Váš partner v procesním inženýrství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váš partner v procesním inženýrství"

Transkript

1 Váš partner v procesním inženýrství

2 Obsah 2 50 LET ZKUŠENOSTÍ 3 PROFIL PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ 4 KOMPLEXNÍ SERVIS 5 CHEMICKO INŽENÝRSKÉ VÝPOČTY 6 DESTILACE 7-8 ADSORPCE 9 ABSORPCE 10 STRIPOVÁNÍ 11 KRYSTALIZACE Z TAVENINY 12 MÍCHÁNÍ, FILTRACE A ODSTŘEĎOVÁNÍ 13 TLAKOVÁ OXIDACE 14 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 15 SUŠENÍ ODLUČOVÁNÍ 18 MEMBRÁNOVÉ PROCESY 19 KOMPLEXNÍ TECHNOLOGIE 20 KONSTRUKCE A VÝROBA STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ A REGULACI, KONTAKT 23

3 50 LET ZKUŠENOSTÍ 3 Pracovníci VUOS získali během 50leté historie unikátní znalosti ve výzkumu, výrobě fine chemicals, toxikologii a v inženýrských oblastech. 50 LET ZKUŠENOSTÍ VUOS nyní může nabízet celou řadu služeb - od literárních rešerší, laboratorního výzkumu, návrhu výrobního zařízení, vývoje technologií, ověřování procesu v poloprovoze až po zavedení výrob v průmyslovém měřítku. Kombinace těchto schopností dovoluje VUOSu uspokojovat všechny požadavky partnerů, zvláště z oblastí farma, elektronického, chemického a potravinářského průmyslu a při ochraně životního prostředí. VUOS stále pracuje na zlepšení kvality svých služeb a produků. Všeobecně vysoký kvalitativní standard byl potvrzen udělením ISO 9001 certifikátu. Naše analytické a toxikologické oddělení pracuje v režimu GLP, oddělení výrob v režimu GMP like a GMP Založení Výzkumných laboratoří VUOS je zaměřeno na vývoj a dodávku procesů a zařízení používaných v chemických, farmaceutických a potravinářských oborech a při ochraně životního prostředí Výzkumné laboratoře se staly nezávislými 1952 Nový název - VUOS Privatizace státní organizace VUOS 1997 VUOS byl posílen připojením Výzkumného a vývojového oddělení Synthesie 1998 Nový majitel - Aliachem a.s. - Unipetrol

4 PROFIL PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ 4 se zúčastňuje přípravy, projektování a výstavby investičních akcí; podílí se na řešení ekologických problémů, vyvíjí, vyrábí a dodává speciální technologické aparáty. Oddělení je vybaveno výzkumnými laboratořemi, pilotními zkušebnami a vývojovou dílnou. Pro inženýrské výpočty, konstrukční a projekční práce jsou používány moderní SW prostředky. K dispozici jsou rozsáhlé databáze fyzikálních a toxikologických vlastností látek a pracoviště instrumentální analýzy. V oddělení je zaveden a udržován systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO Charakteristika činnosti Oddělení využívá dlouholetých zkušeností a expertních znalostí konvenčních i speciálních technologických procesů. Profesní struktura oddělení spolu s možností experimentálního vývoje umožňuje vypracování optimálního technologického řešení. Návrhy procesů a zařízení vycházejí z úrovně současných znalostí, vyznačují se vysokým stupněm provozní bezpečnosti, respektují ekologická hlediska a jsou ekonomicky maximálně výhodná. Zakázky jsou realizovány v rozsahu od úvodní studie, přes zpracování projektové dokumentace až po kompletní dodávku technologického zařízení. Působnost oddělení procesního inženýrství se nachází především v oblasti menších a středních investic.

5 KOMPLEXNÍ SERVIS 5 Technologický vývoj průzkumné rešerše laboratorní/poloprovozní vývoj a testování simulační výpočty návrhy procesů hodnocení alternativních postupů a rizik projektů Inženýring materiálové a energetické bilance výpočty a konstrukce aparátů způsoby čištění kapalných a plynných odpadů odhalování a napravování technologických závad Projektové podklady úplná procesní schémata specifikace surovin a materiálů návrhy řízení procesů údaje o množství odpadů a jejich charakteru procesy a zařízení na čištění odpadů všech skupenství podrobná specifikace výrobního zařízení poptávkové výkresy aparátů ekonomické vyhodnocení návratnosti investice Projektová dokumentace projektová dokumentace technologické části zajištění projektové dokumentace všech stupňů Výroba, realizace a záběh zajištění strojního zařízení výroba speciálních aparátů montáž provozní předpisy komplexní zkoušky zaškolení obsluhy servis a poradenství

6 CHEMICKO INŽENÝRSKÉ VÝPOČTY 6 Oddělení disponuje moderními SW a HW prostředky použitelnými k návrhovým nebo simulačním výpočtům. Programy jsou schopné řešit materiálové a energetické bilance složitých technologických uzlů. Modelují prakticky všechny tepelné operace, separační procesy, chemické reakce, proudění a čerpání tekutin. Simulace aparátů nebo soustavy aparátů dává často přesnější obraz než nákladné experimenty na modelových aparaturách. Jednotkové operace Proudění tekutin Výměna hmoty Výměna tepla Reakční technika Energetický audit - potrubí, armatury, clony, čerpadla - vakuové systémy (vývěvy, ejektory) Destilace - vsádkové/kontinuální, atmosférické/vakuové, vícesložkové, extraktivní, reaktivní destilace - filmové odparky - srovnání a výběr pater (sítová, kloboučková, ventilová) a náplní (sypané náplně, orientované výplně) Absorpce - rozpouštědlová, absorpce s chemickou reakcí - absorpce s cirkulací absorbentu - absorpční kolony (náplňové kolony, TCA pračky, Venturiho pračky, sprchy) Stripování - stripování VOC vzduchem nebo parou - stripovací kolony Extrakce - vsádková/kontinuální kapalinové extrakce - vibrační extrakční kolony Odlučování - cyklony a hydrocyklony - demistery - usazováky Míchání - kotlová míchadla (vrtule, turbína, lopatka, kotva) - statické směšovače Konstrukční typy výměníků - trubkové, trubka v trubce, deskové, spirálové, chladicí věže, sprchové chladiče, kotle Vařáky - duplikované nádoby, termosifóny (přirozená/nucená cirkulace), filmové vařáky Kondenzátory - přímé/nepřímé, vyvíječe páry - vratné, nevratné, paralelní, následné reakce - rychlostní rovnice - analýzy spotřeby tepla - zacházení s kondenzátem - rozvody páry a technologické vody - úspory tepla - tepelné ztráty budov - izolace Používaný software ChemCAD + moduly CCTherm, CCBatch, BatchCAD, CCReact /simulace, bilance, jednotkové operace/ VesselPak /výměna tepla míchané nádoby/ Visimix /míchání/

