ALENA MÍŠKOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALENA MÍŠKOVÁ http://kdddweb.pedf.cuni.cz"

Transkript

1 ALENA MÍŠKOVÁ Osobní údaje: doc. PhDr. Alena Míšková, nar , Plzeň. Zaměstnavatel: Pedagogická fakulta UK, Praha 1. M. D. Rettigové 4. Studium: Gymnázium, ulice Pionýrů 2 [dnes Masarykovo gymnázium], Plzeň Filozofická fakulta UK, obory pomocné vědy historické-archivnictví PhDr doc. (v oboru moderních dějin na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze) Působení: Státní ústřední archiv, oddělení fondů po roce 1945, archivářka Ústřední archiv ČSAV, odborná archivářka Ředitelka Ústředního archivu ČSAV, resp. od r Archivu AV ČR. červenec Vědecko-pedagogická pracovnice Katedry německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd UK v Praze (postupně proděkanka FSV pro studijní záležitosti, vedoucí katedry, garant bakalářského studia). od Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v Praze. od Vědecká pracovnice v Archivu AV ČR (dnes Masarykova ústavu a Archivu AV ČR), později i ředitelka se vzdala vedení Archivu AV ČR. Odborné zaměření: dějiny německých vědeckých institucí v Čechách, intelektuálové a totalitní režimy, moderní dějiny, vztah Češi a Němci v 19. a 20. století. Členství ve vědeckých a redakčních radách: členka vědecké rady FSV, členka katedry slavogermánských studií UJEP Ústi nad Labem, předsedkyně Rady pracoviště MÚA AV ČR, členkou česko-německé komise historiků, kterou opustila v roce Pedagogická činnost: Výběrový seminář Bakalářský seminář Diplomový seminář Výběrová přednáška Bibliografie 2008 MÍŠKOVÁ, A. Věda jako nástroj nacionálního i politického boje. In KAISEROVÁ, K.; RAK, J. (ed.) Nacionalizace společnosti v Čechách Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2008, s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Nacionalizace vědy na přelomu století. In KAISEROVÁ, K.; RAK, J. (ed.) Nacionalizace společnosti v Čechách Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2008, s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Financování českých, německých a společných vědeckých společností v českých zemích do roku In KAISEROVÁ, K.; RAK, J. (ed.) Nacionalizace společnosti v Čechách Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2008, s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Nacifikace německého studentstva v Praze. In RATAJOVÁ, J. Pražský student: Univerzitní studenti v dějinách Prahy. Publikace k výstavě, Clam-Gallasův

2 palác, 14. listopadu 1. února Praha : Archiv hlavního města Prahy, 2008, s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Die Deutsche (Karls-) Universität vom Münchner Abkommen bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. [Překlad a rozšířené vydání české verze.] Praha : Karolinum, MÍŠKOVÁ, A. (ed.) Instituce, osobnosti, ideje a struktura vědy v českých zemích. Praha : Archiv AV ČR, MSÚ-Archivu AV ČR, MÍŠKOVÁ, A.; BARVÍKOVÁ, H. Pozůstalost Josefa Pfitznera. Akademický bulletin AV ČR. 2007, č. 9, s MÍŠKOVÁ, A.. Die Eigentumsverhältnisse in der tschechoslowakischen Industrie in den ersten Nachkriegsjahren. In NEUTATZ, D.; ZIMMERMANN, V. (ed.) Die Deutschen und das östliche Europa. Essen : Klartext Verlag, 2006, s MÍŠKOVÁ, A. Historické události na filmovém plátně. Dějiny a současnost. 2006, roč. 28, č. 11, s. 7. MÍŠKOVÁ, A. Kaderpolitik und entwicklung im Kontext der tschechoslowakischen Wirtschaftsreform. In Sozialistische Wirtschaftsreformen. Tschechoslowakei und DDR im Vergleich. Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 2006, s MÍŠKOVÁ, A. Pražští němečtí vědci a druhá světová válka. Poznámky o osobní angažovanosti. In Věda a armáda. Věda a válka ( ). Sborník příspěvků z mezinárodní konference (Praha ). Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2006, s MÍŠKOVÁ, A. Nacismus a Německá společnost na podporu vědy, umění a literatury v Československu. In KAISEROVÁ, K.; PEŠEK, J. (ed.) Viribus unitis nedosti bylo Jana Křena. Janu Křenovi k pětasedmdesátinám. Ústí nad Labem : Albis international, 2005, s ISBN MÍŠKOVÁ, A.; BOHÁČEK, J. První exulanti na Německé universitě v Praze. In Exil v Praze a Československu Exile in Prague and Czechoslovakia Praha : Pražská edice, 2005, s ISBN X MÍŠKOVÁ, A. Die Arisierung an der Deutschen Universität Prag. In KOSTLÁN, A. a kol. (ed.) Wissenschaft in den böhmischen Ländern Praha : Koniasch Latin Press, 2004, s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Das Schicksal der Professoren der Prager Deutschen Universität in der Nachkriegszeit. In KOSTLÁN, A.; VELKOVÁ, A. (ed.) Wissenschaft im Exil. Die Tschechoslowakei als Kreuzweg Sammelband einer Konferenz. (Prag, November 2003). Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004, s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Destruktion und Selbstdestruktion des Prager Linguistik-Zirkels. In NEKULA, M. (ed.) Prager Strukturalismus. Heidelberg : Universitätsverlag Winter, 2003, s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Die Deutsche Universität Prag im Vergleich mit anderen deutschen Universitäten in der Kriegszeit. In LEMBERG, H. (ed.) Universitäten in nationaler Konkurrenz. Zur Geschichte der Prager Universitäten im 19. a und 20. Jahrhundert. Mnichov : Oldenbourg Verlag, 2003, s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Die Deutsche Universität im zweiten Weltkrieg. In LEMBERG, H. (ed.) Universitäten in nationaler Konkurrenz. Zur Geschichte der Prager Universitäten im

