Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odhad obvyklé ceny nemovitosti"

Transkript

1 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, ICQ: , GSM: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo /2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247 s přísl., post. na pozemku parc.č.st. 109 dle LV č.132 pro obec Nová Ves v Horách, k.ú. Nová Ves v Horách, okr. Most Adresa nemovitosti: Nová Ves v Horách 247 / 247, Nová Ves v Horách Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Most, obec Nová Ves v Horách, k.ú. Nová Ves v Horách, kód ČSÚ: , LV: 132 Ostatní stavby: Pozemky: st. 109, st. 110/1, 55/2, 55/6 Vlastník stavby: SJM Pavel Charbuský, Nová Ves v Horách 247, 43545, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 SJM Jiřina Charbuská, Nová Ves v Horách 247, 43545, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Vlastník pozemku: SJM Pavel Charbuský, Nová Ves v Horách 247, 43545, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 SJM Jiřina Charbuská, Nová Ves v Horách 247, 43545, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 OBJEDNATEL : Exekutorský úřad Prahy 4, JUDr. Jana Tvrdková; č. obj.:sp.zn. 095 Ex 844/10/ U 02-49, Adresa objednatele: Hornokrčská 650 / 29, Praha 4 IČ: telefon: DIČ: CZ fax: ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Ing. Petr Křivánek Komenského 716, Praha IČ: telefon: DIČ: CZ fax: Zjištění ceny obvyklé v místě a čase, pro účely prodeje nemovitosti v dražbě veřejné nedobrovolné exekuční ke dni (ocenění stávajícího stavu) OBVYKLÁ CENA Současný stav Kč Datum místního šetření: Datum zpracování : Počet stran: 22 stran Počet příloh: 7 V Praze, dne Otisk razítka Ing. Petr Křivánek

2 STAV POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI stavba dokončena v r změna stavby v r rekonstrukce v r. Rekonstrukce: celková dílčí střecha, fasáda zateplení okna,dveře ostatní SOUČASNÝ STAV Konstrukce: zděné betonové montované kovové dřevěné jiné Využití: bydlení pronájem podnikání bydl., podn. část. obsazen volný objekt Okolí: bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna Příjezd: zpevněná komunikace Přípojky: / voda / kanalizace / plyn / elektro telefon Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Poloha v obci: Stavebně technický stav stavby: Vytápění: širší centrum - zástavba RD dobře udržovaná ústřední / etážové plyn RODINNÝ DŮM Typ PP RD Obytná/ Nebyt. Garáž Pozemky výměra OP ZP Rozestavěnost m 2 ks m 2 m 3 m 2 % 4+1+kk 242 / ,00 KUPNÍ CENA VYHODNOCENÍ KUPNÍ CENY 0 Kč Protože se zatím k tomuto účelu nejedná o obchodní kontrakt (koupě či prodej) ve vztahu k posuzované nemovitosti, ale o vyhotovení odhadu pro potřebu exekučního řízení, není provedeno vyhodnocení kupní ceny RIZIKA negativní vlivy okolní zástavby právní zánik stavby (zánik čp/čo) sociální riziko riziko přístupu a příjezdu věcná břemena předkupní právo ostatní omezení evidence v KN záplavová a zátopová oblast pojištění proti zaplavení ano / ne - 2 -

3 NÁLEZ Situace Přehled podkladů Charakteristika obce Poloha nemovitosti 1.Usnesení soudního exekutora JUDr. Jany Tvrdkové o ustanovení znalce pro ocenění předmětné nemovitosti ze dne Výpis z KN, podle LV č.132 pro obec Nová Ves v Horách, k.ú. Nová Ves v Horách, okr. Most, vyhotovené KÚ pro Ústecký kraj, KP Most ze dne ; 3.Kopie Katastrální mapy předmětného území v k.ú. Nová Ves v Horách ze dne ; 4.Ortofotomapa předmětné lokality v k.ú. Nová Ves v Horách, zajištěná znalcem ke zpracování tohoto odhadu z internetového portálu 5.Informace a údaje sdělené majitelem nemovitosti při místním šetření a prohlídce nemovitostí dne ; 6.Informace a údaje zjištěné, resp. ověřené z internetových portálů aj., použité k sumarizaci údajů a poznatků při aplikaci porovnávací metody ocenění; 7. Skutečnosti a výměry zjištěné odhadcem na místě samém; ke kontrolnímu zaměření bylo užito laserového dálkoměru a svinovacího metru (pásma); 8. Fotodokumentace předmětné nemovitosti, pořízená odhadcem na místě samém při místním šetření a prohlídce nemovitostí dne Nová Ves v Horách leží v průměrné výšce 685 metrů nad mořem. Nová Ves v Horách je pohraniční horská vesnice v Krušných horách, která leží v okrese Most, Ústecký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Litvínov. Obec se skládá z částí Mníšek, Mikulovice, Lesná. Žije zde 448 obyvatel. Obec je vzdálená cca 15 km severozápadě od města Most a cca 10km od Litvínova. Nová Ves v Horách se rozkládá podél silnice III. třídy z Horního Jiřetína. Další silnice III.třídy vede do nedaleké Hory Svaté Kateřiny. K Nové Vsi patří ještě osady Lesná, Mníšek a Mikulovice. Obec leží na severozápadní hranici s Německem. V katastru obce se nachází 6 větrných elektráren. V obci se nachází několik ubytovacích zařízení a restaurací. Prochází tudy i několik cyklotras. V obci se nachází ordinace praktického lékaře (dojíždí) a je zde i ústav sociální péče. Z kulturního vybavení je zde (knihovna, kino muzeum) a také informační centrum. Pro sportovní vyžití sportovní hřiště. Dále bychom v obci nalezli kostel, hřbitov a poštu. V obci není žádné vzdělávací zařízení. Dopravní spojení s okolními městy je dobré. Obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod. Nemovitost se nachází v zástavbě domů v horské vesnici. Dům je postaven cca 400m vzdušnou čarou od obecního úřadu, který se nachází v pomyslném centru obce. Objekt se nachází na levé straně silnice III. třídy která vede z Horního Jiřetína až k hraničnímu přechodu s Německem (Nová Ves v Horách). Od domu je hraniční přechod vzdálen cca 1,2 km. K nemovitosti dále patří: pozemek p.č.109 zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště) o výměře 54m2 a ostatní pozemky, které jsou taktéž součástí ocenění se nachází v těsné blízkosti domu. Jedná se o p.č. 55/2 trvalý travní porost (412m2), p.č. 55/6 zahrada (628m2). Popis omezení rizik nemovitostí Sociální riziko Negativní vlivy v okolní zástavbě Záplavová oblast/zátopové území Riziko přístupu a příjezdu Věcná břemena Předkupní právo Ostatní omezení Evidence v KN Právní zánik stavby Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno K nemovitosti bylo zřízeno exekutorské zástavní právo a je nařízena exekuce! Tento posudek však odráží tržní cenu nemovitosti jako takové, tudíž k tomuto nebude při stanovení ceny přihlíženo. Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno - 3 -

