Originální návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Originální návod k obsluze"

Transkript

1 Originální návod k obsluze Vysokotlaký čistící přístroj - CZ - Před uvedením do provozu přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny! Uschovat pro pozdější použití nebo dalšího majitele.

2 2 Popis zařízení Kränzle 1152 TS T Ergonomicky formované držadlo pro pojezd Navíjení kabelu s 5 m kabelu Buben s 15 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny Bezpečnostní vypínací pistole Hadice pro injektor čisticího prostředku Hlava čerpadla ze speciální mosazi Velký manometr z nerezové oceli Plynulá regulace tlaku a množství vody Pouzdro pro bezpečnostní vypínací pistoli Vypínač ZAP/VYP s ochranou motoru Pouzdro pro stříkací trubici Vario-Jet z ušlechtilé oceli a lapač nečistot z ušlechtilé oceli Podvozek vhodný pro pohyb v terénu i po schodech

3 Obsah Strana 3 Popis zařízení... 2 Obsah... 3 Technická data... 4 Přehled Toto všechno jste koupili... 5 Všeobecné předpisy... 6 Bezpečnostní pokyny - Předcházení nehodám, ochrana zdraví... 7 Na co byste měli bezpodmínečně dávat pozor Technika Kränzle Vodní a čisticí systém Proudová trubice s bezpečnostní vypínací pistolí Pojistný ventil pro regulaci tlaku Systém Totalstop Motorový jistič Vedení vysokotlaké hadice a stříkací zařízení Uvedení do provozu Nasávání přísad Vyřazení z provozu / Ochrana proti mrazu Malé opravy - které si můžete udělat sami Prohlášení o konformitě s ES Prohlášení o poskytnutí záruky Univerzální prostřednictvím příslušenství Výpis náhradních dílů Kompletní agregát Motor Pohon Unloaderventil a tlakový spínač Pouzdro ventilu Buben na navíjení hadíce Pistole s proudovou trubicí Lapač nečistot Schéma zapojení Zkoušky Doklad o inspekci... 44

4 4 Technická data Kränzle 1152 TS T Pracovní tlak, plynule regulovatelný bar / 3-13 MPa Velikost trysek 042 Přípustný přetlak 150 barů / 15 MPa Vodní výkon při ot./min 10 l/min max. vstřikovací tlak vody 10 barů / 1,0 MPa Teplota vpouštěné vody max. 60 C Buben na navíjení hadíce ano Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny 15 m, JS 6 Nasávání přídavných prostředků ano Systém Totalstop ano Elektrická přípojka 230 V~, 12,0 A, 50 Hz Příkon P 1-2,8 kw Výkon P 2-2,1 kw Hmotnost 31,5 kg Rozměry s držadlem pro pojíždění v mm 360 x 365 x 870 Hladina hlučn. podle normy DIN db (A) Hladina hlučn. s lapač nečistot 90 db (A) Akustický výkon L WA 93 db (A) Zpětný náraz na proud. trubici cca. 27 N Vibrace na proud. trubici 1,9 m/s 2 Objednací číslo s lapač nečistot Přípustně odchylky v číselných hodnotách ± 5 % podle jednotkověho listu VDMA 24411

5 Toto všechno jste koupili 5 1. KRÄNZLE - Vysokotlaký čistící přístroj 1152 TS T s bubnem pro navinutí hadice a 15 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny 2. Bezpečnostní vypínací pistole s izolovanou rukojetí, se šroubovým spojením 3. Trubice s lapačem nečistot s trubkou z ušlechtilé oceli (ne u zboží č ) 4. Trubice Vario-Jet s trubkou z ušlechtilé oceli 5. Ruční klika s upevňovacím šroubem 6. Připevňovací háčky pro elektrický kabel se 2 připevňovacími šrouby 7. Návod k provozu