3 19. a und 20. Jahrhundert. Mnichov : Oldenbourg Verlag, 2003, s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Karrierenchancen von Akademikerinnen in Böhmen und in der Tschechoslowakei ( ). In MARIJA WAKOUNIG (ed.) Die gläserne Decke. Frauen in Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa im 20. Jahrhundert. Wien; München; Bozen : Studienverlag Innsbruck, 2003 [vyšlo 2005], s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Maturanti v zákopech první světové války. Erich Maria Remarque, Na západní frontě klid In BARTLOVÁ, M. (ed.) Pop History. O historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her. Praha : Lidové noviny, 2003, s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Proces tzv. normalizace v Československé akademii věd ( ). In Věda v Československu v období normalizace ( ). Sborník z konference. Praha, listopadu Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2003, s MÍŠKOVÁ, A. Prvky kontinuity a diskontinuity při zakládání a v prvních letech existence ČSAV. In SULITKOVÁ, L. (ed.) Reflexe počátků vědecké instituce. První všední dny ČSAV a jejích ústavů ve vzpomínkách účastníků. Sborník ze setkání pamětníků v Praze 25. a 26. listopadu Praha : Archiv AV ČR, 2003, s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Die tschechische Historiographie der letzten zehn Jahre. Österreichische Osthefte. 2002, roč. 44, č. 1/2, s MÍŠKOVÁ, A.; GLETLER, M.; LIPTÁK, L. (ed.) Nacionálno-socialistický systém vlády. Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Brno : Academic Electronic Press, [Německy vyšlo pod názvem Geteilt, besetzt, beherrscht. Die Tschechoslowakei Reichsgau Sudetenland, Protektorat Böhmen und Mähren, Slowakei. Essen: Klartext Verlag, 2004.] MÍŠKOVÁ, A. Německá (Karlova) universita od Mnichova k 9. květnu Praha : Karolinum, ISBN X. MÍŠKOVÁ, A. Stimmen der zweiten Generation. In Die Beneš-Dekrete. Wien : Czernin Verlag, 2002, s MÍŠKOVÁ, A. Vyhnání: palčivá otázka (nejen) české a německé historiografie (nejen) současnosti. In BRANDES, D. Cesta k vyhnání. Praha : Prostor, 2002, s ISBN MÍŠKOVÁ, A. Antisemitismus v Německu konce 19. a první poloviny 20. století. In Stín šoa nad Evropou. Praha : Židovské muzeum v Praze, 2001, s MÍŠKOVÁ, A. Deutsche Professoren aus den böhmischen Ländern, Flüchtlinge in der Zeit vor und nach Münchner Verhandlungen. In GLETTLER, M.; MÍŠKOVÁ, A. (ed.) Prager Professoren Zwischen Wissenschaft und Politik. Essen : Klartext Verlag, MÍŠKOVÁ, A.; SVOBODNÝ, P. Hermann Hubert Knaus ( ) Mediziner. Die Jahre an der Medizinischen Fakultät der Deutschen Universität in Prag. In GLETTLER, M.; MÍŠKOVÁ, A. (ed.) Prager Professoren Zwischen Wissenschaft und Politik. Essen : Klartext Verlag, MÍŠKOVÁ, A. Odnímání doktorských titulů na heidelberské univerzitě v nacistickém období. Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis [vyd. 2002], roč. 41, č. 1 2, s

