1 z :50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 z 1 11.7.2014 10:50"

Transkript

1 z.7.4 :5 Výskyt datového souboru Kód souboru: VYZAS Subjekt: Ke dni: Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Přehled výnosů, nákladů, zisků a ztrát - VYZA_ - Výnosy, náklady, zisky a ztráty Zisk z finanční a provozní činnosti (Σ) Úrokové výnosy Úrokové náklady 3 3, Náklady na základní kapitál splatný na požádání 4 4, Výnosy z dividend 5 5, Výnosy z poplatků a provizí 6 6, Náklady na poplatky a provize Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z 8 8, Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování 9 9, Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z, Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví, Kurzové rozdíly Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji 3 3, Ostatní provozní výnosy 4 4, Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) 6 6, Náklady na zaměstnance (Σ) 7 7, Mzdy a platy 8 8, Sociální a zdravotní pojištění 9 9, Penzijní a podobné výdaje, Náklady na dočasné zaměstnance, Odměny - vlastní kapitálové nástroje, Ostatní náklady na zaměstnance 3 3, Ostatní správní náklady (Σ) 4 4, Náklady na reklamu 5 5, Náklady na poradenství 6 6, Náklady na informační technologie 7 7, Náklady na outsourcing 8 8, Nájemné 9 9, Jiné správní náklady 3 3, Odpisy (Σ) 3 3, Odpisy pozemků, budov a zařízení 3 3, Odpisy investic do nemovitostí 33 33, Odpisy nehmotného majetku 34 34, Tvorba rezerv 35 35, Ztráty ze znehodnocení (Σ) 36 36, Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z 37 37, Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv 38 38, Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z 39 39, Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků 4 4, Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 4 4, Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním Náklady na daň z příjmů 43 43, Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění 45 45, Zisk nebo ztráta po zdanění , 346, -4 7, -75, -3 5, 54 4, 54 44, 54 46,

2 z.7.4 :5 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROZAS Subjekt: Ke dni: Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek, závazků a cen. papírů - ROZA_ - Pohledávky podle sektorů dlužníka Úvěrové instituce (rezid. a nerezidenti) a mez. rozv. banky Pohledávky celkem (Σ) Pohledávky splatné na požádání Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 3,, Pohledávky splatné do roku vč. 3 3, 3, 3,3 Pohledávky splatné nad rok 4 4, 4, 4,3 Vládní instituce ( rezid. a nerezid) a ostat. mez. instituce Pohledávky celkem (Σ) 5 5, 5, 5,3 Pohledávky splatné na požádání 6 6, 6, 6,3 Pohledávky splatné do roku vč. 7 7, 7, 7,3 Pohledávky splatné nad rok 8 8, 8, 8,3 Ostatní klienti/zákazníci ( rezidenti a nerezidenti) Pohledávky celkem (Σ) 9 9, 9, 9,3 Pohledávky splatné na požádání,,,3 Pohledávky splatné do roku vč.,,,3 Pohledávky splatné nad rok,,,3,,,3,3 Struktura pohledávek, závazků a cen. papírů - ROZA_ - Pohledávky sektorově nečleněné Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 3 Sektorově nečleněné pohledávky,,,3 Struktura pohledávek, závazků a cen. papírů - ROZA_3 - Vybrané finanční závazky podle sektorů věřitelů Banky bez CB( rez. a nerez.) a mez. rozvojové banky Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky celkem (Σ), Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné na požádání, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné do roku 3 3, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné nad rok 4 4, Spořitelní a úvěrní družstva ( rezidenti a nerezidenti) Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky celkem (Σ) 5 5, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné na požádání 6 6, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné do roku 7 7, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné nad rok 8 8, Vládní instituce ( rezid. a nerezid) a ostat. mez. instituce Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky celkem (Σ) 9 9, Ostatní klienti/zákazníci ( rezidenti a nerezidenti) Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné na požádání, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné do roku, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné nad rok, Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky celkem (Σ) Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné na požádání , 75 4, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné do roku 5 5, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné nad rok 6 6, Struktura pohledávek, závazků a cen. papírů - ROZA_4 - Finanční závazky sektorově nečleněné a emitované dluhové CP Ostatní finanční závazky sektorově nečleněné, Emitované dluhové cenné papíry celkem, Struktura pohledávek, závazků a cen. papírů - ROZA_5 - Cenné papíry Dluhové cenné papíry v držení družstevní záložny celkem (Σ) Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 3 35, Dluhové cenné papíry emitované centrálními bankami,,,3 Dluhové cenné papíry emitované úvěrovými institucemi 3 3, 3, 3,3 Dluhové cenné papíry emitované vládními institucemi , Dluhové cenné papíry emitované ostatními klienty 5 5, 5, 5,3 Kapitálové nástroje v držení družstevní záložny celkem 6 6, 6, 6,3, 4, 35,3 35 4,3 Struktura finančních aktiv podle znehodnocení - ROZA_6 - Finanční aktiva podle znehodnocení, sektorů a ocenění Hodnota před znehodnocením Opravné položky Kumulovaná ztráta z ocenění reálnou hodnotou Účetní hodnota (netto) Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou Kapitálové nástroje,,,3,6,7,8 Dluhové cenné papíry Pohledávky bez znehodnocení (Σ) 3 35, 3,,,3,6 3, Pohledávky bez znehodnocení za centrálními bankami 4 4, 4, 4,7 4,8 35,7 3,7,8 3,8

