1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY"

Transkript

1 1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY

2 SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, Praha 5 tel.: , fax: / G RAFICKÝ B E T O N A R E N A Z Á H Ř E B /20 SVAZ VÝROBCŮ BETONU ČR Na Zámecké 9, Praha 4 tel.: / B AREVNÝ SAMOZHUTNITELNÝ B E T O N R E C E P T U R A A C H A R A K T E R I Z A C E SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Sirotkova 54a, Brno tel.: , fax: mobil: / DOKONALOST V B E T O N U O C E N Ě N Í U D Ě L O V A N Á ANGLICKOU B ETONÁŘSKOU SPOLEČNOSTÍ 3/ BETON VŽDY VYHOVÍ O C E N Ě N Í N E J L E PŠÍCH EVROPSKÝCH B E T O N O V Ý C H STAVEB Z A ROK 2008 /16 ČESKÁ BETONÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČSSI Samcova 1, Praha 1 tel.: fax: / Z N O V U P O S T A V E N Í L E C O R B U S I E R O V A PAVILONU P OĖME ELECTRONIQUE

3 O BSAH Ú VODNÍK Jitka Jadrníčková /2 T ÉMA BETON VŽDY VYHOVÍ /3 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE DOKONALOST V BETONU OCENĚNÍ UDĚLOVANÁ ANGLICKOU BETONÁŘSKOU SPOLEČNOSTÍ /6 I TALSKÝ PROJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ Jana Margoldová /15 O CENĚNÍ NEJLEPŠÍCH EVROPSKÝCH BETONOVÝCH STAVEB ZA ROK 2008 UDĚLOVANÉ EVROPSKOU SÍTÍ BETONÁŘSKÝCH SPOLEČNOSTÍ ECSN /16 A RENA ZÁHŘEB Berislav Medič /20 H ISTORIE Ž ELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V NĚMECKÝCH MĚSTECH V ROCE 1912 /24 Z NOVUPOSTAVENÍ LE CORBUSIEROVA PAVILONU P OĖME ELECTRONIQUE ZE SVĚTOVÉ VÝSTAVY V BRUSELU, 1958 R. Nijsse /26 S ANACE S PECIÁLNĚ FORMULOVANÉ RYCHLOVAZNÉ MATERIÁLY PRO OPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ V NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH Václav Pumpr, Zdeněk Vávra, Jaroslav Chabr /30 O PTIMALIZÁCIA PRÍSTUPU K SANÁCIAM PRIEMYSELNÝCH PODLÁH Peter Briatka /34 M ATERIÁLY A TECHNOLOGIE Jan Gemrich /40 F OTOGRAFICKÝ BETON NA FASÁDĚ NEMOCNICE S V. MARIE V HAMBURKU /42 B AREVNÝ SAMOZHUTNITELNÝ BETON RECEPTURA A CHARAKTERIZACE A. López, J. M. Tobes, R. Zerbino a Bryan Barragán /44 D EFINICE VÝVOJE PEVNOSTI V TLAKU U PŘEDPJATÝCH VAZNÍKŮ V BĚŽNÉ VÝROBĚ Dirk Niehoff, Petr Vorel /52 P OZNÁMKY K PROBÍHAJÍCÍ OPRAVĚ KARLOVA MOSTU Bohumír Voves /55 G RAFICKÝ BETON Jana Margoldová /56 V ĚDA A VÝZKUM P OSTŘEHY O CHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE PŘI POŽÁRU Petr Fajman /60 B IODEGRADACE BETONU PŮDNÍMI BAKTERIEMI Richard Wasserbauer, Radek Zigler /66 K PROBLEMATICE ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ O NEHODOVÝCH UDÁLOSTECH MOSTNÍCH STAVEB A POZNATKŮ PLYNOUCÍCH Z JEJICH ANALÝZY Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek /69 A KTUALITY R EŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ /70 R ECENZE /51, 71 S EMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA /72 F IREMNÍ PREZENTACE Fibertex /5 Mott MacDonald /19 Betosan /33 Cement Hranice /40-41 SSBK /51 Ing. Software Dlubal /55 VSL /3. S T R. O B Á L K Y fib Sympozizum /3. S T R. O B Á L K Y Ročník: devátý Číslo: 1/2009 (vyšlo dne ) Vychází dvouměsíčně Vydává BETON TKS, s. r. o., pro: Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců betonu ČR Českou betonářskou společnost ČSSI Sdružení pro sanace betonových konstrukcí Vydavatelství řídí: Ing. Michal Števula, Ph.D. Šéfredaktorka: Ing. Jana Margoldová, CSc. Produkce: Ing. Lucie Šimečková Redakční rada: Doc. Ing. Vladimír Benko, PhD., Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Jan Gemrich, Prof. Ing. Petr Hájek, CSc. (před seda), Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda), Ing. Jan Hrozek, Ing. Jan Hutečka, Ing. arch. Jitka Jadrníčková, Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., Ing. Milan Kalný, Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. Jan Kupeček, Ing. Pavel Lebr, Ing. Milada Mazurová, Doc. Ing. Martin Moravčík, Ph.D., Ing. Hana Némethová, Ing. Milena Paříková, Petr Škoda, Ing. Ervin Severa, Ing. arch. Jiří Šrámek, Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, Prof. Ing. RNDr. Petr Štěpánek, CSc., Ing. Michal Števula, Ph.D., Ing. Vladimír Veselý, Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. Grafický návrh: DEGAS, grafický ateliér, Heřmanova 25, Praha 7 Sazba: 3P, s. r. o., Radlická 50, Praha 5 Tisk: Libertas, a. s. Drtinova 10, Praha 5 Adresa vydavatelství a redakce: Beton TKS, s. r. o. Na Zámecké 9, Praha 4 Redakce, objednávky předplatného a inzerce: tel.: , , Roční předplatné: 540 Kč (+ poštovné a balné 6 x 30 = 180 Kč), cena bez DPH 21 EUR (+ poštovné a balné 7,20 EUR), cena bez DPH, studentské 270,- Kč (včetně poštovného, bez DPH) Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E ISSN Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., OZ Střední Čechy, Praha 1, čj. 704/2000 ze dne Za původnost příspěvků odpovídají autoři. Označené příspěvky byly lektorovány. Foto na titulní straně: Fasáda bytového domu v Helsinkách, motiv trávy Saamuli Naamaka, viz článek str. 56 foto: Anders Portman & Graphic Conctere Ltd. BETON TKS je přímým nástupcem časopisů Beton a zdivo a Sanace. B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 1/2009 1

4 Ú VODNÍK EDITORIAL M I L É ČTENÁŘKY A M I L Í ČTENÁŘI, žiji v domnění, že konstrukční prvky z pohledového betonu se už nějaký čas stávají běžnou součástí interierů staveb. Proto mě překvapil zcela vážně míněný dotaz zaměstnance, pracujícího v právě dokončené novostavbě, kdy doděláme TU stěnu u schodiště. TA stěna je z pohledového betonu a po určitých úpravách, které kultivují její napojení na další konstrukce, si troufám říct, že je docela povedená. Proč stále řada lidí pohledový beton nepřijímá? Je to jenom zvyk a léta zažitá představa, že nové stěny či stropy musí být hladké, čisté, bílé? Domnívám se, že základ odporu k surovému betonu bude někde hlouběji. Dokud si totiž lidé budou kupovat PVC s dekorem dlažby a dlažbu s dekorem dřeva, budou nejspíš odmítat i betonové stěny. Jsem přesvědčená, že pokud někdo všeobecně dává přednost otevřenosti a pravdě, oproti nejrůznějším náhražkám a zastírání, nebude mít s pohledovým betonem problém. Při vytváření návrhu stavby je vždy důležitá základní motivace všech zúčastněných. Chci především vydělat, proslavit se, či postavit dům, který bude dobře sloužit? Tyto otázky se týkají jak investora, tak architekta i dodavatele a vzájemně se nevylučují. Špatná je pouze situace, kdy jeden motiv převálcuje ty ostatní. Původně si lidé stavěli domy, aby se schovali před zimou, měli si kde uvařit, ustájit zvířata apod. Většinou to byly jednoduché, účelné stavby, v souladu s okolím a bez ambicí odlišovat se za každou cenu. Jsem hluboce přesvědčená, že základní funkčnost, jednoduchost, respektování tektonických principů a současně zachycení pocitů s důvěrou ve vlastní intuici, vytváří určitý vnitřní řád, který je v daném prostoru vždy cítit. Dobře je to vidět např. na stavbách mostů. Když konstrukce mostu vychází, zjednodušeně řečeno, z průběhu sil, je subtilní a elegantní a ani se nemusí kdovíjak výtvarně upravovat. Naopak popření těchto principů má opačný efekt. Jistě to využil i Daniel Libeskind při navrhování Židovského muzea v Berlíně. Šikmé podlahy, stěny, stropy a neuchopitelnost prostoru vyvolávají nepříjemné pocity nejistoty, úzkosti a strachu, což návštěvníka naladí k tématu. Pobyt v betonové Věži holocaustu byl opravdu silný emocionální zážitek. Špatným příkladem prostoru, který postrádá onen vnitřní řád, bývají realizace, ze kterých peníze přímo tečou, ale jsou rozmělněny v okázalých materiálech navršených na hromadu. Výsledkem je pak zákonitě zmatek, přetížení a nečitelnost. Já vnímám architekturu jako krásné řemeslo, které se v některých případech vyšvihne do nejvyšších uměleckých sfér. Velmi si takových tvůrců i osvícených investorů vážím, protože tlačí vývoj dopředu. Navíc, i když dům vypadá spíš jako socha nebo třeba chobotnice, může výše zmíněné principy respektovat. Mám na mysli např. bionickou architekturu, která se učí od biologických struktur. Beton je materiál, který se dobře uplatní v celém spektru staveb, od pravoúhlých po organické, od nejprostších, až po luxus ní. Navíc, ve spolupráci s dalšími materiály, dokáže nabrat opravdu výjimečné vlastnosti. V tomto čísle se např. dočtete o použití těžkých betonů na onkologickém oddělení nemocnice St. James v Leedsu. Stejně širokou a rozmanitou škálu poskytuje beton i co se týče povrchů. Od drsného povrchu, jenž odráží bednění z nehoblovaných prken, přes hladké stěny a stropy a nejrůznější kamenické úpravy, umožňuje naprosto unikátní povrchy jako je grafický beton nebo broušená a leštěná fasáda Künstmuzea ve Vadúzu. Ještě širší rozsah vlastností a povrchů betonu umožňuje prostředí paneláren, kdy se do forem vkládají nejrůznější materiály a prvky, jako např. průsvitný mramor v případě fasády obchodního domu Louis Vuitton v Tokiu. Dá se říci, že beton, na obou popsaných pólech, už snad ani není ten samý materiál. A s ohledem na kvalitu použitých surovin a technologií už opravdu téměř není Z toho vyplývá úkol pro architekta včas sdělit, jednoznačně popsat a vysvětlit svoji představu investorovi se všemi úskalími výroby v konkrétních podmínkách, včetně finančních nákladů. Navíc je nutné mít vyjasněné představy i s dodavatelem. Pokud např. nehraje pohledový beton zásadní roli v celkovém objemu konstrukcí, nebývá generální dodavatel specialistou a výsledek je nejistý. Navíc je dodavatel většinou zvolen na základě výběrového řízení, a protože se snaží vyhrát, tlačí cenu dolů. V praxi to znamená, že je nutné co nejpřesněji vyspecifikovat požadavky už v tendrové dokumentaci, což bývá někdy těžké. Při realizaci pak zákonitě nastanou problémy, dohadování a licitace. V tuto chvíli je nejdůležitější, aby investor a autor byli v jednotě. Nepřesvědčený investor totiž, často pod tlakem peněz a času, nakonec přistoupí na nabídku, že dodavatel pokaženou stěnu zadarmo omítne a vybílí. Nemám povahu ani sílu na to, abych nechala nepovedené stěny zbourat, tak mi nezbývá, než hledat nějaké kompromisní řešení. V případě TÉ stěny a jejího rozteklého napojení na navazující konstrukci, jsem zvolila pruhy z fasádní omítky různých struktur zabíhající do pohledového betonu. S výsledkem byli nakonec skoro všichni spokojeni. Další výhodou betonu totiž je, že se snese téměř s každým materiálem. Sluší mu sklo, ocel i dřevo, kámen i historické zdivo. Pokud se architektovi během návrhu i průběhu stavby podaří pochopit a skloubit základní vstupní elementy, jako je investor, jeho názory a finanční možnosti, místo stavby a její účel a v ne poslední řadě faktory jako je intuice a cit, většinou se mu podaří najít i správnou a pravdivou formu. Přeji mnoho úspěchů v objevování dalších možností tohoto úžasného materiálu a v jeho propagaci. Ing. arch. Jitka Jadrníčková 2 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 1/2009

