PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň"

Transkript

1 PRODEJNÍ PROSPEKT kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success relative (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) Tento prodejní prospekt byl vydán v březnu 2007 ve shodě se stanovami fondu upravenými podle ustanovení Zákona o investičních fondech z roku 1993 ve znění novely z roku Odkazuje se na to, že výše uvedené stanovy fondu vstoupily v platnost dne 29. června Prospekt byl aktualizován v červnu Zájemcům o investování bude bezplatně poskytnut aktuální prodejní prospekt a Všeobecné stanovy fondu ve spojení se Zvláštními stanovami fondu. Tento prodejní prospekt je doplněn poslední aktuální výroční zprávou. Pokud byla poslední výroční zpráva vydána před více než osmi měsíci, bude zájemcům o investování poskytnuta rovněž pololetní zpráva. Kromě toho bude zájemcům o investování bezplatně nabídnut, resp. po uzavření smlouvy poskytnut zjednodušený prospekt v aktuálním znění.

2 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI pro distribuci neamerických fondů americkým zákazníkům Omezení prodeje Vydané podíly fondu smějí být veřejně nabízeny nebo prodávány pouze v zemích, v nichž je tato veřejná nabídka nebo tento veřejný prodej přípustný. Pokud kapitálová investiční společnost nebo jí pověřená třetí osoba nepodala oznámení u místního úřadu pro dohled, resp. nezískala povolení od místního úřadu pro dohled a pokud toto oznámení nebo povolení není k dispozici, nejedná se o nabídku k nabytí investičních podílů. Podíly byly a jsou registrovány podle zákona o cenných papírech z roku 1933 v jeho platném znění (dále jen zákon z roku 1933 ) nebo podle zákona o cenných papírech federálního státu nebo územně správního celku Spojených států amerických nebo jejich teritorií, držav nebo ostatních území, která podléhají jejich svrchovanosti, včetně Portorika (dále jen USA ). Podíly nesmějí být v USA veřejně nabízeny, prodávány nebo jinak převáděny. Podíly jsou nabízeny a prodávány na základě osvobození od registrační povinnosti ze zákona z roku 1933 podle výjimky S k tomuto zákonu. Kapitálová investiční společnost nebo fond nebyly a nejsou registrovány podle zákona o investičních společnostech z roku 1940 v jeho platném znění ani podle ostatních amerických federálních zákonů. Na základě toho nejsou podíly v USA ani na účet amerických státních příslušníků (ve smyslu definice pro účely amerických federálních zákonů o cenných papírech, zboží a daní včetně výjimky S k zákonu z roku 1933) (dále jen souhrnně američtí státní příslušníci ) veřejně nabízeny nebo prodávány. Pozdější převod podílů v USA, resp. na americké státní příslušníky je nepřípustný. Podíly nebyly americkým regulátorem obchodů s cennými papíry a burzovních obchodů (dále jen SEC ) nebo jiným orgánem dohledu v USA schváleny nebo odmítnuty ke schválení; kromě toho SEC ani jiný orgán dohledu v USA nerozhodoval o správnosti nebo přiměřenosti tohoto prodejního prospektu, resp. jeho přednostech a záporech. Komise pro termínové obchody tento dokument ani jiné prodejní podklady pro kapitálovou investiční společnost, resp. pro fond nezkoumala ani nepovolovala. Nikdo není oprávněn poskytovat vysvětlení nebo přísliby, které nejsou obsaženy v prodejním prospektu, resp. v podkladech, na něž se v prodejním prospektu odkazuje. Tyto podklady jsou k dispozici v sídle kapitálové investiční společnosti. Tento prospekt nesmí být v USA distribuován. Investoři, kteří jsou ve smyslu amerického nařízení č Národní asociace obchodníků s cennými papíry považovány za osoby podléhající určitým omezením, musí své investice do fondu kapitálové investiční společnosti neprodleně ohlásit. 2

3 ČLÁNEK I Údaje o kapitálové investiční společnosti 1. Firma a sídlo; právní forma; datum založení; sídlo centrály, pokud se neshoduje se sídlem společnosti; rejstříkové údaje a zápis v rejstříku; platný právní řád Kapitálová investiční společnost Kapitálovou investiční společností fondu Success relative, podílového fondu podle 20 zákona o investičních fondech, popsaného v tomto prodejním prospektu je společnost CPB Kapitalanlage GmbH se sídlem ve Vídni, Bankgasse 2 (PSČ: 1010). Společnost CPB Kapitalanlage GmbH byla založena dne Společnost CPB Kapitalanlage GmbH je kapitálovou investiční společností ve smyslu Spolkového zákona o kapitálových investičních fondech (Zákon o investičních fondech). Má právní formu společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) a je zapsána v obchodním rejstříku Vídeň vložka f. 2. Seznam všech kapitálových investičních fondů obhospodařovaných společností Veřejné fondy AAA Private Investments Sophia Alpha Advantage Thomas Muster Aktienfonds Deutschland Spezial AIF Option+ Alpha Strategies APM Alternative I APM Gold&Ressources Fund APM Global Balanced Fund Constantia Absolute Constantia Austrian Bond Constantia Duration Strategy Bond Constantia Emerging Yield Constantia Euro Bond Constantia Euro Liquid Constantia European Property Constantia Global Bond Constantia Global Equity Constantia Global Property Constantia Rückstellung Global Constantia Short-Term Strategy Constantia Special Bond Constantia Special Equity Constantia Terzett Forte Constantia Terzett Piano Constantia Total Return Bond Constantia Vorsorge Aktien Constantia Multi Invest 39 Constantia Multi Invest 5 Constantia Multi Invest 92 Convertinvest European Convertible & Bond Fund Dynamic Pearls Selection E+S Erfolgs-Invest Fair Invest Balanced FRS Dynamik FRS Substanz Global Alpha Plus HYPO Dynamic Bond HYPO Dynamic Equity INVESCO Emerging Markets Bond Fund II Leonor Fund Jupiter Absolute Return Fund Market Timing Portfolio (MTP) moneyfruits World Index Fonds Multi Invest FOCUS Portfolio Aktien Portfolio Geldmarkt Portfolio Rohstoff Portfolio VSOP SelectInvest Absolute Return European Special Bond Fund SFC Global Opportunities SFC Global Select SFC Global Equities Skandia-TOP-dynamisch Skandia-TOP-konservativ Skandia-TOP-offensiv Skandia-TOP-spekulativ Skandia-TOP-Trends Success absolute Success relative TURY China Equity TURY Energie/Rohstoffe Equity TURY Global Bond 3

