Popis stroje. Technické parametry. Příslušenství dle provedení a výběru..

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis stroje. Technické parametry. Příslušenství dle provedení a výběru.."

Transkript

1 Mycí a kropící nástavba - výměnná MK ttyp /8--11 / Mycí cisternová nástavba MK 3 je určena pro přepravu užitkové vody s možností přečerpávání do nepřístupných míst. Při vlastním osazení nástavby mycí lištou a případně dalšími přídavnými zařízeními je možno provádět mytí, kropení, splachování komunikací a za pomocí dalších příslušenství i zalévání a zavlažování okrasné zeleně a trávníků. Vlastní cisterna je samonosné kufrovité konstrukce s jednim peřejníkem v provedení plast. V přední či zadní části je vybavena prostorem pro rozmístění čerpadla a vlastních rozvodů. Je řešena jako výměnná na kontejnerový automobilový nosič nebo alternativně na jiný výměnný systém. Přední technologický prostor spolu s čerpadle m a ovládáním umožňuje snadnou obsluhu. Na přání lze montovat přední strojovnu s bočními uzamykatelnými Al roletami umožňují uzamčení vlastní technologie spolu s příslušenstvím. Pro převoz delší hadice je nutné vybavit nástavbu úchytnými háky po bocích nebo bočními schránami. Pracovní žebřík v zadní části nástavby umožňuje snadný přístup k vrchnímu plnícímu a reviznímu otvoru. Hlavní ovládání je umístěno v kabině řidiče a pomocné ovládání nástavby je umístěno na boku cisterny ve strojovně, kde je možno ovládat kohouty, čerpadlo osvětlení a další funkce. Pohon nástavby je řešen od silové hydrauliky podvozku hydraulicky. Nástavba se montuje na podvozky o celkovém zatížení min. 9 až 12t. Na přání zákazníka lze montovat různé typy čerpadel od nízkotlakých až po vysokotlaké včetně ostatního příslušenství. Moderní konstrukce nových podvozků a řídící systémy nových podvozků v provedení s motory EURO 3 umožňují optimální nastavení ekonomických a technických parametrů nástavby. Objem nádrže l Materiál cisterny Plast alt. nerez, Fe tř. 11 výměnná, JNK, multifunkční systém Pohon Hydraulický Plnění vrchním otvorem, přípojkou B/C, vlastním čerpadlem Mycí výbava čelní lišta a krajové mytí, alt.: splachovací žabky, trysky za kolem aj.. Ovládání funkcí pneumatické z kabiny řidiče, lišta a pravá strana. Mycí příslušenství Samostatné plnící čerpadlo Čerpadlo Odstředivé Výkon 330 až 120 l/min., 7 11 bar s regulačním obtokovým ventilem Ovládání základních funkcí z kabiny řidiče! Sací potrubí DN 80 Alt. naviják s hadicí 1x 20m1, mycí tlaková puška Schrány alt. po obou bocích - otevřené, nerezové letěné Příslušenství sací hadice, koncovky, redukce, plnící hadice, ostatní dle přání Příslušenství dle provedení a výběru Jičín tel.: ,737 kd

2 Pepravní a kropící nástavba MK ttyp //3--Piittná voda Mycí cisternová nástavba MK 6 je urena pro pepravu pitné vody s možností peerpávání do nepístupných míst. Vlastní cisterna je celosvaované samonosné kufrovité konstrukce s jednim peejníkem a v pední ásti je vybavena prostorem pro rozmístní erpadla a vlastních rozvod. Je ešena jako pevn montovaná na automobilový podvozek s pružným uložením nebo alternativn na výmnné systémy.. Zadní technologie s Al uzamykatelnou roletou, stáecí rozvod, odvzdušnní a rozvod vytápní, slouží pro stáení pitné vody. Pro pevoz delší hadice je nutné vybavit nástavbu úchytnými háky po bocích nebo boními schránami. Pracovní žebík v zadní ásti nástavby umožuje snadný pístup k vrchním plnícím a revizním otvorm sloužícím i pro dezinfikování vnitku tanku. Hlavní ovládání je umístno v zadní technologii, kde je možno ovládat kohouty, erpadlo osvtlení a další funkce. Pohon nástavby je ešen od PTO, hydraulicky. Nástavba se montuje na podvozky o celkovém zatížení min. 12t. Na pání zákazníka lze montovat rzné typy erpadel. Moderní konstrukce nových podvozk a ídící systémy nových podvozk v provedení s motory EURO 4 a 5 umožují optimální nastavení ekonomických a technických parametr nástavby.!!"#"$ $ % "&#'&( # ) $ *!(!&"+, '"& -". &" /*& 0!$ 1! ( 2.! 3 4#& +5*++6 4#!"2!" 7+,*75, $($8 09! ":2 &!&" ;$!&" ( ": &&* "&*! $ *!( Píslušenství dle provedení a výbru Jiín tel.: ,737 kd

