Energetický potenciál disponibilnej biomasy lesa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetický potenciál disponibilnej biomasy lesa"

Transkript

1 Energetický potenciál disponibilnej biomasy lesa Ing. Lieskovský Martin Katedra lesnej ťažby a mechanizácie TU vo Zvolene

2 Obsah prednášky Biomasa pre energetické účely Spôsoby energetického využitia biomasy a možnosti jej konverzie Technika a technológia pre mechanickú úpravu, transport a spaľovanie dendromasy Rýchlorastúce dreviny vhodné pre energetické využitie

3 Biomasa pre energetické účely Palivové drevo Tenšina do 7cm Odpadová hrubina Odpad po manipulácii Hmota z prerezávok Korene a pne Energetické plantáže Odpad po mechanickom spracovaní dreva

4 Spôsoby energetického využitia biomasy a možnosti jej konverzie Pevné palivo: palivové drevo, brikety, drevené uhlie Tekuté palivo: metanol,, etanol, oleje Plynné palivo: drevný, alebo syntetický plyn, bioplyn

5 Spôsoby konverzie biomasy na energetické účely Typ konverzie biomasy Spôsob konverzie bi omasy Energetický výstup Odpadový materiál, alebo druhotná surovina spaľovanie teplo viazané na nosič popol Termochemiská konverzia (suché procesy) zplyňovanie pyrolýza generátorový plyn generátorový plyn dechtový olej uhlíkaté palivo dechtový olej uhlíkaté palivo Biochemická konverzia (mokré procesy) Fyzikálno-chemická konverzia anaeróbna fermentácia bioplyn fermentovaný substrát aeróbna fermentácia teplo viazané na nosič fermentovaný substrát alkoholová fermentácia etanol, metanol vykvasený substrát esterifikácia bioolejov metylester biooleja glycerin

6 Vhodnosť aplikácie rôznych spôsobov konverzie biomasy na energetické účely Ostatné procesy Suché procesy Mokré procesy Druh biomasy esterifikácia bioolejov získavanie odpadového technologického tepla spaľovanie splyňovanie pyrolýza alkoholová fermentácia aerobná fermentácia anaeróbna fermentácia energetické plodiny lignocelulózové (drevo, slama, obilniny) olejnaté plodiny (repka, slnečnica, ľan) energet ické plodiny škrobnat é, alebo cukornaté (zemiaky, cukrová repa, obilniny) odpady zo živočíšnej výroby (exkrementy, mliečne odpady) organický podiel komunálnych odpadov organický odpad z potravinárskej, alebo inej priemyselnej výroby odpady z drevospracujúceho priemyslu odpady z lesného hospodárstva Rastlinné zvyšky z poľnohospodárskej Prvovýroby a starostlivosti o krajinu

7 Spaľovanie Spaľovací proces v dreve prebieha v nasledujúcich fázach: Voda vo vnútri dreva začne vrieť (aj veľmi staré a relatívne suché drevo obsahuje až 15% vody vo svojich bunkových štruktúrach). Z dreva sa postupne uvoľňuje plyn, pričom pre správne spaľovanie je potrebné, aby tento plyn horel a neunikal do komína. Vznikajúci plyn sa mieša s atmosferickým vzduchom a horí pri vysokej teplote. Zvyšok dreva (zväčša uhlík) horí tiež, pričom ako odpad vzniká popol.

8 Pyrolýza termický rozklad dreva bez prístupu vzduchu vznikajú pri teplotách okolo 500 C výslednými produktami pyrolýzy sú: - drevné uhlie - plyny s vysokým obsahom CO a CO 2 - kyselina octová - kyselina mravčia - dechtový olej - smola

9 Splynovanie proces, pri ktorom sa horľavý podiel pevného paliva mení na palivo plynné vplyvom vysokej teploty za obmedzeného prístupu kyslíka výsledným produktom je drevný plyn, ktorého zloženie je závislé od podmienok splynovacieho procesu a obsahu vlhkosti splyňovaného materiálu

10 Typy splynovacích generátorov A splyňovací generátor s pevným roštom protiprúdne usporiadanie, B splyňovací generátor s pevným roštom súprudné usporiadanie, C fluidný splyňovací generátor 1. prívod paliva, 2. odvod plynu, 3. splyňovací vzduch, 4. sekundárny vzdu

11 Technika a technológia pre mechanickú úpravu, transport a spaľovanie dendromasy Charakteristika vstupných materiálov a možnosti ich spracovania 1. Úžitkové a palivové drevo, manipulačné odrezky, kusový odpad z drevospracujúceho priemyslu. 2. Konáre, korene, odpady dýh 3. Štiepky a piliny 4. Stromy z prerezávok a prvých prebierok, prípadne celé stromy.

12 Pozdĺžné a priečne delenie kusového dreva jednomužné motorové píly, kotúčové píly, šrubovacie štiepacie adaptéry na kotúčovú pílu, hydraulické štiepačky, viacoperačné stroje.

