CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI"

Transkript

1 H spl s r.. Wuchterlva 5, Praha 6 tel.: Nedbalva 14, Ostrava tel.: WWW: Vážení uživatelé, 9. ledna 2012 dstáváte nvu verzi všech prgramů pr rk Je t stav k PŘED INSTALACÍ SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A ŘIĎTE SE VŠEMI POKYNY Instalaci prgramu Syslík - mzdy (klient/server i paradx) prveďte až p uknčení měsíce prsinec 2011, nebť musíte uzavřít prsinec ještě pdle předpisů rku 2011! V prgramu Syslík rvněž nebudete mci dělat pravy dcházky v lednu 2012 d prsince 2011 (změny d minula), nebť se zásadně změnil způsb výpčtu DPP. Změny d minula půjdu pět až při výpčtu únrvých mezd. NÁVOD K INSTALACI 1. Nejprve si uvědmte, jaku verzi prgramu vlastníte. Verze 4.xx je verze Paradx, verze 5.xx je verze klient/server. Verze se vám zbrazuje na titulním řádku hlavníh kna prgramu. Nyní dstáváte verzi 4.32 Sysel, Syslík a Syslíček Paradx, 5.28 Sysel/Syslík klient/server a 2.22 Dmvník. 2. Zaarchivujte firemní data (v případě multiverze archivujte všechny firmy). 3. Zaarchivujte tiskvé sestavy a splečná nastavení. 4. Uknčete prgram (pkud běží). Server (u Sysla/Syslíka a Dmvníka) uknčvat nemusíte. 5. Z instalačníh CD spusťte instalaci té verze, kteru máte kupenu. Registrační klíče pr jedntlivé prgramy máte nalepeny na CD neb si je vyhledejte v systému ipartner (registrační klíče jsu jiné než lni). INSTALACE NOVÉ VERZE PŘÍMO Z INTERNETU Pkud máte pčítač připjený k internetu, nainstalujte si nvu verzi přím bez pmci CD. 1. Zaarchivujte firemní data (v případě multiverze archivujte všechny firmy). 2. Zaarchivujte tiskvé sestavy a splečná nastavení. 3. Ve svém prgramu zvlte Servis Stahvání z internetu Stažení nvé verze prgramu. Ve Win Vista a Win 7 je nutné, aby byl prgram spuštěn jak správce, jinak se p stažení instalace nespustí. 4. Stiskněte tlačítk Stažení a instalace. Nyní prběhne stažení nvé verze prgramu, prgram se sám uknčí a spustí se instalační prgram jak kdybyste jej spustili z CD. Pvedl se? Tak se ještě zaregistrujte d ipartnera ( a tam klikněte na dkaz Zaregistrujte se jak náš klient) a d příštíh rku nemusíte platit za zasílání CD. Nainstalujte si také nvý kmprimační prgram Archivace (verze 3.00). Starý uměl kmprimvat subry puze d veliksti 2 GB. Při instalaci z CD zaškrtněte, že chcete instalvat i prgram Archivace, pkud si instalaci stahujete z internetu, spusťte funkci Stažení nvé verze znvu a zaškrtněte, že chcete instalvat prgram Archivace. Prč je výhdné se zaregistrvat v systému ipartner Již přes 800 našich uživatelů se registrval v systému ipartner ( C můžete mít navíc prti těm, kteří se ještě neregistrvali? Okamžitý přehled prgramech, které užíváte, včetně registračních a licenčních klíčů. Pkud některý z klíčů zapmenete, snadn si jej zde (třeba půlnci) najdete. Najdete zde rvněž i čísl pradenství a klik minut pradenství jste již vyčerpali. Přehled fakturách, které jsme vám vystavili a jejich úhradách. Ptřebujete-li kpii faktury, jednduše si ji sami vytisknete. Budete pravidelně infrmváni všech nvých verzích prgramů a akcích, které přádáme. Můžete nám hlásit změny adresy vyplněním jednduchéh frmuláře. Můžete vznášet připmínky a návrhy na vylepšení prgramů vyplněním jednduchéh frmuláře. Můžete nakupvat v našem eshpu se slevu. Registrace vás nic nestjí, stačí na kliknut na Zaregistrujte se jak náš klient, vyplnit frmulář a deslat jej. Pak dstanete přístupvé jmén a hesl, kterým se d systému budete přihlašvat.

