Váš partner v procesním inženýrství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váš partner v procesním inženýrství"

Transkript

1 Váš partner v procesním inženýrství

2 Obsah 2 50 LET ZKUŠENOSTÍ 3 PROFIL PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ 4 KOMPLEXNÍ SERVIS 5 CHEMICKO INŽENÝRSKÉ VÝPOČTY 6 DESTILACE 7-8 ADSORPCE 9 ABSORPCE 10 STRIPOVÁNÍ 11 KRYSTALIZACE Z TAVENINY 12 MÍCHÁNÍ, FILTRACE A ODSTŘEĎOVÁNÍ 13 TLAKOVÁ OXIDACE 14 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 15 SUŠENÍ ODLUČOVÁNÍ 18 MEMBRÁNOVÉ PROCESY 19 KOMPLEXNÍ TECHNOLOGIE 20 KONSTRUKCE A VÝROBA STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ A REGULACI, KONTAKT 23

3 50 LET ZKUŠENOSTÍ 3 Pracovníci VUOS získali během 50leté historie unikátní znalosti ve výzkumu, výrobě fine chemicals, toxikologii a v inženýrských oblastech. 50 LET ZKUŠENOSTÍ VUOS nyní může nabízet celou řadu služeb - od literárních rešerší, laboratorního výzkumu, návrhu výrobního zařízení, vývoje technologií, ověřování procesu v poloprovoze až po zavedení výrob v průmyslovém měřítku. Kombinace těchto schopností dovoluje VUOSu uspokojovat všechny požadavky partnerů, zvláště z oblastí farma, elektronického, chemického a potravinářského průmyslu a při ochraně životního prostředí. VUOS stále pracuje na zlepšení kvality svých služeb a produků. Všeobecně vysoký kvalitativní standard byl potvrzen udělením ISO 9001 certifikátu. Naše analytické a toxikologické oddělení pracuje v režimu GLP, oddělení výrob v režimu GMP like a GMP Založení Výzkumných laboratoří VUOS je zaměřeno na vývoj a dodávku procesů a zařízení používaných v chemických, farmaceutických a potravinářských oborech a při ochraně životního prostředí Výzkumné laboratoře se staly nezávislými 1952 Nový název - VUOS Privatizace státní organizace VUOS 1997 VUOS byl posílen připojením Výzkumného a vývojového oddělení Synthesie 1998 Nový majitel - Aliachem a.s. - Unipetrol

4 PROFIL PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ 4 se zúčastňuje přípravy, projektování a výstavby investičních akcí; podílí se na řešení ekologických problémů, vyvíjí, vyrábí a dodává speciální technologické aparáty. Oddělení je vybaveno výzkumnými laboratořemi, pilotními zkušebnami a vývojovou dílnou. Pro inženýrské výpočty, konstrukční a projekční práce jsou používány moderní SW prostředky. K dispozici jsou rozsáhlé databáze fyzikálních a toxikologických vlastností látek a pracoviště instrumentální analýzy. V oddělení je zaveden a udržován systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO Charakteristika činnosti Oddělení využívá dlouholetých zkušeností a expertních znalostí konvenčních i speciálních technologických procesů. Profesní struktura oddělení spolu s možností experimentálního vývoje umožňuje vypracování optimálního technologického řešení. Návrhy procesů a zařízení vycházejí z úrovně současných znalostí, vyznačují se vysokým stupněm provozní bezpečnosti, respektují ekologická hlediska a jsou ekonomicky maximálně výhodná. Zakázky jsou realizovány v rozsahu od úvodní studie, přes zpracování projektové dokumentace až po kompletní dodávku technologického zařízení. Působnost oddělení procesního inženýrství se nachází především v oblasti menších a středních investic.

5 KOMPLEXNÍ SERVIS 5 Technologický vývoj průzkumné rešerše laboratorní/poloprovozní vývoj a testování simulační výpočty návrhy procesů hodnocení alternativních postupů a rizik projektů Inženýring materiálové a energetické bilance výpočty a konstrukce aparátů způsoby čištění kapalných a plynných odpadů odhalování a napravování technologických závad Projektové podklady úplná procesní schémata specifikace surovin a materiálů návrhy řízení procesů údaje o množství odpadů a jejich charakteru procesy a zařízení na čištění odpadů všech skupenství podrobná specifikace výrobního zařízení poptávkové výkresy aparátů ekonomické vyhodnocení návratnosti investice Projektová dokumentace projektová dokumentace technologické části zajištění projektové dokumentace všech stupňů Výroba, realizace a záběh zajištění strojního zařízení výroba speciálních aparátů montáž provozní předpisy komplexní zkoušky zaškolení obsluhy servis a poradenství