6 6 Všeobecné předpisy Oblast použití Stroje používejte výhradně k čištění prostřednictvím vysokotlakého paprsku s čisticím prostředkem nebo k čištění prostřednictvím vysokotlakého paprsku bez čisticího prostředku. Zkoušky Přístroj je podle Směrnic pro tryskací zařízení na tekutiny (Richtlinie für Flüssigkeitsstrahler) podle potřeby, minimálně ale každých 12 měsíců nutné nechat přezkoušet odborným znalcem, který určí, zda je možný další bezpečný provoz tohoto přístroje. Výsledky zkoušky musí být potvrzeny písemně. Neformální zápisy pro tyto účely postačují. Protokoly o zkoušce na stranách Průmyslově používané vysokotlaké čističe musí být každých 12 měsíců přezkoušeny odborným znalcem! Předcházení nehodám, ochrana zdraví Přístroj je vybaven tak, aby při řádné obsluze byly nehody vyloučeny. Obsluhující osobu je třeba upozornit na nebezpečí poranění horkými díly stroje a vysokotlakým proudem vody. Je třeba dodržovat Směrnice pro tryskací zařízení na tekutiny (Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler - viz str. 8 a 9). Výměna oleje: První výmena oleje se provádí po cca 50 provozních hodinách. Potom již není žádná výmena oleje po dobu životnosti prístroje nutná. Pokud je nutné olej vymenit, napr. následkem opravy nebo když má olej ěedou barvu, otevre se nad pripravenou nádobou kontrolní okénko a prístroj se vyprázdní. Olej musí být zachycen do pripravené nádoby a následne zlikvidován v souladu s prísluěnými predpisy. Nový olej: 0,25 l - motorový olej W 15/40 Prosakování oleje: Při úniku oleje je nutné ihned vyhledat nejbližěí zákaznický servis (odborného prodejce). (Nebezpecí vzniku ěkod na životnímn prostredí, prevodu atd.) Hladina oleje má být ve stredu kontrolního okénka. Pri vyěěí vlhkosti vzduchu a kolísání teplot muže dojít k tvorbe kondenzátu (olej má ěedou barvu); potom musí být olej vymenen.

7 Bezpečnostní pokyny 7 Pamatujte, že při čištění vodou pod vysokým tlakem dochází na trubici ke vzniku citelného zpětného rázu. Proto nezapomeňte na stabilní postoj (viz technické údaje str. 4). Po každém použití zajistit bezpečnostní uzávěr na bezpečnostní vypínací pistoli, tak aby se zabránilo neplánovanému stříkání! Při používání spodní trubice trubici bezpodmínečně položte! Je třeba dbát na to, že v případě ohnutí, popřípadě zalomení stříkacích trubic dochází při zpětném rázu k ne nepodstatnému krouticímu momentu! (Spodní trubice je díl příslušenství a je k dostání jako přídavné vybavení na požádání.)

8 8 Bezpečnostní pokyny - Toto je zakázáno! Vodní proud nesměrujte nikdy na lidi nebo zvířata! Vysokotlaký paprsek nikdy nesměrujte na sebe ani na jiné osoby, a to ani v případě, že chcete čistit oblečení nebo obuv. Používejte pouze elektrické kabely v bezvadném stavu! Kabel nepoškozujte nebo neodborně neopravujte! Vysokotlakou hadici netahejte se smyčkami nebo zlomy! Hadici nepřetahujte přes ostré hrany!

9 9 Děti a nepoučené osoby nesmějí s vysokotlakými čistícími přístroji pracovat! Na zařízení nestříkejte! Zařízení nevystavujte mlze z vysokotlakého paprsku! Paprsek vody nikdy nesměrujte na elektrické zásuvky ani jiná elektrická zařízení!

10 10 Na co byste měli bezpodmínečně dávat pozor: Problém nedostatku vody Nedostatek vody se vyskytuje častěji, než si myslíte. Čím výkonnější je vysokotlaký čisticí přístroj, tím větší hrozí nebezpečí, že bude k dispozici málo vody. V případě nedostatku vody dochází v čerpadlu ke kavitaci (směs vody a plynů), čehož si zpravidla nevšimneme, nebo si toho všimneme příliš pozdě. Čerpadlo se zničí. Množství vody, které je k dispozici, zkontrolujte jednoduše tím, že budete plnit po jednu minutu kbelík s litrovou stupnicí. Zařízení Kränzle 1152 TS T vyžaduje minimální množství vody 10 litrů za minutu. Je-li naměřené množství vody příliš malé, je třeba zařízení vychýlit k vodovodní přípojce, která potřebné množství doplní. Nedostatek vody zpusobuje rychlé opotrebení tesnení (ztráta záruky). Zásobování vodou Dbejte předpisů podniku, který Vás zásobuje vodou. Stroj nesmí být podle normy EN napojen bezprostředně na veřejnou sít pitné vody. Krátkodobé napojení je ale podle DVGW (Německý svaz plynového a vodního oboru - Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches) přípustné, pokud je v připojovacím vedení zabudováno zařízení bránící zpětnému toku s provětráváním potrubí (Kränzle, objed. číslo ). Voda za zařízením bránícím zpětnému průtoku se již nepovažuje za pitnou vodu. Také napojení přes další člen je přípustné pomocí volného výtoku podle normy EN např. použitím nádoby s plovákovým ventilem. Bezprostřední napojení na vodní sít, která není určena pro zásobování pitnou vodou je přípustné.

