SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ"

Transkript

1 Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, Hronov tel.: IČO: , DIČ: CZ na žádost předsedy konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE svolává řádné 3. zasedání 47. konventu královéhradeckého seniorátu ČCE na sobotu 9. listopadu 2013 v 9 hodin do sboru ČCE v Jičíně (Konecchlumská 289, Jičín). K tomuto zasedání jsou zváni všichni řádně zvolení poslanci (či zastoupeni řádně zvolenými náhradníky). Na mailové adresy sborů je zaslán seznam konventuálů ve stavu k minulému zasedání. Prosíme vás o verifikaci mandátů vašich poslanců do , což je také termín k dodání všech zpráv, návrhů a podnětů k jednání konventu. K jednání (s hlasem poradím) zveme také zástupce středisek Diakonií ČCE a Evangelické akademie (s možností podat krátkou zprávu o životě a práci střediska či školy), emeritní kazatele v seniorátu, vikáře, kazatele v alternativní službě, zástupce mládeže. Program jednání konventu společně s dalšími materiály obdrží všichni poslanci a hosté cca měsíc před konáním zasedání. Již dnes ovšem víme, že budou probíhat volby Seniorátního výboru. V této souvislosti vás prosíme, abyste se mezi sebou či ve staršovstvech včas poradili o kandidátech a vaše návrhy kandidátů na místo seniora či seniorky, jeho/jejího náměstka/kyně, seniorátní/ho kurátora/ky, jeho/jejího náměstka/kyně zaslali předsedovi konventu také nejpozději do Se srdečným pozdravem Michal Kitta, senior V Hronově

2 Tisk č. 2 Program 3. zasedání 47. konventu královéhradeckého seniorátu 9. listopadu 2013 Jičín 8:45 Podpisová prezence 9:00 Pobožnost Vladimír Pavlíček 9:20 Procedurální a organizační záležitosti: zahájení konventu předseda Štěpán Brodský prezence kontrola přítomných (příp. slib konventuálů, kteří neslibovali) Tisk č. 4 povolání případných dalších konventuálů s hlasem poradním (přítomní vikáři, revizoři, zástupci mládeže a dalších seniorátních poradních odborů, kazatelé ve výslužbě, kazatelé v alternativní službě atd.) přivítání případných hostů konventu ze středisek Diakonie ČCE na území seniorátu a ze Střední odborné školy sociální - Evangelické akademie v Náchodě a usnesení konventu o návrhu předsednictva, aby těmto hostům bylo umožněno promluvit, budou-li si přát informovat konvent o životě zařízení, které zastupují volba zapisovatelů (návrh: zástupci sboru Jičín) volba tří verifikátorů (návrh: zástupci sboru Trutnov) volba dvou skrutátorů organizační záležitosti (polední přestávka atd.) usnesení o úhradě nákladů konventu, (SV navrhuje: Ze seniorátních prostředků uhradit cestovné konventuálům, kteří o ně budou mít zájem, a vykonat na konventu sbírku ve prospěch seniorátu.) schválení navrženého pořadu jednání 10:00 Volby Seniorátní výbor: o volba senior-a/ky královéhradeckého seniorátu o volba seniorátní/ho kurátor-a/ky královéhradeckého seniorátu o volba náměstk-a/yně senior-a/ky o volba náměstk-a/yně seniorátní/ho kurátor-a/ky o volba 2. náhradníka SV z řad farářek a farářů Předsednictvo konventu: o Volba náhradníka předsednictva konventu z řad laiků Revize seniorátního účetnictví: S ohledem na Řád hospodaření církve čl. 3. Navrhuje seniorátní výbor volbu 2 revizorů/ek a 2 jejich náhradníků. Jejich mandát není časově omezen a jejich povinností je vykonávat revizi seniorátního účetnictví nejméně jednou ročně. K další volbě bude přistoupeno, až ve chvíli, kdy se některé z míst mezi revizory uvolní. o volba dvou revizor-ů/ek (návrhy: Václav Andrejs, Jan Pištora, Stanislav Štěpař) o volba dvou náhradn-ic/íků revizor-ů/e Seniorátní Jeronýmova jednota: o volba člena seniorátního představenstva Jeronýmovy Jednoty o volba náhradníka seniorátního představenstva Jeronýmovy Jednoty 10:15 Předložení zpráv (zprávy jsou předloženy v materiálech předem písemně, na přání předkladatele mohou být na zasedání ještě jednou předneseny nebo komentovány)

3 Tisk č. 2 o stavu seniorátu (Michal Kitta) Tisk č. 5 z poradních odborů (Poradní odbor pro vzdělávání laiků, Poradní odbor pro děti a rodinu, SOM, Pastýřská rada) Tisk č. 6 hospodaření v roce 2012 (viz písemné podklady Pavly Šašinkové) Tisk č. 7 zpráva revizní Tisk č. 8 zpráva o činnosti seniorátní Jeronýmovy jednoty (Zdeněk Ryšavý) Tisk č. 9 případné další zprávy (středisek Diakonii, EA, atd.) Tisk č :00 Rozprava ke zprávám, životu a tématům seniorátu 12:00 Přestávka na oběd 13:00 Projednání návrhu celocírkevních i seniorátních repartic na rok 2014 a usnesení o nich Tisk č :15 Projednání rozpočtu na rok 2014 a usnesení o něm Tisk č :30 Projednání návrhů na změny Církevního zřízení Tisk č :45 Rozprava ke strategii a budoucnosti seniorátu (J. Andrejs) Tisk č :30 Projednání návrhů z diskuse a ze sborů. Tisk č :50 Informace SV a zástupců sborů dle aktuální potřeby. 15:00 Závěr konventu senior.

4 Tisk č. 3 Seznam tisků pro 3. zasedání 47. konventu královéhradeckého seniorátu dne v Jičíně Tisk č. 1 Svolání konventu Tisk č. 2 Program Tisk č. 3 Seznam tisků Tisk č. 4 Seznam konventuálů Tisk č. 5 Zprávy (SV, senior) Tisk č. 6 Zprávy poradních odborů (POVL, PODR, SOM, Pastýřská rada) Tisk č. 7 Zprávy o hospodaření Tisk č. 8 Revizní zpráva Tisk č. 9 Zpráva o činnosti seniorátní JJ Tisk č. 10 Další zprávy (Diakonie, EA) Tisk č. 11 Repartice 2014 Tisk č. 12 Rozpočet Tisk č. 13 Změny CZ Tisk č. 14 Strategie a budoucnost seniorátu podklady k diskusi Tisk č. 15 Návrhy Tisk č. 16 Návrhy kandidátů do voleb Tučně označené zprávy dodány v termínu = vyšly v tiscích konventu (uzávěrka , ostatní byly dodány později a budou zaslány, pokud budou, těsně před konventem, nebo budou ke stažení na stránkách seniorátu.

5 Seznam konventuálů královéhradeckého seniorátu Sbor Poslanci telefon m Broumov 50 = k Barbora Trenčanská p Zuzana Gdovinová n1 Luboš Hovorka Černilov 184 = f Rut Brodská k Jiří Kupka n1 Václav Macek n2 Eva Jelínková Dvůr Králové nad Labem 195 = f Aleš Mostecký p Hana Pojezdná n1 Zdeněk Hojný Hořice v Pokdrkonoší 175 = k Oldřich Nekvinda p Petr Havlíček n1 Anna Janečková Hradec Králové 548 = f Štěpán Brodský p Milan Souček p Radek Jůza n1 Olga Čižinská n2 Jiří Pellar Hronov 223 = k Helena Turková p Jiří Drbohlav n1 Josef Petr Jičín 104 = k Josef Kužel p Pavel Hejl n1 Daniel Veselý n2 Jana Zedníčková Klášter nad Dědinou 368 = f k Daniel Havlíček p Vladimír Pavlíček n1 Vladimír Potoček n2 Ladislav Brandejs Kostelec nad Orlicí 115 = f David Najbrt p Ludmila Izáková n František Šimeček Letohrad 230 = k Josef Roček p Václav Skalický

6 n1 Bohumír Faltejsek n2 Aleš Pomikálek Náchod - Šonov 268 = f Marek Bárta p Jiří Hůlka n1 Zdeněk Ryšavý n2 Pavla Šašinková Nový Bydžov 69 = f Jaroslav Kučera p Dobromil Hušek n1 Jitka Loudová Semonice 240 = f Radim Žárský p Václav Andrejs n1 Anna Hrudková Trutnov 304 = f Tomáš Molnár p Tomáš Dohnálek p Jana Stupková n1 Věra Konečná n2 Josef Scharfen Třebechovice pod Orebem 237 = f Filip Čapek p Miroslav Strnad n1 Milan Kolomazník Vrchlabí 177 = f Petr Chlápek p Hana Jüptnerová n1 Eva Jindřišková Seniorátní výbor Senior Michal Kitta Hronov 1 sen. Kurátor Jaroslav Andrejs Semonice 1 nám. Seniora Jiřina Kačenová Letohrad 1 nám. Kurátora Vladimír Pavlíček Klášter nad Dědinou 1 n1 Tomáš Molnár n2 Václav Skalický n3 Radim Žárský n4 Zdeněk Ryšavý Celkem konventuálů: 39

7 Zpráva seniora o stavu Královéhradeckého seniorátu Českobratrské církve evangelické za období mezi konventy Tisk č. 5 Sestry a bratři, dovolte, abych vám přednesl šestou, tedy závěrečnou zprávu mého volebního období o stavu seniorátu. Nejprve tradičně trochu statistiky: Počet členů církve v seniorátu k 31. prosinci 2012 poklesl na 3487, tedy o 248 členů oproti 1. lednu minulého roku. Úbytek je způsoben především revizí kartotéky v Letohradu a v Hradci Králové. Zemřelo 41 členů církve. Vystoupilo 10, odstěhovalo se 5. Církevní pohřeb mělo 59 lidí, z toho 36 členů církve. Bez církevního obřadu odešlo 30 členů církve. Vypadá to tedy, že skoro každý druhý evangelík či jeho pozůstalí nemají zájem o křesťanské rozloučení. Pokřtěných bylo 25, z toho 2 dospělí. Přistoupilo 10 členů. Požehnáno místo křtu bylo 1 dítěti. Konfirmovaných bylo 8 mladých lidí. Církevních sňatků bylo 20. Večeře Páně byla vysluhována 175x, v rodině pouze 19x. Bohoslužby se konaly v seniorátu celkem 876x, ekumenické 40x. Ze statistiky vyplývá, že se křtilo v polovině sborů, v žádném sboru nepřekročil počet pohřbů počet prstů na jedné ruce, v polovině sborů se oddávalo. Ve 4 sborech se nekoná nedělní škola, ve 3 sborech se nevyučovaly děti, konfirmační příprava běžela v 6 sborech, mládež se schází ve 4 sborech. Ve 2 sborech se nekonaly biblické hodiny. Rád bych upozornil, že kartotéka má být vedena pravdivě. Pravidla evidence členů církve jasně stanoví, za jakých podmínek smí být člen převeden mezi členy bývalé. Není přípustné, aby se větší zásahy do kartotéky prováděly kvůli reparticím. Nebo aby se sbor stal na moment výběrovou církví, vyškrtal formální členy a vzápětí se opět pohroužil do poklidu mentality církve lidové. Pamatujme, že v pastoraci okrajových členů máme všichni stále značné rezervy a velmi často se stává, že se lidé ve svých sborech objevují i po desítkách let zdánlivého či skutečného duchovního spánku. Jen stručně shrnuji, že za posledních šest let, kdy zde předkládám zprávy o stavu seniorátu, nás ubylo celkem 608. Seniorátní výbor se v uplynulém období sešel k řádné schůzi 5x. Jednali jsme mnohokrát elektronicky, někdy osobně i před vizitací staršovstva. Vykonali jsme 6 vizitací v Semonicích, v Hradci Králové, v Černilově, v Jičíně, v Kostelci nad Orlicí a těsně před závěrem funkčního období vizitaci v Broumově, kterou by správně měla vykonat synodní rada. Protože sbor administruji já, konala vizitaci společně s bratrem seniorátním kurátorem sestra konseniorka. Tím jsme uzavřeli druhé, nepovinné kolo vizitací po seniorátu. Napodruhé jsme se více soustředili na rozhovor o aktuálních tématech. Vykonal jsem 27 služebních cest v souvislosti s funkcí seniora. Kolegové a kolegyně ze SV absolvovali řadu dalších cest na schůze, vizitace a sliby staršovstev. Seniorátní výbor instaloval novou farářku v Černilově, sestru Rut Brodskou. Konala se individuální, možno říci, pastorační setkání s jednotlivými kolegy. V únoru jsme zprostředkovali další smírčí jednání mezi staršovstvem v Třebechovicích a členy kazatelské stanice v Týništi nad Orlicí. Některé sestry a bratři ze seniorátu naopak navštívili mě v Hronově. Rozloučili jsme se s bratrem farářem Miroslavem Hejlem. Byl ordinován presbyter Oldřich Nekvinda z Hořic blahopřejeme! Do služby v jiném seniorátu odešel po třech letech a dispensu bratr farář Jonatan Hudec z Kláštera nad Dědinou. Neshody kvůli nepoctivým způsobům správy sboru plus potíže spojené s životem na vesnici, snad i vzájemná rozmrzelost převážily. Sbor nedostatky odstranil a má šanci na obsazení novým kazatelem/kazatelkou. Administrátorem byl jmenován bratr farář Žárský. Nejsou to obecně jen faráři, kteří v konfliktech ztrácejí chuť spolupracovat, a kdo se cítí být zraněni jsou to i mnozí laici. Cítí se nepochopeni, nedoceněni, stěžují si na špatnou komunikaci s faráři. A protože většinou nemohou nebo se nechtějí nechat převést na jiný sbor, stahují se do ústraní. Pokud jde o souhrn poznatků z vizitací potkáváme bratry a sestry Kristově věci velmi oddané, kteří tráví ve sborech svůj volný čas. Jsou to tahouni; berou na sebe ochotně úkoly i břemena 1