6 CHEMICKO INŽENÝRSKÉ VÝPOČTY 6 Oddělení disponuje moderními SW a HW prostředky použitelnými k návrhovým nebo simulačním výpočtům. Programy jsou schopné řešit materiálové a energetické bilance složitých technologických uzlů. Modelují prakticky všechny tepelné operace, separační procesy, chemické reakce, proudění a čerpání tekutin. Simulace aparátů nebo soustavy aparátů dává často přesnější obraz než nákladné experimenty na modelových aparaturách. Jednotkové operace Proudění tekutin Výměna hmoty Výměna tepla Reakční technika Energetický audit - potrubí, armatury, clony, čerpadla - vakuové systémy (vývěvy, ejektory) Destilace - vsádkové/kontinuální, atmosférické/vakuové, vícesložkové, extraktivní, reaktivní destilace - filmové odparky - srovnání a výběr pater (sítová, kloboučková, ventilová) a náplní (sypané náplně, orientované výplně) Absorpce - rozpouštědlová, absorpce s chemickou reakcí - absorpce s cirkulací absorbentu - absorpční kolony (náplňové kolony, TCA pračky, Venturiho pračky, sprchy) Stripování - stripování VOC vzduchem nebo parou - stripovací kolony Extrakce - vsádková/kontinuální kapalinové extrakce - vibrační extrakční kolony Odlučování - cyklony a hydrocyklony - demistery - usazováky Míchání - kotlová míchadla (vrtule, turbína, lopatka, kotva) - statické směšovače Konstrukční typy výměníků - trubkové, trubka v trubce, deskové, spirálové, chladicí věže, sprchové chladiče, kotle Vařáky - duplikované nádoby, termosifóny (přirozená/nucená cirkulace), filmové vařáky Kondenzátory - přímé/nepřímé, vyvíječe páry - vratné, nevratné, paralelní, následné reakce - rychlostní rovnice - analýzy spotřeby tepla - zacházení s kondenzátem - rozvody páry a technologické vody - úspory tepla - tepelné ztráty budov - izolace Používaný software ChemCAD + moduly CCTherm, CCBatch, BatchCAD, CCReact /simulace, bilance, jednotkové operace/ VesselPak /výměna tepla míchané nádoby/ Visimix /míchání/

7 DESTILACE 7 Destilace patří mezi jednotkové operace, které mají v oddělení dlouholetou tradici. Oddělení má rozsáhlé zkušenosti s realizacemi destilačních jednotek pro rozmanité provozní aplikace: atmosférické a vakuové destilace kontinuální a vsádkové destilace vícesložkové destilace azeotropické destilace destilace termolabilních látek Rektifikační kolony Oddělení disponuje velkými expertními znalostmi v oblasti vakuových, vícesložkových rektifikací vyžadující velký počet teoretických pater (rektifikace aromatických látek, dělení isomerů). Optimální technologické řešení zahrnuje výběr výplně dělicí kolony (orientované výplně, sypané náplně, patra). Součástí návrhu je konstrukce rozdělovačů a sběračů kapaliny a ostatních strojních komponent dělících kolon. Příslušenství rektifikačních kolon Destilace isomerů nitrotoluenu Podle konkrétních případů jsou rektifikační kolony vybaveny optimálně řešenými aparáty pro výměnu tepla. K vývinu par jsou používány trubkové (filmové, termosifónové) nebo kotlové vařáky. Ke kondenzaci par lze použít trubkové, spirálové nebo deskové výměníky. Cílem je zajistit efektivní, bezpečný a úsporný provoz při minimálních provozních nákladech. Laboratorní/poloprovozní testování Pro laboratorní testy jsou k dispozici skleněné aparatury stavebnicového charakteru, na kterých lze modelovat prakticky všechny typy destilačních operací. Aparatury lze použít pro měření tenzí par čistých látek a fázových rovnováh. Destilace isokyanátů

8 DESTILAČNÍ OPERACE 8 Poloprovozní rektifikační kolony Objem vařáku /kotel/ Kolona Pracovní tlak Max. teplota materiál objem průměr výplň Počet TP materiál - m 3 mm kpa C 1 nerez 0,5 300 orientovaná výplň 20 nerez 0, smalt 2,0 300 orientovaná výplň 80 nerez 1, smalt 0,4 200 orientovaná grafit/ 20 výplň sklo 0, smalt 3,3 300 orientovaná grafit/ 35 výplň sklo 0, smalt 1,6 300 sypaná keramika/ 7 výplň sklo 0, smalt 1,2 300 orientovaná keramika/ výplň 25 sklo 0, smalt 1,0 200 orientovaná výplň 20 nerez smalt 5,0 300 sypaná keramika 5 výplň Výroba orientované výplně NT700 Pro dělení tepelně citlivých látek s blízkými body varu byla vyvinuta orientovaná výplň z nerezové tkaniny, která se svými parametry řadí ke světové špičce. Hlavní předností výplně je vysoký počet teoretických pater na metr výšky výplně a nízká tlaková ztráta, čímž je předurčována pro vakuové dělení látek s blízkými body varu. Dělící účinnost výplně

9 ADSORPCE 9 VUOS zajišťuje dodávky zařízení určené pro čištění odpadního vzduchu od těkavých organických látek (VOC) ve stacionárních a mobilních adsorbérech. Popis procesu Proces je založen na fyzikální adsorpci rozpouštědel v porézní mikroskopické struktuře granulovaného aktivního uhlí. Adsorbované látky zůstávají nezměněny a mohou být, po regeneraci nasyceného aktivního uhlí, recyklovány zpět do výrobního procesu. Regenerace náplně je prováděna desorpcí rozpouštědel přehřátou vodní parou. Z parního kondenzátu jsou rozpouštědla fázově separována, případně jsou dočištěna destilací. Volba aktivního uhlí závisí na druhu znečištění plynu. VUOS zajišťuje dodávku jak velkých stacionárních adsorpčních jednotek, tak mobilních adsorbérů určené pro menší zdroje znečištění. Přednosti procesu Vysoká flexibilita zajišťující možnost čistění odpadního vzduchu s koncentrací rozpouštědel od 2 do 50 g/nm 3 v množství od 100 do Nm 3 /h. Vysoká účinnost pohybující se v rozmezí od 96 do 99,5 %. Recyklace rozpouštědel přinášející úspory výrobních nákladů. Jednoduchá konstrukce poskytující bezporuchový provoz a dlouhodobou životnost zařízení. Nízké pořizovací i provozní náklady obvykle nižší ve srovnání s jinými procesy (spalování). Příklady aplikací procesu Adsorpce o-dichlorbenzenu Výpary rozpouštědel z výrob chemických, farmaceutických a potravinářských produktů, plastů, filmů, textilií. Výpary rozpouštědel a ředidel z lakoven a tiskařských strojů Výpary chlorovaných uhlovodíků z odmašťovacích lázní

