3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva"

Transkript

1 Ostrava, června 2005

2 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První motorový vůz Dm 12 slouží finským cestujícím Systémy AŽD řídí provoz v pražském metru Cegelec rozšiřuje působnost v oblasti dopravní infrastuktury Pars nova modernizuje pražské tramvaje Český železniční průmysl se musí umět v EU prosadit ACRI NEWS poskytli exkluzivní rozhovor Ivan Pilip, viceprezident EIB, Petr Duchoň, poslanec Evropského parlamentu a Zdeněk Urban, ředitel odboru těžkého průmyslu MPO Siemens Kolejová vozidla s.r.o. ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.

3 členové ACRI se představují systémy 2

4 OBSAH slovo úvodem slovo úvodem slovo úvodem slovo úvodem slovo úvodem slovo úvodem Z obsahu vybíráme: Cíl: levnější, rychlejší, pohodlnější a bezpečnější železnice Na naše otázky odpověděl Ing. Josef Bazala, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Evropská unikátní zkušební zařízení VUZ a RTA První motorový vůz Dm 12 slouží finským cestujícím Systémy AŽD řídí provoz v pražském metru ČKD Kutná Hora se stává strategickým partnerem Bombardier Transportation Cegelec rozšiřuje působnost v oblasti dopravní infrastruktury Pars nova modernizuje pražské tramvaje VÚKV provádí zkoušky patrových skříní elektrické jednotky určené pro SBB MSV elektronika ověřila svou koncepci distribuovaných vstupů/výstupů v železničním provozu ŠKODA VÝZKUM se představuje Výzkumné centrum kolejových vozidel V pořadu Reportéři ČT zazněla na téma třísystémových lokomotiv 109E ze ŠKODY řada nepřesných i nepravdivých údajů Český železniční průmysl se musí umět v EU prosadit Na otázky ACRI NEWS odpověděli Zdeněk Urban, ředitel odboru těžkého průmyslu MPO, Petr Duchoň, poslanec Evropského parlamentu a Ivan Pilip, viceprezident EIB Kalendárium Vystavovali jsme na Czech Raildays 2005 Redakční rada/členové předsednictva ACRI: Ing. Tomáš Ignačák, MBA, Ing. Libor Lochman, Ph.D., Ing. Miroslav Kupec, Ing. Michal Ovsjannikov, MBA, Ing. Zdeněk Procházka, MBA, Ing. Jaroslav Sedlák, MBA, Ing. Ladislav Tomica Vydává: ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Šéfredaktorka: Ing. Marie A. Vopálenská Odpověd. redaktorka: PhDr. Jana Jenšíková Redakce: Sandra Gosmanová, Jana Kaněvová, Ing. Jana Práglová, Milena Válková, Jana Vokračková, Ing. Bedřich Bulička Adresa: ACRI, Novodvorská 1698, Praha 4 - Braník, tel.: fax: , Layout, grafická úprava, sazba, tisk: ORBISVIDEO, spol. s r. o. Počet výtisků: 600 Distribuce zdarma prostřednictvím členů ACRI a vybraných institucí. Přetisk je povolen pouze se souhlasem redakce a se zachováním autorských práv. ACRI 2005 K fotu na titulní straně se váže text na str. 8. Pohyb je jednou ze základních přirozeností živočišného světa. Již malé dítě ví, že co se hýbá, žije, naopak nehybné je mrtvé. Pohyb je potřeba k zajištění potravy, vybudování obydlí, k útoku nebo naopak k útěku. Pohyb je základní přirozeností i lidské společnosti. Dávno předtím, než se člověk usadil, byl tvorem kočovným, putujícím za lovnou zvěří a životním prostorem. Pohyb je základním předpokladem obchodu. Již pradávní kupci cestovali od osady k osadě, od obce k obci, od města k městu, aby někde nakoupili a jinde prodali. Pohyb je jedním ze základních předpokladů lidského poznání a pokroku. Zvědavost a touha zjistit, co se nachází za lesem, řekou, oceánem nebo za hranicí planety, vedly k rozvoji mnoha oborů. Pohyb vždy byl a je předmětem významných průmyslových odvětví, ať už se jedná o dopravu samotnou nebo výrobu dopravních prostředků či výstavbu potřebné dopravní infrastruktury. Lodě, automobily, lokomotivy a letadla charakterizovaly různá historická období, byly a jsou dokladem o technické vyspělosti dané epochy, dané společnosti. Cílem je pohyb rychlejší, pohodlnější, bezpečnější a levnější. Tempo technického vývoje se neustále zrychluje a pokrok generuje další a další poptávku. Rozvoj dopravy a všeho, co s ní souvisí, již dnes není pouze otázkou přežití a nepřežití, uspokojení základních životních potřeb jednotlivce nebo skupiny, ale čím dál více je tažen poptávkou vyvolanou zábavou nebo rekreací. Rostoucí životní úroveň ruku v ruce s technickou úrovní současnosti zmenšuje svět a otvírá nové obzory stále většímu množství lidí. Rychlost dopravních prostředků roste, provozní náklady klesají, kupní síla obyvatelstva se zvětšuje. Každý typ automobilu hladce překročí rychlost 100 km v hodině, málokterá rodina nemá vlastní auto, Evropu přejedete od východu na západ a od severu na jih spíše za několik, než za několik desítek hodin. Nesmíte se však vydat na cestu v letních měsících, právě ve dnech, kdy z různých důvodů kulminuje dovolenkové stěhování národů. Najednou systém naráží na své limity. Silniční a dálniční síť není dostatečně hustá, jednotlivé komunikace nemají dostatečnou kapacitu. Místo několika hodin rychlé a pohodlné jízdy strávíme několik hodin vesměs nepohodlného čekání v kolonách. Ano, jedná se o pár extrémních dnů v roce. Ale co situace na dálnici D1? Ano, tato komunikace již dávno nevyhovuje požadavkům doby. Ale co situace na mnohaproudých páteřních dálnicích v Německu nebo ve Francii? Průchodnost těchto dopravních megatepen je stále více a více paralizována nepřetržitým proudem kamionů ze všech a do všech světových stran, ve dne i v noci, tam a zpět. Co situace na dříve relativně klidných českých komunikacích, které jsou po vstupu do sjednocené Evropy více a více zaplavovány a ucpávány mezinárodní nákladní dopravou? Co situace v takřka neprůjezdných velkoměstech, jejichž počet neustále přibývá? A co rostoucí počet dopravních nehod a s nimi spojená úmrtí? Ano, jsou to jednotlivosti. Většina z nich je také jako jednotlivosti řešitelná. Tady investicí, zákonem, jinde omezením, ještě jinde dotací. Naléhavost jedné jednotlivosti je brzo nahrazena naléhavostí další. Současný systém postavený na automobilové dopravě má svá mnohá omezení, většinu jich lze řešit, jedno ne. Tím je místo, prostor. Ta auta se sem prostě nevejdou! Jistě, existuje ještě velké množství pozemků, které lze zastavět silnicemi a dálnicemi. Kdo však chce bydlet na středovém pásu dálnice a na procházku chodit do stínu nadjezdů? Co dál? Zakázat či omezit cestování? Omezit přepravu zboží? Zavést nové daně z automobilu, ujetého kilometru, kilogramu přepraveného zboží? Hlouposti! Napovědět může pohled na mapu. Hustou silniční síť občas protne železniční trať. Železnice jako lék na hrozící dopravní kolaps? Neefektivní, drahá, pomalá, neflexibilní, nepohodlná... Skeptik najde velké množství argumentů a dodá: Lobbismus železničního průmyslu. Bohužel má v jednom i v druhém pravdu. Konkurenceschopnost železniční přepravy, i když světlé výjimky už existují, je mírně řečeno problematická a lobbovat za něco, co je mírně řečeno slabé, je naivní a alibistické. Nekritizuji ani konkrétní osoby, ani konkrétní podnikatelské subjekty. Ale položme si otázku. Kolik lidí používá pravidelně vlak? Deset, dvacet,... procent? Kolik lidí používá pravidelně auto? Takřka každý! Co přinutí průměrného občana aby použil na cestu Praha Plzeň nebo Praha Brno vlak místo vlastního vozu? Cestování musí být levnější, rychlejší, pohodlnější a bezpečnější než po vlastní ose. Totéž platí o lokálních, státních i mezinárodních destinacích. Není to problém pouze železničního operátora nebo operátorů. Je nutné razantně zvýšit konkurenceschopnost celého odvětví výrobců a jejich subdodavatelů, operátorů a jejich subdodavatelů, navazujících služeb a infrastruktury. Ti všichni musí dodávat bezvadné výrobky a služby a navíc musí dostatečně vydělávat, aby mohli nejen investovat do technologií a vývoje, ale aby se stali dostatečně silnými a respektovanými subjekty, protože soupeř není nikdo menší než odvětví automobilového průmyslu, navazující infrastruktury a služby. A to je soupeř minimálně úctyhodný. Ing. Michal Ovsjannikov, MBA, člen představenstva ACRI 3

