OBSAH CONTENTS ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE MAGAZINE OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY ÚVOD / LEADING ARTICLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH CONTENTS ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE MAGAZINE OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY ÚVOD / LEADING ARTICLE"

Transkript

1 Úvodník - Ing. Ivan Demjan, Talpa-RPF... 2 Konference NO DIG v Madridu / - Ing. Stanislav Lovecký, předseda CzSTT...2 Tři příspěvky k 20. výročí CzSTT / - Ing. Vladimír Král, Ing. Karel Franczyk, PhD., Ing.Jaroslav Kunc Zpráva z valné hromady české společnosti pro bezvýkopové technologie / Message from the General Meeting of Czech Society for Trenchless Technology - Ing. Jiří Kubálek, CSc Sanace vodovodního přivaděče DN800 na ulici Plzeňské v Ostravě technologií Relining / - Ing. Karel Franczyk, PhD Ohlédnutí za konferencí NO-DIG Poland 2014 / - Ing. Bc. Lucie Nenadálová, Karásková, Ph.D Vodovod v Ostravě vydrží díky novému Pe potrubí dalších 100 let / - Ing. Ivan Demjan Křížení řeky Váh pro vodovodní shybku D400 / - Ing. Ivan Demjan Jak a čím lze provádět protlaky do oblouku? / - Ing. Jaroslav Kunc Prezentační akce rellining / OBSAH CONTENTS ÚVOD / LEADING ARTICLE Z ČINNOSTI ISTT / NEWS FROM ISTT Z ČINNOSTI CzSTT / NEWS FROM CzSTT NA ODBORNÉ TÉMA / TECHNICAL TOPICS ZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITES - Ing. Karel Franczyk, PhD DISKUSNÍ FÓRUM / CHATROOM / - Ing. Karel Franczyk, PhD RŮZNÉ / MISCELLANEOUS INFORMATION Ženy a BT - / Women and Trenchless Technology - -Ing. Karel Franczyk, PhD Kalendář akcí pořádaných ve světě a v ČR / Celendar of events held around the world and in the ČR...25 Seznam členů / Members od Czech Society for Trenchless Technology NODIG ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE MAGAZINE OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY Vychází čtyřikrát ročně / Issued four times a year Toto číslo vyšlo se sponzorským příspěvkem společností: Talpa-RPF. dne 1. června 2014 This issue was published with the sponsorship contribution DISA s.r.o., Hrdlička spol. s r.o., INSET s.r.o., INGUTIS spol. s r.o. of June1 th 2014 Redakční uzávěrka / Editorial close on May 5 th 2014 Redakční rada: Předseda: Ing. Karel Franczyk, PhD. Členové: Ing. Miloš Karásek, BVK, a.s. Brno Ing. Vladimír Král, OHL ŽS, a.s. Ing. Jaroslav Kunc, HOBAS Ing. Stanislav Lovecký, CzSTT Ing. Jiří Mikolášek, WOMBAT s.r.o. Ing. Bc. Lucie Nenadálová, Ph.D., FSv ČVUT v Praze doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., FSv ČVUT v Praze doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., FSv ČVUT v Praze Petra Vavřínková, DiS., CzSTT Grafická úprava a sazba: Yvona Pollaková Vydává CzSTT Česká společnost pro bezvýkopové technologie, Bezová 1658/1, Praha 4 Adresa redakce: CzSTT, Bezová 1658/1, Praha 4 Tel./fax: offi Registrace: MV CR II/6 OS/ /94-R Tisk: Tiskárna Brouček, Michelská 3/9, Praha 4 Příspěvky uveřejněné v tomto časopise nemusí vyjadřovat názory redakce. Přetisk článků je možný pouze se souhlasem redakce a s uvedením zdroje. ISSN NO DIG 20 / 2

2 ÚVODNÍK / LEADING ARTICLE VÁŽENÍ ČTENÁŘI! Je mi velkou ctí, že mohu psát tento úvodník a především je mi ctí, že naše firma Talpa RPF se mohla stát hlavním partnerem tohoto čísla v jubilejním, dvacátém roce historie CzSTT. Na druhou stranu se dá říci, že svým způsobem to je i logickým vyústěním dlouhodobého vývoje naší firmy a odrazem její pozice na současném trhu s bezvýkopovými technologiemi. Kolik jiných současných firem v oboru se může pyšnit rokem založení 1991, stabilními vlastnickými poměry a klidným, kontinuálním vývojem v průběhu let? Talpa RPF je stále vlastněná stejnými čtyřmi vlastníky, kteří byli i u jejího zrodu a zdá se mi, že podstatné je i to, že všichni tito majitelé jsou současně i aktivními členy nejužšího vedení firmy a že v ní stále a naplno každý den pracují. Dnešní číslo Zpravodaje NO DIG by mělo být zaměřeno na technologii HDD a právě s touto technologií jsme spojili už tehdy v roce 1991 náš první podnikatelský záměr. HDD jako svébytná specifická metoda se v průběhu let vyvíjela a naše fi rma byla stále přitom. Jedná se o metodu, která v sobě spojuje vrtání, instalační dovednosti, strojařinu a také nutnost přizpůsobení se daným a často málo prozkoumaným geologickým poměrům v místě vrtu. Je to také metoda, která se dá uplatnit jak v nové pokládce, tak i při sanacích. Je to metoda, při které se setkáváme dennodenně s novými překážkami a výzvami, které nám přinášejí nové poznatky a zkušenosti, ale také jistou nutnou pokoru. Ing. Ivan Demjan, jednatel společnosti Talpa RPF V současné době disponuje naše firma čtyřmi HDD soupravami různých parametrů a také od různých výrobců, protože s léty praxe jsme došli i k poznání, že každý z nich má jiné přednosti i zápory, a proto je dobré vybírat to nejvhodnější zařízení do dané situace. V průběhu let jsme také velmi pokročili v poznání možností u takových komponentů technologie HDD jako jsou vrtné tyče nebo výplachové hmoty. Stali jsme se tak partnery těch nejšpičkovějších světových výrobců a můžeme dnes dodávat na stavby nejen naše vrtné práce, ale i vrtné náčiní, senzory a materiál do výplachů. Často tak dodáváme vlastně i našim konkurentům, to ale svědčí jednak o nutnosti spolupráce v často přeplněné České kotlině a také o kvalitě námi nabízených produktů. V současné době se však už dávno nedá říci, že by Talpa RPF stála a padala se směrovým vrtáním. Naopak, vyprofilovala se v komplexní stavební firmu provádějící veškeré stavební práce se zvláštním zaměřením na podzemní sítě a ekologii. Kromě toho provádíme i speciální dodávky, na příklad odhlučnění, skladování odpadů, monitoring a další. Naše hlavní cíle se zaměřením na bezvýkopové technologie bych definoval následovně: - Být i nadále dominantním zhotovitelem bezvýkopových metod v Moravskoslezském kraji, ať už vlastními dodávkami (na příklad HDD) nebo prostřednictvím dobře organizované spolupráce s ostatními podzhotoviteli - Být nebo se brzy stát dominantním zhotovitelem HDD metod na trhu v ČR a na Slovensku - Bezvýkopové technologie provádět nejen v rámci specializovaných dodávek, ale i jako součást komplexně zajišťovaných stavebních projektů, často i včetně přípravné, projekční nebo inženýrinkové fáze - Být i nadále solidním a obecně respektovaným partnerem, kterému nejde o maximální zisk v co nejkratší době, ale o to, aby setrvával v pozici dlouhodobě čitelného a spolehlivého subjektu na trhu Tyto úkoly jsou velmi náročné. Nedaly by se zvládnout bez nadšení a energie, které naštěstí nás a naše zaměstnance neopouštějí už dvacátý třetí rok. Z ČINNOSTI ISTT / NEWS FROM ISTT CO NOVÉHO CO V NOVÉHO ESC ISTT? V ESC ISTT? Ing. Stanislav Lovecký předseda CzSTT, člen výkonného výboru ESC V tomto období byla činnost ISTT zaměřena zejména na přípravu 32. MEZINÁRODNÍ NO-DIG, která se koná v Madridu. Projednávají se finální dohody s pořadateli a sponzory. Další činností bylo vyřizování objednávek, Photo Booků a jejich rozesílání objednatelům. NO DIG 20 / 2 2

3 Z ČINNOSTI CzSTT ISTT / NEWS FROM CzSTT ISTT Ing. Vladimír Král OHL ŽS, a.s. CO NOVÉHO VÁŽENÍ V ESC ČTENÁŘI, ISTT? 20 let VÁŽENÍ ČTENÁŘI! Ing. Karel Franczyk, PhD., Ingutis, spol. s r.o. Je to zvláštní pocit být - ač tak mlád - už pamětníkem osloveným, aby se vyjádřil k dvacetileté historii České společnosti pro bezvýkopové technologie, ale marná sláva celou tu dobu od roku 1994 jsem byl u toho. Za těch dvacet let si bezvýkopové technologie prošly několika etapami vývoje, které asi byly logické a daly se čekat. Na počátku bylo velké očekávání, pramenící zejména z toho, že v dobách před vznikem CzSTT se sice bezvýkopové technologie u nás využívaly také, ale jednak v omezeném rozsahu, jednak šlo jen o metody jednoduché až primitivní anebo o české (a slovenské) nedokonalé napodobeniny světových technologií. Ve druhé polovině devadesátých let došlo k masivním nákupům technologií světových, i když i tady řada firem podlehla nejrůznějším lobbistickým aktivitám, takže ne vždy se kupovalo to nejlepší nebo nejvhodnější do daných podmínek. V dalším průběhu, tedy někdy ve zlatém období první poloviny nultých let dvacátého prvního století, se jednak naše firmy vesměs odborně vyrovnaly těm zahraničním a byly schopné s nimi jednat jako rovný s rovným, a jednak u nás byl dostatek projektů a relativně i peněz. To se dramaticky změnilo po celosvětové finanční krizi, jejíž dozvuky dodnes silně ovlivňují stavební trh v ČR včetně situace kolem bezvýkopových technologií. Ubylo projektů i peněz a konkurenční boj mezi firmami se stal tvrdší a víc vysilující. Současně i přibylo nejrůznějších technických i ekonomických nezdarů, takže obecně odborná veřejnost postupně vystřízlivěla z nepřiměřených očekávání a novinky v oboru sleduje s přirozenou skepsí našemu národu od nepaměti vlastní. Tento stav, ať už mezi investory, projektanty či zhotoviteli, fakticky trvá stále. Nicméně se na té dvacetileté cestě naštěstí udály i méně nápadné změny, které naší dobu charakterizují rovněž. 3 NO DIG 20 / 21

