Váš partner v procesním inženýrství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váš partner v procesním inženýrství"

Transkript

1 Váš partner v procesním inženýrství

2 Obsah 2 50 LET ZKUŠENOSTÍ 3 PROFIL PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ 4 KOMPLEXNÍ SERVIS 5 CHEMICKO INŽENÝRSKÉ VÝPOČTY 6 DESTILACE 7-8 ADSORPCE 9 ABSORPCE 10 STRIPOVÁNÍ 11 KRYSTALIZACE Z TAVENINY 12 MÍCHÁNÍ, FILTRACE A ODSTŘEĎOVÁNÍ 13 TLAKOVÁ OXIDACE 14 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 15 SUŠENÍ ODLUČOVÁNÍ 18 MEMBRÁNOVÉ PROCESY 19 KOMPLEXNÍ TECHNOLOGIE 20 KONSTRUKCE A VÝROBA STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ A REGULACI, KONTAKT 23

3 50 LET ZKUŠENOSTÍ 3 Pracovníci VUOS získali během 50leté historie unikátní znalosti ve výzkumu, výrobě fine chemicals, toxikologii a v inženýrských oblastech. 50 LET ZKUŠENOSTÍ VUOS nyní může nabízet celou řadu služeb - od literárních rešerší, laboratorního výzkumu, návrhu výrobního zařízení, vývoje technologií, ověřování procesu v poloprovoze až po zavedení výrob v průmyslovém měřítku. Kombinace těchto schopností dovoluje VUOSu uspokojovat všechny požadavky partnerů, zvláště z oblastí farma, elektronického, chemického a potravinářského průmyslu a při ochraně životního prostředí. VUOS stále pracuje na zlepšení kvality svých služeb a produků. Všeobecně vysoký kvalitativní standard byl potvrzen udělením ISO 9001 certifikátu. Naše analytické a toxikologické oddělení pracuje v režimu GLP, oddělení výrob v režimu GMP like a GMP Založení Výzkumných laboratoří VUOS je zaměřeno na vývoj a dodávku procesů a zařízení používaných v chemických, farmaceutických a potravinářských oborech a při ochraně životního prostředí Výzkumné laboratoře se staly nezávislými 1952 Nový název - VUOS Privatizace státní organizace VUOS 1997 VUOS byl posílen připojením Výzkumného a vývojového oddělení Synthesie 1998 Nový majitel - Aliachem a.s. - Unipetrol

4 PROFIL PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ 4 se zúčastňuje přípravy, projektování a výstavby investičních akcí; podílí se na řešení ekologických problémů, vyvíjí, vyrábí a dodává speciální technologické aparáty. Oddělení je vybaveno výzkumnými laboratořemi, pilotními zkušebnami a vývojovou dílnou. Pro inženýrské výpočty, konstrukční a projekční práce jsou používány moderní SW prostředky. K dispozici jsou rozsáhlé databáze fyzikálních a toxikologických vlastností látek a pracoviště instrumentální analýzy. V oddělení je zaveden a udržován systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO Charakteristika činnosti Oddělení využívá dlouholetých zkušeností a expertních znalostí konvenčních i speciálních technologických procesů. Profesní struktura oddělení spolu s možností experimentálního vývoje umožňuje vypracování optimálního technologického řešení. Návrhy procesů a zařízení vycházejí z úrovně současných znalostí, vyznačují se vysokým stupněm provozní bezpečnosti, respektují ekologická hlediska a jsou ekonomicky maximálně výhodná. Zakázky jsou realizovány v rozsahu od úvodní studie, přes zpracování projektové dokumentace až po kompletní dodávku technologického zařízení. Působnost oddělení procesního inženýrství se nachází především v oblasti menších a středních investic.

5 KOMPLEXNÍ SERVIS 5 Technologický vývoj průzkumné rešerše laboratorní/poloprovozní vývoj a testování simulační výpočty návrhy procesů hodnocení alternativních postupů a rizik projektů Inženýring materiálové a energetické bilance výpočty a konstrukce aparátů způsoby čištění kapalných a plynných odpadů odhalování a napravování technologických závad Projektové podklady úplná procesní schémata specifikace surovin a materiálů návrhy řízení procesů údaje o množství odpadů a jejich charakteru procesy a zařízení na čištění odpadů všech skupenství podrobná specifikace výrobního zařízení poptávkové výkresy aparátů ekonomické vyhodnocení návratnosti investice Projektová dokumentace projektová dokumentace technologické části zajištění projektové dokumentace všech stupňů Výroba, realizace a záběh zajištění strojního zařízení výroba speciálních aparátů montáž provozní předpisy komplexní zkoušky zaškolení obsluhy servis a poradenství

