FV-500. Vírový Průtokoměr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FV-500. Vírový Průtokoměr"

Transkript

1 FV-500 Vírový Průtokoměr

2 Uživatelská příručka YEFLO Vírový Průtokoměr

3 OBSAH 3 ČÁST TŘETÍ MECHANICKÁ INSTALACE 3.1 Umístění komponent při instalaci 3.2 Potrubí 3.3 Podmínky mechanické instalace 3.4 Podmínky zajišťující zvýšení doby životnosti potrubí 3.5 Montáž vírového průtokoměru 3.6 Změna pozice připojovací krabice a orientace ukazatele Připojovací skříň Vyjmutí a otočení vizuálního ukazatele Vyjmutí a montáž zesilovací jednotky 4 ČÁST ČTVRTÁ ELEKTRICKÁ INSTALACE 4.1 Zdroj napájení a odporová zátěž 4.2 Zapojení svorkovnice 4.3 Připojovací kabely a vodiče 4.4 Připojení dálkového signálového kabelu 4.5 ůležité pravidla při zapojování 4.6 Zemnění elektrických obvodů 5 ČÁST PÁTÁ ZÁKLANÍ PRINCIPY OVLÁÁNÍ 5.1 Provedení displeje 5.2 Obsah displeje v režimu Zobrazení 5.3 Obsah displeje v režimu Zobrazení Změna jednotek (%) v režimu Zobrazování na inženýrské jednotky Zobrazení absolutních hodnot průtokové rychlosti na spodním displeji 5.4 Zobrazovací režim pro nastavení přístroje Struktura zobrazovacího režimu pro nastavení přístroje Metoda nastavení parametrů

4 Obr. 3.1 Obr. 3.2 Obr. 3.3 Obr. 3.4 Obr. 3.5 Obr. 3.6 Obr. 3.7 Obr. 3.1 Obr. 3.2 Obr. 4.1 Obr. 4.2 Obr. 4.3 Obr. 4.4 Obr. 4.5 Obr. 4.6 Obr. 5.1 Obr. 5.2 Seznam obrázků Nosný podstavec potrubí Provozní pozice průtokoměru Provozní pozice průtokoměru Zamezení vzniku bublin Vícenásobný tok Průměr potrubí a digitální průtokoměr YEFLO Přídavný ventil (bypass) Vyjmutí a upravení polohy vizuálního ukazatele Vyjmutí zesilovací jednotky Vzájemný vztah mezi Napětím Zdroje Napájení a Odporovou Zátěží (C výstup 4 až 20mA ) Zapojení svorkovnice Signálový kabel FV-500CABLE Provedení dálkového signálového kabelu Svorkovnice převodníku a detektoru Ochranné víčko Provedení displeje Provedení vizuálního ukazatele a procedura nastavení parametrů přístroje Seznam tabulek Tab. 3.1 Poloha ventilu a délka přímého potrubí Tab. 3.2 Jmenovité hodnoty příruby a závrtného šroubu Tab. 3.3a Montáž sendvičového vírového průtokoměru Tab. 3.3b Montáž přírubového vírového průtokoměru Tab. 3.3c Montáž odděleného převodníku Tab. 4.1 Příklady zapojení paralelního analogového, pulsního, stavového a signalizačního výstupu Tab. 5.1 Ukazatel fyzikálních jednotek Tab. 5.2 Seznam názvů jednotlivých režimů Tab. 5.3 Obsah displeje v režimu Zobrazení

5 3 ČÁST TŘETÍ MECHANICKÁ INSTALACE 3.1 Umístění komponent při instalaci 1. Okolní teplota Vyhněte se prostorám, v nichž dochází k častým změnám teploty. Je-li oblast instalace orientována do oblasti, která je vystavována tepelné radiaci z provozních továren, zajistěte adekvátní tepelnou ochranu anebo větrání. 2. Atmosférické podmínky Neinstalujte vírový průtokoměr do korozívního prostředí. Pakliže musí být vírový průtokoměr instalován v korozívním prostředí, musí být zajištěna příslušná ventilace. 3. Mechanické otřesy anebo vibrace Vírový průtokoměr je pevné a robustní konstrukce, přesto se však snažte zvolit takovou oblast instalace, v níž jsou mechanické otřesy anebo vibrace minimální. Je-li přesto průtokoměr vystaven vibracím, je doporučeno použít nosný podstavec potrubí dle obr Podmínky týkající se potrubí a. Ujistěte se, že jsou šrouby provozní spojky pevně přitáhnuty. b. Ujistěte se, že v provozním spojovacím potrubí neexistuje žádná netěsnost. c. Neaplikujte tlak vyšší, než je maximální specifikovaný pracovní tlak. d. Pokud je soustava pod tlakem, nepovolujte nebo nepřitahujte přírubové montážní šrouby. e. Měříte-li nebezpečné kapaliny, držte průtokoměr pečlivě tak, aby vlivem šplouchání nedošlo k zasažení očí anebo tváře. Používáte-li nebezpečné plyny, dejte si pozor, abyste je nevdechli. Obr. 3.1: Nosný podstavec potrubí Slovníček pojmů Vortex Flowmeter Pipeline Pipeline support Vírový průtokoměr Potrubí Nosný podstavec potrubí 3.2 Potrubí Podívejte se na tabulku 3.1 popisující polohu ventilu a délku přímého potrubí.

6 Popis Piping support Nosný podstavec potrubí Obrázek Typická úroveň odolnosti vůči vibracím je 1G pro běžný provozní režim potrubí. Nosný podstavec potrubí by měl být upevněn v pouzdře s úrovní odolnosti vůči vibracím přes 1G. Installation direction Směr při instalaci Pokud bude potrubím protékat kapalina, instaluje se potrubí vertikálně anebo v úhlu nakloněné roviny. Adjacent pipes - Přilehlá potrubí Průměr provozního potrubí by měl být větší než je vnitřní průměr průtokoměru YEFLO. Použijte následující přilehlá potrubí: - Jmenovitá velikost 15 mm až 50 mm: Sch 40 nebo menší - Jmenovitá velikost 80 mm až 300 mm: Sch 80 nebo menší Reducer pipe - Redukční trubka Zajistěte, aby byla délka přímého potrubí (proti proudu) rovna 10 a více, stejně tak aby byla délka přímého potrubí (po proudu) rovna 5 a více pro redukční trubku. Symbol představuje jmenovitý průměr průtokoměru YEFLO. Expander pipe - Expanzní trubka Zajistěte, aby byla délka přímého potrubí (proti proudu) rovna 10 a více, stejně tak aby byla délka přímého potrubí (po proudu) rovna 5 a více pro expanzní trubku. Bent pipe Koleno (Ohnutá trubka) Zajistěte, aby byla délka přímého potrubí (proti proudu) rovna 10 a více, stejně tak aby byla délka přímého potrubí (po proudu) rovna 5 a více pro koleno. Symbol N představuje počet kolen. Valve position and straight pipe length - Umístění ventilu a délka přímého potrubí Instalujte ventil na stranu průtokoměru, která směřuje po proudu (downstream). élka přímého potrubí proti proudu (upstream) závisí na prvcích umístěných ve směru po

