Originální návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Originální návod k obsluze"

Transkript

1 Originální návod k obsluze Vysokotlaký čistící přístroj - CZ - Před uvedením do provozu přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny! Uschovat pro pozdější použití nebo dalšího majitele.

2 2 Popis zařízení Kränzle 1152 TS T Ergonomicky formované držadlo pro pojezd Navíjení kabelu s 5 m kabelu Buben s 15 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny Bezpečnostní vypínací pistole Hadice pro injektor čisticího prostředku Hlava čerpadla ze speciální mosazi Velký manometr z nerezové oceli Plynulá regulace tlaku a množství vody Pouzdro pro bezpečnostní vypínací pistoli Vypínač ZAP/VYP s ochranou motoru Pouzdro pro stříkací trubici Vario-Jet z ušlechtilé oceli a lapač nečistot z ušlechtilé oceli Podvozek vhodný pro pohyb v terénu i po schodech

3 Obsah Strana 3 Popis zařízení... 2 Obsah... 3 Technická data... 4 Přehled Toto všechno jste koupili... 5 Všeobecné předpisy... 6 Bezpečnostní pokyny - Předcházení nehodám, ochrana zdraví... 7 Na co byste měli bezpodmínečně dávat pozor Technika Kränzle Vodní a čisticí systém Proudová trubice s bezpečnostní vypínací pistolí Pojistný ventil pro regulaci tlaku Systém Totalstop Motorový jistič Vedení vysokotlaké hadice a stříkací zařízení Uvedení do provozu Nasávání přísad Vyřazení z provozu / Ochrana proti mrazu Malé opravy - které si můžete udělat sami Prohlášení o konformitě s ES Prohlášení o poskytnutí záruky Univerzální prostřednictvím příslušenství Výpis náhradních dílů Kompletní agregát Motor Pohon Unloaderventil a tlakový spínač Pouzdro ventilu Buben na navíjení hadíce Pistole s proudovou trubicí Lapač nečistot Schéma zapojení Zkoušky Doklad o inspekci... 44

4 4 Technická data Kränzle 1152 TS T Pracovní tlak, plynule regulovatelný bar / 3-13 MPa Velikost trysek 042 Přípustný přetlak 150 barů / 15 MPa Vodní výkon při ot./min 10 l/min max. vstřikovací tlak vody 10 barů / 1,0 MPa Teplota vpouštěné vody max. 60 C Buben na navíjení hadíce ano Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny 15 m, JS 6 Nasávání přídavných prostředků ano Systém Totalstop ano Elektrická přípojka 230 V~, 12,0 A, 50 Hz Příkon P 1-2,8 kw Výkon P 2-2,1 kw Hmotnost 31,5 kg Rozměry s držadlem pro pojíždění v mm 360 x 365 x 870 Hladina hlučn. podle normy DIN db (A) Hladina hlučn. s lapač nečistot 90 db (A) Akustický výkon L WA 93 db (A) Zpětný náraz na proud. trubici cca. 27 N Vibrace na proud. trubici 1,9 m/s 2 Objednací číslo s lapač nečistot Přípustně odchylky v číselných hodnotách ± 5 % podle jednotkověho listu VDMA 24411

5 Toto všechno jste koupili 5 1. KRÄNZLE - Vysokotlaký čistící přístroj 1152 TS T s bubnem pro navinutí hadice a 15 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny 2. Bezpečnostní vypínací pistole s izolovanou rukojetí, se šroubovým spojením 3. Trubice s lapačem nečistot s trubkou z ušlechtilé oceli (ne u zboží č ) 4. Trubice Vario-Jet s trubkou z ušlechtilé oceli 5. Ruční klika s upevňovacím šroubem 6. Připevňovací háčky pro elektrický kabel se 2 připevňovacími šrouby 7. Návod k provozu

6 6 Všeobecné předpisy Oblast použití Stroje používejte výhradně k čištění prostřednictvím vysokotlakého paprsku s čisticím prostředkem nebo k čištění prostřednictvím vysokotlakého paprsku bez čisticího prostředku. Zkoušky Přístroj je podle Směrnic pro tryskací zařízení na tekutiny (Richtlinie für Flüssigkeitsstrahler) podle potřeby, minimálně ale každých 12 měsíců nutné nechat přezkoušet odborným znalcem, který určí, zda je možný další bezpečný provoz tohoto přístroje. Výsledky zkoušky musí být potvrzeny písemně. Neformální zápisy pro tyto účely postačují. Protokoly o zkoušce na stranách Průmyslově používané vysokotlaké čističe musí být každých 12 měsíců přezkoušeny odborným znalcem! Předcházení nehodám, ochrana zdraví Přístroj je vybaven tak, aby při řádné obsluze byly nehody vyloučeny. Obsluhující osobu je třeba upozornit na nebezpečí poranění horkými díly stroje a vysokotlakým proudem vody. Je třeba dodržovat Směrnice pro tryskací zařízení na tekutiny (Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler - viz str. 8 a 9). Výměna oleje: První výmena oleje se provádí po cca 50 provozních hodinách. Potom již není žádná výmena oleje po dobu životnosti prístroje nutná. Pokud je nutné olej vymenit, napr. následkem opravy nebo když má olej ěedou barvu, otevre se nad pripravenou nádobou kontrolní okénko a prístroj se vyprázdní. Olej musí být zachycen do pripravené nádoby a následne zlikvidován v souladu s prísluěnými predpisy. Nový olej: 0,25 l - motorový olej W 15/40 Prosakování oleje: Při úniku oleje je nutné ihned vyhledat nejbližěí zákaznický servis (odborného prodejce). (Nebezpecí vzniku ěkod na životnímn prostredí, prevodu atd.) Hladina oleje má být ve stredu kontrolního okénka. Pri vyěěí vlhkosti vzduchu a kolísání teplot muže dojít k tvorbe kondenzátu (olej má ěedou barvu); potom musí být olej vymenen.