6 CHEMICKO INŽENÝRSKÉ VÝPOČTY 6 Oddělení disponuje moderními SW a HW prostředky použitelnými k návrhovým nebo simulačním výpočtům. Programy jsou schopné řešit materiálové a energetické bilance složitých technologických uzlů. Modelují prakticky všechny tepelné operace, separační procesy, chemické reakce, proudění a čerpání tekutin. Simulace aparátů nebo soustavy aparátů dává často přesnější obraz než nákladné experimenty na modelových aparaturách. Jednotkové operace Proudění tekutin Výměna hmoty Výměna tepla Reakční technika Energetický audit - potrubí, armatury, clony, čerpadla - vakuové systémy (vývěvy, ejektory) Destilace - vsádkové/kontinuální, atmosférické/vakuové, vícesložkové, extraktivní, reaktivní destilace - filmové odparky - srovnání a výběr pater (sítová, kloboučková, ventilová) a náplní (sypané náplně, orientované výplně) Absorpce - rozpouštědlová, absorpce s chemickou reakcí - absorpce s cirkulací absorbentu - absorpční kolony (náplňové kolony, TCA pračky, Venturiho pračky, sprchy) Stripování - stripování VOC vzduchem nebo parou - stripovací kolony Extrakce - vsádková/kontinuální kapalinové extrakce - vibrační extrakční kolony Odlučování - cyklony a hydrocyklony - demistery - usazováky Míchání - kotlová míchadla (vrtule, turbína, lopatka, kotva) - statické směšovače Konstrukční typy výměníků - trubkové, trubka v trubce, deskové, spirálové, chladicí věže, sprchové chladiče, kotle Vařáky - duplikované nádoby, termosifóny (přirozená/nucená cirkulace), filmové vařáky Kondenzátory - přímé/nepřímé, vyvíječe páry - vratné, nevratné, paralelní, následné reakce - rychlostní rovnice - analýzy spotřeby tepla - zacházení s kondenzátem - rozvody páry a technologické vody - úspory tepla - tepelné ztráty budov - izolace Používaný software ChemCAD + moduly CCTherm, CCBatch, BatchCAD, CCReact /simulace, bilance, jednotkové operace/ VesselPak /výměna tepla míchané nádoby/ Visimix /míchání/

7 DESTILACE 7 Destilace patří mezi jednotkové operace, které mají v oddělení dlouholetou tradici. Oddělení má rozsáhlé zkušenosti s realizacemi destilačních jednotek pro rozmanité provozní aplikace: atmosférické a vakuové destilace kontinuální a vsádkové destilace vícesložkové destilace azeotropické destilace destilace termolabilních látek Rektifikační kolony Oddělení disponuje velkými expertními znalostmi v oblasti vakuových, vícesložkových rektifikací vyžadující velký počet teoretických pater (rektifikace aromatických látek, dělení isomerů). Optimální technologické řešení zahrnuje výběr výplně dělicí kolony (orientované výplně, sypané náplně, patra). Součástí návrhu je konstrukce rozdělovačů a sběračů kapaliny a ostatních strojních komponent dělících kolon. Příslušenství rektifikačních kolon Destilace isomerů nitrotoluenu Podle konkrétních případů jsou rektifikační kolony vybaveny optimálně řešenými aparáty pro výměnu tepla. K vývinu par jsou používány trubkové (filmové, termosifónové) nebo kotlové vařáky. Ke kondenzaci par lze použít trubkové, spirálové nebo deskové výměníky. Cílem je zajistit efektivní, bezpečný a úsporný provoz při minimálních provozních nákladech. Laboratorní/poloprovozní testování Pro laboratorní testy jsou k dispozici skleněné aparatury stavebnicového charakteru, na kterých lze modelovat prakticky všechny typy destilačních operací. Aparatury lze použít pro měření tenzí par čistých látek a fázových rovnováh. Destilace isokyanátů

8 DESTILAČNÍ OPERACE 8 Poloprovozní rektifikační kolony Objem vařáku /kotel/ Kolona Pracovní tlak Max. teplota materiál objem průměr výplň Počet TP materiál - m 3 mm kpa C 1 nerez 0,5 300 orientovaná výplň 20 nerez 0, smalt 2,0 300 orientovaná výplň 80 nerez 1, smalt 0,4 200 orientovaná grafit/ 20 výplň sklo 0, smalt 3,3 300 orientovaná grafit/ 35 výplň sklo 0, smalt 1,6 300 sypaná keramika/ 7 výplň sklo 0, smalt 1,2 300 orientovaná keramika/ výplň 25 sklo 0, smalt 1,0 200 orientovaná výplň 20 nerez smalt 5,0 300 sypaná keramika 5 výplň Výroba orientované výplně NT700 Pro dělení tepelně citlivých látek s blízkými body varu byla vyvinuta orientovaná výplň z nerezové tkaniny, která se svými parametry řadí ke světové špičce. Hlavní předností výplně je vysoký počet teoretických pater na metr výšky výplně a nízká tlaková ztráta, čímž je předurčována pro vakuové dělení látek s blízkými body varu. Dělící účinnost výplně

