Praha. Fakta & čísla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha. Fakta & čísla. http://magistrat.praha-mesto.cz www.praha.eu"

Transkript

1 Praha Fakta & čísla Hlavní město Praha Mariánské nám Praha 1 Česká republika informační středisko:

2 PRAHA - HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY Historie Hlavní město České republiky Praha leží v samém středu Evropy, na místě, které je od pradávna křižovatkou kontinentálních obchodních cest. V 9. století byl založen Pražský hrad a od desátého století byla Praha sídelním městem českých knížat a králů. V polovině 14. století se stala centrem Svaté říše římské a počtem obyvatel třetím největším městem Evropy. I v habsburské monarchii zůstala hlavním městem českých zemí, které se v průběhu 19. století staly hospodářsky nejsilnější částí tehdejšího Rakousko-Uherska. Praha se vyvíjela jako významné centrum, kde se stýkala kultura česká, německá i židovská. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 se stala hlavním městem nového státu. Došlo k rozšíření jejího území a velkému stavebnímu rozmachu. V současné době je milionovým velkoměstem rozkládajícím se téměř na 500 km 2. Po společensko-hospodářských změnách v roce 1989 Praha prohloubila své historicky silné vazby s dalšími městy střední Evropy a postupně získává stále lepší postavení v kontinentální struktuře velkých měst. Praha tak má všechny předpoklady být dobrým a uznávaným městem. Staletý stavební vývoj vedl ke vzniku světově unikátního celku, výjimečného svou velikostí i koncentrací památek. Prolínají se zde různé stavební slohy a styly, jejichž symbióza vytváří neopakovatelnou atmosféru města. Nejcennější část městského centra o rozloze 866 ha byla v roce 1971 vyhlášena Pražskou památkovou rezervací a v roce 1992 zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Praha je sídlem nejvyšších zákonodárných, správních a politických orgánů státu - parlamentu, vlády, prezidenta, jsou zde nejvýznamnější společenské, kulturní a vzdělávací instituce. Je vstupní branou do České republiky. Poloha - zeměpisná šířka 50º 05 severní šířky - zeměpisná délka 14º 25 východní délky - nadmořská výška - max. 399 m n. m., min. 177 m n. m. - rozloha 496 km 2 Klimatické podmínky - převládající směry větrů JZ, Z, J - průměrná teplota 9 ºC - průměrné lednové teploty - 0,9 ºC - průměrné červencové teploty 19 ºC - roční úhrn srážek 520 mm/rok Vzdálenosti od vybraných evropských metropolí a českých měst (v km) Vídeň Bratislava Berlín Budapešť Varšava Paříž Londýn Moskva Ústí nad Labem Plzeň Liberec Hradec Králové České Budějovice Brno Olomouc Ostrava Hlavní město Praha

3 Obyvatelstvo V Praze žije tisíc trvale bydlících obyvatel. V posledním desetiletí výrazně vzrostlo množství osob dlouhodobě přítomných (českých i cizích státních příslušníků), jejichž počet se odhaduje na 200 tisíc. Spolu s početnou skupinou návštěvníků se v běžném dni ve městě pohybuje kolem tisíc osob. Trvale bydlící obyvatelstvo (2007) Počet trvale bydlících obyvatel (tis. osob) ,5 z toho: muži ženy ,5 Hustota obyvatel na km Věková struktura (v %): 0-14 let... 12, let... 72,1 65 a více let...15,7 Vzdělání obyvatel (v %): středoškolské s maturitou... 44,1 vyšší a vysokoškolské... 22,4 Vzdělanostní struktura obyvatel Prahy a ČR starších 15 let 50 % 40% 30% Praha ČR 20% 10% 0% základní střední bez maturity střední s maturitou vysokoškolské Hlavní město Praha 3

