JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA?"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA? Bakalářská práce v oboru výživa člověka Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Autor: Kristýna Fajkusová obor výživa člověka Brno, květen 29

2 Jméno a příjmení autora: Kristýna Fajkusová Název bakalářské práce: Je mléko vhodné a zdravé pro dospělého člověka? Pracoviště: Ústav preventivního lékařství Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Rok obhajoby bakalářské práce: 29 Anotace: Ve společnosti je mnoho informací týkajících se mléka. Tato práce se některými tématy z této problematiky zabývá. Jednotlivá tvrzení jsou nejprve probírána z pohledu laika, následující text pak předkládá objektivní pohled na věc, podložený odbornou literaturou a vědeckými články. Kromě vlivu mléka na zdraví je zde rozebíráno složení mléka, jeho trávení a role mléka jako zdroje vápníku. V praktické části je pomocí dotazníku zjišťován postoj populace k mléku. Klíčová slova: Kravské mléko, pravda o mléce, vliv mléka na zdraví, složení mléka, trávení mléka, laktózová intolerance, alergie na mléko, mléko a hlen. Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem.

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením doc. MUDr. Jindřicha Fialy, CSc. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne Kristýna Fajkusová

4 PODĚKOVÁNÍ Tímto bych ráda poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce doc. MUDr. Jindřichu Fialovi, CSc. za jeho ochotu, čas a především cenné připomínky. Děkuji také všem osobám, které se zúčastnily vyplňování dotazníků v rámci praktické části této práce.

5 Obsah 1 Úvod Teoretická část Historie konzumace mléka Člověk je jediný savec, který pije mléko jiného savce Mléko a jeho složení Mléko je jen bílá voda Mléko je příliš tučné Mléko obsahuje nezdravé živočišné tuky a cholesterol Škraloup na mléce obsahuje škodliviny Trvanlivé versus čerstvé mléko Tepelně opracované mléko neobsahuje žádné živiny Mléko koupené v obchodě je nutné převařit Mléko přímo od krávy je zdravější než trvanlivé Trvanlivé mléko obsahuje konzervanty, tzv. éčka Trávení mléka Mléko je těžce stravitelné Lidé pijící mléko nedokáží vstřebat všechny živiny Získávání vápníku z mléka Vápník vázaný na kaseinové bílkoviny nemůže tělo zpracovat Při trávení vápníku z mléka, je využíván vápník z našeho organismu Vápník obsažený v mléce lze nahradit tabletami Vápník je lépe vstřebatelný z rostlin Mléko a jeho vliv na zdraví Mléko zahleňuje Mléko a astma... 28

6 2.6.3 Mléko je příčinou laktózové intolerance Konzumace mléka způsobuje alergii na bílkovinu kravského mléka Homogenizované mléko způsobuje alergie Mléko nechrání před osteoporózou Mléko a kardiovaskulární onemocnění Bílkoviny mléka a jejich vliv na zdraví Diskuze Závěr Praktická část Cíl práce Metodika Sběr dat Zpracování dat Vyhodnocení Diskuze Závěr Literatura Přílohy Část knihy Václava Víta, týkající se pravdy o mléce (2) Dotazník... 72

7 Seznam zkratek PUFA SFA polyunsaturated fatty acids - polynenasycené mastné kyseliny saturated fatty acids - nasycené mastné kyseliny MUFA monounsaturated fatty acids - mononenasycené mastné kyseliny UHT Ca XO IGF-I ultra hight temperature vápník xantinoxidáza insuline-like growth factor růstový faktor Seznam tabulek Tabulka 1: Rozdíl ve složení odstředěného a plnotučného mléka (7, 8, 9) Tabulka 2: Obsah tuku v některých potravinách (1) Tabulka 3: Obsah tuku a SFA v různých typech mléka Tabulka 4: Přehled ošetření mléka teplotou (13) Tabulka 5: Ztráty vitaminů při tepelném ošetření a skladování (14) Tabulka 6: Přehled suplement vápníku (3, 35) Tabulka 7: Rostlinné zdroje vápníku a jejich využití (38) Tabulka 8: Laktózová intolerance v závislosti na rase (54)... 3 Seznam obrázků Obrázek 1: Model kaseinové micely (33) Obrázek 2: Trávení laktózy (51) Obrázek 3: Výskyt laktózové intolerance v Evropě, Asii a Africe (53)... 3 Obrázek 4: Tukové částice a) v nehomogenizovaném mléce, b) v homogenizovaném mléce (61)... 32

8 Seznam grafů Graf 1: Počet osob ve věkových kategoriích Graf 2: Počet osob rozdělených podle dosaženého vzdělání Graf 3: Celkové zhodnocení otázky č Graf 4: Zhodnocení otázky č. 1 v závislosti na pohlaví... 4 Graf 5: Zhodnocení otázky č. 1 v závislosti na věku... 4 Graf 6: Zhodnocení otázky č. 1 v závislosti na vzdělání Graf 7: Celkové zhodnocení otázky č Graf 8: Zhodnocení otázky č. 2 v závislosti na pohlaví Graf 9: Zhodnocení otázky č. 2 v závislosti na věku Graf 1: Zhodnocení otázky č. 2 v závislosti na vzdělání Graf 11: Celkové zhodnocení otázky č Graf 12: Zhodnocení otázky č. 3 v závislosti na pohlaví Graf 13: Zhodnocení otázky č. 3 v závislosti na věku Graf 14: Zhodnocení otázky č. 3 v závislosti na vzdělání Graf 15: Celkové zhodnocení otázky č Graf 16: Zhodnocení otázky č. 4 v závislosti na pohlaví Graf 17: Zhodnocení otázky č. 4 v závislosti na věku Graf 18: Zhodnocení otázky č. 4 v závislosti na vzdělání Graf 19: Celkové zhodnocení otázky č Graf 2: Zhodnocení otázky č. 5 v závislosti na pohlaví Graf 21: Zhodnocení otázky č. 5 v závislosti na věku Graf 22: Zhodnocení otázky č. 5 v závislosti na vzdělání Graf 23: Celkové zhodnocení otázky č Graf 24: Zhodnocení otázky č. 6 v závislosti na pohlaví Graf 25: Zhodnocení otázky č. 6 v závislosti na věku Graf 26: Zhodnocení otázky č. 6 v závislosti na vzdělání... 49

