Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská České Budějvice Viz rzdělvník: Internet: Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: SU/10185/2014 H Jitka Huskvá ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Výrkvá část: Stavební úřad České Budějvice, jak stavební úřad příslušný pdle 13 dst. 1 písm. c/ zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů (dále jen "stavební zákn"), v územním řízení psudil pdle 84 až 91 stavebníh zákna žádst vydání rzhdnutí umístění stavby neb zařízení (dále jen "rzhdnutí umístění stavby"), kteru dne pdal Obec Hmle, IČO , Budějvická 72, České Budějvice 1, kteréh zastupuje VAK prjekt s.r.., IČO , B. Němcvé 12/2, České Budějvice 1 (dále jen "žadatel"), a na základě tht psuzení: I. Vydává pdle 79 a 92 stavebníh zákna a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., pdrbnější úpravě územníh rzhdvání, územníh patření a stavebníh řádu r z h d n u t í u m í s t ě n í s t a v b y jedntná kanalizace Černý Dub, Nvé Hmle a ČOV Hmle (dále jen "stavba") na pzemku parc. č. 428/33 (statní plcha), 428/34 (zastavěná plcha a nádvří), parc. č. 428/35 (statní plcha), parc. č. 428/36 (statní plcha), parc. č. 428/37 (statní plcha), parc. č. 428/38 (statní plcha), parc. č. 428/39 (statní plcha), parc. č. 446/37 (rná půda), parc. č. 447/3 (statní plcha), parc. č. 449/2 (rná půda), parc. č. 450/3 (vdní plcha), parc. č. 451/8 (statní plcha), parc. č. 465/36 (statní plcha), parc. č. 465/37 (statní plcha), parc. č. 465/57 (zastavěná plcha a nádvří), parc. č. 465/86 (rná půda), parc. č (rná půda), parc. č (rná půda) v katastrálním území Hmle. Druh a účel umisťvané stavby: - SO-01 čistírna dpadních vd Hmle SO-01.1 terénní úpravy

2 Č.j. SU/10185/2014 H str. 2 SO-01.2 dlehčvací kmra SO-01.3 dešťvá zdrž SO-01.4 prvzní bjekt SO-01.5 mnblk AN a DN SO-01.6 měrný bjekt SO-01.7 kalvé hspdářství SO-01.8 prpjvací ptrubí SO-01.9 rzvdy vdy SO zpevněné plchy SO dešťvá areálvá kanalizace - SO-02 čerpací stanice Černý Dub SO-02.1 terénní úpravy SO-02.2 dlehčvací kmry SO-02.3 prpjvací ptrubí SO-02.4 čerpací stanice SO-02.5 výtlak a prdlužení kanalizace SO-02.6 přelžka areálvéh vedení Fve a NN Umístění stavby na pzemku: - SO-01 čistírna dpadních vd Hmle SO-01.1 terénní úpravy budu umístěny na pzemcích parc.č. 428/33, 428/36, 428/37, 428/38, 428/1 v k. ú. Hmle SO-01.2 dlehčvací kmra bude umístěna na pzemku parc.č. 428/38 v k. ú. Hmle SO-01.3 dešťvá zdrž bude umístěna na pzemku parc.č. 428/33 v k. ú. Hmle SO-01.4 prvzní bjekt bude umístěn na pzemku parc.č. 428/33 v k. ú. Hmle SO-01.5 mnblk AN a DN bude umístěn na pzemku parc.č. 428/33, 428/37 v k. ú. Hmle SO-01.6 měrný bjekt bude umístěn na pzemku parc.č. 428/33 v k. ú. Hmle SO-01.7 kalvé hspdářství bude umístěn na pzemku parc.č. 428/35 v k. ú. Hmle SO-01.8 prpjvací ptrubí bude umístěn na pzemku parc.č. 428/38, 428/33, 428/37, 428/1 v k. ú. Hmle SO-01.9 rzvdy vdy bude umístěn na pzemku parc.č. 428/1, 428/33 v k. ú. Hmle SO zpevněné plchy budu umístěny na pzemku parc.č. 428/1, 428/33, 428/36, 428/34 v k. ú. Hmle SO dešťvá areálvá kanalizace bude umístěna na pzemku parc.č. 428/33, 428/36 v k. ú. Hmle - SO-02 čerpací stanice Černý Dub SO-02.1 terénní úpravy SO-02.2 dlehčvací kmra bude umístěna na pzemku parc.č. 465/37 v k. ú. Hmle SO-02.3 prpjvací ptrubí bude umístěn na pzemku parc.č. 465/37 a 465/36 v k. ú. Hmle SO-02.4 čerpací stanice stávající - bude upravena na pzemku parc.č. 465/36 v k. ú. Hmle SO-02.5 výtlak a prdlužení kanalizace bude umístěn na pzemku parc.č. 465/36, 465/86, 451/8, 1575, 450/3, 449/2, 447/3, 446/37, 1709 v k. ú. Hmle SO-02.6 přelžka areálvéh vedení Fve a NN bude umístěn na pzemku parc.č. 465/37 v k. ú. Hmle

