Slovensko: Navodila za uporabo solarnih senčil SSL/MSL Stran 2-3. Português: Folheto para produtos com célula solar SSL/MSL Páginas 4-5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovensko: Navodila za uporabo solarnih senčil SSL/MSL Stran 2-3. Português: Folheto para produtos com célula solar SSL/MSL Páginas 4-5"

Transkript

1 SSL/MSL Slovensko: Navodila za uporabo solarnih senčil SSL/MSL Stran 2-3 Português: Folheto para produtos com célula solar SSL/MSL Páginas 4-5 Polski: Broszura nt. produktu zasilanego energią słoneczną SSL/MSL Strony 6-7 Česky: Textová brožura pro výrobky na solární pohon SSL/MSL Strana 8-9 Slovensky: Príručka pre solárne výrobky SSL/MSL Strany Magyar: Használati és kezelési útmutató napelemes termékekhez SSL/MSL oldal Svenska: Texthäfte för solcellsprodukter SSL/MSL Sidorna

2 Slovensko Navodila za uporabo. Pred uporabo preberite navodila in jih shranite za morebitno poznejšo uporabo. Stran 2: Vsebina Pomembne informacije 3-5 Zagon 6-9 Pritrjevanje nosilca za daljinski upravljalec Daljinski upravljalec Vzdrževanje/tehnične informacije Stran 3-5: Pomembne informacije Zaradi varnosti je pomembno, da navodila preberete natančno in jih prihranite tudi za uporabnika. Izdelek vsebuje baterije, katerih ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Ne dovolite, da otroci nekontrolirano uporabljajo daljinski upravljalec. Pazite, da med uporabo ne posegate v območje delovanja senčil, ker se lahko poškodujete. Ne uporabljajte solarnih senčil, če je potrebno popravilo. Med popravilom izključite baterijo. Pogon je zaščiten pred preobremenitvijo in se v primeru blokade avtomatično izklopi. Če je solarni izdelek (nanaša se le na solarno zunanje senčilo MSL) blokiran v fazi dvigovanja trikrat zaporedno, se bo motor samodejno prilagodil velikosti okna naslednjič ko bo izdelek upravljan. Solarni izdelek deluje na baterijo dokler je le ta polna. Prazna baterija se napolni v nekaj dneh (odvisno od količine svetlobe). Ko se baterija popolnoma izprazni se izdelek ne more upravljati dokler se baterija ponovno ne napolni. V primeru, da je solarno senčilo obrnjeno na sever oz. da so solarne celice v senci ali, če je dovod svetlobe kakorkoli preprečen je uporaba solarnih senčil omejena. Stran 6-9: Zagon Ne uporabljajte solarnega senčila dokler le-to ni montirano. Pred pričetkom zagona mora biti motor rolete primerno nameščen in prilagojen dimenziji okna. To naredite tako, da pritisnete tipko STOP (1), nato 3 sekunde držite tipko s puščico za navzdol (2) na daljinskem upravljalcu. Prilagoditve ne prekinjajte! Ko je prilagoditev zaključena je izdelek prijavljen v daljinski upravljalec in pripravljen za uporabo. Prijava solarnega izdelka na več daljinskih upravljalcih Za istočasno upravljanje lahko uporabljate le en daljinski upravljalec. Primer: trije izdelki na solarni pogon A, B in C, kjer so vsi trije izdelki prijavljeni na daljinski upravljalec izdelka C. V tem primeru lahko s daljinskim upravljalcem izdelka C upravljamo tudi solarna izdelka A in B. Naslednja dva koraka morata biti narejena v 10 minutah: 1 S koničastim predmetom držite gumb RESET na zadnji strani daljinskih upravljalcev A in B vsaj 10 sekund. 2 Pritisnite gumb RESET (1 sekundo) na daljinskem upravljalcu C. Solarni izdelki A, B in C se sedaj lahko upravljajo z daljinskim upravljalcem C. Slovensko Stran 11-14: Pritrjevanje nosilca za daljinski upravljalec Daljinskemu upravljalcu je priložen tudi nosilec, ki ga lahko namestite na steno. Opozorilo: Preden pritrdite nosilec na steno preverite ali je iz izbranega položaja možno upravljati solarni izdelek. 1a Namestite hrbtišče nosilca na steno s priloženima vijakoma. 2a Namestite prednjo stran nosilca (klik sistem). 3a Postavite daljinski upravljalec v nosilec. Če je potrebno lahko daljinski upravljalec fiksirate v nosilcu. 1b Namestite hrbtišče nosilca na steno s priloženima vijakoma. 2b Naredite luknjo v prednji strani nosilca kot kaže slika in namestite prednjo stran. 3b Odstranite pokrovček daljinskega upravljalca in naredite luknjo na hrbtišču kot kaže slika. 4b Namestite hrbtišče in ga pritrdite z vijakom. 5b Namestite še pokrovček daljinskega upravljalca. Stran 15-17: Daljinski upravljalec Vstavitev baterije v daljinski upravljalec Odstranite zadnji del daljinskega upravljalca in vstavite baterije kot je prikazano. Uporabite dve 1,5 V bateriji, tip AAA. Delovanje daljinskega upravljalca: 1 S pritiskom se solarno senčilo pomika navzgor 2 S pritiskom se solarno senčilo zaustavi 3 S pritiskom se solarno senčilo pomika navzdol Če gumb pritisnete na kratko se bo izdelek odprl ali zaprl do maksimuma. Če gumb dolgo držite se bo izdelek odprl ali zaprl le dokler držite gumb. Stran 18-20: Vzdrževanje/Tehnične informacije Vzdrževanje Če se solarne celice zamažejo jih očistimo z vodo in blagim gospodinjskim čistilom. Za zagotavljanje maksimalne funkcionalnosti solarnih celic v zimskem času, moramo z njih očistit morebiten sneg ali led. Zunanjost daljinskega upravljalca se čisti z mehko krpo in po potrebi z blagim čistilom. V primeru tehničnih problemov kontaktirajte VELUX Slovenija d.o.o. Tehnične informacije: Daljinski upravljalec: Radijska frekvenca 868 MHz Baterija (daljinskega upravljalca): 1,5 V d.c., tip AAA Baterija (solarnega senčila): 10,8 V d.c., NiMH, tip VELUX Opozorilo! Solarna izdelka A in B se še vedno lahko upravljata s svojima daljinskima upravljalcema. Prekinitev prijave solarnega izdelka Za prekinitev povezave med solarnimi izdelki in daljinskim upravljalcem držite tipko P na solarnem izdelku (3) 10 sekund (oz. dokler se izdelek ne začne premikati). Opozorilo! Prekinitev vpliva na vse daljinske upravljalce na katerih je solarni izdelek prijavljen. zagotavlja napredno in varno radijsko tehnologijo ter enostavno montažo lete. Izdelki z nalepko so komunikacijsko usklajeni, kar izboljša udobje, varnost in prihranek energije. 2 3