11 11 Problém nedostatku elektrického proudu Je-li v okolí vedení na síť připojeno zároveň příliš mnoho odběratelů elektrické energie, může napětí i intenzita proudu, jež je k dispozici, citelně poklesnout. Následkem toho motor vysokotlakého čističe nenaběhne, nebo zcela shoří. Napájení elektrickým proudem může být také chybné, je-li kabel elektrického proudu příliš dlouhý nebo tenký. Příliš dlouhé prodlužovací kabely způsobují pokles napětí a tím provozní poruchy a problémy se spouštěním a rozebíháním zařízení. Kränzle 1152 TST: 230 V ~, 12,0 A, 50 Hz Zkontrolujte výšku svého jištění vodičů a v případě pochybností nechte napětí a intenzitu dodávaného proudu zkontrolovat odborníkem. Přípojka elektro Přístroj je dodáván včetně připojovacího kabelu (5 m) se zástrčkou. Zástrčka může být zasunuta pouze v zásuvce, která je instalována podle předpisů a vybavena proudovým chráničem FI 30 ma a napojena na ochranný vodič. Zásuvka musí být se strany sítě jištěna dále jističem se zpožděnou charakteristikou 16 A. Při použití prodlužovacího kabelu musí být tento opatřen ochranným vodičem, který je podle předpisů spojen na zasouvacích spojích. Jednotlivé žíly prodlužovacího kabelu musí mít minimální průřez 1,5 mm². Zasouvací spoje musí být provedeny jako odolné proti stříkající vodě a nesmí ležet na vlhké půdě. Od délky 10 m musí mít prodlužovací kabel minimální průřez vodiče 2,5 mm². Při použití kabelového navíjecího bubnu musí být kabel vždy zcela odtočen.

12 12 Kränzle - Technik Vodní a čisticí systém Voda může být do vysokotlakého čerpadla přiváděna pod tlakem (vstupní tlak 1-8 barů). Z vysokotlakého čerpadla je voda pod tlakem přiváděna do bezpečnostní proudové trubice. Tryskou na této trubici se vytváří vysokotlaký paprsek (proud) vody. Uživatel musí dbát předpisů pro ochranu životního prostředí, likvidaci odpadků a ochranu vodních toků! Proudová trubice s bezpečnostní vypínací pistolí Bezpečnostní vypínací pistole umožňuje provoz stroje pouze se stlačenou pojistnou páčkou spouště. Stlačením páčky se pistole otevře. Kapalina je potom dopravována k trysce. Zde se vytváří tlak, který dosáhne rychle hodnoty zvoleného tlaku. Uvolněním páčky se pistole uzavře a další výstup kapaliny z proudové trubice je přerušen. Manometr musí ukazovat 0 barů. Tlakový ráz při uzavření pistole otevře tlakový regulační pojistný ventil. Čerpadlo zůstává zapnuté a čerpá při redukovaném přetlaku z okruhu. Otevřením pistole se pojistný ventil pro regulaci tlaku uzavře a nastavený pracovní tlak je dodáván čerpadlem k proudové trubici. Bezpečnostní vypínací pistole je bezpečnostní zařízení. Opravy mohou provádět pouze zasvěcení odborníci. Jako náhradní díly je možné použít pouze součástky povolené výrobcem. Pojistný ventil pro regulaci tlaku Pojistný ventil pro regulaci tlaku chrání stroj před nepřípustně vysokým přetlakem a je konstruován tak, aby nebylo možné nastavit vyšší provozní tlak, než je přípustné. Omezovací matice otočného držadla (madla) je zapečetěna lakem. Otáčením madla je možné plynule nastavit pracovní tlak a množství vystřikující tekutiny. Výměnu, opravy, nová seřízení a zapečetění smějí provádět pouze odborní znalci. Systém Totalstop Vysokotlaké čistící přístroje Kränzle 1152 TS T jsou vybaveny systémem Totalstop. Je-li hlavní vypínač zapnutý, tak se při otevření bezpečnostní vypínací pistole pomocí tlakového spínače nastartuje motor. Při zavření bezpečnostní vypínací pistole se motor ihned vypn.

