DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ"

Transkript

1 Přepis debaty ČSSD k důchodové reformě DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ ze dne 11. prosince 2010 Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte, abych vás přivítal na dnešní panelové diskusi, kterou pořádá ČSSD. Je s mottem: Důchodová reforma, výzva i nebezpečí. Myslím, že to je docela výstižné, nosné téma. Zároveň bych samozřejmě rád přivítal naše panelisty. Jsou to všechno zkušení lidé z této oblasti, i když pravda je, že naše předsedkyně mi vytkla, že jsme tu jen samí muži. Možná, že do příště se polepšíme a dáme samozřejmě prostor i ženám, které se zabývají důchodovou problematikou. Dovolil bych si představil jednotlivé panelisty, tak jak budou vystupovat: Vladimír Špidla, bývalý eurokomisař, pak tady máme mezi námi Martina Potůčka, který bude dalším diskutujícím, za ním by měl následovat Vít Samek, a pak - není uveden v pozvánce, ale přesto jsme ho na základě našeho jednání doplnili, pana Zdeňka Pernese, který prezentuje naše seniorské organizace. A úplně na závěr bychom dali slovo našemu ekonomovi, který si to nakonec zaplatí, Janu Mládkovi. Já si dovolím to celé moderovat, protože myslím si, že tady máme dnes spoustu odborníků. Je právě taková doba, kdy jednotlivé strany, vláda, předkládají určité představy o důchodové reformě. Nakonec vidíte naše základní priority, které máme dlouhodobě, které určitým způsobem moderujeme nebo upravujeme podle toho, jak se vyvíjí čas. Protože důchodová reforma není něco ad hoc, dneska a teď, ale důchodová reforma tady běží v zásadě už celá desetiletí.. Největší změna byla asi v r. 1996, kdy vstoupil nový zákon o důchodovém pojištění. A od té doby každá vláda, která tady byla, a byla to i naše vláda sociálně demokratická, tak dělala změny toho systému. Ty změny postupně probíhají. Ať už jsou to parametry věku, ať už jsou to parametry náhradového poměru, výše pojistného a další. Určitě ta doba není jednoduchá. Určitě jsou různé představy. A my bychom chtěli prezentovat jak náš pohled na tu změnu, která je krátkodobá, je víceméně ad hoc, na základě zjištění Ústavního soudu, k čemuž vláda začíná zaujímat nějaká stanoviska. Nebo spíše v tuto chvíli ministerstvo práce. A stejně tak ale i na ty dlouhodobé. Docela mě zaujalo, když jsem včera nebo předevčírem četl na internetu, že vláda počítá s 30 mld. z výnosů ČEZ do důchodového systému. Když jsme to říkali před volbami, hovořili jsme pouze o 6 mld., tak to bylo téměř něco jako rouhání. Dnes je to vlastně v násobku, připadá to, že to teda je správně. Je to zajímavé, jak se některé věci před volbami a po volbách začínají měnit, najednou ti, kteří je zatracovali, tak je začínají využívat. Ale nechci dlouho hovořit, myslím, že na úvod by to asi zřejmě stačilo, protože máme tady odborníky, kteří se tímto problémem zabývají dlouhodobě. Jak už jsem říkal, chtěl bych poprosit naše panelisty, kdybychom mohli dodržet alespoň časový limit 10 minut na každou vystoupení maximálně, tak abychom dali prostor potom k diskusi, která by určitě měla být ve stejném časovém rozsahu, jako bude celkový součet vystoupení v rámci panelu. Takže, Vladimíre, máš slovo. V. Špidla

2 Dobře, když přijmu logiku, kterou jsi naznačil, tak možná by stálo za to, abych mluvil hodinu a půl, protože pak dám slovo hodinu a půl auditoriu, aby se mohlo ptát. Ale budu se držet zpátky. Myslím si, že kolem důchodové reformy je celá řada debat, mýtů a špatně pochopených situací, mnohdy taky lží a předstírání a falešných motivů. To, co bych chtěl zdůraznit jako první věc, je, že důchodová reforma vlastně může být jen součástí celkové reakce naší společnosti na dlouhověkou společnost. To není stárnoucí společnost, tou součástí té dlouhověkosti je také demografické stárnutí, ale je to dlouhověká společnost. To znamená, že vrchol aktivity, společenské, ekonomické, apod., se z hlediska životního běhu přesouvá do vyšších ročníků, ke starším lidem. To je podstatná a důležitá věc. Zadruhé bych chtěl zdůraznit, že nelze si myslet, že důchodovou reformu vyřeším nějakým trikem uvnitř důchodového systému. To prostě není možné. Důchodovou reformu nebo respektive sociální zabezpečení lidí, kteří přestali být ekonomicky aktivní, lze docílit jedině tehdy, reaguje-li se ve všech segmentech společnosti a ve všech oblastech, kde se reagovat dá. Čili je to holistická záležitost. Žádný trik, žádná reorganizace nemůže ničemu přispět. Dál, protože jsem historik, tak mi dovolte velmi stručně dějiny důchodových systémů. Prostě ty systémy původně vznikly jako kapitálové systémy, a vznikly v podstatě na způsob podnikového důchodového zabezpečení. To znamená, že různí tovaryši si dělali pokladny a tam holt si střádali peníze, kdyby k něčemu došlo. Hyperinflace v Německu ukázala, že tyto systémy jsou velmi zranitelné. A že v okamžiku, kdy se sesypou, tak pak už není žádná cesta zpět pro ty, kteří zestárli. To byl důvod, proč se potom radikálním způsobem rozšířily systémy PSSG(?), jejichž základní výhodou je, že jsou odolné proti podobným jevům. Proč? Protože když proběhne hyperinflace, tak samozřejmě důchodci jsou na tom stejně blbě jako všichni ostatní. Ale když se potom ta situace překoná, tak se důchodci zvedají stejně jako ostatní. Zatímco když jejich život ve stáří má být založen na kapitálových úsporách, které se vypařily, tak oni v těch 70 letech nedostanou ještě jeden život, aby to nějak dohonili. To znamená, že potom zůstanou na dně, a jakkoli se ta situace zlepšila, tak celá ta skupina důchodců je zasažená a už se nemůže dostat zpátky. Další fakt, který bych chtěl konstatovat a který je velmi prostý, nemůžeme vyřešit problém, aniž zvýšíme příjmy důchodového systému. To je prostě zřejmé a jiná možnost není. V současné době dáváme 8,5 % HDP na důchody. Srovnatelné Polsko, méně ekonomicky výkonné, dává 12,4. Aniž se sype, aniž máme pocit, že se rozpadá. Čili my se musíme smířit s tím, že nějakým způsobem v průběhu následujících 30 let dodáme do důchodového systému 3 4 % HDP. Je jedno, jakým způsobem, a pravděpodobně nebude možné zvyšovat zatížení práce. Ale to už je jiná věc, to je složitá debata pro politické a ekonomické rozhodování, ale důsledek musí být, že nějakým způsobem je třeba posílit tento zdroj. Další věc, kterou bych chtěl zdůraznit, neexistuje možnost, že by populační vývoj změnil celkovou rovnováhu ve vztahu k následujícím dvěma generacím. Proč? Tzv. míra, která je nutná k uchování populace, je 2,1 živě narozeného dítěte na 1 ženu. V ČR už je poměrně dlouho tak 1,3 1,4, tak v zásadě se dá říct, že v následující generaci je polovina matek. Čili když budou mít 2,1 dítěte, což je vysoce nepravděpodobné, že by k tomu vůbec mohlo dojít, tak se stejně ta populace stabilizuje na polovině toho, co byly v předchozích generacích.

3 Čili je nemožné si myslet, že propopulačními opatřeními tu situaci radikálně změníme, i když je podstatné propopulační opatření dělat. To je jiná záležitost. Protože obecně mít mladé lidi a obnovit život je správná věc, ale to je jiná záležitost. Ale nemůžeme si od toho slibovat, že tím vyřešíme otázky důchodového systému v perspektivě dvou generací. Další věc, kterou bych chtěl zdůraznit v té debatě o kapitálových nebo průběžných systémech, tak se dá říct, že naprostá většina evropských států má jako základ průběžný systém. A tento průběžný systém zůstane základem v následujících jedné až dvou generacích. Je pravda, že v některých státech narůstá podíl kapitálových systémů, ale vždy v evropském kontextu zůstane doplňkový a okrajový. Jsou výjimky je to Nizozemí, kde v zásadě asi 80 % zabezpečení důchodového se odehrává prostřednictvím podnikových důchodových schémat, která jsou kapitálová. A potom je to Švýcarsko, významný podíl má Velká Británie a významný podíl má Irsko. A to je tak asi zhruba všechno. Samozřejmě, kdybychom šli do detailů, našli bychom některé další příklady. Ale jsou další významné země, jako je třeba Španělsko, Francie, apod., kde tyto věci jsou naprosto zanedbatelné a zanedbatelné a i v následující budoucnosti zanedbatelné zůstanou. Takže to je z hlediska obecné evropské perspektivy. Dále bych chtěl říci, důchodové systémy kapitálové nejsou odolné vůči demografickému stárnutí. To je omyl, který se často traduje, ale je už do určité míry opouštěn. Proč? Protože existuje legenda o králi Midasovi, kde se dá říct, že staří Řekové se zabývali trochu problematikou důchodového systému. Tento král Midas, čehokoli se dotkl, se změnilo ve zlato. Za týden byl mrtvý, protože zlato se nedá jíst. To znamená - úspory, které máte napsané na nějakých účtech, musí v tom daném okamžiku mít proti sobě reálnou ekonomiku. Čili jestliže dojde k poklesu reálné ekonomiky, z hlediska její kapacity, protože prostě demograficky zestárla, tak dojde pochopitelně k znehodnocení úspor. V jiném případě, méně poetickém, než je Midas, představte si, že všichni lidi mají naspořeno a všichni lidi jsou současně v důchodu. Výsledek je tentýž peníze se nedají jíst. Čili kdybychom si kapitál uschovávali ve věcné podobě, kdybychom si každý den odnesli 4 másla a dali ho do nějaké ledničky, tak v takovém případě by tento kapitálový systém ve věčném kapitálu byl odolný vůči demografickému stárnutí. Je-li to v podobě finančního kapitálu, odolné to není. Dál je třeba říci, že podle studie, kterou dělal Joe Stieglitz ze Světové banky, v zásadě po celé dějiny, kde se to dá sledovat, nikdy kapitálové systémy nebyly výnosnější ve vztahu k pojištěncům než systémy průběžné. Krátkodobě tu a tam jeden rok, dva roky se to vyskytuje, ale v delší perspektivě jsou tyto systémy z hlediska výnosu pro pojištěnce srovnatelné, ale většinou kapitálové systémy jsou o něco slabší pro pojištěnce. Další věc, kterou bych chtěl konstatovat, současná krize ukázala, jak zranitelné jsou kapitálové systémy. A i ty nejsolidnější, jako třeba nizozemské, tak musí zvyšovat věk odchodu do důchodu a snižovat výplaty. Protože jejich rovnováha tím vývojem byla narušena. Na závěr, abych dodržel přislíbený čas, tak bych chtěl shrnout základní úvahu, kterou si musíme položit. Sociální důchodové pojištění je systém sociálního zabezpečení. Čili to, co nás zajímá, je, jakým způsobem jsme schopni zabezpečit důchodce. Není to primárně kapitálový systém, není to primárně spořící systém, není to primárně systém, který má podporovat ekonomiku, je to systém sociálního zabezpečení. A naším úkolem je, jak jej nejlépe zavěsit do celkového kontextu, aby neměl nějaké perverzní důsledky, aby nepodvazoval ekonomiku nějakým způsobem a byl schopen poskytnout to, co se od něj

