říjen 2006 V čísle najdete: Den otevřených dveří větrných elektráren

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "říjen 2006 V čísle najdete: Den otevřených dveří větrných elektráren"

Transkript

1 olomoucký měsíčník dobrovolný příspěvek 10,- 10 říjen 2006 V čísle najdete: Olomoucký kotlík - předvolební diskuse Komentář Pavla Šaradína Pálení listí a odpadu Živá zahrada Olomoucký Biozpravodaj Den otevřených dveří větrných elektráren sobota :00 16:00 Hraničné Petrovice Ekologické listy 10/2006 vycházejí: Vydává: Hnutí DUHA Olomouc Redakce: Barbora Božková, Jitka Komendová Foto na titulní straně: Grafická úprava: Radim Šašinka; Sazba: Jiří Popelka Tisk: Petr Skyva, Pod Kosířem 838, Kostelec na Hané Náklad: 1400 výtisků Adresa redakce: Hnutí DUHA Olomouc, Dolní náměstí 38, Olomouc; tel.: Uzávěrka příštího čísla:

2 Téma: Komunální volby 2006 Olomoucký kotlík Kandidáti na pozice budoucích zastupitelů tentokrát ukázali, že jsou těmi lepšími občany, už tím, že byli ochotni sejít se se svými voliči v úterý večer a že vytrvali, i když se voličů dostavilo poskrovnu. Úterý byl den, na který Hnutí DUHA pozvalo občany a zástupce politických stran kandidujících v komunálních volbách, aby se sešli v aule Vyšší odborné školy Caritas ke společné debatě nazvané Olomoucký kotlík. Debatu zkušeně moderoval doc. Pavel Šaradín z katedry politologie a evropských studií FF UP. Pozvání Duhy přijali pouze kandidáti menších, ale o to sympatičtějších stran, ODS a ČSSD na výzvu nereagovaly. O co méně přišlo veřejnosti, o to více prostoru měly jednotlivé přítomné strany na představení svých plánů na zlepšení života v Olomouci. Hlavní témata politických stran Stranu Moravané na debatě zastupovala dr. Alena Ovčačíková. Heslem, se kterým její strana jde do voleb, je Město pro občany, ne občané pro město. K jejím prioritám patří zlepšení stavu historického jádra a také se chce zaměřit na mládež, zvláště pak na děti na sídlištích. Společně pro Olomouc je název uskupení nestraníků jdoucích do voleb s jednotným programem. Dr. Ing. Václav John, který stranu zastupoval, z programu vybral úkol přípravy nového územního plánu. Strana jeho kvalitní zpracování považuje za stěžejní materiál pro příští rozvoj města. Stranu zelených, které představil Ing. Jan Látal, samozřejmě v prvé řadě zajímají otázky životního prostředí. Pokud jde o konkrétní opatření pro lepší život ve městě, jsou prioritami jejich programu městská prostranství a jejich zkvalitnění, ochrana zeleně ve městě i památek. Podrobněji se později rozvinula diskuse kolem městské hromadné dopravy ing. Látal mezi plány strany uvedl realizaci želtramu, tedy jakéhosi městského vlaku-tramvaje, který by jezdil po stávající železniční trati na Prostějov a na Horku, integroval se do MHD a posiloval tak spoje v těchto směrech. Sdružení Zelení, Strana pro otevřenou společnost (SOS), Sdružení nezávislých kandidátů - Evropští demokraté (SNK ED) představila doc. MUDr. Eliška Sovová. I její strana chce bojovat za Olomouc pro občany a k jejím prioritám patří zlepšení komunikace radnice s občany, např. chtějí usnadnit občanům podílet se na rozhodování na jednáních zastupitelstva. Na setkání přišel i zástupce Komunistické strany Čech a Moravy, ing. Miroslav Marek. Jeho strana chce zapojit občany do samosprávy, třeba i prostřednictvím referend, chce prosadit, aby se zastupitelstvo začalo chovat jako dobrý hospodář a přestalo prodávat a rozdávat svůj majetek. Během debaty však ing. Marek odsoudil dřívější petici proti výstavbě Paláce Morava. Z pohledu KSČM by doprava ve městě měla být zorganizovaná ve prospěch MHD i na úkor individuální dopravy. V programu pamatují také na práci s dětmi a mládeží. Jediným reprezentantem současné radniční koalice byl RNDr. Ladislav Šnevajs z KDU-ČSL, který zdůrazňoval, co se jim již vykonat podařilo a v čem chtějí kandidáti jeho strany dále pokračovat: opravený městský fond, realizaci protipovodňových opatření i čerpání z fondů Evropské unie. Paní PhDr. Alena Adamíková za stranu Nezávislých demokratů slibovala větší pestrost témat a z programu vybrala otázku samosprávy ND chtějí dosáhnout většího územního členění Olomouce na menší radnice tak, aby voliči mohli vybírat ne pouze devět, ale všech 45 zastupitelů a aby o podobě své městské části mohli účinněji spolurozhodovat. Další témata, na něž během debaty došlo: Komunikace s občany bylo asi nevíce diskutované téma doc. Sovová navrhovala častější zasedání zastupitelstva i s přesunem na odpoledne. Již tradičně byla ostře kritizována komunikace radnice s občany pomocí existujících médií, neobstála současná podoba Radničních listů, které jsou díky bdělosti redakční rady pouze propagačním materiálem radnice, nikoliv však informačním a diskusním fórem. Stejně tak TV Morava, která ve svých pravidelných relacích z regionu funguje spíše jako PR agentura radniční koalice (přestože je tato televize soukromá, dostává příspěvky z městského rozpočtu) Aquapark ing. Marek z KSČM, který pracuje v kontrolním výboru, pověřeném šetřením ve věci Aquaparku, informoval, že celý proces výstavby začíná znovu od Kresba: Jiří Charvát, 2

