Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odhad obvyklé ceny nemovitosti"

Transkript

1 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, ICQ: , GSM: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo /2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247 s přísl., post. na pozemku parc.č.st. 109 dle LV č.132 pro obec Nová Ves v Horách, k.ú. Nová Ves v Horách, okr. Most Adresa nemovitosti: Nová Ves v Horách 247 / 247, Nová Ves v Horách Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Most, obec Nová Ves v Horách, k.ú. Nová Ves v Horách, kód ČSÚ: , LV: 132 Ostatní stavby: Pozemky: st. 109, st. 110/1, 55/2, 55/6 Vlastník stavby: SJM Pavel Charbuský, Nová Ves v Horách 247, 43545, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 SJM Jiřina Charbuská, Nová Ves v Horách 247, 43545, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Vlastník pozemku: SJM Pavel Charbuský, Nová Ves v Horách 247, 43545, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 SJM Jiřina Charbuská, Nová Ves v Horách 247, 43545, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 OBJEDNATEL : Exekutorský úřad Prahy 4, JUDr. Jana Tvrdková; č. obj.:sp.zn. 095 Ex 844/10/ U 02-49, Adresa objednatele: Hornokrčská 650 / 29, Praha 4 IČ: telefon: DIČ: CZ fax: ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Ing. Petr Křivánek Komenského 716, Praha IČ: telefon: DIČ: CZ fax: Zjištění ceny obvyklé v místě a čase, pro účely prodeje nemovitosti v dražbě veřejné nedobrovolné exekuční ke dni (ocenění stávajícího stavu) OBVYKLÁ CENA Současný stav Kč Datum místního šetření: Datum zpracování : Počet stran: 22 stran Počet příloh: 7 V Praze, dne Otisk razítka Ing. Petr Křivánek

2 STAV POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI stavba dokončena v r změna stavby v r rekonstrukce v r. Rekonstrukce: celková dílčí střecha, fasáda zateplení okna,dveře ostatní SOUČASNÝ STAV Konstrukce: zděné betonové montované kovové dřevěné jiné Využití: bydlení pronájem podnikání bydl., podn. část. obsazen volný objekt Okolí: bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna Příjezd: zpevněná komunikace Přípojky: / voda / kanalizace / plyn / elektro telefon Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Poloha v obci: Stavebně technický stav stavby: Vytápění: širší centrum - zástavba RD dobře udržovaná ústřední / etážové plyn RODINNÝ DŮM Typ PP RD Obytná/ Nebyt. Garáž Pozemky výměra OP ZP Rozestavěnost m 2 ks m 2 m 3 m 2 % 4+1+kk 242 / ,00 KUPNÍ CENA VYHODNOCENÍ KUPNÍ CENY 0 Kč Protože se zatím k tomuto účelu nejedná o obchodní kontrakt (koupě či prodej) ve vztahu k posuzované nemovitosti, ale o vyhotovení odhadu pro potřebu exekučního řízení, není provedeno vyhodnocení kupní ceny RIZIKA negativní vlivy okolní zástavby právní zánik stavby (zánik čp/čo) sociální riziko riziko přístupu a příjezdu věcná břemena předkupní právo ostatní omezení evidence v KN záplavová a zátopová oblast pojištění proti zaplavení ano / ne - 2 -

3 NÁLEZ Situace Přehled podkladů Charakteristika obce Poloha nemovitosti 1.Usnesení soudního exekutora JUDr. Jany Tvrdkové o ustanovení znalce pro ocenění předmětné nemovitosti ze dne Výpis z KN, podle LV č.132 pro obec Nová Ves v Horách, k.ú. Nová Ves v Horách, okr. Most, vyhotovené KÚ pro Ústecký kraj, KP Most ze dne ; 3.Kopie Katastrální mapy předmětného území v k.ú. Nová Ves v Horách ze dne ; 4.Ortofotomapa předmětné lokality v k.ú. Nová Ves v Horách, zajištěná znalcem ke zpracování tohoto odhadu z internetového portálu 5.Informace a údaje sdělené majitelem nemovitosti při místním šetření a prohlídce nemovitostí dne ; 6.Informace a údaje zjištěné, resp. ověřené z internetových portálů aj., použité k sumarizaci údajů a poznatků při aplikaci porovnávací metody ocenění; 7. Skutečnosti a výměry zjištěné odhadcem na místě samém; ke kontrolnímu zaměření bylo užito laserového dálkoměru a svinovacího metru (pásma); 8. Fotodokumentace předmětné nemovitosti, pořízená odhadcem na místě samém při místním šetření a prohlídce nemovitostí dne Nová Ves v Horách leží v průměrné výšce 685 metrů nad mořem. Nová Ves v Horách je pohraniční horská vesnice v Krušných horách, která leží v okrese Most, Ústecký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Litvínov. Obec se skládá z částí Mníšek, Mikulovice, Lesná. Žije zde 448 obyvatel. Obec je vzdálená cca 15 km severozápadě od města Most a cca 10km od Litvínova. Nová Ves v Horách se rozkládá podél silnice III. třídy z Horního Jiřetína. Další silnice III.třídy vede do nedaleké Hory Svaté Kateřiny. K Nové Vsi patří ještě osady Lesná, Mníšek a Mikulovice. Obec leží na severozápadní hranici s Německem. V katastru obce se nachází 6 větrných elektráren. V obci se nachází několik ubytovacích zařízení a restaurací. Prochází tudy i několik cyklotras. V obci se nachází ordinace praktického lékaře (dojíždí) a je zde i ústav sociální péče. Z kulturního vybavení je zde (knihovna, kino muzeum) a také informační centrum. Pro sportovní vyžití sportovní hřiště. Dále bychom v obci nalezli kostel, hřbitov a poštu. V obci není žádné vzdělávací zařízení. Dopravní spojení s okolními městy je dobré. Obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod. Nemovitost se nachází v zástavbě domů v horské vesnici. Dům je postaven cca 400m vzdušnou čarou od obecního úřadu, který se nachází v pomyslném centru obce. Objekt se nachází na levé straně silnice III. třídy která vede z Horního Jiřetína až k hraničnímu přechodu s Německem (Nová Ves v Horách). Od domu je hraniční přechod vzdálen cca 1,2 km. K nemovitosti dále patří: pozemek p.č.109 zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště) o výměře 54m2 a ostatní pozemky, které jsou taktéž součástí ocenění se nachází v těsné blízkosti domu. Jedná se o p.č. 55/2 trvalý travní porost (412m2), p.č. 55/6 zahrada (628m2). Popis omezení rizik nemovitostí Sociální riziko Negativní vlivy v okolní zástavbě Záplavová oblast/zátopové území Riziko přístupu a příjezdu Věcná břemena Předkupní právo Ostatní omezení Evidence v KN Právní zánik stavby Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno K nemovitosti bylo zřízeno exekutorské zástavní právo a je nařízena exekuce! Tento posudek však odráží tržní cenu nemovitosti jako takové, tudíž k tomuto nebude při stanovení ceny přihlíženo. Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno - 3 -