3 Pepravní a kropící nástavba MK ttyp //5--Piittná voda Mycí cisternová nástavba MK 6 je urena pro pepravu pitné vody s možností peerpávání do nepístupných míst. Pi vlastním osazení nástavby mycí lištou a pípadn dalšími pídavnými zaízeními je možno provádt mytí, kropení, splachování komunikací a za pomocí dalších píslušenství i zalévání a zavlažování okrasné zelen a trávník. Vlastní cisterna je celosvaované samonosné kufrovité konstrukce s jednim peejníkem a v pední ásti je vybavena prostorem pro rozmístní erpadla a vlastních rozvod. Je ešena jako pevn montovaná na automobilový podvozek s pružným uložením nebo alternativn na výmnné systémy.. Jednoduchá boní uzamykatelná Al rolety umožují operativní manipulaci s píslušenstvím. Pro pevoz delší hadice je nutné vybavit nástavbu úchytnými háky po bocích nebo boními schránami. Pracovní žebík v boní ásti nástavby umožuje snadný pístup k vrchním plnícím a revizním otvorm sloužícím i pro dezinfikování vnitku tanku. Zadní technologie s Al uzamykatelnou roletou, stáecí rozvod, odvzdušnní a rozvod vytápní, slouží pro stáení pitné vody. Hlavní ovládání je umístno v kabin idie a pomocné ovládání nástavby je umístno na boku a v zadní ásti cisterny, kde je možno ovládat kohouty, erpadlo osvtlení a další funkce. Pohon nástavby je ešen od NMV podvozku mechanicky. Nástavba se montuje na podvozky o celkovém zatížení min. 12t. Na pání zákazníka lze montovat rzné typy erpadel od nízkotlakých až po vysokotlaké vetn ostatního píslušenství. Moderní konstrukce nových podvozk a ídící systémy nových podvozk v provedení s motory EURO 4 a 5 umožují optimální nastavení ekonomických a technických parametr nástavby.!!"#"$ $ % "&#'&( # ) $ *!(!&"+, # -.*!!(!$ & '"& &!"&/&( -!( ". &!".& 0! ( /-! 1 2#& 3*45 2#!"/!" 6+,*6, $($7 89! "./ &!&" :$!&" ( ". &&* "&*! $ *!( Píslušenství dle provedení a výbru Jiín tel.: ,737 kd

4 Mycí a istící cisternová nástavba MK typ Jet Mycí a istící cisternová nástavba MK 6 je urena pro vysokotlaké ištní technologických vpustí vozovek a vodorovného potrubí. S výbavou pední lišty je možno provádt tlakové mytí vozovky. Vlastní cisterna je vyrobena z pírodního laminátu kufrovité konstrukce s jednim peejníkem a v zadní ásti je vybavena prostorem pro rozmístní erpadla a vlastních rozvod. Je ešena jako výmnná nebo alternativn pevn montovaná na automobilový podvozek s pružným uložením. Vysokotlaké erpadlo s vlastním rozvodem umožuje istit odpadní potrubí do prmru 600mm. Hydraulicky ovládaný naviják s runím navádním vysokotlaké hadice a regulací otáek, ulehuje ovládání hadice pi ištní potrubí. Jednoduché boní schrány s 1x uzamykatelnou umožují operativní manipulaci s píslušenstvím. Pracovní žebík v boní ásti nástavby umožuje snadný pístup k vrchnímu plnícímu a reviznímu otvoru. Hlavní ovládání je umístno na boku cisterny u technologie erpadla, kde je možno ovládat kohouty, erpadlo osvtlení a další funkce. Pohon nástavby je ešen od PTO podvozku hydraulicky. Nástavba se montuje na podvozky o celkovém zatížení min. 12 až 14 t. Na pání zákazníka lze montovat rzné typy erpadel a píslušenství. Moderní konstrukce nových podvozk a ídící systémy nových podvozk v provedení s motory EURO 4(5) umožují optimální nastavení ekonomických a technických parametr nástavby. & (#)" "%%)(!$%012 ' $ &$%8012 ;$ " <#=!" #$% ' *+,,-./ # 9:24 *( %#<2 #'"% *( %##(#=% $.2>'$'%) "8'#%($%2 ") 2<% %$ #(#=$# # Píslušenství dle provedení a výbru Jiín tel.: ,737 kd

