Antonín Slavíček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Antonín Slavíček 1870 1910"

Transkript

1 KŘÍŽOVKA M Ě S ÍČN Í K PRAŽ SKÉ PLYNÁ RENSKÉ, a. s. Severští paroháči Jméno herce Vyskočila Základní číslovka Listnatý strom Postava z opery Dalibor Prodloužená boční zeď Značka miliampéru Předkupní právo Pomluva Poustevník Ukazovací zájmeno Japonská lovkyně ústřic Část Náchoda Vřesovec Dobývat ze země Nezhoubný tukový novotvar Tropické šílenství Usazenina Tatarský náčelník Africký slon 5. díl tajenky Souputník Značka india Jméno Chaplinovy manželky Klesání 1. díl tajenky Rána (slangově) Druh palmy Kobka Období Obrana proti chvatu Slitina Fe + Al Domácky Adam Smyčky Iniciály spis. Caudwella Listnatý strom Plemeno 2. díl tajenky Tvůrce SPZ Opavy Trnovníky Kanadská řeka Název značky metru Belgické lázně Předpis Velký nos Prudké napadení Základní rytmus džezu Značka kosmetiky Dravý pták Slovensky»proto«SPZ Plzněseveru Kde nás najdete Sídlo společnosti Pražské plynárenské, a. s. Tel.: Fax: Služby pro domácnosti a maloodběratele: Jungmannova 31, Palác Adria, Praha 1, budova č. 37 Pracovní doba: Pondělí až čtvrtek: hodin Pouze informace v pátek od 9.00 do hodin Zákaznický dispečink Pracovní doba: Pondělí až pátek: hodin Tel.: Fax: Předložka Dravý pták Stékati po kapkách Druh křivky Asijský poloostrov Starořímský pozdrav 3. díl tajenky 4. díl tajenky Kronikář Křičet Zpěvní hlas Osička (slovensky) Japonské platidlo SPZ letadel Vanuatu Rozsáhlá báseň Jenž (knižně) Kus nábytku Rovněž Snížený tón Český právník Jídelna se samoobsluhou Druh mramoru Sportovní náčiní Ukazovací zájmeno Klerik s nižším svěcením Pán komturie Usazenina Městský pták Německy»ty«Služby pro střední odběratele a velkoodběratele: Pražská plynárenská, a. s., oddělení velkoodběru, budova č. 37 Tel.: Fax: Spojení do Michle: Tramvaj č. 11 z Bělehradské ulice (u metra C I. P. Pavlova), autobus číslo 188 z Pankráce (u metra C Pankrác). Parkoviště přímo před vchodem do hlavní budovy nebo v areálu U Plynárny vjezd motorovou vrátnicí (asi 200 m před hlavním vchodem směrem od centra města). Popravčí SPZ Nymburka Jízda drožkou Jitro Jihoamerická řeka Bohyně úrody Chemický prvek Značka lutecia St. délková míra Značka mouky Domácky Eliška Sdružovat (knižně) Volání o pomoc Pomůcka: alit, ChC, Nat, Ott, piasava, rin, Spa, til,yj Dceřiné společnosti Prometheus, energetické služby, spol. s r. o. Tel.: Tel./fax: Praha Paříž Rekonstrukce, a. s. studie, projekty, inženýring, montáže LPE plynovodů U Plynárny 1450/2a, Praha 4 Tel.: Fax: Provoz a plynofikace dopravy, s. r. o. přestavby vozidel na zemní plyn, opravy silničních vozidel. Tel.: Fax: Informační služby energetika, s. r. o. U Plynárny 500/44, Praha 4-Michle Tel.: Fax: Opravy plynárenských zařízení, spol. s r. o. Tel.: , Fax: , Zdenka Reisenauerová Antonín Slavíček Rozhovor s novým členem představenstva PP, a. s., Dr. Františkem Kotulou Zkapalněný zemní plyn (LNG) Historický seriál pokračuje... Adresa redakce: U Plynárny 500, Praha 4. Šéfredaktor: Ing. Jan Žákovec. Redakční rada: Ing. Dagmar Hartmanová (předseda), Ladislav Pospíšil (místopředseda), Mgr. Karel Mach, JUDr. Michal Vavřík, Ing. Jiří Weinberger, František Erben, Jaroslav Kořán, Václav Kotek, Ing. Hana Kudlíková, Ing. Jiří Mohyla, Rudolf Novák, Ladislav Slaný, Ing. Marek Sukup, Ing. Jiří Šach, JUDr. Josef Šašek. Sekretariát: Ing. Jana Frýdecká, tel.: , fax: , Vydavatel: Gallery, spol. s r. o., Legerova 70, Praha 2.