4 Územní a správní členění města Postavení Prahy jako hlavního města České republiky je upraveno Ústavou České republiky a zákonem ČR č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Praha se dělí na 57 městských částí, jejichž správní kompetence jsou stanoveny Statutem hl. m. Prahy a spolu s Magistrátem hlavního města zajišťují jak samosprávné, tak zákony určené funkce státní správy. Od 1. července 2001 je v platnosti nové rozdělení Prahy na 22 správních jednotek, jehož cílem je racionalizovat řízení a plánování rozvoje města. Správní obvody Prahy Praha 8 Praha 18 Praha 19 Praha 6 Praha 7 Praha 9 Praha 20 Praha 1 Praha 3 Praha 14 Praha 17 Praha 2 Praha 10 Praha 5 Praha 21 Praha 13 Praha 15 Praha 4 Praha 11 Praha 22 Praha 16 Praha 12 V čele hlavního města stojí volený primátor. Základními orgány správy města je sedmdesátičlenné Zastupitelstvo hlavního města Prahy, z nichž 11 členů tvoří Radu hlavního města Prahy. Volební období je čtyřleté, poslední volby se konaly v říjnu Výkonným úřadem je Magistrát hlavního města Prahy se specializovanými odbory a útvary. Pro zajišťování chodu města a služeb jeho obyvatelům a návštěvníkům Praha zřídila na 90 organizací a podniků. Dalších téměř 400 organizací je řízeno městskými částmi. Ekonomika V Praze se vytváří více než 20 % celostátního hrubého domácího produktu a na 1 obyvatele připadá dvojnásobek průměru celé republiky. Na území města se také realizuje zhruba 1/4 všech investic ČR. Rozhodující část pražské ekonomiky prošla zásadní transformační přeměnou a soukromý sektor, který vznikl v posledních 15 letech, se adaptoval na nové podmínky tržního hospodářství. Na území města působí kromě českých podniků řada zahraničních firem, jejichž podnikatelské zájmy expandují všemi směry napříč evropským kontinentem i za jeho hranice. Příznivé investorské klima potvrzuje i ratingové hodnocení města, které dosahuje stupně A - (Standard & Poors). Výrazně vzrostl obslužný sektor a snížil se podíl výrobních odvětví. Vedle služeb pro podniky (trh nemovitostí, informatika, poradenství, reklama aj.) a služeb pro obyvatele (zejména obchod) zaujímají v Praze výjimečné postavení oblasti finančnictví a cestovního ruchu. V průmyslu patří mezi stěžejní polygrafie, potravinářství, chemie, farmacie a strojírenství. V Praze je umístěna významná část celostátního výzkumu a vývoje. Podíl odvětví na hrubé přidané hodnotě v Praze (v %) zemědělství 0,2 pohostinství a ubytování 3,0 stavebnictví 5,4 finanční zprostředkování 9,5 doprava a spoje 12,3 průmysl 11,9 veřejná správa a služby 17,6 obchod, opravy 18,2 komerční služby 21,9 Celkem Hlavní město Praha