9 Graf 27: Celkové zhodnocení otázky č Graf 28: Zhodnocení otázky č. 7 v závislosti na pohlaví... 5 Graf 29: Zhodnocení otázky č. 7 v závislosti na věku... 5 Graf 3: Zhodnocení otázky č. 7 v závislosti na vzdělání Graf 31: Celkové zhodnocení otázky č Graf 32: Zhodnocení otázky č. 8 v závislosti na pohlaví Graf 33: Zhodnocení otázky č. 8 v závislosti na věku Graf 34: Zhodnocení otázky č. 8 v závislost na vzdělání Graf 35: Celkové zhodnocení otázky č Graf 36: Zhodnocení otázky č. 9 v závislosti na pohlaví Graf 37: Zhodnocení otázky č. 9 v závislosti na věku Graf 38: Zhodnocení otázky č. 9 v závislosti na vzdělání Graf 39: Celkové hodnocení otázky č Graf 4: Zhodnocení otázky č. 1 v závislosti na pohlaví Graf 41: Zhodnocení otázky č. 1 v závislosti na věku Graf 42: Zhodnocení otázky č. 1 v závislosti na vzdělání Graf 43: Celkové zhodnocení otázky č Graf 44: Zhodnocení otázky č. 11 v závislosti na pohlaví Graf 45: Zhodnocení otázky č. 11 v závislosti na věku Graf 46: Zhodnocení otázky č. 11 v závislosti na vzdělání... 57

10 1 Úvod Již několik let se lidé setkávají s různými názory ohledně mléka. Populace se tak dělí na dvě skupiny, kdy jedna se mléka zastává a směle jej pije, zatím co druhá skupina je velkým odpůrcem tohoto bílého nápoje. Rozřešení je poměrně složité, protože pod pojmem pravda o mléce si každý vybaví zcela něco jiného. Dokonce by se dalo tvrdit, že co je pro jednoho čistá pravda, pro druhého může být holý nesmysl. Je důležité podotknout, že se tato práce zabývá jen kravským mlékem jako takovým. I když by se některé poznatky daly vztáhnout také mléčné výrobky, oblast týkající se samotného mléka je natolik obsáhlá, že je tato problematika úmyslně opomíjena. 1

11 2 Teoretická část V této části práce budou dle tématických celků uvedena jednotlivá tvrzení, která se běžně v populaci šíří. V knize Jarmily Průchové Pravda o mléce - jak ji potvrzuje věda (1) je většina těchto témat zpracována. Jde ale spíše o hodnocení mléka na základě makrobiotiky. Názory jsou především subjektivní a to z pohledu odpůrců mléka. Podobnou publikací je také kniha Rozhodujte se o svém zdraví - ČTĚTE! (2), kterou napsal psychoenergetik, bio-auditor a mistr Reiki Václav Vít (7.1). Jde hlavně o přeformulované názory Jarmily Průchové. Z těchto knih lze získat mnoho informací, které mléko jednoznačně zavrhují. Cílem práce je zhodnotit vyskytující se názory na mléko a zjistit, zda jsou oprávněné či nikoli. Jednotlivé závěry budou objektivní a jednoznačně formulované, ať každý ví, zda si sklenici mléka dát či nikoli. 2.1 Historie konzumace mléka Člověk je jediný savec, který pije mléko jiného savce Tato věta je často používaná lidmi, kteří mléko nepijí. Většinou je ještě doplněna poznámkou o kočkách, které také pijí mléko, ale jen díky lidem. Když se podíváme do historie, nejstarší doklady o domestikaci skotu byly nalezeny v Thesálii, Řecku, Anatolii a Turecku již 7 let př. n. l. V období nedostatku potravy bylo pití mléka, jako zdroje živin, výhodou. Postupně pak lidé přišli na systém uchovávání mléka v podobě zakysaných mléčných výrobků a sýrů. Pro zemědělce bylo mléko vždy pozitivem a přečkali tak nejedno kruté období (3). V současnosti, kdy je potravin dostatek, je mléko stále důležitým zdrojem bílkovin a především vápníku. Mléko má v lidské populaci dlouhou tradici a je považováno za základní potravinu (4). Člověk je opravdu výjimkou v živočišné říši a to nejen v oblasti získávání potravy. Díky těmto skutečnostem dokázali naši předkové přečkat nedostatek potravy. Pití mléka je pro člověka spíše přínosem, díky kterému jsme dokázali přežít až do současnosti. 11

12 2.2 Mléko a jeho složení Mléko je jen bílá voda Toto tvrzení je možné vidět v mnoha diskuzích o mléku. Tento názor se týká především odstředěného mléka a vztáhl se na všechny typy mlék. Krom toho je konvenčně prodávané mléko srovnávané s mlékem přímo od krávy. Pak dochází k dojmu, že mléko z obchodu nemůže být vlastně mléko, ale jen bílá voda. Chutnost potravin zajišťují tuky (4). Mléko přímo z farmy má obsah tuku kolem 4% i více. Záleží na plemenu, roční době a mnoha jiných okolnostech (5). Běžně se na trhu objevují 3 typy mlék, dělené dle tučnosti na plnotučné (více než 3,5% tuku), polotučné (1,5-1,8% tuku) a mléko odtučněné (více než,5% tuku) (6). Pokud si lidé koupí mléko odtučněné, může jim tato bílá tekutina připomínat vodu, protože obsah tuku je opravdu nízký, téměř nulový. Je ale třeba říci, že s výjimkou tuku se odtučněné mléko od plnotučného příliš neliší. Tabulka 1: Rozdíl ve složení odstředěného a plnotučného mléka (7, 8, 9) Odstředěné mléko Plnotučné mléko Bílkoviny 3,6 % 3,5 % Tuky,5 % 3,6 % Sacharidy 4,7 % 4,5% Vit. A,3 mg/l,12-1 mg/l Vit. D nižší,4 µg/l Vit. E nižší 1, mg/l Vit. K nižší,1 -,3 mg/l Vápník vyšší mg/l Z tabulky je patrné, že v odstředěném mléce dochází ke snížení především látek vázaných na tuk, tedy vitaminů rozpustných v tucích. Oproti tomu je procentuálně vyšší obsah sacharidů, bílkovin a vápníku. Odstředěné mléko není sice tak lahodné jako plnotučné, ale není jen bílá voda. Jak je vidět výše, díky nižšímu obsahu tuků se procentuálně zvýšil obsah ostatních živin. 12