3 Téma: Komunální volby 2006 začátku, a nyní se nachází ve fázi výběrového řízení na koncesi provozování. Doprava v centru, již zmiňovaná želtram, odstavná parkoviště, rozšíření tramvajového depa tak, aby ve městě mohlo jezdit více tramvají, prodloužení tramvajové linky na Povel; východní tangenta, která ještě není dořešená a při jejímž plánování se střetávají zájmy obyvatelů, jimž hrozí sousedství se silnicí buď v jedné, nebo ve druhé variantě, uzavření centra pro individuální dopravu, diskutované jako možnost zkvalitnění prostředí v historickém jádru jak pro obyvatele, tak pro turisty, rozšíření klidové zóny multifunkční hala, která se chystá na místě stadiónu a o jejíž přípravě nejsou dostupné informace prostor tržnice, přesunutí autobusové dopravy a výstavba na jejím území, podoba starého tržiště, na němž kvůli změně v původním plánu vyrostly současné hangáry budoucí podoba kampusu Moravské vysoké školy, jejíž výstavba se chystá v bývalých ruských kasárnách na břehu Bystřičky kolem kaštanové aleje v ulici Kavaleristů posílení významu komisí městských částí, které v současné době fungují pouze jako poradní orgán radnice bez jakéhokoliv skutečného vlivu na rozhodování. Polemizovalo se o výhodách a nevýhodách počtu volebních obvodů tedy jednoho, jak některé strany navrhují, nebo pěti, jak je to v současnosti. Pokud vás odpovědi na tyto, a veškeré další otázky zajímají, informujte se zavčas na webových stránkách politických stran (viz níže) a jejich sekretariátech nebo u jejich členů. Jen informovaný člověk může rozhodnout odpovědně. Ještě tento týden máte reálnou šanci něco pro svou budoucnost, své okolí, své město udělat, volby do obecního zastupitelstva jsou již v pátek 20. a sobotu 21. října! Pak bude zase na pět let pozdě... Více informací o jednotlivých politických stranách a hnutích a jejich kandidátech do komunálních voleb najdete spolu s jejich programy na těchto webových stránkách: (Moravané) (Strana zelených) (Zelení) (Strana pro otevřenou společnost) (SNK Evropští demokraté) (Komunistická strana Čech a Moravy) (Křesťanská a demokratická unie - Čs. strana lidová) (Nezávislí demokraté) Děkujeme tímto Vyšší odborné škole sociální Caritas za laskavé a bezplatné zapůjčení své auly. Veronika Prágerová Uplynulé volební období očima politologa Město a jeho občané Máme-li hodnotit úspěšnost politiků, kteří čtyři roky spravovali Olomouc, měli bychom tak činit dvojím způsobem: analyzovat plnění volebních programů a zejména Programového prohlášení rady a pokusit se porovnat prostředí v našem městě s ostatními stejně velkými městy v České republice. Důležitou otázkou je však samotná definice města. Jedná se o územní uzavřenou jednotku, v níž sídlí společenství občanů, kteří mají zájem na vytváření takových podmínek, které jim zajišťují co největší kvalitu života. Město by mělo být prostorem co nejméně obtěžujícím své obyvatele a poskytujícím jim co nejpříhodnější životní podmínky. Politici, kteří nás na komunální úrovni zastupují, jsou dočasnými správci města, musejí dohlížet na to, aby takové podmínky byly zajištěny, a zároveň musejí usilovat o udržování tradic města a přihlížet k současným trendům vývoje měst. Postoj k občanům Olomouc patří k několika málo městům, například vedle Prahy 3 či čtyřtisícového Lišova, které zastupitelé člení do obvodů. Zastupitelé využili možnosti volebního zákona a rozdělili město do pěti volebních obvodů. Takový přístup má jediný efekt: volební pravidla posilují velké strany, především ČSSD, KSČM a ODS. Ty získávají na úkor menších politických stran více mandátů, ale občané nevědí, který politik je vlastně zastupuje. Olomouc není tak velkým městem, aby zastupitelé neměli dostatečný přehled o dění na celém jeho území. Ve srovnatelných městech, jako jsou například České Budějovice, Zlín či Hradec Králové, nic podobného neexistuje. V Programovém prohlášení se rada zavázala, že bude usilovat o to, aby občané byli informováni včas a srozumitelně o všech důležitých záměrech, zejména v oblasti územního plánování a městských investic. Jednou z konkrétních podob informování mělo pak být: V komunikaci (důraz PŠ) s občany se zasadíme o další zkvalitnění a rozšíření obsahu internetových stránek města, občané budou o dění ve městě informováni nadále prostřednictvím Radničních listů a s využitím ostatních regionálních médií, budeme 3