8 Tisk č. 5 evangelia. Vidíme je stále znovu na všech fotografiích z nejrůznějších akcí. V některých sborech jsou už teď vidět jejich nástupci. Jinde vyhlížejí budoucí náhradu s nervozitou a úzkostí. Mnozí už chápou, že misie je naprostou prioritou. Tam, kde to už vědí, mají náskok. Oproti tomu řada evangelíků považuje stále za největšího protivníka finanční problémy. Ze zkušenosti však víme, že sbor končí tehdy, když chybí lidé. Nejprve se to projeví ve staršovstvu. Majetky vždycky přežívají. Ještě u nás žádný sbor nezanikl kvůli nedostatku prostředků. Tento stereotypní omyl je třeba překonat a soustředit na misii a evangelizaci více sil. Předpokladem k tomu je vřelá víra. Ukotvenost v zvěsti evangelia. Není to zjednodušení, když řeknu, že všude tam, kde se objevují konflikty nebo kde vládne slastný spánek, autorita Boží stojí v ústraní. Řada našich rozkolů spočívá v přebujelém egu. Jestliže večeře Páně není horizontem smíření, jestliže nejsme schopni hledat společný prospěch, růst a čest Boží, měli bychom, řečeno s nadsázkou, znovu absolvovat pořádnou konfirmační přípravu. Návrat k reformačním kořenům nám pomáhá vidět víc, než jen vlastní přežití a zájmy. Motivace k misii přichází tam, kde evangelium voní libou vůní! Potřebujeme, aby volby byly opravdu volby. Tam, kde do funkcí volíme ty poslední zbylé a volitelné, nefunguje už rozpoznávání darů. Jistě to církev i v minulosti leckdy musela dělat stejně a znovu přišly lepší časy. Vážíme si ochoty všech, kdo na sebe úkoly berou. Zároveň si všímáme, že ve staršovstvech sedí lidé, kteří, teď to záměrně řeknu trochu nadneseně, by raději měli sedět spíše v nějakých pracovních odborech stavebních, technických, v křesťanské službě. Ale nehodí se příliš ke kolektivnímu rozhodování. Skvěle umějí pracovat ve svém oboru, ale je pro ně nesnadné formulovat témata, nezvládají věcnou komunikaci, chybí schopnost povznést se, vést, rozlišovat důležité a nedůležité. Zároveň okoušíme občas i zázrak, jak někdo tváří v tvář odpovědnosti nějaké přijaté funkce rozkvete, vyroste! V minulém období jsme slavili různá sborová a diakonická jubilea výročí kostela ve Dvoře, výročí Diakonie v Náchodě. Spíše malé skupinky navštívily Kralice nad Oslavou. Řada aktivit se koná v Herlíkovicích v Bělči a v Tisu. Všechny sbory dávají ochotně k dispozici své prostory pro nejrůznější společné akce děkujeme! Opět děkuji seniorátním poradním odborům za svědomitou přípravu kvalitních setkání byli jste o nich informováni v předložených zprávách. Díky sborům za finanční podporu. Do seniorátního poradního odboru mládeže byl jmenován bratr farář Štěpán Brodský děkujeme! Stále nemáme zástupce v celocírkevní zpěvníkové komisi. Nikdo z oslovených nepřijal. Děkuji staršovstvům za svědomité vyplnění dotazníků k soběstačnosti sborů. Všichni vyhlížíme chystanou odluku zároveň s nadějí na obnovu původních motivů církve, zároveň s obavami, jak obstojíme. Čeká nás velmi důkladný rozhovor o budoucnosti sborů. Bude to zřejmě největší úkol pro nový seniorátní výbor, aby spolu s konventem rozhodl o restrukturalizaci sborů a kazatelským míst v seniorátu. Neobejde se to bez modliteb a hledání toho, co je správné a potřebné pro Boží dílo mezi námi. Ukáže se, jak máme my všichni srovnané osobní priority. Jistě přežijí naše rodiny, naše domy a koníčky, kroužky a dovolené. A co církev? Zmizí tiše a ochotně? Bez boje? Bez pláče? A nebo si naopak v nouzi lépe uvědomíme, že nechceme, aby místo nás volalo kamení? Všechny sbory musejí dobře rozumět, že nejde o uchování teplých farářských míst, nýbrž aby Boží lid plnil úkoly svěřené Pánem církve. Podoba církve se odvíjí od zadání, které máme, od zvěsti, které sloužíme. Je možné, že k tomu profesionální kazatele nepotřebujeme, ale pak musí jejich práci zastat někdo jiný. Když slýchám stesky na symbolickou účast na biblických hodinách (statistický dotazník vypadá úplně jinak), zdá se mi, že o odborně vzdělané teology a hlubší rozhovor příliš zájem není. Pojďte a okuste! Vydařená biblická hodina strčí do kapsy sváteční neděli a pamatujete si toho mnohem víc než z kázání! Sbory budou mít poměrně málo času na to, aby formulovaly své vize do budoucna a přešly na samofinancování. Máme dobré odhady vývoje týkající se peněz. Ale nedokážeme modelovat příklon či odklon srdcí. Nesmíme se nechat hned na začátku znechutit tím, že na nás dopadá negativní veřejné mínění. Musíme jednat iniciativně a rychle, vědět, co sami chceme! Zákonná úprava vypo- 2

9 Tisk č. 5 řádání mezi státem a církvemi není transparentní; těžko jejímu vzniku a parametrům rozumíme my sami. Dosud jsme se ani mezi sebou neshodli, jak vlastně rozumět penězům, které přijímáme. Ale jednat musíme. Co nejdříve se postavit na vlastní nohy. Přitom nemyslet jen sami na sebe, ale spolupracovat s okolními sbory. Podle prvních propočtů je zřejmé, že dojde ke snížení kazatelských úvazků. Sbory se musejí rozhodnout, zda chtějí raději společného kazatele se sousedními sbory nebo svého vlastního na vlastní faře, ale třeba jen na poloviční úvazek. Budeme volit, jak ostrým tempem přejdeme na samofinancování. Jen jeden sbor v současnosti má na celého vlastního kazatele. Možná by si troufly 3 další. Sbory neuvedly, nakolik chtějí snížit úvazky. Celkově to může být 9 nebo také 6 úvazků na celý seniorát. Ale nepředbíhejme nejstrašnější smrt je prý z vyděšení. Od roku 2015 by měl mít Jičín vlastního kazatele na půl úvazku s Libštátem nastoupí Petr Hudec. Studijní volno v minulém období čerpali bratři Bárta a Čapek. Ze SFRP si půjčili peníze Semonice a Vrchlabí. Dar ze seniorátní JJ poputuje do Hořic. Prodala se bohuslavická fara, pozemek v Bělči, pozemek v Semonicích a v Hradci Králové. Z fondu solidarity na Personální fond žádali a obdrželi příspěvek Kostelec nad Orlicí a Nový Bydžov. Seniorátní repartice letos opět nezvedáme. Snažíme se šetřit, jak jen to jde. Letos pokračovaly rozsáhlé rekonstrukce církevních budov v Jičíně, v Semonicích, v Klášteře nad Dědinou, ve Vrchlabí a drobnější opravy ve více sborech. Tříměsíční studijní volno bylo letos uděleno Marku Bártovi. Seniorát má na fakultě 4 bohoslovce Zoru Novákovou z Hradce Králové, Jana Hrudku ze Semonic, Pavla Roubíka z Náchoda a Jana Popeláře z Letohradu. Děkuji, že jsem s vámi mohl šest let spolupracovat. Děkuji spolupracovníkům i náhradníkům ze seniorátního výboru. Pro vás, laiky, to byla velmi nesamozřejmá práce navíc. Přesto jste ji vykonávali srdcem a naplno. Pokud jsem někoho z vás, seniorátního společenství odbyl, urazil nebo zklamal, je mi to líto a prosím za odpuštění. Jestli jsme spolu prožili i okamžiky důvěry a pravdy, Bohu díky. Děkuji za pozornost. Michal Kitta 3

10 Tisk č. 6 Zpráva o činnosti POVL v roce 2012/2013 pro konvent v Jičíně

11 Tisk č. 6 Zpráva o činnosti POVL v roce 2012/2013 pro konvent Jičín Personální složení: Od posledního konventu pracoval odbor v nezměněném složení: Jan Hrudka Semonice (student bohosloví) Jiřina Kačenová Letohrad (farářka) Jaroslav Matuška Třebechovice p. O. (VŠ pedagog) Marie Rybářová Hradec Králové (psycholožka, VŠ pedagog) Miloslav Vašina Náchod-Šonov (farář v. v.) Jakub Dvořák, předseda Náchod-Šonov (učitel) Stále je hledán jeden spolupracovník z řad laiků. Vykonali jsme celkem 3 pracovní schůzky v k.s. Týništi nad Orlicí (v době sepsání zprávy byla plánována ještě jedna na ). Akce: Seniorátní setkávání Od posledního konventu se konala dvě Seniorátní setkání: Klášter nad Dědinou : Téma: Modlitba Řečníci: Michal Kitta, farář sboru v Hronově a senior královéhradeckého seniorátu, spolu s ním bratři Vladimír Pavlíček (Klášter nad Dědinou) a Václav Skalický (Letohrad). Účast: asi 35 účastníků. Zastoupeny byly kromě Kláštera sbory Letohrad, Náchod-Šonov, Semonice, Hradec Králové, Hronov, Třebechovice pod Orebem a Potštejn. Přítomní byli (kromě řečníka a místního faráře) 4 faráři mimo službu, 2 aktivní včetně bratra M. Strádala z Prahy. Z POVL byli přítomni tři členové. Zahájení: Slovem na Mt 26, 36-46, výkladem a modlitbou posloužila bratr Vladimír Pavlíček, starší klášterského sboru. Zpívali jsme písně z EZ 635 a 420. Shromáždění zakončil modlitbou a požehnáním přítomný bratr senior Michal Kitta. Všechny části programu byly nahrány v mp3 formátu a jsou po vyčištění k dispozici. Několik obrázků br. Dvořák zveřejnil na adrese https://picasaweb.google.com/jakdrak/ senioratnisetkanivtrutnove?authuser=0&feat =directlink. Děkujeme klášterskému sboru za poskytnutí skvělého zázemí i pohoštění. Náchod, : Téma: Jubileum bible kralické a její podněty. Řečník: sestra doc. PhDr. Eva Melmuková-Šašecí. Účast: Cca 30 osob z hostitelského sboru, z Hronova, Hradce Králové, Kláštera nad Dědinou, Semonic a z Potštejna. Přítomní byli i dva aktivní faráři (včetně seniora) a dva mimo službu, dále tři členové odboru. 2. strana z 4

