Překlad z německého jazyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Překlad z německého jazyka"

Transkript

1 1

2 4. Odstoupení se stornovacím poplatkem 4. a. Odstoupení se stornovacím poplatkem Stornovací poplatek je v procentuálním poměru k ceně zájezdu a řídí se, co se výše týče, okamžikem prohlášení o odstoupení a příslušným druhem zájezdu. Jako cena zájezdu, popřípadě paušální cena, se rozumí celková cena smluvně sjednaného plnění. Zákazník je proti uhrazení stornovacího poplatku oprávněn odstoupit od smlouvy. V případě nepřiměřenosti stornovacího poplatku může tento snížit soud. Podle druhu zájezdu vyplývají na osobu následující sazby stornovacího poplatku: 1. Zvláštní lety (Charter), skupiny IT (skupinové zájezdy s balíčkem služeb (Pauschalreisen) v linkové dopravě), autobusové společnosti (několikadenní zájezdy): do 30. dne před nastoupením zájezdu % od dne před nastoupením zájezdu % od dne před nastoupením zájezdu % od dne před nastoupením zájezdu % od 3. dne (72 hodin) před nastoupením zájezdu % ceny zájezdu. Pro ubytování v hotelích, prázdninových bytech, v případě zájezdů lodí, jednodenních zájezdů autobusem, zvláštních vlaků a zájezdů linkovými letadly za zvláštní tarify platí zvláštní podmínky. Tyto musí být uvedeny v detailním programu. Prohlášení o odstoupení Při odstoupení od smlouvy je nutné respektovat: Zákazník (objednatel) může kdykoli sdělit cestovní kanceláři, u níž byl zájezd zarezervován, že odstupuje od smlouvy. Při stornování se doporučuje učinit to: - formou doporučeného dopisu nebo - osobně se současným písemným prohlášením. 4. b. No-show No-show je dáno, nezúčastní-li se zákazník cesty, protože nemá chuť cestovat nebo zmešká-li odjezd z důvodu své nedbalosti nebo z důvodu náhodných okolností, jež se mu přihodí. Ujasní-li se dále, že zákazník zbývající cestovní plnění již nemůže nebo nechce čerpat, je povinen uhradit u druhů zájezdů podle bodu 4.a procent. V případě nepřiměřenosti shora uvedených sazeb může tyto v jednotlivém případě snížit soud. Naše doplňující/odchylné ustanovení: Prázdninové byty: Do 45 dnů před nastoupením zájezdu % dnů před nastoupením zájezdu % od 34 dnů před nastoupením zájezdu % no show % ceny zájezdu, nejméně však Euro 25,. Hotely: Do 30 dnů před nastoupením zájezdu % dnů před nastoupením zájezdu % 21 7 dnů před nastoupením zájezdu % od 6 dnů před nastoupením zájezdu % no show % ceny zájezdu, nejméně však Euro 25,. Zvláštní plnění, která lze zarezervovat dodatečně: Za zvláštní plnění, která lze zarezervovat dodatečně, jako např. Citycards, okružní cesty městem, transfery atd., činí stornovací poplatek od 35 dnů před nastoupením zájezdu %. Zájezdy letadlem a autobusem: Do 30 dnů před nastoupením zájezdu % dnů před nastoupením zájezdu % 2