4 Téma: Komunální volby 2006 také pokračovat v podpoře lokálního televizního zpravodajství. Jistě, informování prostřednictvím těchto médií je smysluplné, ale nejedná se o komunikaci, ale spíše o jednostranný proces ze strany vedení města. Občané totiž přístup do Radničních listů nebo lokálního televizního zpravodajství, kde by mohli s politiky diskutovat, nemají. Jediným prostorem pro komunikaci tak zůstávají zasedání zastupitelstva, ale ta jsou ve většině případů pro pracující kvůli času konání nedostupná. Svolá-li primátor města jednání zastupitelstva na 9. hodinu ranní, pak minimum Olomoučanů je ochotno si kvůli tomu vzít dovolenou. Samozřejmě že Olomouc v tomto směru není jediným městem, kde politici jednají dopoledne, ale inspirovat se lze například v jiných městech. Zastupitelstva Brna-střed a Hradce Králové zahajují zasedání ve 13 hodin, Liberce ve 14 hodin, Chebu v hodin, Přerova v 15 hodin a ve Svitavách v 16 hodin. Pro občany je důležité, aby mohli na zastupitelstvu vystoupit. Olomoučané tak mohou učinit, když se přihlásí po zveřejnění návrhu programu zasláním poštou, elektronickou cestou ( ) nebo osobním doručením na MmOl organizační oddělení nejpozději do hod. v den předcházející zasedání zastupitelstva nebo v den zasedání zastupitelstva u přítomného pracovníka magistrátu města (označené pracoviště v objektu zasedání) nejdříve 15 minut před zahájením zasedání zastupitelstva a nejpozději do 15 minut po schválení programu zasedání, popř. nejpozději do 15 minut po dodatečném schválení nového bodu zasedání, nejpozději však do ukončení projednávání tohoto nově zařazeného bodu programu zasedání zastupitelstva. Také toto je diskriminující, protože občané nemají možnost reagovat na aktuální návrhy a projevy zastupitelů. Například Jednací řád královéhradeckého zastupitelstva obsahuje bod, že občané mohou požádat o slovo rovněž v průběhu jednání přihlášením se zvednutím ruky po vyhlášení diskuse. Petice, protesty Nedílnou součástí komunikace jsou projevy přímé demokracie jako petice, referenda, protesty či veřejné debaty. Během volebního období se v Olomouci uskutečnilo několik petic, v nichž občané reagovali na rozhodnutí zastupitelstva nebo rady. K zásadním patřila petice, která vybízela zastupitele k tomu, aby nestavěli aquapark z prostředků města. Jeden z jejích iniciátorů Dušan Dvořák pak přispěl k vytvoření občanské platformy Naše Olomouc, která protesty občanů mapuje. Na jejích internetových stránkách se můžeme dočíst o dalších aktivitách Olomoučanů, například petici Braňme rozárium (zastupitelé obětovali část zeleně ve prospěch tenisových kurtů) nebo Chceme skejtovat, ne se nudit (ze zrušených městských lázní vznikly luxusní byty, v nichž se zabydlují i někteří olomoučtí politici, a kvůli tomu byl zrušen i sousední skatepark). Frekvence těchto občanských projevů oproti předchozímu volebnímu období vzrostla. Otázkou je proč. Jednou z možných odpovědí je ta, že město se svými voliči nekomunikuje. V letech byla učiněna celá řada zásadních rozhodnutí, aniž by vedení města svolalo jedinou veřejnou debatu. Proces informování je tak naprosto jednostranný a proti mnohým rozhodnutím se občané bouří. Jaký je význam Olomouce? Jedna politická kampaň v minulosti představovala Olomouc jako město středoevropského významu. Co je však na Olomouci takto významné kromě toho, že využívá vlastní historii? Co kupříkladu udělalo vedení města v posledních čtyřech letech, aby zvýšilo prestiž města? Zasloužilo se o nějaký nový architektonický skvost, který by městu zvýšil proslulost? Jakým způsobem pečuje o již zmíněné výstaviště? Olomouc totiž čím dál tím více připomíná obyčejné okresní město, kde kromě historického centra, jehož domy radní stejně rozprodávají, žádná jiná zvláštnost není. Supermarkety a hypermarkety rostou jako houby po dešti, dopravní situace ve městě se nelepší, děti, které ráno chodí z hlavního nádraží do škol v centru, míjejí desítky heren. Přednádražní prostor ovládají opilci se psy, přímo pod okny hejtmana a olomouckého radního zároveň. Dnes, jak se zdá, je Olomouc spíše město středomoravského než středoevropského významu. Je na tom lépe než Přerov či Šumperk, ale v kvalitě života zaostává téměř za všemi krajskými městy. Vedení města se sice mnohé podařilo, ale chybí nápaditost, kreativita a schopnost inspirovat se dobrými příklady. Pavel Šaradín autor působí na FF UP Podpořte Ekoporadnu Hnutí DUHA Olomouc Bezplatné poradenství v oblasti ochrany životního prostředí. Zašlete SMS s textem DMS EKOPORADNA na číslo Cena DMS je 30,- Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 27,- Kč. Více na a cz/olomouc. Děkujeme za podporu. 4

