Praha. Fakta & čísla.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha. Fakta & čísla. http://magistrat.praha-mesto.cz www.praha.eu"

Transkript

1 Praha Fakta & čísla Hlavní město Praha Mariánské nám Praha 1 Česká republika informační středisko:

2 PRAHA - HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY Historie Hlavní město České republiky Praha leží v samém středu Evropy, na místě, které je od pradávna křižovatkou kontinentálních obchodních cest. V 9. století byl založen Pražský hrad a od desátého století byla Praha sídelním městem českých knížat a králů. V polovině 14. století se stala centrem Svaté říše římské a počtem obyvatel třetím největším městem Evropy. I v habsburské monarchii zůstala hlavním městem českých zemí, které se v průběhu 19. století staly hospodářsky nejsilnější částí tehdejšího Rakousko-Uherska. Praha se vyvíjela jako významné centrum, kde se stýkala kultura česká, německá i židovská. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 se stala hlavním městem nového státu. Došlo k rozšíření jejího území a velkému stavebnímu rozmachu. V současné době je milionovým velkoměstem rozkládajícím se téměř na 500 km 2. Po společensko-hospodářských změnách v roce 1989 Praha prohloubila své historicky silné vazby s dalšími městy střední Evropy a postupně získává stále lepší postavení v kontinentální struktuře velkých měst. Praha tak má všechny předpoklady být dobrým a uznávaným městem. Staletý stavební vývoj vedl ke vzniku světově unikátního celku, výjimečného svou velikostí i koncentrací památek. Prolínají se zde různé stavební slohy a styly, jejichž symbióza vytváří neopakovatelnou atmosféru města. Nejcennější část městského centra o rozloze 866 ha byla v roce 1971 vyhlášena Pražskou památkovou rezervací a v roce 1992 zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Praha je sídlem nejvyšších zákonodárných, správních a politických orgánů státu - parlamentu, vlády, prezidenta, jsou zde nejvýznamnější společenské, kulturní a vzdělávací instituce. Je vstupní branou do České republiky. Poloha - zeměpisná šířka 50º 05 severní šířky - zeměpisná délka 14º 25 východní délky - nadmořská výška - max. 399 m n. m., min. 177 m n. m. - rozloha 496 km 2 Klimatické podmínky - převládající směry větrů JZ, Z, J - průměrná teplota 9 ºC - průměrné lednové teploty - 0,9 ºC - průměrné červencové teploty 19 ºC - roční úhrn srážek 520 mm/rok Vzdálenosti od vybraných evropských metropolí a českých měst (v km) Vídeň Bratislava Berlín Budapešť Varšava Paříž Londýn Moskva Ústí nad Labem Plzeň Liberec Hradec Králové České Budějovice Brno Olomouc Ostrava Hlavní město Praha

3 Obyvatelstvo V Praze žije tisíc trvale bydlících obyvatel. V posledním desetiletí výrazně vzrostlo množství osob dlouhodobě přítomných (českých i cizích státních příslušníků), jejichž počet se odhaduje na 200 tisíc. Spolu s početnou skupinou návštěvníků se v běžném dni ve městě pohybuje kolem tisíc osob. Trvale bydlící obyvatelstvo (2007) Počet trvale bydlících obyvatel (tis. osob) ,5 z toho: muži ženy ,5 Hustota obyvatel na km Věková struktura (v %): 0-14 let... 12, let... 72,1 65 a více let...15,7 Vzdělání obyvatel (v %): středoškolské s maturitou... 44,1 vyšší a vysokoškolské... 22,4 Vzdělanostní struktura obyvatel Prahy a ČR starších 15 let 50 % 40% 30% Praha ČR 20% 10% 0% základní střední bez maturity střední s maturitou vysokoškolské Hlavní město Praha 3

