říjen 2006 V čísle najdete: Den otevřených dveří větrných elektráren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "říjen 2006 V čísle najdete: Den otevřených dveří větrných elektráren"

Transkript

1 olomoucký měsíčník dobrovolný příspěvek 10,- 10 říjen 2006 V čísle najdete: Olomoucký kotlík - předvolební diskuse Komentář Pavla Šaradína Pálení listí a odpadu Živá zahrada Olomoucký Biozpravodaj Den otevřených dveří větrných elektráren sobota :00 16:00 Hraničné Petrovice Ekologické listy 10/2006 vycházejí: Vydává: Hnutí DUHA Olomouc Redakce: Barbora Božková, Jitka Komendová Foto na titulní straně: Grafická úprava: Radim Šašinka; Sazba: Jiří Popelka Tisk: Petr Skyva, Pod Kosířem 838, Kostelec na Hané Náklad: 1400 výtisků Adresa redakce: Hnutí DUHA Olomouc, Dolní náměstí 38, Olomouc; tel.: Uzávěrka příštího čísla:

2 Téma: Komunální volby 2006 Olomoucký kotlík Kandidáti na pozice budoucích zastupitelů tentokrát ukázali, že jsou těmi lepšími občany, už tím, že byli ochotni sejít se se svými voliči v úterý večer a že vytrvali, i když se voličů dostavilo poskrovnu. Úterý byl den, na který Hnutí DUHA pozvalo občany a zástupce politických stran kandidujících v komunálních volbách, aby se sešli v aule Vyšší odborné školy Caritas ke společné debatě nazvané Olomoucký kotlík. Debatu zkušeně moderoval doc. Pavel Šaradín z katedry politologie a evropských studií FF UP. Pozvání Duhy přijali pouze kandidáti menších, ale o to sympatičtějších stran, ODS a ČSSD na výzvu nereagovaly. O co méně přišlo veřejnosti, o to více prostoru měly jednotlivé přítomné strany na představení svých plánů na zlepšení života v Olomouci. Hlavní témata politických stran Stranu Moravané na debatě zastupovala dr. Alena Ovčačíková. Heslem, se kterým její strana jde do voleb, je Město pro občany, ne občané pro město. K jejím prioritám patří zlepšení stavu historického jádra a také se chce zaměřit na mládež, zvláště pak na děti na sídlištích. Společně pro Olomouc je název uskupení nestraníků jdoucích do voleb s jednotným programem. Dr. Ing. Václav John, který stranu zastupoval, z programu vybral úkol přípravy nového územního plánu. Strana jeho kvalitní zpracování považuje za stěžejní materiál pro příští rozvoj města. Stranu zelených, které představil Ing. Jan Látal, samozřejmě v prvé řadě zajímají otázky životního prostředí. Pokud jde o konkrétní opatření pro lepší život ve městě, jsou prioritami jejich programu městská prostranství a jejich zkvalitnění, ochrana zeleně ve městě i památek. Podrobněji se později rozvinula diskuse kolem městské hromadné dopravy ing. Látal mezi plány strany uvedl realizaci želtramu, tedy jakéhosi městského vlaku-tramvaje, který by jezdil po stávající železniční trati na Prostějov a na Horku, integroval se do MHD a posiloval tak spoje v těchto směrech. Sdružení Zelení, Strana pro otevřenou společnost (SOS), Sdružení nezávislých kandidátů - Evropští demokraté (SNK ED) představila doc. MUDr. Eliška Sovová. I její strana chce bojovat za Olomouc pro občany a k jejím prioritám patří zlepšení komunikace radnice s občany, např. chtějí usnadnit občanům podílet se na rozhodování na jednáních zastupitelstva. Na setkání přišel i zástupce Komunistické strany Čech a Moravy, ing. Miroslav Marek. Jeho strana chce zapojit občany do samosprávy, třeba i prostřednictvím referend, chce prosadit, aby se zastupitelstvo začalo chovat jako dobrý hospodář a přestalo prodávat a rozdávat svůj majetek. Během debaty však ing. Marek odsoudil dřívější petici proti výstavbě Paláce Morava. Z pohledu KSČM by doprava ve městě měla být zorganizovaná ve prospěch MHD i na úkor individuální dopravy. V programu pamatují také na práci s dětmi a mládeží. Jediným reprezentantem současné radniční koalice byl RNDr. Ladislav Šnevajs z KDU-ČSL, který zdůrazňoval, co se jim již vykonat podařilo a v čem chtějí kandidáti jeho strany dále pokračovat: opravený městský fond, realizaci protipovodňových opatření i čerpání z fondů Evropské unie. Paní PhDr. Alena Adamíková za stranu Nezávislých demokratů slibovala větší pestrost témat a z programu vybrala otázku samosprávy ND chtějí dosáhnout většího územního členění Olomouce na menší radnice tak, aby voliči mohli vybírat ne pouze devět, ale všech 45 zastupitelů a aby o podobě své městské části mohli účinněji spolurozhodovat. Další témata, na něž během debaty došlo: Komunikace s občany bylo asi nevíce diskutované téma doc. Sovová navrhovala častější zasedání zastupitelstva i s přesunem na odpoledne. Již tradičně byla ostře kritizována komunikace radnice s občany pomocí existujících médií, neobstála současná podoba Radničních listů, které jsou díky bdělosti redakční rady pouze propagačním materiálem radnice, nikoliv však informačním a diskusním fórem. Stejně tak TV Morava, která ve svých pravidelných relacích z regionu funguje spíše jako PR agentura radniční koalice (přestože je tato televize soukromá, dostává příspěvky z městského rozpočtu) Aquapark ing. Marek z KSČM, který pracuje v kontrolním výboru, pověřeném šetřením ve věci Aquaparku, informoval, že celý proces výstavby začíná znovu od Kresba: Jiří Charvát, 2