7 Bezpečnostní pokyny 7 Pamatujte, že při čištění vodou pod vysokým tlakem dochází na trubici ke vzniku citelného zpětného rázu. Proto nezapomeňte na stabilní postoj (viz technické údaje str. 4). Po každém použití zajistit bezpečnostní uzávěr na bezpečnostní vypínací pistoli, tak aby se zabránilo neplánovanému stříkání! Při používání spodní trubice trubici bezpodmínečně položte! Je třeba dbát na to, že v případě ohnutí, popřípadě zalomení stříkacích trubic dochází při zpětném rázu k ne nepodstatnému krouticímu momentu! (Spodní trubice je díl příslušenství a je k dostání jako přídavné vybavení na požádání.)

8 8 Bezpečnostní pokyny - Toto je zakázáno! Vodní proud nesměrujte nikdy na lidi nebo zvířata! Vysokotlaký paprsek nikdy nesměrujte na sebe ani na jiné osoby, a to ani v případě, že chcete čistit oblečení nebo obuv. Používejte pouze elektrické kabely v bezvadném stavu! Kabel nepoškozujte nebo neodborně neopravujte! Vysokotlakou hadici netahejte se smyčkami nebo zlomy! Hadici nepřetahujte přes ostré hrany!

9 9 Děti a nepoučené osoby nesmějí s vysokotlakými čistícími přístroji pracovat! Na zařízení nestříkejte! Zařízení nevystavujte mlze z vysokotlakého paprsku! Paprsek vody nikdy nesměrujte na elektrické zásuvky ani jiná elektrická zařízení!

10 10 Na co byste měli bezpodmínečně dávat pozor: Problém nedostatku vody Nedostatek vody se vyskytuje častěji, než si myslíte. Čím výkonnější je vysokotlaký čisticí přístroj, tím větší hrozí nebezpečí, že bude k dispozici málo vody. V případě nedostatku vody dochází v čerpadlu ke kavitaci (směs vody a plynů), čehož si zpravidla nevšimneme, nebo si toho všimneme příliš pozdě. Čerpadlo se zničí. Množství vody, které je k dispozici, zkontrolujte jednoduše tím, že budete plnit po jednu minutu kbelík s litrovou stupnicí. Zařízení Kränzle 1152 TS T vyžaduje minimální množství vody 10 litrů za minutu. Je-li naměřené množství vody příliš malé, je třeba zařízení vychýlit k vodovodní přípojce, která potřebné množství doplní. Nedostatek vody zpusobuje rychlé opotrebení tesnení (ztráta záruky). Zásobování vodou Dbejte předpisů podniku, který Vás zásobuje vodou. Stroj nesmí být podle normy EN napojen bezprostředně na veřejnou sít pitné vody. Krátkodobé napojení je ale podle DVGW (Německý svaz plynového a vodního oboru - Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches) přípustné, pokud je v připojovacím vedení zabudováno zařízení bránící zpětnému toku s provětráváním potrubí (Kränzle, objed. číslo ). Voda za zařízením bránícím zpětnému průtoku se již nepovažuje za pitnou vodu. Také napojení přes další člen je přípustné pomocí volného výtoku podle normy EN např. použitím nádoby s plovákovým ventilem. Bezprostřední napojení na vodní sít, která není určena pro zásobování pitnou vodou je přípustné.

