Alternativní palivo. Energie. Energetické využití odpadů. Snížení Odborné znalosti. Elektřina. Náklady. Komunální Slunce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alternativní palivo. Energie. Energetické využití odpadů. Snížení Odborné znalosti. Elektřina. Náklady. Komunální Slunce"

Transkript

1 Alternativní palivo Syntetický plyn N Ekologické 2 Dřevo Pára Bezpečné Spolehlivé Lidé Odpad CO 2 Bioplyn O Energie 2 Spalování Zlepšovat Fotovoltaika Zplyňování Obohacení Biomasa legislativa Energetické využití odpadů Snížení Odborné znalosti Směrnice Služba Elektřina Náklady Komunální Slunce Inertizace Úspory nákladů Nižší Technologie Energetická řešení Emise Teplo Životní prostředí Udržitelné Biopalivo H 2 Výkon Výroba energie pro život tell me more

2 Ve správný čas. Se správným partnerem. Výzkumné a vývojové zařízení společnosti Vattenfall, Schwarze Pumpe, Německo. Fotografii poskytla společnost Vattenfall AB. Společnost Air Products je předním globálním dodavatelem technických plynů, chemikálií a technologií s inovativním přístupem. Máme mnohaleté zkušenosti, které pomáhají našim zákazníkům vyrábět energii z alternativních zdrojů, co nejvíce omezit produkci odpadů a zlepšit udržitelnost. Rozumíme výzvám, kterým čelíte, a máme vědomosti a odborné znalosti, abychom vám mohli poskytnout inovativní řešení, která splní cíle vaší společnosti. Nabízíme řadu různých technologií a řešení v oblastech, jako jsou spalování, separace a čištění plynů, kryogenika a optimalizace procesů. A navíc řadu možností poskytování dodávek, od jednotlivých lahví po výrobní systémy přímo v místě spotřeby (další podrobnosti naleznete na druhé straně). Naši energetičtí specialisté budou spolupracovat přímo s vámi, aby optimalizovali vaše procesy pro blízkou i vzdálenou budoucnost. Zachytávání uhlíku Náš vlastní systém pro zachytávání oxidu uhličitého, purifikaci a stlačování ve společnosti Vattenfall AB v Německu (jedné z předních evropských energetických společností) je první zařízení na světě představující kyslíko-palivové zachytávání uhlíku. Zkušební pracoviště demonstruje účinnou purifikaci CO2 prostřednictvím odstranění atmosférických plynů, zejména kyslíku. Systém obsahuje novou membránovou technologii zaměřenou na zachytávání uhlíku, jejíž účinnost dosahuje 98%. airproducts.com/co2_capture Vodíkové palivové články Vodík je palivem budoucnosti. Není toxický, lze jej vyrábět z obnovitelných zdrojů a při použití v palivovém článku nevytváří žádné emise. Vodík je v mnoha ohledech dokonalé palivo. Plynný vodík Air Products SmartFuel se používá v široké řadě pevně instalovaných a přenosných aplikací, od automobilů a autobusů po mobilní věže, bateriové moduly a dopravní značky. airproducts.com/h2energy Čerpací stanice vodíku Air Products SmartFuel Úprava odpadních vod Déle než 30 let dodáváme plyny a technologie nejen průmyslovým zákazníkům pro úpravu odpadních vod. Naše řešení pro odpadní vody Halia zahrnují návrh, vybudování, provoz a údržbu a mohou pomoci zlepšit kvalitu toků odpadních vod, zvýšit kapacitu pro úpravu, snížit náklady a dopad vašeho procesu úpravy na životní prostředí. airproducts.com/wastewater Tenkovrstvé křemíkové solární panely Solární energie Řídíme se tím, co doporučujeme jiným. Vlastní solární elektrárna společnosti Air Products, která je instalována v sídle vedení společnosti v Trexlertownu v USA, je schopná vyrábět 2 MW elektrické energie, což je dostatečné množství pro zásobení více než poloviny administrativních budov v areálu v Trexlertownu. Instalace, postavená pomocí panelů dodaných zákazníky našeho vlastního řešení SunSource, je největším tenkovrstvým křemíkovým projektem v USA. Společnost Air Products je úzce zapojena do každé fáze výroby fotovoltaických zařízení, od postupné přeměny křemíku ve sklo až do sestavení panelů a vytvoření ochranné povrchové vrstvy. airproducts.com/solar

