovatelé soukromých elektrifi kovaných železnic 5/2006 Ing. Petr Kočandrle ELECTRIC Trh Austrálie a JAR v oblasti důlních vozidel a elektrickými motory 5/2006 Ing. Petr Kočandrle ELECTRIC Japonsko a možnosti dodávek trakčních motorů a pohonů 5/2006 Ing. Petr Kočandrle ELECTRIC Hmotnostní optimalizace měniče 150kW s galvanickým oddělením výstupního napětí pro napájení pomocných pohonů trakčních vozidel s napájením 3kV DC 5/2006 Ing. Wočadlo Ing. J.Měsíček ELECTRIC Návrh algoritmů pro řízení a regulaci napěťového pulzního usměrňovače pro trakční vozidlo s ohledem na odběr harmonického proudu z napájecí sítě Využití platformy Linux pro systémy reálného času v průmyslových aplikacích Využití platformy Linux pro vizualizační systémy v průmyslových aplikacích 5/2006 Ing. Buba ELECTRIC 5/2006 Ing. Jiří Langhammer ELECTRIC 5/2006 Ing. Jiří Langhammer ELECTRIC Diagnostika pohonu s asynchronním motorem 5/2006 Dr.Ing. Flajtingr ELECTRIC Dimenzování výkonové části měniče pro pomocné pohony 5/2006 Dr.Ing. Flajtingr ELECTRIC Asynchronní motory (návrh zadání motoru z charakteristik vozu, elmag. výpočet, tepelný výpočet (statický i dynamický), porovnání s typovou zkouškou, mechanická kontrola jednotlivých uzlů motoru 5/2006 Ing.Vlček, Ing. Novotný ELECTRIC Porovnání vodičů od různých dodavatelů, prověření nového dodavatele 5/2006 Ing.Lang Ing. Vlček ELECTRIC Nákupní marketing 5/2006 Mgr. František Bureš, MBA ELECTRIC Firemní kultura a moderní principy personálního řízení 5/2006 Ing. Michal Šindelář ELECTRIC Chcete-li zpracovat diplomovou práci na některé ze zadných témat, pak kontakty na konzultanty diplomových prací naleznete na news 02/05 <11>

