Ekonomický měsíčník LISTOPAD 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomický měsíčník LISTOPAD 2003"

Transkript

1 Ekonomický měsíčník LISTOPAD 23 ČNB ponechala úrokové sazby beze změny Bankovní rada snížila prognózu inflace. ČNB zmírnila své obavy z růstu retailových úvěrů. Centrální banka neklade překážky emisi dluhopisů ČR na zahraničních trzích. Státní rozpočet úspěšně prošel prvním čtením ve Sněmovně Rozpočet byl schválen s rekordním schodkem -115 mld. korun. K úplnému schválení bude nutné úspěšné hlasování ve druhém a třetím čtení. Zahraniční obchod v přebytku Po osmnácti měsících se měsíční saldo zahraničního obchodu dostalo, díky zpomalení dovozu, do černých čísel. Vývoz strojů a dopravních prostředků se letos zvýšil o 5 mld. korun. Koruna se pohybuje okolo 32, za euro Stále není zřejmý jasný trend devizového kurzu koruny. Krátkodobá rizika v obou směrech jsou vyvážená. Téma: Výhled evropské ekonomiky - důvod k optimismu?

2 LISTOPAD 23 POLITIKA Státní rozpočet prošel prvním čtením Státní rozpočet na rok 24 prošel prvním čtením, v rámci kterého Poslanecká sněmovna vyjádřila souhlas s výší příjmů a výdajů rozpočtu, a tedy i s jeho schodkem. Aby však byl rozpočet v této podobě přijat, musí úspěšně projít ještě dvojím čtením ve Sněmovně. Šance na přijetí rozpočtu jsou poměrně příznivé. Senát se rozpočtem ČR nezabývá. Podle schválených rozpočtových mantinelů by stát měl v příštím roce získat příjmy ve výši 754 mld. korun, což je o 7 mld. korun více než v rozpočtu schváleném na letošní rok (+1,2 %). Vláda chce současně utratit 869 mld. korun, tj. o 73,6 mld. více (o 9,3 %) než letos. Celoroční deficit rozpočtu by měl dosáhnout 115 mld. korun. Rozpočtový schodek se sice mírně sníží, avšak nepůjde o zásadnější změnu oproti letošnímu roku. Schodek rozpočtu navíc nelze odůvodňovat konsolidačními náklady, protože jen 19 mld. korun z uvedených 115 mld. má být použito na úhradu ztrát České konsolidační agentury nahromaděných v předchozích letech. novely daňových zákonů již prošly schvalovacími procedurami. Tyto změny daní však vedou ke zvýšení celkové daňové zátěže, navzdory avizovanému snížení daně z příjmu právnických osob. Konsolidovaná daňová kvóta (daně+pojistné) by měla v příštím roce, podle vládního odhadu, překročit 4 % HDP a dosáhnout 4,3 %, zatímco v letošním roce by se měla pohybovat okolo 39,7 %. Z vládních údajů je zřejmé, že se daňové zatížení neustále zvyšuje a ani příští rok nebude výjimkou. S tím, jak rostou státní příjmy a výdaje, posiluje se i role vlády v ekonomice a zvyšuje se tím i přerozdělování peněz, což je z dlouhodobého pohledu neudržitelný a nepříznivý trend. Připravovanou reformu veřejných financí proto chápeme pouze jako první a nikoliv jediný krok, který bude nutné učinit na cestě ke zdravému a udržitelnému hospodaření státu. Další kroky by měly být zaměřeny především na výdajovou stranu celého spektra rozpočtů, neboť již nyní patří ČR mezi země s vysokým stupněm zdanění. Růst příjmové strany rozpočtu nestojí pouze na vyšším tempu ekonomického růstu a inflaci, ale významně spočívá i na zvyšování daní. Vláda si již nyní může být jistá dodatečnými výnosy z DPH a ze spotřebních daní, neboť MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Inflace na nule V září dosáhla meziroční, průměrná i čistá inflace nulové hodnoty. Oproti srpnu se spotřebitelské ceny snížily o,5 %, zejména díky výraznému zlevnění tuzemských a zahraničních zájezdů. Po dvouměsíčním poklesu mírně podražily potraviny (+,8 %) v téměř celém svém spektru - od masa až po brambory. Potraviny se tak pomalu dostávají na úroveň loňského podzimu. Letošní suchem způsobená neúroda se již začíná projevovat na cenách potravin v maloobchodní síti. Nárůst cen vykázaly i pohonné hmoty, přesto se cena benzínu pohybuje pod dvanáctiměsíčním průměrem. Celkově lze říci, že již končí období deflace, a že v dalších v měsících už můžeme očekávat mírný nárůst meziroční inflace. I tak bude letošní míra průměrné inflace rekordně nízká, neboť dosáhne pouhou jednu desetinu procenta. Probouzející se inflačních tlaky se začínají v předstihu projevovat už u cen průmyslových výrobců, které po devatenácti měsících přestaly klesat. Mírný nárůst v posledních měsících zažívají ceny zemědělských výrobců. Přesto se díky razantním propadům na začátku roku ceny zemědělců snížily za posledních dvanáct měsíců o 7,6 %. ČNB zmírnila svoje obavy z rychlého růstu retailových úvěrů Na svém srpnovém zasedání bankovní rada věnovala velkou pozornost úvěrům domácností a dala najevo obavu z růstu těchto úvěrů. Při čtení zápisu ze zářijového jednání bankovní rady ČNB se zdá, že tato obava zřejmě již není tak silná jako o měsíc dříve. Zatímco v srpnu ČNB prezentovala obavu zda nízké úrokové sazby nevytváří v této oblasti bublinu, která by mohla v budoucnu negativně ovlivnit makroekonomickou a finanční stabilitu, v září již bylo uvedeno, že banky věnují vznikajícím rizikům adekvátní pozornost. Bankovní rada se na svém předposledním zasedání věnovala i fiskální reformě. ČNB nepovažuje plánované snížení deficitu veřejných financí za postačující a považuje rozvolňování původních záměrů reformy za střednědobé inflační riziko. Podle očekávání ČNB ponechala úrokové sazby beze změny, s čímž souhlasili všichni členové Rady. 1 Československá obchodní banka, a. s. INVESTIČNÍ VÝZKUM