13 2.2.2 Mléko je příliš tučné V prvé řadě záleží o jaké mléko jde. V předchozí kapitole byl řešen problém odtučněného mléka, které může připomínat vodu. Zde je opačný problém. Mléko plnotučné vnímají lidé jako příliš tučné. V každém případě záleží na tom, v jakém množství je daná potravina konzumována. Plnotučné mléko obsahuje 3,5% tuku, takže ve 1 ml se nachází 3,5 g tuku. Pokud by člověk vypil sklenici mléka o objemu 2 ml, přijme 7 g tuku. Pro srovnání je zde uvedena tabulka, která představuje průměrný obsah tuků v různých potravinách. Tabulka 2: Obsah tuku v některých potravinách (1) Typ potraviny g tuku ve 1 g g tuku v 2 g Ovoce a zelenina,5,1 Chléb bílý 1 2 Mléko plnotučné 3,8 7,6 Ryby 8 16 Maso kuřecí Maso vepřové libové Maso hovězí Sýry 2 4 Vejce Cukrářské pečivo Šlehačka Čokoláda 35 7 Uzeniny Maso vepřové tučné Vlašské ořechy Majonéza 8 16 Máslo Rostlinný olej 1 2 Jednotlivá čísla sice vypovídají o obsahu tuků, ale je důležité brát také ohled na již zmíněné množství. Pokud se bude srovnávat maso s mlékem, bude vhodné počítat se 1 g masa a 2 ml plnotučného mléka. Také v tomto případě je obsah tuku v mléce nižší než v mase. Při porovnání mléka s ostatními živočišnými potravinami, patří mléko k těm méně 13

14 tučným. Teď už jen záleží čemu dají lidé přednost. Buď si odepřou steak z vepřového masa, který by při hmotnosti 2 g obsahoval 36 g tuku a nebo omezí odpovídající množství mléka, což je v případě plnotučného mléka 1 l. Na základě předchozích výpočtů je tvrzení v úvodu kapitoly neoprávněné. Na trhu se vyskytuje velké množství potravin s mnohem větším obsahem tuku. Jde především o masné výrobky, uzeniny, sýry a v neposlední řadě cukrářské výrobky Mléko obsahuje nezdravé živočišné tuky a cholesterol Toto tvrzení obvykle souvisí s předchozím tématem. V této kapitole bude objasněno, kolik je živočišných tuků a cholesterolu v jedné sklenici mléka. Na úvod je opět důležité upozornit na fakt, že se tyto hodnoty liší dle tučnosti mléka. V mléčném tuku se nachází největší část nasycených mastných kyselin - SFA (53-72%), méně monoenových - MUFA (26-42%) a nejméně polyenových - PUFA (2-6%). Podle uznávaných doporučení by měl být příjem PUFA a MUFA, které se nachází především v rostlinných zdrojích, dvakrát vyšší než příjem SFA především z živočišných zdrojů. Mléko, které je významným zdrojem SFA může způsobit nerovnováhu v příjmu jednotlivých mastných kyselin. Je proto důležité si uvědomit, že při pití mléka, je vhodné snížit příjem SFA z ostatních zdrojů a to buď omezením živočišných tuků, případně sušenek a jiného sladkého pečiva a nebo výběrem mléka s nižší tučností, případně omezením jeho množství (4, 1, 11). V následujícím textu budou výše zmíněná doporučení převedena do praxe. Na začátek je potřeba vypočítat, kolik gramů SFA je v jedné sklenici (2 ml) plnotučného, polotučného a odstředěného mléka. Základem je průměrný obsah SFA v mléčném tuku, což je 63%. Tabulka 3: Obsah tuku a SFA v různých typech mléka Typ mléka % tuku g tuku v 2 ml g SFA v 2 ml Plnotučné 3,5 7 4,41 Polotučné 1,5-1,8 3-3,6 1,89-2,27 Odtučněné,5 1,63 14

15 Maximální denní doporučená dávka pro SFA je 5,6-7 g. V případě plnotučného mléka je možné denně vypít jednu větší sklenici, zatím co v případě mléka odtučněného lze počítat s 1 sklenicemi. Na tomto příkladu je tedy patrné, že mléko sice obsahuje nezdravé živočišné tuky, které mohou přispívat ke vzniku kardiovaskulárních onemocnění, ale záleží jaké mléko si konzument vybere. Kompromisem je mléko polotučné, kterého je denně možno vypít 3-4 sklenice (11). Příjem cholesterolu za den by neměl přesáhnout 3 mg. Literatura uvádí, že mléko obsahuje 5-15 mg cholesterolu na 1 ml mléka (11). Z toho vyplývá, že v jedné sklenici (2 ml) je 1-3 mg cholesterolu v závislosti na jeho tučnosti. Je tedy možné říci, že v ideálním případě, kdy je jediným zdrojem cholesterolu mléko, je povoleno vypít 1 sklenic plnotučného mléka. Ve skutečnosti je ale zdrojem cholesterolu, stejně jako SFA, mnoho dalších potravin. Díky výše uvedeným poznatkům je možné potvrdit úvodní tvrzení, že mléko obsahuje nezdravé živočišné tuky, kterými lidé laicky nazývají SFA, a cholesterol. V souvislosti s předchozí kapitolou bylo také dokázáno, že obsah tuku a cholesterolu v mléce není tak významný jako v jiných potravinách Škraloup na mléce obsahuje škodliviny Lidé odstraňují škraloup ze dvou důvodů. Jedna skupina lidí jej vyhodí, protože jim nechutná a druhá skupina se jej zbaví, protože se obává jeho škodlivých účinků. Je všeobecně známo, že při ohřívání mléka se za určitou dobu po záhřevu objeví na povrchu tenká blanka, škraloup. Tento proces je závislý jak na teplotě, tak délce zahřívání mléka. Čím vyšší teplota a delší doba záhřevu, tím jsou změny ve složení mléka větší. Nejvýznamnější změna se týká bílkovin, především laktalbuminu. Tato mléčná bílkovina se sráží již při teplotě 65-7 ºC. Krom laktalbuminu může škraloup obsahovat 4 % fosforečnanu vápenatého a v případě plnotučného mléka také tuk. Z mléka jde postupným odstraňováním škraloupu získat až 5 takových vrstviček, jejichž složení se postupně mění (12). Škraloup je tedy složen především z mléčných bílkovin a látek, které se v mléce přirozeně vyskytují. Nelze tedy pokládat tuto blanku na povrchu mléka za škodlivou. 15