3 Português Instruções de utilização. Leia as instruções de utilização cuidadosamente antes de operar o produto e guarde-as para referências futuras. Página 2: Conteúdo Informação importante 3-5 Operar 6-9 Fixar o suporte do controlo remoto Controlo remoto Manutenção/informação técnica Português Páginas 3-5: Informação importante Por razões de segurança, é importante que leia e siga estas instruções cuidadosamente. Guarde-as para o utilizador. Este produto contém baterias. Baterias usadas não deverão ser despejadas juntamente com o lixo doméstico, deverão antes ser despejadas de acordo com a regulamentação em vigor. Mantenha o controlo remoto fora do alcance das crianças. Não deverá, sob quaisquer circunstâncias, permitir que as crianças brinquem com o controlo remoto. Deverá observar o produto com célula solar sempre que este fôr operado, uma vez que poderá causar danos a partes do corpo se estas estiverem situadas na sua área de operação. Não opere o produto com célula solar se este necessitar de reparação ou ajustamento. Desligue a bateria antes de efectuar algum tipo de manutenção ou arranjo. O produto com célula solar tem um protecção contra sobrecargas e parará automáticamente se ficar bloqueado! Se o produto solar (apenas aplicável ao toldo exterior a energia solar MSL) ficar bloqueado no seu curso para cima, três vezes sucessivas, o motor ajustará automaticamente ao tamanho da janela da próxima vez que o produto fôr operado. O produto com célula solar funciona a bateria e apenas poderá ser operado se a bateria estiver carregada. Se a bateria se descarregar, voltar-se-á a carregar durante o curso de alguns dias (dependendo da quantidade de luz solar). Se, passado um período de tempo, a bateria não fôr carregada, o produto não poderá ser operado até que o nível de carga da bateria volte ao normal. Em situações específicas, o uso do produto com célula solar poderá ser limitado se este estiver virado para norte, se a célula solar estiver à sombra, ou se a luz do dia estiver bloqueada de qualquer outra forma. Páginas 6-9: Operar O produto com célula solar não deverá ser operado enquanto não estiver instalado. O motor deverá ser ajustado ao tamanho da janela antes de operar o produto. Isto é feito pressionando a tecla de STOP (1) e subsequentemente a tecla BAIXO (2) no controlo remoto dentro de um período de tempo de 3 segundos. Não interrompa o processo de ajustamento! Uma vez completado o ajustamento, o produto estará registado no controlo remoto e pronto a utilizar. Registo de um produto com célula solar em mais de um controlo remoto Um dos controlos remotos pode ser usado para uma operação em simultâneo. O exemplo mostra três produtos com célula solar, A, B e C, onde estes três produtos serão registados no controlo remoto do produto C. Neste caso, o controlo remoto C pode também operar os produtos com célula solar A e B. Os próximos dois passos devem ser completados no prazo de 10 minutos: 1 Pressione o botão de RESET situado na parte de trás dos controlos remotos A e B durante pelo menos 10 segundos com um objecto pontiagudo. 2 Pressione o botão de RESET situado na parte de trás do controlo remoto C durante 1 segundo. Os produtos com célula solar A, B e C já podem ser operados com o controlo remoto C. Nota: Os produtos com célula solar A e B podem ainda ser operados com os respectivos controlos remotos. Cancelar o registo de um produto com célula solar Para eliminar a ligação entre o produto e o controlo remoto, pressione o botão P no produto (3) durante 10 segundos (ou até o produto correr). Nota: O cancelamento aplica-se a todos os controlos remotos nos quais o produto foi registado. Páginas 11-14: Fixar o suporte do controlo remoto O controlo remoto é fornecido com um suporte que pode ser fixado na parede, em qualquer sítio da sua casa. Nota: Antes de fixar o suporte à parede, é recomendado verificar se o controlo remoto consegue operar os produtos com célula solar relevantes da posição fixa. 1a Fixe a placa posterior do suporte na parede com os dois parafusos fornecidos. 2a Encaixe a cobertura na placa posterior. 3a Coloque o controlo remoto no suporte. Se pretender, o controlo remoto pode ser fixado ao suporte. 1b Fixe a placa posterior do suporte na parede com os dois parafusos fornecidos. 2b Remova a tampa do orifício da cobertura e encaixe a cobertura na placa posterior. 3b Remova a parte frontal do controlo remoto e remova a tampa do orifício na parte posterior do mesmo. 4b Encaixe a parte posterior do controlo remoto no suporte e fixe com um parafuso. 5b Encaixe a parte frontal do controlo remoto à sua parte posterior. Páginas 15-17: Controlo remoto Colocar as pilhas no controlo remoto Remova a tampa posterior do controlo remoto e coloque as pilhas conforme ilustrado. Utilize duas pilhas de 1,5 volts, tipo AAA. Funcionamento do controlo remoto: 1 Pressione e o produto com célula solar subirá 2 Pressione e o produto com célula solar parará 3 Pressione e o produto com célula solar descerá Pressão de curta duração: O produto percorrerá até à posição superior ou inferior máxima. Pressão de longa duração: O produto mover-se-á apenas até que a tecla seja largada. Páginas 18-20: Manutenção/Informação técnica Manutenção No caso de acumulação de sujidade na célula solar, este deverá ser limpo com água e produtos de limpeza domésticos regulares por forma a obter a função de carga máxima. Para obter a função de carga máxima, a célula solar deverá ficar livre de neve e gelo durante o inverno. A superfície do controlo remoto pode ser limpa com um pano humedecido utilizando uma pequena quantidade de produto de limpeza doméstico diluído na água. Em caso de problemas técnicos, contacte a VELUX; veja lista telefónica. Informação técnica: Controlo remoto: Frequência de rádio 868 MHz Pilhas (controlo remoto): 1,5 V d.c., tipo AAA Bateria (produto com célula solar): 10,8 V d.c., NiMH, tipo VELUX proporciona uma tecnologia de rádio avançada, segura e de fácil instalação. Os produtos com a marca comunicam entre si, oferecendo maior conforto, mais segurança e uma melhor economia de energia. 4 5

4 Polski Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji użytkowania produktu i o zachowanie jej celem ewentualnego, późniejszego użycia. Strona 2: Zawartość Ważne informacje 3-5 Przygotowanie do działania 6-9 Mocowanie uchwytu pilota zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania Użytkowanie/informacje techniczne Strony 3-5: Ważne informacje Ze względów bezpieczeństwa prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji i pozostawienie jej dla użytkownika. Ten produkt zawiera baterie. Zużyte baterie nie mogą być wyrzucane razem z domowymi odpadkami, ale zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie środowiska. Pilot zdalnego sterowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Pod żadnym pozorem nie może on być przedmiotem ich zabaw. Obsługa rolety lub markizy powinna odbywać się pod nadzorem, ponieważ może ona spowodować uszkodzenia części ciała będących w zasięgu jej działania. Nie należy obsługiwać produktów zasilanych energią słoneczną, jeśli wymagają one naprawy lub regulacji. Przed przystąpieniem do wszelkich prac związanych z regulacją lub serwisowaniem produktu należy odłączyć zasilanie baterii. Produkty te są chronione przed przeciążeniem i zatrzymają się automatycznie w przypadku ich zablokowania. Jeśli produkt (dotyczy tylko markizy MSL) zostanie zablokowany trzy razy pod rząd, silnik dostosuje się automatycznie do długości okna przy następnym uruchomieniu produktu. Zasilane są baterią słoneczną i mogą być użytkowane, gdy bateria jest naładowana. Ładowanie baterii trwa kilka dni w zależności od ilości promieni słonecznych. Jeśli bateria nie zostaje ponownie naładowana, obsługa staje się niemożliwa do momentu naładowania baterii do normalnego poziomu. Funkcjonowanie produktów może zostać ograniczone przez przebywanie panela słonecznego w cieniu, gdy jest on skierowany na północ lub, gdy dostęp światła dziennego jest ograniczony w inny sposób. Strony 6-9: Przygotowanie do działania Nie należy uruchamiać produktów zasilanych energią słoneczną przed ich zainstalowaniem. Silnik produktu musi się zaprogramować do rozmiaru okna przed rozpoczęciem normalnego użytkowania. Dokonuje się tego poprzez naciśnięcie przycisku STOP (1) i następnie w ciągu max. 3 sekund przycisku NA DÓŁ (2). Nie można przerywać tego działania. Po zakonczeniu programowania silnika do rozmiaru okna, produkt jest zarejestrowany w pilocie i gotowy do użycia. Rejestracja produktu zasilanego energią słoneczną w więcej niż jednym pilocie zdalnego sterowania Jeden z pilotów zdalnego sterowania może być użyty do jednoczesnego sterowania kilkoma produktami. Przykład pokazuje trzy produkty zasilane energią słoneczną, A, B i C, gdzie wszystkie trzy produkty mają zostać zarejestrowane w pilocie od produktu C. W ten sposób pilotem od produktu C można obsługiwać także produkty A i B. Kolejne dwie czynności muszą być zakończone w ciągu 10 minut: 1 Naciśnij przycisk RESET z tyłu pilota zdalnego sterowania A i B przez przynajmniej 10 sekund /tak jak pokazano na rysunku/. 2 Przyciśnij (przez 1 sekundę) przycisk RESET z tyłu pilota zdalnego sterowania C. Produkty zasilane energią słoneczną A, B i C w trzech systemach sterowania mogą być teraz sterowane poprzez pilota C. Uwaga: Produkty A i B moga być wciąż sterowane poprzez piloty z ich własnych systemów. Polski Kasowanie rejestracji produktu Aby usunąć połączenie produktu z pilotem zdalnego sterowania, naciskaj przycisk P na produkcie (3) przez 10 sekund (lub do czasu aż produkt zacznie działać). Uwaga: Kasowanie połączenia dotyczy wszystkich pilotów, w których dany produkt został zarejestrowany. Strony 11-14: Mocowanie uchwytu pilota zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania jest dostarczany z uchwytem, który może być zainstalowany na ścianie w dowolnym miejscu w domu. Uwaga: Przed zamontowaniem uchwytu na ścianie sprawdź, czy pilot może sterować odpowiednimi produktami zasilanymi energią słoneczną z przewidzianego miejsca. 1a Przykręć do ściany tylną część uchwytu za pomocą dwóch dostarczonych wkrętów. 2a Wciśnij przykrywkę w tylną część uchwytu. 3a Umieść pilota zdalnego sterowania w uchwycie. Jeżeli jest to konieczne pilot zdalnego sterowania może być przymocowany do uchwytu. 1b Przykręć do ściany tylną część uchwytu za pomocą dwóch dostarczonych wkrętów. 2b Usuń zaślepkę otworu w przykrywce, a następnie wciśnij przykrywkę w tylną część uchwytu. 3b Zdejmij przednią część obudowy pilota zdalnego sterowania i usuń zaślepkę otworu w tylnej części obudowy. 4b Wciśnij tylną część obudowy w uchwyt i przykręć ją wkrętem. 5b Połącz ze sobą przednią i tylną część obudowy pilota. Strony 15-17: Pilot zdalnego sterowania Umieszczenie baterii w pilocie Zdejmij tylną część obudowy pilota i włóż baterię jak pokazano na rysunku. Użyj 1,5 voltową baterię, typu AAA. Funkcje pilota zdalnego sterowania: 1 Naciśnij roleta/markiza podniesie się do góry 2 Naciśnij roleta/markiza zatrzyma się 3 Naciśnij roleta/markiza opuści się w dół Krótkie przyciśnięcie: Produkt otworzy się lub zamknie całkowicie. Długie przyciśnięcie: Produkt będzie działał do momentu zwolnienia przycisku. Strony 18-20: Użytkowanie/Informacje techniczne Użytkowanie W przypadku nagromadzenia się kurzu na panelu słonecznym, należy go umyć używając wody z dodatkiem powszechnie dostępnych środków czyszczących, aby umożliwić prawidłowe ładowanie baterii. W celu zapewnienia optymalnego ładowania baterii w zimie należy usuwać z panela słonecznego śnieg oraz lód. Powierzchnia panela słonecznego powinna być czyszczona miękką gąbką nasączoną wodą z niewielkim dodatkiem powszechnie dostępnych płynów czyszczących. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z firmą VELUX Polska Sp. z o.o., patrz lista telefonów. Informacje techniczne: Pilot zdalnego sterowania: Bateria (w pilocie): Bateria (w produkcie): Częstotliwość radiowa: 868 MHz 1,5 V d.c., typ AAA 10,8 V d.c., NiMH, typ VELUX to zaawansowana i bezpieczna technologia bezprzewodowa, którą łatwo zainstalować. Produkty ze znakiem komunikują się ze sobą podnosząc komfort i bezpieczeństwo oraz obniżając zużycie energii. 6 7

