Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování"

Transkript

1 Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování ČESKÁ REPUBLIKA

2 OBSAH 1 ÚVOD 1 2 KLASIFIKACE A ROZMĚRY TRUBEK 1 3 TRANSPORT 3 4 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 4 5 UKLÁDÁNÍ 4 6 SKLADOVÁNÍ TĚSNĚNÍ 4 7 ORIENTACE TRUBEK PODÉL TRASY 5 8 VYTVOŘENÍ POTRUBNÍ RÝHY 5 9 PŘÍKOPY 5 10 KŘÍŽENÍ S KANÁLY, VODNÍMI TOKY, SILNICEMI A ŽELEZNIČNÍMI TRATĚMI 5 11 KONTROLA TRUBEK A JEJICH OPRAVY 5 12 OPRAVY VÝSTELKY Z CEMENTOVÉ MALTY 6 13 KRÁCENÍ TRUBEK 6 14 ÚPRAVA ZKRÁCENÝCH KONCŮ TRUBEK 7 15 OPRAVA OVALITY 7 16 POKLÁDKA 8 17 SPOJOVÁNÍ TRUBEK 8 18 ROZMĚRY ZKOSENÝCH HRAN 9 19 POSTUP PŘI MONTÁŽI NÁSUVNÝCH HRDLOVÝCH SPOJŮ 9 20 HLOUBKA ZASUNUTÍ PŘÍRUBOVÉ SPOJE MONTÁŽ TRUBEK VE SVAHU UKOTVENÍ POTRUBÍ SPOJE JIŠTĚNÉ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU ZÁSYP A LOŽE ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE ZKOUŠKA TĚSNOSTI 22 Odchylky v obrázcích, mírách a hmotnostech jsou možné. Vyhrazujeme si právo bez ohlášení provádět v souvislosti s technickým pokrokem na produktech změny a zlepšení. ČESKÁ REPUBLIKA

3 Návod k montáži doporučení Manipulace a skladování 1 Úvod Tato příručka je určena pro firmy a osoby, které se zabývají specifikacemi nebo pokládkou potrubí z tvárné litiny. Vychází z dlouholetých zkušeností z praxe a klade si za cíl poskytnout montérům informace pro přejímku, manipulaci, montáž a zprovoznění trubek a tvarovek firmy ELECTROSTEEL. Popsaný postup je zárukou efektivní práce, bezpečnosti a zachování vlastností položeného potrubí. 1.1 Normy a specifikace Trubky a tvarovky z tvárné litiny a jejich příslušenství od firmy ELECTROSTEEL jsou vyráběny v souladu s poslední verzí norem EN 545 a EN 598 a jsou označeny podle certifikace BSI (Kitemark), DVGW a NF. Na montáž potrubí se obecně aplikují předpisy například ČSN EN 805 s praktickými pokyny pro montáž potrubí. Tato příručka vychází z uvedených norem doplněných v případě potřeby o další informace. Tyto pokyny obsahují informace podle našeho nejlepšího vědomí. Za správnou montáž trubek a příslušenství nesou plnou odpovědnost stavební firmy. Electrosteel odmítá jakoukoli odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku chybné montáže. Pokud se specifikace a/nebo smluvně stanovené podmínky liší od těchto pokynů, mají přednost. 2 Klasifikace a rozměry trubek 2.1 Tloušťka stěny s 1 DN Ød 1 s 2 L Podle EN 545 z roku 2007 byly trubky z tvárné litiny označovány třídami K. Třídy K7, K8, K9, K10, atd. přitom stanovují tloušťku stěny trubky z tvárné litiny. Jsou voleny v závislosti na provozních podmínkách, jako je tlak, dopravní zátěž nebo použití spojů s jištěním proti podélnému posuvu. Jmenovitá tloušťka stěny trubek e v mm se vypočítá v závislosti na jmenovité světlosti podle následujícího vzorce: e = K (0,5 + 0,001 DN) Přitom: e = jmenovitá tloušťka stěny v mm DN = jmenovitá světlost v mm K = koeficient (celá čísla) sloužící k určení tloušťky stěny Minimální tloušťka stěny má hodnotu e minus hraniční rozměr vycházející z DN. Preferovaná třída je K9. Podle EN 545 z roku 2010 jsou trubky z tvárné litiny stále ještě klasifikovány podle tloušťky stěny. Používá se pro ně ovšem nové označení: třídy C (C100, C64, C50, C40, C30, C25). V tomto případě se stanovuje pouze minimální tloušťka stěny trubek DN 80 až DN Preferované třídy jsou přitom stanovovány prostřednictvím DN a odpovídají tloušťkám stěny, které výrobci podnikům zpravidla navrhují. 1

4 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ Jmenovité světlosti a minimální tloušťka litinové stěny u hrdlových trubek (preferované třídy C, K9 a K10) Jmenovitá světlost DN Preferovaná C třída Minimální tloušťka litinové stěny v mm Klasická K9 K ,5 4,7 4, ,5 4,7 4, ,5 4,7 5, ,5 4,7 5, ,9 4,8 5, ,9 5,2 5, ,6 5,6 6, ,7 6,0 6, ,8 6,4 7, ,1 6,8 7, ,6 7,2 8, ,7 8,0 9, ,8 8,8 10, ,5 9,6 10, ,4 10,4 11, ,3 11,2 12,7 Poznámka: S odvoláním na EN 545:2007 je stále ještě možné objednávat trubky s označení K9 nebo podle třídy C, přičemž za C je uvedeno číslo, které odpovídá příslušné tloušťce stěny podle EN 545:2010. Může se ovšem stát, že trubky preferovaných tříd C nebudou dostačovat k zajištění životnosti stavebního díla, pokud bude vystaveno vyšším provozním tlakům, dopravní zátěži, nestabilním půdním poměrům anebo budou použita těsnění pro spoje jištěné proti podélnému posuvu typu Vi+. Tabulka preferovaných tříd C pro trubky podle ČSN EN 545:2011 DN trubky Preferovaná třída C DN trubky Preferovaná třída C 80 C C C C C C C C C C C C C C C C25 2