4 Z ČINNOSTI CzSTT / NEWS FROM CzSTT doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., Ing. Michaela Hloušková Bezvýkopové metody sanací i nové výstavby již sice nikoho neohromují, ale dennodenně se na stavbách v ČR aplikují. Můžeme občas polemizovat nad jejich volbou, způsobem vysoutěžení, konečnou cenou i kvalitou provedení, ale je faktem, že jsou realitou, nad kterou se žádný investor ani projektant či správce sítí ani nepozastaví. Zachraňují pěší zóny, historické památky, městskou zeleň i tržby drobných obchodníků. Šetří miliardy na nerozkopaných cestách, železnicích a dálnicích. Šetří také logicky životní prostředí, jakkoliv se to spojení zprofanovalo a zprotivilo. Za tím vším je každodenní plahočení a úmorné úsilí lidí, kteří s rozvojem BT spojili své osudy. Ve většině případů jde o členy CzSTT. Bezvýkopové technologie tak i u nás tiše přešly do režimu obyčejných prostředků civilizovaného světa. Ztratily nadobro hrdinský punc unikátních počinů a nenápadně se odebraly z komnat zázraků a divů do obyčejných chodeb všední samozřejmosti. A to je dobře. Sem totiž patří. Přijdou nové etapy vývoje v životě bezvýkopových metod a zřejmě i nové garnitury oborových předáků ve vedení CzSTT i jednotlivých firem, které je budou řešit. Budou se zabývat zlepšováním standardů, optimalizací cenotvorby, detaily v zadávání zakázek. Detaily, ve kterých sídlí pověstný ďábel příštích úspěchů či nezdarů. Něco však zůstane stejné. I v příštích letech bude zajímavé se potkat jednou za rok v hezkém prostředí někde na konferenci a povyprávět si o zkušenostech z praxe, které nevyváží nic jiného. Nebo se taky ještě dá, něco o tom napsat do našeho Zpravodaje. ČÍM JE CzSTT A CELÁ OBLAST NO DIG STAVEB PROSPĚŠNÁ Ing. Jaroslav Kunc HOBAS CZ spol. s r.o. Ani já, ani společnost HOBAS CZ nepatří mezi zakládající členy CzSTT, která letos oslavuje 20. výročí založení. Před více než 20 roky jsem nastoupil do společnosti HOBAS, působící v tehdejší ČSFR a po rozdělení na dva samostatné státy vznikly sesterské společnosti HOBAS CZ a HOBAS SK. Mým úkolem bylo podílet se na řešení nejprve problémů, potom projektů, dodávek a staveb na území ČR a SR. Můj nástup nijak nesouvisel s mou předchozí odborností a byl jsem naprostý elév vproblematiky staveb realizovaných NO-DIG technologiemi. Stejným nováčkem jsem byl i v problematice vodohospodářských staveb, zejména vodovodů a kanalizací. O tom, co spojovalo zakládající členy CzSTT jsem neměl žádné tušení. Dokázal jsem se však rozhlédnout. Zejména díky podpoře mých zahraničních kolegů jsem měl možnost poznat přednosti staveb, kde se NO-DIG technologie s materiálem HOBAS realizují. Způsob provádění, relativní jednoduchost staveb, poměrně jednoduchá řešení zdánlivě neřešitelných problémů tradičními technologiemi a minimalizace vlivů těchto NO-DIG staveb na okolí bylo to, co mě začalo zajímat. Příklady s činností německých, rakouských a polských kolegů v jejich národních společnostech pod 20 let NO DIG 20 / 12 4 křídly ISTT mne dovedly k existenci CzSTT a podání přihlášky v roce 1996 ke členství HOBAS CZ. Současně jsme vstoupili i do tehdejší sesterské společnosti SVKSTT, působící na Slovensku. Můj první dojem byl velmi pozitivní hlavně v tom, že se tito členové věnovali této problematice s nadšením, s hledáním nových řešení jinak komplikovaných a tradičními způsoby nerealizovatelných staveb. Nejen z hlediska samotné výstavby, ale i metod a způsobů přípravy pro tyto stavby. Včetně monitoringu před rozhodováním, jakou metodu použít a monitoringu, s jakým výsledkem jsou tyto stavby realizovány. Toto nadšení, profesionalita, výsledky CzSTT i na mezinárodním poli mi bylo a je sympatické a proto jsem se do činnosti CzSTT aktivně zapojil. Stavby NO-DIG chápu jako stavby, které svým nápaditým řešením vysoce převyšují klasické výkopové stavby při ukládání nejrůznějších inženýrských sítí pod zem. Nebo metody, které stávající konstrukce podzemních sítí a staveb, nevyhovujících již svému účelu, dokáží sanací (renovací, rekonstrukcí, obnovou, ) účel stavby prodloužit nebo i zcela obnovit na další období. V obou případech je přínosem zejména faktor ekonomický, protože se u těchto staveb nemusí platit to, co se nemusí udělat. Oproti klasice to je nevykopávání starých nejrůzněji nevyhovujících sítí a neobnova krytí zasypáváním s úpravou povrchu původního terénu. Pro území v extravilánu odpadá jeden faktor, který je však významný pro potřeby výstavby a obnovy inženýrských sítí v intravilánu měst a obcí. Tím je komfort občanů v místě staveb, který se mnohdy do ekonomiky rozhodování nedá vůbec zakalkulovat. Nebo znáte případ, kdy se do ceny bezvýkopového řešení stavby započítaly úspory benzínu, nafty pro řidiče a vozidla, kteří musejí stavby realizované klasikou objíždět, ztrácet nervy v kolonách, objížďkách a nebo dopravních zácpách? Tyto vícenáklady při hodnocení staveb nejsou zohledněny, ale občany, firmy, státní instituce obtěžují, protože do přímé souvislosti ekonomického rozhodování o volbě výstavby nebývá toto kritérium zohledněno. Komfort bezprostředního okolí staveb s NO- -DIG technologiemi prostě nedokážeme převést na peníze. Z těchto důvodů chápu, společně s ostatními členy CzSTT, potřebu rozvíjet informovanost o NO-DIG metodách, materiálech, strojního vybavení, monitoringu prostředí a monitoringu stavu stávajících sítí v podzemí k jejich širšímu uplatnění při rozhodování o realizaci. Vytvářet podmínky k rozhodování a posuzování, která z těchto NO-DIG technologií staveb převážně společenské potřeby je a bude pro společnost příznivá, přijatelná, spolehlivá, bezpečná, kvalitní a cenově přijatelná. Výsledky a činnost CzSTT v dosavadní historii mě přesvědčují, že se činnost členů CzSTT ubírá správným směrem. Chtěl bych nám všem popřát, aby se společnosti CzSTT dařilo i v dalším období, abychom se nemuseli potýkat s nepochopením, co NO- -DIG ve výstavbě znamená. Nepotýkali se s nedůvěrou výsledků staveb nevhodně realizovaných jenom proto, že jsou k realizaci přijaty pouze podle kritéria nejlevnější = nejlepší.

5 Z ČINNOSTI CzSTT / NEWS FROM CzSTT ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY CzSTT Ing. Jiří Kubálek, CSc. a kolektiv CzSTT Řádná valná hromada CzSTT svolaná v souladu se stanovami České společnosti pro bezvýkopové technologie se konala v úterý 8. dubna 2014 v zasedací místnosti a.s. Subterra, Bezová 1658/1, Praha 4 Braník. Jednání zahájil předseda CzSTT Ing. Stanislav Lovecký. Vážení členové České společnosti pro bezvýkopové technologie, vážení hosté, dovolte, abych Vás zde, na naší výroční valné hromadě co nejsrdečněji přivítal. Moje poděkování za účast patří především všem přespolním, kteří vážili cestu do Prahy při obtížných dopravních podmínkách, které se od našeho minulého setkání o mnoho nezlepšily. Poté předseda předal slovo Ing. Karlu Franczykovi, PhD., aby dále řídil průběh valné hromady. V době zahájení bylo přítomno 14 členů CzSTT, nebyla tedy dosažena účast nadpoloviční většiny z celkového počtu 66 členů. Bylo proto dle stanov uplatněno pravidlo čekací doby. Poté následovalo schválení programu valné hromady v následujícím pořadí: 1. Uvítání členů CzSTT 2. Volba komise pro usnesení a komise volební 3. Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období 4. Předání odměn vítězům studentské soutěže 5. Zpráva o hospodaření za minulý rok a zpráva revizní komise 6. Přestávka občerstvení 7. Schválení plánu činnosti CzSTT na rok Schválení finančního plánu na rok Informace o stavu členské základny 10. Diskuse 11. Schválení usnesení valné hromady a závěr Při dalším hlasování byla jednomyslně zvolena komise pro zpracování závěrečného usnesení valné hroma- Pohled do zasedacího sálu dy ve složení Ing. Stanislav Drábek, zapisovatel, Ing. Jiří Kubálek, CSc. a Petra Vavřínková, DiS., ověřovatelé zápisu. Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období Zpráva byla tvořena zprávou předsedy a dílčími zprávami vedoucích jednotlivých odborných sekcí v období duben 2013 březen a) Zpráva předsedy. Od minulé valné hromady uplynul rok. Je tedy nutno posoudit, jak naše CzSTT pracovala a jak budeme pokračovat dál. Třetí čtvrtletí bývá věnováno našim konferencím. Tak tomu bylo i v minulém roce, kdy jsme uspořádali velmi úspěšnou 18. konference CzSTT v Plzni, která se konala v hotelu Primavera Program byl rozdělen do tří ucelených bloků řízených členy předsednictva. Setkalo se zde 130 odborníků jak na přednáškách, tak i na diskusním večeru. Dle názoru zúčastněných byla tato konference úspěšná. Součástí konference bylo pořádání 5. ročníku golfového turnaje CzSTT na mezinárodním golfovém hřišti Golf Park Plzeň - Dýšina, který 5 NO DIG 20 / 2

6 Z ČINNOSTI CzSTT / NEWS FROM CzSTT se konal dne Podle hodnocení golfi stů byl úspěšný. Ceny předával kapitán plzeňského hokejového týmu (mistra ligy ) pan Martin Straka. V průběhu konference dne se v dopoledních hodinách konal v rámci projektu Upsidedown Protect pracovní seminář (tzv. workshop) na téma Mapování podzemních vedení za účasti tuzemských a zahraničních expertů. Ve dnech se konala 31. mezinárodní konference ISTT v australském Sydney. Program konference byl velmi dobře připraven a organizován ISTT ve spolupráci s australskou společností ASTT. Během konference byl na správní radě ISTT (board meeting) zvolen nový předseda a místopředseda ISTT. Předsedou byl jednomyslně zvolen Derek Choi a místopředsedou, rovněž jednomyslně, Enrico Boi. Dále proběhly doplňovací volby 5 nových členů do výkonného podvýboru (ESC). Velmi důležitá byla též volba pořadatelů mezinárodních ISTT konferencí pro roky 2016 a Právo pořádat tyto konference získala Čína (2016 Beijing) a Kolumbie (2017 Medellin) Z další činnosti, která stojí za povšimnutí, uvádím: - spolupráce CzSTT a Regione Lombardia - příprava 19. konference CzSTT, která bude v Litomyšli v krásném prostředí tamního zámku. Byla již vydána první informace, která je k dispozici v jednacím sále. Součástí konference bude pořádání 6. ročníku golfového turnaje CzSTT na golfovém hřišti ve Svratce d n e vyhodnocení studentské soutěže o nejlepší studenskou práci v oboru BT - spolupráce s vysokým školstvím (Praha Brno Ostrava) Byla uskutečněná řada jednání o možnostech většího zapojení výuky BT studentů na na příslušných fakultách FSV ČVUT Praha, FAST VUT Brno a FAST- -VŠB-TU Ostrava - pokračující spolupráce s institutem pro stavbu potrubí a na odborné vysoké škole v Oldenburgu. - Účast našich odborníků na oldenburském fóru O těchto a dalších činnostech naší společnosti se můžete detailněji seznámit v našem odborném časopise NO DIG a na výše uvedená témata se mohou přítomní dotazovat v rámci diskuze. Pro dnešní VH jsme připravili přehled plnění plánu činnosti za rok Podrobně o tomto plánu budou referovat předsedové jednotlivých odborných sekcí. Aby naše činnost zdárně probíhala, sestavuje se každý rok fi nanční plán, který má část výdajovou a příjmovou. S výsledkem za rok 2013 budete v průběhu VH seznámeni a mohu Vás ujistit, že nedošlo k překročení plánovaných výdajů a že po věcné stránce bylo fi nancování v souladu s předpisy, což potvrdil v závěrech své kontroly daňový poradce. To platí i o příjmové části za rok Výsledky roku 2013, které budou s plánem činnosti schváleny touto VH, budou závazným podkladem pro činnost společnosti pro rok Děkuji za pozornost. b) Sekce vzdělávací a expertní (doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.) Expertní činnost byla v tomto období kontinuálně zaměřena na zlepšení postavení oboru BT v rámci pokračující, ale zpomalené revize a inovace ČSN Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (ÚNMZ, TNK č. 66). Platná verze z r přiznávala pasivně existenci BT jen prostřednictvím ZMĚNY 1 (1/1996) a ZMĚNY 4 (6/2003), kdy šlo o prosazení do praxe technologie MCS-Drain a MCS-Road. V revidované normě to musí být ošetřeno adekvátně, tj. maximálně zodpovědně s ohledem na důležitost BT, jako nástroje k obnově, kompletaci a nové výstavbě vedení a ochranných konstrukcí inženýrských sítí ve výrazně komplikovanějších podmínkách, než tomu bylo kdykoliv dříve. Dílčí konkrétní odborná/expertní činnost pak spočívala zejména v zabezpečení vyžádaných konzultací či odborných posudků (např. pro OÚ Smidary, OÚ Květnice, OÚ Průhonice, pro společnost Sallerova výstavba, s.r.o. Otvice atp.), anebo též v rámci posouzení zpracování několika územních plánů v úseku technické infrastruktury, tj. všude tam, kde se mám sám možnost odborně uplatnit. S politováním jsem pak nucen opětovně konstatovat, že BT jsou stále prakticky na trhu stavebních zakázek diskriminovány tím, že dostávají šanci většinou jen nepřímo v rámci subdodávek (s tímto stavem nemůžeme být příliš spokojeni a je žádoucí vyvíjet aktivity, jak to změnit k lepšímu). Opětovně lze konstatovat, že CzSTT rovněž NO DIG 20 / 2 6 Zleva: Ing. Karel Franczyk, Ph.D., Ing. Stanislav Lovecký, doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.