10 ABSORPCE 10 VUOS zajišťuje dodávky zařízení určené pro čištění odpadních plynů rozpouštědlovou absorpcí (praní) nebo absorpcí spojenou s chemickou reakcí (chemisorpce). Popis procesu Proces rozpouštědlové absorpce je založen na selektivním pohlcování (absorpci) látek z proudu plynu v prací kapalině. Absorpce se realizuje v aparátech zajišťující vysokou mezifázovou plochu. Mezi nejpoužívanější patří absorpční kolony s statickou náplní (sypané nebo orientované výplně) nebo s pohyblivou vestavbou (turbulentní kontaktní adsorbéry). Kromě toho lze použít Venturiho pračky, sprchy a jiné konstrukční řešení absorbérů. Používané prací kapaliny patří především do skupiny polyglykoléterů, esterů kyseliny ftálové a silikonových olejů. Regeneraci rozpouštědla lze provést desorpcí pohlcených látek ohřevem nasyceného absorbentu, proudem inertního plynu nebo pomocí vakua. Velký počet realizačních referencí má VUOS v oblasti absorpce spojené s chemickou reakcí, konkrétně při čištění kyselých odplynů z chemických výrob. Přednosti procesu Proces je zvlášť výhodný pro čištění plynů s vysokou a proměnlivou koncentrací látek v odpadním plynu. V plynu mohou být přítomny prachové částice, mlha a aerosoly. Proces vylučuje riziko pyrolýzy, hydrolýzy a polymerace a zahoření uvnitř aparatury. Proces umožňuje regeneraci zachycených látek. Proces je kontinuální, zařízení zabírá malý zastavěný prostor. Příklady aplikací procesu Čištění odpadních plynů obsahující ketony (MEK, MIBK, cyklohexanon), chlorované uhlovodíky (metylchlorid), těžké uhlovodíky (oleje, naftalen, styren). Sušení plynů (zemní plyn, Cl 2 ). Rekuperace olejů z odtahů válcovacích stolic.

11 STRIPOVÁNÍ Absorpce etanolu 11 VUOS zajišťuje dodávky zařízení určené pro čištění odpadních vod stripováním těkavých organických látek (VOC) vzduchem nebo parou. Popis procesu Proces je založen na protiproudém stripování VOC rozpuštěných ve vodě vzduchem nebo parou v kolonovém aparátu. Vztah plynné (parní) a kapalné fáze se řídí Henryho zákonem. Při stripování vzduchem je výstupní vzduch čištěn adsorpcí nebo se VOC odstraní spálením. Při stripování parou se organické látky oddělí z kondenzátu ve fázové separátoru. Stripování parou je prováděno za atmosférického tlaku nebo za vakua. Vzduch se používá pro stripování těkavých VOC (organická rozpouštědla), vodní pára se používá pro stripování látek s vyššími body varu (až 200 C) a pro čištění odpadních vod s vyšším organickým znečištěním. Stripování vodní parou je významně účinnější něž stripování vzduchem; výhodou je také to, že není nutné vystupující vzduch následně čistit. Stripování vzduchem je investičně méně nákladné. Pro určení parametrů pro návrh zařízení se doporučuje provést poloprovozní testování. Přednosti procesu Nízké investiční a při zajištění rekuperace tepla i nízké provozní náklady (stripování parou). Spolehlivý a bezporuchový provoz, snadná obsluha a údržba. Vysoká dosažitelná účinnost a výkon zařízení. Stripováním parou lze snížit koncentraci VOC v odpadních vodách pod 5 ppb. Výkon zařízení se může pohybovat od 100 do l/h odpadní vody. Proces je kontinuální, zařízení zabírá malý zastavěný prostor. Příklady aplikací procesu Dekontaminace podzemních vod. Čištění průmyslových odpadních vod. Stripování o-dichlorbenzenu z odpadních vod

12 KRYSTALIZACE Z TAVENINY 12 VUOS zajišťuje vývoj/testování procesu a dodávky zařízení určené pro čištění organických látek krystalizací z taveniny. Popis procesu Proces pracuje na principu řízené statické krystalizace z taveniny a frakčního vypocování. Proces je založen na předpokladu separace nečistot z čištěné látky ve formě nížetuhnoucích eutektických směsí (tvoří jej více než 80 % organických látek). Hlavní aparátem je krystalizátor s vnitřní teplosměnnou vestavbou zajišťující dokonalou teplotním uniformitu v celém pracovním objemu krystalizátoru. Vlastní proces probíhá ve dvou fázích: řízená krystalizace, při kterém probíhá nukleace a růst krystalů, a řízené tavení pocení, při kterém probíhá odběr eutektických nečistot, returních frakcí a nakonec finálního produktu. Krystalizace z taveniny bývá často kombinována s destilací. Návrh zařízení je prováděn na základě výsledků laboratorních a pilotních testů. K dispozici je laboratorní a poloprovozní (25 l) krystalizátor. Přednosti procesu velmi vysoká čistota finálního produktu ve srovnání s destilací mnohem nižší energetická spotřeba a teplotní namáhání nezatěžuje životní prostředí (bezrozpouštědlový způsob krystalizace) možnost automatizace provozu, vysoká spolehlivost, bezporuchový provoz Aplikace procesu čištění rozmanitých organických látek s bodem tání v rozmezí C čištění substituovaných derivátů benzenu a naftalenu

