Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka."

Transkript

1 Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka.

2 Návod k obsluze ThermoBrite Elite Model číslo S600 Pro diagnostické použití in vitro Copyright 2013 Leica Biosystems - Všechna práva vyhrazena

3 Obsah 1 - Úvod... 5 Cílové použití... 5 Jak používat návod k obsluze... 5 Poznámky, upozornění a varování... 6 Poznámky... 6 Upozornění... 6 Varování... 6 Biologická varování... 6 Symboly... 7 Varování, bezpečnostní opatření, omezení... 8 Kontaktní informace společnosti Leica Biosystems Autorizovaný evropský zástupce Výrobce Záruka Záruka společnosti Leica Biosystems Omezení odpovědnosti Použití počítačových výrobků třetí strany Instalace Vybalení Obsah Systém ThermoBrite Elite Položka č Opakované objednání sad Požadavky Požadavky na elektrický proud a napětí Požadavky na teplotu Prostorové požadavky Požadavky na prostředí Instalace Systém pro správu kapalin Licenční smlouva koncového uživatele Popis systému Teorie provozu Použití metody FISH Součásti Rev D Návod k obsluze 1

4 Obsah Přední strana Zadní strana Kapalinový systém Potrubí reagencií Odpadní potrubí Čerpadla Čerpadlo reagencií Odpadní čerpadlo Potrubí modulu Komory vzorků Držáky sklíček Elektrické a komunikační přípojky Napájecí port a síťový vypínač Komunikační port Netbooku Software Příprava systému ke spuštění Činidla Kompatibilní reagencie Příprava reagencií a připojení Příprava sklíček Systém je připraven Jak používat software ThermoBrite Elite Spuštění Co je nutné udělat před uvedením přístroje do provozu Navigace rozhraním Obsluha přístroje Obrazovka Start Spuštění protokolu Obrazovka Start Run (Spustit) Run/Create/Edit (Spustit/vytvořit/upravit) Výběr protokolu, který se má spustit Řídicí panel protokolu Přidávání sklíček do modulu Spuštění protokolu Iniciály uživatele Chod pozastaven Rev D Návod k obsluze 2

5 Obsah Aktivita v poloze sklíčka za chodu Aktuální teplota modulu za chodu Souhrn po dokončení protokolu Vypustit komory Uložit a spustit promývání hadic Protokoly Souhrnný protokol Protokol detailů Vytvoření nového protokolu Název protokolu Popis protokolu Kroky protokolu Kroky reagencií Náplň reagencií Houpat reagencií Teplota reagencie Inkubace reagencie Vypuštění reagencie Možnosti kroku reagencie Propláchnutí reagencií Možnost Upomínka kroku reagencie Uložit a zavřít Krok plnění Krok Pozastavit Krok Vypustit Odpadní nádoby Upozornění Varování ohledně problémů protokolu Varování ohledně neplatného názvu protokolu Údržba a odstraňování závad Údržba Čištění Čištění povrchů přístroje Čištění komor vzorků Čištění držáků sklíček Čištění Netbooku Likvidace kapalného odpadu Line Wash (Promývání hadic) Rev D Návod k obsluze 3

6 Obsah Údržba podle potřeby Výměna filtrů potrubí modulu Výměna hadiček peristaltického čerpadla Odstraňování závad Odstraňování závad podle příznaků Chybové zprávy Nelze načíst protokol Nebylo možné přepnout # na # Vnitřní chyba softwaru Chyba načítání protokolu Výpustný ventil se nepřepnul do polohy pro obtok Vstupní ventil se nepřepnul do polohy pro obtok Vstupní ventil se nepřepnul do komory Přístroj neprovedl autotest Vlákno přístroje je buď ukončené, nebo nereaguje do 20 sekund. Software se ukončí.. 93 Moduly nedosáhly cílové teploty/cílových teplot během 1 hodiny Vnitřní chyba softwaru Vnitřní chyba přístroje Vnitřní chyba provozu Vnitřní chyba modulu běžce (rotoru/oběžného kola) Přístroj ThermoBrite Elite nenalezen Ventil reagencie nepřepnul do hadice reagencie č Neúspěšný autotest pro komunikaci s přístrojem Snímače indikují kritickou chybu průtoku Snímače signalizují varování před sníženým průtokem Protokol selhal Tento protokol obsahuje chyby a nelze jej spustit Neošetřená výjimka Přerušení komunikace USB Kontrola připojení USB Výměna pojistek Technické parametry Literatura Rev D Návod k obsluze 4

7 1 - Úvod 1 - Úvod Cílové použití Pouze pro použití in vitro Software ThermoBrite Elite zajišťuje celkovou automatizaci kroků před hybridizací a po hybridizace při testování FISH a současně poskytuje přesnou kontrolu teploty během denaturace a hybridizace probíhající v přístroji. Jak používat návod k obsluze Tento dokument je návodem k obsluze pro systém ThermoBrite Elite vyrobený společností Leica Biosystems Richmond, Inc. Před prací s přístrojem si pečlivě tento návod přečtěte, protože obsahuje pokyny pro instalaci, obsluhu, údržbu a odstraňování závad. Před jakoukoliv instalací či použitím systém doporučujeme, abyste se se systémem důkladně seznámili. Provoz systému je podrobně vysvětlen a samotný návod lze použít ke školení pracovníků obsluhy. Provozní operace systému, podrobně v popsané v návodu, zahrnují přehled o teorii provozu, přehled součástí systému, přípravu vzorků a reagencií a vytvoření protokolu pomocí softwaru ThermoBrite Elite. Tento návod si laskavě uschovejte pro případ, že jej budete později potřebovat Rev D Návod k obsluze 5