4 Územní a správní členění města Postavení Prahy jako hlavního města České republiky je upraveno Ústavou České republiky a zákonem ČR č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Praha se dělí na 57 městských částí, jejichž správní kompetence jsou stanoveny Statutem hl. m. Prahy a spolu s Magistrátem hlavního města zajišťují jak samosprávné, tak zákony určené funkce státní správy. Od 1. července 2001 je v platnosti nové rozdělení Prahy na 22 správních jednotek, jehož cílem je racionalizovat řízení a plánování rozvoje města. Správní obvody Prahy Praha 8 Praha 18 Praha 19 Praha 6 Praha 7 Praha 9 Praha 20 Praha 1 Praha 3 Praha 14 Praha 17 Praha 2 Praha 10 Praha 5 Praha 21 Praha 13 Praha 15 Praha 4 Praha 11 Praha 22 Praha 16 Praha 12 V čele hlavního města stojí volený primátor. Základními orgány správy města je sedmdesátičlenné Zastupitelstvo hlavního města Prahy, z nichž 11 členů tvoří Radu hlavního města Prahy. Volební období je čtyřleté, poslední volby se konaly v říjnu Výkonným úřadem je Magistrát hlavního města Prahy se specializovanými odbory a útvary. Pro zajišťování chodu města a služeb jeho obyvatelům a návštěvníkům Praha zřídila na 90 organizací a podniků. Dalších téměř 400 organizací je řízeno městskými částmi. Ekonomika V Praze se vytváří více než 20 % celostátního hrubého domácího produktu a na 1 obyvatele připadá dvojnásobek průměru celé republiky. Na území města se také realizuje zhruba 1/4 všech investic ČR. Rozhodující část pražské ekonomiky prošla zásadní transformační přeměnou a soukromý sektor, který vznikl v posledních 15 letech, se adaptoval na nové podmínky tržního hospodářství. Na území města působí kromě českých podniků řada zahraničních firem, jejichž podnikatelské zájmy expandují všemi směry napříč evropským kontinentem i za jeho hranice. Příznivé investorské klima potvrzuje i ratingové hodnocení města, které dosahuje stupně A - (Standard & Poors). Výrazně vzrostl obslužný sektor a snížil se podíl výrobních odvětví. Vedle služeb pro podniky (trh nemovitostí, informatika, poradenství, reklama aj.) a služeb pro obyvatele (zejména obchod) zaujímají v Praze výjimečné postavení oblasti finančnictví a cestovního ruchu. V průmyslu patří mezi stěžejní polygrafie, potravinářství, chemie, farmacie a strojírenství. V Praze je umístěna významná část celostátního výzkumu a vývoje. Podíl odvětví na hrubé přidané hodnotě v Praze (v %) zemědělství 0,2 pohostinství a ubytování 3,0 stavebnictví 5,4 finanční zprostředkování 9,5 doprava a spoje 12,3 průmysl 11,9 veřejná správa a služby 17,6 obchod, opravy 18,2 komerční služby 21,9 Celkem Hlavní město Praha