4 TURY Global Equity Wealth Generation Fund World Select Ziel Netto Ziel Valet ZZ1 ZZ2 ZZ3 ZZ TREND Fondy velkých investorů AUPA Constantia Albatros Constantia B Privat Constantia Multi Invest 105 Constantia Multi Invest 20 Constantia Multi Invest 25 Constantia Multi Invest 26 Constantia Multi Invest 29 Constantia Multi Invest 44 Constantia Multi Invest 53 Constantia Multi Invest 6 Constantia Multi Invest 64 Constantia Multi Invest 65 Constantia Multi Invest 66 Constantia Multi Invest 8 Constantia Multi Invest 83 Constantia Multi Invest 9 Equity Billion Invest F&C Herkules HMZ & Friends INVESCO Mix M 2001 Multi-Selector-Hedgefonds NAPOCSKA Oppenheim ausgewogenes Portfolio Oppenheim dynamisches Portfolio Oppenheim konservatives Portfolio PRO FUTURO 1 Simpson SOP 2003 SOP 2006 SOP 3000 SOP5000 SOP Diversifiziertes Portfolio Sportiva Tender Global Tres Amigos Tres Amigos 2 Tres Columnae VDF 1 Zürich Megatrends Speciální fondy A 54 A 90 Apollo 11 BTV 3 C 20 Constantia FFÖ Constantia Med Absolute Return Constantia Multi Invest 100 (Sal. Oppenheim) Constantia Multi Invest 102 Constantia Multi Invest 108 Constantia Multi Invest 109 Constantia Multi Invest 110 Constantia Multi Invest 16 Constantia Multi Invest 28 Constantia Multi Invest 30 Constantia Multi Invest 32 Constantia Multi Invest 37 Constantia Multi Invest 56 Constantia Multi Invest 7 Constantia Multi Invest 70 Constantia Multi Invest 75 Constantia Multi Invest 78 Constantia Multi Invest 85 Constantia Multi Invest 91 Constantia Multi Invest 99 Constantia SPF-16 Europa-Rent FVS-Fonds Glastrust Globevest I Helios 100 Hill Trust K 29 LD Fonds M 2000 Medreal MERKUR Global Immo Merkur Vario Top R & S Global Fund SIRIUS 45 Zürich Index 100 4

5 3. a 4. Podrobné údaje o vedení společnosti, složení dozorčí rady a o základním kapitálu naleznete v tabulkovém přehledu na konci prodejního prospektu (příloha A). 5. Účetní období Účetní období se shoduje s kalendářním rokem. 6. Údaje o společnících Constantia Privatbank Aktiengesellschaft ve Vídni (100 %) 5

6 ČLÁNEK II Údaje o kapitálovém investičním fondu 1. Název fondu Kapitálový investiční fond nese název Success relative, podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech. 2. Datum založení fondu a údaje o době trvání fondu, pokud je omezena Fond Success relative byl založen dne 1. února 2001 na dobu neurčitou. 3. Informační místo Informační materiály uvedené v tomto prodejním prospektu, tj. zjednodušený prodejní prospekt, stanovy fondu, výroční zprávy a pololetní zprávy, je možné získat u kapitálové investiční společnosti. Společnost tyto materiály na vyžádání bezplatně zašle investorům. Kromě toho jsou tyto informační materiály k dostání u depozitáře a distributorů uvedených v příloze. 4. Údaje o daňových předpisech platných pro kapitálový investiční fond, pokud mají význam pro podílníky. Údaje o tom, zda jsou z příjmů a kapitálových výnosů, vyplacených kapitálovým investičním fondem podílníkům, vybírány srážkové daně. Daňový režim a) Soukromý majetek Konečné zdanění, bez povinnosti investora podávat daňové přiznání Z dividend kapitálového investičního fondu (průběžně) vyplácených podílníkům uhradí výplatní místo daň z kapitálových výnosů ve výši předepsané pro tyto výnosy, pokud tyto výplaty pocházejí z kapitálových výnosů podléhajících dani z kapitálových výnosů a pokud příjemce vyplácených dividend podléhá dani z kapitálových výnosů. Za týchž podmínek budou sraženy výplaty z růstových fondů jako daň z kapitálových výnosů odpovídajících vypláceným dividendám a obsažených v hodnotě podílu *). Soukromý investor není povinen podávat daňové přiznání. Uhrazením daně z kapitálových výnosů jsou splněny veškeré daňové povinnosti investora. Uhrazení daně z kapitálových výnosů zahrnuje veškeré náležitosti konečného zdanění týkající se daně z příjmu, dědické a darovací daně v případě nabytí cenných papírů z titulu úmrtí. Výjimky z konečného zdanění Konečné zdanění je vyloučeno: a) u dluhových cenných papírů obsažených v majetku fondu a osvobozených od daně z kapitálových výnosů II, pokud nebylo odevzdáno opční prohlášení. Tyto 6

