Návod k montáži a obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a obsluze"

Transkript

1 Návod k montáži a obsluze Kuchyňský odsavač par CZ Česky Obsah Instalace, 2 Instalace, 2 Popis spotřebiče, 7 Ovládací panel, 7 Ovládání a provoz, 8 HDAI HDSI HFI HDA HDS HF HFD Údržba, 9 Čištění, 9 Čištění tukových filtrů, 9 Čištění uhlíkového filtru, 9 Montáž a výměna filtru, 9 Výměna žárovek, 10 Bezpečnostní upozornění, 11 Všeobecné bezpečnostní pokyny, 11 Likvidace, 11 1

2 Instalace! Je důležité si uschovat tuto příručku pro případ potřeby kdykoliv v budoucnosti. V případě prodeje, postoupení nebo stěhování zajistěte, aby byla vždy u produktu.! Pozorně si přečtěte tyto pokyny: Obsahují důležité informace o instalaci, používání a bezpečnosti.! Neprovádějte na produktu ani na odtahových vedeních žádné elektrické ani mechanické úpravy.! Váš odsávač je připraven pro použití ve filtrační verzi. Minimální vzdálenost mezi nosnou plochou na varné nádoby na varné desce a nejnižší částí odsávače par nesmí být menší než 50 cm od elektrických vařičů a 65 cm od plynových nebo kombinovaných vařičů. Jestliže pokyny pro instalaci plynového sporáku specifikují větší vzdálenost, toto se musí dodržet. Instalace Připojení elektrického napájení Přívod napájení musí odpovídat jmenovitým hodnotám uvedeným na štítku umístěném uvnitř odsávače. Je-li odsávač vybaven zásuvkou, připojte odsávač do zásuvky, která je v souladu s platnými předpisy a která je umístěná na přístupném místě. Není-li odsávač vybaven zástrčkou (přímé připojení k napájení) nebo jestliže zástrčka/zásuvka není umístěna na přístupném místě, použijte dvoupólový vypínač v souladu s normami, který zajistí úplné odpojení napájení v podmínkách odpovídajících proudovému přetížení kategorie III, v souladu s pokyny pro montáž. Výstraha: Před opětovným připojením odsávače k přívodu napájení a kontrolou účinné funkce vždy zkontrolujte, že přívodní kabel je správně namontován. Připojení k odtahovému vedení Odsávač a odtahové otvory na stěnách s průměrem ekvivalentním výstupu vzduchu (připojovací příruba). Použití potrubí a odtahových otvorů na stěnách s menšími rozměry způsobí úbytek sacího výkonu a drastické zvýšení hluku. V této věci tudíž odmítáme jakoukoliv odpovědnost.! Společnost odmítá jakoukoliv odpovědnost při nerespektování těchto předpisů. 2

