Co to vlastně je? dosáhli jsme sní!ení ceny, o kterém by se nám p"i klasickém jednání mohlo jen zdát.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co to vlastně je? dosáhli jsme sní!ení ceny, o kterém by se nám p"i klasickém jednání mohlo jen zdát."

Transkript

1 JAK DOKÁŽETE STLAČIT SVÉ DODAVATELE PŘI ZACHOVÁNÍ KVALITY? Držíte v rukách naši nabídku na vyzkoušení eaukce ve vašich nákupních procesech. Možná si říkáte, že eaukce nepotřebujete a že je chybou vynechat osobní přístup v dodavatelskoodběratelských vztazích. Že nákup není problémem vaší firmy, protože při zachování nastavených pravidel, by měl zvládnout nákup kdokoli. Většinu vašich námitek jsme slyšeli už mnohokrát. Můžete si je ostatně přečíst i v tomto letáku. Přesto bychom ve vás chtěli probudit alespoň zvědavost a pocit, že eaukce je něco nového. Něco, co by možná mohlo přispět ke zlepšení hospodaření vaší společnosti. Podle našich zkušeností až 89% z těch, kteří eaukci vyzkoušeli, získali na nákupní procesy ve svých firmách zcela nový pohled. eaukce probíhá velmi jednoduše, rychle a přehledně a výsledky bývají většinou pro skeptiky překvapující. Nejen, že většinou dochází ke snížení nákupní ceny o 15% a mnohdy i více, a že bývají objeveni noví dodavatelé. Hlavním přínosem je změna nákupních procesů a uvolnění času nákupním manažerům pro vykonávání efektivnějších a sofistikovanějších činností, než je pouhé smlouvání o cenách. dosáhli jsme sní!ení ceny, o kterém by se nám p"i klasickém jednání mohlo jen zdát. Co to vlastně je? Pokusíme se o zjednodušené shrnutí. Zadavatel má zájem koupit nějaké zboží nebo službu. Pozve (elektronicky nebo telefonicky) k cenovému vyjednávání předem vybrané dodavatele, a to alespoň dva, kteří chtějí s vyhlašovatelem uzavřít obchod. Vyjednávání probíhá elektronicky prostřednictvím internetu, nezávisle na tom kde se jednotliví účastníci zrovna nacházejí. Nabídky jsou v reálném čase vzájemně porovnávány a vyhodnocovány. Jednotliví dodavatelé mohou své nabídky ve stanoveném čase průběžně upravovat. Všichni dodavatelé si na internetové adrese prohlížejí stejnou tabulku s údaji, vidí v reálném čase změny a mohou na ně okamžitě reagovat upravením své nabídky. Vyjednávání je ukončeno, jestliže žádný z dodavatelů po jistou (předem definovanou) dobu svou nabídku neupraví.

2 Co možná nevíte... Víte, že elektronické nákupní aukce významně zkracují čas potřebný pro realizaci výběrových řízení a snižují kromě ceny také transakční náklady o více než 50 % oproti běžnému nákupnímu procesu? Přitom hlavní a nejviditelnější výhodou těchto on-line nákupních aukcí je snižování nákupní ceny, a to běžně v rozmezí úspory mezi 25-30% proti stavu před zavedením aukčního systému. Nutnou podmínkou pro vyšší úspory je podrobná znalost tržního prostředí. Nabízíme vám kromě propracovaného aukčního software, Aukční software nevyžaduje žádné dodatečné instalace na straně oslovených dodavatelů. Systém je lokalizován do pěti evropských jazyků, kterými jsou mimo češtinu angličtina, němčina, polština, slovenština a maďarština. Bezpečnost je zajištěna identifikací uživatelů systému, kteří obdrží své přístupové údaje. Pro každé další on-line výběrové řízení se automaticky generuje nová sada klíčů. V případě potřeby lze software použít i pro prodej zboží nebo služeb. Hlavní výhodou eaukcí je, že není nutné cokoli složitě instalovat do jednotlivých počítačů. Zároveň to také znamená, že neplatíte ani korunu za nákup software. Poplatky za používání jsou stanoveny předem pevnou sazbou. Snažíme se vám co nejvíce usnadnit cestu k moderním způsobům obchodování pomocí nových informačních technologií. Vyplněním jednoduchého formuláře můžete snadno eaukci připravit. Nabízíme vám nejen bezproblémový průběh eaukce, ale i sofistikovaný výběr dodavatelů. To, že jsou eaukce nabízeny formou služby znamená, že vy, jako zadavatelé, se nemusíte nic učit a ani z hlediska vybavení na Vás nejsou kladeny žádné nároky. Prostě jen s naším konzultantem eaukci zadáte. Výsledkem je setříděný seznam dodavatelů podle předem definovaných kritérií se závaznými cenami poptávaného zboží. ziskem bylo navíc roz!í"ení portfolia doporu#en!ch dodavatel$. prověřeného mnohaletým provozem, také znalost trhu a informace o několika desítkách tisíc tuzemských firem a možnost získávání informací o evropských dodavatelích. Nabízíme vám tak nejen bezproblémový průběh elektronické aukce, ale i sofistikovaný výběr dodavatelů, včetně využití elektronického poptávkového systému v bezkonkurenčně nejkratších lhůtách. Znalost tržního prostředí Spolupráce s HKČR přináší pro všechny zájemce možnost efektivního nákupu zboží a služeb pomocí elektronických nástrojů a znalosti trhu v České republice. Reverzní aukce pracují na principu postupného snižování ceny s cílem dosáhnout co nejvyšších úspor finančních prostředků. Aplikace pro eaukci navíc umožňuje kromě ceny porovnávat i další kritéria, např. termín dodávky, splatnost atd. Významnou výhodou řešení je spolupráce s Hospodářskou komorou České republiky s podrobnou znalostí tržního prostředí a s informacemi o několika desítkách tisíc tuzemských firem i s možností získávání informací o evropských dodavatelích. Inovace a vývoj zajišťuje vlastní analytický, Na realizaci e-aukce marketingový a jsme pot!ebovali jenom programátorský tým. n"kolik hodin. Software pro eaukce je uživatelsky i funkcionálně přizpůsoben nejnáročnějším podmínkám. Již více než pět let pomáhá řešit nákupním specialistům proces výběrových řízení. S ohledem na velmi dynamický rozvoj e-businessových technologií je na základě zkušeností a připomínek uživatelů a administrátorů software pravidelně aktualizován.