3 19 4 dny před nastoupením zájezdu % od 3 dnů před nastoupením zájezdu % no show % ceny zájezdu, nejméně však Euro 25,. Změny rezervace / dodatečná přání zákazníka / potvrzená přání zákazníka Za změny rezervace (objekt, typ, termín) do 45. dne (prázdninové byty), popřípadě 30. dne (hotely), před začátkem nájmu musíme účtovat poplatek za zpracování ve výši Euro 25,. Za přání zákazníků, potvrzená společností Terra, bude účtován poplatek za zpracování ve výši Euro 25,. 5. Obecné Všechny údaje v tomto prospektu odpovídají stavu odevzdání do tisku v listopadu Vydavatel a pořadatel Terra Reisen, značka společnosti TUI Austria Holding GmbH, Ferdinand Hanusch Platz 1, A-5024 Salzburg, Telefon: +43/50/884/8333, Fax: +43/50/884/ Obchodní soud Vídeň, FN h, IČ: ATU Pro naše zákazníky v Německu Následující upozornění a podmínky upravují smluvní vztah mezi Vámi coby rekreantem, který čerpá plnění od Terra Reisen (zkráceně: Terra), a námi jako pořadatelem Vašeho zájezdu. 1. Uzavření smlouvy 1.1 Vaším přihlášením se na zájezd navrhujete závazně společnosti Terra uzavření cestovní smlouvy. K tomuto může dojít písemně, ústně nebo telefonicky. Pro nás se cestovní smlouva stane závaznou, jakmile Vám přes Vaši cestovní kancelář písemně potvrdíme rezervaci a cenu zájezdu. Potvrzení je k dispozici ve Vaší cestovní kanceláři. 1.2 Odchyluje-li se obsah potvrzení zájezdu od obsahu přihlášky, jsme touto novou nabídkou vázání po dobu 10 dnů. Cestovní smlouva bude na základě této nové nabídky zrealizována, jakmile vůči nám v této lhůtě prohlásíte, že ji akceptujete. 2. Plnění, ceny 2.1. To, jaká plnění jsou smluvně ujednána, vyplývá ze zveřejňovaných popisů plnění z našeho prospektu tak, jak se stala základem smlouvy, a z údajů k nim se vztahujícím v potvrzení zájezdu. Údaje, obsažené v prospektu, jsou pro nás v zásadě závazné, tak, jak se staly základem cestovní smlouvy. Před uzavřením smlouvy můžeme učinit změnu údajů v prospektu, o níž budete samozřejmě před rezervací informováni. Není-li zájezd v prospektu popsán jinak, zahrnuje cena zájezdu u hotelů: ubytování a stravování v zarezervovaném ubytovacím prostoru, místní poplatky, poplatky za zpracování a péči, jakož i příspěvek na pojištění nákladů na návrat ze zájezdu u prázdninových bytů: ubytování, včetně místních poplatků, poplatky za zpracování a péči, jakož i příspěvek na pojištění nákladů na návrat ze zájezdu Cestovní kanceláře smějí akceptovat zvláštní požadavky pouze v případech, jsou-li tyto označeny jako nezávazné. Cestovní kanceláře nejsou oprávněny činit bez našeho písemného potvrzení, například nad rámec katalogu, odchylné přísliby nebo ujednání, ledaže jsou k tomu výslovně zmocněny. 3. Zvláštní upozornění 3.1. Pro prázdninové byty: Fakultativní nebo na spotřebě závisející vedlejší náklady v ceně zájezdu zpravidla zahrnuty nejsou. Není-li v prospektu uvedeno něco jiného, je nutné je hradit přímo na místě. 3

