Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská České Budějvice Viz rzdělvník: Internet: Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: SU/10185/2014 H Jitka Huskvá ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Výrkvá část: Stavební úřad České Budějvice, jak stavební úřad příslušný pdle 13 dst. 1 písm. c/ zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů (dále jen "stavební zákn"), v územním řízení psudil pdle 84 až 91 stavebníh zákna žádst vydání rzhdnutí umístění stavby neb zařízení (dále jen "rzhdnutí umístění stavby"), kteru dne pdal Obec Hmle, IČO , Budějvická 72, České Budějvice 1, kteréh zastupuje VAK prjekt s.r.., IČO , B. Němcvé 12/2, České Budějvice 1 (dále jen "žadatel"), a na základě tht psuzení: I. Vydává pdle 79 a 92 stavebníh zákna a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., pdrbnější úpravě územníh rzhdvání, územníh patření a stavebníh řádu r z h d n u t í u m í s t ě n í s t a v b y jedntná kanalizace Černý Dub, Nvé Hmle a ČOV Hmle (dále jen "stavba") na pzemku parc. č. 428/33 (statní plcha), 428/34 (zastavěná plcha a nádvří), parc. č. 428/35 (statní plcha), parc. č. 428/36 (statní plcha), parc. č. 428/37 (statní plcha), parc. č. 428/38 (statní plcha), parc. č. 428/39 (statní plcha), parc. č. 446/37 (rná půda), parc. č. 447/3 (statní plcha), parc. č. 449/2 (rná půda), parc. č. 450/3 (vdní plcha), parc. č. 451/8 (statní plcha), parc. č. 465/36 (statní plcha), parc. č. 465/37 (statní plcha), parc. č. 465/57 (zastavěná plcha a nádvří), parc. č. 465/86 (rná půda), parc. č (rná půda), parc. č (rná půda) v katastrálním území Hmle. Druh a účel umisťvané stavby: - SO-01 čistírna dpadních vd Hmle SO-01.1 terénní úpravy

2 Č.j. SU/10185/2014 H str. 2 SO-01.2 dlehčvací kmra SO-01.3 dešťvá zdrž SO-01.4 prvzní bjekt SO-01.5 mnblk AN a DN SO-01.6 měrný bjekt SO-01.7 kalvé hspdářství SO-01.8 prpjvací ptrubí SO-01.9 rzvdy vdy SO zpevněné plchy SO dešťvá areálvá kanalizace - SO-02 čerpací stanice Černý Dub SO-02.1 terénní úpravy SO-02.2 dlehčvací kmry SO-02.3 prpjvací ptrubí SO-02.4 čerpací stanice SO-02.5 výtlak a prdlužení kanalizace SO-02.6 přelžka areálvéh vedení Fve a NN Umístění stavby na pzemku: - SO-01 čistírna dpadních vd Hmle SO-01.1 terénní úpravy budu umístěny na pzemcích parc.č. 428/33, 428/36, 428/37, 428/38, 428/1 v k. ú. Hmle SO-01.2 dlehčvací kmra bude umístěna na pzemku parc.č. 428/38 v k. ú. Hmle SO-01.3 dešťvá zdrž bude umístěna na pzemku parc.č. 428/33 v k. ú. Hmle SO-01.4 prvzní bjekt bude umístěn na pzemku parc.č. 428/33 v k. ú. Hmle SO-01.5 mnblk AN a DN bude umístěn na pzemku parc.č. 428/33, 428/37 v k. ú. Hmle SO-01.6 měrný bjekt bude umístěn na pzemku parc.č. 428/33 v k. ú. Hmle SO-01.7 kalvé hspdářství bude umístěn na pzemku parc.č. 428/35 v k. ú. Hmle SO-01.8 prpjvací ptrubí bude umístěn na pzemku parc.č. 428/38, 428/33, 428/37, 428/1 v k. ú. Hmle SO-01.9 rzvdy vdy bude umístěn na pzemku parc.č. 428/1, 428/33 v k. ú. Hmle SO zpevněné plchy budu umístěny na pzemku parc.č. 428/1, 428/33, 428/36, 428/34 v k. ú. Hmle SO dešťvá areálvá kanalizace bude umístěna na pzemku parc.č. 428/33, 428/36 v k. ú. Hmle - SO-02 čerpací stanice Černý Dub SO-02.1 terénní úpravy SO-02.2 dlehčvací kmra bude umístěna na pzemku parc.č. 465/37 v k. ú. Hmle SO-02.3 prpjvací ptrubí bude umístěn na pzemku parc.č. 465/37 a 465/36 v k. ú. Hmle SO-02.4 čerpací stanice stávající - bude upravena na pzemku parc.č. 465/36 v k. ú. Hmle SO-02.5 výtlak a prdlužení kanalizace bude umístěn na pzemku parc.č. 465/36, 465/86, 451/8, 1575, 450/3, 449/2, 447/3, 446/37, 1709 v k. ú. Hmle SO-02.6 přelžka areálvéh vedení Fve a NN bude umístěn na pzemku parc.č. 465/37 v k. ú. Hmle

3 Č.j. SU/10185/2014 H str. 3 Určení prstrvéh řešení stavby: - SO-01 čistírna dpadních vd Hmle SO-01.1 terénní úpravy budu spčívat v zatravnění plch v místě dstraněných a klem nvých bjektů dle situačníh výkresu D SO-01.2 dlehčvací kmra stávající dlehčvací kmra bude stavebně upravena pr přivádění maximálníh přítku na ČOV 12,19 l/s. Objekt stavebně pvluje vdprávní úřad MM České Budějvice, dbr chrany živtníh prstředí. SO-01.3 dešťvá zdrž bude umístěna mezi dtk dešťvých vd z dlehčvací kmry a recipient, max. půdrysné rzměry budu 23,0 m x 10,8 m, max. hlubka bude 2,8 m. Zdrž bude bjemu 89 m 3, na dtku patřena přelivnu hranu a plvucí nrnu stěnu. Ve dně nádrže bude čerpací jímka, z které budu zadržené dešťvé vdy čerpány na čistírnu dpadních vd. Objekt stavebně pvluje vdprávní úřad MM České Budějvice, dbr chrany živtníh prstředí. SO-01.4 prvzní bjekt bude bdélníkvéh tvaru s max. půdrysnými rzměry 8,8 m x 16,3 m, zastřešený sedlvu střechu s max. výšku hřebene +6,146 