7 výnosy podléhají povinnosti podat daňové přiznání; cenné papíry obsažené v hodnotě podílu a osvobozené od daně z kapitálového výnosu II kromě toho podléhají dědické dani při nabytí z titulu úmrtí. b) u cenných papírů obsažených v majetku fondu a nepodléhajících zdanění v Rakousku, pokud nejsou uplatňovány výhody z Dohody o zamezení dvojího zdanění. c) Tyto výnosy je třeba uvést v přiznání k dani z příjmů fyzických osob ve sloupci Kromě uvedených příjmů měl daňový poplatník příjmy, na něž se užije daňové právo jiného státu na základě Dohody o zamezení dvojího zdanění ; cenné papíry obsažené v hodnotě podílu kromě toho podléhají dědické dani při nabytí z titulu úmrtí. V daném případě je však možné započíst, resp. požadovat navrácení sražené daně z kapitálového výnosu podle 240 Spolkového nařízení o dávkách a odvodech. *) neplatí pro plně růstové fondy b) Obchodní majetek Úhrada daně z podílů v obchodním majetku fyzických osob Pro fyzické osoby, pobírající příjmy z kapitálového majetku nebo živnostenského podnikání (podnikatele fyzické osoby, spoluvlastníky veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti) je daň z příjmů z výnosů podléhajících dani z kapitálových výnosů vzhledem ke srážce daně z kapitálových výnosů (daně z kapitálových výnosů I a daně z kapitálových výnosů II) uhrazena. (Průběžné) výplaty dividend z přírůstku majetku u tuzemských fondů a z přírůstku majetku odpovídajícímu výplatě dividend u zahraničních podfondů se zdaňují podle příslušných daňových tarifů. Srážka daně z kapitálových výnosů II u podílů v obchodním majetku právnických osob Pokud nebylo podáno prohlášení o osvobození od daně podle 94 Zákona o dani z příjmů, musí výplatní místo srazit z vyplácených dividend rovněž daň z kapitálového výnosu z podílů v obchodním jmění, resp. použít vyplácené dividendy růstových fondů jako daň z kapitálových výnosů. Srážená daň z kapitálových výnosů odvedená finančnímu úřadu může být započtena s odvedenou daní z příjmů právnických osob. c) Společnosti s příjmy z kapitálového majetku Pokud společnosti (např. spolky) pobírají příjmy z kapitálového majetku, je daň z příjmů právnických osob z kapitálových výnosů podléhajících dani z kapitálových výnosů II uhrazena srážkou této daně. Soukromé nadace mající kapitálové výnosy podléhající dani z kapitálových výnosů II podléhají dílčímu zdanění ve výši 12,5 %. 7

8 d) Dědická daň Majetek bezplatně nabytý po nepodléhá dědické a darovací dani. Upozornění pro všechny plátce daně: Ve výročních zprávách jsou obsaženy podrobné údaje o daňovém ošetření výplat dividend, resp. výnosů odpovídajících výplatám dividend. 5. Rozhodný den účetní závěrky a údaj o frekvenci a formě výplaty dividend Účetní období fondu začíná 1. prosince a končí 30. listopadu příštího kalendářního roku. Výplata dividend, resp. výplata výnosů odpovídajících dividendám podle 13 věta 3 Zákona o investičních fondech *) probíhá od následujícího účetního období. *) např.: u růstových fondů (nikoli u plně růstových fondů) 6. Auditor podle 12 odst. 4 Zákona o investičních fondech KPMG Austria GmbH, auditorská a daňově poradenská společnost, Vídeň. 7. Podmínky, za nichž může být obhospodařování fondu vypovězeno; výpovědní lhůta Kapitálová investiční společnost může obhospodařování fondu ukončit se souhlasem Úřadu pro dohled nad finančním trhem a zveřejněním příslušného oznámení: a) výpovědí - při dodržení lhůty šesti měsíců, - s okamžitou platností, pokud majetek fondu klesne pod částku ,- ; b) následujícími kroky při dodržení tříměsíční oznamovací lhůty - převodem obhospodařování fondu na jinou kapitálovou investiční společnost, - sloučením s jiným kapitálovým investičním fondem nebo vkladem majetku fondu do majetku jiného kapitálového investičního fondu 8. Údaje o druhu a základní charakteristice podílů, zvláště pak - originálních listin nebo certifikátů o těchto listinách, jejich zápisu v rejstříku nebo na účet - charakteristice podílů: cenné papíry na jméno nebo na majitele, případně údaje o rozdělení podle nominálních hodnot a poměrných částech - právech podílníků, zejména v případě výpovědi Spoluvlastnictví aktiv fondu je rozděleno do shodných spoluvlastnických podílů. Počet spoluvlastnických podílů není omezen. Spoluvlastnické podíly jsou představovány podílovými listy (certifikáty) na jeden podíl s charakterem cenných papírů. 8

9 Podílové listy jsou zastoupeny hromadnými listinami ( 24 Zákona o ukládání cenných papírů, Spolková sbírka zákonů č. 424/1969 v platném znění) nebo listinnými cennými papíry. Hromadné listiny jsou opatřeny vlastnoručními podpisy dvou členů vedení kapitálové investiční společnosti. Každý nabyvatel podílového listu nabývá spoluvlastnictví veškerých aktiv ve výši spoluvlastnických podílů zapsaných v podílovém listě. Kapitálová investiční společnost může se souhlasem své dozorčí rady dělit spoluvlastnické podíly a podílníkům dodatečně vydávat podílové listy nebo vyměňovat staré podílové listy za nové, pokud se vzhledem k výši vypočtené hodnoty podílu domnívá, že dělení spoluvlastnických podílů je v zájmu spoluvlastníků. Podílové listy znějí na majitele. Práva podílníků zvláště při výpovědi obhospodařování fondu ze strany kapitálové investiční společnosti Právo podílníků na obhospodařování majetku fondu prostřednictvím kapitálové investiční společnosti a na zpětný odkup podílů za jejich hodnotu zůstává nedotčeno i po ukončení obhospodařování prostřednictvím kapitálové investiční společnosti. V případě sloučení fondů mají podílníci dodatečně nárok na výměnu podílů v souladu se směnným poměrem a na případnou výplatu vyrovnání špiček. Končí-li obhospodařování výpovědí, přebírá dočasné obhospodařování depozitář, který musí zahájit likvidaci fondu, pokud nepřevede během šesti měsíců jeho obhospodařování na jinou kapitálovou investiční společnost. S počátkem likvidace nastupuje na místo práva podílníků na obhospodařování právo na řádnou likvidaci a na místo práva na zpětný odkup podílů právo na výplatu výnosu z likvidace po ukončení likvidace. 9. Údaj o burzách nebo trzích, na nichž jsou podíly kotovány nebo obchodovány Vydávání a zpětný odkup podílů provádí depozitář. 10. Podmínky vydávání a distribuce podílů Vydávání podílů Počet vydávaných podílů a odpovídajících podílových listů není zásadně omezen. Podíly mohou být nabývány u zprostředkovatelů plateb a distributorů uvedených v příloze. Kapitálová investiční společnost si vyhrazuje právo vydávání podílů přechodně nebo zcela zastavit. Emisní přirážka Při stanovení emisní ceny se k hodnotě jednoho podílu připočítává emisní přirážka na pokrytí nákladů na vydání podílů. Emisní přirážka na pokrytí nákladů na vydání podílů činí maximálně 5,25 % hodnoty jednoho podílu. 9

