Lidé nemusí mít obavy z těžby v prostoru Slatinic. Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji. otázka pro. O nás O nás Z regionu Z regionu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidé nemusí mít obavy z těžby v prostoru Slatinic. Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji. otázka pro. O nás O nás Z regionu Z regionu"

Transkript

1 list zaměstnanců Czech Coal Group ročník XV I ZDARMA Odboráři se připravuji na schůzku s místopředsedkyní vlády str. 2 Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji Energetická koncepce pro věky příští opět hýbe českou kotlinou. Poradní komise předala resortnímu ministerstvu doporučení pro její nově aktualizovanou verzi. Tradičně se strhla mediální selanka, kde se různé skupiny snaží jak laickou, tak odbornou veřejnost přesvědčit, cože je pro nás to úplně nejlepší energetické řešení. Jako jedna z posledních představila svoji vizi energetické (r)evoluce ekologická organizace Greenpeace. Podle ní se jasně ukazuje, že i Česká republika se dokáže obejít bez uhlí a jádra, aniž by ohrozila svůj hospodářský rozvoj a kvalitu života svých obyvatel. Proto bude po ministerstvu průmyslu a obchodu požadovat, aby z ní vycházelo při přípravě státní energetické koncepce. V celkovém energetickém mixu pro rok 2050 počítá její pokročilý scénář Energetické (r)evoluce pro ČR s 0 % jádra, 4 % uhlí, 12 % zemního plynu, 15 % ropy, 1 % vodní energie, Pokračování na straně 2 otázka pro Luboše Pavlase, generálního ředitele Czech Coal Jaký vývoj očekáváte po vypovězení smlouvy na dodávky uhlí Elektrárně Opatovice? Nemůže to ovlivnit plynulost těžby a zaměstnance ve skupině Czech Coal? Kontrakt s Opatovicemi skončil. Důvodem odstoupení od smlouvy bylo opakované podstatné porušování smluvních podmínek ze strany Elektráren Opatovice, spočívající v neplacení kupní ceny za odebrané uhlí. Více než dva roky jsme se snažili dohodnout, ale nepovedlo se. Teď budeme jednat o novém kontraktu. Další uhlí do Opatovic dodáme až podle výsledků jednání, ke kterým jsme připraveni. Přestože smlouva zanikla, skupina Czech Coal nabídla Elektrárnám Opatovice dodávky mosteckého uhlí v objemu nezbytně potřebném k zajištění výroby tepla a teplé vody pro regiony Hradec Králové, Pardubice a Chrudim. Na to, RENOGUM mění zastaralé traktory za nové str. 5 str. 7 str. 11 O nás O nás Z regionu Z regionu Luboš Pavlas aby elektrárna zajistila potřebné teplo a teplou vodu pro okolní města, potřebuje zhruba 500 tisíc tun za rok, které jim jsme ochotni dodávat, pokud o to požádají, za stávajících cenových podmínek. Organizace těžby a zpracování uhlí v Litvínovské uhelné a Vršanské uhelné bude vycházet z výsledků jednání s opatovickou elektrárnou. V této chvíli nebudeme provádět žádné nevratné změny ve vztahu k zaměstnancům těžebních firem. (rot) Záměr Vršanské uhelné těžit i v tomto území takzvaného Hořanského koridoru je známý již mnoho let. Vytěžení zásob hnědého uhlí v Hořanském koridoru, s dílčím vstupem do Slatinické výsypky, byl koncipován v dlouhodobém předstihu a potvrdila ho i státní energetická koncepce z roku 2004, v níž se počítá s dotěžením uhlí ve zmíněném koridoru inženýrských sítí. Tyto záměry jsou rovněž zahrnuty v územní dokumentaci Ústeckého kraje i města Most a jsme s nimi v plném souladu. Ve všech těchto dokumentech je dobývací prostor Slatinice a těžba v něm potvrzena, včetně přeložek inženýrských sítí, uvedl generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček. Pomoc regionu se letos rozšířila i do dalších míst, například do hor Těžební záměr je zapracovaný v územním plánu kraje, města Most i dalších dotčených obcí. Ve všech případech se jedná o veřejně přístupné dokumenty, do jejichž schvalování má možnost zasahovat také veřejnost. Kromě toho záměry Vršanské uhelné velmi podrobně rozpracovává i další veřejný dokument, bez něhož by se celý projekt nemohl uskutečnit, a tím je tzv. EIA posuzující vliv na životní prostředí. Jedná se Děkanský kostel představil unikátní výstavu i publikaci Samotná těžba začne v dobývacím prostoru Slatinice až v podzimních měsících. Už nyní zde ale probíhají přípravné práce, nezbytné například pro transport technologie, v tomto případě výstavba příjezdové koleje. Více o záměrech Vršanské uhelné se dozvíte uvnitř tohoto čísla Důlních novin. Lidé nemusí mít obavy z těžby v prostoru Slatinic Pokračování těžby částečně i v území dobývacího prostoru Slatinice vyvolalo v uplynulých dnech zvýšený zájem médií a přineslo s sebou i celou řadu zkreslených údajů a tím i potřebu na ně reagovat. V. Rouček: Samozřejmě máme zájem informovat veřejnost o svých záměrech a budeme tak činit před začátkem, ale i během realizace celého projektu. o proces, jehož cílem je určit, jaký vliv bude mít konkrétní stavba na obyvatelstvo a životní prostředí. Připomínky a námitky mohou vznášet odborníci i laická veřejnost, což by mělo zajistit skutečně objektivní posouzení celé problematiky. Při posuzování záměru se hodnotí nejen současný stav, ale i vlivy vzniklé během příprav a v průběhu jeho realizace, případně likvidace posuzovaného záměru. Součástí procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí bylo i veřejné projednání, které proběhlo už na podzim roku Do něj mohl zasáhnout se svými připomínkami kdokoli, každý občan, připomněl generální ředitel Vršanské uhelné a dodal, že ministerstvo Pokračování na straně 2

2 2 O nás Důlní noviny 14. června 2012 Lidé nemusí mít obavy z těžby v prostoru Slatinic Pokračování ze strany 1 životního prostředí vydalo k záměru těžební společnosti souhlasné stanovisko. Vršanská uhelná se zavázala v této souvislosti splnit řadu norem na úrovni evropských standardů. Všechny schvalovací procesy probíhaly převážně jako správní řízení za vedení příslušných úřadů. Pokud by Vršanská uhelná v této době vstupovala do intenzivní komunikace s veřejností, mohla být tato aktivita považována za ovlivňování veřejného mínění v její prospěch, vysvětlil generální ředitel. V současné době, když záměr již získal povolení, nastal čas na intenzivnější komunikaci s obyvateli regionu. Samozřejmě máme zájem informovat veřejnost o svých záměrech a budeme tak činit před začátkem, ale i během realizace celého projektu, dodal generální ředitel Vršanské uhelné s tím, že těžební společnost hodlá nejintenzivněji komunikovat s obyvateli těch částí Mostu, kterých se těžba na Slatinické výsypce dotýká, tedy s obyvateli rodinných domů, ale i se zdejšími zahrádkáři. Vršanská uhelná připravuje setkání s těmito obyvateli v následujících dvou týdnech. Konkrétní termín i místo se dozví z pozvánky, kterou obdrží poštou nebo jim bude předána. Těžba v dobývacím prostoru Slatinice začne na podzim letošního roku. Těžit se bude kolejovou technologií. Aby se v tomto prostoru mohlo začít těžit, musí dojít k transportu dobývací technologie, což bude probíhat během letních měsíců. Už nyní na místě dochází k přípravným pracím, například se buduje příjezdová kolej. Těžba se zahájí kolesovým rýpadlem K800/ K54, které v současné době podstupuje generální opravu. Diskuzi v médiích vzbudila i skutečnost, že se těžba vrací Informační linka Spolužití I nadále je k dispozici zájemcům o informace nejen k projektu Zpřístupnění zásob hnědého uhlí budoucím generacím, ale také k záměrům pokračování těžby ve Vršanské uhelné (oblast Slatinické výsypky). Své dotazy můžete zasílat také na ovou adresu: do míst, kde už historicky jednou probíhala a kde už došlo k rekultivaci, kterou si řada obyvatel Mostu zvykla využívat pro volnočasové aktivity. Vždy jsme deklarovali, že určitá část takzvané Slatinické výsypky je zrekultivovaná pouze dočasně. Na rekultivaci jsme vynaložili vlastní prostředky, nikoli státní finance a cílem bylo upravit toto území tak, aby nedocházelo ke zhoršení životního prostředí po dobu dočasného zastavení hornické činnosti, sdělil V. Rouček. Na pravou míru je potřeba uvést i další nepřesnou informaci z tisku. Hranice dotčeného území se k domům Přípravné práce v dobývacím prostoru Slatinice už byly zahájeny. Transport technologie bude probíhat v letních měsících. Ilustrační foto: Archiv DN nepřiblíží ani na 100, ani na 500 metrů. Jsem schopen garantovat, že tato vzdálenost nebude menší než 750 metrů a i toto minimum potrvá jen velmi omezenou dobu, doplnil generální ředitel. Opatření, aby nedošlo ke zhoršení životního prostředí, ať už z hlediska prašnosti nebo hlučnosti jsou připravená. Po celou dobu těžby v dobývacím prostoru Slatinice budou prováděna monitorování a na základě jejich vyhodnocování budeme přijímat i případná další opatření. Počet průběžných měření bude vyšší než je obvyklé a jejich výsledky budeme předkládat jako to už nyní činíme dotčeným obcím v okolí těžebních lokalit Vršanské uhelné, uzavřel generální ředitel Vladimír Rouček. (red) Odboráři se připravují na schůzku s místopředsedkyní vlády Místopředsedkyni vlády Karolínu Peake oslovil dopisem s žádostí o schůzku předseda sdružení odborových organizací skupiny Czech Coal Jaromír Franta. Ačkoli známe její negativní názor na pokračování těžby v severozápadních Čechách a prolomení územních limitů těžby, domníváme se, že vychází z informací od svých stranických kolegů z Věcí veřejných. Naší snahou je předat současné místopředsedkyni vlády i informace takzvaně z druhé strany, aby si byla schopna udělat vlastní obrázek o tom, jaká je situace v regionu, uvedl předseda odborů skupiny Czech Coal Jaromír Franta. Dalším z důvodů proč odboráři oslovili dalšího z významných vládních politiků je také fakt, že se blíží termín vládního projednání státní energetické koncepce. Předpokládám, že jako zodpovědná politička budete brát v potaz všechny problémy spojené s případným rozhodnutím nerušit vládní usnesení o limitech, píše se v dopise, který Karolíně Peake odešel zhruba před dvěma týdny. Odboráři by se podle jejich šéfa s místopředsedkyní vlády rádi sešli ještě před tím, než dojde k projednání SEK ve vládě. Vzhledem k současné zmatené politické situaci se dá jen těžko odhadovat, zda se schůzku podaří uskutečnit, dodal J. Franta. Podobně jako pro další politiky, s nimiž zástupci odborů skupiny Czech Coal jednali, mají i pro Karolínu Peake připravené informace o tom, jaký vliv bude mít zachování limitů těžby na region, jaké budou sociální dopady i jaké jsou postoje obyvatel regionu k této problematice. První propouštění zaměstnanců v důsledku poklesu těžby uhlí spojeném s platností těžebních limitů probíhá již v letošním roce a bude pokračovat v následujících letech. Do roku 2014 přijde o práci přibližně 1400 zaměstnanců skupiny Czech Coal působících na lokalitě ČSA. Odboráři se v minulosti setkali na toto téma s většinou poslanců Parlamentu ČR za Ústecký kraj, často i s velmi překvapivým výsledkem, když i koaliční poslanci názory a návrhy odborů podpořili. O výsledcích jednání s litvínovským starostou a poslancem Věcí veřejných Milanem Šťovíčkem odboráři informovali dopisem i předsedy ostatních koaličních stran. Zástupci koaličních stran nám odpověděli. Jediná politická strana, která s námi od počátku vůbec nekomunikuje, jsou Věci veřejné, dodal Jaromír Franta s tím, že cílem odborů není ovlivňovat názor politiků, ale poskytnout jim maximum informací k problematice pokračování těžby na severu Čech, aby si mohli utvořit vlastní názor. (red) Aktuálně Pokračování ze strany 1 10 % solární energie, 5 % větrné energie, 33 % biomasy a 20 % geotermální energie. Výčet je schválně uveden bez komentářů, rozborů a polemik. Protiargumenty lze v tomto případě uvést i jinak. A lépe to snad Emil Synek, tedy vlastně Zdeněk Svěrák, ani napsat nemohl: statistika nuda je, má však cenné údaje. Například z té oficiální německé vyplývá, že od vyhlášení moratoria na starší jaderné bloky v polovině března roku 2011 poklesla v Německu výroba elektřiny z jádra o 23,2 %. Naopak výroba z obnovitelných zdrojů (OZE) se zvýšila o 18,7 procenta, což je pochopitelné, když hlavně na nich naši sousedé postavili svoji revoluci v oboru. Co naplat, že i navzdory pocuchání nervových soustav operátorů rozvodných sítí v zemích napříč Evropou. Ostatní zdroje včetně černého uhlí či plynu pak poztrácely jednotky procent. Jediná energetická produkce, která v Německu (podle dřívějších prohlášení právě i od Greenpeace, našeho vzoru energetické budoucnosti) rostla mimo OZE, byla ta z hnědého uhlí o téměř 5 %. Pro někoho logické vyústění reality čím jiným by asi odstavení jádra mimo dovoz elektřiny nahradili? Některým dalším by to snad mohlo konečně otevřít oči při bezbřehém environmentálním juchání. Opravdu jen málokdo alespoň částečně nepřijímá zkušenosti (či chcete-li empiricky) ověřená fakta. V Německu navíc umocněná čerstvými daty z výstavby nových elektráren, které mají být dokončeny do konce roku Aktuálně se jich buduje 13 o celkovém výkonu MW. Z nich jsou tři na hnědé a deset na černé uhlí. Nové plynové elektrárny stojí pouze dvě. Závěr, a možná nejen ten nudný statistický, nechť si každý udělá sám. Karel Marek, konzultant v oblasti energetiky

