říjen 2006 V čísle najdete: Den otevřených dveří větrných elektráren

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "říjen 2006 V čísle najdete: Den otevřených dveří větrných elektráren"

Transkript

1 olomoucký měsíčník dobrovolný příspěvek 10,- 10 říjen 2006 V čísle najdete: Olomoucký kotlík - předvolební diskuse Komentář Pavla Šaradína Pálení listí a odpadu Živá zahrada Olomoucký Biozpravodaj Den otevřených dveří větrných elektráren sobota :00 16:00 Hraničné Petrovice Ekologické listy 10/2006 vycházejí: Vydává: Hnutí DUHA Olomouc Redakce: Barbora Božková, Jitka Komendová Foto na titulní straně: Grafická úprava: Radim Šašinka; Sazba: Jiří Popelka Tisk: Petr Skyva, Pod Kosířem 838, Kostelec na Hané Náklad: 1400 výtisků Adresa redakce: Hnutí DUHA Olomouc, Dolní náměstí 38, Olomouc; tel.: Uzávěrka příštího čísla:

2 Téma: Komunální volby 2006 Olomoucký kotlík Kandidáti na pozice budoucích zastupitelů tentokrát ukázali, že jsou těmi lepšími občany, už tím, že byli ochotni sejít se se svými voliči v úterý večer a že vytrvali, i když se voličů dostavilo poskrovnu. Úterý byl den, na který Hnutí DUHA pozvalo občany a zástupce politických stran kandidujících v komunálních volbách, aby se sešli v aule Vyšší odborné školy Caritas ke společné debatě nazvané Olomoucký kotlík. Debatu zkušeně moderoval doc. Pavel Šaradín z katedry politologie a evropských studií FF UP. Pozvání Duhy přijali pouze kandidáti menších, ale o to sympatičtějších stran, ODS a ČSSD na výzvu nereagovaly. O co méně přišlo veřejnosti, o to více prostoru měly jednotlivé přítomné strany na představení svých plánů na zlepšení života v Olomouci. Hlavní témata politických stran Stranu Moravané na debatě zastupovala dr. Alena Ovčačíková. Heslem, se kterým její strana jde do voleb, je Město pro občany, ne občané pro město. K jejím prioritám patří zlepšení stavu historického jádra a také se chce zaměřit na mládež, zvláště pak na děti na sídlištích. Společně pro Olomouc je název uskupení nestraníků jdoucích do voleb s jednotným programem. Dr. Ing. Václav John, který stranu zastupoval, z programu vybral úkol přípravy nového územního plánu. Strana jeho kvalitní zpracování považuje za stěžejní materiál pro příští rozvoj města. Stranu zelených, které představil Ing. Jan Látal, samozřejmě v prvé řadě zajímají otázky životního prostředí. Pokud jde o konkrétní opatření pro lepší život ve městě, jsou prioritami jejich programu městská prostranství a jejich zkvalitnění, ochrana zeleně ve městě i památek. Podrobněji se později rozvinula diskuse kolem městské hromadné dopravy ing. Látal mezi plány strany uvedl realizaci želtramu, tedy jakéhosi městského vlaku-tramvaje, který by jezdil po stávající železniční trati na Prostějov a na Horku, integroval se do MHD a posiloval tak spoje v těchto směrech. Sdružení Zelení, Strana pro otevřenou společnost (SOS), Sdružení nezávislých kandidátů - Evropští demokraté (SNK ED) představila doc. MUDr. Eliška Sovová. I její strana chce bojovat za Olomouc pro občany a k jejím prioritám patří zlepšení komunikace radnice s občany, např. chtějí usnadnit občanům podílet se na rozhodování na jednáních zastupitelstva. Na setkání přišel i zástupce Komunistické strany Čech a Moravy, ing. Miroslav Marek. Jeho strana chce zapojit občany do samosprávy, třeba i prostřednictvím referend, chce prosadit, aby se zastupitelstvo začalo chovat jako dobrý hospodář a přestalo prodávat a rozdávat svůj majetek. Během debaty však ing. Marek odsoudil dřívější petici proti výstavbě Paláce Morava. Z pohledu KSČM by doprava ve městě měla být zorganizovaná ve prospěch MHD i na úkor individuální dopravy. V programu pamatují také na práci s dětmi a mládeží. Jediným reprezentantem současné radniční koalice byl RNDr. Ladislav Šnevajs z KDU-ČSL, který zdůrazňoval, co se jim již vykonat podařilo a v čem chtějí kandidáti jeho strany dále pokračovat: opravený městský fond, realizaci protipovodňových opatření i čerpání z fondů Evropské unie. Paní PhDr. Alena Adamíková za stranu Nezávislých demokratů slibovala větší pestrost témat a z programu vybrala otázku samosprávy ND chtějí dosáhnout většího územního členění Olomouce na menší radnice tak, aby voliči mohli vybírat ne pouze devět, ale všech 45 zastupitelů a aby o podobě své městské části mohli účinněji spolurozhodovat. Další témata, na něž během debaty došlo: Komunikace s občany bylo asi nevíce diskutované téma doc. Sovová navrhovala častější zasedání zastupitelstva i s přesunem na odpoledne. Již tradičně byla ostře kritizována komunikace radnice s občany pomocí existujících médií, neobstála současná podoba Radničních listů, které jsou díky bdělosti redakční rady pouze propagačním materiálem radnice, nikoliv však informačním a diskusním fórem. Stejně tak TV Morava, která ve svých pravidelných relacích z regionu funguje spíše jako PR agentura radniční koalice (přestože je tato televize soukromá, dostává příspěvky z městského rozpočtu) Aquapark ing. Marek z KSČM, který pracuje v kontrolním výboru, pověřeném šetřením ve věci Aquaparku, informoval, že celý proces výstavby začíná znovu od Kresba: Jiří Charvát, 2