7 Z ČINNOSTI CzSTT / NEWS FROM CzSTT nemá dosud zavedenu ke škodě věci (právě ve smyslu výše uváděného) ani jednoduchou evidenci ročních výkonů společností-nositelů BT, jakkoliv byl takový návrh opakovaně prezentován zejména při zasedáních předsednictva. Tentokrát bychom s tím však mohli pravděpodobně již konkrétně něco udělat, protože by šlo využít výsledků DP diplomanta Bc. L. Habarty, který návrh použitelného pro nás formuláře v elektronické podobě zahrnul jako dílčí úkol do své diplomové práce, kterou úspěšně obhájil v lednu Vzdělávací činnost byla ve sledovaném období realizována prakticky ve srovnatelném, standardním rozsahu, jako tomu bylo v minulých obdobích. Nebyla zanedbána obvyklá forma BT-osvěty jednak na firemní úrovni a dále prostřednictvím vzdělávacích programů CVO ČKAIT. Zde nabízí pravidelně svá BT-témata FAST VUT Brno/ÚVHO a dále se neformálně dostává do šance též ČVUT-FSv v rámci akcí organizovaných PSM, s.r.o. Voda pod kontrolou a Inženýrské sítě v návaznosti na pozemní komunikace : Kladno, Praha, Karlovy Vary, Ústí n.l. atd. Jednotlivé akce vzdělávacího programu v prostředí technických univerzit se odehrály neformálně v rámci tematicky blízkých předmětů v Praze na ČVUT-FSv a ČVUT-DF (doc. P. Šrytr, Ing. M. Synáčková, Ing. L. Nenadálová) a ZU v Praze (Ing. M. Synáčková) a na FAST VŠB-TU Ostrava (doc. P. Šrytr, Ing. K. Franczyk, Ph.D.). Relativně příznivější situace je na FAST VUT Brno/ÚVHO, kde mají již dlouhodobě zaveden volitelný předmět s náplní BT (doc. L. Tuhovčák, doc. J. Raclavský). Prosazování BT do výuky vysokoškoláků neformálně pokračovalo na FAST VŠB-TU Ostrava a to, na Katedře městského inženýrství a Katedře geotechniky (v rámci studijních programů Městského inženýrství a stavitelství v několika tematicky blízkých předmětech: Inženýrské sítě, Technická infrastruktura a Stavby pro zásobování vodou a odkanalizování včetně snahy prosadit zde BT i jako témata diplomových prací). Analogicky též na FSv-ČVUT v Praze v rámci studijního programu L, K122 (viz informace v našem ZPRAVODAJI CzSTT 3/2013). Popularizační činnost a publikační činnost ve prospěch BT a jejich nositelů. Svůj význam a opět i stabilní dobrou úroveň má soutěž CzSTT o nejlepší studentskou závěrečnou práci z oboru BT. Podrobnosti, viz. články v našem Zpravodaji NODIG č. 2/2013 a 1/2014. Popularizační činnost probíhala i nadále neformálně a byla dána aktivitami celé CzSTT, jejich korporativních i individuálních členů. Soutěže CzSTT i ISTT, např. kategorie Student or young professional paper, plní velmi dobře svou funkci popularizační i reprezentační ve prospěch BT i dobré pozice Cz- STT v rámci ISTT (v soutěži NO- -DIG AWARD ISTT 2013 jsme však tentokrát neměli své zastoupení. Snad se nám v tomto roce podaří navázat na minulé úspěchy. Pokračuje spolupráce s IRO a FHO v Oldenburgu, které rovněž stabilně nabízejí dobré možnosti uplatnění pro mladé adepty našeho oboru, např. využitím opětovně vyhlášené soutěže o cenu Nadace prof. Lenze Jugend baut Europa, viz (v prvém ročníku jsme měli zastoupení prostřednictvím dvou návrhů, Ing. L. Nenadálové, Ph.D. a Ing. M. Hlaváčka) a dále též potenciálním využitím touto nadací nabízených studijních pobytů či praxí. Momentálně vykonává odbornou praxi v Oldenburgu u společnosti Ludwig Freytag GmbH&CO.KG, u divize HDD právě Ing. M. Hlaváček. V únoru 2014 pak jsme měli početné zastoupení (i studentů) na 28. Oldenburger Rohrleitungsforum v Oldenburgu (viz informace v našem Zpravodaji NODIG č. 1/2014). Ediční činnost rovněž pokračovala zejména prostřednictvím cílených příspěvků v našem Zpravodaji a dále též např. prostřednictvím publikace Programová obnova technické infrastruktury (Professional Publishing, Z Proske, P. Šrytr a kol., FAST VŠB-TU Ostrava, 2013, ISBN ) či příspěvku v časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 5/2013, Technická infrastruktura sídel na rozcestí svého vývoje. Jak dále? (P. Šrytr, MMR a ÚÚR, ISSN , Plán sekce EVPČ pro příští období: - Udržet dosavadní rozsah i kvalitu všech dílčích činností, zejména soustředit pozornost na naší soutěž CzSTT o nejlepší studentskou závěrečnou práci s BT-tematikou. - Opětovně se pokoušet prosadit BT alespoň jako volitelný předmět Zleva: Ing. Jiří Kubálek, CSc.,Ing. Karel Franczyk, Ph.D., Ing. Stanislav Lovecký, doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., Ing. Stanislav Drábek 7 NO DIG 20 / 2

8 Z ČINNOSTI CzSTT / NEWS FROM CzSTT c) Zpráva sekce provozovatelů a diagnostiky (Ing. Marek Helcelet) Ve Zpravodaji NO-DIG jsou čtenáři informováni o využívání bezvýkopových technologií v praxi na konkrétních stavbách. Stále se nedaří rozproudit názory členů v Diskusi, kde mají všichni členové CzSTT možnost vyjadřovat své názory bez jakéhokoliv redakčního upravování. Tato rubrika nemusí být jen platformou pro ujasňování si odborných otázek, ale členové se zde mohou vyjadřovat i obsahu časopisu nebo práci CzSTT. Na vydařené konferenci v Plzni byly předneseny příspěvky nejen z oblasti teoretické, ale i z praxe, týkající se provozování a diagnostiky, které dokázaly, že použití bezvýkopových technologií může řešit nejen případy obnovy vodovodního či kanalizačního potrubí. Vzhledem k váze, kterou předsednictvo CzSTT sekci provozovatelů přikládá, bylo první číslo časopisu NO-DIG věnováno problematice průzkumů a monitorování inženýrských sítí. Stále dlouhodobě trvá nezájem většiny provozních společností, a to ať v oboru energetiky, přenosových zařízení, plynárenství či vodního hospodářství, jakožto konečných uživatelů BT o činnost či členství v CzSTT. Zde je příležitost pro ostatní členy CzSTT působit v rámci svých aktivit jako propagátoři myšlenek, o které se činnost CzSTT opírá. Na konferencích se sice zástupci provozovatelů objevují, ale většinou jde o zástupce provozních společností, působících v tom kterém regionu. d) Sekce dodavatelů (Ing. Igor Fryč) na další technické univerzity (jistá reálná perspektiva se např. ukazuje na UJEP v Ústí n/l., kde připravují k akreditaci bakalářský obor Stavebnictví a kde máme své zástupce v přípravném pracovním týmu). - Důležité je též dokončit úkol adekvátního prosazení BT do připravované nové verze ČSN Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. Činnost sekce dodavatelů probíhala v uplynulém roce obvyklým způsobem nelišícím se od let předchozích. Lze ji hodnotit podle dvou zcela protichůdných názorů. V případě skeptického pohledu na věc je možné tvrdit, že ofi ciálně sekce prakticky žádnou činnost, která by se dala prezentovat, nevyvíjí. Nekonají se žádná cílená setkání nebo semináře typu think tank, kde by se sdílely společné informace a zkušenosti nebo navrhovaly metody a způsoby dalšího rozvoje bezvýkopových technologií. Logicky je to dáno obecným nedostatkem práce a potencionálních projektů a v neposlední řadě konkurenčním soupeřením spojeným se snahou dodavatelských fi rem střežit si svoje technické a zejména obchodní know-how. Na druhou stranu však mezi dodavateli bezvýkopových technologií existuje činnost, která se projevuje latentním způsobem. Jedná se o spolupráci v rámci konkrétních projektů, která probíhá na úrovních sdružení nebo subdodavatelských systémů a kdy je zapotřebí společného úsilí k dosažení úspěšného výsledku. Další skrytý projev činnosti dodavatelské sekce spočívá NO DIG 20 / 2 8