5 LITINY OD VÝROBCE ELECTROSTEEL 2.2 EKVIVALENCE TLOUŠŤKY STĚNY TRUBEK MEZI K9 A TŘÍDAMI C Níže uvedená tabulka poskytuje přehledné srovnání. Jmenovitá světlost DN Ekvivalence mezi klasickou třídou K a třídou C Jmenovitá světlost DN Ekvivalence mezi klasickou třídou K a třídou C K C K C 80 K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C30 Poznámka: ČSN EN 545:2011 v předmluvě obsahuje tabulku určenou k porovnání tříd tloušťky stěny (třídy K) a tlakových tříd (třídy C). Vysvětlení tříd tloušťky stěny a tlakových tříd vyšlo rovněž v EN 545:2007 a EN 545: VNĚJŠÍ PRŮMĚR Mezní úchylka vnějšího průměru trubky je uvedena níže. Vnější průměr trubek a mezní úchylka jsou všude stejné, takže jsou trubky všech výrobců nahraditelné. DN, jmenovitý rozměr vnějšího průměru «AD» a mezní úchylka DN AD (mm) Mezní úchylka (mm) DN AD (mm) Mezní úchylka (mm) /-2, /-3, /-2, /-3, /-2, /-3, /-2, /-4, /-3, /-4, /-3, /-4, /-3, /-4, /-3, /-5,0 (srov. Tabulka 16 v EN 545 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí a Tabulka 11 v EN 598 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí ) 3 TRANSPORT Ačkoli trubky z tvárné litiny nejsou náchylné k lámání, může špatná manipulace poškodit povlak a/nebo vyložení a v extrémních případech dokonce deformovat zásuvné konce, takže trubky pak nelze dokonale těsně spojit. 1. Trubky je třeba nakládat za použití všech žádoucích preventivních opatření a na vagonu nebo kamionu upevnit tak, aby nemohlo dojít k žádnému pohybu. 2. Ostré kovové hrany nesmějí odírat povrch trubek. Popruhy pro manipulaci s trubkami musejí být vystlané, aby se zabránilo poškození povlaků a výstelek. Opatření na ochranu při transportu musejí být optimalizována pro daný potrubní systém tak, aby se minimalizoval vznik poškození. 3

6 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ 4 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 4.1 VYKLÁDKA POMOCÍ BAGRU/JEŘÁBU Zvedací zařízení je třeba vybírat v závislosti na hmotnosti trubek, způsobu uložení, potřebných rozměrech a místních podmínkách. Zvedací nářadí musí v případě výpadku napájení bezpečně udržet zátěž. Používají-li se při vykládce jednotlivých trubek nebo svazků bagry/jeřáby, je vždy nutné použít popruhy (z terylenu, nylonu nebo jiných vhodných materiálů) nebo dvouramennou páku, vybavenou speciálně polstrovanými háky. Poznámka: K uchopení nepoužívejte řetězy nebo ocelová lana, protože kloužou a/nebo mohou poškodit povlak a/nebo svazek trubek. 4.2 VYKLÁDKA POMOCÍ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU Zajistěte, aby byl vysokozdvižný vozík umístěn na tvrdém, rovném a stabilním podkladu a byl schopen zvednout danou zátěž. Pokud by vysokozdvižný vozík nebyl schopen zvednout celý svazek trubek, lze vykládat jednu vrstvu trubek po druhé nebo případně vykládat trubky jednotlivě. Pozor, aby v okamžiku, kdy se vidlice vysokozdvižného vozíku zasouvá pod trubky, nedošlo k poškození trubek nebo jejich povlaku a aby trubka na vidlici během zvedání a pojíždění se nehýbala. 5 UKLÁDÁNÍ Doporučují se dva způsoby ukládání: a) ukládání trubek ve svazcích, jak jsou dodávány výrobcem b) ukládání jednotlivých trubek paralelně na dřevěné trámky Na co je třeba dbát při ukládání: 1. Pro uložení trubek je třeba vytvořit plochu s pevným podkladem a příjezdovou silnicí. Svazky je třeba orientovat tak, aby byly bezpečně přístupné pro osoby i vozidla. 2. Svazky trubek se ukládají paralelně na sebe. Na sebe nelze uložit víc než pět svazků. 3. Při ukládání jednotlivých trubek před jejich dalším transportem v centrálním skladu se doporučuje položit mezi paralelně položené trubky dřevěné trámky. 4. Nejspodnější vrstva trubek musí být uložena na nejméně 100 mm vysokých a 225 mm širokých dřevěných trámcích, které jsou od konce trubek vzdáleny přibližně 600 mm. Hrdla musejí být směřována střídavě vedle sebe i nad sebou, aby se zabránilo jakémukoli kontaktu s tělem sousední trubky. 5. Trubky v nejspodnější vrstvě je třeba zajistit proti otáčení. 6. Horní vrstva musí být při všech pracích souvisejících s ukládáním a odebíráním bezpečně přístupná. 5.1 VÝŠKA HRANICE ULOŽENÝCH TRUBEK Jmenovitá světlost Počet vrstev Jmenovitá světlost Počet vrstev a a a větší 2 6 SKLADOVÁNÍ TĚSNĚNÍ Trubky a těsnění se pokládají často až dlouho po jejich dodání. Vzhledem k vlastnostem těsnění je třeba dodržet následující bezpečnostní opatření při jeho skladování: Teplota skladování: Teplota při skladování musí být nižší než 25 C. Před použitím musí být teplota těsnění uvedena na přibližně 20 C, například ponořením do vlažné vody. Těsnění nesmějí být natahována nebo tvarována při nižší teplotě. Vlhkost vzduchu ve skladu: Pryžová těsnění je třeba skladovat v čistém a průměrně vlhkém prostředí. 4

