Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování"

Transkript

1 Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování ČESKÁ REPUBLIKA

2 OBSAH 1 ÚVOD 1 2 KLASIFIKACE A ROZMĚRY TRUBEK 1 3 TRANSPORT 3 4 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 4 5 UKLÁDÁNÍ 4 6 SKLADOVÁNÍ TĚSNĚNÍ 4 7 ORIENTACE TRUBEK PODÉL TRASY 5 8 VYTVOŘENÍ POTRUBNÍ RÝHY 5 9 PŘÍKOPY 5 10 KŘÍŽENÍ S KANÁLY, VODNÍMI TOKY, SILNICEMI A ŽELEZNIČNÍMI TRATĚMI 5 11 KONTROLA TRUBEK A JEJICH OPRAVY 5 12 OPRAVY VÝSTELKY Z CEMENTOVÉ MALTY 6 13 KRÁCENÍ TRUBEK 6 14 ÚPRAVA ZKRÁCENÝCH KONCŮ TRUBEK 7 15 OPRAVA OVALITY 7 16 POKLÁDKA 8 17 SPOJOVÁNÍ TRUBEK 8 18 ROZMĚRY ZKOSENÝCH HRAN 9 19 POSTUP PŘI MONTÁŽI NÁSUVNÝCH HRDLOVÝCH SPOJŮ 9 20 HLOUBKA ZASUNUTÍ PŘÍRUBOVÉ SPOJE MONTÁŽ TRUBEK VE SVAHU UKOTVENÍ POTRUBÍ SPOJE JIŠTĚNÉ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU ZÁSYP A LOŽE ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE ZKOUŠKA TĚSNOSTI 22 Odchylky v obrázcích, mírách a hmotnostech jsou možné. Vyhrazujeme si právo bez ohlášení provádět v souvislosti s technickým pokrokem na produktech změny a zlepšení. ČESKÁ REPUBLIKA

3 Návod k montáži doporučení Manipulace a skladování 1 Úvod Tato příručka je určena pro firmy a osoby, které se zabývají specifikacemi nebo pokládkou potrubí z tvárné litiny. Vychází z dlouholetých zkušeností z praxe a klade si za cíl poskytnout montérům informace pro přejímku, manipulaci, montáž a zprovoznění trubek a tvarovek firmy ELECTROSTEEL. Popsaný postup je zárukou efektivní práce, bezpečnosti a zachování vlastností položeného potrubí. 1.1 Normy a specifikace Trubky a tvarovky z tvárné litiny a jejich příslušenství od firmy ELECTROSTEEL jsou vyráběny v souladu s poslední verzí norem EN 545 a EN 598 a jsou označeny podle certifikace BSI (Kitemark), DVGW a NF. Na montáž potrubí se obecně aplikují předpisy například ČSN EN 805 s praktickými pokyny pro montáž potrubí. Tato příručka vychází z uvedených norem doplněných v případě potřeby o další informace. Tyto pokyny obsahují informace podle našeho nejlepšího vědomí. Za správnou montáž trubek a příslušenství nesou plnou odpovědnost stavební firmy. Electrosteel odmítá jakoukoli odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku chybné montáže. Pokud se specifikace a/nebo smluvně stanovené podmínky liší od těchto pokynů, mají přednost. 2 Klasifikace a rozměry trubek 2.1 Tloušťka stěny s 1 DN Ød 1 s 2 L Podle EN 545 z roku 2007 byly trubky z tvárné litiny označovány třídami K. Třídy K7, K8, K9, K10, atd. přitom stanovují tloušťku stěny trubky z tvárné litiny. Jsou voleny v závislosti na provozních podmínkách, jako je tlak, dopravní zátěž nebo použití spojů s jištěním proti podélnému posuvu. Jmenovitá tloušťka stěny trubek e v mm se vypočítá v závislosti na jmenovité světlosti podle následujícího vzorce: e = K (0,5 + 0,001 DN) Přitom: e = jmenovitá tloušťka stěny v mm DN = jmenovitá světlost v mm K = koeficient (celá čísla) sloužící k určení tloušťky stěny Minimální tloušťka stěny má hodnotu e minus hraniční rozměr vycházející z DN. Preferovaná třída je K9. Podle EN 545 z roku 2010 jsou trubky z tvárné litiny stále ještě klasifikovány podle tloušťky stěny. Používá se pro ně ovšem nové označení: třídy C (C100, C64, C50, C40, C30, C25). V tomto případě se stanovuje pouze minimální tloušťka stěny trubek DN 80 až DN Preferované třídy jsou přitom stanovovány prostřednictvím DN a odpovídají tloušťkám stěny, které výrobci podnikům zpravidla navrhují. 1

4 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ Jmenovité světlosti a minimální tloušťka litinové stěny u hrdlových trubek (preferované třídy C, K9 a K10) Jmenovitá světlost DN Preferovaná C třída Minimální tloušťka litinové stěny v mm Klasická K9 K ,5 4,7 4, ,5 4,7 4, ,5 4,7 5, ,5 4,7 5, ,9 4,8 5, ,9 5,2 5, ,6 5,6 6, ,7 6,0 6, ,8 6,4 7, ,1 6,8 7, ,6 7,2 8, ,7 8,0 9, ,8 8,8 10, ,5 9,6 10, ,4 10,4 11, ,3 11,2 12,7 Poznámka: S odvoláním na EN 545:2007 je stále ještě možné objednávat trubky s označení K9 nebo podle třídy C, přičemž za C je uvedeno číslo, které odpovídá příslušné tloušťce stěny podle EN 545:2010. Může se ovšem stát, že trubky preferovaných tříd C nebudou dostačovat k zajištění životnosti stavebního díla, pokud bude vystaveno vyšším provozním tlakům, dopravní zátěži, nestabilním půdním poměrům anebo budou použita těsnění pro spoje jištěné proti podélnému posuvu typu Vi+. Tabulka preferovaných tříd C pro trubky podle ČSN EN 545:2011 DN trubky Preferovaná třída C DN trubky Preferovaná třída C 80 C C C C C C C C C C C C C C C C25 2

5 LITINY OD VÝROBCE ELECTROSTEEL 2.2 EKVIVALENCE TLOUŠŤKY STĚNY TRUBEK MEZI K9 A TŘÍDAMI C Níže uvedená tabulka poskytuje přehledné srovnání. Jmenovitá světlost DN Ekvivalence mezi klasickou třídou K a třídou C Jmenovitá světlost DN Ekvivalence mezi klasickou třídou K a třídou C K C K C 80 K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C K9 C30 Poznámka: ČSN EN 545:2011 v předmluvě obsahuje tabulku určenou k porovnání tříd tloušťky stěny (třídy K) a tlakových tříd (třídy C). Vysvětlení tříd tloušťky stěny a tlakových tříd vyšlo rovněž v EN 545:2007 a EN 545: VNĚJŠÍ PRŮMĚR Mezní úchylka vnějšího průměru trubky je uvedena níže. Vnější průměr trubek a mezní úchylka jsou všude stejné, takže jsou trubky všech výrobců nahraditelné. DN, jmenovitý rozměr vnějšího průměru «AD» a mezní úchylka DN AD (mm) Mezní úchylka (mm) DN AD (mm) Mezní úchylka (mm) /-2, /-3, /-2, /-3, /-2, /-3, /-2, /-4, /-3, /-4, /-3, /-4, /-3, /-4, /-3, /-5,0 (srov. Tabulka 16 v EN 545 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí a Tabulka 11 v EN 598 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí ) 3 TRANSPORT Ačkoli trubky z tvárné litiny nejsou náchylné k lámání, může špatná manipulace poškodit povlak a/nebo vyložení a v extrémních případech dokonce deformovat zásuvné konce, takže trubky pak nelze dokonale těsně spojit. 1. Trubky je třeba nakládat za použití všech žádoucích preventivních opatření a na vagonu nebo kamionu upevnit tak, aby nemohlo dojít k žádnému pohybu. 2. Ostré kovové hrany nesmějí odírat povrch trubek. Popruhy pro manipulaci s trubkami musejí být vystlané, aby se zabránilo poškození povlaků a výstelek. Opatření na ochranu při transportu musejí být optimalizována pro daný potrubní systém tak, aby se minimalizoval vznik poškození. 3

6 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ 4 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 4.1 VYKLÁDKA POMOCÍ BAGRU/JEŘÁBU Zvedací zařízení je třeba vybírat v závislosti na hmotnosti trubek, způsobu uložení, potřebných rozměrech a místních podmínkách. Zvedací nářadí musí v případě výpadku napájení bezpečně udržet zátěž. Používají-li se při vykládce jednotlivých trubek nebo svazků bagry/jeřáby, je vždy nutné použít popruhy (z terylenu, nylonu nebo jiných vhodných materiálů) nebo dvouramennou páku, vybavenou speciálně polstrovanými háky. Poznámka: K uchopení nepoužívejte řetězy nebo ocelová lana, protože kloužou a/nebo mohou poškodit povlak a/nebo svazek trubek. 4.2 VYKLÁDKA POMOCÍ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU Zajistěte, aby byl vysokozdvižný vozík umístěn na tvrdém, rovném a stabilním podkladu a byl schopen zvednout danou zátěž. Pokud by vysokozdvižný vozík nebyl schopen zvednout celý svazek trubek, lze vykládat jednu vrstvu trubek po druhé nebo případně vykládat trubky jednotlivě. Pozor, aby v okamžiku, kdy se vidlice vysokozdvižného vozíku zasouvá pod trubky, nedošlo k poškození trubek nebo jejich povlaku a aby trubka na vidlici během zvedání a pojíždění se nehýbala. 5 UKLÁDÁNÍ Doporučují se dva způsoby ukládání: a) ukládání trubek ve svazcích, jak jsou dodávány výrobcem b) ukládání jednotlivých trubek paralelně na dřevěné trámky Na co je třeba dbát při ukládání: 1. Pro uložení trubek je třeba vytvořit plochu s pevným podkladem a příjezdovou silnicí. Svazky je třeba orientovat tak, aby byly bezpečně přístupné pro osoby i vozidla. 2. Svazky trubek se ukládají paralelně na sebe. Na sebe nelze uložit víc než pět svazků. 3. Při ukládání jednotlivých trubek před jejich dalším transportem v centrálním skladu se doporučuje položit mezi paralelně položené trubky dřevěné trámky. 4. Nejspodnější vrstva trubek musí být uložena na nejméně 100 mm vysokých a 225 mm širokých dřevěných trámcích, které jsou od konce trubek vzdáleny přibližně 600 mm. Hrdla musejí být směřována střídavě vedle sebe i nad sebou, aby se zabránilo jakémukoli kontaktu s tělem sousední trubky. 5. Trubky v nejspodnější vrstvě je třeba zajistit proti otáčení. 6. Horní vrstva musí být při všech pracích souvisejících s ukládáním a odebíráním bezpečně přístupná. 5.1 VÝŠKA HRANICE ULOŽENÝCH TRUBEK Jmenovitá světlost Počet vrstev Jmenovitá světlost Počet vrstev a a a větší 2 6 SKLADOVÁNÍ TĚSNĚNÍ Trubky a těsnění se pokládají často až dlouho po jejich dodání. Vzhledem k vlastnostem těsnění je třeba dodržet následující bezpečnostní opatření při jeho skladování: Teplota skladování: Teplota při skladování musí být nižší než 25 C. Před použitím musí být teplota těsnění uvedena na přibližně 20 C, například ponořením do vlažné vody. Těsnění nesmějí být natahována nebo tvarována při nižší teplotě. Vlhkost vzduchu ve skladu: Pryžová těsnění je třeba skladovat v čistém a průměrně vlhkém prostředí. 4