3 Instalace Součástí dodávky jsou rozměrově nastavitelné nástěnné prvky pro připevnění odsávače ke většině typů stěn/stropů. Nicméně kvalifikovaný technik musí stejně ověřit vhodnost materiálů podle typy stěny/stropu. Stěny/strop musejí být dostatečně pevné, aby unesly hmotnost odsávače. Tento spotřebič neobkládejte obkladačkami, ani jej nepřipevňujte ke stěně maltou ani silikonem. Přístroj je určen jen pro povrchovou montáž. Odsavač par se dodává ve dvou verzích: Model pro montáž na stěnu a model pro instalaci do stropu. Odsávač může vypadat odlišně od vyobrazení na výkresech v této příručce. Nicméně pokyny pro používání, údržby a instalaci zůstávají stejné. Instalace stropního modelu (ostrůvek) 1. Nastavte rozměr nosné konstrukce odsávače. Na tomto nastavení závisí finální výška odsávače. Poznámka: V některých případech je horní část mřížky připevněna ke spodní části pomocí 1 nebo více šroubů. Zkontrolujte stav a dočasně je demontujte, aby bylo možné provést nastavení nosné konstrukce. 2. Obě části upevněte pomocí celkem 16 šroubů (4 na každém rohu). Pro větší než minimální prodloužení připevněte 1 nebo 2 konzoly jako vyztužení podle toho, jaké zařízení se předpokládá. Poznámka: Během dopravy může být již 1 konzola připevněna k mřížce dočasně pomocí 2 šroubů. Přesuňte ji do požadované polohy nebo dokončete připevnění pomocí dalších 6 šroubů následovně: a. Mírně roztáhněte konzoly, které se mají připevnit, aby se mohly připevnit vně konstrukce. b. Umístěte vyztužovací konzolu hned nad připevňovací bod dvou sekcí konstrukce a připevněte pomocí celkem 8 šroubů (2 na každém rohu). Namontujte druhou upevňovací konzolu, pokud je dodána, do polohy uprostřed mezi první vyztužovací konzolu a horní stranu mříže a upevněte pomocí 8 šroubů (2 na každém rohu). Poznámka: Zkontroluje, že při umísťování vyztužovacích konzol nebrání žádná překážka snadnému připevnění odtahového potrubí (verze s odsáváním) nebo deflektoru (filtrační verze). 3. Zavěste odsávač na mřížku a ujistěte se, že je dokonale zavěšen. Pro zavěšení odsávače ke mřížce zašroubujte pevně 16 šroubů (4 na každém rohu) pevně. 4. Naneste perforační diagram vrchu vařiče vertikálně na strop (střed diagramu musí odpovídat středu vrchu vařiče a strany musejí být rovnoběžné se stranami vrchu vařiče - strana diagramu se slovem FRONT (PŘEDEK) musí odpovídat straně ovládacího panelu). Připravte připojení elektrického přívodu. 5. Připravte otvory podle vyznačení (6 otvorů pro 6 hmoždinek do stěny - 4 hmoždinky na zavěšení) a zašroubujte 4 šrouby do vnějších otvorů, přitom nechte prostor přibližně 1 cm mezi hlavou šroubů a stropem. 6. Připevněte mřížku ke stropu pomocí 4 šroubů - viz Operace 4) šrouby pevně utáhněte. 8. Vložte a pevně zašroubujte další 2 šrouby do otvorů pro připevnění bezpečnostních prvků, které jsou ještě volné. 9. Zaveďte odtahové potrubí dovnitř mřížky a připojte je k připojovacímu kruhu motorového prostoru (odtahové potrubí a pásky nejsou součástí dodávky). Odtahové potrubí musí být dostatečně dlouhé, aby dosahovalo ven (verze s odsáváním) nebo do deflektoru (filtrační verze). 10. Jen filtrační verze: Namontujte deflektor F na mřížku a připevněte jej pomocí 4 šroubů k příslušné konzole a nakonec připojte odtahové potrubí k připojovacímu kruhu, který je umístěn na deflektoru. 11. Připojte přívod elektrické energie ke zdroji napájecího napětí. Napájení se smí připojit až po úplném dokončení montáže. 3

4 Instalace 12. Dejte oříšky s upevňovacími háčky dovnitř do sekcí horního a spodního odtahového kanálu podle pravoúhlých výřezů. Celkem se má namontovat 14 oříšků. 13. Spojte dvě horní sekce odtahového kanálu tak, aby zakryly mřížku tak, aby jedna ze štěrbin na sekcích byla na stejné straně, jako je ovládací panel a druhá na druhé straně. Našroubujte dvě sekce pomocí 8 šroubů (4 na každé straně - též viz schéma spojení obou sekcí). 14. Připevněte horní odtahový kanál k mřížce poblíž stropu pomocí 2 šroubů (jeden na každé straně). 15. Spojte dvě spodní sekce odtahového kanálu tak, aby zakryly mřížku, pomocí 6 šroubů (3 na každé straně - viz též schéma spojování obou sekcí). 16. Zasuňte spodní sekci odtahového kanálu do vhodného krytu tak, aby došlo k úplnému zakrytí motorového prostoru a elektrické připojovací krabice a připevněte pomocí dvou šroubů zevnitř odsávače par. 17. Namontujte 2 jazýčky (jsou součástí dodávky) pro zakrytí připevňovacích bodů sekcí spodního odtahového kanálu (POZOR! JAZÝČKY PRO SPODNÍ ODTAHOVÝ KANÁL SE POZNAJÍ PODLE TOHO, ŽE JSOU UŽŠÍ A MĚLČÍ). Větší a hlubší jazýčky jsou určeny pro použití na horní odtahový kanál a musejí se uříznout na správný rozměr. 18. Znovu zapněte přívod elektrického proudu na hlavním elektrickém rozváděči a zkontroluje správnou funkci odsávače par. 4