5 Cestovní ruch Praha si udržuje mimořádnou turistickou atraktivitu a věhlas jednoho z nejkrásnějších měst světa. Na jejím území se realizuje téměř polovina celostátních příjmů z turistiky. Město nabízí téměř 70 tisíc lůžek v ubytovacích zařízeních, která byla převážně postavena po roce 1990, z toho více než 58 tisíc v hotelích a penzionech schopných uspokojit všechny typy návštěvníků. V roce 2006 se v pražských hotelích ubytovalo přes 4,1 mil. návštěvníků včetně 3,7 mil. cizinců. Počet přenocování v Praze přesáhl poprvé v historii 11 mil. nocí. Cizinci tvoří téměř 90 % návštěvníků hlavního města. Kvalita služeb v cestovním ruchu a jejich nabídka trvale roste, nová výstavba je zaměřena na hotely nejvyšší kvality. Rozložení lůžek v pražských hotelích a dalších ubytovacích zařízeních podle kategorií v roce 2006 Celkem % ostatní ,52 % 3* ,35 % 5* ,25 % 4* ,87 % Podnikatelské prostředí Na území hlavního města působí nebo sídlí více než 90 tisíc podniků (výrobních, obslužných a finančních). Přes 3 tisíce z nich má více než 25 zaměstnanců. Dále je v Praze registrováno 285 tisíc fyzických osob, které se plně nebo formou vedlejší pracovní činnosti zabývají podnikáním. Soukromý sektor tvoří 95 % všech ekonomických subjektů (firem a podnikajících fyzických osob). Průměrná měsíční (hrubá) mzda v Kč zaměstnanců v roce 2006 Kategorie pracovníků Praha Index (v Kč) Praha/ČR Vedoucí a řídící ,39 Vědečtí, odborní duševní ,26 Technici, zdravotníci, pedagogové ,21 Nižší administrativní ,19 Provozní ve službách a obchodě ,07 Řemeslníci, kvalifikovaní výrobci ,19 Právní forma podniků v Praze k (bez podnikatelů fyzických osob) státní podniky 0,1 % akciové společnosti 5,1 % společnosti s ručením omezeným 60,5 % družstevní organizace 3,9 % ostatní formy 30,4 % Celkem 100 % Nejvýznamnější firmy se sídlem na území Prahy Firma Převažující obor produkce/činnosti ČEZ, a. s. - energetika České dráhy, a. s. - železniční doprava Škoda Praha, a. s. - investice v energetice Makro ČR, s. r. o. - obchod Česká spořitelna, a. s. (ErsteBank) - peněžnictví Tesco Stores ČR, a. s. - obchod Komerční banka, a. s. (Société Générale) - peněžnictví Metrostav, a. s. - stavebnictví Eurotel Praha, s. r. o. - telekomunikační služby Skanska CZ, a. s. - stavebnictví České aerolinie, a. s. - letecká doprava Zentiva, a. s. - farmaceutické výrobky Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. - veřejná doprava Česká pošta, s. p. - poštovní služby Agrofert holding, a. s. - zemědělství, chemie, potraviny Sazka, a. s. - sázkové hry a loterie Telefónica O 2 CR, a. s. - telekomunikační služby Letiště Praha, s. p. - letištní provoz Hawlett-Packard, s. r. o. - výpočetní a jiné systémy IBM ČR, spol. s r. o. - výpočetní a jiné systémy Eurest, s. r. o. - stravování Pražské služby, a. s. - komunikace, odpady, výroba tepla Czech Coal, a. s. - obchod s energet. komoditami, těžba T-Mobil CR, a. s. - operátor mobilní sítě Agrotrade, a. s. - potravinářství KPMG ČR, s. r. o. - audit, daně, poradenství Unicom, a. s. - informační systémy a technologie Deloitte Advisory, s. r. o. - auditorské a poradenské služby Stavby silnic a železnic, a. s. - dopravní a inženýrské stavby DHL, s. r. o. - expresní přeprava zásilek Hlavní město Praha 5