3 z.7.4 :5 Pohledávky bez znehodnocení za úvěrovými institucemi 5 5, 5, Pohledávky bez znehodnocení za vládními institucemi 6 6, 6, 6,7 6,8 Pohledávky bez znehodnocení za ostatními klienty/zákazníky Ostatní pohledávky bez znehodnocení sektorově nečleněné 7 7, 7, 7,7 7,8 8 8, 8, 8,7 8,8 Pohledávky se znehodnocením (Σ) 9 9, 9, 9,3 9,6 9,7 9,8 Pohledávky se znehodnocením za centrálními bankami,,,3,6,7,8 Pohledávky se znehodnocením za úvěrovými institucemi,,,3,6,7,8 Pohledávky se znehodnocením za vládními institucemi,,,3,6,7,8 Pohledávky se znehodnocením za ostat. klienty/zákazníky 3 3, 3, 3,3 3,6 3,7 3,8 5,7 5,8 Ostatní pohledávky se znehodnocením sektorově nečleněné 4 4, 4, 4,3 4,6 4,7 4,8 Přehled rekonciliace opravných položek - ROZA_7 - Rekonciliace opravných položek OP k.. sledovaného období Použití OP Tvorba OP Rozpuštění OP Kurzové rozdíly a ostatní úpravy OP k ultimu vykazovaného období Výnosy z odepsaných aktiv přímo do výkazu zisku a ztrát Úpravy ocenění přímo zahrnuté do výkazu zisku a ztrát Vybraná aktiva celkem (Σ),,,3,4,5,6,7,8 Kapitálové nástroje,,,3,4,5,6,7,8 Dluhové cenné papíry 3 3, 3, 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 Pohledávky 4 4, 4, 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 Ostatní vybraná aktiva 5 5, 5, 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 Struktura úrokových výnosů a nákladů - ROZA_8 - Úrokové výnosy a náklady z finančních nástrojů Úrokové výnosy (Σ) Úrokové výnosy z dluhových cenných papírů Úrokové výnosy ostatní (Σ) Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám 4 4, Úroky od úvěrových institucí Úroky od vládních institucí 6 6, Úroky od ostatních klientů/zákazníků 7 7, Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů 8 8, Úrokové náklady (Σ) 9 9, Úrokové náklady na dluhové cenné papíry, Úrokové náklady ostatní (Σ), Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám, Úroky úvěrovým institucím 3 3, Úroky vládním institucím 4 4, Úroky ostatním klientům/zákazníkům 5 5, Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů 6 6, , 98, 47 3, 47 5,

4 z.7.4 :5 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROZAS Subjekt: Ke dni: Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Základní rozvaha - ROZA_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky vůči centrálním bankám 3 4 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 3 Finanční aktiva k obchodování 5 5, 5,3 Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty 6 6, 6,3 Realizovatelná finanční aktiva 7 7, 7, 7,3 Úvěry a jiné pohledávky Finanční investice držené do splatnosti , 6, 47 3, 4 4, 8, 35 9, Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou,,3 Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů,,3 Hmotný majetek (Σ),,,3 Pozemky, budovy a zařízení 3 3, 3, 3,3 Investice do nemovitostí 4 4, 4, 4,3 Nehmotný majetek 5 5, 5, 5,3 Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn. 6 6, 6, 6,3 Daňové pohledávky 7 7, 7,3 Ostatní aktiva 8 8, 8, 8,3 Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 9 9, 9, 9,3,, 4, 8, 9, 575,3 6,3 47 3,3 4 4,3 8,3 35 9,3 Základní rozvaha - ROZA_ - Závazky a vlastní kapitál Závazky a vlastní kapitál celkem (Σ) Závazky celkem (Σ) 575, 337, Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám 3 3, Finanční závazky k obchodování 4 4, Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 5 5, Finanční závazky v naběhlé hodnotě , Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy 7 7, Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 8 8, Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 9 9, Rezervy, Daňové závazky, Ostatní závazky Základní kapitál družstevní záložny splatný na požádání (Σ) Splacený zákl. kapitál družstev. záložny splatný na požádání Nesplacený zákl.kapitál družstev.záložny splatný na požádání , 66 3, 66 4, 5, Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 6 6, Vlastní kapitál celkem (Σ) , Základní kapitál (Σ) 8 8, Splacený základní kapitál 9 9, Nesplacený základní kapitál, Další vlastní kapitál, Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly Rezervní fondy Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období Zisk (ztráta) za běžné účetní období 3 4 5, 5 3, 3 4, 54 5, Podrozvaha - ROZA_3 - Poskytnuté přísliby, záruky a jiné podrozvahové pohledávky Úhrn poskytnutých příslibů, záruk aj. podrozvah. pohledávek (Σ), Poskytnuté přísliby a záruky (Σ),

5 z.7.4 :5 Poskytnuté přísliby 3 3, Poskytnuté záruky a ručení (Σ) 4 4, Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů 5 5, Poskytnuté záruky ostatní 6 6, Poskytnuté záruky ze směnek 7 7, Poskytnuté záruky z akreditivů 8 8, Poskytnuté zástavy 9 9, Pohledávky ze spotových operací, Pohledávky z pevných termínových operací, Pohledávky z opcí, Odepsané pohledávky 3 3, Hodnoty předané k obhospodařování 4 4, Hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení 5 5, Podrozvaha - ROZA_4 - Přijaté přísliby, záruky a jiné podrozvahové závazky Úhrn přijatých příslibů, záruk aj. podrozvahových závazků (Σ), Přijaté přísliby a záruky (Σ), Přijaté přísliby 3 3, Přijaté záruky a ručení (Σ) 4 4, Přijaté záruky z úvěrových derivátů 5 5, Přijaté záruky ostatní 6 6, Přijaté záruky ze směnek 7 7, Přijaté záruky z akreditivů 8 8, Přijaté zástavy 9 9, Závazky ze spotových operací, Závazky z pevných termínových operací, Závazky z opcí, Hodnoty převzaté k obhospodařování 3 3, Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení 4 4,