4 Popis jednotlivých staveb Základní popis Druh stavby - účel využití Dispoziční řešení Předmětem ocenění je nemovitost - rodinný dům č.p. 247, která se nachází v horské oblasti. Na pozemku p.č. st.109 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 311m2 se nachází obytná část obdélníkového tvaru, součástí domu je i vestavěná garáž. Vedlejší stavby se zde nenachází. Dále se jedná o výše uvedené pozemky, venkovní úpravy a trvalé porosty. Jedná se o nepodsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím se sedlovou střechou. Příjezd k domu je po zpevněné komunikaci. Objekt byl vystavěn dle sdělení pracovnice místního obecního úřadu kolem roku Dle dostupných informací mohl být objekt během svého trvání využíván k několika účelům avšak dle doložených informací již v roce 1956 sloužil k účelu rodinného bydlení k němuž je využíván dodnes a takto se i ocení. Jedná se o nepodsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. 1. NP obsahuje: předsíň (10,8m2), průchozí chodbu se schody dobytného podkroví (13,4m2), kuchyň a jídelním koutem (20,6m2), pokoj (16,8m2), ložnice (18m2), sociální zařízení (10,2m2), kotelna (7,4m2), garáž (43,4m2). 2. NP. obsahuje: koupelnu v šikmém prostoru (8,7m2), pokoj v šikmém prostoru (8,6m2), ložnice (18,3m2), plocha ve které se nachází kuchyňský kout, pracovna i obývák (119,7m2). Popis tech. stavu stavby Rodinný dům č.p. 247 byl postaven kolem roku Rodinný dům je osazen do parcely č. st.109 zastavěná plocha a nádvoří. Dům je zděný ze smíšeného materiálu s obdélníkovým půdorysem, dále je nepodsklepený s obytným 1.NP a upraveným obytným půdním prostorem se sedlovou střechou. Před čtyřmi lety prošel dům kompletní rekonstrukcí. Byla opravena sedlová střech, krytina Ranila, klempířské práce z pozinkovaného plechu. Dále opraveny veškeré vnitřní omítky za vápenné, okna plastová, nové vytápění ústřední plynové i s rozvody, zakoupen nový kotel, elektroinstalace daná do mědi, vodovodní rozvody dané do plastu, nový bojler, oprava kanalizace, rekonstrukce sociálního zařízení. Technický stav domu je tedy dobrý. V současné době má dům následující technický popis: Základy bez izolace, obvodové zdivo smíšeného materiálu, stropy v 1. a 2. NP jsou dřevěné s omítaným podhledem, vazníkový krov, střecha sedlová, krytina plech Ranila, klempířské práce z pozinkovaného plechu, bleskosvod chybí, vnitřní omítky vápenné dvouvrstvé, vnější omítky vápenné ve špatném stavu z části chybějící, vnitřní obklady keramické standardního rozsahu (pouze v kuchyni a horní koupelně), vnější obklady nejsou, schody do 2. NP dřevěné průvlakové, dveře chybí, okna plastová, podlahy v obytných místností dlažby a dřevěné, podlahy v ostatních místnostech dlažba, vytápění ústřední plynové topení, elektroinstalace 220 v mědi, rozvod vody v plastu, zdroj teplé vody boiler, svod kanalizace do obecní, v kuchyni je sklo-keramická deska, digestoř, hygienické vybavení v koupelně vana, umyvadlo a WC a ještě jedno samostatné splachovací WC. Příslušenství stavby K výše uvedené oceňované nemovitosti jako příslušenství náleží: pozemky p.č. 110/1 vedené jak zastavěná plocha a nádvoří o výměře (54m2), dále pozemek p.č. 55/2 trvalý travní porost (412m2) p.č. 55/6 zahrada (628m2). Z trvalých porostů se jedná o jeden ovocný strom (jabloň) a několik okrasných porostů ( 3 břízy, 1 modřín, 1 smrk a 30ks cca 6 let starých smrků. Zbytek příslušenství tvoří ostatní nepříliš významné venkovní úpravy. Konstrukce Popis 1. Základy bez izolace 2. Zdivo smíšené zdivo - kamenné a cihelné 3. Stropy dřevěné 4. Střecha dřevěný, sbíjený, vaznicový 5. Krytina plechová - Ranila 6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 7. Vnitřní omítky vápenné 8. Fasádní omítky vápenné stříkané 9. Vnější obklady chybí 10. Vnitřní obklady běžné keramické obklady 11. Schody dřevěné - 4 -