6 Trh práce a podmínky zaměstnanosti Praha je největším regionálním trhem práce v České repu - blice. Více než 800 tisíc pracovníků představuje 15 % celo - státní zaměstnanosti. Tento počet zahrnuje i více než 140 tisíc denně dojíždějících (z toho 2/3 ze Středočeského kraje) a zhruba 80 tisíc cizinců. Silnou stránkou pražského trhu práce je tradičně vysoká kvalifikace a profesionální zručnost pracovní síly. Míra ekonomické aktivity obyvatelstva činí 61,9 % (rok 2006). V posledním desetiletí prošla ekonomická základna výraznými transformačními změnami, které se odrazily v počtech pracovníků jednotlivých odvětví. Zaměstnanost v průmyslu klesla téměř o jednu polovinu, zatímco obslužný sektor byl posílen a na zaměstnanosti se podílí 80 procenty. Struktura zaměstnanosti podle odvětví v 2007 (v %) zemědělství 0,5 průmysl 11,2 stavebnictví 9,0 obchod, pohostinství 21,4 a ubytování doprava a spoje 8,7 služby pro podniky 20,0 a peněžnictví správa, školství, zdravotnictví 22,2 ostatní služby 7,0 Nezaměstnanost Nezaměstnanost se stabilizovala, v Praze je situace dlouhodobě výrazně příznivější než na ostatním území republiky. Přesto jedním z cílů zvyšování atraktivity města je přilákat investory nabízející nové pracovní příležitosti ve vhodné struktuře profesí. Míra nezaměstnanosti (v %, I. čtvrtletí) Česká republika 8,7 8,4 8,0 6,0 Praha 4,4 3,7 3,1 2,8 Trh s nemovitostmi Kancelářské plochy Praha disponuje více než 4 mil. m 2 kancelářských ploch, z toho přes 3 mil. m 2 v komerční sféře. Více než jednu polovinu tvoří prostory s nejvyšším evropským standardem kvality. Ročně jsou uzavírány kontrakty na prodej a pronájem více než 100 tisíc m 2. Ve výstavbě a projektové přípravě je řada nových administrativních center a objektů, které přinesou na trh v nejbližších 2 letech zhruba 500 tisíc m 2 kancelářských ploch, které splní i ty nejnáročnější požadavky uživatelů. Nájmy kategorie A: Praha v centru EUR měsíčně/m 2 Praha mimo centrum EUR měsíčně/m 2 Obchodní plochy V posledních letech v Praze došlo k dalšímu nárůstu obchodních ploch, v současné době hlavní město disponuje 1,4 miliony m 2 těchto ploch. Oblíbená jsou zejména nově budovaná obchodní centra, kde se propojuje nákupní funkce se zábavou. K nejnovějším patří nákupní centrum Chodov s obchodní plochou 55 tisíc m 2, Palladium se 40 tisíci m 2, Šestka s 27 tisíci m 2 nebo Fashion Area Outlet a další. Hlavními aktéry jsou zahraniční i domácí řetězce jako Ahold ČR, Makro Cash & Carry ČR, Tesco Stores ČR, OBI, Baumax nebo Hornbach. Stálicí na trhu je IKEA, které konkurují ASKO, Skonto nebo KIKA nábytek. Kupní síla na obyvatele v Praze téměř o jednu třetinu převyšuje celostátní průměr. Objekty pro průmyslové a skladové využití Trh s objekty pro průmyslové a skladové využití má v Praze dobré předpoklady růstu. V posledních několika letech byla na území města nebo v jeho těsné blízkosti při hlavních komunikacích dokončena a uvedena do provozu řada nových skladovacích a logistických objektů a komplexů evropského standardu (na vysoké mezinárodní úrovni) a zahájena výstavba dalších. Mezi největší patří např. D-1 Logistik Park I a II, Rudná-Logistik Park, Airport Logistik Park, Zličín-Business-Park a další. Nabídku rozšířila výstavba areálů Karlovarská, Tulipan Park, Zličín Business Centre II, UTC Park Průhonice, Ruzyně Bussines Centre v okolí příjezdových tras do Prahy. Praha a její zázemí tak v současnosti disponuje více než 1,8 mil. m 2 moderních skladových ploch. Nájemné se v nejmodernějších objektech pro průmyslové (skladové a logistické) využití pohybuje kolem 5 EUR měsíčně/m 2. 6 Hlavní město Praha

7 Doprava Praha je průsečíkem významných tranzitních cest a na jejím území se koncentruje velké množství funkcí a aktivit nadregionálního významu. Praha je napojena na 5 tras evropského systému (European Roads) E 48, E 50, E 55, E 65, E 67. Do Prahy ústí 4 dálnice a 3 silnice pro motorová vozidla. V železniční dopravě se postupně upravují tranzitní železniční koridory, a tím se zrychluje spojení Prahy s Německem (Berlín, Hamburk, Norimberk), s Rakouskem (Vídeň, Linec), s Polskem (Katovice, Varšava) a se Slovenskem (Bratislava, Žilina). Praha disponuje celkem 4 letišti a několika vzletovými a přistávacími plochami pro vrtulníky na letištích a v areálech nemocnic. Letiště Ruzyně je vzdáleno cca 11 km od centra města a je hlavním mezinárodním i vnitrostátním leteckým uzlem České republiky. V roce 2007 ruzyňské letiště odbavilo celkem 12,4 mil. cestujících, což bylo zhruba 95 % objemu letecké přepravy osob v ČR. Vodní cestou Labe - Vltava je Praha spojena se Severním mořem (námořní přístav Hamburk). Dopravní spojení s okolím města v okruhu 40 až 50 km od středu Prahy zajišťuje systém Pražské integrované dopravy s páteřní funkcí příměstské železniční dopravy. V roce 2006 Pražská integrovaná doprava zajišťovala spojení již pro 300 obcí v okolí hlavního města. Kapacita všech záchytných parkovišť systému P + R je zhruba vozidel. Vnější vazby pražské infrastruktury Pražská dopravní síť (údaje z konce roku 2006) Délka v km Železnice z toho osobní doprava užívá zhruba 150 Metro 55 Tramvaj 141 Komunikační síť z toho dálnice 10 - ostatní rychlostní komunikace 76 Veřejná hromadná doprava Veřejná hromadná doprava v Praze ročně přepraví více než 1,2 mld. cestujících a podílí se tak cca 57 % na přepravě všech osob ve městě. Základním prostředkem veřejné hromadné dopravy je metro (přepraví ročně asi 45 % všech cestujících v městské hromadné dopravě, tj. více než 0,5 miliardy osob ročně). Doplňkovými systémy je tramvajová, autobusová a železniční doprava. Hlavní město Praha 7