4 Popis jednotlivých staveb Základní popis Druh stavby - účel využití Dispoziční řešení Předmětem ocenění je nemovitost - rodinný dům č.p. 247, která se nachází v horské oblasti. Na pozemku p.č. st.109 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 311m2 se nachází obytná část obdélníkového tvaru, součástí domu je i vestavěná garáž. Vedlejší stavby se zde nenachází. Dále se jedná o výše uvedené pozemky, venkovní úpravy a trvalé porosty. Jedná se o nepodsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím se sedlovou střechou. Příjezd k domu je po zpevněné komunikaci. Objekt byl vystavěn dle sdělení pracovnice místního obecního úřadu kolem roku Dle dostupných informací mohl být objekt během svého trvání využíván k několika účelům avšak dle doložených informací již v roce 1956 sloužil k účelu rodinného bydlení k němuž je využíván dodnes a takto se i ocení. Jedná se o nepodsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. 1. NP obsahuje: předsíň (10,8m2), průchozí chodbu se schody dobytného podkroví (13,4m2), kuchyň a jídelním koutem (20,6m2), pokoj (16,8m2), ložnice (18m2), sociální zařízení (10,2m2), kotelna (7,4m2), garáž (43,4m2). 2. NP. obsahuje: koupelnu v šikmém prostoru (8,7m2), pokoj v šikmém prostoru (8,6m2), ložnice (18,3m2), plocha ve které se nachází kuchyňský kout, pracovna i obývák (119,7m2). Popis tech. stavu stavby Rodinný dům č.p. 247 byl postaven kolem roku Rodinný dům je osazen do parcely č. st.109 zastavěná plocha a nádvoří. Dům je zděný ze smíšeného materiálu s obdélníkovým půdorysem, dále je nepodsklepený s obytným 1.NP a upraveným obytným půdním prostorem se sedlovou střechou. Před čtyřmi lety prošel dům kompletní rekonstrukcí. Byla opravena sedlová střech, krytina Ranila, klempířské práce z pozinkovaného plechu. Dále opraveny veškeré vnitřní omítky za vápenné, okna plastová, nové vytápění ústřední plynové i s rozvody, zakoupen nový kotel, elektroinstalace daná do mědi, vodovodní rozvody dané do plastu, nový bojler, oprava kanalizace, rekonstrukce sociálního zařízení. Technický stav domu je tedy dobrý. V současné době má dům následující technický popis: Základy bez izolace, obvodové zdivo smíšeného materiálu, stropy v 1. a 2. NP jsou dřevěné s omítaným podhledem, vazníkový krov, střecha sedlová, krytina plech Ranila, klempířské práce z pozinkovaného plechu, bleskosvod chybí, vnitřní omítky vápenné dvouvrstvé, vnější omítky vápenné ve špatném stavu z části chybějící, vnitřní obklady keramické standardního rozsahu (pouze v kuchyni a horní koupelně), vnější obklady nejsou, schody do 2. NP dřevěné průvlakové, dveře chybí, okna plastová, podlahy v obytných místností dlažby a dřevěné, podlahy v ostatních místnostech dlažba, vytápění ústřední plynové topení, elektroinstalace 220 v mědi, rozvod vody v plastu, zdroj teplé vody boiler, svod kanalizace do obecní, v kuchyni je sklo-keramická deska, digestoř, hygienické vybavení v koupelně vana, umyvadlo a WC a ještě jedno samostatné splachovací WC. Příslušenství stavby K výše uvedené oceňované nemovitosti jako příslušenství náleží: pozemky p.č. 110/1 vedené jak zastavěná plocha a nádvoří o výměře (54m2), dále pozemek p.č. 55/2 trvalý travní porost (412m2) p.č. 55/6 zahrada (628m2). Z trvalých porostů se jedná o jeden ovocný strom (jabloň) a několik okrasných porostů ( 3 břízy, 1 modřín, 1 smrk a 30ks cca 6 let starých smrků. Zbytek příslušenství tvoří ostatní nepříliš významné venkovní úpravy. Konstrukce Popis 1. Základy bez izolace 2. Zdivo smíšené zdivo - kamenné a cihelné 3. Stropy dřevěné 4. Střecha dřevěný, sbíjený, vaznicový 5. Krytina plechová - Ranila 6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 7. Vnitřní omítky vápenné 8. Fasádní omítky vápenné stříkané 9. Vnější obklady chybí 10. Vnitřní obklady běžné keramické obklady 11. Schody dřevěné - 4 -

