Návod k použití Polomasky Profile 2. Profile Profile 2 L Profile 2 M Profile 2 S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití Polomasky Profile 2. Profile 2 032070 Profile 2 L 032071 Profile 2 M 032072 Profile 2 S"

Transkript

1 Návod k použití Polomasky Profile Edice B BGIA, D Sankt Augustin, Germany Profile Profile 2 L Profile 2 M Profile 2 S 1 2 4a b 7 Náhradní díly Upínací systém 2 Lícnicová část 3 Kryt vydechovacího ventilu 4a Plátek vdechovacího ventilu 4b Plátek vydechovacího ventilu 4a+4b Souprava ventilových plátků 5 Filtr proti částicím, protiplynový nebo kombinovaný 6 Kryt filtru 7 Značka zarovnání ( ) Rok výroby na vnitřní straně 2004, prosinec +50 ºC -10 ºC < 75 % Symboly 2 filtry stejného typu a třídy. Viz bod 4 A. česky Viz návod k použití! Doporučené skladovací podmínky (teplota a vlhkost).

2 2 A B C D E F 1. Všeobecně Polomaska Profile 2 je navržena tak, aby chránila dýchací ústrojí uživatele před působením nebezpečných částic a plynů. Polomaska Profile 2 odpovídá normě EN 140:1998. Velikosti polomasky Profile 2 S (small=malá), M (medium=střední) a L (large=velká) jsou vyznačeny v oblasti brady. Lícnicová část polomasky je vyrobena z lehkého elastomeru TPE, plátek vydechovacího ventilu je ze silikonu a plátky vdechovacích ventilů jsou vyrobeny z EPDM. Ostatní části polomasky jsou vyrobeny z jakostních plastů typu PP/PA/POM. Filtry Pro 2 se volí podle druhu a typu částic či plynů, proti kterým je ochrana určena. 2. Omezení při použití 2.1 Polomaska s filtry nesmí být použita, pokud jsou prostředí nebo druh jeho znečištění neznámé. V případě pochybností je nutné použít ochranný prostředek nezávislý na okolním prostředí.

3 2.2 Polomaska s filtry nesmí být použita v uzavřených prostorech (např. tunely nebo cisterny), kde hrozí akutní nedostatek kyslíku nebo výskyt plynů vytěsňujících kyslík (např. oxid uhličitý). 2.3 Polomaska s filtry může být používána, pokud vzduch ve vnějším ovzduší obsahuje objemových % kyslíku. 2.4 Protiplynové filtry nechrání uživatele proti částicím a naopak filtry proti částicím neposkytují ochranu proti plynům a parám. V případě pochybností je nutné použít kombinované filtry. 2.5 Polomaska vybavená běžným filtrem neposkytuje ochranu proti některým plynům, například oxidu uhelnatému (CO), oxidu uhličitému (CO 2 ) nebo dusíku (N 2 ). 2.6 Pokud jsou filtry proti částicím aplikovány proti radioaktivním látkám, mikroorganismům (viry, baktérie, plísně a výtrusy) nebo enzymům, mohou být použity pouze jednorázově. 2.7 Ochranná funkce polomasky nemůže být náležitě zajištěna, pokud do její těsnící linie zasahují překážky v podobě vlasů, vousů, kotlet nebo hlubokých jizev, brýle nebo části oděvu. Tyto překážky musí být před použitím polomasky odstraněny. S polomaskou Profile 2 lze současně použít i ochranné brýle, které však nesmí zasahovat do její těsnící linie. 2.8 Při použití polomasky v prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu je nutné dodržovat pokyny vydané pro takové prostředí. 2.9 Protiplynové filtry by měly být neprodleně vyměněny, pokud uživatel začne cítit zápach nebo chuť cizorodé látky a také v případě podráždění sliznice. Filtry proti částicím musí být neprodleně vyměněny, když dojde k výraznému zvýšení dýchacího odporu. Pro filtry používané proti nebezpečným plynům, které nevykazují charakteristické znaky (například zápach nebo barvu), je nutné stanovit speciální pravidla určující postup při jejich použití a maximální délku expozice Pro správné a vhodné použití filtrů Pro 2 je nutné číst jejich Návod k použití. 3. Výběr filtračního dýchacího přístroje Typ filtračního dýchacího přístroje Přípustný expoziční limit (násobek PEL) ** Poznámky, omezení při použití Polomaska s filtry proti částicím P3 30 Využití proti pevným a kapalným, toxickým a radioaktivním částicím, mikroorganismům a enzymům Polomaska s protiplynovými filtry* 30 Filtry typu A, B, E, K se používají proti různým druhům nebezpečných plynů a výparů. Další informace naleznete v Návodu k použití filtrů. Hodnoty násobků PEL jsou u protiplynových filtrů a filtrů proti Polomaska s kombinovanými filtry částicím vyjádřeny odděleně. V každém případě se však při použití kombinovaných filtrů uvažují menší z těchto hodnot. *) Násobek PEL platí za předpokladu, že maximální povolená koncentrace nebezpečného plynu není překročena. U filtračního dýchacího přístroje (bez filtračně ventilační jednotky) s protiplynovým filtrem nesmí koncentrace překročit hodnotu 0,1 objemových % (1.000 ppm) u protiplynového filtru třídy 1. U protiplynového filtru třídy 2 nesmí překročit hodnotu 0,5 objemových % (5.000 ppm) a u protiplynového filtru třídy 3 je maximální povolená koncentrace nebezpečného plynu 1,0 objemové % ( ppm). **) PEL Přípustný expoziční limit chemických látek v ovzduší pracovišť vychází z NV 178/2001 Sb. Filtry Pro 2 pro polomasku Profile 2 Filtr proti částicím Protiplynový filtr Kombinovaný filtr Pro 2 P Pro 2 A1 Pro 2 A2 Pro 2 A1B1E1 Pro 2 A1B1E1K Pro 2 A1-P3 Pro 2 A2-P3 Pro 2 A1B1E1-P3 Pro 2 A1B1E1K1-P3 4. Příprava před použitím a nasazování polomasky Před každým použitím je nutné polomasku pečlivě zkontrolovat. Během této kontroly by měl uživatel provést minimálně následující úkony: Prověřit stav a celistvost lícnice a zkontrolovat celistvost všech dalších částí polomasky, prověřit stav a celistvost upínacího systému, zkontrolovat umístění a funkčnost ventilových plátků,

