SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ"

Transkript

1 Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, Hronov tel.: IČO: , DIČ: CZ na žádost předsedy konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE svolává řádné 3. zasedání 47. konventu královéhradeckého seniorátu ČCE na sobotu 9. listopadu 2013 v 9 hodin do sboru ČCE v Jičíně (Konecchlumská 289, Jičín). K tomuto zasedání jsou zváni všichni řádně zvolení poslanci (či zastoupeni řádně zvolenými náhradníky). Na mailové adresy sborů je zaslán seznam konventuálů ve stavu k minulému zasedání. Prosíme vás o verifikaci mandátů vašich poslanců do , což je také termín k dodání všech zpráv, návrhů a podnětů k jednání konventu. K jednání (s hlasem poradím) zveme také zástupce středisek Diakonií ČCE a Evangelické akademie (s možností podat krátkou zprávu o životě a práci střediska či školy), emeritní kazatele v seniorátu, vikáře, kazatele v alternativní službě, zástupce mládeže. Program jednání konventu společně s dalšími materiály obdrží všichni poslanci a hosté cca měsíc před konáním zasedání. Již dnes ovšem víme, že budou probíhat volby Seniorátního výboru. V této souvislosti vás prosíme, abyste se mezi sebou či ve staršovstvech včas poradili o kandidátech a vaše návrhy kandidátů na místo seniora či seniorky, jeho/jejího náměstka/kyně, seniorátní/ho kurátora/ky, jeho/jejího náměstka/kyně zaslali předsedovi konventu také nejpozději do Se srdečným pozdravem Michal Kitta, senior V Hronově

2 Tisk č. 2 Program 3. zasedání 47. konventu královéhradeckého seniorátu 9. listopadu 2013 Jičín 8:45 Podpisová prezence 9:00 Pobožnost Vladimír Pavlíček 9:20 Procedurální a organizační záležitosti: zahájení konventu předseda Štěpán Brodský prezence kontrola přítomných (příp. slib konventuálů, kteří neslibovali) Tisk č. 4 povolání případných dalších konventuálů s hlasem poradním (přítomní vikáři, revizoři, zástupci mládeže a dalších seniorátních poradních odborů, kazatelé ve výslužbě, kazatelé v alternativní službě atd.) přivítání případných hostů konventu ze středisek Diakonie ČCE na území seniorátu a ze Střední odborné školy sociální - Evangelické akademie v Náchodě a usnesení konventu o návrhu předsednictva, aby těmto hostům bylo umožněno promluvit, budou-li si přát informovat konvent o životě zařízení, které zastupují volba zapisovatelů (návrh: zástupci sboru Jičín) volba tří verifikátorů (návrh: zástupci sboru Trutnov) volba dvou skrutátorů organizační záležitosti (polední přestávka atd.) usnesení o úhradě nákladů konventu, (SV navrhuje: Ze seniorátních prostředků uhradit cestovné konventuálům, kteří o ně budou mít zájem, a vykonat na konventu sbírku ve prospěch seniorátu.) schválení navrženého pořadu jednání 10:00 Volby Seniorátní výbor: o volba senior-a/ky královéhradeckého seniorátu o volba seniorátní/ho kurátor-a/ky královéhradeckého seniorátu o volba náměstk-a/yně senior-a/ky o volba náměstk-a/yně seniorátní/ho kurátor-a/ky o volba 2. náhradníka SV z řad farářek a farářů Předsednictvo konventu: o Volba náhradníka předsednictva konventu z řad laiků Revize seniorátního účetnictví: S ohledem na Řád hospodaření církve čl. 3. Navrhuje seniorátní výbor volbu 2 revizorů/ek a 2 jejich náhradníků. Jejich mandát není časově omezen a jejich povinností je vykonávat revizi seniorátního účetnictví nejméně jednou ročně. K další volbě bude přistoupeno, až ve chvíli, kdy se některé z míst mezi revizory uvolní. o volba dvou revizor-ů/ek (návrhy: Václav Andrejs, Jan Pištora, Stanislav Štěpař) o volba dvou náhradn-ic/íků revizor-ů/e Seniorátní Jeronýmova jednota: o volba člena seniorátního představenstva Jeronýmovy Jednoty o volba náhradníka seniorátního představenstva Jeronýmovy Jednoty 10:15 Předložení zpráv (zprávy jsou předloženy v materiálech předem písemně, na přání předkladatele mohou být na zasedání ještě jednou předneseny nebo komentovány)

3 Tisk č. 2 o stavu seniorátu (Michal Kitta) Tisk č. 5 z poradních odborů (Poradní odbor pro vzdělávání laiků, Poradní odbor pro děti a rodinu, SOM, Pastýřská rada) Tisk č. 6 hospodaření v roce 2012 (viz písemné podklady Pavly Šašinkové) Tisk č. 7 zpráva revizní Tisk č. 8 zpráva o činnosti seniorátní Jeronýmovy jednoty (Zdeněk Ryšavý) Tisk č. 9 případné další zprávy (středisek Diakonii, EA, atd.) Tisk č :00 Rozprava ke zprávám, životu a tématům seniorátu 12:00 Přestávka na oběd 13:00 Projednání návrhu celocírkevních i seniorátních repartic na rok 2014 a usnesení o nich Tisk č :15 Projednání rozpočtu na rok 2014 a usnesení o něm Tisk č :30 Projednání návrhů na změny Církevního zřízení Tisk č :45 Rozprava ke strategii a budoucnosti seniorátu (J. Andrejs) Tisk č :30 Projednání návrhů z diskuse a ze sborů. Tisk č :50 Informace SV a zástupců sborů dle aktuální potřeby. 15:00 Závěr konventu senior.

4 Tisk č. 3 Seznam tisků pro 3. zasedání 47. konventu královéhradeckého seniorátu dne v Jičíně Tisk č. 1 Svolání konventu Tisk č. 2 Program Tisk č. 3 Seznam tisků Tisk č. 4 Seznam konventuálů Tisk č. 5 Zprávy (SV, senior) Tisk č. 6 Zprávy poradních odborů (POVL, PODR, SOM, Pastýřská rada) Tisk č. 7 Zprávy o hospodaření Tisk č. 8 Revizní zpráva Tisk č. 9 Zpráva o činnosti seniorátní JJ Tisk č. 10 Další zprávy (Diakonie, EA) Tisk č. 11 Repartice 2014 Tisk č. 12 Rozpočet Tisk č. 13 Změny CZ Tisk č. 14 Strategie a budoucnost seniorátu podklady k diskusi Tisk č. 15 Návrhy Tisk č. 16 Návrhy kandidátů do voleb Tučně označené zprávy dodány v termínu = vyšly v tiscích konventu (uzávěrka , ostatní byly dodány později a budou zaslány, pokud budou, těsně před konventem, nebo budou ke stažení na stránkách seniorátu.

5 Seznam konventuálů královéhradeckého seniorátu Sbor Poslanci telefon m Broumov 50 = k Barbora Trenčanská p Zuzana Gdovinová n1 Luboš Hovorka Černilov 184 = f Rut Brodská k Jiří Kupka n1 Václav Macek n2 Eva Jelínková Dvůr Králové nad Labem 195 = f Aleš Mostecký p Hana Pojezdná n1 Zdeněk Hojný Hořice v Pokdrkonoší 175 = k Oldřich Nekvinda p Petr Havlíček n1 Anna Janečková Hradec Králové 548 = f Štěpán Brodský p Milan Souček p Radek Jůza n1 Olga Čižinská n2 Jiří Pellar Hronov 223 = k Helena Turková p Jiří Drbohlav n1 Josef Petr Jičín 104 = k Josef Kužel p Pavel Hejl n1 Daniel Veselý n2 Jana Zedníčková Klášter nad Dědinou 368 = f k Daniel Havlíček p Vladimír Pavlíček n1 Vladimír Potoček n2 Ladislav Brandejs Kostelec nad Orlicí 115 = f David Najbrt p Ludmila Izáková n František Šimeček Letohrad 230 = k Josef Roček p Václav Skalický

6 n1 Bohumír Faltejsek n2 Aleš Pomikálek Náchod - Šonov 268 = f Marek Bárta p Jiří Hůlka n1 Zdeněk Ryšavý n2 Pavla Šašinková Nový Bydžov 69 = f Jaroslav Kučera p Dobromil Hušek n1 Jitka Loudová Semonice 240 = f Radim Žárský p Václav Andrejs n1 Anna Hrudková Trutnov 304 = f Tomáš Molnár p Tomáš Dohnálek p Jana Stupková n1 Věra Konečná n2 Josef Scharfen Třebechovice pod Orebem 237 = f Filip Čapek p Miroslav Strnad n1 Milan Kolomazník Vrchlabí 177 = f Petr Chlápek p Hana Jüptnerová n1 Eva Jindřišková Seniorátní výbor Senior Michal Kitta Hronov 1 sen. Kurátor Jaroslav Andrejs Semonice 1 nám. Seniora Jiřina Kačenová Letohrad 1 nám. Kurátora Vladimír Pavlíček Klášter nad Dědinou 1 n1 Tomáš Molnár n2 Václav Skalický n3 Radim Žárský n4 Zdeněk Ryšavý Celkem konventuálů: 39

7 Zpráva seniora o stavu Královéhradeckého seniorátu Českobratrské církve evangelické za období mezi konventy Tisk č. 5 Sestry a bratři, dovolte, abych vám přednesl šestou, tedy závěrečnou zprávu mého volebního období o stavu seniorátu. Nejprve tradičně trochu statistiky: Počet členů církve v seniorátu k 31. prosinci 2012 poklesl na 3487, tedy o 248 členů oproti 1. lednu minulého roku. Úbytek je způsoben především revizí kartotéky v Letohradu a v Hradci Králové. Zemřelo 41 členů církve. Vystoupilo 10, odstěhovalo se 5. Církevní pohřeb mělo 59 lidí, z toho 36 členů církve. Bez církevního obřadu odešlo 30 členů církve. Vypadá to tedy, že skoro každý druhý evangelík či jeho pozůstalí nemají zájem o křesťanské rozloučení. Pokřtěných bylo 25, z toho 2 dospělí. Přistoupilo 10 členů. Požehnáno místo křtu bylo 1 dítěti. Konfirmovaných bylo 8 mladých lidí. Církevních sňatků bylo 20. Večeře Páně byla vysluhována 175x, v rodině pouze 19x. Bohoslužby se konaly v seniorátu celkem 876x, ekumenické 40x. Ze statistiky vyplývá, že se křtilo v polovině sborů, v žádném sboru nepřekročil počet pohřbů počet prstů na jedné ruce, v polovině sborů se oddávalo. Ve 4 sborech se nekoná nedělní škola, ve 3 sborech se nevyučovaly děti, konfirmační příprava běžela v 6 sborech, mládež se schází ve 4 sborech. Ve 2 sborech se nekonaly biblické hodiny. Rád bych upozornil, že kartotéka má být vedena pravdivě. Pravidla evidence členů církve jasně stanoví, za jakých podmínek smí být člen převeden mezi členy bývalé. Není přípustné, aby se větší zásahy do kartotéky prováděly kvůli reparticím. Nebo aby se sbor stal na moment výběrovou církví, vyškrtal formální členy a vzápětí se opět pohroužil do poklidu mentality církve lidové. Pamatujme, že v pastoraci okrajových členů máme všichni stále značné rezervy a velmi často se stává, že se lidé ve svých sborech objevují i po desítkách let zdánlivého či skutečného duchovního spánku. Jen stručně shrnuji, že za posledních šest let, kdy zde předkládám zprávy o stavu seniorátu, nás ubylo celkem 608. Seniorátní výbor se v uplynulém období sešel k řádné schůzi 5x. Jednali jsme mnohokrát elektronicky, někdy osobně i před vizitací staršovstva. Vykonali jsme 6 vizitací v Semonicích, v Hradci Králové, v Černilově, v Jičíně, v Kostelci nad Orlicí a těsně před závěrem funkčního období vizitaci v Broumově, kterou by správně měla vykonat synodní rada. Protože sbor administruji já, konala vizitaci společně s bratrem seniorátním kurátorem sestra konseniorka. Tím jsme uzavřeli druhé, nepovinné kolo vizitací po seniorátu. Napodruhé jsme se více soustředili na rozhovor o aktuálních tématech. Vykonal jsem 27 služebních cest v souvislosti s funkcí seniora. Kolegové a kolegyně ze SV absolvovali řadu dalších cest na schůze, vizitace a sliby staršovstev. Seniorátní výbor instaloval novou farářku v Černilově, sestru Rut Brodskou. Konala se individuální, možno říci, pastorační setkání s jednotlivými kolegy. V únoru jsme zprostředkovali další smírčí jednání mezi staršovstvem v Třebechovicích a členy kazatelské stanice v Týništi nad Orlicí. Některé sestry a bratři ze seniorátu naopak navštívili mě v Hronově. Rozloučili jsme se s bratrem farářem Miroslavem Hejlem. Byl ordinován presbyter Oldřich Nekvinda z Hořic blahopřejeme! Do služby v jiném seniorátu odešel po třech letech a dispensu bratr farář Jonatan Hudec z Kláštera nad Dědinou. Neshody kvůli nepoctivým způsobům správy sboru plus potíže spojené s životem na vesnici, snad i vzájemná rozmrzelost převážily. Sbor nedostatky odstranil a má šanci na obsazení novým kazatelem/kazatelkou. Administrátorem byl jmenován bratr farář Žárský. Nejsou to obecně jen faráři, kteří v konfliktech ztrácejí chuť spolupracovat, a kdo se cítí být zraněni jsou to i mnozí laici. Cítí se nepochopeni, nedoceněni, stěžují si na špatnou komunikaci s faráři. A protože většinou nemohou nebo se nechtějí nechat převést na jiný sbor, stahují se do ústraní. Pokud jde o souhrn poznatků z vizitací potkáváme bratry a sestry Kristově věci velmi oddané, kteří tráví ve sborech svůj volný čas. Jsou to tahouni; berou na sebe ochotně úkoly i břemena 1

