PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň"

Transkript

1 PRODEJNÍ PROSPEKT kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success relative (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) Tento prodejní prospekt byl vydán v březnu 2007 ve shodě se stanovami fondu upravenými podle ustanovení Zákona o investičních fondech z roku 1993 ve znění novely z roku Odkazuje se na to, že výše uvedené stanovy fondu vstoupily v platnost dne 29. června Prospekt byl aktualizován v červnu Zájemcům o investování bude bezplatně poskytnut aktuální prodejní prospekt a Všeobecné stanovy fondu ve spojení se Zvláštními stanovami fondu. Tento prodejní prospekt je doplněn poslední aktuální výroční zprávou. Pokud byla poslední výroční zpráva vydána před více než osmi měsíci, bude zájemcům o investování poskytnuta rovněž pololetní zpráva. Kromě toho bude zájemcům o investování bezplatně nabídnut, resp. po uzavření smlouvy poskytnut zjednodušený prospekt v aktuálním znění.

2 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI pro distribuci neamerických fondů americkým zákazníkům Omezení prodeje Vydané podíly fondu smějí být veřejně nabízeny nebo prodávány pouze v zemích, v nichž je tato veřejná nabídka nebo tento veřejný prodej přípustný. Pokud kapitálová investiční společnost nebo jí pověřená třetí osoba nepodala oznámení u místního úřadu pro dohled, resp. nezískala povolení od místního úřadu pro dohled a pokud toto oznámení nebo povolení není k dispozici, nejedná se o nabídku k nabytí investičních podílů. Podíly byly a jsou registrovány podle zákona o cenných papírech z roku 1933 v jeho platném znění (dále jen zákon z roku 1933 ) nebo podle zákona o cenných papírech federálního státu nebo územně správního celku Spojených států amerických nebo jejich teritorií, držav nebo ostatních území, která podléhají jejich svrchovanosti, včetně Portorika (dále jen USA ). Podíly nesmějí být v USA veřejně nabízeny, prodávány nebo jinak převáděny. Podíly jsou nabízeny a prodávány na základě osvobození od registrační povinnosti ze zákona z roku 1933 podle výjimky S k tomuto zákonu. Kapitálová investiční společnost nebo fond nebyly a nejsou registrovány podle zákona o investičních společnostech z roku 1940 v jeho platném znění ani podle ostatních amerických federálních zákonů. Na základě toho nejsou podíly v USA ani na účet amerických státních příslušníků (ve smyslu definice pro účely amerických federálních zákonů o cenných papírech, zboží a daní včetně výjimky S k zákonu z roku 1933) (dále jen souhrnně američtí státní příslušníci ) veřejně nabízeny nebo prodávány. Pozdější převod podílů v USA, resp. na americké státní příslušníky je nepřípustný. Podíly nebyly americkým regulátorem obchodů s cennými papíry a burzovních obchodů (dále jen SEC ) nebo jiným orgánem dohledu v USA schváleny nebo odmítnuty ke schválení; kromě toho SEC ani jiný orgán dohledu v USA nerozhodoval o správnosti nebo přiměřenosti tohoto prodejního prospektu, resp. jeho přednostech a záporech. Komise pro termínové obchody tento dokument ani jiné prodejní podklady pro kapitálovou investiční společnost, resp. pro fond nezkoumala ani nepovolovala. Nikdo není oprávněn poskytovat vysvětlení nebo přísliby, které nejsou obsaženy v prodejním prospektu, resp. v podkladech, na něž se v prodejním prospektu odkazuje. Tyto podklady jsou k dispozici v sídle kapitálové investiční společnosti. Tento prospekt nesmí být v USA distribuován. Investoři, kteří jsou ve smyslu amerického nařízení č Národní asociace obchodníků s cennými papíry považovány za osoby podléhající určitým omezením, musí své investice do fondu kapitálové investiční společnosti neprodleně ohlásit. 2

3 ČLÁNEK I Údaje o kapitálové investiční společnosti 1. Firma a sídlo; právní forma; datum založení; sídlo centrály, pokud se neshoduje se sídlem společnosti; rejstříkové údaje a zápis v rejstříku; platný právní řád Kapitálová investiční společnost Kapitálovou investiční společností fondu Success relative, podílového fondu podle 20 zákona o investičních fondech, popsaného v tomto prodejním prospektu je společnost CPB Kapitalanlage GmbH se sídlem ve Vídni, Bankgasse 2 (PSČ: 1010). Společnost CPB Kapitalanlage GmbH byla založena dne Společnost CPB Kapitalanlage GmbH je kapitálovou investiční společností ve smyslu Spolkového zákona o kapitálových investičních fondech (Zákon o investičních fondech). Má právní formu společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) a je zapsána v obchodním rejstříku Vídeň vložka f. 2. Seznam všech kapitálových investičních fondů obhospodařovaných společností Veřejné fondy AAA Private Investments Sophia Alpha Advantage Thomas Muster Aktienfonds Deutschland Spezial AIF Option+ Alpha Strategies APM Alternative I APM Gold&Ressources Fund APM Global Balanced Fund Constantia Absolute Constantia Austrian Bond Constantia Duration Strategy Bond Constantia Emerging Yield Constantia Euro Bond Constantia Euro Liquid Constantia European Property Constantia Global Bond Constantia Global Equity Constantia Global Property Constantia Rückstellung Global Constantia Short-Term Strategy Constantia Special Bond Constantia Special Equity Constantia Terzett Forte Constantia Terzett Piano Constantia Total Return Bond Constantia Vorsorge Aktien Constantia Multi Invest 39 Constantia Multi Invest 5 Constantia Multi Invest 92 Convertinvest European Convertible & Bond Fund Dynamic Pearls Selection E+S Erfolgs-Invest Fair Invest Balanced FRS Dynamik FRS Substanz Global Alpha Plus HYPO Dynamic Bond HYPO Dynamic Equity INVESCO Emerging Markets Bond Fund II Leonor Fund Jupiter Absolute Return Fund Market Timing Portfolio (MTP) moneyfruits World Index Fonds Multi Invest FOCUS Portfolio Aktien Portfolio Geldmarkt Portfolio Rohstoff Portfolio VSOP SelectInvest Absolute Return European Special Bond Fund SFC Global Opportunities SFC Global Select SFC Global Equities Skandia-TOP-dynamisch Skandia-TOP-konservativ Skandia-TOP-offensiv Skandia-TOP-spekulativ Skandia-TOP-Trends Success absolute Success relative TURY China Equity TURY Energie/Rohstoffe Equity TURY Global Bond 3