4 prověřit vydechovací ventil a upevnění jeho krytu, ujistit se, že použitý filtr je vhodný pro zamýšlenou činnost, jeho typ a třída jsou zřetelně vyznačeny na obalu, ujistit se, že není prošlá skladovací lhůta filtru, protřepáním zkontrolovat stav filtru a jeho neporušenost a celistvost, filtr nesmí obsahovat žádné volné části, filtr by měl být ihned vyměněn v případě, že byl vystaven silným nárazům nebo tlakům, protože by mohl být poškozen. Upevnění filtru 4 A Používejte vždy dva filtry stejného typu a třídy. Filtry vždy vyměňte současně. Nasaďte bajonet filtru přesně na drážku upevnění filtru u polomasky. Otočte filtr o ¼ otáčky ve směru hodinových ručiček filtr je správně a těsně nasazen jen v případě, že značky zarovnání ( ) na filtru a jeho upevnění jsou umístěny naproti sobě a otvory krytu filtru směřují dozadu. Nasazování polomasky B Nasaďte si polomasku na obličej, usaďte nos a bradu do lícnicové části a současně přetáhněte upínací systém s kolébkou přes temeno hlavy. C Upevněte si přezku upínacího systému na krku a dotáhněte. D Zkontrolujte těsnost polomasky 1. Překryjte vydechovací otvor masky rukou a lehce vydechujte, čímž se vytvoří přetlak. Nesmí dojít k žádnému úniku vzduchu těsnící linií polomasky. 2. Překryjte otvory krytů filtrů oběma rukama a lehce vdechujte, čímž vznikne podtlak, který polomasku přitiskne na obličej. Pokud zjistíte jakoukoliv netěsnost, upravte si upínací systém nebo použijte polomasku jiné velikosti Údržba a skladování Po použití musíte masku zkontrolovat, vyčistit a dezinfikovat. Vyměňte poškozené součásti. Vždy používejte originální náhradní díly. Ventilové plátky musí být vyměněny nejpozději každý druhý rok. Výměna vydechovacích a vdechovacím ventilových plátků Sejměte kryt vydechovacího ventilu a vyměňte ventilový E plátek. Pak kryt opět nasaďte zpět. F Vyjměte ventilové plátky vdechovacích ventilů z vnitřní strany polomasky a vyměňte je. Ověřte si, že nové ventilové plátky dobře přiléhají k dosedací ploše. E F

5 Výměna upínacího systému Demontujte upínací systém z křížového držáku a na jeho místo nasaďte nový upínací systém. Čištění polomasky Vyjměte filtry, kryt vydechovacího ventilu a ventilové plátky. K vyčištění lícnicové části a dalších součástí polomasky používejte vlažnou mýdlovou vodu nebo jemný saponát (ph 6-8) (např. prostředek na mytí nádobí). K odstranění silnější nečistoty můžete použít i jemný kartáč. Nepoužívejte rozpouštědla (například aceton, terpentýn), horkou vodu nebo bělící prostředky obsahující boritany (perboritan, peruhličitan). Dezinfekce polomasky Čistou polomasku ošetříme běžnými dezinfekčními prostředky (zvláště těsnící linii), opláchneme vodou a dobře vysušíme (maximálně +50 C). Nakonec masku opět zkompletujeme. Skladování Polomasku skladujeme řádně očištěnou, dezinfikovanou a připravenou k použití na suchém chladném místě, chráněném před přímým slunečním svitem, suchým teplem a chemikáliemi. Jednotlivé součásti polomasky by neměly být starší než 5 let. Soupravy READY-PAK (polomaska+filtry) skladujte při teplotě od -10 C do +30 C a relativní vlhkosti maximálně 75 %. Jednou otevřené filtry musí být po použití těsně uzavřeny (např. v igelitovém sáčku), aby mohly být opakovaně použity. Nejpozději do 6 měsíců musí být vždy vyměněny za nové. 5

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Gentamicin Master Curve Material MSDS č. 05227559 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Identifikace

Více

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum tisku 20120423. Datum vydání 20120423 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Kód produktu 022163 Popis produktu Mazací tuk

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů DAN M-R06 DAN V-R06 DAN V-M KP R06 LKM R06 LKM DIN OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2

Více

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová Část 1. Označení látky/směsi a firmy/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód(y) výrobku ML02-0115 Název výrobku Čistá látka/směs Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová 1.2 Náležitá použití látky

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 21. prosince 2006 Částka: 21 O B S A H : Část I. 21. Pokyn generálního ředitele

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15 Strana 1 / 13 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní jméno Kód přípravku (UVP) 06470025 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Použití PŘÍPRAVEK NA OCHRANU

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST Návod k použití (verze 1.0) Stránka 1 z 8 1 Před prvním použitím 1.1 Proč zvlhčovat vzduch? Pobyt ve vytápěných místnostech může být nejen nepříjemný, ale i zdravotně

Více

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi.

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi. Technický list Vydání 04/04/2009 Identifikační č.: 04 09 Verze č. 01 Sikafloor -266 CR 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi Construction

Více