3 Postup při eaukcích Pro vaši lepší představu v několika bodech stručně popíšeme, jak taková eaukce probíhá: 1. Připravíte si detailní popis souboru zboží a služeb, které budete u dodavatelů poptávat a tento popis vložíte s pomocí našich odborníků do aplikace eaukce. 2. Máte-li zájem, můžeme Vám pomoci s oslovením dalších dodavatelů z Centrálního registru firem Hospodářské komory České republiky. 3. Aukční software rozešle automaticky pozvánky k účasti v eaukci všem potencionálním dodavatelům. 4. Vytipovaní dodavatelé obdrží detailní popis poptávaného zboží a služeb. 5. Zájemci z řad dodavatelů potvrdí svou účast a souhlas s podmínkami eaukce. 6. Účastníci mají možnost v rámci tzv. zadávacího kola nabídnout a zadat výchozí ceny e-aukce ke všem položkám seznamu poptávaného zboží a služeb. 7. V přesně stanovený den D a čas Č bude zahájeno soutěžní kolo elektronické aukce. 8. Účastníci mají možnost svou nabídku porovnávat s aktuálně nejlepší nabídkou za každou položku a vylepšovat své nabídky, přičemž nevědí, kolik je dalších účastníků, kteří to jsou a ani neznají jejich ani své pořadí. e-aukce probíhá tak dlouho, pokud se mění nabídky. 9. eaukce končí, pokud v daném čase nedojde k žádné změně v nabídkách. Vzhledem k tomu, že uzavření zakázky je věcí zadavatele, účastníky o výsledku aukce vyrozumí zadavatel, který od nás obdrží ke svému rozhodnutí kompletní protokoly o průběhu aukce. Výhody eaukcí nákupy v objektivizovaných tržních cenách modulárně nastavitelný proces kontroly podle potřeb zadavatele transparentnost celého procesu výběrového řízení mimořádně účinný protikorupční nástroj významné zkrácení času potřebného pro výběrová řízení snížení transakčních nákladů o více než 50 % snížení fixních (mzdových) nákladů u prvních nákupů skokové snížení cen přesahující většinou 15 % protokol o celkovém průběhu eaukce okamžitě po ukončení Jak to, že eaukce dosahují tak velké úspory v ceně? Při eaukci vidí váš dvorní dodavatel ve své kanceláři na obrazovce svého počítače častokrát poprvé reálné možnosti ostatních potencionálních a zároveň relevantních dodavatelů, kteří chtějí zakázku získat. Je pak na něm, jestli a jak na tuto skutečnost bude reagovat přizpůsobením své nabídky. Jedná se o čistý a korektní marketingový přístup. Není třeba se bát. Ověřili jsme si, že na cenu pod reálnými náklady, která by ohrozila dodavatele, nikdo z důvěryhodných hráčů nejde. V eaukci mizí to, co by se dalo nazvat měkkou vyjednávací hmotou. Najednou nejde o to, kdo má jak úžasné argumenty a věhlasnou značku. Srovnáváte-li srovnatelné, vyjednáte reálné tržní ceny a v okamžiku, kdy se ceny dostanou na mez možnosti dodavatelů, dochází k vylepšování ostatních dodavatelských podmínek. úspory v cenách a v!ase jsou velké, nepopiratelné a pro firmu jednozna!n" pozitivní Jak velká je úspora času? V případě, že nepoužíváte eaukční systém, pak musíte například pěti dodavatelům napsat a požádat je o nabídku. Nabídky musíte zapsat do nějaké tabulky, která vám umožní je vidět vedle sebe.pak jim všem, nebo jen vybraným, zavoláte nebo napíšete, že děkujete za nabídku, ale že konkurenti dali skoro všichni o 10% lepší cenu a o 20 dní delší splatnost a jestli mají zájem svou nabídku přizpůsobit. Nyní je potřeba čekat na reakci a případně dále stejným způsobem licitovat. Když budete hodně dobří, zabere vám to 2 týdny. V případě eaukce zabere nejvíce času vstupní promyšlené a přesné vydefinování podmínek a výběr správných dodavatelů, zbytek za vás udělá eaukce. Rychle a bez trapných pocitů. A pokud si už jednou zpracujete důkladně zadání pro eaukci, příprava pro její zopakování může být záležitostí několika minut. Neméně důležitou úsporou času jsou také protokoly. Ihned po ukončení mají všichni účastníci zcela automaticky k dispozici protokoly a historii celého průběhu aukce. Nejvyšší dosažené úspory při eaukcích kancelářské potřeby motorové oleje auditorské služby dárkové předměty pracovní oděvy spojovací materiál ložiska plexisklo 58,05 53,67 52,94 51,31 51,07 50,30 48,59 48,

