17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč"

Transkript

1 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str Cesta tam a zase zpátky Škola začala i v logopedické první třídě - strana 9 Rozhovor s reprezentantem ČR v dráhové cyklistice Filipem Ditzelem, o jeho životní cestě z vrcholu na dno a zase zpátky čtěte na stranách Foto: K. Kokešová Amant ukončil Kulturní léto na farní zahradě - strana 19 Laudonu kraloval Krámský Po čtyřech letech se na Laudonu znovu přepisovaly tabulky rekordů. Absolutní traťový rekord, který do prvního zářijového víkendu držel Miloš Beneš s Raltem RT23, nevydržel. Jeho čas 1:34:84 srazil o více než 1,5 vteřiny na hodnotu 1:33:12 zkušený matador závodů do vrchu Otakar Krámský jezdící se speciálem Reynard K 11. Tento bývalý závodník na běžkách a držitel několika českých i evropských titulů nenechal nikoho na pochybách, že ve dvaapadesáti letech to stále za volantem umí. Více na str. 21. Text a foto: F.Teichmann

2 Strana 2 Radnice sděluje LL 17 / 2011 Jednání zastupitelstva města se bude konat ve středu 14. září 2011 od hod. Program: 1. Zahájení 2. Zpráva rady města 3. Zpráva městského úřadu 4. Vstupy veřejnosti v sále lanškrounského zámku. 5. Hlavní část jednání a) Vyhlášky b) Sociální záležitosti c) Záležitosti v oblasti školství a kultury d) Majetkové záležitosti e) Investiční záležitosti f) Finanční záležitosti 6. Vstupy veřejnosti 7. Vstupy zastupitelů 8. Závěr Zasedání je veřejné, zvu všechny občany města. Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Veřejné projednání upraveného návrhu nového územního plánu Lanškroun Odbor stavební úřad Městského úřadu Lanškroun zve občany na veřejné projednání upraveného návrhu nového územního plánu. Veřejné projednání se bude konat ve středu dne od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Lanškroun (v 1. patře budovy č. p. 12 nad Městskou policií). Toto veřejné projednání se koná v rámci řízení o územním plánu Lanškroun dle 52 stavebního zákona, kdy nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit písemné připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem územního plánu mohou podat písemné námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Upravený návrh projednávaného nového územního plánu Lanškroun je zveřejněn na internetových stránkách města Lanškroun: Ing. Pavel Martinec, odbor stavební úřad MěÚ Lanškroun Prodej bytové jednotky na ulici Seifertova Odbor právní a majetku, oddělení majetku, Městského úřadu Lanškroun zveřejňuje záměr prodeje bytové jednotky č. 13 v domě čp. 465, Ostrovské Předměstí, Seifertova ulice, Lanškroun za cenu ,- Kč. Jedná se o bytovou jednotku I. kategorie v 5. nadzemním podlaží o velikosti Celková výměra bytu je 56,43 m 2 + sklep 2,88 m 2. Vytápění bytu centrální měsíční platba Kč 2.100,-. Zálohy: vodné, stočné Kč 150,-/osoba/ měs., služby Kč 50,-/osoba/měs., údržba a opravy Kč 1.530,- /měsíc. V bytě jsou tyto zařizovací předměty: sporák s elektrickou troubou, vana, umyvadlo, WC, kuchyňská linka, přímotop v koupelně. Prodej domu na ulici 28. října Odbor investic a majetku, oddělení majetku, Městského úřadu Lanškroun zveřejňuje záměr prodeje domu čp. 203, Vnitřní Město, Lanškroun na části pozemku stpč. 697 a část pozemku stpč. 697 o výměře cca 274 m 2 v k. ú. Lanškroun. Jedná se o dům z roku 1912 se dvěma nadzemními podlažími, částečně podsklepený. V domě se nachází dvě bytové jednotky o velikosti 2+1 (výměra 88,43 m 2 ) a 3+1 (výměra 82,21 m 2 ). Objekt má sedlovou střechu pokrytou eternitovými šablonami. V roce 2001 byla v celém objektu provedena oprava elektroinstalace. Prohlídku obou objektů zajišťuje Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o. Prohlídku si prosím domluvte předem s p. Jaroslavem Urbanem, tel.: nebo Bližší informace naleznete také na úřední desce, na internetových stránkách města nebo přímo na odboru investic a majetku, Bc. Kateřina Gregorová, tel.: nebo Michaela Vídeňská, tel.: Z podkladů Michaely Vídeňské, odbor právní a majetku, zpracovala Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka Upozornění na povinnosti podnikatelů Odbor obecní živnostenský úřad Městského úřadu Lanškroun upozorňuje na povinnost podnikatelů vyplývající ze zákona č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon o finančním arbitrovi. Dne nabyl účinnosti zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Touto novou právní úpravou dochází k rozšíření působnosti finančního arbitra, který je specifickým státním orgánem určeným pro řešení vymezeného okruhu sporů mezi zákonem uvedenými osobami, i na oblast spotřebitelského úvěrování. Okruh povinných osob, na které se zmíněný zákon vztahuje, byl doplněn o zprostředkovatele při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Tyto osoby ( instituce ) jsou v souladu s ustanovením 19 citované novely zákona o finančním arbitrovi povinny arbitrovi nejpozději ke dni, od něhož jsou oprávněny vykonávat svou činnost, poskytnout své zákonem dané identifikační údaje (jako je např. obchodní firma, název nebo jméno a příjmení, sídlo, místo podnikání aj.). Tuto informační povinnost mohou splnit i na formuláři vydaném arbitrem, který je zveřejněn na internetových stránkách Jak vyplývá z přechodných ustanovení k citované novele zákona o finančním arbitrovi, instituce, které dosud nebyly povinny splnit informační povinnost uvedenou v 19, ji musí splnit do Za nesplnění informační povinnosti může být dle ustanovení 23 zákona o finančním arbitrovi uložena pokuta až do výše ,- Kč, přičemž řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne nesplnění povinnosti. Josef Havliš, odbor obecní živnostenský úřad Aktivujte si SMS InfoKanál Již několik let posílá Městský úřad Lanškroun informace svým občanům pomocí SMS zpráv. Vedle zpráv poskytovaných na a v Listech Lanškrounska můžete informace dostávat i prostřednictvím SMS zpráv. Tato služba umožňuje zasílání důležitých informací z městského úřadu na zaregistrovaná čísla vašich mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS). Takto rozesílané zprávy si vás najdou prakticky kdekoli. Včasná informovanost občanů se v řadě měst již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při krizové komunikaci v případě povodní, sněhových kalamit apod. Tento systém je pro vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí město. Jak službu získat: Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům ve stejném rozsahu a zdarma. Stačí odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chcete zprávy přijímat, a registrace je hotova. Stejným způsobem můžete službu kdykoli zrušit. Přihlášení - odeslat textovou zprávu ve znění: IK LA REGISTRUJ (nebo zkráceně IK LA REG) na telefonní číslo Odhlášení - odeslat textovou zprávu ve znění: IK LA ODREGISTRUJ (nebo zkráceně IK LA ODREG) na telefonní číslo Pozor! Je důležité přesně dodržet formát zasílané zprávy včetně mezer, velikost písmen nehraje roli. Při špatném zadání textu zprávy nebo telefonního čísla nedojde k přihlášení nebo odhlášení. Při úspěšném přihlášení bude zaslána potvrzovací zpráva. Odesílané zprávy (přihlášení a odhlášení) jsou zpoplatněny operátorem mobilní sítě dle tarifu dotyčného občana jako běžná odchozí SMS zpráva. To znamená, že jediné, co zaplatíte v souvislosti s touto službou, je odeslání jedné SMS při přihlášení, popř. druhé při odhlášení. Služba sama ani zasílání jednotlivých zpráv zpoplatněno není. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Nemovitost prodal za pár korun Sdružení Spotřebitel net opětovně varuje před nekalými praktikami při prodeji nemovitostí! Na poradnu Spotřebitel net se obrátil další poškozený klient - senior, který hodlal prodat nemovitost, a jistá zprostředkovatelka realitní společnosti mu vzhledem k jeho věku velice ráda nabídla prodej této nemovitosti a také toho řádně využila. Spotřebitel podepsal smlouvu a až po podpisu zjistil, že se nechal napálit. Smlouva pro něj znamenala, že jednak musí tuto svou nemovitost prodat pouze skrze tuto zprostředkovatelskou společnost a jednak, což bylo problémem zásadnějším, že si ve smlouvě stanovili jako cenu nemovitosti, za kterou se může prodat, dosti nízko, hluboko pod tržní cenou. K tomu všemu si ještě zprostředkovatelská společnost má právo účtovat za zprostředkování tohoto prodeje Kč. Sdružení Spotřebitel net varuje! Neuzavírejte takto nevýhodné smlouvy. Chcete-li prodat nemovitost, vždy velmi pečlivě zvažte, s kým uzavřít smlouvu o prodeji nemovitosti. Pokud si nevíte rady, obraťte se na poradenskou linku , která je v provozu v pracovní dny od 9h do 17h, nebo Zdroj: Spotřebitel net Zpracovala Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka

3 LL 17 / 2011 Dny evropského dědictví v Lanškrouně Již v minulých číslech Listů Lanškrounska jsme vás informovali o letošním ročníku Dnů evropského dědictví a památkách přihlášených v Lanškrouně a jeho okolí. Vzhledem k tomu, že již bude většina památek zpřístupněných, přinášíme vám další informace o doprovodných akcích, stručný popis objektů a dobu, po kterou budou v rámci Dnů evropského dědictví 2011 otevřeny. Dále připojujeme stručné informace o výstavách, které si v prostorách městské muzea a radnice může prohlédnout, a zároveň pozvánku a doufáme, že památky navštívíte. Hospoda Krčma, malé náměstí 77 Zájezdní hostinec Krčma je rozlehlý přízemní částečně podsklepený dům s podkrovní světničkou. Nejstarší písemné zprávy dokládající existenci hostince pocházejí z 16. století. Jako restaurační zařízení slouží objekt dodnes. Krčma bude otevřena v rámci Dnů evropského dědictví od do v čase mezi 09h. až 23h. Radnice čp. 5, nám. J. M. Marků Renesanční radnice postavená v letech Celý objekt prošel před cca 15 lety razantní rekonstrukcí, při níž byly obnoveny souběžné sedlové střechy a náznakově restituovány zaniklé renesanční štíty. Ve sklepních prostorách je provozována restaurace, přístupná z vestibulu. Ve Dnech evropského dědictví se radnice otevře v době od 14h. do 17h. a v době od 08h. do 11h. a dále pak od 12h. do 17h. Při této příležitosti je v 1. patře přístupna výstava o historii a také současnosti této kulturní památky. Knihovna, čp. 142, náměstí A. Jiráska Knihovna (čp. 142) je pozdně barokní objekt ze 3. čtvrtiny 19. století. Jedná se o nárožní patrový dům, který byl vystavěn na místě masných krámů jako novostavba se středovým průjezdem. Knihovna se ve dnech evropského dědictví pro návštěvníky otevře až od 09 do 12h. a od 13 do 16h. Gymnázium, čp. 113, náměstí J. M. Marků Novorenesanční budova postavená v roce 1874 lanškrounským stavitelem O. Seifertem podle projektů Ing. E. Jantsche. Jedná se o podsklepený dvoupatrový objekt se třemi křídly, vystavěnými na půdorysu písmene H. Budova je využívána jako škola. Gymnázium bude v rámci Dnů evropského dědictví otevřeno dne od 14h. do 17h. Zámek, nám. A Jiráska 1 Zámek, původně augustiniánský klášter, byl zbudovaný po roce Po rekonstrukci dostal objekt hladkou fasádu se zdůrazněnými gotickými a renesančními prvky. V současné době objekt slouží jako muzeum. Ve dnech EHD bude otevřeno: od 13h. do 17h., od 09h. do 11.30h. a 13h. až 16h., v době od 13h. do 17h. Probíhající akce v muzeu jsou: Výstava obrazů chorvatského malíře Željko Uremovic, Čokoláda výstava ze sbírek Muzea a obchodu Bratislava věnovaná čokoládě. Kostel sv. Václava, nám. A. Jiráska Kostel sv. Václava je poprvé připomínán v roce Původně gotický kostel je bývalou součástí augustiniánského kláštera. Kostel bude otevřen dne v době od 09 do 11h. a od 14 do 17h. Online katalog celostátně přihlášených památek a akcí naleznete na www. ehd.cz. Ještě jednou vás všechny srdečně zveme na návštěvu ať už těchto lanškrounských, nebo jiných historických klenotů v naší vlasti. Z podkladů Marie Heinrichová, odbor investic a majetku, zpracovala Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka Radnice sděluje Strana 3 Městské slavnosti při příležitosti 43. ročníku Lanškrounské kopy Ve dnech 9. září září 2011 proběhnou v Lanškrouně Městské slavnosti při příležitosti již 43. ročníku dálkového pochodu Lanškrounská kopa. O doprovodných akcích, které si pro návštěvníky pořadatelé v letošním roce připravili, jsme vás informovali již v posledním čísle Listů Lanškrounska. V tomto čísle nám dovolte, abychom vás blíže seznámili s programem obou dnů. Kopa v televizi V pátek ráno si pusťte ČT, v Dobrém ránu s jedničkou si bude o pochodu a slavnostech s moderátory povídat starostka města Stanislava Švarcová a Zbigniew Czendlik. Kopa v rádiu Na Kopu Vás budou z éteru zvát moderátoři rádia Černá hora. Před Kopou Dříve však, než vyrazíte na některou z naplánovaných tras anebo koncert oblíbené kapely, zastavte se u vchodu České pošty, s.p., na náměstí J. M. Marků. Na černobílých a barevných fotografiích z fotoarchivu Městského muzea Lanškroun si můžete připomenout zajímavé zážitky z různých ročníků dálkového pochodu a třeba si i trochu zavzpomínat. Pátek bude patřit dětem a folku Program začíná již tradičně v pátek v 10 h., kdy budou po celé dopoledne na náměstí J. M. Marků vystupovat děti lanškrounských i mimolanškrounských základních a mateřských škol. V 18 h. na stejném pódiu začíná páteční hlavní program. Jako první vystoupí jedna z místních kapel, skupina Fofr, dále kapela Žamboši a od 21h. se můžete těšit na hlavní hvězdu tohoto folkového večera, skupinu HOP TROP. Sobota hudební pelmel Sobotní program Městských slavností jistě zaujme každého hudebního fanouška. Hudební program na náměstí otevírá již ve 12 h. skupina 100%, dále se představí kapely Morybundus band, polský Chór parafialny jutrznia, Dragon, Che.cz, Zuzana Zedníčková a Zuzanight, Omega styl a the hero. V 19:15 h. jistě potěší zejména mladé účastníky pochodu vystoupení kapely UDG, skupiny, která na české hudební scéně působí od roku 1996 a jejíž členové pochází z města Ústí nad Labem. Ohňostroj bude Ve 20:30 h. se společně s námi jistě na chvíli zastavíte a vychutnáte si krásný ohňostroj, který je již také tradiční součástí městských slavností. Hlavní hvězda - Čechomor Ve 21 h. vystoupí hlavní hvězda tohoto večera a celých slavností - Čechomor, skupina hrající české, moravské a slovenské lidové písně, která nás svou hudbou těší již více jak dvacet let. Slavnosti podpořily firmy z regionu uhradily pětinu nákladů slavností Děkujeme tradičním i novým sponzorům slavností, ještě před uzávěrkou tohoto čísla Listů nemalými částkami na konání slavností přispěli: EKOLA České Libchavy, s.r.o., FOREZ, s.r.o., INA Lanškroun, s.r.o., Pardubický kraj, Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., fortell, s.r.o. Generali Pojišťovna, a.s., KOMFI, spol. s r.o., OMEGA tech, s.r.o., SANELA, spol. s r.o., SAPA LPJ, spol. s r.o., Wendell electronics, a.s. Určitě přijďte! Jménem velkého týmu pořadatelů jste všichni srdečně zváni na letošní ročník Lanškrounské kopy a s ní spojených městských slavností. Více informací naleznete na stránkách města Lanškroun a také na oficiálních stránkách Lanškrounské kopy Drahomíra Lišková, referentka kanceláře starosty a tajemníka