11 11 Problém nedostatku elektrického proudu Je-li v okolí vedení na síť připojeno zároveň příliš mnoho odběratelů elektrické energie, může napětí i intenzita proudu, jež je k dispozici, citelně poklesnout. Následkem toho motor vysokotlakého čističe nenaběhne, nebo zcela shoří. Napájení elektrickým proudem může být také chybné, je-li kabel elektrického proudu příliš dlouhý nebo tenký. Příliš dlouhé prodlužovací kabely způsobují pokles napětí a tím provozní poruchy a problémy se spouštěním a rozebíháním zařízení. Kränzle 1152 TST: 230 V ~, 12,0 A, 50 Hz Zkontrolujte výšku svého jištění vodičů a v případě pochybností nechte napětí a intenzitu dodávaného proudu zkontrolovat odborníkem. Přípojka elektro Přístroj je dodáván včetně připojovacího kabelu (5 m) se zástrčkou. Zástrčka může být zasunuta pouze v zásuvce, která je instalována podle předpisů a vybavena proudovým chráničem FI 30 ma a napojena na ochranný vodič. Zásuvka musí být se strany sítě jištěna dále jističem se zpožděnou charakteristikou 16 A. Při použití prodlužovacího kabelu musí být tento opatřen ochranným vodičem, který je podle předpisů spojen na zasouvacích spojích. Jednotlivé žíly prodlužovacího kabelu musí mít minimální průřez 1,5 mm². Zasouvací spoje musí být provedeny jako odolné proti stříkající vodě a nesmí ležet na vlhké půdě. Od délky 10 m musí mít prodlužovací kabel minimální průřez vodiče 2,5 mm². Při použití kabelového navíjecího bubnu musí být kabel vždy zcela odtočen.

12 12 Kränzle - Technik Vodní a čisticí systém Voda může být do vysokotlakého čerpadla přiváděna pod tlakem (vstupní tlak 1-8 barů). Z vysokotlakého čerpadla je voda pod tlakem přiváděna do bezpečnostní proudové trubice. Tryskou na této trubici se vytváří vysokotlaký paprsek (proud) vody. Uživatel musí dbát předpisů pro ochranu životního prostředí, likvidaci odpadků a ochranu vodních toků! Proudová trubice s bezpečnostní vypínací pistolí Bezpečnostní vypínací pistole umožňuje provoz stroje pouze se stlačenou pojistnou páčkou spouště. Stlačením páčky se pistole otevře. Kapalina je potom dopravována k trysce. Zde se vytváří tlak, který dosáhne rychle hodnoty zvoleného tlaku. Uvolněním páčky se pistole uzavře a další výstup kapaliny z proudové trubice je přerušen. Manometr musí ukazovat 0 barů. Tlakový ráz při uzavření pistole otevře tlakový regulační pojistný ventil. Čerpadlo zůstává zapnuté a čerpá při redukovaném přetlaku z okruhu. Otevřením pistole se pojistný ventil pro regulaci tlaku uzavře a nastavený pracovní tlak je dodáván čerpadlem k proudové trubici. Bezpečnostní vypínací pistole je bezpečnostní zařízení. Opravy mohou provádět pouze zasvěcení odborníci. Jako náhradní díly je možné použít pouze součástky povolené výrobcem. Pojistný ventil pro regulaci tlaku Pojistný ventil pro regulaci tlaku chrání stroj před nepřípustně vysokým přetlakem a je konstruován tak, aby nebylo možné nastavit vyšší provozní tlak, než je přípustné. Omezovací matice otočného držadla (madla) je zapečetěna lakem. Otáčením madla je možné plynule nastavit pracovní tlak a množství vystřikující tekutiny. Výměnu, opravy, nová seřízení a zapečetění smějí provádět pouze odborní znalci. Systém Totalstop Vysokotlaké čistící přístroje Kränzle 1152 TS T jsou vybaveny systémem Totalstop. Je-li hlavní vypínač zapnutý, tak se při otevření bezpečnostní vypínací pistole pomocí tlakového spínače nastartuje motor. Při zavření bezpečnostní vypínací pistole se motor ihned vypn.

13 Motorový jistič Motor je chráněn před přetížením motorovým jističem. V případě přetížení motorový jistič motor vypne. Při opakovaném vypnutí motoru prostřednictvím motorového jističe, odstraňte příčinu poruchy (viz strana 11). Výměnu součástek a zkušební práce mohou provádět pouze odborní znalci a to pouze na přístroji, který je oddělen od elektrické sítě, to znamená při vytažené zástrčce přívodu elektrického proudu ze zásuvky. Vedení vysokotlaké hadice a stříkací zařízení Vedení vysokotlaké hadice a stříkací zařízení, které patří k vybavení přístroje, jsou vyrobena z vysoce kvalitního materiálu a jsou přizpůsobena provozním podmínkám přístroje a podle předpisů také označena. (Délka hadice max. 20 m) Při nutnosti výměny smí být použity pouze originální náhradní díly povolené výrobcem stroje. V případě použití náhradních dílů dodaných třetími osobami dochází k automatickému zániku záruky! Vedení vysokotlaké hadice a stříkací zařízení je nutné napojit s těsností odolávající vysokému tlaku (žádný prosak). Vedení vysokotlaké hadice nesmí být přejeta vozidlem, nadměrně natahována nebo kroucena. Vedení vysokotlaké hadice nesmí být přetahováno přes ostré hrany; jinak zaniká záruka. Vadné vysokotlaké hadice nesmíte opravovat (podle DIN 20022). Musíte je vyměnit za nové hadice, schválené výrobcem stroje. Piktogramy použité na stroji 13 Vysokotlaký čistící přístroj smí být provozován pouze naležato (ve vodorovné poloze). Vysokotlaký paprsek nikdy nesměrovat na lidi nebo zvířata. Paprsek vody nikdy nesměrovat na elektrické zásuvky nebo jiná zařízení pod napětím! Vysokotlaký čistící přístroj smí být provozován pouze naležato!

