Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2017"

Transkript

1 Návrh rozpočtu MČ na rok 2017 Položka v tis. Kč PŘÍJMY VÝDAJE SALDO (rozdíl příjmy - výdaje) FINANCOVÁNÍ Příjmy, výdaje a financování jsou podrobněji rozvedeny na následujících stranách. Projednáno : Datum : a) Finanční výbor : b) Rada městské části : 45.schůze c) Zastupitelstvo městské části : 21.zasedání Vypracoval : Datum :

2 Návrh příjmů rozpočtu na rok 2017 Souhrn položek příjmů z roku 2016 bez návaznosti na rok Daň z příjmu právnických osob za obce Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovacích kapacit Správní poplatky Splátky půjček od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transfery ze SR Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Všeobecná ambulantní péče Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ÚZ Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 66 ORG PŘÍJMY CELKEM Třída 8 Financování Souhrn položek financování roku 2016 bez návaznosti na rok Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech **) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond 8115 polikliniky) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 400 *) FINANCOVÁNÍ CELKEM ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) *)Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 1,3, tis.Kč,Kontejnerové stání-3 000tis.Kč,ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor-2 400tis.Kč,Rekonstrukce komunikací-900tis.kč,vybudování 15 parkovacích míst pro bytové domy Hochmanova-1 050tis.Kč,Vybudování 20 parkovacích míst pro bytové domy Kubíkova tis.Kč, **)Rezervní prostředky z minulých let - 40 mil.kč,výstavba nafukovací sportovní haly tis.Kč,Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce-700tis.kč,centrální park Rokle tis.Kč,Vybudování cyklostezek-100tis.kč,veřejné sportoviště - Zikova-Elplova-800tis.Kč,Úprava parteru OC Masarova-multifunkční plocha- 100tis.Kč,Údržba Mariánského a Líšeňského potoka-170tis.kč,osvětlení přechodů v Líšni-250tis.Kč, SML- neinvestiční příspěvek na opravy ostat. nebyt objektů-500 tis. Kč, Z očekávané úspory roku 2016 zapojeno 678 tis. Kč. 2

3 Návrh příjmů rozpočtu na rok 2017 Rozpis položek příjmů třídy 4 POL Dotace celkem z toho: 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR Volby do Parlamentu ČR ÚZ Neinvestiční přijaté transfery ze SR Výkon státní správy Ostatní neinvestiční transfery ze SR SPOD ÚZ Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ Místní referendum ÚZ MŠ Hochmanova - nábytkové vybavení ÚZ ŠJ Novolíšeňská - jídelní stoly a židle ÚZ Modernizace bytového fondu ÚZ MŠ Neklež - rekonstrukce a modernizace ÚZ 66 ORG MŠ Hochmanova - rekonstrukce a modernizace ÚZ 66 ORG Rekonstrukce MŠ Šimáčkova ÚZ 66 ORG Veřejné sportoviště ul.kubíkova ÚZ 68 ORG Radnice Líšeň - klimatizace ÚZ 69 ORG Dotace na účelové komunikace a dopravní plochy ÚZ Dotace na úklid chodníků ÚZ Neúčelové příspěvky od obce: z toho: podle počtu obyvatel podle počtu žáků podle délky městských komunikací podle plochy veřejné zeleně podle výměry Investiční přijaté transfery ze státních fondů Živá příroda MŠ Šimáčkova ÚZ Živá příroda MŠ Šimáčkova ÚZ Rekonstrukce polikliniky Horníkova ÚZ Ostatní investiční transfery ze SR Rekonstrukce polikliniky Horníkova ÚZ Investiční přijaté transfery od regionálních rad Sportovní hřiště při ZŠ Horníkova ÚZ Vlastní příjmy celkem z toho: 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Hospodářský výsledek VHČ - domy Ostatní vlastní příjmy PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ CELKEM ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM

4 Návrh výdajů rozpočtu na rok Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování ÚZ Opravy a udržování Opravy a udržování ÚZ Opravy a udržování ÚZ Poskytnuté náhrady Osvětlení přechodů v Líšni Osvětlení ulic Kocourkova-Klicperova Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování Opravy a udržování ÚZ Vybudování cyklostezek Vybudování parkovacích míst na ulici Strnadova Parkoviště ul.podruhova Rekonstrukce komunikací Rekonstrukce komunikací ÚZ Propojení komunikací Chmelnice - Markovičova Rekonstrukce schodiště u NC Kotlanova Úpravy drobných vodních toků Opravy a udržování Mateřské školy MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek Rekonstrukce MŠ Šimáčkova Rekonstrukce MŠ Šimáčkova ÚZ 66 ORG MŠ Strnadova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor Základní školy Nájemné ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek(sportovní třídy) ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek

5 Návrh výdajů rozpočtu na rok Základní školy 5331 ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor 6121 ÚZ ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor ZŠ Novolíšeňská - zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Masarova - škola bez překážek ZŠ a ŠJ Novolíšeňská - rekonstrukce a modernizace ÚZ Dětské domovy Věcné dary Školní stravování ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek Střediska volného času Divadelní činnost Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Nákup ostatních služeb Věcné dary Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz) Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy) Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise kultury Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí Opravy a udržování Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obce Opravy a udržování Veřejné sportoviště - Zikova-Elplova Veřejné sportoviště - dovybavení prvky Výstavba nafukovací sportovní haly Výstavba nafukovací sportovní haly ÚZ Ostatní tělovýchovná činnost Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sportovní Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise školství Rekonstrukce dětských hřišť Ostatní zájmová činnost a rekreace

6 Návrh výdajů rozpočtu na rok Všeobecná ambulantní péče Nákup ostatních služeb Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek 5331 (opravy,údržba a služby) Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (správa) Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (provoz) Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (platy) Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (ostatní 5331 náklady související s platy) Nespecifikované rezervy Poliklinika Horníkova - regenerace Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje ÚZ Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na StPZ ÚZ Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ÚZ Odbydlené nájemné - Kubíkova 2, 4 ÚZ Kontejnerová stání ÚZ Rekonstrukce balkonů ÚZ Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na 6121 bytových domech Molákova 1,3,5 ÚZ Vybudování parkovacích míst pro bytové domy 6121 Hochmanova,Kubíkova ÚZ Modernizace a rekostrukce bytů v bytových domech ÚZ Nebytové hospodářství Studená voda Správa majetku Líšeň - příspěvek na zajištění investičních akcí Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (správa a provoz) Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy) Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (ostatní náklady 5331 související s platy) Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (služby) Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce Revitalizace náměstí Karla IV Rekonstrukce Orlovny Pohřebnictví Poskytnuté náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Centrální park Rokle - úpravy Opravy a udržování Úprava parteru OC Masarova - multifunkční plocha Centrální park Rokle

7 Návrh výdajů rozpočtu na rok Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup ostatních služeb Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise životního 5901 prostředí a veřejného prostoru Regenerace veřejného parku Trnkova Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Domovy-penzióny pro matky s dětmi Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Věcné dary Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise 5901 sociální,zdravotní a rodinné politiky Ochrana obyvatelstva Nákup ostatních služeb Bezpečnost a veřejný pořádek Nákup ostatních služeb Požární ochrana - profesionální část Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům Ostatní záležitosti požární ochrany Nákup ostatních služeb Zastupitelstva obcí Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Služby školení a vzdělávání Cestovné Pohoštění Pohoštění - reprezentační účely Ostatní nákupy jinde nezařazené Věcné dary Věcné dary - reprezentační účely Náhrady mezd v době nemoci Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

8 Návrh výdajů rozpočtu na rok Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s informačními a 5168 komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb Sociální fond - stravování Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Sociální fond - pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Zaplacené sankce Poskytnuté náhrady Nákup kolků Platby daní a poplatků SR Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Sociální fond - půjčky Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nákup kopírovacího stroje Nákup diskového pole Místní referendum Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů

9 Návrh výdajů rozpočtu na rok Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním fondům hospodářské činnosti ÚZ Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní činnosti jinde nezařazené Nespecifikované rezervy VÝDAJE - CELKEM