3 Č.j. SU/10185/2014 H str. 3 Určení prstrvéh řešení stavby: - SO-01 čistírna dpadních vd Hmle SO-01.1 terénní úpravy budu spčívat v zatravnění plch v místě dstraněných a klem nvých bjektů dle situačníh výkresu D SO-01.2 dlehčvací kmra stávající dlehčvací kmra bude stavebně upravena pr přivádění maximálníh přítku na ČOV 12,19 l/s. Objekt stavebně pvluje vdprávní úřad MM České Budějvice, dbr chrany živtníh prstředí. SO-01.3 dešťvá zdrž bude umístěna mezi dtk dešťvých vd z dlehčvací kmry a recipient, max. půdrysné rzměry budu 23,0 m x 10,8 m, max. hlubka bude 2,8 m. Zdrž bude bjemu 89 m 3, na dtku patřena přelivnu hranu a plvucí nrnu stěnu. Ve dně nádrže bude čerpací jímka, z které budu zadržené dešťvé vdy čerpány na čistírnu dpadních vd. Objekt stavebně pvluje vdprávní úřad MM České Budějvice, dbr chrany živtníh prstředí. SO-01.4 prvzní bjekt bude bdélníkvéh tvaru s max. půdrysnými rzměry 8,8 m x 16,3 m, zastřešený sedlvu střechu s max. výšku hřebene +6,146 m d ± 0,000 pdlaha 1.NP. V prvzním bjektu bude umístěna místnst hrubéh předčištění, zádveří, velín, umývárna, WC, dmychárna, místnst dvdnění kalu. Na prvzní bjekt bude napjen přístřešek půdrysných rzměrech 9,9 m x 3,55 m, s max. výšku hřebene sedlvé střechy +4,775 d ±0,000 pdlaha 1.NP prvzníh bjektu. V přístřešku bude umístěn kntejner na dvdněný kal. Objekt stavebně pvluje Stavební úřad České Budějvice. SO-01.5 mnblk AN a DN bude navazvat na prvzní bjekt - jedná se pdzemní bjekt půdrysných rzměrech 13,6 m x 12,0 m a max. hlubce - 6,910 m d ± 0,000 pdlaha 1.NP prvzníh bjektu. V mnblku budu umístěny pdzemní nádrže rzdělvací bjekt, aktivační nádrž I. a II, dsazvací nádrž I. a II., dkalvací jímka. Klem mnblku bude umístěn chranné zábradlí d výšky 1,0 m. Objekt stavebně pvluje vdprávní úřad MM České Budějvice, dbr chrany živtníh prstředí. SO-01.6 měrný bjekt z mnblku budu vyčištěné vdy dtékat d stávajícíh ptrubí zaústěnéh d recipientu tku řeky Vltavy. Odtk bude sazen měrným bjektem průměru 1,2 m. Objekt stavebně pvluje vdprávní úřad MM České Budějvice, dbr chrany živtníh prstředí. SO-01.7 kalvé hspdářství bude umístěn v místě stávající pdzemní betnvé nádrže blkvé čistírny. Djde k drbným stavebním úpravám. Nvě v pdzemním bjektu vznikne uskladňvací nádrž a zahušťvací nádrž. Objekt stavebně pvluje vdprávní úřad MM České Budějvice, dbr chrany živtníh prstředí. SO-01.8 prpjvací ptrubí v areálu ČOV bude realizvána gravitační kanalizační ptrubí pr prpjení jedntlivých bjektů čištění dpadních vd. D DN 500 bude pužit hladké ptrubí PVC KG SN8, nad DN 500 bude pužit krigvané ptrubí HDPE/PP SN8. V místě směrvých a výškvých lmů budu sazeny prefabrikvané kanalizační šachty. Objekt stavebně pvluje vdprávní úřad MM České Budějvice, dbr chrany živtníh prstředí. SO-01.9 rzvdy vdy stávající rzvdy vdy budu přelženy ptrubím PE 100 d90, nvě napjeny na prvzní bjekt a budu služit pr ptřeby sciálníh zázemí a technlgické vdy. Z rzvdů bude vysazena dbčka výtkvým stjanem pr připjení hadice služící pr čištění dešťvé zdrže. Objekt stavebně pvluje vdprávní úřad MM České Budějvice, dbr chrany živtníh prstředí. SO zpevněné plchy stávající zpevněná plcha bude rzšířena zpevněné plchy před prvzním bjektem a plchy pr kntejner dvdněnéh kalu. Pr přístup k jedntlivým vnějším bjektům budu realizvány dlážděné chdníky. SO dešťvá areálvá kanalizace pr dvedení dešťvých vd ze střechy prvzníh bjektu a ze zpevněných plch bude realizvána dešťvá kanalizace z ptrubí PVC DN 250, která bude zaústěna d stávajícíh dtkvéh ptrubí z ČOV d recipientu. Na dešťvé kanalizaci budu sazeny tři plastvé šachty průměru 0,425 m, jedna uliční vpusť a jedn linivé dvdnění. Objekt stavebně pvluje vdprávní úřad MM České Budějvice, dbr chrany živtníh prstředí.

4 Č.j. SU/10185/2014 H str. 4 - SO-02 čerpací stanice Černý Dub SO-02.1 terénní úpravy na místě vyburaných knstrukcí stávající dlehčvací kmry a kalvých plí budu prvedeny terénní úpravy SO-02.2 dlehčvací kmry stávající kanalizační ptrubí bude upraven tak, že bě kmenvé stky (Nvé Hmle a Černý Dub) budu splečně natékat na nvu dlehčvací kmru s bčním přepadem s ředícím pměrem 1+4 umístěnu na nátku stávajícíh lapáku písku. Půdrysné rzměry dlehčvací kmry budu 2,5 m x 2,4 m, max. hlubka bude 2,08 m d stávajícíh terénu. Objekt stavebně pvluje vdprávní úřad MM České Budějvice, dbr chrany živtníh prstředí. SO-02.3 prpjvací ptrubí k prpjení jedntlivých bjektů čerpací stanice bude pužit ptrubí PVC KG SN12. Objekt stavebně pvluje vdprávní úřad MM České Budějvice, dbr chrany živtníh prstředí. SO-02.4 čerpací stanice stávající štěrbinvá nádrž bude p dstranění vnitřních knstrukcí a ptrubí stavebně upravena na suchu čerpací stanici. Čerpací stanice bude zakryta železbetnvu desku se vstupním tvrem. Max. půdrysné rzměry budu 7,13 m x 7,02 m. Objekt stavebně pvluje vdprávní úřad MM České Budějvice, dbr chrany živtníh prstředí. SO-02.5 výtlak a prdlužení kanalizace z čerpací stanice bude veden výtlak z ptrubí PE 100 RC v délce 708,65 m d kanalizace v bci Hmle. Výtlak bude křížit drbný vdní tk ID a stávající VTL plynvd DN100. Na trase budu umístěny dvě armaturní šachty pr čištění ptrubí výtlaku. Stávající kanalizace PVC DN300 v bci Hmle bude před napjením výtlaku prdlužena 74,39 m z důvdu napjení výhledvé zástavby. Pr prdlužení bude pužit ptrubí PVC KG DN300. Na kanalizaci budu sazeny dvě prefabrikvané kanalizační šachty DN Objekt stavebně pvluje vdprávní úřad MM České Budějvice, dbr chrany živtníh prstředí. SO-02.6 přelžka areálvéh vedení Fve a NN v místě nvé dlehčvací kmry djde k nutnsti přelžky stávajícíh silvéh vedení FVE a vedení NN v délce 8,0 m Vymezení území dtčenéh vlivy stavby. - Katastrální území Hmle, část bce Černý Dub, Nvé Hmle, Hmle II. Stanví pdmínky pr umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v suladu s graficku přílhu rzhdnutí, která bsahuje výkres sučasnéh stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebníh pzemku, pžadvaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na klí, zejména vzdálenstí d hranic pzemku a susedních staveb. 2. Za ddržení pdmínek tht územníh rzhdnutí dpvídá zpracvatel prjektvé dkumentace pr stavební pvlení. Ddržení těcht pdmínek bude dkladván v žádsti stavební pvlení. 3. Při křížení, suběhu neb dtyku stavby neb vedení inženýrských sítí s vdními tky, vdhspdářskými díly a zařízeními budu ddrženy příslušné nrmy, budu ddrženy pdmínky majitelů a správců veřejnéh vdvdu a kanalizace, budu respektvány právem chráněné zájmy vlastníků a uživatelů dtčených pzemků. 4. Prjektvá dkumentace stavby bude vypracvána právněnu sbu. 5. Prjektvá dkumentace pr stavební pvlení bude prjednána a dsuhlasena dtčenými rgány a splupůsbícími rganizacemi. Případné připmínky a pžadavky budu d tét prjektvé dkumentace zapracvány, dále i stanviska a připmínky vlastníků a správců inženýrských sítí a zařízení, na které bude stavba napjena neb které bude navrhvaná stavba přípjkami křížit. 6. Prjektvá dkumentace pr stavební pvlení bude krmě architektnické části bsahvat i výkresy elektrinstalace, vdy, kanalizace a tpení a dalších rzvdů, jichž se budu úpravy areálu týkat. 7. Prjektvá dkumentace pr stavební pvlení bude splňvat becné technické pžadavky na výstavbu, stanvené vyhlášku č. 501/2006 Sb. becných pžadavcích na využívání území, ve znění pzdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby.