3 LISTOPAD 23 Makroekonomický vývoj Asi nejpravděpodobnější variantou je ponechání úrokových sazeb na nynější úrovni i v dalších měsících. Podle kusých informací z posledního, tj. říjnového, jednání o měnových otázkách bankovní rada ČNB hlasovala i o možnosti snížení repo sazby o čtvrt procentního bodu. Současně bankovní rada snížila odhad inflace, podle kterého by se meziroční CPI měl v říjnu 24 pohybovat v pásmu 2,3-3,7 % a v březnu 25 v intervalu 1,6-3, %. Centrální banka tak opět korigovala své dřívější nadhodnocené inflační predikce. ČNB projevila velký optimismus ohledně vývoje české ekonomiky a zvýšila odhad růstu HDP na letošní i příští rok na 2,5-3, %, respektive 2,1-3,6 %. Vyjdeme-li z dosud známých hodnot za první pololetí, můžeme říci, že ČNB zřejmě očekává, že ve druhé polovině letošního roku poroste česká ekonomika o 2,7-3,7 %. Před třemi měsíci byla ČNB pesimističtější. Cenové indexy (meziročně v %) I. IV. VII. X. I.1 IV.1 VII.1 X.1 I.2 IV.2 VII.2 X.2 I.3 IV.3 CPI Čistá inflace PPI První emise státních dluhopisů na zahraničních trzích na obzoru VII.3 X.3 zveřejnil je zajímavý především odhad nezjištěné ekonomiky, jejíž podíl měl v roce 2 činit 9,3 % (téměř 2 mld. korun), přičemž rozměr záměrného zkreslování a zatajování výsledků ekonomické aktivity statistický úřad odhadl na 5,1 % HDP. Na straně užití HDP došlo k navýšení především dvou položek, a sice konečné spotřeby domácností a vlády, dohromady o více než 1 mld. korun v každém roce. Na místě je otázka, jaké důsledky bude mít tato revize. V první řadě dojde ke zpětnému zvýšení ekonomické úrovně ČR ze současných cca 6 % průměru EU o několik procentních bodů nahoru (na cca 65 %). Nová data se pozitivně odrazí i v celé řadě poměrových ukazatelů, které vyjadřují vnější a fiskální rovnováhu ekonomiky. Například poměr schodku běžného účtu platební bilance k HDP se zlepší o,3-,4 procentní body, ve stejném rozsahu se zmenší i deficit veřejných financí. Opticky se sníží i zadluženost ČR vůči zahraničí, státní dluh atd. Faktický dopad revize bude jen velmi omezený. Už nyní je však možné uvažovat o jednom negativním důsledku aktuálního vylepšení výsledků HDP. Může totiž ovlivnit výši příspěvků placených Českou republikou do rozpočtu EU počítaných na základě HDP. Nezaměstnaných přibývá nejen podle Úřadů práce V říjnu byly zveřejněny další nelichotivé výsledky o vývoji na trhu práce. Na začátku měsíce Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) uvedlo, že míra nezaměstnanosti v září dosáhla 1,1 %, na konci měsíce statistický úřad uvedl údaj pro třetí čtvrtletí ve výši 8 %. Rozdíl mezi oběma údaji je dán rozdílnou metodikou výpočtu. Zatímco MPSV vychází striktně z dat úřadů práce (tzn. z databáze uchazečů o podporu v nezaměstnanosti), statistický úřad provádí čtvrtletní výběrová anonymní šetření. Centrální banka bude spolu s Ministerstvem financí sledovat vývoj na finančních trzích a vyhodnocovat podmínky pro emisi státních dluhopisů na zahraničních finančních trzích. To je závěr z jednání guvernéra ČNB a ministra financí, kteří se k tomuto tématu sešli na začátku listopadu. Je tedy zřejmé, že ČNB již ustupuje od svého dřívějšího zamítavého stanoviska, a že zahraniční emisi dluhopisů ČR nebude klást překážky. Zůstává pouze otázkou, zda bude ČNB ochotna konvertovat takto získané zdroje do korun. Předpokládáme, že s ohledem na možné kursové důsledky bude ČNB vstřícná a zdroje odkoupí do devizových rezerv. Míra nezaměstnanosti (v %) ČR je po mimořádné revizi HDP bohatší 1995Q1 1995Q4 1996Q3 1997Q2 1998Q1 1998Q4 1999Q3 2Q2 21Q1 21Q4 22Q3 23Q2 Na konci října statistický úřad oznámil, že přepočítal HDP za poslední tři roky, a že jej zvýšil o 132,8-161,3 mld. korun. Prozatím byla zveřejněna nová čísla pouze v běžných cenách za jednotlivé roky. Přepočet do stálých cen a revidovaná řada čtvrtletních výsledků bude publikována až v červnu 24. Aktuální revize má vést k plné harmonizaci českých dat se standardy ESA Z údajů, které ČSÚ MPSV VŠPS Ačkoli existuje poměrně velký rozdíl mezi oběmi hodnotami (ve třetím čtvrtletí to bylo 1,9 p.b.), jejich výsledný trend je stejný. Míra nezaměstnanosti v ČR nadále narůstá a její Československá obchodní banka, a. s. INVESTIČNÍ VÝZKUM 2

4 Makroekonomický vývoj LISTOPAD 23 občasné snížení je pouze sezónním výkyvem. Nejsou zatím bohužel vidět ani žádné náznaky, že by v nejbližší době mělo dojít ke změně. Předpokládáme proto, že míra nezaměstnanosti v letošním i v příštím roce bude za hranicí 1 %. Očekáváme sice, že růst ekonomiky bude dále zrychlovat, avšak ani toto tempo nebude dostatečné k rychlé změně situace na trhu práce. Ke stabilizaci a následně k mírnému poklesu míry nezaměstnanosti by mohlo dojít teprve ve druhé polovině příštího roku. Částečným technickým řešením vysokého počtu nezaměstnaných by mohlo být, po vzoru Slovenska, zpřísnění podmínek poskytování podpor v nezaměstnanosti a jiných navazujících sociálních dávek, které by eliminovalo zneužívání sociální sítě v ČR. Prozatím však ke změně nedojde. Zahraniční obchod v přebytku Po osmnácti měsících se měsíční saldo zahraničního obchodu dostalo opět do černých čísel (,8 mld. korun). Přebytek obchodní bilance je výsledkem zpomalení importu při zachování dvojciferného růstu exportu; zatímco se vývoz zvýšil o 1,1 %, dovoz vzrostl jen o 5,8 %. Za prvních devět měsíců dosáhl deficit zahraničního obchodu necelých 36 mld. korun, což bylo o 5 mld. korun méně něž v loňském roce. Za vcelku pozitivním výsledkem obchodní bilance stojí neustále se zvyšující vývoz strojů a dopravních prostředků. Prozatím se vyvezly stroje a dopravní prostředky v hodnotě o 5 mld. větší než ve stejném období loni. Považujeme za pozitivní, že za zlepšováním výsledků české obchodní bilance je právě vývoz těchto výrobků, které bývají obvykle považovány za zboží s vyšší přidanou hodnotou. Největší letošní nárůst zaznamenaly díly pro motorová vozidla, telekomunikační zařízení a počítače. Jen u dílů pro automobilový průmysl šlo o zlepšení o téměř 1 mld. korun. Odpovídá to i tendenci, v rámci které se ČR postupně stává významným producentem automobilů v Evropě, což obnáší i investice do dodavatelské struktury stávající i nově budované automobilky. ČR navíc není bez šancí v boji středoevropských zemí o korejskou automobilku Hyunday, která chce ve svém novém evropském závodě vyrábět 3. vozů ročně. Dosavadní vývoj exportu hodnotíme velmi pozitivně i s ohledem na stále nepříznivý vývoj zahraniční poptávky. Na export je však díky dovozní náročnosti českého průmyslu navázán růst dovozu. Je to patrné z finančních výsledků průmyslu, podle kterých na 1 korunu přímého exportu připadá 6 haléřů dovozu. Totéž vyplývá i z podrobných údajů exportu a importu. Navzdory relativně vysoké dovozní náročnosti české ekonomiky zažívá letošní import jen mírný nárůst a nůžky jsou již od začátku roku otevřeny ve prospěch vývozu. Dovoz se zatím výrazně nezvyšuje ani díky značnému tempu soukromé spotřeby. Proto můžeme očekávat, že schodek zahraničního obchodu se bude pohybovat přibližně na loňské úrovni, případně bude dokonce nižší. Na tomto místě je třeba dodat, že v listopadu statistický úřad zveřejní zpřesněné výsledky zahraničního obchodu za prvních devět měsíců roku. Bohužel zahraniční obchod letošnímu ekonomickému růstu ČR zřejmě příliš nepomůže. Obchod se zbožím sice vykáže stejné nebo lepší výsledky než loni, ovšem bilance služeb bude s velkou pravděpodobností horší. Celkově tak bude vliv zahraničního obchodu na růst HDP nejspíše negativní. mld. EUR Zahraniční obchod ČR (12M kumulace, EUR) Q1 1995Q4 1996Q3 1997Q2 1998Q1 1998Q4 1999Q3 2Q2 21Q1 21Q4 22Q3 23Q2 Saldo (l-o) Export (p-o) Import (p-o) Zahraniční obchod - stroje a dopravní prostředky (12M kumulace, CZK) mld. CZK Q1 1996Q4 1997Q3 1998Q2 1999Q1 1999Q4 2Q3 21Q2 22Q1 22Q4 23Q3 Saldo (l-o) Export (p-o) Import (p-o) Boom průmyslu pokračuje Srpnové velmi vysoké tempo průmyslu (+8 %) potvrdilo, že průmyslu stále nedochází dech navzdory nepříznivému vývoji ekonomik hlavních obchodních partnerů ČR. Je zřejmé, že se na letošním srpnovém výsledku příznivě projevil vliv loňských povodní, které průmyslu vytvořily nízký srovnávací základ. Za prvních osm měsíců se produkce průmyslu zvýšila o 5,8 %. Letošním tahounem průmyslu je jednoznačně automobilový průmysl, za nímž s odstupem následuje energetika (včetně plynárenství a vodárenství), a s rovným dílem chemie, gumárenský a plastikářský průmysl, a také výroba kovů. Naopak boom průmyslu brzdí textilní a kožedělný průmysl meziročně v % meziročně v % 3 Československá obchodní banka, a. s. INVESTIČNÍ VÝZKUM

