Slovensko: Navodila za uporabo solarnih senčil SSL/MSL Stran 2-3. Português: Folheto para produtos com célula solar SSL/MSL Páginas 4-5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovensko: Navodila za uporabo solarnih senčil SSL/MSL Stran 2-3. Português: Folheto para produtos com célula solar SSL/MSL Páginas 4-5"

Transkript

1 SSL/MSL Slovensko: Navodila za uporabo solarnih senčil SSL/MSL Stran 2-3 Português: Folheto para produtos com célula solar SSL/MSL Páginas 4-5 Polski: Broszura nt. produktu zasilanego energią słoneczną SSL/MSL Strony 6-7 Česky: Textová brožura pro výrobky na solární pohon SSL/MSL Strana 8-9 Slovensky: Príručka pre solárne výrobky SSL/MSL Strany Magyar: Használati és kezelési útmutató napelemes termékekhez SSL/MSL oldal Svenska: Texthäfte för solcellsprodukter SSL/MSL Sidorna

2 Slovensko Navodila za uporabo. Pred uporabo preberite navodila in jih shranite za morebitno poznejšo uporabo. Stran 2: Vsebina Pomembne informacije 3-5 Zagon 6-9 Pritrjevanje nosilca za daljinski upravljalec Daljinski upravljalec Vzdrževanje/tehnične informacije Stran 3-5: Pomembne informacije Zaradi varnosti je pomembno, da navodila preberete natančno in jih prihranite tudi za uporabnika. Izdelek vsebuje baterije, katerih ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Ne dovolite, da otroci nekontrolirano uporabljajo daljinski upravljalec. Pazite, da med uporabo ne posegate v območje delovanja senčil, ker se lahko poškodujete. Ne uporabljajte solarnih senčil, če je potrebno popravilo. Med popravilom izključite baterijo. Pogon je zaščiten pred preobremenitvijo in se v primeru blokade avtomatično izklopi. Če je solarni izdelek (nanaša se le na solarno zunanje senčilo MSL) blokiran v fazi dvigovanja trikrat zaporedno, se bo motor samodejno prilagodil velikosti okna naslednjič ko bo izdelek upravljan. Solarni izdelek deluje na baterijo dokler je le ta polna. Prazna baterija se napolni v nekaj dneh (odvisno od količine svetlobe). Ko se baterija popolnoma izprazni se izdelek ne more upravljati dokler se baterija ponovno ne napolni. V primeru, da je solarno senčilo obrnjeno na sever oz. da so solarne celice v senci ali, če je dovod svetlobe kakorkoli preprečen je uporaba solarnih senčil omejena. Stran 6-9: Zagon Ne uporabljajte solarnega senčila dokler le-to ni montirano. Pred pričetkom zagona mora biti motor rolete primerno nameščen in prilagojen dimenziji okna. To naredite tako, da pritisnete tipko STOP (1), nato 3 sekunde držite tipko s puščico za navzdol (2) na daljinskem upravljalcu. Prilagoditve ne prekinjajte! Ko je prilagoditev zaključena je izdelek prijavljen v daljinski upravljalec in pripravljen za uporabo. Prijava solarnega izdelka na več daljinskih upravljalcih Za istočasno upravljanje lahko uporabljate le en daljinski upravljalec. Primer: trije izdelki na solarni pogon A, B in C, kjer so vsi trije izdelki prijavljeni na daljinski upravljalec izdelka C. V tem primeru lahko s daljinskim upravljalcem izdelka C upravljamo tudi solarna izdelka A in B. Naslednja dva koraka morata biti narejena v 10 minutah: 1 S koničastim predmetom držite gumb RESET na zadnji strani daljinskih upravljalcev A in B vsaj 10 sekund. 2 Pritisnite gumb RESET (1 sekundo) na daljinskem upravljalcu C. Solarni izdelki A, B in C se sedaj lahko upravljajo z daljinskim upravljalcem C. Slovensko Stran 11-14: Pritrjevanje nosilca za daljinski upravljalec Daljinskemu upravljalcu je priložen tudi nosilec, ki ga lahko namestite na steno. Opozorilo: Preden pritrdite nosilec na steno preverite ali je iz izbranega položaja možno upravljati solarni izdelek. 1a Namestite hrbtišče nosilca na steno s priloženima vijakoma. 2a Namestite prednjo stran nosilca (klik sistem). 3a Postavite daljinski upravljalec v nosilec. Če je potrebno lahko daljinski upravljalec fiksirate v nosilcu. 1b Namestite hrbtišče nosilca na steno s priloženima vijakoma. 2b Naredite luknjo v prednji strani nosilca kot kaže slika in namestite prednjo stran. 3b Odstranite pokrovček daljinskega upravljalca in naredite luknjo na hrbtišču kot kaže slika. 4b Namestite hrbtišče in ga pritrdite z vijakom. 5b Namestite še pokrovček daljinskega upravljalca. Stran 15-17: Daljinski upravljalec Vstavitev baterije v daljinski upravljalec Odstranite zadnji del daljinskega upravljalca in vstavite baterije kot je prikazano. Uporabite dve 1,5 V bateriji, tip AAA. Delovanje daljinskega upravljalca: 1 S pritiskom se solarno senčilo pomika navzgor 2 S pritiskom se solarno senčilo zaustavi 3 S pritiskom se solarno senčilo pomika navzdol Če gumb pritisnete na kratko se bo izdelek odprl ali zaprl do maksimuma. Če gumb dolgo držite se bo izdelek odprl ali zaprl le dokler držite gumb. Stran 18-20: Vzdrževanje/Tehnične informacije Vzdrževanje Če se solarne celice zamažejo jih očistimo z vodo in blagim gospodinjskim čistilom. Za zagotavljanje maksimalne funkcionalnosti solarnih celic v zimskem času, moramo z njih očistit morebiten sneg ali led. Zunanjost daljinskega upravljalca se čisti z mehko krpo in po potrebi z blagim čistilom. V primeru tehničnih problemov kontaktirajte VELUX Slovenija d.o.o. Tehnične informacije: Daljinski upravljalec: Radijska frekvenca 868 MHz Baterija (daljinskega upravljalca): 1,5 V d.c., tip AAA Baterija (solarnega senčila): 10,8 V d.c., NiMH, tip VELUX Opozorilo! Solarna izdelka A in B se še vedno lahko upravljata s svojima daljinskima upravljalcema. Prekinitev prijave solarnega izdelka Za prekinitev povezave med solarnimi izdelki in daljinskim upravljalcem držite tipko P na solarnem izdelku (3) 10 sekund (oz. dokler se izdelek ne začne premikati). Opozorilo! Prekinitev vpliva na vse daljinske upravljalce na katerih je solarni izdelek prijavljen. zagotavlja napredno in varno radijsko tehnologijo ter enostavno montažo lete. Izdelki z nalepko so komunikacijsko usklajeni, kar izboljša udobje, varnost in prihranek energije. 2 3

