JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA?"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA? Bakalářská práce v oboru výživa člověka Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Autor: Kristýna Fajkusová obor výživa člověka Brno, květen 29

2 Jméno a příjmení autora: Kristýna Fajkusová Název bakalářské práce: Je mléko vhodné a zdravé pro dospělého člověka? Pracoviště: Ústav preventivního lékařství Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Rok obhajoby bakalářské práce: 29 Anotace: Ve společnosti je mnoho informací týkajících se mléka. Tato práce se některými tématy z této problematiky zabývá. Jednotlivá tvrzení jsou nejprve probírána z pohledu laika, následující text pak předkládá objektivní pohled na věc, podložený odbornou literaturou a vědeckými články. Kromě vlivu mléka na zdraví je zde rozebíráno složení mléka, jeho trávení a role mléka jako zdroje vápníku. V praktické části je pomocí dotazníku zjišťován postoj populace k mléku. Klíčová slova: Kravské mléko, pravda o mléce, vliv mléka na zdraví, složení mléka, trávení mléka, laktózová intolerance, alergie na mléko, mléko a hlen. Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem.

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením doc. MUDr. Jindřicha Fialy, CSc. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne Kristýna Fajkusová

4 PODĚKOVÁNÍ Tímto bych ráda poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce doc. MUDr. Jindřichu Fialovi, CSc. za jeho ochotu, čas a především cenné připomínky. Děkuji také všem osobám, které se zúčastnily vyplňování dotazníků v rámci praktické části této práce.

5 Obsah 1 Úvod Teoretická část Historie konzumace mléka Člověk je jediný savec, který pije mléko jiného savce Mléko a jeho složení Mléko je jen bílá voda Mléko je příliš tučné Mléko obsahuje nezdravé živočišné tuky a cholesterol Škraloup na mléce obsahuje škodliviny Trvanlivé versus čerstvé mléko Tepelně opracované mléko neobsahuje žádné živiny Mléko koupené v obchodě je nutné převařit Mléko přímo od krávy je zdravější než trvanlivé Trvanlivé mléko obsahuje konzervanty, tzv. éčka Trávení mléka Mléko je těžce stravitelné Lidé pijící mléko nedokáží vstřebat všechny živiny Získávání vápníku z mléka Vápník vázaný na kaseinové bílkoviny nemůže tělo zpracovat Při trávení vápníku z mléka, je využíván vápník z našeho organismu Vápník obsažený v mléce lze nahradit tabletami Vápník je lépe vstřebatelný z rostlin Mléko a jeho vliv na zdraví Mléko zahleňuje Mléko a astma... 28

6 2.6.3 Mléko je příčinou laktózové intolerance Konzumace mléka způsobuje alergii na bílkovinu kravského mléka Homogenizované mléko způsobuje alergie Mléko nechrání před osteoporózou Mléko a kardiovaskulární onemocnění Bílkoviny mléka a jejich vliv na zdraví Diskuze Závěr Praktická část Cíl práce Metodika Sběr dat Zpracování dat Vyhodnocení Diskuze Závěr Literatura Přílohy Část knihy Václava Víta, týkající se pravdy o mléce (2) Dotazník... 72

7 Seznam zkratek PUFA SFA polyunsaturated fatty acids - polynenasycené mastné kyseliny saturated fatty acids - nasycené mastné kyseliny MUFA monounsaturated fatty acids - mononenasycené mastné kyseliny UHT Ca XO IGF-I ultra hight temperature vápník xantinoxidáza insuline-like growth factor růstový faktor Seznam tabulek Tabulka 1: Rozdíl ve složení odstředěného a plnotučného mléka (7, 8, 9) Tabulka 2: Obsah tuku v některých potravinách (1) Tabulka 3: Obsah tuku a SFA v různých typech mléka Tabulka 4: Přehled ošetření mléka teplotou (13) Tabulka 5: Ztráty vitaminů při tepelném ošetření a skladování (14) Tabulka 6: Přehled suplement vápníku (3, 35) Tabulka 7: Rostlinné zdroje vápníku a jejich využití (38) Tabulka 8: Laktózová intolerance v závislosti na rase (54)... 3 Seznam obrázků Obrázek 1: Model kaseinové micely (33) Obrázek 2: Trávení laktózy (51) Obrázek 3: Výskyt laktózové intolerance v Evropě, Asii a Africe (53)... 3 Obrázek 4: Tukové částice a) v nehomogenizovaném mléce, b) v homogenizovaném mléce (61)... 32

8 Seznam grafů Graf 1: Počet osob ve věkových kategoriích Graf 2: Počet osob rozdělených podle dosaženého vzdělání Graf 3: Celkové zhodnocení otázky č Graf 4: Zhodnocení otázky č. 1 v závislosti na pohlaví... 4 Graf 5: Zhodnocení otázky č. 1 v závislosti na věku... 4 Graf 6: Zhodnocení otázky č. 1 v závislosti na vzdělání Graf 7: Celkové zhodnocení otázky č Graf 8: Zhodnocení otázky č. 2 v závislosti na pohlaví Graf 9: Zhodnocení otázky č. 2 v závislosti na věku Graf 1: Zhodnocení otázky č. 2 v závislosti na vzdělání Graf 11: Celkové zhodnocení otázky č Graf 12: Zhodnocení otázky č. 3 v závislosti na pohlaví Graf 13: Zhodnocení otázky č. 3 v závislosti na věku Graf 14: Zhodnocení otázky č. 3 v závislosti na vzdělání Graf 15: Celkové zhodnocení otázky č Graf 16: Zhodnocení otázky č. 4 v závislosti na pohlaví Graf 17: Zhodnocení otázky č. 4 v závislosti na věku Graf 18: Zhodnocení otázky č. 4 v závislosti na vzdělání Graf 19: Celkové zhodnocení otázky č Graf 2: Zhodnocení otázky č. 5 v závislosti na pohlaví Graf 21: Zhodnocení otázky č. 5 v závislosti na věku Graf 22: Zhodnocení otázky č. 5 v závislosti na vzdělání Graf 23: Celkové zhodnocení otázky č Graf 24: Zhodnocení otázky č. 6 v závislosti na pohlaví Graf 25: Zhodnocení otázky č. 6 v závislosti na věku Graf 26: Zhodnocení otázky č. 6 v závislosti na vzdělání... 49