3 Téma: Komunální volby 2006 začátku, a nyní se nachází ve fázi výběrového řízení na koncesi provozování. Doprava v centru, již zmiňovaná želtram, odstavná parkoviště, rozšíření tramvajového depa tak, aby ve městě mohlo jezdit více tramvají, prodloužení tramvajové linky na Povel; východní tangenta, která ještě není dořešená a při jejímž plánování se střetávají zájmy obyvatelů, jimž hrozí sousedství se silnicí buď v jedné, nebo ve druhé variantě, uzavření centra pro individuální dopravu, diskutované jako možnost zkvalitnění prostředí v historickém jádru jak pro obyvatele, tak pro turisty, rozšíření klidové zóny multifunkční hala, která se chystá na místě stadiónu a o jejíž přípravě nejsou dostupné informace prostor tržnice, přesunutí autobusové dopravy a výstavba na jejím území, podoba starého tržiště, na němž kvůli změně v původním plánu vyrostly současné hangáry budoucí podoba kampusu Moravské vysoké školy, jejíž výstavba se chystá v bývalých ruských kasárnách na břehu Bystřičky kolem kaštanové aleje v ulici Kavaleristů posílení významu komisí městských částí, které v současné době fungují pouze jako poradní orgán radnice bez jakéhokoliv skutečného vlivu na rozhodování. Polemizovalo se o výhodách a nevýhodách počtu volebních obvodů tedy jednoho, jak některé strany navrhují, nebo pěti, jak je to v současnosti. Pokud vás odpovědi na tyto, a veškeré další otázky zajímají, informujte se zavčas na webových stránkách politických stran (viz níže) a jejich sekretariátech nebo u jejich členů. Jen informovaný člověk může rozhodnout odpovědně. Ještě tento týden máte reálnou šanci něco pro svou budoucnost, své okolí, své město udělat, volby do obecního zastupitelstva jsou již v pátek 20. a sobotu 21. října! Pak bude zase na pět let pozdě... Více informací o jednotlivých politických stranách a hnutích a jejich kandidátech do komunálních voleb najdete spolu s jejich programy na těchto webových stránkách: (Moravané) (Strana zelených) (Zelení) (Strana pro otevřenou společnost) (SNK Evropští demokraté) (Komunistická strana Čech a Moravy) (Křesťanská a demokratická unie - Čs. strana lidová) (Nezávislí demokraté) Děkujeme tímto Vyšší odborné škole sociální Caritas za laskavé a bezplatné zapůjčení své auly. Veronika Prágerová Uplynulé volební období očima politologa Město a jeho občané Máme-li hodnotit úspěšnost politiků, kteří čtyři roky spravovali Olomouc, měli bychom tak činit dvojím způsobem: analyzovat plnění volebních programů a zejména Programového prohlášení rady a pokusit se porovnat prostředí v našem městě s ostatními stejně velkými městy v České republice. Důležitou otázkou je však samotná definice města. Jedná se o územní uzavřenou jednotku, v níž sídlí společenství občanů, kteří mají zájem na vytváření takových podmínek, které jim zajišťují co největší kvalitu života. Město by mělo být prostorem co nejméně obtěžujícím své obyvatele a poskytujícím jim co nejpříhodnější životní podmínky. Politici, kteří nás na komunální úrovni zastupují, jsou dočasnými správci města, musejí dohlížet na to, aby takové podmínky byly zajištěny, a zároveň musejí usilovat o udržování tradic města a přihlížet k současným trendům vývoje měst. Postoj k občanům Olomouc patří k několika málo městům, například vedle Prahy 3 či čtyřtisícového Lišova, které zastupitelé člení do obvodů. Zastupitelé využili možnosti volebního zákona a rozdělili město do pěti volebních obvodů. Takový přístup má jediný efekt: volební pravidla posilují velké strany, především ČSSD, KSČM a ODS. Ty získávají na úkor menších politických stran více mandátů, ale občané nevědí, který politik je vlastně zastupuje. Olomouc není tak velkým městem, aby zastupitelé neměli dostatečný přehled o dění na celém jeho území. Ve srovnatelných městech, jako jsou například České Budějovice, Zlín či Hradec Králové, nic podobného neexistuje. V Programovém prohlášení se rada zavázala, že bude usilovat o to, aby občané byli informováni včas a srozumitelně o všech důležitých záměrech, zejména v oblasti územního plánování a městských investic. Jednou z konkrétních podob informování mělo pak být: V komunikaci (důraz PŠ) s občany se zasadíme o další zkvalitnění a rozšíření obsahu internetových stránek města, občané budou o dění ve městě informováni nadále prostřednictvím Radničních listů a s využitím ostatních regionálních médií, budeme 3

