ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO"

Transkript

1 ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011

2 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI UCHAZEČI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI MN DÉLKA NEZAMĚSTNANOSTI POHYB UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA STRUKTURA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST AKTUÁLNÍ STAV NA TRHU PRÁCE VYDANÁ A PLATNÁ ROZHODNUTÍ PRO CIZINCE PORADENSKÉ SLUŽBY PRO ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI SPOLEČENSKY ÚČELNÁ PRACOVNÍ MÍSTA SAMOSTATNÁ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE OSTATNÍ NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI REKVALIFIKACE PŘÍLOHY VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V PLZNI OD R VÝVOJ POČTU UCHAZEČŮ, VOLNÝCH MÍST A MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI V R VÝVOJ POČTU UCHAZEČŮ, VOLNÝCH MÍST A MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI V R Tuto zprávu naleznete ve zkrácené verzi na INTERNETU na adrese https://portal.mpsv.cz/sz/local/pm_info/stat Zpracovala: Kateřina Hlaváčová referát trhu práce ÚP ČR krajská pobočka v Plzni 2

3 NEZAMĚSTNANOST 1. 1 Vývoj nezaměstnanosti Počet uchazečů o zaměstnání v Plzni městě činil k celkem osob. Ve srovnání se stavem k došlo ke snížení o 237 uchazečů. Porovnání nově hlášených, vyřazených a umístěných uchazečů o zaměstnání Měsíc Počet uchazečů Nově hlášení Vyřazení Umístěni ÚP Umístěni jinak Úmyslné maření Ostatní Leden Únor Březen

4 1. 2 Struktura nezaměstnanosti Uchazeči podle pracovních kategorií Z celkového počtu Počet Měsíc Absolventi uchazečů Ženy ZP Placení V rekvalif. a mladiství Leden Únor Březen Uchazeči podle věku Měsíc Do 19 let let let let let let let let let 60 a více Leden Únor Březen Uchazeči podle vzdělání Období Leden Únor Březen Bez vzdělání Neúplné základní Základní vzdělání + praktická škola Nižší střední Nižší střední odborné Střední odborné (vyučen) Střední nebo SO bez maturity a vyučení ÚSV ÚSO (vyučení s maturitou) ÚSO s maturitou (bez vyučení) Vyšší odborné Bakalářské Vysokoškolské Doktorské (vědecká výchova) Celkem

5 Uchazeči podle tříd CZ-ISCO Odvětví Leden Únor Březen Zákonodárci a vedoucí pracovníci Specialisté Techničtí a odborní pracovníci Úředníci Pracovníci ve službách a prodeji Kvalifikovaní dělníci v zem., les. a ryb Řemeslníci a opraváři Obsluha strojů, zařízení, montéři Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Zaměstnanci v ozbrojených službách Třída CZ-ISCO neuvedena Celkem Uchazeči se zdravotním postižením Leden Únor Březen Celkem Ženy Celkem Ženy Celkem Ženy Občané se ZP Míra nezaměstnanosti MN Porovnání MN v PM, PJ, PS, v Plzeňském kraji a v ČR Leden 11 Únor 11 Březen 11 Region Počet Počet Počet MN v % MN v % MN v % uchazečů uchazečů uchazečů Plzeň město , , ,0 Plzeň jih , , ,4 Plzeň sever , , ,6 Plzeňský kraj , , ,7 ČR , , ,2 Při výpočtu MN podle nové metodiky jsou v čitateli dosažitelní uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP a ve jmenovateli je pracovní síla, která je sestavena vzorcem jako součet zaměstnaných z výběrového šetření pracovních sil, počet pracujících cizinců, počet cizinců s živnostenským oprávněním a dosažitelných uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP, kde je použit klouzavý chronologický roční průměr. Hodnota klouzavého průměru pracovní síly je udávána pro jednotlivá čtvrtletí. 5