12 V ZAHRANIČÍ Víte, že pro kanadskou vodní elektrárnu na řece Niagara dodaly Škodovy závody v Plzni v roce 1905 tři ocelové odlitky částí potrubí přivádějícího vodu k turbínám, každý o hmotnosti 44 tun a světlosti 3000 mm, spolu s několika potrubními koleny o hmotnostech 30 tun? Výstavba elektrárny o výkonu 88 MW, která dodávala proud do Toronta a do oceláren v Hamiltonu, byla zahájena v roce 1903 v oblasti Viktoriina národního parku přes odpor ochránců přírody (již tehdy!) elektrárenskou společností Ontario Power Company. Dodávka ze Škodových závodů se stala prestižní ukázkou technických možností ocelárny. V té době si plzeňské závody získávaly světové renomé právě rozměrnými odlitky. Byly již k dispozici reference o součástech pro zařízení Suezského průplavu a hlavních částí trupů námořních lodí. Přispěla i samostatná expozice Škodovky na pařížské světové výstavě v roce Britové, kteří byli odběrateli odlitků pro své loděnice, umožnili podnikatelům kanadského dominia, kterému vládl král Eduard VII., u nás populární návštěvník Mariánských Lázní a obdivovatel půvabných dam, aby objednávku pro elektrárnu učinili. Přišla velice vhod, neboť ocelárna se v roce 1905, tak jako celá Škodovka, zotavovala z hospodářské krize prvních let 20. století. Elektrárna na kanadském břehu pod vodopády je již mimo provoz a stala se technickou památkou o kterou se stará energetická společnost Ontario Hydro. Dr. Vladislav Krátký a Petr Mazný, Muzeum Škoda Technický úspěch české Odborníci ze společnosti POWER, která patří do plzeňské skupiny ŠKO- DA HOLDING, využili možností propojení vlastního výzkumu a vývoje s nejmodernějšími výrobními technologiemi. Při modernizaci 3. bloku jaderné elektrárny Dukovany dokázali nově navrhnout, vyrobit a vyměnit původní části parních turbín a zvýšit přitom jejich výkon na jednom bloku ze 440 na 460 MW. Samotné elektrárně to přinese výrazné finanční efekty. První práce proběhly v Dukovanech v půlce května na 3. bloku. Krátce po znovuuvedení turbín do chodu vydala elektrárna prohlášení, že efektivita výroby se díky modernizaci zvedla z původních 440 na 460 MW, tedy o 4,5 %. Ředitel pro rozvoj POWER Karel Duchek vidí úspěch modernizace především ve výzkumu a vývoji na něž POWER vyčleňuje 4 % ze svého obratu. Zabývali jsme se modelováním a novými výpočty proudění v průtokové části nízkotlakého dílu turbín, úspěšně jsme aplikovali nově vypracované postupy optimalizace tvarování lopatek vysvětluje. Výsledkem jsou nové 3D oběžné a rozváděcí lopatky. Nové supersonické lopatky umí bez problému pracovat s vysokou účinností při rychlostech proudění páry 1,7 Mach (což je cca km/ hod), doplňuje Duchek. Významnou roli samozřejmě hraje i naprosto přesná výroba lopatek pomocí nových NC obráběcích strojů vývojová a konstrukční data se digitálně CITY OF TACOMA STEAM PLANT NO. 2, TACOMA, WASHINGTON Tacoma Steam Plant No. 2 is a multi-fueled generating facility lcated on an urban site in the tideflats industrial area of Tacoma, Washington. The plant was originally built in 1931 and was repowered in the late 1980s with fluidized bed combustors to cofire wood, refuse-derived fuel (RDF), and coal. The repowered plant started commercial operation in August The plant is owned and operated by Tacoma Public Utilities, a municipal utility that provides water, electric, and rail service. On April 22, 1998 the Steam Plant was placed into reserve shutdown, and on June 15, 1988 the utility issued a Request for Qualifications for organizations to submit ideas and concepts about the possible acquisition or lease of Steam Plant No. 2 facilities and some adjacent properties. The Steam Plant s two turbine generators have a total rated capacity of 50 MWe (gross). However, the capabilities of the combustion and ash removal systems constrain the plant s maximum output to the range of MW, depending on the fuel blend. In brief tests, the plant has operated at levels up to 42 MW. During normal operations, the highest net output from the plant has been about 18.5 MW, running one combustor and one turbine/ generator. The supply of RDF, the demand for power, and prices available in the secondary energy market have determined operating levels at the plant. In 1997 and 1998, the price of electric energy in the Tacoma market was generally less than 1 /kwh. A biomass/ waste-fueled plant cannot produce power at these low prices unless the fuels command substantial tipping fees. Steam Plant No. 2 operated only as much as necessary to burn the RDF it received -- resulting in net generation rates of about MW over the period The plant has burned, on average, about 60% wood, 20% RDF, and 20% coal. History and Outlook Steam Plant No. 2 was originally built in 1931 as a 25 MW coal fired steam generating facility (later modified to burn oil and expanded to 50 MW) to supplement the area s hydroelectric power supply during low-water years. It was removed from service in 1973 because of problems with the superheaters and the capital expenditures necessary to bring the plant within full environmental compliance. At the time, it had logged less than one year of cumulative operation. A feasibility study conducted in 1974 concluded that it would not be economical to refurbish the plant for continued peaking or baseload service. A 1979 plan to convert the facility into a cogeneration plant looked promising, but was halted because local industries would not commit to long-term steam contracts. In 1984, Energy Products of Idaho (EPI), a fluidized-bed manufactu- <12>