4 Prázdninový byt může obývat pouze počet osob, uvedený v prospektu a v potvrzení zájezdu. I děti se považují za osoby Pokud byste přicestovali s vícero osobami, než je uvedeno v poukazu, je správa/místní zastoupení jménem společnosti Terra oprávněno Vás odmítnout. Tímto vzniklé škody nebo újmy jste povinni nést bez výjimky Vy Domácí zvířata se smí brát s sebou pouze v případech, kdy to prospekt výslovně povoluje Uvedené termíny odjezdu a příjezdu jsou závazné Každý host je povinen nahradit škodu, která vznikne během pobytu jeho zaviněním nebo zaviněním jeho doprovodu a hostů Sleva na dítě: Rozhodující je věk dítěte při nastoupení zájezdu. Děti dostanou zpravidla slevu ve formě přistýlky v pokoji dvou osob platících plnou částku. Děti do 3 let platí zpravidla přímo na místě. Zvláštní zvýhodnění, popřípadě odchylky od této úpravy, se praktikují podle textu v prospektu, popřípadě v jednotlivých případech, na dotaz. U zveřejňovaného popisu ceny za takzvané rodinné, popřípadě třímístné, pokoje se zčásti žádná sleva na dítě neposkytuje, ani když je jednou ze tří zarezervovaných osob dítě. Podrobnosti k tomu naleznete v popisu objektu. 4. Platba 4.1. Při uzavření smlouvy je nutné uhradit zálohu ve výši 20 % ceny zájezdu Terra smí platby ceny zájezdu před ukončením zájezdu vyžadovat nebo přijímat pouze tehdy, kdy je zajištěno, že Vám bude v případě neposkytnutí cestovních plnění uhrazeny zaplacená cena zájezdu a nutné výlohy, které Vám vzniknou za zpáteční cestu, v důsledku platební neschopnosti nebo zahájení insolvenčního řízení na společnost Terra. V souladu s tímto zabezpečila Terra s přihlédnutím k zákonné úpravě v 651 občanského zákoníku toto riziko insolvence u společnosti Deutsche Reisepreis-Sicherungsverein VVaG (DRS, D Mnichov, Rosenheimer Str. 116). TERRA REISEN Číslo pořadatele: Pojistný list, jenž Vám zaručuje přímý nárok vůči DRS v případě platební neschopnosti nebo zahájení insolvenčního řízení na společnost Terra, se nachází na potvrzení zájezdu Doplatek ceny zájezdu se stane splatným, když si ve své cestovní kanceláři budete před odjezdem vyzvedávat cestovní dokumenty, popřípadě když Vám budou tyto dle dohody zaslány Terra může jako odškodnění požadovat příslušné poplatky za odstoupení podle bodu 6 těchto smluvních podmínek, ledaže je již v tomto okamžiku dána závada V případě platby, popřípadě zálohy nebo doplatku, které neproběhnou včas nebo v plné výši, si společnost Terra Reisen vyhrazuje po upomínce se stanovením lhůty právo prohlásit odstoupení od cestovní smlouvy a požadovat náhradu škody příslušně podle stornovacích poplatků podle bodu Změny plnění 5.1. Změny a odchylky jednotlivých cestovních plnění od sjednaného obsahu cestovní smlouvy, jichž bude zapotřebí po uzavření smlouvy a které i přes dobrou víru nebyly zaviněny společností Terra, jsou povoleny jen tehdy, nejsou-li změny nebo odchylky významné a pokud neovlivňují celkovou úroveň zarezervovaného zájezdu V případě dodatečné změny podstatného cestovního plnění je společnost Terra povinna Vás neprodleně, nejpozději však 21 dnů před nastoupením zájezdu, o tom informovat. V případně významné změny podstatného cestovního plnění jste oprávněni odstoupit bez poplatků od cestovní smlouvy nebo požadovat přinejmenším stejně kvalitní zájezd, je-li společnost Terra s to, Vám takovýto zájezd bez navýšení ceny z naší nabídky nabídnout. Tato práva musíte vůči společnosti Terra uplatnit neprodleně. 6. Odstoupení ze strany zákazníka 6.1. Před začátkem nájmu můžete písemným prohlášením odstoupit od smlouvy kdykoli. Odstoupení nabude účinnosti doručením prohlášení na centrále společnosti Terra. V tomto případě od Vás může společnost Terra požadovat přiměřené odškodnění s přihlédnutím k obvykle ušetřeným výlohám. 4