2 AKTUALITY Pojďte s námi na výstavu»barva sama o sobě možná vyprchá a zčerná, ale cit, který vedl štětec, ten v tom zůstane jednou pro vždy.«antonín Slavíček Hlavní partner výstavy ROZHOVOR Pane doktore, dovolte mi na začátku našeho rozhovoru poblahopřát vám jménem redakční rady časopisu»u Plynárny 500«ke zvolení do funkce člena představenstva Pražské plynárenské, a. s. Vaše blahopřání rád přijímám a chtěl bych vaše čtenáře ujistit, že své zvolení do funkce člena představenstva považuji za velkou čest a výzvu.»pražská plynárenská dozná v příštích letech zásadních změn,«říká nový člen představenstva PP, a. s., Dr. František Kotula Antonín Slavíček Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, Mariánské nám. 1, Praha lasik českého impresionismu a krajinářství K Antonín Slavíček ( ) se seznámil s uměním při studiu na Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval pod vedením Julia Mařáka. Brzy však Mařákův realismus opustil a hledal vlastní vyjádření a svůj styl, který našel v impresionismu. Brzy se stal mistrem ve zpodobnění krás české krajiny a proměnných nálad v přírodě. Barevnost jeho krajin souzněla s jeho impresionistickým vnímáním a jeho snahou zachytit monumentalitu přírody pomocí barevných skvrn. Krajiny Antonína Slavíčka patří ke klenotům české malířské kultury. Slavíček maloval krajiny nejen na venkově v Kameničkách, ale i v Praze, kam se vždy v pozdním podzimu z venkova vracel a kde byl opravdu doma. Praha se stala dalším velkým tématem jeho obrazů. Ať už to bylo město staleté historie, ustupující v té době někdy nevybíravým nárokům moderního života, nebo životem pulzující tržiště, pražská nábřeží či parkové promenády. Při návštěvě Paříže v roce 1907 byl okouzlen lidským ruchem pařížských bulvárů a jejich barevností. Zároveň přehodnotil svůj vztah k impresionismu na podstatně kladnější. Zamiloval si především Degase, ale ovlivnili ho hlavně Monet a Renoir. Protože byl sám označován za českého reprezentanta impresionismu, znovu se přesvědčoval, že impresionistické jsou jen některé prvky jeho malování, ale že estetika impresionismu neodpovídá jeho uměleckým cílům. Po návratu z Paříže se Slavíček věnoval květinám a už klasicky všem stranám Prahy. Posledním jeho pokusem o vyjádření malířského hledání stylu byly jeho studie»svatovítské katedrály«. Tyto obrazy však zůstaly nedokončeny, neboť Slavíček po těžkém onemocnění dobrovolně ukončil svůj život. 3 Slavíčkovo dílo je vzrušující nejen výtvarně, ale pozoruhodný a dramatický je i jeho umělecký osud. Celý život sledoval základní příkaz ke pravdivosti vyjádření a opravdové vnitřní angažovanosti, a proto v jednotlivých etapách nemilosrdně opouštěl získané jistoty. Pro opravdovou tvorbu potřeboval vnitřní napětí a vztah k námětu. Právě tato opravdovost a intenzita, byť někdy provázená i neúspěchy, činí ze setkání se Slavíčkovým dílem zážitek. Poslední velká výstava Antonína Slavíčka se konala v Praze v roce Již dvě generace neměly možnost vidět ve větším výběru díla umělce, který bývá považován za jednoho ze zakladatelů české moderní výtvarné tradice. Tuto mezeru by ráda zaplnila Galerie hl. města Prahy současnou výstavou. Podařilo se shromáždit více než 250 prací a tak je ukázán Slavíčkův vývoj v plném rozsahu. jž 1. Mariánské náměstí, 1906, Západočeská galerie v Plzni 2. Staroměstské náměstí, 1908, Galerie hlavního města Prahy 3. Ve Hvězdě (Podzim), 1897, Galerie výtvarného umění v Ostravě 4. Na Letné v létě, 1907, Galerie moderního umění v Roudnici n/l 5. Praha od Ládví IV (Pohled na Prahu od Ládví), 1908, Galerie hlavního města Prahy Obraz na titulní straně Dóm sv. Víta, 1909, Galerie hlavního města Prahy 2 Jako dlouholetý zástupce německých plynárenských společností v České republice velmi dobře znáte české plynárenství. Pokuste se zhodnotit význam a postavení Pražské plynárenské. Od roku 1991 jsem zastupoval v České republice společnost Ruhrgas, která je dnes součástí koncernu E.ON. Při seznámení s českým plynárenstvím jsem byl velice potěšen jeho vysokou profesní úrovní. Toto platí i pro Pražskou plynárenskou. Její význam a postavení bych ale raději hodnotil jako Pražák. Pražská plynárenská má na pražském energetickém trhu velice důležitou pozici, která se podle mého názoru bude upevňovat. Myslíte si, že využijete své zkušenosti a kontakty pro budoucí rozvoj naší společnosti? Na tuto otázku se dá odpovědět jedním slovem. Samozřejmě. Jaké jsou vaše prvotní představy a plány v nové funkci? Na co se chcete zaměřit? Pražská plynárenská je podnik, který nabízí svým zákazníkům plyn a s tímto spojené služby. Úkoly s tím související přinášejí to, co nazýváme každodenní agendou. Doba, ve které se nyní nacházíme, přináší ale ve zvýšené míře potřebu myslet na výzvu budoucnosti a připravovat na ni naši plynárenskou společnost. Plynárenství se připravuje na postupné otevírání trhu s plynem, vznikne konkurenční prostředí. Co musí podle vašeho názoru nabízet plynárenská společnost, aby byla pro zákazníky atraktivní? Otevírání trhu je pro každou energetickou společnost velikou výzvou. Pražská plynárenská zde netvoří výjimku. Chce-li obstát, musí nabízet plyn a služby s ním spojené ve vysoké kvalitě a za konkurenceschopnou cenu. Toto se velice snadno formuluje, v praxi to ale vyžaduje od všech zúčastněných maximální nasazení. Příprava na otevírání trhu ale již probíhá a podle mých prvních dojmů mám za to, že Pražská plynárenská bude dobře připravena. Jak vy osobně vidíte budoucnost pražského plynárenství? Co se týče budoucnosti, dozná Pražská plynárenská v příštích letech jistě zásadních změn. Zmíním jen to, dnes v energetice ve všech pádech skloňované, ryze české slovo»unbundling«. Náklady spojené s oddělením obchodu a distribuce bude nutno kompenzovat zvyšováním efektivity nabízených služeb. Spolupráce s ostatními energetickými společnostmi, které v Praze působí, je jistě cestou pro každého pochopitelnou. Vliv hlavního města na všechny tři velké energetické sektory tuto cestu jistě usnadňuje. Jaké místo zaujímá Pražská plynárenská, a. s., ve strategii společnosti E.ON? Jak víte, působí společnost E.ON na českém trhu již pět let, nedávno jsme pozvali naše obchodní přátele a spolupracovníky, abychom toto jubileum společně oslavili. Ačkoli těžiště našich investic leží na jihu České republiky, má hlavní město každé země, ve které působíme, svoji zvláštní důležitost. S Prahou tomu není jinak. Jsme přesvědčeni, že naše účast v Pražské plynárenské přispěje k tomu, že se tato společnost bude dále rozvíjet a naši investici zhodnocovat. Děkuji za Váš čas a přeji v nové funkci mnoho úspěchů Jan Žákovec 4 5 Dr. František Kotula Ekonomická studia na Vysoké škole ekonomické v Praze a J. W. Goethe Universität ve Frankfurtu nad Mohanem završil doktorandským studiem v oboru Hospodářské vědy. V letech pracoval v auditorské společnosti Treuverkehr AG, od roku 1979 do 1990 v energetické sekci BAW (Vrchní úřad Spolkového Ministerstva hospodářství). V roce 1991 působil jako poradce československého ministra hospodářství v otázkách energetiky. Byl členem dozorčí rady OKD. Od roku 1991 je vedoucím československé, později české reprezentace společnosti Ruhrgas AG v Praze. Členem představenstva Pražské plynárenské, a. s., je od 1. ledna