m d ± 0,000 pdlaha 1.NP. V prvzním bjektu bude umístěna místnst hrubéh předčištění, zádveří, velín, umývárna, WC, dmychárna, místnst dvdnění kalu. Na prvzní bjekt bude napjen přístřešek půdrysných rzměrech 9,9 m x 3,55 m, s max. výšku hřebene sedlvé střechy +4,775 d ±0,000 pdlaha 1.NP prvzníh bjektu. V přístřešku bude umístěn kntejner na dvdněný kal. Objekt stavebně pvluje Stavební úřad České Budějvice. SO-01.5 mnblk AN a DN bude navazvat na prvzní bjekt - jedná se pdzemní bjekt půdrysných rzměrech 13,6 m x 12,0 m a max. hlubce - 6,910 m d ± 0,000 pdlaha 1.NP prvzníh bjektu. V mnblku budu umístěny pdzemní nádrže rzdělvací bjekt, aktivační nádrž I. a II, dsazvací nádrž I. a II., dkalvací jímka. Klem mnblku bude umístěn chranné zábradlí d výšky 1,0 m. Objekt stavebně pvluje vdprávní úřad MM České Budějvice, dbr chrany živtníh prstředí. SO-01.6 měrný bjekt z mnblku budu vyčištěné vdy dtékat d stávajícíh ptrubí zaústěnéh d recipientu tku řeky Vltavy. Odtk bude sazen měrným bjektem průměru 1,2 m. Objekt stavebně pvluje vdprávní úřad MM České Budějvice, dbr chrany živtníh prstředí. SO-01.7 kalvé hspdářství bude umístěn v místě stávající pdzemní betnvé nádrže blkvé čistírny. Djde k drbným stavebním úpravám. Nvě v pdzemním bjektu vznikne uskladňvací nádrž a zahušťvací nádrž. Objekt stavebně pvluje vdprávní úřad MM České Budějvice, dbr chrany živtníh prstředí. SO-01.8 prpjvací ptrubí v areálu ČOV bude realizvána gravitační kanalizační ptrubí pr prpjení jedntlivých bjektů čištění dpadních vd. D DN 500 bude pužit hladké ptrubí PVC KG SN8, nad DN 500 bude pužit krigvané ptrubí HDPE/PP SN8. V místě směrvých a výškvých lmů budu sazeny prefabrikvané kanalizační šachty. Objekt stavebně pvluje vdprávní úřad MM České Budějvice, dbr chrany živtníh prstředí. SO-01.9 rzvdy vdy stávající rzvdy vdy budu přelženy ptrubím PE 100 d90, nvě napjeny na prvzní bjekt a budu služit pr ptřeby sciálníh zázemí a technlgické vdy. Z rzvdů bude vysazena dbčka výtkvým stjanem pr připjení hadice služící pr čištění dešťvé zdrže. Objekt stavebně pvluje vdprávní úřad MM České Budějvice, dbr chrany živtníh prstředí. SO zpevněné plchy stávající zpevněná plcha bude rzšířena zpevněné plchy před prvzním bjektem a plchy pr kntejner dvdněnéh kalu. Pr přístup k jedntlivým vnějším bjektům budu realizvány dlážděné chdníky. SO dešťvá areálvá kanalizace pr dvedení dešťvých vd ze střechy prvzníh bjektu a ze zpevněných plch bude realizvána dešťvá kanalizace z ptrubí PVC DN 250, která bude zaústěna d stávajícíh dtkvéh ptrubí z ČOV d recipientu. Na dešťvé kanalizaci budu sazeny tři plastvé šachty průměru 0,425 m, jedna uliční vpusť a jedn linivé dvdnění. Objekt stavebně pvluje vdprávní úřad MM České Budějvice, dbr chrany živtníh prstředí.

4 Č.j. SU/10185/2014 H str. 4 - SO-02 čerpací stanice Černý Dub SO-02.1 terénní úpravy na místě vyburaných knstrukcí stávající dlehčvací kmry a kalvých plí budu prvedeny terénní úpravy SO-02.2 dlehčvací kmry stávající kanalizační ptrubí bude upraven tak, že bě kmenvé stky (Nvé Hmle a Černý Dub) budu splečně natékat na nvu dlehčvací kmru s bčním přepadem s ředícím pměrem 1+4 umístěnu na nátku stávajícíh lapáku písku. Půdrysné rzměry dlehčvací kmry budu 2,5 m x 2,4 m, max. hlubka bude 2,08 m d stávajícíh terénu. Objekt stavebně pvluje vdprávní úřad MM České Budějvice, dbr chrany živtníh prstředí. SO-02.3 prpjvací ptrubí k prpjení jedntlivých bjektů čerpací stanice bude pužit ptrubí PVC KG SN12. Objekt stavebně pvluje vdprávní úřad MM České Budějvice, dbr chrany živtníh prstředí. SO-02.4 čerpací stanice stávající štěrbinvá nádrž bude p dstranění vnitřních knstrukcí a ptrubí stavebně upravena na suchu čerpací stanici. Čerpací stanice bude zakryta železbetnvu desku se vstupním tvrem. Max. půdrysné rzměry budu 7,13 m x 7,02 m. Objekt stavebně pvluje vdprávní úřad MM České Budějvice, dbr chrany živtníh prstředí. SO-02.5 výtlak a prdlužení kanalizace z čerpací stanice bude veden výtlak z ptrubí PE 100 RC v délce 708,65 m d kanalizace v bci Hmle. Výtlak bude křížit drbný vdní tk ID a stávající VTL plynvd DN100. Na trase budu umístěny dvě armaturní šachty pr čištění ptrubí výtlaku. Stávající kanalizace PVC DN300 v bci Hmle bude před napjením výtlaku prdlužena 74,39 m z důvdu napjení výhledvé zástavby. Pr prdlužení bude pužit ptrubí PVC KG DN300. Na kanalizaci budu sazeny dvě prefabrikvané kanalizační šachty DN Objekt stavebně pvluje vdprávní úřad MM České Budějvice, dbr chrany živtníh prstředí. SO-02.6 přelžka areálvéh vedení Fve a NN v místě nvé dlehčvací kmry djde k nutnsti přelžky stávajícíh silvéh vedení FVE a vedení NN v délce 8,0 m Vymezení území dtčenéh vlivy stavby. - Katastrální území Hmle, část bce Černý Dub, Nvé Hmle, Hmle II. Stanví pdmínky pr umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v suladu s graficku přílhu rzhdnutí, která bsahuje výkres sučasnéh stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebníh pzemku, pžadvaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na klí, zejména vzdálenstí d hranic pzemku a susedních staveb. 