Originální návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Originální návod k obsluze"

Transkript

1 Originální návod k obsluze Vysokotlaký čistící přístroj - CZ - Před uvedením do provozu přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny! Uschovat pro pozdější použití nebo dalšího majitele.

2 2 Popis zařízení Kränzle 1152 TS T Ergonomicky formované držadlo pro pojezd Navíjení kabelu s 5 m kabelu Buben s 15 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny Bezpečnostní vypínací pistole Hadice pro injektor čisticího prostředku Hlava čerpadla ze speciální mosazi Velký manometr z nerezové oceli Plynulá regulace tlaku a množství vody Pouzdro pro bezpečnostní vypínací pistoli Vypínač ZAP/VYP s ochranou motoru Pouzdro pro stříkací trubici Vario-Jet z ušlechtilé oceli a lapač nečistot z ušlechtilé oceli Podvozek vhodný pro pohyb v terénu i po schodech

3 Obsah Strana 3 Popis zařízení... 2 Obsah... 3 Technická data... 4 Přehled Toto všechno jste koupili... 5 Všeobecné předpisy... 6 Bezpečnostní pokyny - Předcházení nehodám, ochrana zdraví... 7 Na co byste měli bezpodmínečně dávat pozor Technika Kränzle Vodní a čisticí systém Proudová trubice s bezpečnostní vypínací pistolí Pojistný ventil pro regulaci tlaku Systém Totalstop Motorový jistič Vedení vysokotlaké hadice a stříkací zařízení Uvedení do provozu Nasávání přísad Vyřazení z provozu / Ochrana proti mrazu Malé opravy - které si můžete udělat sami Prohlášení o konformitě s ES Prohlášení o poskytnutí záruky Univerzální prostřednictvím příslušenství Výpis náhradních dílů Kompletní agregát Motor Pohon Unloaderventil a tlakový spínač Pouzdro ventilu Buben na navíjení hadíce Pistole s proudovou trubicí Lapač nečistot Schéma zapojení Zkoušky Doklad o inspekci... 44

4 4 Technická data Kränzle 1152 TS T Pracovní tlak, plynule regulovatelný bar / 3-13 MPa Velikost trysek 042 Přípustný přetlak 150 barů / 15 MPa Vodní výkon při ot./min 10 l/min max. vstřikovací tlak vody 10 barů / 1,0 MPa Teplota vpouštěné vody max. 60 C Buben na navíjení hadíce ano Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny 15 m, JS 6 Nasávání přídavných prostředků ano Systém Totalstop ano Elektrická přípojka 230 V~, 12,0 A, 50 Hz Příkon P 1-2,8 kw Výkon P 2-2,1 kw Hmotnost 31,5 kg Rozměry s držadlem pro pojíždění v mm 360 x 365 x 870 Hladina hlučn. podle normy DIN db (A) Hladina hlučn. s lapač nečistot 90 db (A) Akustický výkon L WA 93 db (A) Zpětný náraz na proud. trubici cca. 27 N Vibrace na proud. trubici 1,9 m/s 2 Objednací číslo s lapač nečistot Přípustně odchylky v číselných hodnotách ± 5 % podle jednotkověho listu VDMA 24411

5 Toto všechno jste koupili 5 1. KRÄNZLE - Vysokotlaký čistící přístroj 1152 TS T s bubnem pro navinutí hadice a 15 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny 2. Bezpečnostní vypínací pistole s izolovanou rukojetí, se šroubovým spojením 3. Trubice s lapačem nečistot s trubkou z ušlechtilé oceli (ne u zboží č ) 4. Trubice Vario-Jet s trubkou z ušlechtilé oceli 5. Ruční klika s upevňovacím šroubem 6. Připevňovací háčky pro elektrický kabel se 2 připevňovacími šrouby 7. Návod k provozu

6 6 Všeobecné předpisy Oblast použití Stroje používejte výhradně k čištění prostřednictvím vysokotlakého paprsku s čisticím prostředkem nebo k čištění prostřednictvím vysokotlakého paprsku bez čisticího prostředku. Zkoušky Přístroj je podle Směrnic pro tryskací zařízení na tekutiny (Richtlinie für Flüssigkeitsstrahler) podle potřeby, minimálně ale každých 12 měsíců nutné nechat přezkoušet odborným znalcem, který určí, zda je možný další bezpečný provoz tohoto přístroje. Výsledky zkoušky musí být potvrzeny písemně. Neformální zápisy pro tyto účely postačují. Protokoly o zkoušce na stranách Průmyslově používané vysokotlaké čističe musí být každých 12 měsíců přezkoušeny odborným znalcem! Předcházení nehodám, ochrana zdraví Přístroj je vybaven tak, aby při řádné obsluze byly nehody vyloučeny. Obsluhující osobu je třeba upozornit na nebezpečí poranění horkými díly stroje a vysokotlakým proudem vody. Je třeba dodržovat Směrnice pro tryskací zařízení na tekutiny (Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler - viz str. 8 a 9). Výměna oleje: První výmena oleje se provádí po cca 50 provozních hodinách. Potom již není žádná výmena oleje po dobu životnosti prístroje nutná. Pokud je nutné olej vymenit, napr. následkem opravy nebo když má olej ěedou barvu, otevre se nad pripravenou nádobou kontrolní okénko a prístroj se vyprázdní. Olej musí být zachycen do pripravené nádoby a následne zlikvidován v souladu s prísluěnými predpisy. Nový olej: 0,25 l - motorový olej W 15/40 Prosakování oleje: Při úniku oleje je nutné ihned vyhledat nejbližěí zákaznický servis (odborného prodejce). (Nebezpecí vzniku ěkod na životnímn prostredí, prevodu atd.) Hladina oleje má být ve stredu kontrolního okénka. Pri vyěěí vlhkosti vzduchu a kolísání teplot muže dojít k tvorbe kondenzátu (olej má ěedou barvu); potom musí být olej vymenen.

7 Bezpečnostní pokyny 7 Pamatujte, že při čištění vodou pod vysokým tlakem dochází na trubici ke vzniku citelného zpětného rázu. Proto nezapomeňte na stabilní postoj (viz technické údaje str. 4). Po každém použití zajistit bezpečnostní uzávěr na bezpečnostní vypínací pistoli, tak aby se zabránilo neplánovanému stříkání! Při používání spodní trubice trubici bezpodmínečně položte! Je třeba dbát na to, že v případě ohnutí, popřípadě zalomení stříkacích trubic dochází při zpětném rázu k ne nepodstatnému krouticímu momentu! (Spodní trubice je díl příslušenství a je k dostání jako přídavné vybavení na požádání.)

8 8 Bezpečnostní pokyny - Toto je zakázáno! Vodní proud nesměrujte nikdy na lidi nebo zvířata! Vysokotlaký paprsek nikdy nesměrujte na sebe ani na jiné osoby, a to ani v případě, že chcete čistit oblečení nebo obuv. Používejte pouze elektrické kabely v bezvadném stavu! Kabel nepoškozujte nebo neodborně neopravujte! Vysokotlakou hadici netahejte se smyčkami nebo zlomy! Hadici nepřetahujte přes ostré hrany!