5 T ÉMA TOPIC BETON VŽDY VYHOVÍ CONCRETE ALWAYS FITS THE B I L L Šéfredaktor časopisu opus C Juergen Glaesle rozmlouval s rakouskými architekty Stefanem a Bernardem Marte. Juergen Glaesle meets Stefan and Bernard Marte. J. Glaesle: Mnoho projektů atelieru marte.marte je z pohledového betonu. Hraje beton nějakou roli už v úvodu projektu? B. Marte: To je různé. Býváme často považováni za betonové stavitele, ale my vždy říkáme: nehledáme beton, ale opakovaně ho najdeme. J. Glaesle: Protože je tím správným materiálem? B. Marte: Ano, přesně. Jen zřídka není beton ten správný materiál. J. Glaesle: Co je důvodem? B. Marte: Je to dáno mnohostrannou použitelností betonu a dle našeho názoru také jeho hmotností. Jednoduše, neexistuje žádný jiný s ním srovnatelný. J. Glaesle: Záleží také na tom, kde je stavba situovaná? Ta masivnost se přirozeně dobře hodí sem do hor. S. Marte: Já shledávám, že beton se hodí vždycky. Jednou dříve jsem měl odpovědět na otázku, kam by se nehodil. Bez přemýšlení jsem řekl: Pokud by měl objekt plavat, tak by možná nebyl nejvhodnější, ale jinak neznám žádný důvod. Naše preference jsou jasné, nikdy z nás už nebudou stavitelé ze dřeva, ačkoliv jsme již vyhráli dvě prestižní ceny za dřevěné stavby od mezinárodních porot. Myslím, že bychom je nedostali tady ve Vorarlbergu, protože obě ty stavby vypadají, jakoby byly taky betonové. Dosáhli jsme toho s množstvím ocelových částí, takže to funguje i ve dřevě. Jednoduše nepřemýšlíme v rámci nějakých vzorů, modulů či rastrů. Nic našeho nemá nějaký rastr, ani osový systém. Pracujeme vždy relativně volně, ačkoliv pravoúhle, ne volné formy ve smyslu nějakých bublin. Jednoduše nechceme být v rámci návrhu něčím omezováni. Jestliže přízemí nemá co do činění s horním patrem, pro beton to není žadný problém. Pokud by to bylo v ocelové nebo dřevěné konstrukci, nemohli bychom si to dovolit. To už by nebylo poctivé. B. Marte: I když kombinace dřevo-beton je taky dobrá. Ve skutečnosti je každá betonová konstrukce taky dřevěná. Je krásně postavena ze dřeva, vloží se železa, zalijí se betonem a pak se dřevo odstraní. To je u betonu trochu praštěné nejprve neuvěřitelně manuálně náročné na sestavení, aby se to nakonec zase rozebralo. 1 Obr. 1 Šéfredaktor časopisu opus C Juergen Glaesle v rozhovoru se Stefanem a Bernardem Marte Fig. 1 Opus C editor-in-chief Juergen Glaesle in conversation with Stefan a Bernard Marte Obr. 2 Státní speciální škola v Kramsachu, 2007 Fig. 2 Mariatal State special school in Kramsach, J. Glaesle: Bohužel, právě bednění je často problém. Někdy chcete postavit něco skulpturálního, ale jednoduše pro to není cenově dostupné bednění. S. Marte: No, někdy je to nedostupné, i když chcete postavit zcela normální rovnou stěnu ale se specifickým, konkrétním otiskem vzoru bednění. Měli jsme velké problémy prosadit to v projektu, který jsme řídili, a byli jsme nakonec rádi, když jsme tehdy našli střední cestu mezi návrhem ideální fasády a tím, co bylo technicky a rozumově uskutečnitelné, co nabízel trh a co B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 1/2009 3

6 T ÉMA TOPIC 3 bylo také dostupné pro majitele stavby. Několik let jsme se konstrukcemi bednění intenzívně zabývali a vždy se snažíme najít pro daný případ nejvhodnější řešení. Je zbytečné, aby projekt nedopadl dobře jen proto, že jsme nezvládli tohle vyřešit. Hledat správnou cestu je pro nás výzvou. J. Glaesle: Je pohledový beton důvodem vašeho úspěchu? Co si o tom myslíte? S. Marte: Přesvědčujeme téměř každého stavebníka, kterému navrhujeme pohledový beton, protože obvykle není s tímto pojetím užití betonu příliš seznámen, nebo si to představuje jako nepříliš kvalitní neomítnutou betonovou stěnu v garáži. Obvyklé klišé. Ale po nějaké době jsou právě z nich nadšení obyvatelé takových domů. Je skutečně škoda, že to netuší předem, protože vše kolem by bylo mnohem jednodušší. J.Glaesle: Jak takové přesvědčování probíhá? S. Marte: Naštěstí to nikdy netrvá příliš dlouho, protože když za námi někdo přijde, obvykle ví, co může očekávat, a pokud ne, řekneme mu to přímo. Také řekneme každému, kdo chce stavět s námi, že musí být schopen i určité míry tolerance. Ne kvůli nám nebo kvůli betonu, ale ze zásady. Jako kdekoliv jinde v životě máme i ve své tvorbě určité zásady. Když to později na staveništi vypadá, jako by byl konec světa, protože chcete shodit stěnu, která nedopadla, jak jste chtěli, a firma se brání, v tu chvíli skutečně potřebujete, aby stavebník stál za vámi a věřil vám. B. Marte: Naše zkušenost je opravdu taková, že když stojíme před dokončeným projektem, každý majitel je skutečně přesvědčen, že stavba se povedla a jeho dům je nádherný. Ale během stavby, když je hotová první stěna, stojí stavebník s nosem přilepeným na zdi a kouká, zda nenajde nějaké póry, skvrny nebo trhliny, a to je potom rámus. Je to vždycky stejné. Každý říká, že to nevypadá dobře. V tu chvíli musíme být na stavbě a uklidňovat ho. Víme přesně, jak to chodí: na začátku jsou s první stěnou problémy, s druhou jsou stále ještě problémy a když je konstrukce dokončená, nejpozději když se vsazují okna, se beton díky kontrastům světla a stínů rozsvítí. To už je každý spokojen a diví se, proč byl před nedávnem tak nervózní z každého malého póru či skvrnky. J. Glaesle: Kde jsou meze, co jste ještě ochotni akceptovat u betonu? B. Marte: V případě nějakých neprobetonovaných štěrkových kapes máme už celkem dobré metody, jak to napravit. Problém je, jestliže je příčinou špatné bednění. S. Marte: Ale jestliže chceme beton, monolitický beton, tak u tohoto materiálu musíme nepřesnosti akceptovat. B. Marte: Jinak, vždycky říkáme, že máme rádi beton v každé formě. Možná dokonce máme raději betonový povrch, který není úplně dokonalý, nejvyšší kvality. Dokázali bychom žít i s horší kvalitou, snad i snadněji než s tím perfektním povrchem. Ano, jsou projekty, kde by nám horší kvalita až tak nevadila, samozřejmě v rozumné míře, ale to se špatně obhajuje. Zejména tady ve Vorarlbergu. Zde se předpokládá, že vše musí být perfektní. Samozřejmě že není, ale očekává se to. J. Glaesle: Jak byste charakterizovali váš beton? Máte nějakou filozofii? S. Marte: Já osobně mám averzi k bednicím deskám. Nemám je rád, i když jsem viděl velmi pěkné objekty s nimi postavené. Jednoduchá, banální, obyčejná betonová stěna je jedna z nejkrásnějších. Je to jako u jiných materiálů, dokážeme si předsta- 4 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 1/2009