2. Za ddržení pdmínek tht územníh rzhdnutí dpvídá zpracvatel prjektvé dkumentace pr stavební pvlení. Ddržení těcht pdmínek bude dkladván v žádsti stavební pvlení. 3. Při křížení, suběhu neb dtyku stavby neb vedení inženýrských sítí s vdními tky, vdhspdářskými díly a zařízeními budu ddrženy příslušné nrmy, budu ddrženy pdmínky majitelů a správců veřejnéh vdvdu a kanalizace, budu respektvány právem chráněné zájmy vlastníků a uživatelů dtčených pzemků. 4. Prjektvá dkumentace stavby bude vypracvána právněnu sbu. 5. Prjektvá dkumentace pr stavební pvlení bude prjednána a dsuhlasena dtčenými rgány a splupůsbícími rganizacemi. Případné připmínky a pžadavky budu d tét prjektvé dkumentace zapracvány, dále i stanviska a připmínky vlastníků a správců inženýrských sítí a zařízení, na které bude stavba napjena neb které bude navrhvaná stavba přípjkami křížit. 6. Prjektvá dkumentace pr stavební pvlení bude krmě architektnické části bsahvat i výkresy elektrinstalace, vdy, kanalizace a tpení a dalších rzvdů, jichž se budu úpravy areálu týkat. 7. Prjektvá dkumentace pr stavební pvlení bude splňvat becné technické pžadavky na výstavbu, stanvené vyhlášku č. 501/2006 Sb. becných pžadavcích na využívání území, ve znění pzdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby.

5 Č.j. SU/10185/2014 H str Prváděním stavby nebude pškzena zeleň ani vzrstlé strmy v místě stavby. Při prvádění výkpvých prací je třeba ddržet min. vzdálenst výkpu 2,5 m d paty kmene strmu, strmy a statní prsty budu chráněny dle nrmy ČSN DIN Při stavbě budu ddržena ustanvení vyhlášky č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby, upravující pžadavky na prvádění staveb, včetně příslušných nrmvých hdnt stanvených ČSN a technické pžadavky na výrbky stanvené záknem č. 22/1997 Sb., technických pžadavcích na výrbky a změně a dplnění některých záknů. 10. V případě pškzení dvdňvacích systémů, zabezpečí investr stavby jejich pravu a uvedení d funkčníh stavu. 11. Stavba se nachází v chranném pásmu pdzemníh vedení NN, pdzemníh vedení VN a pdzemníh sdělvacíh vedení. Ke stavbě v chranných pásmech nadzemníh vedení VN, VVN, pdzemníh vedení neb elektrických stanic je investr pvinen zajistit si písemný suhlas s činnstí v chranném pásmu ve smyslu 46, dst. 11) zákna č. 458/2000 Sb. pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích, v platném znění. 12. Budu ddrženy pdmínky vyjádření E.ON Česká republika s.r.. ze dne pd zn. J : 1) V OP elektrické stanice, nadzemníh a pdzemníh vedení budu při realizaci udělenéh suhlasu přiměřeně ddrženy pdmínky dle 46 dst. 8 zákna č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se knstatuje, že v OP těcht rzvdných zařízení je zakázán pd písmeny: c) prvádět činnsti, které by mhly hrzit splehlivst a bezpečnst prvzu těcht zařízení neb hrzit živt, zdraví či majetek sb, d) prvádět činnsti, které by znemžňvaly neb pdstatně znesnadňvaly přístup k těmt zařízením. 2) Zakreslení trasy nadzemníh i pdzemníh vedení vyskytujícíh se v zájmvém území d všech vyhtvení prváděcí dkumentace a jeh vyznačení dbře viditelným způsbem přím v terénu. Jedná se zejména místa křížení či suběhu trasy vedení s trasu phybu mechanizace, s trasu vedení výkpů a pdbně tak, aby pracující na staveništi byli hranicích chrannéh pásma trvale infrmváni. 3) Objednání přesnéh vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a t nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízksti pdzemníh kabelvéh vedení. V případě, že nebude mžné trasu kabelu bezpečně určit, je investr zemních prací pvinen prvést výkp nezbytnéh pčtu ručně kpaných snd pdle pkynů zaměstnanců ECZR. 4) Prvádění zemních prací v chranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez pužití jakýchkli mechanismů s nejvyšší patrnstí, nebude-li prvzvatelem zařízení stanven jinak. 5) Vhdné zabezpečení bnaženéh kabelu (pdlžení, vyvěšení, ), aby nedšl k jeh pškzení pruchu neb nepvlanu sbu a značení výstražnými tabulkami, bude prveden pdle pkynů pracvníka ECZR. Další pdmínky pr zabezpečení našeh zařízení si vyhrazujeme při vytýčení neb p jeh dkrytí. 6) Vyřešení způsbu prvedení suběhů a křížení výše zmíněné akce s rzvdným zařízením musí dpvídat příslušným ČSN. 7) Přizvání zástupce ECZR ke kntrle křižvatek a suběhů před záhzem výkpu. O kntrle bude prveden zápis d mntážníh neb stavebníh deníku. Při neddržení tét pdmínky, budu pruchy vzniklé na zařízení dstraňvány na náklady investra stavby. 