Příloha č. 1 zadávací dokumentace. Minimální technické parametry pro veřejnou zakázku Dodávka vybavení technologické haly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 zadávací dokumentace. Minimální technické parametry pro veřejnou zakázku Dodávka vybavení technologické haly"

Transkript

1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Minimální technické parametry pro veřejnou zakázku Dodávka vybavení technologické haly Úvodem, obecné informace na požadavky konstrukce a techniky. K dispozici pro technologii jsou následující média: - technická pára 60 kg/hod, 3-7 bar g - chladící voda T=15oC, max. 6 bar g - odpad pro max. T=100oC - elektrická energie cca 120kW Média jsou zavedena do objektu výrobny formou napojovacích bodů. Prostředí. Dle předběžného protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN pro výrobnu se stanovují tyto základní vnější vlivy: AA5 teplota +5až+40 C, relativní vlhkost % AF2 výskyt korozivních látek (louh) AD3 možnost spadu vody ve formě vodní tříště BA4 schopnosti osob (Poučené osoby) Ostatní vlivy prostředí jsou zanedbatelné. Výjimkou je pouze místo nad fermentory a u vyvíječe páry, kde se stanovuje: AA6 zvýšená mez teploty Dodávka vybavení technologické haly sestává ze skupiny zařízení, určených k produkci biomasy, a další skupiny zařízení, určených k "down stream processing" této biomasy. Zařízení k produkci biomasy jsou: - formulační kotel 600L, k přípravě půd/médií pro kultivaci - fermentory, 150 a 1500L, pro samotné submerzní kultivace - retenční nádoba 1200L - vyvíječ čisté páry, potřebné pro sterilizaci nádob, potrubí, a dalších příslušenství - kompresory a dmychadla, tlakový vzduch pro ovládání ventilů a pro vzdušnění - zdroj deionizované vody+ zásobník, pro přípravu půd a výrobu čisté páry - měření a regulace těchto zařízení a jejich různá příslušenství, jak specifikováno níže - automatizace těchto zařízení a jejich různá příslušenství, jak specifikováno níže Zařízení pro down stream processing jsou: - chlazený zásobník - centrifuga - dezintegrátor - sušárna Tyto dvě sestavy tvoří samostatné technologické celky. Je možné tyto technologické celky samostatně instalovat, zprovoznit, předat/převzít.

2 Vzhledem k prostorovým dispozicím na místě považujeme za nutné, nejprve dodat, instalovat a zprovoznit sestavu fermentorů, a teprve poté nastěhovat, instalovat a zprovoznit sestavu pro zpracování biomasy (down stream processing). Pozn: pokud je někde v tomto textu použit výraz "bioreaktor" a výraz "fermentor", jsou v rámci tohoto textu tyto výrazy vnímány jako synonyma. Bližší popis vzorkovacích hrdel, hrdel přidávání kapalin (očkování, přidávání kapalných složek apod.). Na celkem 3 níže specifikovaných zařízeních sterilní části fermentační linky, to jsou formulační kotel (FK), fermentor 150L (F1) a fermentor 1500L (F2), budou vždy na každém zařízení umístěny dvě sestavy. Jedna vzorkovací, jedna pro přidávání kapalin. Obě musí být konstrukčně řešeny tak, že je možné je připojit k zařízení vložením do příslušného hrdla Ingold (v horním nebo dolním věnci hrdel), připojením na přívod čisté páry a na odvod kondenzátu (umístěnými na příslušném zařízení). Obdobně musí být sestava snadno odpojitelná od zařízení. Sestavy musí být re-sterilizovatelné in situ čistou parou, s vnitřním meziprostorem se sledováním teploty. Požadujeme 4 ventilovou technologii v příslušné světlosti ventilů, v materiálu AISI 316L nebo 316Ti. Ventily membránové, sanitovatelné, automaticky ovládané, nebo manuálně ovládané (uchazeč specifikuje, zda proces re-sterilizace in situ je prováděn manuálně, poloautomaticky nebo plně automaticky). Vzorkovací sestava bude zhotovena ve světlosti DN6, s minimalizací mrtvých objemů v sestavě. Sestava pro přidávání kapalin bude ve světlosti DN20. Připojovací porty pára/kondenzát. Na celkem 3 níže specifikovaných zařízeních sterilní části fermentační linky, to jsou formulační kotel (FK), fermentor 150L (F1) a fermentor 1500L (F2), musí být dále k dispozici připojovací porty umožňující připojit některé periferie fermentoru anebo kotle, nebo externí systémy u fermentoru anebo kotle, na přívod čisté páry a odvod kondenzátu. Takové porty musí být nejméně 3, dvě sady již pro zmíněné sestavy vzorkování a přidávání kapalin, další nejméně jedna sada záložní. Dělené přívody čistá pára, technická pára. Přívod technické páry zadavatel ponechává, protože stávající zdroj technické páry je ekonomicky výhodný. Technická pára bude použita pro ohřev dvojitého pláště formulačního kotle (FK), fermentoru 150L (F1) a fermentoru 1500L (F2). Čistá pára bude použita pro veškeré zbývající aplikace. Příslušná zařízení musí být uzpůsobena pro toto využití technické a čisté páry. Specifikace požadavku AISI 321, keramika, titan, hasteloy. Řasy, které mají být hlavním produktem fermentace, mají blokovaný růst molybdenem. Proto musíme maximálně omezit molybden v materiálech, které jsou v kontaktu s kultivačním médiem a kulturou. Formulační kotel (FK), oba fermentory (F1, F2) a spojovací potrubí mezi F1 a F2 mají proto specifikaci konstrukčního materiálu AISI 321 a tato specifikace musí být dodržena.

3 Na všech nerozebiratelných spojích, provedených svarem, musí být použit také odpovídající přídavný materiál, bez obsahu Molybdenu. V případě ostatních potrubí a ventilů, kde styčná plocha není tak velká, akceptujeme materiál AISI 316L nebo 316Ti, který je dostupnější. V případě míchadla, tedy všech částí míchadla v kontaktu s médiem a kulturou, nesmí být ale materiály AISI 316L nebo 316Ti použity. Magnetická spojka, dělicí hrnec, rotor a míchací hřídel v nádobách, musí být z materiálů Titan, nebo Keramika, nebo jiných bez obsahu Molybdenu, které ale zároveň splňují technologické požadavky na teplotu, povrchy, odolnost apod. Uchazeč ve své nabídce specifikuje veškeré materiály magnetické spojky míchadla a samotného míchadla, které jsou v kontaktu s kultivačním médiem/kulturou. Veškeré tlakové nádoby musí být nové, nepoužité, a musí splňovat veškeré náležitosti pro provoz v České republice. Řízení. Automatizace je navržena jako společná pro všechna zařízení sestavy zařízení pro přípravu médií a kultivace. Tedy formulační kotel, oba bioreaktory, vyvíječ páry, a některé jejich periferie (včetně měření teploty na retenční nádrži) jsou napojeny na jednu společnou automatizaci. Předpokládáme umístění rozvaděče této automatizace ve 2NP. K ovládání bude automatizace osazena nejméně dvěma HMI panely, jeden ve 2NP, druhý v 1NP. Součástí automatizace bude také systém sběru a bezpečného ukládání dat. Nejméně tento systém musí být "FDA compliant", splňovat požadavky GAMP4/GAMP5 (uchazeč specifikuje ve své nabídce) a požadavky CFR21 Part 11. K dispozici k tomuto systému musí být také příslušný SCADA software, který lze instalovat na běžném počítači (uchazeč specifikuje požadavky na takový počítač, samotný počítač ale není součástí nabídky). Software musí splňovat stejné nároky CFR 21 Part 11 jako samotný záznamový systém. Software musí umožňovat nejméně otevírat datové soubory s uloženými procesními daty, prohlížet je ve formátu tabulky nebo grafů, a tisknout vybrané sestavy tabulek a grafů. SCADA systém musí zaznamenávat nejméně tyto signály: - veškeré procesní teploty, tedy teploty na sterilizovaných prostorách a na kultivačních nádobách fermentorů (postačuje vždy pouze jedna z dvojice měřených teplot v daném měřicím bodě). Předpoklad je tedy celkem 13 teplot. - otáčky míchadel, 3 spojité signály - průtoky vzduchu, vzdušnění, 2 spojité signály - hodnoty ph, 2 spojité signály - připravena rezerva pro měření rozpuštěného kyslíku, 2 spojité signály - logické signály, tedy překročení alarmových limitů, výpadky médií, výpadek proudu K řídícímu systému bude dodána záloha software, coby kompletní zdrojové kódy sloužící pro obnovení systému v případě havárie. Veškeré hardware komponenty, použité v konstrukci automatizace, například PLC automat, HMI panely, převodníky, apod. musí být standardní, komerčně běžně dostupné komponenty, které jsou na trhu k dispozici od více než jednoho dodavatele.

4 Automatizace a SCADA systém musí mít zajištěnu ochranu před rušením přenášeným po síti. Rušící frekvence od ostatních zařízení v hale, výpadky dodávky elektřiny, podpětí a přepětí, Považujeme za vhodné řešení galvanicky oddělený zdroj, například double conversion UPS, odpovídající kapacity. V případě výpadku proudu musí být po dobu nejméně 30 minut zálohována automatizace (PLC, HMI, etc.) a také pilotní ventily. Tak aby bylo možné bezpečně ukončit procesy, jejich záznamy včetně záznamu výpadku proudu, a vypnout zařízení. Tlakový vzduch pro nouzové ovládání pilotních ventilů musí být k dispozici v příslušném vzdušníku zdroje tlakového vzduchu. Součástí nabídek musí být PID schéma každého zařízení. Veškerá nabízená zařízení a všechny jejich části a konstrukční díly musí být nové, nepoužité. Ostatní. Zaškolení pracovníků v místě instalace. Součástí dodávky jednotlivých zařízení je rovněž instalace autorizovaným servisem dodavatele nebo výrobce. Součástí dodávky zařízení bude technická dokumentace, design v rozsahu nejméně PID. Veškeré tlakové nádoby musí mít přejímku ITI/TUV a technickou dokumentaci dle požadavků Evropské PED. Projektová dokumentace v rozsahu: Technická zpráva Soupis materiálu Specifikace přístrojů Technologie - PID. Výkresy nádrží Schema zapojení elektro Schema zapojení MaR Dokumentace k automatizaci a záznamovému zařízení, včetně doložení kompatibility s požadavky FDA pro cgmp, a doložení splnění požadavků CFR21 Part 11. K automatizaci musí být dodána dokumentace hardware (identifikace a manuály pro použité komponenty, schéma zapojení, výkres sestavy) a také časové snímky vytvořeného řídícího software (časové snímky sterilizace, časové snímky kultivace) S vybraným uchazečem budou stanoveny hranice dodávky. Pokud nebude dohodou stanoveno jinak, platí že: - prodávající/dodavatel zařízení dodá veškeré tlakové nádoby s průvodní technickou dokumentací, a zajistí také provedení výchozí revize a pasportů tlakových nádob - prodávající/dodavatel zařízení zajistí revize elektro na dodaných zařízeních a součástí zprovoznění zařízení bude také předání příslušných revizních protokolů - kupující zajistí, že konstrukce haly a všech přívodů/rozvodů energií a médií v hale bude odpovídat požadavkům české legislativy a příslušných technických norem. Předá nejpozději 14 dnů před zahájením instalace zařízení, kopii příslušných revizních zpráv prodávajícímu/dodavateli zařízení.

5 Specifikace jednotlivých zařízení fermentační linky 1. Formulační kotel (FK) Popis: Zařízení pro míchání, úpravu parametrů, a sterilizaci kapalných půd/médií. Samostatně stojící dvouplášťová, (duplikátorová), celonerezová stojatá tepelně izolovaná tlaková nádoba o objemu nejméně 600 litrů (celkový objem) s odklopným horním víkem opatřená automatickým systémem parní sterilizace s nezbytnými ovládací prvky a prvky měření a regulace. Systém musí zajišťovat aseptický provoz po dobu minimálně 8 dní. Samostatně stojící tlaková nádoba na nosném rámu, na stejném nosném rámu jsou umístěny i veškeré konstrukční prvky kotle, prvky jeho automatizace, měření a regulace, ventily, potrubí. Nosný rám je opatřen kolečky s aretací. Kolečka musí mít odpovídající nosnost, aby vydržela zatížení sestavou kotle, musí umožňovat pojezd kotle pro jeho přemístění po rovné ploše, případně jeho otočení na místě. Zároveň musí být kolečka uspořádána tak, aby byla zajištěna stabilita kotle proti převrácení, při pojezdu i při stání na místě. Maximální výška celého zařízení včetně otevřeného víka (počítáme víko v nejvyšší úvrati, tedy tehdy kdy je sestava kotle nejvyšší) nesmí přesahovat 3000 mm a zařízení nesmí přesahovat základnu 1500 x 2000mm. Ohřev přes dvojitý plášť kotle i přímým vstřikováním čisté páry do media, chlazení pouze přes dvojitý plášť kotle. Materiál ve styku s médiem AISI 321, s vnitřním povrchem Ra < 0,8 um, ostatní části z AISI 304 (Ra < 1.6 um), těsnění PTFE nebo PTFE potažený silikon. Veškeré části zařízení ve styku s produktem musí být sanitovatelné, s vyloučením mrtvých prostor a s vyloučením ukládání nečistot. Použité procesní ventily musí být sanitovatelné, membránové konstrukce (materiál membrány ve styku s produktem PTFE). Míchání pomocí dnového míchadla s magnetickou spojkou. Míchadlo umístěno ve dně nádoby, excentricky ale rovnoběžně s osou nádoby, pro zajištění lepšího míchání a omezení tvorby vodního víru v nádobě. Pohon míchadla s regulací otáček v rozsahu rpm. Míchané médium je viskozitou blízké vodě a neobsahuje pevné abrazivní částice (písek, oxid hlinitý, oxid křemičitý, vápenec apod.). Ve dně nádoby musí být také zajištěno vypouštění nádoby z nejnižšího bodu nádoby. Nádoba musí být opatřena nejméně čidlem teploty (maximální teplota 150oC), 2x senzor tlaku (max. přetlak 7 bar, jeden kus ve víku nádoby, druhý ve spodním věnci hrdel Ingold, pro měření tlaku v nádobě a pro orientační měření hladiny kapaliny v nádobě tlakovou diferencí), limitní hladinové čidlo nádoby (bezpečnostní, proti přeplnění nádoby), čidlo ph Další čidla teploty musí být osazena na všech sterilizovaných prostorách, například sestava vzorkování, sestava přidávání kapalin, dnový výpustní ventil, HEPA filtr vyrovnávání tlaku v nádobě. Tlakové čidlo dvojitého pláště. Teplotní čidlo dvojitého pláště.