13 Jak jsem studoval? Nikdy jsem nebyl výborný student, tvrdí jednatel a finanční ředitel POWER Dr. Ing. Václav Řehoř, MBA OČIMA MLADÝCH firmy Napsali o nás přenáší do výroby, čímž se dosahuje špičkové kvality opracování povrchu a stoprocentní rozměrové přesnosti komponent. Do nejmodernějšího technologického vybavení pro výrobu tvarovaných 3D lopatek POWER investovala více než 85 mil. Kč v roce V Dukovanské elektrárně je osm turbín 220 MW, dvě na každý blok. Jejich modernizace je plánována postupně až do roku 2008 a probíhá v rámci celkové modernizace elektrárny na prodloužení její plánované životnosti. POWER se s elektrárnou domluvila, že upgrade turbín bude provádět během plánovaných odstávek reaktoru, aby se nijak nenarušil obvyklý chod. Znamená to, že veškeré práce spojené s výměnou částí parních turbín a následného uvedení zpět do provozu proběhnou pro každý blok v rekordně krátkém čase 47 dní. Tato rychlá výměna společně s navýšeným výkonem je určitě pro našeho zákazníka zajímavá, říká Jan Musil, generální ředitel POWER. Cílem modernizace turbín je zajistit jejich bezpečný a spolehlivý provoz až do konce roku 2030, kdy končí plánovaná životnost celé elektrárny. Již nyní se ale uvažuje o tom, že by Dukovany mohly pracovat ještě déle. Zdroje: Jaderná elektrárna Dukovany POWER, CNS Česká nukleární společnost Studoval jsem tak, aby mě to bavilo a abych se něco naučil do života. Nikdy jsem nebyl výborný student, jelikož jsem odmítal memorovat veškerou látku. Stejně bych ji zapomněl. Když nyní učím externě na VŠE Praha, vyžaduji, aby studenti porozuměli látce a věděli, kde si najít detail a jak s ním pracovat. Vystudoval jsem fytotechnický obor na ČZU Praha a navíc pátý ročník se zaměřením na marketing a management. To mě přivedlo k businessu a naučilo používat selský rozum. Pokračoval jsem v dálkovém studiu PhD zaměřeném na řízení a ekonomiku podniku. Tímto jsem zahájil životní etapu věčného studenta a budování znalostní platformy v business administration. MBA byl další logický krok. Po celou dobu svého postgraduálního studia jsem pracoval a konfrontoval znalosti s realitou. Pracoval jsem ve vedení různých společností, jako Spolchemi, Lybar, Michelské pekárny, a na rozličných projektech pro Opel, Brown - Forman. Po osmi letech studia a práce jsem začal hledat novou výzvu. Práce v zahraničí pro nadnárodní firmu, rozdílnost kultur a hlavně touha dokázat si, že to zvládnu to mě přivedlo do Kanady. V Torontu jsem narazil na velkou bariéru jménem Canadian experience. Neměl jsem odpracovaná léta v Kanadě. Bylo nutné začít od začátku a zvládat stále větší odpovědnost. A bylo to právě vzdělání, které mě podrželo a umožnilo velice rychle růst. Kanadská asociace účetních (CMA) uznala můj diplom MBA tak asi ze 75 % a dala mi šanci si doplnit rozdílové zkoušky ve zkráceném řízení. Kombinace dobře odváděné práce, aktivního přístupu a doplňování si vzdělání mi umožnila pracovat v účetnictví, controllingu a financích ve firmách, jako De Beers a Campbell Soup. Dosáhl jsem toho, čeho jsem chtěl. Pracoval jsem pro velké mezinárodní společnosti v odlišném podnikatelském prostředí. Naučil jsem se především jinak přemýšlet (to se doma nenaučíte) a pracovat v mezinárodních týmech. Rozdílnost kultur mě vždy přitahovala a já byl jako ryba ve vodě. Po návratu do Čech jsem nastoupil do POWER. Hlavními motivy mé volby tohoto zaměstnavatele byly prostor pro seberealizaci a osoba generálního ředitele Jana Musila. Možnost pracovat na strategii společnosti, která operuje globálně, je výzva. Navíc se jako jednatel a finanční ředitel podílím na realizaci strategie. A tuto možnost mají i ostatní pracovníci POWER. V zahraniční společnosti bych si jistě vydělal více, ale nemohl bych pracovat tvůrčím způsobem. Strategie sestavované v Německu, Franci či Japonsku často postrádají lokální úpravy a bývají utrpením pro lokální kreativní manažery. Ve POWER vidím velký potenciál pro mladé lidi. Firma roste, expanduje a potřebuje nové, vzdělané a odvážné pracovníky. Už teď vidíme, že naše zahraniční expanze je limitována lidmi. Nemáme dostatek pracovníků, které bychom zaučili a poslali třeba do Indie nebo Číny. Radka Pistoriusová umíte odbornou angličtinu? rer in Coeur d. Alene, Idaho, approached the City with a proposal to lease Steam Plant No. 2, refurbish and operate the facility, and sell power to Tacoma Power. Because of legal technicalities, the project could not be conducted with private ownership, but it looked attractive to Tacoma Power. After a feasibility study and several months of negotiations, the City took over the project in the spring of 1986.In 1986, the City of Tacoma applied for and was awarded a $15 million matching grant from the Washington State Department of Ecology. The grant was used by both Tacoma Power for repowering Steam Plant No. 2 and by the local refuse utility for modifying its resource recovery facility to produce RDF. Moorhead Machinery & Boiler Company, a subsidiary of Westinghouse Electric Corporation, was selected to complete the design and construction. The total news 02/05 cost for the renovation of Steam Plant No. 2 was approximately $45 million.the plant began startup testing in December 1989 andwas running on all three fuels by April Acceptance testing was performed starting in May Commercial operation began August 1, Power Magazine (April 1991), in awarding Steam Plant No. 2 its 1991 Powerplant Award, stated that the major goal of the repowering project is to generate as much power as possible -- or as dictated by electric demands -- at the lowest cost, while combusting all of the city s 300 tons/day of refuse-derived fuel (RDF). As it turned out, the amount of RDF delivered by the city s Refuse Utility and burned by Steam Plant No. 2 during the years 1993 through 1997 ranged from 28,539 to 48,412 tons/year, or about 78 to 133 tons/day. Several design and mechanical problems otestujte své znalosti! were solved between 1991 and 1994, and a reliable mode of operation was established, which involved running one combustor at a time while the other was maintained on standby. From 1994 through 1997, net plant output was equivalent to about 11 to 13 MW, with an onstream factor of about 86-87%. Plant availability (to operate one combustor at a time and consume RDF) was maintained in the 90-96% range. Initially, the cost of power from the plant was competitive within the utility s system, but dramatic drops in market prices for electricity made the plant uneconomic. Significant reductions in fuel cost were achieved in 1997, and a plan was developed to convert the plant to a tipping fee facility that would generate net revenues from most or all of its fuels. Implementation of this plan required modifications to the plant s air quality permit, which were underway when Tacoma Public Utilities put the plant on reserve shutdown in The future of the plant depends on the outcome of negotiations with the successful bidder, on the operating and business strategy pursued by the new owner, on alternative disposal options for MSW, and on developments in electricity and fuel markets. Zdroj: Slovníček: multi-fueled combustor municipal utility shutdown adjacent rated kapacity constrain fuel blend command tipping fees na více paliv spalovací komora komunální podnik uzavření, zastavení sousední, přilehlý instalovaný výkon stlačovat, snižovat směs vynutit si poplatky za svoz odpadu <13>