3 Téma: Komunální volby 2006 začátku, a nyní se nachází ve fázi výběrového řízení na koncesi provozování. Doprava v centru, již zmiňovaná želtram, odstavná parkoviště, rozšíření tramvajového depa tak, aby ve městě mohlo jezdit více tramvají, prodloužení tramvajové linky na Povel; východní tangenta, která ještě není dořešená a při jejímž plánování se střetávají zájmy obyvatelů, jimž hrozí sousedství se silnicí buď v jedné, nebo ve druhé variantě, uzavření centra pro individuální dopravu, diskutované jako možnost zkvalitnění prostředí v historickém jádru jak pro obyvatele, tak pro turisty, rozšíření klidové zóny multifunkční hala, která se chystá na místě stadiónu a o jejíž přípravě nejsou dostupné informace prostor tržnice, přesunutí autobusové dopravy a výstavba na jejím území, podoba starého tržiště, na němž kvůli změně v původním plánu vyrostly současné hangáry budoucí podoba kampusu Moravské vysoké školy, jejíž výstavba se chystá v bývalých ruských kasárnách na břehu Bystřičky kolem kaštanové aleje v ulici Kavaleristů posílení významu komisí městských částí, které v současné době fungují pouze jako poradní orgán radnice bez jakéhokoliv skutečného vlivu na rozhodování. Polemizovalo se o výhodách a nevýhodách počtu volebních obvodů tedy jednoho, jak některé strany navrhují, nebo pěti, jak je to v současnosti. Pokud vás odpovědi na tyto, a veškeré další otázky zajímají, informujte se zavčas na webových stránkách politických stran (viz níže) a jejich sekretariátech nebo u jejich členů. Jen informovaný člověk může rozhodnout odpovědně. Ještě tento týden máte reálnou šanci něco pro svou budoucnost, své okolí, své město udělat, volby do obecního zastupitelstva jsou již v pátek 20. a sobotu 21. října! Pak bude zase na pět let pozdě... Více informací o jednotlivých politických stranách a hnutích a jejich kandidátech do komunálních voleb najdete spolu s jejich programy na těchto webových stránkách: (Moravané) (Strana zelených) (Zelení) (Strana pro otevřenou společnost) (SNK Evropští demokraté) (Komunistická strana Čech a Moravy) (Křesťanská a demokratická unie - Čs. strana lidová) (Nezávislí demokraté) Děkujeme tímto Vyšší odborné škole sociální Caritas za laskavé a bezplatné zapůjčení své auly. Veronika Prágerová Uplynulé volební období očima politologa Město a jeho občané Máme-li hodnotit úspěšnost politiků, kteří čtyři roky spravovali Olomouc, měli bychom tak činit dvojím způsobem: analyzovat plnění volebních programů a zejména Programového prohlášení rady a pokusit se porovnat prostředí v našem městě s ostatními stejně velkými městy v České republice. Důležitou otázkou je však samotná definice města. Jedná se o územní uzavřenou jednotku, v níž sídlí společenství občanů, kteří mají zájem na vytváření takových podmínek, které jim zajišťují co největší kvalitu života. Město by mělo být prostorem co nejméně obtěžujícím své obyvatele a poskytujícím jim co nejpříhodnější životní podmínky. Politici, kteří nás na komunální úrovni zastupují, jsou dočasnými správci města, musejí dohlížet na to, aby takové podmínky byly zajištěny, a zároveň musejí usilovat o udržování tradic města a přihlížet k současným trendům vývoje měst. Postoj k občanům Olomouc patří k několika málo městům, například vedle Prahy 3 či čtyřtisícového Lišova, které zastupitelé člení do obvodů. Zastupitelé využili možnosti volebního zákona a rozdělili město do pěti volebních obvodů. Takový přístup má jediný efekt: volební pravidla posilují velké strany, především ČSSD, KSČM a ODS. Ty získávají na úkor menších politických stran více mandátů, ale občané nevědí, který politik je vlastně zastupuje. Olomouc není tak velkým městem, aby zastupitelé neměli dostatečný přehled o dění na celém jeho území. Ve srovnatelných městech, jako jsou například České Budějovice, Zlín či Hradec Králové, nic podobného neexistuje. V Programovém prohlášení se rada zavázala, že bude usilovat o to, aby občané byli informováni včas a srozumitelně o všech důležitých záměrech, zejména v oblasti územního plánování a městských investic. Jednou z konkrétních podob informování mělo pak být: V komunikaci (důraz PŠ) s občany se zasadíme o další zkvalitnění a rozšíření obsahu internetových stránek města, občané budou o dění ve městě informováni nadále prostřednictvím Radničních listů a s využitím ostatních regionálních médií, budeme 3

