Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování"

Transkript

1 Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování ČESKÁ REPUBLIKA

2 OBSAH 1 ÚVOD 1 2 KLASIFIKACE A ROZMĚRY TRUBEK 1 3 TRANSPORT 3 4 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 4 5 UKLÁDÁNÍ 4 6 SKLADOVÁNÍ TĚSNĚNÍ 4 7 ORIENTACE TRUBEK PODÉL TRASY 5 8 VYTVOŘENÍ POTRUBNÍ RÝHY 5 9 PŘÍKOPY 5 10 KŘÍŽENÍ S KANÁLY, VODNÍMI TOKY, SILNICEMI A ŽELEZNIČNÍMI TRATĚMI 5 11 KONTROLA TRUBEK A JEJICH OPRAVY 5 12 OPRAVY VÝSTELKY Z CEMENTOVÉ MALTY 6 13 KRÁCENÍ TRUBEK 6 14 ÚPRAVA ZKRÁCENÝCH KONCŮ TRUBEK 7 15 OPRAVA OVALITY 7 16 POKLÁDKA 8 17 SPOJOVÁNÍ TRUBEK 8 18 ROZMĚRY ZKOSENÝCH HRAN 9 19 POSTUP PŘI MONTÁŽI NÁSUVNÝCH HRDLOVÝCH SPOJŮ 9 20 HLOUBKA ZASUNUTÍ PŘÍRUBOVÉ SPOJE MONTÁŽ TRUBEK VE SVAHU UKOTVENÍ POTRUBÍ SPOJE JIŠTĚNÉ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU ZÁSYP A LOŽE ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE ZKOUŠKA TĚSNOSTI 22 Odchylky v obrázcích, mírách a hmotnostech jsou možné. Vyhrazujeme si právo bez ohlášení provádět v souvislosti s technickým pokrokem na produktech změny a zlepšení. ČESKÁ REPUBLIKA

3 Návod k montáži doporučení Manipulace a skladování 1 Úvod Tato příručka je určena pro firmy a osoby, které se zabývají specifikacemi nebo pokládkou potrubí z tvárné litiny. Vychází z dlouholetých zkušeností z praxe a klade si za cíl poskytnout montérům informace pro přejímku, manipulaci, montáž a zprovoznění trubek a tvarovek firmy ELECTROSTEEL. Popsaný postup je zárukou efektivní práce, bezpečnosti a zachování vlastností položeného potrubí. 1.1 Normy a specifikace Trubky a tvarovky z tvárné litiny a jejich příslušenství od firmy ELECTROSTEEL jsou vyráběny v souladu s poslední verzí norem EN 545 a EN 598 a jsou označeny podle certifikace BSI (Kitemark), DVGW a NF. Na montáž potrubí se obecně aplikují předpisy například ČSN EN 805 s praktickými pokyny pro montáž potrubí. Tato příručka vychází z uvedených norem doplněných v případě potřeby o další informace. Tyto pokyny obsahují informace podle našeho nejlepšího vědomí. Za správnou montáž trubek a příslušenství nesou plnou odpovědnost stavební firmy. Electrosteel odmítá jakoukoli odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku chybné montáže. Pokud se specifikace a/nebo smluvně stanovené podmínky liší od těchto pokynů, mají přednost. 2 Klasifikace a rozměry trubek 2.1 Tloušťka stěny s 1 DN Ød 1 s 2 L Podle EN 545 z roku 2007 byly trubky z tvárné litiny označovány třídami K. Třídy K7, K8, K9, K10, atd. přitom stanovují tloušťku stěny trubky z tvárné litiny. Jsou voleny v závislosti na provozních podmínkách, jako je tlak, dopravní zátěž nebo použití spojů s jištěním proti podélnému posuvu. Jmenovitá tloušťka stěny trubek e v mm se vypočítá v závislosti na jmenovité světlosti podle následujícího vzorce: e = K (0,5 + 0,001 DN) Přitom: e = jmenovitá tloušťka stěny v mm DN = jmenovitá světlost v mm K = koeficient (celá čísla) sloužící k určení tloušťky stěny Minimální tloušťka stěny má hodnotu e minus hraniční rozměr vycházející z DN. Preferovaná třída je K9. Podle EN 545 z roku 2010 jsou trubky z tvárné litiny stále ještě klasifikovány podle tloušťky stěny. Používá se pro ně ovšem nové označení: třídy C (C100, C64, C50, C40, C30, C25). V tomto případě se stanovuje pouze minimální tloušťka stěny trubek DN 80 až DN Preferované třídy jsou přitom stanovovány prostřednictvím DN a odpovídají tloušťkám stěny, které výrobci podnikům zpravidla navrhují. 1

4 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ Jmenovité světlosti a minimální tloušťka litinové stěny u hrdlových trubek (preferované třídy C, K9 a K10) Jmenovitá světlost DN Preferovaná C třída Minimální tloušťka litinové stěny v mm Klasická K9 K ,5 4,7 4, ,5 4,7 4, ,5 4,7 5, ,5 4,7 5, ,9 4,8 5, ,9 5,2 5, ,6 5,6 6, ,7 6,0 6, ,8 6,4 7, ,1 6,8 7, ,6 7,2 8, ,7 8,0 9, ,8 8,8 10, ,5 9,6 10, ,4 10,4 11, ,3 11,2 12,7 Poznámka: S odvoláním na EN 545:2007 je stále ještě možné objednávat trubky s označení K9 nebo podle třídy C, přičemž za C je uvedeno číslo, které odpovídá příslušné tloušťce stěny podle EN 545:2010. Může se ovšem stát, že trubky preferovaných tříd C nebudou dostačovat k zajištění životnosti stavebního díla, pokud bude vystaveno vyšším provozním tlakům, dopravní zátěži, nestabilním půdním poměrům anebo budou použita těsnění pro spoje jištěné proti podélnému posuvu typu Vi+. Tabulka preferovaných tříd C pro trubky podle ČSN EN 545:2011 DN trubky Preferovaná třída C DN trubky Preferovaná třída C 80 C C C C C C C C C C C C C C C C25 2