5 Č.j. SU/10185/2014 H str Prváděním stavby nebude pškzena zeleň ani vzrstlé strmy v místě stavby. Při prvádění výkpvých prací je třeba ddržet min. vzdálenst výkpu 2,5 m d paty kmene strmu, strmy a statní prsty budu chráněny dle nrmy ČSN DIN Při stavbě budu ddržena ustanvení vyhlášky č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby, upravující pžadavky na prvádění staveb, včetně příslušných nrmvých hdnt stanvených ČSN a technické pžadavky na výrbky stanvené záknem č. 22/1997 Sb., technických pžadavcích na výrbky a změně a dplnění některých záknů. 10. V případě pškzení dvdňvacích systémů, zabezpečí investr stavby jejich pravu a uvedení d funkčníh stavu. 11. Stavba se nachází v chranném pásmu pdzemníh vedení NN, pdzemníh vedení VN a pdzemníh sdělvacíh vedení. Ke stavbě v chranných pásmech nadzemníh vedení VN, VVN, pdzemníh vedení neb elektrických stanic je investr pvinen zajistit si písemný suhlas s činnstí v chranném pásmu ve smyslu 46, dst. 11) zákna č. 458/2000 Sb. pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích, v platném znění. 12. Budu ddrženy pdmínky vyjádření E.ON Česká republika s.r.. ze dne pd zn. J : 1) V OP elektrické stanice, nadzemníh a pdzemníh vedení budu při realizaci udělenéh suhlasu přiměřeně ddrženy pdmínky dle 46 dst. 8 zákna č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se knstatuje, že v OP těcht rzvdných zařízení je zakázán pd písmeny: c) prvádět činnsti, které by mhly hrzit splehlivst a bezpečnst prvzu těcht zařízení neb hrzit živt, zdraví či majetek sb, d) prvádět činnsti, které by znemžňvaly neb pdstatně znesnadňvaly přístup k těmt zařízením. 2) Zakreslení trasy nadzemníh i pdzemníh vedení vyskytujícíh se v zájmvém území d všech vyhtvení prváděcí dkumentace a jeh vyznačení dbře viditelným způsbem přím v terénu. Jedná se zejména místa křížení či suběhu trasy vedení s trasu phybu mechanizace, s trasu vedení výkpů a pdbně tak, aby pracující na staveništi byli hranicích chrannéh pásma trvale infrmváni. 3) Objednání přesnéh vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a t nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízksti pdzemníh kabelvéh vedení. V případě, že nebude mžné trasu kabelu bezpečně určit, je investr zemních prací pvinen prvést výkp nezbytnéh pčtu ručně kpaných snd pdle pkynů zaměstnanců ECZR. 4) Prvádění zemních prací v chranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez pužití jakýchkli mechanismů s nejvyšší patrnstí, nebude-li prvzvatelem zařízení stanven jinak. 5) Vhdné zabezpečení bnaženéh kabelu (pdlžení, vyvěšení, ), aby nedšl k jeh pškzení pruchu neb nepvlanu sbu a značení výstražnými tabulkami, bude prveden pdle pkynů pracvníka ECZR. Další pdmínky pr zabezpečení našeh zařízení si vyhrazujeme při vytýčení neb p jeh dkrytí. 6) Vyřešení způsbu prvedení suběhů a křížení výše zmíněné akce s rzvdným zařízením musí dpvídat příslušným ČSN. 7) Přizvání zástupce ECZR ke kntrle křižvatek a suběhů před záhzem výkpu. O kntrle bude prveden zápis d mntážníh neb stavebníh deníku. Při neddržení tét pdmínky, budu pruchy vzniklé na zařízení dstraňvány na náklady investra stavby. 8) P dknčení musí stavby z phledu chrany před prvzními a pruchvými vlivy distribuční sustavy dpvídat příslušným nrmám. 10) V prjektvé dkumentaci a při stavbě budu respektvány pdmínky uvedené ve vyjádření existenci zařízení distribuční sustavy ve vlastnictví a prvzvání ECD a pdmínkách práce v jeh blízksti ze dne ) Veškerá stavební činnst v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemníh vedení VN, pdzemníh vedení VN a NN, bude před jejím zahájením knzultvána s příslušnu Reginální správu, která stanví bezpečnstní patření pr práce v OP příslušnéh rzvdnéh zařízení dle platné ČSN. Veškerá stavební činnst v OP nadzemníh a pdzemníh vedení VVN bude před jejím zahájením knzultvána s útvarem Správa sítě VVN. 12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za prvzu mhu přiblížit k vdičům v OP nadzemníh vedení 22 kv a výkpvé práce v OP pdzemníh vedení 22kV, je nutn prvádět ze beznapěťvéh stavu vedení a vypnutí pžadujeme bjednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kv je nutn prvádět za beznapěťvéh stavbu vedení a vypnutí pžadujeme bjednat nejpzději d 10. dne předchzíh měsíce. 13. Budu ddrženy pdmínky stanvené vyjádřením O2 Czech Republic a.s. ze dne pd zn / Budu ddrženy pdmínky vyjádření E.ON Česká republika s.r.. ze dne pd zn. P : 1) V OP plynvéh zařízení budu při realizaci udělenéh suhlasu přiměřeně ddrženy pdmínky dle 68 dst. 5 zákna č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se knstatuje, že v OP