16 2.3 Trvanlivé versus čerstvé mléko Tepelně opracované mléko neobsahuje žádné živiny Z mnoha rozhovorů o mléku lze zjistit, že určitá skupina lidí nepije mléko z obchodu, protože je tepelně opracované a tím pádem neobsahuje žádné živiny. Proto je nejdříve třeba podotknout, jakému typu ošetření je mléko podrobeno. Obecně lze říci, že existují dva typy tepelného ošetření. První typ je pasterace, kdy se teplota udržuje pod 1 ºC, a druhý typ je sterilace, kdy je teplota záhřevu nad 1 ºC. Následující tabulka ukazuje, jaké teploty a doby záhřevu musí být pro mléko dle zákona dodrženy. Tabulka 4: Přehled ošetření mléka teplotou (13) Typ tepelného ošetření Teplota Doba ohřevu Pasterace min. 71,7 ºC min. 15 s Vysoká pasterace min. 85 ºC 1-2 s Vysokotepelné ošetření (UHT) min. 135 ºC min. 1 s Sterilace min. 1 ºC pro mikrobiologickou nezávadnost Mnoho lidí se pozastaví již nad samotným zahříváním mléka. Hlavním důvodem je mikrobiologická nezávadnost a krom toho je zvykem dnešní doby kupovat potraviny v časovém předstihu, proto zákazníci ocení mléko s delší trvanlivostí. Pasterací se zničí 99 % všech zárodků bakterií, kromě spor. Celkové vlastnosti mléka se změní jen minimálně a proto je tato úprava mléka považována za šetrnou. V obchodě se mléko upravené pasterací prodává pod názvem čerstvé (7, 13). Na obalu trvanlivého mléka, se většinou nachází nápis UHT (Ultra High Temperature). Toto mléko bylo na velmi krátkou dobu vystaveno vysoké teplotě, proto neobsahuje zárodky bakterií ani spory (7). Vysoká teplota ale naruší obsah vitaminů a způsobí jeho vařivou chuť. 16

17 Tabulka 5: Ztráty vitaminů při tepelném ošetření a skladování (14) Vitaminy Pasterace UHT Ošetření Skladování Ošetření Skladování Vit. B 1 <1 % <1 % 2 % pozor na světlo Vit. B 2 mizivé mizivé mizivé mizivé Niacin stabilní - -1 % 2 % za 6 týdnů Vit. B 6-1 % mizivé ~ 1 % ztracen po 2 týdnech Kys. pantothenová stabilní mizivé -1 % 3 % za 6 týdnů při 2 C Biotin stabilní mizivé mizivé stabilní při C po 3 měs. Folacin -1 % mizivé 1-2 % závisí na přístupu kyslíku Vit. C -1 % % za týd % ztracen po 1-2 týd. Z tabulky je patrné, že dochází ke změnám především u hydrofilních vitaminů, které nejsou příliš stabilní. Ztráty lipofilních vitaminů jsou nevýznamné. Co se týče minerálních látek, jejich obsah v mléce se po tepelném ošetření mění jen minimálně. Určitým změnám podléhají také ostatní živiny, a to cukry, tuky a bílkoviny. Celkově se jejich obsah v tepelně ošetřeném mléce nemění. Jen v případě bílkovin dochází k fyzikálním změnám. Bílkoviny, hlavně albuminy a globuliny, se postupně stávají nestabilními. Nejdříve dojde k samotné denaturaci, poté ke koagulaci denaturovaných bílkovin. Vše se odvíjí od teploty záhřevu a doby působení. Konzument tuto změnu vnímá jako vařivou chuť mléka, která vznikne díky uvolnění sulfhydrylových derivátů z aminokyselin albuminu a obalů tukových kuliček. Fyzikální vlastnosti tuků zůstávají stejné. Jen díky změnám ve vlastnostech bílkovin mohou hůře vyvstávat na povrch (7). Svou roli hraje nejen druh tepelného ošetření, ale také doba a způsob skladování. Když srovnáme mléko čerstvé (pasterované) a trvanlivé (sterilované), každé má své přednosti. Z pasterovaného mléka je možné získat více hydrofilních vitaminů, ale nevýhodou je jeho krátká doba trvanlivosti. Mimo to čerstvé mléko může obsahovat spory. Sterilované mléko je proti tomu zcela jistě beze spor, ale za to obsahuje menší množství vitaminů a díky jeho dlouhé záruční době ho mnoho lidí nechá delší dobu otevřené v lednici, čímž se obsah vitaminů jen snižuje. I když jsou ztráty v některých případech významnější, mléko není hlavním zdrojem těchto látek a můžeme je snadno získat z jiných zdrojů. Výjimkou je jen vápník, který získáváme především z mléka. Při tepelném zpracování není množství vápníku nijak ohroženo (7). I když při tepelném zpracování mléka dochází k určitým ztrátám, nelze říci, že mléko neobsahuje žádné živiny. Výše uvedený text a tabulka jsou toho důkazem. 17