4 Téma: Komunální volby 2006 také pokračovat v podpoře lokálního televizního zpravodajství. Jistě, informování prostřednictvím těchto médií je smysluplné, ale nejedná se o komunikaci, ale spíše o jednostranný proces ze strany vedení města. Občané totiž přístup do Radničních listů nebo lokálního televizního zpravodajství, kde by mohli s politiky diskutovat, nemají. Jediným prostorem pro komunikaci tak zůstávají zasedání zastupitelstva, ale ta jsou ve většině případů pro pracující kvůli času konání nedostupná. Svolá-li primátor města jednání zastupitelstva na 9. hodinu ranní, pak minimum Olomoučanů je ochotno si kvůli tomu vzít dovolenou. Samozřejmě že Olomouc v tomto směru není jediným městem, kde politici jednají dopoledne, ale inspirovat se lze například v jiných městech. Zastupitelstva Brna-střed a Hradce Králové zahajují zasedání ve 13 hodin, Liberce ve 14 hodin, Chebu v hodin, Přerova v 15 hodin a ve Svitavách v 16 hodin. Pro občany je důležité, aby mohli na zastupitelstvu vystoupit. Olomoučané tak mohou učinit, když se přihlásí po zveřejnění návrhu programu zasláním poštou, elektronickou cestou ( ) nebo osobním doručením na MmOl organizační oddělení nejpozději do hod. v den předcházející zasedání zastupitelstva nebo v den zasedání zastupitelstva u přítomného pracovníka magistrátu města (označené pracoviště v objektu zasedání) nejdříve 15 minut před zahájením zasedání zastupitelstva a nejpozději do 15 minut po schválení programu zasedání, popř. nejpozději do 15 minut po dodatečném schválení nového bodu zasedání, nejpozději však do ukončení projednávání tohoto nově zařazeného bodu programu zasedání zastupitelstva. Také toto je diskriminující, protože občané nemají možnost reagovat na aktuální návrhy a projevy zastupitelů. Například Jednací řád královéhradeckého zastupitelstva obsahuje bod, že občané mohou požádat o slovo rovněž v průběhu jednání přihlášením se zvednutím ruky po vyhlášení diskuse. Petice, protesty Nedílnou součástí komunikace jsou projevy přímé demokracie jako petice, referenda, protesty či veřejné debaty. Během volebního období se v Olomouci uskutečnilo několik petic, v nichž občané reagovali na rozhodnutí zastupitelstva nebo rady. K zásadním patřila petice, která vybízela zastupitele k tomu, aby nestavěli aquapark z prostředků města. Jeden z jejích iniciátorů Dušan Dvořák pak přispěl k vytvoření občanské platformy Naše Olomouc, která protesty občanů mapuje. Na jejích internetových stránkách se můžeme dočíst o dalších aktivitách Olomoučanů, například petici Braňme rozárium (zastupitelé obětovali část zeleně ve prospěch tenisových kurtů) nebo Chceme skejtovat, ne se nudit (ze zrušených městských lázní vznikly luxusní byty, v nichž se zabydlují i někteří olomoučtí politici, a kvůli tomu byl zrušen i sousední skatepark). Frekvence těchto občanských projevů oproti předchozímu volebnímu období vzrostla. Otázkou je proč. Jednou z možných odpovědí je ta, že město se svými voliči nekomunikuje. V letech byla učiněna celá řada zásadních rozhodnutí, aniž by vedení města svolalo jedinou veřejnou debatu. Proces informování je tak naprosto jednostranný a proti mnohým rozhodnutím se občané bouří. Jaký je význam Olomouce? Jedna politická kampaň v minulosti představovala Olomouc jako město středoevropského významu. Co je však na Olomouci takto významné kromě toho, že využívá vlastní historii? Co kupříkladu udělalo vedení města v posledních čtyřech letech, aby zvýšilo prestiž města? Zasloužilo se o nějaký nový architektonický skvost, který by městu zvýšil proslulost? Jakým způsobem pečuje o již zmíněné výstaviště? Olomouc totiž čím dál tím více připomíná obyčejné okresní město, kde kromě historického centra, jehož domy radní stejně rozprodávají, žádná jiná zvláštnost není. Supermarkety a hypermarkety rostou jako houby po dešti, dopravní situace ve městě se nelepší, děti, které ráno chodí z hlavního nádraží do škol v centru, míjejí desítky heren. Přednádražní prostor ovládají opilci se psy, přímo pod okny hejtmana a olomouckého radního zároveň. Dnes, jak se zdá, je Olomouc spíše město středomoravského než středoevropského významu. Je na tom lépe než Přerov či Šumperk, ale v kvalitě života zaostává téměř za všemi krajskými městy. Vedení města se sice mnohé podařilo, ale chybí nápaditost, kreativita a schopnost inspirovat se dobrými příklady. Pavel Šaradín autor působí na FF UP Podpořte Ekoporadnu Hnutí DUHA Olomouc Bezplatné poradenství v oblasti ochrany životního prostředí. Zašlete SMS s textem DMS EKOPORADNA na číslo Cena DMS je 30,- Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 27,- Kč. Více na a cz/olomouc. Děkujeme za podporu. 4