9 9 Děti a nepoučené osoby nesmějí s vysokotlakými čistícími přístroji pracovat! Na zařízení nestříkejte! Zařízení nevystavujte mlze z vysokotlakého paprsku! Paprsek vody nikdy nesměrujte na elektrické zásuvky ani jiná elektrická zařízení!

10 10 Na co byste měli bezpodmínečně dávat pozor: Problém nedostatku vody Nedostatek vody se vyskytuje častěji, než si myslíte. Čím výkonnější je vysokotlaký čisticí přístroj, tím větší hrozí nebezpečí, že bude k dispozici málo vody. V případě nedostatku vody dochází v čerpadlu ke kavitaci (směs vody a plynů), čehož si zpravidla nevšimneme, nebo si toho všimneme příliš pozdě. Čerpadlo se zničí. Množství vody, které je k dispozici, zkontrolujte jednoduše tím, že budete plnit po jednu minutu kbelík s litrovou stupnicí. Zařízení Kränzle 1152 TS T vyžaduje minimální množství vody 10 litrů za minutu. Je-li naměřené množství vody příliš malé, je třeba zařízení vychýlit k vodovodní přípojce, která potřebné množství doplní. Nedostatek vody zpusobuje rychlé opotrebení tesnení (ztráta záruky). Zásobování vodou Dbejte předpisů podniku, který Vás zásobuje vodou. Stroj nesmí být podle normy EN napojen bezprostředně na veřejnou sít pitné vody. Krátkodobé napojení je ale podle DVGW (Německý svaz plynového a vodního oboru - Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches) přípustné, pokud je v připojovacím vedení zabudováno zařízení bránící zpětnému toku s provětráváním potrubí (Kränzle, objed. číslo ). Voda za zařízením bránícím zpětnému průtoku se již nepovažuje za pitnou vodu. Také napojení přes další člen je přípustné pomocí volného výtoku podle normy EN např. použitím nádoby s plovákovým ventilem. Bezprostřední napojení na vodní sít, která není určena pro zásobování pitnou vodou je přípustné.

11 11 Problém nedostatku elektrického proudu Je-li v okolí vedení na síť připojeno zároveň příliš mnoho odběratelů elektrické energie, může napětí i intenzita proudu, jež je k dispozici, citelně poklesnout. Následkem toho motor vysokotlakého čističe nenaběhne, nebo zcela shoří. Napájení elektrickým proudem může být také chybné, je-li kabel elektrického proudu příliš dlouhý nebo tenký. Příliš dlouhé prodlužovací kabely způsobují pokles napětí a tím provozní poruchy a problémy se spouštěním a rozebíháním zařízení. Kränzle 1152 TST: 230 V ~, 12,0 A, 50 Hz Zkontrolujte výšku svého jištění vodičů a v případě pochybností nechte napětí a intenzitu dodávaného proudu zkontrolovat odborníkem. Přípojka elektro Přístroj je dodáván včetně připojovacího kabelu (5 m) se zástrčkou. Zástrčka může být zasunuta pouze v zásuvce, která je instalována podle předpisů a vybavena proudovým chráničem FI 30 ma a napojena na ochranný vodič. Zásuvka musí být se strany sítě jištěna dále jističem se zpožděnou charakteristikou 16 A. Při použití prodlužovacího kabelu musí být tento opatřen ochranným vodičem, který je podle předpisů spojen na zasouvacích spojích. Jednotlivé žíly prodlužovacího kabelu musí mít minimální průřez 1,5 mm². Zasouvací spoje musí být provedeny jako odolné proti stříkající vodě a nesmí ležet na vlhké půdě. Od délky 10 m musí mít prodlužovací kabel minimální průřez vodiče 2,5 mm². Při použití kabelového navíjecího bubnu musí být kabel vždy zcela odtočen.

12 12 Kränzle - Technik Vodní a čisticí systém Voda může být do vysokotlakého čerpadla přiváděna pod tlakem (vstupní tlak 1-8 barů). Z vysokotlakého čerpadla je voda pod tlakem přiváděna do bezpečnostní proudové trubice. Tryskou na této trubici se vytváří vysokotlaký paprsek (proud) vody. Uživatel musí dbát předpisů pro ochranu životního prostředí, likvidaci odpadků a ochranu vodních toků! Proudová trubice s bezpečnostní vypínací pistolí Bezpečnostní vypínací pistole umožňuje provoz stroje pouze se stlačenou pojistnou páčkou spouště. Stlačením páčky se pistole otevře. Kapalina je potom dopravována k trysce. Zde se vytváří tlak, který dosáhne rychle hodnoty zvoleného tlaku. Uvolněním páčky se pistole uzavře a další výstup kapaliny z proudové trubice je přerušen. Manometr musí ukazovat 0 barů. Tlakový ráz při uzavření pistole otevře tlakový regulační pojistný ventil. Čerpadlo zůstává zapnuté a čerpá při redukovaném přetlaku z okruhu. Otevřením pistole se pojistný ventil pro regulaci tlaku uzavře a nastavený pracovní tlak je dodáván čerpadlem k proudové trubici. Bezpečnostní vypínací pistole je bezpečnostní zařízení. Opravy mohou provádět pouze zasvěcení odborníci. Jako náhradní díly je možné použít pouze součástky povolené výrobcem. Pojistný ventil pro regulaci tlaku Pojistný ventil pro regulaci tlaku chrání stroj před nepřípustně vysokým přetlakem a je konstruován tak, aby nebylo možné nastavit vyšší provozní tlak, než je přípustné. Omezovací matice otočného držadla (madla) je zapečetěna lakem. Otáčením madla je možné plynule nastavit pracovní tlak a množství vystřikující tekutiny. Výměnu, opravy, nová seřízení a zapečetění smějí provádět pouze odborní znalci. Systém Totalstop Vysokotlaké čistící přístroje Kränzle 1152 TS T jsou vybaveny systémem Totalstop. Je-li hlavní vypínač zapnutý, tak se při otevření bezpečnostní vypínací pistole pomocí tlakového spínače nastartuje motor. Při zavření bezpečnostní vypínací pistole se motor ihned vypn.

13 Motorový jistič Motor je chráněn před přetížením motorovým jističem. V případě přetížení motorový jistič motor vypne. Při opakovaném vypnutí motoru prostřednictvím motorového jističe, odstraňte příčinu poruchy (viz strana 11). Výměnu součástek a zkušební práce mohou provádět pouze odborní znalci a to pouze na přístroji, který je oddělen od elektrické sítě, to znamená při vytažené zástrčce přívodu elektrického proudu ze zásuvky. Vedení vysokotlaké hadice a stříkací zařízení Vedení vysokotlaké hadice a stříkací zařízení, které patří k vybavení přístroje, jsou vyrobena z vysoce kvalitního materiálu a jsou přizpůsobena provozním podmínkám přístroje a podle předpisů také označena. (Délka hadice max. 20 m) Při nutnosti výměny smí být použity pouze originální náhradní díly povolené výrobcem stroje. V případě použití náhradních dílů dodaných třetími osobami dochází k automatickému zániku záruky! Vedení vysokotlaké hadice a stříkací zařízení je nutné napojit s těsností odolávající vysokému tlaku (žádný prosak). Vedení vysokotlaké hadice nesmí být přejeta vozidlem, nadměrně natahována nebo kroucena. Vedení vysokotlaké hadice nesmí být přetahováno přes ostré hrany; jinak zaniká záruka. Vadné vysokotlaké hadice nesmíte opravovat (podle DIN 20022). Musíte je vyměnit za nové hadice, schválené výrobcem stroje. Piktogramy použité na stroji 13 Vysokotlaký čistící přístroj smí být provozován pouze naležato (ve vodorovné poloze). Vysokotlaký paprsek nikdy nesměrovat na lidi nebo zvířata. Paprsek vody nikdy nesměrovat na elektrické zásuvky nebo jiná zařízení pod napětím! Vysokotlaký čistící přístroj smí být provozován pouze naležato!