3 Důlní noviny 14. června 2012 O nás 3 normy VNITROAKCIOVÉ NORMY VYDANÉ v týdnu r. 2012: VUAS PVAŘ 20.3 Pojištění LUAS PVAŘ 20.3 Pojištění PVAŘ 20.5 Realizace platebního styku PVAŘ 20.8 Pohledávky po lhůtě splatnosti COAL SERVICES Př ŘS 5/2012 Vyhlášení organizační změny v rámci Coal Services a.s. PVAŘ 12.1 Zadávání externích zakázek PVAŘ 20.3 Pojištění CZECH COAL S Pojištění S Pohledávky po lhůtě splatnosti S Realizace platebního styku Výše uvedené normy naleznete v nabídce Start / Aplikace / Normy / ISON. (voř) vzkazy a nabídky Prodám kuželky s koulí na ruský kuželník. Tel Prodám byt 1+2 s výtahem ve Vrchlického ulici v Mostě č. 2779, bl. 322, 4 patro, s balkonem, v osobním vlastnictví. V bytě je kompletně vybaven obývací pokoj, nová pračka a lednička. Kontakt tel Prodám družstevní byt 2+kk v Teplicích Trnovanech, cena Kč, při rychlém jednání možná sleva. Kontakt: Dlouhodobě pronajmu podkrovní byt 2+1, Litvínov Osada, Cena Kč, vč. energií. Kontakt: Prodám družstevní byt v Mostě, blok 606 (Kpt. Jaroše modrý panelák za Kahanem u pošty). Byt 4+1, 3. patro, výtah, lodžie, 2 komory v bytě. Rekonstrukce kuchyně, nová kuchyňská linka do L na míru, jinak byt bez úprav, udržovaný. Sklepní koje. V celém bytě plastová okna. Dům je zateplený, opravené spol. prostory, 2 byty na patře. Ukončení anuity v r. 2013, pak možnost převodu do osob. vlastnictví. Velmi výhodná cena. Telefon nebo Servis Leasing rozšiřuje služby Autopůjčovna, kterou pro společnosti skupiny Czech Coal provozuje dceřiná společnost Servis Leasing, rozšířila od června své služby. Do nabídky vozů, které mohou zaměstnanci v rámci autopůjčovny využívat, přibyla nově i terénní vozidla. Zaměstnanci si mohou terénní vozidla objednávat stejným způsobem, jakým objednávají automobily z autopůjčovny už nyní, tedy prostřednictvím aplikace na intranetu skupiny Czech Coal, pouze v příslušné kolonce formuláře označí typ vozidla, který chtějí, uvedl Vladimír Brunclík, předseda představenstva Servis Leasing. Další novinkou, kterou Servis Leasing plánuje od července, je převod a následná správa veškeré dopravní techniky do 3,5 tuny ve společnostech skupiny Czech Coal. O převodu dopravní techniky, stěhování V nabídce autopůjčovny dceřiné společnosti Servis Leasing jsou od června také terénní automobily. sídla společnosti Servis Leasing do Mostu i dalších novinkách v této dceřiné společnosti se budete moci dočíst v příštím vydání Důlních novin, které vycházejí 28. června (red) Provoz výroby o státních svátcích 5. a 2012 uhlí ČSA + NS1 těžební klid těžební klid NS3 a USK2 lokalita DJŠ těžební klid těžební klid (ukládání aglomerátů z Cheza) V aření se Samem! lokalita VRŠANY Centrum ÚUK NZ Hrabák + USK1 těžební klid těžební klid provoz z dep (zauhlování EPČ + Cheza) HIPODROM MOST OD 8.00 DO HODIN Speciální trh s ukázkami přípravy pokrmů podle farmářských receptů. ZKD dopravní obslužnost pro zauhlování EPČ + Cheza včetně aglo z Cheza na Djš Vařit pro vás budou kuchařští mistři z nařství Třebívlice. Doprovodný program: zábava pro děti a výtvarná soutěž Moje nejoblíbenější jídlo Skrývka ČSA plný provoz plný provoz Skrývka Vršany plný provoz plný provoz patron projektu

4 4 O nás Důlní noviny 14. června 2012 JÍDELNÍČEK teplá a chlazená jídla Pondělí Polévka: Francouzská 1. Hornický guláš, těstoviny 2. Vepřové maso uzené, fazole po bretaňsku 3. Těstoviny zapečené s Robi masem a zeleninou 4. Vepřový kotlet s chilli, hranolky, obloha 5. Kuřecí plátek se šunkou a sýrem, brambory 6. Hornický guláš, kynuté knedlíky Úterý Polévka: Rajská s ovesnými vločkami 1. Uzený bok, bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Vepřová srdíčka na slanině, dušená rýže 3. Zapékaná brokolice se sýrem, brambory 4. Vepřové žebírko na pomeranči, hranolky, obloha 5. Hovězí maso na rajčatech, těstoviny 6. Uzený bok, kynuté knedlíky, dušené zelí Středa Polévka: Hovězí vývar s kapustou a rýží 1. Vepřová kýta na paprice, kynuté knedlíky 2. Čevapčiči, brambory, obloha 3. Zeleninový talíř s grilovaným kuřecím masem, chléb 4. Drůbeží špíz s paprikou, opékané brambory, obloha 5. Bramborový závin s cibulkou, dušený špenát 6. Vepřová kýta na paprice, halušky Čtvrtek Polévka: Zelná s uzeným masem 1. Španělský vepřový ptáček, dušená rýže 2. Domáci jitrnice, brambory, dušené zelí 3. Vařená vejce, koprová omáčka, kynuté knedlíky 4. Milánské hovězí filé, hranolky, obloha 5. Tagliatelle s kuřecím masem a zeleninou 6. Španělský vepřový ptáček, kynuté knedlíky Pátek Polévka: Kuřecí s těstovinami 1. Vepřová plec na kmíně, bramborové knedlíky 2. Pečené kuře, špagety se slaninou 3. Žemlovka s jablky, čaj 4. Pečená kachna, špekové knedlíky, červené zelí 5. Přírodní hovězí plátek, brambory, tatarská omáčka 6. Vepřová plec na kmíně, dušená rýže Pondělí Polévka: Bramborová 1. Houbařská vepřová plec, těstoviny 2. Marinovaná kuřecí prsíčka, brambory 3. Bavorské vdolečky se šlehačkou, čaj 4. Vepřový plátek s broskví a sýrem, hranolky, obloha 5. Mexický hrnec, bílé pečivo 6. Houbařská vepřová plec, kynuté knedlíky Úterý Polévka: Hovězí s noky 1. Vepřový plátek v játrové omáčce, dušená rýže 2. Zapékané těstoviny s uzeninou, zelný salát 3. Bramborové špalíčky s cibulkou, dušené zelí 4 Vepřový steak se šlehanou nivou, opékané brambory, obloha 5. Smažené rybí prsty, bramborová kaše 6. Vepřový plátek v játrové omáčce, halušky Středa Polévka: Fazolová 1. Vepřové maso uzené, křenová omáčka, kynuté knedlíky 2. Pečené kuře, havířské brambory 3. Zeleninový talíř se sýrem, tmavé pečivo 4. Curyšský vepřový řízek, hranolky, obloha 5. Kari korma se žampiónovou rýží 6. Vepřové maso uzené, křenová omáčka, těstoviny Čtvrtek Polévka: Hovězí s masovou rýží 1. Vepřová plec na česneku, bramborové knedlíky, duš. špenát 2. Šunková klobáska, zadělávaná čočka se smetanou 3. Domácí koblihy, kakao 4. Kuřecí závitek se šunkovo-vaječnou náplní, duš. rýže, obloha 5. Španělská hovězí pečeně, dušená rýže 6. Vepřová plec na česneku, brambory, dušený špenát Pátek Polévka: Dršťková 1. Guláš Petra Voka, kynuté knedlíky 2. Přírodní karbanátek s chilli, brambory, tatarská omáčka 3. Slaná žemlovka se špenátem, čaj 4. Vepř. medailonky, opékané brambory, pikantní majonéza 5. Kuřecí prsíčka na rozmarýnu, dušená rýže 6. Guláš Petra Voka, těstoviny mražená jídla Pondělí Hornický guláš, těstoviny / možno objednat i kynuté knedlíky 2. Vepřové maso uzené, fazole po bretaňsku Úterý Uzený bok, bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Vepřová srdíčka na slanině, dušená rýže 3. Hovězí maso na rajčatech, těstoviny Středa Vepřová kýta na paprice, kynuté knedlíky 2. Čevapčiči, brambory 3. Přesnídávková polévka: Gulášová, chléb Čtvrtek Španělský vepřový ptáček, dušená rýže / možno objednat i kynuté knedlíky 2. Domácí jitrnice, brambory, dušené zelí 3. Tagliatelle s kuřecím masem a zeleninou Pátek Vepřová plec na kmíně, bramborové knedlíky 2. Pečené kuře, špagety se slaninou Pondělí Houbařská vepřová plec, těstoviny / možno objednat i kynuté knedlíky 2. Marinovaná kuřecí prsíčka, dušená rýže Úterý Vepřový plátek v játrové omáčce, dušená rýže 2. Zapékané těstoviny s uzeninou 3. Smažené rybí prsty, bramborová kaše Středa Vepřové maso uzené, křenová omáčka, kynuté knedlíky 2. Pečené kuře, bramborová kaše 3. Přírodní mletý řízek, hranolky Čtvrtek Vepřová plec na česneku, bramborové knedlíky, dušený špenát 2. Šunková klobáska, zadělávaná čočka se smetanou 3. Domácí koblihy Pátek Guláš Petra Voka, kynuté knedlíky 2. Kuřecí prsíčka na rozmarýnu, dušená rýže PROGRAM ZDRAVÍ Seznam provozoven, kde můžete na Mostecku uplatnit poukázky Flexi Pass Název Ulice Obec Typ Telefon Thajské masáže Václava Řezáče 315 Most Rehabilitace, masáže TORNADO SPORT V Sadech 1733 Most Aerobic a jiné Tornado sport aerobic V Sadech 1733 Most Aerobic a jiné Tornado sport badminton V Sadech 1733 Most Badminton Tornado sport fitness V Sadech 1733 Most Kardiozóna, posilovna Tornado sport sauna V Sadech 1733 Most Wellness a krása Tornado sport Schwinn cycling V Sadech 1733 Most Spinning Tornado sport squash V Sadech 1733 Most Squash Tornado sport stolní tenis V Sadech 1733 Most Tenis Traxmandl s.r.o. Pod Resslem 1978 Most Cestovní kancelář Traxmandl Tour Pod Resslem 1978 Most Cestovní kancelář Vaše optika Most J. E. Purkyňova 270 Most Optika VV optik Lipová 675/33 Most Optika Výdej léků Bečov Bečov 17 Bečov Lékárna Wellness studio Smetanova 457 Litvínov Wellness a krása Zdravotní ústav poradenství před cestou do zahraničí J. E. Purkyně 270/5 Most Zdravotnické zařízení Zdravotní ústav vyžádaná očkování J. E. Purkyně 270/5 Most Zdravotnické zařízení Zimní stadion Fitness Rudolická 1700 Most Kardiozóna, posilovna Zimní stadion Ivana Hlinky S. K. Neumanna 1598 Litvínov Vstupenky Pokračování příště