4 TURY Global Equity Wealth Generation Fund World Select Ziel Netto Ziel Valet ZZ1 ZZ2 ZZ3 ZZ TREND Fondy velkých investorů AUPA Constantia Albatros Constantia B Privat Constantia Multi Invest 105 Constantia Multi Invest 20 Constantia Multi Invest 25 Constantia Multi Invest 26 Constantia Multi Invest 29 Constantia Multi Invest 44 Constantia Multi Invest 53 Constantia Multi Invest 6 Constantia Multi Invest 64 Constantia Multi Invest 65 Constantia Multi Invest 66 Constantia Multi Invest 8 Constantia Multi Invest 83 Constantia Multi Invest 9 Equity Billion Invest F&C Herkules HMZ & Friends INVESCO Mix M 2001 Multi-Selector-Hedgefonds NAPOCSKA Oppenheim ausgewogenes Portfolio Oppenheim dynamisches Portfolio Oppenheim konservatives Portfolio PRO FUTURO 1 Simpson SOP 2003 SOP 2006 SOP 3000 SOP5000 SOP Diversifiziertes Portfolio Sportiva Tender Global Tres Amigos Tres Amigos 2 Tres Columnae VDF 1 Zürich Megatrends Speciální fondy A 54 A 90 Apollo 11 BTV 3 C 20 Constantia FFÖ Constantia Med Absolute Return Constantia Multi Invest 100 (Sal. Oppenheim) Constantia Multi Invest 102 Constantia Multi Invest 108 Constantia Multi Invest 109 Constantia Multi Invest 110 Constantia Multi Invest 16 Constantia Multi Invest 28 Constantia Multi Invest 30 Constantia Multi Invest 32 Constantia Multi Invest 37 Constantia Multi Invest 56 Constantia Multi Invest 7 Constantia Multi Invest 70 Constantia Multi Invest 75 Constantia Multi Invest 78 Constantia Multi Invest 85 Constantia Multi Invest 91 Constantia Multi Invest 99 Constantia SPF-16 Europa-Rent FVS-Fonds Glastrust Globevest I Helios 100 Hill Trust K 29 LD Fonds M 2000 Medreal MERKUR Global Immo Merkur Vario Top R & S Global Fund SIRIUS 45 Zürich Index 100 4

5 3. a 4. Podrobné údaje o vedení společnosti, složení dozorčí rady a o základním kapitálu naleznete v tabulkovém přehledu na konci prodejního prospektu (příloha A). 5. Účetní období Účetní období se shoduje s kalendářním rokem. 6. Údaje o společnících Constantia Privatbank Aktiengesellschaft ve Vídni (100 %) 5

6 ČLÁNEK II Údaje o kapitálovém investičním fondu 1. Název fondu Kapitálový investiční fond nese název Success relative, podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech. 2. Datum založení fondu a údaje o době trvání fondu, pokud je omezena Fond Success relative byl založen dne 1. února 2001 na dobu neurčitou. 3. Informační místo Informační materiály uvedené v tomto prodejním prospektu, tj. zjednodušený prodejní prospekt, stanovy fondu, výroční zprávy a pololetní zprávy, je možné získat u kapitálové investiční společnosti. Společnost tyto materiály na vyžádání bezplatně zašle investorům. Kromě toho jsou tyto informační materiály k dostání u depozitáře a distributorů uvedených v příloze. 4. Údaje o daňových předpisech platných pro kapitálový investiční fond, pokud mají význam pro podílníky. Údaje o tom, zda jsou z příjmů a kapitálových výnosů, vyplacených kapitálovým investičním fondem podílníkům, vybírány srážkové daně. Daňový režim a) Soukromý majetek Konečné zdanění, bez povinnosti investora podávat daňové přiznání Z dividend kapitálového investičního fondu (průběžně) vyplácených podílníkům uhradí výplatní místo daň z kapitálových výnosů ve výši předepsané pro tyto výnosy, pokud tyto výplaty pocházejí z kapitálových výnosů podléhajících dani z kapitálových výnosů a pokud příjemce vyplácených dividend podléhá dani z kapitálových výnosů. Za týchž podmínek budou sraženy výplaty z růstových fondů jako daň z kapitálových výnosů odpovídajících vypláceným dividendám a obsažených v hodnotě podílu *). Soukromý investor není povinen podávat daňové přiznání. Uhrazením daně z kapitálových výnosů jsou splněny veškeré daňové povinnosti investora. Uhrazení daně z kapitálových výnosů zahrnuje veškeré náležitosti konečného zdanění týkající se daně z příjmu, dědické a darovací daně v případě nabytí cenných papírů z titulu úmrtí. Výjimky z konečného zdanění Konečné zdanění je vyloučeno: a) u dluhových cenných papírů obsažených v majetku fondu a osvobozených od daně z kapitálových výnosů II, pokud nebylo odevzdáno opční prohlášení. Tyto 6

7 výnosy podléhají povinnosti podat daňové přiznání; cenné papíry obsažené v hodnotě podílu a osvobozené od daně z kapitálového výnosu II kromě toho podléhají dědické dani při nabytí z titulu úmrtí. b) u cenných papírů obsažených v majetku fondu a nepodléhajících zdanění v Rakousku, pokud nejsou uplatňovány výhody z Dohody o zamezení dvojího zdanění. c) Tyto výnosy je třeba uvést v přiznání k dani z příjmů fyzických osob ve sloupci Kromě uvedených příjmů měl daňový poplatník příjmy, na něž se užije daňové právo jiného státu na základě Dohody o zamezení dvojího zdanění ; cenné papíry obsažené v hodnotě podílu kromě toho podléhají dědické dani při nabytí z titulu úmrtí. V daném případě je však možné započíst, resp. požadovat navrácení sražené daně z kapitálového výnosu podle 240 Spolkového nařízení o dávkách a odvodech. *) neplatí pro plně růstové fondy b) Obchodní majetek Úhrada daně z podílů v obchodním majetku fyzických osob Pro fyzické osoby, pobírající příjmy z kapitálového majetku nebo živnostenského podnikání (podnikatele fyzické osoby, spoluvlastníky veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti) je daň z příjmů z výnosů podléhajících dani z kapitálových výnosů vzhledem ke srážce daně z kapitálových výnosů (daně z kapitálových výnosů I a daně z kapitálových výnosů II) uhrazena. (Průběžné) výplaty dividend z přírůstku majetku u tuzemských fondů a z přírůstku majetku odpovídajícímu výplatě dividend u zahraničních podfondů se zdaňují podle příslušných daňových tarifů. Srážka daně z kapitálových výnosů II u podílů v obchodním majetku právnických osob Pokud nebylo podáno prohlášení o osvobození od daně podle 94 Zákona o dani z příjmů, musí výplatní místo srazit z vyplácených dividend rovněž daň z kapitálového výnosu z podílů v obchodním jmění, resp. použít vyplácené dividendy růstových fondů jako daň z kapitálových výnosů. Srážená daň z kapitálových výnosů odvedená finančnímu úřadu může být započtena s odvedenou daní z příjmů právnických osob. c) Společnosti s příjmy z kapitálového majetku Pokud společnosti (např. spolky) pobírají příjmy z kapitálového majetku, je daň z příjmů právnických osob z kapitálových výnosů podléhajících dani z kapitálových výnosů II uhrazena srážkou této daně. Soukromé nadace mající kapitálové výnosy podléhající dani z kapitálových výnosů II podléhají dílčímu zdanění ve výši 12,5 %. 7