7 DESTILACE 7 Destilace patří mezi jednotkové operace, které mají v oddělení dlouholetou tradici. Oddělení má rozsáhlé zkušenosti s realizacemi destilačních jednotek pro rozmanité provozní aplikace: atmosférické a vakuové destilace kontinuální a vsádkové destilace vícesložkové destilace azeotropické destilace destilace termolabilních látek Rektifikační kolony Oddělení disponuje velkými expertními znalostmi v oblasti vakuových, vícesložkových rektifikací vyžadující velký počet teoretických pater (rektifikace aromatických látek, dělení isomerů). Optimální technologické řešení zahrnuje výběr výplně dělicí kolony (orientované výplně, sypané náplně, patra). Součástí návrhu je konstrukce rozdělovačů a sběračů kapaliny a ostatních strojních komponent dělících kolon. Příslušenství rektifikačních kolon Destilace isomerů nitrotoluenu Podle konkrétních případů jsou rektifikační kolony vybaveny optimálně řešenými aparáty pro výměnu tepla. K vývinu par jsou používány trubkové (filmové, termosifónové) nebo kotlové vařáky. Ke kondenzaci par lze použít trubkové, spirálové nebo deskové výměníky. Cílem je zajistit efektivní, bezpečný a úsporný provoz při minimálních provozních nákladech. Laboratorní/poloprovozní testování Pro laboratorní testy jsou k dispozici skleněné aparatury stavebnicového charakteru, na kterých lze modelovat prakticky všechny typy destilačních operací. Aparatury lze použít pro měření tenzí par čistých látek a fázových rovnováh. Destilace isokyanátů

8 DESTILAČNÍ OPERACE 8 Poloprovozní rektifikační kolony Objem vařáku /kotel/ Kolona Pracovní tlak Max. teplota materiál objem průměr výplň Počet TP materiál - m 3 mm kpa C 1 nerez 0,5 300 orientovaná výplň 20 nerez 0, smalt 2,0 300 orientovaná výplň 80 nerez 1, smalt 0,4 200 orientovaná grafit/ 20 výplň sklo 0, smalt 3,3 300 orientovaná grafit/ 35 výplň sklo 0, smalt 1,6 300 sypaná keramika/ 7 výplň sklo 0, smalt 1,2 300 orientovaná keramika/ výplň 25 sklo 0, smalt 1,0 200 orientovaná výplň 20 nerez smalt 5,0 300 sypaná keramika 5 výplň Výroba orientované výplně NT700 Pro dělení tepelně citlivých látek s blízkými body varu byla vyvinuta orientovaná výplň z nerezové tkaniny, která se svými parametry řadí ke světové špičce. Hlavní předností výplně je vysoký počet teoretických pater na metr výšky výplně a nízká tlaková ztráta, čímž je předurčována pro vakuové dělení látek s blízkými body varu. Dělící účinnost výplně

9 ADSORPCE 9 VUOS zajišťuje dodávky zařízení určené pro čištění odpadního vzduchu od těkavých organických látek (VOC) ve stacionárních a mobilních adsorbérech. Popis procesu Proces je založen na fyzikální adsorpci rozpouštědel v porézní mikroskopické struktuře granulovaného aktivního uhlí. Adsorbované látky zůstávají nezměněny a mohou být, po regeneraci nasyceného aktivního uhlí, recyklovány zpět do výrobního procesu. Regenerace náplně je prováděna desorpcí rozpouštědel přehřátou vodní parou. Z parního kondenzátu jsou rozpouštědla fázově separována, případně jsou dočištěna destilací. Volba aktivního uhlí závisí na druhu znečištění plynu. VUOS zajišťuje dodávku jak velkých stacionárních adsorpčních jednotek, tak mobilních adsorbérů určené pro menší zdroje znečištění. Přednosti procesu Vysoká flexibilita zajišťující možnost čistění odpadního vzduchu s koncentrací rozpouštědel od 2 do 50 g/nm 3 v množství od 100 do Nm 3 /h. Vysoká účinnost pohybující se v rozmezí od 96 do 99,5 %. Recyklace rozpouštědel přinášející úspory výrobních nákladů. Jednoduchá konstrukce poskytující bezporuchový provoz a dlouhodobou životnost zařízení. Nízké pořizovací i provozní náklady obvykle nižší ve srovnání s jinými procesy (spalování). Příklady aplikací procesu Adsorpce o-dichlorbenzenu Výpary rozpouštědel z výrob chemických, farmaceutických a potravinářských produktů, plastů, filmů, textilií. Výpary rozpouštědel a ředidel z lakoven a tiskařských strojů Výpary chlorovaných uhlovodíků z odmašťovacích lázní

10 ABSORPCE 10 VUOS zajišťuje dodávky zařízení určené pro čištění odpadních plynů rozpouštědlovou absorpcí (praní) nebo absorpcí spojenou s chemickou reakcí (chemisorpce). Popis procesu Proces rozpouštědlové absorpce je založen na selektivním pohlcování (absorpci) látek z proudu plynu v prací kapalině. Absorpce se realizuje v aparátech zajišťující vysokou mezifázovou plochu. Mezi nejpoužívanější patří absorpční kolony s statickou náplní (sypané nebo orientované výplně) nebo s pohyblivou vestavbou (turbulentní kontaktní adsorbéry). Kromě toho lze použít Venturiho pračky, sprchy a jiné konstrukční řešení absorbérů. Používané prací kapaliny patří především do skupiny polyglykoléterů, esterů kyseliny ftálové a silikonových olejů. Regeneraci rozpouštědla lze provést desorpcí pohlcených látek ohřevem nasyceného absorbentu, proudem inertního plynu nebo pomocí vakua. Velký počet realizačních referencí má VUOS v oblasti absorpce spojené s chemickou reakcí, konkrétně při čištění kyselých odplynů z chemických výrob. Přednosti procesu Proces je zvlášť výhodný pro čištění plynů s vysokou a proměnlivou koncentrací látek v odpadním plynu. V plynu mohou být přítomny prachové částice, mlha a aerosoly. Proces vylučuje riziko pyrolýzy, hydrolýzy a polymerace a zahoření uvnitř aparatury. Proces umožňuje regeneraci zachycených látek. Proces je kontinuální, zařízení zabírá malý zastavěný prostor. Příklady aplikací procesu Čištění odpadních plynů obsahující ketony (MEK, MIBK, cyklohexanon), chlorované uhlovodíky (metylchlorid), těžké uhlovodíky (oleje, naftalen, styren). Sušení plynů (zemní plyn, Cl 2 ). Rekuperace olejů z odtahů válcovacích stolic.

11 STRIPOVÁNÍ Absorpce etanolu 11 VUOS zajišťuje dodávky zařízení určené pro čištění odpadních vod stripováním těkavých organických látek (VOC) vzduchem nebo parou. Popis procesu Proces je založen na protiproudém stripování VOC rozpuštěných ve vodě vzduchem nebo parou v kolonovém aparátu. Vztah plynné (parní) a kapalné fáze se řídí Henryho zákonem. Při stripování vzduchem je výstupní vzduch čištěn adsorpcí nebo se VOC odstraní spálením. Při stripování parou se organické látky oddělí z kondenzátu ve fázové separátoru. Stripování parou je prováděno za atmosférického tlaku nebo za vakua. Vzduch se používá pro stripování těkavých VOC (organická rozpouštědla), vodní pára se používá pro stripování látek s vyššími body varu (až 200 C) a pro čištění odpadních vod s vyšším organickým znečištěním. Stripování vodní parou je významně účinnější něž stripování vzduchem; výhodou je také to, že není nutné vystupující vzduch následně čistit. Stripování vzduchem je investičně méně nákladné. Pro určení parametrů pro návrh zařízení se doporučuje provést poloprovozní testování. Přednosti procesu Nízké investiční a při zajištění rekuperace tepla i nízké provozní náklady (stripování parou). Spolehlivý a bezporuchový provoz, snadná obsluha a údržba. Vysoká dosažitelná účinnost a výkon zařízení. Stripováním parou lze snížit koncentraci VOC v odpadních vodách pod 5 ppb. Výkon zařízení se může pohybovat od 100 do l/h odpadní vody. Proces je kontinuální, zařízení zabírá malý zastavěný prostor. Příklady aplikací procesu Dekontaminace podzemních vod. Čištění průmyslových odpadních vod. Stripování o-dichlorbenzenu z odpadních vod