10 Rozhodný den zúčtování Platná emisní cena, která se používá při zúčtování, je účetní hodnota plus emisní přirážka vypočtená depozitářem v bankovní den v Rakousku, který následuje 2 bankovní pracovní dny po příchodu příkazu depozitáři. Kupní cena je připsána dva bankovní pracovní dny po závěrečném dni. 11. Podmínky zpětného odkupu nebo výplaty podílů; podmínky, za nichž může být výplata zastavena Zpětný odkup podílů Podílníci mohou kdykoli požadovat zpětný odkup podílů proti předložení podílových listů nebo podáním příkazu ke zpětnému odkupu depozitáři. Kapitálová investiční společnost je povinna na účet fondu odkoupit podíly za platnou odkupní cenu, která odpovídá hodnotě podílu. Výplata odkupní ceny, její výpočet a zveřejnění mohou být při současném ohlášení Úřadu pro dohled nad finančním trhem a odpovídajícím zveřejnění podle 10 Stanov fondu dočasně zastaveny a vázány na prodej aktiv kapitálového investičního fondu a připsání výnosu z prodeje, pokud nastanou mimořádné okolnosti, za kterých je tento postup s ohledem na oprávněné zájmy podílníků nezbytný. K výpočtu ceny fondu se použijí poslední zveřejněné kurzy. Pokud poslední zveřejněný kurz vzhledem k politické a (nebo) ekonomické situaci zcela zjevně a nikoli pouze v ojedinělém případě neodpovídá skutečným hodnotám, může být výpočet ceny zastaven, jestliže kapitálový investiční fond investoval pět nebo více procent svého majetku do aktiv, která nevykazují tržní kurzy. K výpočtu ceny podílů jiných kapitálových investičních fondů nacházejících se v majetku fondu se použijí poslední zveřejněné kurzy podfondu. Rozhodný den zúčtování Platná odkupní cena, která se používá při zúčtování, je účetní hodnota vypočtená depozitářem v bankovní den v Rakousku, který následuje 2 bankovní pracovní dny po příchodu příkazu depozitáři. Odkupní cena je připsána dva bankovní pracovní dny po závěrečném dni. 12. Pravidla pro výpočet a použití výnosů; nárok podílníků na výnosy Výnosy dividendových podílových listů Výnosy přijaté během účetního období se vyplácejí podílníkům vlastnícím dividendové podílové listy po pokrytí nákladů, pokud se jedná o úroky a dividendy, zcela, pokud se jedná o zisky z prodeje aktiv fondu včetně přednostních práv, podle uvážení kapitálové investiční společnosti od následujícího obchodního roku 10

11 případně po odebrání kupónu na výplatu dividendy; zbývající část se převede na nový účet. Kapitálová investiční společnost je povinna provést výplatu ve výši částky vypočtené podle 13 Zákona o investičních fondech. Výnosy růstových podílových listů se srážkou daně z kapitálových výnosů (růstové fondy) Výnosy přijaté během účetního období se po pokrytí nákladů nevyplácejí. U růstových podílových listů se od vyplácí částka vypočtená podle 13 věta 3 Zákona o investičních fondech, která se použije na úhradu daně z kapitálových výnosů, připadající na výnos z podílového listu, odpovídající výplatě dividend. Výnosy u růstových podílových listů beze srážky daně z kapitálových výnosů (plně růstové fondy; tuzemské a zahraniční tranše) Nepoužije se. Výnosy růstových podílových listů se srážkou daně z kapitálových výnosů (plně růstové fondy; zahraniční tranše) Nepoužije se. 13. Investičních cíle fondu včetně finančních cílů (např. zvyšování kapitálu nebo výnosů), investiční politika (např. specializace na zeměpisné nebo ekonomické oblasti), případná omezení investiční politiky a oprávnění přijímat úvěry, které se využijí při obhospodařování kapitálového investičního fondu Investičním cílem fondu Success relative je dosažení vysokého růstu při co největším rozložení rizik a zajištění. Podle odhadu situace v hospodářství a na kapitálových trzích a perspektivách na burze fond za tímto účelem v rámci své investiční politiky nabývá a prodává aktiva přípustná podle zákona o investičních společnostech a stanovách fondu (cenné papíry, nástroje peněžního trhu, termínované vklady, podíly ve fondech a finanční nástroje). Investiční fond Success relative je řízen jako zastřešující fond a investuje do podílů v mezinárodních akciových fondech, přičemž jeho těžištěm jsou zejména akciové fondy specializované na investiční regiony USA (včetně Kanady a Mexika) nebo Evropa (včetně Velké Británie). Rovněž je možné vlastnit podíly ve standardních fondech Evropské unie, které investují do trhů rozvíjejících se zemí. U kapitálových investičních fondů je možné provádět rovněž přímé investice do akcií. Ty však hrají v rámci investičních zásad pouze podřadnou roli. Derivátové nástroje se používají hlavně k zajištění. Fond sleduje aktivní strategii řízení. 11