5 12. Dveře chybí 13. Okna plastová 14. Podlahy obytných místností dřevěné, dlažby 15. Podlahy ostatních místností dlažby 16. Vytápění ústřední plynové 17. Elektroinstalace světelná v mědi 18. Bleskosvod chybí 19. Rozvod vody plast, studená i teplá voda 20. Zdroj teplé vody bojler 21. Instalace plynu zemní plyn 22. Kanalizace kanalizace do řadu 23. Vybavení kuchyně sklokeramická deska 24. Vnitřní vybavení wc, vana, wc, umyvadlo 25. Záchod splachovací 26. Ostatní Popis pozemků Základní popis oceňovaných pozemků Oceňovány jsou pozemky parc č. St zastavěná plocha a nádvoří o výměře 311m 2 zastavěný hlavní stavbou a dále zahrada p.č. 55/6 o výměře 628m 2, dále pozemek p.č.st.110/1 - zastavěná plocha a nádvoří - dle LV způsob využití zbořeniště (ve skutečnosti je zde zbudována zpevněná plocha pro parkování) o výměře 54m 2 a pozemek p.č.55/2, trvalý travní porost o výměře 412m 2, které jsou zapsány v KN vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Most na LV č. 132 pro obec Nová Ves v Horách, k.ú.nová Ves v Horách, okr.most. Na pozemku parc.č. st.109 je postaven oceňovaný dům č.p.247, další zmiňované pozemky tvoří s výše uvedenými nemovitostmi JFC (jednotný funkční celek - ve smyslu ust. zákona č.151/1997 Sb.). Pozemky jsou přístupné z veřejné komunikace - hlavní silnice, která prochází celou obcí. Pozemky jsou připojené z inženýrských sítí na el. veřejnou síť a obecní vodovod a taktéž plynofikace a veřejná kanalizace. Kromě toho se u pozemků nevyskytují jiné negativní vlivy. Při místním šetření a srovnání s katastrální mapou a leteckým snímkem bylo zjištěno a následně i telefonicky potvrzeno současnými majiteli, že zadní část zahrady (pruh široký cca 7 metrů po celé délce pozemku na jihozápadní hranici) leží na cizím pozemku jedná se o část trvalého travního porostu parc.č. 58/8, jehož vlastníkem je třetí osoba (která podle majitelů není k sehnání a ani dlouhodobě nejeví zájem tuto situaci řešit). Dle sdělení povinného byla zahrada takto pojata již v době pořízení nemovitosti a tudíž se jedná o dlouhodobě provozovanou praxi. Tato část pozemku je oplocena starým plotem, který je ve velmi špatném technickém stavu a tudíž nemá téměř žádnou hodnotu. Na této části pozemku se nenachází žádné vedlejší stavby, venkovní úpravy či trvalé porosty a proto tato situace nemá žádný zásadní vliv na tržní hodnotu celkové nemovitosti a to zejména i proto, že zde není žádná přístupová cesta, nebo jiná situace, která by mohla v budoucnu vyžadovat věcné břemeno, či jinak zkomplikovat koupi nemovitosti. V posudku při ocenění tato část pozemku není uvažována, jelikož se jedná o cizí pozemek. OCENĚNÍ Výpočet hodnoty pozemků porovnávacím způsobem Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků: Pro stanovení ceny pozemku nelze užít porovnávací metody, protože pozemky zastavěné podobnými nemovitostmi nejsou samostatně obchodovatelné (předmětem obchodování jsou pouze jako součást celé nemovitosti). Z tohoto důvodu byla odhadcem určena jednotková cena pozemku - zastavěné plochy a nádvoří ve výši 100,- Kč/m 2 a ostatní pozemky tvořící jednotný funkční celek (v tomto případě zahrada) na 40,- Kč/m 2. Tyto ceny vychází z jednotkové ceny dané v současné době platným oceňovacím předpisem, upravené příslušnými koeficienty, přirážkami za vhodnou lokalizaci a úpravou koeficientu prodejnosti. Podle názoru odhadce je tato cena v daném místě a čase (zejména však jako součást celkové ceny nemovitosti) přiměřená. Všechny okolnosti, které toto rozhodnutí odhadce ovlivňují, jsou uvedeny v jiných částech tohoto odhadu

6 Druh pozemku Parcela č. Výměra m 2 Jednotková cena Kč/m 2 Celková cena pozemku Kč zastavěná plocha a nádvoří st zastavěná plocha a nádvoří st. 110/ trvalý travní porost 55/ zahrada 55/ Celková výměra pozemků Hodnota pozemků celkem Výpočet ZP, UP a OP staveb Seznam podlaží Název Zastavěná plocha Užitná plocha 1.NP 183,38 m 2 133,74 m 2 předsíň 10,73 m 2 1,00 10,73 m 2 chodba 13,42 m 2 1,00 13,42 m 2 kuchyň 20,62 m 2 1,00 20,62 m 2 sociální zařízení 10,12 m 2 1,00 10,12 m 2 pokoj 16,83 m 2 1,00 16,83 m 2 ložnice 14,58 m 2 1,00 14,58 m 2 garáž 47,43 m 2 0,00 0,00 m 2 Podkroví 183,38 m 2 155,31 m 2 koupelna (šikmina) 8,73 m 2 1,00 8,73 m 2 ložnice 18,28 m 2 1,00 18,28 m 2 pokoj (šikmina) 8,60 m 2 1,00 8,60 m 2 velkoprostorová místnost s KK 119,70 m 2 1,00 119,70 m 2 Výpočet obestavěného prostoru Název Obestavěný prostor 1.NP (10,6*17,3)*(4,50) = 825,21 m 3 Podkroví (10,6*17,3)*(5/2) = 458,45 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 1 283,66 m 3 Komentář ke stanovení ceny obvyklé posuzovaných nemovitostí Obvyklá cena je cena, kterou by bylo možno za konkrétní věc jako předmět prodeje a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. Úroveň obvyklých (obecných) cen je v podstatě odrazem zprůměrovaných dosažených cen za věci srovnatelného druhu, vlastnosti, stáří apod. Je třeba zdůraznit, že u nemovitostí, které jsou v dostatečném počtu v dané lokalitě obchodovány, je základní metodou cenové porovnání; je však třeba zohlednit i další podmínky, zejména potom vliv konkrétního místa a předpoklad situace a chování na trhu s nemovitostmi v budoucnosti. V tomto případě ocenění bylo použito několika základních metod zpracování odhadu, a to A) metody zjištění (věcné) ceny oceňovaného domu s použitím základní jednotkové realizační ceny za 1 m3 obestavěného prostoru, vypočtené s použitím platného oceňovacího předpisu (podle příslušného paragrafu) a B) metody porovnávací tržní. Od stanovení výnosové hodnoty bylo upuštěno pro irelevantnost předmětu ocenění (v této lokalitě ani blízkém okolí se podobné typy nemovitosti nepronajímají