2 Přejděte na Sysla / Syslíka Od ledna 2010 se změnily licenční pdmínky při nákupu nvých prgramů. Nyní jsu výhdnější pr nesíťvý prvz. Následující ceny jsu pr přechd z PX verze na verzi pr jednu firmu a jednu stanici. Přiďte si prgram na splehlivější databázi a jak je vidět z dalšíh ppisu, nvé funkce vznikají hlavně ve verzích. Navíc začínáme uvažvat uknčení pdpry PX verzí. Sysel PX -> Sysel ,- Syslík 25 PX -> Syslík ,- Syslík 50 PX -> Syslík ,- Syslík 100 PX -> Syslík ,- Syslík 300 PX -> Syslík ,- Syslík nem PX -> Syslík nem ,- POPIS ZMĚN VŠECHNY PROGRAMY Vzdálená pmc Při řešení některých prblémů, především technickéh rázu, je někdy lepší vidět, c se přím děje na pčítači, na kterém se prblém bjevil. Řešení prblému je tak mnhnásbně rychlejší než řešit prblém puze p telefnu neb u. Prt jsme zakupili prgram TeamViewer, který prstřednictvím internetu dkáže zprstředkvat přens plchy uživatele k nám a je t, jak bychm seděli přím u vašeh pčítače. Tent prgram se nyní nainstaluje při instalaci našich prgramů a v případě ptřeby tét vzdálené pmci spusíte prgram z Nabídky Start Prgramy Prgramy H Vzdálená pmc TeamViewer. Bude vám přidělen ID a hesl, které nám p telefnu sdělíte a my se k vám již připjíme. Tut službu mhu využít puze uživatelé, kteří mají předplacené alespň základní pradenství. ARCHIVACE - KOMPRIMAČNÍ PROGRAM Nvá verze, která umí kmprimvat subry větší než 2 GB V sučasné dbě se stává, že datvé subry na SQL serveru jsu již větší, než 2 GB. Stará verze kmprimačníh prgramu měla mezení na tut velikst. Nainstalujte si nvu verzi prgramu Archivace 3.00 (viz dstavec instalaci prgramů). Pkud byste kmprimvali subry větší než 2 GB staru verzí kmprimačníh prgramu, nešla by zálha následně bnvit. VŠECHNY PROGRAMY VE VERZI (SYSEL/SYSLÍK, DOMOVNÍK) Mžnst přepínat se klientem mezi různými servery Pkud se klientem připjujete na více aplikačních serverů, můžete pžadvané připjení zvlit hned při přihlašvání v pli Výběr připjení. Tt využijete například když se připjujete pmcí ntebku jednak přes lkální síť ve firmě a jednak z dmva přes internet. Při připjení přes lkální síť a přes internet zpravidla musíte zadávat pkaždé jinu IP adresu serveru. Neb tt může využít externí účetní, který se vzdáleně připjuje klientem k něklika firmám vlastnícím Sysla - ten také musí pkaždé zadávat jinu IP adresu. Nyní byl nutné zadat IP adresu serveru v nastavení klienta a pak se teprve přihlásit. Takže jste si museli pamatvat všechny IP adresy, ke kterým jste se chtěli připjvat. Nyní si můžete seznam vlitelných připjení nadefinvat v ini subru pripjeni.ini, který se umístí d slžky s prgramem Sysel - klient. Tent ini subr bsahuje sekce, jejichž název je tvřen názvy jedntlivých připjení, přičemž každá z těcht sekcí bsahuje hdnty zadávané v nastavení klienta. Příklad ini subru [Lkální server] SERVER=lcalhst PORT=2106 ReqTimeOut=120 [Vzdálený server] SERVER= PORT=2106 ReqTimeOut=120 Názvy sekcí se bjeví ve výběrvém pli při přihlašvání d prgramu. Autmatické dpjvání klienta při jeh nečinnsti Pkud ptřebujete, aby byl klient autmaticky dpjen při určité dbě nečinnsti, aby například neblkval připjení k serveru pr jinéh uživatele, nastavte si dbu, za kteru bude klient dpjen na serveru. Spusťe server v interaktivním režimu, pak zvlte Nastavení - Server a zadejte Limit pr neaktivitu uživatele (min). Pak musíte server vypnut a zapnut. Server pak autmaticky dpjí klienta, který bude neaktivní p nastavený čas. Pkud necháte v nastavení nulu, server nebude klienty dpjvat nikdy.