5 12. Dveře chybí 13. Okna plastová 14. Podlahy obytných místností dřevěné, dlažby 15. Podlahy ostatních místností dlažby 16. Vytápění ústřední plynové 17. Elektroinstalace světelná v mědi 18. Bleskosvod chybí 19. Rozvod vody plast, studená i teplá voda 20. Zdroj teplé vody bojler 21. Instalace plynu zemní plyn 22. Kanalizace kanalizace do řadu 23. Vybavení kuchyně sklokeramická deska 24. Vnitřní vybavení wc, vana, wc, umyvadlo 25. Záchod splachovací 26. Ostatní Popis pozemků Základní popis oceňovaných pozemků Oceňovány jsou pozemky parc č. St zastavěná plocha a nádvoří o výměře 311m 2 zastavěný hlavní stavbou a dále zahrada p.č. 55/6 o výměře 628m 2, dále pozemek p.č.st.110/1 - zastavěná plocha a nádvoří - dle LV způsob využití zbořeniště (ve skutečnosti je zde zbudována zpevněná plocha pro parkování) o výměře 54m 2 a pozemek p.č.55/2, trvalý travní porost o výměře 412m 2, které jsou zapsány v KN vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Most na LV č. 132 pro obec Nová Ves v Horách, k.ú.nová Ves v Horách, okr.most. Na pozemku parc.č. st.109 je postaven oceňovaný dům č.p.247, další zmiňované pozemky tvoří s výše uvedenými nemovitostmi JFC (jednotný funkční celek - ve smyslu ust. zákona č.151/1997 Sb.). Pozemky jsou přístupné z veřejné komunikace - hlavní silnice, která prochází celou obcí. Pozemky jsou připojené z inženýrských sítí na el. veřejnou síť a obecní vodovod a taktéž plynofikace a veřejná kanalizace. Kromě toho se u pozemků nevyskytují jiné negativní vlivy. Při místním šetření a srovnání s katastrální mapou a leteckým snímkem bylo zjištěno a následně i telefonicky potvrzeno současnými majiteli, že zadní část zahrady (pruh široký cca 7 metrů po celé délce pozemku na jihozápadní hranici) leží na cizím pozemku jedná se o část trvalého travního porostu parc.č. 58/8, jehož vlastníkem je třetí osoba (která podle majitelů není k sehnání a ani dlouhodobě nejeví zájem tuto situaci řešit). Dle sdělení povinného byla zahrada takto pojata již v době pořízení nemovitosti a tudíž se jedná o dlouhodobě provozovanou praxi. Tato část pozemku je oplocena starým plotem, který je ve velmi špatném technickém stavu a tudíž nemá téměř žádnou hodnotu. Na této části pozemku se nenachází žádné vedlejší stavby, venkovní úpravy či trvalé porosty a proto tato situace nemá žádný zásadní vliv na tržní hodnotu celkové nemovitosti a to zejména i proto, že zde není žádná přístupová cesta, nebo jiná situace, která by mohla v budoucnu vyžadovat věcné břemeno, či jinak zkomplikovat koupi nemovitosti. V posudku při ocenění tato část pozemku není uvažována, jelikož se jedná o cizí pozemek. OCENĚNÍ Výpočet hodnoty pozemků porovnávacím způsobem Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků: Pro stanovení ceny pozemku nelze užít porovnávací metody, protože pozemky zastavěné podobnými nemovitostmi nejsou samostatně obchodovatelné (předmětem obchodování jsou pouze jako součást celé nemovitosti). Z tohoto důvodu byla odhadcem určena jednotková cena pozemku - zastavěné plochy a nádvoří ve výši 100,- Kč/m 2 a ostatní pozemky tvořící jednotný funkční celek (v tomto případě zahrada) na 40,- Kč/m 2. Tyto ceny vychází z jednotkové ceny dané v současné době platným oceňovacím předpisem, upravené příslušnými koeficienty, přirážkami za vhodnou lokalizaci a úpravou koeficientu prodejnosti. Podle názoru odhadce je tato cena v daném místě a čase (zejména však jako součást celkové ceny nemovitosti) přiměřená. Všechny okolnosti, které toto rozhodnutí odhadce ovlivňují, jsou uvedeny v jiných částech tohoto odhadu

6 Druh pozemku Parcela č. Výměra m 2 Jednotková cena Kč/m 2 Celková cena pozemku Kč zastavěná plocha a nádvoří st zastavěná plocha a nádvoří st. 110/ trvalý travní porost 55/ zahrada 55/ Celková výměra pozemků Hodnota pozemků celkem Výpočet ZP, UP a OP staveb Seznam podlaží Název Zastavěná plocha Užitná plocha 1.NP 183,38 m 2 133,74 m 2 předsíň 10,73 m 2 1,00 10,73 m 2 chodba 13,42 m 2 1,00 13,42 m 2 kuchyň 20,62 m 2 1,00 20,62 m 2 sociální zařízení 10,12 m 2 1,00 10,12 m 2 pokoj 16,83 m 2 1,00 16,83 m 2 ložnice 14,58 m 2 1,00 14,58 m 2 garáž 47,43 m 2 0,00 0,00 m 2 Podkroví 183,38 m 2 155,31 m 2 koupelna (šikmina) 8,73 m 2 1,00 8,73 m 2 ložnice 18,28 m 2 1,00 18,28 m 2 pokoj (šikmina) 8,60 m 2 1,00 8,60 m 2 velkoprostorová místnost s KK 119,70 m 2 1,00 119,70 m 2 Výpočet obestavěného prostoru Název Obestavěný prostor 1.NP (10,6*17,3)*(4,50) = 825,21 m 3 Podkroví (10,6*17,3)*(5/2) = 458,45 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 1 283,66 m 3 Komentář ke stanovení ceny obvyklé posuzovaných nemovitostí Obvyklá cena je cena, kterou by bylo možno za konkrétní věc jako předmět prodeje a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. Úroveň obvyklých (obecných) cen je v podstatě odrazem zprůměrovaných dosažených cen za věci srovnatelného druhu, vlastnosti, stáří apod. Je třeba zdůraznit, že u nemovitostí, které jsou v dostatečném počtu v dané lokalitě obchodovány, je základní metodou cenové porovnání; je však třeba zohlednit i další podmínky, zejména potom vliv konkrétního místa a předpoklad situace a chování na trhu s nemovitostmi v budoucnosti. V tomto případě ocenění bylo použito několika základních metod zpracování odhadu, a to A) metody zjištění (věcné) ceny oceňovaného domu s použitím základní jednotkové realizační ceny za 1 m3 obestavěného prostoru, vypočtené s použitím platného oceňovacího předpisu (podle příslušného paragrafu) a B) metody porovnávací tržní. Od stanovení výnosové hodnoty bylo upuštěno pro irelevantnost předmětu ocenění (v této lokalitě ani blízkém okolí se podobné typy nemovitosti nepronajímají