4 Strana 4 radnice sděluje LL 17 / ročník závodů Regionem Orlicka V rámci jubilejního 25. ročníku závodů Regionem Orlicka, které proběhly v první polovině srpna, ocenila starostka města Stanislava Švarcová dlouholetou práci týmu organizátorů tohoto cyklistického podniku. Organizátory i zástupce zúčastněných týmů pozvala do obřadní síně lanškrounského zámku, kde jim poděkovala za jejich práci pro sport a pro mládež. Vyzdvihla zejména úsilí pánů Antonína Chládka, Ladislava Sychry a Miloše Marka, kteří se přípravě závodů věnují již od jejich začátků. Pan Antonín Chládek je dlouholetým příznivcem a obětavým pracovníkem v oblasti cyklistiky v Lanškrouně. Mnoho let působil jako předseda oddílu cyklistiky, nejdříve při Tělovýchovné jednotě Lanškroun, poté i v Cyklistickém klubu Lanškroun. Spoluorganizoval i závody pro nejmladší cyklisty v kategorii žáků s názvem Malý závod míru AVX, řadu let zajišťoval ve spolupráci s domem dětí a mládeže každoroční náborové závody. Pan Ladislav Sychra pracuje od roku 1982 v občanském sdružení Sportovního klubu policie Duha Lanškroun. Ve funkci předsedy tohoto sportovního klubu působí již 15 let. Hlavní náplní sdružení je výchova sportovně talentované mládeže v cyklistice. Klub dále pořádá závody v silniční rychlostní cyklistice. Pan Sychra řadu let pomáhá s organizací a realizací mezinárodního závodu juniorů Regionem Orlicka. Pan Miloš Marek spolupracuje s občanským sdružením Sportovního klubu policie Duha Lanškroun od roku Aktivně pomáhá při pořádání cyklistických závodů v Lanškrouně, zejména při zajišťování bezpečnosti všech závodníků. Organizuje a řídí skupinu motocyklistů, kteří regulují průjezd závodu a tím přispívají k bezpečnosti silničního provozu. Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Z dotazů na městském webu Jak je to s vyhláškou obce o nočním klidu? Platí stejně pro provozovatele diskoték a soukromé hlášené akce? Nebo má město vymezenou výjimku s podmínkami? Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 7/2006 stanovuje noční klid v době od do Tato vyhláška nestanovuje výjimky pro provozovatele diskoték a soukromé hlášené akce. V případě, kdy soukromá akce probíhá ve výše uvedené době a svým průběhem ruší noční klid, se může jednat o přestupek dle ustanovení 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Orgán příslušný pro řešení tohoto přestupku by byl Městský úřad Lanškroun, oddělení právní a přestupků. Pro soukromé akce pořádané v jakoukoliv denní dobu v provozovně restaurace, baru či diskotéky platí, že hluk nesmí překročit hygienické limity pro chráněné prostory upravené prováděcím právním předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Za tuto akci odpovídá provozovatel, a to dle ustanovení 32 zákona č. 258/2000 Sb. Pokud dojde k porušení hygienických limitů hluku, jednalo by se o přestupek, který řeší orgán ochrany veřejného zdraví, tedy krajská hygienická stanice. V případech, kdy dojde k rušení nočního klidu provozem diskoték, jedná se rovněž o situaci, kdy je nutné sledovat prolomení hlukových limitů, a tato skutečnost by byla obdobně řešena v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví. Bc. Květa Lochmanová, oddělení právní a přestupků Prodej domu prostřednictvím realitní kanceláře Město Lanškroun nabízí k prodeji dům čp. 153, Ostrovské Předměstí, Opletalova ulice, Lanškroun na pozemku stpč. 208/1, stpč. 208/2, stpč. 208/3 a stpč. 208/4 a pozemky stpč. 208/1, stpč. 208/2, stpč. 208/3, stpč. 208/4, stpč. 208 (ZE) a část pozemku ppč. 526/1 o celkové výměře cca 900 m 2, vše v k.ú. Lanškroun, prostřednictvím realitní kanceláře AVAREAL, a.s., za cenu Kč ,-. V případě vašeho zájmu kontaktujete realitního makléře Miroslava Novotného na tel.: Michaela Vídeňská, oddělení majetkové odboru právního a majetku Prázdninové zpravodajství MP Lanškroun Ani jsme se nenadáli a nejdelší prázdniny ve školním roce jsou opět u konce, třídy se opět naplnily žáky, kteří jsou odpočinutí a lační po nových vědomostech. Samozřejmě s tím souvisí i činnost strážníků městské policie, kteří jsou přítomni na přechodech pro chodce u některých základních škol. V tomto čísle Listů Lanškrounska vám chceme přiblížit některé zajímavé události, které se v našem městě během letních prázdnin odehrály. I v těchto měsících jsme několikrát spolupracovali s Policií ČR, hasiči a rychlou záchrannou službou. Řešili jsme opět spoustu přestupků na úseku dopravy, majetku, veřejného pořádku a občanského soužití. Již tradičním prázdninovým přestupkem se stává jízda na motorovém vozidle bez řidičského oprávnění. Začátkem července hlídka zastavila babetu, na které jeli dva mladí lidé a vzápětí zjistila, že řidičem je nezletilý školák. Další jízda mu byla zakázána a byl předán rodičům. I když léto nebylo příliš slunečné, několikrát jsme vyjížděli ke kolabujícím osobám v nákupních zónách. Jedné ženě se přitížilo a jejího psího miláčka musela hlídka odchytit. Žena byla převezena do nemocnice v Ústí na/o. Další případ se odehrál na ul. Olbrachtova, kde hlídka přivolala rychlou záchrannou službu ležícímu pánovi, který si stěžoval na bolest v oblasti hrudníku. Při jedné z nočních služeb byla hlídka posílena o netradičního člena autohlídky. Byla jím starostka města Mgr. Stanislava Švarcová, která se chtěla blíže seznámit s činností strážníků. Byla svědkem užitečnosti městského kamerového systému, kdy strážník přítomný na služebně zpozoroval díky kameře na nám. J. M. Marků muže, který močí do osázeného květináče. Hlídka muže ztotožnila a udělila mu pokutu. Stále u nás žijí hodní a poctiví lidé, kteří nám na služebnu nosí ztracené věci a mnohdy se jedná i peněženky s doklady a finanční hotovostí. Tyto věci jsou následně strážníky předány jejich majitelům. Muži nosící odznak na pravé straně nepomáhají jenom lidem, ale i zvířatům. Konkrétně se jednalo o zraněnou poštolku, kterou hlídka odchytla a předala pracovníkovi v záchranné stanici ve Vendolí. Dále hlídka snesla ze stromu malé koťátko, které se nahoru vyškrábalo, ale nevědělo jak dolů. I za to patří dík vám občanům města, kteří jste vyslyšeli jeho volání. Ani rvačky nechyběly v našem městě. Jedna z nich se odehrála v domácím prostředí mezi bratrem a těhotnou sestrou. Další pak přímo na ul. Lázeňská, kde byla taktéž napadena mladá žena svým druhem. Obě záležitosti hlídky vyřešili nebo se jimi bude zabývat příslušný správní orgán. Jak už to bývá, když studenti nejsou zaměstnáni svým studiem, vymýšlejí, čím si ukrátit dlouhou chvíli. Letos si omladina našla nové místo, je jím park Za Střelnicí, kde několikrát znečistila veřejné prostranství a rušila svým hlasitým projevem spoluobčany, kteří zde žijí. Městská policie se proto na toto místo zaměřila. Byly zde opakovaně prováděny kontroly osob i kontroly na zjištění alkoholu. V tomto ohledu se dělá maximum, ale i to někdy nestačí. Základ je ve výchově, ale to je na dlouhý rozbor a na to zde máme velmi malý prostor. Další určitě nepříjemnou událost zažila jedna oznamovatelka, která uvedla, že má v domě neznámého muže, který je od pasu dolů nahý a nechce tento objekt opustit. Hlídka po příjezdu zjistila, že se jedná o jejich starého známého a tuto věc vyřešila. Muž byl často pod vlivem alkoholických látek. Tento opilý dobrák má spolu se svým kamarádem na svědomí i poškození plechového parapetu na jedné zdejší firmě. Oznamovatel popsal dvě osoby, kterak úmyslně ničí parapet. Poté již nebyl problém pro strážníky muže ztotožnit a přivolat hlídku PČR, se kterou bylo vše prokonzultováno a následně vyřešeno. Dvě ztracené děti objevila hlídka u místního minigolfu. Jednalo se o dva malé chlapce kamarády, kteří si vyšli na výlet, ale neuměli již najít cestu zpět domů. Hlídka chlapce předala rodičům. Pod městskou policií již několik let úspěšně funguje i pult centrální ochrany. Noční služba zaznamenala pomocí signálu napadení objektu na ul. Nádražní. Po příjezdu hlídka zpozorovala otevřené okno, proto okamžitě zabezpečila místo a vyrozuměla PČR. Policie nasadila do této akce i svého psovoda, který ve spolupráci s majiteli potvrdil, že pachatel se do objektu nedostal. Několikrát jsme v létě vyjížděli za rojem včel. Spolupracovali jsme s hasiči a hlavně se včelařem panem Fajtem z Dolního Třešňovce, který několikrát pomohl při odstraňování roje. Tímto mu děkujeme za ochotu při spolupráci. Někdy máme i neobvyklé žádosti o pomoc. Například jeden starší muž požádal hlídku, aby mu našla bydlení, protože ho vyhodil syn z domu. Hlídka muži pomohla, našla vhodnou ubytovnu a poradila, jak dále situaci řešit. Další případ nás zavedl na místní koupaliště, kde jste si všimli mladé maminky, která zapomněla, že zde není sama, nýbrž se svým malým synem. Tato žena zde požívala alkoholické nápoje a poté se chtěla vydat i s dítětem domů. Hlídka ženu ztotožnila, provedla zkoušku na alkohol s pozitivním výsledkem a vyrozuměla sociální pracovnici, která si celou věc převzala. Následující událost je trošku k neuvěření, ale i takové se občas stávají. Mladý muž se přišel v podnapilém stavu vymočit do jedné z provozovny s potravinami. Ano, tento mladík si ulevil do regálu se zbožím a způsobil tak škodu bezmála Kč 1.000,-. Muž škodu později zaplatil, ale i přesto ho patrně nemine trest od správního orgánu. Závěrem chceme poděkovat za to, že vám není vaše okolí lhostejné a máte s námi neustále oči otevřené. Vaši strážníci

5 LL 17 / 2011 anketa Strana 5

6 Strana 6 anketa LL 17 / 2011

7 LL 17 / 2011 Prodej vyřazeného majetku města v aukcích na portálu aukro.cz Město Lanškroun před časem oznámilo, že za prodej zbytného majetku (sekačka, osobní a nákladní automobil, staré dráhy minigolfu apod.) přes portál aukro.cz utržilo za první pololetí asi 40 tisíc korun. Na posledním jednání ZM (22.6.) jsem se proto zeptala, zda lze najít na webu města informace o těchto prodejích. Šlo by vlastně o průběžně doplňované trvalé zprůhlednění těchto prodejů. Bylo mi přislíbeno, že tato informace bude uveřejněna. Tabulka majetku vyřazeného likvidační komisí a od ledna postupně nabízeného na portálu aukro.cz. byla umístěna na městský web v v druhé polovině srpna, najdete ji na adrese Bohužel neobsahuje stanovenou vyvolávací cenu ani počet příhozů, tyto údaje patrně nejsou evidovány. Lze z ní vyčíst např. to, že zatímco v únoru zůstalo dost nabízených předmětů neprodaných, pozdější prodeje se většinou už zdařily, byť mnohdy za symbolickou 1 Kč, a to i u nábytku. Prodaly se ale i 2 stoly za 205 Kč, skříň za 160 Kč, 5 starých mobilů za ceny od 1 do 236 Kč Přínosem takových prodejů není tedy výnos pro městskou pokladnu (práce úředníků spojená s touto agendou je nejspíše dražší než zisk z prodeje), ale spíše to, že odpadá povinnost ekologické likvidace nevyužitelných předmětů. Otázkou je, zda zvýšení míry úspěšnosti prodejů spíš souvisí s tím, že tato aktivita města více vešla do povědomí, nebo zda vyložené propadáky už nejsou nabízeny... Na přelomu srpna a září jsou na aukro.cz aktuálně nabízeny zajímavější a dražší předměty - vyřazené kopírky za cca 1000 Kč, počítače od 800 do 1500 Kč nebo multifunkční zařízení XEROX za Kč. Několik hodin před koncem aukce byl registrován pouze 1 zájemce o policovou skříňku za 1 Kč. LS Jak je pravděpodobná možnost získání nájmu městského bytu v Lanškrouně? V Listech Lanškrounska se často objevují nabídky volných městských bytů k pronájmu. Je jednoduché takový byt získat? Pro odpověď jsme nahlédli do zápisu z jednání dražební komise, která se naposledy sešla 3. srpna. K dispozici byly tři volné byty, nabídka byla uveřejněna mj. v dvojčísle LL 14 a 15. Obecně platí pravidlo, že u malých bytů se losuje právo uzavřít nájemní smlouvu s nájemným v pevně dané výši, u větších (od 2+1) je výše nájemného dražena s tím, že je daná vyvolávací cena. Na regulérnost losování i dražby dohlíží zmíněná dražební komise. 3. srpna byly nejdříve losovány dva byty v domech na Sokolské ulici (tzv. skokanské můstky ). Na losování o byt 2+kk ve 2. nadzemní podlaží s měsíčním nájemným ve výši 2709 Kč se přihlásilo osm zájemců, losovalo jich sedm, protože za jednu zájemkyni se dostavil jen její otec, ale bez plné moci. Losoval se i byt o velikosti 1+kk v 2. nadzemní podlaží s měsíčním nájemným ve výši 1779 Kč. Přihlášeno bylo šest zájemců, ale jedna zájemkyně odstoupila a dvě se nedostavily, takže losovali zájemci tři. Dražil se byt o velikosti 4+1 v 2. nadzemní podlaží na Dobrovského ulici. Na dražbu se přihlásila jedna zájemkyně. Žadatelka na vyzvání předsedy komise učinila příhoz k vyvolávací ceně nájemného ve výši 100 Kč a byt vydražila za měsíční nájemné ve výši 6214 Kč. Snazší je tedy získat větší byt s vyšším nájemným, v případě zájmu o levnější (ale také stísněnější) bydlení je nutno počítat s účastí v několika losováních a s vlivem náhody. LS Radní jednali o nových lavičkách Na jednání lanškrounského zastupitelstva se pan Flugr ptal, kdy budou ve městě rozmístěny nové lavičky podle výsledků výzvy k podávání návrhů na umístění laviček uveřejněné i v LL (č.7, ). O rozmístění laviček jednala rada města dvakrát. V zápise z je uvedeno mj.: Radní... doporučili podkladový materiál lépe zpracovat, přesný návrh předložit se zákresem v mapě. Mgr. Roller podotknul, že TS volné lavičky nevlastní, je třeba je teprve zakoupit, navíc z předloženého materiálu není zřejmé jejich přesné rozmístění. Pan Janouch doporučil, aby pí Ptáčková byla v této záležitosti jmenována projektovým manažerem s příslušejícími pravomocemi a koordinovala celý projekt ve spolupráci s ostatními úředníky (informatici, ředitelé příspěvkových organizací, vedoucí odborů MěÚ). Pan Krajči doporučil pověřit tímto úkolem p. Švarce, neboť má k celé problematice pracovně blíže. V prvním kroku doporučil zjistit stávající stav a definovat, které lavičky jsou v majetku města a které v majetku TS. Závěr: pí Ptáčková s ostatními vedoucími a vedoucími a referenty odboru MěÚ zajistí přepracování podkladového materiálu ve dvou fázích zavedení pasportu stávajících laviček a návrh nových návrhů (prioritní řešení, varianta I.). Umístění laviček v prioritě I proběhne co nejdříve, bez ohledu na stav pasportizace. K projednání se rada města vrátila dne 8.8. a přijala usnesení: Rada města Lanškroun souhlasí s umístěním laviček na území města dle přílohy. Plánované rozmístění laviček se redakci bohužel prostřednictvím služby Dotazy a odpovědi na městském webu zatím zjistit nepodařilo. LS nejen z města Strana 7 Na ploše před Halou Boži Modrého se v srpnu začal stavět skatepark. Podle plánku, který jsme otiskli v LL č.12, povede okolo betonových van skateparku silnice dětského dopravního hřiště. Tato část budovaného sportovního areálu by měla být hotova ještě letos na podzim. LS Lávka přes Ostrovský potok za Dlouhým rybníkem už dosluhovala. Navíc tvořila zbytečnou bariéru třeba pro vozíčkáře, kteří se chtěli zúčastnit nejkratší trasy Lanškrounské kopy. Dnes již se na tomto místě dokončuje lávka nová. Fotografie zachycuje stav z 1. září. LS On-line průzkum: Vyplň a budeš jezdit líp! Přestože na kole i na kolečkových bruslích jezdí stále více Čechů, seriozní čísla o jejich počtu a chování dosud naše republika nemá. Přitom analýza chování a potřeb cyklistů a in-line bruslařů může pomoci nastavit lépe dotační politiku státu i regionů, ale také efektivně budovat potřebnou infrastrukturu a správně zacílit marketingové aktivity. Toto vše bylo na počátku prvního průzkumu zaměřeného na cykloturisty, bikery a in-line bruslaře v Česku. Bruslaři totiž často využívají stejnou infrastrukturu jako cyklisté. Na přípravě průzkumu se již od počátku podílel odbor výzkumů, trendů a inovací agentury Czech- Tourism. Ta také první národní průzkum zaštítila a financuje. Nejen u nás v Orlických horách a v Podorlicku scházejí informace o potřebách a zvycích uživatelů našich cyklo & in-line stezek a cyklotras. Seriózní čísla by rádi získali rovněž projektanti a investoři infrastruktury i manažeři dalších regionů České republiky. Například zájem veřejnosti o trendové terénní stezky a singltraily pro horská kola můžeme zatím jen odhadovat. A to je pro efektivní výstavbu a marketing málo, říká Renata Šedová, která průzkum iniciovala a řídí. V Německu a Rakousku probíhají průzkumy zaměřené na cyklisty každý rok, říká odborník na cykloturistiku Daniel Mourek z týmu národního cyklokoordinátora. Cykloturistika je významným segmentem domácího cestovního ruchu a my bychom měli zjistit, kde a jak můžeme tuto oblast posílit například vhodným marketingem či úpravou dotačních programů, uvádí ředitel odboru výzkumu, inovací a trendů agentury CzechTourism Mojmír Mikula První národní cyklo a in-line průzkum probíhá formou on-line dotazníku na stránkách V termínu od do by jej mělo vyplnit nejméně 1000 respondentů z řad veřejnosti. Motivací k tomu jim bude množství cen, které věnovali sponzoři průzkumu. Respondent bude mít možnost získat například jeden z víkendových pobytů pro dva nebo jiné zajímavé cyklistické dárky. (Z TZ OHGS)