6 Určuje se i MN žen, pro jejíž výpočet se používá stejný vzorec a ve jmenovateli je klouzavý průměr pracovní síly ženy. MN žen Počet žen Podíl žen v % z celk. MN žen Měsíc uchazeček o zaměst. počtu uchazečů v % Leden ,6 7,2 Únor ,7 7,0 Březen ,2 6, Délka nezaměstnanosti Délka evidence uchazečů o zaměstnání a procentuální poměr vzhledem k celkovému počtu uchazečů Měsíc Do 3 měsíců Poměr v % 3 6 měsíců Poměr v % 6 9 měsíců Poměr v % 9 12 měsíců Poměr v % Nad 12 měsíců Poměr v % Leden , , , , ,8 Únor , , , , ,7 Březen , , , , , Pohyb uchazečů o zaměstnání Při hodnocení situace na trhu práce je třeba přihlížet i k obratu uchazečů, který vypovídá o stabilitě na trhu práce. V následující tabulce uvádíme počet uchazečů, kteří v daném měsíci prošli evidencí ÚP. Dále je zde uveden i počet uchazečů, kteří jsou podle donesené pracovní smlouvy vyřazováni s datem k minulému měsíci. Nově hlášení Vyřazení Dodatečně Uchazeči celkem Měsíc uchazeči uchazeči vyřaz. uchazeči umístěni * Leden Únor Březen v tomto počtu jsou zahrnuti uchazeči umístění ÚP (včetně APZ) i uchazeči, kteří si najdou zaměstnání sami 6

7 2. VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 2. 1 Struktura volných pracovních míst Struktura volných pracovních míst podle vzdělání Volná místa Leden Únor Březen Bez vzdělání Neúplné základní Základní vzdělání + praktická škola Nižší střední Nižší střední odborné Střední odborné (vyučen) Střední nebo střední odborné bez maturity a vyučení ÚSV ÚSO (vyučení s maturitou) ÚSO s maturitou (bez vyučení) Vyšší odborné Bakalářské VŠ Doktorské (vědecká výchova) Celkem Struktura volných pracovních míst podle CZ-ISCO Volná místa v odvětví Leden Únor Březen Zákonodárci a vedoucí pracovníci Specialisté Techničtí a odborní pracovníci Úředníci Pracovníci ve službách a prodeji Kvalifikovaní dělníci v zem., les. a ryb Řemeslníci a opraváři Obsluha strojů, zařízení, montéři Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Zaměstnanci v ozbrojených službách Celkem

8 2. 2 Aktuální stav na trhu práce V porovnání s únorem došlo ke snížení počtu uchazečů. K evidoval ÚP v Plzni 7191 uchazečů, což je o 237 méně než minulý měsíc. V porovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k poklesu uchazečů o 574 osob. Během března 2011 bylo v okrese Plzeň město nově evidováno 906 uchazečů, což je o 97 více než minulý měsíc a o 124 méně než ve stejném období loňského roku. Vyřazeno oproti tomu bylo 1143 uchazečů, tedy o 97 více než v únoru a o 166 více než v březnu loňského roku. Míra nezaměstnanosti v březnu činila 6,0 %, oproti únoru tedy došlo ke snížení o 0,2%. V březnu roku 2010 činila míra nezaměstnanosti 6,5 %, tedy o 0,5% více než letos. K evidoval ÚP v Plzni 317 absolventů a mladistvých. Počet se oproti minulému měsíci snížil o 21 absolventů. Celkem bylo ke konci března na našem ÚP evidováno 874 volných pracovních míst. Počet se snížil oproti minulému měsíci o 8 míst. V meziročním srovnání došlo k poklesu o 34 volných míst. Na jedno volné pracovní místo připadá 8,2 uchazečů o zaměstnání. Z hlediska vzdělání tvořili v březnu nejpočetnější skupinu nezaměstnaní se středním odborným (2 512) a základním vzděláním (1 847). Nezanedbatelnou skupinu tvořili i uchazeči s úplným středním odborným vzděláním s maturitou, kterých bylo Z hlediska profesní struktury, je stále evidováno nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, kteří se na celkovém počtu uchazečů podílí 28,2 % (tj osob). Oproti minulému měsíci nabídka volných míst mírně klesla, nyní připadá na jedno volné místo s požadavkem úplného středního vzdělání s maturitou 6,7 uchazečů, na místa pro vyučené je to také 6,7 uchazečů a na místa s požadavkem na základní vzdělání je to 17,6 uchazečů. Tento měsíc jsme evidovali 375 míst pro vyučené, 215 míst s požadavkem úplného středního vzdělání s maturitou a 105 míst s požadavkem na minimálně základní vzdělání. Relativně nejvíce volných míst máme v současnosti pro evidenční skupinu řemeslníci a opraváři (233 volných míst). Na jedno volné pracovní místo zde připadá 3,4 uchazeče. Místa pro tuto evidenční skupinu tvoří 26,7 % z celkového počtu volných pracovních míst. Na podobném místě v počtu volných míst jsou nyní pracovní nabídky pro technické a odborné pracovníky, kde registrujeme 211 volných míst a na jedno takové místo připadá 4,3 uchazeče. Tato místa tvoří 24,1 % z celkového počtu volných pracovních míst. 8