9 ADSORPCE 9 VUOS zajišťuje dodávky zařízení určené pro čištění odpadního vzduchu od těkavých organických látek (VOC) ve stacionárních a mobilních adsorbérech. Popis procesu Proces je založen na fyzikální adsorpci rozpouštědel v porézní mikroskopické struktuře granulovaného aktivního uhlí. Adsorbované látky zůstávají nezměněny a mohou být, po regeneraci nasyceného aktivního uhlí, recyklovány zpět do výrobního procesu. Regenerace náplně je prováděna desorpcí rozpouštědel přehřátou vodní parou. Z parního kondenzátu jsou rozpouštědla fázově separována, případně jsou dočištěna destilací. Volba aktivního uhlí závisí na druhu znečištění plynu. VUOS zajišťuje dodávku jak velkých stacionárních adsorpčních jednotek, tak mobilních adsorbérů určené pro menší zdroje znečištění. Přednosti procesu Vysoká flexibilita zajišťující možnost čistění odpadního vzduchu s koncentrací rozpouštědel od 2 do 50 g/nm 3 v množství od 100 do Nm 3 /h. Vysoká účinnost pohybující se v rozmezí od 96 do 99,5 %. Recyklace rozpouštědel přinášející úspory výrobních nákladů. Jednoduchá konstrukce poskytující bezporuchový provoz a dlouhodobou životnost zařízení. Nízké pořizovací i provozní náklady obvykle nižší ve srovnání s jinými procesy (spalování). Příklady aplikací procesu Adsorpce o-dichlorbenzenu Výpary rozpouštědel z výrob chemických, farmaceutických a potravinářských produktů, plastů, filmů, textilií. Výpary rozpouštědel a ředidel z lakoven a tiskařských strojů Výpary chlorovaných uhlovodíků z odmašťovacích lázní

10 ABSORPCE 10 VUOS zajišťuje dodávky zařízení určené pro čištění odpadních plynů rozpouštědlovou absorpcí (praní) nebo absorpcí spojenou s chemickou reakcí (chemisorpce). Popis procesu Proces rozpouštědlové absorpce je založen na selektivním pohlcování (absorpci) látek z proudu plynu v prací kapalině. Absorpce se realizuje v aparátech zajišťující vysokou mezifázovou plochu. Mezi nejpoužívanější patří absorpční kolony s statickou náplní (sypané nebo orientované výplně) nebo s pohyblivou vestavbou (turbulentní kontaktní adsorbéry). Kromě toho lze použít Venturiho pračky, sprchy a jiné konstrukční řešení absorbérů. Používané prací kapaliny patří především do skupiny polyglykoléterů, esterů kyseliny ftálové a silikonových olejů. Regeneraci rozpouštědla lze provést desorpcí pohlcených látek ohřevem nasyceného absorbentu, proudem inertního plynu nebo pomocí vakua. Velký počet realizačních referencí má VUOS v oblasti absorpce spojené s chemickou reakcí, konkrétně při čištění kyselých odplynů z chemických výrob. Přednosti procesu Proces je zvlášť výhodný pro čištění plynů s vysokou a proměnlivou koncentrací látek v odpadním plynu. V plynu mohou být přítomny prachové částice, mlha a aerosoly. Proces vylučuje riziko pyrolýzy, hydrolýzy a polymerace a zahoření uvnitř aparatury. Proces umožňuje regeneraci zachycených látek. Proces je kontinuální, zařízení zabírá malý zastavěný prostor. Příklady aplikací procesu Čištění odpadních plynů obsahující ketony (MEK, MIBK, cyklohexanon), chlorované uhlovodíky (metylchlorid), těžké uhlovodíky (oleje, naftalen, styren). Sušení plynů (zemní plyn, Cl 2 ). Rekuperace olejů z odtahů válcovacích stolic.

11 STRIPOVÁNÍ Absorpce etanolu 11 VUOS zajišťuje dodávky zařízení určené pro čištění odpadních vod stripováním těkavých organických látek (VOC) vzduchem nebo parou. Popis procesu Proces je založen na protiproudém stripování VOC rozpuštěných ve vodě vzduchem nebo parou v kolonovém aparátu. Vztah plynné (parní) a kapalné fáze se řídí Henryho zákonem. Při stripování vzduchem je výstupní vzduch čištěn adsorpcí nebo se VOC odstraní spálením. Při stripování parou se organické látky oddělí z kondenzátu ve fázové separátoru. Stripování parou je prováděno za atmosférického tlaku nebo za vakua. Vzduch se používá pro stripování těkavých VOC (organická rozpouštědla), vodní pára se používá pro stripování látek s vyššími body varu (až 200 C) a pro čištění odpadních vod s vyšším organickým znečištěním. Stripování vodní parou je významně účinnější něž stripování vzduchem; výhodou je také to, že není nutné vystupující vzduch následně čistit. Stripování vzduchem je investičně méně nákladné. Pro určení parametrů pro návrh zařízení se doporučuje provést poloprovozní testování. Přednosti procesu Nízké investiční a při zajištění rekuperace tepla i nízké provozní náklady (stripování parou). Spolehlivý a bezporuchový provoz, snadná obsluha a údržba. Vysoká dosažitelná účinnost a výkon zařízení. Stripováním parou lze snížit koncentraci VOC v odpadních vodách pod 5 ppb. Výkon zařízení se může pohybovat od 100 do l/h odpadní vody. Proces je kontinuální, zařízení zabírá malý zastavěný prostor. Příklady aplikací procesu Dekontaminace podzemních vod. Čištění průmyslových odpadních vod. Stripování o-dichlorbenzenu z odpadních vod