8 Tisk č. 5 evangelia. Vidíme je stále znovu na všech fotografiích z nejrůznějších akcí. V některých sborech jsou už teď vidět jejich nástupci. Jinde vyhlížejí budoucí náhradu s nervozitou a úzkostí. Mnozí už chápou, že misie je naprostou prioritou. Tam, kde to už vědí, mají náskok. Oproti tomu řada evangelíků považuje stále za největšího protivníka finanční problémy. Ze zkušenosti však víme, že sbor končí tehdy, když chybí lidé. Nejprve se to projeví ve staršovstvu. Majetky vždycky přežívají. Ještě u nás žádný sbor nezanikl kvůli nedostatku prostředků. Tento stereotypní omyl je třeba překonat a soustředit na misii a evangelizaci více sil. Předpokladem k tomu je vřelá víra. Ukotvenost v zvěsti evangelia. Není to zjednodušení, když řeknu, že všude tam, kde se objevují konflikty nebo kde vládne slastný spánek, autorita Boží stojí v ústraní. Řada našich rozkolů spočívá v přebujelém egu. Jestliže večeře Páně není horizontem smíření, jestliže nejsme schopni hledat společný prospěch, růst a čest Boží, měli bychom, řečeno s nadsázkou, znovu absolvovat pořádnou konfirmační přípravu. Návrat k reformačním kořenům nám pomáhá vidět víc, než jen vlastní přežití a zájmy. Motivace k misii přichází tam, kde evangelium voní libou vůní! Potřebujeme, aby volby byly opravdu volby. Tam, kde do funkcí volíme ty poslední zbylé a volitelné, nefunguje už rozpoznávání darů. Jistě to církev i v minulosti leckdy musela dělat stejně a znovu přišly lepší časy. Vážíme si ochoty všech, kdo na sebe úkoly berou. Zároveň si všímáme, že ve staršovstvech sedí lidé, kteří, teď to záměrně řeknu trochu nadneseně, by raději měli sedět spíše v nějakých pracovních odborech stavebních, technických, v křesťanské službě. Ale nehodí se příliš ke kolektivnímu rozhodování. Skvěle umějí pracovat ve svém oboru, ale je pro ně nesnadné formulovat témata, nezvládají věcnou komunikaci, chybí schopnost povznést se, vést, rozlišovat důležité a nedůležité. Zároveň okoušíme občas i zázrak, jak někdo tváří v tvář odpovědnosti nějaké přijaté funkce rozkvete, vyroste! V minulém období jsme slavili různá sborová a diakonická jubilea výročí kostela ve Dvoře, výročí Diakonie v Náchodě. Spíše malé skupinky navštívily Kralice nad Oslavou. Řada aktivit se koná v Herlíkovicích v Bělči a v Tisu. Všechny sbory dávají ochotně k dispozici své prostory pro nejrůznější společné akce děkujeme! Opět děkuji seniorátním poradním odborům za svědomitou přípravu kvalitních setkání byli jste o nich informováni v předložených zprávách. Díky sborům za finanční podporu. Do seniorátního poradního odboru mládeže byl jmenován bratr farář Štěpán Brodský děkujeme! Stále nemáme zástupce v celocírkevní zpěvníkové komisi. Nikdo z oslovených nepřijal. Děkuji staršovstvům za svědomité vyplnění dotazníků k soběstačnosti sborů. Všichni vyhlížíme chystanou odluku zároveň s nadějí na obnovu původních motivů církve, zároveň s obavami, jak obstojíme. Čeká nás velmi důkladný rozhovor o budoucnosti sborů. Bude to zřejmě největší úkol pro nový seniorátní výbor, aby spolu s konventem rozhodl o restrukturalizaci sborů a kazatelským míst v seniorátu. Neobejde se to bez modliteb a hledání toho, co je správné a potřebné pro Boží dílo mezi námi. Ukáže se, jak máme my všichni srovnané osobní priority. Jistě přežijí naše rodiny, naše domy a koníčky, kroužky a dovolené. A co církev? Zmizí tiše a ochotně? Bez boje? Bez pláče? A nebo si naopak v nouzi lépe uvědomíme, že nechceme, aby místo nás volalo kamení? Všechny sbory musejí dobře rozumět, že nejde o uchování teplých farářských míst, nýbrž aby Boží lid plnil úkoly svěřené Pánem církve. Podoba církve se odvíjí od zadání, které máme, od zvěsti, které sloužíme. Je možné, že k tomu profesionální kazatele nepotřebujeme, ale pak musí jejich práci zastat někdo jiný. Když slýchám stesky na symbolickou účast na biblických hodinách (statistický dotazník vypadá úplně jinak), zdá se mi, že o odborně vzdělané teology a hlubší rozhovor příliš zájem není. Pojďte a okuste! Vydařená biblická hodina strčí do kapsy sváteční neděli a pamatujete si toho mnohem víc než z kázání! Sbory budou mít poměrně málo času na to, aby formulovaly své vize do budoucna a přešly na samofinancování. Máme dobré odhady vývoje týkající se peněz. Ale nedokážeme modelovat příklon či odklon srdcí. Nesmíme se nechat hned na začátku znechutit tím, že na nás dopadá negativní veřejné mínění. Musíme jednat iniciativně a rychle, vědět, co sami chceme! Zákonná úprava vypo- 2

9 Tisk č. 5 řádání mezi státem a církvemi není transparentní; těžko jejímu vzniku a parametrům rozumíme my sami. Dosud jsme se ani mezi sebou neshodli, jak vlastně rozumět penězům, které přijímáme. Ale jednat musíme. Co nejdříve se postavit na vlastní nohy. Přitom nemyslet jen sami na sebe, ale spolupracovat s okolními sbory. Podle prvních propočtů je zřejmé, že dojde ke snížení kazatelských úvazků. Sbory se musejí rozhodnout, zda chtějí raději společného kazatele se sousedními sbory nebo svého vlastního na vlastní faře, ale třeba jen na poloviční úvazek. Budeme volit, jak ostrým tempem přejdeme na samofinancování. Jen jeden sbor v současnosti má na celého vlastního kazatele. Možná by si troufly 3 další. Sbory neuvedly, nakolik chtějí snížit úvazky. Celkově to může být 9 nebo také 6 úvazků na celý seniorát. Ale nepředbíhejme nejstrašnější smrt je prý z vyděšení. Od roku 2015 by měl mít Jičín vlastního kazatele na půl úvazku s Libštátem nastoupí Petr Hudec. Studijní volno v minulém období čerpali bratři Bárta a Čapek. Ze SFRP si půjčili peníze Semonice a Vrchlabí. Dar ze seniorátní JJ poputuje do Hořic. Prodala se bohuslavická fara, pozemek v Bělči, pozemek v Semonicích a v Hradci Králové. Z fondu solidarity na Personální fond žádali a obdrželi příspěvek Kostelec nad Orlicí a Nový Bydžov. Seniorátní repartice letos opět nezvedáme. Snažíme se šetřit, jak jen to jde. Letos pokračovaly rozsáhlé rekonstrukce církevních budov v Jičíně, v Semonicích, v Klášteře nad Dědinou, ve Vrchlabí a drobnější opravy ve více sborech. Tříměsíční studijní volno bylo letos uděleno Marku Bártovi. Seniorát má na fakultě 4 bohoslovce Zoru Novákovou z Hradce Králové, Jana Hrudku ze Semonic, Pavla Roubíka z Náchoda a Jana Popeláře z Letohradu. Děkuji, že jsem s vámi mohl šest let spolupracovat. Děkuji spolupracovníkům i náhradníkům ze seniorátního výboru. Pro vás, laiky, to byla velmi nesamozřejmá práce navíc. Přesto jste ji vykonávali srdcem a naplno. Pokud jsem někoho z vás, seniorátního společenství odbyl, urazil nebo zklamal, je mi to líto a prosím za odpuštění. Jestli jsme spolu prožili i okamžiky důvěry a pravdy, Bohu díky. Děkuji za pozornost. Michal Kitta 3

10 Tisk č. 6 Zpráva o činnosti POVL v roce 2012/2013 pro konvent v Jičíně

11 Tisk č. 6 Zpráva o činnosti POVL v roce 2012/2013 pro konvent Jičín Personální složení: Od posledního konventu pracoval odbor v nezměněném složení: Jan Hrudka Semonice (student bohosloví) Jiřina Kačenová Letohrad (farářka) Jaroslav Matuška Třebechovice p. O. (VŠ pedagog) Marie Rybářová Hradec Králové (psycholožka, VŠ pedagog) Miloslav Vašina Náchod-Šonov (farář v. v.) Jakub Dvořák, předseda Náchod-Šonov (učitel) Stále je hledán jeden spolupracovník z řad laiků. Vykonali jsme celkem 3 pracovní schůzky v k.s. Týništi nad Orlicí (v době sepsání zprávy byla plánována ještě jedna na ). Akce: Seniorátní setkávání Od posledního konventu se konala dvě Seniorátní setkání: Klášter nad Dědinou : Téma: Modlitba Řečníci: Michal Kitta, farář sboru v Hronově a senior královéhradeckého seniorátu, spolu s ním bratři Vladimír Pavlíček (Klášter nad Dědinou) a Václav Skalický (Letohrad). Účast: asi 35 účastníků. Zastoupeny byly kromě Kláštera sbory Letohrad, Náchod-Šonov, Semonice, Hradec Králové, Hronov, Třebechovice pod Orebem a Potštejn. Přítomní byli (kromě řečníka a místního faráře) 4 faráři mimo službu, 2 aktivní včetně bratra M. Strádala z Prahy. Z POVL byli přítomni tři členové. Zahájení: Slovem na Mt 26, 36-46, výkladem a modlitbou posloužila bratr Vladimír Pavlíček, starší klášterského sboru. Zpívali jsme písně z EZ 635 a 420. Shromáždění zakončil modlitbou a požehnáním přítomný bratr senior Michal Kitta. Všechny části programu byly nahrány v mp3 formátu a jsou po vyčištění k dispozici. Několik obrázků br. Dvořák zveřejnil na adrese https://picasaweb.google.com/jakdrak/ senioratnisetkanivtrutnove?authuser=0&feat =directlink. Děkujeme klášterskému sboru za poskytnutí skvělého zázemí i pohoštění. Náchod, : Téma: Jubileum bible kralické a její podněty. Řečník: sestra doc. PhDr. Eva Melmuková-Šašecí. Účast: Cca 30 osob z hostitelského sboru, z Hronova, Hradce Králové, Kláštera nad Dědinou, Semonic a z Potštejna. Přítomní byli i dva aktivní faráři (včetně seniora) a dva mimo službu, dále tři členové odboru. 2. strana z 4

12 Tisk č. 6 Zahájení: Bratr Zdeněk Ryšavý, kurátor sboru, zahájil pobožností na Ef 3, Zamyslel se nad tématem vyvolení. Je to jednak Bůh, kdo vyvoluje, nikoliv my; vyvolení jedněch však není zavržením ostatních. Pobožnost jsme zakončili modlitbou a zpěvem písně 236 z Evangelického zpěvníku. Program ŽALMŮZIE, původně plánovaný na odpoledne, kvůli onemocnění aktérů neproběhl, sestra MUDr. Zuzana Hůlková nás alespoň seznámila s novým přebásněním a zhudebněním žalmů pro nový evangelický zpěvník. Vystoupení sestry Hůlkové překlenulo čekání na sestru Melmukovou a jejího syna Petra, kterým se cesta protáhla. Poté jsme byli seznámeni s historií českého překládání bible od Zmrzlíkovy bible Třeboňsko-litoměřické, přes projekt bratrského překladu, podrobnosti o tzv. Šestidílce a jejím významu v tehdejším křesťanském světě, až po její konečné vydání roku 1613, od nějž (jak sestra Melmuková podtrhla) uběhlo oněch 400 let. Nakonec jsme se seznámili s tím, jakou roli bible kralická sehrávala v českých evangelických rodinách a čím nám může a má být dnes. Průběžně nás povzbuzovala proti malomyslnění z našeho češství a bratrského evangelictví, které se ČCE poslední dobou značně zmocňuje. Ani tak malá církev, jako jsou v Itálii Valdenští, neztrácí svoji identitu a vědomí specifického poslání. Program jsme ukončili bratrskou písní 406 z Evangelického zpěvníku. Také šonovsko-náchodský sbor se o nás pěkně postaral, za což jim patří náš dík. Ze setkání byly pořízeny zvukové záznamy, které jsou zájemcům k dispozici. Pro učitele nedělních škol FS ČCE Černilov : Téma: Metoda Stationenlernen (Zastávková metoda) a Samsonův příběh. Lektor: Rut Brodská Účast: dětí z 8 sborů (Hradec Králové, Černilov, Semonice, Dvůr Králové n.l., Náchod Šonov, Třebechovice, Trutnov, Letohrad). Seminář začal přečtením příběhu o Samsonovi z dětského zpěvníku Zpívejte s námi (L. Rejchrt) a zpěvem několika písní z tohoto zpěvníku. Následovalo tradiční představení účastníků semináře a jejich práce s dětmi v NŠ a ve sboru. Po té nám Rut Brodská krátce vysvětlila, co nás čeká v příští hodině, mladší děti zůstali v herně, starší šly s rodiči do sborové místnosti, kde bylo připraveno několik zastávek s úkoly vztahujícími se k příběhu Samsona. Ve skupinkách, příp. ve dvojici jsme plnili na každé zastávce zadaný úkol (síla, zdatnost; oblečení z doby Samsonovy, stolní hra, erb naší rodiny aj.) a splnění si zaznamenali do jízdenky (průvodní list se záznamem čísla zastávky, úkolu a místa pro označení jeho splnění). Cílem takových zastávek je bližší seznámení a zamyšlení se nad důležitými místy v daném příběhu pomocí vlastní aktivity dětí. 3. strana z 4