8) P dknčení musí stavby z phledu chrany před prvzními a pruchvými vlivy distribuční sustavy dpvídat příslušným nrmám. 10) V prjektvé dkumentaci a při stavbě budu respektvány pdmínky uvedené ve vyjádření existenci zařízení distribuční sustavy ve vlastnictví a prvzvání ECD a pdmínkách práce v jeh blízksti ze dne ) Veškerá stavební činnst v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemníh vedení VN, pdzemníh vedení VN a NN, bude před jejím zahájením knzultvána s příslušnu Reginální správu, která stanví bezpečnstní patření pr práce v OP příslušnéh rzvdnéh zařízení dle platné ČSN. Veškerá stavební činnst v OP nadzemníh a pdzemníh vedení VVN bude před jejím zahájením knzultvána s útvarem Správa sítě VVN. 12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za prvzu mhu přiblížit k vdičům v OP nadzemníh vedení 22 kv a výkpvé práce v OP pdzemníh vedení 22kV, je nutn prvádět ze beznapěťvéh stavu vedení a vypnutí pžadujeme bjednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kv je nutn prvádět za beznapěťvéh stavbu vedení a vypnutí pžadujeme bjednat nejpzději d 10. dne předchzíh měsíce. 13. Budu ddrženy pdmínky stanvené vyjádřením O2 Czech Republic a.s. ze dne pd zn / Budu ddrženy pdmínky vyjádření E.ON Česká republika s.r.. ze dne pd zn. P : 1) V OP plynvéh zařízení budu při realizaci udělenéh suhlasu přiměřeně ddrženy pdmínky dle 68 dst. 5 zákna č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se knstatuje, že v OP

6 Č.j. SU/10185/2014 H str. 6 plynvých zařízení je zakázán prvádět činnsti, které by ve svých důsledcích mhly hrzit tt zařízení, jeh splehlivst a bezpečnst prvzu. 2) Zakreslení plynárenskéh zařízení vyskytujícíh se v zájmvém území d všech vyhtvení prváděcí dkumentace a jeh vyznačení dbře viditelným způsbem přím v terénu. Jedná se zejména místa křížení či suběhu trasy vedení s trasu phybu mechanizace, s trasu vedení výkpů a pdbně tak, aby pracující na staveništi byli hranicích chrannéh pásma trvale infrmváni. 3) Objednání přesnéh vytýčení trasy vedení v terénu prvzvatelem zařízení a t nejméně 14 dnů před zahájením prací v bezpečnstním pásmu plynárenskéh zařízení. V případě, že není mžné trasu plynvdu bezpečně určit, je investr zemních prací pvinen prvést výkp nezbytnéh pčtu ručně kpaných snd pdle pkynů zaměstnanců ECZR. 4) Prkazatelné seznámení pracvníků knající výkpvé práce s ulžením plynárenskéh zařízení a jich upzrnění na t, že při práci musí dbát na maximální patrnst a v chranném pásmu nesmí pužívat žádné mechanizační prstředky a nevhdné pracvní nástrje (hlubící strje, sbíječky). 5) Prvádění vlastních výkpvých prací a zásypu v suladu s ČSN. 6) Vhdné zabezpečení dkrytéh plynvdu a suvisejícíh zařízení d dby zásypu, aby nedšl k jeh pškzení. Další pdmínky pr zabezpečení našeh zařízení si vyhrazujeme při vytýčení neb p jeh dkrytí. 7) Vyřešení způsbu prvedení případných křižvatek a suběhů uvažvané stavby s plynárenským zařízením v prjektvé dkumentaci musí dpvídat ČSN a suvisejícím předpisům. 8) Přizvání zástupce ECZR ke kntrle křižvatek a suběhů před záhzem výkpu. O kntrle bude prveden zápis. Při neddržení tét pdmínky, budu pruchy vzniklé na zařízení dstraňvány na náklady investra stavby. 9) P skrývce stávajícíh terénu nad plynvdem, před navezením nvých knstrukčních vrstev, budu přizváni zástupci Reginální správy sítě plynu ke kntrle neprušensti sítí. O kntrle bude prveden zápis. 10) P knečných úpravách nad plynvdem nesmí djít ke snížení ani navýšení nivelety terénu. 11) Řešení případných přelžek plynárenskéh zařízení dle 70 zákna 458/2000 Sb., p předchzí dhdě s ddělením Rzvje a výstavby plynu ECZR a technikem RS plynu. 13) V prjektvé dkumentaci a při stavbě budu respektvány pdmínky uvedené ve vyjádření existenci zařízení distribuční sustavy v prvzvání ECZR a pdmínkách práce v jeh blízksti ze dne ) Neprdlené hlášení jakéhkliv pškzení plynárenskéh zařízení v prvzvání ECZR. 15. Budu ddrženy pdmínky vyjádření ČEVAK a.s. ze dne pd zn. O Budu ddrženy pdmínky vlastníka silvéh vedení FVE splečnsti In-Pwer s.r.. ze dne : Veškeré náklady suvisející s přelžku stávajícíh silvéh vedení FVE (dále jen přelžka) pžadujeme plně financvat investrem stavby. Na přelžku pžadujeme vypracvat prjekt, který bude sučástí prjektvé dkumentace pr stavební pvlení. Tent prjekt pžadujeme zaslat k dsuhlasení. Zahájení prací pžadujeme nahlásit minimálně 3 dny předem. Během celéh průběhu stavby pžadujeme mít přístup d areálu pr případné kntrly prváděných prací. P zahájení prací pžadujeme ze strany investra ppř. ddavatele stavby