5 LISTOPAD 23 Makroekonomický vývoj Elektrotechnika jako dřívější dlouhodobý lídr českého průmyslu se letos pohybuje jen v mírně plusových hodnotách, dva měsíce její produkce dokonce klesala. Je tedy patrné, že zahraniční poptávka ovlivňuje tuzemské výrobce rozdílně. Českému průmyslu nadále velmi prospívá budování nových výrobních a exportních kapacit, které po svém náběhu mohou kompenzovat případné výpadky odbytu již etablovaných firem. Průmyslová produkce, produktivita práce (meziročně v %, 6M průměr) I. IV. VII. X. I.1 IV.1 VII.1 X.1 I.2 IV.2 VII.2 X.2 I.3 IV.3 VII.3 X.3 Produktivita práce IPP Průmyslové firmy si na rozdíl od státu a některých jiných odvětví lépe hlídají své mzdové náklady. Jestliže za celou ekonomiku platí, že růst mezd je výrazně vyšší než růst produktivity práce, tak v průmyslu je to obráceně. Produktivita práce v průmyslových firmách se od začátku roku zvýšila o 9,1 %, přitom reálné mzdy vzrostly jen o 5,1 %. Příznivý vývoj produktivity není pouze výsledkem vysokého tempa průmyslové produkce, ale i stabilního poklesu zaměstnanosti v průmyslových podnicích, který trvá již téměř dva roky. Nepředpokládáme, že by ve zbytku roku došlo ke změně nastíněných tendencí. Je však pravděpodobné, že se tempo průmyslu mírně zpomalí v důsledku vysokých srovnávacích základů z loňského roku a problematického vývoje zahraniční poptávky. Celoroční růst průmyslu dosáhne, podle našeho názoru, přibližně 5 %. Československá obchodní banka, a. s. INVESTIČNÍ VÝZKUM 4

6 LISTOPAD 23 DEVIZOVÝ KURZ Koruna se pohybuje okolo 32 za euro Koruna se prakticky zabydlela v pásmu 31,8-32,2 za euro a ani říjen tedy nepřinesl jasný trend, kam se bude koruna dále ubírat. Na jedné straně přibývá předpokladů pro obnovení tendence k posilování koruny, na druhé straně se však stále objevují zprávy, které výrazně tlumí náběh koruny k pevnějším hodnotám. Mezi předpoklady obnovení posilování koruny je možné zařadit uklidnění v politické oblasti. Návrh státního rozpočtu prošel prvním čtením a s velkou pravděpodobností můžeme čekat, že bude bez zásadních potíží schválen. Průmysl i export si vedou poměrně dobře a je reálné očekávat zrychlení ekonomického růstu v příštím roce. Přicházejí další signály o rostoucích přímých zahraničních investicích. Vedle desítek menších investic je to např. investice DHL ve výši 16 mld korun. ČR navíc patří mezi nejvážnější uchazeče o novou automobilku Huyndai. I když v dlouhodobém výhledu je dostatek důvodů pro posilování koruny, krátkodobě koruna stagnovala. Mezi vlivy, které korunu brzdily, lze zařadit např. zprávu o výplatě 125 mil. EUR dividendy firmou Plzeňský Prazdroj. Jak se již stalo tradicí, koruna vůbec nereaguje na makroekonomické podněty. Přebytek obchodní bilance, běžný účet platební bilance i zvýšení úrovně HDP ČR o 7 % v souvislosti s přechodem na metodiku EU nechala koruna prakticky bez povšimnutí. Vývoj dolaru vůči euru byl významně ovlivněn i pohybem dolaru vůči japonskému jenu. Zřetelné oživování japonské ekonomiky se odráží v posilování jenu, který prolomil hranici 11 jenů za dolar. Silnější jen vyhovuje americké politice. Bank of Japan se snažila intervencemi zabránit mnohem razantnějšímu posílení své měny. Mohutné intervence a jejich hrozba se promítají i do pohybů dolaru vůči euru. Závěrečné dny října naznačily, že se přece jen můžeme dočkat pozitivního vlivu fundamentů z americké ekonomiky. Ekonomická data z eurozóny sice také nejsou špatná, ale vliv amerických čísel na tomto měnovém páru je stále rozhodující. Domníváme se však, že posílení dolaru, někam na hodnotu 1,1-1,12 USD/EUR, bude spíše krátkodobějšího charakteru. V delším výhledu převažují rizika pro dolar, mezi jinými geopolitické faktory i rostoucí zadlužení USA. V ročním horizontu předpokládáme oslabení dolaru na 1,25 USD/EUR. Devizové kurzy: CZK/EUR, CZK/USD Přestože vývoj koruny byl v říjnu trendově nezajímavý, denní pohyby byly občas velmi výrazné. Koruna se vůči euru během dne pohnula i o,4 koruny. Vysoká volatilita byla způsobena běžným obchodováním. Do konce roku předpokládáme spíše stabilitu koruny na současné úrovni Vysoká volatilita na eurodolaru CZK/EUR CZK/USD Eurodolar pokračoval v říjnu v hledání směru. Stále přetrvával vliv zasedání G7, ze kterého si finanční trhy neuměly učinit jednoznačný závěr. Dolar v průběhu října oslabil až k hodnotě 1,19 USD/EUR, v závěru měsíce reagoval na pozitivní zprávy z americké ekonomiky a posílil až pod úroveň 1,16 USD/EUR. Podporou dolaru byly zprávy o spotřebitelské důvěře a také zlepšení trhu práce. Vliv fundamentů během celého října však byl omezený. Příznivější firemní zprávy měly menší vliv než se očekávalo. Do vývoje eurodolaru několikrát zasáhly i výroky prezidenta ECB Duisenberga a ministra financí USA Snowa. Šéf ECB tlumil snahy dolaru o posílení na počátku října, když řekl, že slabý dolar je nevyhnutelný, a že ECB nebude proti posilování eura intervenovat. V polovině měsíce naopak Snow zopakoval podporu silnému dolaru. Vliv tohoto výroku byl však omezený. Trhy si totiž pamatují i předchozí protichůdné názory amerického ministra. Devizové kurzy: USD/EUR, JPY/USD 1,25 1,2 1,15 1,1 1,5 1,,95,9,85, USD/EUR JPY/USD Československá obchodní banka, a. s. INVESTIČNÍ VÝZKUM