7 T ÉMA TOPIC 4 Obr. 3 Lázeňský dům v Rankweil, 2007 Fig. 3 Bathhouse in Rankweil, 2007 Obr. 4 Most v soutěsce Schan, Ebnit poblíž Dornbirnu, 2006 Fig. 4 Schanerloch bridge, Ebnit, Dornbirn, 2006 Obr. 5 Ředitelství společnosti S.I.E. v Lustenau, 2002 Fig. 5 S.I.E. headquarters, Lustenau, 2002 vit cokoliv, a stejně zase skončíme u té stěny z obyčejného prkeného bednění bez dalších úprav, žádné pemrlování, žádné pískování, žádné vymývání. Když jdu v létě večer podél betonové stěny ve svém domě, šáhnu si na ni a vnímám, jak teplá, jemná a zároveň pevná je to je jedinečné. B. Marte: Je pro nás důležitý i způsob výstavby. Cítíme, když betonové stěny rostou ze země, že se stávají součástí místa. Když pozorujete stavbu z monolitického betonu, která se tvoří na místě, vidíte kolik potu a úsilí je její součástí. Tíha materiálu, obtížnost jeho vytváření to vše na stavbě vnímáte. A ten materiál se místa zmocňuje neuvěřitelně přesvědčivým způsobem. S. Marte: Často končíme u úplně normálního betonu, protože nejhezčí je v barvě, která je v místě obvyklá, a tu mu dá zase jen místní kamenivo. Jako je to u Speciální státní školy v Kramsachu, kde je beton trochu hnědší, nebo u domu ve Vídni, kde jsme používali bílý cement, ale výsledek je béžový, protože byl míchán s okrovým pískem. J. Glaesle: Je něco, co byste si přáli pro beton, jako stavební materiál? B. Marte: Přál bych si, aby zůstal jaký je. J. Glaesle: Moc děkuji za rozhovor. Literatura: [1] Concrete always fits the bill, opus C Concrete Architecture & Design, 4/2008, pp Redakce časopisu děkuje redakci opus C Concrete Architecture & Design (www.opusc.com) za povolení českého přetisku rozhovoru. Fotografie: atelier marte.marte 5 FIBERTEX F o r m t e x NONWOVENS - C P F l i n e r Formtex CPF liner Formtex je netkaná textilie složená z filtrační a drenážní vrstvy a slouží k odvádění přebytečné vody a vzduchu z povrchu betonu. Formtex výrazně snižuje poměr voda/ cement v povrchové vrstvě a tak vytváří pevný a dlouhodobě odolný povrch betonu. Formtex významně zvyšuje životnost betonových staveb především v agresivním prostředí a chrání tak vaše investice. Formtex zlepšuje všechny parametry betonu. Fibertex, a.s. Průmyslová 2179/20, Svitavy tel.: s Formtexem bez Formtexu B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 1/2009 5

8 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES DOKONALOST V B E T O N U O C E N Ě N Í U D Ě L O V A N Á ANGLICKOU B ETONÁŘSKOU SPOLEČNOSTÍ THE CONCRETE S O C I E T Y EXCELLENCE ON CONCRETE AWARDS Obr. 1 Exteriér střediska CFD týmu Renault F1 Fig. 1 Exterior of the Renault F1 CFD Centre Obr. 2 Prefabrikovaný stropní oblouk systému Matière Fig. 2 Precast Matière arch roof unit Obr. 3 a 4 Pohled na oblouky systému Matière během závěrečných fází montáže Fig. 3 and 4 Views of Matière arch during final stages of erection Obr. 5 Detail světlíku, pohled z vnějšku Fig. 5 Skylight detail, external view V loňském listopadovém čísle svého časopisu představila anglická Betonářská společnost čtenářům stavby oceněné titulem Dokonalost v betonu. Tři z nich jsme vybrali a se souhlasem redakce časopisu Concrete je otiskujeme. Centrum CFD týmu Renault F1, počítačově řízený větrný tunel je špičkové podzemní zařízení, které slouží ke zdokonalení aerodynamiky aut pro sezónu Stavba byla vyhlášena výtězem kategorie realizace betonové stavby. Nové onkologické křídlo univerzitní nemocnice St. James v Leedsu je budova s betonovou konstrukcí za 220 mil. GBP vybavená nejmodernější skenovací, zobrazovací a léčebnou technikou. V budově stojící na svažujícím se pozemku je dvoupodlažní suterén s dvanácti komorami pro lineární urychlovače, osm nadzemních podlaží, dva spojovací tunely, a spojovací most. Obvodové nosné sloupy jsou šikmé a nosníky podepírající desku nad nákladovou rampou mají velké rozpětí. Stavba získala v kategorii provádění betonových konstrukcí Certifikát dokonalosti. Jaderná elektrárna u obce Trawsfynydd byla v roce 1993 oficiálně zavřena a začala být likvidována v procesu vyřazování z provozu. Princip strategie vyřazování je ponechat v areálu elektrárny jaderný odpad vytvořený během provozu elektrárny až do chvíle, kdy bude možné jeho konečné uložení. Výstavba 1 nového účelového meziskladu středněaktivního odpadu v areálu elektrárny byla vyhodnocena jako nejvhodnější řešení. Mezisklad byl navržen pro uložení odpadu v betonových kontejnerech a barelech typu 1803 po dobu 150 let. Stavba získala čestné uznání v kategorii inženýrské stavby. The buildings awarded Excellence on concrete by the Concrete society were presented in the November issue of the journal Concrete. We have chosen and published three of them with the Concrete society agreement. The Renault F1 Team s new computational fluid dynamics (CFD) facility is an environmentally friendly, computerised wind tunnel a worldclass subterranean computing facility that will be used to perfect the aerodynamics of the 2009 season cars. The winner of the concrete performance category. The New Oncology Wing is located within the grounds of St James s University Teaching Hospital, Leeds. The 220 million concrete-framed building houses state-ofthe-art scanning, imaging and treatment equipment. The technical design challenges of the building included: 12 concrete linear accelerator concrete bunkers in the two-storey basement on a sloping site; two-storey basement construction; eight storeys above ground; two link tunnels; a link bridge; perimeter load-bearing Obr. 6 Vnitřní pohled během stavby Fig. 6 Interior view during erection raking columns; and long-span beams supporting a plaza slab over a loading bay. The Certificate of Excellence in the concrete performance category. Trawsfynydd Nuclear Power Station ceased electricity generation in 1991 and was formally closed in 1993, when it entered decommissioning. A principle of the decommissioning strategy is to store on-site the intermediate level waste (ILW) produced during the station s operation, until such time that a National Repository becomes available. The construction of a new purpose-built ILW store at the site was considered to be the most appropriate solution. The ILW store facility has been designed to store waste contained in concrete overpacks and 1803 drums for up to 150 years. The civil engineering category commendation. S TŘEDISKO CFD TÝMU RENAULT F1 V ENSTONE, CHIPPING NORTON V HRABSTVÍ OXFORD Nové zařízení CFD (computational fluid dynamics počítačová dynamika proudění) týmu Renault F1 je počítačově řízený větrný tunel šetrný k životnímu prostředí. Je to špičkové podzemní zařízení, které slouží ke zdokonalení aerodynamiky aut pro sezónu Objekt vybudovaný v areálu centrály týmu F1 v obci Enstone v pohoří Cotswolds je místem mimořádného vědec- 6 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 1/2009

9 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES kého zájmu a podléhá velmi náročným požadavkům na dispozici. Architekti z atelieru Ridge se zhostili tohoto složitého úkolu se ctí. Navrhli unikátní podzemní řešení s využitím konstrukce Matière (držitelem licence je firma ABM) tak, aby co nejvíce omezila vliv na okolní prostředí. Středisko o rozloze 65 x 17 m zahrnuje: zařízení CFD (jde o jeden z největších superpočítačů v Evropě), vstupní a předváděcí prostory, přednáškovou síň pro prezentace s šedesáti místy, včetně předvádění výsledků CFD pro vlastní specialisty i odbornou veřejnost, kancelářské prostory s pracovními stanicemi pro třicet specialistů, obslužné prostory, hygienická zařízení, kuchyňka, společenská místnost a vnitřní zeleň, mezipatro zavěšené na stropní konstrukci (pro případné budoucí rozšíření). Unikátní rychlé řešení Závody Formule 1 jsou velmi konkurenční prostředí, kde úspěch závisí jak na technické dokonalosti strojů a použitých inovacích, tak na dovednostech řidičů na dráze. Technický pokrok je neúprosný a úspěch je úměrný rychlosti zavádění těchto inovací. Nová zařízení musí být postavena velmi rychle, termíny dokončení se odvíjejí od začátku nové závodní sezóny. Potřeba zprovoznit toto velmi důležité zařízení do poloviny roku 2008 výrazně omezila celkovou dobu výstavby. Složitá povaha stavby vyžadovala ponechat značnou časovou rezervu na konec celého projektu z důvodu nutnosti instalovat a uvést do provozu superpočítač i další moderní technologické systémy. To znamenalo, že časový prostor pro samotnou stavbu se ještě více zkrátil. Architekti společnosti Ridge spolu s technickými konzultanty z firmy Scott Wilson se rozhodli pro obloukové řešení CM4 systému Matière, protože splňuje veškeré požadavky včetně potřebné rychlosti výstavby. Tunel je z jedné strany uzavřený a z druhé zakončený panoramatickou prosklenou stěnou. Plní tak nejen prostorové požadavky, ale také nabízí pozoruhodné pracovní prostředí, kde bude možné tuto špičkovou výzkumnou technologii předvádět. B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 1/2009 7