5 Česky Návod k použití. Před započetím ovládání si pečlivě přečtěte návod k použití a uchovejte pro budoucí vyhledávání informací. Strana 2: Obsah Důležité informace 3-5 Uvedení do provozu 6-9 Upevnění úchytu na dálkový ovladač Dálkový ovladač Údržba/technické informace Strana 3-5: Důležité informace Z bezpečnostních důvodů je důležité tyto instrukce pečlivě přečíst a dodržovat. Uchovejte montážní návod pro konečného zákazníka. Tento výrobek obsahuje baterie. Použité baterie nemohou být likvidovány společně s obvyklým domovním odpadem, ale musí být s nimi naloženo v souladu s příslušnými předpisy týkajícími se životního prostředí. Držte dálkový ovladač mimo dosah dětí. Za žádných okolností jim nedovolte si s dálkovým ovladačem hrát. Při ovládání výrobku na solární pohon dávejte pozor, aby žádná část vašeho těla nebo jiných osob nebyla v prostoru pohybu výrobku, protože by mohlo zachycením dojít ke zranění. Výrobek na solární pohon neovládejte v případě nutnosti opravy nebo nastavení. Před započetím veškeré údržby nebo servisu odpojte zdroj baterie. Výrobek na solární pohon je chráněn proti přetížení a pokud dojde k zablokování, automaticky se zastaví! Pokud výrobek na solární pohon (jen u venkovní markýzy MSL na solární pohon) je třikrát za sebou zablokován při pojezdu nahoru, motor se automaticky přizpůsobí nové vzdálenosti. Solární výrobek je na bateriový pohon a může být ovládán tak dlouho, pokud je baterie nabitá. V případě vybití se baterie opět nabije v průběhu několika dnů (zavisí na množství slunečního záření). Pokud není baterie znovu dobita, všechny operace jsou automaticky odpojeny a výrobek nebude moct být ovládán, dokud hladina nabití baterie nebude opět v normálu. Použití výrobku na solární pohon může být omezeno pokud je výrobek obrácena k severu, solární panel je umístěn ve stínu nebo je denní světlo nějakým způsobem blokováno. Strana 6-9: Uvedení do provozu Výrobek na solární pohon nepoužívejte dokud není nainstalovaný. Před započetím ovládání výrobku musí být motorická jednotka přizpůsobena velikosti okna. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítka STOP (1) a následně DOLŮ (2) po dobu 3 sekund. Nastavení nepřerušujte! Pokud je nastavení jednou ukončeno, výrobek je zaregistrován v dálkovém ovladači a je připraven k použití. Registrace výrobku na solární pohon ve více dálkových ovladačích Jeden z dálkových ovladačů může být použit pro simultánní ovládání. Příklad ukazuje tři solární výrobky, A, B a C, kdy všechny tři výrobky jsou registrované v dálkovém ovladači výrobku C. V tomto případě dálkovým ovladačem C můžete ovládat výrobek na solární pohon A i B. Následující dva kroky musí být dokončeny do 10 minut: 1 Pomocí špičatého předmětu stiskněte tlačítko RESET na zadní straně dálkových ovladačů A a B na nejméně 10 sekund. 2 Stiskněte (1 sekunda) tlačítko RESET na zadní straně dálkového ovladače C. Solární výrobky A, B a C mohou být nyní ovládány přes dálkový ovladač C. Poznámka: Solární výrobky A a B mohou být stále ovládány s jejich vlastními dálkovými ovladači. Česky Zrušení registrace výrobku na solární pohon Pro odstranění spojení mezi výrobkem a dálkovým ovladačem stlačte tlačítko P na výrobku (3) na 10 sekund (nebo dokud výrobek nezačne pracovat). Poznámka: Zrušení registrace výrobku proveďte ve všech dálkových ovladačích, v kterých je výrobek registrovaný. Strana 11-14: Upevnění úchytu na dálkový ovladač Dálkový ovladač je dodáván s úchytem, který může být upevněn na zeď kdekoliv ve Vašem domě. Poznámka: Před upevněním úchytu na zeď doporučujeme zkontrolovat, zda je dálkový ovladač schopen ovládat příslušné solární výrobky z dané pozice. 1a Pomocí dvou přiložených vrutů připevněte zadní část úchytu na zeď. 2a Zaklapněte krycí díl na zadní díl. 3a Vložte dálkový ovladač do úchytu. Pokud je potřeba, může být dálkový ovladač v úchytu zafixován. 1b Pomocí dvou přiložených vrutů připevněte zadní část úchytu na zeď. 2b Vytvořte otvor do značky na krycím dílu a zaklapněte krycí díl na zadní díl. 3b Odstraňte přední díl dálkového ovladače a vytvořte otvor do značky na zadním dílu. 4b Zaklapněte zadní díl do úchytu a zajistěte pomocí vrutu. 5b Zaklapněte přední díl na zadní díl. Strana 15-17: Dálkový ovladač Upevnění baterie v dálkovém ovladači Odstraňte zadní část dálkového ovladače a vložte baterii, viz obr. Použijte dvě 1,5 voltové baterie, typ AAA. Funkce dálkového ovladače: 1 Stiskněte a výrobek na solárni pohon pojede nahoru 2 Stiskněte a výrobek na solárni pohon se zastaví 3 Stiskněte a výrobek na solárni pohon pojede dolů Kratké stisknutí: Výrobek se vytáhne/zatáhne do maximální pozice. Dlouhé stisknutí: Výrobek se bude pohybovat pouze dokud se tlačítko neuvolní. Strana 18-20: Údržba/technické informace Údržba V případě nahromadění nečistot na solárním panelu může být panel čištěn vodou a za použití běžných čistících prostředků pro dosažení maximální funkce nabíjení. Pro dosažení maximální funkce nabíjení by neměl solární panel zůstat zakrytý nánosy sněhu a ledu během zimního období. Povrch dálkového ovladače může být čištěn jemným navlhčeným hadrem za použití malého množství čístícího prostředku rozpuštěného ve vodě. V případě technických problémů prosím kontaktujte firmu VELUX, viz telefonní seznam. Technické informace: Dálkový ovladač: Baterie (dálkový ovladač): Baterie (výrobek na solární pohon): Frekvence rádia 868 MHz 1,5 V, typ AAA 10,8 V, NiMH, typ VELUX je označením moderní a bezpečné rádiové technologie, jejíž další předností je nenáročná instalace. Všechny výrobky s označením dokážou navzájem komunikovat, což přispívá k pohodlí, bezpečnosti a úsporám energie jejich uživatelů. 8 9