5 6.2. Při výpočtu náhrady je nutné zohlednit obvykle ušetřené výlohy a obvykle možné jiné využití cestovních plnění. Je Vaším svobodným rozhodnutím prokázat, že společnosti Terra nevznikly žádné náklady nebo že jí vznikly nižší náklady než ty, které jsou vykázány v paušálu. Poplatky za odstoupení se potom musí hradit i v tom případě, nebylo-li možné zájezd nastoupit z důvodu chybějících cestovních dokumentů. Náš paušalizovaný nárok na poplatky za odstoupení činí zpravidla: Prázdninové byty: Do 45 dnů před nastoupením zájezdu % dnů před nastoupením zájezdu % od 34 dnů před nastoupením zájezdu % no show % ceny zájezdu, nejméně však Euro 25,. Hotely: Do 30 dnů před nastoupením zájezdu % dnů před nastoupením zájezdu % 21 7 dnů před nastoupením zájezdu % od 6 dnů před nastoupením zájezdu % no show % ceny zájezdu, nejméně však Euro 25,. Zvláštní plnění, která lze zarezervovat dodatečně: Za zvláštní plnění, která lze zarezervovat dodatečně, jako např. Citycards, okružní cesty městem atd., činí stornovací poplatek od 35 dnů před nastoupením zájezdu %. Bude-li v době odřeknutí k dispozici náhradní účastník, budou účtovány pouze poplatky za zpracování ve výši Euro 25,. Nebude-li zájezd stornován ( no-show ), je nutné vyúčtovat celou cenu zájezdu. Nemůžete-li zájezd nastoupit v poslední chvíli, doporučujeme Vám informovat společnost Terra nebo místního poskytovatele služeb. 7. Změny rezervace / dodatečná / potvrzená přání zákazníka 7.1. Za změny rezervace se považují například změny týkající se termínu nájmu, cíle nájmu a typů objektu. Změny rezervací do 45. dne (prázdninové byty), popřípadě 30. dne (hotel), před začátkem nájmu mají poplatek za zpracování ve výši Euro 25,. Změny rezervací, které budou nahlášeny po těchto termínech, lze provést pouze po odstoupení od cestovní smlouvy podle bodu 6 při současném novém přihlášení se Za přání zákazníků, potvrzená společností Terra Reisen, se účtuje poplatek za zpracování ve výši Euro 25,. 8. Odstoupení a výpověď ze strany pořadatele zájezdu 8.1. Společnost Terra může cestovní smlouvu vypovědět bez dodržení lhůty, jestliže cestující, a to i přes příslušné napomenutí ze strany společnosti Terra, neustále narušuje průběh zájezdu. To samé platí, jestliže se někdo velkou měrou chová způsobem odporujícím smlouvě. Společnost Terra si však ponechává nárok na cenu zájezdu. Případné vícenáklady za přepravu nazpět nese narušitel sám. Společnost Terra si však musí nechat započíst hodnotu ušetřených výloh, jakož i užitků, jichž je dosaženo z jiného využití nečerpaných plnění (včetně případných náhrad ze strany poskytovatele služeb) V případě odstoupení společnosti Terra jste oprávněni požadovat účast na jiném, přinejmenším stejně kvalitním zájezdu, pokud jsme s to, takový zájezd bez navýšení ceny z naší nabídky nabídnout. Toto právo u nás musíte uplatnit neprodleně, po prohlášení odstoupení společnosti Terra. Nevyužijeteli svého práva na účast na stejně kvalitním zájezdu, bude Vám uhrazená cena zájezdu neprodleně vrácena Bude-li zájezd v důsledku vyšší moci (například kvůli válce, vnitřním nepokojům, přírodním katastrofám atd.), kterou nebylo možné předvídat při uzavírání smlouvy, značně ztížen, ohrožen nebo negativně ovlivněn, můžete cestovní smlouvu vypovědět jak Vy, tak společnost Terra. 5

6 Společnost Terra pak uhrazenou cenu zájezdu neprodleně vrátí, může si však za poskytnutá cestovní plnění, nebo cestovní plnění, která musí do ukončení zájezdu ještě poskytnout, ponechat přiměřené odškodnění. V případě výpovědi ze strany společnosti Terra Vám přísluší také další práva, popsaná dále v bodu Ručení / záruka 9.1. V rámci povinnosti pečlivého hospodáře přebíráme zodpovědnost za: svědomitou přípravu zájezdu; pečlivý výběr poskytovatele služeb a dohled nad ním (například přepravci, hoteliéři atd.); naplánování jednotlivých plnění; správnost popisu zájezdu v tomto katalogu; zpracování přihlášky; řádné poskytnutí smluvně sjednaných plnění; vystavení a odeslání cestovních dokumentů; správnost zveřejňovaných popisů plnění v tomto katalogu, pokud společnost Terra nevyhlásila podle bodu 5.1. těchto cestovních podmínek před uzavřením smlouvy změnu v údajích v katalogu. Neručíme však za údaje v hotelových a místních prospektech, protože na jejich vznik nemámě žádný vliv a nemůžeme přezkoumat jejich správnost; zavinění osobami, pověřenými poskytováním plnění Ručení Přísluší Vám práva ze zákona o cestovních smlouvách, která pro lepší porozumění vlastními slovy ve zkráceném znění reprodukujeme: Nebude-li některé cestovní plnění poskytnuto nebo nebude-li poskytnuto dle smlouvy, můžete v přiměřené době požadovat nápravu. Společnost Terra může poskytnutí nápravy odepřít, jestliže to vyžaduje nepřiměřené náklady. Společnost Terra může nápravu poskytnout také tím, že poskytneme stejně kvalitní náhradní plnění nebo náhradní plnění vyšší kvality, jestliže je neposkytnutí nebo poskytnutí v rozporu se smlouvou založeno na okolnosti, jež nastala po uzavření smlouvy a kterou jsme i přes dobrou vůli nezpůsobili Po návratu ze zájezdu můžete požadovat snížení ceny zájezdu, pokud nebyla cestovní plnění poskytnuta v souladu se smlouvou a Vy jste z vlastní viny neopomenuli závadu nahlásit Je-li zájezd v důsledku závady značně negativně ovlivněn a neposkytne-li společnost Terra v přiměřené lhůtě nápravu, můžete v rámci zákonných ustanovení cestovní smlouvu ve Vašem vlastním zájmu a z důvodů zajištění důkazů formou písemného prohlášení vypovědět. To samé platí, nelze-li od Vás nastoupení zájezdu v důsledku závady ze závažného, společností Terra rozpoznatelného důvodu požadovat. Stanovení lhůty pro nápravu není zapotřebí pouze v případě, kdy náprava není možná nebo kdy ji společnost Terra odepře nebo kdy je okamžité vypovězení smlouvy oprávněno Vaším zvláštním zájmem. Bude-li smlouva poté zrušena, zůstává Vám nárok na refundaci. Pokud byla tato plnění ve Vašem zájmu, dlužíte společnosti Terra část ceny zájezdu, jež připadá na čerpaná plnění Rozsah záruky Nese-li společnost Terra zodpovědnost za okolnost, jež vede k závadě zájezdu, můžete požadovat náhradu škody Smluvní nároky na náhradu škody Naše smluvní záruka za náhradu škody za škody, které nejsou ublížením na zdraví, je celkem omezena na výši trojnásobku ceny zájezdu, pokud jsme Vaši škodu nezpůsobili ani úmyslně, ani hrubou nedbalostí. Omezení záruky na trojnásobnou cenu zájezdu platí i tehdy, kdy neseme zodpovědnost za Vám způsobenou škodu samotnou kvůli zavinění poskytovatelem služeb V této souvislosti Vám doporučujeme uzavřít ve Vaší cestovní kanceláři cestovní úrazové pojištění a pojištění cestovních zavazadel Neručíme za porušení plnění v oblasti cizích plnění, která se pouze zprostředkovávají a která jsou ve zveřejňovaném popisu zájezdu výslovně jako taková označena. Za cizí plnění, která společnost Terra pouze zprostředkovává, je nutné považovat i vedlejší plnění, za která podle katalogu poskytujete platby, nezahrnuté v rezervaci, až v místě trávení dovolené (například náklady na poplatky za vstup na pláž). 6