10 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES Vzhled Vždy, když je při stavbě nutné splnit přísná ekologická kritéria, je nezbytné najít nějaké netradiční řešení. Navíc tým Renault F1 dobrovolně přijal étos, že žádná z jeho činností nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odborníci tak došli k závěru, že nejlepším řešením bude zapustit budovu do okolního terénu. Když byla budova zasypána a zapravena tak do terénu (včetně provedení hydroizolace), téměř splynula s okolím. Z výšky je skoro nepostřehnutelná a jediným výrazným prvkem je její prosklená čelní stěna. Vnitřek budovy poskytuje velmi kvalitní pracovní prostředí, které dává pocit prostoru a dramatičnosti a umožňuje výhled do okolní krajiny. Vlastnosti betonu využité v projektu Běžný stavební návrh a ověřovací procesy jsou často velmi zdlouhavé a obtížné. Celý tento proces od obecné představy po samotnou realizaci může zabrat měsíce. Pomocí systému Matière lze vytvořit nejrůznější konfigurace prefabrikovaných oblouků, čehož je dosaženo hybridním uspořádáním kleneb a bočních stěn. To umožnilo zajistit rychlé přijetí koncepčního návrhu. Dodavatel začal úzce spolupracovat s konzultační firmou. Protože používali stejné softwarové projektové nástroje, kalkulace a specifikace konstrukčních detailů mohly být ověřeny a odsouhlaseny velmi rychle. Díky ochotné spolupráci techniků z obou firem došlo k dohodě během pouhých sedmi dnů. Intenzivní dvanáctitýdenní výběrový program byl nutný pro zajištění výroby všech základních prvků pro stavbu s rozpětím 16,4 m, výškou 6,5 m a celkovou délkou 62,5 m. Konstrukce se skládá z dvaceti pěti prstenců o délce 2,5 m složených ze sedmdesáti pěti odlitých dílců vážících jednotlivě až 32 t. Stavební prvky byly dodávány na staveniště postupně a dodavatel betonové konstrukce sestavil základní kostru za pouhých šest pracovních dnů. Konstrukce byla dokončena k velké radosti firmy Ridge, hlavního dodavatele SDC, i týmu Renault F1 ještě před termínem těsně před Vánocemi Využití tepelné kapacity prefabrikované betonové konstrukce v zapuštěném objektu navíc zajistí teplotně stabilní prostředí, které vyžaduje méně energie na chlazení a vytápění, než by vyžadovala konstrukce tradiční. Prefabrikace většiny betonových prvků v továrních podmínkách zajistila jejich velmi kvalitní provedení, což se pozitivně promítá ve vzhledu dokončené budovy. Vzhledem k netradičnímu umístění objektu byl pro izolaci použit vodonepropustný systém využívající bentonitovou impregnovanou membránu. Soulad konstrukce a funkce Použitím vybraných konstrukčních prvků byly zajištěny unikátní vlastnosti, které vyhověly požadavkům a potřebám týmu Renault F1. V centrální části stropní klenby jsou umístěny kruhové výřezy tvořící světlíky, které umožňují přístup denního světla do interiéru. Střed otvoru vstupní dveří je umístěn v prosklené čelní stěně mimo podélnou osu zakřiveného tunelu, 7 čímž vznikl impozantní vchod do tohoto podzemního komplexu. Rovnováha nákladů a funkce Projekt i celkové využití představuje znamenitou hodnotu pro tým Renault F1. Provoz zařízení s unikátním podzemním řešením CFD se pohybuje přibližně na třetině nákladů ve srovnání s tradiční stavbou aerodynamického tunelu a spotřebovává výrazně méně energie (potřebuje o 5,5 MW méně než srovnatelný tunel s pohyblivým pásem). Navíc bylo zařízení postaveno ve velmi krátkém čase. Budoucí použití Prefabrikované segmentové oblouky se v mostních konstrukcích běžně používají v kontinentální Evropě i v Irsku a v sou- 8 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 1/2009

11 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES časné době se jejich použití stále více prosazuje i ve Velké Británii. Tento způsob stavby totiž dokáže významně urychlit její realizaci. Nicméně použití uvedených stavebních konstrukcí jako zelené alternativy k běžným stavbám je ve Velké Británii stále unikátní. Existují mnohá zařízení, jako jsou různé nádrže nebo energetická a vodní infrastruktura, která by mohla být umístěná pod povrchem země, což by značně prospělo životnímu prostředí. I v mnoha dalších případech by zasazení obytných budov pod povrch země bylo značným přínosem pro snížení spotřeby energie. Zdá se, že prefabrikované stavební konstrukce přinášejí praktické a rychlé řešení a novou příležitost pro stavební průmysl. Komentář poroty V rámci maximálně přísných požadavků nezbytných pro vybudování a chod úspěšného provozu F1 bylo potěšující, že klient dal přednost zachování přirozené různosti barev betonu před uniformním, nijakým vzhledem, který často vznikne po nátěru. U betonu postupně dochází k menším změnám barvy vlivem výkyvů vlhkosti. Klient tyto změny očekává a akceptuje. Byl seznámen se všemi změnami, kterými bude beton procházet během vysychání, dokud nedosáhne rovnovážného stavu. Očekávání klienta od betonové konstrukce pokud jde o náklady, časovou náročnost a vzhled byla splněna a bylo dosaženo minimálního vlivu na okolní životní prostředí. Došlo zde k netradičnímu použití konstrukčního systému běžně spojovaného s velkými stavebními díly, což se úspěšně odrazilo ve stavební koncepci. Nejpůsobivější bylo nadšení a uznání od klienta, který byl příjemně překvapen stavební kvalitou i rychlostí montáže prefabrikovaných dílců použitého systému. Vlastník Tým Renault F1 Architekt Ridge Property & Construction Consultants Technický konzultant Scott Wilson Dodavatel SDC Betonová konstrukce, návrh, ABM Bridge Systems prefabrikáty a montáž Dodavatel hydroizolace FLI Fotografie: obr. 1, 7 až 11 tým Renault F1, obr. 2 až 6 ABM Bridge Systems 11 Obr. 7 Detail světlíku, pohled zevnitř Fig. 7 Skylight detail, internal view Obr. 8 a 9 Výstavní prostor ve středisku CFD týmu Renault F1 Fig. 8 and 9 Exhibition space within the Renault F1 CFD Centre Obr. 10 a 11 Vnitřní a vnější pohled na vstupní skleněnou stěnu uzavírající středisko CFD týmu Renault F1 Fig. 10 and 11 Interior and exterior views of the glass wall closing the Renault F1 CFD Centre B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 1/2009 9

12 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES Obr. 12 Nové onkologické křídlo Nemocnice St. James Fig. 12 New oncology wing at St James s Hospital Obr. 13 Ocelová ochrana Fig. 13 Steel protection Obr. 14 Pohled seshora Fig. 14 View from above Obr. 15 Komory pro lineární urychlovače ve výstavbě Fig. 15 Linac chambers under construction Obr. 16 Magnetitový beton po uložení do bednění Fig. 16 Magnetite concrete after striking 12 Obr. 17 Betonová konstrukce během stavby Fig. 17 Concrete frame under construction 13 N OVÉ ONKOLOGICKÉ KŘÍDLO N EMOCNICE ST. JAMES V LEEDSU Nové onkologické křídlo v areálu Univerzitní nemocnice St. James v Leedsu je budova s betonovou konstrukcí za 220 mil. GBP vybavená nejmodernější skenovací, zobrazovací a léčebnou technikou. V budově stojící na svažujícím se pozemku je dvoupodlažní suterén s dvanácti komorami pro lineární urychlovače, osm nadzemních podlaží, dva spojovací tunely, spojovací most, obvodové nosné sloupy jsou šikmé a nosníky podepírající desku nad nákladovou rampou mají velké rozpětí. Stavba získala v kategorii provádění betonových konstrukcí Certifikát dokonalosti. I když by si všechny výše uvedené složité technické prvky zasluhovaly zvláštní zmínku, návrh a konstrukce dvanácti komor pro lineární urychlovače se vymykají nejen kvůli svému netradičně kombinovanému použití betonu jako konstrukčního materiálu ale i kvůli jeho využití jako ochrany proti záření. Lineární urychlovač je přístroj, který vysílá rentgenové paprsky a vysoce cílené a koncentrované vysokoenergetické paprsky elektronů směrem k buňkám postiženým rakovinou. Ošetření obyčejně zahrnuje krátkodobé denní expozice pacientů po dobu několika týdnů. Uvedené paprsky jsou škodlivé v případě, že jsou jim lidé vystaveni po dlouhou dobu. Zvláště velkému riziku jsou vystaveni radiologové, kteří se vždy vyskytují v blízkosti přístrojů během aktivního záření. Aby bylo omezeno množství této radiace na bezpečnou úroveň, byla použita silná betonová bariéra, která odděluje ozařovací zařízení od pacientů a personálu. Projekt dvanácti komor zpracovaný společností Faber Maunsell vznikal během dvouletého složitého iteračního procesu. V každém kole byli k diskusi přizváni všichni zainteresovaní odborníci, aby bylo zajištěno, že konečné řešení bude přijatelné pro všechny. Specifickým bodem zájmu nebyly jen konstrukční problémy spojené s architektonickým návrhem prostoru a veškerých inženýrských sítí a služeb. Byla to také otázka, jak integrovat požadavky na ochranu proti záření do řešení návrhu pracovního prostředí tak, aby obojí bylo ekonomické i bezpečné. Prostor, do kterého bylo třeba navrhnout složitou a náročnou dispozici specializovaného oddělení, byl omezen. Bylo jasné, že stěny a stropy postavené z normálního betonu se nebudou hodit pro navrhovanou stavbu a zajištění funkčnosti tohoto rozhodujícího oddělení; a bylo třeba hledat jiné řešení konstrukce. Výsledkem bylo použití kombinace magnetitového betonu s vysokou hustotou spolu s normálním betonem a ocelovými deskami. Příkladem iteračního procesu jednání může být rozhodnutí o použití plniva s obsahem magnetitu, což umožnilo snížit tloušťku stěn. To bylo zásadní pro splnění dispozičních požadavků v omezeném prostoru. Protože vysoký obsah železa v magnetitovém plnivu by vyvolával uvolňování neutronů, musela být dodatečně navržena doplňková ochrana. Ta byla velice drahá a vyžadovala detailní a složitou analýzu nákladů, která však byla stejně povinná na každém stupni vývoje projektu. Nejvyšším rizikem poruchy komor byl vznik a rozvoj trhlin v betonu. Trhliny se však mohly rozevřít až po dokončení během testování úniku záření. Bylo proto zásadní zvažovat technické parametry betonu velmi detailně, aby se snížilo riziko vzniku trhlin na minimum. Klíčové oblasti byly následující: přesná specifikace betonových konstrukcí (návrh směsi, statický návrh i postup realizace), 10 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 1/2009

