Farní listy. Vsetín, Horní nám PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ"

Transkript

1 Prosinec 2012 Farní listy Vsetín, Horní nám PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ Kolik to je různých pojmenování: bílé, pohodové, zlaté, šťastné, radostné a já nevím jaké ještě jiné To jsou Vánoce, nejkrásnější svátky v roce Mnohde začaly různými jarmarky s rozsvěcováním vánočních stromů a jinými atrakcemi a to ještě ani nezačal advent. Staří lidé říkávali: jaký Advent, takové Vánoce. A měli pravdu. Pokud neprožijeme náležitě tento posvátný adventní čas, nenastanou ty pravé Vánoce. Svátky v pravém slova smyslu. Pokud je to jen o nákupech, úklidech, bohatě prostřených stolech, pak sotva přejdou sváteční dny, je i po poezii Vánoc (vlastně ani žádná nebyla). Proto je třeba Advent prožívat, jak doporučuje církev, s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Co tato slova znamenají? Žít naše dny ve větší tichosti než jiné měsíce, v pokoře, v zamyšlení nad svým životem. Ale také, zejména v posledním adventním týdnu, již v očekávání narození Děťátka, které touží být přijato v každé rodině, u každého stolu, i u toho posledního, osamělého, u nejnepatrnějšího člověka, u horlivce i u velkého hříšníka. Chce se přiblížit ke každému z nás Těšme se tedy jako děti, s jejich důvěrou a upřímností, na svátky: na tajemný, našimi dávnými předky kdysi tolik očekávaný příchod Ježíše Krista. Ten prozáří svým narozením ve Svaté noci, svou všeobjímající dobrotou a láskou naše temné dny.

2 Oblíbeným symbolem v předvánočním čase je adventní věneček, který nemá chybět v žádné rodině. Je dobré se ztišit, dlouhé adventní večery prožívat v rodině spolu nad Písmem svatým a při společné modlitbě sv. růžence. V našich katolických kostelích bývá starobylá mariánská liturgie, pravidelné RORÁTY. Naše prababičky a pradědečkové rádi vzpomínají, jak kdysi jako děti, v chatrných botách, zababúlaní ve vlňáčcích, za tmy a chladu, v hlubokých sněhových závějích, chodili za mrazivého kuropění na roráty, jejichž kouzlo se jim však i díky těmto obtížím vrylo kdesi hluboko do paměti, do dětských srdéček Posílejme i v dnešní moderní době, která tolik potřebuje své klidné zastavení se a ztišení u oltáře, naše děti, na nichž nám tolik záleží, do chrámu. Jejich průvod temným kostelem s lampičkami, jejich ranní přivstání a překonání pohodlí může být pro ně i pro nás všechny velkým zážitkem a zároveň povzbuzením Rodiče, pokud jsou doma, také babičky a dědečkové, provázející tyto nejmenší do kostela, jsou všichni vítáni. Kromě rorátů doprovázejí naše děti ze Vsetína až do Betléma, (za podpory rodičů i prarodičů) dvě děti - Kima a Miku - z příběhu o adventním putování. Pokud děti dojdou až do cíle, bude to ta nejlepší příprava na Vánoce, příprava jejich nitra Na Štědrý den zakončíme naši přípravu Advent, Vánoční mší svatou pro nejmenší v 15:00 s ukládáním malého Ježíška do jesliček. Budou také v nočních hodinách půlnoční. Srdečně zveme všechny lidi dobré vůle Svatý František z Assisi vždy s velkou láskou a úctou oslavoval Narození (Vtělení) Pána Ježíše. 25. prosince 1223 slavil poprvé Vánoce na způsob živých jesliček. V přírodní jeskyni, upravené podle vyprávění evangelia jako betlémská stáj, vítal Božské Dítě. Lidé tak mohli na vlastní oči prožít a hlouběji pochopit lásku a pokoru Božího Syna, který se stal maličkým a nejchudším ze všech, abychom s ním mohli zůstat navždy. Kdyby se Bůh nebyl narodil, nepřišel na svět, žádné Vánoce by nebyly... A velký starokřesťanský duch svatý Augustin napsal: Pokud by se Ježíš nezrodil v tobě, zbytečně by se narodil, přišel na svět... S přáním požehnaných adventních dnů a nadcházejících Vánoc. A do roku 2013, ať má kdo vést Vaši ruku, půjdete - li někdy tmou Váš P. František Král, farář