8 d) Dědická daň Majetek bezplatně nabytý po nepodléhá dědické a darovací dani. Upozornění pro všechny plátce daně: Ve výročních zprávách jsou obsaženy podrobné údaje o daňovém ošetření výplat dividend, resp. výnosů odpovídajících výplatám dividend. 5. Rozhodný den účetní závěrky a údaj o frekvenci a formě výplaty dividend Účetní období fondu začíná 1. prosince a končí 30. listopadu příštího kalendářního roku. Výplata dividend, resp. výplata výnosů odpovídajících dividendám podle 13 věta 3 Zákona o investičních fondech *) probíhá od následujícího účetního období. *) např.: u růstových fondů (nikoli u plně růstových fondů) 6. Auditor podle 12 odst. 4 Zákona o investičních fondech KPMG Austria GmbH, auditorská a daňově poradenská společnost, Vídeň. 7. Podmínky, za nichž může být obhospodařování fondu vypovězeno; výpovědní lhůta Kapitálová investiční společnost může obhospodařování fondu ukončit se souhlasem Úřadu pro dohled nad finančním trhem a zveřejněním příslušného oznámení: a) výpovědí - při dodržení lhůty šesti měsíců, - s okamžitou platností, pokud majetek fondu klesne pod částku ,- ; b) následujícími kroky při dodržení tříměsíční oznamovací lhůty - převodem obhospodařování fondu na jinou kapitálovou investiční společnost, - sloučením s jiným kapitálovým investičním fondem nebo vkladem majetku fondu do majetku jiného kapitálového investičního fondu 8. Údaje o druhu a základní charakteristice podílů, zvláště pak - originálních listin nebo certifikátů o těchto listinách, jejich zápisu v rejstříku nebo na účet - charakteristice podílů: cenné papíry na jméno nebo na majitele, případně údaje o rozdělení podle nominálních hodnot a poměrných částech - právech podílníků, zejména v případě výpovědi Spoluvlastnictví aktiv fondu je rozděleno do shodných spoluvlastnických podílů. Počet spoluvlastnických podílů není omezen. Spoluvlastnické podíly jsou představovány podílovými listy (certifikáty) na jeden podíl s charakterem cenných papírů. 8

9 Podílové listy jsou zastoupeny hromadnými listinami ( 24 Zákona o ukládání cenných papírů, Spolková sbírka zákonů č. 424/1969 v platném znění) nebo listinnými cennými papíry. Hromadné listiny jsou opatřeny vlastnoručními podpisy dvou členů vedení kapitálové investiční společnosti. Každý nabyvatel podílového listu nabývá spoluvlastnictví veškerých aktiv ve výši spoluvlastnických podílů zapsaných v podílovém listě. Kapitálová investiční společnost může se souhlasem své dozorčí rady dělit spoluvlastnické podíly a podílníkům dodatečně vydávat podílové listy nebo vyměňovat staré podílové listy za nové, pokud se vzhledem k výši vypočtené hodnoty podílu domnívá, že dělení spoluvlastnických podílů je v zájmu spoluvlastníků. Podílové listy znějí na majitele. Práva podílníků zvláště při výpovědi obhospodařování fondu ze strany kapitálové investiční společnosti Právo podílníků na obhospodařování majetku fondu prostřednictvím kapitálové investiční společnosti a na zpětný odkup podílů za jejich hodnotu zůstává nedotčeno i po ukončení obhospodařování prostřednictvím kapitálové investiční společnosti. V případě sloučení fondů mají podílníci dodatečně nárok na výměnu podílů v souladu se směnným poměrem a na případnou výplatu vyrovnání špiček. Končí-li obhospodařování výpovědí, přebírá dočasné obhospodařování depozitář, který musí zahájit likvidaci fondu, pokud nepřevede během šesti měsíců jeho obhospodařování na jinou kapitálovou investiční společnost. S počátkem likvidace nastupuje na místo práva podílníků na obhospodařování právo na řádnou likvidaci a na místo práva na zpětný odkup podílů právo na výplatu výnosu z likvidace po ukončení likvidace. 9. Údaj o burzách nebo trzích, na nichž jsou podíly kotovány nebo obchodovány Vydávání a zpětný odkup podílů provádí depozitář. 10. Podmínky vydávání a distribuce podílů Vydávání podílů Počet vydávaných podílů a odpovídajících podílových listů není zásadně omezen. Podíly mohou být nabývány u zprostředkovatelů plateb a distributorů uvedených v příloze. Kapitálová investiční společnost si vyhrazuje právo vydávání podílů přechodně nebo zcela zastavit. Emisní přirážka Při stanovení emisní ceny se k hodnotě jednoho podílu připočítává emisní přirážka na pokrytí nákladů na vydání podílů. Emisní přirážka na pokrytí nákladů na vydání podílů činí maximálně 5,25 % hodnoty jednoho podílu. 9