12 KRYSTALIZACE Z TAVENINY 12 VUOS zajišťuje vývoj/testování procesu a dodávky zařízení určené pro čištění organických látek krystalizací z taveniny. Popis procesu Proces pracuje na principu řízené statické krystalizace z taveniny a frakčního vypocování. Proces je založen na předpokladu separace nečistot z čištěné látky ve formě nížetuhnoucích eutektických směsí (tvoří jej více než 80 % organických látek). Hlavní aparátem je krystalizátor s vnitřní teplosměnnou vestavbou zajišťující dokonalou teplotním uniformitu v celém pracovním objemu krystalizátoru. Vlastní proces probíhá ve dvou fázích: řízená krystalizace, při kterém probíhá nukleace a růst krystalů, a řízené tavení pocení, při kterém probíhá odběr eutektických nečistot, returních frakcí a nakonec finálního produktu. Krystalizace z taveniny bývá často kombinována s destilací. Návrh zařízení je prováděn na základě výsledků laboratorních a pilotních testů. K dispozici je laboratorní a poloprovozní (25 l) krystalizátor. Přednosti procesu velmi vysoká čistota finálního produktu ve srovnání s destilací mnohem nižší energetická spotřeba a teplotní namáhání nezatěžuje životní prostředí (bezrozpouštědlový způsob krystalizace) možnost automatizace provozu, vysoká spolehlivost, bezporuchový provoz Aplikace procesu čištění rozmanitých organických látek s bodem tání v rozmezí C čištění substituovaných derivátů benzenu a naftalenu

13 MÍCHÁNÍ 13 VUOS zajišťuje inženýrské a konstrukční činnosti v oblasti procesních zařízení používaných pro míchání tekutin. VUOS disponuje moderními softwarovými prostředky (Visimix, Vesselpak ), testovacími aparaturními modely, expertními znalostmi a zkušenostmi pro provádění technických výpočtů, analýz, scale-up, vývoj a výrobu zařízení používaných pro míchání tekutin. Možnost laboratorního a pilotního testování (homogenizační účinky, měření příkonu míchadel) je kombinována s dlouholetými provozními zkušenostmi. Rozsah působnosti a příklady aplikací míchání newtonských a nenewtonských kapalin v nádobách rozpouštění pevných látek v kapalinách dispergace plynu a kapalinách míchání při homogenních a heterogenních reakcích výměna v tepla v míchaných nádobách s různou geometrií vnějšího a/nebo vnitřního ohřevu/chlazení (duplikátory, hady) návrh a výroba statických směšovačů návrh a výroba laboratorních a poloprovozních míchadel (kotvy, lopatky, vrtule, turbíny) FILTRACE A ODSTŘEĎOVÁNÍ Produkty chemické technologie bývají práškové, krystalické a pastovité povahy. Pro separaci tuhých částic z rozpouštědlových, alkalických, kyselinových a vodných suspenzí se používají různé filtrační a sedimentační techniky. VUOS vlastní vybavenou laboratoř s testovací zkušebnou. VÚOS nabízí testy filtrace a odstřeďování v laboratorních i poloprovozních aparátech, navrhuje technologické uzly pro filtraci koláčovou i klerační, odstřeďování filtrační i sedimentační. K dispozici jsou tato zkušební zařízení laboratorní a poloprovozní velikosti: vakuové a tlakové nuče model kalolisu model membránového komorového kalolisu kyvetová odstředivka talířová odstředivka sedimentační dekantér vyhrnovací filtrační odstředivka

