Přizpůsobení zadního zakončení. Přizpůsobená délka zadního přesahu BEP-L020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přizpůsobení zadního zakončení. Přizpůsobená délka zadního přesahu BEP-L020"

Transkript

1 Přizpůsobená délka zadního přesahu Přizpůsobená délka zadního přesahu Zadní přesah může být objednán z výrobního závodu v délkách po 10 mm mezi limitními hodnotami 750 mm a mm (viz obrázek). Povolená délka zadního přesahu je ovlivněna faktory, jako je konfigurace kol a typ pérování. Pokud je zadní přesah tak krátký, že příčka závěsu bude společně uchycena s ostatními komponenty podvozku, například s křídlovými vzpěrami, je výběr zadního přesahu omezen na kroky po 50 mm. Pro více informací o rozměrech, které mohou být objednané pro příslušné vozidlo, kontaktujte prodejce společnosti Scania. BEP-L020 min max Pro vozidla s uzpůsobeným zadním přesahem je zakončení příčky rámu vždy svislé, to znamená svisle k rámu. Následující délky pro zadní přesah (BEP-L020) jsou příkladem délek, které mohou být objednány: BEP-L020 Kód varianty mm 1537GL mm 1537GM mm 1537GN mm 1537GP 13:20-01 Vydání 9 cs-cz 1 (32)

2 Rozložení otvorů pro mnoho kombinací Příčky závěsu Scania mají rozložení otvorů, které umožňuje jejich montáž s držáky přizpůsobení nástavby a zadní ochranou proti podjetí v 6 různých kombinacích. Žádné dodatečné otvory není zapotřebí vrtat do příček rámu. Scania příčky závěsu DB 75V a DB 35V jsou certifikovány podle předpisu 94/20/ EC. DB 7A a DB 5A jsou certifikovány podle směrnice ECE-R55. 13:20-01 Vydání 9 cs-cz 2 (32)

3 Období výroby vozidla Výrobní závod Sériové číslo podvozku Södertälje Zwolle Angers São Bernardo do Campo DB 7A DB 5A Silpa 13:20-01 Vydání 9 cs-cz 3 (32)

4 Období výroby vozidla Výrobní závod Sériové číslo podvozku Södertälje Zwolle Angers São Bernardo do Campo Více informací o příčkách závěsů a o jejich umístění v podélném směru naleznete v pokynech pro jednotlivé komponenty a v pokynech pro držáky přizpůsobení nástavby a rozložení otvorů DB 75V DB 35V Silpa 13:20-01 Vydání 9 cs-cz 4 (32)

5 Těsné spojení Těsné spojení (CCT, Close-Coupled Trailers (tandemová přípojná vozidla)) je označení skupiny přizpůsobení a komponentů speciálně určených pro vzájemné spojení nákladních vozidel a přípojných vozidel, kde je omezení celkové délky jízdní soupravy. Pro tandemová přípojná vozidla je k dispozici jako speciální objednávka příčka závěsu DBI. Další informace získáte od prodejce Scania DBI 13:20-01 Vydání 9 cs-cz 5 (32)

6 Výběr příčky závěsu Vozidlo může být objednáno s nebo bez příčky závěsu. Příčka závěsu a zadní ochrana proti podjetí mohou v některých pozicích sdílet upevnění. Pokud je ochrana proti podjetí montovaná pro přepravu, je pro přepravu montována i příčka závěsu. Přepravní řešení se mohou lišit v závislosti na typu ochrany proti podjetí a zvolené příčky závěsu. Kódy variant pro různé typy příček závěsu jsou uvedeny dále v tomto dokumentu pod nadpisem Kódy variant. Při výběru příčky závěsu berte v úvahu typ přípojného vozidla a přepravované zboží. Hodnoty D, D c, S a V pro příčky závěsů musí překročit vypočtené hodnoty pro plánovanou jízdní soupravu. Více informací o způsobu výpočtu těchto hodnot naleznete v dokumentu Závěsy. DŮLEŽITÉ! Na příčkách závěsu Scania není povoleno vrtání nebo svařování. 13:20-01 Vydání 9 cs-cz 6 (32)

7 Období výroby vozidla Výrobní závod Sériové číslo podvozku Södertälje Zwolle Angers São Bernardo do Campo Příčka závěsu DB 7A a DB 5A DBI Silpa b D hodnota (kn) Hodnota D c (kn) S hodnota (kg) V hodnota (kn) Rozměr JK c (mm) d a. Každý sloupec ukazuje certifikovanou kombinaci. b. Pro více informací o příčce závěsu Silpa kontaktujte dealera Scania. c. Rozměr JK je vzdálenost mezi středem prvního upevňovacího otvoru příčky závěsu a vnitřní částí příčky závěsu v uložení závěsu. Síla stěny příčky závěsu u upevnění závěsu: 30 mm pro DB 7A, 18 mm pro DB 5A. d. Může být nastaveno na 144 mm. 13:20-01 Vydání 9 cs-cz 7 (32)

8 Období výroby vozidla Výrobní závod Sériové číslo podvozku Södertälje Zwolle Angers São Bernardo do Campo Příčka závěsu DB 75V a DB 35V DBI Silpa b D hodnota (kn) Hodnota D c (kn) S hodnota (kg) V hodnota (kn) Rozměr JK c (mm) d Rozložení otvorů pro závěs Odpovídá ISO 3584 (160 x 100 mm) a. Každý sloupec ukazuje certifikovanou kombinaci. b. Pro více informací ohledně příček závěsu Silpa kontaktujte autorizovaného dealera společnosti Scania. c. Rozměr JK je vzdálenost mezi středem prvního upevňovacího otvoru příčky závěsu a vnitřní částí příčky závěsu v uložení závěsu. Síla stěny příčky závěsu u upevnění závěsu: 22 mm pro DB 75V, 16 mm pro DB 35V. d. Může být nastaveno na 144 mm. 13:20-01 Vydání 9 cs-cz 8 (32)

9 Svislá montážní poloha Svislá montážní poloha příčky závěsu je indikována následovně: Montovaná v střední části Polo podvěšená Plně podvěšená Nízko podvěšená 1 Pokud je objednána polopodvěšená nebo plně podvěšená příčka, je koncový nosník namontován ve výrobním závodě. Více informací najdete v části Koncový nosník. 1. Pouze v kombinaci s koncovým nosníkem čtvercového profilu. Více informací naleznete dále v tomto dokumentu. 13:20-01 Vydání 9 cs-cz 9 (32)

10 Období výroby vozidla Výrobní závod Sériové číslo podvozku Södertälje Zwolle Angers São Bernardo do Campo H Relativní výška závěsu vůči horní části rámu (H). Montážní pozice A: Montovaná ve střední části, V 167 mm B: Polopodvěšená, V 267 mm C: Plně podvěšená, V 364 mm D: Nízko podvěšená, V 420 nebo 480 mm E: Pro těsné spojení, V 482 mm A B C D E :20-01 Vydání 9 cs-cz 10 (32)

11 Poznámka: Kontrolu a prohlídku upevnění proveďte po km. Šrouby M14 s příslušnými maticemi utáhněte na 135 Nm :20-01 Vydání 9 cs-cz 11 (32)