13 Štiepkovanie Diskové sekačky Bubnové sekačky Závitovkové sekačky

14 Štiepanie Ručné štiepanie Hydraulické štiepačky Viacúčelové stroje

15 Ostatné činnosti súvisiace s využívaním dendromasy Skladovanie Doprava Sušenie

16 Technológie na spaľovanie biomasy Závisia od použitého paliva: Kusové drevo Lesné štiepky Pelety Brikety

17 Pelety a brikety Využitie pri automatických vykurovacích zariadeniach Zhutnená drevná hmota Nízka vlhkosť Vysoká výhrevnosť

18 Lesné štiepky

19 Rýchlorastúce dreviny Medzi rýchlorastúce dreviny v stredoeurópskych podmienkach zaraďujeme tie, ktorých ročná objemová produkcia presahuje 10 m3/ha. Hlavnými atribútmi pre pestovanie drevín s krátkou (11-15 rokov) a veľmi krátkou rubnou dobou (3-10 rokov) je maximálna produkcia dendromasy (nadzemná časť bez asimilačných orgánov) a odolnosť voči chorobám a škodcom a dobrá schopnosť vytvárať výmladky z koreňov a pňov

20 V podmienkach SR majú podľa najväčší praktický význam nasledovné druhy hospodárskych drevín: Topole zastúpené skupinami Aigeros, Tacamahaca a Leuce Vŕby zastúpené stromovými a krovitými formami Agát biely vyselektované klony Jelše

21 Hlavnými dôvodmi pre zakladanie plantáží RRD sú: využitie poľnohospodárskej pôdy pre nepotravinársku produkciu (zníženie prebytkov potravín) rozvoj vidieckych oblastí ( vytváranie nových pracovných príležitostí, posilnenie regionálnej ekonomiky, investície do nových technológií) zníženie znečistenia ovzdušia (pokuty za emisie, napĺňanie medzinárodných dohôd)

22 Príprava plôch pri zakladaní plantáží RRD a) odstránenie pôvodnej vegetácie b) ochrana proti škodcom c) klčovanie pňov d) príprava pôdy e) sadenie f) hnojenie g) oplotenie h) zber

Tomáš Malatinský v. r.

Tomáš Malatinský v. r. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 337/2012 Z. z. z 26. októbra 2012, ktorou sa ustanovuje energetická účinnosť premeny energie pri prevádzke, rekonštrukcii a budovaní zariadenia

Více

Elektrárny. Biomasa v energetice

Elektrárny. Biomasa v energetice Elektrárny Biomasa v energetice Vývoj skladby hrubé výroby elektřiny Indikativní cíl ve výrobě elektrické energie z OZE Směrnice 2001/77/EC o podpoře OZE na trhu s elektřinou EU procentuální podíly výroby

Více

Cielene pestovaná biomasa na poľnohospodárskej pôde Rýchlorastúce dreviny a miscanthus stabilný zdroj biomasy

Cielene pestovaná biomasa na poľnohospodárskej pôde Rýchlorastúce dreviny a miscanthus stabilný zdroj biomasy Cielene pestovaná biomasa na poľnohospodárskej pôde Rýchlorastúce dreviny a miscanthus stabilný zdroj biomasy 18/10/2012, Banská Bystrica Konferencia ENEF Konferencia ENEF je podporovaná Programom Inteligentná

Více

Celkové vyhodnotenie - 38 stredných škôl

Celkové vyhodnotenie - 38 stredných škôl Celkové vyhodnotenie - 38 stredných škôl Vyhodnotenie úvodného dotazníka pre študentov Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie SMAPUDE_LIFE - LIFE12 INF/SK/000165 1. Čo znamená slovo

Více

Marian Mikulík. Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy

Marian Mikulík. Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy ZPŮSOBY ZUŠLECH LECHŤOVÁNÍ BIOMASY Marian Mikulík Žilinská univerzita v Žilině Seminář Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy Žilina, 22. máj 2007 Biomasa představuje p významný

Více

Využitie biomasy pri výrobe tepla vo verejnom sektore. Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc. Národná energetická spoločnosť a. s. 1

Využitie biomasy pri výrobe tepla vo verejnom sektore. Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc. Národná energetická spoločnosť a. s. 1 Využitie biomasy pri výrobe tepla vo verejnom sektore Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc. Národná energetická spoločnosť a. s. 1 Obsah O B S A H : 1. Úvod 2. Možnosti energetického využitia biomasy pri výrobe

Více

Spracovanie biomasy. výroba ušľachtilých tuhých biopalív, výroba kvapalných biopalív, výroba plynných biopalív.