4 očekává. Čili ten zásadní pohled je: Systém důchodového pojištění je systémem sociální ochrany, a to je jeho nejdůležitější úloha. A není vhodné na tento systém sociální ochrany navěšovat žádné další úkoly. Takže děkuji moc Vladimíru Špidlovi, myslím, že to bylo velmi zajímavé. Mě tam zaujaly i některé z těch myšlenek, které jsem si poznačil. Myslím, že Vladimír to na závěr shrnul, ale je důležité asi zdůraznit, že bude potřeba více finančních prostředků. Jiná věc je hledat zdroje těchto prostředků do systému. Není možné, aby bylo více důchodů a při tom se vlastně vyplácely vyšší důchody, aniž by do toho systému přišly další finanční prostředky. Prorodinná problematika je důležitá, ale zřejmě v nejbližších 2 generacích ten důchodový systém nevyřeší. Kapitálové spoření ano, ale základem by měl být průběžný systém. Takže nyní Martin Potůček, pan profesor a náš dlouholetý předseda naší sociální komise, odborník a ideolog sociální demokracie, má slovo. M. Potůček Dámy a pánové, já jsem moc rád, že se vedení soc. dem. rozhodlo uspořádat tento kulatý stůl, poněvadž jsem si jist, že podoba důchodové reformy, tak jak se v nejbližších několika letech bude realizovat, podstatným způsobem ovlivní kvalitu života budoucích generací. Domnívám se dokonce, a pravděpodobně se mnou budou mnozí z panelistů i z vás souhlasit, že to je vlastně nejdůležitější vnitropolitická úloha, před kterou politická reprezentace, samozřejmě včetně opozice a včetně občanské společnosti, stojí. Já bych se, tak jak jsme se domluvili v našem panelu, soustředil především na jistý vnější kontext. Kontext, v němž se naše rozvažování a rozhodování o důchodové reformě bude ubírat. Ale vzhledem k tomu, že je to problematika, kde nelze jednoznačně oddělit to, co je vnitřní a to, co je vnější, tak neodolám pokušení a vypravím se trochu i do té vlastní problematiky. Poprosil bych další slide. Podle jakých kritérií můžeme hodnotit, jestli ta navrhovaná reforma je dobrá nebo špatná? Já jsem se tady opřel o poznatky evropského špičkového odborníka na problematiku těchto systémů, pana profesora Nicolase Baras ze Saint??? ekonomics, a ten vlastně vyjmenoval 6 takových kritérií, podle kterých je možné důchodové reformy posuzovat. A když se na ně podíváte, tak když pominu tu poslední, která je samozřejmě také docela důležitá, tj. politická průchodnost, aby nakonec ta reforma byla přijata a začala se realizovat, tak máte 5 kritérií. Když se podíváte na obsah toho, o čem se dnes v ČR píše v novinách, o čem se hovoří v televizi a rozhlase, tak z % se to týká jenom toho 1. kritéria. Pokud sociální demokracii jde, a ono jí jde, o tom jsem přesvědčen, o to, aby dlouhodobě se zlepšovala kvalita života obyvatel této země, tak by měla v tom diskurzu podstatně více uplatňovat i ta kritéria další. Pokud jde o ekonomický kontext, tak máme štěstí v neštěstí, že se situace za ty poslední 3 roky od vypuknutí globální krize podstatným způsobem změnila. Štěstí v tom smyslu, že dnes už je jasné, že taková ta riskantní sázka na ty kapitálové nástroje ukázala, že ve skutečnosti v realitě může dojít skutečně k tomu, že tyto fondy nesplní svá očekávání. Takže pravděpodobně i u nás je jistá záruka, že v rozhodování o tom, zda vůbec a do jaké míry budou jakoby vpuštěny do té arény, že bude přece jen trošku osvícenější a trošku opatrnější.

5 Nešťastná je ta naše situace v tom, že skutečně dnes nikdo neví, kam se bude svět v nejistotě v této ekonomické oblasti ubírat. Těch nejistot je strašně mnoho. A vzhledem k tomu, že ekonomika je dnes skutečně už globální, musíme počítat s tím, že to je vážná determinanta. A ti, kteří budou pracovat na konceptu reformy, by měli vzít docela vážně tuto situaci do úvahy, že jdeme do období, které bude i z ekonomického hlediska plné nejistot. Vladimír Špidla už se tady o tom zmínil. Tato tabulka představuje jakési srovnání Evropy a Česka, pokud jde o podíl veřejných výdajů na sociální a zdravotní služby jako procento HDP. Tučněji tam máte jednak celkové procento, jednak to procento, které jde na starobní a pozůstalostní penze. Takže je naprosto zřejmé, že u nás jsme ve vztahu k důchodcům, a byli jsme celou dobu od konce 80. let, velmi, řekl bych, až úzkostlivě opatrní, abychom těm důchodcům nedali snad víc než nějaké to skutečně z evropského hlediska a v evropském kontextu samozřejmě minimum. Takže naprosto souhlasím s Vladimírem, a dostanu se k tomu za chvíli, že je tady velký prostor pro přerozdělování, které bude k důchodcům vlídnější, než doposud bylo. Podívejme se teď, jak vypadají důchody v současnosti, poněvadž se od této situace budeme odrážet. V zásadě jsem se pokusil to kdesi vystihnout takovým nedokonalým bonmotem, že naši důchodci žijí v kapitalismu, ale mají stále ještě socialistické penze. Uvědomme si, že v tom reálném socialismu důchodcům usnadňovaly život mnohé instrumenty, které dnes už dávno neplatí a nefungují. Ať už jde o dotované bydlení nebo o dotované ceny potravin atd. Ty ceny dnes u nás jsou samozřejmě srovnatelné se západní Evropou, ale přitom důchody v zásadě kopírují tu podobu, kterou měly ještě v té době před dvaceti lety. Takže česká společnost je právem nespokojena se svým důchodovým systémem. Teď jde o to, jakým způsobem porozumíme té nespokojenosti? To je docela důležitá otázka. Já si troufám tvrdit, že docela podstatným prvkem té nespokojenosti je právě to, že lidé, kteří vlastně celý život jako by si na tu penzi spořili, tak nakonec se dostávají do situace, kdy ta penze jako taková jim k důstojnému životu často nepostačuje. Jenom jeden exkurz vnitřní v souvislosti důchodové a rodinné politiky. Je to velmi důležité téma, Vladimír se o něm také zmínil. Zase se to dá vyjádřit jakousi maximou, že řešení problémů důchodů je v konzistentní rodinné politice. Poněvadž v okamžiku, kdy bychom tady měli stále fertilitu přes 2 celé, jako kdysi byla, ale už je to hodně dávno, v ČR, tak by vlastně za jinak stejných okolností nebylo co řešit. A mohu říci, že jedině za sociálně demokratické vlády v polovině minulého desetiletí se politická reprezentace této země rozhýbala k tomu, aby zformulovala 1. polistopadovou koncepci rodinné politiky. Tady je jedna ze tří nespravedlností toho současného systému. Těch nespravedlností je tam více, to znamená, abyste mi dobře rozuměli, já nejsem zastánce systému tak, jak teď funguje, to zdaleka ne. Má velké jakési nespravedlnosti a distorze. Jednou z nich je, že výrazně znevýhodňuje ty občany ekonomicky aktivní, kteří se starají o své potomky. Ta souvislost je naprosto zřejmá. Podstatné je zde říci ještě jednu věc, že pokud je tomu tak, tak ten systém skutečně nemotivuje k tomu, aby lidé ty děti skutečně měli. Další nespravedlnost systému je znevýhodnění zaměstnanců ve vztahu k osobám samostatně výdělečně činným, které dále ochuzuje příslušné fondy o miliardy korun ročně.

