ALENA MÍŠKOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALENA MÍŠKOVÁ http://kdddweb.pedf.cuni.cz"

Transkript

1 ALENA MÍŠKOVÁ Osobní údaje: doc. PhDr. Alena Míšková, nar , Plzeň. Zaměstnavatel: Pedagogická fakulta UK, Praha 1. M. D. Rettigové 4. Studium: Gymnázium, ulice Pionýrů 2 [dnes Masarykovo gymnázium], Plzeň Filozofická fakulta UK, obory pomocné vědy historické-archivnictví PhDr doc. (v oboru moderních dějin na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze) Působení: Státní ústřední archiv, oddělení fondů po roce 1945, archivářka Ústřední archiv ČSAV, odborná archivářka Ředitelka Ústředního archivu ČSAV, resp. od r Archivu AV ČR. červenec Vědecko-pedagogická pracovnice Katedry německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd UK v Praze (postupně proděkanka FSV pro studijní záležitosti, vedoucí katedry, garant bakalářského studia). od Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v Praze. od Vědecká pracovnice v Archivu AV ČR (dnes Masarykova ústavu a Archivu AV ČR), později i ředitelka se vzdala vedení Archivu AV ČR. Odborné zaměření: dějiny německých vědeckých institucí v Čechách, intelektuálové a totalitní režimy, moderní dějiny, vztah Češi a Němci v 19. a 20. století. Členství ve vědeckých a redakčních radách: členka vědecké rady FSV, členka katedry slavogermánských studií UJEP Ústi nad Labem, předsedkyně Rady pracoviště MÚA AV ČR, členkou česko-německé komise historiků, kterou opustila v roce Pedagogická činnost: Výběrový seminář Bakalářský seminář Diplomový seminář Výběrová přednáška Bibliografie 2008 MÍŠKOVÁ, A. Věda jako nástroj nacionálního i politického boje. In KAISEROVÁ, K.; RAK, J. (ed.) Nacionalizace společnosti v Čechách Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2008, s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Nacionalizace vědy na přelomu století. In KAISEROVÁ, K.; RAK, J. (ed.) Nacionalizace společnosti v Čechách Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2008, s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Financování českých, německých a společných vědeckých společností v českých zemích do roku In KAISEROVÁ, K.; RAK, J. (ed.) Nacionalizace společnosti v Čechách Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2008, s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Nacifikace německého studentstva v Praze. In RATAJOVÁ, J. Pražský student: Univerzitní studenti v dějinách Prahy. Publikace k výstavě, Clam-Gallasův