7 LISTOPAD 23 DLUHOPISOVÝ TRH Přestože se v uplynulém měsíci téměř celá výnosová křivka posunula vzhůru o 4-98 bps, lze opět aktivitu na dluhopisovém trhu charakterizovat jako podprůměrnou. Hlavními podněty proto již delší dobu zůstávají zejména aukce státních dluhopisů a vývoj v zahraničí. Zatím se neopakoval červencový neúspěch aukce 2,9/8, avšak nejistota před každou další novou emisí na trhu zůstává. Prozatím poslední nabízenou emisi (desetiletý dluhopis 3,7/13 v objemu 15 mld.) se podařilo upsat, když poptávka investorů činila 2,9 mld. CZK. Výsledný průměrný výnos v aukci byl nakonec o něco nižší než trh očekával, 4,53 % (4,45-4,57 %), ale i tak relativně vysoký, jelikož investoři před aukcí výrazně srazili cenu tohoto dluhopisu. Díky tomu vzrostla nejvíce desetiletá část dluhopisové křivky. Zasedání ČNB koncem měsíce, podle předpokladů, nepřineslo změnu úrokových sazeb. ČNB ve svém následném komentáři uvedla, že Bankovní rada zamítla návrh na snížení sazeb a další pohyb sazeb může být oběma směry. Guvernér dále uvedl, že úrokové sazby těsně pod 2, % jsou konzistentní s aktuální prognózou inflace a HDP a jejich mírný růstem v druhé polovině roku 24. V posledním říjnovém týdnu pak náměstek ministerstva financí Janota pro BBC řekl, že v roce 26 vzroste dluh na téměř 828 miliard korun a že 2 až 25 % této částky by mohlo být financováno pomocí zahraničních dluhopisů. Výnosy dluhopisů se tedy již tradičně vyvíjely podle zaběhnutého scénáře, neboli kopírovaly dění na světových trzích. Oči investorů byly obráceny hlavně k americkým datům. Zveřejněná čísla zatím potvrzují pozitivní trend vývoje americké ekonomiky, což koncem října potvrdil i nad očekávání vysoký růst HDP. Fed ponechal úrokové sazby beze změny. V doprovodné zprávě označil pracovní trh za stabilizovaný, upozornil však na stále trvající nebezpečí poklesu inflace. Naproti tomu evropská ekonomika má zatím stále tendenci klesat, což dokazují i průběžně zveřejňovaná data, i když např. indexy nákupních manažerů a některé indexy důvěry indikují optimistická očekávání. Spready výnosů desetiletého českého a německého dluhopisu se v uplynulém období rozšířily, výnos českého dluhopisu je nyní o více než 3 bps výše. Hned v úvodu měsíce listopadu (5.11.) čeká dluhopisový trh zkouška v podobě aukce dluhopisu 2,9/8 v objemu 1 mld. CZK. Stejnou emisi se totiž v červenci nepodařilo upsat. Předpokládáme, že i přes očekávanou nejistotu na trhu bude před aukcí celý objem emise upsán. Pokud budou investoři požadovat výnos nad tržní úrovní, dojde k posunu výnosové křivky v oblasti pěti let vzhůru. Uvedené skutečnosti zřejmě zůstanou nejvýraznější domácí událostí pro dluhopisový trh v tomto měsíci. Poslední jednání bankovní rady vede k názoru, že poklesu úrokových sazeb by ještě nemuselo být odzvoněno. Více světla do této situace snad vnese zápis ze zasedání Bankovní rady. V této souvislosti ovšem nelze pominout ECB, jejíž měnovou politiku ČNB sleduje. Očekávaná stabilita sazeb v eurozóně by nahrávala spíše jejich zachování i u nás. Na přelomu listopadu a prosince může na trhu opět zavládnout nervozita díky aukci patnáctiletého dluhopisu 4,6/18 v objemu 14 mld., investoři budou také s napětím očekávat emisní kalendář na další čtvrtletí, který bude zveřejněn Z pohledu zahraničí by měl pokračovat spíše růstový trend výnosů, neboť příliv pozitivních informací z ekonomiky USA bude zřejmě pokračovat. Dočasné korekce ovšem nelze vyloučit. Výhled pro úrokové sazby je neutrální. Střídání na postu prezidenta ECB zřejmě okamžitý pohyb sazeb v eurozóně nepřinese. Na základě uvedených předpokladů očekáváme pozvolný růst výnosů českých dluhopisů, zejména na delším konci křivky. Ceny vybraných dluhopisů (index) SD 5.7% / 6 (levá osa) SD 6.95% / 16 (pravá osa) Zero-kuponová výnosová křivka - vládní dluhopisy (v %) 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1, Československá obchodní banka, a. s. INVESTIČNÍ VÝZKUM 6

8 Dluhopisový trh LISTOPAD 23 PRIMÁRNÍ EMISE Státní dluhopisy DATUM SPLATNOSTI KUPÓN OBJEM POPTÁVANÝ OBJEM PRŮMĚRNÝ MAX. MIN ,7% 15, 2,88 4,53 4,57 4, , 12,38 2,6 x x , 29,35 2,4 x x , 11,6 2,18 x x Ostatní dluhopisy EMITENT DATUM SPLATNOSTI KUPÓN OBJEM (mld CZK) RATING S&P Živnostenská banka ,5%,7 n/a Korunové euroobligace EMITENT DATUM SPLATNOSTI KUPÓN OBJEM (mld CZK) RATING S&P EIB ,5 AAA EIB ,5 AAA Česká konsolidační agentura ,% 5, n/a.1.,%, I STATISTIKA VYBRANÝCH DLUHOPISŮ TITUL / KUPÓN (%) SPLATNOST EMISNÍ OBJEM (mld. CZK) HRUBÝ VÝNOS DO SPLATNOSTI (%) HRUBÝ VÝNOS DO SPLATNOSTI MINULÝ MĚSÍC (%) MĚSÍČNÍ ZMĚNA VE VÝNOSU DO SPLATNOSTI NEJBLIŽŠÍ CALL OPCE HRUBÝ VÝNOS DO NEJBLIŽŠÍ CALL OPCE (%) SD / , 2,41 4,28-1, SD / , 2,94 4,39-1, SD / 6, , 3,11 4,72-1, SD / , 3,73 5,3-1, SD / , 3,94 5,34-1, SD / ,3 4,36 4,36, SD / , 4,69 5,27 -, SD / , 5,15 4,73, CEZ / 3, , 3, KOB / , 3,35 3,67 -, Poznámka: SD je zkratka pro státní dluhopis, všechny výnosy jsou anualizované 7 Československá obchodní banka, a. s. INVESTIČNÍ VÝZKUM