4 Téma: Komunální volby 2006 také pokračovat v podpoře lokálního televizního zpravodajství. Jistě, informování prostřednictvím těchto médií je smysluplné, ale nejedná se o komunikaci, ale spíše o jednostranný proces ze strany vedení města. Občané totiž přístup do Radničních listů nebo lokálního televizního zpravodajství, kde by mohli s politiky diskutovat, nemají. Jediným prostorem pro komunikaci tak zůstávají zasedání zastupitelstva, ale ta jsou ve většině případů pro pracující kvůli času konání nedostupná. Svolá-li primátor města jednání zastupitelstva na 9. hodinu ranní, pak minimum Olomoučanů je ochotno si kvůli tomu vzít dovolenou. Samozřejmě že Olomouc v tomto směru není jediným městem, kde politici jednají dopoledne, ale inspirovat se lze například v jiných městech. Zastupitelstva Brna-střed a Hradce Králové zahajují zasedání ve 13 hodin, Liberce ve 14 hodin, Chebu v hodin, Přerova v 15 hodin a ve Svitavách v 16 hodin. Pro občany je důležité, aby mohli na zastupitelstvu vystoupit. Olomoučané tak mohou učinit, když se přihlásí po zveřejnění návrhu programu zasláním poštou, elektronickou cestou ( ) nebo osobním doručením na MmOl organizační oddělení nejpozději do hod. v den předcházející zasedání zastupitelstva nebo v den zasedání zastupitelstva u přítomného pracovníka magistrátu města (označené pracoviště v objektu zasedání) nejdříve 15 minut před zahájením zasedání zastupitelstva a nejpozději do 15 minut po schválení programu zasedání, popř. nejpozději do 15 minut po dodatečném schválení nového bodu zasedání, nejpozději však do ukončení projednávání tohoto nově zařazeného bodu programu zasedání zastupitelstva. Také toto je diskriminující, protože občané nemají možnost reagovat na aktuální návrhy a projevy zastupitelů. Například Jednací řád královéhradeckého zastupitelstva obsahuje bod, že občané mohou požádat o slovo rovněž v průběhu jednání přihlášením se zvednutím ruky po vyhlášení diskuse. Petice, protesty Nedílnou součástí komunikace jsou projevy přímé demokracie jako petice, referenda, protesty či veřejné debaty. Během volebního období se v Olomouci uskutečnilo několik petic, v nichž občané reagovali na rozhodnutí zastupitelstva nebo rady. K zásadním patřila petice, která vybízela zastupitele k tomu, aby nestavěli aquapark z prostředků města. Jeden z jejích iniciátorů Dušan Dvořák pak přispěl k vytvoření občanské platformy Naše Olomouc, která protesty občanů mapuje. Na jejích internetových stránkách se můžeme dočíst o dalších aktivitách Olomoučanů, například petici Braňme rozárium (zastupitelé obětovali část zeleně ve prospěch tenisových kurtů) nebo Chceme skejtovat, ne se nudit (ze zrušených městských lázní vznikly luxusní byty, v nichž se zabydlují i někteří olomoučtí politici, a kvůli tomu byl zrušen i sousední skatepark). Frekvence těchto občanských projevů oproti předchozímu volebnímu období vzrostla. Otázkou je proč. Jednou z možných odpovědí je ta, že město se svými voliči nekomunikuje. V letech byla učiněna celá řada zásadních rozhodnutí, aniž by vedení města svolalo jedinou veřejnou debatu. Proces informování je tak naprosto jednostranný a proti mnohým rozhodnutím se občané bouří. Jaký je význam Olomouce? Jedna politická kampaň v minulosti představovala Olomouc jako město středoevropského významu. Co je však na Olomouci takto významné kromě toho, že využívá vlastní historii? Co kupříkladu udělalo vedení města v posledních čtyřech letech, aby zvýšilo prestiž města? Zasloužilo se o nějaký nový architektonický skvost, který by městu zvýšil proslulost? Jakým způsobem pečuje o již zmíněné výstaviště? Olomouc totiž čím dál tím více připomíná obyčejné okresní město, kde kromě historického centra, jehož domy radní stejně rozprodávají, žádná jiná zvláštnost není. Supermarkety a hypermarkety rostou jako houby po dešti, dopravní situace ve městě se nelepší, děti, které ráno chodí z hlavního nádraží do škol v centru, míjejí desítky heren. Přednádražní prostor ovládají opilci se psy, přímo pod okny hejtmana a olomouckého radního zároveň. Dnes, jak se zdá, je Olomouc spíše město středomoravského než středoevropského významu. Je na tom lépe než Přerov či Šumperk, ale v kvalitě života zaostává téměř za všemi krajskými městy. Vedení města se sice mnohé podařilo, ale chybí nápaditost, kreativita a schopnost inspirovat se dobrými příklady. Pavel Šaradín autor působí na FF UP Podpořte Ekoporadnu Hnutí DUHA Olomouc Bezplatné poradenství v oblasti ochrany životního prostředí. Zašlete SMS s textem DMS EKOPORADNA na číslo Cena DMS je 30,- Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 27,- Kč. Více na a cz/olomouc. Děkujeme za podporu. 4