2 palác, 14. listopadu 1. února Praha : Archiv hlavního města Prahy, 2008, s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Die Deutsche (Karls-) Universität vom Münchner Abkommen bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. [Překlad a rozšířené vydání české verze.] Praha : Karolinum, MÍŠKOVÁ, A. (ed.) Instituce, osobnosti, ideje a struktura vědy v českých zemích. Praha : Archiv AV ČR, MSÚ-Archivu AV ČR, MÍŠKOVÁ, A.; BARVÍKOVÁ, H. Pozůstalost Josefa Pfitznera. Akademický bulletin AV ČR. 2007, č. 9, s MÍŠKOVÁ, A.. Die Eigentumsverhältnisse in der tschechoslowakischen Industrie in den ersten Nachkriegsjahren. In NEUTATZ, D.; ZIMMERMANN, V. (ed.) Die Deutschen und das östliche Europa. Essen : Klartext Verlag, 2006, s MÍŠKOVÁ, A. Historické události na filmovém plátně. Dějiny a současnost. 2006, roč. 28, č. 11, s. 7. MÍŠKOVÁ, A. Kaderpolitik und entwicklung im Kontext der tschechoslowakischen Wirtschaftsreform. In Sozialistische Wirtschaftsreformen. Tschechoslowakei und DDR im Vergleich. Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 2006, s MÍŠKOVÁ, A. Pražští němečtí vědci a druhá světová válka. Poznámky o osobní angažovanosti. In Věda a armáda. Věda a válka ( ). Sborník příspěvků z mezinárodní konference (Praha ). Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2006, s MÍŠKOVÁ, A. Nacismus a Německá společnost na podporu vědy, umění a literatury v Československu. In KAISEROVÁ, K.; PEŠEK, J. (ed.) Viribus unitis nedosti bylo Jana Křena. Janu Křenovi k pětasedmdesátinám. Ústí nad Labem : Albis international, 2005, s ISBN MÍŠKOVÁ, A.; BOHÁČEK, J. První exulanti na Německé universitě v Praze. In Exil v Praze a Československu Exile in Prague and Czechoslovakia Praha : Pražská edice, 2005, s ISBN X MÍŠKOVÁ, A. Die Arisierung an der Deutschen Universität Prag. In KOSTLÁN, A. a kol. (ed.) Wissenschaft in den böhmischen Ländern Praha : Koniasch Latin Press, 2004, s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Das Schicksal der Professoren der Prager Deutschen Universität in der Nachkriegszeit. In KOSTLÁN, A.; VELKOVÁ, A. (ed.) Wissenschaft im Exil. Die Tschechoslowakei als Kreuzweg Sammelband einer Konferenz. (Prag, November 2003). Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004, s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Destruktion und Selbstdestruktion des Prager Linguistik-Zirkels. In NEKULA, M. (ed.) Prager Strukturalismus. Heidelberg : Universitätsverlag Winter, 2003, s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Die Deutsche Universität Prag im Vergleich mit anderen deutschen Universitäten in der Kriegszeit. In LEMBERG, H. (ed.) Universitäten in nationaler Konkurrenz. Zur Geschichte der Prager Universitäten im 19. a und 20. Jahrhundert. Mnichov : Oldenbourg Verlag, 2003, s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Die Deutsche Universität im zweiten Weltkrieg. In LEMBERG, H. (ed.) Universitäten in nationaler Konkurrenz. Zur Geschichte der Prager Universitäten im

3 19. a und 20. Jahrhundert. Mnichov : Oldenbourg Verlag, 2003, s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Karrierenchancen von Akademikerinnen in Böhmen und in der Tschechoslowakei ( ). In MARIJA WAKOUNIG (ed.) Die gläserne Decke. Frauen in Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa im 20. Jahrhundert. Wien; München; Bozen : Studienverlag Innsbruck, 2003 [vyšlo 2005], s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Maturanti v zákopech první světové války. Erich Maria Remarque, Na západní frontě klid In BARTLOVÁ, M. (ed.) Pop History. O historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her. Praha : Lidové noviny, 2003, s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Proces tzv. normalizace v Československé akademii věd ( ). In Věda v Československu v období normalizace ( ). Sborník z konference. Praha, listopadu Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2003, s MÍŠKOVÁ, A. Prvky kontinuity a diskontinuity při zakládání a v prvních letech existence ČSAV. In SULITKOVÁ, L. (ed.) Reflexe počátků vědecké instituce. První všední dny ČSAV a jejích ústavů ve vzpomínkách účastníků. Sborník ze setkání pamětníků v Praze 25. a 26. listopadu Praha : Archiv AV ČR, 2003, s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Die tschechische Historiographie der letzten zehn Jahre. Österreichische Osthefte. 2002, roč. 44, č. 1/2, s MÍŠKOVÁ, A.; GLETLER, M.; LIPTÁK, L. (ed.) Nacionálno-socialistický systém vlády. Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Brno : Academic Electronic Press, [Německy vyšlo pod názvem Geteilt, besetzt, beherrscht. Die Tschechoslowakei Reichsgau Sudetenland, Protektorat Böhmen und Mähren, Slowakei. Essen: Klartext Verlag, 2004.] MÍŠKOVÁ, A. Německá (Karlova) universita od Mnichova k 9. květnu Praha : Karolinum, ISBN X. MÍŠKOVÁ, A. Stimmen der zweiten Generation. In Die Beneš-Dekrete. Wien : Czernin Verlag, 2002, s MÍŠKOVÁ, A. Vyhnání: palčivá otázka (nejen) české a německé historiografie (nejen) současnosti. In BRANDES, D. Cesta k vyhnání. Praha : Prostor, 2002, s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Antisemitismus v Německu konce 19. a první poloviny 20. století. In Stín šoa nad Evropou. Praha : Židovské muzeum v Praze, 2001, s MÍŠKOVÁ, A. Deutsche Professoren aus den böhmischen Ländern, Flüchtlinge in der Zeit vor und nach Münchner Verhandlungen. In GLETTLER, M.; MÍŠKOVÁ, A. (ed.) Prager Professoren Zwischen Wissenschaft und Politik. Essen : Klartext Verlag, MÍŠKOVÁ, A.; SVOBODNÝ, P. Hermann Hubert Knaus ( ) Mediziner. Die Jahre an der Medizinischen Fakultät der Deutschen Universität in Prag. In GLETTLER, M.; MÍŠKOVÁ, A. (ed.) Prager Professoren Zwischen Wissenschaft und Politik. Essen : Klartext Verlag, MÍŠKOVÁ, A. Odnímání doktorských titulů na heidelberské univerzitě v nacistickém období. Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis [vyd. 2002], roč. 41, č. 1 2, s