6 Takže ta otázka není tak, jak se nás denně snaží přesvědčovat naši mediální mágové, že je třeba šetřit a šetřit. Naopak. Ta otázka zní takto: Existují určité veřejné úlohy, které každá slušná soudobá společnost musí řešit s využitím veřejných zdrojů, s využitím zdrojů z veřejných rozpočtů. Ať už je to dáno ústavou, konvencí, politickými programy nebo čímkoliv. A pokud vlastně tyto úlohy nejsou naplňovány, pokud přijde vláda, která vidí strategické rozhodnutí jen v tom škrtat, škrtat, škrtat, kde se dá, tak to podlamuje dlouhodobou prosperitu vývoje té země, poněvadž to podrývá její lidský potenciál v tom nejširším slova smyslu. Samozřejmě nemám čas to rozvádět a můžeme se k tomu dostat v případné další diskusi. Takže Vladimír tady přede mnou hovořil o tom, že ve výhledu let budeme muset na důchody výrazně zvýšit to procento přerozdělování. Já s ním naprosto souhlasím, tady je náš odhad, jak by to asi mělo vypadat za 10 let. Ten náš odhad, to je odhad sociální komise, je velmi střízlivý a střídmý. Poněvadž předpokládá, že tak za 10 let bychom se mohli dostat tam, kde byli Poláci už před 20 lety. To trochu přeháním, samozřejmě. Kde na to vezmeme, na to nám odpoví Honza, čili tím já se moc zabývat nemusím, ale přece jenom tady pro připomenutí, jak se snižovaly příjmy veřejných rozpočtů za posledních 20 let. Za posledních 20 let tato země zažila radikální snížení zdanění podniků, které vlastně je dnes necelé dvě pětiny toho, co bylo po roce Pokud jde o příjmy fyzických osob, tak tady to pokleslo do toho šestinásobku průměrného platu na polovinu. U příjmů nad šestinásobek průměrného platu dokonce na třetinu. Takže kde mají veřejné rozpočty brát potřebné zdroje, když tahle země za 20 let zažila takovou odtučňovací kůru? Tím pádem samozřejmě jsme i pod průměrem EU, pokud jde o složenou daňovou kvótu. Dalo by se o tom diskutovat hodiny a hodiny. Ještě tam mám nějaké závěry, tak když tak, abych ušetřil čas, základní závěry z dlouhodobého hlediska náš sociální stát už zdaleka není v mnoha směrech sociální. Pokud budou realizovány reformy připravované současnou vládou, tak už o sociálním státu nebude mít smysl vůbec mluvit. Zadruhé, pokud se chceme z této situace dostat se zdravou kůží, tak musíme vážně promýšlet strategii obnovy a podpory veřejného sektoru a veřejných služeb. A zatřetí, abychom k tomu měli dostatek prostředků, tak musíme vážně uvažovat o vyšším přerozdělování veřejných zdrojů ve vztahu k tomuto veřejnému sektoru. Takže děkuji panu prof. Martinu Potůčkovi. Myslím si, že je velmi důležité skutečně uvádět konkrétní fakta a možná bořit ty mýty o tom, jak je náš sociální stát rozhazovačný, protože čísla hovoří celkem jednoznačně. A hlavně je důležité si uvědomit, že důchodový systém není sám o sobě samospasitelný, ale že náš důchodový systém je provázaný na sociální systém. A když vidíme vlastně v poměru k výdajům ostatních zemí, jak na důchody, tak na sociální systém, tak právě ty kompenzace, které šly i ve prospěch seniorů, důchodců, ze sociálního systému, tak i tam dochází k výraznému omezení. Což v poslední době se bude obzvláště projevovat v oblasti nákladů na bydlení v souvislosti se zvýšením nájemného. O tom určitě budeme také hovořit. Takže jako další panelista je odborník a odborový specialista na důchodovou problematiku, to je Vítek Samek. Takže, prosím, Vítku. Vít Samek

7 Já jsem si sundal hodiny, poněvadž já se vždycky rozpovídám a trvá to déle. Já jsem si vybral heslo: Klíčový je střet o podobu soukromého pilíře nikoli náhodou. Souhlasím se vším, co kolegové tady zatím přede mnou řekli. Usnadnili mi práci, nemusím se už zabývat touto základní abecedou vztahů mezi ekonomikou a sociální sférou. A chci se dostat do praktické otázky současného stavu diskuse o důchodové reformě. A ta je v návaznosti na práci tzv. Bezděkovy komise, ve které jsem také působil, nyní ovlivňována tím, že je kladen velký důraz na to, že systém má být diverzifikován. A jako klíčové, slyšíte to teď z médií všude, zprava, zleva, jako klíčové se vidí vytvoření soukromého pilíře. Tam se často nasazuje pak na ČSSD a na levici obecně, že je v zásadě proti tomu, že tomu nefandí, že chce zakonzervovat stav prvního důchodového pilíře a nehodlá debatovat. Já záměrně stavím tento bod, protože na něm si lze ukázat význam soukromého pilíře i význam průběžného pilíře a jejich koexistenci a jejich možné řešení v současnosti. Klíčové a to se týká dnes naprosto aktuální otázky reakce na nález Ústavního soudu je tento graf. To je graf, na kterém je vidět náhradový poměr. Sledujte spíš ty tmavé modré sloupce, které směřují nahoru, který vyjadřuje vztah českého důchodu k čisté mzdě. Čili ten ukazuje to, za kolik lidé žili, když pracovali, a za kolik lidé žijí nyní, když odcházejí do důchodu. Já jsem tam zvýraznil 2 sloupce. Na té spodní ose je průměrný výdělek od malého přes jedničku, to je průměrná mzda, a postupně vzhůru. To, co Ústavní soud rozhodl, bylo, že on řekl, když se podíváme na tu pravou stranu toho grafu, že tam je skupina lidí, kterým dává důchodový systém, ten průběžný, velmi málo. To znamená, že oni velmi mnoho platili v průběhu života, teprve v posledních letech byl zaveden strop pojistného, který jim to trošku jakoby zlepšil, ten jejich poměr, ale v principu, když pak odcházejí po celém pracovním životě do důchodu, získávají velmi nízký náhradový poměr. To znamená velký rozdíl mezi zaplaceným pojistným a vyměřovaným důchodem. Ten nález Ústavního soudu pak byl, vyřešte to. A ten soud ovšem říká, není na mně, abych já navrhoval, jak to máte vyřešit, je to na vás jako na státu a na politické sféře. A řekl: Když vytáhnu hlavní principy, tam, kde jde o nízkopříjmové a středněpříjmové skupiny obyvatelstva, jsou ty důchody přiměřené. Nepřiměřené jsou a vytkl to Fischerově vládě, kdy tam výslovně cituje, v tom myslím odst. 92. a 3., tam vytýká Fischerově vládě, že tím, že ona posunula strop pojistného, zjednodušeně řečeno ze čtyřnásobku na šestinásobek vyměřovacího základu, tak tím odstranila ze systému nástroj, který omezoval tzv. extrémní disproporci mezi pojistným a důchodem. Čili řekl, to je jeden z klíčových momentů, proč ten soud zrušil 15, tzn. zrušil ty redukce, zrušil to, jakým způsobem se výdělky a z nich odváděné pojistné promítá do důchodu. A nyní stanovil lhůtu, dal čas do 30. září příštího roku, napravte to. Ten čas se do značné míry promrhal. Teprve nyní, v zásadě půl roku po volbách, se nastoluje řešení, jak to udělat. V podstatě v tuto chvíli je na stole zatím jedno řešení, se kterým přichází ministr Drábek. To řešení označujeme 10/80/10. A teď se to pokusím vysvětlit, co to znamená. Tady na tom obrázku je nejdůležitější si uvědomit ještě váhu jednotlivých čísel. Tam, kde je ta velká jednička, to znamená průměrná mzda, hodnota někde okolo Kč v letošním roce, tak v této úrovni se pohybuje 70 % českého obyvatelstva. Čili pro sociální demokracii je klíčové poselství tohoto obrázku, že nemůžeme nechat sáhnout na náhradové poměry, které

8 jsou od té jedničky doleva, v principu, protože tam se pohybuje 70 % lidí této země. Lidí nízkopříjmových, na které dopadají všechna ta opatření, o kterých se nyní hovoří, které vláda realizuje a po 1. lednu si je obyvatelstvo zažije naplno. Když vezmeme tu druhou probarvenou červenou, jeden a půl násobek, tam už jsme na 85 % obyvatelstva. To znamená, tam, kam nález Ústavního soudu směřoval, to je někde za tou číslicí tři, to jsou tři, čtyři, maximálně 5 % obyvatelstva. Čili nález Ústavního soudu byl, když to přeložím, nesahejte na těch 85 určitě a udělejte něco pro těch 5 % bohatých, kterým dáváte méně. Ale současně ten soud řekl, vy máte k dispozici 2 pilíře dneska, protože v roce 1995, když jste zavedli ten dynamický systém důchodového pojištění 1. pilíře, tak jste současně v důvodové zprávě napsali, že rozvinete soukromý pilíř a jeho prostřednictvím dáte tu ekvivalenci. Protože ekvivalence v důchodovém systému pro všechny, měla-li by zajistit kvalitní důchody, je velmi drahá. A proto se nedá zajistit v tomto solidárním důchodovém pilíři. Z toho nám vyplývá, že reforma, má-li být efektivní z našeho pohledu, se nemůže... Já jsem vlastně nedokončil těch 10/80/10. A řešení, se kterým přichází pan ministr Drábek, je, že on 10 % nejchudších, což je někde ta úroveň 0,4 0,6, čili velmi nízko pod průměrnou mzdou, by nechal důchody od zhruba na stejné úrovni, poté všem, kteří se pohybují od 0,6 až někam nad tu číslici 2, možná k číslici 2,5násobku průměrné mzdy, tam by poté snížil, a to o 2, 3, 4 5 %, to znamená naprostá většina společnosti by si pohoršila, zejména by si pohoršili ti, kteří se chovají mravně, odvádějí pravidelně ze svých mezd to, co mají, ti všichni by to odnesli, a na konci by si 10 % nejbohatších opět výrazně pomohlo. To je z našeho pohledu naprosto nemožné, a proto my navrhujeme variantu, která by řekla, nesahejte na stávající systém, který tam byl, a který Ústavní soud zrušil, v té části redukce. To znamená ponechte stávající mechanismus redukčních hranic, který byl, a jenom malinko přidejte těm nejbohatším v tomto systému, malinko. Dohodneme se kolik. Tam je prostor k vyjednávání. Ale nemůže být poselstvím důchodové reformy obecně, my provedeme operaci, která opět přerozdělí jenom směrem k bohatým, tím, že to zaplatí ti nízkopříjmoví a středněpříjmoví. A tady je to skutečně jenom k bohatým. A teď, jak se ukazuje v tom řešení, se kterým ministr Drábek přišel, tak ani pro ty bohaté to tam nemá důsledně dořešeno. Nebudu zabíhat už do detailů, chtěl bych samozřejmě poukázat, že ono to má ten svůj ekonomický rozměr. Evropa a OECD a Evropská komise debatují samozřejmě o tom, co se stane ekonomicky. Čili tady je třeba říct, že i, pokud se, a to reaguji tady vlastně na Martina a vlastně i na Vladimíra, pokud se debatuje o tom, kolik procent HDP může směřovat na důchody, tak jsou teď 2 scénáře, jeden optimistický, jeden pesimistický. Protože se zavádí termín Lost decade (?), tj. ztracená dekáda, jestli se nepodaří v posledních 10 letech dohonit to, o co jsme přišli v posledních 2-3 letech díky krizi, tak ty výdaje budou výrazně vyšší už daleko dříve, než se zprvu zdálo. Čili musíme samozřejmě pracovat s omezením, že ekonomika je nejasná. Jaký je scénář důchodové reformy? Tady se pokusím stručně vyjádřit rozdíly. Vím, že jsou zde kolegové za Věci veřejné, budou mít možnost potvrdit eventuálně jejich postoj. Víte, že Bezděkova komise měla 2 varianty. Nechci o nich tolik hovořit. Chci hovořit o základním poselství, které se zavázala, protože se na ty závěry odvolala, současná koaliční