5 Říjen 2006 Ekologickoprávní minimum Pálení odpadu na zahradě Již mnoho občanů se s tímto nešvarem někdy setkalo. Proto se pokusíme shrnout, jak v obdobných situacích postupovat. Předně bychom měli vycházet z norem nejvyšší právní síly, a to konkrétně z ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, že vlastnictví zavazuje. Nesmí ho být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými zájmy. Je 5rovněž stanoveno, že jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí. Dalším ustanovením je čl. 35, garantující právo na příznivé životní prostředí, ukládající povinnost zdržet se při výkonu svých práv ohrožování a poškozování životního prostředí. Již z uvedení těchto ustanovení v normě ústavního charakteru vyplývá velký zájem na ochraně citovaných práv. Pakliže se vám stane, že vás např. soused pálením odpadu obtěžuje, bylo by nejprve vhodné jej na to upozornit s tím, že to nejen může narušit vaše sousedské vztahy, ale navíc jde o jednání protiprávní. Pokud je toto upozornění bezvýsledné, můžete požádat místní obecní úřad o tzv. předběžný zákaz zásahů ve smyslu 5 Občanského zákoníku (dále jen OZ), ve znění pozdějších předpisů. Obecní úřad může předběžně zásah zakázat nebo uložit, aby byl obnoven předchozí stav. Možná po tomto zásahu ze strany OÚ pochopí váš soused, že si opravdu nelze dovolit vše a zařídí se tak, aby k dalším konfliktům již nedocházelo, čili upustí od svého dalšího protiprávního konání. Stane-li se však, že se uvedené nežádoucí jednání bude i nadále opakovat, bude nutné obrátit se tzv. zdržovací žalobou vůči vašemu sousedovi na soud. Oporou pro podání žaloby je v tomto případě ustanovení 127 odst. 1 OZ, z něhož vyplývá, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Přitom výklad pojmu nad míru přiměřenou by měl být objektivní a konkrétní, měla by se v něm mimo jiné zohlednit intenzita zásahů, jejich frekvence a stupeň konkrétní obtížnosti ve vztahu k sousedům a to vše samozřejmě i po zhodnocení místních poměrů (srov. C. H. Beck Občanský zákoník - komentář). Citovaný 127 dále stanoví, že vlastník proto nesmí obtěžovat sousedy zejména hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi Žalobu je nutné podat na váš okresní soud. Pokud je to možné, pokuste se naposledy vašeho souseda na váš záměr, tedy řešení problému soudní cestou upozornit. Obranu před takovýmto nežádoucím jednáním však neposkytuje jen výše zmíněný postup dle OZ. Dalším zákonem, který zakazuje pálení odpadu na zahradě nebo kamnech je z. č. 185/2001 Sb., o odpadech, který stanoví, že fyzické osoby jsou povinny nakládat s odpadem podle systému stanoveného obcí. Obce musí zajistit pro své obyvatele systém sběru nebezpečných odpadů a dle svých možností i třídění komunálního odpadu. Podle zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší, jsou fyzické osoby povinny jako palivo pro ohniště, grily a krby používat pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, suché rostlinné materiály nebo plynné palivo, předepsané výrobcem, jak stanoví 3 odst. 5. Obec může podmínky spalování zpřísnit vlastní vyhláškou. Může například zakázat spalování listí a trávy. Zde by tedy ze začátku postačilo pokusit se s vaším sousedem promluvit o negativním vlivu jeho jednání na zdraví nejbližšího okolí. Pokud by soused jevil jen málo pochopení pro naše argumenty a stál si na svém, je vhodné se před ním zmínit o faktu, že zákon nejen jeho jednání zakazuje, ale dává obci i možnost vynutit žádoucí stav vysokými pokutami. Podle 40 odst. 10 je tak obec oprávněna uložit pokutu ve výši od 500 do Kč. Tato cesta uplatňování vašich práv by měla být finančně přijatelná a efektivní, protože nebude zpravidla zapotřebí nic víc než zavolat na váš obecní úřad nebo obecní policii a nežádoucí stav ohlásit. Rádi bychom podotkli, že soudní řešení sporu by mělo být nejzazší možností. Nejen že může velice poškodit vzájemné vztahy mezi zúčastněnými, ale je nutné pamatovat i na určitou finanční zátěž, která bývá s řízením u soudu spojena a v neposlední řadě též náročnost časovou. Smírné řešení je řešení rozumných lidí. Miroslav Coufal, Miroslav Přidal Článek byl napsán během praxe studentů v rámci Administrativně právní klinika., redakčně kráceno Spolupráce Hnutí DUHA Olomouc s Právnickou fakultou UP Dne 23. června 2006 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schválen projekt Rozvoj praktických forem výuky na Právnické fakultě UP. Na projektu se podílí pět partnerů Univerzita Palackého v Olomouci, Public Interest Lawyers Association (PILA), Hnutí DUHA Olomouc, Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE), Liga lidských práv (LLP) a Nezávislá občanská poradna Olomouc (NOPO). Projekt 5