5 Říjen 2006 Ekologickoprávní minimum Pálení odpadu na zahradě Již mnoho občanů se s tímto nešvarem někdy setkalo. Proto se pokusíme shrnout, jak v obdobných situacích postupovat. Předně bychom měli vycházet z norem nejvyšší právní síly, a to konkrétně z ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, že vlastnictví zavazuje. Nesmí ho být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými zájmy. Je 5rovněž stanoveno, že jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí. Dalším ustanovením je čl. 35, garantující právo na příznivé životní prostředí, ukládající povinnost zdržet se při výkonu svých práv ohrožování a poškozování životního prostředí. Již z uvedení těchto ustanovení v normě ústavního charakteru vyplývá velký zájem na ochraně citovaných práv. Pakliže se vám stane, že vás např. soused pálením odpadu obtěžuje, bylo by nejprve vhodné jej na to upozornit s tím, že to nejen může narušit vaše sousedské vztahy, ale navíc jde o jednání protiprávní. Pokud je toto upozornění bezvýsledné, můžete požádat místní obecní úřad o tzv. předběžný zákaz zásahů ve smyslu 5 Občanského zákoníku (dále jen OZ), ve znění pozdějších předpisů. Obecní úřad může předběžně zásah zakázat nebo uložit, aby byl obnoven předchozí stav. Možná po tomto zásahu ze strany OÚ pochopí váš soused, že si opravdu nelze dovolit vše a zařídí se tak, aby k dalším konfliktům již nedocházelo, čili upustí od svého dalšího protiprávního konání. Stane-li se však, že se uvedené nežádoucí jednání bude i nadále opakovat, bude nutné obrátit se tzv. zdržovací žalobou vůči vašemu sousedovi na soud. Oporou pro podání žaloby je v tomto případě ustanovení 127 odst. 1 OZ, z něhož vyplývá, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Přitom výklad pojmu nad míru přiměřenou by měl být objektivní a konkrétní, měla by se v něm mimo jiné zohlednit intenzita zásahů, jejich frekvence a stupeň konkrétní obtížnosti ve vztahu k sousedům a to vše samozřejmě i po zhodnocení místních poměrů (srov. C. H. Beck Občanský zákoník - komentář). Citovaný 127 dále stanoví, že vlastník proto nesmí obtěžovat sousedy zejména hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi Žalobu je nutné podat na váš okresní soud. Pokud je to možné, pokuste se naposledy vašeho souseda na váš záměr, tedy řešení problému soudní cestou upozornit. Obranu před takovýmto nežádoucím jednáním však neposkytuje jen výše zmíněný postup dle OZ. Dalším zákonem, který zakazuje pálení odpadu na zahradě nebo kamnech je z. č. 185/2001 Sb., o odpadech, který stanoví, že fyzické osoby jsou povinny nakládat s odpadem podle systému stanoveného obcí. Obce musí zajistit pro své obyvatele systém sběru nebezpečných odpadů a dle svých možností i třídění komunálního odpadu. Podle zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší, jsou fyzické osoby povinny jako palivo pro ohniště, grily a krby používat pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, suché rostlinné materiály nebo plynné palivo, předepsané výrobcem, jak stanoví 3 odst. 5. Obec může podmínky spalování zpřísnit vlastní vyhláškou. Může například zakázat spalování listí a trávy. Zde by tedy ze začátku postačilo pokusit se s vaším sousedem promluvit o negativním vlivu jeho jednání na zdraví nejbližšího okolí. Pokud by soused jevil jen málo pochopení pro naše argumenty a stál si na svém, je vhodné se před ním zmínit o faktu, že zákon nejen jeho jednání zakazuje, ale dává obci i možnost vynutit žádoucí stav vysokými pokutami. Podle 40 odst. 10 je tak obec oprávněna uložit pokutu ve výši od 500 do Kč. Tato cesta uplatňování vašich práv by měla být finančně přijatelná a efektivní, protože nebude zpravidla zapotřebí nic víc než zavolat na váš obecní úřad nebo obecní policii a nežádoucí stav ohlásit. Rádi bychom podotkli, že soudní řešení sporu by mělo být nejzazší možností. Nejen že může velice poškodit vzájemné vztahy mezi zúčastněnými, ale je nutné pamatovat i na určitou finanční zátěž, která bývá s řízením u soudu spojena a v neposlední řadě též náročnost časovou. Smírné řešení je řešení rozumných lidí. Miroslav Coufal, Miroslav Přidal Článek byl napsán během praxe studentů v rámci Administrativně právní klinika., redakčně kráceno Spolupráce Hnutí DUHA Olomouc s Právnickou fakultou UP Dne 23. června 2006 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schválen projekt Rozvoj praktických forem výuky na Právnické fakultě UP. Na projektu se podílí pět partnerů Univerzita Palackého v Olomouci, Public Interest Lawyers Association (PILA), Hnutí DUHA Olomouc, Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE), Liga lidských práv (LLP) a Nezávislá občanská poradna Olomouc (NOPO). Projekt 5