Spracovanie biomasy. výroba ušľachtilých tuhých biopalív, výroba kvapalných biopalív, výroba plynných biopalív. BIOMASA Spracovanie biomasy výroba ušľachtilých tuhých biopalív, výroba kvapalných biopalív, výroba plynných biopalív. Ušľachtilé tuhé biopalivá BRIKETY Brikety sú vyrobené z odpadovej biomasy drvením,

Více

TVORBA, VYUŽÍVANIE A SPRACOVANIE BIOPLYNU Naďa Langová

TVORBA, VYUŽÍVANIE A SPRACOVANIE BIOPLYNU Naďa Langová TVORBA, VYUŽÍVANIE A SPRACOVANIE BIOPLYNU Naďa Langová Klíčová slova: biomasa, využití a výroba bioplynu, fermentace Tvorba, využívanie a spracovanie bioplynu Ing. Naďa Langová, PhD. Technická univerzita

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 2 1 je hmota organického

Více

doc. Ing. Peter KRIŠŠÁK, PhD. Žilinská univerzita v Žiline Seminár Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy

doc. Ing. Peter KRIŠŠÁK, PhD. Žilinská univerzita v Žiline Seminár Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy Potenciál a produkcia drevnej biomasy v Slovenskej republike a v Žilinskom a v Trenčianskom kraji doc. Ing. Peter KRIŠŠÁK, PhD. Žilinská univerzita v Žiline Seminár Možnosti lokálneho vykurovania a výroby

Více

Katalóg produktov.

Katalóg produktov. Katalóg produktov 2016 PELETY EkoPelety Extra A1 Svetlé pelety smrekové bez prímesy kôry Rozmer palety: 1000 x 1200 x 1700 Balenie: 70 balíčkov x 15 kg PE obal Váha palety: 1050 kg + váha palety Priemer:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.1.10 Integrovaná střední škola technická

Více

Technológia výroby metylesteru repkového oleja. Prednáška 8

Technológia výroby metylesteru repkového oleja. Prednáška 8 Technológia výroby metylesteru repkového oleja Prednáška 8 Výroba surového repkového oleja Čo je transesterifikácia? (preesterifikácia) Transesterifikácia je chemický proces založený na zmiešaní metanolu

Více

Prednáška 7. Technológia výroby bionafty

Prednáška 7. Technológia výroby bionafty Prednáška 7 Technológia výroby bionafty V súčasnosti sú najpoužívanejšie dva druhy biopalív, a to: - metylestery mastných kyselín, označované ako bionafta alebo biodiesel, - bioetanol (bezvodý lieh). Významným

Více

DREVNÁ HMOTA PRE BIOMASU

DREVNÁ HMOTA PRE BIOMASU CENNÍK SORTIMENTOV SUROVÉHO DREVA - LESY SR š.p., OZ Čadca Pre ihličnaté sortimenty surového dreva podľa Technických podmienok dodávok dreva v LESY SR š.p. platných od 1.1.2012 a STN 480055 (apríl 2007),

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

Přehled technologii pro energetické využití biomasy Přehled technologii pro energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek Seminář BIOMASA JAKO ZDROJ ENERGIE 6. - 7.6. 2006, Hotel Montér, Ostravice Z principiálního hlediska lze rozlišit několik způsobů získávání

Více

Ing. Štefan PEPICH, PhD.

Ing. Štefan PEPICH, PhD. TECHNOLOGICKÉ LINKY NA SPRACOVANIE A SPAĽOVANIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ BIOMASY Ing. Štefan PEPICH, PhD. TSÚP Rovinka, Centrum pre poľnohospodársku biomasu Tel.: 0907 158 005 E-mail: stefan.pepich@gmail.com,

Více

VYSOKOÚČINNÁ KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA

VYSOKOÚČINNÁ KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA VYSOKOÚČINNÁ KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA DEFINÍCIA VYSOKO ÚČINNÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA TECHNOLÓGIA A POTENCIÁL PRE VYSOKOÚČINNÚ KOMBINOVANÚ VÝROBU ELEKTRINY A TEPLA OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL L POĽNOHOSPOD NOHOSPODÁRSKEJ. Ing. Štefan PEPICH, PhD. TSÚP Rovinka. Tel.:

ENERGETICKÝ POTENCIÁL L POĽNOHOSPOD NOHOSPODÁRSKEJ. Ing. Štefan PEPICH, PhD. TSÚP Rovinka. Tel.: ENERGETICKÝ POTENCIÁL L POĽNOHOSPOD NOHOSPODÁRSKEJ BIOMASY A EKONOMICKÉ EFEKTY JEJ VYUŽÍVANIA VANIA NA ENERGETICKÉ ÚČELY Ing. Štefan PEPICH, PhD. TSÚP Rovinka Tel.: 0907 158 005 E-mail: pepich@sktc-106.sk

Více

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji Odbor životního prostředí KrÚ JMK Ing. Aleš Pantůček 1. Analýza území Jihomoravský kraj je svoji rozlohou čtvrtý největší kraj v ČR, z hlediska počtu

Více

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Kód kvalifikácie C8341006-00359 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Více

Možnosti spracovania biomasy s cieľom produkcie bioplynu na. Bodík I., Sedláček S., Kubaská M. FCHPT STU Bratislava

Možnosti spracovania biomasy s cieľom produkcie bioplynu na. Bodík I., Sedláček S., Kubaská M. FCHPT STU Bratislava Možnosti spracovania biomasy s cieľom produkcie bioplynu na čistiarňach odpadových vôd Bodík I., Sedláček S., Kubaská M. FCHPT STU Bratislava ÚVOD závislosť na externých energetických zdrojoch kolísanie,

Více

PATRES Školící program. Bioplynové technologie

PATRES Školící program. Bioplynové technologie využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Bioplynové technologie Ing. Jiří Klicpera CSc. Ing.Evžen Přibyl ENVIROS, s.r.o. 1 Motto "Já elektřinu ke svému životu nepotřebuji, televizi klidně mohu sledovat

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

Co je BIOMASA? Ekologická definice

Co je BIOMASA? Ekologická definice BIOMASA Co je BIOMASA? Ekologická definice celkový objem všech organismů vyskytujících se v určitém okamžiku na určitém místě všechny organismy v sobě mají chemicky navázanou energii Slunce. Co je BIOMASA?