9 Graf 27: Celkové zhodnocení otázky č Graf 28: Zhodnocení otázky č. 7 v závislosti na pohlaví... 5 Graf 29: Zhodnocení otázky č. 7 v závislosti na věku... 5 Graf 3: Zhodnocení otázky č. 7 v závislosti na vzdělání Graf 31: Celkové zhodnocení otázky č Graf 32: Zhodnocení otázky č. 8 v závislosti na pohlaví Graf 33: Zhodnocení otázky č. 8 v závislosti na věku Graf 34: Zhodnocení otázky č. 8 v závislost na vzdělání Graf 35: Celkové zhodnocení otázky č Graf 36: Zhodnocení otázky č. 9 v závislosti na pohlaví Graf 37: Zhodnocení otázky č. 9 v závislosti na věku Graf 38: Zhodnocení otázky č. 9 v závislosti na vzdělání Graf 39: Celkové hodnocení otázky č Graf 4: Zhodnocení otázky č. 1 v závislosti na pohlaví Graf 41: Zhodnocení otázky č. 1 v závislosti na věku Graf 42: Zhodnocení otázky č. 1 v závislosti na vzdělání Graf 43: Celkové zhodnocení otázky č Graf 44: Zhodnocení otázky č. 11 v závislosti na pohlaví Graf 45: Zhodnocení otázky č. 11 v závislosti na věku Graf 46: Zhodnocení otázky č. 11 v závislosti na vzdělání... 57

10 1 Úvod Již několik let se lidé setkávají s různými názory ohledně mléka. Populace se tak dělí na dvě skupiny, kdy jedna se mléka zastává a směle jej pije, zatím co druhá skupina je velkým odpůrcem tohoto bílého nápoje. Rozřešení je poměrně složité, protože pod pojmem pravda o mléce si každý vybaví zcela něco jiného. Dokonce by se dalo tvrdit, že co je pro jednoho čistá pravda, pro druhého může být holý nesmysl. Je důležité podotknout, že se tato práce zabývá jen kravským mlékem jako takovým. I když by se některé poznatky daly vztáhnout také mléčné výrobky, oblast týkající se samotného mléka je natolik obsáhlá, že je tato problematika úmyslně opomíjena. 1

11 2 Teoretická část V této části práce budou dle tématických celků uvedena jednotlivá tvrzení, která se běžně v populaci šíří. V knize Jarmily Průchové Pravda o mléce - jak ji potvrzuje věda (1) je většina těchto témat zpracována. Jde ale spíše o hodnocení mléka na základě makrobiotiky. Názory jsou především subjektivní a to z pohledu odpůrců mléka. Podobnou publikací je také kniha Rozhodujte se o svém zdraví - ČTĚTE! (2), kterou napsal psychoenergetik, bio-auditor a mistr Reiki Václav Vít (7.1). Jde hlavně o přeformulované názory Jarmily Průchové. Z těchto knih lze získat mnoho informací, které mléko jednoznačně zavrhují. Cílem práce je zhodnotit vyskytující se názory na mléko a zjistit, zda jsou oprávněné či nikoli. Jednotlivé závěry budou objektivní a jednoznačně formulované, ať každý ví, zda si sklenici mléka dát či nikoli. 2.1 Historie konzumace mléka Člověk je jediný savec, který pije mléko jiného savce Tato věta je často používaná lidmi, kteří mléko nepijí. Většinou je ještě doplněna poznámkou o kočkách, které také pijí mléko, ale jen díky lidem. Když se podíváme do historie, nejstarší doklady o domestikaci skotu byly nalezeny v Thesálii, Řecku, Anatolii a Turecku již 7 let př. n. l. V období nedostatku potravy bylo pití mléka, jako zdroje živin, výhodou. Postupně pak lidé přišli na systém uchovávání mléka v podobě zakysaných mléčných výrobků a sýrů. Pro zemědělce bylo mléko vždy pozitivem a přečkali tak nejedno kruté období (3). V současnosti, kdy je potravin dostatek, je mléko stále důležitým zdrojem bílkovin a především vápníku. Mléko má v lidské populaci dlouhou tradici a je považováno za základní potravinu (4). Člověk je opravdu výjimkou v živočišné říši a to nejen v oblasti získávání potravy. Díky těmto skutečnostem dokázali naši předkové přečkat nedostatek potravy. Pití mléka je pro člověka spíše přínosem, díky kterému jsme dokázali přežít až do současnosti. 11