5 LITINY OD VÝROBCE ELECTROSTEEL 2.2 EKVIVALENCE TLOUŠŤKY STĚNY TRUBEK MEZI K9 A TŘÍDAMI C Níže uvedená tabulka poskytuje přehledné srovnání. Jmenovitá světlost DN Ekvivalence mezi klasickou třídou K a třídou C Jmenovitá světlost DN Ekvivalence mezi klasickou třídou K a třídou C K C K C 80 K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C30 Poznámka: ČSN EN 545:2011 v předmluvě obsahuje tabulku určenou k porovnání tříd tloušťky stěny (třídy K) a tlakových tříd (třídy C). Vysvětlení tříd tloušťky stěny a tlakových tříd vyšlo rovněž v EN 545:2007 a EN 545: VNĚJŠÍ PRŮMĚR Mezní úchylka vnějšího průměru trubky je uvedena níže. Vnější průměr trubek a mezní úchylka jsou všude stejné, takže jsou trubky všech výrobců nahraditelné. DN, jmenovitý rozměr vnějšího průměru «AD» a mezní úchylka DN AD (mm) Mezní úchylka (mm) DN AD (mm) Mezní úchylka (mm) /-2, /-3, /-2, /-3, /-2, /-3, /-2, /-4, /-3, /-4, /-3, /-4, /-3, /-4, /-3, /-5,0 (srov. Tabulka 16 v EN 545 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí a Tabulka 11 v EN 598 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí ) 3 TRANSPORT Ačkoli trubky z tvárné litiny nejsou náchylné k lámání, může špatná manipulace poškodit povlak a/nebo vyložení a v extrémních případech dokonce deformovat zásuvné konce, takže trubky pak nelze dokonale těsně spojit. 1. Trubky je třeba nakládat za použití všech žádoucích preventivních opatření a na vagonu nebo kamionu upevnit tak, aby nemohlo dojít k žádnému pohybu. 2. Ostré kovové hrany nesmějí odírat povrch trubek. Popruhy pro manipulaci s trubkami musejí být vystlané, aby se zabránilo poškození povlaků a výstelek. Opatření na ochranu při transportu musejí být optimalizována pro daný potrubní systém tak, aby se minimalizoval vznik poškození. 3

6 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ 4 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 4.1 VYKLÁDKA POMOCÍ BAGRU/JEŘÁBU Zvedací zařízení je třeba vybírat v závislosti na hmotnosti trubek, způsobu uložení, potřebných rozměrech a místních podmínkách. Zvedací nářadí musí v případě výpadku napájení bezpečně udržet zátěž. Používají-li se při vykládce jednotlivých trubek nebo svazků bagry/jeřáby, je vždy nutné použít popruhy (z terylenu, nylonu nebo jiných vhodných materiálů) nebo dvouramennou páku, vybavenou speciálně polstrovanými háky. Poznámka: K uchopení nepoužívejte řetězy nebo ocelová lana, protože kloužou a/nebo mohou poškodit povlak a/nebo svazek trubek. 4.2 VYKLÁDKA POMOCÍ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU Zajistěte, aby byl vysokozdvižný vozík umístěn na tvrdém, rovném a stabilním podkladu a byl schopen zvednout danou zátěž. Pokud by vysokozdvižný vozík nebyl schopen zvednout celý svazek trubek, lze vykládat jednu vrstvu trubek po druhé nebo případně vykládat trubky jednotlivě. Pozor, aby v okamžiku, kdy se vidlice vysokozdvižného vozíku zasouvá pod trubky, nedošlo k poškození trubek nebo jejich povlaku a aby trubka na vidlici během zvedání a pojíždění se nehýbala. 5 UKLÁDÁNÍ Doporučují se dva způsoby ukládání: a) ukládání trubek ve svazcích, jak jsou dodávány výrobcem b) ukládání jednotlivých trubek paralelně na dřevěné trámky Na co je třeba dbát při ukládání: 1. Pro uložení trubek je třeba vytvořit plochu s pevným podkladem a příjezdovou silnicí. Svazky je třeba orientovat tak, aby byly bezpečně přístupné pro osoby i vozidla. 2. Svazky trubek se ukládají paralelně na sebe. Na sebe nelze uložit víc než pět svazků. 3. Při ukládání jednotlivých trubek před jejich dalším transportem v centrálním skladu se doporučuje položit mezi paralelně položené trubky dřevěné trámky. 4. Nejspodnější vrstva trubek musí být uložena na nejméně 100 mm vysokých a 225 mm širokých dřevěných trámcích, které jsou od konce trubek vzdáleny přibližně 600 mm. Hrdla musejí být směřována střídavě vedle sebe i nad sebou, aby se zabránilo jakémukoli kontaktu s tělem sousední trubky. 5. Trubky v nejspodnější vrstvě je třeba zajistit proti otáčení. 6. Horní vrstva musí být při všech pracích souvisejících s ukládáním a odebíráním bezpečně přístupná. 5.1 VÝŠKA HRANICE ULOŽENÝCH TRUBEK Jmenovitá světlost Počet vrstev Jmenovitá světlost Počet vrstev a a a větší 2 6 SKLADOVÁNÍ TĚSNĚNÍ Trubky a těsnění se pokládají často až dlouho po jejich dodání. Vzhledem k vlastnostem těsnění je třeba dodržet následující bezpečnostní opatření při jeho skladování: Teplota skladování: Teplota při skladování musí být nižší než 25 C. Před použitím musí být teplota těsnění uvedena na přibližně 20 C, například ponořením do vlažné vody. Těsnění nesmějí být natahována nebo tvarována při nižší teplotě. Vlhkost vzduchu ve skladu: Pryžová těsnění je třeba skladovat v čistém a průměrně vlhkém prostředí. 4