5 Důlní noviny 14. června 2012 O nás 5 RENOGUM mění zastaralé traktory za nové Nový traktor VALTRA N142F rozšířil vozový park dceřiné společnosti RENOGUM. Kromě obnovy vozového parku je dalším z důvodů pořizování nové techniky zlepšení služeb pro zákazníky, kterými jsou těžební společnosti skupiny Czech Coal. Jakkoli to může znít zvláštně, nová mechanizace rovněž šetří provozní náklady nejen RENOGUMu i firmám, které si jeho služby objednávají. Nový traktor je určený pro tahání vleků s vulkanizační soupravou a také k tahání nových vleků WTC 9t, jenž převážejí chladicí desky, balíky dopravních pasů a rám pro zhotovení spoje. Nahradí doposud používané nákladní automobily Tatra, které si těžební společnosti musely pro přepravu materiálu objednávat, vysvětlil ředitel dceřiné společnosti RENOGUM Bohumil Straka. K novému traktoru přibudou do konce června ještě dva podobné stroje. Bude se jednat o dva traktory VALTRA N111 vybavené navijákem Pfanzelt pro práci s dopravním pásem. Tyto dva traktory nahradí doposud používané traktory LKT, jejichž průměrné stáří ve společnosti RENOGUM je 23,5 roku. Vzhledem k tomu jsou značně poruchové, ačkoli se snažíme věnovat maximální úsilí jejich údržbě, doplnil ředitel s tím, že podobně jako u stávajících strojů bude nové traktory obsluhovat jen omezený, pro tento účel proškolený, počet zaměstnanců. Poslední novinkou, na níž ve společnosti RENOGUM zatím čekají, je speciální vlek s cisternou pro dopravu vody k chladicím deskám. Na jaře se nové chladicí desky testovaly, a díky tomu je možné následně zchladit jednotlivé spoje dopravního pásma, které je nutné dělat za vysokých teplot. S novými chladicími deskami se tento proces urychlil až o tři hodiny, což umožňuje zaměstnancům dceřiné firmy zhotovit větší počet spojů na dopravním pásmu a těžebním společnostem zajistit rychlejší najetí pasových dopravníků a obnovení výroby. (pim) Nový traktor Valtra je prvním ze tří strojů téže značky, které v dceřiné společnosti RENOGUM nahradí zastaralou techniku. Odboráři z Ervěnic se setkávají s dětmi i seniory Na současné zaměstnance, ale i na jejich rodinné příslušníky a bývalé kolegy pamatuje Územní odborová organizace Ervěnice při přípravě svých akcí během celého roku. Před nedávnem uspořádala setkání s bývalými zaměstnanci lomu ČSA a také dětský den. Bývalí zaměstnanci lomu ČSA se pravidelně setkávají v kulturním domě v Jirkově, aby zavzpomínali a také si třeba zatančili. Tentokrát je na setkání přivítal Jaromír Franta, předseda Sdružení odborových organizací skupiny Czech Coal a o taneční doprovod se postarala dechová kapela pod vedením V. Rabase a duo p. Janouška. V přestávkách bývalí kolegové vzpomínali na společné zážitky z doby svého aktivního působení na lokalitě ČSA, ale také na své kamarády a spolupracovníky, kteří již nejsou mezi nimi. Na setkání nechybělo občerstvení a přítomní jubilanti si odnesli malé dárky věnované odborovou organizací. Tato akce se stala velmi milou tradicí, kterou si bývalí zaměstnanci oblíbili. Za její přípravu chci poděkovat paní Lulákové a Bláhové a panu Burdovi. Rád bych za ÚOO Ervěnice popřál všem seniorům do dalšího života hodně zdraví Oblíbený třídenní výlet dětí zaměstnanců se tentokrát přesunul na jiné místo. Jedním z bodů programu byla i návštěva nedalekého hradu Krakovec. Foto: Archiv ÚOO Ervěnice Bývalí zaměstnanci lomu Československá armáda se jako tradičně sešli v jirkovském kulturním domě. Foto: Archiv ÚOO Ervěnice a spokojenosti a doufám, že se opět všichni sejdeme v příštím roce, uvedl Stanislav Dvořák, předseda ÚOO Ervěnice. Na oslavu Dne dětí odboráři připravili tradiční třídenní výlet pro děti zaměstnanců. Tři roky jsme opakovaně jezdili do rekreačního střediska Peruc a letos jsme se rozhodli pro změnu a vypravili se do rekreačního střediska Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova u městečka Kožlany. Podle odezvy u dětí jsme vybrali dobře, komentoval výlet Stanislav Dvořák. Tým vedoucích připravil dětem bohatý program s prohlídkou Kožlan a blízkého hradu Krakovec. Prohlídka hradu se dětem moc líbila především díky kastelánovi Jiřímu Sobkovi, který jim připravil výklad o historii hradu zábavnou formou i s následným přezkoušením, co si zapamatovaly, poznamenal S. Dvořák. Třídenní pobyt zpestřilo i závěrečné soutěžní dopoledne. Počasí se nám vydařilo, ale hlavně, děti jsme předali v pořádku rodičům. Opět se sluší poděkovat vedoucím, bez nichž se podobná akce neobejde. Také správci rekreačního střediska, který se o nás vzorně staral a dopravnímu podniku, který nám umožnil využít svůj areál, uzavřel předseda ÚOO Ervěnice. (red)