13 Tisk č. 6 Po výborném obědě a času na rozhovor účastníků mezi sebou, následovala odpolední část. Od Rut Brodské jsme se dověděli bližší informace o metodě Stationenlernen, jak a kde vznikla, k čemu se užívá apod. V poslední části semináře jsme měli opět ve skupinkách vymyslet jednu zastávku s úkoly k příběhu Josef a jeho bratři. Následovalo společné představení jednotlivých zastávek a diskuse nad nimi. Účastníci se shodli na tom, že v NŠ, kde je velmi omezený čas, by bylo možné využít např. jednu nebo max. dvě zastávky, ale např. na sborových nebo seniorátních akcích, kde je více času, lze tuto metodu výborně využít. Děkujeme s. Brodské za poutavě podané téma i praktické přiblížení metody, která může být velkou inspirací pro mnohé učitele/-ky NŠ nejen pro nedělní dopoledne, ale i pro další akce s dětmi ve sboru. Děkujeme černilovským za poskytnutí výborného zázemí v Kulturním a spolkovém domě (děti měly k dispozici svoji místnost, kde si mohly hrát) i výborný oběd a občerstvení! Příští seminář plánujeme opět na počátek roku (jaro) Máte-li námět na téma, lektora nebo místo konání, sdělte to kterémukoliv členu poradního odboru. (Jaroslav Matuška, ) Pro předčitatele Ani tentokrát se nepodařilo žádnou akci připravit. Plánované Seniorátní setkání, nabídky místa konání jsou pestré, zatím jsme ještě konkrétní místo nevybrali, březen 2014 Téma sestra farářka Jiřina Kačenová jedná se členy komise pro nový Evangelický zpěvník, aby nám někdo z nich přišel o práci na něm referovat. Na říjen 2014 připrvujeme téma Společenské dění ve vztahu k církvi, křesťanství a křesťanům. Na březen 2015 bychom rádi připravili téma Mistr Jan Hus, jeho a současné pojetí pravdy, o konkrétních řečnících pro oba termíny se zatím jedná. Seminář pro učitele nedělních škol plánován na jaro Náplň je zatím v diskusi, budeme vděčni za Vaše návrhy. prezentace POVL pravidelně informuje o své činnosti a akcích prostřednictvím vlastních webových stránek na Evangnetu (povl_hk.evangnet.cz), pomocí propagačních materiálů, ohlášení na poradách kazatelů a při vlastních akcích. O své činnosti informuje pravidelně SV, jemuž jsou zasílány kopie zápisů ze schůzí, které jsou dostupné i na stránkách POVL HK (http://povl_hk.evangnet.cz/zapisy/zapisy.htm). Na úvodní stránce je možné shlédnout synopsi kalendářů Evangnetu, seniorátních akcí a akcí POVL. Pokusně byla spouštěna i facebooková skupina (https://www.facebook.com/update_security_info.php?wizard=1#!/groups/ / ), k níž je možné se přihlašovat pro získávání informací i sdělování vlastních postřehů, dojmů, návrhů a nápadů. Zprávu připravil: Jakub Dvořák, předseda Schválil POVL elektronicky. 4. strana z 4

14 Zpráva o činnosti Poradního odboru pro děti a rodinu Královéhradeckého seniorátu ČCE v roce 2013 pro konvent výše jmenovaného seniorátu Složení odboru: Poradní odbor pracoval v roce 2013 ve složení: Katka Čapková, Eliška Hudcová (do srpna 2013, kdy se s rodinou odstěhovala do Mladé Boleslavi), Marcela Molnárová, Aleš Mostecký, David Najbrt, Jitka Weinfurterová, Jana Žárská a Radim Žárský. Při podzimním setkání v Bělči se ke spolupráci v odboru nabídla Blanka Víznerová, což velmi rádi a s povděkem přijímáme. Schůze odboru: Fyzických setkání (schůzí) odboru nebylo mnoho. Sešli jsme se za celý rok pouze dvakrát. Poprvé v březnu v Třebechovicích, podruhé v rámci podzimního víkendového setkání v Bělči. Jinak fungujeme průběžně pomocí u a telefonů. Tato rychlejší, pružnější, levnější i časově šetrnější forma společné práce se nám osvědčila. Pořádané akce: Jarní seniorátní den dětí a rodin Hradec Králové 12. května 2013 Účast můžeme jen odhadovat, ale vzhledem k tomu, že na oběd byla presbyterna sboru v Hradci dvakrát zcela zaplněná, nejprve dětmi a poté dospělými, bylo to jistě přes sto lidí. Bohoslužby vedl Tomáš Molnár. Po bohoslužbách byla slavnostně pokřtěna Archa na hradecké farní zahradě. Po obědě se v kostele žertovalo a zpívalo pod vedením Radima Žárského a Petra Chlápka, pro děti byla připravena výtvarná dílna s výrobou broučků a berušek, dospělí mohli relaxovat u kávy a občerstvení. Následovala přednáška ing. arch. Matěje Párala s názvem Stodola, hospoda nebo chrám o bohoslužebných prostorách z pohledu jejich využití a o pozvání k víře skrze architekturu. Během přednášky se o děti starali členové SOMu a někteří rodiče. Namísto dohodnuté a přislíbené bojovky Po stopách Cyrila a Metoděje se konala pouze procházka do jednoho z městských parků. Spolupráci se SOMem si musíme příště více ohlídat. Děkujeme královéhradeckému sboru za výborné zázemí, zajištění oběda a bohaté občerstvení. Finanční zajištění akce: Příjmy: Zůstatek hotovosti z roku 2012 ve výši 115,- Kč. Na místě vybráno 800,- Kč. Výdaje: Cestné pro přednášejícího 772,- Kč (dle předložené zpáteční jízdenky). Zůstatek 143,- Kč byl převeden k použití při další akci. Veškeré ostatní náklady, především na obědy, byly hrazeny z chrámové sbírky vykonané tu neděli při bohoslužbách. Jelikož náklady byly vyšší než výnos sbírky, vzal je na svá bedra sbor v Hradci Králové v rámci hostitelství, za což mu děkujeme. Podzimní víkendové setkání rodin s dětmi - Běleč nad Orlicí října 2013 Setkání se zúčastnilo 110 přihlášených minimálně na sobotní program přes den (z toho 48 dospělých a 62 dětí) a dalších cca 10 nepřihlášených (převážně dospělých) pouze na sobotní odpolední program. Zde je přehled programu: Pátek: Pobožnost pro děti i rodiče Drahomíra Dušková Havlíčková Cesta po pobaltských republikách Litva, Lotyšsko a Estonsko Alena a Aleš Mostečtí Sobota: Tisk č. 6 Pobožnost pro děti i rodiče Filip Čapek, Tiskařská dílna Aleš Mostecký (z brambor jsme vyřezali literky a tiskátka symbolů, ze dřevěných desek vyrobili knihtisk a vytiskli zdobený titulní list Bible ke 400. výročí vydání Bible kralické)

15 Hudební dílna pro mládež Radim Žárský (nácvik písní na nedělní bohoslužby) Odpoledne koncert Tria Augenblick Tomáš Molnár, Michal Kitta, Rostislav Tvrdík (židovské písně) Přednáška Martiny Vondorové o pubertě Lesní soutěže pro děti Martina Pecnová Pobožnost pro děti i rodiče Marek Bárta Neděle: Bohoslužby Třebechovicích pod Orebem Rut Brodská, hudební doprovod obstaral Radim Žárský s mládežníky Finanční zajištění tiskařské dílny: Výdaje za brambory a razítkovou barvu ve výši 156,- Kč pokryty ze zůstatku z jarního seniorátního dne (143,- Kč) a z drobného sponzorského daru (13,- Kč). Náklady na pobyt a honoráře: O podporu pro účastníky jsme i letos požádali sbory seniorátu. Prostřednictvím seniorátního účtu přispěly následující sbory: Dvůr Králové 2.480,- Kč; Hořice 590,- Kč; Hradec Králové 3.058,- Kč; Hronov 1.000,- Kč; Jičín 720,- Kč; Klášter nad Dědinou 1.170,- Kč; Náchod-Šonov 860,- Kč; Semonice 1.252,- Kč; Trutnov 1.662,- Kč, Třebechovice 1.000,- Kč. Příspěvky v letošním roce celkem ,- Kč. Zůstatek z loňského roku 3.185,- Kč. Celkem k dispozici ,- Kč. Za všechny příspěvky výše jmenovaným sborům velmi děkujeme. Považujeme tuto podporu za velmi důležitou, bez ní by se nejspíš některé početné rodiny nemohly této víkendové akce zúčastnit. Ohledně této podpory v příštím roce proto také podáváme konventu návrh (viz. Návrhy). Z těchto prostředků byly uhrazeny následující náklady: Podpora účastníkům setkání v celkové výši ,- Kč, tedy příspěvky na ubytování 100,- Kč na osobu a noc, příspěvek 15,- Kč na každé jídlo. 1 Dále byly vyplaceny honoráře za přednášku a koncert v celkové výši 3.000,- Kč. Část honorářů pokryje příspěvek sborů (1.265,- Kč), o zbytek (1.735,- Kč) žádáme seniorátní výbor. Web poradního odboru: Od jara 2013 má náš poradní odbor své webové stránky, kde najdete aktuální informace o chystaných akcích, odkazy na fotografie z proběhlých akcí a další. Adresa je: Tisk č. 6 Plány na rok 2014: Jarní setkání rodin s dětmi 11. května 2014 Podzimní víkendové setkání rodin s dětmi 3. až 5. října 2014 opět v Bělči nad Orlicí Byli bychom rádi, kdybyste ve svých sborech akce poradního odboru i nadále propagovali a rodiny s dětmi k účasti na nich povzbuzovali. Poděkování: Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu akcí pořádaných naším poradním odborem, děkujeme všem, kdo jste práci s dětmi v našem seniorátu jakýmkoli způsobem podpořili. A v neposlední řadě děkujeme všem, kdo se akcí zúčastnili, neboť právě jejich zájem je výtečnou motivací a neúnavným hnacím motorem pro další práci poradního odboru. Za Poradní odbor pro práci s dětmi Ve Dvoře Králové nad Labem 7. října 2013 Aleš Mostecký, předseda 1 Pro srovnání uvádíme, kolik na místě zaplatili účastníci sami za ubytování a stravu: ,- Kč. Podpora z příspěvků od sborů tak činila 40% celkových nákladů na pobyt a stravu účastníků víkendového setkání.