12 2.2 Mléko a jeho složení Mléko je jen bílá voda Toto tvrzení je možné vidět v mnoha diskuzích o mléku. Tento názor se týká především odstředěného mléka a vztáhl se na všechny typy mlék. Krom toho je konvenčně prodávané mléko srovnávané s mlékem přímo od krávy. Pak dochází k dojmu, že mléko z obchodu nemůže být vlastně mléko, ale jen bílá voda. Chutnost potravin zajišťují tuky (4). Mléko přímo z farmy má obsah tuku kolem 4% i více. Záleží na plemenu, roční době a mnoha jiných okolnostech (5). Běžně se na trhu objevují 3 typy mlék, dělené dle tučnosti na plnotučné (více než 3,5% tuku), polotučné (1,5-1,8% tuku) a mléko odtučněné (více než,5% tuku) (6). Pokud si lidé koupí mléko odtučněné, může jim tato bílá tekutina připomínat vodu, protože obsah tuku je opravdu nízký, téměř nulový. Je ale třeba říci, že s výjimkou tuku se odtučněné mléko od plnotučného příliš neliší. Tabulka 1: Rozdíl ve složení odstředěného a plnotučného mléka (7, 8, 9) Odstředěné mléko Plnotučné mléko Bílkoviny 3,6 % 3,5 % Tuky,5 % 3,6 % Sacharidy 4,7 % 4,5% Vit. A,3 mg/l,12-1 mg/l Vit. D nižší,4 µg/l Vit. E nižší 1, mg/l Vit. K nižší,1 -,3 mg/l Vápník vyšší mg/l Z tabulky je patrné, že v odstředěném mléce dochází ke snížení především látek vázaných na tuk, tedy vitaminů rozpustných v tucích. Oproti tomu je procentuálně vyšší obsah sacharidů, bílkovin a vápníku. Odstředěné mléko není sice tak lahodné jako plnotučné, ale není jen bílá voda. Jak je vidět výše, díky nižšímu obsahu tuků se procentuálně zvýšil obsah ostatních živin. 12

13 2.2.2 Mléko je příliš tučné V prvé řadě záleží o jaké mléko jde. V předchozí kapitole byl řešen problém odtučněného mléka, které může připomínat vodu. Zde je opačný problém. Mléko plnotučné vnímají lidé jako příliš tučné. V každém případě záleží na tom, v jakém množství je daná potravina konzumována. Plnotučné mléko obsahuje 3,5% tuku, takže ve 1 ml se nachází 3,5 g tuku. Pokud by člověk vypil sklenici mléka o objemu 2 ml, přijme 7 g tuku. Pro srovnání je zde uvedena tabulka, která představuje průměrný obsah tuků v různých potravinách. Tabulka 2: Obsah tuku v některých potravinách (1) Typ potraviny g tuku ve 1 g g tuku v 2 g Ovoce a zelenina,5,1 Chléb bílý 1 2 Mléko plnotučné 3,8 7,6 Ryby 8 16 Maso kuřecí Maso vepřové libové Maso hovězí Sýry 2 4 Vejce Cukrářské pečivo Šlehačka Čokoláda 35 7 Uzeniny Maso vepřové tučné Vlašské ořechy Majonéza 8 16 Máslo Rostlinný olej 1 2 Jednotlivá čísla sice vypovídají o obsahu tuků, ale je důležité brát také ohled na již zmíněné množství. Pokud se bude srovnávat maso s mlékem, bude vhodné počítat se 1 g masa a 2 ml plnotučného mléka. Také v tomto případě je obsah tuku v mléce nižší než v mase. Při porovnání mléka s ostatními živočišnými potravinami, patří mléko k těm méně 13

14 tučným. Teď už jen záleží čemu dají lidé přednost. Buď si odepřou steak z vepřového masa, který by při hmotnosti 2 g obsahoval 36 g tuku a nebo omezí odpovídající množství mléka, což je v případě plnotučného mléka 1 l. Na základě předchozích výpočtů je tvrzení v úvodu kapitoly neoprávněné. Na trhu se vyskytuje velké množství potravin s mnohem větším obsahem tuku. Jde především o masné výrobky, uzeniny, sýry a v neposlední řadě cukrářské výrobky Mléko obsahuje nezdravé živočišné tuky a cholesterol Toto tvrzení obvykle souvisí s předchozím tématem. V této kapitole bude objasněno, kolik je živočišných tuků a cholesterolu v jedné sklenici mléka. Na úvod je opět důležité upozornit na fakt, že se tyto hodnoty liší dle tučnosti mléka. V mléčném tuku se nachází největší část nasycených mastných kyselin - SFA (53-72%), méně monoenových - MUFA (26-42%) a nejméně polyenových - PUFA (2-6%). Podle uznávaných doporučení by měl být příjem PUFA a MUFA, které se nachází především v rostlinných zdrojích, dvakrát vyšší než příjem SFA především z živočišných zdrojů. Mléko, které je významným zdrojem SFA může způsobit nerovnováhu v příjmu jednotlivých mastných kyselin. Je proto důležité si uvědomit, že při pití mléka, je vhodné snížit příjem SFA z ostatních zdrojů a to buď omezením živočišných tuků, případně sušenek a jiného sladkého pečiva a nebo výběrem mléka s nižší tučností, případně omezením jeho množství (4, 1, 11). V následujícím textu budou výše zmíněná doporučení převedena do praxe. Na začátek je potřeba vypočítat, kolik gramů SFA je v jedné sklenici (2 ml) plnotučného, polotučného a odstředěného mléka. Základem je průměrný obsah SFA v mléčném tuku, což je 63%. Tabulka 3: Obsah tuku a SFA v různých typech mléka Typ mléka % tuku g tuku v 2 ml g SFA v 2 ml Plnotučné 3,5 7 4,41 Polotučné 1,5-1,8 3-3,6 1,89-2,27 Odtučněné,5 1,63 14