9 2. 3 Vydaná a platná rozhodnutí pro cizince Přehled vydaných rozhodnutí k zaměstnání pro cizince v březnu Státní příslušnost Rozhodnutí celkem Z toho udělení prodloužení neudělení zastavení neprodloužení zpětvzetí Čína Chorvatsko Japonsko Mongolsko Rusko Sýrie Thajsko Ukrajina Celkem Přehled vydaných rozhodnutí k zaměstnání pro cizince dle vzdělání Státní příslušnost Rozhodnutí celkem Z toho ZŠ + vyučení SŠ VŠ Čína Chorvatsko Japonsko Mongolsko Rusko Sýrie Thajsko Ukrajina Celkem

10 Zaměstnávání občanů EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo cizince, který nepotřebuje povolení k zaměstnání na území ČR celkem Ženy Informace EHP Informace cizinci

11 Přehled platných povolení k zaměstnání pro cizince Státní příslušnost Celkem cizinců Povolení Zpráva o situaci na trhu práce Vzdělání dle KKOV Individuální Kontrakt I. II. III. IV. V. VI. Bělorusko Brazílie Čína Černá Hora Gruzie Chorvatsko Izrael Japonsko JAR Kanada Korea Mexiko Moldavsko Mongolsko Rusko Sýrie Thajsko Turecko Ukrajina USA Uzbekistán Vietnam CELKEM

12 2. 4 Poradenské služby pro zájemce o zaměstnání V březnu bylo na úřadu práce vedeno 48 zájemců o zaměstnání (18 mužů a 30 žen). Během prvního čtvrtletí roku 2011 využilo poradenských služeb pro zájemce o zaměstnání 27 nových klientů (10 mužů, 17 žen), z toho byly 4 osoby z jiných okresů (Náchod, Karlovy Vary a 2 Plzeň sever). Mezi novými zájemci bylo 6 žen, které ještě neukončily rodičovskou dovolenou. Vzhledem k současné situaci na trhu práce se o poskytované služby zajímaly především osoby ohrožené nezaměstnaností. V průběhu tohoto čtvrtletí bylo 5 zájemců o zaměstnání zařazeno do rekvalifikačního kurzu v rámci Národního individuálního projektu (NIP) OP LZZ Poradenství a rekvalifikace. Do Regionálního individuálního projektu (RIP) S pomocí za prací nastoupil jeden zájemce o zaměstnání a do projektu Rodina není handicap byly zařazeny 3 zájemkyně o zaměstnání. Vzájemnou spolupráci ukončilo 18 zájemců o zaměstnání (7 mužů a 11 žen), z nichž 2 osoby byly z okresu Plzeň - sever. Při individuálním pohovoru bylo zjištěno, že 9 klientů (4 muži, 5 žen) nastoupilo do zaměstnání. Na nabídku volného místa evidovaného na ÚP v Plzni nastoupila jedna zájemkyně o zaměstnání. 12

