TwinOxide. Jedinečný, pokročilý a bezpečný koncept dezinfekce pitné vody. TwinOxide :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TwinOxide. Jedinečný, pokročilý a bezpečný koncept dezinfekce pitné vody. TwinOxide :"

Transkript

1 Čistá pitná voda je základní lidskou potřebou. Bohužel, více než každý šestý člověk nemá přístup k jejímu bezpečnému zdroji Jak můžeme pomoci? Po více než 40 let chlorování pitné vody, tím že eliminovalo patogenní organismy v nezabezpečených zdrojích, zachránilo bezpočet životů. 40 let je velmi dlouhá doba! Přesněji, v době, kdy bylo poprvé představeno chlorování, nebyly ještě vynalezeny automobily, ani telefon ba dokonce ani rádio. Dosáhli jsme snad již před 40 lety ideálního způsobu dezinfekce vody? Není zapotřebí dalšího pokroku? Není úplně pravdou, že by se technologové po celém světě dále průběžně nesnažili přijít s něčím lepším řešením než je chlor. Jedinečný, pokročilý a bezpečný koncept dezinfekce pitné vody. TwinOxide TwinOxide je distribuován v podobě dvou práškových komponent poskytujících 99 % čistý roztok oxidu chloričitého o koncentraci 0,3 % bez vedlejších produktů. TwinOxide je velmi schopné oxidační, dezinfekční činidlo, více než 2,6krát silnější než chlor. Tato oxidační schopnost je základním pilířem jeho dezinfekční schopnosti a hraje také důležitou roli při odmanganování a odželezňování vody. Při úpravě pitné vody TwinOxide velmi dobře eliminuje její případný nepříjemný zápach, speciálně u vod s vysokou koncentrací fenolů (při použití chloru vznikají chlorfenoly, které celkově velmi znatelně zhoršují organoleptické vlastnosti vody) a velmi účinně pomáhá i u vod napadených sinicemi. TwinOxide : Jedinečné výhody: Skvělá dezinfekční schopnost Vysoce selektivní oxidant Není korozivní Velmi účinný již v malých koncentracích Účinek takřka nezávislý na ph Bez vedlejších produktů Je potřebný krátký kontaktní čas Dlouhý reziduální efekt Velmi účinné odstraňování biofilmu

2 Chemická aktivita TwinOxide Přátelský k životnímu prostředí Jeho reakcí nevzniká volný chlor, chloritany a chlorečnany jsou pod mezí stanovitelnosti. Dezinfekční schopnost v rozmezí hodnot ph 4 0. Jako silné oxidační činidlo pomáhá snižovat i obsah železa, manganu, arsenu, hydrogensulfidů a pesticidů ve vodách. Po aplikaci zůstává stabilně v systému % původního množství. TwinOxide poskytuje dezinfekci vody po dalších více než 72 hodin. Eliminuje řasy, plísně, endospory, endotoxiny a neutralizuje nepříjemný zápach vody. Nereaguje s rozpuštěnými formami amoniaku nebo většinou organických látek za vzniku halogenderivátů. Jeho dezinfekcí nevznikají žádné potenciálně karcinogenní vedlejší produkty. V porovnání s chlorem a chlornanem TwinOxide vykazuje vysokou účinnost při poklesu tvorby THM, halogenoctové kyseliny a mutagenu X, které jsou velmi nebezpečné pro lidské zdraví. Doba trvanlivosti roztoku je dní. Není korozivní. Netvoří žádné negativní vedlejší produkty reakce. Snižuje nežádoucí zabarvení vody Samostatné složky jsou 5 let naprosto stabilní. Velmi dobrá rozpustnost u vod s nízkou teplotou. Stabilní roztok do teploty až 45 C Minimální vstupní investice, jednoduchá aplikace se standardním dávkovacím vybavením. Přímá příprava roztoku. Dvou komponentní prášková souprava. Bezpečný transport i skladování. 2

3 TwinOxide a biofilm Mikroorganismy se ve svém přirozeném prostředí mohou vyskytovat disperzně, nebo mohou ve skupinách ulpívat na površích, kde se chrání polysacharidovou matricí biofilmem. Bakteriální biofilm vykazuje vysokou odolnost vůči dezinfekčním a antimikrobiálním přípravkům včetně chloru. Biofilm se může vytvářet na různorodých površích, počínaje zdravotnickým vybavením, v potrubí a potravinářském průmyslu konče. TwinOxide výkonně a kompletně odstraňuje mikrobiální biofilm tím, že narušuje buněčnou stavbu bakterií tvořící nebezpečný biofilm. Čas potřebný pro odstranění biofilmu ilustrační obrázek 3