6 s celkovým rozpočtem ,- Kč je financován ze 75% z Evropského sociálního fondu a z 25% ze státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu je zkvalitnění výuky v magisterském studijním programu Právo a právní věda, oboru Právo na PF UP, a to jeho obohacením o praktické formy výuky tak, aby absolventi PF UP byli lépe připraveni pro praxi. Cíl projektu by měl být naplněn posílením praktických aspektů výuky povinných předmětů, zavedením nového povinného předmětu Kurz právnických dovedností, zaměřeného na výuku a nácvik právnických dovedností, a konečně inovací stávajících a zavedením nových předmětů právních klinik, které zainteresovaným studentům zprostředkují reálnou právní praxi. Právní kliniky představují zvláštní výukovou metodu, která vznikla v USA a byla inspirována praktickou výukou na lékařských fakultách. Hlavním posláním právních klinik je zprostředkovat studentům právnických fakult interaktivní formou praktické poznatky z fungování právního řádu, a tím vytvořit spojnici mezi teorií vyučovanou na právnických fakultách a praxí právnických povolání. Hnutí DUHA Olomouc se podílí na realizaci jedné z právních klinik, která na PF UP funguje již od roku 2004, a to na tzv. administrativně právní klinice. Tato právní klinika má za úkol zprostředkovat studentům PF UP poznatky o reálném fungování veřejné správy, především v oblasti ochrany životního prostředí. Studenti PF UP v rámci administrativně právní kliniky pomáhají poskytovat právní poradenství veřejnosti v ekoporadně, kterou Hnutí DUHA Olomouc provozuje. Veronika Vlčková Živá zahrada po celý rok Říjen - vyvěšování a čištění ptačích budek Do kraje přišel podzim, listí na stromech hraje všemi barvami a nebe je plné ptačích poutníků. Husí klíny, tisícihlavá hejna severských kvíčal i docela nenápadný tah ostražitých sojek. Všichni jsou v pohybu, hlad je vyhnal z domovů a jen někteří se na jaře vrátí zpět. Naštěstí ale existuje mnoho ptačích druhů, které u nás přes zimu zůstávají a nebo k nám právě v těchto dnech přilétají trávit zimní bezčasí - nápadní havrani polní, početná hejna pěnkav jikavců, ale třeba i severské populace sýkor koňader a modřinek. Váš dvorek nezůstane bez života ani za tuhých mrazů. Na vyvěšení krmítka je ještě čas, s přikrmováním je vhodné začít až za sychravých listopadových dnů, nicméně některým opeřencům můžeme pomoci již teď. Právě nyní nastal nejvhodnější čas na vyvěšování ptačích budek, sýkory si na svých podzimních potulkách pečlivě všímají míst, kde by se na jaře mohly usadit a založit rodinu. Když se jim vaše nová budka zalíbí a naleznou na vaší zahradě v zimě dostatek obživy, je dost pravděpodobné, že se vám za to na oplátku ve vegetační sezóně odmění bojem proti hmyzím škůdcům - a člověka jistě zahřeje u srdce i pohled na čerstvě vyvedenou ptačí rodinu. Návodů na stavbu rozličných typů budek nalezneme v ochranářské literatuře nebo na internetu celou řadu a cílem tohoto článku není podat jejich zevrubný popis. Chtěl bych vás pouze upozornit na několik základních pravidel při jejich výrobě a vyvěšování: Nejsnáze se vyrobí (dají se zakoupit i hotové) budky z dřevěných prkýnek. K jejich stavbě stačí neohoblovaná odpadová prkna o tloušťce 2-2,5 cm. Dno budky vždy vsazujeme mezi stěny, aby pod něj nezatékala voda, střecha má mít sklon dozadu a měla by přečnívat přední okraj budky. Vletový otvor volíme raději malý, nejvýše o průměru do 3,4 cm. Budky s větším otvorem obsadí zpravidla špačci (což ale není vůbec na škodu). Nesmíme zapomenout ani na odklápěcí střechu či přední stěnu, abychom budku mohli každoročně vyčistit - na tuto činnost je nejlepší doba právě v říjnu! Při rozvěšování budek musíme pamatovat na to, že každý pár pro sebe vyžaduje určitý hnízdní a potravní okrsek, proto je zcela zbytečné vyvěšovat budky hustě vedle sebe (to by vyhovovalo pouze špačkům a vrabcům, kteří mají tendence hnízdit v koloniích). Nejmenší vzdálenost by měla být minimálně 25m. Budky pro drobné pěvce věšíme do výše 2-5 m otvorem nejlépe k jihu či východu, přičemž dbáme na to, aby budka nebyla příliš zastíněna větvemi. Budka by měla být bez bidélka, ptáci ho nepotřebují a jen to usnadňuje cestu k chutnému soustu rozličným druhům predátorů. Kdybychom přeci jenom budku nestihli vyrobit nyní, nic není ztraceno, s jejím vyvěšením máme čas až do března, ale když tak učiníme již v těchto dnech, podstatně si tím zvyšujeme pravděpodobnost jejího jarního obsazení ptačími nájemníky. Pro vážné zájemce o problematiku výroby ptačích budek mohu doporučit publikaci Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků, Petr Zasadil, Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 20, kterou lze zakoupit či objednat v Kanceláři ÚVR ČSOP Praha ), cena 80,- Kč (pro členy ČSOP 50,- Kč). Libor Praus 6