6 Č.j. SU/10185/2014 H str. 6 plynvých zařízení je zakázán prvádět činnsti, které by ve svých důsledcích mhly hrzit tt zařízení, jeh splehlivst a bezpečnst prvzu. 2) Zakreslení plynárenskéh zařízení vyskytujícíh se v zájmvém území d všech vyhtvení prváděcí dkumentace a jeh vyznačení dbře viditelným způsbem přím v terénu. Jedná se zejména místa křížení či suběhu trasy vedení s trasu phybu mechanizace, s trasu vedení výkpů a pdbně tak, aby pracující na staveništi byli hranicích chrannéh pásma trvale infrmváni. 3) Objednání přesnéh vytýčení trasy vedení v terénu prvzvatelem zařízení a t nejméně 14 dnů před zahájením prací v bezpečnstním pásmu plynárenskéh zařízení. V případě, že není mžné trasu plynvdu bezpečně určit, je investr zemních prací pvinen prvést výkp nezbytnéh pčtu ručně kpaných snd pdle pkynů zaměstnanců ECZR. 4) Prkazatelné seznámení pracvníků knající výkpvé práce s ulžením plynárenskéh zařízení a jich upzrnění na t, že při práci musí dbát na maximální patrnst a v chranném pásmu nesmí pužívat žádné mechanizační prstředky a nevhdné pracvní nástrje (hlubící strje, sbíječky). 5) Prvádění vlastních výkpvých prací a zásypu v suladu s ČSN. 6) Vhdné zabezpečení dkrytéh plynvdu a suvisejícíh zařízení d dby zásypu, aby nedšl k jeh pškzení. Další pdmínky pr zabezpečení našeh zařízení si vyhrazujeme při vytýčení neb p jeh dkrytí. 7) Vyřešení způsbu prvedení případných křižvatek a suběhů uvažvané stavby s plynárenským zařízením v prjektvé dkumentaci musí dpvídat ČSN a suvisejícím předpisům. 8) Přizvání zástupce ECZR ke kntrle křižvatek a suběhů před záhzem výkpu. O kntrle bude prveden zápis. Při neddržení tét pdmínky, budu pruchy vzniklé na zařízení dstraňvány na náklady investra stavby. 9) P skrývce stávajícíh terénu nad plynvdem, před navezením nvých knstrukčních vrstev, budu přizváni zástupci Reginální správy sítě plynu ke kntrle neprušensti sítí. O kntrle bude prveden zápis. 10) P knečných úpravách nad plynvdem nesmí djít ke snížení ani navýšení nivelety terénu. 11) Řešení případných přelžek plynárenskéh zařízení dle 70 zákna 458/2000 Sb., p předchzí dhdě s ddělením Rzvje a výstavby plynu ECZR a technikem RS plynu. 13) V prjektvé dkumentaci a při stavbě budu respektvány pdmínky uvedené ve vyjádření existenci zařízení distribuční sustavy v prvzvání ECZR a pdmínkách práce v jeh blízksti ze dne ) Neprdlené hlášení jakéhkliv pškzení plynárenskéh zařízení v prvzvání ECZR. 15. Budu ddrženy pdmínky vyjádření ČEVAK a.s. ze dne pd zn. O Budu ddrženy pdmínky vlastníka silvéh vedení FVE splečnsti In-Pwer s.r.. ze dne : Veškeré náklady suvisející s přelžku stávajícíh silvéh vedení FVE (dále jen přelžka) pžadujeme plně financvat investrem stavby. Na přelžku pžadujeme vypracvat prjekt, který bude sučástí prjektvé dkumentace pr stavební pvlení. Tent prjekt pžadujeme zaslat k dsuhlasení. Zahájení prací pžadujeme nahlásit minimálně 3 dny předem. Během celéh průběhu stavby pžadujeme mít přístup d areálu pr případné kntrly prváděných prací. P zahájení prací pžadujeme ze strany investra ppř. ddavatele stavby zajistit ptřebnu sučinnst nutnu pr bezprblémvé prvedení přelžky silvéh vedení. Pžadujeme, aby v rámci stavebních prací na ČOV Černý Dub byla nejprve připravena kmpletní kabeláž pr přelžku a až následně přerušit stávající vedení a c nejrychleji prvést přepjení. Při přelžce musí být ddrženy stávající typy kabelů, především jejich průřez a izlace. Bude nám umžněna dstatečná kntrla prvedení nvéh spjení kabelů včetně včasnéh známení termínu, kdy budu tyt práce prváděny. Před zasypáním přelženéh vedení pžadujeme vyhtvit a zaslat ftdkumentaci a gedetické zaměření. Maximální dbu dstávky FVE pžadujeme 2 dny. Pkud se dstávka prdluží více než 2 dny, pžadujeme závazek 100% kmpenzace investrem stavby za ušlu výrbu v daném bdbí. Veškeré prvádění prací na přelžce finančně neb technicky nepškdí prvz a zařízení FVE Hmle. Pkud přest djde k pškzení, pžadujeme závazek 100% kmpenzace všech přímých i nepřímých nákladů suvisejících s přelžku. Při zjištění zásadníh rzpru mezi údaji v situaci se zakresleným vedení FVE a skutečnstí, pžadujeme ihned pzastavit práce a věc známit zástupce splečnsti in-pwer s.r.. V pracích bude mžn pkračvat p prjednání a schválení dalšíh pstupu. 17. Budu ddrženy pdmínky závaznéh stanviska Ministerstva brany České republiky ze dne pd zn / OÚZ-ČB: 1) Výše uvedenu stavbu bude dtčen pzemek p.č. 450/3 v k. ú. Hmle, který je ve vlastnictví ČR s příslušnstí hspdařit s majetkem státu MO ČR. Vzhledem k tét skutečnsti pžaduji uzavření smluvy smluvě buducí na zřízení věcnéh břemene služebnsti inženýrské sítě mezi ČR-Ministerstvem brany, Agenturu hspdaření s nemvitým majetkem a investrem stavby před vydáním stavebníh pvlení. Návrh smluvy předlží investr AHNM, OÚSM Pardubice, Oddělení majetkprávní. 2) Upzrňuji, že předmětný