12 KRYSTALIZACE Z TAVENINY 12 VUOS zajišťuje vývoj/testování procesu a dodávky zařízení určené pro čištění organických látek krystalizací z taveniny. Popis procesu Proces pracuje na principu řízené statické krystalizace z taveniny a frakčního vypocování. Proces je založen na předpokladu separace nečistot z čištěné látky ve formě nížetuhnoucích eutektických směsí (tvoří jej více než 80 % organických látek). Hlavní aparátem je krystalizátor s vnitřní teplosměnnou vestavbou zajišťující dokonalou teplotním uniformitu v celém pracovním objemu krystalizátoru. Vlastní proces probíhá ve dvou fázích: řízená krystalizace, při kterém probíhá nukleace a růst krystalů, a řízené tavení pocení, při kterém probíhá odběr eutektických nečistot, returních frakcí a nakonec finálního produktu. Krystalizace z taveniny bývá často kombinována s destilací. Návrh zařízení je prováděn na základě výsledků laboratorních a pilotních testů. K dispozici je laboratorní a poloprovozní (25 l) krystalizátor. Přednosti procesu velmi vysoká čistota finálního produktu ve srovnání s destilací mnohem nižší energetická spotřeba a teplotní namáhání nezatěžuje životní prostředí (bezrozpouštědlový způsob krystalizace) možnost automatizace provozu, vysoká spolehlivost, bezporuchový provoz Aplikace procesu čištění rozmanitých organických látek s bodem tání v rozmezí C čištění substituovaných derivátů benzenu a naftalenu

13 MÍCHÁNÍ 13 VUOS zajišťuje inženýrské a konstrukční činnosti v oblasti procesních zařízení používaných pro míchání tekutin. VUOS disponuje moderními softwarovými prostředky (Visimix, Vesselpak ), testovacími aparaturními modely, expertními znalostmi a zkušenostmi pro provádění technických výpočtů, analýz, scale-up, vývoj a výrobu zařízení používaných pro míchání tekutin. Možnost laboratorního a pilotního testování (homogenizační účinky, měření příkonu míchadel) je kombinována s dlouholetými provozními zkušenostmi. Rozsah působnosti a příklady aplikací míchání newtonských a nenewtonských kapalin v nádobách rozpouštění pevných látek v kapalinách dispergace plynu a kapalinách míchání při homogenních a heterogenních reakcích výměna v tepla v míchaných nádobách s různou geometrií vnějšího a/nebo vnitřního ohřevu/chlazení (duplikátory, hady) návrh a výroba statických směšovačů návrh a výroba laboratorních a poloprovozních míchadel (kotvy, lopatky, vrtule, turbíny) FILTRACE A ODSTŘEĎOVÁNÍ Produkty chemické technologie bývají práškové, krystalické a pastovité povahy. Pro separaci tuhých částic z rozpouštědlových, alkalických, kyselinových a vodných suspenzí se používají různé filtrační a sedimentační techniky. VUOS vlastní vybavenou laboratoř s testovací zkušebnou. VÚOS nabízí testy filtrace a odstřeďování v laboratorních i poloprovozních aparátech, navrhuje technologické uzly pro filtraci koláčovou i klerační, odstřeďování filtrační i sedimentační. K dispozici jsou tato zkušební zařízení laboratorní a poloprovozní velikosti: vakuové a tlakové nuče model kalolisu model membránového komorového kalolisu kyvetová odstředivka talířová odstředivka sedimentační dekantér vyhrnovací filtrační odstředivka

14 TLAKOVÁ OXIDACE 14 VUOS zajišťuje vývoj a dodávky zařízení určené pro čištění kapalných odpadů technikou tlakové oxidace. Popis procesu Technika tlakové oxidace slouží k rozkladu velmi stabilních organických látek, které nelze odbourat biologickým způsobem. Princip procesu tlakové oxidace spočívá v katalytické oxidaci organických sloučenin kyslíkem za zvýšených teplot ( C) a tlaků (1,8 2,2 MPa). K oxidaci se používají barbotážní kolonové aparáty se spodní injektáží plynného kyslíku do odpadní vody. Oxidace obvykle probíhá v kyselé oblasti (ph 1 3) a je katalyzována Fe 2+ ionty. Organické látky se rozkládají za tvorby oxidu uhličitého, vody a jednodušších organických fragmentů, které lze odstranit následným biologickým čištěním. Laboratory autoclave Účinnost tlakové oxidace, závisející na reakčních podmínkách (teplota, tlak, doba) a struktuře organické sloučeniny, se pohybuje v rozmezí %. Doporučované chemické znečištění odpadních vod, Laboratorní autokláv vyjádřené hodnotou chemické spotřeby kyslíku (CHSK), se pohybuje v rozmezí mg O 2 /l. Oxidace je exotermickou reakcí. Při hodnotách CHSK nad mg O 2 /l je proces autotermní. Přednosti procesu Proces je vysoce efektivní na odstranění vysoce stabilního organického znečištění. Do procesu nejsou zanášeny další chemikálie, znečištění se nepřenáší do jiného skupenství. Nízké energetické náklady v případě autotermního provozu. Proces je kontinuální, zařízení zabírá malý zastavěný prostor, vyznačuje se vysokou spolehlivostí a snadnou obsluhou. Výkon zařízení se může pohybovat od 100 do l/h odpadní vody. Aplikace procesu Čištění odpadních vod z výrob organických barviv, polotovarů a organických specialit. Čištění kapalných odpadů obsahující organické halogenované sloučeniny (AOX). Čištění odpadních kalů z flokulace a srážení nečistot. Destrukce odpadních organických kapalin ze stripování VOC z odpadních vod.. Pilotní kolona