5 Mycí a kropící nástavba MK ttyp // 6 Mycí a přepravní cisternová nástavba MK je určena pro přepravu užitkové vody s možností přečerpávání do nepřístupných míst s možnosti přepravy nafty pro plnění pomocných strojů. Při vlastním osazení nástavby mycí lištou a případně dalšími přídavnými zařízeními je možno provádět mytí, kropení, splachování komunikací a za pomocí dalších příslušenství i zalévání a zavlažování okrasné zeleně a trávníků. Vlastní cisterna je celosvařované samonosné kufrovité konstrukce s jednim peřejníkem a v přední části je vybavena prostorem pro rozmístění čerpadla a vlastních rozvodů. Je řešena jako pevná nebo v alternativě jako výměnná na automobilovém nosiči nástaveb jako např.: jednoramenné natahovací zařízení či multifunkční výměnný systém.. Jednoduchá boční uzamykatelná Al rolety umožňují operativní manipulaci s příslušenstvím. Pro převoz delší hadice je nutné vybavit nástavbu úchytnými háky po bocích nebo bočními schránami. Pracovní žebřík v zadní části nástavby umožňuje snadný přístup k vrchnímu plnícímu a reviznímu otvoru. Hlavní ovládání je umístěno v kabině řidiče a pomocné ovládání nástavby je umístěno na boku cisterny ve strojovně, kde je možno ovládat kohouty, čerpadlo osvětlení a další funkce. Pohon nástavby je řešen od PTO podvozku hydraulicky. Nástavba se montuje na podvozky o celkovém zatížení min. 12 až 14t. Na přání zákazníka lze montovat různé typy čerpadel od nízkotlakých až po vysokotlaké včetně ostatního příslušenství. Moderní konstrukce nových podvozků a řídící systémy nových podvozků v provedení s motory EURO 3 umožňují optimální nastavení ekonomických a technických parametrů nástavby. Objem nádrže Materiál cisterny Pohon Plnění Mycí výbava Ovládání funkce By - pass Mycí příslušenství Čerpadlo Výkon l Fe tř. 11, alt. nerez, plast pevná hydraulicky vrchním otvorem, přípojkou B/C, vlastním čerpadlem stáčení a přečerpávání vody pneumatické z kabiny řidiče. naviják s hadicí odstředivé nízkotlaké až 570 l/min., 0 6 bar Sací potrubí DN 80 nádrž pro rozvoz nafty 480l Schrány - příplatek alt. po obou bocích - otevřené, nerezové letěné Příslušenství sací hadice, koncovky, redukce, plnící hadice, ostatní dle přání Příslušenství dle provedení a výběru Jičín tel.: ,737 kd

6 Mycí a kropící nástavba MK ttyp //20 + čelní zametač Mycí cisternová nástavba MK 6 je určena pro přepravu užitkové vody s možností přečerpávání do nepřístupných míst. Při vlastním osazení nástavby mycí lištou a případně dalšími přídavnými zařízeními jako je čelní kartáč. Zařízením je možno provádět mytí, kropení, splachování komunikací a za pomocí dalších příslušenství i zalévání a zavlažování okrasné zeleně a trávníků. S přídavným čelním kartáčem lze provádět vymetání hrubých nečistot z povrchu vozovky. Vlastní cisterna je celosvařované samonosné kufrovité konstrukce s jednim peřejníkem a v přední části je vybavena prostorem pro rozmístění čerpadla a vlastních rozvodů. Je řešena jako pevně montovaná na automobilový podvozek s pružným uložením nebo alternativně na výměnné systémy.. Jednoduchá boční uzamykatelná Al rolety umožňují operativní manipulaci s příslušenstvím. Pro převoz delší hadice je nutné vybavit nástavbu úchytnými háky po bocích nebo bočními schránami. Pracovní žebřík v zadní části nástavby umožňuje snadný přístup k vrchnímu plnícímu a reviznímu otvoru. Hlavní ovládání je umístěno v kabině řidiče a pomocné ovládání nástavby je umístěno na boku cisterny ve strojovně, kde je možno ovládat kohouty, čerpadlo osvětlení a další funkce. Pohon nástavby je řešen od NMV nebo PTO podvozku hydraulicky. Nástavba se montuje na podvozky o celkovém zatížení min. 12t. Na přání zákazníka lze montovat různé typy čerpadel od nízkotlakých až po vysokotlaké včetně ostatního příslušenství. Moderní konstrukce nových podvozků a řídící systémy nových podvozků v provedení s motory EURO 3 umožňují optimální nastavení ekonomických a technických parametrů nástavby. Objem nádrže Materiál cisterny Pohon Plnění Mycí výbava Ovládání funkcí Mycí příslušenství Čerpadlo Výkon l Fe tř. 11, alt. nerez, plast pevná s pružným uchycením hydraulický vrchním otvorem, přípojkou B/C, vlastním čerpadlem čelní lišta, splachovací žabky, alter. trysky za kolem, mlžení elektricky z kabiny řidiče. naviják s hadicí, mycí tlaková puška rotační středotlaké samonasávací 330 l/min., 0 20 bar Sací potrubí DN 50 čelní koště s předkrápěním, pracovní šíře (2 600) Schrány za kabinou, alt. po obou bocích - otevřené, nerezové letěné Příslušenství sací hadice, koncovky, redukce, plnící hadice, ostatní dle přání Příslušenství dle provedení a výběru Jičín tel.: ,737 kd