5 Říjen 2006 Ekologickoprávní minimum Pálení odpadu na zahradě Již mnoho občanů se s tímto nešvarem někdy setkalo. Proto se pokusíme shrnout, jak v obdobných situacích postupovat. Předně bychom měli vycházet z norem nejvyšší právní síly, a to konkrétně z ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, že vlastnictví zavazuje. Nesmí ho být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými zájmy. Je 5rovněž stanoveno, že jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí. Dalším ustanovením je čl. 35, garantující právo na příznivé životní prostředí, ukládající povinnost zdržet se při výkonu svých práv ohrožování a poškozování životního prostředí. Již z uvedení těchto ustanovení v normě ústavního charakteru vyplývá velký zájem na ochraně citovaných práv. Pakliže se vám stane, že vás např. soused pálením odpadu obtěžuje, bylo by nejprve vhodné jej na to upozornit s tím, že to nejen může narušit vaše sousedské vztahy, ale navíc jde o jednání protiprávní. Pokud je toto upozornění bezvýsledné, můžete požádat místní obecní úřad o tzv. předběžný zákaz zásahů ve smyslu 5 Občanského zákoníku (dále jen OZ), ve znění pozdějších předpisů. Obecní úřad může předběžně zásah zakázat nebo uložit, aby byl obnoven předchozí stav. Možná po tomto zásahu ze strany OÚ pochopí váš soused, že si opravdu nelze dovolit vše a zařídí se tak, aby k dalším konfliktům již nedocházelo, čili upustí od svého dalšího protiprávního konání. Stane-li se však, že se uvedené nežádoucí jednání bude i nadále opakovat, bude nutné obrátit se tzv. zdržovací žalobou vůči vašemu sousedovi na soud. Oporou pro podání žaloby je v tomto případě ustanovení 127 odst. 1 OZ, z něhož vyplývá, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Přitom výklad pojmu nad míru přiměřenou by měl být objektivní a konkrétní, měla by se v něm mimo jiné zohlednit intenzita zásahů, jejich frekvence a stupeň konkrétní obtížnosti ve vztahu k sousedům a to vše samozřejmě i po zhodnocení místních poměrů (srov. C. H. Beck Občanský zákoník - komentář). Citovaný 127 dále stanoví, že vlastník proto nesmí obtěžovat sousedy zejména hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi Žalobu je nutné podat na váš okresní soud. Pokud je to možné, pokuste se naposledy vašeho souseda na váš záměr, tedy řešení problému soudní cestou upozornit. Obranu před takovýmto nežádoucím jednáním však neposkytuje jen výše zmíněný postup dle OZ. Dalším zákonem, který zakazuje pálení odpadu na zahradě nebo kamnech je z. č. 185/2001 Sb., o odpadech, který stanoví, že fyzické osoby jsou povinny nakládat s odpadem podle systému stanoveného obcí. Obce musí zajistit pro své obyvatele systém sběru nebezpečných odpadů a dle svých možností i třídění komunálního odpadu. Podle zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší, jsou fyzické osoby povinny jako palivo pro ohniště, grily a krby používat pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, suché rostlinné materiály nebo plynné palivo, předepsané výrobcem, jak stanoví 3 odst. 5. Obec může podmínky spalování zpřísnit vlastní vyhláškou. Může například zakázat spalování listí a trávy. Zde by tedy ze začátku postačilo pokusit se s vaším sousedem promluvit o negativním vlivu jeho jednání na zdraví nejbližšího okolí. Pokud by soused jevil jen málo pochopení pro naše argumenty a stál si na svém, je vhodné se před ním zmínit o faktu, že zákon nejen jeho jednání zakazuje, ale dává obci i možnost vynutit žádoucí stav vysokými pokutami. Podle 40 odst. 10 je tak obec oprávněna uložit pokutu ve výši od 500 do Kč. Tato cesta uplatňování vašich práv by měla být finančně přijatelná a efektivní, protože nebude zpravidla zapotřebí nic víc než zavolat na váš obecní úřad nebo obecní policii a nežádoucí stav ohlásit. Rádi bychom podotkli, že soudní řešení sporu by mělo být nejzazší možností. Nejen že může velice poškodit vzájemné vztahy mezi zúčastněnými, ale je nutné pamatovat i na určitou finanční zátěž, která bývá s řízením u soudu spojena a v neposlední řadě též náročnost časovou. Smírné řešení je řešení rozumných lidí. Miroslav Coufal, Miroslav Přidal Článek byl napsán během praxe studentů v rámci Administrativně právní klinika., redakčně kráceno Spolupráce Hnutí DUHA Olomouc s Právnickou fakultou UP Dne 23. června 2006 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schválen projekt Rozvoj praktických forem výuky na Právnické fakultě UP. Na projektu se podílí pět partnerů Univerzita Palackého v Olomouci, Public Interest Lawyers Association (PILA), Hnutí DUHA Olomouc, Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE), Liga lidských práv (LLP) a Nezávislá občanská poradna Olomouc (NOPO). Projekt 5