12 Období výroby vozidla Výrobní závod Sériové číslo podvozku Södertälje Zwolle Angers São Bernardo do Campo H Relativní výška závěsu vůči horní části rámu (H). Montážní pozice A: Montovaná ve střední části, H 159 mm B: Polo podvěšená, H 279 mm C: Plně podvěšená, H 369 mm D: Nízko podvěšená, H 420 mm E: Pro těsné spojení A B C D E Poznámka: Kontrolu a prohlídku upevnění proveďte po km. Šrouby M16 s příslušnými maticemi utáhněte na 250 Nm. 13:20-01 Vydání 9 cs-cz 12 (32)

13 Standardy Příklady standardů, které definují výšku nad zemí pro závěs a bod pantu oje přípojného vozidla: Závěs na vozidle Otočný bod čepu oje na návěsu Reference 900 ± 150 mm 900 ± 100 mm ISO ± 150 mm 700 ± 100 mm Švédské předpisy pro klasifikaci závěsů Více informací o šroubových spojích naleznete v dokumentu Šroubové spoje. 13:20-01 Vydání 9 cs-cz 13 (32)

14 Podélná montážní poloha Období výroby vozidla Výrobní závod Sériové číslo podvozku Södertälje Zwolle Angers São Bernardo do Campo Příčka závěsu namontovaná o 300 mm dále směrem dovnitř Příčky závěsu DB 5A a DB 7A mohou být objednány zcela namontované ve 2 podélných polohách. Pro každou polohu jsou připraveny otvory pro alternativní polohy, do kterých může být příčka závěsu posunuta. Pro DB 5A: Pokud je příčka rámu namontována 250 mm od konce rámu, je k dispozici dodatečný otvor pro montáž ve vzdálenosti 200 mm od konce rámu. Pokud je příčka rámu namontována 550 mm od konce rámu, jsou k dispozici další otvory pro montáž ve vzdálenostech po 50 mm, přičemž poslední se nachází 200 mm od konce rámu. Příčka závěsu DB 5A :20-01 Vydání 9 cs-cz 14 (32)

15 Pro DB 7A: Pokud je příčka rámu namontována 300 mm od konce rámu, je k dispozici dodatečný otvor pro montáž ve vzdálenosti 250 mm od konce rámu. Pokud je příčka rámu namontována 600 mm od konce rámu, jsou k dispozici další otvory pro montáž ve vzdálenostech po 50 mm, přičemž poslední se nachází 250 mm od konce rámu. Objednat lze také příčku závěsu Silpa, která je umístěna 500 mm od okraje rámu. Tuto příčku závěsu však nelze přesunout. Poznámka: Pokud je namontován koncový nosník se čtvercovým profilem, může být pro příčku závěsu použita pouze poloha 300 mm od konce rámu. Příčkou závěsu však nelze přesunout. Příčka závěsu namontovaná o 600 mm dále směrem dovnitř Příčka závěsu DB 7A 13:20-01 Vydání 9 cs-cz 15 (32)

16 Podélná montážní poloha Období výroby vozidla Výrobní závod Sériové číslo podvozku Södertälje Zwolle Angers São Bernardo do Campo Příčka závěsu DB 35V a DB 75V může být objednána namontovaná ve dvou podélných polohách. Pro každou polohu jsou připraveny otvory pro alternativní polohy, do kterých může být příčka závěsu posunuta. Pokud je příčka rámu namontována 340 mm od konce rámu, jsou zde další otvory pro umístění ve vzdálenosti 280 mm a 220 mm od konce rámu. Pokud je příčka závěsu namontována 580 mm od konce rámu, jsou zde další otvory pro umístění ve vzdálenosti 520 mm, 460 mm, 400 mm, 340 mm, 280 mm a 220 mm od konce rámu. Navíc je k dispozici příčka závěsu Silpa, která může být objednána s umístěním 485 mm od konce rámu. Nicméně nelze ji posunout. Poznámka: Pokud je namontován koncový nosník se čtvercovým profilem, může být pro příčku závěsu použita pouze poloha 340 mm od konce rámu. Příčkou závěsu nelze pohybovat. 13:20-01 Vydání 9 cs-cz 16 (32)

17 Informace o rozměrech ZD Scania BEP Definice Z A L011 Rozvor. Od středu přední nápravy ke středu první hnané zadní nápravy. DKU Přesah závěsu, od zadního ústí závěsu po vnitřní část příčky závěsu v upevnění závěsu. JB JA I L016 Přední přesah. Od přední hrany kabiny (nárazníku) pro střed první přední nápravy. JA L020 Od středu první hnané zadní nápravy po zadní část rámu. JB JC Od středu první hnané zadní nápravy po zadní část nástavby. Od vnitřní části příčky závěsu v uložení závěsu po střed tažného čepu. I A JL JE JF JFc JG Od středu první hnané zadní nápravy po střed prvního upevňovacího otvoru příčky závěsu. Od středu tažného čepu po zadní část nástavby. Od středu tažného čepu po zadní část nástavby. Platí pro tandemová vozidla. Od zadní části rámu po zadní část nástavby. JE JT JB JK JF JT JK JF JK JL Od středu prvního upevňovacího otvoru příčky závěsu po vnitřní část příčky závěsu v uložení závěsu. Od středu první hnané zadní nápravy po zadní část ochrany proti podjetí. JC JE JC JF JT Od středu první hnané zadní nápravy po střed příčky závěsu. Z L063 Od středu přední nápravy po zadní část kabiny. ZD L102 Od středu přední nápravy pro přední část nástavby. JA JL JG JC DKU :20-01 Vydání 9 cs-cz 17 (32)

18 Kódy variant Příčka závěsu, volba S příčkou závěsu Bez příčky závěsu Kód varianty 1529C 1529Z Typ příčky závěsu Montovaná v střední části Polo podvěšená Plně podvěšená Nízko podvěšená DB 7A 1536T 1536C 1536D 1536Q DB 5A 1536S Silpa 1536P Mimo výše uvedeného jsou jako speciální objednávka k dispozici příčky závěsu pro tandemová přípojná vozidla včetně zasouvací ochrany proti podjetí. Další informace získáte od prodejce Scania. Typ Pozice příčky závěsu Kód varianty DB7 A Vložka 300 mm 3717J DB7 A Vložka 600 mm 3717P DB5 A Vložka 250 mm 3717JA DB5 A Vložka 550 mm 3717PA Silpa Vložka 500 mm 3717R Existuje několik pozic příčky závěsu, které jsou k dispozici jako speciální objednávka, pro více informací se obraťte na prodejce Scania. 13:20-01 Vydání 9 cs-cz 18 (32)

19 Závěsy Závěsy Více informací o způsobu výpočtu hodnot D, D c, S a V naleznete v dokumentu Závěsy. Výběr závěsu Vyberte závěs z tabulky níže. Hodnoty D, D c, S a V pro závěs musí překročit vypočtené hodnoty pro plánovanou jízdní soupravu. Viz také ilustraci pod hlavičkou Definice. Kód varianty Dodavatel Typ Certifikovaný podle Tažný čep Ø (mm) Více závěsů pro přípojná vozidla může být objednáno pomocí speciální objednávky. Další informace získáte od prodejce Scania. D (kn) D c (kn) S (kg) V (kn) JC (mm) DKU (mm) 1540C VBG E4-55R M VBG 795V-2 E4-55R T Rockinger E4-55R H Orlandi EH 501 E4-55R G Orlandi Lupo 1C R Silpa S Ringfeder 4040 E4-55R U Ringfeder 4045 E4-55R Q VBG 795 VR E4-55R V Ringfeder 5050 E4-55R :20-01 Vydání 9 cs-cz 19 (32)