Více

KOMBINOVANÁ VÝROBA TEPLA a ELEKTRINY Z BIOMASY

KOMBINOVANÁ VÝROBA TEPLA a ELEKTRINY Z BIOMASY KOMBINOVANÁ VÝROBA TEPLA a ELEKTRINY Z BIOMASY Kombinovaná výroba z biomasy Pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla z biomasy je možné využiť niektorú z nasledujúcich možností: Spaľovaním biomasy v parnom

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

TECHNOLÓGIA MLIEKA II (spracovanie mlieka)

TECHNOLÓGIA MLIEKA II (spracovanie mlieka) SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Fakulta biotechnológie a potravinárstva Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. TECHNOLÓGIA MLIEKA II (spracovanie

Více

ŘÍZENÉ SPALOVÁNÍ BIOMASY

ŘÍZENÉ SPALOVÁNÍ BIOMASY WORKSHOP SLNKO V NAŠICH SLUŽBÁCH 5.4.2013 7.4.2013, OŠČADNICA, SK TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM

Více

využitia palivovej dendromasy Ing. Milan Oravec, CSc.

využitia palivovej dendromasy Ing. Milan Oravec, CSc. Možnosti energetického využitia palivovej dendromasy Ing. Milan Oravec, CSc. Faktory ovplyvňujúce vývoj využiteľného potenciálu dendromasy vlh zavedenie technológii umožňujúcich komplexné využitie ťaženej

Více

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,

Více

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (9)

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (9) 3. června 2015, Brno Připravil: Ing. Petr Trávníček, Ph.D. TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (9) Technika energetického využívání dřevních odpadů Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření

Více

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Poznámky pre učiteľa Téma: Sacharidy Ciele: - charakterizovať vlastnosti, štruktúru, zloženie, využitie a výskyt sacharidov - popísať základné vlastnosti D-glukózy a

Více

BIOMASA. Základní údaje o použitelné biomase

BIOMASA. Základní údaje o použitelné biomase BIOMASA Biomasa je nositelem obnovitelných zdrojů energie vznikajících fotosyntézou. Z hlediska energetického využití jde v podmínkách České republiky většinou o dřevo (či jeho odpad), slámu a jiné zemědělské

Více

Nedostatek energetické biomasy

Nedostatek energetické biomasy Nedostatek energetické biomasy Ing.Vlasta Petříková, DrSc. CZ Biom České sdružení pro biomasu Kontakt : vpetrikova@volny.cz Tel. 736 171 353 Obnovitelné zdroje energie (OZE) lze jednoduše rozdělit na :

Více

Hákové nakladače kontajnerov

Hákové nakladače kontajnerov Hákové nakladače kontajnerov POUŽITIE HÁKOVÉ NOSIČE SA POUŽÍVAJÚ VO VŠETKÝCH SITUÁCIÁCH, KDE JE NUTNOSŤ PREPRAVY ALEBO MANIPULÁCIE S KONTAJNERMI VO VÝMENNOM SYSTÉME. PREDNOSŤOU POUŽITIA HÁKOVÝCH NAKLADAČOV:

Více

Teória farieb II. Druhy tlačových farieb. VYPRACOVAL: Mgr. art Eva Tkáčiková, apríl 2015

Teória farieb II. Druhy tlačových farieb. VYPRACOVAL: Mgr. art Eva Tkáčiková, apríl 2015 Inovácia obsahu a metód vzdelávania prispôsobená potrebám vedomostnej spoločnosti Teória farieb II Druhy tlačových farieb VYPRACOVAL: Mgr. art Eva Tkáčiková, apríl 2015 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú

Více

Ing. Zuzana Kocunová MŽP SR

Ing. Zuzana Kocunová MŽP SR Odpad ako palivo podľa právnej úpravy EÚ Ing. Zuzana Kocunová MŽP SR 0905 668 014 Spaľovacie procesy z aspektu ochrany ovzdušia Smernica 2010/75/EÚ Vyhl. MŽP SR č. 410/2012 Z. z. POŽIADAVK Y NA SPAĽOVACI

Více

strednom Slovensku - skúsenosti senosti s výstavbou a prevádzkou Ing. Miroslav Mražík Intech Slovakia, s.r.o.

strednom Slovensku - skúsenosti senosti s výstavbou a prevádzkou Ing. Miroslav Mražík Intech Slovakia, s.r.o. Päť rokov využívania vania OZE na strednom Slovensku - skúsenosti senosti s výstavbou a prevádzkou Ing. Miroslav Mražík Intech Slovakia, s.r.o. Predstavenie ENERGETICKÁ SKUPINA Divízia BIOPALIVÁ NÁRODNÁ