13 MÍCHÁNÍ 13 VUOS zajišťuje inženýrské a konstrukční činnosti v oblasti procesních zařízení používaných pro míchání tekutin. VUOS disponuje moderními softwarovými prostředky (Visimix, Vesselpak ), testovacími aparaturními modely, expertními znalostmi a zkušenostmi pro provádění technických výpočtů, analýz, scale-up, vývoj a výrobu zařízení používaných pro míchání tekutin. Možnost laboratorního a pilotního testování (homogenizační účinky, měření příkonu míchadel) je kombinována s dlouholetými provozními zkušenostmi. Rozsah působnosti a příklady aplikací míchání newtonských a nenewtonských kapalin v nádobách rozpouštění pevných látek v kapalinách dispergace plynu a kapalinách míchání při homogenních a heterogenních reakcích výměna v tepla v míchaných nádobách s různou geometrií vnějšího a/nebo vnitřního ohřevu/chlazení (duplikátory, hady) návrh a výroba statických směšovačů návrh a výroba laboratorních a poloprovozních míchadel (kotvy, lopatky, vrtule, turbíny) FILTRACE A ODSTŘEĎOVÁNÍ Produkty chemické technologie bývají práškové, krystalické a pastovité povahy. Pro separaci tuhých částic z rozpouštědlových, alkalických, kyselinových a vodných suspenzí se používají různé filtrační a sedimentační techniky. VUOS vlastní vybavenou laboratoř s testovací zkušebnou. VÚOS nabízí testy filtrace a odstřeďování v laboratorních i poloprovozních aparátech, navrhuje technologické uzly pro filtraci koláčovou i klerační, odstřeďování filtrační i sedimentační. K dispozici jsou tato zkušební zařízení laboratorní a poloprovozní velikosti: vakuové a tlakové nuče model kalolisu model membránového komorového kalolisu kyvetová odstředivka talířová odstředivka sedimentační dekantér vyhrnovací filtrační odstředivka

14 TLAKOVÁ OXIDACE 14 VUOS zajišťuje vývoj a dodávky zařízení určené pro čištění kapalných odpadů technikou tlakové oxidace. Popis procesu Technika tlakové oxidace slouží k rozkladu velmi stabilních organických látek, které nelze odbourat biologickým způsobem. Princip procesu tlakové oxidace spočívá v katalytické oxidaci organických sloučenin kyslíkem za zvýšených teplot ( C) a tlaků (1,8 2,2 MPa). K oxidaci se používají barbotážní kolonové aparáty se spodní injektáží plynného kyslíku do odpadní vody. Oxidace obvykle probíhá v kyselé oblasti (ph 1 3) a je katalyzována Fe 2+ ionty. Organické látky se rozkládají za tvorby oxidu uhličitého, vody a jednodušších organických fragmentů, které lze odstranit následným biologickým čištěním. Laboratory autoclave Účinnost tlakové oxidace, závisející na reakčních podmínkách (teplota, tlak, doba) a struktuře organické sloučeniny, se pohybuje v rozmezí %. Doporučované chemické znečištění odpadních vod, Laboratorní autokláv vyjádřené hodnotou chemické spotřeby kyslíku (CHSK), se pohybuje v rozmezí mg O 2 /l. Oxidace je exotermickou reakcí. Při hodnotách CHSK nad mg O 2 /l je proces autotermní. Přednosti procesu Proces je vysoce efektivní na odstranění vysoce stabilního organického znečištění. Do procesu nejsou zanášeny další chemikálie, znečištění se nepřenáší do jiného skupenství. Nízké energetické náklady v případě autotermního provozu. Proces je kontinuální, zařízení zabírá malý zastavěný prostor, vyznačuje se vysokou spolehlivostí a snadnou obsluhou. Výkon zařízení se může pohybovat od 100 do l/h odpadní vody. Aplikace procesu Čištění odpadních vod z výrob organických barviv, polotovarů a organických specialit. Čištění kapalných odpadů obsahující organické halogenované sloučeniny (AOX). Čištění odpadních kalů z flokulace a srážení nečistot. Destrukce odpadních organických kapalin ze stripování VOC z odpadních vod.. Pilotní kolona

15 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 15 Popis procesu Biologické čištění odpadních vod je ve svém principu napodobení a urychlení procesů, které probíhají v přírodě. Jeho hlavní výhodou je jeho jednoduchost a relativní finanční nenáročnost. Podstatou biologického čištění odpadních vod jsou aerobní biochemické pochody, při kterých se rozmnožují převážně heterotrofní bakterie i jiné mikroorganismy a rozkládají organické látky k získání energie pro jejich životní pochody i stavbu vlastních organismů. Chemické odpadní vody je výhodné čistit společně s městskými splaškovými vodami. Důvodem je například skutečnost, že splaškové vody mají dostatek dusíku a fosforu, kterých bývá u některých průmyslových odpadních vod málo. Dále se ředěním průmyslových vod vodami splaškovými sníží koncentrace některých toxických látek v průmyslových vodách, čímž se usnadní jejich biologické čištění. Každou průmyslovou vodu je nutné otestovat na modelu BČOV, aby nedošlo k narušení chodu velké BČOV s dlouhodobými následky. Nabídka VUOS VUOS nabízí testování biologické odbouratelnosti škodlivin na modelu biologické čistírny odpadních vod. Model BČOV v principu kopíruje uspořádání biologické čistírny odpadních vod. Základní model o objemu cca 40 l sestává ze dvou stupňů, z nichž každý je tvořen nejméně jednou oxickou sekcí a dosazovací nádrží (lze rozšířit). Kontinuální čerpání městských i průmyslových odpadních vod, vracení i vnitřní cirkulací, provzdušňování je tlakovým vzduchem ze závodního rozvodu, míchání, event. anoxických sekcí je zabezpečeno spirálovými míchadly. Model umožňuje zpracování cca 50 l městských odpadních vod a 15 l chemických odpadních vod denně s tím, že tento poměr lze měnit podle potřeby. Výsledky měření jsou aktuálně hodnoceny standardním metodami - kalový index, CHSK, BSK a další sledované parametry, součástí hodnocení je i mikroskopický rozbor aktivovaného kalu. Model BČOV