6 Slovensky Návod na použitie. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípadné použitie v budúcnosti. Strana 2: Obsah Dôležité informácie 3-5 Uvedenie do prevádzky 6-9 Upevnenie držiaka na diaľkové ovládanie Diaľkové ovládanie Údržba/technické informácie Strany 3-5: Dôležité informácie Z bezpečnostných dôvodov je dôležité, aby ste si pozorne prečítali a dodržiavali pokyny v tomto návode. Návod ponechajte pre užívateľa. Tento výrobok obsahuje batérie. Použité batérie nevyhadzujte do bežného domáceho odpadu. Batérie musia byť zlikvidivané v súlade s predpismi pre ochranu životného prostredia. Diaľkové ovládanie uchovávajte mimo dosahu detí. Nikdy nenechávajte deti hrať sa s diaľkovým ovládaním. Pri sťahovaní a vyťahovaní rolety dávajte pozor, aby žiadna časť Vášho tela alebo iných osôb nebola v priestore pohybu rolety, pretože by mohlo dôjsť ku zraneniu. Nepožívajte výrobok, pokiaľ vyžaduje opravu alebo nastavenie. Odpojte batériu pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo servisného zásahu. Výrobok je chránený pred preťažením a automaticky sa zastaví, pokiaľ je blokovaný! Pokiaľ sa výrobok na solárny pohon (platí len pre vonkajšiu markízu na solárny pohon MSL) zablokuje pri vyťahovaní tri krát za sebou, motor sa automaticky nastaví na veľkosť okna pri ďalšom použití výrobku. Výrobok je poháňaný batériou a preto je možné ju ovládať, pokiaľ je batéria nabitá. V prípade vybitia sa batéria opäť nabije v priebehu niekoľkých dní (v závislosti od množstva slnečného žiarenia). Pokiaľ je batéria vybitá, všetky funkcie sú automaticky prerušené až do doby, kým sa opäť nenabije. Použitie výrobku môže byť obmedzené, pokiaľ je nasmerovaná na sever, solárny článok sa nachádza v tieni alebo je iným spôsobom obmedzený prístup denného svetla. Strany 6-9: Uvedenie do prevádzky Výrobok na solárny pohon nepoužívajte pokiaľ nie je namontovaný. Predtým, než začnete výrobok plne používať, motorická jednotka musí byť prispôsobená veľkosti okna. Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlá STOP (1) a následne DOLE (2) po dobu 3 sekúnd. Neprerušujte toto nastavovanie! Len čo je nastavenie kompletné, výrobok je registrovaný v diaľkovom ovládači a pripravený k používaniu. Registrácia výrobku na solárny pohon vo viacerých diaľkových ovládačoch Jeden diaľkový ovládač môže byť použitý pre simultánne ovládanie viacerých výrobkov. Príklad na obrázku znázorňuje tri solárne ovládané výrobky A, B a C, pričom všetky tri výrobky sú registrované v diaľkovom ovládači výrobku C. V takomto prípade diaľkovým ovládačom C môžete ovládať výrobok na solárny pohon A aj B. Nasledujúce dva kroky musíte urobiť v priebehu 10 minút: 1 Stlačte tlačidlo RESET na zadnej strane diaľkového ovládania A a B zahroteným predmetom a pridržte ho aspoň 10 sekúnd. 2 Stlačte tlačidlo RESET na zadnej strane diaľkového ovládania C zahroteným predmetom a pridržte ho max. 1 sekundu. Teraz môžu byť solárne výrobky A a B ovládane pomocou diaľkového ovládača C. Slovensky Zrušenie registrácie výrobku na solárny pohon Pre odstránenie spojenia medzi výrobkom a diaľkovým ovládačom stlačte tlačidlo P na výrobku (3) po dobu 10 sekúnd (alebo pokiaľ výrobok nezačne pracovať). Poznámka! Zrušenie registrácie výrobku spravte vo všetkých diaľkových ovládačoch, v ktorých je výrobok registrovaný. Strany 11-14: Upevnenie držiaka na diaľkové ovládanie Diaľkové ovládanie sa dodáva s držiakom, ktorý môže byť upevnený na stenu. Poznámka: Predtým, než upevníte držiak na stenu, odporúčame Vám skontrolovať, či je možné ovládať z tohto miesta príslušný solárny výrobok, keď je diaľkové ovládanie zasunuté v držiaku. 1a Upevnite držiak na stenu dvoma priloženými srutkami. 2a Zacvaknite kryt na držiak. 3a Zasuňte diaľkové ovládanie do držiaku. Diaľkové ovládanie je možné aj nastálo upevniť do držiaka na stene nasledujúcimi krokmi: 1b Upevnite držiak na stenu priloženými skrutkami. 2b V strede krytu vytlačte otvor a zacvaknite kryt do držiaka. 3b Zložte zadný kryt z diaľkového ovládania a v strede krytu vytlačte otvor. 4b Zacvaknite zadný kryt do držiaka a upevnite skrutkou. 5b Zacvaknite prednú časť ovládania na zadnú časť krytu. Strany 15-17: Diaľkové ovládanie Vloženie batérie do diaľkového ovládania Odstráňte zadný kryt diaľkového ovládania a vložte batériu tak, ako je znázornené na obrázku. Použite 1,5 V batériu, typ AAA. Funkcie diaľkového ovládania: 1 Stlačením sa solárny výrobok vytiahne hore 2 Stlačením sa solárny výrobok zastaví 3 Stlačením sa solárny výrobok stiahne dole Krátke stlačenie: Výrobok sa úplne vytiahne/stiahne. Dlhé stlačenie: Výrobok bude v chode iba pokiaľ je tlačidlo stlačené. Strany 18-20: Údržba/Technické informácie Údržba V prípade nahromadenia špiny na solárnom článku, očistite ho vodou s bežnými saponátmi, aby ste zabezpečili maximálnu funkčnosť dobíjania. Aby ste zabezpečili maximálmu funkčnosť solárneho článku, očistite ho v zime od snehu a ľadu. Povrch diaľkového ovládania môžete čistiť mäkkou vlhkou handričkou namočenou vo vode s bežným saponátom. V prípade technických problémov kontaktujte VELUX (viď zoznam). Technické informácie: Diaľkové ovládanie: Rádiofrekvencia 868 MHz Batéria (diaľkové ovládanie): 1,5 V, typ AAA Batéria (solárny výrobok): 10,8 V, NiMH, typ VELUX Poznámka: Solárne výrobky A a B môžu byť stále ovládané aj jednotlivo príslušným diaľkovým ovládaním A alebo B. je označenie modernej a bezpečnej rádiovej technológie, ktorá sa jednoducho inštaluje. Všetky výrobky s označením dokážu navzájom komunikovať, čo prispieva k pohodliu, bezpečnosti a úsporám energie

7 Magyar Használati útmutató. Figyelmesen olvassa el az útmutatót beüzemelés előtt, és őrizze meg későbbi segédanyagnak. 2. oldal: Tartalom Fontos információ 3-5 Üzembehelyezés 6-9 A távirányító tartójának rögzítése Távirányító Karbantartás/technikai információk oldal: Fontos információ Olvassa el és kövesse a tájékoztatóban leírtakat a biztonságos működés érdekében. Őrizze meg a tájékoztatót a felhasználónak. A termékben elem található. A használt elemeket tilos a háztartási hulladékkal kidobni, azokat a rájuk vonatkozó környezetvédelmi rendeletnek megfelelően kell megsemmisíteni. A távirányítót tartsa távol a gyerekektől. Ne engedje, hogy bármilyen körülmények között a távirányítóval játszanak. A napelemes terméket körültekintéssel működtesse, sérüléseket okozhat azokon a testrészeken, amelyek a hatósugár útjában vannak. Ne használja a terméket, amennyiben javításra vagy beállításra szorul. Karbantartás, illetve szerelés előtt kösse ki az elemet. A napelemes termék túlterhelés ellen védett, és önműködően megáll, ha akadályoztatvavan a működésben. Ha a napelemes termék (kizárólag a napelemes működtetésű hővédő roló MSL esetén) háromszor akadályoztatva van a működtetésben, következő használatkor a motor automatikusan erre az ablakméretre igazítja a terméket. A napelemes termék elemmel működik addig, amíg az elem töltött. Amennyiben lemerül, az elem feltöltése néhány napot vesz igénybe (függ a napsugárzás menynyiségétől). Ha az elem nincs feltöltve, a működtetés automatikusan megszakad addig, amíg az elem a normál töltöttségi szintet el nem éri. A napelemes termék működtetése korlátozott, ha a termék északi irányba néz, a napelemek le vannak árnyékolva, vagy a napsugarak egyéb más úton elzártak oldal: Üzembehelyezés A napelemes terméket nem szabad használni addig, amíg azt az ablakra fel nem szerelték. A vezérlést be kell állítani az adott ablak méretére, mielőtt a termék használatát megkezdik. Ehhez a STOP (1) gombot kell megnyomni a távirányítón, majd a LE (2) gombot kell lenyomva tartani 3 másodpercig. A beállítási folyamatot ne szakítsa meg! Amint a folyamat lezárult, a termék regisztrálásra került és működtethető a távirányítóval. Napelemes termék regisztrációja több távirányítóra Egy távirányítóval egyidejűleg több terméket is lehet működtetni. A példán három napelemes termék látható: A, B és C, amikor valamennyi termék regisztrálásra került a távirányítóra a C jelű termékről. Ebben az esetben a C jelű távirányító működtetni tudja az A és B jelű napelemes termékeket is. A következő két lépést 10 percen belül kell végrehajtani: 1 Tartsa lenyomva a RESET gombot A és B távirányítók hátoldalán legalább 10 másodpercen át egy hegyes tárgyat használva. 2 Nyomja le (1 másodperc) a RESET gombot a C távirányító hátulján. Az A, B és C napelemes termékek ezek után a C távirányítóval működnek. Megjegyzés: A és B napelemes termékek ugyanígy irányíthatók saját korábbi távirányítójukkal. Magyar Napelemes termék regisztrációjának törlése Ha törölni szeretné a terméket a távirányítóról nyomja meg a P gombot a terméken (3) 10 másodpercig, (vagy amíg a termék elkezd működni). Megjegyzés! A törlés minden távirányítón érvénybe lép amelyen a termék regisztrálásra került oldal: A távirányító tartójának rögzítése A távirányítóhoz tartozik egy falitartó is, mely a ház bármely falán rögzíthető. Megjegyzés: A tartó felrögzítése előtt ajánlott kipróbálni, hogy a távirányító a rögzített pozícióból is működteti-e a napelemes terméket. 1a Rögzítse a tartó hátlapját a falra, a csomagban található két csavarral. 2a Pattintsa a fedőlapot a hátlapra. 3a Helyezze a távirányítót a tartóba. Igény esetén a távirányító rögzíthető a tartóban. 1b Rögzítse a tartó hátlapját a falra a csomagban található két csavarral. 2b Tegye szabaddá a nyílást a fedőlapon a dugasz eltávolításával, és pattintsa a fedőlapot a hátlapra. 3b Távolítsa el a távirányító elejét és tegye szabaddá a nyílást a hátulján a dugasz kihúzásával. 4b Pattintsa a hátlapot a tartóra és rögzítse csavarral. 5b Pattintsa az előlapot a hátlapra oldal: Távirányító Elem elhelyezése a távirányítóban Távolítsa el a távirányító hátoldalát, és helyezze el az elemet az ábrának megfelelő módon. 1,5 Voltos elemet használjon, típusa AAA. A távirányító funkciói: 1 Nyomja meg a gombot, és a napelemes termék felhúz 2 Nyomja meg a gombot, és a napelemes termék megáll 3 Nyomja meg a gombot, és a napelemes termék leereszkedik Rövid lenyomás: teljes nyílást, illetve záródást eredményez. Hosszan tartott lenyomás: a termék a nyomógomb felengedéséig nyílik, illetve záródik oldal: Karbantartás/technikai információk Karbantartás Amennyiben piszok és szennyeződés gyűlik össze a napelemen, úgy azt vízzel és általános tisztítószerrel lehet tisztítani a maximális napfelvétel érdekében. Téli időszakban a napelem felületét a hótól és a jégtől meg kell tisztítani a maximális napfelvétel érdekében. A távirányító felületét puha ruhával, vízzel és általános tisztítószerrel lehet tisztítani. Technikai problémák esetén, keresse a VELUX képviseletét, telefonszámok a mellékelt listán. Technikai információk: Távirányító: Elem 2 darab (távirányító): Elem (napelemes termék): 868 MHz rádió frekvencia 1,5 V d.c, típus: AAA 10,8 V d.c., NiMH, típus VELUX Az fejlett és biztonságos rádiófrekvenciájú technológia, melynek egyszerű a telepítése. Az emblémával ellátott termékek képesek kommunikálni egymással, növelik a komfortot, biztonságosak és energiatakarékosak