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODNOVANIE ODPADOV

EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODNOVANIE ODPADOV VZOR EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODNOVANIE ODPADOV Rok: List č.: Počet listov: Odtlačok pečiatky úradu: VYPLNÍ ÚRAD Evidenčné číslo: Dátum doručenia: Doklad za úrad overil: ORGANIZÁCIA

Více

Úvod do predmetu Komplexné využitie biomasy

Úvod do predmetu Komplexné využitie biomasy Úvod do predmetu Komplexné využitie biomasy Obsah prednášok: 1. BIOMASA LESNÝCH EKOSYSTÉMOV- ZDROJ SUROVÍN 2. BIOMASA LESA AKO POTENCIÁLNY ZDROJ POTRAVÍN A KRMOVÍN 3. VYUŽITEĽNÉ ZDROJE BIOMASY LESA PRE

Více

Zoznam odpadov, ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu

Zoznam odpadov, ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu Zoznam odpadov, ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu kat. č. ázov odpadu kat 01 03 05 iná hlušina obsahujúca 01 03 07 iné odpady obsahujúce z fyzikálneho a chemického spracovania rudných

Více

Dosiahnutie rekordnej výroby kusov hotových výrobkov. 2016

Dosiahnutie rekordnej výroby kusov hotových výrobkov. 2016 SK O nás História Alfa-Plam vlastní najmodernejšiu technológiu, výrobné haly a sklady ktoré umožňujú ročnú výrobu viac než 10.000 kusov výrobkov. Moderné stroje od európskych a svetových výrobcov sú základom

Více

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety PEVNÁ PALIVA Základní dělení: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety Biomasa obnovitelný zdroj energie u našich výrobků se týká dřeva a dřevních briket Složení

Více

Cíle. Seznámit studenty s druhy paliv pocházející s biomasy a možnostmi produkce těchto paliv v rámci České republiky.

Cíle. Seznámit studenty s druhy paliv pocházející s biomasy a možnostmi produkce těchto paliv v rámci České republiky. Zdroje biomasy Cíle Seznámit studenty s druhy paliv pocházející s biomasy a možnostmi produkce těchto paliv v rámci České republiky. Klíčová slova Biopaliva, dendromasa, stébelniny, produkce 1. Úvod Biomasa

Více

Aktivizujúce úlohy k téme tuky

Aktivizujúce úlohy k téme tuky Aktivizujúce úlohy k téme tuky Poznámky pre učiteľa Téma: Tuky Ciele: - charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, štruktúry, vlastností, významu a zastúpenia vo výžive človeka - charakterizovať výskyt

Více

Vysokoškolská učebnica Fakulty priemyselných technológií TnUAD v Púchove

Vysokoškolská učebnica Fakulty priemyselných technológií TnUAD v Púchove Milan OLŠOVSKÝ KAUČUKY VÝROBA VLASTNOSTI POUŽITIE PÚCHOV, 2012 Vysokoškolská učebnica Fakulty priemyselných technológií TnUAD v Púchove Recenzenti: Prof. RNDr. Ignác CAPEK, DrSc. Ústav polymérov Slovenskej

Více

Borosan Forte. Forma : Kvapalný koncentrát bóru, ph zriedeného roztoku 5 8, obsah rizikových prvkov spĺňa zákonom stanovené limity.

Borosan Forte. Forma : Kvapalný koncentrát bóru, ph zriedeného roztoku 5 8, obsah rizikových prvkov spĺňa zákonom stanovené limity. Borosan Forte Obsah živín : B 11,0 % Kvapalný koncentrát bóru, ph zriedeného roztoku 5 8, obsah rizikových prvkov spĺňa zákonom stanovené limity. K preventívnemu aj kuratívnemu odstraňovaniu nedostatku

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra energetickej techniky Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie Ing. Martin Vantúch, PhD. Odborný seminár: 17.09.2014 Žilina PRODUKCIA

Více

Sledovanie časového vývoja priestorového rozšírenia dusičnanov v podzemných a povrchových vodách

Sledovanie časového vývoja priestorového rozšírenia dusičnanov v podzemných a povrchových vodách Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava Sledovanie časového vývoja priestorového rozšírenia dusičnanov v podzemných a povrchových vodách Anna Tlučáková Roman Cibulka tlucakova@vuvh.sk; roman.cibulka@vuvh.sk

Více

Vplyv spôsobu regulácie spaľovac. ovacích ch kotlov na. Jozef Jandačka, Marian Mikulík. Žilinská univerzita v Žilině

Vplyv spôsobu regulácie spaľovac. ovacích ch kotlov na. Jozef Jandačka, Marian Mikulík. Žilinská univerzita v Žilině Vplyv spôsobu regulácie spaľovac ovacích ch kotlov na výkonové a emisné parametre Jozef Jandačka, Marian Mikulík Žilinská univerzita v Žilině Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 21 Skalní