4 Definování předmětu eaukce Hlavním pilířem zadání je předmět eaukce, tedy to, co se bude nakupovat. Od něj se pak odvíjejí všechny další části zadání a také celý proces cenového jednání. Podrobná detailní a přesná specifikace, včetně požadování vzorků, zabrání nedorozuměním a záměnám. Praxe ukázala, že na první pohled nejobtížnější a nejhůře specifikovatelné předměty eaukcí, přinášejí zcela bezproblémový průběh. Důvod je jednoduchý. Hned od počátku je upřesnění toho, co požadujeme, věnována maximální pozornost motivována obavami, zda to vůbec půjde. Specifikace pak zpravidla mívá několik stran technického popisu s přílohami, výkresovou dokumentací, fotografiemi apod. Mnoho nákupců se domnívá, že eaukce např. na kancelářské potřeby jsou ty nejjednodušší a nejhladší aukční případy. Ale především u těchto výběrových řízení je třeba se na přesnou specifikaci zaměřit, aby nedošlo k odhalení všech možných nejasností např. až při první dodávce poptávaného zboží, což bývá už většinou pozdě. Úplná definice Seznam položek - kontrolujte jeho úplnost, názvy, jednotky, ve kterých budete porovnávat nabídku (kusy, metry litry, balení atd.), měnu (ve které budete porovnávat nabídky), poptávané množství jednotek SKP, CPV nebo jiné zpřesňující kódy poptávaných položek a ostatní upřesňující informace, které mohou být vhodné k bližší specifikaci. Je možné aby součástí zadání byla i současná cena v určené měně za stanovenou jednotku. Přílohy a obrázky - pokud je obvyklá specifikace podle vás nedostatečná, využijte možnosti přidat ke každé položce přílohy, kterými může být např. technická nebo výkresová dokumentace, popř. fotografie. Množství poptávaných položek - eaukce s jednou položkou se v praxi už příliš nedělají. Více položek, znamená větší možnosti motivace pro dodavatele. Nejlepší je, když se vám seznam položek vejde na monitor počítače, aby nebylo nutné u každé změny rolovat obrazovku. Využijte Paretovo pravidlo a soutěžte o těch důležitých 20% položek a zbytek řešte např. souhrnnou slevou oproti stávajícím cenám. Další možností je rozdělit poptávané položky do skupin a soutěžit jednu po druhé. Dodavatelské podmínky Na první pohled realizace eaukcí koncentruje pozornost k ceně, ale podlehnout tomuto zdání by bylo velkou chybou. Potřebujete porovnat všechny myslitelné a pro vás významné dodavatelské podmínky a pokusit se je eaukcí zlepšit nebo je minimálně udržet na stejné úrovni. Pro představu zde uvádíme alespoň výčet těch nejčastěji užívaných: Splatnost faktury ve dnech Garance ceny v měsících Délka záruky v letech Termín dodání od objednávky ve dnech Výše slevy poskytnuté na ostatní položky v ceníku v % Garance ceny v měsících Možnost zřízení konsignačního skladu Rychlost servisní odezvy v hodinách Je zřejmé, že každá dodávka bude umožňovat požadavky na odlišné dodavatelské podmínky, které můžeme rozdělit na fixní a variabilní. Ty fixní jsou takové, o kterých nehodláte smlouvat a jejichž splnění je v podstatě podmínkou pro zařazení do eaukce. Za takovou podmínku je lze například považovat písemné potvrzení před eaukcí, že konečné ceny a hodnoty podmínek jsou závazné. Variabilní podmínky jsou ty, u kterých je dodavatelům umožněno s nimi manipulovat. Přitom některé podmínky mohou být současně vylepšovány směrem nahoru (splatnost) a jiné směrem dolů (termín dodávky). Ani toto není pro náš systém žádný problém. Dodavatelé mají velmi často potřebu své nabídky blíže popsat a okomentovat mimo rámec cen a variabilních podmínek. V našem eaukčním řešení má každý dodavatel možnost, pokud to zadavatel povolí, přidat ke každé položce textovou informaci, obrázek nebo cokoli, co považuje za důležité. Tyto informace přitom mohou být, podle rozhodnutí zadavatele, určeny pouze jemu nebo je mohou vidět i konkurenční dodavatelé. Kromě toho je možno kdykoli v průběhu aukce zadavateli, popř. administrátorovi aukce poslat chat zprávu s dotazem nebo upřesněním. Jak dlouho eaukce trvá? Doba trvání eaukce je závislá na počtu položek Soutěžní kolo většinou nastavujeme na dobu 30 minut s tím, že pokud některý z dodavatelů upraví svou nabídku v posledních minutách dochází k automatickému prodlužování a to neustále až do doby, kdy žádný z dodavatelů už svou nabídku neupraví. e-aukce pou!íváme zejména v oblasti investi"ní v!stavby. Líbí se nám jednoduchost práce se systémem. Aukce prokázaly svoji akceschopnost, a proto je plánujeme i nadále vyu!ívat Na vlastní oči Jsme si vědomi toho, že někteří zadavatelé mohou mít z uspořádání eaukce obavy. Tyto obavy pramení z neznalosti problematiky nákupních aukcí, protože se přece jenom jedná o velkou změnu v tradičních obchodních postupech firem. Proto přicházíme s nástrojem, který pomůže v České republice zpopularizovat světový fenomén eaukcí. Každý z vás, kdo projeví zájem, ať již z řad potencionálních dodavatelů nebo zadavatelů těchto online výběrových řízení, má možnost si na našem webu prohlédnout informační video o elektronických aukcích. Kdokoli tak má možnost sledovat na monitoru počítače, jak taková aukce probíhá z pohledu zadavatele, tzn. že zde divák uvidí všechny nabídky uchazečů v konkurenčním souboji. Přitom se zároveň můžete sami přesvědčit, že potřebné znalosti na organizaci nebo vlastní účast v eaukci jsou minimální a s naší pomocí ji zvládne každý, kdo má zájem eaukci uspořádat nebo se ji zúčastnit.