4 MÍŠKOVÁ, A.; HLAVÁČOVÁ, L. Otto Grosser ( ) Mediziner. Vom überzeugten Nationalisten zum aktiven Nationalsozialisten. In GLETTLER, M.; MÍŠKOVÁ, A. (ed.) Prager Professoren Zwischen Wissenschaft und Politik. Essen : Klartext Verlag, MÍŠKOVÁ, A. Die Prager Rassenforschungspläne bei Kriegsende. In RŮŽIČKA, T.; ANDĚL, M.; BOJAR, M. aj. (ed.) Mensch und Medizin in totalitären und demokratischen Gesellschaften. Beitrage zu einer tschechisch-deutschen Tagung der Universitäten Prag und Düsseldorf. Essen : Klartext Verlag, 2001, s MÍŠKOVÁ, A. Pražská kariéra Theodora Oberländera. In O dějinách a politice. Janu Křenovi k sedmdesátinám. Ústí nad Labem : Albis international, 2001, s MÍŠKOVÁ, A. Doslov ke knize ZIMMERMANN, V. Sudetští Němci v nacistickém státě. Praha : Argo, ISBN [vydal společně i Prostor ISBN ] 2000 MÍŠKOVÁ, A. Antisemitismus německé menšiny v českých zemích ve 30. a na počátku 40. let. In Fenomén holocaust. The holocaust phenomenon. Sborník mezinárodní vědecké konference. Praha Terezín října Praha : Kancelář prezidenta republiky, Památník Terezín, 2000, s MÍŠKOVÁ, A.; ŠUSTEK, V. Josef Pfitzner a protektorátní Praha v letech Sv. 1. Deník Josefa Pfitznera, úřední korespondence Josefa Pfitznera s Karlem Hermannem Frankem. Praha : Scriptorium, ISBN X. MÍŠKOVÁ, A. Od Schönerera ke genocidě? Von Schönerer zum Genozid? In Židé v Sudetech/Juden im Sudetenland. Praha : Česká křesťanská akademie, 2000, s ISBN MÍŠKOVÁ, A.; KREJČOVÁ, H. Anmerkungen zur Frage des Antisemitismus in den Böhmischen Ländern Ende des 19. Jahrhunderts. In HOENSCH, J.; BIMAN, S.; LIPTÁK, L. (ed.) Judenemanzipation Antisemitismus Verfolgung in Deutschland, Ósterreich-Ungarn, den böhmischen Ländern und in der Slowakei. Essen: Klartext Verlag, 1999, s [Česky In HOENSCH, J.; BIMAN, S.; LIPTÁK, L. (ed.) Emancipácia židov antisemitizmus prenasledovanie. Bratislava : Veda, 1999, s ] MÍŠKOVÁ, A.; URBAN, J. Bílých míst je stále dost, ale jsou jiná než před deseti lety. Dějiny a současnost. 1999, roč. 21, č. 6, s [Rozhovor s Janem Křenem.] MÍŠKOVÁ, A. [překlad z německého orig.] JÄCKEL, E. Hitlerův světový názor. (Projekt jedné vlády.) Praha : Paseka, MÍŠKOVÁ, A.; KREJČOVÁ, H. Chronologische Übersicht der antijüdischen und antideutschen Kundgebungen und Demonstrationen in Böhmen und Mähren (1899). In HOENSCH, J.; BIMAN, S.; LIPTÁK, L. (ed.) Judenemanzipation Antisemitismus Verfolgung in Deutschland, Ósterreich-Ungarn, den böhmischen Ländern und in der Slowakei. Essen : Klartext Verlag, 1999, s MÍŠKOVÁ, A.Die Lage der Juden an der Prager Deutschen Universtität. In HOENSCH, J.; BIMAN, S.; LIPTÁK, L. (ed.) Judenemanzipation Antisemitismus Verfolgung in Deutschland, Ósterreich-Ungarn, den böhmischen Ländern und in der Slowakei. Essen : Klartext Verlag, 1999, s [Česky viz výše.] MÍŠKOVÁ, A. Rassenforschung und Oststudien an der Deutschen (Karls-) Universität in Prag. In BRANDES, D.; IVANÍČKOVÁ, E.; PEŠEK, J. (ed.) Erzwungene Trennung. Vertreibung und Aussiedlungen in und aus der Tschechoslowakei im Vergleich mit Polen, Ungarn und Jugoslawien. Essen : Klartext Verlag, 1999, s. 39