Více

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch... zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch... zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a Odpadové hospodárstvo a samosprávy Lúčky pri Kremnici, 14. 10. 2012 Ing. Ľuboš Vrbický Mechanizmus financovania odpadového hospodárstva v samosprávach a možné oblasti nehospodárneho nakladanie s verejnými

Více

KATEDRA ENERGETICKEJ TECHNIKY STROJNÍCKA FAKULTA ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

KATEDRA ENERGETICKEJ TECHNIKY STROJNÍCKA FAKULTA ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE KATEDRA ENERGETICKEJ TECHNIKY STROJNÍCKA FAKULTA ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Ciele a aktivity projektu Podpora lokálneho vykurovania biomasou Katedra energetickej techniky Strojníckej fakulty Žilinskej

Více

Využívanie bioplynu - aktivity spoločnosti E.ON na Slovensku. Peter Ševce, E.ON Slovensko

Využívanie bioplynu - aktivity spoločnosti E.ON na Slovensku. Peter Ševce, E.ON Slovensko Využívanie bioplynu - aktivity spoločnosti E.ON na Slovensku Peter Ševce, E.ON Slovensko Obsah Pozícia ZSE a stratégia spoločnosti E.ON Energie AG Výhody bioplynových staníc Pilotné projekty E.ON Slovensko

Více

Normy na tuhé alternatívne palivá

Normy na tuhé alternatívne palivá Normy na tuhé alternatívne palivá Ing. Eva Marsová Oddelenie chémie, životného prostredia a prierezových činností SÚTN European Regional Development Fund WASTE TO ENERGY Regionálny seminár 3. máj 2012,

Více

Výroba elektriny a tepla

Výroba elektriny a tepla Interpretácia prílohy I. Smernice 2009/29/ES Výroba elektriny a tepla Radoslav Jonáš Odbor ochrany ovzdušia MŽP SR Bratislava, 28.3.2011 Príručka (Guidance) na interpretáciu prílohy I. Smernice EP a R

Více

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo

Více

Bioenergy4Business podpora využívania pevnej biomasy na výrobu tepla

Bioenergy4Business podpora využívania pevnej biomasy na výrobu tepla Bioenergy4Business podpora využívania pevnej biomasy na výrobu tepla Michal Németh Apríl, 2016, CONECO Bratislava Bioenergy4Business Hlavné zameranie projektu Hlavným cieľom projektu je zvýšenie využív

Více

Izolačná vrstva pozostáva z 10 mm zhutnenej minerálnej sklenej vlny (rock wool) a produkty disponujú vnútorným Ø

Izolačná vrstva pozostáva z 10 mm zhutnenej minerálnej sklenej vlny (rock wool) a produkty disponujú vnútorným Ø Séria 10DPG Produkty série "10DPG" pozostávajú z dvoch častí, kde vnútorná je z nerezu AISI 316L (DIN1.4404) a vonkajšia je vyhotovená z nerezu AISI 304 BA (DIN1.4301). Izolačná vrstva pozostáva z 10 mm

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝROBA ALTERNATIVNÍCH PELET BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝROBA ALTERNATIVNÍCH PELET BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE ALTERNATIVE PELLETS PRODUCTION BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Ing. MAREK

Více

Využitie obnoviteľných a bezplatných energií zo životného prostredia spoločnosťou Dalkia a.s. Ing. Tibor Roman

Využitie obnoviteľných a bezplatných energií zo životného prostredia spoločnosťou Dalkia a.s. Ing. Tibor Roman Turňa nad Bodvou 04.11.2014 Potenciál pôdy. Využitie obnoviteľných a bezplatných energií zo životného prostredia spoločnosťou Dalkia a.s. Ing. Tibor Roman Slnko hviezda - stredná intenzita žiarenia dopadajúceho

Více

Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce

Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Konrád, Ph.D.

Více

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov 5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov Kód predmetu Povinné predmety Hodín za týždeň Semester - kredity P C S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 380U401 Agrárne právo EU 2 1 s 4 523M120 Akreditácia, certifikácia,

Více

Zkušenosti z využití dendromasy z lesa a pohled ŠLP na její širší využití

Zkušenosti z využití dendromasy z lesa a pohled ŠLP na její širší využití Seminář Nová energie pro Moravský kras Zkušenosti z využití dendromasy z lesa a pohled ŠLP na její širší využití Jiří Šilhánek 6.6.2012, Rájec-Jestřebí Kvantifikace dendromasy k energetickému využití Možné

Více

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva EU a ciele roku 2020 pre OZE Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie 14 % OZE na hrubej

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Verze 2.17 Systémy CZT 2 1 Centrální

Více

Lesnícka biomasa a jej uplatnenie v bioenergetike. doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc.