8 Svenska Bruksanvisning. Läs noga igenom hela bruksanvisningen innan användning. Bruksanvisningen bör sparas för framtida bruk. Sidan 2: Innehåll Viktig information 3-5 Startprocedur 6-9 Montering av hållare till fjärrkontroll Fjärrkontroll Underhåll/teknisk information Sidorna 3-5: Viktig information För säkerhets skull är det viktigt att noga läsa och följa dessa anvisningar. Spara anvisningarna till slutanvändaren. Denna produkt innehåller batterier. Använda batterier får ej slängas med vanligt hushållsavfall. De ska slängas enligt gällande miljöregler. Lägg fjärrkontrollen på ett säkert ställe där barn ej kan nå den. De får under inga omständigheter leka med fjärrkontrollen. Solcellsprodukten bör hållas under uppsikt när den används eftersom den kan orsaka skada på kroppsdelar om de hamnar innanför området där solcellsprodukten rör sig. Använd ej solcellsprodukten om den behöver repareras eller justeras. Koppla bort batteriet innan arbetet med underhålls- eller servicearbete påbörjas. Solcellsprodukten är skyddad mot överbelastning och stannar automatiskt om den blir blockerad! Om solcellsprodukten (gäller enbart den solcellsdrivna markisen MSL) blockeras tre gånger efter varandra på väg upp, anpassas motorn automatiskt efter fönstrets storlek nästa gång produkten betjänas. Solcellsprodukten drivs med batteri och kan därmed användas så länge batteriet är laddat. I fall batteriet blir urladdat kommer det att återuppladdas inom ett par dagar (beroende på hur starkt solen skiner). Om batteriet inte återuppladdats går det inte att manövrera produkten förrän laddningsnivån på batteriet är normalt igen. Användningen av solcellsprodukten kan bli begränsad om solcellsprodukten är monterad mot norr, placerad i skugga eller om dagsljuset är blockerat på annat sätt. Sidorna 6-9: Startprocedur Börja inte manövrera solcellsprodukten förrän den är monterad. Innan produkten tas i bruk ska motorn anpassas till fönsterstorleken. Detta görs genom att trycka på STOPP-knappen (1) och sedan på NER-knappen (2) på fjärrkontrollen inom 3 sekunder. Avbryt inte annpassningen! Då anpassningen slutförts är produkten registrerad i fjärrkontrollen och klar att användas. Registrering av en solcellsprodukt i mer än en fjärrkontroll En av fjärrkontrollerna kan användas för synkroniserad manövrering. Exemplet visar tre solcellsprodukter, A, B och C, där samtliga tre produkter ska registreras i fjärrkontrollen från C så att denna också kan manövrera solcellsprodukterna A och B. Svenska Annullering av registrering av en solcellsprodukt För att avbryta anslutningen mellan produkt och fjärrkontroll, tryck på knappen P på själva produkten (3) i 10 sekunder (eller tills produkten börjar att köra). OBS: Annulleringen sker i samtliga fjärrkontroller där produkten blivit registrerad. Sidorna 11-14: Montering av hållare till fjärrkontroll Fjärrkontrollen levereras med en hållare som kan monteras på väggen var som helst i hemmet. OBS: Innan hållaren sätts fast rekommenderas att man kontrollerar om fjärrkontrollen kan manövrera de relevanta solcellsprodukterna från den önskade placeringen. 1a Montera hållarens bakplatta på väggen med hjälp av de två medföljande skruvarna. 2a Klicka täckplattan på bakplattan. 3a Placera fjärrkontrollen i hållaren. Om så önskas, kan fjärrkontrollen skruvas fast vid hållaren. 1b Montera hållarens bakplatta på väggen med hjälp av de två medföljande skruvarna. 2b Stick hål i täckplattan på det förstansade stället och klicka täckplattan på bakplattan. 3b Ta bort fronten på fjärrkontrollen och stick hål i bakstycket på det förstansade stället. 4b Klicka bakstycket i hållaren och sätt fast med en skruv. 5b Klicka fronten på bakstycket. Sidorna 15-17: Fjärrkontroll Isättning av batterier i fjärrkontrollen Tag bort bakstycket på fjärrkontrollen och sätt i batterierna som figuren visar. Använd två 1,5 volt batterier, typ AAA. Fjärrkontrollens funktion: 1 Tryck för att köra upp solcellsprodukten 2 Tryck för att stoppa solcellsprodukten 3 Tryck för att köra ner solcellsprodukten Kort tryckning: Produkten körs till maximal öppnings- eller stängningsposition. Långt tryckning: Produkten körs till dess att knappen släpps. Sidorna 18-20: Underhåll/teknisk information Underhåll Ifall det samlas smuts på solcellspanelen bör den torkas ren med vatten och vanligt rengöringsmedel för hushåll för att erhålla maximal uppladdning. För att uppnå maximal uppladdning vintertid bör solcellspanelen hållas ren från snö och is. Fjärrkontrollens yta kan rengöras med en lätt fuktad trasa med lite milt rengöringsmedel utspätt i vatten. Ifall ni stöter på tekniska problem, vänligen kontakta VELUX, se telefonlistan. De följande två stegen ska genomföras under loppet av 10 minuter: 1 Tryck på RESET-knappen på baksidan av fjärrkontroll A och B under minst 10 sekunder med hjälp av ett spetsigt föremål. 2 Tryck kortvarigt (1 sekund) på RESET-knappen på baksidan av fjärrkontroll C. Solcellsprodukterna A, B och C kan nu manövreras via fjärrkontroll C. Teknisk information: Fjärrkontroll: Batterier (fjärrkontroll): Batteri (solcellsprodukt): Radio frekvens 868 Mhz 1,5 V d.c, typ AAA 10,8 V d.c., NiMH, typ VELUX OBS: Solcellsprodukterna A och B kan fortsatt manövreras individuellt med sina respektive fjärrkontroller. erbjuder avancerad och säker radioteknologi, som är enkel att installera. Produkter märkta med kommunicerar med varandra, vilket ger ökad komfort, säkerhet och energibesparingar