7 LITINY OD VÝROBCE ELECTROSTEEL Osvětlení: Pryžová těsnění jsou citlivá na UV-záření a ozon. Je proto nutné je během skladování chránit před světlem (přímým slunečním světlem i umělým světlem). Délka skladování: Při dodržení výše popsaných podmínek lze hrdlová a přírubová těsnění bez problémů používat až 6 let po jejich vyrobení. 7 ORIENTACE TRUBEK PODÉL TRASY Trubky je třeba vykládat jednu za druhou jedním směrem pokud možno bez přerušení. V určitých intervalech je mezi nimi nutné nechat volný průchod pro stroje. Trubky je třeba pokládat opatrně, aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení povlaku. Trubky je třeba zajistit klíny, aby nemohlo dojít k nežádoucímu pohybu. 8 VYTVOŘENÍ POTRUBNÍ RÝHY Norma ČSN EN 805 stanovuje doporučení týkající se správného vyhloubení potrubní rýhy. Tento úkon je důležitý stavební proces a vyžaduje proto specifické znalosti v oblasti inženýrských staveb a dobré znalosti aplikovaných předpisů. Následující pokyny si kladou za cíl pouze zabránit poškození trubek a příslušenství během montáže. Potrubní rýha musí být s ohledem na terén, zásypový materiál a potřebné nářadí sloužící k utěsňování co možná nejužší. Typická šířka potrubní rýhy odpovídá při strojním utěsňování vnějšímu průměru trubky mm a jinak vnějšímu průměru trubky mm. Hloubka potrubní rýhy je důležitý parametr. Výška překrytí musí činit nejméně 900 mm. Pokud je trubka uložena v betonu, lze redukovat toto překrytí pod silnicí na 600 mm. Potrubní spoje nesmějí být uloženy v betonu. Vzhledem k hydraulickému sklonu, výhybkám kvůli drenážním trubkám a drenážním systémům, silnicím, železničním tratím a jiným překážkám nebo z jiných důvodů, například v oblastech s bažinami a v zaplavených zónách, může být nutné vytvořit hlubší potrubní rýhu. U skalnatých podkladů a na pastvinách nebo v případě zvláštních ujednání lze překrytí zmenšit, pokud není obsah potrubí citlivý vůči mrazu a zhutněný zásypový materiál je dostatečně pevný, aby unesl předpokládanou dopravní zátěž. Na dně potrubní rýhy musí být vyhloubeny otvory pro hrdlové spoje, aby se trubky neopíraly o hrdla, ale o těla. V kamenitých podkladech musí být potrubní rýha minimálně o 100 mm hlubší než obvykle, aby mohla být do potřebné výšky vyplněna dobře zhutněným ložním materiálem buď z prosátého výkopového materiálu, nebo speciálně dodaným materiálem s odpovídající velikostí zrn. Při změně směru u pohyblivých tvarovkových spojů musí potrubní rýha poskytovat dostatek místa pro montáž trubek. 9 PŘÍKOPY Pokud potrubí vede pod příkopem nebo štolou, je třeba ho chránit betonem s minimálním překrytím 300 mm. Funkce příkopů, drenáží, štol a vodních toků nesmí být během prací omezována. Následně musejí být uvedeny do pokud možno dobrého stavu. 10 KŘÍŽENÍ S KANÁLY, VODNÍMI TOKY, SILNICEMI A ŽELEZNIČNÍMI TRATĚMI V případě křížení s kanály, silnicemi a železničními tratěmi mohou být nutná speciální stavební opatření. Před zahájením prací je třeba získat od příslušných úřadu povolení ke křížení. Plán může být variabilní v závislosti na velikosti potrubí, přepravovaného média a druhu křížení. 11 KONTROLA TRUBEK A JEJICH OPRAVY Kontrola Při přepravě a manipulaci obvykle k poškození trubek z tvárné litiny nedochází. Chybná manipulace ale může poškodit vnější či vnitřní ochranu a deformovat trubky do tvaru oválu. 5

8 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ Při přejímce je nutné zkontrolovat všechny trubky a veškeré příslušenství, zda nejsou poškozeny: trubka nebo příslušenství samotné, cementová výstelka, povlak, povrch spojovací oblasti. Opravy poškozených povlaků Standardní povlak Postup používaný k opravám poškozeného povlaku včetně přípravy povrchu závisí na závažnosti a míře poškození. Pokud se neobjeví litinová část trubky nebo je vadné místo menší než 25 cm² a poškození povlaku je tenčí než 5 mm, je třeba povrch povlaku zdrsnit drátěným kartáčem nebo brusným papírem nebo vyleštit na kovový povrch. Je třeba odstranit všechny stopy rzi a všechny volné nesoudržné části. Je nutné namíchat, připravit a pomocí štětce křížem až do dosažení výšky originálního povlaku nanášet vhodný lak podle doporučení výrobce. Poté se lak nechá uschnout. Pokud je vadné místo na trubce větší než 25 cm² nebo je poškození povlaku širší než 5 mm, očistí se poškozený povrch drátěným kartáčem, aby se odstranily stopy rzi nebo nesoudržný materiál. Na takto očištěný povrch se nanese základní nátěr ze zinkové práškové barvy s minimálně 90 % podílem zinku vztaženo k suchému objemu s minimální výškou vrstvy 50 μm a nechá se zaschnout. Po dokonalém zaschnutí základního nátěru se pomocí štětce nanese pohybem do kříže až do dosažení výšky originálního povlaku vhodný krycí lak, který se pak nechá zaschnout. 12 OPRAVA VÝSTELKY Z CEMENTOVÉ MALTY Při opravách výstelky z cementové malty je třeba dodržet následující postup: Výchozí materiály pitná voda cement, kompatibilní s originální výstelkou, tzn. u trubek určených pro pitnou vodu vysokopecní cement odolný proti silnému působení sulfátů, u kanalizačních trubek hlinitanový cement jemný písek se střední velikostí zrn asi 270 μm až 300 μm Výroba malty pro opravy Suchá směs se vyrobí v poměru 2 díly písku a 1 díl cementu. Pitná voda se přidává tak dlouho, až vznikne pasta, s níž lze dále pracovat. Postup při opravě Pečlivě odstraňte poškozenou část výstelky. Okraje poškozeného místa lehce zdrsněte, aby se zajistilo, že k nim nová malta přilne. Uvolněné částečky malty odstraňte kartáčem a opravované poškozené místo dobře zvlhčete. Naneste maltu a dobře spojte s nepoškozenou výstelkou. Maltu nanášejte v silnější vrstvě než je originální výstelka, abyste ji následně mohli stáhnout na požadovanou výšku. Nechte jeden den ztuhnout. V obdobích horka zabraňte příliš rychlému vyschnutí tím, že místo zakryjete mokrou látkou, dokud malta dostatečně neztuhne. (srov. kapitola normy EN 545 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí a kapitola normy EN 598 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí ) 13 KRÁCENÍ TRUBEK Trubky vhodné ke krácení Trubky DN 80 až DN 300 Veškeré litinové trubky firmy Electrosteel od DN 80 do DN 300 jsou kalibrovány, tzn. lze je řezat, tzn. mohou být na místě zkráceny na maximálně 2/3 délky trubky měřeno od zásuvného konce. 6