16 SUŠENÍ 16 VUOS zajišťuje testování a dodávky zařízení určené pro sušení látek organických a anorganických materiálů. VUOS disponuje specializovanou laboratoří a zkušebnami, které jsou vybaveny různými typy experimentálních sušáren. Roztoky a suspenze, pasty, práškové a krystalické látky, granuláty, dále rizikové látky tepelně nestálé a mechanicky citlivé je možné testovat v experimentálních aparátech. Je možné též zajistit zakázkové sušení rozmanitých látek. K dispozici jsou následující sušicí aparáty. Rozprašovací sušárny Vírové sušárny VS 400 Pro sušení suspenzí a roztoků typ Anhydro výkon 5 kg/h při teplotní diferenci 100 C typ Niro, výkon 20 kg/h při teplotní diferenci 100 C typ Strojtech, výkon 20 kg/h při teplotní diferenci 100 C Vlastní sušicí proces je uskutečňován v sušicí komoře. Roztok nebo suspenze je čerpána ze zásobníku dávkovacím čerpadlem na rozprašovací kotouč atomizéru, kde působením odstředivé síly dochází k jejich rozprášení do proudu sušicího. Horký vzduch ohřátý spalinami zemního plynu (el. proudem) vstupuje přes rozvodnou spirálu do sušicí komory proti rozprášeným částicím, suší je a spolu se suchými částicemi je pomocí ventilátoru dopravován do cyklonu. Zde dochází k odloučení suchého barviva. Směs vzduchu a vodní páry je odtahována ventilátorem do ovzduší. Vírové sušárny Vírové sušárny se používají pro sušení pastovitých a krystalických materiálů z vodného prostředí. typ VS 80, průměr komory 0,08 m pro 50 Nm 3 /h vzduchu typ VS 220, průměr komory 0,22 m pro 300 Nm 3 /h vzduchu typ VS 400, průměr komory 0,40 m pro Nm 3 /h vzduchu typ VS 660, průměr komory 0,66 m pro Nm 3 /h vzduchu typ VS 800, průměr komory 0,80 m pro Nm 3 /h vzduchu Vlhký materiál je do sušárny automaticky dávkován šnekovým podavačem v závislosti na výstupní teplotě sušícího vzduchu. Sušící vzduch je ohříván plynovým hořákem nebo elektricky na požadovanou teplotu a je nasáván ventilátorem přes tečnou trysku do spodní části sušící komory. Vlivem intenzivního styku horkého vzduchu s vlhkým materiálem, promíchávaným míchadlem, dochází k rychlému sušení. Usušený produkt spolu s odpařenou vlhkostí jsou sušícím vzduchem odnášeny přes klasifikátor sušící komory do separátoru, kde dojde k odloučení pevné fáze. Sušicí vzduch spolu s odpařenou vlhkostí jsou odtahovány do atmosféry.

17 SUŠENÍ 17 Vakuová sušárna s horizontálním míchadlem (venulet) Pro sušení pastovitých a krystalických látek z rozpouštědlového prostředí. typ Venulet, objem 4,2 l typ Sangerhausen, objem 300 l typ Sangerhausen, objem 1700 l Zařízení je diskontinuální, válcová nádoba je opatřená horizontální míchací vestavbou. Ohřev venuletu je zprostředkován pláštěm nádoby horkou vodou nebo nízkotlakou parou. Odvod par rozpouštědla je proveden přes kondenzátor pomocí vývěvy. V případě provozního zařízení (1700 l) je před kondenzátor par předřazen tkaninový filtr. Válcový sušič Vakuová sušárna Pro sušení pastovitých a krystalických látek z rozpouštědlového prostředí typ Lödige, objem 80 l, max. teplota ohřevu 90 C Zařízení je diskontinuální, válcová nádoba opatřená horizontální míchací vestavbou. Ohřev venuletu je přes plášť nádoby horkou vodou. Odvod par rozpouštědla je zprostředkován inertním plynem, který je do zařízení uváděn. Kondenzace par rozpouštědla je provedena v kondenzátoru. Fluidní sušárny Pro sušení krystalických látek z vodného prostředí. Vibrofluidní žlaby typ APV Anhydro AS, roštová plocha 0,9 m 2, max. teplota ohřevu 100 C typ Niro 0,3, roštová plocha 0,3 m 2 Materiál je sušen proudem horkého vzduchu přes rošt sušárny. Ohřev sušárny je parní. V případě vibrofluidního žlabu lze provést i granulační proces, neboť zařízení je opatřeno tryskou pro nástřik lepivé látky. Atmosférická komorová lísková sušárna Sušení pastovitých a krystalických látek z vodného prostředí typ VÚOS, 60 lísek Materiál umístěný na lískách sušárny je sušen proudem teplého vzduchu. Vzduch je ohříván ve výměníku tepla parou. Lísky jsou do sušárny dopraveny pomocí zavážecího vozíku, který zároveň slouží jako rozdělovač teplého vzduchu přes jednotlivé lísky sušárny. Sušárna je opatřena filtrací vstupního a výstupního proudu vzduchu.