14 SPORT se stala sponzorem fotbalistů Společnost podepsala smlouvu s fotbalovým klubem Viktoria Plzeň Dceřiná společnost POWER se stala na dva roky hlavním sponzorem prvoligového týmu a fotbalové Viktorii se ve spojení se Škodovkou daří více než úspěšně. Vždyť dva domácí zápasy se Spartou a Olomoucí zhlédlo ve Štruncových sadech téměř čtrnáct tisíc diváků. A po pravdě řečeno, měli se nač dívat. Právě v utkání se Sigmou Olomouc podala Viktoria jeden z nejlepších výkonů, který často během hry dokázali diváci ocenit potleskem, a díky jubilejní, padesáté prvoligové brance Roberta Vágnera (byla vyhodnocena jako nejkrásnější branka kola) po ideální přihrávce Martina Filla zvítězila 1:0. Štruncovy sady zažily po skončení zápasu dlouho nevídanou děkovačku, kdy hráči společně s diváky oslavovali zisk tříbodů. Držíme palce, ať to plzeňským fotbalistům vydrží! Radka Pistoriusová Foto: Jaromír Pech Plzenští fotbalisté zahájili boje v letošním ligovém ročníku se Spartou. DIFFICULTY a SPEED Foto: Jaromír Pech Tým Viktorie děkuje po vítězném utkání s Olomoucí nadšeným plzeňským divákům. První červnový víkend se v Plzni na venkovní lezecké věži ve SPORT PARKU uskutečnily dva poslední závody seriálu o nejvšestrannějšího sportovního lezce: Český lezec Po závodech v boulderingu (lezení krátkých problémů bez lana) a drytoolingu (lezení s cepíny) následovalo lezení na obtížnost DIFFICULTY a lezení na rychlost SPEED. V obtížnosti jde o to vylézt připravenou cestu co nejvýše (pokud možno až na vrchol), v rychlosti zase vylézt nepoměrně lehčí cestu, ale co nejrychleji. Oba závody vyhráli čeští reprezentanti v lezení na rychlost Libor Hroza (Saltic) a Eliška Karešová (Bufo, Direct Alpine). Vlasta Volák, SUMMIT DRIVE, s.r.o. <14>

15 SPORT SPORT PARK má novou in-line dráhu a hřiště na plážový volejbal Plzeň má novou in-line dráhu! Ve SPORT PARKU ji na konci července slavnostně otevřeli personální ředitel HOLDING a.s. Josef Bernard a starosta ÚMO 2 Plzeň Slovany Lumír Aschenbrenner. Slavnostní přestřižení pásky se konalo hodinu po poledni, a protože byl opravdu horký letní den, po nové dráze projela pouze děvčata se zástavou městského obvodu Slovany. K večeru, když horko mírně polevilo, jsme si šli novou dráhu vyzkoušet i my ze Škodovky a byli jsme potěšeni, že tentokrát tam nekroužíme sami. Dráha je 425 metrů dlouhá, 6 metrů široká, s mírným sklonem do středu. Nemá standardní tvar oválu a je v Plzeňském kraji typově ojedinělá. Přímo u vstupu na dráhu vítá návštěvníky tabule s informacemi o pravidlech pohybu na in-line dráze, o technice jízdy, brzdění a technice pádu. S jejím zhotovením a radami nám hodně pomohli plzeňští bruslaři z klubu Inlajn.Cz, kteří na dráze trénují. Zúčastňují se mnoha zajímavých akcí a závodů nejen v Čechách ale i v zahraničí. Na webových stránkách se snaží tento krásný sport přiblížit všem zájemcům o kolečkové bruslení. Kromě nové in-line dráhy jsou ve SPORT PARKU nově k dispozici i hřiště na plážový volejbal. Už delší dobu je tam v provozu skate park s u-rampou a překážkami, basketbalové hřiště a unikátní horolezecká stěna. Sportoviště ve SPORT PARKU jsou k dispozici non-stop a zdarma pro všechny příchozí. Přijďte se podívat a zasportovat si! Jana Borowiecka news 02/05 <15>