8 1 - Úvod Poznámky, upozornění a varování Poznámky Upozornění Návod k obsluze obsahuje informace a varování, která musí obsluha dodržovat, aby zajistila bezpečný provoz systému. Důležité zprávy jsou zvýrazněny ohraničením a speciálními ikonami, které označují typ zprávy v rámečku. Existují čtyři typy zpráv: Poznámky, upozornění, varování a biologická varování. Jsou vysvětleny v následujících odstavcích: POZNÁMKA: Zdůrazňuje důležitá fakta, poskytuje užitečné informace a typy a vyjasňuje postupy. UPOZORNĚNÍ: Upozornění na elektrický proud! Před manipulací odpojte ze zásuvky. Varování UPOZORNĚNÍ: Důležité informace o správném provozu systému ThermoBrite Elite. Tyto informace jsou nezbytně důležité pro ochranu přístroje před poškozením a pro údržbu systému. VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně nebezpečné situace, které by mohly vést k závažnému poranění laboratorního personálu. Biologická varování VAROVÁNÍ: Při práci se vzorky postupujte opatrně. Vždy používejte osobní ochranné prostředky, aby se zabránilo kontaktu s patogeny, např. krevními vzorky. Nesprávné nebo nepřesné postupy mohou vést k expozici patogenům. Tuto jednotku smí používat pouze obsluha vyškolená ve správných postupech klinického testování a manipulace s biologicky nebezpečným odpadem Rev D Návod k obsluze 6

9 1 - Úvod Symboly Následuje seznam symbolů použitých na označení spotřebního materiálu, přístroje a jejich významu. Symbol Význam Udává číslo výrobku/katalogové číslo Leica Biosystems Text upozornění: Pečlivě přečtěte. Označuje potenciální nebezpečí úrazu elektrickým proudem Potenciálně hořlavé kapaliny Potenciálně škodlivé látky VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně nebezpečné situace, které by mohly vést k závažnému poranění laboratorního personálu. Potenciálně horký povrch Potenciálně toxické látky Potenciální biologické nebezpečí Označuje pouze pro použití jako diagnostické zařízení in vitro. Udává sériové číslo přístroje Prostudujte provozní pokyny Shoda se směrnicí Evropského společenství o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro Zařízení uvedené na seznamu zkušební agentury Intertek Rev D Návod k obsluze 7

10 1 - Úvod Symbol Význam Hodnocení: (umístěno na štítku se sériovým číslem, nahraďte stejnou hodnotou a typem) Jednofázový střídavý proud Varování, bezpečnostní opatření, omezení Systém ThermoBrite Elite chraňte před vodou. Chraňte přístroj před pádem nebo nárazem. Přístroj provozujte na suchém, vodorovném povrchu. Nepohybujte přístrojem, když je v chodu. Přístroj zapněte do uzemněného napájecího zdroje. Chraňte před silným světlem/teplem Rev D Návod k obsluze 8

11 1 - Úvod Bezpečnostní opatření a bezpečnost Věnujte velkou pozornost pokynům, které doprovázejí poznámky asymboly a rovněž standardní laboratorní praxi navržené Vaším zdravotnickým zařízením a místními regulačními orgány. Jednotka ThermoBrite Elite váží přibližně 27 kg bez systému pro správu kapalin a příslušenství. Před dokončením její montáže vyberte místo, kam jednotku umístíte. 15 o C 40 o C Vyberte místnost pro umístění jednotky, kde lze kontrolovat teplotu v rozmezí 15 o C až 40 o C a relativní vlhkost bez kondenzace v rozmezí maximálně 80 % pro teplotu <31 o C a maximálně 50 % pro teplotní rozsah o C. UPOZORNĚNÍ: Zařízení uvnitř pevně zakrytých ploch přístroje není určeno k tomu, aby jeho servis prováděla obsluha, a může představovat nebezpečí úrazu elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ: Vždy zachovávejte vzdálenost nejméně 5 cm mezi zadní stěnou přístroje a zdí, aby bylo umožněno správné chlazení. UPOZORNĚNÍ: NEPOUŽÍVEJTE napájení o jiných kmitočtech nebo napětích, než která jsou uvedena v tomto dokumentu. Připojení k nevhodnému zdroji napájení může způsobit poranění nebo požár. UPOZORNĚNÍ: Dbejte na to, aby byl zdroj napájení pro systém ThermoBrite Elite zajištěn z vyhrazeného vedení, které nezajišťuje napájení pro jiné přístroje či spotřebiče. Pokud není napájení čisté a stabilní, doporučujeme použít UPS a/nebo upravený zdroj napájení. UPOZORNĚNÍ: Přístroj nerozebírejte ani neupravujte. Takové kroky mohou způsobit poranění a/nebo vadnou funkci přístroje a zneplatnit záruku. UPOZORNĚNÍ: Přístroj umístěte na pevný a vodorovný povrch bez vibrací. Pokud tak neučiníte, může dojít k poranění nebo vadné funkci přístroje Rev D Návod k obsluze 9