7 LITINY OD VÝROBCE ELECTROSTEEL Osvětlení: Pryžová těsnění jsou citlivá na UV-záření a ozon. Je proto nutné je během skladování chránit před světlem (přímým slunečním světlem i umělým světlem). Délka skladování: Při dodržení výše popsaných podmínek lze hrdlová a přírubová těsnění bez problémů používat až 6 let po jejich vyrobení. 7 ORIENTACE TRUBEK PODÉL TRASY Trubky je třeba vykládat jednu za druhou jedním směrem pokud možno bez přerušení. V určitých intervalech je mezi nimi nutné nechat volný průchod pro stroje. Trubky je třeba pokládat opatrně, aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení povlaku. Trubky je třeba zajistit klíny, aby nemohlo dojít k nežádoucímu pohybu. 8 VYTVOŘENÍ POTRUBNÍ RÝHY Norma ČSN EN 805 stanovuje doporučení týkající se správného vyhloubení potrubní rýhy. Tento úkon je důležitý stavební proces a vyžaduje proto specifické znalosti v oblasti inženýrských staveb a dobré znalosti aplikovaných předpisů. Následující pokyny si kladou za cíl pouze zabránit poškození trubek a příslušenství během montáže. Potrubní rýha musí být s ohledem na terén, zásypový materiál a potřebné nářadí sloužící k utěsňování co možná nejužší. Typická šířka potrubní rýhy odpovídá při strojním utěsňování vnějšímu průměru trubky mm a jinak vnějšímu průměru trubky mm. Hloubka potrubní rýhy je důležitý parametr. Výška překrytí musí činit nejméně 900 mm. Pokud je trubka uložena v betonu, lze redukovat toto překrytí pod silnicí na 600 mm. Potrubní spoje nesmějí být uloženy v betonu. Vzhledem k hydraulickému sklonu, výhybkám kvůli drenážním trubkám a drenážním systémům, silnicím, železničním tratím a jiným překážkám nebo z jiných důvodů, například v oblastech s bažinami a v zaplavených zónách, může být nutné vytvořit hlubší potrubní rýhu. U skalnatých podkladů a na pastvinách nebo v případě zvláštních ujednání lze překrytí zmenšit, pokud není obsah potrubí citlivý vůči mrazu a zhutněný zásypový materiál je dostatečně pevný, aby unesl předpokládanou dopravní zátěž. Na dně potrubní rýhy musí být vyhloubeny otvory pro hrdlové spoje, aby se trubky neopíraly o hrdla, ale o těla. V kamenitých podkladech musí být potrubní rýha minimálně o 100 mm hlubší než obvykle, aby mohla být do potřebné výšky vyplněna dobře zhutněným ložním materiálem buď z prosátého výkopového materiálu, nebo speciálně dodaným materiálem s odpovídající velikostí zrn. Při změně směru u pohyblivých tvarovkových spojů musí potrubní rýha poskytovat dostatek místa pro montáž trubek. 9 PŘÍKOPY Pokud potrubí vede pod příkopem nebo štolou, je třeba ho chránit betonem s minimálním překrytím 300 mm. Funkce příkopů, drenáží, štol a vodních toků nesmí být během prací omezována. Následně musejí být uvedeny do pokud možno dobrého stavu. 10 KŘÍŽENÍ S KANÁLY, VODNÍMI TOKY, SILNICEMI A ŽELEZNIČNÍMI TRATĚMI V případě křížení s kanály, silnicemi a železničními tratěmi mohou být nutná speciální stavební opatření. Před zahájením prací je třeba získat od příslušných úřadu povolení ke křížení. Plán může být variabilní v závislosti na velikosti potrubí, přepravovaného média a druhu křížení. 11 KONTROLA TRUBEK A JEJICH OPRAVY Kontrola Při přepravě a manipulaci obvykle k poškození trubek z tvárné litiny nedochází. Chybná manipulace ale může poškodit vnější či vnitřní ochranu a deformovat trubky do tvaru oválu. 5

8 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ Při přejímce je nutné zkontrolovat všechny trubky a veškeré příslušenství, zda nejsou poškozeny: trubka nebo příslušenství samotné, cementová výstelka, povlak, povrch spojovací oblasti. Opravy poškozených povlaků Standardní povlak Postup používaný k opravám poškozeného povlaku včetně přípravy povrchu závisí na závažnosti a míře poškození. Pokud se neobjeví litinová část trubky nebo je vadné místo menší než 25 cm² a poškození povlaku je tenčí než 5 mm, je třeba povrch povlaku zdrsnit drátěným kartáčem nebo brusným papírem nebo vyleštit na kovový povrch. Je třeba odstranit všechny stopy rzi a všechny volné nesoudržné části. Je nutné namíchat, připravit a pomocí štětce křížem až do dosažení výšky originálního povlaku nanášet vhodný lak podle doporučení výrobce. Poté se lak nechá uschnout. Pokud je vadné místo na trubce větší než 25 cm² nebo je poškození povlaku širší než 5 mm, očistí se poškozený povrch drátěným kartáčem, aby se odstranily stopy rzi nebo nesoudržný materiál. Na takto očištěný povrch se nanese základní nátěr ze zinkové práškové barvy s minimálně 90 % podílem zinku vztaženo k suchému objemu s minimální výškou vrstvy 50 μm a nechá se zaschnout. Po dokonalém zaschnutí základního nátěru se pomocí štětce nanese pohybem do kříže až do dosažení výšky originálního povlaku vhodný krycí lak, který se pak nechá zaschnout. 12 OPRAVA VÝSTELKY Z CEMENTOVÉ MALTY Při opravách výstelky z cementové malty je třeba dodržet následující postup: Výchozí materiály pitná voda cement, kompatibilní s originální výstelkou, tzn. u trubek určených pro pitnou vodu vysokopecní cement odolný proti silnému působení sulfátů, u kanalizačních trubek hlinitanový cement jemný písek se střední velikostí zrn asi 270 μm až 300 μm Výroba malty pro opravy Suchá směs se vyrobí v poměru 2 díly písku a 1 díl cementu. Pitná voda se přidává tak dlouho, až vznikne pasta, s níž lze dále pracovat. Postup při opravě Pečlivě odstraňte poškozenou část výstelky. Okraje poškozeného místa lehce zdrsněte, aby se zajistilo, že k nim nová malta přilne. Uvolněné částečky malty odstraňte kartáčem a opravované poškozené místo dobře zvlhčete. Naneste maltu a dobře spojte s nepoškozenou výstelkou. Maltu nanášejte v silnější vrstvě než je originální výstelka, abyste ji následně mohli stáhnout na požadovanou výšku. Nechte jeden den ztuhnout. V obdobích horka zabraňte příliš rychlému vyschnutí tím, že místo zakryjete mokrou látkou, dokud malta dostatečně neztuhne. (srov. kapitola normy EN 545 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí a kapitola normy EN 598 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí ) 13 KRÁCENÍ TRUBEK Trubky vhodné ke krácení Trubky DN 80 až DN 300 Veškeré litinové trubky firmy Electrosteel od DN 80 do DN 300 jsou kalibrovány, tzn. lze je řezat, tzn. mohou být na místě zkráceny na maximálně 2/3 délky trubky měřeno od zásuvného konce. 6