18 2.3.2 Mléko koupené v obchodě je nutné převařit Tento názor se šíří především ve starší populaci. Kdysi totiž bylo zvykem, že si lidé chodili pro mléko přímo k hospodáři. Toto mléko bylo čerstvě nadojené, jen bylo zbaveno hrubých nečistot. Pokud si člověk takové mléko přinesl domů, bylo opravdu lepší si ho před použitím převařit. V současné době se na trhu nevyskytuje mléko, které by nebylo již tepelně ošetřené. Výjimkou mohou být jen drobní chovatelé, kde je možnost dostat mléko přímo od krávy jako v minulosti. Po převaření čerstvě nadojeného se nezničí všechny mikroorganismy a spory. Dojde jen k usmrcení vegetativních forem mikroorganismů. Průměrně lze nalézt ve svařeném mléce,1-,5% původního počtu zárodků. Jedinou výhodou může být delší trvanlivost. Negativem pak vařivá příchuť mléka a čím delší var, tím větší ztráty v obsahu vitaminů a změny ve fyzikálních vlastnostech (7). V případě konvenčně vyráběného mléka však tato tepelná úprava není nutná Mléko přímo od krávy je zdravější než trvanlivé V populaci lze najít lidi, kteří neuznávají jakékoli zpracování mléka, protože tak přijdou o všechny dobré látky, které syrové mléko obsahuje. Jak je ukázáno v kapitole o tepelném ošetření mléka, je pravda, že mléko přímo od krávy má větší obsah především vitaminů rozpustných ve vodě. Mimo to si zachovává své typické vlastnosti, jako vyvstávání tuku, které je u konvečně vyráběného mléka díky homogenizaci potlačeno. Tyto skutečnosti určitá skupina lidí upřednostňuje a kupuje tedy mléko přímo od chovatele. Je zde také druhá stránka věci. Čerstvě nadojené mléko přirozeně obsahuje určitý počet mikroorganismů. Dle zákona by celkový počet mikroorganismů neměl přesahovat 1 na ml. Chovatelé tedy musí dbát nejen na hygienu dojení, ale také na čistotu celkového prostředí. Důležitá je čistota zařízení a personálu, který se dostane do kontaktu se syrovým mlékem.v neposlední řadě svou roli hraje chlazení a skladování mléka. Je tedy důležité si všímat v jakém prostředí je mléko získáváno a zpracováváno. Podle toho můžeme usoudit jak velká je pravděpodobnost kontaminace, případně pomnožení mikroorganismů (15). Trvanlivé mléko obsahuje méně vitaminů, za to je hygienicky nezávadné. To s jistotou nemůžeme říci o mléku přímo z farmy. Názor, že mléko od krávy je zdravější než mléko trvanlivé, nemůže být tedy potvrzen. 18

19 2.3.4 Trvanlivé mléko obsahuje konzervanty, tzv. éčka Spolu s prodlužováním doby trvanlivosti potravin se objevily určité obavy z výskytu tzv. éček, což jsou látky schválené zákonem přidávané do potravy, aditiva (19). Vznikl tak mylný názor, že trvanlivost potravin je zajištěna především přidáním těchto aditiv. V případě mléka nejde o prodloužení doby trvanlivosti chemickou cestou, ale pomocí fyzikálních metod. Patří zde již zmíněná pasterace a sterilace (7). Díky tomuto tepelnému ošetření trvanlivé mléko aditiva neobsahuje. 19

20 2.4 Trávení mléka Mléko je těžce stravitelné Lidé, kteří nepijí mléko často uvádějí, že je pro ně těžko stravitelné. Nejen na internetu se můžeme dočíst, že má přebytek proteinů ve formě kaseinu, se kterým se naše tělo velmi těžko vyrovnává. Problém s trávením mléka může také způsobit laktózová intolerance. Kasein je s chemického hlediska bílkovina. Kravské mléko průměrně obsahuje 3,2% proteinů, z toho je 8% kaseinu a 2% proteinů syrovátky. Je tedy pravda, že kasein je v kravském mléce, na rozdíl od mateřského, zastoupen ve většinovém množství (1). Kasein je citlivý vůči proteolytickým enzymům a to proteinázám a exopeptidázám. K jejich kompletnímu rozložení dojde již po 2 minutách působení. Dokonce se vysoké citlivosti kaseinu využívá při přípravě hypoalergenních mlék pro kojeneckou výživu (16). Problém s trávením se může vyskytnout v případě alergie na bílkovinu kravského mléka. U dospělé populace se jedná právě o alergii na kasein. Díky této alergii mléko, ale také mléčné výrobky, způsobí alergickou reakci, která může vyvolat zažívací potíže. Prevalence alergie na mléčnou bílkovinu je 1-3%, z čehož většinu tvoří děti, které z alergie v 8% tzv. vyrostou. Pokud má dospělý člověk alergii na kravskou bílkovinu, je jen 27% pravděpodobnost, že do 4 let bude mléko opět tolerovat (16, 17). Častější lze pozorovat reakci na mléčný cukr, laktózu. Jedná se o laktózovou intoleranci, kterou je možno rozlišit na několik skupin. První skupinu tvoří intolerance vrozená, která je podmíněna geneticky a enzym štěpící laktózu, laktáza, chybí již od narození. Dalším typem je intolerance získaná, která může vzniknou v důsledku poškození střevní stěny (sekundární) nebo po resekci žaludku, pyloroplastice, resekci tenkého střeva (odmaskovaná), kdy dojde k poruchám srážení mléka. Tyto změny jsou většinou ireverzibilní. Posledním typem je intolerance tranzitorní, která vzniká při akutním onemocnění střevní sliznice a je poškozena jen vrstva obsahující laktázu. Po vyléčení a regeneraci sliznice se aktivita enzymu navrací (18). Trávení mléka může být tedy znesnadněno především alergií na mléko a laktózovou intolerancí. Vždy se ale jedná o patologický stav, v důsledku kterého je trávení mléka narušeno. Z výše uvedených skutečností je možné vyvodit, že zdravá dospělá populace s trávením mléka nemá žádný problém. 2