12 Tisk č. 6 Zahájení: Bratr Zdeněk Ryšavý, kurátor sboru, zahájil pobožností na Ef 3, Zamyslel se nad tématem vyvolení. Je to jednak Bůh, kdo vyvoluje, nikoliv my; vyvolení jedněch však není zavržením ostatních. Pobožnost jsme zakončili modlitbou a zpěvem písně 236 z Evangelického zpěvníku. Program ŽALMŮZIE, původně plánovaný na odpoledne, kvůli onemocnění aktérů neproběhl, sestra MUDr. Zuzana Hůlková nás alespoň seznámila s novým přebásněním a zhudebněním žalmů pro nový evangelický zpěvník. Vystoupení sestry Hůlkové překlenulo čekání na sestru Melmukovou a jejího syna Petra, kterým se cesta protáhla. Poté jsme byli seznámeni s historií českého překládání bible od Zmrzlíkovy bible Třeboňsko-litoměřické, přes projekt bratrského překladu, podrobnosti o tzv. Šestidílce a jejím významu v tehdejším křesťanském světě, až po její konečné vydání roku 1613, od nějž (jak sestra Melmuková podtrhla) uběhlo oněch 400 let. Nakonec jsme se seznámili s tím, jakou roli bible kralická sehrávala v českých evangelických rodinách a čím nám může a má být dnes. Průběžně nás povzbuzovala proti malomyslnění z našeho češství a bratrského evangelictví, které se ČCE poslední dobou značně zmocňuje. Ani tak malá církev, jako jsou v Itálii Valdenští, neztrácí svoji identitu a vědomí specifického poslání. Program jsme ukončili bratrskou písní 406 z Evangelického zpěvníku. Také šonovsko-náchodský sbor se o nás pěkně postaral, za což jim patří náš dík. Ze setkání byly pořízeny zvukové záznamy, které jsou zájemcům k dispozici. Pro učitele nedělních škol FS ČCE Černilov : Téma: Metoda Stationenlernen (Zastávková metoda) a Samsonův příběh. Lektor: Rut Brodská Účast: dětí z 8 sborů (Hradec Králové, Černilov, Semonice, Dvůr Králové n.l., Náchod Šonov, Třebechovice, Trutnov, Letohrad). Seminář začal přečtením příběhu o Samsonovi z dětského zpěvníku Zpívejte s námi (L. Rejchrt) a zpěvem několika písní z tohoto zpěvníku. Následovalo tradiční představení účastníků semináře a jejich práce s dětmi v NŠ a ve sboru. Po té nám Rut Brodská krátce vysvětlila, co nás čeká v příští hodině, mladší děti zůstali v herně, starší šly s rodiči do sborové místnosti, kde bylo připraveno několik zastávek s úkoly vztahujícími se k příběhu Samsona. Ve skupinkách, příp. ve dvojici jsme plnili na každé zastávce zadaný úkol (síla, zdatnost; oblečení z doby Samsonovy, stolní hra, erb naší rodiny aj.) a splnění si zaznamenali do jízdenky (průvodní list se záznamem čísla zastávky, úkolu a místa pro označení jeho splnění). Cílem takových zastávek je bližší seznámení a zamyšlení se nad důležitými místy v daném příběhu pomocí vlastní aktivity dětí. 3. strana z 4

13 Tisk č. 6 Po výborném obědě a času na rozhovor účastníků mezi sebou, následovala odpolední část. Od Rut Brodské jsme se dověděli bližší informace o metodě Stationenlernen, jak a kde vznikla, k čemu se užívá apod. V poslední části semináře jsme měli opět ve skupinkách vymyslet jednu zastávku s úkoly k příběhu Josef a jeho bratři. Následovalo společné představení jednotlivých zastávek a diskuse nad nimi. Účastníci se shodli na tom, že v NŠ, kde je velmi omezený čas, by bylo možné využít např. jednu nebo max. dvě zastávky, ale např. na sborových nebo seniorátních akcích, kde je více času, lze tuto metodu výborně využít. Děkujeme s. Brodské za poutavě podané téma i praktické přiblížení metody, která může být velkou inspirací pro mnohé učitele/-ky NŠ nejen pro nedělní dopoledne, ale i pro další akce s dětmi ve sboru. Děkujeme černilovským za poskytnutí výborného zázemí v Kulturním a spolkovém domě (děti měly k dispozici svoji místnost, kde si mohly hrát) i výborný oběd a občerstvení! Příští seminář plánujeme opět na počátek roku (jaro) Máte-li námět na téma, lektora nebo místo konání, sdělte to kterémukoliv členu poradního odboru. (Jaroslav Matuška, ) Pro předčitatele Ani tentokrát se nepodařilo žádnou akci připravit. Plánované Seniorátní setkání, nabídky místa konání jsou pestré, zatím jsme ještě konkrétní místo nevybrali, březen 2014 Téma sestra farářka Jiřina Kačenová jedná se členy komise pro nový Evangelický zpěvník, aby nám někdo z nich přišel o práci na něm referovat. Na říjen 2014 připrvujeme téma Společenské dění ve vztahu k církvi, křesťanství a křesťanům. Na březen 2015 bychom rádi připravili téma Mistr Jan Hus, jeho a současné pojetí pravdy, o konkrétních řečnících pro oba termíny se zatím jedná. Seminář pro učitele nedělních škol plánován na jaro Náplň je zatím v diskusi, budeme vděčni za Vaše návrhy. prezentace POVL pravidelně informuje o své činnosti a akcích prostřednictvím vlastních webových stránek na Evangnetu (povl_hk.evangnet.cz), pomocí propagačních materiálů, ohlášení na poradách kazatelů a při vlastních akcích. O své činnosti informuje pravidelně SV, jemuž jsou zasílány kopie zápisů ze schůzí, které jsou dostupné i na stránkách POVL HK (http://povl_hk.evangnet.cz/zapisy/zapisy.htm). Na úvodní stránce je možné shlédnout synopsi kalendářů Evangnetu, seniorátních akcí a akcí POVL. Pokusně byla spouštěna i facebooková skupina (https://www.facebook.com/update_security_info.php?wizard=1#!/groups/ / ), k níž je možné se přihlašovat pro získávání informací i sdělování vlastních postřehů, dojmů, návrhů a nápadů. Zprávu připravil: Jakub Dvořák, předseda Schválil POVL elektronicky. 4. strana z 4

14 Zpráva o činnosti Poradního odboru pro děti a rodinu Královéhradeckého seniorátu ČCE v roce 2013 pro konvent výše jmenovaného seniorátu Složení odboru: Poradní odbor pracoval v roce 2013 ve složení: Katka Čapková, Eliška Hudcová (do srpna 2013, kdy se s rodinou odstěhovala do Mladé Boleslavi), Marcela Molnárová, Aleš Mostecký, David Najbrt, Jitka Weinfurterová, Jana Žárská a Radim Žárský. Při podzimním setkání v Bělči se ke spolupráci v odboru nabídla Blanka Víznerová, což velmi rádi a s povděkem přijímáme. Schůze odboru: Fyzických setkání (schůzí) odboru nebylo mnoho. Sešli jsme se za celý rok pouze dvakrát. Poprvé v březnu v Třebechovicích, podruhé v rámci podzimního víkendového setkání v Bělči. Jinak fungujeme průběžně pomocí u a telefonů. Tato rychlejší, pružnější, levnější i časově šetrnější forma společné práce se nám osvědčila. Pořádané akce: Jarní seniorátní den dětí a rodin Hradec Králové 12. května 2013 Účast můžeme jen odhadovat, ale vzhledem k tomu, že na oběd byla presbyterna sboru v Hradci dvakrát zcela zaplněná, nejprve dětmi a poté dospělými, bylo to jistě přes sto lidí. Bohoslužby vedl Tomáš Molnár. Po bohoslužbách byla slavnostně pokřtěna Archa na hradecké farní zahradě. Po obědě se v kostele žertovalo a zpívalo pod vedením Radima Žárského a Petra Chlápka, pro děti byla připravena výtvarná dílna s výrobou broučků a berušek, dospělí mohli relaxovat u kávy a občerstvení. Následovala přednáška ing. arch. Matěje Párala s názvem Stodola, hospoda nebo chrám o bohoslužebných prostorách z pohledu jejich využití a o pozvání k víře skrze architekturu. Během přednášky se o děti starali členové SOMu a někteří rodiče. Namísto dohodnuté a přislíbené bojovky Po stopách Cyrila a Metoděje se konala pouze procházka do jednoho z městských parků. Spolupráci se SOMem si musíme příště více ohlídat. Děkujeme královéhradeckému sboru za výborné zázemí, zajištění oběda a bohaté občerstvení. Finanční zajištění akce: Příjmy: Zůstatek hotovosti z roku 2012 ve výši 115,- Kč. Na místě vybráno 800,- Kč. Výdaje: Cestné pro přednášejícího 772,- Kč (dle předložené zpáteční jízdenky). Zůstatek 143,- Kč byl převeden k použití při další akci. Veškeré ostatní náklady, především na obědy, byly hrazeny z chrámové sbírky vykonané tu neděli při bohoslužbách. Jelikož náklady byly vyšší než výnos sbírky, vzal je na svá bedra sbor v Hradci Králové v rámci hostitelství, za což mu děkujeme. Podzimní víkendové setkání rodin s dětmi - Běleč nad Orlicí října 2013 Setkání se zúčastnilo 110 přihlášených minimálně na sobotní program přes den (z toho 48 dospělých a 62 dětí) a dalších cca 10 nepřihlášených (převážně dospělých) pouze na sobotní odpolední program. Zde je přehled programu: Pátek: Pobožnost pro děti i rodiče Drahomíra Dušková Havlíčková Cesta po pobaltských republikách Litva, Lotyšsko a Estonsko Alena a Aleš Mostečtí Sobota: Tisk č. 6 Pobožnost pro děti i rodiče Filip Čapek, Tiskařská dílna Aleš Mostecký (z brambor jsme vyřezali literky a tiskátka symbolů, ze dřevěných desek vyrobili knihtisk a vytiskli zdobený titulní list Bible ke 400. výročí vydání Bible kralické)

15 Hudební dílna pro mládež Radim Žárský (nácvik písní na nedělní bohoslužby) Odpoledne koncert Tria Augenblick Tomáš Molnár, Michal Kitta, Rostislav Tvrdík (židovské písně) Přednáška Martiny Vondorové o pubertě Lesní soutěže pro děti Martina Pecnová Pobožnost pro děti i rodiče Marek Bárta Neděle: Bohoslužby Třebechovicích pod Orebem Rut Brodská, hudební doprovod obstaral Radim Žárský s mládežníky Finanční zajištění tiskařské dílny: Výdaje za brambory a razítkovou barvu ve výši 156,- Kč pokryty ze zůstatku z jarního seniorátního dne (143,- Kč) a z drobného sponzorského daru (13,- Kč). Náklady na pobyt a honoráře: O podporu pro účastníky jsme i letos požádali sbory seniorátu. Prostřednictvím seniorátního účtu přispěly následující sbory: Dvůr Králové 2.480,- Kč; Hořice 590,- Kč; Hradec Králové 3.058,- Kč; Hronov 1.000,- Kč; Jičín 720,- Kč; Klášter nad Dědinou 1.170,- Kč; Náchod-Šonov 860,- Kč; Semonice 1.252,- Kč; Trutnov 1.662,- Kč, Třebechovice 1.000,- Kč. Příspěvky v letošním roce celkem ,- Kč. Zůstatek z loňského roku 3.185,- Kč. Celkem k dispozici ,- Kč. Za všechny příspěvky výše jmenovaným sborům velmi děkujeme. Považujeme tuto podporu za velmi důležitou, bez ní by se nejspíš některé početné rodiny nemohly této víkendové akce zúčastnit. Ohledně této podpory v příštím roce proto také podáváme konventu návrh (viz. Návrhy). Z těchto prostředků byly uhrazeny následující náklady: Podpora účastníkům setkání v celkové výši ,- Kč, tedy příspěvky na ubytování 100,- Kč na osobu a noc, příspěvek 15,- Kč na každé jídlo. 1 Dále byly vyplaceny honoráře za přednášku a koncert v celkové výši 3.000,- Kč. Část honorářů pokryje příspěvek sborů (1.265,- Kč), o zbytek (1.735,- Kč) žádáme seniorátní výbor. Web poradního odboru: Od jara 2013 má náš poradní odbor své webové stránky, kde najdete aktuální informace o chystaných akcích, odkazy na fotografie z proběhlých akcí a další. Adresa je: Tisk č. 6 Plány na rok 2014: Jarní setkání rodin s dětmi 11. května 2014 Podzimní víkendové setkání rodin s dětmi 3. až 5. října 2014 opět v Bělči nad Orlicí Byli bychom rádi, kdybyste ve svých sborech akce poradního odboru i nadále propagovali a rodiny s dětmi k účasti na nich povzbuzovali. Poděkování: Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu akcí pořádaných naším poradním odborem, děkujeme všem, kdo jste práci s dětmi v našem seniorátu jakýmkoli způsobem podpořili. A v neposlední řadě děkujeme všem, kdo se akcí zúčastnili, neboť právě jejich zájem je výtečnou motivací a neúnavným hnacím motorem pro další práci poradního odboru. Za Poradní odbor pro práci s dětmi Ve Dvoře Králové nad Labem 7. října 2013 Aleš Mostecký, předseda 1 Pro srovnání uvádíme, kolik na místě zaplatili účastníci sami za ubytování a stravu: ,- Kč. Podpora z příspěvků od sborů tak činila 40% celkových nákladů na pobyt a stravu účastníků víkendového setkání.