10 Rozhodný den zúčtování Platná emisní cena, která se používá při zúčtování, je účetní hodnota plus emisní přirážka vypočtená depozitářem v bankovní den v Rakousku, který následuje 2 bankovní pracovní dny po příchodu příkazu depozitáři. Kupní cena je připsána dva bankovní pracovní dny po závěrečném dni. 11. Podmínky zpětného odkupu nebo výplaty podílů; podmínky, za nichž může být výplata zastavena Zpětný odkup podílů Podílníci mohou kdykoli požadovat zpětný odkup podílů proti předložení podílových listů nebo podáním příkazu ke zpětnému odkupu depozitáři. Kapitálová investiční společnost je povinna na účet fondu odkoupit podíly za platnou odkupní cenu, která odpovídá hodnotě podílu. Výplata odkupní ceny, její výpočet a zveřejnění mohou být při současném ohlášení Úřadu pro dohled nad finančním trhem a odpovídajícím zveřejnění podle 10 Stanov fondu dočasně zastaveny a vázány na prodej aktiv kapitálového investičního fondu a připsání výnosu z prodeje, pokud nastanou mimořádné okolnosti, za kterých je tento postup s ohledem na oprávněné zájmy podílníků nezbytný. K výpočtu ceny fondu se použijí poslední zveřejněné kurzy. Pokud poslední zveřejněný kurz vzhledem k politické a (nebo) ekonomické situaci zcela zjevně a nikoli pouze v ojedinělém případě neodpovídá skutečným hodnotám, může být výpočet ceny zastaven, jestliže kapitálový investiční fond investoval pět nebo více procent svého majetku do aktiv, která nevykazují tržní kurzy. K výpočtu ceny podílů jiných kapitálových investičních fondů nacházejících se v majetku fondu se použijí poslední zveřejněné kurzy podfondu. Rozhodný den zúčtování Platná odkupní cena, která se používá při zúčtování, je účetní hodnota vypočtená depozitářem v bankovní den v Rakousku, který následuje 2 bankovní pracovní dny po příchodu příkazu depozitáři. Odkupní cena je připsána dva bankovní pracovní dny po závěrečném dni. 12. Pravidla pro výpočet a použití výnosů; nárok podílníků na výnosy Výnosy dividendových podílových listů Výnosy přijaté během účetního období se vyplácejí podílníkům vlastnícím dividendové podílové listy po pokrytí nákladů, pokud se jedná o úroky a dividendy, zcela, pokud se jedná o zisky z prodeje aktiv fondu včetně přednostních práv, podle uvážení kapitálové investiční společnosti od následujícího obchodního roku 10

11 případně po odebrání kupónu na výplatu dividendy; zbývající část se převede na nový účet. Kapitálová investiční společnost je povinna provést výplatu ve výši částky vypočtené podle 13 Zákona o investičních fondech. Výnosy růstových podílových listů se srážkou daně z kapitálových výnosů (růstové fondy) Výnosy přijaté během účetního období se po pokrytí nákladů nevyplácejí. U růstových podílových listů se od vyplácí částka vypočtená podle 13 věta 3 Zákona o investičních fondech, která se použije na úhradu daně z kapitálových výnosů, připadající na výnos z podílového listu, odpovídající výplatě dividend. Výnosy u růstových podílových listů beze srážky daně z kapitálových výnosů (plně růstové fondy; tuzemské a zahraniční tranše) Nepoužije se. Výnosy růstových podílových listů se srážkou daně z kapitálových výnosů (plně růstové fondy; zahraniční tranše) Nepoužije se. 13. Investičních cíle fondu včetně finančních cílů (např. zvyšování kapitálu nebo výnosů), investiční politika (např. specializace na zeměpisné nebo ekonomické oblasti), případná omezení investiční politiky a oprávnění přijímat úvěry, které se využijí při obhospodařování kapitálového investičního fondu Investičním cílem fondu Success relative je dosažení vysokého růstu při co největším rozložení rizik a zajištění. Podle odhadu situace v hospodářství a na kapitálových trzích a perspektivách na burze fond za tímto účelem v rámci své investiční politiky nabývá a prodává aktiva přípustná podle zákona o investičních společnostech a stanovách fondu (cenné papíry, nástroje peněžního trhu, termínované vklady, podíly ve fondech a finanční nástroje). Investiční fond Success relative je řízen jako zastřešující fond a investuje do podílů v mezinárodních akciových fondech, přičemž jeho těžištěm jsou zejména akciové fondy specializované na investiční regiony USA (včetně Kanady a Mexika) nebo Evropa (včetně Velké Británie). Rovněž je možné vlastnit podíly ve standardních fondech Evropské unie, které investují do trhů rozvíjejících se zemí. U kapitálových investičních fondů je možné provádět rovněž přímé investice do akcií. Ty však hrají v rámci investičních zásad pouze podřadnou roli. Derivátové nástroje se používají hlavně k zajištění. Fond sleduje aktivní strategii řízení. 11

12 Upozornění na rizika Všeobecně Kurzy cenných papírů fondu mohou vůči pořizovací ceně stoupat nebo klesat. Prodává-li investor podíly v kapitálovém investičním fondu v době, kdy kurzy cenných papírů ve fondu oproti době nabytí podílů poklesly, dojde k tomu, že peněžní prostředky investované do tohoto fondu neobdrží zpět v plné výši. Zvláštní rizika a) Riziko, že celý trh investiční třídy se bude vyvíjet nepříznivě a že tato skutečnost nepříznivě ovlivní cenu a hodnotu investic (tržní riziko) Vývoj kurzu cenných papírů závisí především na vývoji kapitálových trhů, které jsou ovlivňovány všeobecnou situací světového hospodářství a rámcovými ekonomickými a politickými podmínkami v příslušných zemích. Zvláštní variantu tržního rizika představuje riziko úrokových změn. Jím se rozumí možnost, že se úroveň tržních úroků, která existovala v době vydání cenných papírů, změní. Změny tržních úroků vznikají mimo jiné v důsledku změny hospodářské situace a reakcí politiky příslušné národní banky Pokud tržní úroky oproti úrokům v době vydání stoupnou, pak zpravidla klesnou kurzy pevně úročených cenných papírů. Pokud naopak tržní úroky klesnou, stoupne kurz pevně úročených cenných papírů. Tento vývoj kurzů vede k tomu, že aktuální výnosy pevně úročených cenných papírů přibližně odpovídají aktuálním tržním úrokům. Toto kolísání kurzů má podle doby splatnosti pevně úročených cenných papírů velmi různou podobu. Pevně úročené cenné papíry s kratší dobou splatnosti podléhají menším kurzovním rizikům než pevně úročené cenné papíry s delší dobou splatnosti. Pevně úročené cenné papíry s kratší dobou splatnosti však zpravidla přinášejí i nižší výnosy než pevně úročené cenné papíry s delší dobou splatnosti. b) Riziko, že emitent nebo protistrana nedokáže dostát svým závazkům (úvěrové riziko) Vedle všeobecných tendencí kapitálových trhů působí na kurz cenného papíru také zvláštní vývojové tendence příslušných emitentů. Ani při nejpečlivějším výběru cenných papírů nelze například vyloučit, že se objeví ztráty v důsledku propadu majetku emitentů. c) Riziko, že transakce nebude provedena ve vypořádacím systému podle očekávání, protože protistrana nezaplatila nebo nedodala podle očekávání nebo dodala se zpožděním (prováděcí riziko) V této kategorii jsou shrnuta rizika, že vypořádání ve vypořádacím systému nebude provedeno podle očekávání, protože protistrana nezaplatila nebo nedodala podle očekávání nebo dodala se zpožděním. Riziko vypořádání spočívá v tom, že při vypořádání obchodu po provedeném plnění nebude poskytnuto odpovídající protiplnění. 12