6 6 Sport Důlní noviny 14. června 2012 Házenkářky podepisovaly nové smlouvy Hráčky interligového DHK Baník Most uzavíraly s klubem nové smlouvy před zahájením nového ročníku nejvyšší soutěže, ve kterém Most chce vybojovat medailové umístění. Lomská Viktorka slavila stovku Smlouvu s klubem na další tři roky podepsala brankářka Dominika Müllnerová, o dva roky prodloužila rozehrávačka Petra Beňušková a minimálně na rok zůstává také mostecká odchovankyně Hana Martinková. Smlouvu dále prodloužily Denisa Kylarová (3 roky), Kateřina Dvořáková (2 roky), Martina Vysloužilová (2 roky), Kamila Vysloužilová (2 roky), Irena Tomášková (1 rok) a Dana Mrkvičková (1 rok). Heleně Ryšánkové, Martině Weisenbilderové a Karin Schererové smlouva nadále pokračuje. S dalšími hráčkami probíhají jednání. Tříletou smlouvu podepsaly i nově příchozí posily Petra Růčková a Michaela Janoušková. Generálním partnerem DHK Baník Most je Czech Coal. (eš) Mladí házenkáři skvěle zvládli sezonu Město Lom využilo na pořádání oslav 100. výročí založení fotbalového klubu Viktorie Lom příspěvek také od Litvínovské uhelné. Na snímku jsou hráči A družstva lomského fotbalového klubu a Internacionálové ČR, kteří změřili síly ve vzájemném zápase. Foto: (eš) Město Lom a jeho fotbalový stadion žily v sobotu oslavami 100. výročí založení zdejšího fotbalového klubu SK Viktorie. V bohatém programu oslav návštěvníci shlédli utkání týmu osobností proti staré gardě Viktorie Lom, utkání žáků a přípravek. Vrcholem sportovního dění byl zápas týmu Internacionálů ČR proti A mužstvu Viktorie Lom, které se stalo čerstvým účastníkem I. B třídy, když vyhrálo mostecký okresní přebor. V doprovodném programu vystoupilo Divadlo M se svou Klauniádou, nechyběly soutěže pro děti, dětské atrakce a pivní stan. Zájemci mohli získat nejen podpis fotbalových internacionálů, ale také hokejisty extraligového HC Verva Vojtěcha Kubinčáka nebo bývalého litvínovského obránce Radima Skuhrovce či brankáře Petra Fraňka a ředitele klubu, bývalého litvínovského útočníka Roberta Kysely. Podepisoval se také gólman Bílých tygrů Liberec Marek Pinc. K poslechu zahrál Elán Revival. Akci podpořila Litvínovská uhelná. (eš) Posádky dračích lodí bojovaly na Matyldě Baník Most NH mladší žáci 2011/12. V Baníku Most národní házené (NH) se práce s mládeží daří na všech frontách a obdobně jako u staršího žactva, také nejmenší Baníkovci z řad mladších žáků a žaček se chystají po skvěle zvládnuté sezoně v Severočeském oblastním přeboru na svoje celorepublikové finálové turnaje. Mladší žáci Baníku Most NH skončili v sezoně druzí za týmem ze Žatce a své domovské město Most tak budou reprezentovat na Poháru České republiky, který se koná v Dobrušce o nadcházejícím víkendu. Mladší žačky Baníku Most NH letošní ročník Oblastního přeboru zcela ovládly a v posledním turnaji na domácím hřišti svou aktuální nadvládu nad severem Čech pouze potvrdily. Trenérské duo Lenka Walterová a Jiří Walter zapracovává do sestavy nové a nové tváře, aniž by kvalita družstva upadala. Vzestupná forma nejmladšího dívčího týmu Baníku Most NH je příslibem také do finálového turnaje, jehož pořadatelstvím byl pověřen právě mostecký klub národní házené Baník Most NH ve stejném termínu, jak hrají mladší žáci. Jelikož přes svůj mladý věk jsou v kádru Baníku hráčky, které se těší ze zisku nejvyššího ocenění v rámci Oblastního přeboru již potřetí, mohou být a jsou národní házenkáři v Mostě na svůj nejmladší tým patřičně hrdí. (red) Na derby krajského přeboru do Horního Jiřetína Poslední kolo krajského přeboru v kopané dospělých bude ve znamení derby. K duelu do Horního Jiřetína přijede FK Litvínov. Střetnutí se hraje v sobotu 16. června a začíná ve hodin. (eš) Vůbec poprvé se za velkého zájmu jak diváků, tak posádek uskutečnily závody dračích lodí na mosteckém jezeře Matylda. O vítězství zde bojovalo osmadvacet posádek. Foto: (eš) Dračí lodě a jejich posádky zaplavily v sobotu 9. června vodní nádrž Matylda. Osmadvacet lodí se zúčastnilo historicky prvního ročníku závodu dračích lodí v Mostě. V rozjížďkách a následných bojích se až do finále propracovala posádka Draci z Moniky, která nakonec byla ze všech nejrychlejší. V závěrečném finále porazila Fitness zimák TS i Scamo Dream Team a HKC Akademii Motorsportu. Součástí závodu byla také soutěž o nejúžasnějšího bubeníka. V té byla vyhlášena vítězkou Lenka Očenášková z posádky Bludný Holanďan. Konečné pořadí závodu: 1. Draci z Moniky, 2. Fitness Zimák TS, 3. Scamo Dream Team, 4. HKC - Akademie Motorsportu, 5. Trosečníci, 6. Promile Tým, 7. Mobilmax, 8. Děti kapitána Pešiho, 9. Děti Mordoru, 10. Mayerka, 11. Schola Humanitas II, 12. Bludný Holanďan, 13. Restaurace Kosmos, 14. Taneční studio K. Hlaváčikové, 15. SŠT Most, 16. Kačeři, 17. Jipe Products, 18. Mark Team, 19. Nautico Most, 20. Mimoni s.r.o., 21. Euromont, 22. Mokrý banditi, 23. Schola Humanitas I, 24. StarColor, 25. Kooperativa, 26. Labe, 27. TJ Baník Most oddíl badmintonu, 28. Dětský domov Most. (eš) Důlní noviny V. Řezáče 315, , Most, tel.: , fax: , IČ: , čtrnáctideník. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Toto číslo vychází v nákladu výtisků. Důlní noviny naleznete též na intranetu Czech Coal a na Registrační číslo MK ČR E ISSN X. Ředitelka pro regionální politiku skupiny Czech Coal Liběna Novotná. Redakce: Jan Pimper. Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT PRAHA. Grafická úprava a DTP: NEW IN PRODUCTION, Šrobárova 24, Praha 10, Toto číslo Důlních novin vychází ve čtvrtek 14. června 2012.

7 Děkanský kostel láká na výstavu i novou knihu. Str. 11 Příloha Důlních novin Ročník XV číslo 12 Pomoc regionu se letos rozšířila i do dalších míst, například do hor Podpora měst a obcí z Mostecka a Chomutovska pokračuje i v letošním roce. Počet smluvních partnerů těžebních společností skupiny Czech Coal se letos rozšířil. K dosavadním dlouhodobým partnerům přibyly horské obce z Mostecka, Hora sv. Kateřiny, Nová Ves v Horách, Český Jiřetín, Brandov a Klíny, jejichž partnerem je Litvínovská uhelná. Mezi partnerské obce Vršanské uhelné se přidružila obec Havraň. V rámci smluv o spolupráci, které se starosty podepsali oba generální ředitelé těžebních společností na mosteckém hipodromu 1. června, bude v letošním roce mezi obce rozděleno prozatím korun. Jako každoročně ale těžaři počítají s tím, že pomoc partnerským městům a obcím tím v tomto roce nekončí. ale s těžbou uhlí je historicky také spojena, mimo jiné proto, že leží na chráněném ložiskovém území. O tyto zásoby Vršanská uhelná ale zájem nemá a ani v budoucnu není v plánu jejich využití, Jedinou ženou v čele partnerských obcí Vršanské uhelné se v letošním roce stala Zdeňka Smetanová, starostka Havraně. Horské obce se pro letošní rok shodly pro společný projekt, který podpoří Litvínovská uhelná, bude jím obnova ZŠ a MŠ v Hoře Svaté Kateřiny. Smlouvu s generálním ředitelem Litvínovské uhelné Petrem Kolmanem podepsaly ředitelka kateřinské základní školy a také starostka Hory Svaté Kateřiny Hana Řebíková (na snímku). také na ekologické a sociální projekty nebo na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Chceme sladit těžbu hnědého uhlí se zájmy a potřebami lidí Podnikatelská činnost našich společností je úzce spjata s regionem, s jeho přítomností i budoucností. Partnerstvím s městy a obcemi chceme sladit těžbu hnědého uhlí se zájmy a potřebami lidí, kteří zde žijí. Takzvané uhelné peníze je pomáhají realizovat a doufáme, že to tak bude moci zůstat i v budoucnu, uvedla Liběna Novotná, ředitelka pro regionální politiku Czech Coal. Spolupráce s obcemi je jen jedním ze způsobů podpory regionu skupinou Czech Coal. Dalšími jsou například grantové programy Chytré hlavy pro Sever nebo Spolužití pro Litvínov, zaměřené na rozvoj vzdělávání v regionu a na podporu spolků, klubů a organizací z oblasti vzdělávání, kultury a sportu v Litvínově. Spolužití pro Litvínov vzniklo, když Litvínovská uhelná vypověděla smlouvu o spolupráci s městem Litvínov, ale nechtěla ukončit podporu místních sdružení a subjektů. Jednou z aktuálních akcí, která získala podporu z programu Spolužití pro Litvínov, byly Květy pro zámek, aneb akademie mateřských škol. Ta se uskutečnila 13. června před litvínovským valdštejnským zámkem. Podrobnosti připravujeme do příštího čísla DN. (red) V poslední době se setkáváme se starosty poměrně často a stále intenzivněji, protože zástupci obcí chtějí vědět, co se v našich společnostech děje, stejně jako nás zajímá, co je nového v regionu, v němž působíme a kde bychom mohli pomoci. Také proto jsme se rozhodli rozšířit okruh našich partnerských obcí o horskou oblast Mostecka a jsem rád, že se nám to podařilo, uvedl generální ředitel Litvínovské uhelné Petr Kolman. Horské obce se v první fázi spolupráce s Litvínovskou uhelnou shodly, že její dar použijí na společný projekt, obnovu Základní a mateřské školy v Hoře Svaté Kateřiny, která je spádovou a zároveň také jedinou školou pro děti z horských obcí na Mostecku. Vršanská uhelná přibrala mezi své partnery Havraň Mezi obce, s nimiž letos spolupracujeme, přibyla Havraň, která sice neleží v katastru, kde Vršanská uhelná působí, uvedl Vladimír Rouček, generální ředitel Vršanské uhelné. Zároveň doplnil, že spolupráce těžebních společností s obcemi v jejich okolí má za cíl, aby soužití se šachtami začalo být vnímáno jako něco, co může mít vzájemný smysl a prospěch pro obě strany. Peníze od těžařů v obcích využijí na sport, kulturu i ekologii Finanční dary od společností skupiny Czech Coal kromě nových partnerů z horských obcí a Havraně získaly také Most, Jirkov, Meziboří, Lom, Vrskmaň, Strupčice, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice, Vysoká Pec, Lišnice, Polerady a Malé Březno. Peníze ve městech a obcích využijí zejména na vzdělávací, kulturní či sportovní účely, ale I v letošním roce si představitelé obcí odnesli ze slavnostního podpisu partnerských smluv i něco navíc. Květinu, která měla symbolizovat, že stejně jako v případě spolupráce obcí a těžebních společností, když se o ni bude dobře pečovat, může být výsledkem něco velmi krásného. Aby to starostové neměli tak lehké, museli tu svou květinu najít podle části znaku své obce, který měla každá květina zapíchnutý v květináči. Nikomu z přítomných to nedělalo problém. Květiny si odnášejí starostka Lomu Kateřina Schwarzová a primátor města Mostu Vlastimil Vozka.