9 LISTOPAD 23 VÝHLED EVROPSKÉ EKONOMIKY - D Ů VOD K OPTIMISMU? V posledních dvou letech jsme si zvykli převážně na špatné zprávy o vývoji evropské ekonomiky, podobně negativní vyznění měly i informace o vývoji americké ekonomiky. V posledních měsících se tento obrázek začíná postupně měnit. Příznivé výsledky amerického HDP, růst produktivity, nízká inflace, příznivější firemní výsledky atp., potvrzují, že se výhled amerického hospodářství zlepšuje. Ochlazení, které americká ekonomika zažila zejména v roce 21 se tak stává minulostí. Pozitivní výhled americké ekonomiky prozatím kazí nepříliš pozitivní vývoj na trhu práce, avšak i zde zřejmě dochází k obratu (i když jedno dobré číslo nelze přeceňovat). Ekonomika EU-15 (dále jen EU) se však zatím ještě z útlumu nemůže vymanit. Na rozdíl od amerického hospodářství se její růst letos sníží pod úroveň jednoho procenta a tempo eurozóny nebude dokonce daleko od nuly. Oživení amerického hospodářství by se však mělo stát impulsem i pro země EU. Silnější signály o tom, že stagnace euro zóny skončila, zatím příliš vidět nejsou. Růst HDP EU-15 a USA (meziročně v %) EU USA Pro českou ekonomiku je oživení růstu EU kritickým faktorem dalšího vývoje, neboť většina tuzemského exportu je orientována právě na trh EU (letos je to zatím 7 % z celkového vývozu). Česká ekonomika je proto silně provázána s ekonomikou EU a sdílí proto její příznivé i nepříznivé časy. Navzdory stagnaci EU a zejména Německa dosáhl růst českého HDP za první pololetí 2,3 % a rovněž výsledky českého exportu jsou zatím s ohledem na nepřízeň evropských trhů dobré. Ekonomický růst v ČR je letos založen především na domácí poptávce podpořené zvyšováním reálných mezd a vysokou dynamikou zadlužování obyvatelstva. Růst vývozu o 8,6 % za prvních devět měsíců roku na první pohled nekoresponduje se všeobecnou stagnací ekonomik EU, avšak je třeba vzít v úvahu, že se na tomto výsledku podílely i nové a rozšiřující se exportně orientované výrobní kapacity. Některé průmyslové firmy z tuzemska stále ještě musejí čelit P nižšímu zájmu o svoji produkci v zahraničí, a tak se přizpůsobují pomocí minimalizace nákladů a zvyšování produktivity práce. Ochlazení poptávky v zahraniční sice dosud nebylo pro českou ekonomiku tak bolestné (zejména díky domácím spotřebitelům), avšak další vývoj české ekonomiky bude do značné míry závislý na tom, jak se Evropě podaří navrátit se na dráhu dlouhodobého růstu a prosperity. Příčiny poklesu růstu v Evropě V úvodu je možné říci, že ekonomika EU má zřejmě to nejhorší za sebou; s tím asi nelze polemizovat. O čem diskutovat lze, je však otázka, kdy se viditelněji projeví růst evropského hospodářství a zda bude toto oživení silné a dlouhodobé. K nalezení odpovědi na tuto otázku bude vhodné podívat se nejdříve na to, co způsobilo dosavadní ochlazení konjunktury a rovněž na příčiny recese německé ekonomiky, která se nás dotýká asi nejvíce. Ještě ve druhé polovině devadesátých let se ekonomika EU mohla chlubit velmi slušným hospodářským růstem založeným na růstu domácí i zahraniční poptávky. Je však na místě dodat, že výkonnost hospodářství EU zaostávala za americkou ekonomikou. Například za posledních deset let dosáhl průměrný růst HDP EU 2,4 %, avšak ekonomika USA rostla v průměru o 3,3 %. Na počátku nového století však přišlo vystřízlivění v podobě propadu investic a zpomalení tempa soukromé spotřeby. Některé země, jako například Německo, dočasně ztratily i růstový impuls v podobě pozitivních výsledků zahraničního obchodu. Za hlavní příčinu ochlazení růstu ekonomik EU se obvykle považuje zpomalení růstu světové poptávky v návaznosti na problémy amerického hospodářství a dlouhodobé strukturální problémy a rigidity ekonomik EU. S tímto odůvodněním lze jistě souhlasit. Konjunktura americké ekonomiky, která byla nejdelší po druhé světové válce, byla doprovázena nezdravým vývojem kapitálového trhu. Zjednodušeně můžeme říci, že se finanční trh dostal do vleku přání a více než optimistických očekávání, která se zaklínala pojmem nová ekonomika. Tento trend byl navíc doprovázen kreativním účetnictvím a rozsáhlými finančními podvody, které se následně staly katalyzátorem ozdravného procesu. Bylo stále pravděpodobnější, že jednou bublina na trhu aktiv splaskne, aby následně mohlo dojít k návratu k fundamentálním ekonomickým základům dříve platících pro tzv. starou ekonomiku. Bohužel odstranění této bubliny mělo za následek devalvaci finančních investic (úspor) firem a domácností, což se posléze negativně projevilo v náladě ekonomických subjektů. Pokles důvěry spotřebitelů a návrat k běžné ekonomické realitě cestou konsolidace firem (včetně řešení jejich nadměrné dluhové zátěže) mělo za následek přehodnocování výdajů na spotřebu i investice. Československá obchodní banka, a. s. INVESTIČNÍ VÝZKUM 8

10 Výhled evropské ekonomiky - důvod k optimismu? Logicky proto následovalo přizpůsobení poptávky cestou útlumu spotřebních i investičních výdajů, což v druhém případě můžeme považovat i za korekci dřívějšího přeinvestování. Firmy začaly šetřit a zaměřovat se stále více na růst produktivity práce. Důsledkem těchto tvrdých rozpočtových opatření byl pokles zaměstnanosti, respektive růst nezaměstnanosti, a nepříznivý vývoj tvorby nových pracovních míst s následným negativním odrazem v očekáváních spotřebitelů. Bylo by možné pokračovat dále a rozvíjet další příčiny zpomalení růstu vyspělých ekonomik, avšak byl by to dlouhý výčet, který by obsahoval především strukturální překážky na straně EU. Měnové autority v rámci svých možností (i když v euro zóně dost opožděně) vytvořily podmínky pro co nejměkčí přistání a následně pro obnovení konjunktury cestou snižování úrokových sazeb na dosavadní dlouhodobá minima. Rovněž fiskální politiky byly zaměřeny expanzivně, ať již cíleně nebo jako důsledek dlouhodobých strukturálních deficitů. Naproti tomu cena jedné z nejdůležitějších surovin ekonomickému oživení příliš nepřála a dosud ani nepřeje. Pod vlivem geopolitického vývoje se cena ropy vyšplhala na téměř 3 dolarů za barel, což je o polovinu více než by odpovídalo jejímu průměru po roce 199 (pro zajímavost uveďme, že ještě na konci roku 1998 stála méně než 1 dolarů). Navíc, nepříznivé zprávy z ekonomiky a problematický zahraničně politický vývoj se dále nepříznivě projevoval na formování očekávání firem i domácností, které přistupovaly obezřetněji při utrácení i při plánování svých investic. Ukazatele důvěry EU-15 (6M průměr) I.98 VII.98 I.99 VII.99 Průmysl (l-o) I. VII. I.1 Celková nálada (p-o) VII.1 I.2 VII.2 I.3 VII.3 Spotřebitelé (l-o) První známky oživení již v roce Náznaky oživení evropské ekonomiky se začaly projevovat už v loňském roce. Například index IFO (business climate index) indikoval příznivý ekonomický vývoj SRN již v první polovině loňského roku. Očekávání firem se po téměř dvouletém propadu začala zlepšovat, přesto se ekonomika vypnula k pouze velmi slabému výkonu. Růst hospodářství o,2 % v roce 22 lze v novodobé historii německé ekonomiky srovnávat snad pouze s rokem 1993, kdy její HDP poklesl o 1,1 %. Podobně liché se ukázaly i náznaky LISTOPAD 23 oživení v rámci celé EU, jejíž ekonomický růst loni poklesl z 1,7 % na 1,1 %. Výsledky celé euro zóny byly dokonce ještě horší. Celkově došlo ke zpomalení růstu soukromé spotřeby, investic do vybavení i stavebních investic, pouze veřejné výdaje do spotřeby i investic si udržely vyšší růstová tempa. Cenou za vyšší výdaje vlád jsou však vyšší schodky veřejných financí a následně růst veřejného dluhu. Inflace a hlavní sazba ECB (%) Q1 1999Q3 2Q1 2Q3 21Q1 21Q3 22Q1 22Q3 23Q1 HDP HCPI 2T Refinančí sazba ECB Nejsilnější země euro zóny (SRN a Francie) se dostaly do pozice, kdy nejsou schopny plnit Pakt stability a nejspíše se jim to nepodaří ani v nebližších dvou letech, neboť jejich rozpočtové schodky překračují tříprocentní hranici. Letošní rok byl pro ekonomiku EU zřejmě ještě horší než loňský, neboť její růst zůstane dokonce pod hranicí jednoho procenta. Evropa tak bude mít za sebou tři roky velmi mírného růstu, a co je pozitivní i relativně nízké inflace (nebereme-li jako hodnotící kritérium inflační cíl ECB). Zatímco v první polovině roku pokračoval trend zpomalování HDP, ve druhé polovině tohoto roku by již mohlo velmi pomalu docházet k obratu a příští rok by se EU mohla pochlubit vyšším ekonomickým tempem. První náznaky oživení můžeme najít u sentimentu podnikatelů a spotřebitelů, který se letos pozvolna zlepšuje. Asi však není na místě přeceňovat aktuální zlepšení nálady ekonomických subjektů v EU, protože jejich důvěra (či očekávání) nedosahuje zatím úrovní dosahovaných před zpomalením růstu EU v roce 21. Na potvrzení počátku konjunktury si proto budeme muset počkat do té doby, dokud se neprojeví na tzv. tvrdých datech (a ne pouze jen na soft indikátorech, mezi které očekávání nebo důvěra patří). Příznivější nálada spotřebitelů by měla podnítit utrácení, zlepšení financí firem a pozitivní výhled hospodářství by měl podniky naladit na nové investice. Je ale pravděpodobné, že se firmy nejprve, spíše než na nové investice, budou zaměřovat na využívání stávajících kapacit a na zvyšování produktivity práce. Teprve následně by se měly více projevit nové investice. 23Q3 9 Československá obchodní banka, a. s. INVESTIČNÍ VÝZKUM