8 Infrastruktura Vodovod a kanalizace Prahu zásobují pitnou vodou zdroje Želivka a Káraný vodárenské soustavy Střední Čechy. Spolu se záložním zdrojem Podolí dosahují maximálního výkonu zhruba 10 tis. m 3 /s. Délka vodovodní sítě činí v Praze více než km a kanalizační sítě km. Na vodovodní síť je připojeno 1,18 mil. obyvatel Prahy a zhruba 200 tisíc obyvatel sousedního regionu Střední Čechy, na kanalizační síť 1,165 mil. Pražanů. Výroba pitné vody v roce 2006 činila 131,7 milionů m 3. Kvalita vody se sleduje a kontroluje podle platné normy a evropských standardů. Čištění odpadních vod zajišťuje především Ústřední čistírna odpadních vod a dále pak doplňkově lokální čistírny. Hlavním správcem vodovodů a kanalizací je Pražská vodohospodářská společnost, a. s. Hlavní distribuční a servisní organizací jsou Pražské vodovody a kanalizace, a. s. Elektřina Elektrická energie je pro Prahu zabezpečována převážně z celostátní přenosové soustavy o napětí 400 kv a 220 kv, v menší míře rozvodnou soustavou 110 kv a rozvodnami pro distribuci s transformací 110/22 kv. Podíl elektřiny na celkové energetické spotřebě Prahy činí 30,6 %. V roce 2007 bylo dosaženo maximálního zatížení sítě téměř MW a instalovaný výkon transformátorů VVN/ VN činil MVA. Délka sítě v roce 2007 měřila km. Dodavatelem elektrické energie je Pražská energetika, a. s., ČEZ, a. s., a E.ON, a. s. Plyn Hlavním zdrojem energie je pro hlavní město zemní plyn. Praha je napojena na vnitrostátní systém tranzitních a velmi vysokotlakých plynovodů. Zemní plyn se na celkové energetické spotřebě Prahy podílí 46,7 %. Délka plynovodní sítě včetně přípojek v roce 2006 činila km. Spotřeba zemního plynu v roce 2006 v Praze dosáhla ,4 milionů kwh. Dovozcem plynu je státní podnik RWE Transgas, a. s. Hlavním distributorem a správcem plynovodů a plynovodních zařízení je Pražská plynárenská, a. s. Teplo Potřebný tepelný příkon pro město (cca MW) je zajišťován zdroji centralizovaného zásobování teplem, blokovými a domovními kotelnami, etážovým vytápěním a lokálními topidly. V roce 2006 Prahu teplem zásobovaly 4 teplárenské výrobny a 42 výtopny. Největší teplárenská kapacita pro Prahu je umístěna v Mělníku (30 km severně od Prahy, na celkové dodávce tepla pro Prahu se podílí 63,4 %). Délka tepelných sítí měří 664 km. Pražská teplárenská, a. s., v roce 2006 prodala TJ tepla. Hlavním dodavatelem tepla z centrálních zdrojů a správcem těchto zdrojů a tepelných rozvodů je Pražská teplárenská, a. s., která ovládá bezmála 37,5 % trhu s tepelnou energií v Praze. Telekomunikace a radiokomunikace Vlivem konkurenčního prostředí působí v České republice, zejména v Praze, mnoho nových firem, které se zabývají poskytováním veřejných hlasových, datových a internetových služeb. Rozvíjí se telekomunikační infrastruktura, radiotelefonní služby pokrývají celé území hlavního města včetně podzemních prostor metra. Mobilní telefonní síť je propojena s rozvinutou veřejnou pevnou telefonní sítí s digitálními ústřednami. Roste počet poskytovatelů internetu včetně vysokorychlostního. Správa města disponuje kapacitní metropolitní optickou sítí. 8 Hlavní město Praha