8 8 Z regionu Region 14. června 2012 Začátek června byl ve znamení oslav Začátek června je obvykle ve znamení oslav Dne dětí, takže se na většině míst regionu konaly akce zaměřené především na nejmenší. Už tradičně program pro nejmenší návštěvníky připravilo Podkrušnohorské technické muzeum. K obvyklým spolupracovníkům, jako jsou báňští záchranáři nebo železniční nadšenci přibylo i několik novinek. Mimořádně byla pro návštěvníky otevřena štola Julius, novinkou byly také ukázky Zumby a své umění přijeli předvést psovodi mosteckých strážníků. Loukyjáda je tradiční jarní akcí v Louce u Litvínova, která kromě dětí pobaví i dospělé. Nejen děti, ale všechny bez rozdílu věku baví tradiční jarní obecní oslava, které v Louce u Litvínova už před několika lety dali jméno Loukyjáda. Po úvodním programu pro děti, následovaly soutěže pro dospělé a celý program zakončilo vystoupení tří hudebních kapel a ohňostroj. Ačkoli to zprvu vypadalo, že bude oproti předešlým letům nižší účast, nakonec si do Louky našlo cestu několik stovek nejen místních návštěvníků. Úplnou novinkou byl 1. ročník netradiční novoveské show místostarosty Davida Kádnera, aneb chceme veselé a usměvavé děti. Akce se konala přímo 1. června, tedy na Den dětí, ale horské počasí jí příliš nepřálo. I přesto se podle organizátorů zúčastnilo na 250 dětí z celkem pěti škol Mostecka. Čekal na ně kulturní program, na kterém se samy podílely prostřednictvím několika vystoupení. Vrcholem odpoledne bylo vystoupení skupiny Abba Stars, ale především Support Lesbiens. Show měla pokračování ještě 6. června v obchodním centru Central v Mostě, kde se uskutečnilo slavnostní vyhlášení fotografické soutěže Nejkrásnější jarní snímek očima dětí. Nezávislá Oblíbenou atrakcí dětského dne v Podkrušnohorském muzeu je plošina báňských záchranářů, ze které si děti mohou prohlédnout nejen areál muzea. porota vybrala 13 vítězných snímků, které se stanou součástí kalendáře na rok Výtěžek z jeho prodeje půjde na podporu některého z projektů Dětského domova v Hoře sv. Kateřiny. Tuto akci podpořila také Litvínovská uhelná. (red) Na oslavách Dne dětí v Nové Vsi v Horách se na programu podílely i děti samotné. Na snímku žáci ZŠ z Hamru. kam za kulturou Sen noci svatojánské na Červeném hrádku Pouze jedenkrát v roce, během svatojánské noci se zámek Červený hrádek u Jirkova promění v divadelní a hudební scénu. Ani letošní rok není výjimkou, takže na sobotu 23. června od hodin je zde připravena akce nazvaná Sen noci svatojánské. Během ní na scéně u romanticky osvětleného zámeckého rybníka, na hradbách, zámeckém nádvoří a v kapli Sv. Jana Křtitele představí divákům slavnostní program klasické hudby a tance. Největšími hvězdami večera budou bezesporu houslový virtuóz Jaroslav Svěcený, multiinstrumentalista Jiří Stivín nebo Duo Per la gioia harfenistka Zbyňka Šolcová a flétnista Mario Mesany. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do interiérů zámku. Více informací naleznete na Mladí fotografové se představí v knihovně V úterý 26. června se koná v Městské knihovně Litvínov vernisáž mladých fotografů. Jedná se o historicky první vernisáž dětského oddělení v nové budově. Akce začne v hodin a k vidění bude vše, co se naučili i účastníci kurzu fotografování, který v litvínovské knihovně vede Petr Havlík. Fotografie budou následně vystavené v prostorách dětského oddělení. Za dobré vysvědčení zdarma do aquadromu Pokud žáci a studenti všech věkových kategorií přinesou ukázat do 4. července do pokladny aquadromu v Mostě své vysvědčení, případně jeho kopii, mají šanci získat vstupenku na volné plavání. Jedinou podmínkou je, aby žák v celkovém hodnocení prospěl s vyznamenáním nebo neměl více než pět dvojek. Za něj pak získá vstupenku na tři hodiny plavání v bazénové hale. Platnost vstupenky je dva měsíce. Divadlo na hrad(ě) Hněvín! Se školou i první polovinou divadelní sezony se bude v prostorách mosteckého hradu Hněvín loučit Městské divadlo v Mostě. Na programu jsou dvě představení. Odpoledne od hodin se mohou nejmenší těšit na představení Divadla rozmanitostí Ať žijí duchové, dospělí si přijdou na své od hodin, kdy činohra Městského divadla v Mostě představí Osudy dobrého vojáka Švejka. Vstupné stojí 50 korun na odpolední a 100 korun na večerní představení. Na školáky čeká bazén plný zábavy Konec školního roku si mohou zpestřit nejen školáci v Chomutově na akci nazvané Bazén plný zábavy. Uskuteční se 29. června v Městských lázních v Chomutově. Na programu jsou soutěže v plavání, ve skocích do vody, splývání i v dalších mokrých disciplínách. Sportovat se bude i ve venkovních prostorách městských lázní, kde budou připravené i lekce moderního cvičení pro děti, jako jsou minijumping a minizumba. (red) jak to vidí... David Kádner, místostarosta Nové Vsi v Horách Škola je pro horské obce velmi důležitá Nová Ves v Horách je obcí, která v letech 2009 a 2010 získala ocenění v soutěži Vesnice roku Ústeckého kraje. Co dělá obec proto, aby si svou prestiž místa vhodného k příjemnému bydlení udržel a, jsme se zeptali místostarosty Davida Kádnera. Především je to o spolupráci s občany a jejich aktivitě. Máme řadu spolků, které přicházejí s návrhy a pracují. Obec je pouze finančně podporuje. Důležité je, že obec není zadlužená. To se nám daří také díky různým dotačním titulům. Letos jsme například získali peníze na rekonstrukci kostela. Nastartovaná byla i spolupráce s Litvínovskou uhelnou a věřím, že bude dál pokračovat. Pro nás je to dobré znamení, že s horskými obcemi těžaři počítají. Hodně důležitá je pro nás základní a mateřská škola v Hoře Svaté Kateřiny, kterou navštěvují také naše děti. Na rekonstrukci sociálního zařízení školy letos Litvínovská uhelná věnovala 300 tisíc korun. Tím se zvýší kapacita školy i školky na maximum. Kdybychom to neudělali, tak se všechny děti z okolních obcí do horské školy nedostanou. Další prioritou pro obec je zavedení vodovodu a kanalizace do všech míst v obci. Chceme zlepšit informovanost a komunikaci mezi občany obce i mezi námi a podhůřím. (red)

9 Z regionu 9 Region 14. června 2012 Statutární město Most a Městské divadlo v Mostě Vás zvou na Divadelní scéna Doprovodný program nádvoří hod. - zahájení programu, Magistr Edward Kelley, hradní trubači hod. - zahájení programu, Magistr Edward Kelley, hradní trubači hod. - středověká hudba PONTANUS hod. - šermíři MALEDICTUS hod. - fakír BEN GHAN hod. - sokolníci - společnost MERLIN hod. - rytířský turnaj pro děti i dospělé hod. - šermířská scénka Nesmrtelná chamtivost hod. - vyhlášení soutěže CRTM - Kelleyho zvířecí pomocník hod. - útěk magistra Kelleyho z věže a soud hod. - středověká hudba PONTANUS hod. - šermíři MALEDICTUS hod. - fakír BEN GHAN hod. - sokolníci - společnost MERLIN hod. - středověká hudba PONTANUS hod. - rytířský turnaj pro děti i dospělé hod. - šermíři MALEDICTUS hod. KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT - představení Divadla rozmanitostí Most hod. NA KOUZELNÉM PALOUČKU S JŮ A HELE - loutková revue s loutkami v nadživotní velikosti s písničkami, pohádkami a soutěžemi pro děti hod. SAXANA - DÍVKA NA KOŠTĚTI - představení pro děti a rodiče Divadla rozmanitostí Most hod. - hudební skupina CONDURANGO s BÁROU HRZÁNOVOU hod. OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA - činohra Městského divadla v Mostě hod. - Kelleyho stezka - cesta lesem s překvapením a soutěžemi pro děti (SVČ) Dětské lanové centrum, Ukázka kovářského řemesla, Dobové tržiště, Prodej tradičních předmětů ruční výroby Alchymistická dílna - Muzeum alchymistů a mágů staré Prahy V průběhu celého dne bude otevřena hvězdárna na hradě Hněvín. Prodej občerstvení a dárkových předmětů. Změna programu vyhrazena. Kyvadlová doprava z autobusové zastávky Zahražany od hod. do hod. Zastávka bude samostatně označena. Za laskavé spolupráce firem STRIX CHOMUTOV, a.s., HUDYsport Most a Sportareál Klíny s.r.o. křížovka o ceny Správné znění tajenky z minulého čísla DN: Role muže je v zajištění ženy tak, aby mohla žít svoje sny. Výherci jsou Stanislav Vyčichlo, LUAS; Ingrid Bejšovcová, VUAS; Bohumil Dlubal, Most. Vyluštěnou tajenku křížovky můžete posílat na adresu redakce Důlních novin poštou (V. Řezáče 315, Most), em: (označit: Křížovka) nebo nadiktovat na záznamník DN. Nezapomeňte uvést PŘESNOU adresu pracoviště (středisko) nebo bydliště, kam je možné případnou výhru zaslat. NAPOVÍME: Nazim, TTT, BSA, Oseã, ysat, koir. DrÏadlo hrnce Pobídka k jídlu Obyvatel slovenského historického území Jméno slavného básníka Hikmeta AviváÏní roztok Televize Trinidadu a Tobaga Spolu (pfiedloïka) Smysln ãlovûk tûtina kance V raz chlubení Chemická znaãka ruthenia Pfiesnû Prostor mezi nataïen ma rukama Opálení Seversk tahoun Zde Okoukanost (expresivnû) U tvat se Bylinn v taïek Ohniv jazyk (kniïnû) ZAâÁTEK TAJENKY Opatlat Zmen it objem drcením Virus Obec na Pfiíbramsku Hora u Tfiebechovic Umûlá hmota Ná dostihov kûà Kovová deska Korálov ostrov Plynn uhlovodík DRUHÁ âást TAJENKY Na odli né místo âistit prádlo Angliãan Vzlykání ímsk ch 1006 Nepfiítel Caesara ObojÏivelník 24 hodin Iniciály ministra Johna Bubeník Beatles Drobná stfiela SÛl kyseliny bromovodíkové Vanouti Sfouknout Struna Rusky tento Kokosová vlákna Pokr t klihem Období prázdnin Chata z kmenû Odnímat Ozdoba vlasû Bankroty Vlnûná tkanina Zpoza Anglicky nota Oblíbené kofiení Roh místnosti Ná trenér volejbalu Italsk zápor Britsk motocykl Otázka sázkafie Obyvatel Osla Navléci boty Ruská fieka Zkou ka hmatem Na e komerãní televize Znaãka abtesly Typ kodovky Body v judu KONEC TAJENKY Baboãka admirál Strnutí íje Star í jaz ãkové hrací nástroje Klasik nûmeckého dramatu (Bertolt) tel.: CC Pfiedtext: V tajence dne ní kfiíïovky je skryt v rok mar ála Montgomeryho. Tajenka: Charaktery se ukáïou nejlépe v krizov ch situacích. Ná televizní komik (Retarda) Mofisk pták Pás Marast T ETÍ âást TAJENKY Hlubok Ïensk zpûvní hlas

