Praha. Fakta & čísla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha. Fakta & čísla. http://magistrat.praha-mesto.cz www.praha.eu"

Transkript

1 Praha Fakta & čísla Hlavní město Praha Mariánské nám Praha 1 Česká republika informační středisko:

2 PRAHA - HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY Historie Hlavní město České republiky Praha leží v samém středu Evropy, na místě, které je od pradávna křižovatkou kontinentálních obchodních cest. V 9. století byl založen Pražský hrad a od desátého století byla Praha sídelním městem českých knížat a králů. V polovině 14. století se stala centrem Svaté říše římské a počtem obyvatel třetím největším městem Evropy. I v habsburské monarchii zůstala hlavním městem českých zemí, které se v průběhu 19. století staly hospodářsky nejsilnější částí tehdejšího Rakousko-Uherska. Praha se vyvíjela jako významné centrum, kde se stýkala kultura česká, německá i židovská. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 se stala hlavním městem nového státu. Došlo k rozšíření jejího území a velkému stavebnímu rozmachu. V současné době je milionovým velkoměstem rozkládajícím se téměř na 500 km 2. Po společensko-hospodářských změnách v roce 1989 Praha prohloubila své historicky silné vazby s dalšími městy střední Evropy a postupně získává stále lepší postavení v kontinentální struktuře velkých měst. Praha tak má všechny předpoklady být dobrým a uznávaným městem. Staletý stavební vývoj vedl ke vzniku světově unikátního celku, výjimečného svou velikostí i koncentrací památek. Prolínají se zde různé stavební slohy a styly, jejichž symbióza vytváří neopakovatelnou atmosféru města. Nejcennější část městského centra o rozloze 866 ha byla v roce 1971 vyhlášena Pražskou památkovou rezervací a v roce 1992 zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Praha je sídlem nejvyšších zákonodárných, správních a politických orgánů státu - parlamentu, vlády, prezidenta, jsou zde nejvýznamnější společenské, kulturní a vzdělávací instituce. Je vstupní branou do České republiky. Poloha - zeměpisná šířka 50º 05 severní šířky - zeměpisná délka 14º 25 východní délky - nadmořská výška - max. 399 m n. m., min. 177 m n. m. - rozloha 496 km 2 Klimatické podmínky - převládající směry větrů JZ, Z, J - průměrná teplota 9 ºC - průměrné lednové teploty - 0,9 ºC - průměrné červencové teploty 19 ºC - roční úhrn srážek 520 mm/rok Vzdálenosti od vybraných evropských metropolí a českých měst (v km) Vídeň Bratislava Berlín Budapešť Varšava Paříž Londýn Moskva Ústí nad Labem Plzeň Liberec Hradec Králové České Budějovice Brno Olomouc Ostrava Hlavní město Praha

3 Obyvatelstvo V Praze žije tisíc trvale bydlících obyvatel. V posledním desetiletí výrazně vzrostlo množství osob dlouhodobě přítomných (českých i cizích státních příslušníků), jejichž počet se odhaduje na 200 tisíc. Spolu s početnou skupinou návštěvníků se v běžném dni ve městě pohybuje kolem tisíc osob. Trvale bydlící obyvatelstvo (2007) Počet trvale bydlících obyvatel (tis. osob) ,5 z toho: muži ženy ,5 Hustota obyvatel na km Věková struktura (v %): 0-14 let... 12, let... 72,1 65 a více let...15,7 Vzdělání obyvatel (v %): středoškolské s maturitou... 44,1 vyšší a vysokoškolské... 22,4 Vzdělanostní struktura obyvatel Prahy a ČR starších 15 let 50 % 40% 30% Praha ČR 20% 10% 0% základní střední bez maturity střední s maturitou vysokoškolské Hlavní město Praha 3