9 Vzdělání Vedení města považuje sféru vzdělanosti a využití duchovního bohatství za jeden z nosných pilířů uplatnění Prahy v mezinárodním měřítku. Základní a střední školy zajišťují výuku nejen pro děti a mládež z Prahy, ale i ze Středočeského kraje a někdy i z jiných částí republiky. Osm veřejných vysokých škol, které tvoří hlavní národní univerzitní centrum, poskytuje vzdělání ve společenských, přírodních, technických a ekonomických vědách i v uměleckých oborech. Struktura a jejich zaměření vycházejí z dlouhodobé tradice Univerzita Karlova byla založena v roce 1348, České vysoké učení technické v roce Na pražských vysokých školách studuje v různých studijních programech téměř 107 tisíc českých studentů a 13 tisíc cizinců. Studenti na veřejných vysokých školách podle studijních směrů (v %) zemědělský 15,6 umělecký 2,0 univerzitní 41,1 Vzdělávání dospělých probíhá formou večerního a dálkového studia v různých typech kurzů, naplňují se tak záměry celoživotního učení a rekvalifikace. Školy jsou nedílnou a přirozenou součástí života hlavního města. Školy 2006/07 Počet škol Počet studentů Gymnázia Střední odborné školy Vyšší odborné školy Vysoké školy Zdravotní péče Kvalita zdravotní péče v Praze je srovnatelná s úrovní obvyklou ve vyspělých zemích. Zajišťuje ji více než 9 tisíc lékařů. Ve 43 nemocnicích a odborných léčebných ústavech s 13 tisíci lůžky působí přes 3,7 tisíce lékařů. Významnou roli má specializovaná péče nadregionálního charakteru, která je na území Prahy poskytována převážně ve fakultních nemocnicích. Včasné poskytnutí akutní lékařské péče zajišťuje zdravotnická záchranná služba včetně služby letecké. V Praze se každoročně konají významné mezinárodní akce jako například hudební festival Pražské jaro. Světovým unikátem je dochovaný komplex židovských památek na území bývalého ghetta. Své svatostánky v Praze najdou věřící většiny vyznání. ekonomický 14,8 technický 26,5 Kultura Kulturní a společenská nabídka je natolik bohatá a různorodá, že Praha byla vybrána mezi Evropská města kultury roku Na území města se mimo jiné nachází 74 muzeí, 184 galerií, 88 divadel a 84 poboček veřejných knihoven. Hlavní město Praha 9