7 A) Ocenění domu dle platného oceňovacího předpisu 1) Rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky ( 5) a) Rodinný dům Standardní klasifikace produkce (SKP): Klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 Typ: B Konstrukce: zděná Střecha: šikmá nebo strmá Podsklepení: nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny 1.NP Počet nadzemních podlaží: 2 Základní cena za 1 m 3 obestavěného prostoru: 1 975,00 Kč Využitelné podkroví: 3/3 Koeficient podkroví: 1,1000 Základní cena: 2 172,50 Kč/m 3 Výpočet koeficientu vybavenosti K4: Konstrukční prvek vybavenost FOP koef. podíl na K4 1 Základy podstandard 7,1000-1,000-0,0710 Běžné zakládání s izolací (u podsklepených objektů i svislé). 2 Zdivo standard 22,3000 0,000 0,0000 Zdivo v průměru tloušťky 45 cm. Monolitický železobeton s tepelnou izolací, jakékoliv výplňové zdivo. 3 Stropy standard 8,4000 0,000 0,0000 Jakékoliv s rovným podhledem. 4 Střecha standard 5,2000 0,000 0,0000 Jakýkoliv krov běžného provedení a druhu, plochá střecha. 5 Krytina standard 3,2000 0,000 0,0000 Pálená, pozinkovaný plech, osinkocementové šablony, živičná svařovaná. 6 Klempířské konstrukce standard 0,8000 0,000 0,0000 Úplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů. 7 Vnitřní omítky standard 6,2000 0,000 0,0000 Vápenné štukové. 8 Fasádní omítky standard 3,1000 0,000 0,0000 Vápenné štukové, břizolit, nástřiky umělé. 9 Vnější obklady chybí 0,4000-1,852-0, Vnitřní obklady standard 2,3000 0,000 0,0000 Koupelny, vany, WC, kuchyně. 11 Schody standard 2,4000 0,000 0,0000 S jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím. 12 Dveře chybí 3,3000-1,852-0, Okna standard 5,2000 0,000 0,0000 Dřevěná dvojitá špaletová nebo zdvojená, plastová. 14 Podlahy obytných místností standard 2,2000 0,000 0,0000 PVC, vlýsky, textilní krytiny. 15 Podlahy ostatních místností standard 1,1000 0,000 0,0000 Keramické dlažby, PVC, teraco. 16 Vytápění standard 4,4000 0,000 0,0000 Ústřední s kotlem na tuhá paliva, na plyn nebo elektrickou energii. 17 Elektroinstalace standard 4,1000 0,000 0,0000 Světelný i motorový proud, pojistkové automaty. 18 Bleskosvod chybí 0,6000-1,852-0, Rozvod vody standard 3,0000 0,000 0,0000 Studená a teplá. 20 Zdroj teplé vody standard 1,8000 0,000 0,0000 Boiler, karma

8 21 Instalace plynu standard 0,5000 0,000 0,0000 Zemní plyn nebo propan - butan. 22 Kanalizace standard 2,8000 0,000 0,0000 Odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC. 23 Vybavení kuchyně standard 0,5000 0,000 0,0000 Plynový sporák. 24 Vnitřní vybavení standard 5,1000 0,000 0,0000 Vana ocelová, umyvadlo, popřípadě sprchový kout. 25 Záchod standard 0,4000 0,000 0,0000 Standardní splachovací. 26 Ostatní standard 3,6000 0,000 0,0000 Krb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího a veřejného telefonu, odvětrávání prostoru ventilátory, rozvod antén pod omítkou, okenice, mříže. Součet podílů: -0,1506 Koeficient vybavení stavby K4: 1-0,1506 x 0,54 = 0,9187 Koeficient polohový K5: 0,8500 Koeficient změn ceny staveb Ki: 2,1700 Koeficient prodejnosti Kp: 1,0380 Základní cena upravená: 2 172,50 Kč x 0,9187 x 0,8500 x 2,1700 x 1,0380 = 3 821,29 Kč/m 3 Obestavěný prostor: OP vrchní stavby: (10,6x17,3)x(4,50) = 825,21 m 3 OP zastřešení: (10,6x17,3)x(5:2) = 458,45 m 3 Obestavěný prostor celkem: 1283,66 m 3 Stavba není dokončena: Konstrukční prvek přepoč FOP z K4 % nedok. dokonč. FOP 10 Vnitřní obklady 2, ,00 1, Ostatní 3, ,00 1,9593 Neuvedené konstrukční prvky jsou dokončené. Finanční objemový podíl dokončených konstrukcí (celkem %): 96,79 Koeficient dokončenosti stavby: 0,9679 Analytický způsob opotřebení: Konstrukční prvek dokonč. FOP přep. FOP stáří živ. opotř. 1 Základy 3,5551 3, ,33 % 2 Zdivo 24, , ,36 % 3 Stropy 9,1436 9, ,18 % 4 Střecha 5,6603 5, ,68 % 5 Krytina 3,4833 3, ,29 % 6 Klempířské konstrukce 0,8708 0, ,07 % 7 Vnitřní omítky 6,7488 6, ,46 % 8 Fasádní omítky 3,3744 3, ,39 % 9 Vnější obklady 0,0000 0, ,00 % 10 Vnitřní obklady 1,2518 1, ,10 % 11 Schody 2,6125 2, ,35 % 12 Dveře 0,0000 0, ,00 % 13 Okna 5,6603 5, ,47 % 14 Podlahy obytných místností 2,3948 2, ,25 % 15 Podlahy ostatních místností 1,1974 1, ,12 % 16 Vytápění 4,7895 4, ,66 % 17 Elektroinstalace 4,4629 4, ,46 % 18 Bleskosvod 0,0000 0, ,00 % 19 Rozvod vody 3,2656 3, ,45 % 20 Zdroj teplé vody 1,9593 2, ,27 % 21 Instalace plynu 0,5443 0, ,08 % - 8 -