16 Tisk č. 6 Zpráva o činnosti Seniorátního odboru mládeže Královéhradeckého seniorátu ČCE v roce 2013 pro konvent Víkendovka pro konfirmandy, Tis Členové SOMu jsou: Jonatan Hudec farář (svou činnost ukončil během letních prázdnin, děkujeme mu za jeho nadšení a práci pro SOM) Lenka Kupková (předsedkyně), Iveta Dufková, Judita Brodská, Lia Medková, Ludmila Čepová, Martin Jůza, Lukáš Vávra Náhradníci: Jiří M. Kačena, Jiří Kupka

17 Tisk č. 6 V uplynulém roce pořádal SOM tradiční i nové akce, kterých se zúčastnili ostřílení mládežníci společně s čerstvými nováčky. Dalo by se napsat, že mládež opět mírně ožívá a na akce přijíždějí noví mladí lidé z celého seniorátu. První uskutečněnou novinkou byla filmová noc ( v Hořicích), ze které jsme si odvezli neopakovatelné zážitky (včetně spaní v zimních bundách díky vtíravé zimě). Přehoupli jsme se do nového roku, který jsme zahájili akcí s největším počtem účastníků Futsalem (Třebechovice pod Orebem, ). Děkujeme panu Matuškovi z Bělče za pomoc při organizaci (pronájem tělocvičny). V březnu jsme se již tradičně vydali do sborového domu v Tisu na Konfíky ( ). Do příprav se zapojili hned dva faráři Aleš Mostecký a Jonatan Hudec. Děkujeme jim za jejich nasazení i za provedení napínavým tématem Nás leduj, nás sleduj, následuj! Děkujeme také všem farářům, kteří vyslali své konfirmandy na tuto akci díky vám to byla opět akce plná nových mladých lidí, kteří se tak zapojili mezi mládežníky. V dubnu se někteří z nás vydali na jarní seniorátní dny mládeže (SeDM) chrudimského a královéhradeckého seniorátu, které tentokrát pořádal sousední SOM v Pardubicích ( ). Bylo to příjemné setkání se zajímavým programem, které podpořilo vzájemné vztahy z obou seniorátů. Květen bývá v SOMu pracovním měsícem a i letos proběhla mládežnická brigáda (Hradec Králové, ) spojená se seniorátním dnem rodin s dětmi. Přestože práce šlechtí, zůstávají brigády akcí s nejméně účastníky. Ale i tak ukazují, že i v malém počtu se dá užít spousta zábavy při společné práci. V červnu se uskutečnila seniorátní sbírka na mládež, děkujeme všem, kteří sbírku vykonali a na práci s mládeží přispěli. Ještě před prázdninami jsme vyzkoušeli druhou novinku, a tou je sportovní víkend (Černilov, ). Opět jsme si ověřili, že mládež ráda sportuje, proto bychom tuto akci rádi zařadili do termínovníku i v příštích letech. Během léta proběhly hned dvě další sportovní akce. První z nich je voda ( ). Sjížděla se řeka Morava. Počasí nám přálo i když vody bylo méně, než bychom chtěli. Doprovod nám dělal Aleš Mostecký, Jonatan Hudec a Jiří Vávra. Bylo nás kolem 25 ve věkové skupině od 12 do 22 let. Jel se tzv. puťák. Rána začínala pobožností a večery uzavíral biblický program. Všem se nám to moc líbilo a rozhodně má smysl v pořádání mládežnické seniorátní vody pokračovat. (napsala Judit Brodská, účastnice mládežnické vody) Ke konci července ( ) se mládež vydala protáhnout svá jízdní kola i ztuhlá těla a poznávat krásy našeho seniorátu. Měli jsme slunečné počasí a účast byla krásných 6 lidí. Navštívili jsme Dvůr Králové a Hořice. (tímto děkujeme Alešovi Mosteckému, že jsme v obou sborech mohli přespat). (napsala Judit Brodská, organizátorka kol) Aby nástup do školy nebyl pro mládežníky tak těžký, rozhodli jsme se jim tento krok zpříjemnit druhou filmovou nocí, tentokrát v Semonicích ( ). Sešlo se nás tu opravdu hodně a opět nás to utvrdilo v tom, že práce pro mládež má smysl a mladí lidé ještě žijou!

18 Tisk č. 6 Filmová noc, Semonice Závěrem pár poděkování. Jsme vděčni všem, kteří práci SOMu jakkoliv podporují (vysláním mladých lidí ze sboru na akci, poskytnutí prostor, finanční podpora, pečení buchet, milé přijetí atd.). Děkujeme Vám. Na SCUKu v Letohradu ( ) proběhnou volby nového SOMu na další dvouleté období, proto bych chtěla ze všeho nejvíce poděkovat členům stávajícího SOMu za jejich práci v uplynulých dvou letech, za kreativní nápady na poradách, za vymýšlení náhradních řešení, když se pár dní před akcí všechno hroutilo, za trpělivost i za vzájemnou podporu. Děkuji. Za Seniorátní odbor mládeže Lenka Kupková

19 Zpráva pastýřské rady královéhradeckého seniorátu pro 3. zasedání 47. konventu královéhradeckého seniorátu v Jičíně Tisk č. 6 Pastýřskou radu tvoří: Štěpán Brodský (faráři) Renata Popelářová (laici) Milan Souček (laici) Miloslav Vašina (1. náhradník faráři) Petr Chlápek (2. náhradník faráři) Jiří Hůlka (1. náhradník laici) Pastýřská rada královéhradeckého seniorátu se ani jednou v době od 2. zasedání 47. konventu královéhradeckého seniorátu nesešla. Nebyl podán žádný podnět. Za pastýřskou radu Štěpán Brodský

20 Tisk č. 7 Hospodářská zpráva pro Konvent Královéhradeckého seniorátu, Jičín, 9. listopadu

21 Tisk č. 7 Hospodaření roku 2012 Výnosy celkem ,08 Kč Náklady celkem ,00 Kč Účetní zisk ,08 Kč Vážení přátelé, v letošní hospodářské zprávě bych, tak jako ostatně každý rok, ráda prošla hospodaření seniorátu v loňském roce a připomněla důležité termíny pro letošní rok. Jak vidíte, v loňském roce hospodařil seniorát se ziskem ,08 Kč. Celkové výnosy byly ,08 Kč a náklady ,-- Kč. Vzhledem k tomuto pozitivnímu výsledku není nutné pro příští rok navyšovat seniorátní repartice. 2

22 Tisk č. 7 Náklady příslušející SV Režijní náklady 5.801,-- Kč Cestovné seniora 6.459,-- Kč Cestovné pastorálky ,-- Kč Cestovné ostatní 8.687,-- Kč Celkem ,-- Kč Pokud se podíváme na náklady podrobněji, uvidíme, že seniorátní výbor spotřeboval pro svoji práci Kč, což je o cca 4 tisíce méně než v r Největší položkou v nákladech je cestovné. Pro informaci uvádím rozděleně cestovné seniora (vizitace, významné sborové akce, ekumenické akce apod.), cestovné farářů na pastorální konference a ostatní, kam patří cestovné ostatních členů SV, cestovné hostů na seniorátní akce odborů apod. Režijní náklady zahrnují: materiál 548,-- Kč, telefony 2.110,-- Kč, ostatní služby 1.001,-- Kč, jiné ostatní náklady (bankovní poplatky apod.) 2.142,-- Kč. Výnosy: úroky 979,08 Kč; seniorátní repartice ,-- Kč. 3

23 Tisk č. 7 Jiné náklady Cestovné mládeže /sen. sbírka pro mládež 1.122,-- Kč ,-- Kč/ Pobyt rodin s dětmi Běleč ,-- Kč /sen. sbírka PODR ,-- Kč/ Seniorátní mládež potřebovala pro svoji běžnou práci maličko, Kč. Výnos sbírky byl opět o něco málo vyšší než předešlý rok. Moc děkujeme. Nevyčerpaná část sbírky zůstala mládežníkům k dispozici ve fondu. Dobrovolná sbírka na setkání rodin s dětmi v Bělči vynesla něco přes 15 tisíc. Necelých 12 tisíc bylo vyčerpáno, zbytek opět zůstal ve fondu. 4

24 Tisk č. 7 Aktiva k Běžný účet ,51 Kč Pokladna 96,50 Kč Pohledávky SR - 188,50 Kč Půjčky SFRP ,-- Kč Celkem ,51 Kč Podíváme-li se do rozvahy seniorátu, pak seniorátní majetek se skládá z finančních prostředků v hotovosti a na bankovním účtu ( ,01 Kč) a pohledávek. Pohledávky seniorátní repartice a půjčky ze Seniorátního fondu rychlé pomoci. 5

25 Tisk č. 7 Pasiva k Fond hospodaření Fond SFRP Fond JJ Základní jmění Výdaje příštích obd ,04 Kč ,-- Kč ,30 Kč ,09 Kč 3.010,-- Kč Protože účtujeme podvojně, naše účetnictví musí být vyvážené. Tudíž všechen majetek musí být na druhé straně vah kryt zdroji, neboli fondy. Toto je kompletní přepis pasiv ze seniorátní rozvahy. Základní jmění seniorátu činí ,09 Kč. Ve fondu hospodaření je ,04 Kč, ve fondu Jeronýmovy jednoty zůstalo ,30 Kč nerozdělených peněz a na sbírkách do seniorátního fondu rychlé pomoci bylo zatím vybráno ,-- Kč. Odečteme-li výši půjček, zjistíme, že k jsme měli ,-- Kč volných peněz k zapůjčení. Na tuto stranu vah patří také položka výdajů přístích období. Jedná se o cestovné na pastorálky a konvent, jehož vyúčtování jsem obdržela až po novém roce. Náklady patří do roku 2012, ale vyplaceny byly až letos. 6

26 Tisk č. 7 Pasiva - pokračování Dodavatelé 244,-- Kč Fond sen. mládeže ,-- Kč Fond PODR 3.185,-- Kč Zisk ,08 Kč Celkem ,43 Kč Dále máme na straně pasiv prosincovou fakturu za telefony (244,-- Kč), která byla proplacena v lednu Ve fondu mládeže zůstalo ,-- Kč nevyčerpaných prostředků a PODR má zůstatek ,-- Kč. Na tuto stranu vah patří také zisk ve výši ,08 Kč. 7

27 Tisk č. 7 Seniorátní repartice Ke byly splaceny všechny předepsané platby. Zůstatek v rozvaze 188,50 Kč je přeplatek Kláštera nad Dědinou, který byl v následujícím roce vrácen. Děkujeme. Děkuji FS v Trutnově za srovnání korunového rozdílu z minulých let. 8

28 Tisk č. 7 Fond rychlé pomoci - sbírky Nenašla jsem sbírku r u těchto sborů: Broumov, Kostelec nad Orlicí, Trutnov, Třebechovice pod Orebem. Prosím sbory o kontrolu a zprávu, jak byla sbírka uhrazena. Splátky dluhů byly uhrazeny všechny. DĚKUJEME. Letošní sbírka připadne na 1. prosince! 9

29 Tisk č. 7 Fond rychlé pomoci - půjčky Splátky v roce 2012: Hořice ,-- Kč Hronov ,-- Kč Semonice Kč Zůstatek k : Semonice ,-- Kč 10

30 Tisk č. 7 Sbírka pro sen. mládež Zúčastnily se sbory: Dvůr Králové n. L., Třebechovice p. O., Klášter n. D., Broumov, Hronov, Náchod Šonov, Semonice, Nový Bydžov, Hradec Králové, Hořice v P. Celkem vybráno ,-- Kč Pokryté náklady 1.122,-- Kč Zůstatek pro r. 2013: ,-- Kč 11

31 Tisk č. 7 Sbírka pro PODR Zúčastnily se sbory: Hořice v P., Semonice, Dvůr Králové n. L., Hradec Králové, Černilov, Hronov, Klášter n. D., Jičín, Trutnov Celkem vybráno ,-- Kč Pokryté náklady ,-- Kč Zůstatek pro r. 2013: 3.185,-- Kč 12

32 Tisk č. 7 Návrh usnesení Konvent Královéhradeckého seniorátu na základě předložené hospodářské zprávy rozhodl převést zisk r ve výši ,08 Kč do fondu hospodaření. Podvojné účetnictví vyžaduje, aby každý hospodářský výsledek prošel schvalováním. Je tudíž nutné oficielně rozhodnout, co s hospodářským výsledkem. Navrhuji, aby byl převeden do fondu hospodaření. (Poznámka: prosím, aby o hospodářském výsledku bylo hlasováno!) 13

33 Tisk č. 7 Seniorátní repartice 2013 Termín: Prosím, nezapomeňte! Broumov (1/2), Černilov (1/2), Hronov, Jičín, Klášter n. D., Kostelec n. O., Letohrad (1/2), Trutnov Děkujeme. Seniorátní repartice jsou splatné do konce listopadu. Od uvedených sborů nemám /k 9.10./ kompletní platby. Prosím, pamatujte na to. Děkuji. 14

34 Tisk č. 7 Hlasování o hospodářském výsledku Nejméně každé 2 roky je třeba hlasovat o použití hospodářského výsledku! Hlasuje výroční sborové shromáždění. Ziskem můžete krýt ztráty minulých let, převádět do fondů, do rezerv. Event. i navyšovat základní jmění. Vzhledem k množství dotazů v letošním roce bych ráda připomněla jedno z pravidel (podvojného) účetnictví. Hospodářský výsledek nelze přesouvat jen tak, jak se účetní/mu líbí. Nerozdělený zisk je nutno nejpozději do 2 let nějakým způsobem použít a o tomto použití rozhoduje sborové shromáždění. V našem případě je to konvent. Proto každý rok hlasujeme o hospodářském výsledku. 15

35 Tisk č. 7 Internet zdroj informací kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz Pokud si nejste jistí některým z termínů, účtů, variabilních symbolů, veškeré informace najdete na webových stránkách seniorátu. 16

36 Tisk č. 7 srpf.evangnet.cz Pokud se nejste jisti odvody do ústředí církve, můžete si platby ověřit na stránkách Správní rady Personálního fondu srpf.evangnet.cz. V záložce Informace vyberete o sborech a následně vlevo příslušný seniorát a sbor. V záložkách pak můžete volit mezi obsazeností, stavem PF, platbami PF, splátkovými kalendáři, odvody sbírky solidarity, CCS a reparticemi, apod. 17