15 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 15 Popis procesu Biologické čištění odpadních vod je ve svém principu napodobení a urychlení procesů, které probíhají v přírodě. Jeho hlavní výhodou je jeho jednoduchost a relativní finanční nenáročnost. Podstatou biologického čištění odpadních vod jsou aerobní biochemické pochody, při kterých se rozmnožují převážně heterotrofní bakterie i jiné mikroorganismy a rozkládají organické látky k získání energie pro jejich životní pochody i stavbu vlastních organismů. Chemické odpadní vody je výhodné čistit společně s městskými splaškovými vodami. Důvodem je například skutečnost, že splaškové vody mají dostatek dusíku a fosforu, kterých bývá u některých průmyslových odpadních vod málo. Dále se ředěním průmyslových vod vodami splaškovými sníží koncentrace některých toxických látek v průmyslových vodách, čímž se usnadní jejich biologické čištění. Každou průmyslovou vodu je nutné otestovat na modelu BČOV, aby nedošlo k narušení chodu velké BČOV s dlouhodobými následky. Nabídka VUOS VUOS nabízí testování biologické odbouratelnosti škodlivin na modelu biologické čistírny odpadních vod. Model BČOV v principu kopíruje uspořádání biologické čistírny odpadních vod. Základní model o objemu cca 40 l sestává ze dvou stupňů, z nichž každý je tvořen nejméně jednou oxickou sekcí a dosazovací nádrží (lze rozšířit). Kontinuální čerpání městských i průmyslových odpadních vod, vracení i vnitřní cirkulací, provzdušňování je tlakovým vzduchem ze závodního rozvodu, míchání, event. anoxických sekcí je zabezpečeno spirálovými míchadly. Model umožňuje zpracování cca 50 l městských odpadních vod a 15 l chemických odpadních vod denně s tím, že tento poměr lze měnit podle potřeby. Výsledky měření jsou aktuálně hodnoceny standardním metodami - kalový index, CHSK, BSK a další sledované parametry, součástí hodnocení je i mikroskopický rozbor aktivovaného kalu. Model BČOV

16 SUŠENÍ 16 VUOS zajišťuje testování a dodávky zařízení určené pro sušení látek organických a anorganických materiálů. VUOS disponuje specializovanou laboratoří a zkušebnami, které jsou vybaveny různými typy experimentálních sušáren. Roztoky a suspenze, pasty, práškové a krystalické látky, granuláty, dále rizikové látky tepelně nestálé a mechanicky citlivé je možné testovat v experimentálních aparátech. Je možné též zajistit zakázkové sušení rozmanitých látek. K dispozici jsou následující sušicí aparáty. Rozprašovací sušárny Vírové sušárny VS 400 Pro sušení suspenzí a roztoků typ Anhydro výkon 5 kg/h při teplotní diferenci 100 C typ Niro, výkon 20 kg/h při teplotní diferenci 100 C typ Strojtech, výkon 20 kg/h při teplotní diferenci 100 C Vlastní sušicí proces je uskutečňován v sušicí komoře. Roztok nebo suspenze je čerpána ze zásobníku dávkovacím čerpadlem na rozprašovací kotouč atomizéru, kde působením odstředivé síly dochází k jejich rozprášení do proudu sušicího. Horký vzduch ohřátý spalinami zemního plynu (el. proudem) vstupuje přes rozvodnou spirálu do sušicí komory proti rozprášeným částicím, suší je a spolu se suchými částicemi je pomocí ventilátoru dopravován do cyklonu. Zde dochází k odloučení suchého barviva. Směs vzduchu a vodní páry je odtahována ventilátorem do ovzduší. Vírové sušárny Vírové sušárny se používají pro sušení pastovitých a krystalických materiálů z vodného prostředí. typ VS 80, průměr komory 0,08 m pro 50 Nm 3 /h vzduchu typ VS 220, průměr komory 0,22 m pro 300 Nm 3 /h vzduchu typ VS 400, průměr komory 0,40 m pro Nm 3 /h vzduchu typ VS 660, průměr komory 0,66 m pro Nm 3 /h vzduchu typ VS 800, průměr komory 0,80 m pro Nm 3 /h vzduchu Vlhký materiál je do sušárny automaticky dávkován šnekovým podavačem v závislosti na výstupní teplotě sušícího vzduchu. Sušící vzduch je ohříván plynovým hořákem nebo elektricky na požadovanou teplotu a je nasáván ventilátorem přes tečnou trysku do spodní části sušící komory. Vlivem intenzivního styku horkého vzduchu s vlhkým materiálem, promíchávaným míchadlem, dochází k rychlému sušení. Usušený produkt spolu s odpařenou vlhkostí jsou sušícím vzduchem odnášeny přes klasifikátor sušící komory do separátoru, kde dojde k odloučení pevné fáze. Sušicí vzduch spolu s odpařenou vlhkostí jsou odtahovány do atmosféry.

17 SUŠENÍ 17 Vakuová sušárna s horizontálním míchadlem (venulet) Pro sušení pastovitých a krystalických látek z rozpouštědlového prostředí. typ Venulet, objem 4,2 l typ Sangerhausen, objem 300 l typ Sangerhausen, objem 1700 l Zařízení je diskontinuální, válcová nádoba je opatřená horizontální míchací vestavbou. Ohřev venuletu je zprostředkován pláštěm nádoby horkou vodou nebo nízkotlakou parou. Odvod par rozpouštědla je proveden přes kondenzátor pomocí vývěvy. V případě provozního zařízení (1700 l) je před kondenzátor par předřazen tkaninový filtr. Válcový sušič Vakuová sušárna Pro sušení pastovitých a krystalických látek z rozpouštědlového prostředí typ Lödige, objem 80 l, max. teplota ohřevu 90 C Zařízení je diskontinuální, válcová nádoba opatřená horizontální míchací vestavbou. Ohřev venuletu je přes plášť nádoby horkou vodou. Odvod par rozpouštědla je zprostředkován inertním plynem, který je do zařízení uváděn. Kondenzace par rozpouštědla je provedena v kondenzátoru. Fluidní sušárny Pro sušení krystalických látek z vodného prostředí. Vibrofluidní žlaby typ APV Anhydro AS, roštová plocha 0,9 m 2, max. teplota ohřevu 100 C typ Niro 0,3, roštová plocha 0,3 m 2 Materiál je sušen proudem horkého vzduchu přes rošt sušárny. Ohřev sušárny je parní. V případě vibrofluidního žlabu lze provést i granulační proces, neboť zařízení je opatřeno tryskou pro nástřik lepivé látky. Atmosférická komorová lísková sušárna Sušení pastovitých a krystalických látek z vodného prostředí typ VÚOS, 60 lísek Materiál umístěný na lískách sušárny je sušen proudem teplého vzduchu. Vzduch je ohříván ve výměníku tepla parou. Lísky jsou do sušárny dopraveny pomocí zavážecího vozíku, který zároveň slouží jako rozdělovač teplého vzduchu přes jednotlivé lísky sušárny. Sušárna je opatřena filtrací vstupního a výstupního proudu vzduchu.

18 ODLUČOVÁNÍ 18 VUOS zajišťuje vývoj procesu a dodávky zařízení určené pro odlučování prachových podílů ze vzduchu. Během dlouholetého působení v oboru byly realizovány klasické tkaninové odlučovače, rukávové filtry do potrubí, samočistící systémy s oklepem mechanickým nebo pomocí tlakového vzduchu. Samočistící tkaninové filtry typu Rotapulzer jsou produktem vlastního vývoje. Zařízení bylo již vícekrát provozně realizováno doma i v zahraničí. Filtr typu Rotapulzer se vyrábějí ve třech provedeních : Rotapulzer 2 - filtrační plocha 2 m 2, průtok 300 Nm 3 /h vzduchu. Rotapulzer 16 - filtrační plocha 16 m 2, průtok 2000 Nm 3 /h vzduchu, filtr je jištěn proti výbuchu jednou protiexplozní membránou Rotapulzer 70 - filtrační plocha 70 m 2, průtok 6000 Nm 3 /h vzduchu Přes filtrační tkaninu je pomocí ventilátoru nasáván znečištěný vzduch. Prachový podíl je zachycen na tkanině. Tkanina je regenerována tlakovými rázy stlačeným vzduchem. Odfiltrovaný prach vypadává z filtru přes rotační podavač. Filtry jsou jištěny protiexplozními membránami. VUOS dále provádí návrhy a zajišťuje dodávky odlučovačů cyklonového typu. Tkaninový filtr