9 22 Kanalizace 3,0479 3, ,31 % 23 Vybavení kuchyně 0,5443 0, ,11 % 24 Vnitřní vybavení 5,5515 5, ,51 % 25 Záchod 0,4354 0, ,05 % 26 Ostatní 1,9593 2, ,27 % Opotřebení celkem: 52,22 % Cena zjištěná s vlivem nedokončených konstrukcí: 3 821,29 Kč/m 3 x 1283,66 m 3 x 0,9679 = Opotřebení: ,01 Kč x 52,22% = ,20 Kč ,01 Kč Cena zjištěná po opotřebení: ,81 Kč 2) Stavební pozemky neuvedené v cenové mapě ( 28) a) Pozemek p.č. 55/2 Základní cena je určena podle odstavce k). Počet obyvatel v místě: 457 Podle odstavce 1b) se pro výpočet ceny pozemku použije počet obyvatel Základní cena: ZC = (35 + ( ) x 0,007414) x 1,00 = 35,00 Kč/m 2 Koeficient změn ceny staveb Ki: 2,1690 Koeficient prodejnosti Kp: 1,0380 Úpravy základní ceny podle přílohy číslo 21: Důvod úpravy ceny pozemku úprava % 2.11 Pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu + 10 Úpravy podle tabulky 1: nejsou Úpravy podle tabulky 2: přirážka 10% Úpravy podle tabulky 3: nejsou Parcela číslo: 55/2 Plocha: 412 m 2 Ocenění podle odstavce: pozemkem podle odst. 2 Základní cena upravená: 5) zahrada nebo pozemek ostatní plochy, která tvoří jednotný funkční celek se stavebním 35,00 x ( )% x ( )% x 2,1690 x 1,0380 x 0,4 = 34,67 Kč/m 2 Cena za parcelu: 34,67 Kč/m 2 x 412 m 2 = ,04 Kč Cena zjištěná: ,04 Kč b) Pozemek p.č. 55/6 Základní cena je určena podle odstavce k). Počet obyvatel v místě: 457 Podle odstavce 1b) se pro výpočet ceny pozemku použije počet obyvatel Základní cena: ZC = (35 + ( ) x 0,007414) x 1,00 = 35,00 Kč/m 2 Koeficient změn ceny staveb Ki: 2,1690 Koeficient prodejnosti Kp: 1,0380 Úpravy základní ceny podle přílohy číslo 21: Důvod úpravy ceny pozemku úprava % 2.11 Pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu + 10 Úpravy podle tabulky 1: nejsou Úpravy podle tabulky 2: přirážka 10% Úpravy podle tabulky 3: nejsou - 9 -

10 Parcela číslo: 55/6 Plocha: 628 m 2 Ocenění podle odstavce: pozemkem podle odst. 2 Základní cena upravená: 5) zahrada nebo pozemek ostatní plochy, která tvoří jednotný funkční celek se stavebním 35,00 x ( )% x ( )% x 2,1690 x 1,0380 x 0,4 = 34,67 Kč/m 2 Cena za parcelu: 34,67 Kč/m 2 x 628 m 2 = ,76 Kč Cena zjištěná: ,76 Kč c) Pozemek p.č. st. 110/1 Základní cena je určena podle odstavce k). Počet obyvatel v místě: 457 Podle odstavce 1b) se pro výpočet ceny pozemku použije počet obyvatel Základní cena: ZC = (35 + ( ) x 0,007414) x 1,00 = 35,00 Kč/m 2 Koeficient změn ceny staveb Ki: 2,1690 Koeficient prodejnosti Kp: 1,0380 Úpravy základní ceny podle přílohy číslo 21: Důvod úpravy ceny pozemku úprava % 2.11 Pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu + 10 Úpravy podle tabulky 1: nejsou Úpravy podle tabulky 2: přirážka 10% Úpravy podle tabulky 3: nejsou Parcela číslo: st.110/51 Plocha: 54 m 2 Ocenění podle odstavce: 2) zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemek k tomuto účelu již užívaný Základní cena upravená: 35,00 x ( )% x ( )% x 2,1690 x 1,0380 = 86,68 Kč/m 2 Cena za parcelu: 86,68 Kč/m 2 x 54 m 2 = 4 680,72 Kč Cena zjištěná: 4 680,72 Kč d) Pozemek p.č. st.109 Základní cena je určena podle odstavce k). Počet obyvatel v místě: 457 Podle odstavce 1b) se pro výpočet ceny pozemku použije počet obyvatel Základní cena: ZC = (35 + ( ) x 0,007414) x 1,00 = 35,00 Kč/m 2 Koeficient změn ceny staveb Ki: 2,1690 Koeficient prodejnosti Kp: 1,0380 Úpravy základní ceny podle přílohy číslo 21: Důvod úpravy ceny pozemku úprava % 2.11 Pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu + 10 Úpravy podle tabulky 1: nejsou Úpravy podle tabulky 2: přirážka 10% Úpravy podle tabulky 3: nejsou Parcela číslo: st.109 Plocha: 311 m 2 Ocenění podle odstavce: Základní cena upravená: 2) zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemek k tomuto účelu již užívaný