7 Za účast na sportovních a jiných prázdninových aktivitách nesete zodpovědnost Vy sami. Před použitím byste si sami měli zkontrolovat sportovní zařízení, nářadí a vozidla. Za nehody, způsobené při sportovních akcích a jiných prázdninových aktivitách, ručíme pouze tehdy, kdy je vina na naší straně. Doporučujeme uzavřít úrazové pojištění na nehody při sportu Platí-li pro cestovní plnění, poskytované poskytovatelem služeb, mezinárodní úmluvy nebo na nich založené zákonné předpisy, podle nichž vznikne nebo může být uplatněn nárok na náhradu škody pouze za určitých předpokladů nebo omezení, nebo je tento za určitých předpokladů vyloučen, pak se na ně můžeme odvolat Povinnost spolupracovat, reklamace V případě porušení plnění jste povinni spolupracovat v rámci zákonných ustanovení, aby bylo zabráněno případným škodám nebo aby tyto škody byly malé Pokud byste měli oproti očekávání důvod k reklamacím, je nutné je na místě neprodleně sdělit místnímu zastoupení společnosti Terra, popřípadě agentuře, popřípadě místnímu poskytovateli služeb, aby bylo možné zjednat nápravu. Nelze-li místní zastoupení nebo agenturu zastihnout nebo nemůže-li tato porušení plnění odstranit, musí se reklamace neprodleně sdělit centrále společnosti Terra Vedoucí zájezdů nejsou oprávněni uznávat jakékoli nároky Pokud z vlastní viny opomenete závadu nahlásit, pak Vám nároky nepřísluší. 10. Vyloučení nároků a promlčení Nároky z důvodu nezorganizování zájezdu v souladu se smlouvou musí být vůči společnosti Terra uplatněny do jednoho měsíce po smluvně předpokládaném ukončení zájezdu, pokud možno písemně. Po uplynutí této lhůty můžete své nároky uplatnit pouze ještě v případě, pokud Vám bylo bez Vašeho zavinění v dodržení lhůty bráněno Vaše smluvní nároky budou promlčeny dva roky po smluvně ujednaném konci zájezdu. Promlčení je zastaveno až do dne, kdy společnost Terra Vámi uplatněné nároky písemně zamítne. Nároky z nedovoleného jednání se promlčují ve lhůtě tří let Vaše cestovní kancelář vystupuje při uzavírání cestovní smlouvy pouze jako zprostředkovatel. Není oprávněna přijmout po konci zájezdu Vaši přihlášku nároků ze záruky a nároků na náhradu škody. 11. Předpisy o pasech, vízech, celní předpisy, předpisy o devizách a zdravotní předpisy Společnost Terra nese zodpovědnost za to, že státní příslušníci země, v níž se zájezd nabízí, budou před nastoupením zájezdu informováni o předpisech ohledně pasů, víz a o zdravotních předpisech, jakož i o jejich případných změnách. Příslušníkům dalších zemí poskytne informace příslušný konzulát. Formou zveřejňovaných popisů v katalozích a podkladů k zájezdu získáte podstatné informace o formalitách, nutných pro Váš zájezd. Dbejte, prosím, těchto informací a nechte se ve Vaší cestovní kanceláři dále informovat. Za to, že budou dodrženy všechny pro zájezd důležité předpisy, jste zodpovědní Vy sami. Všechny náklady a újmy, zejména platby nákladů za odstoupení, které Vám vzniknou kvůli nedodržení tohoto ustanovení, jdou k Vaší tíži, ledaže by byly podmíněny zaviněně nesprávnou informací nebo neinformováním ze strany společnosti Terra Neručíme za včasné udělení a doručení nutných víz příslušným diplomatickým zastoupením, jestliže jste nás pověřili jeho obstaráním, ledaže bychom za zdržení nesli vinu my. Pro udělení víza atd. na příslušných místech musíte počítat s přibližným časovým rámcem v trvání osmi týdnů Pročtěte si, prosím, naši brožuru Důležité informace na cesty a informujte se, prosím, ve Vaší cestovní kanceláři, zda je k Vašemu zájezdu nezbytný cestovní pas nebo zda postačí občanský průkaz, a dbejte, prosím, na to, aby měl Vás cestovní pas nebo Váš občanský průkaz na zájezd dostatečnou dobu platnosti. Děti mohou být zapsané v pasu společně cestujících rodičů. Pro některé země potřebujete vlastní pas dítěte V různých zemích se celní předpisy a předpisy o devizách dodržují velice přísně. Informujte se, prosím, přesně a předpisy bezpodmínečně dodržujte Různé státy vyžadují určitá osvědčení o očkováních. Příslušné informace získáte ve Vaší cestovní kanceláři. 7