5 zeptali jsme se??? 4 Otázky pro Ing. Josefa Bazalu, předsedu představenstva a generálního ředitele Českých drah Myslíte si, že České dráhy mají šanci obstát v evropské konkurenci? A za jakých podmínek? Akciová společnost České dráhy má na evropském železničním trhu velice dobré postavení a to samozřejmě také chceme udržet. Ze srovnání loňských výsledků v železniční dopravě v evropském kontextu vyplývá, že v rámci EU jsou ČD na 4. místě v objemu mezinárodní veřejné obchodní přepravy zboží. Před námi jsou jen polské PKP Cargo, Rail Cargo Austria a Railion Deutschland. V celkové přepravě zboží pak zaujímáme 5. místo, kde je kromě již uvedených železničních dopravců před námi ještě SNCF. V osobní přepravě se ČD počtem 178,8 milionů přepravených osob řadí na 8. místo. Co potřebují České dráhy pro udržení respektive zlepšení pozice na dopravním trhu? Uvedu několik podle mého názoru nejdůležitějších bodů: Zvyšovat úroveň poskytovaných služeb, nabízet zákazníkům nové a atraktivní produkty především v oblasti osobní dopravy. To se také týká modernizace kolejových vozidel, zkvalitnění poskytování informací zákazníkům či zjednodušení výdeje jízdních dokladů. Zde se již mnohé podařilo především v oblasti integrované dopravy ve velkých městech zaváděním taktového jízdního řádu, nákupem nových moderních příměstských elektrických jednotek řady 471 atp. Ke zvýšení jízdního komfortu, ale i úrovně bezpečnosti, rozhodně přispěla modernizace 1. a 2. národního železničního koridoru NTK. Věříme, že u modernizace 3. a 4. koridoru nedojde k delšímu zpoždění, než o jakém byla vláda nyní nucena s ohledem na finanční situaci státního rozpočtu rozhodnout. Snižovat vlastní náklady racionalizací činností, pokračovat v přeměně akciové společnosti na holding, ve kterém jsou cíleněji stanoveny odpovědnosti a pravomoci ve vertikále řízení. S tím souvisí i vznik dceřiných společností, jakými již dnes například jsou Výzkumný ústav železniční, a.s., Traťová strojní společnost, a.s., a připravují se další, především pak ČD Cargo. Aktivně vystupovat v postupující liberalizaci dopravního trhu, především v oblasti nákladní dopravy, kde právě vidíme nezbytnost vzniku dceřiné společnosti ČD Cargo. Udržet, ve srovnání zejména se silniční dopravou, relativně vysokou úroveň bezpečnosti dopravy. Mnohem více komunikovat výhody železniční dopravy, ať již osobní nebo nákladní. Chceme oslovit cestující veřejnost s nabídkou jasných produktů, které představí železnici jako dopravu, která je součástí aktivního moderního života. Chceme také přesvědčit širokou laickou i odbornou veřejnost o tom, že železniční přeprava zboží znamená obrovskou šanci pro přetíženou silniční síť. Jednoduše musíme měnit image ČD tak, aby používání železnice zároveň znamenalo být in. Zde však ČD potřebují podporu i ze strany státu, a to zvláště rychlým řešením harmonizace mezi jednotlivými druhy doprav. Železniční dopravce musí například platit za užití dopravní cesty daleko vyšší cenu, než jakou je zatížen dopravce silniční, nehledě na další náklady, které na rozdíl od podniku autodopravce musí železniční podnik promítnout do ceny přepravy. Tím, že silniční dopravce nehradí státu adekvátní poplatek za použití silniční infrastruktury, který by byl závislý na hmotnosti a počtu ujetých kilometrů, jak jej již dnes hradí železniční dopravci, je narušena volná soutěž dopravního trhu a železniční přeprava je dlouhodobě značně diskriminována. Důsledek těchto nerovných podmínek známe všichni zdánlivě levnější silniční nákladní doprava, která nadměrně zatěžuje silnice i dálnice a zahlcuje obce kamiony. Hodně diskutovanou otázkou je financování Českých drah z prostředků EUROFIMA. Jak pokračuje a jste s jeho současným stavem spokojen? Obnova a modernizace vozidel představuje vždy finančně náročné a časově dlouhodobé programy. Pro zajišťování finančních prostředků vznikla v roce 1956 Evropská společnost pro financování železničních vozů EUROFIMA, ke které Česká republika přistoupila roku České dráhy v současné době vlastní 1 % akcií to nám umožňuje získat každoročně úvěr až do výše 50 mil. EUR. V letošním roce České dráhy hodlají čerpat 45 mil. EUR, a to ihned po nabytí účinnosti zákona o poskytnutí státní záruky na zajištění tohoto úvěru EUROFIMA. Vládní návrh zákona je již schválen Parlamentem ČR, a tak předpokládám, že čerpání letošního úvěru proběhne co nejdříve.

6 ??? zeptali jsme se Tyto finanční prostředky České dráhy využijí na pokračování financování celkem tří projektů nákupu vozidel. Jedním z nich je pořízení 26 vysokorychlostních (až 200 km/hod) vozů pro dálkovou osobní dopravu, které jsou vyráběny společností Siemens Transportation Systems. Jedná se o 11 vozů 1. třídy (řada Ampz) a 15 vozů 2. třídy (řada Bmz). Z letošního úvěru by mělo být jejich víceleté financování ukončeno. Dalším důležitým projektem je pořízení celkem 20 vysokorychlostních (až 200 km/hod) třísystémových lokomotiv řady 380 pro dálkovou osobní dopravu od dodavatelské společnosti Škoda Transportation. Třetím projektem je průběžné financování nákupu elektrických příměstských jednotek řady 471 od výrobce ČKD Vagonka, které by mělo zajistit v letošním roce 4 další nové jednotky. Všeobecně jsou tedy smlouvy na dodávky vozidel uzavírány buď na relativně malé série vozidel, anebo je financování nákupu vozidel rozloženo do víceletého programu s ohledem na jejich výrobu tak, aby respektovalo obtížné hledání zdrojů finančních prostředků a také časově náročné projednávání všech nezbytných úkonů, zejména pak samotného zákona o státní záruce. Financování dodávek vozidel prostřednictvím společnosti EUROFIMA představuje velmi výhodný a v Evropě již léta zavedený model. Svými podmínkami znamená pro České dráhy jedinečnou možnost rychlé obnovy technicky i morálně zastaralého vozidlového parku. Proto České dráhy hodlají čerpat v následujících letech 2006 až 2009 ještě čtyři další úvěry, a to každým rokem v přibližné výši 30 mil. EUR. Jak by se podle Vašich představ měly vyvíjet České dráhy v nejbližších letech? Jak jsem již naznačil v úvodu, zásadním a logickým vyústěním transformace firmy je vytvoření tzv. strategického holdingu. Po vyčlenění servisních a doplňkových činností do dceřiných společností, které již v letošním roce úspěšně probíhá, přijdou na řadu v druhé etapě také hlavní činnosti podnikání, především pak nákladní doprava ČD Cargo. S postupující liberalizací evropského dopravního prostoru, která je pochopitelným záměrem EU, se bude čím dál více zostřovat konkurence jak železniční, tak také intermodální. V takovém konkurenčním prostředí bude pro ČD nezbytné vytvořit strategické partnerství s ostatními dopravci, a to ve všech segmentech trhu. V nákladní i osobní dopravě, na mezinárodní úrovni, ale také v regionech. Na obdobném principu spolupráce právě začíná projekt nazvaný Živé nádraží. Představuje revitalizaci více než 60 železničních stanic za finanční účasti nových partnerů. Na nezbytné rekonstrukce tolika nemovitostí bychom v současné době sami stěží hledali finanční zdroje. Výsledkem projektu budou moderní a pro cestující příjemná nádraží, která se stanou živými obchodními zónami a přilákají nové zákazníky. Pro ČD bude nezbytné dynamičtěji se zapojovat do evropských struktur a prohloubit účast na nejrůznějších projektech EU. To považuji za důležité nejen proto, abychom získávali finanční prostředky z fondů EU, ale také proto, že tato integrace podpoří odborný růst našich zaměstnanců. Specifickým evropským železničním úkolem je dosažení interoperability jak na straně dopravců, tak na straně infrastruktury a podniků železničního průmyslu. Implementace technických specifikací pro interoperabilitu jednotlivých subsystémů by mělo odbourat historicky vzniklé provozní a technické překážky jednotlivých národních systémů a zajistit plynulejší mezinárodní provoz. Při poloze a velikosti naší republiky má mezinárodní železniční doprava významnou úlohu. Společným jmenovatelem všech procesů ve firmě se musí stát orientace na zákazníka, respektive vytváření takových produktů, které jsou pro klienty atraktivní. V nákladní dopravě to mohou být například projekty kombinované dopravy či TermínCargo přepravní produkt s časovým plánem umožňujícím termínované dodání vozové zásilky. V osobní dopravě to bude samozřejmě zavedení pendolina do pravidelného provozu. Poskytovaný komfort cestování v kombinaci se snížením jízdní doby se jistě odrazí na spokojenosti cestujících. Zajímavým bude určitě také připravovaný projekt zvaný IN KARTA, který představuje zavedení elektronické jízdenky do praxe, a to na bázi bezkontaktní čipové karty. Cestujícím přinese zvýšení zákaznického pohodlí, počínaje náhradou slevových průkazů a zjednodušením prodlužování jejich platnosti, přes zrychlení odbavení u pokladny i ve vlaku až po možnost bezhotovostního zaplacení občerstvení na nádraží nebo v jídelním voze touto elektronickou peněženkou. Obdobně moderně chceme řešit také další činnosti našeho podnikání. Po stabilizaci finančních toků během uplynulých dvou let bude nyní hlavním úkolem dosažení vyrovnaného hospodářského výsledku. Proto bude nezbytné pokračovat v racionalizaci všech činností, ve snižování osobních nákladů a v dalším zvyšování produktivity práce. Ekonomizací procesů ve firmě dojde nejen k dalším úsporám, ale také ke zvýšení kvality řízení a transparentnosti podnikání. V každém případě úspěch Českých drah závisí také na úspěchu českého železničního systému jako celku, ve kterém jsou synergicky propojeny státní i soukromé instituce ministerstvo dopravy, manažer infrastruktury, další dopravci a podniky železničního průmyslu. Jaké jsou podle Vás další možnosti spolupráce s ACRI a jak hodnotíte její dosavadní průběh? Jak jistě víte, České dráhy, tehdy ještě jako státní organizace, byly iniciátorem založení ACRI a od té doby nejen sledují vývoj této asociace, ale její práce se také aktivně zúčastňují. Výzkumný Ústav Železniční, a.s., dnes dceřiná společnost ČD, je členem ACRI od jejího založení, generální ředitel VUZ Ing. Libor Lochman, PhD., je místopředsedou ACRI. S uspokojením mohu konstatovat, že za poslední dva roky se činnost ACRI výrazně zintenzivnila a zlepšila, a to jak v oblasti mezinárodní, tak národní. Svědčí o tom i nárůst zájmu podniků o členství v ACRI včetně našich nově zakládaných dceřiných společností. O členství v ACRI v současné době jednají například Traťová strojní společnost, a.s, a ČD Telematika, a.s. Pokud jde o další spolupráci Českých drah s ACRI, vidím ji především v oblasti aplikace evropských směrnic o železniční interoperabilitě tak, aby co nejvíce členů ACRI, našich potencionálních dodavatelů, bylo schopno získat potřebné certifikace na vyjmenované výrobky a systémy. Jedině tak nutná osvědčení získají i České dráhy. Aplikace interoperability bude pro podniky sdružené v ACRI v brzké budoucnosti základním předpokladem konkurenceschopnosti na evropském i mimoevropském trhu. České dráhy jsou připraveny i nadále se na těchto činnostech aktivně podílet. Za rozhovor poděkovaly Marie Vopálenská a Jana Jenšíková 5