11 35,00 x ( )% x ( )% x 2,1690 x 1,0380 = 86,68 Kč/m 2 Cena za parcelu: 86,68 Kč/m 2 x 311 m 2 = ,48 Kč Cena zjištěná: ,48 Kč 3) Oceňování porostů zjednodušeným způsobem ( 42) a) Trvalé porosty Oceňování ovocných dřevin a okrasných rostlin zjednodušeným způsobem. Číslo parcely: 55/2 Cena za 1 m 2 podle 28: 34,67 Kč Pokryvná plocha porostu: 100 m 2 Druh oceňovaného porostu: ovocné dřeviny a ostatní vinná réva Koeficient pro stanovení ceny porostu podle 42: 0,045 Výpočet ceny porostu: 34,67 Kč x 100 m 2 x 0,045 = 156,02 Kč Číslo parcely: 55/6 Cena za 1 m 2 podle 28: 34,67 Kč Pokryvná plocha porostu: 200 m 2 Druh oceňovaného porostu: ovocné dřeviny a ostatní vinná réva Koeficient pro stanovení ceny porostu podle 42: 0,045 Výpočet ceny porostu: 34,67 Kč x 200 m 2 x 0,045 = 312,03 Kč Součet pokryvných ploch porostů: 300 m 2 Cena zjištěná: 468,05 Kč C) Rekapitulace zjištěných cen 1) Rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky ( 5) a) Rodinný dům ,81 Kč Mezisoučet pro 5: ,81 Kč 2) Stavební pozemky neuvedené v cenové mapě ( 28) a) Pozemek p.č. 55/ ,04 Kč b) Pozemek p.č. 55/ ,76 Kč c) Pozemek p.č. st. 110/ ,72 Kč d) Pozemek p.č. st ,48 Kč Mezisoučet pro 28: ,00 Kč 3) Oceňování porostů zjednodušeným způsobem ( 42) a) Trvalé porosty 468,05 Kč Mezisoučet pro 42: 468,05 Kč A) Cena nemovitosti celkem: ,00 Kč (Zaokrouhleno na desítky Kč) Slovy: Dvamiliónytřistatřicetšesttisícšestsetpadesát korun českých

12 B) Ocenění tržním způsobem - porovnávací metoda Pro potřebu porovnávací metody ocenění bylo třeba získat informace z dostatečně velkého souboru prodávaných nemovitostí přibližně stejného druhu a známé výměry. Pro tento účel byly užity zejména údaje z nabídkové databáze obdobných nemovitostí, kterou na serveru naplňují nabídky RK v místě působících, dále potom údaje z vlastní databáze odhadce, vytvořené na základě realizovaných prodejů v minulosti (se známou tržní, resp.nabízenou cenou), v neposlední řadě také ve spolupráci s kolegy odhadci (znalci). Nabídky realitních kanceláří, které působí v daném regionu a které byly uveřejněny na internetových serverech (sdružených pod byly ověřeny a verifikovány, v nabízených cenách však byla provedena dílčí úprava. S ohledem na účel posudku byl shledán počet srovnávacích nemovitostí (4) jako postačující. V konkrétním případě je zřejmé, že porovnávaná nemovitost vykazuje takové vlastnosti, technický stav a vybavenost podobné se srovnávacími nemovitostmi, že porovnávací metodou zjištěná obvyklá cena je na trhu s nemovitostmi v daném regionu s největší pravděpodobností u této nemovitosti dosažitelná. Tato cena je v relaci s obdobnými nemovitostmi s přibližně stejným konstrukčním řešením. Též s ohledem na lokalizaci domu (dosažitelnost občanské vybavenosti, vhodnost lokality pro bydlení apod.) byla tato cena shledána jako přiměřená a odpovídající zjištěnému stavu a postavení podobných nemovitostí na trhu s realitami v daném místě. Při použití porovnávací metody (zejména s ohledem na úroveň podkladů v realitní inzerci) nelze však bez alespoň povšechné prohlídky srovnávacích nemovitostí (příp. znalosti místní situace) tuto úvahu o výši obvyklé ceny precizovat, přesto je (též s přihlédnutím k nákladové ceně nemovitosti) porovnávací hodnotou určená obvyklá cena uvažována jako cena výsledná. Úvaha o výši obvyklé ceny tedy vycházela z poznatků výše uvedených; když určitou vypovídací hodnotu o obvyklé ceně domu má rovněž jeho poloha a situování na místě s průměrnou dostupností a dosažitelnosti širšího spektra občanské vybavenosti i centra města. Výpočet porovnávací hodnoty Lokalita Užitná plocha Pozemek Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient celkový Upravená cena Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu K c Foto m 2 m 2 Kč Kč/m 2 K C Kč/m 2 Litvínov - Hamr ( obyv.), okr. Most 200, , Rodinný dům v Hamru u Litvínova. Dům prošel částečnou rekonstrukcí. Jsou zde nová plastová okna a vstupní dveře. Většina elektrických rozvodů je v mědi. V obývacím pokoji, který je spojený s jídelnou, je plovoucí podlaha a krbová kamna. Vytápění domu je řešeno plynovým kotlem, nebo krbovými kamny s rozvodem teplé vody do radiátorů. V přízemí je menší kuchyň a velký 36m2 pokoj, kdy byla dříve prodejna. V patře jsou další dvě velké obývací místnosti a velké úložné prostory. Spodní část domu je průchozí do garáže, dílny a další místnosti k uskladnění dřeva. Na zahradě je altán a vybudovaný rozvod vody. Nabídka RK - RE/MAX 4 you - Chomutov, nabízená cena tisíc Kč, publikováno na serveru Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků; Velikosti objektu - Srovnatelná velikost objektu bez dalších vedlejších staveb; Lokalita prostředí - Podstatně lepší lokalita s veškerou vybaveností; Provedení a vybavení - Horší provedení a vybavení; Stáří, technický stav - Stáří nezjištěno, pouze základní rekonstrukce, horší technický stav; Vliv pozemku, velikost pozemku - O dost menší pozemek; Možnosti parkování, garáž - Taktéž privátní parkování v garáží; Most - Rudolice ( obyv.), okr. Most 180, , Rodinný dům s obytným podkrovím, garáží a zahradou - Most- Rudolice Nabízíme Vám rodinný dům na vlastním pozemku v Mostě- Rudolicích. Dům je cihelný, má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. V přízemí domu se nachází prostorná kuchyň, obývací pokoj, tři ložnice, koupelna, technická místnost s kotlem na tuhá paliva a bojler na teplou vodu. Z chodby vedou schody do sklepa a do podkroví. V části podkroví byla vybudována obytná místnost a chodba, druhá část slouží momentálně jako půda, lze v ní rovněž vybodovat obytnou místnost. Dům je suchý, bez zjevných vad, krov bez poškození, krytina pálená, okna původní dřevěná, podlahy betonové s krytinou (koberce, lino, dlažba). Dům je vytápěn elektrickými přímotopy, možno přitápět kotlem na tuhá paliva, do domu zavedeny přípojky plynu, kanalizace a vody. U domu je na zahradě samostatná garáž a několik drobných hospodářských stavení. Zahrada má 600 m2, jsou zde ovocné a okrasné stromy, v horní části je prostor na umístění bazénu. Dům se nachází v klidné části obce s bezproblémovými sousedy, několik domů v okolí bylo nově zrekonstruováno. Do Mostu jezdí MHD, poblíž je nádraží, v dosahu veškerá občanská vybavenost