9 LITINY OD VÝROBCE ELECTROSTEEL Trubky DN 350 až DN 1000 označené jako vhodné ke krácení Trubky od DN 350 do DN 1000 určené ke krácení musejí být takto výslovně uvedeny v objednávce. Dodané trubky určené ke krácení jsou označeny buď pomocí šablony na zásuvném konci slovy cut at site nebo na těle trubky vhodným nesmytelným značkovačem slovy CAS. Tyto trubky jsou vhodné ke krácení na stavbě na maximálně 2/3 délky trubky měřeno od zásuvného konce. Alternativně je možné změřit na stavbě vnější průměr trubky, aby bylo možné vybrat trubky ke krácení před jejich roztříděním. Trubky DN 350 až DN 1000 neoznačené jako určené ke krácení Přiložte měřidlo kolem místa na trubce, kde chcete krátit, a zkontrolujte, zda se vnější průměr pohybuje mezi mezními hodnotami stanovenými v níže uvedené tabulce. Po zkrácení je třeba zkontrolovat konce trubek; v případě, že získaly oválný tvar, je nutné označit a změřit největší osu. Překročí-li její délka rozměr stanovený v níže uvedené tabulce, je třeba oválnost před montáží opravit. Největší a nejmenší vnější průměr u trubek vhodných ke krácení DN 350 až DN 1000, délka největší osy DN Průměr*) Největší osa na Průměr*) zásuvném konci DN Max. mm Min. mm mm Max. mm Min. mm Největší osa na zásuvném konci mm , , , , , , , ,0 636 *) měřeno pásmem Trubky z tvárné litiny je nutné řezat následujícím způsobem: řezacím kotoučem, který je namontován na rozbrušovačce poháněné tlakovým vzduchem nebo benzinovým motorem, rozbrušovací pilou pro trubky s dělicími nástroji, jinými pilami tyto nástroje mají většinou elektrický pohon a používají se převážně v dílenských halách s přívodem elektrického proudu. 14 ÚPRAVA ZKRÁCENÝCH KONCŮ TRUBEK Třísky a ostré hrany vzniklé při řezání trubek je třeba obrousit nebo upilovat. Pokud má být trubka zasunuta do hrdla, musí se zásuvný konec pilováním nebo broušením zkosit tak, aby vznikla sražená hrana s minimálním rádiem 3 mm a profilem podobným originálnímu zásuvnému konci (viz 18.0 Rozměry zkosených hran). 15 OPRAVA OVALITY Postup A Tento postup se doporučuje, pokud lze po opravě ovality a následném spojení trubek odstranit přípravek. Nastavte dřevěnou vzpěru a zvedák (pro asi 5 tun) mezi 100 mm a 200 mm v zásuvném konci v úhlu 90 k velké ose. Použijte pryžovou podložku, aby nedošlo k poškození výstelky. Zvedák zvedejte tak vysoko, až se zredukuje ovalita a je dosaženo přípustné mezní hodnoty na velké ose, jak uvádí tabulka Zajistěte, aby byla na zásuvném konci velká osa kolmo a vytvořte spoj. Po spojení trubek přípravek odstraňte. Postup B Tento postup se doporučuje v případech, kdy není po opravě ovality a následném spojení trubek možné odstranit přípravek takovým způsobem, jak je popsáno v postupu A. Položte trubku tak, aby byla velká osa kolmo. Přípravek umístěte 400 mm a 500 mm od konce trubky kolem zásuvného konce trubky. Mezi přípravek a trubku vložte pryžovou podložku nebo podobný prostředek, abyste zabránili poškození ochranné vrstvy trubky. 7

10 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ Rovnoměrně přitahujte obě matice, až dosáhnete přípustného mezního rozměru velké osy. Vytvořte spoj, velká osa musí být kolmo. Po spojení trubek přípravek odstraňte. velká osa velká osa postup A postup B 16 POKLÁDKA S trubkami je nutné zacházet opatrně a spouštět je do potrubní rýhy pomocí zvedacího zařízení odpovídajícího hmotnosti trubek. Používá se mobilní jeřáb nebo lžícový nakladač. Pozici popruhu je nutné zkontrolovat hned při zvedání trubky ze země, aby bylo zajištěno, že je trubka v rovnovážné poloze. V úseku potrubní rýhy, do níž bude trubka spouštěna, se nesmí nikdo nacházet. Všechny stavební zbytky je třeba z trubky odstranit před nebo ihned po jejím zasunutí. K tomuto účelu jsou v závislosti na průměru trubky vhodné nástroje, jako jsou středicí trny, kartáče na čištění trubek nebo ruční čištění. Mimo dobu, kdy se provádí stavba, je třeba konce potrubí uzavřít uzavíracími kloboučky. V případě zatopení je nutné trubky podepřít částečným zasypáním potrubní rýhy nebo pomocí provizorních podpěr. 17 SPOJOVÁNÍ TRUBEK Postup při spojování trubek se mění v závislosti na typu spoje. V každém případě je u všech typů spojů nutné zajistit dodržení následujících základních předpokladů: Všechny stavební díly musejí být čisté. Všechny komponenty musejí být ve správné pozici. Zásuvný konec musí být orientován středově k hrdlu. Je nutné přísně dodržovat montážní pokyny. POSTUP SE SOCHOREM (pro DN 80 až DN 150) Sochor představuje páku opírající se o půdu. Čelo hrdla je třeba chránit trámkem z tvrdého dřeva. Vytvoření spoje se provede zapáčením sochoru. LŽÍCE BAGRU (pro všechny jmenovité rozměry) Ke spojení trubek a přímých tvarovek lze využít hydraulickou sílu bagru. Je nutné dodržet následující bezpečnostní opatření: vložit mezi hrdlo a lžíci bagru příčný trám, který bude mít funkci polštáře, zasouvat pomalu a rovnoměrně a dodržet montážní předpisy pro trubky. VÍCEÚČELOVÝ MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK Buď přímé provedení, nebo s kladkou DN 150 až DN 300: víceúčelový TIRFOR, nosnost 1,6 t, lano a hrdlový hák potažený pryží DN 350 až DN 600: víceúčelový TIRFOR, nosnost 3,5 t, lano a hrdlový hák potažený pryží DN 700 až DN 1200: 2 víceúčelové TIRFOR, nosnost 3,5 t, opačné uspořádání, 2 lana a 2 pryží potažené hrdlové háky 8