7 LITINY OD VÝROBCE ELECTROSTEEL Osvětlení: Pryžová těsnění jsou citlivá na UV-záření a ozon. Je proto nutné je během skladování chránit před světlem (přímým slunečním světlem i umělým světlem). Délka skladování: Při dodržení výše popsaných podmínek lze hrdlová a přírubová těsnění bez problémů používat až 6 let po jejich vyrobení. 7 ORIENTACE TRUBEK PODÉL TRASY Trubky je třeba vykládat jednu za druhou jedním směrem pokud možno bez přerušení. V určitých intervalech je mezi nimi nutné nechat volný průchod pro stroje. Trubky je třeba pokládat opatrně, aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení povlaku. Trubky je třeba zajistit klíny, aby nemohlo dojít k nežádoucímu pohybu. 8 VYTVOŘENÍ POTRUBNÍ RÝHY Norma ČSN EN 805 stanovuje doporučení týkající se správného vyhloubení potrubní rýhy. Tento úkon je důležitý stavební proces a vyžaduje proto specifické znalosti v oblasti inženýrských staveb a dobré znalosti aplikovaných předpisů. Následující pokyny si kladou za cíl pouze zabránit poškození trubek a příslušenství během montáže. Potrubní rýha musí být s ohledem na terén, zásypový materiál a potřebné nářadí sloužící k utěsňování co možná nejužší. Typická šířka potrubní rýhy odpovídá při strojním utěsňování vnějšímu průměru trubky mm a jinak vnějšímu průměru trubky mm. Hloubka potrubní rýhy je důležitý parametr. Výška překrytí musí činit nejméně 900 mm. Pokud je trubka uložena v betonu, lze redukovat toto překrytí pod silnicí na 600 mm. Potrubní spoje nesmějí být uloženy v betonu. Vzhledem k hydraulickému sklonu, výhybkám kvůli drenážním trubkám a drenážním systémům, silnicím, železničním tratím a jiným překážkám nebo z jiných důvodů, například v oblastech s bažinami a v zaplavených zónách, může být nutné vytvořit hlubší potrubní rýhu. U skalnatých podkladů a na pastvinách nebo v případě zvláštních ujednání lze překrytí zmenšit, pokud není obsah potrubí citlivý vůči mrazu a zhutněný zásypový materiál je dostatečně pevný, aby unesl předpokládanou dopravní zátěž. Na dně potrubní rýhy musí být vyhloubeny otvory pro hrdlové spoje, aby se trubky neopíraly o hrdla, ale o těla. V kamenitých podkladech musí být potrubní rýha minimálně o 100 mm hlubší než obvykle, aby mohla být do potřebné výšky vyplněna dobře zhutněným ložním materiálem buď z prosátého výkopového materiálu, nebo speciálně dodaným materiálem s odpovídající velikostí zrn. Při změně směru u pohyblivých tvarovkových spojů musí potrubní rýha poskytovat dostatek místa pro montáž trubek. 9 PŘÍKOPY Pokud potrubí vede pod příkopem nebo štolou, je třeba ho chránit betonem s minimálním překrytím 300 mm. Funkce příkopů, drenáží, štol a vodních toků nesmí být během prací omezována. Následně musejí být uvedeny do pokud možno dobrého stavu. 10 KŘÍŽENÍ S KANÁLY, VODNÍMI TOKY, SILNICEMI A ŽELEZNIČNÍMI TRATĚMI V případě křížení s kanály, silnicemi a železničními tratěmi mohou být nutná speciální stavební opatření. Před zahájením prací je třeba získat od příslušných úřadu povolení ke křížení. Plán může být variabilní v závislosti na velikosti potrubí, přepravovaného média a druhu křížení. 11 KONTROLA TRUBEK A JEJICH OPRAVY Kontrola Při přepravě a manipulaci obvykle k poškození trubek z tvárné litiny nedochází. Chybná manipulace ale může poškodit vnější či vnitřní ochranu a deformovat trubky do tvaru oválu. 5

8 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ Při přejímce je nutné zkontrolovat všechny trubky a veškeré příslušenství, zda nejsou poškozeny: trubka nebo příslušenství samotné, cementová výstelka, povlak, povrch spojovací oblasti. Opravy poškozených povlaků Standardní povlak Postup používaný k opravám poškozeného povlaku včetně přípravy povrchu závisí na závažnosti a míře poškození. Pokud se neobjeví litinová část trubky nebo je vadné místo menší než 25 cm² a poškození povlaku je tenčí než 5 mm, je třeba povrch povlaku zdrsnit drátěným kartáčem nebo brusným papírem nebo vyleštit na kovový povrch. Je třeba odstranit všechny stopy rzi a všechny volné nesoudržné části. Je nutné namíchat, připravit a pomocí štětce křížem až do dosažení výšky originálního povlaku nanášet vhodný lak podle doporučení výrobce. Poté se lak nechá uschnout. Pokud je vadné místo na trubce větší než 25 cm² nebo je poškození povlaku širší než 5 mm, očistí se poškozený povrch drátěným kartáčem, aby se odstranily stopy rzi nebo nesoudržný materiál. Na takto očištěný povrch se nanese základní nátěr ze zinkové práškové barvy s minimálně 90 % podílem zinku vztaženo k suchému objemu s minimální výškou vrstvy 50 μm a nechá se zaschnout. Po dokonalém zaschnutí základního nátěru se pomocí štětce nanese pohybem do kříže až do dosažení výšky originálního povlaku vhodný krycí lak, který se pak nechá zaschnout. 12 OPRAVA VÝSTELKY Z CEMENTOVÉ MALTY Při opravách výstelky z cementové malty je třeba dodržet následující postup: Výchozí materiály pitná voda cement, kompatibilní s originální výstelkou, tzn. u trubek určených pro pitnou vodu vysokopecní cement odolný proti silnému působení sulfátů, u kanalizačních trubek hlinitanový cement jemný písek se střední velikostí zrn asi 270 μm až 300 μm Výroba malty pro opravy Suchá směs se vyrobí v poměru 2 díly písku a 1 díl cementu. Pitná voda se přidává tak dlouho, až vznikne pasta, s níž lze dále pracovat. Postup při opravě Pečlivě odstraňte poškozenou část výstelky. Okraje poškozeného místa lehce zdrsněte, aby se zajistilo, že k nim nová malta přilne. Uvolněné částečky malty odstraňte kartáčem a opravované poškozené místo dobře zvlhčete. Naneste maltu a dobře spojte s nepoškozenou výstelkou. Maltu nanášejte v silnější vrstvě než je originální výstelka, abyste ji následně mohli stáhnout na požadovanou výšku. Nechte jeden den ztuhnout. V obdobích horka zabraňte příliš rychlému vyschnutí tím, že místo zakryjete mokrou látkou, dokud malta dostatečně neztuhne. (srov. kapitola normy EN 545 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí a kapitola normy EN 598 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí ) 13 KRÁCENÍ TRUBEK Trubky vhodné ke krácení Trubky DN 80 až DN 300 Veškeré litinové trubky firmy Electrosteel od DN 80 do DN 300 jsou kalibrovány, tzn. lze je řezat, tzn. mohou být na místě zkráceny na maximálně 2/3 délky trubky měřeno od zásuvného konce. 6