21 2.4.2 Lidé pijící mléko nedokáží vstřebat všechny živiny Tato kapitola se bude zabývat otázkou, jaký je vliv mléka na trávení ostatních živin. Budou řešeny jen složky potravy, které jsou pitím mléka nějak ovlivněny. Na využitelnost ostatních látek mléko nemá nijak významný vliv Hořčík Absorpce hořčíku začíná 1 hod po spolknutí a stabilní rychlostí pokračuje 2-8 hod. Hořčík je absorbován především v tenkém střevě, a to pomocí pasivní difúze. Množství získaného hořčíku záleží na přijaté dávce, formě hořčíku, aktivních látkách, ale také hladině hořčíku v organismu. Pokud je hladina hořčíku v těle nízká, je vstřebáno až 75% z přijatého množství. V případě vysoké hladiny hořčíku se absorbuje jen 1%. Zbylý hořčík je vyloučen močí. Vstřebávání hořčíku zvyšuje laktulosa, která se nachází především v mléce po tepelném ošetření (2, 21, 22, 23) Železo Železo je vstřebáváno v tenkém střevě, především v duodenu. Na využití železa má vliv celková skladba potravy. U mléka je vhodné se zaměřit na vliv vápníku a bílkovin. Je dokázáno, že vápník snižuje vstřebání železa. Kravské mléko způsobuje, že se železo vstřebá jen z 4-19,5% v závislosti na obsahu vápníku. V sliznici střeva totiž dochází ke konkurenčnímu boji, kdy železo a vápník soupeří o jednotlivé receptory. Studie potvrzují názor, že bílkoviny masa podporují vstřebání železa, oproti tomu syrovátkové bílkoviny a kasein absorpci železa spíše inhibují. V případě syrovátkových bílkovin, je za snížené vstřebávání zodpovědný již zmíněný vápník. Kasein zase tvoří nerozpustné komplexy, z kterých se železo hůře uvolňuje (2, 21). Je třeba podotknout, že v této souvislosti byla provedena studie, která dokazuje, že svou roli hraje také druh kaseinu. Podle této studie β-kasein dokonce vstřebávání železa zvyšuje. Oproti tomu α-kasein a bílkoviny syrovátky vstřebávání železa inhibují (24). Díky současným poznatkům lze říci, že pití mléka má na vstřebávání železa spíše negativní efekt Vitaminy Co se týče vitaminů, odborná veřejnost se zabývá především vitaminy rozpustnými v tucích. Jde především o vitamin A a E. Nejedna studie dokazuje, že k jejich vstřebání je nutný tuk, který je obsažen také v mléce. Pokud člověk přijímá tyto vitaminy ve formě doplňků, je vhodné je přijímat například s mlékem. Zvýší se tak jejich využitelnost (25, 26). 21

22 Polyfenoly Další látkou, která se zkoumá ve vztahu k mléku jsou polyfenoly. Látky s antioxidačními vlastnostmi, které se nachází v černém čaji, vínu, kakaovém prášku a v čokoládě. V této souvislosti je výzkum zaměřen na pití čaje s mlékem, mléčnou čokoládu a kakao ve formě nápoje. Vědci spekulují, zda mléko, hlavně jeho proteiny, váží polyfenoly, které se pak hůře vstřebávají, případně ztrácí svou antioxidační aktivitu. V současné době se většina studií shoduje na názoru, že vliv mléka na tyto prospěšné látky je minimální, ve většině případů statisticky nevýznamný. Příznivý vliv polyfenolů při prevenci chronických a degenerativních onemocnění zůstává zachován (27, 28, 29). Díky současným poznatkům lze vyvrátit názor, který byl uveden v titulu kapitoly. Lidé, pijící mléko se nemusí obávat jeho negativního vlivu na vstřebávání ostatních živin. Jedinou výjimkou je jen železo, které je díky vápníku a kaseinových komplexů hůře využitelné. 22

23 2.5 Získávání vápníku z mléka Vápník vázaný na kaseinové bílkoviny nemůže tělo zpracovat Odpůrci mléka tvrdí, že mléko sice obsahuje vápník, ale vázaný na kaseinové bílkoviny, takže je tělo nemůže přijímat a zpracovávat. V následujícím textu bude objasněn vztah kaseinu a vápníku. Vápník se v mléce vyskytuje jako směs vápníku vázaného na fosfoserinové zbytky kaseinu a vápníku v anorganické podobě. Vápník vázaný na kasein tvoří 2% veškerého vápníku. Díky této vazbě je vzniklý komplex nerozpustný v žaludku a dostává se v nezměněné podobě až do střeva. V této části trávicího traktu zůstává nerozložený komplex déle a vápník má tak delší čas na pasivní absorpci (3, 31, 32). Obrázek 1: Model kaseinové micely (33) Na základě příslušných odborných článků je možné konstatovat, že vápník vázaný na kaseinové bílkoviny je pro tělo dobře zpracovatelný. 23

24 2.5.2 Při trávení vápníku z mléka, je využíván vápník z našeho organismu Lidé, kteří nepijí mléko často prosazují názor, že mléko není dobrým zdrojem vápníku. Dokonce tvrdí, že při konzumaci mléka dochází k vyplavování vápníku z organismu. Tyto názory vedou k závěru, že mléko způsobuje spíše ztráty vápníku, než jeho doplnění. K depleci vápníku dochází vlivem mnoha faktorů. Jde například o nadbytek fosfátů, živočišných proteinů, sulfátů, kofeinu, čaje nebo alkoholu. Podobná situace také vzniká při poruše hormonální regulace vápníku (3, 34). V současných studiích není trávení vápníku považováno za faktor způsobující vyplavování vápníku z kostí, případně jeho vylučování z organismu Vápník obsažený v mléce lze nahradit tabletami V současné době je trendem užívání doplňků stravy. Lidé si místo vhodně sestavené stravy vezmou tabletku. Nabízí se otázka zda je tento přístup vhodný. Je opravdu tato strategie účinná? V následujícím textu bude středem dění především vápník. Lidé, kteří nepijí mléko a nejí mléčné výrobky mohou mít této minerální látky nedostatek. Je tedy důležité vědět, zda jim může vápník ve formě tablet nahradit přirozené zdroje vápníku. Významným ukazatelem při hodnocení doplňků stravy je jeho využitelnost v organismu. Kolik vápníku se z příslušné sloučeniny dokáže vstřebat a využít. Na trhu se vyskytuje několik forem vápníku a každá má jiné vlastnosti. V Tabulka 6 lze vidět základní rozdíly používaných suplement. Tabulka 6: Přehled suplement vápníku (3, 35) Sloučenina Ca Využitelnost Poznámka nutno přijímat s jídlem, potřeba uhličitan vápenatý 4% 36 % při dávce 3 mg kyselého prostředí citrát vápenatý 21% 28,4 % při dávce 1 mg u pacientů s nižší aciditou žaludku, zaneprázdněných osob mléčnan vápenatý 13% glukonan vápenatý 9% 24,5 % v klinické praxi se nepoužívají, nutné velké množství tablet 24