7 Č.j. SU/10185/2014 H str. 7 pzemek tvří kryt DVT (bezejmenný přítk Hmlskéh ptka), jehž správcem je Pvdí Vltavy, s.p. závd Hrní Vltava. Parcela KN čísl 450/3 v k. ú. Hmle se bude v rce 2015 převádět na Pvdí Vltavy s.p. Vzhledem k těmt skutečnstem je nutné respektvat stanvisk nabyvatele. 18. Budu ddrženy pdmínky vyjádření splečnsti JOANNES s.r.. ze dne pd zn : Stavba nesmí hrzit prvzvání vlečky drážní dpravy na vlečce, p svém dknčení nesmí tyt ani mezvat. 19. Budu ddrženy pdmínky závaznéh stanviska KHS Jihčeskéh kraje ze dne pd zn. KHSJC 23695/2014/HOK.CBCK: KHS Jč. Kraje pžaduje v průběhu buracích prací a při dvzu materiálu důsledně ddržvat takvá rganizační a technická patření, která by minimalizvala hlukvé emise tak, aby byl zajištěn plnění hygienickéh limitu hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., chraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 20. Budu ddrženy pdmínky vyjádření MM České Budějvice dbru chrany živtníh prstředí ze dne pd zn. OOŽP/7869/2014/D: - z hlediska vdníh hspdářství dle zákna č. 254/2001 Sb., vdách změně některých záknů v pl. znění: kanalizace a ČOV budu předmětem vdprávníh řízení na zdejším dbru. - z hlediska chrany zemědělskéh půdníh fndu dle zákna č. 334/1992 Sb. chraně zemědělskéh půdníh fndu (dále jen ZPF) ve znění pzdějších předpisů: výstavba kanalizace: v rámci prjektvé přípravy a při její realizaci na pzemcích náležejících d ZPF budu investrem respektvány zájmy chrany ZPF vyplývající z ust. 4 a 8 zákna. Investr je pvinen: prvádět práce na pzemcích především v dbě vegetačníh klidu, c nejméně narušvat hydrlgické a dtkvé pměry v území a síť zemědělských účelvých kmunikací, při umisťvání směrvých a linivých staveb c nejméně ztěžvat bhspdařvání ZPF, v dstatečném předstihu prjednat časvý harmngram s vlastníky (uživateli) dtčené zemědělské půdy, a tím předcházet větším škdám na prstech, prvádět stavební a výkpvé práce tak, aby na ZPF a jeh vegetačním krytu dšl k c nejmenším škdám, prvádět skrývku kulturních vrstev zeminy z dtčených plch na celé trase dděleně, je nezbytné pstarat se její hspdárné uskladnění pr účely zpětné rekultivace, depnvaná zemina bude zajištěna před znehdncváním a ztrátami, vyčíslení náhrady škd na prstech bude prveden na základě skutečnéh stavu při výstavbě (pracvníh pruh), uvést dtčené plchy zemědělské půdy, v suladu s ust. 8 st. 2 písm. a) zákna d půvdníh stavu. z hlediska dpadvéh hspdářství dle zákna č. 185/2001 Sb., dpadech v pl. Znění: Výkpvu zeminu, která nebude zpětně pužita na zásyp a další případné dpady vzniklé pkládku kanalizace a stavbu ČOV likvidvat v suladu s ustanveními zákna dpadech a zákna využívání dpadů na pvrchu terénu. V případě úniku lejů ze stavební mechanizace, kamžitě učinit takvá patření, aby nedšl k pškzení živtníh prstředí a zajistit, aby dpady a výkpvá zemina neznečišťvaly a nebtěžvaly klí stavby. 21. Budu ddrženy pdmínky závaznéh stanviska MM České Budějvice dbru chrany živtníh prstředí ze dne pd zn. OOZP/9416/2014/Ky: P sknčení prací bude prstr RVKP (registrvaný významný krajinný prvek Zatpená pískvna na pzemku parc.č. 447/3 v k. ú. Hmle) uveden d půvdníh stavu. Pkud djde ke kácení zeleně, musí být prveden mim vegetační bdbí dřevin a mim bdbí hnízdění ptáků (tzn. Od začátku října d knce března). D prstru RVKP nesmí být ukládány dpady ze stavby a ani jiný materiál. P dknčení prací bude na místě prvedena kntrla. 22. Budu ddrženy pdmínky vyjádření Pvdí Vltavy s.p. ze dne pd zn / : v dalším stupni PD je nutn dplnit kmpletní hydrtechnické údaje. Sučasně s pvlením, stavby intenzifikace ČOV je nutn zažádat nvé pvlení k nakládání s vdami na vypuštění dpadních vd z navržené ČOV. Pr ukazatel N-NH4 je nutné uvést průměr (nikliv hdntu p ). Budu navrženy limity pr Pc. Na dlehčvací kmře OK1-B bude zachván bustranný bční přeliv. Navržené křížení kanalizace s drbným vdním tkem bude prveden 1 m pde dnem tku s ulžením ptrubí výtlaku v chráničce. Míst křížení bude uveden d půvdníh stavu a na bu stranách dplněn značníky místa přechdu. P sknčení prací pžadujeme přizvat našeh zástupce ke kntrle prací. Zaměření skutečnéh prvedení křížení kanalizace s vdním tkem bude předán ve výkresvé a digitální frmě prvznímu středisku Vltava v Č. Budějvicích. 23. Budu ddrženy pdmínky vyjádření Českéh hydrmeterlgickéh ústavu, pbčky České Budějvice ze dne : Na pzemku p.č. 465/38 v k. ú. Hmle se nachází mnitrvací vrty VP7623 a VP7624, které jsu ve správě pbčky ČHMÚ v Českých Budějvicích. K těmt vrtům je zřízen věcné břemen spčívající v právu přístupu, vstupu a vjezdu za účelem zajištění pzrvání, kntrly, údržby, úprav a prav vrtů. Rzsah tht věcnéh břemene je vymezen gemetrickým

8 Č.j. SU/10185/2014 H str. 8 plánem čísl F/2007, který je přilžen k tmut vyjádření. Věcné břemen je na pzemcích p.č. 465/1, 465/36, 465/37, 465/38 v k. ú. Hmle. Účastníci řízení, na něž se vztahuje rzhdnutí správníh rgánu: Obec Hmle, Budějvická 72, České Budějvice 1 III. Užívání stavby: Dknčenu stavbu SO-02.6 přelžka areálvéh vedení Fve a NN lze užívat jen na základě klaudačníh suhlasu. Stavebník je pdle 122 stavebníh zákna pvinen pdat stavebnímu úřadu žádst jeh vydání, která musí bsahvat náležitsti a přílhy dle 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., pdrbnější úpravě územníh rzhdvání, územníh patření a stavebníh řádu, ve znění pzdějších předpisů a přílhy č. 12, části A a B, k tét vyhlášce. K žádsti vydání klaudačníh suhlasu stavebník předlží: a) dkumentaci skutečnéh prvedení stavby, dšl-li k nepdstatným dchylkám prti stavebnímu pvlení a věřené prjektvé dkumentaci b) ppis zdůvdnění dchylek skutečnéh prvedení stavby d věřené prjektvé dkumentace s infrmací, zda a kdy byly tyt dchylky schváleny při kntrlní prhlídce stavby c) prjektvu dkumentaci věřenu stavebním úřadem při pvlení stavby d) prtkl vytyčení stavby e) dklad zajištění subrnéh zpracvání dkumentace gedetických prací (u pdzemních sítí technickéh vybavení ještě před jejich zakrytím) f) revizní zprávu elektrickéh vedení g) dklad způsbu zneškdnění vyprdukvaných dpadů vzniklých během realizace stavby h) předávací prtkl d ddavatele stavby, pkud byl sepsán i) plnu mc v případě zastupvání stavebníka j) dklad prtklárním předání stavby vlastníku FVE vedení - firmě In-Pwer k) dklad prkazující shdu vlastnstí pužitých výrbků s pžadavky na stavby ( 156 stavebníh zákna) dle zákna č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb. a prhlášení zhtvitele (právněné sby, která zabezpečuje dbrné vedení realizace stavby) stavby jaksti prvedených prací suvisejících s pužitím výrbků, na které se vztahuje prhlášení shdě Odůvdnění: Dne pdal žadatel žádst vydání rzhdnutí umístění stavby. Stavební úřad známil písemným patřením ze dne zahájení územníh řízení známým účastníkům řízení, veřejnsti a dtčeným rgánům. Sučasně nařídil veřejné ústní jednání na den , jehž výsledku byl sepsán prtkl. Stavební úřad v prvedeném územním řízení přezkumal předlženu žádst, prjednal ji s účastníky řízení, veřejnstí a dtčenými rgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsu hrženy zájmy chráněné stavebním záknem, předpisy vydanými k jeh prvedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v suladu se schválenu územně plánvací dkumentací a vyhvuje becným pžadavkům na výstavbu. Stanviska a vyjádření sdělili: E.ON Česká republika, s.r.., ze dne pd zn. H , ze dne pd zn. P , ze dne pd zn. J E.ON Česká Republika, s.r.., Správa sítě plynu, ze dne pd zn. P ČEVAK a.s. ze dne pd zn. O , ze dne pd zn. O O2 Czech Republic, a.s. ze dne pd zn /14 Magistrát města České Budějvice, dbru chrany živtníh prstředí ze dne pd zn.