9 LITINY OD VÝROBCE ELECTROSTEEL Trubky DN 350 až DN 1000 označené jako vhodné ke krácení Trubky od DN 350 do DN 1000 určené ke krácení musejí být takto výslovně uvedeny v objednávce. Dodané trubky určené ke krácení jsou označeny buď pomocí šablony na zásuvném konci slovy cut at site nebo na těle trubky vhodným nesmytelným značkovačem slovy CAS. Tyto trubky jsou vhodné ke krácení na stavbě na maximálně 2/3 délky trubky měřeno od zásuvného konce. Alternativně je možné změřit na stavbě vnější průměr trubky, aby bylo možné vybrat trubky ke krácení před jejich roztříděním. Trubky DN 350 až DN 1000 neoznačené jako určené ke krácení Přiložte měřidlo kolem místa na trubce, kde chcete krátit, a zkontrolujte, zda se vnější průměr pohybuje mezi mezními hodnotami stanovenými v níže uvedené tabulce. Po zkrácení je třeba zkontrolovat konce trubek; v případě, že získaly oválný tvar, je nutné označit a změřit největší osu. Překročí-li její délka rozměr stanovený v níže uvedené tabulce, je třeba oválnost před montáží opravit. Největší a nejmenší vnější průměr u trubek vhodných ke krácení DN 350 až DN 1000, délka největší osy DN Průměr*) Největší osa na Průměr*) zásuvném konci DN Max. mm Min. mm mm Max. mm Min. mm Největší osa na zásuvném konci mm , , , , , , , ,0 636 *) měřeno pásmem Trubky z tvárné litiny je nutné řezat následujícím způsobem: řezacím kotoučem, který je namontován na rozbrušovačce poháněné tlakovým vzduchem nebo benzinovým motorem, rozbrušovací pilou pro trubky s dělicími nástroji, jinými pilami tyto nástroje mají většinou elektrický pohon a používají se převážně v dílenských halách s přívodem elektrického proudu. 14 ÚPRAVA ZKRÁCENÝCH KONCŮ TRUBEK Třísky a ostré hrany vzniklé při řezání trubek je třeba obrousit nebo upilovat. Pokud má být trubka zasunuta do hrdla, musí se zásuvný konec pilováním nebo broušením zkosit tak, aby vznikla sražená hrana s minimálním rádiem 3 mm a profilem podobným originálnímu zásuvnému konci (viz 18.0 Rozměry zkosených hran). 15 OPRAVA OVALITY Postup A Tento postup se doporučuje, pokud lze po opravě ovality a následném spojení trubek odstranit přípravek. Nastavte dřevěnou vzpěru a zvedák (pro asi 5 tun) mezi 100 mm a 200 mm v zásuvném konci v úhlu 90 k velké ose. Použijte pryžovou podložku, aby nedošlo k poškození výstelky. Zvedák zvedejte tak vysoko, až se zredukuje ovalita a je dosaženo přípustné mezní hodnoty na velké ose, jak uvádí tabulka Zajistěte, aby byla na zásuvném konci velká osa kolmo a vytvořte spoj. Po spojení trubek přípravek odstraňte. Postup B Tento postup se doporučuje v případech, kdy není po opravě ovality a následném spojení trubek možné odstranit přípravek takovým způsobem, jak je popsáno v postupu A. Položte trubku tak, aby byla velká osa kolmo. Přípravek umístěte 400 mm a 500 mm od konce trubky kolem zásuvného konce trubky. Mezi přípravek a trubku vložte pryžovou podložku nebo podobný prostředek, abyste zabránili poškození ochranné vrstvy trubky. 7

10 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ Rovnoměrně přitahujte obě matice, až dosáhnete přípustného mezního rozměru velké osy. Vytvořte spoj, velká osa musí být kolmo. Po spojení trubek přípravek odstraňte. velká osa velká osa postup A postup B 16 POKLÁDKA S trubkami je nutné zacházet opatrně a spouštět je do potrubní rýhy pomocí zvedacího zařízení odpovídajícího hmotnosti trubek. Používá se mobilní jeřáb nebo lžícový nakladač. Pozici popruhu je nutné zkontrolovat hned při zvedání trubky ze země, aby bylo zajištěno, že je trubka v rovnovážné poloze. V úseku potrubní rýhy, do níž bude trubka spouštěna, se nesmí nikdo nacházet. Všechny stavební zbytky je třeba z trubky odstranit před nebo ihned po jejím zasunutí. K tomuto účelu jsou v závislosti na průměru trubky vhodné nástroje, jako jsou středicí trny, kartáče na čištění trubek nebo ruční čištění. Mimo dobu, kdy se provádí stavba, je třeba konce potrubí uzavřít uzavíracími kloboučky. V případě zatopení je nutné trubky podepřít částečným zasypáním potrubní rýhy nebo pomocí provizorních podpěr. 17 SPOJOVÁNÍ TRUBEK Postup při spojování trubek se mění v závislosti na typu spoje. V každém případě je u všech typů spojů nutné zajistit dodržení následujících základních předpokladů: Všechny stavební díly musejí být čisté. Všechny komponenty musejí být ve správné pozici. Zásuvný konec musí být orientován středově k hrdlu. Je nutné přísně dodržovat montážní pokyny. POSTUP SE SOCHOREM (pro DN 80 až DN 150) Sochor představuje páku opírající se o půdu. Čelo hrdla je třeba chránit trámkem z tvrdého dřeva. Vytvoření spoje se provede zapáčením sochoru. LŽÍCE BAGRU (pro všechny jmenovité rozměry) Ke spojení trubek a přímých tvarovek lze využít hydraulickou sílu bagru. Je nutné dodržet následující bezpečnostní opatření: vložit mezi hrdlo a lžíci bagru příčný trám, který bude mít funkci polštáře, zasouvat pomalu a rovnoměrně a dodržet montážní předpisy pro trubky. VÍCEÚČELOVÝ MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK Buď přímé provedení, nebo s kladkou DN 150 až DN 300: víceúčelový TIRFOR, nosnost 1,6 t, lano a hrdlový hák potažený pryží DN 350 až DN 600: víceúčelový TIRFOR, nosnost 3,5 t, lano a hrdlový hák potažený pryží DN 700 až DN 1200: 2 víceúčelové TIRFOR, nosnost 3,5 t, opačné uspořádání, 2 lana a 2 pryží potažené hrdlové háky 8

11 LITINY OD VÝROBCE ELECTROSTEEL 18 ROZMĚRY ZKOSENÝCH HRAN DN DE (mm) M (mm) N (mm) DN DE (mm) M (mm) N (mm) M minimální rádius N 19 POSTUP PŘI MONTÁŽI NÁSUVNÝCH HRDLOVÝCH SPOJŮ Zásuvný konec (až po čárovou značku) a hrdlo zevnitř pečlivě očistěte, abyste zajistili, že žádné nečistoty neohrozí správnou montáž. Těsnění v originálním tvaru. Zajistěte čistotu těsnění a zmáčkněte ho do tvaru srdce, jak je uvedeno na obrázku. Rovnoměrně vtlačte těsnění do vodící drážky hrdla a zkontrolujte ho po obvodu. Pro snazší vkládaní těsnění do trubek a tvarovek s rozměry nad DN 600 se doporučuje vytvořit na protilehlé straně druhý oblouček. Oba menší obloučky se pak snadněji uhlazují do definitivní polohy. Těsnění pečlivě zasuňte do vodící drážky hrdla, jak je uvedeno na obrázku. Zkontrolujte správnou polohu těsnění, jak je uvedeno na obrázku. ŠPATNÁ POZICE TĚSNĚNÍ SPRÁVNÁ POZICE TĚSNĚNÍ 9