14 TLAKOVÁ OXIDACE 14 VUOS zajišťuje vývoj a dodávky zařízení určené pro čištění kapalných odpadů technikou tlakové oxidace. Popis procesu Technika tlakové oxidace slouží k rozkladu velmi stabilních organických látek, které nelze odbourat biologickým způsobem. Princip procesu tlakové oxidace spočívá v katalytické oxidaci organických sloučenin kyslíkem za zvýšených teplot ( C) a tlaků (1,8 2,2 MPa). K oxidaci se používají barbotážní kolonové aparáty se spodní injektáží plynného kyslíku do odpadní vody. Oxidace obvykle probíhá v kyselé oblasti (ph 1 3) a je katalyzována Fe 2+ ionty. Organické látky se rozkládají za tvorby oxidu uhličitého, vody a jednodušších organických fragmentů, které lze odstranit následným biologickým čištěním. Laboratory autoclave Účinnost tlakové oxidace, závisející na reakčních podmínkách (teplota, tlak, doba) a struktuře organické sloučeniny, se pohybuje v rozmezí %. Doporučované chemické znečištění odpadních vod, Laboratorní autokláv vyjádřené hodnotou chemické spotřeby kyslíku (CHSK), se pohybuje v rozmezí mg O 2 /l. Oxidace je exotermickou reakcí. Při hodnotách CHSK nad mg O 2 /l je proces autotermní. Přednosti procesu Proces je vysoce efektivní na odstranění vysoce stabilního organického znečištění. Do procesu nejsou zanášeny další chemikálie, znečištění se nepřenáší do jiného skupenství. Nízké energetické náklady v případě autotermního provozu. Proces je kontinuální, zařízení zabírá malý zastavěný prostor, vyznačuje se vysokou spolehlivostí a snadnou obsluhou. Výkon zařízení se může pohybovat od 100 do l/h odpadní vody. Aplikace procesu Čištění odpadních vod z výrob organických barviv, polotovarů a organických specialit. Čištění kapalných odpadů obsahující organické halogenované sloučeniny (AOX). Čištění odpadních kalů z flokulace a srážení nečistot. Destrukce odpadních organických kapalin ze stripování VOC z odpadních vod.. Pilotní kolona

15 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 15 Popis procesu Biologické čištění odpadních vod je ve svém principu napodobení a urychlení procesů, které probíhají v přírodě. Jeho hlavní výhodou je jeho jednoduchost a relativní finanční nenáročnost. Podstatou biologického čištění odpadních vod jsou aerobní biochemické pochody, při kterých se rozmnožují převážně heterotrofní bakterie i jiné mikroorganismy a rozkládají organické látky k získání energie pro jejich životní pochody i stavbu vlastních organismů. Chemické odpadní vody je výhodné čistit společně s městskými splaškovými vodami. Důvodem je například skutečnost, že splaškové vody mají dostatek dusíku a fosforu, kterých bývá u některých průmyslových odpadních vod málo. Dále se ředěním průmyslových vod vodami splaškovými sníží koncentrace některých toxických látek v průmyslových vodách, čímž se usnadní jejich biologické čištění. Každou průmyslovou vodu je nutné otestovat na modelu BČOV, aby nedošlo k narušení chodu velké BČOV s dlouhodobými následky. Nabídka VUOS VUOS nabízí testování biologické odbouratelnosti škodlivin na modelu biologické čistírny odpadních vod. Model BČOV v principu kopíruje uspořádání biologické čistírny odpadních vod. Základní model o objemu cca 40 l sestává ze dvou stupňů, z nichž každý je tvořen nejméně jednou oxickou sekcí a dosazovací nádrží (lze rozšířit). Kontinuální čerpání městských i průmyslových odpadních vod, vracení i vnitřní cirkulací, provzdušňování je tlakovým vzduchem ze závodního rozvodu, míchání, event. anoxických sekcí je zabezpečeno spirálovými míchadly. Model umožňuje zpracování cca 50 l městských odpadních vod a 15 l chemických odpadních vod denně s tím, že tento poměr lze měnit podle potřeby. Výsledky měření jsou aktuálně hodnoceny standardním metodami - kalový index, CHSK, BSK a další sledované parametry, součástí hodnocení je i mikroskopický rozbor aktivovaného kalu. Model BČOV

16 SUŠENÍ 16 VUOS zajišťuje testování a dodávky zařízení určené pro sušení látek organických a anorganických materiálů. VUOS disponuje specializovanou laboratoří a zkušebnami, které jsou vybaveny různými typy experimentálních sušáren. Roztoky a suspenze, pasty, práškové a krystalické látky, granuláty, dále rizikové látky tepelně nestálé a mechanicky citlivé je možné testovat v experimentálních aparátech. Je možné též zajistit zakázkové sušení rozmanitých látek. K dispozici jsou následující sušicí aparáty. Rozprašovací sušárny Vírové sušárny VS 400 Pro sušení suspenzí a roztoků typ Anhydro výkon 5 kg/h při teplotní diferenci 100 C typ Niro, výkon 20 kg/h při teplotní diferenci 100 C typ Strojtech, výkon 20 kg/h při teplotní diferenci 100 C Vlastní sušicí proces je uskutečňován v sušicí komoře. Roztok nebo suspenze je čerpána ze zásobníku dávkovacím čerpadlem na rozprašovací kotouč atomizéru, kde působením odstředivé síly dochází k jejich rozprášení do proudu sušicího. Horký vzduch ohřátý spalinami zemního plynu (el. proudem) vstupuje přes rozvodnou spirálu do sušicí komory proti rozprášeným částicím, suší je a spolu se suchými částicemi je pomocí ventilátoru dopravován do cyklonu. Zde dochází k odloučení suchého barviva. Směs vzduchu a vodní páry je odtahována ventilátorem do ovzduší. Vírové sušárny Vírové sušárny se používají pro sušení pastovitých a krystalických materiálů z vodného prostředí. typ VS 80, průměr komory 0,08 m pro 50 Nm 3 /h vzduchu typ VS 220, průměr komory 0,22 m pro 300 Nm 3 /h vzduchu typ VS 400, průměr komory 0,40 m pro Nm 3 /h vzduchu typ VS 660, průměr komory 0,66 m pro Nm 3 /h vzduchu typ VS 800, průměr komory 0,80 m pro Nm 3 /h vzduchu Vlhký materiál je do sušárny automaticky dávkován šnekovým podavačem v závislosti na výstupní teplotě sušícího vzduchu. Sušící vzduch je ohříván plynovým hořákem nebo elektricky na požadovanou teplotu a je nasáván ventilátorem přes tečnou trysku do spodní části sušící komory. Vlivem intenzivního styku horkého vzduchu s vlhkým materiálem, promíchávaným míchadlem, dochází k rychlému sušení. Usušený produkt spolu s odpařenou vlhkostí jsou sušícím vzduchem odnášeny přes klasifikátor sušící komory do separátoru, kde dojde k odloučení pevné fáze. Sušicí vzduch spolu s odpařenou vlhkostí jsou odtahovány do atmosféry.