6 Hrdla, vstupy/výstupy: Vzorkovací armatura, vstup pro čistou vodu (vzorkování a vstup resterilizovatelné in situ, parou), násypný otvor nejméně DN200, zavzdušnění/odvzdušnění osazené HEPA filtrem, průhledítko, pojistná armatura (nejlépe průtržný disk), zobrazovací manometr, dnový výpustní ventil (s možností re-sterilizace in situ, parou). Všechny vstupy a výstupy kapalného média do kultivační nádoby a vzorkovací vstup musí být opatřeny sterilizační smyčkou pro sterilizaci in situ. Hrdla pro odvod a přívod média do duplikace, pojistný ventil duplikace, zobrazovací manometr duplikace, tlakové čidlo duplikace, teplotní čidlo duplikace. Uchycení veškerého potrubí a médiových rozvodů na nosném rámu, stejně jako rozvody kabeláže a dalšího příslušenství musí být provedeny tak aby neumožňovaly ukládání nečistot a umožňovaly manuální umývání/čištění. Potrubí s provozními teplotami nad 50 C (například rozvody páry, sterilizovaná potrubí apod.) musí být opatřena tepelnou izolací. Tepelné izolace potrubí musí být provedeny se svařeným vnějším krytováním. Konstrukční materiály nosného systému zařízení musí být v nerezové oceli třídy AISI 304. Veškeré elektrické a elektronické části, případně umístěné na samotném zařízení, musí být umístěny v rozvaděči, který bude opět nerezový, a bude chránit elektrické a elektronické prvky mechanicky a před vlhkostí, ve třídě IP 65. Rozvaděč musí zajišťovat chlazení uložených prvků bez ventilace/komunikace vzduchu s okolním prostředím. Zařízení musí umožňovat plně automatické provádění následujících procesů: Sterilizace prázdné nádoby přímým vstřikováním čisté páry, dvojitým pláštěm ohřev nádoby pro snížení tvorby kondenzátu a po sterilizaci chlazení dvojitým pláštěm pro urychlení chladnutí nádoby Sterilizace nádoby s médiem - ohřev média v pracovní nádobě pomoci dvojitého pláště - ohřev média v pracovní nádobě přímým vstřikováním čisté páry do média - zchlazení sterilního media v nádobě po sterilizaci, dvojitým pláštěm Ohřev a chlazení bude probíhat přes výměníky, tedy ani technická pára ani chladicí voda nebudou přímo vstupovat do dvojitého pláště pracovní nádoby. Pro veškeré sterilizační procesy na zařízení, musí být zajištěno minimálně sledování teploty ve sterilizovaném prostoru. Pokud je sterilizace prováděna obsluhou, v poloautomatickém nebo manuálním modu (sterilizace vzorkování, vstupního portu vody), musí být v místě ovládání (například otevření/zavření ventilu) obsluha informována o dosažení limitní teploty sterilizace, probíhající sterilizaci, a úspěšném odečtu minimální doby sterilizace. Požadavky na nádobu: Pracovní objem 550 litrů Minimální zpracovatelný objem 100 litrů Pracovní teploty C Dvojitý plášť/duplikace pokrývající kultivační nádobu od úrovně výpustního ventilu až po úroveň hladiny maximálního pracovního objemu, zajišťující ohřev a chlazení.

7 Dvojitý plášť musí krýt dno nádoby až po úroveň výpustního ventilu, a musí být zajištěna účinná cirkulace ohřívacího či chladicího média dvojitým pláštěm i na úrovni dna nádoby, až po výpustní ventil nádoby. Pracovní tlak v nádobě vakuum až +7 bar g v duplikaci vakuum až +3 bar g Materiál v kontaktu s mediem AISI 321 duplikátor, nosný rám, krytování AISI 304 Povrchy ve styku s kulturou vybroušené svary, hladké povrchy beze spár, bez mrtvých prostor. Maximální Ra 0.8 μm. Vnější povrchy sjednoceny, leštěny, mořeny. Hrdla akceptován pouze systém Ingold, nebo TriClamp, Ingold pouze DN25 Víko nádoby odklopné víko, průměru nejméně 500mm, DN500. Průhledítko ve stěně nádoby, podélné, střed průhledítka na úrovni maximální pracovní hladiny nádoby, výška průhledítka nejméně 250mm. Násypka o průměru nejméně 200 mm. Nádoba opatřena keramickou tepelnou izolací v síle nejméně 60 mm, přes celou výšku nádoby, od úrovně dna nejméně po úroveň víka nádoby. Tepelná izolace bude kryta nerezovým plechem AISI 304, kryt je svařovaný, bez přerušení svarů v kvalitě nejméně Ra 1.6 μm. Veškeré potrubí ve styku s produktem nebo párou přicházející do kultivační nádoby z AISI 321, s kvalitou vnitřního povrchu nejméně Ra 0,8 μm. Veškeré další součásti přicházející do styku s produktem nebo parou (např. ventily, měřící armatury, teplotní a tlaková čidla) vždy z AISI 316L nebo 316 Ti s povrchy Ra 0,8 μm. Veškeré části systému a těsnění přicházející do styku s produktem, na kterých jsou použity rozebíratelné spoje, musí být sanitovatelné a pokud je použito těsnění, musí jeho tvar a materiál vyhovovat požadavkům GMP a požadavkům sanitovatelnosti a sterilizace parou in situ. Nádoba musí zajišťovat aseptické prostředí po dobu minimálně 8 dní. Dnem rovnoběžně s osou nádoby, bude provedeno míchadlo, z nejnižšího bodu kultivační nádoby pak dnový výpustní aseptický ventil v rovině se stěnou komory, jenž nesmí vytvářet mrtvé objemy. Požadovaná světlost ventilu nejméně DN20 (dle DIN). V konstrukci formulačního kotle bude připraven nejméně 1x záložní, zaslepený přívod čisté páry a 1x záložní odvod kondenzátu pro resterilizovatelný periferní systém (např. filtr) a 1x záložní přívod sterilního tlakového vzduchu. Další dva připojovací porty čisté páry a kondenzátu musí být na zařízení k dispozici pro připojení sestavy vzorkování a sestavy očkování. Víko, vstupy na víku Víko minimální průměru/světlosti 500 mm, manuálně otevíratelné (ne odnímatelné). Jedna osoba musí být schopna bezproblémově a bezpečně otevřít a zavřít víko. Minimální požadavky na porty ve víku včetně jeho osazení: - 1x osvětlení vnitřního prostoru nádoby, - 1x tlakový senzor (membránový, nutná sanitovatelná konstrukce), - 1x bezpečnostní systém proti přetlaku v nádobě (nejlépe průtržná membrána),

8 - 1x manometr tlaku v nádobě (membránový, nutná sanitovatelná konstrukce), - 1x CIP růžice, - 1x port vzdušnění/odfuk, osazený HEPA filtrem sterilizovatelným in situ parou. - případně další hrdla, ta budou zaslepena a uzavřena. Materiál konstrukce víka AISI 321, povrchy víka ve styku s produktem musí být hladké, sanitovatelné, beze spár, Ra <0.8um. Víko, mechanismus otevírání/zavírání víka, i veškeré další konstrukční díly a příslušenství víka musí splňovat požadavek na pracovní tlaky v nádobě (vakuum až 7 bar g). Boční vstupy (horní věnec) Minimálně 4x DN25 (systém TriClamp nebo systém Ingold). - 1x přidávání kapalin (re-sterilizovatelné parou in situ), - 1x limitní senzor hladiny (bezpečnostní, proti přeplnění). Hrdla v době dodání formulačního kotle neobsazená musí být uzavřena, zaslepena. Horní věnec hrdel je osazen nad hladinou maximálního pracovního objemu v nádobě. Boční vstupy (dolní věnec) Minimálně 4x DN25 (systém TriClamp nebo systém Ingold). - 1x vzorkování (re-sterilizovatelné parou in situ), - 1x tlakový senzor (membránový, diferenční měření tlaku pro orientační měření hladiny kapaliny v nádobě), - ph sonda, - teplotní sonda. Hrdla v době dodání formulačního kotle neobsazená musí být uzavřena, zaslepena. Dolní věnec hrdel je osazen pod úrovní nejnižšího pracovního objemu v nádobě. Dvojitý plášť Pokrývající celou nádobu, zajištující ohřev (například při sterilizaci) a chlazeni (po sterilizaci) produktu v nádobě. Ohřev při sterilizaci pomocí dvojitého pláště nebo přímým vstřikováním páry do sterilizovaného média. Chlazení bude prováděno pomocí chladicí vody, která je k dispozici z domovního zdroje. S ohledem na připékání složek média na stěnách nádob požadujeme nepřímý ohřev a chlazení, pomocí teplosměnného kapalného média cirkulujícího dvojitým pláštěm kultivační nádoby, které je v systému tepelných výměníků ohříváno parou nebo chlazeno vodou. Míchání: Magneticky spojené míchadlo s motorem zaručující stoprocentní těsnost pracovní nádoby za přetlaku i podtlaku, až do hodnot minimálního a maximálního pracovního tlaku. Míchadlo provedené excentricky, ale rovnoběžně s osou nádoby, dnem nádoby. Rozsah otáček 0 až 500rpm (stabilní otáčky musí být dlouhodobě udržovány v rozsahu 100 až 500rpm). Točivý moment nejméně 24Nm, plynulá regulace otáček.

9 Hřídel míchadla osazena třemi míchacími turbínami typu "Rushton", umístěním a geometrií odpovídajícími rozměrům a geometrii kultivační nádoby. Ventily: Veškeré procesní ventily musí být pneumaticky ovládané. Ventily spojené s dvojitým pláštěm/duplikací nádoby membránové nebo pístové. Ventily spojené s kultivační nádobou pouze membránové, sanitovatelné. Materiál ventilu ve styku s kultivační nádobou AISI 316L nebo 316Ti, povrchy Ra 0,8 μm. Ventily musí splňovat bez omezení požadavky na procesní teploty a tlaky, v celém jejich rozsahu. Tedy například procesní ventily na kultivační nádobě musí spolehlivě otevírat/zavírat při tlaku až 7 bar g a vakuu, a teplotách až 150 C v páře. Typ a světlosti jednotlivých ventilů specifikuje uchazeč ve své nabídce. Měřené a regulované veličiny ph Rozsah měření: 2-12 Přesnost regulace: 0,1 ph Typ senzoru: bezúdržbový, sterilizovatelný in situ, nejméně 121 C/20min Vstup senzoru do nádoby přes boční port typ Ingold DN 25, spodní věnec, a vyjímatelnou armaturu (holder). Měřená hodnota ph zobrazena na HMI panelu řídící jednotky. Teplota 20 až 150 C Přesnost měření a regulace 0,3 C Plně automatická regulace teploty v pracovní nádobě dle setpointu nastaveného pomocí HMI panelu řídící jednotky, pomocí dvojitého pláště (nepřímý ohřev technickou parou a chlazení chladicí vodou), v rámci daných sterilizačních procesů. Dále musí být nejméně zaznamenány a zobrazeny na HMI panelech teploty všech sterilizovaných prostor zařízení, například HEPA filtrace vzdušnění, vzorkovací sestava, sestava přidávání kapalin, dnový výpustní ventil. Pokud některé z těchto procesů probíhají plně automaticky, platí pro ně totéž jako pro regulaci teploty kultivační nádoby. Tlak Rozsah měření: 0 až 8 bar abs Absolutní senzor tlaku, oddělený od měřeného prostoru membránou. Plně automatická regulace tlaku v pracovní nádobě dle setpointu nastaveného pomocí HMI panelu řídící jednotky, pwm modulací uzavíracího ventilu odfuku HEPA filtru nádoby, v rámci daných sterilizačních procesů. Regulace tlaku může být také využita mimo automatické procesy, pro přetlakování nádoby při přepouštění sterilního média tlakem. Hladina Přepočtem z diferenčního tlaku, diference mezi tlakovým senzorem ve víku a ve spodním věnci hrdel kultivační nádoby fermentoru, hodnota hladiny musí být zobrazena na HMI panelu řídící jednotky. Limitní hladina Senzorem umístěným v horním věnci hrdel kultivační nádoby, coby bezpečnostní pojistka proti přeplnění nádoby kapalinou.