9 Z ČINNOSTI CzSTT / NEWS FROM CzSTT v osobní rovině během neformálních setkání jednotlivých zástupců fi rem, které často pojí dlouholetá známost a přátelství. Výměna zkušeností je pak častým námětem jejich dlouhých debat. Zářným příkladem je pořádání našich každoročních konferencí, které je tak možné považovat za nejviditelnější projev činnosti dodavatelské sekce. Pro další období uvažuje předsednictvo CzSTT se sloučením dodavatelské sekce se sekcí projekční, jejichž společným cílem by mělo být vytvoření dodavatelských standardů pro co nejširší škálu bezvýkopových technologií. e) Redakční rada Zpravodaje a webové stránky (Ing. Karel Franczyk, PhD.) V roce 2013 byly vydány čtyři čísla Zpravodaje. To poslední - 4/13 bylo dle dohody částečně koncipováno jako silvestrovské a výroční (zahajovalo jubilejní dvacetileté období CzSTT) Podařilo se stabilizovat redakční radu, zlepšit grafi ckou úroveň časopisu a udržet tradiční rubriky jako: Co nového v ISTT, Diskusní forum, Žena a BT. Průběžně se aktualizují a doplňují webové stránky. f) Zpráva o projektu Upsidedown Protect (Ing. Karel Franczyk, PhD.) CzSTT se k projektu přihlásila v roce Samotný projekt byl zahájen v lednu 2013 a skončí v červenci 2014 Hlavním úkolem CzSTT bylo uspořádat seminář na téma Diagnostika a bezpečnost inženýrských sítí, který proběhl jako vložená součást do programu konference o BT v září 2013 v Plzni. Seminář proběhl úspěšně a byl hodnocen organizátory programu jako velmi úspěšný. V rámci semináře a související činnosti kanceláře CzSTT se podařilo zajistit ze zdrojů projektu zatím asi 100 tis Kč jako finanční spoluúčast na nákladech CzSTT V roce 2014 se CzSTT zúčastní ještě finálního vyhodnocení projektu. Zároveň jsme projevili italským organizátorům ochotu podílet se na projektu, který bude na Upsidedown Protect volně navazovat. Plán činnosti CzSTT na období 2014/2015 I. Rozdělení činností - sekce vzdělávací a expertní zodp. doc. Ing. P. Šrytr, CSc.) - sekce provozovatelů a diagnostiky (zodp. Ing. M. Helcelet) - sekce dodavatelů a projektantů (zodp. Ing. I. Fryč) - redakční rada zpravodaje a www stránky (zodp. Ing. K. Franczyk, PhD.) II. V oblasti vzdělávací - pokračování spolupráce s ČKAIT, VUT Brno, ČVUT Praha a VŠB Ostrava při aplikaci BT v rámci studijních programů, pokusit se prosadit BT jako volitelný předmět - spolupráce a vzájemné předávání informací s ITA/ AITES, EFUC, WSDTI - pokračování soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti BT včetně účasti na ISTT NO DIG AWARD - spolupráce se SOVAK, případně dalšími organizacemi v oblasti vodohospodářství či státní správy zejména na bázi expertní činnosti - pokračování normotvorné činnosti a příprava standardů a to i ve spolupráci se sekcí projektantů, prosadit začlenění BT do ČSN ediční činnost ve prospěch větší informovanosti o využití BT - pokusit se vytvořit databázi ročních výkonů v oblasti BT v České republice III. V oblasti provozovatelů a diagnostiky - výměna zkušeností s provozováním vodovodů a kanalizací budovaných pomocí BT, zejména na platformě Zpravodaje CzSTT - volba vhodných materiálů a její dopad na provozování vodovodů a kanalizací diskuse, na příklad na platformě Zpravodaje CzSTT - pokračovat v komunikaci s vodárenskými i mimovodárenskými provozovateli (plyn, elektro, telefon, atp.), pokoušet se je přivést do CzSTT 9 NO DIG 20 / 2

10 Z ČINNOSTI CzSTT / NEWS FROM CzSTT IV. V oblasti projektantů a dodavatelů - publikování nejzajímavějších projektů a staveb BT ve Zpravodaji CzSTT - publikování obzvlášť zajímavých projektů BT ze světa ve Zpravodaji - publikování zvlášť zajímavých staveb z ČR v Trenchless International - pokračovat ve vytvoření základních standardů k jednotlivým hlavním BT metodám V. Redakční rada - vydat 4 čísla Zpravodaje v roce aktualizovat a zlepšovat stav webových stránek - průběžně aktualizovat databázi členů VI. Různé - pokračovat ve spolupráci s ISTT a její ESC (Executive subcommittee) - udržovat a průběžně aktualizovat archiv CzSTT - uspořádat úspěšně konferenci NO DIG 2014 v Litomyšli - aktivně se zúčastnit konference NO DIG 2014 včetně aktivních příspěvků Finanční plán CzSTT na rok 2014 (Ing. Stanislav Lovecký) Úvodní poznámka: Finanční prostředky dle peněžního deníku k obsahují i nevyčerpanou část prostředků vázaných smlouvou o spolupráci na projektu Upsidedown Protect (Region Lombardia CzSTT) jejíž plnění probíhalo v roce 2013 a bude dokončeno v polovině roku Tyto prostředky byly poskytnuty italským partnerem z peněz EU. 1. PŘÍJMY (Kč) Členské příspěvky konference CzSTT Spoluúčast fi rem na vydávání Zpravodaje Projekt Upsidedown Protect Prostředky z minulých let k zajištění vlastní odborné činnosti Z jiných zdrojů Celkem VYDÁNÍ (Kč) Nájem sekretariátu a nebytových prostor Mzdové náklady Afi lační poplatky Údržba, opravy Režijní materiál, DKP Investice... Internetové služby, telekomunikační poplatky Cestovné (předseda, předsednictvo, sekretářka) NO DIG 20 / 2 10 Vložné na odborné konference Poštovné Odměny pro soutěž studentů Časopis Zpravodaj NODIG Překlady, tlumočení Propagace, reklama, inzerce Občerstvení, drobná reprezentace Ostatní výdaje a výdaje související s činností v ISTT Konference CzSTT Konference NO-DIG Bankovní poplatky UPSIDEDOWN PROTECT Vrácení půjčky Celkem Zpráva revizní komise CzSTT za rok 2013 (Ing. Štěpán Moučka) Komise pracovala ve složení: ing. Vojtěch Karásek, ing. Štěpán Moučka Komise sledovala činnost výboru společnosti a dohlížela na hospodárné vynakládání prostředků. Po provedení roční uzávěrky byla provedena kontrola účetnictví. Byly zkontrolovány Výkazy příjmů a vydání, potvrzen jejich souhlas s příslušnými účty, dále bylo prověřeno, že výdaje, které nejsou běžné, jsou podloženy zápisy ze schůzí představenstva (odsouhlaseny představenstvem). Lze jako v uplynulých letech s uspokojením konstatovat, že naše společnost je vedena v souladu se svými stanovami a obecně platnými právními předpisy. Jako každý rok společnost hospodaří zhruba s jeden a půl milionem korun, navýšení je způsobeno rezervní částkou, která se převádí z minulých let Příjmy Rozpočet tis Kč Celkem skutečnost tis Kč Největší položkou příjmů kromě příspěvků jsou jako každý rok konference a semináře, spoluúčast na zpravodaji a letos podpora SFŽP Výdaje Rozpočet tis Kč Celkem skutečnost tis Kč Rozdíl tis je způsoben převážně nevyčerpáním rezervního fondu, Výsledek roku 2013 Odečtením příjmů a vydání dostaneme částku tis Kč Po odečtení převodu loňských tis je letošní účetní výsledek - 35 tis Kč Závěr Hospodaření společnosti je zhruba vyrovnané a odpovídá minulým letům. Finanční výsledek roku je mírně záporný, ale při započítání závazků a pohledávek se dostáváme k číslům kladným, což je třeba v současné situaci vyzdvihnout jako výrazné pozitivum. V Praze Za revizní komisi Ing. V. Karásek v.r. Ing. Š. Moučka v.r.

11 Z ČINNOSTI CzSTT / NEWS FROM CzSTT Informace o stavu členské základny (Ing. Jiří Kubálek, CSc.) Pokles stavu členském základny oproti minulému období nepřevyšuje dlouhodobý průměr. K datu valné hromady tvoří naši členskou základnu 43 členů korporativních (fi remních), 11 členů individuálních a 10 členů přidružených. Ukončení členství a přijetí nových členů. Ve smyslu stanov CzSTT kap. IV. bod 8 a 9 ukončili členství za období od poslední valné hromady následující korporativní členové: Petr Maršálek, provádění staveb, V Náměrkách 17, NÁCHOD (na vlastní žádost) RELINEEUROPE Liner GmbH & Co, KG Ing. Otakar Cigler, Boleslavova 710/19, OSTRAVA (žádost o změnu členství) Z individuálních členů: Sochůrek Jan Ing., jednatel společnosti INGUTIS spol. s r.o. Thákurova 7, PRAHA 6 (na vlastní žádost) Svoboda Pavel, doc. Ing. CSc., Thákurova 7, PRAHA 6 (na vlastní žádost) Z přidružených členů: Nenadálová Lucie, Ing. Bc, PhD., V Rovinách 93, PRAHA 4 (změna členství) Hradil Zdeněk Ing., GEOPROSPER Praha, Soukenická 27, PRAHA 1. Ing. Hradil, dlouholetý člen CzSTT nám oznamuje, že defi nitivně odchází na odpočinek, mimo aktivní dění ve své profesi. Předsednictvo CzSTT přeje Ing. Hradilovi dobré zdraví a mnoho dalších spokojených let. Předsednictvo CzSTT informuje Valnou hromadu o přijetí nových členů: Individuální členství: Cigler Otakar Ing., RELINEEUROPE Liner GmbH & Co, KG, Grosse Ahlmühle 31, Rohrbach, SNR (Doručovací adresa: Boleslavova 710/19, OSTRAVA) Karásková Nenadálová Lucie, Ing. Bc. PhD., V Rovinách 93, PRAHA 4 Přidružené členství: Sochůrek Jan, Ing., Thákurova 2077/7, PRAHA 6 Do data konání valné hromady dluží členské příspěvky 7 korporativních členů a 2 členové individuální. Předsednictvo navrhuje Valné hromadě, aby členství těchto členů bylo ukončeno počátkem listopadu t.r., nebudou-li do této doby členské příspěvky zaplaceny. Jednání valné hromady pak pokračovalo diskusí. Na závěr valné hromady přečetl zapisovatel návrhové komise Ing. Stanislav Drábek návrh usnesení, které pak bylo všemi hlasy schváleno. USNESENÍ VALNÉ HROMADY CzSTT ZE DNE 8. DUBNA Valná hromada vzala na vědomí a) zprávu o činnosti a hospodaření CzSTT v roce 2013 Pohled do zasedacího sálu přednesenou předsedou společnosti Ing. Stanislavem Loveckým a předsedy odborných sekcí CzSTT b) zprávu "Revizní komise" o hospodaření společnosti v roce 2013 přednesenou předsedou komise Ing. Štěpánem Moučkou 2. Valná hromada schvaluje: a) návrh rozpočtu společnosti na rok 2014 přednesený předsedou Ing. Stanislavem Loveckým b) plán činnosti společnosti na rok 2014 přednesený místopředsedou Ing. Karlem Franczykem, PhD. 3. Valná hromada bere na vědomí seznam členů ukončujících členství a nových členů CzSTT přednesený sekretářkou společnosti Petrou Vavřínkovou, DiS 4. Valná hromada ukládá předsednictvu CzSTT: a) odeslat dopis Ministerstvu pro místní rozvoj s požadavkem na revizi ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. b) provést změnu členských příspěvků pro osoby bezplatně pracující pro CzSTT na výši afi lačního poplatku pro ISTT. c) odeslat dopis vědeckým radám technických univerzit v ČR s podnětem prověřit studijní programy tak, aby zohlednily potřeby praxe v nových technických aplikovaných oborech jakým je i obor bezvýkopové technologie d) prověřit stanovy CzSTT dle nového občanského zákoníku 5) Valná hromada pověřuje předsednictvo k úpravě stanov CzSTT zanesením bodu 4b tohoto usnesení do textu stanov Valné hromady se zúčastnilo: - 14 korporativních členů - 5 individuálních členů - 1 přidružený člen Schváleno 100 % hlasů přítomných členů V Praze dne 8. dubna 2014 Ing. Stanislav Drábek v.r. - zapisovatel Ing. Jiří Kubálek, CSc. v.r. - ověřovatel Petra Vavřínková, DiS. v.r. - ověřovatel 11 NO DIG 20 / 2