7 Mozaika Olomoucký kraj šetří na nesprávném místě Olomoucký kraj se o ekologii očividně moc nezajímá. Jinak by totiž nedopustil, aby na podporu ekologické výchovy šlo ze zastupitelství pouze , zatímco třeba sport byl podporován částkou 2,1 milionu korun. Kraj své činy omlouvá tím, že ekologové mají údajně více příležitostí žádat o podporu na ministerstvech, což ve sportu nejde. Jen pro porovnání - třeba v sousedním Zlínském kraji se loni ekologům dostalo podpory celých dvou milionů korun. Slova náměstka hejtmana Pavla Sekaniny (ODS) mluví za vše : Podle mého názoru je podpora ekologické výchovy dostatečná. K tomu se nedá mnoho dodat. Zbavte se odpadu při sběrových sobotách Od 16. září až do 25. listopadu budou postupně ve všech olomouckých částech zahájeny sběrové soboty. Lidé se tak budou moci zdarma zbavit nejen nepotřebného, ale také nebezpečného odpadu. Samostatný Kalendárium kontejner bude vyčleněn také pro organický odpad v podobě větví a listí. Sběrové soboty budou probíhat vždy od 8:00 do 13:00 a obyvatelé dané čtvrti budou včas informováni. I třídění elektroodpadu má smysl Češi jsou stále lhostejní ke třídění elektroodpadu. Pouze 28% elektrospotřebičů končí ve sběrném dvoře. Ostatní najdou svůj konec v popelnicích a celých 15% přístrojů si lidé nechávají doma, i když je již nepoužívají. K většímu zájmu o třídění i tohoto druhu odpadu má Čechy přimět kampaň s názvem Nakrmte Šrotozemšťana!. Její hlavní součástí je socha ze starých ledniček, počítačů a dalších spotřebičů, kterou postavil sochař Ondřej Sklenář v Praze 5. Je potřeba, aby třídění elektroodpadu začali lidé brát více na vědomí, protože od roku 2008 vejde v platnost nová evropská směrnice, podle níž bude Česká republika muset vytřídit nejméně 4 kg elektrošrotu na osobu za rok. Barbora Číhalová Přírodě OK Vychází dvouletý kalendář exkurzí, besed a osvětových akcí. V blízké době vyjde zvláštní a svým způsobem jedinečný kalendář. Doufáme, že vám jeho využití zpříjemní dva roky vašeho života prostřednictvím široké nabídky nevšedních a velice různorodých setkání s přírodou Olomouckého kraje. Chceme společně s vámi putovat po nejkrásnějších místech krajiny kolem horního toku řeky Moravy. Tu máme na dosah za našimi okny a přesto ji často slepě projíždíme na cestách do práce či za nákupy. Díky ochotným průvodcům vás čeká objevování mnoha blízkých, avšak ukrytých přírodních tajemství. Doufáme, že se Vám otevře netradiční pohled na krajinu našich domovů. Tu můžete poznat také prostřednictvím mnoha výstav a s pomocí nových informací o přírodě. Budeme rádi, pokud nás navštívíte a budete se zajímat o vše, co děláme. Vnímejme společně způsoby, jak je možné uchovat naši přírodu ve stavu, který umožňuje kvalitní a zdravý život. Potěšíte nás, pokud přijdete na kontaktní místa a do nových ekologických poraden s vlastními otázkami, připomínkami, nápady a aktivitami. Nejšťastnější budeme, pokud vám s námi bude dobře, a proto opakovaně přijdete na námi pořádané akce v rámci projektu Přírodě OK. Těší se na vás mnoho lidí, kteří tento projekt společně připravili a doufají, že vás jeho program zaujme. Za všechny partnerské organizace, Michal Bartoš Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce sobota 14. října, 7:10 Jak se neotrávit v lese - houbařská vycházka odjezd MHD od Hlavního nádraží směr Sv. Kopeček Vycházka za ranní mlhou a méně známými houbami do lesů kolem Svatého Kopečku. Určeno všem milovníkům hub a houbaření, těm, kteří se sběrem hub začínají i těm zkušeným. A samozřejmě také těm, kteří houby sice nejí a ani je nesbírají, ale přesto se o nich a jejich životě rádi dozvědí. Průvodcem jim bude Ing. Jiří Lazebníček, vedoucí mykologické poradny Vlastivědného muzea v Olomouci. Košíky, nože a další houbařské vybavení s sebou. úterý 17. října, Divadlo hudby Olomouc, 17:00 Ekologický večer: Objevování Moravského krasu - historie a současnost Moravský kras je největší a nejvýznačnější krasovou oblastí ČR. Ekologický večer bude pozvánkou do nejkrásnějších míst, která lze v České republice objevovat. Krajina Moravského krasu je utkaná z mýtů a příběhů, které jsou spojeny s postupným odkrýváním tajemných podzemních prostor. Večer je pozvánkou do míst, kam se běžný návštěvník nedostane. K tomuto olomouckému dobrodružnému prvosestupu účastníky večera pozvou pracovníci Správy CHKO Moravský kras RNDr. Antonín Tůma a RNDr. Ivan Balák a společně s nimi speleolog Jan Sirotek, který byl osobně u jednoho z největších objevů v posledních letech: propojení systémů Sloupsko Šošůvských jeskyní a Amatérské jeskyně. Výklad bude doplněn filmem Cesta za objevem od Romana Groška a bohatým fotografickým materiálem. 7