8 Strana 8 nejen z města LL 17 / 2011 Na střední školy nastupuje méně žáků než vloni Do prvních ročníků středních škol v našem kraji nastoupilo letos o přibližně 300 žáků méně než v předchozím roce. I když se tento trend úbytku žáků bude v příštích letech stupňovat, Pardubický kraj své střední školy dostatečně stabilizoval už na jaře završenou optimalizací. Do nově sloučených sedmi středních škol a šesti školských zařízení kraj letos v létě investoval 30 milionů korun. K novinkám patří také útlum 27 tříd ve středních odborných školách v oborech ekonomika podnikání. První ročníky se neotevírají ve dvou vyšších odborných školách a ve třech technických lyceích. V uplynulých třech letech patřil náš kraj v oblasti školství k nejaktivnějším, říká radní pro školství Jana Pernicová. I když jsme doháněli náskok zejména moravských krajů, které s optimalizací i přijímacími zkouškami začaly mnohem dříve, máme nyní splněno na 80 procent z dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ministerstva školství. Pardubický kraj letos poprvé analyzoval zkušenosti s jednotnými přijímacími zkouškami na střední školy s maturitními obory. Pilotní ročník měl za úkol především zmapovat úroveň žáků základních škol a prověřit organizaci zkoušek. Díky tomu, že byly přijímací zkoušky jednotné, jsou i jejich výstupy hodnotným materiálem a vodítkem pro další postup. Na základě získaných poznatků budou na začátku tohoto školního roku stanovena jednotná pravidla pro druhé a další kola přijímacích zkoušek. Nyní jsou návrhy konzultovány s odborníky z oblasti školství, výsledky budou známé do poloviny září. Střední školy s maturitními obory jsou většinou optimálně naplněné, výjimkou jsou obory zaměřené na zemědělskou výrobu a stavebnictví. Největší převis poptávky byl o studium na gymnáziích. Stabilní zájem je o studium na 8letých gymnáziích, pokles zájmu byl naopak zaznamenán u 4leté formy studia. Tradičně vysoký zájem je o pedagogické obory. Pardubický kraj se snaží zvýšit zájem mladých lidí o obory učňovského vzdělání, po jejichž absolventech je velká poptávka na trhu práce. Z tohoto důvodu zavedl systém stipendií v oborech, které si trh práce žádá nejvíce. V letošním školním roce se zvyšuje počet podporovaných oborů a celková částka investovaná krajem vzroste z 600 tisíc na 900 tisíc korun K zednickým a strojírenským profesím přibyly obory jako tesař, vodař a řezník uzenář. Při hodnocení je kladen největší důraz na úspěšnost žáků v praktických dovednostech. Od nového školního roku se v kraji rozšířila nabídka o několik nových oborů vzdělání mechanik strojů a zařízení (se zaměřením mechanik plastikářských strojů), montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení, požární ochrana, průmyslová ekologie a chemik. Již druhým rokem budou otevírány obory vodař a kominík. Největší zájem je o obor kominík a dlouhodobě vysoký zájem mají žáci rovněž o plynárenské obory. Během letošních letních prázdnin kraj investoval do zkvalitnění podmínek sloučených škol a do dalších rekonstrukcí přibližně 120 milionů korun. V letošním roce byly do odvětví školství převedeny také mimořádné finanční prostředky (7,265 milionů korun) z prodeje majetku (jedná se o nevyužívané nemovitosti uvolněné z důvodu organizačních změn ve školství jako například objekt orlickoústecké UMPRUM v Hnátnici). Letos z devátých ročníků základních škol vychází o 235 žáků méně než vloni a v dalších letech bude tento trend pokračovat. Celkový úbytek žáků na středních školách v roce 2011 oproti roku 2009 je 2200 žáků, v roce 2015 už bude tento úbytek představovat téměř 4400 žáků. K optimalizaci sítě středních škol již pod tíhou nezpochybnitelných argumentů sáhly všechny kraje a vyzval k ní rovněž ministr školství, uzavírá Jana Pernicová. Z TZ Pk Rodinné pasy má 5680 rodin v kraji Do projektu Rodinné pasy se Pardubický kraj zapojil již v září roku Na Šiklově Mlýně se letos 20.srpna uskutečnilo v rámci tohoto projektu celostátní setkání rodin. Jeho součástí bylo také finále soutěže Čenda hledá supertalent. Rodinné pasy byly prezentovány na řadě akcí pořádaných neziskovými organizacemi Pardubického kraje (Konep, Mateřská centra). Rodinné pasy jsou projektem, jehož hlavním smyslem je podpora rodin s dětmi. Ta spočívá ve vytvoření slevového systému, kdy na jedné straně vzniká databáze poskytovatelů slev a výhod a na straně druhé databáze rodin, které tyto slevy a výhody využívají. Do dnešního dne je v našem kraji registrováno 5680 rodin a 708 poskytovatelů, uvedl náměstek hejtmana Roman Línek. Slevy lze získat na základě předložení karty Rodinný pas u poskytovatelů již v sedmi krajích České republiky a u vybraných subjektů na Slovensku a v Dolním Rakousku. Informace o rodinných pasech a možnosti rodinný pas získat jsou uveřejněny na webových stránkách Z TZ Pk Lékařská služba první pomoci ve stomatologii Provozní doba: so, ne, svátky 8 11 hodin MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814, MUDr. Vítková Eva, Červená Voda 333 (MOVIOM), MUDr. Vlasatá Lenka, Jablonné, Na Dílech 622, tel.: Řemeslničtí učni z několika evropských zemí se utkají v Mýtě Staré rčení, že řemeslo má skutečně zlaté dno, začíná brát vážně stále více rodičů, jejichž děti sice dosud usedají do lavic základních škol, avšak zanedlouho je čeká důležité rozhodnutí o budoucím studiu a volbě povolání. Pomoci při jejich nelehkém rozhodování by jim mohla veřejně přístupná mezinárodní soutěž v řemeslných dovednostech ŘEMESLO/SKILL 2011, která se uskuteční ve dnech 20. až 22. září ve Vysokém Mýtě. Ve spolupráci s místní radnicí a Vyšší odbornou školou a střední školou stavební Vysoké Mýto se akce připravuje v rámci podpory a propagace technického středního školství Pardubického kraje. Záštitu nad ní převzali krajská radní Jana Pernicová, starosta Vysokého Mýta Miloslav Soušek a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Učni soutěžící ve dvou kategoriích Zedník a Zednické práce budou v rámci praktické části zdít příčky z různých stavebních materiálů, instalovat tepelné nebo protipožární izolace, omítat a podobně přímo před zraky návštěvníků na náměstí ve Vysokém Mýtě. Soutěžní materiál, spolupráci při tvorbě zadání praktické části a zároveň účast v porotě zajistí zástupci renomovaných firem z uvedeného odvětví. Kromě dvoudenní mezinárodní soutěže, které se zúčastní žáci ze sedmi středních škol a učilišť Pardubického kraje a několika škol z Německa, Maďarska, Polska a Slovenska, tu budou představeny i další učební obory, které střední školy a učiliště s technickým a stavebním zaměřením nabízejí. Prezentace se uskuteční formou praktických ukázek řemesel, například tesařů, elektrikářů, truhlářů, malířů a lakýrníků, instalatérů tak, aby si děti i jejich rodiče uměli představit, co který obor obnáší a co se jejich děti mohou během pár let naučit, vysvětluje Lenka Ulrychová z pořádající společnosti Erudio CZ. Nabídky svých oborů pro děti s různým mentálním omezením zde představí také Odborná učiliště a Praktické školy ze Žamberku a Chroustovic. Na akci budou pozváni žáci druhého stupně základních škol z regionu, aby se podpořil i jejich případný zájem o učební obory. TZ Pk Jaké řemeslo si vybrat? Poradí projekt Hamet 2 V rámci mezinárodní soutěže v řemeslných dovednostech ŘEMESLO / SKILL 2011, která se uskuteční ve Vysokém Mýtě, bude představen také projekt Hamet 2, jehož cílem je ověřování a zavádění nového diagnostického nástroje pro kariérové poradenství žáků. Celá prezentační akce je zaměřena na podporu a propagaci řemesel a technického středního školství. Odborné technické školství se potýká s velkými problémy, a to nejen s nedostatkem zájmu ze strany mládeže, ale i celkovým renomé ve společnosti. Cílem mezinárodní soutěže je přilákat pozornost dětí a jejich rodičů a vzbudit jejich zájem o technické obory, po jejichž absolvování mají žáci velké možnosti pro uplatnění na trhu práce jako kvalifikovaní odborníci a řemeslníci, říká krajská radní Jana Pernicová. Ve Vysokém Mýtě si všichni zájemci budou moci vyzkoušet, na co jsou podle projektu Hamet šikovní. Je určený pro diagnostiku kariérové volby se zaměřením na praktické dovednosti a schopnosti žáků a je vhodný i pro žáky s tělesným a mentálním poškozením, vysvětluje Lenka Ulrychová. Tento nový projekt se začíná v rámci naší republiky zkoušet právě v Pardubickém kraji. Projekt dětem umožní výběr vhodného učebního oboru na základě nového diagnostického materiálu. Hamet 2 byl vyvinut německou společností BBW Wailblingen a je aktuálně používán na Slovensku - v Odborném učilišti Ladce. Projekt Hamet 2 bude prezentován přímo na náměstí formou praktických ukázek - testovacími metodikami zaměřenými například na manuální zručnost při jemných motorických činnostech (šroubování), vyřezávání jednoduchého obrazce z dřevotřískové desky včetně pilování, ohýbání drátu ve svěráku, navlékání nití, skládání ubrousků apod. Hodnotí se různá kritéria - pečlivost, rychlost, zvládání stresu, přesnost, zručnost. Dětští návštěvníci budou mít možnost si některé diagnostické metody přímo vyzkoušet za dohledu manažerů projektu, uvádí Hynek Míka ze společnosti Erudio CZ. TZ Pk Násilník z bytu vykázán Policejní hlídka 31. srpna okolo třetí hodiny odpolední řešila násilný incident v domácnosti v jedné obci na Lanškrounsku. Zde měl otec fyzicky napadnout svého syna, a to velmi hrubým způsobem. Ten po napadení musel vyhledat lékařské ošetření. Po zjištění všech okolností, zejména opakování verbálního a fyzického napadání syna, policisté vyhodnotili, že násilníkovo jednání vykazuje všechny znaky domácího násilí. Proto agresora vykázali ze společného obydlí a jeho bezprostředního okolí. Vykázanému muži bylo umožněno vyzvednutí osobních věcí a pak musel trvalé bydliště na zákonem stanovenou dobu minimálně deseti dnů bezpodmínečně opustit. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí. V případě prokázání viny hrozí muži za jeho protiprávní jednání trest odnětí svobody až na osm let. Od začátku roku 2011 k dnešnímu dni evidujeme na Orlickoústecku tento případ vykázání jako šestnáctý. Tři případy byly kvalifikovány dle trestního zákoníku buď jako týrání svěřené osoby, nebo týrání osoby žijící ve společném obydlí. V ostatních případech byly dokumentovány jako přestupek proti občanskému soužití. Vždy se jednalo o vykázání muže ze společně obývaného bytu či domu. Nprap. Lenka Vilímková, tisková mluvčí