7 A) Ocenění domu dle platného oceňovacího předpisu 1) Rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky ( 5) a) Rodinný dům Standardní klasifikace produkce (SKP): Klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 Typ: B Konstrukce: zděná Střecha: šikmá nebo strmá Podsklepení: nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny 1.NP Počet nadzemních podlaží: 2 Základní cena za 1 m 3 obestavěného prostoru: 1 975,00 Kč Využitelné podkroví: 3/3 Koeficient podkroví: 1,1000 Základní cena: 2 172,50 Kč/m 3 Výpočet koeficientu vybavenosti K4: Konstrukční prvek vybavenost FOP koef. podíl na K4 1 Základy podstandard 7,1000-1,000-0,0710 Běžné zakládání s izolací (u podsklepených objektů i svislé). 2 Zdivo standard 22,3000 0,000 0,0000 Zdivo v průměru tloušťky 45 cm. Monolitický železobeton s tepelnou izolací, jakékoliv výplňové zdivo. 3 Stropy standard 8,4000 0,000 0,0000 Jakékoliv s rovným podhledem. 4 Střecha standard 5,2000 0,000 0,0000 Jakýkoliv krov běžného provedení a druhu, plochá střecha. 5 Krytina standard 3,2000 0,000 0,0000 Pálená, pozinkovaný plech, osinkocementové šablony, živičná svařovaná. 6 Klempířské konstrukce standard 0,8000 0,000 0,0000 Úplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů. 7 Vnitřní omítky standard 6,2000 0,000 0,0000 Vápenné štukové. 8 Fasádní omítky standard 3,1000 0,000 0,0000 Vápenné štukové, břizolit, nástřiky umělé. 9 Vnější obklady chybí 0,4000-1,852-0, Vnitřní obklady standard 2,3000 0,000 0,0000 Koupelny, vany, WC, kuchyně. 11 Schody standard 2,4000 0,000 0,0000 S jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím. 12 Dveře chybí 3,3000-1,852-0, Okna standard 5,2000 0,000 0,0000 Dřevěná dvojitá špaletová nebo zdvojená, plastová. 14 Podlahy obytných místností standard 2,2000 0,000 0,0000 PVC, vlýsky, textilní krytiny. 15 Podlahy ostatních místností standard 1,1000 0,000 0,0000 Keramické dlažby, PVC, teraco. 16 Vytápění standard 4,4000 0,000 0,0000 Ústřední s kotlem na tuhá paliva, na plyn nebo elektrickou energii. 17 Elektroinstalace standard 4,1000 0,000 0,0000 Světelný i motorový proud, pojistkové automaty. 18 Bleskosvod chybí 0,6000-1,852-0, Rozvod vody standard 3,0000 0,000 0,0000 Studená a teplá. 20 Zdroj teplé vody standard 1,8000 0,000 0,0000 Boiler, karma

8 21 Instalace plynu standard 0,5000 0,000 0,0000 Zemní plyn nebo propan - butan. 22 Kanalizace standard 2,8000 0,000 0,0000 Odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC. 23 Vybavení kuchyně standard 0,5000 0,000 0,0000 Plynový sporák. 24 Vnitřní vybavení standard 5,1000 0,000 0,0000 Vana ocelová, umyvadlo, popřípadě sprchový kout. 25 Záchod standard 0,4000 0,000 0,0000 Standardní splachovací. 26 Ostatní standard 3,6000 0,000 0,0000 Krb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího a veřejného telefonu, odvětrávání prostoru ventilátory, rozvod antén pod omítkou, okenice, mříže. Součet podílů: -0,1506 Koeficient vybavení stavby K4: 1-0,1506 x 0,54 = 0,9187 Koeficient polohový K5: 0,8500 Koeficient změn ceny staveb Ki: 2,1700 Koeficient prodejnosti Kp: 1,0380 Základní cena upravená: 2 172,50 Kč x 0,9187 x 0,8500 x 2,1700 x 1,0380 = 3 821,29 Kč/m 3 Obestavěný prostor: OP vrchní stavby: (10,6x17,3)x(4,50) = 825,21 m 3 OP zastřešení: (10,6x17,3)x(5:2) = 458,45 m 3 Obestavěný prostor celkem: 1283,66 m 3 Stavba není dokončena: Konstrukční prvek přepoč FOP z K4 % nedok. dokonč. FOP 10 Vnitřní obklady 2, ,00 1, Ostatní 3, ,00 1,9593 Neuvedené konstrukční prvky jsou dokončené. Finanční objemový podíl dokončených konstrukcí (celkem %): 96,79 Koeficient dokončenosti stavby: 0,9679 Analytický způsob opotřebení: Konstrukční prvek dokonč. FOP přep. FOP stáří živ. opotř. 1 Základy 3,5551 3, ,33 % 2 Zdivo 24, , ,36 % 3 Stropy 9,1436 9, ,18 % 4 Střecha 5,6603 5, ,68 % 5 Krytina 3,4833 3, ,29 % 6 Klempířské konstrukce 0,8708 0, ,07 % 7 Vnitřní omítky 6,7488 6, ,46 % 8 Fasádní omítky 3,3744 3, ,39 % 9 Vnější obklady 0,0000 0, ,00 % 10 Vnitřní obklady 1,2518 1, ,10 % 11 Schody 2,6125 2, ,35 % 12 Dveře 0,0000 0, ,00 % 13 Okna 5,6603 5, ,47 % 14 Podlahy obytných místností 2,3948 2, ,25 % 15 Podlahy ostatních místností 1,1974 1, ,12 % 16 Vytápění 4,7895 4, ,66 % 17 Elektroinstalace 4,4629 4, ,46 % 18 Bleskosvod 0,0000 0, ,00 % 19 Rozvod vody 3,2656 3, ,45 % 20 Zdroj teplé vody 1,9593 2, ,27 % 21 Instalace plynu 0,5443 0, ,08 % - 8 -