3 ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE Sysel i PX účetnictví, Syslíček PX i PX Nvé frmuláře pr přiznání daně z příjmu Pr přiznání daně z příjmu jsu nyní nvé frmuláře: přiznání fyzických sb je vzr 18, přiznání právnických sb je vzr 22. Úprava frmuláře pr přiznání DPH Frmulář pr přiznání DPH byl upraven, aby se d něj správně vyplňvaly údaje přenesené daňvé pvinnsti. Dále byl na řádcích 52 a 53 změněn zbrazení keficientů. Nyní se zbrazují pdle pčtu prcent, takže dřívější keficient 1,00 je nyní zbrazen jak 100%. Přenesení daňvé pvinnsti Od ledna se rzšiřuje kruh těch, kd pdléhají režimu přenesení daňvé pvinnsti. Při vystavení faktury pužijte jak typ DPH S - přenesení daňvé pvinnsti základní neb T - přenesení daňvé pvinnsti snížená. Rzlišení na základní a sníženu sazbu je jen kvůli tisku faktury, uvnitř prgramu mají bě mžnsti stejný smysl Na faktuře nebude vyčíslen DPH a na tiskvé sestavě se vytiskne věta, že faktura byla vystavena v režimu přenesení daňvé pvinnsti. Dále na každém řádku faktury vyplňte d ple Kód 92 kód plnění, který se bude zapisvat d hlášení. POZOR!!! Pkud máte někd upravené tiskvé sestavy faktur (jmén subru s definicí sestavy má přípnu QRU), musíte si sami udělat úpravu, aby se tat věta na sestavě tiskla a také aby se tiskl zda je pskytnuté plnění v základní neb snížené sazbě neb přejděte ke standardní sestavě. Ke standardní sestavě přejdete tak, že si fakturu tevřete v návrháři sestav a pak zvlíte Subr - Návrat ke standardní sestavě. Tat perace je nevratná, vaše upravená definice (s přípnu QRU) se tut perací smaže z disku. Pkud máte uživatelsky upravené sestavy, budete na t při instalaci upzrněni. Pkud přijmete fakturu vystavenu v režimu přenesení daňvé pvinnsti, zapište ji d přijatých faktur s typem DPH ZA - přenesení daňvé pvinnsti základní neb ZB - přenesení daňvé pvinnsti snížená. D plíčka Kód 92 ještě zapište kód plnění, který se bude zapisvat d hlášení. Pak stiskněte tlačítk pr výpčet DPH a prgram vygeneruje dva řádky s DPH - jeden kladný, kterým si daň nárkujete a druhý záprný, kterým daň dvádíte. Všichni, kd přijmete fakturu s přenesenu daňvu pvinnstí, musíte zasílat elektrnické hlášení finančnímu úřadu. Tt hlášení není mžné psílat na papíře, ale puze elektrnicky. Nejphdlnější je zaslat jej d datvé schránky finančníh úřadu. K tmu musíte mít DS kmunikátr minimálně ve verzi standard. Pak stačí v menu Tisky - DPH - Výpis z evidence 92 zvlit Odeslání hlášení d DS. DS kmunikátr deslanu zprávu zaarchivuje, takže máte dknalý přehled, c jste kdy pslali. Pr desílání d datvé schránky nemusíte mít svůj vlastní elektrnický pdpis. Další mžnst je ulžit si hlášení jak XML subr a ten deslat pmcí webu Ministerstva financí. Puze Sysel účetnictví Nvý bankvní frmát KM KB a LBBW bank Byl přidán další frmát pr zasílání příkazů a načítání výpisů pr Kmerční banku, který banka nazývá KM KB a multicash pr LBBW bank. Pr LBBW bank pužívejte vlbu Multicash MT940 (pkud bude mít banka, se kteru kmunikujete kód 4000, pužije se frmát LBBW). V nastavení hmebankingu pr LBBW d zkrácené identifikace klienta zapište slv WISE. Načtení údajů z Aresu d adresáře Když zakládáte nvu adresu, stačí vyplnit IČ a stisknut tlačítk Načtení záznamu z Aresu. Prgram se přes internet napjí na Ares a údaje, které může zjistit, sám vyplní d adresáře. Tím si zajistíte, že máte správně vyplněné ficiální údaje firmě. Mžnst autmatickéh číslvání skladvých karet v každém skladu jinu řadu Pkud ptřebujete, aby se skladvé karty autmaticky číslvaly při jejich zalžení v jedntlivých skladech samstatnými číselnými řadami, můžete v definici skladů (Servis - Definice - Seznamy - Sklady) vyplnit u údajů skladu ještě číselnu řadu, kteru má být sklad číslván (nvé číselné řady si nejdřív musíte zalžit a nastavit jim pžadvané parametry). Pkud tent údaj nevyplníte, budu karty číslvány jak dsud, tzn. standardní číselnu řadu 43. Hrmadné desílání vydaných faktur ve frmátu PDF Vyfiltrujte si faktury, které chcete deslat a vyberte funkci Tisky - Hrmadné deslání faktur em. Adresa každé faktury musí bsahvat platnu vu adresu. Prgram pak vygeneruje každu fakturu d frmátu PDF a dešle ji na adresu dběratele. Vygenervání dbrpisu na vydanu fakturu Pkud chcete vygenervat dbrpis na vydanu fakturu, zalžte ve vydaných fakturách nvý záznam, zvlte jak typ faktury Dbrpis, vyberte dběratele a spusťte funkci Akce - genervání plžek - Vytvřit dbrpis. Zbrazí se seznam vydaných faktur pr dběratele. Z nich si vyberte tu, na kteru chcete vytvřit dbrpis a stiskněte OK. Ple Jen htvě v adresáři V adresáři je nvé ple Jen htvě. Pkud jej zaškrtnete a budete chtít vystavit tmut dběrateli fakturu, která má být placena převdem, prgram vás upzrní, že tent dběratel má platit jen htvě.