8 12. Cestovní pojištění Pro Vaši bezpečnost doporučujeme uzavřít pojištění cestovních zavazadel, cestovní úrazové pojištění, pojištění pro případ onemocnění na cestě, pojištění proti krádeži a pojištění odpovědnosti na cesty. Tato pojištění získáte jednotlivě dle Vašich individuálních přání nebo společně jako balíček ve Vaší cestovní kanceláři Rezervací uzavírají všichni zákazníci prázdninových bytů a hotelů u společnosti Terra povinné pojištění odstoupení (přesné informace viz v našem příslušném katalogu). 13. Obecné Neúčinnost jednotlivých ustanovení cestovní smlouvy nemá za následek neúčinnost celé cestovní smlouvy. To samé platí pro tyto cestovní podmínky Zájezdy do jiných zemí jsou někdy spojeny s nebezpečími, která v tuzemsku nejsou. Technická zařízení v zahraničí ne vždy odpovídají našim standardům. To platí mimo jiné pro technické instalace, vybavení kuchyní, vybavení sprchových kabin a koupelen, plynové bojlery, sporáky, atd. Dbejte proto, prosím, bezpodmínečně případných upozornění na jejich používání Vedlejší ujednání, která rozšiřují rozsah smluvního plnění nad rámec obsahu katalogu, vyžadují výslovné písemné potvrzení ze strany společnosti Terra Všechny údaje v tomto prospektu odpovídají stavu předání do tisku v listopadu Terra Reisen si vyhrazuje právo změnit popsané a rezervací potvrzené ceny v případě zavedení nebo zvýšení veřejných poplatků za určitá plnění, je-li mezi doručením potvrzení zájezdu zákazníkovi a sjednaným termínem zájezdu doba v trvání více než čtyř měsíců. Poplatky je možné inkasovat i přímo v místě trávení dovolené Zjevný omyl je vyhrazen. 14. Smluvní partner Terra Reisen, značka společnosti TUI Austria Holding GmbH, Ferdinand Hanusch Platz 1, A-5024 Salzburg, Telefon: +43/50/884/8333, Fax: +43/50/884/ Obchodní soud Vídeň, FN h, IČ: ATU Text na konci 1. strany originálu: 98 terra reisen Inkluzive pojištění nákladů na návrat ze zájezdu! Text na konci 2. strany originálu: 99 terra reisen Může, bude-li uzavřeno individuálně, stát až do 5 % ceny zájezdu. 8