16 SOUTĚŽ Nezapomeňte, začala soutěž! Navrhněte exponáty pro edukační prostory muzea V minulém čísle časopisu jsme informovali o tom, že společnost HOLDING a.s. vyhlašuje soutěž na téma Návrh edukačního prostoru muzea. Navrhněte exponáty (nejlépe interaktivní) a panelové ukázky, které budou populární a nápaditou formou představovat základní fyzikální zákony a technické principy na úrovni učiva základních a středních škol. Prostory expozice: m2 plochy výstavní (bývalé průmyslové) haly, možnost využití ca m2 plochy bývalých administrativních prostor Zpracovatelé: Nejméně tříčlenné týmy složené ze studentů univerzit. Vítané je společné zapojení studentů pedagogických a technických fakult. Přihlášení: Přihláška je k dispozici na Během prázdnin jsme už obdrželi několik dotazů týkajících se právě této soutěže. Připravili jsme odpovědi na ty nejčastější: Co musí navrhovaný exponát obsahovat? Ačkoli se připravovaný objekt bude jmenovat Muzeum Emila Škody, je užití slova muzeum v názvu poněkud zavádějící. Náplň činnosti této instituce bude daleko širší. Uvádíme ty nejvýznamnější záměry: expozice historických exponátů (dopravní strojírenství, energetický průmysl, městská doprava, těžba nerostných surovin, keramický průmysl atp.) periodické tematické výstavy restaurátorské dílny přednáškový (koncertní sál) videotéka kino restaurace část expozice ve formě tzv. edukační zóny Jsme přesvědčeni, že vybudování dalšího muzea, které by pouze vystavovalo historické exponáty, je málo. Chceme popularizovat techniku a strojírenství i v jejich současné podobě. V centru našeho zájmu je mládež základních a středních škol, která by měla mít možnost zhlédnout praktickou ukázku základních fyzikálních a technických jevů. Zejména tyto exponáty by měly být interaktivní a nápadité. Vymyslet, jak by měl tento edukační prostor vypadat a co by měl zahrnovat, je samozřejmě obtížný úkol. Proto se obracíme na vás, studenty univerzit. Ideální tým pro vypracování návrhu by měl být možná složen ze zástupců pedagogické, strojní a elektro fakulty a podobně. Měl by navrhnout, co je důležité ukázat, např. které fyzikální zákony musí edukační prostor zahrnout (postupovat chronologicky dle data objevů nebo dle učebních osnov?), poté začít přemýšlet nad podobou jednotlivých exponátů a nakonec navrhnout celkový design jejich umístění. Jak mají jednotlivé exponáty vypadat, tomu se meze nekladou. Očekáváme od vás netradiční řešení. Jediná instrukce je, že každý exponát má doprovázet jasný a stručný popis zákona/ jevu, který daný model předvádí. Samozřejmě předpokládáme, že po přihlášení řešitelských týmů se uskuteční setkání se studenty, na kterém představíme budoucí prostory muzea a podrobně popíšeme naše záměry. Panelovou ukázkou se myslí plakát s popisem? V podstatě ano. Předpokládáme, že dominantní budou interaktivní modely, ale určitě se nevyhneme popisným textům a obrázkům buď s doplňujícími údaji o určitém jevu, který je představován pomocí modelu, nebo se samostatnými informacemi o jiných jevech, pro něž není žádný model použit. V jaké podobě se musí návrhy odevzdat? Řešení musí obsahovat: celkový popis expozice, její filozofii a účel návrh celkového rozmístění a struktury edukačního prostoru, návrhy textů doprovodných tabulí nebo alespoň základní informace o tom, co na nich bude uvedeno návrhy jednotlivých exponátů/modelů (popis, náčrt) Má se navrhnout kompletní soubor exponátů nebo jen jeden? Viz odpověď na předchozí otázku. Očekává se návrh komplexního řešení edukačního prostoru. PŘIPRAVUJEME do příštího čísla: Jak psát správně CV Zajímavosti z trainee programu DAY Rozhovory s absolventy, studenty, zajímavými osobnostmi Cizojazyčný text Aktuální informace ze HOLDING a.s. Napište nám. uvítáme veškeré vaše připomínky a náměty. Proto směle využijte naši ovou adresu a pište a pište a pište! news >> časopis HOLDING a.s. pro studenty univerzit >> toto číslo vyšlo >> uzávěrka příštího čísla Vydavatel: HOLDING a.s., Tylova 1/57, Plzeň, šéfredaktorka Radka Pistoriusová, zástupce šéfredaktroky Jana Borowiecka, telefon , Redakce, sazba a výroba: Grafi a s.r.o., Budilova 4, Plzeň, telefon/fax , a.cz, a.cz