12 1 - Úvod UPOZORNĚNÍ: NESTAVTE jednotku na místo, kde ji mohou ovlivňovat chemikálie, žíravé plyny nebo elektronický smog. Pokud tak učiníte, může dojít k poranění nebo vadné funkci přístroje. UPOZORNĚNÍ: NESTAVTE jednotku na místo, kde ji může ovlivňovat voda, přímé sluneční světlo nebo průvan. Může tak dojít k poškození jednotky. Jednotku umístěte do místnosti, kde lze kontrolovat teplotu v rozmezí 15 o C až 40 o C a relativní vlhkost bez kondenzace v rozmezí maximálně 80 % pro teplotu <31 o C a maximálně 50 % pro teplotní rozsah o C. UPOZORNĚNÍ: NEINSTALUJTE systém během výskytu blesků. Informace o ochraně během bouřek s blesky a rázy přepětí Vám poskytne oddělení zásobování elektřinou Vaší instituce. UPOZORNĚNÍ: V zájmu dodatečné ochrany zařízení během bouřek s blesky a rázů přepětí vždy odpojte síťový kabel ze zásuvky. Pokud přístroj nebude používán dlouhou dobu, odpojte síťový kabel ze zásuvky. UPOZORNĚNÍ: V zájmu snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte žádný panel, pokud to nebude na příkaz kvalifikovaného personálu. UPOZORNĚNÍ: Riziko úrazu elektrickým proudem snížíte i tím, že nebudete používat prodlužovací šňůru, zástrčku nebo jiný výstup, pokud nebude možné zcela zasunout nožové kontakty do třídrátové zásuvky s plným uzemněním, aby nedošlo k obnažení nožových kontaktů. UPOZORNĚNÍ: NEBLOKUJTE větrací otvory. Nedostatečné větrání může způsobit přehřátí přístroje nebo nesprávné řízení teploty Rev D Návod k obsluze 10

13 1 - Úvod VAROVÁNÍ: Aby byla zajištěna nepřetržitá ochrana proti riziku požáru a úrazu, pojistky nahrazujte pouze pojistkami stejného typu a jmenovitého proudu. VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů vyžaduje yybavení připojení k ochrannému uzemnění. VAROVÁNÍ: Hlavní síťový vypínač přístroje slouží jako hlavní odpojovací zařízení. VAROVÁNÍ: Dodržujte všeobecná bezpečnostní opatření. Likvidujte kontaminované materiály podle platných předpisů. VAROVÁNÍ: Likvidujte odpadní produkty, nepoužité produkty a kontaminovaná balení ve shodě s platnými právními předpisy. Pokud nemáte jistotu ohledně právních požadavků, kontaktujte místní úřady s žádostí o informace Rev D Návod k obsluze 11

14 1 - Úvod Kontaktní informace společnosti Leica Biosystems Názory a podněty zákazníků jsou pro nás mimořádně důležité. Připomínky k tomuto návodu zasílejte na adresu: Leica Biosystems Richmond, Inc Route 12 Richmond, IL USA Telefon: Zákaznická služba: Technická podpora: Webová stránka: Autorizovaný evropský zástupce CEpartner4U Esdoornlaan DB Maarn Nizozemí +31 (0) Výrobce Leica Biosystems Richmond, Inc Route 12 Richmond, IL USA Rev D Návod k obsluze 12

15 1 - Úvod Záruka Záruka společnosti Leica Biosystems Společnost Leica Biosystems zaručuje, že toto zařízení bude bez vady na materiálu a /nebo dílenském provedení při normálním používání a servisu po dobu dvanácti (12) měsíců ode dne instalace, nebo třináct (13) měsíců ode dne dodání podle toho, která doba je kratší. Příslušenství bude bez vady na materiálu a /nebo dílenském provedení při normálním používání a servisu po dobu uvedenou výše. Společnost Leica Biosystems podle svého uvážení opraví nebo vymění jakoukoliv jednotku nebo díl, na níž se vztahuje tato záruka, vrácenou společnosti Leica Biosystems s předem uhrazenými přepravními náklady. Opravené nebo vyměněné přístroje dodané podle této záruky mají pouze zbývající část původní záruky a opravy tuto záruku nepřerušují ani neprodlužují. Informace o záručních podmínkách a náležitostech mimo Spojené státy získáte od svého autorizovaného zástupce společnosti Leica Biosystems. Žádná záruka prodloužená společností Leica Biosystems se nebude vztahovat na žádný přístroj, který byl poškozen kvůli nesprávnému užití, nedbalosti, nehodě nebo poškození, jež bylo důsledkem neschválených oprav, změn nebo nevhodné instalace. Společnost Leica Biosystems neposkytuje žádnou jinou záruku, než je záruka uvedená v tomto dokumentu. Tato záruka se poskytuje výslovně namísto všech ostatních výslovných či nepřímých záruk. Kupující souhlasí s tím, že tu není žádná záruka uplatnitelnosti na trhu nebo vhodnosti k jakémukoliv zamýšlenému účelu a neexistují žádné jiné opravné prostředky nebo záruky, výslovné nebo nepřímé, které přesahují popis na první straně záruky. Žádný zástupce ani zaměstnanec společnosti Leica Biosystems není oprávněn rozšířit žádnou záruku ani převzít za společnosti Leica Biosystems žádný závazek s výjimkou shora uvedených povinností. Tato záruka platí pouze pro původního kupujícího. Omezení odpovědnosti Společnost Leica Biosystems nebude odpovídat za žádnou ztrátu používání, příjmu nebo očekávaných zisků a ani za žádné následné nebo náhodné škody vzniklé v důsledku prodeje či používání výrobků. Bude se mít za to, že kupující odpovídá za jakékoliv a všechny nároky, ztráty či škody vzniklé použitím či nesprávným použitím přístroje Leica Biosystems ze strany kupujícího, jeho zaměstnanci nebo jinými osobami po doručení přístroje nebo jiných položek Rev D Návod k obsluze 13