7 proudu, jako je například redukční/expanzní trubka, koleno atd. Pro více detailů se podívejte na popis uvedený výše. Zajistěte, aby byla délka přímého potrubí ve směru po proudu 5 a více. V případě, že je ventil instalován na stranu průtokoměru, která směřuje proti proudu, zajistěte, aby byla délka přímého potrubí ve směru proti proudu rovna 20 a více. élka přímého potrubí ve směru po proudu musí být rovna 5 a více. Fluid vibration - Chvění proudící kapaliny U plynových potrubí, která používají vestavěné nebo Rootsovy kompresory anebo vysokotlaká potrubí (nad 1 MPa), která používají pístové anebo plunžrové čerpadla, může dojít ke vzniku chvění proudících kapalin. V tomto případě instalujte ventil na stranu průtokoměru, která směřuje proti proudu. V případě přetrvávajícího chvění kapalin, umístěte zařízení na tlumení vibrací (např. škrtící kroužek anebo rozšiřující dílec) na stranu průtokoměru, která směřuje proti proudu. Piston-type or Plunger type Pístové anebo plunžrové čerpadlo Na stranu průtokoměru ve směru proti proudu instalujte akumulátor, tímto dojde ke zmírnění chvění proudící kapaliny. Tabulka 3.1: Poloha ventilu a délka přímého potrubí Slovníček pojmů Valve Flow Expander Reducer Bent Ventil Směr toku Expanzní trubka Redukční trubka Koleno

8 Upstream ownstream Accumulator Throttling Expansion section YEFLO Směr proti proudu Směr po proudu Akumulátor Škrtící kroužek Rozšiřující dílec Průtokoměr YEFLO Popis Valve position (T-type piping exist) Umístění ventilu (potrubí tvořeno T- článkem) Obrázek Vznikají-li při použití T-článku vibrace, instalujte ventil na stranu průtokoměru ve směru proti proudu. Příklad: Z uvedeného obrázku vyplývá: Pokud je ventil V1 uzavřen, je proudění tekutiny z bodu B k průtokoměru v bodě A nulové. V důsledku měnícího se tlaku začnou hodnoty průtokoměru, který představuje nulový bod, kolísat. Abyste se této nepříjemnosti vyhnuli, zaměňte stranu ventilu a umístěte ho z bodu V1 do bodu V1`. Pressure and Temperature Taps Tlakový a Teplotní výpustný kohoutek Tlakový výpustný kohoutek: Instalujte tento kohoutek mezi 2 až 7 na straně průtokoměru po proudu. Teplotní výpustný kohoutek: Instalujte tento kohoutek mezi 1 až 2 na straně po proudu (směrem dál od tlakového výpustného kohoutku). Mounting Gasket Montážní ploché těsnění Nepoužívejte montážní plochá těsnění, která vystupují do potrubí. Tato skutečnost může způsobit nepřesné hodnoty měření. Použijte plochá těsnění s otvory pro šroub. Používáte-li spirálová plochá těsnění (bez otvorů pro šroub), ověřte jejich velikost dle katalogu výrobce. Heat Insulation Tepelná Izolace Je-li instalován integrovaný průtokoměr anebo oddělený detektor, přičemž je potrubí, přepravující kapaliny s vysokou teplotou tepelně izolováno, potom kolem montážního

9 ramena převodníku nenavíjejte žádné tepelně nepropustné materiály. Flushing of the pipe line Čištění potrubí Vypláchněte a vyčistěte nečistoty, nežádoucí povlaky a usazeniny uvnitř potrubí pro nově instalované potrubí anebo opravené potrubí dříve, než začnete s jejich provozem. Co se týče vyplachování potrubí, tok by měl téci přes přemostěné potrubí proto, aby nedošlo k poškození průtokoměru. Jestli nemáte k dispozici přemostěné potrubí, namontujte namísto průtokoměru krátké potrubí. Slovníček pojmů Relocating Pressure tap Temperature tap Pipeline flange Bracket Heat-Insulator Short pipe Přemístění Tlakový výpustný kohoutek Teplotní výpustný kohoutek Příruba potrubí Nosné rameno Tepelná izolace Krátké potrubí 3.3 Podmínky mechanické instalace 1. Bezpečnostní opatření při měření tlaku anebo páry - Rozvod potrubí předcházející stojatým kapalinám Namontujte průtokoměr do vertikální části potrubí, tímto nebude nutné instalovat uzávěr pro odtok kapaliny. Je-li průtokoměr namontován do horizontální části, pozvedněte tu část potrubí, v níž je instalován průtokoměr YEFLO. Grafické znázornění popisuje obr.3.2: Provozní pozice průtokoměru. 2. Bezpečnostní opatření při měření kapalin Aby byly zajištěny přesné hodnoty měření, je nutné, aby bylo potrubí vždy zcela naplněno. - Požadavky na potrubí vzhledem k dosažení korektního provozu Zajistěte, aby tok proudil ve směru proti zemské přitažlivosti. Pokud tok proudí ve směru zemské přitažlivosti, vyzvedněte délku potrubí po proudu nad úroveň montáže průtokoměru YEFLO, tímto zůstává délka potrubí zachována. Grafické znázornění popisuje obr.3.3: Provozní pozice průtokoměru.

10 - Požadavky na potrubí zajišťující zamezení vzniku bublin Toky obsahující plyn i kapaliny současně, způsobují problémy. Zabraňte vzniku plynových bublin v toku kapalin. Potrubí by mělo být navrženo tak, aby bylo vytváření bublin znemožněno. Namontujte ventil na stranu průtokoměru po proudu, protože pokles tlaku přes regulační ventil může způsobit únik plynu z roztoku. Grafické znázornění popisuje obr.3.4: Zamezení vzniku bublin. 3. Vícenásobný tok Průtokoměr YEFLO je schopen měřit plyn, kapaliny a páru za předpokladu, že nedochází ke změnám stavu v potrubí. Nicméně však je měření smíšeného toku (např. plyn a kapalina) nepřesné. Grafické znázornění popisuje obr.3.5: Vícenásobný tok. Slovníček pojmů Good No good Control Value Mist Flow Stratified flow Bubble flow Gas flow Liquid flow Správně Špatně Regulační hodnota Zakalený tok Rozvrstvený tok Tok bublin Tok plynu Tok kapaliny 4. Průměr potrubí a digitální průtokoměr YEFLO Vnitřní průměr provozního potrubí by měl být mírně větší než je vnitřní průměr vírového průtokoměru. Schéma 40 anebo menší potrubí by mělo být použito pro ½ až 2 palcové průtokoměry a schéma 80 nebo menší potrubí by mělo být použito pro 3 až 8 palcové průtokoměry. 5. Neprodyšná konstrukce Vírový průtokoměr je neprodyšné konstrukce typu NEMA4X. Přesto však jej nelze používat pod vodou. Obr. 3.6: Průměr potrubí a digitální průtokoměr YEFLO