5 Instalace Montáž nástěnného modelu Po rozebrání lapače par, musí se smontovat podle vyobrazení na Obrázku a, b. Elektrická přípojka se musí sestavit podle vyobrazení na Obrázku c, d, e. 5

6 Instalace 1. Montážní operace usnadní, jestliže nakreslíte na zeď tužkou až ke stropu čáru odpovídající ose. 2. Dejte perforační diagram na stěnu: Svislá osa natisknutá na perforačním diagramu by měla odpovídat ose nakreslené na stěně. Navíc spodní okraj perforačního diagramu odpovídá spodnímu okraji odsávače. 3. Vyvrtejte otvory podle otvorů na šabloně, vložte hmoždinky do stěny a zašroubujte 2 šrouby do horních otvorů, mezi hlavou šroubu a stěnou nechte prostor přibližně 1 cm. Poznámka: Vždy vyvrtejte otvory vyznačené na šabloně. Horní 2 jsou pro zavěšení odsávače, zatímco spodní otvory (obecně 1 středový nebo více bočních) jsou pro definitivní a bezpečné připevnění. 4. Namontujte podpěrné konzoly odtahu "G" ke stěně tak, aby se dotýkaly stropu. Použijte podpěrnou konzolu odtahu jako perforační diagram (malá štěrbina v podpěře musí souhlasit s čárou předtím nakreslenou na stěně, pokud tak je) a tužkou vyznačte dva otvory. Vyvrtejte otvory a vložte 2 hmoždinky. 5. Připevněte podpěrnou konzolu odtahu ke stěně pomocí 2 šroubů. 6. Zavěste odsávač na dva horní šrouby (viz instalace - Fáze 3). 7. Vložte a zašroubujte šrouby (s podložkami) do horních otvorů pro definitivní připevnění (POVINNÉ!!). Potom po zkontrolování nastavení odsávače UTÁHNĚTE VŠECHNY horní a spodní ŠROUBY. Poznámka: Spodní připevňovací body jsou viditelné po odstranění tukových filtrů a jsou na stranách a/nebo ve středu odsávače (po demontáži rámu uhlíkového filtru, pokud je přítomen, v druhém případě). V každém případě doporučujeme pro zvýšení stability odsávače použít boční otvory (tam, kde je to možné). 8. Připojte potrubí (potrubí a pásky nejsou součástí dodávky, je nutné je zakoupit samostatně) pro odtah výparů k připojovacímu kruhu umístěnému nad motorovou jednotkou nasávání. Druhý konec potrubí by se měl připojit k zařízení pro vytlačování výparů směrem ven z odsávače ve versi s odsáváním. Chcete-li používat verzi s filtrací, připevněte deflektor F k podpěrné konzole odtahů G a připojte druhý konec potrubí k připojovacímu kruhu, který je umístěn na deflektoru F. 9. Připojte přívod elektrické energie. 10. Nasaďte odtahy a připevněte je nahoře pomocí 2 šroubů (10a) k podpěrné konzole odtahů "G" (10b). 11. Nasuňte spodní část odtahu dolů, aby se zakryla nasávací sestava, dokud zcela nezapadnou do protilehlého krytu nad odsávačem. Demontujte rám uhlíkového filtru a tukové filtry a zkontroluje perfektní fungování odsávače. 6

7 Popis spotřebiče Ovládací panel a. Spínač pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ osvětlení b. Spínač rychlosti 1 / VYPNUTÍ c. Volba rychlosti 2 d. Volba rychlosti 3 7