9 LL 17 / 2011 Gymnázium se v Bludišti neztratí Kvarta Gymnázia Lanškroun se v červnu zúčastnila natáčení vědomostní a sportovní soutěže Bludiště. Za náš tým soutěžili: Eliška Smejkalová, Kristýna Patočková, Matyáš Černohous a kapitánka družstva Pavla Tučková. Z učitelského sboru nás odvážně doprovázeli naše paní třídní Bohdana Najmanová a Mgr. Martin Joza. Brzy ráno jsme vyrazili rychlíkem do ostravského studia České televize. V prvním kole nám všem nervy opravdu pracovaly, neznámé překážky, spousta lidí, světla a kamery ze všech stran. Ale i přes to všechno se nám s pomocí štěstěny a podpory našich fanoušků podařilo vyhrát nad našimi modrými soupeři. Ještě ten den jsme natáčeli i další kolo. Povzbuzeni předchozím vítězstvím jsme s odhodláním bojovali dále. Začínalo se nám ve studiu líbit čím dál víc, velice jsme si oblíbili natáčecí štáb plný sympatických lidí a příjemného moderátora Romana Pastorka. Znovu jsme zvítězili a těšili se na další hru. A naše vítězství jsme potvrdili i do třetice. Velkou mírou k vítězství nám dopomohli i učitelé, kteří také plnili svůj velmi těžký úkol, při kterém se dost zapotili a dokonce to odnesli i s pár odřeninami na rukou. Náročné to bylo pro všechny, jelikož jedna scéna se natáčí zhruba pětkrát, než se opravdu povede. Nelze se pak divit, že jeden půlhodinový díl se natáčí tři až čtyři hodiny. Odnesli jsme si nejen výhru, ale i spoustu neopakovatelných zážitků, mohli jsme vidět zákulisí natáčení, kam se jen tak nedostanete. Například nás pudrovali před každou scénou nebo nám upevňovali speciální mikrofony na tričko. Chtěla bych poděkovat celému našemu týmu, učitelům za jejich nasazení a zapojení se, naší třídě a ostatním za fanouškovské povzbuzování, Tomáši Reslerovi za pořízení videozáznamu a všem ostatním, kteří nám i doma drželi palce. Zajímá vás, jaké úkoly jsme plnili? Co dostali za úkol učitelé? Jaké ceny jsme vyhráli? Nebo proti komu jsme soutěžili? Pak zapněte váš televizor na ČT 1 v sobotu 24.září, 1.října a 8.října v dopoledních hodinách (asi po 9.30). Pokud to nestihnete, můžete se na vybraný díl podívat v archívu České televize na webové stránce: Pavla Tučková Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun pořádá ve školním roce 2011/2012 jazykové kurzy anglického a německého jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé Nabízíme moderní výukové metody, zázemí jazykové učebny vybavené jazykovou laboratoří, kvalifikované a zkušené lektory Začátek kurzů: začátek října 2011 Cena: 1890,- Kč Přihlášky na zasílejte na adresu: SOŠ a SOU Lanškroun, Kollárova 445, Lanškroun nebo em na Kontaktní osoba: D. Jandová - tel nejen z města Strana 9 První logopedická třída ZŠ v Pardubickém kraji ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 nově otevřela 1. září 2011 logopedickou třídu v budově školy na Dobrovského ul. č. 63 (u Dělnického domu) pro prvňáčky běžné základní školy s rozšířenou logopedickou péčí. Tato škola je první a jedinou školou v kraji, která logopedickou péči dětem poskytuje, Lanškroun je jediné město v Pardubickém kraji, kde je otevřena logopedická třída pro první ročník ZŠ. Děti, rodiče a hosty z Listů Lanškrounska, SPC Kamínek, PPP a KrÚ Pardubického kraje uvítala třídní učitelka Mgr. V. Beranová společně s pedagogickou asistentkou A. Knápkovou, které se jedenácti prvňáčkům budou po celý školní rok ve výuce intenzívně věnovat spolu s logopedkou, která bude během výuky provádět 2 hodiny týdně logopedickou intervenci s cílem co nejvyšší možné eliminace narušení komunikační schopnosti. Třídní učitelka představila dětem královnu ředitelku školy Mgr. H. Minářovou a její rádkyni zástupkyni ředitelky Mgr. J. Novákovou. Královna se se všemi dětmi pozdravila, a poté co se jí děti jednotlivě představily, jim předala pamětní listy s deníčky. A aby se noví žáci lépe naučili orientovat ve školním království, k tomu jim budou pomáhat maňásci Matěj a Kačenka, kteří děti i rodiče hned zapojili do výzdoby třídního království zhotovením obrázků dětmi a vystavením v okénkách makety školy. Nechyběl ani pohádkový zvoneček, kterého se hbitě chopil jeden z nových žáčků, aby paní učitelce pomohl při závěrečné ceremonii. Hotovou výzdobu si pak se zájmem prohlédly nejen děti, ale také jejich rodiče a hosté, kteří přijali pozvání a přijeli se do naší školy podívat. Mezi hosty nechyběla také paní Bc. Irena Tlapáková z odboru školství KrÚ Pardubického kraje, díky jejíž pomoci a rozhodnutí paní radní Ing. J. Pernicové mohla ředitelka školy učinit potřebné kroky k otevření 1. třídy ZŠ s rozšířenou logopedickou péčí a poskytnout tak prvňáčkům s nesprávnou výslovností a vadami řeči možnost plnohodnotně se zapojit do vzdělávacího procesu, k čemuž velmi významnou mírou přispěla také spolupráce a pomoc PPP Ústí nad Orlicí. Škola je plně vybavena po stránce logopedického zázemí a připravena poskytnout těmto dětem komplexní logopedickou péči ve spolupráci rodičů, třídní učitelky, pedagogické asistentky, školní logopedky a logopedek Mgr. L. Pokorné z PPP a Mgr. L. Motlové z SPC Kamínek. Tak tedy v duchu lidového rčení: S chutí do toho a půl je hotovo! Přejeme všem našim logo prvňáčkům, ať se jim ve školním království s Kačenkou a Matějem líbí, jazýčky je poslouchají a brzo mohou vidět pokroky v komunikaci oni i všichni ti, kteří jsou do komplexní péče zapojeni. JN

10 Strana 10 nejen z města LL 17 / 2011 Mariášníci v Žichlínku Žichlínek se pomalu, ale jistě, stává důležitým místem pro hráče mariáše nejen z okolí Lanškrouna. Již v podruhé tomto roce se zde sešli, aby poměřili své dovednosti. Druhý ročník Sousedského turnaje v křížovém mariáši uspořádal pan Jaromír Glocar. Hrálo se v sobotu 20. srpna v prostorách, které poskytl spolupořadatel - Hospoda U Filipů. Zájem hráčů nebyl malý. Přihlásilo se 35 mužů a 1 žena. Hrálo se o opravdu hodnotnou cenu - statné, 60 kg vážící sele určené k rožnění. Z vítězství a netradiční ceny se mohl radovat pan Zdeněk Dymák z Opatovce na Svitavsku (viz foto). JS Přečetli jsme: V Oboře soutěžili po pětatřicáté Stovka hendikepovaných z Orlickoústecka, ale také z Ledče nad Sázavou, Havlíčkova Brodu a Přerova se o víkendu sešla v areálu kempu Obora, kde se konal již 35. ročník sportovních her hendikepovaných, které organizovalo ústecké detašované pracoviště Centra pro zdravotně postižené Pardubického kraje. Hlavním soutěžním dnem byla sobota, kdy těžce i lehce postižení ve štafetách i jako jednotlivci absolvovali tři sta metrů dlouhou trať, na které je čekalo plnění několika disciplín: hod šipkami, vrh koulí, hod granátem či házení kroužků na cíl. Mnozí podávali obdivuhodné výkony. Koule se například chopil zřejmě nejstarší účastník her sedmaosmdesátiletý Pravoslav Vacek, původem z Lanškrouna, dnes žijící v Ústí nad Orlicí. Hry jsou výborná věc. Mají dlouhou tradici, pětatřicet let, což už mluví samo za sebe. Některé disciplíny jsou možná víceméně pro legraci, ale je důležité, že se lidé chtějí sejít, hýbat se, bavit se. Když pánbůh dopustí, chtěl bych tu být i příští rok, svěřil se. Ve startovní listině se objevilo i jméno zasloužilé veteránky sportovních her. U invalidů jsem snad čtyřicet roků, absolvovala jsem všech pětatřicet ročníků těchto her, prozradila Deníku šestašedesátiletá Stanislava Hodrová z Ústí nad Orlicí. První čtyři ročníky se konaly v Klášterci, všechny ostatní pak tady v Oboře. Prostředí je tady krásné, pokud přeje počasí, není si na co stěžovat. Je tu vždycky dobrá organizace, má úroveň. Lidé tu sportují, jak jim zdraví dovolí. Každý se snaží udělat ten nejlepší výsledek, někdy to vyjde někdy nevyjde. Párkrát jsme byli na prvním místě, získali jsme putovní pohár, dalším rokem jsme ho ale neobhájili. Ale těch vítězství jsme si vážili, potěšilo nás to, zavzpomínala. Taky si ale povzdechla: Je pravda, že z té první generace je už nás tady jen pár, prostě nás ubývá. Ale známých se tu schází hodně, letos navíc přijela spousta opravdu nových soutěžících. Jak doplnila, podobnou akci vlastně zažívá jen jednou do roka a je to pro ni vždy nezapomenutelný zážitek. Hry jsou krásné a já věřím, že budou pokračovat i v příštích letech. A chci opravdu hodně poděkovat všem, kdo je připravují, uzavřela. S účastí na hrách jsme letos spokojení. Loni jsme posunuli termín her víc do léta a měli jsme míň soutěžících. Letos jsme se vrátili téměř k původnímu a soutěžících přibylo. Věřím, že tu jsou spokojení, informovala organizátorka her Eva Jiřincová. Na otázku, jak vidí budoucnost her, odpověděla: Doufám, že budeme moci v jejich pořádání pokračovat i v příštích letech, ovšem je stále těžší shánět sponzory, bez kterých bychom se neobešli. Všem, kdo nám pomáhají, jsme opravdu vděční. Velké poděkování si podle jejích slov zaslouží i dobrovolníci, kteří při hrách pomáhají. Celkem jich bylo letos osmnáct. Jedním z nich byl i Marek Štantejský z Ústí, který se se svou přítelkyní staral o soutěž koulařů. Jsem tu podruhé, protože hledali pořadatele a protože mě to baví. Myslím si, že je potřeba, aby se podobné hry organizovaly, aby i hendikepovaní měli něco, na co se mohou těšit, řekl Deníku. A kdo se letos zapsal do listiny vítězů? Štafety: SONS Česká Třebová (lehce postižení), Ledeč nad Sázavou (těžce postižení). Jednotlivci: Michal Dušek Lanškroun (lehce postižení), Pavel Sochor Žamberk (těžce postižení), Jaroslava Hrmová Česká Třebová (lehce postižení), Blanka Demelová Choceň (těžce postižení), Libuše Šimková Choceň (vozíčkáři). (Orlický deník, , K.Pokorný, kráceno) Soutěž Vybarvi svůj bejvák v O.K. klubu Už příprava na tuto soutěž nebyla zrovna lehká! V pátek dne jsme v O.K. klubu začali bílit místnost, ve které budou od září nové počítače, aby byla do zahájení soutěže přichystaná. Nutno říci, že připravit tuto místnost nebylo vůbec jednoduché. Dříve to byl totiž sklad všeho možného. Lukáši, Sabi a Tome, i když to třeba nebylo napoprvé hned na jedničku, i když jste v pět ráno nechtěli vylézt z postele, děkuji vám, dopadlo to nakonec výborně a v pondělí ráno mohla, díky vám, soutěž začít! Přišlo sedm soutěžících, někteří zde pobyli několik hodin, někteří jen několik minut. A tak se stalo, že tak trochu nad plán, byla částečně vybarvena zdařilými malůvkami i naše větší místnost! Na závěr přišel náš luční fotograf Petr a udělal několik fotek do klubového alba. Každý soutěžící si odnesl jako cenu knížku podle vlastního výběru. Barvy, které zbyly, jsme nechali ve skříňce v klubu, takže v případě zájmu se může každý z návštěvníků kdykoliv zvěčnit na naši zeď, třeba hned vedle šmouly! O.K. klub, foto: Petr Konečný Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. DĚTI POTŘEBUJÍ RODINU! Nyní máte možnost jednoduše podpořit ohrožené děti Příběh Haničky: Hanička se narodila sedmnáctileté Haně, která sama vyrůstala v dětském domově. Brzy se u miminka objevila mentální porucha a Hana si na její výchovu sama netroufla. Po krátkém pobytu v dětském centru se dítě dostalo do pěstounské péče Jany a Petra - vedle svých dvou dětí tak přijali do pěstounské péče již třetí dítě. Pěstouni využívají služeb pracovníků občanského sdružení Amalthea a k výchově mentálně postižené Haničky mají dostatek odborné pomoci a podpory. Důležité je, že Hana má možnost se s Haničkou pravidelně setkávat a radovat se z jejích pokroků. Přesto, že Hanička nemůže vyrůstat ve vlastní rodině, ví, kdo je její maminka, a raduje se ze společně strávených chvil. Dovolte, abychom vás informovali o nové možnosti podpory občanského sdružení Amalthea, které poskytuje služby ohroženým dětem i ve vašem městě. O prázdninách byla zahájena veřejná sbírka formou dárcovské SMS. Je to jednoduchý způsob, který umožňuje jednou textovou zprávou podpořit jednoduše dobrou věc. Podpořit nás můžete jednorázovým zasláním SMS na telefonní číslo ve tvaru DMS AMALKA. Telefonní číslo je jednotné pro všechny operátory. Pokud chcete činnost Amalthea, o.s., podpořit opakovaně (po dobu 12 měsíců), zašlete na telefonní číslo zprávu ve tvaru DMS ROK AMALKA. Cena DMS je 30 Kč, Amalthea, o.s., obdrží 27 Kč. Průběžné informace o využití daru naleznete na Více o DMS na Za každou zaslanou DMS děkujeme. Pavlína Florianová, koordinátorka projektu