12 Z ČINNOSTI CzSTT / NEWS FROM CzSTT SANACE VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE DN800 NA ULICI PLZEŇSKÉ V OSTRAVĚ TECHNOLOGIÍ RELINING. Ing. Karel Franczyk, PhD., Ingutis, spol. s r.o. Účelem stavby byla sanace vodovodního přivaděče z ocelového potrubí DN800 mm z roku 1968, u kterého byl zjištěn masívní úbytek materiálu potrubí. Poškození bylo způsobeno důlkovou korozí s oslabením síly stěny potrubí až na 2 3 mm. Proto bylo rozhodnuto o opravě úseku tohoto přivaděče v délce 665 m bezvýkopovou technologií Relining vtažením nového potrubí menšího rozměru do stávajícího ocelového potrubí. Vzhledem k použití bezvýkopové technologie, bylo požadováno nové potrubí z materiálu PE 100 RC, u kterého se i v případě mechanického poškození během zatahování nesníží očekávaná životnost. Vybráno bylo tlakové polyetylénové potrubí SafeTech RC o průměru d710x64,5 mm od společnosti WAVIN Ekoplastik. Z důvodů optimalizace dopravy se materiál na stavbu dodával v 12,5m délkách. Realizací stavby byla pověřena společnost TALPA-RPF. Vodovodní přivaděč je uložen ve dvoumetrovém pásmu mezi silně frekventovanou komunikací ul. Plzeňská a pásem stromů, tedy v místech s nedostatkem prostoru pro uložení potrubí a manipulaci s ním. S ohledem na nedalekou křižovatku a vlastnické vztahy na pozemcích nebylo možné provést svaření potrubí v celé délce a bylo rozhodnuto provádět svařování potrubí po jednotlivých kusech v montážní jámě. Jediné vhodné místo bylo po cca 113 m od počátku trasy, zde byl připraven výkop o půdorysu 15 x 3 m. Jeho stěny byly vysvahovány, pro vkládání potrubí do jámy by vzpěry pažení byly překážkou. Dno výkopu bylo zpevněno vrstvou strusky a panely tak, aby i při nepřízni počasí zde mohlo být svařovací zařízení, kladková dráha a mohli tady bezpečně pracovat lidé. Další jámy byly umístěny na počátku a konci úseku pro napojení potrubí na stávající potrubí, dále byly na trase připraveny dvě kontrolní jámy. Ve všech jamách byly provedeny výřezy potrubí a úpravy zakončení ocelových trub do tvaru trumpety tak, aby při vtahování nemohlo dojít k poškrábání potrubí o ostré hrany. Před zahájením čištění potrubí byl proveden prvotní kamerový NO DIG 20 / 2 12 průzkum, který měl za úkol zjistit, jestli je úsek přímý bez lomů a jestli se v potrubí nenachází překážky, které by mohly vést k zaseknutí čistících kusů. Žádné překážky nebyly nalezeny a všechny lomy v potrubí se pohybovaly mezi 3 až 7 stupňů, což při daném poměru průměrů vtahovaného a stávajícího potrubí nečinilo problém. Čištění potrubí bylo prováděno strojem pro řízené horizontální vrtání VERMEER D36/50 a tzv. zvonkovou frézou. Zařízení zasune vrtné tyče do potrubí, projde úsekem a na opačné straně je namontována zvonková fréza se dvěma stíracími talíři. Zařízení pak frézou otáčí s krouticím momentem Nm -1, jednotlivé zvonky se pak odvalují po vnitřním povrchu potrubí, přičemž jsou odstraněny inkrusty i rez a jsou obroušeny i svary vystupující do vnitřního profilu potrubí. Kvalita čištění je kontrolována kamerou, jejíž záznam posoudí zástupce investora a rozhodne o přípustnosti vtažení potrubí. Celková váha vtahovaného potrubí přesáhla 85 tun, proto byl pro vtahování vybrán tažný vrátek (naviják) od společnosti BAGELA s maximálním tahem přes kladkový systém 40 tun. Pro snížení tření byla na dno potrubí aplikována zahuštěná směs bentonitu se speciálním polymerem. Operace jednoho kroku, tedy provedení svaru potrubí a jeho vtažení trvalo cca 2 hodiny, denní výkon se pohyboval cca 5 kusů potrubí denně, jednalo se tedy o úsek 62,5 m. Vtahování celé trasy probíhalo cca deset dní, následovaly běžné operace jako je provedení propoje potrubí, tlaková zkouška, proplachy atd. Celá akce proběhla bez větších komplikací a vodovod je opět v provozu.

13 Z ČINNOSTI CzSTT / NEWS FROM CzSTT Ing. Bc. Ph.D. Lucie Karásková Nenadálová OHLÉDNUTÍ ZA KONFERENCÍ NO-DIG POLAND 2014 Ve dnech se v Cedzyně u Kielců uskutečnila konference NO - DIG Poland 2014 pořádaná prof. A. Kuliczkowskim z Pollitechnika Świętokrzyska w Kielcach (konference se koná každé dva roky). Program konference zahrnoval celkem 6 odborných sekcí (Session 1, 2, 3, 4, 5, 6 bez názvů) a doprovodnou výstavu. V úvodu konference zazněly přednášky zaměřené na vztah bezvýkopových technologíí a jejich předností k životnímu prostředí. Firma Keramo Steinzeug se zaměřila na recyklaci starých trubek a jejich 100% znovuvyužití ve výrobě, (přednáška paní Ch. Flittner). Zástupcem ISTT (panem J. Hemphillem) byla představena nová kniha ISTT o bezvýkopových technologií. Slavnostní předávání ceny EXPERT 2014 a pamětních medailí Zahájení konference NO DIG Poland 2014, prof. A. Kuliczkowski Další blok přednášek se zabýval snížením havárií na vodovodních potrubí, bylo uvedeno několik zajímavých případů. Paní Kuliczkowska, zástupkyně akademického prostředí, přednesla přednášku o rizicích havárií inženýrských sítí. Firma Hobas prezentovala příklad aplikace velkých průměrů potrubí v Evropě. Z českých zástupců prezentoval pan O. Cigler přednášku zaměřenou na aplikaci rukávců metodou CIPP v České republice a ve Švýcarsku. Zajímavé bylo prolínání přednášek z praxe a akademického prostředí. Celá konference vyvrcholila přednáškami z Pollitechnika Świętokrzyska w Kielcach (prof. A. Kuliczkowski, p. Marie Gierczak, p. Anna Parka, p. A. Zwierchowska). NA ODBORNÉ TÉMA / TECHNICAL TOPICS VODOVOD V OSTRAVĚ VYDRŽÍ DÍKY NOVÉMU PE PORTUBÍ DALŠÍCH STO LET Ing. Ivan Demjan, TALPA-RPF Tlakové potrubní systémy z PE materiálu se osvědčily jako kvalitní a hospodárné systémy pro zásobování pitnou vodou. K jejich významnému rozšíření přispívá především technika spojování pomocí svařování, možnost aplikace bezvýkopovou technologií a široká nabídka a dostupnost PE tvarovek. Stále častěji je přitom využíváno polyethylenových potrubí větších průměrů, podobně, jako tomu bylo v případě sanace vodovodního přivaděče v Ostravě. Vysokohustotní polyetylen PE-HD zaznamenává z hlediska zpracovaného objemu celosvětově největší nárůst poptávky ze všech materiálů určených pro výrobu plastových potrubí pro inženýrské sítě. Jedním z důvodů je i skutečnost, že nabídka většiny výrobců plastových potrubí i tvarovek se v posledních letech rozvíjí, především co do velikosti vyráběných produktů. Polyetylenová potrubí dnes nachází uplatnění ve všech odvětvích, počínaje vodárenstvím, přes plynárenství až po průmyslové rozvody. PE potrubí větších průměrů Polyetylenová potrubí větších průměrů mají svá specifika. Důkazem jsou i rozdíly v certifikaci svářečů pro sváření trub do průměru 315 mm a potrubí, které tento rozměr přesahuje. Zatímco u menších průměrů lze řadu rozměrových odchylek a vlastností PE potrubí 13 NO DIG 20 / 2

14 NA ODBORNÉ TÉMA / TECHNICAL TOPICS Obr. 1 Důkladná příprava zabránila vzniku komplikací při montáži, svařování i zatahování ignorovat, u velkých dimenzí to může buď částečně, anebo zcela znemožnit montážní práce. Velmi důležité je, aby realizační firma měla nejen proškolené svářeče, ale i vlastní praktické zkušenosti z montáže velkých průměrů PE potrubí. Neméně významný je i výrobce, resp. dodavatel PE potrubí, který ručí za jeho kvalitu jak ve smyslu procesu výroby, tak použitého granulátu. U velkých průměrů PE potrubí není příliš pravděpodobné, že dojde k jeho poškození do větší hloubky než je povolených 10 % tloušťky stěny. U potrubí pro tlakové rozvody proto zůstává největším nebezpečím zbytkové pnutí z chybného procesu výroby a použití nekvalitní suroviny (například PE s velkým obsahem recyklátu). NO DIG 20 / 2 14 Sanace vodovodu DN800 V květnu 2014 proběhla na Plzeňské ulici v Ostravě rekonstrukce vodovodu. Účelem obnovy celého systému byla sanace vodovodního přivaděče z ocelového potrubí DN800 mm z roku 1968, u něhož byl zjištěn masívní úbytek materiálu potrubí. Poškození bylo způsobeno důlkovou korozí s oslabením síly stěny potrubí místy až na 2 mm. Odborníci rozhodli o opravě úseku přivaděče v délce 665 m bezvýkopovou technologií Relining, tedy vtažením nového potrubí menšího rozměru do stávajícího ocelového potrubí. Vzhledem k aplikaci bezvýkopové technologie bylo preferováno použití nového potrubí z materiálu PE 100 RC, u něhož se i v případě mechanického poškození během zatahování nesníží očekávaná životnost. Volba padla na tlakové polyetylénové potrubí SafeTech RC o průměru d710x64,5 mm od společnosti WA- VIN Ekoplastik. Jednotlivé části potrubí byly z důvodů optimalizace dopravy dodávány na stavbu v standardizované délce 12,5 m. Realizací akce byla pověřena společnost TALPA-RPF. Provedení stavby Vodovodní přivaděč je uložen ve dvoumetrovém pásmu mezi silně frekventovanou komunikací Plzeňská a linií stromů, tedy v místech s nedostatkem prostoru pro uložení potrubí a manipulaci s ním. S ohledem na nedalekou křižovatku a komplikované vlastnické vztahy na dotčených pozemcích nebylo možné spojit potrubí v celé délce a pak jej vtáhnout do opravovaného potrubí. Proto bylo nutné umístit svařovací zařízení do montážní jámy a zde provést svar a následně vtáhnout jeden kus potrubí po druhém. Jediné vhodné místo pro montážní jámu tohoto rozměru bylo přibližně 113 m od počátku trasy přivaděče. Zde byl připraven výkop o půdorysu 15x3 m a jeho stěny byly vysvahovány. Toto řešení bylo zvoleno proto, že vzpěry pažení by byly překážkou pro vkládání potrubí do jámy. Trasa opravovaného přivaděče tím byla rozdělena na dva úseky. První měl délku 100 m a druhý 552 m. Dno výkopu bylo zpevněno vrstvou strusky a panely tak, aby zde byly i při nepříznivém počasí vhodné podmínky k práci, a mohli se tu používat svařovací zařízení a kladková dráha. Další mnohem menší jámy byly umístěny na počátku a konci úseku pro napojení nového potrubí na stávající potrubí přivaděče. Na delším úseku byly další dvě kontrolní jámy po 180 metrech. Důvodem pro to byl maximální dosah čistícího zařízení, který v tomto případě byl 200 m. Ve vyhloubených pracovních prostorách byly provedeny výřezy potrubí a úpravy zakončení ocelových trub do tvaru trumpety tak, aby při vtahování nemohlo dojít k poškrábání potrubí o ostré hrany. Před zahájením čištění potrubí byl proveden prvotní kamerový průzkum, který měl zjistit, Obr. 2 Montážní jáma musela umožnit svařování nového potrubí metodou na tupo a následné zatažení.