9 22 Kanalizace 3,0479 3, ,31 % 23 Vybavení kuchyně 0,5443 0, ,11 % 24 Vnitřní vybavení 5,5515 5, ,51 % 25 Záchod 0,4354 0, ,05 % 26 Ostatní 1,9593 2, ,27 % Opotřebení celkem: 52,22 % Cena zjištěná s vlivem nedokončených konstrukcí: 3 821,29 Kč/m 3 x 1283,66 m 3 x 0,9679 = Opotřebení: ,01 Kč x 52,22% = ,20 Kč ,01 Kč Cena zjištěná po opotřebení: ,81 Kč 2) Stavební pozemky neuvedené v cenové mapě ( 28) a) Pozemek p.č. 55/2 Základní cena je určena podle odstavce k). Počet obyvatel v místě: 457 Podle odstavce 1b) se pro výpočet ceny pozemku použije počet obyvatel Základní cena: ZC = (35 + ( ) x 0,007414) x 1,00 = 35,00 Kč/m 2 Koeficient změn ceny staveb Ki: 2,1690 Koeficient prodejnosti Kp: 1,0380 Úpravy základní ceny podle přílohy číslo 21: Důvod úpravy ceny pozemku úprava % 2.11 Pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu + 10 Úpravy podle tabulky 1: nejsou Úpravy podle tabulky 2: přirážka 10% Úpravy podle tabulky 3: nejsou Parcela číslo: 55/2 Plocha: 412 m 2 Ocenění podle odstavce: pozemkem podle odst. 2 Základní cena upravená: 5) zahrada nebo pozemek ostatní plochy, která tvoří jednotný funkční celek se stavebním 35,00 x ( )% x ( )% x 2,1690 x 1,0380 x 0,4 = 34,67 Kč/m 2 Cena za parcelu: 34,67 Kč/m 2 x 412 m 2 = ,04 Kč Cena zjištěná: ,04 Kč b) Pozemek p.č. 55/6 Základní cena je určena podle odstavce k). Počet obyvatel v místě: 457 Podle odstavce 1b) se pro výpočet ceny pozemku použije počet obyvatel Základní cena: ZC = (35 + ( ) x 0,007414) x 1,00 = 35,00 Kč/m 2 Koeficient změn ceny staveb Ki: 2,1690 Koeficient prodejnosti Kp: 1,0380 Úpravy základní ceny podle přílohy číslo 21: Důvod úpravy ceny pozemku úprava % 2.11 Pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu + 10 Úpravy podle tabulky 1: nejsou Úpravy podle tabulky 2: přirážka 10% Úpravy podle tabulky 3: nejsou - 9 -

10 Parcela číslo: 55/6 Plocha: 628 m 2 Ocenění podle odstavce: pozemkem podle odst. 2 Základní cena upravená: 5) zahrada nebo pozemek ostatní plochy, která tvoří jednotný funkční celek se stavebním 35,00 x ( )% x ( )% x 2,1690 x 1,0380 x 0,4 = 34,67 Kč/m 2 Cena za parcelu: 34,67 Kč/m 2 x 628 m 2 = ,76 Kč Cena zjištěná: ,76 Kč c) Pozemek p.č. st. 110/1 Základní cena je určena podle odstavce k). Počet obyvatel v místě: 457 Podle odstavce 1b) se pro výpočet ceny pozemku použije počet obyvatel Základní cena: ZC = (35 + ( ) x 0,007414) x 1,00 = 35,00 Kč/m 2 Koeficient změn ceny staveb Ki: 2,1690 Koeficient prodejnosti Kp: 1,0380 Úpravy základní ceny podle přílohy číslo 21: Důvod úpravy ceny pozemku úprava % 2.11 Pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu + 10 Úpravy podle tabulky 1: nejsou Úpravy podle tabulky 2: přirážka 10% Úpravy podle tabulky 3: nejsou Parcela číslo: st.110/51 Plocha: 54 m 2 Ocenění podle odstavce: 2) zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemek k tomuto účelu již užívaný Základní cena upravená: 35,00 x ( )% x ( )% x 2,1690 x 1,0380 = 86,68 Kč/m 2 Cena za parcelu: 86,68 Kč/m 2 x 54 m 2 = 4 680,72 Kč Cena zjištěná: 4 680,72 Kč d) Pozemek p.č. st.109 Základní cena je určena podle odstavce k). Počet obyvatel v místě: 457 Podle odstavce 1b) se pro výpočet ceny pozemku použije počet obyvatel Základní cena: ZC = (35 + ( ) x 0,007414) x 1,00 = 35,00 Kč/m 2 Koeficient změn ceny staveb Ki: 2,1690 Koeficient prodejnosti Kp: 1,0380 Úpravy základní ceny podle přílohy číslo 21: Důvod úpravy ceny pozemku úprava % 2.11 Pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu + 10 Úpravy podle tabulky 1: nejsou Úpravy podle tabulky 2: přirážka 10% Úpravy podle tabulky 3: nejsou Parcela číslo: st.109 Plocha: 311 m 2 Ocenění podle odstavce: Základní cena upravená: 2) zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemek k tomuto účelu již užívaný