8 Kalendárium/Inzerce víkend října Forever jin-young Oheň a voda. Země a vzduch. Žena a muž. A o tom to je! Pomoc na ekofarmě. Místo konání: Biofarma Střemeníčko u Olomouce. Kontakt: Jana Kurajdová, čtvrtek 26. října 2006, 16:00 sraz na mostě před Kojeneckým ústavem v Olomouci Vypusťte si svého raka - exkurze Vypouštění raků říčních ze záchranného transferu a vlastního odchovu do řeky Moravy. Sraz na mostě před kojeneckým ústavem v Olomouci (ul. U Dětského domova). Exkurzi vede RNDr. Miloš Holzer. Pořádá 9. ZO ČSOP Astacus. víkend listopadu Příběhy zmizelých zahrad Lidské osudy, domy, i zahrady, přicházejí a odcházejí. Z osad Růženec, Jedlovec a Šiška zůstalo v Rychlebech jen pár desítek starých ovocných stromů. Pojďme se jimi projít a něco pro ně udělat. Pomoc v biosadu v Rychlebských horách. Kontaktní osoba: Tom Hradil, listopadu 2006 Divadlo hudby Olomouc Ozvěny ekofilmu pondělí 17:00, Martin Mareček uvádí: ZDROJ (ČR, 77 min.) Martin Mareček a Martin Skalský natočili při své cestě Azerbajdžánem film, který ilustruje poměry a vztahy spojené s ropným průmyslem. Svědectví o kontraktu století, kterým bylo zbudování ropovodu Baku Tbilisi Džejchan ve spolupráci British Petrol, Světové banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj. pondělí 20:00, Film oceněný na Ekofilmu 2006 s besedou k tématu. úterý 17:00: Anton Markoš: Proč nás zajímá či nezajímá CO JE TO ŽIVOT? (beseda) Biologie, aby byla vědou, se nesmí ptát, co to je život. Filosofie se sice otázkou života zabývá, avšak nemá výstupy, které by byly použitelné pro vědu. úterý 20:00, Tomáš Škrdlant uvádí: Hledání ekologického myšlení (ČR, 75 minut, 2006) Volná i svévolná koláž dění na Ekologických dnech Olomouc v letech 2005 a Česká premiéra dokumentárního filmu. Kupa ponožek od Marušky Ponožky v Kateřinské ul. č. 13 Nabídka dne: kvalitní české výrobky ponožky na nožky dětské, dámské, pánské, samodržící punčochy, silonkové zboží, pracovní montérky, dámské zástěry, halenky, svetry, mikiny, vesty, bundy, tepláky, elasťáky, domácí úbory, noční košile, pyžama, župany, kabelky, kapesníky, ručníky, utěrky a jiné kousky do Vašeho šatníku a pro Vaši domácnost. Podpořte prosím vydávání Ekologických listů. Finanční příspěvek ve Vámi stanovené výši můžete přinést osobně do kanceláře Hnutí DUHA Olomouc nebo poslat na účet číslo /0800 (o příspěvku nás prosím vždy informujte). Děkujeme. Částku věnovanou na vydávání Ekologických listů si můžete odečíst z daňového základu. Naši práci můžete podpořit také materiálním darem či aktivní pomocí. Ekologické listy můžete dostávat poštou do Vaší schránky za cenu poštovného. Navštivte internetovou verzi Ekologických listů na stránkách a přidejte zde svůj komentář či reakci ke článku, který vás v tomto čísle zaujal.

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek-

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek- Historie voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje V průběhu 1. pololetí 2000 přijal Parlament ČR nový zákon o volbách do zastupitelstev krajů a dne 12. listopadu 2000 se tak v ČR uskutečnily první

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Koaliční smlouva pro volební období ve statutárním městě Karlovy Vary

Koaliční smlouva pro volební období ve statutárním městě Karlovy Vary Koaliční smlouva pro volební období 2010-2014 ve statutárním městě Karlovy Vary 1. Zástupci politických subjektů hnutí Karlovarská občanská alternativa (KOA), sdružení Alternativa a nezávislí kandidáti

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 MěÚ Valašské Meziříčí odbor správních činností Ve Valašském Meziříčí dne 30. června 2010 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Radniční periodika po novele tiskového zákona. Mgr. Petra Bielinová, advokát České Budějovice 30.1.2014

Radniční periodika po novele tiskového zákona. Mgr. Petra Bielinová, advokát České Budějovice 30.1.2014 Radniční periodika po novele tiskového zákona Mgr. Petra Bielinová, advokát České Budějovice 30.1.2014 Prameny právní úpravy vydávání radničních periodik (RP) Ústava ČR: rovná soutěž politických stran,

Více

č. 3/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o veřejném pořádku

č. 3/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o veřejném pořádku č. 3/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o veřejném pořádku Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 29. 10. 2009 usneslo vydat na základě ustanovení 10 písm. a), b) a c)

Více

Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010

Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010 Jakou Prahu chcete? Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010 Vážená paní kandidátko, vážený pane kandidáte, dovolujeme si Vás požádat o odpovědi na sadu 30 otázek

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Vydavatelem Radničního zpravodaje (dále RZ) je město Litoměřice. 2. RZ je registrován u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Tisková zpráva Univerzita Pardubice Města Hradec Králové a Pardubice společně s nejdůležitějšími partnery

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika 2007-2013 2013 FOND MALÝCH PROJEKTŮ Správce Sdružení obcí Vysočiny Administrátor - RRA Vysočina navazuje na Dispoziční fond v rámci

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014.

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Sídlo spolku:

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor *MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 94960-2/ODK-2015 Obec Doubravčice Doubravčice 94 282 01 Český Brod

Více

HLASOVACÍ LÍSTEK. doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

HLASOVACÍ LÍSTEK. doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. číslo volebního obvodu: 52 sídlo volebního obvodu: Jihlava vylosované číslo kandidáta: 1 HLASOVACÍ LÍSTEK pro volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 7. a 8. října 2016 doc. PhDr. Michal

Více

Bobr evropský (Castor fiber) silně ohrožený druh dle vyhlášky 395/1992, evropsky chráněný druh (přílohy II a IV Směrnice Rady 92/43/EHS.