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU Češi patří ve srovnání s obyvateli ostatních zemí se svou průměrnou spotřebou 51,5 litru mléka na hlavu/rok (podle průzkumu z roku 2006) mezi průměrné konzumenty

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze M L É K O Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Definice a trochu historie Mléko je sekret mléčné žlázy samic savců a je primárně

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední odborná škola Luhačovice CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_12 Název materiálu: Mléko a druhy mléka Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák rozumí

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_13 Název materiálu: Mléko a mléčné výrobky. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mléko

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová Výživa dospělých Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Výživa

Více

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Journal of Pediatrics. 1 Pro můj úvod jsem opět zvolil

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Tuky z hlediska výživy. Ing. Miroslava Teichmanová

Tuky z hlediska výživy. Ing. Miroslava Teichmanová Tuky z hlediska výživy Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Tento produkt byl vyvinut ve spolupráci Mudr. Davida Freje, Ing. Ivety Jecmik Skuherské a odborníků z Japonska. Funkční a dobře vstřebatelná kombinace

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

BEZMLÉČNÁ DIETA JANA SPÁČILOVÁ

BEZMLÉČNÁ DIETA JANA SPÁČILOVÁ BEZMLÉČNÁ DIETA JANA SPÁČILOVÁ BEZMLÉČNÁ DIETA Proč? alergie na bílkovinu kravského mléka laktózová intolerance potravinová ALERGIE x potravinová INTOLERANCE = odlišné klinické jednotky!!! ALERGIE NA BKM

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo.

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. TIENS DIGEST DOBRÉ ZINC and A ŠPATNÉ its influence BAKTERIE on V TRÁVICÍM human body SYSTÉMU Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. Špatné bakterie podporují chorobné

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 5 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Mléko a mléčné výrobky: skupiny, popis, charakteristika výrobků s ohledem na legislativní, technologické, senzorické

Více

OBSAH. Obecná charakteristika 1. Význam ve výživě 1. Základní mlékárenské ošetření mléka 1. Rozdělení mléka 1. Tekuté mléčné výrobky 1

OBSAH. Obecná charakteristika 1. Význam ve výživě 1. Základní mlékárenské ošetření mléka 1. Rozdělení mléka 1. Tekuté mléčné výrobky 1 Mléko Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dana Vinterová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy Zjišťování výž. Zvyklostí 13.10. Ateroskleroza Celkové onemocnění postihující cévy a různá krevní řečiště Klinicky nejtypičtější ICHS, CMP, ICHDK RF neovlivnitelné

Více

Otázky a odpovědi. TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým

Otázky a odpovědi. TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým 1. Co je TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým? TIENS Kardi je výživový doplněk obsahující olej z antarktického krillu, olej z plodů rakytníku

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

ŽIVINY V POTRAVĚ. Energii nám dodávají 3 základní živiny: Sacharidy Tuky Bílkoviny

ŽIVINY V POTRAVĚ. Energii nám dodávají 3 základní živiny: Sacharidy Tuky Bílkoviny ŽIVINY V POTRAVĚ Energii nám dodávají 3 základní živiny: Sacharidy Tuky Bílkoviny 1) SACHARIDY Hlavní zdroj energie Měly by tvořit cca 50-60% celkového energetického příjmu SLOŽENÉ (zdravější): Pečivo,

Více

VÝŽIVA ZDRAVÍ. jako primární prevence.

VÝŽIVA ZDRAVÍ. jako primární prevence. VÝŽIVA jako primární prevence ZDRAVÍ www.welko.cz VÝŽIVA = hubnutí výživa = ZDRAVÍ www.welko.cz Hippokrates Člověk se rodí zdráv a všechny nemoci pocházejí z jídla Je prokázáno, že: 80 90 % nemocí je způsobeno

Více

Seznam příloh. Příloha 1 Žádost o dotazníkovou akci Příloha 2 Dotazník Příloha 3 5 pravidel pro zdraví

Seznam příloh. Příloha 1 Žádost o dotazníkovou akci Příloha 2 Dotazník Příloha 3 5 pravidel pro zdraví Seznam příloh Příloha 1 Žádost o dotazníkovou akci Příloha 2 Dotazník Příloha 3 5 pravidel pro zdraví Příloha 1 Příloha 2 Dotazník Vážená paní/ vážený pane, jmenuji se Veronika Kuncířová a jsem studentkou

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Přínos pro lidský organismus

Přínos pro lidský organismus Přínos pro lidský organismus Chtěl bych Krondorfské kyselce popřát hodně úspěchů na trhu a možná se s ní v budoucnu setkáme i v odborných vědeckých studiích sledujících příznivé fyziologické účinky křemíku

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi VITAMÍNY autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Nejznámějším vitamínem je určitě, kyselina L askorbová. Porovnej její strukturu s glukózou (glukofuranozou). Čím se obě struktury liší a v čem

Více

TUKY (LIPIDY) ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL

TUKY (LIPIDY) ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL TUKY (LIPIDY) ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL LIPIDY Lipidy tvoří různorodý soubor látek (přirozených esterů netěkajících s vodní párou a neobsahujících aroma cké jádro),

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Čerstvý sýr. Balení: Vakuově baleno. Váha jednoho sýru se pohybuje cca od 85 do 150 gramů. Výsledná cena je vypočítána dle gramáže.