16 Tisk č. 6 Zpráva o činnosti Seniorátního odboru mládeže Královéhradeckého seniorátu ČCE v roce 2013 pro konvent Víkendovka pro konfirmandy, Tis Členové SOMu jsou: Jonatan Hudec farář (svou činnost ukončil během letních prázdnin, děkujeme mu za jeho nadšení a práci pro SOM) Lenka Kupková (předsedkyně), Iveta Dufková, Judita Brodská, Lia Medková, Ludmila Čepová, Martin Jůza, Lukáš Vávra Náhradníci: Jiří M. Kačena, Jiří Kupka

17 Tisk č. 6 V uplynulém roce pořádal SOM tradiční i nové akce, kterých se zúčastnili ostřílení mládežníci společně s čerstvými nováčky. Dalo by se napsat, že mládež opět mírně ožívá a na akce přijíždějí noví mladí lidé z celého seniorátu. První uskutečněnou novinkou byla filmová noc ( v Hořicích), ze které jsme si odvezli neopakovatelné zážitky (včetně spaní v zimních bundách díky vtíravé zimě). Přehoupli jsme se do nového roku, který jsme zahájili akcí s největším počtem účastníků Futsalem (Třebechovice pod Orebem, ). Děkujeme panu Matuškovi z Bělče za pomoc při organizaci (pronájem tělocvičny). V březnu jsme se již tradičně vydali do sborového domu v Tisu na Konfíky ( ). Do příprav se zapojili hned dva faráři Aleš Mostecký a Jonatan Hudec. Děkujeme jim za jejich nasazení i za provedení napínavým tématem Nás leduj, nás sleduj, následuj! Děkujeme také všem farářům, kteří vyslali své konfirmandy na tuto akci díky vám to byla opět akce plná nových mladých lidí, kteří se tak zapojili mezi mládežníky. V dubnu se někteří z nás vydali na jarní seniorátní dny mládeže (SeDM) chrudimského a královéhradeckého seniorátu, které tentokrát pořádal sousední SOM v Pardubicích ( ). Bylo to příjemné setkání se zajímavým programem, které podpořilo vzájemné vztahy z obou seniorátů. Květen bývá v SOMu pracovním měsícem a i letos proběhla mládežnická brigáda (Hradec Králové, ) spojená se seniorátním dnem rodin s dětmi. Přestože práce šlechtí, zůstávají brigády akcí s nejméně účastníky. Ale i tak ukazují, že i v malém počtu se dá užít spousta zábavy při společné práci. V červnu se uskutečnila seniorátní sbírka na mládež, děkujeme všem, kteří sbírku vykonali a na práci s mládeží přispěli. Ještě před prázdninami jsme vyzkoušeli druhou novinku, a tou je sportovní víkend (Černilov, ). Opět jsme si ověřili, že mládež ráda sportuje, proto bychom tuto akci rádi zařadili do termínovníku i v příštích letech. Během léta proběhly hned dvě další sportovní akce. První z nich je voda ( ). Sjížděla se řeka Morava. Počasí nám přálo i když vody bylo méně, než bychom chtěli. Doprovod nám dělal Aleš Mostecký, Jonatan Hudec a Jiří Vávra. Bylo nás kolem 25 ve věkové skupině od 12 do 22 let. Jel se tzv. puťák. Rána začínala pobožností a večery uzavíral biblický program. Všem se nám to moc líbilo a rozhodně má smysl v pořádání mládežnické seniorátní vody pokračovat. (napsala Judit Brodská, účastnice mládežnické vody) Ke konci července ( ) se mládež vydala protáhnout svá jízdní kola i ztuhlá těla a poznávat krásy našeho seniorátu. Měli jsme slunečné počasí a účast byla krásných 6 lidí. Navštívili jsme Dvůr Králové a Hořice. (tímto děkujeme Alešovi Mosteckému, že jsme v obou sborech mohli přespat). (napsala Judit Brodská, organizátorka kol) Aby nástup do školy nebyl pro mládežníky tak těžký, rozhodli jsme se jim tento krok zpříjemnit druhou filmovou nocí, tentokrát v Semonicích ( ). Sešlo se nás tu opravdu hodně a opět nás to utvrdilo v tom, že práce pro mládež má smysl a mladí lidé ještě žijou!

18 Tisk č. 6 Filmová noc, Semonice Závěrem pár poděkování. Jsme vděčni všem, kteří práci SOMu jakkoliv podporují (vysláním mladých lidí ze sboru na akci, poskytnutí prostor, finanční podpora, pečení buchet, milé přijetí atd.). Děkujeme Vám. Na SCUKu v Letohradu ( ) proběhnou volby nového SOMu na další dvouleté období, proto bych chtěla ze všeho nejvíce poděkovat členům stávajícího SOMu za jejich práci v uplynulých dvou letech, za kreativní nápady na poradách, za vymýšlení náhradních řešení, když se pár dní před akcí všechno hroutilo, za trpělivost i za vzájemnou podporu. Děkuji. Za Seniorátní odbor mládeže Lenka Kupková

19 Zpráva pastýřské rady královéhradeckého seniorátu pro 3. zasedání 47. konventu královéhradeckého seniorátu v Jičíně Tisk č. 6 Pastýřskou radu tvoří: Štěpán Brodský (faráři) Renata Popelářová (laici) Milan Souček (laici) Miloslav Vašina (1. náhradník faráři) Petr Chlápek (2. náhradník faráři) Jiří Hůlka (1. náhradník laici) Pastýřská rada královéhradeckého seniorátu se ani jednou v době od 2. zasedání 47. konventu královéhradeckého seniorátu nesešla. Nebyl podán žádný podnět. Za pastýřskou radu Štěpán Brodský

20 Tisk č. 7 Hospodářská zpráva pro Konvent Královéhradeckého seniorátu, Jičín, 9. listopadu

21 Tisk č. 7 Hospodaření roku 2012 Výnosy celkem ,08 Kč Náklady celkem ,00 Kč Účetní zisk ,08 Kč Vážení přátelé, v letošní hospodářské zprávě bych, tak jako ostatně každý rok, ráda prošla hospodaření seniorátu v loňském roce a připomněla důležité termíny pro letošní rok. Jak vidíte, v loňském roce hospodařil seniorát se ziskem ,08 Kč. Celkové výnosy byly ,08 Kč a náklady ,-- Kč. Vzhledem k tomuto pozitivnímu výsledku není nutné pro příští rok navyšovat seniorátní repartice. 2

22 Tisk č. 7 Náklady příslušející SV Režijní náklady 5.801,-- Kč Cestovné seniora 6.459,-- Kč Cestovné pastorálky ,-- Kč Cestovné ostatní 8.687,-- Kč Celkem ,-- Kč Pokud se podíváme na náklady podrobněji, uvidíme, že seniorátní výbor spotřeboval pro svoji práci Kč, což je o cca 4 tisíce méně než v r Největší položkou v nákladech je cestovné. Pro informaci uvádím rozděleně cestovné seniora (vizitace, významné sborové akce, ekumenické akce apod.), cestovné farářů na pastorální konference a ostatní, kam patří cestovné ostatních členů SV, cestovné hostů na seniorátní akce odborů apod. Režijní náklady zahrnují: materiál 548,-- Kč, telefony 2.110,-- Kč, ostatní služby 1.001,-- Kč, jiné ostatní náklady (bankovní poplatky apod.) 2.142,-- Kč. Výnosy: úroky 979,08 Kč; seniorátní repartice ,-- Kč. 3

23 Tisk č. 7 Jiné náklady Cestovné mládeže /sen. sbírka pro mládež 1.122,-- Kč ,-- Kč/ Pobyt rodin s dětmi Běleč ,-- Kč /sen. sbírka PODR ,-- Kč/ Seniorátní mládež potřebovala pro svoji běžnou práci maličko, Kč. Výnos sbírky byl opět o něco málo vyšší než předešlý rok. Moc děkujeme. Nevyčerpaná část sbírky zůstala mládežníkům k dispozici ve fondu. Dobrovolná sbírka na setkání rodin s dětmi v Bělči vynesla něco přes 15 tisíc. Necelých 12 tisíc bylo vyčerpáno, zbytek opět zůstal ve fondu. 4

24 Tisk č. 7 Aktiva k Běžný účet ,51 Kč Pokladna 96,50 Kč Pohledávky SR - 188,50 Kč Půjčky SFRP ,-- Kč Celkem ,51 Kč Podíváme-li se do rozvahy seniorátu, pak seniorátní majetek se skládá z finančních prostředků v hotovosti a na bankovním účtu ( ,01 Kč) a pohledávek. Pohledávky seniorátní repartice a půjčky ze Seniorátního fondu rychlé pomoci. 5

25 Tisk č. 7 Pasiva k Fond hospodaření Fond SFRP Fond JJ Základní jmění Výdaje příštích obd ,04 Kč ,-- Kč ,30 Kč ,09 Kč 3.010,-- Kč Protože účtujeme podvojně, naše účetnictví musí být vyvážené. Tudíž všechen majetek musí být na druhé straně vah kryt zdroji, neboli fondy. Toto je kompletní přepis pasiv ze seniorátní rozvahy. Základní jmění seniorátu činí ,09 Kč. Ve fondu hospodaření je ,04 Kč, ve fondu Jeronýmovy jednoty zůstalo ,30 Kč nerozdělených peněz a na sbírkách do seniorátního fondu rychlé pomoci bylo zatím vybráno ,-- Kč. Odečteme-li výši půjček, zjistíme, že k jsme měli ,-- Kč volných peněz k zapůjčení. Na tuto stranu vah patří také položka výdajů přístích období. Jedná se o cestovné na pastorálky a konvent, jehož vyúčtování jsem obdržela až po novém roce. Náklady patří do roku 2012, ale vyplaceny byly až letos. 6

26 Tisk č. 7 Pasiva - pokračování Dodavatelé 244,-- Kč Fond sen. mládeže ,-- Kč Fond PODR 3.185,-- Kč Zisk ,08 Kč Celkem ,43 Kč Dále máme na straně pasiv prosincovou fakturu za telefony (244,-- Kč), která byla proplacena v lednu Ve fondu mládeže zůstalo ,-- Kč nevyčerpaných prostředků a PODR má zůstatek ,-- Kč. Na tuto stranu vah patří také zisk ve výši ,08 Kč. 7

27 Tisk č. 7 Seniorátní repartice Ke byly splaceny všechny předepsané platby. Zůstatek v rozvaze 188,50 Kč je přeplatek Kláštera nad Dědinou, který byl v následujícím roce vrácen. Děkujeme. Děkuji FS v Trutnově za srovnání korunového rozdílu z minulých let. 8

28 Tisk č. 7 Fond rychlé pomoci - sbírky Nenašla jsem sbírku r u těchto sborů: Broumov, Kostelec nad Orlicí, Trutnov, Třebechovice pod Orebem. Prosím sbory o kontrolu a zprávu, jak byla sbírka uhrazena. Splátky dluhů byly uhrazeny všechny. DĚKUJEME. Letošní sbírka připadne na 1. prosince! 9

29 Tisk č. 7 Fond rychlé pomoci - půjčky Splátky v roce 2012: Hořice ,-- Kč Hronov ,-- Kč Semonice Kč Zůstatek k : Semonice ,-- Kč 10

30 Tisk č. 7 Sbírka pro sen. mládež Zúčastnily se sbory: Dvůr Králové n. L., Třebechovice p. O., Klášter n. D., Broumov, Hronov, Náchod Šonov, Semonice, Nový Bydžov, Hradec Králové, Hořice v P. Celkem vybráno ,-- Kč Pokryté náklady 1.122,-- Kč Zůstatek pro r. 2013: ,-- Kč 11

31 Tisk č. 7 Sbírka pro PODR Zúčastnily se sbory: Hořice v P., Semonice, Dvůr Králové n. L., Hradec Králové, Černilov, Hronov, Klášter n. D., Jičín, Trutnov Celkem vybráno ,-- Kč Pokryté náklady ,-- Kč Zůstatek pro r. 2013: 3.185,-- Kč 12

32 Tisk č. 7 Návrh usnesení Konvent Královéhradeckého seniorátu na základě předložené hospodářské zprávy rozhodl převést zisk r ve výši ,08 Kč do fondu hospodaření. Podvojné účetnictví vyžaduje, aby každý hospodářský výsledek prošel schvalováním. Je tudíž nutné oficielně rozhodnout, co s hospodářským výsledkem. Navrhuji, aby byl převeden do fondu hospodaření. (Poznámka: prosím, aby o hospodářském výsledku bylo hlasováno!) 13

33 Tisk č. 7 Seniorátní repartice 2013 Termín: Prosím, nezapomeňte! Broumov (1/2), Černilov (1/2), Hronov, Jičín, Klášter n. D., Kostelec n. O., Letohrad (1/2), Trutnov Děkujeme. Seniorátní repartice jsou splatné do konce listopadu. Od uvedených sborů nemám /k 9.10./ kompletní platby. Prosím, pamatujte na to. Děkuji. 14

34 Tisk č. 7 Hlasování o hospodářském výsledku Nejméně každé 2 roky je třeba hlasovat o použití hospodářského výsledku! Hlasuje výroční sborové shromáždění. Ziskem můžete krýt ztráty minulých let, převádět do fondů, do rezerv. Event. i navyšovat základní jmění. Vzhledem k množství dotazů v letošním roce bych ráda připomněla jedno z pravidel (podvojného) účetnictví. Hospodářský výsledek nelze přesouvat jen tak, jak se účetní/mu líbí. Nerozdělený zisk je nutno nejpozději do 2 let nějakým způsobem použít a o tomto použití rozhoduje sborové shromáždění. V našem případě je to konvent. Proto každý rok hlasujeme o hospodářském výsledku. 15

