Lidé nemusí mít obavy z těžby v prostoru Slatinic. Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji. otázka pro. O nás O nás Z regionu Z regionu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidé nemusí mít obavy z těžby v prostoru Slatinic. Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji. otázka pro. O nás O nás Z regionu Z regionu"

Transkript

1 list zaměstnanců Czech Coal Group ročník XV I ZDARMA Odboráři se připravuji na schůzku s místopředsedkyní vlády str. 2 Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji Energetická koncepce pro věky příští opět hýbe českou kotlinou. Poradní komise předala resortnímu ministerstvu doporučení pro její nově aktualizovanou verzi. Tradičně se strhla mediální selanka, kde se různé skupiny snaží jak laickou, tak odbornou veřejnost přesvědčit, cože je pro nás to úplně nejlepší energetické řešení. Jako jedna z posledních představila svoji vizi energetické (r)evoluce ekologická organizace Greenpeace. Podle ní se jasně ukazuje, že i Česká republika se dokáže obejít bez uhlí a jádra, aniž by ohrozila svůj hospodářský rozvoj a kvalitu života svých obyvatel. Proto bude po ministerstvu průmyslu a obchodu požadovat, aby z ní vycházelo při přípravě státní energetické koncepce. V celkovém energetickém mixu pro rok 2050 počítá její pokročilý scénář Energetické (r)evoluce pro ČR s 0 % jádra, 4 % uhlí, 12 % zemního plynu, 15 % ropy, 1 % vodní energie, Pokračování na straně 2 otázka pro Luboše Pavlase, generálního ředitele Czech Coal Jaký vývoj očekáváte po vypovězení smlouvy na dodávky uhlí Elektrárně Opatovice? Nemůže to ovlivnit plynulost těžby a zaměstnance ve skupině Czech Coal? Kontrakt s Opatovicemi skončil. Důvodem odstoupení od smlouvy bylo opakované podstatné porušování smluvních podmínek ze strany Elektráren Opatovice, spočívající v neplacení kupní ceny za odebrané uhlí. Více než dva roky jsme se snažili dohodnout, ale nepovedlo se. Teď budeme jednat o novém kontraktu. Další uhlí do Opatovic dodáme až podle výsledků jednání, ke kterým jsme připraveni. Přestože smlouva zanikla, skupina Czech Coal nabídla Elektrárnám Opatovice dodávky mosteckého uhlí v objemu nezbytně potřebném k zajištění výroby tepla a teplé vody pro regiony Hradec Králové, Pardubice a Chrudim. Na to, RENOGUM mění zastaralé traktory za nové str. 5 str. 7 str. 11 O nás O nás Z regionu Z regionu Luboš Pavlas aby elektrárna zajistila potřebné teplo a teplou vodu pro okolní města, potřebuje zhruba 500 tisíc tun za rok, které jim jsme ochotni dodávat, pokud o to požádají, za stávajících cenových podmínek. Organizace těžby a zpracování uhlí v Litvínovské uhelné a Vršanské uhelné bude vycházet z výsledků jednání s opatovickou elektrárnou. V této chvíli nebudeme provádět žádné nevratné změny ve vztahu k zaměstnancům těžebních firem. (rot) Záměr Vršanské uhelné těžit i v tomto území takzvaného Hořanského koridoru je známý již mnoho let. Vytěžení zásob hnědého uhlí v Hořanském koridoru, s dílčím vstupem do Slatinické výsypky, byl koncipován v dlouhodobém předstihu a potvrdila ho i státní energetická koncepce z roku 2004, v níž se počítá s dotěžením uhlí ve zmíněném koridoru inženýrských sítí. Tyto záměry jsou rovněž zahrnuty v územní dokumentaci Ústeckého kraje i města Most a jsme s nimi v plném souladu. Ve všech těchto dokumentech je dobývací prostor Slatinice a těžba v něm potvrzena, včetně přeložek inženýrských sítí, uvedl generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček. Pomoc regionu se letos rozšířila i do dalších míst, například do hor Těžební záměr je zapracovaný v územním plánu kraje, města Most i dalších dotčených obcí. Ve všech případech se jedná o veřejně přístupné dokumenty, do jejichž schvalování má možnost zasahovat také veřejnost. Kromě toho záměry Vršanské uhelné velmi podrobně rozpracovává i další veřejný dokument, bez něhož by se celý projekt nemohl uskutečnit, a tím je tzv. EIA posuzující vliv na životní prostředí. Jedná se Děkanský kostel představil unikátní výstavu i publikaci Samotná těžba začne v dobývacím prostoru Slatinice až v podzimních měsících. Už nyní zde ale probíhají přípravné práce, nezbytné například pro transport technologie, v tomto případě výstavba příjezdové koleje. Více o záměrech Vršanské uhelné se dozvíte uvnitř tohoto čísla Důlních novin. Lidé nemusí mít obavy z těžby v prostoru Slatinic Pokračování těžby částečně i v území dobývacího prostoru Slatinice vyvolalo v uplynulých dnech zvýšený zájem médií a přineslo s sebou i celou řadu zkreslených údajů a tím i potřebu na ně reagovat. V. Rouček: Samozřejmě máme zájem informovat veřejnost o svých záměrech a budeme tak činit před začátkem, ale i během realizace celého projektu. o proces, jehož cílem je určit, jaký vliv bude mít konkrétní stavba na obyvatelstvo a životní prostředí. Připomínky a námitky mohou vznášet odborníci i laická veřejnost, což by mělo zajistit skutečně objektivní posouzení celé problematiky. Při posuzování záměru se hodnotí nejen současný stav, ale i vlivy vzniklé během příprav a v průběhu jeho realizace, případně likvidace posuzovaného záměru. Součástí procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí bylo i veřejné projednání, které proběhlo už na podzim roku Do něj mohl zasáhnout se svými připomínkami kdokoli, každý občan, připomněl generální ředitel Vršanské uhelné a dodal, že ministerstvo Pokračování na straně 2

2 2 O nás Důlní noviny 14. června 2012 Lidé nemusí mít obavy z těžby v prostoru Slatinic Pokračování ze strany 1 životního prostředí vydalo k záměru těžební společnosti souhlasné stanovisko. Vršanská uhelná se zavázala v této souvislosti splnit řadu norem na úrovni evropských standardů. Všechny schvalovací procesy probíhaly převážně jako správní řízení za vedení příslušných úřadů. Pokud by Vršanská uhelná v této době vstupovala do intenzivní komunikace s veřejností, mohla být tato aktivita považována za ovlivňování veřejného mínění v její prospěch, vysvětlil generální ředitel. V současné době, když záměr již získal povolení, nastal čas na intenzivnější komunikaci s obyvateli regionu. Samozřejmě máme zájem informovat veřejnost o svých záměrech a budeme tak činit před začátkem, ale i během realizace celého projektu, dodal generální ředitel Vršanské uhelné s tím, že těžební společnost hodlá nejintenzivněji komunikovat s obyvateli těch částí Mostu, kterých se těžba na Slatinické výsypce dotýká, tedy s obyvateli rodinných domů, ale i se zdejšími zahrádkáři. Vršanská uhelná připravuje setkání s těmito obyvateli v následujících dvou týdnech. Konkrétní termín i místo se dozví z pozvánky, kterou obdrží poštou nebo jim bude předána. Těžba v dobývacím prostoru Slatinice začne na podzim letošního roku. Těžit se bude kolejovou technologií. Aby se v tomto prostoru mohlo začít těžit, musí dojít k transportu dobývací technologie, což bude probíhat během letních měsíců. Už nyní na místě dochází k přípravným pracím, například se buduje příjezdová kolej. Těžba se zahájí kolesovým rýpadlem K800/ K54, které v současné době podstupuje generální opravu. Diskuzi v médiích vzbudila i skutečnost, že se těžba vrací Informační linka Spolužití I nadále je k dispozici zájemcům o informace nejen k projektu Zpřístupnění zásob hnědého uhlí budoucím generacím, ale také k záměrům pokračování těžby ve Vršanské uhelné (oblast Slatinické výsypky). Své dotazy můžete zasílat také na ovou adresu: do míst, kde už historicky jednou probíhala a kde už došlo k rekultivaci, kterou si řada obyvatel Mostu zvykla využívat pro volnočasové aktivity. Vždy jsme deklarovali, že určitá část takzvané Slatinické výsypky je zrekultivovaná pouze dočasně. Na rekultivaci jsme vynaložili vlastní prostředky, nikoli státní finance a cílem bylo upravit toto území tak, aby nedocházelo ke zhoršení životního prostředí po dobu dočasného zastavení hornické činnosti, sdělil V. Rouček. Na pravou míru je potřeba uvést i další nepřesnou informaci z tisku. Hranice dotčeného území se k domům Přípravné práce v dobývacím prostoru Slatinice už byly zahájeny. Transport technologie bude probíhat v letních měsících. Ilustrační foto: Archiv DN nepřiblíží ani na 100, ani na 500 metrů. Jsem schopen garantovat, že tato vzdálenost nebude menší než 750 metrů a i toto minimum potrvá jen velmi omezenou dobu, doplnil generální ředitel. Opatření, aby nedošlo ke zhoršení životního prostředí, ať už z hlediska prašnosti nebo hlučnosti jsou připravená. Po celou dobu těžby v dobývacím prostoru Slatinice budou prováděna monitorování a na základě jejich vyhodnocování budeme přijímat i případná další opatření. Počet průběžných měření bude vyšší než je obvyklé a jejich výsledky budeme předkládat jako to už nyní činíme dotčeným obcím v okolí těžebních lokalit Vršanské uhelné, uzavřel generální ředitel Vladimír Rouček. (red) Odboráři se připravují na schůzku s místopředsedkyní vlády Místopředsedkyni vlády Karolínu Peake oslovil dopisem s žádostí o schůzku předseda sdružení odborových organizací skupiny Czech Coal Jaromír Franta. Ačkoli známe její negativní názor na pokračování těžby v severozápadních Čechách a prolomení územních limitů těžby, domníváme se, že vychází z informací od svých stranických kolegů z Věcí veřejných. Naší snahou je předat současné místopředsedkyni vlády i informace takzvaně z druhé strany, aby si byla schopna udělat vlastní obrázek o tom, jaká je situace v regionu, uvedl předseda odborů skupiny Czech Coal Jaromír Franta. Dalším z důvodů proč odboráři oslovili dalšího z významných vládních politiků je také fakt, že se blíží termín vládního projednání státní energetické koncepce. Předpokládám, že jako zodpovědná politička budete brát v potaz všechny problémy spojené s případným rozhodnutím nerušit vládní usnesení o limitech, píše se v dopise, který Karolíně Peake odešel zhruba před dvěma týdny. Odboráři by se podle jejich šéfa s místopředsedkyní vlády rádi sešli ještě před tím, než dojde k projednání SEK ve vládě. Vzhledem k současné zmatené politické situaci se dá jen těžko odhadovat, zda se schůzku podaří uskutečnit, dodal J. Franta. Podobně jako pro další politiky, s nimiž zástupci odborů skupiny Czech Coal jednali, mají i pro Karolínu Peake připravené informace o tom, jaký vliv bude mít zachování limitů těžby na region, jaké budou sociální dopady i jaké jsou postoje obyvatel regionu k této problematice. První propouštění zaměstnanců v důsledku poklesu těžby uhlí spojeném s platností těžebních limitů probíhá již v letošním roce a bude pokračovat v následujících letech. Do roku 2014 přijde o práci přibližně 1400 zaměstnanců skupiny Czech Coal působících na lokalitě ČSA. Odboráři se v minulosti setkali na toto téma s většinou poslanců Parlamentu ČR za Ústecký kraj, často i s velmi překvapivým výsledkem, když i koaliční poslanci názory a návrhy odborů podpořili. O výsledcích jednání s litvínovským starostou a poslancem Věcí veřejných Milanem Šťovíčkem odboráři informovali dopisem i předsedy ostatních koaličních stran. Zástupci koaličních stran nám odpověděli. Jediná politická strana, která s námi od počátku vůbec nekomunikuje, jsou Věci veřejné, dodal Jaromír Franta s tím, že cílem odborů není ovlivňovat názor politiků, ale poskytnout jim maximum informací k problematice pokračování těžby na severu Čech, aby si mohli utvořit vlastní názor. (red) Aktuálně Pokračování ze strany 1 10 % solární energie, 5 % větrné energie, 33 % biomasy a 20 % geotermální energie. Výčet je schválně uveden bez komentářů, rozborů a polemik. Protiargumenty lze v tomto případě uvést i jinak. A lépe to snad Emil Synek, tedy vlastně Zdeněk Svěrák, ani napsat nemohl: statistika nuda je, má však cenné údaje. Například z té oficiální německé vyplývá, že od vyhlášení moratoria na starší jaderné bloky v polovině března roku 2011 poklesla v Německu výroba elektřiny z jádra o 23,2 %. Naopak výroba z obnovitelných zdrojů (OZE) se zvýšila o 18,7 procenta, což je pochopitelné, když hlavně na nich naši sousedé postavili svoji revoluci v oboru. Co naplat, že i navzdory pocuchání nervových soustav operátorů rozvodných sítí v zemích napříč Evropou. Ostatní zdroje včetně černého uhlí či plynu pak poztrácely jednotky procent. Jediná energetická produkce, která v Německu (podle dřívějších prohlášení právě i od Greenpeace, našeho vzoru energetické budoucnosti) rostla mimo OZE, byla ta z hnědého uhlí o téměř 5 %. Pro někoho logické vyústění reality čím jiným by asi odstavení jádra mimo dovoz elektřiny nahradili? Některým dalším by to snad mohlo konečně otevřít oči při bezbřehém environmentálním juchání. Opravdu jen málokdo alespoň částečně nepřijímá zkušenosti (či chcete-li empiricky) ověřená fakta. V Německu navíc umocněná čerstvými daty z výstavby nových elektráren, které mají být dokončeny do konce roku Aktuálně se jich buduje 13 o celkovém výkonu MW. Z nich jsou tři na hnědé a deset na černé uhlí. Nové plynové elektrárny stojí pouze dvě. Závěr, a možná nejen ten nudný statistický, nechť si každý udělá sám. Karel Marek, konzultant v oblasti energetiky