9 LITINY OD VÝROBCE ELECTROSTEEL Trubky DN 350 až DN 1000 označené jako vhodné ke krácení Trubky od DN 350 do DN 1000 určené ke krácení musejí být takto výslovně uvedeny v objednávce. Dodané trubky určené ke krácení jsou označeny buď pomocí šablony na zásuvném konci slovy cut at site nebo na těle trubky vhodným nesmytelným značkovačem slovy CAS. Tyto trubky jsou vhodné ke krácení na stavbě na maximálně 2/3 délky trubky měřeno od zásuvného konce. Alternativně je možné změřit na stavbě vnější průměr trubky, aby bylo možné vybrat trubky ke krácení před jejich roztříděním. Trubky DN 350 až DN 1000 neoznačené jako určené ke krácení Přiložte měřidlo kolem místa na trubce, kde chcete krátit, a zkontrolujte, zda se vnější průměr pohybuje mezi mezními hodnotami stanovenými v níže uvedené tabulce. Po zkrácení je třeba zkontrolovat konce trubek; v případě, že získaly oválný tvar, je nutné označit a změřit největší osu. Překročí-li její délka rozměr stanovený v níže uvedené tabulce, je třeba oválnost před montáží opravit. Největší a nejmenší vnější průměr u trubek vhodných ke krácení DN 350 až DN 1000, délka největší osy DN Průměr*) Největší osa na Průměr*) zásuvném konci DN Max. mm Min. mm mm Max. mm Min. mm Největší osa na zásuvném konci mm , , , , , , , ,0 636 *) měřeno pásmem Trubky z tvárné litiny je nutné řezat následujícím způsobem: řezacím kotoučem, který je namontován na rozbrušovačce poháněné tlakovým vzduchem nebo benzinovým motorem, rozbrušovací pilou pro trubky s dělicími nástroji, jinými pilami tyto nástroje mají většinou elektrický pohon a používají se převážně v dílenských halách s přívodem elektrického proudu. 14 ÚPRAVA ZKRÁCENÝCH KONCŮ TRUBEK Třísky a ostré hrany vzniklé při řezání trubek je třeba obrousit nebo upilovat. Pokud má být trubka zasunuta do hrdla, musí se zásuvný konec pilováním nebo broušením zkosit tak, aby vznikla sražená hrana s minimálním rádiem 3 mm a profilem podobným originálnímu zásuvnému konci (viz 18.0 Rozměry zkosených hran). 15 OPRAVA OVALITY Postup A Tento postup se doporučuje, pokud lze po opravě ovality a následném spojení trubek odstranit přípravek. Nastavte dřevěnou vzpěru a zvedák (pro asi 5 tun) mezi 100 mm a 200 mm v zásuvném konci v úhlu 90 k velké ose. Použijte pryžovou podložku, aby nedošlo k poškození výstelky. Zvedák zvedejte tak vysoko, až se zredukuje ovalita a je dosaženo přípustné mezní hodnoty na velké ose, jak uvádí tabulka Zajistěte, aby byla na zásuvném konci velká osa kolmo a vytvořte spoj. Po spojení trubek přípravek odstraňte. Postup B Tento postup se doporučuje v případech, kdy není po opravě ovality a následném spojení trubek možné odstranit přípravek takovým způsobem, jak je popsáno v postupu A. Položte trubku tak, aby byla velká osa kolmo. Přípravek umístěte 400 mm a 500 mm od konce trubky kolem zásuvného konce trubky. Mezi přípravek a trubku vložte pryžovou podložku nebo podobný prostředek, abyste zabránili poškození ochranné vrstvy trubky. 7

10 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ Rovnoměrně přitahujte obě matice, až dosáhnete přípustného mezního rozměru velké osy. Vytvořte spoj, velká osa musí být kolmo. Po spojení trubek přípravek odstraňte. velká osa velká osa postup A postup B 16 POKLÁDKA S trubkami je nutné zacházet opatrně a spouštět je do potrubní rýhy pomocí zvedacího zařízení odpovídajícího hmotnosti trubek. Používá se mobilní jeřáb nebo lžícový nakladač. Pozici popruhu je nutné zkontrolovat hned při zvedání trubky ze země, aby bylo zajištěno, že je trubka v rovnovážné poloze. V úseku potrubní rýhy, do níž bude trubka spouštěna, se nesmí nikdo nacházet. Všechny stavební zbytky je třeba z trubky odstranit před nebo ihned po jejím zasunutí. K tomuto účelu jsou v závislosti na průměru trubky vhodné nástroje, jako jsou středicí trny, kartáče na čištění trubek nebo ruční čištění. Mimo dobu, kdy se provádí stavba, je třeba konce potrubí uzavřít uzavíracími kloboučky. V případě zatopení je nutné trubky podepřít částečným zasypáním potrubní rýhy nebo pomocí provizorních podpěr. 17 SPOJOVÁNÍ TRUBEK Postup při spojování trubek se mění v závislosti na typu spoje. V každém případě je u všech typů spojů nutné zajistit dodržení následujících základních předpokladů: Všechny stavební díly musejí být čisté. Všechny komponenty musejí být ve správné pozici. Zásuvný konec musí být orientován středově k hrdlu. Je nutné přísně dodržovat montážní pokyny. POSTUP SE SOCHOREM (pro DN 80 až DN 150) Sochor představuje páku opírající se o půdu. Čelo hrdla je třeba chránit trámkem z tvrdého dřeva. Vytvoření spoje se provede zapáčením sochoru. LŽÍCE BAGRU (pro všechny jmenovité rozměry) Ke spojení trubek a přímých tvarovek lze využít hydraulickou sílu bagru. Je nutné dodržet následující bezpečnostní opatření: vložit mezi hrdlo a lžíci bagru příčný trám, který bude mít funkci polštáře, zasouvat pomalu a rovnoměrně a dodržet montážní předpisy pro trubky. VÍCEÚČELOVÝ MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK Buď přímé provedení, nebo s kladkou DN 150 až DN 300: víceúčelový TIRFOR, nosnost 1,6 t, lano a hrdlový hák potažený pryží DN 350 až DN 600: víceúčelový TIRFOR, nosnost 3,5 t, lano a hrdlový hák potažený pryží DN 700 až DN 1200: 2 víceúčelové TIRFOR, nosnost 3,5 t, opačné uspořádání, 2 lana a 2 pryží potažené hrdlové háky 8

11 LITINY OD VÝROBCE ELECTROSTEEL 18 ROZMĚRY ZKOSENÝCH HRAN DN DE (mm) M (mm) N (mm) DN DE (mm) M (mm) N (mm) M minimální rádius N 19 POSTUP PŘI MONTÁŽI NÁSUVNÝCH HRDLOVÝCH SPOJŮ Zásuvný konec (až po čárovou značku) a hrdlo zevnitř pečlivě očistěte, abyste zajistili, že žádné nečistoty neohrozí správnou montáž. Těsnění v originálním tvaru. Zajistěte čistotu těsnění a zmáčkněte ho do tvaru srdce, jak je uvedeno na obrázku. Rovnoměrně vtlačte těsnění do vodící drážky hrdla a zkontrolujte ho po obvodu. Pro snazší vkládaní těsnění do trubek a tvarovek s rozměry nad DN 600 se doporučuje vytvořit na protilehlé straně druhý oblouček. Oba menší obloučky se pak snadněji uhlazují do definitivní polohy. Těsnění pečlivě zasuňte do vodící drážky hrdla, jak je uvedeno na obrázku. Zkontrolujte správnou polohu těsnění, jak je uvedeno na obrázku. ŠPATNÁ POZICE TĚSNĚNÍ SPRÁVNÁ POZICE TĚSNĚNÍ 9

12 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ Poté naneste na celý vnitřní povrch těsnění a na zásuvný konec mazadlo, které usnadní zasunutí. Poznámka: Používejte pouze kluzné prostředky s hygienickým posouzením! Zásuvný konec umístěte do středové polohy vůči hrdlu a udržte ho v této pozici. V případě, že k montáži trubek v potrubní rýze používáte zvedací zařízení, použijte toto zařízení i k vystředění zásuvného konce v hrdle. Před smontováním musíte zajistit, aby byla hrana zásuvného konce správně zešikmená (srov Rozměry zkosených hran). Zasunujte zásuvný konec do hrdla tak hluboko, až bude hrdlo mezi dvěma čárovými značkami, a přitom zachovejte osu trubky. Mezi zásuvným koncem a základem hrdla se ponechává určitá vůle, která umožňuje vyrovnávat axiální pohyby způsobené poklesem půdy nebo změnami teploty. Dvě čárové značky na trubce v blízkosti zásuvného konce slouží jako indikátor správného a chybného provedení. Po montáži se musí čelo hrdla nacházet mezi dvěma čárovými značkami. Zásuvný konec se musí zasouvat do hrdla a nikoli naopak. Po vytvoření spoje se pomocí dotykové měrky zkontroluje umístění těsnění, aby bylo zajištěno, že je těsnění správně usaszeno. Je-li nutné vytvořit odklon, smí být proveden až po smontování trubek a musejí být přitom dodrženy přípustné hraniční hodnoty (srov. tabulka str. 13 Přípustné úhlové odklonění). 20 HLOUBKA ZASUNUTÍ DN (mm) X (mm) Y (mm) DN (mm) X (mm) Y (mm) X Y 21 PŘÍRUBOVÉ SPOJE 21.1 POUŽITÍ V každém potrubním systému existují úseky, které nejsou pokryty zeminou. Tyto nadzemní úseky musejí být upevněny na pilířích, aby se zabránilo jejich pohybu. Příslušné spoje jsou často prováděny s jištěním proti podélnému posuvu např. napevno pomocí přírubových spojů. Ve vodovodních potrubích jsou trubky s dvojitou přírubou zapotřebí pro následující místa: přípojky k vodojemům, přípojky k čerpacím stanicím, pokud je připojeno několik čerpadel a armatur prostřednictvím rozdělovače s pevnými spoji k pevné nadzemní potrubní síti, 10

13 LITINY OD VÝROBCE ELECTROSTEEL v zařízeních na filtraci a úpravu vody, když jsou nad zemí trubkami spojovány různé jednotky, u potrubních mostů přes kanály a vodní toky nebo u potrubních úseků nad silnicemi nebo na železničních mostech. Často je nutné zkombinovat různě dlouhé trubky, aby bylo dosaženo potřebné délky potrubního úseku. Standardní délky trubek s dvojitou přírubou podle EN 545 a EN 598 činí 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m MONTÁŽ 1. Zajistěte, aby byly těsnicí plochy příruby čisté a nevyskytovaly se na nich nečistoty nebo jiné cizí látky. 2. Zasuňte poziční šrouby (slouží k nastavení polohy přírubového těsnění mezi těsnícími plochami příruby). 3. Používejte přednostně přírubová těsnění s ocelovými vložkami a pryží podle EN Vložte přírubové těsnění na poziční šrouby. 5. Nasuňte na šrouby druhou přírubu. 6. Pro zafixování druhé příruby přitahujte čtyři poziční šrouby v pořadí, jak je uvedeno níže na obrázku. 7. Postupně zasunujte zbývající šrouby a přitahujte protilehlé šrouby doporučeným utahovacím momentem. 8. Šrouby dotáhněte. Pokud je to nutné, šrouby před kontrolou těsnosti ještě jednou dotáhněte. Pro příruby s 12 nebo více šrouby se doporučuje, aby protilehlé šrouby utahovali dva montéři současně šrouby 8 šroubů 12 šroubů Pro trubky a tvarovky s přírubovými spoji PN 16 se doporučuje dodržet následující utahovací momenty 1 U přírubových spojů s pryžovými těsněními může těsnění povolit. Proto je třeba během zkoušky těsnosti zkontrolovat, zda utahovací moment odpovídá níže uvedené hodnotě, aby došlo k účinnému utěsnění vzhledem k plánovaném tlaku.* DN Velikost šroubů Počet šroubů Třída šroubů podle EN Směrná hodnota pro utahovací moment (Nm) 80 M16 8 4, M16 8 4, M16 8 4, M20 8 4, M , M , M , M , M , M , M , M , M , M , M , M ,6 835 * Utahovací momenty se mohou měnit v závislosti na těsnění, platí údaje výrobce těsnění. 11