13 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES tahová pevnost betonu, přesné určení přísad, aby plastické smršťování bylo omezeno na minimum, sledování průběhu teplotních gradientů během hydratace pomocí termočlánků, návrh vyztužení betonu tak, aby se zabránilo vzniku trhlin v ranném stádiu od tepelného zatížení, smršťovnání a dotvarování, kontrola nepropustnosti celého prostoru, muselo být odzkoušeno, že navržený magnetitový čerstvý beton lze bez problémů a efektivně čerpat. Kde to bylo možné, byly nosné stěny komor navrženy v hlavním rastru konstrukce. V některých místech však konstrukce stropu musela přenášet zatížení ze sloupů podepírajících horních deset podlaží. Pro predikci skutečného chování byla konstrukce analyzována pomocí 3D modelu metodou konečných prvků, která se obvykle používá k analýze případného porušení podpěr mostů trhlinami. Tím bylo zajištěno, že vznik a rozvoj trhlin v betonu zůstane v únosné míře. Použití uvedených technik bylo koordinováno s poradci na ochranu proti záření. Dalším závažným problémem byla koordinace vstupů a vedení odvětrávání tohoto vysoce exponovaného a regulovaného prostředí. Otvory a vedení klimatizace byly umístěny do zvukověizolačních příček podél vstupních chodeb. Po mnoha diskusích o celkovém návrhu a po přezkoumání proveditelnosti a nákladů vzniklo konečné řešení realizace objektu. Koncepce návrhu zahrnovala kombinaci těžkého magnetitového betonu, normálního betonu a ocelových desek. Ocelové desky byly použity na stropy komor, čímž byla významně omezena jejich tloušťka. Přísná stavební nařízení regulující výšku budov si vynutila kompenzaci tloušťky stropních konstrukcí snížením podlahy suterénu. Při konečném řešení prostoru se musely vzít v úvahu značné ekonomické i ekologické náklady dalších rozsáhlých zemních prací. Jakákoli případná obměna materiálů se pečlivě zvažovala, aby bylo dosaženo proveditelného a ekonomicky efektivního řešení. Klíčovými prvky pro konečný návrh byla maximální tloušťka betonu 2,7 m ve stěnách a 2 m ve stropech, včetně až 350 mm silných vložených ocelových desek. Ve stěnách byla použita kombinace normálního betonu (2 350 kg/m 3 ) a těžkého betonu (3 700kg/m 3 ). Konečné náklady na stavbu konstrukce každé komory byly asi dvě stě tisíc GBP. Proces navrhu komor byl sice náročný, ale naopak i velmi prospěšný. Výsledné složení betonu bylo završením úsilí mnoha stran a přímo napomůže k úspěšnému boji s jednou z největších hrozeb lidstva. Proto každý, kdo se osobně podílel na uvedeném projektu, může být právem hrdý. Stavba betonové konstrukce byla dokončena na začátku roku 2007, nové křídlo bylo otevřeno počátkem roku Komentář poroty Návrh konstrukce léčebných prostor byl složitý, protože bylo nutné vzít v úvahu mnoho faktorů: ochranu proti záření, chování konstrukce, omezení rizika vzniku trhlin, instalaci lineárních urychlovačů a zajištění služeb. Flexibilita betonu (v materiálu i tvaru) byla plně využita tak, aby konstrukce vyhověla složitým klinickým, provozním, konstrukčním a geometrickým požadavkům a náklady byly sníženy všude tam, kde to bylo možné. Na tomto případě je velmi neobvyklé použití přísad ke snížení smršťování betonu a vysoký B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 1/

14 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES počet ošetřovacích sálů. Konstrukce složená z velmi tlustých desek a stěn obsahujících těžký beton vyžadovala i speciální složité bednění na vysoké zatížení čerstvým betonem. Kombinace špičkových betonů s malým smršťováním v největším zařízení svého druhu v Evropě si zasluhuje uznání. Vlastník Architekti Dodavatel Dodavatel betonu Betonové příměsi Dodavatel betonových konstrukcí Catalyst Healthcare/Bovis Lend Lease Anshen and Allen Bovis Lend Lease Tarmac Grace Construction Products Heyrod Construction Fotografie: Faber Maunsell Obr. 18 Atrium nového onkologického křídla Fig. 18 New oncology wing atrium Obr. 19 Dokončený projekt s nainstalovaným lineárním urychlovačem Fig. 19 The finished project with Linac equipment installed M EZISKLAD JADERNÉHO ODPADU U OBCE TRAWSFYNYDD V OBLASTI G WYNEDD VE WALESU Jaderná elektrárna u obce Trawsfynydd přestala vyrábět energii v roce O dva roky později byla oficiálně zavřena a začala být likvidována v procesu vyřazování z provozu. Princip strategie vyřazování je ponechat v areálu elektrárny jaderný odpad vytvořený během provozu elektrárny až do chvíle, kdy bude možné jeho konečné uložení. Výstavba nového účelového meziskladu středněaktivního odpadu v areálu elektrárny byla vyhodnocena jako nejvhodnější řešení. Mezisklad byl navržen pro uložení odpadu v betonových kontejnerech a barelech typu 1803 po dobu 150 let. Stavba získala čestné uznání v kategorii inženýrské stavby. Nový mezisklad se nachází západně od současných chladících nádrží, uprostřed národního parku Snowdonia. Součástí stavby je i vnější ochranná vrstva, která zabezpečuje vnitřní vyztuženou stínící betonovou konstrukci před nepříznivými vlivy počasí. Vnitřní konstrukce je železobetonová stavba přibližně 95 m dlouhá, 35 m široká a 19 m vysoká, postavená na skalnatém podloží. Vnitřní prostor tvoří čtyři oddělené části: skladovací zóna pro betonové kontejnery, skladovací zóna pro barely typu 1803, prostor pro příjem a údržbu, zóna pro přejímku a kontrolu odpadu. Na stavbu bylo použito přes m 3 betonu. Vyztužené betonové desky obsahují více než t ocelové výztuže a leží přímo na žulovém podloží. Jejich stavba byla dokončena s dvouměsíčním předstihem oproti dohodnutému datu. Ve stěnách a stropech je dohromady 500 t ocelové výztuže a obojí bylo dokončeno v termínu. Protiradiační stěny byly betonovány ve třech vrstvách (dvě vodorovné pracovní spáry). Pod horním okrajem druhé vrstvy bylo bednění rozšířeno tak, aby současně se stěnou byl betonován 1,3 m široký jeřábový nosník pro dva 45t portálové jeřáby. Tím se předešlo dodatečnému napojování výztuže nosníku na výztuž stěny a kotvení bednění spodního líce nosníku ke stěně (obr. 21 a 22). Vnější vrstvu odolnou proti povětrnostním vlivům tvoří 6 m vysoká a 200 mm 12 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 1/2009

15 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES tlustá betonová zeď pokrytá welšskou břidlicí. Zbývajících 13 m tvoří konstrukční ocel pokrytá deskami z nerezavějící oceli. Materiály použité z vnější strany stavby byly vybírány tak, aby ladily s okolním prostředím. Cenová nabídka na provedení prací byla 11,5 mil. GBP. Na dalších 1,4 mil. přišly změny původního rozsahu prací zadané klientem a 1,2 mil. bylo vydáno na opatření na zmírnění vlivů výkyvů počasí a další rizika. Konečné náklady na projekt byly 14,2 mil. GBP. Návrh meziskladu musel zohlednit následující praktická kritéria: poskytnout dostatečný prostor pro uložení odpadu na období až 150 let, zajistit dobrou ochranu pracovníků i veřejnosti, zamezit znehodnocování či snižování účinnosti protihavarijního pláště, zabránit neoprávněnému přístupu k uloženému materiálu, zabránit náhodnému nechtěnému kontaktu pracovníků s uloženým materiálem, zabránit přístupu vody k uloženému materiálu (primární ochrana je zajištěna vnější vrstvou). 20 Při návrhu konstrukce je nutno počítat s výjimečnými událostmi i zatížením. Stručně je lze vyjádřit takto: extrémní nápory větru pravděpodobnost opakování jednou za let, extrémní sněhové přívaly pravděpodobnost opakování jednou za let, nahodilé zatížení vlivem pádu extrémně těžkého předmětu apod., seismické zátížení pravděpodobnost opakování jednou za let. Jako nejvhodnější se ukázalo použití vyztužené betonové konstrukce, protože nejlépe odpovídala uvedeným kritériím. Její robustnost dokonale vyhovuje požadavkům na protiradiační ochranu i požadavkům na trvanlivost stavby, která má sloužit svému účelu až 150 let. Velmi důležitou roli v rozhodování sehrál i fakt, že navrhované řešení by bylo témeř bezúdržbové. Dva 45t portálové jeřáby uvnitř stavby byly instalovány až po dokončení stropu. Pro ověření, zda je navržená metoda proveditelná, byla použita digitální 3D modelovací technika. Tento postup umožnil dokončení betonářských prací ještě před termínem. Při výstavbě základové desky a stěn byla ve velké míře používána prefabrikovaná výztuž. Výztuž byla vázána dle projektu předem. Výztužné pruty pro jednotlivé směry vyztužení základové desky byly dodávány již navázané v požadovaných odstupech a smotané v rolích, Obr. 20 Výstavba meziskladu středněaktivního jaderného odpadu u obce Trawsfynydd Fig. 20 Constructing Trawsfynydd ILW store Obr. 21 Speciální formy pro betonáž 2.vrstvy stěn Fig. 21 Special forms used for second lift wall pours 21 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 1/