20 Závěsy Definice JF Rozmě r DKU JC JF Definice Přesah závěsu, od zadního ústí závěsu po vnitřní část příčky závěsu v upevnění závěsu. Od vnitřní části příčky závěsu v uložení závěsu po střed tažného čepu. Od středu tažného čepu po zadní část nástavby. JC DKU :20-01 Vydání 9 cs-cz 20 (32)

21 Závěsy Příklady závěsů VBG 8500 VBG 795V-2 Rockinger 500B66000 Ringfeder Orlandi EH 501 Orlandi Lupo 1C Silpa 13:20-01 Vydání 9 cs-cz 21 (32)

22 Přípojky přípojného vozidla Přípojky přípojného vozidla Tyto obrázky znázorňují některé příklady připojení Kontinentální konfigurace Severská konfigurace 13:20-01 Vydání 9 cs-cz 22 (32)

23 Přípojky přípojného vozidla Typy zapojení Tabulka ukazuje možnost výběru propojení nebo kombinací propojení pro osvětlení a brzdy. Osvětlení Typ (označení) Počet vývodů Přizpůsobení standardům 1x7 čep (24 N) ISO1185 1x7 (24 N) ISO x15 čep ISO x15 ISO Brzdy Typ (označení) ISO Duomatic BSI Brzdy ABS Počet vývodů 5 a EBS 7 a. U ABS brzd je možno konektor změnit na 5 pinů. Pokud je vybrán brzdový systém přípojného vozidla jako ABS/EBS brzdový systém, je ve výrobním závodě vždy namontována přípojka pro přípojné vozidlo ISO :20-01 Vydání 9 cs-cz 23 (32)

24 Přípojky přípojného vozidla Kódy variant Spojení návěsu Kontinentální konfigurace Severská konfigurace Upevnění závěsu Umístění na zadním konci rámu Bez upevnění Elektrické přípojky pro přípojná vozidla Zásuvka 1x7 Zásuvka 1x15 Bez zapojení Elektrické přípojky pro brzdy přípojného vozidla ISO Duomatic BSI Bez zapojení Kód varianty 1556A 1556B Kód varianty 1369B 1369Z Kód varianty 664A 664D 664Z Kód varianty 463A 463D 463C 463Z 13:20-01 Vydání 9 cs-cz 24 (32)

25 Přípojky přípojného vozidla ADR (Dohoda EU týkající se mezinárodní silniční přepravy nebezpečného zboží). Vozidla, která přepravují nebezpečné zboží, mohou být objednána s klasifikací ADR vozidel z výrobního závodu. K dispozici je Severská a Kontinentální konfigurace pro splnění ADR. Nicméně, v tomto případě musí být vybrána přípojka vyhovující přípojnému vozidlu ADR: Zásuvka 1x7 (kód varianty 664A) splňuje požadavky pro následující verze ADR: EX/II AT OX Zásuvka 1x15 (kód varianty 664D) splňuje požadavky pro všechny verze ADR. 13:20-01 Vydání 9 cs-cz 25 (32)

26 Příčka pro tažení Příčka pro tažení Všeobecně Příčky pro tažení mohou být použity pro dočasné tažení, rozpojení a spojení vozidel a přípojných vozidel. Příčka pro tažení nemůže být kombinována s koncovými příčkami nebo příčkami závěsu. Vozidla s celkovým zatížením 40 tun (podle 77/389/EEC) mohou být tažena a pomalu posouvána pomocí tažného oka. Čep příčky pro tažení má průměr 35 mm, což znamená, že vhodná tažná tyč musí mít průměr oka 40 mm (DIN 74054) nebo 50 mm (DIN 74053). Volitelné vybavení S příčkou pro tažení Bez příčky pro tažení Kód varianty 695E 695Z 13:20-01 Vydání 9 cs-cz 26 (32)

27 Příčka pro tažení Období výroby vozidla Výrobní závod Sériové číslo podvozku Södertälje Zwolle Angers São Bernardo do Campo Plně namontované tažné oko Období výroby vozidla Výrobní závod Sériové číslo podvozku Södertälje Zwolle Angers São Bernardo do Campo Plně namontované tažné oko :20-01 Vydání 9 cs-cz 27 (32)

28 Koncový nosník Koncový nosník Scania vždy doporučuje použití koncových nosníků na vozidlech, které nejsou vybaveny příčkou závěsu, příčkou pro tažení nebo jiným typem příčky v zadní části rámu. Poznámka: Koncový nosník nesmí být použit jako příčka závěsu. Když je koncový nosník dodán z výrobního závodu, je přímo připojen k zadnímu konci nosníků rámu. Koncový nosník nemůže být kombinován s centrálně montovanou příčkou závěsu nebo tažným okem. 13:20-01 Vydání 9 cs-cz 28 (32)

29 Koncový nosník Koncový nosník s U profilem U vozidel s polo podvěšenou nebo plně podvěšenou příčkou závěsu si může zákazník vybrat, zda bude vozidlo vybaveno koncovým nosníkem s U profilem (kódy variant uvedené níže). Pokud je vozidlo vybaveno koncovým nosníkem, namontujte následující: :20-01 Vydání 9 cs-cz 29 (32)

30 Koncový nosník Období výroby vozidla Výrobní závod Sériové číslo podvozku Södertälje Zwolle Angers São Bernardo do Campo U vozidel s polopodvěšenou příčkou závěsu je koncový nosník namontován 70 mm před prvním montážním otvorem příčky závěsu. U vozidel s plně podvěšenou příčkou závěsu je koncový nosník namontován 70 mm před prvním montážním otvorem příčky závěsu. U následujících vozidel je však koncový nosník namontován 75 mm za prvním montážním otvorem příčky závěsu: 2pružinové vzduchové pérování, zadní, konfigurace 4x2, 6x2/4, 6x2/2, rozměr JE je menší než 800 mm. 2pružinové vzduchové pérování, zadní, konfigurace 6x2, 6x2*4, 6x4, 8x2*6, 8x4, 8x2/4, rozměr JE je menší než mm. 2pružinové vzduchové pérování, zadní, konfigurace 8x4*4, 10x4*6, rozměr JE je menší než mm. 4pružinové vzduchové pérování, zadní, rozměr JE je menší než mm. Zadní odpružení listovými pery, konfigurace 4x2, 4x4, rozměr JE je menší než 1400mm. Zadní odpružení listovými pery, konfigurace 6x2, 8x2, rozměr JE je menší než 1900mm. Zadní odpružení listovými pery, konfigurace 6x2, 8x4, 6x6, rozměr JE je menší než mm. 13:20-01 Vydání 9 cs-cz 30 (32)