7 členové ACRI se představují údržba, opravy, montáž Společnost VIAMONT doprava a.s. byla založena v roce Zabývá se: údržbou a opravami kolejového spodku a svršku na drahách a vlečkách kontrolní a dohlédací činností dle zák. č. 266/1994 Sb. na drahách a vlečkách montáží, opravami a údržbou vyhrazených elektrických zařízení a další činnosti Kontakt: VIAMONT doprava a.s. Tušimice čp. 7, Kadaň Tel.: , Fax: M o t t o : Z á k a z n í k s i z a s l o u ž í k v a l i t u z a r o z u m n o u c e n u komponenty 6

8 VUZ a RTA evropská unikátní zkušební zařízení VUZ a RTA Zkušebny nepostradatelné v inovačním procesu kolejových vozidel Inovační proces v odvětví technických zařízení kolejových drah, zejména vozidel, je dnes zcela nemyslitelný bez existence speciálních zkušebních zařízení. V nich se jednak ověřují nově vyvinuté prvky a subsystémy za simulovaných typických i extrémních provozních podmínek, jednak se zde provádí předepsané zkoušky v rámci schvalovacích procesů před uvedením do provozu. Takovými zařízeními celoevropského významu jsou nepochybně Rail Tec Arsenal (RTA) ve Vídni a Železniční zkušební okruhy ve Zkušebním centru Velim (ZCV) Výzkumného ústavu železničního, a.s. (VUZ). RTA je akreditovanou klimatickou zkušebnou pro vozidla, která disponuje dvěma větrnými tunely a více než čtyřicetiletými zkušenostmi a je respektována všemi významnými evropskými výrobci kolejových vozidel. Nové zařízení vybavené nejmodernější technologií vybudované ve vídeňské čtvrti Floridsdorf zahájilo provoz Zkušební okruhy VUZ a klimatická zkušebna RTA jsou místa, která využívají evropští výrobci kolejových vozidel v závěrečné fázi jejich vývoje. Dokumentuje to několik následujících příkladů. Třídílná dieselelektrická jednotka AGC firmy Bombardier Transportation byla v RTA podrobena zkouškám podle pren od do Dále zde byl rovněž stanoven součinitel přestupu tepla a provedeny funkční zkoušky různých komponent za extrémních povětrnostních podmínek (obr. 1). Druhý prototyp téže jednotky se nacházel ve ZCV VUZ v období od až do , kdy výrobce provedl funkční zkoušky za mnohostranné podpory VUZ (obr. 2). Dieselhydraulický hnací vůz Dm 12, výrobek společnosti ČKD VAGONKA, byl podroben funkčním zkouškám vý- 3 4 robci a VÚKV, a.s. ve dvou etapách, a to v době od do a poté od do v ZCV VUZ. VUZ prováděl ověření kvazistatické bezpečnosti proti vykolejení při průjezdu obloukem R150 bez převýšení (obr. 3). Poté byl vůz zkoušen v období od do v RTA podle vyhlášky UIC 553 při teplotách -36 C až +28 C. Rovněž proběhly zkoušky až do vnější teploty -40 C, ověřování těsnosti vůči prachovému sněhu a další (obr. 4). Osmidílná elektrická jednotka X60 firmy Alstom byla na funkčních zkouškách prováděných výrobcem na ZCV od do VUZ zde vedle standardního servisu uskutečnil část brzdových zkoušek s použitím svého měřicího vozu a dále provedl simulaci přechodových elektrických jevů při napájení trakční proudovou soustavou 15 kv, 16,7 Hz (obr. 5). Od do byla tato vlaková jednotka v RTA podrobena klimatickým šetřením v teplotním rozsahu -40 C až +40 C a komplexním funkčním zkouškám podle pren a pren včetně stanovení součinitele přestupu tepla pro stanoviště strojvedoucího a vnitřní a koncové vozy (obr. 6). J. Opava, G. Haller 6 5 7

9 novinky z oboru novinky z oboru novinky z oboru novinky z oboru novinky z oboru novinky z oboru novinky z oboru NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS První motorový vůz Dm 12 slouží finským cestujícím V půlce května proběhla ve finském městě Joensu slavnostní prezentace motorového vozu z ČKD VAGONKA, a to za účasti ministryně dopravy a telekomunikací Finska paní L. Luhtanen, prezidenta Finských drah VR Group Ltd., pana H. Kuitunena, velvyslankyně ČR ve Finsku paní A. Prouzové, předsedy představenstva a generálního ředitele ČKD VAGONKA pana M. Kupce a řady dalších vrcholných představitelů ze strany zákazníka VR a zástupců dodavatele. Tím byl ukončen téměř čtyřletý vývoj motorového vozu, který započal uzavřením kontraktu na úvodní dodávku šestnácti vozidel v srpnu Jak jsme vás již informovali, na konci loňského roku byl první vůz přepraven do Finska, kde úspěšně proběhly ověřovací typové zkoušky a zkušební provoz bez cestujících a školení personálu VR. První vůz zahájil pravidelný provoz s cestujícími na lince Pieksämäki Joensu. Dle aktuálních informací jsou zaznamenány velmi pozitivní reakce cestujících na úroveň komfortu přepravy. Rovněž strojvedoucí jsou velmi spokojeni s jízdními vlastnostmi vozu a úrovní řízení vozidla, který je na lepší úrovni, než u jiných současných vozidel VR. Jedná se o systém řízení, který se již osvědčil na předchozích výrobcích firmy ČKD VAGONKA například motorovém voze řady 843 a nejnověji na elektrické jednotce řady 471, které můžeme spatřit na tratích Českých drah. Velkou pochvalou je i prohlášení zákazníka, které bylo citováno ve finském tisku, že se jedná o první dodávku v novodobé historii Finských drah, kterou obdrželi dle harmonogramu. Systémy AŽD řídí provoz v pražském metru (foto na obálce časopisu) Na trase A pražského metra, která má 12 stanic, měří 12 km a obsluhuje ji 25 vlaků, se na konci července uskutečnilo zahájení kolaudačního řízení nově instalovaného zařízení LZA firmy AŽD Praha. Instalace probíhala od roku 2001 a cena zařízení přesáhla 500 milionů korun. Systém LZA, jehož součástí je i funkce automatického vedení vlaku, je v současné době nejmladším zařízením v oblasti bezpečnosti a optimalizace provozu, a proto plní nejlépe požadavky Dopravního podniku. Výhody systému jsou především ve zvýšení komfortu řízení vlakové soupravy, dodržování jízdních řádů a přesnosti zastavení vlaku ve stanici. Strojvedoucí dá stisknutím tlačítka pouze pokyn k odjezdu ze stanice a přitom sleduje jen pohyb cestujících na nástupišti. V případě nebezpečí tlačítko uvolní a vlak se zastaví, vysvětluje práci strojvůdce ing. Josef Jehlička, technický ředitel pro metro firmy AŽD. Samotná jízda vlaku je v režii LZA. Vlak díky LZA sám dojede až do následující stanice, kde zastaví dle jízdního řádu a s přesností do 20 centimetrů, dodává ing. Jehlička. Dopravnímu podniku systém přináší úsporu elektrické energie, která je dosažena optimalizací jízdy vlaku, plynulostí a přesným dodržováním jízdních řádů. Odpadá zbytečné brzdění, zrychlování apod. Kolaudačního řízení se zúčastní zástupci pražského Dopravního podniku, Magistrátu hl. města Prahy, firmy Inženýring dopravních staveb a zástupců městských částí, kterými trasa A prochází. Subdodavatelé projektu jsou firmy BT ZWUS Katovice, UniControls a Fleck. ČKD Kutná Hora se stává strategickým partnerem Bombardier Transportation Realizované projekty patří v oblasti slévárenství k technicky nejnáročnějším a vyžadují nejen vysokou technickou vyspělost výrobce, ale i využití prostředků nejmodernější technické podpory. V současné době se ČKD Kutná Hora podílí na dodávkách pro londýnské metro. Zdárně byla ukončena zkušební dodávka, rozpracovaná je pilotní série a veškeré činnosti směřují k zahájení sériové výroby dlouhodobého kontraktu pro roky 2006 až Rovněž byla úspěšně zvládnuta výroba litých rámů lokomotiv pro finální dodávky do Koreje. Tento projekt bude finalizován do konce roku Souběžně s těmito projekty probíhají práce na zkušebních dílech pro metro Bukurešť s termínem dokončení v březnu Ve fázi příprav se nacházejí i další náročné lité části podvozků, tentokrát určené pro francouzské dráhy (SNCF) s termínem zahájení dodávek od října Společnost ČKD Kutná Hora se tak v oblasti odlévaných komponentů stává jedním ze strategických partnerů největšího světového výrobce kolejových vozidel společnosti Bombardier Transportation. Ta oceňuje zejména vysokou kvalitu provedení technicky náročných odlitků a na základě dosavadních zkušeností řadí společnost ČKD Kutná Hora mezi nejvyspělejší dodavatele těchto komponentů pro železniční průmysl. Cegelec rozšiřuje působnost v oblasti dopravní infrastruktury Koncem května 2005 byla na základě vyhodnocení výběrového řízení mezi společností Cegelec a Českými drahami uzavřena smlouva na dodávku automatického ultrazvukového testovacího zařízení pro vozidla řady 680 ČD. Toto zařízení kontroluje nápravy dvojkolí s podélným vývrtem. Výhodou ultrazvukových zkoušek je, že hřídel dvojkolí může být současně rychle a komplexně testována několika testovacími funkcemi ke zjištění podélných a příčných závad na povrchu hřídele dvojkolí. Zařízení je schváleno drážními úřady mj. v Německu, Rakousku i v Itálii a s úspěchem je používáno na testování ICE souprav. Nasazení testovacího zařízení se plánuje v hale provozní údržby vozidel řady 680 ČD v prostorách ONJ DKV Praha. Společnost Cegelec se zaměřuje na dodávky trakčních zařízení pro pohon vozidel el. trakce. Dodávkou automatického testovacího zařízení rozšiřuje také svou působnost v oblasti dopravní infrastruktury. Pars nova modernizuje pražské tramvaje Šumperská společnost Pars nova realizuje společně s firmami Cegelec a ČKD Pragoimex rozsáhlou modernizaci tříčlánkové tramvaje KT8D5 pro Dopravní podnik hl. města Prahy. Zvýšení životnosti tramvaje je dosaženo zesílením skříně krajních článků. Dosazena je nová trakční výzbroj, zcela nově je řešena kabina řidiče a ve spolupráci s architektem Kotasem i nový salon cestujících a vnější vzhled vozidla. Pro usnadnění a zrychlení nástupu cestujících má střední článek vozidla nízkopodlažní vstup a nájezdovou rampu. V rámci modernizace byla vyvinuta zcela nová zařízení podsedadlové topení pro cestující, jednotka pro chlazení a topení kabiny řidiče. Poprvé je použit na tramvaji vnitřní a vnější kamerový systém s barevnými monitory v kabině řidiče. Při návrhu modernizace byly respektovány připomínky dopravního podniku z provozu s cílem co nejvíce zjednodušit údržbu i obsluhu tramvaje. Prototyp vozidla KT8.N2 prošel v létě provozními zkouškami. Po jejich úspěšném absolvování bude postupně modernizováno všech 47 pražských tramvají tohoto typu. VÚKV provádí zkoušky patrových skříní elektrické jednotky určené pro SBB Zkušebna VÚKV Praha navázala letos zjara na sérii dříve provedených zkoušek patrových vozů pro předměstskou dopravu. Na základě mezinárodního výběrového řízení získala zakázku na statické pevnostní zkoušky dvou různých patrových skříní pro elektrickou jednotku řady RABe 514. Toto vozidlo vyrábí firma Siemens Kolejová vozidla Praha a je určeno pro SBB, konkrétně pro S-Bahn Zurich. Zkoušky skříně vloženého vozu proběhly v dubnu 2005 na pracovišti VÚKV v Cerhenicích za účasti zástupců výrobce, odběratele i schvalovacího orgánu. Skříň vloženého vozu je ocelové stavby, délka přes čelníky činí 24,4 metrů, vzdálenost otočných čepů je 18,2 metru. Vstupní boční dveře jsou umístěny v úrovni dolního patra. 8