13 Zejména u investic do nekotovaných cenných papírů existuje riziko, že vypořádání nebude vypořádacím systémem provedeno očekávaným způsobem kvůli zpožděné nebo nesjednané platbě nebo dodávce. d) Riziko, že pozice nemůže být včas zlikvidována za přiměřenou cenu (riziko likvidity) S ohledem na možnosti a rizika investice do akcií a dluhopisů nabývá kapitálová investiční společnost pro hedžové fondy zvláště cenné papíry, které jsou schváleny k obchodování na tuzemské nebo zahraniční burze nebo veřejném organizovaném trhu, který řádně funguje. Přesto může u jednotlivých cenných papírů v určitých fázích nebo v určitých burzovních segmentech vzniknout problém s jejich prodejem v požadovaném okamžiku. Kromě toho existuje nebezpečí, že cenné papíry, které se obchodují spíše v úzkém tržním segmentu, budou podléhat zvýšené cenové volatilitě. Kromě toho jsou nabývány cenné papíry z nových emisí, jejichž emisní podmínky obsahují povinnost požádat o úřední kotaci na burze nebo organizovaném trhu, pokud dojde ke schválení nejpozději do jednoho roku po jejich vydání. Fond může nabývat i aktiva, která jsou oficiálně kotována na burze nebo obchodována na jiném organizovaném trhu EHP nebo uvedeném v příloze. Cílové fondy, do nichž investuje zastřešující hedžový fond, mohou být z hlediska zpětného odkupu svých podílů nebo frekvence ocenění omezeny. Z tohoto důvodu je s nabývání podílů těchto cílových fondů spojeno riziko, že tyto podíly nebudou včas odkoupeny nebo vypořádány. e) Riziko, že hodnota investic bude ovlivněna změnami směnného kurzu (riziko směnných kurzů nebo měnové riziko) Další variantu tržního rizika představuje měnové riziko. Pokud není uvedeno jinak, mohou být aktiva kapitálového investičního fondu investována do jiných měn než je měna příslušného fondu. Výnosy a zpětné platby z těchto investic obdrží fond v měně, v níž investoval. Hodnota této měny může vůči měně fondu klesnout. Proto existuje měnové riziko, které negativně ovlivní hodnotu podílů, jestliže kapitálový investiční fond investuje v jiné měně než měně fondu. f) Riziko ztráty aktiv uložených na účtu cenných papírů, způsobené platební neschopností, úmyslem nebo podvodem uschovatele nebo druhotného uschovatele (riziko úschovy) S úschovou aktiv kapitálového investičního fondu je spojeno riziko ztráty, které může být způsobeno platební neschopností, porušením povinnosti svědomité a náležité péče nebo neoprávněným chováním schovatele nebo sekundárního schovatele. Zvláště nasazení prvního makléře jako schovatele nemusí za určitých okolností zaručovat tutéž bezpečnost jako banka použitá jako schovatel. 13

14 g) Rizika, která jsou způsobena soustředěním na určité investice nebo trhy (riziko koncentrace) Další rizika mohou vzniknout tím, že se investice soustřeďují na určitá aktiva nebo určité trhy. Pak se fond stává velmi silně závislým na vývoji těchto aktiv nebo trhů. h) Riziko výnosovosti a informace o tom, zda existují záruky třetích osob nebo zda jsou tyto záruky omezeny (riziko výnosovosti) Aktiva nabytá pro kapitálový investiční fond mohou mít jinou výnosovost, než jaká byla očekávána v okamžiku jejich nabytí. Proto není možné přislíbit kladnou výnosovost kromě případů, kdy za ni ručí třetí strana. i) Informace o výkonnosti případných poskytovatelů záruky Kapitálový investiční fond nemá poskytovatele záruky. j) Riziko nepružnosti podmíněné jak produktem samotným, tak i omezeními při převodu do jiného kapitálového investičního fondu (riziko nepružnosti) Riziko nepružnosti může být způsobeno jak samotným produktem, tak i omezeními při přechodu k jiným kapitálovým investičním společnostem. U organizací kolektivního investování podle 20a odst. 1 bodu 3 zákona o investičních fondech není za určitých okolností možné provádět denně oceňování a zpětný odkup podílů v těchto nástrojích. Vydávání a zpětný odkup podílů kapitálového investičního fondu může kromě toho podléhat omezením. k) Riziko inflace Výnos investice může být negativně ovlivněn vývojem inflace. Investované finanční prostředky mohou v důsledku inflace podléhat ztrátě kupní síly a dále může mít vývoj inflace přímý (negativní) vliv na vývoj kurzu aktiv. l) Riziko týkající se kapitálu kapitálového investičního fondu (kapitálové riziko) Riziko týkající se kapitálu kapitálového investičního fondu je podmíněno především tím, že dochází k levnějšímu prodeji než nákupu aktiv. To zahrnuje i riziko pohlcení při zpětném odkupu a nadměrných výplatách dividend z investovaných výnosů. m) Riziko změny rámcových podmínek, především daňových předpisů Hodnota aktiv kapitálového investičního fondu může být negativně ovlivněna nejistotou v zemích, v nichž je investováno, např. mezinárodním politickým vývojem, změnami vládní politiky, zdaněním, omezeními zahraničních investic, měnovou fluktuací a jiným vývojem právních předpisů nebo omezujících ustanovení. Kromě toho je možné obchodovat na burzách, které nejsou tak přísně regulovány jako burzy v USA nebo zemích EU. 14