4 Puze Syslíček PX daňvá evidence PX Přehled příjmech a výdajích OSVČ Byl upraven Přehled příjmech a výdajích OSVČ, který se desílá na ČSSZ pdle nvéh frmuláře pr rk SYSEL CESTOVATEL verze pr cestvní kanceláře Rzdělení sezóny na Zima - Lét Cestvní kanceláře, které přádají jak zimní, tak letní zájezdy, si nyní mhu sezónu rzdělit na zimu a lét. Při zadávání zvlíte na kartě zájezdu či kartě dpravy krmě rku sezóny ještě rzlišení Zima - Lét. V liště kna zájezdů, dpravy a bjednávek můžete rvněž nastavit, zda chcete vidět z dané sezóny zimní či letní zájezdy (dpravu, bjednávky). Exprt na Zajezdy.cz Byl přidán další frmát exprtu na Zajezdy.cz MZDY A PERSONALISTIKA Syslík klient/server i paradx mzdy a persnalistika PX/ Tradičně největší změny zaznamenávají mzdvé prgramy, nebť v tmt kmplikvaném bru je ze strany státu stále nejvíc živ. Zdravtní, sciální, nemcenské a důchdvé pjištění Zásadní změnu bsaženu v nvele zákna nemcenském pjištění je změna kruhu pjištěných sb, kdy d budu účastny nemcenskéh a tím i důchdvéh pjištění též splečníci a jednatelé s.r.. a další sby, které pdléhaly puze důchdvému pjištění. V tét suvislsti zaniká hranice pr účast na důchdvém pjištění, která v rce 2011 činila 6.200,-Kč a pr vás t znamená, že u sb, kde máte uveden typ sciálníh pjištění Puze důchdvé budete muset ručně přednastavit typ Nemcenské a důchdvé pjištění a příspěvek na státní plitiku zaměstnansti Byly stanveny nvé redukční hranice pr úpravu denníh vyměřvacíh základu: 1. redukční hranice 838,- Kč 2. redukční hranice 1.257,- Kč 3. redukční hranice 2.514,- Kč V suvislsti s nemcenským pjištěním si dvlujeme znvu upzrnit na ptíže při vyplňvání přílhy k žádsti ND pkud byla 1. den PN dpracvána alespň část směny, je tent den pr nemcensku pvažván za vylučený, pr důchdvé pjištění však nikli, a je tedy nutn tent den přidat jak vylučený v přílze ručně, napak v případě neplacenéh vlna se dny jeví jak vylučené, cž však neplatí pr nemcensku a musí být z vylučených db, pět ručně, dstraněny. Očekává se také nvý frmulář k přílze k žádsti nemcenské dávky, ale d data rzesílání tht dpisu nebyl uveřejněn na stránkách ČSSZ. Zvyšuje se hranice rzhdnéh příjmu pr účast na nemcenském pjištění z částky 2.000,- Kč na 2.500,-Kč. Ze zaměstnání se sjednaným příjmem Kč 2.499,-Kč se d stává zaměstnání maléh rzsahu. Maximální vyměřvací základ pr dvd pjistnéh na zdravtní pjištění se zvyšuje na částku ,-Kč, v sciálním pjištění se snižuje na 48 násbek průměrné mzdy a činí ,- Kč. Další zásadní změnu je zaměstnání na krátkdbý pracvní pměr nvela říká, že zaměstnanci jsu účastni pjištění též, jestliže jejich zaměstnání neměl trvat a ani netrval déle než 14 kalendářních dnů, pkud zaměstnanec vyknával v kalendářním měsíci u téhž zaměstnavatele více těcht zaměstnání a úhrn zapčitatelných příjmů z těcht zaměstnání dsáhl v kalendářním měsíci aspň částku rzhdnéh příjmu; zaměstnanci jsu účastni pjištění nejvýše p dbu trvání takvých zaměstnání v tmt kalendářním měsíci. Za téhž zaměstnavatele se přitm pvažuje též právní nástupce zaměstnavatele. Z uvedenéh pak pr nás vyplývá, že je třeba ručně v takvých případech zatrhnut na zálžce Sciální pjištění pakvaný pracvní pměr. Kmenvá databáze V suvislsti se změnami v zákníku práce bude třeba především upravit nastavení u dhd prvedení práce. Prtže zákn nařizuje dvádět pjistné na zdravtní i sciální pjištění i z DPP, jejichž výše v měsíci překrčí částku ,-Kč (a t i sučtem za více dhd u jednh zaměstnavatele v jednm kalendářním měsíci), je třeba na zálžce Sciální pjištění nastavit v plíčku Druh zaměstnance pr sciální pjištění správné písmen (T,U,V ) pr příslušnu dhdu a typ sciálníh pjištění na Nemcenské a důchdvé pjištění a příspěvek na státní plitiku zaměstnansti. Stejně tak musí být prvedena úprava na zálžce Parametry mzdy - Zdravtní pjištění musí být uvedena zdravtní pjišťvna a zdravtní pjištění platí neb platí stát, pdle th, jakéh zaměstnance jde. Dále je třeba dstranit zatržítk u autmatickéh dplatku d minimální mzdy. V lňském rce jsme rzdělvali pedaggické pracvníky na kvalifikvané a nekvalifikvané a p rce tat úprava pět padá, takže si budete muset změnit u nekvalifikvaných pedaggů zařazení d půvdní platvé tabulky č.4 (přílha 5) v suvislsti