3 Português Instruções de utilização. Leia as instruções de utilização cuidadosamente antes de operar o produto e guarde-as para referências futuras. Página 2: Conteúdo Informação importante 3-5 Operar 6-9 Fixar o suporte do controlo remoto Controlo remoto Manutenção/informação técnica Português Páginas 3-5: Informação importante Por razões de segurança, é importante que leia e siga estas instruções cuidadosamente. Guarde-as para o utilizador. Este produto contém baterias. Baterias usadas não deverão ser despejadas juntamente com o lixo doméstico, deverão antes ser despejadas de acordo com a regulamentação em vigor. Mantenha o controlo remoto fora do alcance das crianças. Não deverá, sob quaisquer circunstâncias, permitir que as crianças brinquem com o controlo remoto. Deverá observar o produto com célula solar sempre que este fôr operado, uma vez que poderá causar danos a partes do corpo se estas estiverem situadas na sua área de operação. Não opere o produto com célula solar se este necessitar de reparação ou ajustamento. Desligue a bateria antes de efectuar algum tipo de manutenção ou arranjo. O produto com célula solar tem um protecção contra sobrecargas e parará automáticamente se ficar bloqueado! Se o produto solar (apenas aplicável ao toldo exterior a energia solar MSL) ficar bloqueado no seu curso para cima, três vezes sucessivas, o motor ajustará automaticamente ao tamanho da janela da próxima vez que o produto fôr operado. O produto com célula solar funciona a bateria e apenas poderá ser operado se a bateria estiver carregada. Se a bateria se descarregar, voltar-se-á a carregar durante o curso de alguns dias (dependendo da quantidade de luz solar). Se, passado um período de tempo, a bateria não fôr carregada, o produto não poderá ser operado até que o nível de carga da bateria volte ao normal. Em situações específicas, o uso do produto com célula solar poderá ser limitado se este estiver virado para norte, se a célula solar estiver à sombra, ou se a luz do dia estiver bloqueada de qualquer outra forma. Páginas 6-9: Operar O produto com célula solar não deverá ser operado enquanto não estiver instalado. O motor deverá ser ajustado ao tamanho da janela antes de operar o produto. Isto é feito pressionando a tecla de STOP (1) e subsequentemente a tecla BAIXO (2) no controlo remoto dentro de um período de tempo de 3 segundos. Não interrompa o processo de ajustamento! Uma vez completado o ajustamento, o produto estará registado no controlo remoto e pronto a utilizar. Registo de um produto com célula solar em mais de um controlo remoto Um dos controlos remotos pode ser usado para uma operação em simultâneo. O exemplo mostra três produtos com célula solar, A, B e C, onde estes três produtos serão registados no controlo remoto do produto C. Neste caso, o controlo remoto C pode também operar os produtos com célula solar A e B. Os próximos dois passos devem ser completados no prazo de 10 minutos: 1 Pressione o botão de RESET situado na parte de trás dos controlos remotos A e B durante pelo menos 10 segundos com um objecto pontiagudo. 2 Pressione o botão de RESET situado na parte de trás do controlo remoto C durante 1 segundo. Os produtos com célula solar A, B e C já podem ser operados com o controlo remoto C. Nota: Os produtos com célula solar A e B podem ainda ser operados com os respectivos controlos remotos. Cancelar o registo de um produto com célula solar Para eliminar a ligação entre o produto e o controlo remoto, pressione o botão P no produto (3) durante 10 segundos (ou até o produto correr). Nota: O cancelamento aplica-se a todos os controlos remotos nos quais o produto foi registado. Páginas 11-14: Fixar o suporte do controlo remoto O controlo remoto é fornecido com um suporte que pode ser fixado na parede, em qualquer sítio da sua casa. Nota: Antes de fixar o suporte à parede, é recomendado verificar se o controlo remoto consegue operar os produtos com célula solar relevantes da posição fixa. 1a Fixe a placa posterior do suporte na parede com os dois parafusos fornecidos. 2a Encaixe a cobertura na placa posterior. 3a Coloque o controlo remoto no suporte. Se pretender, o controlo remoto pode ser fixado ao suporte. 1b Fixe a placa posterior do suporte na parede com os dois parafusos fornecidos. 2b Remova a tampa do orifício da cobertura e encaixe a cobertura na placa posterior. 3b Remova a parte frontal do controlo remoto e remova a tampa do orifício na parte posterior do mesmo. 4b Encaixe a parte posterior do controlo remoto no suporte e fixe com um parafuso. 5b Encaixe a parte frontal do controlo remoto à sua parte posterior. Páginas 15-17: Controlo remoto Colocar as pilhas no controlo remoto Remova a tampa posterior do controlo remoto e coloque as pilhas conforme ilustrado. Utilize duas pilhas de 1,5 volts, tipo AAA. Funcionamento do controlo remoto: 1 Pressione e o produto com célula solar subirá 2 Pressione e o produto com célula solar parará 3 Pressione e o produto com célula solar descerá Pressão de curta duração: O produto percorrerá até à posição superior ou inferior máxima. Pressão de longa duração: O produto mover-se-á apenas até que a tecla seja largada. Páginas 18-20: Manutenção/Informação técnica Manutenção No caso de acumulação de sujidade na célula solar, este deverá ser limpo com água e produtos de limpeza domésticos regulares por forma a obter a função de carga máxima. Para obter a função de carga máxima, a célula solar deverá ficar livre de neve e gelo durante o inverno. A superfície do controlo remoto pode ser limpa com um pano humedecido utilizando uma pequena quantidade de produto de limpeza doméstico diluído na água. Em caso de problemas técnicos, contacte a VELUX; veja lista telefónica. Informação técnica: Controlo remoto: Frequência de rádio 868 MHz Pilhas (controlo remoto): 1,5 V d.c., tipo AAA Bateria (produto com célula solar): 10,8 V d.c., NiMH, tipo VELUX proporciona uma tecnologia de rádio avançada, segura e de fácil instalação. Os produtos com a marca comunicam entre si, oferecendo maior conforto, mais segurança e uma melhor economia de energia. 4 5