8 Ovládání a provoz! Doporučujeme zapnout odsávač na minimální výkon před zahájením vaření, aby se usnadnilo optimální vypuzování pachů. Navíc doporučujeme odsávač vždy vypnout 10/15 minut po dokončení vaření.! Fritování/smažení pod odsávačem doporučujeme provádět jen pod stálým dohledem.! Je zakázáno flambovat pod odsávačem, protože je nebezpečí požáru. Nejlepšího výkonu se dosahuje s externím odtahem: doporučujeme používat odsávač tímto způsobem, je-li to možné. Verze s vnějším odtahem V tomto případě jsou výpary vedeny ven prostřednictvím speciální trubky spojené s připojovacím prstencem umístěným na vrchu odsavače par. Pozor! Odsávací potrubí se nedodává a je třeba jej zakoupit samostatně. Průměr odsávacího potrubí musí být stejný, jako je průměr připojovacího prstence = 150 mm. U vodorovných vedení musí být odsávací potrubí mírně skloněno (přibližně 10 ) a směrováno směrem nahoru pro snazší větrání vzduchu z místnosti ven. Pozor! Jestliže se odsavač par dodává s aktivním uhlíkovým filtrem, potom se tento filtr musí vyjmout. Filtrační verze Pro tento provoz je potřeba jeden aktivní uhlíkový filtr, který lze koupit u Vašeho obvyklého prodejce. Filtr odstraňuje tuky/mastnoty a zápachy z odsávaného vzduchu, než jej vypustí zpět do místnosti přes horní výstupní mřížku. 8

9 Údržba! Během čištění a údržby je vždy potřeba izolovat odsávač od napájecího zdroje. Proto vytáhněte zásuvku ze zástrčky. Pro zajištění efektivní a účinné funkce odsávače doporučujeme provádět údržbu pravidelně (přibližně každých 10 dnů). Čištění Kuchyňský odsávač par by se měl čistit pravidelně (alespoň stejně často, jako provádíte údržbu tukových filtrů), a to uvnitř i zvenku. Čištění provádějte pomocí látky navlhčené do neutrálního kapalného čisticího prostředku. Nepoužívejte brusné produkty. NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL! VÝSTRAHA: Zanedbání provádění základního doporučeného čištění kuchyňského odsávače par a výměny filtrů může způsobit nebezpečí požáru. Proto doporučujeme dodržovat tyto pokyny. Výrobce odmítá veškerou zodpovědnost za jakékoliv poškození motoru nebo za jakékoliv škody způsobené požárem související s nesprávnou/nevhodnou údržbou nebo nedodržením výše uvedených bezpečnostních doporučení. Čištění uhlíkového filtru Uhlíkový filtr absorbuje nepříjemné zápachy způsobené vařením. K saturaci (nasycení) aktivovaného aktivního uhlí dochází po více méně delší době používání, závisí to na způsobu vaření a na pravidelnosti čištění tukových filtrů. V každém případě je nutné vyměňovat kazety alespoň jedenkrát za čtyři měsíce. Uhlíkové filtry se NESMĚJÍ mýt/prát ani regenerovat. Montáž a výměna filtru Montáž Aktivní uhlíkový filtr zahákněte nejprve na zadní straně na kovové jazýčky odsávače, potom jej na přední straně připevněte pomocí dvou knoflíků. Demontáž Montážní rámeček filtru demontujte otočením upevňovacích knoflíků, které jej přidržují k odsávači, o 90 stupňů. Čištění tukových filtrů Lapače tukových částic z vaření. Tyto lapače je nutné čistit jedenkrát za měsíc pomocí neagresivních čisticích prostředků, buď rukou nebo v myčce na nádobí, která musí být nastavena na nízkou teplotu a krátký cyklus. Při mytí v myčce na nádobí se může tukový filtr mírně odbarvit, ale toto neovlivňuje jeho filtrační kapacitu. Pro vyjmutí tukového filtru zatáhněte za pružné uvolňovací držadlo. 9

10 Údržba Výměna žárovek Odpojte odsavač par od přívodu elektřiny. Výstraha! Než se dotknete žárovek, ujistěte se, že vychladly. 1. Pomocí plochého šroubováku nebo podobného nástroje pozorně uvolněte kryt světla. 2. Demontujte poškozenou žárovku a vyměňte ji za jinou halogenovou žárovku na 12 V, 20 W (maximum) s paticí G-4 VHODNOU PRO POUŽITÍ V OTEVŘENÝCH SVÍTIDLECH. Dodržujte pokyny uvedené na obalu a nedotýkejte se nové žárovky holýma rukama. 3. Namontujte zpět kryt světla. (Při zapadnutí se ozve cvaknutí.) 10