3 Důlní noviny 14. června 2012 O nás 3 normy VNITROAKCIOVÉ NORMY VYDANÉ v týdnu r. 2012: VUAS PVAŘ 20.3 Pojištění LUAS PVAŘ 20.3 Pojištění PVAŘ 20.5 Realizace platebního styku PVAŘ 20.8 Pohledávky po lhůtě splatnosti COAL SERVICES Př ŘS 5/2012 Vyhlášení organizační změny v rámci Coal Services a.s. PVAŘ 12.1 Zadávání externích zakázek PVAŘ 20.3 Pojištění CZECH COAL S Pojištění S Pohledávky po lhůtě splatnosti S Realizace platebního styku Výše uvedené normy naleznete v nabídce Start / Aplikace / Normy / ISON. (voř) vzkazy a nabídky Prodám kuželky s koulí na ruský kuželník. Tel Prodám byt 1+2 s výtahem ve Vrchlického ulici v Mostě č. 2779, bl. 322, 4 patro, s balkonem, v osobním vlastnictví. V bytě je kompletně vybaven obývací pokoj, nová pračka a lednička. Kontakt tel Prodám družstevní byt 2+kk v Teplicích Trnovanech, cena Kč, při rychlém jednání možná sleva. Kontakt: Dlouhodobě pronajmu podkrovní byt 2+1, Litvínov Osada, Cena Kč, vč. energií. Kontakt: Prodám družstevní byt v Mostě, blok 606 (Kpt. Jaroše modrý panelák za Kahanem u pošty). Byt 4+1, 3. patro, výtah, lodžie, 2 komory v bytě. Rekonstrukce kuchyně, nová kuchyňská linka do L na míru, jinak byt bez úprav, udržovaný. Sklepní koje. V celém bytě plastová okna. Dům je zateplený, opravené spol. prostory, 2 byty na patře. Ukončení anuity v r. 2013, pak možnost převodu do osob. vlastnictví. Velmi výhodná cena. Telefon nebo Servis Leasing rozšiřuje služby Autopůjčovna, kterou pro společnosti skupiny Czech Coal provozuje dceřiná společnost Servis Leasing, rozšířila od června své služby. Do nabídky vozů, které mohou zaměstnanci v rámci autopůjčovny využívat, přibyla nově i terénní vozidla. Zaměstnanci si mohou terénní vozidla objednávat stejným způsobem, jakým objednávají automobily z autopůjčovny už nyní, tedy prostřednictvím aplikace na intranetu skupiny Czech Coal, pouze v příslušné kolonce formuláře označí typ vozidla, který chtějí, uvedl Vladimír Brunclík, předseda představenstva Servis Leasing. Další novinkou, kterou Servis Leasing plánuje od července, je převod a následná správa veškeré dopravní techniky do 3,5 tuny ve společnostech skupiny Czech Coal. O převodu dopravní techniky, stěhování V nabídce autopůjčovny dceřiné společnosti Servis Leasing jsou od června také terénní automobily. sídla společnosti Servis Leasing do Mostu i dalších novinkách v této dceřiné společnosti se budete moci dočíst v příštím vydání Důlních novin, které vycházejí 28. června (red) Provoz výroby o státních svátcích 5. a 2012 uhlí ČSA + NS1 těžební klid těžební klid NS3 a USK2 lokalita DJŠ těžební klid těžební klid (ukládání aglomerátů z Cheza) V aření se Samem! lokalita VRŠANY Centrum ÚUK NZ Hrabák + USK1 těžební klid těžební klid provoz z dep (zauhlování EPČ + Cheza) HIPODROM MOST OD 8.00 DO HODIN Speciální trh s ukázkami přípravy pokrmů podle farmářských receptů. ZKD dopravní obslužnost pro zauhlování EPČ + Cheza včetně aglo z Cheza na Djš Vařit pro vás budou kuchařští mistři z nařství Třebívlice. Doprovodný program: zábava pro děti a výtvarná soutěž Moje nejoblíbenější jídlo Skrývka ČSA plný provoz plný provoz Skrývka Vršany plný provoz plný provoz patron projektu

4 4 O nás Důlní noviny 14. června 2012 JÍDELNÍČEK teplá a chlazená jídla Pondělí Polévka: Francouzská 1. Hornický guláš, těstoviny 2. Vepřové maso uzené, fazole po bretaňsku 3. Těstoviny zapečené s Robi masem a zeleninou 4. Vepřový kotlet s chilli, hranolky, obloha 5. Kuřecí plátek se šunkou a sýrem, brambory 6. Hornický guláš, kynuté knedlíky Úterý Polévka: Rajská s ovesnými vločkami 1. Uzený bok, bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Vepřová srdíčka na slanině, dušená rýže 3. Zapékaná brokolice se sýrem, brambory 4. Vepřové žebírko na pomeranči, hranolky, obloha 5. Hovězí maso na rajčatech, těstoviny 6. Uzený bok, kynuté knedlíky, dušené zelí Středa Polévka: Hovězí vývar s kapustou a rýží 1. Vepřová kýta na paprice, kynuté knedlíky 2. Čevapčiči, brambory, obloha 3. Zeleninový talíř s grilovaným kuřecím masem, chléb 4. Drůbeží špíz s paprikou, opékané brambory, obloha 5. Bramborový závin s cibulkou, dušený špenát 6. Vepřová kýta na paprice, halušky Čtvrtek Polévka: Zelná s uzeným masem 1. Španělský vepřový ptáček, dušená rýže 2. Domáci jitrnice, brambory, dušené zelí 3. Vařená vejce, koprová omáčka, kynuté knedlíky 4. Milánské hovězí filé, hranolky, obloha 5. Tagliatelle s kuřecím masem a zeleninou 6. Španělský vepřový ptáček, kynuté knedlíky Pátek Polévka: Kuřecí s těstovinami 1. Vepřová plec na kmíně, bramborové knedlíky 2. Pečené kuře, špagety se slaninou 3. Žemlovka s jablky, čaj 4. Pečená kachna, špekové knedlíky, červené zelí 5. Přírodní hovězí plátek, brambory, tatarská omáčka 6. Vepřová plec na kmíně, dušená rýže Pondělí Polévka: Bramborová 1. Houbařská vepřová plec, těstoviny 2. Marinovaná kuřecí prsíčka, brambory 3. Bavorské vdolečky se šlehačkou, čaj 4. Vepřový plátek s broskví a sýrem, hranolky, obloha 5. Mexický hrnec, bílé pečivo 6. Houbařská vepřová plec, kynuté knedlíky Úterý Polévka: Hovězí s noky 1. Vepřový plátek v játrové omáčce, dušená rýže 2. Zapékané těstoviny s uzeninou, zelný salát 3. Bramborové špalíčky s cibulkou, dušené zelí 4 Vepřový steak se šlehanou nivou, opékané brambory, obloha 5. Smažené rybí prsty, bramborová kaše 6. Vepřový plátek v játrové omáčce, halušky Středa Polévka: Fazolová 1. Vepřové maso uzené, křenová omáčka, kynuté knedlíky 2. Pečené kuře, havířské brambory 3. Zeleninový talíř se sýrem, tmavé pečivo 4. Curyšský vepřový řízek, hranolky, obloha 5. Kari korma se žampiónovou rýží 6. Vepřové maso uzené, křenová omáčka, těstoviny Čtvrtek Polévka: Hovězí s masovou rýží 1. Vepřová plec na česneku, bramborové knedlíky, duš. špenát 2. Šunková klobáska, zadělávaná čočka se smetanou 3. Domácí koblihy, kakao 4. Kuřecí závitek se šunkovo-vaječnou náplní, duš. rýže, obloha 5. Španělská hovězí pečeně, dušená rýže 6. Vepřová plec na česneku, brambory, dušený špenát Pátek Polévka: Dršťková 1. Guláš Petra Voka, kynuté knedlíky 2. Přírodní karbanátek s chilli, brambory, tatarská omáčka 3. Slaná žemlovka se špenátem, čaj 4. Vepř. medailonky, opékané brambory, pikantní majonéza 5. Kuřecí prsíčka na rozmarýnu, dušená rýže 6. Guláš Petra Voka, těstoviny mražená jídla Pondělí Hornický guláš, těstoviny / možno objednat i kynuté knedlíky 2. Vepřové maso uzené, fazole po bretaňsku Úterý Uzený bok, bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Vepřová srdíčka na slanině, dušená rýže 3. Hovězí maso na rajčatech, těstoviny Středa Vepřová kýta na paprice, kynuté knedlíky 2. Čevapčiči, brambory 3. Přesnídávková polévka: Gulášová, chléb Čtvrtek Španělský vepřový ptáček, dušená rýže / možno objednat i kynuté knedlíky 2. Domácí jitrnice, brambory, dušené zelí 3. Tagliatelle s kuřecím masem a zeleninou Pátek Vepřová plec na kmíně, bramborové knedlíky 2. Pečené kuře, špagety se slaninou Pondělí Houbařská vepřová plec, těstoviny / možno objednat i kynuté knedlíky 2. Marinovaná kuřecí prsíčka, dušená rýže Úterý Vepřový plátek v játrové omáčce, dušená rýže 2. Zapékané těstoviny s uzeninou 3. Smažené rybí prsty, bramborová kaše Středa Vepřové maso uzené, křenová omáčka, kynuté knedlíky 2. Pečené kuře, bramborová kaše 3. Přírodní mletý řízek, hranolky Čtvrtek Vepřová plec na česneku, bramborové knedlíky, dušený špenát 2. Šunková klobáska, zadělávaná čočka se smetanou 3. Domácí koblihy Pátek Guláš Petra Voka, kynuté knedlíky 2. Kuřecí prsíčka na rozmarýnu, dušená rýže PROGRAM ZDRAVÍ Seznam provozoven, kde můžete na Mostecku uplatnit poukázky Flexi Pass Název Ulice Obec Typ Telefon Thajské masáže Václava Řezáče 315 Most Rehabilitace, masáže TORNADO SPORT V Sadech 1733 Most Aerobic a jiné Tornado sport aerobic V Sadech 1733 Most Aerobic a jiné Tornado sport badminton V Sadech 1733 Most Badminton Tornado sport fitness V Sadech 1733 Most Kardiozóna, posilovna Tornado sport sauna V Sadech 1733 Most Wellness a krása Tornado sport Schwinn cycling V Sadech 1733 Most Spinning Tornado sport squash V Sadech 1733 Most Squash Tornado sport stolní tenis V Sadech 1733 Most Tenis Traxmandl s.r.o. Pod Resslem 1978 Most Cestovní kancelář Traxmandl Tour Pod Resslem 1978 Most Cestovní kancelář Vaše optika Most J. E. Purkyňova 270 Most Optika VV optik Lipová 675/33 Most Optika Výdej léků Bečov Bečov 17 Bečov Lékárna Wellness studio Smetanova 457 Litvínov Wellness a krása Zdravotní ústav poradenství před cestou do zahraničí J. E. Purkyně 270/5 Most Zdravotnické zařízení Zdravotní ústav vyžádaná očkování J. E. Purkyně 270/5 Most Zdravotnické zařízení Zimní stadion Fitness Rudolická 1700 Most Kardiozóna, posilovna Zimní stadion Ivana Hlinky S. K. Neumanna 1598 Litvínov Vstupenky Pokračování příště