3 Proč chodím na AG? (Arcibiskupské gymnázium) Tuto školu mi doporučili kamarádi z farnosti i odjinud. Odpověď na otázku, proč jsem si vybrala právě AG, byla jistota, že si najdu velmi dobré věřící i nevěřící kamarády Na této škole si člověk může vybrat z široké škály sportů a mimoškolních aktivit, které vychovatelé a pracovníci gymnázia vedou dobrovolně. Domov mládeže, který je součástí gymnázia, nabízí pro dojíždějící dobré zázemí. Teď, když jsem na tam téměř dva roky, mohu říct, že kdo chce duchovně růst, je mu to umožněno. Navíc AG patří mezi nejlepší gymnázia v ČR, co se týče úrovně vzdělání. Jestli máte alespoň trochu chuť se učit a chcete dobře strávit čtyři roky na kvalitní škole, tak myslím, že se stejným rozhodnutím, které jsem učinila já, neprohloupíte. Verča řádky ze světa Drazí přátelé, sestry a bratři. Zatímco píši tyto řádky, jsem ještě v Římě, kde pokračuji druhým rokem v postgraduálním studiu teologie. Ačkoliv se během vánočních svátků uvidíme osobně, chci vás také touto cestou alespoň krátce pozdravit a popřát vám z celého srdce požehnané dny vánoční! Ačkoliv tady v Římě nepanuje naše klasická zimní nálada v podobě stále přibývajícího sněhu, mrazivých teplot a všech radostí a strastí s tím spojených, přece jen: vánoční stromy na náměstích a vánoční výzdoba v ulicích i tady člověka přesvědčuje o tom, že se blíží slavení dne, v němž si budeme připomínat Narození Ježíše Krista. Přeji vám všem i sobě, aby ta vnější slavnostnost ale nebyla tím, s čím se v nadcházejících dnech spokojíme. Slavnost Narození Páně vypovídá o zásadní události dějin: Bůh vstupuje do dějin světa. Stal se člověkem, aby se nám stal blízkým, aby se stal naším průvodcem v životě ne vzdáleným neznámým, ale každému z nás tím, koho nejvíc potřebujeme: bratrem, rádcem, oporou. Během vánočního slavení budeme ve mši svaté slýchat slova: Když vidíme tvého narozeného Syna, vidíme tebe, Bože neviditelný, a jsme uchváceni láskou k tobě. Zkusme vzít tato slova vážně! Pak uvidíme Boha, který se stává slabým, křehkým, zkrátka nejistou existencí. Jestliže se někdy budeme - z různých důvodů a událostí, které jsme prožili takto stejně cítit i my, vězme, že i Bůh zná a přímo zvolil pro sebe tuto cestu slabosti a bezmoci! Vánoční dny volna nás ze své přirozenosti vedou ještě k jedné myšlence: myšlence společenství s druhými, v rodině, v okruhu přátel.

4 Společenství, komunita, není omezena na jeden dům, místo anebo setkání, které trvá krátkou chvíli. Pravé společenství se zakládá na společných hodnotách, stejném smýšlení a jednání, jehož středem je Bůh. Jedině tak se mohou stát radostnými vánoční svátky i pro ty, kdo by se z lidského pohledu cítili opuštění. Boží pokoj ve vašem srdci a požehnané vánoční dny vám všem přeje Náš zapomenutý nezapomenutelný dobrý rodák V neděli 16. prosince 2012, měsíc po pohřbu, jsme slavili zádušní mši svatou za rodáka z naší farnosti, z obce Ústí, P. Jaroslava Kašpara. Narodil se na konci I. světové války, 28. května 1918, v nedalekém Ústí. Vystudoval gymnázium ve Vsetíně a v roce 1938 maturoval. Kněžské svěcení přijal 4. července 1943 v Olomouci. Byl kaplanem ve Vlachovicích, v letech P. Josef Mikulášek v Opavě Kateřinkách a v letech v Opavě u Panny Marie. 16. října 1951 byl odsouzen na 12 let za velezradu. Hlavním důvodem bylo přečtení nežádoucích pastýřských listů (list kardinála Berana z r a list českých a slovenských biskupů s názvem V hodině velké zkoušky z r. 1949) a za práci v Nové pracující mládeži. Jednalo se o katolické hnutí pocházející z Francie, které se zaměřovalo na práci mezi studenty, mladými zemědělci a dělníky. Pobýval ve věznicích Pankrác, Kartouzy, Valdice, Opava, Ostrava. Od roku 1953 do roku 1960 byl vězněn spolu s 200 kněžími a 4 biskupy (Otčenášek, Hopko, Zela, Hlad) na Mírově. Po devíti letech byl propuštěn.