37 Tisk č. 7 Kontakty Pavla Šašinková Purkyňova Náchod Tel.: Nebo se můžete obrátit přímo na mě. Děkuji Vám za pozornost. 18

38 Tisk č. 7 arent FarnísborčCE: sboru: číslo Evidenční Seniorát: bank.účtu: čís o seniorátčce Krátovéhradecký 0700 seniorátcce Krá!ovéhradecký / rozpočet r 4 500,00 ebnía kance 'materiá,zboží '00Kč a sbor.pohošt. křesť.s užby Mzdovénákladyvč.pojištění 527,524,525,527, 3 000'00KČ do PF administrátora 3 060,00Kč ,50 ;tálá aktiva-dlouhodobýmajetek UTO Zásoby Úrr Krátkodobýfinančnímajetek ÚI2 PohIedávky Jiná aktiva AKTIVA - CELKEM VIastníjmění Úrs Úrs x 477 3L0, , , , ,43 537t2L,5L , ,43 HV předchozíchiet HV běžnéhoroku 2013 rozpočet k3l.l2.z0l2 kl.t.20l2 ROZVAHA X x 26204, C Krátkodobé.závazky x x x DIouhodobézávazky Jiná pasiva x L9 856,00 "4e5szs,al c l.* 517éci,šť ""ÍI '"]..;.:\'i

39 Tisk č. 7 í í í á á í í é Č č čí ů ó í í í í á í íí é ů á í í éúč Úč í úč ě á éúč í á úč í é úč í š š á úč í á á íý á é é á č é é Č ý ť Č á í řý áí Ď ť é í á í Č á íý

40 Tisk č. 7 ý á í í í é é Ú ř é é é é á á Ž á á č ýů Úč Ú úč á í ů ř éří ě č ýů é í Ž íá á é ý á Č á

41 Tisk č. 7 á é é í í í Ú Úč á á í ů č ů ů í é ý říš í í í ě í Í ř í í á í á Ž ý ř í ěá č íúě áž ý á é ý áč á

42 TAB] Tisk č. 11 Návrh repartic Královéhradeckého seniorátu ČCE návrh 2014 Sbor celocírkevní seniorátní Broumov 3 613,00 Kč 820,00 Kč Černilov ,00 Kč 2 396,00 Kč Dvůr Králové nad Labem ,00 Kč 2 948,00 Kč Hořice v Podkrkonoší ,00 Kč 2 353,00 Kč Hradec Králové ,00 Kč ,00 Kč Hronov ,00 Kč 4 256,00 Kč Jičín 7 057,00 Kč 1 598,00 Kč Klášter nad Dědinou ,00 Kč 4 294,00 Kč Kostelec nad Orlicí 6 325,00 Kč 1 432,00 Kč Letohrad ,00 Kč 4 377,00 Kč Náchod-Šonov ,00 Kč 4 021,00 Kč Nový Bydžov 4 425,00 Kč 1 002,00 Kč Semonice ,00 Kč 6 425,00 Kč Trutnov ,00 Kč 3 656,00 Kč Třebechovice pod Orebem ,00 Kč 3 305,00 Kč Vrchlabí ,00 Kč 2 382,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč Page PAGE]

43 Tisk č. 12 Návrh rozpočtu 2014 Farní sbor ČCE: Evidenční číslo sboru: 0700 Seniorát: Královéhradecký seniorát ČCE Číslo bank. účtu: /0300 Č. Ukazatel účet Spotřební a kancel. materiál, zboží ,00 Kč 2 Spotřeba energie 502,503 3 Prodané zboží Běžná údržba Cestovné ,00 Kč 6 Prezentace - dary křesť.služby a sbor.pohošt Telekomunikace ,00 Kč 8 Placené nájemné Spotřeba ostatních služeb ,00 Kč 10 Mzdové náklady vč. pojištění 521,524,525,527, 11 Daně a poplatky 531,532, Poskytnuté dary Odvod repartic seniorátních Odvod repartic celocírkevních Odvod do PF Odvod do PF administrátora Odvod za pastoračního pracovníka Odpisy, prodaný majetek Ostatní náklady (kromě546) 2 500,00 Kč 20 Daň z příjmu 591, Náklady celkem ÚT ,00 22 Sborové sbírky Dary tuzemské Dary zahraniční Salár Příjmy z hosp. činnosti Ostatní sbor. příjmy ,00 28 Tržby z prodeje majetku Provozní dotace Výnosy celkem ÚT ,00 31 Hospodářský výsledek =ř.30 ř.21 0,00

44 Tisk č. 13 Vyjádření sborů královéhradeckého seniorátu k návrhu změn CZ: Změnu CZ 12 Navrhují přijmout tyto sbory: Broumov, Černilov, Dvůr Králové, Hořice, Hradec Králové, Hronov, Jičín, Klášter nad D., Letohrad, Náchod-Šonov, Semonice, Trutnov Navrhují odmítnout tyto sbory: žádný Bez vyjádření do termínu Kostelec nad O., Nový Bydžov, Třebechovice, Vrchlabí Změnu CZ 26 Navrhují přijmout tyto sbory: Broumov, Černilov, Dvůr Králové, Hořice, Hradec Králové, Hronov, Jičín, Klášter nad D., Letohrad, Náchod-Šonov, Semonice, Trutnov Navrhují odmítnout tyto sbory: žádný Bez vyjádření do termínu Kostelec nad O., Nový Bydžov, Třebechovice, Vrchlabí

45 Českobratrská církev evangelická Tisk č. 13 Synodní rada, poštovní přihrádka 466, Praha 1, Jungmannova 9 tel.: , fax: , Všem seniorátům a sborům Českobratrské církve evangelické Praha, 9. září 2013 Č.j.: ÚCK/667/2013 Zahájení řízení o změnách Církevního zřízení ČCE Milé sestry, milí bratři, synodní rada na základě usnesení č. 7 a 8 3. zasedání 33. synodu zahajuje řízení o změnách CZ 12 a 26, o nichž synod jedná způsobem určeným ustanovením CZ 26 odst. 6 písm. b. Navrhované změny CZ jsou v souladu s usnesením 4. zasedání 32. synodu č. 19 doprovozeny potřebným vysvětlením. Prosíme Vás, abyste se k navrhovaným změnám CZ bez prodlení vyjádřili ve staršovstvech sborů a následně na seniorátních konventech, které se budou konat na podzim t.r. Jménem synodní rady předem děkujeme za Vaše vyjádření a bratrsky Vás pozdravujeme Lia Valková, synodní kurátorka Joel Ruml, synodní senior Návrh změn Církevního zřízení 1) Do Církevního zřízení 12 se vkládá nový odst. 14 v tomto znění: 14. V době, kdy farářka či jáhenka čerpá mateřskou dovolenou, a v době, kdy farářka, farář, jáhenka nebo jáhen čerpají rodičovskou dovolenou, nemůže s nimi synodní rada ukončit zaměstnanecký poměr výpovědí, ledaže by důvodem pro výpověď byl nález pastýřské rady dle odst. 10 písm. d) Církevního zřízení. Vysvětlení: Církevní zřízení ani církevní řády ve stávajícím znění nepamatují na otázku kazatelek, příp. kazatelů, na mateřské a rodičovské dovolené. Pokud kazatelce skončí během její mateřské či rodičovské dovolené doba povolání na sboru a není-li kazatelka současně zvolena na sbor jiný, je možné jí podle stávajícího znění Církevního zřízení dát v souladu s 12 odst. 10 písm. d) výpověď. Synodní rada se zavázala, že výpověď v tomto případě dávat nebude, a kazatelka tak zůstane i přesto, že již nebude kazatelkou určitého sboru, až do doby skončení své mateřské a rodičovské dovolené v zaměstnaneckém poměru k ČCE. Synodní rada se domnívá, že by bylo vhodné, aby byla tato ochrana kazatelek zakotvena také v církevních řádech, a proto předkládá následující návrh na změnu Církevního zřízení. 2) Z Církevního zřízení 26 se vypouští odstavec 15 tohoto znění: Synod ustanovuje do funkce vedoucího tajemníka Ústřední církevní kanceláře. Následující odstavce se příslušně přečíslují. (Současně synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 33. synodu předložila související návrh změny Řádu o správě církve čl. 50.) Vysvětlení: Ustanovení čl. 15 Církevního zřízení, podle něhož ustanovuje vedoucího tajemníka Ústřední církevní kanceláře do funkce synod, se ukazuje s ohledem na četnost zasedání 1

46 Tisk č. 13 synodu jako značně nepraktické. Vedoucího tajemníka ÚCK vybírá do funkce synodní rada, která je vůči němu také nadřízeným orgánem a která je za fungování ÚCK zodpovědná. Proto se zdá vhodné ustanovení čl. 15 Církevního zřízení vypustit a jmenování vedoucího tajemníka ÚCK přenechat v pravomoci synodní rady. Vyjádření k navrhovaným změnám Církevního zřízení Následující formulář je k dispozici sborům pro sdělení výsledku jednání staršovstva předsednictvu konventu. Předsednictva konventů pak žádáme o vyplnění tohoto formuláře a jeho zaslání nejpozději se zápisem z jednání příslušného konventu ÚCK na adresu: Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické Jungmannova Praha 1 nebo elektronicky na adresu Farní sbor ČCE v / konvent seniorátu ČCE doporučuje: a) změnu CZ 12, kterou navrhlo 3. zasedání 33. synodu ČCE přijmout nepřijmout b) změnu CZ 26, kterou navrhlo 3. zasedání 33. synodu ČCE přijmout nepřijmout V dne Vyplnil (jméno, funkce):, 2

47 Tisk č. 14 Manuál pro rozhovor o budoucnosti sboru Úvod návod: Hlavním záměrem předkládaného manuálu je podnícení a usnadnění rozhovoru o budoucnosti sboru. Na nabídnuté otázky nechť si odpovídá samo staršovstvo či širší sborové plénum. Otázky nejsou určeny k zjišťování či dotazování nadřízených orgánů. Je plně v kompetenci staršovstva, koho všeho přizve k rozhovoru a jakým způsobem si rozhovor rozfázuje. Seniorátní výbory mají za úkol koordinovat práci na budoucí strategii sboru, popř. na požádání pomoci i vedení rozhovoru uvnitř sboru. Otázky jsou rozděleny do několika tematických oddílů a jsou sestaveny tak, aby kombinací obecnějších a konkrétních otázek umožnily lepší koncentraci při přemýšlení o jednotlivých oblastech života sboru. Některé otázky se ve Vašem staršovstvu mohou zdát samozřejmé či banální, ale jsou uváděny záměrně kvůli komplexnímu uchopení sborového života v různorodosti uvnitř naší církve. Oddíly jsou následující: A) Charakteristika našeho sboru B) Proč je tu náš sbor: svědectví C) Proč je tu náš sbor: bohoslužby a katecheze D) Proč je tu náš sbor: služba potřebným E) Proč je tu náš sbor: společenství křesťanů F) Proč je tu náš sbor: součást ekumenického společenství G) Proč je tu náš sbor: odpovědné spravování svěřených prostředků H) Plán našeho sboru Soubor otázek si nedělá nárok na úplnost či uzavřenost. Jedná se o nabídku, která má šanci zjednodušit a urychlit společné hledání odpovědí na některé složité otázky týkající se budoucnosti sboru. Výsledkem rozhovoru by mělo být vyjasnění, kam chcete, aby Váš sbor směřoval v následujícím období, a co pro to uděláte. Rozhovor pomocí tohoto manuálu nutně předpokládá přípravu těch, kdo rozhovor povedou moderátora i jednotlivých účastníků. Práce s manuálem není časově zvládnutelná během jedné či dvou schůzí staršovstva. Doporučujeme si jednotlivé oddíly rozplánovat na více setkání. Oddílu A doporučujeme věnovat dostatek času a zabývat se jím na začátku, odděleně od diskusí nad otázkami v ostatních oddílech. Zapojte do rozhovoru na oddílem A skutečně celé staršovstvo, příp. i další členy sboru. Máte-li ve sboru či ve svém okolí někoho, kdo má zkušenost s vedením diskuse či ovládá některé techniky usnadňující skupinový rozhovor, můžete ho požádat o spolupráci právě v oddíle A. K oddílu A se pak můžete vrátit na konci rozhovoru s odstupem několika měsíců. Poslední oddíl H, který staví staršovstvo sboru před "volbu" určitého typu sborového uspořádání do budoucna, by měl určitým způsobem odpovídat charakteristice sboru v oddíle A. Ať už zvolíte jakoukoliv formu diskuse nad charakteristikou Vašeho sboru, nikdy jí nenechávejte pouze na kazateli či kurátorovi. Výsledkem by i při té nejlepší vůli jen těžko byla realistická analýza stavu sboru, o niž jde. K ní nezbytně potřebujete více různorodých hlasů. Můžete si rozdělit jednotlivé oddíly B - G dle oblastí Vašeho sborového života do užších pracovních skupinek, které připraví nabídku odpovědí pro širší plénum. Přiměřené závažnosti věci je zorganizovat výjezdní zasedání staršovstva či jinou obdobnou formu delšího a soustředěnějšího jednání staršovstva. Tento typ setkání staršovstva některé sbory pravidelně využívají a mají s ním dobrou zkušenost. Předem si stanovte formu záznamu rozhovoru a jeho dílčích výsledků (využijte v dnešní době již standardní pomůcky jako flipchart, barevné lístky, popisovače, dataprojektor atd.).