6 s celkovým rozpočtem ,- Kč je financován ze 75% z Evropského sociálního fondu a z 25% ze státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu je zkvalitnění výuky v magisterském studijním programu Právo a právní věda, oboru Právo na PF UP, a to jeho obohacením o praktické formy výuky tak, aby absolventi PF UP byli lépe připraveni pro praxi. Cíl projektu by měl být naplněn posílením praktických aspektů výuky povinných předmětů, zavedením nového povinného předmětu Kurz právnických dovedností, zaměřeného na výuku a nácvik právnických dovedností, a konečně inovací stávajících a zavedením nových předmětů právních klinik, které zainteresovaným studentům zprostředkují reálnou právní praxi. Právní kliniky představují zvláštní výukovou metodu, která vznikla v USA a byla inspirována praktickou výukou na lékařských fakultách. Hlavním posláním právních klinik je zprostředkovat studentům právnických fakult interaktivní formou praktické poznatky z fungování právního řádu, a tím vytvořit spojnici mezi teorií vyučovanou na právnických fakultách a praxí právnických povolání. Hnutí DUHA Olomouc se podílí na realizaci jedné z právních klinik, která na PF UP funguje již od roku 2004, a to na tzv. administrativně právní klinice. Tato právní klinika má za úkol zprostředkovat studentům PF UP poznatky o reálném fungování veřejné správy, především v oblasti ochrany životního prostředí. Studenti PF UP v rámci administrativně právní kliniky pomáhají poskytovat právní poradenství veřejnosti v ekoporadně, kterou Hnutí DUHA Olomouc provozuje. Veronika Vlčková Živá zahrada po celý rok Říjen - vyvěšování a čištění ptačích budek Do kraje přišel podzim, listí na stromech hraje všemi barvami a nebe je plné ptačích poutníků. Husí klíny, tisícihlavá hejna severských kvíčal i docela nenápadný tah ostražitých sojek. Všichni jsou v pohybu, hlad je vyhnal z domovů a jen někteří se na jaře vrátí zpět. Naštěstí ale existuje mnoho ptačích druhů, které u nás přes zimu zůstávají a nebo k nám právě v těchto dnech přilétají trávit zimní bezčasí - nápadní havrani polní, početná hejna pěnkav jikavců, ale třeba i severské populace sýkor koňader a modřinek. Váš dvorek nezůstane bez života ani za tuhých mrazů. Na vyvěšení krmítka je ještě čas, s přikrmováním je vhodné začít až za sychravých listopadových dnů, nicméně některým opeřencům můžeme pomoci již teď. Právě nyní nastal nejvhodnější čas na vyvěšování ptačích budek, sýkory si na svých podzimních potulkách pečlivě všímají míst, kde by se na jaře mohly usadit a založit rodinu. Když se jim vaše nová budka zalíbí a naleznou na vaší zahradě v zimě dostatek obživy, je dost pravděpodobné, že se vám za to na oplátku ve vegetační sezóně odmění bojem proti hmyzím škůdcům - a člověka jistě zahřeje u srdce i pohled na čerstvě vyvedenou ptačí rodinu. Návodů na stavbu rozličných typů budek nalezneme v ochranářské literatuře nebo na internetu celou řadu a cílem tohoto článku není podat jejich zevrubný popis. Chtěl bych vás pouze upozornit na několik základních pravidel při jejich výrobě a vyvěšování: Nejsnáze se vyrobí (dají se zakoupit i hotové) budky z dřevěných prkýnek. K jejich stavbě stačí neohoblovaná odpadová prkna o tloušťce 2-2,5 cm. Dno budky vždy vsazujeme mezi stěny, aby pod něj nezatékala voda, střecha má mít sklon dozadu a měla by přečnívat přední okraj budky. Vletový otvor volíme raději malý, nejvýše o průměru do 3,4 cm. Budky s větším otvorem obsadí zpravidla špačci (což ale není vůbec na škodu). Nesmíme zapomenout ani na odklápěcí střechu či přední stěnu, abychom budku mohli každoročně vyčistit - na tuto činnost je nejlepší doba právě v říjnu! Při rozvěšování budek musíme pamatovat na to, že každý pár pro sebe vyžaduje určitý hnízdní a potravní okrsek, proto je zcela zbytečné vyvěšovat budky hustě vedle sebe (to by vyhovovalo pouze špačkům a vrabcům, kteří mají tendence hnízdit v koloniích). Nejmenší vzdálenost by měla být minimálně 25m. Budky pro drobné pěvce věšíme do výše 2-5 m otvorem nejlépe k jihu či východu, přičemž dbáme na to, aby budka nebyla příliš zastíněna větvemi. Budka by měla být bez bidélka, ptáci ho nepotřebují a jen to usnadňuje cestu k chutnému soustu rozličným druhům predátorů. Kdybychom přeci jenom budku nestihli vyrobit nyní, nic není ztraceno, s jejím vyvěšením máme čas až do března, ale když tak učiníme již v těchto dnech, podstatně si tím zvyšujeme pravděpodobnost jejího jarního obsazení ptačími nájemníky. Pro vážné zájemce o problematiku výroby ptačích budek mohu doporučit publikaci Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků, Petr Zasadil, Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 20, kterou lze zakoupit či objednat v Kanceláři ÚVR ČSOP Praha ), cena 80,- Kč (pro členy ČSOP 50,- Kč). Libor Praus 6