15 Maximální denní doporučená dávka pro SFA je 5,6-7 g. V případě plnotučného mléka je možné denně vypít jednu větší sklenici, zatím co v případě mléka odtučněného lze počítat s 1 sklenicemi. Na tomto příkladu je tedy patrné, že mléko sice obsahuje nezdravé živočišné tuky, které mohou přispívat ke vzniku kardiovaskulárních onemocnění, ale záleží jaké mléko si konzument vybere. Kompromisem je mléko polotučné, kterého je denně možno vypít 3-4 sklenice (11). Příjem cholesterolu za den by neměl přesáhnout 3 mg. Literatura uvádí, že mléko obsahuje 5-15 mg cholesterolu na 1 ml mléka (11). Z toho vyplývá, že v jedné sklenici (2 ml) je 1-3 mg cholesterolu v závislosti na jeho tučnosti. Je tedy možné říci, že v ideálním případě, kdy je jediným zdrojem cholesterolu mléko, je povoleno vypít 1 sklenic plnotučného mléka. Ve skutečnosti je ale zdrojem cholesterolu, stejně jako SFA, mnoho dalších potravin. Díky výše uvedeným poznatkům je možné potvrdit úvodní tvrzení, že mléko obsahuje nezdravé živočišné tuky, kterými lidé laicky nazývají SFA, a cholesterol. V souvislosti s předchozí kapitolou bylo také dokázáno, že obsah tuku a cholesterolu v mléce není tak významný jako v jiných potravinách Škraloup na mléce obsahuje škodliviny Lidé odstraňují škraloup ze dvou důvodů. Jedna skupina lidí jej vyhodí, protože jim nechutná a druhá skupina se jej zbaví, protože se obává jeho škodlivých účinků. Je všeobecně známo, že při ohřívání mléka se za určitou dobu po záhřevu objeví na povrchu tenká blanka, škraloup. Tento proces je závislý jak na teplotě, tak délce zahřívání mléka. Čím vyšší teplota a delší doba záhřevu, tím jsou změny ve složení mléka větší. Nejvýznamnější změna se týká bílkovin, především laktalbuminu. Tato mléčná bílkovina se sráží již při teplotě 65-7 ºC. Krom laktalbuminu může škraloup obsahovat 4 % fosforečnanu vápenatého a v případě plnotučného mléka také tuk. Z mléka jde postupným odstraňováním škraloupu získat až 5 takových vrstviček, jejichž složení se postupně mění (12). Škraloup je tedy složen především z mléčných bílkovin a látek, které se v mléce přirozeně vyskytují. Nelze tedy pokládat tuto blanku na povrchu mléka za škodlivou. 15

16 2.3 Trvanlivé versus čerstvé mléko Tepelně opracované mléko neobsahuje žádné živiny Z mnoha rozhovorů o mléku lze zjistit, že určitá skupina lidí nepije mléko z obchodu, protože je tepelně opracované a tím pádem neobsahuje žádné živiny. Proto je nejdříve třeba podotknout, jakému typu ošetření je mléko podrobeno. Obecně lze říci, že existují dva typy tepelného ošetření. První typ je pasterace, kdy se teplota udržuje pod 1 ºC, a druhý typ je sterilace, kdy je teplota záhřevu nad 1 ºC. Následující tabulka ukazuje, jaké teploty a doby záhřevu musí být pro mléko dle zákona dodrženy. Tabulka 4: Přehled ošetření mléka teplotou (13) Typ tepelného ošetření Teplota Doba ohřevu Pasterace min. 71,7 ºC min. 15 s Vysoká pasterace min. 85 ºC 1-2 s Vysokotepelné ošetření (UHT) min. 135 ºC min. 1 s Sterilace min. 1 ºC pro mikrobiologickou nezávadnost Mnoho lidí se pozastaví již nad samotným zahříváním mléka. Hlavním důvodem je mikrobiologická nezávadnost a krom toho je zvykem dnešní doby kupovat potraviny v časovém předstihu, proto zákazníci ocení mléko s delší trvanlivostí. Pasterací se zničí 99 % všech zárodků bakterií, kromě spor. Celkové vlastnosti mléka se změní jen minimálně a proto je tato úprava mléka považována za šetrnou. V obchodě se mléko upravené pasterací prodává pod názvem čerstvé (7, 13). Na obalu trvanlivého mléka, se většinou nachází nápis UHT (Ultra High Temperature). Toto mléko bylo na velmi krátkou dobu vystaveno vysoké teplotě, proto neobsahuje zárodky bakterií ani spory (7). Vysoká teplota ale naruší obsah vitaminů a způsobí jeho vařivou chuť. 16