5 s nařízením vlády 448/2011 Sb., které zrušuje platvu tabulku pr nekvalifikvané pedaggy. Platvá tabulka č.4 dznala změn, prt si stáhněte nvu! V tét suvislsti bude třeba vytvřit i nvý frmulář P1-04 (jeh tvrbu plánujeme v průběhu března 2012) Mzdvá databáze Všechny níže ppsané změny mzdvých atributů by měly být prvedeny autmaticky, stačí je jen zkntrlvat. V suvislsti s výše ppsanu úpravu u DPP je nutn i ve mzdvé databázi na zálžce Náhrady, OON, Ostatní upravit atributy u DPP zatrhnut sciální i zdravtní pjištění. Prgram sám přepčte a vyhdntí všechny dhdy u jednh zaměstnance a stanví, zda celkvá částka přesáhla ,-Kč a pdléhá tak dvdům. Ze stejnéh důvdu pak je ještě třeba nastavit atribut na dvdy sc. a zdrav. i u penzijníh a živtníh pjištění na zálžce Odvdy u plžek Penz.p.pdnikdaň. a Živ.pj.pdnik-daň. Exekuce v případě, že se jedná zaměstnance s více pracvními pměry, je třeba na zálžce Nemcenská, mimmzdvé v plžce Celkem z vedlejších činnstí zadat ručně atribut exekuce, jinak se prvede puze z výchzíh PP. Pzr! exekuce se prvádí i z daňvéh bnusu! Nutn značit v atributech exekuci v plíčku Daňvý bnus. Další změny Pr výpčet exekucí byly navýšeny částky živtníh minima jedntlivce na částku 3.410,- Kč a nrmativní náklady na bydlení na částku 5.352,-Kč. Pstup výpčtu zůstává nezměněn. Daně základní dčitatelná plžka na daň se vrací k půvdní hdntě, takže sučasná měsíční výše dečtu bude činit 2.070,- Kč. Zvyšuje se dčitatelná plžka na děti na 1.117,-Kč/měsíc (invalidní děti 2.234,-Kč/měsíc). Ostatní plžky zákn daních z příjmů nemění. Tisky Mzdvá databáze: Přehledy Oznámení úřadu práce za rk 2011 Daně Vyúčtvání zálhvé a srážkvé daně včetně přílh 1 a 2 Zúčtvání zálh na daň Listy Zápčtvý list Zápčtvý list Ptvrzení pr Úřad práce Ptvrzení zdanitelných příjmech pr rk 2012 bude upraven p vydání MFČR (bvykle kncem ledna). Puze Syslík mzdy a persnalistika Penzijní fndy Byl přidán předmět při desílání rzpisu em Nvý bankvní frmát KM KB Byl přidán další frmát pr zasílání příkazů pr Kmerční banku, který banka nazývá KM KB. Tiskvé sestavy Byly dpracvány pracvní smluvy pr mzdu i plat, DPČ a DPP. V kmenvé databázi jsme již na pdzim 2011 vlžili nvu plíčk Vystaven, kde můžete pužít pr tisky (např. platvých výměrů) datum různé d skutečnéh data (např. k ). SPRÁVA NEMOVITOSTÍ DOMOVNÍK Dmvník byty D sestavy Kntrla salda lze zahrnut i přeplatky z vyúčtvání a jejich vyplacení D kntrlní sestavy salda je mžné zahrnut přeplatky z vyúčtvání a jejich vyplacení. T umžní mít přehled tm, zda byl všem vyplacen přeplatek z vyúčtvání. Standardně se přeplatek z vyúčtvání d sestavy nezahrnuje, tut vlastnst je třeba nejprve pvlit v nastavení subjektu (Servis Nastavení Výběr subjektu, zaškrtávací plíčk V saldu přepl. z vyúčtv.). Aby mhla funkce správně pracvat, je nutné zajistit stprcentní unikátnst variabilních symblů. Pkud není tt splněn, budete na t upzrněni a přeplatky z vyúčtvání nebudu d sestavy zahrnuty. Je t dán tím, že infrmace vyplacení přeplatku se zapisuje d evidence příjmů a identifikátr sby, které byl přeplatek vyplacen, je dán puze variabilním symblem. Pr připmenutí zpakujme, jak se zadává infrmace vyplacení přeplatku. D evidence příjmů zadáte nvý záznam s těmit parametry: Datum: datum vyplacení přeplatku Variabilní symbl: variabilní symbl sby, které se přeplatek vyplácí Částka: záprným číslem zadán, klik byl vyplacen Měsíc prplacení: 0 Rk prplacení: rk vyúčtvání, za který je přeplatek vyplácen Spárván: ihned zaškrtněte, platba nesmí prjít prcesem spárvání, služí puze pr evidenci vyplacení přeplatku

6 Přeplatek z vyúčtvání je d sestavy (slupec Zaplacen) zahrnut k datu, kdy byl vypčítán vyúčtvání a dečten je k datu vyplacení přeplatku, které je zadán v evidenci příjmů (viz výše). Odhadní cena bytu D evidence bjektů je přidán plíčk Odhadní cena. Služí puze jak evidenční. Sestava Návrh na zvýšení nájemnéh Sestava nahrazující frmulář s známením jednstranném zvýšení nájemnéh. Umžní vytisknut dpis, ve kterém je infrmace plánvaném zvýšení nájemnéh. Sestava se tiskne v evidenci bjektů v menu Tisky Frmuláře Návrh na zvýšení nájemnéh. Lze tisknut buď pr jeden bjekt neb pr více značených bjektů najednu. Hrmadný tisk dlužníků pr pdsubjekty Pkud pužíváte tiskvu sestavu s tiskem dlužníků pr pdsubjekt (Předpisy plateb Tisky Dluhy pr pdsubjekt), tak při tisku tét sestavy se vždy vybírá záznam z adresáře (pdsubjekt). Zbrazí se pak jen ty sby, které jsu napjeny na vybraný záznam z adresáře. Nyní je ještě navíc mžné, že se najednu vytiskne tat sestava pr všechny tyt pdsubjekty, výběr z adresáře se již nenabízí. Variantu vlíte při tisku sestavy. Kpie bjektu Při kpírvání bjektu se kpírují i dečty měřidel. Dmvník nebyty Při tisku faktury z vyúčtvání služeb lze slžky slučvat dle skupin slžek na faktuře Pkud tisknete faktury z vyúčtvání služeb z prgramu Dmvník (Vyúčtvání Tisky Faktury vyúčtvání), je mžné slučvat plžky na faktuře d skupin. Částky za slžky v jedné skupině se sečtu a na faktuře se zbrazí puze jedním řádkem. Režim zbrazení skupin slžek vlíte v nastavení subjektu (Servis Nastavení Výběr subjektu, zaškrtávací plíčk Slučvat slžky dle skupin). Slžky se slučují d skupin pdle nastavení v druzích slžek (Servis Druhy slžek), a t pdle plíčka Skupina na faktuře. Slžky, které budu mít stejné čísl, se na faktuře vyúčtvání zbrazí jedním řádkem s uvedením čísla skupiny. Aby byl mžné uvést i pdrbnější ppis skupiny, byla vytvřena nvá evidence, která danému číslu skupiny přiřadí pžadvaný text. Evidence se nachází v menu Servis Definice Skupiny a druhy Názvy skupin slžek na faktuře. Text se zatím v žádné standardně ddávané sestavě nezbrazuje, ale lze se dhdnut na individuální úpravě tiskvé sestavy. V každém případě je na tent režim prgram již připraven. Rzšíření funkce pr ruční zadání předpisu plateb V případě pužití funkce pr ruční zadání předpisu v evidenci předpisů plateb je nyní mžné autmaticky pužít čísl dkladu (variabilní symbl) dle nastavené číselné řady pr daný typ předpisu (faktury): nájem, zálha, atd. Čísl dkladu se vygeneruje dle číselné řady v případě, kdy d plíčka Variabilní symbl, nevyplníte žádnu hdntu. Pak se p ulžení záznamu autmaticky přiřadí čísl dle číselné řady. Dále je mžné vlžit delší text, který se pak zbrazí na faktuře z předpisů plateb, pkud se faktura tiskne z Dmvníka. Sestava Rzpis plateb dle data platby Nvá sestava zbrazuje dle data platby, d kteréh bdbí předpisu plateb byla platba prplacena. Máte mžnst vlit, zda se zbrazí rzmístění platby p slžkách neb sumárně. Také je mžné vytisknut sestavu, která zbrazí platby, které prplatily buducí předpisy. T nastane v případě, kdy nájemce zaplatí více než má předepsán a peníze se prplatí d předpisu následujícíh měsíce. Sestava se nachází v evidenci předpisů plateb v menu Tisky Rzpis plateb dle data platby a Rzpis plateb buducích předpisů. Dmvník byty + nebyty Filtr na vyřazená měřidla V evidenci měřidel lze vyfiltrvat puze vyřazená měřidla. Pdpra více správcvských firem Máte-li více správcvských firem a chcete na tiskvých sestavách tisknut v různých subjektech různé správce, můžete využít nvéh nastavení pr určení správce. Standardní režim je takvý, že v nastavení firmy (Servis Nastavení Firma) máte zadány infrmace správcvské firmě. Pkud je u subjektu zaškrtnuté plíčk Zastupuje správce, zbrazuje se například na sestavě evidenčníh listu neb vyúčtvání krmě infrmace subjektu ještě infrmace správcvské firmě. Pkud ale ptřebujete, aby se v některých subjektech zbrazval jiný správce, než který je zadaný v nastavení firmy, pstupujte následvně. Správce zadejte d adresáře firem (Servis Definice Adresář firem). Pak tevřete nastavení pžadvanéh subjektu (Servis Nastavení Výběr subjektu), zkntrlujte zaškrtnutí plíčka Zastupuje správce a dle klikněte na iknku vedle plíčka Jiný správce. Vyberte správce z adresáře. Od tét chvíle se bude na tiskvých sestavách, ve kterých jsu pužité infrmace správci, tisknut infrmace zadané v adresáři. Pdpra pr přens dalších údajů d evidence platby ddavatelům z účetnictví Sysel Byla vytvřena nvá funkce, která umžňuje přenášet další údaje d evidence Platby ddavatelům z účetnictví Sysel. Funkce se nachází v evidenci Platby ddavatelům v menu Akce Aktualizace údajů z účetnictví, kteru můžete spustit ihned p přetahu záznamů z účetnictví. Máte mžnst funkci spustit buď pr jeden záznam, neb pr všechny záznamy, které byly přeneseny, ale parametry u nich ještě nebyly nastaveny. Jedná se dplnění následujících údajů:

7 A) Platba slžky Slžka bude vyplněna na základě shdy účtu pr vyúčtvání v nastavení druhu slžky s účtem, který je vyplněn na plžce faktury neb pkladny v účetnictví. Pkud má více slžek, které jsu pužity ve slžkách aktuálníh subjektu, stejný účet pr vyúčtvání, nebude u těcht slžek nastavení slžky prveden, nastavení budete muset prvést ručně neb musíte zajistit unikátnst účtu. Máte-li více slžek se stejným účtem pr vyúčtvání, které jsu pužity v různých subjektech, je t mžné a funkce bude pracvat správně. Je nutné puze zajistit unikátnst účtu pr vyúčtvání v rámci jednh subjektu. B) Obdbí nákladu Jedná se vyplnění plíček Od data, D data. Tyt údaje jsu vyplněny dle plíček Platí d, Platí d, která jsu zadána na plžce faktury v účetnictví. Důležité je, že tat plíčka se v plžce faktury zbrazí jen tehdy, je-li v nastavení firmy v účetnictví nastaven Typ zakázky na hdntu Správa nemvitstí. Nejsu-li plíčka ve faktuře vyplněna, pnechají se v platbě ddavatelům v bdbí nákladu výchzí hdnty. Vyplňvání bdbí je mžné puze u faktury. Vzhledem k malému využití výdajů z pkladny se u plžek přenesených z pkladny bdbí vyplní ručně neb se pnechají výchzí hdnty. C) Cíl platby (pr bytvu verzi) Budu vyplněna ple Platba na a Název. Tat ple jsu vyplněna na základě střediska, které je zadán u plžky faktury neb pkladny. Aby dšl k vyplnění cíle platby, musí být středisk v účetnictví vytvřen funkcemi prgramu Dmvník, aby byla nalezena shda. Zaúčtváváte-li předpis plateb, jsu v účetnictví autmaticky vytvřena střediska dpvídající celkům. Tat střediska můžete rvnu využívat. Chcete-li využívat další střediska dpvídající bjektům, blkům celků neb blkům bjektů, pužijte nejprve funkci v evidenci bjektů v menu Akce - Vytvření středisek v účetnictví, pmcí které další střediska zalžíte. Středisk dpvídající celku má název shdný s názvem celku, maximálně je název zkrácen díky rzdílnsti veliksti plí pr název střediska v účetnictví a název celku v Dmvníkvi. Středisk dpvídající blku celků má předpnu bl_, středisk dpvídající knkrétnímu bjektu má předpnu b_ a středisk dpvídající blku bjektů má předpnu b_. Na základě předpny názvu střediska je vyhdncen, zda se jedná platbu na celek, blk celků, bjekt neb blk bjektů. C) Cíl platby (pr nebytvu verzi) Budu vyplněna ple Platba na a Název. Tat ple jsu vyplněna na základě střediska, které je zadán u plžky faktury neb pkladny. Aby dšl k vyplnění cíle platby, musí být středisk v účetnictví vytvřen funkcemi prgramu Dmvník, aby byla nalezena shda. Nejprve je tedy nutné pužít funkci v evidenci smluv v menu Akce - Vytvření středisek v účetnictví, pmcí které střediska zalžíte. Středisk dpvídající celku má název shdný s názvem celku, maximálně je název zkrácen díky rzdílnsti veliksti plí pr název střediska v účetnictví a název celku v Dmvníkvi. Středisk dpvídající blku celků má předpnu bl_, středisk dpvídající knkrétní smluvě má předpnu b_ a středisk dpvídající skupině smluv má předpnu b_. Na základě předpny názvu střediska je vyhdncen, zda se jedná platbu na celek, blk celků, smluvu neb skupinu smluv. Prpjení adresáře firem s adresářem v prgramu Sysel Adresář firem v prgramu Dmvník je nyní mžné prpjit s adresářem v prgramu Sysel. Nvé záznamy se vytvří buďt v Dmvníkvi neb v Syslvi a p spuštění funkce v menu Akce - Přens adresáře mezi Dmvníkem a Syslem se zvlí směr přensu a tat další kritéria: A) Přens Dmvník -> Sysel Máte mžnst zvlit, které záznamy se mají přenášet. Je mžné přenést puze značený jeden záznam, všechny vyfiltrvané záznamy neb záznamy napjené na sby (smluvy) v právě zvleném subjektu. Pslední variantu je výhdné pužít v případě, kdy jsu všechny sby (smluvy) napjené na adresář, djde pak k přensu všech ptřebných záznamů d účetnictví Sysel a není nutné sestavvat žádný ruční filtr. Dále vlíte databázi účetnictví Sysel. Zvlíte-li mžnst Databáze zvlená v aktuálním subjektu, přenesu se vybrané záznamy puze d databáze zvlené v aktuálně vybraném subjektu. Při výběru druhé mžnsti Všechny databáze, djde k přensu vybraných záznamů pstupně d všech databází účetnictví Sysel. Tat vlba je vhdná pr přens splečných záznamů d všech firem v účetnictví (spleční ddavatelé apd.). B) Přens Sysel -> Dmvník V tmt případě dchází vždy k přensu všech záznamů v účetnictví. Je mžné puze zvlit, zda se mají přenést záznamy puze z databáze účetnictví zvlené v aktuálním subjektu neb záznamy ze všech databází účetnictví. V bu směrech přensu je ještě mžné zvlit, zda se přenáší puze nvě vytvřené záznamy neb se aktualizují i již existující záznamy. V případě, že chcete aktualizvat i existující záznamy, dškrtněte plíčk Puze nvé záznamy. Při přensu záznamů adresáře dchází rvněž k přensu skupin v adresáři. Puze nebytvá verze: V tét verzi je ještě zárveň mžné autmaticky zakládat záznamy d adresáře v účetnictví při exprtu faktur a při zaúčtvání předpisu. Djde rvněž k nastavení dkazu z faktury neb plžky deníku d adresáře firem. Tt se dá zapnut v nastavení subjektu: Servis Nastavení Výběr subjektu, zálžka Další údaje plíčk Autmaticky přenášet adresář d účetnictví Sysel. Puze v nebytvé verzi je t prt, že napjení smluvy na adresář firem je pvinné, cž v bytvé verzi není. Aby mhl přens záznamů mezi prgramy Dmvník a Sysel správně fungvat, musí být u záznamů adresáře jednznačné identifikátry, pdle kterých prgram pzná, že se jedná stejné záznamy. Pkud se již d začátku pužívání prgramu pužívají pr přens záznamů adresáře mezi Dmvníkem a Syslem výše uvedené funkce, dchází k přensu identifikátru autmaticky. Pkud ale byly záznamy d Dmvníka a Sysla zadány ručně, tak i když se záznamy zdají být stejné (stejné IČO, název firmy atd.), prgram by bral, že jsu t rzdílné záznamy, prtže vnitřní identifikátry záznamů jsu rzdílné. Prt byla vytvřena funkce Synchrnizace ručně zadaných adresářů, která prvede sjedncení vnitřních identifikátrů záznamů a pak již bude mžné pužívat výše uvedené funkce. Funkce prchází záznamy v adresáři Dmvníka a zjistí, zda stejný záznam existuje i v adresáři Sysla. K vyhledání záznamu pužívá IČO. Prt, aby synchrnizace mhla prběhnut stprcentně, musí mít všechny záznamy