6 z.7.4 :5 Výskyt datového souboru Kód souboru: DOZAS4 Subjekt: Ke dni: Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Rozvahová aktiva, závazky a vlastní kapitál - DOZA4_ - Rozvahová aktiva podle typu pohledávek *Aktiva celkem (Σ) *Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Pohledávky celkem (Σ) Standardní pohledávky Sledované pohledávky a pohledávky se selháním 3 575, 6, *Finanční aktiva k obchodování 3 3, 3, *Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty 4 4, 4, 4,3 *Realizovatelná finanční aktiva 5 5, 5, 5,3 *Úvěry a jiné pohledávky (Σ) *Dluhové cenné papíry neobchodovatelné *Pohledávky *Úvěry a jiné pohledávky za bankami (bez centrálních bank) *Úvěry a jiné pohledávky za družstevními záložnami , 7, 8, 9, *Úvěry a jiné pohledávky za klienty,,,3 *Finanční investice držené do splatnosti, 35, *Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 3 3, 3, 3,3 *Ostatní aktiva (v likviditě) 4 4, 4,,, 6, 7, 8, 9,,,,3 6,3 8,3 9,3,3,3 Rozvahová aktiva, závazky a vlastní kapitál - DOZA4_ - Aktiva (pohl. pouze stand.), závazky a VK podle zbytk.splat. *Aktiva celkem (Σ) *Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Souhrn za zbytkovou splatnost (Σ) Do 7 dnů včetně Nad 7 dnů do měsíce včetně Nad měsíc do 3 měsíců včetně Nad 3 měsíce do 6 měsíců včetně Nad 6 měsíců do roku včetně Nad rok do let včetně Nad roky do 5 let včetně Nad 5 let Nelze specifikovat , 6, 5594, 6,,3,4,5,6,7,3,4,5,6,7,8,9 *Finanční aktiva k obchodování 3 3, 3, 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3, *Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty 4 4, 4, 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4, *Realizovatelná finanční aktiva 5 5, 5, 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 5, *Úvěry a jiné pohledávky (Σ) 6 6, 6, 6,3 6,4 6,5 35,8 6,6 6,7 6,8 6,9 *Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 7 7, 7, 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 7, *Pohledávky *Úvěry a jiné pohledávky za bankami (bez centrálních bank) *Úvěry a jiné pohledávky za družstevními záložnami 8 9 8, 9,, 8, 9,, 8,3 9,3 8,4 9,4 8,5 9,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,6 9,7 9,8 9,9,3,4,5,6,7,8,9, *Úvěry a jiné pohledávky za klienty,,,3,4,5,6,7,8,9, *Finanční investice držené do splatnosti 35,,,3,4,5,6,7 35,8,9,, 6, 8, 9,,9, *Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 3 3, 3, 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3, *Ostatní aktiva (v likviditě) 4 4, 4, 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4, Závazky a vlastní kapitál celkem (Σ) , 757 5, 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám 6 6, 6, 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 6, Finanční závazky k obchodování 7 7, 7, 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 7, Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty 8 8, 8, 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 8, Finanční závazky v naběhlé hodnotě , 75 9, 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 9, Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou,,,3,4,5,6,7,8,9, Ostatní závazky (v likviditě) Základní kapitál družstevní záložny splatný na požádání Vlastní kapitál celkem 3 666, 66, , 6,,3,4,5,6,7,8, , 66, 66, , Rozvahová pozice - DOZA4_3 - Rozvahová pozice podle zbytkové splatnosti Netto rozvahová pozice Do 7 dnů včetně Nad 7 dnů do měsíce včetně Nad měsíc do 3 měsíců včetně Nad 3 měsíce do 6 měsíců včetně Nad 6 měsíců do roku včetně Nad rok do let včetně Nad roky do 5 let včetně Nad 5 let Nespecifikováno pro pozici , Kumulativní netto rozvahová pozice 8437,, 8437,,3 8437,3,4 8437,4,5 8437,5,6 8437,6 35, ,7, , ,9,9

7 z.7.4 :5 Rozvahová pozice - DOZA4_4 - Vybraná podrozvahová aktiva a závazky dle zbytkové splatn. Souhrn za zbytkovou splatnost (Σ) Do 7 dnů včetně Nad 7 dnů do měsíce včetně Nad měsíc do 3 měsíců včetně Nad 3 měsíce do 6 měsíců včetně Nad 6 měsíců do roku včetně Nad rok do let včetně Nad roky do 5 let včetně Nad 5 let Nespecifikováno Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP,,,3,4,5,6,7,8,9, Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP,,,3,4,5,6,7,8,9, Poskytnuté přísliby a záruky 3 3, 3, 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3, Přijaté přísliby a záruky 4 4, 4, 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4,

8 z.7.4 :5 Výskyt datového souboru Kód souboru: DOZAS4 Subjekt: Ke dni: Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Pohledávky podle selhání a jejich znehodnocení - DOZA4_ - Pohledávky a jejich znehodnocení Pohledávky z finančních činností celkem (Σ) Pohledávky za úvěrovými institucemi (Σ) Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání (Σ) Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi 3 4 Hodnota před znehodnocením Účetní hodnota (netto) Opravné položky k jednotlivě posuzovaným finančním aktivům Opravné položky k portfoliu finančních aktiv jednotlivě bez znehodnocení Opravné položky k portfoliově posuzovaným finančním aktivům jednotlivě nevýznamným Hodnota kumulovaných změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika ,, 3, 4,,, 3, 4,,3,4,5,6,3,4,5,6 3,3 3,4 3,5 3,6 4,3 4,4 4,5 4,6 Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi 5 5, 5, 5,3 5,4 5,5 5,6 Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním (Σ) 6 6, 6, 6,3 6,4 6,5 6,6 Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi 7 7, 7, 7,3 7,4 7,5 7,6 Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi 8 8, 8, 8,3 8,4 8,5 8,6 Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemií 9 9, 9, 9,3 9,4 9,5 9,6 Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi (Σ),,,3,4,5,6 Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání (Σ),,,3,4,5,6 Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi,,,3,4,5,6 Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi 3 3, 3, 3,3 3,4 3,5 3,6 Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním (Σ) 4 4, 4, 4,3 4,4 4,5 4,6 Nestandardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.instituce 5 5, 5, 5,3 5,4 5,5 5,6 Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.instituce 6 6, 6, 6,3 6,4 6,5 6,6 Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi 7 7, 7, 7,3 7,4 7,5 7,6