14 14 Uvedení do provozu 1. Spodní kabelový háček pro elektrický kabel přišroubovat na určené místo na rámu. Umístění - Stanoviště Stroj nesmí být umístěn a provozován v prostorách, které jsou vystaveny nebezpečí ohně nebo exploze, nesmí stát ve vodě (kaluži) nebo provozován pod vodou. 2. K 1152 TS T: Instalace zařízení. Upevňovací šrouby vyšroubujte ze šestihranu bubnu na navíjení hadice, na šestihran nasaďte sklopnou kliku a upevněte ji šroubem. 3. Vysokotlaký čistící přístroj přesunout na místo použití. Zařízení Kränzle 1152 TS T jsou pojízdnými stroji s robustními terénními podvozky schopnými jízdy i po schodech. 4. Na bezpečnostní vypínací pistoli nasaďte stříkací trubici Vario-Jet nebo lapač nečistot s tryskou.

15 15 5. Trubici pevně a tlakotěsně našroubujte na bezpečnostní vypínací pistoli. 6. Odvíjejte vysokotlakou hadici rovně bez vytváření smyček (v případě použití prodlužovacích prvků pro vysokotlakou hadici pamatujte na maximální délku 20 m!) 7. Na bezpečnostní vypínací pistoli nasaďte vysokotlakou hadici. 8. Vysokotlakou hadici pevně našroubujte na bezpečnostní vypínací pistoli. 9. Připojte vodní hadici ke vstupnímu přívodu vody. Zařízení lze podle volby připojit na tlakový vodovod se studenou nebo až 60 C teplou vodou (předřazený tlak v rozmezí 1-10 barů).

16 16 Uvedení do provozu Pozor v případě teplé vstupní vody! V případě provozu se vstupní vodou teplou 60 C dochází ke zvýšení teplot. Nedotýkejte se kovových dílů na zařízení bez ochranných rukavic! 10. Zajistěte napojení na elektrický proud. Kränzle 1152 TS T: 230 V ~, 12,0 A, 50 Hz Zásuvka musí být se strany sítě jištěna dále jističem se zpožděnou charakteristikou 16 A. 11. Vysokotlaký čistící přístroj položte vodorovně. Stroj smí být provozován pouze naležato. 12. Před každým uvedením do provozu zkontrolujte čistotu filtru připojení vody. Přípojku hadice odšroubujte ručně. Prostřednictvím kleští se zúženými konci vyjměte sériově vyráběný vstupní vodní filtr a v případě jeho znečištění jej vyčistěte. 13. Před každým uvedením do provozu zkontrolujte stav oleje pomocí olejoznaku. (Dávejte pozor na vodorovnou polohu!) Stav oleje musí sahat alespoň k horní hraně značky OK.

17 Vysokotlaký čistící přístroj zapínejte s otevřenou bezpečnostní vypínací pistolí. Odvětrávání stroje: Bezpečnostní vypínací pistoli několikrát otevřete a zavřete. Začněte s procesem čištění. 15. Provozní tlak plynule regulujte prostřednictvím ručního kolečka. Maximální dostupný tlak je pevně nastaven z výrobního závodu. Kränzle 1152 TS T: max. 130 bar Přístroje Kränzle 1152 TS T disponují praktickým držákem pro uložení bezpečnostní vypínací pistole s trubicí s lapačem nečistot na dobu, kdy se nepracuje.

18 18 Nasávání přísad Nasávání čistících prostředků Nasávání přísad pomocí vysokotlakého čisticího přístroje funguje pouze s namontovanou trubicí Vario-Jet, která musí být nastavena na nízký tlak. 1. Vložte do nádrže s čisticím prostředkem chemické sítko. 2. K dosažení nízkého tlaku přesuňte trysku Vario směrem vpřed tak, aby mohl přístroj nasávat čisticí prostředek. 3. Při zavírání trysky Vario zasouváním bude přívod chemikálií automaticky uzavřen. Nechejte čisticí prostředek působit a potom jej spláchněte vysokým tlakem. Dbejte předpisů výrobců pří-davných látek (např. ochranné oblečení a výstroj) a ustanovení o odpadních vodách! Pozor rozpouštědlo! Nenasávejte nikdy tekutiny obsahující rozpouštěcí prostředky jako jsou ředidla barev, benzín, olej nebo podobné tekutiny. Dbejte údajů výrobců přídavných látek! Těsnění v přístroji nejsou odolná vůči těmto rozpouštěcím prostředkům. Rozprašovaná mlha z těchto prostředků je vysoce hořlavá, výbušná a jedovatá.

19 Vyřazení z provozu Vysokotlaký čistící přístroj vypnout 02. Uzavřete přívod vody 03. Krátce otevřete bezpečnostní vypínací pistoli, dokud tlak neklesne 04. Pistoli zajistěte pojistkou 05. Hadici na vodu a pistoli odšroubujte 06. Vyprázdněte čerpadlo: motor zapněte na dobu cca 20 sekund 07. Vytáhněte zástrčku přívodu elektrického proudu ze zásuvky 08. Vysokotlakou hadici vyčistěte a zpříma ji naviňte 09. Elektrický kabel vyčistěte a naviňte 10. Vyčistěte vodní filtr 11. Vysokotlaký čistící přístroj skladujte v zimě v prostoru chráněném před mrazem Ukládejte je tak, aby nebylo náročné na místo Pro kompaktní Kränzle 1152 TS T se díky minimální ploše pro umístění vždy najde místo.

20 20 Malé opravy které si můžete udělat sami Manometr ukazuje plný tlak a z trysky nevychází žádná voda: velmi pravděpodobně je tryska ucpaná. Manometr ukazuje plný tlak, z trubice nevychází žádná voda nebo jen málo vody. (V manometru se nenalézá žádná voda, jedná se o glykol pro utlumení vibrací ručičky.) Způsob postupu: Zařízení vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku. Pro vypuštění tlaku krátce aktivujte bezpečnostní vypínací pistoli. Nejprve odšroubujte pistoli a trubici a propláchněte dočista hadici kvůli případným zbytkům. Zkontrolujte vstupní vodní filtr, zda není znečištěný. Pokud problém přetrvá, opatrně drátem (kancelářskou sponkou) prošťouchněte otvor trysky. Pokud by vyčištění za pomoci drátu nepřineslo požadovaný výsledek, je třeba trysku nejprve rozmontovat a poté vyčistit, v případě potřeby i vyměnit. Pozor! Před každou opravou vytáhněte síťovou zástrčku

21 Manometr ukazuje malý tlak, z trysky vychází nepravidelný vodní paprsek: možná, že jsou znečištěné nebo zalepené ventily. Manometr ukazuje navzdory otočení regulací tlaku pouze malý tlak, z trubice vychází nepravidelný vodní paprsek: vysokotlaká hadice vibruje. (V manometru se nenalézá žádná voda, jedná se o glykol pro utlumení vibrací ručičky.) 21 Způsob postupu: Postupně rozšroubujte všech 6 ventilů. (vertikálně a horizontálně pomocí ve třetí řadě umístěných mosazných šroubů se šestihrannou hlavou) Prostřednictvím kleští se zúženými konci odeberte těleso ventilu (se zeleným nebo červeným plastovým obalem) včetně O-kroužku. Zkontrolujte těsnící kroužek, zda není poškozen. V případě poškození je třeba O-kroužek vyměnit. Vyčistěte ventily pomocí drátu (kancelářské sponky) a pokud možno pod tekoucí vodou. Při opětné montáži nezapomeňte na těsnící kroužek!