10 novinky z oboru novinky z oboru novinky z oboru novinky z oboru novinky z oboru novinky z oboru novinky z oboru NEWS Na základě analýzy požadavků na zkoušky vyplývající z normy EN byla při zkoušce využita řada speciálních přípravků zkušebny VÚKV. Chování skříně během zkoušek bylo monitorováno pomocí 300 elektricky snímaných měřících kanálů. Po vyhodnocení všech měřených veličin odborníci konstatovali, že vozová skříň absolvovala všechny požadované statické pevnostní zkoušky s pozitivním výsledkem. V tomto roce zkušebna provede statické pevnostní zkoušky i konstrukčně složitější skříně čelního vozu. Zkoušky čelního vozu budou rozsáhlejší jak z hlediska počtu zkušebních zatěžovacích stavů, tak i z hlediska rozsahu měřených veličin. MSV elektronika ověřila svou koncepci distribuovaných vstupů/výstupů v železničním provozu Vzrůstající požadavky provozovatelů kolejových vozidel na komfort přepravy cestujících a obsluhy vozidel železničním personálem, a dále tlaky na ekonomiku provozu spojené s rychlostí a kvalitou údržby vedou k rozšiřování aplikací elektronických zařízení na kolejových vozidlech. Soustředění veškeré řídicí a regulační elektroniky do jednoho místa na vozidle rozvaděče by vedlo k neúnosnému růstu kabeláže. Společnost MSV elektronika se rozhodla řešit problém distribuovaných vstupů/výstupů pomocí modulů se sériovou komunikací. Moduly jsou řešeny jako samostatný konstrukční celek v kompaktní hliníkové skříni s uchycením na DIN lištu. Jsou vybaveny dvěma komunikačními kanály CAN, které jsou dostatečně rozšířené a vyhovují z hlediska rychlosti a spolehlivosti přenosu dat. Moduly jsou dále vybaveny sériovou linkou RS232 pro servisní účely a mohou obsahovat i dvouřádkový alfanumerický LCD nebo vakuumfluorescenční displej s membránovými tlačítky. CAN moduly jsou vybaveny 16-bitovým mikroprocesorem a aplikační programy se ukládají do FLASH paměti. CAN moduly obsahují 24 pozic vstupů/výstupů. Na těchto pozicích mohou být vstupy buď logické s galvanickým oddělením nebo analogové pro napěťový, proudový nebo teplotní (PT100) signál nebo výstupy přepínací kontakt relé, polovodičový výstup, napěťový nebo proudový analogový nebo PWM. Vysoká variabilita vstupněvýstupních kombinací umožňuje minimalizaci hardware, a tím i ceny spojené s růstem spolehlivosti zařízení. Tato variabilita je dále umocněna možností realizace hierarchicky strukturované sítě, kdy se SLAVE moduly zapojují do podřízené sítě ovládané MASTER jednotkou. Řešení distribuovaných vstupů/výstupů firmy MSV elektronika bylo úspěšně prověřeno nejen zkouškami dle ČSN EN 50155, ale i provozem v drážních podmínkách. Jsou použity mj. na motorových vozech Dm12 výrobce ČKD VAGONKA určených pro Finské dráhy, a to nejen pro účely sběru a koncentrace dat, ale i jako jednotky ovládání vstupních dveří, plošiny pro invalidy a interface řídicího systému topení. Nový člen ACRI se představuje Společnost ŠKODA VÝZKUM se stala členem ACRI v polovině tohoto roku. Svoji přihlášku opřela zejména o dlouholeté zkušenosti v řadě oblastí výzkumu, vývoje a testování kolejových vozidel a jejich komponent. V současnosti se firma věnuje například CFD-výpočtům vnější aerodynamiky nové vícesystémové lokomotivy a také výpočtům deformační odolnosti nosných struktur kolejových vozidel při nárazech. Během zkoušek nového škodováckého metra bylo provedeno měření hluku a vibrací. Na Dynamické zkušebně ŠKODA VÝZKUM probíhají průběžně zkoušky otřesuvzdornosti nejrůznějších komponent pro kolejová vozidla. Dynamická zkušebna se připravuje na testování podvozkových rámů nových typů škodováckých tramvají. Kapacita Dynamické zkušebny slouží také externím zákazníkům. V první polovině tohoto roku byly realizovány pro firmu Bombardier Transportation statické a únavové zkoušky podvozku vozu metra, který je určen pro město Taipei. V současnosti se ve spolupráci s VÚKV realizují statické a dynamické zkoušky podvozkových rámů pro Tatravagónku Poprad. NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS 9