3 Efektivita procesu Emise Náklady na palivo Řešení pro současnost a budoucnost Máme odborné znalosti, technologii a služby, které pomohou vyhovět současným výzvám vaší společnosti a budoucím potřebám životního prostředí. Energetické využití odpadů Zásluhou celkově nižšího dopadu na životní prostředí je moderní technologie zplyňování efektivnějším procesem energetického využití odpadů než spalování. Po zjištění významných výhod této technologie jsme ji použili v naší vlastní revoluční elektrárně ve Velké Británii vyrábějící elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Naše elektrárna v Tees Valley, která využívá odpady k výrobě energie (WtE), je největší na světě a má kapacitu umožňující poskytovat dostatek elektrické energie pro domácností. Instalace vychází z našich odborných znalostí v oblastech výroby elektrické energie, čištění syntetických plynů a spalování alternativních paliv. airproducts.co.uk/teesvalley Spalování s obohacením Společnost Air Products je předním globálním dodavatelem systémů pro kyslíko-palivové spalování. Máme více než 50leté provozní Výhody spalování s obohacením kyslíkem zkušenosti s inovativními technologiemi spalování, které slouží cementářskému, ocelářskému a rafinérskému průmyslu a také nově vznikajícím trhům energetického využití odpadů. Naše kyslíko-palivová řešení nabízejí vyšší efektivitu, produktivitu a výkon a také významné úspory paliva a nižší emise. Naše technologie mohou také pomoci snížit kapitál utracený za velké zařízení, zvýšit flexibilitu a stabilitu procesu spalování a umožnit využití alternativních paliv. Matematické modelování (CFD) inertního systému N 2 Skladování biomasy Není nic důležitější než bezpečnost. Pokud ale nejsou skladování biomasového paliva a manipulace s ním náležitě řízeny, mohou představovat významné nebezpečí vzniku požáru. Zatížení čisticí stanice Čerpali jsme z našich mnohaletých odborných znalostí a vyvinuli jsme komplexní balíček pro hašení požárů pomocí pokročilého matematického modelování (CFD) a patentovaných technologií, abychom snížili nebezpečí a zmenšili pravděpodobnost, že k něčemu takovému dojde. Náš systém, přizpůsobený na míru vašim individuálním potřebám, poskytne základ pro bezpečnější, bezproblémovější a spolehlivější provoz. Bioplynový membránový systém ve společnosti quasar energy, USA Čištění bioplynu Přiváděný bioplyn obsahuje vysoké koncentrace oxidu uhličitého a sirovodíku, tzn. plynů, které je nutné odstranit, aby bylo možné biometan komerčně využít. Moduly s membránami PB PRISM od společnosti Air Products používají k odstranění těchto nežádoucích složek během anaerobního vyhnívání selektivní prostupování. Výsledný tok vysoce kvalitního plynu je vhodný pro tankování do vozidel a také pro dodávání do plynové distribuční sítě nebo do jakéhokoli jiného odbytiště využívajícího přírodní plyn. airproducts.com/membranes Typy produkovaného odpadu Výkonnost materiálu % zastoupení odpadního materiálu

4 Dusíkový systém Prism s technologií PSA Zařízení pro monitorování emisí a detekci plynů Společnost Air Products nabízí úplnou řadu speciálních plynů a obchodních chemikálií pro energetické odvětví, aby pomohla splnit rostoucí požadavky na snížení nebezpečných emisí. Naše řada zahrnuje speciální, mimořádně vysoce čisté plyny (UHP) a vysoce přesné speciální směsi plynů, jako jsou certifikované kalibrační směsi pro monitorování emisí a mnoha složkové směsi schválené podle normy ISO pro zajištění souladu s normou EN Nabízíme také řadu obchodních chemikálií, které obsahují NH3, SO2 a Cl2, v různě velkých baleních, od lahví po sudy. Naše unikátní lahve BIP poskytují bezkonkurenční čistotu plynu pro speciální analytické a průmyslové aplikace. Pro testování v terénu, kalibraci zařízení pro detekci plynů a tam, kde je vyžadována přenositelnost, představují naše lehké jednorázové nádoby na plyn vysoce univerzální alternativu k tradičnějším opakovaně plnitelným lahvím. Spolehlivá dodávka kyslíku, dusíku a vodíku Systémy Air Products PRISM pro výrobu plynů přímo v místě spotřeby využívají nejnovější technologii a dokonale se hodí pro spotřebitele vyžadující větší objemy plynu. Naše výrobní systémy PRISM nabízejí cenově efektivní, spolehlivou a dlouhodobě stabilní dodávku. Mimo prostory laboratoře Náš jedinečný přístup ke vztahům se zákazníky je založen především na pochopení jejich potřeb, abychom mohli nabídnout správná řešení, plyny, technologie a služby vedoucí k jejich úspěchu. Při vývoji a zavádění řešení, která potřebujete, budeme spolupracovat přímo s vámi. Naši komerční technologové vám nabídnou bohaté odborné znalosti týkající se bioenergie a oblastí souvisejících s energiemi podložené náležitými obchodními zkušenostmi a bezprostřední znalostí správy projektu od uvedení do provozu po komercializaci. Vývoj řešení Máme rozsáhlý globální program výzkumu a vývoje a nepřetržitě pracujeme na zdokonalování a vývoji nových přístupů a technologií pro výrobu bioenergie. Naše laboratoř pro výrobu čisté energie spalováním může provést testy s vašimi palivy a ukázat vám výhody spalování obohaceného kyslíkem, zatímco naše matematické modelování dynamiky tekutin (CFD) vám umožní optimalizovat výkon pece a použití inertních plynů nebo ochranné atmosféry. Moderní laboratoř společnosti Air Products pro výrobu čisté energie spalováním