16 1 - Úvod Použití počítačových výrobků třetí strany Společnost Leica Biosystems nedoporučuje, aby počítače dodávané jako funkční součást systému ThermoBrite Elite byly použity k provádění jakýchkoliv jiných softwarových nebo hardwarových aplikací než těch, které jsou konkrétně určeny k provozování a podpoře systémů přístrojů Leica Biosystems, nebo aplikací doporučených a nabízených společností Leica Biosystems konkrétně jako příslušenství nebo zdokonalení pro systém přístrojů Leica Biosystems. Bez výslovného souhlasu technické podpory Leica Biosystems by se na těchto počítačích neměl instalovat žádný jiný software aplikace třetí strany než software poskytovaný nebo doporučený společností Leica Biosystems, aby se zabránilo potenciálním problémům s chováním a spolehlivostí, které mohou být důsledkem faktorů nekompatibility, chyb v používání takového softwaru nebo virů založených na softwaru. Instalace takového softwaru třetí strany nebo neschválených elektronických karet či jiných zařízení bez předchozího souhlasu společnosti Leica Biosystems mohou nepříznivě ovlivnit nebo zneplatnit jakoukoliv záruku společnosti Leica Biosystems jinak účinnou, která pokrývá software a hardware dodávaný společností Leica Biosystems na počítačích a celkové chování a spolehlivosti celého systému přístrojů Leica Biosystems Rev D Návod k obsluze 14

17 2 Instalace Vybalení 2 - Instalace Vybalte krabice ThermoBrite Elite a zkontrolujte zabalené položky. Pokud bude jakákoliv z položek poškozená nebo bude chybět, okamžitě informujte společnost Leica Biosystems nebo svého distributora. Pokud bude poškozena jednotka ThermoBrite Elite, Netbook nebo příslušenství systému během přepravy, případně bude nějaká část chybět, neprodleně informujte svého přepravce a kontaktujte zákaznickou službu na čísle UPOZORNĚNÍ: Jednotka ThermoBrite Elite váží přibližně 27 kg bez systému pro správu kapalin a příslušenství. Při manipulaci s těžkými předměty použijte techniky bezpečného zdvihání a odpovídající vybavení. Pokud to bude nezbytné, vyžádejte si při bezpečném zdvihání přístroje pomoc. 1. Přepravní obal umístěte svisle a otevřete horní chlopně. UPOZORNĚNÍ: Pokud používáte výsuvný nůž, vysuňte čepel na vhodnou délku, aby nedošlo k pořezání jakýchkoliv vnitřních součástí. 2. Odstraňte všechny krabice a odložte je stranou. 3. Vyjměte přístroj pomalým zdvihnutím svisle mimo přepravní obal pomocí pěnových koncových víček. Přístroj umístěte na stabilní povrch. 4. Odeberte pěnová koncová víčka a vložte je do přepravního obalu k uložení. 5. Zkontrolujte obsah krabice podle seznamu obsahu. VAROVÁNÍ: NEPOKOUŠEJTE se zdvihnout přístroj za víko krytu nebo pomocí jakékoliv součásti na bočních panelech, protože to by mohlo vést k poranění osob a/nebo poškození jednotky Rev D Návod k obsluze 15

18 2 Instalace Obsah Systém ThermoBrite Elite Položka č Seznam položek Počet Jednotka ThermoBrite Elite 1 Sada Netbook: (1) Netbook s předinstalovaným softwarem (1) Síťový kabel (1) Napájecí zdroj (1) Myš (1) Kabel USB Síťový kabel ThermoBrite Elite 1 Systém pro správu kapalin: (1) Stojan na lahve (9) Souprava 1l lahve (1) Souprava 2l lahve (1) Promývací lahev TBE (1) Sada zkumavek s reagenciemi Sada hadiček peristaltického čerpadla 4 Souprava 0,5l lahve 3 Sada modulového filtru 1 Sada odpadní lahve 3 Sada odpadních hadic 1 Hadice pro havarijní vypouštění 1 Sada posuvného nosiče 1 Uzávěr náhradní 0,5l/1l lahve 12 Uzávěr 2l náhradní lahve Rev D Návod k obsluze 16