7 Mozaika Olomoucký kraj šetří na nesprávném místě Olomoucký kraj se o ekologii očividně moc nezajímá. Jinak by totiž nedopustil, aby na podporu ekologické výchovy šlo ze zastupitelství pouze , zatímco třeba sport byl podporován částkou 2,1 milionu korun. Kraj své činy omlouvá tím, že ekologové mají údajně více příležitostí žádat o podporu na ministerstvech, což ve sportu nejde. Jen pro porovnání - třeba v sousedním Zlínském kraji se loni ekologům dostalo podpory celých dvou milionů korun. Slova náměstka hejtmana Pavla Sekaniny (ODS) mluví za vše : Podle mého názoru je podpora ekologické výchovy dostatečná. K tomu se nedá mnoho dodat. Zbavte se odpadu při sběrových sobotách Od 16. září až do 25. listopadu budou postupně ve všech olomouckých částech zahájeny sběrové soboty. Lidé se tak budou moci zdarma zbavit nejen nepotřebného, ale také nebezpečného odpadu. Samostatný Kalendárium kontejner bude vyčleněn také pro organický odpad v podobě větví a listí. Sběrové soboty budou probíhat vždy od 8:00 do 13:00 a obyvatelé dané čtvrti budou včas informováni. I třídění elektroodpadu má smysl Češi jsou stále lhostejní ke třídění elektroodpadu. Pouze 28% elektrospotřebičů končí ve sběrném dvoře. Ostatní najdou svůj konec v popelnicích a celých 15% přístrojů si lidé nechávají doma, i když je již nepoužívají. K většímu zájmu o třídění i tohoto druhu odpadu má Čechy přimět kampaň s názvem Nakrmte Šrotozemšťana!. Její hlavní součástí je socha ze starých ledniček, počítačů a dalších spotřebičů, kterou postavil sochař Ondřej Sklenář v Praze 5. Je potřeba, aby třídění elektroodpadu začali lidé brát více na vědomí, protože od roku 2008 vejde v platnost nová evropská směrnice, podle níž bude Česká republika muset vytřídit nejméně 4 kg elektrošrotu na osobu za rok. Barbora Číhalová Přírodě OK Vychází dvouletý kalendář exkurzí, besed a osvětových akcí. V blízké době vyjde zvláštní a svým způsobem jedinečný kalendář. Doufáme, že vám jeho využití zpříjemní dva roky vašeho života prostřednictvím široké nabídky nevšedních a velice různorodých setkání s přírodou Olomouckého kraje. Chceme společně s vámi putovat po nejkrásnějších místech krajiny kolem horního toku řeky Moravy. Tu máme na dosah za našimi okny a přesto ji často slepě projíždíme na cestách do práce či za nákupy. Díky ochotným průvodcům vás čeká objevování mnoha blízkých, avšak ukrytých přírodních tajemství. Doufáme, že se Vám otevře netradiční pohled na krajinu našich domovů. Tu můžete poznat také prostřednictvím mnoha výstav a s pomocí nových informací o přírodě. Budeme rádi, pokud nás navštívíte a budete se zajímat o vše, co děláme. Vnímejme společně způsoby, jak je možné uchovat naši přírodu ve stavu, který umožňuje kvalitní a zdravý život. Potěšíte nás, pokud přijdete na kontaktní místa a do nových ekologických poraden s vlastními otázkami, připomínkami, nápady a aktivitami. Nejšťastnější budeme, pokud vám s námi bude dobře, a proto opakovaně přijdete na námi pořádané akce v rámci projektu Přírodě OK. Těší se na vás mnoho lidí, kteří tento projekt společně připravili a doufají, že vás jeho program zaujme. Za všechny partnerské organizace, Michal Bartoš Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce sobota 14. října, 7:10 Jak se neotrávit v lese - houbařská vycházka odjezd MHD od Hlavního nádraží směr Sv. Kopeček Vycházka za ranní mlhou a méně známými houbami do lesů kolem Svatého Kopečku. Určeno všem milovníkům hub a houbaření, těm, kteří se sběrem hub začínají i těm zkušeným. A samozřejmě také těm, kteří houby sice nejí a ani je nesbírají, ale přesto se o nich a jejich životě rádi dozvědí. Průvodcem jim bude Ing. Jiří Lazebníček, vedoucí mykologické poradny Vlastivědného muzea v Olomouci. Košíky, nože a další houbařské vybavení s sebou. úterý 17. října, Divadlo hudby Olomouc, 17:00 Ekologický večer: Objevování Moravského krasu - historie a současnost Moravský kras je největší a nejvýznačnější krasovou oblastí ČR. Ekologický večer bude pozvánkou do nejkrásnějších míst, která lze v České republice objevovat. Krajina Moravského krasu je utkaná z mýtů a příběhů, které jsou spojeny s postupným odkrýváním tajemných podzemních prostor. Večer je pozvánkou do míst, kam se běžný návštěvník nedostane. K tomuto olomouckému dobrodružnému prvosestupu účastníky večera pozvou pracovníci Správy CHKO Moravský kras RNDr. Antonín Tůma a RNDr. Ivan Balák a společně s nimi speleolog Jan Sirotek, který byl osobně u jednoho z největších objevů v posledních letech: propojení systémů Sloupsko Šošůvských jeskyní a Amatérské jeskyně. Výklad bude doplněn filmem Cesta za objevem od Romana Groška a bohatým fotografickým materiálem. 7