12 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ Poté naneste na celý vnitřní povrch těsnění a na zásuvný konec mazadlo, které usnadní zasunutí. Poznámka: Používejte pouze kluzné prostředky s hygienickým posouzením! Zásuvný konec umístěte do středové polohy vůči hrdlu a udržte ho v této pozici. V případě, že k montáži trubek v potrubní rýze používáte zvedací zařízení, použijte toto zařízení i k vystředění zásuvného konce v hrdle. Před smontováním musíte zajistit, aby byla hrana zásuvného konce správně zešikmená (srov Rozměry zkosených hran). Zasunujte zásuvný konec do hrdla tak hluboko, až bude hrdlo mezi dvěma čárovými značkami, a přitom zachovejte osu trubky. Mezi zásuvným koncem a základem hrdla se ponechává určitá vůle, která umožňuje vyrovnávat axiální pohyby způsobené poklesem půdy nebo změnami teploty. Dvě čárové značky na trubce v blízkosti zásuvného konce slouží jako indikátor správného a chybného provedení. Po montáži se musí čelo hrdla nacházet mezi dvěma čárovými značkami. Zásuvný konec se musí zasouvat do hrdla a nikoli naopak. Po vytvoření spoje se pomocí dotykové měrky zkontroluje umístění těsnění, aby bylo zajištěno, že je těsnění správně usaszeno. Je-li nutné vytvořit odklon, smí být proveden až po smontování trubek a musejí být přitom dodrženy přípustné hraniční hodnoty (srov. tabulka str. 13 Přípustné úhlové odklonění). 20 HLOUBKA ZASUNUTÍ DN (mm) X (mm) Y (mm) DN (mm) X (mm) Y (mm) X Y 21 PŘÍRUBOVÉ SPOJE 21.1 POUŽITÍ V každém potrubním systému existují úseky, které nejsou pokryty zeminou. Tyto nadzemní úseky musejí být upevněny na pilířích, aby se zabránilo jejich pohybu. Příslušné spoje jsou často prováděny s jištěním proti podélnému posuvu např. napevno pomocí přírubových spojů. Ve vodovodních potrubích jsou trubky s dvojitou přírubou zapotřebí pro následující místa: přípojky k vodojemům, přípojky k čerpacím stanicím, pokud je připojeno několik čerpadel a armatur prostřednictvím rozdělovače s pevnými spoji k pevné nadzemní potrubní síti, 10

13 LITINY OD VÝROBCE ELECTROSTEEL v zařízeních na filtraci a úpravu vody, když jsou nad zemí trubkami spojovány různé jednotky, u potrubních mostů přes kanály a vodní toky nebo u potrubních úseků nad silnicemi nebo na železničních mostech. Často je nutné zkombinovat různě dlouhé trubky, aby bylo dosaženo potřebné délky potrubního úseku. Standardní délky trubek s dvojitou přírubou podle EN 545 a EN 598 činí 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m MONTÁŽ 1. Zajistěte, aby byly těsnicí plochy příruby čisté a nevyskytovaly se na nich nečistoty nebo jiné cizí látky. 2. Zasuňte poziční šrouby (slouží k nastavení polohy přírubového těsnění mezi těsnícími plochami příruby). 3. Používejte přednostně přírubová těsnění s ocelovými vložkami a pryží podle EN Vložte přírubové těsnění na poziční šrouby. 5. Nasuňte na šrouby druhou přírubu. 6. Pro zafixování druhé příruby přitahujte čtyři poziční šrouby v pořadí, jak je uvedeno níže na obrázku. 7. Postupně zasunujte zbývající šrouby a přitahujte protilehlé šrouby doporučeným utahovacím momentem. 8. Šrouby dotáhněte. Pokud je to nutné, šrouby před kontrolou těsnosti ještě jednou dotáhněte. Pro příruby s 12 nebo více šrouby se doporučuje, aby protilehlé šrouby utahovali dva montéři současně šrouby 8 šroubů 12 šroubů Pro trubky a tvarovky s přírubovými spoji PN 16 se doporučuje dodržet následující utahovací momenty 1 U přírubových spojů s pryžovými těsněními může těsnění povolit. Proto je třeba během zkoušky těsnosti zkontrolovat, zda utahovací moment odpovídá níže uvedené hodnotě, aby došlo k účinnému utěsnění vzhledem k plánovaném tlaku.* DN Velikost šroubů Počet šroubů Třída šroubů podle EN Směrná hodnota pro utahovací moment (Nm) 80 M16 8 4, M16 8 4, M16 8 4, M20 8 4, M , M , M , M , M , M , M , M , M , M , M , M ,6 835 * Utahovací momenty se mohou měnit v závislosti na těsnění, platí údaje výrobce těsnění. 11

