Co to vlastně je? dosáhli jsme sní!ení ceny, o kterém by se nám p"i klasickém jednání mohlo jen zdát.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co to vlastně je? dosáhli jsme sní!ení ceny, o kterém by se nám p"i klasickém jednání mohlo jen zdát."

Transkript

1 JAK DOKÁŽETE STLAČIT SVÉ DODAVATELE PŘI ZACHOVÁNÍ KVALITY? Držíte v rukách naši nabídku na vyzkoušení eaukce ve vašich nákupních procesech. Možná si říkáte, že eaukce nepotřebujete a že je chybou vynechat osobní přístup v dodavatelskoodběratelských vztazích. Že nákup není problémem vaší firmy, protože při zachování nastavených pravidel, by měl zvládnout nákup kdokoli. Většinu vašich námitek jsme slyšeli už mnohokrát. Můžete si je ostatně přečíst i v tomto letáku. Přesto bychom ve vás chtěli probudit alespoň zvědavost a pocit, že eaukce je něco nového. Něco, co by možná mohlo přispět ke zlepšení hospodaření vaší společnosti. Podle našich zkušeností až 89% z těch, kteří eaukci vyzkoušeli, získali na nákupní procesy ve svých firmách zcela nový pohled. eaukce probíhá velmi jednoduše, rychle a přehledně a výsledky bývají většinou pro skeptiky překvapující. Nejen, že většinou dochází ke snížení nákupní ceny o 15% a mnohdy i více, a že bývají objeveni noví dodavatelé. Hlavním přínosem je změna nákupních procesů a uvolnění času nákupním manažerům pro vykonávání efektivnějších a sofistikovanějších činností, než je pouhé smlouvání o cenách. dosáhli jsme sní!ení ceny, o kterém by se nám p"i klasickém jednání mohlo jen zdát. Co to vlastně je? Pokusíme se o zjednodušené shrnutí. Zadavatel má zájem koupit nějaké zboží nebo službu. Pozve (elektronicky nebo telefonicky) k cenovému vyjednávání předem vybrané dodavatele, a to alespoň dva, kteří chtějí s vyhlašovatelem uzavřít obchod. Vyjednávání probíhá elektronicky prostřednictvím internetu, nezávisle na tom kde se jednotliví účastníci zrovna nacházejí. Nabídky jsou v reálném čase vzájemně porovnávány a vyhodnocovány. Jednotliví dodavatelé mohou své nabídky ve stanoveném čase průběžně upravovat. Všichni dodavatelé si na internetové adrese prohlížejí stejnou tabulku s údaji, vidí v reálném čase změny a mohou na ně okamžitě reagovat upravením své nabídky. Vyjednávání je ukončeno, jestliže žádný z dodavatelů po jistou (předem definovanou) dobu svou nabídku neupraví.