8 Kalendárium/Inzerce víkend října Forever jin-young Oheň a voda. Země a vzduch. Žena a muž. A o tom to je! Pomoc na ekofarmě. Místo konání: Biofarma Střemeníčko u Olomouce. Kontakt: Jana Kurajdová, čtvrtek 26. října 2006, 16:00 sraz na mostě před Kojeneckým ústavem v Olomouci Vypusťte si svého raka - exkurze Vypouštění raků říčních ze záchranného transferu a vlastního odchovu do řeky Moravy. Sraz na mostě před kojeneckým ústavem v Olomouci (ul. U Dětského domova). Exkurzi vede RNDr. Miloš Holzer. Pořádá 9. ZO ČSOP Astacus. víkend listopadu Příběhy zmizelých zahrad Lidské osudy, domy, i zahrady, přicházejí a odcházejí. Z osad Růženec, Jedlovec a Šiška zůstalo v Rychlebech jen pár desítek starých ovocných stromů. Pojďme se jimi projít a něco pro ně udělat. Pomoc v biosadu v Rychlebských horách. Kontaktní osoba: Tom Hradil, listopadu 2006 Divadlo hudby Olomouc Ozvěny ekofilmu pondělí 17:00, Martin Mareček uvádí: ZDROJ (ČR, 77 min.) Martin Mareček a Martin Skalský natočili při své cestě Azerbajdžánem film, který ilustruje poměry a vztahy spojené s ropným průmyslem. Svědectví o kontraktu století, kterým bylo zbudování ropovodu Baku Tbilisi Džejchan ve spolupráci British Petrol, Světové banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj. pondělí 20:00, Film oceněný na Ekofilmu 2006 s besedou k tématu. úterý 17:00: Anton Markoš: Proč nás zajímá či nezajímá CO JE TO ŽIVOT? (beseda) Biologie, aby byla vědou, se nesmí ptát, co to je život. Filosofie se sice otázkou života zabývá, avšak nemá výstupy, které by byly použitelné pro vědu. úterý 20:00, Tomáš Škrdlant uvádí: Hledání ekologického myšlení (ČR, 75 minut, 2006) Volná i svévolná koláž dění na Ekologických dnech Olomouc v letech 2005 a Česká premiéra dokumentárního filmu. Kupa ponožek od Marušky Ponožky v Kateřinské ul. č. 13 Nabídka dne: kvalitní české výrobky ponožky na nožky dětské, dámské, pánské, samodržící punčochy, silonkové zboží, pracovní montérky, dámské zástěry, halenky, svetry, mikiny, vesty, bundy, tepláky, elasťáky, domácí úbory, noční košile, pyžama, župany, kabelky, kapesníky, ručníky, utěrky a jiné kousky do Vašeho šatníku a pro Vaši domácnost. Podpořte prosím vydávání Ekologických listů. Finanční příspěvek ve Vámi stanovené výši můžete přinést osobně do kanceláře Hnutí DUHA Olomouc nebo poslat na účet číslo /0800 (o příspěvku nás prosím vždy informujte). Děkujeme. Částku věnovanou na vydávání Ekologických listů si můžete odečíst z daňového základu. Naši práci můžete podpořit také materiálním darem či aktivní pomocí. Ekologické listy můžete dostávat poštou do Vaší schránky za cenu poštovného. Navštivte internetovou verzi Ekologických listů na stránkách a přidejte zde svůj komentář či reakci ke článku, který vás v tomto čísle zaujal.