5 ? &! Nejčastější dotazy a námitky Vaše námitky a dotazy jsou pro nás potvrzením, že firmy o efektivitě nákupních procesů přemýšlejí. I to je pro nás potvrzením, že elektronické aukce nejsou slepou uličkou a proto se snažíme na všechny vaše dotazy a námitky najít odpověď. Ty nejčastější naleznete zde: eaukce jsou určitě zajímavé, ale bohužel se pro naši firmu nehodí. Naše firma (zboží, produkt, služba ) je velmi specifická a proto zavádění těchto procesů je pro nás nemožné. Tuto námitku slýcháváme jako odpověď na naši nabídku v téměř 96% případů. Je to opravdu tak, že skoro všechny firmy nepoužívají standardní procesy? zamyslete se prosím nad konkrétním obchodním případem a odpovězte si na následující 2 otázky: 1) Existují dva nebo více dodavatelů poptávaného zboží nebo služby a můžu si dovolit je oslovit? 2) Je nakupovaný objem zajímavý i pro další potencionální dodavatele? Pokud je odpověď na tyto dvě otázky ANO, doporučujeme vám eaukci vyzkoušet. Naše objemy nákupu jsou příliš malé a do tak nezajímavé soutěže by se nikdo nepřihlásil. To, co se vám zdá malé, se může někomu jinému zdát jako zajímavá zakázka. Kromě toho není ojedinělé, že předmětem aukcí bývají i dlouhodobé (např. celoroční) kontrakty, kde může být hlavním kritériem např. splatnost faktur. Jako novinku nabízíme organizaci agregované eaukce se sloučením poptávek vyhlašovatelů do jediné s celkovým vyšším objemem. Poškodí to naše dlouhodobě budované vztahy s dodavateli. Budete-li k eaukci přistupovat jako k části nákupního procesu, jejímž cílem je sjednat podmínky vašich dodávek, pak není důvod k obavám. Prostřednictvím tohoto nástroje se můžete zbavit mnohdy nepříjemného a zdlouhavého vyjednávání o ceně a dalších parametrech dodávky. Vztahy založené na rovnosti spolupracujících subjektů a transparentní spolupráci přinášejí z dlouhodobého hlediska mnohem větší přínosy pro obě strany. Nezáleží jen na ceně, mnohem důležitější je kvalita a spolehlivost. Souhlasíme, ale výběr dodavatele pomocí eaukce tomu nikterak neodporuje. Především okruh dodavatelů, kteří budou vyzváni k účasti, stanoví vždy vyhlašovatel, a tudíž předpokládáme, že tak činí na základě předchozích zkušeností a po zhodnocení předložených vzorků a referencí. Navíc soutěžním kritériem nemusí být pouze cena, ale i multikriteriální hodnocení včetně váhového rozlišení jednotlivých kritérií. Se stávajícími postupy při výběru dodavatelů jsme spokojeni a to, co funguje, není potřeba měnit. Zvláštní reakce na možnost získání výhodnějších podmínek u stávajících dodávek. Pochopitelná je snad jen v situaci nefungujícího motivačního systému hodnotícího efektivitu práce jednotlivých zaměstnanců oddělení nákupu. Tam, kde chybí jasně formulovaná zodpovědnost, cíl a odměny při splnění hodnotících parametrů, tam také chybí chuť cokoli zlepšit. Nezainteresovaného člověka stěží přesvědčíte, aby změnil své návyky a pracovní postupy, protože takový necítí souvislosti mezi spokojeností firmy a svou vlastní. Vybraná firma stejně nedodrží slibované podmínky Elektronické aukce se nemůže zúčastnit nezvaný dodavatel a vlastní eaukci by měl tudíž předcházet zodpovědný výběr dodavatelů, u kterých předpokládáme, že nabízené podmínky dodrží. Už při přihlášení do eaukce stvrzují všichni účastníci, že předkládané nabídky jsou závazné. Pokud přesto k takové situaci dojde, může být bez problémů takový dodavatel i v průběhu eaukce vyloučen. Protože výsledkem eaukce je seznam možných dodavatelů setříděný podle předem definovaných kritérií, bude pak jako skutečný dodavatel vybrán další v pořadí. eaukce tak mohou sloužit i jako jeden z možných způsobů hodnocení spolehlivosti dodavatelů. Dodavatelé nejsou technologicky připraveni Nikdy nepodceňujte své dodavatele. Navíc potřebné znalosti a požadavky na vybavení pro vlastní účast v eaukci jsou minimální. Pokud ale hodláte raději svěřit dodávky v hodnotě několika desítek nebo stovek tisíc korun někomu, kdo není ochoten ani sednout si k počítači a vyplnit tabulku ve webovém prohlížeči, je to samozřejmě jen a jen na vás. Nákupčí se ptá: A co pak budu dělat já? eaukce není schopna nahradit nákupčího jako odborného pracovníka. Vyjednání podmínek dodávky je pouhým zlomkem činnosti manažera nákupu. K mnohem důležitějším činnostem, kterým by měla být věnována maximální pozornost, patří například výběr a audit dodavatelů, sběr a vyhodnocování informací o trhu, strategické plánování, řízení zásob apod.