11 LL 17 / 2011 nejen z regionu Strana 11 Loučení s prázdninami na Helvíkově V sobotu 27.srpna 2011 proběhlo na soukromé střelnici p. Lesáka Loučení s prázdninami ve střelbě ze vzduchovky. Soutěžilo 14 dětí ve dvou kategoriích. Všichni stříleli s velkým zaujetím. Na závěr sportovního odpoledne proběhlo slavnostní vyhlášení nejlepších střelců. Ti dostali medaile a diplomy a všichni pak dostali sladkosti a psací potřeby. Úplným závěrem slunného odpoledne bylo opékání špekáčků pro děti i pro jejich rodiče. Všichni byli spokojeni a těší se na 2. ročník v roce Velký dík patří i organizačnímu výboru ve složení p. Lesák, p. Zeler a p. Salak. Za OV Mgr. Zdeňka Veiglová Přečetli jsme: Nejlepší amatérská rybářka je z Tatenice To, že je rybaření mužská záležitost, není až tak pravda. Patnáctiletá Ester Glocarová, která se sportovnímu rybaření věnuje více než deset let, je toho jasným důkazem. Před nedávnem se zúčastnila mistrovství České republiky v Pardubicích, kde zvítězila. K rybaření ji přivedl její otec, když jí bylo pět let. Od té doby se pro Ester stalo rybaření nejen koníčkem, ale také vášní a neodmyslitelně patří k jejímu životu. Na konci června převzala poslední vysvědčení na základní škole, kam její kroky povedou dále je jasné. Od září nastupuji na Rybářskou školu do Vodňan, přiblížila čerstvá mistryně republiky, jejímž největším úlovkem je štika, která měřila 85 centimetrů. Ester je amatérskou rybářkou a soutěží pod MO Zábřeh na Moravě. V Pardubicích ale nastupovala za tým RSK Pardubice Colmic. Pod hlavičkou tohoto týmu startuje i její veliký vzor a trenér Josef Konopásek ml., díky kterému se mohla na mistrovství vydat. Jsme opravdu úplní amatéři, takže když nás Pepa oslovil, řekl jsem, že nikam nepojedeme, vysvětluje otec Ester Jaromír. Nakonec nás přemluvil a můžeme za to být jen rádi. Tento úspěch je opravdu obrovský. Navíc Josef je jeden z nejlepších rybářů v republice, vicemistr Evropy a má na svém kontě mnoho dalších úspěchů. Určitě mu patří náš velký dík. Ester zvítězila v kategorii, kde bylo třináct žen bez rozdílu věku, dodal. Titul mistryně republiky ale nebyl jediným úspěchem, který si Ester z Pardubic přivezla. K závodu byl ještě přidružen závod družstev, kde soutěžila Ester společně s Hankou Purkrábkovou, která je vicemistryní světa, přiblížil tatínek Ester a dodal: Kdyby chytly holky o jednu rybu více, tak mohly vyhrát, takhle skončily na druhém místě. Na kontě má Ester mimo titulu mistryně republiky i mnoho prvních míst z amatérských závodů. V jednom závodě, kde desetkrát po sobě zvítězila, jí dokonce zakázali pojedenácté soutěžit. Bylo to těžké, přijeli jsme tam a oni mi řekli, že mne sice nechají chytat, ale jen mimo soutěž, vysvětlila Ester, která je držitelkou čestného uznání Severomoravského kraje. Aby tato nadějná sportovní rybářka mohla přestoupit mezi profesionální rybáře, musela by nejprve sehnat sponzory, protože tento sport není tak laciný, jak by se mohlo zdát. Musí se nakoupit pruty, krmení a spousta dalších věcí, zakončil Jaromír Glocar. (Orlický deník, ) Pozvánka: V Litomyšli poteče kaše po náměstí Pohádky Hrnečku vař a O Palečkovi zahraje loutkoherečka Jarka Holasová v sobotu 10. září od 15 hodin v hotelu Zlatá hvězda na náměstí v Litomyšli. Herečka dokáže do hry zapojit i malé děti. Ty mají větší zážitek, protože se třeba prokousávají kaší. Pohádky K.J.Erbena a B. Němcové herečka nepřetváří, ctí originál. Právě v hotelu Hvězda prožila Božena Němcová poslední část svého života. Uvedení její pohádky by ji jistě potěšilo. Tomáš Langr Otevření tělocvičny v Tatenici V sobotu 20.srpna v Tatenici uspořádali slavnost - otvírali totiž novou tělocvičnu. Starosta obce Vladimír Žák při té příležitosti řekl mj.: Na tento okamžik jsme čekali více než 20 let. Do roku 1990 byla v provozu stará tělocvična na horním konci obce, která patřila naší tělovýchovné jednotě. Nevýhodou byla poměrně velká vzdálenost tělocvičny od základní školy. Sám jsem kdysi na této škole tělocvik vyučoval, tak to mohu potvrdit. V roce 1990 tělocvična musela být z bezpečnostních důvodů uzavřena. Na opravu se tehdy nepodařilo sehnat potřebné peníze, budova byla využívána jako dílna a sklady a nakonec byla prodána soukromému vlastníkovi, který ji přebudoval na bytový dům. Prosazení tělocvičny nebylo jednoduché. Problémy se objevily už při vyřizování stavebního povolení, které trvalo více než dva roky. Dnes už bývalý majitel, který získal v restituci sousední dům a pozemek, totiž se stavbou nesouhlasil a opakovaně se odvolával proti rozhodnutí stavebního úřadu. Stavba tělocvičny byla zahájena na podzim roku 2008 po získání státní dotace. V dalších letech se vlivem krize přísun státních peněz zastavil. Stavbu jsme dále financovali z vlastních prostředků, aniž by si obec musela vzít úvěr. Celkové náklady stavby včetně vybavení tělocvičny jsou 29 mil. Kč. Z toho státní dotace činila 7 mil. Kč. Museli jsme se vypořádat s mnoha změnami oproti projektu, který vznikl již v roce Tak například kvůli nestabilnímu podloží bylo nutné změnit založení stavby, stavba je založena na 17 pilotech 5-6 m dlouhých. Další změnou vyvolanou novými předpisy bylo provedení opatření proti hluku akustickými podhledy stropu tělocvičny. Kvůli úsporám energií je vzduchotechnika vybavena systémem s rekuperací tepla, dodatečně bylo provedeno zateplení pláště budovy apod. Tělocvična je zařízena i pro imobilní občany. Chtěl bych v tuto chvíli poděkovat všem, kteří se zasloužili o realizaci tohoto projektu a bez kterých by tato tělocvična byla stále jen dlouhodobým přáním. Myslím, že mohu hrdě říci, že máme nyní jednu z nejmodernějších tělocvičen v našem regionu. Jsem přesvědčen, že tato tělocvična je dobrou investicí zejména do budoucnosti, pro naše děti, které tak mohou aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas. Také věřím, že tělocvična bude sloužit nejen našim dětem pro školní výuku a zájmovou činnost, ale také pro sportovní vyžití veřejnosti, a to jak z řad místních občanů, tak i z okolních obcí. LL, foto: archiv obce

12 Strana 12 nejen z města LL 17 / 2011 Kam s dětmi? Program na ZÁŘÍ :00 CANISTERAPIE Další setkání s fenkou Astou (zlatý retriever), kdy si děti mohou vyzkoušet různé dovednosti s pejskem, nebo se s ní jen pomazlit. Rezervace osobně v RC, na tel nebo mailem :00 SAUNOVÁNÍ Přednáška MUDr. Antonína Mikoláška, nestora českého saunování Přísálí lanškrounského zámku, vstupné 50,- Kč :30-17:30 LOGOPEDICKÁ PORADNA Klinická logopedka Mgr. Petra Hejlová radí, co a jak s poruchami dětské řeči. Formou individuální konzultace můžete zjistit, zda je řeč vašeho dítěte v pořádku nebo je nutná logopedická péče :00 BEZPLENKOVÁ KOMUNIKAČNÍ METODA Setkání maminek, které tuto metodu u svých dětí používají, ale také inspirace pro nastávající maminky a maminky kojenců. Čeká vás seznámení s touto metodou, poskytnutí praktických rad a zkušeností o bezplenkáčcích a vzájemná výměna zkušeností :00 BUBNOVÁNÍ S LUKÁŠEM VÍDEŇSKÝM Přijďte si s dětmi zahrát na jeden ze základních hudebních nástrojů lidstva, čeká vás zajímavá hodina plná zvuků a prožitků. Místo konání: tělocvična 1.stupně ZŠ A. Jiráska (vedle Mlíčáku ), přezuvky s sebou. RC bude odpoledne zavřeno. Vstupné 50,- Kč. Počet míst je omezen, nutná rezervace: osobně v RC, na tel nebo mailem :00 22:00 VEČERNÍ BUBÍNKY NEJEN PRO MAMINKY Základní kurz bubnování je určen široké veřejnosti. Pokud si chcete užít zvuku bubínku a odreagovat, přijďte si zabubnovat s Lukášem Vídeňským. Místo konání bude upřesněno. Vstupné 400,- Kč. Počet míst je omezen, nutná rezervace: osobně v RC, na tel nebo mailem do :00 18:00 FESTIVAL ŽIVÉHO PRAVĚKU BACRIE Pojďte s námi na výlet do České Třebové osady Křivolík za pravěkými lovci. Je nutné se dopravit do Křivolíku samostatně. Rezervace a upřesňující informace na tel , RC bude zavřeno Další informace o provozu RC Dětský svět získáte na Provoz RC podporuje město Lanškroun a Pardubický kraj. pořádá pro širokou veřejnost přednášku na téma SAUNOVÁNÍ v úterý od 17 hodin v přísálí lanškrounského zámku. Přednáší MUDR. ANTONÍN MIKOLÁŠEK, nestor saunování v Česku. Význam saunování Zásady správného saunování Saunování dětí Vstupné 50,- Kč Přečetli jsme: Skiregionu Buková hora zvoní hrana Jen jednu sezonu vydržela spolupráce dvou sousedních lyžařských středisek Skiareálu Čenkovice a Skiparku Červená Voda, které loni vytvořily společný projekt Skiregionu Buková hora. Tento skiregion zaujal po podpisu smlouvy o společné jízdence místo významného lyžařského střediska v rámci ČR a zřejmě i nejvýznamnějšího lyžařského centra Pardubického kraje. Na základě nové kategorizace středisek byl podle svých parametrů ohodnocen jako zlaté pětihvězdičkové České Top středisko. Společná jízdenka umožňovala fandům lyžování využívat přepravní zařízení obou údolí, jak je tomu zvykem u větších destinací u nás i v zahraničí. To vše je ale zřejmě minulostí. Zástupcům obou středisek se nepodařilo dohodnout na spolupráci pro příští sezonu. Uvedl to Jiří Zámečník, jednatel společnosti Voda a sport Svitavy, která část čenkovického zimního areálu provozuje. Podle jeho slov byl způsob rozdělování tržeb s využitím takzvaného alpského koeficientu pro Čenkovice nevýhodný. Zvýhodňuje totiž areály s lanovkami oproti těm, kde fungují jen vleky. Stejné stanovisko zaujali i další provozovatelé vleků v Čenkovicích, Ski klub Česká Třebová a TJ Čenkovice. Zavedený alpský model byl ze strany Čenkovic vypovězen jako nevýhodný. V podstatě chtěli dotovat svá přepravní zařízení na úkor Červené Vody. V situaci, kdy jsme nebyli schopni dohodnout společnou časovou jízdenku, jsme navrhli společnou bodovou jízdenku. U ní by si každý přepravce řekl, za kolik chce klienta vézt, lyžaři by si projížděli body na jednotlivých stanovištích a vše by bylo v pořádku. Ani s tímto návrhem jsme ale neuspěli, řekl Orlickému deníku Radek Procházka ze Skiparku Červená Voda. Je to škoda. Spojením středisek jsme klientovi nabízeli to nejlepší. A o klienta by nám mělo jít především. Přerušení spolupráce považuji za velký krok zpátky, doplnil. Jiří Zámečník i Radek Procházka připustili, že by ještě k nějaké dohodě mohlo dojít. Zatímco Skipark Červená Voda zažil při své premiéře poměrně úspěšnou sezonu a přivítal kolem návštěvníků, v Čenkovicích už taková spokojenost nevládne. Provozovatelé tamních vleků uvádějí, že oproti minulým zimám přišli až o 30% tržeb. Poukazují také na slabší propagaci. V další sezoně tedy budou Čenkovice vystupovat samostatně a budou mít své jízdné. Zřejmě vytvoří i nové propagační materiály. (Orlický deník, , kráceno) RODINNÉ CENTRUM DĚTSKÝ SVĚT ŠKOLNÍ ROK 2011 / Prostory rodinného centra Mimo rodinné centrum PONDĚLÍ hod hod hod. Volná herna Angličtina pro nejmenší I., II., III. Sportovky pro děti s PAS s krátkým programem tělocvična 2. stupně ZŠ A. Jiráska ÚTERý hod. Živé odpoledne dílna: logopedická, dramatická, celý Lanškroun čte dětem STŘEDA hod hod hod Dopoledne pro nejmenší Dílna zejména pro děti 3-7 let Cvičení rodičů s dětmi 0-1,5 roku sudé týdny: výtvarná dílna tělocvična ZŠ Dobrovského konzultace s fyzioterapeutem (1xměsíčně) liché týdny: hudební dílna ČTVRTEK hod hod. Dílnička zejména pro děti 1,5-4 roky Plavání a saunování rodičů s dětmi sudé týdny: hudební/ liché týdny: výtvarná bazén ZŠ Dobrovského PÁTEK hod. Pohybové hry pro děti 3-6 let tělocvična 1.stupně ZŠ A. Jiráska SOBOTA Dopoledne pro maminky aneb Táta dneska hlídá (3.sobota v měsíci)