Lesnícka biomasa a jej uplatnenie v bioenergetike. doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc. Lesnícka biomasa a jej uplatnenie v bioenergetike. doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc. I. VYUŽITEĽNÉ MNOŽSTVO BIOMASY V LESNOM HOSPODÁRSTVE konáre a kmene stromov s hrúbkou do 10 cm v porastoch, konáre a priemyslovo

Více

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická

Více

1/47. Biomasa. energetické využití druhy biomasy statistiky

1/47. Biomasa. energetické využití druhy biomasy statistiky 1/47 Biomasa energetické využití druhy biomasy statistiky Biomasa 2/47 tradiční zdroj základní zdroj energie v minulosti energetický potenciál 10x převyšuje energetické potřeby společnosti Průmyslov myslová

Více

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI Priemyselná toxikológia 06, Piešťany, 23. - 25. V. 2006 HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI NO 3 Šalgovičová Danka Výskumný ústav potravinársky, Bratislava Úvod Dusičnany patria

Více

VYUŽITIE REPY CUKROVEJ NA VÝROBU BIOETANOLU Ing. Štefan Žák, CSc., CVRV Piešťany VÚRV Piešťany

VYUŽITIE REPY CUKROVEJ NA VÝROBU BIOETANOLU Ing. Štefan Žák, CSc., CVRV Piešťany VÚRV Piešťany VYUŽITIE REPY CUKROVEJ NA VÝROBU BIOETANOLU Ing. Štefan Žák, CSc., CVRV Piešťany VÚRV Piešťany Biomasa je vlastne hmota organického pôvodu, ktorá vzniká vďaka dopadajúcej slnečnej energii. Pre energetické

Více

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE. Ing. Milada Balková, PhD. STAVEBNÉ MATERIÁLY

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE. Ing. Milada Balková, PhD. STAVEBNÉ MATERIÁLY SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Technická fakulta Katedra stavieb Ing. Milada Balková, PhD. STAVEBNÉ MATERIÁLY Nitra 2014 Vydala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vo Vydavateľstve

Více

INFORMÁCIE ENERGII-ELEKTRÁRNE

INFORMÁCIE ENERGII-ELEKTRÁRNE INFORMÁCIE O ENERGII-ELEKTRÁRNE ENERGIA? ČO JE Energia je schopnosť konať prácu. Energia je všade v slnečnom svetle ako teplo i svetlo, v magnetofóne ako energia zvuku, dokonca aj v hrude uhlia ako skrytá

Více

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Slovenská inovačná a energetická agentúra Nové ekologické trendy v stavebníctve - biomasa, vodná, veterná a slnečná energia Stavebné fórum. sk OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE základné východiska a zámery, podpora OZE Košice 19. máj 2009 Ing. Keher

Více

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie Názov ŠkVP Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj Kód a názov učebného odboru 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 4561 2 02 poľnohospodár - farmárstvo Stredné odborné vzdelanie ISCED

Více

ANALÝZA POTENCIÁLU BIOMASY V ČR S RESPEKTOVÁNÍM POTRAVINOVÉ BEZPEČNOSTI

ANALÝZA POTENCIÁLU BIOMASY V ČR S RESPEKTOVÁNÍM POTRAVINOVÉ BEZPEČNOSTI ANALÝZA POTENCIÁLU BIOMASY V ČR S RESPEKTOVÁNÍM POTRAVINOVÉ BEZPEČNOSTI Kamila Vávrová VÚKOZ, v. v. i., Praha OBSAH PŘEDNÁŠKY Potravinová bezpečnost Zdroje biomasy Typologie půd EP Model vývoje pěstebních

Více

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Česká zemědělská univerzita v Praze Proč se má popel využívat

Více

Pri procese spaľovania vstupujú do zariadenia pyrolýznej pece HOVAL GG 24 nasledovné odpady:

Pri procese spaľovania vstupujú do zariadenia pyrolýznej pece HOVAL GG 24 nasledovné odpady: Pri procese spaľovania vstupujú do zariadenia pyrolýznej pece HVAL GG 24 nasledovné odpady: Katal. č. ázov Kat. 02 01 02 dpadové živočíšne tkanivá 02 01 03 dpadové rastlinné tkanivá 02 01 04 dpadové plasty

Více

VYUŽÍVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

VYUŽÍVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. VYUŽÍVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Dřevní odpad je významným sekundárním zdrojem dendromasy VYUŽÍVÁNÍ

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TBA1 Vytápění Zdroje tepla - obnovitelné zdroje 1 Obnovitelné zdroje energie Zákon 406/2000 Sb o hospodaření energií OZE=nefosilní přírodní

Více

7.5.2015. Bionafta. Bionafta. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol

7.5.2015. Bionafta. Bionafta. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol Bionafta Bionafta z řepkového semene se lisuje olej působením katalyzátoru a vysoké teploty se mění na metylester řepkového oleje = bionafta první generace mísí se s některými lehkými ropnými produkty,

Více

MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT

MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA SPAĽOVAN OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT Ing. Radoslav Kňazúr, DATATHERM, spol. s r.o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom PRÍKLAD

Více

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY SPOTŘEBA ENERGIE okamžitý příkon člověka = přibližně 100 W, tímto energetickým potenciálem nás pro přežití vybavila příroda (100Wx24hod = 2400Wh = spálení 8640 kj = 1,5 kg chleba nebo 300 g jedlého oleje)

Více

DATRYS s.r.o. Energetické využití místně dostupných bioodpadů a jiných odpadů ENEF Banská Bystrica,