17 Tabulka 5: Ztráty vitaminů při tepelném ošetření a skladování (14) Vitaminy Pasterace UHT Ošetření Skladování Ošetření Skladování Vit. B 1 <1 % <1 % 2 % pozor na světlo Vit. B 2 mizivé mizivé mizivé mizivé Niacin stabilní - -1 % 2 % za 6 týdnů Vit. B 6-1 % mizivé ~ 1 % ztracen po 2 týdnech Kys. pantothenová stabilní mizivé -1 % 3 % za 6 týdnů při 2 C Biotin stabilní mizivé mizivé stabilní při C po 3 měs. Folacin -1 % mizivé 1-2 % závisí na přístupu kyslíku Vit. C -1 % % za týd % ztracen po 1-2 týd. Z tabulky je patrné, že dochází ke změnám především u hydrofilních vitaminů, které nejsou příliš stabilní. Ztráty lipofilních vitaminů jsou nevýznamné. Co se týče minerálních látek, jejich obsah v mléce se po tepelném ošetření mění jen minimálně. Určitým změnám podléhají také ostatní živiny, a to cukry, tuky a bílkoviny. Celkově se jejich obsah v tepelně ošetřeném mléce nemění. Jen v případě bílkovin dochází k fyzikálním změnám. Bílkoviny, hlavně albuminy a globuliny, se postupně stávají nestabilními. Nejdříve dojde k samotné denaturaci, poté ke koagulaci denaturovaných bílkovin. Vše se odvíjí od teploty záhřevu a doby působení. Konzument tuto změnu vnímá jako vařivou chuť mléka, která vznikne díky uvolnění sulfhydrylových derivátů z aminokyselin albuminu a obalů tukových kuliček. Fyzikální vlastnosti tuků zůstávají stejné. Jen díky změnám ve vlastnostech bílkovin mohou hůře vyvstávat na povrch (7). Svou roli hraje nejen druh tepelného ošetření, ale také doba a způsob skladování. Když srovnáme mléko čerstvé (pasterované) a trvanlivé (sterilované), každé má své přednosti. Z pasterovaného mléka je možné získat více hydrofilních vitaminů, ale nevýhodou je jeho krátká doba trvanlivosti. Mimo to čerstvé mléko může obsahovat spory. Sterilované mléko je proti tomu zcela jistě beze spor, ale za to obsahuje menší množství vitaminů a díky jeho dlouhé záruční době ho mnoho lidí nechá delší dobu otevřené v lednici, čímž se obsah vitaminů jen snižuje. I když jsou ztráty v některých případech významnější, mléko není hlavním zdrojem těchto látek a můžeme je snadno získat z jiných zdrojů. Výjimkou je jen vápník, který získáváme především z mléka. Při tepelném zpracování není množství vápníku nijak ohroženo (7). I když při tepelném zpracování mléka dochází k určitým ztrátám, nelze říci, že mléko neobsahuje žádné živiny. Výše uvedený text a tabulka jsou toho důkazem. 17

18 2.3.2 Mléko koupené v obchodě je nutné převařit Tento názor se šíří především ve starší populaci. Kdysi totiž bylo zvykem, že si lidé chodili pro mléko přímo k hospodáři. Toto mléko bylo čerstvě nadojené, jen bylo zbaveno hrubých nečistot. Pokud si člověk takové mléko přinesl domů, bylo opravdu lepší si ho před použitím převařit. V současné době se na trhu nevyskytuje mléko, které by nebylo již tepelně ošetřené. Výjimkou mohou být jen drobní chovatelé, kde je možnost dostat mléko přímo od krávy jako v minulosti. Po převaření čerstvě nadojeného se nezničí všechny mikroorganismy a spory. Dojde jen k usmrcení vegetativních forem mikroorganismů. Průměrně lze nalézt ve svařeném mléce,1-,5% původního počtu zárodků. Jedinou výhodou může být delší trvanlivost. Negativem pak vařivá příchuť mléka a čím delší var, tím větší ztráty v obsahu vitaminů a změny ve fyzikálních vlastnostech (7). V případě konvenčně vyráběného mléka však tato tepelná úprava není nutná Mléko přímo od krávy je zdravější než trvanlivé V populaci lze najít lidi, kteří neuznávají jakékoli zpracování mléka, protože tak přijdou o všechny dobré látky, které syrové mléko obsahuje. Jak je ukázáno v kapitole o tepelném ošetření mléka, je pravda, že mléko přímo od krávy má větší obsah především vitaminů rozpustných ve vodě. Mimo to si zachovává své typické vlastnosti, jako vyvstávání tuku, které je u konvečně vyráběného mléka díky homogenizaci potlačeno. Tyto skutečnosti určitá skupina lidí upřednostňuje a kupuje tedy mléko přímo od chovatele. Je zde také druhá stránka věci. Čerstvě nadojené mléko přirozeně obsahuje určitý počet mikroorganismů. Dle zákona by celkový počet mikroorganismů neměl přesahovat 1 na ml. Chovatelé tedy musí dbát nejen na hygienu dojení, ale také na čistotu celkového prostředí. Důležitá je čistota zařízení a personálu, který se dostane do kontaktu se syrovým mlékem.v neposlední řadě svou roli hraje chlazení a skladování mléka. Je tedy důležité si všímat v jakém prostředí je mléko získáváno a zpracováváno. Podle toho můžeme usoudit jak velká je pravděpodobnost kontaminace, případně pomnožení mikroorganismů (15). Trvanlivé mléko obsahuje méně vitaminů, za to je hygienicky nezávadné. To s jistotou nemůžeme říci o mléku přímo z farmy. Názor, že mléko od krávy je zdravější než mléko trvanlivé, nemůže být tedy potvrzen. 18

19 2.3.4 Trvanlivé mléko obsahuje konzervanty, tzv. éčka Spolu s prodlužováním doby trvanlivosti potravin se objevily určité obavy z výskytu tzv. éček, což jsou látky schválené zákonem přidávané do potravy, aditiva (19). Vznikl tak mylný názor, že trvanlivost potravin je zajištěna především přidáním těchto aditiv. V případě mléka nejde o prodloužení doby trvanlivosti chemickou cestou, ale pomocí fyzikálních metod. Patří zde již zmíněná pasterace a sterilace (7). Díky tomuto tepelnému ošetření trvanlivé mléko aditiva neobsahuje. 19