19 MEMBRÁNOVÉ PROCESY 19 Popis procesu Membránové procesy jsou převážně separačními procesy, ve kterých je dělící schopnost zajištěna membránou, která je propustná pouze pro některé složky dělené směsi. Dělení probíhá na základě různé velikosti částic či molekul, různé difuzivity a rozpustnosti složek směsi v membráně a různém náboji částic, často ve vzájemné kombinaci několika mechanismů najednou. Hnací silou membránových separací jsou rozdíly tlaků, teplot, koncentrací nebo elektrického potenciálu. VÚOS se orientuje hlavně na tlakově hnané separace (v menší míře i na pervaporaci a membránovou absorpci) za účelem jejich využití v separačních technologiích. Membranes and discs Aplikace procesů Nanofiltrace odpadních vod z výrob barviv a barvářských meziproduktů. Likvidace starých zátěží - čištění průsakových vod ze skládek tuhých odpadů reverzní osmózou. Výroba (odsolování) kapalných forem barviv. Rekuperace amoniaku membránovou absorpcí. Laboratorní/poloprovozní testování Tlakově hnané procesy Statická cela pro 1 ks ploché membrány o průměru 80 mm. Soustava 10 ks dynamických cel, každá pro 1 ks Svářečka membrán ploché membrány o průměru 75 mm. Dynamická cela pro 1 ks diskové membrány vlastní konstrukce o ploše 0,1 m 2. Laboratorní aparatura ARNO, vhodná pro testování jednoho modulu různé konstrukce. Čtvrtprovozní RO aparatura firmy Berghof, osazená jedním diskovým modulem s plochými reverzně osmotickými membránami. Poloprovozní aparatura VÚOS, osazená třemi diskovými moduly vlastní konstrukce s plochými membránami. Pervaporace Laboratorní zařízení, určené pro testy na dvojici membrán o ploše 70 cm 2 nebo na jednom modulu s dutými vlákny. Membránová absorpce Čtvrtprovozní zařízení, určené pro testy zachycování plynných exhalací z proudu vzdušiny do vhodného absorpčního roztoku, osazené 5 ks modulů s dutými vlákny. Nanofiltrační aparatura pro odsolování barviv

20 KOMPLEXNÍ TECHNOLOGIE 20 VUOS nabízí dodání úplných, technologických podkladů pro výrobu řady komoditních produktů s kapacitou řádově v desítkách tisíc tun za rok. Podklady m.j. zahrnují: úplná procesní schémata specifikace surovin a materiálů návrhy řízení procesů údaje o množství odpadů a jejich charakteru procesy a zařízení na čištění odpadů všech skupenství podrobná specifikace výrobního zařízení poptávkové výkresy aparátů ekonomické vyhodnocení návratnosti investice konstrukční materiály. VUOS nabízí úplné know-how pro tyto technologické postupy a chemické produkty: Nitrace Nitrace koncentrovanou a zředěnou kyselinou dusičnou, nitrace kyselinou dusičnou ve směsi s kyselinou sírovou, nitrace kyselinou dusičnou v rozpouštědlech. Výroba nitrovaných derivátů benzenu a toluenu (nitrotoluen, nitroxylen a trinitrotoluen) Esterifikace Výroba esterů esterifikací alkoholů kyselinami (etylacetát, metylacetát, butylacetát). Výroba alifatických a aromatických nitroesterů (2-etylhexyl nitrát). Reesterifikace (výroba butylmetakrylátu). Amoxidace Amoxidace na katalytickém loži. Výroba benzonitrilů, chlor- a fluorbenzonitrilů. Rafinace glycerinu Čištění (rafinace) odpadního glycerinu z výroby bionafty.

21 KONSTRUKCE A VÝROBA STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ 21 Konstrukce aparátů je prováděna v prostředí AutoCAD - Mechanical 2000i Power Pack. Dokumentaci je možno dodat jak v papírové tak i v elektronické formě. Při konstruování je využívána rozsáhlá databáze již realizovaných zařízení. Mimořádně velké jsou zkušenosti s konstrukcí a výrobou zařízení na manipulaci a plnění kapalných a pevných materiálů. Výrobu speciálních aparátů provádíme ve vlastní vývojové dílně, větší strojní dodávky realizujeme ve spolupráci se strojírenskými firmami se zárukou dokonalého dílenského zpracování. Příklady realizovaných výsledků vývoje konstrukce zařízení Hermetizační jednotka plastových nádob Zařízení slouží k hermetickému uzavření hrdla plastové nádoby přitavením těsnicí vložky šroubovacího uzávěru přímo na hrdlo nádoby. Těsnicí plastová vložka s hliníkovou folií přiléhá těsně na hrdlo nádoby. Plastová folie se prostřednictvím hliníkové folie indukčně ohřeje a nataví na hrdlo nádoby. Po vychladnutí spoje je nádoba hermeticky uzavřena, vložka uzavírá nádobu i po odšroubování uzávěru. Parametry zařízení: Výkon zařízení max ks/h (nádoby 0,5 l) Průměr víček 20 až 50 mm Objem nádob 0,5 až 10 l El. připojení 1,5 kva, 380 V/50 Hz Hermetizační linka Hlavní části zařízení: nosný stojan, indukční zavařovací hlava, ovládací skříň, destičkový dopravník, chladicí okruh indukční hlavy Univerzální plnící zařízení pro kanystry Zařízení slouží k plnění 5 25 litrových kanystrů. Toto zařízení se skládá z odměrného válce, plnící hubice, rámu, přesouvacího dopravníku, který slouží k posouvání prázdných a plných kanystrů.toto zařízení pracuje tak, že je konstruováno jako dvoučinný píst ( jedna nasává, druha vytlačuje). Paletizační linku pro rovnání pytlů na paletu Technické parametry: Jmenovitý výkon 500/hod Počet vrstev na paletě 2-8 Počet pytlů v jedné vrstvě 3/ks Rozměry palety 800x1200 mm Rozměry stroje šířka/délka 6200/6500 mm Zařízení je uloženo na rámu a tvoří je následující části: Přísuvný dopravník, kalibrovací ústrojí, polohovací ústrojí, přesouvací ústrojí, zdvihací ústrojí, zásobník palet s přesouvačem, spádová válečková dráha. V zásobníku palet jsou uloženy prázdné palety. Přísunovým dopravníkem jsou do stroje dopravovány naplněné pytle. Zařízení je řízeno automaticky podle nastaveného programu a rovná pytle na palety tak, aby se jednotlivé vrstvy vzájemně vázaly. Po naplnění palety je plná paleta odsunuta po válečkové dráze a na její místo je automaticky uložena paleta prázdná.