4 Polski Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji użytkowania produktu i o zachowanie jej celem ewentualnego, późniejszego użycia. Strona 2: Zawartość Ważne informacje 3-5 Przygotowanie do działania 6-9 Mocowanie uchwytu pilota zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania Użytkowanie/informacje techniczne Strony 3-5: Ważne informacje Ze względów bezpieczeństwa prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji i pozostawienie jej dla użytkownika. Ten produkt zawiera baterie. Zużyte baterie nie mogą być wyrzucane razem z domowymi odpadkami, ale zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie środowiska. Pilot zdalnego sterowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Pod żadnym pozorem nie może on być przedmiotem ich zabaw. Obsługa rolety lub markizy powinna odbywać się pod nadzorem, ponieważ może ona spowodować uszkodzenia części ciała będących w zasięgu jej działania. Nie należy obsługiwać produktów zasilanych energią słoneczną, jeśli wymagają one naprawy lub regulacji. Przed przystąpieniem do wszelkich prac związanych z regulacją lub serwisowaniem produktu należy odłączyć zasilanie baterii. Produkty te są chronione przed przeciążeniem i zatrzymają się automatycznie w przypadku ich zablokowania. Jeśli produkt (dotyczy tylko markizy MSL) zostanie zablokowany trzy razy pod rząd, silnik dostosuje się automatycznie do długości okna przy następnym uruchomieniu produktu. Zasilane są baterią słoneczną i mogą być użytkowane, gdy bateria jest naładowana. Ładowanie baterii trwa kilka dni w zależności od ilości promieni słonecznych. Jeśli bateria nie zostaje ponownie naładowana, obsługa staje się niemożliwa do momentu naładowania baterii do normalnego poziomu. Funkcjonowanie produktów może zostać ograniczone przez przebywanie panela słonecznego w cieniu, gdy jest on skierowany na północ lub, gdy dostęp światła dziennego jest ograniczony w inny sposób. Strony 6-9: Przygotowanie do działania Nie należy uruchamiać produktów zasilanych energią słoneczną przed ich zainstalowaniem. Silnik produktu musi się zaprogramować do rozmiaru okna przed rozpoczęciem normalnego użytkowania. Dokonuje się tego poprzez naciśnięcie przycisku STOP (1) i następnie w ciągu max. 3 sekund przycisku NA DÓŁ (2). Nie można przerywać tego działania. Po zakonczeniu programowania silnika do rozmiaru okna, produkt jest zarejestrowany w pilocie i gotowy do użycia. Rejestracja produktu zasilanego energią słoneczną w więcej niż jednym pilocie zdalnego sterowania Jeden z pilotów zdalnego sterowania może być użyty do jednoczesnego sterowania kilkoma produktami. Przykład pokazuje trzy produkty zasilane energią słoneczną, A, B i C, gdzie wszystkie trzy produkty mają zostać zarejestrowane w pilocie od produktu C. W ten sposób pilotem od produktu C można obsługiwać także produkty A i B. Kolejne dwie czynności muszą być zakończone w ciągu 10 minut: 1 Naciśnij przycisk RESET z tyłu pilota zdalnego sterowania A i B przez przynajmniej 10 sekund /tak jak pokazano na rysunku/. 2 Przyciśnij (przez 1 sekundę) przycisk RESET z tyłu pilota zdalnego sterowania C. Produkty zasilane energią słoneczną A, B i C w trzech systemach sterowania mogą być teraz sterowane poprzez pilota C. Uwaga: Produkty A i B moga być wciąż sterowane poprzez piloty z ich własnych systemów. Polski Kasowanie rejestracji produktu Aby usunąć połączenie produktu z pilotem zdalnego sterowania, naciskaj przycisk P na produkcie (3) przez 10 sekund (lub do czasu aż produkt zacznie działać). Uwaga: Kasowanie połączenia dotyczy wszystkich pilotów, w których dany produkt został zarejestrowany. Strony 11-14: Mocowanie uchwytu pilota zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania jest dostarczany z uchwytem, który może być zainstalowany na ścianie w dowolnym miejscu w domu. Uwaga: Przed zamontowaniem uchwytu na ścianie sprawdź, czy pilot może sterować odpowiednimi produktami zasilanymi energią słoneczną z przewidzianego miejsca. 1a Przykręć do ściany tylną część uchwytu za pomocą dwóch dostarczonych wkrętów. 2a Wciśnij przykrywkę w tylną część uchwytu. 3a Umieść pilota zdalnego sterowania w uchwycie. Jeżeli jest to konieczne pilot zdalnego sterowania może być przymocowany do uchwytu. 1b Przykręć do ściany tylną część uchwytu za pomocą dwóch dostarczonych wkrętów. 2b Usuń zaślepkę otworu w przykrywce, a następnie wciśnij przykrywkę w tylną część uchwytu. 3b Zdejmij przednią część obudowy pilota zdalnego sterowania i usuń zaślepkę otworu w tylnej części obudowy. 4b Wciśnij tylną część obudowy w uchwyt i przykręć ją wkrętem. 5b Połącz ze sobą przednią i tylną część obudowy pilota. Strony 15-17: Pilot zdalnego sterowania Umieszczenie baterii w pilocie Zdejmij tylną część obudowy pilota i włóż baterię jak pokazano na rysunku. Użyj 1,5 voltową baterię, typu AAA. Funkcje pilota zdalnego sterowania: 1 Naciśnij roleta/markiza podniesie się do góry 2 Naciśnij roleta/markiza zatrzyma się 3 Naciśnij roleta/markiza opuści się w dół Krótkie przyciśnięcie: Produkt otworzy się lub zamknie całkowicie. Długie przyciśnięcie: Produkt będzie działał do momentu zwolnienia przycisku. Strony 18-20: Użytkowanie/Informacje techniczne Użytkowanie W przypadku nagromadzenia się kurzu na panelu słonecznym, należy go umyć używając wody z dodatkiem powszechnie dostępnych środków czyszczących, aby umożliwić prawidłowe ładowanie baterii. W celu zapewnienia optymalnego ładowania baterii w zimie należy usuwać z panela słonecznego śnieg oraz lód. Powierzchnia panela słonecznego powinna być czyszczona miękką gąbką nasączoną wodą z niewielkim dodatkiem powszechnie dostępnych płynów czyszczących. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z firmą VELUX Polska Sp. z o.o., patrz lista telefonów. Informacje techniczne: Pilot zdalnego sterowania: Bateria (w pilocie): Bateria (w produkcie): Częstotliwość radiowa: 868 MHz 1,5 V d.c., typ AAA 10,8 V d.c., NiMH, typ VELUX to zaawansowana i bezpieczna technologia bezprzewodowa, którą łatwo zainstalować. Produkty ze znakiem komunikują się ze sobą podnosząc komfort i bezpieczeństwo oraz obniżając zużycie energii. 6 7