7 Mycí a kropící nástavba - výměnná MK ttyp //20 Mycí cisternová nástavba MK 6 je určena pro přepravu užitkové vody s možností přečerpávání do nepřístupných míst. Při vlastním osazení nástavby mycí lištou a případně dalšími přídavnými zařízeními je možno provádět mytí, kropení, splachování komunikací a za pomocí dalších příslušenství i zalévání a zavlažování okrasné zeleně a trávníků. Vlastní cisterna je celosvařované samonosné kufrovité konstrukce s jednim peřejníkem a v přední části je vybavena prostorem pro rozmístění čerpadla a vlastních rozvodů. Je řešena jako výměnná na kontejnerový automobilový nosič nebo alternativně na jiný výměnný systém.. zadní technologický prostor spolu s čerpadle m a ovládáním umožňuje snadnou obsluhu. Na přání lze montovat přední strojovnu s bočními uzamykatelnými Al roletami umožňují uzamčení vlastní technologie spolu s příslušenstvím. Pro převoz delší hadice je nutné vybavit nástavbu úchytnými háky po bocích nebo bočními schránami. Pracovní žebřík v zadní části nástavby umožňuje snadný přístup k vrchnímu plnícímu a reviznímu otvoru. Hlavní ovládání je umístěno v kabině řidiče a pomocné ovládání nástavby je umístěno na boku cisterny ve strojovně, kde je možno ovládat kohouty, čerpadlo osvětlení a další funkce. Pohon nástavby je řešen od silové hydrauliky podvozku hydraulicky. Nástavba se montuje na podvozky o celkovém zatížení min. 14t. Na přání zákazníka lze montovat různé typy čerpadel od nízkotlakých až po vysokotlaké včetně ostatního příslušenství. Moderní konstrukce nových podvozků a řídící systémy nových podvozků v provedení s motory EURO 3 umožňují optimální nastavení ekonomických a technických parametrů nástavby. Objem nádrže Materiál cisterny Pohon Plnění Mycí výbava Ovládání funkcí Mycí příslušenství Čerpadlo Výkon l Fe tř. 11, alt. nerez, plast výměnná, JNK, multifunkční systém Hydraulický vrchním otvorem, přípojkou B/C, vlastním čerpadlem čelní lišta a mlžení, alt.: splachovací žabky, trysky za kolem aj.. pneumatické z kabiny řidiče. naviják s hadicí, mycí tlaková puška rotační středotlaké samonasávací 114 l/min., 0 20 bar s regulačním ventilem Sací potrubí DN 80 Schrány Příslušenství alt. po obou bocích - otevřené, nerezové letěné sací hadice, koncovky, redukce, plnící hadice, ostatní dle přání Příslušenství dle provedení a výběru Jičín tel.: ,737 kd

8 Pepravní a kropící nástavba MK ttyyp / /5500JJNK--Pi ittnáá vvodaa Mycí cisternová nástavba MK 4 je urena pro pepravu pitné vody do nepístupných míst. Vlastní cisterna je celosvaované samonosné kufrovité konstrukce s jednim peejníkem a v pední ásti je vybavena prostorem pro rozmístní erpadla a vlastních rozvod. Je ešena jako výmnná na kontejnerové systémy nebo alternativn na další výmnné systémy.. Zadní technologie s Al uzamykatelnou roletou, stáecí rozvod, odvzdušnní a rozvod vytápní, slouží pro stáení pitné vody. Pro pevoz delší hadice je nutné vybavit nástavbu úchytnými háky po bocích nebo boními schránami. Pracovní žebík v zadní ásti nástavby umožuje snadný pístup k vrchním plnícím a revizním otvorm sloužícím i pro dezinfikování vnitku tanku. Hlavní ovládání je umístno v zadní technologii, kde je možno ovládat kohouty, erpadlo osvtlení a další funkce. Pohon nástavby je ešen od PTO pevodovky, hydraulicky. Nástavba se montuje na podvozky o celkovém zatížení min. 12t. Na pání zákazníka lze montovat rzné typy erpadel. Moderní konstrukce nových podvozk a ídící systémy nových podvozk v provedení s motory EURO 5 umožují optimální nastavení ekonomických a technických parametr nástavby.!"#$$ % & '#!(#)! " %*+)+#',-.#'+ ('# /'. #' 0+) %1+"!+ 2+ 3%1+'+) +!# 4-5+)-!+'$+' 6,-*657 %)%1 8+ '9$+ '%'+#+# +) %1 3% :;%')#$%1 )'9 ##* '#*+% * +) Píslušenství dle provedení a výbru Jiín tel.: ,737 kd

9 Mycí a istící cisternová nástavba MK typ Jet Mycí a istící cisternová nástavba MK 4 je urena pro vysokotlaké ištní technologických vpustí vozovek, tlakové runí mytí a pepravu užitkové vody. S výbavou pední lišty je možno provádt tlakové mytí vozovky. Vlastní cisterna je vyrobena z pírodního laminátu kufrovité konstrukce s jednim peejníkem a v zadní ásti je vybavena prostorem pro rozmístní erpadla a vlastních rozvod. Je ešena jako výmnná nebo alternativn pevn montovaná na automobilový podvozek s pružným uložením. Vysokotlaké erpadlo s vlastním rozvodem umožuje istit odpadní potrubí do prmru 300mm. Hydraulicky ovládaný naviják s runím navádním vysokotlaké hadice a regulací otáek, ulehuje ovládání hadice pi ištní potrubí. Jednoduché boní schrány s 1x uzamykatelnou umožují operativní manipulaci s píslušenstvím. Pracovní žebík v boní ásti nástavby umožuje snadný pístup k vrchnímu plnícímu a reviznímu otvoru. Hlavní ovládání je umístno na boku cisterny u technologie erpadla, kde je možno ovládat kohouty, erpadlo osvtlení a další funkce. Pohon nástavby je ešen od PTO podvozku hydraulicky. Nástavba se montuje na podvozky o celkovém zatížení min. 9 až 10 t. Na pání zákazníka lze montovat rzné typy erpadel a píslušenství. Moderní konstrukce nových podvozk a ídící systémy nových podvozk v provedení s motory EURO 3 umožují optimální nastavení ekonomických a technických parametr nástavby.! ' +,$-# +#&&-, "%&34!*! % 7%!# ($8 "# $%& %( ))*./ )01) $., &$( $*#&., &$$,$8&! %9:*%*&-! #*$&,%& #- (& &%!$,$8%$ $ Píslušenství dle provedení a výbru Jiín tel.: ,737 kd