4 MÍŠKOVÁ, A.; HLAVÁČOVÁ, L. Otto Grosser ( ) Mediziner. Vom überzeugten Nationalisten zum aktiven Nationalsozialisten. In GLETTLER, M.; MÍŠKOVÁ, A. (ed.) Prager Professoren Zwischen Wissenschaft und Politik. Essen : Klartext Verlag, MÍŠKOVÁ, A. Die Prager Rassenforschungspläne bei Kriegsende. In RŮŽIČKA, T.; ANDĚL, M.; BOJAR, M. aj. (ed.) Mensch und Medizin in totalitären und demokratischen Gesellschaften. Beitrage zu einer tschechisch-deutschen Tagung der Universitäten Prag und Düsseldorf. Essen : Klartext Verlag, 2001, s MÍŠKOVÁ, A. Pražská kariéra Theodora Oberländera. In O dějinách a politice. Janu Křenovi k sedmdesátinám. Ústí nad Labem : Albis international, 2001, s MÍŠKOVÁ, A. Doslov ke knize ZIMMERMANN, V. Sudetští Němci v nacistickém státě. Praha : Argo, ISBN [vydal společně i Prostor ISBN ] 2000 MÍŠKOVÁ, A. Antisemitismus německé menšiny v českých zemích ve 30. a na počátku 40. let. In Fenomén holocaust. The holocaust phenomenon. Sborník mezinárodní vědecké konference. Praha Terezín října Praha : Kancelář prezidenta republiky, Památník Terezín, 2000, s MÍŠKOVÁ, A.; ŠUSTEK, V. Josef Pfitzner a protektorátní Praha v letech Sv. 1. Deník Josefa Pfitznera, úřední korespondence Josefa Pfitznera s Karlem Hermannem Frankem. Praha : Scriptorium, ISBN X. MÍŠKOVÁ, A. Od Schönerera ke genocidě? Von Schönerer zum Genozid? In Židé v Sudetech/Juden im Sudetenland. Praha : Česká křesťanská akademie, 2000, s ISBN MÍŠKOVÁ, A.; KREJČOVÁ, H. Anmerkungen zur Frage des Antisemitismus in den Böhmischen Ländern Ende des 19. Jahrhunderts. In HOENSCH, J.; BIMAN, S.; LIPTÁK, L. (ed.) Judenemanzipation Antisemitismus Verfolgung in Deutschland, Ósterreich-Ungarn, den böhmischen Ländern und in der Slowakei. Essen: Klartext Verlag, 1999, s [Česky In HOENSCH, J.; BIMAN, S.; LIPTÁK, L. (ed.) Emancipácia židov antisemitizmus prenasledovanie. Bratislava : Veda, 1999, s ] MÍŠKOVÁ, A.; URBAN, J. Bílých míst je stále dost, ale jsou jiná než před deseti lety. Dějiny a současnost. 1999, roč. 21, č. 6, s [Rozhovor s Janem Křenem.] MÍŠKOVÁ, A. [překlad z německého orig.] JÄCKEL, E. Hitlerův světový názor. (Projekt jedné vlády.) Praha : Paseka, MÍŠKOVÁ, A.; KREJČOVÁ, H. Chronologische Übersicht der antijüdischen und antideutschen Kundgebungen und Demonstrationen in Böhmen und Mähren (1899). In HOENSCH, J.; BIMAN, S.; LIPTÁK, L. (ed.) Judenemanzipation Antisemitismus Verfolgung in Deutschland, Ósterreich-Ungarn, den böhmischen Ländern und in der Slowakei. Essen : Klartext Verlag, 1999, s MÍŠKOVÁ, A.Die Lage der Juden an der Prager Deutschen Universtität. In HOENSCH, J.; BIMAN, S.; LIPTÁK, L. (ed.) Judenemanzipation Antisemitismus Verfolgung in Deutschland, Ósterreich-Ungarn, den böhmischen Ländern und in der Slowakei. Essen : Klartext Verlag, 1999, s [Česky viz výše.] MÍŠKOVÁ, A. Rassenforschung und Oststudien an der Deutschen (Karls-) Universität in Prag. In BRANDES, D.; IVANÍČKOVÁ, E.; PEŠEK, J. (ed.) Erzwungene Trennung. Vertreibung und Aussiedlungen in und aus der Tschechoslowakei im Vergleich mit Polen, Ungarn und Jugoslawien. Essen : Klartext Verlag, 1999, s. 39