48 Tisk č. 14 Žádáme staršovstva, aby si jako jeden z cílů práce s tímto manuálem vytyčila písemnou charakteristiku svého sboru. Ta by měla obsahovat profil sboru v jednotlivých oblastech a plán sboru na nejbližší období. Nejsou požadovány konkrétní odpovědi na všechny otázky v manuálu. Prosíme však, aby staršovstvo na konci svého podrobného rozhovoru o situaci a plánech sboru napsalo stručnou (zhuštěnou) charakteristiku k jednotlivým oblastem v manuálu označeným A - G. Pouze v oddíle H "Plán našeho sboru" odpovězte konkrétně na jednotlivé otázky a zvolte model budoucího sborového uspořádání (M1 - M11). Některá nabízená sborová uspořádání uvažují za hranice stávajících církevních řádů a předpokládají jejich změnu. Stručnou charakteristiku sboru členěnou podle oddílů A - G a Vaší volbu konkrétního modelu sboru zašlete ve stanoveném termínu svému seniorátnímu výboru. (Poznámka: Slovem "kazatel" se v textu rozumí kazatel nebo kazatelka, tj. farář nebo farářka nebo jáhen nebo jáhenka.) A) Charakteristika našeho sboru 1. Co se nám daří? Vyjmenujme pět nejdůležitějších důvodů, proč chodíme právě do našeho sboru. 2. Co z toho a jakým způsobem můžeme rozvíjet do budoucna? 3. Jaké jsou naše výhody (specifika, osobitost našeho sboru)? 4. Jaké jsou naše slabiny (co se nám dlouhodobě nedaří)? 5. Které slabiny dokážeme odstranit? Co uděláme, abychom je odstranili? 6. Má náš sbor nějaké možnosti, které ještě nevyužil? 7. Čelíme nějakým negativním trendům ve svém prostředí, jejichž vliv bude zřejmě sílit? 8. Jaká je nálada ve staršovstvu? Máme vůli dělat nové věci, motivovat lidi ve sboru? Chceme být ostatním příkladem v odhodlání a obětavosti? 9. Jaký je věkový průměr členů staršovstva? B) Proč je tu náš sbor: svědectví 1. Svědectví evangelia je určeno všem. Liší se v něčem svědectví laiků a svědectví kazatele? 2. I náš sbor má misijní úkol. Jak mu rozumíme? Jak jej naplňujeme? Máme zde nějaké další příležitosti? 3. Kolik nových lidí přibylo v posledních pěti letech do našeho sboru? Kdo to byl? Jak se k nám dostali? 4. Odešli v posledním období z našeho sboru někteří lidé? Kam a proč? 5. Jaké způsoby oslovení lidí mimo sbor (našich přátel, lidí z okolí) se nám osvědčily? Jaké aktivity posilují otevřenost našeho sboru? 6. Kolik dospělých lidí bylo pokřtěno za posledních 5 let? C) Proč je tu náš sbor: bohoslužby a katecheze 1. Jak často slavíme bohoslužby bez kazatele (čtené bohoslužby nebo vedené ordinovaným presbyterem)? V čem je to jiné, než když káže náš kazatel? 2. Na kolika místech se v neděli scházíme k bohoslužbám? Mohli bychom se scházet všichni společně na jednom místě? Pokud ne, proč? Pokud ano, co bychom pro to museli udělat? Jaké to má opodstatnění právě u nás? 3. Dovážíme členy našeho sboru na bohoslužby, biblické hodiny? Kolik takovýchto dobrovolných řidičů máme? Nabízíme dovoz všem, kteří to potřebují? 2

49 4. Kolik lidí se v našem sboru podílí na přípravě a průběhu bohoslužeb nebo jiných shromáždění sboru? (Zamysleme se nad tím, kdo všechno se nějakým způsobem podílí. Je zde prostor ještě pro nějaký další úkol?) 5. Kolik nás bylo na bohoslužbách 20. května a 4. listopadu 2012 a kolik činila sbírka? (Datum zvoleno namátkově, neprázdninová nesváteční neděle.) 6. Které věkové skupiny se v našem sboru scházejí? Které se nescházejí? 7. Pokoušeli jsme se upravit sborový program tak, aby víc vyhovoval potřebám členů a zvýšila se jeho návštěvnost? (Jaký nástroj jsme zvolili, jaký byl výsledek? Jaké nové aktivity se nám v posledním období osvědčily?) 8. Jaké aktivity sboru jsou plně či z velké části závislé na práci kazatele? 9. Jaké aktivity sboru jsou plně či z větší části v kompetenci ostatních členů sboru? Tisk č. 14 D) Proč je tu náš sbor: služba potřebným 1. Je součástí svědectví našeho sboru to, že pomáháme potřebným? Jak se to projevuje v praxi? 2. Jak daleko od našeho sboru je nejbližší středisko Diakonie ČCE? Spolupracujeme s ním? Co bychom mohli společně dělat? 3. Spolupracujeme v našem okolí (v obci, městě, městské části, regionu) s nějakým necírkevním sociálním zařízením, občanským sdružením, apod.? 4. Jakou část rozpočtu našeho sboru věnujeme na dobročinné účely a pomoc potřebným? 5. Kolik procent církevní restituce by měla užít ČCE na diakonické a rozvojové projekty? Jsme ochotni zvýšit odpovídajícím způsobem odvod do Personálního fondu, aby to bylo možné? E) Proč je tu náš sbor: společenství křesťanů 1. Co pro nás znamenají vztahy mezi lidmi ve sboru? Kdy a při jakých příležitostech společně trávíme čas? 2. Jsme si vzájemně oporou? Jak se to projevuje? 3. Cítí se hosté mezi námi dobře? Jsou vítáni? 4. Kolik členů sboru (kromě kazatele) navštěvuje nemocné? 5. Kolik členů sboru (kromě kazatele) pracuje s dětmi či mládeží? 6. Jaké je věkové rozvržení účastníků sborového programu? Kolik je takových lidí ve věku: 0-15; 16-30; 30-60; nad 60? Co to znamená pro budoucnost našeho společenství? 7. Jak sborovým programem vycházíme vstříc jednotlivým skupinám v našem sboru? F) Proč je tu náš sbor: součást ekumenického společenství 1. Které křesťanské církve působí v naší blízkosti? Které z nich jsou nám blízké svým vyznáním? Jsou nám některé z nich blízké i lidsky? Setkáváme se přátelsky? 2. Konáme společná ekumenická shromáždění? Co pro nás znamenají? Je to jen povinnost nebo skutečné obohacení a vzájemná podpora? 3. Spolupracujeme ekumenicky? V jakých oblastech vidíme perspektivu ekumenické spolupráce (diakonická oblast, práce s dětmi, jiná společná setkávání)? 3

50 G) Proč je tu náš sbor: odpovědné spravování svěřených prostředků 1. Má být církev schopna zaplatit svůj bohoslužebný život svými vlastními prostředky? Proč? Co to znamená pro náš sbor? 2. Víme, že každé kazatelské místo je dotováno cca 300 tisíci Kč ročně? 3. Kolik členů našeho staršovstva platí salár 5% a více ze svého čistého příjmu? Tisk č Diskutovali jsme o počtu a rozložení salárníků v našem sboru (nad dotazníkem z podzimu 2012)? 5. Zjišťovali jsme, proč někteří členové sboru neplatí pravidelně salár (nebo platí salár do max. výše 500 Kč ročně)? Kolik z nich jsme oslovili v uplynulých 2 letech? 6. Jak uvažujeme o mimořádných či dobrovolných sbírkách? Jakou částku jsme schopni vybrat mezi sebou na mimořádně vyhlášenou sbírku s konkrétním účelem? (Např. na letošní sbírku Diakonie ČCE na vdovy v Etiopii nebo jinou podobnou sbírku.) 7. Dáváme přednost tomu platit vyšší salár a některé práce si najímat, nebo je raději sboru poskytujeme svépomocí? (např. drobné či středně náročné řemeslnické práce, udržování budov, administrativa, vedení účetnictví ad.) H) Plán našeho sboru 1. Jakému níže jmenovanému "sborovému uspořádání" (model 1-11) bychom se chtěli v příštích 10 letech blížit? M1: Samostatný sbor s kazatelem (/ kazateli) povolaným na plný úvazek M2: Samostatný sbor s vyšším počtem kazatelů proti stávajícímu stavu z důvodu rozšíření činnosti M3: Samostatný sbor s kazatelem povolaným na částečný úvazek část sborového programu bude plně v kompetenci presbyterů M4: Samostatný sbor s kazatelem povolaným na částečný úvazek omezený sborový program, udržovací strategie M5: Samostatný sbor bez stálého kazatele - sbor trvale administrován, sborový program je plně v kompetenci presbyterů, kazatel je zván na některé bohoslužby, služebnosti či občasné akce M6: Sousboří / personální unie užší spolupráce staršovstev dvou a více sborů v geografické blízkosti, kazatel je povolán k práci v sousboří na základě podílů dohodnutých mezi jednotlivými staršovstvy M7: Sbor ve správě seniorátního výboru práci neřídí staršovstvo, ale organizuje jí seniorátní výbor, např. pomocí správní komise M8: Sbor ve správě presbytera / ordinovaného presbytera M9: Sbor se připojí k sousednímu sboru sbor přeměněn na kazatelskou stanici M10: Sbor bude spolupracovat se sborem jiné církve M11: Sbor zanikne 2. Co uděláme sami pro vybranou variantu letos, co příští rok, co v následujících letech? 3. V čem očekáváme pomoc seniorátního výboru a ústředí církve? 4

51 Tisk č. 14 Modely cesty ČCE k samofinancování Usnesení 2. zasedání 33. synodu č. 41d: Synod ukládá synodní radě, aby v případě, že bude schválen zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, zajistila vytvoření multiparametrického modelu či jiného vhodného nástroje pro kvalifikovaný odhad dlouhodobého vývoje církevních financí v závislosti na parametrech majetkového narovnání, obětavosti církve, personálním vývoji v ČCE a dalších relevantních parametrech. Usnesení 3. zasedání 33. synodu č. 28/1, 28/2: 1. Synod ukládá synodní radě poskytnout předložené modely cesty ČCE k samofinancování sborům k rozhovoru. Modely budou doplněny výpočetními tabulkami, které umožní zhodnocení dopadu různých modelů cesty k samofinancování na finance konkrétního sboru. Dalšími podklady k rozhovoru budou následující materiály: vyhodnocení dotazníků zaslaných sborům v září 2012, teze vyplývající z dotazníku a pět modelů. Termín odeslání do sborů Synod ukládá synodní radě vypracovat materiál, který poslouží jako manuál k vedení rozhovoru ve sborech a seniorátech (do ). Popis modelů Pro úvahy o budoucím financování sborů je nutné vytvořit představu, jak bude církev v budoucnu hospodařit se svými prostředky. Tato představa musí být dlouhodobá, protože Personální fond se v důsledku přijetí zákona č. 428/2012 Sb. stal jediným mzdovým fondem církve. Na počátku roku 2013 byl vytvořen multiparametrický model, který umožňuje vypočítávat zůstatek aktiv Personálního fondu. Přibližně konstantní zůstatek na účtu PF znamená, že příjmy a výdaje Personálního fondu jsou vyrovnané a církev vydává na mzdy tolik, kolik jsou příjmy církve soustředěné do Personálního fondu. Tento stav popisuje vyrovnané hospodaření a odpovídá Řádu o hospodaření církve. Toto pravidlo však musí platit i v dlouhodobé perspektivě, tedy i po ukončení veškerého financování ze strany státu. Církev může totiž v prvních 17 letech od přijetí zákona č. 428/2012 Sb. hospodařit s mírným přebytkem financí pro úhradu platů kazatelů. Rozumná akumulace prostředků v tomto období umožní částečné spolufinancování v následujícím období, kdy bude ukončen jakýkoliv příjem z titulu zákona č. 428/2012 Sb. a platy kazatelů budou financovány pouze z obětavosti členů církve, jinak řečeno z odvodu sborů do Personálního fondu. Pro objasnění modelů uvádíme popis uvažovaných příjmů, výdajů a zůstatků. 1. Příjmy Do modelu jsou vkládány následující příjmy Personálního fondu: i. Výše klesající stání dotace v příštích 17 letech. ii. Výše restitučních náhrad poskytovaných podle zákona č. 428/2012 Sb., které budou ČCE poskytovány po dobu příštích třiceti let. V modelu je možné zadávat, zda budou pro mzdy použity všechny prostředky tzv. restituční náhrady nebo pouze jejich část. Výše restitučních náhrad činí pro ČCE pro rok ,553 mil. Kč. iii. Jako hlavní parametr je zadáván odvod do Personálního fondu. Rychlost jeho růstu je možné volitelně měnit, a to v současném provedení modelů v pětiletých intervalech. 1