17 SUŠENÍ 17 Vakuová sušárna s horizontálním míchadlem (venulet) Pro sušení pastovitých a krystalických látek z rozpouštědlového prostředí. typ Venulet, objem 4,2 l typ Sangerhausen, objem 300 l typ Sangerhausen, objem 1700 l Zařízení je diskontinuální, válcová nádoba je opatřená horizontální míchací vestavbou. Ohřev venuletu je zprostředkován pláštěm nádoby horkou vodou nebo nízkotlakou parou. Odvod par rozpouštědla je proveden přes kondenzátor pomocí vývěvy. V případě provozního zařízení (1700 l) je před kondenzátor par předřazen tkaninový filtr. Válcový sušič Vakuová sušárna Pro sušení pastovitých a krystalických látek z rozpouštědlového prostředí typ Lödige, objem 80 l, max. teplota ohřevu 90 C Zařízení je diskontinuální, válcová nádoba opatřená horizontální míchací vestavbou. Ohřev venuletu je přes plášť nádoby horkou vodou. Odvod par rozpouštědla je zprostředkován inertním plynem, který je do zařízení uváděn. Kondenzace par rozpouštědla je provedena v kondenzátoru. Fluidní sušárny Pro sušení krystalických látek z vodného prostředí. Vibrofluidní žlaby typ APV Anhydro AS, roštová plocha 0,9 m 2, max. teplota ohřevu 100 C typ Niro 0,3, roštová plocha 0,3 m 2 Materiál je sušen proudem horkého vzduchu přes rošt sušárny. Ohřev sušárny je parní. V případě vibrofluidního žlabu lze provést i granulační proces, neboť zařízení je opatřeno tryskou pro nástřik lepivé látky. Atmosférická komorová lísková sušárna Sušení pastovitých a krystalických látek z vodného prostředí typ VÚOS, 60 lísek Materiál umístěný na lískách sušárny je sušen proudem teplého vzduchu. Vzduch je ohříván ve výměníku tepla parou. Lísky jsou do sušárny dopraveny pomocí zavážecího vozíku, který zároveň slouží jako rozdělovač teplého vzduchu přes jednotlivé lísky sušárny. Sušárna je opatřena filtrací vstupního a výstupního proudu vzduchu.

18 ODLUČOVÁNÍ 18 VUOS zajišťuje vývoj procesu a dodávky zařízení určené pro odlučování prachových podílů ze vzduchu. Během dlouholetého působení v oboru byly realizovány klasické tkaninové odlučovače, rukávové filtry do potrubí, samočistící systémy s oklepem mechanickým nebo pomocí tlakového vzduchu. Samočistící tkaninové filtry typu Rotapulzer jsou produktem vlastního vývoje. Zařízení bylo již vícekrát provozně realizováno doma i v zahraničí. Filtr typu Rotapulzer se vyrábějí ve třech provedeních : Rotapulzer 2 - filtrační plocha 2 m 2, průtok 300 Nm 3 /h vzduchu. Rotapulzer 16 - filtrační plocha 16 m 2, průtok 2000 Nm 3 /h vzduchu, filtr je jištěn proti výbuchu jednou protiexplozní membránou Rotapulzer 70 - filtrační plocha 70 m 2, průtok 6000 Nm 3 /h vzduchu Přes filtrační tkaninu je pomocí ventilátoru nasáván znečištěný vzduch. Prachový podíl je zachycen na tkanině. Tkanina je regenerována tlakovými rázy stlačeným vzduchem. Odfiltrovaný prach vypadává z filtru přes rotační podavač. Filtry jsou jištěny protiexplozními membránami. VUOS dále provádí návrhy a zajišťuje dodávky odlučovačů cyklonového typu. Tkaninový filtr