11 VÝZKUMNÉ CENTRUM KOLEJOVÝCH VOZIDEL Výzkumné centrum kolejových vozidel Grantový projekt, na jehož řešení se podílí členové ACRI Od počátku roku 2005 působí v České republice Výzkumné centrum kolejových vozidel. Na důvody jeho založení, odborné zaměření a očekávané přínosy jsme se zeptali ředitelů dvou zakládajících organizací Ing. Miloslava Kepky, CSc., ředitele společnosti ŠKODA VÝZKUM s.r.o,. a Ing. Zdeňka Malkovského, ředitele VÚKV a.s. S jakým cílem vstupovaly společnosti ŠKODA VÝZKUM a VÚKV do projektu Výzkumného centra kolejových vozidel? Podpora výzkumných center je jedním z pilířů Národního programu výzkumu a zásadním nástrojem finanční podpory výzkumu a vývoje v ČR. Na bázi programu vypsaného MŠMT ČR fungovala první výzkumná centra v České republice v letech 2000 až Zaměřena byla kromě jiného na výzkum a vývoj v oblasti obráběcích strojů, textilních strojů, silničních automobilů a spalovacích motorů, letectví apod. Výzkumné centrum, které by se zabývalo problematikou kolejových dopravních prostředků, v minulém období neexistovalo. Příležitost pro založení takového centra se naskytla až v souvislosti s vypsáním nové veřejné soutěže tohoto programu na období 2005 až Zásadním důvodem pro založení Výzkumného centra kolejových vozidel byl záměr integrovat kapacity pro teoretický a experimentální výzkum, jehož výsledky naleznou uplatnění zejména při vývoji, výrobě a provozu moderních kolejových vozidel. Všechny typy výzkumu (základní/aplikovaný/průmyslový, resp. teoretický/experimentální) potřebné pro rozvoj tohoto oboru lze však v podmínkách naší země jen velmi těžko soustředit do jedné organizace. Právě proto nakonec došlo k dohodě zakladatelů výzkumného centra: ZČU v Plzni katedra konstruování strojů z fakulty strojní a katedra mechaniky z fakulty aplikovaných věd, Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera a společností ŠKODA VÝZKUM, VÚKV a ŠKODA TRANSPORTATION. Z celkového počtu 83 přihlášených projektů výzkumných center jich bylo k finanční podpoře vybráno 25, projekt Výzkumného centra kolejových vozidel se umístil na 11. místě. Jaké je odborné zaměření tohoto Výzkumného centra? Při plánování projektu centra jsme jeho výzkumnou činnost strukturovali do osmi klíčových výzkumných směrů. Na základě rozboru současné situace byla ke každému klíčovému výzkumnému směru přiřazena řada dílčích výzkumných priorit. A - Výzkum vlastností materiálů a jejich aplikací při stavbě kolejových vozidel a výrobě jejich komponent A1. Konstrukční oceli klasické a s vyššími užitnými vlastnostmi A2. Hliníkové slitiny A3. Kompozity A4. Degradační procesy materiálů A5. Renovační procesy B - Výzkum dynamické pevnosti, provozní životnosti a pasivní bezpečnosti konstrukcí kolejových vozidel a jejich komponent B1. Výzkum únavových vlastností materiálů a konstrukčních uzlů B2. Měření a analýza provozního zatížení, výzkum provozní pevnosti a predikce provozní únavové životnosti B3. Statická pevnost a deformační odolnost, strukturální integrita při nárazu a plnění biomechanických limitů pro dosažení komfortu a pasivní bezpečnosti cestujících C - Výzkum pro zajištění bezpečného provozu kolejových vozidel C1. Bezpečnost proti vykolejení C2. Dynamika vozidel a tratí a jejich vliv na údržbu a provoz C3. Brzdové systémy kolejových vozidel D - Výzkum proudění a aerodynamiky kolejových vozidel D1. Vnější aerodynamika D2. Proudění v interiéru D3. Proudění v komponentách chladicích a větracích systémů, vytápění apod. E - Výzkum hluku a vibrací kolejových vozidel E1. Výzkum a měření hluku a vibrací komponent pro stavbu vozidel E2. Identifikace zdrojů hluku a vibrací a jejich přenosových cest ve vozidle E3. Predikce hluku a vibrací a návrhy na snížení hlučnosti vozidel F - Výzkum adheze a dynamiky pohonu kolejových vozidel F1. Zvyšování instalovaného výkonu hnacích vozidel a brzdného účinku vozidel F2. Dynamika pohonů F3. Dynamika ozubených převodů G - Výzkum obrysů kolejových vozidel G1. Metody stanovení obrysů G2. Metody experimentálního ověřování obrysů ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. H - Nové trendy v konstrukci komponent i celých kolejových vozidel H1. Výzkum interakce vozidla a koleje při vyšších a vysokých rychlostech H2. Komplexní modelování konstrukcí vozidel a jejich následná optimalizace, výzkum nových konstrukčních prvků H3. Aktuální trendy výzkumu v oblasti konstrukcí vozidel H4. Výzkum vozidel pro městskou i regionální dopravu regiotram, vozidla s malými koly Jednotlivé organizace se přihlásily k navrženým výzkumným směrům podle svých hlavních kompetencí. Rozdělení hlavních a vedlejších rolí jednotlivých organizací docela dobře vystihuje následující tabulka: Klíčový výzkumný směr Organizace A B C D E F G H Západočeská univerzita v Plzni x x x X X X Univerzita Pardubice X x X x x x x ŠKODA VÝZKUM s.r.o. X X x x x VÚKV a.s. x x x X x V čem bude podle Vás spočívat největší přínos Výzkumného centra? Dojde k synergii základního, aplikovaného i průmyslového výzkumu materiálů, komponent, konstrukčních uzlů a celých konstrukcí kolejových vozidel. Metody výzkumné činnosti budou založeny na vyváženosti teoretických a experimentálních metod a interdisciplinárním přístupu. Rovnocenně budou nasazeny tyto metody: Výzkum za pomoci počítačových simulací, Experimentální výzkum v laboratorních podmínkách, Experimentální výzkum v provozních podmínkách, Metody verifikace a validace výsledků. K týmové práci se sejde řada špičkových českých odborníků společně s nadějnými mladými vědci a doktorandy. Na činnost výzkumného centra bude dohlížet vědecká rada, v níž je kromě řešitelů zastoupena řada dalších významných organizací a průmyslových podniků (například Dopravní fakulta ČVUT v Praze, České dráhy, Dopravní podnik města Brna, ČKD VAGONKA, BONATRANS, DAKO-CZ, ČMKS-Lokomotivy, LEKOV). Složení vědecké rady je zárukou, že výsledky činnosti výzkumného centra budou hodnoceny kriticky a naopak, že výzkumné centrum bude z praxe dostávat aktuální podněty pro svoji činnost. Děkujeme za rozhovor. 10

12 ŠKODA TRANSPORTATION argumenty V pořadu Reportéři ČT zazněla na téma třísystémových lokomotiv 109E ze ŠKODY řada nepřesných i nepravdivých údajů Na začátku července uvedla ČT1 v pořadu Reportéři ČT příspěvek pod pohádkovým názvem O mašince, kterou svět neviděl. Odlehčenou formou se autor příspěvku snažil přesvědčit diváky, že České dráhy zaplatí miliardy korun za lokomotivy, které svět neviděl a zřejmě ani neuvidí. Právoplatný a podle všech obchodních zákonů uzavřený kontrakt v roce 2004 mezi Českými drahami a společností ŠKODA TRANSPORTATION na dodávku 20 třísystémových lokomotiv se autor snažil obestřít tajemnem a především pochybnostmi. Hledání senzačních odhalení v době tzv. okurkové sezony není ničím neobvyklým a úroveň jejich vypovídací schopnosti je většinou limitovaná časovou tísní autora, která mu plně neumožňuje získat a následně ověřit všechny potřebné informace, a proto považujeme za svou povinnost se k uvedenému pořadu vyjádřit. Výše uvedený kontrakt byl uzavřen na základě výsledku veřejné obchodní soutěže vypsané koncem roku Jako každá taková soutěž vypsaná podle Zákona č. 40/2000 Sb. o zadávání veřejných zakázek, obsahovalo vypsání předmětné soutěže řadu podmínek závazných pro všechny soutěžící. Z tohoto pohledu je poněkud zavádějící konstatování, že kdyby se soutěžilo v tom, kdo je ve vývoji lokomotivy dál, vyhrál by Siemens, protože má lokomotivu už hotovou a usiluje o to, aby s ní mohl jezdit i v Česku. Podmínky soutěže beze zbytku splnila pouze ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. Druhý účastník v několika bodech zákonné podmínky soutěže nesplnil a ani se proti výsledku výběrového řízení neodvolal. Je škoda, že při přípravě celého pořadu nebyly vzaty v úvahu ceny, za které oba soutěžící dodávku 20 lokomotiv nabídli Českým drahám. V tomto kontextu by jinak vyznělo i několikrát v pořadu opakované a lživé konstatování, že stát bude financovat vývoj lokomotivy soukromého výrobce. Kontrakt mezi oběma výše uvedenými subjekty je uzavřený výhradně na koupi dvaceti kusů lokomotiv a ve smlouvě je tato skutečnost velmi precizně specifikována. České dráhy neplatí vývoj škodovácké lokomotivy. Tato skutečnost zazněla jak z Českých drah, tak ze ŠKODY TRANSPORTATION, přesto ji autor reportáže zamlčel. ŠKODA patří k tradičním výrobcům lokomotiv, a proto se nikdy nepřestala zabývat jejich vývojem. Grantová politika státu, konkrétně ministerstva průmyslu a obchodu, umožňuje získat finanční prostředky na vývoj i ze státního rozpočtu. ŠKODA čerpala prostředky z grantů, např. na Vývojový program v oblasti kolejových vozidel v letech vyčerpala 40,2 mil. Kč. Výsledky vývojového programu se týkaly dvousystémových lokomotiv, výpočtů trakčního podvozku, skříně i designu lokomotivy od sochaře Pelikána. S ohledem na typ nešlo výsledky programu použít pro třísystémovou lokomotivu 109E, se kterou ŠKODA ve výběrovém řízení zvítězila. Navíc jen těžko ŠKODA mohla vyvíjet v letech lokomotivy, na které je uzavřený kontrakt, když výběrové řízení s přesnými technickými specifikacemi a požadavky bylo vyhlášené v roce Argument, že ŠKODA vyvíjí lokomotivu za státní peníze deset let a lokomotiva je stále jen na obrázku, v kontextu výše uvedených fakt neobstojí. Zcela otevřený přístup jsme zvolili i ve vztahu k Drážnímu úřadu (DÚ). Schválení vozidla jako typu u tak sofistikovaného výrobku, jakým lokomotiva bezesporu je, je proces, který může trvat měsíce. Proto o celém projektu informujeme DÚ už od jeho počátku. V září roku 2004 obdržel DÚ úvodní informace o projektu třísystémové Lokomotivy 109E v písemné formě a následně v říjnu 2004 jsme uskutečnili prezentaci přímo na DÚ. Podali jsme u DÚ žádost o schválení vozidla jako typu, s tím že jsme očekávali rozhodnutí o přerušení schvalovacího procesu. Všechny potřebné dokumenty (např. výsledky měření) pro DÚ budou doplněny do Zároveň jsme v intenzivním kontaktu se schvalovacím orgánem SRN, kterým je Německý drážní úřad EBA a dále z hlediska interoperability německá organizace EBC. Není jistě bez zajímavosti, že EBA a EBC, které obdržely stejné informace jako DÚ, správní řízení nejen nepřerušily, ale aktivně spolupracují zejména v oblasti vyjasňování požadavků plynoucích z interoperabilních předpisů (TSI). Pro společnost ŠKODA TRANSPORTATION bylo zvolení výše uvedeného postupu nezbytné, protože v ČR nebyl doposud vytvořen orgán, který by umožňoval schválení vozidla z titulu interoperability, což je pro vozidlo, které je určené pro provoz na interoperabilních tratích Evropy, naprosto nezbytná podmínka. Lokomotiva 109E/ř.380 je stroj, který umožní interoperabilní provoz na tratích v České republice, Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku a musí vyhovovat novým evropským předpisům TSI. Konstrukční provedení musí například splňovat crashové podmínky odolnosti kabiny. Z toho je zřejmé, že vývoj je u nových lokomotiv takového druhu nevyhnutelný, protože musí splňovat zadání a požadavky zákazníka, které odpovídají novým evropským předpisům TSI. Momentálně žádný z našich konkurentů nemá v nabídce lokomotivu, která by svými parametry byla srovnatelná s lokomotivou ŠKODA 109E. V současné době je pro novou lokomotivu hotova elektrická výzbroj a nově vyvinutý motor prochází úspěšně testy a zkouškami. Zároveň se vyrábí hrubá stavba skříně lokomotivy. Podle smlouvy má ŠKODA dodat první lokomotivu v roce 2007, tedy za dva roky. Závěrem je třeba uvést, že ŠKODA se smluvně zavázala Českým drahám předat 20 kusů třísystémových lokomotiv schválených pro interoperabilní provoz na tratích ve výše uvedených evropských zemích. Tím ŠKODA na sebe bere celou zodpovědnost týkající se homologačních procesů ve všech uvedených zemích. Toto ustanovení kupní smlouva projektu Pendolino nezahrnovala, a proto je homologační proces těchto vlaků v současnosti financován Českými drahami. Ing. Vít Tomrdle projektový manažer ŠKODA Transportation s.r.o. 11