19 2 Instalace Opakované objednání sad Popis položky Počet Číslo položky Sada peristaltického čerpadla Souprava 0,5l lahve Souprava 1l lahve Souprava 2l lahve Souprava promývací lahve TBE Sada posuvného nosiče Sada filtru potrubí Systém pro správu kapalin Sada pojistek Sada odpadní lahve Sada odpadních hadic Požadavky Při výběru umístění systému ThermoBrite Elite je nutno vzít v úvahu požadavky na prostor a vybavení. Nevhodné uspořádání a/nebo podmínky mohou způsobit poškození jednotky, způsobit, že je její provoz nebezpečný. Požadavky na elektrický proud a napětí Systém vyžaduje střídavý proud o napětí V AC, Hz, 10,0 A. Výběr vstupního napětí a frekvence nevyžadují zásah zákazníka. Použijte správně uzemněné napájecí zásuvky dodávající V AC, Hz, jak pro jednotku ThermoBrite Elite, tak pro Netbook. Pro systém ThermoBrite Elite se doporučují zdroje nepřerušovaného napájení, aby se udržel provoz systému během krátkých výpadků či vypnutí napájení. Umožňuje to řádné vypnutí přístroje a počítače bez ztráty dat Rev D Návod k obsluze 17

20 2 Instalace VAROVÁNÍ: Vybavení z bezpečnostních důvodů vyžaduje připojení k ochrannému uzemnění. Požadavky na teplotu Vyberte místnost pro sestavení jednotky, kde lze udržovat teplotu v rozmezí 15 o C až 40 o C a relativní vlhkost bez kondenzace v rozmezí maximálně 80 % pro teplotu <31 o C a maximálně 50 % pro teplotní rozsah o C. Prostorové požadavky Rozměry systému ThermoBrite Elite jsou uvedeny v tabulce technických parametrů výrobku (viz Technické parametry). Laboratorní stůl pro přístroj musí být ve vodorovné poloze, stabilní a vhodný pro provoz laboratorního zařízení. Vytvořte dostatečný prostor k umístění Netbooku. Vytvořte dostatečný prostor na obou stranách jednotky ThermoBrite Elite, abyste zde mohli umístit systém pro správu kapalin a odpadní lahve. Přístroj nedávejte pod závěsné skříňky, které by mohly narušovat přístup k jednotce Rev D Návod k obsluze 18

21 2 Instalace Požadavky na prostředí Systém je nutné chránit před přímým slunečním světlem a před intenzívním teplem či chladem, otevřeným ohněm či jiskrami. VAROVÁNÍ: Některé protokoly mohou vyžadovat použití toxických, hořlavých nebo nebezpečných reagencií. Uživatel odpovídá za zajištění příslušných bezpečnostních opatření a za likvidaci reagencií podle federálních, státních a místních předpisů. VAROVÁNÍ: Elite ThermoBrite neventiluje ani nefiltruje škodlivé látky ze vzduchu. Pokud se očekávají škodlivé výpary, nebo pokud představují problém, Elite ThermoBrite by se měl nainstalovat a provozovat pod vhodnou schválenou ventilační digestoří. UPOZORNĚNÍ: NEDÁVEJTE systém na horní stranu jiného zařízení a nedávejte jiné předměty nebo zařízení na horní stranu systému Rev D Návod k obsluze 19

22 2 Instalace Instalace Než systém naisntalujete, dbejte na splnění všech požadavků na elektrický rozvod, prostor a prostředí. Viz Požadavky. UPOZORNĚNÍ: K připojení přístroje ThermoBrite Elite používejte síťový kabel s uzemněným zástrčkovým konektorem vhodným pro použitou síťovou zásuvku, která má jmenovitý proud 10 A nebo více a má zásuvkový konektor IEC320/CEE Připojte elektrickou šňůru k napájecímu portu umístěnému na zadní straně přístroje ThermoBrite Elite a k uzemněné elektrické zásuvce Rev D Návod k obsluze 20

23 2 Instalace 2. Připojte Netbook k napájecímu zdroji a zapojte napájecí zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky. Připojte kabel USB myši do portu USB na Netbooku. Síťový kabel Kabel USB pro myš 3. Připojte dodávaný komunikační kabel USB k portu USB na Netbooku a ke komunikačnímu portu umístěnému ve středu zadního panelu Rev D Návod k obsluze 21

24 2 Instalace 4. Stiskněte síťový spínač ThermoBrite Elite umístěný na zadním panelu vedle síťového kabelu do polohy On (I) (Zapnuto). Napájení On (I)(Zapnuto). 5. Když má přístroj úspěšně zajištěné napájení, ozve se signál dvou pípnutí a na pravé straně předního panelu se rozsvítí zelená dioda LED. 6. Pokud se neozve signál připravenosti v podobě dvojího pípnutí, nebo LED nebude svítit nepřerušovaným zeleným světlem, postupujte podle odstavce Odstraňování závad Rev D Návod k obsluze 22

25 2 Instalace 7. Stiskněte síťový vypínač na Netbooku, viz obrázek uvedený dále. 8. Zadejte heslo pro Windows: Thermobrite. 9. Dvakrát klikněte na ikonu softwaru ThermoBrite Elite nacházející se na pracovní ploše. 10. Přečtěte si a odsouhlaste Licenční smlouvu koncového uživatele Rev D Návod k obsluze 23