19 MEMBRÁNOVÉ PROCESY 19 Popis procesu Membránové procesy jsou převážně separačními procesy, ve kterých je dělící schopnost zajištěna membránou, která je propustná pouze pro některé složky dělené směsi. Dělení probíhá na základě různé velikosti částic či molekul, různé difuzivity a rozpustnosti složek směsi v membráně a různém náboji částic, často ve vzájemné kombinaci několika mechanismů najednou. Hnací silou membránových separací jsou rozdíly tlaků, teplot, koncentrací nebo elektrického potenciálu. VÚOS se orientuje hlavně na tlakově hnané separace (v menší míře i na pervaporaci a membránovou absorpci) za účelem jejich využití v separačních technologiích. Membranes and discs Aplikace procesů Nanofiltrace odpadních vod z výrob barviv a barvářských meziproduktů. Likvidace starých zátěží - čištění průsakových vod ze skládek tuhých odpadů reverzní osmózou. Výroba (odsolování) kapalných forem barviv. Rekuperace amoniaku membránovou absorpcí. Laboratorní/poloprovozní testování Tlakově hnané procesy Statická cela pro 1 ks ploché membrány o průměru 80 mm. Soustava 10 ks dynamických cel, každá pro 1 ks Svářečka membrán ploché membrány o průměru 75 mm. Dynamická cela pro 1 ks diskové membrány vlastní konstrukce o ploše 0,1 m 2. Laboratorní aparatura ARNO, vhodná pro testování jednoho modulu různé konstrukce. Čtvrtprovozní RO aparatura firmy Berghof, osazená jedním diskovým modulem s plochými reverzně osmotickými membránami. Poloprovozní aparatura VÚOS, osazená třemi diskovými moduly vlastní konstrukce s plochými membránami. Pervaporace Laboratorní zařízení, určené pro testy na dvojici membrán o ploše 70 cm 2 nebo na jednom modulu s dutými vlákny. Membránová absorpce Čtvrtprovozní zařízení, určené pro testy zachycování plynných exhalací z proudu vzdušiny do vhodného absorpčního roztoku, osazené 5 ks modulů s dutými vlákny. Nanofiltrační aparatura pro odsolování barviv

20 KOMPLEXNÍ TECHNOLOGIE 20 VUOS nabízí dodání úplných, technologických podkladů pro výrobu řady komoditních produktů s kapacitou řádově v desítkách tisíc tun za rok. Podklady m.j. zahrnují: úplná procesní schémata specifikace surovin a materiálů návrhy řízení procesů údaje o množství odpadů a jejich charakteru procesy a zařízení na čištění odpadů všech skupenství podrobná specifikace výrobního zařízení poptávkové výkresy aparátů ekonomické vyhodnocení návratnosti investice konstrukční materiály. VUOS nabízí úplné know-how pro tyto technologické postupy a chemické produkty: Nitrace Nitrace koncentrovanou a zředěnou kyselinou dusičnou, nitrace kyselinou dusičnou ve směsi s kyselinou sírovou, nitrace kyselinou dusičnou v rozpouštědlech. Výroba nitrovaných derivátů benzenu a toluenu (nitrotoluen, nitroxylen a trinitrotoluen) Esterifikace Výroba esterů esterifikací alkoholů kyselinami (etylacetát, metylacetát, butylacetát). Výroba alifatických a aromatických nitroesterů (2-etylhexyl nitrát). Reesterifikace (výroba butylmetakrylátu). Amoxidace Amoxidace na katalytickém loži. Výroba benzonitrilů, chlor- a fluorbenzonitrilů. Rafinace glycerinu Čištění (rafinace) odpadního glycerinu z výroby bionafty.