5 Pracoval jako dělník na stavbě Tesly ve Valašském Meziříčí. Lékaři mu práci na stavbě zakázali. Pracoval pak v Komunálních službách, jako účetní pro autoopravnu a také jako administrativní síla v kamenosochařství. Zdravotní problémy se zvětšují a po infarktu odchází do invalidního důchodu. Roku 1969 se pokusil o rehabilitaci, avšak neúspěšně. Státní souhlas k duchovní službě dostal teprve v r. 1974, kdy může oficiálně vypomáhat v duchovní správě ve farnosti Valašské Meziříčí i okolí. Jezdil například na valašské poutní místo Zašová, kde zastupoval nemocného faráře Karafiáta. V letech je opět bez státního souhlasu. V roce 1990 je rehabilitován. Od roku 1990 pomáhal v pastoraci ve farnosti Valašské Meziříčí a okolí. Od roku 1994 vede společenství Neokatechumenátu, ve kterém vidí budoucnost církve a farnosti. Od 9. června 2010 pobývá v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži, kde 8. listopadu 2012 umírá. Pohřební obřady vykonal olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner 15. listopadu Po mši svaté bylo jeho tělo uloženo do kněžského hrobu na místním hřbitově poblíž hřbitovní kaple. Věřím, že kroky mnohých z Vás povedou ke hrobu našeho velkého rodáka Po již zmíněné nedělní bohoslužbě jsme se domluvili, že se sejdeme k další mši svaté kolem svátku sv. Jana Nepomuckého, jehož socha stojí v Ústí na rozcestí. Tato socha je jedinou památkou na víru našich předků v této obci, která musela být skutečně hluboká, když odsud vzešel bohatý a pohnutý život pana faráře Kašpara.

6 Tříkrálové koledování Oznámení pro účastníky tříkrálového koledování ve Vsetíně ledna 2013 Můžete pomoct i Vy, když se stanete tříkrálovými koledníky! Každý občan má právo zkontrolovat si, že se skutečně jedná o tříkrálové koledníky. Vedoucí skupinky musí mít u sebe umístěnou viditelně průkazku - plnou moc, občanský průkaz a zapečetěnou pokladničku se znakem Charity České republiky. Praktické informace ohledně TKS ve Vsetíně: Tříkrálová koordinátora Charity Vsetín paní Vašků Lenka Sraz vsetínských koledníků je v pátek 4. ledna 2013 v 12:00 na Charitě Vsetín - Pastorační centrum Dospělí obdrží průkazku a pokladničku Děti už přijdou v královském oblečení s korunou Požehnání ve farním kostele 13:00 (děti dostanou komety a křídu) Charita Valašské Klobouky, pořádá setkání koledníků s otcem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem, které se uskuteční v sobotu 29. prosince ve 14:00 v kostele Povýšení svatého Kříže ve Valašských Kloboukách. Program: v 14:00 slavnostní mše svatá s požehnáním koledníkům pro nastávající Tříkrálové koledování, poté divadlo o sv. Vítovi a scholička Ovečky. Odvoz tam i zpět zajištěn. Pouť do Svaté země Křesťanská cestovní kancelář Awertour + Římskokatolická farnost Štípa a Vsetín Vás zvou na pouť do SVATÉ ZEMĚ IZRAELE. Termín: března 2013 Cena: Kč (konečná cena Kč + 50 USD) Informace a přihlášky u P. Františka Krále Telefon: ,

7 Církevní restituce Vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2013 bude možno začít žádat v rámci restitučního zákona o vrácení nemovitostí církvi, prosíme všechny, kteří by věděli o jakékoli nemovitosti (pozemku, budově), která v r patřila farnosti, aby tuto skutečnost oznámili ve farní kanceláři. Často se takovýmto nemovitostem ze zvyku říká na farském, na kostelním apod. a i takovéto označení může být vodítkem, že se jedná o církevní pozemek. Děkujeme za spolupráci v tomto náročném a zodpovědném úkolu, který je před námi v roce 2013, aby církev mohla se svým majetkem začít hospodařit a nebyla závislá na státní podpoře. Adventní putování našich dětí Mgr. Jiří Firich