26 Systém pro správu kapalin 1. Umístěte systém pro správu kapalin bezprostředně vlevo a do stejné výšky povrchu jako ThermoBrite Elite. 2 Instalace UPOZORNĚNÍ: NEDÁVEJTE systém pro správu kapalin nad nebo pod úroveň přístroje, protože to by mohlo nepříznivě ovlivnit správný tok kapaliny. 2. Lahve nasměrujte tak, aby u každé jednotlivé lahve byl filtr z drátěného sítka co nejblíže nejspodnějšímu okraji. UPOZORNĚNÍ: Pokud nebude filtr umístěn na nejnižším okraji, může dojít k závadám při průtoku Rev D Návod k obsluze 24

27 2 Instalace 3. Opatrně našroubujte černý konektor portu do příslušného portu v potrubí reagencií otáčením ve směru chodu hodinových ručiček, dokud nebude dotažen rukou. Každá trubka je označena číslem, které odpovídá číslu portu. UPOZORNĚNÍ: Konektor musí být plně zapojen do potrubí reagencií, jinak může dojít k úniku. UPOZORNĚNÍ: Pokud se konektor nešroubuje snadno, pak je vyšroubujte a znovu nasaďte. Nesprávně nasazený konektor nešroubujte silou, protože se tím může poškodit závit a způsobit vznik netěsností. 4. Zasuňte armaturu na uzávěr každé lahve reagencií a otočením ji uzamkněte Rev D Návod k obsluze 25

28 2 Instalace 5. Na odpadní lahve našroubujte odpadní uzávěry. 6. Připojte konec odpadní hadice do příslušného odpadního portu. UPOZORNĚNÍ: Odpadní hadice se dodávají v délce 5 palců. Hadice lze seříznout na požadovanou délku. 7. Odpadní nádoby umístěte napravo od přístroje, nechte nejméně pět centimetrů prostoru mezi lahvemi a přístrojem. Odpadní lahve lze umístit do stejné výšky povrchu jako horní stranu laboratorního stolu nebo níže Rev D Návod k obsluze 26

29 2 Instalace 8. Každou odpadní lahev označte popiskem uvádějící její určený obsah, který je ve shodě a nezbytný pro správnou likvidaci. Informace o požadavcích na označení naleznete v bezpečnostních listech materiálu. 9. Připojte nouzový konec odpadní hadice do nouzového odpadního portu Rev D Návod k obsluze 27

30 2 Instalace 10. Instalace je hotova. Licenční smlouva koncového uživatele Po spuštění Netbooku software zobrazí licenční smlouvu koncového uživatele. Po přečtení této smlouvy klikněte na Accept (Přijímám). Software ThermoBrite Elite se načte automaticky. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Dále si přečtěte celou licenční smlouvu koncového uživatele. Tato licenční smlouva koncového uživatele (dále jen smlouva ) upravuje použití určitých počítačových programů obsažených v tomto výrobku společnosti Leica Biosystems (dále jen Leica Biosystems ), ThermoBrite Elite (dále jen výrobek Leica Biosystems ). Přijetí této smlouvy pro výrobek Leica Biosystems znamená, že Vy a právnická osoba, jejímž jménem je výrobek Leica Biosystems nakupován (společně dále Vy nebo Váš ), s touto smlouvou souhlasíte a přijímáte ji a představuje Váš souhlas s tím, že budete vázáni podmínkami a náležitostmi této smlouvy. Povolení Leica Biosystems k tomu, abyste používali tento výrobek Leica Biosystems, je podmíněno Vaším souhlasem s podmínkami této smlouvy při vyloučení všech ostatních podmínek. Pokud nebudete se všemi podmínkami této smlouvy souhlasit, nesmíte používat výrobek Leica Biosystems ani počítačové programy obsažené ve výrobku Leica Biosystems. Udělení licence. S výhradou všech podmínek a náležitostí této smlouvy Leica Biosystems Vám uděluje nevýlučnou a nepřevoditelnou licenci, na kterou nemůžete udělit dílčí licenci, k používání počítačových programů (pouze ve formě objektového kódu) obsažených ve výrobku Leica Biosystems (dále jen programy ) a související uživatelské dokumentace ( dokumentace společně s Rev D Návod k obsluze 28