11 LISTOPAD 23 Výhled evropské ekonomiky - důvod k optimismu? Rok 24: nízká inflace, nízké úroky, nízký růst I když příští rok bude nepochybně lepší než rok 23 bude, podle našeho názoru, oživení ekonomik EU jen pozvolné a zranitelné a ve značné míře bude trend ekonomiky EU záležet na dalším vývoji hospodářství USA. Euro zóna nejspíše nebude mít problém s inflací, která by se mohla vrátit na referenční úroveň ECB (2 %) a později pod ni klesnout. S ohledem na inflaci a slabý ekonomický růst je pravděpodobné, že v příštím roce ještě nedojde ke zpřísnění měnové politiky, a že úrokové sazby zůstanou po celý rok, nebo v lepším případě po většinu roku, na současné dvouprocentní úrovni. Ekonomické oživení však nebude dostatečně silné na to, aby zvrátilo nepříznivý vývoj na trhu práce, a tak míra nezaměstnanosti bude mít nadále tendenci narůstat. Ještě méně příznivou zprávou je, že hlavní obchodní partner ČR SRN bude pokulhávat za vývojem euro zóny, a že růst HDP SRN nejspíše nedosáhne ani dvouprocentní hranice. Situaci některých ekonomik může navíc nepříznivě ovlivnit euro, které za poslední rok posílilo vůči dolaru o téměř 2 %. Zhodnocené euro bude mít nejen příznivé antiinflační dopady, ale projeví se i na cenové konkurenceschopnosti evropských výrobců. Zahraniční obchod ČR s EU (12M kumulace, CZK) Q1 1996Q4 1997Q3 1998Q2 1999Q1 1999Q4 2Q3 21Q2 22Q1 22Q4 23Q3 mld. CZK 2 1 meziročně v % -1 Saldo (l-o) Export (p-o) Import (p-o) Závěrem lze říci, že se v příštím roce bude ekonomice EU opět dařit o něco hůře něž americké. Hospodářství USA sice bude i nadále vykazovat značný rozpočtový deficit a schodek běžného účtu platební bilance, avšak má šanci udržet a ještě dále zrychlit růst HDP bez toho, že by došlo k akceleraci inflace. EU se bude nejspíše muset spokojit s nižším hospodářským růstem, který bude doprovázen nižší inflací a zřejmě vyšší nezaměstnaností. K zesílení konjunktury EU dojde zřejmě až v roce 25. Nemůžeme ovšem zapomínat na nejistotu, která je s těmito odhady spojena. Pro tuzemské exportéry by příští rok mohl přinést obnovení růstu zahraniční poptávky a tedy i pokračování vývozní expanze, což by se nepochybně příznivě projevilo na výsledcích obchodní bilance a na ekonomickém růstu ČR, který by se mohl přiblížit k hranici tří procent. Československá obchodní banka, a. s. INVESTIČNÍ VÝZKUM 1

12 LISTOPAD 23 ZÁKLADNÍ MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE AKTUÁLNĚ 23 P 24 P HDP změna v %,5 3,3 3,1 2, 2,3 23 Q1-Q2 2,3 2,8 mld USD 55,2 51,3 57,5 7,1 7, ,6 91,6 HDP na obyvatele tis. USD 5,4 5, 5,6 6,8 6,8 22 8, 8,9 HDP na obyvatele (PPP) tis. USD 13,7 13,8 15,1 15,6 15, ,2 17, HDP na obyvatele (PPP) EU= Cenová hladina EU= Průmyslová výroba změna v % -3,1 5,4 6,5 4,8 5,7 I-IXI.3 5, 4,5 Stavební výroba změna v % -6,5 5,3 9,6 2,2 7,9 I-IXI.3 6, 3,5 Index spotřebitelských cen (CPI) konec období, v % 2,5 4, 4,1,6,4 X.3,8 3,2 Míra inflace (CPI) roční průměr, v % 2,1 3,9 4,7 1,8, X.3,1 2,8 Čistá inflace konec období, v % 1,5 3, 2,4 -,2,2 X.3,4 2, Ceny průmyslových výrobců roční průměr, v % 1, 5, 2,9 -,5, IX.3 -,5 1,7 Obchodní bilance mld CZK -64,4-12,8-117,2-71,3-35,8 I-IX.3-7, -75, % HDP -4,6-3,5-6,1-5,4-2,9 23 Q2-2,9-3, Běžný účet % HDP -2,2-2,7-5,3-5,7-6,2 23 Q2-6,5-6,1 Hrubý zahraniční dluh mld USD 22,9 21,6 22,4 26,3 27, VI.3 27,5 29, % HDP 43,2 41,2 37,3 34,8 32,1 VI.3 33,7 31,7 Devizové rezervy konec období, mld USD 12,8 13,1 14,5 23,7 25,6 X.3 25,7 26, v měsících dovozů Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 8,7 8,8 8,2 7,3 8, 23 Q3 7,7 8, Míra nezaměstnanosti konec období, v % 9,4 8,8 8,9 9,8 9,9 X.3 1,2 9,8 Průměrná mzda - nominální změna v % 8,3 6,6 8,5 7,3 7, 23 Q1-2 6,8 5,8 Průměrná mzda - reálná změna v % 6,1 2,6 3,6 5,4 7,2 23 Q1-2 6,7 2,9 Peněžní zásoba (M2) prům. roční změna v % 9, 6,4 11,1 6,7 4,1 IX.3 6, 7,5 CZK/EUR průměr 36,9 35,6 34,1 3,8 32, X.3 32, 31,5 konec období 36,1 35,1 32, 31,6 32, X.3 32,2 31, CZK/USD průměr 34,6 38,6 38, 32,7 27,4 X.3 29,1 27,4 konec období 36, 37,8 36,3 3,1 27,6 X.3 28, 27, CZK/SKK průměr,84,84,79,79,77 X.3,78,78 konec období,85,8,75,74,77 X.3,79,79 PRIBOR 3M průměr v % 6,8 5,4 5,2 3,6 2,1 X.3 2,3 2,3 konec období, v % 5,5 5,4 4,6 2,6 2,1 X.3 2,1 2,6 Repo-sazba ČNB konec období, v % 5,25 5,25 4,75 2,75 2, X.3 2, 2,5 Saldo veřejných rozpočtů % HDP -,6-3,1-2,4 -,5 -,5 22-8, -6,5 Saldo státního rozpočtu mld CZK -34,8-51,8-66,7-45,7-82,9 I-X.3-125, -12, Státní dluh mld CZK 228,3 289,3 345, 395,9 452,3 VI.3 52, 64, % HDP 12, 14,6 15,9 17,4 19,5 VI.3 21,9 25,5 Veřejný dluh % HDP 14,5 16,7 18,6 19,5 19, ,4 28,3 Zdroj: ČNB, MFČR, ČSÚ, MMF 11 Československá obchodní banka, a. s. INVESTIČNÍ VÝZKUM