9 9

10 10

11 11

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

Všeobecné smluvní podmínky Bucher Reisen GmbH CESTOVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Všeobecné smluvní podmínky Bucher Reisen GmbH CESTOVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Všeobecné smluvní podmínky Bucher Reisen GmbH CESTOVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Vážený účastníku zájezdu, tyto cestovní a platební podmínky jsou součástí s námi uzavírané cestovní smlouvy. U různých nabídek

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu.

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu. I. Úvod Všeobecné obchodní podmínky prodeje zájezdů CA VITATUR SLANÝ I.1. CA VITATUR SLANÝ, se sídlem na Masarykově náměstí 138, 274 01 SLANÝ, IČ: 48709051 (dále jen CA ), je autorizovaným prodejcem zájezdů

Více

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resortu Lednice s.r.o. (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Spa Resortem Lednice s.r.o. (dále jen Spa

Více

Smluvní podmínky pro Příměstské tábory na Pražském hradě platné od 1.1.2015 pro pobyty v letní sezóně 2015

Smluvní podmínky pro Příměstské tábory na Pražském hradě platné od 1.1.2015 pro pobyty v letní sezóně 2015 Smluvní podmínky pro Příměstské tábory na Pražském hradě platné od 1.1.2015 pro pobyty v letní sezóně 2015 Smluvní vztah mezi příspěvkovou organizací Správa Pražského hradu a objednatelem se řídí ustanoveními

Více

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na letním táboru VAMAtremp Nadějkov, (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu Marcela Jelínková,VAMAtremp

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. se sídlem Štěpánská 648/29, 110 00 Praha 1, IČO 28956567 (dále jen TEZIS), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Aldiana GmbH. Cestovní a platební podmínky Sezóna léto 2014

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Aldiana GmbH. Cestovní a platební podmínky Sezóna léto 2014 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Aldiana GmbH Cestovní a platební podmínky Sezóna léto 2014 Tyto cestovní a platební podmínky jsou součástí s námi uzavírané cestovní smlouvy. U cestovních nabídek

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Studium v zahraničí Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Smluvní vztah Podmínky, za kterých cestovní kancelář MEDITERAN travel s.r.o., poskytuje svým zákazníkům služby, jsou stanoveny podle

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o.

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Vzájemný smluvní vztah mezi INSPIRA, s.r.o. a zákazníkem vychází z ustanovení obchodního zákoníku o dodávce služeb v platném znění

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Obchodní jméno: Helena Krejčíková - Sídlo: Paní Zdislavy 418, 470 01 Česká Lípa IČO: 602 507 71 DIČ: CZ 7153282312 Bankovní spojení: ČS a.s. Česká Lípa Číslo

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. jsou platné pro všechny jednotlivé služby cestovního

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti THOMAS COOK AUSTRIA AG

Všeobecné smluvní podmínky společnosti THOMAS COOK AUSTRIA AG Všeobecné smluvní podmínky společnosti THOMAS COOK AUSTRIA AG Všeobecné smluvní podmínky pro zájezdy společnosti Thomas Cook Austria AG organizované pořadateli označenými zkratkami OES a OGO: Cestovní

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel Tyto všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel (dále jen Podmínky ) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY RAKOUSKÝCH HOTELŮ (ÖHVB)

SMLUVNÍ PODMÍNKY RAKOUSKÝCH HOTELŮ (ÖHVB) SMLUVNÍ PODMÍNKY RAKOUSKÝCH HOTELŮ (ÖHVB) (schválené na 93. zasedání Výboru profesního svazu hotelů a restaurací, dne 23. září 1981) 1 Obecně 2 Smluvní partner 3 Uzavření smlouvy, záloha 4 Začátek a konec

Více

Článek 1. Použitelnost Všeobecných Podmínek

Článek 1. Použitelnost Všeobecných Podmínek Cestovní podmínky CURAÇAO Článek 1. Použitelnost Všeobecných podmínek. Článek 2. Vznik nájemní smlouvy. Článek 3. Zjevné chyby. Článek 4. Odvolání nabídky. Článek 5. Informační povinnost cestujícího. Článek

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto Obecné smluvní podmínky se použijí na využívání ubytovacích zařízení příp. služeb poskytovatele služeb. 1.2. Speciální, individuální podmínky nejsou

Více

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu 1. 1. 2015 ČL.I. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Tempo Tours (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané smlouvy o

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Cestovní kancelář Régio (dále také jen jako CK ) je provozována společností Region, spol. s r.o.