10 Míchání Míchadlo ovládáno z HMI panelu řídící jednotky, nastavitelné otáčky. Dvojitý plášť pracovní nádoby dvojitý plášť nádoby musí být osazen nejméně těmito prvky, pro zajištění jeho funkce a bezpečnosti. - měření teploty - bezpečnostní měření/spínač limitního tlaku - limitní měření hladiny kapaliny na sání cirkulačního čerpadla - limitní měření maximální hladiny teplosměnného média v plášti - pojistný ventil Veškeré senzory na kultivační nádobě musí splňovat požadavky na materiály, povrchy, teploty a tlaky specifikované pro samotnou kultivační nádobu. Tam kde není možné použít materiál AISI 321, akceptujeme také inertní materiály jako keramika, PEEK nebo Titan, případně v nutnosti i AISI316Ti nebo 316L. Veškeré uvedené měřené a regulované veličiny musí být přinejmenším zobrazeny na HMI panelech řídícího systému, včetně zobrazení dosažení nastavených limitních/alarmových hodnot. Regulace musí zobrazovat aktuální měřené hodnoty, hodnotu nastaveného setpointu, a akci regulačních prvků. 2. Heterotrofní fermentor 150 litrů (F1) Popis: Zařízení umožňující submerzní kultivaci řas a ostatních aerobních i anaerobních mikroorganismů (kvasinky, bakterie, plísně) ve sterilních podmínkách. Konstrukčně se jedná o dvouplášťovou (duplikátorovou), celonerezovou stojatou tepelně izolovanou kultivační nádobu s odklopným horním víkem o celkovém objemu 150 litrů (poměr H:D 3:1 pro nádobu a 2:1 pro max. pracovní objem). Samostatně stojící tlaková nádoba na nosném rámu, na stejném nosném rámu jsou umístěny i veškeré konstrukční prvky fermentoru, prvky jeho automatizace, měření a regulace, ventily, potrubí. Nosný rám je opatřen kolečky s aretací. Kolečka musí mít odpovídající nosnost, aby vydržela zatížení sestavou fermentoru, musí umožnovat pojezd fermentoru pro jeho přemístění po rovné ploše, případně jeho otočení na místě. Zároveň musí být kolečka uspořádána tak, aby byla zajištěna stabilita fermentoru proti převrácení, při pojezdu i při stání na místě.

11 Maximální výška kompletního systému včetně otevřeného víka (počítejme víko v nejvyšší úvrati, tedy tehdy kdy je sestava fermentoru nejvyšší) nesmí přesahovat 3000 mm a systém nesmí přesahovat základnu 1200 x 1500 mm. Systém musí zajišťovat aseptický provoz po dobu minimálně 8 dní nepřetržitého kultivačního procesu. Uvnitř fermentoru pod nejníže umístěnou míchací turbínkou bude umístěn provzdušňovací věnec. Fermentor musí být vybaven nejméně čidlem teploty (maximální teplota 150oC), 2x senzor tlaku (max. přetlak 7 bar, jeden kus ve víku nádoby, druhý ve spodním věnci hrdel Ingold, pro měření tlaku v nádobě a pro orientační měření hladiny kapaliny v nádobě tlakovou diferencí), limitní hladinové čidlo nádoby (bezpečnostní, proti přeplnění nádoby), čidlo ph. Další čidla teploty musí být osazena na všech sterilizovaných prostorách, například sestava vzorkování, sestava přidávání kapalin, dnový výpustní ventil, HEPA filtr vzdušnění. Tlakové čidlo dvojitého pláště. Teplotní čidlo dvojitého pláště. Provzdušňovací sestava. Médium nebo kultura nebudou mít ph nižší než 2 v žádné fázi fermentačního procesu. Maximální pracovní tlak nádoby 7 bar g, pláště 3 bar g. Ohřev a chlazení dvojitým pláštěm. Rozsah provozních teplot při fermentaci 25 40oC, při sterilizaci až 140 C. Materiál ve styku s médiem/kulturou AISI 321, s vnitřním povrchem Ra 0,8 μm. Tyto části zařízení musí být dále sanitovatelné, s vyloučením mrtvých prostor a s vyloučením ukládání nečistot. Použité procesní ventily musí být sanitovatelné, membránové konstrukce. Míchání pomocí dnového míchadla s magnetickou spojkou a motorem s regulací otáček v rozsahu rpm. Míchané médium je viskozitou blízké vodě a neobsahuje pevné abrazivní částice (písek, oxid hlinitý, oxid křemičitý, vápenec apod.). Hrdla: minimálně očkovací hrdlo, vzorkovací hrdlo (re-sterilizovatelné in situ) hrdlo pro odfuk/odvod plynů z fermentoru, hrdla pro odvod a přívod média do duplikace, hrdlo pro přívod sterilního vzduchu či páry do fermentoru, dnový ventil pro vypouštění obsahu fermentoru (sterilizovatelný in situ), průhledítko, sterilizovatelná pojistná armatura (nejlépe průtržná membrána) kultivační nádoby, pojistný ventil duplikace, teplotní čidlo kultivační nádoby, 2x tlakové čidlo kultivační nádoby, tlakové čidlo dvojitého pláště, teplotní čidlo dvojitého pláště, zobrazovací tlakoměr/manometr kultivační nádoby a duplikace, ph sonda. CIP růžice. Osvětlení kultivační nádoby (preferováno shora, přes samostatné průhledítko ve víku nádoby). Rezerva pro umístění sondy pro měření rozpuštěného kyslíku. Všechny vstupy a výstupy kapalného média do kultivační nádoby a vzorkovací vstup musí být opatřeny sterilizační smyčkou pro sterilizaci in situ. Vzdušnění, tedy vstup vzduchu do částí zařízení ve styku s produktem/kulturou, musí být opatřen HEPA filtrací, zajišťující sterilní bariéru kultury. HEPA filtr musí být re-sterilizovatelný in situ.. HEPA filtrace odfuku z fermentoru není požadována.

12 Uchycení veškerého potrubí a médiových rozvodů na nosném rámu, stejně jako rozvody kabeláže a dalšího příslušenství musí být provedeny tak aby neumožňovaly ukládání nečistot a umožňovaly manuální umývání/čištění. Potrubí s provozními teplotami nad 50 C (například rozvody páry, sterilizovaná potrubí apod.) musí být opatřena tepelnou izolací. Tepelné izolace potrubí musí být provedeny se svařeným vnějším krytováním. Konstrukční materiály nosného systému zařízení musí být v nerezové oceli třídy AISI 304. Veškeré elektrické a elektronické části, případně umístěné na samotném zařízení, musí být umístěny v rozvaděči, který bude opět nerezový, a bude chránit elektrické a elektronické prvky mechanicky a před vlhkostí, ve třídě IP 65. Rozvaděč musí zajišťovat chlazení uložených prvků bez ventilace/komunikace vzduchu s okolním prostředím. Zařízení musí umožňovat automatické provádění nejméně následujících procesů: Sterilizace prázdného fermentoru přímým vstřikováním čisté páry, dvojitým pláštěm ohřev nádoby pro snížení tvorby kondenzátu a po sterilizaci chlazení dvojitým pláštěm pro urychlení chladnutí nádoby Sterilizace fermentoru s kultivačním mediem - ohřev media ve fermentoru pomoci dvojitého pláště - ohřev media ve fermentoru přímým vstřikováním čisté páry do media - zchlazení sterilního media v nádobě po sterilizaci, dvojitým pláštěm Ohřev a chlazení bude probíhat přes výměníky, tedy ani technická pára ani chladicí voda nebudou přímo vstupovat do dvojitého pláště pracovní nádoby. Pro veškeré sterilizační procesy na zařízení, musí být zajištěno minimálně sledování teploty ve sterilizovaném prostoru. Pokud je sterilizace prováděna obsluhou, v poloautomatickém nebo manuálním modu (sterilizace vzorkování, vstupního portu vody), musí být v místě ovládání (například otevření/zavření ventilu) obsluha informována o dosažení limitní teploty sterilizace, probíhající sterilizaci, a úspěšném odečtu minimální doby sterilizace. - "Batch", "Fed batch" a Kontinuální kultivace mikroorganismů. Pro veškeré kultivační procesy musí zařízení zajišťovat regulaci procesních parametrů, jak popsáno dále (regulace míchání, ph, vzdušnění, teploty, tlaku). Pro veškeré sterilizační procesy na zařízení, musí být zajištěno minimálně sledování teploty ve sterilizovaném prostoru. Pokud je sterilizace prováděna obsluhou, v poloautomatickém nebo manuálním modu, musí být v místě ovládání (například otevření/zavření ventilu) obsluha informována o dosažení limitní teploty sterilizace, probíhající sterilizaci, a úspěšném odečtu minimální doby sterilizace. Požadavky na kultivační nádobu: Pracovní objem maximální 120 litrů Minimální míchaný objem 50 litrů Pracovní teploty C Dvojitý plášť/duplikace pokrývající kultivační nádobu od úrovně výpustního ventilu až po úroveň hladiny maximálního pracovního objemu, zajišťující ohřev, chlazení a temperaci v celé ploše kultivační nádoby, která je ve styku s kulturou. Pracovní tlak v nádobě vakuum až + 7 bar g

13 v duplikaci vakuum až + 3 bar g Materiál v kontaktu s kulturou: AISI 321 dvojitý plášť, nosný rám, krytování - AISI 304 Povrchy ve styku s kulturou vybroušené svary, hladké povrchy beze spár, bez mrtvých prostor. Maximální Ra 0.8μm. vnější povrchy sjednoceny, leštěny, mořeny. Hrdla akceptován pouze systém Ingold, nebo TriClamp, Ingold pouze DN25 Víko nádoby odklopné víko, přes celý průřez nádoby. Průhledítko podélné, svým středem na úrovni hladiny maximální pracovního objemu nádoby, výšky nejméně 250mm. Kultivační nádoba opatřena keramickou tepelnou izolací v síle nejméně 60mm, přes celou výšku nádoby, od úrovně dna nejméně po úroveň víka nádoby. Tepelná izolace bude kryta nerezovým plechem (předpokladem je AISI 304), kryt je svařovaný, bez přerušení svarů v kvalitě nejméně Ra 1.6 μm. Veškeré potrubí ve styku s produktem nebo párou přicházející do kultivační nádoby z AISI 321, s kvalitou vnitřního povrchu nejméně Ra 0,8 μm. Veškeré další součásti přicházející do styku s produktem nebo parou (např. ventily, měřící armatury, teplotní a tlaková čidla) vždy z AISI 316L nebo 316 Ti s povrchy Ra 0,8 μm. Veškeré části systému a těsnění přicházející do styku s produktem, na kterých jsou použity rozebíratelné spoje, musí být sanitovatelné a pokud je použito těsnění, musí jeho tvar a materiál vyhovovat požadavkům GMP a požadavkům sanitovatelnosti a sterilizace parou in situ. Centrálně dnem provedeno míchadlo, z nejnižšího bodu kultivační nádoby pak dnový výpustní ventil. Výpustní aseptický ventil v nejnižším místě dna nádoby, je v rovině se stěnou komory a nesmí vytvářet mrtvé objemy. Požadovaná světlost ventilu nejméně DN20 (dle DIN). V konstrukci fermentoru bude připraven nejméně 1x záložní, zaslepený přívod čisté páry a 1x záložní odvod kondenzátu pro resterilizovatelný periferní systém (např. filtr) a 1x záložní přívod sterilního tlakového vzduchu. Další dva připojovací porty čisté páry a kondenzátu musí být na zařízení k dispozici pro připojení sestavy vzorkování a sestavy očkování. Míchací zarážky 4 ks s možností demontáže po otevření víka. Víko, vstupy na víku Víko musí krýt celý průřez nádoby, manuálně otevíratelné (ne odnímatelné). Jedna osoba musí být schopna bezproblémově a bezpečně otevřít a zavřít víko. Materiál konstrukce víka AISI 321, povrchy víka ve styku s produktem musí být hladké, sanitovatelné, beze spár, Ra <0.8um. Víko, mechanismus otevírání/zavírání víka, i veškeré další konstrukční díly a příslušenství víka musí splňovat požadavek na pracovní tlaky v nádobě (vakuum až 7 bar g). Minimální požadavky na porty ve víku včetně jeho osazení: - 1x osvětlení vnitřního prostoru nádoby, - 1x tlakový senzor (membránový, nutná sanitovatelná konstrukce), - 1x bezpečnostní systém proti přetlaku v nádobě (nejlépe průtržná membrána),

14 - 1x manometr tlaku v nádobě (membránový, nutná sanitovatelná konstrukce), - 1x CIP růžice, - 1x odvod plynu z fermentoru včetně chladiče, - případně další hrdla, ta budou zaslepena a uzavřena. Boční vstupy (horní věnec) Minimálně 6x DN 25 (systém TriClamp nebo systém Ingold) - 1x přidávání kapalin (re-sterilizovatelné parou in situ), - 1x limitní senzor hladiny (bezpečnostní, proti přeplnění). Hrdla v době dodání fermentoru neobsazená musí být uzavřena, zaslepena. Horní věnec hrdel je osazen nad hladinou maximálního pracovního objemu v nádobě. Boční vstupy (dolní věnec) Minimálně 6x DN 25 (systém TriClamp nebo systém Ingold) - 1x vzorkování (re-sterilizovatelné parou in situ), - 1x tlakový senzor (membránový, difereční měření tlaku pro orientační měření hladiny kapaliny v nádobě), - ph sonda, - teplotní sonda. Hrdla v době dodání fermentoru neobsazená musí být uzavřena, zaslepena. Dolní věnec hrdel je osazen pod úrovní nejnižšího pracovního objemu v nádobě. Dvojitý plášť Pokrývající celou nádobu, zajištující temperaci nádoby v průběhu kultivačního procesu (25-40 C) a sterilizaci nádoby ( C), dále pak musí dvojitý plášť zajistit chlazeni kultivačního media v nádobě po jeho sterilizaci (např. z 121 C na 37 C). Plášť musí krýt nádobu od úrovně dnového výpustního ventilu až nad úroveň hladiny maximálního pracovního objemu v nádobě. S ohledem na připékání složek média na stěnách nádob požadujeme nepřímý ohřev a chlazení, pomocí teplosměnného kapalného média cirkulujícího dvojitým pláštěm kultivační nádoby, které je v systému tepelných výměníků ohříváno parou nebo chlazeno vodou. Regulace teploty: Pomocí dvojitého pláště. Ohřev při sterilizaci pomocí dvojitého pláště nebo přímým vstřikováním páry do sterilizovaného média. Chlazení bude prováděno pomocí chladící vody, která je k dispozici z domovního zdroje. Ohřev a chlazení při kultivaci tak, aby mohla být dodržena stabilní kultivační teplota v rozsahu 25 až 40 C, s přesností 0,3 C v celém objemu vsádky fermentoru. S ohledem na připékání složek média na stěnách nádob požadujeme nepřímý ohřev a chlazení, pomocí teplosměnného kapalného média cirkulujícího duplikací kultivační nádoby, které je v systému tepelných výměníků ohříváno parou nebo chlazeno chladicí vodou. Míchání:

15 Magneticky spojené míchadlo s motorem zaručující stoprocentní těsnost kultivační nádoby za přetlaku i podtlaku, až do hodnot minimálního a maximálního pracovního tlaku. Míchadlo provedené centrálně v ose nádoby a dnem nádoby. Rozsah otáček 0 až 500 rpm, točivý moment nejméně 24Nm, plynulá regulace otáček. Hřídel míchadla osazena třemi míchacími turbínami typu "Rushton", umístěním a geometrií odpovídajícími rozměrům a geometrii kultivační nádoby. Vzdušnění a odfuk: Vzdušnění sterilně filtrovaným vzduchem. Regulace průtoku vzduchu pomocí mass flow jednotky, v rozsahu do 1VVM. HEPA filtr, sterilizovaný in situ. Z HEPA filtru dále filtrovaný vzduch veden potrubím do vzdušnících růžic. Možnost snadné výměny různých typů vzdušnících věnců nebo růžic pro různé typy kultivací. Sterilizace spojovacích potrubí a vzdušnících růžic čistou parou in situ. Vzdušnění může být realizováno vzduchem z centrálního rozvodu od kompresorové stanice, která je součástí dodávky tohoto výběrového řízení. Nebo může uchazeč navrhnout systém jiný, například využívající dmychadel, ať již umístěných centrálně nebo samostatně na jednotlivých bioreaktorech Případně kombinace obojího. Cílem každopádně je, zajistit systém vzdušnění který bude: - mít nízkou pořizovací cenu a nízké provozní náklady - vysokou spolehlivost a dlouhou životnost - minimální nároky na údržbu - nízkou spotřebu elektrické energie - nízkou hlučnost Uchazeč specifikuje použitý systém vzdušnění a popíše jeho vlastnosti dle uvedených požadavků. Na odfuku z fermentoru osazen chladič výdechových plynů (chlazení ze stávajícího rozvodu vody C), za chladičem na odfukovém potrubí umístěn NC pneumaticky ovládaný, membránový ventil pro uzavření odfuku a regulaci přetlaku v kultivační nádobě. Chladič preferujeme vyroben z AISI 321 materiálu, pokud to není možné pak AISI316L nebo 316Ti. Uchazeč specifikuje. Chladič je přímou součástí tlakového prostoru kutlivační nádoby a musí mít stejnou tlakovou a teplotní odolnost jako samotná nádoba. Vnitřní povrchy chladiče, tedy prostory, na kterých se tvoří kondenzát který je veden zpět do kultivační nádoby, musí splňovat požadavky na hladkost povrchu (Ra 0.8um) a čistitelnost, a také sterilizovatelnost parou in situ. V procesech sterilizace je chladič sterilizován parou in situ společně s kultivační nádobou bioreaktoru. V kultivačních procesech pak slouží kondenzaci vlhkosti ve vzduchu odfuku z bioreaktoru, tak aby nedocházelo k odnášení vlhkosti a tím snižování objemu kultury v kultivačním procesu. Chladič musí svojí kondenzační účinností odpovídat objemu kultury v nádobě tak, aby při 5 denních kultivacích případný úbytek vody z kultury činil méně než 3% objemu kultury.

16 Chladič využívá chladicí vodu z domovního rozvodu, stejnou kterou používá systém dvojitého pláště kultivační nádoby. Průtok chladicí vody chladičem musí být řízen plně automaticky. V průběhu parní sterilizace kultivační nádoby a chladiče musí automatizace zařízení automaticky zastavit přívod chladící vody do chladiče, tak aby v chladiči byla dosažena stejná teplota a tepelná dávka jako v samotné kultivační nádobě. Ventily: Veškeré procesní ventily musí být pneumaticky ovládané. Ventily spojené s dvojitým pláštěm/duplikací nádoby membránové nebo pístové. Ventily spojené s kultivační nádobou pouze membránové, sanitovatelné. Materiál ventilu ve styku s kultivační nádobou AISI 316L nebo 316Ti, povrchy Ra 0,8 μm. Ventily musí splňovat bez omezení požadavky na procesní teploty a tlaky, v celém jejich rozsahu. Tedy například procesní ventily na kultivační nádobě musí spolehlivě otevírat/zavírat při tlaku až 7 bar g a vakuu, a teplotách až 150 C v páře. Typ a světlosti jednotlivých ventilů specifikuje uchazeč ve své nabídce. Čerpadla: Minimálně 2 peristaltická čerpadla s fixními otáčkami pro antifoam, a zásadu. Možností zapojení čerpadel do ovládací sekvence fermentace. Měřené a regulované veličiny ph Rozsah měření: 2-12 Přesnost regulace: 0,1 ph Typ senzoru: bezúdržbový, sterilizovatelný in situ, nejméně 121 C/20min Vstup senzoru do nádoby přes boční port typ Ingold DN 25, spodní věnec, a vyjímatelnou armaturu (holder). Plně automatická regulace hodnoty ph dle setpointu nastaveného pomocí HMI panelu řídící jednotky, pomocí persitaltických čerpadel a pwm modulace dávkování zásady a kyseliny. Teplota 20 až 150 C Přesnost měření a regulace 0,3 C Plně automatická regulace teploty v kultivační nádobě dle setpointu nastaveného pomocí HMI panelu řídící jednotky, pomocí dvojitého pláště (nepřímý ohřev technickou parou a chlazení chladicí vodou), v rámci daných kultivačních či sterilizačních procesů. Dále musí být nejméně zaznamenány a zobrazeny na HMI panelech teploty všech sterilizovaných prostor zařízení, například HEPA filtrace vzdušnění, vzorkovací sestava, sestava přidávání kapalin, dnový výpustní ventil. Pokud některé z těchto procesů probíhají plně automaticky, platí pro ně totéž jako pro regulaci teploty kultivační nádoby. Tlak Rozsah měření: 0 až 8 bar abs Absolutní senzor tlaku, oddělený od měřeného prostoru membránou. Plně automatická regulace tlaku v kultivační nádobě dle setpointu nastaveného pomocí HMI panelu řídící jednotky, pwm modulací uzavíracího ventilu odfuku nádoby, v rámci daných kultivačních či sterilizačních procesů.

17 Hladina Přepočtem z diferenčního tlaku, diference mezi tlakovým senzorem ve víku a ve spodním věnci hrdel kultivační nádoby fermentoru, hodnota hladiny musí být zobrazena na HMI panelu řídící jednotky. Limitní hladina Senzorem umístěným v horním věnci hrdel kultivační nádoby, coby bezpečnostní pojistka proti přeplnění nádoby kapalinou. Míchání Míchadlo ovládáno z HMI panelu řídící jednotky, nastavitelné otáčky. Vzdušnění Ovládání z HMI panelu řídící jednotky, pomocí mass flow jednotky pro vzduch, rozsah 0 1 vvm. Zadavatel předpokládá instalaci samostatného zdroje vzduchu pro vzdušnění fermentorů, jak uvedeno dále v tomto zadání, uchazeč proto co nejpřesněji specifikuje konstrukční řešení a funkce zdrojů vzduchu pro vzdušnění fermentorů. Rozpuštěný kyslík (po2, DO) Dodání měření a regulace koncentrace rozpuštěného kyslíku v kultuře není součástí dodávky zařízení v rámci tohoto výběrového řízení. Bioreaktor ale musí být konstruován tak, aby pozdější doplnění měření a regulace rozpuštěného kyslíku bylo možné. Také automatizace musí mít dostatečnou kapacitu, aby bylo možné zobrazení koncentrace rozpuštěného kyslíku a doplnění regulace provést. Uchazeč specifikuje, jak toto ve své nabídce řeší, uvede také orientační cenu doplnění měření a regulace. Dvojitý plášť kultivační nádoby dvojitý plášť kultivační nádoby musí být osazen nejméně těmito prvky, pro zajištění jeho funkce a bezpečnosti. - měření teploty - bezpečnostní měření/spínač limitního tlaku - limitní měření hladiny kapaliny na sání cirkulačního čerpadla - limitní měření maximální hladiny teplosměnného média v plášti - pojistný ventil Veškeré senzory na kultivační nádobě musí splňovat požadavky na materiály, povrchy, teploty a tlaky specifikované pro samotnou kultivační nádobu. Tam kde není možné použít materiál AISI 321, akceptujeme také inertní materiály jako keramika, PEEK nebo Titan, případně v nutnosti i AISI316Ti nebo 316L. Veškeré uvedené měřené a regulované veličiny musí být přinejmenším zobrazeny na HMI panelech řídícího systému, včetně zobrazení dosažení nastavených limitních/alarmových hodnot. Regulace musí zobrazovat aktuální měřené hodnoty, hodnotu nastaveného setpointu, a akci regulačních prvků. 3. Heterotrofní fermentor 1500 litrů (F2) Popis:

18 Zařízení umožňující submerzní kultivaci řas a ostatních aerobních i anaerobních mikroorganismů (kvasinky, bakterie, plísně) ve sterilních podmínkách. Konstrukčně se jedná o dvouplášťovou (duplikátorovou), celonerezovou stojatou tepelně izolovanou kultivační nádobu s odklopným horním víkem o celkovém objemu 1500 litrů (poměr H:D 3:1 pro nádobu a 2:1 pro max. pracovní objem). Samostatně stojící tlaková nádoba na nosném rámu, na stejném nosném rámu jsou umístěny i veškeré konstrukční prvky fermentoru, prvky jeho automatizace, měření a regulace, ventily, potrubí. Maximální výška kompletního systému včetně otevřeného víka (počítejme víko v nejvyšší úvrati, tedy tehdy kdy je sestava fermentoru nejvyšší) nesmí přesahovat 4500 mm a systém by neměl přesahovat základnu 2000 x 3000 mm. Systém musí zajišťovat aseptický provoz po dobu minimálně 8 dní nepřetržitého kultivačního procesu. Uvnitř fermentoru pod nejníže umístěnou míchací turbínkou bude umístěn provzdušňovací věnec. Fermentor musí být vybaven nejméně čidlem teploty (maximální teplota 150oC), 2x senzor tlaku (max. přetlak 7 bar, jeden kus ve víku nádoby, druhý ve spodním věnci hrdel Ingold, pro měření tlaku v nádobě a pro orientační měření hladiny kapaliny v nádobě tlakovou diferencí), limitní hladinové čidlo nádoby (bezpečnostní, proti přeplnění nádoby), čidlo ph. Další čidla teploty musí být osazena na všech sterilizovaných prostorách, například sestava vzorkování, sestava přidávání kapalin, dnový výpustní ventil, HEPA filtr vzdušnění. Tlakové čidlo dvojitého pláště. Teplotní čidlo dvojitého pláště. Provzdušňovací sestava. Médium nebo kultura nebudou mít ph nižší než 2 v žádné fázi fermentačního procesu. Maximální pracovní tlak nádoby 7 bar g, pláště 3 bar g. Ohřev a chlazení dvojitým pláštěm. Rozsah provozních teplot při fermentaci 25 40oC, při sterilizaci až 140 C. Materiál ve styku s médiem AISI 321, s vnitřním povrchem Ra < 0,8 m. Tyto části zařízení musí být dále sanitovatelné, s vyloučením mrtvých prostor a s vyloučením ukládání nečistot. Použité procesní ventily musí být sanitovatelné, membránové konstrukce. Míchání pomocí dnového míchadla s magnetickou spojkou a motorem s regulací otáček v rozsahu rpm. Míchané médium je viskozitou blízké vodě a neobsahuje pevné abrazivní částice (písek, oxid hlinitý, oxid křemičitý, vápenec apod.). Hrdla: minimálně očkovací hrdlo, vzorkovací hrdlo (re-sterilizovatelné in situ) hrdlo pro odfuk/odvod plynů z fermentoru, hrdla pro odvod a přívod média do duplikace, hrdlo pro přívod sterilního vzduchu či páry do fermentoru, dnový ventil pro vypouštění obsahu fermentoru (sterilizovatelný in situ), průhledítko, sterilizovatelná pojistná armatura (nejlépe průtržná membrána) kultivační nádoby, pojistný ventil duplikace, teplotní čidlo kultivační nádoby, 2x tlakové čidlo kultivační nádoby, tlakové čidlo dvojitého pláště, teplotní čidlo dvojitého pláště, zobrazovací tlakoměr/manometr kultivační nádoby a duplikace, ph sonda. CIP růžice. Osvětlení kultivační nádoby (preferováno shora, přes samostatné průhledítko ve víku