zajistit ptřebnu sučinnst nutnu pr bezprblémvé prvedení přelžky silvéh vedení. Pžadujeme, aby v rámci stavebních prací na ČOV Černý Dub byla nejprve připravena kmpletní kabeláž pr přelžku a až následně přerušit stávající vedení a c nejrychleji prvést přepjení. Při přelžce musí být ddrženy stávající typy kabelů, především jejich průřez a izlace. Bude nám umžněna dstatečná kntrla prvedení nvéh spjení kabelů včetně včasnéh známení termínu, kdy budu tyt práce prváděny. Před zasypáním přelženéh vedení pžadujeme vyhtvit a zaslat ftdkumentaci a gedetické zaměření. Maximální dbu dstávky FVE pžadujeme 2 dny. Pkud se dstávka prdluží více než 2 dny, pžadujeme závazek 100% kmpenzace investrem stavby za ušlu výrbu v daném bdbí. Veškeré prvádění prací na přelžce finančně neb technicky nepškdí prvz a zařízení FVE Hmle. Pkud přest djde k pškzení, pžadujeme závazek 100% kmpenzace všech přímých i nepřímých nákladů suvisejících s přelžku. Při zjištění zásadníh rzpru mezi údaji v situaci se zakresleným vedení FVE a skutečnstí, pžadujeme ihned pzastavit práce a věc známit zástupce splečnsti in-pwer s.r.. V pracích bude mžn pkračvat p prjednání a schválení dalšíh pstupu. 17. Budu ddrženy pdmínky závaznéh stanviska Ministerstva brany České republiky ze dne pd zn / OÚZ-ČB: 1) Výše uvedenu stavbu bude dtčen pzemek p.č. 450/3 v k. ú. Hmle, který je ve vlastnictví ČR s příslušnstí hspdařit s majetkem státu MO ČR. Vzhledem k tét skutečnsti pžaduji uzavření smluvy smluvě buducí na zřízení věcnéh břemene služebnsti inženýrské sítě mezi ČR-Ministerstvem brany, Agenturu hspdaření s nemvitým majetkem a investrem stavby před vydáním stavebníh pvlení. Návrh smluvy předlží investr AHNM, OÚSM Pardubice, Oddělení majetkprávní. 2) Upzrňuji, že předmětný

7 Č.j. SU/10185/2014 H str. 7 pzemek tvří kryt DVT (bezejmenný přítk Hmlskéh ptka), jehž správcem je Pvdí Vltavy, s.p. závd Hrní Vltava. Parcela KN čísl 450/3 v k. ú. Hmle se bude v rce 2015 převádět na Pvdí Vltavy s.p. Vzhledem k těmt skutečnstem je nutné respektvat stanvisk nabyvatele. 18. Budu ddrženy pdmínky vyjádření splečnsti JOANNES s.r.. ze dne pd zn : Stavba nesmí hrzit prvzvání vlečky drážní dpravy na vlečce, p svém dknčení nesmí tyt ani mezvat. 19. Budu ddrženy pdmínky závaznéh stanviska KHS Jihčeskéh kraje ze dne pd zn. KHSJC 23695/2014/HOK.CBCK: KHS Jč. Kraje pžaduje v průběhu buracích prací a při dvzu materiálu důsledně ddržvat takvá rganizační a technická patření, která by minimalizvala hlukvé emise tak, aby byl zajištěn plnění hygienickéh limitu hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., chraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 20. Budu ddrženy pdmínky vyjádření MM České Budějvice dbru chrany živtníh prstředí ze dne pd zn. OOŽP/7869/2014/D: - z hlediska vdníh hspdářství dle zákna č. 254/2001 Sb., vdách změně některých záknů v pl. znění: kanalizace a ČOV budu předmětem vdprávníh řízení na zdejším dbru. - z hlediska chrany zemědělskéh půdníh fndu dle zákna č. 334/1992 Sb. chraně zemědělskéh půdníh fndu (dále jen ZPF) ve znění pzdějších předpisů: výstavba kanalizace: v rámci prjektvé přípravy a při její realizaci na pzemcích náležejících d ZPF budu investrem respektvány zájmy chrany ZPF vyplývající z ust. 4 a 8 zákna. Investr je pvinen: prvádět práce na pzemcích především v dbě vegetačníh klidu, c nejméně narušvat hydrlgické a dtkvé pměry v území a síť zemědělských účelvých kmunikací, při umisťvání směrvých a linivých staveb c nejméně ztěžvat bhspdařvání ZPF, v dstatečném předstihu prjednat časvý harmngram s vlastníky (uživateli) dtčené zemědělské půdy, a tím předcházet větším škdám na prstech, prvádět stavební a výkpvé práce tak, aby na ZPF a jeh vegetačním krytu dšl k c nejmenším škdám, prvádět skrývku kulturních vrstev zeminy z dtčených plch na celé trase dděleně, je nezbytné pstarat se její hspdárné uskladnění pr účely zpětné rekultivace, depnvaná zemina bude zajištěna před znehdncváním a ztrátami, vyčíslení náhrady škd na prstech bude prveden na základě skutečnéh stavu při výstavbě (pracvníh pruh), uvést dtčené plchy zemědělské půdy, v suladu s ust. 8 st. 2 písm. a) zákna d půvdníh stavu. z hlediska dpadvéh hspdářství dle zákna č. 185/2001 Sb., dpadech v pl. Znění: Výkpvu zeminu, která nebude zpětně pužita na zásyp a další případné dpady vzniklé pkládku kanalizace a stavbu ČOV likvidvat v suladu s ustanveními zákna dpadech a zákna využívání dpadů na pvrchu terénu. V případě úniku lejů ze stavební mechanizace, kamžitě učinit takvá patření, aby nedšl k pškzení živtníh prstředí a zajistit, aby dpady a výkpvá zemina neznečišťvaly a nebtěžvaly klí stavby. 