22 22 Malé opravy které si můžete udělat sami Po uzavření bezpečnostní vypínací pistole ukazuje manometr nadále plný tlak. Zařízení se neustále zapíná a vypíná. Možná příčina č. 1: Průsak Po uzavření bezpečnostní vypínací pistole se zařízení musí vypnout a manometr by měl ukázat 0 barů. Pokud manometr nadále ukazuje plný tlak a motor se neustále zapíná a vypíná, může být příčinou netěsnost čerpadla, průsak vysokotlaké hadice, bezpečnostní vypínací pistole nebo trubice. Způsob postupu: Zkontrolujte těsnost spojení od vysokotlakého čistícího přístroje k vysokotlaké hadici, od vysokotlaké hadice k bezpečnostní vypínací pistoli a také spojení trubice a bezpečnostní vypínací pistole. Vysokotlaký čistící přístroj vypněte. Pro odstranění tlaku krátce aktivujte pistoli. Odšroubujte vysokotlakou hadici, pistoli a trubici a zkontrolujte těsnící kroužky. Jsou-li těsnící kroužky vadné, ihned O-kroužky vyměňte. V případě netěsnosti se na eventuální následné škody nevztahuje záruka.

23 Po uzavření bezpečnostní vypínací pistole ukazuje manometr nadále plný tlak. Zařízení se neustále zapíná a vypíná. Možná příčina č. 2: Zpětný ventil je znečištěný nebo vadný. 23 Způsob postupu: Vysokotlaký čistící přístroj vypnout, odpojte zástrčku ze zásuvky. Uzavřete přívod vody. Rozšroubujte výstup čerpadla. Vyjměte kuličku zpětné záklopky a zkontrolujte, zda není znečištěná nebo poškozená. Zkontrolujte také nerezové sedlo kuličky v tělese čerpadla, zda není znečištěné nebo poškozené. V případě poškození vyměňte těsnicí O-kroužky. V případě poškození čerpadla kvůli vadným těsnícím kroužkům následkem nasávání vzduchu nebo nedostatku vody (kavitace) nelze uplatňovat nárok na záruku.

24 24 Prohlášení o konformitě s ES Tímto prohlašujeme, že konstrukce vysokotlakých čistících přístrojů: Kränzle 1152 TST místo uložení technických podkladů: Jmenovitý průtok splňuje následující směrnice a a jejich změny pro vysokotlaké čistící stroje: Hladina akustického tlaku změřena: Hladina akustického tlaku garantována: Použitý postup hodnocení shody: Manfred Bauer, Fa. Josef Kränzle Rudolf-Diesel-Str. 20, Illertissen K 1152 TST: 600 l/h Směrnice pro stroje 2006/42/ES Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES Směrnice pro hluk 2005/88/ES, čl. 13 Stroje s vysokotlakým vodním proudem dodatek 3, díl B, odstavec db (A) 93 db (A) Dodatek V, směrnice pro hluk 2005/88/ES Použité specifikace a normy: EN :2009 EN :2006 EN :2006 EN :2008 I. Kränzle GmbH Elpke 97 D Bielefeld Bielefeld, Kränzle Josef (nečítelný)

25 Prohlášení o poskytnutí záruky 25 Záruka platí výslovně jen pro materiálové a výrobní vady; škody způsobené opotřebením záruce nepodléhají. Přístroj se musí používat v souladu s tímto provozním návodem. Provozní návod je součástí záručních podmínek. Záruka existuje jen u řádného použití originálního Kränzlepříslušenství a originálních Kränzle-náhradních dílů. Pro přístroje, které jsou prodávány soukromým konečným spotřebitelům, je záruční doba 24 měsíců; při zakoupení pro živnostenské účely činí záruční doba 12 měsíců. V případě uplatňování záruky se prosím obraťte se svým vysokotlakým čistícím přístrojem včetně příslušenství a dokladu o zakoupení přístroje na svého odborného prodejce nebo na nejbližší autorizovanou stanici služeb pro zákazníky, kterou naleznete v internetu pod adresou Při změnách na bezpečnostních zařízeních stejně jako při překročení hranice maximální teploty nebo počtu otáček veškerá záruka zaniká. Stejně tak je tomu i při podpětí, nedostatku vody nebo jejím znečištění. Tlakoměr, tryska, ventily, těsnící manžety, vysokotlaká hadice a zařízení pro ostřikování jsou díly podléhající opotřebení a proto se na ně záruka nevztahuje.

26 26 Univerzální prostřednictvím příslušenství Kränzle Rotační kartáč s nástavcem, 400 mm, objednací číslo Nástavec pro čištění podlah round cleaner UFO, objednací číslo Trubice s rotační tryskou z ušlechtilé oceli 400 mm, objednací číslo

27 27 Hadice na čištění potrubí s tryskou, 10 m - objednací číslo m - objednací číslo m - objednací číslo m - objednací číslo m - objednací číslo Ochrana proti postříkání objednací číslo U příslušenství pro vysokotlaký čistící přístroj se jedná o bezpečnostní komponenty! Sem patří především vysokotlaké hadice, bezpečnostní vypínací pistole, vysokotlaké trubice, hadice pro čištění potrubí, plošné čističe apod. V případě použití komponentů nepovolených firmou Kränzle zaniká veškerá záruka.

28 28 Výpis náhradních dílů

29 Kränzle 1152 TS T - Kompletní agregát Poz. Označení ks. objedn. číslo 2 Fahrgestell Frontplatte K 1152 TST Versteifungsplatte Kunststoffschraube 6,0 x Kabeltrompete Rad Radkappe Scheibe 40 x 6 x 1,5 (Stahl) Kunststoffsenkschraube 5,0 x Achshalter Schraube M 6 x Standfuss links+rechts Schraube 5,0 x Kabelaufwicklung K Schraube 5,0 x Gummi-Anschlag-Dämpfer 25 x Schraube 5,0 x Kabelklemme Schraube 3.5 x Schraube M 8 x Käfigmutter M O-Ring 9,3 x 2, HD-Schlauch NW 6 15 m (K1152 TST) Pistole M Vario-Jet 042 kpl. mit Lanze Schmutzkiller Achse kpl. mit Räder Fahrgestell kpl