9 z :5 Výskyt datového souboru Kód souboru: COSIFE Subjekt: Ke dni: Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Kapitál - COS_ - Kapitál Kapitál (Σ) Tier (T) kapitál (Σ) Kmenový tier (CET) kapitál (Σ) Nástroje použitelné pro CET kapitál (Σ) Splacené CET nástroje Doplňující informace: nástroje nepoužitelné pro CET kapitál 6 6, Emisní ážio 7 7, (-) Nabyté vlastní CET nástroje (Σ) 8 8, (-) Vlastní CET nástroje nabyté přímo 9 9, (-) Vlastní CET nástroje nabyté nepřímo, (-) Syntetické investice do CET nástrojů, (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních CET nástrojů, Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta (Σ) Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta za předchozí období Použitelný zisk/ztráta (Σ) Zisk/ztráta (-) Nepoužitelný mezitímní zisk nebo nepoužitelný zisk z ukončeného účetního období Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 8 8, Ostatní rezervní fondy Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika, Nástroje použitelné pro CET kapitál po přechodnou dobu, Menšinové podíly zahrnuté do CET kapitálu, Přechodně uznávané menšinové podíly 3 3, Úpravy CET kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů (Σ) 4 4, (-) Zvýšení vlastního kapitálu ze sekuritizace aktiv 5 5, Rezervní fond na zajištění peněžních toků 6 6, Kumulativní zisk/ztráta ze změn reálné hodnoty závazků při změně úvěrového rizika 7 7, Reálná hodnota zisku nebo ztráty z vlastního úvěrového rizika souvisejícího s derivátovými závazky 8 8, (-) Úpravy hodnot podle požadavků pro obezřetné oceňování 9 9, (-) Goodwill (Σ) 3 3, (-) Goodwill z nehmotných aktiv 3 3, (-) Goodwill zahrnutý v ocenění významných investic 3 3, Odložené daňové závazky z goodwillu 33 33, (-) Jiná nehmotná aktiva (Σ) 34 34, (-) Jiná nehmotná aktiva - hrubá hodnota 35 35, Odložené daňové závazky související s jinými nehmotnými aktivy 36 36, (-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku nevyplývající z přechodných rozdílů snížené o související daňové závazky 37 37, (-) Nedostatek úprav o úvěrové riziko k očekávaným ztrátám při IRB 38 38, (-) Aktiva z definovaných požitkových penzijních fondů (Σ) 39 39, (-) Aktiva z definovaných požitkových penzijních fondů - hrubá hodnota 4 4, Odložené daňové závazky související s aktivy definovaných požitkových penzijních fondů 4 4, Aktiva z definovaných požitkových penzijních fondů, se kterými může instituce nakládat bez omezení 4 4, (-) Vzájemné investice do CET nástrojů 43 43, (-) Převýšení odčitatelných položek nad AT kapitálem 44 44, (-) Kvalifikované účasti mimo finanční sektor (alternativně s rizikovou váhou 5 %) 45 45, (-) Sekuritizované expozice (alternativně s rizikovou váhou 5 %) 46 46, (-) Volné dodávky (alternativně s rizikovou váhou 5 %) 47 47, (-) Seskupení expozic, pro které nelze určit rizikovou váhu podle IRB (alternativně s rizikovou váhou 5 %) 48 48, (-) Akciové expozice podle VaR (alternativně s rizikovou váhou 5 %) 49 49, (-) Nadlimitní nevýznamné investice do osob z finančního sektoru 5 5, (-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku vyplývající z přechodných rozdílů 5 5, (-) Nadlimitní významné investice do osob z finančního sektoru 5 5, (-) Hodnoty přesahující 7,65 % vlastního CET kapitálu 53 53, Ostatní přechodné úpravy CET kapitálu 54 54, (-) Dodatečné odpočty od CET kapitálu podle čl. 3 CRR 55 55, Ostatní nástroje CET kapitálu a ostatní odpočty od CET kapitálu 56 56, Vedlejší tier (AT) kapitál (Σ) 57 57, Nástroje použitelné pro AT kapitál (Σ) 58 58, Splacené AT nástroje 59 59, Doplňující informace: nástroje nepoužitelné pro AT kapitál 6 6, Emisní ážio 6 6, (-) Nabyté vlastní AT nástroje (Σ) 6 6, , 39694, , 66 4, 66 5, 3 3, 3 4, 5, 54 6, -54 7, 5 9,

10 z :5 (-) Vlastní AT nástroje nabyté přímo 63 63, (-) Vlastní AT nástroje nabyté nepřímo 64 64, (-) Syntetické investice do AT nástrojů 65 65, (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních AT nástrojů 66 66, Nástroje použitelné pro AT kapitál po přechodnou dobu 67 67, Nástroje použitelné pro AT kapitál vydané dceřinými podniky 68 68, Nástroje použitelné pro AT kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 69 69, (-) Vzájemné investice do AT nástrojů s osobami z finančního sektoru 7 7, (-) Nadlimitní nevýznamné investice do AT nástrojů osob z finančního sektoru 7 7, (-) Nadlimitní významné investice do AT nástrojů osob z finančního sektoru 7 7, (-) Převýšení odčitatelných položek nad T kapitálem 73 73, Ostatní přechodné úpravy AT kapitálu 74 74, Převýšení odpočtu od položek AT kapitálu (odečtených v CET) 75 75, (-) Dodatečné odpočty od AT kapitálu podle čl. 3 CRR 76 76, Ostatní nástroje AT kapitálu a ostatní odpočty od AT kapitálu 77 77, Tier (T) kapitál (Σ) 78 78, Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T kapitál (Σ) 79 79, Splacené T nástroje a podřízený dluh 8 8, Doplňující informace: nástroje a podřízený dluh nepoužitelné pro T kapitál 8 8, Emisní ážio 8 8, (-) Nabyté vlastní T nástroje a podřízený dluh (Σ) 83 83, (-) Vlastní T nástroje a podřízený dluh nabyté přímo 84 84, (-) Vlastní T nástroje a podřízený dluh nabyté nepřímo 85 85, (-) Syntetické investice do T nástrojů a podřízeného dluhu 86 86, (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních T nástrojů 87 87, Nástroje použitelné pro T kapitál po přechodnou dobu 88 88, Nástroje použitelné pro T kapitál vydané dceřinými podniky 89 89, Nástroje použitelné pro T kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 9 9, Přebytek krytí očekávaných ztrát při přístupu IRB 9 9, Obecné úpravy úvěrového rizika při přístupu STA 9 9, (-) Vzájemné investice do T nástrojů s osobami z finančního sektoru 93 93, (-) Nadlimitní nevýznamné investice do T nástrojů osob z finančního sektoru 94 94, (-) Nadlimitní významné investice do T nástrojů osob z finančního sektoru 95 95, Ostatní přechodné úpravy T kapitálu 96 96, Převýšení odpočtu od položek T kapitálu (odečtených v AT) 97 97, (-) Dodatečné odpočty od T kapitálu podle čl. 3 CRR 98 98, Ostatní nástroje T kapitálu a ostatní odpočty od T kapitálu 99 99, Rizikové expozice - COS_ - Rizikové expozice Rizikové expozice celkem z toho: OCP dle čl. 95 () a čl. 98 CRR, z toho: OCP dle čl. 96 () a čl. 98 CRR 3 3, Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko rozmělnění a volné dodávky (Σ) Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem (Σ) *Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic (Σ) *Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám *Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům 8 8, *Expozice vůči subjektům veřejného sektoru 9 9, *Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám, *Expozice vůči mezinárodním organizacím, *Expozice vůči institucím *Expozice vůči podnikům 3 3, *Expozice vůči retailu 4 4, *Expozice zajištěné nemovitostmi 5 5, *Expozice v selhání 6 6, *Vysoce rizikové expozice 7 7, *Expozice v krytých dluhopisech 8 8, *Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením 9 9, *Nástroje kolektivního investování, *Akcie, *Ostatní expozice, Sekuritizované expozice STA 3 3, z toho: resekuritizace 4 4, Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB celkem (Σ) 5 5, *Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB bez použití vlastních odhadů LGD a/nebo konverzních faktorů (Σ) 6 6, *Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 7 7, *Expozice vůči institucím 8 8, *Expozice vůči podnikům - SME 9 9, *Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování 3 3, *Expozice vůči podnikům - ostatní 3 3, *Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB s použitím vlastních odhadů LGD a/nebo konverzních faktorů (Σ) 3 3, *Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 33 33, *Expozice vůči institucím 34 34, *Expozice vůči podnikům - SME 35 35, *Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování 36 36, *Expozice vůči podnikům - ostatní 37 37, *Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi SME 38 38, , , , , 7, 4887,