11 3.4 Podmínky zajišťující zvýšení doby životnosti potrubí 1. Čištění potrubí - Vyplachování potrubí (čištění) Vypláchněte a vyčistěte nečistoty, nežádoucí povlaky a usazeniny uvnitř potrubí pro nově instalované potrubí anebo opravené potrubí dříve, než začnete s jejich provozem. - Kapaliny obsahující rozpustné látky Neprovádějte měření kapalin, jež obsahují rozpustné látky (např. písek nebo oblázky). Ujistěte se, že uživatelé pravidelně odstraňují rozpustné látky ze sběrače. - Zamezení toku kapaliny může způsobit vznik chemických reakcí, přičemž dojde ke krystalizaci kapaliny a k jejímu zatvrzení. ále se tyto nečistoty usadí na zdech potrubí a ve sběrači. V takovémto případě vyčistěte sběrač. 2. Přídavný ventil (Bypass) Montáž přídavného ventilu, dle obr. 3.7: Přídavný ventil (bypass), usnadňuje kontrolu a čištění průtokoměru. Slovníček pojmů Upstream shut-off valve ownstream shut-off valve Bypass shut-off valve Zavírací ventil ve směru proti proudu Zavírací ventil ve směru po proudu Zavírací ventil bypass 3.5 Montáž vírového průtokoměru říve než začnete s montáží přístroje, prověřte si následující. Směr toku by měl odpovídat značce se šipkou, která je umístěna na těle přístroje. Při změně orientace připojovací krabice se podívejte na část 3.7. Montáž vírového průtokoměru sendvičového anebo přírubového je znázorněna v tabulce Montáž sendvičového vírového průtokoměru vyžaduje, aby byly zarovnány otvory přístroje s vnitřním průměrem přilehlého potrubí. Aby bylo dosaženo správného zarovnání (seřazení), použijte čtyři kroužky, které jsou součástí dodávky s přístrojem. 1. Součástí balení s přístrojem jsou čtyři kroužky: ½ palcové (15 mm) až 1 - ½ (40 mm), 2 palcové JIS 10 K, ANSI třídy 150 anebo JPI třídy 150, a 3-palcové ANSI třídy 150 nebo JPI třídy 150. Montáž přístroje provádějte dle obr. 3.2

12 2. Pokud mají přilehlé příruby osm otvorů pro šrouby, potom vložte závrtné šrouby do těchto otvorů na rameni přístroje. Závrtné šrouby a matky z nerezové oceli jsou dostupné na přání zákazníka. Pokud jste se rozhodli si tyto pořídit, potom se podívejte do tabulky 3.1 popisující délku závrtných šroubů. Ploché těsnění si musí uživatel pořídit sám. 3. Montážní ploché těsnění: Nepoužívejte montážní plochá těsnění, která vystupují do potrubí. Tato skutečnost může způsobit nepřesné hodnoty měření. Použijte plochá těsnění s otvory pro šroub, i když je se jedná o sendvičový průtokoměr. Používáte-li spirálová plochá těsnění (bez otvorů pro šroub), ověřte jejich velikost dle katalogu výrobce. Velikost v mm (palcích) 15 A (1/2) 25 A (1) 40 A (1-1/2) 50 A (2) 80 A (3) 100 A (4) Jmenovité příruby JIS 10K, 20K JIS 40K ANSI 150, 300, 600 JIS 10K, 20K, 40K ANSI 150 ANSI 300, 600 JIS 10K, 20K JIS 40K ANSI 150 ANSI 300, 600 JIS 10K, 20K, 40K ANSI 150, 300, 600 JIS 10K JIS 20K, 40K ANSI 150 ANSI 300, 600 JIS 10K JIS 20K JIS 40K ANSI 150 ANSI 300 ANSI 600 Hlavní průměr vnějšího závitu závrtného šroubu élka R (mm) Tabulka 3.2: Jmenovité hodnoty příruby a závrtného šroubu Slovníček pojmů Pipeline Flange Collar Stud Bolt Příruba potrubí Kroužek Závrtný šroub

13 Sendvičový typ Jsou-li vyžadovány instalační kroužky, je nutné dodržet následující délky a jmenovité příruby vírového průtokoměru. Velikost mm (palce) Jmenovité příruby 15 až 40 ½ až 1 ½ Všechny třídy 50 (2) JIS 10K, ANSI třída (3) ANSI třída 150 Popis Montáž vertikálně 1. Vložte kroužek na každý ze čtyř šroubů a zkontrolujte, zda-li se všechny čtyři kroužky dotýkají vnějšího průměru těla průtokoměru. 2. Přitáhněte čtyři šroubky rovnoměrně. Zkontrolujte, zda-li nedochází k prosakování z přípojky příruby. Slovníček pojmů:! VAROVÁNÍ Vnitřní průměr plochého těsnění musí být větší než je vnitřní průměr potrubí proto, aby těsnění nenarušovalo přímý tok kapaliny potrubím. Electrical connection Flange Stud Bolt Bolt hole Nut Gasket Flow direction Elektrická připojení Příruba Závrtný šroub Otvor pro šroub Matička Ploché těsnění Směr toku Montáž horizontálně! VAROVÁNÍ Montujete-li průtokoměr do vertikální polohy (venku), změňte směr elektrického připojovacího portu na signálovou zem. Pokud máte instalovaný elektrický připojovací port směrem nahoru, dopouštíte se rizika, že vám do něj zateče dešťová voda. 1. Vložte kroužky na každý ze dvou spodních šroubů. 2. Umístěte tělo průtokoměru na dolní dva šrouby. 3. Rovnoměrně přitáhněte čtyři šrouby (včetně dvou horních šroubů a matiček). 4. Zkontrolujte, zda-li nedochází k prosakování z přípojky příruby. Tabulka 3.3a: Montáž sendvičového vírového průtokoměru