30 30 Výpis náhradních dílů

31 Kränzle 1152 TS T - Motor 31 Poz. Označení ks. objedn. číslo 1 Ölgehäuse mit Dichtung, Deckel Öldichtung, Schulterlager Motorgehäuse mit Stator Motorwelle mit Rotor Passfeder 6 x 6 x Motor-Lager B-Seite Z-Lager Motor-Lager A-Seite Schulterl Schelle für Lüfterrad Öldichtung 25 x 35 x Lüfterrad Lüfterhaube Flachdichtung Lüsterklemme 3-pol Schaltkasten Schalter mit 12 A-Überstromauslöser Klemmrahmen mit Schalterabdichtung Kabelverschraubung PG 13, Gegenmutter PG 13, Kondensator 40 µf Netzkabel für 230V / 50/60Hz Blechschraube 3,5 x 9, Blechschraube 2,9 x Innensechskantschr. M 5 x Innensechskantschr. M 5 x Erdungsschraube kpl Deckel für Schaltkasten Dichtung für Deckel Kunststoffschraube 5,0 x Blechschraube 3,9 x Motor 230V / 50 Hz komplett mit Ölgehäuse und Lüfterrad, ohne Elektrik 41 Schaltkasten komplett

32 32 Výpis náhradních dílů

33 Kränzle 1152 TS T - Pohon 33 Poz. Označení ks. objedn. číslo 1 Gehäuseplatte Öldichtung 14 x 24 x O-Ring 83 x Plungerfeder Federdruckscheibe 14 mm Plunger 14 mm AZ-L Sprengring 14 mm Taumelscheibe 9, ,25 10 Axial-Rillenkugellager 3-teilig Innensechskantschraube M 8 x Ölablassstopfen M18x1,5 mit Magnet O-Ring 14 x Ölmessstab Dichtung Öldeckel Deckel Ölgehäuse Innensechskantschraube M 5 x

34 Výpis náhradních dílů

35 Kränzle 1152 TS T - Unloaderventil a tlakový 35 Poz. Označení ks. objedn. číslo 7 O-Ring 12 x O-Ring 11 x 1, Edelstahlsitz Sicherungsring Anlaufentlastungsventil Edelstahlfeder Verschlussschraube Steuerkolben 6 mm für AZ mit Dichtungen Parbaks für Kolben 14 mm Parbaks für Spindel 6 mm MS-Scheibe Kolbenführung 6 mm Mutter M Feder schwarz für AZ-Pumpe Federdruckscheibe Kugellager Handrad M 6 für AZ-Pumpe Mutter M 6 mit SW Kappe für Handrad AZ-Pumpe Manometer Druckfeder 1 x 8,6 x O-Ring 3,3 x 2, Führungsteil Steuerstößel O-Ring 13 x 2, O-Ring 14 x Parbaks 4 mm Stützscheibe Edelstahlfeder Steuerstößel lang Parbaks 7 mm Stopfen M10x1 (durchgebohrt) Gehäuse Elektroschalter Gummimanschette Sechskant-Mutter M Überwurfmutter PG Kabel 2 x 1,5 mm² Blechschraube 2,8 x Deckel Elektroschalter O-Ring 44 x 2, Mikroschalter Zylinderschraube M 4 x Steuerkolben kpl. m. Handrad Rep.-Satz Druckschaltermechanik Druckschalter kpl. ohne Mechanik Ventilgehäuse kpl. für K1152 TST

36 36 Výpis náhradních dílů

37 Kränzle 1152 TS T - Pouzdro ventilu 37 Poz. Označení ks. objedn. číslo 1 Ventilgehäuse Ventilstopfen Ventilstopfen mit R1/4 IG Ventile (rot) Dichtstopfen M 8 x Dichtstopfen M 10 x O-Ring 12 x O-Ring 11 x 1, Edelstahlsitz Sicherungsring Edelstahlkugel 10,0 mm Aluminium - Dichtring Verschraubung Ermeto R1/4 x Manometer Stützring Manschette 14 x 24 x 5/2, Gewebe-Manschette 14 x 24 x 5/2, Backring 14 x O-Ring 24 x Leckagering Zwischenring mit Abstützung Rückschlagfeder Ausgangsteil (TST) Innensechskantschr. M 8 x 25 - A Innensechskantschr. M 8 x 45 - A Dichtring Kupfer Sauganschluss Wasserfilter Steckkupplung O-Ring 18 x Reparatur-Satz Ventile Reparatur-Satz Manschetten

38 38 Výpis náhradních dílů

39 Kränzle 1152 TS T - Buben na navíjení hadíce Poz. Označení ks. objedn. číslo 1 Seitenschale Trommelteil Knickschutz Kunststoffschraube 5,0 x Antriebswelle Lagerklotz links Schraube 6,0 x Lagerklotz rechts Verbindungsrohr Wasser-Eingangsteil O-Ring 6 x 0, Handkurbel Schraube M 5 x Scheibe 5, Wellensicherungsring 22 mm O-Ring 9,3 x 2, Dichtsatz Saugzapfen Schlauchanschluss Edelstahlkugel 5,5 mm Edelstahlfeder Eingangsinjektror O-Ring 10 x O-Ring 6,68 x 1, Hochdruckschlauch 15m NW Chemikaliensaugschlauch mit Filter Buben na navíjene hadíce kompl., bez vysokotlaké hadíce

Originální návod k obsluze Vysokotlaký čistící přístroj

Originální návod k obsluze Vysokotlaký čistící přístroj Originální návod k obsluze Vysokotlaký čistící přístroj - CZ - K 1050 P Před uvedením do provozu přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny! Uschovat pro pozdější použití nebo dalšího majitele. www.kraenzle.com

Více

Kränzle 2160 TS Kränzle 2160 TS T Kränzle 2195 TS Kränzle 2195 TS T Kränzle 2175 TS Kränzle 2175 TS T

Kränzle 2160 TS Kränzle 2160 TS T Kränzle 2195 TS Kränzle 2195 TS T Kränzle 2175 TS Kränzle 2175 TS T N á v o d k o b s l u z e Vy s o k o t l a k ý č i s t í c í p ř í s t r o j Kränzle 2160 TS Kränzle 2160 TS T Kränzle 2195 TS Kränzle 2195 TS T Kränzle 2175 TS Kränzle 2175 TS T Před uvedením do provozu

Více

Vysokotlaký istící p¾ístroj

Vysokotlaký istící p¾ístroj CZ Vysokotlaký istící p¾ístroj HD 7/120 HD 10/120 Návod k obsluze P¾ed uvedením do provozu p¾e tšte a dodrþujte bezpe nostní pokyny Popis Vá ený zákazníku, chtìli bychom Vám podìkovat za Vaši dùvìru, kterou

Více

Originální návod k obsluze Vysokotlaký čistící přístroj

Originální návod k obsluze Vysokotlaký čistící přístroj Originální návod k obsluze Vysokotlaký čistící přístroj Před uvedením do provozu přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny! Uschovat pro pozdější použití nebo dalšího majitele. - CZ - 2 Popis zařízení Kränzle

Více

Originální návod k obsluze

Originální návod k obsluze Originální návod k obsluze Vysokotlaký čistící přístroj - CZ - HD 7/122 HD 10/122 Před uvedením do provozu přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny! Uschovat pro pozdější použití nebo dalšího majitele.