5 Důlní noviny 14. června 2012 O nás 5 RENOGUM mění zastaralé traktory za nové Nový traktor VALTRA N142F rozšířil vozový park dceřiné společnosti RENOGUM. Kromě obnovy vozového parku je dalším z důvodů pořizování nové techniky zlepšení služeb pro zákazníky, kterými jsou těžební společnosti skupiny Czech Coal. Jakkoli to může znít zvláštně, nová mechanizace rovněž šetří provozní náklady nejen RENOGUMu i firmám, které si jeho služby objednávají. Nový traktor je určený pro tahání vleků s vulkanizační soupravou a také k tahání nových vleků WTC 9t, jenž převážejí chladicí desky, balíky dopravních pasů a rám pro zhotovení spoje. Nahradí doposud používané nákladní automobily Tatra, které si těžební společnosti musely pro přepravu materiálu objednávat, vysvětlil ředitel dceřiné společnosti RENOGUM Bohumil Straka. K novému traktoru přibudou do konce června ještě dva podobné stroje. Bude se jednat o dva traktory VALTRA N111 vybavené navijákem Pfanzelt pro práci s dopravním pásem. Tyto dva traktory nahradí doposud používané traktory LKT, jejichž průměrné stáří ve společnosti RENOGUM je 23,5 roku. Vzhledem k tomu jsou značně poruchové, ačkoli se snažíme věnovat maximální úsilí jejich údržbě, doplnil ředitel s tím, že podobně jako u stávajících strojů bude nové traktory obsluhovat jen omezený, pro tento účel proškolený, počet zaměstnanců. Poslední novinkou, na níž ve společnosti RENOGUM zatím čekají, je speciální vlek s cisternou pro dopravu vody k chladicím deskám. Na jaře se nové chladicí desky testovaly, a díky tomu je možné následně zchladit jednotlivé spoje dopravního pásma, které je nutné dělat za vysokých teplot. S novými chladicími deskami se tento proces urychlil až o tři hodiny, což umožňuje zaměstnancům dceřiné firmy zhotovit větší počet spojů na dopravním pásmu a těžebním společnostem zajistit rychlejší najetí pasových dopravníků a obnovení výroby. (pim) Nový traktor Valtra je prvním ze tří strojů téže značky, které v dceřiné společnosti RENOGUM nahradí zastaralou techniku. Odboráři z Ervěnic se setkávají s dětmi i seniory Na současné zaměstnance, ale i na jejich rodinné příslušníky a bývalé kolegy pamatuje Územní odborová organizace Ervěnice při přípravě svých akcí během celého roku. Před nedávnem uspořádala setkání s bývalými zaměstnanci lomu ČSA a také dětský den. Bývalí zaměstnanci lomu ČSA se pravidelně setkávají v kulturním domě v Jirkově, aby zavzpomínali a také si třeba zatančili. Tentokrát je na setkání přivítal Jaromír Franta, předseda Sdružení odborových organizací skupiny Czech Coal a o taneční doprovod se postarala dechová kapela pod vedením V. Rabase a duo p. Janouška. V přestávkách bývalí kolegové vzpomínali na společné zážitky z doby svého aktivního působení na lokalitě ČSA, ale také na své kamarády a spolupracovníky, kteří již nejsou mezi nimi. Na setkání nechybělo občerstvení a přítomní jubilanti si odnesli malé dárky věnované odborovou organizací. Tato akce se stala velmi milou tradicí, kterou si bývalí zaměstnanci oblíbili. Za její přípravu chci poděkovat paní Lulákové a Bláhové a panu Burdovi. Rád bych za ÚOO Ervěnice popřál všem seniorům do dalšího života hodně zdraví Oblíbený třídenní výlet dětí zaměstnanců se tentokrát přesunul na jiné místo. Jedním z bodů programu byla i návštěva nedalekého hradu Krakovec. Foto: Archiv ÚOO Ervěnice Bývalí zaměstnanci lomu Československá armáda se jako tradičně sešli v jirkovském kulturním domě. Foto: Archiv ÚOO Ervěnice a spokojenosti a doufám, že se opět všichni sejdeme v příštím roce, uvedl Stanislav Dvořák, předseda ÚOO Ervěnice. Na oslavu Dne dětí odboráři připravili tradiční třídenní výlet pro děti zaměstnanců. Tři roky jsme opakovaně jezdili do rekreačního střediska Peruc a letos jsme se rozhodli pro změnu a vypravili se do rekreačního střediska Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova u městečka Kožlany. Podle odezvy u dětí jsme vybrali dobře, komentoval výlet Stanislav Dvořák. Tým vedoucích připravil dětem bohatý program s prohlídkou Kožlan a blízkého hradu Krakovec. Prohlídka hradu se dětem moc líbila především díky kastelánovi Jiřímu Sobkovi, který jim připravil výklad o historii hradu zábavnou formou i s následným přezkoušením, co si zapamatovaly, poznamenal S. Dvořák. Třídenní pobyt zpestřilo i závěrečné soutěžní dopoledne. Počasí se nám vydařilo, ale hlavně, děti jsme předali v pořádku rodičům. Opět se sluší poděkovat vedoucím, bez nichž se podobná akce neobejde. Také správci rekreačního střediska, který se o nás vzorně staral a dopravnímu podniku, který nám umožnil využít svůj areál, uzavřel předseda ÚOO Ervěnice. (red)

6 6 Sport Důlní noviny 14. června 2012 Házenkářky podepisovaly nové smlouvy Hráčky interligového DHK Baník Most uzavíraly s klubem nové smlouvy před zahájením nového ročníku nejvyšší soutěže, ve kterém Most chce vybojovat medailové umístění. Lomská Viktorka slavila stovku Smlouvu s klubem na další tři roky podepsala brankářka Dominika Müllnerová, o dva roky prodloužila rozehrávačka Petra Beňušková a minimálně na rok zůstává také mostecká odchovankyně Hana Martinková. Smlouvu dále prodloužily Denisa Kylarová (3 roky), Kateřina Dvořáková (2 roky), Martina Vysloužilová (2 roky), Kamila Vysloužilová (2 roky), Irena Tomášková (1 rok) a Dana Mrkvičková (1 rok). Heleně Ryšánkové, Martině Weisenbilderové a Karin Schererové smlouva nadále pokračuje. S dalšími hráčkami probíhají jednání. Tříletou smlouvu podepsaly i nově příchozí posily Petra Růčková a Michaela Janoušková. Generálním partnerem DHK Baník Most je Czech Coal. (eš) Mladí házenkáři skvěle zvládli sezonu Město Lom využilo na pořádání oslav 100. výročí založení fotbalového klubu Viktorie Lom příspěvek také od Litvínovské uhelné. Na snímku jsou hráči A družstva lomského fotbalového klubu a Internacionálové ČR, kteří změřili síly ve vzájemném zápase. Foto: (eš) Město Lom a jeho fotbalový stadion žily v sobotu oslavami 100. výročí založení zdejšího fotbalového klubu SK Viktorie. V bohatém programu oslav návštěvníci shlédli utkání týmu osobností proti staré gardě Viktorie Lom, utkání žáků a přípravek. Vrcholem sportovního dění byl zápas týmu Internacionálů ČR proti A mužstvu Viktorie Lom, které se stalo čerstvým účastníkem I. B třídy, když vyhrálo mostecký okresní přebor. V doprovodném programu vystoupilo Divadlo M se svou Klauniádou, nechyběly soutěže pro děti, dětské atrakce a pivní stan. Zájemci mohli získat nejen podpis fotbalových internacionálů, ale také hokejisty extraligového HC Verva Vojtěcha Kubinčáka nebo bývalého litvínovského obránce Radima Skuhrovce či brankáře Petra Fraňka a ředitele klubu, bývalého litvínovského útočníka Roberta Kysely. Podepisoval se také gólman Bílých tygrů Liberec Marek Pinc. K poslechu zahrál Elán Revival. Akci podpořila Litvínovská uhelná. (eš) Posádky dračích lodí bojovaly na Matyldě Baník Most NH mladší žáci 2011/12. V Baníku Most národní házené (NH) se práce s mládeží daří na všech frontách a obdobně jako u staršího žactva, také nejmenší Baníkovci z řad mladších žáků a žaček se chystají po skvěle zvládnuté sezoně v Severočeském oblastním přeboru na svoje celorepublikové finálové turnaje. Mladší žáci Baníku Most NH skončili v sezoně druzí za týmem ze Žatce a své domovské město Most tak budou reprezentovat na Poháru České republiky, který se koná v Dobrušce o nadcházejícím víkendu. Mladší žačky Baníku Most NH letošní ročník Oblastního přeboru zcela ovládly a v posledním turnaji na domácím hřišti svou aktuální nadvládu nad severem Čech pouze potvrdily. Trenérské duo Lenka Walterová a Jiří Walter zapracovává do sestavy nové a nové tváře, aniž by kvalita družstva upadala. Vzestupná forma nejmladšího dívčího týmu Baníku Most NH je příslibem také do finálového turnaje, jehož pořadatelstvím byl pověřen právě mostecký klub národní házené Baník Most NH ve stejném termínu, jak hrají mladší žáci. Jelikož přes svůj mladý věk jsou v kádru Baníku hráčky, které se těší ze zisku nejvyššího ocenění v rámci Oblastního přeboru již potřetí, mohou být a jsou národní házenkáři v Mostě na svůj nejmladší tým patřičně hrdí. (red) Na derby krajského přeboru do Horního Jiřetína Poslední kolo krajského přeboru v kopané dospělých bude ve znamení derby. K duelu do Horního Jiřetína přijede FK Litvínov. Střetnutí se hraje v sobotu 16. června a začíná ve hodin. (eš) Vůbec poprvé se za velkého zájmu jak diváků, tak posádek uskutečnily závody dračích lodí na mosteckém jezeře Matylda. O vítězství zde bojovalo osmadvacet posádek. Foto: (eš) Dračí lodě a jejich posádky zaplavily v sobotu 9. června vodní nádrž Matylda. Osmadvacet lodí se zúčastnilo historicky prvního ročníku závodu dračích lodí v Mostě. V rozjížďkách a následných bojích se až do finále propracovala posádka Draci z Moniky, která nakonec byla ze všech nejrychlejší. V závěrečném finále porazila Fitness zimák TS i Scamo Dream Team a HKC Akademii Motorsportu. Součástí závodu byla také soutěž o nejúžasnějšího bubeníka. V té byla vyhlášena vítězkou Lenka Očenášková z posádky Bludný Holanďan. Konečné pořadí závodu: 1. Draci z Moniky, 2. Fitness Zimák TS, 3. Scamo Dream Team, 4. HKC - Akademie Motorsportu, 5. Trosečníci, 6. Promile Tým, 7. Mobilmax, 8. Děti kapitána Pešiho, 9. Děti Mordoru, 10. Mayerka, 11. Schola Humanitas II, 12. Bludný Holanďan, 13. Restaurace Kosmos, 14. Taneční studio K. Hlaváčikové, 15. SŠT Most, 16. Kačeři, 17. Jipe Products, 18. Mark Team, 19. Nautico Most, 20. Mimoni s.r.o., 21. Euromont, 22. Mokrý banditi, 23. Schola Humanitas I, 24. StarColor, 25. Kooperativa, 26. Labe, 27. TJ Baník Most oddíl badmintonu, 28. Dětský domov Most. (eš) Důlní noviny V. Řezáče 315, , Most, tel.: , fax: , IČ: , čtrnáctideník. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Toto číslo vychází v nákladu výtisků. Důlní noviny naleznete též na intranetu Czech Coal a na Registrační číslo MK ČR E ISSN X. Ředitelka pro regionální politiku skupiny Czech Coal Liběna Novotná. Redakce: Jan Pimper. Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT PRAHA. Grafická úprava a DTP: NEW IN PRODUCTION, Šrobárova 24, Praha 10, Toto číslo Důlních novin vychází ve čtvrtek 14. června 2012.