20 2.4 Trávení mléka Mléko je těžce stravitelné Lidé, kteří nepijí mléko často uvádějí, že je pro ně těžko stravitelné. Nejen na internetu se můžeme dočíst, že má přebytek proteinů ve formě kaseinu, se kterým se naše tělo velmi těžko vyrovnává. Problém s trávením mléka může také způsobit laktózová intolerance. Kasein je s chemického hlediska bílkovina. Kravské mléko průměrně obsahuje 3,2% proteinů, z toho je 8% kaseinu a 2% proteinů syrovátky. Je tedy pravda, že kasein je v kravském mléce, na rozdíl od mateřského, zastoupen ve většinovém množství (1). Kasein je citlivý vůči proteolytickým enzymům a to proteinázám a exopeptidázám. K jejich kompletnímu rozložení dojde již po 2 minutách působení. Dokonce se vysoké citlivosti kaseinu využívá při přípravě hypoalergenních mlék pro kojeneckou výživu (16). Problém s trávením se může vyskytnout v případě alergie na bílkovinu kravského mléka. U dospělé populace se jedná právě o alergii na kasein. Díky této alergii mléko, ale také mléčné výrobky, způsobí alergickou reakci, která může vyvolat zažívací potíže. Prevalence alergie na mléčnou bílkovinu je 1-3%, z čehož většinu tvoří děti, které z alergie v 8% tzv. vyrostou. Pokud má dospělý člověk alergii na kravskou bílkovinu, je jen 27% pravděpodobnost, že do 4 let bude mléko opět tolerovat (16, 17). Častější lze pozorovat reakci na mléčný cukr, laktózu. Jedná se o laktózovou intoleranci, kterou je možno rozlišit na několik skupin. První skupinu tvoří intolerance vrozená, která je podmíněna geneticky a enzym štěpící laktózu, laktáza, chybí již od narození. Dalším typem je intolerance získaná, která může vzniknou v důsledku poškození střevní stěny (sekundární) nebo po resekci žaludku, pyloroplastice, resekci tenkého střeva (odmaskovaná), kdy dojde k poruchám srážení mléka. Tyto změny jsou většinou ireverzibilní. Posledním typem je intolerance tranzitorní, která vzniká při akutním onemocnění střevní sliznice a je poškozena jen vrstva obsahující laktázu. Po vyléčení a regeneraci sliznice se aktivita enzymu navrací (18). Trávení mléka může být tedy znesnadněno především alergií na mléko a laktózovou intolerancí. Vždy se ale jedná o patologický stav, v důsledku kterého je trávení mléka narušeno. Z výše uvedených skutečností je možné vyvodit, že zdravá dospělá populace s trávením mléka nemá žádný problém. 2

21 2.4.2 Lidé pijící mléko nedokáží vstřebat všechny živiny Tato kapitola se bude zabývat otázkou, jaký je vliv mléka na trávení ostatních živin. Budou řešeny jen složky potravy, které jsou pitím mléka nějak ovlivněny. Na využitelnost ostatních látek mléko nemá nijak významný vliv Hořčík Absorpce hořčíku začíná 1 hod po spolknutí a stabilní rychlostí pokračuje 2-8 hod. Hořčík je absorbován především v tenkém střevě, a to pomocí pasivní difúze. Množství získaného hořčíku záleží na přijaté dávce, formě hořčíku, aktivních látkách, ale také hladině hořčíku v organismu. Pokud je hladina hořčíku v těle nízká, je vstřebáno až 75% z přijatého množství. V případě vysoké hladiny hořčíku se absorbuje jen 1%. Zbylý hořčík je vyloučen močí. Vstřebávání hořčíku zvyšuje laktulosa, která se nachází především v mléce po tepelném ošetření (2, 21, 22, 23) Železo Železo je vstřebáváno v tenkém střevě, především v duodenu. Na využití železa má vliv celková skladba potravy. U mléka je vhodné se zaměřit na vliv vápníku a bílkovin. Je dokázáno, že vápník snižuje vstřebání železa. Kravské mléko způsobuje, že se železo vstřebá jen z 4-19,5% v závislosti na obsahu vápníku. V sliznici střeva totiž dochází ke konkurenčnímu boji, kdy železo a vápník soupeří o jednotlivé receptory. Studie potvrzují názor, že bílkoviny masa podporují vstřebání železa, oproti tomu syrovátkové bílkoviny a kasein absorpci železa spíše inhibují. V případě syrovátkových bílkovin, je za snížené vstřebávání zodpovědný již zmíněný vápník. Kasein zase tvoří nerozpustné komplexy, z kterých se železo hůře uvolňuje (2, 21). Je třeba podotknout, že v této souvislosti byla provedena studie, která dokazuje, že svou roli hraje také druh kaseinu. Podle této studie β-kasein dokonce vstřebávání železa zvyšuje. Oproti tomu α-kasein a bílkoviny syrovátky vstřebávání železa inhibují (24). Díky současným poznatkům lze říci, že pití mléka má na vstřebávání železa spíše negativní efekt Vitaminy Co se týče vitaminů, odborná veřejnost se zabývá především vitaminy rozpustnými v tucích. Jde především o vitamin A a E. Nejedna studie dokazuje, že k jejich vstřebání je nutný tuk, který je obsažen také v mléce. Pokud člověk přijímá tyto vitaminy ve formě doplňků, je vhodné je přijímat například s mlékem. Zvýší se tak jejich využitelnost (25, 26). 21