5 Česky Návod k použití. Před započetím ovládání si pečlivě přečtěte návod k použití a uchovejte pro budoucí vyhledávání informací. Strana 2: Obsah Důležité informace 3-5 Uvedení do provozu 6-9 Upevnění úchytu na dálkový ovladač Dálkový ovladač Údržba/technické informace Strana 3-5: Důležité informace Z bezpečnostních důvodů je důležité tyto instrukce pečlivě přečíst a dodržovat. Uchovejte montážní návod pro konečného zákazníka. Tento výrobek obsahuje baterie. Použité baterie nemohou být likvidovány společně s obvyklým domovním odpadem, ale musí být s nimi naloženo v souladu s příslušnými předpisy týkajícími se životního prostředí. Držte dálkový ovladač mimo dosah dětí. Za žádných okolností jim nedovolte si s dálkovým ovladačem hrát. Při ovládání výrobku na solární pohon dávejte pozor, aby žádná část vašeho těla nebo jiných osob nebyla v prostoru pohybu výrobku, protože by mohlo zachycením dojít ke zranění. Výrobek na solární pohon neovládejte v případě nutnosti opravy nebo nastavení. Před započetím veškeré údržby nebo servisu odpojte zdroj baterie. Výrobek na solární pohon je chráněn proti přetížení a pokud dojde k zablokování, automaticky se zastaví! Pokud výrobek na solární pohon (jen u venkovní markýzy MSL na solární pohon) je třikrát za sebou zablokován při pojezdu nahoru, motor se automaticky přizpůsobí nové vzdálenosti. Solární výrobek je na bateriový pohon a může být ovládán tak dlouho, pokud je baterie nabitá. V případě vybití se baterie opět nabije v průběhu několika dnů (zavisí na množství slunečního záření). Pokud není baterie znovu dobita, všechny operace jsou automaticky odpojeny a výrobek nebude moct být ovládán, dokud hladina nabití baterie nebude opět v normálu. Použití výrobku na solární pohon může být omezeno pokud je výrobek obrácena k severu, solární panel je umístěn ve stínu nebo je denní světlo nějakým způsobem blokováno. Strana 6-9: Uvedení do provozu Výrobek na solární pohon nepoužívejte dokud není nainstalovaný. Před započetím ovládání výrobku musí být motorická jednotka přizpůsobena velikosti okna. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítka STOP (1) a následně DOLŮ (2) po dobu 3 sekund. Nastavení nepřerušujte! Pokud je nastavení jednou ukončeno, výrobek je zaregistrován v dálkovém ovladači a je připraven k použití. Registrace výrobku na solární pohon ve více dálkových ovladačích Jeden z dálkových ovladačů může být použit pro simultánní ovládání. Příklad ukazuje tři solární výrobky, A, B a C, kdy všechny tři výrobky jsou registrované v dálkovém ovladači výrobku C. V tomto případě dálkovým ovladačem C můžete ovládat výrobek na solární pohon A i B. Následující dva kroky musí být dokončeny do 10 minut: 1 Pomocí špičatého předmětu stiskněte tlačítko RESET na zadní straně dálkových ovladačů A a B na nejméně 10 sekund. 2 Stiskněte (1 sekunda) tlačítko RESET na zadní straně dálkového ovladače C. Solární výrobky A, B a C mohou být nyní ovládány přes dálkový ovladač C. Poznámka: Solární výrobky A a B mohou být stále ovládány s jejich vlastními dálkovými ovladači. Česky Zrušení registrace výrobku na solární pohon Pro odstranění spojení mezi výrobkem a dálkovým ovladačem stlačte tlačítko P na výrobku (3) na 10 sekund (nebo dokud výrobek nezačne pracovat). Poznámka: Zrušení registrace výrobku proveďte ve všech dálkových ovladačích, v kterých je výrobek registrovaný. Strana 11-14: Upevnění úchytu na dálkový ovladač Dálkový ovladač je dodáván s úchytem, který může být upevněn na zeď kdekoliv ve Vašem domě. Poznámka: Před upevněním úchytu na zeď doporučujeme zkontrolovat, zda je dálkový ovladač schopen ovládat příslušné solární výrobky z dané pozice. 1a Pomocí dvou přiložených vrutů připevněte zadní část úchytu na zeď. 2a Zaklapněte krycí díl na zadní díl. 3a Vložte dálkový ovladač do úchytu. Pokud je potřeba, může být dálkový ovladač v úchytu zafixován. 1b Pomocí dvou přiložených vrutů připevněte zadní část úchytu na zeď. 2b Vytvořte otvor do značky na krycím dílu a zaklapněte krycí díl na zadní díl. 3b Odstraňte přední díl dálkového ovladače a vytvořte otvor do značky na zadním dílu. 4b Zaklapněte zadní díl do úchytu a zajistěte pomocí vrutu. 5b Zaklapněte přední díl na zadní díl. Strana 15-17: Dálkový ovladač Upevnění baterie v dálkovém ovladači Odstraňte zadní část dálkového ovladače a vložte baterii, viz obr. Použijte dvě 1,5 voltové baterie, typ AAA. Funkce dálkového ovladače: 1 Stiskněte a výrobek na solárni pohon pojede nahoru 2 Stiskněte a výrobek na solárni pohon se zastaví 3 Stiskněte a výrobek na solárni pohon pojede dolů Kratké stisknutí: Výrobek se vytáhne/zatáhne do maximální pozice. Dlouhé stisknutí: Výrobek se bude pohybovat pouze dokud se tlačítko neuvolní. Strana 18-20: Údržba/technické informace Údržba V případě nahromadění nečistot na solárním panelu může být panel čištěn vodou a za použití běžných čistících prostředků pro dosažení maximální funkce nabíjení. Pro dosažení maximální funkce nabíjení by neměl solární panel zůstat zakrytý nánosy sněhu a ledu během zimního období. Povrch dálkového ovladače může být čištěn jemným navlhčeným hadrem za použití malého množství čístícího prostředku rozpuštěného ve vodě. V případě technických problémů prosím kontaktujte firmu VELUX, viz telefonní seznam. Technické informace: Dálkový ovladač: Baterie (dálkový ovladač): Baterie (výrobek na solární pohon): Frekvence rádia 868 MHz 1,5 V, typ AAA 10,8 V, NiMH, typ VELUX je označením moderní a bezpečné rádiové technologie, jejíž další předností je nenáročná instalace. Všechny výrobky s označením dokážou navzájem komunikovat, což přispívá k pohodlí, bezpečnosti a úsporám energie jejich uživatelů. 8 9