14 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ 22 MONTÁŽ TRUBEK VE SVAHU Během montáže trubek z tvárné litiny ve svahu má smysl podniknout určitá opatření: Pokud je nutné pokládat trubky ve strmých svazích s nízkým třecím odporem mezi zeminou a potrubím, je třeba zajistit, aby se zásuvné konce ani nezasunuly příliš hluboko do hrdla, ani aby z něj nevyklouzly. Jakmile jsou trubky zasunuty, je důležité udržet je na místě tím, že se zasype potrubní rýha kolem těla trubky. Jak u podzemní, tak u nadzemní montáže trubek ve svahu se musí hrdlo nacházet nahoře, jak je uvedeno níže. Je třeba si uvědomit, že pro hrdlový spoj je směr proudění zcela nezávislý na poloze hrdla. Pro nadzemní montáž trubek ve svazích se doporučuje ukotvit trubky pomocí ocelových pásů k soklům, jak je uvedeno níže. Pokud činí sklon svahu 1 : 2 a více, musejí být trubky v oblasti těla ukotveny pomocí betonu, i když se jedná o podzemní potrubí. Pokud je půda sypká a nemá velkou nosnost, je nutné nalít beton za hrdla, aby se v případě sklouznutí / sednutí spoje nerozpojily. U velmi velkých sklonů svahů se doporučuje použít spoje jištěné proti podélnému posuvu / přírubové spoje nebo betonové kotvy za každým hrdlem, i u zeminou zasypaných potrubí. objímka spoj nejištěný proti podélnému posuvu Pokud potrubí na opačné straně svahu klesá dolů, je třeba dodržet novou orientaci hrdel. To lze snadno vyřešit pomocí trubky se dvěma zásuvnými konci. Všechny tvarovky musejí být dobře ukotvené, jak je doporučeno v návodu k montáži, aby nedošlo k jejich pohybu. Vnější ukotvení například pomocí objímek nebo opěrných betonových bloků musí být umístěno u koncovek, kolen, T-kusů, přechodových kusů/redukcí a armatur, aby působilo proti síle podmíněné vnitřním tlakem a dynamickou zátěží. Opěrné betonové bloky musejí mít takový tvar, aby spojovací zóna zůstala volná. Pro hladký provoz je bezpodmínečně nutné potrubí dobře odvzdušnit. V každém vrcholu, kde stoupání přechází v klesání, je nutné zabudovat zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil. I u vrcholů s malou výškou mohou malé vzduchové polštáře omezovat průtok a způsobovat závažné problémy s tlakovým rázem. Proto se doporučuje zabudovat v horizontálních úsecích potrubí každých 1000 m zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily. Stejně tak je třeba plánovat ve všech nejnižších bodech vyplachovací zařízení nebo výpustě. AV = zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil SV = výpusť AV AV AV SV AV SV SV Odklonění ve spojích nesmí překročit doporučené odklonění (pro DN 600 maximálně 3 ). 5,5 m dlouhá trubka se na svém konci nesmí odklánět od osy o více než 10 cm na jeden stupeň odklonu. 12

15 LITINY OD VÝROBCE ELECTROSTEEL 23 UKOTVENÍ POTRUBÍ Na koncovkách, v kolenech, u T-kusů, přechodových kusů / redukcí a armatur je nutné zajistit vnější ukotvení např. pomocí objímek, betonových příček nebo opěrných betonových bloků, které absorbují síly podmíněné vnitřním tlakem a dynamickou zátěží, ledaže by byl příslušný úsek potrubí vybaven spoji s jištěním proti podélnému posuvu. Betonové příčky a opěrné betonové bloky musejí být dimenzovány tak, aby byly s ohledem na stlačení okolní zeminy schopné odolávat silám, které jsou způsobovány vnitřním tlakem během zkoušky potrubí. Je třeba zohlednit i síly působící na prázdné potrubí. Je nutné dodržet preventivní opatření zaměřená proti eventuálnímu rozpínání trubek. Pokud je to možné, je třeba tvarem opěrného betonového bloku zajistit, aby spojovací zóna zůstala volná. Spoje je možné spojit i pomocí objímek nebo těsnění jištěných proti podélnému posuvu. Následující tabulka obsahuje: přípustné tlaky a úhlová odklonění u trubek z tvárné litiny třídy K9 se standardním násuvným hrdlovým spojem TYT DN PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) Odklonění (stupně) DN PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) Odklonění (stupně) Výrazy z oblasti tlaku podle EN 805 PFA: dovolený provozní tlak PMA: maximální dovolený provozní tlak PEA: dovolený zkušební tlak 24 SPOJE JIŠTĚNÉ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU VE, VI+ A Electrolock 24.1 OZNAČENÍ Jedná se o hrdlové spoje, které mají v pryžovém těsnění nebo v předkomoře zabudovaný jištěný mechanismus. V určitém terénu nebo u určitých montážních profilů vznikají v důsledku změny průřezu nebo směru potrubí podélné síly, které pak působí na trubky. Běžné hrdlové spoje nedokážou těmto podélným silám vzdorovat ani v případě, že jsou opatřeny běžnými opěrnými bloky. Hrdlo a zásuvný konec se mohou v takovém případě rozpojit. Spoje jištěné proti podélnému posuvu jsou vhodné zejména v následujících podmínkách: změna směru při čerpání nestabilní půdní poměry, jako jsou bažiny nebo oblasti s poklesy půdy v případě, že není možno vytvořit opěrné betonové bloky nebo hrozí riziko, že budou poškozeny během dalších prací SYSTÉM VE (EXTERNÍ JIŠTĚNÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A MATIC) Tento systém obsahuje návarek na zásuvném konci, přídržný kroužek, protikroužek, šrouby a matice. Přídržný kroužek a protikroužek jsou prostřednictvím šroubů spojeny s přídržnou drážkou na hrdle a drží při působení podélných sil zásuvný konec v hrdle, tím že tlačí proti návarku na zásuvném konci. Tento spoj s jištěním proti podélnému posuvu umožňuje totéž úhlové odklonění jako standardní hrdlový spoj. 13

16 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ matice protikroužek šroub těsnění matice šroub přídržný kroužek návarek Montáž spojů VE jištěných proti podélnému posuvu a s jistící komorou Princip: Montáž hrdlových spojů VE jištěných proti podélnému posuvu se provádí nejprve zasunutím zásuvného konce do hrdla, poté umístěním jištěného systému tvořeného přídržným kroužkem, který se umísťuje za návarek, a protikroužkem, který je upevněn pomocí šroubů. Po krácení trubek na stavbě je pro montáž nutné na zásuvném konci opět vytvořit zkosenou hranu a návarek. Vkládání těsnění: (srov. kapitola 20) Zkontrolujte stav těsnění. Stlačte těsnění do tvaru srdce. Vložte těsnění na místo určené pro těsnění. Vtlačte stlačený oblouček těsnění do drážky tak, aby těsnění dokonale přilehlo. Zkontrolujte, jestli těsnění po celém obvodě dokonale doléhá. Místa, pro něž se používá kluzný prostředek: viditelná plocha těsnění zkosená hrana a zásuvný konec trubky kluzný prostředek se nanáší v tenké vrstvě čistým štětcem Montáž: Pečlivě očistěte přídržný kroužek a protikroužek. Přídržný kroužek a protikroužek nasuňte přes zásuvný konec a návarek. Přídržný kroužek přitom roztáhněte vsunutím klínu do štěrbiny, protože vnitřní průměr přídržného kroužku je menší než vnější průměr trubky s návarkem. Vystřeďte zásuvný konec s hrdlem a držte trubku v této pozici, tím že ji položíte na dvě podložky ze zhutněné zeminy nebo štěrku. Při zasunování zásuvného konce do hrdla kontrolujte přímky spojovaných dílů. Zásuvný konec zasuňte tak hluboko, až v hrdle zmizí první čárová značka a druhá čárová značka zůstane po montáži ještě vidět Nezasunujte dál, aby se zabránilo přímému kontaktu mezi trubkami a byla zajištěna možnost pozdějšího pohybu spoje. Zkontrolujte správnou polohu pryžového těsnění; to se provede tak, že se do štěrbiny mezi zásuvným koncem a hrdlem vsune stupnicí opatřená sonda tak hluboko, až narazí na těsnění: hloubka zasunutí musí být po celém obvodu stejná. Zaveďte protikroužek k přídržnému kroužku a oba vycentrujte vůči čelu hrdla. Zasuňte šrouby a rukou přitáhněte matice, až se dotknou protikroužku. Pokud je to nutné, proveďte odklonění v přípustných hranicích. Matice křížem přitáhněte, až se protikroužek dotkne čela hrdla (to poznáte podle náhlého nárůstu utahovacího momentu). Zvedací zařízení odstraňte až po kompletním smontování spoje. 14