12 Upozornění na rizika Všeobecně Kurzy cenných papírů fondu mohou vůči pořizovací ceně stoupat nebo klesat. Prodává-li investor podíly v kapitálovém investičním fondu v době, kdy kurzy cenných papírů ve fondu oproti době nabytí podílů poklesly, dojde k tomu, že peněžní prostředky investované do tohoto fondu neobdrží zpět v plné výši. Zvláštní rizika a) Riziko, že celý trh investiční třídy se bude vyvíjet nepříznivě a že tato skutečnost nepříznivě ovlivní cenu a hodnotu investic (tržní riziko) Vývoj kurzu cenných papírů závisí především na vývoji kapitálových trhů, které jsou ovlivňovány všeobecnou situací světového hospodářství a rámcovými ekonomickými a politickými podmínkami v příslušných zemích. Zvláštní variantu tržního rizika představuje riziko úrokových změn. Jím se rozumí možnost, že se úroveň tržních úroků, která existovala v době vydání cenných papírů, změní. Změny tržních úroků vznikají mimo jiné v důsledku změny hospodářské situace a reakcí politiky příslušné národní banky Pokud tržní úroky oproti úrokům v době vydání stoupnou, pak zpravidla klesnou kurzy pevně úročených cenných papírů. Pokud naopak tržní úroky klesnou, stoupne kurz pevně úročených cenných papírů. Tento vývoj kurzů vede k tomu, že aktuální výnosy pevně úročených cenných papírů přibližně odpovídají aktuálním tržním úrokům. Toto kolísání kurzů má podle doby splatnosti pevně úročených cenných papírů velmi různou podobu. Pevně úročené cenné papíry s kratší dobou splatnosti podléhají menším kurzovním rizikům než pevně úročené cenné papíry s delší dobou splatnosti. Pevně úročené cenné papíry s kratší dobou splatnosti však zpravidla přinášejí i nižší výnosy než pevně úročené cenné papíry s delší dobou splatnosti. b) Riziko, že emitent nebo protistrana nedokáže dostát svým závazkům (úvěrové riziko) Vedle všeobecných tendencí kapitálových trhů působí na kurz cenného papíru také zvláštní vývojové tendence příslušných emitentů. Ani při nejpečlivějším výběru cenných papírů nelze například vyloučit, že se objeví ztráty v důsledku propadu majetku emitentů. c) Riziko, že transakce nebude provedena ve vypořádacím systému podle očekávání, protože protistrana nezaplatila nebo nedodala podle očekávání nebo dodala se zpožděním (prováděcí riziko) V této kategorii jsou shrnuta rizika, že vypořádání ve vypořádacím systému nebude provedeno podle očekávání, protože protistrana nezaplatila nebo nedodala podle očekávání nebo dodala se zpožděním. Riziko vypořádání spočívá v tom, že při vypořádání obchodu po provedeném plnění nebude poskytnuto odpovídající protiplnění. 12

13 Zejména u investic do nekotovaných cenných papírů existuje riziko, že vypořádání nebude vypořádacím systémem provedeno očekávaným způsobem kvůli zpožděné nebo nesjednané platbě nebo dodávce. d) Riziko, že pozice nemůže být včas zlikvidována za přiměřenou cenu (riziko likvidity) S ohledem na možnosti a rizika investice do akcií a dluhopisů nabývá kapitálová investiční společnost pro hedžové fondy zvláště cenné papíry, které jsou schváleny k obchodování na tuzemské nebo zahraniční burze nebo veřejném organizovaném trhu, který řádně funguje. Přesto může u jednotlivých cenných papírů v určitých fázích nebo v určitých burzovních segmentech vzniknout problém s jejich prodejem v požadovaném okamžiku. Kromě toho existuje nebezpečí, že cenné papíry, které se obchodují spíše v úzkém tržním segmentu, budou podléhat zvýšené cenové volatilitě. Kromě toho jsou nabývány cenné papíry z nových emisí, jejichž emisní podmínky obsahují povinnost požádat o úřední kotaci na burze nebo organizovaném trhu, pokud dojde ke schválení nejpozději do jednoho roku po jejich vydání. Fond může nabývat i aktiva, která jsou oficiálně kotována na burze nebo obchodována na jiném organizovaném trhu EHP nebo uvedeném v příloze. Cílové fondy, do nichž investuje zastřešující hedžový fond, mohou být z hlediska zpětného odkupu svých podílů nebo frekvence ocenění omezeny. Z tohoto důvodu je s nabývání podílů těchto cílových fondů spojeno riziko, že tyto podíly nebudou včas odkoupeny nebo vypořádány. e) Riziko, že hodnota investic bude ovlivněna změnami směnného kurzu (riziko směnných kurzů nebo měnové riziko) Další variantu tržního rizika představuje měnové riziko. Pokud není uvedeno jinak, mohou být aktiva kapitálového investičního fondu investována do jiných měn než je měna příslušného fondu. Výnosy a zpětné platby z těchto investic obdrží fond v měně, v níž investoval. Hodnota této měny může vůči měně fondu klesnout. Proto existuje měnové riziko, které negativně ovlivní hodnotu podílů, jestliže kapitálový investiční fond investuje v jiné měně než měně fondu. f) Riziko ztráty aktiv uložených na účtu cenných papírů, způsobené platební neschopností, úmyslem nebo podvodem uschovatele nebo druhotného uschovatele (riziko úschovy) S úschovou aktiv kapitálového investičního fondu je spojeno riziko ztráty, které může být způsobeno platební neschopností, porušením povinnosti svědomité a náležité péče nebo neoprávněným chováním schovatele nebo sekundárního schovatele. Zvláště nasazení prvního makléře jako schovatele nemusí za určitých okolností zaručovat tutéž bezpečnost jako banka použitá jako schovatel. 13