21. Budu ddrženy pdmínky závaznéh stanviska MM České Budějvice dbru chrany živtníh prstředí ze dne pd zn. OOZP/9416/2014/Ky: P sknčení prací bude prstr RVKP (registrvaný významný krajinný prvek Zatpená pískvna na pzemku parc.č. 447/3 v k. ú. Hmle) uveden d půvdníh stavu. Pkud djde ke kácení zeleně, musí být prveden mim vegetační bdbí dřevin a mim bdbí hnízdění ptáků (tzn. Od začátku října d knce března). D prstru RVKP nesmí být ukládány dpady ze stavby a ani jiný materiál. P dknčení prací bude na místě prvedena kntrla. 22. Budu ddrženy pdmínky vyjádření Pvdí Vltavy s.p. ze dne pd zn / : v dalším stupni PD je nutn dplnit kmpletní hydrtechnické údaje. Sučasně s pvlením, stavby intenzifikace ČOV je nutn zažádat nvé pvlení k nakládání s vdami na vypuštění dpadních vd z navržené ČOV. Pr ukazatel N-NH4 je nutné uvést průměr (nikliv hdntu p ). Budu navrženy limity pr Pc. Na dlehčvací kmře OK1-B bude zachván bustranný bční přeliv. Navržené křížení kanalizace s drbným vdním tkem bude prveden 1 m pde dnem tku s ulžením ptrubí výtlaku v chráničce. Míst křížení bude uveden d půvdníh stavu a na bu stranách dplněn značníky místa přechdu. P sknčení prací pžadujeme přizvat našeh zástupce ke kntrle prací. Zaměření skutečnéh prvedení křížení kanalizace s vdním tkem bude předán ve výkresvé a digitální frmě prvznímu středisku Vltava v Č. Budějvicích. 23. Budu ddrženy pdmínky vyjádření Českéh hydrmeterlgickéh ústavu, pbčky České Budějvice ze dne : Na pzemku p.č. 465/38 v k. ú. Hmle se nachází mnitrvací vrty VP7623 a VP7624, které jsu ve správě pbčky ČHMÚ v Českých Budějvicích. K těmt vrtům je zřízen věcné břemen spčívající v právu přístupu, vstupu a vjezdu za účelem zajištění pzrvání, kntrly, údržby, úprav a prav vrtů. Rzsah tht věcnéh břemene je vymezen gemetrickým

8 Č.j. SU/10185/2014 H str. 8 plánem čísl F/2007, který je přilžen k tmut vyjádření. Věcné břemen je na pzemcích p.č. 465/1, 465/36, 465/37, 465/38 v k. ú. Hmle. Účastníci řízení, na něž se vztahuje rzhdnutí správníh rgánu: Obec Hmle, Budějvická 72, České Budějvice 1 III. Užívání stavby: Dknčenu stavbu SO-02.6 přelžka areálvéh vedení Fve a NN lze užívat jen na základě klaudačníh suhlasu. Stavebník je pdle 122 stavebníh zákna pvinen pdat stavebnímu úřadu žádst jeh vydání, která musí bsahvat náležitsti a přílhy dle 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., pdrbnější úpravě územníh rzhdvání, územníh patření a stavebníh řádu, ve znění pzdějších předpisů a přílhy č. 12, části A a B, k tét vyhlášce. K žádsti vydání klaudačníh suhlasu stavebník předlží: a) dkumentaci skutečnéh prvedení stavby, dšl-li k nepdstatným dchylkám prti stavebnímu pvlení a věřené prjektvé dkumentaci b) ppis zdůvdnění dchylek skutečnéh prvedení stavby d věřené prjektvé dkumentace s infrmací, zda a kdy byly tyt dchylky schváleny při kntrlní prhlídce stavby c) prjektvu dkumentaci věřenu stavebním úřadem při pvlení stavby d) prtkl vytyčení stavby e) dklad zajištění subrnéh zpracvání dkumentace gedetických prací (u pdzemních sítí technickéh vybavení ještě před jejich zakrytím) f) revizní zprávu elektrickéh vedení g) dklad způsbu zneškdnění vyprdukvaných dpadů vzniklých během realizace stavby h) předávací prtkl d ddavatele stavby, pkud byl sepsán i) plnu mc v případě zastupvání stavebníka j) dklad prtklárním předání stavby vlastníku FVE vedení - firmě In-Pwer k) dklad prkazující shdu vlastnstí pužitých výrbků s pžadavky na stavby ( 156 stavebníh zákna) dle zákna č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb. a prhlášení zhtvitele (právněné sby, která zabezpečuje dbrné vedení realizace stavby) stavby jaksti prvedených prací suvisejících s pužitím výrbků, na které se vztahuje prhlášení shdě Odůvdnění: Dne pdal žadatel žádst vydání rzhdnutí umístění stavby. Stavební úřad známil písemným patřením ze dne zahájení územníh řízení známým účastníkům řízení, veřejnsti a dtčeným rgánům. Sučasně nařídil veřejné ústní jednání na den , jehž výsledku byl sepsán prtkl. Stavební úřad v prvedeném územním řízení přezkumal předlženu žádst, prjednal ji s účastníky řízení, veřejnstí a dtčenými rgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsu hrženy zájmy chráněné stavebním záknem, předpisy vydanými k jeh prvedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v suladu se schválenu územně plánvací dkumentací a vyhvuje becným pžadavkům na výstavbu. Stanviska a vyjádření sdělili: E.ON Česká republika, s.r.., ze dne pd zn. H , ze dne pd zn. P , ze dne pd zn. J E.ON Česká Republika, s.r.., Správa sítě plynu, ze dne pd zn. P ČEVAK a.s. ze dne pd zn. O , ze dne pd zn. O O2 Czech Republic, a.s. ze dne pd zn /14 Magistrát města České Budějvice, dbru chrany živtníh prstředí ze dne pd zn.