9 vláda, co chce provést. A ten rozdíl je v tom, ČSSD, to je ta varianta, která na pravé straně říká, zachovejme stávající 1. pilíř a nesahejme do něj z hlediska příjmů, tedy objemu prostředků, které do něj směřují. Protože je třeba reagovat na nález Ústavního soudu, tak řešme tu ekvivalenci v doplňkovém systému. My ho v České republice máme, tak není nic jednoduššího než zvýšit pobídku směrem k lidem, těm vysokopříjmovým, ať už snížením stropu, které tady je, a to snížení stropu jim otevírá prostor, dodejte si víc prostředků do soukromého pilíře, a pak mají možnost si zvednout ekvivalenci. A pak říkáme, potřebujeme vytvořit určitý prostor pro řešení rozporu mezi prodlužujícím se věkem a skutečným odchodem do důchodu. Je jev, že všechny státy světa, a zejména v Evropě tady okolo, prodlužují standardní zákonnou věkovou hranici postupně nad 65 let, některé už nad 67 let, ale přesto v realitě života lidé odcházejí do důchodu kolem 60 let věku. Výsledkem je, že odcházejí do tzv. předčasných důchodů, a ty jsou sankcionovány. To znamená dostávají výrazně méně, než k nimž by se dostali standardním postupem. Proto je tedy snaha vytvořit zvláštní systém ještě nahoru, dát plány, které umožní, aby zaměstnavatelé lidem, kteří nemohou dospět do té zákonné věkové hranice, např. pro těžké práce atd., si měli možnost vydělat. Nebezpečí, se kterým přichází současná koalice, spočívá v tom, že oni říkají, jsou si vědomi téhož, že je na místě zvednout ekvivalenci pro ty bohatší. A říkají, ale my to uděláme tím, že vytrhneme část pojistného z průběžného pilíře, proto ten sloupec na tom levém. Oni z něj chtějí vytrhnout část pojistného a můžeme debatovat, jestli 3, 4, 5 %, to se uvidí v rámci debat, a převést je do zcela nově vytvářené struktury. My říkáme, nechápeme, proč nová struktura, když jedna soukromá už tady je? My diverzifikovaný systém máme, a to, co nefunguje, není ten průběžný. Ten funguje. Nefunguje ten soukromý. A my říkáme, chcete-li se chovat jako manažeři, tak opravujte to, co nefunguje. Nefungujícím autem v tomto důchodovém systému je soukromý pilíř. Opravte ho. Nevytvářejte nový. Nestavte nové auto, když jste se nepokusili opravit to jediné, které vám po té silnici na soukromé dráze jezdí. Takže to je snaha a rozdíl mezi našimi reformami. Čili proto jsem řekl, boj o povahu soukromého pilíře. Kdyby se šlo do této cesty, jsem přesvědčen, že je podstatně levnější. Protože ta druhá znamená, že vytrhneme pojistné 1. pilíře, budeme v tu chvíli řešit deficit prostředků. A paradoxně vláda, která říká, my vám musíme sebrat v podstatě jistoty, které jste tady odjakživa měli, tak my vám je musíme ve významné části sebrat proto, abychom prostřednictvím důchodovém systému zvedli ekvivalenci bohatých. To nedává prostě z našeho pohledu smysl, protože deficit, který vytvoří, odhadujeme zhruba na mld. ročně. To není sranda. Po dobu až 40 let. To není legrace! Takže z našeho pohledu je to nepřijatelné a můžeme jít jenom na dobrovolnou variantu, která umožní těm bohatším, aby si přidali. Zjednodušeně řečeno náklad této reformy je poloviční proti tomu nákladu, se kterým přichází druhá strana. A proto prosím, nebudu to popisovat do detailů, udělejte reformu penzijního připojištění jako první krok. Tím vytvoříte ten soukromý systém, po kterém voláte. Tam už je mimochodem dneska přes 200 mld. Kč, tak z nich udělejte důchody. Ne aby se vybíraly a utrácely jinak.

10 Čili jde o to, aby těchto 200 mld. v tomto systému, který dnes je, se přetransformoval na skutečné důchody v důchodovém systému. Ta cesta je známá, vedeme i jednání s Asociací penzijních fondů, které cítí, že to mohou udělat, že dokážou se vypořádat s tou transformací, a nebudou se vyhazovat nové peníze na vytváření nové struktury. Poslední argument, který k tomu mohu dodat, ve stejné době chce udělat ministr Kalousek daňovou reformu. Vytvořit jednotné inkasní místo, takže z České správy sociálního zabezpečení odvede tu část, která vybírá pojistné, ale současně ve stejné době důchodovou reformou na něj převede přerozdělování pojistného. To nedává smysl. Ty reformy spolu nevážou, nejsou promyšlené. A naším úkolem je tomu zabránit a jít na tuto cestu, která ponechává ten státní systém bez problémů a je schopen dělat. Další, co potřebuji ještě závěrem tady sdělit, hovoří se vždycky o soukromém pilíři, jako kdyby to byla cesta k levnějším a vyšším důchodům. Pravda není ani jedno, ani druhé, pravda je brutální. Já se pokusím, toto je ukázka toho, kolik stojí doživotní penze v měsíční výši Kč v soukromém systému? To znamená přijdete třeba do některé z našich pojišťoven a řeknete, já bych si rád u vás zakoupil Kč měsíčně do důchodu podle dožití a kolik mám tedy vysolit na prkno? Tam je to udělané, toto je odvozeno z reálné nabídky, která se realizovala před několika málo lety. Čili tři pojišťovny A, B, C nabídly své ceny. Nahoře věková hranice 63, 65, 67 podle toho, jak byl starý muž nebo žena, když tam přijde a řekne, já bych chtěl doživotní penzi. A všimněte si, ta hodnota je v milionech korun. Čili např. v té ukázce muž, 63 let věku, tak by v zásadě musel položit na prkno 2 miliony korun. Čili, uvědomte si, že v soukromém pilíři, chcete-li slíbit nevalorizovanou penzi Kč, čili tu, která odpovídá průměrnému důchodu z důchodového pojištění, musí ten chlap v 63 letech což je dneska ta standardní věková hranice vysolit na prkno 2 mil. Kč. Některá pojišťovna o něco méně. A to je nevalorizovaná. Kdyby měla být valorizovaná, musel by vysolit daleko více. Takže, nenechme se ukolébat tím, že existuje cesta k levným důchodům prostřednictvím soukromého systému. A to odhlížím od rizika ekonomických výsledků těch fondů. Říkám v tuto chvíli jenom cena anuity. Všimněte, když se jde do důchodových reforem typu vytvořme soukromý systém, nemluví se nikdy o důchodech než jako o slibech, budou na konci a budou vysoké, ale ne o jejich reálné ceně. Toto je reálná cena. Mimochodem OECD teď zpracovala výbornou studii o tom, jaké jsou anuity. A ukazuje se, že toto je v podstatě ten reálný předpoklad. Takže vytvořit šanci pro 2 mil. penzi v 63 letech je opravdu pro ty bohatší. A z toho nám zase zpětně vyplývá, my musíme zachovat ten průběžný pilíř, který díky solidaritě dokáže zachovat dobré důchody té naprosté většině lidí do toho 1,5násobku až 2násobku průměrné mzdy. To bych řekl, že je levicové poselství. Samozřejmě vnímám, že pravice říká, ať si každý naspoří, každý za své, ta cena je tady. Musí ji mít, pokud ji nebudou mít, nebudou. A my potřebujeme jediné, aby se ty příjmy do tohoto reformovaného soukromého pilíře odvodily od mzdy, ne jako je to v případě penzijního připojištění, to jsou ty dvě čáry dole, tam se jasně ukazuje, že kdyby stávající systém penzijního připojištění se státním příspěvkem, který se rozjel v podstatě někdy v tom roce 1995, fungoval dále podle pravidel, v jakých už funguje 15 let, tak by naspořil, pro vaši představu, po 55 letech zhruba , v případu výnosnosti, kterou má dnes. A v případě výrazně lepší výnosnosti 1,5. Čili vidíte, že ani po 55 letech by za současného nastavení ten systém tu 10tisícovou penzi

11 nedokázal vytvořit. Čili je vidět, že těch peněz musí do systému jít velmi mnoho, a je mi jasné, že ti chudší lidé na to prostě nemají. Já nebudu běhat už tady po dalších slidech, mám jich tady mnoho, ale snažil jsem se soustředit na hlavní poselství. A jediné, co chci ještě ukázat závěrem, je ukázka toho, jak je citlivý důchodový systém, zejména soukromý, na deficit veřejných financí. To je malá ukázka, na kterou si Vladimír vzpomene velmi dobře, poněvadž je z 90. let, kdy byla situace, kdy pravicová vláda snížila tehdy sazbu pojistného o vcelku marginálních z 27,2 na 26 %. Čili hloupé 1,2 %, a hned vidíte v těch červených číslech, jak se systém z přebytku posunul do deficitu. Čili je vidět, že pokud by společnost měla na to nahradit sazbu jakkoli jinak, tak je řešitelný relativně malý deficit, ale není řešitelný velký deficit. Poněvadž, všimněte si, to je 1,2 %. Kdyby se převedla ta proklamovaná 3 %, tak i v těch číslech těch 90. let se to pohybuje okolo mld. každý rok. To znamená, tak jako nás dneska vláda škrtí kvůli 60 miliardám, aby snížila deficit, a vidíte, co všechno se bere, tak stejným stylem by musela brát každý rok. Každý rok by to musela brát. Čili my říkáme, zmizí celý systém nemocenského, sociální péče, všechno zmizí, jenom proto, aby bylo možné profinancovat tento systém, pokud někde nemáme zlaté tele. Že zlaté tele není, o tom svědčí, když tady bylo velké fórum Zlatá koruna, asi před 14 dny, byl tam slovenský ministr Mihál, položil jsem mu otázku, jak vy budete nyní financovat dál ten soukromý pilíř poněvadž oni vybrali rezervy, které kdysi už vytvořili pro ten účel a on řekl poctivě: My se nyní rozhlédneme na Slovensku, kde je nějaký státní majetek, který bychom mohli prodat, a budeme vydávat dluhopisy. Ani jedno, ani druhé není samozřejmě šťastná cesta do budoucnosti, protože ta země projídá podstatu, která jí zbývá. Ten stát se nakonec může na tom zavřít. A úplně poslední zpráva nakonec je ta čerstvá maďarská, kde Maďarsko, protože prosadilo tu důchodovou reformu jednostrannou silovou akcí, kdysi, se dostalo do situace, že a zdá se, že premiéru Orbánovi nezbylo nic jiného než ty prostředky znázornit, protože maďarský stát nemá na to, aby vykryl díru ve veřejných financích, která z převážné části vznikla skutečně tím důchodovým systémem, který provedli. Děkuji za pozornost. Děkuji Vítku Samkovi. Tak, myslím si, že velmi zajímavý a praktický pohled vlastně na důchodový systém a možné jeho budoucí cesty. Já bych vás jenom rád ještě informoval, že samozřejmě záznam, včetně těch materiálů, které tady jsou, tak budou během několika dnů na našich internetových stránkách: Takže tam určitě tyto materiály najdete. Ano, jsou tady napsány, takže tam je možné potom je použít případně i pro další využití. A jak jsem říkal, máme tady mezi námi i zástupce seniorských organizací, protože určitě i ony by se k tomu měly vyjádřit. Protože ještě donedávna platilo, že důchodová reforma se nedotkne stávajících seniorů a důchodců. Ale, tak jak bylo vidět už i na předchozí prezentaci, tak pokud by byly učiněny kroky tzv. opt-outu, tak samozřejmě bude mít vláda dvě možnosti. Buď ten stávající důchodový systém doplňovat z daňových výnosů, anebo vysvětlovat seniorům, že na důchody peníze nejsou. Což já mám obavu, že by to mohlo být spíše to druhé řešení než to první. Takže, prosím, Zdeněk Pernes.