11 LITINY OD VÝROBCE ELECTROSTEEL 18 ROZMĚRY ZKOSENÝCH HRAN DN DE (mm) M (mm) N (mm) DN DE (mm) M (mm) N (mm) M minimální rádius N 19 POSTUP PŘI MONTÁŽI NÁSUVNÝCH HRDLOVÝCH SPOJŮ Zásuvný konec (až po čárovou značku) a hrdlo zevnitř pečlivě očistěte, abyste zajistili, že žádné nečistoty neohrozí správnou montáž. Těsnění v originálním tvaru. Zajistěte čistotu těsnění a zmáčkněte ho do tvaru srdce, jak je uvedeno na obrázku. Rovnoměrně vtlačte těsnění do vodící drážky hrdla a zkontrolujte ho po obvodu. Pro snazší vkládaní těsnění do trubek a tvarovek s rozměry nad DN 600 se doporučuje vytvořit na protilehlé straně druhý oblouček. Oba menší obloučky se pak snadněji uhlazují do definitivní polohy. Těsnění pečlivě zasuňte do vodící drážky hrdla, jak je uvedeno na obrázku. Zkontrolujte správnou polohu těsnění, jak je uvedeno na obrázku. ŠPATNÁ POZICE TĚSNĚNÍ SPRÁVNÁ POZICE TĚSNĚNÍ 9

12 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ Poté naneste na celý vnitřní povrch těsnění a na zásuvný konec mazadlo, které usnadní zasunutí. Poznámka: Používejte pouze kluzné prostředky s hygienickým posouzením! Zásuvný konec umístěte do středové polohy vůči hrdlu a udržte ho v této pozici. V případě, že k montáži trubek v potrubní rýze používáte zvedací zařízení, použijte toto zařízení i k vystředění zásuvného konce v hrdle. Před smontováním musíte zajistit, aby byla hrana zásuvného konce správně zešikmená (srov Rozměry zkosených hran). Zasunujte zásuvný konec do hrdla tak hluboko, až bude hrdlo mezi dvěma čárovými značkami, a přitom zachovejte osu trubky. Mezi zásuvným koncem a základem hrdla se ponechává určitá vůle, která umožňuje vyrovnávat axiální pohyby způsobené poklesem půdy nebo změnami teploty. Dvě čárové značky na trubce v blízkosti zásuvného konce slouží jako indikátor správného a chybného provedení. Po montáži se musí čelo hrdla nacházet mezi dvěma čárovými značkami. Zásuvný konec se musí zasouvat do hrdla a nikoli naopak. Po vytvoření spoje se pomocí dotykové měrky zkontroluje umístění těsnění, aby bylo zajištěno, že je těsnění správně usaszeno. Je-li nutné vytvořit odklon, smí být proveden až po smontování trubek a musejí být přitom dodrženy přípustné hraniční hodnoty (srov. tabulka str. 13 Přípustné úhlové odklonění). 20 HLOUBKA ZASUNUTÍ DN (mm) X (mm) Y (mm) DN (mm) X (mm) Y (mm) X Y 21 PŘÍRUBOVÉ SPOJE 21.1 POUŽITÍ V každém potrubním systému existují úseky, které nejsou pokryty zeminou. Tyto nadzemní úseky musejí být upevněny na pilířích, aby se zabránilo jejich pohybu. Příslušné spoje jsou často prováděny s jištěním proti podélnému posuvu např. napevno pomocí přírubových spojů. Ve vodovodních potrubích jsou trubky s dvojitou přírubou zapotřebí pro následující místa: přípojky k vodojemům, přípojky k čerpacím stanicím, pokud je připojeno několik čerpadel a armatur prostřednictvím rozdělovače s pevnými spoji k pevné nadzemní potrubní síti, 10

13 LITINY OD VÝROBCE ELECTROSTEEL v zařízeních na filtraci a úpravu vody, když jsou nad zemí trubkami spojovány různé jednotky, u potrubních mostů přes kanály a vodní toky nebo u potrubních úseků nad silnicemi nebo na železničních mostech. Často je nutné zkombinovat různě dlouhé trubky, aby bylo dosaženo potřebné délky potrubního úseku. Standardní délky trubek s dvojitou přírubou podle EN 545 a EN 598 činí 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m MONTÁŽ 1. Zajistěte, aby byly těsnicí plochy příruby čisté a nevyskytovaly se na nich nečistoty nebo jiné cizí látky. 2. Zasuňte poziční šrouby (slouží k nastavení polohy přírubového těsnění mezi těsnícími plochami příruby). 3. Používejte přednostně přírubová těsnění s ocelovými vložkami a pryží podle EN Vložte přírubové těsnění na poziční šrouby. 5. Nasuňte na šrouby druhou přírubu. 6. Pro zafixování druhé příruby přitahujte čtyři poziční šrouby v pořadí, jak je uvedeno níže na obrázku. 7. Postupně zasunujte zbývající šrouby a přitahujte protilehlé šrouby doporučeným utahovacím momentem. 8. Šrouby dotáhněte. Pokud je to nutné, šrouby před kontrolou těsnosti ještě jednou dotáhněte. Pro příruby s 12 nebo více šrouby se doporučuje, aby protilehlé šrouby utahovali dva montéři současně šrouby 8 šroubů 12 šroubů Pro trubky a tvarovky s přírubovými spoji PN 16 se doporučuje dodržet následující utahovací momenty 1 U přírubových spojů s pryžovými těsněními může těsnění povolit. Proto je třeba během zkoušky těsnosti zkontrolovat, zda utahovací moment odpovídá níže uvedené hodnotě, aby došlo k účinnému utěsnění vzhledem k plánovaném tlaku.* DN Velikost šroubů Počet šroubů Třída šroubů podle EN Směrná hodnota pro utahovací moment (Nm) 80 M16 8 4, M16 8 4, M16 8 4, M20 8 4, M , M , M , M , M , M , M , M , M , M , M , M ,6 835 * Utahovací momenty se mohou měnit v závislosti na těsnění, platí údaje výrobce těsnění. 11