Bobr evropský (Castor fiber) silně ohrožený druh dle vyhlášky 395/1992, evropsky chráněný druh (přílohy II a IV Směrnice Rady 92/43/EHS. A Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc T 585 228 584 F 585 228 584 E olomouc@hnutiduha.cz W www.hnutiduha.cz/olomouc IČO 44936354 ČÚ 2200096544/2010 Oblastní inspektorát ČIŽP Olomouc Tovární 41 772 00 Olomouc

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE 1 Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů. - revidovaná

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, V Olomouci dne 21. 3. 2016 Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, dovoluji si Vás touto cestou srdečně pozvat na historicky první Zlatou promoci absolventů Pedagogické fakulty

Více

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy. Ministerstva vnitra. Mgr. Hana Zábojníková

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy. Ministerstva vnitra. Mgr. Hana Zábojníková Ministerstva vnitra Mgr. Hana Zábojníková Nejčastější pochybení v obecně závazných vyhláškách obcí Přehled nejčastěji vydávaných obecně závazných vyhlášek v roce 2013 požární řád 2% regulace sázkových

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N 8. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 14.10.2009 Bod pořadu jednání: 14. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA SML O VEŘEJNÉM POŘÁDKU

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A JEJÍ ORGANIZACE

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A JEJÍ ORGANIZACE ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A JEJÍ ORGANIZACE Opakování organiz.principy VS Princip centralizace, decentralizace, koncentrace a dekoncentrace Princip územní a rezortní Princip monokratický a kolegiální Princip volební

Více

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva Název projektu: Realizace informačního panelu v Botanické zahradě PřF UP v Olomouci a vydání informačního letáku Národní program

Více

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích 27. listopadu 2008 Restaurace Mánes Praha Právní úprava ochrany dřevin a novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny Ing. Pavel Chotěbor odbor péče o krajinu

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Finančně podpořeno z programu Evropské unie Základní práva a občanství Mgr. Veronika Šprincová Fórum 50 %, o.p.s

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

Stanovy občanského sdružení Plchovánek

Stanovy občanského sdružení Plchovánek Stanovy občanského sdružení Plchovánek Článek 1. Poslání sdružení a) Občanské sdružení Plchovánek (dále jen OS Plchovánek ) vzniká na základě potřeby obyvatel obce Plch rozvíjet kulturní a společenský

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Koaliční smlouva. mezi

Koaliční smlouva. mezi Koaliční smlouva mezi Sdružením Nezávislých Kandidátů - Otevřené Úvaly, Občanskou demokratickou stranou a Českou stranou sociálně demokratickou v Zastupitelstvu města Úvaly v období 2014 2018 Politické

Více

TYP NÁZEV POLITICKÉ STRANY, POLITICKÉHO HNUTÍ A KOALICE VYLOSOVANÉ ČÍSLO

TYP NÁZEV POLITICKÉ STRANY, POLITICKÉHO HNUTÍ A KOALICE VYLOSOVANÉ ČÍSLO Výsledky losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do zastupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2012 I. podle

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s.

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Čl. 1 Charakter sdružení (1) Česká společnost fyziků v medicíně, z.s. (dále jen ČSFM) je založena podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0406/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0406/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0406/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace SPRÁVA A SAMOSPRÁVA Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU NA POŘÍZENÍ, REKONSTRUKCI, OPRAVU POŽÁRNÍ TECHNIKY A NÁKUP VĚCNÉHO VYBAVENÍ JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2012 Příspěvky na pořízení,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV A SENÁTU 2012 V ČESKÉ TELEVIZI

VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV A SENÁTU 2012 V ČESKÉ TELEVIZI VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV A SENÁTU 2012 V ČESKÉ TELEVIZI VEŘEJNOPRÁVNÍ ROLE ČT VE VOLBÁCH ČT služba veřejnosti v poskytování objektivních informací pro svobodné utváření názorů Předvolebními debatami

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Cíl I - KA 2: Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru. Petr Zahradník a kolektiv

Cíl I - KA 2: Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru. Petr Zahradník a kolektiv Cíl I - KA 2: Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru Petr Zahradník a kolektiv Řešitelský tým doc. Dr. Ing. Petr Horáček doc. Dr. Ing. Libor Jankovský

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona)

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona) NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve vazbě na zákon č. 15/ Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen Příprava a realizace Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut -harmonogram Zpracoval: Bohuslav Kuda, místostarosta města Letovice, březen 2005 Návrh metodiky 1. Získání podpory pro účast města

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/2181/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk Č. j.: 18/2014-ZO-CEV Ve Vimperku dne 22.08.2014 o volbách, kandidátní listinu volební strany Sdružení nezávislých kandidátů (sdružení nezávislých kandidátů) pro volby do zastupitelstva obce Vacov, konané

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

PROJEKT PŘEDVOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

PROJEKT PŘEDVOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 PROJEKT PŘEDVOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 (k datu 26.3.2014) Strana 1 ÚVOD Předvolební vysílání Českého rozhlasu zahrnuje 10 programových řad, a to na celoplošných

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 20873/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Statut Komise pro výchovu a

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

STANOVY STANOVY SPOLKU PŘESKOPEC. Článek I Název spolku

STANOVY STANOVY SPOLKU PŘESKOPEC. Článek I Název spolku STANOVY STANOVY SPOLKU PŘESKOPEC Článek I Název spolku Spolek Přeskopec členství ve spolku je dobrovolné, nepolitické a nezávislé společenství subjektů, které splňují podmínky uvedené ve Stanovách. Článek

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

Co přinesl čas - leden 2011

Co přinesl čas - leden 2011 Co přinesl čas - leden 2011 Vzhledem k tomu, že nevydáváme žádný časopis o naší činnosti, rozhodli jsme se Vám přiblížit každodenní činnost práci v úřadu, zastupitelů, zaměstnanců či jiné podněty, které

Více