13 3. AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 3. 1 Společensky účelná pracovní místa O příspěvky na SÚPM vyhrazená přetrvává ze strany zaměstnavatelů stále velký zájem. Národní individuální projekt SÚPM, který je financován z OP LZZ a spolufinancován ze státního rozpočtu končí Vzhledem k ukončení projektu se nově přijaté žádosti již financují z národní APZ. K se poskytuje příspěvek na 94 vyhrazených pracovních míst spolufinancovaných z národního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu. V rámci SÚPM - vyhrazené (financováno z národního rozpočtu na APZ) byly v měsíci březnu uzavřeny 2 dohody a ukončeno 27 dohod. V jednání zůstává 12 nových žádostí. K se poskytuje příspěvek na 44 vyhrazených pracovních míst financovaných z národního rozpočtu Samostatná výdělečná činnost (SÚPM) V březnu 2011 byl stále velký zájem o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pro informace o tento příspěvek se osobně dostavilo 28 uchazečů o zaměstnání. V březnu bylo na SÚPM SVČ uzavřeno 6 dohod, celkem bylo přijato 8 žádostí o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Došlo k zamítnutí 3 žádostí, 7 dohod bylo ukončeno. Celkem bylo k v platnosti 95 dohod Veřejně prospěšné práce Příspěvky na veřejně prospěšné práce jsou v letošním roce poskytovány prostřednictvím národního individuálního projektu VPP financovaného z OP LZZ a spolufinancovaného ze státního rozpočtu, který končí Vzhledem ke krátké době poskytování příspěvku není od zaměstnavatelů již takový zájem o uchazeče. Dále tomu brání i fakt, že dle Normativní instrukce č. 1/2011 nelze na uchazeče schválit příspěvek, pokud v roce 2009, 2010 nebo v roce 2011 již byl příspěvek poskytnut (výjimkou z aplikace tohoto pravidla může být nedostatek vhodných uchazečů pro veřejně prospěšné práce, nutnost podpořit uchazeče vedeného v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců nebo nutnost podpořit uchazeče spadajícího do některé z kategorií 33 zákona o zaměstnanosti). V březnu 2011 bylo v rámci VPP OP LZZ uzavřeno 22 dodatků k dohodám. Došlo k ukončení 26 dohod. U VPP financovaných z národního rozpočtu na APZ v současné době pokračuje poskytování příspěvků na základě těchto dohod na 12 bývalých uchazečů o zaměstnání, 4 dohody byly ukončeny skončením platnosti. 13

14 3. 4 Žádosti o příspěvek dle 76, 75 zák.435/2004 Sb Zpráva o situaci na trhu práce Příspěvky na provoz chráněných pracovních dílen a chráněných pracovních míst jsou financovány výhradně z národního rozpočtu na APZ. Úřad práce v Plzni se snaží podporovat zaměstnavatele, kteří provozují chráněné pracovní dílny a realizují různé výrobní činnosti. Jedná se o zaměstnavatele, kteří dlouhodobě zaměstnávají zdravotně postižené, spolupracují s úřadem práce a pomáhají při umístění zdravotně postižených uchazečů v evidenci úřadu práce do pracovního poměru. Dohody na poskytnutí příspěvku na provoz chráněných pracovních dílen a míst jsou většinou uzavírány na celý kalendářní rok, příspěvky jsou poskytovány zálohově čtvrtletně. V měsíci březnu byla přijata 1 nová žádost o poskytnutí příspěvku na vytvoření chráněného místa pro osobu se zdravotním postižením, tato žádost byla zamítnuta. V platnosti pro rok 2011 zůstávají 4 dohody na zřízení chráněných pracovních míst pro 8 OZP a 4 dohody na zřízení chráněných dílen pro 34 OZP. Dále je v roce 2011 podpořeno 8 OZP příspěvkem na provoz chráněných pracovních míst, v platnosti je také 19 dohod o příspěvku na provoz chráněných pracovních dílen a podpořeno celkem 352,54 OZP v ročním přepočteném počtu. V měsíci březnu probíhaly kontroly vyúčtování příspěvků na provoz chráněných dílen a chráněných pracovních míst za rok Rekvalifikace Počty uchazečů v rekvalifikaci Měsíc Uchazeči celkem Uchazeči Z toho absolv. Z toho ženy Z toho ZP v rekvalifikaci a mladiství celkem/placení celkem/placení celkem/placení celkem/placení Leden / / 19 6 / 1 5 / 3 Únor /62 98/32 9/0 3/1 Březen /46 83/29 4/0 6/2 14