15 n) Riziko, že oceňovací kurzy určitých cenných papírů se budou vzhledem k tvorbě kurzů na nelikvidních trzích odlišovat od skutečných prodejních cen (riziko ocenění) Zvláště v obdobích, kdy vzhledem k finančním krizím a všeobecné ztrátě důvěry dochází k nedostatku likvidity účastníků trhu, může být tvorba kurzů určitých cenných papírů a ostatních finančních nástrojů na kapitálových trzích omezena a ocenění ve fondu ztíženo. Pokud v týchž obdobích budou zároveň zákazníci požadovat zpětné odkupy podílů ve větším množství, může být management fondu vzhledem k zachování celkové likvidity fondu nucen, provádět prodejní obchody s cennými papíry za kurzy, které se odchylují od skutečných oceňovacích kurzů. Čerpání úvěrů Krátkodobé úvěry mohou být čerpány až do výše 10 % majetku fondu. Vzhledem k financování nákupů cenných papírů na úvěr se zvyšuje riziko pro majetek fondu. Delegování činností Kapitálová investiční společnost upozorňuje na to, že některé úkoly delegovala na společnost, která je s ní v úzkém vztahu a kterou lze tedy označit jako spřízněnou společnost ve smyslu 2 bodu 28 zákona o bankovnictví. Provádění transakcí Kapitálová investiční společnost upozorňuje na to, že transakce pro kapitálový investiční fond provádí prostřednictvím společnosti, která je s ní v úzkém vztahu a kterou lze tedy označit jako spřízněnou společnost ve smyslu 2 bodu 28 zákona o bankovnictví. 14. Riziko u derivátových finančních nástrojů ve smyslu 21 Zákona o investičních fondech Kapitálová investiční společnost může v rámci řádného obhospodařování kapitálového investičního fondu za určitých podmínek a omezení nabývat derivátové finanční nástroje podle 21 zákona o investičních fondech, pokud jsou tyto obchody výslovně uvedeny ve stanovách fondu. Upozorňujeme na to, že derivátové produkty mohou být spojeny s následujícími riziky: a) Získaná časově omezená práva mohou propadnout nebo utrpět snížení hodnoty. b) Riziko ztráty může být neurčitelné a překračovat eventuálně poskytnuté záruky. c) Obchody, jimiž mají být rizika vyloučena nebo omezena, mohou být prováděny pouze za ztrátové tržní ceny nebo nemohou být prováděny vůbec. 15

16 d) Riziko ztráty se může zvýšit, pokud je závazek vyplývající z těchto obchodů nebo z nich nárokované protiplnění denominováno v cizí měně. U obchodů s mimoburzovními deriváty mohou vzniknout následující další rizika: a) Problémy při prodeji finančních nástrojů nabytých na mimoburzovních trzích třetím osobám, protože zde není organizovaný trh; vyrovnání uzavřených závazků může být vzhledem k individuálním dohodám obtížné nebo spojené s výrazně vyššími náklady (riziko likvidity). b) Hospodářský úspěch mimoburzovních obchodů může být ohrožen výpadkem kontrahenta (riziko kontrahenta). 15. Techniky a nástroje investiční politiky I. Termínované vklady nebo vypověditelné vklady Finanční prostředky na bankovních účtech ve formě termínovaných nebo vypověditelných vkladů s dobou splatnosti nejvýše 12 měsíců mohou být nabývány za těchto podmínek: 1. U jedné banky mohou být uloženy termínované nebo vypověditelné vklady s dobou splatnosti nejvýše 12 měsíců až do výše 20 % majetku fondu, pokud má banka - své sídlo v některém členském státě, nebo - se nachází ve třetím státě a podléhá ustanovením o dozoru, která podle názoru Úřadu pro dohled nad finančním trhem odpovídají dohledu podle komunitárního práva. 2. Nehledě na veškeré jednotlivé limity může kapitálový investiční fond u téže banky investovat maximálně 20 % majetku fondu v kombinaci cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných touto bankou a (nebo) vkladů u této banky a (nebo) mimoburzovních derivátů nabytých touto bankou. Minimální vklad ani výše finančních prostředků na bankovním účtu nejsou stanoveny. II. Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu jsou nástroje, které jsou obvykle obchodovány na peněžním trhu, jsou likvidní, jejich hodnota může být kdykoliv stanovena a splňují podmínky podle 1a odst. 5 až 7 zákona o investičních fondech. Do majetku fondu mohou být nabývány nástroje peněžního trhu, které 1. které jsou úředně schváleny pro obchodování na tuzemských a zahraničních burzách uvedených v příloze nebo obchodovány na organizovaných, uznaných, veřejně přístupných a řádně fungujících trzích uvedených v příloze, 16

17 2. jsou obvykle obchodovány na peněžním trhu, jsou likvidní a jejichž hodnota může být kdykoliv určena a které mohou být nabyty, i když nejsou obchodovány na regulovaných trzích, pokud jejich emise nebo emitent již podléhají předpisům o ochraně investorů a investic, jestliže jsou vydány nebo zaručeny a) jiným tuzemským územním celkem nebo místní vládou nebo místním územním celkem členského státu Evropské unie, centrální bankou členského státu Evropské unie nebo smluvního státu Dohody o evropském hospodářském prostoru, Evropskou centrální bankou nebo Evropskou investiční bankou, Evropskou unií nebo státem, který je členem Organizace pro hospodářský rozvoj a spolupráci, b) společností, jejíž cenné papíry jsou úředně obchodovány na tuzemské nebo zahraniční burze nebo organizovaném trhu, c) finanční institucí se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném smluvním státě Dohody o evropském hospodářském prostoru nebo finanční institucí se sídlem ve třetím státě, jejíž ustanovení o dohledu podle Spolkového úřadu pro dohled nad finančními službami odpovídají ustanovením komunitárního práva, d) jinou společností, která patří do kategorie, která byla schválena orgánem dohledu, pokud pro investice do těchto nástrojů platí ochrana investorů odpovídají ochraně uvedené v bodech a) až c) a pokud je emitentem společnost, jejíž vlastní kapitál činí minimálně deset miliónů eur a která sestavuje výroční zprávu podle ustanovení Čtvrté směrnice 78/660/EHS, nebo podnik, který odpovídá v rámci koncernu zahrnujícího jednu nebo více společností kotovaných na burze za její financování, nebo jiný právní subjekt, jehož podnikatelská činnost je zaměřena na umisťování závazků prostřednictvím cenných papírů na trhu, pokud tento právní subjekt disponuje úvěrovými linkami peněžního ústavu k zajištění likvidity; úvěrová linka musí být zajištěna bankou, která sama splňuje kritéria stanovená v bodě 2 písm. c). Nástroje peněžního trhu, které neodpovídají těmto požadavkům nebo nejsou obchodovány na regulovaném trhu, smějí být nabývány pouze do výše 10 % majetku fondu. III. Cenné papíry Cenné papíry jsou a) akcie a jiné srovnatelné cenné papíry, b) dluhopisy a ostatní listinné dluhové tituly, c) všechny ostatní na trhu obchodovatelné finanční nástroje (např. odběrová práva), které opravňují k nabytí finančních nástrojů ve smyslu zákona o 17