10 Volný čas Krátkodobě se lze rekreovat v zeleni parků a lesoparků, ve sportovně-rekreačních areálech nebo trávit volný čas v jiných zařízeních, např. v botanických zahradách nebo zoologické zahradě, ve hvězdárnách a v planetáriu. Na území Prahy se nachází 11 přírodních parků, které přispívají ke zlepšení životního prostředí města, fungují jako účinná ochranná pásma zvláště chráněných území a je možné je využít i pro rekreační účely. Pro dlouhodobou rekreaci slouží přírodní lokality v bezprostředním i vzdálenějším zázemí hlavního města. Jejich nabídku rozšiřuje i relativně dobré dopravní spojení s hlavními rekreačními oblastmi ČR. Chráněná přírodní území a hlavní rekreační oblasti Prahy Významné koncepční dokumenty města Dlouhodobá koncepce rozvoje města je obsažena v základních dokumentech města, kterými jsou: Strategický plán hl. m. Prahy Základní strategie rozvoje města do roku 2020 schválená Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 25. května 2000 Monitorovací zprávy o naplňování strategické koncepce hlavního města Prahy v roce 2000 schválená Zastupitelstvem hlavního města Prahy dne Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce hlavního města Prahy v období 2001 až 2002 schválená Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce hlavního města Prahy v období 2002 až 2003 schválená Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne V současné době je připraven aktualizovaný Strategický plán hl. m. Prahy. Územní plán hl. m. Prahy Zákonem stanovený dokument určující základní urbanistickou koncepci rozvoje města, uspořádání a funkční využití ploch, podmínky a postup výstavby do roku 2010 schválený Zastupitelstvem HMP V současné době byly v souladu s novým stavebním zákonem zahájeny práce na novém územním plánu. V souladu s novým stavebním zákonem se připravují Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy a Územně analytické podklady hlavního města Prahy. 10 Hlavní město Praha

11 Kontaktní adresy: Magistrát hl. m. Prahy Mariánské náměstí Praha 1 tel.: Vydal Magistrát hl. m. Prahy jako účelovou publikaci hl. m. Prahy. Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Fotografie: Archiv Odbor Public Relations Magistrátu hl. m. Prahy. Grafická úprava: Princo International s. r. o. Tisk: Princo International s. r. o. Útvar rozvoje hl. m. Prahy Vyšehradská 57/ Praha 2 tel.: fax: Fakta a čísla o Praze aktualizace únor 2008 Hospodářská komora hl. m. Prahy nám. F. Kafky Praha 1 tel.: Hlavní město Praha 11

12

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZÓNA LIBEREC SEVER

OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZÓNA LIBEREC SEVER Obchodní a průmyslová zóna, září 2004 CELKOVÉ INFORMACE Obchodní a průmyslová zóna je umístěna v severozápadníčásti Liberce, v katastrálním území Růžodol I. a Stráž nad Nisou. Nachází se v nezastavěném

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Kolektory Praha a.s.

Kolektory Praha a.s. Kolektory Praha a.s. Kolektorizace inženýrských sítí proč kolektorizace inženýrských sítí (na sídlištích, v centrech měst) kolektory v evropských městech (Londýn 1863, Curych 1927, Berlín 1928 atd.) kolektory

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Podmínky pro podnikání v Opavě

Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě OBSAH PREZENTACE 1. MĚSTO místo, památky, zeleň, občanská vybavenost 2. DOPRAVA dostupnost, výhled 3. LIDÉ vzdělanost, vzdělávání, kvalifikace

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Mgr.J. Mareš PRAHA EU-OP VK VY_32_INOVACE_717 územní jednotka Praha

Mgr.J. Mareš PRAHA EU-OP VK VY_32_INOVACE_717 územní jednotka Praha Mgr.J. Mareš PRAHA EU-OP VK VY_32_INOVACE_717 územní jednotka Praha PRAHA- hlavní město České republiky - centrum hlavního politického, ekonomického, kulturního, sportovního a společenského dění. Ţije

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

All Stars. 100 obdivovaných firem České republiky 2009

All Stars. 100 obdivovaných firem České republiky 2009 All Stars Pořadí Název firmy ŠKODA AUTO a.s. ČEZ, a. s. STUDENT AGENCY, s.r.o. Kofola a.s. 5. Zentiva, a.s. 6. Komerční banka, a.s. 7. Plzeňský Prazdroj, a. s. 8. 9. 10. Česká pojišťovna a.s. Skanska CS

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU Slovensko má 11 operačních programů pro období 2007 13 Vláda Slovenské republiky schválila na mimořádném zasedání 8. října 2006 jedenáct operačních programů, jejichž prostřednictvím

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS ANALÝZA EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU, TECHNOLOGICKÝCH A SEKTOROVÝCH TRENDŮ REGIONU PRAHA SHRNUTÍ

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS ANALÝZA EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU, TECHNOLOGICKÝCH A SEKTOROVÝCH TRENDŮ REGIONU PRAHA SHRNUTÍ Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS ANALÝZA EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU, TECHNOLOGICKÝCH A SEKTOROVÝCH TRENDŮ REGIONU PRAHA SHRNUTÍ Popis regionu Dominantní postavení v rámci ČR Praha je jednoznačným

Více

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví Členění výrobních podniků Podle stupně zpracování vyráběných

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Rozvojové aktivity Zlínského kraje

Rozvojové aktivity Zlínského kraje INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1 Rozvojové aktivity Zlínského kraje Zlín 12. 6. 2008 Milan Filip odbor strategického rozvoje kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. ZLÍNSKÝ KRAJ POSTAVENÍ V RÁMCI ČR 2.