5 Možnosti skladování a dodávání Jako jediná společnost na světě dodávající plyny a chemikálie nabízíme tisíce produktů a služeb pro řadu různých odvětví. Naši odborníci vám pomohou určit nejekonomičtější možnost dodávky pro konkrétní aplikaci a zeměpisnou polohu. Možné plyny* Možnost dodávky Trhy a aplikace Acetylén Argon Oxid uhličitý Hélium Vodík Kyslík Svazek lahví Argon Oxid uhličitý Vodík Kyslík Jedna lahev Dodání cisternovým vozem Balené a speciální plyny Dodávání po jedné lahvi nebo svazcích lahví. K dispozici je úplný rozsah velikostí, tlaků a čistot plynů. Lahve jsou vhodné pro malé a středně velké spotřebitele vyžadující malé objemy a nabízejí levný, přenosný a flexibilní způsob dodávání plynů. Lahve Integra, Linx a MAXX se snáze používají, jsou menší, lehčí a bezpečnější pro manipulaci. Řada lahví s technologií BIP, která získala četná ocenění, se používá pro širokou řadu plynů s mimořádně vysokou čistotou (UHP) a je vybavena integrovaným dočišťovačem. Jednorázové lahve. Vlastní a standardní čisté plyny a plynné směsi jsou dostupné v řadě lehkých hliníkových jednorázových lahví pro aplikace, v nichž je vyžadována přenositelnost. Velkoobjemové dodávky Velkoobjemové dodávky jsou dopravovány cisternovými vozy a nabízejí bezpečnou a spolehlivou možnost dodávání, pokud je požadován nepřetržitý přísun většího množství plynu. V místě spotřeby se ke skladování používají nádrže na kapaliny nebo vysokotlaké plynové lahve. Náš vlastní systém dálkového měření vám nabízí výhodu pohodlné a spolehlivé správy dodávek pomocí dálkového sledování úrovní spotřeby, které umožňuje automatizovat proces opětovného objednávání, a zajistit tak nepřetržitou produktivitu. Řezání Kontrola emisí Laboratorní analytika a testování Testování zařízení pro detekci plynů Svařování Spalování biomasy a alternativních paliv s obohacováním Inertizace a uchovávání surovin v ochranné atmosféře Mletí materiálů Úprava odpadních vod Operátor dálkového měření - telemetrie Vodík Kyslík Plyny vyráběné v místě spotřeby Naše komplexní portfolio generátorů kryogenních a nekryogenních plynů nabízí bezpečnou, spolehlivou a nákladově efektivní metodu pro velkokapacitní výrobu plynu přímo v místě spotřeby. Naše systémy PRISM pro výrobu plynů poskytují tu správnou čistotu, průtok a tlak vyžadované pro vaši kritickou aplikaci. Spalování biomasy a alternativních paliv s obohacováním Inertizace a uchovávání surovin v ochranné atmosféře Mletí materiálů Úprava odpadních vod On-site generator Expresní služby APEX (Air Products Express)* Služba APEX (expresních) dodávek dusíku nabízí rychlé a flexibilní dodání vysoce kvalitního dusíku během plánovaných nebo neplánovaných odstávek, spouštění a provádění údržby, a to nákladově efektivním způsobem ohleduplným vůči životnímu prostředí. Inertizace a uchovávání surovin v ochranné atmosféře Čištění Čištění potrubí ježkem *dostupnost závisí na lokalitě