10 10 Z médií Region 14. června 2012 Přečetli jsme Výběr toho nejzajímavějšího (ve zkrácené podobě), co se za poslední dobu objevilo nejen v českých médiích na téma energetika. Česká republika se v budoucnu obejde bez uhlí i jádra, tvrdí nová studie Nová studie nazvaná Energetická [r]evoluce pro Českou republiku, kterou ve středu představila mezinárodní ekologická organizace Greenpeace, podrobně dokládá, že se Česká republika může zbavit závislosti na fosilních zdrojích i jádru a v horizontu nejbližších desetiletí přejít k čisté, udržitelné a efektivní energetice založené na obnovitelných zdrojích energie. Znečištění atmosféry oxidem uhličitým by tak podle autorů dokumentu bylo možné snížit o více než 92 procent oproti současnému stavu. Energetická [r] evoluce jasně ukazuje, že i Česká republika se dokáže obejít bez uhlí a jádra, aniž by ohrozila svůj hospodářský rozvoj a kvalitu života svých obyvatel. Proto budeme po ministerstvu průmyslu požadovat, aby z ní vycházelo při přípravě Státní energetické koncepce, uvedla tisková mluvčí Greenpeace ČR Lucie Jakešová. Energetickou [r]evoluci jsme vytvořili již pro víc než čtyřicet zemí a výsledek je pokaždé stejný: obnovitelné zdroje energie v kombinaci s energetickou účinností je nejekonomičtějším a nejrychlejším způsobem, jak dlouhodobě zajistit energetickou bezpečnost státu, uvedl na středeční tiskové konferenci hlavní autor dokumentu Sven Teske. Sektor obnovitelných zdrojů je nejrychleji rostoucím trhem a tvoří zhruba polovinu celkových světových investic. Jaderná energetika má v tomto ohledu jen nevýznamnou roli. To, že na ní Česká republika tolik lpí, je z ekonomického pohledu i s ohledem na pracovní trh nepochopitelné, vysvětlil Teske. V celkovém energetickém mixu (spotřeby tzv. primárních energetických zdrojů) pro rok 2050 počítá tzv. pokročilý scénář Energetické [r]evoluce pro ČR s 0 % jádra, 4 % uhlí, 12 % zemního plynu, 15 % ropy, 1 % vodní energie, 10 % solární energie, 5 % solární energie, 33 % biomasy a 20 % geotermální energie. denikreferendum.cz, 6. června Tykač přitvrdil boj v energetice Mostecké hnědouhelné doly Czech Coal, které patří podnikateli Pavlu Tykačovi, vypověděly smlouvu na dodávky uhlí pro elektrárnu Opatovice, patřící konkurenčnímu holdingu EPH. Czech Coal dodá za stávajících cenových podmínek už jen minimum uhlí pro teplárnu, aby lidé v Pardubicích, Hradci Králové a v několika dalších městech nepřišli o teplou vodu. Czech Coal jako důvod k ukončení smlouvy, která má jinak platit až do konce roku 2015 a má opci na dalších 20 let, uvedl obří stamilionové dluhy. Jenže Elektrárny Opatovice i EPH to striktně popřely, připouštějí Ministerstvo: Znovuotevírání uhelných ložisek zatím není reálné Se znovuotevíráním opuštěných důlních lokalit na černé uhlí se v Česku zatím nepočítá, i když vyloučeno není. Novinářům to po dnešním regionálním energetickém fóru v Ústí nad Labem řekl Pavel Kavina, který na ministerstvu průmyslu zodpovídá za surovinovou bezpečnost. Energetická koncepce, která se nyní rodí, podle něj počítá jen se stávajícími doly, v případě hnědého uhlí navíc především s těžbou bez prolomení územních limitů. pouze 20 milionů korun dluhu na nezaplaceném DPH. Při ročních úhradách za uhlí ve výši téměř jedné miliardy je takový postup absurdní, uvedl mluvčí Opatovic Petr Zadák. I dvacet milionů je hodně peněz. Ale Opatovice nám dluží ještě dalších sto milionů korun, kontroval předseda představenstva a spolumajitel Czech Coalu Jan Dienstl. K tomu napočítal ještě dalších téměř půl miliardy starých dluhů, o něž se léta soudí Czech Coal s firmou United Energy, jež patří stejně jako Opatovice EPH. Podle mluvčího EPH Martina Maňáka jde však o lži, jejich firma Czech Česko má podle dostupných údajů pod zemí přes dvě miliardy tun těžitelného černého uhlí, což by při současném tempu těžby mělo stačit na 200 let. Jenže velká část zásob je v revírech, kde se v 90. letech přestalo těžit kvůli nízké rentabilitě - třeba v okolí Kladna nebo Rosic. Cena suroviny ale roste a aktuálně se české černé uhlí prodává i za ceny kolem 6000 korun za tunu. A černé uhlí začíná znovu lákat těžaře, tak jako v případě Mělnicka, Coalu prý nic nedluží a nynější vypovězení smlouvy je tak jen provokací, jejímž cílem je prosazovat navýšení ceny budoucích dodávek uhlí. Dienstl to však odmítá a tvrdí, že jde jen o reakci na dopis právníků Opatovic, že ukončují jednání o sporných sto milionech korun. Elekrárny tuto pohledávku za tzv. cenové dorovnání starších dodávek uhlí neuznávají. Kontrakt jako takový prostě stranám nevyhovuje. My nyní budeme s Opatovicemi jednat dál jak o množství, tak o ceně uhlí do budoucna, uvedl Dienstl. MfD, 8. června kde zahraniční firma zvažuje těžbu metodou podzemního zplynování. Aktualizovanou energetickou koncepci by měl ministr Martin Kuba (ODS) předložit vládě koncem léta a podle dosavadních prohlášení se v ní bude počítat s maximálním využitím domácích zdrojů. To podle Kaviny znamená v první řadě orientaci na jadernou energetiku a pak i na využití dalších tuzemských zdrojů, tedy i uhlí. ČTK, 5. června Kdo s koho: Tři možné scénáře uhelné bitvy, kterou rozjel ČEZ Soutěž o to, kdo se stane nejsilnější ryze soukromou energetickou společností v Česku, se dostává do další fáze. Jde o elektrárny, uhlí, peníze a vliv ve zpolitizovaném odvětví energetiky. Klíčem k němu mají být dvě elektrárny Počerady a Chvaletice, o kterých včera ČEZ oficiálně oznámil, že je prodává. Uchazeči o ně jsou dva: Czech Coal a Energetický průmyslový holding (EPH). A možnosti, jak to dopadne, tři. Podle první z nich získá elektrárny Czech Coal. Ovládá totiž zásoby uhlí na Mostecku, které jsou pro Počerady klíčové. Vlastníky společnosti jsou Jan Dienstl a Pavel Tykač. Ti sice mají uhlí, ale žádné elektrárny. Přitom propojení dolů s výrobou elektřiny by zvýšilo jejich vliv a zisk. Využívali by levné domácí uhlí a prodávali elektřinu za cenu, která se tvoří v Německu, říká Tomáš Sýkora, akciový analytik firmy Patria. Zatím dodávají uhlí do elektráren, například právě do Počerad, jež vlastní ČEZ. K elektrárnám by se Czech Coal mohl dostat za výhodných podmínek, protože Počerady stojí hned vedle jeho dolů a sehnat odjinud levné uhlí by bylo pro jiného majitele těžké. ČEZ uvažuje o prodeji elektráren právě kvůli potížím s dodávkami uhlí. Současná smlouva s Czech Coal končí a od příštího roku údajně požaduje dodavatel skoro dvojnásobnou cenu. Je to chytré, tlačit cenu uhlí nahoru a snižovat tak cenu elektrárny, o jejímž prodeji jednám, říká Michal Šnobr, analytik banky J&T. Pokud ale jde o nákup elektráren, Czech Coal zřejmě nebude mít peníze na to, aby zaplatil okolo 35 miliard korun, tedy cenu, odhadovanou například analytikem Sýkorou. I tak by ale ČEZ získal značnou hotovost a vykázal mimořádný zisk. Jeho vedení by si tím mohlo vysloužit pochvalu od největšího akcionáře, kterým je stát shánějící momentálně peníze na vyspravení rozpočtu. Problém je, že Czech Coal by ale pak potřeboval sehnat ještě zhruba dalších skoro čtyřicet miliard, aby elektrárny zrekonstruoval a mohl je provozovat i po zpřísnění emisních limitů v roce Další možností je, že ČEZ nic prodat nechce a jde jen o snahu vyvolat nátlak na Pavla Tykače, aby snížil ceny svého uhlí. Po neúspěšné nabídce k prodeji, kdy by se nenašel kupec za slušnou cenu, by se ČEZ obrátil na úřady se stížností na Czech Coal. Lidé z ČEZ tvrdí, že majitelé uhlí proti němu zneužívají svého fakticky monopolního postavení. A antimonopolní úřad by pak nařídil nabízenou cenu snížit. Nejzajímavější je třetí varianta, podle které získá elektrárny EPH. Firma už sice nějaké má, například Opatovice, kam dodává uhlí Czech Coal. Nemá ale vlastní palivo. Tedy aspoň ne v Česku. ČEZ by byl prodejem Chvaletic a Počerad spokojený, zbavil by se dlouhodobého sporu a získal hotovost. Sází na to, že EPH za nímž stojí dvě velké finanční skupiny PPF a J&T bude ochoten zaplatit slušnou cenu. Podmínkou pro koupi Počerad a Chvaletic ovšem je, že se EPH před tím dohodne se svým konkurentem Tykačem na nějakém modelu dodávek uhlí za rozumnou cenu. Není ale jasné, co by mu za to nabídl. Zřejmě určitý podíl na zisku z Počerad, tedy model, o němž už prý jednou jednal Tykač s ČEZ. Otázkou pak ale je, kolik by Křetínský za elektrárny zaplatil, pokud by v soutěži fakticky neměl žádného konkurenta. HN, 1. června

11 Region 14. června 2012 Z regionu 11 Děkanský kostel představil unikátní výstavu i publikaci Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě připravil pro své návštěvníky do nové sezony několik novinek. Až do října je zde k vidění expozice umění doby jagellonské nazvaná Ars Sacra. Na slavnostním zahájení výstavy se představila i nová publikace Biblické příběhy na reliéfech chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, na jejíž vznik přispěla také Litvínovská uhelná. Každoročně se na jaře setkáváme, abychom představili, co je v kostele nového a pokusili se tak rozšířit nabídku pro návštěvníky. Letos se nám podařilo připravit výstavu, která doplňuje doprovodnou akci mezinárodního výstavního projektu Europa Jagellonica. A díky skupině Czech Coal můžeme rozšířit nabídku návštěvníkům i o zcela novou výpravnou publikaci o výzdobě zdejšího kostela, uvedla na úvod ředitelka ústeckého pracoviště Národního památkového ústavu Eva Balaštíková. Výstava Ars Sacra doplňuje expozici gotického a renesančního umění situovanou do obvodových kaplí kostela. Snažili jsme se oživit expozici a rozšířili ji o díla přímo z děkanského kostela, ale částečně také z jiných částí regionu a farních lokalit spravovaných oseckým klášterem, uvedla autorka výstavy Michaela Ottová s tím, že cílem bylo ukázat, jak vypadal mostecký region ve středověku. Doprovodné texty k jednotlivým exponátům na informačních tabulích nejsou jen strohým popisem jednotlivých děl, ale i vizuálním doprovodem, který ukazuje celá umělecká díla, jichž jsou exponáty pouze malou dochovanou částí. Ředitelka ústeckého územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu Eva Balaštíková představila společně s autorem Janem Roytem publikaci nazvanou Biblické příběhy na reliéfech Chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Aby bylo možné představit jednotlivé reliéfy celé, musel být zvolen netradiční, rozkládací formát. Součástí vernisáže výstavy bylo i představení knihy Biblické příběhy na reliéfech chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě za účasti jejího autora, historika a znalce středověkého malířství Jana Royta. Kostel a radnice obvykle svědčí o významu města a mostecký kostel je toho důkazem. Navíc je také svědectvím nejen o vkusu, ale také o náboženských proměnách města a regionu, uvedl autor. Mostecký chrám je také unikátní tím, jak je zde cítit střet německé a české kultury, stejně tak i vliv náboženské reformace. Výjimečnost mosteckého kostela ovšem spočívá v tom, že se zde nacházejí výjevy ze starého i nového zákona. Reprezentativní publikace, na jejíž vznik přispěla Litvínovská uhelná obsahuje i ukázky dalších děl své doby, které zobrazují stejné biblické události. Chtěli jsme obsáhnout formáty reliéfů, aniž bychom je rozdělili, ale byli jsme limitováni formátem knihy, proto jsme se nakonec rozhodli pro netradiční řešení a kniha je rozkládací, vysvětlil autor. Publikaci mohou zájemci zakoupit přímo v mosteckém děkanském kostele. (red) Hasiči Litvínovské uhelné mezi oceněnými záchranáři Nejlepší členy záchranných a bezpečnostních složek, které působí na území Mostu, pozval na slavnostní setkání spojené s oceněním jejich práce primátor města Vlastimil Vozka. Mezi příslušníky zdravotnické záchranné služby, dobrovolnými i profesionálními hasiči, strážníky a policisty nechyběli ani báňští záchranáři. Je výborné, jak spolu všechny tyto složky působící na území města umí spolupracovat. Nebývalo tomu tak vždy, ale v posledních letech je spolupráce na velmi dobré úrovni, uvedl primátor Mostu a dodal, že mnozí si stále význam těchto složek neuvědomují. Poděkování za celoroční práci patří nejen vám a vašim kolegům, ale také rodinám, které vám zajišťují patřičné podmínky Velitel družstva hasičů Litvínovské uhelné Petr Bednář byl mezi primátorem oceněnými zástupci záchranných a bezpečnostních složek působících na území města Mostu. Ocenění z rukou primátora Vlastimila Vozky převzal Vladimír Bechyně ze sboru hasičů Litvínovské uhelné. pro výkon tohoto nelehkého povolání, dodal primátor Vozka. Z jeho rukou a za účasti velitele Hasičského záchranného sboru Litvínovské uhelné Bronislava Vilhelma převzali ocenění také Petr Bednář, velitel družstva Hasičského záchranného sboru Litvínovské uhelné a Vladimír Bechyně, hasič strojník HZS Litvínovské uhelné. O kulturní zpestření slavnostního setkání se svým baletním vystoupením postarali žáci Základní umělecké školy v Moskevské ulici. (red)