15 NA ODBORNÉ TÉMA / TECHNICAL TOPICS Obr. 3 Svařování takto velkých průměrů už vyžaduje asistenci techniky a pokročilé znalosti svářečů zda je úsek přímý, bez lomů, a jestli se v potrubí nenacházejí překážky. Potrubí bylo průchozí a všechny lomy v něm se pohybovaly mezi 3 až 7 stupni, což při daném poměru hodnot vtahovaného a stávajícího potrubí nečinilo problém. Realizace opravy vodovodu Potrubí bylo vyčištěno strojem pro řízené horizontální vrtání VERMEER Obr. 4 Čerstvě provedený svar na tupo a následná 75 minut dlouhá doba chladnutí D36/50 a tzv. zvonkovou frézou. Systém pracuje tak, že zařízení zasune vrtné tyče do potrubí, projde celým úsekem a na jeho opačné straně je namontována zvonková fréza se dvěma stíracími talíři. Zařízení pak frézou otáčí s krouticím momentem Nm -1 a ta se pohybuje zpět k vrtné soupravě. Jednotlivé zvonky se přitom odvalují po vnitřním povrchu potrubí. Během toho jsou odstraněny inkrusty i rez a dochází k zaválcování všech výstupků směřujících do vnitřního profilu potrubí. Jedná se především o svary na zkorodovaných místech svar zůstává nedotčen a vystupuje ostrou hranou i o několik milimetrů. Kvalita čištění je kontrolována kamerou, jejíž záznam posoudí zástupce investora a rozhodne o přípustnosti vtažení potrubí. Potrubí o délce 12,5 m vážilo 1625 kg, přesná manipulace s ním byla poměrně náročná, zvláštní důraz byl kladen na bezpečnost práce. Celková váha vtahovaného potrubí přesáhla 85 tun, delší vtahovaný úsek vážil 71,5 tuny, proto byl pro vtahování vybrán naviják od společnosti BAGELA s maximálním tahem 20 tun s možností použít kladkový systém zvyšující tah až na 40 tun. Pro snížení tření byla na dno potrubí aplikována kluzná směs obsahující bentonit se speciálním polymerem. Jeho použití se ukázalo být zásadním, protože tahová síla se v závěru prací nepřehoupla přes 15 tun a odpadla časově náročná operace montáže kladky na čele vtahovaného potrubí. Uskutečnění každého z jednotlivých kroků, tedy provedení svaru potrubí a jeho vtažení, trvalo zhruba 2 hodiny. Každý den se podařilo opravit úsek přibližně o délce 62,5 m, což zahrnuje 5 kusů potrubí. Příprava trasy, tedy výkopové práce, vypuštění vody z potrubí a provedení výřezů trvalo týden. Vtahování celé trasy probíhalo deset dnů, poté následovaly běžné operace jako je provedení propoje potrubí, tlaková zkouška, proplachy, atd. Pokud by si- Obr. 5 Čistící kus, tzv. zvonková fréza a stírací talíře. tuace dovolila předem potrubí svařit v celé délce a pak jej vtáhnout najednou, pak by čištění a vtažení potrubí mohlo odhadem trvat 3 až 4 dny. Životnost 100 a více let Výrobci dnes uvádějí očekávanou životnost potrubí 100 a více let. Jedná se o dobu, během níž musí být potrubí schopno přenášet vnitřní tlak. Mezi okrajové podmínky této životnosti patří prostředí, v němž se potrubí nachází, a správně provedená montáž. V případě rekonstruovaného úseku vodovodu v Ostravě lze díky správné přípravě, výběru materiálu i zkušenostem realizační firmy dodržení očekávané životnosti předpokládat. Ob r. 6 Naviják Bagela s tahem 20 tun. 15 NO DIG 20 / 2

16 ZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITES KŘÍŽENÍ ŘEKY VÁH PRO VODOVODNÍ SHYBKU D400 Ing. Ivan Demjan, TALPA-RPF TALPA - RPF, s.r.o. se zabývá bezvýkopovými technologiemi a jejich využitím pro výstavbou inženýrských sítí již dvacet dva let. K této činnosti se postupem let přidaly průmyslová ekologie a čištění kontaminovaných zemin a podzemních vod, hydrogeologie, vodohospodářské stavby, demolice a recyklace sutí, klasická výstavba inženýrských sítí. Z trochu jiné oblasti je poskytování služeb v oblasti řezání vodním paprskem pro strojírenství a stavebnictví, řešení akustiky místností a stavba bezdozvukových komor potřebných pro měření hlučnosti nejrůznějších strojů a zařízení. Bezvýkopové technologie jsou však stále jedním ze základů společnosti, a jsou proto neustále hýčkány a rozvíjeny. Společnost TALPA-RPF se snaží udržovat krok s vývojem v této oblasti a toto jí umožňuje dosahovat technicky zajímavých výkonů. Mezi ně se řadí bezvýkopové křížení řeky Váh u města Šaľa, které bylo vyžádáno rekonstrukcí vodovodního přivaděče D400 mm. Šíře toku v místě křížení dosahuje dvou set metrů, hloubka v nejhlubším místě je deset metrů. Tyto dva parametry jsou pro klasické provedení shybky výkopem značnou komplikací, znamenaly by velmi vysoké náklady a doba provedení by byla řádově v měsících. Proto investor zvážil možnost použití technologie řízeného horizontálního vrtání. Celková délka 220 m, průměr vodovodního potrubí D400 mm, profi l vrtu vyžadující uložení potrubí až ve dvanácti metrech pod hladinou a mocné vrstvy štěrkopísku tvořící podloží řeky řadí tento případ mezi ty nejnáročnější z oblasti řízeného horizontálního vrtání. Celou stavbu realizovala slovenská fi rma Terratechnik, která se rozhodla bezvýkopové křížení zadat společnosti TALPA-RPF. Technická příprava proběhla v závěru listopadu, byly provedeny geologické průzkumné vrty, které potvrdily vrstvu zvodněných štěrkopísků kusovitosti převážně do 5 mm do hloubky 5 m a na bázi mocnou vrstvu jílu. Byl proveden průzkum aktuální hloubky dna řeky. S ohledem na Vrtná souprava Vermeer D36/50 zjištěné informace byl připraven návrh optimálního profi lu vrtu. Společnost TALPA-RPF vlastní několik vrtných souprav pro řízené horizontální vrtání americké společnost Vermeer, pro křížení říčních toků používá výkonnou vrtnou soupravu Vermeer D36/50 s tahem 18 tun, kroutícím momentem 7000 Nm-1 a pro výplach používá zařízení s maximálním výkonem 320 l za minutu. Právě výplach a jeho složení je nejdůležitější podmínkou úspěchu, ještě důležitější než vlastní parametry stroje. Pokud by nebyly použity výplachové směsi vhodné pro vrtání v nesoudržných štěrkopíscích, došlo by k tomu, že nadloží vrtu by dosedlo plnou vahou na vtahované potrubí, výkon stroje by již nestačil a práce by skončily neúspěchem. Technici společnosti TALPA-RPF spolupracují se specialisty australské fi rmy AMC, světovým leadrem v oblasti výplachových směsí. Pro tento případ říčního křížení ve štěrkopíscích byla zvolena výplachová směs složená z bentonitu EUROGEL XTRA (25 30 kg/m 3 ) a po ly meru AMC PAC (cca 0,5 kg/m 3 ). Pro případ křížení v jílech byla zvolena směs z bentonitu EUROGEL XTRA (10 18 kg/m 3 ) a polymeru CR 650 (0,2 0,3 kg/m 3 ). S ohledem na nastupující zimní období s nízkými teplotami bylo nutné zajistit potřebné podmínky pro svařování potrubí. Proto bylo potrubí svařováno s předstihem, v době, kdy se denní teploty pohybovaly kolem deseti stupňů nad nulou. Svařování probíhalo v montážním NO DIG 20 / 2 16 Řeka Váh v místě protlaku

17 ZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITES ZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITES menají mnohem vyšší náklady a tedy mnohem vyšší cenu. Jejich dojezd na místo práce by byl v blátivém terénu začínající zimy skoro nemožný a odložení na příznivější dobu by znamenal pro vodárenskou společnost další odstávku vodovodního přivaděče v havarijním stavu. Vtahování potrubí D 400 mm stanu tak, aby kvalitu prováděných prací nemohl ohrozit ani případný déšť. Ke startovací jámě se vrtná souprava dostávala kilometr a půl blátivou lesní cestou, obklopenou hustou vegetací lužního lesa. Průjezd nákladního vozidla MAN s přívěsem s vrtnou soupravou byl vybojován metr po metru a zabral skoro celý den. Následujícího dne bylo nataženo vodící lano mezi břehy nad plánovaným vrtem tak, aby obsluha s lokalizačním zařízením Eclipse mohla na lodi kontrolovat průběh vrtání. Pilotní vrt potvrdil geologickou skladbu podloží řeky po průchodu mělké vrstvy hlín se vrtný nástroj pohyboval v nesoudržných jemnozrnných štěrcích přecházejících ve spodních polohách do písků. Vrt byl veden tak, aby se dostal co nejdříve do podložních jílů, které se v hloubce cca 5 m skutečně objevily. Vrtání v těchto jílech znamená mnohem snadnější a přesnější vedení vrtu, na druhé straně je však nutno upravit výplachovou směs tak, aby bylo omezeno bobtnání jílů, to by mohlo vést k sevření vtahovaného potrubí a ke kolapsu vrtu. Pilotní vrt byl díky této geologii relativně rychle hotový, odpoledne bylo dosaženo cílové jámy, celková metráž vrtu se zastavila na čísle 220 m. Následující dny probíhalo postupně rozšiřování na průměry 300 mm, 400 mm, 500 mm a 600 mm. Zpětné vrtání bylo pomalé s cílem zajistit co největší výnos odvrtané zeminy do jam, pečlivě bylo kontrolováno složení výplachové směsi s ohledem na průchod jednotlivých geologických vrstev. Rozšíření na jednotlivé průměry trvalo vždy jeden den. Sedmý den bylo zahájeno vtahování potrubí D400 mm do vrtu, tato operace proběhla bez větších komplikací a v 17 hodin se potrubí objevilo ve startovací jámě u stroje. Tahy stroje se v poslední fázi vtahování dostaly na maximum, dá se říct, že pro tento středně velký stroj se jednalo o hraniční výkon. Větší stroje s tahy 30 až 50 tun však zna- Detail rozšiřovací hlava D 600 mm Dokončeno vtahování 223 m D400 mm TALPA - RPF je na stavebním trhu od roku 1991 a za tu dobu odvedla kus dobré práce. Má dostatek kvalitních referencí, svou nabídku staví na hlubokých zkušenostech zaměstnanců, velice dobrém technickém vybavení a své úkoly je schopna plnit i v obtížných podmínkách. Mottem společnosti je vstřícnost, hledání nových cest, výše uvedený příklad jednu takovouto cestu dokumentuje. 17 NO DIG 20 / 2