4 Územní a správní členění města Postavení Prahy jako hlavního města České republiky je upraveno Ústavou České republiky a zákonem ČR č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Praha se dělí na 57 městských částí, jejichž správní kompetence jsou stanoveny Statutem hl. m. Prahy a spolu s Magistrátem hlavního města zajišťují jak samosprávné, tak zákony určené funkce státní správy. Od 1. července 2001 je v platnosti nové rozdělení Prahy na 22 správních jednotek, jehož cílem je racionalizovat řízení a plánování rozvoje města. Správní obvody Prahy Praha 8 Praha 18 Praha 19 Praha 6 Praha 7 Praha 9 Praha 20 Praha 1 Praha 3 Praha 14 Praha 17 Praha 2 Praha 10 Praha 5 Praha 21 Praha 13 Praha 15 Praha 4 Praha 11 Praha 22 Praha 16 Praha 12 V čele hlavního města stojí volený primátor. Základními orgány správy města je sedmdesátičlenné Zastupitelstvo hlavního města Prahy, z nichž 11 členů tvoří Radu hlavního města Prahy. Volební období je čtyřleté, poslední volby se konaly v říjnu Výkonným úřadem je Magistrát hlavního města Prahy se specializovanými odbory a útvary. Pro zajišťování chodu města a služeb jeho obyvatelům a návštěvníkům Praha zřídila na 90 organizací a podniků. Dalších téměř 400 organizací je řízeno městskými částmi. Ekonomika V Praze se vytváří více než 20 % celostátního hrubého domácího produktu a na 1 obyvatele připadá dvojnásobek průměru celé republiky. Na území města se také realizuje zhruba 1/4 všech investic ČR. Rozhodující část pražské ekonomiky prošla zásadní transformační přeměnou a soukromý sektor, který vznikl v posledních 15 letech, se adaptoval na nové podmínky tržního hospodářství. Na území města působí kromě českých podniků řada zahraničních firem, jejichž podnikatelské zájmy expandují všemi směry napříč evropským kontinentem i za jeho hranice. Příznivé investorské klima potvrzuje i ratingové hodnocení města, které dosahuje stupně A - (Standard & Poors). Výrazně vzrostl obslužný sektor a snížil se podíl výrobních odvětví. Vedle služeb pro podniky (trh nemovitostí, informatika, poradenství, reklama aj.) a služeb pro obyvatele (zejména obchod) zaujímají v Praze výjimečné postavení oblasti finančnictví a cestovního ruchu. V průmyslu patří mezi stěžejní polygrafie, potravinářství, chemie, farmacie a strojírenství. V Praze je umístěna významná část celostátního výzkumu a vývoje. Podíl odvětví na hrubé přidané hodnotě v Praze (v %) zemědělství 0,2 pohostinství a ubytování 3,0 stavebnictví 5,4 finanční zprostředkování 9,5 doprava a spoje 12,3 průmysl 11,9 veřejná správa a služby 17,6 obchod, opravy 18,2 komerční služby 21,9 Celkem Hlavní město Praha

5 Cestovní ruch Praha si udržuje mimořádnou turistickou atraktivitu a věhlas jednoho z nejkrásnějších měst světa. Na jejím území se realizuje téměř polovina celostátních příjmů z turistiky. Město nabízí téměř 70 tisíc lůžek v ubytovacích zařízeních, která byla převážně postavena po roce 1990, z toho více než 58 tisíc v hotelích a penzionech schopných uspokojit všechny typy návštěvníků. V roce 2006 se v pražských hotelích ubytovalo přes 4,1 mil. návštěvníků včetně 3,7 mil. cizinců. Počet přenocování v Praze přesáhl poprvé v historii 11 mil. nocí. Cizinci tvoří téměř 90 % návštěvníků hlavního města. Kvalita služeb v cestovním ruchu a jejich nabídka trvale roste, nová výstavba je zaměřena na hotely nejvyšší kvality. Rozložení lůžek v pražských hotelích a dalších ubytovacích zařízeních podle kategorií v roce 2006 Celkem % ostatní ,52 % 3* ,35 % 5* ,25 % 4* ,87 % Podnikatelské prostředí Na území hlavního města působí nebo sídlí více než 90 tisíc podniků (výrobních, obslužných a finančních). Přes 3 tisíce z nich má více než 25 zaměstnanců. Dále je v Praze registrováno 285 tisíc fyzických osob, které se plně nebo formou vedlejší pracovní činnosti zabývají podnikáním. Soukromý sektor tvoří 95 % všech ekonomických subjektů (firem a podnikajících fyzických osob). Průměrná měsíční (hrubá) mzda v Kč zaměstnanců v roce 2006 Kategorie pracovníků Praha Index (v Kč) Praha/ČR Vedoucí a řídící ,39 Vědečtí, odborní duševní ,26 Technici, zdravotníci, pedagogové ,21 Nižší administrativní ,19 Provozní ve službách a obchodě ,07 Řemeslníci, kvalifikovaní výrobci ,19 Právní forma podniků v Praze k (bez podnikatelů fyzických osob) státní podniky 0,1 % akciové společnosti 5,1 % společnosti s ručením omezeným 60,5 % družstevní organizace 3,9 % ostatní formy 30,4 % Celkem 100 % Nejvýznamnější firmy se sídlem na území Prahy Firma Převažující obor produkce/činnosti ČEZ, a. s. - energetika České dráhy, a. s. - železniční doprava Škoda Praha, a. s. - investice v energetice Makro ČR, s. r. o. - obchod Česká spořitelna, a. s. (ErsteBank) - peněžnictví Tesco Stores ČR, a. s. - obchod Komerční banka, a. s. (Société Générale) - peněžnictví Metrostav, a. s. - stavebnictví Eurotel Praha, s. r. o. - telekomunikační služby Skanska CZ, a. s. - stavebnictví České aerolinie, a. s. - letecká doprava Zentiva, a. s. - farmaceutické výrobky Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. - veřejná doprava Česká pošta, s. p. - poštovní služby Agrofert holding, a. s. - zemědělství, chemie, potraviny Sazka, a. s. - sázkové hry a loterie Telefónica O 2 CR, a. s. - telekomunikační služby Letiště Praha, s. p. - letištní provoz Hawlett-Packard, s. r. o. - výpočetní a jiné systémy IBM ČR, spol. s r. o. - výpočetní a jiné systémy Eurest, s. r. o. - stravování Pražské služby, a. s. - komunikace, odpady, výroba tepla Czech Coal, a. s. - obchod s energet. komoditami, těžba T-Mobil CR, a. s. - operátor mobilní sítě Agrotrade, a. s. - potravinářství KPMG ČR, s. r. o. - audit, daně, poradenství Unicom, a. s. - informační systémy a technologie Deloitte Advisory, s. r. o. - auditorské a poradenské služby Stavby silnic a železnic, a. s. - dopravní a inženýrské stavby DHL, s. r. o. - expresní přeprava zásilek Hlavní město Praha 5