14 14 Uvedení do provozu 1. Spodní kabelový háček pro elektrický kabel přišroubovat na určené místo na rámu. Umístění - Stanoviště Stroj nesmí být umístěn a provozován v prostorách, které jsou vystaveny nebezpečí ohně nebo exploze, nesmí stát ve vodě (kaluži) nebo provozován pod vodou. 2. K 1152 TS T: Instalace zařízení. Upevňovací šrouby vyšroubujte ze šestihranu bubnu na navíjení hadice, na šestihran nasaďte sklopnou kliku a upevněte ji šroubem. 3. Vysokotlaký čistící přístroj přesunout na místo použití. Zařízení Kränzle 1152 TS T jsou pojízdnými stroji s robustními terénními podvozky schopnými jízdy i po schodech. 4. Na bezpečnostní vypínací pistoli nasaďte stříkací trubici Vario-Jet nebo lapač nečistot s tryskou.

15 15 5. Trubici pevně a tlakotěsně našroubujte na bezpečnostní vypínací pistoli. 6. Odvíjejte vysokotlakou hadici rovně bez vytváření smyček (v případě použití prodlužovacích prvků pro vysokotlakou hadici pamatujte na maximální délku 20 m!) 7. Na bezpečnostní vypínací pistoli nasaďte vysokotlakou hadici. 8. Vysokotlakou hadici pevně našroubujte na bezpečnostní vypínací pistoli. 9. Připojte vodní hadici ke vstupnímu přívodu vody. Zařízení lze podle volby připojit na tlakový vodovod se studenou nebo až 60 C teplou vodou (předřazený tlak v rozmezí 1-10 barů).

16 16 Uvedení do provozu Pozor v případě teplé vstupní vody! V případě provozu se vstupní vodou teplou 60 C dochází ke zvýšení teplot. Nedotýkejte se kovových dílů na zařízení bez ochranných rukavic! 10. Zajistěte napojení na elektrický proud. Kränzle 1152 TS T: 230 V ~, 12,0 A, 50 Hz Zásuvka musí být se strany sítě jištěna dále jističem se zpožděnou charakteristikou 16 A. 11. Vysokotlaký čistící přístroj položte vodorovně. Stroj smí být provozován pouze naležato. 12. Před každým uvedením do provozu zkontrolujte čistotu filtru připojení vody. Přípojku hadice odšroubujte ručně. Prostřednictvím kleští se zúženými konci vyjměte sériově vyráběný vstupní vodní filtr a v případě jeho znečištění jej vyčistěte. 13. Před každým uvedením do provozu zkontrolujte stav oleje pomocí olejoznaku. (Dávejte pozor na vodorovnou polohu!) Stav oleje musí sahat alespoň k horní hraně značky OK.

17 Vysokotlaký čistící přístroj zapínejte s otevřenou bezpečnostní vypínací pistolí. Odvětrávání stroje: Bezpečnostní vypínací pistoli několikrát otevřete a zavřete. Začněte s procesem čištění. 15. Provozní tlak plynule regulujte prostřednictvím ručního kolečka. Maximální dostupný tlak je pevně nastaven z výrobního závodu. Kränzle 1152 TS T: max. 130 bar Přístroje Kränzle 1152 TS T disponují praktickým držákem pro uložení bezpečnostní vypínací pistole s trubicí s lapačem nečistot na dobu, kdy se nepracuje.

18 18 Nasávání přísad Nasávání čistících prostředků Nasávání přísad pomocí vysokotlakého čisticího přístroje funguje pouze s namontovanou trubicí Vario-Jet, která musí být nastavena na nízký tlak. 1. Vložte do nádrže s čisticím prostředkem chemické sítko. 2. K dosažení nízkého tlaku přesuňte trysku Vario směrem vpřed tak, aby mohl přístroj nasávat čisticí prostředek. 3. Při zavírání trysky Vario zasouváním bude přívod chemikálií automaticky uzavřen. Nechejte čisticí prostředek působit a potom jej spláchněte vysokým tlakem. Dbejte předpisů výrobců pří-davných látek (např. ochranné oblečení a výstroj) a ustanovení o odpadních vodách! Pozor rozpouštědlo! Nenasávejte nikdy tekutiny obsahující rozpouštěcí prostředky jako jsou ředidla barev, benzín, olej nebo podobné tekutiny. Dbejte údajů výrobců přídavných látek! Těsnění v přístroji nejsou odolná vůči těmto rozpouštěcím prostředkům. Rozprašovaná mlha z těchto prostředků je vysoce hořlavá, výbušná a jedovatá.