DATRYS s.r.o. Energetické využití místně dostupných bioodpadů a jiných odpadů ENEF Banská Bystrica, s.r.o. Energetické využití místně dostupných bioodpadů a jiných odpadů ENEF 2014 Banská Bystrica, 9.10.2014 Bioodpad Náklady Zisk Rozdělení odpadů DATRYS Podle typu 1. komunální - BRO, BRKO, biomasa, SKO

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

DREVNÉ PELETY - pohodlný zdroj energie

DREVNÉ PELETY - pohodlný zdroj energie DREVNÉ PELETY - pohodlný zdroj energie RNDr. Ladislav Židek generálny riaditeľ BIOMASA, združenie právnických osôb Obsah Drevo surovina na výrobu peliet Kvalita a dostupnosť suroviny Výroba peliet výrobný

Více

European Union European Regional Development Fund. Regionálny seminár WASTE TO ENERGY. 3. máj 2012, Bratislava. Roman Achimský, OLO a.s.

European Union European Regional Development Fund. Regionálny seminár WASTE TO ENERGY. 3. máj 2012, Bratislava. Roman Achimský, OLO a.s. European Regional Development Fund WASTE TO ENERGY Roman Achimský, OLO a.s. Bratislava Regionálny seminár 3. máj 2012, Bratislava Pôvodná spaľovňa odpadu bola uvedená do prevádzky v roku 1977 v bez súčasnej

Více

Nebezpečné látky a ich rozdelenie

Nebezpečné látky a ich rozdelenie ADR delenie tovarov Nebezpečné látky sú všetky látky alebo substancie, ktoré môžu nebezpečne pôsobiť alebo ohrozovať zdravie alebo život ľudí, ich majetok a v neposlednom rade životné prostredie. Nebezpečné

Více

Prednáška 1. Potenciál biomasy

Prednáška 1. Potenciál biomasy Prednáška 1 Potenciál biomasy Fosílne zdroje energie Fosílne palivá sú koncentrovanou zásobou energie, ktorá vznikla zo zbytkov živočíšnych a rastlinných tiel. Tieto rozložené organizmy sa v priebehu niekoľko

Více

LESY Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica ODŠTEPNÝ ZÁVOD: Slovenská Ľupča

LESY Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica ODŠTEPNÝ ZÁVOD: Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica ODŠTEPNÝ ZÁVOD: Slovenská Ľupča CENNÍK PLATNÝ: OD 01.01.2013 do odvolania 1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA a) Ceny uvedené v tomto cenníku platia pre predaj sortimentov

Více

Lesná biomasa perspektívny zdroj energie

Lesná biomasa perspektívny zdroj energie Lesná biomasa perspektívny zdroj energie Využitie biomasy pre výrobu tepla a elektriny Energie pre región Autor : Ing. Július J Jankovský, generálny riaditeľ - Zvolenská teplárensk renská,, a.s. jankovsky@zvtp.sk

Více

Možnosti využívania biomasy na výrobu bioplynu v podmienkach Slovenska

Možnosti využívania biomasy na výrobu bioplynu v podmienkach Slovenska Možnosti využívania biomasy na výrobu bioplynu v podmienkach Slovenska Ing. František Zacharda, CSc, AGROBIOENERGIA, združenie pre poľnohospodársku biomasu Informačný deň k projektu GreenGasGrids Bratislava,

Více

Aktuálna situácia v oblasti výroby a využitia poľnohospodárskej biomasy a bioplynu na Slovensku.

Aktuálna situácia v oblasti výroby a využitia poľnohospodárskej biomasy a bioplynu na Slovensku. Aktuálna situácia v oblasti výroby a využitia poľnohospodárskej biomasy a bioplynu na Slovensku. Ing. Štefan Pepich Vzhľadom na nepriaznivé enviromentálne následky dlhodobého využívania klasických uhľovodíkových

Více

HERCULES U 26 Litinový prohořívací kotel na tuhá paliva ruční přikládání

HERCULES U 26 Litinový prohořívací kotel na tuhá paliva ruční přikládání HERCULES U 26 Litinový prohořívací kotel na tuhá paliva RUČNÍ PŘIKLÁDÁNÍ KOTLE NA TUHÁ PALIVA RUČNÍ PŘIKLÁDÁNÍ Hercules U 26 Litinový prohořívací kotel na tuhá paliva Hercules U 26 je určen ke spalování

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

Metóda vetiev a hraníc (Branch and Bound Method)

Metóda vetiev a hraníc (Branch and Bound Method) Metóda vetiev a hraníc (Branch and Bound Method) na riešenie úloh celočíselného lineárneho programovania Úloha plánovania výroby s nedeliteľnosťami Podnikateľ vyrába a predáva zemiakové lupienky a hranolčeky

Více

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Program 6 Odpadové hospodárstvo Program 6 Odpadové hospodárstvo Štruktúra programu Program pol. prvok 6. Odpadové hospodárstvo 6.1. Nakladanie s odpadmi 633, 637, 700 6.2 Odpadové vody 6.3. Separovaný zber Odpadové nádoby, Odpadové nádoby

Více