6 Trh práce a podmínky zaměstnanosti Praha je největším regionálním trhem práce v České repu - blice. Více než 800 tisíc pracovníků představuje 15 % celo - státní zaměstnanosti. Tento počet zahrnuje i více než 140 tisíc denně dojíždějících (z toho 2/3 ze Středočeského kraje) a zhruba 80 tisíc cizinců. Silnou stránkou pražského trhu práce je tradičně vysoká kvalifikace a profesionální zručnost pracovní síly. Míra ekonomické aktivity obyvatelstva činí 61,9 % (rok 2006). V posledním desetiletí prošla ekonomická základna výraznými transformačními změnami, které se odrazily v počtech pracovníků jednotlivých odvětví. Zaměstnanost v průmyslu klesla téměř o jednu polovinu, zatímco obslužný sektor byl posílen a na zaměstnanosti se podílí 80 procenty. Struktura zaměstnanosti podle odvětví v 2007 (v %) zemědělství 0,5 průmysl 11,2 stavebnictví 9,0 obchod, pohostinství 21,4 a ubytování doprava a spoje 8,7 služby pro podniky 20,0 a peněžnictví správa, školství, zdravotnictví 22,2 ostatní služby 7,0 Nezaměstnanost Nezaměstnanost se stabilizovala, v Praze je situace dlouhodobě výrazně příznivější než na ostatním území republiky. Přesto jedním z cílů zvyšování atraktivity města je přilákat investory nabízející nové pracovní příležitosti ve vhodné struktuře profesí. Míra nezaměstnanosti (v %, I. čtvrtletí) Česká republika 8,7 8,4 8,0 6,0 Praha 4,4 3,7 3,1 2,8 Trh s nemovitostmi Kancelářské plochy Praha disponuje více než 4 mil. m 2 kancelářských ploch, z toho přes 3 mil. m 2 v komerční sféře. Více než jednu polovinu tvoří prostory s nejvyšším evropským standardem kvality. Ročně jsou uzavírány kontrakty na prodej a pronájem více než 100 tisíc m 2. Ve výstavbě a projektové přípravě je řada nových administrativních center a objektů, které přinesou na trh v nejbližších 2 letech zhruba 500 tisíc m 2 kancelářských ploch, které splní i ty nejnáročnější požadavky uživatelů. Nájmy kategorie A: Praha v centru EUR měsíčně/m 2 Praha mimo centrum EUR měsíčně/m 2 Obchodní plochy V posledních letech v Praze došlo k dalšímu nárůstu obchodních ploch, v současné době hlavní město disponuje 1,4 miliony m 2 těchto ploch. Oblíbená jsou zejména nově budovaná obchodní centra, kde se propojuje nákupní funkce se zábavou. K nejnovějším patří nákupní centrum Chodov s obchodní plochou 55 tisíc m 2, Palladium se 40 tisíci m 2, Šestka s 27 tisíci m 2 nebo Fashion Area Outlet a další. Hlavními aktéry jsou zahraniční i domácí řetězce jako Ahold ČR, Makro Cash & Carry ČR, Tesco Stores ČR, OBI, Baumax nebo Hornbach. Stálicí na trhu je IKEA, které konkurují ASKO, Skonto nebo KIKA nábytek. Kupní síla na obyvatele v Praze téměř o jednu třetinu převyšuje celostátní průměr. Objekty pro průmyslové a skladové využití Trh s objekty pro průmyslové a skladové využití má v Praze dobré předpoklady růstu. V posledních několika letech byla na území města nebo v jeho těsné blízkosti při hlavních komunikacích dokončena a uvedena do provozu řada nových skladovacích a logistických objektů a komplexů evropského standardu (na vysoké mezinárodní úrovni) a zahájena výstavba dalších. Mezi největší patří např. D-1 Logistik Park I a II, Rudná-Logistik Park, Airport Logistik Park, Zličín-Business-Park a další. Nabídku rozšířila výstavba areálů Karlovarská, Tulipan Park, Zličín Business Centre II, UTC Park Průhonice, Ruzyně Bussines Centre v okolí příjezdových tras do Prahy. Praha a její zázemí tak v současnosti disponuje více než 1,8 mil. m 2 moderních skladových ploch. Nájemné se v nejmodernějších objektech pro průmyslové (skladové a logistické) využití pohybuje kolem 5 EUR měsíčně/m 2. 6 Hlavní město Praha