Více

Před uvedením do provozu přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny! - CZ -

Před uvedením do provozu přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny! - CZ - N á v o d k o b s l u z e Vy s o k o t l a k ý č i s t í c í p ř í s t r o j Před uvedením do provozu přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny! - CZ - 2 Popis zařízení Kränzle Profi 160 TS T, Profi 195

Více

Vysokotlaký istící p¾ístroj K K. Návod k obsluze. P¾ed uvedením do provozu p¾e tšte a dodrþujte bezpe nostní pokyny

Vysokotlaký istící p¾ístroj K K. Návod k obsluze. P¾ed uvedením do provozu p¾e tšte a dodrþujte bezpe nostní pokyny CZ Vysokotlaký istící p¾ístroj K K Návod k obsluze P¾ed uvedením do provozu p¾e tšte a dodrþujte bezpe nostní pokyny Popis Váþený zákazníku, Chtšli bychom Vám blahop¾át k získání Vaãeho nového vysokotlakého

Více

Vysokotlaký čistící přístroj W 11/135 W 13/230 W 15/200 W 19/160

Vysokotlaký čistící přístroj W 11/135 W 13/230 W 15/200 W 19/160 CZ Vysokotlaký čistící přístroj W 11/135 W 13/230 W 15/200 W 19/160 Návod k obsluze Před uvedením do provozu přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny Popis Vážený zákazníku Chtěli bychom Vám srdečně blahopřát

Více

Originální návod k obsluze Vysokotlaký čistící přístroj

Originální návod k obsluze Vysokotlaký čistící přístroj Originální návod k obsluze Vysokotlaký čistící přístroj Před uvedením do provozu přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny! Uschovat pro pozdější použití nebo dalšího majitele. - CZ - 2 Popis zařízení Kränzle

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

NOVÁ ŘADA. Profesionální kvalita za atraktivní cenu! Made in Germany. Vysokotlaké čističe řady K 1050. www.kranzle.cz

NOVÁ ŘADA. Profesionální kvalita za atraktivní cenu! Made in Germany. Vysokotlaké čističe řady K 1050. www.kranzle.cz Vysokotlaké čističe řady K 1050 Profesionální kvalita za atraktivní cenu! Made in Germany. Partner specializovaných obchodů! NOVÁ ŘADA Made in Germany www.kranzle.cz Vysokotlaké čističe řady K 1050 K 1050

Více

Originální návod k obsluze Vysokotlaký čistící přístroj

Originální návod k obsluze Vysokotlaký čistící přístroj Originální návod k obsluze Vysokotlaký čistící přístroj - CZ - K 1050 TS T Před uvedením do provozu přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny! Uschovat pro pozdější použití nebo dalšího majitele. www.kraenzle.com

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Vysokotlaké čističe řady K 1050 Profesionální kvalita za atraktivní cenu! Made in Germany. www.kranzle.cz

Vysokotlaké čističe řady K 1050 Profesionální kvalita za atraktivní cenu! Made in Germany. www.kranzle.cz VČETNĚ PROGRAMU PŘÍSLUŠENSTVÍ Vysokotlaké čističe řady K 1050 Profesionální kvalita za atraktivní cenu! Made in Germany. Platí od 1. 1. 2016 Partner specializovaných obchodů! Made in Germany www.kranzle.cz

Více

Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000

Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000 Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000 Obj.-č. D 040 052 Stav k 06/00 G 880 355 Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám a našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete s

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Leister UNIFLOOR E Horkovzdušný svařovací automat

Leister UNIFLOOR E Horkovzdušný svařovací automat CZ UNIFLOOR E 1 Leister Technologies AG Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com 1 Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži MG Návod k obsluze a montáži technické parametry Jm. výkon (W) Průtok max. (l/min) Výtlak l/min 20 40 60 80 100 max. (m) m3/hod 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 MG 3/800 800 100 36 H (m) 32 25 18 13 1 MG 4/1000 1000

Více

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20/50/75/120 R CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS R -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Více

Studenovodní tlaková myčka Red Power 13/180 uživatelská příručka. Studenovodní tlaková myčka. Red Power 13/180

Studenovodní tlaková myčka Red Power 13/180 uživatelská příručka. Studenovodní tlaková myčka. Red Power 13/180 Studenovodní tlaková myčka Red Power 13/180 1 1. Popis Podvozek a kryt jsou zhotoveny z recyklovatelného plastu. 1+2 Držadlo 3 Dávkování čisticího prostředku 4 Regulace tlaku 5 Připojení na vodu 6 Držák

Více

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK 1850W trnová Obsah: 1. Bezpečnostní pokyny a výstrahy 2. Součástí přístroje 3. Použití ke stanovenému účelu 4. Obecné bezpečnostní

Více

Návod k obsluze. Ruční zametací stroj 2+2. Před uvedením do provozu přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny! - CZ -

Návod k obsluze. Ruční zametací stroj 2+2. Před uvedením do provozu přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny! - CZ - Návod k obsluze Ruční zametací stroj 2+2 Před uvedením do provozu přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny! - CZ - Popis Vážený zákazníku Chtěli bychom vám srdečně poblahopřát k vašemu novému zametacímu

Více

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho k dalšímu použití.

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho k dalšímu použití. IGNITER Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Návod k údržbě a montáži

Návod k údržbě a montáži Návod k údržbě a montáži Redukční ventily Typ 481/481 HP/481 LP 482/482 HP/482 LP 681 682/682 HP/682 LP CZ 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Redukční ventil používejte jen: - v souladu s určením, - v

Více

Verze 1.1. Bourací kladivo. Návod k obsluze. Číslo výrobku: 15213 Označení výrobku: BABH1800

Verze 1.1. Bourací kladivo. Návod k obsluze. Číslo výrobku: 15213 Označení výrobku: BABH1800 Verze 1.1 Bourací kladivo Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 15213 Označení výrobku: BABH1800 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Návod k obsluze. K tomuto návodu. Účelné použití. 1. Popis stroje. 2. Všeobecné bezpečnostní předpisy. 2.2 Použití za jiným účelem

Návod k obsluze. K tomuto návodu. Účelné použití. 1. Popis stroje. 2. Všeobecné bezpečnostní předpisy. 2.2 Použití za jiným účelem 2 Návod k obsluze K tomuto návodu Tento návod vám podá všechny informace, které potřebujete k správnému, bezpečnému a účelnému použití a údržbě série Wetrok Twinvac 18/25. Musí být uložen u stroje nebo

Více

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE i www.bazenyprodej.cz Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, a že důvěřujete naší společnosti. Aby

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Husova 456 530 03

Více

DEEP Návod k obsluze a montáži

DEEP Návod k obsluze a montáži DEEP Návod k obsluze a montáži 1. POUŽITÍ A ÚDRŽBA Před uvedením do provozu zkontrolujte, že: Elektrická síť je vybavena automatickým proudovým chráničem s jmenovitým proudem 30 ma a že je odpovídajícím

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

Optická kontrola plamene. Přístroje Kränzle-therm s diesel ohřevem jsou. (vyjímkou je therm CA/C).

Optická kontrola plamene. Přístroje Kränzle-therm s diesel ohřevem jsou. (vyjímkou je therm CA/C). Série therm Dokonalost, preciznost, inovace Vysokotlaké horkovodní čistící přístroje Kränzletherm v sobě spojují velké množství technických inovací vyvinutých firmou Kränzle, které přispívají ke spolehlivému

Více

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!!