13 Motorový jistič Motor je chráněn před přetížením motorovým jističem. V případě přetížení motorový jistič motor vypne. Při opakovaném vypnutí motoru prostřednictvím motorového jističe, odstraňte příčinu poruchy (viz strana 11). Výměnu součástek a zkušební práce mohou provádět pouze odborní znalci a to pouze na přístroji, který je oddělen od elektrické sítě, to znamená při vytažené zástrčce přívodu elektrického proudu ze zásuvky. Vedení vysokotlaké hadice a stříkací zařízení Vedení vysokotlaké hadice a stříkací zařízení, které patří k vybavení přístroje, jsou vyrobena z vysoce kvalitního materiálu a jsou přizpůsobena provozním podmínkám přístroje a podle předpisů také označena. (Délka hadice max. 20 m) Při nutnosti výměny smí být použity pouze originální náhradní díly povolené výrobcem stroje. V případě použití náhradních dílů dodaných třetími osobami dochází k automatickému zániku záruky! Vedení vysokotlaké hadice a stříkací zařízení je nutné napojit s těsností odolávající vysokému tlaku (žádný prosak). Vedení vysokotlaké hadice nesmí být přejeta vozidlem, nadměrně natahována nebo kroucena. Vedení vysokotlaké hadice nesmí být přetahováno přes ostré hrany; jinak zaniká záruka. Vadné vysokotlaké hadice nesmíte opravovat (podle DIN 20022). Musíte je vyměnit za nové hadice, schválené výrobcem stroje. Piktogramy použité na stroji 13 Vysokotlaký čistící přístroj smí být provozován pouze naležato (ve vodorovné poloze). Vysokotlaký paprsek nikdy nesměrovat na lidi nebo zvířata. Paprsek vody nikdy nesměrovat na elektrické zásuvky nebo jiná zařízení pod napětím! Vysokotlaký čistící přístroj smí být provozován pouze naležato!

14 14 Uvedení do provozu 1. Spodní kabelový háček pro elektrický kabel přišroubovat na určené místo na rámu. Umístění - Stanoviště Stroj nesmí být umístěn a provozován v prostorách, které jsou vystaveny nebezpečí ohně nebo exploze, nesmí stát ve vodě (kaluži) nebo provozován pod vodou. 2. K 1152 TS T: Instalace zařízení. Upevňovací šrouby vyšroubujte ze šestihranu bubnu na navíjení hadice, na šestihran nasaďte sklopnou kliku a upevněte ji šroubem. 3. Vysokotlaký čistící přístroj přesunout na místo použití. Zařízení Kränzle 1152 TS T jsou pojízdnými stroji s robustními terénními podvozky schopnými jízdy i po schodech. 4. Na bezpečnostní vypínací pistoli nasaďte stříkací trubici Vario-Jet nebo lapač nečistot s tryskou.

15 15 5. Trubici pevně a tlakotěsně našroubujte na bezpečnostní vypínací pistoli. 6. Odvíjejte vysokotlakou hadici rovně bez vytváření smyček (v případě použití prodlužovacích prvků pro vysokotlakou hadici pamatujte na maximální délku 20 m!) 7. Na bezpečnostní vypínací pistoli nasaďte vysokotlakou hadici. 8. Vysokotlakou hadici pevně našroubujte na bezpečnostní vypínací pistoli. 9. Připojte vodní hadici ke vstupnímu přívodu vody. Zařízení lze podle volby připojit na tlakový vodovod se studenou nebo až 60 C teplou vodou (předřazený tlak v rozmezí 1-10 barů).

16 16 Uvedení do provozu Pozor v případě teplé vstupní vody! V případě provozu se vstupní vodou teplou 60 C dochází ke zvýšení teplot. Nedotýkejte se kovových dílů na zařízení bez ochranných rukavic! 10. Zajistěte napojení na elektrický proud. Kränzle 1152 TS T: 230 V ~, 12,0 A, 50 Hz Zásuvka musí být se strany sítě jištěna dále jističem se zpožděnou charakteristikou 16 A. 11. Vysokotlaký čistící přístroj položte vodorovně. Stroj smí být provozován pouze naležato. 12. Před každým uvedením do provozu zkontrolujte čistotu filtru připojení vody. Přípojku hadice odšroubujte ručně. Prostřednictvím kleští se zúženými konci vyjměte sériově vyráběný vstupní vodní filtr a v případě jeho znečištění jej vyčistěte. 13. Před každým uvedením do provozu zkontrolujte stav oleje pomocí olejoznaku. (Dávejte pozor na vodorovnou polohu!) Stav oleje musí sahat alespoň k horní hraně značky OK.