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY VYSOKÝ VÝKON INTEROPERABILITA PRO EVROPSKÉ TRATĚ VYSOKORYCHLOSTNÍ PROVOZ NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Výroba lokomotiv ve firmě Škoda Transportation vychází

Více

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více

PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA

PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA Ing. Bohumil Krška Ekol, spol. s r.o. Brno

Více

DOOSAN ŠKODA POWER. pro jaderné elektrárny ŠKODA POWER. Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power

DOOSAN ŠKODA POWER. pro jaderné elektrárny ŠKODA POWER. Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power DOOSAN ŠKODA POWER pro jaderné elektrárny Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power 12.5.2016 ŠKODA POWER Historie turbín ŠKODA Významné osobnosti historie parních turbín ŠKODA Prof.

Více

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV)

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Ing. Zdeněk Malkovský 1), Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. 2) 1) Ing. Zdeněk Malkovský VÚKV a.s., Praha www.vukv.cz 2) Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. Západočeská

Více

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL Autor: Dr. Ing. Milan SCHUSTER, ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Tylova 1/57, 316 00 Plzeň, e-mail: milan.schuster@skodavyzkum.cz Anotace: V příspěvku

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Spolupráce FST ZČU s průmyslovými partnery

Spolupráce FST ZČU s průmyslovými partnery Spolupráce FST ZČU s průmyslovými partnery Jan Zdebor proděkan pro spolupráci s praxí Setkání HR manažerů Aktuality a novinky pro HR praxi 24.11.2016, SOUE Plzeň Spolupráce VŠ s průmyslem The State of

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky Konference ANSYS 2009 Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky J. Štěch Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení jstech@kke.zcu.cz

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

Aplikovaný výzkum v rámci Centra kompetence drážních vozidel (CKDV)

Aplikovaný výzkum v rámci Centra kompetence drážních vozidel (CKDV) Aplikovaný výzkum v rámci Centra kompetence drážních vozidel (CKDV) Zdeněk MALKOVSKÝ VÚKV a.s. Bucharova 1314/8 158 00 Praha 5 www.vukv.cz Projekt č.te01020038 Centrum kompetence drážních vozidel je řešen

Více

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 Milníky ŠKODA AUTO 2018 Následovat koncernovou strategii 2011 Nová korporátní identita 1991 Vstup do koncernu VW 2 Hodnoty značky ŠKODA SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ROZUMÍME, VŽDY

Více

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC.

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC. PROSINEC www.egu-prg.cz Cyklus E 2012 POZOR!!! Tentokrát zase v Heyrovského ústavu AV, Praha 8, viz poslední stránka Seminář č. 10 12. 12. 2012 ROZVOJ DISTRIBUOVANÉ VÝROBY V ES A PRINCIPY INTEGRACE. VIRTUÁLNÍ

Více

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Koutný, D. Paloušek, D. We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction. Malcolm Gladwell,

Více

PŘÍPRAVEK NA MĚŘENÍ SIL OD UTAHOVACÍHO MOMENTU

PŘÍPRAVEK NA MĚŘENÍ SIL OD UTAHOVACÍHO MOMENTU Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT PŘÍPRAVEK NA MĚŘENÍ SIL OD UTAHOVACÍHO MOMENTU Adam Hanzálek Filip Vrba 1 1 Obsah 2 2 Zadání... 3 3 Hodnotící list..

Více

Klíčová slova centrifugal compressor; CFD; diffuser; efficiency; impeller; pressure ratio; return channel

Klíčová slova centrifugal compressor; CFD; diffuser; efficiency; impeller; pressure ratio; return channel Výzkum a vývoj průtočné části radiálních turbokompresorů FI-IM3/195 18.1.2006 21.5.2009 U - Ukončený projekt Cílem projektu je nalézt, pomocí CFD metod, vzájemnou závislost mezi tvarem detailů průtočné

Více

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s.