19 Vyřazení z provozu Vysokotlaký čistící přístroj vypnout 02. Uzavřete přívod vody 03. Krátce otevřete bezpečnostní vypínací pistoli, dokud tlak neklesne 04. Pistoli zajistěte pojistkou 05. Hadici na vodu a pistoli odšroubujte 06. Vyprázdněte čerpadlo: motor zapněte na dobu cca 20 sekund 07. Vytáhněte zástrčku přívodu elektrického proudu ze zásuvky 08. Vysokotlakou hadici vyčistěte a zpříma ji naviňte 09. Elektrický kabel vyčistěte a naviňte 10. Vyčistěte vodní filtr 11. Vysokotlaký čistící přístroj skladujte v zimě v prostoru chráněném před mrazem Ukládejte je tak, aby nebylo náročné na místo Pro kompaktní Kränzle 1152 TS T se díky minimální ploše pro umístění vždy najde místo.

20 20 Malé opravy které si můžete udělat sami Manometr ukazuje plný tlak a z trysky nevychází žádná voda: velmi pravděpodobně je tryska ucpaná. Manometr ukazuje plný tlak, z trubice nevychází žádná voda nebo jen málo vody. (V manometru se nenalézá žádná voda, jedná se o glykol pro utlumení vibrací ručičky.) Způsob postupu: Zařízení vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku. Pro vypuštění tlaku krátce aktivujte bezpečnostní vypínací pistoli. Nejprve odšroubujte pistoli a trubici a propláchněte dočista hadici kvůli případným zbytkům. Zkontrolujte vstupní vodní filtr, zda není znečištěný. Pokud problém přetrvá, opatrně drátem (kancelářskou sponkou) prošťouchněte otvor trysky. Pokud by vyčištění za pomoci drátu nepřineslo požadovaný výsledek, je třeba trysku nejprve rozmontovat a poté vyčistit, v případě potřeby i vyměnit. Pozor! Před každou opravou vytáhněte síťovou zástrčku

21 Manometr ukazuje malý tlak, z trysky vychází nepravidelný vodní paprsek: možná, že jsou znečištěné nebo zalepené ventily. Manometr ukazuje navzdory otočení regulací tlaku pouze malý tlak, z trubice vychází nepravidelný vodní paprsek: vysokotlaká hadice vibruje. (V manometru se nenalézá žádná voda, jedná se o glykol pro utlumení vibrací ručičky.) 21 Způsob postupu: Postupně rozšroubujte všech 6 ventilů. (vertikálně a horizontálně pomocí ve třetí řadě umístěných mosazných šroubů se šestihrannou hlavou) Prostřednictvím kleští se zúženými konci odeberte těleso ventilu (se zeleným nebo červeným plastovým obalem) včetně O-kroužku. Zkontrolujte těsnící kroužek, zda není poškozen. V případě poškození je třeba O-kroužek vyměnit. Vyčistěte ventily pomocí drátu (kancelářské sponky) a pokud možno pod tekoucí vodou. Při opětné montáži nezapomeňte na těsnící kroužek!

22 22 Malé opravy které si můžete udělat sami Po uzavření bezpečnostní vypínací pistole ukazuje manometr nadále plný tlak. Zařízení se neustále zapíná a vypíná. Možná příčina č. 1: Průsak Po uzavření bezpečnostní vypínací pistole se zařízení musí vypnout a manometr by měl ukázat 0 barů. Pokud manometr nadále ukazuje plný tlak a motor se neustále zapíná a vypíná, může být příčinou netěsnost čerpadla, průsak vysokotlaké hadice, bezpečnostní vypínací pistole nebo trubice. Způsob postupu: Zkontrolujte těsnost spojení od vysokotlakého čistícího přístroje k vysokotlaké hadici, od vysokotlaké hadice k bezpečnostní vypínací pistoli a také spojení trubice a bezpečnostní vypínací pistole. Vysokotlaký čistící přístroj vypněte. Pro odstranění tlaku krátce aktivujte pistoli. Odšroubujte vysokotlakou hadici, pistoli a trubici a zkontrolujte těsnící kroužky. Jsou-li těsnící kroužky vadné, ihned O-kroužky vyměňte. V případě netěsnosti se na eventuální následné škody nevztahuje záruka.

23 Po uzavření bezpečnostní vypínací pistole ukazuje manometr nadále plný tlak. Zařízení se neustále zapíná a vypíná. Možná příčina č. 2: Zpětný ventil je znečištěný nebo vadný. 23 Způsob postupu: Vysokotlaký čistící přístroj vypnout, odpojte zástrčku ze zásuvky. Uzavřete přívod vody. Rozšroubujte výstup čerpadla. Vyjměte kuličku zpětné záklopky a zkontrolujte, zda není znečištěná nebo poškozená. Zkontrolujte také nerezové sedlo kuličky v tělese čerpadla, zda není znečištěné nebo poškozené. V případě poškození vyměňte těsnicí O-kroužky. V případě poškození čerpadla kvůli vadným těsnícím kroužkům následkem nasávání vzduchu nebo nedostatku vody (kavitace) nelze uplatňovat nárok na záruku.