18 ODLUČOVÁNÍ 18 VUOS zajišťuje vývoj procesu a dodávky zařízení určené pro odlučování prachových podílů ze vzduchu. Během dlouholetého působení v oboru byly realizovány klasické tkaninové odlučovače, rukávové filtry do potrubí, samočistící systémy s oklepem mechanickým nebo pomocí tlakového vzduchu. Samočistící tkaninové filtry typu Rotapulzer jsou produktem vlastního vývoje. Zařízení bylo již vícekrát provozně realizováno doma i v zahraničí. Filtr typu Rotapulzer se vyrábějí ve třech provedeních : Rotapulzer 2 - filtrační plocha 2 m 2, průtok 300 Nm 3 /h vzduchu. Rotapulzer 16 - filtrační plocha 16 m 2, průtok 2000 Nm 3 /h vzduchu, filtr je jištěn proti výbuchu jednou protiexplozní membránou Rotapulzer 70 - filtrační plocha 70 m 2, průtok 6000 Nm 3 /h vzduchu Přes filtrační tkaninu je pomocí ventilátoru nasáván znečištěný vzduch. Prachový podíl je zachycen na tkanině. Tkanina je regenerována tlakovými rázy stlačeným vzduchem. Odfiltrovaný prach vypadává z filtru přes rotační podavač. Filtry jsou jištěny protiexplozními membránami. VUOS dále provádí návrhy a zajišťuje dodávky odlučovačů cyklonového typu. Tkaninový filtr

19 MEMBRÁNOVÉ PROCESY 19 Popis procesu Membránové procesy jsou převážně separačními procesy, ve kterých je dělící schopnost zajištěna membránou, která je propustná pouze pro některé složky dělené směsi. Dělení probíhá na základě různé velikosti částic či molekul, různé difuzivity a rozpustnosti složek směsi v membráně a různém náboji částic, často ve vzájemné kombinaci několika mechanismů najednou. Hnací silou membránových separací jsou rozdíly tlaků, teplot, koncentrací nebo elektrického potenciálu. VÚOS se orientuje hlavně na tlakově hnané separace (v menší míře i na pervaporaci a membránovou absorpci) za účelem jejich využití v separačních technologiích. Membranes and discs Aplikace procesů Nanofiltrace odpadních vod z výrob barviv a barvářských meziproduktů. Likvidace starých zátěží - čištění průsakových vod ze skládek tuhých odpadů reverzní osmózou. Výroba (odsolování) kapalných forem barviv. Rekuperace amoniaku membránovou absorpcí. Laboratorní/poloprovozní testování Tlakově hnané procesy Statická cela pro 1 ks ploché membrány o průměru 80 mm. Soustava 10 ks dynamických cel, každá pro 1 ks Svářečka membrán ploché membrány o průměru 75 mm. Dynamická cela pro 1 ks diskové membrány vlastní konstrukce o ploše 0,1 m 2. Laboratorní aparatura ARNO, vhodná pro testování jednoho modulu různé konstrukce. Čtvrtprovozní RO aparatura firmy Berghof, osazená jedním diskovým modulem s plochými reverzně osmotickými membránami. Poloprovozní aparatura VÚOS, osazená třemi diskovými moduly vlastní konstrukce s plochými membránami. Pervaporace Laboratorní zařízení, určené pro testy na dvojici membrán o ploše 70 cm 2 nebo na jednom modulu s dutými vlákny. Membránová absorpce Čtvrtprovozní zařízení, určené pro testy zachycování plynných exhalací z proudu vzdušiny do vhodného absorpčního roztoku, osazené 5 ks modulů s dutými vlákny. Nanofiltrační aparatura pro odsolování barviv

20 KOMPLEXNÍ TECHNOLOGIE 20 VUOS nabízí dodání úplných, technologických podkladů pro výrobu řady komoditních produktů s kapacitou řádově v desítkách tisíc tun za rok. Podklady m.j. zahrnují: úplná procesní schémata specifikace surovin a materiálů návrhy řízení procesů údaje o množství odpadů a jejich charakteru procesy a zařízení na čištění odpadů všech skupenství podrobná specifikace výrobního zařízení poptávkové výkresy aparátů ekonomické vyhodnocení návratnosti investice konstrukční materiály. VUOS nabízí úplné know-how pro tyto technologické postupy a chemické produkty: Nitrace Nitrace koncentrovanou a zředěnou kyselinou dusičnou, nitrace kyselinou dusičnou ve směsi s kyselinou sírovou, nitrace kyselinou dusičnou v rozpouštědlech. Výroba nitrovaných derivátů benzenu a toluenu (nitrotoluen, nitroxylen a trinitrotoluen) Esterifikace Výroba esterů esterifikací alkoholů kyselinami (etylacetát, metylacetát, butylacetát). Výroba alifatických a aromatických nitroesterů (2-etylhexyl nitrát). Reesterifikace (výroba butylmetakrylátu). Amoxidace Amoxidace na katalytickém loži. Výroba benzonitrilů, chlor- a fluorbenzonitrilů. Rafinace glycerinu Čištění (rafinace) odpadního glycerinu z výroby bionafty.