6 Slovensky Návod na použitie. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípadné použitie v budúcnosti. Strana 2: Obsah Dôležité informácie 3-5 Uvedenie do prevádzky 6-9 Upevnenie držiaka na diaľkové ovládanie Diaľkové ovládanie Údržba/technické informácie Strany 3-5: Dôležité informácie Z bezpečnostných dôvodov je dôležité, aby ste si pozorne prečítali a dodržiavali pokyny v tomto návode. Návod ponechajte pre užívateľa. Tento výrobok obsahuje batérie. Použité batérie nevyhadzujte do bežného domáceho odpadu. Batérie musia byť zlikvidivané v súlade s predpismi pre ochranu životného prostredia. Diaľkové ovládanie uchovávajte mimo dosahu detí. Nikdy nenechávajte deti hrať sa s diaľkovým ovládaním. Pri sťahovaní a vyťahovaní rolety dávajte pozor, aby žiadna časť Vášho tela alebo iných osôb nebola v priestore pohybu rolety, pretože by mohlo dôjsť ku zraneniu. Nepožívajte výrobok, pokiaľ vyžaduje opravu alebo nastavenie. Odpojte batériu pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo servisného zásahu. Výrobok je chránený pred preťažením a automaticky sa zastaví, pokiaľ je blokovaný! Pokiaľ sa výrobok na solárny pohon (platí len pre vonkajšiu markízu na solárny pohon MSL) zablokuje pri vyťahovaní tri krát za sebou, motor sa automaticky nastaví na veľkosť okna pri ďalšom použití výrobku. Výrobok je poháňaný batériou a preto je možné ju ovládať, pokiaľ je batéria nabitá. V prípade vybitia sa batéria opäť nabije v priebehu niekoľkých dní (v závislosti od množstva slnečného žiarenia). Pokiaľ je batéria vybitá, všetky funkcie sú automaticky prerušené až do doby, kým sa opäť nenabije. Použitie výrobku môže byť obmedzené, pokiaľ je nasmerovaná na sever, solárny článok sa nachádza v tieni alebo je iným spôsobom obmedzený prístup denného svetla. Strany 6-9: Uvedenie do prevádzky Výrobok na solárny pohon nepoužívajte pokiaľ nie je namontovaný. Predtým, než začnete výrobok plne používať, motorická jednotka musí byť prispôsobená veľkosti okna. Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlá STOP (1) a následne DOLE (2) po dobu 3 sekúnd. Neprerušujte toto nastavovanie! Len čo je nastavenie kompletné, výrobok je registrovaný v diaľkovom ovládači a pripravený k používaniu. Registrácia výrobku na solárny pohon vo viacerých diaľkových ovládačoch Jeden diaľkový ovládač môže byť použitý pre simultánne ovládanie viacerých výrobkov. Príklad na obrázku znázorňuje tri solárne ovládané výrobky A, B a C, pričom všetky tri výrobky sú registrované v diaľkovom ovládači výrobku C. V takomto prípade diaľkovým ovládačom C môžete ovládať výrobok na solárny pohon A aj B. Nasledujúce dva kroky musíte urobiť v priebehu 10 minút: 1 Stlačte tlačidlo RESET na zadnej strane diaľkového ovládania A a B zahroteným predmetom a pridržte ho aspoň 10 sekúnd. 2 Stlačte tlačidlo RESET na zadnej strane diaľkového ovládania C zahroteným predmetom a pridržte ho max. 1 sekundu. Teraz môžu byť solárne výrobky A a B ovládane pomocou diaľkového ovládača C. Slovensky Zrušenie registrácie výrobku na solárny pohon Pre odstránenie spojenia medzi výrobkom a diaľkovým ovládačom stlačte tlačidlo P na výrobku (3) po dobu 10 sekúnd (alebo pokiaľ výrobok nezačne pracovať). Poznámka! Zrušenie registrácie výrobku spravte vo všetkých diaľkových ovládačoch, v ktorých je výrobok registrovaný. Strany 11-14: Upevnenie držiaka na diaľkové ovládanie Diaľkové ovládanie sa dodáva s držiakom, ktorý môže byť upevnený na stenu. Poznámka: Predtým, než upevníte držiak na stenu, odporúčame Vám skontrolovať, či je možné ovládať z tohto miesta príslušný solárny výrobok, keď je diaľkové ovládanie zasunuté v držiaku. 1a Upevnite držiak na stenu dvoma priloženými srutkami. 2a Zacvaknite kryt na držiak. 3a Zasuňte diaľkové ovládanie do držiaku. Diaľkové ovládanie je možné aj nastálo upevniť do držiaka na stene nasledujúcimi krokmi: 1b Upevnite držiak na stenu priloženými skrutkami. 2b V strede krytu vytlačte otvor a zacvaknite kryt do držiaka. 3b Zložte zadný kryt z diaľkového ovládania a v strede krytu vytlačte otvor. 4b Zacvaknite zadný kryt do držiaka a upevnite skrutkou. 5b Zacvaknite prednú časť ovládania na zadnú časť krytu. Strany 15-17: Diaľkové ovládanie Vloženie batérie do diaľkového ovládania Odstráňte zadný kryt diaľkového ovládania a vložte batériu tak, ako je znázornené na obrázku. Použite 1,5 V batériu, typ AAA. Funkcie diaľkového ovládania: 1 Stlačením sa solárny výrobok vytiahne hore 2 Stlačením sa solárny výrobok zastaví 3 Stlačením sa solárny výrobok stiahne dole Krátke stlačenie: Výrobok sa úplne vytiahne/stiahne. Dlhé stlačenie: Výrobok bude v chode iba pokiaľ je tlačidlo stlačené. Strany 18-20: Údržba/Technické informácie Údržba V prípade nahromadenia špiny na solárnom článku, očistite ho vodou s bežnými saponátmi, aby ste zabezpečili maximálnu funkčnosť dobíjania. Aby ste zabezpečili maximálmu funkčnosť solárneho článku, očistite ho v zime od snehu a ľadu. Povrch diaľkového ovládania môžete čistiť mäkkou vlhkou handričkou namočenou vo vode s bežným saponátom. V prípade technických problémov kontaktujte VELUX (viď zoznam). Technické informácie: Diaľkové ovládanie: Rádiofrekvencia 868 MHz Batéria (diaľkové ovládanie): 1,5 V, typ AAA Batéria (solárny výrobok): 10,8 V, NiMH, typ VELUX Poznámka: Solárne výrobky A a B môžu byť stále ovládané aj jednotlivo príslušným diaľkovým ovládaním A alebo B. je označenie modernej a bezpečnej rádiovej technológie, ktorá sa jednoducho inštaluje. Všetky výrobky s označením dokážu navzájom komunikovať, čo prispieva k pohodliu, bezpečnosti a úsporám energie