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker Příloha č. 4: Systémový dokument pravidla pro elektronickou aukci Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker (dále jen Pravidla) I. Pojmy - výklad 1. Pravidla jejich účelem

Více

Dynamické ověřování nákupních podmínek v systému PROe.biz

Dynamické ověřování nákupních podmínek v systému PROe.biz Dynamické ověřování nákupních podmínek v systému PROe.biz Ing. Zbyněk Dohnal DONASY s.r.o. Sídlo: 787 01 Šumperk, Nezvalova20 Poštovní adresa: 623 00 Brno, Chopinova 13 GSM: +420 602 730 976 email: dohnal@donasy.cz

Více

Úprava kuchyně ZŠ Počátky

Úprava kuchyně ZŠ Počátky Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 27. 04. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Zkrácený návod vás provede vyplněním (odesláním) přihlášky, přihlášením se a vložením nabídky do eaukční síně. V případě

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 04. 06. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Oprava střechy na přístavbě sportovní haly v Počátkách

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Oprava střechy na přístavbě sportovní haly v Počátkách Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 02. 07. 2015 v 13:00. V případě Vašeho

Více

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 PC4 Část A Dodávka transformátoru Smlouva na Dodávku Transformátoru Příloha č.d Základní informace k elektronické

Více

Elektronizace veřejné správy. součást boje proti korupci

Elektronizace veřejné správy. součást boje proti korupci Elektronizace veřejné správy součást boje proti korupci Praha, 27. 3. 2012 Milena Machová Založení APUeN Asociace Poskytovatelů a Uživatelů elektronických Nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické poptávky (nikoliv e-aukce).

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické poptávky (nikoliv e-aukce). Výzva k účasti Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické poptávky (nikoliv e-aukce). V případě Vašeho zájmu si prostudujte předmět, zadávací

Více

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Tento dokument si klade za cíl stručně a přehledně informovat o základních postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker Příloha č. 3: Systémový dokument pravidla pro e-aukci Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker (dále jen Pravidla) I. Výklad pojmů 1. Tato pravidla definují základní

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Dodávka mléka a mléčných výrobků

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Dodávka mléka a mléčných výrobků Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:, Široká 16, 664 95 Ivančice zastoupená Ing. Jaromírem Hrubešem, ředitelem IČ: 00225827 DIČ: CZ00225827, dále jen zadavatel vyhlašuje výběrové

Více

POUŽÍVÁNÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU VE VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ ČESKÉ REPUBLIKY

POUŽÍVÁNÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU VE VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ ČESKÉ REPUBLIKY POUŽÍVÁNÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU VE VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ ČESKÉ REPUBLIKY PRAHA 10-11. ČERVNA 2015 ING. CTIRAD FISCHER OBSAH Definice DNS 3-5 DNS ve VZP ČR 5 Přímé využití ve VZP ČR nákup