17 Vysokotlaký čistící přístroj zapínejte s otevřenou bezpečnostní vypínací pistolí. Odvětrávání stroje: Bezpečnostní vypínací pistoli několikrát otevřete a zavřete. Začněte s procesem čištění. 15. Provozní tlak plynule regulujte prostřednictvím ručního kolečka. Maximální dostupný tlak je pevně nastaven z výrobního závodu. Kränzle 1152 TS T: max. 130 bar Přístroje Kränzle 1152 TS T disponují praktickým držákem pro uložení bezpečnostní vypínací pistole s trubicí s lapačem nečistot na dobu, kdy se nepracuje.

18 18 Nasávání přísad Nasávání čistících prostředků Nasávání přísad pomocí vysokotlakého čisticího přístroje funguje pouze s namontovanou trubicí Vario-Jet, která musí být nastavena na nízký tlak. 1. Vložte do nádrže s čisticím prostředkem chemické sítko. 2. K dosažení nízkého tlaku přesuňte trysku Vario směrem vpřed tak, aby mohl přístroj nasávat čisticí prostředek. 3. Při zavírání trysky Vario zasouváním bude přívod chemikálií automaticky uzavřen. Nechejte čisticí prostředek působit a potom jej spláchněte vysokým tlakem. Dbejte předpisů výrobců pří-davných látek (např. ochranné oblečení a výstroj) a ustanovení o odpadních vodách! Pozor rozpouštědlo! Nenasávejte nikdy tekutiny obsahující rozpouštěcí prostředky jako jsou ředidla barev, benzín, olej nebo podobné tekutiny. Dbejte údajů výrobců přídavných látek! Těsnění v přístroji nejsou odolná vůči těmto rozpouštěcím prostředkům. Rozprašovaná mlha z těchto prostředků je vysoce hořlavá, výbušná a jedovatá.

19 Vyřazení z provozu Vysokotlaký čistící přístroj vypnout 02. Uzavřete přívod vody 03. Krátce otevřete bezpečnostní vypínací pistoli, dokud tlak neklesne 04. Pistoli zajistěte pojistkou 05. Hadici na vodu a pistoli odšroubujte 06. Vyprázdněte čerpadlo: motor zapněte na dobu cca 20 sekund 07. Vytáhněte zástrčku přívodu elektrického proudu ze zásuvky 08. Vysokotlakou hadici vyčistěte a zpříma ji naviňte 09. Elektrický kabel vyčistěte a naviňte 10. Vyčistěte vodní filtr 11. Vysokotlaký čistící přístroj skladujte v zimě v prostoru chráněném před mrazem Ukládejte je tak, aby nebylo náročné na místo Pro kompaktní Kränzle 1152 TS T se díky minimální ploše pro umístění vždy najde místo.

20 20 Malé opravy které si můžete udělat sami Manometr ukazuje plný tlak a z trysky nevychází žádná voda: velmi pravděpodobně je tryska ucpaná. Manometr ukazuje plný tlak, z trubice nevychází žádná voda nebo jen málo vody. (V manometru se nenalézá žádná voda, jedná se o glykol pro utlumení vibrací ručičky.) Způsob postupu: Zařízení vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku. Pro vypuštění tlaku krátce aktivujte bezpečnostní vypínací pistoli. Nejprve odšroubujte pistoli a trubici a propláchněte dočista hadici kvůli případným zbytkům. Zkontrolujte vstupní vodní filtr, zda není znečištěný. Pokud problém přetrvá, opatrně drátem (kancelářskou sponkou) prošťouchněte otvor trysky. Pokud by vyčištění za pomoci drátu nepřineslo požadovaný výsledek, je třeba trysku nejprve rozmontovat a poté vyčistit, v případě potřeby i vyměnit. Pozor! Před každou opravou vytáhněte síťovou zástrčku

21 Manometr ukazuje malý tlak, z trysky vychází nepravidelný vodní paprsek: možná, že jsou znečištěné nebo zalepené ventily. Manometr ukazuje navzdory otočení regulací tlaku pouze malý tlak, z trubice vychází nepravidelný vodní paprsek: vysokotlaká hadice vibruje. (V manometru se nenalézá žádná voda, jedná se o glykol pro utlumení vibrací ručičky.) 21 Způsob postupu: Postupně rozšroubujte všech 6 ventilů. (vertikálně a horizontálně pomocí ve třetí řadě umístěných mosazných šroubů se šestihrannou hlavou) Prostřednictvím kleští se zúženými konci odeberte těleso ventilu (se zeleným nebo červeným plastovým obalem) včetně O-kroužku. Zkontrolujte těsnící kroužek, zda není poškozen. V případě poškození je třeba O-kroužek vyměnit. Vyčistěte ventily pomocí drátu (kancelářské sponky) a pokud možno pod tekoucí vodou. Při opětné montáži nezapomeňte na těsnící kroužek!