16 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES Obr. 22 Betonáž 2. vrstvy stěn Fig. 22 A second lift wall pour Obr. 23 Odbedňování stěn Fig. 23 Stripping the wall Obr. 24 Stavba stěn bez použití lešení Fig. 24 Wall construction without using scaffolding Obr. 25 Betonové kontejnery na podstavcích posazených s tolerancí 1 mm Fig. 25 Overpacks resting on plinths installed to 1mm tolerance Obr. 26 Dokončený mezisklad jižní strana Fig. 26 Completed Trawsfynydd ILW store southern face které byly přímo na staveništi rychle rozvinuty. Výztuž stěn byla předem sestavena do matrací (armokošů) 7 x 6 m, které byly do bednění usazeny pomocí jeřábu. To dovolilo stavebnímu týmu vybudovat celou betonovou konstrukci bez užití lešení a navíc zajistit realizaci celého záměru bez jediné nehody. Komentář poroty Vyborně připravený projekt si vysloužil uznání ze strany dodavatele i klienta, zejména kvůli ukázkovým výsledkům v oblasti zdraví a bezpečnosti práce ( h práce bez úrazu), kterých bylo dosaženo aplikací bezpečných konstrukčních systémů a použitím nůžkových zvedacích plošin a bednění vyráběného na míru, protože bylo nutné pracovat s velmi malými přípustnými odchylkami. Inovační kroky potřebné k zajištění vodonepropustnosti pečlivá a průběžná kontrola uvolňování tepla během hydratace betonu z důvodu zamezení vzniku teplotních trhlin a konstrukce s velmi malými přípustnými odchylkami (±1 mm) nezbytná pro správné uložení radioaktivních materiálů jsou dokladem toho, že jde o velmi dobře promyšlený záměr, který byl dokončen v termínu a nepřekročil rozpočet. Jedná se o vysoce funkční stavbu provedenou na základě pečlivého a vyspělého návrhu, ve kterém nebylo nic ponecháno náhodě, ani nebyly požadovány změny v kontraktu. Konečný výsledek je velmi působivý a skvěle demonstruje účelné uplatnění monolitického betonu stejně jako schopnost zajistit vysokou kvalitu a přesnost při jeho použití. Vlastník Magnox North Architekt Lawray Architects Technický Ove Arup & Partners konzultant Dodavatel Laing O Rourke Dodavatel betonu Hanson Premix Dodavatel betonářských Express Reinforcement výztuží Fotografie: Laing O Rourke Článek je použit s laskavým svolením společnosti The Concrete Society, časopis CONCRETE, svazek 42, číslo 10, listopad 2008, str. 40 až 46, str. 48 až B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 1/2009

17 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES I TALSKÝ PROJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V létě loňského roku byl v zahradě výstavního paláce Trienále v Miláně představen projekt jednoduchého sociálního bydlení v řadových rodinných domcích (obr. 1 a 2). Jednotliví žadatelé si koupí se státní podporou, příp. dostanou, základní skelet domu z železobetonových panelů (obr. 3) a mohou si ho dostavět dle svých představ (obr. 4). fotografie: Jana Margoldová Obr. 1 Úvodní panely projektu a), b), c) Obr. 2 a) b) Základní dům vystavený v zahradě paláce Trienále v Miláně Obr. 3 Skupina základních domů připravená k převzetí novými majiteli (prosinec 2004) Obr. 4 Stejné místo s individuálně dostavěnými domy po jeden a půl roce (červen 2006) 1b 1c 1a 2a 2b 3 4 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 1/

18 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES O C E N Ě N Í N E J L E PŠÍCH EVROPSKÝCH B E T O N O V Ý C H STAVEB Z A ROK 2008 U D Ě L O V A N É E VROPSKOU SÍTÍ BETONÁŘSKÝCH SPOLEČNOSTÍ ECSN THE ECSN AWARDS F O R EXCELLENCE I N CONCRETE 2008 V roce 2001 se Evropská síť betonářských společností (ECSN) rozhodla vyhlašovat každé dva roky nejlepší betonovou stavbu. Členy ECSN jsou betonářské společnosti z Rakouska, Finska, Švédska, Norska, Velké Briánie, Irska, Nizozemska, Belgie, Francie, Německa, České republiky a Itálie. První ocenění byla vyhlášena v březnu roku 2002 na rakouských Betonářských dnech ve Vídni. Ceny za rok 2008 byly zástupcům oceněných staveb předány 27. listopadu minulého roku během 15. Betonářských dnů v Hradci Králové. In 2001 the European Concrete Societies Network (ECSN) took the initiative to organize, biannually the European Concrete Award for Excellence in Concrete. The ECSN is a network of Concrete Societies from Austria, Finland, Sweden, Norway, In 2002 the first European Concrete Awards were presented during the Austrian Concrete Days in March in Vienna. The United Kingdom, Ireland, The Netherlands, Belgium, France, Germany, Czech Republic and Italy. The ECSN Awards for Excellence in concrete 2008 were announced during a special Award winning session 27. November 2008, at the occasion of the 15th Czech Concrete Days in Hradec Kralove. V ÍTĚZ KATEGORIE BUDOVY P ALÁC GYLDENDAL NA NÁMĚSTÍ S EHESTEDS V OSLU, NORSKO Popis projektu Od počátku 20. století sídlí největší norské nakladatelství Gyldendal ve staré zástavbě mezi ulicí Universitetsgata a náměstím Sehesteds v centru Osla. Za průčelím z 19. století však najdeme nové, moderní ústředí. Hlavním vchodem návštěvník vejde do přízemí působícího jako část města, kde hlavní sál, kavárna i konferenční místnost přímo vyzývají k vzájemné komunikaci mezi vydavatelem a veřejností. Konferenční místnost je umístěna v tzv. Dánském domě, replice domu bývalé dánské mateřské společnosti v Kodani. Dům s replikou originálního průčelí je postaven uprostřed budovy v Ibsenově hale, velikém otevřeném prostoru jdoucím přes pět podlaží, který je obklopen ochozy s přilehlými kancelářemi (obr. 1). Čela balkónů ze světle šedého až téměř bílého betonu tvoří pravidelně rozmístěné vodorovné pruhy obklopující celou halu. Jednotlivá podlaží spojuje působivé monolitické betonové schodiště. Betonové jehlanovité vikýře umožňují vstup přirozeného denního světla. Vzájemné spojení prostorné haly, kanceláří a historického průčelí dává místu lehký elegantní vzhled a současně vytváří dostatek soukromí v pracovních prostorech. Základní část budovy je z monolitického betonu. Podlahy v celé budově, vestavěný nábytek a schodišťová madla jsou ze světlého olejovaného dubu. Kombinace téměř bílého betonu a dřevěných povrchů dává celému interiéru velmi jemný a neobyčejný vzhled, který nutí návštěvníka, jakmile vstoupí do budovy, se zastavit a obdivovat interiér. 1 Ekologické aspekty použití betonu Cílem projektu bylo postavit pevnou a trvanlivou stavbu. Při jeho přípravě byl kladen velký důraz na použití materiálů šetrných k životnímu prostředí. Díky použití betonu jako hlavního stavebního materiálu na většině exponovaných míst vznikla stavba s vysokou schopností akumulace tepla sloužící jako zásobárna tepelné energie. Aby této schopnosti budovy mohlo být plně využito, byl systém větrání i chlazení pečlivě optimalizován. Umístění oken a tvar vikýřů byl navržen tak, aby přístup přímého slunečního světla byl minimální, ale přesto byl zajištěn dostatek denního světla. Stropní konstrukce má šikmý podhled, což umožňuje průnik světla hluboko do budovy. Kombinace světlých betonových povrchů a nepřímého osvětlení sluncem nakonec poskytla větší intenzitu přirozeného světla, než se očekávalo, což umožnilo snížit potřebu umělého osvětlení, a tím i spotřebu elektrické energie. Světlý pohledový beton zůstal bez dalších nátěrů, což také přispívá k zdravějšímu vnitřnímu prostředí v budově. 16 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 1/2009