3 NOVÁ TECHNIKA Pod pojmem zemní plyn si většina z nás představí plyn, který je používán v domácnostech a komerční sféře pro přípravu pokrmů, teplé vody a vytápění, v průmyslu v nejrůznějších technologiích. Se zemním plynem se můžeme setkat i ve zkapalněné formě při přepravě z míst nalezišť na místa spotřeby avdopravě. Vlastnosti zkapalněného zemního plynu Zkapalněný zemní plyn (LNG) je takřka čistý methan, který je zchlazen na -160 C při atmosférickém tlaku. Jedná se o namodralou, bezbarvou kapalinu bez zápachu, nekorozivní a netoxickou. Zkapalněný zemní plyn zaujímá zhruba 600x menší objem než plynný zemní plyn. Hmotnost LNG je oproti vodě méně než poloviční, konkrétně hustota je 0,4 0,42 kg/m 3. 1 kg LNG má výhřevnost 54,8 MJ, 1 litr LNG pak 22,2 MJ. Zkapalněný zemní plyn (LNG) LNG stanice v Barceloně Schema LNG Noví poskytovatelé služeb pro držitele Zákaznické karty Pražské plynárenské, a. s. Cestovní kancelář FIRO-tour Infolinka tel.: , Pobočky CK FIRO-tour v Praze najdete na adresách: Praha 1, Národní třída 37 / 38 Tel.: Praha 1, Na Poříčí 5 Tel.: Praha 9, OC Tesco Letňany Veselská 663 Tel.: , Poskytovaná sleva pro držitele zákaznické karty: letecké pobyt. zájezdy sleva až 12 % poznávací a lyžařské sleva 8 % zájezdy HOT TIP sleva 5 % je renomovaná česká cestovní kancelář, která působí na českém trhu 13. rokem. Dnes patří CK FIRO-tour mezi největší cestovní kanceláře v ČR. V případě Vašeho zájmu obdržíte katalogy CK FIROtour zdarma. Teta Tramtárie Jungmannova 28, Praha 1 Dětský ostrov v centru Prahy můžete navštívit v Jungmannově ulici 28, v Praze 1. Naleznete zde pizzerii, kavárnu, cukrárnu, největší dětské knihkupectví a divadélko pro děti. Připraveny jsou divadelní a filmové produkce, naučné přednášky a pořady. Přiveďte své děti do herny s prolézačkami, kde si mohou kreslit, číst, soutěžit a hrát v době, kdy nakupujete! To vše od rána do večera každý den! Poskytovaná sleva je 10 % pro držitele zákaznické karty: sleva platí v celém areálu firmy Tramtárie. Výjimkou je pouze mléčný bar, kde sleva neplatí. Aktuální informace o Zákaznické kartě a přehled poskytovatelů výhod naleznete na nebo v letáku v našich obchodně informačních střediscích. Přejeme hodně zábavy a příjemných zážitků s vaší Zákaznickou kartou PP, a. s. Připravuje Lenka Poklopová LNG tanker u terminálu Zkapalňování, uskladňování, přeprava a distribuce LNG Přestože zkapalňování, uskladňování i zpětné odpařování zemního plynu představují náročné technologické procesy, patří dnes k běžnému stavu techniky. Surový zemní plyn se po vyčištění od příměsí a nečistot zkapalňuje v soustavě výměníků, které tvoří zkapalňovací kolonu. Plyn se postupně ochla- NAPSALI O NÁS plynem si lze hrát na různé způsoby. Sochař S Ladislav Šaloun kupříkladu vytvořil v roce 1927 jako zakázku pro michelskou plynárnu sousoší nazvané Apoteóza plynárenství. Protože apoteóza znamená oslavení, své dílo pojal náležitě ušlechtile: jako krásně stavěnou dvojici, kde muž představuje práci, žena vědu. Muž je kopáč dobývající zhlubin země uhlí, z něhož se pak vyráběl plyn, a žena drží jeden kousek, jejž zřejmě obdržela coby vzorek od kopáče. Uhlí v její ruce slouží jednak jako symbol, jednak jako stylizovaný hořák. Prostě: není to ledajaká socha, ale jedna z mála u nás, z níž šlehají plameny samozřejmě z hořícího plynu a zpravidla (bohužel) jenom při slavnostních příležitostech. Časopis Reflex č. 5/2004 Na plný plyn LNG nákladní automobil v Barceloně zuje během několika kaskádových chladicích cyklů, až dojde k jeho úplnému zkapalnění. Jednotky pro zkapalňování zemního plynu mají obrovskou spotřebu energie. Po zkapalnění je LNG uskladňován ve velkých kryogenických zásobnících. Na velké vzdálenosti se LNG přepravuje po moři prostřednictvím tankerů. V podstatě se jedná o plovoucí skladovací rezervoáry LNG uzpůsobené k převážení zemního plynu za nízké teploty (kolem -160 C) při tlaku, který je mírně vyšší, nežli je atmosférický tlak. Pohon tankerů je zajištěn prostřednictvím kotlů, využívajících zemní plyn získávaný z odparu v nádržích LNG. V přijímacích terminálech se v odpařovačích LNG trajekt»glutra«v Norsku LNG převádí z kapalné fáze opět do plynného stavu tak, aby mohl být rozváděn běžnými přepravními plynovody. LNG jako pohonná hmota Další možností využití zkapalněného zemního plynu je doprava. Ve světě dnes jezdí převážně vozidla na stlačený zemní plyn, stále více se ale rozšiřuje i užití zkapalněného zemního plynu, zejména v Severní Americe. V Evropě pilotní projekty využití zkapalněného zemního plynu probíhají především v nákladní dopravě např. ve Španělsku, Německu nebo Velké Británii. LNG posunovací lokomotiva Deutche Bahn v Mnichově Hlavním důvodem použití LNG je větší hustota energie zemního plynu v kapalném stavu (oproti stlačenému zemnímu plynu CNG), což v konečném důsledku znamená zvýšení dojezdu vozidla na srovnatelnou úroveň s benzinem. K hlavním nevýhodám LNG patří uchovávání zemního plynu za velmi nízkých teplot, odpar z nádrže při delší odstávce vozidla, složitější a nákladnější technologie v porovnání se stlačeným zemním plynem. LNG je využíván nejen v dopravě silniční, ale také v lodní a železniční dopravě. J. Žákovec Foto autor, archiv Sousoší najdete před vstupem do areálu plynárny v Michli, těžko se dá přehlédnout, stojí totiž na vysokém kamenném podstavci. Sochař Šaloun svoje řemeslo uměl, určitě znáte jeho pomník mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Jenže ten nehoří. Zato jinde... Možná jste si toho ještě nevšimli, ale když na Starém Městě vstoupíte po setmění do Michalské ulice a rozhlédnete se kolem, budete vnímat ze zdejších lamp jiné světlo. Plynové! Je bělavé až namodralé na rozdíl od žluté záře, kterou vydávají ostatní elektrické pouliční lucerny. Zvláště v mrazivém večeru, kdy je dlažba pocukrovaná přemrzlými sněhovými krystaly, třpytícími se jako rozsypané démanty, vypadá Michalská jako místo, kde se zastavil čas. Má to svoje kouzlo, je to romantické a tak půvabné, že podvědomě zpomalíte své kroky, abyste si vychutnali podmanivou atmosféru. Plynové svítilny (spaluje se v nich svítiplyn) navíc mají svůj hlas, jemně syčí, jako by předly. V Praze se výhradně takové používaly od poloviny devatenáctého století a poslední, které na tomhle principu pracovaly, zhasly v roce 1985 na Loretánském náměstí. Rozžínaly se pomocí tyčí ty současné se ale uvádějí do provozu automaticky, i když»ruční pohon«může být také použit. Zatím jsou plynové lampy jenom v Michalské, ale je možné, že se objeví i v jiných historických částech Prahy. Ne všechno staré je špatné: tohle je případ návratu do devatenáctého století, jaký lze považovat vysloveně za přínosný. Poznámka redakce: V letošním roce připravuje Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci s Eltodo Citelum, a. s., a Kolektory Praha, a. s., další etapu plynového osvětlení v historickém centru Prahy. Plynové lampy, spalující zemní plyn (nikoli svítiplyn, jak uvádí autor článku v Reflexu), se rozsvítí v Celetné ulici a na Ovocném trhu. Petr Volf Foto Petr Jedinák