5 53. [Česky In Vynútený rozchod. Vyhnanie a vysídlenie z Československa v porovnaní s Poľskom, Maďarskom a Jugosláviou. Bratislava : Veda. Vydavatelstvo SAV, 1999, s ] MÍŠKOVÁ, A.; EMDE BOAS, MAGDA VAN; THOMPSON, K. Rozhovor o nepřítomných. Vzpomínky na Prahu a svět ve víru druhé světové války. Dějiny a současnost. 1999, roč. 21, č. 4, s MÍŠKOVÁ, A. Kontinuität und Diskontinuität in der tschechoslowakischen Wissenschaft. Akademie und gelehrte Gesellschaften Kontinuita a diskontinuita české vědy. Akademie a učené společnosti In MÍŠKOVÁ, A.; HEISS, G.; PEŠEK, J.; RATHKOLB,O. (ed.) An der Bruchlinie. Österreich und die Tschechoslowakei nach Na rozhraní světů. Rakousko a Československo po Innsbruck : Studien-Verlag, 1998, s MÍŠKOVÁ, A.; BARVÍKOVÁ, H.; ŠMIDÁK, M. Československá akademie věd : restaurace komunistické moci ve vědě. Praha : ÚSD AV ČR, MÍŠKOVÁ, A. Friedrich Klausing hrdinou proti své vůli? Dějiny a současnost. 1998, roč. 20, č. 5, s MÍŠKOVÁ, A. Německá univerzita v Praze ; Německá univerzita za druhé světové války. In HAVRÁNEK, J.; POUSTA, Z. (ed.) Dějiny Univerzity Karlovy. IV. díl Praha : Karolinum, ISBN MÍŠKOVÁ, A.; PAĎOUREK, J. Bedřich Mendl 29. srpna září In Vědecká konference k 100. výročí narození Bedřicha Mendla, prvního profesora hospodářských dějin Univerzity Karlovy Praha: Karolinum, 1997, s [Také vyšlo pod názvem Bedřich Mendl In Acta Universitatis Carolinae. Philosophia et Historica 1994, č. 4. Velké osobnosti filozofické fakulty Univerzity Karlovy 7.] MÍŠKOVÁ, A. Hodina pravdy rok diskusí. Dějiny a současnost. 1997, roč. 19, č. 5, s MÍŠKOVÁ, A. Německá univerzita v Praze In HAVRÁNEK, J. (ed.) Dějiny University Karlovy. III. díl Praha : Karolinum, ISBN MÍŠKOVÁ, A. Německá (Karlova) Univerzita v Praze v letech druhé světové války. Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis [vyd. 2004], roč , č. 1 2, s MÍŠKOVÁ, A.; PEŠEK, J. Dům dějin Spolkové republiky Německo aneb koncepce nejnovějších dějin pro širokou veřejnost. Dějiny a současnost. 1995, roč. 17, č. 4, s MÍŠKOVÁ, A. Die Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen (später Deutsche Akademie der Wissenschaften in Prag) (Unterstützungstätigkeit Fachorientierung, soziale und regionale Herkunft der Antragsteller, zeitliche Entwicklung.) Germanoslavica. 1995, roč. 2 (7), č. 1, s MÍŠKOVÁ, A. Odsun a Intolerance. Ke dvěma výstavám věnovaným transferu německého obyvatelstva. Dějiny a současnost. 1995, roč. 17, č. 5, s MÍŠKOVÁ, A. Postavení lékařů ve Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis

6 Carolinae Pragensis (Sammelband zum Jubiläum Dr. Ludmila Hlaváčková) [vyd. 1996], roč. 35, č. 1-2, s MÍŠKOVÁ, A. Tschechische Wissenschaft Ergebnis der Emanzipation oder Nationalisierung der Wissenschaft in den böhmischen Ländern? Donauraum. 1995, roč. 35, č. 3, Wien, s MÍŠKOVÁ, A. Agonie et renaissance du Cercle linguistique de Prague. Amitié francotchécoslovaque. 1994, č. 4, s. 3 7; L Analisi Linguistica e Letteraria. 1994, č. 2, s ; Bruscilla [francouzský lingvistický časopis] [výtah]. MÍŠKOVÁ, A.; NEUMÜLLER, M. Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách (Německá akademie věd v Praze): Materiály k dějinám a inventář archivního fondu. Die Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen (Deutsche Akademie der Wissenschaften in Prag): Materialien zu ihrer Geschichte und Inventar des Archivbestandes Práce z dějin ČSAV Studia historiae Academiae scientiarum bohemicae. Seria B, editiones 7. Praha : Archiv AV ČR, MÍŠKOVÁ, A. Zemské a státní subvence pro tři hlavní vědecké společnosti v Čechách do r Dějiny vědy a techniky. 1994, roč. 27, č. 2, s [Vyšlo také In Sborník příspěvků ze symposia Český lev a rakouský orel v 19. století v březnu Praha : B.n., 1996, s ] 1993 MÍŠKOVÁ, A. Czechoslovak Representation in the International Council of Scientific Unions. In Práce z dějin ČSAV Studia Historiae Academiae scientiarum Bohemoslovacae. Seria C, editiones 2. Praha : Archiv AV ČR, 1993, s MÍŠKOVÁ, A. ČAVU A ČSAV: Otázky kontinuity a diskontinuity II. (Vytvoření sboru členů ČSAV a jeho vztah k členské základně ČAVU a KČSN). In Česká akademie věd a umění Sborník příspěvků z konference 100 let ČAVU. Praha : Historický ústav ČSAV, 1993, s MÍŠKOVÁ, A. Lékaři v mezinárodních a zahraničních vědeckých společnostech v 50. letech 20. stol. Dějiny vědy a techniky. 1993, roč. 26, č. 2, s MÍŠKOVÁ, A. Osudy archivních fondů významných německých vědeckých institucí na českém území. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. 1993, roč. 1, s MÍŠKOVÁ, A.; PAĎOUREK, J. Psychologický experiment Bedřicha Mendla. Neznámá anketa k 500. výročí upálení M. Jana Husa. Dějiny a současnost. 1993, roč. 15, č. 1, s MÍŠKOVÁ, A. Slovanský ústav ČSAV v letech (od reorganizace k likvidaci). Slavia. 1993, roč. 62, č. 2, s MÍŠKOVÁ, A. Vývoj německých libereckých vědeckých a vlastivědných institucí a jejich archivních fondů ( ). Sborník Severočeského muzea-historia. 1993, roč. 11, s MÍŠKOVÁ, A.; PODANÝ, V. Činnost ústředního archivu ČSAV v letech In Práce ČSAV-A. 1992, sv. 4, s MÍŠKOVÁ, A.; KOSTLÁN, A. O Komenském, Patočkovi a otevřené duši. Dějiny a současnost. 1992, roč. 14, č. 4, s [Rozhovor s profesorem Klausem Schallerem.] 1991