31 Koncový nosník Období výroby vozidla Výrobní závod Sériové číslo podvozku Södertälje Zwolle Angers São Bernardo do Campo U vozidel s polopodvěšenou příčkou závěsu je koncový nosník namontován 80 mm před prvním montážním otvorem příčky závěsu. U vozidel s plně podvěšenou příčkou závěsu je koncový nosník namontován 80 mm před prvním montážním otvorem příčky závěsu. U následujících vozidel je však koncový nosník namontován 100 mm za prvním montážním otvorem příčky závěsu: Zadní odpružení listovými pery, konfigurace 6x2Z, rozměr JE je menší než 2420mm. Zadní odpružení listovými pery, konfigurace 6x4Z a 8x4Z s dvounápravou typu BT201 1, rozměr JE je menší než mm. Zadní odpružení listovými pery, konfigurace 6x4Z a 8x4Z s dvounápravou typu BT300 2, rozměr JE je menší než mm. Tato výjimka neplatí pro model 8x4Z s rozvorem mm. 1. Dvounáprava s odpružením listovými pery a pohonem obou náprav, určeno pro zatížení dvounápravy tun 2. Dvounáprava s odpružením listovými pery a pohonem obou náprav, určeno pro zatížení dvounápravy tun 13:20-01 Vydání 9 cs-cz 31 (32)

32 Koncový nosník Koncový nosník se čtvercovým profilem U vozidel bez příčky závěsu nebo s plně podvěšenou nebo nízko podvěšenou příčkou závěsu si může zákazník vybrat, zda bude vozidlo vybaveno koncovým nosníkem s profilem nebo nebude vybaveno koncovým nosníkem (kódy variant uvedené níže). Poznámka: Pokud není na vozidlo s polopodvěšenou nebo plně podvěšenou příčkou závěsu vybrán koncový nosník, musí být do zadní části rámu namontován nosník s odpovídajícími vlastnostmi, například koncový nosník Scania nebo koncový nosník s vyšší tuhostí. V opačném případě nebude platný certifikát příčky závěsu. Otvory, které jsou na obrázku vyznačené červeně, jsou symetrické při pohledu s přední i zadní části příčky a jsou připraveny na šrouby M12. Kódy variant Koncový nosník, možnosti S koncovým nosníkem Bez koncového nosníku Koncový nosník, profil U profil 5 mm Čtvercový profil 8 mm Kód varianty 1557C 1557Z Kód varianty 4341A 4341B Rozložení otvorů koncového nosníku :20-01 Vydání 9 cs-cz 32 (32)

Zadní ochrana proti podjetí. Všeobecně

Zadní ochrana proti podjetí. Všeobecně Všeobecně Všeobecně Aby nákladní vozidla splňovala předpis UN ECE R58, musí být vybaveno zadní ochranou proti podjetí. Ochranu proti podjetí lze dodat z výrobního závodu nebo ji může namontovat výrobce

Více

Zesílení. Zadní přesah. Koncový nosník. Další informace o koncových nosnících naleznete v těchto dokumentech: Přizpůsobení zadního zakončení Závěsy

Zesílení. Zadní přesah. Koncový nosník. Další informace o koncových nosnících naleznete v těchto dokumentech: Přizpůsobení zadního zakončení Závěsy Koncový nosník Všechna nákladní vozidla s velkým zatížením na zadním přesahu musí mít koncový nosník nebo centrálně namontovanou příčku závěsu. Pokud výrobce nástavby plánuje namontovat koncový nosník

Více

Označení rozměrů. Obecné. BEP kódy

Označení rozměrů. Obecné. BEP kódy BEP (Parametry výměny nástavby) jsou kódy, které identifikují jedinečné cíle na vozidle, aby usnadnily přenos informací mezi výrobcem vozidla a výrobcem nástavby. BEP kódy se řídí mezinárodním standardem

Více

Dodatečné koncové světlomety. Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel. Koncová světla PGRT

Dodatečné koncové světlomety. Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel. Koncová světla PGRT 341 722 340 905 341 740 PGRT Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel Koncová světla Existují 3 typy koncových světel: Kompletní kompaktní

Více

Koncová světla. Provedení. Podle objednané specifikace vozidla je vozidlo dodáno s jednou z následujících možností koncových světel:

Koncová světla. Provedení. Podle objednané specifikace vozidla je vozidlo dodáno s jednou z následujících možností koncových světel: Podle objednané specifikace vozidla je vozidlo dodáno s jednou z následujících možností koncových světel: Další informace získáte od prodejce Scania. Kompletní kompaktní 7dílné koncové světlo LED světlo

Více

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech Obecné informace o jeřábech Umístění jeřábu má velký vliv na provedení upevnění. Zde naleznete několik doporučení pro umístění za kabinou, umístění vzadu montovaných jeřábů a uprostřed montovaných jeřábů.

Více

Rozhraní pro nástavbu. Popis. Rozhraní pro nástavbu. BCI (Bodywork Communication Interface)

Rozhraní pro nástavbu. Popis. Rozhraní pro nástavbu. BCI (Bodywork Communication Interface) Popis Popis Rozhraní pro nástavbu Elektrický systém ve vozidlech Scania je založen na několika ovládacích jednotkách, které spolu komunikují prostřednictvím společné sítě. Aby bylo možné využívat stávající

Více

Připojení dodatečného bočního osvětlení. Popis. Aktivace

Připojení dodatečného bočního osvětlení. Popis. Aktivace Popis Popis Boční osvětlení může být zapojeno různými způsoby podle toho, zda bylo z výrobního závodu dodáno s přípravou: Všechna vozidla mohou být doplněna o boční osvětlení pomocí připojení třícestné

Více

Cisterny. Obecné informace o cisternách. Cisterny se používají k přepravě kapalin, například nafty, tekutých chemikálií a mléka.

Cisterny. Obecné informace o cisternách. Cisterny se používají k přepravě kapalin, například nafty, tekutých chemikálií a mléka. Obecné informace o cisternách Cisterny se používají k přepravě kapalin, například nafty, tekutých chemikálií a mléka. Obecné informace o cisternách Cisternové nástavby jsou považovány za extra torzně tuhé

Více

Omezovač rychlosti. Všeobecné informace o funkcích. Pořadí priority mezi omezovači rychlosti

Omezovač rychlosti. Všeobecné informace o funkcích. Pořadí priority mezi omezovači rychlosti Všeobecné informace o funkcích Všeobecné informace o funkcích Scania nabízí 4 funkce pro omezení rychlosti. Tyto funkce se používají pro splnění přání zákazníků a zákonných požadavků, například, vozidla

Více

Šroubové spoje. Obecné informace o šroubových spojích. Kombinace třecích a svorkových spojů

Šroubové spoje. Obecné informace o šroubových spojích. Kombinace třecích a svorkových spojů Obecné informace o šroubových spojích Obecné informace o šroubových spojích Šroubové spoje mohou být vytvořeny jako třecí spoje, svorkové spoje nebo kombinace obou. V třecím spoji je zapotřebí přibližně

Více

C489 Konektor pro standardní funkce C489

C489 Konektor pro standardní funkce C489 Konektor je 21pinový konektor, poskytuje přístup k obecným funkcím vozidla. Konektor je hnědý a je umístěn na vnitřní části držáku nástavby. 316 371 C234 C493 C259 C449 C447 C494 C234 C260 C493 C259 C494

Více

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou jsou považovány za torzně pružné. Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou

Více

Zvýšené volnoběžné otáčky. Funkce. Chování

Zvýšené volnoběžné otáčky. Funkce. Chování Funkce Funkce Zvýšení volnoběžných otáček motoru je vhodné například k zahřátí motoru nebo k plnění pneumatického systému vozidla. Funkce může být použita, pokud hrozí, že nebude výkon nebo normální volnoběžné

Více

Tahače. Všeobecné informace o tahačích. Doporučení. Rozvor

Tahače. Všeobecné informace o tahačích. Doporučení. Rozvor Všeobecné informace o tahačích Všeobecné informace o tahačích Tahače jsou určeny k tažení návěsů, a proto jsou vybaveny točnicí, která usnadňuje výměnu přívěsů. Pro optimální využití tahače a nenarušování

Více

C494 - Konektor pro kabeláž z kabiny na rám C494

C494 - Konektor pro kabeláž z kabiny na rám C494 C494 C494 C494 je konektor s 21 piny, který poskytuje výrobci nástavby několik signálů a funkcí, v závislosti na specifikaci vozidla. Konektor také poskytuje možnost přizpůsobit vozidlo pomocí přemostění

Více

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně Všeobecně Všeobecně Tato funkce je k dispozici na vozidlech s následujícími funkcemi: Automatická převodovka Plně automatickým systémem Opticruise (vozidla bez spojkového pedálu). Pro zvýšení komfortu

Více

Funkce dálkové aktivace viditelnosti a osvětlení. Funkce. Chování. Výstražná světla. Dálkový světlomet

Funkce dálkové aktivace viditelnosti a osvětlení. Funkce. Chování. Výstražná světla. Dálkový světlomet Funkce Funkce Následující funkce viditelnosti a osvětlení lze aktivovat dálkově: Další informace o osvětlení naleznete v dokumentech Odpojení hlavních světlometů a Přerušované blikání dálkových světel.

Více

Zesílení. Zadní přesah. Koncový nosník DŮLEŽITÉ!

Zesílení. Zadní přesah. Koncový nosník DŮLEŽITÉ! Koncový nosník DŮLEŽITÉ! Na nákladní vozidla, která nemají centrálně namontovanou příčku závěsu, musí být namontovány koncové nosníky. Nákladní vozidla s polo-podvěšenou nebo plně podvěšenou příčkou závěsu

Více

Provedení pomocného rámu

Provedení pomocného rámu Obecné Obecné Pomocný rám může být použit pro následující účely: Poskytuje vůli pro kola a všechny ostatní díly, které vyčnívají nad rám. Poskytuje tuhost a snižuje napětí v zadním přesahu. Chrání rám

Více

Čerpadla na beton. Obecné informace o čerpadlech na beton. Provedení. Nástavby na čerpadla na beton jsou považovány za extra torzně tuhé.

Čerpadla na beton. Obecné informace o čerpadlech na beton. Provedení. Nástavby na čerpadla na beton jsou považovány za extra torzně tuhé. Obecné informace o čerpadlech na beton Obecné informace o čerpadlech na beton Nástavby na čerpadla na beton jsou považovány za extra torzně tuhé. Provedení Nástavbu vyrobte tak pevnou a tuhou, aby sama

Více

Vzduchem chlazený chladič oleje s větší kapacitou pro EK730, EK740 a EK750

Vzduchem chlazený chladič oleje s větší kapacitou pro EK730, EK740 a EK750 Všeobecné informace Všeobecné informace Tyto informace platí pro nákladní vozidla s pomocným náhonem EK730, EK740 nebo EK750, kde je pomocný náhon používán s trvalým výkonem až 250 kw. Vzduchový chladič

Více

Šroubové spoje. Obecné informace o šroubových spojích. Kombinace třecího a svěrného spoje

Šroubové spoje. Obecné informace o šroubových spojích. Kombinace třecího a svěrného spoje Obecné informace o šroubových spojích Obecné informace o šroubových spojích Šroubové spoje mohou mít provedení třecích spojů, svěrných spojů nebo jejich kombinace. Třecí spoj vyžaduje k zachycení stejné

Více

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT Popis Popis Všeobecně Funkce aktivace pracovních světel se používá pro vypnutí a zapnutí pracovních světel. Ty můžou být umístěny na zadní stěně kabiny, na rámu, na různých částech nástavby nebo ve skříňové

Více

Volitelné výstupní signály (UF 356) Volitelné výstupní signály. Převrácený signál

Volitelné výstupní signály (UF 356) Volitelné výstupní signály. Převrácený signál Volitelné výstupní signály Volitelné výstupní signály Tento dokument popisuje volitelné výstupní signály, které jsou k dispozici v konektoru C493, pin 8-12 (konektor pro rozšířenou funkcionalitu). Tyto

Více

Možnosti vně kabiny. Obecné informace o možnostech kabiny

Možnosti vně kabiny. Obecné informace o možnostech kabiny Je možné objednat různé možnosti namontované vně kabiny. K dispozici jsou následující komponenty: Střešní kolejnice Střešní nosič Střešní spoiler Boční spoiler Vzduchový klakson Klimatizační systém Poznámka:

Více

Blatníky. Obecné informace o blatnících a zástěrkách. Zařízení potlačení rozstřiku

Blatníky. Obecné informace o blatnících a zástěrkách. Zařízení potlačení rozstřiku Obecné informace o blatnících a zástěrkách Obecné informace o blatnících a zástěrkách V několika zemích platí právní požadavky, které regulují použití blatníků a zástěrek, například se jedná o evropské

Více

Ovládání otáček motoru během překlápění. Úvod

Ovládání otáček motoru během překlápění. Úvod Úvod Úvod Pro usnadnění manévrování vozidla při použití hákového nakladače nebo sklápěcí nástavby, může být zapotřebí dočasně zvýšit otáčky motoru. Pokud se ke zvýšení otáček motoru u vozidel s plně automatickým

Více

Uzemnění a napájení. Uzemnění v rámu podvozku DŮLEŽITÉ!

Uzemnění a napájení. Uzemnění v rámu podvozku DŮLEŽITÉ! Proveďte všechna uzemnění nástavby v rámu podvozku v levé boční příčce rámu. Při uzemnění provedeném v pravé boční příčce rámu bude docházet ke ztrátám napětí, záporný pól akumulátoru je připojen k levé

Více

Úprava pneumatického systému. Úpravy a podmínky přestavby PGRT DŮLEŽITÉ!