22 22 Malé opravy které si můžete udělat sami Po uzavření bezpečnostní vypínací pistole ukazuje manometr nadále plný tlak. Zařízení se neustále zapíná a vypíná. Možná příčina č. 1: Průsak Po uzavření bezpečnostní vypínací pistole se zařízení musí vypnout a manometr by měl ukázat 0 barů. Pokud manometr nadále ukazuje plný tlak a motor se neustále zapíná a vypíná, může být příčinou netěsnost čerpadla, průsak vysokotlaké hadice, bezpečnostní vypínací pistole nebo trubice. Způsob postupu: Zkontrolujte těsnost spojení od vysokotlakého čistícího přístroje k vysokotlaké hadici, od vysokotlaké hadice k bezpečnostní vypínací pistoli a také spojení trubice a bezpečnostní vypínací pistole. Vysokotlaký čistící přístroj vypněte. Pro odstranění tlaku krátce aktivujte pistoli. Odšroubujte vysokotlakou hadici, pistoli a trubici a zkontrolujte těsnící kroužky. Jsou-li těsnící kroužky vadné, ihned O-kroužky vyměňte. V případě netěsnosti se na eventuální následné škody nevztahuje záruka.

23 Po uzavření bezpečnostní vypínací pistole ukazuje manometr nadále plný tlak. Zařízení se neustále zapíná a vypíná. Možná příčina č. 2: Zpětný ventil je znečištěný nebo vadný. 23 Způsob postupu: Vysokotlaký čistící přístroj vypnout, odpojte zástrčku ze zásuvky. Uzavřete přívod vody. Rozšroubujte výstup čerpadla. Vyjměte kuličku zpětné záklopky a zkontrolujte, zda není znečištěná nebo poškozená. Zkontrolujte také nerezové sedlo kuličky v tělese čerpadla, zda není znečištěné nebo poškozené. V případě poškození vyměňte těsnicí O-kroužky. V případě poškození čerpadla kvůli vadným těsnícím kroužkům následkem nasávání vzduchu nebo nedostatku vody (kavitace) nelze uplatňovat nárok na záruku.

24 24 Prohlášení o konformitě s ES Tímto prohlašujeme, že konstrukce vysokotlakých čistících přístrojů: Kränzle 1152 TST místo uložení technických podkladů: Jmenovitý průtok splňuje následující směrnice a a jejich změny pro vysokotlaké čistící stroje: Hladina akustického tlaku změřena: Hladina akustického tlaku garantována: Použitý postup hodnocení shody: Manfred Bauer, Fa. Josef Kränzle Rudolf-Diesel-Str. 20, Illertissen K 1152 TST: 600 l/h Směrnice pro stroje 2006/42/ES Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES Směrnice pro hluk 2005/88/ES, čl. 13 Stroje s vysokotlakým vodním proudem dodatek 3, díl B, odstavec db (A) 93 db (A) Dodatek V, směrnice pro hluk 2005/88/ES Použité specifikace a normy: EN :2009 EN :2006 EN :2006 EN :2008 I. Kränzle GmbH Elpke 97 D Bielefeld Bielefeld, Kränzle Josef (nečítelný)

25 Prohlášení o poskytnutí záruky 25 Záruka platí výslovně jen pro materiálové a výrobní vady; škody způsobené opotřebením záruce nepodléhají. Přístroj se musí používat v souladu s tímto provozním návodem. Provozní návod je součástí záručních podmínek. Záruka existuje jen u řádného použití originálního Kränzlepříslušenství a originálních Kränzle-náhradních dílů. Pro přístroje, které jsou prodávány soukromým konečným spotřebitelům, je záruční doba 24 měsíců; při zakoupení pro živnostenské účely činí záruční doba 12 měsíců. V případě uplatňování záruky se prosím obraťte se svým vysokotlakým čistícím přístrojem včetně příslušenství a dokladu o zakoupení přístroje na svého odborného prodejce nebo na nejbližší autorizovanou stanici služeb pro zákazníky, kterou naleznete v internetu pod adresou Při změnách na bezpečnostních zařízeních stejně jako při překročení hranice maximální teploty nebo počtu otáček veškerá záruka zaniká. Stejně tak je tomu i při podpětí, nedostatku vody nebo jejím znečištění. Tlakoměr, tryska, ventily, těsnící manžety, vysokotlaká hadice a zařízení pro ostřikování jsou díly podléhající opotřebení a proto se na ně záruka nevztahuje.