17 LITINY OD VÝROBCE ELECTROSTEEL Přípustné tlaky a úhlové odklonění u trubek z tvárné litiny třídy K9 se spojem VE* DN PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) Odklonění (stupně) DN PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) Odklonění (stupně) ,8 81, ,8 81, ,8 81, ,4 37, ,8 57, ,2 24, ,8 51, ,2 24, ,4 49, ,2 24, ,4 43, *) Se šrouby a maticemi z tvárné litiny Ocelové šrouby a matice pro vyšší tlaky na vyžádání Větší úhlové odklonění na vyžádání Výrazy z oblasti tlaku podle EN 805 PFA: dovolený provozní tlak PMA: maximální dovolený provozní tlak PEA: dovolený zkušební tlak 24.3 Systém VI+ (vnitřní jištění) Použití těsnění s integrovanými přídržnými segmenty představuje ekonomické řešení při problémech s ukotvením, například v případě nedostatku místa, kdy nelze vytvořit běžné opěrné bloky. Přídržné segmenty z nerez oceli, které jsou zavulkanizovány do pryžových těsnění, zajišťují, že se spoje nerozpojí. Pro montáž se spoji jištěnými proti podélnému posuvu lze použít stejné trubky a tvarovky jako pro montáž se standardním těsněním. I když je postup montáže stejný, je třeba dbát zejména na to, aby se trubky a tvarovky nacházely v jedné ose a byly spojeny s nulovým úhlovým odkloněním. U tohoto typu spoje je nutné při zajištění trubku o kousek vysunout ze spoje. Díky tomu se tlakem zakousnou zuby přídržných segmentů do zásuvného konce. Je třeba zajistit, aby poloha trubek mezi dalšími trubkami takový pohyb umožňovala bez nadměrného vychýlení spojů. Jedná-li se o potrubí zakryté zeminou, je nutné překrýt spoje tvarovek a trubek jištěné proti podélnému posuvu před tlakovou zkouškou zeminou, aby se minimalizovaly pohyby. Jedná-li se o nadzemní potrubí, je nutné před tlakovou zkouškou umístit všechna upevnění a držáky plánované pro dané potrubí, aby se rovněž minimalizovaly pohyby. A konečně je také zapotřebí vybrat správnou třídu trubek, protože k zajištění výkonu potrubí je důležitá tloušťka stěny těla trubky. Těsnění s přídržnými segmenty pro spoje jištěné proti podélnému posuvu jsou certifikována stejně jako standardní těsnění TYT. MONTÁŽ TŘECÍHO A JIŠTĚNÉHO SPOJE PROTI PODÉLNÉMU POSUVU VI+ Princip: Montáž hrdlového spoje VI+ jištěného proti podélnému posuvu se provádí zasunutím zásuvného konce do hrdla, v němž je vloženo těsnění s přídržnými segmenty. Montáž tohoto spoje je rychlá. Je nutné uvést, že jakmile byl na spoj VI+ jištěný proti podélnému posuvu jednou vyvinut tlak, nelze jej už demontovat. 15

18 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ Vložení těsnění VI+: Zkontrolujte stav těsnění VI+. Stlačte těsnění VI+ do tvaru srdce tak, aby se vnitřní ohyb nacházel mezi 2 přídržnými segmenty. Vložte těsnění VI+ na místo určené pro těsnění. Ohyb pevně vtlačte na místo pro těsnění. Zkontrolujte, zda těsnění VI+ po celém obvodě dokonale přiléhá. Místa, pro něž se používá kluzný prostředek: viditelná plocha těsnění zkosená hrana a zásuvný konec trubky kluzný prostředek se nanáší v tenké vrstvě čistým štětcem Montáž: Vystřeďte zásuvný konec s hrdlem a držte trubku v této pozici tím, že ji položíte na dvě podložky ze zhutněné zeminy nebo štěrku. Při zasunování zásuvného konce do hrdla kontrolujte osu spojovaných dílů. Zásuvný konec zasuňte tak hluboko, až v hrdle zmizí první čárová značka a druhá čárová značka zůstane po montáži ještě vidět Nezasunujte dál, aby se zabránilo přímému kontaktu mezi trubkami a byla zajištěna možnost pozdějšího pohybu spoje. Zkontrolujte správnou polohu pryžového těsnění VI+; to se provede tak, že se do štěrbiny mezi zásuvným koncem a hrdlem vsune stupnicí opatřená sonda tak hluboko, až narazí na těsnění VI+: hloubka zasunutí musí být po celém obvodu stejná. Pokud je to nutné, proveďte odklonění v přípustných hranicích. Přípustné tlaky a úhlové odklonění u trubek z tvárné litiny se spoji VI+ DN Úhlové odklonění (stupně) Trubky třídy K9 a odpovídající třídy C Spoj VI+ jištěný proti podélnému posuvu Trubky s preferovanou třídou C podle EN 545:2010 PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) ,4 43, ,2 24, ,4 43, ,2 24, ,2 24, ,2 24, ,2 24, ,2 24, ,2 24, ,2 12, ,2 24,2 6 7,2 12, ,2 24,2 6 7,2 12, ,2 12,2 DN (mm) Úhlové odklonění (stupně) Spoj VI+ jištěný proti podélnému posuvu Trubky třídy C50 PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar)