4 INFORMUJEME Pane inženýre, můžete našim čtenářům přiblížit, jak probíhá liberalizace trhu s plynem v Evropě a zda bude možné v České republice»převzít«něco z pravidel trhu evropských států? Liberalizace trhu s plynem v Evropě probíhá nepřetržitě, některé státy, jako např. Rakousko nebo Německo, již svůj trh otevřely na sto procent. Očekává se, že během jednoho až dvou let bude celý trh v Evropské unii otevřen. Na rozdíl od elektřiny nenajdete u plynu dva státy v Evropě, které by měly stejná pravidla trhu. Každý stát má svůj vlastní přístup, uzpůsobený vlastním podmínkám. Při tvorbě našich pravidel lze obtížně něco kopírovat. Musíme brát v úvahu současný stav, a ne experimentovat s něčím, co někde v Evropě existuje. Při tvorbě nové legislativy se proto musíme dívat na naše podmínky, změny musí plynule vycházet z toho, co dnes již v českém plynárenství existuje. Zároveň je nutné zajistit, aby náš plynárenský systém byl z hlediska hlavních cílů kompatibilní s evropským, a tudíž nedocházelo k nerovnostem. Jaká je situace na Slovensku? Na Slovensku už mají teoreticky otevřený trh, ale prakticky to není příliš funkční. Mají sice nový energetický zákon, ale chybí jim pravidla trhu, takže výsledný efekt se nedostavil. V čem je otevírání trhu s plynem odlišné od trhu s elektřinou? Na rozdíl od elektřiny jsou uzavřeny dlouhodobé kontrakty na nákup zemního plynu, na které je vybudována kapacita plynovodů. Prostor pro konkurenci je tedy menší, o tom není pochyb. Otevírání trhu je komplikovanější a lze vypozorovat, že Otevření trhu s plynem se blíží Termín vstupu České republiky do Evropské unie přináší zcela konkrétní změny v oboru plynárenství. Jedná se především o vytvoření konkurenčního prostředí, ve kterém si budou moci obchodníci s plynem i samotní spotřebitelé svobodně vybrat svého dodavatele zemního plynu. Pro vysvětlení základních otázek, souvisejících s přípravou liberalizovaného trhu s plynem, jsme se obrátili s dotazy na Ing. Vladimíra Štěpána z konzultační společnosti ENA, s. r. o., která se na těchto změnách podílí. Ing. Štěpán má více než dvacetileté zkušenosti v plynárenství a je spoluzakladatelem a řídícím pracovníkem společnosti ENA, s. r. o. Tato společnost je spoluřešitelem návrhu vyhlášky o organizaci trhu s plynem v liberalizovaném prostředí ČR. Zakázka je zpracovávána na základě společné objednávky plynárenských společností a Energetického regulačního úřadu ČR. státy se potýkají s tím, aby vůbec dostatečná konkurence vznikla. Určitě se jedná o víceletý proces. Víte o nějakých problémech, spojených s přijetím pravidel trhu v evropských státech, ze kterých by se měla ČR poučit? Není možné to takto jednoduše specifikovat. Pravidla trhu jsou dosti složitá a je běžné, že již v prvním roce bylo v některých zemích přijato mnoho změn. Je nutné počítat s tím, že praxe přinese změny původních návrhů, iniciovaných jak zákazníky, tak obchodníky nebo distributory. Připomínek a následných úprav určitě bude celá řada. Jaké jsou podmínky úspěšného otevření trhu s plynem? Otevření trhu je samozřejmě podmíněno řadou legislativních opatření změnou dnes platného energetického zákona, kde budou definovány základní principy. Musí být zpracována pravidla trhu, tzn. Energetický regulační úřad (ERÚ) musí vypracovat vyhlášku o pravidlech trhu, kde budou definice z energetického zákona podrobně rozvedeny, např. kolikasložková bude cena plynu, jakým způsobem bude stanovována, případně schvalována apod. Třetí nezbytnou podmínkou je vytvoření kodexů, tzv. řádů provozovatelů. Ty by měly být teoreticky tři a budou upravovat přístup k přepravním sítím, k distribučním sítím a k podzemním zásobníkům. V jaké fázi je příprava uvedené legislativy? Vminulém roce přijatá směrnice Evropské unie, týkající se liberalizace trhu s plynem, byla zapracována do návrhu nového energetického zákona. Ten byl dokončen koncem loňského roku a nyní je ve schvalovacím řízení, očekávají se jen minimální změny. Dvoustranu připravili Ing. M. Jadlovský, Ing. J. Mohyla, Ing. J. Žákovec V současnosti probíhají práce na vyhlášce o pravidlech trhu i na kodexech. Pracovní skupinu řídí nezávislý Energetický regulační úřad, který přebírá pravomoci i odpovědnost. K 30. červnu 2004 by měl být hotov první základní návrh legislativy, kterou poté ERÚ posoudí, dopracuje a předloží k veřejné diskusi. Jak otevírání trhu změní současné plynárenské distribuční společnosti? Dnešní distribuční společnosti se rozdělí na dva samostatné subjekty na obchodníka s plynem a na provozovatele distribuční soustavy. Evropská unie jednoznačně požaduje nejen účetní, ale i právní oddělení obchodu a provozu (tzv. unbundling), a to převážně z důvodu zamezení nebezpečí přelévání nákladů a tím pádem možnému zvýhodňování obchodníka. Nejprve bylo požadováno jen účetní rozdělení v plynárenských společnostech, ale v Evropě se zjistilo, že je to nedostatečné, že dochází k interní výměně informací, často strategických. V České republice v oblasti přepravy plynu, tedy u společnosti Transgas, dojde k oddělení činností již k 1. lednu 2005, u distribučních společností dojde k tomuto kroku nejpozději k 1. ledna Oddělení může samozřejmě znamenat růst nákladů, neboť se ztrácí synergické efekty, dojde k dělení řady dnes společných činností. Na druhou stranu nově vzniklá konkurence bude náklady stlačovat, takže výsledkem otevírání trhu by nemělo být zdražení plynu pro odběratele. V některých zemích došlo dokonce k fyzickému oddělení odstěhování obou společností, aby nedocházelo k ovlivňování zákazníka. Hrozí to iunás? Zkušenost ukazuje, že stačí oddělení právní. Vzniknou nové společnosti obchodní a provozující plynovody, které budou zcela samostatné, s jinou náplní činnosti, s rozdílnými problémy. Nepovede oddělení obchodu od provozu ke snížení spolehlivosti zásobování odběratelů? Faktem je, že budoucí provozovatel soustavy ztratí řadu nástrojů, které dnes má. Vytěžování soustavy bude mít v rukou obchodník. Provozovatel obchodní informace nedostane, bude dokonce zakázáno mu je poskytnout. Provozovatel distribuční soustavy nebude znát kontrakty, ať již na nákup, přepravu plynu nebo zásobníky. Nebude tedy mít dostatek informací potřebných pro budoucí rozvoj soustavy. Zkušenosti ukazují, že uvedené údaje jsou z hlediska bezpečnosti potřebné a uvažuje se o vydání zvláštní instrukce o bezpečnosti. V současnosti o tom probíhá diskuse, názory jsou však rozdílné. V plynárenství, na rozdíl od elektroenergetiky, zatím nedošlo ke kolapsu rozvodné sítě, tzv.»blackoutu«. Pokud by byly upřednostněny principy trhu zelektroenergetiky, pak by hrozba»blackoutů«v plynárenství mohla nastat. Pro Českou republiku byl do připravovaného energetického zákona navržen méně rizikový model, tzn. nebude existovat nezávislý operátor, provozovatelům distribuční soustavy je uložena povinnost zajišťovat bezpečný provoz a Transgasu (provozovateli přepravní soustavy) fyzicky kdykoli vybilancovat soustavu ČR. Zvolený mírnější princip bude zajišťovat spolehlivost dodávek, nebyl zvolen riskantnější princip obchodu s energií bez jakýchkoli podmínek a omezení. Bezpečnost zásobování je pro nás prvořadá. Budou odběratelé muset uzavírat nové smlouvy jak s obchodníkem, tak s provozovatelem distribuční soustavy? Bude to volba každého zákazníka. Ten bude moci uzavřít samostatnou smlouvu na distribuci, přepravu plynu, zásobníky a dodávku plynu. A nebo se bude moci rozhodnout uzavřít jen smlouvu s obchodníkem, který mu nabídne, tak jak je tomu dnes, službu zahrnující vše s konečnou cenou. Zákazník bude moci na obchodníka přenést veškeré pravomoci, aby vše komplexně za něj projednal, včetně povinnosti bilancování. Bude to otázka jednání. Poplatky za přepravu, distribuci a zásobníky budou zveřejňovány, bude tedy jasné, kolik co stojí, a zákazník si bude moci spočítat, za co platí. Zbytek bude cena za komoditu, tedy za plyn, která bude předmětem soutěže. Proto se trh vlastně otevírá. Znamená to, že pakliže bude obchodník nabízet celý balíček, bude nést i příslušná rizika? Ano, ale samozřejmě bude záležet na počtu zákazníků, které bude mít příslušný obchodník. Pro velkého obchodníka bude snazší nabídnout lepší služby než pro malého. Na trhu se objeví nové společnosti. Jak budou zákazníci chráněni před nesolidním jednáním firem, které si např. nasmlouvají mnoho zákazníků a pak jim nebudou schopny dodat plyn? Je nutné si uvědomit, že obchodování s plynem bude obchod jako s jiným zbožím, i když s určitými omezeními. Může se stát, že obchodník v konkurenci nemusí odhadnout svoji situaci a zkrachuje. Pak samozřejmě přichází stát. Ministerstvo průmyslu a obchodu a ERÚ uvažují o tzv. dodavateli poslední instance, který by měl pokračovat v dodávkách plynu v těchto případech. Bude stanoven konkrétní postup a podmínky. Může se však stát, že odběratel, který špatně odhadl obchodníka, pak za plyn zaplatí více. Řada odběratelů předpokládá, že liberalizace přinese automaticky snížení cen plynu. Jaký je váš názor? Nesporně dojde k diferenciaci cen mezi jednotlivými skupinami odběratelů. Dnešní tarif je v podstatě průměr nákladů spojených s dodávkou plynu. V budoucnu budou více zohledněny náklady konkrétního odběratele na uskladnění plynu, přepravu, distribuci, charakter odběru apod. Zda klesne celková cena plynu? Domnívám se, že naroste cena pevné složky, protože dělíme systém a s tím souvisí růst nákladů. Co se týče komodity, je otázkou, zda vlivem konkurence se cena sníží. Výhodu budou mít velcí odběratelé a odběratelé s pravidelnou spotřebou plynu. Menší odběratelé s nepředvídatelným charakterem spotřeby plynu mají větší náklady, jsou rizikovější pro obchodníka z hlediska bilancování plynu, a proto budou mít samozřejmě cenu vyšší než velký odběratel s rovnoměrnou spotřebou. Na závěr našeho rozhovoru, co vzkážete odběratelům plynu? Co mohou od otevření trhu s plynem očekávat? Určitě je nutné, aby si všichni uvědomili, že trh s plynem je odlišný od trhu s elektřinou. Přes některé společné věci je trh s plynem výrazně odlišný. Plyn se stane zbožím jako je každé jiné. Otevírání trhu s plynem přináší výzvu. Vznikají nové možnosti, na druhou stranu jsou zde i určitá rizika. Ale pro všechny. Pro odběratele i pro obchodníky. Určitě se ale odběratelé budou muset více starat o svůj odběr, více se, oproti současnosti, problematice obchodování s plynem věnovat. Děkuji za rozhovor Vysvětlení pojmů, souvisejících s otevíráním trhu s plynem Pravidla obchodování s plynem (pravidla trhu) Vycházejí z novely Energetického zákona, prováděcích vyhlášek, norem a kodexů, které připravuje Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pro trh se zemním plynem. Základní kodexy jsou Řád provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele distribuční soustavy a Řád provozovatele podzemních zásobníků. Unbundling pro plynárenské distribuční společnosti lze definovat unbundling jako oddělení distribuce od ostatních licencovaných činností společnosti. Právní oddělení distribuce musí být provedeno nejpozději do Z návrhu novely Energetického zákona Trh s plynem je otevírán postupně takto od 1. ledna 2005 jsou za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci s výjimkou domácností, kteří jsou vybaveni průběhovým měřením a dálkovým přenosem dat, a dále všichni držitelé licence na výrobu elektřiny spalující plyn v tepelných elektrárnách nebo při kombinované výrobě elektřiny a tepla, a to v rozsahu své spotřeby na tuto výrobu od 1. ledna 2006 jsou za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci s výjimkou domácností, kteří jsou vybaveni minimálně průběhovým měřením, a dále všichni držitelé licence na výrobu elektřiny spalující plyn v tepelných elektrárnách nebo při kombinované výrobě elektřiny a tepla, a to v rozsahu své spotřeby na tuto výrobu od 1. ledna 2007 jsou za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci. Obchodník s plynem držitel licence na obchod s plynem nakupující plyn za účelem jeho dalšího prodeje ostatním účastníkům trhu s plynem. Oprávněný zákazník fyzická či právnická osoba, která má právo zvolit si dodavatele plynu a má právo přístupu k přepravní soustavě, distribučním soustavám, podzemním zásobníkům plynu, těžebním plynovodům a prvotní akumulaci. Chráněný zákazník každý konečný zákazník, který není oprávněným zákazníkem. Konečný zákazník fyzická či právnická osoba nakupující plyn pro vlastní spotřebu, případně která část svého nakoupeného plynu poskytuje jiné fyzické či právnické osobě a nejedná se o podnikání podle obchodního zákoníku. Provozovatel distribuční soustavy fyzická či právnická osoba, která provozuje distribuční soustavu a je držitelem licence na distribuci plynu. Domácnost konečný zákazník, který nenakupuje plyn pro jiné účely, než pro svou vlastní spotřebu v domácnosti. Právo přístupu třetích stran právo účastníka trhu s plynem na uzavření smlouvy s provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem distribuční soustavy nebo provozovatelem podzemního zásobníku plynu nebo výrobcem o zajištění příslušné licencované činnosti podle tohoto zákona. 6 7