10 Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2017 v tis. Kč FOND REZERV A ROZVOJE Návrh rozpočtu na r ZDROJE celkem Počáteční stav zdrojů Příjmy 0 POTŘEBY celkem 0 Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu 0 Výdaje 0 ZŮSTATEK v tis. Kč SOCIÁLNÍ FOND Návrh rozpočtu na r ZDROJE celkem 814 Počáteční stav zdrojů (zapojeno pro financování potřeb) 117 Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd) 682 Splátky půjček 15 POTŘEBY celkem 814 Osobní účty*) 352 Příspěvek na stravování 140 Dary 35 Ostatní čerpání**) 257 Půjčky 30 ZŮSTATEK 0 *) Osobní účty představují podíl jednotlivých zaměstanců na částce vyčleněné na rekreaci, kulturní a sportovní činnost a další použití dle směrnice tajemníka. **) Ostatní čerpání zahrnuje poskytnutí příspěvku na penzijní a životní pojištění, dále pak na zajištění pitného režimu a kulturních akcí pro zaměstnance. v tis. Kč FOND POLIKLINIKY Návrh rozpočtu na r ZDROJE celkem Počáteční stav zdrojů Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předch. roku na 3511) 589 Dodatečný příděl 0 Účelové dary 0 Jiné příjmy 0 POTŘEBY celkem Použití na účel fondu ZŮSTATEK 1 9

11 Brno - Líšeň Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ na rok 2017 Úřad městské části Jírova 2, BRNO v tis. Kč 2212 Silnice 700 Návrh r Budovy, haly a stavby 700 Osvětlení přechodů v Líšni 500 Osvětlení ulic Klicperova-Kocourkova Záležitosti pozemních komunikací Budovy, haly a stavby Vybudování parkovacích míst na ulici Strnadova Parkoviště ul.podruhova 600 Rekonstrukce komunikací 200 ÚZ 400 Rekonstrukce komunikací 900 Propojení komunikací Chmelnice-Markovičova Rekonstrukce schodiště u NC Kotlanova 500 Vybudování cyklostezek Předškolní zařízení Budovy, haly a stavby Rekonstrukce MŠ Šimáčkova MŠ Strnadova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor Základní školy Budovy, haly a stavby ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor ÚZ 400 ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor ZŠ Novolíšeňská - zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Masarova - škola bez překážek ÚZ 400 ZŠ a ŠJ Novolíšeňská - rekonstrukce a modernizace Sportovní zařízení v majetku obce Budovy, haly a stavby Výstavba nafukovací sportovní haly ÚZ 400 Výstavba nafukovací sportovní haly Veřejné sportoviště - Zikova-Elplova Veřejné sportoviště dovybavení prvky Využití volného času dětí a mládeže Budovy, haly a stavby Rekonstrukce dětských hřišť Všeobecná ambulantní péče Budovy, haly a stavby Poliklinika Horníkova - regenerace Bytové hospodářství Budovy, haly a stavby ÚZ 400 Odbydlené nájemné - Kubíkova 2, ÚZ 400 Rekonstrukce balkonů ÚZ 400 Kontejnerová stání ÚZ 400 Vybudování parkovacích míst pro bytové domy Hochmanova, Kubíkova ÚZ 400 Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova ÚZ 400 1,3, Nebytové hospodářství Budovy, haly a stavby Revitalizace náměstí Karla IV. 500 Rekonstrukce Orlovny Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce

12 Brno - Líšeň Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ na rok 2017 Úřad městské části Jírova 2, BRNO v tis. Kč Návrh r Komunální služby a územní rozvoj Budovy, haly a stavby Centrální park Rokle Úprava parteru OC Masarova - multifukční plocha Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Budovy, haly a stavby Regenerace veřejného parku Trnkova Činnost místní správy Stroje, přístroje a zařízení 100 Nákup kopírovacího stroje Výpočetní technika 100 Nákup diskového pole 100 CELKEM

13

14

Schválený rozpočet na rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 0000. 29 349 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 15 780 1341 Poplatek ze psů 650 1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 10 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 550 1345 Poplatek

Více

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň. za I. čtvrtletí roku rozpočtová činnost.