12 12 Společnost Region 14. června 2012 Třídní srazy a setkání nejsou ničím výjimečným, tato fotografie je přece jen unikátní. Zachycuje studenty 4. C mostecké střední průmyslové školy oboru důlní elektrifikace a mechanizace, kteří se začátkem června sešli po pětačtyřiceti letech od maturity. Určitě mezi nimi najdete i známé tváře, které svou profesní dráhu v minulosti a někteří až do současnosti spojili s hornictvím. Mezi své bývalé studenty zavítali i profesoři V. Valášek, E Bydžovská a také třídní profesor Jaromír Jirásek (uprostřed). Oslavy stého založení fotbalového klubu Viktoria pojali v Lomu ve velkém stylu. O zábavu zde bylo postaráno po celý den. Návštěvníci viděli několik zajímavých utkání, připravený byl i kulturní program. Oslavy zahájila starostka Lomu Kateřina Schwarzová společně s místostarostou Pavlem Barákem. Hasiči Litvínovské uhelné byli jediným podnikovým týmem, který soupeřil s dalšími týmy z Ústeckého kraje v disciplíně požární útok ve sportovním areálu ve Strupčicích. Vítězem se stalo pořadatelské družstvo hasičů z Mostu. Tým Litvínovské uhelné ve složení horní řada zleva: Jiří Polívka, Aleš Stříbrný, Petr Bednář, spodní řada zleva: Václav Štola, Věra Heřmanová, Bronislav Vilhelm a Rudolf Panhans skončil uprostřed startovního pole na šestém místě. Slavnostního podpisu partnerských smluv mezi obcemi z Mostecka a Chomutovska a společnostmi skupiny Czech Coal se poprvé účastnili i zástupci horských obcí z Mostecka. Ti se shodli na tom, že Litvínovská uhelná v letošním roce podpoří základní školu v Hoře Svaté Kateřiny, která je velmi důležitá pro všechny horské obce. Po skončení oficiální části, o níž se můžete dočíst na straně 7 tohoto vydání Důlních novin, místostarostové Klínů a Českého Jiřetína živě debatovali s ředitelkou pro regionální politiku skupiny Czech Coal Liběnou Novotnou. Ředitel Podkrušnohorského technického muzea Zbyněk Jakš nezměnil profesi, jak by se mohlo zdát z této fotografie, pouze během oslav Dne dětí v sídle muzea nesl jeden exponát ze svých sbírek kolegům z Hlavní báňské záchranné stanice, kteří malým návštěvníkům předváděli záchranářskou techniku. Netradiční dárek dostalo město Most od představitelů Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova. Náměstci primátora Hana Jeníčková a Luboš Pitín převzali od ředitele dopravního podniku Marcela Dlaska a předsedy představenstva dopravního podniku (a také místopředsedy sdružení odborových organizací skupiny Czech Coal) Arnošta Ševčíka symbolický šek, kterým město doplní veřejnou sbírku na výstavbu sochy Tomáše Garrigua Masaryka. Mostecký hipodrom hostil další dostihový den, tentokrát se zde jela Cena jezdectví. O tom, že zdejší areál je ideálním místem pro víkendový výlet, jistě nemusela zbytek rodiny přesvědčovat Helena Veverková, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka. Z našeho snímku je patrné, že se zde jejímu vnukovi velmi líbilo.

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,-

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- Polední menu 2.9.2013 - pondělí Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- 250 g Pečené kuřecí stehno, žampiónová omáčka 70,- 150 g Maďarský hovězí guláš

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

DENNÍ MENU 7. 9. 2015

DENNÍ MENU 7. 9. 2015 7. 9. 2015 Frankfurtská s párkem Vepřové žebírko s volským okem a křupavou slaninou Kuřecí kung pao Vařené uzené maso s hrachovou kaší a sterilovanou okurkou Hovězí pečeně znojemská Variace listových salátů

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj hrstková 31. 3. kuřecí nudličky s nivovou omáčkou, těstoviny bramborový guláš, chléb restov. kuřecí játra a kuřecí prsa, brambory, křenový dip 1. 4. hovězí vývar, nudle vařené hovězí maso, rajčatová omáčka,

Více

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou 24. 8. 2015 Polévky Zelná s bramborem Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou Smažená aljašská treska Kuře pečené na česneku a anglické slanině Vepřové medailonky s mexickou zeleninovou salsou

Více

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková pátek čtvrtek středa úterý pondělí VYPLŇTE VAŠE JMÉNO A ADRESU: Den Oběd RACIONÁLNÍ Dieta DIABETICKÁ Dieta ŠETŘÍCÍ 6.10. květáková květáková květáková 1. 3. 4. Vepřová pečeně franfurtská, Vepřová pečeně

Více

DENNÍ MENU 9. 3. 2015

DENNÍ MENU 9. 3. 2015 9. 3. 2015 Zelná bílá s bramborem Masové kuličky v rajské omáčce Smažené rybí filé Kuře pečené na česneku a anglické slanině Přírodní vepřové medailonky z kotlety Zapečené šunkofleky s uzeným masem, sterilovaná

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA SALÁTY 400 g Labužnický zeleninový salát s kuřecími řízečky, dressing 89 Kč 400 g Zeleninový salát s gratinovaným lososem /150g/, dressing 129 Kč 450 g Zeleninový salát

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

530 02 Pardubice objednavka@days.cz

530 02 Pardubice objednavka@days.cz S T Á L Á N A B Í D K A (celý rok) Obj.č. Druh Hmotnost Cena Počet 101 Svíčková na smetaně, houskový knedlík 450g 114 Vepřový řízek smažený, bramborová kaše 400g 203 Rajská hovězí pečeně, těstoviny 500g

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k Studené předkrmy 0001 50 g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 46,00 0002 130 g Utopenec s cibulí 40,00 0004 120 g Rajče plněné kuřecím křenem 49,00 0012 50 g Broskev s kuřecím masem na salátu 49,00 0007

Více

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní Bufetová večeře jako na rautu Zvou Vás Hotely Srní Hovězí s masem a nudlemi Pikantní salát Chuťovky Tlačenka Přírodní hovězí pečeně Segedínský guláš Domácí sekaná Boloňské špagety Losos na roštu Smažené

Více

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka)

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka) Něco na zub PŘEDKRMY Polévka (dle denní nabídky) Dřevorubec na topince (vepřový, kuřecí) Vajíčka na slanině s cibulkou,chléb Hemenex se slaninou, chléb Brokolice zapečená se sýrem 26,- Kč Osvěžující SALÁTY

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

Nově prodej stáčených moravský zemských vín

Nově prodej stáčených moravský zemských vín Nově prodej stáčených moravský zemských vín Tento týden nabízíme: 1) Veltlínské zelené 2) Svatovavřinecké /SV/ 3) Frankovka rosé Nejpěstovanější odrůda révy vinné na Moravě a královská odrůda Dolního Rakouska

Více

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod.

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod. Pondělí 6. ledna Čočková polévka Hovězí námořnické maso, servírované s domácími špeclemi Husarská roláda, podávaná se štouchanými brambory Tagliatelle s uzeným lososem, sušenými rajčaty a smetanou 109

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do 1.9.2015 4.9.2015 zeleninová s těstovinou,ovoce (1,3,6,7,9,12) 1. Boloňské špagety se sýrem (1,6,7) fazolová (1,3,6,7,9,12) 1. Holandský řízek,bramborová kaše m.m.,salát okurkový (1,3,6,7,10) + čokoládové

Více

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 Polévka hovězí s drožďovou rýží. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, pomazánkové máslo. Pečená krkovice, brambory. Duš. zelenina. Přesnídávka. Pomazánka z Nivy, chléb.

Více

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013 velikonoční loupáček, kakao polévka kulajda chléb, máslo, plátkový sýr ovoce Aljašská treska smažená, bramborové pyré, kompot okurek rohlík, pomazánkový krém polévka

Více

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky PŘEDKRMY 1. Tatarák z lososa 100g losos, limetka, tousty 2. Tatarský biftek 200g mletá hovězí svíčková, vejce, česnek, topinky TOPINKY 3. Topinka s kuřecí směsí a sýrem 100g 2 ks topinky, kuřecí maso,

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 25. srpna od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 25. srpna od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 25. srpna od 11:30 do 14:30 hodin Jihočeská kulajda Penne arrabbiata s parmazánem Kuřecí směs s paprikou a arašídy, dušená rýže 1 podáváme v úterý 26. srpna od 11:30 do 14:30 hodin Brokolicový

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Chuťovky k pivečku. Polévky

Chuťovky k pivečku. Polévky Chuťovky k pivečku 1ks Nakládaný hermelín podle Máry, pečivo 55,- 2ks Domácí pikantní utopenec, pečivo 50,- 200g Pivní sláma s česnekem 55,- 100g Masová topinka sypaná sýrem 75,- 1ks Nivová koule 9,- 70g

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč POLÉVKY Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru 35,- Kč 25,- Kč NĚCO MÁLO K PIVEČKU 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč 1 ks Topinka

Více

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,-

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 52,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 34,- 100g Nakládaný hermelín, chléb 59,- 100g Syrečky s hořčicí a feferonkou, chléb 59,- 100g Třená niva, 3ks opečený toustový chléb 59,-