7 Děkanský kostel láká na výstavu i novou knihu. Str. 11 Příloha Důlních novin Ročník XV číslo 12 Pomoc regionu se letos rozšířila i do dalších míst, například do hor Podpora měst a obcí z Mostecka a Chomutovska pokračuje i v letošním roce. Počet smluvních partnerů těžebních společností skupiny Czech Coal se letos rozšířil. K dosavadním dlouhodobým partnerům přibyly horské obce z Mostecka, Hora sv. Kateřiny, Nová Ves v Horách, Český Jiřetín, Brandov a Klíny, jejichž partnerem je Litvínovská uhelná. Mezi partnerské obce Vršanské uhelné se přidružila obec Havraň. V rámci smluv o spolupráci, které se starosty podepsali oba generální ředitelé těžebních společností na mosteckém hipodromu 1. června, bude v letošním roce mezi obce rozděleno prozatím korun. Jako každoročně ale těžaři počítají s tím, že pomoc partnerským městům a obcím tím v tomto roce nekončí. ale s těžbou uhlí je historicky také spojena, mimo jiné proto, že leží na chráněném ložiskovém území. O tyto zásoby Vršanská uhelná ale zájem nemá a ani v budoucnu není v plánu jejich využití, Jedinou ženou v čele partnerských obcí Vršanské uhelné se v letošním roce stala Zdeňka Smetanová, starostka Havraně. Horské obce se pro letošní rok shodly pro společný projekt, který podpoří Litvínovská uhelná, bude jím obnova ZŠ a MŠ v Hoře Svaté Kateřiny. Smlouvu s generálním ředitelem Litvínovské uhelné Petrem Kolmanem podepsaly ředitelka kateřinské základní školy a také starostka Hory Svaté Kateřiny Hana Řebíková (na snímku). také na ekologické a sociální projekty nebo na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Chceme sladit těžbu hnědého uhlí se zájmy a potřebami lidí Podnikatelská činnost našich společností je úzce spjata s regionem, s jeho přítomností i budoucností. Partnerstvím s městy a obcemi chceme sladit těžbu hnědého uhlí se zájmy a potřebami lidí, kteří zde žijí. Takzvané uhelné peníze je pomáhají realizovat a doufáme, že to tak bude moci zůstat i v budoucnu, uvedla Liběna Novotná, ředitelka pro regionální politiku Czech Coal. Spolupráce s obcemi je jen jedním ze způsobů podpory regionu skupinou Czech Coal. Dalšími jsou například grantové programy Chytré hlavy pro Sever nebo Spolužití pro Litvínov, zaměřené na rozvoj vzdělávání v regionu a na podporu spolků, klubů a organizací z oblasti vzdělávání, kultury a sportu v Litvínově. Spolužití pro Litvínov vzniklo, když Litvínovská uhelná vypověděla smlouvu o spolupráci s městem Litvínov, ale nechtěla ukončit podporu místních sdružení a subjektů. Jednou z aktuálních akcí, která získala podporu z programu Spolužití pro Litvínov, byly Květy pro zámek, aneb akademie mateřských škol. Ta se uskutečnila 13. června před litvínovským valdštejnským zámkem. Podrobnosti připravujeme do příštího čísla DN. (red) V poslední době se setkáváme se starosty poměrně často a stále intenzivněji, protože zástupci obcí chtějí vědět, co se v našich společnostech děje, stejně jako nás zajímá, co je nového v regionu, v němž působíme a kde bychom mohli pomoci. Také proto jsme se rozhodli rozšířit okruh našich partnerských obcí o horskou oblast Mostecka a jsem rád, že se nám to podařilo, uvedl generální ředitel Litvínovské uhelné Petr Kolman. Horské obce se v první fázi spolupráce s Litvínovskou uhelnou shodly, že její dar použijí na společný projekt, obnovu Základní a mateřské školy v Hoře Svaté Kateřiny, která je spádovou a zároveň také jedinou školou pro děti z horských obcí na Mostecku. Vršanská uhelná přibrala mezi své partnery Havraň Mezi obce, s nimiž letos spolupracujeme, přibyla Havraň, která sice neleží v katastru, kde Vršanská uhelná působí, uvedl Vladimír Rouček, generální ředitel Vršanské uhelné. Zároveň doplnil, že spolupráce těžebních společností s obcemi v jejich okolí má za cíl, aby soužití se šachtami začalo být vnímáno jako něco, co může mít vzájemný smysl a prospěch pro obě strany. Peníze od těžařů v obcích využijí na sport, kulturu i ekologii Finanční dary od společností skupiny Czech Coal kromě nových partnerů z horských obcí a Havraně získaly také Most, Jirkov, Meziboří, Lom, Vrskmaň, Strupčice, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice, Vysoká Pec, Lišnice, Polerady a Malé Březno. Peníze ve městech a obcích využijí zejména na vzdělávací, kulturní či sportovní účely, ale I v letošním roce si představitelé obcí odnesli ze slavnostního podpisu partnerských smluv i něco navíc. Květinu, která měla symbolizovat, že stejně jako v případě spolupráce obcí a těžebních společností, když se o ni bude dobře pečovat, může být výsledkem něco velmi krásného. Aby to starostové neměli tak lehké, museli tu svou květinu najít podle části znaku své obce, který měla každá květina zapíchnutý v květináči. Nikomu z přítomných to nedělalo problém. Květiny si odnášejí starostka Lomu Kateřina Schwarzová a primátor města Mostu Vlastimil Vozka.

8 8 Z regionu Region 14. června 2012 Začátek června byl ve znamení oslav Začátek června je obvykle ve znamení oslav Dne dětí, takže se na většině míst regionu konaly akce zaměřené především na nejmenší. Už tradičně program pro nejmenší návštěvníky připravilo Podkrušnohorské technické muzeum. K obvyklým spolupracovníkům, jako jsou báňští záchranáři nebo železniční nadšenci přibylo i několik novinek. Mimořádně byla pro návštěvníky otevřena štola Julius, novinkou byly také ukázky Zumby a své umění přijeli předvést psovodi mosteckých strážníků. Loukyjáda je tradiční jarní akcí v Louce u Litvínova, která kromě dětí pobaví i dospělé. Nejen děti, ale všechny bez rozdílu věku baví tradiční jarní obecní oslava, které v Louce u Litvínova už před několika lety dali jméno Loukyjáda. Po úvodním programu pro děti, následovaly soutěže pro dospělé a celý program zakončilo vystoupení tří hudebních kapel a ohňostroj. Ačkoli to zprvu vypadalo, že bude oproti předešlým letům nižší účast, nakonec si do Louky našlo cestu několik stovek nejen místních návštěvníků. Úplnou novinkou byl 1. ročník netradiční novoveské show místostarosty Davida Kádnera, aneb chceme veselé a usměvavé děti. Akce se konala přímo 1. června, tedy na Den dětí, ale horské počasí jí příliš nepřálo. I přesto se podle organizátorů zúčastnilo na 250 dětí z celkem pěti škol Mostecka. Čekal na ně kulturní program, na kterém se samy podílely prostřednictvím několika vystoupení. Vrcholem odpoledne bylo vystoupení skupiny Abba Stars, ale především Support Lesbiens. Show měla pokračování ještě 6. června v obchodním centru Central v Mostě, kde se uskutečnilo slavnostní vyhlášení fotografické soutěže Nejkrásnější jarní snímek očima dětí. Nezávislá Oblíbenou atrakcí dětského dne v Podkrušnohorském muzeu je plošina báňských záchranářů, ze které si děti mohou prohlédnout nejen areál muzea. porota vybrala 13 vítězných snímků, které se stanou součástí kalendáře na rok Výtěžek z jeho prodeje půjde na podporu některého z projektů Dětského domova v Hoře sv. Kateřiny. Tuto akci podpořila také Litvínovská uhelná. (red) Na oslavách Dne dětí v Nové Vsi v Horách se na programu podílely i děti samotné. Na snímku žáci ZŠ z Hamru. kam za kulturou Sen noci svatojánské na Červeném hrádku Pouze jedenkrát v roce, během svatojánské noci se zámek Červený hrádek u Jirkova promění v divadelní a hudební scénu. Ani letošní rok není výjimkou, takže na sobotu 23. června od hodin je zde připravena akce nazvaná Sen noci svatojánské. Během ní na scéně u romanticky osvětleného zámeckého rybníka, na hradbách, zámeckém nádvoří a v kapli Sv. Jana Křtitele představí divákům slavnostní program klasické hudby a tance. Největšími hvězdami večera budou bezesporu houslový virtuóz Jaroslav Svěcený, multiinstrumentalista Jiří Stivín nebo Duo Per la gioia harfenistka Zbyňka Šolcová a flétnista Mario Mesany. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do interiérů zámku. Více informací naleznete na Mladí fotografové se představí v knihovně V úterý 26. června se koná v Městské knihovně Litvínov vernisáž mladých fotografů. Jedná se o historicky první vernisáž dětského oddělení v nové budově. Akce začne v hodin a k vidění bude vše, co se naučili i účastníci kurzu fotografování, který v litvínovské knihovně vede Petr Havlík. Fotografie budou následně vystavené v prostorách dětského oddělení. Za dobré vysvědčení zdarma do aquadromu Pokud žáci a studenti všech věkových kategorií přinesou ukázat do 4. července do pokladny aquadromu v Mostě své vysvědčení, případně jeho kopii, mají šanci získat vstupenku na volné plavání. Jedinou podmínkou je, aby žák v celkovém hodnocení prospěl s vyznamenáním nebo neměl více než pět dvojek. Za něj pak získá vstupenku na tři hodiny plavání v bazénové hale. Platnost vstupenky je dva měsíce. Divadlo na hrad(ě) Hněvín! Se školou i první polovinou divadelní sezony se bude v prostorách mosteckého hradu Hněvín loučit Městské divadlo v Mostě. Na programu jsou dvě představení. Odpoledne od hodin se mohou nejmenší těšit na představení Divadla rozmanitostí Ať žijí duchové, dospělí si přijdou na své od hodin, kdy činohra Městského divadla v Mostě představí Osudy dobrého vojáka Švejka. Vstupné stojí 50 korun na odpolední a 100 korun na večerní představení. Na školáky čeká bazén plný zábavy Konec školního roku si mohou zpestřit nejen školáci v Chomutově na akci nazvané Bazén plný zábavy. Uskuteční se 29. června v Městských lázních v Chomutově. Na programu jsou soutěže v plavání, ve skocích do vody, splývání i v dalších mokrých disciplínách. Sportovat se bude i ve venkovních prostorách městských lázní, kde budou připravené i lekce moderního cvičení pro děti, jako jsou minijumping a minizumba. (red) jak to vidí... David Kádner, místostarosta Nové Vsi v Horách Škola je pro horské obce velmi důležitá Nová Ves v Horách je obcí, která v letech 2009 a 2010 získala ocenění v soutěži Vesnice roku Ústeckého kraje. Co dělá obec proto, aby si svou prestiž místa vhodného k příjemnému bydlení udržel a, jsme se zeptali místostarosty Davida Kádnera. Především je to o spolupráci s občany a jejich aktivitě. Máme řadu spolků, které přicházejí s návrhy a pracují. Obec je pouze finančně podporuje. Důležité je, že obec není zadlužená. To se nám daří také díky různým dotačním titulům. Letos jsme například získali peníze na rekonstrukci kostela. Nastartovaná byla i spolupráce s Litvínovskou uhelnou a věřím, že bude dál pokračovat. Pro nás je to dobré znamení, že s horskými obcemi těžaři počítají. Hodně důležitá je pro nás základní a mateřská škola v Hoře Svaté Kateřiny, kterou navštěvují také naše děti. Na rekonstrukci sociálního zařízení školy letos Litvínovská uhelná věnovala 300 tisíc korun. Tím se zvýší kapacita školy i školky na maximum. Kdybychom to neudělali, tak se všechny děti z okolních obcí do horské školy nedostanou. Další prioritou pro obec je zavedení vodovodu a kanalizace do všech míst v obci. Chceme zlepšit informovanost a komunikaci mezi občany obce i mezi námi a podhůřím. (red)

9 Z regionu 9 Region 14. června 2012 Statutární město Most a Městské divadlo v Mostě Vás zvou na Divadelní scéna Doprovodný program nádvoří hod. - zahájení programu, Magistr Edward Kelley, hradní trubači hod. - zahájení programu, Magistr Edward Kelley, hradní trubači hod. - středověká hudba PONTANUS hod. - šermíři MALEDICTUS hod. - fakír BEN GHAN hod. - sokolníci - společnost MERLIN hod. - rytířský turnaj pro děti i dospělé hod. - šermířská scénka Nesmrtelná chamtivost hod. - vyhlášení soutěže CRTM - Kelleyho zvířecí pomocník hod. - útěk magistra Kelleyho z věže a soud hod. - středověká hudba PONTANUS hod. - šermíři MALEDICTUS hod. - fakír BEN GHAN hod. - sokolníci - společnost MERLIN hod. - středověká hudba PONTANUS hod. - rytířský turnaj pro děti i dospělé hod. - šermíři MALEDICTUS hod. KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT - představení Divadla rozmanitostí Most hod. NA KOUZELNÉM PALOUČKU S JŮ A HELE - loutková revue s loutkami v nadživotní velikosti s písničkami, pohádkami a soutěžemi pro děti hod. SAXANA - DÍVKA NA KOŠTĚTI - představení pro děti a rodiče Divadla rozmanitostí Most hod. - hudební skupina CONDURANGO s BÁROU HRZÁNOVOU hod. OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA - činohra Městského divadla v Mostě hod. - Kelleyho stezka - cesta lesem s překvapením a soutěžemi pro děti (SVČ) Dětské lanové centrum, Ukázka kovářského řemesla, Dobové tržiště, Prodej tradičních předmětů ruční výroby Alchymistická dílna - Muzeum alchymistů a mágů staré Prahy V průběhu celého dne bude otevřena hvězdárna na hradě Hněvín. Prodej občerstvení a dárkových předmětů. Změna programu vyhrazena. Kyvadlová doprava z autobusové zastávky Zahražany od hod. do hod. Zastávka bude samostatně označena. Za laskavé spolupráce firem STRIX CHOMUTOV, a.s., HUDYsport Most a Sportareál Klíny s.r.o. křížovka o ceny Správné znění tajenky z minulého čísla DN: Role muže je v zajištění ženy tak, aby mohla žít svoje sny. Výherci jsou Stanislav Vyčichlo, LUAS; Ingrid Bejšovcová, VUAS; Bohumil Dlubal, Most. Vyluštěnou tajenku křížovky můžete posílat na adresu redakce Důlních novin poštou (V. Řezáče 315, Most), em: (označit: Křížovka) nebo nadiktovat na záznamník DN. Nezapomeňte uvést PŘESNOU adresu pracoviště (středisko) nebo bydliště, kam je možné případnou výhru zaslat. NAPOVÍME: Nazim, TTT, BSA, Oseã, ysat, koir. DrÏadlo hrnce Pobídka k jídlu Obyvatel slovenského historického území Jméno slavného básníka Hikmeta AviváÏní roztok Televize Trinidadu a Tobaga Spolu (pfiedloïka) Smysln ãlovûk tûtina kance V raz chlubení Chemická znaãka ruthenia Pfiesnû Prostor mezi nataïen ma rukama Opálení Seversk tahoun Zde Okoukanost (expresivnû) U tvat se Bylinn v taïek Ohniv jazyk (kniïnû) ZAâÁTEK TAJENKY Opatlat Zmen it objem drcením Virus Obec na Pfiíbramsku Hora u Tfiebechovic Umûlá hmota Ná dostihov kûà Kovová deska Korálov ostrov Plynn uhlovodík DRUHÁ âást TAJENKY Na odli né místo âistit prádlo Angliãan Vzlykání ímsk ch 1006 Nepfiítel Caesara ObojÏivelník 24 hodin Iniciály ministra Johna Bubeník Beatles Drobná stfiela SÛl kyseliny bromovodíkové Vanouti Sfouknout Struna Rusky tento Kokosová vlákna Pokr t klihem Období prázdnin Chata z kmenû Odnímat Ozdoba vlasû Bankroty Vlnûná tkanina Zpoza Anglicky nota Oblíbené kofiení Roh místnosti Ná trenér volejbalu Italsk zápor Britsk motocykl Otázka sázkafie Obyvatel Osla Navléci boty Ruská fieka Zkou ka hmatem Na e komerãní televize Znaãka abtesly Typ kodovky Body v judu KONEC TAJENKY Baboãka admirál Strnutí íje Star í jaz ãkové hrací nástroje Klasik nûmeckého dramatu (Bertolt) tel.: CC Pfiedtext: V tajence dne ní kfiíïovky je skryt v rok mar ála Montgomeryho. Tajenka: Charaktery se ukáïou nejlépe v krizov ch situacích. Ná televizní komik (Retarda) Mofisk pták Pás Marast T ETÍ âást TAJENKY Hlubok Ïensk zpûvní hlas