18 ZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITES JAK A ČÍM LZE PROVÁDĚT PROTLAKY DO OBLOUKU? Ing. Jaroslav Kunc, HOBAS CZ spol. s r.o. Požadavky na provádění protlaků jsou obvykle takové, aby byl dodržen přímý směr a cíl realizovaného protlaku. Důvody jsou pochopitelné a nemá smysl je komentovat. Při některých technologiích, kdy není ražba pod kontrolou, vznikají tyto oblouky na realizovaném protlaku zcela náhodně a v rozporu s projektovanou trasou. Tyto případy nevhodně zvolené technologie a výběru použitého trubního materiálu jsou opět dostatečně známé a odstraňování těchto případů stojí fi nančně více, než by byla volba technologie nabídkově dražší, ale z důvodu politiky nejlevnější je to správné k realizaci se s těmito riziky vůbec v podmínkách soutěží neuvažuje. Řízené protlaky do oblouku jsou poměrně známou technologií při metodě HDD (Horizontal Directional Drilling). Při této metodě je v současnosti běžné vybavení ovládacím zařízením k vedení správného směru protlačování k dosažení požadovaného tvaru protlaku. Primárně je řídící jednotka určena k vedení protlaku v co nejvíce přímém směru. Vedení (řízení) vrtací hlavy lze s úspěchem použít i pro vedení trasy do oblouku. Technologický postup vyžaduje použití takového trubního materiálu, který může být pro vytlačení či vyplavení zeminy z trasy, za vrtnou hlavou zatahován. Je však současně dostatečně ohebný a pružný, aby korekce směru do oblouku mohl kopírovat. Současně musí být dostatečně pevný nejen pro samotnou instalační metodu, ale i pro budoucí využití tohoto protlaku. Nejčastěji používaným materiálem je svařované potrubí z HD-PE. Vytlačování zeminy do okolí s vyplavováním zeiny z vývrtu neumožňuje provádět protlaky s příliš velkými profi ly na větší délky. Prezentováno je použití těchto protlaků s DN 500, nejběžnějším profi lem jsou od DN 100 do DN 300. Vše samozřejmě závisí geologii v místě protlaku, na zkušenostech projektanta, jeho znalostech o využitelnosti takto navrhovaného protlaku a na nabídkách nejen zhotovitelů se zkušenostmi podobných realizací. Důležitým prvkem volby jsou i technické a cenové nabídky výrobců těchto zařízení a výrobců či dodavatelů tohoto potrubí k této technologii. Obvykle se potrubí až na místě svažuje a i podmínky pro svařování mohou hrát roli k úspěšné realizaci takto prováděného protlaku. Další technologie protlaků se označuje TBM (Tunnel Bohring Machine). Při tomto způsobu je ražba doprovázena průběžnou těžbou materiálu z protlaku při současném vystrojování stěny takto provedeného protlaku za razícím zařízením. Výstavba dopravních tunelů, kolektorů či podobných staveb velkých průměrů do oblouků je metodou také známou a nebí třeba ji podrobněji popisovat. V rámci ČR je možné připomenout například aktuální stavbu metra v Praze na úseku prodloužení trasy A z Dejvic. NO DIG 20 / 2 18 Situace se však mění v oblasti protlačování touto metodou pro mikrotunelování, kde se průměr takto ražených či protlačovaných úseků pohybuje o velikostech od DN 600 do DN K provedení protlaku se využívají menší kopie těchto razících plně mechanizovaných zařízení s ovládáním směru ražby protlaku. Tyto stroje jsou doplněny zařízením ke korekci primárně přímého směru. Jako ostění provedeného protlaku se využívá dostupný trubní materiál s odpovídající velikostí, pevností trubního materiálu v tlaku k přenášení tlačných sil z tlačného zařízení ve startovací jámě k razící hlavě. Pro zhotovitele protlaku je primárním požadavkem pevnost potrubí v tlaku, kterou specifi kuje požadavkem na tlačnou sílu, pro kterou je trubní materiál určen. Prakticky všichni výrobci takových trub uvádějí použitelné tlačné síly, vždy jsou specifi kovány k protlačování trub v přímém směru. Pro průchozí velikosti se však objevují potřeby vedení trasy i do oblouků. Pohled dovnitř razícího stroje Zde je však nutné uváděné tlačné síly jednotlivých potrubí nutné korigovat s ohledem na řadu souvisejících ukazatelů. Rád bych upozornil na ukazatele k výběru a dodávkám trub HOBAS, se kterými se protlačuje. Primárním údajem je velikost požadovaného profi lu DN. Ta obvykle vyplývá z požadavku na průchodnost protlačeným úsekem. Sortiment možné velikosti je nutné sledovat, neboť v rámci nejrůznějších projektů se kromě zavedených velikostí mohou objevit i jiné, v brožurách a ostatní veřejně dostupných informací neuvedené rozměry. Vnější rozměry trub HOBAS k protlačování jsou v mnoha případech přizpůsobeny i velikostem vnějších průměrů trub z kameniny, plastbetonu nebo železobetonu tak, aby byla zařízení TBM universálně použitelná. Dalším údajem k volbě vhodného potrubí je požadavek na poloměr či jiný údaj o zakřivení protlačovaného úseku. Je třeba si uvědomit, že mnohé z požadavků a představ nemusejí být vyhovující i přes to, že vedení a korekce stroje v požadované trase je možná. K volbě vhodných trub přistupuje volba délky jednotlivých kusů a schopnost pře-

19 ZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITES ZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITES nášet tlačnou sílu i za mezí excentricity. To znamená, že celý obvod trub není tlačen a na přenášení tlačné síly se podílí pouze část tlačené plochy. Neopomenutelnou záležitostí je posouzení míry rizik pro samotný protlak, který plně závisí na volbě zařízení TBM a schopnosti operátora požadovaný směr protlačování podle projektu dodržet. Tato schopnost však vyplývá z dalších okolností, z nichž ta nejvýznamnější pro každý prováděný protlak je geologie a znalost horninového prostředí v místě. V rámci dodávek HOBAS jsou technici schopni takovou volbu pro potrubí nabídnout. Pro přímé úseky jsou tlačné síly dostupných trub HOBAS pro protlačování specifi kovány se stupněm bezpečnosti 3,5. V rámci přímého vedení protlaku lze po projednání tento součinitel bezpečnosti snížit, pro protlačování trasy do oblouku je však nutné tento stupeň bezpečnosti naopak zvýšit. Profesionalitu těchto nabídek a provedení staveb protlaků do oblouku s potrubím HOBAS lze prokázat realizovanými referencemi. Jako jednu z prvních staveb lze vyjmenovat protlak s troubami DN 2400 v Krefeldu (SRN) v roce Nejprve byl protlačen přímý úsek o délce 282 bm. Na něj plynule, bez přerušení trasy protlaku šachtou následovala trasa o délce 120 m s poloměrem zakřivení 1500 m podél elektrifi kované železniční tratě. Celkem bylo takto protlačeno 402 bm s použitím jedné tlačné mezistanice. V tomto případě byla zvolena taková dodávka HOBAS, aby byly splněny nejen požadavky na tlačnou sílu pro úsek přímý, ale současně i pro úsek se zakřivením a předpokládanou tlačnou silou při nasazení tlačné mezistanice. Následujícím projektem se zakřivením trasy byl protlak s potrubím HOBAS DN 1100 v Zielona Goře (Polsko) v roce Délka protlačovaného úseku byla 270 bm s poloměrem zakřivení 350 m. Poměrně rozsáhlý byl projekt v Essenu v souběhu s místním potokem Hex s troubami DN 1900 z roku Projekt sestával ze tří protlačovaných úseků. Na prvním úseku se provedl protlak v délce 450 bm s poloměrem oblouku 600 m, druhý úsek byl dlouhý 840 bm a vyskytl se na něm také oblouk o poloměru 600 m. Třetí úsek měl délku 820 bm a poloměr zakřivení 1000 m. Trasa víceméně kopírovala stávající trasu potoka a byla vedena v jeho těsné blízkosti se všemi komplikacemi složité geologie a vyskytující se spodní vody. Dalším rozsáhlým projektem s protlakem a vedením trasy do oblouku byl projekt s troubami HOBAS DN 2000 ve Varšavě (Polsko) z let 2006 až V projektu o celkové délce protlačování 3273 bm se vyskytlo celkem 7 míst s obloukem. Nejkratší délka oblouku byla 57 bm, nejdelší délka oblouku byla 124 bm. Nejmenší poloměr zakřivení oblouku byl 200 m, největší poloměr oblouku byl 600 m. K provedení těchto protlaků byly zvoleny dva typy trub HOBAS, u nichž se pro konkrétní místa použití. Korigovaly stupně bezpečnosti a tím pádem i tlačné síly. Protlačený úsek s poloměrem oblouku 300 m Protlak do oblouku s dosud nejmenším poloměrem zakřivení byl proveden ve městě Zielona Góra (Polsko) v roce Tento protlak byl vyvolán místní situací zástavby a požadavku neomezit silniční. Protlak byl pro veden s troubami HOBAS DN 1100 o délce 63 bm. Poloměr zakřivení je 90 m! Jedním z posledních projektů lze jmenovat protlak s troubami DN 2000 (de 2160 mm) v Paříži (Francie) z roku Celková délka úseku by 205 bm. Projekt vedení trasy vyžadoval zakřivení v poloměru od 400 do 500 m a změny sklonu trasy od 0,5 % do 1 %. Jednalo se o přeložku dešťové kanalizace ve 13. pařížském okrese a rozvojem tohoto území z hlediska dopravní infrastruktury a vodohospodářským řešením dalšího provozování kanalizace. Požadavek zadání byl ve spolupráci dodavatele potrubí se zhotovitelem a volbou TBM zařízení společnými silami splněn. Více podrobností o projektu je dostupných na webovém odkazu (http:// Line_E_03.pdf) Technické a ověřené možnosti takto netradičního řešení je pouze ukázkou, že se mnohdy dá jinak neřešitelné, či finančně nákladné řešení zjednodušit. Rozhodování o použitelnosti či jiném způsobu řešení problému, než je tzv. klasika, je společným dílem zúčastněných s odpovídajícím rozdělením zodpovědnosti za výsledek. Protlačený úsek do oblouku s poloměrem zakřivení 600 m 19 NO DIG 20 / 2