31 2 Instalace programy dále uváděnými v této smlouvě, kolektivně jako software ) pouze v rozsahu jejich začlenění do výrobku Leica Biosystems a pouze ve shodě s dokumentací (dále licence ). Nemáte žádné právo přijímat, používat nebo zkoumat jakýkoliv zdrojový kód nebo dokumentaci designu týkající se programů. Software je poskytován na základě licence, neprodává se. Pokud jde o vztahy mezi stranami, Leica Biosystems si uchovává všechna práva k softwaru, právní nároky a podíly v něm, pokud není v této licenci výslovně a jednoznačně uvedeno jinak, a Leica Biosystems si vyhrazuje všechna práva k softwaru, jež Vám udělena nebyla. Omezení. Nesmíte (a nesmíte dovolit ostatním): (i) kopírovat software, pokud to přiměřeně nevyžaduje používání programů přísně v souladu s touto smlouvou, (ii) pozměňovat software, upravovat jej, překládat nebo vytvářet odvozená díla na jeho základě, (iii) dekompilovat zdrojový kód (nebo základní myšlenky, sekvence, organizaci struktury nebo algoritmy) kteréhokoliv z programů, rozebírat jej, provádět s ním reverzní inženýrství nebo jinak se pokoušet jej odhalit nebo rekonstruovat, případně se o to pokoušet, s výjimkou omezeného rozsahu, v němž je shora uvedené výslovně povoleno platnými zákonem, přičemž v takovém případě nejprve musíte písemně informovat Leica Biosystems a vyžádat si informace o interoperabilitě týkající se programů, (iv) poskytovat, pronajímat, půjčovat nebo poskytovat na leasing software jakékoliv jiné straně nebo poskytovat jakékoliv informační služby jakékoliv jiné straně na základě používání softwaru, ať již ve formě služby sídlení času, kanceláře pro poskytování služeb nebo jiné služby zpracování informací, (v) odstraňovat, upravovat nebo znečitelnit jakoukoliv identifikaci výrobku, oznámení o autorských právech, ochrannou známku a/nebo jakoukoliv jinou vlastnickou popisku obsaženou v softwaru, (vi) rozšiřovat informace o výkonnosti nebo analýze týkající se programů nebo (vii) používat programy v nebezpečných prostředích vyžadujících bezchybné chování, při němž by selhání programů mohlo vést k úmrtí, poranění osob nebo poškození životního prostředí. Ukončení. Licence je účinná až do ukončení. Licence bude ukončena automaticky bez oznámení, pokud nebudete dodržovat jakékoliv ustanovení této smlouvy. Během čtrnácti (14) dnů od ukončení musíte přestat používat všechny kopie softwaru, které máte v držení či pod kontrolou, a zničíte je s tím, že o tom vystavíte písemné potvrzení Leica Biosystems. S výjimkou licence podmínky této smlouvy přetrvají i po ukončení. Ukončení není výlučný opravný prostředek a Leica Biosystems bude mít k dispozici všechny ostatní opravné prostředky, ať již bude licence ukončena či nikoliv Rev D Návod k obsluze 29

32 2 Instalace Podpora výrobku. K získávání informací ohledně podpory výrobku Leica Biosystems použijte číslo podpory Leica Biosystems uvedené v dokumentaci k výrobku. Odmítnutí záruky. Software je dodáván tak, jak je, bez záruky jakéhokoliv druhu a Leica Biosystems v maximálním rozsahu povoleném zákonem odmítá všechny záruky, ať už výslovné nebo nepřímé, zejména nepřímé záruky a podmínky právního nároku, uplatnitelnosti na trhu, uspokojivé kvality, vhodnosti ke konkrétnímu účelu a neporušování práv. Leica Biosystems nezaručuje, že bude software bezchybný, že použití programů bude bez přerušení nebo jiných závad, že jakékoliv chyby nebo závady softwaru budou opraveny nebo že software bude uspokojovat Vaše konkrétní požadavky. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že Leica Biosystems nezaručuje, negarantuje ani nedává žádná ujištění ohledně chování, použití či výsledků použití softwaru nebo jeho správnosti, přesnosti, spolehlivosti, aktuálnosti či jiných parametrů. Přebíráte veškeré riziko spojené s tím, že budete software používat. Toto odmítnutí záruky představuje zásadní část této smlouvy. Některé právní řády nepovolují vyloučení nepřímých záruk nebo podmínek, proto se na Vás shora uvedené odmítnutí nemusí vztahovat. V případě, že odmítnutí nepřímých záruk nebude podle platného zákona proveditelné, jakékoliv nepřímé záruky musí být omezeny na devadesát (90) dnů od dodávky výrobku Leica Biosystems. Omezení odpovědnosti. Aniž by tím bylo dotčeno jakékoliv ustanovení této smlouvy, v maximálním rozsahu povoleném zákonem platí, že Leica Biosystems v souvislosti s jakýmkoliv předmětem této smlouvy na základě jakékoliv smlouvy, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo jiné teorie psaného práva či práva equity nebude odpovídat za: ztrátu či přerušení podnikání, ušlé zisky nebo ztrátu dobré pověsti, ztrátu používání, ztrátu nebo poškození či narušení dat, poškození jakéhokoliv jiného softwaru, hardwaru nebo jiného zařízení, neoprávněný přístup k datům či jejich pozměnění, neoprávněné zpřístupnění citlivých, důvěrných či vlastnických informací, jakékoliv náklady na pořízení náhradního zboží, služeb, technologie nebo práv, jakékoliv nepřímé, zvláštní, následné, ukázkové nebo náhodné škody, jakoukoliv částku překračující dvě stě padesát dolarů (250,00 USD) Rev D Návod k obsluze 30

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Dell XC720xd Příručka Začínáme

Dell XC720xd Příručka Začínáme Dell XC720xd Příručka Začínáme Regulační model: E14S Series Regulační typ: E14S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače.