14 Sendvičový typ Pokud nejsou vyžadovány instalační kroužky, je nutné dodržet následující délky a jmenovité příruby vírového průtokoměru. Popis Montáž vertikálně Montáž horizontálně Velikost mm (palce) 50 (2) 80 (3) 100 (4) Jmenovité příruby JIS20K, 40K ANSI třída 300, 600 JPI třída 300, 600 JIS 10K, 20K, 40K ANSI třída 300, 600 JPI třída 300, 600 JIS 10K, 20K, 40K ANSI třída 150, 300, 600 JPI třída 150, 300, Vložte dva závrtné šrouby do otvorů pro šrouby na rameni průtokoměru tak, aby bylo tělo přístroje vyrovnáno s vnitřním průměrem přilehlého potrubí. 2. Přitáhněte rovnoměrně všechny šrouby a zkontrolujte, zda nedochází k prosakování mezi přístrojem a přírubou. Tabulka 3.3a: Montáž sendvičového vírového průtokoměru Přírubový typ Použijte závrtné šrouby a matičky doručené s průtokoměrem. Ploché těsnění si musí uživatel pořídit sám. Popis Montáž vertikálně Montáž horizontálně! UPOZORNĚNÍ Vnitřní průměr plochého těsnění musí být větší než je vnitřní průměr potrubí proto, aby těsnění nenarušovalo přímý tok kapaliny potrubím. Tabulka 3.3b: Montáž přírubového vírového průtokoměru

15 Oddělený převodník Popis! UPOZORNĚNÍ Signálový kabel je veden mezi odděleným průtokoměrem a převodníkem. Maximální délka signálového kabelu je 97.5 stopy (30 m) Převodník je montován na 2-palcový (60.5 mm vnější průměr) nosník anebo na horizontální trubku. Nemontujte převodník na vertikální trubku. V tomto případě by došlo k potížím při údržbě a instalaci kabelu. Montážní orientace převodníku může být změněna dle obrázku uvedeného níže. Stanchion mounting montáž na nosník Horizontal Pipe mounting montáž na horizontální trubku Slovníček pojmů: Stanchion mounting Horizontal Pipe mounting Bracket 2-inch pipe U-Bolt Montáž na nosník Montáž na horizontální trubku Montážní podpěra 2-palcová trubka Třmenový šroub Tabulka 3.3c: Montáž odděleného převodníku 3.6 Změna pozice připojovací krabice a orientace ukazatele Připojovací skříň Připojovací krabici je možné nastavit do čtyř směrů s ohledem na směr toku. Integrovaný vírový průtokoměr 1. Vyjměte víčko převodníku. 2. Vyjmutí modulu zesilovací jednotky je popsáno v části Odpojte z převodníku kabely soustavy vírového sběrače. 4. Vyjměte šroubky montážní podpěry a sundejte převodník a montážní podpěru z těla průtokoměru. Montážní podpěra se používá pro 1 (25 mm) až 4 (100 mm) palcové průtokoměry. 5. Vyjměte čtyři šrouby zajišťující Vírový průtokoměr s odděleným převodníkem 1. Vyjměte víčko připojovací krabice. 2. Uvolněte dva šrouby tak, abyste odpojili hlavní vodiče z přípojného bodu sběrače. 3. Vyjměte šroubky montážní podpěry a sundejte připojovací krabici a montážní podpěru z těla průtokoměru. Montážní podpěra se používá pro 1 (25 mm) až 4 (100 mm) palcové průtokoměry. 4. Vyjměte čtyři šrouby zajišťující

16 připevnění převodníku k montážní podpěře. 6. Natočte převodník do požadovaného směru. Jakmile znovu smontujete převodník, zopakujte tyto kroky v opačném pořadí. připevnění připojovací krabice k montážní podpěře. 5. Natočte připojovací krabici do požadovaného směru. Jakmile znovu smontujete připojovací krabici, zopakujte tyto kroky v opačném pořadí. Slovníček pojmů Shielded Cover Amplifier Unit Indicator Converter Cover Lock Screw Bracket Mounting Bolt Body Vertex Shedder Assembly ire Converter Mounting Bolt Bracket Terminal Box Cover Terminal Box Ochranné víčko Modul zesilovače Vizuální ukazatel Víčko převodníku Pojistný šroub Montážní šroub montážní podpěry Tělo průtokoměru Soustava vírového sběrače Vodiče Montážní šroub převodníku Montážní podpěra Víčko připojovací krabice Připojovací krabice Vyjmutí a otočení vizuálního ukazatele V případě nutnosti servisního zásahu do zesilovací jednotky je nutné vyjmout vizuální ukazatel dle následujícího postupu: 1. Vypněte napájení. 2. Vyjměte víčko. 3. Co se týče vizuálního ukazatele, odpojte ze zesilovací jednotky konektor kabelu. 4. Uvolněte dva montážní šrouby vizuálního ukazatele pomocí šroubováku Phillips. 5. Vysuňte vizuální ukazatel. 6. Vložte vizuální ukazatel zpět (otočený o 90 vzhledem k pozici před vysunutím) a zašroubujte montážní šroubky. Obr. 3.1: Vyjmutí a upravení polohy vizuálního ukazatele

17 3.6.3 Vyjmutí a montáž zesilovací jednotky emontáž zesilovací jednotky se provádí dle následujícího postupu: 1. Vypněte napájení. 2. Vyjměte víčko převodníku. 3. Vysuňte totalizátor vizuálního ukazatele dle instrukcí popsaných v části Uvolněte šrouby terminálu a vysuňte zesilovací jednotku. Zesilovací jednotka se montuje následujícím způsobem: 1. Vložte dva montážní kolíky (1) do montážního otvoru (2). 2. Jemně zasuňte hlavu se dvěma montážními kolíky (1). 3. Zasuňte hlavu IC (5) a namontujte zesilovací jednotku (3). 4. Přitáhněte montážní šrouby.! ŮLEŽITÉ: Neotáčejte zesilovací jednotkou, mohlo by dojít k poškození kolíků konektoru. Slovníček pojmů Obr. 3.2: Vyjmutí zesilovací jednotky Indicator mounting Screws (2PCS) Mounting pins Amplifier unit Mounting holes Mounting screw Montážní šrouby vizuálního ukazatele 2 kusy Montážní kolíky Zesilovací jednotka Montážní otvory Montážní šrouby

18 4 ČÁST ČTVRTÁ ELEKTRICKÁ INSTALACE 4.1 Zdroj napájení a odporová zátěž Vírový průtokoměr s odděleným převodníkem typu FV-500C-RMK se používá v kombinaci s převodníkem. K propojení těchto komponent je určen speciální kabel (30 m resp stopy maximální délka kabelu). Integrovaný vírový průtokoměr měří průtokovou rychlost kapaliny a převádí ji takto přímo na výstup 4-20 ma a na signály pulsního výstupu. Tabulka 4.1 popisuje metody zapojení několika typů výstupů. 1. Analogový výstup (4 až 20 ma) Převodník používá stejné vodiče jak pro signál, tak pro zdroj napájení. C zdroj napájení je vyžadován v přenosových smyčkách. Celkový odpor hlavních vodičů, včetně zátěže přístroje a rozvaděče musí odpovídat hodnotě, která se nachází v dovolené oblasti rozsahu odporové zátěže. Tabulka 4.1 popisuje typické příklady zapojení. Odporová zátěž R (Ω) Obr. 4.1: Vzájemný vztah mezi Napětím Zdroje Napájení a Odporovou Zátěží (C výstup 4 až 20mA ) 600 R = E Napětí zdroje napájení E (V)