7 Doprava Praha je průsečíkem významných tranzitních cest a na jejím území se koncentruje velké množství funkcí a aktivit nadregionálního významu. Praha je napojena na 5 tras evropského systému (European Roads) E 48, E 50, E 55, E 65, E 67. Do Prahy ústí 4 dálnice a 3 silnice pro motorová vozidla. V železniční dopravě se postupně upravují tranzitní železniční koridory, a tím se zrychluje spojení Prahy s Německem (Berlín, Hamburk, Norimberk), s Rakouskem (Vídeň, Linec), s Polskem (Katovice, Varšava) a se Slovenskem (Bratislava, Žilina). Praha disponuje celkem 4 letišti a několika vzletovými a přistávacími plochami pro vrtulníky na letištích a v areálech nemocnic. Letiště Ruzyně je vzdáleno cca 11 km od centra města a je hlavním mezinárodním i vnitrostátním leteckým uzlem České republiky. V roce 2007 ruzyňské letiště odbavilo celkem 12,4 mil. cestujících, což bylo zhruba 95 % objemu letecké přepravy osob v ČR. Vodní cestou Labe - Vltava je Praha spojena se Severním mořem (námořní přístav Hamburk). Dopravní spojení s okolím města v okruhu 40 až 50 km od středu Prahy zajišťuje systém Pražské integrované dopravy s páteřní funkcí příměstské železniční dopravy. V roce 2006 Pražská integrovaná doprava zajišťovala spojení již pro 300 obcí v okolí hlavního města. Kapacita všech záchytných parkovišť systému P + R je zhruba vozidel. Vnější vazby pražské infrastruktury Pražská dopravní síť (údaje z konce roku 2006) Délka v km Železnice z toho osobní doprava užívá zhruba 150 Metro 55 Tramvaj 141 Komunikační síť z toho dálnice 10 - ostatní rychlostní komunikace 76 Veřejná hromadná doprava Veřejná hromadná doprava v Praze ročně přepraví více než 1,2 mld. cestujících a podílí se tak cca 57 % na přepravě všech osob ve městě. Základním prostředkem veřejné hromadné dopravy je metro (přepraví ročně asi 45 % všech cestujících v městské hromadné dopravě, tj. více než 0,5 miliardy osob ročně). Doplňkovými systémy je tramvajová, autobusová a železniční doprava. Hlavní město Praha 7