13 Železniční průmysl v EU Český železniční průmysl se musí umět v EU prosadit 4 mld. EUR ročně na podporu železničního sektoru EU pro období 2007 až 2013 Jedním z těch, kteří převzali záštitu nad prezentací českých podniků železničního průmyslu v Bruselu, je také Ing. Zdeněk Urban, ředitel odboru těžkého průmyslu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Požádali jsme jej proto o odpovědi na několik otázek. Nakolik podle Vašeho názoru ovlivnil vstup České republiky do EU náš železniční průmysl? Domnívám se, že samotný vstup České republiky do Evropské unie v loňském roce neovlivnil výrazně český železniční průmysl. Bezesporu se zjednodušila obchodní činnost a podmínky vstupu na trhy členských států Evropské unie a dalších zemí, avšak bez dlouholeté a usilovné práce našich odborníků, zavádění moderních výrobních technologií vedoucích ke zvyšování kvality výrobků bychom na těchto trzích nemohli nabídnout konkurenceschopné produkty. Z odvětvové statistiky vyplývá, že rok 2004 nebyl pro sektor výroby kolejových vozidel z hlediska trendu vývoje výjimečný. Odvětví zaznamenává již po několik let pokles tržeb o 11,5 % zejména na tuzemském trhu a také zaměstnanosti o cca 8 %. Pozitivní ukazatel jako je nárůst zahraničního obchodu však nemůže tento deficit vyrovnat. Odvětví na současný vývoj reagovalo jak nárůstem exportu (18,8 %), tak i importem do ČR (29,3 %). Dle krátkodobých marketingových analýz růst vývozu produkce českého železničního průmyslu do EU by si měl zachovat pozitivní trend především v konkurenceschopných produktech s vyšší přidanou hodnotou. Tomu se dlouhodobě podřizuje strategie výrobních programů jednotlivých společností zejména pak jejich technických podmínek, ekonomiky a obchodní požadavky západních odběratelů. Ve střednědobém horizontu bude jednou z prioritních otázek zapojení rozhodujících výrobců v nosných oborech v rámci globalizace světové ekonomiky. Tento trend se týká především výroby kolejových vozidel, automobilového a leteckého průmyslu. V čem vidíte další možnosti rozvoje tohoto odvětví? Perspektivnost tohoto odvětví se jeví v nutné obnově zastaralého vozového parku městské hromadné dopravy většiny měst států střední a východní Evropy. Zároveň v rámci sjednocování evropských železnic a jejich unifikaci budou muset železniční dopravní společnosti zejména nových členských států Evropské unie přistoupit k modernizaci elektrických lokomotiv z jednosystémových na vícesystémové, a to buď modernizací stávajících nebo nákupem nových. Rovněž současná strategie Evropské unie, která prosazuje posílení železniční dopravy vůči dopravě silniční, si vynutí kromě jiného modernizaci vozového parku v celém segmentu kolejových vozidel. Jedním z důležitých kroků je realizace programů obsažených v Evropské dopravní politice pro rok 2010 (Bílá kniha) vydané Komisí evropských společenství v roce Tento dokument má zásadní význam pro určení směru evropské dopravní politiky. Klíčovým záměrem této strategie je vyrovnat disproporce mezi jednotlivými druhy dopravy při zohlednění minimalizace negativních vlivů na životní prostředí. Zásadním úkolem, který se snaží Evropské společenství v tomto dokumentu řešit, je převedení části stále rostoucího objemu silniční dopravy, zejména pak kamionové, na železnici, jakož i vnitrozemské vodní cesty a námořní příbřežní plavbu s využitím kombinované dopravy. Dalším významným faktorem evropské dopravní politiky je realizace integrace železnic a otevření trhu, k němuž dojde v roce Proto je nezbytné v nejbližších letech výrazně investovat do modernizace vozového parku a dopravních sítí. Pro roky 2007 až 2013 bude vyčleněno na podporu železničního sektoru ze stru- kturálních fondů a fondu soudržnosti ročně okolo 4 mld. EUR. Zejména pak novým členským zemím Evropské unie, a tedy i České republice, se naskýtá šance získat potřebné prostředky na modernizaci svého vozového parku a našemu železničnímu průmyslu nové odbytové možnosti. Převzal jste záštitu nad prezentací předních českých podniků železničního průmyslu, kterou pořádá ACRI v polovině září v Bruselu. V čem spatřujete její význam a přínos? Postavení odvětví je mimo jiné úzce propojeno se státní politikou dopravní infrastruktury České republiky, členstvím země v Evropské unii i s její dopravní politikou. Cílem našich výrobních společností musí být umět se zvýraznit a prosazovat, jakož i hájit svou pozici v rámci globálního světového tržního prostředí. Proto se domnívám, že prezentace tohoto oboru Asociací podniků českého železničního průmyslu je velice potřebná a prospěšná pro celý český průmysl. Ministerstvo průmyslu a obchodu velmi vítá tuto formu vzájemné spolupráce, a proto pan ministr osobně přijal záštitu nad prezentací této akce. Děkujeme za rozhovor. 12

14 Společná prezentace ACRI v Bruselu Železniční průmysl v EU Datum a čas Pozvánka čtvrtek 15. září 2005, od 18:00h Místo Stálé zastoupení České republiky při EU 15, rue Caroly, 1050 Brusel Recepce Konkurenceschopnost českého železničního průmyslu pod záštitou Milan Urban, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Vojtěch Kocourek, náměstek ministra Ministerstvo dopravy ČR Jan Kohout, velvyslanec Stálé zastoupení České republiky při EU ve spolupráci s UNIFE Evropská asociace železničního průmyslu 18:00 Zahájení Jan Kohout, velvyslanec Vojtěch Kocourek, náměstek ministra 18:15 Prezentace ACRI, člena UNIFE moderováno Liborem Lochmanem, PhD, místopředsedou předsednictva ACRI infrastruktura Ladislav Tomica zabezpečovací zařízení Vladimír Kampík kolejová vozidla Tomáš Krsek komponenty Pavel Maňásek výzkumné ústavy Libor Lochman 18:45 Diskuze Konkurenceschopnost železnice" Evropská komise, GŘ pro energii a dopravu Ředitelství pro vnitrozemskou dopravu Enrico Grillo Pasquarelli, ředitel Evropská investiční banka Ivan Pilip, viceprezident Evropský parlament Jaromír Kohlíček, člen ERA, Evropská železniční agentura Marcel Verslype, výkonný ředitel CER, Společenství evropských železnic Johannes Ludewig, generální ředitel 19:30 Raut Program RNDr. Petra Duchoně, poslance Evropského parlamentu jsme se v souvislosti s prezentací ACRI v Bruselu zeptali: Doprava je páteří ekonomiky každé země, tedy i Evropské unie jako celku. Myslíte si, že je jí v Evropském parlamentu věnována dostatečná pozornost? Myslím si, že doprava si zaslouží podstatně více pozornosti, než kolik jí Evropský parlament (EP) věnuje. Je zřejmé, že pozornost EP se doposud dělí mezi jednotlivé problémy nejen podle jejich aktuální společenské závažnosti, ale mnohdy také podle zažitých stereotypů. V tomto směru připomíná EU starou dámu, která žije svými problémy z mládí a není příliš ochotná zabývat se tím, co je skutečně potřeba. Klasickým příkladem je zemědělská politika. Zatímco v době vzniku EU byl jedním ze zásadních problémů nedostatek potravin pro obyvatele poválečné Evropy, nyní jsou aktuální úplně jiné problémy, například pomalý ekonomický rozvoj, nezaměstnanost a také doprava. Přesto je dopravní problematice věnována ve finančním vyjádření zhruba dvacetkrát menší pozornost než zemědělství. Podle mého soudu je třeba razantně snížit dotace do zemědělství (podmínkou je ovšem odstranění diskriminace našich zemědělců) a ušetřené peníze použít ke zmírnění problémů mj. v dopravě. Česká republika je tranzitní zemí, proto se nás dopravní problematika dotýká velmi silně. Jak chápete svůj přínos k jejímu rozvoji a co pro to můžete jako poslanec Evropského parlamentu udělat? Domnívám se, že úkolem poslance je dbát na rovnost podmínek, za kterých se provozují jednotlivé druhy dopravy. Je-li některý druh dopravy protěžován státem na úkor ostatních, nepřinese to z dlouhodobého hlediska nic dobrého. Konkurence je jedním z mála účinných motivačních nástrojů, a to platí i z hlediska soutěže mezi jednotlivými druhy dopravy. Proto se EP má zaměřit především na definování bezpečnostních standardů a práv cestujících. Které aktuální otázky z pohledu železniční dopravy se v Evropském parlamentu nyní řeší? EP se nyní zabývá dvěma zásadními otázkami, které ovlivní železniční dopravu. Za prvé je to tzv. třetí železniční balíček. Základním cílem směrnice je dokončení integrace evropského železničního prostoru do roku Dokument má přispět nejen k posílení práv cestujících, ale zabývá se i otázkami nákladní dopravy, systémem certifikace strojvedoucích a propojením transevropské vysokorychlostní sítě. Za druhé, EP musí v krátké době rozhodnout o způsobu financování dopravních projektů, které jsou z hlediska dopravy v EU považovány za prioritní. Takových projektů je 32. Z velké části se týkají železniční infrastruktury. Celkový finanční objem projektů je odhadován na cca 600 mld. EUR. Seznam projektů a jejich popis je uveden ve van Miertenově zprávě. Myslíte si, že má český železniční průmysl v Evropě dobré jméno? Přes veškeré obtíže patří český železniční průmysl v evropském měřítku nepochybně k těm lépe rozvinutým. Děkujeme za rozhovor. 13