19 2. Pulsní, Signalizační (poplachový) a Stavový výstup Popisované provedení používá mezi převodníkem a zdrojem napájení tři vodiče. C zdroj napájení a odporová zátěž jsou nezbytnou součástí. Pulsní výstup je připojen do součtového přístroje anebo elektrického čítače. Nízká úroveň pulsního výstupu je v rozsahu 0 až 2 V. Přes přenosové vedení není možná komunikace. Komunikace prostřednictvím desky zesilovací jednotky je možná vždy bez ohledu na způsob zapojení. 3. Paralelní Analogový-Pulsní Výstup Používáte-li průtokoměr YEFLO v režimu Paralelní Analogový-Pulsní Výstup, je délka komunikační trasy přenosového vedení závislá na použité metodě zapojení. Tabulka 4.1 popisuje zapojení průtokoměru pro tento výstupní režim. Komunikace prostřednictvím desky zesilovací jednotky je možná vždy bez ohledu na způsob zapojení.! ŮLEŽITÉ U pulsního výstupu a paralelního analogového-pulsního výstupu je nutné použít odporovou zátěž. Více popisuje tabulka Zapojení svorkovnice Tabulka 4.1 popisuje příklad zapojení zdroje napájení a odporové zátěže. Umístění svorkovnice každého ze dvou zapojení je na obr Obr. 4.2: Integrovaný a Oddělený typ Průtokoměru Typ Výstupu Popis Elektrická svorkovnice YEFLO Analogový výstup Supply Pulse istributor Přívod Pulsní signál Rozvaděč

20 Elektrická svorkovnice YEFLO Pulsní výstup Shielded cable Electric counter Use three-wire shielded cable R E Stíněný kabel Elektrický čítač Použijte tří-vodičový stíněný kabel Odporová zátěž Napětí zdroje napájení Elektrická svorkovnice YEFLO Stavový výstup Signalizační výstup External power supply 30 V C, max. 120 ma Magnetic valve AC power supply Externí zdroj napájení 30 V C, max. 120 ma Magnetický ventil Střídavý zdroj napájení Paralelní Analogový-Pulsní Výstup Pokud používáte analogový anebo analogový pulsní výstup, je délka přenosového vedení závislá na metodě zapojení. Podívejte se na příklady 1 až 3. Je-li komunikace uskutečněna prostřednictvím zesilovací jednotky, není nutné uvažovat o metodě zapojení. Příklad 1 V tomto případě je možná komunikace (až do vzdálenosti 2 km) za předpokladu použití kabelu CEV. Jako stíněné kabely v tomto příkladu zapojení průtokoměru, použijte dvoudrátové samostatně stíněné kabely. Zdroj Napájení vyžaduje zdroj energie s maximálním výstupním proudem, který není menší než E/R. E (10.5 až 30 V C) Counting input Common istributor Electric counter Vstup pro napájení Čátací vstup Společný vodič Rozvaděč Elektrický čítač

21 Příklad 2 V tomto případě je komunikace možná (až do vzdálenosti 200 m) za předpokladu použití kabelu CEV a hodnoty odporu R = 1 k. Jako stíněné kabely v tomto příkladu zapojení průtokoměru, použijte dvoudrátové samostatně stíněné kabely. Zdroj napájení vyžaduje zdroj energie s maximálním výstupním proudem, který není menší než E/R + 25 ma. Zdroj napájení požaduje, aby výstupní impedance nebyla větší než 1/1000 R (odporové zátěže). Recorder or other instrument Zapisovací anebo jiné zařízení Příklad 3 V tomto případě není možná žádná komunikace (pokud nejsou použity stíněné kabely). Zdroj napájení vyžaduje zdroj energie s maximálním výstupním proudem, který není menší než E/R + 25 ma. Odporová zátěž pulsního výstupu by měla být použita pro tyto provozní hodnoty: 1 kω, 2. Pokud není možné přenášet signály z pulsního výstupu pomocí kabelu dané délky anebo při dané frekvencí pulsního výstupu, měla by být odporová zátěž vypočítána dle následující formule: Rozsah odporové zátěže R pro pulsní výstup E( V ) 0.1 R( kω) 120 C( µ F) xf ( khz) 2 2 E ( V ) P( m ) = R( kω) Příklad kapacitní reaktance kabelu CEV je 0.1 µ F /km. Vysvětlení použitých symbolů a zkratek: E Napětí zdroje napájení (V) f Frekvence pulsního výstupu (khz) R Hodnota odporové zátěže (k )

22 C Kapacitní reactance kabelu CEV ( µ F ) P Součinitel výkonu odporové zátěže (m) Tabulka 4.1: Příklady zapojení paralelního analogového, pulsního, stavového a signalizačního výstupu 4.3 Připojovací kabely a vodiče Následujícímu textu věnujte zvýšenou pozornost, protože se jedná o správný výběr kabelu mezi převodníkem a rozvaděčem. 1. Použijte izolovaný (600 V PVC) vodič anebo jemu ekvivalentní standardní vodič anebo kabel. 2. V prostorách anebo oblastech citlivých na rušení použijte stíněné vodiče (pro analogový a pulsní analogový výstup). 3. V oblastech s vysokou anebo nízkou venkovní teplotou použijte kabely vhodné pro danou teplotu. 4. V prostředí, v němž mohou být přítomny oleje, rozpouštědla, žíravý plyn anebo roztoky, použijte příslušné kabely tak, aby byly odolné vůči těmto nežádoucím vlivům. 5. Pokud je okolní teplota okolo 60 C, použijte kabely, které jsou odolné vůči teplotám 60 C a více.! ŮLEŽITÉ Pro oddělený typ použijte signálový kabel FV-500CABLE, který se používá na připojení převodníku do odděleného vírového průtokoměru. 4.4 Připojení dálkového signálového kabelu álkový signálový kabel je detailně popsán na obr. 4.3 a 4.4. Svorkovnice je popsána na obr Maximální délka kabelu je 30 m (97.5 stopy). říve než začnete se zapojováním vodičů, vyjměte víčko připojovací krabice a instalovanou protiprachovou čepičku. Co se týče odděleného typu, je převodník vybaven dvěma kabelovými přívody. Levý přívod použijte pro signálový kabel FV-500CABLE a pravý přívod pro přenosový kabel. Obr. 4.3 Signálový kabel FV-500CABLE Obr. 4.4 Provedení dálkového signálového kabelu Obr. 4.5 Svorkovnice převodníku a detektoru Obr. 4.6 Ochranné víčko