14 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ 22 MONTÁŽ TRUBEK VE SVAHU Během montáže trubek z tvárné litiny ve svahu má smysl podniknout určitá opatření: Pokud je nutné pokládat trubky ve strmých svazích s nízkým třecím odporem mezi zeminou a potrubím, je třeba zajistit, aby se zásuvné konce ani nezasunuly příliš hluboko do hrdla, ani aby z něj nevyklouzly. Jakmile jsou trubky zasunuty, je důležité udržet je na místě tím, že se zasype potrubní rýha kolem těla trubky. Jak u podzemní, tak u nadzemní montáže trubek ve svahu se musí hrdlo nacházet nahoře, jak je uvedeno níže. Je třeba si uvědomit, že pro hrdlový spoj je směr proudění zcela nezávislý na poloze hrdla. Pro nadzemní montáž trubek ve svazích se doporučuje ukotvit trubky pomocí ocelových pásů k soklům, jak je uvedeno níže. Pokud činí sklon svahu 1 : 2 a více, musejí být trubky v oblasti těla ukotveny pomocí betonu, i když se jedná o podzemní potrubí. Pokud je půda sypká a nemá velkou nosnost, je nutné nalít beton za hrdla, aby se v případě sklouznutí / sednutí spoje nerozpojily. U velmi velkých sklonů svahů se doporučuje použít spoje jištěné proti podélnému posuvu / přírubové spoje nebo betonové kotvy za každým hrdlem, i u zeminou zasypaných potrubí. objímka spoj nejištěný proti podélnému posuvu Pokud potrubí na opačné straně svahu klesá dolů, je třeba dodržet novou orientaci hrdel. To lze snadno vyřešit pomocí trubky se dvěma zásuvnými konci. Všechny tvarovky musejí být dobře ukotvené, jak je doporučeno v návodu k montáži, aby nedošlo k jejich pohybu. Vnější ukotvení například pomocí objímek nebo opěrných betonových bloků musí být umístěno u koncovek, kolen, T-kusů, přechodových kusů/redukcí a armatur, aby působilo proti síle podmíněné vnitřním tlakem a dynamickou zátěží. Opěrné betonové bloky musejí mít takový tvar, aby spojovací zóna zůstala volná. Pro hladký provoz je bezpodmínečně nutné potrubí dobře odvzdušnit. V každém vrcholu, kde stoupání přechází v klesání, je nutné zabudovat zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil. I u vrcholů s malou výškou mohou malé vzduchové polštáře omezovat průtok a způsobovat závažné problémy s tlakovým rázem. Proto se doporučuje zabudovat v horizontálních úsecích potrubí každých 1000 m zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily. Stejně tak je třeba plánovat ve všech nejnižších bodech vyplachovací zařízení nebo výpustě. AV = zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil SV = výpusť AV AV AV SV AV SV SV Odklonění ve spojích nesmí překročit doporučené odklonění (pro DN 600 maximálně 3 ). 5,5 m dlouhá trubka se na svém konci nesmí odklánět od osy o více než 10 cm na jeden stupeň odklonu. 12

15 LITINY OD VÝROBCE ELECTROSTEEL 23 UKOTVENÍ POTRUBÍ Na koncovkách, v kolenech, u T-kusů, přechodových kusů / redukcí a armatur je nutné zajistit vnější ukotvení např. pomocí objímek, betonových příček nebo opěrných betonových bloků, které absorbují síly podmíněné vnitřním tlakem a dynamickou zátěží, ledaže by byl příslušný úsek potrubí vybaven spoji s jištěním proti podélnému posuvu. Betonové příčky a opěrné betonové bloky musejí být dimenzovány tak, aby byly s ohledem na stlačení okolní zeminy schopné odolávat silám, které jsou způsobovány vnitřním tlakem během zkoušky potrubí. Je třeba zohlednit i síly působící na prázdné potrubí. Je nutné dodržet preventivní opatření zaměřená proti eventuálnímu rozpínání trubek. Pokud je to možné, je třeba tvarem opěrného betonového bloku zajistit, aby spojovací zóna zůstala volná. Spoje je možné spojit i pomocí objímek nebo těsnění jištěných proti podélnému posuvu. Následující tabulka obsahuje: přípustné tlaky a úhlová odklonění u trubek z tvárné litiny třídy K9 se standardním násuvným hrdlovým spojem TYT DN PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) Odklonění (stupně) DN PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) Odklonění (stupně) Výrazy z oblasti tlaku podle EN 805 PFA: dovolený provozní tlak PMA: maximální dovolený provozní tlak PEA: dovolený zkušební tlak 24 SPOJE JIŠTĚNÉ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU VE, VI+ A Electrolock 24.1 OZNAČENÍ Jedná se o hrdlové spoje, které mají v pryžovém těsnění nebo v předkomoře zabudovaný jištěný mechanismus. V určitém terénu nebo u určitých montážních profilů vznikají v důsledku změny průřezu nebo směru potrubí podélné síly, které pak působí na trubky. Běžné hrdlové spoje nedokážou těmto podélným silám vzdorovat ani v případě, že jsou opatřeny běžnými opěrnými bloky. Hrdlo a zásuvný konec se mohou v takovém případě rozpojit. Spoje jištěné proti podélnému posuvu jsou vhodné zejména v následujících podmínkách: změna směru při čerpání nestabilní půdní poměry, jako jsou bažiny nebo oblasti s poklesy půdy v případě, že není možno vytvořit opěrné betonové bloky nebo hrozí riziko, že budou poškozeny během dalších prací SYSTÉM VE (EXTERNÍ JIŠTĚNÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A MATIC) Tento systém obsahuje návarek na zásuvném konci, přídržný kroužek, protikroužek, šrouby a matice. Přídržný kroužek a protikroužek jsou prostřednictvím šroubů spojeny s přídržnou drážkou na hrdle a drží při působení podélných sil zásuvný konec v hrdle, tím že tlačí proti návarku na zásuvném konci. Tento spoj s jištěním proti podélnému posuvu umožňuje totéž úhlové odklonění jako standardní hrdlový spoj. 13