21 KONSTRUKCE A VÝROBA STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ 21 Konstrukce aparátů je prováděna v prostředí AutoCAD - Mechanical 2000i Power Pack. Dokumentaci je možno dodat jak v papírové tak i v elektronické formě. Při konstruování je využívána rozsáhlá databáze již realizovaných zařízení. Mimořádně velké jsou zkušenosti s konstrukcí a výrobou zařízení na manipulaci a plnění kapalných a pevných materiálů. Výrobu speciálních aparátů provádíme ve vlastní vývojové dílně, větší strojní dodávky realizujeme ve spolupráci se strojírenskými firmami se zárukou dokonalého dílenského zpracování. Příklady realizovaných výsledků vývoje konstrukce zařízení Hermetizační jednotka plastových nádob Zařízení slouží k hermetickému uzavření hrdla plastové nádoby přitavením těsnicí vložky šroubovacího uzávěru přímo na hrdlo nádoby. Těsnicí plastová vložka s hliníkovou folií přiléhá těsně na hrdlo nádoby. Plastová folie se prostřednictvím hliníkové folie indukčně ohřeje a nataví na hrdlo nádoby. Po vychladnutí spoje je nádoba hermeticky uzavřena, vložka uzavírá nádobu i po odšroubování uzávěru. Parametry zařízení: Výkon zařízení max ks/h (nádoby 0,5 l) Průměr víček 20 až 50 mm Objem nádob 0,5 až 10 l El. připojení 1,5 kva, 380 V/50 Hz Hermetizační linka Hlavní části zařízení: nosný stojan, indukční zavařovací hlava, ovládací skříň, destičkový dopravník, chladicí okruh indukční hlavy Univerzální plnící zařízení pro kanystry Zařízení slouží k plnění 5 25 litrových kanystrů. Toto zařízení se skládá z odměrného válce, plnící hubice, rámu, přesouvacího dopravníku, který slouží k posouvání prázdných a plných kanystrů.toto zařízení pracuje tak, že je konstruováno jako dvoučinný píst ( jedna nasává, druha vytlačuje). Paletizační linku pro rovnání pytlů na paletu Technické parametry: Jmenovitý výkon 500/hod Počet vrstev na paletě 2-8 Počet pytlů v jedné vrstvě 3/ks Rozměry palety 800x1200 mm Rozměry stroje šířka/délka 6200/6500 mm Zařízení je uloženo na rámu a tvoří je následující části: Přísuvný dopravník, kalibrovací ústrojí, polohovací ústrojí, přesouvací ústrojí, zdvihací ústrojí, zásobník palet s přesouvačem, spádová válečková dráha. V zásobníku palet jsou uloženy prázdné palety. Přísunovým dopravníkem jsou do stroje dopravovány naplněné pytle. Zařízení je řízeno automaticky podle nastaveného programu a rovná pytle na palety tak, aby se jednotlivé vrstvy vzájemně vázaly. Po naplnění palety je plná paleta odsunuta po válečkové dráze a na její místo je automaticky uložena paleta prázdná.

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Uchazeč použije části odpovídající jeho nabídce. V tabulkách do sloupců doplní podle povahy parametru buď ANO/NE (případně jiný slovní údaj) nebo konkrétní

Více

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD.

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD. KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení Ing. Miroslav Richter, PhD., EUR ING 2014 Materiálové bilance 3.5.1 Do tkaninového filtru vstupuje 10000

Více

Chemická technika. Chemická technologie Analytická chemie. denní

Chemická technika. Chemická technologie Analytická chemie. denní Učební osnova předmětu Chemická technika Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Chemická technologie Analytická chemie denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Zaměření:

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Profil společnosti Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Společně najdeme řešení Let s find solution together O společnosti Společnost BSJ group

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 21.4.2015 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 2 SÍDLA SPOLEČNOSTÍ 3 SCHÉMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování parní

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1» ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (ер (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 15 06 84 (21) FV 4559-84 00 (Bi) (51) Int Cl.* G 21 F 9/02, G 21 F 9/00 ÚftAD

Více

Posouzení klimatizačních a chladících systémů v energetických auditech z pohledu energetického auditora Ing. Vladimír NOVOTNÝ I&C Energo a.s., Seminář AEA 26.5.2005 FAST Brno Veveří 95 Regionální kancelář

Více

HK ENGINEERING CHRUDIM

HK ENGINEERING CHRUDIM HK ENGINEERING CHRUDIM InÏen ring Dodávky Obchod Konzultace Generální dodávky, inženýring a kompletace investičních celků a průmyslových zařízení Technologie pro životní prostředí Ekologizace průmyslových

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

W.P.E. a.s. Areál VÚ Běchovice 10A, Praha 9, 190 11 tel./ fax 281861611, 222724157 email : wpe@wpe.cz

W.P.E. a.s. Areál VÚ Běchovice 10A, Praha 9, 190 11 tel./ fax 281861611, 222724157 email : wpe@wpe.cz Představení firmy Strana 1 (celkem 6) Vážení, dovolujeme si Vám představit společnost W.P.E. a.s. ( Water Purification Engineering ). Zakládajícími členy této společnosti jsou firmy dlouhodobě pracující

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

Filtry. Pískové filtry

Filtry. Pískové filtry Filtry Pískové filtry Použití: Pískové filtry se používají v průmyslových a energetických provozech k filtraci chladící a technologické vody, k filtraci čiřené vody za sedimentací, ke koagulační filtraci

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

Údržba: broušení a výměna kladívek, výměna sít, mazání pohyblivých částí

Údržba: broušení a výměna kladívek, výměna sít, mazání pohyblivých částí 1. Stručný popis technologického celku Technologie na zpracování dřevní piliny nebo mikro štěpky se skládá ze tří funkčních celku. Prvním celkem je příprava materiálu před sušením. Ta má za úkol ze vstupní

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu www.vscht.cz Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Laboruntersuchungen der Karel Ciahotný Gastrocknung e-mail:karel.ciahotny@vscht.cz mit Hilfe von Adsorption und Odstraňování Absorption minoritních

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

Přehled měřicích přístrojů vyráběných firmou KROHNE Plováčkové průtokoměry jsou použitelné pro kapaliny a plyny. Mají skleněný, keramický nebo kovový měřicí kónus (příp. s výstelkou z PTFE), mohou být

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ Autovraky představují ekologicky i energeticky velmi šetrný zdroj získávání velké řady využitelného materiálu pro druhotnou výrobu

Více

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Ústav využití plynu Brno, s.r.o. Radlas 7 602 00 Brno Česká republika KATALOG HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Kontaktní osoby Ing. Pavel Pakosta Ing. Zdeněk Kalousek Tel.: +420 545 321 219, 545 244 898 Ústav využití

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Bezpečně odvést, efektivně upravit