19 nádoby). Rezerva pro umístění sondy pro měření rozpuštěného kyslíku. Všechny vstupy a výstupy kapalného média do kultivační nádoby a vzorkovací vstup musí být opatřeny sterilizační smyčkou pro sterilizaci in situ. Vzdušnění, tedy vstup vzduchu do částí zařízení ve styku s produktem/kulturou, musí být opatřen HEPA filtrací, zajišťující sterilní bariéru kultury. HEPA filtr musí být resterilizovatelný in situ. HEPA filtrace odfuku z fermentoru není požadována. Snadný přístup k nádobě a dalším součástem ze všech stran pro revize, kontrolu a údržbu. Uchycení veškerého potrubí a médiových rozvodů na nosném rámu, stejně jako rozvody kabeláže a dalšího příslušenství musí být provedeny tak aby neumožňovaly ukládání nečistot a umožňovaly manuální umývání/čištění. Potrubí s provozními teplotami nad 50 C (například rozvody páry, sterilizovaná potrubí apod.) musí být opatřena tepelnou izolací. Tepelné izolace potrubí musí být provedeny se svařeným vnějším krytováním. Konstrukční materiály nosného systému zařízení musí být v nerezové oceli třídy AISI 304. Veškeré elektrické a elektronické části, případně umístěné na samotném zařízení, musí být umístěny v rozvaděči, který bude opět nerezový, a bude chránit elektrické a elektronické prvky mechanicky a před vlhkostí, ve třídě IP 65. Rozvaděč musí zajišťovat chlazení uložených prvků bez ventilace/komunikace vzduchu s okolním prostředím. Fermentor bude usazen mezi přízemím a 1. nadzemním podlažím technologické haly. Zařízení musí umožňovat automatické provádění nejméně následujících procesů: Sterilizace prázdného fermentoru přímým vstřikováním čisté páry, dvojitým pláštěm ohřev nádoby pro snížení tvorby kondenzátu a po sterilizaci chlazení dvojitým pláštěm pro urychlení chladnutí nádoby Sterilizace fermentoru s kultivačním mediem - ohřev media ve fermentoru pomoci dvojitého pláště - ohřev media ve fermentoru přímým vstřikováním čisté páry do media - zchlazení sterilního media v nádobě po sterilizaci, dvojitým pláštěm Ohřev a chlazení bude probíhat přes výměníky, tedy ani technická pára ani chladicí voda nebudou přímo vstupovat do dvojitého pláště pracovní nádoby. Pro veškeré sterilizační procesy na zařízení, musí být zajištěno minimálně sledování teploty ve sterilizovaném prostoru. Pokud je sterilizace prováděna obsluhou, v poloautomatickém nebo manuálním modu (sterilizace vzorkování, vstupního portu vody), musí být v místě ovládání (například otevření/zavření ventilu) obsluha informována o dosažení limitní teploty sterilizace, probíhající sterilizaci, a úspěšném odečtu minimální doby sterilizace. - "Batch", "Fed batch" a Kontinuální kultivace mikroorganismů. Pro veškeré kultivační procesy musí zařízení zajišťovat regulaci procesních parametrů, jak popsáno dále (regulace míchání, ph, vzdušnění, teploty, tlaku).

20 Pro veškeré sterilizační procesy na zařízení, musí být zajištěno minimálně sledování teploty ve sterilizovaném prostoru. Pokud je sterilizace prováděna obsluhou, v poloautomatickém nebo manuálním modu, musí být v místě ovládání (například otevření/zavření ventilu) obsluha informována o dosažení limitní teploty sterilizace, probíhající sterilizaci, a úspěšném odečtu minimální doby sterilizace. Požadavky na kultivační nádobu: Pracovní objem maximální 1200 litrů Minimální míchaný objem 400 litrů Pracovní teploty C Dvojitý plášť/duplikace pokrývající kultivační nádobu od úrovně výpustního ventilu až po úroveň hladiny maximálního pracovního objemu, zajišťující ohřev, chlazení a temperaci v celé ploše kultivační nádoby, která je ve styku s kulturou. Pracovní tlak v nádobě vakuum až + 5 bar g v duplikaci vakuum až + 3 bar g Materiál v kontaktu s kulturou: AISI 321 duplikátor, nosný rám, krytování - AISI 304 Povrchy ve styku s kulturou vybroušené svary, hladké povrchy beze spár, bez mrtvých prostor. Maximální Ra 0.8μm. vnější povrchy sjednoceny, leštěny, mořeny. Hrdla akceptován pouze systém Ingold, nebo TriClamp, Ingold pouze DN25 Víko nádoby odklopné víko, nejméně DN500 Průhledítko podélné, výšky nejméně 250mm, dvě průhledítka, jedno na úrovni spodního věnce, jedno na úrovni horního věnce nádoby Kultivační nádoba opatřena keramickou tepelnou izolací v síle nejméně 60 mm, přes celou výšku nádoby, od úrovně dna nejméně po úroveň víka nádoby. Tepelná izolace bude kryta nerezovým plechem (předpokladem je AISI 304), kryt je svařovaný, bez přerušení svarů v kvalitě nejméně Ra 1.6 μm. Veškeré potrubí ve styku s produktem nebo párou přicházející do kultivační nádoby z AISI 321, s kvalitou vnitřního povrchu nejméně Ra 0,8 μm. Veškeré další součásti přicházející do styku s produktem nebo parou (např. ventily, měřící armatury, teplotní a tlaková čidla) vždy z AISI 316L nebo 316 Ti s povrchy Ra 0,8 μm. Poměr H:D - 3:1 (pro nádobu), 2:1 (pro max. pracovní objem). Veškeré části systému a těsnění přicházející do styku s produktem, na kterých jsou použity rozebíratelné spoje, musí být sanitovatelné a pokud je použito těsnění, musí jeho tvar a materiál vyhovovat požadavkům GMP a požadavkům sanitovatelnosti a sterilizace parou in situ. Centrálně dnem provedeno míchadlo, z nejnižšího bodu kultivační nádoby pak dnový výpustní ventil. Dnový výpustní aseptický ventil v nejnižším místě nádoby, je v rovině se stěnou komory a nevytváří mrtvé objemy. Požadovaná světlost ventilu nejméně DN40 (dle DIN). V konstrukci fermentoru bude připraven nejméně 1x záložní, zaslepený přívod čisté páry a 1x záložní odvod kondenzátu pro re-sterilizovatelný periferní systém (např. filtr) a 1x záložní přívod sterilního tlakového vzduchu.

21 Další dva připojovací porty čisté páry a kondenzátu musí být na zařízení k dispozici pro připojení sestavy vzorkování a sestavy očkování. Míchací zarážky 4 ks s možností demontáže po otevření víka. Víko, vstupy na víku Víko nejméně průměru 500 mm, manuálně otevíratelné (ne odnímatelné). Jedna osoba musí být schopna bezproblémově a bezpečně otevřít a zavřít víko. Materiál konstrukce víka AISI 321, povrchy víka ve styku s produktem musí být hladké, sanitovatelné, beze spár, Ra <0.8um. Víko, mechanismus otevírání/zavírání víka, i veškeré další konstrukční díly a příslušenství víka musí splňovat požadavek na pracovní tlaky v nádobě (vakuum až 7 bar g). Minimální požadavky na porty ve víku včetně jeho osazení: - 1x osvětlení vnitřního prostoru nádoby, - 1x tlakový senzor (membránový, nutná sanitovatelná konstrukce), - 1x bezpečnostní systém proti přetlaku v nádobě (nejlépe průtržná membrána), - 1x manometr tlaku v nádobě (membránový, nutná sanitovatelná konstrukce), - 1x CIP růžice, - 1x odvod plynu z fermentoru včetně chladiče, - případně další hrdla, ta budou zaslepena a uzavřena. Boční vstupy (horní věnec) Minimálně 6x DN 25 (systém TriClamp nebo systém Ingold) - 1x přidávání kapalin (re-sterilizovatelné parou in situ), - 1x limitní senzor hladiny (bezpečnostní, proti přeplnění). Hrdla v době dodání fermentoru neobsazená musí být uzavřena, zaslepena. Horní věnec hrdel je osazen nad hladinou maximálního pracovního objemu v nádobě. Boční vstupy (dolní věnec) Minimálně 6x DN 25 (systém TriClamp nebo systém Ingold) - 1x vzorkování (re-sterilizovatelné parou in situ), - 1x tlakový senzor (membránový, difereční měření tlaku pro orientační měření hladiny kapaliny v nádobě), - ph sonda, - teplotní sonda. Hrdla v době dodání fermentoru neobsazená musí být uzavřena, zaslepena. Dolní věnec hrdel je osazen pod úrovní nejnižšího pracovního objemu v nádobě. Dvojitý plášť Pokrývající celou nádobu, zajištující temperaci nádoby v průběhu kultivačního procesu (25-40 C) a sterilizaci nádoby ( C), dále pak musí dvojitý plášť zajistit chlazeni kultivačního media v nádobě po jeho sterilizaci (např. z 121 C na 37 C). Plášť musí krýt nádobu od úrovně dnového výpustního ventilu až nad úroveň hladiny maximálního pracovního objemu v nádobě.

22 S ohledem na připékání složek média na stěnách nádob požadujeme nepřímý ohřev a chlazení, pomocí teplosměnného kapalného média cirkulujícího dvojitým pláštěm kultivační nádoby, které je v systému tepelných výměníků ohříváno parou nebo chlazeno vodou. Regulace teploty: Pomocí dvojitého pláště. Ohřev při sterilizaci pomocí dvojitého pláště nebo přímým vstřikováním páry do sterilizovaného média. Chlazení bude prováděno pomocí chladící vody, která je k dispozici z domovního zdroje. Ohřev a chlazení při kultivaci tak, aby mohla být dodržena stabilní kultivační teplota v rozsahu 25 až 40 C, s přesností 0,3 C v celém objemu vsádky fermentoru. S ohledem na připékání složek média na stěnách nádob požadujeme nepřímý ohřev a chlazení, pomocí teplosměnného kapalného média cirkulujícího duplikací kultivační nádoby, které je v systému tepelných výměníků ohříváno parou nebo chlazeno chladicí vodou. Míchání: Magneticky spojené míchadlo s motorem zaručující stoprocentní těsnost kultivační nádoby za přetlaku i podtlaku, až do hodnot minimálního a maximálního pracovního tlaku. Míchadlo provedené centrálně v ose nádoby a dnem nádoby. Rozsah otáček 0 až 500 rpm, točivý moment nejméně 40Nm, plynulá regulace otáček. Hřídel míchadla osazena třemi míchacími turbínami typu "Rushton", umístěním a geometrií odpovídajícími rozměrům a geometrii kultivační nádoby. Vzdušnění a odfuk: Vzdušnění sterilně filtrovaným vzduchem. Regulace průtoku vzduchu pomocí mass flow jednotky, v rozsahu do 1VVM. HEPA filtr, sterilizovaný in situ. Z HEPA filtru dále filtrovaný vzduch veden potrubím do vzdušnících růžic. Možnost snadné výměny různých typů vzdušnících věnců nebo růžic pro různé typy kultivací. Sterilizace spojovacích potrubí a vzdušnících růžic čistou parou in situ. Vzdušnění může být realizováno vzduchem z centrálního rozvodu od kompresorové stanice, která je součástí dodávky tohoto výběrového řízení. Nebo může uchazeč navrhnout systém jiný, například využívající dmychadel, ať již umístěných centrálně nebo samostatně na jednotlivých bioreaktorech Případně kombinace obojího. Cílem každopádně je, zajistit systém vzdušnění který bude: - mít nízkou pořizovací cenu a nízké provozní náklady - vysokou spolehlivost a dlouhou životnost - minimální nároky na údržbu - nízkou spotřebu elektrické energie - nízkou hlučnost Uchazeč specifikuje použitý systém vzdušnění a popíše jeho vlastnosti dle uvedených požadavků. Na odfuku z fermentoru osazen chladič výdechových plynů (chlazení ze stávajícího rozvodu vody C), za chladičem na odfukovém potrubí umístěn NC

23 pneumaticky ovládaný, membránový ventil pro uzavření odfuku a regulaci přetlaku v kultivační nádobě. Chladič preferujeme vyroben z AISI 321 materiálu, pokud to není možné pak AISI316L nebo 316Ti. Uchazeč specifikuje. Chladič je přímou součástí tlakového prostoru kultivační nádoby a musí mít stejnou tlakovou a teplotní odolnost jako samotná nádoba. Vnitřní povrchy chladiče, tedy prostory, na kterých se tvoří kondenzát který je veden zpět do kultivační nádoby, musí splňovat požadavky na hladkost povrchu (Ra 0.8um) a čistitelnost, a také sterilizovatelnost parou in situ. V procesech sterilizace je chladič sterilizován parou in situ společně s kultivační nádobou bioreaktoru. V kultivačních procesech pak slouží kondenzaci vlhkosti ve vzduchu odfuku z bioreaktoru, tak aby nedocházelo k odnášení vlhkosti a tím snižování objemu kultury v kultivačním procesu. Chladič musí svojí kondenzační účinností odpovídat objemu kultury v nádobě tak, aby při 5 denních kultivacích případný úbytek vody z kultury činil méně než 3% objemu kultury. Chladič využívá chladicí vodu z domovního rozvodu, stejnou kterou používá systém dvojitého pláště kultivační nádoby. Průtok chladicí vody chladičem musí být řízen plně automaticky. V průběhu parní sterilizace kultivační nádoby a chladiče musí automatizace zařízení automaticky zastavit přívod chladící vody do chladiče, tak aby v chladiči byla dosažena stejná teplota a tepelná dávka jako v samotné kultivační nádobě. Ventily: Veškeré procesní ventily musí být pneumaticky ovládané. Ventily spojené s dvojitým pláštěm/duplikací nádoby membránové nebo pístové. Ventily spojené s kultivační nádobou pouze membránové, sanitovatelné. Materiál ventilu ve styku s kultivační nádobou AISI 316L nebo 316Ti, povrchy Ra 0,8 μm. Ventily musí splňovat bez omezení požadavky na procesní teploty a tlaky, v celém jejich rozsahu. Tedy například procesní ventily na kultivační nádobě musí spolehlivě otevírat/zavírat při tlaku až 7 bar g a vakuu, a teplotách až 150 C v páře. Typ a světlosti jednotlivých ventilů specifikuje uchazeč ve své nabídce. Čerpadla: Minimálně 2 peristaltická čerpadla s fixními otáčkami pro antifoam a zásadu. Možností zapojení čerpadel do ovládací sekvence fermentace. Měřené a regulované veličiny ph Rozsah měření: 2-12 Přesnost regulace: 0,1 ph Typ senzoru: bezúdržbový, sterilizovatelný in situ, nejméně 121 C/20min Vstup senzoru do nádoby přes boční port typ Ingold DN 25, spodní věnec, a vyjímatelnou armaturu (holder). Plně automatická regulace hodnoty ph dle setpointu