16 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ matice protikroužek šroub těsnění matice šroub přídržný kroužek návarek Montáž spojů VE jištěných proti podélnému posuvu a s jistící komorou Princip: Montáž hrdlových spojů VE jištěných proti podélnému posuvu se provádí nejprve zasunutím zásuvného konce do hrdla, poté umístěním jištěného systému tvořeného přídržným kroužkem, který se umísťuje za návarek, a protikroužkem, který je upevněn pomocí šroubů. Po krácení trubek na stavbě je pro montáž nutné na zásuvném konci opět vytvořit zkosenou hranu a návarek. Vkládání těsnění: (srov. kapitola 20) Zkontrolujte stav těsnění. Stlačte těsnění do tvaru srdce. Vložte těsnění na místo určené pro těsnění. Vtlačte stlačený oblouček těsnění do drážky tak, aby těsnění dokonale přilehlo. Zkontrolujte, jestli těsnění po celém obvodě dokonale doléhá. Místa, pro něž se používá kluzný prostředek: viditelná plocha těsnění zkosená hrana a zásuvný konec trubky kluzný prostředek se nanáší v tenké vrstvě čistým štětcem Montáž: Pečlivě očistěte přídržný kroužek a protikroužek. Přídržný kroužek a protikroužek nasuňte přes zásuvný konec a návarek. Přídržný kroužek přitom roztáhněte vsunutím klínu do štěrbiny, protože vnitřní průměr přídržného kroužku je menší než vnější průměr trubky s návarkem. Vystřeďte zásuvný konec s hrdlem a držte trubku v této pozici, tím že ji položíte na dvě podložky ze zhutněné zeminy nebo štěrku. Při zasunování zásuvného konce do hrdla kontrolujte přímky spojovaných dílů. Zásuvný konec zasuňte tak hluboko, až v hrdle zmizí první čárová značka a druhá čárová značka zůstane po montáži ještě vidět Nezasunujte dál, aby se zabránilo přímému kontaktu mezi trubkami a byla zajištěna možnost pozdějšího pohybu spoje. Zkontrolujte správnou polohu pryžového těsnění; to se provede tak, že se do štěrbiny mezi zásuvným koncem a hrdlem vsune stupnicí opatřená sonda tak hluboko, až narazí na těsnění: hloubka zasunutí musí být po celém obvodu stejná. Zaveďte protikroužek k přídržnému kroužku a oba vycentrujte vůči čelu hrdla. Zasuňte šrouby a rukou přitáhněte matice, až se dotknou protikroužku. Pokud je to nutné, proveďte odklonění v přípustných hranicích. Matice křížem přitáhněte, až se protikroužek dotkne čela hrdla (to poznáte podle náhlého nárůstu utahovacího momentu). Zvedací zařízení odstraňte až po kompletním smontování spoje. 14

17 LITINY OD VÝROBCE ELECTROSTEEL Přípustné tlaky a úhlové odklonění u trubek z tvárné litiny třídy K9 se spojem VE* DN PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) Odklonění (stupně) DN PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) Odklonění (stupně) ,8 81, ,8 81, ,8 81, ,4 37, ,8 57, ,2 24, ,8 51, ,2 24, ,4 49, ,2 24, ,4 43, *) Se šrouby a maticemi z tvárné litiny Ocelové šrouby a matice pro vyšší tlaky na vyžádání Větší úhlové odklonění na vyžádání Výrazy z oblasti tlaku podle EN 805 PFA: dovolený provozní tlak PMA: maximální dovolený provozní tlak PEA: dovolený zkušební tlak 24.3 Systém VI+ (vnitřní jištění) Použití těsnění s integrovanými přídržnými segmenty představuje ekonomické řešení při problémech s ukotvením, například v případě nedostatku místa, kdy nelze vytvořit běžné opěrné bloky. Přídržné segmenty z nerez oceli, které jsou zavulkanizovány do pryžových těsnění, zajišťují, že se spoje nerozpojí. Pro montáž se spoji jištěnými proti podélnému posuvu lze použít stejné trubky a tvarovky jako pro montáž se standardním těsněním. I když je postup montáže stejný, je třeba dbát zejména na to, aby se trubky a tvarovky nacházely v jedné ose a byly spojeny s nulovým úhlovým odkloněním. U tohoto typu spoje je nutné při zajištění trubku o kousek vysunout ze spoje. Díky tomu se tlakem zakousnou zuby přídržných segmentů do zásuvného konce. Je třeba zajistit, aby poloha trubek mezi dalšími trubkami takový pohyb umožňovala bez nadměrného vychýlení spojů. Jedná-li se o potrubí zakryté zeminou, je nutné překrýt spoje tvarovek a trubek jištěné proti podélnému posuvu před tlakovou zkouškou zeminou, aby se minimalizovaly pohyby. Jedná-li se o nadzemní potrubí, je nutné před tlakovou zkouškou umístit všechna upevnění a držáky plánované pro dané potrubí, aby se rovněž minimalizovaly pohyby. A konečně je také zapotřebí vybrat správnou třídu trubek, protože k zajištění výkonu potrubí je důležitá tloušťka stěny těla trubky. Těsnění s přídržnými segmenty pro spoje jištěné proti podélnému posuvu jsou certifikována stejně jako standardní těsnění TYT. MONTÁŽ TŘECÍHO A JIŠTĚNÉHO SPOJE PROTI PODÉLNÉMU POSUVU VI+ Princip: Montáž hrdlového spoje VI+ jištěného proti podélnému posuvu se provádí zasunutím zásuvného konce do hrdla, v němž je vloženo těsnění s přídržnými segmenty. Montáž tohoto spoje je rychlá. Je nutné uvést, že jakmile byl na spoj VI+ jištěný proti podélnému posuvu jednou vyvinut tlak, nelze jej už demontovat. 15