9 AR: AT: AU: BA: BE: BG: BY: CA: CH: CL: CN: CZ: DE: DK: EE: ES: FI: FR: GB: HR: HU: VELUX Argentina S.A VELUX Österreich GmbH 02245/ VELUX Australia Pty. Ltd. (02) VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o. 033/ , VELUX Belgium (010) VELUX Bulgaria EOOD 02/ VELUX Roof Windows FE (017) VELUX Canada Inc VELUX ( ) VELUX Schweiz AG VELUX Chile Limitada VELUX (CHINA) CO. LTD VELUX Česká republika, s.r.o VELUX Deutschland GmbH VELUX Danmark A/S VELUX Eesti OÜ VELUX Spain, S.A VELUX Suomi Oy VELUX France ,119 TTC/min VELUX Company Ltd VELUX Hrvatska d.o.o. 01/ VELUX Magyarország Kft. (06/1) IE: IT: JP: LT: LV: NL: NO: NZ: PL: PT: RO: RS: RU: SE: SI: SK: TR: UA: US: VELUX Company Ltd VELUX Italia s.p.a. 045/ VELUX-Japan Ltd VELUX Lietuva, UAB (85) VELUX Latvia SIA VELUX Nederland B.V VELUX Norge AS VELUX New Zealand Ltd VELUX Polska Sp. z o.o. (022) / VELUX Portugal, Lda VELUX România S.R.L VELUX Srbija d.o.o Z AO V E L U X (495) VELUX Svenska AB 042/ VELUX Slovenija d.o.o VELUX Slovensko, s.r.o. (02) VELUX Çatı Pencereleri Ticaret Limited Şirketi VELUX Ukraina TOV (044) VELUX America Inc VELUX directions for use for ssl/msl. 2008, 2009 VELUX Group VELUX, the VELUX logo, integra, io-homecontrol and the io-homecontrol logo are registered trademarks

SSL/MSL. Slovensko: Navodila za uporabo solarnih senčil SSL/MSL Stran 2-3. Português: Folheto para produtos com célula solar SSL/MSL Páginas 4-5

SSL/MSL. Slovensko: Navodila za uporabo solarnih senčil SSL/MSL Stran 2-3. Português: Folheto para produtos com célula solar SSL/MSL Páginas 4-5 SSL/MSL Slovensko: Navodila za uporabo solarnih senčil SSL/MSL Stran 2-3 Português: Folheto para produtos com célula solar SSL/MSL Páginas 4-5 Polski: Broszura nt. produktu zasilanego energią słoneczną

Více

SSL/MSL. ČESKY: Návod k použití. Před použitím si pozorně přečtěte návod a ponechte si jej pro potřebu do budoucna.

SSL/MSL. ČESKY: Návod k použití. Před použitím si pozorně přečtěte návod a ponechte si jej pro potřebu do budoucna. SSL/MSL ČESKY: Návod k použití. Před použitím si pozorně přečtěte návod a ponechte si jej pro potřebu do budoucna. OBSAH Důležité informace.......3-7 Uvedení do provozu 8-13 Připevnění držáku dálkového

Více

VELUX INTEGRA KLR 200

VELUX INTEGRA KLR 200 VELUX INTEGRA KLR 00 English Deutsch Français dansk NEDERLANDS Quick guide Italiano Español BOSANSKI БЪЛГАРСКИ ČESKY EESTI HRVATSKI LATVISKI English Getting started 4- Deutsch Erste Schritte -9 Français

Více

VELUX INTEGRA KLF 200

VELUX INTEGRA KLF 200 VELUX INTEGRA KLF 00 A VELUX INTEGRA Návod k použití ČESKY VAS 45409-06-0 VAS 454069-06-06 VAS 453964-06-07 453964-06-07_KLF-00.indd 05-07-06 08:3:00 Obsah S rozhraním se dodávají dva návody (A a B). VELUX

Více

KLF 100. Návod k použití ČESKY VAS

KLF 100. Návod k použití ČESKY VAS KLF 00 Návod k použití ČESKY VAS 45898-0307 Obsah Důležité informace 4-5 Začínáme Upevnění 6 Počáteční nastavení 7 Návod pro rychlé standartní nastavení 8 Příklad typického použití rozhraní 9 Funkce a

Více

C ESKY 4 MAGYAR 6 POLSKI 8 SLOVENSKY 10

C ESKY 4 MAGYAR 6 POLSKI 8 SLOVENSKY 10 SY C ESKY 4 MAGYAR 6 POLSKI 8 SLOVENSKY 10 C ESKY Jak promazat šicí stroj Upozornění! Vždy před mazáním šicího stroje zařízení vypněte a odpojte z elektrické sítě. 1 Vždy používejte mazací olej. 1. Jemně

Více

Přehled tlačítek / A gombok jelentése

Přehled tlačítek / A gombok jelentése Přehled tlačítek / A gombok jelentése Přístroj zapnut A készülék be van kapcsolva Přístroj vypnut A készülék ki van kapcsolva Trvale svítí Folyamatos jelzés Bliká Villogó jelzés Tlačítko pro kávu (velký

Více

Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu

Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu 4-184-724-11(1) Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu CZ SK Návod k instalaci Návod na použitie (pre zariadenie) WS-F1000 2010 Sony Corporation 4-184-724-11(1) Držák pro montáž na stěnu

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

TM xx E R PRŮVODCE INSTALACÍ

TM xx E R PRŮVODCE INSTALACÍ TM xx E R PRŮVODCE INSTALACÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (směrnice 2006/42/EC) Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: Pohon mod. TM 35 ER, TM 45 ER, TM 58

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Integrilin 0,75 mg/ml infuzní roztok eptifibatidum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Integrilin 0,75 mg/ml infuzní roztok eptifibatidum Příbalová informace: informace pro pacienta Integrilin 0,75 mg/ml infuzní roztok eptifibatidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

/CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č

/CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č /CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č. 128787 Návod k obsluze Popis - Třísegmentové zobrazení hodin, času buzení a data - zobrazení aktuálního času v hodinách a minutách - zobrazení času buzení v hodinách

Více

JEDI pohon pre garážové brány

JEDI pohon pre garážové brány JEDI pohon pre garážové brány TRITON s.r.o. www.triton.eu Strana 1 z 6 JET DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA V2 ELETTRONICA si vyhradzuje právo upravovať produkt bez predchádzajúceho upozornenia. Taktiež spoločnosť

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. TAGRISSO 40 mg potahované tablety TAGRISSO 80 mg potahované tablety osimertinibum

Příbalová informace: informace pro pacienta. TAGRISSO 40 mg potahované tablety TAGRISSO 80 mg potahované tablety osimertinibum Příbalová informace: informace pro pacienta TAGRISSO 40 mg potahované tablety TAGRISSO 80 mg potahované tablety osimertinibum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových

Více

088U0210. Návod na použitie Izbový termostat CF-RS (štandardný model)

088U0210. Návod na použitie Izbový termostat CF-RS (štandardný model) 088U0210 Návod na použitie Izbový termostat CF-RS (štandardný model) Návod na použitie Izbový termostat CF-RS (štandardný model) Obsah 1. Prehľad funkcií... 3 2. Inštalácia / prihlásenie... 3 3. Test rádiového

Více

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com LED BATERKA 1,5 W POWLI421 POWLI421 SK 1 POPIS (OBR. A) 1. Otočná hlava 2. Hlavný vypínač

Více

Rotarix perorální suspenze v Živá rotavirová vakcína

Rotarix perorální suspenze v Živá rotavirová vakcína INFORMACE PRO UŽIVATELE Rotarix perorální suspenze v Živá rotavirová vakcína Vaše dí - - Máte- - - Pokud s V : 1. Co je Rotarix a k 2. 3. Jak se Rotarix podává 4. 5 Jak Rotarix uchovávat 6. Další informace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Ampermetr klešťový EM264

Ampermetr klešťový EM264 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste

Více

Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (adsorbovaná), které nejsou uvedeny v

Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (adsorbovaná), které nejsou uvedeny v INFORMACE PRO UŽIVATELE Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (adsorbovaná) vakcínou. Máte-l, které nejsou uvedeny v V : 1. Co je vakcína Synflorix a k 2. nflorix. 3. Jak se vakcína Synflorix

Více

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie PROTECOR 10.55-P600E-C CZ Původní návod k automatické samostmívací svářečské kukle 10.55-P600E-C. Děkujeme

Více

Felhasználói utasítások. Upute za korisnika. Οδηγίες χρήστη HR PROČISTAČ ZRAKA HU LÉGTISZTÍTÓ LV GAISA ATTĪRĪTĀJS LT ORO GRYNINTUVAS

Felhasználói utasítások. Upute za korisnika. Οδηγίες χρήστη HR PROČISTAČ ZRAKA HU LÉGTISZTÍTÓ LV GAISA ATTĪRĪTĀJS LT ORO GRYNINTUVAS GB AIR PURIFIER User Instructions CZ ČISTIČ VZDUCHU Návod k obsluze DE LUFTREINIGER Gebrauchsanweisung DK LUFTRENSER Betjeningsvejledning EE ÕHUPUHASTAJA Kasutusjuhend ES PURIFICADOR DE AIRE Instrucciones

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic 2-189-280-11(1) Čtečka paměťových karet pouze pro Hi-MD walkman Čítačka pamäťových kariet určená len pre Hi-MD Walkman Czytnik kart pamięci (tylko do odtwarzaczy Hi-MD Walkman) Memóriakártya olvasó (csak