10 Mycí a istící cisternová nástavba MK typ Jet Mycí a istící cisternová nástavba MK 4 je urena pro vysokotlaké ištní technologických vpustí vozovek a vodorovného potrubí. S výbavou pední lišty je možno provádt tlakové mytí vozovky. Vlastní cisterna je vyrobena z pírodního laminátu kufrovité konstrukce s jednim peejníkem a v zadní ásti je vybavena prostorem pro rozmístní erpadla a vlastních rozvod. Je ešena jako výmnná nebo alternativn pevn montovaná na automobilový podvozek s pružným uložením. Vysokotlaké erpadlo s vlastním rozvodem umožuje istit odpadní potrubí do prmru 300mm. Hydraulicky ovládaný naviják s runím navádním vysokotlaké hadice a regulací otáek, ulehuje ovládání hadice pi ištní potrubí. Jednoduché boní schrány s 1x uzamykatelnou umožují operativní manipulaci s píslušenstvím. Pracovní žebík v boní ásti nástavby umožuje snadný pístup k vrchnímu plnícímu a reviznímu otvoru. Hlavní ovládání je umístno na boku cisterny u technologie erpadla, kde je možno ovládat kohouty, erpadlo osvtlení a další funkce. Pohon nástavby je ešen od PTO podvozku hydraulicky. Nástavba se montuje na podvozky o celkovém zatížení min. 9 až 10 t. Na pání zákazníka lze montovat rzné typy erpadel a píslušenství. Moderní konstrukce nových podvozk a ídící systémy nových podvozk v provedení s motory EURO 3(4) umožují optimální nastavení ekonomických a technických parametr nástavby. "#$ "$#,-.! 2 4, ! %&' ()*(*+ /*0.) %# 8.! %# #9 :.;!!$ 4!#. $ 2.8 #92 Píslušenství dle provedení a výbru Jiín tel.: ,737 kd

11 N 0\FtDþLVWtFtFLVWHUQRYiQiVWDYED0.±W\S-HW FG H I D CDCG H I JK LMNOLOH I ENPE QSRUTV WX Y?J,ZK FJ LE,[K M5NAH?M\MI ] E\^ FG _ I LDI JC `LM] MaG C\bC `cn[zh I DNMdMNJ\eI ] E\MN^K ZFLDf*AI DE,[ J [K ENZ ZgG I \MN^,NMhA3i Ejdj[ D K MhLD `M<] EfkG LÖ I Z<\Zl K MNG I ^j\mlh I K Z\CJmHY JhLG fn[j J Y LD \J foepn5dehld FOH I G3Y?JpNAPENJLEp[K MH I MK Jfq[K M Vlastní K MdfkD H I cisterna LD3FJK [Eh] je EE N] vyroben EH?I LD C`'K MdNMh ir J J_?JLE:Y E\M*Nbf LLO LJ PMcE] I J K LEI G NL [JNL f'mli MNELOLEË ZI Mf'MPG ] MNbk[MhNMdJ\'Hs[K ZgLbf Z] MgJLD fji tah%m\mi ] E\^5FJK [Eh] M'HsN] EH?I LD fuk MdNMhJfvZf'Mg Z Y?J5FG H I G I Mh[EhLD3[MI K ZPD7hM*[K f K ZkwxxfcfpiyAhK EZ] G C\AkMN] OhELbkLENG Y?O\kHsK ZF LD fvlenoh LD f NAH?M\MI ] E\^z`EhG CJ{EzK JaZ] ECD*MI OFJ \e Z] J`FZ Y JSMN] OhOLD`EhG CJz[ G*FG _?I LD5[MI K ZPD i rjhlmhzc`^<pmfld*h?c `K OLAUH }%~ZdEf*A\EI J] LMZ Zf'Mg Z Y?D [ D H?] Z_%J LH I ND fji 3K ECMNLDgJ P D \5NPMFLDFOH?I GLOH I Ë NPA5Zf'Mg operativní manipulaci s ZY JH LEhLb*[ D H I Z[*\ vrchnímu plnícímu a reviznímu otvoru. y] ENLDMN] OhÖ LD Y J ZfkD H I LMLE PM\Z*CG H?I JK LA5Z5I JC`LM] MaG J FJK [Eh] Ee\hJ9Y J,f'MgLM5MN] OhEI\M`MZI AeFJK [Eh] M5MH N I ] JLDEhE] _?Dl ZL\CJi 7M`ML5LOH I ENPA Y J J_?J LcMh 7 ƒs[mhnmd\z*`ahk Ë Z] G C\A3i 5OH I ENPEH JfcMLI Z Y?J,LE,[MhNMd\A*M5CJ] \MN^fUdEI D gjldfkg L3i}xI i 5Em[ OLD do\ë dld \EB] djmf'mli MNEIK dl^pi A[ASFJK [EhJ],Em[ D H%] Z_?J LH I ND MhJK LD \MLH I K Z\CJjLMNbC `{[MhNMd\ E D hd CDH AH I ^f*a<lmnbc`z[mhnmd\ f'mi MK A5 ˆ,ƒ w5zf'mg ZY?DM[I G fco] LDLEH I ENJLDJ\MLMfkG C\bC `*E I JC `LG C\bC `5[EK Ef'J I K LOH I ENPA3i provedení s 7HFKQLFNpSDUDPHWU\ Š5 Œ 3Ž 7 m : p š 3 œm Bž Ÿ3Ž 3 š7 š7 hydraulický ž Materiál Výpustné ventily š7ªš?ž 3ª«j 3 9ž š B 3 k œ mž Žp 7 Hlavní cívka œ 7±?²s³ BŽ fixní, horizontální 3 9 µ šmš7 š3 B šµ µ ², pš 7 p Schrány 1x uzamykatelná ž 3 3 ª j tví hadicí 7m signalizace nízké hladiny zvuková š š 9 a optická, 3 systém 3 ªkª š7 µ vrchnímu Žj jš š7 3 tvoxãhqvwytgohsuryhghqtdyêe UX«««««««!" #$ %&' ()*,+-./ 0 " 13245(2) :76 8 ;<=- 0?>