6 s celkovým rozpočtem ,- Kč je financován ze 75% z Evropského sociálního fondu a z 25% ze státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu je zkvalitnění výuky v magisterském studijním programu Právo a právní věda, oboru Právo na PF UP, a to jeho obohacením o praktické formy výuky tak, aby absolventi PF UP byli lépe připraveni pro praxi. Cíl projektu by měl být naplněn posílením praktických aspektů výuky povinných předmětů, zavedením nového povinného předmětu Kurz právnických dovedností, zaměřeného na výuku a nácvik právnických dovedností, a konečně inovací stávajících a zavedením nových předmětů právních klinik, které zainteresovaným studentům zprostředkují reálnou právní praxi. Právní kliniky představují zvláštní výukovou metodu, která vznikla v USA a byla inspirována praktickou výukou na lékařských fakultách. Hlavním posláním právních klinik je zprostředkovat studentům právnických fakult interaktivní formou praktické poznatky z fungování právního řádu, a tím vytvořit spojnici mezi teorií vyučovanou na právnických fakultách a praxí právnických povolání. Hnutí DUHA Olomouc se podílí na realizaci jedné z právních klinik, která na PF UP funguje již od roku 2004, a to na tzv. administrativně právní klinice. Tato právní klinika má za úkol zprostředkovat studentům PF UP poznatky o reálném fungování veřejné správy, především v oblasti ochrany životního prostředí. Studenti PF UP v rámci administrativně právní kliniky pomáhají poskytovat právní poradenství veřejnosti v ekoporadně, kterou Hnutí DUHA Olomouc provozuje. Veronika Vlčková Živá zahrada po celý rok Říjen - vyvěšování a čištění ptačích budek Do kraje přišel podzim, listí na stromech hraje všemi barvami a nebe je plné ptačích poutníků. Husí klíny, tisícihlavá hejna severských kvíčal i docela nenápadný tah ostražitých sojek. Všichni jsou v pohybu, hlad je vyhnal z domovů a jen někteří se na jaře vrátí zpět. Naštěstí ale existuje mnoho ptačích druhů, které u nás přes zimu zůstávají a nebo k nám právě v těchto dnech přilétají trávit zimní bezčasí - nápadní havrani polní, početná hejna pěnkav jikavců, ale třeba i severské populace sýkor koňader a modřinek. Váš dvorek nezůstane bez života ani za tuhých mrazů. Na vyvěšení krmítka je ještě čas, s přikrmováním je vhodné začít až za sychravých listopadových dnů, nicméně některým opeřencům můžeme pomoci již teď. Právě nyní nastal nejvhodnější čas na vyvěšování ptačích budek, sýkory si na svých podzimních potulkách pečlivě všímají míst, kde by se na jaře mohly usadit a založit rodinu. Když se jim vaše nová budka zalíbí a naleznou na vaší zahradě v zimě dostatek obživy, je dost pravděpodobné, že se vám za to na oplátku ve vegetační sezóně odmění bojem proti hmyzím škůdcům - a člověka jistě zahřeje u srdce i pohled na čerstvě vyvedenou ptačí rodinu. Návodů na stavbu rozličných typů budek nalezneme v ochranářské literatuře nebo na internetu celou řadu a cílem tohoto článku není podat jejich zevrubný popis. Chtěl bych vás pouze upozornit na několik základních pravidel při jejich výrobě a vyvěšování: Nejsnáze se vyrobí (dají se zakoupit i hotové) budky z dřevěných prkýnek. K jejich stavbě stačí neohoblovaná odpadová prkna o tloušťce 2-2,5 cm. Dno budky vždy vsazujeme mezi stěny, aby pod něj nezatékala voda, střecha má mít sklon dozadu a měla by přečnívat přední okraj budky. Vletový otvor volíme raději malý, nejvýše o průměru do 3,4 cm. Budky s větším otvorem obsadí zpravidla špačci (což ale není vůbec na škodu). Nesmíme zapomenout ani na odklápěcí střechu či přední stěnu, abychom budku mohli každoročně vyčistit - na tuto činnost je nejlepší doba právě v říjnu! Při rozvěšování budek musíme pamatovat na to, že každý pár pro sebe vyžaduje určitý hnízdní a potravní okrsek, proto je zcela zbytečné vyvěšovat budky hustě vedle sebe (to by vyhovovalo pouze špačkům a vrabcům, kteří mají tendence hnízdit v koloniích). Nejmenší vzdálenost by měla být minimálně 25m. Budky pro drobné pěvce věšíme do výše 2-5 m otvorem nejlépe k jihu či východu, přičemž dbáme na to, aby budka nebyla příliš zastíněna větvemi. Budka by měla být bez bidélka, ptáci ho nepotřebují a jen to usnadňuje cestu k chutnému soustu rozličným druhům predátorů. Kdybychom přeci jenom budku nestihli vyrobit nyní, nic není ztraceno, s jejím vyvěšením máme čas až do března, ale když tak učiníme již v těchto dnech, podstatně si tím zvyšujeme pravděpodobnost jejího jarního obsazení ptačími nájemníky. Pro vážné zájemce o problematiku výroby ptačích budek mohu doporučit publikaci Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků, Petr Zasadil, Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 20, kterou lze zakoupit či objednat v Kanceláři ÚVR ČSOP Praha ), cena 80,- Kč (pro členy ČSOP 50,- Kč). Libor Praus 6