Více

Jídelní lístek Třebovický mlýn

Jídelní lístek Třebovický mlýn Jídelní lístek Třebovický mlýn Na Heleně 5004/2 722 00 Ostrava Třebovice Platný k 6.7.2012 Zdroj: Oficiální stránky restaurace Třebovický mlýn Chuťovky k pivu 100 g Tvarůžky s cibulí, máslem a chlebem

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč Studené předkrmy: 100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč 120 g Tatarský biftek, 4 ks topinek 175,- Kč (vejce pouze na přání zákazníka)

Více

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-)

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-) Podrážděný žaludek se lépe plní aneb předkrmy: Studené: 120g Mozzarella s rajčaty, bazalkou a balzamikovou redukcí 79,- 75g Krabí koktejl 72,- Sýrový mix (niva, hermelín, eidam) 69,- Šunkový talíř (šunka,

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla Studené předkrmy 120g Domácí srnčí paštika s brusinkami, chléb 75,- 100g Uzený pstruh s lehkým bramborovým salátem 75,- Teplé předkrmy 120g Husí játra po myslivecku, česneková topinka 75,- Vaječná omeleta

Více

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule)

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) PŘEDKRMY 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) 2. Domácí DRŮBEŽÍ PAŠTIKA s mandlemi, opečený toast 49 Kč ( 100g, drůbeží játra, smetana,

Více

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. Pondělí Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Září Úterý Čaj, hermelínová Rohlík Polévka:

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

Aperitivy: Studené a teplé předkrmy:

Aperitivy: Studené a teplé předkrmy: Aperitivy: 6 1 dcl Cinzano Bianco.... 40,- 7 1 dcl Cinzano Rosso.....40,- 8 1 dcl Martini Bianco.40,- 9 1 dcl Martini Rosso...40,- 10 1 dcl Martini Dry..40,- 11 1 dcl Metropol Bianco.. 35,- 12 1 dcl Metropol

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 pátek čtvrtek CHLÉB 1,3,7 HRACHOVÁ KAŠE 1,7 TVAROHOVÝ KRÉM POM. SÝROVÁ RÝŽOVÁ 1,7,9 ŠUNKA JEMNÝ KRÉM 7 S PIŠKOTY 1,3,7 S NIVOU 7 KYS. OKURKA KAKAO, 7, MLÉKO ROHLÍK 1,3,7

Více

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů Předkrmy: (doba přípravy 20-25 min) 1011 100g Grilovaný hermelín s brusinkami a vlašskými ořechy, 99,- domácí pečivo (1,5,7,8) 2284 70g Kachní paštika s mandlemi na pomerančích, 99,- domácí pečivo (1,5,8)

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů:

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: Jídelní lístek Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: 1)Obiloviny obsahující lepek nejedná se o celiakii, výrobky z nich (pšenice P, žito Ž, ječmen

Více

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou Něco na zub k pivu 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou 150g Ďábelská topinka 89,- s pikantní masovou směsí, zeleninou a sýrem 150g Topinka s tvarůžky

Více

Pizzeria steak house ATRIUM

Pizzeria steak house ATRIUM Pizzeria steak house ATRIUM JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 100 g Dušená šunka, máslo, okurka 58,- 100 g Sýr Eidam, máslo 58,- 60 g Šunková rolka s křenem a šlehačkou 63,- 100 g Kalamár smažený, česneková omáčka

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá Rádi pro Vás připravíme: rauty, oslavy, svatby, firemní večírky, maturitní večírky. Vaříme denně : pondělí čtvrtek od 11.00 do 21.00 hod. pátek sobota od 11.00 do 21.30 hod. neděle

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč 50g 50g Kuřecí koktejl (mrkev, jablko, mandarinky, kys. Smetana) Kuřecí salát (kuřecí maso, hrášek, kukuřice, kapie, majonéza)

Více

omáčce s červenými fazolkami Kuřecí paličky na černém pivě/smažené v pikantní strouhance

omáčce s červenými fazolkami Kuřecí paličky na černém pivě/smažené v pikantní strouhance RAUTY Teplá kuchyně /HOVĚZÍ/ Svíčková Stroganoff (s plátky čerstvých žampionů a okurek) Telecí pestré frikasé Telecí ragů se žampiony a mladou zeleninou Uzený hovězí jazyk se smetanovým mandlovým křenem

Více

Jídelní lístek Předkrmy:

Jídelní lístek Předkrmy: Předkrmy: 1140 70g Domácí zvěřinová paštika s cibulovou marmeládou, 71,- chléb 2 ks 1141 100g Grilovaná cuketa zapečná kozím sýrem, 77,- čerstvě rozpečená bagetka 1142 2 ks Bruschetta s bylinkami, čerstvými

Více

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35,

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35, JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy 100 g Mozzarella s rajčaty, balzamo-olivovým zástřikem a pestem 75, 75 g Parmská šunka s ovocným přelivem 74, 50 g Selský salátek s uzenou krkovičkou 64, (brambory, cibule,

Více

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami PŘÍLHA IV. JÍDELNÍČEK ZADAVATELE Sn 0,25l bílá káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 0,25l hořká káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 28.11. Př 0,3l polévka špenátová 0,3l polévka špenátová 100g soukenický

Více

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou..

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- 85,- Svíčková pečeně, houskový knedlík.. 79,- Tato nabídka s polévkou.

Více

Vitá Vás team Nová Amerika

Vitá Vás team Nová Amerika Vitá Vás team Nová Amerika Vize naší restaurace je, že si vyrábíme od chleba, bílého pečiva, piadin, přes těstoviny, paštiky, marmelády, zmrzliny, omáčky, nachos, müsli, gnocchi a mnohem více K vaření

Více

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky chléb,pomazánka vaječná.paprika červená,kakao,čaj ovocný polévka kapustová s houbami bramborové šišky se švestkovou omáčkou sypané máslovou strouhankou,čaj rohlík,lučina,hruška, mléko,čaj ovocný rohlík,pomazánka

Více

Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015

Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015 Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015 Rybí polévka. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, sýr tavený. Kuře pečené, rýže. Fazol. lusky na smetaně, brambory. ----- 4: Rohlík, sýr tavený.

Více

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu Studené předkrmy 50g Šunkový kornoutek plněný křenem a šlehačkou 55,- 1ks Avokádo plněné lehkým kuřecím salátem 75,- 80g Jemný tartar z lososa s limetkou a toastem 95,- 80g Carpaccio z pravé svíčkové s

Více

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008 Budoucnost českého hnědého uhlí Czech lignite - the future perspective Ing. Alexander MUSIL, Czech Coal, a.s. Září 2008 Spotřeba PEZ 2 Spotřeba PEZ 3 Těžební lokality v severočeské pánvi Hnědé uhlí ČSA

Více

13-13.15 jogurt bílý Activia 150 ml kancelář sama. 17-19.35 kuřecí steak s hermelínem 150 g V Cípu s kamarády šopský salát

13-13.15 jogurt bílý Activia 150 ml kancelář sama. 17-19.35 kuřecí steak s hermelínem 150 g V Cípu s kamarády šopský salát 19.12.2006 17.30-18.10 kuřecí řízečky raut s kolegy loučení kolegy krůtí prsa rajčata s mozzarellou čerstvá zelenina mix 1 víno bílé (ve střiku) 1 + 2 dcl pivo 2 x 0,3 l 1 hod. badmintonu 19-20h 20.12.2006

Více

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu Studený předkrm 100g Šunková rolka s křenovou šlehačkou, toast 39 Kč (šunka, křen, šlehačka) 100g Rajče s mozzarellou,bazalka s olivovým přelivem, toast 45 Kč 100g Sýrový talíř, toast 39 Kč (uzený sýr,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč s jablky a tymiánem 100 g Tatarský biftek 129 Kč s křepelčím vajíčkem, topinkami a česnekem 120 g Carpaccio z červené řepy 89 Kč

Více

Jídelní lístek. Studené předkrmy. Teplé předkrmy

Jídelní lístek. Studené předkrmy. Teplé předkrmy Jídelní lístek Studené předkrmy 100 g Kuřecí nudličky v česnekovém oleji 100 g Šunka, máslo, okurka 100 g Poličan, máslo, okurka 100 g Sýr Eidam, máslo, okurka Mirdovo maso Uzený jazyk s pikantní omáčkou

Více

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU POCHUTINY ŽVÝKAČKY 26,- BOHEMIA ARAŠÍDY 33,- BOHEMIA CHIPS (slané, paprikové,slanina) 37,- MANDLE ČERSTVÉ PRAŽENÉ SOLENÉ (100g) 70,- BRAMBOROVÉ SPIRÁLY 48,- OBLOŽENÉ MÍSY 250g VARIACE SÝRŮ A UZENIN PRO

Více

Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014

Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014 Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014 Datum dieta o b ě d Pondělí Drožďová polévka 7.4. N,D9 Pivovarský tokáň, těstoviny D2,9/2 Pivovarský tokáň dietní, těstoviny Úterý Kapustová polévka

Více

Minutky z kuřecího masa

Minutky z kuřecího masa Předkrmy 80 g Tyrolská šunka s cherry rajčátkem, rukolou a toastem 89,- 80 g Paleta evropských sýrů podávaná s ořechy 89,- Polévky 0,33 l Polévka dle denní nabídky 26,- 0,33 l Silný hovězí vývar s kousky

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

PŘEDKRMY. Hovězí carpacio s parmazánem. Tartar z čerstvého lososa s česnekovým dipem, citrónovou šťávou, olivovým olejem a máslovými toasty

PŘEDKRMY. Hovězí carpacio s parmazánem. Tartar z čerstvého lososa s česnekovým dipem, citrónovou šťávou, olivovým olejem a máslovými toasty PŘEDKRMY 70 g Hovězí carpacio s parmazánem 70 g Tartar z čerstvého lososa s česnekovým dipem, citrónovou šťávou, olivovým olejem a máslovými toasty 85 Kč 80g Mozzarella zapečená v parmské šunce na ledovém

Více

100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 150g. Obložený talíř ( šunka, salám, slanina, eidam ), pečivo 60,-

100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 150g. Obložený talíř ( šunka, salám, slanina, eidam ), pečivo 60,- Restaurace kulturní dům Jistebnice Studené předkrmy 100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 100g. Nakládaný romadúr, feferonka, cibule 38,- 100g. Nakládaný hermelín,

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014

Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014 Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014 Datum s n í d a n ě přesníd. číslo dieta o b ě d svačina Večeře Pondělí Sýr eidam Hráškový krém Mléko Krupicová kaše, mléko 6.10. ovoce 1 N,D9 Kuřecí

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 ZAMĚSTNANCI A UŽIVATELI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 ZAMĚSTNANCI A UŽIVATELI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 ZAMĚSTNANCI A UŽIVATELI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V květnu 2013 probíhala v DS Lidická anketa na kvalitu stravování,

Více

Pěšárně Restauraci a Vinárně

Pěšárně Restauraci a Vinárně Vážení zákazníci, dovolte, abychom Vás přivítali v naší Pěšárně Restauraci a Vinárně a nabídli Vám to nejlepší z české a moravské rybí a zvěřinové kuchyně, vždy s nabídkou doporučeného znovínského vína.

Více

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,-

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- Bezmasá a vaječná jídla -150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- (rajčata, eidam, uzený sýr, niva) -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- (houby, cibulka, žampiony, parmazán)

Více