24 24 Prohlášení o konformitě s ES Tímto prohlašujeme, že konstrukce vysokotlakých čistících přístrojů: Kränzle 1152 TST místo uložení technických podkladů: Jmenovitý průtok splňuje následující směrnice a a jejich změny pro vysokotlaké čistící stroje: Hladina akustického tlaku změřena: Hladina akustického tlaku garantována: Použitý postup hodnocení shody: Manfred Bauer, Fa. Josef Kränzle Rudolf-Diesel-Str. 20, Illertissen K 1152 TST: 600 l/h Směrnice pro stroje 2006/42/ES Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES Směrnice pro hluk 2005/88/ES, čl. 13 Stroje s vysokotlakým vodním proudem dodatek 3, díl B, odstavec db (A) 93 db (A) Dodatek V, směrnice pro hluk 2005/88/ES Použité specifikace a normy: EN :2009 EN :2006 EN :2006 EN :2008 I. Kränzle GmbH Elpke 97 D Bielefeld Bielefeld, Kränzle Josef (nečítelný)

25 Prohlášení o poskytnutí záruky 25 Záruka platí výslovně jen pro materiálové a výrobní vady; škody způsobené opotřebením záruce nepodléhají. Přístroj se musí používat v souladu s tímto provozním návodem. Provozní návod je součástí záručních podmínek. Záruka existuje jen u řádného použití originálního Kränzlepříslušenství a originálních Kränzle-náhradních dílů. Pro přístroje, které jsou prodávány soukromým konečným spotřebitelům, je záruční doba 24 měsíců; při zakoupení pro živnostenské účely činí záruční doba 12 měsíců. V případě uplatňování záruky se prosím obraťte se svým vysokotlakým čistícím přístrojem včetně příslušenství a dokladu o zakoupení přístroje na svého odborného prodejce nebo na nejbližší autorizovanou stanici služeb pro zákazníky, kterou naleznete v internetu pod adresou Při změnách na bezpečnostních zařízeních stejně jako při překročení hranice maximální teploty nebo počtu otáček veškerá záruka zaniká. Stejně tak je tomu i při podpětí, nedostatku vody nebo jejím znečištění. Tlakoměr, tryska, ventily, těsnící manžety, vysokotlaká hadice a zařízení pro ostřikování jsou díly podléhající opotřebení a proto se na ně záruka nevztahuje.

26 26 Univerzální prostřednictvím příslušenství Kränzle Rotační kartáč s nástavcem, 400 mm, objednací číslo Nástavec pro čištění podlah round cleaner UFO, objednací číslo Trubice s rotační tryskou z ušlechtilé oceli 400 mm, objednací číslo

27 27 Hadice na čištění potrubí s tryskou, 10 m - objednací číslo m - objednací číslo m - objednací číslo m - objednací číslo m - objednací číslo Ochrana proti postříkání objednací číslo U příslušenství pro vysokotlaký čistící přístroj se jedná o bezpečnostní komponenty! Sem patří především vysokotlaké hadice, bezpečnostní vypínací pistole, vysokotlaké trubice, hadice pro čištění potrubí, plošné čističe apod. V případě použití komponentů nepovolených firmou Kränzle zaniká veškerá záruka.

28 28 Výpis náhradních dílů

29 Kränzle 1152 TS T - Kompletní agregát Poz. Označení ks. objedn. číslo 2 Fahrgestell Frontplatte K 1152 TST Versteifungsplatte Kunststoffschraube 6,0 x Kabeltrompete Rad Radkappe Scheibe 40 x 6 x 1,5 (Stahl) Kunststoffsenkschraube 5,0 x Achshalter Schraube M 6 x Standfuss links+rechts Schraube 5,0 x Kabelaufwicklung K Schraube 5,0 x Gummi-Anschlag-Dämpfer 25 x Schraube 5,0 x Kabelklemme Schraube 3.5 x Schraube M 8 x Käfigmutter M O-Ring 9,3 x 2, HD-Schlauch NW 6 15 m (K1152 TST) Pistole M Vario-Jet 042 kpl. mit Lanze Schmutzkiller Achse kpl. mit Räder Fahrgestell kpl