23 Slovníček pojmů Flowmeter Converter Unit Black hite Red Outer shield Inner shield To detector To converter Signal cable Shield cover Vortex flow converter Průtokoměr Převodník Fyzikální jednotka (mm) Černá Bílá Červená Vnější stínění Vnitřní stínění Směrem k detektoru Směrem k převodníku Signálový kabel Ochranné víčko Převodník vírového průtokoměru 4.5 ůležitá pravidla při zapojování 1. Pokládejte kabeláž co možná nejdále od zdrojů elektrického šumu (např. velké transformátory, motory a nebo napájecí zdroje). 2. Všeobecně se doporučuje používat potrubí anebo roury, které chrání kabeláž před vodou anebo mechanickým poškozením. Obr. 4.9: ůležité skutečnosti při zapojování Slovníček pojmů Terminal box Steel conduit for flameproof converter Tee rain fitting Flexible metal conuit Připojovací krabice Ocelová instalační trubka pro převodník odolný vůči plamenu Člen typu T Odtokový dílec Ohebné kovové potrubí 4.6 Zemnění elektrických obvodů 1. Analogový výstup Uzemněte primární obvod zdroje napájení a svorkovnici připojovací krabice průtokoměru.

24 2. Analogový-pulsní výstup Uzemněte průtokoměr. Stejně tak uzemněte stíněný kabel mezi převodníkem a impulsním přijímačem. 3. Zemnění musí vyhovovat požadavkům klasifikační třídy (zemnící odpor 100 Ω nebo méně). 4. Pro zemnění použijte izolovaný vodič 600 V PVC.

25 5 ČÁST PÁTÁ ZÁKLANÍ PRINCIPY OVLÁÁNÍ Nastavení parametrů přístroje se děje prostřednictvím tří kláves umístěných na čelním panelu (SET, SHIFT a INC). 5.1 Provedení displeje Slovníček pojmů 1. ata display (upper) 1. atový displej (horní) 2. ata display (lower) 2. atový displej (spodní) 3. Alarm display 3. Signalizační displej 4. Unit display 4. isplej zobrazující jednotky průtokové rychlosti 5. Setting key 5. Ovládací klávesy Obr. 5.1: Provedení displeje 1. atový displej (horní): Zobrazuje měřenou rychlost toku, nastavení parametrů a absolutní hodnoty. 2. atový displej (spodní): Zobrazuje absolutní hodnoty a hodnoty signalizace. 3. Signalizační displej: Zobrazuje výstrahu při chybě toku anebo chybě vibrace. 4. isplej zobrazující jednotky průtokové rychlosti. 5. Ovládací klávesy: Tyto klávesy se používají pro změnu zobrazení měřených dat průtokové rychlosti a typu nastavení. Popis ukazatelů fyzikálních jednotek displeje a jejich volby Tabulka 5.1 ukazuje popis ukazatelů fyzikálních jednotek displeje a jejich volby. Jednotka Horní ukazatel Spodní ukazatel % X m 3 Nm 3

26 N Sm 3 S Kg t /h X /m X /s X /d X Tabulka 5.1: Ukazatel fyzikálních jednotek 5.2 Obsah displeje v režimu Zobrazení Položky obsahu displeje jsou tříděny dle následujících tří řádků. Zvolený režim Zobrazovací režim průtokové rychlosti Zobrazovací režim pro nastavení přístroje Zobrazovací režim čísla varovného (signalizačního) signálu Obsah displeje ve vybraném režimu Jedná se o režim, v němž jsou zobrazovány okamžité hodnoty průtokové rychlosti a absolutní hodnoty. Obsah displeje se většinou volí buď v režimu výběr obsahu displeje anebo nastavením parametrů prostřednictvím inteligentní komunikace. V tomto režimu se potvrzují zvolené parametry anebo se tyto aktualizují v části nastavení. Režim přechází do tohoto režimu, pokud v normálním režimu stisknete klávesu SET. Přechod do tohoto režimu se děje v případě, že se v zobrazovacím režimu objeví varovný signál. Přítomnost čísla varovného signálu za účelem analýzy obsahu varovného signálu (kolem 2 s) a normálního datového displeje (kolem 4 s) se děje opakovaně. Tabulka 5.2: Seznam názvů jednotlivých režimů

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

SonoMeter 31 Měřiče tepla

SonoMeter 31 Měřiče tepla SonoMeter 31 Měřiče tepla Popis Danfoss SonoMeter 31 je řada ultrazvukových, kompaktních měřičů tepla určených k měření spotřeby energie při vytápění a chlazení pro účely fakturace. Tyto měřiče jsou určeny

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

HX15 NÁVOD PRO UŽIVATELE. Vysokoteplotní snímač/převodník Teploty a relativní vlhkosti.

HX15 NÁVOD PRO UŽIVATELE. Vysokoteplotní snímač/převodník Teploty a relativní vlhkosti. NÁVOD PRO UŽIVATELE HX15 Vysokoteplotní snímač/převodník Teploty a relativní vlhkosti. OBSAH A. Všeobecný popis B. Vybalení C. Princip činnosti D. Svorkové zapojení E. Příklady připojení F. Montáž G. Výpočty

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa Diferenční snímač tlaku pro technologické procesy Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do 0 200 kpa Popis Typ DMD 333H je inteligentní snímač tlaku s vynikající dlouhodobou

Více

Inteligentní regulátor solárního nabíjení. Uživatelský manuál

Inteligentní regulátor solárního nabíjení. Uživatelský manuál Inteligentní regulátor solárního nabíjení Uživatelský manuál Předtím než začnete tento produkt používat, pozorně si přečtěte tento manuál. Obsah 1. Úvod k produktu 2. Instalace 3. Provoz 4. Běžné závady

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro kohouty s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

HHF42 Série Anemometr se sondou se žhaveným drátem pro velmi nízké rychlosti proudění vzduchu

HHF42 Série Anemometr se sondou se žhaveným drátem pro velmi nízké rychlosti proudění vzduchu HHF42 Série Anemometr se sondou se žhaveným drátem pro velmi nízké rychlosti proudění vzduchu TEPLOTNĚ VODIVOSTNÍ ANENOMETER Vlastnosti Termický anemometr použitelný pro měření nízkých rychlostí průtoku

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah Process and Machinery Automation Převodník tlaku PM50 Návod k použití odborný výtah PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

Přírubový přímý a trojcestný regulační ventil BVS

Přírubový přímý a trojcestný regulační ventil BVS Přírubový přímý a trojcestný regulační ventil VS Návod k instalaci a obsluze 1 Profil produktu ezpečnostní normy Kompletně utěsněný motorový ventil společnosti road je vyroben v souladu s evropským certifikátem