11 Bezpečnostní upozornění Všeobecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA! Nepřipojujte spotřebič k přívodu napájení, dokud montáž není zcela dokončena. Před každým čištěním nebo před každou údržbou odpojte odsávač od hlavního přívodu napájení vytažením zásuvky ze zástrčky nebo vypnutím hlavního domovního přívodu/jističe. Spotřebič není určen pro používání dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo při nedostatku zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly vyškoleny v používání spotřebiče osobami odpovědnými za jejich bezpečnost. Děti by měly být po dozorem, aby bylo zajištěno, že si nehrají se spotřebičem. Nikdy nepoužívejte odsávač bez dokonale namontované mřížky! Odsávač se NIKDY nesmí používat jako nosná plocha, pokud není konkrétně uvedeno jinak. Při používání kuchyňského odsávače par společně s jiným zařízením na spalování plynu nebo jiných paliv, musejí být prostory dostatečně větrané. Odsávaný vzduch se nesmí vést do komína používaného pro odtah kouře a plynů vytvářených spotřebiči, které spalují plyny nebo jiná paliva. Je přísně zakázáno vařit pod odsávačem na otevřeném ohni. Používání otevřeného ohně poškozuje filtry a může způsobit nebezpečí požáru a je proto nutné se mu za všech okolností vyvarovat. Veškeré smažení se musí provádět opatrně, aby se zajistilo, že se olej nepřehřeje a nevzplane. Co se týče technických a bezpečnostních opatření, které je potřeba přijmout pro odvod plynů a par, je důležité přesně dodržovat platné předpisy. Odsávač je nutné pravidelně čistit jak zevnitř tak zvenku (ALESPOŇ JEDENKRÁT ZA MĚSÍC, v každém případě je nutné postupovat v souladu s pokyny pro údržbu uvedenými v této příručce). Nedodržení pokynů, co se týče čištění odsávače a filtru, vede k riziku požáru. Nepoužívejte ani nenechávejte odsávač bez správně namontované žárovky z důvodu možného rizika úrazu elektrickým proudem. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za veškeré problémy, škody nebo požáry přístroje způsobené nedodržením pokynů uvedených v této příručce. Likvidace Likvidace obalových materiálů: Dodržujte místní předpisy tak, aby obaly mohly být znovu použity.! V případě anomálií se obraťte na autorizovanou technickou asistenční službu a vyžadujte jen originální náhradní díly.! Informace a technická data podléhají změnám a výrobce v souladu s technickým pokrokem si vyhrazuje právo provádět úpravy, které považuje za nutné, bez předcházejícího upozornění. Tento spotřebič je označen podle směrnice EC regulující odpadové elektrické a elektronické zařízení (European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete chránit potenciální negativní důsledky pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly jinak být způsobeny nevhodným zpracováním tohoto produktu. Symbol na produktu nebo na dokumentech doprovázejících produkt znamená, že tento spotřebič se nesmí likvidovat jako domovní odpad. Namísto toho je třeba jej odevzdávat v příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Likvidace se musí provádět v souladu s místními předpisy pro regulaci životního prostředí a likvidace odpadu. Pro podrobnější informace o zpracování, obnově a recyklaci tohoto produktu kontaktujte laskavě Vaše místní/městské úřady, službu likvidace odpadů nebo prodejnu, kde jste tento produkt zakoupili. 11

12 Asistence Servisní modrá linka: Indesit Company Česká s.r.o. Lihovarská 1060/ Praha 9, Česká republika Indesit Company, SpA Via Aristide Merloni, Fabriano tel. (0732) Italy 12

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

ODSAVAČ PAR MODEL 6CFT-90V 6CFT-90VI

ODSAVAČ PAR MODEL 6CFT-90V 6CFT-90VI ODSAVAČ PAR MODEL 6CFT-90V 6CFT-90VI Návod k použití a instalaci OD 10 3 4 5 6 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu si vezměte na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy v podobě písmen

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Komínový odsavač par AD 1046X AD 1049X

NÁVOD K OBSLUZE. Komínový odsavač par AD 1046X AD 1049X NÁVOD K OBSLUZE Komínový odsavač par AD 1046X AD 1049X 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Rady a doporučení INSTALACE POUŽITÍ ÚDRŽBA

Rady a doporučení INSTALACE      POUŽITÍ      ÚDRŽBA Rady a doporučení INSTALACE S ohledem na nutnost dodržení bezpečnostních předpisů a zásad pro odvádění vzduchu z místnosti doporučujeme svěřit instalaci odborné firmě. Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Komínový odsavač par AD 1070

