Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice"

Transkript

1 Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost společnosti se řídí zásadami ČSN EN ISO Sídlo společnosti Bezděkovské předměstí 388, Domažlice Nepřetržitá zákaznická služba na tel. č Fax , Společnost byla zapsána dne v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 360 IČO , DIČ CZ , KB Domažlice /0100

2 Akreditovaná laboratoř č.1333 Tel , Odběry vzorků povrchových, pitných a odpadních vod, kalů a sedimentů akreditovanou vzorkovací skupinou. Doprava vzorků do laboratoře chladicím vozem. Terénní měření koncentrací kyslíku, teploty, zákalu a průhlednosti vody. Měření průtoků v kanalizacích. Přístroje Hach-Lange, WTW a Bühler-Montec. l/s : : : : : : :00 Přítok na ČOV Koloveč : : : : : : : : : : : :00 Analýzy vzorků prováděné na moderních a citlivých přístrojích Hach-Lange, WTW, Shimadzu, GBC-Avanta, aj. Chemické analýzy vod, kalů a sedimentů v laboratoři akreditované Českým institutem pro akreditaci o.p.s. pod evid. číslem 1333 podle normy ČSN EN ISO/IEC

3 Kanalizace a čistírny odpadních vod Tel , Čištění kanalizací speciálním vozem Liaz MUT- (5+5) m 3. Mytí vodojemů, jímek a bazénů tlakovým vozem Liaz CAK - 8 m 3. Provozování čistíren odpadních vod a kanalizací, výstavba kanalizačních řadů a přípojek, opravy, havarijní služba, likvidace ropných havárií. Prohlídky kanalizačních potrubí televizním kamerovým systémem ITV a záznamy technického stavu potrubí na CD. Vyvážení a likvidace obsahu žump, septiků, lapolů tuků a zbytků jídel. Praga V3S - 3,5 m 3 Tatra 815 CAS 11 m 3

4 Vodovody Tel , Provozování vodovodů. výstavba vodovodních řadů, přípojek a jejich opravy. Dovoz pitné vody, nouzové zásobování, plnění bazénů. Cisterny - 1m 3 Tatra m 3 Mytí a opravy vodojemů. Údržba vodních zdrojů a pásem hygienické ochrany. Vyhledávání poruch na vodovodním potrubí a jejich odstraňování, havarijní služba.

5 Stavební a montážní práce Tel , Výstavba vodovodů a kanalizací, stavební a montážní práce. Zakázkové stavební práce: - Bagr Komatsu WB 93R - Liaz 8 t, s hydraul. ramenem Doprava stavebních materiálů: - Liaz 8 t, sklápěcí -Přívěs 10 t, sklápěcí Řezání asfaltových a betonových povrchů, opravy vozovek a chodníků.

6 Projekční a technické práce Tel , Geografický informační systém, zpracování kanalizačních a provozních řádů, evidence vodovodů a kanalizací podle platných zákonů. Projektování kanalizačních a vodovodních přípojek. Projektování vodovodních a kanalizačních řadů a vodohospodářských objektů. Zpracování nabídek stavebních prací, projektová příprava a realizace. Vyhledávání tras vodovodních a kanalizačních potrubí a jejich zaměřování.

7 Speciální služby Tel , Bilanční a technologické výpočty v oboru pitných a odpadních vod, poplatková hlášení a přiznání. Vodohospodářské poradenství, návrhy a realizace technologií na úpravu pitných a čištění odpadních vod, odborné posudky NL, m ax=20 mg/l Vyhodnocování kvality pitných a odpadních vod. Návrhy na zlepšení kvality vod. Exkurze, přednášky, školení. Řešení havarijních situací. Zajišťování zkušebních provozů úpraven vod a čistíren odpadních vod. Zastupování při jednání s odbornými firmami a orgány státní správy.

8 Prodej Tel , Po-Pá 7-15 hodin Čerpadla a chemikálie na dávkování desinfekčních prostředků pro úpravu pitné vody. Instalace a servis. Tel , Vodovodní a kanalizační potrubí, armatury a doplňky, vodoměry, všechny druhy materiálů, Doprava na místo a montáž. Zařízení na úpravu pitné vody, čerpadla na pitné a odpadní vody. Instalace a servis. Tel , Kanalizační a vodoměrné šachty, lapoly tuků, septiky, domovní čistírny. Doprava na místo, instalace a servis.