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TRACER externí LCD display MT-5 SOUHRN Digitální dálkový měřič zobrazuje systémové provozní informace, indikace závad a samodiagnostické údaje. Informace se zobrazují na podsvětleném

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

SonoMeter 31 Ultrazvukový měřič tepla pro vytápění a chlazení

SonoMeter 31 Ultrazvukový měřič tepla pro vytápění a chlazení Instalační a uživatelská příručka SonoMeter 31 Ultrazvukový měřič tepla pro vytápění a chlazení www.cz.danfoss.com 2 Danfoss DHS-SRMT / PL 2016.11 VI.SH.O1.48 1. Instalace 1.1. Příprava Toto zařízení mohou

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201 Panelový měřič vodivosti model Prvotní prohlídka Opatrně vyjměte přístroj z krabice a zjistěte, zda nedošlo k mechanickému poškození. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, ihned kontaktujte servisní středisko

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

Dávkovací stanice VA PRO SALT

Dávkovací stanice VA PRO SALT Dávkovací stanice VA PRO SALT Překlad původního návodu k použití 1 Obsah 1. VŠEOBECNÝ ÚVOD... 2 2. OBSAH BALENÍ... 3 3. TECHNICKÉ ÚDAJE... 3 4. POKYNY K MONTÁŽI... 3 5. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ... 4 6. NASTAVENÍ

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D MANUÁL MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D OBSAH 1. OBECNÝ POPIS 2. TECHNICKÉ ÚDAJE 3. ŘÍZENÍ A POPIS KLÁVES 3.1. Přední panel 3.2. Zadní panel 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE 4.1. Napájecí zdroj a výměna baterie 4.2.

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

WMS-21. Stanice pro měření rychlosti větru. Uživatelská příručka

WMS-21. Stanice pro měření rychlosti větru. Uživatelská příručka WMS-21 Stanice pro měření rychlosti větru Uživatelská příručka OMEGA Engineering Model WMS-21 měřič větru s dvěmi nastavitelnými signalizačními body Uživatelská příručka 1.0 ÚVOD OMEGA WMS-21 je měřič

Více

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Uživatelská příručka Obsah Anemometr HHF802... 1 Obsah... 2 Vlastnosti...2 Specifikace... 3 Obecné specifikace... 3 Elektrické specifikace... 4 Popis

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

HHP91. Uživatelský manuál MANOMETR

HHP91. Uživatelský manuál MANOMETR HHP91 Uživatelský manuál MANOMETR OBSAH 1. VÝZNAMNÉ VLASTNOSTI. 2 2. SPECIFIKACE. 3 2 1 Obecná specifikace. 3 2 2 Elektrická specifikace. 4 3. POPIS ČELNÍHO PANELU. 5 3 1 Displej. 5 3 2 Tlačítko zap./vyp.

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití 21 395-01 PNOZ s3 CZ Návod k použití Bezpečnostní relé PNOZ s3 Toto bezpečnostní relé umožňuje bezpečné přerušení bezpečnostního obvodu. Bezpečnostní relé splňuje požadavky EN 60947-5-1 a VDE 0113-1 a

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

přístroje pro měření tlaku

přístroje pro měření tlaku Snímače teploty Měřicí převodníky Ruční měřicí přístroje GMH 3111 tlakoměr s 1 vstupem pro snímač tlaku, bez snímače GMH 3111 - ex tlakoměr s 1 vstupem pro snímač tlaku, bez snímače, provedení Ex GMH 3111

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače Z25-3 Návod k obsluze LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače 7-mi místný LCD-displej, výška číslic 1 mm se znaménkem ± a dalšími symboly symbol stupňů pro úhlová odměřování napájení

Více

Série NEP Uživatelský manuál

Série NEP Uživatelský manuál Série NEP Uživatelský manuál REV.0 2011/08 7673-6185-000 I. Úvod Tato jednotka je mikroprocesorem ovládaný laboratorní zdroj s výstupem 90W a nastavitelnou funkcí stejnosměrného proudu. Jednotka má tři

Více

M6410C/L, M7410C 3-bodově řízený pohon malých lineárních ventilů KATALOGOVÝ LIST

M6410C/L, M7410C 3-bodově řízený pohon malých lineárních ventilů KATALOGOVÝ LIST M6410C/L, M7410C 3-bodově řízený pohon malých lineárních ventilů KATALOGOVÝ LIST VLASTNOSTI Malé rozměry umožňují instalaci i v omezeném prostoru Nízká spotřeba Spolehlivý dlouhodobý provoz, jelikož nejsou

Více

HYDRUS - Ultrazvukový vodoměr. Montážní a provozní návod

HYDRUS - Ultrazvukový vodoměr. Montážní a provozní návod HYDRUS - Ultrazvukový vodoměr Montážní a provozní návod str.1 str. 2 NÁVOD K INSTALACI Tato příručka je určena pro vyškolený odborný personál. Základní montážní kroky (postupy) platné všeobecně pro instalaci

Více

Indikace polohy. absolutní a přírůstkové odměřování. nastavitelná reference a přídavná konstanta. nastavitelná jednotka mm / palce

Indikace polohy. absolutní a přírůstkové odměřování. nastavitelná reference a přídavná konstanta. nastavitelná jednotka mm / palce Z54 Indikace polohy absolutní a přírůstkové odměřování nastavitelná reference a přídavná konstanta nastavitelná jednotka mm / palce nastavitelný opravný faktor a desetinná tečka ELGO-ELECTRIC, spol. s

Více

FLD 100 Série. Průmyslový průtokoměr Uživatelská příručka

FLD 100 Série. Průmyslový průtokoměr Uživatelská příručka FLD 100 Série Průmyslový průtokoměr Uživatelská příručka OBSAH: A. VYBALENÍ PRŮTOKOMĚRU 1.1 Kontrola balení a případného vnějšího poškození 1.2 Navrácení zboží do opravy B. POKYNY K INSTALACI PŘÍLOHA:

Více

Regulované napájecí zdroje DC. AX-3005DBL-jednokanálový AX-3005DBL-3-tříkanálový. Návod k obsluze

Regulované napájecí zdroje DC. AX-3005DBL-jednokanálový AX-3005DBL-3-tříkanálový. Návod k obsluze Regulované napájecí zdroje DC AX-3005DBL-jednokanálový AX-3005DBL-3-tříkanálový Návod k obsluze Kapitola 1. Instalace a doporoučení týkající se používání Během instalace napájecího zdroje bezpodmínečně

Více

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h.