5 HISTORIE Obr. 1 Domácí plynová stanice se dvěma lahvemi oužitím stlačeného plynu pro potřeby venkova P se v širším měřítku zabývala zpráva předložená Congrés international de Technique sanitaire et d Hygiéne urbaine v Lyonu r Zpráva předesílá, že zřizování plynáren a plynovodních sítí je velmi nákladné, a je proto na místě uvažovat o možnostech poskytnout venkovu a izolovaným venkovským obydlím plyn jinými prostředky, případně posloužit jim jinými plyny. V úvahu přicházely tyto plyny: svítiplyn z plynáren (16,75 19,26 MJ/m 3 ) koksárenský plyn z koksáren (14,7 23,1 MJ/m 3 ) nekondenzované plyny z petrolejových rafinérií (42 63 MJ/m 3 ) plyny z továren, které zpracovávají hnědé uhlí nebo břidlici za nízké teploty (25,2 33,6 MJ/m 3 ) plynný propan nebo butan, či jejich směs (92,4 122,64 MJ/m 3 ) Z historie dopravy a použití plynu v nádobách Obr. 2 Umístění skříně s plynovými lahvemi na fasádě Zpráva navrhuje zřizování malých skladů pro jednotlivé odběratele, sestavených např. z 2 až 5 lehkých lahví, zapojených na společný regulátor. Dále navrhuje zřizování pomocných stabilních zásobníků o obsahu a pohyblivých tanků o obsahu 600 m 3 plynu, stlačeného na 20 MPa. Na stabilní zásobníky by byli připojeni jednotliví spotřebitelé společnou podzemní nebo nadzemní sítí plynovodů. Podobným způsobem byla pak např. skutečně zásobována malá pobřežní obec Ambleteuse mezi Bologne-sur-Mer a Calais. Do obce každodenně přijížděl ze vzdálenosti 13 km nákladní vůz se třemi tanky stlačeného svítiplynu. Plyn se přepouštěl do malého plynojemu o obsahu 200 m 3. Počáteční počet 10 odběratelů se brzy zvýšil na 40. Délka místního plynovodu byla 4 km. Ve Francii bylo v roce stanic na stlačování svítiplynu pro 2. část zásobování odběratelů v oblastech, do kterých nebyl svítiplyn zaveden. Svítiplyn se rozvážel nejen v láhvích, ale i v zásobníku o obsahu litrů pod tlakem 20 MPa. Z toho se vypouštěl plyn do obecního plynojemu s provozním přetlakem 1,5 MPa. Z plynojemu se pak prováděl rozvod místní sítí provozním přetlakem 0,3 MPa. Zajímavý pokus ve větším měřítku provedla v Dánsku plynárna malého venkovského města Nykoebing. Ta využila rozmachu automobilové dopravy po první světové válce, aby zásobovala stlačeným plynem venkovské spotřebitele. Pole působnosti plynárny bylo značně rozsáhlé a zahrnovalo dva ostrovy Lolland a Falster o rozloze km 2 s počtem obyvatel, z čehož bylo v obcích zemědělských. Plynárna v Nyokebingu dodávala svítiplyn odběratelům, kteří si mohli vlastním nákladem pořídit domovní instalaci v ceně Frs, již zaplatili většinou hotově nebo spláceli po dobu 2 až 10 let. Domovní instalace sestávala z jedné nebo ze dvou ocelových lahví (z nichž jedna byla jako rezervní), připojovacích trubic, rozdělovače s manometrem, regulátoru tlaku a kaučukové hadice (obr. 1). Vše bylo uzavřeno v plechové skříni umístěné zvenčí na fasádě domu (obr. 2). Hadice sloužila k propojení Obr. 3 Rozvoz tlakových lahví se svítiplynem do domácností Stalo se před 60 lety / Autobus na nestlačený svítiplyn poprvé v Praze Obr. 1 Autobus na nestlačený svítiplyn na trati Michle Hostivař Dne 22. března tohoto roku tomu bude přesně 60 let, co byl v Praze-Michli, poprvé v pražské hromadné dopravě, uveden do provozu autobus na nestlačený svítiplyn (obr. 1). Myšlenka použití nestlačeného plynu k pohonu motorů nebyla nová. Poměrně krátce po objevení principu výroby svítiplynu na začátku 19. století se přišlo na to, že ho lze použít i pro pohon výbušných motorů. První motorová vozidla byla tedy poháněna plynem. Brzy se však prosadila paliva kapalná, která umožňovala větší dojezdové vzdálenosti. Ale v době, kdy motorová vozidla již byla prakticky výhradně poháněna tekutými palivy, opět přišel ke slovu plyn. K uplatnění svítiplynu v automobilové dopravě přispěla zejména válečná léta l. světové války. Byli to především Angličané, kteří v roce 1917 za nejprudší ponorkové války, kdy byla ostrovní říše odříznuta od přísunu benzinu z pevniny, připevňovali na nákladní auta gumové balony a plnili je svítiplynem zplynového nízkotlakého potrubí. Tím prakticky bez větších zásahů do palivové soustavy motoru získávali náhradní pohonnou látku k provozu svých vozidel. Také v dalších zemích v tomto čase používali automobilisté svítiplyn. Plyn byl ukládán v látkových impregnovaných balonech na střechách vozů. Balony dodávaly automobilům bizarního vzhledu a lidé jim proto říkali»zeppelin«po tehdy velmi známé vzducholodi. V nízkotlakých balonech nemohlo být samozřejmě uloženo množství plynu umožňující dosažení větších dopravních vzdáleností. Teprve pozdější zavedení výroby lehkých ocelových NiCrMo lahví (ve 30. letech) přivedlo plynárníky v Anglii a Francii na myšlenku používat pro pohon automobilů plynu stlačeného. Řadu let se pak nesly všechny snahy k vybudování vhodných kompresorů, regulátorů atd. Přesto nebylo použití nestlačeného plynu zcela odzvoněno. Obr. 4 Nákladní automobil na stlačený svítiplyn (Ostrava) regulátoru s domovním rozvodem. Zpočátku se používalo lahví o vodním obsahu 40 litrů a hmotnosti 71 až 75 kg. Přetlak plynu v lahvích byl 15 MPa. Později byly zakoupeny lahve francouzské z NiCrMo oceli o obsahu 50 litrů pro přetlak 20 MPa. K odběratelům, až 70 km vzdáleným (ve Falstru), se lahve dopravovaly nákladními automobily. Každý byl zařízen na přepravu 11 3 láhve, tj. 33 lahví. Celé území bylo rozděleno na 6 obvodů a každý obvod dvakrát týdně zásobován plnými lahvemi. Při celkové jízdě 100 km rozvezlo každé auto za půl dne 60 lahví. Průměrná spotřeba byla 42 lahví na jednoho odběratele za rok. Vzdálenější odběratelé (Lolland) byli zásobováni kombinovaně, a to železnicí a místními auty. Rozvoz lahví automobily v Dánsku zobrazuje obr. 3. Není jistě bez zajímavosti, že i při zásobování odběratelů tlakovými lahvemi byl pro dánské odběratele plyn cenově efektivnější než elektřina, petrolej, nebo dokonce i dříví. Obr. 5 Osobní automobil na stlačený svítiplyn (Praha) K dalšímu podobnému způsobu řešení zásobování odběratelů svítiplynem došlo za zajímavých okolností roku 1935 v holandském městě Hellevoetsluis u Rotterdamu. Hellevoetsluis byla menší obec, kde místní plynárna byla v majetku soukromé společnosti N. V. Gasfabriek. Právě v roce 1935 vypršela plynárenské společnosti koncese. Konkurenční elektrárenské společnosti se podařilo docílit toho, že obec koncesi plynárně neprodloužila, a zapověděla dokonce používat veřejné Obr. 6 Městský autobus na stlačený zemní plyn (Oberhausen) Obr. 2 Pařížský autobus hromadné dopravy přestavěný na pohon nestlačeným svítiplynem Obr. 3 Model prvního pražského autobusu na nestlačený svítiplyn Dvoustranu připravil Rudolf Novák Foto archiv a obecní pozemky pro uliční plynovody. Plynárenská společnost zvedla hozenou rukavici a boj přijala. S výrobou plynu neustala, naopak na návrh svého poradce pana Brunklause, inženýra tilburské plynárny, si zařídila distribuci stlačeného plynu v lahvích a výrobu ještě vystupňovala. Původně plynárna v Hellevoetsluis, jejíž kapacita byla asi m 3 a trubní síť měřila 10 km, dodávala plyn pouze do města a nyní rozšířila dodávku plynu stlačeného v lahvích na celé okolí a začala účinně konkurovat elektrické energii pro vaření i tam, kde elektrárenská společnost konkurenci plynu dosud nepocítila. Vedle použití stlačeného svítiplynu pro zásobování domácností se ve třicátých letech v širokém měřítku stlačený svítiplyn dále uplatňoval k pohonu motorových vozidel (obr. 4 a 5). V této oblasti a v těchto letech se již v některých zemích začíná prosazovat stlačený zemní plyn. V Německu např. sloužil nejen k pohonu autobusů a nákladních automobilů, ale také k pohonu městských prostředků pro úklid ulic (obr. 6 a 7). Pokračování příště Obr. 7 Zametací a kropicí vůz (Oberhausen) A byla to zase válečná léta, tentokrát 2. světové války, která přivedla použití nestlačeného svítiplynu znovu ke cti. Již ke konci roku 1939 počala firma Egertons Ltd., Northhgate, Ipswich v Anglii přestavovat nákladní auta a autobusy na pohon nestlačeným svítiplynem. Místo gumových balonů však zavedla vaky podobné peřině, obepínané pružnými pásy k docílení potřebného přetlaku a umístěné rovněž na střechách vozidel. Vaky se dodávaly ve dvou velikostech, a to o obsahu 7,1 m 3 a 8,5 m 3, což stačilo na ujetí cca 35 km vzdálenosti. Na kontinentě bylo prvně ve velkém měřítku použito nestlačeného plynu k pohonu motorových vozidel v Paříži, kde od konce roku 1940 Sociéte des Transports Comunes de la Région Parisienne přestavovala autobusy na plyn. Ve 40. letech byly takto poháněny stovky autobusů (obr. 2). Přesvědčivě dobré výsledky z Paříže podnítily i řadu měst v tehdejším Německu k následování. Po Wiesbadenu, Mnichově a jiných městech došlo k lavinovitému šíření tohoto způsobu pohonu autobusů. Stejně jako v ostatních evropských zemích, tak také v Čechách nastala ve válečných letech 2. světové války renezance použití plynu k pohonu autobusů. Zpočátku, a to od , začaly autobusy městské hromadné dopravy v Praze pro nedostatek pohonných hmot jezdit na dřevný plyn, vyráběný v generátorech upevněných na vozidlech. Na dřevný plyn jezdily také nákladní, a dokonce i osobní automobily. Obsluha generátorů a přestavba automobilů byla náročná, a proto bylo r v protektorátě Čechy a Morava vydáno vládní nařízení o řízení motorových vozidel hnaných generátorovým plynem a o přestavbě motorových vozidel na jiný druh pohonu (plynový). Samozřejmě lepší bylo používat k pohonu stlačený nebo nestlačený svítiplyn. Použití nestlačeného svítiplynu bylo výhodné zejména v městské kyvadlové dopravě. Nebylo nutno budovat nákladné kompresorové stanice a napájecí místa bylo možno zřizovat všude, kde byla rozvodná plynová síť. V Praze byl zahájen provoz prvního autobusu na nestlačený plyn dne 22. března 1944 na lince»a«michle Záběhlice Hostivař a zpět, dlouhé 4,6 km v jednom směru. Bylo použito autobusů typu Praga TO s 6válcovým motorem o obsahu 11,5 lavýkonu 120 HP. Na střeše byl v překližkové nástavbě uložen gumový vak na 14,5 m 3 svítiplynu o max. přetlaku pouhých 1,2 kpa. S touto náplní ujel autobus cca 13 km. Stačilo tedy jedno tankovací místo pro cestu tam i zpět. Tankovištěm byla dřevěná bouda s plynoměrem o průtoku 300 m 3 za hodinu. Stála blízko michelské plynárny na křižovatce ul. Záběhlická a Chodovská. K tankovací stanici se připojoval autobus hadicí pomocí plnicí spojky. Naplnění vaku trvalo asi 4 5 min. včetně veškerých úkonů. Stačila tedy doba potřebná k nástupu a výstupu cestujících. Autobus pojmul při normálním obsazení 35 osob, při přetížení až 80. Nevýhodou použití nestlačeného svítiplynu byla, vedle omezené dojezdové vzdálenosti, nadměrná stavební výška autobusu.v případě autobusu na trati Michle Hostivař dosahovala tato výška mm. Použití svítiplynu pro pohon automobilů a autobusů se za 2. světové války velice rozšířilo. Ještě krátce po válce jezdila v Praze, vzhledem k nedostatku pohonných hmot, řada autobusů hromadné dopravy poháněných nestlačeným svítiplynem, ale také zkapalněným propan-butanem nebo dřevoplynem. Dnes si můžeme první pražský autobus na nestlačený svítiplyn připomenout věrným modelem (obr. 3), vystaveným v Plynárenském muzeu vareálu PP, a. s., v Praze-Michli (budova č. 6). 1 plnicí uzávěr 2 plynové potrubí 3 překližkový kryt 4 pružný vak 5 směšovací karburátor