13 LISTOPAD 23 OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI OBDOBÍ ODHAD ČSOB KONSENSUS PŘEDCHOZÍ 1. LISTOPADU 7. LISTOPADU 1. LISTOPADU 11. LISTOPADU 12. LISTOPADU 14. LISTOPADU 18. LISTOPADU 25. LISTOPADU 27. LISTOPADU 28. LISTOPADU 1. PROSINCE Bilance státního rozpočtu (mld CZK) X. 23-2,7-8,4 Stavební produkce (meziročně v %) IX ,5 18,7 Devizové rezervy ČNB (mld EUR) X , 22,1 Index spotřebitelských cen (meziměsíčně v %) X. 23,1,1 -,5 Index spotřebitelských cen (meziročně v %) X. 23,4,4, Míra nezaměstnanosti (v %) X. 23 1, 1, 1,1 Průmyslová výroba (meziročně v %) IX. 23 5,5 6,3 8, Záznam z jednání Bankovní rady ČNB 3.X.23 Platební bilance, běžný účet (mld CZK) IX. 23-6, -5,5-13,2 Ceny průmysl. výrobců (meziměsíčně v %) X. 23,5,7,4 Ceny průmysl. výrobců (meziročně v %) X. 23 -,2 -,1, Maloobchodní tržby (meziročně v %) IX. 23 5,8 5,8 Zahraniční obchod (mld CZK) X. 23-7,,8 Zasedání bankovní rady ČNB Mzdy (meziročně v %) Q3 23 7, Peněžní zásoba M2 (meziročně v %) X. 23 5,3 Bilance státního rozpočtu (mld CZK) XI. 23 Emisní kalendář státních dluhopisů na 4. čtvrtletí 23 Název emise Datum aukce Datum emise Datum splatnosti Orientační objem emise (mld Kč) SD 3,7/ SD 2,9/ SD 4,6/ Československá obchodní banka, a. s. INVESTIČNÍ VÝZKUM 12

14 Československá obchodní banka, a. s. Panská 9, Praha 1 Telefon: Fax: Obchodování pro klienty Petr KOROUS Prodej Karel DRVOTA Investiční výzkum Martin KUPKA Jozef KOVALOVSKÝ Petr DUFEK Operace na devizových trzích Václav BAKULE Operace na peněžních trzích David NETUŠIL Derivátové operace Pavel BOUC Kapitálové trhy Jan POULÍK Primární emise Hana SRBOVÁ Patria Obchodování s akciemi Milan PROCHÁZKA Silvio KOTARAC Firemní finance Tomáš KLÁPŠTĚ Informace obsažené v tomto dokumentu poskytuje Československá obchodní banka, a. s., v dobré víře a na základě pramenů, které považuje za správné, důvěryhodné a odpovídající skutečnosti. Přesto ani Československá obchodní banka, a. s., ani žádný z jejích zaměstnanců či zmocněnců nepřebírá žádnou právní odpovědnost ani záruku vůči klientovi za jakoukoliv informaci, která je obsažena v tomto dokumentu a zároveň Československá obchodní banka, a. s., nečiní žádné prohlášení ohledně přesnosti a úplnosti těchto informací. Československá obchodní banka, a. s., také nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za případnou ztrátu nebo škodu, kterou může klient utrpět. Bez předchozího souhlasu Československé obchodní banky, a. s., nelze tento dokument ani jeho části kopírovat nebo dále šířit.

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce šest domácích a jeden zahraniční analytik. Očekávaný nárůst cenové hladiny se

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer Česká ekonomika na začátku oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Holiday Inn, Brno, 23. října 213 M. Singer Česká

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008) Do srpnového průzkumu IOFT zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších ukazatelů osm domácích a jeden zahraniční

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 Makropredikce 2/2012 Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 POSLEDNÍ UPDATE 7.8. 2012 VILÉM SEMERÁK Ukazatel 2012 2013 Změna predikce pro rok 2012 proti červenci 2012 (p.b.) Reálný růst HDP (%) -0.8

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Březen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Vláda představila v březnu návrh fiskálních reforem, který počítá s postupným poklesem firemní daně na 19

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

Polsko pádí vpřed s nebezpečně vysokými schodky

Polsko pádí vpřed s nebezpečně vysokými schodky www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 23. července 2010 Česká republika Auta táhnou ekonomiku vzhůru, ale jak dlouho ještě? 2 Polsko pádí vpřed s nebezpečně vysokými schodky Dnes Změna 7 dní Další týden Další

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Česká ekonomika. v listopadu

Česká ekonomika. v listopadu Česká ekonomika v listopadu 2004 www.patria.cz Mzdy v ČR Průměrná mzda v ČR 25 000 reálný růst mezd 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1Q/03 1Q/04 1Q/05 1 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% Jednotkové mzdové náklady meziroční

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Rok 2012 byl pro dluhopisy a měny střední Evropy výnosný

Rok 2012 byl pro dluhopisy a měny střední Evropy výnosný www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 14. prosince 2012 Česká republika, Polsko, Maďarsko Levnější benzín přistřihl inflaci křídla 2 2 Česká republika Česká ekonomika na přelomu roku 3 3 Výhled na týden MNB

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Prezentace pro Rozpočtový výbor PS Vladimír r Tomší šík Člen bankovní rady ČNB Praha, 7. listopadu 2007 Plán n prezentace Vnější prostředí a měnový kurz Veřejné rozpočty

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Leden 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká republika má konečně vládu. Poslanecká sněmovna dala v lednu, osm měsíců po parlamentních volbách, důvěru

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Do červnového šetření IOFT zaslalo své predikce osm domácích a dva zahraniční analytici. Prognóza inflace v ročním horizontu

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky Martin Pecka, (Portfolio Manager) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. březen 2017 2 Obsah Nejdůležitější události uplynulého měsíce Přehled hlavních ekonomik

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu stouply spotřebitelské ceny v říjnu o 4,0 procenta meziročně, což

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 109. měření (květen 2008)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 109. měření (květen 2008) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 109. měření (květen 2008) Do květnového průzkumu IOFT zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších ukazatelů devět domácích a dva zahraniční

Více

Makroekonomická predikce

Makroekonomická predikce Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Odbor Finanční politika Č Ministerstvo financí Č, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 ekonomický výkon, ceny zboží a služeb, trh práce, vztahy k zahraničí,

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 108. měření (duben 2008)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 108. měření (duben 2008) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 108. měření (duben 2008) Do dubnového průzkumu IOFT zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších ukazatelů deset domácích a jeden zahraniční

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme.