13 LL 17 / 2011 lanškrounská kopa Rozhovor s Adamem Novákem, jedním z dlouholetých neviditelných pořadatelů Lanškrounské kopy Když se vydaří počasí, sejde se na Kopě několik tisíc účastníků. Aby všechno klapalo, musí spolupracovat desítky pořadatelů, od těch viditelných u prezence nebo na kontrolách, přes zásobování až k těm, kteří zůstávají pro běžného návštěvníka skryti v zákulisí. Někdo třeba musí pro tisíce turistů připravit tisíce účastnických diplomů Pokud jste někdy na Kopě dostali diplom, na kterém bylo vaše jméno napsáno zvlášť hezky, patrně ho připravoval pan Adam Novák. Loni kvůli vážné nemoci chyběl, během roku se zotavil díky péči v lanškrounském Domově pro seniory, ale přesto s trochou smutku přiznává: Ani letos na Kopu nepůjdu, nevydržel bych tam dlouho, unavovalo by mne to Proto jsem ho alespoň požádala, aby trochu zavzpomínal na svůj život a na to, jak se mezi pořadatele Kopy dostal. Kdy a odkud jdi přišel do Lanškrouna? Já pocházím z Chorvatska, z okresního města Zemun, které leží nedaleko srbského Bělehradu. Tam jsme do mých necelých 12 let s maminkou bydleli. Byl jsem takzvané dítě lásky, maminka nebyla vdaná a vychovávala mne sama. Za války se poznala s jedním Čechem, který byl u nás na montáži, a po válce se se mnou za ním vydala do Čech. Prvních pár měsíců jsme bydleli v Krnově, maminka tam pracovala v elektrotechnice. V únoru 1946 jsme se přestěhovali do Lanškrouna a ona tu pracovala v Tesle. S tím Čechem se tady ale nakonec nesešla Co říkal kluk před pubertou na přestěhování do cizí země? Já jsem tu původně nechtěl zůstat, plánoval jsem, že se vrátím domů, až to půjde, až budu plnoletý. V Lanškrouně jsem zatím dokončil základní školu a vyučil jsem se v Tesle strojním zámečníkem. Když jsem byl v roce 1954 plnoletý, dostal jsem státní občanství a do rodného Zemunu jsem se už nevrátil. Nechtěl jsem tady nechat maminku samotnou V Lanškrouně jsi se tedy nakonec zabydlel natrvalo a jsi tu už 65 let. Nelituješ zpětně tehdejšího rozhodnutí? Teď jsem šťastný, že jsem v Lanškrouně zůstal, prožil jsem tady zajímavý život. V Tesle jsem pracoval od roku 1949 až do odchodu do invalidního důchodu 43 let jako údržbář. Mám dvě děti, Martina a Ivu, a 4 vnoučata... Do Chorvatska ale samozřejmě rád jezdím na návštěvy, bral jsem tam i svoje děti. Syn tam naposledy byl letos v létě a přivezl mi přímo ze Zemunu od sestřenice vynikající domácí ořechovici. Patřil do Tvého života vždycky sport a turistika? Už od dětství, od roku 1947 jsem hrál ping pong, později i tenis. Později jsem pracoval v rekreační a sportovní komisi CZV ROH (pozn.: celozávodní výbor odborů), věnoval jsem se mládeži. Asi 14 let jsem s nimi jezdil na tábory nejen jako vedoucí, ale i tlumočník na kurzech v tehdejším kulturáku jsem se totiž naučil německy tak dobře, že jsem mohl tlumočit dokonce i oficiální jednání. Nejradši jsem ale měl stolní tenis, tam jsem 10 let dokonce dělal předsedu oddílu. Své dva lanškrounské vnuky jsem k ping pongu také přivedl a rád sleduji, že se jim v něm daří. Chodím na zápasy a byl jsem se podívat i na soustředění. Jak jsi se jako stolní tenista dostal k pořadatelství Kopy? Už v jejích počátcích, v roce 1972, mne Bohuš Vaško požádal o pomoc při psaní diplomů na Kopě. Já jsem rád ozdobně psal a aranžoval, takže jsem pak také pomáhal Otkovi Jurenovi s propagací. Město Lanškroun Vás zve na Městské slavnosti 2011 Pátek 9. září 10:00-14:00 přehlídka ZŠ a MŠ Lanškrouna a okolí 18:00 Fofr - 19:10 Žamboši - 21:00 HOP TROP Sobota 10. září 8:00 Dechová hudba Lanškroun 12:00 100% - 13:00 Morybundus band 13:45 ukázka orientálních tanců (Kulturní centrum) 14:05 Chór Parafialny Jutrznia (Polsko) - 14:55 Dragon - 15:50 CHE.CZ 16:50 Zuzana Zedníčková a Zuzanight - 17:50 Omega styl a The Hero 18:40 taneční vystoupení Juicy - 19:15 UDG 20:30 ohňostroj - 21:00 ČECHOMOR Změna programu vyhrazena, časy jsou uvedeny bez záruky. Strana 13 Áda, jak mu říkají přátelé, v době Kopy slaví narozeniny a neměl tak nikdy o gratulanty nouzi. Zde s maskami z Pohádkového lesa. To asi není žádná legrace, napsat během několika hodin stovky, někdy i tisíce diplomů. Kolik lidí se na tom podílí? Ze začátku nebyla tak velká účast, takže nás na psaní bylo jen několik. Ale jak byla Kopa čím dál populárnější, potřebovali jsme písařů víc. Jezdili nám vypomáhat třeba i turisté z Jablonného. V poslední době jsem už měl v podstatě stálou skupinu asi 12 písařů, které jsem znal, a věděl jsem, že to udělají dobře. Na mne zbývalo už jen psaní protekčních diplomů pro důležité hosty, třeba z ciziny (Poláci, Slováci, Němci, ale třeba i Slovinci nebo Belgičani). Hodně známých návštěvníků samozřejmě souviselo s politikou. Dnes, kdy přijde na Kopu i přes 4 tisíce lidí, už se diplomy naštěstí připravují na počítači, má to na starosti Jirka Krejča. Jakou roli v Tvém životě vlastně hraje turistika a zejména parta lanškrounských turistů? Je docela zajímavé, že jsem docela dlouho nebyl přímo členem KČT Lanškroun. Spolupracoval jsem s nimi a postupně jsem zjišťoval, jak hrozně mi ten kolektiv svědčí. Vstoupil jsem k turistům sice až asi po 20 letech, ale to byla vlastně formalita, protože i předtím i potom jsme spolu zažili spoustu fajn akcí. A také teď se s turisty vídám, chodí sem za mnou na návštěvy... Děkuji za rozhovor. Lada Sitová Foto z akcí lanškrounských turistů (novoroční setkání U drtiče, Lanškrounská kopa, zahájení sezony): archiv Jiřího Krejči

14 Strana 14 lanškrounská kopa LL 17 / 2011 Listy byly s vámi na Kopě už desetkrát Ve svém prvním ročníku LL v roce 2001 připravily ke 33. Lanškrounské kopě přílohu, která se ohlíží do historie pochodu. Zasloužilý mistr turistiky Ota Juren v úvodu konstatuje, že za předchozích 32 ročníků se Kopy zúčastnilo přes pochodníků. Píše např.: Na čtvrtý ročník byl ustaven uvítací výbor, který šel přivítat masy pochodníků na nádraží v Lanškrouně. Přijely však jen dvě ženy. Přesto se turisté nenechali odradit a pokračo- vali v začaté cestě. Do dalších ročníků se účast rapidně zvyšovala V rozhovoru s předsedou organizačního výboru Kopy Janem Toningrem jsme se zase mj. dozvěděli o vzniku městských slavností, které nyní ke Kopě už neodmyslitelně patří: Nápad spojit pochod s městskými slavnostmi měl vlastně farář Z.Czendlik. Město nemá žádnou pouť, a tak jsme toho využili. Bylo to úspěšné, letos slavnosti proběhnou už počtvrté. A my máme v posledních letech také více účastníků. 33. Kopa 8. září 2001 byla deštivá. Zaregistrováno bylo 1495 účastníků, z toho jen 169 cyklistů. Hlavními hvězdami městských slavností byla v pátek skupina Pacifik a v sobotu pak Kamil Emanuel Gott. 35. Kopu potrápil déšť, ale přesto měla účastníků, z toho 332 cyklistů. Hvězdami městských slavností byla v pátek Lokálka a v sobotu The Beatles revival. Poprvé proběhlo Výtvarnále ve sklepení školy na náměstí A.Jiráska. 36. Kopa poprvé pokořila čtyřtisícovou hranici zde bylo 4042 účastníků, z toho 870 cyklistů. Páteční koncert na náměstí zakončila skupina Fofr Grass, v sobotu před ohňostrojem zahrál ABBA revival. 34. Kopa překonala dosavadní rekord z 10. ročníku ( turistů) měla 3766 účastníků, z toho 699 cyklistů. Slavnostně se otevíralo po rekonstrukci náměstí A.Jiráska a v pátek na něm zazpívala Lucie Bílá. Děti se během akce Město žije dětmi setkaly se svými oblíbenými postavičkami Jů a Hele.V sobotu na náměstí zahrál např. Queen Revival Band.

15 LL 17 / 2011 lanškrounská kopa Strana Kopa zaznamenala účastníků. 958 cyklistů ujelo dohromady km, 2758 pěších ušlo celkem km. Otakar Juren ve svém hodnocení píše: Rád bych podotknul, že je to jeden z nejmasovějších pochodů u nás. Vždyť jsme letos zaznamenali překročení hranice účastníků celkem od prvního ročníku. Tak vysokým počtem se může pochlubit jen velmi málo pochodů u nás. Na městských slavnostech zahrál v pátek Semtex, v sobotu diváky nejvíce lákaly skupiny R.E.M. revival a Mňága a žďorp. 39. Kopa nebyla prosluněná, byť déšť se spustil až odpoledne se na trasy vydalo 2988 účastníků, z toho 595 cyklistů. Na městských slavnostech se už v pátek představil populární Michal Hrůza, sobotní program vrcholil vystoupeními Elvis Presley revivalu a skupiny Turbo. 38. Kopa pokořila podruhé hranici čtyř tisíc účastníků, jich bylo 4031, z toho 936 cyklistů. Na městských slavnostech si v pátek zahrály místní country a folkové skupiny, v sobotu pak diváky nejvíce zaujala vystoupení skupiny George&Beatovens s Karlem Kahovcem a Viktorem Sodomou a hlavní hvězdy večera Aleše Brichty. Razítka vytvořená pro Kopu.

16 Strana 16 LL 17 / 2011 lanškrounská kopa se konala 40. Lanškrounská kopa. Počasí jí přálo, a tak byl opravdu výrazně překonán dosavadní účastnický rekord pro 5013 turistů ani nestačily připravené medaile Jen cyklistů bylo 1099, na novou trasu pro in-line bruslaře (15 km) se vydalo 62 účastníků. Program městských slavností byl opravdu bohatý. V pátek se představili např. Petr Bende, Jaksi Taksi nebo Laura a její tygři, v sobotu pak Václav Neckář, Poutníci, Monkey Business nebo Aneta Langerová 41. Kopa přilákala účastníků, z toho 1156 cyklistů a 42 inline bruslařů. Páteční nabídce městských slavností vévodila Jarmila Šuláková s Fleretem, v sobotu program vrcholil vystoupením skupiny Kryštof. Vyhráli jste? V letní příloze jsme přinesli tradiční křížovku. S její tajenkou jste tentokrát měli trochu potíže. Správné zní: Kuchařské umění v labužníky nás promění. Někteří si pletli písmenko a napsali VÁS. Jenže prezidenta, jehož příjmení začíná na V, jsme nikdy neměli... Poslední rekord padl na 42. Kopě bylo z 5103 účastníků 1097 cyklistů a 32 in-line bruslařů. V pátek na městských slavnostech zahráli Fešáci s Michaelou Tučnou, v sobotu byl hlavní hvězdou MIG 21 se zpěvákem Jiřím Macháčkem. Po skončení koncertu proběhla na pódiu ještě exhibice profesionálního boxu. Loni se po 42 ročnících počet turistů zastavil na čísle Je proto velmi pravděpodobné, že letos, při svém 43. ročníku, Lanškrounská kopa překoná stotisícovou návštěvnickou hranici. Listy budou u toho. A Vy také? Lada Sitová, foto: archiv LL Vylosováni byli: Helena Králíková, Rudoltice Božena Marešová, Lidická, Jiří Sobotka, Husova Eliška Vídeňská, Vančurova, Josef Marek, B.Modrého PhMr. Marie Krmelová, Škroupova, Věra Boháčová, Dobrovského Jarka Nováková, Horní Čermná, Vladimír Krejčí, Smetanova Šárka Šípková, Kežmarská. Pro výherce máme v redakci připraveny kalendáře od firmy TG TISK. Redakce

17 LL 17 / 2011 Adamovo tajemství Adama znám už hromadu let. Stručně řečeno, ani po tak dlouhé době jsem nepoznal jiného člověka, komu by víc seděl příměr nejzavilejšího turisty, jakého lze potkat. Od jara do podzimu ho v čase volna nebývalo možné potkat jinak, než jak si s hůlkou v ruce vykračuje někam k dálavám, které se modrají na obzoru. Ani v zimě si neodpočinul. Běžky vždy byly pro něho druhou přirozeností a velkou láskou. Byl to právě on, kdo mi ukázal jinou, romantičtější tvář své záliby. Do té doby byla pro mne turistika jen účastí na pochodech a cyklistických výletech. V Adamovi dřímá doslova básník, uvědomil jsem si po tom, co mi při každé příležitosti vštěpoval, že pro pravého turistu není důležité vyrazit na pochod či dlouhou vycházku. Pravý vyznavač této vášně, podle něho, musí splynout s krajinou, nasát její krásu a kochat se výhledy, které se člověku naskytnou. Turista, tvrdívá i dnes, nechodí jen do přírody, to by ho brzy omrzelo. On uvážlivě střídá cesty za krásou světa přirozeného a za divy vytvořené člověkem, což jsou památky, různé přehrady či jiné zajímavosti. I ty stojí za to obdivovat. Buď jak buď, tahle Adamova slova se mi zapsala pěkně hluboko pod kůži. A věřte mi, že je v nich kus pravdy. Můj první takový výlet ve společnosti Adama se stal opravdu zážitkem i při mém sklonu upadat do problémů a katastrof při té nejméně vhodné příležitosti. Vzpomínám si na to, jako by to bylo včera. Adam mě tenkrát pozval na malou vycházku za poznáním. Vyšli jsme za nádherného, velmi časného rána a vydali se tam, kam nás osud zavane. Kamarád Adam hned nasadil na můj vkus značně ostré tempo. Na mé reptání, kam se tak žene, odtušil, že mi chce něco ukázat, ale je to prý kus cesty. Na možnost dopravy autobusem vůbec nebral ohled. Mé uštěpačné poznámky o ignorování jiných způsobů dopravy mu těžkou hlavu nedělaly. Byl pevně rozhodnutý svého cíle dosáhnout pěšky. Vlekl jsem se za ním a umiňoval si, podlehnu. (Jak čas ukázal, tohle předsevzetí jsem nikdy nedodržel. Adam uměl vždy vybrat něco zajímavého a výlety s ním vždycky stály za to.) Brzy jsme opustili úzkou asfaltovou okresní silničku. Křivolaká a blátivá polní cesta lemovaná občasnými stromy a keři nás vedla kolem polí střídaných s loukami. Byl úžasný klid a odnikud nebyl slyšet žádný hluk civilizace, odmyslíme-li si občasné vrčení či burácení letadel. Člověk si mohl vyslechnout pestrou směsici ptačích hlasů. Adam náhle ztuhl v půli kroku. Já, pohroužen do vlastních myšlenek,jsem do něho zcela obyčejně narazil. Podívej, zasyčel mi do ucha místo nadávky, kterou bych si obyčejně vysloužil, a ukázal k blízkému remízku. Chytil jsem dalekohled, který se mi houpal na krku. Naštěstí. Něco mi říkalo, abych si jej tentokrát nezapomněl. A to tušení mne nezklamalo. Ten pohled, který se naskýtal, skutečně za zastavení stál. Pásla se tam skupinka muflonů i s mladými. Skvostný výjev. Adam mne nechal, abych si ten zážitek vychutnal, a pak zas vyrazil. Měl jsem co dělat, abych mu stačil. Trvalo ještě dobré tři hodiny, než jsme dorazili tam, kam bylo zamýšleno. A cestou jsem se vskutku nenudil. K vidění bylo mnoho ptáků, hrající si párek kun a v blízkém potoce jsme vyrušili ondatru. Já, coby amatérský historik, jsem cestou obdivoval poničená boží muka i vcelku zachovalé sochy svatých, kterých jsem k svému překvapení napočítal během cesty hned šest. Adamovo překvapení bylo úchvatné. Nemám tušení, jak to místo našel, ale přede mnou se objevil výjev jak z ráje. Mezi stromy se lesklo zrcátko malého rybníčka. Na jeho hladině se to přímo hemžilo vodním ptactvem. Tak tohle místo stojí za zapamatování. Byly tu druhy, které jsem znal pouze z knížek, a na hrázi stála rozvalina staré bašty. Pochopil jsem, že právě sem Adam rád chodívá, poněvadž v rozvalinách se krčil malý přístřešek, který byl vlastně nový. I já jsem si to tam oblíbil a vzal jsem tam i rodinu. Věřím, že to byl pro ně stejný zážitek jako tenkrát pro mne. JS že příště jeho svodům tak snadno ne- PS: Tato povídka je věnována k narozeninám Adamovi Novákovi, vášnivému turistovi, jehož jmenovec v této povídce vystupuje. Přeji mu touto cestou brzké uzdravení, hodně optimismu a pevnou vůli. přečtěte si Strana 17 Dachstein 2011 Ve čtvrtek jsme odjeli já a Danča pod jižní stěnu Dachsteinu, kde jsme byli rozhodnutí vylézt Steinerweg, cestu bezmála 30ti délkovou, obtížnost V.A0 (5+). Na místo jsme dorazili kolem třetí odpoledne. Ještě tentýž den jsme si pod stěnu vynesli batoh s lezeckým materiálem a prohlédli si a ujasnili nástup do samotné cesty. Cesta od parkoviště k nástupu trvala necelé dvě hodiny. V pátek ráno 3.45hod. budíček. Nějaká snídaně, batoh na záda a znovu dvouhodinový pochod pod stěnu. Při příchodu k nástupu do cesty jsme před sebou registrovali další dvě dvojice ve stěně, což znamenalo nebezpečí pádu kamení. Mé obavy se vyplnily hned ve druhé délce, když kolem štandu proletěla dlažební kostka. Po tomto zážitku nebylo jednoduché se dostat do správné lezecké pohody. Samotný výstup není až na pár míst zase tak náročný, prostě poctivá pětka. Ale po přičtení batohu na zádech, materiálu na sedáku a 28 délek v 1000 metrové stěně, kde není místo na žádnou chybu, je to ve výsledku pěkná šichta. Po devítihodinovém lezení bez větší pauzy na nějakou větší svačinu nebo focení jsme dosáhli na vrchol. Tam jsme stihli jen rychlé foto a šup dolů po ferratě na ledovec a po něm na lanovku, která nás snad sveze dolů k autu - tedy pokud ji stihneme (poslední jede 17.10hod.). V průvodci psali sestup dolů téměř dvě hodiny. U lanovky jsme 17.30hod. Smůla! Při pohledu na unavenou Danču a představě, že budeme další 2-3 hodiny sestupovat dolů po ferratě k autu jsme se rozhodli přesvědčit lanovkáře. Danča si zavazuje koleno a kulhá směrem k lanovce. A zabralo to. Lanovkář se jen usmívá a říká: No problem! Zaplatíme peníze za lístek a za chvíli sedíme sami v prázdné kabince. Cestou dolů si ještě prohlížíme znovu naši cestu a jsme rádi, že to máme za sebou. U auta nechybí vrcholové pivo a polévka. Víc do sebe nedostaneme. Druhý den se znatelně ochladí a na vrchu je vidět, že sněžilo. Možná to byl letos poslední den, kdy se dalo po laně dostat nahoru. Vlastimil Morávek Tak to já si dám radši desítku! Autor: Pavel Dvořáček