12 Z. Pernes Děkuji, dobrý den, dámy a pánové. Já se postavím, protože jsem si přinesl techniku, tak aby se to podařilo. Já mám čest být voleným předsedou Konfederace seniorských a proseniorských organizací. Proto budu hovořit o důsledcích připravované penzijní reformy na tuto skupinu populace. Není vůbec pravdou to, co se deklarovalo při volbách, že penzijní reforma je připravována tak, aby neměla dopady na současnou generaci. K tomu, co zde bylo řečeno, k té velké penzijní reformě, to je otázka roku 2012 a dohadování v příštím roce. Bohužel o té malé penzijní reformě, co se realizuje na základě rozhodnutí Ústavního soudu, materiály jsou na stole. V meziresortním připomínkovém řízení v úterý odpoledne jsme dostali návrh zákona č. 155/95 Sb. O důchodovém pojištění a příslušných zákonů, takže je zle. Já bych si dovolil říct jen pár slov ke 3 věcem, které mají dopady. A to k parametrické úpravě 15, bylo to tady naznačeno - nový výpočet penzí, ale potom zejména k 33, 41, 53 - Nová rekonstrukce základní výměry. A co nás samozřejmě nejvíc zajímá, je nový výpočet valorizace penzí, čili novela 67 a 108. Prosím o další slide. Děkuji. Tohle je současná situace struktury penzí. V tomto sloupečku vidíte, jaké jsou penze od do. V tom posledním vidíte procento z celkového počtu. Data jsou k prosinci loňského roku, ale protože v letošním roce valorizace nebyla, tak ta nepřesnost tady v tomto odhadu je řádově několik desetin, maximálně procent. Takže vidíte, že od nuly do korun celkové procento je asi 5 procentních bodů. Čili do má v tomto státě penze 7 %. Od do má 80 procent! A poslední od má posledních 15 %. Nad má penze necelá 2 %. Taková je realita. Prosím o další slide. To je ten náhradový poměr, to je pro nás rozhodující, to je měření průměrné penze samozřejmě k průměrné mzdě, my to měříme v hrubých hodnotách. Loni to bylo 41,2. Vidíte, v r to bylo 50,4. Takže taková je realita za posledních 20 let. Pokud měříme vývoj reálné kupní síly v rámci těch 20 let, tak vidíte, že loni jsme byli pouze o 13,7 procentního bodu vyšší než v r A reálná kupní síla mzdy už byla 159,2. Ty nůžky, ten rozdíl je 45 procentních bodů. Tak se žije českým důchodcům po 20 letech transformace. Prosím o další slide. Bylo to teď řečeno ve vztahu k poměru HDP, kde Polsko má 12,4, já jsem byl před 2 měsíci v Rakousku, tam je 14,6, EU měla asi před 3 lety průměr taky 12,4. Ale my máme 8,5. Není o čem diskutovat, kdybychom neudělali nic, jenom tam ty peníze dali, nemusíme nic řešit. Ve vztahu k těm ostatním okolním zemím vidíte, že ve Francii je ten náhradový poměr 45, v Rakousku 53, ve Velké Británii 49, ve Španělsku 44, v Německu 45, Polsku 47, Slovensku 47. A v tom Řecku, kde se to snižuje, je 62. Prosím o další slide. To jsou ty navrhované změny 15. Čili vidíte, že na to doplatí, to jsou tyhle rozdíly, penze od Tyhle penze má kolem 79 0,5 %. Čili těch 80 %. Hovořím o tom proto, že ten skromný náhradový poměr, který jsem vám ukázal, ještě bude dále klesat. Prosím o další slide. My budeme navrhovat tady tento model. Když si Ústavní soud přeje, aby penze byly přiměřené, nechť jsou přiměřené, čili když budou zastropovány příjmy na úrovni trojnásobku

13 průměrné mzdy, což budou, tak nechť je zastropována výše penzí taky na trojnásobku penze průměrné. Tečka. Další slide. To jsou parametrické úpravy základní výměry penzí. Jde o velkou věc. Od r. 1996, to znamená 14 let, jsou penze dvousložkové, základní výměra a procentní výměra. Základní výměra měla být minimální penzí, když byla zrušena minimální penze v minulosti. Ideální by bylo, aby ta základní výměra vykrývala základní životní potřeby důchodce. V loňském roce základní životní potřeby, vyjádřeno v korunách dosahovaly Kč, abyste zaplatili bydlení, jídlo, nezbytné ošacení. Atd. Bylo to 70 % z celkových peněžních výdajů u starobních důchodů. Tak taková by měla být ideálně ta základní výměra. Současná základní výměra je Kč, bude navýšena k o 60 Kč, bude Kč. Konstrukce té výměry byla taková, že o ní rozhodovala vláda podle konkrétní situace. Čili když byla vysoká inflace, např. v r. 2008, tak tenkrát Topolánkova vláda správně zvýšila procentní výměru, protože ty ceny zaplatili všichni. Pak se řešil i problém novodůchodců a starodůchodců. Starodůchodci, tzn. ti, kterým byla penze přiznána před r. 1996, tak mají v současné době asi v průměru o 680 Kč menší penzi. Čili ta procentní výměra se i diferencovala na novo- a starodůchodce. To se navrhuje zrušit a nastavit pevnou procentní sazbou k 9 % průměrné nominální mzdy, což je asi ta současná úroveň. Čili všechny ty nuance, o kterých jsem mluvil, se řešit nebudou. Když bude nízký vývoj mezd, bude naprosto ta základní výměra nedostatečná. Když bude strmý, tak to bude dobře. Ale při současné realitě, kdy je zneužívána krize ve vztahu k zaměstnancům, si žádné iluze neděláme. Čili bude hůř. Prosím o další. To je ta valorizace penzí. To je minimum naší Rady seniorů ČR, vždycky každým rokem dojednávat vyšší než zákonnou valorizaci penzí. Současná situace je taková, že existuje institut minimální zákonné valorizace penzí. A to je 100% vykrytí obecné inflace plus ta třetina růstu reálné mzdy. A mimořádná valorizace penzí, pokud je inflace vyšší než 5 % v rozhodném období, tak jak to bylo v r Navrhované úpravy tento mechanismus zachovat, ale bez možnosti... Ta 100% obecná inflace vykrýt zase, plus 1/3 reálných mezd taky, ale bez možnosti toho vyjednávání. Takže to je přesně a tvrdě nastaveno. A jak ukazuje poslední vývoj těch několika roků, tak pokud se valorizuje jenom pouze minimální zákonná valorizace penzí, tak to sociální postavení a ten náhradový poměr klesá. Takže Rada seniorů se ubírá zásadní funkce, možnost sjednávat vyšší než zákonnou valorizaci penzí. Což, pokud mohu zde vážené společnosti sdělit, pokud byly sociálně demokratické vlády, a já už ty valorizace penzí dojednávám od r. 1997, tak se podařilo vždycky dojednat vyšší než zákonnou valorizaci penzí. Tak to je ten mechanismus valorizace. To je ta malá penzijní reforma. Znovu opakuji, bude platit od Už podle toho bude vypadat penze na r atd. Posledních několik vět k té velké penzijní reformě. Měl jsem tu čest propočítat pro Vladimíra Špidlu důsledky inflační a růstu životních nákladů podle současné struktury a váhových poměrů statistiky spotřebitelských cen, sestavy pro měření inflací spotřebitelských cen. Tak pokud se zvýší snížená sazba DPH ze současných 10 na těch 20 %, tak vzroste inflace o 2,6 procentních bodů, ta obecná, ale životní náklady důchodců vzrostou o 3,9 procentních bodů. To je na základě současné sestavy, která je nastavena na rok V roce 2012 už bude jiná sestava pro měření spotřebitelských den, aktualizovaná v r. 2010, kde pravděpodobně ten poměr základních životních potřeb bude vyšší v tom spotřebním koši, tak ta inflace bude ještě horší. Prosím o další. Ještě další. A ještě další, to je ono.