35 Tisk č. 7 Internet zdroj informací kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz Pokud si nejste jistí některým z termínů, účtů, variabilních symbolů, veškeré informace najdete na webových stránkách seniorátu. 16

36 Tisk č. 7 srpf.evangnet.cz Pokud se nejste jisti odvody do ústředí církve, můžete si platby ověřit na stránkách Správní rady Personálního fondu srpf.evangnet.cz. V záložce Informace vyberete o sborech a následně vlevo příslušný seniorát a sbor. V záložkách pak můžete volit mezi obsazeností, stavem PF, platbami PF, splátkovými kalendáři, odvody sbírky solidarity, CCS a reparticemi, apod. 17

37 Tisk č. 7 Kontakty Pavla Šašinková Purkyňova Náchod Tel.: Nebo se můžete obrátit přímo na mě. Děkuji Vám za pozornost. 18

38 Tisk č. 7 arent FarnísborčCE: sboru: číslo Evidenční Seniorát: bank.účtu: čís o seniorátčce Krátovéhradecký 0700 seniorátcce Krá!ovéhradecký / rozpočet r 4 500,00 ebnía kance 'materiá,zboží '00Kč a sbor.pohošt. křesť.s užby Mzdovénákladyvč.pojištění 527,524,525,527, 3 000'00KČ do PF administrátora 3 060,00Kč ,50 ;tálá aktiva-dlouhodobýmajetek UTO Zásoby Úrr Krátkodobýfinančnímajetek ÚI2 PohIedávky Jiná aktiva AKTIVA - CELKEM VIastníjmění Úrs Úrs x 477 3L0, , , , ,43 537t2L,5L , ,43 HV předchozíchiet HV běžnéhoroku 2013 rozpočet k3l.l2.z0l2 kl.t.20l2 ROZVAHA X x 26204, C Krátkodobé.závazky x x x DIouhodobézávazky Jiná pasiva x L9 856,00 "4e5szs,al c l.* 517éci,šť ""ÍI '"]..;.:\'i

39 Tisk č. 7 í í í á á í í é Č č čí ů ó í í í í á í íí é ů á í í éúč Úč í úč ě á éúč í á úč í é úč í š š á úč í á á íý á é é á č é é Č ý ť Č á í řý áí Ď ť é í á í Č á íý

40 Tisk č. 7 ý á í í í é é Ú ř é é é é á á Ž á á č ýů Úč Ú úč á í ů ř éří ě č ýů é í Ž íá á é ý á Č á

41 Tisk č. 7 á é é í í í Ú Úč á á í ů č ů ů í é ý říš í í í ě í Í ř í í á í á Ž ý ř í ěá č íúě áž ý á é ý áč á

42 TAB] Tisk č. 11 Návrh repartic Královéhradeckého seniorátu ČCE návrh 2014 Sbor celocírkevní seniorátní Broumov 3 613,00 Kč 820,00 Kč Černilov ,00 Kč 2 396,00 Kč Dvůr Králové nad Labem ,00 Kč 2 948,00 Kč Hořice v Podkrkonoší ,00 Kč 2 353,00 Kč Hradec Králové ,00 Kč ,00 Kč Hronov ,00 Kč 4 256,00 Kč Jičín 7 057,00 Kč 1 598,00 Kč Klášter nad Dědinou ,00 Kč 4 294,00 Kč Kostelec nad Orlicí 6 325,00 Kč 1 432,00 Kč Letohrad ,00 Kč 4 377,00 Kč Náchod-Šonov ,00 Kč 4 021,00 Kč Nový Bydžov 4 425,00 Kč 1 002,00 Kč Semonice ,00 Kč 6 425,00 Kč Trutnov ,00 Kč 3 656,00 Kč Třebechovice pod Orebem ,00 Kč 3 305,00 Kč Vrchlabí ,00 Kč 2 382,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč Page PAGE]

43 Tisk č. 12 Návrh rozpočtu 2014 Farní sbor ČCE: Evidenční číslo sboru: 0700 Seniorát: Královéhradecký seniorát ČCE Číslo bank. účtu: /0300 Č. Ukazatel účet Spotřební a kancel. materiál, zboží ,00 Kč 2 Spotřeba energie 502,503 3 Prodané zboží Běžná údržba Cestovné ,00 Kč 6 Prezentace - dary křesť.služby a sbor.pohošt Telekomunikace ,00 Kč 8 Placené nájemné Spotřeba ostatních služeb ,00 Kč 10 Mzdové náklady vč. pojištění 521,524,525,527, 11 Daně a poplatky 531,532, Poskytnuté dary Odvod repartic seniorátních Odvod repartic celocírkevních Odvod do PF Odvod do PF administrátora Odvod za pastoračního pracovníka Odpisy, prodaný majetek Ostatní náklady (kromě546) 2 500,00 Kč 20 Daň z příjmu 591, Náklady celkem ÚT ,00 22 Sborové sbírky Dary tuzemské Dary zahraniční Salár Příjmy z hosp. činnosti Ostatní sbor. příjmy ,00 28 Tržby z prodeje majetku Provozní dotace Výnosy celkem ÚT ,00 31 Hospodářský výsledek =ř.30 ř.21 0,00

44 Tisk č. 13 Vyjádření sborů královéhradeckého seniorátu k návrhu změn CZ: Změnu CZ 12 Navrhují přijmout tyto sbory: Broumov, Černilov, Dvůr Králové, Hořice, Hradec Králové, Hronov, Jičín, Klášter nad D., Letohrad, Náchod-Šonov, Semonice, Trutnov Navrhují odmítnout tyto sbory: žádný Bez vyjádření do termínu Kostelec nad O., Nový Bydžov, Třebechovice, Vrchlabí Změnu CZ 26 Navrhují přijmout tyto sbory: Broumov, Černilov, Dvůr Králové, Hořice, Hradec Králové, Hronov, Jičín, Klášter nad D., Letohrad, Náchod-Šonov, Semonice, Trutnov Navrhují odmítnout tyto sbory: žádný Bez vyjádření do termínu Kostelec nad O., Nový Bydžov, Třebechovice, Vrchlabí

45 Českobratrská církev evangelická Tisk č. 13 Synodní rada, poštovní přihrádka 466, Praha 1, Jungmannova 9 tel.: , fax: , Všem seniorátům a sborům Českobratrské církve evangelické Praha, 9. září 2013 Č.j.: ÚCK/667/2013 Zahájení řízení o změnách Církevního zřízení ČCE Milé sestry, milí bratři, synodní rada na základě usnesení č. 7 a 8 3. zasedání 33. synodu zahajuje řízení o změnách CZ 12 a 26, o nichž synod jedná způsobem určeným ustanovením CZ 26 odst. 6 písm. b. Navrhované změny CZ jsou v souladu s usnesením 4. zasedání 32. synodu č. 19 doprovozeny potřebným vysvětlením. Prosíme Vás, abyste se k navrhovaným změnám CZ bez prodlení vyjádřili ve staršovstvech sborů a následně na seniorátních konventech, které se budou konat na podzim t.r. Jménem synodní rady předem děkujeme za Vaše vyjádření a bratrsky Vás pozdravujeme Lia Valková, synodní kurátorka Joel Ruml, synodní senior Návrh změn Církevního zřízení 1) Do Církevního zřízení 12 se vkládá nový odst. 14 v tomto znění: 14. V době, kdy farářka či jáhenka čerpá mateřskou dovolenou, a v době, kdy farářka, farář, jáhenka nebo jáhen čerpají rodičovskou dovolenou, nemůže s nimi synodní rada ukončit zaměstnanecký poměr výpovědí, ledaže by důvodem pro výpověď byl nález pastýřské rady dle odst. 10 písm. d) Církevního zřízení. Vysvětlení: Církevní zřízení ani církevní řády ve stávajícím znění nepamatují na otázku kazatelek, příp. kazatelů, na mateřské a rodičovské dovolené. Pokud kazatelce skončí během její mateřské či rodičovské dovolené doba povolání na sboru a není-li kazatelka současně zvolena na sbor jiný, je možné jí podle stávajícího znění Církevního zřízení dát v souladu s 12 odst. 10 písm. d) výpověď. Synodní rada se zavázala, že výpověď v tomto případě dávat nebude, a kazatelka tak zůstane i přesto, že již nebude kazatelkou určitého sboru, až do doby skončení své mateřské a rodičovské dovolené v zaměstnaneckém poměru k ČCE. Synodní rada se domnívá, že by bylo vhodné, aby byla tato ochrana kazatelek zakotvena také v církevních řádech, a proto předkládá následující návrh na změnu Církevního zřízení. 2) Z Církevního zřízení 26 se vypouští odstavec 15 tohoto znění: Synod ustanovuje do funkce vedoucího tajemníka Ústřední církevní kanceláře. Následující odstavce se příslušně přečíslují. (Současně synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 33. synodu předložila související návrh změny Řádu o správě církve čl. 50.) Vysvětlení: Ustanovení čl. 15 Církevního zřízení, podle něhož ustanovuje vedoucího tajemníka Ústřední církevní kanceláře do funkce synod, se ukazuje s ohledem na četnost zasedání 1

46 Tisk č. 13 synodu jako značně nepraktické. Vedoucího tajemníka ÚCK vybírá do funkce synodní rada, která je vůči němu také nadřízeným orgánem a která je za fungování ÚCK zodpovědná. Proto se zdá vhodné ustanovení čl. 15 Církevního zřízení vypustit a jmenování vedoucího tajemníka ÚCK přenechat v pravomoci synodní rady. Vyjádření k navrhovaným změnám Církevního zřízení Následující formulář je k dispozici sborům pro sdělení výsledku jednání staršovstva předsednictvu konventu. Předsednictva konventů pak žádáme o vyplnění tohoto formuláře a jeho zaslání nejpozději se zápisem z jednání příslušného konventu ÚCK na adresu: Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické Jungmannova Praha 1 nebo elektronicky na adresu Farní sbor ČCE v / konvent seniorátu ČCE doporučuje: a) změnu CZ 12, kterou navrhlo 3. zasedání 33. synodu ČCE přijmout nepřijmout b) změnu CZ 26, kterou navrhlo 3. zasedání 33. synodu ČCE přijmout nepřijmout V dne Vyplnil (jméno, funkce):, 2

47 Tisk č. 14 Manuál pro rozhovor o budoucnosti sboru Úvod návod: Hlavním záměrem předkládaného manuálu je podnícení a usnadnění rozhovoru o budoucnosti sboru. Na nabídnuté otázky nechť si odpovídá samo staršovstvo či širší sborové plénum. Otázky nejsou určeny k zjišťování či dotazování nadřízených orgánů. Je plně v kompetenci staršovstva, koho všeho přizve k rozhovoru a jakým způsobem si rozhovor rozfázuje. Seniorátní výbory mají za úkol koordinovat práci na budoucí strategii sboru, popř. na požádání pomoci i vedení rozhovoru uvnitř sboru. Otázky jsou rozděleny do několika tematických oddílů a jsou sestaveny tak, aby kombinací obecnějších a konkrétních otázek umožnily lepší koncentraci při přemýšlení o jednotlivých oblastech života sboru. Některé otázky se ve Vašem staršovstvu mohou zdát samozřejmé či banální, ale jsou uváděny záměrně kvůli komplexnímu uchopení sborového života v různorodosti uvnitř naší církve. Oddíly jsou následující: A) Charakteristika našeho sboru B) Proč je tu náš sbor: svědectví C) Proč je tu náš sbor: bohoslužby a katecheze D) Proč je tu náš sbor: služba potřebným E) Proč je tu náš sbor: společenství křesťanů F) Proč je tu náš sbor: součást ekumenického společenství G) Proč je tu náš sbor: odpovědné spravování svěřených prostředků H) Plán našeho sboru Soubor otázek si nedělá nárok na úplnost či uzavřenost. Jedná se o nabídku, která má šanci zjednodušit a urychlit společné hledání odpovědí na některé složité otázky týkající se budoucnosti sboru. Výsledkem rozhovoru by mělo být vyjasnění, kam chcete, aby Váš sbor směřoval v následujícím období, a co pro to uděláte. Rozhovor pomocí tohoto manuálu nutně předpokládá přípravu těch, kdo rozhovor povedou moderátora i jednotlivých účastníků. Práce s manuálem není časově zvládnutelná během jedné či dvou schůzí staršovstva. Doporučujeme si jednotlivé oddíly rozplánovat na více setkání. Oddílu A doporučujeme věnovat dostatek času a zabývat se jím na začátku, odděleně od diskusí nad otázkami v ostatních oddílech. Zapojte do rozhovoru na oddílem A skutečně celé staršovstvo, příp. i další členy sboru. Máte-li ve sboru či ve svém okolí někoho, kdo má zkušenost s vedením diskuse či ovládá některé techniky usnadňující skupinový rozhovor, můžete ho požádat o spolupráci právě v oddíle A. K oddílu A se pak můžete vrátit na konci rozhovoru s odstupem několika měsíců. Poslední oddíl H, který staví staršovstvo sboru před "volbu" určitého typu sborového uspořádání do budoucna, by měl určitým způsobem odpovídat charakteristice sboru v oddíle A. Ať už zvolíte jakoukoliv formu diskuse nad charakteristikou Vašeho sboru, nikdy jí nenechávejte pouze na kazateli či kurátorovi. Výsledkem by i při té nejlepší vůli jen těžko byla realistická analýza stavu sboru, o niž jde. K ní nezbytně potřebujete více různorodých hlasů. Můžete si rozdělit jednotlivé oddíly B - G dle oblastí Vašeho sborového života do užších pracovních skupinek, které připraví nabídku odpovědí pro širší plénum. Přiměřené závažnosti věci je zorganizovat výjezdní zasedání staršovstva či jinou obdobnou formu delšího a soustředěnějšího jednání staršovstva. Tento typ setkání staršovstva některé sbory pravidelně využívají a mají s ním dobrou zkušenost. Předem si stanovte formu záznamu rozhovoru a jeho dílčích výsledků (využijte v dnešní době již standardní pomůcky jako flipchart, barevné lístky, popisovače, dataprojektor atd.).