Bezpečně odvést, efektivně upravit Výrobky Öwamat Úprava kondenzátu Bezpečně odvést, efektivně upravit Separátory olej-voda ÖWAMAT Výrobky Úprava kondenzátu ÖWAMAT Koncept: Stálost s potenciálem úspory. Řešení: ÖWAMAT Od procesního řízení

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku. Emmie.2 na čištění olejů

Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku. Emmie.2 na čištění olejů Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku Emmie.2 na čištění olejů Delší doba provozuschopnosti Menší opotřebení Menší zanášení a méně koroze Snížení spotřeby olejů Snížení nákladů

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

ZVVZ-Enven Engineering

ZVVZ-Enven Engineering ZVVZ-Enven Engineering, a.s., člen ZVVZ Group, je nositelem know-how a pokračovatelem tradičního dodavatele ZVVZ a.s. všech vzduchotechnických zařízení a jeho systémů pro jaderné elektrárny se všemi potřebnými

Více

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012 FILTRACE A FILTRAÈNÍ TECHNIKA AUTOMATICKÉ SAMOÈISTÍCÍ FILTRY EFEKTIVNÍ FILTRACE NÍZKÉ POØIZOVACÍ NÁKLADY TÉMÌØ ŽÁDNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY KONTINUÁLNÍ FILTRACE KAPALIN VYSOKÉ PRÙTOKY JEDNÍM FILTREM MOŽNÉ PRO

Více

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

Centrální zásobování materiálem

Centrální zásobování materiálem Centrální zásobování materiálem Aplikační možnosti Systém centrálního zásobování materiálem je určen pro potrubní přepravu plastového materiálu-granulátu v plastikářských provozech. Pro dopravu využívá

Více

PROGRESIVNÍ ZPŮSOB PNEUMATICKÉ DOPRAVY SYPKÝCH MATERIÁLŮ ZE SIL A Z VÝSYPEK TKANINOVÝCH FILTRŮ A ELEKTROODLUČOVAČŮ

PROGRESIVNÍ ZPŮSOB PNEUMATICKÉ DOPRAVY SYPKÝCH MATERIÁLŮ ZE SIL A Z VÝSYPEK TKANINOVÝCH FILTRŮ A ELEKTROODLUČOVAČŮ 1 PROGRESIVNÍ ZPŮSOB PNEUMATICKÉ DOPRAVY SYPKÝCH MATERIÁLŮ ZE SIL A Z VÝSYPEK TKANINOVÝCH FILTRŮ A ELEKTROODLUČOVAČŮ Ing. Petr Rayman, RAYMAN spol. s r. o. Kladno 1. Úvod V oboru pneumatické dopravy práškových

Více

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část.

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. V předchozích dvou dílech této série článků jste se dozvěděli mnohé o snižování spotřeby vody a energie na

Více

Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně

Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně Chlazení ledové plochy a požadavky na její optimální provoz Optimální provozní stav ledové plochy Teplota chlazené desky - 7.2

Více

EcoCWave. Všestranný talent pro čištění dílů roztoky na bázi vody. www.durr.com

EcoCWave. Všestranný talent pro čištění dílů roztoky na bázi vody. www.durr.com EcoCWave Všestranný talent pro čištění dílů roztoky na bázi vody www.durr.com Čištění dílů jako plnohodnotný plnohodnotný proces proces Narůstající nároky na čistotu dílů při jejich výrobě vyžadují flexibilní

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim O společnosti T M T spol. s r.o. Chrudim Tovární 290 537 01 Chrudim Tel.: 469 606 111 Fax.: 469 606 140 E-mail: tmt@chrudim.cz info@tmt.cz http:// Naše firma patří již více jak 23 let mezi přední české

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů

Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů Firma IMAHA spol.s r.o. byla založena roku 1993 a její hlavní činností je prodej regulačních ventilů firmy

Více

Zvlhčovací systém Merlin Technology je

Zvlhčovací systém Merlin Technology je Zvlhčování vzduchu pro každého TEXT/FOTO: Ing. Vladimír Harazím Člověk v průměru stráví více než 80 % svého života v uzavřených místnostech. Naše zdraví a duševní pohoda jsou proto do značné míry závislé

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Alfa Laval ve zkratce Alfa Laval je významným světovým dodavatelem zařízení jako jsou zejména výměníky tepla, výměníkové stanice, vzduchové chladiče, odstředivky, dekantační odstředivky, membránová fi

Více

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě Optimalizace produkce snižování nákladů Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě odsávací, lakovací a filtracní ˇ technika VACOMAT 140/160XP 900 1645 Vacomat 140/160XP Mobilní a k nasazení

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

AUTOKLÁV S RYCHLOUZÁVĚREM. www.zvuengineering.cz. design

AUTOKLÁV S RYCHLOUZÁVĚREM. www.zvuengineering.cz. design design splňující nejpřísnější požadavky bezpečnosti práce, funkce uzávěrů ověřená dlouholetým provozem Základní informace V průmyslové výrobě často probíhají periodické procesy, kdy je nutné produkty ohřát,

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Srovnání možných variant návrhů kalových koncovek pro úpravny vod

Srovnání možných variant návrhů kalových koncovek pro úpravny vod Srovnání možných variant návrhů kalových koncovek pro úpravny vod Ing. Michal Novotný Aquatis a.s., Botanická 56, Brno Legislativní řešení problematiky vodárenských kalů Kal jako produkt úpravárenských

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ

TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ Systémy a servis pro plastikářský průmysl a výrobce vláken Čisté, bezpečné a rychlé Německá kvalita již od roku 1969 Šetrné a přátelské k životnímu prostředí Rychle

Více

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL!

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL! Vynález ventilátoru Filterfan Otto Pfannenberga z roku 1958 představoval milník v oblasti průmyslového řízení teploty. V současnosti společnost Pfannenberg nabízí celé spektrum různých řešení pro průmyslové

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více