10 10 Z médií Region 14. června 2012 Přečetli jsme Výběr toho nejzajímavějšího (ve zkrácené podobě), co se za poslední dobu objevilo nejen v českých médiích na téma energetika. Česká republika se v budoucnu obejde bez uhlí i jádra, tvrdí nová studie Nová studie nazvaná Energetická [r]evoluce pro Českou republiku, kterou ve středu představila mezinárodní ekologická organizace Greenpeace, podrobně dokládá, že se Česká republika může zbavit závislosti na fosilních zdrojích i jádru a v horizontu nejbližších desetiletí přejít k čisté, udržitelné a efektivní energetice založené na obnovitelných zdrojích energie. Znečištění atmosféry oxidem uhličitým by tak podle autorů dokumentu bylo možné snížit o více než 92 procent oproti současnému stavu. Energetická [r] evoluce jasně ukazuje, že i Česká republika se dokáže obejít bez uhlí a jádra, aniž by ohrozila svůj hospodářský rozvoj a kvalitu života svých obyvatel. Proto budeme po ministerstvu průmyslu požadovat, aby z ní vycházelo při přípravě Státní energetické koncepce, uvedla tisková mluvčí Greenpeace ČR Lucie Jakešová. Energetickou [r]evoluci jsme vytvořili již pro víc než čtyřicet zemí a výsledek je pokaždé stejný: obnovitelné zdroje energie v kombinaci s energetickou účinností je nejekonomičtějším a nejrychlejším způsobem, jak dlouhodobě zajistit energetickou bezpečnost státu, uvedl na středeční tiskové konferenci hlavní autor dokumentu Sven Teske. Sektor obnovitelných zdrojů je nejrychleji rostoucím trhem a tvoří zhruba polovinu celkových světových investic. Jaderná energetika má v tomto ohledu jen nevýznamnou roli. To, že na ní Česká republika tolik lpí, je z ekonomického pohledu i s ohledem na pracovní trh nepochopitelné, vysvětlil Teske. V celkovém energetickém mixu (spotřeby tzv. primárních energetických zdrojů) pro rok 2050 počítá tzv. pokročilý scénář Energetické [r]evoluce pro ČR s 0 % jádra, 4 % uhlí, 12 % zemního plynu, 15 % ropy, 1 % vodní energie, 10 % solární energie, 5 % solární energie, 33 % biomasy a 20 % geotermální energie. denikreferendum.cz, 6. června Tykač přitvrdil boj v energetice Mostecké hnědouhelné doly Czech Coal, které patří podnikateli Pavlu Tykačovi, vypověděly smlouvu na dodávky uhlí pro elektrárnu Opatovice, patřící konkurenčnímu holdingu EPH. Czech Coal dodá za stávajících cenových podmínek už jen minimum uhlí pro teplárnu, aby lidé v Pardubicích, Hradci Králové a v několika dalších městech nepřišli o teplou vodu. Czech Coal jako důvod k ukončení smlouvy, která má jinak platit až do konce roku 2015 a má opci na dalších 20 let, uvedl obří stamilionové dluhy. Jenže Elektrárny Opatovice i EPH to striktně popřely, připouštějí Ministerstvo: Znovuotevírání uhelných ložisek zatím není reálné Se znovuotevíráním opuštěných důlních lokalit na černé uhlí se v Česku zatím nepočítá, i když vyloučeno není. Novinářům to po dnešním regionálním energetickém fóru v Ústí nad Labem řekl Pavel Kavina, který na ministerstvu průmyslu zodpovídá za surovinovou bezpečnost. Energetická koncepce, která se nyní rodí, podle něj počítá jen se stávajícími doly, v případě hnědého uhlí navíc především s těžbou bez prolomení územních limitů. pouze 20 milionů korun dluhu na nezaplaceném DPH. Při ročních úhradách za uhlí ve výši téměř jedné miliardy je takový postup absurdní, uvedl mluvčí Opatovic Petr Zadák. I dvacet milionů je hodně peněz. Ale Opatovice nám dluží ještě dalších sto milionů korun, kontroval předseda představenstva a spolumajitel Czech Coalu Jan Dienstl. K tomu napočítal ještě dalších téměř půl miliardy starých dluhů, o něž se léta soudí Czech Coal s firmou United Energy, jež patří stejně jako Opatovice EPH. Podle mluvčího EPH Martina Maňáka jde však o lži, jejich firma Czech Česko má podle dostupných údajů pod zemí přes dvě miliardy tun těžitelného černého uhlí, což by při současném tempu těžby mělo stačit na 200 let. Jenže velká část zásob je v revírech, kde se v 90. letech přestalo těžit kvůli nízké rentabilitě - třeba v okolí Kladna nebo Rosic. Cena suroviny ale roste a aktuálně se české černé uhlí prodává i za ceny kolem 6000 korun za tunu. A černé uhlí začíná znovu lákat těžaře, tak jako v případě Mělnicka, Coalu prý nic nedluží a nynější vypovězení smlouvy je tak jen provokací, jejímž cílem je prosazovat navýšení ceny budoucích dodávek uhlí. Dienstl to však odmítá a tvrdí, že jde jen o reakci na dopis právníků Opatovic, že ukončují jednání o sporných sto milionech korun. Elekrárny tuto pohledávku za tzv. cenové dorovnání starších dodávek uhlí neuznávají. Kontrakt jako takový prostě stranám nevyhovuje. My nyní budeme s Opatovicemi jednat dál jak o množství, tak o ceně uhlí do budoucna, uvedl Dienstl. MfD, 8. června kde zahraniční firma zvažuje těžbu metodou podzemního zplynování. Aktualizovanou energetickou koncepci by měl ministr Martin Kuba (ODS) předložit vládě koncem léta a podle dosavadních prohlášení se v ní bude počítat s maximálním využitím domácích zdrojů. To podle Kaviny znamená v první řadě orientaci na jadernou energetiku a pak i na využití dalších tuzemských zdrojů, tedy i uhlí. ČTK, 5. června Kdo s koho: Tři možné scénáře uhelné bitvy, kterou rozjel ČEZ Soutěž o to, kdo se stane nejsilnější ryze soukromou energetickou společností v Česku, se dostává do další fáze. Jde o elektrárny, uhlí, peníze a vliv ve zpolitizovaném odvětví energetiky. Klíčem k němu mají být dvě elektrárny Počerady a Chvaletice, o kterých včera ČEZ oficiálně oznámil, že je prodává. Uchazeči o ně jsou dva: Czech Coal a Energetický průmyslový holding (EPH). A možnosti, jak to dopadne, tři. Podle první z nich získá elektrárny Czech Coal. Ovládá totiž zásoby uhlí na Mostecku, které jsou pro Počerady klíčové. Vlastníky společnosti jsou Jan Dienstl a Pavel Tykač. Ti sice mají uhlí, ale žádné elektrárny. Přitom propojení dolů s výrobou elektřiny by zvýšilo jejich vliv a zisk. Využívali by levné domácí uhlí a prodávali elektřinu za cenu, která se tvoří v Německu, říká Tomáš Sýkora, akciový analytik firmy Patria. Zatím dodávají uhlí do elektráren, například právě do Počerad, jež vlastní ČEZ. K elektrárnám by se Czech Coal mohl dostat za výhodných podmínek, protože Počerady stojí hned vedle jeho dolů a sehnat odjinud levné uhlí by bylo pro jiného majitele těžké. ČEZ uvažuje o prodeji elektráren právě kvůli potížím s dodávkami uhlí. Současná smlouva s Czech Coal končí a od příštího roku údajně požaduje dodavatel skoro dvojnásobnou cenu. Je to chytré, tlačit cenu uhlí nahoru a snižovat tak cenu elektrárny, o jejímž prodeji jednám, říká Michal Šnobr, analytik banky J&T. Pokud ale jde o nákup elektráren, Czech Coal zřejmě nebude mít peníze na to, aby zaplatil okolo 35 miliard korun, tedy cenu, odhadovanou například analytikem Sýkorou. I tak by ale ČEZ získal značnou hotovost a vykázal mimořádný zisk. Jeho vedení by si tím mohlo vysloužit pochvalu od největšího akcionáře, kterým je stát shánějící momentálně peníze na vyspravení rozpočtu. Problém je, že Czech Coal by ale pak potřeboval sehnat ještě zhruba dalších skoro čtyřicet miliard, aby elektrárny zrekonstruoval a mohl je provozovat i po zpřísnění emisních limitů v roce Další možností je, že ČEZ nic prodat nechce a jde jen o snahu vyvolat nátlak na Pavla Tykače, aby snížil ceny svého uhlí. Po neúspěšné nabídce k prodeji, kdy by se nenašel kupec za slušnou cenu, by se ČEZ obrátil na úřady se stížností na Czech Coal. Lidé z ČEZ tvrdí, že majitelé uhlí proti němu zneužívají svého fakticky monopolního postavení. A antimonopolní úřad by pak nařídil nabízenou cenu snížit. Nejzajímavější je třetí varianta, podle které získá elektrárny EPH. Firma už sice nějaké má, například Opatovice, kam dodává uhlí Czech Coal. Nemá ale vlastní palivo. Tedy aspoň ne v Česku. ČEZ by byl prodejem Chvaletic a Počerad spokojený, zbavil by se dlouhodobého sporu a získal hotovost. Sází na to, že EPH za nímž stojí dvě velké finanční skupiny PPF a J&T bude ochoten zaplatit slušnou cenu. Podmínkou pro koupi Počerad a Chvaletic ovšem je, že se EPH před tím dohodne se svým konkurentem Tykačem na nějakém modelu dodávek uhlí za rozumnou cenu. Není ale jasné, co by mu za to nabídl. Zřejmě určitý podíl na zisku z Počerad, tedy model, o němž už prý jednou jednal Tykač s ČEZ. Otázkou pak ale je, kolik by Křetínský za elektrárny zaplatil, pokud by v soutěži fakticky neměl žádného konkurenta. HN, 1. června