24 nastaveného pomocí HMI panelu řídící jednotky, pomocí persitaltických čerpadel a pwm modulace dávkování zásady a kyseliny. Teplota 20 až 150 C Přesnost měření a regulace 0,3 C Plně automatická regulace teploty v kultivační nádobě dle setpointu nastaveného pomocí HMI panelu řídící jednotky, pomocí dvojitého pláště (nepřímý ohřev technickou parou a chlazení chladicí vodou), v rámci daných kultivačních či sterilizačních procesů. Dále musí být nejméně zaznamenány a zobrazeny na HMI panelech teploty všech sterilizovaných prostor zařízení, například HEPA filtrace vzdušnění, vzorkovací sestava, sestava přidávání kapalin, dnový výpustní ventil. Pokud některé z těchto procesů probíhají plně automaticky, platí pro ně totéž jako pro regulaci teploty kultivační nádoby. Tlak Rozsah měření: 0 až 8 bar abs Absolutní senzor tlaku, oddělený od měřeného prostoru membránou. Plně automatická regulace tlaku v kultivační nádobě dle setpointu nastaveného pomocí HMI panelu řídící jednotky, pwm modulací uzavíracího ventilu odfuku nádoby, v rámci daných kultivačních či sterilizačních procesů. Hladina Přepočtem z diferenčního tlaku, diference mezi tlakovým senzorem ve víku a ve spodním věnci hrdel kultivační nádoby fermentoru, hodnota hladiny musí být zobrazena na HMI panelu řídící jednotky. Limitní hladina Senzorem umístěným v horním věnci hrdel kultivační nádoby, coby bezpečnostní pojistka proti přeplnění nádoby kapalinou. Míchání Míchadlo ovládáno z HMI panelu řídící jednotky, nastavitelné otáčky. Vzdušnění Ovládání z HMI panelu řídící jednotky, pomocí mass flow jednotky pro vzduch, rozsah 0 1 vvm. Zadavatel předpokládá instalaci samostatného zdroje vzduchu pro vzdušnění fermentorů, jak uvedeno dále v tomto zadání, uchazeč proto co nejpřesněji specifikuje konstrukční řešení a funkce zdrojů vzduchu pro vzdušnění fermentorů. Rozpuštěný kyslík (po2, DO) Dodání měření a regulace koncentrace rozpuštěného kyslíku v kultuře není součástí dodávky zařízení v rámci tohoto výběrového řízení. Bioreaktor ale musí být konstruován tak, aby pozdější doplnění měření a regulace rozpuštěného kyslíku bylo možné. Také automatizace musí mít dostatečnou kapacitu, aby bylo možné zobrazení koncentrace rozpuštěného kyslíku a doplnění regulace provést. Uchazeč specifikuje jak toto ve své nabídce řeší, uvede také orientační cenu doplnění měření a regulace. Dvojitý plášť kultivační nádoby dvojitý plášť kultivační nádoby musí být osazen nejméně těmito prvky, pro zajištění jeho funkce a bezpečnosti. - měření teploty

25 - bezpečnostní měření/spínač limitního tlaku - limitní měření hladiny kapaliny na sání cirkulačního čerpadla - limitní měření maximální hladiny teplosměnného média v plášti - pojistný ventil Veškeré senzory na kultivační nádobě musí splňovat požadavky na materiály, povrchy, teploty a tlaky specifikované pro samotnou kultivační nádobu. Tam kde není možné použít materiál AISI 321, akceptujeme také inertní materiály jako keramika, PEEK nebo Titan, případně v nutnosti i AISI316Ti nebo 316L. Veškeré uvedené měřené a regulované veličiny musí být přinejmenším zobrazeny na HMI panelech řídícího systému, včetně zobrazení dosažení nastavených limitních/alarmových hodnot. Regulace musí zobrazovat aktuální měřené hodnoty, hodnotu nastaveného setpointu, a akci regulačních prvků. 4. Produktovody, rozvody médií: Přílohou technické specifikace jsou půdorysy obou podlaží se zákresy pozic jednotlivých zařízení, a dále blokové schéma sestavy těchto zařízení. Blokové schéma obsahuje zákresy všech produktovodů. Půdorysy se zakreslenými pozicemi zařízení lze použít pro definici délky jednotlivých potrubních tras. Odhadované světlosti potrubí a délky potrubí: - DN40, 100 metrů, z toho opatřeno tepelnou izolací 80 metrů - DN25, 50 metrů, vše s tepelnou izolací Zadavatel umožňuje prohlídku místa instalace na vyžádání. Z definice sestavy zařízení je také zřejmé, pro jaký účel budou produktovody používány. Pro rozvod páry, technické i čisté, požadujeme potrubí nerezové, materiál AISI 321. Ve sterilní části s vnitřním povrchem Ra < 0,8 m. Materiál tvarovek a armatur bude ve stejném provedení. Vybaveny keramickou tepelnou izolací v tloušťce minimálně 20 mm, se svařovaným vnějším krytováním. Vnější krytování nerezové, v materiálu AISI 304. Rozvod deionizované vody ve stejné specifikaci, a musí být sterilizovatelný in situ parou. Totéž platí také pro rozvod sterilního kultivačního média z formulačního kotle k bioreaktorům. Všechna uvedená potrubí musí být konstruována tak, aby byl zajištěn odvod kondenzátu a dosažení teploty při sterilizaci v celé délce sterilizovaného potrubí. Rozměry DN25 - DN40, PN16. Rozvody tlakového vzduchu mohou být provedeny jakoukoliv konstrukcí, která dlouhodobě vyhovuje tlakově a neuvolňuje znečištění do rozváděného vzduchu. Ocel je vyloučena, ale kromě nerezových rozvodů mohou být použity například rozvody z plastu. Totéž platí pro rozvody chladicí vody.

26 Propojení bioreaktorů a jejich napojení na retenční nádrž musí být provedeno tak, aby je bylo možno sterilizovat parou in situ. Vzhledem k transportu kultury, a nutnému čištění či výměně některých potrubí, požadujeme ale konstrukci, kterou je možné snadno rozebrat, vyčistit, osadit zpět na místo. Kromě pevného nerezového potrubí (AISI 321) může uchazeč navrhnout i jiná řešení, například tlakové hadice. Musí být ale dodržen požadavek na tlakovou a teplotní odolnost, materiály ve styku s produktem kromě nerezu povoleny také EPDM, PTFE, nebo PEEK. Pomocné konstrukce Pomocné konstrukce (konzoly, táhla, podpěry atd.) pro usazení nádrží na rovnou betonovou plochu, pro uchycení potrubí, rozvodů elektro, měření a regulace (MaR), jsou součástí dodávky zařízení. 5. Tlakový vzduch a sterilní filtrace vzduchu k fermentorům Popis: Sestava zařízení vyžaduje v zásadě dvě různé kvality tlakového vzduchu. První, pro ovládání pneumaticky ovládaných ventilů. Zde je jednoznačný požadavek na stabilní tlak vzduchu, nejméně 7 barg, čistotu vzduchu, a jeho dostatečné vysušení, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti v rozvodech vzduchu a nemohlo dojít ke vnosu vlhkosti do pilotních ventilů. Požadovaný minimální průtok tohoto vzduchu je ale malý, předpokládáme že pro celou sestavu zařízení nepřesáhne 100l/min. Druhá, to je vzduch pro samotné vzdušnění bioreaktorů. Zde je především výrazně nižší požadavek na tlak, postačuje tlak vzduchu pod 2 barg, možná i 1 barg, podle zvolené konstrukce bioreaktorů. Také požadavek na vysušení vzduchu je mnohem menší. Zůstává požadavek na čistotu vzduchu co do vyloučení obsahu pevných částic a aerosolů. Mnohonásobně vyšší je pak požadavek na průtoky vzduchu, které musí pokrýt potřeby vzdušnění bioreaktorů, což může být l/min. Uchazeč navrhne sestavu kompresoru či dmychadel dle vlastního uvážení, ale takovou aby zajistila tlakový vzduch pro pilotní ventily procesních ventilů i tlakový vzduch pro vzdušnění bioreaktorů (plus regulaci přetlaku v nádobě formulačního kotle). Uchazeč sám navrhne pozice zdrojů vzduchu (tedy zda jeden nebo více, na samotných zařízeních nebo jako samostatné zdroje apod.) a jejich typy tak, aby byly plně zajištěny potřeby všech zařízení v sestavě na tlakový vzduch pro pilotní ventily, a tlakový vzduch pro vzdušnění bioreaktorů.a regulaci tlaku ve formulačním kotli. Zohledněna musí být výše uvedená fakta, a dále pak tyto požadavky zadavatele: - značkové pilotní ventily mají standardní životnost 10 a více milionů sepnutí. Kvalita tlakového vzduchu pro pilotní ventily musí být zajištěna taková, aby nebyla životnost pilotních ventilů nijak zkracována spínaným vzduchem - vzduch pro vzdušnění musí být v takové kvalitě, aby nesnižoval životnost použitých HEPA filtrů pro sterilní filtraci vzduchu pro vzdušnění bioreaktorů. Filtry musí mít životnost nejméně 1 roku počítáno pro nepřetržité vzdušnění, a nejméně 100 sterilizací filtru parou in situ (počítáno pro 121 C, 20min).

27 Dále pak musí být zohledněny obecné principy, zvolený systém musí - mít nízkou pořizovací cenu a nízké provozní náklady - vysokou spolehlivost a dlouhou životnost - minimální nároky na údržbu - nízkou spotřebu elektrické energie - nízkou hlučnost 6. Automatizace a sběr dat Požadujeme společný řídící systém/automatizaci pro sestavu zařízení "formulační kotel, bioreaktory, retenční nádrž, příslušenství". Společný řídící systém pro uvedená zařízení byl zvolen protože tato zařízení tvoří funkční celek a jsou uspořádána "vedle sebe" pro návaznosti jejich použití, a také v rámci požadavku na minimalizaci nutných pořizovacích nákladů. Popis "Fermentační linka" řízená automatickým řídícím systémem na bázi průmyslového řídícího automatu (PLC) sestává z formulačního kotle (FK) pro přípravu kultivačního média, dvou heterotrofních fermentorů 150 (F1) a 1500 (F2) litrů, retenční nádoby (RET), chlazeného zásobníku (CH) zahuštěné suspenze, vyvíječe páry a případných dalších periferií (např. kompresory, dmychadla, nebo jiná zařízení která jsou součástí dodávky a jejichž napojení na automatizaci je potřebné z pohledu funkce sestavy či jejího bezpečného provozu). Vzhledem k tomu, že jednotlivá zařízení budou umístěna na dvou "podlažích" (na podlaze haly a na pochozím roštu ve výšce cca 3 metry od podlahy haly), v každém podlaží požadujeme umístění nejméně jednoho HMI ovládacího panelu. Elektrický rozvaděč řídícího systému preferujeme na roštu, v horním podlaží, a propojovací kabeláže k jednotlivým zařízením vedeny v kabelových trasách připevněných na tomto roštu. Součástí automatizace bude také systém sběru a bezpečného ukládání dat. Nejméně tento systém musí být "FDA compliant", splňovat požadavky GAMP4/GAMP5 (uchazeč specifikuje ve své nabídce) a požadavky CFR21 Part 11. K dispozici k tomuto systému musí být také příslušný SCADA software, který lze instalovat na běžném počítači (uchazeč specifikuje požadavky na takový počítač, samotný počítač ale není součástí nabídky). Software musí splňovat stejné nároky CFR 21 Part 11 jako samotný záznamový systém. Software musí umožňovat nejméně otevírat datové soubory s uloženými procesními daty, prohlížet je ve formátu tabulky nebo grafů, a tisknout vybrané sestavy tabulek a grafů. Požadavky na měření a regulace (MaR): Teplota x sledování teploty chladicí vody v domovním okruhu Pro ověření funkčnosti chladicího okruhu, alarmové hlášení při nárůstu teploty nad

28 stanovenou mez, návaznosti na řízení procesů na jednotlivých zařízeních x1 sledování a zobrazení teploty na retenční nádobě x2 plně automatizovaná regulace teploty (a tlaku, plus hladiny vody), na vyvíječi páry x3 teploty na všech prostorech, nádobách, periferiích, ve kterých probíhá sterilizace. Plně automaticky musí probíhat nejméně všechny sterilizační procesy na všech tlakových nádobách, tedy na kultivačních nádobách obou fermentorů a na nádobě formulačního kotle, a na housingách HEPA filtrů vzdušnění obou fermentorů a HEPA vyrovnávání tlaku nádoby formulačního kotle. Manuální sterilizace in situ, například pro sterilizaci a re-sterilizaci vzorkovacích sestav, inokulačních sestav a sestavy výpustního ventilu na obou fermentorech a na formulačním kotli, musí být osazena nejméně sledováním teploty a indikací dosažení sterilizační teploty, odečtu doby sterilizace a úspěšném dokončení procesu sterilizace. x4 plně automatizovaná regulace teploty v kultivačních nádobách obou fermentorů při všech kultivačních procesech a režimech. Plně automatické udržování nastavené teploty/chlazení nádoby formulačního kotle po sterilizaci. K těmto regulacím mohou být využity stejné teplotní senzory jako pro sterilizace v těchto nádobách x5 dvojitý plášť. Sledování a zobrazení teploty dvojitého pláště, a její regulace dle požadavků procesů probíhajících v příslušných pracovních nádobách. Měření všech teplot musí být prováděno dvousenzorově, tedy vždy v daném měřicím místě bude osazeno teplotní čidlo se dvěma Pt100 články. Řídící systém sleduje shodu obou článků, a pokud mezi nimi není shoda, hlásí alarm měření teploty v daném místě. Tlak x1 sledování tlaku na rozvodu čisté páry. Pro ověření funkčnosti zdroje a rozvodu čisté páry, alarmové hlášení při poklesu tlaku pod stanovenou mez, návaznosti na řízení procesů na jednotlivých zařízeních x2 sledování tlaku na rozvodu technické páry. Pro ověření funkčnosti zdroje a rozvodu technické páry, alarmové hlášení při poklesu tlaku pod stanovenou mez, návaznosti na řízení procesů na jednotlivých zařízeních x3 sledování tlaku tlakového vzduchu (uchazeč upřesní, jak je řešeno rozdělení vzduchu pro pilotní ventily a pro vzdušnění a sledování jejich stavu/funkce) x4 plně automatizovaná regulace tlaku (a teploty) na vyvíječi páry x5 tlaky na všech tlakových nádobách. Na nádobě formulačního kotle, na kultivačních nádobách obou fermentorů. Plně automatizovaná regulace přetlaku v nádobách při všech sterilizačních procesech, a při všech kultivačních procesech a režimech. Sledování hladiny v nádobách tlakovou diferencí mezi tlakovým senzorem ve víku nádoby a ve spodním věnci hrdel nádoby. x6 duplikace formulačního kotle a obou fermentorů osazeny tlakovým senzorem, který má bezpečnostní funkci při nárůstu tlaku na duplikaci nad stanovenou mez. Hladina