52 Tisk č. 14 iv. Dalším příjmem Personálního fondu je odhadovaný výnos uložených prostředků Personálního fondu v daném roce, kde je rozhodujícím parametrem zejména úroková míra. Tento parametr má poměrně značný vliv a nezbývá, než ho odhadovat. 2. Výdaje Do modelu jsou vkládány následující parametry, na kterých závisí výdaje Personálního fondu. i. Počet kazatelů, který se v modelu ročně mění o zvolený počet. ii. Výše průměrné superhrubé mzdy kazatele, která se každoročně mění o tzv. mzdovou inflaci. (Násobek počtu duchovních a superhrubé mzdy udává celkové mzdové náklady církve.) Za současnou, tedy počáteční superhrubou mzdu všech kazatelů, je pokládán součet stávající státní dotace a veškerých mzdových prostředků, které jsou vypláceny kazatelům jakoukoliv formou ze stávajícího Personálního fondu. iii. Jako další výdaje jsou do modelu vkládány náklady na projekty směřující mimo Personální fond, např. náklady typu diakonických projektů a rozvojových projektů (zatím blíže nespecifikováno). iv. Část mzdových nákladů na ústředí církve. 3. Zůstatek Výsledky zůstatku Personálního fondu na konci každého roku jsou stejně jako superhrubá mzda kazatelů a odvod do Personálního fondu za jednoho kazatele uváděny ve dvou vyjádřeních: i. v nominálních hodnotách v daném roce, tedy ve výši, kterou by bylo v daném roce nutné skutečně odvádět v Kč, ii. v reálných hodnotách zpětně přepočtených na cenovou úroveň roku 2013, tj. s odečtením inflace. Odvod do Personálního fondu by totiž nominálně rostl, i kdyby reálná hodnota odvodu zůstávala neustále stejná. Vyjádření v přepočtené formě umožňuje jednoduché a přímé srovnání s dnešním stavem výše odvodu do Personálního fondu. Z celé řady modelů byly pro prezentaci sborům vybrány ty modely, které představují odlišné způsoby zacházení s církevními financemi a rozdílně rychlé cesty k úplnému samofinancování církve. Cílem jejich prezentace je poskytnout sborům informaci, jak se bude vyvíjet odvod sboru do Personálního fondu při různě rychlých cestách k samofinancování. Všechny cesty, kromě prvního modelu A, jsou navrhovány tak, aby v dlouhodobé perspektivě cca třicet let byly celocírkevní finance prezentované zůstatkem Personálního fondu přibližně vyrovnané, tedy aby výrazně nerostly ani neklesaly. Rozdíly jednotlivých cest/modelů spočívají zejména v následujících parametrech: a) Jakou část restitučních náhrad použije ČCE na financování platů kazatelů. Financováním platů kazatelů je míněna také i veškerá akumulace prostředků a investice, z jejichž výnosu budou v budoucnu platy kazatelů spolufinancovány. b) Jakou část restitučních náhrad použije ČCE na financování rozvojových projektů, diakonických projektů a na jiné náklady mimo mzdový systém církve, které by byly specifikovány synodem. Použití většího dílu prostředků z restitučních náhrad podle bodu a) na financování platů kazatelů znamená možnost většího spolufinancování platů kazatelů a poněkud menší nároky na obětavost 2

53 Tisk č. 14 sborů. Použití více prostředků podle bodu b) odpovídá větší měrou poslání církve, nicméně klade výrazně větší nároky na obětavost jejích členů. Rozhodnutí v bodech a), b) je rozhodnutím strategickým a bude jedním z prvních rozhodnutí, které bude muset synod ČCE udělat. Z rozhodnutí vyplyne základní potřeba růstu odvodu do Personálního fondu. Dalším rozhodnutím bude nutné stanovit: c) Jak rychle poroste odvod do Personálního fondu. Při respektování strategie zvolené v bodě a-b a snaze o dosažení vyrovnaného hospodaření po cca 30 letech. Rychlejší počáteční růst odvodu do Personálního fondu umožní větší akumulaci prostředků z počátku a poněkud větší podporu sborům v době po 30 letech, kdy ustanou jakékoliv toky finančních prostředků ze strany státu. Ve svém důsledku způsobí pomalejší růst odvodu do Personálního fondu mírnější podmínky zpočátku, avšak tvrdší podmínky v dlouhodobé perspektivě. Jinak řečeno, usnadníme-li si financování v současnosti, přeneseme větší finanční zátěž na budoucí generace v důsledku vytvoření menší rezervy. Sbory budou mít možnost si vývoj odvodu do Personálního fondu promyslet. PF bude v budoucnu jediným zdrojem pro financování mezd kazatelů. Úkolem staršovstev bude stanovit vlastní strategii vývoje sborových financí, případně chování sboru v podmínkách různých cest k samofinancování. Sbory budou mít také možnost se k jednotlivým scénářům vyjádřit pomocí odpovědí na zadané otázky. Sbory budou mít k dispozici kromě představy o předpokládaném růstu odvodu do Personálního fondu také tzv. katalog možností, jak by se sbor mohl v podmínkách zvýšených odvodů do PF chovat. O návrhu chování sboru v podmínkách jednotlivých cest budou staršovstva informovat seniorátní výbory. Na základě vyjádření sborů a seniorátních výborů rozhodne jedno z příštích zasedání synodu o cestě, jakou ČCE k samofinancování půjde (rozhodnutí ve smyslu bodů a, b, c uvedených výše). Pomocí modelu bylo možné namodelovat různé použití prostředků získaných v důsledku zákona 428/2012 Sb. V tomto zasílaném materiálu je předkládáno 5 způsobů vývoje celocírkevních financí lišících se v základních parametrech, ze kterých pak vyplývá rozdílná potřeba nárůstu Personálního fondu v příštích letech. Úkolem církve bude nejprve zvolit základní cestu přibližně v intencích některého z uvedených základních modelů. Tuto zvolenou strategii bude možné ještě volbou základních parametrů upřesnit a v budoucnu z roku na rok zpřesňovat podle skutečného vývoje objektivních parametrů (inflace, skutečný počet kazatelů) a upřesňováním volitelných parametrů (např. mzdová inflace nárůst platů kazatelů, případně výdaje na projekty mimo mzdy a podobně). Modely vývoje PF Model A popisuje situaci, kdy se církev nebude chovat racionálně a nedojde k žádné změně chování. Počet kazatelů se nezmění, nevzroste ani obětavost členů sboru, nebudou provedena žádná racionalizační opatření a odvod do Personálního fondu poroste jako dosud pomalu, tedy přibližně o 1% ročně. Pro financování platů kazatelů budou spotřebovány všechny prostředky získané podle zákona 428/2012 Sb., klesající dotace i veškeré restituční náhrady. Z výsledků graf A2 je zřejmé, že po vyčerpání restitučních peněz by se bez zvýšení odvodů do Personálního fondu a případných racionalizačních opatření dostalo hospodaření Personálního fondu 3

54 Tisk č. 14 velmi brzy do výrazného deficitu a církev jako celek by nebyla schopna plnit své finanční závazky vůči kazatelům. Takovýto způsob financování tedy použít v žádném případě nelze. Je uváděn pouze pro ilustraci, aby bylo zřejmé, že do současnosti je naše obětavost s ohledem na výši výdajů na kazatele nedostatečná a pro hrazení současných potřeb ČCE by v žádném případě nestačila. Graf A 1 Vývoj odvodu do Personálního fondu a superhrubé mzdy kazatelů v letech

55 Graf A 2 Vývoj zůstatku PF v letech Tisk č a dále gt 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 gr D W T R N C1 A0 kpf Kz Zkz makroparametry: R ic ii Výchozí parametry plat faráře (superhrubá) odvod do personálního fondu výdaje z ústředí směrem ke sborům (na plat faráře) 254 výchozí počet sborů výdaje na provoz ústředí hrazené z prostředků sborů počáteční stav fondu na ústředí 0,9 koeficient použitelnosti PF (bez spoření a 10% solidaritou) 225 výchozí počet kazatelů 0 určená změna počtu kazatelů za rok 0,01 reálný výnos fondu 0,02 inflace - spotřební výdaje 0,03 inflace - investiční výdaje (stavební práce) 0,01 reálný růst mezd (tj. nominální růst mezd je g+ic) 1 koeficient použití restituční prostředků 5

56 Tisk č. 14 Model B představuje nejrychlejší cestu k samofinancování. Vyhovuje v určitém ohledu požadavku některých členů církve, že restituční peníze mají být jako zdroj financování kazatelů odmítnuty. Restituční náhrady nejsou proto pro financování platů kazatelů použity. Pro financování platu kazatelů je tedy použita pouze klesající státní dotace původně určená na platy kazatelů. Ta je v letech 2014 a 2015 zachována ve stávající výši a následně bude klesat každý rok o 5%. Aby bylo možné zachovat stávající platy kazatelů, bude nutné tento výpadek dotace nahradit zvyšováním odvodu do Personálního fondu. Restituční náhrady by byly věnovány na jiné účely, které by specifikoval synod (např. diakonické projekty a na jiné náklady mimo mzdový systém církve, investice církve do vzdělávání apod.). Nebudou akumulovány téměř žádné prostředky, viz plná a čerchovaná čára v grafu B2. Pro potřeby modelu zůstal počet kazatelských úvazků zachován. Vyrovnaného financování je možné dosáhnout ročním zvyšováním odvodu do PF přibližně o 12% nad míru inflace. Pro solidaritu s finančně méně nadanými sbory je určena částka 10% celkového výběru PF v církvi. Toto razantní zvyšování PF by bylo nutné provádět v letech 2015 nebo 2016 až Po této době by odvod do PF byl zvyšován již jen o míru inflace a o míru mzdové inflace. V roce 2031 by bylo dosaženo přibližně stavu samofinancování a od této doby by odvod do PF rostl pouze inflačně, případně by byl mírně upravován podle okamžitých podmínek v ČCE. Graf B 1 Vývoj odvodu do Personálního fondu a superhrubé mzdy kazatelů v letech

57 Graf B 2 Vývoj zůstatku PF v letech Tisk č a dále nárůst PF nad infl 0,03 0,12 0,12 0,125 0, gr D W T R C1 A0 kpf Kz Zkz R ic G kpf ,26 plat faráře (superhrubá stávající) stávající roční odvod do personálního fondu stávající roční výdaje z ústředí směrem ke sborům (na plat faráře) ost. výdaje na provoz církve hrazení ústředím z prostředků sborů počáteční stav fondu na ústředí 0,9 koeficient použitelnost PF bez spoření a 10% solidaritou 225 výchozí počet kazatelských úvazků 0 změna počtu kazatelů za rok 0,01 reálný výnos fondu 0,02 inflace - spotřební výdaje 0,01 reálný růst mezd (tj. nominální růst mezd je g+ic) 0 koeficient použití restitučních prostředků s výjimkou klesající dotace 7

58 Tisk č. 14 Model C představuje příklad nejpomalejší cesty k samofinancování. Pro financování platů kazatelů je použita klesající státní dotace na mzdy i celá restituční náhrada. V období počátečního relativního přebytku financí je vytvářena rezerva, jejíž výnos je opět použit pro platy kazatelů. Pro průběžné financování platů kazatelů je možné použít přímo i část restitučních náhrad. Ostatní projekty, např. diakonické a rozvojové, nejsou zcela opomenuty. Ročně je používáno např. 6 mil. Kč (přibližně 8% restitučních náhrad částka zvolená odhadem a určená k budoucímu upřesnění) pro projekty mimo mzdový systém podle rozhodnutí synodu. Při zachování počtu kazatelských úvazků, 1%-ním výnosu fondů nad inflaci a 1%-ním růstu mezd nad inflaci lze rovnováhy dosáhnout při 5%-ním růstu PF ročně. Pro solidaritu s finančně méně nadanými sbory je určena částka 10% celkového výběru PF. V prvních letech nashromážděné prostředky sloužící svými výnosy ke spolufinancování představují cca něco přes 1,1 mld. Kč v hodnotách roku Graf C 1 Vývoj odvodu do Personálního fondu a superhrubé mzdy kazatelů v letech

59 Graf C 2 Vývoj zůstatku PF v letech Tisk č a dále nárůst PF nad infl 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,045 0,045 gr Projekty W plat faráře (superhrubá stávající) T stávající roční odvod do personálního fondu R stávající roční výdaje z ústředí směrem ke sborům (na plat faráře) C ost. výdaje na provoz církve hrazení ústředím z prostředků sborů A počáteční stav fondu na ústředí kpf 0,9 koeficient použitelnost PF bez spoření a 10% solidaritou Kz 225 výchozí počet kazatelských úvazků Zkz 0 změna počtu kazatelů za rok R 0,01 reálný výnos fondu ic 0,02 inflace - spotřební výdaje G 0,01 reálný růst mezd (tj. nominální růst mezd je g+ic) kpf 1 koeficient použití restitučních prostředků s výjimkou klesající dotace 9