18 Strana 18 přečtěte si LL 17 / 2011 JAK TO BUDE S POLIKLINIKOU? Přečetl jsem si v LL č.16/2011 reakci Ing. Bohumila Bernáška na programové prohlášení radniční koalice týkající se možné městské polikliniky financované soukromým investorem. S vyjádřením Ing. Bernáška souhlasím a svůj názor jsem už kdysi v LL u- váděl s tím, že současná poliklinika má možnosti, jak být využívána a udržována. A pokud jde o možnou novou stavbu, pak jednoznačně priorizuji vstup města do takového projektu včetně garancí, a nikoli investici soukromého investora, který bude mít samozřejmě jiné zájmy a priority a může se to podepsat i významně na dostupnosti a vyváženosti zdravotní péče. Uváděl jsem v předešlých vyjádřeních, že zdravotnictví podléhá zcela jiným regulativům, než je u normálního podnikání obvyklé. Například, mohu-li mluvit za biochemickou laboratoř, tak navzdory zvýšeným požadavkům na kvalitu služeb, zajišťování auditů, zvýšení kvality personálního a technického vybavení a odborných garancí se postoje k úhradám stran zdravotních pojišťoven, a tedy úhrady práce laboratoří v průběhu dvou let výrazně změnily k horšímu. Je to komplexní jev, který nemá racionálního vysvětlení a je způsoben plošnými zásahy a zřejmě i vlivem centralistických uskupení. Na ambulantní laboratorní zařízení, která regionálně zajišťují dostupnost péče a umožňují okamžitá vyšetření i odběry v dané lokalitě, to má destruktivní vliv. Přitom služby ambulantní laboratoře jsou regionálně velmi potřebné pro pacienta i pro samotnou kvalitu vyšetření. Jakákoli defragmentace nebo mimoregionální centralizace péče by byla krokem vzad. Laboratorní péče v naší laboratoři je zajišťována na systémech, které jsou kvalitní, podléhají pravidelným kontrolám a daná kvalita je hlídaná vnějšími i vnitřními standardy. Každý laboratorní výsledek má své limity, preanalytické vlivy, interference a systémová omezení. Osobně jsem byl svědkem, jak vzdálená laboratoř jistého řetězce neměla problém vyšetřovat svážené krve, u kterých byly prokazatelně porušené všechny podmínky skladování a zacházení s biologickým materiálem, a došlo tak samozřejmě ke změně koncentrace sledovaných analytů. Jak lékař ale může správně léčit pacienta, pokud jsou výsledky chybné? Biologický materiál je materiál živý, není neměnný, a proto je velice důležité jej zpracovávat často v místě a je nutné zvolit správný způsob zacházení, zpracování, uskladnění, příp. transportu. V laboratoři se provádí glukózové toleranční testy nejen pro těhotné, žilní odběry, diabetické odběry a mnohá další vyšetření, která jsou potřebná a regionálně dostupná. Vynikající výsledky máme například v případě hormonů štítné žlázy, kde uzavřený analytický systém a japonská technologie garantují vysokou kvalitu výsledků. Domnívám se, že ambulantní laboratoře mají své regionální opodstatnění a jsou pomocí lékařům v jejich práci. Objektivita zdraví člověka začíná i u správného laboratorního výsledku. Věřím, že je i v zájmu města podpořit dostupnost laboratorní zdravotní péče. V poliklinice, která by byla ve vlastnictví soukromého investora, který by logicky uplatňoval pravidlo zisku a prvoplánové návratnosti investice, by zajištění laboratorní péče pro občany našeho města a okolního regionu nebylo příliš realizovatelné. Stále věřím, že páteří každého města je zdravý patriotismus, který i v případě zdravotnictví může vést k větší pozornosti ke stávající budově polikliniky. Anebo další možností je skutečně nový projekt budovy, který bude plně garantován městem. Tím by zdravotní péče byla vyváženě a centralizovaně zajišťována pro spokojenost občanů našeho města a okolních obcí. Ing. Miroslav Kuťák Co mi říká září? Že slunce už jen září, až na originální roky, jako je tento, kdy je kalendářní léto už konečně létem. Tohle začínám psát v neděli čtvrtého tohoto měsíce. A bylo převeliké horko. I napadlo nás doma: teď se dá vydržet jedině ve vodě nebo v hornočermenském kostele. Jelikož k rybníku to je daleko a žádná vhodná doprava, která by v tom hicu vše zjednodušila, tedy aspoň od nás ze středu města, je tahle možnost vyloučena. Věděli jsme, že v Horní Čermné, kam se lze celkem pohodlně dostat autobusem, ten den čekají hosty. Loni jsme tam pobyli už od rána, což také stojí za to. Vždy mají připravené různé zajímavé zážitky pro děti i dospělé. Výstavu, jarmark či promítání. Vše se konává v tamějším kostele Českobratrské církve evangelické, na faře a v její příjemné zahradě. A zúčastněným tam bývá opravdu fajn! Pro tentokrát jsme si vybrali jen koncert, kde zněla loutna, italský originál ze 16. století a krásný ženský hlas, zcela současný. Jindřich Macek a Pavla Fendrichová naplnili prostor laskavou starou hudbou. Tuto úvahu míním pojednat jako fejeton nikoli recenzi, tedy jen to, že šlo vskutku o velice příjemný zážitek. A v té souvislosti mne napadá, že je opravdu škoda otevřených kostelů. Myslím na časy, kdy člověk, často v horku, přijel do cizího města a bez ohledu na vyznání vstoupil do kostela. Příjemně chladivého, zvoucího k zamyšlení, modlitbě či pokochání se uměním. Jenže sv. Václava, v jiné městě jiné památky, nutno víc než pečlivě střežit, tedy vstup volný před a po bohoslužbě, případně Skončil restaurátorský průzkum v lanškrounském kostele sv. Marie Magdaleny Ve středu 17. srpna předal ak. malíř a odborný restaurátor Jiří Látal našemu sdružení výslednou studii o restaurátorském průzkumu, který právě dokončil. Vyplývá z ní, že kostel se dochoval v původním stavu, jediné údržby se mu dostalo v 60. letech 20. století, kdy byla natřena fasáda, opravena střecha a vnitřek kostela vymalován okrovou barvou. Restaurátora zajímala hlavně původní výmalba kostela, proto odkryl opatrně na několika místech okrovou přemalbu. K našemu překvapení se původní barevné dekorace dochovaly téměř bez poškození. Laboratorní analýzy pak dokázaly, že se barvy skládaly pouze z přírodních materiálů - hlinka, indigo, zlato. Ano, čtete správně, zlaté ozdoby, které pokrývaly celé zdi, jsou skutečně zlaté fólie. Ve světle těchto skutečností se jeví jistě dobře míněná snaha ze šedesátých let jako poněkud nešťastná. Možná, že pravým důvodem tak radikálního rozhodnutí byla potřeba zakrýt německý nápis nad presbyteriem. Restaurátorská zpráva vyjmenovává také místa nejvíce poškozená, vyžadující rychlou restaurátorskou pomoc. Jsou to nástropní fresky s portréty evangelistů a světců a hlavně velká freska Nanebevzetí Panny Marie nad hlavním oltářem. Poškozen je také oltářní obraz svaté Marie Magdaleny. Podle restaurátorova odhadu by takové práce stály tři čtvrtě milionu Kč. To je pro naše sdružení naprosto nereálné. Akademický malíř označil za nejcennější obrazy sv. Mikuláše a svaté Doroty a oltář v kapli svaté Filomeny. O dotaci na restauraci obrazů a fresek budeme žádat, zatím se musíme soustředit na ty úkoly, které odpovídají našim finančním možnostem. Ocenili bychom, kdyby si lidé u- vědomili, že kostel, kolem kterého denně chodí, je unikátní nejen svým stylem, ale je zároveň svědkem světa dávno zmizelého. V dnešní době, která ráda boří a staví pomníky současnosti, si takových památek musíme vážit a nedopustit jejich zničení. Za OSMM Mgr. Eva Latifová, foto: Radek Lepka Staré domy ožívají Půjdete - li kolem parkoviště u Penny a přejdete most, překvapí vás neobvyklý pohled: nízký přívětivý plůtek vás po pěšince ze žlutých dlaždic přivede ke starobylému zápraží malého domku, kde na vás čekají květiny, veselé polštářky, zahradnické potřeby. Všechno je nové, a přece stejné, malebný obrázek starých časů zasazený do naší uspěchané doby. Byli jsme zvyklí na jiný pohled: Stařičký domeček se krčil u chodníku jako by se styděl, opuštěný a odsouzený k pomalé záhubě. Ten starý dům právě dostal druhou šanci a je na něm vidět, jak je šťastný. Protože také domy potřebují lidskou přítomnost, aby se z nich mohl stát domov. Eva Latifová nějaký ten koncert. A opět nás, koncem měsíce, čeká jeden varhanní! Je pondělí 5. září, stále horko a mně připadá, že ani v Chorvatsku jsem se s takovým nepotkala.to je ale nejspíš věc pocitu, jaksi už je náš organizmus připraven na to záření, ač dosud ne na žádnou zimu! Venku jen 28 stupňů celsiových. Učitele i školáky patrně mrzí, že právě teď nezačínají prázdniny! Snad nebyly prázdné? Říkám si, snad zbyly zážitky k nezapomenutí, zdroj energie pro smutné a zmrzlé měsíce? Září, v tomto městě se vyznačující Kopou, může lákat i k zcela samostatné turistice, k možnosti obejít zas jednou ten náš koutek, když jsme před tím, někdo blíž a někdo dál, cestovali do všech možných stran světa! Září mi říká, že jsem taky kdysi chodila do školy, že je třeba si něco pěkného i prospěšného přečíst, utřídit letní vzpomínky a snad se zas těšit i na tu zimu a doufejme - na další jaro! Opravdu laskavý měsíc září přeje Eva Budzáková. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme paní ředitelce Elišce Machové za dlouholetou práci v mateřské škole na Wolkerově ulici v Lanškrouně. Pod jejím vedením,,vykvetla červená školka do krásy. Přejeme jí hodně zdraví a elánu v nové životní etapě a hezké vzpomínky na náš pracovní kolektiv. Zaměstnankyně MŠ Wolkerova, Lanškroun

19 LL 17 / 2011 přečtěte si Strana 19 Amant ukončil Kulturní léto na farní zahradě Derniérou Kulturního léta na farní zahradě 2011 byla derniéra divadelní. Lanškrounské Divadlo Ve středu zde zahrálo v pátek naposledy svého Amanta. Díky tropickému počasí posledních dnů se toto rozloučení s létem odehrálo v teplé noci, která by odpovídala spíše červenci než konci srpna. Divadelní představení pod širým nebem to byl v letošním nestálém létě opravdu risk. Nadto to byl i obrovský krok do neznáma, něco, co tu skutečně ještě nebylo. Přesto ho místní Divadlo Ve středu se svou režisérkou Růženou Šteflovou podstoupilo. Diváci si jen těžko mohli představit, jaké neobvyklé problémy museli herci řešit. Třeba ozvučení netradičního venkovního prostoru mikrofony zavěšenými na konstrukci stanů kryjících pódium. Viditelné bylo veškeré zázemí, které je obvykle skryto v zákulisí nebo (jako nápověda) v portálu. Vše ale dobře dopadlo a derniéra hry Amant se odehrála v uvolněné náladě, byl čas i na vtípky a repliky reagující na aktuální situaci. Po závěrečné děkovačce si potlesk diváků užila i nápověda - paní Květa Černohousová slavila kulaté narozeniny, a tak jí členové souboru popřáli přímo na scéně. Ke gratulantům se na závěr připojil i farář Zbigniew Czendlik, který zároveň z pódia zakončil letošní ročník Kulturního léta na farní zahradě a poděkoval všem, kdo se na něm podíleli nebo ho podpořili. Text a foto: Lada Sitová Chorvatští výtvarníci v Lanškrouně Městské muzeum, Až do 13. listopadu si můžete prohlédnout výstavu chorvatských výtvarníků Željko Uramoviče a Niny Bešlic, jejíž vernisáž proběhla za hudebního doprovodu Lanškrounského smíšeného sboru v sobotu 3. září v místním muzeu. Željko Uremovic ve své tvorbě nezapře ani původ ani poetickou duši jemného, věřícího člověka. Barvy moře a slunce dominují v jeho současné tvorbě tak, jako na letních fotografiích od Jadranu. Nebylo tomu tak ale vždy, počátky tvorby z osmdesátých let jsou ještě sevřené černou barvou a potemnělostí, která graduje v době válečných konfliktů na počátku devadesátých let. Od té doby se jeho barvy rozjasňují až do současné poetické naivity. S Českou republikou ho dnes spojuje především manželka a Praha, ve které bydlí přes zimu. Nina Bešlic, to je trochu větší záhada. Mladá chorvatská umělkyně svobodně surfuje po široké vlně současných vizuálních prostředků. Neopustila ani klasické plátno, ale myslím si, že ji především uhranula nová média digitálního obrazu a možnosti, které nabízí. Ve vstupní hale si některé její videa můžete nechat pustit z DVD. Stojí za to, jsou citlivá a dotažená. Její hra s pixely má chuť experimentu, který se povedl. S klasickým obrazem se doslova pere a hledá, kde až jsou jeho hranice a co všechno snese. Nina Bešlic se snaží výtvarně osvobodit a po vzoru šamanů rozumět světu na základě nám skrytých řádů a pravidel. Soudě podle jejího úsměvu Mony Lisy se jí to šamanství začíná dařit. FT Bubeníci z ORdrums byli i na Janouškově Ústí Skupina bubeníků ORdrums z Letohradu, ve které hrají mimo jiné i žáci ZUŠ J. Pravečka v Lanškrouně Petr Kovář, Jakub Macháček, Josef Mirga a Gejza Mirga, se zúčastnila 24. června sportovních her v České Třebové a 13. srpna Janouškova Ústí v Cakli. Obě vystoupení měly velký úspěch. ORdrums se bude rozrůstat o další žáky ZUŠ v Lanškrouně a v Jablonném nad Orlicí. Společná vystoupení žáků jsou velkou motivací a všichni se na tyto koncerty těšíme. Děkujeme všem ro- dičům za vynikající spolupráci a podporu. Petr Oravec Setkání faráře se soudkyní První poprázdninový lanškrounský premiérový díl pořadu Uchem jehly se vysílá v hod. Zbigniew Czendlik si v něm povídá se soudkyní Eliškou Wagnerovou. JUDr. Eliška Wagnerová, PhD. prožila 11 let v Německu a Kanadě. Po návratu působila jako asistentka předsedy Ústavního soudu. V letech byla předsedkyní Nejvyššího soudu, od roku 2002 je místopředsedkyní Ústavního soudu. Za klíčové lidské prá- vo považuje lidskou důstojnost. LS