Více

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.:

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.: N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj. č.: 857030 www.conrad.sk Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE Obj.č.: 85 70 30 Toto zariadenie Vám uľahčí štartovanie

Více

VÍCE INFORMACÍ. ML10 a ML12 Bluetooth Headset

VÍCE INFORMACÍ. ML10 a ML12 Bluetooth Headset VÍCE INFORMACÍ ML10 a ML12 Bluetooth Headset PODÍVEJTE SE DOBŘE TLAČÍTKO HOVORU Přijetí či ukončení hovoru (1 stisk) Opětovné vytočení hovoru (2 stisky) Spuštění hlasového vytáčení telefonu (stisk na 2

Více

www.global-export-import.eu

www.global-export-import.eu CZ 3,5 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU DF-629TS + OUT9 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! www.global-export-import.eu Nikdy neodstraňujte zadní panel zařízení,

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Spárování a nabíjení 6 Párování 6 Aktivace režimu párování 6 Používání dvou telefonů 6 Opětovné připojení

Více

Roxtec R X, RS X seal

Roxtec R X, RS X seal Roxtec R X, RS X seal EN The Roxtec R X and RS X CZ Bezsvárové kity Roxtec R X a solutions have been designed RS X obsahují jedno těsnění R for use where welding is not desired. nebo RS společně s jednou

Více

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI!" #" # " $% "!# & #" # '! #! "# & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " $%& "# " #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7

Více

Bezpečnostný kábel pre počítač

Bezpečnostný kábel pre počítač CZ Zámek ComboSaver Bezpečnostní kabel pro počítač NÁVOD K OBSLUZE SK Zámka ComboSaver Bezpečnostný kábel pre počítač NÁVOD NA OBSLUHU Jednoduchá kombinace pro uzamknutí. Žádné klíče, které můžete ztratit.

Více

KLIMATIZÁCIA - KOMFORT

KLIMATIZÁCIA - KOMFORT KLIMATIZÁCIA - KOMFORT WiFi modul pre nástenné jednotky HKD, HND INŠTALAČNÝ NÁVOD Smart AC WiFi sada (vyhovuje norme IDA Da105762) Dátum vydania: 4.5.2016 INS-A-EXT-WiFi-0516-01-SK Sada WiFi obsahuje:

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

VÍCE INFORMACÍ. ML18 a ML20 Náhlavní souprava Bluetooth

VÍCE INFORMACÍ. ML18 a ML20 Náhlavní souprava Bluetooth VÍCE INFORMACÍ ML18 a ML20 Náhlavní souprava Bluetooth PODÍVEJTE SE DOBŘE TLAČÍTKO HOVORU Přijetí či ukončení hovoru (1 stisk) Opětovné vytočení hovoru (2 stisky) Spuštění hlasového vytáčení telefonu (stisk

Více

Rychlý návod na sestavení. GSM alarmu EVOLVE Sonix. Rýchly návod na zostavenie GSM alarmu EVOLVE Sonix Sposób na ustawienie. GSM alarmu EVOLVE Sonix

Rychlý návod na sestavení. GSM alarmu EVOLVE Sonix. Rýchly návod na zostavenie GSM alarmu EVOLVE Sonix Sposób na ustawienie. GSM alarmu EVOLVE Sonix CZ SK PL HU Rychlý návod na sestavení GSM alarmu EVOLVE Sonix Rýchly návod na zostavenie GSM alarmu EVOLVE Sonix Sposób na ustawienie GSM alarmu EVOLVE Sonix Gyors útmutató az Evolve SONIX GSM riasztó

Více

Jednotka teplotního senzoru : 75 x 113 x 20 mm

Jednotka teplotního senzoru : 75 x 113 x 20 mm WS1815 Vlastnosti: Rádiem řízený čas s možností manuálního nastavení Měření barometrického tlaku -Předpověď počasí se stavy slunečno, mírně zataženo, zataženo, deštivo a protrhávání oblačnosti. -Sloupcový

Více

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu obsah Funkcia Zastavenie a pretočenie obrazu Skôr než začnete Ako používať funkciu Zastavenie a pretočenie obrazu 1. Zastavenie a spustenie

Více

MONTÁŽNY NÁVOD NÁVOD K LADENIU A OBSLUHE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA TXM G / GX KPA2

MONTÁŽNY NÁVOD NÁVOD K LADENIU A OBSLUHE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA TXM G / GX KPA2 videri videri videri videri videri videri videri videri videri videri videri videri videri videri videri videri SK videri videri videri videri MONTÁŽNY NÁVOD videri videri videri videri videri videri videri

Více

SFL 36-A / SFL 22-A / SFL 14-A

SFL 36-A / SFL 22-A / SFL 14-A SFL 36-A / SFL 22-A / SFL 14-A Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning

Více

MAIA 1350 1350 2150 mm

MAIA 1350 1350 2150 mm Montážní Návod / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: MAIA 1350 1350 2150 mm typ výrobku / type of product: masážní box masážny box massage box outlet.roltechnik.cz ROLTECHNIK a.s. / Třebařov 160

Více

KLARSTEIN XJ3 GRENOBLE, ČISTIČ VZDUCHU, IONIZÁTOR, 4 - V 1, FILTER. Návod na používanie

KLARSTEIN XJ3 GRENOBLE, ČISTIČ VZDUCHU, IONIZÁTOR, 4 - V 1, FILTER. Návod na používanie KLARSTEIN XJ3 GRENOBLE, ČISTIČ VZDUCHU, IONIZÁTOR, 4 - V 1, FILTER Návod na používanie 10021654 Vážený zákazník, V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za nákup tohto produktu. Aby sa zabránilo možnému technickému

Více

088U0212. Návod na použitie Izbový termostat CF-RD s displejom

088U0212. Návod na použitie Izbový termostat CF-RD s displejom 088U0212 Návod na použitie Obsah 1. Prehľad funkcií... 3 2. Inštalácia / prihlásenie... 3 3. Nastavenia teploty... 4 4. Test rádiového spojenia... 5 5. Montáž... 5 6. Nulovanie / odinštalovanie... 6 7.

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

Příručka začínáme. Príručka začíname

Příručka začínáme. Príručka začíname CZ: Příručka začínáme SK: Príručka začíname Stáhněte si aplikaci Bamboo Spark Stiahnite si aplikáciu Bamboo Spark Bamboo Spark -Abyste - mohli používat vaše zařízení, budete si muset stáhnout aplikaci

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Azomyr 0,5 mg/ml perorální roztok desloratadinum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Azomyr 0,5 mg/ml perorální roztok desloratadinum Příbalová informace: informace pro pacienta Azomyr 0,5 mg/ml perorální roztok desloratadinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro

Více

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX TV SAT DVD AUX Skôr, než začnete používať diaľkový ovládač, budete musieť vykonať jeden z nasledujúcich krokov: Nastavenie na strane diaľkového ovládača A. Nastavenie pomocou kódu výrobcu 1. Zapnite zariadenie,

Více

C: Kolečko D: Prostor pro baterie E: Vypínač F: Tlačítko pro připojení G: Optické čidlo pohybu

C: Kolečko D: Prostor pro baterie E: Vypínač F: Tlačítko pro připojení G: Optické čidlo pohybu Informace o výrobku Přijímač Myš Klávesnice A: Indikátor B: Tlačítko pro připojení Instalace C: Kolečko D: Prostor pro baterie E: Vypínač F: Tlačítko pro připojení G: Optické čidlo pohybu H: Prostor pro

Více

CZ EVOLVEO bezdrátová venkovní siréna

CZ EVOLVEO bezdrátová venkovní siréna CZ EVOLVEO bezdrátová venkovní siréna Instalace 1. Nezapojeno 7. Nezapojeno 2. Tamper ochrana (magnet) 8. Nezapojeno 3. On/Off, hlavní vypínač (Zap/Vyp) 9. Napájení 4. Spínač K1 10. Nezapojeno 5. Nezapojeno

Více

RICEVITORE RECEIVER. DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark. genuine original accessories

RICEVITORE RECEIVER. DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark. genuine original accessories DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark genuine original accessories RICEVITORE RECEIVER IT ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED USO GB ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS FR INSTRUCTIONS

Více

Vrátenie DPH (Smernica Rady 2008/9/ES) Orientačný zoznam podmienok členských štátov EÚ

Vrátenie DPH (Smernica Rady 2008/9/ES) Orientačný zoznam podmienok členských štátov EÚ AT Vráte DPH (Smernica Rady 2008/9/ES) Člk 9.2 Člk 10 Člk 11 Člk 12 Člk 16 Člk 17 Člk 12. Musia sa používať nikdy Člk 9.2. Člk 10. sa kedy yžadujú - podľa analýzy rizík a Článku 20 Člk 10. Člk 11. vo len

Více

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Dodatek k průvodci programováním 0123 Úvod 3 Úvod Informace

Více

TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9. Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9. Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY CZ TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9 Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Z zájmu vyhnutí se úrazům elektrickým proudem zařízení

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD CZ SK MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: M9219 Rozměr: Rozmer: 900 900 2100 mm Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem

Více

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 910184 Momentový klíč / CZ Momentový kľúč / SK Nyomatékkulcs / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 1 extol prem i u m Návod pro nastavení

Více

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble)

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Príručka pre rýchlu inštaláciu Firmware v3.3.4 Vydanie 1. Marec 2009 Obsah Úvodné informácie... 1 Pripojenie ku káblovému/dsl modemu

Více

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Manuál pre používateľov OS Android *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Obsah 1. Ako používať hodinky 2. Párovanie hodiniek s telefónom 1. KROK 1: príprava hodiniek pre spárovanie 2. KROK 2: stiahnutie aplikácie

Více

3 Pritrdite stranska zaščitna profila zunanje rolete z vijaki skozi okrogli. 4 Odvijte vijake a, b ali c v zgornjem zaščitnem profilu.