7 Magyar Használati útmutató. Figyelmesen olvassa el az útmutatót beüzemelés előtt, és őrizze meg későbbi segédanyagnak. 2. oldal: Tartalom Fontos információ 3-5 Üzembehelyezés 6-9 A távirányító tartójának rögzítése Távirányító Karbantartás/technikai információk oldal: Fontos információ Olvassa el és kövesse a tájékoztatóban leírtakat a biztonságos működés érdekében. Őrizze meg a tájékoztatót a felhasználónak. A termékben elem található. A használt elemeket tilos a háztartási hulladékkal kidobni, azokat a rájuk vonatkozó környezetvédelmi rendeletnek megfelelően kell megsemmisíteni. A távirányítót tartsa távol a gyerekektől. Ne engedje, hogy bármilyen körülmények között a távirányítóval játszanak. A napelemes terméket körültekintéssel működtesse, sérüléseket okozhat azokon a testrészeken, amelyek a hatósugár útjában vannak. Ne használja a terméket, amennyiben javításra vagy beállításra szorul. Karbantartás, illetve szerelés előtt kösse ki az elemet. A napelemes termék túlterhelés ellen védett, és önműködően megáll, ha akadályoztatvavan a működésben. Ha a napelemes termék (kizárólag a napelemes működtetésű hővédő roló MSL esetén) háromszor akadályoztatva van a működtetésben, következő használatkor a motor automatikusan erre az ablakméretre igazítja a terméket. A napelemes termék elemmel működik addig, amíg az elem töltött. Amennyiben lemerül, az elem feltöltése néhány napot vesz igénybe (függ a napsugárzás menynyiségétől). Ha az elem nincs feltöltve, a működtetés automatikusan megszakad addig, amíg az elem a normál töltöttségi szintet el nem éri. A napelemes termék működtetése korlátozott, ha a termék északi irányba néz, a napelemek le vannak árnyékolva, vagy a napsugarak egyéb más úton elzártak oldal: Üzembehelyezés A napelemes terméket nem szabad használni addig, amíg azt az ablakra fel nem szerelték. A vezérlést be kell állítani az adott ablak méretére, mielőtt a termék használatát megkezdik. Ehhez a STOP (1) gombot kell megnyomni a távirányítón, majd a LE (2) gombot kell lenyomva tartani 3 másodpercig. A beállítási folyamatot ne szakítsa meg! Amint a folyamat lezárult, a termék regisztrálásra került és működtethető a távirányítóval. Napelemes termék regisztrációja több távirányítóra Egy távirányítóval egyidejűleg több terméket is lehet működtetni. A példán három napelemes termék látható: A, B és C, amikor valamennyi termék regisztrálásra került a távirányítóra a C jelű termékről. Ebben az esetben a C jelű távirányító működtetni tudja az A és B jelű napelemes termékeket is. A következő két lépést 10 percen belül kell végrehajtani: 1 Tartsa lenyomva a RESET gombot A és B távirányítók hátoldalán legalább 10 másodpercen át egy hegyes tárgyat használva. 2 Nyomja le (1 másodperc) a RESET gombot a C távirányító hátulján. Az A, B és C napelemes termékek ezek után a C távirányítóval működnek. Megjegyzés: A és B napelemes termékek ugyanígy irányíthatók saját korábbi távirányítójukkal. Magyar Napelemes termék regisztrációjának törlése Ha törölni szeretné a terméket a távirányítóról nyomja meg a P gombot a terméken (3) 10 másodpercig, (vagy amíg a termék elkezd működni). Megjegyzés! A törlés minden távirányítón érvénybe lép amelyen a termék regisztrálásra került oldal: A távirányító tartójának rögzítése A távirányítóhoz tartozik egy falitartó is, mely a ház bármely falán rögzíthető. Megjegyzés: A tartó felrögzítése előtt ajánlott kipróbálni, hogy a távirányító a rögzített pozícióból is működteti-e a napelemes terméket. 1a Rögzítse a tartó hátlapját a falra, a csomagban található két csavarral. 2a Pattintsa a fedőlapot a hátlapra. 3a Helyezze a távirányítót a tartóba. Igény esetén a távirányító rögzíthető a tartóban. 1b Rögzítse a tartó hátlapját a falra a csomagban található két csavarral. 2b Tegye szabaddá a nyílást a fedőlapon a dugasz eltávolításával, és pattintsa a fedőlapot a hátlapra. 3b Távolítsa el a távirányító elejét és tegye szabaddá a nyílást a hátulján a dugasz kihúzásával. 4b Pattintsa a hátlapot a tartóra és rögzítse csavarral. 5b Pattintsa az előlapot a hátlapra oldal: Távirányító Elem elhelyezése a távirányítóban Távolítsa el a távirányító hátoldalát, és helyezze el az elemet az ábrának megfelelő módon. 1,5 Voltos elemet használjon, típusa AAA. A távirányító funkciói: 1 Nyomja meg a gombot, és a napelemes termék felhúz 2 Nyomja meg a gombot, és a napelemes termék megáll 3 Nyomja meg a gombot, és a napelemes termék leereszkedik Rövid lenyomás: teljes nyílást, illetve záródást eredményez. Hosszan tartott lenyomás: a termék a nyomógomb felengedéséig nyílik, illetve záródik oldal: Karbantartás/technikai információk Karbantartás Amennyiben piszok és szennyeződés gyűlik össze a napelemen, úgy azt vízzel és általános tisztítószerrel lehet tisztítani a maximális napfelvétel érdekében. Téli időszakban a napelem felületét a hótól és a jégtől meg kell tisztítani a maximális napfelvétel érdekében. A távirányító felületét puha ruhával, vízzel és általános tisztítószerrel lehet tisztítani. Technikai problémák esetén, keresse a VELUX képviseletét, telefonszámok a mellékelt listán. Technikai információk: Távirányító: Elem 2 darab (távirányító): Elem (napelemes termék): 868 MHz rádió frekvencia 1,5 V d.c, típus: AAA 10,8 V d.c., NiMH, típus VELUX Az fejlett és biztonságos rádiófrekvenciájú technológia, melynek egyszerű a telepítése. Az emblémával ellátott termékek képesek kommunikálni egymással, növelik a komfortot, biztonságosak és energiatakarékosak

8 Svenska Bruksanvisning. Läs noga igenom hela bruksanvisningen innan användning. Bruksanvisningen bör sparas för framtida bruk. Sidan 2: Innehåll Viktig information 3-5 Startprocedur 6-9 Montering av hållare till fjärrkontroll Fjärrkontroll Underhåll/teknisk information Sidorna 3-5: Viktig information För säkerhets skull är det viktigt att noga läsa och följa dessa anvisningar. Spara anvisningarna till slutanvändaren. Denna produkt innehåller batterier. Använda batterier får ej slängas med vanligt hushållsavfall. De ska slängas enligt gällande miljöregler. Lägg fjärrkontrollen på ett säkert ställe där barn ej kan nå den. De får under inga omständigheter leka med fjärrkontrollen. Solcellsprodukten bör hållas under uppsikt när den används eftersom den kan orsaka skada på kroppsdelar om de hamnar innanför området där solcellsprodukten rör sig. Använd ej solcellsprodukten om den behöver repareras eller justeras. Koppla bort batteriet innan arbetet med underhålls- eller servicearbete påbörjas. Solcellsprodukten är skyddad mot överbelastning och stannar automatiskt om den blir blockerad! Om solcellsprodukten (gäller enbart den solcellsdrivna markisen MSL) blockeras tre gånger efter varandra på väg upp, anpassas motorn automatiskt efter fönstrets storlek nästa gång produkten betjänas. Solcellsprodukten drivs med batteri och kan därmed användas så länge batteriet är laddat. I fall batteriet blir urladdat kommer det att återuppladdas inom ett par dagar (beroende på hur starkt solen skiner). Om batteriet inte återuppladdats går det inte att manövrera produkten förrän laddningsnivån på batteriet är normalt igen. Användningen av solcellsprodukten kan bli begränsad om solcellsprodukten är monterad mot norr, placerad i skugga eller om dagsljuset är blockerat på annat sätt. Sidorna 6-9: Startprocedur Börja inte manövrera solcellsprodukten förrän den är monterad. Innan produkten tas i bruk ska motorn anpassas till fönsterstorleken. Detta görs genom att trycka på STOPP-knappen (1) och sedan på NER-knappen (2) på fjärrkontrollen inom 3 sekunder. Avbryt inte annpassningen! Då anpassningen slutförts är produkten registrerad i fjärrkontrollen och klar att användas. Registrering av en solcellsprodukt i mer än en fjärrkontroll En av fjärrkontrollerna kan användas för synkroniserad manövrering. Exemplet visar tre solcellsprodukter, A, B och C, där samtliga tre produkter ska registreras i fjärrkontrollen från C så att denna också kan manövrera solcellsprodukterna A och B. Svenska Annullering av registrering av en solcellsprodukt För att avbryta anslutningen mellan produkt och fjärrkontroll, tryck på knappen P på själva produkten (3) i 10 sekunder (eller tills produkten börjar att köra). OBS: Annulleringen sker i samtliga fjärrkontroller där produkten blivit registrerad. Sidorna 11-14: Montering av hållare till fjärrkontroll Fjärrkontrollen levereras med en hållare som kan monteras på väggen var som helst i hemmet. OBS: Innan hållaren sätts fast rekommenderas att man kontrollerar om fjärrkontrollen kan manövrera de relevanta solcellsprodukterna från den önskade placeringen. 1a Montera hållarens bakplatta på väggen med hjälp av de två medföljande skruvarna. 2a Klicka täckplattan på bakplattan. 3a Placera fjärrkontrollen i hållaren. Om så önskas, kan fjärrkontrollen skruvas fast vid hållaren. 1b Montera hållarens bakplatta på väggen med hjälp av de två medföljande skruvarna. 2b Stick hål i täckplattan på det förstansade stället och klicka täckplattan på bakplattan. 3b Ta bort fronten på fjärrkontrollen och stick hål i bakstycket på det förstansade stället. 4b Klicka bakstycket i hållaren och sätt fast med en skruv. 5b Klicka fronten på bakstycket. Sidorna 15-17: Fjärrkontroll Isättning av batterier i fjärrkontrollen Tag bort bakstycket på fjärrkontrollen och sätt i batterierna som figuren visar. Använd två 1,5 volt batterier, typ AAA. Fjärrkontrollens funktion: 1 Tryck för att köra upp solcellsprodukten 2 Tryck för att stoppa solcellsprodukten 3 Tryck för att köra ner solcellsprodukten Kort tryckning: Produkten körs till maximal öppnings- eller stängningsposition. Långt tryckning: Produkten körs till dess att knappen släpps. Sidorna 18-20: Underhåll/teknisk information Underhåll Ifall det samlas smuts på solcellspanelen bör den torkas ren med vatten och vanligt rengöringsmedel för hushåll för att erhålla maximal uppladdning. För att uppnå maximal uppladdning vintertid bör solcellspanelen hållas ren från snö och is. Fjärrkontrollens yta kan rengöras med en lätt fuktad trasa med lite milt rengöringsmedel utspätt i vatten. Ifall ni stöter på tekniska problem, vänligen kontakta VELUX, se telefonlistan. De följande två stegen ska genomföras under loppet av 10 minuter: 1 Tryck på RESET-knappen på baksidan av fjärrkontroll A och B under minst 10 sekunder med hjälp av ett spetsigt föremål. 2 Tryck kortvarigt (1 sekund) på RESET-knappen på baksidan av fjärrkontroll C. Solcellsprodukterna A, B och C kan nu manövreras via fjärrkontroll C. Teknisk information: Fjärrkontroll: Batterier (fjärrkontroll): Batteri (solcellsprodukt): Radio frekvens 868 Mhz 1,5 V d.c, typ AAA 10,8 V d.c., NiMH, typ VELUX OBS: Solcellsprodukterna A och B kan fortsatt manövreras individuellt med sina respektive fjärrkontroller. erbjuder avancerad och säker radioteknologi, som är enkel att installera. Produkter märkta med kommunicerar med varandra, vilket ger ökad komfort, säkerhet och energibesparingar