4 Biocidní účinnost TwinOxide TwinOxide účinně eliminuje drtivou většinu důležitých skupin mikroorganismů ohrožujících lidské zdraví: bakterie, viry i prvoky. Nepřekonatelnou výhodou tohoto přípravku je účinná inhibice patogenů rezistentních vůči chloru. TwinOxide vykazuje v porovnání s chlorem významně kratší potřebný kontaktní čas, pohybující se mezi - 0 minutami. Důležitou výhodou TwinOxide je vysoká účinnost při eliminaci řas a sinic, jejichž toxiny jsou velmi nebezpečné pro lidské zdraví. Bakterie Viry Plísně Kontaktní čas (minuty) Procenta eliminace (%) Lactobacillus spp. Pseudorabies virus Aspergillus spp. 00 Salmonella spp. Herpes I Penicillium spp. 00 Listeria monocytogenes Herpes II Fusaruim spp. 00 Proteus spp. Adenovirus Mucor sp. 00 Escherichia coli Coxsackie virus Trichophyton spp. 00 Staphylococcus aureus Influenza Candida albicans 00 Pseudomonas aeruginosa Poliovirus Saccharomyces sp. 00 Bacillus spp. Parainfluenza 00 Clostridium spp. 00 Enterobacter spp. 00 Corynebacterium spp. 00 Campylobacter jejuni 00 Pediococcus spp. 00 Legionella spp. 00 Flavobacterium spp. 00 Streptococcus faecalis 00 Mycobacterium bovis New castle desease virus

5 TwinOxide vs. chlor Chlor byl a je používán pro mikrobiální zabezpečení vody po desetiletí. Díky tomu je jeho mechanismus účinku velmi dobře známý. Proč to tedy měnit? Uveďme tedy namátkou některé z výhod, které nabízí TwinOxide, v porovnání s dezinfekčními prostředky fungujícími na bázi chloru: TwinOxide. TwinOxide neuvolňuje volný chlor. Chlor Reaguje s vodou za vzniku volného chloru (HClO), který konečně reaguje s mikroorganismy. 2. Mezi dezinfikanty, TwinOxide (0,3% ClO 2) vykazuje nejlepší účinnost. Experimentální studie zaměřené na ClO 2 ukazují široké spektrum antimikrobiální aktivity. Mezi dezinfikanty chlor vykazuje nízkou účinnost a má omezené spektrum antimikrobiální aktivity Velmi velká dezinfekční síla postihující bakterie, viry, prvoky, řasy a plísně. Mezi dezinfikanty oxid chloričitý vykazuje nejlepší účinnost v širokém rozsahu ph. Slabá dezinfekční síla proti virům, prvokům atd. Mezi dezinfikanty chlor vykazuje účinnost v malém rozsahu ph. 5. Jeho účinek proti mikrobům je rychlý - 0 minut. Jeho účinek proti mikrobům trvá až 0,5 - hod Větší reziduální efekt. U odběratele stále % původního množství dezinfikantu. Narušuje biofilm v distribuční síti, svým působením biofilm naprosto eliminuje. Požadovaná koncentrace je dosažená optimalizací dávkovacího procesu. Stabilita přípravku ve vodném prostředí je velmi vysoká, hydrolyzuje 0 milionkrát pomaleji než chlor. Nulový korozivní efekt na materiály a celkové prostředí distribučního systému. U odběratele i 20 % původního dávkovaného množství. Riziko nedostatečného sekundárního zabezpečení. Chlor v koncentracích obsažených v pitné vodě nenarušuje a neodstraňuje biofilm. Běžně - 2 ppm. Rychlá hydrolýza v distribučním systému. Chlor je přirozeně velmi korozivní.. Mikroorganismy si nevytváří rezistenci na oxid chloričitý. Řada mikroorganismů je rezistentních proti chloru. 2. Velmi dobře oxiduje železnaté a manganaté ionty. Oxidační schopnost je nižší Velmi účinně oxiduje hydrogensulfidy, fenoly, merkaptany, kyanidy, pesticidy apod. Neovlivňuje negativně chuť a pach upravené vody, nejčastější komentáře hodnotí chuť vody jako svěží. 6. V porovnání s chlorem netvoří vedlejší produkty reakce. 7. Vedlejší produkty dezinfekce:. THM (Trihalomethany) netvoří, 2. HAA (halogenoctová kys.) netvoří, 3.chloritany a chlorečnany - zanedbatelné množství (pod mezí stanovitelnosti) Neoxiduje uvedené látky. Chlorová chuť, chlorový zápach. Možnost tvorby stovek potenciálně nebezpečných halogen sloučenin. 8. Vysoká manipulační bezpečnost. Nízká manipulační bezpečnost. 9. Nereaguje s amoniakem. Chlor reaguje s amoniakem. Vedlejší produkty dezinfekce:. THM (Trihalomethany) vysoko a často překračuje povolené limity 2. HAA (halogenoctová kys.) vysoko a často překračuje povolené limity, 3.chloritany a chlorečnany - v závislosti na kvalitě přípravku často překračuje limity. 20. Jednoduchá instalace a aplikace. Obtížná jak instalace tak aplikace. 2. Účinné v rozmezí ph 4-0 Účinek chloru je silně ovlivňován hodnotou ph % inhibice Giardie oxidem chloričitým při 25 C při podmínkách 7,3 mg.min/l a ph % inhibice cryptospiridia oxidem chloričitým při 22 C při podmínkách 40 mg.min/l a ph 6-9. Chlor není příliš efektivní proti Giardii. Nezabíjí cryptospiridium. 24. TwinOxide není explozivní/nebezpečný. Chlor je explozivní/nebezpečný. 25. TwinOxide je naprosto stabilní do teploty 45 C. Chlor se rozkládá již od teploty 30 C. 5