9 Zákaznický servis Tel Nepřetržitý zákaznický servis, hlášení poruch a havárií, informace o službách CHVaK. Tel Uzavírání smluv, fakturace vodného a stočného, odečty vodoměrů. Po-Pá 7-15 hod Tel Aktuální informace na internetu Povolování vodovodních a kanalizačních přípojek, technické konzultace. Po-Pá 7-15 hod Tel Ing.J.Jiřinec

10 Víte, že Mléčný zákal vody nezpůsobuje chlor ve vodě, ale mikrobublinky vzduchu, které se stanou viditelné ihned po vypuštění vody z vodovodního systému. Tento jev ještě podporují sítka a perlátory na vodovodních bateriích. Po krátké chvíli mléčný zákal z nádoby s natočenou vodou sám zmizí. Hygienické zabezpečení pitné vody k zabránění výskytu nebezpečných bakterií v rozvodných systémech se provádí v nezbytné míře dávkováním chlorových desinfekčních prostředků. V některých místech vodovodní sítě může být proto z vody cítit chlorový zápach. Po natočení vody do otevřené nádoby a odstátí většina chloru vyprchá. Pokud se Vám chlorový zápach zdá vysoký, zavolejte kdykoliv na zákaznickou linku číslo Naši pracovníci Vám zdarma provedou kontrolní měření obsahu chloru. Zákal vody se může objevit po opravách nebo po odkalování vodovodních sítí. Jedná se o železité usazeniny, které vznikají při průtoku vody železným nebo litinovým potrubím. Pokud se Vám zákal vody zdá vysoký a nebo již déle trvá, zavolejte kdykoliv na zákaznickou linku číslo Naši pracovníci Vám zdarma provedou kontrolní měření zákalu.

11 Víte, že Kvalita pitné vody z veřejného vodovodu musí splňovat požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.252/2004 Sb. Informace o kvalitě vody poskytuje všem našim zákazníkům nepřetržitý zákaznický servis na telefonním čísle nebo internetové stránky Teplá voda z boilerů, průtokových ohřívačů a výtopen není vhodná pro přípravu jídel a nápojů. Balená voda je více než 200 dražší než voda z vodovodu. Odpadní vody jsou čištěny na biologických čistírnách a proto není možné vylévat do kanalizace nebezpečné látky a přípravky, které čistírny nedokáží zlikvidovat. Chraňte naše toky. Vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace se řídí zásadami uvedenými v kanalizačním řádu, který je k dispozici na každém obecním nebo městském úřadě, v CHVaK, a.s. Domažlice nebo na internetu

12

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUBICE

SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUBICE Vybrané části z kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUICE Provozovatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice IČ: 60108631 Pardubice

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr po dokončených stavbách projektů Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun a Kanalizace obce Hýskov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011 Počet stran: 1/25 K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D stokové sítě obce Červenec 2011 Zhotovitel : 1.SčV, a. s. provoz Příbram Nová Hospoda 93 Příbram IX 261 01 (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města/obce a připojených částí červenec 2010 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Název lokality Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Název města Kanalizační

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací

Více

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Tyto všeobecné technické podmínky platí pro odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu. 1 Obsah Identifikační

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Voda v domě a na chatě

Voda v domě a na chatě JAN ŠÁLEK a kolektiv Intesio Systém pro hospodaření s dešťovou vodou 154 Ucelený systém nákládání s dešťovou vodou Technická a projektová asistence Optimalizace investičních a provozních nákladů Voda v

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK stavba povolená k účelu koupání vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání dle 6, odst. 1) písm. a)zákona č. 258/2000 Sb. Provozní řád byl schválen

Více

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH Provozní řád nekrytého umělého koupaliště je vypracován dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ 1. Úvodní ustanovení: Vypracování provozního řádu a jeho následné předložení ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Libereckého

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Technické služby Strakonice s.r.o., Vodohospodářské středisko PRŮVODCE ZÁKAZNÍKA

Technické služby Strakonice s.r.o., Vodohospodářské středisko PRŮVODCE ZÁKAZNÍKA Technické služby Strakonice s.r.o., Vodohospodářské středisko PRŮVODCE ZÁKAZNÍKA Technické služby Strakonice s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice tel.: 383 322 020, fax: 383 324 587; e-mail: info@tsst.cz;

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro území kraje Vysočina, závazná část Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro území

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod

KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod MO KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod MO KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace

Více