2 Co možná nevíte... Víte, že elektronické nákupní aukce významně zkracují čas potřebný pro realizaci výběrových řízení a snižují kromě ceny také transakční náklady o více než 50 % oproti běžnému nákupnímu procesu? Přitom hlavní a nejviditelnější výhodou těchto on-line nákupních aukcí je snižování nákupní ceny, a to běžně v rozmezí úspory mezi 25-30% proti stavu před zavedením aukčního systému. Nutnou podmínkou pro vyšší úspory je podrobná znalost tržního prostředí. Nabízíme vám kromě propracovaného aukčního software, Aukční software nevyžaduje žádné dodatečné instalace na straně oslovených dodavatelů. Systém je lokalizován do pěti evropských jazyků, kterými jsou mimo češtinu angličtina, němčina, polština, slovenština a maďarština. Bezpečnost je zajištěna identifikací uživatelů systému, kteří obdrží své přístupové údaje. Pro každé další on-line výběrové řízení se automaticky generuje nová sada klíčů. V případě potřeby lze software použít i pro prodej zboží nebo služeb. Hlavní výhodou eaukcí je, že není nutné cokoli složitě instalovat do jednotlivých počítačů. Zároveň to také znamená, že neplatíte ani korunu za nákup software. Poplatky za používání jsou stanoveny předem pevnou sazbou. Snažíme se vám co nejvíce usnadnit cestu k moderním způsobům obchodování pomocí nových informačních technologií. Vyplněním jednoduchého formuláře můžete snadno eaukci připravit. Nabízíme vám nejen bezproblémový průběh eaukce, ale i sofistikovaný výběr dodavatelů. To, že jsou eaukce nabízeny formou služby znamená, že vy, jako zadavatelé, se nemusíte nic učit a ani z hlediska vybavení na Vás nejsou kladeny žádné nároky. Prostě jen s naším konzultantem eaukci zadáte. Výsledkem je setříděný seznam dodavatelů podle předem definovaných kritérií se závaznými cenami poptávaného zboží. ziskem bylo navíc roz!í"ení portfolia doporu#en!ch dodavatel$. prověřeného mnohaletým provozem, také znalost trhu a informace o několika desítkách tisíc tuzemských firem a možnost získávání informací o evropských dodavatelích. Nabízíme vám tak nejen bezproblémový průběh elektronické aukce, ale i sofistikovaný výběr dodavatelů, včetně využití elektronického poptávkového systému v bezkonkurenčně nejkratších lhůtách. Znalost tržního prostředí Spolupráce s HKČR přináší pro všechny zájemce možnost efektivního nákupu zboží a služeb pomocí elektronických nástrojů a znalosti trhu v České republice. Reverzní aukce pracují na principu postupného snižování ceny s cílem dosáhnout co nejvyšších úspor finančních prostředků. Aplikace pro eaukci navíc umožňuje kromě ceny porovnávat i další kritéria, např. termín dodávky, splatnost atd. Významnou výhodou řešení je spolupráce s Hospodářskou komorou České republiky s podrobnou znalostí tržního prostředí a s informacemi o několika desítkách tisíc tuzemských firem i s možností získávání informací o evropských dodavatelích. Inovace a vývoj zajišťuje vlastní analytický, Na realizaci e-aukce marketingový a jsme pot!ebovali jenom programátorský tým. n"kolik hodin. Software pro eaukce je uživatelsky i funkcionálně přizpůsoben nejnáročnějším podmínkám. Již více než pět let pomáhá řešit nákupním specialistům proces výběrových řízení. S ohledem na velmi dynamický rozvoj e-businessových technologií je na základě zkušeností a připomínek uživatelů a administrátorů software pravidelně aktualizován.