26 26 Univerzální prostřednictvím příslušenství Kränzle Rotační kartáč s nástavcem, 400 mm, objednací číslo Nástavec pro čištění podlah round cleaner UFO, objednací číslo Trubice s rotační tryskou z ušlechtilé oceli 400 mm, objednací číslo

27 27 Hadice na čištění potrubí s tryskou, 10 m - objednací číslo m - objednací číslo m - objednací číslo m - objednací číslo m - objednací číslo Ochrana proti postříkání objednací číslo U příslušenství pro vysokotlaký čistící přístroj se jedná o bezpečnostní komponenty! Sem patří především vysokotlaké hadice, bezpečnostní vypínací pistole, vysokotlaké trubice, hadice pro čištění potrubí, plošné čističe apod. V případě použití komponentů nepovolených firmou Kränzle zaniká veškerá záruka.

28 28 Výpis náhradních dílů

29 Kränzle 1152 TS T - Kompletní agregát Poz. Označení ks. objedn. číslo 2 Fahrgestell Frontplatte K 1152 TST Versteifungsplatte Kunststoffschraube 6,0 x Kabeltrompete Rad Radkappe Scheibe 40 x 6 x 1,5 (Stahl) Kunststoffsenkschraube 5,0 x Achshalter Schraube M 6 x Standfuss links+rechts Schraube 5,0 x Kabelaufwicklung K Schraube 5,0 x Gummi-Anschlag-Dämpfer 25 x Schraube 5,0 x Kabelklemme Schraube 3.5 x Schraube M 8 x Käfigmutter M O-Ring 9,3 x 2, HD-Schlauch NW 6 15 m (K1152 TST) Pistole M Vario-Jet 042 kpl. mit Lanze Schmutzkiller Achse kpl. mit Räder Fahrgestell kpl

30 30 Výpis náhradních dílů

31 Kränzle 1152 TS T - Motor 31 Poz. Označení ks. objedn. číslo 1 Ölgehäuse mit Dichtung, Deckel Öldichtung, Schulterlager Motorgehäuse mit Stator Motorwelle mit Rotor Passfeder 6 x 6 x Motor-Lager B-Seite Z-Lager Motor-Lager A-Seite Schulterl Schelle für Lüfterrad Öldichtung 25 x 35 x Lüfterrad Lüfterhaube Flachdichtung Lüsterklemme 3-pol Schaltkasten Schalter mit 12 A-Überstromauslöser Klemmrahmen mit Schalterabdichtung Kabelverschraubung PG 13, Gegenmutter PG 13, Kondensator 40 µf Netzkabel für 230V / 50/60Hz Blechschraube 3,5 x 9, Blechschraube 2,9 x Innensechskantschr. M 5 x Innensechskantschr. M 5 x Erdungsschraube kpl Deckel für Schaltkasten Dichtung für Deckel Kunststoffschraube 5,0 x Blechschraube 3,9 x Motor 230V / 50 Hz komplett mit Ölgehäuse und Lüfterrad, ohne Elektrik 41 Schaltkasten komplett

32 32 Výpis náhradních dílů

33 Kränzle 1152 TS T - Pohon 33 Poz. Označení ks. objedn. číslo 1 Gehäuseplatte Öldichtung 14 x 24 x O-Ring 83 x Plungerfeder Federdruckscheibe 14 mm Plunger 14 mm AZ-L Sprengring 14 mm Taumelscheibe 9, ,25 10 Axial-Rillenkugellager 3-teilig Innensechskantschraube M 8 x Ölablassstopfen M18x1,5 mit Magnet O-Ring 14 x Ölmessstab Dichtung Öldeckel Deckel Ölgehäuse Innensechskantschraube M 5 x