5 Cestovní ruch Praha si udržuje mimořádnou turistickou atraktivitu a věhlas jednoho z nejkrásnějších měst světa. Na jejím území se realizuje téměř polovina celostátních příjmů z turistiky. Město nabízí téměř 70 tisíc lůžek v ubytovacích zařízeních, která byla převážně postavena po roce 1990, z toho více než 58 tisíc v hotelích a penzionech schopných uspokojit všechny typy návštěvníků. V roce 2006 se v pražských hotelích ubytovalo přes 4,1 mil. návštěvníků včetně 3,7 mil. cizinců. Počet přenocování v Praze přesáhl poprvé v historii 11 mil. nocí. Cizinci tvoří téměř 90 % návštěvníků hlavního města. Kvalita služeb v cestovním ruchu a jejich nabídka trvale roste, nová výstavba je zaměřena na hotely nejvyšší kvality. Rozložení lůžek v pražských hotelích a dalších ubytovacích zařízeních podle kategorií v roce 2006 Celkem % ostatní ,52 % 3* ,35 % 5* ,25 % 4* ,87 % Podnikatelské prostředí Na území hlavního města působí nebo sídlí více než 90 tisíc podniků (výrobních, obslužných a finančních). Přes 3 tisíce z nich má více než 25 zaměstnanců. Dále je v Praze registrováno 285 tisíc fyzických osob, které se plně nebo formou vedlejší pracovní činnosti zabývají podnikáním. Soukromý sektor tvoří 95 % všech ekonomických subjektů (firem a podnikajících fyzických osob). Průměrná měsíční (hrubá) mzda v Kč zaměstnanců v roce 2006 Kategorie pracovníků Praha Index (v Kč) Praha/ČR Vedoucí a řídící ,39 Vědečtí, odborní duševní ,26 Technici, zdravotníci, pedagogové ,21 Nižší administrativní ,19 Provozní ve službách a obchodě ,07 Řemeslníci, kvalifikovaní výrobci ,19 Právní forma podniků v Praze k (bez podnikatelů fyzických osob) státní podniky 0,1 % akciové společnosti 5,1 % společnosti s ručením omezeným 60,5 % družstevní organizace 3,9 % ostatní formy 30,4 % Celkem 100 % Nejvýznamnější firmy se sídlem na území Prahy Firma Převažující obor produkce/činnosti ČEZ, a. s. - energetika České dráhy, a. s. - železniční doprava Škoda Praha, a. s. - investice v energetice Makro ČR, s. r. o. - obchod Česká spořitelna, a. s. (ErsteBank) - peněžnictví Tesco Stores ČR, a. s. - obchod Komerční banka, a. s. (Société Générale) - peněžnictví Metrostav, a. s. - stavebnictví Eurotel Praha, s. r. o. - telekomunikační služby Skanska CZ, a. s. - stavebnictví České aerolinie, a. s. - letecká doprava Zentiva, a. s. - farmaceutické výrobky Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. - veřejná doprava Česká pošta, s. p. - poštovní služby Agrofert holding, a. s. - zemědělství, chemie, potraviny Sazka, a. s. - sázkové hry a loterie Telefónica O 2 CR, a. s. - telekomunikační služby Letiště Praha, s. p. - letištní provoz Hawlett-Packard, s. r. o. - výpočetní a jiné systémy IBM ČR, spol. s r. o. - výpočetní a jiné systémy Eurest, s. r. o. - stravování Pražské služby, a. s. - komunikace, odpady, výroba tepla Czech Coal, a. s. - obchod s energet. komoditami, těžba T-Mobil CR, a. s. - operátor mobilní sítě Agrotrade, a. s. - potravinářství KPMG ČR, s. r. o. - audit, daně, poradenství Unicom, a. s. - informační systémy a technologie Deloitte Advisory, s. r. o. - auditorské a poradenské služby Stavby silnic a železnic, a. s. - dopravní a inženýrské stavby DHL, s. r. o. - expresní přeprava zásilek Hlavní město Praha 5