9 Č.j. SU/10185/2014 H str. 9 OOŽP/7869/2014/D, ze dne pd zn. OOZP/9416/2014/Ky, ze dne pd zn. OOŽP/8518/2014/Stu KHS Jihčeskéh kraje pd zn. KHSJC 23695/2014/HOK.CBCK ze dne Správa železniční dpravní cesty, státní rganizace, Stavební správa Plzeň, ze dne pd zn /2014-OŘ PLZ-313/Mpd zn. GPL Cmpany ze dne Obecní úřad Bršv nad Vltavu ze dne pd zn. OUB/0623/2014 ČD Telematika ze dne d zn /2014-O Obec Planá ze dne pd zn. 0327/2014 JVS ze dne pd zn. 1143/A/2014 Lucky Net s.r.. ze dne pd zn. 146 Obec Hmle ze dne pd zn. OÚ/823/2014 In-Pwer s.r.. ze dne Česká republika Ministerstv brany ze dne pd zn / OÚZ-ČB JOANNES s.r.. ze dne pd zn Pvdí Vltavy s.p. ze dne pd zn / Český hydrmeterlgický ústav, pbčka České Budějvice ze dne Stanvení kruhu účastníků územníh řízení: Okruh účastníků územníh řízení je vymezen v rámci ustanvení 85 stavebníh zákna. Pdle tht ustanvení účastníky územníh řízení je žadatel Obec Hmle, IČO , Budějvická 72, České Budějvice 1, kteréh zastupuje VAK prjekt s.r.., IČO , B. Němcvé 12/2, České Budějvice 1; bec, na jejímž území má být pžadvaný záměr uskutečněn, vlastník pzemku neb stavby, na kterých má být pžadvaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, neb ten, kd má jiné věcné práv k tmut pzemku neb stavbě a sby, jejichž vlastnické neb jiné věcné práv k susedním stavbám neb k susedním pzemkům neb stavbám na nich může být územním řízením přím dtčen. Z citvanéh ustanvení vyplývá, že významnu pvinnstí stavebníh úřadu je v územním řízení individualizvat kruh jeh účastníků. Jde tedy subjektivní psuzení, které přísluší prvést stavebnímu úřadu pdle klnstí knkrétníh případu. Na pdkladě uvedených skutečnstí stavební úřad individualizval kruh účastníků v zahájeném územním řízení v předmětné věci jak výše uveden. Stavební úřad ve smyslu ustanvení 87, dst. 1 stavebníh zákna dručuje známení zahájení územníh řízení a další úkny v řízení účastníkům řízení a dtčeným rgánům jedntlivě, nejde-li řízení s velkým pčtem účastníků; v řízení s velkým pčtem účastníků se známení zahájení řízení a další úkny v řízení dručují účastníkům řízení uvedeným v 85 dst. 1 a v 85 dst. 2 písm. a) a dtčeným rgánům jedntlivě. Prtže se v tmt případě jedná řízení s velkým pčtem účastníků, kterým se dle ustanvení 144 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, rzumí řízení s více než 30 účastníky, je řízení veden veřejnu vyhlášku. Účastníci územníh řízení pdle 85 dst. 1 písm. a) stavebníh zákna: Obec Hmle, IČO , Budějvická 72, České Budějvice 1, kteréh zastupuje VAK prjekt s.r.., IČO , B. Němcvé 12/2, České Budějvice 1 Účastníci územníh řízení pdle 85 dst. 1 písm. b) stavebníh zákna: Obec Hmle, IČO , Budějvická 72, České Budějvice 1, (jak bec, na jejímž území má být pžadvaný záměr uskutečněn) Účastníci územníh řízení pdle 85 dst. 2 písm. a) stavebníh zákna: vlastník pzemku neb stavby, na kterých má být pžadvaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, neb ten, kd má jiné věcné práv k tmut pzemku neb stavbě, jedná se pzemky:

10 Č.j. SU/10185/2014 H str. 10 parc. č. 428/1, 428/34, 428/35, 428/36, 428/37, 428/38, 428/39, 446/37, 447/3, 449/2, 450/3, 451/8, 465/36, 465/37, 465/57, 465/86, 1575, 1709 v katastrálním území Hmle Český hydrmeterlgický ústav, Na Šabatce 17 Městys Křemže, Náměstí 35, Křemže E.ON Česká republika, s. r.., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějvice 1 JUDr. František Tibitanzl, U Trjice 800/31, České Budějvice 4 Česká republika - Ministerstv brany, Tychnva 221/1, Praha 6 Ing. Zdeněk Šandera, Tučapy 52, Tučapy u Sběslavě ZT HOLDING a.s., Lhenická 607, Praha 917 E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějvice 1 ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějvice 10 Pvdí Vltavy, státní pdnik, Hlečkva 106/8, Praha 5 JOANNES, s.r.., Bezručva 555, Mnichvice in-pwer s.r.., Planá 67, České Budějvice 1 O2 Czech Republic a.s., Za Brumlvku 266/2, Praha 4 Účastníci územníh řízení pdle 85 dst. 2 písm. b) stavebníh zákna: sby, jejichž vlastnické neb jiné věcné práv k susedním stavbám aneb susedním pzemkům neb stavbám na nich může být územním rzhdnutím přím dtčen, jedná se pzemky: parc. č. 428/8, 428/16, 428/32, 428/40, 428/42, 443/8, 443/9, 443/14, 446/6, 446/38, 446/46, 446/48, 446/49, 446/50, 446/51, 446/52, 447/6, 447/7, 447/8, 448/1, 448/2, 449/1, 451/1, 451/3, 454/12, 454/15, 454/16, 455, 456/11, 461/12, 465/1, 465/38, 465/44, 465/73, 465/75, 465/76, 465/81, 465/82, 465/84, 465/85, 1494/6, 1494/10, 1512, 1513, 1523, 1525, 1535, 1537, 1538, 1543, 1544, 1580, 1585, 1615, 1617, 1618, 1622, 1624, 1625, 1629, 1634, 1636, 1641, 1644, 1650, 1655 v katastrálním území Hmle Stavební úřad zajistil vzájemný sulad předlžených závazných stanvisek dtčených rgánů vyžadvaných zvláštními předpisy a zahrnul je d pdmínek rzhdnutí. Stavební úřad rzhdl, jak je uveden ve výrku rzhdnutí, za pužití ustanvení právních předpisů ve výrku uvedených. Vypřádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vypřádání s vyjádřeními účastníků k pdkladům rzhdnutí: - Účastníci se k pdkladům rzhdnutí nevyjádřili. Pučení účastníků: Prti tmut rzhdnutí se lze dvlat d 15 dnů de dne jeh známení ke Krajskému úřadu Jihčeskéh kraje, Odbr reginálníh rzvje, územníh plánvání, stavebníh řádu a investic v Českých Budějvicích pdáním u zdejšíh správníh rgánu. Odvláním lze napadnut výrkvu část rzhdnutí, jedntlivý výrk neb jeh vedlejší ustanvení. Odvlání jen prti důvdnění rzhdnutí je nepřípustné. Stavební úřad p právní mci územníh rzhdnutí předá žadateli stejnpis vyhtvení územníh rzhdnutí patřený dlžku právní mci splu s věřenu graficku přílhu, stejnpis písemnéh vyhtvení územníh rzhdnutí patřený dlžku právní mci dručí také místně příslušnému becnímu úřadu, pkud není stavebním úřadem, ppřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