11 3 z :5 *Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi non-sme 39 39, *Expozice vůči retailu - kvalifikovaný revolving 4 4, *Expozice vůči retailu - ostatní (SME) 4 4, *Expozice vůči retailu - ostatní (non-sme) 4 4, Akcie 43 43, Sekuritizované expozice při IRB 44 44, z toho: resekuritizace 45 45, Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku 46 46, Rizikové expozice pro příspěvky do fondu selhání ústřední protistrany 47 47, Rizikové expozice pro vypořádací riziko celkem (Σ) 48 48, Vypořádací riziko pro investiční portfolio 49 49, Vypořádací riziko pro obchodní portfolio 5 5, Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem (Σ) 5 5, Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko při STA (Σ) 5 5, Obchodovatelné dluhové nástroje 53 53, Akcie 54 54, Měnové obchody 55 55, Komodity 56 56, Rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko při použití vlastních modelů 57 57, Rizikové expozice pro operační riziko celkem (Σ) Operační riziko - přístup BIA Operační riziko - přístup TSA/ASA 6 6, Operační riziko - přístup AMA 6 6, Dodatečné rizikové expozice z důvodu uplatňování režijních nákladů 6 6, Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem (Σ) 63 63, Pokročilá metoda 64 64, Standardizovaná metoda 65 65, Metoda původní expozice (OEM) 66 66, Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem 67 67, Ostatní rizikové expozice 68 68, z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle čl. 458 CRR 69 69, z toho: požadavky pro velké expozice 7 7, z toho: požadavky z důvodu modifikovaných RV cílené na "bubliny aktiv" u obchodních a obytných nemovitostí 7 7, z toho: požadavky z důvodu expozic v rámci finančního sektoru 7 7, z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle 459 CRR 73 73, z toho: dodatečná hodnota rizikových expozic podle čl. 3 CRR 74 74, , 7 59, Kapitálové poměry - COS_3 - Kapitálové poměry Kapitálový poměr CET Přebytek (+) / nedostatek (-) CET kapitálu Kapitálový poměr T Přebytek (+) / nedostatek (-) T kapitálu Celkový kapitálový poměr Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu , 39443, , , , , Kapitálový poměr CET zahrnující úpravy dle Pilíře II 7 7, Cílový kapitálový poměr CET v důsledku úprav dle Pilíře II 8 8, Kapitálový poměr T zahrnující úpravy dle Pilíře II 9 9, Cílový kapitálový poměr T v důsledku úprav dle Pilíře II, Celkový kapitálový poměr zahrnující úpravy dle Pilíře II, Celkový cílový kapitálový poměr v důsledku úprav dle Pilíře II, Doplňující údaje - COS_4 - Doplňující údaje - odložené daňové pohledávky a závazky a úpravy ocenění Celkové odložené daňové pohledávky (Σ), Odložené daňové pohledávky nezávislé na budoucím zisku, Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku a nevyplývající z přechodných rozdílů 3 3, Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku a vyplývající z přechodných rozdílů 4 4, Celkové odložené daňové závazky (Σ) 5 5, Odložené daňové závazky neodčitatelné od odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku 6 6, Odložené daňové závazky odčitatelné od odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku (Σ) 7 7, Odčitatelné odložené daňové závazky související s odloženými daňovými pohledávkami závislými na budoucím zisku a nevyplývajícími z přechodných rozdílů 8 8, Odčitatelné odložené daňové závazky související s odloženými daňovými pohledávkami závislými na budoucím zisku a vyplývajícimi z přechodných rozdílů 9 9, Přebytek (+) /nedostatek (-) úprav o úvěrové riziko, dodatečné úpravy ocenění a ost. úprav kapitálu k očekávaným ztrátám při IRB, Úpravy o úvěrové riziko, dodatečné úpravy ocenění a ostatní úpravy kapitálu celkem použitelné pro výpočet očekávaných ztrát (Σ), Obecné úpravy o úvěrové riziko, Specifické úpravy o úvěrové riziko 3 3, Dodatečné úpravy ocenění a ostatní úpravy kapitálu 4 4, Očekávané ztráty celkem 5 5, Přebytek (+) / nedostatek (-) úprav o specifické úvěrové riziko k očekávaným ztrátám pro expozice v selhání při IRB 6 6, Úpravy o specifické úvěrové riziko pro expozice v selhání při IRB 7 7, Očekávané ztráty pro expozice v selhání celkem při IRB 8 8, Rizikově vážené expozice pro výpočet stropu pro překročení úprav o úvěrové riziko použitelných pro T kapitál (IRB) 9 9, Celková hrubá hodnota obecných úprav o úvěrové riziko použitelných pro T kapitál (STA), Rizikově vážené expozice pro výpočet stropu pro překročení obecných úprav o úvěrové riziko použitelných pro T kapitál (STA),