NÁVOD K OBSLUZE. Komínový odsavač par AD 1070 NÁVOD K OBSLUZE Komínový odsavač par AD 1070 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou gene

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 2 3 4 5 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Dekorativní odsavač

NÁVOD K POUŽITÍ. Dekorativní odsavač CS NÁVOD K POUŽITÍ Dekorativní odsavač CS 02 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, objevovat výrobky De Dietrich znamená zakoušet jedinečné emoce, které mohou být vyvolány pouze hodnotnými předměty. Okouzlení

Více

Triple Duty AT5R & AT5G

Triple Duty AT5R & AT5G UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ Triple Duty AT5R & AT5G Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů, svítilen

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH NESPRÁVNÁ FUNKCE

EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH NESPRÁVNÁ FUNKCE 2 15 EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH NESPRÁVNÁ FUNKCE Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 300614 7085468-01 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní

Více

B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze

B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze PŘEČTĚTE JSI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM A ODLOŽTE NÁVOD PRO PŘÍPAD POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation -076-954-() Stativ Návod k obsluze VCT-R640 00 Sony Corporation A 4 5 6 7 8 4 9 5 0 6 B 5 4 C a D 4 E 6 4 5 F Funkce VCT-R640 je stativ pro videokamery/digitální fotoaparáty. Upozornění Nikdy nepřenášejte

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Návod k použití. Model Maxima

Návod k použití. Model Maxima Návod k použití Model Maxima Důležitá upozornění Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice,

Více

Model Externí ventilační jednotka

Model Externí ventilační jednotka Návod k použití Model Externí ventilační jednotka Technický popis TECHNICKÝ POPIS Konstrukce většiny odsavačů par Faber umožňuje přemístění ventilační jednotky (standardně umístěné v odsavači) mimo kuchyni.

Více

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 160215 7085466-01 IC..S... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny...

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

FSV-125 Návod k použití

FSV-125 Návod k použití Vinotéka FSV-125 Návod k použití CH 69 CZ OBSAH Doporučená bezpečnostní opatření 3 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE 4 Elektrické připojení 4 Před připojením spotřebiče 4 Ochrana životního prostředí 4 Popis vašeho

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod!

Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod! PetPorte Smart Flap: návod na instalaci Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod! Doporučujeme Vám před zabudováním dvířek je nejprve sestavit, zapojit do zásuvky,

Více

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený)

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů,

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Návod k použití S-360-01

Návod k použití S-360-01 Návod k použití LI 46630 S-360-01 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. PLYN Obr. 1 ELEKTRO Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Rám filtru Provoz s odvětráním Ventilátor

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

EH307-1 120W SENZOROVÉ SVĚTLO. 5 PIR (Pohybové čidlo) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul ÚVOD VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE

EH307-1 120W SENZOROVÉ SVĚTLO. 5 PIR (Pohybové čidlo) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul ÚVOD VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE EH307-0W SENZOROVÉ SVĚTLO 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEINSTALUJTE výrobek za deště. VYPNĚTĚ napájení svítidla během instalace nebo údržby. ZAJISTĚTE aby napájecí obvod byl chráněn 6 A proudovým chráničem nebo

Více

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Tento návod je rozdělen do následujících kapitol: I. Všeobecné informace II. Možnosti použití III. Obsah balení a seznam dílů IV. Nářadí V. Návod k

Více

Návod k použití. Model Inca Lux

Návod k použití. Model Inca Lux Návod k použití Model Inca Lux Důležitá upozornění Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice,

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

PL40ASX. Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska

PL40ASX. Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska PL40ASX Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska 1 OBSAH Vybalení... 2 Doporučení... 3 Instalace... 4 Nastavení minimálního plamene hořáku varné desky... 9 Použití spotřebiče... 10 NĚKOLIK TIPŮ......

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Instalační sada pro zavěšení LCD televizoru

Instalační sada pro zavěšení LCD televizoru Instalační sada pro zavěšení LCD Instalační příručka Děkujeme vám důvěru v instalační sadu pro LCD televizory Panasonic. Před instalováním si pečlivě přečtěte tuto příručku a návod k LCD. Po dokončení

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více