8 Boží Narození zázrak každého dne Prožíváme zvláštní čas, čas památky narození Páně, čas blízkosti a lásky. Posilují se rodinné vztahy, odpouštíme si všechny chyby způsobené během roku, navštěvujeme s modlitbou na rtech Jesličky, zúčastníme se bohoslužeb. Tisíce lidí v těchto dnech přistupuje ke svatém přijímání, koleduje, pamatuje na ubohé a potřebné. Zakouší blízkost s Bohem i s lidmi. V tomto pohledu Vánoce nemají pouze náboženský charakter, ale jsou čímsi důležitým pro každého. A zde se nabízí otázka: Mobilizuje nás k tomu jenom atmosféra Vánoc jednou do roka? Boží narození nemusí být jen výsadou vánočních svátků, ale může se stát zázrakem každého dne. Uvědomujeme si, že slavení mše svaté je setkání lidí, uprostřed kterých je živý Bůh? S vánočními svátky se spojuje obraz, který velmi dobře známe. Svatá rodina Marie, Josef a Dítě Ježíš Bůh, který je uprostřed a odevzdal se do rukou lidí. Vtělení Božího Syna se stalo zárukou, že Bůh plní všechny sliby, že Jeho Slovo je stabilním základem, na kterém člověk může bez obavy stavět svoji přítomnost a budoucnost. Dnes skrze akt víry bude pro nás důležitým si připomenout dějiny naši osobní víry. Víra, ve které se prolíná tajemství osobní svatosti i bohužel přítomnost hříchu. Pro každého muže a ženu je osobní svatost velkým přínosem a růstem ve společnosti skrze svědectví svého života, přítomnost hříchu musí provokovat v každém upřímné a trvalé obrácení, aby zakusil milosrdenství Otce, který přichází, aby se setkal s každým člověkem připomíná nám to Svatý Otec, Benedikt XVI. v Listu na Rok Víry. Dnes se můžeme skutečně v naších rodinách setkat s Kristem. Nehrozí nám války, nejsme pronásledování pro víru, jako v některých zemích. Prožívání osobního setkání s Ježíšem není ničím ohroženo. Při štědrovečerní večeři můžeme vytvořit společenství, které nám připomene události Narození Páně tak, jak nám to podávají evangelisté. Zamysleme se nad růstem osobní víry, aby zázrak každého dne se mohl nadále uskutečňovat. Chtějme se setkat s Kristem ve Svátosti Oltářní, ve které pod způsobou chleba a vína reálně pocítíme Jeho blízkost v nás i mezi námi. Snažme se také setkat s Ježíšem ve společenství, které vytváříme při každé bohoslužbě. V tento sváteční čas přeji všem čtenářům, aby setkání s Kristem se stalo zkušeností, která bude opravdovým zážitkem. Boží přítomnost kéž doprovází všechny nemocné, osamělé a trpící. Jeho sláva kéž rozzáří naše životy a bude pramenem rodinného tepla. Ze srdce Vám žehnám. P. Mariusz Karkoszka

9 Vánoce - většina z nás si představí Betlém, svatou rodinu Marii, Josefa s Ježíšem uprostřed. Sváteční dny, kdy na zem přišla láska - Ježíš, náš Pán. Božské tajemství vtělení Slova má souvislost i s lidskou rodinou, nejen s nazaretskou. Církev následováním Krista, který "přišel na svět, aby sloužil"/mt 20, 28/, považuje službu rodině za jeden ze základních úkolů. Rodina patří k nejcennějším pokladům lidstva a církev vždy vyzdvihovala a hájila nenahraditelnou hodnotu rodiny. Proto svěřila péči o rodiny v jednotlivých diecézích v České republice diecézním a děkanátním Centrům pro rodinu. Jejich úkolem je pomáhat rodinám prožívat co nejplněji vztahy napříč generacemi, aby se staly společenstvím lásky po vzoru svaté rodiny a v případě potřeby podat pomocnou ruku při řešení problémů. Věřícím rodinám chce také pomáhat k praktickému životu z víry. Poděkování patří těm, kteří věnovali čas i úsilí k pastorační činnosti zaměřené na rodiny. Ať jim Pán odplatí každou námahu, protože farnost je jedna velká rodina, není určitě nikdo lhostejný k současné situaci, ohrožení rodiny v samotných základech. Hodně síly a Ducha sv. pro další dobrovolníky při rozhodování připojit se ke spolupráci na Božím díle.. Modleme se za rodiny celého světa. Skrze Krista, s ním a v něm se modleme k Otci, "od něhož mají původ všechny rody na nebi i na zemi." /Ef 3,15/ Vánoce prožité v milém společenství s Ježíšem uprostřed přeje Mgr. Marta Řeháková, děkanátní Centrum pro rodinu Spolu Předmanželská příprava snoubenců ve Vsetínském děkanátu začíná 25. ledna Florbal - šipky (stolní tenis) Zveme všechny Valachy a Valašky ze všech koutů našeho děkanátu k setkání při vánočním sportování 28. prosince 2012 v tělocvičně za kostelem v Lidečku od hod. Odměny zajištěny, vše odstartuje P. Jan Ston (podrobný plakát - farní web Vsetín) Přihlášení nutné co nejdříve, nejpozději do 27. prosince 2012, tel ,