14 g) Rizika, která jsou způsobena soustředěním na určité investice nebo trhy (riziko koncentrace) Další rizika mohou vzniknout tím, že se investice soustřeďují na určitá aktiva nebo určité trhy. Pak se fond stává velmi silně závislým na vývoji těchto aktiv nebo trhů. h) Riziko výnosovosti a informace o tom, zda existují záruky třetích osob nebo zda jsou tyto záruky omezeny (riziko výnosovosti) Aktiva nabytá pro kapitálový investiční fond mohou mít jinou výnosovost, než jaká byla očekávána v okamžiku jejich nabytí. Proto není možné přislíbit kladnou výnosovost kromě případů, kdy za ni ručí třetí strana. i) Informace o výkonnosti případných poskytovatelů záruky Kapitálový investiční fond nemá poskytovatele záruky. j) Riziko nepružnosti podmíněné jak produktem samotným, tak i omezeními při převodu do jiného kapitálového investičního fondu (riziko nepružnosti) Riziko nepružnosti může být způsobeno jak samotným produktem, tak i omezeními při přechodu k jiným kapitálovým investičním společnostem. U organizací kolektivního investování podle 20a odst. 1 bodu 3 zákona o investičních fondech není za určitých okolností možné provádět denně oceňování a zpětný odkup podílů v těchto nástrojích. Vydávání a zpětný odkup podílů kapitálového investičního fondu může kromě toho podléhat omezením. k) Riziko inflace Výnos investice může být negativně ovlivněn vývojem inflace. Investované finanční prostředky mohou v důsledku inflace podléhat ztrátě kupní síly a dále může mít vývoj inflace přímý (negativní) vliv na vývoj kurzu aktiv. l) Riziko týkající se kapitálu kapitálového investičního fondu (kapitálové riziko) Riziko týkající se kapitálu kapitálového investičního fondu je podmíněno především tím, že dochází k levnějšímu prodeji než nákupu aktiv. To zahrnuje i riziko pohlcení při zpětném odkupu a nadměrných výplatách dividend z investovaných výnosů. m) Riziko změny rámcových podmínek, především daňových předpisů Hodnota aktiv kapitálového investičního fondu může být negativně ovlivněna nejistotou v zemích, v nichž je investováno, např. mezinárodním politickým vývojem, změnami vládní politiky, zdaněním, omezeními zahraničních investic, měnovou fluktuací a jiným vývojem právních předpisů nebo omezujících ustanovení. Kromě toho je možné obchodovat na burzách, které nejsou tak přísně regulovány jako burzy v USA nebo zemích EU. 14

15 n) Riziko, že oceňovací kurzy určitých cenných papírů se budou vzhledem k tvorbě kurzů na nelikvidních trzích odlišovat od skutečných prodejních cen (riziko ocenění) Zvláště v obdobích, kdy vzhledem k finančním krizím a všeobecné ztrátě důvěry dochází k nedostatku likvidity účastníků trhu, může být tvorba kurzů určitých cenných papírů a ostatních finančních nástrojů na kapitálových trzích omezena a ocenění ve fondu ztíženo. Pokud v týchž obdobích budou zároveň zákazníci požadovat zpětné odkupy podílů ve větším množství, může být management fondu vzhledem k zachování celkové likvidity fondu nucen, provádět prodejní obchody s cennými papíry za kurzy, které se odchylují od skutečných oceňovacích kurzů. Čerpání úvěrů Krátkodobé úvěry mohou být čerpány až do výše 10 % majetku fondu. Vzhledem k financování nákupů cenných papírů na úvěr se zvyšuje riziko pro majetek fondu. Delegování činností Kapitálová investiční společnost upozorňuje na to, že některé úkoly delegovala na společnost, která je s ní v úzkém vztahu a kterou lze tedy označit jako spřízněnou společnost ve smyslu 2 bodu 28 zákona o bankovnictví. Provádění transakcí Kapitálová investiční společnost upozorňuje na to, že transakce pro kapitálový investiční fond provádí prostřednictvím společnosti, která je s ní v úzkém vztahu a kterou lze tedy označit jako spřízněnou společnost ve smyslu 2 bodu 28 zákona o bankovnictví. 14. Riziko u derivátových finančních nástrojů ve smyslu 21 Zákona o investičních fondech Kapitálová investiční společnost může v rámci řádného obhospodařování kapitálového investičního fondu za určitých podmínek a omezení nabývat derivátové finanční nástroje podle 21 zákona o investičních fondech, pokud jsou tyto obchody výslovně uvedeny ve stanovách fondu. Upozorňujeme na to, že derivátové produkty mohou být spojeny s následujícími riziky: a) Získaná časově omezená práva mohou propadnout nebo utrpět snížení hodnoty. b) Riziko ztráty může být neurčitelné a překračovat eventuálně poskytnuté záruky. c) Obchody, jimiž mají být rizika vyloučena nebo omezena, mohou být prováděny pouze za ztrátové tržní ceny nebo nemohou být prováděny vůbec. 15