8 Infrastruktura Vodovod a kanalizace Prahu zásobují pitnou vodou zdroje Želivka a Káraný vodárenské soustavy Střední Čechy. Spolu se záložním zdrojem Podolí dosahují maximálního výkonu zhruba 10 tis. m 3 /s. Délka vodovodní sítě činí v Praze více než km a kanalizační sítě km. Na vodovodní síť je připojeno 1,18 mil. obyvatel Prahy a zhruba 200 tisíc obyvatel sousedního regionu Střední Čechy, na kanalizační síť 1,165 mil. Pražanů. Výroba pitné vody v roce 2006 činila 131,7 milionů m 3. Kvalita vody se sleduje a kontroluje podle platné normy a evropských standardů. Čištění odpadních vod zajišťuje především Ústřední čistírna odpadních vod a dále pak doplňkově lokální čistírny. Hlavním správcem vodovodů a kanalizací je Pražská vodohospodářská společnost, a. s. Hlavní distribuční a servisní organizací jsou Pražské vodovody a kanalizace, a. s. Elektřina Elektrická energie je pro Prahu zabezpečována převážně z celostátní přenosové soustavy o napětí 400 kv a 220 kv, v menší míře rozvodnou soustavou 110 kv a rozvodnami pro distribuci s transformací 110/22 kv. Podíl elektřiny na celkové energetické spotřebě Prahy činí 30,6 %. V roce 2007 bylo dosaženo maximálního zatížení sítě téměř MW a instalovaný výkon transformátorů VVN/ VN činil MVA. Délka sítě v roce 2007 měřila km. Dodavatelem elektrické energie je Pražská energetika, a. s., ČEZ, a. s., a E.ON, a. s. Plyn Hlavním zdrojem energie je pro hlavní město zemní plyn. Praha je napojena na vnitrostátní systém tranzitních a velmi vysokotlakých plynovodů. Zemní plyn se na celkové energetické spotřebě Prahy podílí 46,7 %. Délka plynovodní sítě včetně přípojek v roce 2006 činila km. Spotřeba zemního plynu v roce 2006 v Praze dosáhla ,4 milionů kwh. Dovozcem plynu je státní podnik RWE Transgas, a. s. Hlavním distributorem a správcem plynovodů a plynovodních zařízení je Pražská plynárenská, a. s. Teplo Potřebný tepelný příkon pro město (cca MW) je zajišťován zdroji centralizovaného zásobování teplem, blokovými a domovními kotelnami, etážovým vytápěním a lokálními topidly. V roce 2006 Prahu teplem zásobovaly 4 teplárenské výrobny a 42 výtopny. Největší teplárenská kapacita pro Prahu je umístěna v Mělníku (30 km severně od Prahy, na celkové dodávce tepla pro Prahu se podílí 63,4 %). Délka tepelných sítí měří 664 km. Pražská teplárenská, a. s., v roce 2006 prodala TJ tepla. Hlavním dodavatelem tepla z centrálních zdrojů a správcem těchto zdrojů a tepelných rozvodů je Pražská teplárenská, a. s., která ovládá bezmála 37,5 % trhu s tepelnou energií v Praze. Telekomunikace a radiokomunikace Vlivem konkurenčního prostředí působí v České republice, zejména v Praze, mnoho nových firem, které se zabývají poskytováním veřejných hlasových, datových a internetových služeb. Rozvíjí se telekomunikační infrastruktura, radiotelefonní služby pokrývají celé území hlavního města včetně podzemních prostor metra. Mobilní telefonní síť je propojena s rozvinutou veřejnou pevnou telefonní sítí s digitálními ústřednami. Roste počet poskytovatelů internetu včetně vysokorychlostního. Správa města disponuje kapacitní metropolitní optickou sítí. 8 Hlavní město Praha

9 Vzdělání Vedení města považuje sféru vzdělanosti a využití duchovního bohatství za jeden z nosných pilířů uplatnění Prahy v mezinárodním měřítku. Základní a střední školy zajišťují výuku nejen pro děti a mládež z Prahy, ale i ze Středočeského kraje a někdy i z jiných částí republiky. Osm veřejných vysokých škol, které tvoří hlavní národní univerzitní centrum, poskytuje vzdělání ve společenských, přírodních, technických a ekonomických vědách i v uměleckých oborech. Struktura a jejich zaměření vycházejí z dlouhodobé tradice Univerzita Karlova byla založena v roce 1348, České vysoké učení technické v roce Na pražských vysokých školách studuje v různých studijních programech téměř 107 tisíc českých studentů a 13 tisíc cizinců. Studenti na veřejných vysokých školách podle studijních směrů (v %) zemědělský 15,6 umělecký 2,0 univerzitní 41,1 Vzdělávání dospělých probíhá formou večerního a dálkového studia v různých typech kurzů, naplňují se tak záměry celoživotního učení a rekvalifikace. Školy jsou nedílnou a přirozenou součástí života hlavního města. Školy 2006/07 Počet škol Počet studentů Gymnázia Střední odborné školy Vyšší odborné školy Vysoké školy Zdravotní péče Kvalita zdravotní péče v Praze je srovnatelná s úrovní obvyklou ve vyspělých zemích. Zajišťuje ji více než 9 tisíc lékařů. Ve 43 nemocnicích a odborných léčebných ústavech s 13 tisíci lůžky působí přes 3,7 tisíce lékařů. Významnou roli má specializovaná péče nadregionálního charakteru, která je na území Prahy poskytována převážně ve fakultních nemocnicích. Včasné poskytnutí akutní lékařské péče zajišťuje zdravotnická záchranná služba včetně služby letecké. V Praze se každoročně konají významné mezinárodní akce jako například hudební festival Pražské jaro. Světovým unikátem je dochovaný komplex židovských památek na území bývalého ghetta. Své svatostánky v Praze najdou věřící většiny vyznání. ekonomický 14,8 technický 26,5 Kultura Kulturní a společenská nabídka je natolik bohatá a různorodá, že Praha byla vybrána mezi Evropská města kultury roku Na území města se mimo jiné nachází 74 muzeí, 184 galerií, 88 divadel a 84 poboček veřejných knihoven. Hlavní město Praha 9