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! KRANZLE SPOL. S R. O. hlavní dovozce strojů Kranzle a Columbus pro Českou republiku komplexní nabídka čisticí a úklidové

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED07. Katalogová brožurka

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED07. Katalogová brožurka Katalogová brožurka 2 Qn= 1300 l/min Elektr. přípoj: Přes připojení signálu Přípoj signálu: Vstup a výstup, Zástrčka, M12, - pólový 4 Qn= 1300 l/min 9 Příslušenství Samostatná základová deska, Norma: ISO

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Návod k použití AS 1200 ASA 1202

Návod k použití AS 1200 ASA 1202 Návod k použití AS 1200 ASA 1202 K: Víceúčelová hubice 30328 L: Přechodka 30316 (Ø 35/38) M: Koncovka 30898 Servis Upozorňujeme, že opravy el. nářadí smí provádět pouze odborná opravna. Elektrické nářadí

Více

Register and win! www.karcher.com K 2.100 K 2.199

Register and win! www.karcher.com K 2.100 K 2.199 K 2.100 K 2.199 Deutsch 3 English 10 Français 16 Italiano 23 Nederlands 30 Español 37 Português 44 Dansk 51 Norsk 57 Svenska 63 Suomi 69 Ελληνικά 75 Türkçe 82 Русский 89 Magyar 96 Čeština 103 Slovenščina

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory Řada Airstar Jednostupňové kompresory AIRSTAR 321/50 AIRSTAR 323/50 AIRSTAR 401/50 AIRSTAR 403/50 AIRSTAR 503/50 AIRSTAR 503/100 Řada Airprofi Jednostupňové kompresory AIRPROFI 401/50 AIRPROFI 403/50 AIRPROFI

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití!

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití! BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI Uschovejte pro pozdější využití! 1. Bezpečnostní pokyny 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu 2. Používejte zařízení dle jeho určení k použití

Více

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 Vratná větev Vratná větev Izolační schránka z EPP Rozměry 150x425x150. Schránka se speciálním držákem

Více

TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ

TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ TLAKOVÁ MYČKA 2200W POW XG9002 Upozornění : Před použitím čtěte návod a poté jej uschovejte pro pozdější použití. Obsahuje : - Auto start/stop system - Slednocená čistící

Více

Version 1.3 česky. Vysokotlaký čistič BHDR1850-160. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 95 Art.-Bez.: BHDR1850-160

Version 1.3 česky. Vysokotlaký čistič BHDR1850-160. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 95 Art.-Bez.: BHDR1850-160 Version 1.3 česky Vysokotlaký čistič BHDR1850-160 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 104 95 Art.-Bez.: BHDR1850-160 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Plynovy filtr. Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6

Plynovy filtr. Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6 Plynovy filtr Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6 Plynový filtr Rejstřík Použité symboly... 2 Návod k použití Účel použití... 3 Výměna filtrační vložky...

Více

Version 1.2 česky. Vysokotlaký čistič BHDR2500-200. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 92 Art.-Bez.: BHDR2500-200

Version 1.2 česky. Vysokotlaký čistič BHDR2500-200. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 92 Art.-Bez.: BHDR2500-200 Version 1.2 česky Vysokotlaký čistič Návod na obsluhu BHDR2500-200 Art.-Nr.: 104 92 Art.-Bez.: BHDR2500-200 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S CS NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTOR TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-CS OBSAH 01. Všeobecný popis........................ 01 02. Bezpečnostní pokyny.................... 01 03. Návod na

Více

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6 Obsah Obsah Strana 1. Instalace a způsob funkce.................................. 4 2. Zabudování.............................................. 6 2.1 Smontování ventilu a pohonu.................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: M01650 Ušetřete si čas a neutrácejte zbytečně peníze! Toto malé čerpadlo Vám usnadní výměnu motorového oleje ve Vašem automobilu bez problémů a bez velkých nákladů. Vyčerpání

Více

Výrobník nápojového ledu ZP-15

Výrobník nápojového ledu ZP-15 Návod k používání Výrobník nápojového ledu ZP-15 ELKTRICKÝ VÝROBNÍK LEDU ZP - 15 Důležité provozní požadavky: - Teplota vzduchu 10º C - 40º C - Teplota vody 5º C - 20º C - Kapacita výroby ledu 15kg/24h

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Sakařova 113 530 03

Více

Návod k obsluze Mokrosuchý univerzální vysavač WL70A-70L2B

Návod k obsluze Mokrosuchý univerzální vysavač WL70A-70L2B Návod k obsluze Mokrosuchý univerzální vysavač WL70A-70L2B Prodej: AUTOSERVIS AKADEMIE, spol. s r.o. Vrchlického 1208 511 01 Turnov tel. 481 32 39 31 e-mail: obchod@genborx.cz Úvod Mokrosuchý univerzální

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904 Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... TECHNICKÁ DATA... MONTÁŽ... 4 OBSUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Fi l t rační oběhové čerpadl o

Fi l t rační oběhové čerpadl o Ve r z e 1.1 česká Fi l t rační oběhové čerpadl o Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 261 47 OBSAH VÝKRES DÍLŮ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

BATERIE S OHŘEVEM. TERMO QUICK model SDR-3D-3 NÁVOD K POUŽITÍ

BATERIE S OHŘEVEM. TERMO QUICK model SDR-3D-3 NÁVOD K POUŽITÍ CZ BATERIE S OHŘEVEM TERMO QUICK model SDR-3D-3 NÁVOD K POUŽITÍ BATERIE S OHŘEVEM model SDR-3D-3 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku.

Více

Domácí vodárny DV Návod k obsluze a montáži

Domácí vodárny DV Návod k obsluze a montáži Domácí vodárny DV Návod k obsluze a montáži technické parametry TYP U (V) P (kw) I (A) Průtok (m3/hod) 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.2 EUROPUMPS DV (40, 50, 80) 230V 1.3 5.0 H (m)= 57 55

Více

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení 1 TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500 samostatný tlakovací modul 2 OBECNÉ INFORMACE S hydraulickým testovacím zařízením HTG 500 mohou být provedeny tlakové zkoušky ocelových tlakových láhví maximálním tlakem 450

Více

Kompresor olejový, 200l, GEKO

Kompresor olejový, 200l, GEKO S t r á n k a 1 Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Bezpečnostní prohlášení:

Více

Návod k pouïití. HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M

Návod k pouïití. HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M Návod k pouïití HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max.