Více

ELVIS TURNIKET 2012. Rychlé seznámení s pokladním softwarem

ELVIS TURNIKET 2012. Rychlé seznámení s pokladním softwarem ELVIS TURNIKET 2012 Uživatelsky přívětivý a zároveň propracovaný software nabízí spoustu možností využití, od jednoduchého prodeje po detailní nastavení a správu různých tarifů i samotných turniketů. Rychlé

Více

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nemocnice Vyškov, p.o. Dodávky vyšetřovacích rukavic

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nemocnice Vyškov, p.o. Dodávky vyšetřovacích rukavic Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese http://nemvy.proebiz.com dne 31. 03. 2015 v 13:30. V případě Vašeho

Více

Pavel Prior PROSPEKSA, a.s. Českomoravská elektrotechnická asociace

Pavel Prior PROSPEKSA, a.s. Českomoravská elektrotechnická asociace Pavel Prior PROSPEKSA, a.s. Českomoravská elektrotechnická asociace založena v roce 1995 univerzální komoditní burza organizuje obchody zejména s energetickými a průmyslovými komoditami sekce Energetická

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Manuál Top Manažera Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Manuál Top Manažera Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Manuál Top Manažera Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ Pokud tato pravidla nebudou dodržena, nebudou výdaje spojené se zakázkou považovány za uznatelné, a příjemci podpory nebude na tyto výdaje přiznána podpora. I. Obecná pravidla

Více

Dodávky stejnokrojových košil SŽDC 2017

Dodávky stejnokrojových košil SŽDC 2017 Č.j. S60/2017-SŽDC-O8/5 Dodatečné informace č. 2 Dodávky stejnokrojových košil SŽDC 2017 Zadavatel nahrazuje článek 12. Výzvy k podání nabídek č.j. S60/2017-SŽDC-O8/1 na výše uvedené Zadávací řízení. Článek

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Koncepce centrálního nákupu resortu MF

Koncepce centrálního nákupu resortu MF Koncepce centrálního nákupu resortu MF Centralizované zadávání resortních veřejných zakázek 1 Tento dokument byl zpracován za účelem vyjasnit spolupráci mezi jednotlivými útvary, které se podílí na centralizovaném

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 20. 03. 2015 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 20. 03. 2015 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 20. 03. 2015 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Uveďte název Vaší společnosti:

Uveďte název Vaší společnosti: Organizace nákupní funkce_bez divizí Dobrý den, velmi děkuji, že jste se rozhodli zúčastnit výzkumu " Efektivní organizace nákupu". Získaná data nám pomohou určit, jak by měl být nákup organizován, aby

Více

Výzva k podání nabídek. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, Brno - Líšeň

Výzva k podání nabídek. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, Brno - Líšeň Výzva k podání nabídek Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň Vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VŘ Informační a ekonomický software 1 Identifikační

Více

Tonery - nákup a renovace

Tonery - nákup a renovace Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení Tonery - nákup a renovace Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese http://pilot.proe.biz

Více

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nemocnice Vyškov, p.o. Dodávky operačních rukavic

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nemocnice Vyškov, p.o. Dodávky operačních rukavic Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese http://nemvy.proebiz.com dne 27. 11. 2014 v 13:00. V případě Vašeho

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 21. 08. 2015 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 21. 08. 2015 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 21. 08. 2015 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost!

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost! Poradenství pro snižování nákladů Vaše úspory jsou naše starost! KDO JSME EZ Trade Center pomáhá firmám SNÍŽIT provozní NÁKLADY, čímž jim umožňuje dosáhnout VÝZNAMNÝCH ÚSPOR, které se odráží v NÁRŮSTU

Více

Název veřejné zakázky: MODERNIZACE VÝUKY FYZIKY a CHEMIE

Název veřejné zakázky: MODERNIZACE VÝUKY FYZIKY a CHEMIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zateplení sportovní haly v Počátkách

Zateplení sportovní haly v Počátkách Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://pocatky.proe.biz dne 15. 08. 2014 v 10:00. V případě Vašeho

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Oprava parkoviště u hřbitova a komunikace " Valchovská alej "

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Oprava parkoviště u hřbitova a komunikace  Valchovská alej Obecné Výzva k účasti Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 23. 03. 2015 v 13:00. V případě Vašeho

Více

Výdej nových smluv bude probíhat na úřadě v době od 17.7 do 31.7.

Výdej nových smluv bude probíhat na úřadě v době od 17.7 do 31.7. Starosta Nebovid chce nabídnout jak domácnostem, tak podnikatelům možnost ušetřit na elektřině, plynu a dalších komoditách. Spolu se specializovanou firmou připravuje elektronickou aukci, do které se budou

Více

Rekonstrukce povrchu podlahy sportovní haly

Rekonstrukce povrchu podlahy sportovní haly Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 24. 04. 2015 v 11:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ Květen 2014, Martina Brotánková 1 ÚVOD Původně samostatné pivovary Odlišné přístupy vlastníků s různými hospodářskými výsledky Různý stupeň technologického vybavení Jiné

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nemocnice Vyškov, p.o. Dodávky medicinálních plynů v lahvích

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nemocnice Vyškov, p.o. Dodávky medicinálních plynů v lahvích Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese http://nemvy.proebiz.com dne 14. 12. 2016 v 10:00. V případě Vašeho

Více

Oprava fasády domu č.p. 32 Počátky. Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA" dne 06. 03. 2014 v 13:00.