19 LITINY OD VÝROBCE ELECTROSTEEL 24.4 Systém ELECTROLOCK (zajištění pomocí dvoukomorového systému) DN 80 DN 700 ELECTROLOCK Vysoce výkonný jištěný systém Popis Systém ELECTROLOCK obsahuje: trubky s hrdlem s dvojitou komorou a návarkem kolem zásuvného konce, jištěnou sadu dle použití a jmenovité světlosti. jistící komora segment návarek těsnění TYT zásuvný konec hrdlo pojistka Vodotěsnost je zajištěna díky těsnění TYT. Toto těsnění se nachází v první komoře. Druhá komora obsahuje segment z tvárné litiny. Jištěná sada pro DN 80 DN 700 obsahuje: pro standardní použití: pravý a levý jistící segment z tvárné litiny, pryžové pojistky EPDM, pro vysokotlaké použití (sněžná děla) a bezvýkopovou pokládku: pravý vysoce výkonný jistící segment, levý vysoce výkonný jistící segment, pryžové pojistky EPDM. DN 80 DN DN 400 DN DN 700 DN Úhlové odklonění (stupně) Jištěný systém ELECTROLOCK u trubek třídy K9 nebo odpovídající třídy C Standardní použití Vysokotlaké použití PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) ,8 81, ,8 81, ,8 81, ,8 57, ,6 80, ,8 51, ,8 57, ,4 49, ,6 44, ,6 44, ,4 37, ,6 38,6 Přípustné tlaky a úhlová odklonění pro trubky z tvárné litiny třídy K9 se spoji Electrolock 17

20 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ Montáž: Čištění: Čištění ploch vyznačených na obrázku: hrdlo plocha, na niž dosedá těsnění, přídržná drážka, jistící komora zásuvný konec Eventuálně odstraňte přebytečný nátěr. Přídržnou drážku vyčistěte škrabkou, například ohnutým šroubovákem. čištění hrdla čištění zásuvného konce Poloha vkládacího hrdlového okna Obrázek ukazuje doporučenou polohu hrdlového okna u trubek. U tvarovek vyplývá poloha vkládacího hrdlového okna z montážní situace. DN 80 - DN vkládací hrdlová okna DN DN vkládací hrdlová okna Montáž spoje vložte těsnění TYT, jak je uvedeno na následujících obrázcích. Dodržujte přitom montážní návod pro násuvné hrdlové spoje (kapitola 19). těsnění TYT dosednutí těsnění a nanesení kluzného prostředku stlačte těsnění do tvaru srdce vložte těsnění správná poloha těsnění před nanesením kluzného prostředku Poznámka: používejte pouze kluzné prostředky s hygienickým posouzením! po nanesení kluzného prostředku Zasuňte zásuvný konec tak hluboko, až bude vidět jen druhá čárová značka. Během montáže nesmí vzniknout úhlové odklonění. Zvedací zařízení odstraňte až po kompletním dokončení montáže spoje. Vložte segment a pojistky EPDM. 18

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ OKENNÍ SUŠÁK s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ Tento výrobek je určen k montáži na rám plastového okna. Používejte jej výhradně k sušení prádla a k účelům, ke kterým je výrobek určen. Technický

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace Před montáží: Důležité a zásadní informace Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci Před samotnou montáží proveďte předběžné sestavení a vizuální srovnání vzhledu. Příprava a položení základu:

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU 2006 Aktualizované informace O našich výrobcích, jejich dostupnost a RADY pro zpracování jsou K DISPOZICI on line na internetové stránce NAŠICH VÝROBKŮ: http://www.yourglass.cz/

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._08 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 Strana AWAŠACHTA

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží Dříve než začnete s montáží, seznamte se se všemi předpisy či normami, které platí pro tuto problematiku. Tento návod je doporučeným

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří Vážené dámy a pánové, rádi bychom vám poblahopřáli ke koupi nových oken a poděkovali vám za důvěru, kterou jste nám projevili. K tomu, aby si nový výrobek udržel co nejdéle svou životnost, sestavili jsme

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Skladování: Desky KINDWOOD jsou hutnější něž přírodní dřevo. Při skladování musí být položené na rovném povrchu, v opačném případě by mohlo dojít ke zkroucení

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Katalogový sešit 8445.1/4 -- 64 ISORIA 16 Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Použití Uzavírací a regulační

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

Pokládka & pokyny na údržbu, záruční podmínky

Pokládka & pokyny na údržbu, záruční podmínky Pokládka & pokyny na údržbu, záruční podmínky BerryAlloc Click Vinyl Kdekoli. Navždy. www.berryalloc.com (1/4) 1. Obecné pokyny PureLoc je LVT podlaha pro domácí užití a je vyroben dle normy EN 649T. PureLoc

Více

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: 3E Praha Engineering a.s. U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 www.3epraha.cz tel: +420

Více

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1.

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1. Návod k použití frézovací šablony od firmy EGGER Pomocí frézovací šablony od firmy EGGER, jakož i pomocí ručních horních frézek a fréz se stopkou, které jsou běžně v prodeji, mohou být bezproblémově zhotovovány

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

SCHMIDT PneumaticPress

SCHMIDT PneumaticPress Maximální lisovací síla od 1,6 kn do 60 kn Produktová rodina SCHMIDT PneumaticPress představuje modulární systém, který v rozsahu lisovací síly 1,6 60 kn optimálně splňuje požadavky v oblasti tváření,

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Standardní průtržné membrány STD

Standardní průtržné membrány STD Představení membrán STD Průtržné membrány STD, od společnosti CDC, jsou jednoduchá a spolehlivá pojišťovací zařízení z jednoho kusu kovu, a slouží především k zabezpečení tlakových nádob, potrubí a jiných

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

FLUIDNÍ DOPRAVNÍK FD RK 12 1533

FLUIDNÍ DOPRAVNÍK FD RK 12 1533 Technické podmínky 1 RK 12 1533 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO FLUIDNÍ DOPRAVNÍK FD RK 12 1533 LEGENDA: 1. Vstupní komora 2. Trouba 3. Provzdušňovací skříň 4. Přípojka provzdušňovacího vzduchu 5. Výstupní

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce Pronivel Cerfix Pronivel P

přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce Pronivel Cerfix Pronivel P PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 142 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

KEYSTONE. Uzavírací klapky ParaSeal Návod k údržbě a montáži. www.pentair.com/valves. Pozorně si pročtěte tyto pokyny

KEYSTONE. Uzavírací klapky ParaSeal Návod k údržbě a montáži. www.pentair.com/valves. Pozorně si pročtěte tyto pokyny KEYSTONE Pozorně si pročtěte tyto pokyny Tento symbol označuje důležitá upozornění a bezpečnostní pokyny. Potenciální rizika: nedbání pokynů nesprávné použití produktu nedostatečně kvalifikovaný personál

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů

Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů Firma IMAHA spol.s r.o. byla založena roku 1993 a její hlavní činností je prodej regulačních ventilů firmy

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._07 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více