5 53. [Česky In Vynútený rozchod. Vyhnanie a vysídlenie z Československa v porovnaní s Poľskom, Maďarskom a Jugosláviou. Bratislava : Veda. Vydavatelstvo SAV, 1999, s ] MÍŠKOVÁ, A.; EMDE BOAS, MAGDA VAN; THOMPSON, K. Rozhovor o nepřítomných. Vzpomínky na Prahu a svět ve víru druhé světové války. Dějiny a současnost. 1999, roč. 21, č. 4, s MÍŠKOVÁ, A. Kontinuität und Diskontinuität in der tschechoslowakischen Wissenschaft. Akademie und gelehrte Gesellschaften Kontinuita a diskontinuita české vědy. Akademie a učené společnosti In MÍŠKOVÁ, A.; HEISS, G.; PEŠEK, J.; RATHKOLB,O. (ed.) An der Bruchlinie. Österreich und die Tschechoslowakei nach Na rozhraní světů. Rakousko a Československo po Innsbruck : Studien-Verlag, 1998, s MÍŠKOVÁ, A.; BARVÍKOVÁ, H.; ŠMIDÁK, M. Československá akademie věd : restaurace komunistické moci ve vědě. Praha : ÚSD AV ČR, MÍŠKOVÁ, A. Friedrich Klausing hrdinou proti své vůli? Dějiny a současnost. 1998, roč. 20, č. 5, s MÍŠKOVÁ, A. Německá univerzita v Praze ; Německá univerzita za druhé světové války. In HAVRÁNEK, J.; POUSTA, Z. (ed.) Dějiny Univerzity Karlovy. IV. díl Praha : Karolinum, ISBN MÍŠKOVÁ, A.; PAĎOUREK, J. Bedřich Mendl 29. srpna září In Vědecká konference k 100. výročí narození Bedřicha Mendla, prvního profesora hospodářských dějin Univerzity Karlovy Praha: Karolinum, 1997, s [Také vyšlo pod názvem Bedřich Mendl In Acta Universitatis Carolinae. Philosophia et Historica 1994, č. 4. Velké osobnosti filozofické fakulty Univerzity Karlovy 7.] MÍŠKOVÁ, A. Hodina pravdy rok diskusí. Dějiny a současnost. 1997, roč. 19, č. 5, s MÍŠKOVÁ, A. Německá univerzita v Praze In HAVRÁNEK, J. (ed.) Dějiny University Karlovy. III. díl Praha : Karolinum, ISBN MÍŠKOVÁ, A. Německá (Karlova) Univerzita v Praze v letech druhé světové války. Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis [vyd. 2004], roč , č. 1 2, s MÍŠKOVÁ, A.; PEŠEK, J. Dům dějin Spolkové republiky Německo aneb koncepce nejnovějších dějin pro širokou veřejnost. Dějiny a současnost. 1995, roč. 17, č. 4, s MÍŠKOVÁ, A. Die Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen (später Deutsche Akademie der Wissenschaften in Prag) (Unterstützungstätigkeit Fachorientierung, soziale und regionale Herkunft der Antragsteller, zeitliche Entwicklung.) Germanoslavica. 1995, roč. 2 (7), č. 1, s MÍŠKOVÁ, A. Odsun a Intolerance. Ke dvěma výstavám věnovaným transferu německého obyvatelstva. Dějiny a současnost. 1995, roč. 17, č. 5, s MÍŠKOVÁ, A. Postavení lékařů ve Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis

6 Carolinae Pragensis (Sammelband zum Jubiläum Dr. Ludmila Hlaváčková) [vyd. 1996], roč. 35, č. 1-2, s MÍŠKOVÁ, A. Tschechische Wissenschaft Ergebnis der Emanzipation oder Nationalisierung der Wissenschaft in den böhmischen Ländern? Donauraum. 1995, roč. 35, č. 3, Wien, s MÍŠKOVÁ, A. Agonie et renaissance du Cercle linguistique de Prague. Amitié francotchécoslovaque. 1994, č. 4, s. 3 7; L Analisi Linguistica e Letteraria. 1994, č. 2, s ; Bruscilla [francouzský lingvistický časopis] [výtah]. MÍŠKOVÁ, A.; NEUMÜLLER, M. Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách (Německá akademie věd v Praze): Materiály k dějinám a inventář archivního fondu. Die Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen (Deutsche Akademie der Wissenschaften in Prag): Materialien zu ihrer Geschichte und Inventar des Archivbestandes Práce z dějin ČSAV Studia historiae Academiae scientiarum bohemicae. Seria B, editiones 7. Praha : Archiv AV ČR, MÍŠKOVÁ, A. Zemské a státní subvence pro tři hlavní vědecké společnosti v Čechách do r Dějiny vědy a techniky. 1994, roč. 27, č. 2, s [Vyšlo také In Sborník příspěvků ze symposia Český lev a rakouský orel v 19. století v březnu Praha : B.n., 1996, s ] 1993 MÍŠKOVÁ, A. Czechoslovak Representation in the International Council of Scientific Unions. In Práce z dějin ČSAV Studia Historiae Academiae scientiarum Bohemoslovacae. Seria C, editiones 2. Praha : Archiv AV ČR, 1993, s MÍŠKOVÁ, A. ČAVU A ČSAV: Otázky kontinuity a diskontinuity II. (Vytvoření sboru členů ČSAV a jeho vztah k členské základně ČAVU a KČSN). In Česká akademie věd a umění Sborník příspěvků z konference 100 let ČAVU. Praha : Historický ústav ČSAV, 1993, s MÍŠKOVÁ, A. Lékaři v mezinárodních a zahraničních vědeckých společnostech v 50. letech 20. stol. Dějiny vědy a techniky. 1993, roč. 26, č. 2, s MÍŠKOVÁ, A. Osudy archivních fondů významných německých vědeckých institucí na českém území. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. 1993, roč. 1, s MÍŠKOVÁ, A.; PAĎOUREK, J. Psychologický experiment Bedřicha Mendla. Neznámá anketa k 500. výročí upálení M. Jana Husa. Dějiny a současnost. 1993, roč. 15, č. 1, s MÍŠKOVÁ, A. Slovanský ústav ČSAV v letech (od reorganizace k likvidaci). Slavia. 1993, roč. 62, č. 2, s MÍŠKOVÁ, A. Vývoj německých libereckých vědeckých a vlastivědných institucí a jejich archivních fondů ( ). Sborník Severočeského muzea-historia. 1993, roč. 11, s MÍŠKOVÁ, A.; PODANÝ, V. Činnost ústředního archivu ČSAV v letech In Práce ČSAV-A. 1992, sv. 4, s MÍŠKOVÁ, A.; KOSTLÁN, A. O Komenském, Patočkovi a otevřené duši. Dějiny a současnost. 1992, roč. 14, č. 4, s [Rozhovor s profesorem Klausem Schallerem.] 1991