6 Trh práce a podmínky zaměstnanosti Praha je největším regionálním trhem práce v České repu - blice. Více než 800 tisíc pracovníků představuje 15 % celo - státní zaměstnanosti. Tento počet zahrnuje i více než 140 tisíc denně dojíždějících (z toho 2/3 ze Středočeského kraje) a zhruba 80 tisíc cizinců. Silnou stránkou pražského trhu práce je tradičně vysoká kvalifikace a profesionální zručnost pracovní síly. Míra ekonomické aktivity obyvatelstva činí 61,9 % (rok 2006). V posledním desetiletí prošla ekonomická základna výraznými transformačními změnami, které se odrazily v počtech pracovníků jednotlivých odvětví. Zaměstnanost v průmyslu klesla téměř o jednu polovinu, zatímco obslužný sektor byl posílen a na zaměstnanosti se podílí 80 procenty. Struktura zaměstnanosti podle odvětví v 2007 (v %) zemědělství 0,5 průmysl 11,2 stavebnictví 9,0 obchod, pohostinství 21,4 a ubytování doprava a spoje 8,7 služby pro podniky 20,0 a peněžnictví správa, školství, zdravotnictví 22,2 ostatní služby 7,0 Nezaměstnanost Nezaměstnanost se stabilizovala, v Praze je situace dlouhodobě výrazně příznivější než na ostatním území republiky. Přesto jedním z cílů zvyšování atraktivity města je přilákat investory nabízející nové pracovní příležitosti ve vhodné struktuře profesí. Míra nezaměstnanosti (v %, I. čtvrtletí) Česká republika 8,7 8,4 8,0 6,0 Praha 4,4 3,7 3,1 2,8 Trh s nemovitostmi Kancelářské plochy Praha disponuje více než 4 mil. m 2 kancelářských ploch, z toho přes 3 mil. m 2 v komerční sféře. Více než jednu polovinu tvoří prostory s nejvyšším evropským standardem kvality. Ročně jsou uzavírány kontrakty na prodej a pronájem více než 100 tisíc m 2. Ve výstavbě a projektové přípravě je řada nových administrativních center a objektů, které přinesou na trh v nejbližších 2 letech zhruba 500 tisíc m 2 kancelářských ploch, které splní i ty nejnáročnější požadavky uživatelů. Nájmy kategorie A: Praha v centru EUR měsíčně/m 2 Praha mimo centrum EUR měsíčně/m 2 Obchodní plochy V posledních letech v Praze došlo k dalšímu nárůstu obchodních ploch, v současné době hlavní město disponuje 1,4 miliony m 2 těchto ploch. Oblíbená jsou zejména nově budovaná obchodní centra, kde se propojuje nákupní funkce se zábavou. K nejnovějším patří nákupní centrum Chodov s obchodní plochou 55 tisíc m 2, Palladium se 40 tisíci m 2, Šestka s 27 tisíci m 2 nebo Fashion Area Outlet a další. Hlavními aktéry jsou zahraniční i domácí řetězce jako Ahold ČR, Makro Cash & Carry ČR, Tesco Stores ČR, OBI, Baumax nebo Hornbach. Stálicí na trhu je IKEA, které konkurují ASKO, Skonto nebo KIKA nábytek. Kupní síla na obyvatele v Praze téměř o jednu třetinu převyšuje celostátní průměr. Objekty pro průmyslové a skladové využití Trh s objekty pro průmyslové a skladové využití má v Praze dobré předpoklady růstu. V posledních několika letech byla na území města nebo v jeho těsné blízkosti při hlavních komunikacích dokončena a uvedena do provozu řada nových skladovacích a logistických objektů a komplexů evropského standardu (na vysoké mezinárodní úrovni) a zahájena výstavba dalších. Mezi největší patří např. D-1 Logistik Park I a II, Rudná-Logistik Park, Airport Logistik Park, Zličín-Business-Park a další. Nabídku rozšířila výstavba areálů Karlovarská, Tulipan Park, Zličín Business Centre II, UTC Park Průhonice, Ruzyně Bussines Centre v okolí příjezdových tras do Prahy. Praha a její zázemí tak v současnosti disponuje více než 1,8 mil. m 2 moderních skladových ploch. Nájemné se v nejmodernějších objektech pro průmyslové (skladové a logistické) využití pohybuje kolem 5 EUR měsíčně/m 2. 6 Hlavní město Praha