60 Tisk č. 14 Model D představuje příklad kompromisní cesty k samofinancování. Pro financování platů kazatelů je použita celá klesající dotace a polovina restituční náhrady. V období počátečního relativního přebytku financí je vytvářena rezerva, jejíž výnos je opět použit pro platy kazatelů. Druhá polovina restituční náhrady bude použita pro náklady typu diakonických a rozvojových projektů. Při poklesu počtu kazatelských úvazků o 1 ročně, 1%-ním výnosu fondů nad inflaci a 1%-ním růstu mezd nad inflaci lze rovnováhy dosáhnout přibližně při 6%-ním růstu odvodu do PF ročně. Stavu samofinancování by bylo dosaženo až po roce V prvních letech nashromážděné prostředky sloužící svými výnosy ke spolufinancování představují cca něco přes 570 mil. Kč v hodnotách roku Graf D1 Vývoj odvodu do Personálního fondu a superhrubé mzdy kazatelů v letech

61 Graf D2 Vývoj zůstatku PF v letech Tisk č a dále nárůst PF nad infl. 0,02 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,03 gr D W T R C1 A0 kpf Kz Zkz R ic G kpf plat faráře (superhrubá stávající) stávající roční odvod do personálního fondu stávající roční výdaje z ústředí směrem ke sborům (na plat faráře) ost. výdaje na provoz církve hrazení ústředím z prostředků sborů počáteční stav fondu na ústředí 0,9 koeficient použitelnost PF bez spoření a 10 % solidaritou 225 výchozí počet kazatelských úvazků -1 změna počtu kazatelů za rok 0,01 reálný výnos fondu 0,02 inflace - spotřební výdaje 0,01 reálný růst mezd (tj. nominální růst mezd je g+ic) 0,5 koeficient použití restitučních prostředků s výjimkou klesající dotace 11

62 Tisk č. 14 Model E představuje přísnější variantu situace modelu C. Do Personálního fondu sice vstupuje celá restituční náhrada, která je v plné míře akumulována či investována, do průběžného financování platů kazatelů však smí být použit každoročně pouze výnos z uložených a investovaných prostředků. Na rozdíl od modelu C nebude pro výplaty mezd použita část základu restituční náhrady, ale pouze její výnos. Tato cesta vytváří největší rezervu do budoucna. V počátku je však nárůst odvodu do Personálního fondu poněkud větší, ke konci období relativně klesá. Pro financování platů kazatelů je použita klesající státní dotace na mzdy i celý výnos akumulované restituční náhrady. Ostatní projekty např. diakonické a rozvojové nejsou zcela opomenuty. Ročně je používáno např. 3 mil. Kč (přibližně 4% restitučních náhrad částka zvolená odhadem a určena k budoucímu upřesnění) pro projekty mimo mzdový systém podle rozhodnutí synodu. Při zachování počtu kazatelských úvazků, 1%-ním výnosu fondů nad inflaci a 1%-ním růstu mezd nad inflaci lze rovnováhy dosáhnout při 6%-ním růstu PF ročně. Pro solidaritu s finančně méně nadanými sbory je určena částka 10% celkového výběru PF. V prvních letech nashromážděné prostředky sloužící svými výnosy ke spolufinancování představují cca něco přes 1,7 mld. Kč v hodnotách roku Graf E 1 Vývoj odvodu do Personálního fondu a superhrubé mzdy kazatelů v letech

63 Graf E 2 Vývoj zůstatku PF v letech Tisk č

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Zápis z 1. zasedání 48. konventu konaného dne 7. listopadu 2015

Zápis z 1. zasedání 48. konventu konaného dne 7. listopadu 2015 Zápis z 1. zasedání 48. konventu konaného dne 7. listopadu 2015 Místo konání: Střední škola sociální Evangelická akademie, Kladská 335, Náchod Přítomni: dle prezenční listiny Zahájení: br. Michal Kitta

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 1 Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 4. 8.2015 Přítomni: Hana Dufková, Iveta Rabasová Houfová, Ladislava Dolejšková, Anežka Ješinová, Milan Živný, Petr Šmíd,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Česká archivní společnost v uplynulém roce hospodařila podle rozpočtu schváleného valnou hromadou, která proběhla

Více

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Na opakované dotazy ohledně způsobu financování povšechného sboru a zejména pak Ústřední církevní kanceláře podáváme přehlednou zprávu o hospodaření

Více

TISK č. 8 A (Komise D)

TISK č. 8 A (Komise D) 2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ POVŠECHNÉHO SBORU A) Výsledovka celková za rok 2011 Náklady Výnosy Účet Kč Účet Kč 501,100 Drobný spotřební materiál 1 244 776,84

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ TISK č. 23 1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ A) Úvod Koncepční komise během své činnosti upozornila

Více

TISK č. 18/6 (Komise A, C) KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST

TISK č. 18/6 (Komise A, C) KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST TISK č. 18/6 (Komise A, C) KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST 2. zasedání 34. synodu ČCE (19. 21. 5. 2016) TISK 18/6 A) Úvod 1. zasedání 34. synodu přijalo koncepci strategických dlouhodobě podporovaných kazatelských

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty.

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Čl.1. Čl.2. Čl.3. Postavení a poslání Jeronymovy jednoty /dále jen JJ/. JJ je zvláštním zařízením českobratrské církve evangelické, bez právní subjektivity, zřízeným

Více

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH:

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: Čl. 1 Zřízení a účel Personálního fondu Čl. 2 Správní rada Personálního fondu Čl. 3 Investiční komise Personálního fondu Čl. 4 Příjmy Personálního fondu Čl. 5 Povinnosti

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Zápis - Sdružení přátel Gymnázia Kadaň 7. březen Přítomni: Vaňas, Fusková, Kučerová, Koťátková, Tuček, Křížová, Švehlová, Sajdl

Zápis - Sdružení přátel Gymnázia Kadaň 7. březen Přítomni: Vaňas, Fusková, Kučerová, Koťátková, Tuček, Křížová, Švehlová, Sajdl Zápis - Sdružení přátel Gymnázia Kadaň 7. březen 2002 Přítomni: Vaňas, Fusková, Kučerová, Koťátková, Tuček, Křížová, Švehlová, Sajdl 1. Informace o činnosti a volby statutárních zástupců P.Vaňas přednesl

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE 1. ÚVOD Dokument Manuál pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE vypracoval organizačně právní poradní odbor

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

STANOVY SPOLKU. Spolek školy U Obory

STANOVY SPOLKU. Spolek školy U Obory STANOVY SPOLKU Spolek školy U Obory 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Spolek školy U Obory (dále jen "Spolek") je samosprávným a dobrovolným svazkem sdružujícím především zákonné zástupce (dále jen "rodiče") žáků

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Název, sídlo a IČO Úvodní ustanovení 1 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou (dále jen

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

Manuál pro rozhovor o budoucnosti sboru Úvod návod: (vytvořila celocírkevní strategická komise) Hlavním záměrem předkládaného manuálu je podnícení a

Manuál pro rozhovor o budoucnosti sboru Úvod návod: (vytvořila celocírkevní strategická komise) Hlavním záměrem předkládaného manuálu je podnícení a Manuál pro rozhovor o budoucnosti sboru Úvod návod: (vytvořila celocírkevní strategická komise) Hlavním záměrem předkládaného manuálu je podnícení a usnadnění rozhovoru o budoucnosti sboru. Na nabídnuté

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 27 (Komise A, D) FORMULÁŘ ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM NEBO MISIJNÍM MÍSTEM

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 27 (Komise A, D) FORMULÁŘ ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM NEBO MISIJNÍM MÍSTEM TISK č. 27 1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 27 (Komise A, D) FORMULÁŘ ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM NEBO MISIJNÍM MÍSTEM A) Úvod Sborům s podporovaným či misijním kazatelským místem

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

STANOVY Spolku YFU CZ

STANOVY Spolku YFU CZ STANOVY Spolku YFU CZ Spolek je samosprávným dobrovolným svazkem fyzických osob, založeným k naplňování společného zájmu svých členů, jímž je účel Spolku podle těchto Stanov. Je nezávislým na jakékoli

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada ČJF na základě ust. 10.2.3 Stanov ČJF schvaluje tento Jednací a volební řád Konference ČJF, který upravuje přípravu, obsah jednání,

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Bazalková č.p. 831, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek domu Bazalková č.p. 831, Praha 10 Zápis ze schůze shromáždění Místo konání: Termín konání: Bytový dům Kolovrátek (garáž) Bazalková 831/1, Praha 10, 103 00 20. května 2011 (pátek) od 19:00 hod.. Za první Schůze shromáždění Společenství

Více

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice Zastupitelstvo obce Žitenice se podle 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usneslo na tomto svém jednacím

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-33-2013 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 12.3.2013 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-20.00 hod. Přítomni: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav Peštál,

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Stanovy. Základní ustanovení

Stanovy. Základní ustanovení Stanovy Občanské sdružení Asociace pro mediální pedagogiku je dobrovolné společenství občanů, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby se zájmem o mediální pedagogiku a disciplíny hraniční a

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2012, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2013 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2012 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 141 USNESENÍ organizačního výboru z 28. schůze 11. února 2015 k návrhu Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2015 Organizační

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: Čl. 1 Zřízení a účel Personálního fondu Čl. 2 Správní rada Personálního fondu Čl. 3 Investiční komise Personálního fondu Čl. 4 Příjmy Personálního fondu Čl. 5 Povinnosti

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 45. USNESENÍ SENÁTU z 3. schůze, konané dne 10. prosince 2014 k Pravidlům hospodaření senátorských klubů pro rok 2015 /senátní tisk č. 13/ Senát schvaluje

Více

Podklady pro jednání členské schůze konané dne

Podklady pro jednání členské schůze konané dne Podklady pro jednání členské schůze konané dne 24.6.2015 bod č. 2 Zpráva představenstva o činnosti družstva v roce 2014: Zpráva představenstva o činnosti družstva v roce 2014 Vážení členové, dovolte mi,

Více

11. funkční období. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017

11. funkční období. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017 15 11. funkční období 15 Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017 2016 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 11. FUNKČNÍ OBDOBÍ ORGANIZAČNÍ VÝBOR 11. USNESENÍ z 2. schůze, konané dne 29. listopadu

Více

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Datum konání: 13. ledna 2016 Čas zahájení: 14 hodin Místo: zasedací místnost MěU Příbram, Tyršova 108, 261 19 Přítomni: 12 členů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Čejkovická 10, příspěvková organizace PSČ 628 00, Tel : 544233629, E-mail: info@zscejkovicka.cz,www.zscejkovicka.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Čejkovická 10, příspěvková organizace PSČ 628 00, Tel : 544233629, E-mail: info@zscejkovicka.cz,www.zscejkovicka. Přítomni: Zápis č.1 2014/2015 z jednání Školské rady Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizace Dne 2.10. 2014 a) Mgr. Ing. Libor Babák, Phd. ředitel organizace b) Marcela Havlišová, Mgr.

Více

Zápis Z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne od hodin.

Zápis Z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne od hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

PROGRAM ZASEDÁNÍ. ANO NE ZDRŽELO SE Výsledek hlasování 8 0 0

PROGRAM ZASEDÁNÍ. ANO NE ZDRŽELO SE Výsledek hlasování 8 0 0 Z Á P I S z 24. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 7. října 2008 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Hlína Přítomni : viz presenční listina Omluveni

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

3. - ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

3. - ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA V Praze dne 4. dubna. 2016 3. - ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA Na základě 15 stanov společnosti Riocath Medical Devices, a.s.; svolávám 3. - Řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Riocath Medical Devices, a.s.,

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 25. 2. 2010 Doba konání: Od 18.30 hod do 20.15 hod. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Zahájení, volba orgánů

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2012

Střešovický. evangelík. na říjen 2012 Střešovický evangelík na říjen 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Vita donum est - nadační fond. Výroční zpráva za rok 2016

Vita donum est - nadační fond. Výroční zpráva za rok 2016 Vita donum est - nadační fond Výroční zpráva za rok 2016 Výroční zpráva 2016 Vita donum est - nadační fond - 1 - duben 2017 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU 1. OBCHODNÍ JMÉNO Vita donum est - nadační fond 2.

Více

Revizní zpráva o hospodaření s finančními prostředky Sdružení rodičů

Revizní zpráva o hospodaření s finančními prostředky Sdružení rodičů Sdružení rodičů při Mateřské škole Jugoslávská 13, Jablonec nad Nisou Revizní zpráva o hospodaření s finančními prostředky Sdružení rodičů Kontrola hospodaření proběhla 8.12.2015. Kontrolována byla pokladní

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

TISK č. 22 (Komise B)

TISK č. 22 (Komise B) SUPERVIZE KAZATELŮ V ČCE TISK č. 22 (Komise B) A) Zpráva o supervizi v ČCE od jmenování interních supervizorů synodní radou v prosinci 2012 a zahájení supervizního programu ČCE v praxi 33. synod na svém

Více

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF Vnitřní řády Spolku přátel ETF Část A. Volební řád Článek I. Volby do předsednictva a revizní komise Spolku přátel ETF 1. 1.Volební shromáždění je totožné s Členskou konferencí. 2. Volební období všech

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2014, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2015 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2014 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení Stanovy Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. I. Název a sídlo sdružení Sdružení nese název Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. (dále jen Sdružení) a sídlí při Mateřské škole, Praha 9 -

Více