6 Náš důraz na bezpečnost a udržitelnost Ve společnosti Air Products neexistuje nic důležitějšího než bezpečnost ani prodej, ani výroba, ani zisk. Máme jedny z nejlepších bezpečnostních záznamů v odvětvích technických plynů a chemické výroby a naše technologie splňují nejvyšší bezpečnostní standardy. Stejnou měrou pečujeme o udržitelnost. Naše aplikace a odborné znalosti pomáhají zajistit udržitelnost našich zákazníků snižováním spotřeby energie, zvyšováním produktivity a kvality produktů a snižováním emisí a množství odpadů. O nás Přispíváme k produktivnímu, energeticky úspornému a udržitelnému světu. Společnost Air Products slouží zákazníkům po celé zeměkouli unikátním portfoliem atmosférických, procesních a speciálních plynů a také výkonových materiálů, zařízení a technologií. Vybudovali jsme si dobrou pověst inovačním přístupem, dokonale odváděnou prací a závazkem zajistit bezpečnost a ochranu životního prostředí. airproducts.com. tell me more Chcete-li zjistit bližší podrobnosti o tom, jak vám můžeme pomoci snížit náklady a emise a zajistit vyšší energetickou efektivitu, obraťte se na místní pobočku společnosti Air Products na adrese: België Air Products NV T airproducts.be Belgique Air Products SA T airproducts.be/fr Česká Republika AIR PRODUCTS spol. s r.o. T airproducts.cz Deutschland Air Products GmbH T airproducts.de España Carburos Metálicos S.A. T carburos.com France Air Products SAS T airproducts.fr Italia SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. T grupposapio.it Nederland Air Products Nederland BV T airproducts.nl Poland Air Products Sp. z o.o T +48 (0) airproducts.com.pl Portugal GASIN - Grupo Air Products T gasin.com Slovenská Republika Air Products Slovakia s.r.o. T airproducts.sk United Kingdom Air Products PLC T airproducts.co.uk airproducts.com/energy Air Products and Chemicals, Inc., 2013 (EU002811) CS

Komplexní řešení vašich analytických potřeb. HiQ speciální plyny, armatury a služby

Komplexní řešení vašich analytických potřeb. HiQ speciální plyny, armatury a služby Komplexní řešení vašich analytických potřeb HiQ speciální plyny, armatury a služby 02 HiQ speciální plyny, armatury a služby HiQ čisté plyny, plynné směsi a chemikálie. Potřebujete se absolutně spolehnout

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

Technologie ABB, které změnily svět

Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Za dlouhé roky své existence získala společnost ABB bohaté zkušenosti s inovacemi v oblasti technologií. ABB a její předchůdci, společnosti

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Výhody efektivního využití energie Jak zajistit více užitku a zároveň snížit náklady a emise

Výhody efektivního využití energie Jak zajistit více užitku a zároveň snížit náklady a emise Kontaktní údaje ABB s.r.o. Lucia Sekerešová PR Manager Sokolovská 84-86 186 00 Praha 8 Tel.: +420 234 322 111 Fax: +420 234 322 113 www.abb.cz Copyright 2010 ABB. Všechna práva vyhrazena. Výhody efektivního

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

Schindler 6200 Nová generace Dokonalý způsob, jak nahradit váš stávající výtah.

Schindler 6200 Nová generace Dokonalý způsob, jak nahradit váš stávající výtah. 6200 Nová generace Dokonalý způsob, jak nahradit váš stávající výtah. Modernizace Málo prostoru? Ne pro S6200 Nové generace. Vyvinutý tak, aby se přizpůsobil Malé prostory vyžadují kreativitu a variabilitu.

Více

COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení

COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení COMOS Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS budoucnost managementu zařízení Komplexní požadavky dynamické globální ekonomiky Důsledkem

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno T: 547 212 335 F: 547 212 340 sales.cz@geberit.com www.geberit.cz Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. CHd/12.11 by Geberit

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Z p r á v a o č i n n o s t i 2 012 Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Evropská investiční banka 98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg 3 (+352)

Více

DISTRIBUCE. Efektivita v pohybu

DISTRIBUCE. Efektivita v pohybu DISTRIBUCE Efektivita v pohybu MNOHO ÚKOLŮ V JEDINÉM DNI 2 Nejspíše máte obrovské množství závazků. Musíte stíhat doručit zboží v termínu a udržovat náklady pod kontrolou. Není snadné zajistit, aby vše

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

Činnosti zajišťující ekologickou rovnováhu Společnost Hormel Foods poukazuje na způsob, jak sladit environmentální a ekonomické cíle 10

Činnosti zajišťující ekologickou rovnováhu Společnost Hormel Foods poukazuje na způsob, jak sladit environmentální a ekonomické cíle 10 16 PLM 20 Osvětlení 28 Frekvenční měniče 32 Zajištění údržby Činnosti zajišťující ekologickou rovnováhu Společnost Hormel Foods poukazuje na způsob, jak sladit environmentální a ekonomické cíle 10 www.udrzbapodniku.cz

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 2 / 10 říjen 2010 Výsledky verifikace snížení emisí CO 2 v programu Zelená úsporám za rok 2009 Česká republika má v rámci režimu Kjótského

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě 1. část (revidovaná) Vypracovali: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Ing. Jan Žákovec Praha, červen 2006 Obsah

Více