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9.17 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Vzdělávací

Více

Úvod... 1 Demografická situace... 2

Úvod... 1 Demografická situace... 2 Obsah Úvod... 1 Demografická situace... 2 B001 Vývoj počtu obyvatel... 2 B001/01 Počet obyvatel při sčítání lidu... 2 B001/02 Počet bydlících obyvatel... 6 B001/03 Přirozený přírůstek... 9 B001/04 Počet

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Informační memorandum k nemovitosti Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Obsah 1) POPIS NEMOVITOSTI.. 3 A) ADRESA. 3 B) PŘEDMĚT NÁJMU.. 3 C) POPIS LOKALITY. 3 D) DOPRAVNÍ SITUACE.. 3 E) POPIS

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Projekty hl. m. Prahy v oblasti dat technické infrastruktury. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Projekty hl. m. Prahy v oblasti dat technické infrastruktury. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Projekty hl. m. Prahy v oblasti dat technické infrastruktury Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Datové zdroje technické infrastruktury URM eviduje cca 60 vlastníků i správců TI 1. Vodohospodářská

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Stavební fórum, 28.5 2015

Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Stavební fórum, 28.5 2015 Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Radovan Polanský, výkonný ředitel TCP Stavební fórum, 28.5 2015 Město Písek Proč město Písek? ve městě Písku žije 30 093 stálých obyvatel

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC)

PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC) PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC) HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC) ezetice Všestary Neděliště Lochenice Skalice Předměřice nad Labem Světí Černilov Divec e Stěžery Hradec Králové Blešno ice

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

Mzdová statistika z hlediska genderu

Mzdová statistika z hlediska genderu Mzdová statistika z hlediska genderu Mgr. Marek Řezanka, ČSÚ GPG využití a proměny ukazatele Výpočet (100-Mž/Mm*100) Co měří a co ne? Jakých hodnot dosahuje: ČR x Evropa Jakou informaci obsahuje GPG? 1.

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Dálničního areálu EXTRA s rozestavěným hotelem Brno Popis lokality - Brno Dálniční areál EXTRA s Hotelem EXTRA se nachází na okraji aglomerace města Brna, na pomezí okresů Brno-město a Brno-venkov.

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

5 Dodávka zemního plynu

5 Dodávka zemního plynu 1 5 Dodávka zemního plynu 5.1 Množství distribuovaného zemního plynu v členění dle kategorie odběratele (VO+SO, MO, DOM) a sektoru spotřeby Distribuci zemního plynu na území Moravskoslezského kraje zajišťuje

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti EP ENERGY TRADING, a. s. Praha 2013 Základní údaje 3 KDO JSME obchodní společnost zaměřená na prodej elektřiny, zemního plynu a souvisejících služeb koncovým zákazníkům působíme

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE Základní údaje k nabídce Název kraje: STŘEDOČESKÝ Město /obec/: CERHOVICE Lokalita: CERHOVICE Celková plocha pozemků vč. zastavěného území: 3,7 ha Nezastavěná plocha pozemků

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled)

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled) Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled) E.ON Distribuce, a.s. v souladu s 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Programové prohlášení Rady Jihočeského kraje volební období 2004 2008

Programové prohlášení Rady Jihočeského kraje volební období 2004 2008 Programové prohlášení Rady Jihočeského kraje volební období 2004 2008 Rada Jihočeského kraje, zvolená na úvodním zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 10. prosince 2004, si je vědoma své odpovědnosti,

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadavatel: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 66002222 Zastoupen: Janem Králem, MBA ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více