7 MÍŠKOVÁ, A. Profesor Bohumil Ryba ( ). In Sborník příspěvků ze slavnostního shromáždění na počest 90. výročí narození profesora Bohumila Ryby. Praha : Základní knihovna-ústředí vědeckých informací ČSAV, 1991, s MÍŠKOVÁ, A. Národní filmová galerie (Projekt ČAVU), Iluminace [vyd. 1991], roč. 2, č. 2, s MÍŠKOVÁ, A. History of Scientific Cinematography within the Czechoslovak Academy of Sciences. In Práce z dějin ČSAV Studia Historiae Academiae Scientiarum Bohemoslovacae. Seria C, editiones l. Praha : Ústřední archiv ČSAV, 1989, s [Publikováno rovněž česky.] 1988 MÍŠKOVÁ, A. Ustavování a počáteční činnost národních správ ve středních Čechách, květen červen Památky středních Čech. 1988, roč. 3, s ; 1989, roč. 4, s MÍŠKOVÁ, A. Publikace ČSAV v mezinárodní výměně informací / /. In NOVÝ, L. (ed.) Práce z dějin ČSAV Studia Historiae Academiae scientiarum Bohemoslovacae. Seria A, editiones 2. Praha : Ústřední archiv ČSAV, 1987, s MÍŠKOVÁ, A. Vytváření mezinárodní vědecké spolupráce ČSAV v letech In NOVÝ, L. (ed.) Práce z dějin ČSAV Studia Historiae Academiae scientiarum Bohemoslovacae. Seria A, editiones 1. Praha : Ústřední archiv ČSAV, 1986, s MÍŠKOVÁ, A. Josef Borovička. In Sborník prací SÚA. Praha : B.n., 1985, s MÍŠKOVÁ, A. Vojtěch Jaromír Nováček (medailon). In Sborník prací SÚA. Praha : B.n., 1985, s MÍŠKOVÁ, A.; SCHWIPPEL, J. Archivy a kultura. Archivní zprávy. 1981, roč. 13, s

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Zpráva o činnosti pracoviště za rok 2003

Zpráva o činnosti pracoviště za rok 2003 1 Zpráva o činnosti pracoviště za rok 2003 VĚDECKÁ ČINNOST PRACOVIŠTĚ A UPLATNĚNÍ JEJÍCH VÝSLEDKŮ Stručná charakteristika vědecké činnosti pracoviště Archiv Akademie věd ČR shromažďuje a zpracovává archiválie

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Obsah: Praha město v proměnách času

Obsah: Praha město v proměnách času Obsah: Tabula gratulatoria...11 Ediční poznámka...15 Václav Ledvinka (úvodní slovo) Historik nakažený historií...17 Ein mit der Geschichte infizierter Historiker...23 Praha město v proměnách času Macht

Více

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 Montag, 24.10.2011 10:00 Uhr Eröffnung der Konferenz 10:30-11:30 Uhr Zum ETZ Projekt Stories: Niklas Perzi (WALDVIERTEL AKADEMIE,

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz AOB16HSD X16HSD X16HT3 Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz Témata přednášek a seminářů 1. Úvod do studia hospodářské historie a historie techniky s historickou topografie technických

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KOPEČEK, PhDr., Bc., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent české dějiny 20. století, regionální dějiny Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

Výběrová bibliografie Václava Kurala

Výběrová bibliografie Václava Kurala Výběrová bibliografie Václava Kurala Sestavila Kristina Rexová MONOGRAFIE: - Partyzánské hnutí v Československu za druhé světové války. Aut.: Antonín Benčík Václav Kural Jan Paulík Jaroslav Šolc Zdeněk

Více

Výroční zpráva Masarykova ústavu Archivu AV ČR za rok 2006

Výroční zpráva Masarykova ústavu Archivu AV ČR za rok 2006 Výroční zpráva Masarykova ústavu Archivu AV ČR za rok 2006 I. Textová část 1. Vědecká činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků a) stručná charakteristika vědecké činnosti pracoviště MSÚ A AV ČR působí

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí)

Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí) Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí) 2007 prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. PhDr. Kateřina Valentová, PhD. Blanický

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, která se uskutečnila 30. května 2013 v Ústí nad Labem.

Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, která se uskutečnila 30. května 2013 v Ústí nad Labem. Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, která se uskutečnila 30. května 2013 v Ústí nad Labem. ----- ----- ----- Předsedkyně Společnosti přivítala přítomné. Byla zvolena mandátová

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 20. 22. března 2009 mezinárodní mezioborovou konferenci HOMOSEXUALITA V ČESKÝCH ZEMÍCH A HUMANITNÍ VĚDY pátek 20. března 2009: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

MICHAL STEHLÍK BIBLIOGRAPHY MONOGRAPHS

MICHAL STEHLÍK BIBLIOGRAPHY MONOGRAPHS MICHAL STEHLÍK BIBLIOGRAPHY MONOGRAPHS TÓTH, A., NOVOTNÝ, L., STEHLÍK, M.: Národnostní politika v Československu 1918 1938. Od státu národního ke státu národnostnímu, Praha 2012, ISBN: 978-80-7308-413-4,

Více

Jiří Cvetler (1902 1991)

Jiří Cvetler (1902 1991) Jiří Cvetler (1902 1991) Monografie Cvetler, J.: Danei on a zápůjčka v právu ptolemajského Egypta (příspěvek k antické obligaci, hlavně na základě papyrů). Praha, Universita Karlova 1934. 172 s. Cvetler,

Více

First published: Český časopis historický, 2014, 1

First published: Český časopis historický, 2014, 1 Zitierhinweis Baštová, Petra: Rezension über: Jir í Pesěk / Lucie Filipová, Věda a politika. Německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880-2010), Praha: Karlova Univ. Nakl. Karolinum, 2013, in: Český

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

www: .

www: <http://khd.vse.cz/profil-katedry/zakladni-informace/>. Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám Václava Horčáková Abstrakt: Význam elektronických informačních zdrojů pro studium hospodářských a sociálních dějin stále

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. Bibliographie/bibliografie

Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. Bibliographie/bibliografie Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. Bibliographie/bibliografie Stand/stav 31. 12. 2012 Forschungsschwerpunkte: interdisziplinäre Probleme der Kultur- und Sozialgeschichte, Geschichte der Geschichtsschreibung,

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 Montag, 24.10.2011 10:00 Uhr Eröffnung der Konferenz 10:30-11:30 Uhr Zum ETZ Projekt Stories: Niklas Perzi (WALDVIERTEL AKADEMIE,

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

Druhá třída ČAVU se v roce 1928 rozdělila na

Druhá třída ČAVU se v roce 1928 rozdělila na Úspěchy přírodních a technických věd v období 1918 1938 Druhá třída ČAVU se v roce 1928 rozdělila na pět sekcí: matematicko-fyzikální, chemicko-mineralogicko-geologickou, biologickou, lékařskou a technickou.

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce. Plán práce na projektu

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce. Plán práce na projektu Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce Plán práce na projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY ZA OBDOBÍ OD XXIX. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky za období od XXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR V období

Více

Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918

Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918 Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918 Seznam archívních pramenů In: Martina Bečvářová (author): Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918. (Czech). Praha: Matfyzpress, 2008. pp. 299--304.