10 Kalendář akcí o Vánocích ve farním kostele Panny Marie Nanebevzaté ve Vsetíně 23. prosince neděle adventní 7:00 Adventní mše svatá 8:30 Adventní mše svatá 18:00 Adventní mše svatá 24. prosince 2012 Štědrý den 15:00 Vánoční mše pro rodiče a děti 20:00 Vánoční mše s koledami v kapli sv. Růženy 21:00 Vánoční hodinky zpěvy 22:00 Půlnoční mše svatá 25. prosince 2012 Slavnost Narození Páně 7:00 Jitřní mše svatá s lidovým zpěvem 8:30 Vánoční mše 10:00 Slavná vánoční mše 14:30 Jesličková pobožnost 18:00 Vánoční mše 26. prosince 2012 Svátek sv. jáhna Štěpána, prvomučedníka 7:00 Vánoční mše svatá 8:30 Vánoční mše svatá 27. prosince 2012 Svátek sv. Jana, evangelisty 7:00 Mše svatá 16:00 Mše svatá se svěcením a ochutnáváním vína 19:00 Vánoční koncert pěveckého sboru Sonet 28. prosince 2012 Svátek sv. Neviňátek Betlémských, mučedníků 7:00 Mše svatá Mše svatá za nenarozené děti

11 29. prosince :30 Mše svatá 16:00 Mše svatá v kapli sv. Růženy 30. prosince 2012 Svátek svaté Rodiny 7:00 Mše svatá 8:30 Vánoční mše s lidovým zpěvem za naše rodiny obnova manželských slibů Mše svatá 31. prosince 2012 Svátek sv. Silvestra I., papeže 7:00 Mše svatá 17:00 Mše svatá na poděkování za přijatá dobrodiní v roce 2011 se zprávou o životě farnosti v roce 2012, Te Deum a svátostné požehnání 1. ledna 2013 Slavnost Matky Boží P. Marie 7:00 Mše svatá 8:30 Mše svatá 14:30 Novoroční požehnání 18:00 Mše svatá 6. ledna 2013 Slavnost Zjevení Páně 7:00 Mše svatá se svěcením vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů 8:30 Mše svatá se svěcením vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů 18:00 Mše svatá se svěcením vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů

12 VÁNOCE 2012 Bůh je tak veliký, že se dokáže umenšit. Bůh je tak mocný, že dokáže být bezbranný a přichází k nám jako bezbranné Děťátko, abychom Ho mohli milovat. Benedikt XVI., 24. prosince 2005 S pastýři vstupme do betlémské jeskyně, kde nás vítá láskyplný pohled P. Marie, tiché svědkyně zázračného narození. Kéž Vás učí, jak chránit v srdci tajemství Boha, který se pro nás stal člověkem, a kéž Vám v dnešním světě pomáhá vydávat svědectví o jeho pravdě, jeho lásce a jeho pokoji. To nejen o letošních Vánocích, ale i do dalších dnů roku 2013 Vám přejí a ze srdce vyprošují Vaši: P. František Král, farář, P. Mgr. Mariusz Karkoszka, kaplan a P. Mgr. Josef Mikulášek, kaplan Ve Vsetíně na Slavnost Narození Páně 25. prosince 2012

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční Vážení spoluobčané, drazí bratří a sestry! Blíží se zase Vánoce. Při příležitosti těchto svátků katoličtí křesťané farností Chýnova, Hrob a Hartvíkova Vás všechny zdraví. Tímto zpravodajem chceme Vám také