9 AR: AT: AU: BA: BE: BG: BY: CA: CH: CL: CN: CZ: DE: DK: EE: ES: FI: FR: GB: HR: HU: VELUX Argentina S.A VELUX Österreich GmbH 02245/ VELUX Australia Pty. Ltd. (02) VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o. 033/ , VELUX Belgium (010) VELUX Bulgaria EOOD 02/ VELUX Roof Windows FE (017) VELUX Canada Inc VELUX ( ) VELUX Schweiz AG VELUX Chile Limitada VELUX (CHINA) CO. LTD VELUX Česká republika, s.r.o VELUX Deutschland GmbH VELUX Danmark A/S VELUX Eesti OÜ VELUX Spain, S.A VELUX Suomi Oy VELUX France ,119 TTC/min VELUX Company Ltd VELUX Hrvatska d.o.o. 01/ VELUX Magyarország Kft. (06/1) IE: IT: JP: LT: LV: NL: NO: NZ: PL: PT: RO: RS: RU: SE: SI: SK: TR: UA: US: VELUX Company Ltd VELUX Italia s.p.a. 045/ VELUX-Japan Ltd VELUX Lietuva, UAB (85) VELUX Latvia SIA VELUX Nederland B.V VELUX Norge AS VELUX New Zealand Ltd VELUX Polska Sp. z o.o. (022) / VELUX Portugal, Lda VELUX România S.R.L VELUX Srbija d.o.o Z AO V E L U X (495) VELUX Svenska AB 042/ VELUX Slovenija d.o.o VELUX Slovensko, s.r.o. (02) VELUX Çatı Pencereleri Ticaret Limited Şirketi VELUX Ukraina TOV (044) VELUX America Inc VELUX directions for use for ssl/msl. 2008, 2009 VELUX Group VELUX, the VELUX logo, integra, io-homecontrol and the io-homecontrol logo are registered trademarks

Remote Commander RM-V302T ČESKY. Nastavení ovládače. Dálkový ovládač Návod k použití CZ. Diaľkové ovládanie Návod na použitie SK

Remote Commander RM-V302T ČESKY. Nastavení ovládače. Dálkový ovládač Návod k použití CZ. Diaľkové ovládanie Návod na použitie SK ČEKY POZOR Jakékoli zásahy do výrobku, změny a modifikace, které nejsou výslovně popsány v tomto návodu, mohou být příčinou ztráty vašeho oprávnění výrobek používat a dále ztráty záruky a jakékoli odpovědnosti

Více

Vízforraló Keramikas elektriskā tējkanna Ceramic jug kettle Keramik-Wasserkocher

Vízforraló Keramikas elektriskā tējkanna Ceramic jug kettle Keramik-Wasserkocher Keramická konvice Keramická kanvica Elektryczny czajnik dzbanek ceramiczny Vízforraló Keramikas elektriskā tējkanna Ceramic jug kettle Keramik-Wasserkocher RK 0010ne CZ SK PL HU LV EN CZ CZ PODĚKOVÁNÍ

Více

Manual de instrucciones y advertencias Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Návod k použití a upozornění

Manual de instrucciones y advertencias Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Návod k použití a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I ES SI HU Manual de instrucciones y advertencias Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Návod k použití a upozornění Priročnik z navodili in o pozorili Használati utasítás és figyelmeztetések

Více

CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte

CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte ISO 6185 BOAT DESIGN CATEGORY D Člun je navržen pro

Více

MODEL B 130 B 180 MAX. 31 kw 26.700 kcal/h 107.000 Btu/h. 48 kw 41.200 kcal/h 165.000 Btu/h. 550 m³/h 550 m³/h. 2,47 kg/h 3,8 kg/h.