3 Postup při eaukcích Pro vaši lepší představu v několika bodech stručně popíšeme, jak taková eaukce probíhá: 1. Připravíte si detailní popis souboru zboží a služeb, které budete u dodavatelů poptávat a tento popis vložíte s pomocí našich odborníků do aplikace eaukce. 2. Máte-li zájem, můžeme Vám pomoci s oslovením dalších dodavatelů z Centrálního registru firem Hospodářské komory České republiky. 3. Aukční software rozešle automaticky pozvánky k účasti v eaukci všem potencionálním dodavatelům. 4. Vytipovaní dodavatelé obdrží detailní popis poptávaného zboží a služeb. 5. Zájemci z řad dodavatelů potvrdí svou účast a souhlas s podmínkami eaukce. 6. Účastníci mají možnost v rámci tzv. zadávacího kola nabídnout a zadat výchozí ceny e-aukce ke všem položkám seznamu poptávaného zboží a služeb. 7. V přesně stanovený den D a čas Č bude zahájeno soutěžní kolo elektronické aukce. 8. Účastníci mají možnost svou nabídku porovnávat s aktuálně nejlepší nabídkou za každou položku a vylepšovat své nabídky, přičemž nevědí, kolik je dalších účastníků, kteří to jsou a ani neznají jejich ani své pořadí. e-aukce probíhá tak dlouho, pokud se mění nabídky. 9. eaukce končí, pokud v daném čase nedojde k žádné změně v nabídkách. Vzhledem k tomu, že uzavření zakázky je věcí zadavatele, účastníky o výsledku aukce vyrozumí zadavatel, který od nás obdrží ke svému rozhodnutí kompletní protokoly o průběhu aukce. Výhody eaukcí nákupy v objektivizovaných tržních cenách modulárně nastavitelný proces kontroly podle potřeb zadavatele transparentnost celého procesu výběrového řízení mimořádně účinný protikorupční nástroj významné zkrácení času potřebného pro výběrová řízení snížení transakčních nákladů o více než 50 % snížení fixních (mzdových) nákladů u prvních nákupů skokové snížení cen přesahující většinou 15 % protokol o celkovém průběhu eaukce okamžitě po ukončení Jak to, že eaukce dosahují tak velké úspory v ceně? Při eaukci vidí váš dvorní dodavatel ve své kanceláři na obrazovce svého počítače častokrát poprvé reálné možnosti ostatních potencionálních a zároveň relevantních dodavatelů, kteří chtějí zakázku získat. Je pak na něm, jestli a jak na tuto skutečnost bude reagovat přizpůsobením své nabídky. Jedná se o čistý a korektní marketingový přístup. Není třeba se bát. Ověřili jsme si, že na cenu pod reálnými náklady, která by ohrozila dodavatele, nikdo z důvěryhodných hráčů nejde. V eaukci mizí to, co by se dalo nazvat měkkou vyjednávací hmotou. Najednou nejde o to, kdo má jak úžasné argumenty a věhlasnou značku. Srovnáváte-li srovnatelné, vyjednáte reálné tržní ceny a v okamžiku, kdy se ceny dostanou na mez možnosti dodavatelů, dochází k vylepšování ostatních dodavatelských podmínek. úspory v cenách a v!ase jsou velké, nepopiratelné a pro firmu jednozna!n" pozitivní Jak velká je úspora času? V případě, že nepoužíváte eaukční systém, pak musíte například pěti dodavatelům napsat a požádat je o nabídku. Nabídky musíte zapsat do nějaké tabulky, která vám umožní je vidět vedle sebe.pak jim všem, nebo jen vybraným, zavoláte nebo napíšete, že děkujete za nabídku, ale že konkurenti dali skoro všichni o 10% lepší cenu a o 20 dní delší splatnost a jestli mají zájem svou nabídku přizpůsobit. Nyní je potřeba čekat na reakci a případně dále stejným způsobem licitovat. Když budete hodně dobří, zabere vám to 2 týdny. V případě eaukce zabere nejvíce času vstupní promyšlené a přesné vydefinování podmínek a výběr správných dodavatelů, zbytek za vás udělá eaukce. Rychle a bez trapných pocitů. A pokud si už jednou zpracujete důkladně zadání pro eaukci, příprava pro její zopakování může být záležitostí několika minut. Neméně důležitou úsporou času jsou také protokoly. Ihned po ukončení mají všichni účastníci zcela automaticky k dispozici protokoly a historii celého průběhu aukce. Nejvyšší dosažené úspory při eaukcích kancelářské potřeby motorové oleje auditorské služby dárkové předměty pracovní oděvy spojovací materiál ložiska plexisklo 58,05 53,67 52,94 51,31 51,07 50,30 48,59 48,