6 TwinOxide vs. klasicky generovaný oxid chloričitý. TwinOxide 0,3% je produkt založený na principu oxidu chloričitého. Proto vyvstává otázka, jsou nějaké rozdíly mezi naším produktem a klasickým oxidem chloričitým? Nabízí se pár odpovědí:. 2. TwinOxide TwinOxide je 0,3% roztok oxidu chloričitého, není explozivní a jeho trvanlivost je minimálně 30 dní. Aplikace TwinOxide komponentů A a B zaručuje přesnou koncentraci 0,3% roztoku (za dodržení jednoduchého návodu k použití). Klasicky generovaný oxid chloričitý Oxid chloričitý se velmi rychle rozkládá pokud překročí koncentraci 0,5 % a stává se explozivním. Oxid chloričitý je ředěn během procesu a koncentrace může kolísat Je zapotřebí pouze PE-HD uskladňovací barel na připravený 0,3% roztok, a to díky jedinečnému složení přípravku TwinOxide. Žádný reaktor! Chemické sloučeniny tvořící složky A a B jsou certifikované a splňují svou čistotou nejpřísnější kritéria (mezi nimi i např. Evropskou regulaci EN 267) 5. Čistota TwinOxide 0,3% je stabilně 99,9 % TwinOxide 0,3% roztok může být vytvářen na místě nebo jinde a pak odvezen na potřebné místo. Pokud jsou dodrženy skladovací podmínky a instrukce uvedené v bezpečnostních listech, doba trvanlivosti je 30 dní. Reziduální efekt takto generovaného oxidu chloričitého je po aplikaci více než 72 hodin. Je připravován z práškových velmi stabilních komponent. V případě dodržení instrukcí v návodě a v bezpečnostních listech je doba trvanlivosti 5 let. Za dodržení skladovacích podmínek je doba trvanlivosti roztoku minimálně 30 dní. 9. Tvoří z 99,9% čistý oxid chloričitý Nevytváří volný chlor a netvoří halogen deriváty organických látek. Po reakci zbudou dvě neškodné soli: síran sodný a chlorid sodný. Neškodí lidskému organismu ani životnímu prostředí. Je aplikován v malých koncentracích, které nejsou korozívní. Vyžaduje složitá a drahá zařízení a vybavení (reaktor, mísič atd.) Ke generaci oxidu chloričitého jsou používány toxické a nebezpečné chemické sloučeniny. Obecně čistota roztoku oxidu chloričitého začíná od 65 %. Oxid chloričitý musí být generován na místě a ihned použit. Je velmi málo stabilní. Z toho vyplývá, že reziduální efekt klasického oxidu chloričitého je z části limitován. Oxid chloričitý připravován z kapalných komponentů se rozkládá velmi rychle (nelze zaručit a kontrolovat přesné složení nestabilních, kapalných komponent). Musí být aplikován bezprostředně, nelze ho skladovat. Během několika hodin se zcela rozloží. Vytváří vysoký obsah chloritanů, chlorečnanů, volného chloru. Během jeho generace může vznikat volný chlor, který reaguje s organickými látkami na produkty podezřelé z karcinogenity (THM apod.). Chloritany, chlorečnany a halogen deriváty organických sloučenin poškozují lidské zdraví a škodí životnímu prostředí. Je velmi korozívní. 6