Více

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Návod k pouïití HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

Návod na obsluhu a údržbu karosářské pilky typ KS 9

Návod na obsluhu a údržbu karosářské pilky typ KS 9 Návod na obsluhu a údržbu karosářské pilky typ KS 9 Obj. č. D 322 306 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s karosářskou pilkou pracovat si pozorně přečtěte

Více

NÁSTĚNNÁ BATERIE S OHŘEVEM WALL TERMO QUICK

NÁSTĚNNÁ BATERIE S OHŘEVEM WALL TERMO QUICK CZ NÁSTĚNNÁ BATERIE S OHŘEVEM WALL TERMO QUICK MODEL: SDR-11C-3 NÁVOD K POUŽITÍ BATERIE S OHŘEVEM model SDR-11C-3 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROFI PLUS 1½ - 2 Uschovejte pro budoucí použití Úloha: JUDO-Profi-Plus- ochranný

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 35 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 35 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 36 4. SPRÁVA... 36 4.1 Skladování... 36 4.2 Přeprava... 36 4.3 Hmotnost

Více

GARDENA. Návod k použití Ponorné čerpadlo

GARDENA. Návod k použití Ponorné čerpadlo GARDENA Návod k použití Ponorné čerpadlo 11000 SL automatic č. výrobku 1786 15000 SL automatic č. výrobku 1788 Dovozce:GARDENA spol. s r.o. Řípská 20a,č.p.1153 627 00 Brno Tel:05/4821777 Fax:05/48217590

Více

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Verze 1.1 česká Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Provozní návod Číslo artiklu: 27805 OBSAH VÝKONOVÝ DIAGRAM Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI DROWN-DIVERTON Ponorné čerpadlo Drown pro využívání vody na zahradě Návod k obsluze a montáži DROWN DIVERTON Čerpadlo DROWN 1200 Obj. číslo: 202566 Čerpadlo DROWN 1200 pro plovoucí

Více

CZ: Návod k obsluze Odlučovač ke kompresoru. Art. Nr.: 41.341.00 I. Nr.: 01039 Art. Nr.: 41.342.00 I. Nr.: 01039

CZ: Návod k obsluze Odlučovač ke kompresoru. Art. Nr.: 41.341.00 I. Nr.: 01039 Art. Nr.: 41.342.00 I. Nr.: 01039 CZ: Návod k obsluze Odlučovač ke kompresoru Art. Nr.: 41.341.00 I. Nr.: 01039 Art. Nr.: 41.342.00 I. Nr.: 01039 Důležité Při používání přístroje musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Sídlo Illertissen: Vývoj, výroba a montáž

Sídlo Illertissen: Vývoj, výroba a montáž C e l k o v ý p r o g r a m 2 0 1 1 T e c h n i c a l p e r f e c t i o n a n d t o p d e s i g n w w w. k r a e n z l e. c o m Podnik Sídlo Illertissen: Vývoj, výroba a montáž Podnik Kränzle byl založen

Více

Boiler DO3670D3. Obaly a případně starý přístroj je nutné zlikvidovat podle zásad odpovídajících ochraně životního prostředí.

Boiler DO3670D3. Obaly a případně starý přístroj je nutné zlikvidovat podle zásad odpovídajících ochraně životního prostředí. 1 Boiler DO3670D3 Obaly a případně starý přístroj je nutné zlikvidovat podle zásad odpovídajících ochraně životního prostředí. Montážní návod Bezpečnostní upozornění Boiler je nutné nechat zapojit pouze

Více

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02. Katalogová brožurka

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02. Katalogová brožurka Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02 Katalogová brožurka 2 Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02 Qn= 120 l/min Přípoj stlačeného vzduchu výstup:

Více

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze actostor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k použití. skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu

Návod k použití. skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu Návod k použití pro stříkací zařízení 2 L Combi II skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu (Stav / vydání září 2001)

Více

MODVLVS. Dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 a S2 Solar 3

MODVLVS. Dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 a S2 Solar 3 MODVLVS Dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 a S2 Solar 3 MODVLVS dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 Topná větev Vratná větev Topná větev Vratná větev (A) Kulový ventil na topné větvi (teploměr

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod na obsluhu a údržbu. tryskací pistole. Obj. č. D PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory

Návod na obsluhu a údržbu. tryskací pistole. Obj. č. D PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory Návod na obsluhu a údržbu tryskací pistole Obj. č. D 030 034 Listopad 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete

Více

Čerpadlo MINI DELFINO. Typ: M33, M50, M80, M100 MICRO DELFINO - M25. Uživatelský návod

Čerpadlo MINI DELFINO. Typ: M33, M50, M80, M100 MICRO DELFINO - M25. Uživatelský návod Čerpadlo MINI DELFINO Typ: M33, M50, M80, M100 MICRO DELFINO - M25 Uživatelský návod Použití: Pouze pro cirkulaci vody v bazénech. Návod pro instalaci: z praktických důvodů nainstalujte čerpadlo co nejblíže

Více

Ponorné čerpadlo GS-70

Ponorné čerpadlo GS-70 Vývoj, výroba, prodej a servis čerpací techniky, CNC obrábění kovů Slévárenství barevných kovů Na Brachlavě 20, Prostějov-Krasice 796 04, tel. 582 362 006, email: cerpol@seznam.cz www.cerpolpv.cz Návod

Více

Ve r z e 1.2 česká. Čerpadl o do s udu BRFP350. Návod k obsl uze. Čísl o artiklu: 105 05

Ve r z e 1.2 česká. Čerpadl o do s udu BRFP350. Návod k obsl uze. Čísl o artiklu: 105 05 Ve r z e 1.2 česká Čerpadl o do s udu BRFP350 Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 105 05 OBSAH POZNÁMKY Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Popis

Více

Vysokotlaký istící p¾ístroj

Vysokotlaký istící p¾ístroj CZ Vysokotlaký istící p¾ístroj Návod k obsluze P¾ed uvedením do provozu p¾e tšte a dodrþujte bezpe nostní pokyny Popis Váþený zákazníku, Chtšli bychom Vám blahop¾át k získání Vaãeho nového vysokotlakého

Více

ST-FP8095. Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-FP8095. Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-FP8095 Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Plynový filtr. Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle!

Plynový filtr. Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Plynový filtr Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Plynový filtr Rejstřík Použité symboly... 2 Návod k použití Účel použití... 3 Indikátor nasycení... 3 Výměna filtrační

Více

Vibrax č / Návod k obsluze

Vibrax č / Návod k obsluze Vibrax č. 1830-0000 / 1830-1000 Návod k obsluze ČESKY Vibrax č. 1830-0000 / 1830-1000 Úvod Těší nás, že jste se rozhodli pro nákup Renfert vibrátoru Vibrax. Tento přístroj představuje nový standard ohledně

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

NTS 70. Návod k obsluze

NTS 70. Návod k obsluze NTS 70 Návod k obsluze Pro vaši bezpečnost Bezpečná práce s přístrojem je možná pouze tehdy, pokud si úplně přečtete návod k použití a bezpečnostní upozornění a pokyny v nich uvedené budete striktně

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

D06F. Honeywell. Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ. Použití. Hlavní rysy.

D06F. Honeywell. Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ. Použití. Hlavní rysy. srpen 2007 D06F Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ KATALOGOVÝ LIST Použití Redukční ventily D06F chrání vodovodní potrubí a připojené spotřebiče před

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů =================================================

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů ================================================= ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů ================================================= Společnost: EST + a.s., Podolí 1237, 584 01 Ledeč nad

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k používání navijáku a návijáku s hadicí

Návod k používání navijáku a návijáku s hadicí Návod k používání navijáku a návijáku s hadicí Typ FZ 1 - obj.-č. D 070 004 0,4 až 1,0 kg Typ FZ 2 - obj.-č. D 070 005 1,0 až 2,0 kg Typ FZ 3 - obj.-č. D 070 006 2,0 až 3,0 kg Typ FZ 4 - obj.-č. D 070

Více