14 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ 22 MONTÁŽ TRUBEK VE SVAHU Během montáže trubek z tvárné litiny ve svahu má smysl podniknout určitá opatření: Pokud je nutné pokládat trubky ve strmých svazích s nízkým třecím odporem mezi zeminou a potrubím, je třeba zajistit, aby se zásuvné konce ani nezasunuly příliš hluboko do hrdla, ani aby z něj nevyklouzly. Jakmile jsou trubky zasunuty, je důležité udržet je na místě tím, že se zasype potrubní rýha kolem těla trubky. Jak u podzemní, tak u nadzemní montáže trubek ve svahu se musí hrdlo nacházet nahoře, jak je uvedeno níže. Je třeba si uvědomit, že pro hrdlový spoj je směr proudění zcela nezávislý na poloze hrdla. Pro nadzemní montáž trubek ve svazích se doporučuje ukotvit trubky pomocí ocelových pásů k soklům, jak je uvedeno níže. Pokud činí sklon svahu 1 : 2 a více, musejí být trubky v oblasti těla ukotveny pomocí betonu, i když se jedná o podzemní potrubí. Pokud je půda sypká a nemá velkou nosnost, je nutné nalít beton za hrdla, aby se v případě sklouznutí / sednutí spoje nerozpojily. U velmi velkých sklonů svahů se doporučuje použít spoje jištěné proti podélnému posuvu / přírubové spoje nebo betonové kotvy za každým hrdlem, i u zeminou zasypaných potrubí. objímka spoj nejištěný proti podélnému posuvu Pokud potrubí na opačné straně svahu klesá dolů, je třeba dodržet novou orientaci hrdel. To lze snadno vyřešit pomocí trubky se dvěma zásuvnými konci. Všechny tvarovky musejí být dobře ukotvené, jak je doporučeno v návodu k montáži, aby nedošlo k jejich pohybu. Vnější ukotvení například pomocí objímek nebo opěrných betonových bloků musí být umístěno u koncovek, kolen, T-kusů, přechodových kusů/redukcí a armatur, aby působilo proti síle podmíněné vnitřním tlakem a dynamickou zátěží. Opěrné betonové bloky musejí mít takový tvar, aby spojovací zóna zůstala volná. Pro hladký provoz je bezpodmínečně nutné potrubí dobře odvzdušnit. V každém vrcholu, kde stoupání přechází v klesání, je nutné zabudovat zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil. I u vrcholů s malou výškou mohou malé vzduchové polštáře omezovat průtok a způsobovat závažné problémy s tlakovým rázem. Proto se doporučuje zabudovat v horizontálních úsecích potrubí každých 1000 m zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily. Stejně tak je třeba plánovat ve všech nejnižších bodech vyplachovací zařízení nebo výpustě. AV = zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil SV = výpusť AV AV AV SV AV SV SV Odklonění ve spojích nesmí překročit doporučené odklonění (pro DN 600 maximálně 3 ). 5,5 m dlouhá trubka se na svém konci nesmí odklánět od osy o více než 10 cm na jeden stupeň odklonu. 12

15 LITINY OD VÝROBCE ELECTROSTEEL 23 UKOTVENÍ POTRUBÍ Na koncovkách, v kolenech, u T-kusů, přechodových kusů / redukcí a armatur je nutné zajistit vnější ukotvení např. pomocí objímek, betonových příček nebo opěrných betonových bloků, které absorbují síly podmíněné vnitřním tlakem a dynamickou zátěží, ledaže by byl příslušný úsek potrubí vybaven spoji s jištěním proti podélnému posuvu. Betonové příčky a opěrné betonové bloky musejí být dimenzovány tak, aby byly s ohledem na stlačení okolní zeminy schopné odolávat silám, které jsou způsobovány vnitřním tlakem během zkoušky potrubí. Je třeba zohlednit i síly působící na prázdné potrubí. Je nutné dodržet preventivní opatření zaměřená proti eventuálnímu rozpínání trubek. Pokud je to možné, je třeba tvarem opěrného betonového bloku zajistit, aby spojovací zóna zůstala volná. Spoje je možné spojit i pomocí objímek nebo těsnění jištěných proti podélnému posuvu. Následující tabulka obsahuje: přípustné tlaky a úhlová odklonění u trubek z tvárné litiny třídy K9 se standardním násuvným hrdlovým spojem TYT DN PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) Odklonění (stupně) DN PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) Odklonění (stupně) Výrazy z oblasti tlaku podle EN 805 PFA: dovolený provozní tlak PMA: maximální dovolený provozní tlak PEA: dovolený zkušební tlak 24 SPOJE JIŠTĚNÉ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU VE, VI+ A Electrolock 24.1 OZNAČENÍ Jedná se o hrdlové spoje, které mají v pryžovém těsnění nebo v předkomoře zabudovaný jištěný mechanismus. V určitém terénu nebo u určitých montážních profilů vznikají v důsledku změny průřezu nebo směru potrubí podélné síly, které pak působí na trubky. Běžné hrdlové spoje nedokážou těmto podélným silám vzdorovat ani v případě, že jsou opatřeny běžnými opěrnými bloky. Hrdlo a zásuvný konec se mohou v takovém případě rozpojit. Spoje jištěné proti podélnému posuvu jsou vhodné zejména v následujících podmínkách: změna směru při čerpání nestabilní půdní poměry, jako jsou bažiny nebo oblasti s poklesy půdy v případě, že není možno vytvořit opěrné betonové bloky nebo hrozí riziko, že budou poškozeny během dalších prací SYSTÉM VE (EXTERNÍ JIŠTĚNÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A MATIC) Tento systém obsahuje návarek na zásuvném konci, přídržný kroužek, protikroužek, šrouby a matice. Přídržný kroužek a protikroužek jsou prostřednictvím šroubů spojeny s přídržnou drážkou na hrdle a drží při působení podélných sil zásuvný konec v hrdle, tím že tlačí proti návarku na zásuvném konci. Tento spoj s jištěním proti podélnému posuvu umožňuje totéž úhlové odklonění jako standardní hrdlový spoj. 13

16 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ matice protikroužek šroub těsnění matice šroub přídržný kroužek návarek Montáž spojů VE jištěných proti podélnému posuvu a s jistící komorou Princip: Montáž hrdlových spojů VE jištěných proti podélnému posuvu se provádí nejprve zasunutím zásuvného konce do hrdla, poté umístěním jištěného systému tvořeného přídržným kroužkem, který se umísťuje za návarek, a protikroužkem, který je upevněn pomocí šroubů. Po krácení trubek na stavbě je pro montáž nutné na zásuvném konci opět vytvořit zkosenou hranu a návarek. Vkládání těsnění: (srov. kapitola 20) Zkontrolujte stav těsnění. Stlačte těsnění do tvaru srdce. Vložte těsnění na místo určené pro těsnění. Vtlačte stlačený oblouček těsnění do drážky tak, aby těsnění dokonale přilehlo. Zkontrolujte, jestli těsnění po celém obvodě dokonale doléhá. Místa, pro něž se používá kluzný prostředek: viditelná plocha těsnění zkosená hrana a zásuvný konec trubky kluzný prostředek se nanáší v tenké vrstvě čistým štětcem Montáž: Pečlivě očistěte přídržný kroužek a protikroužek. Přídržný kroužek a protikroužek nasuňte přes zásuvný konec a návarek. Přídržný kroužek přitom roztáhněte vsunutím klínu do štěrbiny, protože vnitřní průměr přídržného kroužku je menší než vnější průměr trubky s návarkem. Vystřeďte zásuvný konec s hrdlem a držte trubku v této pozici, tím že ji položíte na dvě podložky ze zhutněné zeminy nebo štěrku. Při zasunování zásuvného konce do hrdla kontrolujte přímky spojovaných dílů. Zásuvný konec zasuňte tak hluboko, až v hrdle zmizí první čárová značka a druhá čárová značka zůstane po montáži ještě vidět Nezasunujte dál, aby se zabránilo přímému kontaktu mezi trubkami a byla zajištěna možnost pozdějšího pohybu spoje. Zkontrolujte správnou polohu pryžového těsnění; to se provede tak, že se do štěrbiny mezi zásuvným koncem a hrdlem vsune stupnicí opatřená sonda tak hluboko, až narazí na těsnění: hloubka zasunutí musí být po celém obvodu stejná. Zaveďte protikroužek k přídržnému kroužku a oba vycentrujte vůči čelu hrdla. Zasuňte šrouby a rukou přitáhněte matice, až se dotknou protikroužku. Pokud je to nutné, proveďte odklonění v přípustných hranicích. Matice křížem přitáhněte, až se protikroužek dotkne čela hrdla (to poznáte podle náhlého nárůstu utahovacího momentu). Zvedací zařízení odstraňte až po kompletním smontování spoje. 14