11 Č.j. SU/10185/2014 H str. 11 Rzhdnutí má pdle 93 dst. 1 stavebníh zákna platnst 2 rky. Pdmínky rzhdnutí umístění stavby platí p dbu trvání stavby či zařízení, nedšl-li z pvahy věci k jejich knzumaci. Ing. Vlastislav Eliáš veducí Stavebníh úřadu České Budějvice Tt rzhdnutí musí být vyvěšen p dbu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České Budějvice (ppřípadě místně příslušných becních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující p dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je mžn následující pracvní den p psledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. P uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprdleně vrácena zpět stavebnímu úřadu. Rzhdnutí bude zveřejněn způsbem umžňující dálkvý přístup. Vyvěšen dne: Sejmut dne:... Razítk, pdpis rgánu, který ptvrzuje vyvěšení a sejmutí známení. Pplatek: Správní pplatek pdle zákna č. 634/2004 Sb., správních pplatcích, plžky 17 dst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, plžky 17 dst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen dne Obdrží: P dni nabytí právní mci bdrží stejnpis tht rzhdnutí s dlžku nabytí právní mci žadatel; místně příslušný becní úřad, pkud není stavebním úřadem; stavební úřad příslušný pdle 15 neb 16, stavebníh zákna k pvlení stavby. zplnmcněný zástupce žadatele (ddejky) VAK prjekt s.r.., IDDS: sbgkam8 bec (ddejky) Obec Hmle, IDDS: wq2bstd (jak bec, na jejímž území má být pžadvaný záměr uskutečněn) Účastníci územníh řízení pdle 85 dst. 2 písm. a) stavebníh zákna: (ddejky) Český hydrmeterlgický ústav, Na Šabatce 17 Městys Křemže, Náměstí 35, Křemže E.ON Česká republika, s. r.., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějvice 1 JUDr. František Tibitanzl, U Trjice 800/31, České Budějvice 4 Česká republika - Ministerstv brany, Tychnva 221/1, Praha 6 Ing. Zdeněk Šandera, Tučapy 52, Tučapy u Sběslavě ZT HOLDING a.s., Lhenická 607, Praha 917

12 Č.j. SU/10185/2014 H str. 12 E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějvice 1 ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějvice 10 Pvdí Vltavy, státní pdnik, Hlečkva 106/8, Praha 5 JOANNES, s.r.., Bezručva 555, Mnichvice in-pwer s.r.., Planá 67, České Budějvice 1 O2 Czech Republic a.s., Za Brumlvku 266/2, Praha 4 dtčené rgány Magistrát města - dbr chrany živtníh prstředí, - zde - KHS Jihčeskéh kraje, IDDS: agzai3c Účastníci územníh řízení pdle 85 dst. 2 písm. b) stavebníh zákna: (veřejnu vyhlášku) sby, jejichž vlastnické neb jiné věcné práv k susedním stavbám aneb susedním pzemkům neb stavbám na nich může být územním rzhdnutím přím dtčen, jedná se pzemky: parc. č. 428/8, 428/16, 428/32, 428/40, 428/42, 443/8, 443/9, 443/14, 446/6, 446/38, 446/46, 446/48, 446/49, 446/50, 446/51, 446/52, 447/6, 447/7, 447/8, 448/1, 448/2, 449/1, 451/1, 451/3, 454/12, 454/15, 454/16, 455, 456/11, 461/12, 465/1, 465/38, 465/44, 465/73, 465/75, 465/76, 465/81, 465/82, 465/84, 465/85, 1494/6, 1494/10, 1512, 1513, 1523, 1525, 1535, 1537, 1538, 1543, 1544, 1580, 1585, 1615, 1617, 1618, 1622, 1624, 1625, 1629, 1634, 1636, 1641, 1644, 1650, 1655 v katastrálním území Hmle statní se žádstí zveřejnění pr dručení účastníkům řízení: Magistrát města kancelář tajemníka KT -UD - Úřední deska, - zde - - se žádstí zveřejnění na úřední desce p dbu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení zpět stavebnímu úřadu a sučasně zveřejnění způsbem umžňujícím dálkvý přístup Obecní úřad Hmle úřední deska - se žádstí zveřejnění na úřední desce p dbu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení zpět stavebnímu úřadu a sučasně zveřejnění způsbem umžňujícím dálkvý přístup Grafická přílha územníh rzhdnutí, kteru tvří situační výkres předmětu územníh řízení a jeh vazeb a účinků na klí, zejména vzdálensti d hranic pzemků a staveb na nich.