30 30 Výpis náhradních dílů

31 Kränzle 1152 TS T - Motor 31 Poz. Označení ks. objedn. číslo 1 Ölgehäuse mit Dichtung, Deckel Öldichtung, Schulterlager Motorgehäuse mit Stator Motorwelle mit Rotor Passfeder 6 x 6 x Motor-Lager B-Seite Z-Lager Motor-Lager A-Seite Schulterl Schelle für Lüfterrad Öldichtung 25 x 35 x Lüfterrad Lüfterhaube Flachdichtung Lüsterklemme 3-pol Schaltkasten Schalter mit 12 A-Überstromauslöser Klemmrahmen mit Schalterabdichtung Kabelverschraubung PG 13, Gegenmutter PG 13, Kondensator 40 µf Netzkabel für 230V / 50/60Hz Blechschraube 3,5 x 9, Blechschraube 2,9 x Innensechskantschr. M 5 x Innensechskantschr. M 5 x Erdungsschraube kpl Deckel für Schaltkasten Dichtung für Deckel Kunststoffschraube 5,0 x Blechschraube 3,9 x Motor 230V / 50 Hz komplett mit Ölgehäuse und Lüfterrad, ohne Elektrik 41 Schaltkasten komplett

32 32 Výpis náhradních dílů

33 Kränzle 1152 TS T - Pohon 33 Poz. Označení ks. objedn. číslo 1 Gehäuseplatte Öldichtung 14 x 24 x O-Ring 83 x Plungerfeder Federdruckscheibe 14 mm Plunger 14 mm AZ-L Sprengring 14 mm Taumelscheibe 9, ,25 10 Axial-Rillenkugellager 3-teilig Innensechskantschraube M 8 x Ölablassstopfen M18x1,5 mit Magnet O-Ring 14 x Ölmessstab Dichtung Öldeckel Deckel Ölgehäuse Innensechskantschraube M 5 x

34 Výpis náhradních dílů

35 Kränzle 1152 TS T - Unloaderventil a tlakový 35 Poz. Označení ks. objedn. číslo 7 O-Ring 12 x O-Ring 11 x 1, Edelstahlsitz Sicherungsring Anlaufentlastungsventil Edelstahlfeder Verschlussschraube Steuerkolben 6 mm für AZ mit Dichtungen Parbaks für Kolben 14 mm Parbaks für Spindel 6 mm MS-Scheibe Kolbenführung 6 mm Mutter M Feder schwarz für AZ-Pumpe Federdruckscheibe Kugellager Handrad M 6 für AZ-Pumpe Mutter M 6 mit SW Kappe für Handrad AZ-Pumpe Manometer Druckfeder 1 x 8,6 x O-Ring 3,3 x 2, Führungsteil Steuerstößel O-Ring 13 x 2, O-Ring 14 x Parbaks 4 mm Stützscheibe Edelstahlfeder Steuerstößel lang Parbaks 7 mm Stopfen M10x1 (durchgebohrt) Gehäuse Elektroschalter Gummimanschette Sechskant-Mutter M Überwurfmutter PG Kabel 2 x 1,5 mm² Blechschraube 2,8 x Deckel Elektroschalter O-Ring 44 x 2, Mikroschalter Zylinderschraube M 4 x Steuerkolben kpl. m. Handrad Rep.-Satz Druckschaltermechanik Druckschalter kpl. ohne Mechanik Ventilgehäuse kpl. für K1152 TST

36 36 Výpis náhradních dílů

37 Kränzle 1152 TS T - Pouzdro ventilu 37 Poz. Označení ks. objedn. číslo 1 Ventilgehäuse Ventilstopfen Ventilstopfen mit R1/4 IG Ventile (rot) Dichtstopfen M 8 x Dichtstopfen M 10 x O-Ring 12 x O-Ring 11 x 1, Edelstahlsitz Sicherungsring Edelstahlkugel 10,0 mm Aluminium - Dichtring Verschraubung Ermeto R1/4 x Manometer Stützring Manschette 14 x 24 x 5/2, Gewebe-Manschette 14 x 24 x 5/2, Backring 14 x O-Ring 24 x Leckagering Zwischenring mit Abstützung Rückschlagfeder Ausgangsteil (TST) Innensechskantschr. M 8 x 25 - A Innensechskantschr. M 8 x 45 - A Dichtring Kupfer Sauganschluss Wasserfilter Steckkupplung O-Ring 18 x Reparatur-Satz Ventile Reparatur-Satz Manschetten

38 38 Výpis náhradních dílů

39 Kränzle 1152 TS T - Buben na navíjení hadíce Poz. Označení ks. objedn. číslo 1 Seitenschale Trommelteil Knickschutz Kunststoffschraube 5,0 x Antriebswelle Lagerklotz links Schraube 6,0 x Lagerklotz rechts Verbindungsrohr Wasser-Eingangsteil O-Ring 6 x 0, Handkurbel Schraube M 5 x Scheibe 5, Wellensicherungsring 22 mm O-Ring 9,3 x 2, Dichtsatz Saugzapfen Schlauchanschluss Edelstahlkugel 5,5 mm Edelstahlfeder Eingangsinjektror O-Ring 10 x O-Ring 6,68 x 1, Hochdruckschlauch 15m NW Chemikaliensaugschlauch mit Filter Buben na navíjene hadíce kompl., bez vysokotlaké hadíce