8 IČO a navíc IČO musí být unikátní, tedy v žádné databázi nemůže existvat více záznamů se stejným IČO. Pkud se tak stane, budete tm při spuštění funkce infrmváni. U těcht záznamů k synchrnizaci nedjde. Aby dšl k synchrnizaci i těcht duplicitních záznamů, je nutné zajistit unikátnst plíčka IČO, pak spustíte funkci pr synchrnizaci a pté můžete IČO vrátit na půvdní hdntu. Jsu-li adresáře již synchrnizvány, duplicita IČO již není zakázána, stejně tak v případě, dchází-li k přensu záznamů hned d začátku pužívání prgramu pužitím výše uvedených funkcí pr přens záznamů mezi prgramy. Unikátnst IČO je nutné zajistit puze v případě ddatečné synchrnizace. PVS Kmunikátr PVS KOMUNIKÁTOR Uknčení prvzu PVS V suvislsti s uknčením prvzu Prtálu veřejné správy byla deaktivvána mžnst desílání dkumentů přes PVS a všechny dkumenty, které se nedesílaly na ČSSZ byly nastaveny jak neaktivní. U dkumentů desílaných na ČSSZ byl autmaticky nastaven desílání na VREP. Hesl pr prhlížení Jelikž se při desílání přes VREP nepužívá přihlašvání prstřednictvím hesla, je mžné si zadat při načítání dkumentu hesl vlastní. Tt hesl je pak vyžadván pr prhlížení bsahu dkumentu a zbrazení náhledu. Nastavení krelačníh čísla V jedinělých případech se stával, že vypršel časvý limit pr kmunikaci s prtálem dříve, než byla přijata dpvěď. V takvém případě sice dešla zpráva, ale prgram nestihl získat krelační čísl. Pkud vám drazila zpráva deslání na , ale dkument se nedstal d stavu Zpracvávám dkument, můžete pmcí funkce Změna stavu dkumentu zadat příslušné krelační čísl a změnit ručně stav dkumentu na Zpracvávám dkument. Tut funkci pužívejte puze ve výše ppisvaném případě a puze pkud znáte krelační čísl, které byl dkumentu přidělen. Kntrlní knihvna ELDP09 Úprava kntrl v suvislsti se změnu číselníku u dhd prvedení práce. DS Kmunikátr DS KOMUNIKÁTOR Dručenka zprávy Mžnst zbrazení elektrnické dručenky zprávy v html frmátu. Funkci najdete v menu, které se zbrazí kliknutím pravým tlačítkem na zprávu. Dručenka bsahuje infrmace z bálky a pdrbné údaje čase ddání a dručení. Autmatické stažení zpráv Pkud prgram p stažení seznamu přijatých a deslaných zpráv zjistí, že přibyly nějaké nvé zprávy, autmaticky nabídne jejíich stažení. Smazání všech zpráv D administrátrskéh menu přibyla mžnst smazat všechny zprávy ze všech prfilů. Tut mžnst můžete pužít v případě, že se velikst dat blíží limitu free verze MS SQL Serveru. Předtím si všem data pečlivě zazálhujte. Ověření platnsti zprávy ve frmátu ZFO Pkud dstanete, např. mailem, zprávu ve frmátu ZFO, můžete si pmcí tét funkce věřit pravst zprávy na prtálu datvých schránek. Funkci naleznete v menu Datvé zprávy Načtení zprávy ve frmátu ZFO Pkud máte nějaku zprávu přijatu neb deslanu z některé z vašich datvých schránek ulženu ve frmátu ZFO, můžete ji d DS kmunikátru načíst pmcí funkce Imprt zprávy ze ZFO subru. Funkci naleznete v menu Datvé zprávy Úprava nastavení práv prfilu D nastavení práv prfilu byla přidána mžnst upravit práv přidělvat příznak zprávě. Přetahvání písemnsti d vytváření zprávy Písemnst je nyní mžné d zprávy přidat přetahem ikny subru myší nad prstr pr výběr písemnsti.