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. VOZIDLA PRO PŘÍMĚSTSKOU A REGIONÁLNÍ OSOBNÍ

Více

Tuhost obráběcích strojů

Tuhost obráběcích strojů Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Katedra konstruování strojů Podklady pro: KKS/ KVS,KOS Katedra konstruování strojů Fakulta strojní KKS/KVS, KOS Tuhost obráběcích strojů Zdeněk Hudec verze

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Ing. Petr Adámek, MBA 2008 Berman Group. Cíle rozhovorů ve firmách Poznat a popsat situaci ve firmách působících v oborech klíčových

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem CAD Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu 3 Význam mechanických analýz

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu

Více

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE Hana Krbcová ředitelka útvaru lidské zdroje Skupiny ČEZ HR Management 2008 14. 10. 2008 KDO JE SKUPINA ČEZ PROSTOR

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí EXPERIMENTÁLNÍ METODY I Pro studenty 4. ročníku Energetického ústavu prof. Ing.

Více

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL ŠKODA JS STÁLA U ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ VZDĚLANOSTI A PRŮMYSLU Jaderný průmysl se v ČSR rozvíjí od roku 1956, kdy společnost Škoda JS zahájila práce na projektu

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Huisman Czech Republic

Huisman Czech Republic Huisman Czech Republic Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj podniku Konference: Strojírenství Ostrava 2013 Ing. Roman Stankovič, MBA Managing Director HUISMAN v ČR Mateřská

Více

Jihočeské podnikatelské vouchery

Jihočeské podnikatelské vouchery Jihočeské podnikatelské vouchery 11. 9. 2014 Mgr. Jan Vanžura Zúčastněné subjekty 2 Důvody pro realizaci motivovat k využívání výsledků výzkumu a vývoje iniciace a zintenzivnění vzájemné spolupráce mezi

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7 Inženýr chemie produktmanažer (kód: 28-020-T) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Inženýr chemie Kvalifikační

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Magisterský obor studia: SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor slévárenská technologie: Je zaměřen zejména na přípravu řídicích a technických pracovníků pro obor slévárenství, kteří mají dobré znalosti dalších

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu STROJAŘ Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Poštovní. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru, autoři souhlasí s jejich použitím pro uvedené účely.

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Modernizace systémů potravinářského chlazení

Modernizace systémů potravinářského chlazení Modernizace systémů potravinářského chlazení Základníúdaje o společnosti(1) je jednou z významných českých firem zabývající se: Automatizací procesů a technologií Průmyslovou informatikou Kvalifikační

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 Mezinárodní odborný veletrh energetiky a elektrotechniky Obor: energetika a elektrotechnika Veletrh ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 je

Více

PREZENTACE ČESKÉHO JADERNÉHO SEKTORU V ČÍNĚ

PREZENTACE ČESKÉHO JADERNÉHO SEKTORU V ČÍNĚ PREZENTACE ČESKÉHO JADERNÉHO SEKTORU V ČÍNĚ PROJEKT PODPORY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE 12 TH CHINA INTERNATIONAL EXHIBITION ON NUCLEAR POWER INDUSTRY 2017 China International Exhibition Centre (CIEC) Peking,

Více

ZDARMA POZVÁNKA K ÚČASTI

ZDARMA POZVÁNKA K ÚČASTI Fakulta logistiky a krizového řízení ve spolupráci s poradenskou společností Metod Konzult IPM, s.r.o. zajišťuje pilotní ověřování vzdělávacích modulů v rámci projektu Facility Management a Řízení průmyslových

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. 16 / E N E R G I E K O L E M N Á S 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. d v a c e t l e t Rok 2014 byl pro společnost 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. rokem jubilejním, ve kterém završila dvacet let činnosti v oblasti servisu

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUHA CNC STROJŮ SINUMERIK

PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUHA CNC STROJŮ SINUMERIK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podpora moderní výuky v oblasti obrábění na CNC strojích CZ.1.07/1.1.24/01.0056 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROGRAMOVÁNÍ

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum CVVOZE - cíl Vytvořit nové a zdokonalit stávající podmínky pro špičkový základní a hlavně aplikovaný výzkum v

Více

Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Strana 1 Úvod Katalog vzdělávacích programů společnosti SMC obsahuje témata pokrývající znalosti pneumatických, elektropneumatických prvků

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENVIRONMENT AND ENERGY 2015 10. Mezinárodní veletrh energetických a environmentálních technologií Obor: Výroba a distribuce energie a tepla, obnovitelné zdroje, vodní