6 SPONZORUJEME Žižkovský masopust pojedenácté e dnech února 2004 pořádal třetí pražský obvod už pojedenácté tradiční svátek lidového veselí masopust. Akce, která má pověst nej- V většího pouličního mejdanu v Praze a která je nejstarší akcí svého druhu v metropoli, na pět dnů opanovala Žižkov. Pražanům opět nabídla pestrou směs hudby, divadla, maškarního reje a pochopitelně také hojnost jídla a pití. Návštěvníci ocenili vystoupení Michala Prokopa, skupiny Triny v Paláci Akropolis, nechyběly vepřové hody, žongléři a ohňostroj. Masopust vyvrcholil tradičním masopustním karnevalovým průvodem napříč Žižkovem a koncertem na náměstí Jiřího z Poděbrad, na kterém se představila zpěvačka Lenka Dusilová v ojedinělém projektu s Divadlem Continuo. Pražská plynárenská, a. s., se jako v předchozích letech na žižkovském masopustu spolupodílela. jž Foto autor, archiv MČ Praha 3 Starosta Prahy 3 Milan Český symbolicky předává vládu nad Žižkovem do rukou Bakchuse Partner žižkovského masopustu Zemní plyn je významným zdrojem energie v nejrůznějších potravinářských oborech. V řeznictví a uzenářství se vedle ohřevu teplé vody používá k vaření, pečení, smažení masa a masných výrobků, k uzení. Široké uplatnění nachází zemní plyn v pekárenství. V pekárenských pecích se peče pečivo, v cukrářských pecích moučníky. Ve skladech potravin slouží zemní plyn k dodržování vhodné teploty. V dalších potravinářských oborech se zemní plyn uplatňuje při výrobě piva v pivovarech, karamelu, oplatek nebo sušenek v... (tajenka doplňovačky), při pražení kávy nebo oříšků v pražírnách. LUŠTÍME S ČASOPISEM MAKOVICE 3 Soutěž pro děti na téma Zemní plyn v potravinářství Rozházené pečivo Na každém obrázku vždy chybí jeden druh pečiva, pokaždé ale jiný. Zjistíš který? Čtenářská soutěž s poskytovateli výhod Zákaznické karty Posláním soutěže je představovat vám zajímavé poskytovatele výhod, kteří jsou zapojeni do systému CityPower. Úkolem čtenáře je správně odpovědět na otázku, která souvisí s jednotlivými poskytovateli výhod. Soutěž je otevřená pro všechny čtenáře našeho časopisu bez rozdílu, tedy i pro ty, kteří dosud kartu nevlastní. Na vylosované čtenáře čekají pěkné dárky od představeného poskytovatele. Přejeme vám v soutěži hodně úspěchů!»knihkupectví Daniel«Partner mítinku Nikoliv očekávaný souboj mužů, ale soutěž žen a česká tyčkařka Kateřina Baďurová byly ozdobou letošního osmého ročníku halové zimní Pražské tyčky, která se konala v nově zrekonstruované hale na Strahově. Závodnice USK Praha se po dvouletých zdravotních potížích letos vrátila na»tartan«a v soutěži vyhrála výkonem 435 centimetrů. Tímto výkonem si zajistila účast na březnovém halovém mistrovství světa v Budapešti. Soutěž tyčkařů negativně ovlivnila nehoda běloruského rekordmana Igora Alexejeva, který při rozcvičování spadl do»šuplíku«z vysoké výšky přímo na záda a odjel v lékařském doprovodu sanitkou na vyšetření do nemocnice. Titul mezi muži obhájil Adam Ptáček, ale výkonem 550 cm za svými možnostmi zaostal. jž Životní pokusy tyčkařky Kateřiny Baďurové 1. Cenu vítězi Adamu Ptáčkovi předala Jana Frýdecká z odboru marketingu 2. Vítězná trojice mužů Nataša Gollová 2. Aleš Cibulka Pokračování úspěšné biografie o slavné české herečce Bráškové Václav Chaloupek Další z řady vyprávění autora večerníčků Méďové Knihkupec Jiří Daniel doporučuje... Klídek, nerve! Martin Stropnický Sbírka fejetonů a groteskních povídek známého herce Šéfkuchař bez čepice Jamie Oliver Kniha receptů talentovaného a nápaditého mladého šéfkuchaře Encyklopedie vína Christian Callec Přehledná encyklopedie druhů a značek světových vín Knihkupectví Daniel patří mezi poskytovatele výhod pro držitele Zákaznické karty PP, a. s. Poskytovaná sleva: 10 % na všechny knihy a kalendáře. Řešení křížovky na str. 12: Spotřebu plynu si můžete kdykoli ověřit na plynoměru Doplňovačka 01. chlupaté domácí zvíře 02. část saka nebo kabátu 03. plod jednoho druhu palmy 04. někdo 05. okolo 06. nádhera 07. odklízet hnůj z chléva 08. dřevěné části střechy 09. hotovovat z kovu 10. opak začátku 11. opracovaný kmen 12. místnost, kde se vaří Výherci Dětské soutěže z č. 1/2004: Lucinka Šimáčková, Praha 10, Eva Kamarýtová, Praha 10, Lucie Hronová, Nové Kounice Odpovědi prosíme zasílejte do 5. dubna 2004 na adresu: Redakce časopisu U Plynárny 500 Ing. Jana Frýdecká UPlynárny Praha 4-Michle nebo Nezapomeňte uvést výrazné označení»soutěž 3/2004«asvoji zpáteční adresu i telefon domů. Na výherce čekají pěkné dárky od Pražské plynárenské, a. s. 1. Antonín Slavíček patří ke klasikům českého: a) surrealismu b) impresionismu c) romantismu 2. Od se trh s plynem otevře pro: a) domácnosti b) maloodběratele a střední odběratele c) největší odběratele s potřebnými technickými předpoklady ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ 3. První autobus na nestlačený svítiplyn, použitý v pražské hromadné dopravě před 60 lety, ujel na jedno naplnění cca: a) 35 km b) 13 km c) 9 km Správné odpovědi z č. 1/2004 1a) PP, a. s., byla založena c) Zkratka SREP znamená Sdružení pro racionální a ekologické využívání zemního plynu 3a) V roce 1910 založil Karel Macháček výrobnu a opravnu plynových spotřebičů v Praze-Vysočanech Výherci z č. 1/2004: Lubomíra Jelínková, Praha 6 Miloslav Švejnoha, Praha 4, Vladimír Pavlík, Praha 8 Knihkupectví Daniel se nachází v centru Prahy na Národní třídě 38. Nabízí na knižních titulů z oblasti beletrie a naučné literatury, které doplňují cizojazyčné knihy, slovníky, kuchařky, mapy, kalendáře, knihy pro děti a další. Knihkupectví Daniel má však pro své zákazníky vždy něco navíc. Vystavuje ve svých prostorách minigalerie děl předních českých umělců. Provozní doba: Po Pá hod. So Ne hod. Tel.: Dnešní otázka Který malíř, grafik či ilustrátor vystavuje nyní svá díla v prostorách prodejny Knihkupectví Daniel? Odpovědi prosím zasílejte do 5. dubna 2004 na adresu: Redakce časopisu U Plynárny 500 Ing. Jana Frýdecká, U Plynárny Praha 4-Michle nebo Nezapomeňte uvést výrazné označení»knihkupectví Daniel 3/2004«a svoji zpáteční adresu i telefon domů. Na vylosované výherce čekájí pěkné knihy. Pro držitele Zákaznické karty Pražské plynárenské, a. s., je poskytovaná sleva 10 % na všechny knihy a kalendáře. Správná odpověď z č. 1/2004: Letos uplyne 41 let od úmrtí Edith Piaf Výherci z č. 1/2004: Ing. Alena Srbová, Praha 4 Jiří Frühbauer, Praha 4, Hana Slámová, Praha 10 Co najdete v příštím čísle > Otevření společného zákaznického střediska PP a PRE > Reportáž z výstavy Intergas 2004 > Seriál Z historie dopravy a použití plynu v nádobách, 3. díl Připravuje Lenka Poklopová