19 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES Návrh a konstrukce Jedním ze skutečně složitých úkolů byl požadavek na zachování starého zděného průčelí, zatímco ostatní vnitřní konstrukce měly být zbourány. V důsledku toho bylo vlastní staveniště pro budování složitých konstrukcí a řešení logistických problémů značně prostorově omezené. Velký rozpětím v kancelářské části odpovídá velká konstrukční výška. Bylo jí dosaženo pomocí zkosených hlavic sloupů a prostor mezi stropní deskou a podhledem byl využit na vedení odvětrání a další technické instalace. Vnitřní přiznané betonové povrchy vyžadovaly naprosto čisté a přesné povrchy bednění, homogenní betonovou směs a velmi pečlivé ukládání betonu. To vše se podařilo díky těsné spolupráci mezi architektem, stavitelem a dodavatelem betonu. Také konstrukce prefabrikovaných vikýřů rozměru 5 x 5 m byla poměrně náročná. Tvary jednotlivých vykýřů jsou různé, různé jsou i jejich časti. Vikýře byly smontovány až na místě a bezvadně do sebe zapadly. Vlastnosti betonu K výrobě betonu byl použit světlý písek, místní kamenivo a bílý portlandský cement z dánského Aalborgu. Při výrobě se vyskytly určité problémy, ale byly v rámci zvolené technologie řešitelné. Směs byla tužší než u běžného betonu a na přísady reagovala odlišně a citlivě. Kvůli obavám ze změny barvy světlého betonu nemohla betonárna během jeho výroby produkovat běžný šedý beton. Používané výrobní zařízení muselo být navíc stoprocentně čisté, takže výroba vyžadovala stálý a pečlivý dohled stavebního dozoru. Netradiční použití betonu Kombinace tepelně jímavé hmoty, výrazných elegantních tvarů a téměř bílého betonu použitého architektonicky velice příjemným způsobem činí tento projekt v norském měřítku zcela výjimečným. Složitá betonová směs a velmi přesné a komplikované bednění byl náročný úkol, jehož se všichni zúčastnění zhostili výborně. Nesmíme také opomenout zdůraznit jehlanovité vikýře, které přivádějí do prostoru dostatek světla, ale zároveň nedovolují proniknout přímému slunečnímu záření. Ze zkušeností vyplývá, že klíčem k výborným výsledkům při výrobě bílého nebo světle šedého betonu je dobrá spolupráce mezi architekty, staviteli a dodavateli betonu. V tomto ohledu může být projekt Gyldendal vzorem, pokud jde o dialog mezi hlavními aktéry návrhu a výrobního procesu. Když se podíváme na konečný výsledek, vidíme výjimečný příklad velmi citlivého a příjemně působícího užití světlého betonu z konstrukčního i estetického hlediska. Použití betonu pokud jde o detail i o spolupůsobení s ostatními materiály je dokonale vyrovnané a vytváří tak interiér, kde se beton projevuje zcela samozřejmě se všemi svými drobnými přirozenými nedokonalostmi. Beton je zde vyzdvihován pro své estetické kvality, což je ale vlastně jednou z obchodních značek architekta Sverreho Fehna. To, že se povedlo vytvořit rovnováhu mezi konstrukční a estetickou dokonalostí betonového provedení, můžeme vidět jako ještě větší úspěch, vezmeme-li v úvahu logistické problémy a velmi omezený prostor staveniště. Včasný a konstruktivní dialog mezi architektem, stavitelem a dodavatelem betonu se pozitivně projevil v efektivnosti prací na staveništi i v celkových nákladech, aniž by se muselo přistupovat k jakémukoli kompromisu, pokud jde o architektonickou kvalitu. Zúčastněné společnosti Vlastník Gyldendal ASA Architekt Architekt Sverre Fehn AS Dodavatel betonu Strøm Gundersen AS, Egil Lundhaug, Trond Dihle Hotové betonové směsi Unicon AS Bílý cement Aalborg Portland Prefabrikované betonové vikýře Con-form AS Projektová příprava Rambøll Norge AS Dokončení listopad 2007 Obr. 1 Dánský dům s kopií původního průčelí uprostřed Ibsenovy haly, Gyldendal House, Oslo Fig. 1 Danish house with a replica of original facade in the Ibsen Hall, Gyldendal House, Oslo Obr. 2 Vodárenská věž v Sillogue, Dublin, Irsko Fig. 2 Sillogue water storage tower, Dublin, Ireland Obr. 3 Pozemní zásobník vody a čerpací stanice Fig. 3 Ground level water reservoir and pumping station Č ESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII B UDOVY VODOJEM U OBCE S ILLOGUE POBLÍŽ IRSKÉHO D UBLINU Nedávno dokončený vodojem u obce Sillogue je nejvýraznějším prvkem celého projektu zaměřeného na zlepšení zásobování pitnou vodou na severním okraji Dublinu. Stávající obslužnost těchto rychle se rozvíjejících oblastí už byla nedostatečná. Vodárenské zařízení stojí v bezprostřední blízkosti dálnice M50 a letiště ležícího severně od Dublinu. Hlavními charakteristickými prvky nové zásobárny vody tvořené 39 m vysokou vodárenskou věží o obsahu 5 mil. l (obr. 2), pozemním zásobníkem s obsahem 30 mil. l a čerpací stanicí jsou vyztužené betonové konstrukce (obr. 3). Umístění v blízkosti dál- 3 2 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 1/

20 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES nice a dublinského letiště znamenalo, že obě stavby, věž i čerpací stanice, budou veřejnosti stále na očích. Věž je vysoká a nápadná stavba, a proto bylo velmi důležité vytvořit takový návrh, který by byl elegantní a zároveň i konstrukčně efektivní. To se architektonické firmě Michael Collins and Associates a konzultantům McCarthy Hyder Consultant podařilo tím, že použili tvar rotačního jednodílného hyperboloidu a jeho plochu zvýraznili svislým drážkováním. Nový vodojem, ačkoli byl primárně navržen jako ryze funkční stavba, upoutává pozornost jako působivé dílo městského sochařství tyčící se na dublinském obzoru. Věž je v noci osvětlena, čímž je ještě zvýrazněn celkový efekt této unikátní konstrukce. Při stavbě vodojemu bylo zpracováno velké množství monolitického betonu a bylo nutno se vypořádat s výztuží složitých tvarů ve velkých výškách. Vysoké kvality konečné úpravy bylo dosaženo použitím komplikovaného zakřiveného bednění. Dodavatel stavby zajistil splnění všech náročných konstrukčních úkolů projektu jednak tím, že zavedl přísný kontrolní systém kvality pro dodávky betonu a řemeslných prací a také tím, že používal na míru vyrobené bednění dodávané rakouskou firmou Rund-Stahl-Bau. Úzká spolupráce mezi konzultantem, dodavatelem a firmou RSB zajistila dosažení vysokého stupně kvality konečného provedení betonu. Vnitřní i vnější bednění nádrže bylo navrženo jako dvě nezávislé a samonosné jednotky. Protože se tak zatížení nesené bedněním přímo přenášelo do již ztvrdlého betonu hlavního tělesa vodojemu, zanikla potřeba podpůrného lešení. Bezpečnost byla prvořadým zájmem během celé stavby zejména v situacích, kdy práce probíhaly ve výškách. Díky výborné vzájemné spolupráci všech zúčastněných nedošlo k žádné vážnější nehodě. Projekt byl financován dublinskou radou spolu s fingalským okresním úřadem, odborem životního prostředí a kulturního dědictví a místní správou v rámci Státního plánu rozvoje. Technické parametry vodojemu Parametry Věž Podzemní zásobník Objem [m 3 ] Celková výška [m] 39 Vnitřní výška [m] 6 Půdorysné rozměry [m] 92 x 66 Objem betonu [m 3 ] Ocelová výztuž [t] Plocha bednění [m 2 ] Zúčastněné společnosti: Investoři Rada města Dublin, krajský úřad Fingal, Odbor kulturního dědictví a místní správa Architekti Michael Collins Associates Hlavní dodavatel John Cradock Ltd. Dodavatel Rund-Stahl-Bau bednění Dodavatel betonu Roadstone Č ESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII B UDOVY HOLANDSKÝ INSTITUT OBRAZU A ZVUKU Nová budova Institutu obrazu a zvuku v nizozemském Hilversumu je složena ze čtyř bloků. Dva z nich (polovina objemu budovy) jsou nad úrovní terénu, pět podlaží, a dva pod ním, také pět podlaží. Suterény dosahují hloubky až 10 m pod hladinu spodní vody. Podzemní bloky od sebe odděluje hluboký kaňon (obr. 5) a nadzemní bloky naopak dlouhé a vysoké atrium se stupňovitým, kaskádovitým stropem. Díky vzájemně kolmému uspořádání atria a kaňonu mají návštěvníci i uživatelé každého bloku přímý vizuální kontakt se všemi ostatními částmi budovy. Všechny čtyři strany budovy zakrývá stejná skleněná fasáda zařící mnoha barvami, takže zvenčí působí všechny bloky jednotně (obr. 4). V budově je m 2 skladových prostor a archivů, m 2 kanceláří, 850 m 2 veřejného prostoru a plochu m 2 zabírá museum. Pro všechny části budovy je navržen střídmý konstrukční systém. Beton je použit nejen jako hlavní konstrukční materiál, v některých místech má i estetickou funkci. Vznikla tak komplexní konstrukce, která splňuje všechny nároky na pevnost a tuhost a je v souladu i s požadavky klienta a architektů. Stavba byla slavnostně otevřena nizozemskou královnou Beatrix v prosinci Muzeum Muzeum je složeno z jednotlivých velkých prostorů v ohromném prázdném krabicovém objektu atriu. Počet podpěr Obr. 4 Barevná krabice skleněných fasád institutu Fig. 4 Coloured box of glass facades Obr. 5 Kaňon mezi suterenními sklady a archivem v Holandském institutu zvuku a obrazu, nizozemské Hilversum Fig. 5 Canyon separating undergroud depots and archives in the Dutch institute for sound and vision, Hilversum, The Netherlands B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 1/2009

ANGLICKOU B ETONÁŘSKOU SPOLEČNOSTÍ THE CONCRETE S O C I E T Y EXCELLENCE ON CONCRETE AWARDS

ANGLICKOU B ETONÁŘSKOU SPOLEČNOSTÍ THE CONCRETE S O C I E T Y EXCELLENCE ON CONCRETE AWARDS DOKONALOST V B E T O N U O C E N Ě N Í U D Ě L O V A N Á ANGLICKOU B ETONÁŘSKOU SPOLEČNOSTÍ THE CONCRETE S O C I E T Y EXCELLENCE ON CONCRETE AWARDS Obr. 1 Exteriér střediska CFD týmu Renault F1 Fig. 1

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Úzký dům s fasádou z opalovaného dřeva má prakticky rozvržený interiér

Úzký dům s fasádou z opalovaného dřeva má prakticky rozvržený interiér Úzký dům s fasádou z opalovaného dřeva má prakticky rozvržený interiér Čtyřčlenná rodina z Bukurešti získala pozemek, na němž chtěla postavit dům. Jeho úzký a dlouhý tvar dával od počátku tušit, že návrh

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_ZF_POS_18 Beton a jeho vlastnosti Střední průmyslová škola a Vyšší odborná

Více

je investice do zvýšení hodnoty Vašeho domu! ve vašem domě či jiné nemovitosti.

je investice do zvýšení hodnoty Vašeho domu! ve vašem domě či jiné nemovitosti. PŘEDSTAVENÍ KONCEPTU Sklepy Hélicave jsou původní francouzský koncept, který nabízí vynikající možnost vybudování pravého vinného sklepa. Svým unikátním pojetím nabízí řešení všude tam, kde se až dosud

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013

NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013 NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013 Iveta Sikorová Bytový dům Procházkova 3 v Praze získal na mezinárodním festivalu architektury a urbanismu Architecture Week v Praze

Více

> STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE

> STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE > STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE SPOLEÈNÌ SE STAVÍ LÉPE Charakteristika konstrukce Žebírkový stropní systém RECTOLIGHT je určen pro obytnou výstavbu a veřejně přístupné budovy. Dosahované rozpětí