17 LITINY OD VÝROBCE ELECTROSTEEL Přípustné tlaky a úhlové odklonění u trubek z tvárné litiny třídy K9 se spojem VE* DN PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) Odklonění (stupně) DN PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) Odklonění (stupně) ,8 81, ,8 81, ,8 81, ,4 37, ,8 57, ,2 24, ,8 51, ,2 24, ,4 49, ,2 24, ,4 43, *) Se šrouby a maticemi z tvárné litiny Ocelové šrouby a matice pro vyšší tlaky na vyžádání Větší úhlové odklonění na vyžádání Výrazy z oblasti tlaku podle EN 805 PFA: dovolený provozní tlak PMA: maximální dovolený provozní tlak PEA: dovolený zkušební tlak 24.3 Systém VI+ (vnitřní jištění) Použití těsnění s integrovanými přídržnými segmenty představuje ekonomické řešení při problémech s ukotvením, například v případě nedostatku místa, kdy nelze vytvořit běžné opěrné bloky. Přídržné segmenty z nerez oceli, které jsou zavulkanizovány do pryžových těsnění, zajišťují, že se spoje nerozpojí. Pro montáž se spoji jištěnými proti podélnému posuvu lze použít stejné trubky a tvarovky jako pro montáž se standardním těsněním. I když je postup montáže stejný, je třeba dbát zejména na to, aby se trubky a tvarovky nacházely v jedné ose a byly spojeny s nulovým úhlovým odkloněním. U tohoto typu spoje je nutné při zajištění trubku o kousek vysunout ze spoje. Díky tomu se tlakem zakousnou zuby přídržných segmentů do zásuvného konce. Je třeba zajistit, aby poloha trubek mezi dalšími trubkami takový pohyb umožňovala bez nadměrného vychýlení spojů. Jedná-li se o potrubí zakryté zeminou, je nutné překrýt spoje tvarovek a trubek jištěné proti podélnému posuvu před tlakovou zkouškou zeminou, aby se minimalizovaly pohyby. Jedná-li se o nadzemní potrubí, je nutné před tlakovou zkouškou umístit všechna upevnění a držáky plánované pro dané potrubí, aby se rovněž minimalizovaly pohyby. A konečně je také zapotřebí vybrat správnou třídu trubek, protože k zajištění výkonu potrubí je důležitá tloušťka stěny těla trubky. Těsnění s přídržnými segmenty pro spoje jištěné proti podélnému posuvu jsou certifikována stejně jako standardní těsnění TYT. MONTÁŽ TŘECÍHO A JIŠTĚNÉHO SPOJE PROTI PODÉLNÉMU POSUVU VI+ Princip: Montáž hrdlového spoje VI+ jištěného proti podélnému posuvu se provádí zasunutím zásuvného konce do hrdla, v němž je vloženo těsnění s přídržnými segmenty. Montáž tohoto spoje je rychlá. Je nutné uvést, že jakmile byl na spoj VI+ jištěný proti podélnému posuvu jednou vyvinut tlak, nelze jej už demontovat. 15

18 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ Vložení těsnění VI+: Zkontrolujte stav těsnění VI+. Stlačte těsnění VI+ do tvaru srdce tak, aby se vnitřní ohyb nacházel mezi 2 přídržnými segmenty. Vložte těsnění VI+ na místo určené pro těsnění. Ohyb pevně vtlačte na místo pro těsnění. Zkontrolujte, zda těsnění VI+ po celém obvodě dokonale přiléhá. Místa, pro něž se používá kluzný prostředek: viditelná plocha těsnění zkosená hrana a zásuvný konec trubky kluzný prostředek se nanáší v tenké vrstvě čistým štětcem Montáž: Vystřeďte zásuvný konec s hrdlem a držte trubku v této pozici tím, že ji položíte na dvě podložky ze zhutněné zeminy nebo štěrku. Při zasunování zásuvného konce do hrdla kontrolujte osu spojovaných dílů. Zásuvný konec zasuňte tak hluboko, až v hrdle zmizí první čárová značka a druhá čárová značka zůstane po montáži ještě vidět Nezasunujte dál, aby se zabránilo přímému kontaktu mezi trubkami a byla zajištěna možnost pozdějšího pohybu spoje. Zkontrolujte správnou polohu pryžového těsnění VI+; to se provede tak, že se do štěrbiny mezi zásuvným koncem a hrdlem vsune stupnicí opatřená sonda tak hluboko, až narazí na těsnění VI+: hloubka zasunutí musí být po celém obvodu stejná. Pokud je to nutné, proveďte odklonění v přípustných hranicích. Přípustné tlaky a úhlové odklonění u trubek z tvárné litiny se spoji VI+ DN Úhlové odklonění (stupně) Trubky třídy K9 a odpovídající třídy C Spoj VI+ jištěný proti podélnému posuvu Trubky s preferovanou třídou C podle EN 545:2010 PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) ,4 43, ,2 24, ,4 43, ,2 24, ,2 24, ,2 24, ,2 24, ,2 24, ,2 24, ,2 12, ,2 24,2 6 7,2 12, ,2 24,2 6 7,2 12, ,2 12,2 DN (mm) Úhlové odklonění (stupně) Spoj VI+ jištěný proti podélnému posuvu Trubky třídy C50 PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar)

19 LITINY OD VÝROBCE ELECTROSTEEL 24.4 Systém ELECTROLOCK (zajištění pomocí dvoukomorového systému) DN 80 DN 700 ELECTROLOCK Vysoce výkonný jištěný systém Popis Systém ELECTROLOCK obsahuje: trubky s hrdlem s dvojitou komorou a návarkem kolem zásuvného konce, jištěnou sadu dle použití a jmenovité světlosti. jistící komora segment návarek těsnění TYT zásuvný konec hrdlo pojistka Vodotěsnost je zajištěna díky těsnění TYT. Toto těsnění se nachází v první komoře. Druhá komora obsahuje segment z tvárné litiny. Jištěná sada pro DN 80 DN 700 obsahuje: pro standardní použití: pravý a levý jistící segment z tvárné litiny, pryžové pojistky EPDM, pro vysokotlaké použití (sněžná děla) a bezvýkopovou pokládku: pravý vysoce výkonný jistící segment, levý vysoce výkonný jistící segment, pryžové pojistky EPDM. DN 80 DN DN 400 DN DN 700 DN Úhlové odklonění (stupně) Jištěný systém ELECTROLOCK u trubek třídy K9 nebo odpovídající třídy C Standardní použití Vysokotlaké použití PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) ,8 81, ,8 81, ,8 81, ,8 57, ,6 80, ,8 51, ,8 57, ,4 49, ,6 44, ,6 44, ,4 37, ,6 38,6 Přípustné tlaky a úhlová odklonění pro trubky z tvárné litiny třídy K9 se spoji Electrolock 17

20 NÁVOD K POUŽITÍ TRUBEK Z TVÁRNÉ Montáž: Čištění: Čištění ploch vyznačených na obrázku: hrdlo plocha, na niž dosedá těsnění, přídržná drážka, jistící komora zásuvný konec Eventuálně odstraňte přebytečný nátěr. Přídržnou drážku vyčistěte škrabkou, například ohnutým šroubovákem. čištění hrdla čištění zásuvného konce Poloha vkládacího hrdlového okna Obrázek ukazuje doporučenou polohu hrdlového okna u trubek. U tvarovek vyplývá poloha vkládacího hrdlového okna z montážní situace. DN 80 - DN vkládací hrdlová okna DN DN vkládací hrdlová okna Montáž spoje vložte těsnění TYT, jak je uvedeno na následujících obrázcích. Dodržujte přitom montážní návod pro násuvné hrdlové spoje (kapitola 19). těsnění TYT dosednutí těsnění a nanesení kluzného prostředku stlačte těsnění do tvaru srdce vložte těsnění správná poloha těsnění před nanesením kluzného prostředku Poznámka: používejte pouze kluzné prostředky s hygienickým posouzením! po nanesení kluzného prostředku Zasuňte zásuvný konec tak hluboko, až bude vidět jen druhá čárová značka. Během montáže nesmí vzniknout úhlové odklonění. Zvedací zařízení odstraňte až po kompletním dokončení montáže spoje. Vložte segment a pojistky EPDM. 18

5 PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY, TROUBY A SPOJE

5 PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY, TROUBY A SPOJE 5 PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY, TROUBY A SPOJE 4 NÁSUVNÉ HRDOVÉ 5 PŘÍRUBY SPOJE A TROUBY TYTON, SMU, STB; JIŠTĚNÉ HRDOVÉ SPOJE BRS 191 Úvod Přírubové spoje, které jsou popsány v této kapitole odpovídají ČSN EN1092-2.

Více

Normy a směrnice. Kapitola 11

Normy a směrnice. Kapitola 11 Normy a směrnice Kapitola 11 279 280 Normy V následujícím textu jsou uvedeny normy, směrnice a předpisy, které jsou důležité pro výrobu, pokládku a montáž kanalizačních trub z tvárné litiny. Při navrhování

Více

7 TROUBY 8 PŘÍSLUŠENSTVÍ

7 TROUBY 8 PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 TROUBY 8 PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOJE vonroll 275 Montážní zařízení a nářadí pro montáž trub a tvarovek z tvárné litiny s násuvným hrdlovým spojem TYTON, BRS, a jištěným hrdlovým spojem BLS

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

ISOPAM Systémy z tvárné litiny pro vodovody a kanalizace s tepelnou izolací

ISOPAM Systémy z tvárné litiny pro vodovody a kanalizace s tepelnou izolací ISOPAM Systémy z tvárné litiny pro vodovody a kanalizace s tepelnou izolací D N 10 0 6 0 0 m m Systémy pro vodovody a kanalizace Veškeré technické údaje, vyobrazení, hmotnosti a rozměry jsou nezávazné.