Oprava fasády domu č.p. 32 Počátky. Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou ERMMA dne 06. 03. 2014 v 13:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA" dne 06. 03. 2014 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou

Více

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Počátky Volnočasové centrum na pozemku p.č. st. 807 a p.č. 95/1 v k.ú. Počátky

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Počátky Volnočasové centrum na pozemku p.č. st. 807 a p.č. 95/1 v k.ú. Počátky Obecné Výzva k účasti Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 14. 04. 2016 v 13:00. V případě Vašeho

Více

Úřední název: Národní identifikační číslo: 2

Úřední název: Národní identifikační číslo: 2 Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie Informace & on-line formuláře: http://simap.ted.europa.eu Oddíl I: Veřejný zadavatel I.1) Název a adresa 1 (uveďte všechny veřejné zadavatele, kteří odpovídají

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT provozu Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: 363685 Zastoupený: Ing. Marianem

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra IČO: 67779999 Sídlo/místo podnikání: Přípotoční

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne v 13:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne v 13:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 28. 03. 2016 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Rekonstrukce plynové kotelny v ZŠ Počátky

Rekonstrukce plynové kotelny v ZŠ Počátky Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA" dne 12. 05. 2014 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti ALFA COMPUTER CZ, s. r. o. v oblasti měkkých dovedností Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): ALFA

Více

ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE V PRAXI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE V PRAXI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE V PRAXI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK KONFERENCE DNE 27. 9. 2011 Vítězslav Grygar PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ecentre, a. s. IMPLEMENTUJEME ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE DO NÁKUPNÍCH A KONTROLNÍCH PROCESŮ

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nemocnice Vyškov, p.o. Dodávky diagnostických souprav k vyšetření infekčních markerů

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nemocnice Vyškov, p.o. Dodávky diagnostických souprav k vyšetření infekčních markerů Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické poptávky. V případě Vašeho zájmu si prostudujte předmět, zadávací podmínky, další ustanovení,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

NÁKUP ELEKTŘINY / PLYNU VEŘEJNÝM ZADAVATELEM

NÁKUP ELEKTŘINY / PLYNU VEŘEJNÝM ZADAVATELEM NÁKUP ELEKTŘINY / PLYNU VEŘEJNÝM ZADAVATELEM OBECNÉ MOŽNOSTI 1. Nákup bez prostředníka a. zadání veřejné zakázky na dodávky elektřiny/plynu zpravidla formou otevřeného řízení, tj. neomezený okruh uchazečů

Více

AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI Nejčastější otázky a odpovědi

AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI Nejčastější otázky a odpovědi AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI Nejčastější otázky a odpovědi Stručný postup e-aukce 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre zajišťuje sběr

Více

REGISTRACE - ARGUMENTY

REGISTRACE - ARGUMENTY REGISTRACE - ARGUMENTY Já už jsem toho vyzkoušel(a) tolik a nikde jsem nebyl(a) úspěšný(á) V přímém prodeji jde především o vytrvalost a cílevědomost. Pokud je kvalitní produkt prodává se sám. Máte možnost

Více

Elektronická aukce Jak na to? Lesy České republiky, s.p.

Elektronická aukce Jak na to? Lesy České republiky, s.p. Elektronická aukce Jak na to? Lesy České republiky, s.p. 1.5.2013 Účel prezentace Prezentace je určena všem registrovaným subjektům i budoucím zájemcům o obchod formou Elektronické aukce dříví Lesů ČR.

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3 Servisní pracovník u zákazníka (kód: 69-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

V případě Vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky, předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky, předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vfn.proe.biz dne 10. 10. 2012 v 13:30. V případě Vašeho zájmu

Více

V případě Vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky, předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky, předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vfn.proe.biz dne 29. 11. 2012 v 09:00. V případě Vašeho zájmu

Více

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravská komoditní burza Kladno. Svatomartinská konference ÚOHS 2011 Brno 29.11. 1.12.

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravská komoditní burza Kladno. Svatomartinská konference ÚOHS 2011 Brno 29.11. 1.12. Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravská komoditní burza Kladno Svatomartinská konference ÚOHS 2011 Brno 29.11. 1.12. 2011 1. FUNKČNÍ BURZOVNÍ TRH VYTVÁŘÍ JIŽ ZE SVÉHO PRINCIPU OPTIMÁLNÍ SOUTĚŽNÍ

Více

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno. Konference ISSS 2. dubna 2012 Hradec Králové

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno. Konference ISSS 2. dubna 2012 Hradec Králové Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno Konference ISSS 2. dubna 2012 Hradec Králové Nákup na komoditní burze je realizací veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 05. 03. 2015 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 05. 03. 2015 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 05. 03. 2015 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Počátky Oprava fasády - dům č.p. 31 a č.p. 32 v Počátkách