12 4 z :5 Prahová hodnota, do jejíž výše se neodčítají nevýznamné investice do osob z finančního sektoru, % CET prahová hodnota podle čl. 48 CRR 3 3, 7,65 % CET prahová hodnota podle čl. 48 CRR 4 4, Použitelný kapitál pro účely kvalifikovaných účastí v osobách mimo finanční sektor a pro účely velkých expozic 5 5, Doplňující údaje - COS_4 - Doplňující údaje - kapitálové investice Nevýznamné investice do kapitálových nástrojů Významné investice do kapitálových nástrojů CET nástroje AT nástroje T nástroje CET nástroje AT nástroje T nástroje Investice do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru, snížené o krátké pozice (Σ),,,3,4,5,6 Přímé investice do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru (Σ),,,3,4,5,6 Hrubá hodnota přímých investic do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru 3 3, 3, 3,3 3,4 3,5 3,6 (-) Povolené započtení krátkých pozic souvisejících s hrubou hodnotou přímých investic 4 4, 4, 4,3 4,4 4,5 4,6 Nepřímé investice do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru (Σ) 5 5, 5, 5,3 5,4 5,5 5,6 Hrubá hodnota nepřímých investic do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru 6 6, 6, 6,3 6,4 6,5 6,6 (-) Povolené započtení krátkých pozic souvisejících s hrubou hodnotou nepřímých investic 7 7, 7, 7,3 7,4 7,5 7,6 Syntetické investice do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru (Σ) 8 8, 8, 8,3 8,4 8,5 8,6 Hrubá hodnota syntetických investic do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru 9 9, 9, 9,3 9,4 9,5 9,6 (-) Povolené započtení krátkých pozic souvisejících s hrubou hodnotou syntetických investic,,,3,4,5,6 Dočasné výjimky z odčitatelných položek,,,3,4,5,6 Doplňující údaje - COS_43 - Doplňující údaje 3 - investice do kap. nástrojů neodečtené od kapitálu a jiné doplńující údaje Hodnota rizikově vážených expozic z investic do CET nástrojů osob z finančního sektoru neodečítaných od CET kapitálu, Hodnota rizikově vážených expozic z investic do AT nástrojů osob z finančního sektoru neodečítaných od AT kapitálu, Hodnota rizikově vážených expozic z investic do T nástrojů osob z finančního sektoru neodečítaných z T kapitálu 3 3, Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv 4 4, Bezpečnostní kapitálová rezerva 5 5, Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu 6 6, Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci 7 7, Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 8 8, Kapitálová rezerva pro systémově významné instituce 9 9, Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce, Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce, Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II, Počáteční kapitál 3 3, Kapitál založený na režijních nákladech 4 4, Zahraniční expozice 5 5, Celkové expozice 6 6, Úpravy celkového kapitálu 7 7, Kapitál plně upravený pro úroveň Basel I 8 8, Kapitálové požadavky pro úroveň Basel I 9 9, Kapitálové požadavky pro úroveň Basel I - alternativa STA, Přechodná ustanovení - COS_5 - Celkové přechodné úpravy Úpravy CET kapitálu Úpravy AT kapitálu Úpravy T kapitálu Úpravy zahrnuté v rizikově vážených aktivech Použitelné procentní podíly Použitelná hodnota bez přechodných úprav Celkové úpravy,,,3,4,6 Nástroje použitelné pro kapitál po přechodnou dobu,,,3 Nástroje státní podpory použitelné pro kapitál po přechodnou dobu 3 3, 3, 3,3 Nástroje použitelné pro kapitál podle směrnice 6/48/ES 4 4, 4, 4,3 Nástroje vydané institucemi se sídlem v členském státě, u kterého je uplatňován dohodnutý "nápravný hospodářský program" 5 5, 5, 5,3 Nástroje použitelné pro kapitál po přechodnou dobu jiné než státní podpora 6 6, 6, 6,3 Menšinové podíly a obdobné položky 7 7, 7, 7,3 Nástroje nebo položky, které nesplňují podmínky pro menšinové podíly 8 8, 8,6 Nástroje nebo položky, které splňují podmínky pro menšinové podíly 9 9, 9,6 Nástroje vydané dceřinými podniky použitelné pro AT kapitál,,6 Nástroje vydané dceřinými podniky použitelné pro T kapitál,3,6 Přechodné úpravy odčitatelných položek,,,3,4 Nerealizované zisky/ztráty 3 3, Nerealizované zisky 4 4, 4,6 Nerealizované ztráty 5 5, 5,6 Nerealizované zisky z expozic vůči centrálním vládám klasifikovaných jako realizovatelná finanční aktiva podle standardu IAS 39 potvrzeného EU 6 6, 6,6 Nerealizované ztráty z expozic vůči centrálním vládám klasifikovaných jako realizovatelná finanční aktiva podle standardu IAS 39 potvrzeného EU 7 7, 7,6 Reálná hodnota zisků a ztrát z derivátových závazků vzniklých z vlastního úvěrového rizika 8 8, 8,6 Odčitatelné položky 9 9, 9, 9,3 9,4 9,6 Ztráta za běžné účetní období,,,6 Nehmotná aktiva,,,6 Odložené daňové pohledávky závislé na budoucí ziskovosti, které nevyplývají z dočasných rozdílů,,4,6 Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát při IRB přístupu 3 3, 3, 3,3 3,6 Aktiva z definovaných požitkových penzijních fondů 4 4, 4,6 z toho: v rámci zavedení změn IAS 9 - kladné hodnoty 5 5, 5,6 z toho: v rámci zavedení změn IAS 9 - záporné hodnoty 6 6, 6,6 Nabyté vlastní nástroje 7 7, 7, 7,3 7,4 7,6 Nabyté vlastní CET nástroje 8 8, 8, 8,4 8,6 z toho: přímo nabyté 9 9, 9, 9,6 z toho: nepřímo nabyté 3 3, 3,4 3,6