29 na formulačním kotli (FK), fermentoru 150L (F1) a fermentoru 1500L (F2) sledování hladiny kapaliny v nádobě přepočtem z tlakové diference mezi dvěma tlakovými senzory. Dále v každé z těchto tří nádob umístěn v horním věnci hrdel limitní hladinový senzor, coby bezpečnostní pojistka proti přeplnění nádoby. Obě hodnoty, hodnota hladiny v nádobách a hodnota dosažení alarmové hladiny v nádobách, jsou zobrazeny na HMI panelech řídícího systému. Nejsou zapojeny do žádné regulace. ph plně automatizovaná regulace ph pomocí pwm modulace čerpadel zásady, a kyseliny, na každém z fermentorů. Na formulačním kotli měření ph hodnoty, se zobrazením hodnoty na HMI panelu řídícího systému. Míchání míchadlo ovládáno z HMI panelu řídící jednotky, nastavitelné otáčky. Magneticky spojená, dnová míchadla formulačního kotle (FK), fermentoru 150L (F1) a fermentoru 1500L (F2). Pohon míchadel musí zabezpečit požadovaný točivý moment na míchadle, stabilní otáčky (plynulé, bez cukání a nepravidelností otáčení). Míchadla mohou být provozována dlouhodobě při nízkých otáčkách (například 100 rpm) a pohon míchadla musí být na dlouhodobý provoz při nízkých otáčkách uzpůsoben, aby nedošlo k přehřátí nebo poškození/zničení pohonu. Pohon musí být vybaven sledováním skutečných otáček míchadla. Vzdušnění ovládání z HMI panelu řídící jednotky, pomocí mass flow jednotky pro vzduch v rozsahu do 1 vvm. Veškeré senzory na nádobách formulační kotel a oba bioreaktory musí splňovat požadavky na materiály, povrchy, teploty a tlaky specifikované pro samotnou kultivační nádobu. Tam kde není možné použít materiál AISI 321, akceptujeme také inertní materiály jako keramika, PEEK nebo Titan, případně v nutnosti i AISI316Ti nebo 316L. Uchazeč nabízí funkční sestavu zařízení "formulační kotel, fermentor 150L, fermentor 1500L, retenční nádoba, příslušenství" a může navrhnout další logické návaznosti, signály, sledování stavů jednotlivých zařízení v sestavě. Tyto uvede a popíše ve své nabídce. Pro funkci sestavy předpokládáme, že centrálně provedená automatizace by měla mít informace například o stavu Deionizační stanice (zdroj deionizované vody), stavu deionizované vody v zásobníku, případně další. Naopak "down stream" zařízení pro zpracování nakultivované biomasy, tedy centrifuga, dezintegrátor, sušárna, pracují zcela samostatně a na automatizaci fermentorů nejsou nijak připojeny.

30 Veškeré uvedené měřené a regulované veličiny musí být přinejmenším zobrazeny na HMI panelech řídícího systému, včetně zobrazení dosažení nastavených limitních/alarmových hodnot. Regulace musí zobrazovat aktuální měřené hodnoty, hodnotu nastaveného setpointu, a akci regulačních prvků. Připojení přívodu elektřiny, rozvaděč elektro a rozvody ke spotřebičům jsou součástí dodávky. Před každý motor bude vřazen servisní vypínač. Kabelové rozvody pro elektro a MaR budou provedeny v drátěných koších, materiál pozinkovaná ocel. Hlavní trasy budou ve společném koridoru ale oddělené min. 10 cm od sebe. Elektrické rozvody budou mít krytí nejméně IP54. Předpokládáme rozdělení komponent mezi rozvaděč řídícího systému a jednotlivá zařízení, tak aby bylo dosaženo maximální míry provozního zajištění a provozní bezpečnosti. Požadujeme umístění ph převodníku přímo na fermentorech a formulačním kotli, v příslušném rozvaděči s krytím IP65. Dále v rozvaděči požadujeme volný prostor pro převodník DO (dissolved oxygen), pro případné budoucí doinstalování tohoto převodníku. Dále v rozvaděči přímo na zařízeních požadujeme pilotní, solenoidové ventily procesních ventilů daného zařízení. Převodníky pro měření teplot mohou být umístěny na jednotlivých zařízeních nebo v centrálním rozvaděči. Pokud převodníky pro měření teplot nebudou umístěny v rozvaděči na zařízení, musí být v tomto zařízení umístěny svorky či obdobný princip umožňující připojení a odpojení teplotního senzoru přímo na zařízení. Požadavky na řídící PLC automat a HMI panely: - operátorský HMI panel a programovatelný automat PLC musí být od stejného výrobce - HMI a PLC sdílejí společnou databázi proměnných automaticky generovanou současně s konfigurací aplikace PLC - nástroje pro konfiguraci HMI a PLC jsou vzájemně kompatibilní z hlediska sdílení informací a přístupu k datovým objektům - PLC a HMI používají ke vzájemné komunikaci rozhraní Profibus DP nebo Profinet - paměť programu PLC je uložena v trvalé, energeticky nezávislé, paměti typu Flash - PLC je rozšiřitelné jak z hlediska kapacity programové paměti, tak z hlediska HW pro připojení prvků MaR a komunikačních rozhraní různých průmyslových protokolů - HMI panely s úhlopříčkou nejméně 7 s dotykovým ovládáním a barevným zobrazením - HMI paměť formou SD karty nejméně 2GB Požadavky na ovládání: Možnost nastavení přístupových práv pro jednotlivé uživatele, správce zařízení ze strany provozovatele a eventuelně servisního technika. Musí být tak zajištěno, aby běžný uživatel nemohl pozměnit důležitá nastavení. Řídící systém musí mít možnost rozšíření o tzv. vzdálenou správu, umožňující poskytovateli technické podpory získat informace o systému k servisní reakci na technickou závadu. Některé části řízení a automatizace sestavy zařízení budou umístěny přímo na jednotlivých zařízeních. Konkrétně to budou teplotní čidla, ph sondy, tlaková čidla,

31 peristaltická čerpadla pro dávkování kapalin v regulacích procesu, stejně jako procesní ventily, míchadla včetně pohonu, HEPA filtry. V rámci "Design Review" výsledného návrhu sestavy zařízení bude stanovena pozice všech součástí jednotlivých zařízení a jejich řídícího systému. 7. Retenční nádoba 1500 litrů (RET) Popis: Jednoplášťová, celonerezová, samostatně stojící, válcová, neizolovaná a netlaková nádoba o objemu 1500 litrů s odklápěcím horním klenutým víkem a průhledítkem v horním víku. Tato zásobní nádoba bude využívána pro meziuskladnění kultury vyprodukované ve fermentorech. Poměr H:D cca 1.5:1 (pro max. pracovní objem). Maximální výška kompletního systému včetně otevřeného víka nesmí přesahovat 4000 mm a systém by neměl přesahovat základnu 2000 x 3000 mm. Nádoba je požadována bez dvojitého pláště, bez tepelné izolace, opatřená čidlem teploty, a dnovým výpustním ventilem. Snadný přístup k nádobě a dalším součástem ze všech stran pro revize, kontrolu a údržbu. Bez míchání, bez měření a regulace, bez automaticky ovládaných ventilů. Veškeré součásti zařízení ve styku s produktem musí být inertní (nerezová ocel ve třídě AISI 321), s hladkým povrchem (nejméně Ra 0.8 μm). Tyto části zařízení musí být dále sanitovatelné, s vyloučením mrtvých prostor a s vyloučením ukládání nečistot. Zkoušky, technická dokumentace: zkoušky nejméně v rozsahu hydrostatická zkouška, vizuální kontrola všech svarů, kapilární zkoušky svarů hrdel dokumentace nejméně v rozsahu výrobní dokumentace nádrže, kontrola materiálů, povrchů, rozměrů Požadavky na retenční nádobu: Pracovní objem maximální 1500 litrů, předpokládaný průměr nádoby cca 1000mm, výška nádoby cca 2000 mm Pracovní teploty C Materiál v kontaktu s produktem AISI 321 nosný systém AISI 304 Povrchy ve styku s kulturou vybroušené svary, hladké povrchy beze spár, bez mrtvých prostor. Maximální Ra 0.8 μm, vnější povrchy sjednoceny, leštěny, mořeny. Hrdla akceptován pouze systém Ingold, nebo TriClamp, Ingold pouze DN25 Víko nádoby odklopné víko Průhledítko kruhové, s osvětlením, průměru nejméně 100 mm Víko, vstupy na víku: Víko nejméně v průměru 450 mm, manuálně otevíratelné (ne odnímatelné). Jedna osoba musí být schopna bezproblémově a bezpečně otevřít a zavřít víko. Minimální požadavky na porty ve víku 5x hrdlo typ TC 50 mm, zaslepena, uzavřena.

32 Ventily: Nádoba bude osazena pouze dnovým výpustním ventilem nejméně DN40, (membránový manuálně ovládaný ventil), membrána zároveň se dnem nádoby, bez mrtvých prostor. 8. Poloprovozní odstředivka Popis: Samoodkalovací, automatická disková odstředivka určená pro získávání tuhé fáze, chlazená, průtočná, motor odstředivky s frekvenčním měničem, s tlakovým vyprazdňováním vyčištěné fáze pomocí tlakové vody. Materiál přicházející do styku s odstřeďovanou suspenzí minimálně nerezová ocel AISI 316. Jako alternativní řešení zadavatel připouští též spirální diskovou odstředivku, jenž je určená pro oddělení pevné fáze (buňky řas) od kultivačního média. Spirální odstředivka musí být konstruována pro průtokový režim s elektromechanickým vyprazdňováním odstředěné fáze bez pomoci tlakové vody umožňující tak získání zahuštěné pasty řasové biomasy s minimálním obsahem vody. Materiál přicházející do styku s odstřeďovanou suspenzí minimálně nerezová ocel AISI 316L. Oba akceptovatelné typy odstředivek musí být vybaveny vlastní řídící jednotkou, frekvenčním měničem a vlastní vyvýšenou konstrukcí umožňující gravitační, kontinuální odvádění zahuštěné fáze do chladícího zásobníku (CH). Technické parametry pro diskovou odstředivku: - počet otáček cca ot./min - průtok cca 3000 l/min - příkon cca 10 kw - zádrž tuhé fáze min. 2 kg Technické parametry pro spirální diskovou odstředivku: - počet otáček cca 3000 ot./min - průtok cca 700 l/min - příkon cca 3 kw - zádrž tuhé fáze min. 5 kg 9. Dezintegrátor buněčných stěn Popis: Provozní stolní dezintegrátor s horizontální nebo vertikální nádobou pracující jako uzavřený systém v kontinuálním nebo diskontinuálním režimu. Materiál přicházející do styku s odstřeďovanou suspenzí minimálně nerezová ocel AISI 316. Vlastní proces rozrušení řasových buněčných stěn musí být založen na principu tlakovém. Dezintegrátor musí splňovat minimálně 90 % rozrušení všech buněk v průtokovém režimu. Technické parametry:

33 - průtok suspenze litrů/hod - příkon: cca 3 kw - pracovní teplota 10 40oC (vlastní chladící systém pracovního prostoru) 10. Sprejová sušárna Popis: Kompletní sestava sprejové (rozprašovací) sušárny pro sušení dezintegrované řasové biomasy popřípadě čistých frakcí z extraktů autotrofních mikroorganismů. Sušárna musí být vybavena vlastní řídící jednotkou a vlastním elektrickým ohřívačem vzduchu, kontejnerem na vysušený produkt a samostatným řídícím systémem. Konstrukce sušárny musí umožňovat jednobodový výstup a sběr usušeného materiálu. Materiál sušárny ve styku se sušeným médiem AISI 316 a vnitřním povrchem Ra < 0,8 um, ostatní části z AISI 304 (Ra < 1,6 um). Systém musí splňovat následující minimální technické parametry: Technické parametry: - dávkovací pumpa sušeného materiálu s regulací průtoku litrů/hod - rozprašovací zařízení (rotační atomizér) - rozprašovací zařízení (nozzle) - minimální sušící výkon 50 kg vody/hod - elektrický ohřev sušícího vzduchu - maximální teplota sušícího vzduchu 350oC - celková maximální výška sušárny 6 m. - materiál přicházející do styku se sušeným materiálem AISI ostatní konstrukční materiál AISI odlučovač usušeného materiálu (cyklón, AISI 316) - možnost regulace otáček sání výfukových plynů - jednobodový sběr usušeného materiálu - samostatný kontrolní a ovládací panel (PLC) - vybavení všemi potřebnými čidly (vstupní a výstupní teploty, průtok sušícího vzduchu, sání výfukových plynů atd.) - sběr, export (RS485, RS232 nebo podobný) a uchování naměřených dat - pneumatický oklep usazeného materiálu ze stěn sušárny - přípustný přetlak v sušící komoře max. 0,6 bar 11. Parní vyvíječ Popis: Elektrický vyvíječ čisté páry - pára bude použita pro in situ sterilizaci formulačního kotle, fermentorů, potrubních rozvodů, filtračních zařízení apod. Vyvíječ musí být schopen produkovat čistou páru o nastavitelném výstupním tlaku od 3 do 7bar g. Nastavení tlaku na vyvíječi musí být provedeno pouze na HMI panelu automatizace, bez mechanických zásahů na vyvíječi nebo manuálním ovládání ventilů vyvíječe.