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A, B80-2843-A 1. Obecně, výstražné symboly Použité symboly: Tento symbol označuje přímé nebezpečí! Při nedodržení pokynů může dojít ke zraněním

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Provozní pokyny. Aplikační stránky

Provozní pokyny. Aplikační stránky Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení odpovědnosti...3 Poznámky...3 Co lze na aplikačních stránkách dělat...4 Před použitím aplikačních stránek...5

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE Prostorová stanice Návod k obsluze RFV-L Přeloženo z originálního návodu k obsluze 83009600aDE CS Obsah NEJPRVE SI PŘEČTĚTE...2 SYMBOLY...2 ZAMÝŠLENÉ UŽITÍ...3 VYLOUČENÍ ZÁRUKY...3 UŽIVATELSKÝ SERVIS...3

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U

Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U Důležité bezpečnostní pokyny Dříve než ho budete instalovat, provozovat, sevisovat či udržovat podrobně si přečtěte pokyny

Více

T0Z000. CZ7192 První vydání Březen 2012

T0Z000. CZ7192 První vydání Březen 2012 Stručná příručka CZ719 První vydání Březen 01 15060-05T0Z000 Copyright 01 ASUSTek Computers, Inc. Všechna práva vyhrazena. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti ASUS Telecom (dále jen jako společnost

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

Kompresor olejový, 200l, GEKO

Kompresor olejový, 200l, GEKO S t r á n k a 1 Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Bezpečnostní prohlášení:

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná úvodní příručka Kapitola 1. Popis produktu Pokud váš počítač ThinkPad podporuje kartu bezdrátové sítě WAN (Wide Area Network), můžete tuto kartu bezdrátové sítě WAN

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

Ohřívač. Návod k obsluze

Ohřívač. Návod k obsluze Ohřívač 437 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití. VAROVÁNÍ

Více

3Binstruments. Návod k použití a údržbě lékařské nástroje. Světelný zdroj HL 2500 II. Návod k obsluze

3Binstruments. Návod k použití a údržbě lékařské nástroje. Světelný zdroj HL 2500 II. Návod k obsluze 3Binstruments Návod k použití a údržbě lékařské nástroje Světelný zdroj HL 2500 II Návod k obsluze 1 Obsah 1 Úvod a popis 3 2 Instalace a obsluha 4 2.1 Vysvětlivky a pokyny pro užívání 4 3 Funkce tlačítek

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Obsah dodávky: Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Destilační přístroj s krytem Filtrační nádobka Aktivní uhlí (6x) Použití: Efektivní a rychlá výroba destilované vody. Popis činnosti Voda je v

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

Návod k použití. 3,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve HardBox

Návod k použití. 3,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve HardBox Návod k použití 3,5 SATA rámeček na pevný disk Evolve HardBox Bezpečnostní upozornění Evolve HardBox slouží k záloze dat, nepoužívejte jej k jiným účelům. Vysvětlivky Uozornění: při nesprávném použití

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20/50/75/120 R CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS R -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_ DiskStation Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_20101028 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku na bezpečném

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Výrobník nápojového ledu ZP-15

Výrobník nápojového ledu ZP-15 Návod k používání Výrobník nápojového ledu ZP-15 ELKTRICKÝ VÝROBNÍK LEDU ZP - 15 Důležité provozní požadavky: - Teplota vzduchu 10º C - 40º C - Teplota vody 5º C - 20º C - Kapacita výroby ledu 15kg/24h

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Copyright. Ochranné známky

Copyright. Ochranné známky Copyright 2015 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě nebo žádným způsobem a ani nesmí být překládány do jiného

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

BALIČKA SEAL300-SEAL400

BALIČKA SEAL300-SEAL400 BALIČKA SEAL300-SEAL400 NÁVOD K OBSLUZE KAPITOLA 1 Identifikace Návodu k obsluze Návod k obsluze je dokument vydaný společností a je nedílnou součástí stroje. Tento dokument je dostatečně identifikovatelný

Více

Vstupní panely LITHOS

Vstupní panely LITHOS PROGRAMOVACÍ MANUÁL Vstupní panely LITHOS Likvidace Ujistěte se, že obalový materiál nebude volně zanechán v prostředí, ale že dojde k jeho likvidaci v souladu s právními předpisy platnými v zemi použití

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje:

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: HDMI smart TV a mini PC Joy-it Android 4.0, 2x 1,4 GHz Obj. č.: 87 46

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE TERMOVAZAČE

NÁVOD K OBSLUZE TERMOVAZAČE NÁVOD K OBSLUZE TERMOVAZAČE a Záruční list DUO 500 1 Děkujeme, vybrali jste si termo vázací stroj OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

TomTom ecoplus. Update Tool

TomTom ecoplus. Update Tool TomTom ecoplus Update Tool Vítejte Vítejte S nástrojem TomTom ecoplus Update Tool můžete aktualizovat software zařízení TomTom ecoplus pomocí zařízení TomTom LINK 3xx/510 a síťového adaptéru ecoplus. Předpoklady

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

Halogenový ohřívač. Návod k obsluze

Halogenový ohřívač. Návod k obsluze Halogenový ohřívač 436 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

Instalace systémového ovladače USB modulů TEDIA

Instalace systémového ovladače USB modulů TEDIA Instalace systémového ovladače USB modulů TEDIA O dokumentu Tento dokument byl vytvořen se záměrem poskytnout přesné a bezchybné informace, nelze však vyloučit, že obsahuje chyby. V případě jejich nalezení

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více