11 35,00 x ( )% x ( )% x 2,1690 x 1,0380 = 86,68 Kč/m 2 Cena za parcelu: 86,68 Kč/m 2 x 311 m 2 = ,48 Kč Cena zjištěná: ,48 Kč 3) Oceňování porostů zjednodušeným způsobem ( 42) a) Trvalé porosty Oceňování ovocných dřevin a okrasných rostlin zjednodušeným způsobem. Číslo parcely: 55/2 Cena za 1 m 2 podle 28: 34,67 Kč Pokryvná plocha porostu: 100 m 2 Druh oceňovaného porostu: ovocné dřeviny a ostatní vinná réva Koeficient pro stanovení ceny porostu podle 42: 0,045 Výpočet ceny porostu: 34,67 Kč x 100 m 2 x 0,045 = 156,02 Kč Číslo parcely: 55/6 Cena za 1 m 2 podle 28: 34,67 Kč Pokryvná plocha porostu: 200 m 2 Druh oceňovaného porostu: ovocné dřeviny a ostatní vinná réva Koeficient pro stanovení ceny porostu podle 42: 0,045 Výpočet ceny porostu: 34,67 Kč x 200 m 2 x 0,045 = 312,03 Kč Součet pokryvných ploch porostů: 300 m 2 Cena zjištěná: 468,05 Kč C) Rekapitulace zjištěných cen 1) Rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky ( 5) a) Rodinný dům ,81 Kč Mezisoučet pro 5: ,81 Kč 2) Stavební pozemky neuvedené v cenové mapě ( 28) a) Pozemek p.č. 55/ ,04 Kč b) Pozemek p.č. 55/ ,76 Kč c) Pozemek p.č. st. 110/ ,72 Kč d) Pozemek p.č. st ,48 Kč Mezisoučet pro 28: ,00 Kč 3) Oceňování porostů zjednodušeným způsobem ( 42) a) Trvalé porosty 468,05 Kč Mezisoučet pro 42: 468,05 Kč A) Cena nemovitosti celkem: ,00 Kč (Zaokrouhleno na desítky Kč) Slovy: Dvamiliónytřistatřicetšesttisícšestsetpadesát korun českých

12 B) Ocenění tržním způsobem - porovnávací metoda Pro potřebu porovnávací metody ocenění bylo třeba získat informace z dostatečně velkého souboru prodávaných nemovitostí přibližně stejného druhu a známé výměry. Pro tento účel byly užity zejména údaje z nabídkové databáze obdobných nemovitostí, kterou na serveru naplňují nabídky RK v místě působících, dále potom údaje z vlastní databáze odhadce, vytvořené na základě realizovaných prodejů v minulosti (se známou tržní, resp.nabízenou cenou), v neposlední řadě také ve spolupráci s kolegy odhadci (znalci). Nabídky realitních kanceláří, které působí v daném regionu a které byly uveřejněny na internetových serverech (sdružených pod byly ověřeny a verifikovány, v nabízených cenách však byla provedena dílčí úprava. S ohledem na účel posudku byl shledán počet srovnávacích nemovitostí (4) jako postačující. V konkrétním případě je zřejmé, že porovnávaná nemovitost vykazuje takové vlastnosti, technický stav a vybavenost podobné se srovnávacími nemovitostmi, že porovnávací metodou zjištěná obvyklá cena je na trhu s nemovitostmi v daném regionu s největší pravděpodobností u této nemovitosti dosažitelná. Tato cena je v relaci s obdobnými nemovitostmi s přibližně stejným konstrukčním řešením. Též s ohledem na lokalizaci domu (dosažitelnost občanské vybavenosti, vhodnost lokality pro bydlení apod.) byla tato cena shledána jako přiměřená a odpovídající zjištěnému stavu a postavení podobných nemovitostí na trhu s realitami v daném místě. Při použití porovnávací metody (zejména s ohledem na úroveň podkladů v realitní inzerci) nelze však bez alespoň povšechné prohlídky srovnávacích nemovitostí (příp. znalosti místní situace) tuto úvahu o výši obvyklé ceny precizovat, přesto je (též s přihlédnutím k nákladové ceně nemovitosti) porovnávací hodnotou určená obvyklá cena uvažována jako cena výsledná. Úvaha o výši obvyklé ceny tedy vycházela z poznatků výše uvedených; když určitou vypovídací hodnotu o obvyklé ceně domu má rovněž jeho poloha a situování na místě s průměrnou dostupností a dosažitelnosti širšího spektra občanské vybavenosti i centra města. Výpočet porovnávací hodnoty Lokalita Užitná plocha Pozemek Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient celkový Upravená cena Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu K c Foto m 2 m 2 Kč Kč/m 2 K C Kč/m 2 Litvínov - Hamr ( obyv.), okr. Most 200, , Rodinný dům v Hamru u Litvínova. Dům prošel částečnou rekonstrukcí. Jsou zde nová plastová okna a vstupní dveře. Většina elektrických rozvodů je v mědi. V obývacím pokoji, který je spojený s jídelnou, je plovoucí podlaha a krbová kamna. Vytápění domu je řešeno plynovým kotlem, nebo krbovými kamny s rozvodem teplé vody do radiátorů. V přízemí je menší kuchyň a velký 36m2 pokoj, kdy byla dříve prodejna. V patře jsou další dvě velké obývací místnosti a velké úložné prostory. Spodní část domu je průchozí do garáže, dílny a další místnosti k uskladnění dřeva. Na zahradě je altán a vybudovaný rozvod vody. Nabídka RK - RE/MAX 4 you - Chomutov, nabízená cena tisíc Kč, publikováno na serveru Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků; Velikosti objektu - Srovnatelná velikost objektu bez dalších vedlejších staveb; Lokalita prostředí - Podstatně lepší lokalita s veškerou vybaveností; Provedení a vybavení - Horší provedení a vybavení; Stáří, technický stav - Stáří nezjištěno, pouze základní rekonstrukce, horší technický stav; Vliv pozemku, velikost pozemku - O dost menší pozemek; Možnosti parkování, garáž - Taktéž privátní parkování v garáží; Most - Rudolice ( obyv.), okr. Most 180, , Rodinný dům s obytným podkrovím, garáží a zahradou - Most- Rudolice Nabízíme Vám rodinný dům na vlastním pozemku v Mostě- Rudolicích. Dům je cihelný, má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. V přízemí domu se nachází prostorná kuchyň, obývací pokoj, tři ložnice, koupelna, technická místnost s kotlem na tuhá paliva a bojler na teplou vodu. Z chodby vedou schody do sklepa a do podkroví. V části podkroví byla vybudována obytná místnost a chodba, druhá část slouží momentálně jako půda, lze v ní rovněž vybodovat obytnou místnost. Dům je suchý, bez zjevných vad, krov bez poškození, krytina pálená, okna původní dřevěná, podlahy betonové s krytinou (koberce, lino, dlažba). Dům je vytápěn elektrickými přímotopy, možno přitápět kotlem na tuhá paliva, do domu zavedeny přípojky plynu, kanalizace a vody. U domu je na zahradě samostatná garáž a několik drobných hospodářských stavení. Zahrada má 600 m2, jsou zde ovocné a okrasné stromy, v horní části je prostor na umístění bazénu. Dům se nachází v klidné části obce s bezproblémovými sousedy, několik domů v okolí bylo nově zrekonstruováno. Do Mostu jezdí MHD, poblíž je nádraží, v dosahu veškerá občanská vybavenost