11 Region 14. června 2012 Z regionu 11 Děkanský kostel představil unikátní výstavu i publikaci Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě připravil pro své návštěvníky do nové sezony několik novinek. Až do října je zde k vidění expozice umění doby jagellonské nazvaná Ars Sacra. Na slavnostním zahájení výstavy se představila i nová publikace Biblické příběhy na reliéfech chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, na jejíž vznik přispěla také Litvínovská uhelná. Každoročně se na jaře setkáváme, abychom představili, co je v kostele nového a pokusili se tak rozšířit nabídku pro návštěvníky. Letos se nám podařilo připravit výstavu, která doplňuje doprovodnou akci mezinárodního výstavního projektu Europa Jagellonica. A díky skupině Czech Coal můžeme rozšířit nabídku návštěvníkům i o zcela novou výpravnou publikaci o výzdobě zdejšího kostela, uvedla na úvod ředitelka ústeckého pracoviště Národního památkového ústavu Eva Balaštíková. Výstava Ars Sacra doplňuje expozici gotického a renesančního umění situovanou do obvodových kaplí kostela. Snažili jsme se oživit expozici a rozšířili ji o díla přímo z děkanského kostela, ale částečně také z jiných částí regionu a farních lokalit spravovaných oseckým klášterem, uvedla autorka výstavy Michaela Ottová s tím, že cílem bylo ukázat, jak vypadal mostecký region ve středověku. Doprovodné texty k jednotlivým exponátům na informačních tabulích nejsou jen strohým popisem jednotlivých děl, ale i vizuálním doprovodem, který ukazuje celá umělecká díla, jichž jsou exponáty pouze malou dochovanou částí. Ředitelka ústeckého územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu Eva Balaštíková představila společně s autorem Janem Roytem publikaci nazvanou Biblické příběhy na reliéfech Chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Aby bylo možné představit jednotlivé reliéfy celé, musel být zvolen netradiční, rozkládací formát. Součástí vernisáže výstavy bylo i představení knihy Biblické příběhy na reliéfech chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě za účasti jejího autora, historika a znalce středověkého malířství Jana Royta. Kostel a radnice obvykle svědčí o významu města a mostecký kostel je toho důkazem. Navíc je také svědectvím nejen o vkusu, ale také o náboženských proměnách města a regionu, uvedl autor. Mostecký chrám je také unikátní tím, jak je zde cítit střet německé a české kultury, stejně tak i vliv náboženské reformace. Výjimečnost mosteckého kostela ovšem spočívá v tom, že se zde nacházejí výjevy ze starého i nového zákona. Reprezentativní publikace, na jejíž vznik přispěla Litvínovská uhelná obsahuje i ukázky dalších děl své doby, které zobrazují stejné biblické události. Chtěli jsme obsáhnout formáty reliéfů, aniž bychom je rozdělili, ale byli jsme limitováni formátem knihy, proto jsme se nakonec rozhodli pro netradiční řešení a kniha je rozkládací, vysvětlil autor. Publikaci mohou zájemci zakoupit přímo v mosteckém děkanském kostele. (red) Hasiči Litvínovské uhelné mezi oceněnými záchranáři Nejlepší členy záchranných a bezpečnostních složek, které působí na území Mostu, pozval na slavnostní setkání spojené s oceněním jejich práce primátor města Vlastimil Vozka. Mezi příslušníky zdravotnické záchranné služby, dobrovolnými i profesionálními hasiči, strážníky a policisty nechyběli ani báňští záchranáři. Je výborné, jak spolu všechny tyto složky působící na území města umí spolupracovat. Nebývalo tomu tak vždy, ale v posledních letech je spolupráce na velmi dobré úrovni, uvedl primátor Mostu a dodal, že mnozí si stále význam těchto složek neuvědomují. Poděkování za celoroční práci patří nejen vám a vašim kolegům, ale také rodinám, které vám zajišťují patřičné podmínky Velitel družstva hasičů Litvínovské uhelné Petr Bednář byl mezi primátorem oceněnými zástupci záchranných a bezpečnostních složek působících na území města Mostu. Ocenění z rukou primátora Vlastimila Vozky převzal Vladimír Bechyně ze sboru hasičů Litvínovské uhelné. pro výkon tohoto nelehkého povolání, dodal primátor Vozka. Z jeho rukou a za účasti velitele Hasičského záchranného sboru Litvínovské uhelné Bronislava Vilhelma převzali ocenění také Petr Bednář, velitel družstva Hasičského záchranného sboru Litvínovské uhelné a Vladimír Bechyně, hasič strojník HZS Litvínovské uhelné. O kulturní zpestření slavnostního setkání se svým baletním vystoupením postarali žáci Základní umělecké školy v Moskevské ulici. (red)

12 12 Společnost Region 14. června 2012 Třídní srazy a setkání nejsou ničím výjimečným, tato fotografie je přece jen unikátní. Zachycuje studenty 4. C mostecké střední průmyslové školy oboru důlní elektrifikace a mechanizace, kteří se začátkem června sešli po pětačtyřiceti letech od maturity. Určitě mezi nimi najdete i známé tváře, které svou profesní dráhu v minulosti a někteří až do současnosti spojili s hornictvím. Mezi své bývalé studenty zavítali i profesoři V. Valášek, E Bydžovská a také třídní profesor Jaromír Jirásek (uprostřed). Oslavy stého založení fotbalového klubu Viktoria pojali v Lomu ve velkém stylu. O zábavu zde bylo postaráno po celý den. Návštěvníci viděli několik zajímavých utkání, připravený byl i kulturní program. Oslavy zahájila starostka Lomu Kateřina Schwarzová společně s místostarostou Pavlem Barákem. Hasiči Litvínovské uhelné byli jediným podnikovým týmem, který soupeřil s dalšími týmy z Ústeckého kraje v disciplíně požární útok ve sportovním areálu ve Strupčicích. Vítězem se stalo pořadatelské družstvo hasičů z Mostu. Tým Litvínovské uhelné ve složení horní řada zleva: Jiří Polívka, Aleš Stříbrný, Petr Bednář, spodní řada zleva: Václav Štola, Věra Heřmanová, Bronislav Vilhelm a Rudolf Panhans skončil uprostřed startovního pole na šestém místě. Slavnostního podpisu partnerských smluv mezi obcemi z Mostecka a Chomutovska a společnostmi skupiny Czech Coal se poprvé účastnili i zástupci horských obcí z Mostecka. Ti se shodli na tom, že Litvínovská uhelná v letošním roce podpoří základní školu v Hoře Svaté Kateřiny, která je velmi důležitá pro všechny horské obce. Po skončení oficiální části, o níž se můžete dočíst na straně 7 tohoto vydání Důlních novin, místostarostové Klínů a Českého Jiřetína živě debatovali s ředitelkou pro regionální politiku skupiny Czech Coal Liběnou Novotnou. Ředitel Podkrušnohorského technického muzea Zbyněk Jakš nezměnil profesi, jak by se mohlo zdát z této fotografie, pouze během oslav Dne dětí v sídle muzea nesl jeden exponát ze svých sbírek kolegům z Hlavní báňské záchranné stanice, kteří malým návštěvníkům předváděli záchranářskou techniku. Netradiční dárek dostalo město Most od představitelů Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova. Náměstci primátora Hana Jeníčková a Luboš Pitín převzali od ředitele dopravního podniku Marcela Dlaska a předsedy představenstva dopravního podniku (a také místopředsedy sdružení odborových organizací skupiny Czech Coal) Arnošta Ševčíka symbolický šek, kterým město doplní veřejnou sbírku na výstavbu sochy Tomáše Garrigua Masaryka. Mostecký hipodrom hostil další dostihový den, tentokrát se zde jela Cena jezdectví. O tom, že zdejší areál je ideálním místem pro víkendový výlet, jistě nemusela zbytek rodiny přesvědčovat Helena Veverková, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka. Z našeho snímku je patrné, že se zde jejímu vnukovi velmi líbilo.

www.hotelvyhlidka.com

www.hotelvyhlidka.com DENNÍ MENU 28.2. - 4.3.2011 Pondělí Fazolová polévka 1. Zapékané těstoviny s uzeným masem, okurek 2. Dukátové buchtičky s krémem 3. Kapustové karbanátky, brambor, salát Úterý Hovězí vývar s těstovinami

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 1.8.2016 1 Zeleninový talíř se smaženými hermelínovými výsečemi 350 g 1,3,7,10 2 Těstovinový talíř s vepřovým masem 400 g 1,3,7,10 3 Kuřecí směs na zelenině, rýže 63 g 1,9 4 Krupicová

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu 1.9. 5.9. 2014 Pondělí: 1.9. Polévka: 0,2l Zeleninová jarní Menu č.1: 100g Vepřový guláš, HK Menu č.2: 100g Kuřecí prsa na kari,

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír

Jídelní lístek Jídelna Vesmír Jídelní lístek Jídelna Vesmír Od 1.3. - 31. 3. 2012 OD 1.3.2012 ZMĚNA VÝBĚRU JÍDEL ZE 3 JÍDEL NORMÁLNÍ STRAVY A ZE 2 JÍDEL VÝBĚROVÉ STRAVY Veškerá gramáž masa v syrovém stavu: 100g (normální strava), 150g

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem Pondělí P Bramborová 1,9 1.6.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Vepřová plec frankfurtská, knedlíky 63 g 1,3,7 4 Palačinky s marmeládou 370 g 1,3,7 5 Kuře na zbojnický způsob,

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Kulajda 1,7 2.1.2017 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 2 Těstovinový talíř s krabími tyčinkami 400 g 1,3,4,7,10 3 Kuřecí stehno, rýže 160 g 1 4 Palačinky s marmeládou 370

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Italská 1,7 3.7.2017 1 Zeleninový talíř se smaženým květákem 350 g 1,3,7,10 3 Vepřová plec šumavská, knedlíky 63 g 1,3,7,9,10 4 Sýrové lívance, dušená zelenina 220 g 1,3,7 5 Plovdivské maso,

Více

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte.

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte. ÚTERÝ 1.12. Polévka Hrachová (1) O Základní I...Hovězí vařené, houbová omáčka, knedlík (1,3,7) O Základní II...Kapustový karbanátek, brambory, salát (1,3,7) O Protisklerotická...Krůtí maso na zelenině,

Více

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství...

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství... PONDĚLÍ 4. 1. Hovězí (1,3,7,9) O Základní I...Bratislavská vepřová plec, těstoviny(1,3,7,9) O Základní II...Houbový Kuba, okurka(1,12) O Protisklerotická...nově...Vař. vejce,růžičková kapusta ve smetanové

Více

Říjen týden až středa Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj. čtvrtek Svačina: Loupáček, puding s ovocem, kakao

Říjen týden až středa Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj. čtvrtek Svačina: Loupáček, puding s ovocem, kakao středa 1.10.2008 Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj Čočková s párkem Buchtičky s krémem Mexický guláš, rýže Piškot s ovocem týden 1.10. až 5.10. čtvrtek 2.10.2008 Svačina: Loupáček, puding s ovocem,

Více

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Čtvrtek 1.3. polévka hovězí vývar s kapáním normální strava: 1/ Rajská omáčka, vepřový plátek, těstoviny 2 /

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně Minutka 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, tatarkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně Minutka 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, tatarkou a chlebem Pondělí Polévka Bulharská fazolová polévka 3.3.2014 Oběd 5 Bulharský guláš, knedlík 75 g Oběd 3 Džuveč 63 g Oběd 4 Bulharská musaka 63 g Oběd 6 Balkánské filé, rýže 120 g Minutka 7 Kuřecí plátek po bulharsku,

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Zeleninová 1,3,7,9 3.10.2016 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Kuřecí směs, rýže 63 g 1,9 4 Palačinky s marmeládou 370 g 1,3,7 5 Uzené maso, zelí, knedlíky 75 g 1,3,7,12

Více

Leden týden 1.1. až 4.1. čtvrtek pátek Slavíme Nový rok 2009! Vánoční prázdniny!