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu zásobníku obsah 10 l Obj. č. D 040 055 Duben 2001 2 Schneider Bohemia Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Novinka. STORCH Airless. Stříkací technika

Novinka. STORCH Airless. Stříkací technika Novinka STORCH Airless Stříkací technika Robustní spolehlivá technika Dlouhá životnost a rychlá návratnost Vysoký výkon s širokou paletou materiálů Kompletní vybavení v základní dodávce Široká škála příslušenství

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com Návod k obsluze 6.1185 www.rothenberger.com Prostudujte si prosím tento návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Nezahazujte jej! Při škodách způsobených nesprávnou obsluhou zaniká záruka! Technické

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje s benzínovým motorem Vysokotlaké čisticí přístroje na horkou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje stacionární Průmyslové vysavače

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U. Návod k obsluze 818631-00. Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U

GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U. Návod k obsluze 818631-00. Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U Návod k obsluze 818631-00 Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyn...4 Nebezpečí...4 Zařazení podle odstavce

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

425 / 475 // 435 / 485 // 473D / 473P

425 / 475 // 435 / 485 // 473D / 473P 425 / 475 // 435 / 485 // 473D / 473P Návod k obsluze Zádový postřikovač Upozornění! Před prvním uvedením postřikovače do provozu si důkladně pročtěte tento návod k obsluze a dbejte bezpodmínečně všech

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 57 20 80 2 ÚVOD Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za zakoupení zahradního čerpadla. Získáváte tak výrobek, který byl vyvinut a vyroben na základě současných technologií.

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ŘADY TK NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTORU ATC Typ ATC Před zahájením montáže si pozorně přečtěte tento návod. Popis ventilátoru: Turbína s termostatem určená k nucenému oběhu

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

HD 5/15 CX *EU. Uložení příslušenství. Mobilita

HD 5/15 CX *EU. Uložení příslušenství. Mobilita Dobře ovladatelný, mobilní, všestranný: vysokotlaký čistič HD 5/15 CX Plus bez ohřevu k vertikálnímu i horizontálnímu provozu. S úschovou příslušenství, mosaznou válcovou hlavou a automatickou redukcí

Více

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod.

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Fontána (ponorné čerpadlo) s funkcí proti zamrzání vody EFH 500. Obj. č.: 27 59 91. Obsah Strana

Fontána (ponorné čerpadlo) s funkcí proti zamrzání vody EFH 500. Obj. č.: 27 59 91. Obsah Strana Fontána (ponorné čerpadlo) s funkcí proti zamrzání vody EFH 500 Obj. č.: 27 59 91 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití fontány (čerpadla)...3 2. Technické údaje...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Rozsah

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

Základní třída K 2.800 eco!ogic

Základní třída K 2.800 eco!ogic Základní třída K 2.800 eco!ogic Kompaktní všestranně použitelný stroj pro příležitostná použití a lehká znečištění (např. pro zahradní nábytek, jídzní kola a malé plochy). 10% úspora vody a energie oproti

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Návod k použití. Odsávač jezírkového kalu SR 2000 č.v. 7947

Návod k použití. Odsávač jezírkového kalu SR 2000 č.v. 7947 Návod k použití Odsávač jezírkového kalu SR 2000 č.v. 7947 GARDENA odsávač jezírkového kalu SR 2000 Vítejte v zahradě GARDENA! Pročtěte si prosím pozorně tento návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Seznamte

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

Pozor! (Důležité z hlediska vaší bezpečnosti) Před použitím vašeho ponorného čerpadla, nechte prosím odborníkem zkontrolovat následující položky:

Pozor! (Důležité z hlediska vaší bezpečnosti) Před použitím vašeho ponorného čerpadla, nechte prosím odborníkem zkontrolovat následující položky: Provozní pokyny Kalové čerpadlo s plovákovým spínačem SMP 450/1-S NIRO Obj.-č. : 41.703.30 I.-č.: 01024 Než začnete čerpat, věnujte pozornost následující informaci! Toto čerpadle lze zapojit do jakékoliv

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Elektrický zásobníkový ohřívač. Návod k montáži a obsluze CZ

Elektrický zásobníkový ohřívač. Návod k montáži a obsluze CZ Elektrický zásobníkový ohřívač VZ Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze CZ Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám, že jste se stal majitelem českého výrobku, jehož parametry uspokojí požadavky

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom.

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. První mobilní kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu přináší pohyb do každodenní práce v

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

K 3 Car. K 3 Car, 1.601-819.0, 2015-05-30

K 3 Car. K 3 Car, 1.601-819.0, 2015-05-30 Vysokotlaký čistič K3 Car společnosti Kärcher se sadou Car Kit, která se skládá z mycího kartáče, pěnovací trysky a 0,5 l autošamponu. Tento vysokotlaký čistič, vybavený pistolí Quick Connect a 6 m dlouhou

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více