22 Polyfenoly Další látkou, která se zkoumá ve vztahu k mléku jsou polyfenoly. Látky s antioxidačními vlastnostmi, které se nachází v černém čaji, vínu, kakaovém prášku a v čokoládě. V této souvislosti je výzkum zaměřen na pití čaje s mlékem, mléčnou čokoládu a kakao ve formě nápoje. Vědci spekulují, zda mléko, hlavně jeho proteiny, váží polyfenoly, které se pak hůře vstřebávají, případně ztrácí svou antioxidační aktivitu. V současné době se většina studií shoduje na názoru, že vliv mléka na tyto prospěšné látky je minimální, ve většině případů statisticky nevýznamný. Příznivý vliv polyfenolů při prevenci chronických a degenerativních onemocnění zůstává zachován (27, 28, 29). Díky současným poznatkům lze vyvrátit názor, který byl uveden v titulu kapitoly. Lidé, pijící mléko se nemusí obávat jeho negativního vlivu na vstřebávání ostatních živin. Jedinou výjimkou je jen železo, které je díky vápníku a kaseinových komplexů hůře využitelné. 22

23 2.5 Získávání vápníku z mléka Vápník vázaný na kaseinové bílkoviny nemůže tělo zpracovat Odpůrci mléka tvrdí, že mléko sice obsahuje vápník, ale vázaný na kaseinové bílkoviny, takže je tělo nemůže přijímat a zpracovávat. V následujícím textu bude objasněn vztah kaseinu a vápníku. Vápník se v mléce vyskytuje jako směs vápníku vázaného na fosfoserinové zbytky kaseinu a vápníku v anorganické podobě. Vápník vázaný na kasein tvoří 2% veškerého vápníku. Díky této vazbě je vzniklý komplex nerozpustný v žaludku a dostává se v nezměněné podobě až do střeva. V této části trávicího traktu zůstává nerozložený komplex déle a vápník má tak delší čas na pasivní absorpci (3, 31, 32). Obrázek 1: Model kaseinové micely (33) Na základě příslušných odborných článků je možné konstatovat, že vápník vázaný na kaseinové bílkoviny je pro tělo dobře zpracovatelný. 23

24 2.5.2 Při trávení vápníku z mléka, je využíván vápník z našeho organismu Lidé, kteří nepijí mléko často prosazují názor, že mléko není dobrým zdrojem vápníku. Dokonce tvrdí, že při konzumaci mléka dochází k vyplavování vápníku z organismu. Tyto názory vedou k závěru, že mléko způsobuje spíše ztráty vápníku, než jeho doplnění. K depleci vápníku dochází vlivem mnoha faktorů. Jde například o nadbytek fosfátů, živočišných proteinů, sulfátů, kofeinu, čaje nebo alkoholu. Podobná situace také vzniká při poruše hormonální regulace vápníku (3, 34). V současných studiích není trávení vápníku považováno za faktor způsobující vyplavování vápníku z kostí, případně jeho vylučování z organismu Vápník obsažený v mléce lze nahradit tabletami V současné době je trendem užívání doplňků stravy. Lidé si místo vhodně sestavené stravy vezmou tabletku. Nabízí se otázka zda je tento přístup vhodný. Je opravdu tato strategie účinná? V následujícím textu bude středem dění především vápník. Lidé, kteří nepijí mléko a nejí mléčné výrobky mohou mít této minerální látky nedostatek. Je tedy důležité vědět, zda jim může vápník ve formě tablet nahradit přirozené zdroje vápníku. Významným ukazatelem při hodnocení doplňků stravy je jeho využitelnost v organismu. Kolik vápníku se z příslušné sloučeniny dokáže vstřebat a využít. Na trhu se vyskytuje několik forem vápníku a každá má jiné vlastnosti. V Tabulka 6 lze vidět základní rozdíly používaných suplement. Tabulka 6: Přehled suplement vápníku (3, 35) Sloučenina Ca Využitelnost Poznámka nutno přijímat s jídlem, potřeba uhličitan vápenatý 4% 36 % při dávce 3 mg kyselého prostředí citrát vápenatý 21% 28,4 % při dávce 1 mg u pacientů s nižší aciditou žaludku, zaneprázdněných osob mléčnan vápenatý 13% glukonan vápenatý 9% 24,5 % v klinické praxi se nepoužívají, nutné velké množství tablet 24

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU Češi patří ve srovnání s obyvateli ostatních zemí se svou průměrnou spotřebou 51,5 litru mléka na hlavu/rok (podle průzkumu z roku 2006) mezi průměrné konzumenty

Více

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední odborná škola Luhačovice CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_12 Název materiálu: Mléko a druhy mléka Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák rozumí

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_13 Název materiálu: Mléko a mléčné výrobky. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mléko

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Je laktózová intolerance nemoc? Veronika Březková

Je laktózová intolerance nemoc? Veronika Březková Je laktózová intolerance nemoc? Veronika Březková Mléko 75 % populace má problém s trávením laktózy Lidé jsou jediný živočišný druh konzumující mléko jiného živočišného druhu po odstavení od mateřského

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ Vegetariánský způsob stravování patří k nejstarším a nejrozšířenějším z alternativních způsobů stravování. Jedná se o bezmasou stravu. Myšlenka bezmasé stravy sahá hluboko do historie,