7 Mozaika Olomoucký kraj šetří na nesprávném místě Olomoucký kraj se o ekologii očividně moc nezajímá. Jinak by totiž nedopustil, aby na podporu ekologické výchovy šlo ze zastupitelství pouze , zatímco třeba sport byl podporován částkou 2,1 milionu korun. Kraj své činy omlouvá tím, že ekologové mají údajně více příležitostí žádat o podporu na ministerstvech, což ve sportu nejde. Jen pro porovnání - třeba v sousedním Zlínském kraji se loni ekologům dostalo podpory celých dvou milionů korun. Slova náměstka hejtmana Pavla Sekaniny (ODS) mluví za vše : Podle mého názoru je podpora ekologické výchovy dostatečná. K tomu se nedá mnoho dodat. Zbavte se odpadu při sběrových sobotách Od 16. září až do 25. listopadu budou postupně ve všech olomouckých částech zahájeny sběrové soboty. Lidé se tak budou moci zdarma zbavit nejen nepotřebného, ale také nebezpečného odpadu. Samostatný Kalendárium kontejner bude vyčleněn také pro organický odpad v podobě větví a listí. Sběrové soboty budou probíhat vždy od 8:00 do 13:00 a obyvatelé dané čtvrti budou včas informováni. I třídění elektroodpadu má smysl Češi jsou stále lhostejní ke třídění elektroodpadu. Pouze 28% elektrospotřebičů končí ve sběrném dvoře. Ostatní najdou svůj konec v popelnicích a celých 15% přístrojů si lidé nechávají doma, i když je již nepoužívají. K většímu zájmu o třídění i tohoto druhu odpadu má Čechy přimět kampaň s názvem Nakrmte Šrotozemšťana!. Její hlavní součástí je socha ze starých ledniček, počítačů a dalších spotřebičů, kterou postavil sochař Ondřej Sklenář v Praze 5. Je potřeba, aby třídění elektroodpadu začali lidé brát více na vědomí, protože od roku 2008 vejde v platnost nová evropská směrnice, podle níž bude Česká republika muset vytřídit nejméně 4 kg elektrošrotu na osobu za rok. Barbora Číhalová Přírodě OK Vychází dvouletý kalendář exkurzí, besed a osvětových akcí. V blízké době vyjde zvláštní a svým způsobem jedinečný kalendář. Doufáme, že vám jeho využití zpříjemní dva roky vašeho života prostřednictvím široké nabídky nevšedních a velice různorodých setkání s přírodou Olomouckého kraje. Chceme společně s vámi putovat po nejkrásnějších místech krajiny kolem horního toku řeky Moravy. Tu máme na dosah za našimi okny a přesto ji často slepě projíždíme na cestách do práce či za nákupy. Díky ochotným průvodcům vás čeká objevování mnoha blízkých, avšak ukrytých přírodních tajemství. Doufáme, že se Vám otevře netradiční pohled na krajinu našich domovů. Tu můžete poznat také prostřednictvím mnoha výstav a s pomocí nových informací o přírodě. Budeme rádi, pokud nás navštívíte a budete se zajímat o vše, co děláme. Vnímejme společně způsoby, jak je možné uchovat naši přírodu ve stavu, který umožňuje kvalitní a zdravý život. Potěšíte nás, pokud přijdete na kontaktní místa a do nových ekologických poraden s vlastními otázkami, připomínkami, nápady a aktivitami. Nejšťastnější budeme, pokud vám s námi bude dobře, a proto opakovaně přijdete na námi pořádané akce v rámci projektu Přírodě OK. Těší se na vás mnoho lidí, kteří tento projekt společně připravili a doufají, že vás jeho program zaujme. Za všechny partnerské organizace, Michal Bartoš Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce sobota 14. října, 7:10 Jak se neotrávit v lese - houbařská vycházka odjezd MHD od Hlavního nádraží směr Sv. Kopeček Vycházka za ranní mlhou a méně známými houbami do lesů kolem Svatého Kopečku. Určeno všem milovníkům hub a houbaření, těm, kteří se sběrem hub začínají i těm zkušeným. A samozřejmě také těm, kteří houby sice nejí a ani je nesbírají, ale přesto se o nich a jejich životě rádi dozvědí. Průvodcem jim bude Ing. Jiří Lazebníček, vedoucí mykologické poradny Vlastivědného muzea v Olomouci. Košíky, nože a další houbařské vybavení s sebou. úterý 17. října, Divadlo hudby Olomouc, 17:00 Ekologický večer: Objevování Moravského krasu - historie a současnost Moravský kras je největší a nejvýznačnější krasovou oblastí ČR. Ekologický večer bude pozvánkou do nejkrásnějších míst, která lze v České republice objevovat. Krajina Moravského krasu je utkaná z mýtů a příběhů, které jsou spojeny s postupným odkrýváním tajemných podzemních prostor. Večer je pozvánkou do míst, kam se běžný návštěvník nedostane. K tomuto olomouckému dobrodružnému prvosestupu účastníky večera pozvou pracovníci Správy CHKO Moravský kras RNDr. Antonín Tůma a RNDr. Ivan Balák a společně s nimi speleolog Jan Sirotek, který byl osobně u jednoho z největších objevů v posledních letech: propojení systémů Sloupsko Šošůvských jeskyní a Amatérské jeskyně. Výklad bude doplněn filmem Cesta za objevem od Romana Groška a bohatým fotografickým materiálem. 7