20 ZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITES PRESENTACE BT V OSTRAVĚ Ing. Karel Franczyk, PhD., Ingutis, spol. s r.o. Chvályhodný čin vymyslely a realizovaly fi rmy Talpa RPF a Wavin v Ostravě dne 24. dubna. V rámci stavby Rekonstrukce vodovodu na ulici Plzeňská uspořádaly presentaci technologie Reliningu zatažením polyetylénového rukávce. V daný den byly sezvány odborné fi rmy i jednotliví zájemci a ve dvou etapách se konalo demonstrační zatažení asi desetimetrového kusu potrubí s podrobným výkladem do- davatelů. Na skvěle zorganizovanou akci dorazilo ve dvou vlnách přes osmdesát návštěvníků, kteří viděli brilantní práci sehraného týmu. Zatažení desetimetrového úseku bylo dílem několika málo minut. Byl to prostě den, kdy by si bezvýkopové technologie zamiloval i zapřisáhlý výkopář. Všichni účastníci akce dostali písemné informace o parametrech projektu a dodatečně i fotodokumentaci akce. Na místě se také podávalo občerstvení, které i tak zajímavou presentaci ještě více zpříjemnilo. DISKUSNÍ FÓRUM / CHATROOM Ing. Karel Franczyk, PhD., Ingutis, spol. s r.o. Nedávno uběhl přesně rok od posledních větších povodní v České republice. Povodně zasáhly celou řadu měst a obcí a zasáhly také řadu staveb z oboru bezvýkopových technologií. Totéž se odehrálo již dříve v letech 1997, 2003, v menší míře i jindy. Vzpomeňme jen na zatopení mikrotunelovacího štítu na stavbě Úslavského sběrače v Plzni nebo na dramatické okolnosti přetížení protipovodňové hráze u města Mělník, kterou projektovali naši (CzSTT) zástupci ve fi rmě Valbek, a kde se nechtěným mediálním hrdinou stal patron naší konference z roku 2011 starosta Mělníku., MVDr. Mikeš. Nicméně, povodně připomenuly i diskuse o příležitostech, které NO DIG 20 / 2 20 bezvýkopové technologie v této věci přinášejí. Tak na příklad se znovu otevřela otázka rušení potrubních vedení na mostech a jejich převedení pod zem (ať už pod říčním tokem, pod dálnicí nebo pod železničním tělesem) bezvýkopovým způsobem. Je jasné, že všude tam, kde to již správci sítí realizovali, neměli při povodních potíže. Naopak potrubní vedení na mostech bývají opakovaně vystavovány nebezpečí poškození nebo dokonce úplného zničení v důsledku povodní. Bezvýkopové technologie však mohou sehrávat v protipovodňové ochraně řadu jiných důležitých funkcí. Jejich realizace není v rizikových místech tak fatální, jako v případě, kdy se nahrne velká voda do otevřeného výkopu s nedodělanou pokládkou sítí. Realizace BT se dá jednodušeji přerušit, utěsnit a přečkat období záplav, což byl ostatně i případ projektu výše zmíněného Úslavského sběrače. Naopak mnohými BT metodami (na příklad HDD) je možno realizovat pokládku dokonce i v průběhu povodní. Bezvýkopové technologie také slouží ve světě v řadě případů i k velmi velkorysým řešením, jak se s nebezpečím povodní vypořádat ve velkém. Mám na mysli drenážní průvrty, spádišťové šachty nebo mikrotunely, které spolehlivě odvádějí velkou vodu ze zavodnělých lokalit do bezpečí. Ostatně, jedním z příkladů je i švýcarský projekt, na jehož řešení participovala naše pobočka Green Gas (dříve DPB zakládající člen CzSTT) v Paskově. Povodně tak paradoxně mohou představovat pro stavební fi rmy a nositele BT technologií i mnoho příležitostí. Mají však jednu drobnou vadu: rychle se na ně zapomíná. I proto jsem se rozhodl otevřít toto téma na našem diskusním fóru. Vítám jakékoliv podněty na téma povodně a BT, klidně i konkrétní případy k řešení a výzvy. Je lepší se jim věnovat v klidu a s předstihem, než se stát neplánovaným akčním hrdinou při některé z příštích povodní.

ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY CzSTT

ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY CzSTT Petra Frková, DiS. a kolektiv CzSTT ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY CzSTT Řádná valná hromada CzSTT svolána v souladu se stanovami České společnosti pro bezvýkopové technologie se konala v úterý 12. dubna 2016

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ Čl. 1. Základní ustanovení (1) Česká matematická společnost (dále jen ČMS), pobočný spolek

Více

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Datum konání: 09. 11. 2011 Místo konání: VUT v Brně, Antonínská 548/1 Čas konání: 10:00 Program jednání: 1. doplnění revizní komise

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně.

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne 26.4.2016 od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Členové zastupitelstva: Přítomni: Ing. Pavel Moucha, Petr Matějovský,

Více

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2011 Obsah: 1. Činnost svazku 2. Plnění rozpočtu hlavní činnost 3. Hospodářská činnost 4. Poskytnuté dotace 5. Úvěry svazku 6. Hospodaření s

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 spojené s výstavou BETON 2014

21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 spojené s výstavou BETON 2014 VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu UZÁVĚRKA ANOTACÍ: 30. ČERVNA 2014 VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY ZE SBORNÍKU K 21. BD 2014 BUDOU ZAŘAZENY

Více

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Výměny ocelových a litinových přípojek...metoda, KTERÁ SE VÁM VYPLATÍ CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou a trasově přesnou výměnu a zřizování nových domovních přípojek metodou

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku. Čl. I Název a sídlo. KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov

KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku. Čl. I Název a sídlo. KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov 398 55. Čl. II Účel spolku 1) Účelem spolku je poskytovat svým členům, připojení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zkušenosti s rekonstrukcí vodovodního přivaděče DN 600 mm

Zkušenosti s rekonstrukcí vodovodního přivaděče DN 600 mm 3.-4.11.2009 Zkušenosti s rekonstrukcí vodovodního přivaděče DN 600 mm Ing. Martin Soudek, Ph.D. Folie Nr.1 Stav před rekonstrukcí Lokalizace Vodovodní přivaděč Chrudim Pardubice Poloha přivaděče Celková

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM Z á p i s z valné hromady SOTM, konané dne 17.prosince 2012 v 17.00hod. v zasedací místnosti sídla SOTM Proseč ====================================================== Přítomni: Hosté : Program: dle prezenční

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Úvodní slovo a formální náležitosti. Shrnutí výroční zprávy za rok 2011. Představení kandidátů na členy Výboru asociace

Úvodní slovo a formální náležitosti. Shrnutí výroční zprávy za rok 2011. Představení kandidátů na členy Výboru asociace Úvodní slovo a formální náležitosti Shrnutí výroční zprávy za rok 2011 Hospodaření v roce 2011 Cíle a rozpočet na rok 2012 Představení kandidátů na členy Výboru asociace Volba členů Výboru asociace Diskuze

Více

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE PŘEDNÁŠKY OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing.

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2017

Strategie činnosti ATOK v roce 2017 Strategie činnosti ATOK v roce 2017 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2017 Projednal a schválil SV ATOK dne 8. 11. 2016 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2017 Mgr.

Více

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Hlavní partner konference: Mediální partneři konference: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Datum konání: 04. 11. 2010 Místo konání: VUT v Brně, Antonínská 548/1 Čas konání: 10:35 Program jednání: 1. představení zprávy o činnosti

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s.

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. ve znění změny schválené Členskou schůzí ze dne 26.10.2006 Článek 1 Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení založeného v souladu

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

V A L N Á H R O M A D A 1 0. 1 2. 2 0 0 9

V A L N Á H R O M A D A 1 0. 1 2. 2 0 0 9 V A L N Á H R O M A D A Program valné hromady: 1. Zahájení 2. Volba komisí (mandátové, návrhové, ověřovatelů zápisu a usnesení) 3. Zpráva o činnosti za uplynulé období 4. Certifikační orgán SPŘ a činnost

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Česká archivní společnost v uplynulém roce hospodařila podle rozpočtu schváleného valnou hromadou, která proběhla

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 květen 2007 Obsah: Poslání a cíle 3 Činnost v roce 2006

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

bezvýkopové výměny domovních přípojek z oceli a litiny hydros PLUS hydros LEAD hydros BOY Výměny vodovodních řadů

bezvýkopové výměny domovních přípojek z oceli a litiny hydros PLUS hydros LEAD hydros BOY Výměny vodovodních řadů bezvýkopové výměny domovních přípojek z oceli a litiny hydros PLUS hydros LEAD hydros BOY Výměny vodovodních řadů CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou a trasově přesnou výměnu a zřizování nových domovních přípojek

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin

Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin Přítomni: dle prezenční listiny 1. jednání Valné hromady Sdružení obcí Toulovcovy Maštale v roce 2013 proběhlo

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách Zak. č. : 2700/DPS-2015 Arch. č. : 2700/01 Statutární město Ostrava Městský obvod Stará Bělá Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách Dokumentace pro provádění stavby A. Průvodní zpráva Hlavní

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 23. 1. 2017, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Výměny olověných přípojek...metoda, KTERÁ SE VÁM VYPLATÍ CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou výměnu olověných domovních přípojek metodou hydros LEAD, která spočívá: ve vytažení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 10. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Zápis z Valné hromady Společnosti pro Projektové řízení (SPŘ)

Zápis z Valné hromady Společnosti pro Projektové řízení (SPŘ) Zápis z Valné hromady Společnosti pro Projektové řízení (SPŘ) Datum: Dne 11.3.2005 od 10:00 do 14:00 Místo konání: Způsob svolání: Praha 6, Thákurova 7, budova ČVUT, místnost č. 161 Valná hromada SPŘ byla

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI)

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) čl. 1. Název a sídlo Název společnosti: Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 4.10. 2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.10. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedení výměny vodovodního potrubí na stavbě Dešťová kanalizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2012 Obsah: 1. Činnost svazku 2. Plnění rozpočtu hlavní činnost 3. Hospodářská činnost 4. Poskytnuté dotace 5. Úvěry svazku 6. Hospodaření s

Více

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8 Výroční zpráva 2013 SBD POKROK Kollárova 157/18 186 00 Praha 8 Výroční zpráva vyhotovena v květnu 2014 OBSAH: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní identifikační údaje 3. Informace o účetních

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Dopravní fakulta Jana Pernera Název projektu: Projekt celoživotního vzdělávání v oblasti dopravy

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s.

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. STANOVY Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název sdružení: Zkrácené označení: Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASP ČR, o. s. Sídlo: Základní

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Stanovy. Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová

Stanovy. Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová Stanovy Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová Spolek přijalo název: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová Spolek má sídlo: Paskovská 110/46, Ostrava Hrabová, 720 00 Spolek je společenstvím

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2013

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2013 Příloha k bodu 4 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2013 duben 2014 Obsah: Poslání, cíle a činnost

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis z valné hromady č. 7/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 7/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 7/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 21.12.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

AS-interface Česká republika 2006

AS-interface Česká republika 2006 Výroční zpráva zájmového sdružení právnických osob AS-interface Česká republika 2006 1 Akce 1.1 AMPER 2006 Ve dnech od 4. do 7. dubna 2006 se v Pražském veletržním areálu Letňany uskutečnil 14. ročník

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy Zkráceně: (K E V) ( dále jen sdružení) Sídlem

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Zápis z valné hromady č. 4/2017 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 4/2017 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 4/2017 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 8.9.2017 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava.

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. 1 Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. Čl. 2 Statut Spolku 1. My 50 plus, zapsaný spolek (dále jen spolek ),

Více

CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku

CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Čl. 1 Název a sídlo Název: CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Sídlo: Zámecký vrch 1400, Liberec Vratislavice

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

Výběrové řízení na zhotovitele stavby

Výběrové řízení na zhotovitele stavby Realizace staveb III Pavel Vysloužil, 12/2004 Výběrové řízení na zhotovitele stavby 1 / úvod předmět a cíl seminární práce 1.1/ Předmět a cíl seminární práce 1.2/ Vysvětlení pojmů z obecného hlediska 1.3/

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY č. 1/2014 Datum konání: 11. února 2014 Místo: Skalsko čp. 18 Přítomni: Hosté: Ověřovatelé zápisu: dle prezenční listiny

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje

Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje Čl. I Úvodní ustanovení - název a sídlo Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje, z. s., zkráceně ANNO

Více

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute 1 STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Lepage Research Institute (dále jen sdružení ). 2) Sídlem sdružení

Více