20 Strana 20 přečtěte si LL 17 / 2011 Mistrovství mládeže ČR 2011 Celá kynologická Česká republika si musela na mapě nejpozději v pátek 19. srpna 2011 najít, kde je Luková. Podařilo se to všem a do malé obce na Lanškrounsku dorazilo 21 závodníků se svými čtyřnohými kamarády, rozhodčí a figuranti delegovaní Českým kynologickým svazem, vedoucí družstev 10 zúčastněných krajů, rodiče, přátelé, známí a další návštěvníci mistrovství mládeže ČR, které pořádala ZKO Luková č V pátek byl pro psovody nezbytný trénink a pak je již čekalo slavnostní zahájení moderované Pavlem Komanem. Druhý den ráno se začínalo na fotbalovém hřišti v Lukové poslušnostmi kategorie IPO 2, posuzované rozhodčím Jiřím Vychodilem. Jako první na poslušnost nastoupila s vylosovaným číslem 1 Markéta Staffová s Matrixem z Libereckého kraje. To ještě nikdo netušil, že na placu je budoucí Mladý mistr. Divákům předvedli vyrovnanou klidovou poslušnost s drobnými chybami a stejně tak následně obranu. Ovšem bez větších výkyvů byla druhý den i stopa a celkově to bylo místo nejvyšší! Divácky nejvíc hodnocená a potvrzená v bodech i hodnocením rozhodčím byla poslušnost Markéty Houškové z Prahy a jejího Flair Zdekra. Čtyři disciplíny z 9 rozhodčí ohodnotil známkou nevyšší a dvě s půlbodovou ztrátou. Škoda jenom odkládačky vsedě za pochodu, kdy si pes lehl, a tudíž známka nedostatečně ovlivnila celkový výsledek. Stejně tak vypadala poslušnost Elišky Suskové a Warra z Třešňáku. Výborné provedení většiny disciplín zhatilo odložení ve stoje, kdy pes změnil polohu. Tato chyba také znamenala potom v celkovém hodnocení odsunutí na 2. místo se shodným celkovým bodovým oceněním jako první místo. Jediným zástupcem jiného plemene než německý ovčák a belgický ovčák malinois byl velký knírač Axel z Olomoucké pevnůstky Kláry Pavlištové. Ani on se neztratil a zaujal místo uprostřed startovního pole kategorie IPO2. Poslušnosti se střídaly s obranami, které posuzoval hlavní rozhodčí Stanislav Ševčík, a spolu s figuranty Soukopem a Sássem prověřovali připravenost psů. V teplém sobotním dnu předvel nejlepší obranu Hogan Waji Jany Kubešové z Královéhradeckého kraje. Jeho práce, razance a zákusy byly ohodnoceny 94 body a stal se tak nejlepším obranářem mistrovství mládeže. Po dobu poslušností a obran na hřišti probíhaly pachové práce ZVV2 a IPO 3 pod vedením rozhodčího Jaroslava Hodka. Stopy byly nakladeny v jetelovém poli a bylo vidět, že ne všichni brali trénink zodpovědně. Výmluvy nemám kam chodit jsou pasé a rozhodčí musel zadat i známky nedostatečné. Ne tak Nikol Vítečkové a jejímu Tesákovi. Dvojice jistě a přesvědčivě šla hodinovou stopou kategorie ZVV 2 a jen drobné ověření na lomech je stálo srážkové body. A zde se opět ověřila známá pravda, že stopa rozhoduje závod! I když druhý den Tesákovi nevyšly obrany, tak díky stopě a výborné poslušnosti získali 1. místo v kategorii ZVV 2. Nejlepší stopu v neděli měl Dragon Bohemia Abakan Karolíny Ohřálové z Moravskoslezského kraje. 97 bodů! K tomu není co dodat. Organizace klapala, harmonogram se dodržoval, takže v 16:00 hodin byla sobotní práce ukončena ukázkou tance se psem a všichni vyzváni k návštěvě klubovny ZKO, kde po večeři již bylo vše připraveno ke společenskému večeru, ozvučeném DJ Larrym. A večer se vydařil! Opět nám Nikola Koubková s Benem z Pardubic ukázali, jak tak se dá společně tančit se psem, a následovala ukázka dnes tolik moderní zumby s cvičitelkou Kristýnou Prokopcovou a její skupinou z Jablonného nad Orlicí. Zumba zvedla všechny na nohy, a i když unaveni po náročném dni, tančili všichni až do půlnoci! V nedělním slunečném ránu si disciplíny všichni prohodili, takže na stopy odjela kategorie IPO 2 a na hřišti se jala smažit kategorie ZVV2 a IPO 3. Mládež i junioři bojovali jako o život, i když ne všem se vše podařilo. Návštěvníci mohli vidět velmi krásné výkony v poslušnostech i obranách, ale byli i svědky malých tragédií, kdy např. pejsek odmítl běžet k figurantovi a disciplína byla proto ukončena diskvalifikací závodníka nebo kdy pes zbrkle naběhl na žebřík (kategorie ZVV 2) a musel seskočit a zhatil tak naději na výborné umístění. Ale i to je kynologie a sport vůbec. V IPO 3 tedy v juniorech - závodila i Magdaléna Foglová s Qrso de Alphaville Bohemia z Pardubického kraje. A to bylo pokoukáníčko! Stopa 94, excelentní a téměř bezchybná poslušnost 98, obrana 83. Vítězství v kategorii o 32 bodů od druhého místa Doufáme, že tuto dvojici uvidíme i v dospělých soutěžích. Všechny ještě čekalo slavnostní ukončení a ocenění všech a hlavně těch nejlepších. A ta nejlepší ze všech (vyhlašuje se nejlepší jenom za mládež do 18 let) Markéta Staffová se hned prolétla rogalem nad hřištěm, Lukovou a okolím s panem Koškou, který tuto cenu věnoval. Všichni, včetně rozhodčích a figurantů, si odvezli také na památku hrníček z Lukové věnovaný starostkou OÚ Luková a další ceny. Výsledky : IPO 2 (foto 1): 1. Staffová Markéta, Matrix, NO 2. Susková Eliška, Warro z Třešňáku, NO 3. Kubešová Jana, Hogan Waji, NO ZVV2 (foto 2): 1. Nikol Vítečková, Tesák, NO 2. Lenka Hromadová, Kaschka Starý skaut, NO 3. Michaela Šolcová, Meggie z Třešňáku, NO IPO 3 junioři (foto 3): 1. Magdaléna Foglová, Orso de Alphaville Bohemia, BOM 2. Josef Neužil, Brad Vepeden, NO 3. Jan Konvičný, Coddy od Natálky, NO Nejlepší družstvo: Pardubický kraj Mladý mistr mládeže ČR: Staffová Markéta Čestná cena: Staffová Markéta Nejlepší stopař: Ohřálová Karolína Nejlepší v poslušnosti: Vítečková Nikol Nejlepší v obraně: Kubešová Jana Sponzoři mistrovství mládeže ČR: Český kynologický svaz, CZ LOKO, a.s., Česká Třebová, TG Tisk, s.r.o., Lanškroun, AMMA Progress, s.r.o., Lanškroun, Obecní úřady Luková, Žichlínek a Damníkov, Dogs4me, Lucie Kováčová, Petrovice, HST Výroba kynologických potřeb, Regulus, spol. s r.o., Praha 4, Štefanovo pekařství Luková, Vondra + Vondra, s.r.o.,luková, Jiří Šenkýř, zámečnictví a topenářství Žichlínek, Schott Electronic Packaging Lanškroun, s.r.o., Kozák Svitavy, s.r.o., Aksok, s.r.o., Rychnov na Moravě, Tara-cz.com Dana Klištincová, Děčín Poděkování: Pavel Koman, moderátor akce, Šnečkovi Petr, Zuza a Sabina Hrabovská, Míla Muláčková, Jana Dvořáková, Sylva Plívová, Jan Divíšek, Žichlínek, TJ Sokol Luková, MS Damníkov, ZOD Žichlínek, ZKO Lanškroun a Petru Šolcovi, ZKO Česká Třebová Javorka Dana Řeháková Z 45. mistrovství ČR veteránů v atletice - Pardubice, Dvě medaile si z veteránského atletického mistrovství v Pardubicích přivezl Pavel Michalovič (57) z TJ Lanškroun. Zlato za běh na 200 m s časem s (přepočet 24.62) a stříbro z běhu na 400 m s časem s (přepočet 58.09). V běhu na 100 m byl čtvrtý s časem s (přepočet 11.94). Veteránské atletické výkony se pro srovnání přepočítávají, koeficienty jsou určeny podle jednoletých a pětiletých věkových kategorií. Podrobnosti k přepočtu i všechny výsledky mistrovství najdete na webu: Medailová umístění veteránských atletů nad 55 let ze širšího okolí: M. Keprtová (62), Iscarex Č. Třebová - 1. místo běh na 1500 m (6:49.96) - 1. místo běh na 5000 m (24:16.36) M. Krsek (61), ESAB Vamberk - 1. místo běh na m (40:57.01) - 1. místo běh na 1500 m 5:24.68) Š. Michalovič (59), 1. FC Žamberk - 1. místo běh na 400 m (66.34) - 3. místo běh na 200 m (29.49) - 2. místo skok do dálky (458 cm)

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2. Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061 Zápis z jednání u kulatého stolu na téma Prevence sociálně patologických

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice. Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice

Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice. Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice Naše koncepce kariérového poradenství Kariérové poradenství školy stojí na třech základních

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015 MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 5/2015 Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky s poskytnutím služeb vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 1 (účinnost od

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

ZÁPIS 21. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje a rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře

ZÁPIS 21. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje a rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 21. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje a rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře 15.7.2010 Tento zápis obsahuje usnesení R/1235/10 až R/1238/10 a RA/30/10 Přítomni:

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 01.02.2010 24/2010 Rada města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření č. 9 až 12 k rozpočtu města na rok 2010 dle přílohy. Termín realizace do: 28.02.2010 Odpovídá:

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122,

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, vyhlašuje Regionální kolo soutěže v odborných dovednostech žáků učebního oboru 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů Datum konání: 23. dubna 2015 Místo konání: SOŠ a SOU areál dílen odborného výcviku

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE Zápis z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 7, (dále jen VVV ZMČ P7) konaného dne 2. 3. 2016 od 17.00 do 19.15 hod. v ZŠ TGM, Ortenovo náměstí, Praha 7 Seznam členů výboru: David Večeřa

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár.

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Vážená paní / Vážený pane, dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Hlavním cílem projektu je posílit pozitivní vztah všech

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 15664/2016 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: Spisový znak: 101.2.2

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122,

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, vyhlašuje regionální kolo soutěže v odborných dovednostech žáků učebního oboru 41-55-H/01 opravář zemědělských strojů Datum konání: 25. dubna 2012 Místo konání: areál dílen odborného výcviku Horšov 1,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Kraj Vysočina a. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE V HUMPOLCI, střední škola,

Kraj Vysočina a. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE V HUMPOLCI, střední škola, Kraj Vysočina a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE V HUMPOLCI, střední škola, VYHLAŠUJE CELOSTÁTNÍ ODBORNOU SOUTĚŽ žáků oboru vzdělání OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ ČZA v Humpolci, střední škola, pracoviště Světlá

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 23. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. října 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 Krajského

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Ministerstvo kultury, zastoupené odborem památkové péče jako příslušným řídícím útvarem,

Více

dovolte mi, abych vás informovala o přijímacím řízení na střední školy a učiliště.

dovolte mi, abych vás informovala o přijímacím řízení na střední školy a učiliště. Vážení rodiče, dovolte mi, abych vás informovala o přijímacím řízení na střední školy a učiliště. Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových

Více

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 17645/2013 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 11 V Lanškrouně dne 10.06.2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 19.06.2013

Více

ORGANIZACE A PROGRAM SOUTĚŽE:

ORGANIZACE A PROGRAM SOUTĚŽE: ORGANIZACE A PROGRAM SOUTĚŽE: 12. května 2014 do 17:00 příjezd účastníků a jejich ubytování 18:00-18:30 večeře všech účastníků 19:00 porada pedagogického doprovodu 1.patro DM žáci - osobní volno 22:00

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Vývoj počtu žáků středních škol, prospěchová stipendia ve školním roce 2016/2017

Vývoj počtu žáků středních škol, prospěchová stipendia ve školním roce 2016/2017 Vývoj počtu žáků středních škol, prospěchová stipendia ve školním roce 2016/2017 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání 2 Vývoj počtu žáků ve středních

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

schváleno: 25.5.2005 účinnost: 01.07.2005 změna: zpracovatel: odbor dopravy

schváleno: 25.5.2005 účinnost: 01.07.2005 změna: zpracovatel: odbor dopravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o prokazování znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalostí obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Bohumína

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

Velíšskej přespolňák

Velíšskej přespolňák Velíšskej přespolňák 2. ročník sobota 25. června 2016 Termín: sobota 25. června 2016 Místo konání: Pořadatel: obec Veliš, okres Benešov Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími

Více

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2017/2018 OBSAH Všeobecná ustanovení.... 1 Přijímací komise...

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

TECHNOhrátky. Projekt na podporu technického vzdělávání v Pardubickém kraji

TECHNOhrátky. Projekt na podporu technického vzdělávání v Pardubickém kraji Projekt na podporu technického vzdělávání v Pardubickém kraji 2014 - charakteristika projektu Projekt Odboru školství a kultury KÚ Pardubického kraje, garantem Centrum celoživotního vzdělávání Pardubického

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

PERSONÁLNÍ PROJEKT ABSOLVENT Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední?

PERSONÁLNÍ PROJEKT ABSOLVENT Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední? Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední? 28. dubna 2008 (10:00 16:00) DK Peklo - dům kultury města Plzně Pobřežní 10, Plzeň centrum Pořádá: Stavovská unie studentů ZČU v Plzni Tylova

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Rada Středočeského kraje

Rada Středočeského kraje Datum zasedání: 10.3.2014 Rada Středočeského kraje Tisk číslo: 0567(2014) Projekt "Kraje pro bezpečný internet" Předkládací zpráva: podporu projektu "Kraje pro bezpečný internet" Předkladatel: Ing. Zdeněk

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

1. Identifikační číslo. 2. Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. Pravidla pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí

1. Identifikační číslo. 2. Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. Pravidla pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Pravidla pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí 4. Základní informace Pořadatel kulturní, sportovní nebo společenské

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice Bc. Martina

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města 131218_61_01_01 nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Čj. MULA 35777/2013 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Nemovitostmi

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Rada Kraje Vysočina. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol. ze dne 3. 1.

Rada Kraje Vysočina. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol. ze dne 3. 1. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol ze dne 3. 1. 2012 č. 01/12 1 Preambule Kraj si je vědom rizik vyplývajících z

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více