Úprava pneumatického systému. Úpravy a podmínky přestavby PGRT DŮLEŽITÉ! Úpravy a podmínky přestavby Úpravy a podmínky přestavby DŮLEŽITÉ! Okruh brzdového systému nesmí být použit pro připojení přídavných vzduchojemů. Přestavba brzdového systému, která vyžaduje přeprogramování

Více

Čtyřnápravový železniční vůz řady Ealos vůz určený na přepravu dřeva

Čtyřnápravový železniční vůz řady Ealos vůz určený na přepravu dřeva obr.č.1 Základní přepravně technické údaje o voze: Interval vozu ( 5.-.8. pozice čísla vozu ) číselník FISCH 5931, 5946 Řada vozu Ealos Typ vozu Ealos-t 058 Výměnný režim RIV Číslo vozu, zařaditel vozu

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

Výpočet zatížení nápravy. Obecné informace o výpočtech zatížení náprav

Výpočet zatížení nápravy. Obecné informace o výpočtech zatížení náprav Obecné informace o výpočtech zatížení náprav Všechny typy provozu využívající nákladní vozidla vyžadují doplnění podvozku nákladního vozidla dodaného z výrobního závodu o určitou formu nástavby. Obecné

Více

Výpočty zatížení náprav. Obecné informace o výpočtech zatížení náprav

Výpočty zatížení náprav. Obecné informace o výpočtech zatížení náprav Obecné informace o výpočtech zatížení náprav Všechny typy přeprav pomocí nákladních vozidel vyžadují doplnění podvozku nákladního vozidla o nějakou formu nástavby. Účelem výpočtů zatížení náprav je optimalizovat

Více

Konektory C162, C328, C364 a C365. Obecné informace o konektorech

Konektory C162, C328, C364 a C365. Obecné informace o konektorech Obecné informace o konektorech Obecné informace o konektorech Kromě konektorů, které jsou určeny výhradně k ovládání funkcí nástavby a které jsou seskupeny v konzole nástavby, existuje též celá řada konektorů,

Více

SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ TG

SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ TG SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ TG V Y D A V A T E L MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49 (0)

Více

Aktivace omezovače točivého momentu. Popis. Všeobecně. Omezení točivého momentu 1

Aktivace omezovače točivého momentu. Popis. Všeobecně. Omezení točivého momentu 1 Popis Popis Všeobecně Funkce omezení točivého momentu se používá pro aktivaci omezení točivého momentu motoru podle předem definovaného nastavení. Žádné specifické podmínky nemusí být dodrženy pro aktivaci

Více

Nebezpečí požáru a poškození ve spojení s horkými komponenty

Nebezpečí požáru a poškození ve spojení s horkými komponenty Nebezpečí požáru a poškození ve spojení s horkými komponenty Horké komponenty Horké komponenty UPOZORNĚNÍ Výfukový systém v nákladním vozidle může, při vysokém pracovním zatížení, dosáhnout teplot přesahujících

Více

Vyvažovací výbava. Montáž vyvažovacích článků

Vyvažovací výbava. Montáž vyvažovacích článků Obecné informace o vyvažovací výbavě Obecné informace o vyvažovací výbavě Vyvažování nákladu vozidla lze provádět různými způsoby v závislosti (mimo jiné) na použití a typu nástavby nebo typu pérování.

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

Kabely a kabeláže. Všeobecně

Kabely a kabeláže. Všeobecně Všeobecně Všeobecně V tomto dokumentu je popsána manipulace a výběr rozměrů elektrických kabelů a kabeláží. Pro usnadnění prací s nástavbou je možné ve výrobním závodě objednat jako volitelnou výbavu řadu

Více

Centrální elektrická jednotka. Centrální elektrická jednotka

Centrální elektrická jednotka. Centrální elektrická jednotka je umístěna na straně spolujezdce, pod úložným prostorem v přístrojové desce. Otevřete ji následujícím způsobem: 1. Otevřete kryt úložného prostoru v přístrojové desce. Kryt je umístěn před sedadlem spolujezdce.

Více

Všeobecné informace o pneumatickém systému

Všeobecné informace o pneumatickém systému Definice V souvislosti s pneumatickým systémem vozidla je důležité znát následující definice a koncepty: Vzduchojem Natlakované vzduchojemy obsahují stlačený vzduchu. Ten se používá v brzdovém systému

Více

Montáž na vnější straně kabiny. Všeobecně. Otvory a značky pro otvory. Vrtání otvorů

Montáž na vnější straně kabiny. Všeobecně. Otvory a značky pro otvory. Vrtání otvorů Všeobecně Všeobecně Tento dokument popisuje, kde jsou na vnější straně kabiny umístěny otvory, značky pro otvory a přivařené matky. Účelem je usnadnit montáž dodatečného příslušenství nebo výbavy. Otvory

Více

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA Č.1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB Technické údaje: Vozidlo s nesenými nástavbami musí být v souladu se zákonem

Více

Obecné pokyny pro montáž. Elektrické přípojky

Obecné pokyny pro montáž. Elektrické přípojky Všechny přípojky do elektrického systému vozidla musí být provedeny v centrální elektrické jednotce a na konzoly nástavby. Konzole nástavby je umístěna uvnitř spodní části panelu na straně spolujezdce

Více

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. Nákladní vozidla. Platí pro řadu P, G a R. Vydání 1. Scania CV AB 2009, Sweden

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. Nákladní vozidla. Platí pro řadu P, G a R. Vydání 1. Scania CV AB 2009, Sweden 00:01-06 Vydání 1 cs Produktové informace pro záchranné složky Nákladní vozidla Platí pro řadu P, G a R 308 626 Scania CV AB 2009, Sweden Obsah Obsah Před prostudováním informací... 3 Otevření čelní masky...

Více

Power für Profis! Korbové sklápěčky silné typy pro každé nasazení... Číslo 1. www.fliegl.com

Power für Profis! Korbové sklápěčky silné typy pro každé nasazení... Číslo 1. www.fliegl.com Power für Profis! Největší výrobce zemědělských přívěsů v Evropě Číslo 1 Korbové sklápěčky silné typy pro každé nasazení... www.fliegl.com CZ Agrartechnik Korbový sklápěč robusní, víceúčelový pro bezpečnou

Více

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo www.vanhool.be Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo ROZMĚRY : Výška šasi podvozku (nezatíženého) cca. mm Pneu podvozku max. Vnitřní délka cca. 7760 mm (dle Vašeho výběru) Vnitřní výška

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu

Komponenty pro hydraulickou výbavu Všeobecné informace Všeobecné informace Z výrobního závodu lze objednat kompletní hydraulický systém. Je také možné objednat samostatné komponenty pro hydraulickou výbavu, například pro tahače snávěsem

Více

Výzva k podání nabídky 1. Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky 1. Veřejná zakázka Výzva k podání nabídky 1. Veřejná zakázka Veřejná zakázka na dodávky zadaná mimo režim zákona o veřejných zakázkách Název: Doplnění separace a svozu bioodpadů ve městě Ždírec nad Doubravou ve vztahu k

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSDKR 1/90 S NSDKR 1/100 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSDKR 1/90 S NSDKR 1/100 S 63 64 Spytihněv č.p. 56, okres Zlín tel.:+420 5 110 311, fax:+420 5 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 00 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSDKR 1/90 S NSDKR

Více

Technická specifikace-maximálně univerzální šasi: multifunkční

Technická specifikace-maximálně univerzální šasi: multifunkční www.vanhool.cz radek.skolka@vanhool.cz Technická specifikace-maximálně univerzální šasi: multifunkční UNIVERSÁLNÍ KONTEJNEROVÝ ROZTAHOVACÍ PODVOZEK pro 40 HIGH CUBE/ 2 x 20 / 1 x 20 středový/ 1 x 45 HIGH

Více

Ujetá vzdálenost. Popis

Ujetá vzdálenost. Popis Popis Popis Pokud má vozidlo tachograf, existuje možnost zapojit dodatečný displej pro zobrazení ujeté vzdálenosti. Ten je zapojen přes pin 6 na konektoru C7 v konzoly nástavby. Na vozidlech vyrobených