4 Definování předmětu eaukce Hlavním pilířem zadání je předmět eaukce, tedy to, co se bude nakupovat. Od něj se pak odvíjejí všechny další části zadání a také celý proces cenového jednání. Podrobná detailní a přesná specifikace, včetně požadování vzorků, zabrání nedorozuměním a záměnám. Praxe ukázala, že na první pohled nejobtížnější a nejhůře specifikovatelné předměty eaukcí, přinášejí zcela bezproblémový průběh. Důvod je jednoduchý. Hned od počátku je upřesnění toho, co požadujeme, věnována maximální pozornost motivována obavami, zda to vůbec půjde. Specifikace pak zpravidla mívá několik stran technického popisu s přílohami, výkresovou dokumentací, fotografiemi apod. Mnoho nákupců se domnívá, že eaukce např. na kancelářské potřeby jsou ty nejjednodušší a nejhladší aukční případy. Ale především u těchto výběrových řízení je třeba se na přesnou specifikaci zaměřit, aby nedošlo k odhalení všech možných nejasností např. až při první dodávce poptávaného zboží, což bývá už většinou pozdě. Úplná definice Seznam položek - kontrolujte jeho úplnost, názvy, jednotky, ve kterých budete porovnávat nabídku (kusy, metry litry, balení atd.), měnu (ve které budete porovnávat nabídky), poptávané množství jednotek SKP, CPV nebo jiné zpřesňující kódy poptávaných položek a ostatní upřesňující informace, které mohou být vhodné k bližší specifikaci. Je možné aby součástí zadání byla i současná cena v určené měně za stanovenou jednotku. Přílohy a obrázky - pokud je obvyklá specifikace podle vás nedostatečná, využijte možnosti přidat ke každé položce přílohy, kterými může být např. technická nebo výkresová dokumentace, popř. fotografie. Množství poptávaných položek - eaukce s jednou položkou se v praxi už příliš nedělají. Více položek, znamená větší možnosti motivace pro dodavatele. Nejlepší je, když se vám seznam položek vejde na monitor počítače, aby nebylo nutné u každé změny rolovat obrazovku. Využijte Paretovo pravidlo a soutěžte o těch důležitých 20% položek a zbytek řešte např. souhrnnou slevou oproti stávajícím cenám. Další možností je rozdělit poptávané položky do skupin a soutěžit jednu po druhé. Dodavatelské podmínky Na první pohled realizace eaukcí koncentruje pozornost k ceně, ale podlehnout tomuto zdání by bylo velkou chybou. Potřebujete porovnat všechny myslitelné a pro vás významné dodavatelské podmínky a pokusit se je eaukcí zlepšit nebo je minimálně udržet na stejné úrovni. Pro představu zde uvádíme alespoň výčet těch nejčastěji užívaných: Splatnost faktury ve dnech Garance ceny v měsících Délka záruky v letech Termín dodání od objednávky ve dnech Výše slevy poskytnuté na ostatní položky v ceníku v % Garance ceny v měsících Možnost zřízení konsignačního skladu Rychlost servisní odezvy v hodinách Je zřejmé, že každá dodávka bude umožňovat požadavky na odlišné dodavatelské podmínky, které můžeme rozdělit na fixní a variabilní. Ty fixní jsou takové, o kterých nehodláte smlouvat a jejichž splnění je v podstatě podmínkou pro zařazení do eaukce. Za takovou podmínku je lze například považovat písemné potvrzení před eaukcí, že konečné ceny a hodnoty podmínek jsou závazné. Variabilní podmínky jsou ty, u kterých je dodavatelům umožněno s nimi manipulovat. Přitom některé podmínky mohou být současně vylepšovány směrem nahoru (splatnost) a jiné směrem dolů (termín dodávky). Ani toto není pro náš systém žádný problém. Dodavatelé mají velmi často potřebu své nabídky blíže popsat a okomentovat mimo rámec cen a variabilních podmínek. V našem eaukčním řešení má každý dodavatel možnost, pokud to zadavatel povolí, přidat ke každé položce textovou informaci, obrázek nebo cokoli, co považuje za důležité. Tyto informace přitom mohou být, podle rozhodnutí zadavatele, určeny pouze jemu nebo je mohou vidět i konkurenční dodavatelé. Kromě toho je možno kdykoli v průběhu aukce zadavateli, popř. administrátorovi aukce poslat chat zprávu s dotazem nebo upřesněním. Jak dlouho eaukce trvá? Doba trvání eaukce je závislá na počtu položek Soutěžní kolo většinou nastavujeme na dobu 30 minut s tím, že pokud některý z dodavatelů upraví svou nabídku v posledních minutách dochází k automatickému prodlužování a to neustále až do doby, kdy žádný z dodavatelů už svou nabídku neupraví. e-aukce pou!íváme zejména v oblasti investi"ní v!stavby. Líbí se nám jednoduchost práce se systémem. Aukce prokázaly svoji akceschopnost, a proto je plánujeme i nadále vyu!ívat Na vlastní oči Jsme si vědomi toho, že někteří zadavatelé mohou mít z uspořádání eaukce obavy. Tyto obavy pramení z neznalosti problematiky nákupních aukcí, protože se přece jenom jedná o velkou změnu v tradičních obchodních postupech firem. Proto přicházíme s nástrojem, který pomůže v České republice zpopularizovat světový fenomén eaukcí. Každý z vás, kdo projeví zájem, ať již z řad potencionálních dodavatelů nebo zadavatelů těchto online výběrových řízení, má možnost si na našem webu prohlédnout informační video o elektronických aukcích. Kdokoli tak má možnost sledovat na monitoru počítače, jak taková aukce probíhá z pohledu zadavatele, tzn. že zde divák uvidí všechny nabídky uchazečů v konkurenčním souboji. Přitom se zároveň můžete sami přesvědčit, že potřebné znalosti na organizaci nebo vlastní účast v eaukci jsou minimální a s naší pomocí ji zvládne každý, kdo má zájem eaukci uspořádat nebo se ji zúčastnit.