7 Doprava Praha je průsečíkem významných tranzitních cest a na jejím území se koncentruje velké množství funkcí a aktivit nadregionálního významu. Praha je napojena na 5 tras evropského systému (European Roads) E 48, E 50, E 55, E 65, E 67. Do Prahy ústí 4 dálnice a 3 silnice pro motorová vozidla. V železniční dopravě se postupně upravují tranzitní železniční koridory, a tím se zrychluje spojení Prahy s Německem (Berlín, Hamburk, Norimberk), s Rakouskem (Vídeň, Linec), s Polskem (Katovice, Varšava) a se Slovenskem (Bratislava, Žilina). Praha disponuje celkem 4 letišti a několika vzletovými a přistávacími plochami pro vrtulníky na letištích a v areálech nemocnic. Letiště Ruzyně je vzdáleno cca 11 km od centra města a je hlavním mezinárodním i vnitrostátním leteckým uzlem České republiky. V roce 2007 ruzyňské letiště odbavilo celkem 12,4 mil. cestujících, což bylo zhruba 95 % objemu letecké přepravy osob v ČR. Vodní cestou Labe - Vltava je Praha spojena se Severním mořem (námořní přístav Hamburk). Dopravní spojení s okolím města v okruhu 40 až 50 km od středu Prahy zajišťuje systém Pražské integrované dopravy s páteřní funkcí příměstské železniční dopravy. V roce 2006 Pražská integrovaná doprava zajišťovala spojení již pro 300 obcí v okolí hlavního města. Kapacita všech záchytných parkovišť systému P + R je zhruba vozidel. Vnější vazby pražské infrastruktury Pražská dopravní síť (údaje z konce roku 2006) Délka v km Železnice z toho osobní doprava užívá zhruba 150 Metro 55 Tramvaj 141 Komunikační síť z toho dálnice 10 - ostatní rychlostní komunikace 76 Veřejná hromadná doprava Veřejná hromadná doprava v Praze ročně přepraví více než 1,2 mld. cestujících a podílí se tak cca 57 % na přepravě všech osob ve městě. Základním prostředkem veřejné hromadné dopravy je metro (přepraví ročně asi 45 % všech cestujících v městské hromadné dopravě, tj. více než 0,5 miliardy osob ročně). Doplňkovými systémy je tramvajová, autobusová a železniční doprava. Hlavní město Praha 7

8 Infrastruktura Vodovod a kanalizace Prahu zásobují pitnou vodou zdroje Želivka a Káraný vodárenské soustavy Střední Čechy. Spolu se záložním zdrojem Podolí dosahují maximálního výkonu zhruba 10 tis. m 3 /s. Délka vodovodní sítě činí v Praze více než km a kanalizační sítě km. Na vodovodní síť je připojeno 1,18 mil. obyvatel Prahy a zhruba 200 tisíc obyvatel sousedního regionu Střední Čechy, na kanalizační síť 1,165 mil. Pražanů. Výroba pitné vody v roce 2006 činila 131,7 milionů m 3. Kvalita vody se sleduje a kontroluje podle platné normy a evropských standardů. Čištění odpadních vod zajišťuje především Ústřední čistírna odpadních vod a dále pak doplňkově lokální čistírny. Hlavním správcem vodovodů a kanalizací je Pražská vodohospodářská společnost, a. s. Hlavní distribuční a servisní organizací jsou Pražské vodovody a kanalizace, a. s. Elektřina Elektrická energie je pro Prahu zabezpečována převážně z celostátní přenosové soustavy o napětí 400 kv a 220 kv, v menší míře rozvodnou soustavou 110 kv a rozvodnami pro distribuci s transformací 110/22 kv. Podíl elektřiny na celkové energetické spotřebě Prahy činí 30,6 %. V roce 2007 bylo dosaženo maximálního zatížení sítě téměř MW a instalovaný výkon transformátorů VVN/ VN činil MVA. Délka sítě v roce 2007 měřila km. Dodavatelem elektrické energie je Pražská energetika, a. s., ČEZ, a. s., a E.ON, a. s. Plyn Hlavním zdrojem energie je pro hlavní město zemní plyn. Praha je napojena na vnitrostátní systém tranzitních a velmi vysokotlakých plynovodů. Zemní plyn se na celkové energetické spotřebě Prahy podílí 46,7 %. Délka plynovodní sítě včetně přípojek v roce 2006 činila km. Spotřeba zemního plynu v roce 2006 v Praze dosáhla ,4 milionů kwh. Dovozcem plynu je státní podnik RWE Transgas, a. s. Hlavním distributorem a správcem plynovodů a plynovodních zařízení je Pražská plynárenská, a. s. Teplo Potřebný tepelný příkon pro město (cca MW) je zajišťován zdroji centralizovaného zásobování teplem, blokovými a domovními kotelnami, etážovým vytápěním a lokálními topidly. V roce 2006 Prahu teplem zásobovaly 4 teplárenské výrobny a 42 výtopny. Největší teplárenská kapacita pro Prahu je umístěna v Mělníku (30 km severně od Prahy, na celkové dodávce tepla pro Prahu se podílí 63,4 %). Délka tepelných sítí měří 664 km. Pražská teplárenská, a. s., v roce 2006 prodala TJ tepla. Hlavním dodavatelem tepla z centrálních zdrojů a správcem těchto zdrojů a tepelných rozvodů je Pražská teplárenská, a. s., která ovládá bezmála 37,5 % trhu s tepelnou energií v Praze. Telekomunikace a radiokomunikace Vlivem konkurenčního prostředí působí v České republice, zejména v Praze, mnoho nových firem, které se zabývají poskytováním veřejných hlasových, datových a internetových služeb. Rozvíjí se telekomunikační infrastruktura, radiotelefonní služby pokrývají celé území hlavního města včetně podzemních prostor metra. Mobilní telefonní síť je propojena s rozvinutou veřejnou pevnou telefonní sítí s digitálními ústřednami. Roste počet poskytovatelů internetu včetně vysokorychlostního. Správa města disponuje kapacitní metropolitní optickou sítí. 8 Hlavní město Praha