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín,

Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín, 2. mezinárodní konference Trendy Evropské Dopravy Praha,6. 6. 2013 Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín, www.chartindustries.com IGU, Mezinárodní Plynárenská

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY František Plecháč, zástupce ústředního ředitele Státní energetická inspekce Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Česká republika Tel. + fax: +420 2 96212052 E-mail:

Více

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva...

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva... OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory................. XI Seznam zkratek................................................ XX Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr

Více

PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU. Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o.

PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU. Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o. PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o. OSNOVA 1. ČEZ PRODEJ - VEDOUCÍ OBCHODNÍK S ELEKTŘINOU V ČR 2. VSTUP NA TRH SE ZEMNÍM PLYNEM 3. DUÁLNÍ NABÍDKA - LOGICKÝ

Více

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU 2 PŘESVĚDČTE SE, PROČ SE VYPLATÍ JEZDIT NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN NEBO ELEKTŘINU. STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) JE PALIVEM BUDOUCNOSTI

Více

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO XI. ročník konference o bioplynu v ČR Výstavba a provoz bioplynových stanic 13. 14. října 2011, Třeboň OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace pro energetiku

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Novela Energetického zákona

Novela Energetického zákona Novela Energetického zákona Hlavní změny EZ pohled ERÚ Seminář AEM Praha 13.5.2009 Josef Fiřt předseda Energetického regulačního úřadu I. Cíle připravované novely EZ II. Hlavní změny v novele EZ a dopady

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

změna dodavatele plynu / odběratele (přepis) Ulice Číslo popisné / orientační PSČ

změna dodavatele plynu / odběratele (přepis) Ulice Číslo popisné / orientační PSČ Velkoodběr Žádost o připojení k distribuční soustavě / technické podmínky připojení Zemní plyn Důvod žádosti připojení nového odběrného místa E.ON Distribuce, a.s. (označte křížkem) změna charakteru odběru

Více

í 5b Povinnost uchovávání údajů oznamovaných Agentuře Působnost ministerstva Energetický regulační úřad a jeho působnost a

í 5b Povinnost uchovávání údajů oznamovaných Agentuře Působnost ministerstva Energetický regulační úřad a jeho působnost a OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými au to ry... XI Seznam zkratek...xx Seznam předpisů citovaných v kom entáři...xxx Předmluva... XXXVI ZÁKON č. 458/2000 Sb., O PODMÍNKÁCH PODNIKÁNÍ A O

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČSN 75 6415 ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Gas Handling of Sewage Treatment Plants Exploitation de gaz des stations d'épuration des eaux résiduaires

Více

Energetický zákon a další legislativa

Energetický zákon a další legislativa Energetický zákon a další legislativa Energetická legislativa EU Evropská energetická politika patří mezi sdílené politiky. Lze ji definovat jako soubor opatření zaměřených na zásobování energií a stanovení

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: úvod a historie

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: úvod a historie Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: úvod a historie Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1241_úvod_a_historie_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ.