Více

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Provozovatel, ubytovatel: Pláňská sportovní s.r.o., IČ 29058074, sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 zapsaná v OR vedeném Městským

Více

Hotel Dvorana. Ubytovací a reklamační řád. Ubytovací řád 2. Reklamační řád 5

Hotel Dvorana. Ubytovací a reklamační řád. Ubytovací řád 2. Reklamační řád 5 Hotel Dvorana Ubytovací a reklamační řád Ubytovací řád 2 Reklamační řád 5 Ubytovací řád 1. Hotel může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem host vyplní hotelovou registrační kartu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Thomas Cook Reisen Individual

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Thomas Cook Reisen Individual Všeobecné smluvní podmínky společnosti Thomas Cook Reisen Individual Cestovní a platební podmínky Tyto cestovní a platební podmínky jsou součástí s námi uzavírané cestovní smlouvy. U cestovních nabídek

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

1. VZÁJEMNÝ SMLUVNÍ VZTAH

1. VZÁJEMNÝ SMLUVNÍ VZTAH Obchodní podmínky Smluvní vztah mezi Lenkou Vrbatovou Cestovní vodáckou kanceláří, IČO: 72953772, číslo v obecním živnostenském rejstříku v Pardubicích 21639, dále jen CK a klientem, vychází z ustanovení

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb 1. FinCall s.r.o., sídlem Čihákova 872/17, 190 00 Praha - Libeň korespondenční adresa : Šunychleská 1159, 735 81 Bohumín email: mobil@fincall.cz

Více

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy.

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Parfümerie Douglas GmbH platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek douglas.cz pro nákupy soukromých zákazníků

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky )

Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky ) Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky ) Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2. 4. 2012 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základe zákazníkem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno Preambule Předmětem Všeobecných obchodních podmínek společnosti Euro-reality s.r.o. je úprava objednání a přijetí nabídky

Více

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytu upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zákazníkem (fyzickou či právnickou osobou) a pronajímatelem v souladu s platnými

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Cestovní Agentura Letenka Travel Martina Vavříková Se sídlem Lidická 700/19 602 00 Brno IČ 03008410 (dále jen CA Letenka Travel nebo CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů,

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Vážený hoste, vážený zákazníku! Velmi se snažíme o to, aby Váš pobyt u nás proběhl co nejpříjemněji. Proto byste měl vědět, jaké služby poskytujeme, za co ručíme a jaké závazky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout Všeobecné podmínky I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem cestovní smlouvy zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti The Cambridge Centre, s.r.o se sídlem Kněžská 18, 37001, České Budějovice IČ: 26086140 Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY PTV MAP&GUIDE INTERNET

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY PTV MAP&GUIDE INTERNET PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY PTV MAP&GUIDE INTERNET Karlsruhe, 01.01.2014 Obsahem 1 Předmět smlouvy... 4 2 Přihlášení, uzavření smlouvy... 4 3 Služby společnosti

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BL Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě a) přihlášky na zájezd odeslané zákazníkem (příp.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KRYTA, s.r.o., IČ 27647072 (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli) I. Uzavření a obsah smlouvy

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Ubytovací zařízení Hotel Harmony Club****superior, Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn Platné od 14.10.2014 Obchodní jméno: Harmony Club Hotely a.s. Bedřichov 106 543 51 Špindlerův

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU. tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU. tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Poskytovatelem služby je společnost Speleoart s.r.o. IČ 03438481 se sídlem Lidická 700/19, Brno, 60200. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel 1. Předmět úpravy 1. Na základě Smlouvy o nájmu dopravního prostředku

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Nela Kubasová se sídlem: Tvardkova 703, Ústí nad Orlicí, 56201 identifikační číslo: 76423247 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 9. 11. 2009 vydaným Městským úřadem Ústí

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014 Cestovní kancelář RoSlo s.r.o. Nám. Přemysla Ot. II. 84/24, 370 01 České Budějovice Tel.: 386 355 932, 604 919 838 e-mail: roslo@roslo.cz 2. pobočka: RoSlo s.r.o. Lannova 57, 370 01, České Budějovice Tel.:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více