Čerstvý sýr. Balení: Vakuově baleno. Váha jednoho sýru se pohybuje cca od 85 do 150 gramů. Výsledná cena je vypočítána dle gramáže. Čerstvý sýr 160,-Kč za 1 kilogram Balení: Vakuově baleno. Váha jednoho sýru se pohybuje cca od 85 do 150 gramů. Výsledná cena je vypočítána dle gramáže. Složení: MLÉKO, mlékárenská kultura, syřidlo, chlorid

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Tuky (laboratorní práce)

Tuky (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Tuky (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-06 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona Kubešová

Více

VÝŽIVA. Živiny: bílkoviny tuky cukry esenciální látky: vitamíny, minerální soli, některé MK a AMK voda nestravitelné látky (hrubá vláknina)

VÝŽIVA. Živiny: bílkoviny tuky cukry esenciální látky: vitamíny, minerální soli, některé MK a AMK voda nestravitelné látky (hrubá vláknina) základní význam pro zdravý vývoj člověka krytí energetického výdeje stavební materiál pro naše tělo a neustálá obměna veškeré tělní hmoty = > potrava energetická hodnota: množství E, které potrava tělu

Více

Chemické složení rybího těla

Chemické složení rybího těla Chemické složení rybího těla Produkce ryb (2001) 24,7 tisíc tun (20,1 tis. t odchovaných, 4,6 tis. tun odlovených na udici) Spotřeba ryb v ČR 4,6-5,4 kg, sladkovodní ryby 0,9-1,1 kg Průměrná celosvětová

Více

10 Přílohy Dotazník. Vliv mléčného tuku na brzký rozvoj aterosklerózy. Ústav preventivního lékařství. LF Masarykovy univerzity

10 Přílohy Dotazník. Vliv mléčného tuku na brzký rozvoj aterosklerózy. Ústav preventivního lékařství. LF Masarykovy univerzity 10 Přílohy 10.1 Dotazník Vliv mléčného tuku na brzký rozvoj aterosklerózy Ústav preventivního lékařství LF Masarykovy univerzity Vážená pani / Vážený pane, dovoluji si požádat Vás o vyplnění následujícího

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Citace pův. předpisu: 450/2004 Sb. Částka: 150/2004

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017 Alergie, KVO riziko Státní zdravotní ústav Praha Milovy 2017 Jana Kratěnová Spolupráce s 46 praktickými lékaři pro děti a dorost v 15 městech ČR Celkem 5130 dětí ve věku 5,9,13 a 17 let Data získána v

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Telata SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT

Telata SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT Telata SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, velmi nás těší, že Vás zaujal Sano koncept výživy pro telata. Na následujících stránkách najdete důležité informace

Více

Vápník v prevenci a léčbě osteoporózy M. Stránský ISPM UNI Zürich

Vápník v prevenci a léčbě osteoporózy M. Stránský ISPM UNI Zürich Vápník v prevenci a léčbě osteoporózy M. Stránský ISPM UNI Zürich VI. Západoslovenské dni o osteoporóze Nitra 7. -8.2.2008 Osteoporóza je dětská nemoc (Kasper) Definice osteoporózy Osteoporóza je systémové

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Zdravý životní styl předškolních dětí

Zdravý životní styl předškolních dětí Zdravý životní styl předškolních dětí Charakteristika předškolního věku dynamika vývoje a rozvoj dovedností ve všech oblastech, zejména v oblasti motorické, kognitivní, řečové a sociální rychlost růstu

Více

Využitelnost fosforu a požadavky prasat

Využitelnost fosforu a požadavky prasat Využitelnost P a požadavky prasat. Pig Nutr., 12/2 Využitelnost fosforu a požadavky prasat Fosfor je klíčovým prvkem v těle zvířete. Je druhým nejrozšířenějším prvkem v organizmu s podílem cca 1 %. Z tohoto

Více

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz)

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) CELIAKIE bezlepková strava PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) Celiakie Celiakální sprue, glutenová enteropatie, glutenová intolerance 1:200-1:250 (v ČR) Dětství i dospělost Genetická

Více

Příloha č. 1 Dotazník

Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 1 Dotazník Vážená paní, vážená slečno, Dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad ke zpracování mé diplomové práce. Práce je zaměřena na zjištění stravovacích zvyklostí

Více

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

MUDr. Milan Flekač, Ph.D. MUDr. Milan Flekač, Ph.D. Dieta Pojem dieta z řečtiny = denní režim Vhodný způsob stravování, který ovlivňuje onemocnění. U DM patří mezi pilíře terapie. Levný a velice účinný prostředek léčby. Výrazná

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

ODHAD PŘÍVODU MAKRONUTRIENTŮ U DOSPĚLÉ POPULACE V ČR (SISP)

ODHAD PŘÍVODU MAKRONUTRIENTŮ U DOSPĚLÉ POPULACE V ČR (SISP) ODHAD PŘÍVODU MAKRONUTRIENTŮ U DOSPĚLÉ POPULACE V ČR (SISP) Marcela Dofková Marie Jakubiková Jiří Ruprich Státní zdravotní ústav, Odbor hygieny výživy a bezpečnosti potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz,

Více

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Výživová doporučení Stravování a režim jednotlivců Stravování a režim skupin Stravování a režim populace

Více

Přehled vybrané problematiky pro pekárny a cukrárny 5/22/2017 1

Přehled vybrané problematiky pro pekárny a cukrárny 5/22/2017 1 Přehled vybrané problematiky pro pekárny a cukrárny Praha, 1. června 2017 Mr. Markéta Chýlková 5/22/2017 1 K některých vybraným problémům 2 Otázky a odpovědi 4. aktualizované vydání Stanoviska SZPI nová

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU Příjem - Potraviny jednotlivě 10.4.2011-16.4.2011 Datum Název Množství Energetický Sacharidy Jednoduché Vláknina (g) Bílkoviny Živočišné Rostlinné Tuky Živočišné Rostlinné

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

Je laktózová intolerance nemoc? Veronika Březková

Je laktózová intolerance nemoc? Veronika Březková Je laktózová intolerance nemoc? Veronika Březková Mléko 75 % populace má problém s trávením laktózy Lidé jsou jediný živočišný druh konzumující mléko jiného živočišného druhu po odstavení od mateřského

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více