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska Cestování Cestování vlakem se zkrátí. Vlaky na tratích z Nezvěstic do Rokycan, z Chrástu do Radnic, z Nýřan do Heřmanovy Hutě a z Pňovan do Bezdružic budou rychlejší. Ve špičkách pojedou častěji. strana

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz Praktický manuál Jak na nákupní centra kde získat informace občanská sdružení právní nástroje veřejné kampaně pozemky a jejich vlastnictví případové studie kam se obrátit o pomoc Vydání této publikace

Více

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY (PŘÍPADOVÁ STUDIE VSETÍN) Kolektiv autorů Řízení procesů výkonu státní správy (Případová studie Vsetín) Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA (vedoucí autorského kolektivu

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku KRAJSKÉ LISTY www.kr-karlovarsky.cz Karlovarský kraj opět finančně podpoří sport Do kdy mohou spotovní oddíly a pořadatelé akcí požádat kraj o peníze na činnost a projekty? strana 2 ročník 12 číslo 9 září

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

Marketingové komunikace politických stran. Bc. Danuše Hykšová

Marketingové komunikace politických stran. Bc. Danuše Hykšová Marketingové komunikace politických stran Bc. Danuše Hykšová Diplomová práce 2008 2 3 ABSTRAKT Posláním politických kampaní je úspěch u voličské veřejnosti. Základem je zvolení správné marketingové strategie

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Buďme na Zbraslav hrdí Jsou to čtyři roky, co jsem se stal starostou Zbraslavi. Tyto noviny vyjdou těsně před komunálními

Více

Ochrana práv a diskriminační problematika v rámci projektu Máte právo na svá práva

Ochrana práv a diskriminační problematika v rámci projektu Máte právo na svá práva OCHRANA PRÁV OBČANŮ A DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKA V RÁMCI PROJEKTU MÁTE PRÁVO NA SVÁ PRÁVA Bezplatná právní poradna při ICOS Český Krumlov, o.s. a Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. Podpořeno

Více

Alarm č.32. téma: cestování za lidskými právy

Alarm č.32. téma: cestování za lidskými právy Tištěná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 dobrovolná cena 5 Kč Z p r a v o d a j o ž i v o t n í m p r o s t ř e d í a l i d s k ý c h p r á v e c h č í s l o 3 2 / / l é t o 2 0 0 6

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA. Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA?

Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA. Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA? Věra Soukupová: EKOSPOTŘEBITELEM OD NAROZENÍ Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více