5 ? &! Nejčastější dotazy a námitky Vaše námitky a dotazy jsou pro nás potvrzením, že firmy o efektivitě nákupních procesů přemýšlejí. I to je pro nás potvrzením, že elektronické aukce nejsou slepou uličkou a proto se snažíme na všechny vaše dotazy a námitky najít odpověď. Ty nejčastější naleznete zde: eaukce jsou určitě zajímavé, ale bohužel se pro naši firmu nehodí. Naše firma (zboží, produkt, služba ) je velmi specifická a proto zavádění těchto procesů je pro nás nemožné. Tuto námitku slýcháváme jako odpověď na naši nabídku v téměř 96% případů. Je to opravdu tak, že skoro všechny firmy nepoužívají standardní procesy? zamyslete se prosím nad konkrétním obchodním případem a odpovězte si na následující 2 otázky: 1) Existují dva nebo více dodavatelů poptávaného zboží nebo služby a můžu si dovolit je oslovit? 2) Je nakupovaný objem zajímavý i pro další potencionální dodavatele? Pokud je odpověď na tyto dvě otázky ANO, doporučujeme vám eaukci vyzkoušet. Naše objemy nákupu jsou příliš malé a do tak nezajímavé soutěže by se nikdo nepřihlásil. To, co se vám zdá malé, se může někomu jinému zdát jako zajímavá zakázka. Kromě toho není ojedinělé, že předmětem aukcí bývají i dlouhodobé (např. celoroční) kontrakty, kde může být hlavním kritériem např. splatnost faktur. Jako novinku nabízíme organizaci agregované eaukce se sloučením poptávek vyhlašovatelů do jediné s celkovým vyšším objemem. Poškodí to naše dlouhodobě budované vztahy s dodavateli. Budete-li k eaukci přistupovat jako k části nákupního procesu, jejímž cílem je sjednat podmínky vašich dodávek, pak není důvod k obavám. Prostřednictvím tohoto nástroje se můžete zbavit mnohdy nepříjemného a zdlouhavého vyjednávání o ceně a dalších parametrech dodávky. Vztahy založené na rovnosti spolupracujících subjektů a transparentní spolupráci přinášejí z dlouhodobého hlediska mnohem větší přínosy pro obě strany. Nezáleží jen na ceně, mnohem důležitější je kvalita a spolehlivost. Souhlasíme, ale výběr dodavatele pomocí eaukce tomu nikterak neodporuje. Především okruh dodavatelů, kteří budou vyzváni k účasti, stanoví vždy vyhlašovatel, a tudíž předpokládáme, že tak činí na základě předchozích zkušeností a po zhodnocení předložených vzorků a referencí. Navíc soutěžním kritériem nemusí být pouze cena, ale i multikriteriální hodnocení včetně váhového rozlišení jednotlivých kritérií. Se stávajícími postupy při výběru dodavatelů jsme spokojeni a to, co funguje, není potřeba měnit. Zvláštní reakce na možnost získání výhodnějších podmínek u stávajících dodávek. Pochopitelná je snad jen v situaci nefungujícího motivačního systému hodnotícího efektivitu práce jednotlivých zaměstnanců oddělení nákupu. Tam, kde chybí jasně formulovaná zodpovědnost, cíl a odměny při splnění hodnotících parametrů, tam také chybí chuť cokoli zlepšit. Nezainteresovaného člověka stěží přesvědčíte, aby změnil své návyky a pracovní postupy, protože takový necítí souvislosti mezi spokojeností firmy a svou vlastní. Vybraná firma stejně nedodrží slibované podmínky Elektronické aukce se nemůže zúčastnit nezvaný dodavatel a vlastní eaukci by měl tudíž předcházet zodpovědný výběr dodavatelů, u kterých předpokládáme, že nabízené podmínky dodrží. Už při přihlášení do eaukce stvrzují všichni účastníci, že předkládané nabídky jsou závazné. Pokud přesto k takové situaci dojde, může být bez problémů takový dodavatel i v průběhu eaukce vyloučen. Protože výsledkem eaukce je seznam možných dodavatelů setříděný podle předem definovaných kritérií, bude pak jako skutečný dodavatel vybrán další v pořadí. eaukce tak mohou sloužit i jako jeden z možných způsobů hodnocení spolehlivosti dodavatelů. Dodavatelé nejsou technologicky připraveni Nikdy nepodceňujte své dodavatele. Navíc potřebné znalosti a požadavky na vybavení pro vlastní účast v eaukci jsou minimální. Pokud ale hodláte raději svěřit dodávky v hodnotě několika desítek nebo stovek tisíc korun někomu, kdo není ochoten ani sednout si k počítači a vyplnit tabulku ve webovém prohlížeči, je to samozřejmě jen a jen na vás. Nákupčí se ptá: A co pak budu dělat já? eaukce není schopna nahradit nákupčího jako odborného pracovníka. Vyjednání podmínek dodávky je pouhým zlomkem činnosti manažera nákupu. K mnohem důležitějším činnostem, kterým by měla být věnována maximální pozornost, patří například výběr a audit dodavatelů, sběr a vyhodnocování informací o trhu, strategické plánování, řízení zásob apod.