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2010/2011 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD Petr Mikulášek Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Ústav environmentálního a chemického inženýrství petr.mikulasek@upce.cz

Více

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo

Více

FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS 2. PROVEDENÍ 3.POUŽITÍ PODNIKOVÁ NORMA

FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS 2. PROVEDENÍ 3.POUŽITÍ PODNIKOVÁ NORMA PODNIKOVÁ NORMA FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS Filtrační vložka se skládá z rámu z ocelového pozinkovaného plechu, ve kterém je v přířezu ochranné textilie mezi dvěma mřížkami uložen sorbent (upravované

Více

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická

Více

DĚLÍCÍ METODY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

DĚLÍCÍ METODY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi Autor: Mgr. Stanislava Bubíková DĚLÍCÍ METODY Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci se seznámí s nejčastěji používanými separačními

Více

Otázky PT3 Stroje a zařízení chemického průmyslu

Otázky PT3 Stroje a zařízení chemického průmyslu Otázky PT3 Stroje a zařízení chemického průmyslu 1. Doprava tuhých látek Skluzy, sypný úhel Mechanické dopravníky pásové (tvar pásů, vzduchový polštář, uzavřené, otevřené, trubkový), válečkové, článkové,

Více

Lakovny a příslušenství

Lakovny a příslušenství Lakovny a příslušenství KOVOFINIŠ KF s.r.o. Zařízení pro předúpravu povrchů, lakovny a příslušenství, práškovny, hutní úpravárenské linky Vývoj Projekce/Konstrukce Výroba Instalace Servis KOVOFINIŠ úspěšně

Více

Základy chemických technologií

Základy chemických technologií 8. Přednáška Extrakce Sušení Extrakce extrakce kapalina kapalina rovnováha kapalina kapalina pro dvousložkové systémy jednostupňová extrakce, opakovaná extrakce procesní zařízení extrakce kapalina pevná

Více

Orientačně lze uvažovat s potřebou cca 650 750 Kcal na vypaření 1 l kapalné odpadní vody.

Orientačně lze uvažovat s potřebou cca 650 750 Kcal na vypaření 1 l kapalné odpadní vody. Proces Biodestil Biodestil je nový pokrokový proces pro zpracování vysoce kontaminovaných nebo zasolených odpadních vod, které jsou obtížně likvidovatelné ostatními konvenčními metodami. Tento proces je

Více

Úprava vzduchu sušení

Úprava vzduchu sušení Úprava vzduchu sušení Zařízení pro vysokou úroveň úpravy stlačeného vzduchu. Úprava vzduchu pro všechny provozy. Naše sušičky spolehlivě odstraní kondenzát a v kombinaci s námi dodávanou filtrací zajistí

Více

Základy chemických technologií

Základy chemických technologií 4. Přednáška Mísení a míchání MÍCHÁNÍ patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) hlavní cíle: odstranění

Více

Destilace

Destilace Výpočtový ý seminář z Procesního inženýrství podzim 2007 Destilace 18.9.2008 1 Tématické okruhy destilace - základní pojmy rovnováha kapalina - pára jednostupňová destilace rektifikace 18.9.2008 2 Destilace

Více

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 5. část TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY A PACHOVÉ LÁTKY Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY Těkavé organické

Více

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU Znázornění odporů způsobujících snižování průtoku permeátu nástřik porézní membrána Druhy odporů R p blokování pórů R p R a R m R a R m R g R cp adsorbce membrána

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

Zásobníky ocelové - až do max. průměru 4 500 mm

Zásobníky ocelové - až do max. průměru 4 500 mm Systémy úpravy vod Výrobková řada KASPER KOVO systémy úpravy vod zahrnuje aparáty pro různé použití, které jsou využívány převážně v energetice a průmyslové výrobě. Zahrnuje technologickou cestu úpravy

Více

Měření na rozprašovací sušárně Anhydro návod

Měření na rozprašovací sušárně Anhydro návod Měření na rozprašovací sušárně Anhydro návod Zpracoval : Doc. Ing. Pavel Hoffman, CSc. ČVUT Praha, strojní fakulta U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky Datum: leden 2003 Popis laboratorní sušárny

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK Chemické sloučeniny se připravují z jiných chemických sloučenin. Tento děj se nazývá chemická reakce, kdy z výchozích látek (reaktantů) vznikají nové látky (produkty).

Více

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Vertikální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů do teploty 220 C s hodnotou

Více

TERMICKÁ DESORPCE. Zpracování odpadů. Sanační technologie XVI , Uherské Hradiště

TERMICKÁ DESORPCE. Zpracování odpadů. Sanační technologie XVI , Uherské Hradiště TERMICKÁ DESORPCE Zpracování odpadů Sanační technologie XVI 23.5. 2013, Uherské Hradiště Termická desorpce - princip Princip Ohřev kontaminované matrice na teploty, při kterých dochází k uvolňování znečišťujících

Více

Bezpečnostní inženýrství - Chemické procesy -

Bezpečnostní inženýrství - Chemické procesy - Bezpečnostní inženýrství - Chemické procesy - M. Jahoda Nebezpečí a prevence chemických procesů 2 Chemické reakce Tepelné efekty exotermní procesy (teplo se uvolňuje => nutnost chlazení) endotermní procesy

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

Směsi a čisté látky, metody dělení

Směsi a čisté látky, metody dělení Směsi a čisté látky, metody dělení LÁTKY Chemicky čisté látky Sloučeniny Chemické prvky Homogenní Roztoky pevné kapalné plynné Směsi Heterogenní Suspenze Emulze Pěna Aerosol Chemicky čisté látky: prvky

Více

PRŮMYSLOVÉ PROCESY. Přenos tepla II Odparky a krystalizátory

PRŮMYSLOVÉ PROCESY. Přenos tepla II Odparky a krystalizátory PRŮMYSLOVÉ PROCESY Přenos tepla II Odparky a krystalizátory Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. (e-mail: Tomas.Jirout@fs.cvut.cz, tel.: 2 2435 2681) Poděkování: Při přípravě prezentace byly použity a převzaty

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

OBSAH. ZVU Engineering a.s., člen skupiny ZVU, APARÁTY KOKSOCHEMIE strana 2

OBSAH. ZVU Engineering a.s., člen skupiny ZVU, APARÁTY KOKSOCHEMIE strana 2 APARÁTY KOKSOCHEMIE OBSAH 1 ÚVOD...3 2 KONCEPCE APARÁTŮ...4 2.1 Primární chladič surového plynu... 4 2.2 Koncový chladič koksárenského plynu... 5 2.3 Hrubý odlučovač dehtových kalů... 5 2.4 Rozdělovače

Více

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o.

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. Výrobky VZE 1. čistírny odpadních vod 2. biologické dočišťovací filtry 3. nádrže 4. septiky 5. žumpy 6. jímky 7. provzdušňovací věže Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

Více

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup 3. FILTRACE Filtrace je jednou ze základních technologických operací, je to jedna ze základních jednotkových operací. Touto operací se oddělují pevné částice od tekutiny ( směs tekutiny a pevných částic

Více

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Plynový kondenzační kotel na zemní plyn a zkapalněný plyn (26 a

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD.