Více

AquaFast Spojky a přírubové adaptéry (příruby) Pro PE a PVC spoje

AquaFast Spojky a přírubové adaptéry (příruby) Pro PE a PVC spoje Adaptabilní AquaFast Spojky a přírubové adaptéry (příruby) Pro PE a PVC spoje NOVINKA Vylepšená Konstrukce Jednodušší montáž na oválných nebo spirálových trubkách Nyní je k dispozici i ve světlosti 280

Více

Návod k údržbě a montáži

Návod k údržbě a montáži Návod k údržbě a montáži Redukční ventily Typ 481/481 HP/481 LP 482/482 HP/482 LP 681 682/682 HP/682 LP CZ 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Redukční ventil používejte jen: - v souladu s určením, - v

Více

Návod na výstavbu a údržbu GRAF Sicker-Filterschacht 400

Návod na výstavbu a údržbu GRAF Sicker-Filterschacht 400 Návod na výstavbu a údržbu GRAF Sicker-Filterschacht 400 Vsakovací-filtrační šachta: Pojízdná: Obj.číslo: 340025 1 Body popsané v tomto návodu je třeba bezpodmínečně zohlednit, při jejich nerespektování

Více

4 NÁSUVNÉ HRDLOVÉ SPOJE TYTON, SMU, STB, JIŠTĚNÉ HRDLOVÉ SPOJE BRS JIŠTĚNÉ HRDLOVÉ SPOJE BRS

4 NÁSUVNÉ HRDLOVÉ SPOJE TYTON, SMU, STB, JIŠTĚNÉ HRDLOVÉ SPOJE BRS JIŠTĚNÉ HRDLOVÉ SPOJE BRS 4 NÁSUVNÉ HRDLOVÉ SPOJE TYTON, SMU, STB, 4 NÁSUVNÉ 3 MOŽNOSTI HRDLOVÉ POUŽITÍ SPOJE JIŠTĚNÝCH TYTON, SPOJŮ SMU, BLS STB; 125 Úvod V této kapitole se budeme zabývat výlučně podélně nejištěnými násuvnými

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1 SO 08.1.doc Datum: leden 2013 Projekt Paré MĚLČANY - KANALIZACE ČÁST Dokumentace stavebních objektů Měřítko SO/PS SO 08 PŘÍPOJKY VODY K ČS 01, ČS 02 Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU, DRÁTKOBETONU A ŽELEZOBETONU

VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU, DRÁTKOBETONU A ŽELEZOBETONU PN 03/2004 PN 01/2005 BETONU, DRÁTKOBETONU A ŽELEZOBETONU ZPRACOVAL : SCHVÁLIL : Funkce Tech. příprava výroby Výrobní ředitel Jméno, příjmení Tomáš Hron Jiří Veverka Podpis Datum aktualizace č.8 od 1.7.2014

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Příruby a spojky Přírubový přechod UNIDAP DN 40-300

Příruby a spojky Přírubový přechod UNIDAP DN 40-300 Přírubový přechod UNIDAP 40-300 Přírubový přechod UNIDAP: univerzální přírubová spojka 40 300 PN 10, PN 16 přímá nebo redukovaná vhodné pro materiál potrubí: ocel, šedá litina, tvárná litina, PE, PVC,

Více

UZAVÍRACÍ KLAPKA. dvojitě excentrická, DN , PN 10 PN 16. Konstrukční charakteristiky

UZAVÍRACÍ KLAPKA. dvojitě excentrická, DN , PN 10 PN 16. Konstrukční charakteristiky UZAVÍRACÍ KAPKA dvojitě excentrická, DN -1400, PN PN 16 1 uzavírací klapka a převodovka vhodná pro instalaci na povrch, do šachet i do země, pro zemní soupravu nutné doobjednat adaptér 2 tělo aerodynamické

Více

Montážní návod pro hrdlové potrubí DN 80 500 mm s vnitřním zámkovým spojem typ 2807

Montážní návod pro hrdlové potrubí DN 80 500 mm s vnitřním zámkovým spojem typ 2807 pro hrdlové potrubí DN 80 500 mm s vnitřním zámkovým spojem typ 2807 1. Všeobecné pokyny Dodržení následujících pokynů zaručuje odbornou a správnou montáž. 2. Vyčištění hrdla Je nutné prověřit před montáží

Více

FSC AL V-11-1, V-11-2, V-11-3

FSC AL V-11-1, V-11-2, V-11-3 Návod pro montáž termických kolektorů FSC 21-2013 AL na rovnou střechu / volnou montáž V-11-1, V-11-2, V-11-3 Platný od 1.1.2011 OBSAH 1. 2. 3. 4. VŠEOBECNÉ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DÍLY KONSTRUKCE

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. F1 Prestabo s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. F1 Prestabo s SC-Contur Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí F1 Prestabo F1 Systémové trubky a lisovací tvarovky z nelegované oceli. Použití v souladu se stanovením výrobce Systém Prestabo je schválen pro použití

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK ÚVOD Větrací potrubí s pravoúhlým průřezem k použití pro mechanické odsávání kouřových spalin, obecně nazýváno jako potrubí pro odvod tepla a kouře. Klasifikace E600120(ho) 1500

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ S MĚKKÝM TĚSNĚNÍM BRA.20.900 21.900

ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ S MĚKKÝM TĚSNĚNÍM BRA.20.900 21.900 .iv ar cs.c z ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ S MĚKKÝM TĚSNĚNÍM BRA.20.900 21.900 Šoupátka 20.900 a 21.900 jsou armatury s měkkým těsněním, vyrobené z tvárné litiny, v souladu s těmi nejpřísnějšími výrobními standardy

Více

Zpětná klapka s dvoukřídlovým diskem. Tlaková třída B 25 DN 50 až 600 (2 až 24") Těleso z tvárné litiny. Proveden. Oblasti použit.

Zpětná klapka s dvoukřídlovým diskem. Tlaková třída B 25 DN 50 až 600 (2 až 24) Těleso z tvárné litiny. Proveden. Oblasti použit. Katalogový sešit 8480.1/4-4 SERIE 000 - PN Zpětná klapka s dvoukřídlovým diskem Tlaková třída B 0 až 0 ( až 4") Těleso z tvárné litiny Oblasti použit Vytápěcí a klimatizační systémy Zásobování vodou, úprava

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Technická zpráva obsah 1. Identifikační údaje investora a stavby...- 2-1. Výchozí podklady...- 3-2. Podklady pro zpracování dokumentace...- 3-2.1 Normy...- 3-3. Areálová jednotná kanalizace, kanalizační

Více

VODA CHLAZENÍ PLYN VYTÁPĚNÍ PITNÁ VODA PRŮMYSL NÁMOŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ

VODA CHLAZENÍ PLYN VYTÁPĚNÍ PITNÁ VODA PRŮMYSL NÁMOŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA, SÉRIE J9 Tato série J9 obsahuje mezipřírubové uzavírací klapky, které jsou vybaveny středovým diskem a tělem typu Wafer, a jsou vyrobeny z litiny nebo nerez oceli, v souladu

Více

ULTRA SOLID PP. dle ČSN EN 1852

ULTRA SOLID PP. dle ČSN EN 1852 ULTRA SOLID PP Kanalizační potrubí z PP s robustní plnostěnnou konstrukcí vyráběné dle ČSN EN 1852 Environment is our challenge velmi vysoká kruhová tuhost v rozsahu SN 8 - SN 16 plnostěnná konstrukce

Více

Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules

Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules Zásobník na dešťovou a splaškovou vodu GARANTIA- Herkules pro nadzemní i podzemní umístění: Sada pro nadzemní montáž

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

Návod k montáži pro profesionály. NMC Czech, s.r.o. Spořická 4949, 430 01 Chomutov, Tel: +420 474 63 87 81-83 www.nmc-czech.cz

Návod k montáži pro profesionály. NMC Czech, s.r.o. Spořická 4949, 430 01 Chomutov, Tel: +420 474 63 87 81-83 www.nmc-czech.cz Návod k montáži pro profesionály NMC Czech, s.r.o. Spořická 4949, 430 01 Chomutov, Tel: +420 474 63 87 81-83 INDEX Spodní část stavby Výběr materiálu Pokládka spodní konstrukce Pokládka spodní konstrukce

Více

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy...

Více

Filtr mechanických nečistot řady 821 (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití)

Filtr mechanických nečistot řady 821 (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) Filtr mechanických nečistot řady 821 (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) Základní popis: Filtr mechanických nečistot Hydronic řady 821 je určený pro použití v topných a chladicích soustavách

Více

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ - PŘÍLOHA B NEPROPUSTNOST PODLOŽNÍHO MATERIÁLU PO NAMÁHÁNÍ POHYBEM - TAHOVÉ A SMYKOVÉ ZATÍŽENÍ

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ - PŘÍLOHA B NEPROPUSTNOST PODLOŽNÍHO MATERIÁLU PO NAMÁHÁNÍ POHYBEM - TAHOVÉ A SMYKOVÉ ZATÍŽENÍ Evropská organizace pro technická schválení European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zulassungen Organisation Européenne pour l Agrément Technique ETAG 022

Více

Příslušenství odborných prodejců. Kapitola 9

Příslušenství odborných prodejců. Kapitola 9 Příslušenství odborných prodejců Kapitola 9 171 Uzavírací klapky PN 10, PN 16 a PN 25 dle DIN EN 593 Rozměry [mm] PN 10 PN 16 PN 25 L e 2 e 3 h 1 h 2 e 2 e 3 h 1 h 2 e 2 e 3 h 1 h 2 200 230 180 246 222

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

awašachta pp dn 1000 adaptér na betonový Šachtový systém dle ČSN EN 1917 (DIN 4034-1) Stavebnictví Automotive Průmysl

awašachta pp dn 1000 adaptér na betonový Šachtový systém dle ČSN EN 1917 (DIN 4034-1) Stavebnictví Automotive Průmysl awašachta pp dn 1000 adaptér na betonový Šachtový systém dle ČSN EN 1917 (DIN 4034-1) Platný od dubna 2011 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl awašachta PP DN 1000 ROZDĚLENÍ

Více

GRE podvodní bazénové světlo

GRE podvodní bazénové světlo Aktualizováno 22.5.2013 GRE podvodní bazénové světlo NÁVOD K POUŽITÍ Popis dílů 1 - tělo světla 2 - reflektor 3 - šrouby 4 - silikonové těsnění 5 - clonky (průhledná, žlutá, modrá, červená a zelená barva)

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Megapress Technika vedení potrubí ocel F2 CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z nelegované oceli 1.0308 pro černé, pozinkované, průmyslově lakované a práškovou

Více

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití!

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití! BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI Uschovejte pro pozdější využití! 1. Bezpečnostní pokyny 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu 2. Používejte zařízení dle jeho určení k použití

Více

Provozní předpis. pro uzavírací klapky ABO série 600 a 900

Provozní předpis. pro uzavírací klapky ABO série 600 a 900 Provozní předpis pro uzavírací klapky ABO série 600 a 900 1) Úvod 2) Bezpečnostní pokyny 3) Označování klapek 4) Doprava a skladování 5) Montáž do potrubí 6) Tlaková zkouška potrubí 7) Provoz a údržba

Více

Předmluva. Všechna práva, také pro tisk a kopírování, vyhrazena.