13 5 z :5 Nabyté vlastní AT nástroje 3 3, 3, 3,3 3,4 3,6 z toho: přímo nabyté 3 3, 3, 3,3 3,6 z toho: nepřímo nabyté 33 33, 33,4 33,6 Nabyté vlastní T nástroje 34 34, 34, 34,3 34,4 34,6 z toho: přímo nabyté 35 35, 35, 35,3 35,6 z toho: nepřímo nabyté 36 36,3 36,4 36,6 Vzájemné investice do kapitálových nástrojů s osobami z finančního sektoru 37 37, 37, 37,3 37,4 37,6 Vzájemné investice do CET nástrojů 38 38, 38, 38,3 38,4 38,6 Nevýznamné vzájemné investice do CET nástrojů 39 39, 39, 39,3 39,4 39,6 Významné vzájemné investice do CET nástrojů 4 4, 4, 4,3 4,4 4,6 Vzájemné investice do AT nástrojů 4 4, 4, 4,3 4,4 4,6 Nevýznamné vzájemné investice do AT nástrojů 4 4, 4, 4,3 4,4 4,6 Významné vzájemné investice do AT nástrojů 43 43, 43, 43,3 43,4 43,6 Vzájemné investice do T nástrojů 44 44, 44, 44,3 44,4 44,6 Nevýznamné vzájemné investice do T nástrojů 45 45, 45, 45,3 45,4 45,6 Významné vzájemné investice do T nástrojů 46 46, 46, 46,3 46,4 46,6 Nevýznamné investice do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru 47 47, 47, 47,3 47,4 47,6 Nevýznamné investice do CET nástrojů 48 48, 48, 48,3 48,4 48,6 Nevýznamné investice do AT nástrojů 49 49, 49, 49,3 49,4 49,6 Nevýznamné investice do T nástrojů 5 5, 5, 5,3 5,4 5,6 Odložené daňové pohledávky závislé na budoucí ziskovosti, které vyplývají z dočasných rozdílů a významné investice do CET nástrojů osob z finančního sektoru 5 5, 5,4 5,6 Významné investice do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru 5 5, 5, 5,3 5,4 5,6 Významné investice do CET nástrojů 53 53, 53, 53,3 53,4 53,6 Významné investice do AT nástrojů 54 54, 54, 54,3 54,4 54,6 Významné investice do T nástrojů 55 55, 55, 55,3 55,4 55,6 Výjimky z odpočtů kapitálových investic do pojišťoven od položek CET kapitálu 56 56, 56,6 Dodatečné filtry a odčitatelné položky 57 57, 57, 57,3 57,4 Přechodná ustanovení - COS_5 - Nástroje použitelné pro kapitál pro přechodnou dobu jiné než státní podpora Hodnota nástrojů včetně ážia Základ pro výpočet prahové hodnoty Použitelné procentní podíly Prahová hodnota (-) Převýšení prahové hodnoty pro nástroje použitelné pro kapitál po přechodnou dobu Celková hodnota nástrojů použitelných pro kapitál po přechodnou dobu Nástroje podle směrnice 6/48/ES použitelné pro CET kapitál,,,4,5,6 Nástroje podle směrnice 6/48/ES použitelné pro AT kapitál (Σ),,,4,5,6 Nástroje bez kupní opce nebo pobídky ke splacení celkem 3 3, Nástroje s kupní opcí nebo pobídkou ke splacení celkem (Σ) 4 4, Nástroje podle čl. 489 (3) a 49 (a) CRR 5 5, Nástroje podle čl. 489 (5) a 49 (a) CRR 6 6, Nástroje podle čl. 489 (6) a 49 (c) CRR 7 7, Překročení limitu pro nástroje použitelné pro CET kapitál po přechodnou dobu 8 8, Nástroje podle směrnice 6/48/ES použitelné pro T kapitál (Σ) 9 9, 9, 9,4 9,5 9,6 Nástroje bez pobídky ke splacení celkem, Nástroje s pobídkou ke splacení celkem (Σ), Nástroje podle čl. 49 (3) a 49 (a) CRR, Nástroje podle čl. 49 (5) a 49 (a) CRR 3 3, Nástroje podle čl. 49 (6) a 49 (c) CRR 4 4, Překročení limitu pro nástroje použitelné pro AT kapitál po přechodnou dobu 5 5, Přechodná ustanovení - COS_53 - Použitelné procentní podíly *Nástroje nebo položky, které nesplňují podmínky pro menšinové podíly, *Nástroje nebo položky, které splňují podmínky pro menšinové podíly, *Nástroje vydané dceřinými podniky použitelné pro AT kapitál 3 3, *Nástroje vydané dceřinými podniky použitelné pro T kapitál 4 4, *Nerealizované zisky 5 5, *Nerealizované ztráty 6 6, *Nerealizované zisky z expozic vůči centrálním vládám klasifikovaných jako realizovatelná finanční aktiva podle standardu IAS 39 potvrzeného EU 7 7, *Nerealizované ztráty z expozic vůči centrálním vládám klasifikovaných jako realizovatelná finanční aktiva podle standardu IAS 39 potvrzeného EU 8 8, *Reálná hodnota zisků a ztrát z derivátových závazků vzniklých z vlastního úvěrového rizika 9 9, *Ztráta za běžné účetní období, *Nehmotná aktiva, *Odložené daňové pohledávky závislé na budoucí ziskovosti, které nevyplývají z dočasných rozdílů, *Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát při IRB přístupu 3 3, *Aktiva z definovaných požitkových penzijních fondů 4 4, *z toho: v rámci zavedení změn IAS 9 - kladné hodnoty 5 5, *z toho: v rámci zavedení změn IAS 9 - záporné hodnoty 6 6, *Nabyté vlastní CET nástroje 7 7, *z toho: přímo nabyté 8 8, *z toho: nepřímo nabyté 9 9, *Nabyté vlastní AT nástroje, *z toho: přímo nabyté, *z toho: nepřímo nabyté, *Nabyté vlastní T nástroje 3 3, *z toho: přímo nabyté 4 4, *z toho: nepřímo nabyté 5 5, *Vzájemné investice do CET nástrojů 6 6,

14 6 z :5 *Vzájemné investice do AT nástrojů 7 7, *Vzájemné investice do T nástrojů 8 8, *Nevýznamné investice do CET nástrojů 9 9, *Nevýznamné investice do AT nástrojů 3 3, *Nevýznamné investice do T nástrojů 3 3, *Významné investice do CET nástrojů 3 3, *Významné investice do AT nástrojů 33 33, *Významné investice do T nástrojů 34 34, *Dodatečné filtry a odčitatelné položky 35 35, *Nástroje podle směrnice 6/48/ES použitelné pro CET kapitál 36 36, *Nástroje podle směrnice 6/48/ES použitelné pro AT kapitál 37 37, *Nástroje podle směrnice 6/48/ES použitelné pro T kapitál 38 38,

1 z 2 31.10.2014 9:04

1 z 2 31.10.2014 9:04 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98549&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3746&context_nvds_i... z 2 3..24 9:4 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE2

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 11. 4. 2014 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013 Informace o Českém spořitelní družstvu Obchodní firma: Právní forma: Družstvo IČ: 274 44 376 Sídlo: Datum zápisu do obchodního rejstříku: 4. dubna 2006

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cennými papíry a) Obchodní firma: Citfin - Finanční trhy, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Radlická 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápisu do

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.)