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Počátky Oprava fasády - dům č.p. 31 a č.p. 32 v Počátkách Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 15. 03. 2017 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nemocnice Vyškov, p.o. Dodávky masa

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nemocnice Vyškov, p.o. Dodávky masa Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese http://nemvy.proebiz.com dne 25. 09. 2015 v 10:30. V případě Vašeho

Více

Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ. www.simplesystem.cz. Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C

Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ. www.simplesystem.cz. Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ www.simplesystem.cz Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C 2 Nakupujte zboží kategorie C snadno rychle & transparentně 3 Fakta, která vás přesvědčí: Nákupní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK Zadávání zakázek Pokud příjemce nebo partner není schopen zajistit činnosti spojené s realizací projektu vlastními zaměstnanci

Více

203. Jak se přihlásit k účasti v e-aukci.

203. Jak se přihlásit k účasti v e-aukci. 203. Jak se přihlásit k účasti v e-aukci. 1. K účasti v e-aukci se lze přihlásit jen v tom případě, že obdržíte výzvu k účasti (pozvánku) od zadavatele výběrového řízení 2. Po odkliknutí odkazu se ve vašem

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v poptávkovému řízení, které se uskuteční elektronickou formou.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v poptávkovému řízení, které se uskuteční elektronickou formou. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v poptávkovému řízení, které se uskuteční elektronickou formou. Od 03. 06. 2015 v 15:00 bude zpřístupněn internetový portál pro zadání Vaší nabídky. Vaši nabídku

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 1.Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu. Řízení obchodu. Trh a konkurence.

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Elektronická Aukce dříví

Elektronická Aukce dříví Elektronická Aukce dříví a dřevařských výrobků www.aukcedrivi.cz Provozovatel: Bohemia Brethren, s.r.o. Mlýnská 500 373 82 Boršov nad Vltavou tel. (+420) 602 267 734 email: info@aukcedrivi.cz web: www.aukcedrivi.cz

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROB Přátelství 815, Praha Uhříněves IČ , DIČ CZ

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROB Přátelství 815, Praha Uhříněves IČ , DIČ CZ VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROB Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves IČ 00027014, DIČ CZ00027014 BY, v.v.i. Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vyhlášky č.

Více

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Výzvy.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Výzvy. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce ("ERMMA") dne 04. 08. 2014 v 11:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Projekt zvýšení adaptability a kvalifikace zaměstnanců společnosti ČEZ Zákaznické služby s.r.o. přípravou a realizací konkrétních vzdělávacích a školicích aktivit. Zadavatel ČEZ, Zákaznické

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Více

Úřední název: Národní identifikační číslo: 2

Úřední název: Národní identifikační číslo: 2 Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie Informace & on-line formuláře: http://simap.ted.europa.eu Oddíl I: Veřejný zadavatel I.1) Název a adresa 1 (uveďte všechny veřejné zadavatele, kteří odpovídají

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nemocnice Vyškov, p.o. Dodávky léčebného krytí pro hojení chronických ran

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nemocnice Vyškov, p.o. Dodávky léčebného krytí pro hojení chronických ran Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese http://nemvy.proebiz.com dne 26. 10. 2016 v 13:30. V případě Vašeho

Více

Otevřená data jako nástroj

Otevřená data jako nástroj Otevřená data jako nástroj Aplikace principu 3E ve finančním řízení a kontrole PhDr. Tomáš Vyhnánek Ředitel odboru Centrální harmonizační jednotka Obsah Otevřená data a finanční řízení a kontrola Ukázka

Více

Postupné dodávky tašek (provedení dámské/pánské)

Postupné dodávky tašek (provedení dámské/pánské) POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ Postupné dodávky tašek (provedení dámské/pánské) Číslo poptávkového řízení: 0224002662 Obchodní firma: Letiště Praha, a. s. se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 IČO: 282 44

Více

Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování:

Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování: Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování: 1. REZERVACE - uskutečněním rezervace, si zarezervujete nákup u knihkupce,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Stříkačky injekční základní řada

Stříkačky injekční základní řada VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 20.6.2014, do 9.00 h Zodpovědná osoba: Ivana Komárková +420 377 103 585 komarkova@fnplzen.cz V souladu s ustanovením

Více

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci pro Řízení letového provozu České republiky, s.p. IATCC - Roční kontrola systému CCTV

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci pro Řízení letového provozu České republiky, s.p. IATCC - Roční kontrola systému CCTV Výzva k účasti Obecné Společnost ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na, k jejíž účasti si Vás dovolujeme vyzvat. Tato veřejná zakázka malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 15. 03. 2016 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

CZ-Plzeň: Ortopedické implantáty 2012/S 145-242389. Oznámení o zakázce. Dodávky

CZ-Plzeň: Ortopedické implantáty 2012/S 145-242389. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242389-2012:text:cs:html CZ-Plzeň: Ortopedické implantáty 2012/S 145-242389 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice 2004/18/ES

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.:

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.: Odůvodnění účelnosti dynamického nákupního systému Dynamický nákupní systém na dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek zaváděného v otevřeném řízení postupem pro nadlimitní veřejnou zakázku podle zákona

Více