Více

Zhoršení komfortu způsobené vibracemi. Základní principy. Frekvence. Oscilace a rozkmit. Rezonanční frekvence

Zhoršení komfortu způsobené vibracemi. Základní principy. Frekvence. Oscilace a rozkmit. Rezonanční frekvence Základní principy Základní principy Zhoršení komfortu je subjektivní a obtížně měřitelné. Přestože k tomu dochází velmi často, neexistuje žádné standardní řešení pro odstranění problému. Pro identifikaci

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSKKH 2/90 R50, 2/80 R50 PSKRH 2/90, 2/80 (PSKPÚ 1/90)

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSKKH 2/90 R50, 2/80 R50 PSKRH 2/90, 2/80 (PSKPÚ 1/90) 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSKKH 2/90 R50,

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Úprava pneumatického systému

Úprava pneumatického systému Úpravy a podmínky přestavby Úpravy a podmínky přestavby DŮLEŽITÉ! Přestavba brzdového systému, která vyžaduje přeprogramování řídicí jednotky, musí být provedena pouze v autorizovaném servisu Scania. Nepoužívejte

Více

podvozek 1 Podvozek k dostavbě 8 2 Podvozek k dostavbě 8 4

podvozek 1 Podvozek k dostavbě 8 2 Podvozek k dostavbě 8 4 POHON / VÝŠKA PODVOZKU / ROZVOR NÁPRAV (rozměry v dm) Podvozek k dostavbě Podvozek k dostavbě 6 2 Podvozek k dostavbě 6 4 Podvozek k dostavbě 8 2,5 RAPDT-GR Podvozek k dostavbě,5,5 64,5 RADDT-GR 53 53

Více

Dodatečná přídavná dálková světla. Popis. Možnosti zapojení

Dodatečná přídavná dálková světla. Popis. Možnosti zapojení Popis Popis Existují dvě různé možnosti zapojení v závislosti na tom, jakou ovládací jednotkou pro regulaci funkcí vidění a viditelnosti je vozidlo vybaveno. Nejnovější se v dokumentu nazývá CUV2, předchozí

Více

Ovládání pomocných náhonů. Všeobecné informace

Ovládání pomocných náhonů. Všeobecné informace Všeobecné informace Všeobecné informace Ovládání pomocných náhonů se provádí pomocí ovládací jednotky BCI (Bodywork Communication Interface) vozidla. Pokud je vozidlo vybaveno pomocným náhonem, bude namontována

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSKDS 1/90 S PSKDS 1/ S PSKDS 1/100 S PSKDS 1/ S PSKDS 1/ S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSKDS 1/90 S PSKDS 1/ S PSKDS 1/100 S PSKDS 1/ S PSKDS 1/ S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSKDS 1/90 S PSKDS 1/100-75 S PSKDS 1/100

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

Více

1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F)

1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F) 1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F) 2. Výber skupiny pneumatík (podľa toho aké sú na vozidle namontované) 3. Výber minimálneho predpísaného zbrzdenia

Více

1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu. 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku

1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu. 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku NÁPADNÉ OBRYSOVÉ ZNAČENÍ 13.08.03.0 1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku 1320 203.000 Páska obrysová

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSKDS 1/100-75 S NSKDS 1/90 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSKDS 1/100-75 S NSKDS 1/90 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSKDS 1/100-75

Více

Upevnění vně kabiny. Příklad umístění značek pro otvory. Obecné Obecné. Scania Truck Bodybuilder 22: Vydání

Upevnění vně kabiny. Příklad umístění značek pro otvory. Obecné Obecné. Scania Truck Bodybuilder 22: Vydání Obecné Obecné Tento dokument popisuje umístění značek pro otvory na vnější straně kabiny. Účelem je usnadnit nástavbu při montáži dalšího příslušenství nebo výbavy. Počet a umístění značek pro otvory se

Více

Atlantic, Marina ocelové a plastové rozvádìèe

Atlantic, Marina ocelové a plastové rozvádìèe tlantic, Marina ocelové a plastové rozvádìèe VN JŠÍ ROZM RY H Š V TLNTI (str. 425) KOV IP55 IK10 RL 7035 Dodávané s plnou montážní deskou MRIN (str. 426) PLST POLYESTER IP 66 IK 10 RL 7035 s plnými dve

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

RINGFEDER. Automatické tažné háky pro silniční a terénní vozidla. TYP RUwg. Prospect

RINGFEDER. Automatické tažné háky pro silniční a terénní vozidla. TYP RUwg. Prospect RINGFEDER Prospect Automatické tažné háky pro silniční a terénní vozidla TYP RUwg Automatické tažné háky pro vlečné oko podle VG 74059 (kruhové oko NATO) Typy RUwg K 0 D, K D, K 2 D, K 3 D, K 4 D Typ RUwg

Více

Zákonné požadavky. Obecné informace o zákonech a nařízeních. Další informace o zákonech a předpisech naleznete v těchto dokumentech:

Zákonné požadavky. Obecné informace o zákonech a nařízeních. Další informace o zákonech a předpisech naleznete v těchto dokumentech: Obecné informace o zákonech a nařízeních Směrnice a předpisy pro těžká vozidla jsou koordinovány v rámci EU. Jsou implementovány jako zákonné požadavky v členských státech EU. Zákonné požadavky mohou být

Více

Obecné informace o konzole nástavby a konektorech

Obecné informace o konzole nástavby a konektorech Konzola nástavby a konektory Konzola nástavby a konektory Konzola nástavby je část panelu, která slouží jako držák konektorů určených k ovládání funkcí nástavby. Podrobné informace o konektorech v konzole

Více

Šroub M6x20 mm (1) Šroub M5x20 mm (1) Šroub M5x20 mm. Montážní patice

Šroub M6x20 mm (1) Šroub M5x20 mm (1) Šroub M5x20 mm. Montážní patice CZ Stropní/nástěnný držák reproduktoru Solight 1MR1 pokyny k instalaci POZOR Před instalací si přečtěte instalační pokyny. Tento držák reproduktoru je určen pouze k zavěšení malých reproduktorů, které

Více

Montážní návod posuvně parkovacího systému SLF 300

Montážní návod posuvně parkovacího systému SLF 300 Montážní návod posuvně parkovacího systému 1 1. Montáž kolejnice a parkovacích segmentů Hlavní kolejnice může být kotvena přímo do stropu nebo do odpovídající ocelové nosné konstrukce. Ke spojení kolejnice

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelová konzola typ 3xIZVE a 6x IZVE svislá nosná, kotevní a rohová na betonové sloupy pro venkovní vedení VN s jednoduchými izolovanými

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: MANATECH CZ, s. r. o. Vosmíkova 900, 396 01 Humpolec

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

Aktivace pomocného náhonu automatické převodovky

Aktivace pomocného náhonu automatické převodovky Funkce Funkce Účelem této funkce je aktivace pomocného náhonu z prostoru řidiče a z prostoru mimo kabinu. Pomocný náhon řídí ovládací jednotka BCI. Podmínkou správné činnosti ovládání pomocného náhonu