9 Vzdělání Vedení města považuje sféru vzdělanosti a využití duchovního bohatství za jeden z nosných pilířů uplatnění Prahy v mezinárodním měřítku. Základní a střední školy zajišťují výuku nejen pro děti a mládež z Prahy, ale i ze Středočeského kraje a někdy i z jiných částí republiky. Osm veřejných vysokých škol, které tvoří hlavní národní univerzitní centrum, poskytuje vzdělání ve společenských, přírodních, technických a ekonomických vědách i v uměleckých oborech. Struktura a jejich zaměření vycházejí z dlouhodobé tradice Univerzita Karlova byla založena v roce 1348, České vysoké učení technické v roce Na pražských vysokých školách studuje v různých studijních programech téměř 107 tisíc českých studentů a 13 tisíc cizinců. Studenti na veřejných vysokých školách podle studijních směrů (v %) zemědělský 15,6 umělecký 2,0 univerzitní 41,1 Vzdělávání dospělých probíhá formou večerního a dálkového studia v různých typech kurzů, naplňují se tak záměry celoživotního učení a rekvalifikace. Školy jsou nedílnou a přirozenou součástí života hlavního města. Školy 2006/07 Počet škol Počet studentů Gymnázia Střední odborné školy Vyšší odborné školy Vysoké školy Zdravotní péče Kvalita zdravotní péče v Praze je srovnatelná s úrovní obvyklou ve vyspělých zemích. Zajišťuje ji více než 9 tisíc lékařů. Ve 43 nemocnicích a odborných léčebných ústavech s 13 tisíci lůžky působí přes 3,7 tisíce lékařů. Významnou roli má specializovaná péče nadregionálního charakteru, která je na území Prahy poskytována převážně ve fakultních nemocnicích. Včasné poskytnutí akutní lékařské péče zajišťuje zdravotnická záchranná služba včetně služby letecké. V Praze se každoročně konají významné mezinárodní akce jako například hudební festival Pražské jaro. Světovým unikátem je dochovaný komplex židovských památek na území bývalého ghetta. Své svatostánky v Praze najdou věřící většiny vyznání. ekonomický 14,8 technický 26,5 Kultura Kulturní a společenská nabídka je natolik bohatá a různorodá, že Praha byla vybrána mezi Evropská města kultury roku Na území města se mimo jiné nachází 74 muzeí, 184 galerií, 88 divadel a 84 poboček veřejných knihoven. Hlavní město Praha 9