Leden týden 1.1. až 4.1. čtvrtek pátek Slavíme Nový rok 2009! Vánoční prázdniny! týden 1.1. až 4.1. čtvrtek 1.1.2009 pátek 2.1.2009 Slavíme Nový rok 2009! Vánoční prázdniny! změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.jidelna-masarova.cz pondělí 5.1.2009 Svačina: Chléb, pomazánka

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem Pondělí P Zeleninová 1,3,7,9 2.3.2015 1 Zeleninový talíř sýrovo-šunkový v jogurtové zálivce 350 g 3,7,10 2 Těstovinový talíř s vepřovým masem 400 g 1,3,7,10 3 Drůbeží směs, rýže 63 g 1 4 Vaječné krokety,

Více

Jídelní lístek PEČOVATELSKÁ SLUŽBA od do Platby za péči a obědy je potřeba uhradit do 26. následujícího měsíce

Jídelní lístek PEČOVATELSKÁ SLUŽBA od do Platby za péči a obědy je potřeba uhradit do 26. následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11.30 hodin předchozího dne. Odhlášky nebo změny varianty stravy (1,2,3) nahlašte: pondělí pátek: obědářka - tel. 736 514 402 vedoucí Pečovatelské služby

Více

Červen týden 1.6. až 7.6. pondělí úterý Svačina: Chléb, vajíčková pomazánka, čaj

Červen týden 1.6. až 7.6. pondělí úterý Svačina: Chléb, vajíčková pomazánka, čaj pondělí 1.6.2009 Svačina: týden 1.6. až 7.6. DĚTEM PŘEJEME KRÁSNÝ DEN! Chléb, sýrová pomazánka, čaj Pórková s bramborem Fazolový guláš, chléb, PŘEKVAPENÍ Pizza se šunkou a sýrem, PŘEKVAPENÍ Vepřové na

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ČERVENEC 2014 Týdenní menu 1.7. 4.7.2014 Úterý: 1.7. Polévka: 0,2l Hovězí vývar se zeleninou a rýží Menu č.1: 100g Smažený vepřový řízek, bramborová kaše,

Více

Pondělí 25. 1. 2010. POLÉVKA Špenátový krém 35 Kč Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 35 Kč

Pondělí 25. 1. 2010. POLÉVKA Špenátový krém 35 Kč Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 35 Kč Pondělí 25. 1. 2010 100g Okurkový salát 28 Kč 100g Ledový salát se smetanovou zálivkou 28 Kč Špenátový krém 35 Kč 150g Vepřová plec na kmíně s dušenou rýží 95 Kč 150g Telecí sekaný máslový řízek s bramborovou

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.3. - 3.3.2017 Polévka: Hovězí s masovou zavářkou 1,3,7,9 Oběd č. 1: Zabíjačkový guláš, houskový knedlík 1,3,7,9 1. 3. 2017 Čaj, citronová voda středa Oběd č. 2: Musaka s mletým

Více

II. Pražská pečeně (vejce, gothaj, hrášek), rýže, zelný salát s koprem 1,3. III. Halušky s kysaným zelím, šunkou a slaninkou 1,3

II. Pražská pečeně (vejce, gothaj, hrášek), rýže, zelný salát s koprem 1,3. III. Halušky s kysaným zelím, šunkou a slaninkou 1,3 PONDĚLÍ - 4.4. Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami 1,9 Vepřová pečeně, dušená mexická zelenina (mrkev, hrášek, kukuřice), brambory 1 I Pražská pečeně (vejce, gothaj, hrášek), rýže, zelný salát s koprem

Více

Jídelní lístek. BLANSKO Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2. Vepřová kotleta na paprice, knedlík. Domácí buchty s povidlím

Jídelní lístek. BLANSKO Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2. Vepřová kotleta na paprice, knedlík. Domácí buchty s povidlím Hrachová 30.11 1,9 1,3,7 1,3,7 1 Italská s rýží 1.12 1,9 1,3,7 1,3,7 1 2.12 1,3,7 1,3,7 1 1,3,7 Bulharská 3.12 9 1,3,7 1,6 1,3,7,9 Uherské kuře, Hovězí s domácím drobením Krupková zasmažená Zapečené těstoviny

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu 30. 9. - 4. 10. 2013 Pondělí: 30.9. Polévka: 0,2l Kuřecí s těstovinou Menu č.1: 100g Kapustové karbanátky, brambor Menu č.2: 100g

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 1.9.2015 úterý Hovězí s krupicí a vejci 1,3,9,7 Hovězí guláš, těstoviny, nápoj 1,3,7,9 2.9.2015 středa Fazolová 1,7,9 Drůbeží plátek se šunkou, vařený brambor,

Více

tím opravdovým účinným nástrojem k řešení řady zdejších problémů.

tím opravdovým účinným nástrojem k řešení řady zdejších problémů. Návštěva města MOST V rámci vzájemné společné spolupráce Základní organizace Třeboň Strany zelených a hnutí Občané městu, město občanům, kdy po komunálních volbách v roce 2014 byl v Třeboni také založen

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 2.11.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Ďábelská játra, rýže 63 g 1 4 Bramborák s uzeninou 360 g 1,3,7 5 Maminčino kuře, těstoviny 160 g 1,3 6 Vepřový

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.12.2017 31.12.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Čtvrtek 01.10.2015. Pátek 02.10.2015

Čtvrtek 01.10.2015. Pátek 02.10.2015 Čtvrtek..25 Masová s kapáním/dušená játra, rýže, jogurt, čaj, voda s citronem (obsahuje al. :,,,, ) Masová s kapáním/vepřová kotleta přírodní, brambory, zeleninová obloha, jogurt, čaj, voda s citronem

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 2.9.2016 1.9.2016 čtvrtek Slepičí s těstovinou 1,3,9,7 Játrová omáčka, houskový knedlík 1,3,7,9 Zelenina ( meloun ), nápoj 2.9.2016 pátek Brokolicová 1,7,9 Kuřecí masová

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.5.2017 31.5.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.12.2016 31.12.2016 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Září týden 1.9. až 6.9.

Září týden 1.9. až 6.9. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Svačina: Chléb, sýrová pomazánka, mléko Hovězí s krupicí a vejci Bramborový guláš, chléb Zapečená brokolice s masem, brambory středa 2.9.2009 Svačina: Chléb, šunková pomazánka,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, Aug. Sedláčka 1145

JÍDELNÍ LÍSTEK Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, Aug. Sedláčka 1145 4.5.2015 5.5.2015 6.5.2015 7.5.2015 8.5.2015 Paštika, máslo, pečivo, čaj Krupicová s vejcem Vepřová kýta na paprice, houskový knedlík Játra na slanině, rýže Vepřové rizoto, sýr Sýr tavený, máslo, pečivo,

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Pol. slepičí s nudlemi, kuřecí stehno pečené, dušená rýže, salát

JÍDELNÍ LÍSTEK Pol. slepičí s nudlemi, kuřecí stehno pečené, dušená rýže, salát 25. 9. 1. 10. 2017 1. 10. Pol. slepičí s nudlemi, kuřecí stehno pečené, dušená rýže, salát Pol. slepičí s nudlemi, vepřová hamburská kýta, knedlík 2. 10. 2. 10. 8. 10. 2017 Pol. zeleninová, vepřové nudličky

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1. 11. - 4. 11. 2016 31.10.2016 Polévka: Hráškový krém Oběd č. 1: Žebrácká vepřová panenka, vařený brambor Ovoce, bylinkový čaj, voda Polévka: Zeleninový vývar s kapáním 1,3,7,9

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.11.2016 30.11.2016 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Restaurace 8OSMA. Vítáme Vás v naší restauraci. Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA

Restaurace 8OSMA. Vítáme Vás v naší restauraci. Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA Restaurace 8OSMA Vítáme Vás v naší restauraci Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA Restaurace 8OSMA Nabízíme: rodinné oslavy svatební hostiny promoce smuteční

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. zeleninová, bulgureto s kuřecím masem, salát

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. zeleninová, bulgureto s kuřecím masem, salát JÍDELNÍ LÍEK 3. 10. - 9. 10. 2016 3. 10. Pol. zeleninová, vepřové nudličky v zakysané smetaně, těstoviny Pol. zeleninová, bulgureto s kuřecím masem, salát 4. 10. Pol. zabíjačková, jitrnicový prejt, brambory,

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 ÚTERÝ 1.5. STÁTNÍ SVÁTEK- NEVAŘÍ SE Středa 2.5. Bramborová normální strava : 1 Svíčková omáčka, sekaná pečeně, těstoviny 2 Kuřecí řízek, bram kaše, okurek

Více

Jídelní lístek - PROSINEC 2017

Jídelní lístek - PROSINEC 2017 Jídelní lístek - PROSINEC 2017 Pátek 1.12. Hrstková s uzeným masem Špenátová s jáhlami *(7) 3 Vepřová játra na španěl. způsob, rýže, salát (paprika, rajčata, pasta česnek.) *(1) 4 Králičí maso na zelenině,

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky Studené předkrmy 1. 70g Šunkové rolky se smetanovým křenem 60,- 2. Moravské uzené rolky 60,- Teplé předkrmy 3. Zapékaný toust se zeleninou a sýrem 40,- 4. Smažená palačinka 70,- Polévky 5. Moravská svatební

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 324 datum: 13. 7. 2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

Oběd 1 Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A: 09, 01, 07) Polévka 1 Polévka bramborová s krupkami (A: 01, 07)

Oběd 1 Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A: 09, 01, 07) Polévka 1 Polévka bramborová s krupkami (A: 01, 07) 1.2.27 do 28.2.27 Středa 1.2.27 Polévka z jarní zeleniny (A:, ) Polévka houbová jednoduchá (A: ) Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A:,, ) Kuře po baskicku (rajče, paprika), hrášková

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 2.5. - 6.5.2016 2.5.2016 3.5.2015 Luštěninová Masové koule v rajské omáčce, těstoviny,11 Ovoce, mléko, čaj 7 Hovězí s krupicovými noky Kuřecí plátek se sýrovou omáčkou, dušená

Více

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:00 do 14:30 hod

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:00 do 14:30 hod Pondělí 17. března Fazolová polévka s paprikou Hovězí maso na česneku, podávané se zadělávanou kapustou a vařenými bramborami Smažená kuřecí křidýlka v mandlové strouhance, servírovaná s bramborovými hranolkami

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 2. 1. 6. 1. 2017,Pondělí Prázdniny Úterý Snídaně Ovocný jogurt, pečivo, mléko Polévka Kulajda I. Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurkový salát II. Kuřecí maso po indicku, dušená rýže Minutka Roštěná na

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.6.2017 Pátek 2.6.2017 zeleninová Hovězí nudličky s barevnou mrkvičkou, brambory, nápoj ovocný, ovocná miska obsahuje alergeny: 01,01a,01e,07 Špagety po milánsku, nápoj ovocný, ovocná miska rybí

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 hrachová Vepřové rizoto se sýrem, sterilovaná okurka obsahuje alergeny: 07,10 Voda s citrónem, čaj s meduňkou, mátou či citronem s krupicí a vejci obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,13

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ Pondělí 2.5.2016 rajská s rýží obsahuje alergeny: 01,01a,07 Čínská masová směs, Rýže dušená, Čaj s citrónem obsahuje alergeny: 01,06,09,10 Fazole chilli con carne, Chléb,Čaj s citrónem obsahuje alergeny:

Více

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka!

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka! Pondělí 31. březen Hovězí polévka s játrovými knedlíčky Krémová česnečka s krutóny Pečený kapr na česneku s vařeným bramborem Kuřecí medailonky na lůžku fazolových lusků na slanině a šťouchaný brambor

Více

týden od do HRACHOVÁ KAŠE pondělí INDICKÁ MULIGATAWNY 1,7,9 ŠUNKA MÜSLI TYČKA ST. OKURKA ZAPEČ. RYBÍ FILÉ SE ZELENINOU 3,4,7

týden od do HRACHOVÁ KAŠE pondělí INDICKÁ MULIGATAWNY 1,7,9 ŠUNKA MÜSLI TYČKA ST. OKURKA ZAPEČ. RYBÍ FILÉ SE ZELENINOU 3,4,7 týden od 29. 9. 204 do 3. 0. 204 polévka hlavní jídlo doplněk HRACHOVÁ KAŠE,7 pondělí INDICKÁ MULIGATAWNY,7,9 ŠUNKA MÜSLI TYČKA,7,8, ST. OKURKA ZAPEČ. RYBÍ FILÉ SE ZELENINOU 3,4,7 úterý ZELENINOVÁ,7,9

Více

HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Hraniční 2 Most Souš 435 02 Tel: 476705854 restaurace@asas-most.cz

HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Hraniční 2 Most Souš 435 02 Tel: 476705854 restaurace@asas-most.cz HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Žampionový krém 18,-Kč 150gr Vepřový steak, restované fazolky na slanině, hranolky...84,-kč 150gr Kuřecí roláda, bramborová kaše, MM.....74,-Kč 100gr Kuřecí Kung-Pao, rýže.70,-kč

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.10.2017 31.10.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K

J Í D E L N Í L Í S T E K Zařízení: VLRZ, Magnitogorská 2, 0 00 Praha 0 VK Vyškov - středisko Moravská Třebová 26.0.205 2:0 Snídaně Přídavek J Í D E L N Í L Í S T E K Hlavní činnost - vzs - žáci na dny 2..205-3..205 Pondělí 2..205

Více

Jídelníček od do Stránka č. 1 Školní jídelna v Uhříněvsi, Nové náměstí 1, Praha 22

Jídelníček od do Stránka č. 1 Školní jídelna v Uhříněvsi, Nové náměstí 1, Praha 22 Pondělí 1. 1. 2018 Jídelníček od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 Stránka č. 1 Úterý 2. 1. 2018 Středa 3. 1. 2018 Polévka: Polévka hovězí s domácími nudlemi (obsahuje alergeny:01,03,09) Menu 1: Vepřové na paprice,

Více

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory Úterý 3.1.2017 Středa 4.1.2017 Čtvrtek 5.1.2017 Pátek 6.1.2017 zeleninová s kuskusem, kuřecí závitek se smetanovou omáčkou, H. K. (A: 01, 03, 07, 09, 12) brokolicová, hovězí plátek, těstoviny, šlehaný

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. s krupicovými nočky, kuřecí nudličky se zeleninou, těstoviny

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. s krupicovými nočky, kuřecí nudličky se zeleninou, těstoviny JÍDELNÍ LÍEK 2. 8. 1. 2017 2. 1. Pol. s krupicovými nočky, vejce, čočka na kyselo, chléb, okurka Pol. s krupicovými nočky, kuřecí nudličky se zeleninou, těstoviny 3. 1. Pol. selská, španělský ptáček, dušená