12 Přeprava vody MK ttyp 3--Piittná voda Mycí cisternová nástavba MK 3 je určena pro přepravu pitné vody s možností přečerpávání do nepřístupných míst. Při vlastním osazení nástavby mycí lištou a případně dalšími přídavnými zařízeními je možno provádět mytí, kropení, splachování komunikací a za pomocí dalších příslušenství i zalévání a zavlažování okrasné zeleně a trávníků. Vlastní cisterna je celosvařované samonosné kufrovité konstrukce s jednim peřejníkem a v zadní nebo přední části je vybavena prostorem pro rozmístění čerpadla a vlastních rozvodů. Je řešena jako výměnná na automobilový podvozek vybaven korbou. Plášť tvoří nerezový leštěný plech a izolace 60mm proti rychlému zchladnutí. Pro převoz delší hadice je nutné vybavit nástavbu úchytnými háky po bocích nebo bočními schránami. Pracovní žebřík v zadní části nástavby umožňuje snadný přístup k vrchním plnícím a revizním otvorům sloužícím i pro dezinfikování vnitřku tanku. Zadní technologie s Al uzamykatelnou roletou, stáčecí rozvod, odvzdušnění a rozvod vytápění, slouží pro stáčení pitné vody. Hlavní ovládání je umístěno v zadní technologii, kde je možno ovládat kohouty, čerpadlo osvětlení a další funkce, popřípadě při výbavě nástavby mytím komunikace i v kabině řidiče. Pohon nástavby je řešen od silové hydrauliky podvozku. Nástavba se montuje na podvozky o celkovém zatížení min. 8 až 9t. Na přání zákazníka lze montovat různé typy čerpadel od nízkotlakých až po vysokotlaké včetně ostatního příslušenství. Moderní konstrukce nových podvozků a řídící systémy nových podvozků v provedení s motory EURO 3 umožňují optimální nastavení ekonomických a technických parametrů nástavby. Objem nádrže Materiál cisterny Pohon Plnění Mycí výbava Ovládání funkcí Mycí příslušenství Čerpadlo Výkon l nerez výměnná do ložné plochy valníku aj. hydraulický vrchním otvorem, přípojkou 2 B/C příplatek - čelní lišta, splachovací trysky příplatek - pneumatické z kabiny řidiče. dle provedení příplatek odstředivé nízkotlaké - nerez l/min., 0 5 bar Výpustné potrubí 1x 2, 4x 1 Ohřev technologie příplatek - teplovzdušné s rozvodem a klapkou Schrány dle provedení Příslušenství koncovky, redukce, plnící hadice, ostatní dle přání Příslušenství dle provedení a výběru Jičín tel.: ,737 kd