16 d) Riziko ztráty se může zvýšit, pokud je závazek vyplývající z těchto obchodů nebo z nich nárokované protiplnění denominováno v cizí měně. U obchodů s mimoburzovními deriváty mohou vzniknout následující další rizika: a) Problémy při prodeji finančních nástrojů nabytých na mimoburzovních trzích třetím osobám, protože zde není organizovaný trh; vyrovnání uzavřených závazků může být vzhledem k individuálním dohodám obtížné nebo spojené s výrazně vyššími náklady (riziko likvidity). b) Hospodářský úspěch mimoburzovních obchodů může být ohrožen výpadkem kontrahenta (riziko kontrahenta). 15. Techniky a nástroje investiční politiky I. Termínované vklady nebo vypověditelné vklady Finanční prostředky na bankovních účtech ve formě termínovaných nebo vypověditelných vkladů s dobou splatnosti nejvýše 12 měsíců mohou být nabývány za těchto podmínek: 1. U jedné banky mohou být uloženy termínované nebo vypověditelné vklady s dobou splatnosti nejvýše 12 měsíců až do výše 20 % majetku fondu, pokud má banka - své sídlo v některém členském státě, nebo - se nachází ve třetím státě a podléhá ustanovením o dozoru, která podle názoru Úřadu pro dohled nad finančním trhem odpovídají dohledu podle komunitárního práva. 2. Nehledě na veškeré jednotlivé limity může kapitálový investiční fond u téže banky investovat maximálně 20 % majetku fondu v kombinaci cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných touto bankou a (nebo) vkladů u této banky a (nebo) mimoburzovních derivátů nabytých touto bankou. Minimální vklad ani výše finančních prostředků na bankovním účtu nejsou stanoveny. II. Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu jsou nástroje, které jsou obvykle obchodovány na peněžním trhu, jsou likvidní, jejich hodnota může být kdykoliv stanovena a splňují podmínky podle 1a odst. 5 až 7 zákona o investičních fondech. Do majetku fondu mohou být nabývány nástroje peněžního trhu, které 1. které jsou úředně schváleny pro obchodování na tuzemských a zahraničních burzách uvedených v příloze nebo obchodovány na organizovaných, uznaných, veřejně přístupných a řádně fungujících trzích uvedených v příloze, 16

17 2. jsou obvykle obchodovány na peněžním trhu, jsou likvidní a jejichž hodnota může být kdykoliv určena a které mohou být nabyty, i když nejsou obchodovány na regulovaných trzích, pokud jejich emise nebo emitent již podléhají předpisům o ochraně investorů a investic, jestliže jsou vydány nebo zaručeny a) jiným tuzemským územním celkem nebo místní vládou nebo místním územním celkem členského státu Evropské unie, centrální bankou členského státu Evropské unie nebo smluvního státu Dohody o evropském hospodářském prostoru, Evropskou centrální bankou nebo Evropskou investiční bankou, Evropskou unií nebo státem, který je členem Organizace pro hospodářský rozvoj a spolupráci, b) společností, jejíž cenné papíry jsou úředně obchodovány na tuzemské nebo zahraniční burze nebo organizovaném trhu, c) finanční institucí se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném smluvním státě Dohody o evropském hospodářském prostoru nebo finanční institucí se sídlem ve třetím státě, jejíž ustanovení o dohledu podle Spolkového úřadu pro dohled nad finančními službami odpovídají ustanovením komunitárního práva, d) jinou společností, která patří do kategorie, která byla schválena orgánem dohledu, pokud pro investice do těchto nástrojů platí ochrana investorů odpovídají ochraně uvedené v bodech a) až c) a pokud je emitentem společnost, jejíž vlastní kapitál činí minimálně deset miliónů eur a která sestavuje výroční zprávu podle ustanovení Čtvrté směrnice 78/660/EHS, nebo podnik, který odpovídá v rámci koncernu zahrnujícího jednu nebo více společností kotovaných na burze za její financování, nebo jiný právní subjekt, jehož podnikatelská činnost je zaměřena na umisťování závazků prostřednictvím cenných papírů na trhu, pokud tento právní subjekt disponuje úvěrovými linkami peněžního ústavu k zajištění likvidity; úvěrová linka musí být zajištěna bankou, která sama splňuje kritéria stanovená v bodě 2 písm. c). Nástroje peněžního trhu, které neodpovídají těmto požadavkům nebo nejsou obchodovány na regulovaném trhu, smějí být nabývány pouze do výše 10 % majetku fondu. III. Cenné papíry Cenné papíry jsou a) akcie a jiné srovnatelné cenné papíry, b) dluhopisy a ostatní listinné dluhové tituly, c) všechny ostatní na trhu obchodovatelné finanční nástroje (např. odběrová práva), které opravňují k nabytí finančních nástrojů ve smyslu zákona o 17

18 investičních fondech prostřednictvím úpisu nebo výměny s výjimkou technik a nástrojů uvedených v 21 zákona o investičních fondech. Pro kvalifikaci jako cenné papíry musejí být splněna kritéria 1a odst. 3 zákona o investičních fondech. Za cenné papíry ve smyslu 1a odst. 4 zákona o investičních fondech jsou dále považovány 1. podíly v uzavřených fondech ve formě investiční společnosti nebo investičního fondu, 2. podíly v uzavřených fondech ve smluvní formě, 3. finanční nástroje podle 1a odst. 4 bodu 3 zákona o investičních fondech. Kapitálová investiční společnost nabývá cenné papíry, které jsou úředně schváleny pro obchodování na tuzemských a zahraničních burzách uvedených v příloze nebo obchodovány na organizovaných, uznaných, veřejně přístupných a řádně fungujících trzích uvedených v příloze. Kromě toho jsou nabývány cenné papíry z nových emisí, jejichž emisní podmínky obsahují povinnost požádat o úřední kotaci na burze nebo organizovaném trhu, pokud dojde ke schválení nejpozději do jednoho roku po jejich vydání. Nekotované cenné papíry a ostatní práva inkorporovaná v listinách Celkem 10 % majetku fondu může být investováno do cenných papírů, které nejsou úředně schváleny pro obchodování na tuzemských a zahraničních burzách uvedených v příloze nebo obchodovány na organizovaných, uznaných, veřejně přístupných a řádně fungujících trzích uvedených v příloze. IV. Podíly v kapitálových investičních fondech podle 20 odst. 3 bodu 8b a 8c zákona o investičních fondech 1. Kapitálový investiční fond může nabývat podíly v kapitálových investičních fondech (= kapitálové investiční fondy a investiční společnosti otevřeného typu), které splňují ustanovení směrnice 85/611/EHS (OKICP), pokud tyto fondy neinvestují více než 10 % majetku do podílů jiných kapitálových investičních fondů. 2. Podíly v kapitálových investičních fondech, které nesplňují ustanovení směrnice 85/611/EHS a - jejichž výhradním účelem je investovat finanční prostředky zákazníků na společný účet podle zásady rozložení rizika do cenných papírů a jiných likvidních finančních prostředků a - jejichž podíly jsou na žádost podílníků bezprostředně či zprostředkovaně odkoupeny k tíži majetku kapitálového investičního fondu nebo vyplaceny, 18