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň. za I. čtvrtletí roku rozpočtová činnost. Přehled hospodaření MČ za I. čtvrtletí roku 2016.- rozpočtová činnost. Položka Upr. rozpočet Skutečnost Plnění v tis. Kč v tis. Kč v % PŘÍJMY 175 527,034 31 934,072 18,19% VÝDAJE 255 196,000 46 616,322

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Schválený rozpočet na rok Příjmy

Schválený rozpočet na rok Příjmy Příjmy 0000. 142 448 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 13 794 1341 Poplatek ze psů 750 1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 7 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 700 1345 Poplatek

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 280 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00

Více

Rozpočet obce Střílky na rok 2016

Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Příjmy Pragraf Položka Text Kč Třída 1 daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400,0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis.kč název položky ORJ OdPa položka RS 2017 RS 2017 položky celkem poplatek ze psů 900 0000 1341 90 poplatek za užívání veřejného

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK 2016 - PŘÍJMOVÁ ČÁST Tabulka č. 1 v Kč POLOŽKA SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR 2016 Poznámka 1xxx Daňové příjmy 890 000,00 890 000,00 1 826 200,00 820 000,00 8 1341 Poplatek

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 17 PŘÍJMY Daňové příjmy 11 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 1341 Poplatek ze psů 43 134 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 38 1343 Poplatek

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis Obec Borová Lada N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 900 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Správní poplatky 4 000,00

Správní poplatky 4 000,00 roku 2016 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních pož 1 770 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet 1341 Poplatky ze psů 23 25 26 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 30 35 1351 Odvod výtěžku z provozování loterii

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

ROZPOČET NA ROK 2006 PŘÍJMY. Rozpočet Kč. Příjmy z prodeje krátkodobého majetku. Par Pol Popis

ROZPOČET NA ROK 2006 PŘÍJMY. Rozpočet Kč. Příjmy z prodeje krátkodobého majetku. Par Pol Popis ROZPOČET NA ROK 2006 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a 185 000 funkčních požitků 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 158 000 0000 1113

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 300 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 strana: 1 /10 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. A funkčních požitků 230,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze samo Výděl.činnosti 3,00 1113 0 Daň

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč Rozpočet na rok 2015 I.Příjmy 681 1111 daň z příjmů fyz. osob ze zav. činnosti 770 000,00 681 1112 daň z příjmů fyz. osob ze sam. činnosti 140 000,00 681 1113 daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu ročního rozpočtu na rok 2017 Městské části Praha-Lysolaje Městská část Praha - Lysolaje na základě 11 odst. 3 zákona č. 250/2000

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Paragraf Název paragrafu Položka Název položky SR 2014 SR 2015 SR 2016 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu j.n.

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 690 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 070 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Celkem , Příjmy z poskytování služeb a ,00 Celkem ,00

Celkem , Příjmy z poskytování služeb a ,00 Celkem ,00 Rozpočet na rok 2016 Příjmy dle paragrafů, organizací a složek Pol. Popis 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2 851 130,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 292 614,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W 1 925/ Uc19s strana: 1/13 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčnich požitků 0000 0000

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 250 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 IČO: 00242926 Obec OBORY Návrh rozpočtu na rok 2017 V Oborách dne 24.11.2016 Rozpočet vypracoval: Lundák V. Starosta obce: Razítko PŘÍJMY Paragraf Položka Text 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Investiční přijaté transfery z ,00

Investiční přijaté transfery z ,00 roku 2014 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 3 000 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2017 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 400 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ :

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 700 1112 DPFO ze závislé činnosti 25 1113 DPFO vybírané srážkou 235 1121 DPPO 2 200 1122 DPPO za

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1080000.00

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. Schválený rozpočet. Paragraf Položka Text

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. Schválený rozpočet. Paragraf Položka Text II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet 1 137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 1 169 Nákup ostatních služeb 3 1 171 Opravy a udržování 3

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 280 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet 2017 - v Kč na dvě deset. místa ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text Upraveno 2016 Skutečnost Rozpočet 2017 31.10.2016 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok HČ 2.

MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok HČ 2. MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ 2. v tis. Kč Položka druh. Rozpočet členění na rok 2016 Ukazatel b PŘÍJMY Poplatek ze psů 1341 60,00 Poplatek za lázeň. nebo rekreační pobyt 1342 0,50 Poplatky

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 251 073,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více