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů na

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr

Více

Stahujte si nové verze sami z internetu

Stahujte si nové verze sami z internetu CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 10. ledna 2008 Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 14. srpna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2012 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek, mezi kterými se přepíná

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2011

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2011 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2011 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Obsah. Stránka 2 z 12

Obsah. Stránka 2 z 12 Verze 1.0 - pslední změna 2.10.2012 Obsah Úvd... 3 Kmerční certifikát... 3 Kvalifikvaný certifikát... 3 Hlavní vlastnsti elektrnickéh pdpisu... 4 Certifikační autrity... 4 Alternativní úlžiště certifikátů...

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 Cvičení je zaměřené na práci v SQL, zejména dtazvání. Zadání je rzdělen d typvých úlh. Jedna úlha bsahuje základní dtaz a něklik alternativních dtazů ke stejné prblematice.

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft VŠEM přístup k SW firmy Micrsft Základní infrmace Micrsft DreamSpark Premium (dříve MSDNAA nebli MSDN Academic Alliance) je licenční prgram, v rámci kteréh mhu studenti VŠEM bezplatně pužívat vybraný sftware

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact.

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact. Bezpečnstní prgramvatelný mdul TRISAFE d Phenix Cntact. Prgramvatelných bezpečnstních mdulů je na trhu hdně, každý větší výrbce je už má ve své nabídce. Mdul TRISAFE d splečnsti Phenix Cntact nabízí ale

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTÉMU AHMOSE. Obsah informační příručky:

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTÉMU AHMOSE. Obsah informační příručky: Obsah infrmační příručky: 1. Prdukty 2. Klienti 3. Objednávky 4. Fakturace 5. Skladvé perace 6. Platby 7. Účetnictví 8. Smluvy 9. Výrba 10. Mzdy 11. Manažérské a statní sestavy 12. Správa systému 13. Internetvý

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Referenční příručka hp ipaq Pocket PC řady h1900. Document Part Number: 311757-003

Referenční příručka hp ipaq Pocket PC řady h1900. Document Part Number: 311757-003 Referenční příručka hp ipaq Pcket PC řady h1900 Dcument Part Number: 311757-003 červen 2003 2003 Hewlett-Packard Cmpany 2003 Hewlett-Packard Develpment Cmpany, L.P. HP, Hewlett Packard a lg Hewlett-Packard

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více