14 Politici říkají, že důchodcům to bude vráceno, protože mechanismus je nastaven na 100% inflaci. Jenomže je potřeba vidět, že konkrétní index životních nákladů je vyšší a rychlejší než inflace. Vidíte, jak to v těch 10 letech vypadalo. Inflace 103,9, inflace životních nákladů 104,7. Čili plus 1,8, plus 1,4 atd. Čili čím vyšší inflace, tím vyšší růst životních nákladů důchodců. A pokud se týká toho tvrzení, že to důchodcům bude vykompenzováno, ano, bude jim to vykompenzováno, ale až o rok zpětně. Až rok zpětně! Čili těm, kteří umírají, jak vidíte, v tom roce je to kolem , těm nebude vykryto nic. Poslední slide. Děkuji za pozornost. Děkuji moc. Myslím, že to byl zajímavý pohled našich seniorských organizací. Ukazuje docela zajímavý rozklad toho, kam vlastně směřuje současná úvaha pana ministr Drábka. To je opravdu velmi zajímavé, že vlastně důchodovou reformu si zaplatí sami důchodci. Jednak tím, že se jim sníží důchody, jednak tím, že se jim zvýší ceny přes zvýšení dolní sazby DPH. K tomu se ještě přidají rodiny s dětmi. Možná zajímavá informace, kterou vláda taky moc nešíří, že když odečteme od sociálních výdajů důchody a nemocenskou, které jsou v podstatě kryty fakticky ze sta procent výběrem pojistného, tak zůstávají sociální výdaje řádově něco kolem 40, možná 50 mld. Kč. Takže i kdyby vláda zrušila všechny sociální dávky, které dnes vyplácí, tak v zásadě zůstane deficit 100 mld. Kč. Ukazuje se, že to nejsou sociální výdaje, které vytváří ten zásadní deficit ve veřejných rozpočtech této republiky. Na závěr tu máme toho, který má návod, jak to zaplatit, protože určitě zdroje jsou, jak říkával kdysi Vladimír Špidla, ale je třeba je hledat. Samozřejmě bývalý ministr financí určitě má určitě určité návody, takže Jan Mládek. Jan Mládek Dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych poděkovat vedení ČSSD za organizování těchto debat, protože si myslím, že je naše strana potřebuje. Podotýkám, že se Zdeňkem jsem se nedohodl. Předem bych chtěl avizovat, že se pokusím, aby moje vystoupení bylo svižné a trochu i provokující. Takže jeho součástí bude poděkování Václavu Klausovi, jeho součástí bude potvrzení onoho koncensu, že 2. pilíř, ne, jeho součástí bude i návrh, kde vzít ty peníze. Byť teda nevím, jestli všechny to potěší, protože já jsem to pracovně nazval dánská výzva. Začnu tím, kde jsme. Chtěl bych především problém stárnutí je reálný, nikoli vymyšlený, byť je samozřejmě některými v naší společnosti zneužíván. Je dobrá zpráva, že jsme překonali období popírání problému, které jsme měli velmi intenzivní v 90. letech. Musím říct, že některé země tak daleko ještě nejsou, jako třeba Francie. Já se pokusím definovat, co je základní problém, od té definice základního problému to už je polovina řešení. Je to špatný vývoj poměru mezi počtem pracujících a počtem důchodců, což je vidět z ilustračního snímku. Kdybych zůstal u toho, že je třeba udělat něco s tímhle poměrem, což dá rozum, ještě chceme-li zachovat průběžný systém, tak je třeba dělat následující věci. Dál. Prodlužovat dobu odchodu do důchodu. Déle žijeme, déle holt budeme pracovat. Není to pěkné řešení, ale je to nejméně špatné řešení. Je to zvýšení porodnosti a je to řízená imigrace

15 mladých, vzdělaných, pracovitých a integrace schopných do české společnosti schopných a ochotných cizinců. Musím říct, že tady mě překvapil defetismus Vladimíra Špidly, který trochu zazněl, sorry, Vladimíre, protože dříve jsi dělal dokonce programy na tu řízenou imigraci mladých ve stylu provincie Quebeck. Jedinou chybu ten program měl, že byl málo ambiciózní a byl to spíše pilotní projekt, který současná vláda tuším, že ho chce zaříznout definitivně. Ke své škodě a ke škodě celé téhle té země. A defetisticky zněla i ta otázka porodnosti, protože to je taková věc, že i kdyby to mělo trvat 2 generace, tak je třeba začít teď, aby se ta situace změnila. Samozřejmě my tu žijeme traumatem pokusu komunistické strany známé pod názvem Husákovy děti. Ale to, že se to jednou nepovedlo, tak není důvod to nedělat nikdy. Z publika: Povedlo! J. Mládek: No dobře. Realitou ovšem je, že to, co je nám vtloukáno do hlavy, je intenzivní masáž české společnosti, že jediným řešením jsou kapitálové penzijní fondy. Mimochodem je to nevěřitelně arogantní přístup, který se řídí heslem, když data nesedí, tím hůře pro data. Dál. Protože jádro je toto: Ty země, které závisí na kapitálových penzijních fondech, tam došlo při té krizi v r atd. k významné tragédii, k významnému propadu peněz. Jim se vypařily důchody. A za této situace oni mají drzost neustále opakovat tu písničku, že kapitálové penzijní fondy jsou spásou mj. pro Českou republiku. Teď dál. Bude hůř, protože když si položím otázku, jaké je nejlepší řešení současné krize eura, tak je to tak, že ta krize se zastaví v Portugalsku, že se to nedotkne ani Španělska, ani Itálie, ani Belgie. Zbankrotují nebo zdefoltují pouze 3 země během tak 3 let - Řecko, Irsko a Portugalsko. V těch zemích bude k nežití, ale zbytek Evropy nějak bude fungovat. Podotýkám, že i v tomto optimistickém případě opět se vypaří i trošku peněz i z našich fondů, protože státní obligace jsou něco, co můžou nakupovat i fondy 3. pilíře. Ty české. O těch světových ani nemluvím, protože irské státní obligace nedávno byly tříáčkové a byly naprosto legitimní pro každého správce je nakupovat. Tak dál. Teď je tu poděkování V. Klausovi, protože málokdo ví, že je to jeho významnou zásluhou. Protože jemu se podařilo... dál... Nebudeme ho vychvalovat zase tak moc, protože ty náklady byly docela velké. Protože on tady díky kuponové privatizaci zdiskreditoval lidový kapitalismus a vůbec kapitálové fondy jakéhokoli druhu. Dál. Takže dokonce kolem r jsme měli vyjednaný se Světovou bankou sociální wawer. Oni říkali, ano, kapitálové penzijní fondy, to je řešení, ale my nespěcháme, protože vy tady máte špatné zkušenosti s těmi investičními privatizačními fondy, tak až ta špatná zkušenost trošku zmizí, tak možná potom. Zjevně už teď zmizela. Nicméně, podotýkám, nebýt toho, jakou katastrofou byly investiční privatizační fondy, tak jsme tady ty kapitálové penzijní fondy nejspíše už dávno měli. A ještě další paradoxní zásluhou taky Václave Klause je, že on naprosto zdiskreditoval pojem lidového kapitalismu. To je takový ten nesmysl, do čeho nahnala americká elita americké občany, že si i poměrně

16 domácnosti s nízkými příjmy ukládají nikoli do banky nebo do nějakého fondu, ale nakupují si přímo akcie velkých amerických firem. Podívejte se, když klesá index pražské burzy, tak je to 95 % českého obyvatelstva úplně jedno. Protože oni nemají ani nakoupené akcie těch firem, co se tam obchodují, ani jejich důchody nezávisí na tom, jak se ten index vyvíjí. U těch Američanů to tak není. Jim se vypařovaly důchody, jak bylo předtím, a jim se dokonce vypařovaly i ty přímé úspory, které měli, když si třeba koupili akcie firmy Ford, jak se tak dělávalo i v těch relativně chudých rodinách. Jediný problém tohohle úspěchu V. Klause je, že to bylo poměrně drahé a otřáslo to českým zpracovatelským průmyslem tak, že to málem nepřežil a bylo třeba více zahraničních investic, než to bylo původně. Ale je to nepochybně zajímavý vedlejší efekt. Dál. Teď tou skutečnou výzvou je ten pozitivní program. Vedle toho, co už tu bylo zmíněno, je otázka jiných zdrojů pro financování důchodů. Je to, já tomu říkám zkráceně dánská výzva, protože Dánsko je pozoruhodná země. Dánsko nevybírá sociální od zaměstnavatelů. Znovu opakuji, Dánsko nevybírá sociální pojištění od zaměstnavatelů, vůbec. Dánsko má vysokou daňovou kvótu, to by se mnohým líbilo, jednu z nejvyšších v Evropě, a Dánsko má ovšem také jednotnou sazbu DPH ve výši 25 %. Tak dál. Nevím, jestli to bude úplně vidět, tady z té tabulky jsou důležitá CZ a DK, tzn. asi řádka, kdy to modré, to je vybrané sociální pojištění, které je v ČR poměrně významným zdrojem, kdežto v Dánsku, jak vidíte tamhle na konci, je tím zdrojem poměrně minimálním. Dánsko je 6. řádka DK. Jsou to ty dvě vedle sebe, ta nejdelší. Ta celková délka řádky ukazuje daňovou kvótu, která je v Dánsku samozřejmě významně větší. Pak je ještě pozoruhodná struktura, kde to sociální v Dánsku je minimální oproti ČR i oproti jiným zemím. Dál, já to tam mám teď ještě trošku jinak. Tenhle graf je podle kvartilů, jednotlivé sloupce porovnávají zátěž pracujících, kteří mají 25 % nejnižších, % atd. A porovnává ČR a Dánsko. Ono je tam těch výzev víc, než jen to sociální pojištění placené zaměstnavateli. To je ta 4. řádka v ČR 11 %, v Dánsku je to ta řádka s tou nulou. V Dánsku se platí samozřejmě, zaměstnanci platí soc. pojištění, stejně jako platí čeští zaměstnanci. Jedna věc je samozřejmě zajímavá, že my to máme všechno rovné. V Dánsku je tam progresivní struktura, že od toho prostředka dál platí vyšší procento. A ještě je tam 1 výzva, která se netýká úplně tohoto tématu, ale je také obecně důležitá, a to je decentralizace. To je 2. řádek, tj. výběr daní subjekty, které nejsou centrální vláda, čili obce, kraje, který je v Dánsku také významně vyšší, na rozdíl od ČR. A to je také důvod k zamyšlení, byť ne zrovna předmět naší dnešní debaty. Čili Dánsko, aby zajistilo ten sociální stát, ten komfort, tak to v podstatě zajišťuje tím vysokým jednotným DPH. Upřímně řečeno, já si myslím, že nakonec nám nezbyde, než použít podobný zdroj. A samozřejmě s jedním dovětkem že to nemůže být děláno, jak to dělá současná vláda, která v něm vidí zdroj financování penzijními systémy. Tam to má být perpetuum mobile, že to ti důchodci a soc. slabí zaplatí. Muselo to být provedeno tak, že je to důchodcům a rodinám s dětmi více než plně kompenzováno. A potom to může být i výhodné, protože ten sociální transfer, který se dělá tím, že se všem daňovým poplatníkům umožňuje za tu sadu těch položek, které tady panem Dr. Pernesem byly předvedeny, platit vyšší sazbu je vlastně neefektivní v tom smyslu, že tuto výhodu pobírají i ti nejbohatší, protože i oni platí stejných 10 %, byť by mohli platit těch 20 % nebo něco jiného do té jednotné sazby. Dál.