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. PROPAN V PROVOZNÍCH NÁKLADECH SROVNATELNÝ SE ZEMNÍM PLYNEM PROPANOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Skládá se z baterie nádrží,

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

D O H O D A. uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění

D O H O D A. uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění D O H O D A uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění Smluvní strany RWE Transgas, a. s. se sídlem v Praze 10, Limuzská 12, Zastoupená Dr. Ulrichem Jobsem, předsedou představenstva a Ing.

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Plynárenství v ČR v roce 2012 Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Jesenná konferencia SPNZ Horný Smokovec, 4.10.2012 První

Více

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě Název přednášky Společnost Funkce, mail, případně další vhodné informace Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě E.ON Energie, a.s. Jiří Šimek, Michal Slabý Konference SpeedCHAIN, 4-5.11. 2015, Praha

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/15 Aktualizováno k zákonu 239/2013 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Název právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2013

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2013 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2013 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence na obchod

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA Aktualizováno k zákonu 376/2012 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Zákon 406/2000 Název právního předpisu Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005 177/2006 406/2006

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015 č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,, platné od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou platné pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného

Více

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Tisková zpráva 29. listopadu 2016 k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Celkové regulované složky ceny elektřiny v roce

Více

Tradice. Motory TEDOM

Tradice. Motory TEDOM motory Tradice Historie výroby motorů TEDOM navazuje na bohatou tradici výroby automobilů v Libereckém kraji, která se datuje již od roku 1906. V roce 1953 pak byla založena společnost LIAZ - Liberecké

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

VYHLÁŠKA. č. 70/2016 Sb.

VYHLÁŠKA. č. 70/2016 Sb. IV. VYHLÁŠKA č. 70/2016 Sb. ze dne 25. února 2016 o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000

Více

Jak podnikat v energetice?

Jak podnikat v energetice? Jak podnikat v energetice? 1 Co musím znát pro podnikání v energetice Energetická politika Legislativa Trh s elektřinou Trh s plynem Trh s teplem Obnovitelné zdroje 2 Energetická politika ČR 3 1. Legislativa

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2010

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2010 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2010 Tyto prodejní jsou platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě Pražské plynárenské Distribuce,

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, né od 1. ledna 2014 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2012

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2012 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2012 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence na obchod

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Citace: 404/2005 Sb. Částka: 139/2005 Sb. Na straně

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. listopadu 2011 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence

Více

CNG a LNG pro čistý provoz těžkých vozidel

CNG a LNG pro čistý provoz těžkých vozidel 10. České dopravní fórum, Praha, 31.10.2013, Ministerstvo dopravy ČR CNG a LNG pro čistý provoz těžkých vozidel Ing. Václav Chrz, CSc předseda výboru pro LNG ČPS Chart Ferox, a.s., Děčín Úvodem stručně

Více

Přeprava nebezpečných věcí, Hazardous goods a Hazardous Articles

Přeprava nebezpečných věcí, Hazardous goods a Hazardous Articles Překlad má pouze informativní hodnotu smluvně závazné jsou pouze anglická a francouzská verze. Přeprava nebezpečných věcí, Hazardous goods a Hazardous Articles Tento řád doplňuje všeobecné přepravní podmínky

Více

MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST

MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST Energetická legislativa PORSENNA o.p.s. 1 Energetická legislativa Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (současné úplné znění - zákon č. 61/2008 Sb.) zákon vymezuje

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. listopadu 2011 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence

Více

Ceník za distribuci zemního plynu - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. - s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. - s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. - s účinností dnem 1. ledna 2009 I. Obecná ujednání Tento ceník obsahuje pevné ceny distribuce

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Pražská plynárenská, a. s.

Pražská plynárenská, a. s. č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro Seniory od 65 let a držitele průkazu ZTP/P, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná

Více

Česká regulační legislativa a organizace trhu s plynem

Česká regulační legislativa a organizace trhu s plynem Česká regulační legislativa a organizace trhu s plynem Ing. Blahoslav Němeček Ph.D. místopředseda a ředitel sekce regulace Oblast působnosti ERÚ Ochrana zájmů spotřebitelů - rozšíření Podpora hospodářské

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn Fiat CNG program vozy s pohonem na zemní plyn Jezdíme s ohledem na budoucnost! Ohled na životní prostředí, na přírodu a na svět, ve kterém žijeme každý den, nutně klade požadavky jak na výrobce, tak na

Více

ODBĚRATEL PLATEBNÍ PODMÍNKY FAKTURACE NEDOPLATEK VE VÝŠI 5 871,00 KČ UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 35-3600132/0800 NEJPOZDĚJI DO 2.2.2015.

ODBĚRATEL PLATEBNÍ PODMÍNKY FAKTURACE NEDOPLATEK VE VÝŠI 5 871,00 KČ UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 35-3600132/0800 NEJPOZDĚJI DO 2.2.2015. Část A ODBĚRATEL FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Česká pirátská strana IČ: 71339698 DIČ: účtu: 000000-2100048174/2010 DORUČOVACÍ ADRESA: Česká pirátská strana Faktura za zemní plyn číslo 1215102359 byla vystavena 12.1.2015

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2017 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2017 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2017 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa zákazníků a pro předací místa souběžného

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2017 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2017 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2017 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa zákazníků a pro předací místa souběžného

Více

Postavení ERÚ v navrhované novele EZ

Postavení ERÚ v navrhované novele EZ Seminář HV PSP ČR Postavení ERÚ v navrhované novele EZ Josef Fiřt Energetický regulační úřad Rozhodovací pravomoci ERÚ v oblasti rozhodování sporů soukromoprávního charakteru 17 odst. 5 vedle stávající

Více

Ekologické daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Ekologické daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. 2. Daň z pevných paliv. 3. Daň z elektřiny. 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 1. Daň ze

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,senior+, platné od 1. září 2016

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,senior+, platné od 1. září 2016 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,senior+, né od 1. září 2016 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV profil / partnerství / aplikace Since 1899 800 zaměstnanců Profil export do 26 zemí 1,3 mld. obrat Kč Amerika Asie Evropa Oceánie Tradice společnosti MOTOR JIKOV Group

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení 545/2006 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 29. listopadu 2006 o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství ve znění vyhlášky č. 396/2011 Sb. Energetický regulační úřad

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Ceník č. 1/2018 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2018 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2018 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2018 E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné

Více

Čerpací stanice pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k

Čerpací stanice pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k Čerpací stanice pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2007 odbor surovinové a energetické politiky oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

Plynárenství 2015. XXVI. Seminář energetiků. 20.Ledna 2016. Ing. Jan Zaplatílek

Plynárenství 2015. XXVI. Seminář energetiků. 20.Ledna 2016. Ing. Jan Zaplatílek Plynárenství 2015 XXVI. Seminář energetiků 20.Ledna 2016 Spotřeba plynu Spotřeba plynu v uplynulých letech vlivem zejména teplých zim v posledních letech stagnovala resp. v roce 2014 významně propadla

Více

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2013 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví

VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví Strana 3106 Sbírka zákonů č. 262 / 2015 262 VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část

ČÁST PRVNÍ Obecná část 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. května 2016

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. května 2016 č.2/2016/zp/modom při využití produktu Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,, platné od 1. května 2016 Tyto prodejní jsou platné pro všechna odběrná místa a pro předací

Více

Ekologické daně. 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. 2. Daň z pevných paliv. 3. Daň z elektřiny.

Ekologické daně. 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. 2. Daň z pevných paliv. 3. Daň z elektřiny. Ekologické daně 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. 2. Daň z pevných paliv. 3. Daň z elektřiny. 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. Správcem ekologických daní jsou celní orgány.

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž SEI jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k SEI. Zákon č.

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu

Více

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 %

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % Ceny zemního plynu vzrostly v průběhu června a července u většiny dodavatelů v průměru o 7,6 %, některé tarify zdražily až o 10 %. 14

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od 1. 1. 2017 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení

Více

13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh

13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh Novela energetického zákona 13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh DŮVODY NOVELIZACE ENERGETICKÉHO ZÁKONA Implementace směrnice 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2015

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2015 č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona Teplárenské dny 2009 Ing. Pokorný odbor elektroenergetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR OBSAH 1. Proč se mění energetický zákon 2. Novela EZ z pohledu teplárenství 1 2

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen Citace: 150/2007 Sb. Částka: 54/2007

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro rodiny s malými dětmi, platné od 1.

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro rodiny s malými dětmi, platné od 1. č.2/2016/zp/modom při využití produktu Sleva pro rodiny s malými dětmi Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro rodiny s malými dětmi, né od 1. května 2016 Tyto

Více