10 Volný čas Krátkodobě se lze rekreovat v zeleni parků a lesoparků, ve sportovně-rekreačních areálech nebo trávit volný čas v jiných zařízeních, např. v botanických zahradách nebo zoologické zahradě, ve hvězdárnách a v planetáriu. Na území Prahy se nachází 11 přírodních parků, které přispívají ke zlepšení životního prostředí města, fungují jako účinná ochranná pásma zvláště chráněných území a je možné je využít i pro rekreační účely. Pro dlouhodobou rekreaci slouží přírodní lokality v bezprostředním i vzdálenějším zázemí hlavního města. Jejich nabídku rozšiřuje i relativně dobré dopravní spojení s hlavními rekreačními oblastmi ČR. Chráněná přírodní území a hlavní rekreační oblasti Prahy Významné koncepční dokumenty města Dlouhodobá koncepce rozvoje města je obsažena v základních dokumentech města, kterými jsou: Strategický plán hl. m. Prahy Základní strategie rozvoje města do roku 2020 schválená Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 25. května 2000 Monitorovací zprávy o naplňování strategické koncepce hlavního města Prahy v roce 2000 schválená Zastupitelstvem hlavního města Prahy dne Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce hlavního města Prahy v období 2001 až 2002 schválená Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce hlavního města Prahy v období 2002 až 2003 schválená Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne V současné době je připraven aktualizovaný Strategický plán hl. m. Prahy. Územní plán hl. m. Prahy Zákonem stanovený dokument určující základní urbanistickou koncepci rozvoje města, uspořádání a funkční využití ploch, podmínky a postup výstavby do roku 2010 schválený Zastupitelstvem HMP V současné době byly v souladu s novým stavebním zákonem zahájeny práce na novém územním plánu. V souladu s novým stavebním zákonem se připravují Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy a Územně analytické podklady hlavního města Prahy. 10 Hlavní město Praha

11 Kontaktní adresy: Magistrát hl. m. Prahy Mariánské náměstí Praha 1 tel.: Vydal Magistrát hl. m. Prahy jako účelovou publikaci hl. m. Prahy. Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Fotografie: Archiv Odbor Public Relations Magistrátu hl. m. Prahy. Grafická úprava: Princo International s. r. o. Tisk: Princo International s. r. o. Útvar rozvoje hl. m. Prahy Vyšehradská 57/ Praha 2 tel.: fax: Fakta a čísla o Praze aktualizace únor 2008 Hospodářská komora hl. m. Prahy nám. F. Kafky Praha 1 tel.: Hlavní město Praha 11

12

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA Makroekonomické ukazatele potvrzují, že pražská ekonomická základna má v rámci státu specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 4. října 2007 OBSAH Prohlášení o spolupráci...4 1 Základní informace o Programu...5 1.1 Územní vymezení Programu...5

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU MEZI PILÍŘI UDRŽITELNOSTI ROZVOJE

3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU MEZI PILÍŘI UDRŽITELNOSTI ROZVOJE 3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU MEZI PILÍŘI UDRŽITELNOSTI ROZVOJE Vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelnosti rozvoje Harmonický rozvoj hlavního města Prahy, s optimálním uspokojováním materiálních,

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno GaREP,

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 ANALYTICKÁ ČÁST (části A + B) Brno 2013 1 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM: Mgr.

Více

Změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.prahy. vydává

Změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.prahy. vydává Čj.: MHMP/110547/2006/OUP V Praze dne 11.března 2008 Změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy příslušné podle 6 odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb.,

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více