17 Čili já si myslím, že k řešení důchodové výzvy je třeba dělat tyto kroky: Prodlužovat odchod do důchodu, zvyšovat porodnost, dovolit imigraci mladých, zdravých, vzdělaných atd. Zabránit vzniku 2. pilíře, hledat další zdroje financování penzí jedna sazba DPH nebo??? jeden zdroj. Ještě na závěr mi dovolte, to jsem tam zapomněl dodat. Už to tady bylo zmíněno, ale vyzdvihl jsem jako pomoc ze strany, kde jsem to nečekal. Musím ocenit maďarského premiéra Orbána a jeho tým, který konečně vymyslel s tím, co měly sociálně demokratické vlády v regionu velký problém, včetně Roberta Fica, který v okamžiku, kdy měl znárodnit penzijní fondy, tak vždycky couvl, protože se bál arbitráží, a zcela oprávněně, a podobných věcí. Maďarští národovci to vymysleli, oni fondy nechají být. Jenom těm penzistům dají takovou nabídku, která se těžko odmítá, to znamená musíte přejít do státního systému, jinak nedostanete státní penzi a z té vaší naspořené sebereme to, co tam přispěl zaměstnavatel a necháme tam těch 30 %, co jste naspořili sami. To je nabídka, která se těžko odmítá. Pokud Orbán vytrvá, tak bude k dispozici návod, jak si poradit s případným 2. pilířem, pokud by náhodou nezodpovědností české pravice v příštím roce vznikl. Děkuji za pozornost. Děkuji Honzovi Mládkovi za velmi myslím, že sugestivní vystoupení. Jen možná takový dodatek Orbán to má jednodušší, protože má ústavní většinu a myslím, že součástí právě těch změn jsou i změny Ústavy, protože to Fico tuhle možnost neměl. V tuto chvíli jsme absolvovali úvodní část našeho setkání panelistů. Myslím, že je potřeba ohodnotit vystoupení jednotlivých pánů za velmi přínosné. Nyní otevíráme diskusi. Myslím, že tady máme mít někde mikforony. A já bych vás jenom požádal, abychom věděli, kdo a co říká, abyste se přihlásili a před tím, než budete hovořit, abyste se krátce představili. Tady vidím jeden mikrofon. Tam se hlásila ještě paní Gajdůšková, takže prosím. Mužský hlas Než paní místopředsedkyně Senátu bude diskutovat, já bych poprosil o vystoupení, jestli by nebylo možné popsat poměrně přesně, jaký je rozdíl mezi 2. a 3. pilířem. Děkuji. Vít Samek Jestli mohu existují 2 definice 2. pilíře, mohu-li to tak říct. Jedna je ta tradiční, západoevropské, tzn. jsou to zaměstnavatelské penzijní fondy, o kterých hovořil Vladimír Špidla. Úplně ty vzorové jsou ty holandské, švýcarské. Jsou provozovány neziskovou správcovskou společností, většinou forma nadace nebo zájmové sdružení právnických osob. Čili odstraňuje se tam konflikt zájmů mezi akcionářem. Což je česká situace nebo situace v zemích střední, východní Evropy, kde to bylo vytvořeno jako podnikatelské instituce. A druhou formou jsou právě ty východoevropské a středoevropské a latinskoamerické penzijní fondy, které v řadě případů vznikají jako podnikatelské subjekty a jejich náplní není dávkově definovaný důchodový systém, ale je to příspěvkově definované, čili v podstatě důchodové spoření co si naspoříš, to máš. V tom je i ten rozdíl. Takže je to způsob financování, způsob organizace, a také způsob výpočtu dávky je odlišný. Takže někdy se používá pro ten východoevropský jako 2b, tím, že

18 je to jako 2. varianta, ale v zásadě to, co na Západě označují jako 3. pilíř. Poněvadž situace, kdy si spoří jednotlivec, se na Západě považuje za 3. pilíř. Protože říkají - první je to, co dává stát, druhé to, co získávám prostřednictvím zaměstnavatele, a třetí je má soukromá individuální iniciativa. Ten Východ to s prominutím zjednodušil a myslí si, že zdokonalil a zavedl to jako důchodový systém 2. pilíře proto, že ty zdroje na něj hledá v 1. důchodovém pilíři. Čili zmenšuje první, odebírá zdroj pro ten druhý. Takže snad jsem to nezatemnil, ale ten rozdíl je tento. Ale de facto tím, že u nás 2. pilíř vlastně v té podobě neexistuje, tak proto vlastně ten 3. pilíř se v našich podmínkách stává druhým. Tak asi by se to dalo krátce definovat. Prosím. Gajdůšková, Senát Já bych chtěla v prvé řadě poděkovat samozřejmě sociální demokracii a všem panelistům, že se ujali tohoto tématu. Myslím si, že byl nejvyšší čas, abychom skutečně takto si věci vysvětlili, vyjednali. Zadruhé mě velmi potěšil Honza Mládek, který začal hovořit, a já jsem mu v první chvíli rozuměla o dámské výzvě, a to mě teda skutečně potěšilo, protože mezi panelisty nevidím žádnou ženu a čekala jsem, že tedy konečně ten genderový prvek tam bude vnesen. Mě mrzelo, že skutečně mezi panelisty není žádná žena, protože totiž, jestliže se bavíme o důchodech, jestliže z toho, co zde znělo, na nás tedy dýchala docela skepse, tak když se na to podíváme z pohledu ženy-muži, tak ta skepse je ještě daleko horší a skutečně velké otazníky, jak postupovat. A to, co se snaží tato vláda dělat, tedy převádět nebo vyvádět peníze z průběžného systému do kapitálových fondů, tak to skutečně dopadá a dopadlo by ještě daleko více na ženy než na muže. Ze dvou vcelku jednoduchých důvodů, zaprvé délka dožití žen je v průměru asi o 7 let delší, a zadruhé ten problém je v tom, že ženy pořád ještě, a ve většině zemí Evropy, mají nižší příjem v průběhu pracovní kariéry. To by bylo zase na dlouhou debatu. A já jsem to otevřela proto, že vím, že dr. Vít Samek právě tento aspekt má velmi dobře zpracovaný. Protože ho prezentoval na veřejném slyšení Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů Rady Evropy v Paříži jako expert za ČR. A já bych se na něho, a možná na Vladimíra Špidlu, ještě obrátila s dotazem nebo s prosbou, aby upřesnili ještě tento pohled. Děkuji. Dobře. Překvapivě chtěl reagovat M. Potůček. M. Potůček Ano, dnes nebyl čas na detaily, ale zmínil jsem se o disproporcích současného důchodového systému ve vztahu k rodinám a to znamená v mnoha případech především k ženám. Naprosto souhlasím s tím, Aleno, co jsi tady sdělila, a myslím si, že je to výzva z hlediska šíření programových tezí ve veřejném prostoru i pro sociální demokracii, aby se speciálně Zaměřila na to, co z připravovaných reforem může uškodit ženám. A naopak, co z toho, co prosazuje sociální demokracie, by jim mělo prospět.

19 Mužský hlas Já dodám jenom technicky. Samozřejmě cest, jak odstraňovat rozdíly muži, ženy v důchodech jsou. Tento stát si vybral tu méně šťastnou, že nejdřív srovnává tu věkovou hranici, samozřejmě mohl udělat ihned opatření, které je známé v řadě západních zemí, to je tzv. sdílení vyměřovacích základů. To je pro jednoduchost. Ta základní diskriminace se odvíjí od toho, že žena, zejména v období péče o dítě anebo o rodinného příslušníka, zpravidla má příjem buď výrazně nižší, nebo žádný. Tak to sdílení vyměřovacích základů říká, žije-li v manželství nebo s partnerem, se kterým požádají o toto sdílení dobrovolně, s manželi se to tam dělá povinně, tak se sečte, zjednodušeně řečeno, každý rok, kolik oba dva dohromady vydělali, rozdělí se to na půl, čímž i pro případ pozdějšího rozvodu nebo rozchodu té dvojice má ta žena garantováno, že tam, kde společně žili, pečovali, získává ona polovinu toho vyměřovacího základu a je tedy zabezpečená. A druhá věc, v soukromých systémech se přechází tam, kde je to povinně státem organizováno, není to ponecháno trhu, tak se přechází na Unisex úmrtnostní tabulky, které přepočítávají, zjednodušeně řečeno, tu penzi žen a mužů zase na zprůměrované dožití, které v tuto chvíli přináší ženám výhodu, že jim zajistí lepší výpočet penze, než se tak děje, kdyby se postupovalo odděleně muži-ženy. To by v důsledku vedlo k tomu, že vzniknou samostatné fondy pro muže a pro ženy, a samozřejmě šly by podle jiných pravidel. Takže Unisex tabulky a v základním systému sdílení vyměřovacích základů, to jsou cesty, kterými se to dá dělat. Ty nápady tady pro naši důchodovou reformu jsou zapsány, takže věříme, že se podaří je realizovat. Takže ještě pan Pernes chtěl reagovat. Pan Pernes Já se omlouvám paní místopředsedkyni, mě inspirovalo, jak jsem mluvil o těch parametrických úpravách, které už jsou na stole, tak kromě těch, co jsem tady uváděl, je ještě jedna. A to zásadní. Jak víte, v současné právní úpravě jsou ženy, které vychovávají děti, zvýhodněny v rámci institutu důchodového věku. Teď je na stole, že toto se bude rušit. Ať ženy vychovaly jedno, dvě, tři nebo čtyři děti, všichni půjdou, tak jako bezdětné ženy anebo muži, v pětašedesáti letech do důchodu. Tak ono tady to je možná trochu paradoxní, protože právě ten dřívější odchod žen do důchodu je znevýhodňuje potom ve výši důchodu. A to je ta diskuse. Ale tady někdo má mikrofon, ano, prosím, nalevo, zase vrátíme na druhou stranu. Jiří Němec Mé jméno je Jiří Němec. Většinou souhlasím a děkuji za to, jak jste to přednesli. Jen mám pár poznámek. Já jsem si včera ještě přečetl zprávu Bezděkovy komise a trošičku mě pár věcí zarazilo. V prvé řadě, že se nemluví o řekněme mezigenerační férovostí. Ta budoucí generace