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA Diplomová práce školní rok 2011/2012 FA VUT Brno 1. Popis stavby a. Popis území Novostavba kostela s komunitním centrem je navrhována na pozemku nedaleko

Více

PODHLEDOVÉ SYSTÉMY. Více prostoru pro invenci. THERMATEX Varioline Podhled v novém světle. vytváří atmosféru. knallf

PODHLEDOVÉ SYSTÉMY. Více prostoru pro invenci. THERMATEX Varioline Podhled v novém světle. vytváří atmosféru. knallf PODHLEDOVÉ SYSTÉMY Více prostoru pro invenci THERMATEX Varioline Podhled v novém světle vytváří atmosféru / knallf Dobrá moderní architektura se vyznačuje snahou o vytvoření takového pracovního a životního

Více

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ TYPOLOGIE úvod TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ Typologie nauka o navrhování budov Cíl typologie vytvořit příjemné prostředí pro práci a odpočinek v budově Při navrhování objektu musíme respektovat požadavky:

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Představení. Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných

Představení. Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných Představení Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných fasád. Je kombinací absolutní funkčnosti a moderního designu a stává se tak přirozenou volbou pro všechny

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Motto: Ing. arch. Jiří Knesl Školitel: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. Ústav navrhování II. FA VUT Brno Podobně jako je výrazem české státnosti státní vlajka

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT Pavel Čížek, Zora Čížková, Martin Vašina 1 Úvod Dostavba areálu firmy KIEKERT CS s.r.o. v Přelouči nebyla jednoduchá. Halové objekty skladu a expedice s přímou návazností

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy I. ROZDĚLENÍ PODLE KONSTRUKCE: Stěnový Skeletový Kombinovaný Zvláštní 2 A. Stěnový systém a) Podélný b) Příčný c) Obousměrový 3 Ad a) Podélný stěnový systém

Více

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA DACHFIX. Unikátní a spolehlivé odvodnění Perfektní odvodnění fasád a plochých střech

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA DACHFIX. Unikátní a spolehlivé odvodnění Perfektní odvodnění fasád a plochých střech INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT DACHFIX Unikátní a spolehlivé odvodnění Perfektní odvodnění fasád a plochých střech Ve zkratce Spolehlivá ochrana před vzdutou vodou Stabilní konstrukce Výškově

Více

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ Průvodní zpráva Dům na hraně Valašské Meziříčí, ulice sokolská 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Urbanistický návrh zohledňuje dané místo, navazuje

Více

Revitalizace fasády omyvatelný obklad změní tvář vašeho domu V kombinaci se zateplením úspora nákladů na vytápění až 50 %

Revitalizace fasády omyvatelný obklad změní tvář vašeho domu V kombinaci se zateplením úspora nákladů na vytápění až 50 % Revitalizace fasády omyvatelný obklad změní tvář vašeho domu V kombinaci se zateplením úspora nákladů na vytápění až 50 % Bezkontaktní fasády Bezkontaktní fasády (zavěšené provětrávané)-provětrávané fasády

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop ELEGOHOUSE Stropní systém Montovaná stropní konstrukce více než jen strop Základní informace Systém ELEGOHOUSE je jedinečný způsob provádění stropů. Staticky nevyužité místo ve stropní konstrukci je vyplněno

Více

Případová studie: Sociální byty v Rheims, Francie

Případová studie: Sociální byty v Rheims, Francie Případová studie: Sociální byty v Rheims, Francie Spřažená ocelová prutová konstrukce s betonovými stropními deskami, kombinovaná s lehkými ocelovými fasádními stěnami a příčkami, byla použita pro realizaci

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

rezidenční zóna 52 Domus Aurea

rezidenční zóna 52 Domus Aurea rezidenční zóna Elegantní stavba od studia JM Architecture je pojata jako dvoupodlažní. Nad zem vyčnívá skleněný pavilon ve tvaru písmene U, pod ním je do svahu zapuštěný betonový blok. 52 Domus Aurea

Více

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů osové vzdálenosti žeber - 00 mm s šířkou

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE LAUSANNE TŘI PLATFORMY Hlavním tématen při navrhování knihovny v Lausanne bylo prostředí, ve kterém se knihovna nachází. Město se poměrně prudce svažuje od jezera Lac Léman a

Více

Stavební kameny pro Vaše nápady

Stavební kameny pro Vaše nápady Stavební kameny pro Vaše nápady Další informace Nové stavění nové myšlení Stále více lidí chce stavět a bydlet jinak. Chtějí dobré, solidní domy s vysokou kvalitou bydlení a rozumnými pořizovacími a udržovacími

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

FASÁDY. Investice do budoucnosti

FASÁDY. Investice do budoucnosti FASÁDY Investice do budoucnosti Vzhled dekorativních omítek, výhody odvětrávaných fasád Rodinný dům před sanací fasády Rodinný dům po sanaci fasády systémem vinytherm Kvalita a promyšlené detaily Fasádní

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR NA LETNÉ TEXTOVÁ ČÁST: UMÍSTĚNÍ: NOVÁ

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

Coloured by the way you think

Coloured by the way you think Fasádní systém 1 Coloured by the way you think 2 Rozšiřujeme paletu vašich možností Barva, odstín a struktura povrchu patří k nejmocnějším zbraním v tvůrčím arzenálu každého architekta a designéra. Vyjímečný

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

St řechy chráněné zásypem. Chráníme hodnoty

St řechy chráněné zásypem. Chráníme hodnoty Chráníme hodnoty St řechy chráněné zásypem Střechy tohoto typu sourhně označujeme též jako užitné nebo zasypávané, ať už např. kamenivem, nebo zeminou. V poslední době je kladen stále větší důraz na tzv.

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Obytný dům Zenklova 185 v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce Druh zkoušky: profilová - povinná 1. Dimenzování dřevěných trámů na ohyb 2. Dimenzování dřevěných sloupů 3. Dimenzování ocelových sloupů 4.

Více

Vize. Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996.

Vize. Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996. Design Vize Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996. Rekonstrukce nicméně odhalila mnohá neodstranitelná poškození způsobená stářím budovy a použitým

Více

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZLÍNTHERM 2014 SPORTOVNÍ HALA EURONICS U STADIONU 4286 ZLÍN 28. BŘEZNA 2014 JOSEF

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více

koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím

koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím Co se dnes dozvíte... Představení konceptu Natura Space Jak se dům staví Jaké jsou jeho parametry Kolik dům stojí Jaké jsou možnosti

Více

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu NORD předpjaté FILIGRÁNY CZ NORD Stropní konstrukce - NORDSTROP T O N E J L E P Š Í Z P Ř E D PJ AT É H O B E T O

Více

VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska

VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska konstrukce spodní obytné části domu Dům je postaven na jednoduché základové desce( pasy, radonová izolace, hydroizolace). Spojení domu ze základovou deskou je prováděno

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Katalog. www.kapsarenakvetiny.cz

Katalog. www.kapsarenakvetiny.cz Katalog www.kapsarenakvetiny.cz Kapsáře na květiny elegantní řešení nejen do malých prostor Vážení milovníci květin a útulného bydlení, dovolte mi, abych vám představil Kapsáře na květiny, závěsné květinové

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Řešená parcela se nachází v Brně na nároží křižovatky ulice Bratislavské a Staré. Toto území je v blízkosti městského uličního okruhu, které obepíná centrum

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce 1. Dimenzování dřevěných trámů na ohyb 2. Dimenzování dřevěných sloupů 3. Dimenzování ocelových sloupů 4. Dimenzování ocelových válcovaných

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

Technické podklady EUROPANEL

Technické podklady EUROPANEL Technické podklady EUROPANEL Vážení obchodní přátelé Jste jednou ze stavebních, montážních nebo projekčních firem, které se rozhodly využít jedinečných vlastností systému EUROPANEL ve svých podnikatelských

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ NEW

Více

construction systém I-nosníků pro použití na konstrukce střech, stropů a stěn

construction systém I-nosníků pro použití na konstrukce střech, stropů a stěn construction systém I-nosníků pro použití na konstrukce střech, stropů a stěn konstrukční dřevěné stavební elementy eliminace tepelných mostů stabilita rozměrů MOŽNOSTI POUŽITÍ stěnové prvky dřevěných

Více

Weber materiály šetrné k životnímu prostředí. Úvod Šetrné materiály Weber.therm klasik Weber.pas aquabalance ETICS weber therm balance

Weber materiály šetrné k životnímu prostředí. Úvod Šetrné materiály Weber.therm klasik Weber.pas aquabalance ETICS weber therm balance Weber materiály šetrné k životnímu prostředí Úvod Šetrné materiály Weber.therm klasik Weber.pas aquabalance ETICS weber therm balance 1 WEBER materiály přátelské k životnímu prostředí Úvod - Weber v České

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci

Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci Příloha k výzvě pro podání nabídky za zakázku Revitalizace zázemí pro výuku lesního školkařství na stanici Truba Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci Investor: Česká zemědělská univerzita v

Více

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Zákl SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Základní varianty dodávky: Hrubá stavba Dům k dokončení se základovou deskou (nejžádanější varianta) Dům na klíč (pouze ve vybraných regionech) Základy Dům zakládáme

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

NÁVŠTĚVA 80 DŮM&ZAHRADA

NÁVŠTĚVA 80 DŮM&ZAHRADA Ve svahu Stavět na svažitém pozemku je možné různými způsoby majitelé navštíveného domu zvolili jeden z méně běžných. Na rozdíl od obvyklého zapuštění objektu, které vyžaduje zemní práce v celkem velkém

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

POROTHERM DŮM viladům v intravilánu obce

POROTHERM DŮM viladům v intravilánu obce POROTHERM DŮM 2012-2013 viladům v intravilánu obce koncept modul cílová skupina 9 6 modulové byty 1+kk 2+1 3+1 POROTHERM 2012-2013 VILADŮM V INTRAVILÁNU OBCE SOUČASNÝ POHLED NA TRADIČNÍ FORMU MĚSTSKÉHO

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více