Více

ALUMINI. Skrytý držák bez otvorů Tří rozměrová děrovaná deska z hliníkové slitiny ALUMINI - 01 OBSAH BALENÍ OCEL - HLINÍK TENKÉ KONSTRUKCE

ALUMINI. Skrytý držák bez otvorů Tří rozměrová děrovaná deska z hliníkové slitiny ALUMINI - 01 OBSAH BALENÍ OCEL - HLINÍK TENKÉ KONSTRUKCE ALUMINI Skrytý držák bez otvorů Tří rozměrová děrovaná deska z hliníkové slitiny OBSA BALENÍ Vruty BS+ evo dodané v balení OBLASTI POUŽITÍ Spoje ve střihu dřevo-dřevo a to jak kolmé, tak i šikmé vzhledem

Více

Výbava Markýzy pro zimní zahrady, Typy W5/W7

Výbava Markýzy pro zimní zahrady, Typy W5/W7 Výbava, Typy Legenda: sériově O jako doplněk není možné Pohon a obsluha Motorový pohon (vč. ovládacího spínače) Rádiový motor (vč. 1-kanálového bezdrátového ovladače) Typ W5 Typ W7 Integrovaná senzorika

Více

Obecné informace o spotřebě paliva. Odpor vzduchu

Obecné informace o spotřebě paliva. Odpor vzduchu Souhrn Souhrn Tento dokument shrnuje a vysvětluje faktory, které ovlivňují spotřebu paliva vozidla. Pomocný náhon je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje, kolik energie je potřeba k pohybu

Více

Konzoly. Přehled produktů. Konzola úhelníková WK 100/ / /200. Konzola úhelníková WK 725/ /550. Konzola úhelníková WK 300/ /350

Konzoly. Přehled produktů. Konzola úhelníková WK 100/ / /200. Konzola úhelníková WK 725/ /550. Konzola úhelníková WK 300/ /350 Přehled produktů 3.0 Příklady použití pro konzoly úhelníkové (vytvořené pomocí knihovny Sikla-CAD) 3.1 Konzoly úhelníkové WK 100/100,..., WK 200/200 s výztuhami 3.2 Konzoly úhelníkové WK 300/200,..., WK

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový Technická data Platná pro modelový rok 2017 Crafter Nový Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon [kw (k)] při otáčkách

Více

TOP DRIVE PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ

TOP DRIVE PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ TOP DRIVE PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ Nabízíme pro tyto typy podvozků: - FIAT, PEUGEOT, CITROEN - FORD - MERCEDES, VOLKSWAGEN - OPEL, RENAULT, NISSAN - IVECO DALŠÍ VARIANTY: ISUZU, LANDROVER, GREAT WALL,

Více

Technické podmínky dodávky

Technické podmínky dodávky Digitálně podepsal Radomír Doležel DN: c=cz, o=povodí Odry, státní podnik [IČ 70890021], ou=105916, cn=radomír Doležel, serialnumber=p434615 Datum: 2015.05.29 12:46:55 +02'00' Příloha č. 1 Technické podmínky

Více

NOVINKA БЕЗРАМНЫЕ ДУШЕВЫЕ RADOST ОГРАЖДЕНИЯ ZE SPRCHOVÁNÍ С ПРИСТЕНОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ SPRCHOVÉ KABINY MODUL 1400

NOVINKA БЕЗРАМНЫЕ ДУШЕВЫЕ RADOST ОГРАЖДЕНИЯ ZE SPRCHOVÁNÍ С ПРИСТЕНОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ SPRCHOVÉ KABINY MODUL 1400 NOVINKA БЕЗРАМНЫЕ ДУШЕВЫЕ RADOST ОГРАЖДЕНИЯ ZE SPRCHOVÁNÍ С ПРИСТЕНОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ SPRCHOVÉ KABINY MODUL 1400 Katalog 2015 MODUL 1400 je kompletní sprchová kabina doplněná dveřmi ze série TOP line. Mnohonásobnost

Více

Svislé markýzy Markýzolety

Svislé markýzy Markýzolety Výbava Typ 101 Typ 107 Typ 108 Typ 109 Typ 10 Pohon a obsluha Motorový pohon (vč. ovládacího spínače) Rádiový motor (vč. 1-kanálového bezdrátového ovladače) O O O O Zásuvná spojka volná Zásuvná spojka

Více

Instalace expanzních jednotek. Obecné. Expanzní jednotka BCI. IP klasifikace PGRT

Instalace expanzních jednotek. Obecné. Expanzní jednotka BCI. IP klasifikace PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Obecné Obecné Komunikace mezi podvozkem a nástavbou probíhá prostřednictvím konfigurovatelných vstupů a výstupů v konektoru C259.

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD II

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD II 2013/01/10 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD II zdvojená podlaha valníku CTD II viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky

Více

EDSCHA DBV Návod k montáži

EDSCHA DBV Návod k montáži EDSCHA DBV Návod k montáži Soupiska hlavních montážních celků 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Seznam dílů) Pohyblivý koncový oblouk Pohyblivý čelní oblouk Zámek čela Pohyblivý mezioblouk Kolejnice Zámek pohyblivého

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 56 0450 Základní nosič na podélně integrovaný nosník. Návod k obsluze. Rozsah použití: Nové VITO W 639

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 56 0450 Základní nosič na podélně integrovaný nosník. Návod k obsluze. Rozsah použití: Nové VITO W 639 Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 56 0450 Základní nosič na podélně integrovaný nosník Návod k obsluze Rozsah použití: Nové VITO W 639 Bezpečnost provozu Nebezpečí zranění Na Vašem vozidle jsou k dispozici

Více

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo)

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo) Všeobecné informace o objednávkách Všeobecné informace o objednávkách Objednávka pomocných náhonů a elektrických příprav pro pomocné náhony přímo z výrobního závodu. Dodatečná montáž bude značně nákladná.

Více

Centrální elektrické jednotky

Centrální elektrické jednotky Všeobecně Všeobecně Ve vozidle jsou čtyři centrální elektrické jednotky: Popis Označení Umístění Centrální elektrická jednotka Centrální elektrická jednotka nástavby Centrální elektrická jednotka podvozku

Více

Montážní návod optických rozváděčů řady LGX

Montážní návod optických rozváděčů řady LGX Montážní návod optických rozváděčů řady LGX Před zahájením instalace důkladně prostudujte tento návod. LSC2U - 024/5 Rozváděče řady řady LGX jsou konstruovány jako modulární stavebnice. Fiber Optic Shelf

Více

Komponenty pro datové rozvody

Komponenty pro datové rozvody www.moeller.cz Komponenty pro datové rozvody Rozváděče a pasivní prvky pro datové rozvody. Katalog 2008 Platnost od 1.3.2008 Datové rozváděče 10 a 19 a jejich příslušenství Pasivní prvky pro datové rozvody

Více

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché vedení kabelů a optimální umístění svítidel z hlediska osvětlovací

Více

Montážní návod Modulární stavebnicové řešení nové generace skříní

Montážní návod Modulární stavebnicové řešení nové generace skříní Montážní návod Modulární stavebnicové řešení nové generace skříní MIS 600, MIS 900, SIS 600, SIS 900 Nová generace skříní MIS 600, 900 a SIS 600, 900 vychází ze stavebnicového systému šíře 548 mm a hloubky

Více