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h. LED zobrazovače 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS485 11. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 17.12.2004 Poslední aktualizace:

Více

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. HHVB82 Uživatelský manuál Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH Str. 1. Vlastnosti. 3 2. Specifikace 3 3. Popis čelního

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013 Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Oblast nasazení 4 4 Funkce 5 4.1

Více

Proporcionální redukční ventily MPPE/VPPE/MPPES

Proporcionální redukční ventily MPPE/VPPE/MPPES Proporcionální redukční ventily MPPE/VPPE/MPPES různé rozsahy tlaku zvláštní nastavení pro individuální rozsah tlaku ovládací signál napěťový nebo proudový podle volby modul požadované hodnoty připojovací

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

Proporcionální průtokové ventily MPYE

Proporcionální průtokové ventily MPYE vysoká dynamika regulační člen pro regulační obvod 5/3 funkce 5/3 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní údaje Všeobecné údaje Přímo ovládaný proporcionální ventil obsahuje polohovací šoupátko.

Více

Steca TR 0201. Montážní a provozní předpisy Regulátor solárních tepelných systémů / poměrový regulátor

Steca TR 0201. Montážní a provozní předpisy Regulátor solárních tepelných systémů / poměrový regulátor Steca TR 0201 Montážní a provozní předpisy Regulátor solárních tepelných systémů / poměrový regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba s příslušnými oprávněními.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Přehled sběrnicových tlačítek Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY ŘADY SR-70. Překlad originálního návodu k obsluze proveden firmou Dewetron Praha spol. s r.o.

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY ŘADY SR-70. Překlad originálního návodu k obsluze proveden firmou Dewetron Praha spol. s r.o. DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY ŘADY SR-7. Překlad originálního návodu k obsluze proveden firmou Dewetron Praha spol. s r.o. *** Obsah *** 1. Úvod... 2 1-1. Kontrola před použitím 1-2. Upozornění pro použití

Více

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1-

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- HHTQ88 Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- OBSAH 1. VLASTNOSTI 3 2. SPECIFIKACE. 3 2 1 Obecná specifikace 3 2 2 Displej jednotky / max. rozsah / rozlišení 5 3. POPIS ČELNÍHO PANELU. 5 3

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách Uživatelská příručka Obsah Snímač tlaku v pneumatikách...2 Funkce systému............2 Alarmy........2 Technické specifikace......2 Popis řídící jednotky a displeje...3 Nastavení

Více

CDH-420. Měřič vodivosti

CDH-420. Měřič vodivosti CDH-420 Měřič vodivosti Úvod Měřič vodivosti model CDH-420 je robustní vodotěsný přístroj vhodný pro měření v průmyslových podmínkách. Přístroj CDH-420 kontinuálně zobrazuje měřenou hodnotu teploty, vodivosti,

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. 1 Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Instalační návod. Pokojový termostat EKRTW

Instalační návod. Pokojový termostat EKRTW 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Obsah 1. Úvod...1 2. Instalace termostatu...2 3. Nastavení u v instalační nabídce...5 4. Technické parametry...9 1. Úvod Před spuštěním jednotky si tuto příručku

Více

VODA CHLAZENÍ PLYN VYTÁPĚNÍ PITNÁ VODA PRŮMYSL NÁMOŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ

VODA CHLAZENÍ PLYN VYTÁPĚNÍ PITNÁ VODA PRŮMYSL NÁMOŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA, SÉRIE J9 Tato série J9 obsahuje mezipřírubové uzavírací klapky, které jsou vybaveny středovým diskem a tělem typu Wafer, a jsou vyrobeny z litiny nebo nerez oceli, v souladu

Více

Návod na instalaci a ovládání Regulátor COMFORT +

Návod na instalaci a ovládání Regulátor COMFORT + Návod na instalaci a ovládání Regulátor COMFORT + Regulátor s mikroprocesorem pro řízení solárních aplikací 2 1. Oblast použití / charakteristika regulátoru 1.1 Oblast použití Regulátory COMFORT+ jsou

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT. NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT www.metra.cz 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU590... 3 4. Technické parametry:...

Více

PC-D247. pro 2-vodičový systém D2 Uživatelský manuál. www.domovni-videotelefony.cz

PC-D247. pro 2-vodičový systém D2 Uživatelský manuál. www.domovni-videotelefony.cz PC-D247 pro 2-vodičový systém D2 Uživatelský manuál www.domovni-videotelefony.cz Úvod Dveřní stanice je osazena barevnou CCD kamerou s úhlem objektivu 105. Noční vidění umožňují vysoce svítivé bílé LED.

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit 4 232 SÉRIE 02 Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit VBI31... Trojcestné kohouty, PN10, vnitřní závit Šedá litina EN-GJL-250 DN 20 40 k vs 6,3...25 m 3 /h Úhel natočení 90 Vnitřní připojovací závit, Rp

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 PROPOJENÍ DŮLEŽITÉ Ujistěte se, že souhlasí úroveň a polarita napájecího napětí POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. Čelní Panel 2. Horní Kryt 3. Tlačítka 4. Deska Plošného Spoje

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku nebo 2 spínací výstupy spínací výstupy volně konfigurovatelné přes adaptér nebo programovací zařízení jmenovitý tlak od 0... bar do 0... 0 bar rovněž...

Více

KO TROL PR (PR95) Systém pro měření ph redox potenciálu - teploty OBSAH. KONTROL PR Cod rev

KO TROL PR (PR95) Systém pro měření ph redox potenciálu - teploty OBSAH. KONTROL PR Cod rev KO TROL PR (PR95) Systém pro měření ph redox potenciálu - teploty OBSAH 1 Pro začátek str. 2 2 Nainstalování str. 4 3 Nastavení a provoz str. 7 4 Údržba str. 7 5 Hledání závad str. 7 6 Jak se spojit s

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách TPMS 4b Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Displej... 2 Funkce systému... 2

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..)

DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..) CZ-Instalační mauál DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..) / VCS-R-DA-E, VCS-R-DA-V RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ instalace B0-0-0- STANDESSE Comfort VCSX-. install DA control module B0-00-0- H0-00-0- STANDESSE Comfort VCSX-.

Více

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY řady TZP s aktivním frekvenčním filtrem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 3 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení

Více

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY ZOBRAZOVACÍ SLOUPEC S MIKROPROCESOREM Zobrazovací sloupec s mikroprocesorem je určen k zobrazení rozměrového i tvarového měření prováděného staticky či dynamicky. Naměřená hodnota se zobrazuje na osmimístném

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

Převodníky diferenčního tlaku pro měřící jednotky průtoku vzduchu

Převodníky diferenčního tlaku pro měřící jednotky průtoku vzduchu Převodník diferenčního tlaku.2 X XPřevodník diferenčního tlaku testregistrierung Převodníky diferenčního tlaku pro měřící jednotky průtoku vzduchu Typ: Dynamický převodník tlaku Pro měření dynamického

Více