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Zveřejněno dne 7. 5. 2009 Obsah: 1. Údaje o bance Základní informace Organizační struktura Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.6.2008

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.6.2008 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.6.28 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01

a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 1. Informace o spořitelním družstvu a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 b) Datum zápisu do obchodního rejstříku:

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s.

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s. ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31.12.2011 V souladu se 7. částí (uveřejňování informací) vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání

Více

Ing. Jaroslav Šulc, CSc. Orgán. Ing. Andrea Riedlová Orgán. představenstvo Funkce/pozice

Ing. Jaroslav Šulc, CSc. Orgán. Ing. Andrea Riedlová Orgán. představenstvo Funkce/pozice Seznam údajů o Peněžním domě, spořitelním družstvu (dále jen "PD"), složení společníků nebo členů, o činnosti a finanční situaci podle Přílohy č. 10 k vyhlášce 23/2014 Sb. Datum uveřejnění informace 15.5.2014

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.9.27 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.03.2013

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.03.2013 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.03.2013 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/2007

Více

Informační povinnost k 31.3.2013. 1. Údaje o povinné osobě. Představenstvo: Kontrolní komise:

Informační povinnost k 31.3.2013. 1. Údaje o povinné osobě. Představenstvo: Kontrolní komise: Informační povinnost k 31.3.213 Údaje dle přílohy č. 24, 25 k vyhlášce č. 123/27 Sb. (zveřejněno 9.5.213) 1. Údaje o povinné osobě a) Peněžní dům, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 1 Uherské Hradiště

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2013

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Koněvova 2747/99 130 45 Praha 3 Žižkov tel.: 271 031 111 fax: 222 581 156

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. června 2011 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. září 2011 1) Údaje o povinné osobě Evropsko-ruská banka, a.s. Právní forma: akciová společnost Se sídlem: Štefánikova 78/50, Praha

Více

Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti

Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti Doplnění uveřejňovaných údajů ze dne 25. 6. 2012 Tato zpráva obsahuje průběžné neauditované údaje. Údaje prezentované v této zprávě také nezohledňují

Více

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31. 12. 2013

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31. 12. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31. 12. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Koněvova 2747/99 130 45 Praha 3 Žižkov tel.: 271 031 111 fax: 222 581

Více

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2012) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2012) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2012) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Zveřejňované informace RKC k 30.6.2013. Část II.

Zveřejňované informace RKC k 30.6.2013. Část II. Zveřejňované informace RKC k 30.6.2013 Část II. Výsledky prezentované jako RKC J&T (Regulovaný konsolidační celek) publikovaný na webu www.jtfg.com v rámci zveřejňovaných informací banky, není totožný

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 30. 9. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 7. LISTOPADU 2012

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 30. 9. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 7. LISTOPADU 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 7. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvod 01 Základní údaje 01 Údaje o činnosti 01 Základní kapitál 01 Organizační struktura 02 Údaje o členech představenstva, kontrolní komise a členech vrcholného

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01

a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 1. Informace o spořitelním družstvu a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 b) Datum zápisu do obchodního rejstříku:

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.3.2008 zveřejněno: 9.5.2008

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.3.2008 zveřejněno: 9.5.2008 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.3.2008 zveřejněno: 9.5.2008 1. Údaje o bance a) Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 2008 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba )

RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba ) RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba ) Údaje o Společnosti, o sloţení akcionářů, o činnosti a finanční situaci a o plnění pravidel obezřetného podnikání dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 1. Údaje o bance Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013. Část I.

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013. Část I. J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013 Část I. OBSAH OBSAH 1. INFORMACE O BANCE 3 1.1 BANKA UVEŘEJŇUJE 3 1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA BANKY 4 1.3 INFORMACE O VZTAZÍCH SE ČLENY DOZORČÍ RADY, ČLENY

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU Datum tohoto 2. dodatku

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo. Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 16. dubna 2010

Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo. Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 16. dubna 2010 2009 Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc Výroční zpráva Datum uveřejnění: 16. dubna 2010 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět podnikání 4 Činnosti

Více

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy za první pololetí r. 2005: Základní informace Za 1. pololetí 2005 vykazuje CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci účetní ztrátu

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna.

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna. 21.7.2015 L 193/147 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

ING Bank N.V., organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007

ING Bank N.V., organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007 Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007 ROZVAHA k 31. prosinci 2007 Obchodní firma: ING Bank N. V. organizační složka Sídlo: Nádražní 344/25, Praha 5 IČO: 492 798 66 Předmět podnikání: Banka

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

INFORMACE O VOLKSBANK CZ, A.S.

INFORMACE O VOLKSBANK CZ, A.S. INFORMACE O VOLKSBANK CZ, A.S. k 31. prosinci 2011 Obsah: ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA Informace o bance Informace o činnostech banky Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami, v nichž je banka většinovým

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 19. října 2010 o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 19. října 2010 o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance Částka 16 Ročník 2010 Vydáno dne 26. října 2010 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 19. října 2010 o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cenným papíry a) Obchodní frma: CITCO - Fnanční trhy a.s. Právní forma: Akcová společnost Sídlo: Radlcká 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápsu do obchodního

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005 1 Finanční část Investiční kapitálová společnost KB, a.s. IKS Peněžní trh IKS Dluhopisový IKS Plus bondový IKS Global konzervativní IKS Balancovaný IKS Fond fondů IKS Světových indexů Fénix konzervativní

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2011 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více