20 bude nějakým způsobem postižená, že bude financovat nebo živit větší část nebo větší poměr důchodců. Je to jistá spravedlnost přece. Odjakživa, když chtěli být lidé zajištěni na stáří, tak měli děti. Jestliže generace, nebo dvě generace, která má málo dětí, chce mít nějaký standard, tak má holt problém. Prostě musí živit, a to je celkem logické a vždycky to tak bylo, větší část důchodců. Potom druhá věc se týká vůbec kapitálového systému. Já mám takový pocit, že přes několik generací v podstatě kapitálové systémy neexistují. Nefungují. Protože stejně ty kapitálové systémy ty peníze někam musí investovat. S největší pravděpodobností, nebo z velké části je investují do státních dluhů, nebo do veřejných dluhů. Největším věřitelem americké vlády není Čína apod., ale je vlastní penzijní systém. Čímž v podstatě tyto systémy se mění na průběžné systémy ve své podstatě, protože ty budoucí splátky vláda musí uhrazovat z daní. Třetí poznámku, kterou mám, ohledně citlivosti. Já jsem viděl nějaké vystoupení člena Bezděkova týmu, nebyl to pan doktor, byl to nějaký předseda penzijního fondu, který s vážnou tváří říkal, jak se musíme připravit na rok To asi v případě, pokud by se zaváděl druhý pilíř. Ale jak jsme tady viděli, jak ten systém je velice citlivý na mírné zvýšení sazby sociálního pojištění. Během jednoho roku se to propadlo a během jednoho roku se to zase spravilo. Takže nevím, jak ten argument, že je potřeba se 50 let připravovat dopředu, zdali je validní. Čtvrtá věc, která se týká prodlužování věku odchodu do důchodu. Nevím, zda se někde uvažuje vliv nezaměstnanosti, že prodlužování věku do důchodu je větší pravděpodobnost, že větší část lidí může být nezaměstnaná. Nikde jsem tuhle analýzu neviděl. Tam mj. ten věk se nějak prodlužuje poměrně rychle. Protože když se člověk podívá aspoň u nás, kde poměrně rychle vzrůstá průměrné dožití 60 let věku, tak to zvyšování věku do důchodu je větší než odpovídá zvyšování dožití, doby dožití v 60 letech věku. Asi zhruba o rok jsem to počítal, už v současné době. Otázka je, jak to bude do budoucna? Takže to je jedna věc. Druhá věc, rozhodující je vůbec porodnost. Na tom demografickém vývoji ty dva tři roky prodlužování průměrné doby dožití v 60 letech věku nemají až tak dramatický význam. Ve své podstatě všechna opatření, která směřují takzvaně k přípravě na situaci za 50 let, mají kontraproduktivní význam, protože snižují de facto nebo demotivují lidi, aby měli děti. V okamžiku, kdy jim začneme říkat, teď si musíte strašně spořit, abyste měli za 50 let penzi, tak samozřejmě musí věnovat peníze na to spoření, a nemůžou věnovat ty svoje prostředky, které vydělají, na děti. Takže je to naprosto kontraproduktivní. Takže tolik jenom moje poznámky. Vít Samek(?) Jestli mohu zareagovat, samozřejmě souhlasím s naprostou většinou toho, co bylo řečeno z hlediska těch souvislostí a důsledků. Opravdu vidím také jako problematické to, že záměr reforem, ale to je z důvodů toho, jak je scénář šit, je motivován péčí o vzdálenou budoucnost. Grafy, které ukazují různé katastrofické vize toho důchodového systému po roce 2050, 2060 a dál, já je považuji taky za naprosto irelevantní. Protože říkám, podívejte se jenom 50 let zpátky a zkuste říct, jestli někdo před 50 lety viděl dnešní současnost aspoň trochu realistickýma očima. Myslím si, že ne.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

30. března 2011 Lenka Fialková

30. března 2011 Lenka Fialková Důchodová reforma 30. března 2011 Lenka Fialková Důvody reformy Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95% příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) velmi solidární/rovnostářský

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA 1 Způsob práce skupiny důchodová reforma Východisko: materiály PES z června 2010 Pracovní skupina rozšířena o externí členy 6 schůzek pracovní skupiny v

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

ProAlt. Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA

ProAlt. Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA ProAlt Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ SENÁT 24. března 2011 odborný seminář www.proalt.cz ZÁKLADNÍ TEZE ProAlt

Více

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře?

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Udělali jsme kalkulačku, která vám napoví, jaký je rozdíl v důchodových pilířích. Pomůže vám odpovědět na otázku: Co získám (ztratím) účastí v II. pilíři důchodového

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

Refo f rmy m p ro lidi NE proti lidem Otev Ote ř v ete o i Kampaň ČMKOS

Refo f rmy m p ro lidi NE proti lidem Otev Ote ř v ete o i Kampaň ČMKOS Reformy y pro p lidi NE pproti lidem Otevřete oči Kampaň ČMKOS 6 lží Jaromíra DRÁBKA První lež Teorii, že privatizace povede ke zvýšení důchodů, prosazovala v polovině 90. let také Světová banka. Teorie

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Rada seniorů České republiky, o.s.

Rada seniorů České republiky, o.s. Rada seniorů České republiky, o.s. Návrh na přijetí zákona o minimálním starobním důchodu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o důchodovém

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

První prorůstová a propopulační důchodová reforma.

První prorůstová a propopulační důchodová reforma. První prorůstová a propopulační důchodová reforma. Demo verze Podívejme se na problém dostatku nově narozených dětí čistě z ekonomického, nikoliv emocionálního hlediska při použití representativních dat

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.36 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 12.6.2013 Matematické praktikum 8. roč. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

Důchodová reforma 75 dnů do rozhodnutí

Důchodová reforma 75 dnů do rozhodnutí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Důchodová reforma 75 dnů do rozhodnutí Petr Nečas, předseda vlády 16.4.2013 Dobrý den, dámy a pánové. Máme za sebou čtvrt rok od největší změny důchodového systému za posledních dvacet

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Pravidelné investice jsou stále nejspolehlivější cestou, jak se dostat k většímu objemu peněz. A přitom relativně bezpečnou. Jak vybudovat majetek? Ve finančních

Více

II. SOUKROMÝ DŮCHODOVÝ PILÍŘ JE VÍC NEŽ ZTRACENÁ PŘÍLEŽITOST

II. SOUKROMÝ DŮCHODOVÝ PILÍŘ JE VÍC NEŽ ZTRACENÁ PŘÍLEŽITOST II. SOUKROMÝ DŮCHODOVÝ PILÍŘ JE VÍC NEŽ ZTRACENÁ PŘÍLEŽITOST Jaroslav Vostatek Panelová diskuse FontesRerum/ EH 26. 2. 2013 MAINSTREAMOVÁ PENZIJNÍ TEORIE 21. STOLETÍ Panevropský penzijní systém (Světová

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi

Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi Co přinese důchodová reforma 1. dlouhodobě udržitelný důchodový systém 2. dlouhodobě solidní úroveň důchodů 3. větší spravedlnost 4. důchody nebudou

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů

Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia stínový

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Seminární práce do předmětu Veřejná ekonomie

Seminární práce do předmětu Veřejná ekonomie Seminární práce do předmětu Veřejná ekonomie Téma: Vypracovala: Martina Rystonovská Datum prezentace: 7. 12. 2004 1. Úvod...3 2. Důchodový systém a reformy...4 2. 2. Dělení důchodového systému...4 2. 3.

Více

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Do 1368 Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Ettlerová, Sylva In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Vyšší porodné od dubna letošního roku má být jedním

Více

Daňové a důchodové souvislosti národního hospodářství ČR Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové a důchodové souvislosti národního hospodářství ČR Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňové a důchodové souvislosti národního hospodářství ČR Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Anotace : Přednáška se zabývá aktuálními daňovými, důchodovými a sociálními problémy v rámci současného vývoje národního

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2.

Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2. Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2. října 2013, Plzeň OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED

Více

Jak zrušit důchodové spoření Návrh změn v doplňkovém penzijním spoření

Jak zrušit důchodové spoření Návrh změn v doplňkovém penzijním spoření Jak zrušit důchodové spoření Návrh změn v doplňkovém penzijním spoření Subkomise pro důchodovou reformu Sociální komise ČSSD (únor 2014 II. verze) V Praze dne 20. února 2014 Zpracoval: Dr. Vít Samek I.

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE Markéta Hejlová OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Oficiální název: Řecká republika rozloha: 131 990 m 2 počet obyvatel: 10 787 960 hustota zalidnění: 81,75/m

Více

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře datum: 5. února 2015, 13:00 místo: Klub, budova MPSV Na Poříčním právu 1,

Více

Důchodová reforma ČSSD

Důchodová reforma ČSSD Veřejná debata MLUVTE NÁM DO TOHO Plzeň, 6. 10. 2011 Praha, 17. 10. 2011 Spravedlivý důchodový systém důstojný život důchodcům! Zpracoval autorský tým odborné Sociální komise ČSSD ve složení: Martin Potůček,

Více

Péče o děti v daňových systémech

Péče o děti v daňových systémech Péče o děti v daňových systémech Jaroslav Vostatek Workshop CESTA VŠFS 17. 6. 2015 Osnova Fiskalizacedětských dávek Modely zdanění osobních příjmů vč. navazujících dětských dávek Liberální modely Konzervativní

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Zrádné detaily penzijní reformy

Zrádné detaily penzijní reformy Zrádné detaily penzijní reformy O co jde v druhém pilíři Pavel Kohout Proč nestačí průběžný systém? Průběžné systémy byly zavedeny po II. světové válce ve všech vyspělých zemích Před válkou existovaly

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

9 Financování sociálního zabezpečení

9 Financování sociálního zabezpečení 9 Financování sociálního zabezpečení Obsah : 9.1 Principy a modely sociálního zabezpečení. 9.2 Metody sociálního zabezpečení. 9.3 Způsoby financování sociálního zabezpečení. 9.4 Systémy financování sociálního

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Nájemní bydlení nebo vlastní na úvěr

Nájemní bydlení nebo vlastní na úvěr Nájemní bydlení nebo vlastní na úvěr Autor: Petr Syrový 2. 6. 2014 Cíl: Cílem je porovnání výhodnosti bydlení v nájmu nebo ve vlastním bytě, který se kupuje na hypoteční úvěr. Porovnáváme z hlediska ceny

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010 Řecké problémy a dopady na Česko Praha, 29. dubna 2010 Proč se zabývat Řeckem Obviňují nás, že strašíme Řeckem Odborníci i novináři upozorňují, že situace může být horší, než se zdálo V EU se vážně uvažuje,

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR)

Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR) Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR) M a r t i n Š t ě p á n e k MPSV, Odbor sociálního pojištění 20. března 2008 Eurocentrum Praha, Jungmanova 24, Praha1 Obsah přednášky Malé úvodní zamyšlení o důchodové

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Jak si spořit na důchod

Jak si spořit na důchod Jak si spořit na důchod Zorientujte se v důchodové reformě Petr Syrový Jaký můžete očekávat důchod od státu? Co můžete dělat pro to, aby situace byla lepší? Jak správně investovat na důchod? Jak nám k

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS

Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS Vzhledem k neexistujícímu průzkumu veřejného mínění jsou výpočty pravděpodobné a přibližné. Tyto výpočty byly provedeny na základě

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

9 Programové prohlášení nové vlády

9 Programové prohlášení nové vlády 9.1 Střednědobé cíle rozpočtové politiky Vláda si ve svém programovém prohlášení stanovila za cíl zvrátit nepříznivý vývoj veřejných financí zejména v oblasti mandatorních výdajů, snížit deficit vládního

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více