13 Nabídka RK - ORIONIS Realitní kancelář - Chomutov, nabízená cena publikováno na serveru tisíc Kč, Nová Ves v Horách (457 obyv.), okr.most 230, , Rodinný dům, který se nachází v klidné obci Nová Ves v Horách hned u přechodu Deutschneudorf. Dům je částečně rekonstruovaný. Nová plastová okna, topení a elektrika v mědi. Při vstupu do domu se nacházíme v prostorné šatně, dál vstupujeme na chodbu, z které se dostaneme do kuchyně s jídelním prostorem, je zde kuchyňská linka, na podlaze položena dlažba. Dále do koupelny, v které je rohová vana a sprchový kout, keramické obklady a dlažba, toaleta je oddělená. Další místností v přízemí je prostorný obývací pokoj se zděným krbem a vstupem do zahrady. V patře jsou další tři obytné místnosti a jedna komora. K domu patří ještě další prostory používané jako dílna a také sklep, vstup z chodby. Vytápění je řešeno plynovým kotlem. K domu náleží veliká zahrada, která je oplocená a garáž. V obci je pošta, MěÚ, obchod, restaurace, městská policie. Dům je vhodný pro rodinné bydlení i k rekreaci. Nabídka RK - NEXT REALITY - Teplice, nabízená cena tisíc Kč, publikováno na serveru Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků; Velikosti objektu - Srovnatelná nemovitost, navíc podsklepená; Lokalita prostředí - Stejná lokalita; Provedení a vybavení - Podobné vybavení a horší provední; Stáří, technický stav - Stáří nezjištěno, menší rozsah rekonstrukce, horší technický stav; Vliv pozemku, velikost pozemku - Větší pozemek; Možnosti parkování, garáž - Taktéž privátní parkování v garáží; Bečov (1903 obyv.), okr. Most 180, , Dvougenerační rodinný dům se započatou rekonstrukcí. Nová okna, nová elektroinstalace. V přízemí připraveno na byt 1+1, 2+1, v 1. patře 3+1. Vzdálenost do Mostu 12 km. Nabídka RK - M&M reality holding, a.s. - Praha, nabízená cena tisíc Kč, publikováno na serveru Průměrná cena Kč/m 2 Celková užitná plocha oceňované nemovitosti 241,62 m 2 Porovnávací hodnota Kč Bylo tedy syntézou výše uvedených údajů, provedených propočtů a zjištění na místě samém určeno, že současná obecná (obvyklá) cena nemovitosti - tj. - rodinného domu čp. 247 postaveného na pozemku p.č. St. 109 s příslušenstvím a pozemky dle LV č.132 pro obec Nová Ves v Horách, k.ú. Nová Ves v Horách, okr. Most, může dosáhnout: Kč B) Cena nemovitosti celkem: ,00 Kč slovy: dvamiliónykorun českých (Kč)