13 Nabídka RK - ORIONIS Realitní kancelář - Chomutov, nabízená cena publikováno na serveru tisíc Kč, Nová Ves v Horách (457 obyv.), okr.most 230, , Rodinný dům, který se nachází v klidné obci Nová Ves v Horách hned u přechodu Deutschneudorf. Dům je částečně rekonstruovaný. Nová plastová okna, topení a elektrika v mědi. Při vstupu do domu se nacházíme v prostorné šatně, dál vstupujeme na chodbu, z které se dostaneme do kuchyně s jídelním prostorem, je zde kuchyňská linka, na podlaze položena dlažba. Dále do koupelny, v které je rohová vana a sprchový kout, keramické obklady a dlažba, toaleta je oddělená. Další místností v přízemí je prostorný obývací pokoj se zděným krbem a vstupem do zahrady. V patře jsou další tři obytné místnosti a jedna komora. K domu patří ještě další prostory používané jako dílna a také sklep, vstup z chodby. Vytápění je řešeno plynovým kotlem. K domu náleží veliká zahrada, která je oplocená a garáž. V obci je pošta, MěÚ, obchod, restaurace, městská policie. Dům je vhodný pro rodinné bydlení i k rekreaci. Nabídka RK - NEXT REALITY - Teplice, nabízená cena tisíc Kč, publikováno na serveru Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků; Velikosti objektu - Srovnatelná nemovitost, navíc podsklepená; Lokalita prostředí - Stejná lokalita; Provedení a vybavení - Podobné vybavení a horší provední; Stáří, technický stav - Stáří nezjištěno, menší rozsah rekonstrukce, horší technický stav; Vliv pozemku, velikost pozemku - Větší pozemek; Možnosti parkování, garáž - Taktéž privátní parkování v garáží; Bečov (1903 obyv.), okr. Most 180, , Dvougenerační rodinný dům se započatou rekonstrukcí. Nová okna, nová elektroinstalace. V přízemí připraveno na byt 1+1, 2+1, v 1. patře 3+1. Vzdálenost do Mostu 12 km. Nabídka RK - M&M reality holding, a.s. - Praha, nabízená cena tisíc Kč, publikováno na serveru Průměrná cena Kč/m 2 Celková užitná plocha oceňované nemovitosti 241,62 m 2 Porovnávací hodnota Kč Bylo tedy syntézou výše uvedených údajů, provedených propočtů a zjištění na místě samém určeno, že současná obecná (obvyklá) cena nemovitosti - tj. - rodinného domu čp. 247 postaveného na pozemku p.č. St. 109 s příslušenstvím a pozemky dle LV č.132 pro obec Nová Ves v Horách, k.ú. Nová Ves v Horách, okr. Most, může dosáhnout: Kč B) Cena nemovitosti celkem: ,00 Kč slovy: dvamiliónykorun českých (Kč)

14 REKAPITULACE OCENĚNÍ Ke stanovení obvyklé ceny oceňované nemovitosti bylo v tomto případě ocenění použito 2 základních metod zpracování odhadu, a to A) metody zjištění (věcné) ceny oceňovaného objektu a jeho příslušenství s použitím základní jednotkové realizační ceny za 1 m3 obestavěného prostoru, vypočtené s použitím platného oceňovacího předpisu a B) metody porovnávací tržní. A) Ocenění dle vyhlášky Kč B) Tržní ocenění - porovnávací způsob Kč Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v ocenění a s přihlédnutím ke všem známým aspektům a na základě vlastních zkušeností a znalosti situace, stanovuji konečnou cenu nemovitosti - tj. - rodinného domu čp. 247 postaveného na pozemku p.č. St. 109 s příslušenstvím a pozemky dle LV č.132 pro obec Nová Ves v Horách, k.ú. Nová Ves v Horách, okr. Most, na cca : , - Kč (Zaokrouhleno na tisíce Kč) Slovy: dvamiliónykorun českých Ve výše uvedené částce jsou zohledněny všechny aspekty, známé odhadci v dané době o předmětné nemovitosti a dle názoru odhadce ji lze považovat za cenu obvyklou

15 Seznam příloh: počet stran A4 v příloze: Usnesení soudního exekutora JUDr. Jany Tvrdkové o ustanovení znalce pro ocenění předmětné nemovitosti ze dne Výpis z KN podle LV č.132 pro obec Nová Ves v Horách, k.ú. Nová Ves v Horách, okres Most, ze dne Kopie Katastrální mapy předmětného území v k.ú. Nová Ves v Horách ze dne s vyznačením předmětné nemovitosti Ortofotomapa předmětné lokality v k.ú. Nová Ves v Horách s vyznačením polohy oceňované nemovitosti Fotodokumentace domu čp.247 jeho interiéru a příslušenství ze dne Koncesní listina: Byla vydána Městským úřadem v Moravských Budějovicích - odbor obecní živnostenský úřad, pod č.j.: ZO/U1079/2006/Hr a ev.č K o n c e s n í l i s t i n a vydaná fyzické osobě Ing. Petr Křivánek, r.č /1456; IČO bydliště: Komenského 716, , JEMNICE pro předmět podnikání: Oceňování majetku pro věci nemovité Koncesní listina byla vydána Městským úřadem v Moravských Budějovicích dne na dobu neurčitou, s datem , jako dnem vzniku práva provozovat živnost. Znalecká doložka ============== Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně, ze dne , pod č.j. Spr. 913/2009 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací pro odhady nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod poř. č /2011 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle přiložené likvidace. V Praze dne Ing. Petr Křivánek Komenského 716 JEMNICE