Předmluva. Všechna práva, také pro tisk a kopírování, vyhrazena. Předmluva Náš nový katalog předkládá dodavatelský program trub a tvarovek z tvárné litiny pro pitnou vodu. Všechna předcházející vydání jsou tímto vydáním nahrazená. Katalog obsahuje nejaktuálnější stav

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ HYDRAULICKÁ OHÝBAČKA TRUBEK KAT.Č XOTR 29 S XOTR 42 S XOTR 50 S XOTR 60 S XOTR 90 S

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ HYDRAULICKÁ OHÝBAČKA TRUBEK KAT.Č XOTR 29 S XOTR 42 S XOTR 50 S XOTR 60 S XOTR 90 S NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ HYDRAULICKÁ OHÝBAČKA TRUBEK KAT.Č. 077001 XOTR 29 S XOTR 42 S XOTR 50 S XOTR 60 S XOTR 90 S 1. Úvod Předkládáme Vám návod k používání hydraulické ohýbačky trubek řady XOTR s doporučením,

Více

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU 1.1. Malý výměník tepla VTM není, ve smyslu směrnice evropského parlamentu 97/23/ES, tlakové zařízení. 1.2. Výměník je teplosměnný trubkový

Více

AluGrid+ montážní návod. Úchyt modulů. Spojitý nosník. Podkladová guma. Nebezpečí poničení! Pocházením po FV modulech se moduly mohou poškodit.

AluGrid+ montážní návod. Úchyt modulů. Spojitý nosník. Podkladová guma. Nebezpečí poničení! Pocházením po FV modulech se moduly mohou poškodit. AluGrid+ Montážní návod Úchyt modulů Windsafe (větrojistný plech) Upevňovací klip AluGrid+ nosný profil modulů dolní AluGrid+ upevňovací klip pro nosný profil modulů Spojitý nosník Potřebné nářadí Měřicí

Více

T E C H N I C K Á P Ř Í R U Č K A

T E C H N I C K Á P Ř Í R U Č K A T E C H N I C K Á P Ř Í R U Č K A MAINOX LISOVANÝ POTRUBNÍ SYSTÉM Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI MAINSTEEL LISOVANÝ POTRUBNÍ SYSTÉM Z UHLÍKOVÉ POZINKOVANÉ OCELI Obsah: 1. Úvod 2 - Instalace 2 - Roztažnost 4 - Ohýbání

Více

Instalace šachty Tegra 600

Instalace šachty Tegra 600 Instalace šachty Tegra 600 Návod k instalaci šachty 1. 2. 3. Před instalací šachty je třeba zkontrolovat všechny díly a zjistit, zda nejsou poškozené nebo znečištěné. Znečištěné těsnicí díly a komponenty

Více

D15S Membránový redukční ventil přírubové provedení

D15S Membránový redukční ventil přírubové provedení D15S Membránový redukční ventil přírubové provedení Katalogový list Použití Redukční ventily D15S chrání vodovodní potrubí a připojené spotřebiče před nadměrným mechanickým namáháním. V rozsahu jejich

Více

Šoupátka Přehled 1.0. Řez šoupátkem:

Šoupátka Přehled 1.0. Řez šoupátkem: Přehled Řez šoupátkem: 1. Šoupátka List č. Název šoupátka 01_01 Měkcetěsnící šoupátko přírubové 01_02 Měkcetěsnící šoupátko F4 přírubové 400-1200 01_03 Měkcetěsnící šoupátko F5 přírubové 400-1200 01_04

Více

Zpětná klapka s dvoukřídlovým diskem. Provozní tlak Class 300 DN 50 až 300 (2'' až 12'') Těleso z oceli, nerezové oceli nebo hliníkového bronzu

Zpětná klapka s dvoukřídlovým diskem. Provozní tlak Class 300 DN 50 až 300 (2'' až 12'') Těleso z oceli, nerezové oceli nebo hliníkového bronzu Katalogový sešit 8485.13/4 SERIE 2000 - Class 300 Zpětná klapka s dvoukřídlovým diskem Provozní tlak Class 300 50 až 300 (2'' až 12'') Těleso z oceli, nerezové oceli nebo hliníkového bronzu Oblasti použit

Více

VarioSole SE. Instalační návod

VarioSole SE. Instalační návod Instalační návod VarioSole SE Na střechy Orámované moduly Vertikálně Horizontálně Zóna zatížení sněhem I IV Cementové střešní tašky Vlnité střešní tašky Hladké střešní tašky Břidlicové střešní tašky Živičné

Více

REGULAČNÍ KLAPKY IMOS-RK IMOS-RKT TECHNICKÉ PODMÍNKY TPI 16-05. SYSTEMAIR a.s.

REGULAČNÍ KLAPKY IMOS-RK IMOS-RKT TECHNICKÉ PODMÍNKY TPI 16-05. SYSTEMAIR a.s. SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz REGULAČNÍ

Více

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ KELOVÉ ŽLY NEREZ 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ PŘELED PRVKŮ SYSTÉMU NIXRD NIXKR NIXMP NIXPR NIXVKR NIXVO 90 NIXO 90 NIXV NIXT NIXK NIXKZ NIXPZ NIXR NIXVO 45 NIXO 45 NIXS NIXVKO NIXVSO NIXKO NIXSO NIXPD NIXSU NIXPS

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Megapress s SC-Contur Technika vedení potrubí ocel CZ 3/ Ceník 0 Změny vyhrazeny. F Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z nelegované oceli.0308 pro černé, pozinkované, průmyslově lakované a

Více

K ata l o g 201 1 P R i c e L I S T 20 0 9

K ata l o g 201 1 P R i c e L I S T 20 0 9 K ata log 2011 Kompletní sortiment Svěrné spojky: Náš Gebo Quick univerzální svěrné spojky, je dostupné pro ocelové trubky od 21,3 mm do 60,3 mm průměru, pro černé ocelové trubky od 20 mm do 63,5 mm průměru

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Provozní předpis. pro uzavírací klapky ABO série 2E - 5

Provozní předpis. pro uzavírací klapky ABO série 2E - 5 Provozní předpis pro uzavírací klapky ABO série 2E - 5 1. Úvod 2. Bezpečnostní pokyny 3. Označování klapek 4. Doprava a skladování 5. Montáž do potrubí 6. Tlaková zkouška potrubí 7. Provoz a údržba 8.

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

MĚDĚNÉ RADIÁTORY. Mimořádná záruka 25 let na těsnost radiátoru. Vysoký pracovní tlak 1,5 MPa. Malý objem rychlá odezva na kotel

MĚDĚNÉ RADIÁTORY. Mimořádná záruka 25 let na těsnost radiátoru. Vysoký pracovní tlak 1,5 MPa. Malý objem rychlá odezva na kotel Mimořádná záruka 25 let na těsnost radiátoru MĚDĚNÉ RADIÁTORY Vysoký pracovní tlak 1,5 MPa Malý objem rychlá odezva na kotel Možnost plnění nemrznoucí směsi Nízká hmotnost jednoduchá montáž Nástěnné radiátory

Více

Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16

Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16 4 131 Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16 VKF41 Tělo klapky z šedé litiny EN-GJL-250 DN 40 200 k vs 50 4000 m 3 /h Montáž mezi příruby v tlakových třídách PN 6, PN 10, PN 16 podle ISO 7005 Těsné uzavření

Více

Dvojitá mechanická ucpávka. Tandemové uspořádání s kapalinovým quenchem. Doplňkový návod k obsluze

Dvojitá mechanická ucpávka. Tandemové uspořádání s kapalinovým quenchem. Doplňkový návod k obsluze Dvojitá mechanická ucpávka Tandemové uspořádání s kapalinovým quenchem Doplňkový návod k obsluze Impressum Doplňkový návod k obsluze Dvojitá mechanická ucpávka Originální návod k obsluze Všechna práva

Více

Provozní předpis. pro uzavírací klapky ABO série 3 E

Provozní předpis. pro uzavírací klapky ABO série 3 E Provozní předpis pro uzavírací klapky ABO série 3 E 1. Úvod 2. Bezpečnostní pokyny 3. Provedení klapek 4. Doprava a skladování 5. Montáž do potrubí 6. Tlaková zkouška potrubí 7. Provoz a údržba 8. Pomoc

Více

Potrubí pro pitnou i závlahovou vodu se speciální ochranou na povrchu STANDARD TT. Trouby a tvarovky z tvárné litiny DN

Potrubí pro pitnou i závlahovou vodu se speciální ochranou na povrchu STANDARD TT. Trouby a tvarovky z tvárné litiny DN Potrubí pro pitnou i závlahovou vodu se speciální ochranou na povrchu STANDARD TT Trouby a tvarovky z tvárné litiny 60 500 Povrchové ochrany PŘÍKADY POUŽITÍ základní povrchová ochrana STANDARD (200 g/m2

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Návod pro montáž a údržbu sálavých panelů

Návod pro montáž a údržbu sálavých panelů Návod pro montáž a údržbu sálavých panelů Bezpečnostní předpisy Hmotnost v kg/m Provedení Model Standard Speciál Protože jsou panely těžké (viz tabulku hmotností), musí být transportovány minimálně dvěmi

Více

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE MĚŘENÍ TEPLOTY. CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE MĚŘENÍ TEPLOTY. CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N 1. ÚVOD 1.1 O NÁVODU K OBSLUZE Tento návod k obsluze obsahuje základní a zásadní doporučení, která je třeba dodržovat při

Více

Skupinový projekt Metuje. Kanalizace Hronov - Zbečník. Technická zpráva, seznam strojů a zařízení

Skupinový projekt Metuje. Kanalizace Hronov - Zbečník. Technická zpráva, seznam strojů a zařízení 1 Zak. Č. 5613-400 Příloha č.c.1.1 Akce: Skupinový projekt Metuje Kanalizace Hronov - Zbečník Technická zpráva, seznam strojů a zařízení Čerpací stanice ČS 1 Čerpací stanice ČS 2 Obsah : Technická zpráva

Více

Montážní příručka. Vario-Guard

Montážní příručka. Vario-Guard Montážní příručka Montážní příručka podle normy 1317 5 pro zádržný systém vozidel Výrobce: SPIG GmbH & Co. KG Schmelzer Str. 7 66839 Schmelz Spolková republika Německo Dovozce: AGROZET ZS,s.r.o. Šumavská