Více

Unikátní příběh české jaderné energetiky pokračuje

Unikátní příběh české jaderné energetiky pokračuje Unikátní příběh české jaderné energetiky pokračuje Pavel Janík Managing Director CR, Westinghouse Electric Company Plzeň, květen 2016 1 2016 rok významných výročí 60 let 130 let 25 let jaderné energetiky

Více

Tradice. Motory TEDOM

Tradice. Motory TEDOM motory Tradice Historie výroby motorů TEDOM navazuje na bohatou tradici výroby automobilů v Libereckém kraji, která se datuje již od roku 1906. V roce 1953 pak byla založena společnost LIAZ - Liberecké

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz Představení společnosti a jejích významných projektů POSLÁNÍ Přinášet moderní systémy pro technická a technologická zařízení budov. VIZE Vyhledávat, vytvářet a realizovat projektové celky technických a

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

E - aukce. Dobrý sluha / Špatný pán. Jak se v E-aukci tendrují přímé nákupy a investice. Milan Tomek Vedoucí nákupu (příslušenství turbín)

E - aukce. Dobrý sluha / Špatný pán. Jak se v E-aukci tendrují přímé nákupy a investice. Milan Tomek Vedoucí nákupu (příslušenství turbín) E - aukce Dobrý sluha / Špatný pán Page 1 May 15 Jak se v E-aukci tendrují přímé nákupy a investice For internal use only Copyright Siemens Industrial Turbomachinery, Brno. For internal use only / Copyright

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky POSPOLU pilotáž Registrační číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0015 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o. Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky Zpracoval: Ing. Pavel

Více

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 studentská vědecká konference

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 studentská vědecká konference studentská vědecká konference Kouty nad Desnou, Jeseníky 8.-10. října 2014 Vážené dámy, vážení pánové, Tímto bychom Vás rádi pozvali na konferenci Průmyslové inženýrství 2014 konající se ve dnech ve Koutech

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

Elektrické autobusy pro město II

Elektrické autobusy pro město II Elektrické autobusy pro město II Jak dostat rozvojové projekty do reality Jakub Slavík Brno 18. 3. 2014 Obsah Proč podporovat e-busy a T-busy? (poznatky studie E-mobilita v MHD ) Kde jsme nyní? Jaká řešení

Více

KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ. Učíme věci jinak

KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ. Učíme věci jinak KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ Učíme věci jinak Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět. Paul Allaire OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ Konstrukční inženýrství je obor kombinující teoretické znalosti

Více

Představení projektu létajícího kola kompletně řešeného na platformě V6. V Praze, 24. května 2012

Představení projektu létajícího kola kompletně řešeného na platformě V6. V Praze, 24. května 2012 kompletně řešeného na platformě V6 V Praze, 24. května 2012 Agenda Představení firem Duratec, Evektor a Technodat Zrod projektu létajícího kola Cíle a etapy projektu, projektový tým Přínosy platformy V6

Více

i) parní stroj s rekuperací tepla, j) organický Rankinův cyklus, nebo k) kombinace technologií a zařízení uvedených v písmenech

i) parní stroj s rekuperací tepla, j) organický Rankinův cyklus, nebo k) kombinace technologií a zařízení uvedených v písmenech Strana 4814 Sbírka zákonů č. 344 / 2009 344 VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2009 o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném

Více

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň Parní turbíny Dominanci parních turbín v energetickém průmyslu vyvolaly provozní a ekonomické výhody,zejména: Menší investiční náklady, hmotnost a obestavěný prostor, vztažený na jednotku výkonu. Možnost

Více

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní Obecné cíle a řešené dílčí etapy 6.5.1.1. Výpočet dynamických charakteristik vybraných vozidel pro modelování některých dopravních situací 6.5.1.2. Výpočet spekter zatížení pro experiment VŠB. 1. Využití

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Automatizace pro jadernou energetiku

Automatizace pro jadernou energetiku Automatizace pro jadernou Karel Stočes Zákaznický den 2015 Co děláme? Dodáváme systém kontroly a řízení pro jaderné elektrárny Realizovali jsme a realizujeme řadu projektů nejen v České republice, ale

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE

Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE Mnichov, Září 2009 Krátké představení skupiny BASE Začátek: Výchozí bod: Založení BASE CONSULT GmbH 1996 v Mnichově Vlastníkem řízená, samostatně financovaná

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE METRO NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE Soupravy metra ze Škody Transportation zajišťují flexibilní a efektivní řešení dopravy

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky SEKCE MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Úřad vlády České republiky Pavel Bělobrádek místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Věda není náklad,

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více