18 investičních fondech prostřednictvím úpisu nebo výměny s výjimkou technik a nástrojů uvedených v 21 zákona o investičních fondech. Pro kvalifikaci jako cenné papíry musejí být splněna kritéria 1a odst. 3 zákona o investičních fondech. Za cenné papíry ve smyslu 1a odst. 4 zákona o investičních fondech jsou dále považovány 1. podíly v uzavřených fondech ve formě investiční společnosti nebo investičního fondu, 2. podíly v uzavřených fondech ve smluvní formě, 3. finanční nástroje podle 1a odst. 4 bodu 3 zákona o investičních fondech. Kapitálová investiční společnost nabývá cenné papíry, které jsou úředně schváleny pro obchodování na tuzemských a zahraničních burzách uvedených v příloze nebo obchodovány na organizovaných, uznaných, veřejně přístupných a řádně fungujících trzích uvedených v příloze. Kromě toho jsou nabývány cenné papíry z nových emisí, jejichž emisní podmínky obsahují povinnost požádat o úřední kotaci na burze nebo organizovaném trhu, pokud dojde ke schválení nejpozději do jednoho roku po jejich vydání. Nekotované cenné papíry a ostatní práva inkorporovaná v listinách Celkem 10 % majetku fondu může být investováno do cenných papírů, které nejsou úředně schváleny pro obchodování na tuzemských a zahraničních burzách uvedených v příloze nebo obchodovány na organizovaných, uznaných, veřejně přístupných a řádně fungujících trzích uvedených v příloze. IV. Podíly v kapitálových investičních fondech podle 20 odst. 3 bodu 8b a 8c zákona o investičních fondech 1. Kapitálový investiční fond může nabývat podíly v kapitálových investičních fondech (= kapitálové investiční fondy a investiční společnosti otevřeného typu), které splňují ustanovení směrnice 85/611/EHS (OKICP), pokud tyto fondy neinvestují více než 10 % majetku do podílů jiných kapitálových investičních fondů. 2. Podíly v kapitálových investičních fondech, které nesplňují ustanovení směrnice 85/611/EHS a - jejichž výhradním účelem je investovat finanční prostředky zákazníků na společný účet podle zásady rozložení rizika do cenných papírů a jiných likvidních finančních prostředků a - jejichž podíly jsou na žádost podílníků bezprostředně či zprostředkovaně odkoupeny k tíži majetku kapitálového investičního fondu nebo vyplaceny, 18

19 mohou být nabývány do celkové výše 30 % majetku fondu, pokud a) není více než 10 % majetku fondu investováno do podílů jiných kapitálových investičních fondů; b) je tato společnost povolena podle právních předpisů, které ji podřizují dohledu, jenž podle názoru Úřadu pro dohled nad finančním trhem odpovídá dohledu podle komunitárního práva, a pokud existuje dostatečná záruka pro spolupráci mezi úřady; c) úroveň ochrany podílníků odpovídá úrovni ochrany podílníků kapitálových investičních fondů nebo investičních společností, které splňují ustanovení směrnice 85/611/EHS (fondy OKICP), a pokud zvláště předpisy pro oddělenou úschovu majetku fondu, čerpání úvěrů, poskytování úvěrů a krátkého prodeje cenných papírů a nástrojů peněžního trhu odpovídají požadavkům směrnice 85/611/EHS; d) je obchodní činnost předmětem pololetních a výročních zpráv, které umožňují posoudit majetek, závazky, výnosy a transakce ve sledovaném období. 3. Kapitálový investiční fond může rovněž nabývat podíly v kapitálových investičních fondech, které jsou bezprostředně nebo zprostředkovaně obhospodařovány touž kapitálovou investiční společností nebo společností, s níž je kapitálová investiční společnost spřízněna společným vedením nebo majoritním podílem nebo podstatnou přímou nebo nepřímou majetkovou účastí. 4. Podíly téhož kapitálového investičního fondu mohou být nabývány do výše maximálně 20 % majetku fondu. V. Derivátové finanční nástroje a) Kotované a nekotované derivátové finanční nástroje Pro kapitálový investiční fond mohou být použity odvozené finanční nástroje (deriváty) včetně rovnocenných nástroje zúčtovaných v hotovosti, které jsou úředně schváleny pro obchodování na burzách uvedených v příloze nebo obchodovány na organizovaných, uznaných, veřejně přístupných a řádně fungujících trzích uvedených v příloze, nebo odvozené finanční nástroje, které jsou úředně schváleny pro obchodování na burzách uvedených v příloze nebo obchodovány na organizovaných, uznaných, veřejně přístupných a řádně fungujících trzích uvedených v příloze (mimoburzovní deriváty), pokud 1. se u podkladových aktiv jedná o nástroje ve smyslu 20 nebo o finanční indexy, úrokové sazby, směnné kurzy nebo měny, do nichž může kapitálový investiční fond investovat podle investičních cílů uvedených ve svých stanovách, 19

20 b) Účel užití 2. je protistrana při obchodech s mimoburzovními deriváty bankou podléhající dohledu v kategorii schválené nařízením Úřadu pro dohled nad finančními službami, 3. mimoburzovní deriváty podléhají spolehlivému a prověřitelnému oceňování na základě denních hodnot a mohou být kdykoliv na popud kapitálové investiční společnosti prodány, vypořádány nebo vyrovnány za přiměřenou tržní hodnotu. Zahrnuty jsou rovněž nástroje, jejichž předmětem je převod úvěrového rizika výše uvedených aktiv. Derivátové finanční nástroje tvoří součást investiční strategie kapitálového investičního fondu a mohou být mimo jiné použity k zajišťovacím účelům. c) Rizikový management Kapitálová investiční společnost je povinna užívat rizikový management, který jí umožní kdykoliv monitorovat a měřit riziko spojené s investiční pozicí a jeho podíl na celkovém rizikovém profilu fondu. Kromě toho je povinna užívat postupy, které umožňují přesné a nezávislé ocenění příslušné hodnoty mimoburzovních derivátů. Kapitálová investiční společnost je po dohodě s depozitářem povinna sdělit Úřadu pro dohled nad finančními službami ve shodě s těmito postupy pro každý, jí obhospodařovaný kapitálový investiční fond druhy derivátů v majetku fondu, rizika spojená s příslušnými podkladovými aktivy a metody použité k měření rizik spojených s obchody s deriváty. Celkové riziko spojené s deriváty nesmí překročit celkovou čistou hodnotu majetku fondu. Při výpočtu rizika se zohledňuje tržní hodnota podkladových aktiv, riziko selhání kontrahenta, budoucí výkyvy trhu a vypořádací lhůta pozic. Kapitálový investiční fond může provádět investice do derivátů jako součást své investiční strategie v rámci specifických investičních limitů podle stanov fondu a zákona o investičních fondech platných pro underlying, pokud celkové riziko hlavních akciových pozic nepřekročí tyto specifické investiční limity. Riziko selhání kontrahenta u obchodů kapitálového investičního fondu s mimoburzovními deriváty nesmí překročit následující limity: % majetku fondu, pokud je protistrana bankou ve smyslu směrnice 2002/12/ES, 2. 5 % majetku fondu v ostatních případech. 20