21 KONSTRUKCE A VÝROBA STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ 21 Konstrukce aparátů je prováděna v prostředí AutoCAD - Mechanical 2000i Power Pack. Dokumentaci je možno dodat jak v papírové tak i v elektronické formě. Při konstruování je využívána rozsáhlá databáze již realizovaných zařízení. Mimořádně velké jsou zkušenosti s konstrukcí a výrobou zařízení na manipulaci a plnění kapalných a pevných materiálů. Výrobu speciálních aparátů provádíme ve vlastní vývojové dílně, větší strojní dodávky realizujeme ve spolupráci se strojírenskými firmami se zárukou dokonalého dílenského zpracování. Příklady realizovaných výsledků vývoje konstrukce zařízení Hermetizační jednotka plastových nádob Zařízení slouží k hermetickému uzavření hrdla plastové nádoby přitavením těsnicí vložky šroubovacího uzávěru přímo na hrdlo nádoby. Těsnicí plastová vložka s hliníkovou folií přiléhá těsně na hrdlo nádoby. Plastová folie se prostřednictvím hliníkové folie indukčně ohřeje a nataví na hrdlo nádoby. Po vychladnutí spoje je nádoba hermeticky uzavřena, vložka uzavírá nádobu i po odšroubování uzávěru. Parametry zařízení: Výkon zařízení max ks/h (nádoby 0,5 l) Průměr víček 20 až 50 mm Objem nádob 0,5 až 10 l El. připojení 1,5 kva, 380 V/50 Hz Hermetizační linka Hlavní části zařízení: nosný stojan, indukční zavařovací hlava, ovládací skříň, destičkový dopravník, chladicí okruh indukční hlavy Univerzální plnící zařízení pro kanystry Zařízení slouží k plnění 5 25 litrových kanystrů. Toto zařízení se skládá z odměrného válce, plnící hubice, rámu, přesouvacího dopravníku, který slouží k posouvání prázdných a plných kanystrů.toto zařízení pracuje tak, že je konstruováno jako dvoučinný píst ( jedna nasává, druha vytlačuje). Paletizační linku pro rovnání pytlů na paletu Technické parametry: Jmenovitý výkon 500/hod Počet vrstev na paletě 2-8 Počet pytlů v jedné vrstvě 3/ks Rozměry palety 800x1200 mm Rozměry stroje šířka/délka 6200/6500 mm Zařízení je uloženo na rámu a tvoří je následující části: Přísuvný dopravník, kalibrovací ústrojí, polohovací ústrojí, přesouvací ústrojí, zdvihací ústrojí, zásobník palet s přesouvačem, spádová válečková dráha. V zásobníku palet jsou uloženy prázdné palety. Přísunovým dopravníkem jsou do stroje dopravovány naplněné pytle. Zařízení je řízeno automaticky podle nastaveného programu a rovná pytle na palety tak, aby se jednotlivé vrstvy vzájemně vázaly. Po naplnění palety je plná paleta odsunuta po válečkové dráze a na její místo je automaticky uložena paleta prázdná.

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí

4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí 4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí Kapitola 4 Čistění odpadních vod je zpracování na konci potrubí, které je potřebné, protože různé zdroje produkují odpadní vody. Patří k nim voda

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie mléka TECHNOLOGIE MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D. Prof. MVDr.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI. Bc. Pavel Kalvas. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI. Bc. Pavel Kalvas. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI Bc. Pavel Kalvas Diplomová práce Vedoucí diplomové práce Doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav 1 Obsah Úvod... 4 V průmyslových podnicích vznikají následující typy odpadních vod:... 5 Odpadní vody a jejich složení... 5 Rozdělení průmyslových

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing.

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Ing. Aleš Herman, Ph.D.

Ing. Aleš Herman, Ph.D. 1 Úvod Lití na vytavitelný model Ing. Aleš Herman, Ph.D. Práce se zabývá a popisuje technologii přesného lití na vytavitelný model. Nejprve se zabývá podstatou přesného lití, poté je postupně po kapitolách

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ PŘELED ZÁKLADNÍC C-SURVIN A JEJIC ZPRACVÁNÍ bsah 1 Úvod 2 2 Tuky a oleje 3 2.1 Výroba mýdla 2.2 Výroba mastných kyselin hydrolýzou triglyceridů 2.3 Výroba vysokých alkoholů 3 Sacharidy 4 4 Dřevo a jeho

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

KOMPLETNÍ LINKA. Zařízení a konstrukční řešení systémů pro manipulaci se sypkými materiály

KOMPLETNÍ LINKA. Zařízení a konstrukční řešení systémů pro manipulaci se sypkými materiály KOMPLETNÍ LINKA Zařízení a konstrukční řešení systémů pro manipulaci se sypkými materiály OBSAH Přehled... 3 Materiály... 4 Systémy... 5 Dopravníky s flexibilním šnekem...6 Dopravníky BEV-CON... 9 Pneumatické

Více

Průvodce výrobou a využitím bioplynu

Průvodce výrobou a využitím bioplynu České sdružení pro biomasu Průvodce výrobou a využitím bioplynu Publikace je zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009

Více

Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce

Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Daniel Kovalovský Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce Project of Drainage and a Sewage Treatment of a Selected Community Bakalářská práce

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

KOTEL NA BIOMASU ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUS

KOTEL NA BIOMASU ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUS KOTEL NA BIOMASU ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUS W W W. A T T A C K. C Z O SPOLEČNOSTI ATTACK O SPOLEČNOSTI ATTACK, s.r.o. y Nejvýznamnější slovenský výrobce tepelné techniky y Spokojení zákazníci ve více

Více

Integrovaná prevence a regulace znečistění. Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách v průmyslu potravin, nápojů a mléka

Integrovaná prevence a regulace znečistění. Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách v průmyslu potravin, nápojů a mléka EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ JRC SPOJENÉ VÝZKUMNÉ STŘEDISKO Institut pro studium perspektivních technologií (Sevilla) Udržitelnost v průmyslu, Energetika a doprava Evropská kancelář IPPC Integrovaná

Více