34 Kapacita vyvíječe nejméně 60 kg páry/hod, s automatickým řízením a s nastavitelným provozním tlakem. Automatické odkalování vyvíječe a automatický odfuk nekondenzujících plynů dle nastavených parametrů. Možnost nastavení nejméně tří provozních tlaků/teplot, na které vyvíječ automaticky najíždí na základě externího signálu. Vyvíječ musí být tedy osazen třemi logickými vstupy pro tři takové signály, které aktivují dané tři provozní stavy. Bezpečnostní funkce: - pojistka proti přehřátí vyvíječe, odpojí přívod proudu do topných těles při překročení dané teploty - pojistný ventil proti překročení povoleného maximálního tlaku vyvíječe Konstrukčně se musí jednat o samostatně stojící, nezávislý, automatizovaný systém. Maximální výška kompletního systému nesmí přesahovat 3000 mm a systém nesmí přesahovat základnu 1500 x 1000 mm. Vyvíječ páry je tvořen kotlem/tlakovou nádobou, s odporovými topnými tělesy v této nádobě, automatickým sledováním hladiny vody v nádobě a jejím automatickým doplňováním, a regulaci teploty/tlaku v nádobě. Uchycení veškerého potrubí a médiových rozvodů na nosném rámu, stejně jako rozvody kabeláže a dalšího příslušenství musí být provedeny tak aby neumožňovaly ukládání nečistot a umožňovaly manuální umývání/čištění. Potrubí s provozními teplotami nad 50 C (například rozvody páry) musí být opatřena keramickou tepelnou izolací. Tepelné izolace potrubí musí být provedeny se svařeným vnějším krytováním. Tepelná izolace musí být dostatečná pro to, aby při všech pracovních režimech a při maximální teplotě v potrubí teploty vnějších povrchů potrubí nepřesáhly 50 C. Konstrukční materiály nosného systému zařízení musí být v nerezové oceli ve třídě nejméně AISI 304. Snadný přístup k nádobě a dalším součástem ze všech stran pro revize, kontrolu a údržbu. Veškeré elektrické a elektronické části, případně umístěné na samotném zařízení, musí být umístěny v rozvaděči,který bude opět nerezový a bude chránit elektrické a elektronické prvky mechanicky a před vlhkostí ve třídě IP 65. Elektrický příkon vyvíječe nesmí přesáhnout 45kW. Odporová topná tělesa musí mít inertní povrch ve styku s ohřívanou vodou a párou, požadujeme nerezový materiál povrchu v kvalitě AISI 316, s hladkým povrchem (nejméně Ra 0.8 μm a lepší). Tyto části zařízení musí být dále sanitovatelné, s vyloučením mrtvých prostor a s vyloučením ukládání nečistot. Použité procesní ventily musí být sanitovatelné, membránové konstrukce. Sledování hladiny v kotli vyvíječe musí být provedeno stavovým, nikoliv limitním, hladinovým senzorem. Regulace tlaku páry v nádobě je prováděna regulací teploty v nádobě, se sledováním dosaženého tlaku. Tyto vlastnosti mají zajistit kontrolu čistoty produkované páry (především co do podílu nekondenzujících plynů v páře), stabilitu pracovního tlaku v nádobě, a variabilitu pracovních režimů vyvíječe změnou pracovní hladiny vody v kotli vyvíječe. Spínání proudu do topných těles musí být tyristorové (SSR relais), spínání v nule. Vyvíječ páry bude napájen deionizovanou vodou z domovního zdroje, deionizovaná voda bude splňovat požadavek na maximální hodnotu vodivosti nepřesahující 5μS/cm.

35 Domovní rozvod deionizované vody je netlakový, příslušný přetlak deionizované vody pro doplňování vyvíječe vodou za provozu musí zajišťovat sám vyvíječ páry. Před vyvíječem bude předřazen zásobník deionizované vody (DI), s integrovanou rekuperací tepla (z odfuku a odkalování vyvíječe páry). Zásobník DI vody, objemu 600 litrů, dodá zadavatel zdarma, uchazeč musí dodat tepelné výměníky pro rekuperaci tepla z vyvíječe páry v dodaném zásobníku DI vody. Požadavky na kotel vyvíječe páry: Ležatá nádoba na nosném rámu. Celkový objem nejméně 100 litrů Pracovní teploty C Pracovní tlak v nádobě vakuum až + 10 bar g Materiál kotel: AISI 316Ti nosný rám, krytování - AISI 304 Povrchy ve styku s vodou a párou vybroušené svary, hladké povrchy beze spár, bez mrtvých prostor. Maximální Ra 0.8 μm. vnější povrchy sjednoceny, leštěny, mořeny. Hrdla akceptován pouze systém Ingold, nebo TriClamp, Ingold DN25 Víko nádoby příruba dle DIN, nesoucí zároveň topná tělesa Kotel opatřen keramickou tepelnou izolací v síle nejméně 100 mm, přes celou vnější plochu kotle, pouze s výjimkou odnímatelné příruby kotle s topnými tělesy. Tepelná izolace bude kryta nerezovým plechem (předpokladem je AISI 304), kryt je svařovaný, bez přerušení svarů v kvalitě nejméně Ra 1.6 μm. Veškeré potrubí ve styku s vodou nebo párou z AISI 316L nebo 316Ti, s kvalitou vnitřního povrchu nejméně Ra 0,8 μm. Veškeré další součásti přicházející do styku s vodou nebo parou (např. ventily, měřící armatury, teplotní a tlaková čidla) vždy z AISI 316L nebo 316 Ti s povrchy Ra 0,8 μm. Ventily: Veškeré procesní ventily musí být pneumaticky ovládané, membránové nebo pístové. 12. Deionizační stanice Popis Deionizovaná voda bude používána pro přípravu páry na sterilizaci fermentační linky, živných půd a pro závěrečné oplachy při mytí výrobních zařízení a pomůcek. Zdroj deionizované vody musí zajišťovat následující funkce: - zastavení nátoku vody ze zdroje do zásobníku při max. hladině - automatické obnovení nátoku vody při poklesu hladiny v zásobníku pod nastavenou úroveň - zastavení nátoku vody ze zdroje do zásobníku nedosáhne-li vodivost vody požadovaných parametrů - měření hodnoty vodivosti výstupní deionizované vody ze zdroje - automatický proplach při odstavení Celý systém přípravy deionizované vody bude tvořen vlastní deionizační stanicí, zásobníkem deionizované vody (DI) o objemu 600 l, dopravním čerpadlem a nerezovým trubním rozvodem k jednotlivým odběrným místům. Všechna odběrná

36 místa budou ukončena ručním nebo automatickým membránovým ventilem a spojem TriClamp pro napojení technologie. Deionizační stanice Zdroj deionizované vody zajišťující kontinuální provoz zařízení při minimálním výkonu 40 l/h a požadované kvalitě vody. Systém musí umožňovat automatické praní a regeneraci předúpravních filtrů, dechloraci, pravidelné automatické proplachy zařízení, přerušení produkce čištěné vody po dosažení mezní hladiny v zásobníku a automatické čištění modulů, případné sanitace. Řídící a monitorovací systém obsahuje vodoměr pro měření spotřeby vody a digitální konduktometr. Technické parametry - kvalita upravené vody vodivost min. 5 μs/cm - minimální odsolení 99 % vůči vstupní vodě - výkon cca 40 l/ hod - elektrický příkon max 3kW Zásobník čisté vody (DI) Nerezová nádoba o celkovém objemu 600 litrů nebude předmětem dodávky, upraví se stávající nádoba poskytnutá zdarma zadavatelem. Popis úprav: Zaslepení nepotřebných hrdel Vybavení mycí sprchou (CIP růžice) a snímačem výšky hladiny.

37 Blokové schéma technologie: Legenda: FK: Formulační kotel tlaková sterilizovatelná nádoba 600 litrů F1: Fermentor F150 tlaková sterilizovatelná nádoba 150 litrů F2: Fermentor F1500 tlaková sterilizovatelná nádoba 1500 litrů RET: Retenční nádoba netlaková nádoba 1500 litrů DI: Zásobník deionizované vody netlaková nádoba 600 litrů (není předmětem dodávky) CH: Chlazený zásobník netlaková nádoba 600 litrů (není předmětem dodávky)

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Uchazeč použije části odpovídající jeho nabídce. V tabulkách do sloupců doplní podle povahy parametru buď ANO/NE (případně jiný slovní údaj) nebo konkrétní

Více

Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ

Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ Výhradní zastoupení SAMSON AG pro Českou a Slovenskou republiku Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ Regulační technika se stoletou tradicí Regulační ventily SAMSON řady 240 typ 3347, 3249

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2014 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 V Praze dne 31. března 214 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení k akci Rekonstrukce laboratoře pro organickou

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ Autovraky představují ekologicky i energeticky velmi šetrný zdroj získávání velké řady využitelného materiálu pro druhotnou výrobu

Více

Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro k VZ Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn

Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro k VZ Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro k VZ Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn Úvod zadání k výrobkům: Použitelné materiály a zpracování

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30 X-30 / XZ-30 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Rozsah pouití: Skupiny armatur Oventrop X-30 a XZ-30 umožňují hygienický ohřev pitné vody na základě principu

Více

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012 FILTRACE A FILTRAÈNÍ TECHNIKA AUTOMATICKÉ SAMOÈISTÍCÍ FILTRY EFEKTIVNÍ FILTRACE NÍZKÉ POØIZOVACÍ NÁKLADY TÉMÌØ ŽÁDNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY KONTINUÁLNÍ FILTRACE KAPALIN VYSOKÉ PRÙTOKY JEDNÍM FILTREM MOŽNÉ PRO

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

ANOTACE PROJEKTU IOP. Název a číslo projektu. Žadatel projektu. Kontaktní osoba. Cíle projektu. Cílové skupiny

ANOTACE PROJEKTU IOP. Název a číslo projektu. Žadatel projektu. Kontaktní osoba. Cíle projektu. Cílové skupiny ANOTACE PROJEKTU IOP Název a číslo projektu Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši CZ.1.06/3.1.02/01.07110 Žadatel projektu VS Rychleby s.r.o. 24704971 Olivova 303/49 Praha 251 01 Kontaktní osoba Ing.

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Alfa Laval ve zkratce Alfa Laval je významným světovým dodavatelem zařízení jako jsou zejména výměníky tepla, výměníkové stanice, vzduchové chladiče, odstředivky, dekantační odstředivky, membránová fi

Více

Centrální zásobování materiálem

Centrální zásobování materiálem Centrální zásobování materiálem Aplikační možnosti Systém centrálního zásobování materiálem je určen pro potrubní přepravu plastového materiálu-granulátu v plastikářských provozech. Pro dopravu využívá

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2015/1 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

AUTOKLÁV S RYCHLOUZÁVĚREM. www.zvuengineering.cz. design

AUTOKLÁV S RYCHLOUZÁVĚREM. www.zvuengineering.cz. design design splňující nejpřísnější požadavky bezpečnosti práce, funkce uzávěrů ověřená dlouholetým provozem Základní informace V průmyslové výrobě často probíhají periodické procesy, kdy je nutné produkty ohřát,

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Profil společnosti Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Společně najdeme řešení Let s find solution together O společnosti Společnost BSJ group

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Využití tepelného čerpadla v malém pivovaru

Využití tepelného čerpadla v malém pivovaru Technická fakulta ČZU Praha Autor: Jan Mikšovský Semestr: letní 2008 Využití tepelného čerpadla v malém pivovaru Použití: Tepelnými čerpadly je možné vytápět budovy, ohřívat teplou vodu (TUV) nebo ohřívat

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY Hygienic Design ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY Hygienické standardy pro vysokou produktivitu a bezpečnost Rittal The System. promyšlená systémová řešení pro hygienickou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Tímto se na Vás obracím jménem Sociálních služeb města Pardubic, s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova vybavení kuchyně v Domově

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

Osvětlení průhledítka. pro sterilní aplikace z nerezové oceli PRŮHLEDÍTKA II. Osvětlení průhledítka. pro použití v nevýbušném prostředí. str.

Osvětlení průhledítka. pro sterilní aplikace z nerezové oceli PRŮHLEDÍTKA II. Osvětlení průhledítka. pro použití v nevýbušném prostředí. str. str. M100 pro sterilní aplikace z nerezové oceli Velmi malé rozměry osvětlení typu BKVL A LED, série STE-LINE kompletně z nerezové oceli Vám nabízí následující výhody: pouze jedna velikost pro použití

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300 Vlastnosti a použití: Pro vodu, páru, tlakový vzduch, vakuum a další plynná a kapalná média s přihlédnutím na odolnost použitých materiálů. Díky konstrukčnímu provedení lze použít i na agresivní plynné

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1 PTČ Plynová tepelná čerpadla 1 O plynovém tepelném čerpadle AISIN TOYOTA Plynové tepelné čerpadlo Plynové tepelné čerpadlo je tepelný zdroj využívající obnovitelný zdroj energie pracující v systémech vzduch/voda

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více