9 Č.j. SU/10185/2014 H str. 9 OOŽP/7869/2014/D, ze dne pd zn. OOZP/9416/2014/Ky, ze dne pd zn. OOŽP/8518/2014/Stu KHS Jihčeskéh kraje pd zn. KHSJC 23695/2014/HOK.CBCK ze dne Správa železniční dpravní cesty, státní rganizace, Stavební správa Plzeň, ze dne pd zn /2014-OŘ PLZ-313/Mpd zn. GPL Cmpany ze dne Obecní úřad Bršv nad Vltavu ze dne pd zn. OUB/0623/2014 ČD Telematika ze dne d zn /2014-O Obec Planá ze dne pd zn. 0327/2014 JVS ze dne pd zn. 1143/A/2014 Lucky Net s.r.. ze dne pd zn. 146 Obec Hmle ze dne pd zn. OÚ/823/2014 In-Pwer s.r.. ze dne Česká republika Ministerstv brany ze dne pd zn / OÚZ-ČB JOANNES s.r.. ze dne pd zn Pvdí Vltavy s.p. ze dne pd zn / Český hydrmeterlgický ústav, pbčka České Budějvice ze dne Stanvení kruhu účastníků územníh řízení: Okruh účastníků územníh řízení je vymezen v rámci ustanvení 85 stavebníh zákna. Pdle tht ustanvení účastníky územníh řízení je žadatel Obec Hmle, IČO , Budějvická 72, České Budějvice 1, kteréh zastupuje VAK prjekt s.r.., IČO , B. Němcvé 12/2, České Budějvice 1; bec, na jejímž území má být pžadvaný záměr uskutečněn, vlastník pzemku neb stavby, na kterých má být pžadvaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, neb ten, kd má jiné věcné práv k tmut pzemku neb stavbě a sby, jejichž vlastnické neb jiné věcné práv k susedním stavbám neb k susedním pzemkům neb stavbám na nich může být územním řízením přím dtčen. Z citvanéh ustanvení vyplývá, že významnu pvinnstí stavebníh úřadu je v územním řízení individualizvat kruh jeh účastníků. Jde tedy subjektivní psuzení, které přísluší prvést stavebnímu úřadu pdle klnstí knkrétníh případu. Na pdkladě uvedených skutečnstí stavební úřad individualizval kruh účastníků v zahájeném územním řízení v předmětné věci jak výše uveden. Stavební úřad ve smyslu ustanvení 87, dst. 1 stavebníh zákna dručuje známení zahájení územníh řízení a další úkny v řízení účastníkům řízení a dtčeným rgánům jedntlivě, nejde-li řízení s velkým pčtem účastníků; v řízení s velkým pčtem účastníků se známení zahájení řízení a další úkny v řízení dručují účastníkům řízení uvedeným v 85 dst. 1 a v 85 dst. 2 písm. a) a dtčeným rgánům jedntlivě. Prtže se v tmt případě jedná řízení s velkým pčtem účastníků, kterým se dle ustanvení 144 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, rzumí řízení s více než 30 účastníky, je řízení veden veřejnu vyhlášku. Účastníci územníh řízení pdle 85 dst. 1 písm. a) stavebníh zákna: Obec Hmle, IČO , Budějvická 72, České Budějvice 1, kteréh zastupuje VAK prjekt s.r.., IČO , B. Němcvé 12/2, České Budějvice 1 Účastníci územníh řízení pdle 85 dst. 1 písm. b) stavebníh zákna: Obec Hmle, IČO , Budějvická 72, České Budějvice 1, (jak bec, na jejímž území má být pžadvaný záměr uskutečněn) Účastníci územníh řízení pdle 85 dst. 2 písm. a) stavebníh zákna: vlastník pzemku neb stavby, na kterých má být pžadvaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, neb ten, kd má jiné věcné práv k tmut pzemku neb stavbě, jedná se pzemky:

10 Č.j. SU/10185/2014 H str. 10 parc. č. 428/1, 428/34, 428/35, 428/36, 428/37, 428/38, 428/39, 446/37, 447/3, 449/2, 450/3, 451/8, 465/36, 465/37, 465/57, 465/86, 1575, 1709 v katastrálním území Hmle Český hydrmeterlgický ústav, Na Šabatce 17 Městys Křemže, Náměstí 35, Křemže E.ON Česká republika, s. r.., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějvice 1 JUDr. František Tibitanzl, U Trjice 800/31, České Budějvice 4 Česká republika - Ministerstv brany, Tychnva 221/1, Praha 6 Ing. Zdeněk Šandera, Tučapy 52, Tučapy u Sběslavě ZT HOLDING a.s., Lhenická 607, Praha 917 E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějvice 1 ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějvice 10 Pvdí Vltavy, státní pdnik, Hlečkva 106/8, Praha 5 JOANNES, s.r.., Bezručva 555, Mnichvice in-pwer s.r.., Planá 67, České Budějvice 1 O2 Czech Republic a.s., Za Brumlvku 266/2, Praha 4 Účastníci územníh řízení pdle 85 dst. 2 písm. b) stavebníh zákna: sby, jejichž vlastnické neb jiné věcné práv k susedním stavbám aneb susedním pzemkům neb stavbám na nich může být územním rzhdnutím přím dtčen, jedná se pzemky: parc. č. 428/8, 428/16, 428/32, 428/40, 428/42, 443/8, 443/9, 443/14, 446/6, 446/38, 446/46, 446/48, 446/49, 446/50, 446/51, 446/52, 447/6, 447/7, 447/8, 448/1, 448/2, 449/1, 451/1, 451/3, 454/12, 454/15, 454/16, 455, 456/11, 461/12, 465/1, 465/38, 465/44, 465/73, 465/75, 465/76, 465/81, 465/82, 465/84, 465/85, 1494/6, 1494/10, 1512, 1513, 1523, 1525, 1535, 1537, 1538, 1543, 1544, 1580, 1585, 1615, 1617, 1618, 1622, 1624, 1625, 1629, 1634, 1636, 1641, 1644, 1650, 1655 v katastrálním území Hmle Stavební úřad zajistil vzájemný sulad předlžených závazných stanvisek dtčených rgánů vyžadvaných zvláštními předpisy a zahrnul je d pdmínek rzhdnutí. Stavební úřad rzhdl, jak je uveden ve výrku rzhdnutí, za pužití ustanvení právních předpisů ve výrku uvedených. Vypřádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vypřádání s vyjádřeními účastníků k pdkladům rzhdnutí: - Účastníci se k pdkladům rzhdnutí nevyjádřili. Pučení účastníků: Prti tmut rzhdnutí se lze dvlat d 15 dnů de dne jeh známení ke Krajskému úřadu Jihčeskéh kraje, Odbr reginálníh rzvje, územníh plánvání, stavebníh řádu a investic v Českých Budějvicích pdáním u zdejšíh správníh rgánu. Odvláním lze napadnut výrkvu část rzhdnutí, jedntlivý výrk neb jeh vedlejší ustanvení. Odvlání jen prti důvdnění rzhdnutí je nepřípustné. Stavební úřad p právní mci územníh rzhdnutí předá žadateli stejnpis vyhtvení územníh rzhdnutí patřený dlžku právní mci splu s věřenu graficku přílhu, stejnpis písemnéh vyhtvení územníh rzhdnutí patřený dlžku právní mci dručí také místně příslušnému becnímu úřadu, pkud není stavebním úřadem, ppřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