48 Tisk č. 14 Žádáme staršovstva, aby si jako jeden z cílů práce s tímto manuálem vytyčila písemnou charakteristiku svého sboru. Ta by měla obsahovat profil sboru v jednotlivých oblastech a plán sboru na nejbližší období. Nejsou požadovány konkrétní odpovědi na všechny otázky v manuálu. Prosíme však, aby staršovstvo na konci svého podrobného rozhovoru o situaci a plánech sboru napsalo stručnou (zhuštěnou) charakteristiku k jednotlivým oblastem v manuálu označeným A - G. Pouze v oddíle H "Plán našeho sboru" odpovězte konkrétně na jednotlivé otázky a zvolte model budoucího sborového uspořádání (M1 - M11). Některá nabízená sborová uspořádání uvažují za hranice stávajících církevních řádů a předpokládají jejich změnu. Stručnou charakteristiku sboru členěnou podle oddílů A - G a Vaší volbu konkrétního modelu sboru zašlete ve stanoveném termínu svému seniorátnímu výboru. (Poznámka: Slovem "kazatel" se v textu rozumí kazatel nebo kazatelka, tj. farář nebo farářka nebo jáhen nebo jáhenka.) A) Charakteristika našeho sboru 1. Co se nám daří? Vyjmenujme pět nejdůležitějších důvodů, proč chodíme právě do našeho sboru. 2. Co z toho a jakým způsobem můžeme rozvíjet do budoucna? 3. Jaké jsou naše výhody (specifika, osobitost našeho sboru)? 4. Jaké jsou naše slabiny (co se nám dlouhodobě nedaří)? 5. Které slabiny dokážeme odstranit? Co uděláme, abychom je odstranili? 6. Má náš sbor nějaké možnosti, které ještě nevyužil? 7. Čelíme nějakým negativním trendům ve svém prostředí, jejichž vliv bude zřejmě sílit? 8. Jaká je nálada ve staršovstvu? Máme vůli dělat nové věci, motivovat lidi ve sboru? Chceme být ostatním příkladem v odhodlání a obětavosti? 9. Jaký je věkový průměr členů staršovstva? B) Proč je tu náš sbor: svědectví 1. Svědectví evangelia je určeno všem. Liší se v něčem svědectví laiků a svědectví kazatele? 2. I náš sbor má misijní úkol. Jak mu rozumíme? Jak jej naplňujeme? Máme zde nějaké další příležitosti? 3. Kolik nových lidí přibylo v posledních pěti letech do našeho sboru? Kdo to byl? Jak se k nám dostali? 4. Odešli v posledním období z našeho sboru někteří lidé? Kam a proč? 5. Jaké způsoby oslovení lidí mimo sbor (našich přátel, lidí z okolí) se nám osvědčily? Jaké aktivity posilují otevřenost našeho sboru? 6. Kolik dospělých lidí bylo pokřtěno za posledních 5 let? C) Proč je tu náš sbor: bohoslužby a katecheze 1. Jak často slavíme bohoslužby bez kazatele (čtené bohoslužby nebo vedené ordinovaným presbyterem)? V čem je to jiné, než když káže náš kazatel? 2. Na kolika místech se v neděli scházíme k bohoslužbám? Mohli bychom se scházet všichni společně na jednom místě? Pokud ne, proč? Pokud ano, co bychom pro to museli udělat? Jaké to má opodstatnění právě u nás? 3. Dovážíme členy našeho sboru na bohoslužby, biblické hodiny? Kolik takovýchto dobrovolných řidičů máme? Nabízíme dovoz všem, kteří to potřebují? 2

49 4. Kolik lidí se v našem sboru podílí na přípravě a průběhu bohoslužeb nebo jiných shromáždění sboru? (Zamysleme se nad tím, kdo všechno se nějakým způsobem podílí. Je zde prostor ještě pro nějaký další úkol?) 5. Kolik nás bylo na bohoslužbách 20. května a 4. listopadu 2012 a kolik činila sbírka? (Datum zvoleno namátkově, neprázdninová nesváteční neděle.) 6. Které věkové skupiny se v našem sboru scházejí? Které se nescházejí? 7. Pokoušeli jsme se upravit sborový program tak, aby víc vyhovoval potřebám členů a zvýšila se jeho návštěvnost? (Jaký nástroj jsme zvolili, jaký byl výsledek? Jaké nové aktivity se nám v posledním období osvědčily?) 8. Jaké aktivity sboru jsou plně či z velké části závislé na práci kazatele? 9. Jaké aktivity sboru jsou plně či z větší části v kompetenci ostatních členů sboru? Tisk č. 14 D) Proč je tu náš sbor: služba potřebným 1. Je součástí svědectví našeho sboru to, že pomáháme potřebným? Jak se to projevuje v praxi? 2. Jak daleko od našeho sboru je nejbližší středisko Diakonie ČCE? Spolupracujeme s ním? Co bychom mohli společně dělat? 3. Spolupracujeme v našem okolí (v obci, městě, městské části, regionu) s nějakým necírkevním sociálním zařízením, občanským sdružením, apod.? 4. Jakou část rozpočtu našeho sboru věnujeme na dobročinné účely a pomoc potřebným? 5. Kolik procent církevní restituce by měla užít ČCE na diakonické a rozvojové projekty? Jsme ochotni zvýšit odpovídajícím způsobem odvod do Personálního fondu, aby to bylo možné? E) Proč je tu náš sbor: společenství křesťanů 1. Co pro nás znamenají vztahy mezi lidmi ve sboru? Kdy a při jakých příležitostech společně trávíme čas? 2. Jsme si vzájemně oporou? Jak se to projevuje? 3. Cítí se hosté mezi námi dobře? Jsou vítáni? 4. Kolik členů sboru (kromě kazatele) navštěvuje nemocné? 5. Kolik členů sboru (kromě kazatele) pracuje s dětmi či mládeží? 6. Jaké je věkové rozvržení účastníků sborového programu? Kolik je takových lidí ve věku: 0-15; 16-30; 30-60; nad 60? Co to znamená pro budoucnost našeho společenství? 7. Jak sborovým programem vycházíme vstříc jednotlivým skupinám v našem sboru? F) Proč je tu náš sbor: součást ekumenického společenství 1. Které křesťanské církve působí v naší blízkosti? Které z nich jsou nám blízké svým vyznáním? Jsou nám některé z nich blízké i lidsky? Setkáváme se přátelsky? 2. Konáme společná ekumenická shromáždění? Co pro nás znamenají? Je to jen povinnost nebo skutečné obohacení a vzájemná podpora? 3. Spolupracujeme ekumenicky? V jakých oblastech vidíme perspektivu ekumenické spolupráce (diakonická oblast, práce s dětmi, jiná společná setkávání)? 3

50 G) Proč je tu náš sbor: odpovědné spravování svěřených prostředků 1. Má být církev schopna zaplatit svůj bohoslužebný život svými vlastními prostředky? Proč? Co to znamená pro náš sbor? 2. Víme, že každé kazatelské místo je dotováno cca 300 tisíci Kč ročně? 3. Kolik členů našeho staršovstva platí salár 5% a více ze svého čistého příjmu? Tisk č Diskutovali jsme o počtu a rozložení salárníků v našem sboru (nad dotazníkem z podzimu 2012)? 5. Zjišťovali jsme, proč někteří členové sboru neplatí pravidelně salár (nebo platí salár do max. výše 500 Kč ročně)? Kolik z nich jsme oslovili v uplynulých 2 letech? 6. Jak uvažujeme o mimořádných či dobrovolných sbírkách? Jakou částku jsme schopni vybrat mezi sebou na mimořádně vyhlášenou sbírku s konkrétním účelem? (Např. na letošní sbírku Diakonie ČCE na vdovy v Etiopii nebo jinou podobnou sbírku.) 7. Dáváme přednost tomu platit vyšší salár a některé práce si najímat, nebo je raději sboru poskytujeme svépomocí? (např. drobné či středně náročné řemeslnické práce, udržování budov, administrativa, vedení účetnictví ad.) H) Plán našeho sboru 1. Jakému níže jmenovanému "sborovému uspořádání" (model 1-11) bychom se chtěli v příštích 10 letech blížit? M1: Samostatný sbor s kazatelem (/ kazateli) povolaným na plný úvazek M2: Samostatný sbor s vyšším počtem kazatelů proti stávajícímu stavu z důvodu rozšíření činnosti M3: Samostatný sbor s kazatelem povolaným na částečný úvazek část sborového programu bude plně v kompetenci presbyterů M4: Samostatný sbor s kazatelem povolaným na částečný úvazek omezený sborový program, udržovací strategie M5: Samostatný sbor bez stálého kazatele - sbor trvale administrován, sborový program je plně v kompetenci presbyterů, kazatel je zván na některé bohoslužby, služebnosti či občasné akce M6: Sousboří / personální unie užší spolupráce staršovstev dvou a více sborů v geografické blízkosti, kazatel je povolán k práci v sousboří na základě podílů dohodnutých mezi jednotlivými staršovstvy M7: Sbor ve správě seniorátního výboru práci neřídí staršovstvo, ale organizuje jí seniorátní výbor, např. pomocí správní komise M8: Sbor ve správě presbytera / ordinovaného presbytera M9: Sbor se připojí k sousednímu sboru sbor přeměněn na kazatelskou stanici M10: Sbor bude spolupracovat se sborem jiné církve M11: Sbor zanikne 2. Co uděláme sami pro vybranou variantu letos, co příští rok, co v následujících letech? 3. V čem očekáváme pomoc seniorátního výboru a ústředí církve? 4

51 Tisk č. 14 Modely cesty ČCE k samofinancování Usnesení 2. zasedání 33. synodu č. 41d: Synod ukládá synodní radě, aby v případě, že bude schválen zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, zajistila vytvoření multiparametrického modelu či jiného vhodného nástroje pro kvalifikovaný odhad dlouhodobého vývoje církevních financí v závislosti na parametrech majetkového narovnání, obětavosti církve, personálním vývoji v ČCE a dalších relevantních parametrech. Usnesení 3. zasedání 33. synodu č. 28/1, 28/2: 1. Synod ukládá synodní radě poskytnout předložené modely cesty ČCE k samofinancování sborům k rozhovoru. Modely budou doplněny výpočetními tabulkami, které umožní zhodnocení dopadu různých modelů cesty k samofinancování na finance konkrétního sboru. Dalšími podklady k rozhovoru budou následující materiály: vyhodnocení dotazníků zaslaných sborům v září 2012, teze vyplývající z dotazníku a pět modelů. Termín odeslání do sborů Synod ukládá synodní radě vypracovat materiál, který poslouží jako manuál k vedení rozhovoru ve sborech a seniorátech (do ). Popis modelů Pro úvahy o budoucím financování sborů je nutné vytvořit představu, jak bude církev v budoucnu hospodařit se svými prostředky. Tato představa musí být dlouhodobá, protože Personální fond se v důsledku přijetí zákona č. 428/2012 Sb. stal jediným mzdovým fondem církve. Na počátku roku 2013 byl vytvořen multiparametrický model, který umožňuje vypočítávat zůstatek aktiv Personálního fondu. Přibližně konstantní zůstatek na účtu PF znamená, že příjmy a výdaje Personálního fondu jsou vyrovnané a církev vydává na mzdy tolik, kolik jsou příjmy církve soustředěné do Personálního fondu. Tento stav popisuje vyrovnané hospodaření a odpovídá Řádu o hospodaření církve. Toto pravidlo však musí platit i v dlouhodobé perspektivě, tedy i po ukončení veškerého financování ze strany státu. Církev může totiž v prvních 17 letech od přijetí zákona č. 428/2012 Sb. hospodařit s mírným přebytkem financí pro úhradu platů kazatelů. Rozumná akumulace prostředků v tomto období umožní částečné spolufinancování v následujícím období, kdy bude ukončen jakýkoliv příjem z titulu zákona č. 428/2012 Sb. a platy kazatelů budou financovány pouze z obětavosti členů církve, jinak řečeno z odvodu sborů do Personálního fondu. Pro objasnění modelů uvádíme popis uvažovaných příjmů, výdajů a zůstatků. 1. Příjmy Do modelu jsou vkládány následující příjmy Personálního fondu: i. Výše klesající stání dotace v příštích 17 letech. ii. Výše restitučních náhrad poskytovaných podle zákona č. 428/2012 Sb., které budou ČCE poskytovány po dobu příštích třiceti let. V modelu je možné zadávat, zda budou pro mzdy použity všechny prostředky tzv. restituční náhrady nebo pouze jejich část. Výše restitučních náhrad činí pro ČCE pro rok ,553 mil. Kč. iii. Jako hlavní parametr je zadáván odvod do Personálního fondu. Rychlost jeho růstu je možné volitelně měnit, a to v současném provedení modelů v pětiletých intervalech. 1