15 Železniční průmysl v EU tři otázky pro...??? Tři otázky pro Ivana Pilipa, viceprezidenta EIB 1/ Jak velký význam přikládá EU financování železniční dopravy, zejména v nových členských zemích? Železniční doprava a její další rozvoj v nových členských státech EU je z hlediska dopravní politiky EU a financování EIB velmi důležitá, především modernizace hlavních železničních tahů, které tvoří tzv. panevropské koridory. Adekvátní dopravní obslužnost hraje významnou roli pro vyvážený rozvoj jednotlivých regionů jak v rámci EU, tak v rámci jednotlivých členských států. Navíc železniční doprava je ve srovnání s automobilovou šetrnější vůči životnímu prostředí. Kvalitní železniční spojení přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti celých regionů a je jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují rozhodování zahraničních a domácích investorů ohledně realizace jejich investičních záměrů. Kromě toho ve většině nových členských zemí EU je hustota železniční sítě srovnatelná se stavem ve starých zemích EU, ne-li větší. Z tohoto vyplývá, že je nutné koncentrovat se na modernizaci prioritních úseků. EIB financuje rekonstrukci železnic, které jsou součástí panevropských koridorů až do výše 75 % celkových nákladů projektu namísto obvyklého spolufinancování do 50 %, což také odráží důležitost, kterou banka připisuje investicím v této oblasti. Půjčky EIB možno také kombinovat s dotacemi z fondů EU. V minulosti se toto společné financování využívalo s Programy EU Phare a Ispa a dnes jsou to Strukturální a Kohezní fondy EU. Dalším významným prvkem, především v případě větších aglomerací, je příměstská železniční doprava. Tato přispívá jak k větší kvalitě života z důvodu zlepšení kvality životního prostředí, menší míry hluku, tak k větší mobilitě pracovní síly s pozitivním dopadem na hospodářský rozvoj. Z těchto důvodů patří rozšiřování a modernizace přiměstské železniční dopravy také k prioritám EIB. 2/ Které významné projekty z oblasti železniční dopravy se v současnosti financují nebo připravují? Z projektů financovaných EIB se nyní realizuje projekt modernizace slovenských železnic, projekt zkvalitnění signalizace a bezpečnostních zařízení na úseku Divaca - Koper panevropského dopravního koridoru V ve Slovinsku, modernizace železniční infrastruktury na různých úsecích podél koridorů IV a V v Maďarsku. Dále banka vyhodnocuje projekt modernizace rumunských železnic podél koridoru IV. V budoucnu má EIB zájem podporovat realizaci prioritních projektů definovaných v rámci Evropské iniciativy růstu, kde se 21 projektů ze 30 týká železniční dopravy. V rámci nových členských států EU jsou to zejména projekty modernizace železničních tahů: Atény - Budapešť - Vídeň - Praha - Drážďany, Gdaňsk - Varšava - Brno - Bratislava - Vídeň, Lyon - Milán - Terst - Lublaně - Bu- dapešť a Paříž - Štutgart - Vídeň - Bratislava. EIB plánuje investovat částku 50 miliard EUR na realizaci projektů transevropkých sítí do konce stávající dekády. Banka přitom podporuje inovativní metody financování, např. partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP) a různé formy spolufinancování a poskytování záruk s využitím fondů EU. 3/ Nakolik může ovlivnit prezentace českého železničního průmyslu v Bruselu jeho pozitivní vnímání v rámci EU a co Vy jako finančník od této akce očekáváte? Prezentace českého železničního průmyslu v Bruselu může poskytnout informace o službách tohoto sektoru a přimět zákazníky ke zvýšenému využívání českých železnic a také získat potencionální investory k financování projektů modernizace železnic. Děkujeme za rozhovor. UniControls partnerem mezinárodního rozvojového projektu Evropské unie InteGRail Česká společnost UniControls od svého vzniku cílevědomě buduje vlastní silnou výzkumnou a vývojovou základnu. Aktivně se účastní procesu tvorby nových norem a zapojuje se do mezinárodních projektů tak, aby byla schopna držet krok s trendy v oboru drážní techniky. Účast v projektu InteGRail, do kterého se firma UniControls zapojila začátkem letošního roku, je dalším významným krokem, který umožní i nadále přicházet na trh s produkty špičkové úrovně, které odpovídají stále náročnějším požadavkům zákazníků. Samotný projekt InteGRail spadá do 6. rámcového programu Evropské unie (FP6). Je vystavěn na minulých programech EU ROSIN, TrainCom, EuRoMain a bude kooperovat s paralelně běžícími programy (např. ModTrain). Koordinátorem programu je Evropská asociace železničního průmyslu UNIFE. Projekt má 40 účastníků z oblasti výrobců drážních vozidel, provozovatelů kolejové dopravy, výzkumných pracovišť a dalších firem. Patří mezi ně například Alstom Transport, Bombardier Transportation, Siemens Transportation Systems, České dráhy, SNCF, Trenitalia a další. Z tohoto čtyřletého projektu má vzejít holistický, koherentní informační systém, který by měl integrovat hlavní železniční subsystémy a tak zajistit koordinaci vysoké úrovně mezi klíčovými železničními procesy. Cílem je dosáhnout vyšší výkonnosti železničních systémů z hlediska kapacity, průměrné rychlosti a přesnosti, bezpečnosti a optimálního využití zdrojů. InteGRail také umožní sdílení informací ve světě železniční dopravy, aby mohla být zajištěna optimalizace rozhodování potřebná pro vyšší výkonnost. InteGRail nebude nahrazovat dosavadní drážní systémy, ale bude fungovat v součinnosti s nimi. 14

16 členové ACRI se představují komponenty MTI - Louny, s. r. o. nabízí jako zástupce firmy MTU Friedrichshafen GmbH výrobky MTU, tzn.: - motory MTU a DDC pro lokomotivy všech řad a motorové vozy, - zdrojové agregáty pro vlakové soupravy a zajišťuje servis těchto motorů. MTI - Louny, s. r. o. Husova Louny Příklady zástaveb motorů MTU v ČR a SR 15

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV)

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Ing. Zdeněk Malkovský 1), Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. 2) 1) Ing. Zdeněk Malkovský VÚKV a.s., Praha www.vukv.cz 2) Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. Západočeská

Více

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation 19.06.2013 Jednopodlažní soupravy RegioPanter výroba, zkoušky a provoz SKUPINA ŠKODA TRANSPORTATION TRANSPORTATION GROUP ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ŠKODA

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR Ing. Petr Kolář SŽDC, GŘ, Odbor strategie 1. ÚVOD Železniční doprava v České republice má své začátky na počátku 19. století.

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Aplikovaný výzkum v rámci Centra kompetence drážních vozidel (CKDV)

Aplikovaný výzkum v rámci Centra kompetence drážních vozidel (CKDV) Aplikovaný výzkum v rámci Centra kompetence drážních vozidel (CKDV) Zdeněk MALKOVSKÝ VÚKV a.s. Bucharova 1314/8 158 00 Praha 5 www.vukv.cz Projekt č.te01020038 Centrum kompetence drážních vozidel je řešen

Více

Český normalizační institut Czech Standards Institute TNK 141. Železnice. Seminář ACRI

Český normalizační institut Czech Standards Institute TNK 141. Železnice. Seminář ACRI TNK 141 Železnice Obor působnosti Český normalizační institut Normalizace v oblasti železnic, s výjimkou elektrických a elektronických zařízení, včetně předměstské a městské dopravy, se zaměřením na vozidla

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Praha 5

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Praha 5 List 1 z 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště Cerhenice Cerhenice, PSČ 281 02 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy 1 Transevropské dopravní sítě původní rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES nové rozhodnutí

Více

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE METRO NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE Soupravy metra ze Škody Transportation zajišťují flexibilní a efektivní řešení dopravy

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

ACRI Akademie Novinky v legislativě o železniční interoperabilitě

ACRI Akademie Novinky v legislativě o železniční interoperabilitě ACRI Akademie Novinky v legislativě o železniční interoperabilitě Radek Čech ACRI Akademie 2012, Praha, 1.11.2012 Nový přístup Nově schvalovaná a revidovaná TSI vycházejí z tzv. nového přístupu Cíl: Umožnit

Více

Možnosti zvyšování rychlostí

Možnosti zvyšování rychlostí Možnosti zvyšování rychlostí na české železnici Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Historické ohlédnutí a souvislosti Historický dluh: úsporné parametry tratí z 19.

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Stodůlky, Praha 5

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Stodůlky, Praha 5 List 1 z 5 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště Cerhenice Cerhenice, PSČ 281 02 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k

Více

Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Priority rozvoje transevropské, národní a regionální dopravní sítě ve světle kohezní politiky Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Východiska rozvoje dopravního sektoru Strategie Evropa

Více

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s.