11 Č.j. SU/10185/2014 H str. 11 Rzhdnutí má pdle 93 dst. 1 stavebníh zákna platnst 2 rky. Pdmínky rzhdnutí umístění stavby platí p dbu trvání stavby či zařízení, nedšl-li z pvahy věci k jejich knzumaci. Ing. Vlastislav Eliáš veducí Stavebníh úřadu České Budějvice Tt rzhdnutí musí být vyvěšen p dbu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České Budějvice (ppřípadě místně příslušných becních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující p dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je mžn následující pracvní den p psledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. P uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprdleně vrácena zpět stavebnímu úřadu. Rzhdnutí bude zveřejněn způsbem umžňující dálkvý přístup. Vyvěšen dne: Sejmut dne:... Razítk, pdpis rgánu, který ptvrzuje vyvěšení a sejmutí známení. Pplatek: Správní pplatek pdle zákna č. 634/2004 Sb., správních pplatcích, plžky 17 dst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, plžky 17 dst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen dne Obdrží: P dni nabytí právní mci bdrží stejnpis tht rzhdnutí s dlžku nabytí právní mci žadatel; místně příslušný becní úřad, pkud není stavebním úřadem; stavební úřad příslušný pdle 15 neb 16, stavebníh zákna k pvlení stavby. zplnmcněný zástupce žadatele (ddejky) VAK prjekt s.r.., IDDS: sbgkam8 bec (ddejky) Obec Hmle, IDDS: wq2bstd (jak bec, na jejímž území má být pžadvaný záměr uskutečněn) Účastníci územníh řízení pdle 85 dst. 2 písm. a) stavebníh zákna: (ddejky) Český hydrmeterlgický ústav, Na Šabatce 17 Městys Křemže, Náměstí 35, Křemže E.ON Česká republika, s. r.., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějvice 1 JUDr. František Tibitanzl, U Trjice 800/31, České Budějvice 4 Česká republika - Ministerstv brany, Tychnva 221/1, Praha 6 Ing. Zdeněk Šandera, Tučapy 52, Tučapy u Sběslavě ZT HOLDING a.s., Lhenická 607, Praha 917

12 Č.j. SU/10185/2014 H str. 12 E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějvice 1 ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějvice 10 Pvdí Vltavy, státní pdnik, Hlečkva 106/8, Praha 5 JOANNES, s.r.., Bezručva 555, Mnichvice in-pwer s.r.., Planá 67, České Budějvice 1 O2 Czech Republic a.s., Za Brumlvku 266/2, Praha 4 dtčené rgány Magistrát města - dbr chrany živtníh prstředí, - zde - KHS Jihčeskéh kraje, IDDS: agzai3c Účastníci územníh řízení pdle 85 dst. 2 písm. b) stavebníh zákna: (veřejnu vyhlášku) sby, jejichž vlastnické neb jiné věcné práv k susedním stavbám aneb susedním pzemkům neb stavbám na nich může být územním rzhdnutím přím dtčen, jedná se pzemky: parc. č. 428/8, 428/16, 428/32, 428/40, 428/42, 443/8, 443/9, 443/14, 446/6, 446/38, 446/46, 446/48, 446/49, 446/50, 446/51, 446/52, 447/6, 447/7, 447/8, 448/1, 448/2, 449/1, 451/1, 451/3, 454/12, 454/15, 454/16, 455, 456/11, 461/12, 465/1, 465/38, 465/44, 465/73, 465/75, 465/76, 465/81, 465/82, 465/84, 465/85, 1494/6, 1494/10, 1512, 1513, 1523, 1525, 1535, 1537, 1538, 1543, 1544, 1580, 1585, 1615, 1617, 1618, 1622, 1624, 1625, 1629, 1634, 1636, 1641, 1644, 1650, 1655 v katastrálním území Hmle statní se žádstí zveřejnění pr dručení účastníkům řízení: Magistrát města kancelář tajemníka KT -UD - Úřední deska, - zde - - se žádstí zveřejnění na úřední desce p dbu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení zpět stavebnímu úřadu a sučasně zveřejnění způsbem umžňujícím dálkvý přístup Obecní úřad Hmle úřední deska - se žádstí zveřejnění na úřední desce p dbu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení zpět stavebnímu úřadu a sučasně zveřejnění způsbem umžňujícím dálkvý přístup Grafická přílha územníh rzhdnutí, kteru tvří situační výkres předmětu územníh řízení a jeh vazeb a účinků na klí, zejména vzdálensti d hranic pzemků a staveb na nich.

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál VÝhY PLSTVÝh PTrubÍ luhá živtnst Vyská dlnst abrazi Nízká hmtnst Pružnst a nerzbitnst Vyská bilgická a krzní dlnst Výbrné a stálé

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ČAPPO a SAPPO seminář - Praha, 6.11.2013 Téma: Bezpečnst na čerpacích stanicích --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál Ochrana živtníh prstředí je věcí nás všech. Vda, tedy i pdzemní vda je naším velkým bhatstvím a živtdárnu tekutinu. Její čisttu musíme prt chránit. Jedním ze zdrjů znečištění

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více