MODEL B 130 B 180 MAX. 31 kw 26.700 kcal/h 107.000 Btu/h. 48 kw 41.200 kcal/h 165.000 Btu/h. 550 m³/h 550 m³/h. 2,47 kg/h 3,8 kg/h. IT - Generatore d aria calda GB - Portable forced air heaters DE - Tragbare hochdruck-heissluftturbinen ES - Calentadores móviles de aire forzado FR - Appareils de chauffage individuels à air forcé NL

Více

model 1,16 x 1,75 m 0,94 x 1,75 m 0,70 x 1305 m 0,70 x 1,025 m 0,70 x 1,75 m 8x5 2 2 4 2 1 8x7 2 2 6 4 1 8x10 2 2 8 6 1 8x12 2 2 10 8 1

model 1,16 x 1,75 m 0,94 x 1,75 m 0,70 x 1305 m 0,70 x 1,025 m 0,70 x 1,75 m 8x5 2 2 4 2 1 8x7 2 2 6 4 1 8x10 2 2 8 6 1 8x12 2 2 10 8 1 CZ - Pro polykarbonát síly 4 mm je možné použít nůž na koberce, ostatní síly doporučujeme řezat kotoučovou pilou s vícezubým kotoučem na kov nebo na plast zuby by měly být v zákrytu za sebou bez tzv. -

Více

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG1104D APOLLÓN

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG1104D APOLLÓN POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG04D APOLLÓN UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho

Více

FR EN DE IT NL ES PT EL TR MK NO SV DA FI CS PL HU RU HR SL BS SK RO LT LV SR BG ET

FR EN DE IT NL ES PT EL TR MK NO SV DA FI CS PL HU RU HR SL BS SK RO LT LV SR BG ET 7505338/ Type CA/CAL 434-484-534 CA/CAL 434-484-534 TR CA/CAL 484-534 TR 4S CA/CAL 484-534 TR-E GGP ITALY SPA Via del Lavoro, 6 I-3033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY FR EN DE IT NL ES PT EL TR MK NO SV

Více

220 270 320 MMA ČESKY. EN welding machine. DE Schweiβgerät. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza DTN 220 320 MMA CZ/EN/DE/PL 02 12

220 270 320 MMA ČESKY. EN welding machine. DE Schweiβgerät. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza DTN 220 320 MMA CZ/EN/DE/PL 02 12 CZ Návod k obsluze a údržbě EN Instruction for use and maintenance DE Bedienungsanleitung PL Instrukcja obsługi i konserwacji Výrobce si vyhrazuje právo na změnu Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu. The

Více

GARDENA FIN. 380 Li Art. 4025

GARDENA FIN. 380 Li Art. 4025 GARDENA D GB N FIN DK S NL I RUS SK H PL P E F 380 Li Art. 4025 D Betriebsanleitung Accu-Spindelmäher GB Operating Instructions Accu Rechargeable Cylinder Lawnmower F Mode d emploi Tondeuse hélicoïdale

Více

DIVAtop HC 32 3540L010

DIVAtop HC 32 3540L010 cod. 540L00 06/008 (Rev. 00) 540L00 DIVtop HC NÁVOD K OSLUZE, INSTLCI ÚDRŽĚ HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS INSTRUKCJ OSłUGI, INSTLCJI I KONSERWCJI РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 6000/5 inox Art. 1492

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 6000/5 inox Art. 1492 5500/5 inox Art. 1489 6000/5 inox Art. 1492 D Betriebsanleitung Tiefbrunnenpumpe GB Operating Instructions Deep Well Pump F Mode d emploi Pompe de forage NL Gebruiksaanwijzing Dieptebronpomp S Bruksanvisning

Více

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB 4000/2 Art. 1740 D Betriebsanleitung Regenfasspumpe GB Operating Instructions Rain Water Tank Pump F Mode d emploi Pompe pour collecteur d eau de pluie NL Gebruiksaanwijzing Regentonpomp S Bruksanvisning

Více

VICTRIX Superior 32 kw X

VICTRIX Superior 32 kw X VICIX Superior 32 kw X PL Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Talimat ve uyarılar kitapçığı Návod k použití a upozornění HU RO IE Használati utasítás és figyelmeztetések Manual de instrucţiuni şi recomandări

Více

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz GSM telefon Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz 1 Prosíme přečtěte si tato jednoduchá pravidla. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Bezpečné řízení Netelefonujte během řízení. Pro

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI www.rmgastro.eu WATER SOFTENERS NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZMĚKČOVAČE vody ZMIĘKCZACZE DO WODY LT-8 / LT-12 / LT-16 / LT-20 LTP-8 / LTP-12 / LTP-16 / LTP-20 Český výrobce zařízení pro

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENA38953X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3964944

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENA38953X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3964944 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ENA38953X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

Čerpadla schválená dle ATEX

Čerpadla schválená dle ATEX NÁVODY GRUNDFOS Čerpadla schválená dle ATEX DMH 25X, DMH 28X, DMX 226 Montážní a provozní návod, dodatek Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under

Více

NÁVODY GRUNDFOS LT 200. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS LT 200. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS LT 200 Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product LT 200, to which

Více

Stojanový ventilátor Wentylator stojący VS 6013/6023

Stojanový ventilátor Wentylator stojący VS 6013/6023 Návod k použití / Návod na použitie / Instrukcja obsługi Stojanový ventilátor Wentylator stojący VS 6013/6023 Distributor: Jindřich Valenta ELKO Valenta, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Tel.: 465 471

Více

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 1 V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na ovládacím panelu. Obsah

Více

Návod k použití LI 44630

Návod k použití LI 44630 LI 44630 Návod k použití LI 44630 Q4ACZM0557 1 Obsah Popis odsavače...4 Druhy provozu...4 Provoz s odvětráváním... 4 Provoz s cirkulací vzduchu... 4 Před prvním použitím...5 Důležitá upozornění... 5 Plynové

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88419M0P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3348709

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88419M0P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3348709 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX F88419M0P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

EMC PRODUCT CATALOGUE

EMC PRODUCT CATALOGUE EMC EMC PRODUCT CATALOGUE SEALING SOLUTIONS FOR EMC APICATIONS EN PT EMC Product catalogue Katalog produktů EMC Katalog produktów EMC Catálogo de produto EMC We Seal Your World Roxtec product catalogues

Více

Manual de instrucciones y advertencias Manual de instruções e advertências. Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Talimat ve uyarılar kitapçığı

Manual de instrucciones y advertencias Manual de instruções e advertências. Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Talimat ve uyarılar kitapçığı EOLO Star 24 3 E ES PT GR PL Manual de instrucciones y advertencias Manual de instruções e advertências Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Talimat ve uyarılar kitapçığı Návod k použití a upozornění

Více

Návod k použití LI 46630

Návod k použití LI 46630 LI 46630 Návod k použití LI 46630 Q4ACZM0558 1 750 650 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Rám filtru Ventilátor

Více

HMT 75M421 HMT 75M451

HMT 75M421 HMT 75M451 HMT 75M421 HMT 75M451 Aby vám vaření přinášelo stejně velkou radost jako stolování, pročtěte si pozorně tento návod k použití. Pak dokážete využít všechny technické přednosti své nové mikrovlnné trouby.

Více

NÁVOD - POLOHOVACÍ LŮŽKA. Casa Med II. Se systémem řízení DEWERT

NÁVOD - POLOHOVACÍ LŮŽKA. Casa Med II. Se systémem řízení DEWERT NÁVOD - POLOHOVACÍ LŮŽKA Casa Med II Se systémem řízení DEWERT Úvod Všechna polohovací lůžka společnosti DMA Praha s.r.o. jsou vyrobena s pomocí nejmodernějších technologií, aby bylo zajištěno co největší

Více