16 Usnesení soudního exekutora JUDr. Jany Tvrdkové o ustanovení znalce pro ocenění předmětné nemovitosti ze dne

17 Výpis z KN podle LV č.132 pro obec Nová Ves v Horách, k.ú. Nová Ves v Horách, okres Most, ze dne

18 Kopie Katastrální mapy předmětného území v k.ú. Nová Ves v Horách ze dne s vyznačením předmětné nemovitosti

19 Ortofotomapa předmětné lokality v k.ú. Nová Ves v Horách s vyznačením polohy oceňované nemovitosti

20 Fotodokumentace domu čp.247 jeho interiéru a příslušenství ze dne čelní pohled zadní pohled boční pohled boční pohled zpevněná plocha Terasa zahrada zahrada

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Číslo 3340/206/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p.12 na pozemku p.č. st. 2/1 s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 2/1, p.č. 2/1, p.č.2/4 a p.č.3/2, to vše v k.ú.

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3043/72/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 700/2 Adresa nemovitosti: Olbrachtova 700 / 13, 734 01 Karviná - Ráj Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2925/134/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 264 Adresa nemovitosti: Ráj 264 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Karviná, k.ú. Ráj, kód k.ú.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2944/153/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 477 Adresa nemovitosti: Revoluční 477, Bohumín - Nový Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 2127/22 V budově č. p.: 2127 Na pozemku

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 257-84/2012

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 257-84/2012 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 257-84/2012 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.48

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13821-261/13 o ceně rodinného domu č.p.1245 na parc.č.st.2124, katastrální území, obec a okres Pardubice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.1521) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3087/116/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 2971/19 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Zábřeh nad Odrou, kód k.ú.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 304-17/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 304-17/2013 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 304-17/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům - č.p.54

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3133/20/2015 6 Rodinný dům Adresa nemovitosti: U Valu 229 / 229, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5207-69/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, rodinný dům na p.č.st.112/1 Adresa nemovitosti: Nětčice 2081 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Hodonín, obec Kyjov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

Znalecký posudek č. 1991/09

Znalecký posudek č. 1991/09 Znalecký posudek č. 1991/09 O ceně nemovitosti bytové jednotky č.125/2 v bytovém domě čp.125, postaveném na stavební parcele č.32, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.125 a

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6 MOVITOST: Bytová jednotka č.86/3. Adresa nemovitosti: Břevniště 86 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Hamr na Jezeře, k.ú. Břevniště

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům. Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav, obec Horky nad Jizerou, k.ú. Horky nad Jizerou Adresa nemovité Horky nad Jizerou

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3195/82/2015 6 Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Albertova 4059 / 19, 767 01 Kroměříž Katastrální údaje: Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Kroměříž,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 46/2011 Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 46/2011 Odhad obvyklé ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo 46/2011 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) EURODRAŽBY.CZ a.s. NEMOVITOST: Bytová jednotka, Byt 3+1 Adresa nemovitosti: Uzbecká 555/13, Brno Katastrální

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

1 100 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6453/103 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

1 100 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6453/103 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6453/103 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 803/16 V budově č. p.: 803 Na pozemku

Více

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245 Z n a l e c k ý p o s u d e k číslo T 1840-140 / 2013 o obvyklé ceně bytové jednotky č.449/49 s podílem 241/10000 na budově čp.449 a pozemku st.447/1 dle LV 2408 a 2015 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA

ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA 167 EX 52533/13 ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA číslo 6290-265 / 2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Hradec

Více

PROKONZULTA; č. obj.:, Křenová 299 / 26, 602 00 Brno IČ: 25332953 telefon: e-mail: DIČ: CZ25332953

PROKONZULTA; č. obj.:, Křenová 299 / 26, 602 00 Brno IČ: 25332953 telefon: e-mail: DIČ: CZ25332953 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 1236/321 v bytovém domě č.p. 1236, 1237 a 1238 Adresa nemovitosti: Příkopy 1236 / 1236, Kostelec nad Orlicí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2381-120/12 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 430 na pozemku p.č. 539 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Otaslavice, obec Otaslavice, okres Prostějov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

OBJEDNATEL : PROKONZULTA,

OBJEDNATEL : PROKONZULTA, Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1668-48/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Byt č.273/19, Větřní, Na Vyhlídce 273 Adresa nemovitosti: Na Vyhlídce 273, Větřní Katastrální údaje: Kraj Jihočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 58-58/2010

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 58-58/2010 Ing. Petr Křivánek REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E mail: rekod@email.cz ZNALECKÉ POSUDKY PRODEJ NEMOVITOSTÍ VYPRACOVÁNÍ SMLUV ZNALECKÉ A REALITNÍ PORADENSTVÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 9247-29/2013 o ceně nemovitosti - bytu č. 5095/3 v bytovém domě Chomutov č.p. 5094, 5095 v ulici Školní Pěšina včetně podílu 759/24480 na příslušenství a společných částech domu Chomutov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2048-5/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2048-5/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2048-5/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 377/1 jehož součástí je rodinný dům č.p. 198 a pozemků parc.č.375/1, parc.č. 375/4, parc.č. 376 a příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, byt č. 1231/2 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Rychnov nad Kněžnou, obec Rychnov nad Kněžnou, k.ú. Rychnov nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0779-215/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům včetně příslušenství a pozemků Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Písek, obec Písek, k.ú. Písek Adresa nemovité věci:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 443-19/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 443-19/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 443-19/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p. 259

Více

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno 1 Znalecký posudek č. 49/2013 O ceně rodinného domu čp. 653 na st.p.č. 677, včetně pozemku st.p.č. 677 a p.p.č. 953/8, vše v obci a k.ú. Luby. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová Exekutorský úřad Kladno

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více