52 Tisk č. 14 iv. Dalším příjmem Personálního fondu je odhadovaný výnos uložených prostředků Personálního fondu v daném roce, kde je rozhodujícím parametrem zejména úroková míra. Tento parametr má poměrně značný vliv a nezbývá, než ho odhadovat. 2. Výdaje Do modelu jsou vkládány následující parametry, na kterých závisí výdaje Personálního fondu. i. Počet kazatelů, který se v modelu ročně mění o zvolený počet. ii. Výše průměrné superhrubé mzdy kazatele, která se každoročně mění o tzv. mzdovou inflaci. (Násobek počtu duchovních a superhrubé mzdy udává celkové mzdové náklady církve.) Za současnou, tedy počáteční superhrubou mzdu všech kazatelů, je pokládán součet stávající státní dotace a veškerých mzdových prostředků, které jsou vypláceny kazatelům jakoukoliv formou ze stávajícího Personálního fondu. iii. Jako další výdaje jsou do modelu vkládány náklady na projekty směřující mimo Personální fond, např. náklady typu diakonických projektů a rozvojových projektů (zatím blíže nespecifikováno). iv. Část mzdových nákladů na ústředí církve. 3. Zůstatek Výsledky zůstatku Personálního fondu na konci každého roku jsou stejně jako superhrubá mzda kazatelů a odvod do Personálního fondu za jednoho kazatele uváděny ve dvou vyjádřeních: i. v nominálních hodnotách v daném roce, tedy ve výši, kterou by bylo v daném roce nutné skutečně odvádět v Kč, ii. v reálných hodnotách zpětně přepočtených na cenovou úroveň roku 2013, tj. s odečtením inflace. Odvod do Personálního fondu by totiž nominálně rostl, i kdyby reálná hodnota odvodu zůstávala neustále stejná. Vyjádření v přepočtené formě umožňuje jednoduché a přímé srovnání s dnešním stavem výše odvodu do Personálního fondu. Z celé řady modelů byly pro prezentaci sborům vybrány ty modely, které představují odlišné způsoby zacházení s církevními financemi a rozdílně rychlé cesty k úplnému samofinancování církve. Cílem jejich prezentace je poskytnout sborům informaci, jak se bude vyvíjet odvod sboru do Personálního fondu při různě rychlých cestách k samofinancování. Všechny cesty, kromě prvního modelu A, jsou navrhovány tak, aby v dlouhodobé perspektivě cca třicet let byly celocírkevní finance prezentované zůstatkem Personálního fondu přibližně vyrovnané, tedy aby výrazně nerostly ani neklesaly. Rozdíly jednotlivých cest/modelů spočívají zejména v následujících parametrech: a) Jakou část restitučních náhrad použije ČCE na financování platů kazatelů. Financováním platů kazatelů je míněna také i veškerá akumulace prostředků a investice, z jejichž výnosu budou v budoucnu platy kazatelů spolufinancovány. b) Jakou část restitučních náhrad použije ČCE na financování rozvojových projektů, diakonických projektů a na jiné náklady mimo mzdový systém církve, které by byly specifikovány synodem. Použití většího dílu prostředků z restitučních náhrad podle bodu a) na financování platů kazatelů znamená možnost většího spolufinancování platů kazatelů a poněkud menší nároky na obětavost 2

53 Tisk č. 14 sborů. Použití více prostředků podle bodu b) odpovídá větší měrou poslání církve, nicméně klade výrazně větší nároky na obětavost jejích členů. Rozhodnutí v bodech a), b) je rozhodnutím strategickým a bude jedním z prvních rozhodnutí, které bude muset synod ČCE udělat. Z rozhodnutí vyplyne základní potřeba růstu odvodu do Personálního fondu. Dalším rozhodnutím bude nutné stanovit: c) Jak rychle poroste odvod do Personálního fondu. Při respektování strategie zvolené v bodě a-b a snaze o dosažení vyrovnaného hospodaření po cca 30 letech. Rychlejší počáteční růst odvodu do Personálního fondu umožní větší akumulaci prostředků z počátku a poněkud větší podporu sborům v době po 30 letech, kdy ustanou jakékoliv toky finančních prostředků ze strany státu. Ve svém důsledku způsobí pomalejší růst odvodu do Personálního fondu mírnější podmínky zpočátku, avšak tvrdší podmínky v dlouhodobé perspektivě. Jinak řečeno, usnadníme-li si financování v současnosti, přeneseme větší finanční zátěž na budoucí generace v důsledku vytvoření menší rezervy. Sbory budou mít možnost si vývoj odvodu do Personálního fondu promyslet. PF bude v budoucnu jediným zdrojem pro financování mezd kazatelů. Úkolem staršovstev bude stanovit vlastní strategii vývoje sborových financí, případně chování sboru v podmínkách různých cest k samofinancování. Sbory budou mít také možnost se k jednotlivým scénářům vyjádřit pomocí odpovědí na zadané otázky. Sbory budou mít k dispozici kromě představy o předpokládaném růstu odvodu do Personálního fondu také tzv. katalog možností, jak by se sbor mohl v podmínkách zvýšených odvodů do PF chovat. O návrhu chování sboru v podmínkách jednotlivých cest budou staršovstva informovat seniorátní výbory. Na základě vyjádření sborů a seniorátních výborů rozhodne jedno z příštích zasedání synodu o cestě, jakou ČCE k samofinancování půjde (rozhodnutí ve smyslu bodů a, b, c uvedených výše). Pomocí modelu bylo možné namodelovat různé použití prostředků získaných v důsledku zákona 428/2012 Sb. V tomto zasílaném materiálu je předkládáno 5 způsobů vývoje celocírkevních financí lišících se v základních parametrech, ze kterých pak vyplývá rozdílná potřeba nárůstu Personálního fondu v příštích letech. Úkolem církve bude nejprve zvolit základní cestu přibližně v intencích některého z uvedených základních modelů. Tuto zvolenou strategii bude možné ještě volbou základních parametrů upřesnit a v budoucnu z roku na rok zpřesňovat podle skutečného vývoje objektivních parametrů (inflace, skutečný počet kazatelů) a upřesňováním volitelných parametrů (např. mzdová inflace nárůst platů kazatelů, případně výdaje na projekty mimo mzdy a podobně). Modely vývoje PF Model A popisuje situaci, kdy se církev nebude chovat racionálně a nedojde k žádné změně chování. Počet kazatelů se nezmění, nevzroste ani obětavost členů sboru, nebudou provedena žádná racionalizační opatření a odvod do Personálního fondu poroste jako dosud pomalu, tedy přibližně o 1% ročně. Pro financování platů kazatelů budou spotřebovány všechny prostředky získané podle zákona 428/2012 Sb., klesající dotace i veškeré restituční náhrady. Z výsledků graf A2 je zřejmé, že po vyčerpání restitučních peněz by se bez zvýšení odvodů do Personálního fondu a případných racionalizačních opatření dostalo hospodaření Personálního fondu 3

54 Tisk č. 14 velmi brzy do výrazného deficitu a církev jako celek by nebyla schopna plnit své finanční závazky vůči kazatelům. Takovýto způsob financování tedy použít v žádném případě nelze. Je uváděn pouze pro ilustraci, aby bylo zřejmé, že do současnosti je naše obětavost s ohledem na výši výdajů na kazatele nedostatečná a pro hrazení současných potřeb ČCE by v žádném případě nestačila. Graf A 1 Vývoj odvodu do Personálního fondu a superhrubé mzdy kazatelů v letech

55 Graf A 2 Vývoj zůstatku PF v letech Tisk č a dále gt 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 gr D W T R N C1 A0 kpf Kz Zkz makroparametry: R ic ii Výchozí parametry plat faráře (superhrubá) odvod do personálního fondu výdaje z ústředí směrem ke sborům (na plat faráře) 254 výchozí počet sborů výdaje na provoz ústředí hrazené z prostředků sborů počáteční stav fondu na ústředí 0,9 koeficient použitelnosti PF (bez spoření a 10% solidaritou) 225 výchozí počet kazatelů 0 určená změna počtu kazatelů za rok 0,01 reálný výnos fondu 0,02 inflace - spotřební výdaje 0,03 inflace - investiční výdaje (stavební práce) 0,01 reálný růst mezd (tj. nominální růst mezd je g+ic) 1 koeficient použití restituční prostředků 5

56 Tisk č. 14 Model B představuje nejrychlejší cestu k samofinancování. Vyhovuje v určitém ohledu požadavku některých členů církve, že restituční peníze mají být jako zdroj financování kazatelů odmítnuty. Restituční náhrady nejsou proto pro financování platů kazatelů použity. Pro financování platu kazatelů je tedy použita pouze klesající státní dotace původně určená na platy kazatelů. Ta je v letech 2014 a 2015 zachována ve stávající výši a následně bude klesat každý rok o 5%. Aby bylo možné zachovat stávající platy kazatelů, bude nutné tento výpadek dotace nahradit zvyšováním odvodu do Personálního fondu. Restituční náhrady by byly věnovány na jiné účely, které by specifikoval synod (např. diakonické projekty a na jiné náklady mimo mzdový systém církve, investice církve do vzdělávání apod.). Nebudou akumulovány téměř žádné prostředky, viz plná a čerchovaná čára v grafu B2. Pro potřeby modelu zůstal počet kazatelských úvazků zachován. Vyrovnaného financování je možné dosáhnout ročním zvyšováním odvodu do PF přibližně o 12% nad míru inflace. Pro solidaritu s finančně méně nadanými sbory je určena částka 10% celkového výběru PF v církvi. Toto razantní zvyšování PF by bylo nutné provádět v letech 2015 nebo 2016 až Po této době by odvod do PF byl zvyšován již jen o míru inflace a o míru mzdové inflace. V roce 2031 by bylo dosaženo přibližně stavu samofinancování a od této doby by odvod do PF rostl pouze inflačně, případně by byl mírně upravován podle okamžitých podmínek v ČCE. Graf B 1 Vývoj odvodu do Personálního fondu a superhrubé mzdy kazatelů v letech

57 Graf B 2 Vývoj zůstatku PF v letech Tisk č a dále nárůst PF nad infl 0,03 0,12 0,12 0,125 0, gr D W T R C1 A0 kpf Kz Zkz R ic G kpf ,26 plat faráře (superhrubá stávající) stávající roční odvod do personálního fondu stávající roční výdaje z ústředí směrem ke sborům (na plat faráře) ost. výdaje na provoz církve hrazení ústředím z prostředků sborů počáteční stav fondu na ústředí 0,9 koeficient použitelnost PF bez spoření a 10% solidaritou 225 výchozí počet kazatelských úvazků 0 změna počtu kazatelů za rok 0,01 reálný výnos fondu 0,02 inflace - spotřební výdaje 0,01 reálný růst mezd (tj. nominální růst mezd je g+ic) 0 koeficient použití restitučních prostředků s výjimkou klesající dotace 7

58 Tisk č. 14 Model C představuje příklad nejpomalejší cesty k samofinancování. Pro financování platů kazatelů je použita klesající státní dotace na mzdy i celá restituční náhrada. V období počátečního relativního přebytku financí je vytvářena rezerva, jejíž výnos je opět použit pro platy kazatelů. Pro průběžné financování platů kazatelů je možné použít přímo i část restitučních náhrad. Ostatní projekty, např. diakonické a rozvojové, nejsou zcela opomenuty. Ročně je používáno např. 6 mil. Kč (přibližně 8% restitučních náhrad částka zvolená odhadem a určená k budoucímu upřesnění) pro projekty mimo mzdový systém podle rozhodnutí synodu. Při zachování počtu kazatelských úvazků, 1%-ním výnosu fondů nad inflaci a 1%-ním růstu mezd nad inflaci lze rovnováhy dosáhnout při 5%-ním růstu PF ročně. Pro solidaritu s finančně méně nadanými sbory je určena částka 10% celkového výběru PF. V prvních letech nashromážděné prostředky sloužící svými výnosy ke spolufinancování představují cca něco přes 1,1 mld. Kč v hodnotách roku Graf C 1 Vývoj odvodu do Personálního fondu a superhrubé mzdy kazatelů v letech