7 Jednoduchá příprava a aplikace Jednoduché použití. Snadná manipulace. Pouze je nutné přichystat množství vody, odpovídající množství přípravku dle návodu. A složka je přidávána první. B složka je přidávána druhá. Nechat plně rozpustit a reagovat (max. 3 hodiny). Opatrně zamíchat. TwinOxide je připraven k použití. Zařízení a instalace Je zapotřebí pouze jednoduché zařízení například schema uvedené níže. HD-PE uzavřený zásobník nepropouštějící UV záření, 0 % vzduchové vůle v zásobníku, Kynar nebo FEP trubičky, dávkovací čerpadlo. 7

8 TwinOxide - možnosti aplikace Úprava vody Užitkové vody Papírenský průmysl Potravinářský průmysl, pivovarnictví a nápojářský průmysl Ropa a plyn Životní prostředí Textilní průmysl Zdravotnictví Rybolov Lázeňství Zahradnictví Elektronika Čištění odpadních vod Čištění vzduchu Chladicí věže Hotely, lodě, veřejné instituce Farmy Úprava pitné vody Kontrola THM Kontrola chutě a zápachu Odmanganování a odželezňování Dezinfekce odpadních vod Mikrobiální zabezpečení chladících a užitkových vod Kontrola zápachu Odmanganování a odželezňování Odstranění fenolů a kyanidů oxidací Dezinfekce odpadních vod Proti kontaminaci filtrů reverzní osmózy Čiření vody Kontrola obsahu železa Bělení papíru Dezinfekce/ kontrola THM Kontrola zápachu (aminy, sloučeniny síry) CIP čištění Mikrobiální zabezpečení Mikrobiální zabezpečení ropných vrtů a studní Odstraňování sulfidů Čištění potrubí a nádrží Kontrola THM Odmanganování a odželezňování Dezinfekce odpadních vod Odstraňování sulfanu a fenolů Kontrola zápachu Odstraňování organických látek Odstraňování oxidů dusíku (NOx) Odstraňování oxidů síry (SOx) Bělení Mikrobiální zabezpečení (včetně MRSA) CIP čištění Kontrola jodu Chladící řetězce, transport, prodloužení doby trvanlivosti Zabezpečení odpadních vod Dezinfekce povrchů Odstraňování řas, hygienické zabezpečení Kontrola zápachu Dezinfekce teplé a bazénové vody Odstraňování řas a hlístic Příprava elektrosoučástek Dezinfekce odp. vod Odstranění fenolů, kyanidů, sulfidů oxidací Bakterie, viry,není korozivní Dezinfekce chladících a užitkových vod Hygienické zabezpečení vody, čištění povrchů Dezinfekce, kontrola zápachu, řízení produkce drůbeže 8

9 Mezinárodní certifikáty TwinOxide byl úspěšně podroben zkouškám a schválen v souladu s následujícími normami: TUV Independent Organization for Technical Inspection and Safety DIN & ISO (European Standards for Purity and Quality): DIN EN 267 DIN DIN EN ISO 596Purity Standard DIN EN938 (Europe) DIN DIN EN ISO 969 DVGW W224 (DVGW = German Regulatory Authority). DIN EN 2338 DVGW W624 DIN Trinkwasserverordnung 200 (Drinking Water Standard Germany) DIN Institute ISS of the University of Duisburg, Germany DIN EN ISO DIN: National Standard Institute Germany DIN EN ISO 233 Samozřejmě splňujeme požadavky vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. NSF Std 60 (USA Drinking Water Standard) EPA (2Q, 2008) 9 TwinOxide CZ, s.r.o. Národní třída 43, 0 00 Praha mobil: ; fax:

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

OZON V MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH ÚPRAVY PITNÉ VODY

OZON V MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH ÚPRAVY PITNÉ VODY OZON V MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH ÚPRAVY PITNÉ VODY Doc. RNDr. Jiří Dřímal, CSc.* Rozšířený záznam přednášky přednesené na konzultačním dnu Problematika ozonu ve vodě (SZÚ, Praha 25.10.1999) aktuálně doplněno

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Opravdu víte, co pijete?