14 REKAPITULACE OCENĚNÍ Ke stanovení obvyklé ceny oceňované nemovitosti bylo v tomto případě ocenění použito 2 základních metod zpracování odhadu, a to A) metody zjištění (věcné) ceny oceňovaného objektu a jeho příslušenství s použitím základní jednotkové realizační ceny za 1 m3 obestavěného prostoru, vypočtené s použitím platného oceňovacího předpisu a B) metody porovnávací tržní. A) Ocenění dle vyhlášky Kč B) Tržní ocenění - porovnávací způsob Kč Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v ocenění a s přihlédnutím ke všem známým aspektům a na základě vlastních zkušeností a znalosti situace, stanovuji konečnou cenu nemovitosti - tj. - rodinného domu čp. 247 postaveného na pozemku p.č. St. 109 s příslušenstvím a pozemky dle LV č.132 pro obec Nová Ves v Horách, k.ú. Nová Ves v Horách, okr. Most, na cca : , - Kč (Zaokrouhleno na tisíce Kč) Slovy: dvamiliónykorun českých Ve výše uvedené částce jsou zohledněny všechny aspekty, známé odhadci v dané době o předmětné nemovitosti a dle názoru odhadce ji lze považovat za cenu obvyklou

15 Seznam příloh: počet stran A4 v příloze: Usnesení soudního exekutora JUDr. Jany Tvrdkové o ustanovení znalce pro ocenění předmětné nemovitosti ze dne Výpis z KN podle LV č.132 pro obec Nová Ves v Horách, k.ú. Nová Ves v Horách, okres Most, ze dne Kopie Katastrální mapy předmětného území v k.ú. Nová Ves v Horách ze dne s vyznačením předmětné nemovitosti Ortofotomapa předmětné lokality v k.ú. Nová Ves v Horách s vyznačením polohy oceňované nemovitosti Fotodokumentace domu čp.247 jeho interiéru a příslušenství ze dne Koncesní listina: Byla vydána Městským úřadem v Moravských Budějovicích - odbor obecní živnostenský úřad, pod č.j.: ZO/U1079/2006/Hr a ev.č K o n c e s n í l i s t i n a vydaná fyzické osobě Ing. Petr Křivánek, r.č /1456; IČO bydliště: Komenského 716, , JEMNICE pro předmět podnikání: Oceňování majetku pro věci nemovité Koncesní listina byla vydána Městským úřadem v Moravských Budějovicích dne na dobu neurčitou, s datem , jako dnem vzniku práva provozovat živnost. Znalecká doložka ============== Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně, ze dne , pod č.j. Spr. 913/2009 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací pro odhady nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod poř. č /2011 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle přiložené likvidace. V Praze dne Ing. Petr Křivánek Komenského 716 JEMNICE

16 Usnesení soudního exekutora JUDr. Jany Tvrdkové o ustanovení znalce pro ocenění předmětné nemovitosti ze dne

17 Výpis z KN podle LV č.132 pro obec Nová Ves v Horách, k.ú. Nová Ves v Horách, okres Most, ze dne

18 Kopie Katastrální mapy předmětného území v k.ú. Nová Ves v Horách ze dne s vyznačením předmětné nemovitosti

19 Ortofotomapa předmětné lokality v k.ú. Nová Ves v Horách s vyznačením polohy oceňované nemovitosti

20 Fotodokumentace domu čp.247 jeho interiéru a příslušenství ze dne čelní pohled zadní pohled boční pohled boční pohled zpevněná plocha Terasa zahrada zahrada

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Hlavná 19, Žampach, 564 01 Znalecký posudek číslo 3165/10/2013 ODHAD ceny obvyklé Katastrální údaje: CZ0534 okres Ústí nad Orlicí, 794 465 k.ú.žampach, část

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín Předmět ocenění Bytová jednotka č. 625/30, se spoluvlastnickým podílem ve výši 4292/572181 na společných částech budovy č. p. 625,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14 Ing. František Lukáš, znalec z oboru ekonomika, odhady nemovitostí. ----------------------------------------------------------------------------------------------- V Pelhřimově dne 17.04.2014 K čj. : 056

Více

Ocenění nemovitostí č. 916462011

Ocenění nemovitostí č. 916462011 Ocenění nemovitostí č. 916462011 o ceně byt.jedn.č.97/1 vč.podílu 504/4926 na společných částech domu č.p.96,97 a pozemku st.431 v obci Velká Hleďsebe, k.ú.klimentov, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 156/3 ( orná půda ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Svárov, k.ú. Svárov u Unhoště Adresa nemovité věci: Svárov,

Více

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. ANOTACE: V příspěvku jsou rozebrány problémy při ocenění

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovácí vyhláška), jak vyplývá

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ

PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ Ing. Leona Bradáčová PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ Ústav soudního inženýrství VUT v Brně E-mail: leona.bradacova@usi.vutbr.cz Přednáška na konferenci znalců ÚSI VUT dne

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H : 441. Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) Strana 7422 Sbírka

Více

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je:

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je: VŘ 22/2014 RD-Hradec Králové Oznámení str.1 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 22/2014 RD Hradec Králové na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Březhrad, obec Hradec Králové.

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

Oprava, údržba, rekonstrukce a modernizace, nová výstavba

Oprava, údržba, rekonstrukce a modernizace, nová výstavba Níže uvedené údaje vycházejí z informací publikovaných daňovými poradci na internetu a je proto nutné vždy tyto údaje považovat pouze za pomocné při tvorbě investičních záměrů. Technické zhodnocení je

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Majetkové daně, daň silniční a oceňování září 2014 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Nová právní

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 UPOZORNĚNÍ: pro přiznání daně z nemovitostí do zdaňovacího období roku 2013 včetně použijte tiskopis Přiznání k dani

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE Mělnická 43, 250 65 Líbeznice NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 01/2014 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO

Více

Změny v novém občanském zákoníku se týkají nás všech

Změny v novém občanském zákoníku se týkají nás všech Realitní magazín Porovnávací nabídka od všech bank na tel. 724 881 570 Garance vrácení rezervačního poplatku a tržní odhad. Změny v novém občanském zákoníku se týkají nás všech Lukáš Bůva Ředitel pobočky

Více