10 Volný čas Krátkodobě se lze rekreovat v zeleni parků a lesoparků, ve sportovně-rekreačních areálech nebo trávit volný čas v jiných zařízeních, např. v botanických zahradách nebo zoologické zahradě, ve hvězdárnách a v planetáriu. Na území Prahy se nachází 11 přírodních parků, které přispívají ke zlepšení životního prostředí města, fungují jako účinná ochranná pásma zvláště chráněných území a je možné je využít i pro rekreační účely. Pro dlouhodobou rekreaci slouží přírodní lokality v bezprostředním i vzdálenějším zázemí hlavního města. Jejich nabídku rozšiřuje i relativně dobré dopravní spojení s hlavními rekreačními oblastmi ČR. Chráněná přírodní území a hlavní rekreační oblasti Prahy Významné koncepční dokumenty města Dlouhodobá koncepce rozvoje města je obsažena v základních dokumentech města, kterými jsou: Strategický plán hl. m. Prahy Základní strategie rozvoje města do roku 2020 schválená Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 25. května 2000 Monitorovací zprávy o naplňování strategické koncepce hlavního města Prahy v roce 2000 schválená Zastupitelstvem hlavního města Prahy dne Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce hlavního města Prahy v období 2001 až 2002 schválená Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce hlavního města Prahy v období 2002 až 2003 schválená Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne V současné době je připraven aktualizovaný Strategický plán hl. m. Prahy. Územní plán hl. m. Prahy Zákonem stanovený dokument určující základní urbanistickou koncepci rozvoje města, uspořádání a funkční využití ploch, podmínky a postup výstavby do roku 2010 schválený Zastupitelstvem HMP V současné době byly v souladu s novým stavebním zákonem zahájeny práce na novém územním plánu. V souladu s novým stavebním zákonem se připravují Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy a Územně analytické podklady hlavního města Prahy. 10 Hlavní město Praha

11 Kontaktní adresy: Magistrát hl. m. Prahy Mariánské náměstí Praha 1 tel.: Vydal Magistrát hl. m. Prahy jako účelovou publikaci hl. m. Prahy. Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Fotografie: Archiv Odbor Public Relations Magistrátu hl. m. Prahy. Grafická úprava: Princo International s. r. o. Tisk: Princo International s. r. o. Útvar rozvoje hl. m. Prahy Vyšehradská 57/ Praha 2 tel.: fax: Fakta a čísla o Praze aktualizace únor 2008 Hospodářská komora hl. m. Prahy nám. F. Kafky Praha 1 tel.: Hlavní město Praha 11

12

Základní informace km 2 (4. nejrozsáhlejší kraj) Významné řeky: Nejvyšší bod:

Základní informace km 2 (4. nejrozsáhlejší kraj) Významné řeky: Nejvyšší bod: JIHOMORAVSKÝ KRAJ Základní informace Rozloha: Počet obyvatel: 7 188 km 2 (4. nejrozsáhlejší kraj) 1 178 812 (3. nejlidnatější kraj) Hustota obyvatel: 164 obyv./km 2 HDP: Sousední země: 498 757 mil. Kč,

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 Investorsko Inženýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Průmyslová zóna

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,35 km 2 a 24 824 obyvatel. S hustotou počtu 61 obyvatel na km 2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji. Ve správním obvodu Mariánské Lázně je zahrnuto

Více

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Ostrov má rozlohu 318,54 km 2 a žije v něm 28 998 obyvatel. S hustotou osídlení 91 obyvatel na km 2 dosahuje průměru Karlovarského kraje. Ve správním obvodu Ostrov je zahrnuto 14 obcí, kterými