18 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ Vložení těsnění VI+: Zkontrolujte stav těsnění VI+. Stlačte těsnění VI+ do tvaru srdce tak, aby se vnitřní ohyb nacházel mezi 2 přídržnými segmenty. Vložte těsnění VI+ na místo určené pro těsnění. Ohyb pevně vtlačte na místo pro těsnění. Zkontrolujte, zda těsnění VI+ po celém obvodě dokonale přiléhá. Místa, pro něž se používá kluzný prostředek: viditelná plocha těsnění zkosená hrana a zásuvný konec trubky kluzný prostředek se nanáší v tenké vrstvě čistým štětcem Montáž: Vystřeďte zásuvný konec s hrdlem a držte trubku v této pozici tím, že ji položíte na dvě podložky ze zhutněné zeminy nebo štěrku. Při zasunování zásuvného konce do hrdla kontrolujte osu spojovaných dílů. Zásuvný konec zasuňte tak hluboko, až v hrdle zmizí první čárová značka a druhá čárová značka zůstane po montáži ještě vidět Nezasunujte dál, aby se zabránilo přímému kontaktu mezi trubkami a byla zajištěna možnost pozdějšího pohybu spoje. Zkontrolujte správnou polohu pryžového těsnění VI+; to se provede tak, že se do štěrbiny mezi zásuvným koncem a hrdlem vsune stupnicí opatřená sonda tak hluboko, až narazí na těsnění VI+: hloubka zasunutí musí být po celém obvodu stejná. Pokud je to nutné, proveďte odklonění v přípustných hranicích. Přípustné tlaky a úhlové odklonění u trubek z tvárné litiny se spoji VI+ DN Úhlové odklonění (stupně) Trubky třídy K9 a odpovídající třídy C Spoj VI+ jištěný proti podélnému posuvu Trubky s preferovanou třídou C podle EN 545:2010 PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) ,4 43, ,2 24, ,4 43, ,2 24, ,2 24, ,2 24, ,2 24, ,2 24, ,2 24, ,2 12, ,2 24,2 6 7,2 12, ,2 24,2 6 7,2 12, ,2 12,2 DN (mm) Úhlové odklonění (stupně) Spoj VI+ jištěný proti podélnému posuvu Trubky třídy C50 PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar)

19 LITINY OD VÝROBCE ELECTROSTEEL 24.4 Systém ELECTROLOCK (zajištění pomocí dvoukomorového systému) DN 80 DN 700 ELECTROLOCK Vysoce výkonný jištěný systém Popis Systém ELECTROLOCK obsahuje: trubky s hrdlem s dvojitou komorou a návarkem kolem zásuvného konce, jištěnou sadu dle použití a jmenovité světlosti. jistící komora segment návarek těsnění TYT zásuvný konec hrdlo pojistka Vodotěsnost je zajištěna díky těsnění TYT. Toto těsnění se nachází v první komoře. Druhá komora obsahuje segment z tvárné litiny. Jištěná sada pro DN 80 DN 700 obsahuje: pro standardní použití: pravý a levý jistící segment z tvárné litiny, pryžové pojistky EPDM, pro vysokotlaké použití (sněžná děla) a bezvýkopovou pokládku: pravý vysoce výkonný jistící segment, levý vysoce výkonný jistící segment, pryžové pojistky EPDM. DN 80 DN DN 400 DN DN 700 DN Úhlové odklonění (stupně) Jištěný systém ELECTROLOCK u trubek třídy K9 nebo odpovídající třídy C Standardní použití Vysokotlaké použití PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) ,8 81, ,8 81, ,8 81, ,8 57, ,6 80, ,8 51, ,8 57, ,4 49, ,6 44, ,6 44, ,4 37, ,6 38,6 Přípustné tlaky a úhlová odklonění pro trubky z tvárné litiny třídy K9 se spoji Electrolock 17

20 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ Montáž: Čištění: Čištění ploch vyznačených na obrázku: hrdlo plocha, na niž dosedá těsnění, přídržná drážka, jistící komora zásuvný konec Eventuálně odstraňte přebytečný nátěr. Přídržnou drážku vyčistěte škrabkou, například ohnutým šroubovákem. čištění hrdla čištění zásuvného konce Poloha vkládacího hrdlového okna Obrázek ukazuje doporučenou polohu hrdlového okna u trubek. U tvarovek vyplývá poloha vkládacího hrdlového okna z montážní situace. DN 80 - DN vkládací hrdlová okna DN DN vkládací hrdlová okna Montáž spoje vložte těsnění TYT, jak je uvedeno na následujících obrázcích. Dodržujte přitom montážní návod pro násuvné hrdlové spoje (kapitola 19). těsnění TYT dosednutí těsnění a nanesení kluzného prostředku stlačte těsnění do tvaru srdce vložte těsnění správná poloha těsnění před nanesením kluzného prostředku Poznámka: používejte pouze kluzné prostředky s hygienickým posouzením! po nanesení kluzného prostředku Zasuňte zásuvný konec tak hluboko, až bude vidět jen druhá čárová značka. Během montáže nesmí vzniknout úhlové odklonění. Zvedací zařízení odstraňte až po kompletním dokončení montáže spoje. Vložte segment a pojistky EPDM. 18

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Vláda nařizuje podle 21 písm. a) k provedení 3 odst. 3,

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D Návod k obsluze DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR F 27 WT DOR

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY TP 86 odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY MOSTNÍ ZÁVĚRY Schváleno MD OSI č.j. 470/09-910-IPK/l ze dne 15.6.2009, s účinností od 1. července 2009, se současným zrušením

Více

Zpracování a technická data. Jednoduše originální, originálně jednoduché

Zpracování a technická data. Jednoduše originální, originálně jednoduché Zpracování a technická data Jednoduše originální, originálně jednoduché 1 OBSAH PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ 4 všeobecně STANOVENÍ ROZMĚRŮ DESEK 5 všeobecně POKLÁDKA DESEK 6 všeobecně INFORMACE KE SPECIÁLNÍM

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete OBSAH ZÁRUČNÍ LIST Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral jízdní kolo značky Author. Tento Popis kola Obecné informace 1 2 servisní záznamy: návod Vám poslouží při jeho nastavení, údržbě a poradí

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více