13 Mycí a přepravní nástavba MK ttyp // 2,,6 Mycí a přepravní cisternová nástavba MK je určena pro přepravu užitkové vody s možností přečerpávání do nepřístupných míst s možnosti přepravy a podle úpravy i pitné vody. Při vlastním osazení nástavby zadní mycí lištou je možno provádět kropení či splachování komunikací a za pomocí dalších příslušenství i zalévání a zavlažování okrasné zeleně a trávníků. Vlastní cisterna je celosvařované samonosné kufrovité konstrukce s jednim peřejníkem a v zadní části je vybavena prostorem pro rozmístění čerpadla a vlastních rozvodů. Je řešena jako pevná nebo v alternativě jako výměnná na podvozkovém přívěsu. Jednoduchá zadní uzamykatelná Al roleta umožňuje operativní manipulaci s příslušenstvím. Pro převoz delší hadice je nutné vybavit nástavbu úchytnými háky po bocích nebo bočními schránami. Pracovní žebřík v přední části nástavby umožňuje snadný přístup k vrchnímu plnícímu a reviznímu otvoru. Hlavní ovládání je umístěno v pracovním prostoru za roletou ve strojovně, kde je možno ovládat kohouty, čerpadlo osvětlení a další funkce. Pohon nástavby je řešen od samostatného motoru. Nástavba se montuje na podvozky o celkovém zatížení min. 8 až 10t. Na přání zákazníka lze montovat různé typy čerpadel Objem nádrže Materiál cisterny Pohon Plnění Mycí výbava Ovládání funkce By - pass Mycí příslušenství Čerpadlo Výkon l Fe tř. 11, alt. nerez, plast pevná od motoru Honda 20WP vrchním otvorem, přípojkou B/C, vlastním čerpadlem stáčení a přečerpávání vody ruční naviják s hadicí odstředivé nízkotlaké až 580 l/min., 0 2,6 bar Sací potrubí DN 50 Schrány - příplatek Příslušenství alt. po obou bocích uzamykatelné, nerezové letěné sací hadice, koncovky, redukce, plnící hadice, ostatní dle přání Příslušenství dle provedení a výběru Jičín tel.: ,737 kd

!"! #$" ( % #&$ -$" 012 31042 ),!"!# 5!,&! >&%!"'&%, -'@- ' #&!% &!'&.$$ $ B#& Konecchlumská 1100 506 01 Jiín tel.: 493 546037,737 218037,kd@kobit.

!! #$ ( % #&$ -$ 012 31042 ),!!# 5!,&! >&%!'&%, -'@- ' #&!% &!'&.$$ $ B#& Konecchlumská 1100 506 01 Jiín tel.: 493 546037,737 218037,kd@kobit. Kombinovaná cisternová nástavba FEKO 7 ttyp 5//2..PNR142..4..NN3 Kombinovaná cisternová nástavba FEKO 5/2 slouží k sání transportu a vytlaování zneištných kapalin. Jako další píslušenství je namontován

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 1. Cisternová automobilová stříkačka musí být vybavena požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2.000 l.min -1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie

Více

Nabídka Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 L1R GAZ Valdaj AMC 4x2 KOSATKA

Nabídka Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 L1R GAZ Valdaj AMC 4x2 KOSATKA Nabídka Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 L1R GAZ Valdaj AMC 4x2 KOSATKA Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 GAZ VALDAJ AMC 4x2 (dále jen KOSATKA ) je určena k přepravě požárního družstva pro

Více

KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR

KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR Ing. Vojtěch Kolmaš, Ing. Jaroslav Kohoutek, Ing. Jindřich Vymětal Praha 2007 @ Ministerstvo obrany České republiky AVIS, duben 2007 ISBN 978-80-7278-382-3

Více

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD Radomír BŘEČKA Ing. Radomír BŘEČKA, ČKD VAGONKA, a. s. Příspěvek se zaměřuje na současný vývoj čtyřnápravového motorového

Více

Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky Příloha č. 1 k č.j. HSPM-3576-3/2011 ÚE Počet listů: 8 Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky A Základní technické podmínky 1. Předmětem technických podmínek je pořízení cisternové

Více

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje s benzínovým motorem Vysokotlaké čisticí přístroje na horkou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje stacionární Průmyslové vysavače

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM-A/19.14 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL ZP - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ

Více

Systémy pro využití dešťové vody P O D Z E M N Í A N A D Z E M N Í N Á D R Ž E V S A K O V A C Í S Y S T É M Y. Carat.

Systémy pro využití dešťové vody P O D Z E M N Í A N A D Z E M N Í N Á D R Ž E V S A K O V A C Í S Y S T É M Y. Carat. Systémy pro využití dešťové vody P O D Z E M N Í A N A D Z E M N Í N Á D R Ž E V S A K O V A C Í S Y S T É M Y 0 Carat přes 50let kvality a inovace Evropská jednička v produkci systémů na využívání dešťové

Více

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30 ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30 PC 12 7664 část 1 MODULOVÉ PROVEDENÍ Účinnost od 1 / 2011 Počet stran: 26-1 - ODSAVAČE POC VELIKOST 14/20/30 MODULOVÉ PROVEDENÍ OBSAH: str. 1 POPIS, FUNKCE, ROZMĚRY. str.

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

Přehled programu a oblasti použití

Přehled programu a oblasti použití Přehled programu a oblasti použití Typ čerpadla Max. velikost pevných částic [mm] Řezací mechanismus Instalace v suché jímce Hlavní oblast použití Strana Kal / drenáž 9 Wilo-Drain TM/TMW 3/10 RD K RD 10

Více

Nakladač. Jedinečnost mezi kompaktními nakladači. Jedinečná velikost jedinečný výkon

Nakladač. Jedinečnost mezi kompaktními nakladači. Jedinečná velikost jedinečný výkon Nakladač Jedinečnost mezi kompaktními nakladači Jedinečná velikost jedinečný výkon Vyvinuty na základě požadavků zákazníků. Konstruovány pro náročné podmínky. Kompaktní nakladač Kramer Alllrad funguje

Více

Dvoupalivové hořáky Weishaupt velikosti 30 až 70 provedení 1LN (LowNO x při provozu na plyn) 2/2003

Dvoupalivové hořáky Weishaupt velikosti 30 až 70 provedení 1LN (LowNO x při provozu na plyn) 2/2003 Dvoupalivové hořáky Weishaupt velikosti 30 až 70 provedení 1LN (LowNO x při provozu na plyn) 2/2003 Popis Průmyslové hořáky Weishaupt G30 až G70 byly vyvinuty speciálně pro nasazení v průmyslové oblasti.