Opravdu víte, co pijete? TEST Balené vody a pitná voda z kohoutku Opravdu víte, co pijete? Podezření na přítomnost cizorodé toxické látky nebo použití nedovolené antimikrobiální úpravy. Nedovolený výskyt cizorodých organických

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SZÚ-1679/2014

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SZÚ-1679/2014 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Naše čís. jednací: SZÚ-1679/2014 Datum: 9.5.2014 Metodické doporučení Národního referenčního centra pro pitnou vodu Zásady správné praxe při výstavbě a opravách vodovodní sítě z

Více

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Lidařík, s.r.o. Výrobní program PITNÁ VODA

Lidařík, s.r.o. Výrobní program PITNÁ VODA Lidařík, s.r.o. Železná 12 619 00 Brno Horní Heršpice Tel./fax: +420 543 210 615 E-mail: info@lidarik.cz www.lidarik.cz Lidařík, s.r.o. Výrobní program PITNÁ VODA CARELA se představuje Více než 30 let

Více

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5 TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5 Abstrakt Vodní hospodářství z hlediska nakládání s veškerými vodními zdroji je v posledních letech velmi

Více

UV jednotky pro odpadní vody

UV jednotky pro odpadní vody UV jednotky pro odpadní vody 3 5 6 Obsah UV zachovává nedostatkové vodní zdroje Systémy Berson Openline Systém Berson InLine : Vlastnosti a hlavní výhody Hlavní komponenty Nejlepší v UV již více než 40

Více

Vodovodní potrubí a kvalita pitné vody: antibakteriální vlastnosti mědi

Vodovodní potrubí a kvalita pitné vody: antibakteriální vlastnosti mědi Hungarian Copper Promotion Centre Vodovodní potrubí a kvalita pitné vody: antibakteriální vlastnosti mědi Obsah: 1. Antibakteriální vlastnosti mědi 2. Úloha mědi při snižování výskytu baktérií z rodu Legionella

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG. www.bioclean.cz

PRODUKTOVÝ KATALOG. www.bioclean.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Produkty BIOCLEAN nabízí integrované řešení problémů způsobených lidskou činnos jak v mnoha průmyslových odvětvích, tak i v domácnostech. www.bioclean.cz ČÍM SE ZABÝVÁME? Firma Bioclean

Více

Odkyselování stabilizace vody

Odkyselování stabilizace vody Odkyselování stabilizace vody 1 stabilizace vody = úprava do vápenatouhličitanové rovnováhy odkyselování = odstraňování agresivního oxidu uhličitého důvod = korozivní účinky CO 2 na kovové a betonové konstrukce

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí

4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí 4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí Kapitola 4 Čistění odpadních vod je zpracování na konci potrubí, které je potřebné, protože různé zdroje produkují odpadní vody. Patří k nim voda

Více

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Č E S K Á Z E MĚDĚLS K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Bakalářská práce

Více

VLIV DOPRAVY NA ČISTOTU VOD

VLIV DOPRAVY NA ČISTOTU VOD Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice VLIV DOPRAVY NA ČISTOTU VOD Daniel Cikán, II. ročník, DP-SV Prohlášení: Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

JAK VYBRAT VHODNÝ PRODUKT SENTINEL

JAK VYBRAT VHODNÝ PRODUKT SENTINEL JAK VYBRAT VHODNÝ PRODUKT SENTINEL Úvod Přednosti bezproblémově provozovaného topného systému jsou obecně známé a jsou to: - účinné topení - energetické úspory - nízké náklady na provozní paliva - vyšší

Více

Průvodce výrobou a využitím bioplynu

Průvodce výrobou a využitím bioplynu České sdružení pro biomasu Průvodce výrobou a využitím bioplynu Publikace je zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009

Více

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ Ing. Jiří Kropáč, Ph.D. I Ing. Lukáš Frýba prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě 1. část (revidovaná) Vypracovali: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Ing. Jan Žákovec Praha, červen 2006 Obsah

Více

3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ. 3.1 Informace uvedené v této kapitole. Kapitola 3

3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ. 3.1 Informace uvedené v této kapitole. Kapitola 3 3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ Tato kapitola uvádí více podrobností o úvahách uvedených v sekcích.3 a 2.2.2.3 a popisuje techniky čištění odpadních vod a odpadních plynů podle jejich environmentální výkonnosti,

Více

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav 1 Obsah Úvod... 4 V průmyslových podnicích vznikají následující typy odpadních vod:... 5 Odpadní vody a jejich složení... 5 Rozdělení průmyslových

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více