Více

J Í D E L N Í Č E K Od pondělí do pátku

J Í D E L N Í Č E K Od pondělí do pátku Od pondělí 2. 1. do pátku 6.1. 2017 Alergeny: Polévka: Zeleninová 1,9 Strakův pekáč / kys.zelí, vepř kýta, rýže, smetana/ 7 Polévka: Skelná 1,3,9 Špagety po italsku, hlávkový salát 1 Pečené kuře, vařené

Více

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1102015 DO 1102015 Čt 110 Pá 210 Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1Polévka fazolová (Obsahuje: 1,, 6, 7,, 10, 1), Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1,, 7,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. kmínová s mlhovinou, bulgureto s vepřovým masem, salát

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. kmínová s mlhovinou, bulgureto s vepřovým masem, salát JÍDELNÍ LÍEK 6. 12. 2. 2017 6. 2. Pol. kmínová s mlhovinou, vepřový vrabec, dušená kapusta, chléb Pol. kmínová s mlhovinou, bulgureto s vepřovým masem, salát 7. 2. Pol. zeleninová, kuřecí medailonky s

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Doplněk čaj, mléko, salát ovocný

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Doplněk čaj, mléko, salát ovocný Pondělí 2.5.2016 Z vaječné jíšky,09 Lovecká vepřová kýta, houskový knedlík, rýže obsahuje alergeny: 01a,03,06,07,10 Trhané saláty s tuňákem a kuskusem, vícezrnná houska obsahuje alergeny: 01a,01b,04,11

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. - 5. 2. 2016 Pondělí Rohlík s máslem, bílá káva (1,7) Polévka frankfurtská (1,7,9) Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka, čaj s citrónem (1,3,7,10) Chléb s máslem a džemem, čaj (1,7) Úterý Chléb s

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 30.1.2017 Úterý 31.1.2017 Středa 1.2.2017 Čtvrtek 2.2.2017 Pátek 3.2.2017 zeleninová se sýrovým kapáním obsahuje alergeny: 01,03,07,09,13 Kuře na paprice, obilná příloha Asijská směs s jidášovým

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K 2.5 6.5. 2011

J Í D E L N Í L Í S T E K 2.5 6.5. 2011 Škola Kavčí hory- Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 2.5 6.5. 2011 PONDĚLÍchléb polévka bramborová makový závin pomazánka filé zapečené se sýrem ze strouhaného

Více

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena!

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena! na týden 1. 1. 6. 1. 2017 Pondělí: 2. 1. 2017 Snídaně Rohlík, pomazánkové máslo, čaj, kakao 1,3,7 Oběd Hrstková polévka 1,3,7,9 Těstoviny se sýrovou omáčkou a kuřecím masem 1,3,7 Svačina Drožďová pomazánka,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. krupicová s vejcem, vepřový tokáň sypaný sýrem, těstoviny

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. krupicová s vejcem, vepřový tokáň sypaný sýrem, těstoviny 1. 8. - 7. 8. 2016 1. 8. A - 3, 9 Pol. krupicová s vejcem, vepřová krkovice, dušená kapusta, chléb B - 2, 9/2 Pol. krupicová s vejcem, vepřový tokáň sypaný sýrem, těstoviny 2. 8. A - 3, 9 Pol. drůbková,

Více

Jídelníček na týden od : 1. září do : 5. září 2014

Jídelníček na týden od : 1. září do : 5. září 2014 Jídelníček na týden od : 1. září do : 5. září 2014 Pondělí Cereálie s mlékem Polévka jáhlová mléko Kuřecí nudličky na slanině 1.9. máslo,chléb,pečivo ovoce N,D9 Bratislavská vepřová plec,těstoviny pečivo

Více

PONDĚLÍ 2.1. Tento týden doporučujeme: Hlavní jídla. jemná bramborová kaše, šopský salát Grilovaný kuřecí steak s chřestem a slaninou,

PONDĚLÍ 2.1. Tento týden doporučujeme: Hlavní jídla. jemná bramborová kaše, šopský salát Grilovaný kuřecí steak s chřestem a slaninou, PONDĚLÍ 2.1. 250ml Polévka Hovězí vývar s drobením 250ml Polévka Frankfurtská s uzeninou Salát Míchaný 17,- Kč 150g Mletý řízek plněný kapií, nivou, a cibulí, jemná bramborová kaše, šopský salát Grilovaný

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.3. - 4.3.2016 Polévka: Zeleninová se sýrovým kapáním 1,3,9,7 Oběd č. 1: Plněná paprika v rajské omáčce, houskový knedlík 1,3,6,7,9 29. 2. 2016 Čaj, mléko 7 Polévka: Zelná 1,7,9

Více

Po 1.5. Út 2.5. St 3.5. Čt 4.5. Pá 5.5. So 6.5. Ne 7.5. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

Po 1.5. Út 2.5. St 3.5. Čt 4.5. Pá 5.5. So 6.5. Ne 7.5. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1.5.2017 DO 31.5.2017 1.5. 2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. 7.5. lévka slepičí s masem a nudlemi 250ml, Hovězí guláš 64g, Knedlík houskový 3ks lévka slepičí s masem a nudlemi 250ml,

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.6.-2.6.2017 Polévka: Celerová 1,7,9 Oběd č. 1: Maminčino kuře (kuře, těstoviny, játra, žampiony) 1,3,7,9 1.6.2017 Doplněk: Ledový salát, sirup, voda čtvrtek Oběd č. 2: Vídeňská

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do 18.09.2017 do 22.09.2017 Pondělí 18.9.2017 Úterý 19.9.2017 Středa 20.9.2017 Čtvrtek 21.9.2017 Pátek 22.9.2017 tmavé pečivo, rama, džem, ovoce, kakao (A: 01) Polévka zeleninová se strouháním, Omáčka játrová,

Více

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka!

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka! Pondělí 12. květen Hovězí polévka s játrovými knedlíčky Krémová česnečka s krutóny Pečený kapr na česneku s vařeným bramborem Kuřecí medailonky na lůžku fazolových lusku na slanině a šťouchaný brambor

Více

Jídelníček od do Stránka č. 1 Školní jídelna v Uhříněvsi, Nové náměstí 1, Praha 22

Jídelníček od do Stránka č. 1 Školní jídelna v Uhříněvsi, Nové náměstí 1, Praha 22 Jídelníček od 8. 1. 2018 do 31. 1. 2018 Stránka č. 1 Pondělí 8. 1. 2018 Polévka 1: Polévka čočková se zeleninou (obsahuje alergeny:09) Polévka 2: Polévka hovězí s játrovou rýží (obsahuje alergeny:01,03,09)

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 4. 9. 8. 9. 2017 Pondělí Polévka Hovězí vývar s těstovinou I. Vepřové soté, hranolky, obloha Minutka Vepřový plátek zapečený s ananasem, bramborové krokety Večeře Špagety s mletým masem, sypané sýrem Úterý

Více

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 JÍDELNÍ LÍSTEK od 1. 9. do 7. 9. 2014 PO 1.9. A - 3, 9 Polévka kmínová, znojemská pečeně, rýže B - 2, 9/2 Polévka kmínová, kuř. řízek se šunkou a sýrem, brambory, salát

Více

Chléb, sýrová pomazánka, mrkev, bílá káva, Špenátová polévka se sýrem Čočka na kyselo, kuřecí párek, okurka, jablko, čaj Houska, máslo, džem, kakao

Chléb, sýrová pomazánka, mrkev, bílá káva, Špenátová polévka se sýrem Čočka na kyselo, kuřecí párek, okurka, jablko, čaj Houska, máslo, džem, kakao Období:28. 2. 2011 4. 3. 2011 Loupáček, jablko, kakao (čaj) Polévka drštková ala kuře Zapečená brokolice, brambory, broskvový kompot, šťáva Chléb, máslo, šunka, mléko (čaj) Chléb, sýrová pomazánka, mrkev,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.1.2018 31.1.2018 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Polední nabídka na PONDĚLÍ...

Polední nabídka na PONDĚLÍ... Polední nabídka na PONDĚLÍ 1. BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY PLNĚNÉ UZENÝM MASEM, CIBULKA, ČERVENÉ ZELÍ 350 g 2. SMAŽENÉ KARBANÁTKY, okurka, bramborová kaše 150 g ŽEBÍRKOVÝ UZENÝ VÝVAR s vejcem, bramborami a masem

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.1.2017 31.1.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ÚNOR 2014 Týdenní menu 3.3. 7.3. 2014 Pondělí: 3.3. Polévka: 0,2l Hovězí s těstovinou Menu č.1: 100g Květákový mozeček, vařený brambor Menu č:2: 360g

Více

Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu

Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu Pondělí Dršťková polévka + Čočka na kyselo, uzenina, sázené vejce, okurek Dršťková polévka + Dětenické pečené kuřecí stehno, bramborová

Více

Září týden 1.9. až 6.9. úterý Polévka: gulášová. středa Polévka: hovězí s krupicovými noky. čtvrtek Polévka: fazolová

Září týden 1.9. až 6.9. úterý Polévka: gulášová. středa Polévka: hovězí s krupicovými noky. čtvrtek Polévka: fazolová úterý 1.9.2009 Polévka: gulášová týden 1.9. až 6.9. Nudle s tvarohem a cukrem, kompot Ovocný čaj, mléko středa 2.9.2009 Polévka: hovězí s krupicovými noky čtvrtek 3.9.2009 Polévka: fazolová Pangasius po

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.2.2017 28.2.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 vývar s masovou rýží, povidlové knedlíky s tvarohem (A: 01, 03, 06, 07, 09, 11, 51) drožďová, selská vepřová pečeně,

Více

od 02.11.2015 do 04.12.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015

od 02.11.2015 do 04.12.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Česneková s chlebovými krutony Rybí file po mlynářsku, brambor, kapie obsahuje alergeny: 01,04,07 Fazolový guláš s vepřovým

Více

bramborová (A: 01, 09) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A: 07, 12, 13)

bramborová (A: 01, 09) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A: 07, 12, 13) od..26 do 31..26 Pondělí 2.5.26 Úterý 3.5.26 Středa 4.5.26 Čtvrtek 5.5.26 Pátek 6.5.26 bramborová (A:, ) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A:,, ) zeleninová s vejcem (A:,, ) debrecínský guláš, bramborový

Více

ÚTERÝ. III.Ol STŘEDA Polévka: Bramboračka 1,9 I. Vepřové žebírko na kmíně, šťouchané brambory s cibulkou, steril.červ.

ÚTERÝ. III.Ol STŘEDA Polévka: Bramboračka 1,9 I. Vepřové žebírko na kmíně, šťouchané brambory s cibulkou, steril.červ. Polévka: I. I I Ol Polévka: I. I J Í D E L N Í L Í S T E K 2017 PONDĚLÍ ÚTERÝ Alergeny IOl STŘEDA - 1.11. Polévka: Bramboračka 1,9 I. Vepřové žebírko na kmíně, šťouchané brambory s cibulkou, steril.červ.zelí

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.6.2017 30.6.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Pol. celerová, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. celerová, vepřová roštěná, dušená rýže, salát

JÍDELNÍ LÍSTEK Pol. celerová, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. celerová, vepřová roštěná, dušená rýže, salát JÍDELNÍ LÍEK 4. 7. - 10. 7. 2016 4. 7. 5. 7. 6. 7. 7. 7. A - 3, 2 B - 9, 9/2 8. 7. 9. 7. 10. 7. Pol. celerová, kovbojská pánev s fazolemi, chléb Pol. celerová, vepřová roštěná, dušená rýže, salát Pol.

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. -2. 9. 2016 Čtvrtek Chléb s rybí pomazánkou, čaj (1,4,7) Polévka zelná (1,7) Rizoto z kuřecího masa, okurkový salát pomerančový nápoj (koktejl), (1,7,9) Rohlík s máslem a jablko, malcao (1,7) Pátek

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pondělí Polévka Oběd 5. Oběd 4. Zel. talíř 1 Těst. talíř 2 Oběd 6 Minutka 7. Úterý Polévka Oběd 5.

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pondělí Polévka Oběd 5. Oběd 4. Zel. talíř 1 Těst. talíř 2 Oběd 6 Minutka 7. Úterý Polévka Oběd 5. Pondělí Polévka 30.12.2013 Oběd 5 Úterý Polévka 31.12.2013 Oběd 5 Středa Polévka 1.1.2014 Oběd 5 Čtvrtek Polévka Hovězí s nudlemi 2.1.2014 Oběd 5 Uzené maso,bramborová kaše,okurek 110 g Bramborák s uzeninou,salát

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. s bramborem, vepřové po srbsku, těstoviny

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. s bramborem, vepřové po srbsku, těstoviny JÍDELNÍ LÍEK 5. 11. 6. 2017 5. 6. Pol. česneková s bramborem, vepřové nudličky sypané s křenem, chléb Pol. s bramborem, vepřové po srbsku, těstoviny 6. 6. Pol. hovězí s masem, pajšl na smetaně, knedlík

Více

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže od 4. 5. do 10. 5. 4. 5. Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb Pol. z jarní, vepřová kotleta zapečená se sýrem, bramborová kaše 5. 5. Pol. kapustová, pečená krkovice po selsku,, okurka Pol. s bramborem,

Více