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Sudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlvku č.p. 266/2 140 00 Praha 4 Michle ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Naše značka

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Sudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Měst Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastupené

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Odbr správní DS Váš dpis zn.: Ze dne: Čísl jednací: Spisvá zn.: OS-D/0232/17-2/Mi Dle rzdělvníku Vyřizuje: Jsef Mikulec Telefn: 572 805 381 E-mail: jsef.mikulec@ub.cz Datum: 2017-01-31 Vypraven dne: 2017-01-31

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 738/2013 Zn. sp.: BATE 184/2013 Batelv dne 4.7.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jívanská 647/10, 193 21 Praha 20-Hrní Pčernice, telefn: 271 071 611, fax: 281 920 093 Č. j.: MCP20 013663/2012/OVUR/Kr

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9. května 700/40 691 06 Velké Pavlvice SPIS. ZN.: výst.0177/2015- Pl Č.J.: MuVP - 1361/2015 VYŘIZUJE: Pláteník TEL.: 519 365 348 E-MAIL:

Více

Rozhodnutí. Veřejná vyhláška

Rozhodnutí. Veřejná vyhláška Dle rzdělvníku Váš dpis ze dne čísl jednací vyřizuje / telefn Jihlava 04.05.2015 MMJ/OŽP/4508/2015-3 Bc. Dskčil/726 24.06.2015 106048/2015/MMJ právněná úř. sba jiri.dskcil@jihlava-city.cz Rzhdnutí Veřejná

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané Vdhspdářsku splečnstí Vrchlice-Maleč, a.s. jak vlastníkem a

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

řw7vjuĺwv 9!?CY Rozhodnuti Veřejná vyhláška

řw7vjuĺwv 9!?CY Rozhodnuti Veřejná vyhláška dbr žnhiíh prstředí Mag~strát rněst~ Dle rzdělvníku řw7vjuĺwv 9!?CY Váš dpis ze dne čisl jednací vyřizuje I telefn Jihlava 29.11.2013 MMJ/OZP/1 0231/2013-7 Bc.Dskčil/726 10.06.2014 101741 /2014/MMJ právněná

Více

Došlo: ' 2016 Ii';'. I! :58:09. Ret. I ~~p. j'li~ I:~;:.::,~ Vyřizuje: Jaroslav Fridrich Číslo pověření: T-2/2006-0DaS.

Došlo: ' 2016 Ii';'. I! :58:09. Ret. I ~~p. j'li~ I:~;:.::,~ Vyřizuje: Jaroslav Fridrich Číslo pověření: T-2/2006-0DaS. ., w Statutární měst Kladn Magistrát města Kladna Odbr dpravy a služeb ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbr dpravy a služeb C - nám. 17. listpadu 2840 272 52 KLADNO DORUČOVACÍ ADRESA: Magistrát

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD Batelov, Nám.Míru 148, tel.: ,

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD Batelov, Nám.Míru 148, tel.: , ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 489/2013 Zn. sp.: BATE 187/2013 Batelv dne 10.4.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU

Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dpis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králvé 3. 4. 2014 4587.3 /DS/14/TI 6. 6. 2014 Odbr ddělení Vyřizuje linka e-mail dbr dpravy

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Technická specifikace zakázky

Technická specifikace zakázky Přílha č. 2 Smluvy díl Technická specifikace zakázky Název veřejné zakázky: Prjektvá dkumentace a suvisející služby (dále také zakázka). I. Základní specifikace Obec: Pdlí u Brna NUTS CZ0643583634 Katastrální

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.03.2014 07:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.03.2014 07:35:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 21.03.2014 07:35:02 CZ0642 Brn-měst Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Jihmravský kraj, Žertínv náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brn

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/00226/2012/K MeUSM/04453/2012 Ing. Mirslav Kašpar 572

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

SMLOUVA O DILO. číslo smlouvy objednatele : \OÁA / 2>^ číslo smlouvy zhotovitele :

SMLOUVA O DILO. číslo smlouvy objednatele : \OÁA / 2>^ číslo smlouvy zhotovitele : SMLOUVA O DILO čísl smluvy bjednatele : \OÁA / 2>^ čísl smluvy zhtvitele : uzavřená pdle 536 a následujících zákna č. 513/1991 Sb. bchdníh zákníku ve znění nvel Objednatel: se sídlem: zastupený: IČ: DIČ:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015 *UOHSX006T40N* UOHSX006T40N USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brn: 4. únra 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek"/ [^RAVSKOSUSŠK^

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek/ [^RAVSKOSUSŠK^ KUMSP00QE4E5 PERAČNÍ PRGRAM ŽIVTNÍ PRSTŘEDÍ EVRPSKÁ UNIE fnd sudržnsti Prvedu, vzduch a přírdu č.l Veřejná zakázka č. 100/2015 ke sluvě dílčísl: 02758/2014/ÍM /dále jen ddatek"/ [^RAVSKSUSŠK^ CÍW.0 SMLUVY

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 63527/2012 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/70635/2013/Bart 15.1.2013 VYŘIZUJE: Bartňvá TELEFON:

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby. Benešova 295, Nýřany

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby. Benešova 295, Nýřany M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y dbr výstavby Benešva 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Ška/16320/2016 Nýřany, dne 14.10.2016 Č.J.: OV-Ška/29103/2016 Vyřizuje: Ivana Škardvá Telefn: 377 832 321 Fax: 377

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y dbr výstavby Benešva 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Ška/27953/2015 Nýřany, dne 19.4.2016 Č.J.: OV-Ška/11967/2016 Vyřizuje: Ivana Škardvá Telefn: 377 832 321 Fax: 377

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

1) Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou. potřebu.

1) Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou. potřebu. 1) Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané splečnstí VODOS s.r.. ( dále jen prvzvatel ) ve smyslu ustanvení

Více

Příloha 2A Technická specifikace pro veřejnou zakázku KŘP LK - Liberec, U Opatrovny výměna oken

Příloha 2A Technická specifikace pro veřejnou zakázku KŘP LK - Liberec, U Opatrovny výměna oken Přílha 2A Technická specifikace pr veřejnu zakázku KŘP LK - Liberec, U Opatrvny výměna ken Specifikace 1 - zařízení staveniště Plžka zahrnuje: - příprava prstru vymezenéh pr zařízení staveniště, dvyklizení

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005LV1M* UOHSX005LV1M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S729/2013/VZ-1844/2014/523/OPi Brn 27. ledna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny Smlouva o DÍLO Napojení spalovací turbíny a úprava kotelny DOKUMENTACE

Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny Smlouva o DÍLO Napojení spalovací turbíny a úprava kotelny DOKUMENTACE Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC2 Část A Přílha č. 4 Instalace plynvé spalvací turbíny a Smluva DÍLO Napjení spalvací turbíny a DOKUMENTACE 1.

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5. *uhsx001qks3* UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad Gabrielv náměstí 7, 391 55 Chýnv Č.j.: MECH-459/2012-SÚ/D/18 Chýnv, dne 13.6.2012 Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Ing. Jana Duchvá 381 297 166 381 297 880 stavebni@chynv.eu

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 ČÁSTEČNÝ VÝPIS

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 ČÁSTEČNÝ VÝPIS A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 06.05.2015 09:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Správa majetku, č.j.: MUHO 28798/2009 pr Měst Hdnín CZ0645 Hdnín

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD Batelov, Nám.Míru 148, tel.: ,

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD Batelov, Nám.Míru 148, tel.: , ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 815/2013 Zn. sp.: BATE 94/2013 Batelv dne 22.7.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

R O Z H O D N U T Í o z m ě n ě r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í o z m ě n ě r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jívanská 647/10, Praha 20-Hrní Pčernice, 193 00 Praha telefn: 271 071 611, fax: 281 920 093 Č. j.: MCP20 000065/2014/OVUR/Br

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více