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker Příloha č. 4: Systémový dokument pravidla pro elektronickou aukci Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker (dále jen Pravidla) I. Pojmy - výklad 1. Pravidla jejich účelem

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 04. 06. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Oprava fasády domu č.p. 32 Počátky. Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA" dne 06. 03. 2014 v 13:00.

Oprava fasády domu č.p. 32 Počátky. Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou ERMMA dne 06. 03. 2014 v 13:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA" dne 06. 03. 2014 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou

Více

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 PC4 Část A Dodávka transformátoru Smlouva na Dodávku Transformátoru Příloha č.d Základní informace k elektronické

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Elektronizace veřejné správy. součást boje proti korupci

Elektronizace veřejné správy. součást boje proti korupci Elektronizace veřejné správy součást boje proti korupci Praha, 27. 3. 2012 Milena Machová Založení APUeN Asociace Poskytovatelů a Uživatelů elektronických Nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce

Více

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Výzvy.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Výzvy. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce ("ERMMA") dne 04. 08. 2014 v 11:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže

Více

V případě Vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky, předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky, předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vfn.proe.biz dne 10. 10. 2012 v 13:30. V případě Vašeho zájmu

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT provozu Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: 363685 Zastoupený: Ing. Marianem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

Tonery - nákup a renovace

Tonery - nákup a renovace Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení Tonery - nákup a renovace Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese http://pilot.proe.biz

Více

Elektronická Aukce dříví

Elektronická Aukce dříví Elektronická Aukce dříví a dřevařských výrobků www.aukcedrivi.cz Provozovatel: Bohemia Brethren, s.r.o. Mlýnská 500 373 82 Boršov nad Vltavou tel. (+420) 602 267 734 email: info@aukcedrivi.cz web: www.aukcedrivi.cz

Více

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu Obchodní podmínky systému e-aukce.eu I. Výklad pojmů Níže uvedené pojmy se vztahují na Smlouvu a všechny ostatní smluvní dokumenty a mají následující význam: E-aukce: on-line výběrové řízení, tj. elektronická

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Nabídka péče o tisková zařízení

Nabídka péče o tisková zařízení Nabídka péče o tisková zařízení Z+M servis, spol. s r.o., Obsah: - základní údaje o společnosti, - představení společnosti a služeb - náhradní plnění, - výpůjčka tiskových zařízení do bezplatného nájmu,

Více

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Ostraha deponie P7-Holešovice

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Ostraha deponie P7-Holešovice Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 28. 03. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Pavel Prior PROSPEKSA, a.s. Českomoravská elektrotechnická asociace

Pavel Prior PROSPEKSA, a.s. Českomoravská elektrotechnická asociace Pavel Prior PROSPEKSA, a.s. Českomoravská elektrotechnická asociace založena v roce 1995 univerzální komoditní burza organizuje obchody zejména s energetickými a průmyslovými komoditami sekce Energetická

Více

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ Květen 2014, Martina Brotánková 1 ÚVOD Původně samostatné pivovary Odlišné přístupy vlastníků s různými hospodářskými výsledky Různý stupeň technologického vybavení Jiné

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části prihlaska_menu této Pozvánky.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části prihlaska_menu této Pozvánky. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 06. 03. 2013 v 13:00. Vaše nabídky vkládejte již od 15. 02. 2013 v 07:00 V

Více

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Příprava projektů EPC Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Senát Parlamentu ČR, Praha, 25. října 2012 Proces přípravy a

Více

Transparentnost při zpeněžování či pronájmu nemovitého majetku

Transparentnost při zpeněžování či pronájmu nemovitého majetku Transparentnost při zpeněžování či pronájmu nemovitého majetku. Série seminářů ve spolupráci s APUeN Cheb Praha Kladno Tábor Pardubice Brno Ostrava Ing. Dana Hunčovská Ředitelka společnosti CLANROY a.s.

Více

Obecné. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč. Praha 10, dne: 10. 03. 2014 v 17:05

Obecné. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč. Praha 10, dne: 10. 03. 2014 v 17:05 Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 14. 03. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika Řízení rizik Deloitte Česká republika Zkušenosti z auditů Níže uvádíme nejčastější chyby při administraci s uvedením daného paragrafu a popisu, v čem příjemci/zadavatelé nejčastěji chybují. Textace použitých

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka asfaltového hydroizolačního pásu na akce Záběhlická, Novostrašnická

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka asfaltového hydroizolačního pásu na akce Záběhlická, Novostrašnická Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 08. 07. 2014 v 11:00. V případě vašeho zájmu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka potrubního uložení na investiční akce TP 2015

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka potrubního uložení na investiční akce TP 2015 Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proebiz.com dne 26. 05. 2015 v 11:00. V případě vašeho

Více

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravská komoditní burza Kladno. Svatomartinská konference ÚOHS 2011 Brno 29.11. 1.12.