7 MÍŠKOVÁ, A. Profesor Bohumil Ryba ( ). In Sborník příspěvků ze slavnostního shromáždění na počest 90. výročí narození profesora Bohumila Ryby. Praha : Základní knihovna-ústředí vědeckých informací ČSAV, 1991, s MÍŠKOVÁ, A. Národní filmová galerie (Projekt ČAVU), Iluminace [vyd. 1991], roč. 2, č. 2, s MÍŠKOVÁ, A. History of Scientific Cinematography within the Czechoslovak Academy of Sciences. In Práce z dějin ČSAV Studia Historiae Academiae Scientiarum Bohemoslovacae. Seria C, editiones l. Praha : Ústřední archiv ČSAV, 1989, s [Publikováno rovněž česky.] 1988 MÍŠKOVÁ, A. Ustavování a počáteční činnost národních správ ve středních Čechách, květen červen Památky středních Čech. 1988, roč. 3, s ; 1989, roč. 4, s MÍŠKOVÁ, A. Publikace ČSAV v mezinárodní výměně informací / /. In NOVÝ, L. (ed.) Práce z dějin ČSAV Studia Historiae Academiae scientiarum Bohemoslovacae. Seria A, editiones 2. Praha : Ústřední archiv ČSAV, 1987, s MÍŠKOVÁ, A. Vytváření mezinárodní vědecké spolupráce ČSAV v letech In NOVÝ, L. (ed.) Práce z dějin ČSAV Studia Historiae Academiae scientiarum Bohemoslovacae. Seria A, editiones 1. Praha : Ústřední archiv ČSAV, 1986, s MÍŠKOVÁ, A. Josef Borovička. In Sborník prací SÚA. Praha : B.n., 1985, s MÍŠKOVÁ, A. Vojtěch Jaromír Nováček (medailon). In Sborník prací SÚA. Praha : B.n., 1985, s MÍŠKOVÁ, A.; SCHWIPPEL, J. Archivy a kultura. Archivní zprávy. 1981, roč. 13, s

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. Bibliographie/bibliografie

Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. Bibliographie/bibliografie Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. Bibliographie/bibliografie Stand/stav 31. 12. 2012 Forschungsschwerpunkte: interdisziplinäre Probleme der Kultur- und Sozialgeschichte, Geschichte der Geschichtsschreibung,

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 20. 22. března 2009 mezinárodní mezioborovou konferenci HOMOSEXUALITA V ČESKÝCH ZEMÍCH A HUMANITNÍ VĚDY pátek 20. března 2009: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

ŽIVOTOPIS. Osobní údaje. Místo trvalého pobytu Bezručova 1575/49A, Mikulov, 692 01

ŽIVOTOPIS. Osobní údaje. Místo trvalého pobytu Bezručova 1575/49A, Mikulov, 692 01 Osobní údaje Jméno Příjmení Akademické tituly Datum, místo narození Stav Adrian PORTMANN Ph.D., Mag. phil. 29. 12. 1974, Wolhusen (Švýcarsko) Ženatý Místo trvalého pobytu Bezručova 1575/49A, Mikulov, 692

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci DAVID HAMPL, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent Politologie, mezinárodní vztahy Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Příloha B Velké dějiny zemí Koruny české (1938 1945), XVa, XVb Praha 2008 1 Úvod Otázky politického, hospodářského, sociálního a kulturního vývoje české společnosti a mezinárodního postavení československého

Více

1) Kol. autorů: Dějiny Jemnice (STEHLÍK, M.: Židovská komunita v Jemnici 1848 1942), Jemnice 2010, ISBN: 978-80-254-8682-5, s. 471 482.

1) Kol. autorů: Dějiny Jemnice (STEHLÍK, M.: Židovská komunita v Jemnici 1848 1942), Jemnice 2010, ISBN: 978-80-254-8682-5, s. 471 482. doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. VĚDECKÉ MONOGRAFIE 1) STEHLÍK, M.: Slovensko. Země probuzená 1918 1938, Academia, Praha 2015, ISBN: 978-80-200-2405-3, 196 s. 2) TÓTH, A., NOVOTNÝ, L., STEHLÍK, M.: Národnostní

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Židovská kultura a české dějiny Dr. Phil. Jana Starek

Židovská kultura a české dějiny Dr. Phil. Jana Starek Židovská kultura a české dějiny Dr. Phil. Jana Starek Letní semestr 2014 Pondělí 16.20-17.50, učebna K229 1. ročník, FEM + FVT Cíl kurzu: Přiblížit posluchačkám a posluchačům základní přehled o dějinách

Více

Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Mgr. Martin Pelc, Ph.D. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. tajemník Ústavu historických věd Vědecké zaměření: novodobé dějiny E-mail: martin.pelc@fpf.slu.cz Telefon: +420 553 684 471 Pracoviště: Ústav historických

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

ŽIVOTOPIS. Email: filip.sisler@fsv.cuni.cz, filip.sisler@centrum.cz Telefon: +420 603 805 108. Pracovní zkušenosti: Vzdělání:

ŽIVOTOPIS. Email: filip.sisler@fsv.cuni.cz, filip.sisler@centrum.cz Telefon: +420 603 805 108. Pracovní zkušenosti: Vzdělání: ŽIVOTOPIS Jméno: Filip Šisler Titul: Mgr. Datum narození: 10. listopad 1984 Místo narození: Praha Adresa trvalého bydliště: Kozlovská 8/12, 160 00, Praha 6 Dejvice Adresa pracoviště: Institut mezinárodních

Více

Zpráva o činnosti Archivu Kanceláře prezidenta republiky za rok 2009

Zpráva o činnosti Archivu Kanceláře prezidenta republiky za rok 2009 Zpráva o činnosti Archivu Kanceláře prezidenta republiky za rok 2009 Archiv Kanceláře prezidenta republiky (Archiv KPR) je organizačně začleněn do Odboru archivní a spisové služby (OSAS) Kanceláře prezidenta

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

1. Název vzdělávacího programu: Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a pro učitele SŠ

1. Název vzdělávacího programu: Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a pro učitele SŠ Pořadové číslo : 1. Název vzdělávacího programu: Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a pro učitele SŠ Doplňujícím didaktickým studiem německého jazyka získává jeho absolvent

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

TOLERANCE PROTI INTOLERANCI

TOLERANCE PROTI INTOLERANCI TOLERANCE PROTI INTOLERANCI PŘEHLED ODBORNÝCH AKTIVIT K ČESKO-NĚMECKÝM VZTAHŮM Univerzita J. E. Purkyně, Muzeum města a Archiv města Ústí nad Labem 1990-2003 TOLERANZ GEGEN INTOLERANZ ÜBERSICHT DER FACHAKTIVITÄTEN

Více

Československá filmová společnost I

Československá filmová společnost I Československá filmová společnost I 1936 1938 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Československá filmová společnost I Časový rozsah pomůcky: 1936 1938

Více

Výběrová bibliografie

Výběrová bibliografie Výběrová bibliografie Monografie Eva SEMOTANOVÁ, Výběrový katalog atlasů. Mapová sbírka Ústavu československých a světových dějin Československé akademie věd, Praha 1989, 305 s. Eva SEMOTANOVÁ, Kartografie

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

UNIVERSITÄT PARDUBICE PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT

UNIVERSITÄT PARDUBICE PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT Stránka 1 z 10 Text na deskách (pouze tištěná verze) UNIVERSITÄT PARDUBICE PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT ABSCHLUSSARBEIT 2007 Aneta Machková Stránka 2 z 10 Titulní list (Touto stranou začíná číslování práce.

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

XVI. Karlovarské právnické dny

XVI. Karlovarské právnické dny XVI. Karlovarské právnické dny Pozvánka na konferenci ve dnech 7., 8. a 9. června 2007 Kongresový sál hotelu Thermal, Karlovy Vary Pořádá Spolek Karlovarské právnické dny Společnost českých, německých,

Více

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz Osobní údaje: PaedDr. František Parkan, nar. 15. 10. 1944, Praha. Zaměstnavatel: Pedagogická fakulta UK, 116 39 Praha 1. M. D. Rettigové 4. Studium: 1958-1962

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

securitas imperii 23 (02/2013)

securitas imperii 23 (02/2013) securitas imperii 23 (02/2013) Miroslav Novák K aplikaci pojmu totalitarismus na komunistické systémy: obecné problémy a česká specifika Petr Placák Fašismus jako radikální lidová revoluce Poznámky k

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Zpráva o činnosti Archivu Kanceláře prezidenta republiky za rok 2010

Zpráva o činnosti Archivu Kanceláře prezidenta republiky za rok 2010 Zpráva o činnosti Archivu Kanceláře prezidenta republiky za rok 2010 Archiv Kanceláře prezidenta republiky (Archiv KPR) je organizačně začleněn do Odboru archivní a spisové služby (OSAS) Kanceláře prezidenta

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Majakovského 8. 9. třída Základní Dějepis Téma

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

PROGRAM. Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost

PROGRAM. Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost PROGRAM výroční konference 2014 Česko-německého diskusního fóra Hrad Litoměřice,Tyršovo náměstí 68 Litoměřice Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost sobota, 22. listopadu 2014 8.30

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus

Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus Obecně pedagogická a historická analýza pedagogického pragmatismu a příklad zlínského pokusného a Baťova školství Mezinárodní vědecká konference Zlín 29.