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Investiční oddělení Duben 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Průmyslová

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Měnově politické doporučení (5. SZ 2003)

Měnově politické doporučení (5. SZ 2003) Měnově politické doporučení (5. SZ 2003) 1. Vyhodnocení měnověpolitických rozhodovacích kritérií Východiskem pro měnověpolitické rozhodování je dubnová makroekonomická prognóza předložená ve 4. (velké)

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti. POROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM MAKROEKONOMICKÝM SCÉNÁŘEM Rozdíly makroekonomických scénářů současného podzimního Konvergenčního programu (CP)

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 136. šetření (srpen 2010)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 136. šetření (srpen 2010) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 136. šetření (srpen 2010) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce jedenáct domácích a jeden zahraniční analytik. Prognóza inflace v ročním horizontu

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Květen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) v květnu přistoupila ke zpřísnění měnové politiky zvýšením klíčových úrokových sazeb

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Česká koruna se opět utrhla ze řetězu a posiluje

Česká koruna se opět utrhla ze řetězu a posiluje www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 30. července 2010 Česká republika Může koruna dál porážet polský zlotý? 2 Výhled na týden ČNB sazby nezmění, ale zmíní korunu jako protiinflační faktor 4 Česká koruna se

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH Makrodata v ČR zveřejněná v květnu: HDP za 1.čtvrtletí 2009 klesl meziročně o 3,4% (očekával se pokles pouze o 1,8%) Průmyslová produkce se v březnu

Více

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě?

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě? ING Obavy z posilující koruny - jsou na místě? Vojtěch Benda Senior economist Praha 26. listopadu 2007 Kurz koruny k euru a dolaru Kurz EUR/CZK Kurz USD/CZK 41 47 39 42 37 35 37 33 32 31 27 29 27 22 25

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Trhy rychle postavily novou vládu v Maďarsku do latě. Česká republika Střední Evropa se navrací k růstu 2. Maďarsko.

Trhy rychle postavily novou vládu v Maďarsku do latě. Česká republika Střední Evropa se navrací k růstu 2. Maďarsko. www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 11. června 2010 Česká republika Střední Evropa se navrací k růstu 2 Maďarsko Nová maďarská vláda vyhlašuje úsporný program 3 Výhled na týden Běžný účet platební bilance

Více

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB KONEC ZLATÝCH ČASŮ ČESKÉHO EXPORTU? Ekonomická situace a výhled optikou ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB XIX. Exportní fórum, 9.-1.11.17 Mladé Buky In strategy it is important to see distant things

Více

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%).

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%). Investiční oddělení Květen 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Makroekonomická data zveřejněná minulý měsíc potvrdila silný, neinflační růst české ekonomiky. Spotřebitelské

Více

SETKÁNÍ S EXPERTY RAIFFEISENBANK. 1. srpna 2017

SETKÁNÍ S EXPERTY RAIFFEISENBANK. 1. srpna 2017 SETKÁNÍ S EXPERTY RAIFFEISENBANK 1. srpna 2017 2 Makroekonomický výhled Monika Junicke, Senior analytik Raiffeisenbank 01-13 07-13 01-14 07-14 01-15 07-15 01-16 07-16 01-17 1Q-14 2Q-14 3Q-14 4Q-14 1Q-15

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ je bez stabilní vlády i půl roku po parlamentních volbách. Prezident dal v listopadu pravicové ODS druhou šanci sestavit

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Porada vedoucích ch obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR Mojmír r Hampl viceguvernér ČNB Praha, 23.6.2008 Obsah Vnější prostředí české ekonomiky Vývoj

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Evropský průmysl zvolňuje, HDP kosmeticky slabší

Evropský průmysl zvolňuje, HDP kosmeticky slabší www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 17. února 2017 Česká republika Slabý závěr roku v české ekonomice 2 Rekordní nákupní prosinec 3 Evropský průmysl zvolňuje, HDP kosmeticky slabší Evropský průmysl po silném

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Červenec 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných v červenci stouply spotřebitelské ceny v červnu 2007 o 2,5 procenta meziročně,

Více

2011: oslabení nebo zrychlení růstu?

2011: oslabení nebo zrychlení růstu? 211: oslabení nebo zrychlení růstu? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady a vrchní ředitelka ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a střední Evropě Brno, 1. prosince 21 Odraz

Více

Analytický týdeník. Česká republika Inflace kulminuje Česká republika Míra nezaměstnanosti na nových historických minimech. Maďarská inflace klesla

Analytický týdeník. Česká republika Inflace kulminuje Česká republika Míra nezaměstnanosti na nových historických minimech. Maďarská inflace klesla www.csob.cz/ft Analytický týdeník Česká republika Inflace kulminuje Česká republika Míra nezaměstnanosti na nových historických minimech Přehled trhů Mapy KLÍČOVÉ OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI KALENDÁŘ OČEKÁVANÝCH

Více

Nadpis. Střední Evropa. Česká republika. Střední Evropa bez inflace 2 2. Velmi slibné výsledky ekonomiky v úvodu roku 3 3

Nadpis. Střední Evropa. Česká republika. Střední Evropa bez inflace 2 2. Velmi slibné výsledky ekonomiky v úvodu roku 3 3 www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 13. března 2015 Střední Evropa Střední Evropa bez inflace 2 2 Česká republika Velmi slibné výsledky ekonomiky v úvodu roku 3 3 Nadpis Dnes Další týden Další měsíc EUR/CZK

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Srpen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Růst HDP české ekonomiky dosáhl ve druhém čtvrtletí letošního roku úrovně 6 procent meziročně. Údaj za první

Více

Levné peníze z ECB dávají středoevropským měnám křídla

Levné peníze z ECB dávají středoevropským měnám křídla www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 2. března 212 Polsko Polsko (opět) ukázalo zbytku střední Evropy záda 2 Výhled na týden NBP zachová sazby na 4,5 % 5 Levné peníze z ECB dávají středoevropským měnám křídla

Více

Aktuální ekonomický vývoj v České republice a v Evropské unii očima ČNB. Miroslav Singer

Aktuální ekonomický vývoj v České republice a v Evropské unii očima ČNB. Miroslav Singer Aktuální ekonomický vývoj v České republice a v Evropské unii očima ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Slezská universita, Ostravice 16. září 2014 Obsah Nedávný vývoj v EU a ukrajinsko-ruský

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Duben 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Ministerstvo financí zvýšilo koncem dubna odhad letošního tempa růstu české ekonomiky na 5,3 procenta z 5,0

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2013 I. SHRNUTÍ 2 Březnového šetření se zúčastnilo devět domácích a dva zahraniční analytici.

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2005 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2005 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2005 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Rozhodujícím makroekonomickým údajem, na který finanční trh upírá svoji pozornost, se v posledním období stal vývoj spotřebitelských

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Česká republika. Výhled na týden. Po holubičím koncertu ČNB měníme názor na sazby i korunu. ČNB cestou ke kvantitativnímu uvolňování sráží korunu 2

Česká republika. Výhled na týden. Po holubičím koncertu ČNB měníme názor na sazby i korunu. ČNB cestou ke kvantitativnímu uvolňování sráží korunu 2 www.csob.cz 9. října 2009 Česká republika ČNB cestou ke kvantitativnímu uvolňování sráží korunu 2 Výhled na týden Maďarská míra inflace by měla v září poskočit jen o málo 4 Po holubičím koncertu ČNB měníme

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 92. měření (prosinec 2006)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 92. měření (prosinec 2006) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 92. měření (prosinec 2006) Do prosincového průzkumu inflačních očekávání finančního trhu zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších indikátorů

Více

Česká ekonomika v evropském kontextu: Konečně v klidnějších vodách?

Česká ekonomika v evropském kontextu: Konečně v klidnějších vodách? Česká ekonomika v evropském kontextu: Konečně v klidnějších vodách? Pavel Sobíšek 3. října 2017 Agenda V jaké fázi se nachází globální a evropská ekonomika? Vydrží současný růst cen komodit? jaké faktory

Více

MNB srazila v hluchém týdnu sazby na nové minimum

MNB srazila v hluchém týdnu sazby na nové minimum www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 26. února 2010 Maďarsko Nová inflační zpráva MNB vidí rychlejší oživení 2 Výhled na týden Česká průmyslová výroba napoví zdali oživení v Evropě pokračuje 4 MNB srazila v

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více