34 Výpis náhradních dílů

35 Kränzle 1152 TS T - Unloaderventil a tlakový 35 Poz. Označení ks. objedn. číslo 7 O-Ring 12 x O-Ring 11 x 1, Edelstahlsitz Sicherungsring Anlaufentlastungsventil Edelstahlfeder Verschlussschraube Steuerkolben 6 mm für AZ mit Dichtungen Parbaks für Kolben 14 mm Parbaks für Spindel 6 mm MS-Scheibe Kolbenführung 6 mm Mutter M Feder schwarz für AZ-Pumpe Federdruckscheibe Kugellager Handrad M 6 für AZ-Pumpe Mutter M 6 mit SW Kappe für Handrad AZ-Pumpe Manometer Druckfeder 1 x 8,6 x O-Ring 3,3 x 2, Führungsteil Steuerstößel O-Ring 13 x 2, O-Ring 14 x Parbaks 4 mm Stützscheibe Edelstahlfeder Steuerstößel lang Parbaks 7 mm Stopfen M10x1 (durchgebohrt) Gehäuse Elektroschalter Gummimanschette Sechskant-Mutter M Überwurfmutter PG Kabel 2 x 1,5 mm² Blechschraube 2,8 x Deckel Elektroschalter O-Ring 44 x 2, Mikroschalter Zylinderschraube M 4 x Steuerkolben kpl. m. Handrad Rep.-Satz Druckschaltermechanik Druckschalter kpl. ohne Mechanik Ventilgehäuse kpl. für K1152 TST

36 36 Výpis náhradních dílů

37 Kränzle 1152 TS T - Pouzdro ventilu 37 Poz. Označení ks. objedn. číslo 1 Ventilgehäuse Ventilstopfen Ventilstopfen mit R1/4 IG Ventile (rot) Dichtstopfen M 8 x Dichtstopfen M 10 x O-Ring 12 x O-Ring 11 x 1, Edelstahlsitz Sicherungsring Edelstahlkugel 10,0 mm Aluminium - Dichtring Verschraubung Ermeto R1/4 x Manometer Stützring Manschette 14 x 24 x 5/2, Gewebe-Manschette 14 x 24 x 5/2, Backring 14 x O-Ring 24 x Leckagering Zwischenring mit Abstützung Rückschlagfeder Ausgangsteil (TST) Innensechskantschr. M 8 x 25 - A Innensechskantschr. M 8 x 45 - A Dichtring Kupfer Sauganschluss Wasserfilter Steckkupplung O-Ring 18 x Reparatur-Satz Ventile Reparatur-Satz Manschetten

38 38 Výpis náhradních dílů

39 Kränzle 1152 TS T - Buben na navíjení hadíce Poz. Označení ks. objedn. číslo 1 Seitenschale Trommelteil Knickschutz Kunststoffschraube 5,0 x Antriebswelle Lagerklotz links Schraube 6,0 x Lagerklotz rechts Verbindungsrohr Wasser-Eingangsteil O-Ring 6 x 0, Handkurbel Schraube M 5 x Scheibe 5, Wellensicherungsring 22 mm O-Ring 9,3 x 2, Dichtsatz Saugzapfen Schlauchanschluss Edelstahlkugel 5,5 mm Edelstahlfeder Eingangsinjektror O-Ring 10 x O-Ring 6,68 x 1, Hochdruckschlauch 15m NW Chemikaliensaugschlauch mit Filter Buben na navíjene hadíce kompl., bez vysokotlaké hadíce

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje s benzínovým motorem Vysokotlaké čisticí přístroje na horkou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje stacionární Průmyslové vysavače

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Originální provozní návod Originální návod k použití Výrobce si vyhrazuje právo provést v tomto návodu kdykoliv a bez předběžného sdělení změny,

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D Návod k obsluze DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR F 27 WT DOR

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508. AM 18-10 B1 Obj.

Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508. AM 18-10 B1 Obj. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508 AM 18-10 B1 Obj. číslo H 417 510 AM 18-13 B1 Obj. číslo H 417 513 AM 22-8 B1 Obj. číslo H 417 608 AM 22-10 B1 Obj. číslo H 417 610 AM 22-13 B1 Obj. číslo H 417 613 AM 30-8

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Boiler B 10 / B 14. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle!

Boiler B 10 / B 14. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Boiler B 10 / B 14 Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Boiler B 10 / B 14 Ohřívač vody na zkapalněný plyn (Zvláštní verze B 10 EL, B 14 EL s přídavným elektrickým ohřevem 230 V, 850 W) Příklad

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM 1 Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS G 32 BM a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více