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 13 3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 3.1 Kontinuální činnost v oboru 3.1 V oboru bohemistiky pracuje 30 let. Viz odborné bohemistického zaměření v Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd v Praze, kde

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus

Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus Obecně pedagogická a historická analýza pedagogického pragmatismu a příklad zlínského pokusného a Baťova školství Mezinárodní vědecká konference Zlín 29.

Více

Závěrečná prezentace hodnocení Valašské Meziříčí, 27.ledna 2012

Závěrečná prezentace hodnocení Valašské Meziříčí, 27.ledna 2012 Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu CZ.1.7/2.2./7.284 Závěrečná prezentace hodnocení Valašské Meziříčí, 27.ledna 12 Popis projektu Příjemce: Univerzita Karlova v Praze

Více

Die Zwangsaussiedlung der Deutschen und ihre Widerspieglung in den gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen

Die Zwangsaussiedlung der Deutschen und ihre Widerspieglung in den gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen Die Zwangsaussiedlung der Deutschen und ihre Widerspieglung in den gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen Auswahlbibliographie zu Zeitschriftenaufsätzen und Beiträgen in Sammelbänden aus den Jahren

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

SEZNAM NOVIN. Informace pro uživatele. 24 hodin A Zet A Zet A Zet

SEZNAM NOVIN. Informace pro uživatele. 24 hodin A Zet A Zet A Zet 236 004 017 SEZNAM NOVIN 24 hodin A Zet A Zet A Zet Allgemeine Illustrierte Zeitung Allgemeine Zeitung Arbeiter Zeitung Arijský boj Augsburger Allgemeine Zeitung Autoklub Beamten Zeitung Blesk Blesk Blgarska

Více

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných Aleš Bernatík 040 59 732 2833, Ales.bernatik@vsb.cz Konference/stáž proběhne ve dnech: Spolupráce s Universitou v Petrohradě Saint-Petersburg University of State Fire Service Listopad 2012 (5 dní) Petrohrad,

Více

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý Otevři si dějiny muzejní kufřík PhDr. Ivan Malý Muzejní kufřík Muzejní kufřík Sada pěti interaktivních muzejních sad (tzv. kufříků ), z nichž se každý vztahuje k jedné ze zlomových epoch českých dějin

Více

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová 2012 podíl MCMP na vypracování Metodického doporučení Ministerstva kultury ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění. 2014 minianketa OTÁZKY: 1.

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

Archiv sportu a tv. inventář č. 86 NAD č. 219. Josef Šmejkal (1879 1942) 1903 1942 (1947) V Praze 2007 Lucie Swierczeková

Archiv sportu a tv. inventář č. 86 NAD č. 219. Josef Šmejkal (1879 1942) 1903 1942 (1947) V Praze 2007 Lucie Swierczeková Archiv sportu a tv inventář č. 86 NAD č. 219 Josef Šmejkal (1879 1942) 1903 1942 (1947) V Praze 2007 Lucie Swierczeková Ú v o d Josef Šmejkal Zápasník v klasickém i volném stylu. V r. 1899 začal se vzpíráním

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Populační vývoj vojenských újezdů v České republice

Populační vývoj vojenských újezdů v České republice Diskusní večer ČDS, 21. 11. 212 Populační vývoj vojenských újezdů v České republice Marie Kusovská Obsah Důvody výzkumu vojenských újezdů (VÚ) Historické okolnosti vzniku předchůdců VÚ, včetně působení

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 22. LEDNA 2015 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví

Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Národní archiv ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy si kladou za čest pozvat zájemce na mezinárodní

Více

Renata Veselá. Monografie

Renata Veselá. Monografie Renata Veselá Monografie Veselá, R.: Spolkový zákon v praxi některých brněnských fakultních spolků (1919-1952). Brno, Masarykova univerzita 1995. 126 s. (ISBN 80-210-111-4) Veselá, R. a kol.: Rodina a

Více

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 1 Obsah 1. Základní informace o pojišťovně... 3 2. Údaje o akcionářích pojišťovny... 7 3. Údaje

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více