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD. KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení Ing. Miroslav Richter, PhD., EUR ING 2014 Materiálové bilance 3.5.1 Do tkaninového filtru vstupuje 10000

Více

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob Kyselina fosforečná bezbarvá krystalická sloučenina snadno rozpustná ve vodě komerčně dodávané koncentrace 75% H 3 PO 4 s 54,3% P 2 O 5 80% H 3 PO 4 s 58.0% P 2 O 5 85% H 3 PO 4 s 61.6% P 2 O 5 po kyselině

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

4.Mísení, míchání MÍCHÁNÍ

4.Mísení, míchání MÍCHÁNÍ 4.Mísení, míchání MÍCHÁNÍ - patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) - hlavní cíle: o odstranění

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

Rekonstrukce odprašování chladiče slinku realizovaná společností ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Rekonstrukce odprašování chladiče slinku realizovaná společností ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Rekonstrukce odprašování chladiče slinku realizovaná společností ZVVZ-Enven Engineering, a.s. V procesu výroby cementu dochází k tvorbě velkých objemů sypkých materiálů. Jednou ze základních komponent

Více

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ Věra Ježová a František Toman V 1 ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ 11.9.2013 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, závod Chemická úpravna 1 Technologická voda na CHÚ

Více

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel FLUIDNÍ KOTLE Osvědčená technologie pro spalování paliv na pevném roštu s fontánovou fluidní vrstvou. Možnost spalování široké palety spalování pevných paliv s velkým rozpětím výhřevnosti uhlí, biomasy

Více

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami MÍSENÍ ZRNITÝCH LÁTEK Mísení zrnitých látek je zvláštním případem míchání. Zrnité látky mohou být konglomerátem několika chemických látek. Z tohoto důvodu obvykle bývá za složku směsí považován soubor

Více

Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Lis na shrabky 119 Pračka a lis na shrabky 120 Lapáky písku 121 Štěrbinový lapák písku 122 Vertikální lapák písku 123 Vírový lapák písku 124 Provzdušňovaný lapák písku 125 Separátor písku Přítok až 16

Více

Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech

Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech Vícefázové reaktory MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech Úvod vsádkový reaktor s mícháním nejběžnější typ zařízení velké rozmezí velikostí aparátů malotonážní desítky litrů (léčiva, chemické speciality, )

Více

Filtrace 18.9.2008 1

Filtrace 18.9.2008 1 Výpočtový ý seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Filtrace 18.9.2008 1 Tématické okruhy principy a instrumentace bilance filtru kalolis filtrace za konstantní rychlosti filtrace za konstantního

Více

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Uchazeč použije části odpovídající jeho nabídce. V tabulkách do sloupců doplní podle povahy parametru buď ANO/NE (případně jiný slovní údaj) nebo konkrétní

Více

W E M A K E Y O U R I D E A S A R E A L I T Y SUCHÉ KONDICIONOVANÉ ODSÍŘENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ

W E M A K E Y O U R I D E A S A R E A L I T Y SUCHÉ KONDICIONOVANÉ ODSÍŘENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ KOTLE 2013 BRNO 18. - 20. března 2013 SUCHÉ KONDICIONOVANÉ ODSÍŘENÍ ZEJMÉNA PRO MALÉ A STŘEDNÍ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ Změna emisních limitů SO 2 pro starší zdroje spalující uhlí (vyhláška 415/2012) LIMITY

Více

Nepřímá termická desorpce s katalytickým spalováním - od vsázkového ke kontinuálnímu systému

Nepřímá termická desorpce s katalytickým spalováním - od vsázkového ke kontinuálnímu systému Nepřímá termická desorpce s katalytickým spalováním - od vsázkového ke kontinuálnímu systému Ing. Helena Váňová, Ing. Robert Raschman, RNDr. Jan Kukačka Dekonta, a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves

Více

2182091 Oborový projekt 2013/2014 (návrh témat)

2182091 Oborový projekt 2013/2014 (návrh témat) 2182091 Oborový projekt 2013/2014 (návrh témat) 1. MATERIÁLY PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ V BIOTECHNOLOGIÍCH A TECHNOLOGIÍCH ZPRACOVÁNÍ AGRESIVNÍCH LÁTEK Seznamte se s materiály používanými pro strojní zařízení

Více

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY Jan Škvařil Článek se zabývá energetickými trendy v oblasti využívání obnovitelného zdroje s největším potenciálem v České republice. Prezentuje výzkumnou práci prováděnou

Více

SCC. SCC je jedinečná a účinná kolona se stykem kapalina-plyn, plyn, známější jako. destilační nebo stripovací kolona

SCC. SCC je jedinečná a účinná kolona se stykem kapalina-plyn, plyn, známější jako. destilační nebo stripovací kolona SCC je jedinečná a účinná kolona se stykem kapalina-plyn, plyn, známější jako destilační nebo stripovací kolona SCC je navržena pro zachycení těkavých látek z tekutin a kašovitých hmot Svislá nerezová

Více

Základy procesního inženýrství Program výpočtových cvičení

Základy procesního inženýrství Program výpočtových cvičení Základy procesního inženýrství Program výpočtových cvičení zimní semestr 2007/2008 vyučující: L. Obalová, M. Večeř, K. Pacultová Literatura: 1) Holeček, O. Chemicko inženýrské tabulky, 2. vydání VŠCHT,

Více

Technický list. Bubla 15V. Horizontální provzdušňovač. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy Rev. 0

Technický list. Bubla 15V. Horizontální provzdušňovač. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy Rev. 0 VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy 252 19 Rev. 0 Horizontální provzdušňovač Bubla 15V Obsah 1. Použití aerátorů... 3 Pitné vody:... 3 Asanace vody:... 3 2. Technické řešení... 3

Více

SEPARÁTORY OLEJE Z CHLADÍCÍCH EMULZÍ. NTA s.r.o. Komenského Fryšták

SEPARÁTORY OLEJE Z CHLADÍCÍCH EMULZÍ. NTA s.r.o. Komenského Fryšták Y OLEJE Z CHLADÍCÍCH EMULZÍ NTA s.r.o. Komenského 365 763 16 Fryšták www.nta.cz ntaoffice@nta.cz Řada separátorů oleje MAX a MiniMAX vyřeší jednoduchým a ekonomickým způsobem problémy způsobené degenerací

Více

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.

Více

BEKOKAT NEJKVALITNĚJŠÍ STLAČENÝ VZDUCH BEZ OLEJE

BEKOKAT NEJKVALITNĚJŠÍ STLAČENÝ VZDUCH BEZ OLEJE NEJKVALITNĚJŠÍ STLAČENÝ VZDUCH BEZ OLEJE BEKOKAT OPTIMÁLNÍ PRO NÁROČNÉ SPECIFIKACE Pro vysoce citlivá použití má konvenční úprava stlačeného vzduchu technické a ekonomické hranice. Jsou vyžadovány nové

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

Chemická technika. Chemická technologie Analytická chemie. denní

Chemická technika. Chemická technologie Analytická chemie. denní Učební osnova předmětu Chemická technika Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Chemická technologie Analytická chemie denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Zaměření:

Více

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU SOUHRN VÝSTUPU B2D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF DELIVERABLE B2D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2015 www.life2water.cz ÚVOD Sonolýzou ozonu se rozumí

Více

Malá ponorná kalová čerpadla GFLU, GFEU, GFRU, GFSU, GFDU, GFZU a míchadlo M1

Malá ponorná kalová čerpadla GFLU, GFEU, GFRU, GFSU, GFDU, GFZU a míchadlo M1 Malá ponorná kalová čerpadla GFLU, GFEU, GFRU, GFSU, GFDU, GFZU a míchadlo M1 Použití Čerpadla a míchadla pro čerpání, případně míchání znečištěných vod, hustých kalů, splašků a odpadních vod s celkovým