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) PRODEJNÍ PROSPEKT CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) Tento prodejní prospekt byl vydán v březnu 2007 ve shodě se stanovami

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

PROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds

PROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds PROSPEKT fondu Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň,

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring Vídeň

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring Vídeň PRODEJNÍ PROSPEKT kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2 1010 Vídeň C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic fond podle 20 zákona o investičních

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Zjednodušený prospekt ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Zjednodušený prospekt ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Zjednodušený prospekt fondu. Raiffeisen-Euro-Rent (R) investičního fondu (SKIPCP) podle 2 rak. zákona o investičních fondech

Zjednodušený prospekt fondu. Raiffeisen-Euro-Rent (R) investičního fondu (SKIPCP) podle 2 rak. zákona o investičních fondech Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Euro-Rent (R) investičního fondu (SKIPCP) podle 2 rak. zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 20

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 20 Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 20 Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona o investičních

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG),

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG), Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG), schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona

Více

Pololetní zpráva 2009/2010

Pololetní zpráva 2009/2010 Pololetní zpráva 2009/2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen Český fond konzervativních investic podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů

Více

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR Základy zdanění Následující údaje se vztahují výhradně na investory podléhající v Rakousku neomezeně dani (investoři se sídlem, bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku). Ostatní investoři musí dodržovat

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT0000634704 (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG Údaje o fondu k 28. 02. 2014 Investiční společnost C-QUADRAT Portfolio manažer ARTS Asset

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Ethik-Aktien (R) podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen Český balancovaný fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA FIDUCIA Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011, v platném znění

Zjednodušený prospekt. ESPA FIDUCIA Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011, v platném znění Překlad z německého jazyka Zjednodušený prospekt ESPA FIDUCIA Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011, v platném znění Fond byl schválen Úřadem pro

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

PROSPEKT. Raiffeisen-Dollar-Rent Fonds

PROSPEKT. Raiffeisen-Dollar-Rent Fonds PROSPEKT fondu Raiffeisen-Dollar-Rent Fonds kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 330 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona o kolektivním investování (tisk 523) Po úvodním

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na.

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na. III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Oznámení podílníkům Podfondů:

Oznámení podílníkům Podfondů: Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer

Více

/14, 1, PSČ , IČ: V

/14, 1, PSČ , IČ: V Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční

Více

PROSPEKT. fondu. Raiffeisen Český fond konzervativních investic. kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech

PROSPEKT. fondu. Raiffeisen Český fond konzervativních investic. kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech PROSPEKT fondu Raiffeisen Český fond konzervativních investic kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Více

PROSPEKT. Raiffeisen-Euro-Rent

PROSPEKT. Raiffeisen-Euro-Rent PROSPEKT fondu Raiffeisen-Euro-Rent investičního fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3 Tento

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

P R O S P E K T. kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech. C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2 1010 Wien

P R O S P E K T. kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech. C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2 1010 Wien P R O S P E K T kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2 1010 Wien C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic podílový fond podle

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Strana 1864 Sbírka zákonů č. 143 / 2009 143 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Česká národní banka stanoví podle 199 odst.

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

PROSPEKT. Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien

PROSPEKT. Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien PROSPEKT fondu Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien investičního fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4054 Sbírka zákonů č. 371 / 2017 371 ZÁKON ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

PROSPEKT. Raiffeisen-Eurasien-Aktien

PROSPEKT. Raiffeisen-Eurasien-Aktien PROSPEKT fondu Raiffeisen-Eurasien-Aktien investičního fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

PROSPEKT. Raiffeisen EmergingASEAN-Aktien

PROSPEKT. Raiffeisen EmergingASEAN-Aktien Překlad z německého jazyka PROSPEKT fondu Raiffeisen EmergingASEAN-Aktien kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft

Více

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k obchodu s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je v případě podání pokynu nebo

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Investiční služby investiční nástroje

Investiční služby investiční nástroje Investiční služby investiční nástroje Podnikání na kapitálovém trhu Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká Hlavní body přednášky Investiční nástroje Subjekty investování Investiční služby Dle Zákona č. 256/2004

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Pioneer Funds Austria - America Stock

Pioneer Funds Austria - America Stock PRODEJNÍ PROSPEKT Pioneer Investments Austria GmbH Lassallestraße 1 A-1020 Vídeň Pioneer Funds Austria - America Stock podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech (ZIF) Tento prodejní prospekt

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Překlad z německého jazyka Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 33 Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011, v platném znění Fond byl schválen

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD ISIN LU0254364663 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2013 Lucembursko Základní údaje Manažer fondu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A - 1010 WIEN

P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A - 1010 WIEN Překlad z německého jazyka P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A - 1010 WIEN Prospekt byl vypracován podle statutů

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad.

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. UcFI 6. přednáška Účtování provozu banky Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. a) dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný -

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2017,

VYHLÁŠKA. ze dne 2017, I I. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Pololetní zpráva za období 2010

Pololetní zpráva za období 2010 Pololetní zpráva za období 2010 Obsah Obecné údaje o fondu...... 3 Základní údaje o fondu... 3 Důležité právní upozornění... 4 Údaje o fondu v eurech... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o investiční

Více

Informace určené Zveřejněním pro poskytování investiční služby podle 6 odst.1 písm. a) a b) Zákona o cenných papírech Investiční limity

Informace určené Zveřejněním pro poskytování investiční služby podle 6 odst.1 písm. a) a b) Zákona o cenných papírech Investiční limity Informace určené Zveřejněním pro poskytování investiční služby podle 6 odst.1 písm. a) a b) Zákona o cenných papírech Investiční limity Minimální částka první investice - 6 000 CZK Minimální částka následné

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více