Více

Zoom Teleskopické kolové nakladače Kramer s pohonem všech kol 750T 680T

Zoom Teleskopické kolové nakladače Kramer s pohonem všech kol 750T 680T Zoom Teleskopické kolové nakladače Kramer s pohonem všech kol TELESKOPICKÉ KOLOVÉ NAKLADAČE KRAMER SE JIŽ DNES SOUSTŘEDÍ NA TO, CO JE PRINCIPEM FUNGOVÁNÍ PRO BUDOUCNOST A CO JE VÝHODNÉ: VÍCEÚČELOVÉ VYUŽITÍ

Více

Výkaz - výměr. cena celkem bez DPH [Kč] cena /ks bez DPH [Kč] cena celkem s DPH [Kč] DPH [Kč] počet jedn. jedn. 03:03:06

Výkaz - výměr. cena celkem bez DPH [Kč] cena /ks bez DPH [Kč] cena celkem s DPH [Kč] DPH [Kč] počet jedn. jedn. 03:03:06 Výkaz - výměr počet bez bez 03:03:06 osmikanálový osciloskop pracující s pokrokovou technologií zápisu naměřených dat na pevný disk počítače. Osciloskop se připojuje prostřednictvím rozhraní USB, kterým

Více

Čistič odpadů Široký výběr z jednoho zdroje "správná čistička pro každou práci". Tradice inovace a kvalita.

Čistič odpadů Široký výběr z jednoho zdroje správná čistička pro každou práci. Tradice inovace a kvalita. Čistič odpadů Široký výběr z jednoho zdroje "správná čistička pro každou práci". Tradice inovace a kvalita. Typ Po Délka* modelů Stopy m Strana Ruční čističky: Ruční čističky WC 2-6 - 2 2.4 Chapadlo 6

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Organizace strojní služby v jednotkách sborů dobrovolných hasičů

Organizace strojní služby v jednotkách sborů dobrovolných hasičů Organizace strojní služby v jednotkách sborů dobrovolných hasičů S použitím příloh bakalářské práce Lukáše Žejdlíka, Ostrava, 2011 Obsah Úkoly a organizace strojní služby Velitel jednotky Technik strojní

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

TRUCK-inzert.cz. inzertní noviny. cena: 25,- Kč. info@pragotechnik. Brno a okolí

TRUCK-inzert.cz. inzertní noviny. cena: 25,- Kč. info@pragotechnik. Brno a okolí inzertní noviny TRUCK-inzert.cz Nákladní vozy Pøívìsy a návìsy Stavební stroje Zaøízení a stroje Zemìdìlské stroje Náhradní díly Služby Nemovitosti cena: 25,- Kč 1. číslo: leden - únor 2008, 6. ročník

Více

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností 1 Obsah Budoucnost patří slunci 3 Zdroj energie, který se vyplatí využít Teplá voda a přitápění 4 Jak funguje solární zařízení Přiveďte do svého domu

Více

D65EX/WX/PX-16. Pásový dozer D 65

D65EX/WX/PX-16. Pásový dozer D 65 D 65 Pásový dozer D65EX/WX/PX-16 VÝKON MOTORU 164 kw / 223 PS @ 1.950 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST D65EX-16: 22.890 kg D65WX-16: 23.660 kg D65PX-16: 21.860 kg Stručný přehled Model D65-16 je výkonný, spolehlivý

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla Pro řidičské oprávnění skupin C,C+E,D,D+E,T a podskupin C1,C1+E,D1,D1+E

Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla Pro řidičské oprávnění skupin C,C+E,D,D+E,T a podskupin C1,C1+E,D1,D1+E Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla Pro řidičské oprávnění skupin C,C+E,D,D+E,T a podskupin C1,C1+E,D1,D1+E 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou: Kola a pneumatiky-dotáhneme matice

Více

VZOROVÉ TESTOVÉ OTÁZKY

VZOROVÉ TESTOVÉ OTÁZKY Schváleno VV SH ČMS dne 20. 1. 2011 VZOROVÉ TESTOVÉ OTÁZKY pro získání odznaku odbornosti Hasič I. - III. stupně Doporučená literatura : Stanovy a soubor předpisů sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Více

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER Prvotřídní vlastnosti Snadné použití jednoduchá údržba RANGER RANGER 2500 Nádrž: Rám: Membránové čerpadlo: Řídící jednotka: 2500 l, vyvinuta pro optimální stabilitu a nižší rezidua. Vysoká průjezdní světlost.

Více

Kögel Zajištění nákladu

Kögel Zajištění nákladu Kögel Zajištění nákladu Obrázky mohou obsahovat mimořádnou výbavu / výrobky podléhají neustálým technickým změnám Ilustrační obrázek / může obsahovat mimořádnou výbavu Proč se vlastně hovoří o inženýrském

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více