8 Kalendárium/Inzerce víkend října Forever jin-young Oheň a voda. Země a vzduch. Žena a muž. A o tom to je! Pomoc na ekofarmě. Místo konání: Biofarma Střemeníčko u Olomouce. Kontakt: Jana Kurajdová, čtvrtek 26. října 2006, 16:00 sraz na mostě před Kojeneckým ústavem v Olomouci Vypusťte si svého raka - exkurze Vypouštění raků říčních ze záchranného transferu a vlastního odchovu do řeky Moravy. Sraz na mostě před kojeneckým ústavem v Olomouci (ul. U Dětského domova). Exkurzi vede RNDr. Miloš Holzer. Pořádá 9. ZO ČSOP Astacus. víkend listopadu Příběhy zmizelých zahrad Lidské osudy, domy, i zahrady, přicházejí a odcházejí. Z osad Růženec, Jedlovec a Šiška zůstalo v Rychlebech jen pár desítek starých ovocných stromů. Pojďme se jimi projít a něco pro ně udělat. Pomoc v biosadu v Rychlebských horách. Kontaktní osoba: Tom Hradil, listopadu 2006 Divadlo hudby Olomouc Ozvěny ekofilmu pondělí 17:00, Martin Mareček uvádí: ZDROJ (ČR, 77 min.) Martin Mareček a Martin Skalský natočili při své cestě Azerbajdžánem film, který ilustruje poměry a vztahy spojené s ropným průmyslem. Svědectví o kontraktu století, kterým bylo zbudování ropovodu Baku Tbilisi Džejchan ve spolupráci British Petrol, Světové banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj. pondělí 20:00, Film oceněný na Ekofilmu 2006 s besedou k tématu. úterý 17:00: Anton Markoš: Proč nás zajímá či nezajímá CO JE TO ŽIVOT? (beseda) Biologie, aby byla vědou, se nesmí ptát, co to je život. Filosofie se sice otázkou života zabývá, avšak nemá výstupy, které by byly použitelné pro vědu. úterý 20:00, Tomáš Škrdlant uvádí: Hledání ekologického myšlení (ČR, 75 minut, 2006) Volná i svévolná koláž dění na Ekologických dnech Olomouc v letech 2005 a Česká premiéra dokumentárního filmu. Kupa ponožek od Marušky Ponožky v Kateřinské ul. č. 13 Nabídka dne: kvalitní české výrobky ponožky na nožky dětské, dámské, pánské, samodržící punčochy, silonkové zboží, pracovní montérky, dámské zástěry, halenky, svetry, mikiny, vesty, bundy, tepláky, elasťáky, domácí úbory, noční košile, pyžama, župany, kabelky, kapesníky, ručníky, utěrky a jiné kousky do Vašeho šatníku a pro Vaši domácnost. Podpořte prosím vydávání Ekologických listů. Finanční příspěvek ve Vámi stanovené výši můžete přinést osobně do kanceláře Hnutí DUHA Olomouc nebo poslat na účet číslo /0800 (o příspěvku nás prosím vždy informujte). Děkujeme. Částku věnovanou na vydávání Ekologických listů si můžete odečíst z daňového základu. Naši práci můžete podpořit také materiálním darem či aktivní pomocí. Ekologické listy můžete dostávat poštou do Vaší schránky za cenu poštovného. Navštivte internetovou verzi Ekologických listů na stránkách a přidejte zde svůj komentář či reakci ke článku, který vás v tomto čísle zaujal.