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravská komoditní burza Kladno. Svatomartinská konference ÚOHS 2011 Brno 29.11. 1.12. Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravská komoditní burza Kladno Svatomartinská konference ÚOHS 2011 Brno 29.11. 1.12. 2011 1. FUNKČNÍ BURZOVNÍ TRH VYTVÁŘÍ JIŽ ZE SVÉHO PRINCIPU OPTIMÁLNÍ SOUTĚŽNÍ

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Doručujeme radost. Vyzkoušejte naše služby a přepravu, na kterou se můžete spolehnout.

Doručujeme radost. Vyzkoušejte naše služby a přepravu, na kterou se můžete spolehnout. Doručujeme radost Vyzkoušejte naše služby a přepravu, na kterou se můžete spolehnout. Proč s DPD 10 důvodů proč přepravovat s DPD 1. Doručujeme radost 6. Věříme, že doručování zásilek může přinášet radost.

Více

Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek

Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek Ředitel odboru Centrální harmonizační jednotka Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Informace o projektech a agendách CHJ 2. Otevřená

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Transparentnost při zpeněžování či pronájmu nemovitého majetku

Transparentnost při zpeněžování či pronájmu nemovitého majetku Transparentnost při zpeněžování či pronájmu nemovitého majetku. Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. Série seminářů ve spolupráci s APUeN Cheb Praha Kladno Tábor Pardubice Brno Ostrava Ing.

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Tišnov Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro město Tišnov

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Tišnov Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro město Tišnov Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://tisnov.proe.biz dne 22. 08. 2013 v 10:00. V případě Vašeho zájmu

Více

REGISTRACE - ARGUMENTY

REGISTRACE - ARGUMENTY REGISTRACE - ARGUMENTY Já už jsem toho vyzkoušel(a) tolik a nikde jsem nebyl(a) úspěšný(á) V přímém prodeji jde především o vytrvalost a cílevědomost. Pokud je kvalitní produkt prodává se sám. Máte možnost

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Všechny naše výrobky jsou v neutrálním balení!

Všechny naše výrobky jsou v neutrálním balení! O nás Společnost abix, s.r.o. Slovenská republika byla založena v roce 2006 a předmětem jejího podnikání je výroba a prodej spotřebního materiálu pro tisková zařízení. Dnes patří společnost k předním výrobcům

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY dle interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Zlaté Hory (dále jen interní směrnice) Název veřejné zakázky MODERNIZACE UČEBEN JAZYKŮ A INFORMATIKY

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka asfaltové emulze Druh zakázky nadlimitní veřejná

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Partner AUKCE JINAK: ARCH consulting s.r.o.

Partner AUKCE JINAK: ARCH consulting s.r.o. Přejděte na lepší! O službě AUKCE JINAK je moderní a efektivní služba, která díky kombinaci odborného poradenství a následné elektronické aukce umožní nakoupit služby za velmi výhodných podmínek. AUKCE

Více

Sampling produktů a testerů do balíků e-shopů. Vložení reklamního banneru do newsletterů e-shopů. Pronájem databází poštovních adres e-shopů pro DM

Sampling produktů a testerů do balíků e-shopů. Vložení reklamního banneru do newsletterů e-shopů. Pronájem databází poštovních adres e-shopů pro DM Sampling produktů a testerů do balíků e-shopů Vložení reklamního banneru do newsletterů e-shopů Pronájem databází poštovních adres e-shopů pro DM Vklady do balíků vhodné pro výrobce a distributory FMCG,

Více

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999.