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod.,

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod., Svatý rok milosrdenství 15. března 2015 papež František oznámil slavení mimořádného Svatého roku milosrdenství, který začne otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice sv. Petra o slavnosti Neposkvrněného

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

P o d z i m n í l i s t

P o d z i m n í l i s t P o d z i m n í l i s t členům sboru Českobratrské církve evangelické v Suchdole nad Odrou a okolí, léta Páně 2010 Błogosławiony mąż, który polega na Panu, (...) Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Panna Maria, Prostřednice všech milostí Květen 2006 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Panna Maria, Prostřednice všech milostí Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

3 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ÚNOR 2003

3 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ÚNOR 2003 3 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ÚNOR 2003 Uvedení Páně do chrámu, tak se nyní jmenuje dřívější svátek Hromnic. Hlavním symbolem tohoto svátku byla hromniční svíce, která se rozsvěcovala v domě při závažných

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit. Žalm 80

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit. Žalm 80 30. 11. 2014 Ročník XXI., číslo 48 první neděle adventní Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník Mohelnice,

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ŘÍMS KOKATOLIC KÁ FA RN OST KA MENICE U JIHLAVY Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření Vážení obyvatelé Domova, protože se už výrazně ochladilo, určitě nadešel čas, abychom rozšířily nabídku činností. Plánujeme, že začneme vyrábět ozdoby na Vánoce a další velice zajímavé věci sledujte nástěnky.

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

váš informační měsíčník na měsíc

váš informační měsíčník na měsíc váš informační měsíčník na měsíc Listopad 2008 5. ročník, č. 11 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely, Náměstí 1, 251 67 Pyšely LISTOPAD Milí přátelé, S nástupem prvních mrazíků a letos přišly

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, DLOUHÁ VES, HŮRKA KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, PRÁŠILY PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Č. 11 / 2014

Více

farní list pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ÚNOR - BŘEZEN 2015

farní list pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ÚNOR - BŘEZEN 2015 farní list pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ÚNOR - BŘEZEN 2015 Postní doba je vybídnutím, ale i pomocí k obnovení mého vztahu k Bohu, k bližním

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 18. 3. 2010 č. 3/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 14. dubna 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu

Více

IN FORMACE A R N Í. 26. 8. 2007 Ročník IX. číslo 34 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMACE A R N Í. 26. 8. 2007 Ročník IX. číslo 34 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ F IN FORMACE A R N Í 26. 8. 2007 Ročník IX. číslo 34 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Fiat velikonoční 2016

Fiat velikonoční 2016 Fiat velikonoční 2016 Občasník farnosti Vlachovo Březí Slovo jáhna Pán skutečně vstal z mrtvých. Aleluja. Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které slaví Církev každý rok o Velikonocích a každou neděli, je klíčem

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Závěrečné setkání kandidátů k biřmování SLAVÍME SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ PRŮBĚH A VÝZNAM OBŘADU metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Blíží se

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

Občasník Letovické farnosti Letnice 2014

Občasník Letovické farnosti Letnice 2014 Občasník Letovické farnosti Letnice 2014 Přijď, Boží větře, přijď a zavaň ze čtyř stran, přijď, Duchu, probudit mé pláně suchých kostí, přijď, Eliášův vánku, do mých bezbožností, přijď, Duchu, skrze nějž

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Nadcházející události

Nadcházející události listopad 2015 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátelé naší školy, nacházíme se v období adventu, v období, kdy tmy v průběhu dne je více než světla a slunečního jasu, vše kolem nás

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

DOBA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ

DOBA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ 12 prosinec 2005 DOBA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ Otevírá se pro nás další nový církevní rok. Na jeho začátku je doba adventní a vánoční. Následující řádky nám mohou připomenout základní význam celé doby vánoční

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

kostela sv. Ignáce v Praze

kostela sv. Ignáce v Praze Zpravodaj kostela sv. Ignáce v Praze Přišel příchod Ročník 22 Prosinec - advent 2014 I takto zvláštně by se dal vystihnout fakt, že tu opět máme advent, adventus, tedy příchod. Dobu, kdy si připomínáme

Více

IN FORMACE A R N Í. 26. 2. 2006 Ročník XIII. číslo 9 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMACE A R N Í. 26. 2. 2006 Ročník XIII. číslo 9 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ F IN FORMACE A R N Í 26. 2. 2006 Ročník XIII. číslo 9 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice,

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více