Více

60 sjezdů Chemické společnosti. RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha

60 sjezdů Chemické společnosti. RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha 60 sjezdů Chemické společnosti RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha Vznik chemických společností na našem území 1848 Lotos - Deutsche naturwissenschaftliche und medizinische Verein für Böhmen 1866 ISIS

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Klíčová aktivita č. 2 Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Na realizaci

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Podpora projektů mládeže z Česko-německého fondu budoucnosti. 26. 3. 2014 Eva Winklerová

Podpora projektů mládeže z Česko-německého fondu budoucnosti. 26. 3. 2014 Eva Winklerová Podpora projektů mládeže z Česko-německého fondu budoucnosti 26. 3. 2014 Eva Winklerová Nadační fond Vznik 1997: založen na základě Česko-německé deklarace na 10 let 2007: doba trvání prodloužena o dalších

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Archiv sportu a tv. inventář č. 78 NAD č. 202. Růžena Beinhauerová (1912 1968) V Praze 2007, 2011 Lucie Swierczeková

Archiv sportu a tv. inventář č. 78 NAD č. 202. Růžena Beinhauerová (1912 1968) V Praze 2007, 2011 Lucie Swierczeková Archiv sportu a tv inventář č. 78 NAD č. 202 Růžena Beinhauerová (1912 1968) 1929 1968 V Praze 2007, 2011 Lucie Swierczeková Ú v o d Beinhauerová Růžena Narodila se 23. září 1912 v Ostravě jako Růžena

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34.

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. Klára Benešovská Bibliografie 1977-1993 1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. 1978 K. Benešovská H. Soukupová, Katalog

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století)

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století) Das 6. Agricola-Gespräch hatte den Charakter einer Wissenschaftlichen Konferenz und wurde vom Agricola-Forschungzentrum Chemnitz, der Sächsischen Landesstelle für Volkskultur Schneeberg und dem Karlovarské

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Jaký dopad má hodnocení ústavů AV ČR na jejich excelenci?

Jaký dopad má hodnocení ústavů AV ČR na jejich excelenci? Otázky pro panelovou diskusi Jak AV ČR podporuje excelenci svých výzkumných pracovníků? Jaký dopad má hodnocení ústavů AV ČR na jejich excelenci? Analyzuje AV ČR příčiny neúspěšných návrhů projektů? Akademická

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Důvody druhé světové války

Důvody druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Filosofie výchovy. Úvod do studia tematického bloku

Filosofie výchovy. Úvod do studia tematického bloku Filosofie výchovy Úvod do studia tematického bloku Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Zápis z porady katedry NRS ze dne 1.2.2011 (TN, JK, MK, DE, AP, PŠ, MB, VŠ, TO, TR)

Zápis z porady katedry NRS ze dne 1.2.2011 (TN, JK, MK, DE, AP, PŠ, MB, VŠ, TO, TR) Zápis z porady katedry NRS ze dne 1.2.2011 (TN, JK, MK, DE, AP, PŠ, MB, VŠ, TO, TR) 1) Informace o právě zahájeném volném semestru prof. Peška. 2) Zadávání bc., mgr. a Ph.D. prací do SISu dle opatřené

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Stručný přehled československo-britských diplomatických

Více

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných Aleš Bernatík 040 59 732 2833, Ales.bernatik@vsb.cz Konference/stáž proběhne ve dnech: Spolupráce s Universitou v Petrohradě Saint-Petersburg University of State Fire Service Listopad 2012 (5 dní) Petrohrad,

Více

DIGIMON Digitalizace a mikrofilmování moravských novin. Lubomír Novotný Radka Vítková Vědecká knihovna v Olomouci

DIGIMON Digitalizace a mikrofilmování moravských novin. Lubomír Novotný Radka Vítková Vědecká knihovna v Olomouci DIGIMON Digitalizace a mikrofilmování moravských novin Lubomír Novotný Radka Vítková Vědecká knihovna v Olomouci FM EHP/Norska mimounijní dotační titul donátory Norsko, Island, Lichtenštejnsko 2. výzva

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE a AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE katedra informatiky a manažmentu pořádají VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účastí SCIENTIFIC REFLECTION OF

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa

Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa Jan Mohr Severočeské muzeum v Liberci 30.9.2012 1 Architekt Otto Bartning (1883 1959) 30.9.2012 2 Stavby Otto Bartninga v Čechách, Rakousku a Německu 30.9.2012

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vojtěch Lanna (1828-1840) INVENTÁŘ NAD č. 208 evidenční pomůcka č. 77 Ing. Miroslav Zvoník Praha 1944 Dějiny fondu Dokumenty zařazené do fondu

Více