59 Graf C 2 Vývoj zůstatku PF v letech Tisk č a dále nárůst PF nad infl 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,045 0,045 gr Projekty W plat faráře (superhrubá stávající) T stávající roční odvod do personálního fondu R stávající roční výdaje z ústředí směrem ke sborům (na plat faráře) C ost. výdaje na provoz církve hrazení ústředím z prostředků sborů A počáteční stav fondu na ústředí kpf 0,9 koeficient použitelnost PF bez spoření a 10% solidaritou Kz 225 výchozí počet kazatelských úvazků Zkz 0 změna počtu kazatelů za rok R 0,01 reálný výnos fondu ic 0,02 inflace - spotřební výdaje G 0,01 reálný růst mezd (tj. nominální růst mezd je g+ic) kpf 1 koeficient použití restitučních prostředků s výjimkou klesající dotace 9

60 Tisk č. 14 Model D představuje příklad kompromisní cesty k samofinancování. Pro financování platů kazatelů je použita celá klesající dotace a polovina restituční náhrady. V období počátečního relativního přebytku financí je vytvářena rezerva, jejíž výnos je opět použit pro platy kazatelů. Druhá polovina restituční náhrady bude použita pro náklady typu diakonických a rozvojových projektů. Při poklesu počtu kazatelských úvazků o 1 ročně, 1%-ním výnosu fondů nad inflaci a 1%-ním růstu mezd nad inflaci lze rovnováhy dosáhnout přibližně při 6%-ním růstu odvodu do PF ročně. Stavu samofinancování by bylo dosaženo až po roce V prvních letech nashromážděné prostředky sloužící svými výnosy ke spolufinancování představují cca něco přes 570 mil. Kč v hodnotách roku Graf D1 Vývoj odvodu do Personálního fondu a superhrubé mzdy kazatelů v letech

61 Graf D2 Vývoj zůstatku PF v letech Tisk č a dále nárůst PF nad infl. 0,02 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,03 gr D W T R C1 A0 kpf Kz Zkz R ic G kpf plat faráře (superhrubá stávající) stávající roční odvod do personálního fondu stávající roční výdaje z ústředí směrem ke sborům (na plat faráře) ost. výdaje na provoz církve hrazení ústředím z prostředků sborů počáteční stav fondu na ústředí 0,9 koeficient použitelnost PF bez spoření a 10 % solidaritou 225 výchozí počet kazatelských úvazků -1 změna počtu kazatelů za rok 0,01 reálný výnos fondu 0,02 inflace - spotřební výdaje 0,01 reálný růst mezd (tj. nominální růst mezd je g+ic) 0,5 koeficient použití restitučních prostředků s výjimkou klesající dotace 11

62 Tisk č. 14 Model E představuje přísnější variantu situace modelu C. Do Personálního fondu sice vstupuje celá restituční náhrada, která je v plné míře akumulována či investována, do průběžného financování platů kazatelů však smí být použit každoročně pouze výnos z uložených a investovaných prostředků. Na rozdíl od modelu C nebude pro výplaty mezd použita část základu restituční náhrady, ale pouze její výnos. Tato cesta vytváří největší rezervu do budoucna. V počátku je však nárůst odvodu do Personálního fondu poněkud větší, ke konci období relativně klesá. Pro financování platů kazatelů je použita klesající státní dotace na mzdy i celý výnos akumulované restituční náhrady. Ostatní projekty např. diakonické a rozvojové nejsou zcela opomenuty. Ročně je používáno např. 3 mil. Kč (přibližně 4% restitučních náhrad částka zvolená odhadem a určena k budoucímu upřesnění) pro projekty mimo mzdový systém podle rozhodnutí synodu. Při zachování počtu kazatelských úvazků, 1%-ním výnosu fondů nad inflaci a 1%-ním růstu mezd nad inflaci lze rovnováhy dosáhnout při 6%-ním růstu PF ročně. Pro solidaritu s finančně méně nadanými sbory je určena částka 10% celkového výběru PF. V prvních letech nashromážděné prostředky sloužící svými výnosy ke spolufinancování představují cca něco přes 1,7 mld. Kč v hodnotách roku Graf E 1 Vývoj odvodu do Personálního fondu a superhrubé mzdy kazatelů v letech

63 Graf E 2 Vývoj zůstatku PF v letech Tisk č

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Na opakované dotazy ohledně způsobu financování povšechného sboru a zejména pak Ústřední církevní kanceláře podáváme přehlednou zprávu o hospodaření

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty.

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Čl.1. Čl.2. Čl.3. Postavení a poslání Jeronymovy jednoty /dále jen JJ/. JJ je zvláštním zařízením českobratrské církve evangelické, bez právní subjektivity, zřízeným

Více

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE 1. ÚVOD Dokument Manuál pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE vypracoval organizačně právní poradní odbor

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

3. zasedání 33. synodu ČCE (29. 5. 2. 6. 2013) TISK 8C. (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S PERSONÁLNÍM FONDEM

3. zasedání 33. synodu ČCE (29. 5. 2. 6. 2013) TISK 8C. (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S PERSONÁLNÍM FONDEM TISK č. 8 C 3. zasedání 33. synodu ČCE (29. 5. 2. 6. 2013) TISK 8C (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S PERSONÁLNÍM FONDEM 1. ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ PF V ROCE 2012 Výběr roku 2011 byl v souladu s usnesením 4.

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Synodní rada, poštovní přihrádka 466, 111 21 Praha 1, Jungmannova 9 tel.: 224 999 211, fax: 224 999 219, e-mail: e-cirkev@e-cirkev.cz; www.e-cirkev.cz Všem sborům a kazatelským

Více

TISK č. 14 (Komise D)

TISK č. 14 (Komise D) TISK č. 14 (Komise D) 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 14 ROZPOČET 2015, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2016 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2015 Rozpočet Českobratrské církve evangelické

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2014, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2015 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2014 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: Čl. 1 Účel Personálního fondu Č l. 2 Provozní a investiční část Personálního fondu Č l. 3 Správní rada Personálního fondu Čl. 4 Investiční výbor synodní rady Č l. 5 Příjmy

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8 C (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S PERSONÁLNÍM FONDEM

2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8 C (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S PERSONÁLNÍM FONDEM TISK č. 8 C 2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8 C (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S PERSONÁLNÍM FONDEM 1. ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ PF V ROCE 2011 Výběr roku 2010 byl v souladu s usnesením 4. zasedání

Více

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF Vnitřní řády Spolku přátel ETF Část A. Volební řád Článek I. Volby do předsednictva a revizní komise Spolku přátel ETF 1. 1.Volební shromáždění je totožné s Členskou konferencí. 2. Volební období všech

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Zápis z konání Valné hromady

Zápis z konání Valné hromady Zapisovatel: Jana Holmanová Ověřovatel 1: Jiří Rainiš Ověřovatel 2: Petr Bárta Zápis z konání Valné hromady Volební komise: Petr Zadina, Petr Bárta, Petra Rajterová Body jednání: Zahájení zasedání Valné

Více

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ ZÁKLADNÍ DOKUMENT VYPRACOVANÝ PODLE ZÁKONA 3/2002 Sb. na základě CÍRKEVNÍHO ZŘÍZENÍ ČCE 1) Název církve: Českobratrská církev evangelická 2) Poslání církve a základní články

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013

Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013 Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013 Místo Konání: KTF UK, Thákurova 3, Praha 6 Přítomni členové (bez titulů): Stanislav DROBNÝ, Michal KAPLÁNEK, Eduard KRUMPOLC, Tomáš MACHULA, Petr

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 18/5B SOLIDARITA SBORŮ KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST ZÁPŮJČKY Z PROSTŘEDKŮ PERSONÁLNÍHO FONDU

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 18/5B SOLIDARITA SBORŮ KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST ZÁPŮJČKY Z PROSTŘEDKŮ PERSONÁLNÍHO FONDU TISK č. 18/5B 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 18/5B SOLIDARITA SBORŮ KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST ZÁPŮJČKY Z PROSTŘEDKŮ PERSONÁLNÍHO FONDU 33. synod na svém 4. zasedání přijal v rámci

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Synodní rada, poštovní přihrádka 466, 111 21 Praha 1, Jungmannova 9 tel.: 224 999 211, fax: 224 999 219, e-mail: e-cirkev@e-cirkev.cz; www.e-cirkev.cz Všem sborům a kazatelským

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

ŘÁD O SPRÁVĚ CÍRKVE OBSAH: Oddíl A. Organizace církve (k 4, 21 a 24 CZ) Oddíl B. Zastupování církevních sborů (k 6 CZ)

ŘÁD O SPRÁVĚ CÍRKVE OBSAH: Oddíl A. Organizace církve (k 4, 21 a 24 CZ) Oddíl B. Zastupování církevních sborů (k 6 CZ) ŘÁD O SPRÁVĚ CÍRKVE OBSAH: Oddíl A. Organizace církve (k 4, 21 a 24 CZ) Čl. 1. Územní členění církve Čl. 2. Zřízení farního sboru Č l. 3. Zřízení a zrušení kazatelského místa Čl. 4. Změna sídla farního

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Statut Fondu základního jmění

Statut Fondu základního jmění Statut Fondu základního jmění Fond základního jmění slouží k peněžnímu vyjádření souhrnu peněžitého i nepeněžitého majetku povšechného sboru. Je součástí vlastního kapitálu a slouží jako zdroj krytí dlouhodobého

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje I. Postavení rady 1. Rada pro rozvoj lidských zdrojů (RRLZ) je kolektivním, koordinačním, poradním a iniciativním orgánem krajské a místní

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK

Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK 1 Kancelář vedoucího tajemníka ÚCK 1.1 Sekretariát 1.1.1 Vůči synodu - zabezpečuje organizačně a administrativně zasedání synodu; - podílí

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Synodní rada, poštovní přihrádka 466, 111 21 Praha 1, Jungmannova 9 tel.: 224 999 211, fax: 224 999 219, e-mail: srcce@srcce.cz; www.srcce.cz Všem sborům a kazatelským

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze I. Úvodní ustanovení, název, sídlo, IČ 1. Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

PRAVIDLA VIKARIÁTU. Vikariát - základní informace. A. Základní ustanovení

PRAVIDLA VIKARIÁTU. Vikariát - základní informace. A. Základní ustanovení Vikariát - základní informace PRAVIDLA VIKARIÁTU A. Základní ustanovení Pravidla vikariátu OBSAH: Poznámky k jednotlivým oddílům Pravidel vikariátu: I. Úvodní poznámky k podmínkám vikariátu II. Práce u

Více

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o.

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728

Více

Příloha č. 2: Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK

Příloha č. 2: Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK Příloha č. 2: Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK 1 Kancelář vedoucího tajemníka ÚCK 1.1 Sekretariát 1.1.1 Vůči synodu - zabezpečuje organizačně a administrativně zasedání synodu;

Více

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 JEDNACÍ ŘÁD REVIDOVANÉ ZNĚNÍ ÚČINNÉ K 9. 12. 2011 Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje (dále jen KPDM) se dne 29. září 2005 usnesl na tomto jednacím řádu: Článek 1. Úvodní

Více

Zápis z řádné valné hromady společníků společnosti BARVITA s.r.o. konané dne 03.06.2013 v 13.00 hod.

Zápis z řádné valné hromady společníků společnosti BARVITA s.r.o. konané dne 03.06.2013 v 13.00 hod. Zápis z řádné valné hromady společníků společnosti BARVITA s.r.o. konané dne 03.06.2013 v 13.00 hod. Valná hromada byla zahájena Ing. Milošem Bartošem. Všichni přítomní byli přivítáni, bylo konstatováno,

Více

občanské sdružení Benediktus

občanské sdružení Benediktus Stanovy občanského sdružení Benediktus Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: občanské sdružení Benediktus Sídlo: Klášterní 60, 583 01 Chotěboř IČO: 708 68 832 (dále jen komunita ) Čl. II Právní postavení

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

Ad 1) Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů

Ad 1) Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 17.9.2010 od 18:00 v klubu Coffee-shop v Nepomuku. Přítomni : Jana Barochová, Karel Baroch, Libor Faust, Tomáš Chouň, Pavel Kroupa, Daniel Mareška,

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Číslo : 1 Datum : 27.4.2015 Program: Zahájení Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 27.4.2015 1. Volba předsedy Svazku (5 let) 2.

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Podpora diakonických projektů ECM Žádost 2015

Podpora diakonických projektů ECM Žádost 2015 Podpora diakonických projektů ECM Žádost 2015 Mise Na základě soutěže podporujeme diakonické projekty farností, sborů, středisek křesťanské pomoci a misijních středisek Evangelické církve metodistické.

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více