15 4. PŘÍLOHY 4. 1 Vývoj nezaměstnanosti v Plzni od r Ukazatel Březen 2008 Březen 2009 Březen 2010 Březen 2011 Celkový počet uchazečů z toho žen z toho občanů se ZP z toho absolventů a mladistvých Míra nezaměstnanosti 3,5% 4,4% 6,5% 6,0% Počet volných míst Vývoj počtu uchazečů, volných míst a míry nezaměstnanosti v r Období Uchazeči o zaměstnání Volná Míra nezaměstnanosti v % celkem placení ženy místa PM PK ČR Leden ,4 8,6 9,8 Únor ,5 8,7 9,9 Březen ,5 8,5 9,7 Duben ,4 8,0 9,2 Květen ,3 7,6 8,7 Červen ,2 7,5 8,5 Červenec ,4 7,6 8,7 Srpen ,4 7,5 8,6 Září ,1 7,3 8,5 Říjen ,9 7,1 8,5 Listopad ,9 7,3 8,6 Prosinec ,4 8,2 9,6 15

16 4.. 3 Vývoj počtu uchazečů, volných míst a míry nezaměstnanosti v r Období Uchazeči o zaměstnání Volná Míra nezaměstnanosti v % celkem placení ženy místa PM PK ČR Leden ,4 8,4 9,7 Únor ,2 8,2 9,6 Březen ,0 7,7 9,2 16

17 17 Zpráva o situaci na trhu práce

18 18 Zpráva o situaci na trhu práce

19 19 Zpráva o situaci na trhu práce

20 20 Zpráva o situaci na trhu práce

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014)

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014) Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj stav k 31. 10. 2014 Ukazatel Česká republika Liberecký kraj počet uchazečů 519 638 22 989 Informace o nástrojích APZ realizovaných ÚP ČR KrP v Liberci počet

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

C. Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách Souhrn, diskuse zjištění v širším kontextu a doporučení

C. Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách Souhrn, diskuse zjištění v širším kontextu a doporučení C. Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách Souhrn, diskuse zjištění v širším kontextu a doporučení Tomáš Sirovátka (s využitím studií A a B) 2010 I. Úvod:

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 Statistická ročenka 213 Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky za rok 213 OBSAH OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 1. Úkoly Vězeňské

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Plzně na období 2008-2015 Zpracovatel: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň www.cpkp.cz Autoři: Ing. Tereza Eberlová, Mgr. Aleš Kavalír, Mgr. Naďa

Více

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR Ministerstvo financí České republiky Výzkumná studie Zaměstnanost cizinců v ČR Jan Pavel Vlasta Turková č. 6/27 Zaměstnanost cizinců v České republice Jan Pavel, Vlasta Turková Abstrakt Studie se zabývá

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V DOSPĚLÉM A SENIORSKÉM VĚKU Dita Finková, Veronika Růžičková, Kateřina

Více

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Karel Čada kcada@centrum.cz Kateřina Ptáčková ptackova.katerina@gmail.com

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

7. Trh práce a zaměstnanost

7. Trh práce a zaměstnanost 7. Trh práce a zaměstnanost 147 V rámci této kapitoly: seznámíte se trhem práce a jeho členěním, naučíte se rozlišovat mezi ekonomicky aktivním a ekonomicky neaktivním obyvatelstvem, získáte informace

Více

Předčasné odchody žáků ze středních škol

Předčasné odchody žáků ze středních škol Předčasné odchody žáků ze středních škol Názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence Ing. Jana Trhlíková Praha 2013 OBSAH Úvod... 3 1. Východiska a cíle šetření... 4 1.1 Vymezení

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více