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. VOZIDLA PRO PŘÍMĚSTSKOU A REGIONÁLNÍ OSOBNÍ

Více

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC Obsah Úvod, představení organizace Železniční tratě ČR zařazené do evropské

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Záměry dopravce ČD a.s. ve vybavování vozidel OBU ETCS. Ing. Jan Plomer

Záměry dopravce ČD a.s. ve vybavování vozidel OBU ETCS. Ing. Jan Plomer Záměry dopravce ČD a.s. ve vybavování vozidel OBU ETCS Ing. Jan Plomer Strana 1 Rok 2014 a dříve prvotní úvahy potřebné počty vybavených vozidel předpokládané časové harmonogramy odhady potřebných finančních

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ

ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ Karel SELLNER Doc. Ing. Karel SELLNER, CSc, Ministerstvo dopravy ČR, nabř. L. Svobody 1222, Praha 1 Úvod Růst národního hospodářství a integrace

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Soudobé trendy v nákladní železniční dopravě a teritoriální expanze. Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Železniční doprava ekologická doprava celosvětově produkuje

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY VYSOKÝ VÝKON INTEROPERABILITA PRO EVROPSKÉ TRATĚ VYSOKORYCHLOSTNÍ PROVOZ NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Výroba lokomotiv ve firmě Škoda Transportation vychází

Více

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Ministerstvo dopravy odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází

Více

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT ELEKTRICKÁ TŘÍSYSTÉMOVÁ LOKOMOTIVA ŘADA 380 ČD, TYP ŠKODA 109 E TYPOVÝ NÁČRT ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Určení interoperabilní lokomotiva pro osobní i nákladní dopravu Výrobce ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

SOUBOR INDIKÁTORŮ DOPRAVNÍ POLITIKY

SOUBOR INDIKÁTORŮ DOPRAVNÍ POLITIKY Příloha č. 2 SOUBOR INDIKÁTORŮ DOPRAVNÍ POLITIKY Indikátory budou hodnoceny v letech 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi druhy dopravy

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s. 123. Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha 1 ČD Cargo v roce 2011 Strategické záměry společnosti Nákladní doprava a rozvoj infrastruktury Významné

Více

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC Automatické vedení vlaku na síti SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 26. 3. 2015 Definice AVV automatizační systém určený pro automatizaci řízení vozidel (zařízení ATO - Automatic Train

Více

Obsah TAF TSI: Komunikace ŽP/PI a zákonné povinnosti

Obsah TAF TSI: Komunikace ŽP/PI a zákonné povinnosti 5. regionální seminář agentury ERA zaměřený na technické specifikace pro interoperabilitu týkající se subsystému Využití telematiky v nákladní dopravě (TAF TSI) Obsah TAF TSI: Komunikace ŽP/PI a zákonné

Více

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY FRANTIŠEK PALÍK Křižíkova elektrická lokomotiva z roku 1905 pro Vídeňskou městskou dráhu po přestavbě v roce 1927 pro ČSD jako E 225.001 Počátkem 20. let minulého století vznikl na

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Praha, 31. srpna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 330 16 326 Ostatní provozní výnosy 2 442 1 635 Náklady -14 366-14 127

Více

ČESKÝ ŽELEZNIČNÍ PRŮMYSL V RÁMCI EU, INTEROPERABILITA

ČESKÝ ŽELEZNIČNÍ PRŮMYSL V RÁMCI EU, INTEROPERABILITA ČESKÝ ŽELEZNIČNÍ PRŮMYSL V RÁMCI EU, INTEROPERABILITA Marie VOPÁLENSKÁ, Libor LOCHMAN Ing. Marie VOPÁLENSKÁ, ACRI, Asociace podniků českého železničního průmyslu, Novodvorská 1698, Praha 4 Ing. Libor LOCHMAN,

Více

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Konference Inovace & Železnice 13. prosinec 2016, Praha Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Ing. Dan Ťok ministr dopravy Hlavní témata prezentace Základní cíle

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy Odbor komunikace tiskové oddělení Ondřej Kubala, T: 972 232 299, M: 724 977 822, e-mail: kubala@cd.cz Brno, 12. února 2008 Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo dopravy

Více

Operační program Doprava a udržitelná městská mobilita. Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR

Operační program Doprava a udržitelná městská mobilita. Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 a udržitelná městská mobilita Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Informace o aktuálním stavu změn v drážní legislativě

Informace o aktuálním stavu změn v drážní legislativě Informace o aktuálním stavu změn v drážní legislativě Danuše Marusičová ACRI Akademie seminář Technické normy pro tramvajovou dopravu Praha, 14.1.2015 Stav změn v drážní legislativě Legislativa ČR Legislativa

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. června 2014 (OR. en) 11254/14 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro strukturální opatření Příjemce: Předmět: Výbor stálých zástupců (část I)/Rada FIN 435 FSTR

Více

Železniční nákladní doprava v 21. století. Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s.

Železniční nákladní doprava v 21. století. Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s. Železniční nákladní doprava v 21. století Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s. Změny vnějšího prostředí Změna historického poslání železnice v dávné minulosti především přeprava soli

Více

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Želaktuel 2013 Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Vedoucí oddělené koncepce infrastruktury Odbor strategie 16.5.2013, Praha Výchozí požadavky Požadavky dopravců (ČD

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme.

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. JEDNOPODLAŽNÍ REGIONÁLNÍ SOUPRAVY PRO ČESKÉ DRÁHY ŘEŠENÍ

Více

Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava.

Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava. Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava Strana 1 Moravskoslezský kraj v číslech Rozloha: 5 427 km 2 Počet obcí: 300 ( z toho 40 měst) Počet obyvatel: 1 220 000 Hustota: 224 obyvatel / km 2

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

20. Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení - OKEČ 35

20. Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení - OKEČ 35 20. Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení - OKEČ 35 20.1. Charakteristika odvětví Odvětví ostatní dopravní prostředky a zařízení je charakteristické širokou nabídkou dopravních prostředků.

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva AUTOBUS A VLAK - KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva Miroslav Vyka // Svaz cestujících ve veřejné dopravě // Prezident 1 MOBILITA OBYVATELSTVA HYBNOST OBYVATEL ROSTE

Více

VÝHYBKY PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ

VÝHYBKY PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ VÝHYBKY PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ Ing. Bohuslav Puda, DT výhybkárna a mostárna, Prostějov 1. Úvod Vývoj štíhlých výhybek a výhybek pro vysokorychlostní tratě je jedním z hlavních úkolů oddělení výzkumu

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU Jan Beneš Návrh vyskorychlostních tratí v ČSFR z roku 1990 vládní usnesení č. 765/89 z r. 1989 vyhledávací studie byla zpracovávána od roku

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Marek Binko Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Klíčová slova: vysokorychlostní železnice, konvenční železnice Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl,

Více

Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy

Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy Ing. Vít Sedmidubský Ing. Jindřich Kušnír Czech Raildays 2010 15. 17. 6. 2010, Ostrava Historie budování žel. infrastruktury 90. léta - výstavba železničních

Více

Datové pokrytí v osobní železniční dopravě

Datové pokrytí v osobní železniční dopravě Datové pokrytí v osobní železniční dopravě Problémy a technická řešení Leoš Boháč Tomáš Zeman Zdeněk Lokaj Obsah Koho se týká Problémy Modely realizace Technická řešení Měření Závěr 2 Hlavní cíl Zajištění

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ,, a.s. www.cdvuz.cz VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. Česká železnice v roce 2030 Požadavky na vysokorychlostní železniční systém a jeho strukturální subsystémy z pohledu interoperability

Více

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Ostrava, 16. 6. 2015 Parametry infrastruktury pro nákladní dopravu dle evropské legislativy - Nařízení Evropského

Více

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu GŘČD Vývoj železnice v uplynulém období Izolovaný vývoj v jednotlivých státech

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor.

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor. Dunkermotoren HROMADNÁ DOPRAVA KOLEJOVÁ VOZIDLA Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii:» Rychlá dostupnost vzorků a prototypů» Kvalifikované systémy pro

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

Modernizace hnacích vozidel ČD Cargo a legislativní změny ve vztahu na železniční kolejová vozidla

Modernizace hnacích vozidel ČD Cargo a legislativní změny ve vztahu na železniční kolejová vozidla Modernizace hnacích vozidel ČD Cargo a legislativní změny ve vztahu na železniční kolejová vozidla Ing. Zdeněk Štěpánek Ředitel odboru údržby a oprav KV Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY. www.skoda.cz 14001 : 2004

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY. www.skoda.cz 14001 : 2004 INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY EN 14001 : 2004 ISO LOKOMOTIVY ŠKODA Jsou lokomotivy moderní konstrukce, které jsou v univerzálním a nákladním provedení schopné zajistit provoz

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

KDO JSOU BRŇANÉ ZDROJE MĚS?TA

KDO JSOU BRŇANÉ ZDROJE MĚS?TA ZDROJE MĚSTA DOPRAVA Vnější dopravní obslužnost Brna Brno má strategickou polohu mezi třemi hlavními městy Prahou, Bratislavou a Vídní, kdy do všech těchto měst se dá dostat do dvou hodin. Zrychlení by

Více

Směřování aplikovaného výzkumu ČR v oblasti svařování a tepelného zpracování. Jaromír Moravec

Směřování aplikovaného výzkumu ČR v oblasti svařování a tepelného zpracování. Jaromír Moravec Směřování aplikovaného výzkumu ČR v oblasti svařování a tepelného zpracování. Jaromír Moravec Orientace aplikovaného výzkumu v ČR 1) Privátní vývoj realizovaný v rámci jednotlivých společností. Inovace

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ Ing. Zdeněk THUN 1 Úvod Interoperabilitou rozumíme schopnost železničního systému umožnit bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících stanovených

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

PRO REGIONÁLNÍ A DÁLKOVOU DOPRAVU. Odborný seminář DOPRAVNÍ OBLUŽNOST 2011 aneb po Ústeckém kraji bez auta. Ing. Jan Plomer

PRO REGIONÁLNÍ A DÁLKOVOU DOPRAVU. Odborný seminář DOPRAVNÍ OBLUŽNOST 2011 aneb po Ústeckém kraji bez auta. Ing. Jan Plomer OBNOVA VOZIDLOVÉHO PARKU ČD, a.s. PRO REGIONÁLNÍ A DÁLKOVOU DOPRAVU Odborný seminář DOPRAVNÍ OBLUŽNOST 2011 aneb po Ústeckém kraji bez auta Ing. Jan Plomer Odborný seminář DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 2011 21.

Více