Více

Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Kontrolní seznam

Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Kontrolní seznam Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Úvod Úvod Zkontrolujte, zda byla nástavba nainstalována způsobem, který zajišťuje vysokou kvalitu, vysokou provozní spolehlivost a minimální riziko

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Akce: 3 RODINNÉ DOMY LIBOCKÁ RODINNÝ DŮM Č.1 LIBOCKÁ 272/27, PRAHA 6, K.Ú. LIBOC, PARC. Č. 63, 64 Investor: ING. TOMÁŠ CHRUST stupeň: DSP VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Technická zpráva obsah 1. Identifikační

Více

E BIS Pevné body a kluzná uložení

E BIS Pevné body a kluzná uložení E BIS Pevné body a kluzná uložení BIS Pevné body BISOFIX CF Objímky pro pevný bod chlazení 2 BIS db-fix 40 Zvukově izolovaný pevný bod 3 BIS db-fix 80 Kompletní pevný bod 4 BIS db-fix 200 Kompletní pevný

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ PRO TRANSPARENTNÍ STAVOZNAKY KLINGER PRO TYPY T 50, T 85, T 100, T 160 a ostatní FUNKČNÍ PRINCIP: Kapalinové ukazatele stavu slouží ke kontrole hladiny v kotlích a nádržích. Transparentní

Více

ZÁSADY MONTÁŽE ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ DITON

ZÁSADY MONTÁŽE ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ DITON ZÁSADY MONTÁŽE ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ DITON 1. Vymezení výrobku Firma DITON s.r.o. (dále jen výrobce) vyrábí šachtové dílce vstupních a revizních šachet z prostého betonu dle ČSN EN 1917. Jedná se o šachtová

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6 Obsah Obsah Strana 1. Instalace a způsob funkce.................................. 4 2. Zabudování.............................................. 6 2.1 Smontování ventilu a pohonu.................................

Více

Vodovodní přípojky. 3, odst. 1) 3, odst. 6) 3, odst. 4)

Vodovodní přípojky. 3, odst. 1) 3, odst. 6) 3, odst. 4) Vodovodní přípojky Vybraná ustanovení zákona č. 274/2001 O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění: 3, odst. 1) Vodovodní přípojka je samostatnou

Více

- betonové a železobetonové. - betonové a železobetonové s čedičovým obkladem

- betonové a železobetonové. - betonové a železobetonové s čedičovým obkladem Příloha k PN 02/2004 KANALIZAČNÍ TROUBY VEJČITÉHO TVARU - betonové a železobetonové - betonové a železobetonové s čedičovým obkladem ZPRACOVAL : SCHVÁLIL : Funkce Tech. příprava výroby Výrobní ředitel

Více

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 14 1. Vypouštěcí ventil 2. Základní deska 3. Těsnící kroužek 4. Hydraulický válec 5. Pístnice 6. Hydraulický olej 7. Olejová nádrž

Více

SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu. Montážní a provozní návod

SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu. Montážní a provozní návod SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní pokyny... 2 Montáž brzdových válců SAF... 3 Montáž membránových válců... 3 Montáž válců s dvojitou membránou... 5 Mechanické uvolnění

Více

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Technické podmínky 1 RK 12 0650 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Tabulka 1.: Provedení Provedení Doplňková číslice bez výstelky.1 s výstelkou.2 V případě poţadavku

Více

Protokol o údržbě Transformer Compact Station

Protokol o údržbě Transformer Compact Station Protokol o údržbě Transformer Compact Station Název projektu: Zákazník: Adresa, místo instalace FV systému: Sériové číslo stanice Transformer Compact Station: Výrobní verze stanice Transformer Compact

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 Díly kruhového trubkového potrubí (dále jen díly) se vyrábějí ve velikostech od DN 50 do 225. Používají se

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

Secupoint Varianta A. Bezpečnostní systém pro ploché střechy podle EN 795 MONTÁŽNÍ NÁVOD VARIANTA A

Secupoint Varianta A. Bezpečnostní systém pro ploché střechy podle EN 795 MONTÁŽNÍ NÁVOD VARIANTA A Secupoint Varianta A ŠROUB DO BETONU d=9mm BET / ŽELBET KCE MIN 130 MIN 85 ŠROUB DO BETONU d=9mm BET / ŽELBET KCE střešní konstrukce Dodržujte stavební předpisy Na nebo pro upevnění zátěže Je dovoleno

Více

Rozměry v mm Možnosti uspořádání kolektorových polí pro horizontální instalaci. Rozměry v mm

Rozměry v mm Možnosti uspořádání kolektorových polí pro horizontální instalaci. Rozměry v mm Návod k montáži nosné konstrukce pro solární panely: 1) Montáž nosné konstrukce s výškově nastavitelnými háky (viz str. 3) 2) Montáž nosné konstrukce s kombi šrouby (viz str. 9) 3) Montáž nosné konstrukce

Více

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) podle ČSN, TP a PN VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 04/2010 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

Regulační ventil HERZ

Regulační ventil HERZ Regulační ventil HERZ Regulátor průtoku Technický list pro 4001 Vydání CZ 0610 Montážní rozměry v mm DN G L H1 H2 B1 B2 L1 L2 1 4001 21 15 3/4 G 66 59 61,5 49 63 48 81 1 4001 22 20 1 G 76 60 61,5 51 68,5

Více

SUNCAD, s.r.o. nám. Na Lužinách, Praha 5, , fax:

SUNCAD, s.r.o. nám. Na Lužinách, Praha 5, , fax: 1. Úvod... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.1 Podklady... 3 2. Technický popis... 4 2.1 Materiál potrubí... 4 2.2 Objekty na vodovodním řadu... 4 2.3 Uložení potrubí... 5 2.4 Tlaková zkouška a dezinfekce

Více

Plynovy filtr. Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6

Plynovy filtr. Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6 Plynovy filtr Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6 Plynový filtr Rejstřík Použité symboly... 2 Návod k použití Účel použití... 3 Výměna filtrační vložky...

Více

Sklolaminátové silo. Návod k používání a obsluze

Sklolaminátové silo. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze Sklolaminátové silo Výrobek Dodavatel název: Sklolaminátové silo typ: SIV 06, 08, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 31, 40, 52 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň

Více

Datový list Nezávislý regulátor tlaku s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 25) montáž do vratného a přívodního potrubí

Datový list Nezávislý regulátor tlaku s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 25) montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Nezávislý regulátor tlaku s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 25) montáž do vratného a přívodního potrubí Popis Regulátory se používají spolu s elektrickými pohony Danfoss: - AMV 150

Více

OPRAVNÝ A SPOJOVACÍ TŘMEN

OPRAVNÝ A SPOJOVACÍ TŘMEN OPRAVNÝ A SPOJOVACÍ TŘMEN pro litinové, ocelové, azbestocementové a PVC potrubí třmen se "samostředícím uzávěrovým systémem" obvodové těsnění z elastomeru utěsňuje příčné trhliny a jiná poškození potrubí

Více

Chráničky kabelů a hadic v rolích a v trubkách z PE-HD pro pokládku do země

Chráničky kabelů a hadic v rolích a v trubkách z PE-HD pro pokládku do země HEKAPLAST Chráničky kabelů a hadic v rolích a v trubkách z PE-HD pro pokládku do země HEGLER HEKAPLAST II/ HEKAPLAST: Kabelové chráničky z ekologického PE-HD Použití: vedení elektrického napájení komunikační

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POL. T26801 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POKYNY PRO POUŽITÍ Nosnost 1500 lb SKLÁDACÍ STOJAN PRO MOTOR VAROVÁNÍ PROSTUDUJTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ VAROVÁNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM STOJANU. NEPŘEKRAČUJTE

Více

Série 02: DN40 a DN50 Série 01: DN Trojcestné kohouty PN6. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6

Série 02: DN40 a DN50 Série 01: DN Trojcestné kohouty PN6. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6 4 241 Série 02: DN40 a DN50 Série 01: DN 65...150 Trojcestné kohouty PN6 VBF21.. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6 Šedá litina EN-GJL-250 DN 40...150 k vs 25...820 m 3 /h Úhel otočení 90 Přírubové připojení

Více

Návod k použití pro Lehké pojízdné lešení

Návod k použití pro Lehké pojízdné lešení Návod k použití pro Lehké pojízdné lešení Katalogové číslo: 239039 Pokyny pro bezpečnost práce: Montovat, demontovat a používat tento výrobek smí jen pracovníci seznámení s tímto návodem Kromě tohoto návodu

Více

Montované deskové výměníky tepla HCGP Montáž a provoz

Montované deskové výměníky tepla HCGP Montáž a provoz Strana č. 1 Montované deskové výměníky tepla HCGP Montáž a provoz Tento dokument je průvodcem pro montáž, provoz a údržbu deskových výměníků tepla HCGP a obsahuje základní informace o zachování bezpečnosti

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD457.37/CK/01-06/2014 KD457.37 Doporučení pro montáž/demontáž AUDI: A3 řada 1 (AU34) SEAT: Cordoba III, Ibiza II, Inca, Leon, Toledo Series 2 SKODA: Octavia II, Octavia III VOLKSWAGEN: Bora, Caddy II,

Více

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ FRIATOOLS Návod k použití Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL FRIATOOLS Obsah Strana 1. Úvod 1.1 Bezpečnostní pokyny 2 1.2 Účel použití 3 2. Bezpečnost

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JRSF DN65-DN100 -filtr pro studenou vodu JUDO JRSF-HW DN65-DN100 -filtr pro horkou

Více

WKG - trouby. Tepelnû izolované litinové trouby. Trouby z tvárné litiny. Slévárna Technika [Kompetentnost

WKG - trouby. Tepelnû izolované litinové trouby. Trouby z tvárné litiny. Slévárna Technika [Kompetentnost Tepelnû izolované litinové trouby Trouby z tvárné litiny Slévárna Technika [Kompetentnost Rozsah pouïití Pro potrubí ohrožená mrazem jako např.: potrubí na mostě potrubí položené na povrchu potrubí uložené

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více