3 Pritrdite stranska zaščitna profila zunanje rolete z vijaki skozi okrogli. 4 Odvijte vijake a, b ali c v zgornjem zaščitnem profilu. SSL Slovenščina: Navodila za montažo zunanjih rolet na solarni pogon SSL Strani 1-3 Português: Instruções de instalação para estore exterior a energia solar SSL Páginas 4-5 Polski: Instrukcja montażu rolety

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD CZ SK MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: MA1318 Rozměr: Rozmer: 900 900 2050mm POZOR!!! Při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem poškozen.

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Zurampic 200 mg potahované tablety lesinuradum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Zurampic 200 mg potahované tablety lesinuradum Příbalová informace: informace pro pacienta Zurampic 200 mg potahované tablety lesinuradum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE. TRAVATAN 40 mikrogramů/ml oční kapky, roztok Travoprostum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE. TRAVATAN 40 mikrogramů/ml oční kapky, roztok Travoprostum PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE TRAVATAN 40 mikrogramů/ml oční kapky, roztok Travoprostum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. Ponechte

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

MACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cervarix Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 16, 18] (rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná)

MACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cervarix Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 16, 18] (rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná) MACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cervarix Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 16, 18] (rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná) dostanete tuto vakcínu. - vou informaci. - Máte-. -. - V : 1. Co je Cervarix

Více

TAB-7830 QC TABLET 3G

TAB-7830 QC TABLET 3G TAB-7830 QC TABLET 3G download user manual from : www.akai-atd.com TAB-7830 QC TABLET 3G A világhálóhoz Wifi vagy SIM kártya (3G) segítségével csatlakozhat. Használati útmutató:www.akai-atd.com TAB-7830

Více

PŘÍLOHA ZPRÁVĚ KOMISE. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2012

PŘÍLOHA ZPRÁVĚ KOMISE. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 PŘÍLOHA ke ZPRÁVĚ KOMISE Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok CS CS PŘÍLOHA I: PRAHOVÉ HODNOTY PRO ZÁVAŽNÉ KATASTROFY PLATNÉ

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze Statív Návod na použitie VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SYNAGIS 100 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem Palivizumabum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SYNAGIS 100 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem Palivizumabum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SYNAGIS 100 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem Palivizumabum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje důležité

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200) Ochranné známky Značky a názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných držiteľov. Informácie

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Radiostanice Model MT 550 ČESKY. Zdířka pro externí reproduktor/mikrofon. Anténa. Tlačítka OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI. Tlačítko UZAMČENÍ

Radiostanice Model MT 550 ČESKY. Zdířka pro externí reproduktor/mikrofon. Anténa. Tlačítka OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI. Tlačítko UZAMČENÍ Radiostanice Model MT 550 ČESKY Anténa Zdířka pro externí reproduktor/mikrofon This Toto zařízení equipment je určeno is intended pro použití for v: use in: AT CY FI IE LU PT BA CZ FR IS MK RO BE DE GB

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

Návod na montáž. Montážny rámček

Návod na montáž. Montážny rámček Návod na montáž Montážny rámček 1251 04 Popis prístroja Do montážneho rámčeka sa inštalujú prístrojové moduly alebo kompletné prístroje, napr. rádiový vstupný modul Dialog zo systému Samostatného Modulárneho

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD CZ SK MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: Rozměr: Rozmer: ARES NEO DIJON 800 800 2 050 mm 900 900 2 050 mm Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky

Více

ZÁHRADNÍ HOUPAČKA 3-DÍLNA Číslo produktu: 1167

ZÁHRADNÍ HOUPAČKA 3-DÍLNA Číslo produktu: 1167 ZÁHRADNÍ HOUPAČKA 3-DÍLNA Číslo produktu: 1167 Táto houpačka je stavaná maximálne pre 2 děti od 3 do 10 rokov. Maximálna hmotnost pro jedno sedadlo je 35 kg. Pozorne si přečtete inštrukce před zostavovaním.

Více

CZ 3,5 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU DF-629TSX2 + OUT9 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! www.global-export-import.eu Nikdy neodstraňujte zadní panel

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones

WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones NÁVOD NA OBSLUHU SK WFHC MASTER RF 6 zón 868MHz & SLAVE RF 4 alebo 6 zón 2-5 NÁVOD K OBSLUZE CZ WFHC MASTER RF 6 zón 868MHz & SLAVE RF 4 nebo 6 zón

Více

Samovzprná závsná hrazda MASTER

Samovzprná závsná hrazda MASTER Samovzprná závsná hrazda MASTER!" #" #" $% "!# & #" # '! # & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " " #/ 0 1234 % % 56! # # 1 !# # % %. % # 7 " # # 8 # " #. ## # % # #, 9 " # " # % #

Více

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Informace o výrobku Myš Nabíjecka F A B D G I E C H J A: Pravé tlačítko myši B: Kolečko Intelli/indikátor stavu baterie vyprázdnění a nabíjení C: Levé tlačítko myši

Více

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet 1. Postup inštalácie Pripojenie Wi-Fi routra k vašej sieti Upozornenie: NEPRIPÁJAJTE Wi-Fi router k zdroju napájania skôr, ako dokončíte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120113 1. Úvod FK6300 je přístroj, který umožňuje nejen odečítat a měřit spotřebu elektrické energie, ale lze jej použít také jako časovač sepnutí a vypnutí pro elektronické přístroje.

Více

SWD T130. Transmitter - doorbell button - user manual. Transmitter - zvonkové tlačítko - návod k obsluze

SWD T130. Transmitter - doorbell button - user manual. Transmitter - zvonkové tlačítko - návod k obsluze SWD T130 EN CZ SK HU PL Transmitter - doorbell button - user manual Transmitter - zvonkové tlačítko - návod k obsluze Transmitter zvončekové tlačidlo návod na obsluhu Transmitter - csengőgomb - használati

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

MULTICAN PRE PARROT CK 3000 EVOLUTION

MULTICAN PRE PARROT CK 3000 EVOLUTION MULTICAN PRE PARROT CK 3000 EVOLUTION Ovládanie hands-free sady PARROT EVOLUTION prostredníctvom OEM ovládacích tlačidiel na volante vo vozidlách so zbernicou CAN-Bus Inštalační manuál MULTICAN EVOLUTION

Více

TELCO PH 578. telefónny prístroj. Návod na obsluhu Návod na obsluhu Návod na obsluhu VLASTNOSTI:

TELCO PH 578. telefónny prístroj. Návod na obsluhu Návod na obsluhu Návod na obsluhu VLASTNOSTI: Návod na obsluhu Návod na obsluhu Návod na obsluhu telefónny prístroj TELCO PH 578 VLASTNOSTI: Opakovanie posledného voleného čísla REDIAL Pauza vo voľbe čísla Spätný dotaz na pobočkovú ústredňu FLASH

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL.

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Blahopřejme k zakoupení meteorologické stanice. Balení obsahuje základní

Více

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II cs Návod k montáži a obsluze Ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO Service Obsah Obsah Cílová skupina...3 Vysvětlivky k symbolům...3 Bezpečnostní pokyny...3 Kontakt...3 Uspořádání...4 Odstranění závad...5 Servisní postupy...6 Cílová skupina Tento dokument je určen odborným

Více

Bezpečnost. Kontakt. Technické údaje DE EN FR CZ NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR EE LV LT BG RO GR TR RU AE IL CN JP. Vysvětlení symbolů

Bezpečnost. Kontakt. Technické údaje DE EN FR CZ NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR EE LV LT BG RO GR TR RU AE IL CN JP. Vysvětlení symbolů B765-00&BDC -0 Bezpečnost Cílová skupina a kvalifikace Montáž produktu Geberit může provádět pouze vyškolený sanitární instalatér za dodržení montážního návodu a bezpečnostních ustanovení. Základní bezpečnostní

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

VEREJNÉ OSVETLENIE OFF GRID SYSTÉM

VEREJNÉ OSVETLENIE OFF GRID SYSTÉM VEREJNÉ OSVETLENIE OFF GRID SYSTÉM IMAO group Slovensko IMAO electric, s.r.o. Mládežnícka 108 017 01 Považská Bystrica Pod Velingom 257 027 44 Tvrdošín Ul. miest. premyslu 541 029 01 Námestovo Česko IMAO

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více