Více

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0%

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0% Kutná Hora Správní obvod Kutná Hora je okrajovým obvodem Středočeského kraje, leží v jeho jihovýchodní části. Nejdelší hranici má na severozápadě se správním obvodem Kolín, na jihozápadě sousedí s obvody

Více

Strategická průmyslová zóna Nošovice. Zpracoval: Mgr. Martin Radvan říjen 2008

Strategická průmyslová zóna Nošovice. Zpracoval: Mgr. Martin Radvan říjen 2008 Strategická průmyslová zóna Nošovice Zpracoval: Mgr. Martin Radvan říjen 2008 Základní charakteristika investice Hyundai Největší investice v dějinách České republiky Výše investice 1,148 mld. EUR (cca

Více

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Rýmařov se rozkládá na západní výspě Moravskoslezského kraje. Na severu a východě sousedí s obcemi správního obvodu Bruntál a na západě a jihu jeho hranici tvoří obce Olomouckého kraje. Tento

Více

Informace o vybraném území

Informace o vybraném území Informace o vybraném území Katastrální území Parcelní číslo Chodov 1517/2, 1519/1, 1531/1, 1531/9, 1592/1, 2336/4, 2336/18, 2336/19, 2336/20, 2336/21, 2336/261, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356 02 prosinec

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

HRADEC KRÁLOVÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY

HRADEC KRÁLOVÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY HRADEC KRÁLOVÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY Územní plán města Hradec Králové základní dokument pro územní rozvoj zpracován v roce 2000 stanovuje možnosti využití území plochy stávající, přestavbové, návrhové, výhledové

Více

Koordinační výkres: vyhláška č. 500/2006 Sb., Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje zejména a) koordinační výkres

Koordinační výkres: vyhláška č. 500/2006 Sb., Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje zejména a) koordinační výkres Koordinační výkres: vyhláška č. 500/2006 Sb., Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje zejména a) koordinační výkres Koordinační výkres je soutiskem hlavního výkresu a všech známých limitů v území,

Více

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Havířov se rozkládá na východě Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správního obvodu Orlová, na severovýchodě hraničí s obcemi správního obvodu Karviná, na jihovýchodě s

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

připraven pro Váš byznys

připraven pro Váš byznys připraven pro Váš byznys Výhodná poloha Evropa - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190 km Bratislava 190 km 2 Snadno dostupný

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU Slovensko má 11 operačních programů pro období 2007 13 Vláda Slovenské republiky schválila na mimořádném zasedání 8. října 2006 jedenáct operačních programů, jejichž prostřednictvím

Více

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o PROCES 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec AKTUALIZACE 2012 Část D Vyhodnocení změn RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Analýza výstavby nebytových budov v roce Dostupný z

Analýza výstavby nebytových budov v roce Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 01.02.2017 Analýza výstavby nebytových v roce 2010 Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203443

Více

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4.1. Úroveň vzdělání podle krajů a SO ORP Rozdílná úroveň vzdělání v regionech zůstala přibližně ve stejných proporcích jako při sčítání 2001. Velmi

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

AREÁL MOŠNOV (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o.

AREÁL MOŠNOV (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o. (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o. 2014 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...3 LOKALIZACE...4 DOPRAVNĚ TECHNICKÉ INFORMACE O LOKALITĚ...5 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:25 000...6 SITUACE

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR POLITIKY BYDLENÍ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROSINEC 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Podmínky pro podnikání v Opavě

Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě OBSAH PREZENTACE 1. MĚSTO místo, památky, zeleň, občanská vybavenost 2. DOPRAVA dostupnost, výhled 3. LIDÉ vzdělanost, vzdělávání, kvalifikace

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky Klíčová témata ICT průmyslu ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Konkurenceschopnost ČR za využití ICT VÝVOJ-VÝZKUM

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0%

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0% V těsné blízkosti Brna je rozmístěno na ploše 17 437 ha 24 obcí správního obvodu Rosice. Žije zde 22 968 obyvatel, tedy 2,0 % všech obyvatel Jihomoravského kraje. Průměrný věk obyvatel dosahuje 40,0 let.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 6 ÚPSÚ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Lhota pod Libčany Magistrát města Hradce Králové

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0%

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0% Mnichovo Hradiště Správní obvod Mnichovo Hradiště se nachází v nejsevernější části kraje, kde hraničí s kraji Ústeckým a Královéhradeckým. V rámci Středočeského kraje sousedí pouze s ORP Mladá Boleslav.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY

POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY Kontaktní údaje : Město Semily Husova 82, 513 13 Semily tel. 481 629 211 e-mail : podatelna@mu.semily.cz IČ : 00276111 ID datové schránky : d36bywp Městský

Více

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Jablunkov se nachází na jihovýchodě Moravskoslezského kraje. Na východě a jihu jej ohraničuje státní hranice se Slovenskem a Polskem, na západě jeho hranici tvoří obce správního obvodu Frýdek-Místek

Více

Prezentace podnikatelských ploch pro investory. Prezentace průmyslových ploch pro investory

Prezentace podnikatelských ploch pro investory. Prezentace průmyslových ploch pro investory Prezentace průmyslových ploch pro investory 1 Obsah Město Přerov Mapa podnikatelských ploch Informace o jednotlivých plochách Brownfieldy ve městě Kontakty 2 Město Přerov: Základní přehled Počet obyvatel

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

připravit nový návrh Územního plánu Prahy

připravit nový návrh Územního plánu Prahy Stavební fórum 2008 Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006 2010 Praha město pro život Hlavním úkolem v oblasti územního plánování je připravit nový návrh Územního plánu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

3. Ekonomický vývoj. Silná ekonomika s rostoucím sektorem služeb. Nadprůměrné využívání informačních a komunikačních technologií % 60

3. Ekonomický vývoj. Silná ekonomika s rostoucím sektorem služeb. Nadprůměrné využívání informačních a komunikačních technologií % 60 3. Ekonomický vývoj Silná ekonomika s rostoucím sektorem služeb Nadprůměrné využívání informačních a komunikačních technologií 9 Hlavní město Praha má výrazně odlišnou strukturu v zaměstnanosti i ekonomické

Více

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu A) Cíle opatření: rozvoj konkurenceschopné, environmentálně šetrné zemědělské výroby především v oblastech s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Kolektory Praha a.s.

Kolektory Praha a.s. Kolektory Praha a.s. Kolektorizace inženýrských sítí proč kolektorizace inženýrských sítí (na sídlištích, v centrech měst) kolektory v evropských městech (Londýn 1863, Curych 1927, Berlín 1928 atd.) kolektory

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Průmyslová zóna Kolín Ovčáry

Průmyslová zóna Kolín Ovčáry Kolín Průmyslová zóna Kolín Ovčáry Předmětná lokalita I. Příprava strategické PZ Kolín Ovčáry na podporu této průmyslové zóny pro strategického investora přijata 3 usnesení vlády (č.708/2001, 66/2002,

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno,

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno, Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem Brno, 10.10.2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci Od

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k Celkem 328 029 25 049 22 260 35 261 22 365 16 429 24 149 27 311 23 723 47 894 41 630 30 045 11 913 v tom: A Zemědělství, lesnictví a rybářství 14 706 1 901 933 1 084 929 1 006 1 245 1 048 1 193 1 464 1

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO:

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: A) Hranice zastavěného území vymezená platným Územním plánem obce

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. čtvrtletí v tom správní obvody Kraj.

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. čtvrtletí v tom správní obvody Kraj. Kraj celkem Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE (k 1. 1. 2016) Rozloha v km 2 49 616 554 419 648 3 230 3 509 5 609 1 047 Části obce díly 147 7 4 4 12 10 15 4 Městské

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Mgr.J. Mareš PRAHA EU-OP VK VY_32_INOVACE_717 územní jednotka Praha

Mgr.J. Mareš PRAHA EU-OP VK VY_32_INOVACE_717 územní jednotka Praha Mgr.J. Mareš PRAHA EU-OP VK VY_32_INOVACE_717 územní jednotka Praha PRAHA- hlavní město České republiky - centrum hlavního politického, ekonomického, kulturního, sportovního a společenského dění. Ţije

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6% Dobříš Správní obvod Dobříš se nachází v jižní části Středočeského kraje obklopen obvody Příbram, Hořovice, Beroun, Černošice, Benešov a Sedlčany. Povrch tvoří z části Brdská vrchovina a z části Středočeská

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC)

PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC) PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC) HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC) ezetice Všestary Neděliště Lochenice Skalice Předměřice nad Labem Světí Černilov Divec e Stěžery Hradec Králové Blešno ice

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZÓNA LIBEREC SEVER

OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZÓNA LIBEREC SEVER Obchodní a průmyslová zóna, září 2004 CELKOVÉ INFORMACE Obchodní a průmyslová zóna je umístěna v severozápadníčásti Liberce, v katastrálním území Růžodol I. a Stráž nad Nisou. Nachází se v nezastavěném

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více