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE 1 Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů. - revidovaná

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace SPRÁVA A SAMOSPRÁVA Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor *MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 94960-2/ODK-2015 Obec Doubravčice Doubravčice 94 282 01 Český Brod

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010 USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010 USNESENÍ Č. 227/10 OC FORUM výmaz věcného předkupního práva 1. zrušení předkupního práva založeného Smlouvou o zřízení předkupního

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Tisková zpráva Univerzita Pardubice Města Hradec Králové a Pardubice společně s nejdůležitějšími partnery

Více

KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj

KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj 5 Obec Kunějovice Publikováno / aktualizováno: 15. 5. 2015 19:23 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku MU Plán činnosti orgánů obce Kunějovice při vzniku mimořádné události je dokumentem

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva Název projektu: Realizace informačního panelu v Botanické zahradě PřF UP v Olomouci a vydání informačního letáku Národní program

Více

I. Obecně k problematice výsluhových příspěvků a uzákonění jejich zdanění

I. Obecně k problematice výsluhových příspěvků a uzákonění jejich zdanění Problematika zdanění a zdaňování výsluhových příspěvků bývalých příslušníků bezpečnostních a ozbrojených sborů a procesní možnosti jejich obrany ve správním a soudním řízení I. Obecně k problematice výsluhových

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

Výsledky voleb do EP jsou velmi nejisté, ANO 2011 by ovšem jasně vyhrálo

Výsledky voleb do EP jsou velmi nejisté, ANO 2011 by ovšem jasně vyhrálo V Praze 16.5.2014 Výsledky voleb do EP jsou velmi nejisté, ANO 2011 by ovšem jasně vyhrálo Tisková zpráva Předpokládaná účast ve volbách do EP činí 29,6 %. Pětiprocentní hranici nutnou pro přidělení mandátů

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Případová studie města Olomouce

Případová studie města Olomouce Případová studie města Olomouce Tato případová studie je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304) a byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Řešitelská organizace:

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde]

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: [zadejte čj.] VYŘIZUJE: TELEFON: EMAIL: [zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] DATUM: Prodej bytových domů Vážená

Více

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař Obsah Úvodem.................................... 7 Část I. Základy mykologie pro praktické houbaře........... 11 Charakteristika hub........................... 12 Tělo.......................................

Více

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň 2011 Kdo jsme? Jsme nezisková organizace se statutem občanského sdružení. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. ze IV. jednání Oblastní rady - Oblast III.

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. ze IV. jednání Oblastní rady - Oblast III. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ Číslo dokumentu: SAM 3222 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 28.03.2013 Účinnost od : 15.04.2013 Platnost do: Zpracoval: Vlasta

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Mgr. Veronika Šprincová

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

STANOVY SPOLKU Spora, z. s.

STANOVY SPOLKU Spora, z. s. STANOVY SPOLKU Spora, z. s. (1) Název spolku je Spora, z. s. (2) Sídlo spolku je v obci Vlašim. Článek I Název, sídlo a charakter spolku (3) Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 89/2012

Více

Znění dopisu zaslaného Asociací pro domácí vzdělávání před volbami do Parlamentu České republiky v říjnu 2013.

Znění dopisu zaslaného Asociací pro domácí vzdělávání před volbami do Parlamentu České republiky v říjnu 2013. Znění dopisu zaslaného Asociací pro domácí vzdělávání před volbami do Parlamentu České republiky v říjnu 2013. Vážená paní, vážený pane, Dovolujeme si Vás jménem Asociace pro domácí vzdělávání (ADV) oslovit

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 15.1.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement Srdečně zveme na mezinárodní workshop Udržitelná sídla / Sustainable Settlement 18.-19. října 2011 Hostětín, Bílé Karpaty Workshop je otevřený všem, kdo se zajímají o problematiku udržitelných sídel a

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Účastník řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Rozhodnutí Inženýrské stavby Brno, spol. s

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012 O programu ČSNS Michal Klusáček 2012 Největší politická výzva současnosti Co ohrožuje nejvíce naší budoucnost? Korupce Špatné zákony Nízká porodnost Byrokracie Špatná ekologie Zadlužení Úplatní politici

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

Praha. Středočeský. Královéhradecký. Liberecký. Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ Praha - Nové Město. Beroun.

Praha. Středočeský. Královéhradecký. Liberecký. Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ Praha - Nové Město. Beroun. Praha Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ Praha - Nové Město nám. W. Churchilla 2 Praha 3 - Žižkov tel: 234 463 343 dle telefonického objednáni Středočeský Beroun Wágnerovo náměstí 1541 (6.

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

Volby do EP by nyní vyhrálo ANO 2011

Volby do EP by nyní vyhrálo ANO 2011 V Praze 22.4.2014 Volby do EP by nyní vyhrálo ANO 2011 Tisková zpráva Předpokládaná účast ve volbách do EP činí 32,4 %, zvyšují ji příznivci ANO 2011 a Úsvitu. Pětiprocentní hranici nutnou pro přidělení

Více