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

MLÉKO A MLEZIVO HLAVNÍ ROZDÍLY A NUTRIČNÍ VÝZNAM MLÉKA VE VÝŽIVĚ MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4up

MLÉKO A MLEZIVO HLAVNÍ ROZDÍLY A NUTRIČNÍ VÝZNAM MLÉKA VE VÝŽIVĚ MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4up MLÉKO A MLEZIVO HLAVNÍ ROZDÍLY A NUTRIČNÍ VÝZNAM MLÉKA VE VÝŽIVĚ MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4up Základními složkami mléka jsou voda, bílkoviny, tuky,

Více

FitLine All-in-1000 Plus

FitLine All-in-1000 Plus Probiotický - nové heslo? Mluvíme-li dnes o jogurtu a jiných kysaných mléčných výrobcích, nesmí chybět pojem probiotický. Ale co toto slovo vlastně znamená? Probiotica ( probiotický ) = pro život - jsou

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Léčebná výživa u laktózové intolerance

Léčebná výživa u laktózové intolerance Léčebná výživa u laktózové intolerance Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Nesnášenlivost mléka Příčiny Alergie na mléčnou bílkovinu Intolerance laktózy (deficit laktázy) První popis Holzel a spol.

Více

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Martina Nevrlá FNUSA Vedoucí práce: prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. I. Úvod Metabolismus PNMK,

Více

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mléčná žláza, laktace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ANATOMIE MLÉČNÉ ŽLÁZY Mléčná žláza (glandula mammaria)

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz Alternativní směry ve výživě způsob stravování, který je praktikován dlouhodobě a podstatně se liší od obvyklé stravy: a) vegetariánství b) veganská strava c) lakto-ovo vegetariánská strava d) fruktariánská

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Syrové mléko ano, či ne?

Syrové mléko ano, či ne? Syrové mléko ano, či ne? Není tomu tak dávno, co i do České republiky dorazil mlékomat. Po prvním nadšení z opravdového mléka se v médiích objevila studená sprcha v podobě varování některých zodpovědných

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

O tom, jak budete vařit zítra Co je dobré vědět o olejích a tucích dvě nejdůležitější složky našeho jídelníčku. Není tuk jako tuk Špatné tuky

O tom, jak budete vařit zítra Co je dobré vědět o olejích a tucích dvě nejdůležitější složky našeho jídelníčku. Není tuk jako tuk Špatné tuky O tom, jak budete vařit zítra Vědecké studie z celého světa jednoznačně prokazují, že naše stravovací návyky mají dramatický dopad na naše zdraví. V současné době více než 2/3 obyvatelstva v České republice

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky stravy - lipidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Lipidy 1 = organické látky orgány těla využívají jako zdroj energie pro svoji činnost. Sloučenina glycerolu a mastných kyselin (MK)

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Úvod. Petr Fořt CO MÁME JÍST? Nejprve 13 lživých výživových tvrzení, která svět dělají nemocným a tlustým.

Úvod. Petr Fořt CO MÁME JÍST? Nejprve 13 lživých výživových tvrzení, která svět dělají nemocným a tlustým. Úvod Petr Fořt CO MÁME JÍST? Nejprve 13 lživých výživových tvrzení, která svět dělají nemocným a tlustým. 1. Vejce jsou nezdravá Ve skutečnosti jsou vejce nadupaná kvalitními bílkovinami a celou řadou

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Výživová doporučení Stravování a režim jednotlivců Stravování a režim skupin Stravování a režim populace

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER Obsah I. Čím je Mind Master jedinečný? S 3 II. Kdy mám Mind Master užívat? S 3 III. Jak se má Mind Master užívat? Může se vyskytnout

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL Odborná práce přírodovědného kroužku VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví Vypracovali: Martina Hubáčková, Petra Vašíčková, Pavla Kubíčková, Michaela Pavlovská, Jitka Tichá, Petra

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL?

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL? » Potravinová alergie je nežádoucí reakce na potravinu a její výskyt v posledních letech významně stoupá. V České republice se tvoří registr, aby se výskyt potravinových alergií zmapoval. apops/fotky&foto

Více

Priorita pátá PRAVDIVOST V OBLASTI VÝŽIVY

Priorita pátá PRAVDIVOST V OBLASTI VÝŽIVY Díl 7. Priorita pátá PRAVDIVOST V OBLASTI VÝŽIVY Díky množství informací množství informací, které lze o výživě získávat, si častokrát nevíme rady, co je vlastně pravda. Oficiální doporučení vycházejí

Více

Kvalita čerstvých potravin: objektivní a subjektivní pohled

Kvalita čerstvých potravin: objektivní a subjektivní pohled Kvalita čerstvých potravin: objektivní a subjektivní pohled aneb jak vznikají a jaké jsou mýty o potravinách Jana Dostálová, Společnost pro výživu Kvalita může být posuzována různě Legislativní objektivní,

Více

Naše základní živiny. Tabulka: Součásti lidské stravy Obsahují energii (živiny) Neobsahují energii. soli (minerální látky) vláknina

Naše základní živiny. Tabulka: Součásti lidské stravy Obsahují energii (živiny) Neobsahují energii. soli (minerální látky) vláknina Naše základní živiny Všechny potraviny, které jíme, jsou složeny z několika málo základních skupin živin, i když mohou mít velmi různorodou chuť. Člověk s diabetem musí dobře porozumět složení stravy i

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více