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999. Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999 Veřejná zakázka: Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky - Zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce

Výzva k podání nabídky na stavební práce Výzva k podání nabídky Na základě požadavků stanovených Směrnicí ředitele Lesů hl. m. Prahy pro výběr dodavatelů vyhlašujeme tímto zakázku Zastupování zadavatel při nákupu elektřiny a zemního plynu na

Více

Elektronické nástroje pro zadávání VZ. Elektronické nástroje pro zadávání VZ. QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. info@qcm.cz www.ezak.cz

Elektronické nástroje pro zadávání VZ. Elektronické nástroje pro zadávání VZ. QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. info@qcm.cz www.ezak.cz Elektronické nástroje pro zadávání VZ QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. info@qcm.cz Obsah O QCM, s.r.o. Legislativní základ Proč elektronické nástroje Certifikace Druhy elektronických nástrojů ü Profil zadavatele

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ. www.simplesystem.cz. Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C

Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ. www.simplesystem.cz. Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ www.simplesystem.cz Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C 2 Nakupujte zboží kategorie C snadno rychle & transparentně 3 Fakta, která vás přesvědčí: Nákupní

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ

Více

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost cenové objednávky a nabídky kdykoliv vím svůj aktuální stav objednávek kreditu pohledávek/závazků při nákupu pomocí

Více

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě.

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě. Strana 1/12 Část 1 Hlavní sekce proarch aplikace.....str. 2-10 1. Můj výpis 1.1. Akce 1.2. Výběr akce 1.3. Uživatel 1.4. Výběr uživatele 1.5. Zaslání přístupových údajů pro klienta 2. proarch výpis 2.1.

Více

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík/5445286420 Brno, 14.10.2008

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík/5445286420 Brno, 14.10.2008 Kavřík/5445286420 Brno, 14.10.2008 Jaký je konečný termín odevzdání celkové nabídky (nepodařilo se mi jej v dokumentu najít - kromě dat finalizací jednotlivých částí). Konečný termín odevzdání celkové

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

Písemnosti při uzavírání kupních smluv 1. část. Poptávka Nabídka vyžádaná, nevyžádaná

Písemnosti při uzavírání kupních smluv 1. část. Poptávka Nabídka vyžádaná, nevyžádaná Písemnosti při uzavírání kupních smluv 1. část Poptávka Nabídka vyžádaná, nevyžádaná 1. Poptávka (Dotaz) Poptávka (Dotaz) je zpravidla kratší dopis, kterým budoucí odběratel hledá nevhodnějšího dodavatele

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví. Registrace Zájemce

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví. Registrace Zájemce Příloha č. 1 ke SMLOUVĚ O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví Použité pojmy Elektronická aukce: způsob

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

CRM v Microsoft Office Outlook

CRM v Microsoft Office Outlook CRM v Microsoft Office Outlook Také nová verze Microsoft Dynamics CRM spoléhá na to, že uživatelé při výkonu svých standardních úkolů budou již v podstatě vyplňovat vstupní data CRM systému. Obchodníci

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Veřejné za ká zk y pod lupou

Veřejné za ká zk y pod lupou Veřejné za ká zk y pod lupou Poskytovatelé APUeN Poskytovatel B2B Centrum, a. s., Praha CLANROY, a. s., Praha ecentre, a. s., Ostrava ECONOMY.CZ, s. r. o., Praha eeebid.com Inc., o. s., Praha NAR marketing,

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese http://pilot.proe.biz dne 24.3.2011

Více

-aukce. nástroj pro transparentnější zadávání veřejných zakázek

-aukce. nástroj pro transparentnější zadávání veřejných zakázek e -aukce nástroj pro transparentnější zadávání veřejných zakázek Elektronické aukce, zkráceně, jsou čím dál častěji zmiňovány v souvislosti s požadavky na efektivnější a transparentnější zadávání veřejných

Více

Aktuální stav elektronizace veřejných zakázek v České republice

Aktuální stav elektronizace veřejných zakázek v České republice ELEKTRONICKÁ TRŽIŠTĚ NOVĚ Aktuální stav elektronizace veřejných zakázek v České republice Poskytovatelé APUeN Poskytovatel B2B Centrum, a. s., Praha CLANROY, a. s., Praha ecentre, a. s., Ostrava ECONOMY.CZ,

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Dílčí veřejná zakázka: Evidenční systém etapy IV VI zadávaná podle ustanovení

Více

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Údaje o výzkumu Osloveno přes

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky Výukové kurzy zaměřené na komunikaci a prodej 2 Registrační číslo projektu CZ.04.3.07/4.3.01.3/3129 Zadavatel o Obchodní firma / název: Intercatering o Právní forma:

Více

Manuál: Energetické služby se zárukou

Manuál: Energetické služby se zárukou 2013 Manuál: Energetické služby se zárukou Jaroslav Emmer Energetická agentura Vysočiny ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU Obsah Co znamená metoda EPC?... 2 Nejdůležitější rozhodnutí v EPC... 3 Popis metody

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více