19 mohou být nabývány do celkové výše 30 % majetku fondu, pokud a) není více než 10 % majetku fondu investováno do podílů jiných kapitálových investičních fondů; b) je tato společnost povolena podle právních předpisů, které ji podřizují dohledu, jenž podle názoru Úřadu pro dohled nad finančním trhem odpovídá dohledu podle komunitárního práva, a pokud existuje dostatečná záruka pro spolupráci mezi úřady; c) úroveň ochrany podílníků odpovídá úrovni ochrany podílníků kapitálových investičních fondů nebo investičních společností, které splňují ustanovení směrnice 85/611/EHS (fondy OKICP), a pokud zvláště předpisy pro oddělenou úschovu majetku fondu, čerpání úvěrů, poskytování úvěrů a krátkého prodeje cenných papírů a nástrojů peněžního trhu odpovídají požadavkům směrnice 85/611/EHS; d) je obchodní činnost předmětem pololetních a výročních zpráv, které umožňují posoudit majetek, závazky, výnosy a transakce ve sledovaném období. 3. Kapitálový investiční fond může rovněž nabývat podíly v kapitálových investičních fondech, které jsou bezprostředně nebo zprostředkovaně obhospodařovány touž kapitálovou investiční společností nebo společností, s níž je kapitálová investiční společnost spřízněna společným vedením nebo majoritním podílem nebo podstatnou přímou nebo nepřímou majetkovou účastí. 4. Podíly téhož kapitálového investičního fondu mohou být nabývány do výše maximálně 20 % majetku fondu. V. Derivátové finanční nástroje a) Kotované a nekotované derivátové finanční nástroje Pro kapitálový investiční fond mohou být použity odvozené finanční nástroje (deriváty) včetně rovnocenných nástroje zúčtovaných v hotovosti, které jsou úředně schváleny pro obchodování na burzách uvedených v příloze nebo obchodovány na organizovaných, uznaných, veřejně přístupných a řádně fungujících trzích uvedených v příloze, nebo odvozené finanční nástroje, které jsou úředně schváleny pro obchodování na burzách uvedených v příloze nebo obchodovány na organizovaných, uznaných, veřejně přístupných a řádně fungujících trzích uvedených v příloze (mimoburzovní deriváty), pokud 1. se u podkladových aktiv jedná o nástroje ve smyslu 20 nebo o finanční indexy, úrokové sazby, směnné kurzy nebo měny, do nichž může kapitálový investiční fond investovat podle investičních cílů uvedených ve svých stanovách, 19

20 b) Účel užití 2. je protistrana při obchodech s mimoburzovními deriváty bankou podléhající dohledu v kategorii schválené nařízením Úřadu pro dohled nad finančními službami, 3. mimoburzovní deriváty podléhají spolehlivému a prověřitelnému oceňování na základě denních hodnot a mohou být kdykoliv na popud kapitálové investiční společnosti prodány, vypořádány nebo vyrovnány za přiměřenou tržní hodnotu. Zahrnuty jsou rovněž nástroje, jejichž předmětem je převod úvěrového rizika výše uvedených aktiv. Derivátové finanční nástroje tvoří součást investiční strategie kapitálového investičního fondu a mohou být mimo jiné použity k zajišťovacím účelům. c) Rizikový management Kapitálová investiční společnost je povinna užívat rizikový management, který jí umožní kdykoliv monitorovat a měřit riziko spojené s investiční pozicí a jeho podíl na celkovém rizikovém profilu fondu. Kromě toho je povinna užívat postupy, které umožňují přesné a nezávislé ocenění příslušné hodnoty mimoburzovních derivátů. Kapitálová investiční společnost je po dohodě s depozitářem povinna sdělit Úřadu pro dohled nad finančními službami ve shodě s těmito postupy pro každý, jí obhospodařovaný kapitálový investiční fond druhy derivátů v majetku fondu, rizika spojená s příslušnými podkladovými aktivy a metody použité k měření rizik spojených s obchody s deriváty. Celkové riziko spojené s deriváty nesmí překročit celkovou čistou hodnotu majetku fondu. Při výpočtu rizika se zohledňuje tržní hodnota podkladových aktiv, riziko selhání kontrahenta, budoucí výkyvy trhu a vypořádací lhůta pozic. Kapitálový investiční fond může provádět investice do derivátů jako součást své investiční strategie v rámci specifických investičních limitů podle stanov fondu a zákona o investičních fondech platných pro underlying, pokud celkové riziko hlavních akciových pozic nepřekročí tyto specifické investiční limity. Riziko selhání kontrahenta u obchodů kapitálového investičního fondu s mimoburzovními deriváty nesmí překročit následující limity: % majetku fondu, pokud je protistrana bankou ve smyslu směrnice 2002/12/ES, 2. 5 % majetku fondu v ostatních případech. 20

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu

ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu upravující právní vztah mezi podílníky a společností ERSTE-SPARINVEST KAG (dále jen Investiční společnost") u podílových fondů spravovaných Investiční společností.

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

Smlouva pro derivátové transakce

Smlouva pro derivátové transakce Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 1 Podmínky 1. Úvod 1.1 One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony III. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více