Více

Plnící stanice velkoobjemových vaků BIG-BAG

Plnící stanice velkoobjemových vaků BIG-BAG Plnící stanice velkoobjemových vaků BIG-BAG Použití: zařízení je určeno pro plnění sypkých popř. granulovaných surovin do velkoobjemových vaků Big-Bag. Jako plnící články mohou být použity šnekové, vibrační

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 2. část FILTRACE TUHÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. ODLUČOVAČE PRACHOVÝCH ČÁSTIC Prachové částice

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Energie z odpadních vod. Karel Plotěný

Energie z odpadních vod. Karel Plotěný Energie z odpadních vod Karel Plotěný Propojení vody a energie Voda pro Energii Produkce paliv (methan, ethanol, vodík, ) Těžba a rafinace Vodní elektrárny Chladící okruhy Čištění odpadních vod Ohřev vody

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420

Více

Používání energie v prádelnách

Používání energie v prádelnách Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 2 Používání energie v prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 2 Používání energie 1

Více

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ

MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ Účel míchání: intenzifikace procesů v míchané vsádce (přenos tepla a hmoty) příprava směsí požadovaných vlastností (suspenze, emulze) Způsoby míchání: mechanické míchání hydraulické

Více

Spolehlivá dezinfekce chlordioxidem tam, kde je ProMinent Výroba a účinné dávkování chlordioxidu

Spolehlivá dezinfekce chlordioxidem tam, kde je ProMinent Výroba a účinné dávkování chlordioxidu Spolehlivá dezinfekce chlordioxidem tam, kde je ProMinent Výroba a účinné dávkování chlordioxidu Printed in Germany, PT PM 018 03/06 CS MT17 01 03/06 CS Zařízení pro výrobu a dávkování chlordioxidu Generátory

Více

Výrobní technologie, výchozí suroviny, vlivy technologie na pracovní a životní prostředí, použití produktů.

Výrobní technologie, výchozí suroviny, vlivy technologie na pracovní a životní prostředí, použití produktů. 1PT3 - zkušební otázky Výrobní technologie, výchozí suroviny, vlivy technologie na pracovní a životní prostředí, použití produktů. 1. H 3 PO 4 - termická 2. Pigmenty Ba a Fe 3. Emise NO x 4. Komplexní

Více

SMART 150 500 kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům

SMART 150 500 kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU SMART 0 00 kw Plně automatické, ekologické kotle s vynikajícími vlastnostmi Flexibilita technického řešení Variabilita použitelných

Více

OHŘÍVACÍ PECE. Základní části: Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup

OHŘÍVACÍ PECE. Základní části: Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup OHŘÍVACÍ PECE Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup Základní části: vyzdívka ocelová konstrukce topný systém manipulace s materiálem regulace, měření, automatizace

Více

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI Transport látek porézními membránami - Plouživý tok nestlačitelných tekutin vrstvou částic - Plouživý tok stlačitelných tekutin

Více

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A sešit Kotle THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A a KDZ0.A jsou uzpůsobeny pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact Protože myslí dopředu. ecocompact revoluce ve vytápění

Více

Zpráva ze vstupních měření na. testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09

Zpráva ze vstupních měření na. testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09 R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva ze vstupních měření na testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09 Místo

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem VSC ecocompact VSC S aurocompact ecocompact - revoluce ve vytápění Pohled na vnitřní

Více

OBSAH. ZVU Engineering a.s., člen skupiny ZVU, UTILIZAČNÍ KOTLE strana 2

OBSAH. ZVU Engineering a.s., člen skupiny ZVU, UTILIZAČNÍ KOTLE strana 2 UTILIZAČNÍ KOTLE OBSAH 1 ÚVOD...3 2 KONCEPCE UTILIZAČNÍCH KOTLŮ...4 2.1 Komplexní řešení... 4 2.2 Druh tepelné výměny... 4 2.3 Utilizační jednotky a jejich využití... 5 2.4 Konstrukční materiály, normy...

Více

Ozon pro dezinfekci a oxidaci tam, kde je ProMinent Výroba a dávkování ozonu šetrného k životnímu prostředí

Ozon pro dezinfekci a oxidaci tam, kde je ProMinent Výroba a dávkování ozonu šetrného k životnímu prostředí Ozon pro dezinfekci a oxidaci tam, kde je ProMinent Výroba a dávkování ozonu šetrného k životnímu prostředí Printed in Germany, PT PM 022 12/06 CS MT18 01 12/06 CS Výroba ozonu a jeho aplikace Ozonizátory

Více

VAKUOVÉ DOPRAVNÍKY GRANULÁTU ŘADY SP

VAKUOVÉ DOPRAVNÍKY GRANULÁTU ŘADY SP VAKUOVÉ DOPRAVNÍKY GRANULÁTU ŘADY SP Jednofázové dopravníky řady SP od New Omap jsou ideálním řešením pro podávání granulátu od výrobního stroje pomocí stlačeného vzduchu. Díky vysoké kvalitě konstrukce

Více

ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA

ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, závod Chemická úpravna ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA Věra Ježová, Michal Marek a Michal Vytlačil 7.4.2014 Těžba a její dopady

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Funkce, rozdělení, parametry, začlenění parního kotle do schémat

Více

Sušení plastů SUŠENÍ V SUŠÁRNÁCH. podle oběhového systému: s přetržitým provozem

Sušení plastů SUŠENÍ V SUŠÁRNÁCH. podle oběhového systému: s přetržitým provozem vlhkost teplota Sušení plastů Dělení sušáren: podle uspořádání procesu podle oběhového systému: s přetržitým provozem uzavřený oběh s nepřetržitým provozem (např. válcová sušárna s vytápěnými válci) otevřený

Více

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VŠB Technická univerzita Ostrava EMISNÉ ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 11. 12. 06. 2015 Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Stručně o VEC Založeno roku 1999 pracovníky z Katedry energetiky

Více

FU/FH Filtr mechanických

FU/FH Filtr mechanických FU/FH Filtr mechanických nečistot Použití Filtry FU/FH jsou určeny k zachycení pevných mechanických nečistot obsažených v provozních mediích a tím k zajištění správné činnosti armatur, čerpadel nebo měřících

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem "Linka práškového lakování s průběžným tryskáním s chemickou předpřípravou a nanotechnologií" Zadavatel:

Více

ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHK

ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHK Katalogový list KP 12 4640 Strana: 1/9 ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHK Hlavní části: 1. Nádrž odlučovače 8. Výpusť kalu spodní 2. Skříň odlučovače 9. Ventilátor RVZC 3. Štěrbina odlučovací 10. Dvířka k

Více

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a jejich slučování (hoření) za intenzivního uvolňování tepla, což způsobuje prudké

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem - hodnota

Více

Pro prostředí, kde je nejvyšší prioritou odstranění znečišt ujících látek ze vzduchu GEA MultiSafe

Pro prostředí, kde je nejvyšší prioritou odstranění znečišt ujících látek ze vzduchu GEA MultiSafe GEA Modulární filtr Pro prostředí, kde je nejvyšší prioritou odstranění znečišt ujících látek ze vzduchu GEA MultiSafe Projekční data 02/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers Technický popis Použití / Komponenty

Více